Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
78273: - Doetinchem vroeger nu bekeken Hardeveld, B. van en G.J.B. Stork. Staring Instituut. 1986. Paperback. 80pp. Illustr.
58389: - Van vader op zoon Willem Hogendoorn. Nederlandse familiebedrijven. 1981. 143pp.
58390: - Het einde van vijf jaar terreur in Nederland Hen Bollen. Paul Vroemmen. 1990. 144pp. Illustr. Tekst in Nederlands en Engles.
58384: - Groei uit suiker : oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A. (1899-1999) Oorsprong en ontwikkeling van Coöperatie Cosun u.a. [1899-1999], Huub Surendonk. 143pp. groot 8°. Illustr.
58380: - Ferwerderadeel Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel. Door Herma M. van den Berg. staatsuitgeverij. 1981. 329pp. Illustr. Hardcover met beschadigd stofomslag. Serie: De Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
58377: - Koning Voetbal 100 jaar KNVB. 1889-1989. Redactie: N.J.P. Giltay Veth, e.a. 1989. 157pp. 4°. Illustr. Hardcover met stofomslag.
58378: - Zutphen in quadrant Bührmans-Ubbens Papier.
80136: - Om het laatste stukje Indië. Eindrapport Nieuw-Guinea enquete 1993. SDV/94/1. Stichting Dienstverlening Veteranen. 8°. 72pp. Pap. Illustr. 4 kaarten. Goed.
58367: - Numerologie werkboek : de kracht van getallen en hun symboliek 213pp. Groot 8°.
58360: - De 7 Provincien Een nieuw schip voor MIchiel de Ruyter. J.R. Bruijn (red.). 104pp. Illustr. Groot 8°.
58354: - Schuld en gemeenschap : hoofdstukken uit een genealogie van de schuld M. Terpstr, red. 1991. 139pp.
58335: - Maria van Hongarije : koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558 A.M. Koldewij (eindredacteur). Waanders Zwolle. 368pp. Illustr. 4°.
58334: - Oude keizers, nieuwe kleren 1997. 107pp.
58293: - De straat van de rode proletarier Nina en Jean Kéhayan. Ambo, Baarn. 1980. Pap. 181pp.
58291: - Taal der romeinen / deel 1 nieuwe versie / druk 6 Deel 1 Zesde druk, Nieuwe versie. 1989. 304pp.
58292: - Europese cultuur : geschiedenis van een bewustwording Pim den Boer. rede. 39pp.
58261: - Een "Regimental Aidpost" : September 1944 Kate A. ter Horst Arriëns. 59pp. illustr.
58256: - Maurits : Prins van Oranje, Graaf van Nassau : redder van de Republiek, 1567-1625 J.J.G. Beelaerts van Blokland. veer, Blaricum. 211pp. Paperback. Illustr. Gesigneerd.
58236: - Oude keizers, nieuwe kleren 1997. 107pp.
58234: - Taalalmanak 1997. 221pp. Naam met pen op schutblad.
58221: - 25 eeuwen filosofie : teksten, toelichtingen redactie: Jan Bor en Sytske Teppema. 303pp.
58216: - Ritme voor uw darmen : nieuwe recepten en inzichten Tweede, herziene druk. Tijdstroom, Lochem.138pp.
58213: - Het specialiteitsbeginsel in het waterstaatsrecht : over kringen van belangen Alfred van Hall. Zwolle, Tjeen Willink. 1995. 87pp. Gesigneerd.
58209: - Boek bibliotheek en geesteswetenschappen / druk 1 1e druk, 1986. 383pp.
58205: - Opstellen kon.bibliotheek enz dr. c. reedyk / druk 1 1e druk, 1986. 568pp. Illustr.
58204: - Leven en laten leven : een biografie van ir Adriaan Stoop, 1856-1935 henriëtte van Voorst Vader-Duyckinck Sander. Schuyt & Co. 1994. 348pp. Paperback.
58195: - Boek bibliotheek en geesteswetenschappen / druk 1 1e druk, 1986. 383pp.
58190: - Tussen Maleachi en Mattheus 2e druk, 1982. 157pp.
58185: - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders Henk Wever. Uitgeverij de Alk.1985. 62pp. Illustr.
81180: - Doetinchem vroeger nu bekeken B. van Hardeveld en G.J.B. Stork. St.Staring Inst. Doetinchem. 1986. Paperback. 80pp.
91781: - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam. Nigoco 75 jaar.
58138: - De God van de pastor : onderzoek naar de spiritualiteit van pastores 239pp. Paperback. gesigneerd.
58113: - Rijmwoorden 1987. 93pp.
78527: - Slang, esculaap en gaper : medisch-farmaceutische symbolen en Jorien Jas. 2003. Hardcover. 159pp. Illustr.
58091: - De heilige Qor'aan Arabisch-Nederlands. Pocketuitgave. 2001.638pp. Klein 8°.
58092: - Soefisme 57pp. Hardcover met stofomslag.
58089: - Het aspergesboek Wiel Basten. Zonder jaar. 202pp. Omslag en zijkanten boekblok verkleurd/vuil. verder goed.
58063: - Zelfbeeld en godsbeeld 1993. 112pp.
58048: - Religie zonder kerk? Karl Forster: Redactie. 1977. paperback. 79pp.
58047: - Nieuw leven Gerard Lukken en Jeroen de Wit (redactie). Rituelen rond geboorte en doop. Liturgie in beweging 1. 1997. 270pp.
58037: - Dood en religie : een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat M.P.J. van Knippenberg. ix,236pp.
71378: - 'n Schakel in de keten : het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag Hans de Beukelaer. Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag. Fagus. 1994. 131pp. Illustr.
58016: - Reiken naar oneindigheid Jan Weima. 1981. Naam met pen op schutblad. 287pp. Meer dan 30 pagina's onderstrepingen met pen.
58001: - Helpen: zin en onzin Over de zin en betekenis van helpen. Reinard Nauta (red.). 1993. 123pp.
57999: - Eenzaamheid : voorrecht voor een enkeling, noodlot van velen : een moraaltheologische studie in het Duitse, Engelse en Nederlandse taalgebied M.W.H. Steemers - van Winkoop. Assen, Van Gorcum. 1986. Pap. xi,341pp.
57998: - Dienst aan mensen Rinus Houdijk en Jos Pieper (redactie). Opstellen aangeboden aan Harry Spee. Gooi en Sticht Baarn. 272pp.
57992: - De zin van ouderschap 1992. Ambo Baarn. 83pp.
73387: - Wars van clubgeest en partijzucht : liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten, 1850-1920 miert, Jan van. 305pp.
57955: - Een dorp in de polder : Graft in de zeventiende eeuw 3e druk, 1995. Pap. Leesvouw rug. 378pp. Bibliogr. register.
57950: - Gezondheid en milieu Aalbers, A.M.G.M., J.J.v.d. Woerd- v.d. Meer. redactie H.J.E. Bosch. Nijgh & Van Ditmar. 1975. 179pp.
12933: - The Journal of The London Mathematical Society. Volume I-22. 22 parts in 11 Vols.
57914: - De Zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters n het Maastricht van de jaren twintig.
57894: - Vietnam aspecten van een tragedie.
57859: - Ik neem afscheid van U. In memoriam Dr. C. Spoelder (1885-1958).
81181: - Handleiding ontwerp en uitvoering dekvloeren 3e herziene druk, 1993. Hardcover. 148pp. Illustr.
81182: - Energietransitie: klimaat voor nieuwe kansen 2004. VROM. Paperback. 260pp.
81183: - 'n Moment voor een monument Rob Lureman, .a. Oudheidkundige Kring Deutekom te Doetinchem. 1984. Paperback. 108pp. Illustr.
57816: - Cadettenalmanak. Almanak der Militaire Akademie 1971-1972, 142e jaargang handelend over het jaar 1971-1972.
57812: - Cadettenalmanak. Almanak der Militaire Akademie 1972-1973, 143e jaargang handelend over het jaar 1972-1973.
57813: - Cadettenalmanak. Almanak der Militaire Akademie 1969, 139e jaargang handelend over het jaar 1968.
73115: - Een eeuw apart Wiepke Loos, e.a. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw. 1993. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
74796: - De scheppende mens : artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis Boorstin, Daniel. 1e druk, 1993. Paperback. 919pp.
57695: - De Leerling Vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
57689: - Lust en Gratie. Lesbisch Kultureel Tijdschrift. Nummer 1-5, 8-13. totaal 10 nummers. 1983-1987.
57684: - Grondslagen anarcho-syndicalistisch tijdschrift. 1932-1935. Jaargang 1-4. Een herdruk van het theoretisch orgaan van het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond onder redactie van Arthur (Müller) Lehning ingeleid door Evert van der Tuin.
64069: - Onderweg zag ik ze beide het donker en het licht 52pp.
57637: - Vladimir Nabokov. Soma 18/19.
84444: ARNOLD JOSEPH TOYNBEE 1889-1975;ARTHUR KOESTLER 1905-1983 - Leven na de dood 2e druk, 1980. L&V. Amsterdam. Linnen gebonden zonder stofomslag. 291pp.
57618: - From fisherman's paradise to farmer's pride.
57617: - Voor de vesting sluit. Moet het C.B.S. eruit! Ambtenaren als verhuizers.
57615: - El conflicto del petroleo en Mexico. 1937-1938.
64771: - Zondagsdichters : zondagskinderen van de poëzie Paperback
57612: (WARREN). - Report of the President's commission on the assassination of President John F.Kennedy.
57585: - schätze des Ungarischen Barock. Eine Austellung in Zussammenarbeit mit dem Ungarischen Nationalmuseum (Magyar Nemzeti Muzeum), Budapest.
57521: - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van Mr W.R.H. Koops 1964-1990.
74877: - Effective Enforcement Of Ec Labour Law Malmberg, J. B. Fitzpatrick, a.o. 2003. Hardcover. 330pp. references. Index. Studies in Employment and Social Policy 24.
79400: - Matisse en het fauvisme renata Negri. Atrium. 1986. Hardcover met stofomslag. 97pp. Illustr.
81189: - Handleiding duurzame woningbouw : milieubewuste materiaalkeuze bij nieuwbouw en renovatie 1993. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Paperback. 176pp.
73392: - When Schools Compete A Cautionary Tale. Edward B. Fiske and Helen F. Ladd. xvii,342pp.Library stamp on titlepage.
78283: - Ikebana Diels, Doris. Bloementaal zonder grenzen. Terra. Zonder jaar.Paperback. 84pp. Illustr.
80872: - Winning Shopping Center Designs No. 8.
57318:  . - Transactions of the Philological Society 1907-1910.
81191: - Decamerone op Enghuizen : beeldende verhalen en gedichten, verhalende beelden in foto's Joop Boersma. 2004. Hardcover. 96pp. Illustr.
68948: - Zachtjes zing ik met de nacht 1e druk, 1991. 96pp.
81192: - Gepleisterd bouwen 1981-1991 Pim W.A. Metman. Bedrijfschap STS. 1992. Hardcover. 103pp. Illustr.
78285: - Liesterkralen : honderd Grunneger gedichten 1990. Grunneger Bouk. Paperback. 135pp.
92245: - Lindbergh A. Scott Berg. 2e druk, 2003. Olympus. Paperback, leesvouwen rug. 758pp.
13134: - In het spoor van Arminius. Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan prof. dr. G.J. Hoenderdaal teer gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
57056: - Skrá um Íslenzkar Þjóðsögur og Skyld Rit. Saman hefir tekið Steindór Steindórsson frá Hlöðum.
81195: - Doetinchem in vervagende beelden : veranderingen in het stadsbeeld in de tweede helft van de twintigste eeuw S. Grit en A.K. Kisman. 2000. Stichting Staring Inst. Hardcover. 159pp. Illustr.
79410: - De geschiedenis van de fotografie van daguerreotypie tot instantfoto Camfield en Deirdre Wills. Icob. 1981. Hardcover met stofomslag. 187pp. Illustr.
79412: - Cognac Paczensky, Gert v. Atrium. 1988. Hardcover met stofomslag. 224pp. Illustr.
79415: - Meesterwerken van het menselijk genie Fascinerende bouwwerken door de eeuwen heen. 1988. Hardcover. 320pp. Illustr.
64115: - Paradijsvogels 1981. 192pp.
84457: - Van Muller tot Wesseling : honderdnegentien jaar algemene geschiedenis in Leiden Redactie: H.W. van den Doel & M.E.H.N. Mout. Leidse Historische Studien 9. 2002.Paperback. 182pp.
81199: - Catharinakerk, kroon van Doetinchem : 12 eeuwen Doetinchem Theo J. Rougoor. Doetinchem. 2000. Hardcover met stofomslag. x,376pp. Illustr.
56667:  . - Transactions of the Philological Society 1903-1906. Including: Contributions to Old English Lexicography, by Professor A.S. Napier.
56666:  . - Transactions of the Philological Society 1895-8. Including: The Proverbs of Alfred, by the Rev. Professor Skeat; Some Old-English Words omitted or imperfectly explained in Dictionaries, by W.H. Stevenson.
56665: - Transactions of the Philological Society 1877-8-9. Including: Collation of the Durham Ritual, with notes, etc. By the Rev. Professor Skeat; On Here and There in Chaucer, by R.F. Weymouth.
15816: - NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
55402: - Album Discipulorum aangeboden aan Professor Dr. J.G. van Gelder. Ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 27 februari 1963.
55397: - Drank, de onberekenbare en ander gedichten. Kopergravure Henrijk Fajlhauer. Oplage 75 exx. Dit is nummer 75. Kopergravure gesigneerd.
55399: - Koninklijke Bibliotheek. Gedenkboek 1798-1948.
55318: - Roseboek van de Muiterij. Samengesteld uit de bladen der N.V. De Arbeiderspers door den persdienst van het Nationaal Jongeren Verbond.
78522: - Sieraden Brink, Pauline. Silvia Benschop. 1987. Elmar. Paperback. 164pp. Illustr.
84464: - De Italiaanse renaissance Pter Burke. 1988. Agon. Paperback. 282pp.
55232: - De Oorlog in Zuid-Afrika. Bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven. Geïllustreerd.
64135: - Vreemde vogels met verzen 36pp.
55207: - Het Geheimzinnige Handschrift van de familie Over de Linden. Dfeiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van Het Oera Linda Boek.
55177: - Leidse Wevers onder Gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg Deken onder Gaslicht (1850-1915).
55178: - Het bouwen met baksteen en dakpannen in Europa.
55168: - Anarchisme een miskende stroming?
55172: - De geschiedenis ener melkinrichting. Een wwuw consumptie melk 1879-1979. Supplement Het Europese Koeienboek. Melkunie Woerden.
55149: - Pietrsburg and the Northern Transvaal. An illustrated handbook on the agricultural residential, sporting and mineral prospects of the ares indicated.
55138: - Negen maanden Noodziekenhuis Leogesticht Borculo. 38pp. 8°.
55072: - Catalogue of decor and Costume Design from the Diaghilev period. Decor and costume Designs from the Collection of Boris Kniaseff (Part I). Theatre Designs from the Collection pf the late Max Reinhardt (Part II).
55061: - Catalogue Principally of Diaghilev Ballet Material: Decor and costume Designs, Portraits and Posters and Theather Designs from the Collection of the Late Max Reinhardt.
73410: - Joseph Haydn : leven en werken Romijn, Clemens. Bluestone. paperback. 223pp.
54955: - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1954.
73414: - Seksualiteitshulpverlening in Nederland Vroege, Jos, e.a. 201pp.
81220: - STAWON : werk van bij STAWON aangesloten architectenbureaus gemaakt in de periode 1990-1998 Piet Grouls e.a. 1998. Hardcover. Oblong. 207pp. Illustr.
47197: - De Oktober-revolutie toen en nu.
68069: - verleden Heden Toekomst. Jubileumuitgave ter gelegenheid van 40 jaar Welfare van het Nederlandse Rode Kruis. 1948-1988. 1988. paperback. 123pp. illustr.
84479: - Bronbeek, een levend verleden Drossaard, Willem. Wever, Franeker. 1984. Hardcover. 133pp. Illustr. Op schutbladen naam doorgetreept met pen.
64903: - Afzender Harald Stroucken Paperback
46778: - Archiv der Gesichter. Toten- und Lebendmasken aus dem Schiller-Nationalmuseum Marbach.
46703: - Landkarten als Geschichtsquellen. LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND Archivheft 16.
46705: - Klevisches Silber. 15.-19.Jahrhundert. Städtliches Museum Haus Koekkoek Kleve.
74348: - Cultureel passende zorg in de praktijk / druk 1 Consultatie als middel. Elsevier/De Tijdstroom. 93pp.
46629: - ST. JOSEPH IN KÖLN-BRAUNSFELD 1915-1975. Die Geschichte einer Pfarrei.
69019: N.V.T. - Het Gooi toen en nu dl 01 Deel 1. Stad en Land. 96pp. Klein 8°. Eddie de Paepe. Waanders. Hardcover.
