Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
78943: WIETHOFF, DOROTHEE . - Photographien von 1855 bis zur Gegenwart aus der Sammlung van der Grinten.
7416: WIETSMA, ANNEGRIET. - Stryd om de straat. Vandalisme, maatschappelijke controle en automatisering.
92301: WIGBOLDUS - TE MOOI OM WAAR TE ZIJN Wigboldus, Klaas. 1999. Narratio. Paperback. 80pp.
2188: WIGERSMA, B. - G.J.P.J.Bolland. Een schets.
16407: WIGERSMA, B. - Natuurphilosophie. De geometrische, mechanische en astronomische kategorieen.
26137: WIGGERS, TH. - The no-touch isolation technique in colon cancer. Report on a multicenter study with analyses of prognostic factors. Proefschrift. Universiteit te Maastricht.
68835: RENATE WIGGERSHAUS - George Sand 1991. Kwadraat. Utrecht. 165pp.
55333: WIGHTWICK, JANE. MAHMOUD GAAFER. - Arabic Verbs and Essentials of Grammar. A practical guide to the mastery of Arabic.
33642: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
72009: WIJBENGA, P. - Bezettingstyd in Friesland. 3 delen. De Tille Leeuwarden. 1/2/3e druk, 1978. Hardcover met licht beschadigde stofomslagen.
87922: ERICA VAN RIJSEWIJK;WIJBRAND - OMGAAN MET EETPROBLEMEN H. Wijbrand Hoek. 1e druk, 1994. Kosmos. Paperback. 128pp.
89575: WIJDENES, P. - Tien jaargangen van het nieuw tijdschrift voor wiskunde. Deel II. Artikelen en vraagstukken uit de eerste tien jaargangen.
46860: WIJDENES, P. - Noordhoff's Wiskundige Tafels 5 Dec.
39632: WIJDENES, P. - Noordhoff's Wiskundige Tafels. 5 dec.
42415: WIJDEVELD, PAUL. - Ludwig Wittgenstein Architect.
53501: WILLEM VAN HOORN;PAUL WIJDEVELD - Cognitieve psychologie Swets & Zeitlinger
72286: WIJDEVELD, PAUL . - Ludwig Wittgenstein, Architect.
84593: AURELIUS AUGUSTINUS;GERARD WIJDEVELD - Belijdenissen Vertaalsd en ingeleid door Gerard Wijdeveld. Atheneum Polak & Van Gennep, Amsterdam. 1985. Linnen met licht vuil en aan randen licht beschadigd stofomslag. 372pp.
54745: R.H. FLOREN;E.J. WIJERS - Handboek van het familiebedrijf
85373: WIJK, P. VINC. VAN. - Boerderijnamen. Over hun oorsprong, geschiedenis en betekenis.
59282: WIJK-SIJBESMA, CHRISTINE VAN. - The Best of Two Worlds? Methodology for Participatory Assesment of Community Water Service. Proefschrift. Wageningen Universiteit.
2525: WIJK, P.VINC.VAN. - De naam Maria. Over zijn beteekenis en velerlei vormen, zijn verspreiding en vereering.
85284: WIJK, H.D.VAN. - De norm is per definitie abstract. Over de concrete norm van A.D.Belinfante. Met een toegift: Het plan.
60704: G. VAN WIJK - Allergie 93pp.
51560: G. VAN WIJK - Allergie Inmerc B.V.
8819: WIJK, C.H.VAN : - Speaking, Writing, and Sentence Form. Three psycholinguistic studies.
63309: WIJK, HENDRIK-JAN VAN. - The irritable Bowel Syndrome. A multifactoral analysis. Prioefschrift.Utrecht.
43096: WIJK, M. VAN. - Deciphering the code of herbivore-induced plant odours: the whole is different from the sum of its parts . Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42592: WIJK, M. VAN. - Deciphering the code of herbivore-induced plant odours: the whole is different from the sum of its parts. Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
37032: WIJK VAN BRIEVINGH, R.P., F.G.PEUSCHER. REDACTIE. - Metodisch ontwerpen van medisch-thechnologische apparatuur.
41977: WIJK, F.W. VAN. - DE Republiek en Amerika 1776-1782.
27582: WIJK, N.VAN. (FRANCK) C.B.VAN HAERINGEN. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Te=weede druk.Taal. Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz. Met het van C.B.van Haeringen: Supplement uit 1936.
23327: WIJK, W.R.VAN. - The nuclear spin of nitrogen. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Utrecht.
79441: TON VAN WIJLEN - Bossenatlas van Nederland, deel 2; Tussen en onder de grote rivieren 1985. Bigot & Van Rossum. Hardcover met stofomslag. 216pp. Illustr.
79662: TON VAN WIJLEN - De wateren van de lage landen 1989. Zomer & Keuning. Hardcover. 128pp. Illustr.
54245: TON VAN WIJLEN - Bossenatlas van Nederland, deel 1; Boven de grote rivieren Bigot & Van Rossum
63769: TON VAN WIJLEN - Het bossenboek Bossen en ruigten, vroeger en bu. Zomer & Keuning. 1987. Hardcover. hoeken voorplat licht Beschadigd/gestoten. 191pp. Illustr.
79433: TON VAN WIJLEN - Bossenatlas van Nederland, deel 1; Boven de grote rivieren 1984.Bigot & Van Rossum. Hardcover met stofomslag. 216pp. Illustr.
62919: A. VAN WIJLEN - Door de bossen van de lage landen 1982. Ton van Wijlen. Hardcover met stofomslag. 128pp.
44154: WIJMA, K. - Psychological functioning after hysterectomy. Proefschrift. Groningen.
8444: WIJMEN, F.C.B. - Het Ziekenhuis. Demokratisering en bestuursstruktuur.
55686: SACHA WIJMER - Grondwater beneden peil
86675: WIJNAENDTS, HENRY. - Souviwens-toi d'ou tu viens. Une saga fomiliale. Preface de Gonzague Saint Bris.
89549: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W / HERZIEN EN BIJGEWERKT JGJ VAN BOOMA. - Repertorium DTB / Globaal overzicht van de Nederlandse doop, trouw- en begraafregisters e.d. van voor de invoering van de burgelijke stand.
45371: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
34259: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - Repertorium DTB. Beknopt overzicht van de Nederlandse Doop, Trouw- en Begraafregisters (enz), van voor de invoering van de burgelijke stand. Concise repertory of Dutch parish registers, etc. Kurrzübersicht der Niederländischen Kirchenbücher, U.a. Den Haag.
33159: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Goethe en de vrouwen. Frederike Brion, Charlotte von Stein, Christiana Vulpius.
85809: TON VAN ES;WIJNANTS - COMME CHEZ SOI De originele recepten van Comme chez Soi. Van Dishoeck. 4e druk, 1991. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 574pp.
2997: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. Met Foto's van A.H.Henneke e.a.
63817: JEFFREY WIJNBERG - Wijnberg, psycholoog 1997. 160pp.
90195: STINE JENSEN; ROB WIJNBERG. - Dus Ik Ben.
92214: ROB WIJNBERG - Nietzsche & Kant lezen de krant Rob W?nberg. 8e druk, 2009. De Bezige Bij. Paperback. 282pp.
88080: JEFFREY WIJNBERG - Zachte heelmeesters Jeffrey Wijnberg. 2012. Scriptum. Hardcover met stofomslag. 136pp.
92142: ROB WIJNBERG - En mijn tafelheer is Plato Rob Wijnberg. 5e druk, 2011. Bezige Bij. Paperback, leesvouwen rug. 316pp.
83776: JEFFREY WIJNBERG - Waarom zijn vrouwen zo gemeen? Aramith. 2e druk, 1992. Paperback. 96pp.
85806: JEFFRY WIJNBERG - WAAROM ZIJN VROUWEN ZO GEMEEN 2e druk, 1992. Aramith. Paperback. 96pp.
19441: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam.
91195: ROB WIJNBERG - En mijn tafelheer is Plato Rob Wijnberg. 2010. Bezige Bij. Paperback, leesvouwen rug. 316pp.
66004: JEFFREY WIJNBERG - Waarom zijn vrouwen zo gemeen? 1992. 96pp.
66518: JEFFREY WIJNBERG - Wijnberg, psycholoog 1997. 160pp. Hoek uit schutblad geknipt.
52240: JEFFREY WIJNBERG - Waarom zijn vrouwen zo gemeen? Aramith
61146: ROB WIJNBERG - Nietzsche & Kant lezen de krant Denkers van vroeger over dilemma's van nu. de Bezige Bij, Amsterdam. 2009. Pap. 282pp. Naam met pen op titelpagina.
55716: JEFFREY WIJNBERG - Waarom zijn vrouwen zo gemeen? Aramith
76529: NICOLAAS WIJNBERG - Nicolaas Wijnberg schetsboek / druk 1 Van Spijk Venlo. 1980. Paperback. 70 tekeningen met tekst.
33083: WIJNBERG, NICOLAAS. SAMENSTELLING. - Het Janusboek van Peco. Een jubileumboek van offsetdrukkerij Peco te Amsterdam. Met bijdragen van adrianus en Rudolf de Kok, Ton Alberts, Hermanus Berserik, e.a.
23089: WIJNBERG, NICOLAAS. - Over Shu.
20608: WIJNBERG, NICOLAAS. - Nicolaas Wijnberg 60. Zestig teksten van vrienden en bewonderaars, verlucht met fotografieën, waaronder nooit eerder gepubliceerde.
76287: J.S. WIJNE - De werkelijkheid achter een geheim De methode van de Vrijmetselarij als zingeving van het bestaan. Fama Fraternitatis. 2e druk, 2001. Paperback. 116pp.
67243: J.S. WIJNE - Stuuf Wiardi Beckman 1987. 172pp.
77802: H.A. VAN WIJNEN - Willem Drees democraat 1984. Vn Holkema & Warendorf. Paperback. 227pp. Illustr.
66359: WILLEM RENES;G. WIJNEN - Projectmatig werken 9e druk, Marka. 254pp.,
81965: GERARD WIJNEN - Het managen van unieke opgaven en Rudy Kor. Kluwer. 1e druk, 2e oplage 1997. Paperback. 282pp.
82119: H.A. VAN WIJNEN - De prins-gemaal Vogelvrij en gekooid. 2e druk, 1992. Balans. Paperback. 318pp.
48657: H.A. VAN WIJNEN - De prins-gemaal
52123: H.A. VAN WIJNEN - De prins-gemaal
7462: WIJNEN, H.A.VAN. - De Kroon kann geen kwaad doen. Van de macht des Konings. Mythe en werkelijkheid van de constitutionele monarchie.
87352: WIJNEN, H.A.VAN. - Willem Drees Democraat.
30298: WIJNEN, H.A.VAN. - Willem Drees Democraat.
30242: WIJNEN, C.A.J.M. , E.A.M.BERKERS. - Veelal is het uiterste gevergd. De geschiedenis van het GAK. Een uitgave van het Gemeenschappelijk Administratuiekantoor ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in samenwerking met het Nederlands Econonisch Historisch Archief.
53641: MARIANNE VAN DEN WIJNGAARD - Het eeuwenoude misverstand
73322: MARIANNE VAN DEN WIJNGAARD - Het eeuwenoude misverstand 1993. Aramith. 119pp.
66538: MARIANNE VAN DEN WIJNGAARD - Het eeuwenoude misverstand 1993. Aramith. 119pp.
54336: J.W.M. BERTRAND;J.C. WORTMANN;J. WIJNGAARD - Produktiebeheersing en material management Stenfert Kroese
32729: WIJNGAARD, M.A.VAN DEN. - Reinventing the Sexes. Feminism and biomedical construction of femininity and masculinity. 1959-1985. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
77172: P. DAHLSTROM;A. VAN WIJNGAARDEN - Elseviers diersporengids Bang, Peter: Tekst. Elsdevier. Derde druk,1978. Hardcover. 240pp. Illustr.
78101: WIJNGAARDEN, A. VAN,. PEPPEL, J. VAN DE. - De Otter, Lutra lutra, in Nederland.
78100: WIJNGAARDEN, A. VAN; PEPPEL, J. VAN DE. - De Bever, Castor fiber L., in Nederland.
38030: WIJNGAARDEN, P.J.VAN. - De instrumentaire getuigen bij notarieele acten volgens de wet op het notarisambt. Proefschrift.
35792: WIJNGAARDEN, M.A.VAN. REDACTIE. - Vijfenzeventig jaar bouwarbitrage 1907 - 11 april - 1982. Gedenkboek van de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland.
29097: WIJNGAARDEN, GERHARD DE LIND VAN. - 6-chloorprovitamine D3 acetaat en 6-chloorcholesta-2,4,6-trieen. Synthese en enige bestralingsproeven. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
91703: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis. Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies 14.
1100: WIJNGAARDS, N. - Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door N.Wijngaards.
66234: J. GERMANS;N.M. WIJNGAARDS - Gezond-verstand-management 1990. MARKA Spectrum. 165pp.
66368: N.M. WIJNGAARDS - Over het TM programma en het TM-Sidhi programma 1978. MIU Nederland Pers. 143pp.
63165: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, ziojn werk en zijn betekenis.
64769: HANS WIJNGAARDS - Geloven is zo gek nog niet Paperback
39443: WIJNGAARDS, N.M. - Over het TM programma en het TM-Sidhi programma. Zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi.
40202: WIJNGAERT, LIDWIEN VAN DE. - Matching Media. Information need and new media choice. Proefschrift.
62838: L. BEULLENS;M. VAN DEN WIJNGAERT - Belgie en zijn koningen 2e druk, 2000. 413pp.
11314: WIJNHOLDS, HEIKO WIJNHOLD JANNES. - Wettelijke regeling van het particuliere Bankbedrijf. Overzicht van de Wetgeving betreffende de particuliere banken in verschillende landen.
15932: WIJNHOLT, M.R. - Strafrecht in Suriname.
72210: WIJNHOVEN, LEO. - De draden van de WEB. Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs 1945-1995.
44729: WIJNHOVEN, GEERT. - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de Voedingsbond FNV 1894-1994. jubileumgeschenk.
43246: WIJNTJES, M.W.A. - Haptic perception of shapes and line drawings . Proefschrift. Universiteit Utrecht.
64731: I. DE WIJS - Vroege Vogel Paperback
86886: WIJS, L.G. DE. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen, drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatiën voorzien door Lamb. G de Wijs.
47964: J. REYNEN;A.D. LEEMANS;J.A. DE WIJS - Dwerggeiten
25320: WIJSENBEEK, L.J.F. - Mij spreekt de blomme een tale. Een briefwisseling over de betekenis van bloem en plant.
80947: WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan.
46682: WIJSENBEEK, L.J.F. - Mij spreekt de blomme een tale. Een briefwisseling over de betekenis van bloem en plant.
53881: GERT ALBLAS;ELLA WIJSMAN - Gedrag in organisaties
82146: GIJS VAN DER HAM;MARLOU WIJSMAN - Geschiedenis Van Nederland 2e oplage 1998. Nieuwezijds. Paperback. 127pp.
64260: K. MEERUM TERWOGT-KOUWENHOVEN;MARLOU WIJSMAN - Psychische problemen en stress / druk 2 2e druk, 1999. 126pp.
64077: ADRIE MESCH;WILLEMIEN WIKKERS - Verhaal Het Kind En De Verbeelding 1e druk, 1994. 192pp.
55302: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, ULRICH VON. - Euripides Herakles. 3 Bnd.
92703: KEN WILBER - The Eye of Spirit Ken Wilber. 1997. Shambhala. Hardcover with dust wrapper. xix,414pp.
92659: WILBER - INTEGRATIE VAN WETENSCHAP EN RELIGIE Wilber, Ken. 1998. Servire. Paperback. 332pp.
78328: K. WILBER - Overgave En Strijd De groei van inzicht en liefde tijdens het leven en sterven van Treya Wilber. 2e druk, 1994. Karnak. Paperback. 507pp.
89066: WILBER, DONALD N. - Persepolis The Archaeology of Parsa, Seat of the Persian Kings.
78013: WILCKENS, LEONI VON. - Mittelalterliche Seidenstoffe .Bestandskatalog 18,XVIII, des Kunstgewerbemuseum.
57572: WILCOX, R. TURNER. - The Mode in Hats and Headdress. Including hair Styles Cosmetics and Jewelry.
61923: WILCOX, HELEN & TODD, RICHARD (EDS.) - George Herbert: Sacred and Profane.
82292: WILCZEK, BERND / WATERSCHOOT, JOS VAN . - Amsterdam 1585 - 1672. Morgenröte des bürgerlichen Kapitalismus., Hrsg. von Bernd Wilczek unter Mitarb. von Jos van Waterschoot. Die niederländischen Beiträge wurden von Lydia Klein und Annegret Klinzmann übersetzt.
87015: WILD, A.M. DE. - Verdoeken van Schilderijen. Overdruk uit "Chemisch Weekblad", Deel 55, No. 32, 1959 ,417-421pp.
94580: WILD, FRIEDEMANN. INGEBORG NEBEL. - Bauten fuer Berufsausbildung. Lehrwerkstaetten, Berufsschulen, Trainingszentren.
15794: WILD, A.H.DE. - De rationaliteit van het rechtelijk oordeel.
94574: WILD, FRIEDEMANN. - Industriebau. Fertigungsbetriebe.
94575: WILD, FRIEDEMANN. - Bibliotheken für Forschung und Lehre.
94578: WILD, FRIEDEMANN. - Güterumschlag - Lagern und Verteilen, Hochraumlager, Flächenlager, Umschlaggebäude.
76678: WILDBUR, PETER AND MICHAEL BURKE. - Information Graphics : Innovative Solutions in Contemporary Design With 300 colour illustrations.
