Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50201: - De perfecte tuinier Uniepers
50239: - Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw : overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel
50307: - Over ziel en zaligheid Uitgeverij Waanders
50242: - Hakken in het zand : de staking van bouwvakkers en stukadoors in het voorjaar van 1995
50243: - Van koffijhuis tot theater : kroniek van Schouwburg "Het Park" : ontwikkeling en gebeurtenissen van 1839 tot 1994, met een inleiding over het begin van de comediën in Hoorn Op schutblad stempel en kleine tekst met pen geschreven. Hardcover met beschadigd stofomslag. 4°. Illustr. 303pp.
50261: - Opgespoord : een selectie uit het fotoarchief van de Haagse Politie
50269: - Het staat op straat : straatmeubilair in Nederland
50267: - 50 jaar herkennen : Philips Semiconductors Nijmegen, 1953-2003
50264: - De maakbare universiteit : voorbereiding en opbouw van de Open Universiteit Charles Verkuylen. Uitgave ter gelegenehid van het tienjarig bestaan van de Ou in 1994. 378pp. Hatrdcover met stofomslag. 4°.
50265: - Beiaardkunst in de Lage Landen
50272: - Een reis door de tijd : 50 jaar Stork Boxmeer, 1947-1997
50273: - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
50315: - Erasmus van Rotterdam
50323: - Hollywood in Holland Thoth. Ruud Bishoff. De geschiedenis van de filmfabriek Hollandia 1912-1923. 1988. 143pp. op eerste schutbladen wat tijdschrift artikelem/foto's geplakt.
50377: - De Matthaus Passion van Bach Uitgeverij Callenbach
50389: - Hoogte in de kerkbouw Callenbach
50398: - Bouwen-Holland = Bauen-Holland = Bâtir-Holland = Building-Holland : een dokumentatie van de hoogtepunten van de moderne architektuur in Nederland van 1900 tot 1932
50399: - Op het spoor van de Körver : ontstaan, groei en transformaties van de Brabantse familieonderneming Hendrix'Fabrieken 197 Martinus Nijhoff. J.F.E.Bläsing. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. xvii,396pp. Illustr.,. Bibliogr. register.
78322: - Iedereen kan compost maken Bem, Robyn. Hollandia 1980. Paperback. 80pp.
50432: - De geesel van onzen tijd M. Nijhoff. Een onderzoek naar werklozenbeleid en werkloosheidsbeleving in de jaren dertig te Utrecht. Martinus Nijhoff. Leiden. 1983.140pp. Cahiers Sociale Geschiedenis 3.
50434: - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris Wereldbibliotheek
50488: - Rondom de oude Sint Helenakerk
59152: - Morgen is het jouw beurt. Gedichten van het griekse verzet.
50543: - Van vader op zoon De Haan
50555: - Saamgesnoerd door eenen band : een eeuw Hout- en Bouwbond CNV, 1900-2000
73442: - Homoseksualiteit en politie Veen, E.A. van der, e.a. Van den Brink. 1992. 119pp.Bibliotheekstempels op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
50581: - Kruiden in tuin en keuken
50605: - Inleiding in de Spaanse en Spaansamerikaanse literatuur
50626: - Munt uit melk Terra
50627: - Praktische paardenhouderij Terra
50640: - De vogelman Em. Querido's Uitgeverij
50697: - De bisschop, kerkscheidend of kerkverenigend? : bijdragen over het bisschopsambt in de oecumene : ter nagedachtenis van ds. Nico van den Akker Eburon Uitgeverij
50670: - Het journalistieke ambacht Kok
50671: - Verkiezingsprogrammas en cdrom Rozenberg Publishers
50689: - E-commerce / druk 1 Uitgeverij Boom
50691: - Vol vuur voor het pastoraat : bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie Meinema
50703: - De redactionele zelfstandigheid van dagbladen : studie van de Stichting 'Het Persinstituut' ten behoeve van het Bedrijfsfonds voor de Pers over instrumenten ter meting en beoordeling van de zelfstandigheid van kranten
50704: - Tussen krantebedrijf en mediaconcern : een beleidsessay over pers en persbedrijf
50721: - Krant en kwaliteit / druk 1 Bohn Stafleu Van Loghum
50707: - Cycli : Mathilde Cuijpers, Paul de Kort : vloerbeelden en kleurpanelen Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Onderstrepingen met pen. Persinfo etc toegevoegd deeld ingeplakt. Verder goed. Met 2 losse foto's.
50708: - Verschijning = Erscheinung : Sotirakis Charalambou, Kirsten Geisler, Ronald Medema, Willi Otremba, Gabriele Stirl, Veron Urdarianu Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Onderstrepingen met pen. Persinfo bijgevoegd. verder goed.
50709: - Nicolas Dings bergkerk Deventer. Gesigneerd. Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Onderstrepingen met pen. Persinfo etc toegevoegd deeld ingeplakt. Verder goed.
50710: - Leben : Willem Speekenbrink Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. . Persinfo etc toegevoegd deeld ingeplakt. Verder goed.
50719: - Basisboek voorlichtingskunde / druk HER Uitgeverij Boom
50720: - Nederlandse audiovisuele produkties in internationaal perspectief : exportbeleid : ontwikkelingen en knelpunten
50728: - Grootschalig onderzoek naar media-uitrusting, media-exposure en mediagebruik in Nederland 1989 : verantwoording en beschrijving van de data
50730: - De vraag naar voorlichting : verslag van een workshop voor de voorlichtingsraad
50738: - Strategie voor het dagbladbedrijf
50731: - Het bedreigde debat?!
50735: - Basisboek Communicatie Noordhoff Uitgevers B.V.
50736: - Ethiek op televisie HvU Press
50737: - Onderzoekszwaartepunt 'Massacommunicatie als transactie' : onderzoeksveld en onderzoekslijnen, personele samenstelling en wetenschappelijke produktie, 1986-1993
50739: - Handboek corporate communication / deel Studenteneditie / druk 1 Samsom
50744: - Democratie op drift
50745: - Zakelijke communicatie : een leergang 'communicatieve vaardigheden' voor het HBO
50748: - Samen stoppen" : de evaluatie van een regionaal stoppen-met-roken-experiment
50752: - Zakelijke communicatie : een leergang 'communicatieve vaardigheden' voor het HBO
50756: - Persfusies : mogelijkheden en onmogelijkheden van een persfusieregeling
50784: - Bouwrecht in kort bestek Kluwer
66810: - Gooi de dag van morgen niet weg! : ontdek Gods droom voor uw leven Robert H. Schuller. Paperback. 224pp.
50802: - Getekend : uit het dagboek van een wethouder in Enschede na de vuurwerkramp op zaterdag 13 mei 2000
50814: - 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen Sijthoff
50818: - Messias-interpretaties in de Targumim Kok
50829: - Joden en christenen Ambo
50832: - Tussen hemel en aarde Ambo/Anthos Uitgevers
50837: - Het proces Blokzijl Veen
50855: - Met eigen ogen Boekencentrum
50848: - Verhalen van opstanding : praktijk en hermeneutiek Kok
50982: - Atoomwaanzin Luyten
51036: - Argumenten voor een kritische ethiek Uitgeverij Van Gennep
50882: - Een plaats ontzegd . Bosch & Keuning
50895: - De kromstaf als wapen Arbor
50887: - Oud en nieuw fascisme
50980: - Merk in uitvoering : identity in progress
7401: - Ondernemende geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het afscheid van mr. Van Riel als voorzitter van de vereniging het Nederlandsch economisch-historisch archief.
50906: - Soldaat van de vrede Vassallucci
50911: - De boekhandel
50918: - Waterbeheer, dynamiek in denken en doen : twaalf opstellen, geschreven door bij integraal waterbeheer betrokkenen, ter gelegenheid van het afscheid van de heer ing. J.B.M. Hoefsloot op 30 september 1993
50941: - Overheid aan zet
50963: - Het huis dat vriendschap heet Manteau
50967: - Het lijfboek van de moderne vrouw
50973: - Voorspellingen van de maya's ontsluierd Unieboek
50987: - Effektief onderwijzen Nelissen
50988: - Hergebruik van oude gebouwen Terra
50989: - Een leven van aanbidding
51006: - Intuitief management en de I Tjing Servire
50998: - Vestingwerken in Nederland Terra
51008: - Dromen, dreigingen Terra
51011: - 17 zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen
51141: - Leer te dromen Uitgeverij Librero
51022: - Pennewerk van plattelandsvrouwen Terra
51024: - Ars et musica in liturgia / druk 1 Gooi en Sticht, Uitg.
51121: - Termieten & muskieten Sijthoff
51027: - De boekhandel
51119: - Voedingsvezels Bigot & Van Rossum
51102: - Oorspronk en voortgang der orgelen : met de voortreffelykheid van Alkmaars groote orgel
51106: - De laatsten zullen de eersten zijn : Messiaanse cultuurkritiek : Kuyper lezingen 1980 Uitgeverij Ten Have
51032: - Ikebana Terra
51081: - Wachtlijsten in de samenwerkingsverbanden 'Weer Samen Naar School'
51078: - Een kunstencluster voor het mbo?
51060: - Failliet op krediet De Haan
81236: - Ontwerpen voor de toekomst : kennismaking met achtergronden en huidige praktijk van het duurzaam bouwen Seitz, S. en A. Wichers Hoeth. Stichting Bouwresearch, Rotterdam. 1998. Paperback. 84pp. Illustr.
51051: - Management en Organisatie EPN
51070: - Mens medicus maatschappij : leerstof bestemd voor het blok MMM eerste studiejaar voor studenten geneeskunde Vrije Universteit Amsterdam
51076: - O&O-fondsen op herhaling : stand van zaken scholingsfondsen 2002
51079: - Het mysterie van het ondernemerschap : boeren en tuinders op zoek naar nieuwe wegen in een dynamische maatschappij
51087: - ROC's in de markt : contractactiviteiten in het beroepsonderwijs
51089: - Schade verzekerd!? : een haalbaarheidsstudie naar risico-kwantificering en verzekering van veewetziekten
51105: - Brieven aan de parelvisser Ambo
51150: - De eeuw van de familie Platter (1499-1628) C.G. Bakker
51135: - Golf - jouw sport
51149: - Revolutie in woorden Athenaeum-Polak & Van Gennep
51164: - Zoete herinneringen & oud zeer : RHBS - het Winterswijks lyceum, RSG Hameland, SG De Driemark
51180: - Acrylverftechnieken Uitgeverij Librero
51183: - Maag en Spijsverteringsstelsel Reader's Digest
51191: - Barbie : iedereen heeft talent
51190: - Doe Meer met Minder Reader's Digest
51187: - Hart en Bloedsomloop Reader's Digest
51208: - Mythen en mysteries Kok
51202: - Watersnood 1995 : Nederland moest een beetje inschikken
51207: - In het voorbijgaan : "kleine monumenten uit Winterswijk
51211: - Acrylverftechnieken Uitgeverij Librero
51339: - Leren communiceren / deel Handboek voor mondelinge en schriftelÐke communicatie / druk 3 Noordhoff Uitgevers B.V.
51215: - Spelderholt als proeftuin : nieuwe perspectieven in de zorg voor mensen met een handicap
51238: - Werk in uitvoering / 2 Genesis 31 Psalmen Zacharia Tobit Marcus 1 Korintiers Openbaring Nederlands Bijbel
81242: - Oude boerderijen in Achterhoek en Liemers Everhard Jans, Henk Krosenbrink, e.a. Van der Loeff Enschede, 1983. Hardcover met aan randren licht beschadigd stofomslag. 165pp. Illustr.
51224: - God, waar blijft U nou?! Kok
51228: - Op water en brood : vrouwen vieren liturgie Uitgeverij Ten Have
51234: - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar Lubberhuizen, Uitgeverij BAS
51243: - Stretching Elmar
51263: - De mooiste verhalen en legenden van hindoeisme & boeddhisme Ruitenberg Boek
51337: - Louwman Collection, Nationaal Automobiel Museum
51279: - Animalliteiten Rostrum
51293: - Vervolg op gisteren : 25 jaar Reformatorisch Dagblad
51294: - Het dagboek van een eskimo Thieme
51301: - Mijn bevrijding : Nederland vijftig jaar bevrijd : herinneringen van ooggetuigen van de bevrijding in woord en beeld
51311: - Eenvoudige gerechten YoYo Books
51312: - Sexyclopedie voor beginners Icob
51313: - Flora en fauna in het land van de bijbel Terra
51314: - Schilderkunst van A tot Z Rebo Productions.Oudere druk.Tweede druk, 1990. Hardcover met stofomslag. Op schutblad een naam en twee kleine vlekjes. Verder goed.
51317: - Klokken & horloges Atrium
51320: - Noem het maar bijzonder
51324: - The scholarly world of Vermeer Uitgeverij Waanders
51326: - Schilders van Parijs 1870-1940
51336: - Schatkist van een bankier : kunst en architectuur bij van Lanschot
51343: - Taal van het journaal : een momentopname van hedendaags Nederlands
81621: - Beel, van vazal tot onderkoning : biografie 1902-1977 Lambert J. Giebels. 1995. SDU. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. xvii,649pp. Naam met pen op schutblad.
51378: - Tussen hemel en aarde Boekencentrum
51470: - A. C. W. Staring Walburg Pers
51382: - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas : vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden : .
