Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50208: E.M.J. PRINSEN GEERLIGS - Computer astrologie Veen
56215: E.M.J. PRINSEN GEERLIGS - De betekenis van dromen Veen
41192: GEERLING, ROB ANTON. - Chronic Rejection in the Aorta Transplantation Model. Proefschrift.
46196: MARÉE EN BERT PRINSEN GEERLINGS. - Wj Vliegen. Met de 4 los bijgevoegde bouwtekeningen.
50785: BRIGITTE GEERLINGS - Sacred dance Dabar-Luyten V.O.F.
59030: J.A. VAN AST;H. GEERLINGS - Milieukunde & milieubeleid 1993. Theenk Willink. Samson. 317pp. Illustr. register.
41229: GEERLINGS, JOS W.G. - design of Responsive Vocational Education and Training. A Reconstruction of a Systems Change in Agrucultural Education. Proefschrift.
43658: GEERS, F. - Honderd jaar onderzoek voor de boomkwekerij Boskoop 1899-1999 . honderd jaar groeibevorderend.
45836: GEERTMAN, J.A. EN A.H. GEERTMAN. - Economisch -Technische verschijnslen. Deel II.
45837: GEERTMAN, J.A. EN A.H.GEERTMANN. - Economisch-Technische verchijnselen. Deel II.
21522: GEERTMAN, J.A. - De leer van de marginale kostprijs.
86595: GEERTS, ROGER. - Carmina Neerlandica Latine Vertit. Nederlandse gedichten in het Latijn vertaald.
89810: GEERTS, W. - Rekenen met een rekenliniaal. Een grprogrammeerde tekst.
75255: RONALD GEERTS - Willen jullie in zo'n wereld leven? David Mamet in Vlaanderen en de Wereld. 2005.Uitgeverij Asp Nv (Vubpress). Paperback. 230pp. Bibliogr.
79187: JOHAN VAN WORKUM;HENRI GEERTS - Samenleving In Samenhang Doet geloven ertoe? Valkhof Pers. 2002. Paperback. 254pp.
80768: A.H. GEERTS - Digitaal ontwerpen volgens de top-down aanpak 1995. Academic Service. Hardcover. x,569pp.
6372: GEERTSEMA H.G. - Van boven naar voren. Wijsgerige achtergronden en problemen van het theologische denken over geschiedenis bij Jürgen Moltman.
42920: GEERTSEMA, W. - Plant survival in dynamic habitat networks in agricultural landscapes . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42790: GEERTSEMA, W. - Plant survival in dynamic habitat networks in agricultural landscapes .
82027: L. DE VRIES - GEERVLIET;LIET DE VRIES-GEERVLIET - Weet wat je doet 1998. Nelissen, Baarn. Paperback. 222pp.
86642: GEESINK, L.H. - Active Mail Systems. Distributed aspects , architecture and applications. Proefschrift.
30274: GEEST, J. TITIA. - Madame de Charrière. Belle van Zuylen. Een leven uit de 18de eeuw.
26142: GEEST, J. TITIA. - Madame de Charrière. Belle van Zuylen. Een leven uit de 18de eeuw.
78954: GEEST, JOOST DE E.A. - GUSTAVE VAN DE WOESTYNE 1881 - 1947.
68419: CHRIS DHONDT;JOOST DE GEEST - War Van Overstraeten 1891-1981.Een meester van het Animisme. 2003. Hardcover met stofomslag. 131pp. illustr.
46151: GEEST, JOOSJE VAN. - S.J. van Embden.
42757: GEEST-DAALDEROP, J.H.H. VAN. - Antistolling binnen de grenzen . Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
42746: GEEST-DAALDEROP, J.H.H. VAN. - Antistolling binnen de grenzen . Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
38939: GEEST, K.VAN DER. - Op weg naar de toekomst.
91596: GEEST, HANS VAN DER. - Du hast mich angesprochen. Die Wirkung von Gottesdienst und Predigt.
77933: CHR. MAAS GEESTERANUS - Natuur in de stedelijke omgeving Rijswijk. 1982. Paperback. 161pp. Illustr.
43259: GEFFEN, E.C.G. VAN. - Initiation, execution and discontinuation of antidepressant therapy .considerations and decisions of patients. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
43251: GEFFEN, E.C.G. VAN. - Initiation, execution and discontinuation of antidepressant therapy.considerations and decisions of patients. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
32755: GEFFEN, SJOERD VAN. - The Court Rules. Modelling and Testing Supreme Court influence on Policy. Proefschrift Universiteit Twente.
16719: GEHLEN, R. - The Gehlen memoirs - The first full edition of the memoirs of General Reinhard Gehlen 1942 - 1971.
24337: GEHLEN, ARNOLD UND HELMUT SCHELSKY - Soziologie. Ein lehr- und handbuch zur modernen gesellschaftskunde.
87058: GEIFES, HANS. - Junge Photographie - Jugend und Ruhrgebiet.
87010: GEIGER, RUPRECHT. - Rot und Schwarz.
82546: GEIGER, JURGEN. - Elektronen und Festkörper. Anregungen, Energieverluste, dielektrische Theorie.
32478: GEIGER, SIEGFRIED. - Erkennen und Wählen. Ein Kybernetisches Model. Studien-Bibliothek.
80238: GEIRINGER, KARL. - Hun naam was Bach. Zeven generaties muzikale scheppingskracht.
59416: GEIS, DARLENE. - The Gilbert and Sullivan Operas.
82395: GEISE, GERNOT L. - Die Hexen. Verunglimpfung der weisen Frauen.
78448: NORMAN L. GEISLER - een nieuwe manier van denken over de vraag: waarom kwaad als god bestaat? 2012. Het Zoeklicht. Paperback. 166pp.
31457: GEISMAR, ALAIN. - L´Engrenage Terroriste.
55166: GEISSLER, KARLHEINZ A. - Alles. Gleichzeitig. Und zwar sofort. Unsere Suche nach dem Pausenlosen Glück.
5768: GEKKER, I.R. - The Interaction of strong Electromagnetic Fields with Plasmas.
80131: GELAUFF, CLEMENTINE. - Lust, last, keuze. Denken over lesbisch bestaan. Perspectiven voor vrouwenhulpverlening.
77827: H. GELB - Pijn verdwijn! Vert. uit het Amerikaans door G.T. Haneveld 1980. Veen. Paperback. 248pp.
57443: GELB, NORMAN. - Scramble. A Narrative History of the Battle of Britain.
44637: GELB, JOYCE AND MARIAN LIEF PALLEY. - Women and Public Policies.
73078: HENK VAN GELDER - De lokroep van het Lido Een international documentaire. Thomas Rap. 1991. 104pp. Hardcover met beschadigd stofomslag.
64734: CIS DE GELDER - Time management voor management-ondersteuners Paperback
53703: CIS DE GELDER - Time management voor management-ondersteuners Samsom
83988: HENK VAN GELDER - Charles Verschuuren Affichekunstenaar 1891-1955. 2003. Waander. Paperback. 71pp.
80467: DOLF BROUWERS;HENK VAN GELDER - Dolf Brouwers, dat ben ik dus 1986. BZZToH. Paperback. 111pp. Illustr.
87259: GELDER, HENK VAN. - Metropole orkest 60 jaar. Met de CD.
76644: GELDER, HENK VAN. - 25 jaar televisie en voor straks welterusten.
54142: HENK VAN GELDER - Charles Verschuuren Uitgeverij Waanders
43042: GELDER, B.M. VAN. - Determinants of cognitive decline in older European men . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
46214: GELDER, H.E VAN, P.GLAZEMA, G.A.BONTEKOE, H.HALBERTSMA EN W.GLASBERGEN. REDACTIE. - Een kwart eeuw Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Gedenkboek A.E. van Giffen.
7446: GELDER, H.A.E.VAN. - De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam 1547-1626. Met een inleiding door P-B.M.Blaas en een personenbericht door E.O.G.Haitsma Mulier.
79439: JAN VAN GELDER - Vogeltaal 2e druk, 1988. Terra. Paperback. 96pp. Illustr.
60897: HENK VAN GELDER - Hollands Hollywood Alle Nederlandse speelfilms van de afgelopen zestig jaar. Luitingh Sijthoff. 1995. 391pp. Laatse pagina's en achterplat lichte knik. Verder goed.
43748: GELDER, HENK VAN. - Carmiggelt. Het levensverhaal.
42830: GELDER, B.M. VAN. - Determinants of cognitive decline in older European men . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
40697: GELDER, W.M.J. - Steroidal Glycoalkaloids in Solanum species: consequences for potato breeding and food safety. Proefschrift.
38094: GELDER, HENK VAN. - Sonneveld.
78496: JACQUES KLÖTERS;HENK VAN GELDER - Door de nacht klinkt een lied Amusement in Nederland 1940-1945. 1985. Thomas Rap. Paperback, aan randen licht beschadigd., 178pp. Illustr.
27904: GELDER, G.M.DE. - Hegel. Enige essentiële gedachten van zijn philosophie.
25560: GELDER, H.E., FR.VAN THIENEN, D.F.LUNSINGH SCHEURLEER, L.J.F.NIJSENBEEK. - Het tijdperk van de Camera Obscura. Kunst & Leven van 1800 - 1850. Uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling. In het Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
91229: GELDER, G.M. DE. - Wijsgerige studiën.
73143: H. DUITS;ARIE-JAN GELDERBLOM - Eer is het lof des deuchts Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra. De Bataafsche Leeuw. 1986. Hardcover met stofomslag. 317pp.
44999: GELDERBLOM, A.J. - De electrotechniek van den Automobiel.
83882: GEORGE BURGGRAAFF;JAN G. VAN GELDEREN - De Veluwe in beeld Picture Publishers. 1992. 72pp. Hardcover. Illustr.
49432: PAUL VAN GAALEN;JAN G. VAN GELDEREN - De wereld van de zwarte stern
50160: PAUL VAN GAALEN;JAN G. VAN GELDEREN - De wereld van de zwarte stern
30855: GELDEREN, J.VAN. - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Met illustraties van Bart Oost.
20121: GELDEREN, J.VAN EN F.ROZEMOND. BIJEENGEBRACHT. - Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994.
88243: VAN GELDEREN;JAN G. VAN GELDEREN - De wereld van de zwarte ster Jan G. van Gelderen en Paul van Gaalen. 1995. Van Reemst. WWF. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
43192: GELDROP, J. VAN. - Oligo(Ethylene Glycol) Based Architectures for Benign Bio-Resistant Materials . Proefschrift. Universiteit Utrecht.
42543: GELDROP, J. VAN. - Oligo(Ethylene Glycol) Based Architectures for Benign Bio-Resistant Materials . Proefschrift. Universieit Utrecht.
76932: JOHN REID;BASTIAAN GELEIJNSE - De bètacanon van Fokke & Sukke 2e druk, 2008. Catullus. Paperback. 50pp. Illustr.
39926: GELENS, AD. - Psychologische achtergronden van studeerproblemen.
74960: S.I. GELFAND;S. I. GELFAND - Methods of Homological Algebra and Yu.I. Manin. Second edition, 2003. Springer. Hardcover. xx,372pp. References. Index.
36766: GÉLIN, FDANIEL. - Deux ou trois vies qui sont les miennes.
7892: GÉLIS, JACGUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
41875: GÉLIS, JACQUES. - De boom en de vrucht. Zwangerschap en bevalling voor de medicalisering.
88968: GELIS - Boom en de vrucht Gelis, Jacques. Zwangerschap en bevalling voor de minimalisering. SUN. 1987. Paperback. 351pp.
60079: GELISSEN, MARLIES. - DE Griekse Keuken.
27600: GELLER, S. - Gids voor geboorteregeling en gezondheidscontrole volgens de temperatuurmethode. Met een voorwoord van M.F.Jayle. En en inleiding bij de Nederlandse uitgave van H.Rottinghuis.
76052: GELLERT, W. A.O. - Illustr.
61217: MARTHA GELLHORN - The Face Of War editie 1988. Atlantic Monthly Press. ix,337pp. papier vergeeld.
57417: GELLIUS, AULUS. - The Attic Nights of Aulus Gellius. In three volumes. English translation by John C. Rolfe. volume 2 water damage but usable.
74459: JOHN B. CARLIN;ANDREW GELMAN - Bayesian Data Analysis and Hal S. Stern and Donald B. Rubin. Second Edition 2004. Chapman & Hall. Hardcover. xxv,668pp. References. Index. Series: Texts in Statistical Science.
73798: ALEXANDER GELMAN - Subtraction Aspects of essential design. Rotovision. 159pp. Illustr.
59252: GELRE, HENK VAN. - Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving Deel 2.
47609: HENK VAN GELRE - Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving Ambo
91250: GELRE, HENK VAN. - Nikolas Berdjajew. Een inleiding tot zijn denken.
77302: GUNTHER GELTINGER - Mens Engel 2010. Anthos. Hardcover met stofomslag. 263pp.