46604: - Le voyage d'Italie d'Eugene Viollet-le-Duc 1836-1837. Ausstellungskatalog.
46569: - DIE BERLINER S-BAHN.: Gesellschaftsgeschichte eines industriellsn Vwerkehrsmittels. Katalog zur Ausstellung der NBGK. Berlin,, Verlag Aesthetik und Kommunikation, 1982.
46558: - ALEXANDER VON HUMBOLDT 14.9.1769-6.5.1859. Gedenkschrift zur 100. Wiederkehr seines Todestages. Hrsg. von der Alexander von Humboldt- Kommission der deutschen AkaDMie der Wissenschaften zu Berlin.
46563: - SCHRIFTEN DES HEIMAT- UND GESCHICHTSVEREINS MEDEBACH. 18 Bde. Bände: 1-14, 16, 18-20 Medebach, 1983ff.
46516: - SKH Prinz Louis Ferdinand von Preußen zum 75. Geburtstag am 9. November 1982. Eine Festschrift m. Beiträgen von S. Ben-Chorin u.a.
46393: - Ondernemende Geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter ven de vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
69020: - De (automatiserings-)deskundige in de rechtspleging : een bundeling van de resultaten van het Project Kwaliteitsborging Deskundigenberichten in ICT-zaken Slijk, B.W., F.J.M. Ruiterman, J.J.M. Schers (red.). 2002. Shaker, Maastricht. viii,221pp. Paperback.
92303: - Wat doe ik hier in godsnaam Carel ter Linden. Een zoektocht. 5e druk, 2013. Arbeiderspers. Hardcover met stofomslag. 202pp.
91287: - Baanvak '13-'63: vijftig jaar plattelandsjongerenwerk in Gelderland: 10 december 1963. Gelderse Plattelands Jongeren Gemeenschap "BOLH-BOG.
64203: - West-Overijssel en Salland W. Fluit. Elmar. 170pp.
46150: - The Posters of Glasnost and Perestroika.
12752: - Peking. A Tourist Guide.
74619: - Outcast Europe 1936-1948 Gemie, Sharif., Fiona Reid, Laura Humbert. Louise Ingram. Refugees Workers in an Era of Total War 1936-48. 2012. Paperback. xii,330pp. Bibliogr. Index.
46010: - Bewogen Beweging. Sociaal-democratie als program en methode. Amsterdam, juni 988.
81612: - De Nijmeegse Pallas : de geschiedenis van de kwartierlijke academie en medische faculteit, 1655-1679 Hans Bots & Toon Kerkhoff. UMC St. Radboud. 2001. Hardcover met stofomslag. 108pp. Illustr.
64205: - Filips II als bestuurder en als mens : den Coninck van Hispaengien heb ick altijt gheeert C.W.Vroom. 72pp.
74354: - Mijn armen zijn te kort 10e druk, 1980. Intro. 38pp. Gesigneerd.
80867: - n vorm: Projecten en bijbehorende kosten 1997 / 1998.
45825: - Van Electrische Apparaten Fabriek Nederland naar Vialis Verkeer & Mobiliteit.
45828: - Der letzte Gang - de laatste gang. Totenbrauchtum. Gebruiken rond de Dood. Westmünsterland - Oost-Nederland. Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Ruim 30 pagina’s met onderstrepingen met pen. Verder goed.
45830: - Designing Congress Trailer II Proceedings. Part I+II+III. 3 volumes. Designing Design education. Amsterdam, The Netherlands. 5-7 June 2008.
45810: - Die Burschenschaft Alemannia zu Bonn und ihre Vorläufer. Geschichte einer deutschen Butschenschaft am Rhein. In 2 volumes. Erster Band: 1814-1890. Zweiter Band: 1890-1924.
93712: - Fasseur, Cees. De jonge Koningin. 6e druk, 2003. Olympus. Paperback. 645pp. Wilhelmina
45748: - Shining the Light II. The Battle Continues.
45749: - Shining the Light IV. Humanity's Greatest Challenge.
45691: - Quote-TB. Measuring the quality of TB services: the patient's perspective.
45688: - De Vernieuwing . Almanak van de Economenvereniging Wageningen 1999-2000.
45690: - 5th Dutch Endo-Neuro-Psycho Meeting 2006 Doorwrth, Netherlands.
71647: - Studies in Heroic Legend and in Current Speech. Edited by Stefàn Einarsson and Norman E. Eliason.
45613: - Selectie en gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen.
45610: - XXXI Conference of the International Society for Aninal Genetics 20-24 July 2008. RAI Conference Center, Amsterdam, The Netherlands.
45564: - Sint Nicolaas in ongehoorde oorden.
70812: - Haar Mann, Renske en Marion mathews. 1985. 168pp. Illustr.
45539: - Derde Jaarboek. Anarchisme. DE As 116.
45541: - Prikkels tot he boekenvak. Proost Prikkels 287. Uitgegeven ter gelegenheid van de Nationale Boekenmarkt '65.
45534: - poer Systems in Asia and the Pacific, with emphasis on Rural Electrification.
45532: - Statements by the Asean Foreign Ministers at Asean Ministerial Meetings 1967-1987. Compiled by the Asean Secretariat.
74361: - Intercultureel verplegen / druk 1 Werkgroep Interculturele Verpleging. De Tijdstroom. 1995. 141pp.
73083: - Joods leven in Maassluis, 1688-1942 L.M. van der Hoeven, E.M. Banki. Maassluis 2000. Paperback. 163pp. Illustr.
70815: - Beelden van criminaliteit Bruinsma, C.J.N. Gouda Quint. 1996. Rede. 41pp.
45488: - enige grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van 's-Gravenhage.
45468: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van De Boekbinderij, de uitgeverij van Bijbels en Kerkboeken en de Papierhandel in Nederland. Naar gegevens geput uit de archieven van J.Brandt & Zoon sinds 1742 en P.Proost & Zoon sinds 1842.
45461: - Lower Plants of the Indian Subcontinent II. Beihefte zur Nova Hedwigia Heft 63.
45420: - Three American Microscope Builders.
45411: - Nos Futuro. Wegen naar een toekomst voor de Nederlandse Antillen.
45403: - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger Studentenleven. 1815-1945.
45346: - Tanzania. Evaluation of the Netherlands development programme with Tanzania, 1970-1992. Evaluatio Report 1994.
81277: - Heilige plaatsen Sarah Ann Osmen. 1990. Elmar. Paperback. 224pp. Illustr.
45292: - panos Dossier. 3 The RD Epidemic. Repercussions of the fear of AIDS. Published in association with the Norwegian Red cross.
45262: - Veterinaire Almanak voor het jaar 1896 .
12726: - On the Question of Korea. Speeches of representatives at the 28th session of the U.N. general assembly.
45270: - A Survey of Research in Public Administration. Two volumes.
81609: - Millennium : een geschiedenis van de laatste duizend jaar Felipe Fernandez Armesto. 3e druk, 1996. Contact. paperback, Leesvouwen rug. 894pp.
45258: - Veterinaire Almanak voor het jaar 1897.
45259: - Veterinaire Almanak voor het jaar 1894.
45260: - Veterinaire Almanak voor het jaar 1893 .
45261: - Veterinaire Almanak voor het jaar 95 .
45234: - Moderne Universalgeschichte der Geheimwissenschaften. Seele Ohne Grenzen. Übernatürliche Phänomenne. Der menschliche Körper als indikator der Persönlichkeit. Das Reich der Magie: Kurze Geschichte der Magie. Die Welt der Magier. Geister und Dämonen.
45209: - Muzikale documenten uit twee eeuwen (1500-1700) in de Bibliotheek van Het Instituut voor Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht; Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig Bestaan. Musical Documents from two Centuries (1500 to 1700) in the Library of the Utrecht Institute of Musicology. A catalogue edited on the occasion of its fiftieth anniversary.
45081: - Report of the Task Forces on bangladesh Development Strategies for the 1990's. 4 volumes. Complete. I: Policies forr Development. II: Managing the Development Process. III: Developing the Infrastructure. IV: Envronment Policy .
45071: - Veterinärmedizinische Nachruchten. Sonderheft. Gewidmet dem XIII. Internationalen Tierärzte-Kongreß Zürich August 1938.
81281: - Lopen over water : inleiding in de kunst van het metiseren Johan W.M. Lens. 1e druk, 2003. Paperback. 68pp.
45016: - 60 jaar Chr. Voortgezet Onderwijs. Chr. Scholengemeenscap Gaasterland Balk. 1928-1988.
44962: - Vrouwen in het Oude Testament.
81005: - Abonnementenwerving in de jaren 50. De Boerderij.
44871: - Politie Rheden 1912-1987.
44891: - Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk.
64934: - De ziekte van Parkinson : zorgmap Onbekend
44792: - Het Nieuwe Testament. Willibrordvertaling. Herziene uitgave 1992 voorzien van inleidingen en aantekeningen.
78372: - Bijbelse antwoorden op 350 levensvragen Malgo, Wim. Middernachtsroep. Hardcover. 2e oplage 2002. 393pp.
64935: - Weight watchers a la carte kookboek Hardcover
93306: - Motoren draaien in landbouwtractoren.
44681: - Venus te lijf. Liefde en verleiding in de oudheid.
79537: - Mondriaan aan de Amstel, 1892-1912 Robert Welsh, e.a. Gemeentearchief Amsterdam. 1994. Paperback. 160pp. Naam met pen op schutblad. Illustr.,
14925: - Het onderwijs in de Nederlandse taal en de Letterkunde op de Middelbare Scholl. Rapport van de Commissie bestudering van de middelen tot verbetering van het onderwijs in het Nederlands aan scholen voor Middelbaar en voobereidend Hoger Onderwijs.
64938: - Het complete handboek voor zwangerschap en kinderverzorging Hardcover
84488: - Hoe ontstaat geschiedenis? : een historische antropologie fontaine, P.F.M. Kok Agora. 1985. Paperback, leesvouw rug. 308pp.
44522: - Vlegels op de dorsvloer. Feestbundel voor Thomas Naastepad.
44486: - Rethinking the Future. Rethinking business, principles, competition, control & cpmplexity., leadership, markets and the world.
44464: - Kunstnijverheid en Tegels 1600-1800. Applied Arts and Tiles 1600-1800. Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam. Afdeling Kunstnijverheid en Vormgeving. Department of Applied Arts and Design.
44415: - Mensen Wensen Wonen. Wonen in de 21e eeuw.
71355: - De Cao Van De Toekomst Ton de Korte (red.). 158pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug.
44351: - veertig jaren onderzeedienst 1906-1946. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van Hr. Ms. Onderzeedienst.
81286: - Vroumens aan het woord Marie-Cecile Moerdijk. 1997. Buning Soest. 4 boekjes (paperback) in een kartonnen omslag.
44089: - Als u begrijpt wat ik bedoel. De taal van Marten Toonder, met Bommellexicon. Bundel ter gelegenheid van het erelidmaatschap dat door het Genootschap Onze Taal op 21 oktober 1995 werd toegekend aan Marten Toonder.
44090: - Van Pietje Bell tot Kippenvel. Boeken van Kluitman sinds 1864.
44095: - Dwars en bewogen. Afscheid van H.J. Schoo. (1945-2007).
44074: - Ploeg Jaarboek 2004.
44032: - Catalogue of the Paintings, Drawings and Miniatures in the Barber Institute of Fine Arts. University of Birmingham.
64945: - ABC van de menselijke geest Hardcover
73488: - De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening deel III mei 1971 - december 1977. Staatsuitgeverij. 1978. Documentatiereeks Deel 14. xlii,682pp. Paperback, sleets.Bibliotheekstempels op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
43883: - Niederländer und Weimar. Nachbarn 42.
43884: - Die Shaker. Leben und Produktion einer Commune in der Pionierzeit Amerikas. Eine Ausstellung der Neuen Sammlung München.
80841: - Stadhuis En Bibliotheek Den Haag Richard Meier En Partners Architects. Deel I. December 1986.
16874: - Die Internationale. Zeitschrift für ßraris und Theorie des Marxismus. Jarhgang 5, ausgegeben am 1. September 1922, Heft 5.
43778: - Gelders Zilver. 12 juni-4 september 1955. Gemeentemuseum Arnhem. Catalogus.
43712: - Selectie uit Het Rozenkruis van de laatste 50 jaren. Zomer 1985 Uitgave van het opperbestuur der Hoge Graden.
78898: - Verslag over den Stormvloed van 22/23 December 1894. met 3 bijlagen, 2 buiten de tekst.
43121: - Witold Gombrowicz. Face a L'Autre. Le Moi, La Transcendance.De Ander, het ik en de transcendentie bij Witpld Gombrowicz. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
43033: - Yield constraint analysis of rainfed lowland rice in Souteast Asia .Boling, A.A. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42987: - Understanding landscape dynamics over thousands of years, combining field and model work.with a case study in The Drakensberg Foothills, Kwazulu - Natal, South Africa. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
73259: - De maatschappelijke betekenis van beroepsprestige : een theoretische en empirische vergelijking van Parson's "beroepsprestige en Marx' "bezitsklasse Hagelaar, J.L.F. 1992. Proefschrift. Universiteit Twente. Paperback. 275pp.
81291: - Vernieuwde stad 1978. Staatsuitgeverij. Paperback.374pp.
81292: - Praktische seksgids Diagram Group. Spectrum. 1e druk, 1984. Paperback. 312pp. Wat gebruikssporen. Illustr.
42649: - Early life experience . neuroendocrine adaptations to maternal absence. Proefschrift. Universiteit Leiden.
42630: - NMR Spectroscopy of Body Fluids . a Metabolomics Approach to Inborn Errors of Metabolism. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
42510: - A Cource in Miracles. Combined Volume. I: Text. II: Workbook for Students. III:Manual fot Teachers.
42482: - Golden Tulip Grand Hotel Krasnapolsky. 1866-2001. 135 years of tailor-made hospitality in Amsterdam, The Netherlands.
42484: - Gemeentelijke herindeling - een doel op zichzelf. Loenen. Eigen Bestaansrecht!.
42475: - Vrijmetselarij. 1756-1956.Uitgegeven in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan dier orde op 26 december 1956.
42478: - Gemeentelijke Herindeling. - Een doel op zichzelf?! Loenen - Eigen bestaansrecht!.
42480: - Aphrodisiacs. An Encyclopedia of Erotic Wisdom.
42462: - Typography. Selected from the Graphis Annuals.
42452: - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Gesclacht- en Wapenkunde.
78378: - Cryptogrammatica H. J. Verschuyl. Het cryptogram als taalspel. 4e druk, 1990. Kosmos. Paperback. 110pp. Papier gebruind.
42403: - Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusum Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
76519: - Droomboek Mijn Droom voor ons land. Inspiratie voor de Koning. Hardcover. 93pp. Illustr.
64226: - Ruimte winnen in huis 1997. 237pp.
42345: - Surat-surat Perdjandjian antara kesultanan riau dengan pemerintahanz V.O.C. dan Hindia-Belanda 1784-1909.
42346: - Poenika Serat Babad Tanah Djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647. Kaetjap wonten ing tanah Nedelan ing taoen Welandi 1941.
42349: - Bingkisan Budi. Een bundel opstellen aan Dr. Philippus Samuel van Ronkel. Door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag 1 augustus 1950.
64960: - Slank & fit Hardcover
42316: - Honderd jaar studie van Indonesië 1850-1950. Levensbeschrijvingen van Twaalf Nederlandse Onderzoekers.
42292: - De mens in het recht. Opstellen, aangeboden aan W.F.Prins ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar .
64964: - Alternatieve therapieën Hardcover
81293: - Collectie historische autobussen Frank van Boogert. stichting Veteraan Autobussen. 1998. oorspr.omsl. geniet. 64pp. Illustr.
42114: - De toekomst van marketing-communicatie in het En-En tijdperk. De Hilton Series,.
74378: - Hans is Hans Spoel, Suzanna van der. 1985. 159pp.
42015: - de Leidse Geoloog. Lustrumuitgave. 1933-1993.
42027: - Tien Jaren Landbouw-Economisch Instituut Opbouw van het economisch onderzoek in landbouw, tuinbouw en visserij.
41939: - Werken en streven van H.C.J.H. Gelissen. Bloemlezing uit de verspreide geschriften en redevoeringen van…Gelissen verzameld en uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 15 mei 1960.
41947: - Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen De Hoogleraar bij zijn afscheid aangeboden.
79547: - Twee vrouwen over katten Cri Stellweg. Henriette Ronner. Sijthoff. Zonder jaar. Hardcover zonder stofomslag.167pp. Illustr.
41838: - 6the Dutch Endo-Neuro-Psycho Meeting. Golden Tulip Hotel Doorwerth, Netherlands. 5-8 june 2007.
79548: - Jazzdans oefeningen en danskombinaties in beeld gebracht door Elske Scheller. Hollandia 1977. Paperback. 127pp. Foto's Theo Sanders.