51408: - Jakob Kok
51412: - God en het lot Kok
51464: - De moderne economie als Juggernaut Kok
51432: - Wie ben ik? Vert. uit het Engels door E.C.C. Kramer-Plokker Luitingh
51438: - Op weg naar inzicht
51443: - Het gevleugelde woord / deel 2 Uitgeverij Allmedia
51453: - Technologie als levenskunst Kok
51465: - Arbeid op de drempel van een nieuwe tijd? Kok
51490: - Wilde planten veldgids natuurliefhebber The Reader's Digest
51506: - Zorg en staat pap. C.G. Bakker
51507: - Over metafysica
51512: - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
51514: - Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990
51531: - Externe verslaggeving in theorie en praktijk
51533: - Ikonen uit de collectie van Ikonengalerie Wortmann Zeist Wortmann
51534: - Maya's leven mythen en kunst
51540: - Het voortgezet onderwijs in Nederland : ontwikkelingen, strukturen en regelingen Cees Remmers
51607: - Amsterdam in detail Architectura & Natura Press
51631: - Een schaduw die verschuift Ambo
51657: - Begrijp je me? Familie en homoseksualiteit Gamma
51670: - Messias-interpretaties in de Targumim Kok
51687: - Johannes-Paulus II Uitgeverij Terra - Lannoo
51688: - Grenzeloze god Altiora
51707: - Kwaliteitsbeheersing meerkleuren offsetdrukken Nijgh Versluys
51710: - Illustratiediepdruk / druk 1 Nijgh Versluys
51711: - Kwaliteitsbeheersing meerkleuren offsetdrukken Nijgh Versluys
51715: - Elektronische beeldverwerking / druk 2 Nijgh Versluys
51718: - De goden uit het oosten
51722: - Illustratiediepdruk / druk 1 Nijgh Versluys
51723: - Exotisch koken
51724: - Van montage tot drukvorm Nijgh Versluys
51725: - Algemene nabewerking / druk 2 Nijgh Versluys
51806: - Top cases in de IT-industrie '92 : dertien automatiseringsprojecten nader bekeken : IT award of excellence
51748: - Met het oog op integratie : een studie over integratie van leerstof uit de natuurwetenschappelijke vakken in de tweede fase van het voortgezet onderwijs
51802: - Anthroposofie Vrij Geestesleven
51764: - Friese preekstoelen
51799: - Antiek van het Nederlandse platteland Gottmer
51773: - Zelfbeeld en godsbeeld Ambo
51779: - Leren communiceren / deel Handboek voor mondelinge en schriftelÐke communicatie / druk 3 Noordhoff Uitgevers B.V.
51844: - Ik geloof : .mensen praten over hun geloof.
51850: - Over opvoeding Uitgeverij Ankh-Hermes
51847: - Techniek voor hoofdwerkers Elsevier
51882: - Bevallen & opstaan Uitgeverij Contact
51944: - Haagse helden : 1987-2002
51902: - Tussen zeggen en zwijgen Kok
51958: - Mijn Lourdes-reis 1958 G. de Bont
51915: - Martin Buber Servire
51920: - Wolfgang Amadeus Mozart : volledig overzicht van leven en muziek
51930: - Vragen staat vrij Ambo
51931: - De maan en astrologie Veen
51933: - Handenarbeid met gehandicapte kinderen Cantecleer
51939: - Het beste van Beijert
51942: - Doelmatigheid van beheer in de rijksdienst Kluwer
51952: - Verborgen taal van liefde
51954: - Ik wou dat ik twee hondjes was Uitgeverij Prometheus
80173: - Achter het Friese orgelfront. Tentoonstelling orgelbouw in Friesland 1776-1926.
51963: - Ik ben niet alleen van mezelf Leopold
51965: - In de naam van Mohammed" : de Islamitische revolutie
51991: - Irrigatietechniek en cultuur : opvattingen van boeren en technici over de verdeling van water
51985: - De mooiste liefdespoezie Holland Uitgevers
51982: - In naam van de mensheid : een rapport over het gewetenloze 'zakendoen in ziekten'
51979: - Filosofie van de theologie Uitgeverij Ten Have
52061: - Zelfvertrouwen Bigot & Van Rossum
52071: - Failliet op krediet De Haan
52072: - Beluisterde schriftwoorden Boekencentrum
52078: - Een reisverhaal : leesoefeningen in Lucas Boekencentrum
52088: - Hoogbegaafde leerlingen
52087: - Opwaartse wegen : een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940) Kok
52089: - Besluitvorming Kluwer
52091: - Franciscus van Assisi Altiora
52100: - De museumcollecties : een lust en een must!
52105: - In God verloren Gottmer
52124: - Cruut-hof : opstellen voor Kees de Kruijter Kok
52158: - De vervaardiging van Japans handpapier
52164: - Zorg en staat pap. C.G. Bakker
52166: - Het Gorbatsjovisme, of De macht van een illusie Meulenhoff
52171: - Het zelfgewilde einde van oude mensen Uitgeverij Balans
52181: - Werk in uitvoering / 2 Genesis 31 Psalmen Zacharia Tobit Marcus 1 Korintiers Openbaring Nederlands Bijbel
52201: - Kerk zijn met jongeren : praktijkboek voor de gemeente
52297: - Late zomer : een roman
52186: - In de buik van god Kok
52207: - Kortsluiting Voorhoeve
52205: - Uitverkoren, voorrecht of last? Kok
52281: - De praktijk van onderzoek : problemen bij onderzoek van politiek, bestuur en beleid
52221: - De kromstaf als wapen Arbor
52241: - Taalkunde voor bijbellezers Kok
78313: - Tusken tiene en elven : vertelsters van meester Boerakker in t Veenklonioals Diemer, Geert. mit plooitjes van E. Stamhuis. 1985. Roorda, Stadskanaal. Hardcover. 64pp. Illustr.
52250: - Organisatietheorie voor non-profit Bohn Stafleu Van Loghum
52279: - Titus Brandsma : herzien - herdacht - herschreven Gooi & Sticht
52280: - Marktontwikkelingen in de digitale infrastructuur : knelpunten bij de toegankelijkheid en de pluriformiteit van de digitale snelweg
52527: - De riolering en het milieu
54353: - De collectie IJsselstein : 70 voorwerpen schrijven geschiedenis
53590: - Milieu en economie: ontkoppeling door innovatie
53603: - De cavia Welzo Media Prod. bv
53620: - Medezeggenschap
53631: - Executive development : op weg naar de vuurtoren
53639: - Intercultureel management
74784: - De kracht van toewijding / druk 1 Improviseren op het grensvlak van ICT en verandering. 2005. Hardcover. x,93pp.
53705: - Kramers handwoordenboek engels Uitgeverij het Spectrum
53736: - Ik ben geen kind meer! Alles over de problemen met opgroeiende kinderen in het gezin en op school Elsevier
68977: - Het Gorbatsjovisme, of De macht van een illusie 1987. 88pp.
53762: - Zakentaal : leergang Nederlands voor de secretariaatsopleidingen
53771: - Onderzoek in het eigen werk
53868: - Niet bang voor water : over 75 jaar RIZA en 1500 Rizanezen
54202: - Milieuheffingen en consument / druk 1 Elsevier Bedrijfsinformatie B.V.
53964: - Alle middelen waren geoorloofd Sijthoff
53986: - Op zoek naar rechtvaardigheid : enkele ervaringen van een strafrechter
54029: - Drie Keltische verhalen Thieme. Eerste druk, 1985. Waterschade onderzijde boek. In de marge. Hardcover met beschadigd stofomslag. (scheur).
54057: - Het Nouveau kerstboek Tirion Uitgevers
54083: - Vertrouwelijk : ontmoetingen met registeraccountants = Confidential : encounters with registeraccountants
54086: - Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen
54087: - The Ultimate Encyclopedia of Soccer Hodder & Stoughton General Division
54099: - Pas op de buren! : over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo
54135: - Dutch Café Interiors
54103: - Moderne architectuur in Nederland 1900-1940
54118: - Jan Hendrix Kempen Group
69446: - Het monumentale hart van Holland Kuyper, W. Deel I. Leiden in de 16de en 17de eeuw en Aarlanderveen, Oudshoorn, alphen en Zwammerdam. St. Arent van 's -Gravesande. Leiden 2002. Hardcover met op een klein etiket opgeplakt onderzijde rug stofomslag. 434pp. illustr.
67496: - Mijn sterven en dood Peter Noll. Ambo. 1984. 216pp.
65679: - Subjectieve waardering van vestigingsplaatsen door ondernemers W.J. Meester. 1999. 228pp. summary.
65681: - Cultuur En Media In 2015 bas Heijne e.a. Boekmanstudies. 2009. 80pp.
67161: - Violence, Victims And Rights J.S.Reinders. Proefschrift. 1988. Free University Press Amsterdam. 256pp. Doorlopen onderstrepingen met potlood.
61362: - Onderzoek in planning : betekenis van kennis uit landbouwonderzoek in dertig jaar streekplanning Wim de Haas. proefschrift. 1998. Paperback. 306pp.
61364: - De stille revolutie op het agrarische platteland : boeren en openbaar bestuur 1917-1986 Q.J. Munters. 1989. Van Gorcum, Assen. Paperback. 149pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
61365: - Europees landbouwbeleid in de maak : Mansholts eerste plannen 1945-1953 W.H. Vermeulen. 1989. Groningen. Nederlands Agronimisch-Historisch Inst. Paperback,.197pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
19895: - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924. Door de Directie uitgegeven te Amsterdam op den 29sten maart 1924 ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan der Maatschappij.
67340: - The Hoogsteder exhibition of: Music & painting in the Golden Age 1994. hardcover with dustjacket. 388pp. Illustr.
67672: - De race naar de Rijnbruggen Alexander Mckee. 1940-1944-1945. Baarn 1986. 414pp. Leesvouwen rug.
69285: - Roterodamum : architectuur van vroeger in het Rotterdam van nu Joris Boddaert. Paperback.
65804: - Kunst in de Haagse Hogeschool Jurriaan van Kranendonk. Den Haag 1997. 72pp. Illustr.
79912: - SALUD INTERNATIONALE.- Bildmappe zum XX. Jahrestag der Internationalen Brigade. 11,16,42 Bildtafeln. Complett. In beschadigte Mappe.
70984: - Thomas Mann Klaus Schroter. 1979. paperback. 199pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
58625: - Een gat in de taal Pierre van Boxtel. 1e druk, 1987. Lambe, Molenhoek. pap. 29pp. titelpagina met pen beschreven.
65690: - Divers : cultuurbeleid in een multiculturele samenleving : een handreiking aan gemeenten Yvonne van Baarle. VNG Uitgeverij. 110pp.
84935: - Opnieuw de grond in : aanvullend archeologisch onderzoek havezate Harreveld Godfries Nijs. Fagus, Aalten. 1999. Hardcover. 81pp. Illustr.
83660: - Mijn collega komt zo bij u : dienstverlening in Nederland Fortuyn Pim S. P. 2e druk, 1997. Bruna. Paperback. 95pp.
83678: - Tilburgse toonzettingen : 125 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs, een sociaal-culturele verkenning Puijenbroek, Frans van. Tilburg, 1994. Paperback. 192pp. Illustr.
83587: - De Gouden Delta der Lage Landen Twintig eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn. Herman Balthazar, e.a. Van Wijnen, Franeker. 1996. Hardcover met stofomslag. 404pp. Illustr.
83838: - De psychiater en de wilde man : een veldstudie over de relatie psychiatrisch syndroom en criminaliteit Tuinier, S. Proefschrift, 1989. Paperback. 398pp.
83711: - Dan bent u nu gearresteerd Suijker, G.P.M. 1994. H.A.Voet. Paperback. 176pp.
47210: - Ego's en echo's : opstellen over psychotherapie en religie
47220: - Koers op seksespecifieke zorg : tips voor management, interviews met leidinggevenden
47226: - Het voortgezet onderwijs in Nederland : ontwikkelingen, strukturen en regelingen Cees Remmers
47228: - Zorg voor wilsonbekwame patienten Buijten en Schipperheijn
47230: - Judas, een van de twaalf : een exegetisch-hermeneutische studie over Judas Iskariot in het Nieuwe Testament met speciale aandacht voor het fenomeen beeldvorming
47233: - Het gynaecologisch onderzoek / druk 2 Reed business information
47241: - De samenleving en de staat Uitgeverij Contact
47245: - Memoires van de kleine man
47268: - Uit het leven gegrepen : beschouwing rond een leven na de dood
47276: - Gesprekken met hemelbewoners Mirananda Uitgevers
47283: - Koningin Wilhelmina 1880-1962 Europese Bibliotheek
47286: - Relaties van een oen
47296: - Het Paleis op de Dam Elsevier
47307: - Doetinchems verleden geïllustreerd
47327: - PR-ideeënboek : handleiding voor de detaillist
47358: - De studentenkookgids / deel Pasta Veltman Uitgevers B.V.
47337: - Persoonlijke financiele planning voor de ondernemer / druk 1 Kluwer
47354: - Hoe gezegend in ons land. : toespraken gehouden op vrijdag 11 april 1997 in het Auditorium van de Vrije Universiteit bij de presentatie van het jaarboek 'Predikant in Nederland'
47364: - Squash Elmar
47387: - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940
47402: - Basisboek handicap en samenleving / druk 1 Tijdstroom/Bunge
47443: - WAO-ers Link
47462: - De Poolse kwestie, of zij bestaat en, zo ja, een toekomst heeft
47468: - Customer loyalty als bedrijfsstrategie : meer rendement uit relaties
47482: - 78 vragen voor moeder en kind : de nieuwste, natuurlijke geneesmiddelen, de meest voorkomende kwalen, de beste adviezen, onmisbaar in elk gezin
47484: - Nooit meer stress!