89957: WILDBUR, PETER. - Information Graphics. Een overzicht van de communicatie via kaarten, grafieken, schema`s en pictogrammen.
77394: RITA GEYS;OSCAR WILDE - Salome Houtekiet, 1992. Paperback. 94pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
76866: OSCAR WILDE - De Profundis 4e druk, 1992. Meulenhoff. Paperback. 155pp.Vertaling Gerrit Komrij. Naam met pen op schutblad.
92696: STUART WILDE - Grace, Gaia and the End of Days Stuart Wilde. 2009 Hay House.Paperback. 249pp.
23793: VAN DER WILDE, J.P.I. - Marketing en midden en kleinbedrijf.
76900: OSCAR WILDE - De Profundis Vertaling Gerrit Komrij. 4e druk, 1992. Meulenhoff. Paperback. 155pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
85890: M.J. KRONENBERG;BENNO DE WILDE - Grondtrekken Van Het Nederlandse Strafrecht 3e druk, 2007. Deventer. Hardcover. 367pp.
80785: OSCAR WILDE - Het portret van Dorian Gray 3e druk, 2006. Veen. Paperback. 255pp.
80074: WILDE, G.J.S. - Neurotische labiliteit gemeten volgens de vragenlijstmethode. Proefschrift.
94115: STUART WILDE - Stuart Wilde. 1998. Hay House. Paperback. xv,101pp. The Little Money Bible
45644: WILDE, J.J.F.E. EDITOR. - Sudies in Begoniaceae VII. Wageningen University Papers 2001-2.
40456: WILDE, G.J.S. - Neurotische labiliteit gemeten volgens de vragenlijstmethode.
37015: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaals en ingeleid door Max Schchart.
62698: OSCAR WILDE - Sprookjes 1e druk, 1980. 181pp.
77413: SAPPHO;AART R.P. WILDEBOER - Eros ontwortelt mijn hart gedichten en fragmenten. 2e druk, 1991. Anthos. Paperback. 150pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
48426: D. WILDEMEERSCH - Naar de gynaecoloog? Helios
78192: WILDENBERG, A. VAN DEN. - N.V.Wollenstoffenfabriek gebroeders Diepen Tilburg. itgegeven ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan. Kleurenfoto's Martelshoff's Circuline, Amsterdam.
79569: RAYMOND COGNIAT;DANIEL WILDENSTEIN - Paul Gauguin Atrium. 1987. Serie De Impressionisten. Hardcover met stofomslag. 95pp. Illustr.
91079: RON PERNICK;CLINT WILDER - The Clean Tech Revolution Ron Pernick and Clint Wilder. 2008. Harper. Paperback, good. xix,313pp.
69004: ANTON VAN WILDERODE - En het woord was bij God Vijfhonderd religieuze gedichten uit de Nederlandse letterkunde. 2e druk, 1981. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 608pp.
89353: VAN WILDERODE, ANTON. - JAN HOOGSTEYNS. Text in het Frans en Nederlands. Oplage 1000. Op titelpagina kleine opdracht en gesigneerd door Hoogsteyns.
65832: J. DECRETON;ANTON VAN WILDERODE - Daar is maar een land, dat mijn land kan zijn 1983. Hardcover. 249pp.Illustr.
72992: MAX WILDIERS - Kosmologie in de westerse cultuur Pelckmans/Kok. 1988. Paperback., 344pp.
30388: WILDIERS, N.M. - Het Wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
30049: WILDIERS, N.M. - Het wereldbeeld van Pierre Teilhard de Chardin.
59404: WILDMANN, FRANTISEK. - De tijd stond niet stil.
8902: WILDSCHUT, A.J. - International Congress 1962. Problems of Choice in the Field of Plastics. Amsterdam 15th-17th October 1962.
60951: MARJOLEIN WILDSCHUT - De beste Indonesische recepten 1e druk (1994). Verba, Hoevelaken. 328pp,. paperback, leesvouwen rug. Verder goed.
79608: M. WILDSCHUT - De Beste Indonesische Recepten / Druk Herdruk 1988. Ruitenberg Boek. Paperback. 328pp. pagina's vergeeld, verder goed.
21764: WILDSCHUT, MARK EN ELLEN GEERLINGS. - voorbereiding. Een karakterstudie van Heideggers denken. Doktoraalskriptei Universiteit van Amsterdam.
62770: M. WILDSCHUT - Indonesisch Kookboek 1e druk 2001. Uitgeverij Verba. 328pp.
13218: WILDSCHUT, A.J. - Kunststoffen en rudders. Struktuur, eigenschappen en toepassingen.
10690: WILES, P.J.D. - Economic institutions compared.
79627: RICHARD WILES - Doe het zelf in uw tuin Metselwerk Bestrating Patio's. Zuid-Hollandsche. 1991. Hardcover. 76pp. Illustr.
85204: WILEY, MARGARET L. - The Subtle Knot: Creative Scepticism in Seventeenth-Century England.
65847: JOHANNES HÖHNE;PAUL GERHARD WILHELM - 12 maanden in de tuin Zomer & Keuning. 1988. 360pp. Illustr.
86732: WILHELM-SCHAFFER, IRMGARD . - Gottes Beamter und Spielmann des Teufels Der Tod in Spätmittelalter und Früher Neuzeit.
82061: WILHELM - I Tjing 16e druk, 1991. Ankh Hermes. Hardcover met beschadigd stofomslag. 494pp.
52020: WILHELM - I Tjing Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
21123: WILHELM, JULIUS. - Das Fortleben des Gallikanismus in der Französischen Literatur der Gegenwart. Münchener Romantische Arbeiten Zweites Heft.
62085: GEORG WILHELM - Super horoscoop Michon Helmond. 1995. 304pp.
88205: BEER VISSER;JANSEN & ALEXANDER;B. VISSER;S. WILHELM - Luisterrijk Een gids over afluisteren. Jansen en Janssen. Papieren Tijger. 1999. Paperback. 187pp. Illustr.
86535: WILHELMI, CHRISTOPH . - Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts.
63040: WILHELMY, HERBERT. HRSG. - Hermann Lautensach-Festschrift.Geographisches Institut der TH Stuttgart 1957. Band 69.
74481: DONALD A. WILHITE;DONALD A. WILHITE - Drought and Water Crises Science, Technology, and Management Issues. 2005. Hardcover. xxiv,406pp. References. Index.
84764: J.C.M. HOEKSTRA;M.E. VAN DER WILK;ROB VAN DER WILK - Kabbala Light rob van der Wilk. 2006. Uitgeverij Tattwa. Paperback. 200pp.
66445: ROB VAN DER WILK - Hypnose, de verbetering 2002. Andromeda. Voila. 95pp.
63570: ROB VAN DER WILK - Zelfhypnose De verandering in jezelf. 1e druk, 1997. Andromeda.93pp.
30617: WILKE, ANDREAS. - Ontwerp zelf uw surfplank. Boardvormen, vaareigenschappen, lijnenplannen; bouwmethoden.
51275: H.A.M. WILKE - Orientatie in de sociale psychologie / druk 6 Bohn Stafleu van Loghum
70502: H.A.M. WILKE - Organisatiepsychologie 1987. 235pp.
58304: ROBERT L. WILKEN - The Christians as the Romans Saw them (Paper) 1e druk, 1984. xvii,214pp. Leesvouw rug.
50972: G. WILKERSON - Als gebed de Hemel raakt Johannes Multimedia
26340: WILKESHUIS, C. - Jan van Ruusbroec.
89261: WILKESHUIS, C. - De spion van Deventer. Een verhaal uit 1672.
68218: WILKIE, KEN. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession. Paddington Press. 1978. hardcover with d.j. 207pp. Signed by Wilkie (1989).
68217: WILKIE, KEN. - The Van Gogh File. A Journey of Discovery. Souvenir Press. 1990. Hardcover with slightly damaged d.j. 224pp. Illustr. Signed by Wilkie with Ken.
65400: CRIMSON;CHRISTOPHER WILKINS - Profession Architect Paperback
64954: ROSEMARY WILKINSON - The Quilter's Handbook Hardcover
85235: WILKINSON, D. R. M. - The Comedy of Habit : An Essay on the Use of Courtesy Literature in a Study of Restoration Comic Drama.
63558: WILKINSON, D.R.M. - The Comedy of Habit. An essay on the use of courtesy literature in a study of restoration comic drama.
75106: RORDEN WILKINSON - The Global Governance Reader 2005. Routledge. Paperback. xi,348pp. Index.
39250: WILKS, BRIAN. - Jane Austen.
64076: R.D. WILL - Bioresonantie-therapie 1e druk, 1998. De Driehoek Amsterdam. 112pp.
51747: ANNE WILLAN - Chateau cuisine
73687: HANS PETER WILLBERG - Erste Hilfe in Typografie 104pp. Illustr.
63075: WILLE, J. - Literair-historische opstellen. Zwolse reeks van taal en letterkundige studies.
39786: WILLE, R.S.G. - Liggen of zitten. Een experimentele verkenning naar invloeden van ruimtelijke opstelling, angst en afweer op vrij associëren. Lying or sitting. An experimental exploration after influences of spatial positioning, anxiety and defense on free association. Proefschrift.
79110: BAUR F. & VANDUINKERKEN A. & VAN MIERLO J. & OVERDIEP G.S. & ROMBAUTS E. & VERMEYLEN A. & DE VOOYS C.G.N. & WILLE J. - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. 8 delen compleet. 1-9. Deel 8 nooit verschenen.
91677: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Openbare les gehouden den 18den ocktober 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met herdruk van G. Hervet's brief.
38683: WILLEBRANDS, KARDINAAL JOHANNES. - De plaats van de theologie in de oecumenische beweging. Haar bijdrage en grenzen.
8718: PÉE WILLEM: - Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva.
54567: WILLEM;WILLEM - Propaganda
81531: WILLEM - Over de vos Reinaert Spectrum. 6e druk, 1998. Paperback. 311pp.
92251: WILLEM MELCHING;ROB VAN DER LAARSE;MELCHING, WILLEM;W. MELCHING;WILLEM MELCHING;ARNOLD LABRIE;ARNOLD LABRIE - De hang naar zuiverheid Rob van der Laarse, Arnold Labrie en Willem Melching. 1998. Het Spinhuis. Paperback. 333pp. Leesvouwen rug, scheef gelezen.
73364: WILLEM OLTMANS;OLTMANS, WILLEM - Memoires 1953-1957. In den Toren. 1986. 351pp.
72820: WILLEM OLTMANS;OLTMANS, WILLEM - Familiealbum hardcover met stofomslag. 154pp. Illustr.
60948: WILLEM OLTMANS;OLTMANS, WILLEM - Memoires 1953-1957. 1986. In den Toren. 351pp.
41272: WILLEM J. DE KOE, ROBERT A. SAMSON, HANS P. VAN EGMOND, JOHN GILBERT AND MYRNA SABINO. - Mycotoxins and Phycotoxins in perspective at the turn of the millennium. This book contains symposium keynote lecture, plenary lectures which introduce each topic area, and contributed oral papers presented at the Xth International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, held from 21 to 25 May 2000 in Guarujá, Brazil.
71321: YOLANDE MICHON;PIERRE WILLEMART - Het visioen Jeruzalem Kruistochten en Jihad 1096-1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims. 1992. Tirion. Hardcover met stofomslag.
81804: WIM WILLEMS - Tjalie Robinson Biografie van een Indo-schrijver. 3e druk, 2009. Bert Bakker. Paperback, voorplat licht beschadig - rug licht schuin gelezen.598pp.
54341: MIEK VAN DIJKEN;LEON WILLEMS - De stalkaars en andere plantenverhalen
72010: WILLEMS, W.J.H., H. KARS, D.P. HALLEWAS (EDS.). - Archaeological heritage management in the Netherlands. Fifty years state service for archaeological investigations. Gorcum . ROB 1997. paperback. 359pp. Illustr.
78814: JAAP WILLEMS - Handboek wetenschaps- en technologievoorlichting en egbert Woudstra. Martinus Nijhoff. 1993. Hardcover. 364pp. Bibliotheekstempel op titelblad en laatste pagina.
90818: LODE WILLEMS - De buitenaardse beschavingen Lode Willems. 1998. VUBPress. Paperback. 150pp.
2394: WILLEMS, J.H.J. - Bernhard ter Haar 1806-1880. Predikant/Poëet/Professor.
67549: WILLEMS, INGRID;KEIJZER, BART;DIJCK, JEANNINE VAN - Dieren En Psychiatrie 1e druk, 2007. 160pp.
67936: JAAP WILLEMS - De Rijn Zijn schoonheid en de vervuiling. 1987. Uniebiek, De Boer Maritiem. 125pp. Illustr.
90986: WIM WILLEMS - De Kunst Van Het Overleven Wim Willems. Cultuur en migratie in Nederland. Levensverhalen uit de twintigste eeuw. 2004. Sdu. Hardcover met stofomslag. 361pp. Illustr.
71092: JO WILLEMS - Raoul's ballet / druk Heruitgave 2e druk, 2012. 138pp.
79039: WILLEMS, JO. BEN VAN MELICK. E.A. - Kerff. Gesigneerd door Willems.
49736: JAAP WILLEMS - De Nederlanders en hun landschap
51767: A. WILLEMS - Religie na de grote verhalen Valkhof Pers
78546: J. WILLEMS - Late Liefde Opnieuw verliefd na je vijftigste. 2008. Nieuw Amsterdam. Paperback. 238pp.
54098: JAAP WILLEMS - De Nederlanders en hun landschap
47491: DRS. J. WILLEMS;DRS. J. WILLEMS - Moderne dierentuinen in Nederland en Belgie
80602: WIM WILLEMS - Tjalie Robinson Biografie van een Indo-schrijver. Bert Bakker. 3e druk, 2009. Paperback. 598pp.
67337: JAAP WILLEMS - De Rijn Zijn schoonheid en de vervuiling. De Boer Maritiem. 1987. 125pp. Illustr.
58880: D. WILLEMS - Ethische problemen in de huisartspraktij 1e druk, 1999. Elsevier/Bunge Maarssen. vii,111pp.
58238: P. NIENHUIS;R.H.G. KLEINGELD;RENE KLEINGELD;R. WILLEMS - Het Zeeuwse landschap 1980. Spectrum. 118pp. Illustr. 4°.
54991: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar. Predikant. Poëet. Professor.
60420: WILLEMS, WIM H. - Op zoek naar de ware Zigeuner. Zigeuners als studieobject tijdens de verlichting, de Romantiek en het Nazisme. Proefschrift. Leiden. Met opdracht en gesigneerd.
37077: WILLEMS, P.J. - Inleiding in de psychologie van menselijke verrichtingen.
22549: WILLEMS, EMILIO. IN COOPERATION WITH GIOCONDA MUSSOLINI. - Buzios Island. A Caiçara community in Southern Brazil. Monographs of the American Ethnological Society, XX.
20020: WILLEMS, G.H.W. - Development of a detector for Chromatography. Hogeschool Eindhoven.
42811: WILLEMSE, J.J. - A microscopic analysis of Arabidopsis chromatin. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
76269: FLIP WILLEMSEN - De vrouw aanhebben Querido. 1994. Paperback. 140pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
78677: CEES WILLEMSEN - Van God los Geschiedenis van de psychiatrische inrichting Sint-Antonius, 1902-1967. De Geus. 1997. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 384pp. Illustr.
90895: H. WILLEMSEN - Woordenboek filosofie H. Willemsen. 1e druk 1992. Van Gorcum. Hardcover. 509pp.
90459: LOES DERKSEN;MARIETTE WILLEMSEN;DERKSEN & WILLEMSEN;M. WILLEMSEN;M. WILLEMSEN - Wat Maakt Gelukkig L. Derksen & M. Willemsen. 2004. Atlas. Paperback. 205pp.
77591: CHR. WILLEMSEN - Ik Jol De biografie die alles zegt.House of Knowledge .2e druk, 2008. Paperback. 224pp.
78942: WILLEMSEN, ROGER UND DETLEV. SCHNEIDER: - Menschen aus Willemsens Woche. Fotografiert von Detlev Schneider.
54233: ROGER WILLEMSEN;ROGER WILLEMSEN - An Afghan Journey Haus Pub.
66415: LEO DERKSEN;LEO DERKSEN;M. WILLEMSEN;MARIETTE WILLEMSEN - Wat Maakt Gelukkig & Mariette Willemsen. 205pp.
67847: ALFRED DENKER;H. WILLEMSEN - Grenservaringen / druk 1 Essays over het wezen van de oneindigheid. 176pp.
60580: JAN WILLEMSEN - Van tentoonstelling tot wereldorganisatie De geschiedenis van de stichtingen Memisa en Medicus Mundi Nederland 1925-1995. Valkhof Pers Nijmegen. 1996. 301pp. illustr. Register. Met opdracht en gesigneerd door Willemsen.
58949: JAN WILLEMSEN - Van tentoonstelling tot wereldorganisatie De geschiedenis van de stichtingen Mundi en Medicis Nederland 1925-1995. Valkhof Pers. Nijmegen. 1996.299pp. Illustr. Bibliogr. Register.
58593: GLENN WILLEMSEN - Suriname 1983. 257pp.
57687: WILLEMSEN, W. - Verbouw van voedergewassen.
44994: WILLEMSEN, J.W. - De ontwikkeling en toepassing der elctriciteit aan boord van schepen. Vacantie-leergang van de afd. voor werktuig- en scheepsbouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, gehouden te Delft op 8-11 april 1931.
42504: WILLEMSEN, CEES. - De belofte van het hiernamaals. Zeventig jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg in het gewest Breda 1929-1999. Met en beeldverhaal door Erik Maria Dolne.