41722: - Gedenkboek ter gelegenheid van het Vijftig jarig bestaan van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain. 1899 11 mei 1949.
41595: - De Leerling Vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
41575: - waarvan Akte. Opstellen aangeboden aan prof.mr. A.R.de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
66833: - De koning : schaakstukken 1987. Bert Bakker. 397pp. Leesvouwen rug, verder goed.
41494: - Vervolg op gisteren. 25 jaar Reformatorisch Dagblad.
64972: - Maskers als kunstvorm Paperback
7851: - Etudes Vietnamiennes. Hué Passé et Présent. Anneé no.37 1973.
60995: - Industriele productie / druk 3 H.J.J.Kals, e.a. Ten Hageb Stam Uitgevers. 3 e Herziene druk. 2004. Hardcover. 448pp.
64232: - Meditatie voor iedereen 1986. Bigot & Van Rossum, Baarn. 193pp.
78385: - Kunststofverwerking Ebeling, F.W. e.a. Kluwer. 1e druk, 1981. Hardcover. 223pp. Schutbladen en zijkanten boekblok/snedes roestvlekken. verder goed.
10769: - De armoede van de ekonomische wetenschap. Twaalf essays.
41285: - Leiden University Medical Center. Department of Cardiology. Annual Report 2006.
64975: - Alternatieve Remedies Hardcover
40806: - La Joie de Vivre. Doie nie gesehene Meisterwerke der Barnes Collection.
40815: - Venezia e la Biennale. I percorsi del gusto
79609: - Descarga Dos Peruchin Jr. & the Cuban All-Stars. CD. 2000.
79611: - Snoeien 1991. DE Hoeve. Paperback. 64pp. Illustr.
87340: - Nies en partners.
40472: AL, B.P.F. - Normatieve taalkunde.
40463: - The Education of the Adolescent. Report of the Consultative Committee. 1927: Reprinted 1964.
40376: - honderd Jaar Boekhouden en aanverwante vakken. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie 1894-1994.
40341: - Honderd jaar Medel. Ontwikkeling van de erfelijkheidsleer van 1865 tot 1965.
40352: - 75 jaar Ford in Nederland. 1924-1999.
40232: - Effectiviteit in de reclame. Een beschrijving van marketing-praktijkgevallen die bekroond werden mat de VEA-Effie 1983/1984.
40194: - Verdeel de frequenties verander de omroep. Advies van de commissie etherfrequenties en commerciële omroep.
40048: - Bewerken en bewaren. Studies aangeboden aan prof.dr. Klaas Runia, vijfentwintig jaar na zijn inauguratie als hoogleraar in de theologie, the Geelong, Australië.
39735: - Het evangelie naar Lucas. Met negen houtgravures door Jan Battermann. Amsterdam. stichting DE Blauwe Reiger te Baarn. Derde uitgaven Voorjaar 1963.
39424: - Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879).
39407: - Gepasserd. De rol en positie van Notarissen in het verleden.
39409: - Een bundel gedachten. Jubileum-Uitgave 1838 1 mei 1963.
87343: - Hommage à Baudelaire.
39397: 8 - Raman, Dio. De praktische tarot. Spelen met de hermetische tarot.
73514: - Toegang tot onderwijs binnen de Europese Unie : juridische aspecten van de toegang tot onderwijsvoorzieningen voor middelbaar en hoger onderwijs voor EG-migranten en derdelanders binnen de Europese Unie en in een drietal lidstaten Vermeulen, B.P. 122pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en laatste pagina, verder goed.
39187: - Napoleon's Last Will and Testament. A facsimile edition of the original document, together with its codicils, appended inventories, letters and instructions, perserved in the French National Archives. Commentaries by Jean-Pierre Babelon and Suzanne D'Huar t. Translated from the French and introduced by Alex de Jonge.
39175: - Package Design in Japan.
39156: - PTT Jaarboek 1989.
39138: - De Twentsche Nijverheid in Beeld. Met een inleidend woord van H.Smisssaert. Herdruk. H.A.J. Fahner te Wierden.
39115: - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland. 1940-1945. Joods Historisch Museum Amsterdam.
39076: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis. Eenenzestigste deel. 61 (1998). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39077: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis. Vijfenzestigste deel. 65 (2002). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39078: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis. Direënzestigste deel. 63 (2000). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39071: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis.Zesenzestigste Deel. 66 (2003). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39072: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis. Vierenzestigste Deel. 64 (2001). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39074: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis. Zeven- en vijftigste deel. 57 (1994). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39075: - NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniegeschiedenis. Tweeenzestigste deel 62 (1999). Uitgegeven door de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te Amsterdam.
39064: - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Atheneum en Universiteit van Amsterdam.
39055: - Tribunales Constitucionales Europeos Y Autonomias Territoriales. VI Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos. 1984.
38949: - `Veluws Landbouwverslag 1954-'55.
38950: - 40 jaar Chr. Middelbare Agrarische School Gorinchem 1947-1987.
73598: - Prototypen Het werk van Cepezed. redactie Piet Vollaard. 264pp. Illustr.
38640: - katechismus van de Katholieke Kerk.
81600: - Veranderende grenzen nationalisme / deel 1919-1989 / druk 1 nationalisme in Europa. Redactie: A.Bosch & L.H.M. Wessels. SUN/Ou. 1992. Paperback. 511pp.
38590: - 100 Jahre Fischer 1886-1986. Das Klassische Programm. Ein Lesebuch.
79244: - Beluisterde schriftwoorden Haaselaar, J.M. Boekencentrum. 1988. Hrdcover. 238pp.
38487: - The 1991 Eurotox Congresss. In collaboration with the Netherlands Society of Toxicology. Book of Abstracts. 1-4 September. 1991.
38432: - Het Tibetaanse dodenboek. Volgens Lama Kazi Dawa-Samdup's Engelse vertaling van het Bardo Thödol. In het Nederlands vertaald door Edzina A.Rutgers. Inleiding B. van der Meer.
38203: - De Mascotte, Vereniging van Rolls Royce & Bentley Eigenaren. Jaargang 7, Nummer 1, januari 1997. Los nummer.
78507: - De tuimelaar : poëzie van het gevoel Velzen, Jaap van. Middelburg 2000. Paperback.95pp. Illustr.
38110: - De bodem van Nederland. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland schaal 1:2000 000 samengesteld door de Stichting voor Bodemkartering. Wageningen.
38102: - Die Schweizer Armee von Heute. Das aktuelle Standardwerk über die Schweiz in Wehr und Waffen.
38088: - Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderdzoek in het Rijksarchiev in Overijssel.
71444: - Dood is niet meer dood Adama van Scheltema, H. Mijn ervaring met sterven. 1988. 143pp.
38047: - Honderd Jaar Rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
38048: - Rechtspleging. Opstellen rond het thema rechtelijke organisatie, bijeengebracht ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen. 1923-1973.
38042: - Catalogus van de Bibliotheek der Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap.
38043: - Unione Internazionale del Notariato Latino Commissione affari Europi. Etude comparative sur les personnes morales en general et les societes commerciales en particulier.
38034: - Tweehonderd jaar Notariaat en Zeezaken. Gedenkschrift van het kantoor der Notarissen Schadee en hunner Associé's Rotterdam 1724-1924. Met opdracht en gesigneer, 1972, door Professor Pitlo (aan P.W.M.Fuchs).
79688: - Schrijfwijzer : handboek voor duidelijk taalgebruik 8e druk, 1986. Staatsuitgeverij. paperback, ingenaaid. 202pp.
37919: - Weleda. Heilmittel aus neuer Erkenntnis. 50 Jahre im dienste einer erweiterte Heilkunst. Sonderausgabe.
37926: - Mysteriendramen am Goetheanum. Rudolf Steiner und die neue Bühnenkunst. Herausgegeben von der Sektion für Redende und Musikalische Künste am Goetheanum. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Dornach/Schweiz.
73591: - Zwarts & Jansma Architecten 1990-2003 Bijdragen Hans Ibelings, e.a. Fotografie Rob 't Hart. 429pp. Illustr.
37843: - Het Egyptische doedenboek. In het Nederlands vertaald door M.A.Geru. Inleiding B.van der Meer. Voorwoord van Edzina A.Rutgers.
37749: - Wetenschapskritiek en Sociologie. Teksten van lezingen en werkstukken van het kongres Wtenschapskritiek februari 1970 Sociologisch Instituut Utrect.
37689: - Den Haag antwoord niet. Herinneringen van H.F.L.K. van Vredenburch.
37658: - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1977.
37648: - Stedelijke restruimte A20. Het muizengaatje en verder.
37635: - International Journal of Transport Economics. Rivista Internazionale di Economia dei Trasporti. Tenth Aniversary. Volume X-N.1-2. April-August 1983.
73522: - De Raad van State : een stand van zaken 1997. Tjeenk Willink. 145pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en laatste pagina, verder goed.
37600: - Alte und Neue Musik. Das Basler Kammerorchester (Kammerchor und Kammerorchester) unter Leitung von Paul Sacher 1926-1951.
37582: - De toekomst van ons zelf. Gezondheidsraad. Publicatie nr. 2002/13.
64243: - Geloof je dat nog ? Nel Benschop. Hardcover met stofomslag. 32pp.
37579: - Ambitio. Een historische terugblik op lobby's pressiegroepen, protestbewegingen en public affairs. Met een voorwoord van J.van Nieuwenhoven.
37566: - Journal of Mediterranean Studies. History, Culture and Society in the Mediterranean World. Volume 1. Number 2. 1991.
37531: - Voorlezen in het Basisonderwijs. Symposium tijdens de Nationale Voorleesdag op 26 mei 1994 in Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht.
37526: - Buitengewone vergadering van de Raad van State op donderdag 1 oktober 1981 ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van de Raad van State.
79720: - De Yorkshire Terrier Osman A. Semeja. 2e druk, zonder jaar. Zuidgroep. Hardcover. 92pp. Illustr.
7850: - Études sur la Fédéralisme. Volume III.
37380: - The North Atlantic Treaty Organisation. Facts and Figures.
37381: - Religie en Moderniteit. Religion and Modernity. Erasmusprijs 2004. Erasmus Prize 2004. Praemium Erasmianum 2004.
81152: - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw : de geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland J. Bieleman, e.a. 1995. Regio-Project Groningen. Hardcover. 471pp. Illustr.
16937: - Volksgezondheid in ontwikkeling - Liber Amoricum ter gelegenheid van de 70e verjaardag van prof.dr. P. Muntendam.
37196: - wallis, Michael. Route 66. The Mother Road.
37197: - Wereldwijd ervaring delen. 20 jaar PUM.
37201: - XIV Premio Compasso d'Oro Comune di Milano ADI. Design made in Italy. Exhibition of Italian Industrial Design.
80261: - Rituaalboeken. Uitgave der "Maconnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen". I. Rituaalboek van den LEERLINGSGRAAD (Opening en sluiting der loge, inwijding en aanneming)
64245: - De vogel van het woord Nel Benschop. 6e druk, 1985. 52pp.
37037: - Stamboekuitgave. Deel I-1968;II-1975;III-1976. 3 delen. Deel I in linnen gebonden Deel II+III in paperback.
37048: - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings Volume VI: Baron Ernst von Feuchtersleben. The Principles of Medical Psychology, being the outlines of a course of lectures given in Vienna in 1854 and translated from the German by H.E.Lloyd and revised and edited by B.G.Babington.
37049: - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings Volume V: Wilhelm Wundt: Five early papers. Zur Geschichte der Theorie des Sehens. Über das Sehen mit einem Auge. Über das Sehen mit zwei Augen. Über einige besondere Erscheinungen des Sehens mit zwei Augen. Über den psychischen Prozess der Wahrnehmung.
37011: - Typography for today: soem important trends in Dutsch typographical design by Dick Dooijes. Reprinted from Delta Summer 1960. A review of arts and thought in the Netherlands.
36953: - De juris-ambtenaar. Bundel opstellen opgedragen aan J.M.Kan.
36963: - Van Opstall-Bundel. Opstellen aangeboden aan S.N.van Opstall.
36915: - Vrijheid en recht. Opstellen aangeboden aan E.H.s´Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
36916: - Rechtsgeleerde Opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan H.Dooyeweerd ter gelegenheid van zij 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
36898: - Verzekeringen van vriendschap. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan T.J.Dorhout Mees.
36901: - Non ex regula. Liber amicorum Mr. J. van der Hoeven.
36902: - Met eerbiedigende werking. Opstellen aangeboden aan L.J.Hijmans van den Bergh.
36854: - Naar behoren. Doorwerking van maatschappelijke behoorlijkheid in het recht en verschuiving in opvattingen omtrent juridisch behoren. Jubileumbundel van het Juridisch Gezelschap Amsterdam.
36856: - Tributen aan het Recht. Bundel samengesteld ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan van het Weekblad voor Fiscaal Recht.
36847: - Fasciculus Gratulatotius in Honorem Viggo Christiansen. Acta Psychiatrica et Neurologica Vol. II, Fasc. 3-4.
36827: - Om het laatste stukje Indië. Eindrapport Nieuw-Guinea enquete 1993. SDV/94/1.
36811: - Gedenkschrift bij het Honderd-Jarig bestaan van den Geneeskundigen Kring te Amsterdam.
36707: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Hondertweeendertigste Jaargang. MCML. 1950.
60435: - Rohkakaohandel in Hamburg : 1911 - 1986.
36548: - Werkwechsel III. Helga Thomas-Berke.
36526: - Terminology and Guidelines for Glaucoma.
36528: - Verslag van de herdenking van het derde Eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam. In opdracht van den Academischen Snaat van Amsterdam gedrukt en uitgegeven door de Stadsdrukkerij in 1933.
36493: - Gli Etruschi. Mille anni di Civilta. Volumo primo et secondo. 2 volumes.
36458: - Recent Medical Science 1940-1945. A symposium of articles taken from the British Medical Bulletin published by the British Council, London, volumes 2&3, 1944&1945. With an addendum of 3 publications from other sources.
36441: - Het verschijnsel godsdienst. NRC Handelsblad Boeken Nr,.2.
36413: - Het boek Sajet. Opstellen over Aspecten der Sociale Geneeskunde door Vrienden aangeboden aan B.H.Sajet. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.
65015: - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel : per traditie vernieuwend Hardcover
36350: - Boerhaave Cursus. Neuro-Opththalmologie, van Papil tot Area Striata. 29-30 oktober 1981. Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde.Faculteit der Geneeskunde Rijksuniversiteit - Leiden.
36323: - Boerhaave Cursus oogheelkunde voor de algemene praktijk. 6 en 7 maart 1980. Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde. Faculteit der Geneeskunde Rijksuniversiteit - Leiden.
36324: - Boerhaave Cursus Opthalmogenetica. 2 en 3 december 1982. Boerhaave Commissie voor Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde. Faculteit der Geneeskunde Rijksuniversiteit - Leiden.
36240: - Library of the Xth International Congress of Philosophy. Volume II: Philosphical Essays. Amsterdam. August 11-18, 1948. Amsterdam.
36191: - Volkenrechtelijke Opstellen. Ter ere van de Hoogleraren B.M.Telders, F.M. Baron van Asbeck en J.H.W. Verzijl. Aangeboden door Oud/Leerlingen op 26 november 1957. With summarie in English. Acec des résumés en français.
36176: - Verslag van de viering van het Eeuwfeest 15-20 Juni 1914. 1814-1914. Amsterdam. Uitgegeven door het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
36153: - Registratie- en Zegelwetten 1917. (Volledige Tekst). Met supplement.
36109: - Gedenkboek bij het 30-jarig bestaan van het Christelijk Blindeninstituut Bartiméus te Zeist. 1919 - 16 October - 1949.
36056: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 67e Editie 2003-2004.
36011: - Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert. Festschrift für Dr. Arnold Wiebel zum achtzigsten Geburtstag am 31. Mai 2006. Herausgegeben von der Hans Iwand Stiftung.
35974: - Soixante-quinzième anniversaire de l'Académie de Droit International de la Laye. Seventy-fifth anniversary of the Hague Academy of International Law.
35956: - The Mad, Mod World of Aubrey Beardsley.
35957: - rembrandt Harmensz van Rijn. Malerei in den Museen der Sowjetunion.
35942: - Ad Segers. Watergraaf in hart en niren. Liber Amicorum.
35931: - From seismic measurements to rock and pore parameters. A multi project research programme. Delphi. The Dynamic Characterization and Reservoir management Project Volume V. January 2007.
35937: - Arnhemmers. Arnhemmers. Arnhemmers.
35883: - bouwen en wonen in de jaren negentig.
35885: - Bouwen in een kwetsbare omgeving. Bond van Nederlandse Archtekten Stedendriehoek Twente Zwolle.
35873: - Anthroposofische Studiën. 1965.
35818: - La Situation en Hongrie et la Règle de Droit.