47494: - A. C. W. Staring Walburg Pers
73826: - Young Designers and Industry 1997. The Valid Product. Sandberg Publication no.15. 83pp. Illustr. Gert Staal, e.a.
79134: - Auteursrecht voor ontwerpers Eijnde, Vincent van den. 2003. BNO. Paperback. 137pp.
47514: - Vitaminepillen : ook ú kunt niet zonder! : uitgekiend vitamine- en mineralenadvies voor: kinderen, tieners, zwangeren, vrouwen aan de pil, mannen, sporters, rokers, ouderen
47525: - Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 1769-1984 : een bibliografisch en documenterend overzicht
47543: - Het parfumboekje
47554: - Kleine kwalen in de huisartspraktijk Bunge
47546: - Psychosomatiek Uitgeverij Hollandia
47549: - Handelingen / druk 1 Nederlands Bijbel
47555: - Leer te dromen Uitgeverij Librero
47563: - De Nederlandse vlag in heden en verleden
47564: - Geven en nemen : praktische leidraad voor zakelijke onderhandelingen
47571: - Zoeken op internet Tirion Uitgevers
47599: - Sociologisch denken : een kennismaking met de sociologie
47602: - De arbeider-wethouder Dries van der Vlerk : een leven van dienst aan de gemeenschap
47600: - Opleiding, educatief verlof, permanente educatie Kluwer
47606: - Leerboek oecotoxicologie
47607: - Paedologie in de jaren negentig : ontwikkelingspsychopathologie en klinische praktijk
69014: - Naar een nieuwe machtsdeling in de Nederlandse vennootschap : over de verhouding tussen aandeelhouders, commissarissen, directieleden en werknemers in de Nederlandse vennootschap Wildenberg, I.W. en F.J.M. Zwetsloot. redactie. 69pp.
47635: - Herinneringen aan broeder Franciscus Gottmer
47683: - Kom vanavond met verhalen : Eibergen in oorlogstijd
47677: - Kom vanavond met verhalen : Eibergen in oorlogstijd
47678: - Met Volharding vooruit : honderd jaor botterfabriek
47695: - Depressiviteit en depressie
47696: - Wolfgang Amadeus Mozart : volledig overzicht van leven en muziek
47700: - Projecten leiden Uitgeverij het Spectrum
47714: - Aan een stukje
47715: - Mythische Jezus
47724: - De Dordtsche leerregels Boekencentrum
47719: - Ease the pain: hold my hand and pay attention
47827: - De kinderen van Bombay
47801: - Nooit meer stress!
47870: - Ruth Kok
47873: - Visies op feministische therapie : over liefde, geweld en racisme
47971: - Psychoanalyse en neurobiologie
48078: - De politiek en het individu Uitgeverij Contact
49586: - Gerrit A. Wagner Veen
49634: - Leven met bliksem
49648: - Van opoe, onderwijs, oorlog . en meer nog : verzamelde gedichten
49651: - Gustav Mahler (1860-1911) : een leven in tien symfonieën
49661: - Homoeopathisch lexicon : een complete handleiding voor dagelijks gebruik
49710: - Geraakt door Jezus
49814: - De liefde overwint : scènes uit het leven van de apostel Johannes vòòr en na de kruisiging van Jezus
89948: - Western Economies in Transition: Structural Change and Adjustment Policies in Industrial Countries. Hudson Institute studies on the prospects for mankind.
69002: - Isabella van Portugal Janssonius, Mart. 1985. paperback. 96pp. Moeder van Karel de Stoute.
50559: - Reinier van Arkel 1442-1992 : de geschiedenis van het oudste psychiatrische ziekenhuis van Nederland
49937: - Ons Dinkelland : natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
49953: - Nieuwe natuur op oude zeebodem : de Oostvaardersplassen en de bosgebieden van Flevoland
49956: - Origami : modellen om zelf te maken
49957: - Japanse poppen van papier Cantecleer
49960: - 'n Schakel in de keten : het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag
49982: - Ik en anderen Van Gorcum
50361: - Grond onder de voeten : burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer : een theologische studie
50146: - Filosofie voor krantenlezers Uitgeverij Maarten Muntinga
50166: - De domme duivel en andere Slowaakse sprookjes
50169: - Gezonder leven, natuurlijk genezen The Reader's Digest
50182: - '.ten strijde.' : anderhalve eeuw geschiedenis van de herindeling tussen Gorssel, Warnsveld en Zutphen
50191: - Plein 4 : de geschiedenis van een logement en een departement
50209: - Famam sequere : over traditie en navolging in de Latijnse letterkunde
50210: - Psychosomatiek Uitgeverij Hollandia
50217: - Paranormale verschijnselen Kok
50256: - Een factor van wezenlijke betekenis : de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland en de sociaal-economische ontwikkeling in haar regio 1845-1995
50270: - Stroom opwaarts : de elektriciteitsvoorziening in Overijssel en Zuid-Drenthe tussen circa 1895 en 1986
50280: - Sterke staaltjes : vijftig voorbeelden van vernieuwing uit de wereld van TNO TNO
50296: - Tussen cement, zand en grind. en beton : 50 jaar betonmortelindustrie in Nederland 1948-1998
50305: - Generations of shaving excellence : een beeld van 60 jaar Philishave
50344: - 2000 Delftse dissertaties, een bibliografie : 1905-1992 = 2000 Theses from Delft University of Technology, a bibliography : 1905-1992
50357: - De dierenwinkel
50364: - Over muziek
50373: - Buiten het gareel Nijgh & Van Ditmar
50400: - Onze aarde morgen Uitgeverij Terra - Lannoo
50402: - Geschiedenis van het land van Berkel en Schipbeek
50408: - Gamma chaos Aramith
50465: - Want het apparaat moet altijd blijven. : Gelderse vakbondsleden herinneren zich crisis, bezetting en wederopbouw
50490: - Karolingsche verhalen Thieme
50563: - Heineken 1949-1988
50575: - Wederkerige portretten Terra
50636: - Want het apparaat moet altijd blijven. : Gelderse vakbondsleden herinneren zich crisis, bezetting en wederopbouw
50641: KATRIEN DE KLEIN 1948-;P.E.M. VAN ZOEST;ARTHUR KOESTLER 1905-1983;ARNOLD JOSEPH TOYNBEE 1889-1975 - Leven na de dood Arnold Toynbee, e.a. Amsterdam. Loeb & Van der Velden. 2e druk, 1980. Hardcover met beschadigd stofomslag.
50651: - FARO BIS Publishers
50690: - Klokkenkijkboek De Haan
50698: - Vergiftigingen
50699: - De middeleeuwen : een herwaardering Ambo
50702: - Het bedreigde debat?!
50723: - Athena en Arachne : bestuurlijke patronen in de toepassing van netwerktechnologie
50724: - Nieuw informatiebeleid
50727: - Het omgaan met kennis - en de vraag naar voorlichting
50742: - Mediagebruik in Nederland
50775: - Gender, Citizenship And Governance Oxfam
50776: - De ander in beeld Kok
50812: - Domeinen van welzijn : welzijnsbeleving en welzijnsbeleid in de jaren '90
50823: - Het evangelie als uitlegging van het oude testament Boekencentrum
50955: - Wolfgang Amadeus Mozart : volledig overzicht van leven en muziek
51154: - Herinneringen
51177: - Alles in een pan Icob / Parragon
51196: - Stijltuinen : vijf eeuwen Nederlandse tuinkunst
51210: - De plantengroei van Winterswijk
51527: - Organisatie-advieswerk : de praktijk van het organisatie-advieswerk bezien vanuit opdrachtgever, cliënt & adviseur Stenfert Kroese
51553: - Met Volharding vooruit : honderd jaor botterfabriek
51620: - Noordwesthoekers aan de praat : elf levensverhalen
51673: - Gebeden Uitgeverij Ten Have
51953: - De wanhopige vraag naar waarom Stichting Balie
51994: - Computers en onze samenleving Academic Service
51995: - Met sterke hand
52009: - Moslim in Mokum : tranen van Hagar
52024: - Automatisering van de fabricage : een verkenning van technische, economische en sociaal-organisatorische aspecten
52033: - Wolfgang Amadeus Mozart : volledig overzicht van leven en muziek
52062: - Niet om eniger gaven of gonsten wille : zeven eeuwen gasthuizen en ziekenhuizen in Zutphen
52084: - Gezinsbehandeling en (semi-)residentiële hulpverlening : schets van een ontwikkelingskader
52119: - Er zijn weer lichtseinen Boekencentrum
52138: - God, waar blijft U nou?! Kok
52182: - Werk in uitvoering / 1 Ester Prediker Jona Judit Handelingen Nederlands Bijbel
52180: - Lutherse geschriften Boekencentrum
52211: - Messias-interpretaties in de Targumim Kok
52244: - Het hemelvenster Servire
52275: - Wie helpt wie? Ontwikkelingshulp aan het Nederlandse bedrijfsleven Sjaloom
52283: - Geen schepsel wordt vergeten : liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag
52309: KATRIEN DE KLEIN 1948-;P.E.M. VAN ZOEST;ARTHUR KOESTLER 1905-1983;ARNOLD JOSEPH TOYNBEE 1889-1975 - Leven na de dood
52318: - Muziek in de Nederlanden van 1100 tot heden
52328: - L. C. Dudok de Wit oftewel Kees de Tippelaar "Heer van Slangevecht
52336: - Beziel je leven A.W. Bruna Uitgevers
64026: - U wordt zo gemolken : conférences 3e druk, 1994. 269pp.
52383: - Da's pas koken / Eenpans Rebo Productions
52487: - Technologie voor de maatschappij van morgen
52532: - De nieuwe I Ching : het oeroude Chinese orakel op prachtige kaarten
52688: - Chinese astrologie Veen
52705: - Vrouwen, producenten van ontwikkeling : nieuwe uitdagingen en alternatieven
52715: - De dag ontsluierd : een kijk op de dagindeling van allochtonen
52732: - Investing in developing countries : the future role of FDI
70510: - Landbouw en milieu : preadviezen en verslag van de vijfenvijftigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 19 november 1996 Bruil, D.W. e.a. vi,79pp.
53193: - Roosje en haar nazaten Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Linnen/hardcover gebonden met licht vuil stofomslag.
53209: - De kunst van het mores leren
53249: - De toekomst van de elektronische snelweg
53252: - Zakendoen met Blair
53257: - De Randstad als regio van internationale allure : concentratie als kracht en knelpunt
53265: - Vrijmarkten in het beroepsonderwijs : onderwijsvernieuwing na het rapport van de Commissie-Rauwenhoff
81226: - Modernisme zonder dogma Hans Ibelings. 1991. Paperback. 48pp. Illustr.
53278: - Sherlock Homes : ontrafel het geheim van huizen kopen in 8 makkelijke stappen!
53333: - Digitale posities in het lokale bestuur - verschuiving of consolidatie van macht? Otto Cramwinckel Uitgeverij
53376: - Eindrapportage tweede fase Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering (NOP-II) : 1995-2001
53381: - Explosieve gebeden
53385: - Lexiqu'affaires
53406: - Gebonden zwerver
53436: - Beroepsgeheimen 52 recepten
53441: - Leidraad maritiem optreden : de bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht
53442: - Explosieve evangelisatie
53453: - Overheidsmanagement en de menselijke factor : congrespublikatie 1991
53456: - Verantwoordelijkheid en verantwoording in het openbaar bestuur : congrespublikatie 1994
53460: - Milieumanagement naar een hoger niveau : visies uit de praktijk
53463: - Onderwijs en de kwaliteit van het openbaar bestuur : congrespublikatie 1993
53474: - Relaties van een oen
53477: - De roos
91785: - Welcome to teh Paper Merchanting Division. Buhrmann. Set of 5 books: Buhrmann, Hello, Core, IBM,Motif. In paper box.
54366: - Den Haag energiek : hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag
54380: - Ego's en echo's : opstellen over psychotherapie en religie
54389: - In de buik van god Kok
54390: - Vondsten van eeuwen Kosmos Uitgevers
73626: - Les intérieurs du monde : documenten van interieurs in 7 steden door 14 fotografen uit 5 landen = documents of interiors in 7 cities by 14 photographers from 5 countries Gemeente Zaanstad. 94pp. Illustr.
54393: - Algemene nabewerking / druk 2 Nijgh Versluys
54396: - Kramers handwoordenboek engels Uitgeverij het Spectrum
54399: - China : landenbeleidsdocument
54411: - Emissiereductie door schone technologie : een verkenning van de mogelijkheden van 10 'schone' technologieën
54412: - Gas terug I.P.P.
54414: - Wie helpt wie? Ontwikkelingshulp aan het Nederlandse bedrijfsleven Sjaloom
54417: - Ontwikkelingen in het milieurecht
54418: - Winnen van verliezen : een pilotstudie naar de bijdrage van exergiemanagement aan milieugerichte innovaties in het midden- en kleinbedrijf
54420: - Structuurschema Groene Ruimte : het landelijk gebied de moeite waard
54451: - Wetenschap en de bedreigde menselijke toekomst Ambo
70281: - Bunker Hill 34-35 134pp.