37841: WILLEMSEN, FRANS. - Doelgericht communiceren. Prisma.
68127: WILLEMSEN, A.W. E.A. - Het Nieuwe gebouw koninklijke bibliotheek s-Gravenhage. / druk 1. 1982. Koninklijke Bibliotheek. Paperback. 109pp. illustr.
32727: WILLEMSEN, MARC C. - Kicking the Habbit. The effectiveness of smoking programs in Dutch worksites. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Maastricht.
87870: ROLAND WILLEMYNS - Dutch Biography of a Language. Roland Willemyns. 2013. Oxford University Press. Hardcover with dust wrapper. xviii,289pp.
78831: TH. WILLEMZE - Spectrum muzieklexicon 1 Deel 1+2. 2 delen. A-L, M-Z. 2e druk, 1975. Spectrum. hardcover zonder stofomslag. 553;555-1053pp.
90543: MICHAEL WILLERS - Algebra Michael Willers. van vectoren tot variabelen: het ABC van X plus Z. Librero. 2013. Hardcover. 176pp.
93856: MICHAEL WILLERS - Michael Willers. 2010. Librero. Hardcover. 176pp. Naam met pen op titelblad. Algebra
93078: PAUL WILLETS - Rendez-vous in de Russian tearooms Paul Willets. 2015. Balans, Paperback, rug onder licht beschadigd. 496pp.
82537: WILLETT, COLIN S . - Introduction to Gas Lasers : Population Inversion Mechanisms with Emphasis on Selective Excitation Processes. Series: Monographs in natural Philosophy Vol. 67
51684: DAVID WILLEY - Politicus namens God
14079: WILLI VOLLBRECHT, UND RICH. STERNBERG-RAASCH. - Trink- und Nutzwasser in der deutschen Wirtschaft. In beiträgen erster Mitarbeiter aus Wissenschaft und Praxis, Wirtschaft und Technik, de kommunalen Spitzenverbänden und wirtschaftlichen Organisationen.
86633: WILLIAM URY;ROGER FISHER, BRUCE PATTON. - Excellent onderhandelen.
76028: WILLIAM E. BOYCE, RICHARD C. DIPRIMA. - Elementary Differential Equations.
79765: KAYLA WILLIAMS - Ik Hou Meer Van Mijn Geweer Dan Van Jou 2005. Archipel. Paperback. 246pp.
63932: STREPHON KAPLAN-WILLIAMS - Elementen van dromen 148pp.
71049: JOHN TYERMAN WILLIAMS - Poeh En De Filosofen 192pp.
85963: JOHN WILLIAMS - Augustus Lebowski.2014. Paperback. 430pp.
79408: ELAINE ALDERSON;ROSEMARY WILLIAMS - Aquarellen schilderen Een handboek voor beginners. Atrium. 1994. Hardcover met stofomslag. 80pp. Illustr.
15068: WILLIAMS, DEREK. - Romans and Barbarians. Four Views From the Empire's Edge 1st Century AD.
93243: WILLIAMS, MARK R. - In Search of Lemuria : The Lost Pacific Continent in Legend, Myth and Imagination.
66384: BEN VAN DUIJN;R.J. WILLIAMS - Alleen maar niet eenzaam 1980. Omega Boek. 153pp.
94388: ANDREW WILLIAMS - Andrew Williams. 2002. BBC. Hardcover with dust wrapper. good. 304pp. Illustr. The Battle of the Atlantic
94331: ALASTAIR WILLIAMS - Williams, Ab. 1996. Binkey Kok. Paperback. 106pp. Het complete meridiaankogelboek
84174: JOHN TYERMAN WILLIAMS - Poeh en de filosofen 1e druk, 1996. Sirius & Siderius. Paperback. 192pp.
92603: ANGELA WILLIAMS;CHARLES WILLIAMS - Konrad Adenauer Charles Williams. 2000. john Wily. Hardcover with dust wrapper. Good. x,584pp.
46408: WILLIAMS, ERIC. - From Columbus to Castro. The History of the Carribbean 1492-1969.
63663: TAD WILLIAMS - Berg Van Zwart Glas Anderland deel 3. 2e druk 2003. Paperback. 697pp.
63662: TAD WILLIAMS - Zee Van Zilveren Licht Anderland deel 4. 959pp. paperback.
73273: ROBERT SUGDEN;ALAN WILLIAMS - Cost-benefit Analysis P The Principles of Practical Cost-benefit Analysis. Reprinted 1986. xii, 275pp. References. Index.
47795: JOHN TYERMAN WILLIAMS - Poeh en de esoterische wijsheid Sirius En Siderius
49087: M.V. SETON-WILLIAMS - Het goud van Toetanchamon
51162: TAD WILLIAMS - Stad van gouden schaduw anderland 1 Luitingh-Sijthoff
51325: HEATHCOTE WILLIAMS - Het rijk van de walvis
75806: HUGH ALDERSEY-WILLIAMS. - World Design : Nationalism and Globalism in Design.
63349: WILLIAMS, CHRISTIAN. - Bob Dylan in eigenen worten. Vorwort von Bono.
66793: ROBIN WILLIAMS - De tuinplanner 1990. M&P Weert. 165pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
58309: ROBIN WILLIAMS - Provence & Cote d'Azur 8e herziene druk, 2002. 264pp. Illustr. Register.
79416: M.V. SETON-WILLIAMS - Babylon Kunstschatten uit Mesopotamie. Met 170 afbeeldingen in kleuren. Atrium. 1981. Hardcover met stofomslag. 216pp. Illustr.
80005: WILLIAMS, HYWEL . - Touchline. illustrated in color [male nudes].
46655: WILLIAMS, WALTER: - The State Of Missouri. An Autobiography.
70191: RICHARD WILLIAMS - Nr. 10 255pp.
41358: WILLIAMS, JOHN. - Spaanse miniaturen uit de Middeleeuwen.
80236: WILLIAMS R. VAUGHAN, SHAW MARTIN DEARMER PERCY . - Songs of Praise: enlarged edition, with music.
37247: WILLIAMS, GEORGE C. - The Pony Fis´h Glow. And other clues to plan and purpose in nature.
34667: WILLIAMS, D.E.G. - The magnetic properties of matter.
89700: WILLIAMS, BERNARD. - Ethik und die Grenzen der Philosophie. Aus dem Englischen von Michael Haupt.
66847: JOHN TYERMAN WILLIAMS - Poeh En De Filosofen 6e druk, 2003. 192pp.
89024: SETON WILLIAMS - Goud van toetanchamon Seton Williams. Icob. 1983. Paperback. 207pp. 155 afbeeldingen in kleur.
59528: WILLIAMSOM, AUDREY. - Ballet of e Decades.
79302: JAMES ALEXANDER WILLIAMSON - Uit de wereld van het boek / II Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw H. de la Fontaine Verwey. 1980. Nico Israel Amsterdam. Paperback. 190pp.
55900: NICOL WILLIAMSON - Macbeth
58110: MARIANNE WILLIAMSON - Illuminata 1995. 272pp. Hardcover met stofomslag.
57154: WILLIAMSON, CLAUDE C.H. - Readings on The Character of Hamlet 1661 - 1947 compiled from over three hundred sources.
40507: WILLIAMSON, C.DON. - An Executive Operations Technique.
35567: WILLIAMSON, RICHARD S. - The United States and UN Peacekeeping. A View From The UN Security Council.
92089: WILLIAMSON, GORDON. - Die SS - Hitlers Instrument der Macht. Die Geschichte der SS von der Schutzstaffel bis zur Waffen-SS.
41081: WILLIGEN, L.H.M. EN A.J.K. HONDIUS. - Vluchtelingen en gezondheid. In 2 delen. Deel I: Theoretische beschouwingen omtrent de medische klachten van vluchtelingen in de eerstelijnszorg. Dee II: Emperisch onderzoek naar de mesische klachten van vluchtelingen.
67533: A.W. MUSSCHENGA;MAARTEN MENTZEL;THEO VAN WILLIGENBURG - Morele Identiteit 64pp. 2 pagina's met onderstrepingen met pen, verder goed.
59103: WILLIGENBURG, THEO VAN., ROBERT HEEGER, WIBREN VAN DER BURG (EDS.). - Nation , State and the Coexistence of Different Communities. Proceedings of the 1994 Conference.
87142: WILLINGHÖFER, HELGA. - Die Hethiter und ihr Reich. Das Volk der 1000 Götter.
37150: WILLINK, SYLVIA., VINCENT VLASBLOM. - Een eeuw Willink. 1900-1983.
93832: CAREL WILLINK - Carel Willink. 1981. Peter van der Velden. Hardcover met stofomslag. 101pp. Gesigneerd op schutblad. Schilderkunst in een kritiek stadium
27041: WILLIS, ROY. OETER BENTLEY. MARIJKE SARNEEL EN HANS WISMEIJER. - XYZ van de Mythologie. Vetaling en bewerking Marijke Sarneel en Hans Wismeijer.
49137: LESLEY HARLE;SIMON WILLIS - Aardewerk beschilderen
22783: WILLISTON, GLENN AND JUDITH JOPHNSTONE. - Soul Search. Spiritual Growth Through a Knowledge of Past Lifetimes.
88866: WILLISTON - VOORBIJE LEVENS Williston, gelenn en Judith Johnstone. 1997. Elmar. Paperback. 286pp.
89092: WILLKOMMEN, DIRK . - Sölring. Phonologie des nordfriesischen Dialekts der Insel Sylt. . Co-Frisica; XII.
13336: WILLMER, E.N. - Retinal Structure and Colour Vision. A Restatement and an Hypothesis.
85236: WILLOW, SISTER MARY EDITH. - An Analysis of the English Poems of St. Thomas More. Bibliotheca Humanistica & Reformatorica Volume VIII.
71192: GARRY WILLS - Venice: Lion City: The Religion Of Empire 415pp. illustr.
65330: JUDITH WILLS - Lekker zonder vlees Paperback
90495: WILLS - WYSHEID VAN DE GENEN Wills, Christopher. Nieuwe wegen in de evolutie. 1991. De Haan. Paperback. 351pp.
54422: GARRY WILLS - Pauselijke Zonde Uitgeverij Ten Have
72290: WILLSBERGER, JOHANN. - Goud.
39852: WILLSON, MOYA. - Occupational Therapy in Short-term Psychiatry.
67925: C.C.S. WILMER - Nederlandse duiventillen H.W.M. Giezen-Nieuwenhuys. C.C.S. Wilmer. Historische duifhuizen geschilderd en beschreven. Terra Zutphen. 1987. Hardcover met stofomslag. 111pp. Illustr. Oblong.
93939: WILMINK - Wilmink, Willem. 1989. Martinus Nijhoff. Paperback. 84pp. Naam met pen op schutblad. GIJ WEET TOCH DAT GIJ NIET BESTAAT
34065: WILMINK, WILLEM. TEKST. WILLEM VLEESCHOUWER. TEKENINGEN. - De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester.
82550: WILMSHURST, T.H. - Electron Spin Resonance Spectrometers . Series: Monographs on Electron Spin Resonance.
45306: WILOSO, PAMERDI GIRI. - Responses from the Region: Democratization at district level during the Post-Suharto era, Grobogan, Central Java, Indonesia. Dissertation. University of Twente.
42372: WILS, J. - Het passieve werkwoord in de Indonesische talen. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Kand-, en Volkenkunde Deel XII.
46571: WILSDORF, H.: - Kulturgschichte des Bwergbaus. Ein illustrierter Streifzug durch Zeiten und Kontinente.
93958: DONNA WILSHIRE - Donna Wilshire. Myths & Mysteries of the Triple Goddess. 1994. Inner Traditions. Paperback. xii,310pp. Illustr. Text in English. Virgin Mother Crone
74916: BRUCE WILSHIRE - Get 'Em All! Kill 'Em! Genocide, Terrorism, Righteous Communities. 2005. Hardcover with d.j. xxvi,199pp. Bibliogr. Index.
74928: WILLIAM WILSON;ANDREW WILSON - Wilson's Practical Meat Inspection Sixth edition, Reprinted, 2001. Hardcover. vi,298pp. Index.
43861: WILSON, D.L. - The Kitchen Casanova. A Gentleman's Guide To Gourmet Entertaining For Two.
89757: WILSON, DANIEL J. - Arthur O. Lovejoy and the Quest for Intelligibility.
23763: WILSON, GLENN EN DAVID NIAS. - Liefde's geheimen. De psychologie van de seksuele werkelijkheid.
20570: WILSON, COLIN & JOHN GRANT. VERTALING SIMON VINKENOOG. - Handboek van het ongerijmde.
85298: WILSON , F.P. AND G.K. HUNTER. - The English Drama 1485-1585. The Oxford History Of English Literature volume IV Part I.
80032: DONALD W. WILSON. - The indispensable man Sudomo: The continuing journey . Signed by Sudomo , 6 july 1992 on title page.
80775: EDWARD O. WILSON - De Toekomst Van Het Leven 2002. Byblos. Paperback. 264pp.
90828: E.TH. VAN DER VEER-BERTELS;COLIN WILSON - Het ontwaakte bewustzijn Colin Wilson. De filosofie van Gurdjieff. De Driehoek. 1980. Paperback. 104pp.
77174: IAN WILSON - De opkomst en ondergang van de Britse monarchie 1993. Prometheus. Paperback. 197pp. Illustr.
75386: IAN WILSON - Voorbij deze wereld 1988. Helmond. Paperback. 160pp.
66018: PAUL WILSON - Het grote boek van de onthaasting 2e druk, 2001. 352pp.
63687: PAUL WILSON - Het grote boek van de RUST 5e druk, 2000. 324pp.
48197: J. WILSON - Test en verbeter uw managementstijl Centrale Uitgeverij Deltas
50031: IAN WILSON - Voorbij deze wereld Helmond
51159: GEORGE CRILE;DEBBIE WILSON - Geheime oorlog van charlie wilson A.W. Bruna LeV.
52220: A.N. WILSON - Jezus
74885: BRODECKI;JOSEPH WILSON - Polish Business Law Brodecki, Zdzislaw. 2003. hardcover. cxiii,591pp. Bibliogr. Index.
47329: MIKE WILSON - Manager & marketing
47562: GLENN D. WILSON - De CQ-test de Kern
53393: WIM VAN HEMERT;N. WILSON - Het marathonboek Elmar
89296: WILSON, COLIN. - Meester van de onderwereld. Jung en de twintigste eeuw.
56731: WILSON, JAMES H. - Christian Theology and Old English Poetry.
56583: WILSON, R.M. (ED.). - The English text of the Ancrene Riwle. Edited from Gonville and Caius College MS. 234/120.
46126: WILSON, ROBERT ANTON. - Die Illuminati Papiere.
70185: JACQUELINE WILSON - Marc Chagall 223pp.
44345: WILSON, STANLEY J. - Fuchsias. A Complete Guide to their Propagation and Cultivation for House and Garden.
44234: WILSON, EDMUND. - Reis naar de Revolutie.
76393: IAN WILSON - Jezus een biografie. 1992.Prometheus . paperback. 295pp.
42080: WILSON, CHARLES. - Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands.
41025: WILSON, DUNCAN. ASSISTED BY J.EISENBERG. - Leonard Woolf. A Political Biography.
87348: WILSON, O. W., AND MCLAREN. - Police Administration.
34459: WILSON, SANDY. - Ivor.
34387: WILSON, MCCLURE. - The Anatomic Foundation of Neuroradiology of the brain.
32534: WILSON, JR., VINCENT. - The Book of the Presidents. With portraits by Distinguished American Artists.Maps by Peter Guilday.
27490: WILSON, CHARLES. - First with the News. The History of W.H.Smith 1792-1972.
62765: IAN WILSON - Voorbij deze wereld 1988. 160pp.
68078: WILT, ANNEMIEK .J.C. VAN DER - Oscar Thissen een veelzijdig leven Wilt, A. van der. 2006. paperback. 135pp. goed.
35863: WILTERDINK, NICO & BART VAN HEERIKHUIZEN. RED. - Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologue.
77202: ANDREW WILTON - The Age of Rossetti, Burne-Jones and Watts Symbolism in Britain 1860-1910.Tate Gallery Publishing . 1997. Paperback. 304pp. Illustr.
92482: JANSEN WIM - HEMEL EN JEZUS EN AL DIE DINGEN Jansen Wim. 2e druk, 1998. Kok Kampen. Paperback. 116pp.
36302: WIMBUSH, ROGER. COMPILED. - The Grammophone Jubilee Book. 1923-1973.
18767: WIMERSMA GREIDANUS, H.TH. VAN. - Instnct en karakter. Proeve eener characterologie op instinct-psychologischen grondslag.
12469: WIMERSMA GREIDANUS, H.TH. VAN. - De Hormonische Psychologie van den Mensch. Vergelijkend-psychologisch belicht.
79879: OTTO HAAN;HUGO VAN WIN - Een jood in nazi-Berlijn 1997. Bruna. Paperback. 239pp. Gebruikssporen.
43287: WINANDS, E.M.M. - Polling, production and priorities . Proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven.Proefschriftenreeks TU Eindhoven.
72389: SIMON WINCHESTER - America's Idea Of A Good Time Kate Schermerhorn. 104pp. Illustr. Dewi Lewis Publ.
31128: WINCKEL, CH.W.F. EN A.COLAÇO BELMONTE. - Het Nederlandsche Roode Kruis in Ethiopië. Waar onze vlag eens wapperde.
25180: WINCKEL, W.F.A. - Leven en Arbeid van A.Kuyper.
60162: WINCKEL, CH.W.F. - DE behandeling vam Malaria met Kinine. Met de techniek van het bloedonderzoek. Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut. Mededeelingen No. LXX.