35778: - Archivum Chirurgicum Neerlandicum. Collegium Neerlandicum Promovendis Studiis Chirurgicis. Volume I-XXXI. 1-31. 1949-1979. In 31 volumes. Plus 2 volumes Index. 1949-1961; 1962-1974.
35780: - Eén van ons. Ter nagedachtenis aan A.F.C.de Casembroot commissaris der koningin in Zeeland, 1948-1965.
35750: - Harvard Business Review. On Management.
35658: - Vrijheid en Recht. Opstellen aangeboden aan E.H.s'Jacob. Ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit Groningen.
35656: - regel en Praktijk. Opstellen aangeboden aan S.F.L. baron van Wijnbergen. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
35657: - Recht op Scherp. Beschouwingen over handhaving van publiekrecht. Aangeboden aan W.Duk.
35637: - Modern Turnen. Instructieboek voor leidsters en leiders van Christelijke Gymnastiekverenigingen. Samengesteld door de Technische Commissie van het Koninklijk Nederlandsch Christelijk Gymnastiek Verbond.
35605: - Verleden Heden Toekomst. Jubileumuitgave ter gelegenheid van 40 jaar Welfare van Het Nederlandse Rode Kruis. 1948-1988.
35578: - Ontwerp Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome. 18 juli 2003.
35557: - Trix Express Dienst Nachrichtenblatt für den Trix Express Freund. Nummer 11-20.
35549: - Het Urantia Boek.
80265: - Rituaalboeken. Uitgave der "Maconnieke Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen". III. A. Inleiding tot het rituaalboek van den Meestergraad. 1926.
78412: - Gelre's hof Hilberdink, Cees. Van paardenstal tot Huis der Provincie. Walburg Pers. 1983. Paperback. 95pp. Illustr.
35375: - Audite Auditores. Opstellen aangeboden aan A.M. van Rietschoten bij zijn aftreden als buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
73299: - Permanente herstructurering in maatschappelijke sectoren : dynamiek of dynamiet? : congrespublicatie 1996 Jong, P.de e.a. VUGA. 1997. 183pp.
35346: - De verantwoordelijke maatschappij. Veerig jaren ChristelijkpSociale Ondernemersarbeid. 1918-1958. Het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland.
35325: TH. S. (= T.VAN DUINEN ?) - Ons Dorp (Surhuisterveen). Schetsen en teekeningen.
35327: - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932.
35328: - Jaarringen 1925-1954. Bloemlezing uit proza, poëzie en tekenwerk van de laatste 26 Delftsche Studenten Almanakke, uitgegeven ter gelegenheid van het verschijnen van de 100ste Almanak van het Delftsch Sudenten Corps.
64250: - Ieder mens een verhaal Hans Bouma en Jan Harten. 1991. Hardcover met stofomslag. 62pp. Illustr.
35079: - De Haagse School. De Collectie van het Haags Gemeentemuseum.
78502: - Een literaire wandeling door Leiden Zonneveld, Pter van. 3e druk, 1992. Athenae batavae. Paperback. 46pp. Met opdracht en gesigneerd door Zonneveld.
34973: - Erziehung und Weltanschauung. Vorträge gehalten am I. Zentralen Fortbildungskurs des bern. Lehrervereins vom 28. September bis 1. Oktober 1927 in Bern.
34976: - Mémoires du Maréchal Gallieni. Défense de Paris. 25 aout - 11 septembre 1914. Avec 4 photographies hors texte, 8 facs-similés d´autographies et d´affiches. 7 cartes en déplié et de nombreux documents.
34957: - Akupunktur und Moxibustion. Genehmigte Übersetzung des vom Gesundheitsamt der Provinz Hopei im Verlag für Volksgesundheit, Peking, 1968 hrsg. Buches Zhen Jiu.
34934: - Frontchirurgie. Voorschrift nr. 3307, 2e druk. Ministerie van Oorlog.
7606: - 75 Jaar Kinderwetten. 1905-1980.
34774: - Koninklijke Notariële Broederschap. De meest gestelde vragen aan de Notaristelefoon. 10 jaar Notaristelefoon.
34740: - 1924 MAB 1960. Inhoudende een aantal bijdragen gedurende deze jaren verschenen in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde. Deel 1+2.
34588: - Zuidgeest, Jan. De kruisweg van Woemsdrecht. Eigentijdse teksten ter overweging van Jezus' lijdensweg.
34590: - Mesen gaarne zien. Da's mijn hobby. Spreukenboek van Bond zinder Naam.
34581: - Het Symbolisme in Europa.
34555: - Plaats en taak van Overijssel. Urgentieplan industrievestiging.
34567: - Le Livre des Livres. Par un group d'enseigmnants et de critiques littéraires en collaboration avec l'équipe de rédaction des Editions PRAT/EUROPA sous la direction de Vincent Wackenheim et Christine Chaufouro-Verheyen. Préface de Jean-Jacques Brochier.
34571: - fashion 1900-1939. A Scottish Arts Council Exhibition with the support of the Victorian and Albert Museum.
34512: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig bestaan der Koninklijke Liederentafel Zang en Vriendschap te Harlem. 20 Februari 1830-1930.
34495: - De geschiedenis van het Korps Mariniers. 10 December 1665-1965.
34435: - Großstadt im Aufbruch. Köln 1888. Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln. In Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Kön. 15. April - 1 Juli 1988.
34436: - Aangeboden door de Handelsvereeniging Amsterdam 1 januari 1929. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Rede. Met reproductie van een aantal foto's om een beeld te geven van de vennootschap.
34418: - North Sea (East) Pilot. Eastern part of North Sea from Scheveningen to Skagen. N.P.55. With the Supplement No.4-1982 to North Sea (East) Pilot. 27pp. 1982.
34420: - Tables of Probability Functions. Volum II.
34265: - La patrimoine monumental de la Belgique Volume 1. Province de Brabant. Arrondissement de Louvain.
34275: - Nederlanders en Hongaren. Ontmoetingen tussen twee volken. The Dutch and Hungarians. Contacts between two peoples.
34253: - Heyenbrock, Herman. Schilder van de arbeid. 1871-1948.
34213: - Uit het werk van N.van der Zijpp. 1900-1965.
34142: - De Pauselijke Stichting van den Sint Radbouds Leerstoel. Wording, beweegreden, doel en beteekenis van het Testament der Boedekens te Deventer.
10746: - The Next Five Years. An Essay in Political Agreement.
80267: - De Leidsche Hoogeschool. Geschiedkundige herinneringen tot toelichting van De Maskerade te houden door de leden van het Leidsche studentencorps in juni 1875.
34087: - Jurisprudentie en annotaties Ars Aegui. Privaatrecht 1951. 1981.
34045: - Toneel in Haarlem. Neerlands Volksleven. 1979. Jaargang 29 Nr.3.
34046: - Dichter ter Plaatse. Neerlands Volksleven. 1979.Jaargang 29. Nr.1/2.
34049: - Trouwen in Twente. Neerlands Volksleven. 1978. Jaargang 28. Nr.1 en 2.
33996: - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan W.F.Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
33963: - Stad en Recht. Opstellen van medewerkers van de faculteit der rechtsgeleerdheid ter gelegenheid van het 350-jarig bestaab van het Atheneum en de Universiteit van Amsterdam.
33979: - Tysk-svensk ordbok. Andra upplagan.
33891: - Verzameling van voorschriften in zake afgift en verlenging van den geldigheidsduur vanBuitenlandsche paspoorten en bewijzen van Nederlanderschap. Voor vestiging, verblijf of reizen buitenslands.
68842: - Antiek van het Nederlandse platteland Noortje de Roy van Zuydewijn. 1982. Hardcover zonder stofomslag. 176pp. Illustr.
33810: - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht. Uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsbibliotheek van Maastricht. 1662 - 31 juli - 1962. Werken Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 4.
33692: - 1648 la paix de Westphalie vers L'Europe moderne.
33621: - Feestelijk symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Sint Jozef-Ziekenhuis te Gouda. 28 November 1979.
33595: - Neerlands dierbre Vader. Willem van Oranje in de Leidse historiografie. Tentoonstellings catalogus.
65044: 5 - Persoonlijke Coaching Hardcover
33463: - De heilige Congregatie voor de Clerus. Algemeen Directorium voor Katechese. Met een speciale voorrede van Z. Eminentie Joannes J. Kardinaal Wright.
33418: - `Ministerraad 1989. Het derde kabinet-Den Uyl vergadert. Schrijvers voor den Uyl.
33409: - Klassenstrijd in El salvador. A.I. Cahier Nr. 6.
33334: - Doelstelling van Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs en de Wetsontwerpen Rutten. Rapport van de Commissie-Jansen. Eerste Rapport. Betreffende de ontwerpen van Wet op het algemeen middelbaar en het voorbereidend hoger onderwijs.
33309: - Gutachten zur Hochschulreform. Vom Studienausschuß für Hochschulreform. 1948.
33315: - De mooiste verhalen en legenden van Hindoeïsme & Boeddhisme.
33326: - Baas boven baas. Handboek voor bazen, werkmeesters en voorlieden over de organisatie van fabriek en werkplaats. Samengesteld door een groep deskundigen onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Efficiëncy.
33223: - Politieke moorden en 'verdwijningen' in de jaren negentig.
90122: - Ludwig Wittgenstein. Peursen, C.A. van.
33124: - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
33061: - Monet in Holland. Tentoonstelling catalogus.
82605: - Advanced Optical Techniques.
32981: - Hollend naar de horizon. Huisartsgeneeskubde in wijkend perspectief. Opstellen aangeboden aan Chris Bruins bij zijn afscheid als directeur van het Nederlands Huisartsen Instituut.
32860: - Ester. Prediker. Jona. Eerste Deeluitgaven. [Nieuwe Bijbelvertaling].
32814: - Uitsprakenbundel. Samengesteld ten behoeve van het Onderwijs in het basisdoktoraal Staats- en Administratief Recht. Rijksuniversiteit Utrecht.
32784: - Zorgvernieuwing op het lijf geschreven. Kwaliteitsverbetering door ontwikkeling en integratie van vrouwenhulpverlening. Eindadvies van de Adviesgroep Vrouwenhulpverlening aan de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Rijswijk, november 1991.
32763: - Der Letzte Gang - De Laaste Gang. Totenbrauchtum. Gebruiken rond de dood. Westmünsterland - Oost-Nederland.
32623: - Le Bénélux. Mémento Économique. Institut National de la Statistique et des Études Économique. Collection de conjoncture et d'études économique. Série M7 1953.
32606: - Suriname. Land van mogelijkheden.
32604: - Nieuwe onderwijsvormen voor 5- tot 13- a 14-jarigen. Kleuteronderwijs. Basisonderwijs. Brugonderwijs. Rapport van een studiecommissie, Ingesteld door de Nederlandse Onderwijzersvereniging.
32538: - hoogheemraadschap van Delfland 1289-1989. Opstellen ter gelegenheid van een opmerkelijk jubileum. Delfland in vogelvlucht. Het bodemarchief onder het gemeenlandshuis. Bouwhistorie en nieuwbouw.
32438: - waarvan Akte. Opstellen aangeboden aan prof.mr. A.R.de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
73547: - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen Koops, W.R.H. en Ch.J.J. Klaver. Groningen Universiteitsbibliotheek. 1987. Paperback. 108pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
32372: - Gedenkboek 1920-1960. 40jaar Concertgebouw Kamermuziek.
32377: - De Koran. Uit het Arabisch vertaasld door J.H.Kramers. Bewerkt door Asad Jaber en Johannes J.G.Jansen.
70842: - Evaluatie van de preklinische spoedeisende hulpverlening in Nederland : in het bijzonder de ambulancehulpverlening Teijink, J.A.W. Proefschrift. 1992, VU Amsterdam. paperback. 343pp. Bibliogr. Summary.
69055: - Wat bezielt ze. Sipke van der Land. Zonder jaar, Kok. 389pp.
93218: - Particulieren in de weer met hun monument in Zutphen.
32180: - Derig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis. A.A.G. Bijdragen 28.
32154: - Interfutures.Facing the Future.Mastering the Probable and managing the Unpredictable.
32161: K. - K. Mit oder gegen Moskau? Eine mahnung an das Deutsch Volk.
32130: - Fragmente aus der Roche-Geschichte. 3mal 25 Jahre. Juni 1971 9. Jahrgang.
32133: - Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond.
32142: - De toekomst op zicht. Een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor de periode 1970-1980. In opdracht van de Uitgevers Maatschappij Bonaventura, ter gelegenheidd van het 25-jarig bestaan van Elseviers Weekblad, uitgevoerd door de Nederlandse Stichting voor Statistiek.
32118: - Forum Medici. Van arts tot arts. Metabolisme en cariogeniteit van tandplaque.
74418: - Financial Markets In Europe Towards a single Regulator? Mads Andenas abd Yannis Avgerinos. 2003. Hardcover. xxvi,468pp.
32100: - main Economic Indicators. Historical Statistics. Prncipaux Indicateurs Économiques. Statistiques Rétrospectives. 1964-1983. Department of Economics and Statistics. OECD. Département des Affaires Economiques et Statistiques. OCDE.
32101: - Main Economic Indicators. Principaux Indicateurs Économiques. February 1987 Février. Department of Economics and Statistics. OECD. Département des Affaires Economiques et Statistiques. OCDE.
32102: - National Accounts of OECD countries. Comptes Nationaux des pays de L'OCDE. 1960-1971. OECD / OCDE.
32103: - Main economic indicators Historical Statistics. Principaux indicateurs économiques. Statistiques rétrospectives. 1955-1971. OECD / OCDE.
32096: - multi-Level Planning and Decision Making. Papers presented to The Sixth Meeting of Senior Economic advisers to ECE Goverments.
32097: - Historical Statistics. Statistics Rètrospectives 1960-1984. OECD. OCDE. Economic Outlook. Perspectives Économiques de L'OCDE.
32098: - Idustrial production. Historical Statistics. Production industrielle. Statistiques rétroperspectives. 1955-1971.
32099: - OECD Leading indicators and Business Cycles in Member Countries. 1960-1985. sources and Methods No.39. january 1987. Department of Economics and Statistics. Main economic Indicators.
32081: - Professor Dr. Carlos Hooft 1910-1980. Levensschets. Getuigenissen. Uitstralingen. Hoogleraar in de Kindergeneeskunde 1939-1980.
31966: - 1898 - 5.III- 1968. Louis Gueuning. 70. Liber Amicorum. 1968.
60444: - Wijnhuisfonds 60 jaar. Fotoverslag 1977-1987. Jaarveslag 1986.
31902: - The Dock Worker. An Analysis of Conditions of Employment in the Port of Manchester. The University of Liverpool. Department of Social Science.
31894: - Economische begrippen. Termen en begrippen uit de praktijk van het algemeen-economisch beleid.
31866: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie, Wien, 2-9 September 1968. Vol. III. Logik Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Sprachphilodophie, Ornotologie und Metaphysik. III; Logic, Theory of Knowledge and Science, Philosophy of Language, Ontology and Metaphysics.etc.
93328: - Stahl im Hochbau. Handbuch für Entwurf, Berechnung und Ausführung von Stahlbauten. 13., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Erganzter und berichtigter Nachdruck 1969.
93360: - Dampfturbinen. Eine Einführung in die Theorie und Berechnung und eine Übersicht über die Konstruktionen des sowjetischen Dampfturbinenbaus.
31611: - Nota Ruimtelijk Economisch Beleid. Dynamiek in Netwerken.
31609: - De Nederlandse economie in 1970. Een voorwaardelijke prognose van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de Nederlandse economie op middellange termijn.
93391: - Sulzer Centrifugal Pump Handbook.
31562: - 75 jaar botanische tuinen Wageningen 1896-1971.
31521: - rapport inzake het Tuchtrecht der Meerdere Vergaderingen. Aan de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, samenkomende te Zwolle in het jaar 1946.
93420: - Afscheidscollege van Prof. Dr. Ir. C.B. Biezeno. Delft 27 juni 1958.
93467: - Chronique d'Egypte. 1986-2011. Facs.121-172. 36 volumes total. 26 years
31189: - Efficiencydagen 1955. Bedrijfssignalering. Publicatie 350.
31186: - Jubileumboek (Blijvend Handboek voor Esperanto-Propagandisten). 1926-1931. Opgedragen aan de 22.500 Curcisten van de Centrale Esperanto Commissie Nijmegen.
31151: - Die Neugründung der Straßburger Bibliothek und die Göthe-Feier am 9. August 1871.
30851: - 1733-1933. Jacobus Boelen. Amsterdam. Bijdrage tot de geschiedenis van den Wijnhandel in Nederland in de laatste twee Eeuwen.
30852: - 1733-1958. Jacobus Boelen. Amsterdam.
30853: - Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam 1803-1928. Gedemkboek samengesteld door het Scretariaat der Ka,er.
30846: - De technische Hogeschool te Delft 1905-1955. In opdracht van de Senaat uitgegeven.