81228: - Ontwerpend aan Holland. : inspirerende schetsen en projecten voor het wonen in de 21ste eeuw 1994. NWR, STAWON. Paperback. 175pp. Illustr.
81229: - F.P.J. Peutz, architekt 1916-1966 W.M.J. Aertz, WH.J. van den Bergh en W.P.A.R.S. Graatsma. Eindhoven, 1e druk 1981. Paperback, oblong. Omslag wat sleets, achterplat linkerbovenhoek beschadigd en gerepareerd. Inhoud goed. 384pp. Illustr. Monografie. Text in Dutch.
54476: - Bakken het hele jaar
54487: - Vergaderen en onderhandelen Samsom
54502: - Longman Dictionary Of American English Pearson Education Limited
54524: - Vrouwenschrift
54530: - Wat is wijsheid? Uitgeverij Prometheus
54554: - Mijn tuin 154 unieke inspiratieadressen
54593: - Je verdriet voorbij : een gids voor jongeren over zelfmoord Bruna
54604: - Cryptogrammatica
54611: - Drie Nijmeegse redes : beschouwingen over financiering, enquêterecht en privatisering Kluwer
54615: - 75 jaar de lekkere wereld van Dikker & Thijs Ars Scribendi
54631: - Maranatha Bijbels dagboek / 2008 Kok
64366: - Ontdek uw vorige levens J. Maya Pilkington. 1990. 160pp. Illustr.
54646: - Voorbij het denken Ambo
54673: - Kanker als gevolg van onvolwaardige voeding kan genezen door dieet en therapie Uitgeverij Ankh-Hermes
54688: - Gelijkvormigheid aan Christus Valkhof Pers
54701: - Klokkenkijkboek De Haan
54736: - Opvoeding zoals het is / druk 2 Uitgeverij Tijdstroom
54744: - Communicatie voor managers
54748: - Eten met gemak Bosch & Keuning
54758: - Nederland en het Noorden Gorcum b.v., Koninklijke Van
54760: - Innovatie bij gemeentelijke sociale diensten : een empirische verkenning naar de invloed van interorganisationele communicatiepatronen op de totstandkoming van beleidsvernieuwingen
54764: - Economie en milieu: op zoek naar duurzaamheid Sdu Uitgevers
54780: - Assepoester
54783: - This Is Shrewsbury
54792: - Vrijheid door oefening Uitgeverij Christofoor
54795: - Dynamisch ondernemen : strategieën voor de ontwikkeling van een flexibele organisatie Sijthoff
54799: - Ik ben geboren in Apeldoorn Nijgh & Van Ditmar. 1994. 374pp. Schutblad met pen beschreven. Rug bovenzijde beschadigd. boekblok, snede, zijkant wat vuil. Inhoud verder goed.
54801: - Leo Zogmayer : oder der Optimismus (pr„-)historischer Emigration = of het optimisme van de (pre)historische emigratie Wouter Kotte. Galerie Hilger. 1086. Pap. 161pp. laatste pagina's (10) laten los. Compleet, verder goed.
54807: - Geen recht om te zwijgen
54811: - Symbool van vertrouwen SUN
54817: - Waar ons het vak werd geleerd : kroniek van 90 jaar Ambachtsschool De Kronenburg Nijmegen
70760: - Hart en Bloedsomloop 160pp. Illustr.
54849: - Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur De Haan
78298: - De Slangenburg : huis, landgoed en bewoners Hoppenbouwers, H.W., e.a. 4e herziene en uitgebreide druk. Kring Deutekom. Paperback. 166pp. Illustr.
77139: - Eroshima Laferriere, Danny. Kritak. 1992. Paperback. 124pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
77142: - Professioneel management Haubourdin, Gustaaf. Paperback. 1988. 188pp.
80949: - Vereniging “Oranje” 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
67116: - Slaapstoornissen D. Langen. 1978. elsevier. Paperback.85pp.
93162: - Werke. Herausgegeben und kommentiert von Gerhard Schulz.
65817: - Dat is een mooi affiche Rene Spork. Tekst.
58703: - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest : 1888-1988 Jan van Bart. Deel 1+2. De Walburg Pers.1989. 120;286pp. Illustr. Bibliogr. index. Hardcovers met stofomslagen. 4°.
58709: - Maria van Hongarije : koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558 Bob van den Boogert. Jacqueline Kerkhoff. A.M. Koldeweij (eindredactie). Waanders, Zwolle. Rijksmuseum Het Catherijne Utrecht. 367pp. 2e druk. 1993. Illustr.
58724: - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie 271pp. Illustr. 4°.
58730: - Verzorgd voorzien : een geschiedenis van dertig jaar Cogas en voorgangers Knaap, Dorien. Geschiedeniswinkel RuG. 139pp. Hardcover met stofomslag. Illustr.
67322: - Ongekend verweer : de actieve rol van vrouwen in conflictsituaties en als vluchteling Paperback. 64pp.
61234: - Alexandra Kollontaj : een biografie Cathy Porter. 1982. Het Wereldvenster, Bussum. Paperback. 448pp. Illustr.
61133: - Van oproeren en stakingen" : sociale en politieke mobilisering in Europa, 1500-1850 H.A. Diederiks. Mijhoff Den Haag. 1981. 264pp.
61134: - Oost-Europa en de sociaal-democratie : identiteit, beleid, aanwezigheid 1992. Arbeiderspers. 192pp. paperback.
61122: - Om de kwaliteit van het onderwijs 1998. Arbeiderspers. 161pp.
60675: - Guatemala zal bloeien : gedichten en gebeden Julia Esquival. BiEENpublikatie 46. 1987. 72pp.
60676: - Land in zicht Henk Abma. 1982. 144pp.
60678: - Een bijbel, twee testamenten C.J. den Heyer. 2e druk, 1995. 75pp.
73316: - Verbeeldingskracht en wetenschap Kousbroek, Rudy, Louis Boon, e.a. 96pp.
60673: - Om een mens die hoort naar een mens. : woorden van reisgenoten naar de stad van vrede samenstelling Henk Eisma. Narratio. 96pp.
60674: - Een lage stem : gedichten Jan van den Berg. Groningen. Holmsterland.SKF. 1996. Paperback. 38pp.
60661: - Vierkant Paulus Gilbert Baudet. Andreas Wöhle. De Ploeg Utrecht. paperback. 111pp.
60662: - De beroepsopleiding tot huisarts : evaluatie van op de preventieve taak van de huisarts gerichte onderwijsprogramma's J.Bulte e.a. paperback. vii,170pp.
60664: - Samenwerking bij COPD geeft lucht.! : een nascholingscahier voor huisartsen en longartsen samen bij de Landelijke Transmurale Afspraak COPD Deel 1. Michel van Wijk. NHG. Paperback. 132pp.
60665: - Samenwerking bij astma geeft lucht.! : een nascholingscahier voor huisartsen en kinderartse Deel 3. Michel van Wijk. NHG. Paperback. 108pp.
60666: - Samenwerking bij astma geeft lucht.! : een nascholingscahier voor huisartsen en longartsen sámen bij de Landelijke Transmurale Afspraak Astma bij volwassenen Deel 2. Michel van Wijk. NHG. Paperback. 136pp.
3478: - Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de commissie Landbouwkrediet.
60614: - God: ruimte om onszelf te zijn : gedachten over God, schepping, mens en kerk L.J.M. Hoogwegt. 269pp.
60610: - Evangelie verhalen 246pp. Naam met pen en naamstempel op titelpagina, verder goed.
78897: - Verslag over den Stormvloed van 30 september / 1 october 1911. 8 bijlagen waarvan 2 kaart.
61057: - CARA, praktische adviezen voor mensen met astma en bronchitis 1980. Van Gorcum Assen. Paperback. 185pp.
61259: - Han de Wit verplettert Frits van Egters Henk Reurslag. 1986. De Prom, Baarn. paperback. 103pp. Genummerde oplage. Dit no. 430.
61306: - De koffie is hier zeer goed : 100 jaar Volkshuis in Zutphen Jaap Riemens. 1998. Stadsarchief en Stedelijke Bibliotheek Zutphen. Paperback.9800p. illustr.
60583: - Het gaat uitstekend Pieter Lakeman. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse Bedrijfsleven.191pp. 5e druk, zonder jaar.
68778: - Spelen voor gehandicapte kinderen Rolf Krenzer. 3e druk, 1979. 111pp.
61349: - Het Italie-gevoel Nederlandse schrijvers over Italie Met een inleiding van Kees Fens. Werelldbibliotheek, Amsterdam. Derde druk. 1989. Paperback,.187pp.
61352: - Het belang van de buitengewesten : economische expansie en koloniale staatsvorming in de buitengewesten van Nederlands-Indië, 1870-1942 A.H.P. Clemens en J.Th. Lindblad. Neha Amsterdam. 1989. NEHA-Series III. Paperback. 306pp. Bibliogr.
61353: - Klinische chemie in Nederland : 50 jaar NVKC 1947-1997 F. van der Graaf, J. van Pelt. Eindredactie. NVKC, Utrecht. 1997. Hardcover. 271pp. Illustr. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
61348: - Wetenschapsleer / druk 1 Michiel Korthals. Boom, Meppel Amsterdam. 1989. 265pp.
61344: - Wonen. Woning. Wet : wij wonen - 100 jaar Woningwet Stedelijke Woningdienst Amsterdam. 2000.Jolanda Keesom, redactie. Hardcover. 212pp. Illustr.
61345: - Prometheus aangevuurd door Demeter : de economische ontwikkeling van de landbouw in Oost-Vlaanderen 1815-1850 Ph. Kint. VU Uitgeverij. Amsterdam. 1989. paperback. xv,459pp. Naam met pen op titelblad.
60888: - De nacht van het kapitaal Arend Th. van Leeuwen. - Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgelijke religie. SUN, Nijmegen. 1984. Paperback. 839pp. Naam op titelblad. Leesvouwen rug.
76306: KA-TZETNIK 135633 - Moni Kadmos. 1984. Hardcover met stofomslag. 334pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
60883: - Wat hen bewoog! : Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond, 1917-1992 H.J. van Xanten. 1992. Oss. Paperback. ix,518pp.
60835: - Pastorale counseling en spiritualiteit : een contextuele benadering Han van der Blink. KSGV. 2002. Paperback. 118pp.
61508: - De pijlen van de pest : pestilenties in de Griekse wereld 800-400 v.C. H.F.J. Horstmanshoff. Amsterdam 1989. Proefschrift. paperback. xvi,298pp. randen/snedes boekblok wat vuil. Verder goed.
91363: - I Tjing Het boek der veranderingen.
61501: - Bewogen en bewegen : de historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur : liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, 1961-1986 Verzorgd door Willem Frijhoff en Minke Hiemstra. 1986. Gianotten, Tilburg. Hardcover. xxiii,441pp. Naam met pen op titelpagina en schutblad. .
61490: - Van afval- tot kringloopmaatschappij Jan de Jongh. Van Gorcum, Assen. 1979, Paperback. 353pp. Naam met pen op titelpagina.
60795: - Huisarts en seksuologische problematiek redactie van Johan W.G. Schellekens. Medicom. 1993. Paperback. 94pp.
60936: - Lettertekenen Alan & Rita Greer. Gaade Amerongen. 3e druk. 1981. Hardcover. 104pp.
60937: - Contact en controle : over het vrouwbeeld van de Stichting Goed Wonen Wies van Moorsel. Proefschrift. 1992. Paperback. 311pp.
61552: - Kies uw hond : gids met ruim 160 rassen in kleur 1990. M&P, Weert. 239pp. Illustr. Register.
61549: - Andere tijden, andere ouders Gudrun Davy. Bons Voors. Vrij Geestesleven Zeist. 1986. 320pp.
60779: - Creatura verbi : de groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen A. Noordegraaf. Boekencentrum. 2e druk, 1984. Paperback. 255pp.
68919: - Directeur en organisatie-adviseur P. Grinvis, e.a. 1995. NCD. Paperback. 82pp.
60927: - X : 10 jaar galerie Anderwereld Groningen : taal en teken, 1984-1994 Jan Katuin. Friggo Visser. Galerie Anderwereld, Groningen, 1994. 156pp. Hardcover. Illustr.
60912: - Victor de Stuers Ideeën van een individualist. J.A.C. Tillema. 1982. Van Gorcum, Assen. Paperback. xv,243pp. Illustr.
60909: - Vier generaties glazenierskunst in de St. Pancratiuskerk te Tubbergen Het werk van de familie Nicolas voltooid. Marina Eshuis. W.T. Kroese. Tubbergen. Sichting Vier Generaties. 2e druk, 1983. Paperback. 93pp. Illustr.
79323: - Ad Merx : de keuze van Marion Tuitjer, Koos. 2000. Paperback. 93.pp. Illustr.
61429: - Voeding : een reeks bijdragen aan het wetenschappelijk programma van het ledenkongres van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst op 4-6 oktober 1979 te Maastricht J.M. Greep, e.a. 1980. Stafleu. Paperback.203pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
81834: - Uit ijzer gegoten Beeld van de Deventer ijzergieterij Nering Bogel en haar producten (1756-1932). Barbara S. Kapsenberg. Terra. Zonder jaar. Paperback. 108pp. Illustr.