77887: GUNTHER GELTINGER - Mens Engel 2010. Anthos. Hardcover met stofomslag. 263pp.
53437: C.G. GELUK - Het hoogste woord
52557: ANITA C. VAN DE VEN;ANNEKE GELUK - Het vrouwengeheim
66730: LOUIS M. SAVARY;HANS L. CHR. GELUK - Volledig denken 1981. 120pp.
38148: GELUK, HANS. REDAKTIE. - Kognitieve Psychotherapie.
86672: RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN & COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - Verdrag betreffende de Europese Unie.
55522: EGBERT DE KUIJPER;ARNOUD VAN GEMEREN - Oog in oog met het Groene Hart van Holland
85112: LIA VAN GEMERT - Tussen de bedrijven door? De functie van der rei in Nederlandstalig toneel 1556-1625. 1990. Deventer, Sub Rosa. Paperback. 356pp. Deventer Studien 11.
51884: R.B. MINDERAA;G.H. VAN GEMERT - Zorg voor verstandelijk gehandicapten
31956: GEMKOW, HEINRICH, A.O. FRIEDRICH ENGELS. - friedrich Engels. Eine Biographie.
47071: GEMMER, G. U.A. - LAURENBURG 1093-1993.
26439: GÉNARD, P. - Aanteekeningen over de voorouders van Vondel. Lezing gehouden in zitting van 14 juli 1887.
82351: GENAUST, HELMUT: - Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen.
50463: CH. GENDERS - Monumenten van bedrijf en techniek in beeld
67285: CH. GENDERS - Monumenten van bedrijf en techniek in beeld 1979. Bosch & Keuning. Paperback. 221pp., Illustr.
32379: GENDZIER, IRÈNE. - Frantz Fanon. Traduit de l´Anglais par Eduard Deliman.
43665: GENEE, I. / JASKI, B. / SMELIK, B. - Arthur, Brigit, Conn, Deirdre .verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen. Nijmegen.
66468: HAROLD GENEEN - Over topmanagement 1985. 268pp. Snedes/zijkanten boekblok licht vuil/vlekkig. verder goed.
85581: GENELLI, HANS CHRISTIAN. - Das Theater Zu Athen, Hinsichtlich Auf Architectur, Scenerie Und Darstellungskunst Uberhaupt Erlautert. Mit vier grossen Kupfertafeln. 4 illust. On 3 folded plates. Library stamp on titelpage. Hcloth, titel in gold on spine. Spine slightly damaged. Text clea but the plates Foxing/browned .
37942: TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. - Notie van ruimte. Op weg naar de Vijfde Nota ruimtelijke ordening.Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 1999-2000. 27 210 nrs, 1-2/
59107: STUDIUM GENERALE. - Srudium Generale Delft. 1+2. Filosofie 85-86. 2 delen. Artikelenbundel.
43103: GENEST, P.A. - Analysis of the modified DNA base J and the J-binding proteins in Leishmania . Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42766: GENEST, P.A. - Analysis of the modified DNA base J and the J-binding proteins in Leishmania . Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
42567: GENEST, P.A. - Analysis of the modified DNA base J and the J-binding proteins in Leishmania . Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
89981: GENEVRA RICHARDSON, ANTHONY OGUS, PAUL BURROWS . - Policing Pollution: A Study of Regulation and Enforcement. Oxford Socio-legal Studies.
88536: LAURA ZAVAN;AUDREY GENIN - Recepten uit Venetië Laura Zavan. Good Cook. 2014. Hardcover. 210pp. Illustr.
88311: PJOTR VAJLJ;ALEKSANDR GENIS - De Russische leeslijst Aleksandr Genis en Pjotr Vajlj. 1e druk, 2004. Donker, Rotterdam. Paperback. 191pp.
79176: F.O. VAN GENNEP - Gemengde gevoelens 1990. Ten Have. Paperback. 178pp.
79258: F.O. VAN GENNEP - De terugkeer van de verloren Vader Een theologisch essay over vaderschap en macht in cultuur en christendom. Ten Have. 1989. Paperback. 544pp.
91310: GENNEP, F.O. VAN. - Albert Camus een studie van zijn ethische denken.
69202: F.O. VAN GENNEP - De terugkeer van de verloren Vader 3e druk, 1990. 544pp.
58155: F.O. VAN GENNEP - De terugkeer van de verloren Vader 5e druk. 1991. 544pp. register.
40479: GENNEP, AD VAN. - Begaafdheid. Een hoofdstuk uit de (ortho) pedagogische mythologie.
50827: P.A. VAN GENNIP - Deugd doet deugd
73773: I. SCHWARTZ;N. GENNISSEN - Apples And Oranges 01. Best Dutch Graphic Design. 2001. 176pp. Illustr.
7519: GENT, AART PIETER VAN. - Bijdrage tot het economisch onderzoek van de Nederlandse Suikerwerkindustrie.
30597: SCHEURLEER F.A.F. & A.P. VAN GENT. REDACTIE. - Internationaal ondernemingsbeleid.
14203: GENT, B.VAN. - Filosofie van de voorlichting. Een terreinverkenning.
50749: B. VAN GENT - Filosofie van de voorlichting / druk 1 Coutinho
40220: GENT, B.VAN EN J.KATUS (RED.). - Voorlichting. Theoriën, werkwizen en terreinen.
87226: GENUGTEN, W.J.M. VAN , E.M.H. HIRSCH BALLIN, E.J.J. DE JONGE AND P.H. KOOIJMANS. - Realism and moralism in international relations. Essays in honor of Frans A.M. Alting von Geusau.
46343: GENZMER, FELIX. - Die Edda. Götterdichtung, Spruchweisheit und Heldengesänge der Germanen. Übertragen von Felix Genzmer Eingeleitet von Kurt Schier.
58370: G.N. GEORGANO - Auto's uit de jaren 1886-1930 1986. 232pp. Illustr. Register. 4°. Hardcover zonder stofomslag.
79999: GEORGE PLATT .WEIERMAIR, PETER (HRSG.): - George Platt Lynes. black and white homoerotic photos .Text in German, English & French.
91272: AVENDONK VAN WIM EN DIRVEN GEORGE. - De Klokkenberg 1943-1983.
68800: ELIZABETH A. GEORGE - What Came Before He Shot Her Hardcover met stofomslag. 548pp.
91847: GEORGE, STEFAN UND GUNDOLF, FRIEDRICH. - Stefan George. Friedrich Gundolf. Briefwechsel. Hrsg. von Robert Boehringer mit Georg Peter Landmann.
82487: GEORGE TIBOR RADO, HARRY SUHL. - Magnetism: Volume 2B.
40786: GEORGE-WARREN, HOLLY. - Garcia. By The Rditors of Rolling Stone.
91881: GEORGE, STEFAN. – GREISCHEL, WALTHER UND MICHAEL STETTLER. - Stefan George im Bildnis. Auswahl bearbeitet von Walther Greischel und Michael Stettler.
31157: GEORGE, RICHARD T DE. - The New marxism. Soviet and east European marxism since 1956.
63015: CHAR;V. ST GEORGE - Innerlijke Wijsheid / Midprice 237pp.
63016: CHAR;V. ST. GEORGE - Char Het Medium / Midprice 286pp.
27762: RENOY< GEORGES. - Bruxelles. Plume ou vent.
43221: GEORGIOU, N.A. - Iron chelation and HIV-1 replication . Proefschrift. Universiteit Utrecht.
90925: F. GERAEDTS;FRANS GERAEDTS - Ergo Cogito 3 - Portret van een generatie F. Geraedts en Leonard de Jong. 1991. Historische Uitgeverij Groningen. Paperback. 171pp.
90926: F. GERAEDTS - Ergo Cogito 1 - Ergo Cogito I F. Geraedts en Leonard de Jong. Tien filosofische Lezingen. 1988. Historische Uitgeverij Groningen. Paperback. 191pp.
50994: MARLOU WIJSMAN;J.P.M. GERAEDTS - Erfelijkheid en voortplanting Nieuwezijds B.V.
1058: GERAERDTS, HENRI. SIPKE DE JONG. JAN SICKING. - Muzikaal fundament.
39855: GERAERTS, ELKE CHISLAINE. - Remembrance of Things Past: The Cognitive Psychology of Remembering and Forgetting Trauma. Proefschrift.
64317: GERARD VAN DER SCHEE;HAGENAARS-VAN DEN HERIK, N.H. - Meer voor vaders 1e druk, 2005. 64pp. Oblong.
68073: GERARD, J.N.A., E.A. - Hof te Oostmarssum. Uit de geschiedenis van een landsheerlijke hof. / druk 1 Matrijs, 1984. Paperback. 145pp. Illustr.
43527: GERARD, J., A.O. - Major timber trees of Guyana . Timber Characteristics and Utilization. Proefschrift. Universiteit Wageningen. Tropenbos Series15.
20063: GERASSI, JOHN. - Jean-Paul Sartre. Hated Conscience of his Century. Volume I. Protestant or Protester?.
71401: DARCY GERBARG;DARCY GERBARG - The Economics, Technology and Content of Digital TV xxi,330pp. Index. series: Economics of Scioence, Technology and Innovation. Volume 15 . Library stamp on titlepage.
36907: GERBENZON, P. , N.E.ALGRA. - Voortgangh des rechtes. De ontwikkeling van het Nederlandse rect tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur.
53749: PAUL GERBRANDS - Mijn land van veel en vol Damon B.V., Uitgeverij
81605: PIET GERBRANDY - Een Steeneik Op De Rotsen Over poezie en retorica. Meulenhoff. 2003. Paperback, leesvouw rug. 335pp.,
46723: GERDES, DIETER: - Die Lilienthaler Sternwarte 1781 bis 1818 Machinae Coelestes Lilienthalienses Die Instrumente Eine zeitgenössische Dokumentation
26626: GERDES, E. - Meerenberg en Sw Krankzinnigen. Met Platen. Sneek, 1876, J.J.Wiarda. Facsimile herdruk. Apeldoorn. Gebrs. Van Staden.
65737: G. DE VRIES;M. GERDING - Stille kracht Drenthe 1980-2005. Waanders. 132pp. Illustr.
78743: G. DE VRIES;MICHIEL GERDING - Stille kracht Drenthe 1980-2005. Waanders. 2005. Hardcover. 132pp. Illustr.
37706: GERDING, M.A.W. REDACTIE. - Op zoek naar het eigen verleden. Gids voor het regionaal en lokaal historisch onderzoek in Drenthe.
34051: TJ.W.R.DE HAAN. GEREDIGEERD. - Eun-deun-don sideree!" een viertal volkskundige studies rondom het kind, van de hand van Ton Delemarre, Lic.Hugo Arens, J.H.Kruizinga en B.W.E.Veurman. Neerlands Volksleven. 1957. Jaargang 8. Nr.3.
39562: GERGEN, KENNETH J. - Realities and Relationships Soundings in Social Construction.
973: GERHARD, A.H. - Vrije Gedachte en Moraal. Verboden Radio-Rede.
11123: LULOFS. JOHANN GERHARD. - De Amerikaane Arbeidsmarkt. Een onderzoek naar arbeidsmobiliteit in de Verenigde Staten.
34997: GERHARD, A.H. - Vrijdenker, socialist en opvoeder. Een keur van zijn opstellen, verzameld en ingeleid door P.Spigt met een voorwoord van M.A.Reinalda.
86594: GERHARDT, IDA. - Verzamelde gedichten.
61848: GÉRIN, WINIFRED. - Emily Brontë.
43995: GERITS, ANTON. - Van voorbijgaande aard,. Vier reeksen in octaven geschreven.
78139: GERLACH, STEPHANIE, ANGELO PELLEGRINO. - Die Mosaiken aus einer Villa vor den Toren Roms.
91940: SIEGFRIED UNSELD . PETER WEISS.RAINER GERLACH. - Siegfried Unseld . Peter Weiss: Der Briefwechsel. Herausgegeben von Rainer Gerlach.
19719: GERLACH, RICHARD. - Bei Licht Betrachtet. Gedichte. Mit Signierte Widmung 2 -10-1969.
63065: GERLACH, H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ' Maximen in den Staet ". Proefschrift. Leiden.
35173: GERLACH, HORST. - Der englische Bauernaufstand von 1381 und der deutsche Bauernkrieg: Ein Vergleich.
60069: GERLACH, HENDRIK. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'Maximen in den Staet'. Proefschrift. Rijksuniversiteit Leiden.
20811: GERLEMAN, GILLIS. - Ruth. Das Hohelied. Biblisher Kommentar Altes Testament.Hrsg.:Martin Noth und H.W.Wolff. Band XVIII.
88116: H. DE VIDAL DE ST. GERMAIN - Spectrum van regressie en reincarnatie H. De Vidal De St. Germain.2e druk, 2000. Ankh Hermes. Paperback. 236pp.
66724: H. DE VIDAL DE SAINT GERMAIN - Wegwijzers voor kinderen van deze tijd 158pp.