77475: HEIN L. VAN DOLEN;JOHANN JOACHIM WINCKELMANN - Een portret in brieven 1993. Ambo. Hardcover met stofomslag. 429pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
51549: MARTIN WINCKLER - De ziekte van Sachs Uitgeverij Prometheus
83943: PIERRE WIND - Wind In De Eetfabriek 2000. Tirion. Paperback. 111pp. Illustr.
11920: WIND, ALIDA HELENA. - Onderzoekingen op het gebied der Bicyclische Sesquiterpenen Machilol, Selineen, Eudesmol, Caryophylleen.
81210: OLIVIER WEGLOOP;BAS VAN PUTTEN;M. DE WIND - Onze Auto'S Een tochtje door de tijd. 2008. Local World. Paperback. 112pp. Illustr.
42740: WIND, H. - Assessment of physical work ability .the utility of Functional Capacity Evaluation for insurance physicians. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
42568: WIND, H - Assessment of physical work ability . the utility of Functional Capacity Evaluation for insurance physicians. Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
40186: WIND, MARGREET., PIER THOLEN, RONALD SCHEPERS, GERTJAN HAFKAMP. - Stad Radio Amsterdam. Tussen instelling en bevolking. Een onderzoek naar de dienstverlenende funktie van Stad Radio Amsterdam.
39853: WIND, EDDY DE. - Confrontatie met de dood. Psychische gevolgen van vervolging. Met een inleiding door A. van Dantzig.
39805: WIND, ANNE. - Leven en dood in het evangelie van Johannes en de Serat Dewarutji. (met een elenctische confrontatie). Proefschrift.
37418: WIND, EDGAR. - Kunst en anarchie. De Reith Lectures van 1960, herzien en uitgebreid met een inleiding van J.A.Emmens.
36572: WIND, ROB DE. ALEXANDER POLA. - Weg is weg. Fotografie Rob de Wind. Tekst Alexander Pola.
36480: WINDE, HENK DE. - Rederij Willem Muller Nederland Terneuzen.
87377: WINDELBAND, WILHELM. - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel 'Die Philosophie im 20. Jahrhundert' und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung. Hrsg. von H. Heimsoeth.
67316: JENNY WINDELS - Eutonie bij kinderen Toepassing van eutonie in het onderwijs. Ankh Hermes. 1981. Paperback, zijkanten voorplat licht beschadigd. 160pp.
73818: V. WINDELS - Jonge Belgische mode 131pp. Illustr.
10319: WINDEN, F. VAN. - On interaction between state and private sector. a study in political economics.
76878: JAAP WINDIG - Liefde, vriendschap en homoseksualiteit 1991. Boekencentrum. Paperback. 106pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
89376: WINDIG, AD. PHILIP MECHANICUS BERT SCHIERBEEK. - Photography. Fotografie. Ad Windig. Met bijdragen/with contributions by: Philip Mechanicus. De eenvoud van de nuance / The simplicity of nuance. Bert Schierbeek. Ad Windig: Schrijven met licht ? Ad Windig: Writing with light.
26305: WINDIG, AD. PHILIP MECHANICUS BERT SCHIERBEEK. - Photography. Fotografie. Ad Windig. Met bijdragen/with contributions by: Philip Mechanicus. De eenvoud van de nuance / The simplicity of nuance. Bert Schierbeek. Ad Windig: Schrijven met licht ? Ad Windig: Writing with light.
57599: WINDISCH-GRAETZ, STEPHANIE UND GHISLAINE ZU. - Juwelen des Himalaja. Götter, Völker und Kleinoden.
37012: WINDISCH, HANS. - Achtung Aufnahme. Kleinbild-Jagd. Auf Dinge und Menschen. Technik Stoff Regie.
1867: WINDISCH, H. - De tegenwoordige stand van het Christusprobleem.
88887: CHARLES WINDRIDGE - Tong Sing Charles Windridge. Almanak can de Chinese wished. 2000. Areopagus. Paperback, leesvouw rug. 288pp.
88420: CHARLES WINDRIDGE - Tong Sing Charles Windridge. Almanak van de Chinese wijsheid. 2000. Areopagus. Paperback. 288pp.
29481: WINDSCHEID, KATHARINA. - Die Englische Hirtendichtung von 1579-1625. Ein Beitrag zur Geschichte der Englischen Hirtendichtung.
60744: BEREND WINEKE - Een zeker verblijf Gesichten. De Prom. 1985. 62pp. stempeltje op schutblad.
83938: ED WINGEN - Herman Bieling 1887-1964 2003. Paperback. 80pp. Illustr.
72914: ED WINGEN - Adriaan Korteweg : 1890-1917 : een kunstenaar op zoek naar een droomleven paperback. 47pp. Illustr.
36508: WINGEN, ED. - Adriaan Korteweg. (1890-1917). Portret van een vergeten kunstenaar.
35991: WINGEN, ED., NICO KOSTER, VINCENT VLASBLOM. - 50 Jaar Cobra. De A van Cobra in woord en beeld.
62825: CASPER STAAL;MARC WINGENS - Bedevaarten in Nederland 1997. walburg Pers. 224pp. Illustr.
66977: HERMAN DE WINKEL - Jezus maakt je vrij 94pp.
53235: M.E. JONKMAN-TE WINKEL - Minderheden naar de markt
832: WINKEL, JAN DERK TE. - Kiezen en delen. Over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijks Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving.
60703: GERHARD TE WINKEL - Het woord dat ik bedoel. 1991. Narratio.
11238: WINKEL, HANS. - Le Problème de la Juridiction Supreme.
53244: M.E. JONKMAN-TE WINKEL - Illegalen aan het werk
55523: DOS WINKEL;D. WINKEL - Wat is er mis met vis?! en visolie Uitgeverij Elmar B.V.
36910: WINKEL, H. - Verzamele opstellen. Uitgaven van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht te Utrecht. 10.
34232: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche Wateren 1625-1627. Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wtenschappen. Werken uitgegeven door De Commissie voor Zeegeschiedenis XI.
60078: WINKEL, LIDYA. - W-eten wat lekker is. Eenvoudige recepten die toch anders zijn. Samengesteld door Wina Born.
94832: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche Wateren 1625-1627. Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wtenschappen. Werken uitgegeven door De Commissie voor Zeegeschiedenis XI.
88043: P. WINKELAAR - Methodisch werken P. Winkelaar. 4e druk, 2007. De Tijdstroom. Paperback. 235pp.
87886: WINKELER - Om kerk en wetenschap Winkeler, Lodewijk. Geschiedenis van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht. 1767-1991. 1992. Utrecht. Paperback. 155pp. Illustr.
55315: WINKELHORST, JOHAN HERMAN. - Het spel.
51144: H.J.M. WINKELMAN - Hier is Barbie en de rest van de Matell-familie (1964-2003) / druk 1 Aksant
46502: WINKELMAN, J.H.: - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floyris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans. Proefschrift.
39184: WINKELMANN, FRIEDHELM., GUDRUN GOMOLKA-FUCHS. - Grühbyzantinische Kultur.
36485: WINKELMANN, HEINRICH. EINGELEITET UND BEARBEITET. - Das Halleiner Salzwesen und seine bildliche Darstellung in den Fürstenzimmern des Pflegamtsgebäudes zu Hallein.
79286: J. WINKELS - Het didaktische werkvormenboek en Piet Hoogeveen. Variatie en differentiatie in de praktijk. 1982. Dekker & Van De Vegt. Paperback. 253pp.
45929: WINKELS, RENATE. - Dietary folate intake: is there need for folic acid fortification in the Netherlands? TI Food and Nutrition publication, Programme Nutrition and Health, No. 58. (2008).
42978: WINKELS, R.M. - Dietary folate intake .is there a need for folic acid fortification in the Netherlands. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
88029: WINKLER - Akkoord akkoord Winkler, John. DE Management Bibliotheek. 2e druk, zonder jaar. Hardcover met stofomslag. 272pp.
24285: ONDER REDACTIE VAN O. MONTAGNE EN JOHAN WINKLER. - Doctor Henri Polak. Van het vuur dat hem brandde.
54749: JOHN WINKLER - Winnende taktieken
14568: WINKLER, CORNELIS. - Herinneringen van Cornelis 1855-1941. Een herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1947, verschenen bij Van Loghum Slaterus te Arnhem. Met een inleiding van L.J.Endtz, P.J.M.van der Lugt. Tevens aangevuld met een nemenregister.
46522: WINKLER (HRSG.), E.: - Probleme der allgemeinen Geographie. Darmstadt,, WB, 1975.
22645: WINKLER, CORNELIS. - Herinneringen van Cornelis Winkler 1855-1941.
20105: WINKLER, CORNELIS. - Herinneringen van Cornelis Winkler. 1855-1941. Een herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1947, verschenen bij van Loghum Slaterus te Arnhem. Met een inleiding van L.J.Endtz en P.J.M.van der Lugt. Tevens aangevuld met een namenregister.
77590: PETER WINNEN - Pedaalridder 2010. Thomas Rap. Paperback. 332pp.
40708: WINOTO SUATMADJI, R. - Studies on the effect of tagete species on plant parasitic nematodes.
67066: PIETER WINSEMIUS - Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Doorhebt 39ste druk 2011. 223pp.
61926: PIETER WINSEMIUS - Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Doorhebt / Midprice 27e druk, 2005. Balans, Amsterdam. 223pp.
77837: P. WINSEMIUS - Gast in eigen huis Beschouwingen over milieumanagement. Samson. Tjeenk Willink. Paperback. 227pp.
94203: PIETER WINSEMIUS - Pieter Winsemius. 22e druk, 2004. Balans. Paperback. 223pp. Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Doorhebt
77592: DIEUWKE WINSEMIUS - Prinses Marianne Verguisd, bemind. 1991. Kok. Hardcover met stofomslag. 332pp.
77830: P. WINSEMIUS - Ik Kan Het Niet Alleen 2000. Balans. Paperback. 206pp.
79157: P. WINSEMIUS - Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Doorhebt 2004. Balans. Paperback. 223pp.
74359: DIEUWKE WINSEMIUS - Afgeschreven 1979. Paperback. 136pp.
49678: P. WINSEMIUS - Speel nooit een uitwedstrijd Sijthoff
70150: PIETER WINSEMIUS - Grote mensen gaan niet dood 319pp. naam en kleine tekst op schutblad, verder goed.
60609: PIETER WINSEMIUS;P. WINSEMIUS - Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Doorhebt / Midprice 32e druk 2007. 223pp.
60608: PIETER WINSEMIUS;P. WINSEMIUS - Je Gaat Het Pas Zien Als Je Het Doorhebt / Midprice Over Cruijff en leiderschap. 8e druk, 2004. 223pp.
88411: PIETER WINSEMIUS - Grote mensen gaan niet dood Pieter Winsemius. 2010. Balans Paperback. 319pp. Kleine tekst met pen en ex libris op schutblad, verder goed.
40612: SIR RICHARD WINSTEDT. - A Practical Modern Malay-English and English- Malay Dictionary. Malay-English± Fourth edition. Reprinted 1971. English-Malay± Seventh Edition. With an Appendix. Reprinted 1971.
40272: WINSTEDT, SIR RICHARD. - A History of Classical Malay Literature.
76043: WINSTON, PATRICK HENRY. - Artificial Intelligence.
89866: WINSTON, PATRICK HENRY. - Artificial Intelligence. Second edition.
74028: HANS OLDEWARRIS;ONBEKEND;PETER DE WINTER - 20 jaar / years 010 1983-2003. Tussen elite en massa. 393pp. Illustr.
86454: WINTER, KATRIN. - Wilhelm Morgner. Ich und die anderen. Zeichnungen des Expressionismus.
64336: P. KOPPERS;W. DE WINTER - Tekenen, laten of leren? Handleiding voor de praktijk op de pedagogische akademie en lagere school 7e druk, 1980. 166pp. Omslag geplastificeerd, netjes. Verder goed.
52746: LEON DE WINTER - Hoffman's honger De Bezige Bij
74629: PAUL KENNEDY;BENJAMIN FROMMER;JAY WINTER - National Cleansing Retribution against Nazi Collaborators in Postwar Czechoslovakia. 2005. Paperback. xv,387pp. Bibliogr. Index.
48802: ALAN TOOGOOD;WILLEM DE WINTER - Borders, heggen en hekwerk
18054: WINTER, P.J. VAN. - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Eerste deel. Vol one only. Werken uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te `s-Gravenhage. 7.
33592: WINTER, J.A. - Nationale steunmaatregelen en het gemeenschapsrecht. Een onderzoek naar de uitlegging en toepassing van de artikelen 92 t/m 94 van het EEG-Verdrag. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
38504: WINTER, M.J. - Co-ordination of epithelial junctional systems, and its disturbance during the development of a malignant phenotype. Proefschrift. Leiden.
20631: WINTER, P.J.VAN. - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. 2 vols. Werken uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. 7+9.
59587: WINTERHAGEN, WILHELM ERNST. - Der Kreisauer Kreis. Porträt einer Widerstandsgruppe. Begleitband zu einer Austellung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
65412: MARTIN M. PEGLER;ARTHUR A. WINTERS;PEGGY F. WINTERS - Retail Entertainment Hardcover
92124: JEANETTE WINTERSON - Waarom Gelukkig Zijn Als Je Ook Normaal Kunt Zijn? Jeanette Winterson. 4e druk, 2012. Contact. Paperback. 286pp.
91598: WINTERSON, JEANETTE. - Op het lichaam geschreven.
19364: WINTGENS, W.J. - De rechtsvordering tot verkrijging der Erfenis volgens het Nederlandsche Recht. Proevschrift Hoogeschool te Leiden.
17548: WINTGENS, G. - Specimen jurdicum inaugurale de praecipus differentiis juris francici et neerlandici.
40002: WINTLE, M.J. EDITED. - Modern Dutch Studies. Essays in honour of Professor Peter King on the occasion of his retirement.
92593: JOHN F. WIPPEL - The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas John F. Wippel. From Finite Being to Uncreated Being. 2000. The Catholic University of America Press. Paperback. Good. xxvii,630pp.
42990: WIRATNO. - Effectiveness and safety of botanical pesticides applied in black pepper (Piper nigrum) plantations . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
63227: WIRDUM-BANNING, H. VAN. - Willem Banning 1888-1971. Leven en werken van een religieus socialist.
92109: FROUKJE D. WIRT - De professional als feniks Froukje D. Wirt en Hans Knip. 1996. Scriptum management. Hardcover met stofomslag. 144pp. Naam met pen op schutblad.
64561: WIRTJES, HANNEKE (ED.) - The Middle English Physiologus.
23391: WIRTZ, P. - Differentiation in the Honeybee Larva. A histological. Electron-microscolical and physiological study of caste induction in Apis Mellifera mellifera l. (With a summary in Dutch). Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen, Nederland, 73-5(1973.
23571: WISCHNEW, S.M. - Der Moderne Militarismus und die Monopole.
60713: ROBERT H. EISENMAN;MICHAEL WISE - De Dode-Zeerollen onthuld Nog in plastic verpakt.
82400: WISE, MICHAEL / ABEGG, MARTIN JR. / COOK, EDWARD:. - Die Schriftrollen von Qumran. Übersetzung und Kommentar. Mit bisher unveröffentlichten Texten. Herausgegeben von Alfred Läpple.
75245: ROGER HARRISON;ROGER HARRISON;CHRISTINE WISE - Working With Young People 2005.Sage Publications . Paperback. viii,229pp. References. Index.
61535: ROBERT H. EISENMAN;MICHAEL WISE - De Dode-Zeerollen onthuld 1993. e Haan, Houten. 280pp.
47767: ROBERT H. EISENMAN;MICHAEL WISE - De Dode-Zeerollen onthuld
42463: WISE, ARTHUR. - Weapons in the Theatre.
84838: R. WISEMAN - Quirkology 2008. Utrecht, Bruna. Paperback. 278pp.
40022: WISEMAN, RICHARD L. - Intercultural Communication Theory. International and Intercultural Communication Annual Volume XIX 1995.
46730: WISGERHOF, BERT. - Orgeln in den Niederlanden.
16516: WISKERKE, J.R. - De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie.
85777: SABINE WISMAN - Tem Je Eetmonster! 1e druk, 2010. Spectrum. Paperback. 143pp.
85860: EELCO WISMAN - Een Droom Met Een Deadline The House of Books. 2007. Paperback. 206pp.
94041: SACHA TRIMBOS;ANTOINETTE WISMEIJER - Sacha Trimbos en Antoinette Wismeijer. 2006. Thieme Meulenhoff. Paperback. 69pp. Een Goede Conflicthantering
74756: BELSER U;D. WISMEIJER;DANIEL BUSER;D. MORTON;URS BELSER;DANIEL WISMEIJER - ITI Treatment Guide Volume 2. Loading Protocols in Implant Dentistry. Partially Dentate Patients. 2008. xiii,168pp. Illustr. References.
71364: PIETER E. WISSE - Het boek van bewaring selectieve duurzaamheid in de informatiemaatschappij. 1997. Samson. 319pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
35871: WISSE, JR., G. - De moderne Theosophie.
16966: WISSE, L. - Centrale verwarming. Handleiding ten dienste van ingenieurs, verwarmingstechnici, -monteurs, architecten, boukundige opzichters en het onderwijs in de centrale verwarmingstechniek.
28798: WISSE,A.P. EN ZIJL,B.J. - Anti-arbortus in perspectief. Vechten om rechten.
23312: WISSELINK, M.A. - Investigations on the pathogenesis of deep pyoderma in the German Shepherd Dog. Onderzoek naar de pathogenese van diepe pyodermie bij de Duitse Herdershond. (met een samenvatting in het Nederlands). Proefschrift. Rijksuniversiteit te Utrecht.