60579: - Van beroep: pastor Naam met pen en stempel op titelpagina, verder goed. 1986. Paperback. 159pp.
60574: - Bloed en hoop 2e druk, 1983. Naam en naamstempel op titelpagina. Verder goed. 361pp. Illustr.
61291: - Gooi de dag van morgen niet weg! : ontdek Gods droom voor uw leven Robert H. Schuller. 2005 laren. paperback. 224pp.
61296: - Het Middeleeuwse boek in Groningen : verkenningen rond fragmenten van handschrift en druk : tentoonstelling in het Universiteitsmuseum, [Groningen] 1-31 oktober 1980 Boevenzijde rug beschadigd. Verder goed. 170pp. illustr.
60637: - Woord in beweging / 4 Advent tot Epifanie II 1e druk, 1985. 220pp.
60638: - Met een been op de grond Chassidische Humor en Wijsheid. 1979.Paperback, voorplat aanhoeken beschadigd. 157pp.
60633: - Woord in beweging / 2 1e druk, 1985. 258pp.
60634: - Woord in beweging / 3 1e druk, 1985. 263pp.
60635: - Woord in beweging / 6 veertigdagentijd II 1e druk, 1991. Paperpack editie. 224pp.
60817: - Vooroordelen, onbegrip en paternalisme : discussies over de islam in Nederland W.A.R. Shadid, P.S. van koningsveld. De Ploeg Maarssen. 140pp. Paperback.
60810: - De mooiste Nederlandse sagen en legenden 1999. Verba. paperback. 352pp.
60801: - Poging tot inleiding in de practische homoeopathie voor artsen P.L. van der Harst. VSM Almaar. 8e ongewijzigde herdruk. 1986. Paperback. 215pp.
60803: - In het perspectief van toen : dertig jaar Nederlands Huisartsen Genootschap R.S. ten Cate, e.a. MediTekst. 1988. Paperback. 75pp.
78248: - 't Volle leven van Ebbert Venemoa Diemer, Hanny. STYX Publications Groningen. 1992. Hardcover met stofomslag. 105pp.
61230: - Literatuurboek Theorie over en analyse van literaire teksten. M.A. de Bruin. Versluys, amsterdam. 1985. paperback. 274pp.
71363: - Athenaeum Illustre / druk 1 Haitsma mulier, E.O.G, e.a. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtihe School 1632-1877. 347pp. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
61232: - Leefbare stedebouw Stedebouwkundige kwaliteit. Sociale integratie. Democratisering. H.H.W. den Hartog. Samson. Alphen a/d Rijn. 1979. paperback, licht sleets. 416pp.
61284: - Inleiding in de marxistiese ekonomie Ernest Mandel. SUN Nijmegen. 9e druk, 1974. paperback licht beschadigd. 76pp.
61279: - Multatuli, van blanke radja tot bedelman : een schrijversleven Hans van Straten. Bas Lubberhuizen, Amsterdam. 1995. Paperback. 432pp.
60800: - 'Ritmestoornissen: een praktische leidraad voor diagnostiek en behandeling' redactie: J. Lubsen en J.R.T.C. Roelandt. Medicus. Leiden. 1985. Paperback. 143pp.
60796: - Honderd jaar KNMG Oude IJssel A.H. Schaars, e.a. 1997. Paperback. 118pp.
60797: - Consulten van huisartsen : een onderzoek naar verschillen V.C.L. Tilens. Proefschrift. 1987. Paperback. 199pp.
79322: - Het seksuele masker : kunst, seksualiteit en decadentie in de westerse beschaving Paglia, Camille. 2e druk, 1992. Paperback, leesvouwen rug. 790pp.
38080: - Le notariat latin de demain. Het latijnse notariaat van morgen. Ars Notariatus XV A.
67632: - Er zijn hoewel men ook wel zegt er is een aantal zaken : een keuze uit vijf jaar KUB-cabaret Pieter Nieuwint, e.a. 67pp.
68724: - Mythologie en manierisme in de Nederlanden Andrée de Bosque. 1570-1630 Schilderijen - Tekeningen. 1985. Hardcover met stofomslag. In cassette. 328pp. Illustr.
77183: - Bredevoort, een heerlijkheid Beukelaer, J.F.Th., e.a. Stichting 800 jaar Veste Bredevoort. 1988. Paperback. 304pp. Illustr,.
73833: - (A×S=12,5) Twaalfeneenhalf jaar ankerxstrijbos grafisch ontwerp. Anker, Menno., Hans Strijbos. 95pp. Illustr.
84159: - Landschapsgeschiedenis van De Strubbe Elerie, J.N.H. e.a. /kniphorstbos. Archeologische en historisch-ecologische studies van een natuurgebied op de Hondsrug. (1993). Van Dijk & foorthuis. Regio-Projekt. Paperback. 236pp.
60915: - Licht onder de horizon Nel Benschop. Kok. Kampen. 1987. hardcover met stofomslag. 48pp.
60919: - Sociaal-wetenschappelijk onderzoek Nederlandse Antillen : inventarisatie (1967-1984) en prioriteiten Ingrid Koulen, e.a. Leiden. 1984. Caraibische Afdeling KITLV. Paperback. viii,143pp.
50644: - Spectrum citatenboek Uitgeverij het Spectrum. Eerste volledig herziene en uitgebreide druk, 1982. Hardcover met stofomslag. 948pp. Boekblok, snede, ondezijde vlek. Verder goed.
50729: - Waarom lokale omroep?
50924: - Gelderland
50927: - Sporen van vrouwenteksten in de Hebreeuwse bijbel
71398: - Can Governments Learn? Leeuw, Frans L. a.o. 1994. Hardcover. viii,212pp. references. Index.Library stamp on titlepage.
52934: - Eutopia / 14 Rozenberg Publishers
53296: - Licht op opening van tijd Uitgeverij Personalia
70778: - Gezond leven, natuurlijk genezen 2001. 160pp. Illustr.
53324: - Op het scherpst van de snede : overleven met Management Support Systems
53325: - Voor een informaticus zonder computer : vriendenboek aangeboden aan de heer B.K. Brussaard bij zijn afscheid van de rijksdienst
53462: - Prioriteitstelling in het openbaar bestuur
70498: - Naar een nieuwe Natuurbeschermingswet : verslag van de 45e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 21 juni 1994 over 'Naar een nieuwe Natuurbeschermingswet' Brussaard, W. en J.H. Jans. vi,80pp.
70564: - Zee De Zee Gedichten uit de hele wereld. Kathinka van Dorp. 284pp. 1998.
70561: - Tai-pan Clavell, James. 1970. Hardcover met stofomslag. 512pp.
70513: - Bocuse bij u thuis Paul Bocuse. 3e druk, 1996. 296pp.
70582: - Ongevallen in het jaar 2000 : scenario's over ongevallen en traumatologie 1985-2000 STG. 2 delen compleet. 1988. Bohn Stafleu. 126;347pp.
70584: - Agapornissen en andere dwergpapagaaien : huisvesting, voeding, verzorging en kweek 6e druk, 1980. 135pp. Illustr.
70541: - Leerboek der receptuur : te gebruiken bij de opleiding van apothekersassistenten 9d druk 1980. centen, Haarlem. 231pp.
70526: - Onkruiden verzamelen voor kooi- en volierevogels Penning, P.J. de. 1987. 56pp. Illustr.
70482: - Overheid en krijgsmacht tussen vermogens- en inkomensbeheer Mol, N.P. Rede. 47pp. Oorspr.omsl. geniet.
70491: - Gedoogrecht(spraak) : verslag van de negenendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 25 maart 1993 naar aanleiding van de preadviezen Gedoogrecht(spraak) (VMR 1993-2) Buuren, P.J.J. e.a. v,43pp.
70490: - Europese milieurechtspraak : preadviezen Addink, G.H. e.a. viii,234pp.
70488: - Bezuinigingen en decentralisatie Maarse, J.A.M. 1986. Staatsuitgeverij. Reeks bestuur in beweging. 225pp. Naam op titelpagina.
70487: - Bereiken wat mogelijk is : besluitvorming in de Brits-Nederlandse betrekkingen, 1914-1916 Pruntel, Hendrik. Proefschrift. Universiteit Twente. paperback. viii,456pp.
70504: - Studiekeuze van meisjes als beleidsprobleem : een vergelijking van het Nederlandse en het Noorse beleid om meisjes te stimuleren techniek te kiezen Scholtens, H.N. Universiteit Twente. 303pp. Proefschrift.
92766: - The Secret Teachings of Jesus Meijer, Marvin W. 1986. Vintage Books. Paperback. Paperback. Good. xxi,129pp.
83718: - Hoe wij doodgaan Nuland, Sherwin B. Bespiegelingen over het einde van het leven. Anthos. 1994. Paperback. 292pp.
83722: - Gezondheid ligt binnen uw bereik! 1998. MR Publishing. Paperback. 217pp.
89161: - Bibliografie der dialecten van Nederland 1951-1964. gestencilde uitgave.
89399: - W.C.H. Staring. Gehuldigd op zijnen Honderdsten Geboortedag 5 october 1908.
89304: - Een Italiaan in Zutphen.
89425: - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texte (1890-1901) . Husserliana. Edmund Husserl. Gesammelte Werke. Band XII.
17577: - Report of the Royal Canadian mounted Police. For the year ended september 30, 1930.
89373: - Deutschland Ausstellung zum 500. Geburtstag Martin Luthers. Veranstaltet vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Verein für Reformationsgeschichte. Katalog.
89192: - Het Nederlandse boek en de nieuwe kunst 1892-1906. The Dutch Book 1892-1906. Tentoonstelling van boeken uit het bezit van boekhandel en antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan der firma.
89230: - Seminar om Media and Media Research: How far can we go? Madrid [Spain] 13th-15th April 1988.
89234: - Lenfilm en de bevrijding van de Sovjet-cinema. Lenfilm and the Liberation of Soviet Cinema. Abcoude, Stichting Filmfestival Rotterdam / Uitgeverij Uniepers, 1990. Film Festival Rotterdam. VPRO. 96pp.
89771: - De Utrechtse gemeenten in 1815, in vraag en antwoord.
89287: - Utrechtse Studenten Almanak 1998.
17888: - Hezo - Uitgaven 1956 / 57. Arnhem. Hezo. Hezo Meubele. Catalogus Kantoor Meubelen.Inrichting: School, Restaurant, Zaal, Kerk, Cantine. Veel Illustraties.
89286: - Utrechtse Studentennm Almanak 1999. 176ste editie.
89318: - Reinaert de vos. Vertaald door Karel Eykman. Illustraties van Sylvia Weve. Nawoord van Rik van Daele.
89329: - Bokkerijders in de Kempen.
89348: - De klassieke Franse keuken. De beste recepten van 's werelds beroemdste kookschool Le cordon Bleu.
89352: - Koksgilde Gerechtenboek. Groenten en fruit. Speciale editie.
17747: - Het Kanthalhandboek. Electrisch verwarmings- en weerstandsmateriaal.
89365: - Terug naar toen. Een bundeling van artikelen uit de Philips Koerier die facetten belichten van het leven uit de negentiger jaren van de vorige eeuw.
89382: - Het Oversticht Na 1945; Stedebouwkundig - Architectonisch - Landschappelijk.
17578: - Report of the Royal Canadian mounted Police. For the year ended september 30, 1931.
17579: - Report of the Royal Canadian mounted Police. For the year ended september 30, 1932.
17522: - Mitteilungen aus der Dachpapen-Industrie, 1938.
17519: - Nederland: Paradijs of chaos?
83729: - Trolleys in Arnhem Johan Buurman. Serie 101-136. Serie 137-143. 1986. Paperback. 96pp. Illustr.
83733: - Folklore van wilde planten in Belgie en Nederland. Philippe van Wersch. 19979. Hollandia. Paperback. 257pp.
65480: - The 1899 Hague Peace Conference Arthur Eyffinger. The Parliament of Man, The Federation of the World. Kluwer law International. 1999. xiv,480pp. Illustr. e
65472: - Vier generaties glazenierskunst in de St. Pancratiuskerk te Tubbergen 1977. St. Vier Generaties. paperback licht sleets. 112pp. Illustr. Schutblad met pen een tekst geschreven. Verder goed.
59909: - Pijnbestrijding in de huisartspraktijk Bunge
78257: - .En niet vergeten : herinneringen aan Het Vrije Volk Maandag sr., Ben en Rien Robijns. Veen Uitgevers. 1991. Paperback. 159pp.
83971: - Een tempel der kaarten : negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht Pater, Ben de. 1999. universiteit van Utrecht. Limnnenband zonder stofomslag. 288pp. Illustr.
84155: - Tien upanishads Ars Floreat. 1e druk, 1994. Hardcover met stofomslag. 144pp.
83759: - Seksueel misbruik door hulpverleners in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg : een analyse, aanbevelingen en het verslag van de landelijke werkconferentie "Seksueel misbruik door hulpverleners Glaser, Eveline, Bea Straver. Rutger Stichting. Rijswijk. 1991. Paperback. 240pp.
67450: - Strategisch en operationeel waterbeheer : taken en invulling planvorming provinciaal waterhuishoudingsplan : eindrapport J. Wessel, e.a. Delftse Universitaire Pers. 76pp.
83768: - In Morpheus' armen Coenen, A.M.L. Over slaap en slaapstoornissen. 1985. Van Gorcum. Paperback. 160pp.