80440: GERMER, HORST., NORBERT WEFERS. - Meßelektronik. Grundlagen, Maßverkörperungen, Sensoren, analoge Signalverarbeitung. B and 1.
80441: GERMER, HORST., NORBERT WEFERS. - Meßelektronik Band. 2., Digitale Signalverarbeitung, Mikrocomputer, Messsysteme.
21596: GERN, ERNST D. - Über Kondensationsreaktionen mit Carbeniumsalzen.
46489: GERNERT, DÖRTE.: - Das deutsche und österreichische Volksschulwesen von der Aufkläruzng bis 1945: Bibliographie edierter Schulvorschriften und ausgewählter Literatur.
29933: GERNET, JACQUES. RENÉ GROUSSET. ROGER LÉVY. - Gernet, Jacques.:La Chine Ancienne. Des origines a l'empire.Deuxième édition mise a jour. René Grousset.: Histoire de L'Asie. Huitième revue et mise a jour.1966.Roger Lévy.: La révolte de L'Asie. 1965. Que Sais-Je? Le point des Connaissances Actuelles No. 1113.; 25;496. 3 part boundup together.
46506: GERNHARDT, K., HENKEL, H., SCHRAMMEK, W.: - Orgelinstrumente Harmoniums.
45150: GERNHARDT, KLAUS., HUBERT HENKEL, WINFRIED SCHRAMMEK. - Orgelinstrumente Harmoniums. Musikinstrumenten-Museum Der Karl Marx Universität Leipzig Katalog Band 6.
84853: NICCI GERRARD - Soham: Het Verhaal Achter Een Gruweldaad 2005. Forum, Amsterdam. Hardcover met stofomslag. 127pp.
68965: NICCI GERRARD - Het weerzien 334pp.
88833: NICCI GERRARD - Soham: Het Verhaal Achter Een Gruweldaad Nicci Gerrard. 2005. Forum. Hardcover met stofomslag. 127pp. Naamstempel op schutblad.
87300: GERRETSEN, J.C. H. - Raaklijn en oppervlakte. Een inleiding tot de infinitesimaalrekening op aanschouwelijke grondslag.
7897: GERRETSON, F.C. EN W.PH.COOLHAAS. - Particuliere briefwisseling tussen J.van den Bosch en J.de Eerens. 1834-1840. En enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
42004: GERRETSON, F.C. EN W.PH. COOLHAAS. UITGEGEVEN DOOR. - Particuliere Briefwisseling tussen J.van den Bosch en D.J.de eerens 1834-1840. en enige daarop betrekking hebbende andere stukken. Series: Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap Derde Serie No.83.
33386: GERRETZEN, JAN GERHARD. - Schola Hemsterhusiana. De herleving der Grieksche Studiën aan de Nederlandsche Universiteiten in de Achttiende Eeuw van Perizonius tot en met Valckenaer. Proefschrift. Universiteit van Nijmegen.
58452: L.G. GERRICHHAUZEN;L.G. GERRICHHAUZEN - Woningcorporaties: bouw en beheer in gedeelde verantwoordelijkheid 1985. Van Loghum Slaterus. 128pp.
14187: GERRIS, J.R.M. - Jongeren problematiek: Hulpverlening en gezinsonderzoek.
38545: GERRIS, J.R.M. (RED). - Pedagogische ondersteuning van gezinnen en hulpverleners.
53196: L.M.J. VAN DEN BERGH;W.H.A. HEKKING;W.G. GERRITSE - Vogels van de grote rivieren
86226: WILMINK;W.P. GERRITSEN - LYRISCHE LENTE Liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa. Vertaald door Willem Wilmink. 2000. Bert Bakker. Paperback. 354pp.
85713: G. GERRITSEN - Portraits of Bonaire 2002. Hardcover. Schilderijen Henk Roozendaal . 107pp. Illutr. Text in English and Dutch.
75413: HANS GERRITSEN. - De hinderlaag bij Sindoeradja Hans Gerritsen. Militaire acties op Java. 1988. Hollandia. Paperback. 152pp. Illustr.
65968: LISELORE GERRITSEN - De dood en het meisje 2e druk, 1988. Agathon. 107pp.
52077: LISELORE GERRITSEN - De dood en het meisje
52144: TESS GERRITSEN - Koud bloed House of Books B.V., The
83794: J.-W. GERRITSEN - De politieke economie van de roes De ontwikkeling van reguleringsregimes voor alcohol en opiaten. Amsterdam University Press. 1993. Paperback. 259pp.
42774: GERRITSEN, A.A.M. - Conservative and surgical treatment options for carpal tunnel syndrome .is there light at the end of the carpal tunnel. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
42581: GERRITSEN, A.A.M. - Conservative and surgical treatment options for carpal tunnel syndrome . is there light at the end of the carpal tunnel. Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
64227: LISELORE GERRITSEN - Alles op z'n tijd 2e druk, 1986. Agathon Weesp. 117pp.
39117: GERRITSEN, BERNARD J., YVONNE F. HEERKENS. - Anatomie in VIVO van het bewegingsapparaat. Met tekeningen van Anneke Kuyper en Franceska Schiavon. En foto's van Floris Hazemeijer.
83849: J.-W. GERRITSEN - De politieke economie van de roes De ontwikkeling van reguleringsregimes voor alcohol en opiaten. Amsterdam University Press. 1993. Paperback. 259pp.
68384: A.M.J. VAN BUUREN;W.P. GERRITSEN - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord 5e druk, 1983. wolters. 139pp.
83811: I. METTROP-WURSTER;H. GERRITSMA - Kinderen en grenzen 1999. Van Gorcum. Paperback. 86pp.
33646: GERRITSMA, J.G.M. EN J.A.SMAL. - Grensverschuivingen in het medisch onderwijs. Met een woord vooraf van H.A.Tiddens.
87103: GERRITSZ., DIRCK. WICHMANN, ARTHUR. - Dirck Gerritsz. Ein Beitrag zur Entdeckungsgeschichte des 16ten und 17ten Jahrhunderts.
74012: MIEKKE GERRITZEN - News 137pp. Illustr.
74018: MIEKKE GERRITZEN - Business Visual Power. 142pp.
49720: J. VAN DER SCHAAR;D. GERRITZEN - Spectrum voornamenboek
58963: H.M.J.A. GERRITZEN - Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek 1986. Boom Meppel. 274pp.
74013: MIEKKE GERRITZEN - Sex Visual Power. 135pp.
73179: L. MARKINA;V. GERSJFELD - Het kabinet van de tsaar Russische profane schilderkunst van Barok tot Realisme. Snoeck - Ducaju & Zoon. 1996. Paperback. 206pp. Illustr.
75472: LLOYD P. GERSON - Aristotle And Other Platonists 2005.Cornell University Press . Hardcover with d.j. ix,335pp. Bibliogr. Index.
38929: GERSONS, B.P.R. - Acute psychiatrie.
66855: S. GERSSEN - Modern zionisme en christelijke theologie 2e druk, 1978. paperback. 228pp. Naamstempel op titel pagina.
47001: GERSTER, E.: - Mittelrheinische Bildhauerwerkstätten im 1. Jahrhundert n. Chr.
78368: ROLAND GERSTMEIER - Insecten in kleur 1997. Tirion. Paperback. 159pp. Illustr.
51988: GERTH, J. - Hillary Rodham Clinton Artemis & Co
88678: HENNIE FRANSSEN-SEEBREGTS;LONNY GERUNGAN - ORIGINEEL BALINESE KEUKEN Lonny Gerungan. Authentieke familierecepten. Tirion. 1999. Hardcover. 208pp. Illustr.
88695: GERUNGAN;L. GERUNGAN - ORIGINEEL INDONESISCHE KEUKEN L. Gerungan. 1997. Tirion. Paperback. 152pp. Illustr.
42290: GERVEN, W.VAN EN J.C.M. LEYTEN. - Theorie en praktijk van de rechtsvinding.
38054: GERVER, P.H.M. - Het notariaat in Italië.
74328: LUCAS VAN GERWEN - Vliegangst - Verschijnselen, oorzaken en remedie 1988. 116pp.
4269: GERZON, MARK. - Het misverstand man. Mannen doorbreken rolpatronen.
35514: GESELL, ARNOLD., VATHERINE S.AMATRUDA. - Developmental Diagnosis. Normal and Abnormal Child Development. Clinical Methods and Pediatruc Applications.
22149: GESELSCHAP, J.E.J. EN G. 'T HART. - De Archieven berustende in de Archiefbewaarplaats der Gemeente 's-Gravenhage. Historisch en systematisch overzicht met alfabetische index op zaak- en persoonsnamen bewerkt.
57155: GESNER, CAROL. - Shakespeare & the Greek Romance; a study of origins a Study of Origins.
65106: HAN VAN GESSEL - Stijlboek Onbekend
80505: HAN VAN GESSEL - Stijlboek Volkskrant. SDU. Paperback. 14d oplage 1992. 200pp.
72930: HAN VAN GESSEL - Stijlboek 12e oplage 1993. Volkskrant. SDU. paperback. 200pp.
52776: HAN VAN GESSEL - Stijlboek
47821: NATASJA DE GROOT;RONALD VAN GESSEL - De opkomst en ondergang van DSB Dutch Media uitgevers
54704: HAN VAN GESSEL - Stijlboek
37784: GESSEL, HAN VAN., JAN KEES HULSBOSCH, E.A. - De Volkskrant Stijlboek.
36500: GESSEL, HAN VAN. - De Volkskrant. Een beeld van een Dagblad.
36431: GESSEL, HANS VAN, E.A. - De Volkskrant Stijlboek.
62212: HAN VAN GESSEL - Stijlboek SDU, 1992. Paperback. 200pp.
21485: GESSLER, PAUL. - Griechische Fremd/ und Lehnwörter im Deutschen.
80378: GESTEL, MARCELIS H. VAN. - De beginselen der perspectief of doorzichtkunde. Eenige projectiën en doorsneden van bekende voorwerpen; atlasje met 58 figuren. Met het atlasje. 19pp.
54334: CAREL VAN GESTEL - Luisterrijk
24292: VAN GESTEL S.J., G. - Loyola en de Jezuïetenorde.
77751: M. VAN GESTEL - De demon van Amsterdam 1980. Strengholt. Paperback. 215pp.
91172: NICOLETTE VAN GESTEL - De kracht van de gemeenschap Nicolette van Gestel. 2015. Valkhof Pers. Paperback. 150pp.
64994: LOUISE PICKFORD;JAN VAN GESTEL - Picknick & barbecue Hardcover
70756: JAN VAN GESTEL - Body-building verantwoord versterken. Time-Life Boeken. 1989. 144pp. Illustr.
80687: CAREL VAN GESTEL - Luisterrijk Nederlandse kerkorgels in beeld. 1998. Atrium. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr.
55771: JOHN KELLY;DAVID BURNIE;JAN VAN GESTEL - Robots in huis
826: GESTEL, G.VAN. - Sint Franciscus Xaverius.
62292: CAREL VAN GESTEL - Luisterrijk nederlandse kerkorgels in beeld. Atrium. 1998. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 144pp. Illustr.
62367: PETER VAN GESTEL - Winterijs 3e druk, 2002. Fontein. 250pp.
39236: GETTINGS, FRED. - The Book of Palmistry.
34696: GETTY, J.PAUL. - Zoals ik het zie.
16649: GETZ, O. - De strijd om de fjorden een noorsch oorlogdagboek door overste Getz, kommandant van de 5e brigade van het voormalige noorsche leger.
31344: GETZ, GENE A. - Mozes. Leven bij het woord.
76959: CORNELIS VERHOEVEN;ARNOLD GEULINCX - Van de hoofddeugden Arnout Geulincx. De eerste tuchtverhandelingen. Ambo. 1986. Paperback. 157pp.
52184: CORNELIS VERHOEVEN;ARNOLD GEULINCX - Van de hoofddeugden Ambo
29946: GEUNS, W.VAN., J.MARCHAL. - Etude du deferlement des ondes. L'Onde reguliere et le clapotis. Memoires C.E.R.E.S. (Nouvelle Serie - No. 52 - Mai 1977. Centre D'Etudes, De Recherches et D'Essais Scientifiques du genie civil.
67371: GOOS GEURSEN - Emoties & reclame / druk 3 3e herziene druk, 1992. Stenfert Kroese. 123pp.
71949: GEURSEN, GOOS. - Hazewind op gympen. Conceptontwikkeling in de reclame. Stenfert Kroese. 1990. Paperback. 105pp. Illustr.
67069: GOOS GEURSEN - Hazewind op gympen / druk 1 Eerste druk, zesde oplage 1998. 105pp.
90806: GEURTS - Feit en theorie Geurts, J.P.M. 3e druk,1984. Van Gorcum. Paperback. 242pp.
8997: GEURTS, P-A.M. EN A.E.M.JANSSEN. - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd. Deel I: Geschiedschrijvers. II:Geschiedbeoefening.