77465: LEO WISSELINK - Indisch pigment 1994. Bo-Art. Paperback. 144pp. Illustr.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
65284: LEO WISSELINK - Indisch pigment Paperback
33630: WISSELINK, M.A. - Privacy en bealstingbetaler. Aspecten van fiscale strafvordering en fiscale inlichtingenplicht. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
90879: H.K. BOSWIJK;WISSEMA - INNOVATIE LANGS NIEUWE WEGEN Wissema, H.K. Boswijk en W.C.L. Zegveld. 1980. Kluwer. Paperback. 152pp.
90758: L. EUSER;WISSEMA - SAMENWERKING BY TECHNOL.VERNIEUW. J.G. Wissema en L. Euser. Samenwerking bij technologische vernieuwing. 1e druk, 1988. Kluwer. Hardcover. 163pp.
42262: WISSEMA, J.G. - De kunst van strategisch ondernemerschap: visie, analyse, implementatie .
83618: DRIEK VAN WISSEN - Groot verkeerde-woordenboek der Nederlandse taal Bzztoh. 2e druk, 1996. Paperback. 158pp.
64466: DRIEK VAN WISSEN - De taal is het voertuig van de geest 1990. Boekwerk, Groningen. 112pp.
39059: WISSEN, GERARD J.M.VAN. (RED.). - Emerging Constitutionalism in Eastern Europe. Rechtsstaatliche Entwickelungen in Osteuropa. A report of the conference of 7 May 1991.
92998: P.W. VAN WISSING - Geldersen gezocht P.W. van Wissing. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. 1996. Paperback. 248pp. Illustr.
49095: P.W. VAN WISSING - Gelderse steden omsingeld
50608: BETTINA VON HAYEK;MICHAEL WISSING;SIGRID THEILIG;HARALD THEILIG;MICHAEL WISSING - Kinderkookboek
28604: WISSING, J.C. - De Kerk aan het werk in Oxford en Edinburgh.
60611: JOZEF WISSINK - De inzet van de theologie De Horstink Amersfoort. 1983. Pap.568pp. Binnen en buitenzijde gerepareerd met cellotape. Naam met pen en naamstempel op titelpagina, verder goed.
21945: WISSINK, GERRY. - Het liegt er niet om. 150 maanden druk zonder betaald te worden. Op 20 Februari 1988 is gerry Wissink 121/2 jaar werkloos en 150 maanden druk zonder betaald werk. Een jubileum. Feest dud. Dit boek verschijnt bij die gelegenheid.
1309: WISTÉN, LÉONARD. - Les constructions gérondives absolues dans les oeuvres de Cervantes.
53221: W.J. BEEK;A.P. DE WIT - De grenzen van de illusie-economie
87585: H. DEMOED;A. RIBBERS;G. MINTEN- DE WIT - De Vrochterhoek Beeld van een buurtschap Nog ingeseald. Hardcover.
72084: WIT, B. DE. - Schoonhoven in bedrijf . Canaletto. 2001. Paperback. 84pp. Illustr.
36982: WIT, JOHAN DE. - 184 manieren om een kraanleertje te vervangen. En andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen.
5565: WIT, CORNELIS DE. - Mathematical Treatment of Optimal Ocean Ship Routeing.
60876: WIM DE WIT - Moderne architectuur in Nederland 1900-1940 Giovanni Fanelli. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage. 1978. Paperback, aan randen licht sleets. 368pp. Illustr.
66515: AXEL MADSEN;JOY DE WIT - Simone de Beauvoir en Jean-Paul Sartre 2e druk, 1982, Elsevier. 302pp. Illustr. paperback. leesvouwen rug, verkleurd.
81560: PETER DE WIT - Sigmund weet wel raad met kinderen 2008. De Harmonie. Hardcover. 95pp. Illustr.
81135: JOHAN DE WIT - 184 manieren om een kraanleertje te vervangen en andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen 2e druk, 1994. Holkema & Warendorf. Paperback. 88pp. Illustr.
64145: PETER DE WIT - Polderburka's
61072: PETER DE WIT - Sigmund Weet Wel Raad Met Managers 2e druk, 2008. De Hamonie Amsterdam. 95pp.
53079: HAN DE WIT;THEO DE WIT - Gevoel zonder grenzen Gooi & Sticht
87278: WIT, J. DE. - Problemen rond de moeder-kind relatie. Proefschrift.
63284: WIT, ARJAAN., THEO DE BRUIN, E.A. - Huizen als Kastelen in en om Leiderdorp 1200-1800.
63324: WIT, JOOP W. DE. - Poverty, Policy and politics in Madras Slums. Dynamics of survival, gender and leadership.
81194: L. DE WIT - Een woonkamer als schoollokaal 1998.Uitgeverij 010 . Paperback. 79pp. Illustr.
43663: WIT, ARJAAN, E.A. - Huizen als Kastelen in en om Leiderdorp 1200-1800.
43605: WIT, J. DE. E.A. - Sociale psychologie & haar toepassingen . reeks toegepaste sociale psychologie XIV.
42974: WIT, A.J.W. DE. - Regional crop yield forecasting using probabilistic crop growth modelling and remote sensing data assimilation . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42958: WIT, A.J.W. DE. - Regional crop yield forecasting using probabilistic crop growth modelling and remote sensing data assimilation . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
87385: PETER DE WIT - Sigmund weet wel raad met managers 2e druk, 2008. Harmonie. Hardcover. 95pp.
81296: WIM DE WIT - Moderne architectuur in Nederland 1900-1940 Giovanni Fanelli. With an abridged text in English. Staatsuitgeverij. 1978. Paperback. Leesvouwen rug, omslag sleets. 3 pagina's met pen onderstrepingen. Illustr.
87339: WIT, PETER DE. - Burka Babes.
36022: WIT, BERNADETTE DE. - Slechte vrouwen, echte vrouwen. Seks, feminisme, en de burgelijke moraal.
34961: WIT, J.DE. - Problemen rond de moeder-kind relatie. Proefschrift.
90580: ANSELM J. VAN DER PEET;A. DE WIT - 'Schepen Van Gewelt' Anselm J. van der Peet en A. de Wit. Acht keer Zeven Provincien. Van Wijnen. 2002. Hardcover. 108pp. Illustr.
62734: G.A. DE WIT - De wetenschap van de menselijke bezieling 1980. Dekker & Van der Vegt, Nijmegen. x,294pp. Paperback.
39876: WITENBERG, EARL G. - Interpersonal Explorations in Psychoanalysis. New Directions in Theory and Practice.
23959: WITHALM, B. - De Homeopatische huisdokter. Natuurgeneeswijze, homeopathie, kruidenapotheek.
66403: B. WITHALM - De homeopathische huisdokter Voorhoeve Zwolle. 4e druk. zonder jaar. Hardcover. 317pp.
40086: WITHERINGTON, III, BEN. - Jesus the Sage. The Pilgrimage of Wisdom. Edinburgh.
90406: JOLANDE WITHUIS - Weest manlijk, zijt sterk Jolande Withuis. Pim Boellaard (1903-2001). Het leven van een verzetsheld. 2008, 2e druk. Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 382pp. Illustr.
79802: JOLANDE WITHUIS - Weest Manlijk, Zijt Sterk Pim Boellaard (1903-2001( het leven ven een verzetsheld. 2008. Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 382pp. Illustr.
84414: JOLANDE WITHUIS - Opoffering en heroiek De mentale wereld van een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Nederland 1946-1976. Boom. 1990. Paperback. 447pp. Naam op schutblad, lichte gebruikssporen.
81988: RON WITJAS - De tijd van uw leven Time Management. 1995. Thema. Paperback. 151pp. Naam met pen op schutblad.
83535: STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ - Onverzadigbaarheid 1993. Meulenhoff. Paperback. 574pp.
11392: WITKOP, JAN. - Eenheid van Wisselrecht.
8559: DOROSZEWSKI WITOLD. - Elements of Lexicology and semiotics.
84714: J.B VAN WITSEN;J.B. VAN WITSEN - Handboek zelfredzaamheid Hoe je overal kunt overleven met (bijna) niets. Elmar. 2009. Pperback. 200pp.
86066: OUD WITTE - Wy voelen ons geen stiefouders 1985. Anthos. Paperback. 120pp.
60392: WITTE, GERARDUS TOBIAS. - Een verre vijand komt naderbij. De diplomatieke betrekkingen van Nederland met de Sovjetunie, 1942-1953. Proefschrift.
76475: BERT WITTE - Handboek soldaat-generaal 1983. Mondria. Paperback, licht sleets. 60pp. Illustr.
46369: WITTE, J.C. - J.B. van Heutsz. Leven en legende.
36456: WITTE, HANS DE. - De Snellius II Expeditie. Een Indonesisch - Nederlands oceanografisch onderzoeksproject 1984-1985.
76219: WITTE, ARNOLD. ESTHER CLEVEN. - Design is geen vrijblijvende zaak. Organisatie, imago en context van de ptt-vormgeving tussen 1906 en 2002. Nai Uitgevers. 2006.
89316: WITTELS, FRITZ. - Sigmund Freud. Der Mann, die Lehre, die Schule.
66981: P. WITTEMAN - In Hoger Sferen + Cd Hardcover met stofomslag. 190pp. 3e druk, 2005. Met de CD.
84849: PAUL WITTEMAN - De onvoltooiden + CD Met de CD. 2009. Balans. Paperback. 184pp.
90754: MARCIEL WITTEMAN - In yogaland Marciel Witteman. 2009. Balans. Paperback. 301pp.
13646: WITTEMAN, BERNARDUS JACOBUS MARIA. - Assesment of vagal nerve integrity in autonomic neuropathy.
84828: PAUL WITTEMAN - De namen uit de grote zaal 2011. Balans. Hardcover. 63pp. Met de CD.
84774: P. WITTEMAN - In hoger sferen Met de CD. Hardcover met stofomslag. 190pp. Naam met pen op schutblad.
49599: PAUL WITTEMAN - Met je hoofd in de huiskamer
74356: PAUL WITTEMAN - De zaak Stinissen Hoe lang mag sterven sduren. Peter de Bie. 172. Zonder jaar.
88280: PAUL WITTEMAN - Een Geweldige Tijd! Paul Witteman en Maarten Evenblij. 2001. Balans. Paperback. 136pp.
84889: PAUL WITTEMAN - Het beste van Witteman Amsterdam, Balans. 2010. Paperback. 285pp.
11283: WITTEMANS, F. - Wederzijdsche rechten en plichten der Echtelieden. Commentaar der Wet van 20 Juli 1932. Wizigend het hoofdstuk VI, Titel V, van get 1ste Boek van het Vurgelijk Wetboek.
76781: SIKKEL/ WITTER;M. WITTER - Ik mis alleen de HEMA Nederlanders in het buitenland. 3e druk, 2006. Paperback. leesvouwen rug. 239pp.
27858: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 juli - 1963.
25439: WITTERT VAN HOOGLAND, R.W.C.G.A. - Een halve eeuw Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 juli - 1963.
53935: AERNOUD WITTEVEEN - De Top 100 aller tijden / druk 2 Scriptum
53757: MATHIEU WEGGEMAN;AERNOUD WITTEVEEN - M.a.w.
81737: J.J. DE VRIES;K. WITTEVEEN - Het helpende contact Lawrence M. Brammer. Vormen en functie. De Toorts. 2e druk, 1975. paperback. 185pp. Pagina's vergeeld.
49079: A.M. GERHARTL-WITTEVEEN - Duur en duurzaam
50959: H.R. LEWIS;WILLEM WITTEVEEN;H.S. STREITFELD;WILLEM WITTEVEEN - Speel je vrij!
42559: WITTEVEEN, E. - Knowledge gained through experience in young problem drug users . reflections on interventions and change. Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
42859: WITTEVELDT, J. - On the vaccination of shrimp against white spot syndrome virus . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
80023: WITTGENSTEIN, L., VELDE, E. VAN DER. - Oneindigheid bij Wittgenstein. Enkele hoofdlijnen van Tractatus tot Philosophische Untersuchungen. Proefschrift.
90662: L. WITTGENSTEIN - Filosofische onderzoekingen L. Wittgenstein. Vertaling Maarten Derksen en Sybe Terwee. Boom Meppel. 1992. Hardcover zonder stofomslag. 351pp.
67694: G.H. VON WRIGHT;LUDWIG WITTGENSTEIN - Losse opmerkingen 1979. Het wereldvenster Baar. hardcover zonder stofomslag. 165pp. enkele aanstrepingen in de marge.
87292: WITTGENSTEIN,LUDWIG. - Tractatus Logico-Philosophicus. Vertaald en van nawoord en aantekeningen voorzien door W.F.Hermans.
93300: WITTGENSTEIN,LUDWIG. - Tractatus Logico-Philosophicus. Vertaald en van nawoord en aantekeningen voorzien door W.F.Hermans.
31300: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen. Ludwig Wittgenstein Schriften.
88962: LUDWIG WITTGENSTEIN - Boom klassiek 22: Colleges Ludwig Wittgenstein. 1979. Boom. Paperback. 159pp.
54447: CHRISTOPHER JONES;CHARLES W. KEGLEY;WITTKOPF/SCOTT;MARK BOYER;MARK A. BOYER;SCOTT;EUGENE R. WITTKOPF;EUGENE WITTKOPF - American Foreign Policy Cengage Learning, Inc. Seventh edition 2003. Eerste 20 pagina's lichte vochtschade onder in de marge. Verder in goede staat.
44465: WITTKOWER, RUDOLF. - Grondslagen van de architectuur in het tijdperk van het humanisme. Met een nawoord van Henry A. Millon.
30131: WITTOP KONING, MARTINE. - Ons twaalfuurtje.
29340: WITTOP KONING, MARTINE. - Calvé-Delft's Zomerboekje. Recepten.Tekeningen van Jo Spier. Gekleurde fotografieën van H.Berssenbrugge. Met de Bladwijzer.
27516: WITTOP KONING, MARTINE. - Calvé-Delft's Zomerboekje. Recepten.Tekeningen van Jo Spier. Gekleurde fotografieën van H.Berssenbrugge. Met de Bladwijzer.
4644: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
46176: WITTOP KONING, D.A. - Nederlandse Vijzels.
34396: WITTOP KONING, D.A. - Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland. Aangeboden aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie ter gelegenheid van de ingebruikname van het pand Alexanderstraat 7.
57304: WITTREICH, JOSEPH. - Interpreting Samson Agonistes.
72369: WITTWER, WOLFGANG HRSG. - Transfersicherung in der beruflichen Weiterbildung. Beiträge zur Bildungsplanung und Bildungsökonomie. Band 7.
65706: MARK FEATHERSTONE-WITTY - Optimistic, Even Then The Creation of Two Performing Arts Instututes. xvii,272pp. Hardcover with d.j. Name on first free endpaper.
48470: MANUELA KALSKY;THEO WITVLIET - De gewonde genezer
21379: WITVLIET, THEO. - De weg van de zwarte Messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding.
60004: P. STOUTENBEEK;J.M.G. VAN VUGT;J.W. WLADIMIROFF - Echoscopie in de gynaecologie en obstetrie / druk 2 Reed business information
77473: G.P.M.F. MOLS;M. WLADIMIROFF - Homo Advocatus / druk 1 Sprong-Bundel. Bundel aangeboden aan Mr. G. Sprong ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als advocaat. SDU 1998. Hardcover. 238pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
92937: WNHISTATLAS - GR HISTATL 4 ZUID Grote Historische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland 1938-1857. 1e druk, 1990. Wolters Noordhoff. Hardcover. 127pp.
81597: THEO WOBBERS - Placebo Reflecties over een vreemde eend in de geneeskunde. Valkhof Pers. 2012. Paperback. 149pp.
59911: T. WOBBES - Chirurgische oncologie / druk 1 Uitgeverij Tijdstroom
91148: MARIA VAN DEN MUIJSENBERGH;THEO WOBBES - Annalen van het Thijmgenootschap 101.2 - Genoom bewust Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh. 2013. Valkhof Pers. Paperback. 165pp.
88877: THEO BEMELMANS;THEO WOBBES;PALMYRE M.F. OOMEN;PALMYRE M.F. OOMEN;THEO WOBBES - Annalen van het Thijmgenootschap 98.2 - Nanotechnologie Palmyre Oomen ,Theo Wobbes en Theo Bemelmans. 2010. Valkhof Pers. Paperback. 198pp.
46938: WOELDEREN, BAS VAN & ALEXANDER WIJNEN. - Op weg naar een nieuw tijdperk met Ozaliet & Benzoliet.
35329: WOELDEREN, HELENE W.VAN. - Wie anders dan Andersen.
86997: WOELK, MORITZ, KURT HANS STAUB. - Stefan Lochner Gebetbuch 1451. Sämtliche Miniaturen der Handschrift 70 der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
86020: NOL KRAAN;JACOB WOENSDREGT - Twee Blijde Boodschappers Brieven uit Bada van Jacob en Elisabeth Woensdregt 1916-1928. Bijeengebracht en toegelicht door Nol Kraan. Boekencentrum. 2000. Paperback. 307pp. Naam met op schutblad enkele potloodaantekeningen in de kantlijn.
78346: HENK VAN WOERDEN - Ultramarijn 6e druk, 2006. podium. Hardcover met stofomslag. 299pp.
74300: HENK VAN WOERDEN - Tikoes 215pp.
44193: WOERDEN, E.E. VAN. - Fetal heart rate and movements. Their relationship within behavioural states 1F and 2F. Proefschrift. Amsterdam.
66837: C.M.J. VAN WOERKUM - Massamediale voorlichting 1984. Boom Meppel. 175pp.