87997: - Foundations of Democracy in the European Union John Pinder. 1999. Macmillan Press. hardcover with dust wrapper. Fine. xii,151pp.
87998: - The European Challenges Post-1992 Alexis Jacquemin and David Wright. Shaping Factors, Shaping Actors. 1993. Edward Elgar Publ. Paperback. xix,464pp.
68726: - De Sixtijnse kapel : Michelangelo opnieuw ontdekt 1986. Lannoo Kok. Hardcover met stofomslag. 271pp. Illustr.
55519: - Leiden, eeuwig feest
73815: - Kunst op kamers De Rijp 2003
56544: - De Geest, het Woord en de Zoon : theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer Altiora Piet Schoonenberg. Altiora Averbode Kok Kampen. 1991. 255pp. Register. Hardcover met licht ebschadigd stofomslag. Doorlopen onderstrepingen met potlood.
81200: - Herzog And De Meuron 1998-2002 The nature of artifice. Double issue 109/110. fermnando Marquea Cecilla and Richard Levene. 2003. Croquis. Hardcover. 361pp. Illustr. Text in English and Spanish.
56538: - Mei '45 : de wereld in de weegschaal Standaard. Bisch & Keuning. 1995. 227pp. Illustr. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag.
71387: - The Cultural Dimension In Ec Law Matthias Niedobitek. translated by James Benn and Robert Bray. 1997. xxxiii,344pp. Bibliogr. Index. Library stamp on titlepage.
56519: - À Dieu Ds. R.Steenstra. Het Dorp der Hervormde Gemeente te Wassenaar. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 240pp.
56517: - Utiliteyt voor de gemeene saake : de Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697 Johan Francke. Paperback met stofomslag. xxii,498pp. Illustr. Bibliogr. Register. werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Deel 12.
56514: - Universiteitsbibliotheek Groningen 1615-1990 : korte geschiedenis van een academische bibliotheek W.R.H. Koops, J.Kingsma, G.C. Huisman. Redaktie. 99pp. Groningen Universiteitsbibliotheek. Paperback.
64483: - Psychische massage Roberta Delong Miller. 1985. Servire Katwijk. 117pp.
56502: - Wij pakken alles" : honderd jaar Frans Swarttouw (1887-1987) Koos ter Gast, Bram Oosterwijk, Wim de Regt. Tekst. Rotterdam. Illustr. Summary in English. Illustr. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 178pp. 4°.
64482: 100322100 - Description of Egypt Illustr.
56488: - Tijd van oorlog, tijd van vrede Kok Koos van der Bruggen (red.). Over het werk van de vredesbeweging. aangeboden aan Bisschop H.Ernst. 1993. 251pp.
79249: - Kroniek van de abdij van Sint-Truiden Lavigne, E. vertaling van de Gesta Abbatum Trudonensium met annotaties van Jappe Alberts en J.C. Jansen. 2 delen. 628-1138;1138-1558. Paperback. Van Gorcum. 1988. v,272;vi,306pp.
56474: - Echo's uit een ander dal Landschap en taal in wording. Wiel Claessens, Leni Jansen. Gerard van Tillo. Redactie. 1993. Uitgeverij H. Gianotten Tilburg. 183pp.
56473: - Kleine livius Hoogtepunten uit De geschiedenis van Rome. 1e druk, 1996. Amsterdanm. Athenaeum Polak & Van Gennep. 80pp.Naam met pen op schutblad.
56467: - Thuis
56466: - Noma, het ware gezicht van echte armoede
56460: - Teresia van Avila en haar tijd
56457: - Beelden van verlangen naar een andere wereld
56452: - Herinneringen aan Japan, 1850-1870
56446: - Pijnbehandeling door acupunctuur
73637: - Dat is een mooi affiche Illustr.
56431: - Interne geneeskunde / druk 11 Bohn Stafleu van Loghum
56417: - Algemene ziektenleer, klinische fysiologie, interne geneeskunde
56374: - Signalement van nieuwe woorden Elsevier
64467: - Je komt er wel uit Helen A. de Rosis en Victoria Y. Pellegrino. Ambo, Baarn. 1979. paperback. 255pp.
56336: - Het zelfgewilde einde van oude mensen Uitgeverij Balans
56319: - Van de koele meren des doods Wereldbibliotheek
56305: - The Murders in the Rue Morgue Konemann
56301: - Op de muren van Pompeji : 123 op stenen en muren aangebrachte opschriften Ambo
56279: - Theologie en marginalisering : opstellen aangeboden aan Theo Beemer, bij gelegenheid van zijn afscheid als lector in de moraaltheologie aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen Gooi & Sticht
56261: - Land van domineeskinderen Uitgeverij Maarten Muntinga
56253: - Zelfportret van een ander : dromen van het eiland en de stad van vroeger Atlas
56243: - Accoord C. R. : een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk : tentoonstelling 25 april - 26 juni 1986
56237: - Anthroposofie Vrij Geestesleven
56236: - Het huis van Achterberg Em. Querido's Uitgeverij
56229: - Alternatief kerkelijk huwelijksrecht Ambo
64457: - Honderd teksten over verdriet en troost 1995. 45pp.
56217: - Wat is er met de mens gebeurd? Ambo
56196: - Voorbij God de Vader : op weg naar een feministische bevrijdingsfilosofie
64451: - Ieder mens een verhaal Hans Bouma en Jan Haen. 1991. Hardcover met stofomslag. 62pp. Illustr.
56185: - Kerk steeds opnieuw
56184: - Wij hebben een woord voor de wereld Boekencentrum
56158: - Het behoud van ons nationale geheugen : bouwstenen voor een landelijk conserveringsbeleid : advies aan de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
56117: - Sobrietas Meulenhoff
56094: - Nieuwe Testament : voor denkers vanuit mogelijkheden
56088: - Mulisch toegesproken De Bezige Bij
64804: - Nooit meer stress! Paperback
64805: - Meer magie pap Paperback
56070: - Kerken en karossen : Fransen in Utrecht, 800-1900
56060: - Een gelukkige oude dag Uitgeverij Bébert. 1980. Linnen met stofomslag. 13pp. een ven de Romeins gennummerde en gesigneerde exx. Dit is nummer XXX.
56059: - Provincie Utrecht Literair Landschap. Bloemlezing. Stichting Achterland Zeist. 1998. Hardcover met licht bechadigd stofomslag. 91pp.
56052: - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders
56028: - 'In de Gekroonde Lootsman' : het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885
56025: - Ere-Saluut : opstellen voor mr. G. Overdiep
56008: - Fascinerende raadselen der mensheid Reader's Digest
74263: 100322100 - Description of Egypt Neret, Gilles. Napoleon and the Pharaohs. Text in German English and French. Illustr. 187pp.
56001: - Heerlijk Italiaans koken met Sante de Santis Centrale Uitgeverij Deltas
55998: - In memoriam J. G. van Gelder, 1903-1980
55977: - Dies irae Casterman
55966: - Ter navolging / druk 1 Walburg Pers
55965: - Onbevooroordeeld?
55963: - Ter navolging / druk 1 Walburg Pers
55958: - Op een stoel staan; herfst en winter Holland
55957: - Op een stoel staan; lente en zomer Holland
73401: - Competentiegericht beroepsonderwijs / druk 1 Gediplomeerd, maar ook bekwaam? Mulder, Martin, e.a. 1e druk, 2003. 326pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en laatste pagina, verder goed.
55953: - Op de muren van Pompeji : 123 op stenen en muren aangebrachte opschriften Ambo
55939: - Wat bezielt ze. Kok
55938: - Kleine psychiatrie Callenbach
78294: - Ontwikkeling van het cognitief en psychosociaal functioneren van risicoleerlingen in het regulier en speciaal onderwijs Peetsma, T.T.D., J. Roerleveld, M.M. Vergeer. 2001. SCO-Kohnstamm Instituut. Paperback. 201pp.
78895: - Verslag over de stormvloed van 1953: Samengesteld door de Rijkswaterstaat en het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.
80157: - Ter herinnering 1946-2006. Oorlogsgravenstichting
55920: - Adriaen van Wesel : een Utrechtse beeldhouwer uit de late middeleeuwen, (ca 141
55918: - Basisgrammatika Spaans Coutinho
64807: - Vriendschap is goud waard Hardcover
55895: - Zauberflöte, Die
55894: - W.A. Mozart - Don Giovanni
55892: - Great Cambridge Choirs
55888: - Colosseum
55872: - The Landscape of Dartmoor J. Salmon Ltd
55871: - Bovennatuurlijke gaven
55866: - Doetinchem in oorlogstijd : vijf jaar Duitse bezetting in Doetinchem en Gaanderen
55865: - Gongslagen in de tijd : hoe de krant in 150 jaar geschiedenis schreef
55861: - Elvis : 1935-1977
55859: - Antieke Bronzen meesterwerken uit het Shanghai Museum Uitgeverij Waanders
55849: - Nederland rond / 1900 The Reader's Digest
55847: - Reizen door een onvoltooid verleden De Haan
55832: - Het dagelijks leven in duizend-en-een tekeningen Uitgeverij De Harmonie
55830: - De glascollectie van het waterschap IJsselmonde : Nederlands gegraveerd glas uit de 18e, 19e en 20e eeuw
55820: - Portret van de IJssel Terra
55813: - Ruimte voor natuur : 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst
55812: - Lang leve de koningin! Bookmakers
55806: - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel : per traditie vernieuwend
55802: - World War II: a Visual Encyclopedia Macmillan Education Australia Pty Ltd
55797: - Blauwe bloemen Uitgeverij Terra - Lannoo
55794: - De Leidse hortus Waanders
55789: - Afrika Atrium
55776: - Kenwood English Heritage
55775: - Impressions of Giverny: Monet's World Harry N. Abrams, Inc.
55774: - Het rijk der Scythen
55755: - Indonesische sieraden Terra
55752: - Mijn leven
61707: - De Cavalier in Nederland. Ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de Cavalier Club Nederland.
55733: - Koninklijke Bibliotheek en Nederlands bibliotheekbeleid Koninklijke Bibliotheek
78537: - Visioen van de overkant Grootjans, Loek.H van Boxtel. P Pers. 2002. Hardcover met stofomslag. 112pp.
55724: - Wat is goed voor een mens Uitgeverij Balans
55719: - Adamanshuis Walburg Pers
64124: - Dierelantijntjes tombola De Vlier. paperback. 63pp. gesigneerd.
55715: - Een dierbaar boekje beestigheden Jansen
55708: - Bibliotheek, wetenschap en cultuur : opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen
55698: - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993
55694: - Opstellen kon.bibliotheek enz dr. c. reedyk / druk 1 Uitgeverij Verloren B.V.
55693: - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen
74881: - Settlement of Disputes in Tax Treaty Law Lang, Michael and Mario Zuger. 2002. Hardcover with d.j. 592pp. EUCOTAX Series on European Taxation Volume 6.
55678: - De wereld aan boeken : een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw, 21 mei-31 augustus 1987
81213: - Laat Je Zintuigen Niet Beperken Geluid en de leeromgeving.Saint-Gobain Ecophon . 2002. Hardcover. 159pp. Illustr.
55644: - Intieme vreemden Ambo/Anthos Uitgevers
84462: - Het einde van de moderne tijd : ideologie versus nationalisme Lukacs, John. 1993. Amsterdam, Contact. Paperback. 223pp.
55642: - Tussen heilige en helleveeg Boekencentrum
55625: - Een tafel voor een SUN
55615: - De Tweede Wereldoorlog van dag tot dag
55610: - Poppetje gezien, kassie dicht Amphora Books
55605: - Tweelingen : 22 mei-21 juni Bosch & Keuning
64405: - Geef kleur aan elke dag Toon Vanlaere. 1990.
55577: - Leven met paradoxen
55553: - Groot tegen de verdrukking in : 21 jaar radio en tv Gelderland in woord en beeld
81215: - 15 jaar Stichting STABU : van idee naar "multi-purpose" communicatiemiddel voor de bouwnijverheid M.L.A.M. van Hezik, E.J. van Driesten. 1992. Paperback. 46pp.
55539: - Gezond koken lekker eten
55534: - Aalten wat was, .en wat nu?
66731: - Socrates voor managers 5e bijdruk, 1998. 120pp.
65598: - De wierde van Ezinge op de schop J.J. Delvigne. 2e druk. 1994. 95pp. Illustr.
61944: - Antidepressants: selectivity or multiplicity? J.A. den Boer. H.G.M. Westenberg. Benecke Amsterdam Hardcover met stofomslag. 216pp.
90865: - Ontmoetingen met dieren op de Hoge Veluwe Chris van Bund en Geoske Sanders. Hoge Veluwereeks 3. 2004. Paperback. 184pp. Illustr.
90866: - Een kwestie van beheersing B. Bos. 2004. De Vliegende Beer, Amsterdam. Paperback. 192pp.
67447: - En de boer, hij gardeniert voort . : de geschiedenis van de Coöperatieve Veiling-Vereeniging (1915-1946) en de Coöperatieve Venlose Veilingvereniging (1946-1990) Jan van Lieshout. Hardcover met stofomslag. 422pp. Illustr.
67284: - Baby- en kinderverzorging en opvoeding 43e druk, 1993. Benjamin Spock en Michael B. Rothenberg.Kosmos. 560pp. onderzijde rug wat beschadigd, verder goed.