90098: GEURTS, P.A.M., MESSING, F.A.M. - Theoretische en methodologische aspecten van de economische en sociale geschiedenis. 2 delen.
81396: TWAN GEURTS - Engelen Van Deze Tijd 2008. Balans. Paperback. 212pp.
66573: H.A.M. GEURTS - Het weer nader verklaard 1e druk, 2000. 193pp.
65749: A.J. GEURTS - Schokland De historie van een weerbarstig eiland. Walburg Pers. 1991. 155pp. Illustr.
57959: PHILIP MECHANICUS;LEO GEURTS - Truffels! kosmos, utrecht. 1988. 112pp.
42253: GEURTS, H.M.L. - Herman Derk Louwes (1893-1960) Burgemeester van de Nederlandse Landbouw. Historia Agriculturae 32.
41916: GEURTS, P.A.M., A.E.M. JANSSEN. SAMENGESTELD DOOR. - Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiografie van de Nieuwe Tijd. In 2 delen. Deel I: Geschiedschrijvers. Deel II: Geschiedsbeoefening. Series: Geschiedenis in Veelvoue 19+20.
38051: GEURTS, P.A.M. - De Nederlandse Opstand on de pamfletten 1566-1584.
20416: GEURTS, S. - Absenteeism from a social psychological perspective. Proefschrift Universiteit Nijmegen.
85903: BOUDEWIJN GEELS;KAREN GEURTSEN - Undercover bij de PVV 2010. HP De Tijd. Paperback, leesvouwen rug. 165pp.
68061: GEURTSEN, GRADUS. - De hutte in 't Galgengoor. en andere verhalen van 'n Achterhoeksen fietsenmaker. Het Boekenschap. 2010. Hardcover. 235pp. Illustr. Goed.
77025: ANNET HOFMEIJER;WOUTER GEURTSEN - Homo of hetero, gezegend ben je! Homostudies Utrecht deel 19. Paperback. 143pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
86049: UITGEVERIJ DE GEUS - Nieuw-guinea kwestie Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.Martinus Nijhoff . 1984. Paperback, omslag licht sleets. Verder goed. xi,249pp.
60159: GEUS, C.H.J.DE. - DE Israëlitische stad.
24453: GEUZE, J.J. - Wilde planten in het veengebied rond Kockengen.
69488: GEUZE, A.H. - De Lekdijk Benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden, tot in de twintigste eeuw. Vierde deel 1905 - 1974. Lopikerwaard, Waterschap, 1978. Papreback. 128pp. illustr.
68787: THOMAS GEVE - Kind in Auschwitz 1987 Zuidhollandsche Uitg. Hardcover met stofomslag. 223pp.
86287: ELLEN GEVEN - Wonen en leven in de gemeente Voorst Geven Erik. 1997. Hardcover. 88pp. Illustr.
67261: JAN H. GEVER - Noorwegen 17e druk, 1999. 269pp.
16629: RED. GEVERS, M. & HUBBEN, J. - Grenzen aan de zorg; zorgen aan de grens. Liber Amicorum voor prof. dr. H.J.J. Leenen.
69262: A.J. GEVERS - De Havezaten in Salland en hun bewoners & A.J. Mensema. 3e druk,1997.Canaletto Alphen aan den Rijn. Hardcover zonder stofomslag. xliii,534pp. Illustr.
72548: THEA GEVERS;T. GEVERS - Dirigeren en meespelen 119pp.
66248: RON PLATTEL;T. ZIJLSTRA;T. GEVERS - Praktisch Projectmanagement / 1 2e druk, 5e oplage, 2003. 189pp. Potlood ondertstrepingen in de tekst.
56073: A.J. GEVERS - Huis Singraven Uitgeverij Waanders
55682: A.J. GEVERS - Huis Singraven Uitgeverij Waanders
82363: GEYER, HORST: - ÜBER DIE DUMMHEIT. Ursachen und Wirkungen der intellektuellen Minderleistungen der Menschen. Ein Essay.
31979: GEYER, R.FELIX., DAVID R.SCHWEITZER. - Theories of Alienation. Critical perspectives in philosophy and the social sciences.
68330: P. VAN HEES;P.[C.A.] GEYL - Verzamelde opstellen 4 delen. compleet. 1 deel licht beschadigd en lichte vochtschade.
19974: GEYL, P. - Pennestrijd over Staat en Historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945). Woord vooraf van J.C.Boogman. Historische Studies XXVII.
7900: GEYL, P. AND J.TOYNBEE. - Can we know the pattern of the past?. Discussion between P.Geyl and Arnold J.Toynbee concerning Toynbee's book A Study Of History.
82421: GEYL, PIETER. - History of the Dutch-Speaking peoples, 1555-1648.
42060: GEYL, P. P.VAN HEES EN A,W.WILLEMSEN. - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van P.Geyl. Brieven en notities, uitgegeven door P.van Hees en A.W.Willemsen. In 3 delen. I: 1911-1927. II: 1928-1932. III: 1933-1966.
42019: GEYL, P. - Debates with Historians. Series: Historische Studies . Rijksuniversiteit te Utrecht. IV.
41957: GEYL, P. - Pennestrijd over Staat en Historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945). Woord vooraf van J.C.Boogman. Historische Studies XXVII.
41946: GEYL, P. - Historicus in de tijd.
29904: GEYL, P. - Nederland en België. Hun gemeenschappelijke geschiedenis en hun onderlinge betrekkingen.
26799: GEYL, PIETER. - Orange and Stuart 1641-72. Translated by Arnold Pomerans.
36035: GEYSELS, LUC. - De weg van de Dienaar. Lezen in het Marcusevangelie.
31365: GEYSELS, LUC. - Het Oude Testament is niet zo oud.
72182: GEYTENBEEK, ERIK. - Oranjerieën in Nederland. Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1991.1e druk. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 278pp. Illustr.
79937: GEYTENBEEK, ERIK. - Oranjerieën in Nederland. Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1991.1e druk. Hardcover met stofomslag. 278pp. Illustr.
60029: PIET THOMAS;GUIDO GEZELLE - Bidden met Guido Gezelle Uitgeverij Terra - Lannoo
63110: GEZELLE, G., J. CRAEYNEST. - Loquela van Guido Gezelle tot woordenboek omgewerkt. Voorbericht van J. Craeynest.
31886: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten, Gezangen en Gebeden. Eertse druk van 1862 bezorgd door J.J.M.Wetsenbroek.
35572: GHAZAL, MICHAEL AVEC YVES HALIFA. - Circulez y a rie a. Négocier! Radioscopie d'un conflict.
91714: GHESQUIERE, RITA. - Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. De kracht van een verhaal.
61938: JAN GHEYSENS - Ik Kies Voor Het Leven! Lannoo 158pp.
18855: GHIJSEN, W.E.J.;. - Mechanism of active calcium transport in small intestinal epithelium.
55741: J. GHOOS - Niet alle parken zijn paradijzen
59607: GHOSH, PRODIPTO. - Implementation of the Kyoto Protocol. Opportunities and Pitfalls for Developing Countries.
45182: GHOSH, ASISH. - Environment: Issues and Concerns.
45412: GHUREY, G.S. - India recreates democracy.
9972: LUCIANI GIACOMO. - The mediterranean Region. Economic Interpendance and the future of society. Edited by giacomo Luciani.
1306: PRAMPOLINI. GIACOMO. - Uomini, fieno della guerra. Mensen, oorlogshooi. Ingeleid en vertaald door Catharina Ypes.
32233: GIACOSA, GIUSEPPE. - Come le Foglie. Comedia in quatro atti.
64410: EDUARDO GIANNETTI - De kunst van het zelfbedrog 255pp.
63588: ERNA GIANOTTEN - Maatjes & minnaars 3e druk, 1993. Zomer & Keuning. 124pp.
38749: GIANOTTEN, ERNA. - Vrij jij of ik. Luchtig leven in roerige relaties.
53819: GIANNI GIANSANTI - Johannes Paulus II Zuid Boekprodukties
91611: GIARDINA, ANDREA. - De wereld van de Romeinen.
82298: GIARDINA, ANDREA (HG.): - Der Mensch der römischen Antike.
31608: GIBB, J.MICHAEL. DENIS NICOLAY. - Commission of the European Communities. Transfer and Explotation of Scientific and Technical Information. Proceedings of the symposium held by the Commission of the European Communitie, Directorate-General Information Market and Innovation in Luzembourg, 10 to 12 June, 1981.
74214: VERNON GIBBERD - Architectuur bronnenboek gaade. Zonder jaar. Hardcover met stofomslag. 192pp. Illustr.
78610: EDWARD GIBBON - Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk Zonder jaar. Helmond. Hardcover met stofomslag. 256pp. Illustr.
30975: GIBBON, EDWARD. - The decline and fall of the roman empire.
6232: GIBBONS, STANLEY. - Great Britain. Specialised Stamps Catalogue. Volume 4. Queen Elizabeth II. Decima Issues.
30367: GIBBONS, DON C. - Delinquent behavior.
56578: GIBBS, HENRY G. (ED.). - The Romance of the Cheuelere Assigne. Re-edited from the unique manuscript in the British Museum, with a preface, notes and a glossarial index.
54123: FRANK GIBNEY - De opkomst van het Verre Oosten
48941: FRANK B. GIBNEY - Senso East Gate Book
63784: KAHLIL GIBRAN;KAHLIL GIBRAN - De Profeet Mirananda. Den Haag, 1993. 127pp.
84759: KAHLIL GIBRAN - Lazarus 2004. Synthese. Paperback. 93pp.
59230: GIBRAN, KAHLIL. - Wat het hart verborgen houdt.
59273: GIBRAN, KAHLIL. - De Profeet.
84118: KAHLIL GIBRAN - Zand en schuim 7e druk, 1985. Mirananda. Paperback. 53pp.
84671: KAHLIL GIBRAN - De tuin van de profeet 11e druk, 1989. Mirananda. Paperback. 54pp.
87442: C. VERHULST;KAHLIL GIBRAN - De profeet 30e druk, zonder jaar. Mirananda. Paperback. 91pp.
72951: KAHLIL GIBRAN;KAHLIL GIBRAN - De profeet Mirananda Wassenaar. 1979. 102pp.
72455: KAHLIL GIBRAN;KAHLIL GIBRAN - De profeet 30e druk, 1986. 91pp. Naam op schutblad doorgestreept met pen. .
51580: KAHLIL GIBRAN - De profeet pap Synthese Uitgeverij b.v.
61620: GIBRAN, HAHLIL. - De Profeet. Jubileum-uitgave.
64911: KAHLIL GIBRAN;KAHLIL GIBRAN - De Profeet Paperback
44963: GIBRAN, KAHLIL. - De Profeet.
85349: GIBRAN, KAHLIL. - The Prophet.
43118: GIBSON, N.S. - The diagnosis and prognosis of venous thromboembolism .variations on a Theme. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
40972: GIBSON, ALEX. - Stonehenge & Timber Circles.
37454: GIBSON, WALTER. - Jeroen Bosch. Met 151 illustraties waarvan 26 in kleur.
46570: GIDAL, N. T.: - Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Mit Geleitw. V. M. Gräfen Dönhoff.
32687: GIDAL, NACHUM T. - De Joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek. Met een woord vooraf door Marion Gräfin Döhoff.
89746: GIDDENS, ANTHONY. - Capitalism and Modern Social Theory. An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber.
61286: ANDRE GIDE - Vrouwenschool 3e druk, 1985. Donker Rotterdam. Paperback. 190pp.
89522: GIDE, CHARLES . CHARLES RIST. - Histoire des doctrines économiques - Tome I - Des physiocrates à J. Stuart Mill - Tome II - De l'école historique à John Maynard Keynes Septième édition revue et augmentée.
63061: GIDE, CHARLES . CHARLES RIST. - Histoire des doctrines économiques - Tome I - Des physiocrates à J. Stuart Mill - Tome II - De l'école historique à John Maynard Keynes Septième édition revue et augmentée.
63160: GIDE, ANDRÉ. - Als de graankorrel niet sterft.
45980: GIDE, ANDRE. - Corydon. Met een inleiding van Jef Last.
29203: GIDE, CHARLES. C.R.C. HERCKENRATH. - Beknopt leerboek der Staatshuishoudkunde. Tweede, naar de 8e Fransche uitgave, omgewerkte druk, voor Nederland bewerkt door C.R.C.Herckenrath.
21110: GIDE, ANDRÉ. - Et nunc manet in the suivi de Journal Intime.
54284: ERNST GIDEON - Troje lag in Engeland
30048: GIDEON, ERNST. - Homerus, zanger der Kelten. Odysseus op Schouwen-Duiveland.
88022: L.J. GIEBELS - Beel L.J. Giebels. van vazal tot onderkoning. SDU, 3e druk, 2001. Paperback, leesvouw rug. 615pp.