39711: WOGNUM, NEL., KLAUS-DIETER THOBEN, KULWANT S. PAWAR. EDITED BY. - ICE 99. Proceedings of the 5th International Conference on Concurrent Enterprising: The Cioncurrent Enterprise in Operation. The Hague , The Netherlands 15-17 March 1999.
78020: WOHLFART, ROLAND. - Der braven Kinder Weihnachtswünsche. Weihnachtsglückwunschbriefe des 19. und 20.Jahrhunderts. Schriften des Museums für Deutsche Volkskunde Berlin Band. 17.
28867: WOJTYLA K. - Teken van tegenspraak.
86366: WOLBERT, KLAUS. - Wolfgang Bier. Eisenskulpturen, Materialcollagen, Gouachen, Zeichnungen., Mathildenhöhe Darmstadt, 29.10.1989 - 14.1.1990. Katalog.
93590: RITA WINTERSTEIN-PRIGMORE;KOENRAAD DE WOLD - Rita Winterstein-Prigmore en Koenraad De Wold. De laatste overlevende van de nazi-experimenten getuigt. 3e druk, 2014. Lannoo. Paperback. 229pp. Illustr. Blauwe ogen
77463: NIO HERMES;WOLDA - Publieke Vrouwen Zinnebeelden in de openbare ruimte. 1994. Amazone reeks. Paperback. 111pp. Illustr.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
79173: KADER ABDOLAH;ELLEN VAN WOLDE - Zin in verhalen Wolde, Ellen van red. Ambo. 1997. Paperback. 139pp.
81543: ELLEN VAN WOLDE - Een Topografie Van De Geest Valkhof Pers. 2000. Paperback. 62pp.
60166: WOLDE, J, DE. E.A. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
43494: WOLDEWAHID, GEBREMEDHIN. - Habitats and spatial pattern of solitarious desert locusts (Schistocerca gregoria Forsk.) on the coastel plain Sudan. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
70339: ELLIS VAN MIDDEN;CARLA VAN LINGEN;SIEGFRIED WOLDHEK - Hoe Dieren Het Doen 95pp. Illustr.
50981: P. WINSEMIUS;SIEGFRIED WOLDHEK - Beestachtige vertellingen
90088: WOLDRING, H.E.S. - Thomas More en de toekomst van Europa. Afscheidsrede.
55134: WOLDRING, JOSEPHINE. - 60 jaar Ijsfabriek Van Scheijndel.
79178: P.J.M. VAN TONGEREN;G.A.M. BEEKELAAR;H.E.S. WOLDRING - Westerse Waarden door Shakespeare belicht. Valkhof Pers. 2002. Paperback. 179pp.
73245: JOLANDA TE LINDERT;NATASHA WOLEK - Body Toning 96pp. Illustr.
88024: ALBERT WITTEVEEN;MARKUS WOLF - NAAR EER EN GEWETEN Markus Wolf. 1e druk, 1992. M&P, Weert. Paperback. 348pp. Exlibris op schutblad.
86589: WOLF, HANS-JÜRGEN. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausführlichen Zeittafel.
86557: WOLF, HANS-JÜRGEN. - Schwarze Kunst. Eine illustrierte Geschichte der Druckverfahren.
8456: WOLF, MARKUS. - In eigenem Auftrag. Bekenntnisse und Einsichten.
93124: WOLF, FRED ALAN. - Star Wave. Mind, Consciousness, and Quantum Physics.
70861: ANNE FINE;ALEX DE WOLF - Juffrouw Tureluurs 1989. Fontein. 128pp.
82329: WOLF, FRED ALAN: - Der Quantensprung ist keine Hexerei - Die neue Physik für Einsteiger.
82372: WOLF, SIEGMUND A. - Jiddisches Wörterbuch. Wortschatz des deutschen Grundbestandes der jiddischen (jüdischdeutschen) Sprache mit Leseproben.
82569: WOLF, DIETRICH. - Noise in physical systems. Proceedings of the fifth International Conference on Noise, Bad Nauheim, Fed. Rep. of Gertmany, March 13-16, 1978. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean. Cover slightly damaged.
74496: EMIL WOLF;EMIL WOLF - Progress in Optics, Volume 50 2007. Hardcover. xii,372pp.
72243: WOLF D. - Geschiedenis Der Joodse Gemeente te Ter Apel. Met de 4 bijlagen.
72603: ELLIE WOLF - Voortijdig afscheid kok. Zonder jaar. 75pp.
63627: SHARYN WOLF - Liefhebben een leven lang 320pp.
76484: H.J. WOLF - Hoe was het ook weer? Verhalen over Breda. de Koninklijke Militaire Academie en het Kasteel van Breda. Brabantia Nostra. paperback. 107pp. Illustr.
48537: ALBERT WITTEVEEN;MARKUS WOLF - Naar eer en geweten
48717: NAOMI WOLF - De zoete leugen, of De mythe van de schoonheid
48882: SHARYN WOLF - Liefhebben een leven lang Omega Media Publishers B.V.
51035: NAOMI WOLF - De zoete leugen, of De mythe van de schoonheid
54762: MARKUS WOLF - Man zonder gezicht Uitgeverij Balans
56408: A.N. DE WOLF - Achter de rug?
57807: WOLF, HANS-JÜRGEN. - Sünden der Kirche. Ketzerei. Kreuzzüge. Juden- und Frauenhaß. Heiligen- und Reliquienkult. Zòlibat. Moral. Das Geschäft mit dem Glauben.
46514: WOLF, D.: - Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschismus. Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 15.
44097: WOLF, THIJS DE. - Persoonlijkheid , realiteit of interpretatie.
70196: NOTKER WOLF - Het Einde Van Amerika 229pp.
40606: WOLF, HUBERT., THOMAS FLAMMER, BARBARA SCHÜLER HRSG. - Clemens August von Galen. Ein Kirchenfürst im Nationalsozialismus.
39840: WOLF, HANS HEINRICH. - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testaments bei Calvin. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band X.
80260: WOLF-CATZ, HELMA. - Kleine Geschiedenissen Van Grote Kastelen. Hun Ridders, Hun Vrouwen En Hun Schatten.
37276: WOLF, H.C. DE. - De Kerk en het Maagdenhuis. Vier episoden uit de geschiedenis van Katholiek Amsterdam.
36879: WOLF, MARKUS. - Man zonder gezicht. Memoires. Met medewerking avan Anne McElvoy.
36695: WOLF, INGE FLORENCE DE. - Opleidingsspecialisatie en arbeidmarktsucces van sociale wetenschappers. Educational specialisation and labour market succes of social scientists. (with a summary in English). Proefschrift.
36512: WOLF, PIET DE. REDACTIE. - De Noordzee.
35803: WOLF, H.C. DE. - Brentano 1821-1971. Eem bejaardentehuis te Amsterdam.
34554: WOLF, ROB. - Heilig Vuur. Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein. 1910-2000.
88708: ROBB WOLF - The Paleo Solution Robb Wolf. The Original Human Diet. Las Vegas, Victory Belt. 2010. Hardcover with dust wrapper. 320pp. Text in English.
92793: ALAN WOLFE - Whose Keeper? Alan Wolfe. Social Science and Moral Obligation. 1989. University of California Press. Paperback, cover damaged. Knik in voorplat. xvii,371pp.
47162: WOLFENSBERGER, HANNO. - Architektendämmerung. 10 abgesänge auf einen Berufsstand.
13631: WÖLFER, TH. - Grundsätze und Ziele neuzeitlicher Landwirtschaft. In 3 vols. I.Band: Das Feld. II. Band: Der Hof. III. Band: Der Betrieb.
88086: VAN WOLFEREN - JAPAN ONZICHTBARE DRYFVEREN WERELDM K.G. Van Wolferen. 1e druk, 1989. Balans. Paperback. 614pp.
85064: H. RESSING;J. RESSING-WOLFERT - Arnhemse faience (1759-ca. 1770) Een Europees avontuur. 2008. Waanders. Zwolle. Hardcover met stofomslag. Illustr. 223pp.
86392: ANDERS NYBORG SOREN R. WOLFF SOREN WOLFF EDITOR . - Anders Nyborg: An Artist on Two Islands. Ein Kunstler auf zwei Inseln.
91422: WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. - Die Musik Der Alten Niederländer (15. Und 16. Jahrhundert).
17013: WOLFF, J. - Inleiding tot de analytische meetkunde van het platte vlak.
370: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Keur uit het werk van… Samengesteld door H.J.Vieu-Kuik.
55445: WILLEM FRIJHOFF;A.D. DE JONGE;M.D. DE WOLFF - De Rotterdamse cultuur in elf spiegels
49728: J. HANCOCK;W.J. WOLFF;F.W.M. VERA;W.J. WOLFF - Waterland
52529: W.J. WOLFF;D.J. KUENEN;W.J. WOLFF - Oosterschelde Sijthoff
63116: WOLFF, BETJE. - Proeve over de opvoeding. Aan de Nederlandsche moeders. Inleiding van H.C. de Wolf.
79431: A. DEN DOOLAARD;W.J. WOLFF - Achter dijken en dammen Zeeland en de Deltawerken. 1983. Meulenhoff. Hardcover., 143pp. Illustr.
42121: WOLFF, HELLMUTH CHRISTIAN. - Die Musik der Alten Niederländer. ( 15. und 16. jahrhundert).
40960: WOLFF, J.G. - Language, Brain and Hearing. An introduction to the psychology of language with a section on deaf childre's learning of language.
40789: WOLFF, MELCHIOR DE. EINDREDACTIE. - Stadion Feijenoord Het Origineel 1937-1997.
40335: WOLFF, F.A.DE. - Gif en gezondheid. De humaan toxicoloog als vertaler. rede.
38914: WOLFF, F.A. DE. - Leren leven met vergif. Rede.
28367: WOLFF, HANS H. - Das medizinische Ozon. Theoretische Grundlagen. Therapeutische Anwendungen. Mit 215 Abbildungen und 46 Tabellen.
23662: WOLFF, HELMUT. - Siderische Pendelpraxis.
90730: D. VAN DISHOECK;IVAN WOLFFERS - Het dikke afvalboek Ivan Wolffers. 2007. Nieuw Amsterdam. Paperback, leesvouwen rug. 287pp. Illustr.
77495: GEORGIEN OVERWATER;IVAN WOLFFERS - Een eenvoudige cursus voor beginners in de liefde 1988. Van Goor,. Paperback. 121pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
63943: IVAN WOLFFERS - Hart en bloeddruk 1988. Copntact Amsterdam. 189pp.
94225: IVAN WOLFFERS - Ivan Wolffers. 4e druk, 1992. Contact. Paperback. 160pp. Allergie en overgevoeligheid
79805: IVAN WOLFFERS - Hart en bloeddruk 1988. Contact. Paperback. 189pp.
75389: I. WOLFFERS - Verslaving 1979. ambo. Paperback. 144pp.
72521: OPLAND;I. WOLFFERS - Medicijnenstrip 1977. Ambo. Paperback. 117pp.
72765: IVAN WOLFFERS - Allergie en overgevoeligheid 5e druk, 1993. Contact. 160pp.
72704: IVAN WOLFFERS - Rugklachten 6e druk, 1994. Contact. 156pp.
84173: WALDEMAR POST;IVAN WOLFFERS - Een eindje mee lopen Stervensbegeleiding voor iedereen. Ambo. 3e druk, zonder jaar. Paperback. 127pp.
67476: IVAN WOLFFERS - Hart en bloeddruk 1988. Contact. 189pp.
61452: IVAN WOLFFERS - Hart en bloeddruk 1988. Contact Amsterdam. 189pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
48171: IVAN WOLFFERS - Slaapklachten en spanning
48442: I. WOLFFERS - Druppels tegen de armoede
50940: IVAN WOLFFERS - Slaapklachten en spanning Kosmos Uitgevers
51692: I. WOLFFERS - Verslaving Ambo
47242: IVAN WOLFFERS - Slaapklachten en spanning
54683: IVAN WOLFFERS - Rugklachten
64918: I. WOLFFERS - Verslaving Paperback
39000: WOLFFERS, IVAN. - Allergie en overgevoeligheid.
37059: WOLFFERS, IVAN. - Een eindje mee lopen. Stervensbegeleiding voor iedereen.
29874: WOLFFERS, IVAN. - Slaapklachten en spanning.
62369: IVAN WOLFFERS - Alles over je lichaam Handboek voor jongeren. 3e druk, 1997. Uitgeverij Piramide. 189pp.
46480: WÖLFFLIN, H.: - Die Kunst der Renaissance. Italien und das deutsche Formgefühl.
46724: WOLFFRAM, J., A. (HRSG. U. BEARB.)A. KLEIN: - Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden.
84278: WOLFGANG MEY, MARTIN PROSLER, ANNA WISCHKOWSKI. - The Ambalangoda Mask Museum.
45634: LOTZ. WOLFGANG. - 5000 Arabieren voor een spion.
74402: NICHOLAS H. WOLFINGER - Understanding The Divorce Cycle The Children of Divorce in Their Own marriages. 2005. Pap.xii,180pp.
89897: WOLFRAM, STEPHEN. - Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer. Second edition.
73174: ELIZABETH ANELOSKI;JOYCE E. LYTLE;JOEN WOLFROM - Patchwork Persuasion fascinating Quilts from Traditional Designs. 144pp. Illustr.
92791: RICHARD WOLIN - Heidegger's Children Richard Wolin. 2001. Princeton University Press. Hardcover with Dustwrapper. Good. xvi,276pp.
78920: WOLK, JOHANNES VAN DER. - The seven sketchbooks of Vincent van Gogh. A facsimile edition.
63328: WOLK, E. VAN DER. - Het naderend einde.
60230: WOLK, E VAN DER. - Het naderend einde.
73944: JAN WOLKERS - Jan Wolkers Steenhuis, Paul, e.a. Hardcover met stofomslag. 215pp. Illustr.
92897: JAN WOLKERS - Zomerhitte Jan Wolkers. 3e druk, 2008. De Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 122pp. Met de DVD.
50668: JAN WOLKERS - Dagboek 1974 De Bezige Bij
64105: JAN WOLKERS - Doodshoofdvlinder 1e druk, 1979. 255pp.
64107: JAN WOLKERS - Brandende liefde 2e druk, 1983. 247pp.
70832: JAN WOLKERS - De doodshoofdvlinder Brandende liefde. De junival. Gifsla. 1996. De Bezige Bij. 4 romans ineen. 717pp. Knik/leesvouw in rug verder goed.
53998: BRENDA ROSEN;ALFRED WOLL - Lighting the Lamp
20696: WOLLENBERG, ARNOLD L.VAN DEN. - The Rasch model and time-limit test. An application and some theoretical contributions. Proefschrift. Universiteit Nijmegen.
7515: WOLLER, WILFRED & DAVID OWEN. - Fifty Years of the All Blacks. A Complete History of New Zealand Rugby Touring Teams in the British Isles. 1905-1954. Foreword by Sir Wavell Wakefield.
85891: J.C. HAGE;R.J.N. SCHLOSSELS;R. WOLLESWINKEL - Recht, Vaardig En Zeker Boom. 1e druk, 2001. Hardcover. 432pp.
82500: WOLLRAB, JAMES E. - Rotational Spectra and Molecular Structure; Physical Chemistry, A Series of Monographs Volume 13.
32018: WOLMAN, BENJAMIN B. - Psychanalysis and Catholocism.
22318: WOLPERT, STANLEY. - India.
77947: H. ANGEL;P. WOLSELEY - Waterwereld 1983. Zomer & Keuning Paperback. 191pp. Illustr.
20711: WOLSINK, J.G. - Control of Breathing in Newborn Mammals. An experimental study in the piglet. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
18757: WOLSTENHOLME, GORDON. - The Royal College of Physicians of London. Portraits. The Poirtraits described by David Piper.
70887: NINA ANDRES;ANNETTE WOLTER - Koken in je eentje 3e druk, 1982. 143pp. Illustr.
70808: CHRISTIAN TEUBNER;ANNETTE WOLTER - Het grote boek met de heerlijkste bakrecepten 4e druk, 1989. Zomer & Keuning. Hardcover. 239pp. Illustr.
44606: WOLTERBEEK MULLER, L. - Vacuümtechniek. Beginselen en toepassingen.
49270: J.A. BRONGERS;P.J. WOLTERING - De prehistorie van Nederland
53710: ELS WOLTERS - Nooit meer 'ja en amen' Gooi & Sticht
22140: WOLTERS, JAN. - on the anatomy of descending pathways from the brain stem to the spinal cord in a lizard, varanus exanthematicus. Proefschrift. Universiteit van Nijmegen.
3365: WOLTERS, R.A.M. - Synthesis, Sintering Properties and Termal Conductivity of Uranium Carbonitrides.
74352: ELS WOLTERS - Engelenmis 1994. Donker. 103pp.
14178: WOLTERS, MENNO & ROGIER KUIN. - Het Verdrag van Maastricht op de schop. De Inter-Gouvernementele Conferentie in vogelvlucht. Uitgave onder auspiciën van het Twents Werknet voor Europese Bestuurskunde.
45061: WOLTERS, W.H.G. - Psychotrauma's bij jongeren.
37269: WOLTERS, W.H.G. - Kind en psychotrauma. Rede.
67168: THIJS WOLTGENS - De nee-zeggers, of De politieke gevolgen van het economisch liberalisme 1996. Prometheus. 137pp.
79162: T. WOLTGENS - De Overwinning Van De Erfzonde En De Ziel Van Europa 2001. Valkhof Pers. Paperback. 91pp.
51116: THIJS WOLTGENS - Lof van de politiek
60482: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en Sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore.
90092: WOLTHUIS, JAN. - Onderwijsvakorganisatie. Overzicht van het optreden van de algemene vakorganisaties in en om het onderwijs.