30834: - Surinaans Bauxiet. Een beschrijving van de samenwerking in de ontwikkeling van een bodemrijkdom. With English text.
30761: - François Conrad baron de Hoetzendorf. Une vie de soldat. Racontée par un compatriote. Avec de nombreuses illustrations.
93544: - Door Fred Leemhuis. 11e druk, 2002. Fibula Unieboek. Paperback met losse omslag. 436pp. De Koran
30771: - Leerboek der Oefentherapie en massage. In 2 delen. Uitgegeven door Het Nederlandsch Genootschap voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek.
30686: - Rerum novarum quadragesima anno. In opdracht van het R.K.Werliedenverbond in Nederland uitgegeven door Urbi et Orbi, Utrecht.
93567: - Cees Fasseur. Krijgshaftig in een vormloze jas. 4e druk, 2003. Olympus. Paperback. 644pp. Wilhelmina
93568: - W. Haverkamp. Hemstea 1930-2007. 2007. Paperback. 84pp. Illustr. Als stenen konden spreken
30547: - Actes Du IIIe Congrrès des Société de Philosophie de Langue Français. Bruxelles-Louvain 2-6 septembre 1947. Thème principal: Les Valeurs.
93596: - Ervaringen over het leven met een ziekte. 2008. SWP. Paperback. 206pp. De Pen Als Lotgenoot / 8
30472: - Wat Unilever is en doet.
30475: - 50 Jaar Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. 25 october 1950 51e jaargang No.1.
30476: - Nederlands Economisch Herstel.
30342: - Conclusies en resoluties der conferentie te Malino. Uitgave van het Algemeen Regeerings Commissariaat voor Borneo en de Groote Oost. 23pp. Bijgebonden: Kort overzicht van het behandelde ter Conferentie te Denpasar.85pp. Kesimpoelan 2 Dan Kepoetoesan 2 Moe'tamar di Malino. 23pp. Den Pasar Pontianak. De geboorte van twee staten.11pp. Commissarissen-Generaal over Ontwerp-overeenkomst. (1946)17pp. W.J.J.Muralt. De toekomst van Nederland. 72pp.The Indonesian problem: Facts and Factors. What happened
60449: - Afstemmen op Afstammen. Genealogische tentoonstelling. Catalogus.
30259: - En zij teken(d)en voor Waanders. And theu signed up with Waanders.
74021: - De Nederlandse des1gnprij2e3 : catalogus 2004 Smoorenburg, Tinda van, e.a. Paperback. Stichting Nederlandse Designprijs. 128pp. Illustr.
30200: - De halve maatregel te boek gesteld. Isoptrin SR.
91904: - Das erzählerische Werk. In Neun Lienenbanden. Die erleuchteten Fenster. Ein Umweg. Die Strudlhofstiege. Die Dämonen. Die Merowinger. Ein Mord den jeder begeht. Die Wasserfälle von Slunj. Der Grenzwald. Frühe Prosa. Die Erzählungen.
30182: - Vorden. Een historische verkenning.
70846: - Praktische paardenhouderij 2e druk, 1987. Terra Zutphen. 163pp. gebruikssporen.
30132: - The Economic Development of Libya. Report of a Mission Organized by the International Bank for Reconstruction and Development at the Request of the Government of Libya.
30136: - Het Nederlandse Ambacht. Zijn vraagstukken en vooruitzichten. Mededelingen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten Nr. 19 - 1963.
30139: - Nijmeegse Inkt III. Proza en poëzie uit Nijmegen, Arnhem en omgeving.
30123: - Onder de Marktlinde. Haaksbergenaren aan de praat.
73557: - Begeleiden van vernieuwingen Houteveen, A.A.M. Proefschrift. Paperback. xii, 286pp. Enkele potlood onderstrepingen.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
93666: - Q. van den Hoogen L. van der Meer Diet Scholten e.a. Hardcover. 189pp. Amateurkunstbeleid OK
64271: - Grootouders 63pp.
91445: - Veranderende Levens Nederlandse Families na 1850. Jaarboek CBG 2007. Deel 61.
91442: - Van je familie moet je het hebben. Jaarboek deel 65.
91444: - Genealogie en de Canon. 2 delen. deel 62 en 63 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie.
29908: ABORIGINES SOLIDARITEITS CAMPAGNE '88. - De strijd van Aborigines. Erkenning van Het Volk van Australië.
29654: - Verkeerschaos en vervoershonger. Perspectief op moboliteit. Met de CR-rom.
29655: - De Doodstraf in geen geval.
29638: - 100 Jahre Marienschule der Töchter vom Hl. Kreuz Essen-Werden. Festschrift anläßlich des 100jährigen Bestehens der Marienschule der Töchter vom Hl. Kreuz Essen-Werden 1858-1958.
91551: - Door de dood heen. Leer- en werkboek rond avondwake en uitvaart.
91573: - Christiane F. Verslag van een junkie. voorwoord drs. R. van Amerongen, vastgelegd door Kai Hermann en Horst Rieck. Foto's Eva Kroth en Jurgen Muller-Schneck.
29514: - The Water Buffalo: New prospects for an underutilized animal.
15214: - Vijftig Jaren Johanna Stichting. Gedenkboek 1900 - 1950 samengesteld ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Johanna Stichting tehuis voor lichamelijk gebrekkige kinderen te Arnhem.
84533: - Het beeld van een koning : de propaganda van Lodewijk XIV Peter Burke. AGON. 1991. Hardcover met stofomslag. 229pp.
29451: - The interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800. De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800. Papers presented at the third international conference of the "Association Internationale d'Histoire des Mers Nordiques de l'Europe", Utecht, August 30th-September 3rd 1982. Werken uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch- Historisch Archief. 16.
73554: - Gids archeologische monumenten in nederland Dockum, Saskia van en Arne Haytsma. Redactie. 1e druk, 1997. 112pp. Illustr.bibliotheek stempel op titelpagina, verder goed.
29367: - De Beurs als Spiegel der Waarheid. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam. 17 mei 1876 - 17 mei 1051.
81586: - Vergiffenis en het recht Essays voor Edith Brugmans. Valkhof Pers. 2013. Paperback. 203pp.
29241: - Register op de levensberichten van leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1991.
29222: - Catalogus der Vondel-Tentoonstelling gehoude in Februari 1879 in Arti Et Amicitiae te Amsterdam. Met de Vondel-Bibliographie door G.Penon.
78432: - Groenlo in de verte Smit, Valentijn. 1993. Oudheidkundige vereniging Groenlo. paperback, platten omslag licht sleets en enkelen lichte knikken. Inhoud goed. 272pp. Illustr.
29118: - Lectures on Holland. Delivered in the University of Leyden during the first Netherlands week for American Students July 7-12, 1924.
29055: - Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Loodsche Wetenschap in Nederland gevestigd te Amsterdam. No. X.
28972: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalwerkersbond 1866-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 januari 1936.
28945: - Tien Jaar Partij van de Arbeid. Socialisme & Democratie. Maandblad van de Partij van de Arbeid. Nr. 2, Februari 1956.
28956: - Holland a country to watch.
28909: - Polyester Handbook. 1961 Edition.
71457: - WAO-ers Jos Bours, e.a. 1981. 171pp.illustr.
74856: - International Movement Of Children Lowe, Nigel., Mark Everall QC, Michael Nicholls. Law Practice and Procedure. 2004. Family Law. Hardcover. lxxxv,825pp. Index.
28568: - proceedings of the Seventh International Congress of Accountants 1957. 9th - 13th September, Congresgebouw Amsterdam.
28548: - Vromen & Verlichten. Twee eeuwen Protestantse geloofsbeleving 1650-1850. Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 15/6 tot 18/8 1974.
28470: - een liberale visie op de verdeling van inkomen en vermogen. Geschrift van de B.M.Teldersstichting 34.
28421: - Karl Jaspers Symposium. Filosofie zonder grenzen?. Erasmus Universiteit Rotterdam.
73546: - De leerplichtwet na 1 augustus 1994 : evaluatie van het functioneren van de Leerplichtwet als gevolg van de wetswijziging van 1 augustus 1994 Wever, G.M.L.M. e.a. Den Haag. Paperback. 153pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
71458: - Besneden en begraven. : vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders Rivierengebied Becker, Jokob. Stichting onderzoek Joods verleden in Tiel. 1992. Paperback, leesvouw rug, randen sleets. Inhoud goed. xi,441pp. Illustr.
28251: - De Beurs als Spiegel der Waarheid. Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam. 17 mei 1876 - 17 mei 1051.
28169: - Die Holländische Landwirtschaft. 1958. Direktion für Ausländische Landwirtschaftliche Information Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung.
71354: - Oefening en bespiegeling : het verloskunde onderwijs van M.S. du Pui (1754-1834) te Leiden M.M. Lamens- - Van Malenstein. Proefschrift. 1997. 477pp.
73543: - De hordenloop : ontwikkelingen in de achterstand van vrouwelijke op mannelijke academici aan Nederlandse universiteiten in de periode 1960-1985 Beekes, Albert. Proefschrift. Paperback. 209pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
27738: - 'De hemel is gestegen of de aarde is gedaald' Museum 't Coopmanshus - Franeker 10 augustus - 31 oktober 1981.
27725: - Een halve Eeuw A.N.W.B. 1883/1933. Houtsneden van Nic.J.B.Bulder.
27708: - Honderd Jaar C.J.M.V. 1853 - 1953.
81350: - De vorming van de ambulante geestelijke gezondheidszorg Een historisch beleidsonderzoek. Tom van Grinten. Ambo. 1987. Paperback. 336pp.
27602: - Glanzstoff-Chemiefasern. Eine information für unsere freunde und mitarbeiter.
27620: - Terschelling. Vroeger. Deel 1 en 2. Uitgegeven door Stichting Ons Schellingerland. Terschelling.
74435: - On The Foundations And Sources Of International Law Dekker, Ige F. and Harry H.G. Post. 2003. Hardcover.xviii,199pp.
74436: - Globalization and the Limits of National Merger Control Laws Wilson, Joseph. 2003. hardcover. xxvii,370pp. International Competition Law series Volume 10.
70302: - Ook olifanten moeten door. / 2012 160pp.
27125: - De Bank. 1814-1964. Jubileumuitgave voor het personeel van de Nederlandsche Bank ter gelegenheid van het Hondervijftigjarig bestaan.
26919: - Lustrum. 35 jaar Bouw- en Civiele Techniek. 1956-1991. Constructief bezig.
26766: - Les Noblesses Européennes au XIXe Siècle. Actes du colloque. (Rome 21-23 novembre 1985). Collection De L'École Française De Rome. 107.
26687: - Gedachtenwisseling met betrekking tot den regel "Nulla poena sine lege Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland.
26689: - De Thomistische Participatieleer. Bijlage van Studia Catholica. Verslag van de Tiende Algemeene Vergadering der Vereeniging voor Thomistische Wijsbegeerte.
26419: - Verslag van de werkzaamheden van vertrouwensmannen der regering. Aangewezen bij besluit van Harer Majesteits Regeering van 2 augustus 1944.
26427: - SKF. Wentellegers. Catalogus Nr. 2000.
84542: - Klassieke oudheid samenstelling: M. Huig en D.F. Lunisingh Scheurler Jr. AULA. 1e druk, 1994. Paperback. 400pp. Illustr.
74442: - The Forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices Collins Huge. Contract, Consumer and Competition Law Implications. xx,293pp. . 2004. Hardcover.Private Law in european Context Series.
92073: - Harmonie en contrast : (r)evolutie in de Nederlandse schilderkunst 1820-1970 2005. Simonis & Buunk. Paperback. 224pp. Illustr.
25696: - Balansreeksen 1900 - 1975 van financiële instellingen in Nederland. De Nederlandsche Bank N.V. Maart 1980.
78459: - Kroniek van een Friese boer : de aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum Bewrkt door H. Algra. 1978. wever. Hardcover met beschadigd stofomslag. 445pp. Illustr.
25625: - Die Grosse Wende. Erinnerung an den Befreiungskrieg.
69068: - Op de muren van Pompeji : 123 op stenen en muren aangebrachte opschriften Vertaald door Ivo Gay. 1993. 55pp.
81582: - De menselijke energie Pierre Teilhard de Chardin. 2e druk, 1979. Paperback. 194pp.
90080: - Geneeskrachtige planten. In de kruidentuin van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
76430: - Het einde van de stopverfstaat : '. en doet wat het zegt'? Meijerink, M.H. Rede. 1994. Zoetermeer. Paperback, geniet. 50pp.
69069: - De doop Klink, Joanne L. Een gesprek met doopouders. Callenbach. 6e druk, 1981. 69pp.
70852: - Als het water stijgt : lering uit een evacuatieproces Damhuis, G.H. e.a. 1995. paperback. 64pp.
24640: - Gids voor Zuid- en Noord-Beverland.
24454: - Gedenkboek van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te rotterdam. Tot een blijvende herinnering aan het 150-jarig bestaan uitgegeven door het bestuur. 1769 - 17 augustus - 1919.
73318: - Van koster tot kosteloos onderwijs : 225 jaar onderwijs in Rozendaal Schennink, W. Walburg Pers. 1983. Omslag sleets, inhoud goed. 48pp.
24437: - Kunst en Omgeving. Beschouwingen en informatie over de inbreng van beeldende kunst in de omgeving.
91886: - Briefwechsel zwischen George und Hofmannstahl.
82648: - Oberwolfach Reports Vol. 8. No.1,2,3,4. pp. 1-3292. 2011. In 4 volumes.
23843: - Study of trends in World Supply and Demand of Major Agricultural Commodities. Report by the Secretary-General.
23654: J.F.B. - De Zeeuwsche Balling. Een geschiedkundig verhaal uit de grafelijke regering.
23613: - Lectures on the History of Munich. Delivered at the International Conference on the occasion of the 20th anniversary of Munich, Prague 1958. Edited by the Institute of International Politics and Economics, Prague.
23605: - De ziel van de volkeren.
23567: - Tien jaar Republik Indonesia.
23442: - Industrie-Anzeiger. 75 Jahre im Dienste von Technik und Wirtschaft. 1879 - 1954. 76. Jahrgang Nr.16/17. 26 Februar 1954.
23328: - Plaats van ontmoeting. Uit de geschiedenis van onze boekhandel.
23339: - Difco Manual of Dehydrated Culture Media and Reagents for Microbiological and Clinical Laboratory Procedures.
69071: - In het licht van Kerst Feenstra- Bosman, A.W. Redactie. 1980. 120pp.
23158: - Vrouwen Nu.
23147: (LAFFITTE, M.). - Opinion de M.Laffitte, Député de la Seine. Sur le Project de Loi relatif aux Finances pour 1817. Prononcée a la Séance du 10 Février 1817.
23116: - Bundel aangeboden op 29-4-1977 aan P.van der Hoeven door de Centrale Interfaculteit ter gelegenheid van diens emeritaat. Een extra uitgave van de Filosofenkrant.
23091: - In Memoriam P.C.Meuleman - van Ginkel. 21 Mei 1841 - 23 November 1902. Door een aantal harer vrienden en leerlingen.
23067: - Schiller's flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim von 1782 bis 1785.
22934: C.D.B. (B.C.D.) (BROU CHARLES DE). - Quelques Mots sur la Gravure au Millésime de 1418. Avec sept Planches. All plates have waterdamage.
22914: - Voetbalvereniging Gemert 75 Jaar.
22915: - Hessen. Der Regierungsbezirk Darmstadt.
22702: - History"s Lessons for Tomorrow's Mission. Milestones in the History of Missionary Thinking.
22309: - Nederlandske Tegninger (ca. 1600- ca. 1700) I Nasjonalgalleriet. Kobberstikk og Handtegningsamlingen Juni-August 1976. Nasjonalgalleriet, Oslo.
22267: - Diest en het Huis Oranje-Nassau. Tentoonstelling. Dietsche Cronycke 3.
22131: - Kunst zu Kafka. Austellung zum 50. Todestag, Edition 1974 bücherstube am theater Bonn.
22148: - Korea. It's Land, People and Culture of All Ages.
22057: - Verslag van het zevende Internationalal Accountantscongres 1957. Seventh International Congress of Accountants. 9-13 september, Concertgebouw, Amsterdam.
22061: - Het Internationaal Accountantscongres Amsterdam 1926.
74852: - European Air Law And Policy Recent Developments Dagtoglou, P.D. and S. Unger. Edited by. Fourteenth Annual Conference Stockholm, 11 Nov. 2002. 2003. Hardcover with d.j. 261pp. European Air Law Association Eale Papers Vol. 18.
21993: - De Leerling Vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
69072: - Bodembescherming in het landelijk gebied : verslag van de vijfde ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 2 februari 1984 Fokkens, J. en C.N. de Boer. Theenk Willink. Orig.omslag. geniet. 29pp.
21765: - Honderd Jaar Rijks Museum. 1885 - 1985.
21752: - Gedenkboek ter gelegenheid van het Hondervijftigjarig Bestaan van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V.