65073: L. GIEBELS - Soekarno, President Hardcover
65190: WILLEMIJN VAN ASBECK;L.J. GIEBELS - Speer, Hitlers Faust Paperback
60895: L.J. GIEBELS - Een partijtje schaak 1992. De Geus. 174pp.
43794: GIEBELS, LAMBERT J. - Beel Van Vazal tot tot onderkoning. Biografie 1902-1977.
55350: GIEDION, S. - Ewige Gegenwart. Der Beginn der Archtektur. Ein Beitrag zu Konstanz und Wechsel.
44279: GIEDION, S. - Ruimte, tijd en bouwkunst.
80093: GIEGERICH, WILLI: - Bad Vilbel - Landschaft, Geschichte, Kunstdenkmäler und Kultur.
48624: TONY JANSEN;J.J. GIELE - Memoires van een havenarbeider Sun
43360: GIELEN, M.J.F. - Aspects of prenatal growth and further development in twins. Proefschrift. Universiteit Maastricht.
29091: GIELEN, J.W.J. - The photochemistry of vitamin D and related conjugated trienes. Conformation and wavelength effects. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
20714: GIELEN, FRANS. - Electrical conductivity and histological structure of skeletal muscle. Proefschrift. Hogeschool Twente.
90684: LENNE GIELES - Thuis Lenne Gieles. Een uitnodiging om te leven vanuit je oorsprong. 2011. Samsara. Hardcover. 345pp. titelblad en schutblad licht beschadigd.
47267: RAMON GIELING - Inspiratie!
43158: GIELISSEN, M.F.M. - Fatigue in cancer survivors From assessment to cognitive behaviour therapy. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
42627: GIELISSEN, M.F.M. - Fatigue in cancer survivors From assessment to cognitive behaviour therapy. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
44359: GIER, K.DE. - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
33497: GIER, J.DE (RED.). - Het Wilhelmus in artikelen. Een bundel herdrukte studies over het Wilhelmus.
86908: GIERIG, ERDMANN GOTTLIEB. OVDII. OVIID. OVIDIUS. - P. Ovidii Nasonis Fastorum Libri VI. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hleather, spine ends damaged. Foxing throughout.
79972: GIERKE, HENNING VON. - Möbel - Möblierte Bilder-Bebilderte Möbel.
78011: GIERSBERG, HANS-JOACHIM:FOTOGRAFIEN VON HILLERT IBBEKEN. - Schloss Sanssouci: Die Sommerresidenz Friedrichs des Großen.
82774: GIES, FRANCES. - The Knight in History.
65225: M. GIES - Herinneringen aan Anne Frank Paperback
51115: MIEP GIES - Herinneringen aan Anne Frank : het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis C.G. Bakker
80738: MIEP GIES - Herinneringen aan Anne Frank : het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis 3e druk, 1987. Paperback. 242pp. Schutblad achter kleine tekst met pen.
38979: GIES, MIEP EN ALISON LESLIE GOLD. - Herinneringen aan Anne Frank. Het verhalla van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis.
60333: GIES, JOSEPH AND FRANCES. - Merchants and Moneyman. The Commercial Revolution , 1000-1500.
8594: GIESBERS, H.W.G.: - Code-swtching tussen dialect en standaardtaal. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
61682: GIESBERS, J.H.G.I., TITUS BRANDSMA, C.E.M.STRUYKER BOUDIER, G.M.O.STEGGINK, J.TIGCHELER, A.TH. PEPERZAK, J.M.H.J.HEMELS. - Titus Brandsma Herdacht. Voordrachten bij gelegenheid van de Zaligverklaring van Prof.Dr.Titus Brandsma O.Carm., Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (1923-1942), gehouden op 8 novembert 1985 te Nijmegen.
30683: GIESE, GERHARDT. - Erziehung und Bildung in der mündigen Welt.
46520: GIESEN, A.: - Eberhard von Groote. Ein Beitrag zur Geschichte der Romantik am Rhein.
43156: GIESEN, P.H.J. - Quality of out-of-hours primary care in the Netherlands. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
91712: GIESSEN, DANNY VAN DER. - Ontketen de kracht in jezelf Mt opdracht en gesigneerd door Giessen.
60856: B. PLAISIER;L. GIETHOORN;LIEUWE GIETHOORN - Verenigd Boekencentrum. 123pp.
53758: L. GIETHOORN;B. PLAISIER;LIEUWE GIETHOORN - Verenigd Boekencentrum
43607: GIEZEMAN. - Er wasch eens. IV. Giezeman / smoelenboek. 2001. De familietak van:J.J. Giezeman en J.E.E. Valentin.
89207: GIEZENAAR,G.P.J. - De strijd tusschen kerk en staat. Over benoemingen der apostolische vicarissen van 's-Hertogenbosch in de 18e eeuw. Proefschrift.
11409: GIFFEN, DAVID FLUD VAN. - Eenige opmerkingen over de ongeldige Boedelscheiding.
82505: GIFFIN, WALTHER C. - Transform Techniques for Probability Modelling . Serie: Operations research and industrial engineering.
39696: GIHL, MANFRED. - Feuerwehrfahrzeuge in Amerika. Geschichte. Fahrzeuge. Brände.
44386: GIJN, J.VAN EN J.EEKELS C.ENG. - Zeevenhooven bundel. Hebben ingeneurs nog meer te vertellen? werkzaamheden en bevindingen van de afdeling Filosofie en Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingeneurs.
70991: ANTON VAN KEMPEN;P.C. GIJSBERS - Deugdelijke Arrebeid Vordert Lang Bepeinzen jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van uitgeverij Bohn 1752-2002. 2002. Bohn Stafleu Van Loghum. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. xv,350pp. Illustr.
68110: GIJSBERS, PETER J.A. - Decision support for the management of shared water resources / druk 1 / data management as a cornerstone for joint DSS development. Proefschrift. Thesis. DU Press. 2000. Paperback. xl,245pp.
56291: LIESBETH GIJSBERS - 'Een slipje van de sluier'
58240: F. JANSEN;LIESBETH GIJSBERS - Kris kras door het Nederlands 1998. 208pp.
71394: PIET K. KEIZER;DIRK T. TEMPELAAR;WIM H. GIJSELAERS;WIM H. GIJSELAERS - Educational Innovation in Economics and Business Administration The cases of Problem-Based Learning. x,468pp. references.
56499: HENDRIK CONSCIENCE;E.H. KOSSMANN;ADRIAAN VERHULST;MARNIX GIJSEN - Geschiedenis mijner jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti Mercatorfonds Mercatorfonds. 1978. 297pp. Hardcover met stofomslag. Met kartonnen cassette (aan randen beschadigd). Illustr. 4°.
91723: GIJSEN, J.E. VAN. - Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen. Serie: Neerlandia Traiectina. Deel 30.
34637: GIJSEN, J.M. - Zekerheid en vrede. Katholiek geloofsboek.
20764: GIJSEN, J.E.VAN. - Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen. Serie: Neerlandia Traiectina. Deel 30.
86963: GIJSSEL, R. VAN, S.T. MOLENAAR & J. WENNEKE AARTSEN. - Eeuwigheden. De openbare dorpsschool te Hengelo Gld. Een geschiedenis van 375 jaren.
36816: GILAS, MILOVAN. - Compagno Tito. Una biografia critica. Traduzione dal serbocroato di Francesco Saba Sardi. Con 29 illustrazioni fuori testo.
75779: GILAT, AMOS, AND SUBRAMANIAM, VISH. - Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications Using MATLAB. second Edition SI Version.
59464: GILBERT, MARTIN. - The Holocaust. A History of the Jews of Europe during the second World War.
80010: GILBERT, MARTIN. - Das jüdische Jahrhundert. Fotoauswahl von Sarah Jackson und Franziska Payer Crockett.
41131: GILBERT, PAMELA. - A Source Book for Biographical Literature on Entomologists.
77242: A. GILBERT - Voorspellingen Van De Maya's Ontsluierd en maurice M. Cotterell. 3e druk, 1996. Fibula. Paperback. 256pp. Illustr.
77186: MARTIN GILBERT - A History of the 20th Century 1900-1933 Vol 1 Deel 1. William Morrow. Hardcover met stofomslag. 1997. xiii,927pp. Illustr.
67973: GILBERT, MARTIN. - Auschwitz und die Alliierten. Verlag C.H. Beck. München. 1982. Hardcover with d.j. 482pp. Illustr. Bibliogr.
61665: GILBERT, FELIX. - The End of the European Era 1890 to the Present.
55303: GILBERT, STUART. JAMES JOYCE. - Letters of James Joyce. Edited by Stuart Gilbert. Volume 1 (of 3).
62792: ELIZABETH GILBERT - Eten, bidden, beminnen 24e druk, 2009. 474pp. Naam met pen op schutblad.
75154: ROBERT GILDEA - Children Of The Revolution The French 1799-1914. 2008. Allen Lane.Penguin Books. Hardcover with d.j. xx,540pp. Illustr. Refereces. Index.
60902: T.M. GILHUIS - Gaat het al beginnen? De erfenis van Feitse Boerwinkel voor opvoeding en onderricht. Kok Kampen. 1989. 151pp.
60845: C. GILHUIS - Terwijl ik nog ben . 6e druk, 1982. Zomer & Keuning. 142pp. 7 pagina's met pen onderstrepingen.
48793: C. GILHUIS;C. GILHUIS - Terwijl ik nog ben .
33998: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië bijzonder op Midden-Java. Proefschrift.
62617: T.M. GILHUIS - Nu dan, luister Kok Kampen. 1990. 276pp. 16 pagina's met potlood onderstrepingen!! Verder goed.
85878: MEL GILL - The Meta Secret 2010. Ankh Hermes. Hardcover. 238pp. Met de DVD.
33659: GILL, K. - Schipperen met kwaliteit op maat. Afscheidscollege.
82635: GILL, P. AND W. MURRAY - Numerical Methods for Constrained Optimization.
62662: H. RIDER HAGGARD;T. GILL - She/zij 1981. Van der velden, Amsterdam. Hardcover met beschadigd stofomslag. 224pp. Illustr. naam met pen op schutblad.
38214: GILLAN, PATRICIA EN RICHARD. - Sekstherapie.
77203: ANN GILLANDERS - Reflexologie zelf toepassen 1996. Kosmos. Paperback. 143pp. Illustr.
90997: GILLANDERS - REFLEXOLOGIE ZELF TOEPASSEN Gillanders, Ann. 1996. Kosmos. Paperback. 143pp. Illustr.
39256: GILLANDERS, ANN. - The Family Guide to Reflexology.
16474: GILLERT, O. - Hydrotherapie en Balneotherapie. Paramedische Bibilotheek.
35645: GILLERT, OTTO. - Hydrotherapie und Balneotherapie in Theorie und Praxis. Aus der Theorie und Praxis der Krankemgymnastik Heft 5.
86101: AMBRA GILLES D' - EMOTIONELE INTELLIGENTIE 17 tests. 2009. Zuidnederlandse. Paperback. 127pp.
17361: GILLET, F. - L'Hopital de la charité - Etude historique depuis sa fondation jusqu'en 1900.
79905: GRILHÉ.GILLETTE. - Le chat et l'homme. Documentation: Denise Blum et Ingrid de Kalbermatten.
91776: HENDRICKX JOS - WALTER VANBESELAERE MAURICE GILLIAMS. - Retrospectieve tentoonstelling Jos. Hendrickx. 23 september- 25 november 1972.
48891: HILDE BERVOETS;J. GILLIES - Transcendente seks Elsevier
75056: GILLILAND, STEPHEN W. A.O - Organizational Justice Beyond the Organization Gilliland, Stephen W. a.o.Information Age Publishing. 2002. Paperback. x,284pp. references.
71404: JOHN GILLINGHAM - European Integration, 1950-2003 Superstate or New market Economy? xx,588pp.Bibliogr. Index.Library stamp on titlepage.
53096: ALBERT GILLISSEN - Typisch trendy
52300: ALBERT GILLISSEN - Vroeger was alles beter
43295: GILLISSEN, J.J.J. - Direct Numerical Simulation of Fibre-Induced Drag Reduction in Turbulent Channel Flow . Proefschrift. Technische Universiteit Delft.
28023: GILMOUR, DAVID. - Curzon.
91531: GILS, WOUTER VAN. - Realiteit en schijnvertoning - over het werk van Jean Baudrillard.
76264: GILS, CONNIE VAN. - Langoureus Verlangen 2010. Ihlia. Hardcover. 187pp. Schrijfsters van nu over Anna Blaman. Illustr.
90229: GILSE-HOOIJER, ADA VAN. - Pijper contra Van Gilse. Een rumoerige periode uit het Utrechtse muziekleven.
47405: A.G. VAN GILSE - Mij een zorg
87189: GILSON, ETIENNE. - La théologie mystique de Saint Bernard.