90569: - Marine voor '40 Zo was die tijd Historische foto's uit het Spaarnestad fotoarchief te Haarlem. 2004. Libro Hoogeveen. Hardcover. 79pp. Illustr.
83801: - Handboek klinisch-chemische tests / druk 1 Pekelharing, J.M. , M. Frohlich, e.a. : Redactie. Uitgeverij Bunge.Utrecht. 1e druk, 1995. Paperback. 492pp.
83802: - De mooiste negro-spirituals Bijeengebracht door Jaap van den Hurk, Sipke van der Land e.a. Kok Voorhoeve. 1994. Hardcover. 319pp. 140 liederen.
83807: - Diagnostiek van angststoornissen : handleiding voor de diagnostiek van de angststoornissen volgens DSM-IV F. de Jonghe, J. Huyser. 1e druk, 1991. Paperback. 91pp.
84143: - Zachtjes zing ik met de nacht Een bloemlezing gedichten over kerstmis. Hans Heesen. 1991. Paperback. 96pp.
84139: - Windhorse Paul Wagner. Tibet.
84042: - Het blauwe licht geluk Weverbergh, Julien. 1997. Paperback. 128pp.
84130: - False Teeth And A Smoking Mermaid 2004. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 136pp.
84127: - Wat rijmt er op purree? Edward van de Vendel. 2005. CPNB. Paperback. 92pp.
84182: - De Leidse hortus Een botanische erfenis. Door W.K.H. Karstens en Herman Kleibrink. Waanders. 1982.Hardcover met stofomslag. 191pp. Illusttr.
73426: - No Person Shall Be Denied Rights To Education Jan de Groof, Gracienne Lauwers (red.). xiv,725pp.Library stamp on titlepage.
74839: - Labour Law Beyond Borders ADR and the Internationalization of Labor Dispute Settlement. 2003. Paperback. xv,220pp.
65727: - The Style of the State The visual identity of the Dutch government. Hestia Bavelaar. Foundation Design Den Haag. 2010. 192pp. Illustr.
67568: - Soren Kierkegaard Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap. Door Maria Veltman. 1987. xx,221pp. Leesvouw rug. Naamstempel op schutblad.
65963: - Repertorium op de brieven van Conrad Busken Huet Okf Praamsma. Amsterdam. 1987. 111pp.
2251: - Expressionismus und Futurismus. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk.
80719: - Beiaardkunst in de Lage Landen Andre Lehr, Wim Truyen en Gilbert Huybens. Lannoo/Tirion. 1991. Hardcover met stofomslag. 319pp. Illustr.
87363: - Drees, W. Herinneringen en Opvattingen.
33556: - Wetenswaardigheden over frequentie-omvormers.
33558: - Benodigdheden voor de Galvanische Industrie.
73306: - Milieumanagement naar een hoger niveau : visies uit de praktijk Gombault, Marieke, Sjoerd Radersma (red.). Twente University Press. 1998. 282pp.
93016: - Biologisch dynamische tuin 3e druk, 1973. Vrij Geestesleven. Paperback. 90pp.
65837: - Uit Bethlehem geboren : de geschiedenis van de katholieken in Gaanderen Hans de Beukelaer. Fagus. 264pp. Illustr. De geschiedenis van de katholieken in Gaanderen.
79064: - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegste tijd tot op heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der nationale tentoonstelling van het boek, juni-augustus 1910. Uitgave van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. V. Taal- en Letterkunde. Los deel.
69254: - Grote historische provincie atlas / Limburg, 1837-1844 120pp.
79126: - Spreekkamergeluiden / druk 1 Meulenberg, Frans. Columns van huisartsen. Boom. 1997. Paperback. 143pp.
2242: - unst und Kunsttheorie. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk. Bandv 5.
2241: - Reich der Dämonen. Eine Einführung in die Surrealistische Kunst. Sonderausgabe der Zeitschrift Das Kunstwerk. Band16.
65691: - Nieuwe partners in kunst : publiek-private samenwerking in de kunstensector Boekmanstudies. 80pp.
65807: - Van moedergodin tot heks A.D. Brouwer. World Art Foundation. 2001. Knik in voorplat. platten tevens wat sleets. 104pp.
78736: - Kröller-Müller : honderd jaar bouwen en verzamelen 1988. Joh. Enschede en Zonen. paperback aan randen licht sleets. 318pp. Illustr.
89203: - Hilvarenbeek in heden en verleden. Uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de Heemkundekring Hilvarenbeek en omstreken "Ioannes Goropius Becanus".
70456: - De rol van het recht bij een duurzame ontwikkeling : jubileumbundel ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vereniging voor Milieurecht Nieuwenhuis, J.H. .e.a. Tjeenk Willink. 1993. vii,60pp.
67462: - Handhaving WVO-vergunningen E.T. Schutte-Postma, C. Bos. Een ondedeel van het onderzoeksproject Waterbeheersing en Planvorming. Paperback. 53pp.
87932: - Natuurcompendium 2003 L. van Duuren e.a. Natuur in cijfers. Stichting DLO. Paperback. 494pp.
94132: - Taki Swildens. De spoorverdubbeling bij Abcoude. 2007. Paperback. 96pp. Illustr. Met de DVD. Sporen onder water
94159: MIN. 180 - Leo Fijnen bezoekt kloosterlingen . In vier Nederlandse kloosters. DVD. Kruispunt Kloosterserie 2006
57720: - Tien jaar Elseviers Weekblad. Willekeurige bleomlezing,. October 1945 tot october 1955.
65647: - Theaters van de toekomst 128pp.
65673: - Transformatie in toerisme : ondernemer en maatschappij tussen traditie en innovatie F.M. Go. 48pp.
90150: - Griekse en Romeinse mythen en sagen.
88769: - TWINTIG EEUWEN ZIEN OP U NEER Herman Belien , e.a. Een wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief. 1999. Ambo. Paperback. 255pp.
90314: - A Dutch Castaway on Ascension Island in 1725 Alex Ritsema. second revised edition, 2010. Hardcover. 179pp.
90306: - O vryheid onwaardeerbaar pand T.J. Hoekstra. Aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest Utrecht . Themanummer Jaarboek Oud-Utrecht 1987. Paperback. 317pp. Kleine knik in achterflap.
90275: - Brabanders gezocht Adri P. van Vliet. Gids voor stamboomonderzoek in Noord-Brabant. 1995. Paperback. 192pp. Illustr.
60869: - Even stil : over bidden met kinderen Nan Sikkel-Wilschut. 4e druk,. 200. Unie voor Christelijk Onderwijs. Paperback. 95pp.
80693: - Geschiedenis van Kampen LENFERINK, H.J.J. E.A. Deel 1. Maer het is hier te Campen. Publikaties van de IJsselakademie nr. 77. Kampen, IJsselakademie, 1993. Hardcover. 246pp. Illustr.
80620: N.B. - Romanesque Art Romaanse Stijl. 2009. Scala. Paperback. 317pp. Illustr. Text in English, German, French and Dutch.
80777: - Een kwart eeuw NIRIA-afstudeerprijzen NIRIA. 64pp. 2002. Linnen.
80694: - Joseph Haydn : leven en werken Clemens Romijn. 2002. Bluestone. Paperback. 223pp.
81237: - Claude Lorrain - Die Verzauberte Landschaft Martin Sonnabend und Jon Whiteley. Hatje Cantz. 2012. Hardcover met stofomslag. 250pp. Illustr. Tekst in Duits. Doorlopend potlood onderstrepingen en aantekeningen!!
80637: - Vrouw en therapie Tieneke Koning. 1991. 1e druk. uitgeverij De Els. Paperback. 140pp. doorlopend potloodstrepen in net tekst en marge.
80695: - Kroniek van een Friese boer : de aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum Bewerkt door H. Algra. Wever. Franeker. 4e druk, 1980. Linnen zonder stofomslag. 445pp.
80746: - Liefde en gymnastiek Edmondo de Amicis. Vertaald door Hanneke Handl. 1981. Peter van der Velden. Hardcover met verkleurd stofomslag. 140pp.
80673: - Utrechtse orgelhistorische verkenningen : bijdragen tot de geschiedenis der orgelcultuur in de Lage Landen tot omstreeks 1630 Maarten Albert Vente. 1989. Hardcover met stofomslag. 436pp. Zusammenfassung. Summary.
92799: - Tao of Chaos Walter, Katya. Merging East and West. Element. Reprinted, 2000. Paperback. Good. 288pp.
69209: - De aanraking Laura Reedijk-Boersma. Ambo. 1979. 67pp. Paperback.
71557: - A Rich and Rare Land Irish poetry and Paintings. Fleur Robinson. Gill & Macmillan. 1994. Hardcover with d.j. 41pp. Illustr.
75798: - Reclame Jaarboek 1990. Art Directors Club Nederland.
80976: - Kunst der Vormgeving 2001. Met de losse bijlage.
75817: - Benthem Crouwel Architekten BNA. Structure & Transparency.
75822: - Ingo Maurer : Passion for Light / Pasion Por la Luz.Exhibition Catalogue. Text: English and Spanish. 2 volumes (104 + 46 p.).includes an original lamp designed by Ingo Maurer. In cardboard slipcase.
75825: - Let's Build Trees. Another Architecture issue 1.
75828: - Cities. Architecture and Society. La Biennale di Venezia 2006. 10. Mostra Internazionale di Architettura. Text in English.
75846: - Hubert-Jan Henket architekten.
87229: - Témoignages à la mémoire de Jean Monnet.
75852: - Transvaal dat lig in Reurle: veldnamen binnen de ruilverkaveling van Ruurlo (incl. Barchem en Zwiep) en in Marienvelde.
75855: - Hunne Majesteiten de Keizer en Keizerin van Japan.
77993: - Kunst im Bundeskanzleramt. Art in the Federal Chancellery. Text in German and English.
75903: - Het groot homeopatisch gezondheidsboek, Verantwoorde adviezen voor zelfmedicatie.
75979: - De Intramurale Gezondszorg in cijfers per 1 Januari 1986. 86.508.
75985: - THALIA 1913-1993. Lustrum almanac.
71542: - Historisch kijkboek Oss F.J.M. van de Ven. Deel 1. 1700-1918. Hardcover met stofomslag. 151pp. Illustr.
76002: - China, the Jews and World War Three Prepared by the Research Department of the White Power Movement.
81147: - Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus John Gray. 14e druk, 1996. Spectrum. Paperback. 284pp.
63129: - De Synode van Dordrecht. 1618-1619. Uitgave van de Gemeentelijke Archiefdienst Dordrecht. 1969.
73284: - Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck, Van Nistelrooy, Kuijte Kuilenburg, Wout van. Het Noordbrabants Genootschap. 1983. 192pp.
63249: - hapag Weltreise 1932. Mit dem Dreischrauben-luxusdampfer Resolute. Vom Januar bis mai.
63254: - Zakboek. Over lucht-, doede-, trek-, Sinterklaas- en andere zaken. Een verzameling bijeengebracht ter gelegenheid van het vuijftigjarig jubileum van zakkenfabrikant Bates Cepro, Maastricht 1983.
66853: - ReSurfacing : technieken om bewustzijn te verkennen Harry Palmer. 164pp.
78211: - Wanneer krijgen we nou eens vlinders? : een emissieprogramma, van binnenuit beschreven Glas, G.A. Nederlandse postzegels 1985. 72pp. Illustr.
59073: - U2 95pp. Illustr. 4°.
59070: - Een zegenrijke sociale taak : geschiedenis van ziekenfondsen in Friesland in de twintigste eeuw Helma Erkelens en Sije van den Bosch. De Friesland Zorgverzekeraar. illustr. Oblong.
59067: - Dassen & accessoires greef, John de. 1989. Hardcover met stofomslag. 88pp. Illustr.
59066: - Naar eer en geweten : de geschiedenis van Justitie in vogelvlucht, 1798-1998 samengesteld door Ivoline van Erpecum. Ministerie van Justitie. Den Haag. 200pp. illustr. 4°.
59061: - De Hoge Veluwe : ons nationale park redactie Wim Alings. 187pp. Illustr. 4°.
59052: - Mater amabilis en pater fortis onder vuu Vossen, Hélène. Sua, Amsterdam. 314pp.
78263: - Zomer 1945 : feest en onrust in Groningen Kousman, Bert. Profiel. 2005. Paperback. 136pp. Illustr.
59035: - Duurzame ontwikkeling: onze tweede natuur : advies en achtergronddocument inzake het Gamma milieu- en natuuronderzoek in Nederland Mandele, H.D. van der., e.a. 191pp.
59034: - Politie, partners en milieu : woorden en daden Berg, E.A.I.M. van den en A.Hahn. Gouda Quint. 123pp.
59032: - De verzakelijking van het milieu : onomkeerbare ontwikkelingen in het bedrijfsleven Molenkamp, G.C. Rede. KPMG, Den Haag. 62pp.
59031: - Kiezen voor preventie is winnen : naar een preventief milieubeleid van bedrijf en overheid Nota, den Haag.224pp.
59025: - Heftige affaires : absolute overtuigingen in de rechtsstaat Bovens, M.A.P., e.a. 75pp.
59023: - Praktische tips voor de opvoeding / deel Van nul tot vier / druk 1 2e druk, 1992. Dorothea Timmers-Huigens. 76pp.
59017: - Inl.studie van de godsdienstwetenschap Hoens, D.J., e.a. derde druk, 1998. 253pp. Naam met pen op schutblad.