21763: - Verzameling van de Institutionele documenten van de Gemeenschap van 1950 tot 1982. Europees Parlement. Commissie voor Institutionele vraagstukken .
21740: - Procès-Verbaux des Séances de l'Association de Météorologie. Publiés avec le concours financier de l'Unesco. Union Geodesique et Geophysique Internationale. Neuvième Générale Bruxelles aout 1951. Memoires et Discussions.
21748: - Flitsen uit het K.N.M.I. 125 Jaar Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. 1854-1979.
21599: - XIVe Congrès International de Chimie Pure et Appliquée. XIVe International Congress of Pure and Applied Chemistry. XIV. Internationaler Kongress für Reine und Angewandte Chemie. Zürich, 21-27. VII. 1955. Conférences principles et conférences de sections. Main Congress Lectures and Lectures in the Sections. Hauptvorträge und Sektionshauptvorträge.
21528: - Traté instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique (Euratom) et documents annexes.
21246: - Karl Marx. 1818 - 1968.
73594: - Rollenrotatiedruk in Nederland 1950-2004 Bob Winkler, e.a. Uitgeverij Compres. 212pp. Illustr.
74521: - Financial Markets In Europe Andenas, Mads and Yannis Avgerinos. Towards a Single Regulator? 2003. Hardcover. xxvi,468pp.
71602: - Statistiek voor marketingbeslissingen Noort, W.C.J. van. 1985. 229pp.
70920: - In de buik van god 3e druk, 1996. Kok Kampen. 119pp.
15459: - Grenzen tussen goed en kwaad. 13 essays over preventie, misdaad en straf in de 21 ste eeuw.
20445: - structures et Liberté. XXVe Anniversaire des Études Carmélitaines.
20420: - Études Carmélitaines. Mistiques et Missionaires Le Risque Chrétien. Vingt/quatrième année. 1939. - Vol. I.
20426: - Verslag van de plechtige viering van het Honderdvijftigjarig bestaan der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenscahppen met de teksten der bij die gelegenheid gehouden redevoeringen en voordrachten 6-9 Mei 1958. 1808 - 1958.
20339: - Holländische Kriegsdichtung. Dichter im Freihetskampf. Ausgabe "Holland - Nachrichte
69076: - Zweedse kerstvertellingen Hambreaeus, Axel. 4e druk, 1984. 132pp.
20236: - Eurofutures. The challenges of innovation. The FAST report. The Commission of the European Communities in association with the journal Futures.
14088: - Eerste interim-rapport van de commissie van onderzoek Amsterdam. Onderzoek naar de ordeverstoringen te Amsterdam op 13 en 14 juni 1966.
86316: - STAP VOOR STAP KOKEN IN WOORD EN BE Tirion, Baarn. 1987. Hardcover zonder stofomslag. 512pp.
73604: - Bewegwijzering in Nederland = Dutch Sign Design 1e druk, 1995. 102pp.
61892: - The Bibliography of Thackeray. A bibliographical list arranged in chronologival order of the published writings in prose and verse and the sketches and drawings … (from 1829 to 1880) … A companion and supplement to the Edition de Luxe.
81010: - Wilhelm Lehmbruck - George Minne - Joseph Beuys. Katalog. Tekst in het Nederlands.
65813: - Het Nijsinghhuis te Eelde Jos van Groeningen.Eelde 2004. 72pp. Illustr. Met de DVD.
67746: - Panta rhei : over de oorsprong van de filosofie Luciano de Crescenzo. Bakker 1995. 175pp.
78638: - De spiegel der volksziel : volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement in het bijzonder in het socialistische en katholieke jeugdidealisme tijdens het interbellum Vos, J.L.M. 1993. Proefschrift Nijmegen. Paperback. 461pp. lichte vochtschade hoek onder (in de marge) laatste bladzijden.
66928: - De man die vrouwen verzamelde Joop van den Berg. 1998. 128pp. Een koloniale geschiedenis van de Kokos-eilanden.
58263: - Komedie in Gelderland 1979. De Walburg Pers, Zutphen. 264pp. Pap. Gesigneerd door Koster. Voorplat en eerste pagina's gekreukt/beschadigd.
39377: - Rethinking the Future. Visies op leiderschap, organisaties, markten en de wereld.
67645: - Romanitas : synthematische bloemlezing uit de Latijnse litteratuur A.D. Leeman. 5e druk, 1981. 355pp.
67646: - Tilt reinout van den Bergh e.a. paperback editie. Oplage 5000. Illustr.
78096: - The Medical Classic of the Yellow Emperor by Zhu Ming (Translator).
67513: - Vergunning verleend : een bestuurskundige studie naar vergunningen op grond van de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne Th,. van der Tak. Proefschrift. 226pp.
84187: - Niet bang voor water : over 75 jaar RIZA en 1500 Rizanezen 1995. Rizza Lelystad. Hardcover. 159pp. Illustr.
69302: - Gezichten in de Duin- en Bloembollenstreek : Katwijk - Rijnsburg - Oegstgeest - Warmond - Voorhout - Noordwijk - Noordwijkerhout - Lisse - De Zilk - Vogelenzang - Aerdenhut - Heemstede - Bennebroek Hulkenburg, A.M. Tekeningen van Chr. Schut. 2004. Canaletto Repro-Holland. 176pp. Illustr.
67437: - Ruil- en herverkavelingen in Zeeland : Landinrichting in perspectief van 1946 tot heden J. Markusse. De Koperen Tuin. Hardcover. 88pp. Illustrt. Onderstrepingen in de tekst verder goed.
84034: - Twee planken en een hartstocht : het ruimte geworden podium Andre Rutten 1986. Paperback, licht sleets. 111pp. Illustr.
67439: - De Lindevallei : Pieter Stuyvesant Wolvega en omstreken. 1995. paperback. 47pp. Illustr.
83975: - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw : de geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelderse platteland Redactie: J. Bieleman, e.a. REGIO-Project, Groningen. 1995. Hardcover. 471pp. Illustr.
67793: - Kierkegaard: van exemplaar naar de enkeling G.L. Hameete. 1990. Eburon Delft. 173pp.
67794: - Filosofen in actie : retorica en filosofie, politieke filosofie, feminisme en filosofie, geschiedenis van de metafysica Redactie: Theo A.F. Kuipers. 1e druk, 1990. viii,255pp.
65482: - Rijkdom van Stroganoff, de (pap) Het verhaal van een Russische familie. John Vrieze, Vincent Boele. Waanders. catalogus. 272pp. Illustr.
13765: - Matemati Secki Sbornik. Matematicheskii Sbornik. Recueil mathématique. Kraus Reprint 1936 - 1939. In 5 volumes. Kraus Reprint 1963.
78606: - Amsterdam buiten de grachten Emeis, M.G. Sijthoff. 1983. Hardcover. 160pp. Illustr.
67389: - Colour of sculpture, 1840-1910 277pp. Illustr.
92066: - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. 1902-1952.
67385: - Romeinen in het rivierengebied 26pp.
79155: - Over de transformatie van de Emmakerk tot kerkelijk centrum De Bron 1999. Hardcover. 48pp.
65801: - Aanzicht / Uitzicht Het Museum Kurhaus Kleef. Walter Nikkels, Guido de Werd (red.). SUN 1997. 188pp. Illustr.
60083: - Nederlandsch Studenten-Werkkamp. Verslag van het 2e werkkamp 10 juli - 10 september 1932 Bakkeveen.
60091: - Treize Proverbes et Dictons populaires mis en facon d'Alphabet. Illustré de compositions originales graveés sur bois par Victor Suyvaert. Edition de Lafourmi. Deuxiëme volume. Limited editiom 500. This is no. 183.
60106: - Los Primeros dias der rey vistos en TVE.
74847: - International Marine Environmental Law Kirchner, Andree. Edited by. Institutions, Implementation and Innovations. 2003. Hardcover. xvi,268pp.
60165: - Herdenkingsbijeenkomst voor Pietr van Foreest 1521-1597. Ter gelegenheid van zijn 400ste sterfdag in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar op 13 maart 1997.
60173: - Ausweis voor Noord Oost Friesland.
60209: - The Microscopic Diagnosis of Tropical Diseases.
74846: - Perspectives In International Economic Law Qureshi, Asif H. Edited by. 2002. Hardcover. xii,338pp. Index.
65589: - Van Dale en de nieuwe spelling 1996. 31pp.
69256: - Grote historische provincie atlas Friesland / 1:25000 1853-1856. 173pp. Illustr.
73244: - Modernisering en sociaal beleid : een landenvergelijkende studie Snippenburg, L.B. van. Proefschrift. 1986. 175pp.
87861: - Geschiedenis van de fotografie Camfield en Deirdre Wills. van daguerreotypie tot instantfoto. Letteren&Kunst. ICOB. 1981. Hardcover met stofomslag. 187pp. Illustr.
65573: - Plantage aan het water (engelse editie) 151pp. Illustr.
67292: - Bandbox : een halve eeuw Nederlandse gevechtsleiding : waarin tevens opgenomen de geschiedenis van: Navigatiestation Achterhoek (NS"A") DUSTBIN van 1949 tot 1955 te Winterswijk (Gld) . C. Hoogendijk en J.W.G. Nijssen. Paperback.404pp. Illustr.
65499: - De vrijetijdsindustrie in stad en land : een studie naar de markt van belevenissen H,Mommaas. e.a. 198pp.
65754: - Spoorzoeken naar Gods erf : middeleeuwse Friese kloosters Bernhard van Haersma Buma. Monument van de Maand, Leeuwarden. 1994. 47pp. Illustr.
65814: - Dordrechts Museum 150 jaar, 1842-1992 W.de Paus e.a. 1992. Hardcover met stofomslag. 203pp. Illustr.
68179: - Man/vrouw, jong/oud. Nederland in partjes. Trendbox.1998. paperback.80pp.Illustr.
65816: - Er is meer tussen stad en staat : de provincie: partner in cultuurbeleid Carla van Deijck-Hofmeester. Willem-Jan Raijmakers. Interprovinciaal Overleg IPO. 1994. paperback. 80pp.
65751: - Dwarsliggers komen in het IJsselmeergebied niet voor A.J.Geurts e.a. Uitgeverij De Twaalfde Provincie. 143pp. Illustr.
65583: - De tekens van de nieuwe tijd / druk 1 1e druk, 199. Ocker van Munster. e.a. Elsevier. 126pp.
73830: - N5200,00 EURO0' E00500,00 EURO0' Netherlands Design Institute. Cedric Buchet, Angelique Westerhof and Swip Stolk. Illustr. Illustr.
65604: - Museums for the 21st Century Joseph Maria Montaner. 2003. Barcelona, Gustavo Gili. 157pp. Illustr.
87632: - Enterale voeding Bleichrodt, R.B. en J.B. van Mourik. 1995. Paperback. xii, 270pp.
61979: - Dienaar en bruut : studies over laat-negentiende-eeuws racisme in het bijzonder in het Zuiden van de Verenigde Staten Chris Quispel. Voorplat knikken/vouwen. eerste pagina's ezelsoren. 238pp.
66915: - De andere wereld van Marten Toonder NBLC. Oorspronkelijk omslag, geniet. 41pp.
73108: - Sporen van een joods verleden in Noordwest Groningen H. Hamburger en J.C. Regtien. Profiel. 40pp. Illustr.
93833: - Hans Goedkoop. Het leven van Herman Heijermans. 1996. Arbeiders Pers. Hardcover met stofomslag. 556pp. Open Domein 31. Geluk
92707: - Kaivalya Gita Absolute Understanding. Volume I. 2006. Advaita. Paperback. 228pp.
78645: - Met verschuldigde achting : honderdvijfentwintig jaar Boekhandel Kooyker te Leiden, 1863-1988 Broekhuis, Hans. Kooyker, Leiden. 1988. Hardcover met licht beschadigd/verkleurd stofomslag. 183pp. Illustr.
86292: - Old Twello Garretsen, H.H. e.a. Twello 1995. Hardcover. v,204pp. Illustr. lichte waterschade laatste 5 pagina's onder in de hoek. , niet storend. Illustr.
65785: - De Noordzee Piet de Wolf. Hardcover met stofomslag. Nog ingeseald.
65668: - 100% De Nooijer
65595: - Bossche bronnen : een selectie uit het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch P.J. van der Heiden. 110pp. Illustr.
89097: - Vorabdruck der Plenarvorträge. XIV Internationaler Linguistenkongreß Berlin, 10. - 15. August 1987. Organisiert unter der Schirmherrschaft des CIPL.
87682: - Helias, de ridder met de zwaan Christofoor, Zeist. 1988. Hardcover. 95pp. Illustr.
69412: - Waar legwerk hangt Kalf, Elisabeth. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel I: Zeeland, Noord Brabant, Limburg. 1988. Hardcover zonder stofomslag. 268pp. illustr.
69413: - Gezichten in de Duin- en Bloembollenstreek : Katwijk - Rijnsburg - Oegstgeest - Warmond - Voorhout - Noordwijk - Noordwijkerhout - Lisse - De Zilk - Vogelenzang - Aerdenhut - Heemstede - Bennebroek Hulkenberg, A.M. Canaletto/Repro-Holland. 176pp. Illustr.
73388: - Veilig verkeer tussen rijk en gemeente Boskma, A.F. e.a. vii, 188pp. Bibliogr.
73384: - De Bijlmerramp : rampbestrijding en crisismanagement in Amsterdam : een reconstructie en evaluatie van het optreden van de gemeente Amsterdam 1993. paperback. 258pp. doorlopend aantekeningen en onderstrepingen met pen.
65953: - Bladeren in andermans hoofd / druk 1 1996. Redactie Theo Bijvoet e.a. 365pp.
74087: - Icons : een onderzoek naar een nieuw beeldmerk voor Nederland Koninklijke De Swart, Den Haag. 1804-2004. Illustr.
66960: - Vier visies op de dood 4 boekjes in kartonnen box.
65659: - De nieuwe media consument / druk 1 Ton Schotgerrits e.a. 104pp.
83848: - Schrijfwijsheden Visies op tal en taaladvies. Ted Sanders, Peter Smulders (redactie). 1996. Sdu. Paperback. 304pp.
78202: - Taj Mahal ganesh Saili. 1996. Hardcover met stofomslag. 82pp. Illustr. Tekst in het Engles.
62003: - In naam van de duif: innerlijke vrede, wereldvrede Omraan Mikeë Aïvanhov. Prosveta. 1989. 164pp.
74058: - Het ontwerp van Nederland Ridder, H.A.J. de. Rede. Delftse Universitaire Pers. 50pp.
78899: - Verslag over den Stormvloed van 9 februari 1889. met 2 bijlagen, 1 buiten de tekst.
62049: - Niet om eniger gaven of gonsten wille : zeven eeuwen gasthuizen en ziekenhuizen in Zutphen J. van der Kluit. Promotor Publikaties. 1996. 220pp.
62053: - Beleidsorganisatie en beleidsuitvoering : een onderzoek naar het stralenbeschermingsbeleid in Nederland, Engeland en België M.J. Arentsen. Universiteit Twente, Enschede. 1991. Paperback. 456pp.
73295: - Een stimulans voor een schone auto : een onderzoek naar de bruikbaarheid van 'een Instrumententheorie', voor het analyseren van milieurelevant gedrag Pullen, Henk. Universiteit Twente. 1992. Paperback. 105pp.
62066: - De Graal en het Rozenkruis 2002. Rozekruispers Haarlem. 89pp.
62070: - Het vuur van het leren J. Krishnamurti. Mirananda, Den Haag. 232pp.
74845: - Mercosur Guira, Jorge. By. Trade and Investment Amid Financial Crisis. 2003. Hardcover. xxii,336pp. Bibliogr. Index. International Economic Development Law Series.
62117: - Limits To Rural Land Use G.M.R.A. van Oort, e.a. Pudoc Wageningen 1991. Conference Amterdam 1989. 216pp. Naam met pen op titelpagina.
62120: - Hoe moet ons kindje heten? 7e druk, 1985. Uitgeverij Helmond. Paperback. 75pp.
62129: - Vluchten kan niet meer : beter worden, beter blijven : leidraad voor gezondheid in de 21ste eeuw C.J.M. Broeckhuyse. Haarrijn Media.1999. Paperback. xiii,209pp.
76294: - De dictatuur van de begeerte Minerva. 1998. Paperback.252pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
62166: - Joseph Haydn : leven en werken Bluestone Publ. 223pp.
62175: - Over opvoeding J.Krishnamurti. Ankh Hermes Deventer. 1979. paperback. rug beschadigd. Zijkanten boekblok/snedes licht vuil/roestvlekkig. Naam met pen op schutblad.
62206: - Milieumanagement naar een hoger niveau : visies uit de praktijk Redactie Marieke Gombault. Sjoerd Radersma. Twente University Press. 282pp.