47867: F. GILSON - Dat weet ik niet meer / druk 1 Uitgeverij Intro
88180: JEROEN GILTAIJ - Lof der Zeevaart Jeroen Giltaij en Jan Kelch. De Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw. Catalogus. 1996. Boijmans. Paperback, lichte leesvouw rug. 471pp. Illustr.
81035: GILTAIJ, JEROEN. - De tekeningen van Rembrandt en zijn school in het Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam 1988.
58707: JEROEN GILTAIJ - Perspectiven: Saenredam en de architectuurschilders van de 17e eeuw : 1 1991. Nuseum Booymans van Beuningen, Rotterdam.326pp. Illustr. 4°.
86680: GILTAY VETH, MR. D. EN A. J. VAN DER LEEUW. - Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van F. Weinreb gedurende de jaren 1940-1945, in het licht van nadere gegevens bezien. 2 delen.
11449: GILTAY, E. - Sieben Objecte unter demMikroskop. Einführung in die grundlehren der Mikroskopie. Deutsche, umgearbeitete und vermehrte Ausgabe der Schrift: Hoofdzaken uit de leer van het zien door den microscoop, met behulp van zeven objectrn. - Sept objects regardés au microscope. Exposé de quelques principes de la microscopie.
36266: GILTAY, CAROLUS MARINUS. - Dissertatio Anatomico-Physiologica Inauguralis de Nervo Sympathico.
76068: GINDIKIN, SIMON. - Tales of Physicists and Mathematicians .
76223: GINESTET, BERNARD. - Bordeaux 3. cotes de bourg . Elsevier. 1985.
76228: GINESTET, BERNARD. - Bordeaux 2 . margaux. Elsevier. 1975.
76226: GINESTET, BERNARD. - Bordeaux 1 pomerol. Elevier. 1985.
76227: GINESTET, BERNARD. - Saint-estephe / Bordeau 6. Elsevier. 1985.
76225: GINESTET, BERNARD. - Pauillac . Bordeau 5. Elsevier. 1985.
76224: GINESTET, BERNARD. - Bordeaux 4 saint-julien. Elsevier. 1985.
81476: H.J. ROOZEMOND-VAN GINHOVEN - Ikon Geloof en kunst. Ikonen uit de Wijenburgh. Wijenburgh Echteld. J. W. Richt. 1980. Hardcover met stofomslag. 31,95,95pp. Illustr.
28678: GINJAAR, LEENDERT. - The reactivity of some organophosphorus compounds in nucleophilic substitution reactions. Proefschrift.
81467: ROBERT ECKHARDT;E. GINKEL - Archeologieboek Nederland & Koos Steehouwer. ANWB. 1998. Hardcover. 160pp. Illustr.
72932: E. VAN GINKEL - Archeologische termen en technieken 1981. Gaade Amerongen. Hardcover. 108pp. Alfabetische gids.
49093: E.J. VAN GINKEL - Archeologische termen en technieken
49090: E.J. VAN GINKEL - Nederland onderste boven
49111: E.J. VAN GINKEL - Nederland onderste boven
75799: GINKEL, DIRK VAN. - Gekoesterde schubben. Stadium Design.
43555: GINKEL, CH.H.D.VAN. - The application of effusion techniques in the study of solid-vapour equilibria. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
38491: GINKEL, MICHIEL F.VAN. - Aluminium metabolism and neurotoxicity: A role for citrate. Proefschrift. Leiden.
67383: E. VAN GINKEL - Nederland onderste boven 1988. RMO. 72pp. Illustr. Naam met pen op titelpagina.
89195: GINNEKEN, JAC. VAN. - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt. Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel XLVII, No. 2.
88112: JAAP VAN GINNEKEN - Verleidingen aan de top Jaap van Ginneken. 2013. Business Contact. Paperback. 253pp. Naam met pen op binnenkant voorplat.
75436: JAAP VAN GINNEKEN - Understanding Global News A Critical Introduction. 1998. paperback. viii,239pp. Bibliogr. Index.
17544: VAN GINNEKEN, J. - De voornaamwoordelijke aanwijzing en geslacht.
29746: VAN GINNEKEN, JAAP. - Rages en Crashes. Over de onvoorspelbaarheid van de economie.
27884: GINNEKEN, A.VAN. - De opvoeding van den Hond.
68783: CAROL GINO - In wankel evenwicht : een epileptisch meisje vecht voor een normaal leven Van Holkema. 287pp. Naam met pen op schutblad.
75918: GINSBURG, HERBERT; OPPER, SYLVIA. - Piaget's Theory of Intellectual Development.
72356: GINSBURGH, VICTOR A. - Economics of Art and Culture: Invited Papers at the 12th International Conference of the Association of Cultural Economics International. Contributions to Economic Analysis 260. Series.
77493: NATALIA GINZBURG - Mensen om mee te praten schetsen en verhalen. 1990. Meulenhof. 172pp. Paperback. Naam pop schutblad.
80155: GINZBURG, NATALIA.: - The Manzoni Family.
40977: GINZBURG, CARLO. - Ecstasies. Deciphering the witches'sabbath. Translated by Raymond Rosenthal.
40015: GINZBURG, CARLO. - History, Rhetoric, and Proof. The Menahem Stern Jerusalem Lectures.
84649: PAOLO GIORDANO - De eenzaamheid van de priemgetallen 18e druk, 2009. De Bezige Bij, Amsterdam. Paperback, leesvouwen rug. 318pp.
70860: PAOLO GIORDANO - De Eenzaamheid Van De Priemgetallen (Filmeditie) 32e druk, 2010. 318pp.
86028: PAOLO GIORDANO - De eenzaamheid van de priemgetallen 2009. De Bezige Bij. Paperback. 318pp.
88369: PAOLO GIORDANO - De eenzaamheid van de priemgetallen Paolo Giordano. 14 druk, 2009. paperback. 318pp.
76619: FRANZOSI PIER GIORGIO. - Gli Eserciti Italiani Dagli Stati Preunitari All' Unita Nazionale.
40144: GIOVANNI, JANINE DI. - Totale waanzin. Vertaald door Tinke Davids.
58128: PAOLA GIOVETTI - Engelen 1992. Rainbow pocket. 296pp. Klein 8°.
90146: GIPHART, RONALD. - De Wake.
59200: GIPHART, RONALD & ERIC VAN DEN ELSEN. - Heldinnen.
53010: RONALD GIPHART - Ten liefde ! Uitgeverij Podium B.V. Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Tevens een kleine handgeschreven tekst op de volgende pagina.
53651: RONALD GIPHART - Troost Uitgeverij Podium B.V.
88818: RONALD GIPHART - Heldinnen Ronald Giphart en Eric ven den Elsen. 3e druk, 2003. Podium. Paperback. 138[-]pp. Naamstempel voor en achter.
88377: RONALD GIPHART - Het Leukste Jaar Uit De Geschiedenis Van De Mensheid Ronald Giphart. dagboek 2001. 2e druk, 2007. Arbeiderspers. Paperback. 333pp.
47389: S.P.A. GIPMAN - Honderd jaar Nobelprijs voor de literatuur in namen, feiten en cijfers
31528: GIPMAN, S.P.A. - Honderd jaar Nobelprijs voor de literatuur in namen, feiten en cijfers.
89779: GIRARDET, FREDY . - De originele recepten van Fredy Girardet De spontane keuken.
59242: GIRAUD, ROBERT. - L 'Académie D'Argot. Illustrations de Moisan.
55275: GIRAUDOUX, JEAN. - La Prière sur la Tour Eiffel. 900 numbered exx. No.: 726.
45410: GIROD, JACQUES. - L'énergie en afrique. Situation énergétique de 34 pays. Préface de Layashi Yaker.
91738: GIROUD , FRANCOISE . - Les Françaises - De la Gauloise à la pilule.
41677: GIROUD, FRANÇOISE EN BERNARD-HENRI LÉVY. - Mannen en vrouwen.
36398: GIROUD, FRANÇOISE EN BERNARD-HENRI LÉVY. - Mannen en vrouwen.
11175: GISCHLER, C.C. - Enkele beschouwingen over de geldigheid van het recht.
33307: GISEVIUS, HANS BERND. - Adolf Hitler. Versuch einer Deutung.
78761: GISKES - Mahler In Amsterdam van Mengelberg tot Chailly. Johan Giskes. Toth. 1995. Hardcover. 135pp. Illustr. Met de CD.
32373: GISKES, JOHAN., SANNIE HOOGERVORST, JANNETJE KOELEWIJN, CAS SMITHUIJSEN. - Waar bemoei je je mee. 75 jaar belangenstrijd van de Vereniging "Het Concertgebouworcherst. Zutphen.
82498: GISOLF, J.H. - Het kernmoment van Tantalium en de hyperfijnstructuur van het spectrum. Dissertatie. Proefschrift.
60427: GISPEN, W.H. - Het Sierend Metaal in de Bouwkunst. Met 34 afbeeldingen. Serie De Toegepaste Kunst in Nederland.
46444: GITERMANN, V.: - Geschichte Russlands. 3 Bde. 3 volumes. Mit Illustrationen und Karten.
61844: GITTINGS, ROBERT & MANTON, JO. - Claire Clairmont and the Shelleys 1798-1879.
15985: GIURIDICA, COLLANA. - Manuale di Matematica Generale. Testo elaborato per la preparazione dell'esame di matematica generale presso le facolta di Economia e Commercio.
83642: ANNE MEUROIS-GIVAUDAN - Kroniek Van Een Naderende Dood Ankh Hermes . 1995. Paperback. 158pp.
74683: DIMITRIS GIZOPOULOS - Advances in Electronic Testing Challenges and Methodologies. 2007. Hardcover. xxi,412pp. Index. Series: Frontiers in Electronic Testing Vol. 27.
43918: GJERDE, JON. - The Minds of the West. Ethnocultural Evolution in the Rural Middle West, 1830-1917.
78030: GLADISS, ALMUT VON. - Schmuck im Museum für Islamische Kunst.
73973: J. GLANCEY - De Moderne Architectuur 1900-2008 448pp. Illustr.
84396: J. GLANCEY - Focus / Architectuur 2e druk, 2007. Uniebook. Hardcover. 512pp. Illustr.
39466: GLANTZ, MEYER D.AND JEANNETTE L. JOHNSON. - Resilience and Development. Positive Life Adaptions. Logitudinal Research In the Social and Behavioral Science. An Interdisciplinary Series.
21807: GLANVILLE, BRIAN. - De prof. Roamn van een voetballer.
86709: GLAS, NORBERT. - Ouderdom. Licht in de laatste levensfase.
66561: FONS DAALDEROP;EDUARD GLAS - Rationaliteit & intelligentie 1990. Coutinho. 217pp.
48093: G.A. GLAS - Volle boel
50284: G.A. GLAS - Volle boel Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere. PTT Museum, 's-Gravenhage. 1991. Or.hardcover. 96pp.
55521: G.A. GLAS - Volle boel
66197: PIETER GLASBERGEN;PETER ED. GLASBERGEN;P. GLASBERGEN;PIETER P. GLASBERGEN - Managing Environmental Disputes 1e druk, 1994. 191pp. 25 pages with Light Underlining/annotation with lead pencil, name cutout from first free endpaper.
46071: GLASENAPP, HELMUTH VON. - Het Christendom.
33276: GLASENAPP, HELMUTH VON. - Die Fünf Weltreligionen. Brahmanismus. Budhismus. Chinesischer Universismus. Christentum. Islam.
75153: CHARLES L. GLASER - Rational Theory of International Politics The Logic of Competition and Cooperation. 2010.Princeton University Press. Paperback. xi,314pp. Bibliogr. Index.
89354: GLASER, MILTON / JEAN MICHEL FOLON. - Milton Glaser: Graphic Design. Preface by Jean-Michel Folon.
37409: GLASER, RAYMOND. - Methodiekboek agogisch werk. De onderwijsgroep lost het op.
50993: ROBERT GLASROTH - Beter leven door een stralend uiterlijk Uitgeverij Terra
78356: LEONIE GLASS - Handboek Voor De Lekkerste Kazen Van Europa 2005. Elmar., Hardcover. 224pp. Illustr.
70210: JOHN GLASSCO - Herinneringen aan Montparnasse Atlas.1995,271pp.
54883: GLASSER, RONALD J. - Z weerbaar is ons lichaam.
55787: SALLIE ANN GLASSMAN - Vodou Visions Villard Books
70980: JAN BOUMAN;TRIJNTJE YMKJE HOBMA-GLASTRA - Bandjir 1988. lunet. 140pp.Illustr.
90123: GLASTRA VAN LOON, J. F. - Kanalen graven.
24170: GLATZ, J.F. - Drukkunst in postzegels.
86882: GLATZER, NAHUM N., FISHBANE, MICHAEL , WECHSLER, JUDITH GLATZER . - The Memoirs of Nahum N. Glatzer. Edited and Presented by Michael fishbane and Judith Glatzer Wechsler.
26113: GLATZER, NAHUM NORBERT UND LUDWIG STRAUSS. - Sendung und Schicksal. Aus dem Schrifttum des nachbiblischen Judentums. Ein Jüdisches Lesebuch.