59016: - Woordblind 1e druk, 1979. Staatsuitgeverij. Chritine G. Kuipers i.s.m. Cornelis Weggelaar. 234pp. Omslag beschadigd/sleets.
59006: - Gezondheidszorg en Europa: een kwestie van kiezen 63pp. Paperback. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
59007: - Professie, profijt en solidariteit : over het nut en de noodzaak van draagvlak voor zorg met winstoogmerk 95pp. Paperback. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
59005: - Van patiënt tot klant 121pp. Paperback. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
59003: - De rollen verdeeld : burger, ondernemer en overheid in de gezondheidszorg 188pp. Paperback. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
59004: - Marktconcentraties in de ziekenhuiszorg Paperback. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.100pp.
59000: - De betekenis van het begrip kwaliteit in de gezondheidszorg : van intuïtie naar rationele reconstructie Harteloh, P.P.M. Proefschrift. Haveka, Alblasserdam. Paperback. 240pp. Summary. Bibliogr.
58997: - De vervuiler betaalt dubbel : over de verhouding tussen privaat en publiek milieurecht Rede. intersentia Rechtswetenschappen. Antwerpen-Groningen. Hardcover. 171pp. Bibliogr.
58990: - Karma, reincarnatie en de roep om zingeving Couwenberg, S.W. (red.). 1997. 165pp.
58959: - De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs : een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat Tieleman, Dick. Proefschrift. 1984. VU, Amsterdam. xii,379pp. Bibliogr. Register. POmslag wat roestvlekkig. Doorlopend potlood onderstrepingen.
58956: - Het emotioneel gestoorde kind 1979. Samson. Alphen a.d. Rijn. 188pp. omslag en eerste pagina's vuil/vlekkig.
80997: - Vijftig jaar welstandsadvisering . Taak, organisatievorm, voor- en nadelen.
58937: - Als verbieden geen wijsheid is : mogelijkheden van een gezondheidseffectrapportage Bal, Ronland en Ruud Hendriks. Rathenau Inst. Werkdocument 77. 104pp.
58921: - Wat zou u doen? / druk 1 1994. 264pp.
71373: - Drank en deining Scheepsdranken toen en nu. Zeilsportpromotions Almere. 1981. 80pp. Illustr.
58904: - Niet om eniger gaven of gonsten wille : zeven eeuwen gasthuizen en ziekenhuizen in Zutphen kluit, J. van der. Zeven eeuwen Gasthuizen en Ziekenhuizen in Zutphen. 1996. Promotor Publikaties. 220pp.
58889: - Het discursieve tegengif Apel, Karl-Otto. e.a. 1996. 192pp.
58885: - De chefkok thuis Borger, sylvia. 1988. 114pp.
58881: - Leerboek der neurofysiologie 1e druk, 1978. P.E. Voorhoeve. Elsevier Amsterdam. xv,585pp.
58879: - Wat zou u doen? / druk 1 1994. Redactie. H.M. Dupuis, e.a. 264pp.
58878: - Kinderpsychiatrie voor de praktijk Verhulst, F.C. en J.A.R. Sanders Woudstra. Samson Stafleu. 260pp.
58874: - Opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met ADHD : een oriënterend onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van een gedragsmodificatieprogramma door ouders in de thuissituatie koning, A., e.a. Nijmegen. stichting voor Paedologische Instituten. 216pp.
58860: - Kind en volwassene : ervaringen uit de psycho-analytische en kinderpsychiatrische praktijk frijling-schreuder, E.C.M. 1984. Van Gorcum, Assen. 289pp.
58857: - Haar werk / druk 1 Jeanne de Bruijn. Haar Werk. Vrouwenarbeid en arbeidsociologie in historisch en emancipatorisch perspectief. Proefschrift. 1e druk, 1989. SUA, Amsterdam. 440pp.
58855: - Wat zou u doen? / druk 1 1994. 264pp.
58851: - Praktisch handboek van de natuurfotografie Guglielmo Izzi. Francesco Mezzatesta. 1981. Hardcover met stofomslag. 254pp. Illustr.
58846: - Debat ter discussie : wie mag meepraten over medische technologie? bruggen , Koos van der en André Krom. 2005. Werkdocument 96. 186pp.
58845: - Vlinders in woord en beeld Stanek, V.J. Nederlandse bewerking van Hans Nieuwendijk. 1979. Hardcover met stofomslag. 352pp. Illustr. register.
58841: - Elseviers zeevogelgids Heinzel, Hermann. Gerald Tuck. 1980. 310pp. Illustr.
58826: - Avondoverpeinzingen van een klassiek natuurkundige 1982. 211pp. leesvouwen rug.
58821: - De pijn van de midlife-crisis overwinnen Boot, Martin. 1989. 183pp.
58820: - Oostduin en de Graven van Bylandt Hardenberg, H. Bewerkt door Robert van Lit. 157pp. Hardcover met stofomslag. Illustr.
58816: - Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en Belgie Volmuller, H.W.J. 1981. 655pp.
74223: - Ruimtelijk tekenen Rotgans Henk. 80pp. Illustr. Serie Tekenen als hobby 6.
58779: - Massagetherapie Patis, J.A. Tweede herziene druk, 1982. Tijdstroom, Lochem. 317pp. Illustr. Omslag aanranden licht ebschadigd. leesvouwen rug.
58766: - Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) en het tekenonderwijs in Friesland Boschma, C. Leeuwarden De Tille. wit a summary in English. 319pp. Illustr. Groot 8°.
58762: - Om nooit te vergeten : Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog Tekst: Mies Bouhuys. Fotografie Boris Klatser. 94pp. Paperback.
58760: - Kalverstraat 600 jaar : 1393-1993 : de bekendste winkelstraat van Nederland Uitgeverij Beelddrift. Johan van der Tol. paperback. illustr.
58759: - 50 jaar spanning in Zuid-Holland N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. Paul van Beckum en Lex Dalen Gilhuys. 96pp. Illustr.
58758: - Begraven in Nijmegen 72pp. Illustr.
58751: - Zen Bancroft, Anne. Wegwijzer naar de werkelijkheid. De Haan Haarlem. 1979. Paperback. 96pp. Illustr.
58749: - Tijd Ritme en rust. 95pp. Illustr. paperback.
58741: - Op de vlucht voor het water : kroniek van een bange week in Gelderland 3e druk, 1995. Paperback. 95pp. Illustr. 4°.
59093: - The Praeger Encyclopedia of Ancient Greek Civilization.
81174: - Verdeel en heers : de deling van Afrika 1880-1914 H. L. wesseling. 2e druk, 1992. Bert Bakker. Paperback. 521pp. Leesvouwen rug.
58678: - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500 Lène Dresen Coenders. 1988. 48pp. illustr.
74228: - Franse meesters uit het Metropolitan Museum of Art : realisten en impressionisten Waanders. 86pp. Illustr.
58674: - Stroomdallandschap Drentsche Aa : een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen tekst: Eddy Jonkheid. Foto's: Ton Broekhuis. Regio-project. Groningen 1996. 96pp. illustr.
73091: - De liederen van Professeur Choron Illustr. door Vuillemin. Loempia. 1991.originele teksten met Nederlandse vertaling. Zonder de geluidscassette !!!!!!. Nederlandse en Franse tekstillustraties in kleur. Oblong.
58670: - Boeketten uit de Gouden Eeuw : Mauritshuis in bloei = Bouquets from the Golden Age : the Mauritshuis in bloom Waannders Zwolle. 112pp. Illustr.
58668: - Bewogen bestaan : een kijk op 50 jaar Stichting Festog Ger van Aalst, e.a. 80pp. Illustr.
58662: - Vervolg op gisteren : 25 jaar Reformatorisch Dagblad C.S.L. Janse en J.A. Coster. redactie. Apeldoorn 1986. paperback. 192pp. Illustr.
58637: - De dieren van Het Nationale Park De Hoge Veluwe 144pp. illustr.
58614: - Kathedralen in Frankrijk 1983. ICOB. 157pp. Illustr. Hardcover met stofomslag.
58609: - De Hollandse samenleving in de tijd van Vermeer Redactie: Donald Haks en Marie Christine van der Sman. 1996. 143pp. Illustr. 4°.
58595: - Boer bliuwe, blinder.! : bedrijfsstijlen, ondernemerschap en toekomstperspectieven Jan Douwe van der Ploeg, e.a. AVM/CCLB. Wageningen 1992. 85pp.
58589: - Werk in uitvoering / 1 Ester Prediker Jona Judit Handelingen 278pp.
58573: - Om onze gezondheid Wilhelmina Rouwenhorst. 1981. pap. 265pp.
58569: - Patiëntenvoorlichting in de eerste lijn Redactie: M.C.J. Cuisinier, e.a. Care. 's-Gravenhage. 237pp.
58562: - Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis W.Brede Kristensen. 1976. pap. verkleurd. 156pp.
58560: - Zo leefden de Grieken ten tijde van Homerus 3e druk, 1979. 246pp.
58558: - Niet om eniger gaven of gonsten wille : zeven eeuwen gasthuizen en ziekenhuizen in Zutphen J. van der Kluit. Promotor Publikaties. 219pp.
58552: - Textiel in de breedte : wie doet wat met historisch textiel Graaf, A.J. de, e.a. 1997. St. Textiel commissie Nederland. 70pp. Illutsr.
58553: - Bronnenonderzoek voor textiel : literatuur en praktijk Graaf, A.J. de, e.a. 1996. St. Textiel commissie Nederland. 98pp. Illutsr.
58548: - Basisboek macro-economie 2e druk 1992. P.H.G. Sanders e.a. Hardcover. 587pp. 5 pagina's streep door de tekst, verder goed.
58547: - Coaching geëvalueerd : een onderzoek naar de condities en de effecten van de coaching van en door docenten in de tweede fase van het voortgezet onderwijs A.J.A. Engelen., A.Pelkmans. Th.C.M. Bergen. Unilo. 1997. 165pp.
87405: - GRONINGSE POT Van knipselbonenstampot en krudoorntjesbrij. Uitgeverij Verba. 2004. Paperback. 87pp.
58535: - Veertig jaar Antiquariaat Brinkman, 1954-1994 : beknopte schets van een Amsterdamse boekhandel Frank rutten . 1994. Antiquariaat Brinkman. Amsterdam. paperback. 30pp. Klein 8°.
58531: - Reverberation Te memoirs of Dietrich Fischer-Dieskau. Translated by ruth Hein. 1990. 378pp. Illustr. Index.
58519: - Wat tolboeken vertolken : koophandel, schepen en scheepvaart op de IJssel rond 1570 Leeuwarden. 136pp.
58518: - Intieme vreemden 12e druk, 1983. Omslag geplastificeerd. 223pp.
58512: - Werkboek bedrijfsprocessen onder de loep : kwaliteit in de praktijk uitgewerkt in herkenbare soaps en cases 105pp.
58484: - Thomas Mann Klaus Schröter. 1979. De Haan Haarlem. 199pp. pap. Illustr.
73383: - Experimenteren met inhaalbeleid, of het onvergelijkbare vergelijken Deth, Jan van, e.a. Universiteit Twente. Paperback. 196pp.
58468: - De kwaliteit van de gezondheidszorg Edwin Wolffensprerger. Van Loghum Slaterus. 130pp.
58465: - De hemel aarden 1996. 176pp. 20 pagina's doorlopend onderstrepingen met potlood.
58462: - Droom mij, God 1997. 159pp.
58459: - 20 artikelen uit het filosofisch woordenboek = 20 articles du dictionnaire philosophique 1990. Boekwerk. Tweetalige uitgave. 175pp. 22 pagina's doorlopend onderstrepingen met potlood.
68941: - Verzamelde werken Deel III. De lotgevallen van Tsjitsjikow of Dode Zielen. Een episch dichtwerk. Oorschot. 3e druk, 1984. 530pp.
58442: - Stemmen van vroeger Pieter Vroon. Ontstaan en ontwikkeling van het bewustzijn. 1978. Pap. 189pp. Enkelen potloodonderstrepingen. Verder goed.
58435: - Rondom de oude Sint Helenakerk Horst, J.G. ter en E.M.Smilda. Stichting restauratiefonds van de oude St. Helenakerk te Aalten. 1986. 368pp. Zijkant boekblok/snede vlekkig/vuil. verder goed.
7888: - Gedenkboek. Tot Dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drente en Overijssel.
93273: - Agni yoga. 1929
58422: - Abraham, een mens op weg . B. Remmo hamel. 1981. 132pp.
58411: - Hoe moet ons kindje heten? A.C.A. Lemmers. Herziene editie 1993. 76pp.
58412: - Wie is U? : meer dan 50 hokjes om uzelf, collega's, vrienden of familieleden in onder te brengen rob Benjamens. Jan Peter van Doorn. Kosmos. Z&K uitgevers. 127pp.
58404: - Professionals / druk 2 Kwaliteit van het beroep. Pieterjan van Delden. 3e druk, 1995. 205pp. Hardcover met stofomslag. Naam met pen titelpagina.
73385: - Milieuzorg beschouwd, 1995 Belde P.J.M. en A.M. Seffelaar. red. Universiteit Twente.326pp.
58393: - Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw : de geschiedenis van Cebeco-Handelsraad, 1899-1999 De geschiedenis van Cebeco Handelsblad 1899-1999. Hans Veldman, e.a. 256pp. illustr.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

6/1