62207: - Een plaats voor de stimuleringsregeling milieutechnologie? : een analyse van de stimuleringsregeling milieutechnologie binnen het geheel van milieu-technologie stimuleringsregelingen M.J. Arentsen e.a. Universiteit twente. 1992. paperback.
62209: - Bodemverontreiniging en collectieve actie C.W.A.M. Aarts. Proefschrift. 1990. universiteit Twente. Paperback,.xiv,322pp.
62211: - Milieuzorg beschouwd, 1995 P.J.M. Belde. A.M. Seffelaar. universiteit Twente. paperback. 322pp.
62213: - Culturele dynamiek en beleidsontwikkeling in Nederland / druk 1 1996. Van Gorcum. Redactie Oscar van Heffen, Pieter-Jan Klok. Michiel S. de Vries. xii,260pp.
62214: - Klimaatonderzoek : eindrapportage van de eerste fase van het nationaal onderzoek programma mondiale luchtverontreiniging en klimaatverandering (NOP-I, 1989-1995) S. Zwerver en M.T.J.Kok. Programmabureau NOP. 1999. Paperback. 354pp.
62215: - Beleidsorganisatie en beleidsuitvoering : een onderzoek naar het stralenbeschermingsbeleid in Nederland, Engeland en België M.J. Arentsen. Proefschrift. Universiteit Twente. Paperback. 456pp.
62216: - Betrokkenheid van werknemers bij milieuzorg J.Cramer en B. Roes. COB. 72pp.
62220: - Evalueren met beleid: de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer in bedrijf Joost van Geest en Arthur Ringeling (red.). SDU. 1998. Paperback. iv,168pp.
62222: - Milieu en MKB: kennis en kennissen : milieu-innovatie in de grafische industrie: modelmatig verklaard A.J. Groen. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen. 1994. paperback. 227pp.
62223: - Studiekeuze van meisjes als beleidsprobleem : een vergelijking van het Nederlandse en het Noorse beleid om meisjes te stimuleren techniek te kiezen H.N. Scholtens. Prioefschrift. Universiteit Twente. 303pp.
62224: - Pioniers in preventiebeleid : afval- en emissiepreventie bij lagere overheden : een sociologische analyse van de introductie van een nieuw beleidsterrein F.A. Reijenga. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam. vi,229pp.
62225: - Winnen van verliezen : een pilotstudie naar de bijdrage van exergiemanagement aan milieugerichte innovaties in het midden- en kleinbedrijf N.E. Marquant e.a. Twente University Press. 186pp. Paperback.
62226: - Een beter milieu begint bij wie? : maatschappelijke verantwoordelijkheid tussen fictie en realiteit Redactie Liesbet Hoek, e.a. Twente University Press. 255pp.
62229: - Informatiestromen in het waterkwaliteitsbeleid J. Schuddeboom (red.). Universiteit Twente. Paperback. 162pp.
62231: - Convenanten als instrument van milieubeleid : de totstandkoming en effectiviteit van acht produktgerichte milieuconvenanten en hierop gebaseerde verwachtingen omtrent de effectiviteit van convenanten P.J. Klok. Universiteit Twente. Paperback. 252pp.
62237: - De positie van derden-belanghebbenden bij nieuwe instrumenten in het milieurecht : verslag van de 65e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 november 1999 A.H.J. van den Biesen, e.a. Boom. Den Haag. 52pp.
62238: - Milieumanagement tussen idealisme en realisme : visies uit de praktijk C.C. Florschütz, A.M. Scheffelaar. Twente University Press. Paperback. 218pp.
62243: - De Wet milieubeheer Tjeenk Willink Zwolle. 236pp.
62248: - Hilversum : verdwenen dorpsbeelden : de collectie-Siewers Eddie de Paepe. Schuyt & Co. 112pp. Illustr.
62249: - Van roeping tot beroep : ontwikkeling van de Doetinchemse ziekenhuizen 1898-1990 J.,J.C. van Dijk. B. van Leeuwen. Slingeland Ziekenjuis. Hardcover met stofomslag. 203pp. Illustr.
62250: - Het Groot Graffel Warnsveld / druk 1 100 jaar psychiatrische zorg in beeld gebracht. Walburg Pers. 108pp. Illustr.
78900: - Verslag over den Stormvloed van 12/13 december 1883. met 3 bijlagen, 1(kaart) buiten de tekst.
62259: - Lijmen bij dwaallicht / druk 1 Willem Elsschot Benefietdiners 2001-2005. Uitgelezen boeken jaargang 11 nr. 1. 62pp. Met de bijlage.
62266: - Waarheid zonder weg 100 jaar Krishnamurti. Eindredactie Hans van der Kroft. Mirananda. 178pp. Illustr.
62288: - Een eeuw burgerzin : werken aan welzijn in Lochem G.J.K. de Vries, e.a. 2e druk, 2002. Stichting de Garve. 300pp. Illustr. Hardcover.
62301: - Kalligrafisch modellenboek Joris A. Peeters. Cantecleer. 1986. 64pp. Illustr.
66854: - Grondslagen van de muziektheorie Mart J Lïrzen, Herzien door Hakiem van Lohuizen. Servire Katwijk. Achtste herziene druk, 1978. paperback, licht beschadigd. 262pp.
62304: - Aquarel Sally Harper (red.). 1997. Readers Digest. 224pp. Illustr.
73294: - Gedoogrecht(spraak) : preadviezen jurisprudentie milieurecht. 100 uitspraken uit de periode 1989-1992. Addink, G.H., M.E. Gelpke, e.a. Theenk Willink. 1993. 194pp.
62307: - De boekhandel Boudewijn Büch. Scheltema Holkema Vermeulen. 18pp. Paperback.
62308: - Opnamevoorkómende strategieën in de praktijk van de sociale psychiatrie J.A. Jenner. Proefschrift. 2e druk, 1985. Rotterdam. Dordrecht. Paperback. viii,337pp.
62310: - Wennen aan vrede K.L. Poll. 1981. Meulenhoff. 184pp. Eerste en laatste pagina's roestvlekkig.
62312: - Antiek zilver Manfred Meinz. Frans Dony, Elsevier. 1979. Paperback. 224pp. Kleine vlek in de marge an de eerste 3 pagina's. Verder goed.
62333: - De armen en de rijken bij Lucas Boekencentrum. 151pp. Naam, plaats met pen op titelpagina.
62339: - Met Mirjam is het begonnen 1980. kok. Kampen. 118pp. Naam, plaats met pen op titelpagina.
62343: - 1000 jaar kerk in Etten : geschiedenis en bouw van de 15e eeuwse gotische kerk en haar 11e eeuwse Romaanse voorgangster G. van Essen. Ulft. 2003. Paperback. 127pp. Illustr.
62365: - Het zingende zand Elisabeth Hartog. gottmer. 1985. Paperback. 104pp.
78901: - Verslag over den Stormvloed van 14/15 october 1881. met 6 bijlagen, 5 (1 kaart) buiten de tekst.
62439: - Percelen in Nederland : veranderingen in de percelering tussen 1900 en nu S. Barends. 1989. Pudoc, Wageningen. 140pp. Reeks Landschapsstudies 14. Met de overlay.
78222: - 40 (veertig) vergezichten Chris van Houts Foto's. Voorwoord Nelleke Noordervliet. Libris 1995. Paperback. ongepagineerd. Illustr.
62479: - De kus : citaten van geliefden en romantische schilderijen
62485: - Executive development : op weg naar de vuurtoren Edwin de Beukelaar. Jaap Swierenga. De Baak,. Paperback.135pp.
62496: - Zindelijk oordelen A.F.G. van Hoesel. 14e druk, zonder jaar. Omslag verkleurd. 146pp.
62500: - Kennismanagement 2e druk, 1999. De Baak. Jolande Bijl. e.a. 135pp.
62507: - Conflicthantering en organisatie-ontwikkeling W.F.G. Matenbroek. Samson. 226pp. Eerste pagina's en zijkanten boekblok/snedes roetsvlekkig.
62522: - Yoga 1e druk, 1995. Kosmos. 72pp.
62545: - Kijk op organisaties D. Boom, J. Fennema, L.C.J. van den Hoek redactie. paperback. omslag licht beschadigd. 515pp.
62560: - Bedevaart en pelgrimage / druk 1 J.Pieper, P.Post, M. van Uden (Red.). Tussen traditie en moderniteit. 1994. 304pp.
62562: - Oude sporen, nieuwe wegen / druk 1 M. van Uden, L.Pieper, P.Post (red.). Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek. 1995. 234pp.
74738: - Ocular Traumatology Kuhn, Ferenc. First edition 2008. Springer. Paperback. x,528pp. Illustr.
68893: - Projecten leiden G.P. Groote. P. Slikker. C.J. Hugenholtz-Sasse e.a. 5e druk, 1995. 312pp.
62596: - ENFB vakantieboek 3e druk, 1984. Van Gennep. ENFB. Paperback. 143pp.
62597: - Alle toeristische fietsroutes van Nederland 1984. De Horstink. 311pp. illustr.
62625: - Kortsluiting Michiaki Horie. 1980. 101pp. paperback.
62655: - Tien jaar in teak MMIV, Floresteca. Hardcover met stofomslag. 97pp. Red. Claudio Schleder. Fotografie Reinout van den Bergh.
62657: - Vijftig eeuwen volk langs de IJssel Willy H. Heitling en Leo Lensen. Terra Zutphen. Hardcover met stofomslag.440pp. Illustr.
62682: - Zal Jezus Joden en Christenen verenigen? Willem S. Duvekot. 1970. Boekencentrum. 184pp. paperback.
62688: - Animalliteiten Hans Rombouts. Verhalen van dieren obetr mensen. 1981. 176pp. Illustr.
71349: - Kerkvolk in beweging : uit de geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Bunschoten-Spakenburg, 1887-1967 H. Hiddink. W. Ruizendaal. 1994. 208pp. Illustr.
62727: - Wedergeboorte, of De onsterfelijkheid van de menselijke ziel Rudolf passian. 1987. 191pp.
62771: - The Quiet American Graham Green. pebguin Books. 188pp. paperback.
62793: - En Nu: Afvallen! 7e druk, 2000. forum Amsterdam. Paperback.184pp.
62822: - Watersnood 1995 : Nederland moest een beetje inschikken 2e druk.1995. Aad wagenaar. paperback. 96pp. Illustr.
62836: - Steenwijker oudheden 111pp. Illustr. J.D. van der Tuin. Vereniging Steenwijk.
62841: - Overijssel In lettreren. At. Achterland Zeist. 2001. Hardcover met stofomslag. 97pp. Schutblad met pen beschreven, verder goed.
62843: - De mooiste Nederlandse sagen en legenden 1999. Uitgeverij Verba. 352pp. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
63964: - De vijand binnen mijn vesting heet kanker Jan van den Bosch. 1987. Thime Zutphen. 131pp.
62856: - De mooiste verhalen en legenden van hindoeisme & boeddhisme Verba, 1998. Naam met pen op schutblad, verder goed. 360pp.
62858: - Gezondheid ligt binnen uw bereik! MR Publishing. Paperback. 217pp.
63963: - 101 vragen over homeopathie en natuurlijke middelen 1998. Mix Media. 96pp.
62894: - Het laatste anker : 300 gedichten over dood en wat troost uit de hele wereld Samengebracht door Koen Stassijns en Ivo van Strijten. 397pp. Hardcover met stofomslag. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
62898: - Meesterwerken van het menselijk genie 1988. 320pp. Illustr.
62899: - De oude dorpskerken beneden de grote rivieren Ge Verheul. 1983. 224pp. Illustr.
62904: - Lapjeswerk voor iedereen 1982. 80pp. Illustr. Omslag geniet.
62905: - Sprookjes in lapjes Tazuko Maire. 66pp. Illustr.
62907: - Lappen poppen Ondori Hobby Boek. 64pp. Illustr.
62908: - Kruissteken voor iedereen Ondori. Omni Boek. Den Haag. 1985. 122pp. Illustr,.
62916: - Gezond leven, natuurlijk genezen Deel: Natuurlijke remedies. 160pp. Illustr.
62917: - Complete gids voor handwerken 504pp. Illustr. Naam en exlibris op op binnenkant voorplat. Verder als nieuw.
62924: - Portret van de IJssel Hardcover met stofomslag. 168pp. Illustr.
70072: - Goudse gevelstenen Tekst: Theo de Jong. Foto's: Albert Vuijk. Canaletto. 2004. Paperback.128pp. Illustr.
62966: - ABC van de bijbel Hardcover met stofomslag. 335pp. Illustr. 4°.
78902: - Verslag over den Stormvloed van 30/31 januarij 1877. met 7 bijlagen, 6(2 kaart) buiten de tekst.
62988: - Alleen De Dood Is Tussen U En Mij Literaire Dodenkalender van de twintigste eeuw. Illustr. Ringband.
62995: - De wereld om mij heen Van Reemst. 1993. Hardcover met stofomslag. 171pp.
62999: - Stress en ontspanning Jane Madders. 1979. 126pp.
65588: - Trends in informatietechnologie en de gevolgen daarvan voor organisaties Pet3er Noordam, Aart van der Vlist. 1995. Kluwer. 129pp.
67709: - Filosofie en kritische theorie Max Horkheimer. Herbert Marcuse. 1981. 196pp.
67637: - Universiteit van Tilburg 1927-2002 : 75 jaar universiteit in 75 portretten Michel Knapen e.a. Paperback. 159pp. Illustr.
67636: - Dagelijks leven met je vader die in de hemel is Bianca Dony. met: Zelf doen. 1985. 69;69pp.
19058: - Handelingen van het Eerste Congres van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java. Gehouden te Soerabaja van 21-24 Maart 1896. Bijlage: Archief voor de Java Suiker Industrie.
89142: - Woordenlijst en samenspraak. Surinaams vertaald in het Nederlands. Zestiende verbeterde druk. 1973.
83870: - Groeien in de tijd 1792-1992 / druk 1 Geschiedenis van het Zutphense Familiebedrijf Thieme. W.F. Kalkwiek. Thieme. 1992. Hardcover met stofomslag. 191pp. Illustr.
67681: - Ludwig Wittgenstein : de filosoof van de anti-theorie 1991. Tirion Baarn. Hardcover met stofomslag. 208pp. Naamstempel op schutblad.
67682: - Antiek zilver Manfred Meinz. 1979.Paperback. 224pp. Illustr.
67684: - Gelooft u mij, het was een genoegen J.M.A.H. Luns. Herinneringen verteld aan Pierre Huyskens. 4e druk, 1988. 152pp. illustr.
71213: - M. C. Escher : logboek Bookma Intern. 120pp. Onbeschreven. Illustr,.
67856: - Rechtseconomie Ars aequi oktober 1990. 202pp.
83841: - Psychoanalyse en geschiedenis : trauma, angst en geweld Joost Baneke en Solange Leibovici. Thesis Publishers Amsterdam. 1996. Paperback. 106pp.
78601: - Dialekt à la carte : Dialektatlas Westmünsterland - Achterhoek - Liemers - Niederrhein Cornelissen, Georg., e.a. Staring Instituut. 1993. 2 delen. tekst, hardcover, en kaarten, paperbackkaarten los, deel.
87963: - S. Groenveld. Vrede van Munster. Sdu. 1997. Paperback. 86pp. Illustr.
71143: C.J. AL - Tijd Om Te Kiezen paperback. 251pp.
89028: - Bruggen over Nijmegen en Nijmegenaren over bruggen Roel Winter. 2003. Nijmegen. Hardcover. 47pp. Illustr. Met de bijlage.
89015: - Kruiden in tuin en keuken 1985. M&P, Weert. Hardcover met stofomslag. 207pp. Illustr.
80780: - Kwaad en zin : over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade Kroesen, J.O. Kok. 1991. Paperback. xiii,280pp.
89008: - NOVA ZEMBLA Jaap Jan Zeeberg, e.a. Recente expedities in het Noordpoolgebied. 1996. Elmar. Paperback. 296pp. Illustr.
87966: - De waterdragers van het Nederlandse Europabeleid Hans H.J. Labohm. Terugblik, op 40 jaar DGES. 1997. SDU. Paperback. 286pp.
71219: - Vertrouwelijk : ontmoetingen met registeraccountants = Confidential : encounters with registeraccountants Willem Tothuizen. NIVRA. 119pp.
88950: - Anathema's 6: Het Oostindisch kampsyndroom Rudy Kousbroek. 2e druk, 1992. Meulenhoff. Paperbacl, lichte leesvouwen rug. verder goed. 493pp.
90371: - Bio-groenten en kruiden uit eigen tuin Roberts, Ineke. 1978. Thieme. Paperback. 96pp.
88824: - Wie is wie in de klassieke wereld 2007. Kok Omniboek. Hardcover. 223pp.
88820: - Lutheranen in amsterdam Happee, J., J.L.J. Meiners en M. Mostert. [1588-1988] Gedenkboek 400 jaar Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam. 1988. Hilversum, Verloren. Hardcover zonder stofomslag. 256pp. Illustr.