84686: WILLEM GLAUDEMANS - Het wonder van vergeving Een werkboek. 2e druk, 2002. Ankh Hermes. Hardcover. 359pp.
84653: WILLEM GLAUDEMANS - Het Nachtblauwe Boek 2000. Ankh Hermes. Hardcover. 94pp.
85445: GLAZOV, YURI. - The Russian Mind Since Stalin's Death Series: Sovietica Volume 47.
89345: GLEESON, ERIN. - Het forest feast kookboek - eenvoudige vegetarische gerechten uit mijn zomerhuis.
80522: KERRY GLEESON - Het Persoonlijk Efficiency Programma 13e druk, 2005. Spectrum. Paperback, leesvouwen rug. 272pp.Naam met pen op schutblad.
61322: KERRY GLEESON - Het Hightech Persoonlijk Efficiency Programma Spectrum, Utrecht. 247pp.
88761: KERRY GLEESON - Het Persoonlijk Efficiency Programma Kerry Gleeson. Met minder moeite meer doen. 14e druk, 2006. Spectrum. Paperback. 272pp.
86981: GLEICH, SIGISMUNS VON. - Die Selbserziehung des Menschen zur Freiheit durch Schönheit. Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen von Friedrich Schiller.
77252: JAMES GLEICK - Chaos De derde wetenschappelijke revolutie. 4e druk, 1991. Contact. Paperback. 314pp.
63852: JAMES GLEICK - Steeds sneller De permanente jacht naar tijdwinst en de roep om onthaasting. 332pp.
88767: JAMES GLEICK - Chaos James Gleick. de derde wetenschappelijke revolutie. 4e druk, 1991. Contact. Paperback. 314pp.
71449: JAMES GLEICK - In Een Flits 285pp.
88344: JAMES GLEICK - Chaos James Gleick. 3e druk, 1990. Contact. Paperback. kleine knook in voorplat. 314pp.
76323: VICTORIA GLENDINNING - Vita Het leven van Vita Sackvolle-West. 1994. VITA. Paperback. 496pp. Illustr.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
74709: SIMON GLENDINNING;SIMON GLENDINNING - Arguing With Derrida 2001. Blackwell. Paperback. 143pp. Index.
89976: CONSIDINE DOUGLAS M. AND GLENN D. - Van Nostrand's Scientific Encyclopedia . 2 Volume Set. Eight Edition.
73393: CHARLES GLENN - Balancing Freedom, Autonomy and Accountability in Education 3 volumes set. Charles L. Glenn and Jan de Groof. Hardcover, Small traces of library ticket below on spine. Libarystamp on title page. x,366;xvi,472;xiv,410pp.
86697: GLENNY, MISCHA. - The Balkans: Nationalism, War and the Great Powers 1809-1999.
91056: MISHA GLENNY - Darkmarket Misha Glenny. CyberThieves, CyberCops and You. The Bodley Head London. 2011. Paperback. Good. 296pp. Owner's blind book stamp on titlepage.
54562: MARILYN GLENVILLE - Een natuurlijk alternatief Schuyt & Co. Uitgevers
70932: J.P. GLERUM - Antiek Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 272pp.
87990: GLERUM - ANTIEK Jan Pieter Clerum. 1998. Tirion. Hardcover zonder stofomslag. 272pp. Illustr.
58671: J.P. GLERUM - Antiek 271pp. Hardcover. Exlibris op schutbald geplakt. Illustr.
30979: GLERUM, J.P. - Veilen. Het hoe en waarom van de hoogste prijs.
66081: ROSALENE GLICKMAN - Optimaal denken 247pp. Lichte vochtschade, marge onder.
36850: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and Society.
79292: DIRK VAN DE GLIND - Reisgids Voor Gelukzoekers 2005. Ankh Hermes. Paperback., 149pp.
55033: GLOAG, JOHN. - A Short Dictionary of Furniture.
86674: GLOB,P.V. - Mummies uit het veen. IJzertijdmensen tweeduizend jaar bewaard.
30815: GLOB, P.V. - The Bog People. Iron-Age Man Preserved. Translated from the Danish by Rupert Bruce-Mitford.
16035: DESCARTES. M.GLOUBERMAN. - Descartes: The Probable and the Certain. Elementa. Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte. Band XLI-1986. Hrsg.: R.Berlinger und W.Schrader.
63995: DINA GLOUBERMAN - Kiezen en veranderen door imaginatie 1992. 304pp.
75248: ANDREW L GLUCK;ANDREW L. GLUCK;AL GLUCK - Religion, Fundamentalism, And Violence An Interdisciplinary Dialogue. 2010.University Of Scranton Press. Paperback. xii,311pp. Index.
90053: GLUCKSMANN, ANDRE. - De meesterdenkers. Bussum. Het Wereldvenster. 1980. 8°. 253pp. Pap.licht beschadigd.
37507: GLUCKSMANN, ANDRÉ. - Die Cartesianische Revolution. Von der Herkunft Frankreichs aus dem Geist der Philosophie.
35336: GLUCKSMANN, ANDRÉ. - De meesterdenkers.
6024: GNANADESIKAN, R. - Methods for Statistical Data Analysis of Multivariate Observations.
71640: GNEUSS, HELMUT. - Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altenglischen.
40811: GNICHWITZ, SIEGFRIED. - Kunst geht in die Fabrik. Dokumentation eines Experimentes. Austellung.
63994: EDINE RUSSEL;ESTHER GNODDE - Ontwikkel je creativiteit 139pp.
33970: GO, H.T. EN J.P.KIKKERT. - Verspreide Geschriften van N.J.Polak. In 2 delen.
60084: GOCKINGA, C.H. - Register op de Geschriften van C.H. Gockinga over het Regt van Beklemming. Met daarbij behoorende lijsten.
40004: GODAERT, M.OLFF G. , H.URSIN (EDS.). - Quantification of Human Defence Mechanisms.
73979: MARION GODAU - Design Directory Germany Pavilion Books, 2000. 384pp. Illustr.
84191: INGE KAPPERT;JIM GODBOLT - De wereld van de jazz 2e druk, 1992. Rebo. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
68954: ROBERT GODDARD - Blood Count Bantam Press 2011. 328pp.
69043: ROBERT GODDARD;GODDARD - Caught in the Light 445pp.
62844: TARIQ GODDARD - Hommage aan een vuurpeloton 187pp. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
68436: GODDEN, MALCOLM (ED.) - Aelfric's Catholic Homilies. The second series; Text.
23897: GODDENTHOW, DIETHER WOLF V. - Schlaraffenland ist abgebrannt.
77459: A.J.R. BRUSSAARD;H.P.M. GODDIJN - Een mens hoeft niet alleen te blijven Een evangelische visie op homofilie. Ren Have. 1977. Paperback. 179pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
56367: G. DEKKER;WALTER GODDIJN - Katholiek Nederland na 1945 Ambo
31900: GODDIJN, H.P.M. - Het Funktionalisme in de Sociologie. Met name in de Verenigde Staten. Proefschrift.
16528: GODECHOT, JACQUES. - The Tking of the Bastille July 14th, 1789. Translated by Jean Stewart.
64503: GREGORY J.P. GODEK - Duizenden Manieren Om Te Zeggen: 'Ik Hou Van Jou 384pp. Klein 8°.
57053: GÖDEL, VILHELM. - Katalog öfver Upsala Universitets Biblioteks Fornisländska och Fornnorska Handskrifter.
57051: GÖDEL, VILHELM. - Katalog öfver Kongl. Bibliotekets Fornisländska och Fornnorska Handskrifter. Utarbetad af Vilhelm Gödel.
89093: GODEL, ROBERT. - Les sources manuscrites du cours de linguistique generale de F. de Saussure. 2e tirage . Publications romanes et francaises 61/LXI.
46561: GODENSCHWEGER, W.B., F. VILMAR: - Die rettende Kraft der Utopie. Deutsche Juden gründen den Kibbuz Hasorea. Mit einem Beitrag von J. Michaeli.
900: GODET, F. - Kommentaar op het Evangelie van Johannes. Vertaald door P.J.Gouda Quint.
44483: GODET, MICHEL. - Scenarios and Strategic Management. Preface by Igor Ansoff.
54657: A. GODIN - Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen
56357: A. GODIN - Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen
79179: A. GODIN - Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen 1979. Ambo. Paperback. 88pp.
53062: PETER GODMAN - Het geheim van de inquisitie Tirion Uitgevers.Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw. Hardcover met stofomslag.
82383: GODMAN, PETER. - Die geheime Inquisition : aus den verbotenen Archiven des Vatikans.
7910: GODOY, ADÈLE J. - Cartas de Holanda. Publicadas en Las Novedades. Nueva York.
89227: GODOY, JOSE F. - Porfirio Diaz, President of Mexico, the Master Builder of a Great Commonwealth, by Jose F. Godoy. with 60 Illustrations, Maps and Diagrams.
86850: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten. Academisch proefschrift aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 1942.
24127: GODTHELP, H. - Letterkundige begrippen. Met bloemlezing.
84888: ROB GODTHELP - Tja. doodgaan he` Grafschriften. Le Chat Mort. 2011. Hardcover. 35pp. Met opdracht en gesigneerd.
61379: MALCOLM GODWIN - De Heilige Graal 1994. Elamar, Rijswijk. Hardcover met stofomslag. 255pp. Illustr.
78725: MALCOLM GODWIN - De Heilige Graal Een legende voor deze tijd. Elmar. 1994. Hardcover met stofomslag. 255pp. Illustr.
77959: MALCOLM GODWIN - Engelen Een bedreigde soort. Elmar. 1992. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 255pp. Illustr.
48048: MALCOLM GODWIN - De Heilige Graal
51716: MALCOLM GODWIN - Engelen Elmar
41102: GODWIN, MALCOLM. - The Holy Grail. Its Origins, Secrets, & Meaning Revealed.
72865: JULIUS DE GOEDE - Kalligraferen in cursiefschrift 1991. Cantecleer. 87pp.
48634: D.B. BAARDA;MARTIJN P.M. DE GOEDE - Methoden en technieken Stenfert Kroese
49597: JULIUS DE GOEDE - Kalligraferen Luitingh
51125: JULIUS DE GOEDE - Gotische kalligrafie
68740: JULIUS DE GOEDE - Het nieuwe kalligraferen 4e druk, 1991. Kosmos. 128pp. Illustr.
52876: JULIUS DE GOEDE;LENSE ELZINGA;JULIUS DE GOEDE - Creatief met kalligrafie
40190: GOEDE, PETER DE. - Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het Nederlandse omroepbestel 1919-1999. Proefschrift.
84570: JAAP GOEDEGEBUURE - De Schrift herschreven 1e druk, derde oplage, 1997.Amsterdam University Press. paperback. 127pp.
49052: GOEDEGEBUURE - Nederlandse literatuur 1960-1988 Arbeiderspers
15006: GOEDEMANS, A.J.M. EN G.PUCHINGER. - Gerretson de Strijdbare. Veertig artikelen over actuele onderwerpen.
27287: GOEDEMANS, WILHELMUS THEODORUS. - Adamantaanamines. Over het mechanisme der antiviruswerking in celcultures. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
62254: BARBARA STOELTIE;I. GOEDEMONDT - Dutch View Jan des Bouvrie. Hardcover met stofomslag. 156pp. Illustr.
62253: BARBARA STOELTIE;I. GOEDEMONT - Dutch style Jan de Bouvrie. 2e druk, 201. Hardcover met stofomslag. 159pp. Illustr.
35649: GOEDHARD, W.J.A., D.L. KNOOK. - Vallen. Een geriatrisch probleem. Gerontologische Reeks Deel 3.
36188: GOEDHART, W.J.A., D.L.KNOOK. REDACTIE. - Lichaamsbeweging op oudere leeftijd. Mogelijkheden en effecten.
34762: GOEDHART, G.L. - Gemeente Opbouw. Om dienende, vierende, lerende en delende gemeente te worden. Kampen.
77961: VIC GOEDSEELS - Hoeven op land gebouwd en Luc Vanhaute. Een verhaal van boerderijen, landschappen en mensen. Lannoo. 1978. Hardcover met stofomslag. 237pp. Illustr.
74556: PROFESSOR LYDIA GOEHR;LYDIA GOEHR - Elective Affinities Musical Essays on the history of aesthetic theory. First edition 2008. Paperback. xx,386pp. Bibliogr. Index.
38238: GOEI, LEONIE DE., SONJA VAN ´HOF, GIEL HUTSCHEMAEKERS. (REDACTIE). - Curium 1955-1995. Bladzijden uit de geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie. NcGv. NcGv-reeks 95-18.
43381: GOEKOOP-RUITERMAN, Y.P.M. - Treatment Strategies in Recent-Onset Rheumatoid Arthritis . Proefschrift. Universiteit Leiden.