10640: WOLTHUIS, H. & GOOVAERTS, M.J. - 50 jaar opleiding actuariele wetenschappen 2 delen. deel 1 historische artikelen, deel 2 populariserende artikelen.
82163: JAN JULIAAN WOLTJER - Recent Verleden Nederland in de twintigste eeuw. 1992. Balan. Rainbow. Paperback. 793pp.
48479: J.J. WOLTJER - Recent verleden
51356: G. WOLTJER - Hoe ga je om met kinderen op school? / druk 1 Noordhoff Uitgevers B.V.
75875: WOLTJER, J., SICKING, L.J., SNIJDERS, HERMAN, E.A. - Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910. Nederlandsche afdeeling. Het onderwijs in Nederland.
36685: WOLTON, THIERRY. - La France sous influence. Paris-Moscou: 30 ans de relations secrètes.
65576: ANNA WOLTZ - Nieuwe Groeten Uit 157pp. Hans Aarsman. Ansichten voor Nederland.
46431: WOLZENDORFF, K.: - Polizei und Prostitution. Eine Studie zur Lehre von der öffentlichen Verwaltung und ihrem Recht.
75263: EDWARD GIBBON;DAVID WOMERSLEY;DAVID WOMERSLEY - The History of the Decline and Fall of the Roman Empire 2000.Penguin Books. Paperback, spine sligtly damaged/bumped. xxxix,795pp.
87542: E. WONG;E. WONG - Lessen van de Tao 1999. Ankh Hermes. Hardcover. 170pp.
75505: SCOTT WONG - Americans First Chinese Americans and the Second World War. 2005.Harvard University Press . Hardcover with d.j. 256pp. Index.
51226: BANUMBIR WONGAR - Walg Uitgeverij Knipscheer
77718: H. WONINK - Zwerftochten door Drenthe, Overijssel en Gelderland 1979. Boekencentrum. Hardcover. 180pp. Illustr.
67021: HARRY WONINK - Successful Overijssel Bert Gezelle en Harry Wonink. Rlmar. 1987. Hardcover met stofomslag. 222pp. Illustr.
80570: HARRY WONINK - Op de heide en in het veen Terra, Zonder jaar. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 236pp. Illustr.
79603: HARRY WONINK - 't Gastenbeukske : het gast(v)aardigste boekje in, van en over Twente 5e druk 2003. St. Hotel Overleg Twente. hardcover. 119pp. Illustr.
86237: H. WONINK - Kuieren 80 wandelingen in Oost Nederland. 1983. Van der Loeff, Enschede. Pperback. 233pp. Illustr.
48786: H. WONINK - Twente Boekencentrum
49112: HARRY WONINK - Twaalf maanden wandelen Terra
49699: HARRY WONINK - Op de heide en in het veen Terra
50584: JAN DEN BESTEN;HARRY WONINK - Lokroep van het vrije veld
66765: HARRY WONINK - Twaalf maanden wandelen 191pp. Illustr.
62921: HARRY WONINK - Langs de Linge 1982. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
78624: MICHAEL WOOD - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog RheynBoek. 1997. Pperback. 270pp. Illustr.
72869: MICHAEL WOOD;MICHAEL WOOD - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog 1989. Teleac. 270pp. Illustr.
72664: MICHAEL WOOD;MICHAEL WOOD - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog teleac 1989. 270pp. Illustr.
49985: JOHN WOOD - Ik ging weg bij Microsoft om de wereld te verbeteren Business Contact
74645: ELIZABETH A. WOOD - Performing Justice Agitation Trials in Early Soviet Russia. 2005. Hardcover with d.j. viii,301pp. Illustr. Index.
58374: JONATHAN WOOD - Rolls-Royce 1992. Rebo. 160pp. Illustr. 4°.
46119: WOOD, JULIA T. - Gendered Lives. Communication, Gender, and Curlture.
74421: DAVID C. WOOD - The Step Back Ethics and Politics after Deconstruction. 2005. Hardcover with d.j. ix, 238pp. Index.
93495: WOOD, THOMAS E. / JANKOWSKI, STANISLAW M. - Jan Karski - Einer gegen den Holocaust. Als Kurier in geheimer Mission.
92465: MARIAN BURK WOOD - Essential Guide to Marketing Planning Marian Burk Wood. 1e druk, 2007. Prentice Hall. Paperback. xvii,268pp.
82625: WOODGATE, G.K. - Elementary Atomic Structure.
32852: WOODROW, ALAIN. - De Jezuïeten. Geschiedenis van een macht. Vertaald door Lex Wapenaar.
88990: ALAIN WOODROW - Jezuieten Alain Woodrow. Geschiedenis van een macht. 1993. Ambo. Paperback. 238pp. Naam met pen op schutblad.
92156: DONALD WOODS - Biko Donald Woods. Cry Freedom. 2e druk, 1987. Het Wereldvenster. Paperback. leesvouwen rug. 341pp. Illustr. Ex-libris op schutblad geplakt.
37192: WOODSON, WESLEY E. AND DONALD W.CONOVER. - Human Engineering Guide for equipment designers.
75734: WOODWARD, KATH. - Social Sciences: The Big Issues.
48057: BOB WOODWARD - Dekmantel
50934: BOB WOODWARD - Dekmantel
36671: WOODWARD, BOB. - C.I.A. Guerres secrètes 1981-1987. Traduit de l'americain par Jérome Verdier.
36790: WOODWORTH, ROBERT S. IN COLLABORATION WITH MARY R.SHEEHAN. - Contemporary Schools of Psychology.
35722: WOODWORTH, ROBERT S., DONALD G.MARQUIS. - Psychologie. Vertaald onder supervisie van F.J.J.Buytendijk naar de vijfde Amerikaanse uitgave door P.P.J.van Caspel. Serie± Universitaire Bibliotheek voor Psychologie.
87232: MICHAEL SMITH AND STEPHEN WOOLCOCK. - The United States and the European Community in a Transformed World.
25467: P. WOOLF, BRIAN. - Customer specific marketing. The new power in retailing.
39440: WOOLF, ANTHONY., KRISTINA AKESSON, SILVANO ADAMI. EDITED. - The Year in Osteoporosis. Volume 1.
54625: WOORDHEKS - Nirwana Plus / Inspiratie BBNC Uitgevers
30860: WOORDT, A.VAN DER. (PSEUDONIEM VICTOR V.VRIESLAND) - Gedichten. Opnieuw uitgegeven en ingeleid. Oplage 320 exx. Dit is één van de I-XX, niet voor den handel. Dit is No. III.
10779: WOORST, GERARDUS JOHANNES TER. - Cooperatie als vorm van economische organisatie. Een economische benadering van het verschijnsel coöperatie, in het bijzonder met betrekking tot de toepassing in de Nederlandse land- en tuinbouw.
32636: WOPEREIS, A.A. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te Kwakel, vroeger behorend tot "Het Bezwooren Kerf".
71518: HANS CHRISTOPH WORBS - Felix Mendelssohn Bartholdy 1993. Contact.175pp. Ex-Libris op titelpagina.
63530: WORDSWORTH, WILLIAM; STEPHEN GILL (ED). - The Salisbury Plain Poems of William Wordsworth. Salisbury Plain, or A Night on Salisbury Plain; Adventures on Salisbury Plain (including The Female Vagrant); Guilt and Sorrow, or Incidents on Salisbury Plain.
49716: J. WORWICK;JENNIFER WORICK - Leven met een man Tirion Uitgevers
81941: HERMAN NOORDEGRAAF;JOHAN VAN WORKUM - Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen 2000. Kok, Kampen. Paperback. 156pp.
51733: EBERHARD J. WORMER - Doorbloedingsstoornissen natuurlijk behandelen Uitgeverij De Driehoek
54753: EBERHARD J. WORMER - Doorbloedingsstoornissen natuurlijk behandelen Uitgeverij De Driehoek
28269: ONDER REDACTIE VAN JAN WORMGOOR. - Achteraf, een mooie tijd. Van meester Leppink tot afdeling Landbouw.
22130: WORMSER, C.W. - Nederland in de vijf werelddeelen. Deel I. Illustraties verzorgd door Jhr.H.Teding van Berkhout. Uitgegeven onder auspiciën van de Koninklijke Vereeniging "Indisch Instituut".
67956: WÖRNER, MARKUS H. - Das Ethische in der Rgetorik des aristoteles. Verlag Karl Alber. Freiburg/München. 1990.
51344: DOROTHEE SOLLE;DOROTHEE SOLLE;TON VAN DER WORP - Wie zich niet weert
86543: WORRINGER, WILHELM . - Die Altdeutsche Buchillustration. Mit 105 Abbildungen nach Holzschnitten.
86391: WORRINGER, WILHELM. - Die Kölner Bibel. Mit einer Einführung von Wilhelm Worringer.
82312: WORSCHECH, UDO: - Das Land jenseits des Jordan. Biblische Archäologie in Jordanien.
40707: WORTELBOER, H.M. - Primary hepatocyte cultures as a model system for the determination of unduction of biotransformation enzymes. Effects of glucosinolate hydrolysis products. Proefschrift.
32674: WORTH BOYCE JR., H. AND EDDY D.PALMER. - Techniques of Clinical Gastroenterology.
36578: WORTMAN, J.L.C. - De Amsterdamsche Ziekenhuizen. The Hospitals of Amsterdam. Text in dutch and English.
84215: WORTMAN, J.L.C. - De natuurgenezing en de geneeskunst. Een biologisch verklaring van het geneesproces.
65370: A. WORTMANN - Theaters van Herman Hertzberger = Theatres of Herman Hertzberger Paperback
46274: WORWOOD, VALERIE ANN. - Liebesdüfte. Die Sinnlichkeit ätherischer Öle.
90844: WOUD - LEGE LAND Auke van der Woud. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848. 1e druk, 1987. Meulenhoff. Paperback, omslag licht beschadigd. 686pp.
84561: AUKE VAN DER WOUD - Een Nieuwe Wereld Het ontstaan ven het moderne Nederland. 2e druk, 2006. Amsterdam, Bert Bakker. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 463pp. Naam met pen doorgekrast op schutblad.
86158: AUKE VAN DER WOUD - Een Nieuwe Wereld Het ontstaan ven het moderne Nederland. 2e druk, 2006. Amsterdam. Bert Bakker. Hardcover met stofomslag. 463pp.
77934: JAN GYMPEL;JACQUELINE WOUDA - Geschiedenis van de architectuur Van de oudheid tot heden. 1996. Konemann. Paperback. 120pp. Illustr.
86666: VAN DER WOUDE, S. - Studia bibliographica in honorem Herman de la Fontaine Verwey. A Collection of Essays and Studies in Bibliography and Allied Subjects.
79104: WOUDE, G.J.VAN DER. - Een halve eeuw uitgeversactiviteit 1896-1946 Jubileumcatalogus uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.
82695: WOUDE, A. VAN DER AND B.J. VERHAAR. - International Conference on Nuclear Structure: Proceedings of the IntInternational Conference on Nuclear Structure (9th EPS Nuclear Physics Divisional Conference) Amsterdam, August 30-September 3, 1982.
60784: BLONDI VAN DER WOUDE - Bijbelse liedjes voor kleuters 2e druk, 1987. Kok Voorhoeve. 42pp.
72298: WOUDE-HETTINGA, BETTY VAN DER. - Een pastorie in weer en wind. Een episode uit de geschiedenis van het gezin Ds. J. Hettinga.
2369: WOUDE, JOHAN VAN DER . - Howison's Metamorphose.
90503: DE J. VRIES;A.M. VAN DER WOUDE - NEDERLAND 1500-1815 De J. Vries en A.M. van der Woude. De eerste ronde van moderne economische groei. 2e druk, 1995. Balans. Hardcover met stofomslag. 894pp.
49421: P. COTA-ROBLES;P.D. COTA-ROBLES;D. VAN DER WOUDE - Harmonische convergentie en wat daarop volgde Uitgeverij Petiet
81624: A.M. VAN DER WOUDE - Leven Met Geschiedenis Theorie, praktijk en toepassing van historische kennis. 2000.Balans. Paperback. 474pp.
75908: WOUDE, JOHAN VAN DER. - ohan Mekkink. De mens, de tijd, de schilder .
32189: WOUDE, A.M.VAN DER. - Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw. In 3 delen. A.A.G. Bijdragen 16-1,16-2,16-3.
84106: HANS WAL VAN DE;ROLF VAN DER WOUDE - Een Aanvechtbare En Onzekere Situatie De Nederlandse Hervormde Kerk en Nieuw-Guinea 1949-1962. Verloren, Hilversum. 2006. Paperback. 383pp. Illustr.Kleine stempelafdruk op schutblad.
92890: F GARCIA MARTINEZ;A WOUDE VAN DER - ROLLEN VAN DE DODE ZEE 1 Garcia Martinez en A.S van der Woude. Deel 1. 1e druk, 1994. Kok, Kampen. Paperback, lichte leesvouw rug. 441p.
72831: JOOP VAN HOUDT;AAD VAN DER WOUDEN - Schouwen-Duiveland 1989. Lakeman & Ochtman. 64pp. Illustr.,
92637: GIJSBERT VAN DEN BRINK;RENÉ VAN WOUDENBERG;CEES DEKKER;CEES DEKKER;RENÉ VAN WOUDENBERG - Omhoog kijken in een platland Cees Dekker, René van Woudenberg en Gijsbert van den Brink. 2e druk, 2008. Ten Have. Paperback, leesvouwen rug. 432pp.
69513: WOUDENBERG, BERT J. - Anders nog iets? Winkelen in Waddinxveen door de jaren heen. 2008. Hardcover. 196pp. Illustr.
92277: R. VAN WOUDENBERG;MARIETTE WILLEMSEN;G. BUIJS;WOUDENBERG - Het Nut Van Filosofie Woudenberg, Rene van, e.a 2004. Damon. Paperback. 204pp.
76335: WOUDENRODE, T. VAN - Fuck Romance 2008. De Werken. Paperback. 128pp.
92120: KLAAS ROZEMOND;CO WOUDSMA - Filosofie voor de zwijnen Klaas Rozemond en C. Woudsma. 3e druk, 2006. Veen. Paperback, leesvouw rug. 351pp.
72387: J. WOUDSMA - Een Markant Gebouw In Amsterdam-Oost Het Koninklijk Instituut voor de Tropen., 63pp. Illustr.
65768: F.G.A. WOUDSTRA - Onze Koninklijke Marine De Alk. 1982. 207pp.
75874: WOUDT, KLAAS. - Honderd jaar machinebouw aan de Zaan 1885-1985. B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis, Koog aan de Zaan.
34550: WOUDT, KLAAS EN WILLEM NIEUWENHUYS. TEKST. - Honderd Jaar Verkade. 1886-1986.
58886: J.H. DE VRIES;H. WOUDWIJK - Van paden tot pergola's 1991. Zomer & Keuning, ede. 144pp. Illustr.
94678: PAAP. WOUTER. - Literair leven in Utrecht tussenn de beide wereldoorlogen.
71386: WOUTER VAN HAAFTEN;THOMAS WREN;MICHIEL KORTHALS;WOUTER, VAN HAAFTEN - Philosophy of Development 1997. viii,292pp. References. philosophy and Education Volume 8. Library stamp on titlepage.
30177: WOUTERLOOD, FLORIS. - Stof zijt gij. Over doodgaan en het lichaam na de dood.
43367: WOUTERS, K.A.M. - Non-Alcoholic Steatohepatitis: Second Hit Or Strike Out? Proefschrift. Universiteit Maastricht.
8459: WOUTERS, TH.A. - Van verheffing naar begeleiding. Verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965.
8458: WOUTERS, TH.A. - Van bedeling naar verheffing. Evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te s'Hertogenbosch. 1954-1912.
83757: KEES WOUTERS - Ongewenschte Muziek Sdu Uitgevers. 1999. Paperback. 488pp.
77731: DOUWE N. WOUTERS - Houvast voor een druggebruiker 1982. Boekencentrum. Paperback,voorplat licht beschadigd. 160pp.
75044: CAS WOUTERS - Sex and Manners Female emancipation in the West 1890-2000.Sage Publications. 2004. Hardcover.ix,188pp. References. Index.
75399: LIESBETH WOUTERS E.A - Zorg binnen handbereik / druk 1 Liesbeth Wouters e.a. 2001. Acco. Paperback. 111pp.
82089: F. WOUTERS - Handleiding Bij Het Leven 1e druk, 2007. House of Knowledge. Paperback.333pp.
79296: FRANCIEN VAN WESTERING;JOYCE WOUTERS - Poezenhoroscoop 1991. Hardcover. Klein formaat. Illustr.
34761: WOUTERS, DOUWE N. - Wij druggebruikers.
43497: WOUTERSE, F.S. - Survival or accumulation .migration and rural households in Burkina Faso. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.79.
42846: WOUTERSE, F.S. - Survival or accumulation .migration and rural households in Burkina Faso. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
65758: H. HOORN;HENK VAN HOORN;MADELEINE VAN DE WOUW;M. VAN DE WOUW - Buiten is het twaalf graden 25 jaar Met het oog op morgen. 1976-2001. Henk van Hoorn en Marion van de Wouw. Fotografie Marius van Leeuwen. NOS Poseidon. 111pp.
57850: WOUW, L.A.F.H. VAN. - christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. Naar het Duitsch van F. Klinck-Lütetsburg door. L. A.F.H. van Wouw.
38455: WOUWE, J.P. VAN. - Zinc Deficiency. Its clinical ans laboratory assessment. Proefschrift.
30909: WOYTT-SECRETAN, MARIE. - Albert Schweitzer. De oerwouddokter van Lambarene. Vertaald door A.D.Werner-Brinkerink.