88753: - Geen blote voetjes in het gras 2001. St. Lieve Engeltjes. Paperback. 280pp.,
88742: - Hoe evidence based is therapeutic touch ? M.E.H. Busch and M.V. Eybrechts and Douwe Bosga. Van Praag Instituut. 2008. Paperback. 294pp.
88673: - FRENCH CHEESES Kazuko Masui and Tomoko Yamada. London, Dorling Kindersley. Pperback with dust wrapper. 240pp. Illustr. Text in English.
87100: - Christiaan Huygens. 1629 - 14 april - 1929. zijn geboortedag, 300 jaar geleden, herdacht.
87116: - Vijf Jaar Ondergrondse Strijd Dit boek is gedrukt in tweeduizend exemplaren, genummerd van 1 tot en met 2000, dit is nummer 1264. De opgenomen verhalen zijn geschreven door hen die actief aan het verzet hebben deelgenomen.
87064: - Pitman's College Commercial Typewriting. A Progressive Course in Touch Typewriting.
87054: - Walsheim und seine Geschichte.
87055: - Vorwärts - und nicht vergessen. Arbeiterkultur in Hamburg um 1930. Materialien zur Geschichte der Weimarer Republik.
87057: - Wasserlust. Mineralquellen und Heilbäder im Rheinland.
91237: - La Conservation des Ecosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Un Plan d'action pour: La République-Unie du Cameroun, La République centrafricaine, La République populaire du Congo, La République gabonaise, La République de Guinée équatoriale, La République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, La République du Zaire.
88379: - De Ouders Van Volendam Leo Fien. 3e druk, 2007. Ten Have. Paperback. 223pp. Naamstempel op schutblad.
91673: - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen. Ongewijzigde herdruk der uitgave van 1886.
88434: - Van Til, H.N. 1974 Ongewijzigde herdruk Walburg Pers. Hardcover. 129pp.
88202: - M. Heinrichs. 25 jaar Internationaal Franz Liszt Pianoconcours Utrecht. Utrecht. 2011. Paperback. 144pp. Illustr.
88203: - Ten Horn - van Nispen, M.L. e.a. Walburg Pers. 1994. Paperback. 223pp. Illustr.
89793: - Ons Voorgeslacht. 1946-2006 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Ons Voorgeslacht 61e jaargang No. 575 Januari 2006.
84713: - Sri Sri Ravi Shankar. Shankara Europe. 2e druk, 2006. Paperback, lichte gebruikssporen. 223pp.
91614: - I Tjing. Het boek der veranderingen.
92095: - Culinary Masterpieces : A Tasteful Collection from the Nelson-Atkins Museum of Art.
83503: - Twee keer in de week Een selectie uit 25 jaar culumns. 1987. Sijthoff, Amsterdam. Paperback, leesvouw rug. 271pp. Naam en kleine tekst op schutblad.
88682: - EET SMAKELIJK udo Pollmer, Andrea Fock, e.a. Over de zin en onzin van gezonde voeding. Elmar. 1996. Paperback. 300pp.
88288: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 65-2011 - Van je familie moet je het hebben Deel 65. Paperback. 234pp.
88260: - Coughlin, Con. 1997. Van Reemst. Paperback. 336pp.
89791: - Archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente Utrecht 1988.
91966: - Saalhausen (Lennestadt). Beiträge zur Geschichte des Dorfes.
88603: - Anne Willan. 1997. Quadrille Publ. Hardcover with dust wrapper. 320pp. Illustr. Text in English.
92094: - Onderzoek naar de ordeverstoringen te Amsterdam op 13 en 14 juni 1966. Eerste en tweede interim-rapport; slotrapport. 3 delen.
88558: - OLIJFOLIEBOEK Recepten, gebruik en historie. Janny van der Lee, e.a. Kosmos. 1993. Hardcover. 127pp. Illustr.
88498: - gralglas Deutsches Design 1930-1981. Helmut Ricke und Wilfried van Logen. Deutscher Kunstverlag. 2011. Hardcover. 240pp. With the CD Rom. Illustre.
91669: - De Nederlandsche letterkunde in Belgie, 1830-1930.
88266: - WIJ ALEXANDER Thomas Ross. 1998. De Prom. Paperback, leesvouw rug. 285pp.
88595: - Handboek voor kreatief koken Meer dan 1000 recepten. Standaard Uitgeverij. 1979. Hardcover zonder stofomslag. 328pp. Illustr.
88337: - De klassieke oudheid M. Huig en D.F. Lunsingh Scheurleer jr. AULA. 1e druk, 1994. Paperback. 400pp.
89543: - Mouton Classics. From Syntax to Cognition. From Phonology to Text. Vol. 1+2.
88241: - MODERN CHAIRS Charlotte & Peter Fiell. Benedikt Taschen. 1993. Paperback. 160pp. Illustr. Text in English German and French.
88247: - Jaarboek 1996 Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal Jaarboek 1996. 1996. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 306pp. Illustr.
88257: - Nederlands ontwerp / Dutch design 2000/01 Dutch design 2000/01 - 1. Industrieel ontwerp; 2. Grafisch ontwerp; 3. Nieuwe media; 4. Ruimtelijk ontwerp; 5. Verpakkingsontwerp; 6. Illustratie; zonder nummer: Adressen-register. Zeven Delen Met CD-ROM. BIS Publ. Hardcover in cassette.
88482: - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw J. Bieleman, e.a. Regio-Project. 1995. Hardcover. 471pp. Illustr.
24359: W.A. 'T HART. - Ellen Key.
53015: E. D'HONDT - Zinloos geweld herdacht / druk 1 Gooi & Sticht
62262: C. O'TOOLE - Alien Empire Het rijk der insekren. Teleac. 1996. Hardcover met stofomslag. 224pp. Illustr. Naam met pen op titelblad.
76182: TIMOTHY M. O'BRIEN - Jakarta Commons Cookbook O'Reilly Media, Inc, USA. 2005. Paperback. xix,377pp.
72949: JOSEPH F. O'CALLAGHAN - Reconquest and Crusade in Medieval Spain xiv,322pp.,
74180: J. O'CONNOR - Redemption Falls 511pp.
86148: ONBEKEND;T. D'HAEN - Europa buitengaats 2002. 2 delen in cassette. Bert Bakker. Paperback. 523;451pp. Naam en kleine tekst met pen op schutblad. Verder goed.
90642: R. O'HANLON - Congo O'Hanlon, Redmond. 1996. Atlas. Paperback. 561pp.
76926: A.C. 'T HART - Openbaar Ministerie en rechtshandhaving / druk 1 Een verkenning. 1994. Gouda Quint. Paperback. 402pp.
66380: A. VAN 'T HOF - Stressmanagement 1988. Marka. 160pp.
66233: A. VAN 'T HOF - Dagelijks management 1986. Marka. Spectrum. 300pp.
68739: A.E. BOUMA;H.A.V. VAN 'T HULL - Nederlands verleden nu Het Nederlands Openluchtmuseum 75 jaar. 152pp. Illustr. .1987. Staatsuitgeverij. hardcover. 152pp. Text in English and Dutch.
81395: I. VAN 'T KLOOSTER - MA-SSA Architectura & Natura Press. 2003. Hardcover. 95pp. Illustr.
86173: W. VAN 'T SPIJKER - TROOSTBOEK VAN DE KERK, HET W. van 't Spijker, C.Th. Boerke, e.a. Houten, Den Hertog. 2005. Hardcover. 309pp.
90606: C. O'TOOLE - Alien empire C. O'Toole. Het rijk der insecten. 1996. Teleac. Hardcover met stofomslag. 224pp. Naam met pemn op schutblad, verder goed.
83910: C. O'TOOLE - Alien empire Het rijk der insecten. Teleac. Hardcover met stofomslag. Nog ingeseald.
73362: P. VAN 'T VEER - Maar Majesteit! Geheime dagboeken van A.W.P. Weitzel over koning Willem III. Amsterdam 1980. 214pp.
90478: J.T.H. BADER;L. IN 'T VELD - Jan Bader vertelt J.T.H. Bader en L. In 'T Veld. 2004. Sassenheim. Hardcover. 272pp. Illustr.
90786: T. KONIJN;A. VAN DER AA - Keten, Ketenregisseurs En Ketenontwikkeling A. van der Aa en T. Konijn.1e druk, 2001. Lemma. Paperback. 135pp.
90084: AA, W VAN DER EN T. ELFRING. - Dynamiek in de dienstensector. Strategie, innovatie en groei. Kluwer. 1988.
43603: AA, H.A. , VANEV, S. - A revision of species described in phyllosticta .edited by A. Aptroot, R.C. Summerbell and G.J. Verkley.
63865: BERTUS AAFJES - Het hemd van een gelukkig mens 1987.101pp
49748: H. AAFTINK - Leven met bliksem Winterthur
46264: AAL, PAMELA., DANIEL T.MILTENBERGER, AND THOMAS G.,WEISS. - Guide to IGOs, NGOs, and the Military in Peace and Relief Operartions.
50801: C. AALBERS - Hoenders Thieme
56071: J. AALBERS - Utrechtse biografieen. Utrechtse biografieen. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters
70881: C. AALBERS - Encyclopedie voor de (dwerg)hoenderliefhebber 1e druk, 1985. 184pp. Illustr.
41110: AALBERS, TH.G., C.ZEVENBERGEN, P.G.M. DE WILDE, J.KEIJZER, P.J.KROES, R.T.EIKELBOOM. - Boewstoffen nader bekeken. Milieuhygiënische kwaliteit en toepasbaarheid van bouwstoffen in relatie tot het Bouwstoffenbesluit.
38641: AALBERS, B.JAN & PETER NISSEN. REDACTIE. - De bisschop, kerkscheidend of kerkverenigend? Bijdragen over het bisschopsambt in de oecumene. Ter nagedachtenis van ds. Nico van den Akker.
37459: AALBERS, J. EN M. PRAK. REDACTIE. - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden.
92377: B. AALBERS - SAMEN OP WEG ALS OEFENING IN VROOMH B. J. Aalbers. in vroomheid. 1989. Kok. Paperback. 148pp.
34218: AALBERS, P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850. Proefschrift.
82542: AALBERSBERG, W.Y., R.J. HAMER., A.O. - Progress in Biotechnology 23 : Industrial Proteins in Perspective.
74319: P. AALBERSBERG - Handboek Giftige Dieren 2e druk, 1999. 142pp. Illustr.
68760: ANNELIES KREKEL-AALBERSE - Jan Eisenloeffel, 1876-1957 en Emke Raassen-Kruimel. Waanders. Pap. 312pp. illlustr. Register. Text in Deuts und Niederländisch.
83860: PYTER WAGENAAR;HEIDI AALBRECHT - Woordenboek Van Platte Taal 2e druk, 2007. BZZToH. Hardcover. 336pp. Geïllustreerd met een alfabet door Jacques Tange.
65032: MAARTEN VAN AALDEREN - Paus johannes paulus II Paperback
52814: MAARTEN VAN AALDEREN - Paus johannes paulus II Bzztoh
48617: MAARTEN VAN AALDEREN - Paus johannes paulus II Bzztoh
35302: AALDERS, WILLEM JAN. - Schleiermacher's reden über die Religion. Als proeve van Apologie.
78715: WILLEM AALDERS - Voorwerpen van hout zelf maken en gebruiken Zuid Boekprodukties. 1983. Hardcover. 190pp. Illustr. naam en datum met pen op schutblad, verder goed.
85708: SCOTT;WILLEM AALDERS - Houtbewerking in de praktyk 1982. Zuidgroep, Best. Hardcover met stofomslag. 271pp. Illustr.
72716: WILLEM AALDERS - Zelf tegelzetten Vloeren leggen en stukadoren. 1985. 138pp. Illustr.
72688: WILLEM AALDERS - Zelf bouwen en verbouwen 1985. 127pp.
49437: WILLEM AALDERS;WILLEM AALDERS - Voorwerpen van hout zelf maken en gebruiken
45779: AALDERS, G. REDACTIE. E.A. - Oorlogsducumentatie '30-'45 Zevende Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsducumentatie.
34756: AALDERS, G.CH. - Obadja en Jona.
66995: WILLEM AALDERS - Ontwerpen voor tuin en erf 1996. 163pp. Illustr.
87985: G. AALDERS - De prins kan mij nog meer vertellen G. Aalders. Prins Bernhard feit en fictie. 3e druk, 2009. Elmar. Paperback. 224pp.
37017: AALHUIZEN-NIJHUIS, H. E.A. - Fuchsia's hebben en houden. Samengesteld door een redactiecommissie namens de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
61191: IRINA VAN AALST - Cultuur in de stad Over de rol van culturele voorzieningen in de ontwikkeling van stadscentra. Uitgeverij Jan Van Arke. 1997. Paperback. 269pp. Illustr.
10357: AALST, R.M.VAN. - The Far Infrared Spectra of Hydrogen Chloride in gaseous and liquid Noble Gases.
29505: AALST, C.J.K. VAN. - Levensbericht van J.T.Cremer. Overgedrukt uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1923-1924.
90639: R. VAN GELDER;SAM WANG;SANDRA AAMODT - Het Geheim Van Je Brein Sandra Aamodt en Sam Wang. 2e druk, 2008. Kosmos. Paperback. 320pp.
77433: PETER VAN WEERT;J. AANDEWIEL - Politie en homoseksualiteit Homostudies Utrecht 6. 1985. Paperback. 99pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
7607: AANTJES, WILLEM. - W.Aantjes door RobVermaas.
88415: W. AANTJES - Confrontatie gert berg in gesprek met enz W. Aantjes. e.a. 1985. Omega Boek. Paperback.193pp.
80566: M. AARDEMA - Uit het leven van een veenarbeider 1981. Bosch & Keuning. Paperback. 112pp. Illustr.
70783: VERNA AARDEMA - Tales From Africa Hardcover met stofomslag. 87pp.
71992: AARDOOM, L. - Caart der Limitten van de Hooghe en Vrije Heerlijckhijdyt van Het Loo. Een 18e eeuwse kartering van de gemeente Apeldoorn. 1989. Canaletto. Paperback. 136pp. Met de losse kaart.
85534: AARDWEG, H.P. VAN DEN, E.A. - Een halve eeuw Droogdok. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van DE ROTTERDAMSCHE DROOGDOK MAATSCHAPPIJ N.V.
91630: AARDWEG, G. J. M. VAN DEN. - Homofilie, neurose en dwangzelfbeklag. Een psychologiesche theorie over homofilie, toegelicht met een analyse van leven en werk van Andre Gide.
82201: PHILIPPE ARIES;AART AARSBERGEN - Geschiedenis van het persoonlijk leven Deel 5. Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd. AGON. 1992. Hardcover met stofomslag. 532pp.
47723: SOPHIE BODY-GENDROT;ANTOINE PROST;PHILIPPE ARIES;AART AARSBERGEN - Geschiedenis van het persoonlijk leven Agon
72017: AARSE, J.A.A. E.A. - Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978. Repro Holland. 1979. hardcover. 118pp. Illustr.
76632: AART DE LA FAILLE, C.A. E.A. - Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en luiklokken.
54346: G.A.C. AARTS - Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2007/2008 / Theorieboek Convoy Uitgevers BV
42612: AARTS, F. - Cytoreductive Surgery to Treat Peritoneal Carcinomatosis of Colorectal Cancer . investigations towards Improvement of Outcome and Morbidity. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
2664: AARTS, JOHAN HENDRIK. - Ongevalsletsels in het verkeer. Sociaal geneeskundige studie van verkeersslachtoffers verricht te Rotterdam in 1960.
11395: AARTS, J.FR.M.C. - Zelfbeoordeling. Een onderzoek naar de samenhang tussen enkele psychologische variabelen en de juistheid van zelfbeoordeling.
10058: AARTS, F.G.A.M.: - De Pater Noster of Richard Ermyte. A late Middle English Exposition of the Lord's Prayer.Edited from Westminster Scool Library MS.3 with an Introduction, Variants, Notes and Glossary.
71556: C. AARTS;M.C. VAN ETTEN;M.C. VAN ETTEN;C.J. AARTS - Ik Ging Naar Bommel Om De Brug Te Zien 3e verbeterde druk 2004. 189pp.
50789: PAUL AARTS - Islamitisch fundamentalisme
71422: MARTIN VAN AMERONGEN;C.J. AARTS - Duitsland 1933 1983. Jan Mets. Omslag verkleurd. 111pp. Illustr.
22555: AARTS, C.J. EN MIZZI VAN DER PLUIJM. VOORWOORD VAN NICO SCHEEPMAKER. - Verboden Boeken. Verboden voor pausen en dictators, puriteinen en boekenhaters.
93154: AARTS, MARTIN EN BEN MAANDAG. - Accelerating Rotterdam. Stad in versnelling.
80353: AARTSEN, NOUD. - Noud Aartsen fotografeerde de verdwijnende Kempen.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

6/1