75273: E.C. WRAGG - Education, Education, Education The Best Bits of Ted Wragg. 2004. Routledge. Paperback., vii, 172pp.
42000: WRANGEL, E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. Uit het Zweedsch vertaald door mevrouw Beets-Damsté.
46147: WRANGHAM, RICHARD AND DALE PETERSON. - Demonic Males. Apes and the Origins of Human Violence.
55337: WRAY, CHRISTOPHER. - Art Nouveau Lamps and Fixtures of James Jinks & Son.
38500: WRAY, DENNIS, W., ROBERT I.NORMAN, AND PETER HESS. - Calcium Channels: Structure and Functions. Annals of the New York Academy of Sciences. Volume 560.
59239: WREDE, ADAM. - Eifeler Volkskunde. Mit 76 Abb. Auf Tafeln und im Text und 21 Notenbeispielen. Volkskunde Rgeinischer Landschaften Band 1.
56719: WRENN, C.L. - Anglo-Saxon Poetry and the Amateur Archaeologist. The Chambers Memorial Lecture Delivered at University College London 12 March 1962.
8825: WRENN, C.L.: - Word and Symbol. studies in Enlish Language.
87215: WRIGHT, JOSEPH AND WRIGHT, ELIZABETH MARY. - An Elementary Middle English Grammar.
71922: WRIGHT, GEORG HENRIK VON. - Tree of knowledge and other essays. Series: Philosophy of History and Culture Volume 11. Brill, Leiden. 1993. Hardcover. 254pp. References. Index.
72011: WRIGHT, SUE AND HELEN KELLY. - languages in contact and Conflict. Contrasting Experiences in the Netherlands and Belgium. Multilingual Matters LTD. 1995. Hardcover. 92pp.
26416: WRIGHT, ROBERT AND WILLIAM RITCHIE. - The Survey and Photo-Interpretation of the Sands of Forvie, Aberdeensire. O'Dell Memorial Monograph No.4 (1975).
86720: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Frank Lloyd Wright. Schriften und Bauten. Hrsg. Edgar Kaufmann und Ben Raeburn.
87214: WRIGHT, JOSEPH. - Grammar of the Gothic Language and the Gospel of St. Mark, Selections from the Other Gospels and the Second Epistle to Timothy, with Notes and Glossary.
55349: WRIGHT, FRANK LLOYD. - Architecture Man in Possession of his Earth. Biography by Iovanna Lloyd Wright. Designer and editor Patricia Coyle Nicholson.
94860: WRIGHT, CHRISTOPHER. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
92731: MACHAELLE SMALL-WRIGHT - The Mount Shasta Mission Machaelle Small-Wright. 2005. Peralandra. paperback. viii,450pp.
48880: EILEEN FRANKLIN;WILLIAM WRIGHT - Een splinter in mijn ziel
52195: LUCIANO PAVAROTTI;WILLIAM WRIGHT - Mijn levensverhaal
89251: WRIGHT, JILL. - Gezond door de menopauze. Genezen met kruiden.
75920: WRIGHT, PETER. - Spycatcher. With Paul Greengrass.
56670: WRIGHT, JOSEPH & ELIZABETH MARY. - Old English Grammar.
56600: WRIGHT, HERBERT G. ED.). - Early English Versions of the Tales of Guiscardo and Ghismonda, and Titus and Gisippus from the Decameron.
92184: NICK WRIGHT;N. WRIGHT - Verbeter Je Golfhandicap Nick Wright. 2003. Uniepers. Paperback. 128pp. Illustr.
33060: WRIGHT, CHRISTOPHER. - Rembrandt: Self-Portaits.
29408: WRIGHT, HARRISON M. EDITED AND WITH AN INTRODUCTION. - The "New imperialism". Analysis of Late-Ninetheenth-Century Expansion.
62803: J. WRIGHT - De Jezuieten 327pp. Naam met pen op titelblad.
60887: ANN WROE - De gek en zijn geld : een kroniek uit de veertiende eeuw 1995. Contact. Amsterdam. 223pp. Naam op titelpagina.
88906: ANN WROE - Pilatus Ann Wroe. De biografie van een verzonnen man. 1999. Contact. Paperback, leesvouwen rug. 399pp.
11272: WTTEWAAL, G. - Het Toonderpapier. Eene burgerrechtelijke Studie.
78160: WU, NELSON I. - Chinese and Indian Architecture: The City of Man, the Mountain of God, and the Realm of the Immortals. Great Ages of World Architecture.
74235: NORBERT WU - Wereld onder water De foto's van Norbert Wu. 1998. Hardcover met stofomslag. 252pp. Illustr.
36600: WU, HARRY., ET GEORGE VECSEY. - Retour au Laogai. La vérité sur les camps de la mort dans la Chine d'aujourd'hui. Traduit de l'americain par Jacques Martinache.
35376: WU, HARRY MET GEORGE VECSEY. - Troublemaker. Zijn eenzame strijd tegen de schending van de mensenrechten in China. Met een voorwoord van oud-minister Mas van der Syoel.
84043: H.J.J. WUBBEN - Chineezen en ander Aziatisch ongedierte Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940. De Walburg Pers. 1986. Paperback. 184pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
94440: J VERDAM; C H EBBINGE WUBBEN. - Middelnederlandsch handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben.
45918: WUBBOLTS, RICHARD.W. - Dynamics in the intracellular transport of Major Histocompatibility Complex class II modules. Proefschrift. Universiteit Leiden.
76082: WUBS, F.W. - Numerical solutions of the shallow-water equations. Part I: an SWE Solver for use on the Cyber 205. Part II: Theoretical Aspects. Proefschrift. Amsterdam.
29846: WUBS, HARM JAN. - Applications of Iron Chelates in Hydrodesulphurisation. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
35160: WUITE, J.J.G., D.A.WUITE - VAN MAASDIJK. - Uit Gods hand.
47812: TOM WUJEC - Breinkrakers de Kern Fontein
62790: TOM WUJEC - Scherp uw geest 3e druk 1990. Mingus, Baarn. 263pp.
75511: KARIN A. WULF;KARIN WULF - Not All Wives Women of Colonial Philadelphia. 2000.University of Pennsylvania Press. paperback. xvii,217pp. Index.
53976: R. ROSENBERG;HENRIK R. WULFF - Filosofie van de geneeskunde
50407: A. WUNDERINK - Schizofrenie nl editie Inmerc B.V.
61693: WUNDERINK,LEX., CAROLA VAN ALPHEN, NIELS MULDER, RICHARD BRUGGEM, E.A. - Schizofrenie. In 4 delen in cassrtte. Het concet. Diagnostiek en behandeling,De zorg. Patiënt en omgeving.
35697: WUNDERLI, JÜRG. - Yoga en Geneeskunde.
86500: WUNDERLICH, ULI. - Ubique Holbein: Drei Totentanz - Werke aus drei Jahrhunderten.
86994: WUNDERLICH, ULI. - Der Tanz in den Tod., Totentänze vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Mit 82 Farb- und 117 Schwarzweiß-Abbildungen.
86988: WUNDERLICH, ULI; JEMILLER, ELFI. - Der Bamberger Totentanz: Rund um den Leichnam im Heiligen Grab des Klosters Michelsberg.
55032: WUNDERLICH, H.G. - The Secret of Crete. The dark truth of the Minoan civilisation. Translated from the German by Richard Winston.
79402: THOMAS PAPE;MANFRED WUNDRAM - Andrea Palladio 1508-1580 Architect tussen Renaissnce en Barok. Taschen. Librero. Paperback. 1988. 248pp. Illustr.
89172: WURM, S.A. - Papers in New Guinea Linguistics No. 2 Pacific Linguistics. Series A - No. 4.
89170: WURM, S.A. - New Guinea Highlands Pidgin: Course Materials. Pacific Linguistics. Series D-No. 3.
89171: WURM, S. A. & J. B. HARRIS . - Police Motu. An Introduction to the Trade Language of Papua (New Guinea) for Anthropologists and other Fieldworkers. Pacific Linguistics. Series D-No.1.
82369: WURMBRAND, MAX. - Das Volk der Juden : 4000 Jahre Kampf ums Überleben.
41581: WURTH, G.B. - J.H.Scholten als systematisch Theoloog. Proefschrift.
50589: LE LY HAYSLIP;JAY WURTS - Toen hemel en aarde van plaats verwisselden
50962: ELIZABETH WURTZEL - Het land Prozac
32337: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Przoc. Jong en depressief in Amerika. Vertaald door Babet Mossel.
75195: RUDIGER WURZEL - Environmental Policy-Making In Britain, Germany And The European Union: The Europeanisation Of Air And Water Pollution Control The Europeanisation of air and water pollution control. 2002. Manchester Univ. Press. Hardcover with d.j. xviii,318pp. Bibliogr. Index.
94704: WÜRZNER, M.H. E.A. - Aspecten van het Interbellum. Beeldende kunst, film, fotografie, cultuurfilosofie en literatuur in de periode tussen de twee wereldoorlogen.
94454: WUSSING, HANS. - 6000 Jahre Mathematik: Eine kulturgeschichtliche Zeitreise: Eine kulturgeschichtliche Zeitreise: Bd.1: Von den Anfängen bis Leibniz und Newton. Bd.2: . bis zur Gegenwart. 2 volumes.
75667: WUSSING, HANS. - 6000 Jahre Mathematik: Eine kulturgeschichtliche Zeitreise: Eine kulturgeschichtliche Zeitreise: Bd.1: Von den Anfängen bis Leibniz und Newton. Bd.2: . bis zur Ggenwart. 2 volumes.
30363: DE PHALANKS I.PETER WUST. - Peter Wust. De krisis van het Westersch Menschdam.De Phalanks I. Vertaald en ingeleid door Victor Leemans. Met een voorwoord van R.K.Van Sante.
35771: WUYTACK, JOS. - Kreatief Misiceren.
70873: MICHEL WUYTS - Het Jaar Van Tom Boonen 169pp.
57541: WYAND, JON. PHOTOGRAPHED BY. - Village Schools. A future for the past? Foreword by Ronald Blythe.
56604: WYATT, A.J. - Beowulf with the Finnsburg Fragment. New edition revised with introduction and notes by R.W. Chambers.
34319: WYBRANDS, AEM.W. - Gesta abatum orti sancte marie. Gedekschriften van de Abdij Mariëngaarde in Friesland. Naar het te Brussel bewaarde Handschrift uitgegeven, met Inleiding, Aanteekeningen en Register door W.Wybrands.
69300: H.W.M. VAN DER WYCK - Herinneringen aan de architect E. A. Canneman, 1905-1987 1992. Canaletto. 60pp. illustr.
72085: WYCK, HWM VAN DER, & ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Zuylesteyn. Villae Reconditae. Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1982. Paperback. 88pp. Illustr.
72171: WYCK, H.W.M. VAN DER. - Herinneringen aan de architect E. A. Canneman, 1905-1987 . Canaletto. 1992. paperback. 60pp. Illustr.
69451: WYCK, H.W.M. VAN DER. ROELANT ROGHMAN. - De kasteeltekeningen van Roelant Roghman.
77226: H.W.M. VAN DER WYCK - Overijsselse buitenplaatsen en J. Enklaar-Langendijk. Canaletto. 1983. Herdruk. Gelimiteerde genummerde uitgave dit is nummer 450. Hardcover met stofomslag. 335pp. Illustr.
69515: WYCK, H.W.M. VAN DER, & ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Zuylesteyn. Villae Reconditae. Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1982. Papoerback. 88pp. Illustr.
69274: H.W.M. VAN DER WYCK - Overijsselse buitenplaatsen en J. Enklaar-langendij. 1983. Canaletto Alphen aan den Rijn. Hardcover met beschadigd stofomslag. 335pp. Illustr. eerste 30 pagina's licht waterschade onder in de marge. Inhoud verder goed.
85706: WYFJES - Hallo hier hilversum Driekwart eeuw radio en televisie. Fibula-Van Dishoeck. 1985. Paperback. 119pp.
89528: WYGODSKI, WITALI. - De ontwikkeling van het ekonomisch denken van Marx. De geschiedenis van de grote ontdekking.
28842: WYLDER,JOSEPH. - Paranormale vermogens bij huisdieren. Buitenzintuigelijke communicatie tussen mens en dier.
4792: WYLIE, F.J.(ED.) - The Use of Radar at Sea. Foreword to the first edition by Robert Watson-Watt.
72726: SHELDON CHEEK;ELIZABETH WYLIE - De kunst van gebrandschilderd glas van de 11de eeuw tot heden 1998. ICOB. Hardcover met stofomslag. 128pp. Illustr.
74560: KEITH DAVID WYMA;KEITH D. WYMA - Crucible of Reason International Action, Practical Rationality, and Weakness of Will. 2004. Paperback. ix,309pp. Bibliogr. Index.
92480: J. DE ROSNAY;MARLEEN WYNANDS - DE SYMBIOTISCHE MENS J. de Rosnay. visie op het derde millennium. Addison Wesley Longman. 1998. Hardcover met stofomslag. 368pp.
52607: HANS WYNANTS - Over de doden. Uitgeverij Knipscheer
53087: HANS WYNANTS - Over de doden. Uitgeverij Knipscheer
62823: H. WYNANTS - Over de doden. 1984. In de Knipscheer. 125pp.
75290: JOHN WYNDHAM - The Web 2008.Pearson Education. Paperback. vii,62pp.
65251: JOHN WYNDHAM - Het anti-G Onbekend
68229: WYNEN, JO. - Bestaat limburg echt / druk 1. zonder jaar. Zelen Corrie. Pap. 121pp.
82756: WYNIA, LIEUWE. - Heer Bommel en de Natuur. De natuur volgens Marten Toonder . KijkKader .
85856: HUGO CAMPS;HUGO CAMPS;SHEILA SITALSING;CARLA JOOSTEN;CARLA JOOSTEN;SYP WYNIA - Spanning in Europa 2014. Elsevier. Paperback. 288pp.
75431: MARK WYNN - Emotional Experience And Religious Understanding Integrating Perception , Conception and Feeling. 2005.Cambridge University Press. Paperback. xiii,202pp. Bibliogr. Index.
33515: XENOFON. - Anabasis. De tocht van de tienduizend. Ingeelid en vertaald door Gerard Koolschijn en Nicolaas Matsier.
89781: XENOFON. - Anabasis. De tocht van de tienduizend. Ingeleid en vertaald door Gerard Koolschijn en Nicolaas Matsier . Ambo-Klassiek.
45727: XENOPHON. - Tocht van de tienduizend. Vertaling Marc Moonen. De Haan Klassieken.
44895: XENOPHON. - Tocht van de tienduizend. Vertaling Marc Moonen. DE Haan Klassieken.
58310: XENOPHON - A History Of My Times Reprinted, 1979. translated by Rex Warner. With an introduction and Notes by George Cawkwell. 425pp.
57736: XENOPHON. - Het gastmaal. Vertaling H.H.J. Brouwer.
70195: LIU XIAOBO - Ik Heb Geen Vijanden, Ik Ken Geen Haat 412pp.
87424: XUE XINRAN - VERBORGEN STEMMEN 2e druk, 2002. De Kern, Baarn. Paperback. 262pp. Naam met pen op schutblad, verder goed.
70423: XOTUS - Botanisch avontuur 256pp.
72414: XOTUS - Botanic adventure 1998. Delft. 256pp. Illustr.
59651: YABLONSKY, LEWIS. - Robopaten.
20202: YABLONSKY, LEWIS. - Robopaten.
94567: YADAMSUREN, U. - Volkstrachten der Mongolische Volksrepublik MVR = National costumes of the Mongolian Peoples Republic M.P.R. Einfuhrung und kurze Erlauterungen von L. Sonomzeren. portfolio Includes 100 full-color plates and introductory booklet in Russian and German.
39197: YADIN, YIGAEL. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen het Romeinse keizerrijk.
89972: YAGER, R.R. AND L.A. ZADEH. - Fuzzy Sets, Neural Networks, and Soft Computing.
89811: YAGLOM, I.,M. - Geometric Transformations . New Mathematical Library 8 Translated by Allen Shields.
91356: YAKEMTCHOUK, ROMAIN. - L'Indépendance de l'Ukraine.
38423: YAKOVLEV, ALEXANDRE. - Le Vertige des illusions. Réflexions et analyses sur la tragédie communiste. Traduit du russe par Anne Coldefy-Faucard.
40121: YALISOVE, DANIEL. - Introduction to Alcohol Research. Implications for Treatment, Prevention , and Policy.
92547: IRVIN D. YALOM - Nietzsches Tranen I.D. Yalom. 9e druk, 2003. Balans. Paperback, leesvouwen rug. 329pp. Naam met pen op schutblad.
94212: IRVIN D. YALOM - Irvin D. Yalom. 4e druk, 1998. Balans. Pperback. 330pp. Nietzsches Tranen
55356: YAMADA, SADAMI EN KIYOTADA ITO. - Nieuwe dimensis voor papier.
46745: YANCI: - Bewegung und Körpersprache. Ein Lehrbuch über die Grundlagen und Technik der Pantomime.
75281: GEORGE YANCY;GEORGE YANCY - White on White/Black on Black 2005.Rowman & Littlefield. Paperback. xii,318pp. References. Index.
46242: YANCY, GEORGE. - What White Looks Like. African-American Philosophers on the Whiteness Question.
84144: T. STAPS;W. YANG - Psycho-energetische therapie 1e druk, 1991. Intro. Paperback. 125pp.
52574: AD.J. KOEKKOEK;DANIEL YANKELOVICH - Nieuwe regels Ambo
24272: YANOVSKY, V.S. - Medicine, science and life.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

5/30