42663: GOEKOOP-RUITERMAN, Y.P.M. - Treatment Strategies in Recent-Onset Rheumatoid Arthritis . Proefschrift. Universiteit Leiden.
31024: GOEMAN, A. - Remmingen en storingen in de onmtwikkeling van de kinderspraak. Serie: Afwijkende Kinderen 8.
31023: GOEMAN, A. EN P.LINTHORST. - Liplezen voor slechthorenden en doven. Deel I+II.
31020: GOEMAN, A. - De problematiek van het liplezen.
89593: GOEMAN, TON. - T-deletie in Nederlandse dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie. Proefschrift.
42729: GOEMANS, B.F. - New horizons in the characterization and treatment of acute myeloid leukemia. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
44619: GOERNER, S.J. - Afther the Clockwork Universe. Theemerging Science and Culture of Integral Society.
79507: HANS G. BELTERMAN;RIET GOES - Lekker koken, zo doe je dat 1986. MP Weert. Hardcover met stofomslag. 279pp.Illustr.
66774: HANS G. BELTERMAN;RIET GOES - Lekker koken, zo doe je dat M&P Weert. 1986. 279pp. Illustr. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag.
75931: GOESSEN J. - In beeld - "De veel vereeuwigde Slevrouwe", uit de collectie Goessen.
22635: GOETERS, J.F.GERHARD. HERAUSGEGEBEN UND INS DEUTSCHE ÜBERTRAGEN. - Die Beschlüsse des Weseler Konvents von 1568. Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte Nr.30.
54678: JEAN-PIERRE GOETGHEBUER - Hoe je naam ook is
89834: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON / BARLACH, ERNST. - Goethe Gedichte. Mit Steinzeichnungen von Ernst Barlach.
86798: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Faust I. Vollständige Bemerkungen und Kommentare von Karl Julius Schröer (1825 - 1900).
10172: GOETHE: - Faust. In Nederlandsche verzen vertaald ingeleid en toegelicht door: Dl.I: C.S.Adama van Scheltema. Dl.II: N.van Suchtele.
82094: JOHAN WOLFGANG GOETHE - Faust / 1 en 2 / druk Heruitgave 10e en 9e druk, 1996. Wereldbibliotheek. linnen met stofomslag. 526pp.
89248: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Sprookjes. Marchendichtungen. Tweetalige uitgave.
27926: GOETHE. - Das Märchen.
27833: GOETING, W.A.J. EN H.L.WARNIER. - Handleiding voor het Gymnastiek - Onderwijs in de Lagere School.
66087: H. GOETSCH - De Januskop 304pp.
85541: GOETTLING, CARL. - Allgemeine Lehre vom Accent der griechischen Sprache. Ex-Library copy. Library stamp on titelpage. Hcloth, titel in gold on spine.
46488: GOETZE, A., W. HORN UND F. (HRSG.) MAURER: - Germanische Philologie. Ergebnisse und Aufgaben. Festschrift für Otto Behaghel.
57518: GOEY, F.M.M. DE. - PUEM 75 Jaar Bron van Licht en Welvaart. Uitegegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (1919-1991).
55358: GOEZ, WERNER. - Festalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche essays im Allgemeinhistorischen Kontext.
40546: GOEZ, WERNER. - Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche essays im Allgemeinhistorischen Kontext.
90158: GOFF, JACQUES LE. - De cultuur van middeleeuws Europa. Met een inl. van P. Leupen.
86214: JACQUES LE GOFF - Cultuur van middeleeuws Europa Wereldbibliotheek. 5e druk, 1987. Paperback. 494pp.
88033: JACQUES LE GOFF - Intellectuelen in de middeleeuwen Jacques Le Goff. 198. Wereldbibliotheek. Paperback. 281pp. Naam met pen op schutblad.
91173: JACQUES LE GOFF - OUDE EUROPA EN HET ONZE Jacques Le Goff. 1995. Kok Agora. Paperback. 64pp.
91615: LE GOFF, JACQUES. - De weereld van de Middeleeuwen.
61634: GOFF, JACQUES LE. - De cultuur van middeleeuws Europa. Met een inl. van P. Leupen.
77294: J. LE GOFF - De cultuur van middeleeuws Europa 2e druk 1987. Wereldbibliotheek. Paperback, lichte leesvouwen rug. Verder goed. 494pp.
81163: JACQUES LE GOFF - De intellectuelen in de middeleeuwen 1989. Wereldbibliotheek. Paperback. 281pp. Omlag wat verkleurd/gebruind. Verder goed.
56132: J. LE GOFF - De cultuur van middeleeuws Europa Wereldbibliotheek
15126: GOFF, JACQUES LE. LA DIRECTION. - L'Homme Médiéval. F.Cardini, E.Castelnuovo, a.o.
60272: GOFF, JACQUES LE. - Hérésies et sociétés dans l'Europe pré-industrielle 11e-18e siècles. Communications et débats du Colloque de Royaumont présentés par jacques Le Goff. Civilisations et Siviétés 10.
87035: GOFFMAN, ERVING . - Gender Advertisements.
73210: BRUCE BERNARD;VINCENT VAN GOGH - Vincent van Gogh door Vincent 1985. Hardcover met stofomslag. 327pp. Illustr.
62063: TH. VAN GOGH - De gezonde roker 3e druk, 2004. De Prom. 159pp.
88464: WILLEM FREDERIK HERMANS;VINCENT VAN GOGH - BBLiterair - Vincent literator Willem Frederik Hermans. 1e druk, 1990. Bezige Bij. Paperback. 45pp. Naam met pen op schutblad.
75190: EVELYN GOH - Constructing The U.S. Rapprochement With China, 1961-1974 From Red Menace to Tacit Ally. 2005.Cambridge University Press. Hardcover with d.j. xiv,299pp. Bibliogr. Index.
46455: GOHM, D.C.: - Maps and Prints for pleasure and investment.
86492: GOHR, SIEGFRIED . - Jean Fautrier - Gemälde, Skulpturen und Handzeichnungen. Katalog.
91411: GOILO, E. R. - Papiaments leerboek. [hulpboekje meegebonden]
65386: K. GOINGA - Overijssel voor ontdekkers / 1 Paperback
60554: GOITEIN, S.D. - Jews and Arabs: their contacts through the ages. New York.
84140: DETLEF GOJOWY - Dmitri Sjostakovitsj 1992. Contact. Paperback. 173pp.
54321: DETLEF GOJOWY - Dmitri Sjostakovitsj
75521: RAYMOND GOLA - Analyse Cephalometrique Fonctionnelle Et Esthetique De Profil 2006.Springer Editions. Paperback. xi, 157pp. Bibliogr.
77267: NORMAN GOLB - Wie schreef de Dode-zeerollen? 2e druk, 1997. Tirion. Paperback. 317pp.
86175: GOLB - WIE SCHREEF DE DODE ZEEROLLEN 2e druk, 1997. Tirion, Baarn. Paperback. 317pp.
65731: JOHN R. GOLD - Place Promotion Stephen V. Ward. The Use of Publicity and Public Relations to Sell Towns and Regions. x,268pp. Illustr.
7912: GOLD, ARTHUR- ROBERT FIZDALE. - Misia. Muse. Mäzerin. Modell. Das ungewöhnliche Leben der Misa Sert. Deutsch von Jürgen Abel.
44784: GOLD, RON. - The Description of Cognitive Development. Three Piagetian Themes.
29380: GOLD, MARTIN. - Deliquent behavior in an american city.
79751: MICHAEL GOLDBERG;MICHAEL JAY GOLDBERG;MICHAEL J. GOLDBERG - Bathing Beauties French Photo Postcards of the 1920s.Collectors Press . 1999. Paperback. 109pp. Illustr.
91062: DAVID E. GOLDBERG - Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning David E. Goldberg. Addison Wesley. 1989. Hardcover with dust wrapper. xii,412pp. Owner's blind book stamp on titlepage.
66430: PHILIP GOLDBERG - De kracht van intuitie 2e druk, 1997. Pandorra pocket. 240pp.
53313: PHILIP GOLDBERG - De kracht van intuitie
61891: GOLDEN, CATHERINE J. (ED.) - Charlotte Perkins Gilman's The Yellow Wall-Paper. A sourcebook and critical edition.
81821: ROBERT GELLATELY;LEON GOLDENSOHN - The Nuremberg Interviews: An American Psychiatrist's Conversations With The Defendants And Witnesses 2005. Vintage Books. Pperback. xxix,490pp.
54597: CAROLE GOLDER;CAROLE GOLDER - De zon in uw leven Veen
88437: M. LITVINENKO;ALEX GOLDFARB - Dood Van Een Dissident Alex Goldfarb en M. Litvinenko.2007. Spectrum. Paperback, leesvouwen rug. 393pp. Ex- Libris op schutblad geplakt.
80531: JOS LIEFRINK;DANIEL JONAH GOLDHAGEN - Hitlers gewillige beulen 3e druk, 1996. Standaard. Paperback. 593pp.
60457: GOLDHAGEN, DANIEL JOHAN. - Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germands and the Holocasut.
51686: DANIEL JONAH GOLDHAGEN - Een morele afrekening De Bezige Bij
75120: JESSE GOLDHAMMER - The Headless Republic Sacrificial Violence in Modern French Thought. 2005.Cornell University Press. Hardcover with d.j. x,205pp. Index.
60345: GOLDMAN, ALAN H. - Justice and Reverse Discrimination.
24115: GOLDMAN, ALBERT. - Grass roots. Marijuana in America today.
72993: EMMA GOLDMAN - Mijn leven Het wereldvenster Weesp. (1985). paperback, omslag sleets, verkleurd,.Inhoud goed. 487;481pp. Illustr.
38533: GOLDMAN, ROBERT D., AND PETER M. STEINERT. - Cellular and Melecular Biology of Intermediate Filaments.
70214: F. GOLDMAN - De kunst van de politieke moord 382pp.
55144: GOLDMANN, HEINZ. - Überzeugende Kommunikation. Die 12 unumstößlichen Erfolgsgesetze.
60263: GOLDMANN, FELIX. - Das Wesen des Antisemitismus.
37901: GOLDONI, CARLO. - Il Medico Olandese. De Hollandse Dokter. Blijspel.
61598: GOLDSCHMIDT, TIJS. - Darwins hofvijver. Een drama in het Victoriameer.
1230: GOLDSCHMIDT, J.E. - We need different stories. Een ander verhaal in het recht. Rede. Verhalen van verschil. Rede.
85526: GOLDSCHMIDT, E.P. - The Printed book of the Renaissance. Three lectures on type, illustrations, ornament.
77073: J.E. GOLDSCHMIDT - Feminisme en wetenschap 1995. Prometheus Teleac. Paperback. Knik in voorplat. 144pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
91144: T. GOLDSCHMIDT - Doen alsof je doet alsof T. Goldschmidt. Huizinga-Lezing 2007. 2008. Prometheus. Paperback. 46pp.
49930: TIJS GOLDSCHMIDT - Kloten van de engel Athenaeum-Polak & Van Gennep
73348: G. GOLDSCHNEIDER - Het mysterie van je geluksdag 1e dfruk, 2004. 277pp. Leesvouwen rug.
36570: GOLDSCHNEIDER, LUDWIG. - Zeitlose Kunst. Gegenwartsnahe Werke aus Fernen Epochen 132 Aufnahmen Gesammelt/Gesichtet und erläutert von Ludwig Goldschneider.
71144: MARSHALL GOLDSMITH - Mojo 252pp.
91732: GOLDSTEIN, MELVYN C. AND NGAWANGTHONDUP NARKYID. - English-Tibetan Dictionary of Modern Tibetan.
51133: J. GOLDSTEIN - De kracht van meditatie Omega Media Publis.
47711: GOLDSTEIN, R.;ROBIN GOLDSTEIN - Heimwee naar de sterren Goldstein Productions
44254: GOLDSTEIN, LEON J. - The What and the Why of History. Philosophical Essays. Philosophy of History and Culture Volume 15.
40422: GOLDSTEIN, ARNOLD P. AND SANFORD J.DEAN. - The Investigation of Psychotherapy: Commentaries and Readings.
49158: RICHARD J. GOLDSTONE - For Humanity Yale University Press. xxi,152pp. Hardcover with d.j. Doorlopend onderstrepingen/aantekeningen met potlood, meest in de marge. Continuing Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!! verder goed.
86207: ADRIAN GOLDSWORTHY - Caesar 2007. Ambo/Manteau. Paperback. 640pp.
78413: ADRIAN KEITH GOLDSWORTHY - In the Name of Rome 2003. Phoenix. paperback, lichte leesvouwen rug. 480pp.
32476: GOLDTHORPE, J.E. - The Sociology of the Third World. Disparity and Involvement.
76762: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie Emoties als sleutel tot succes. Contact. 5e druk, 1996. Paperback, leesvouwen rug. 447pp.Naam met pen op schutblad.
87679: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie Contact. 11e druk, 1997. Paperback, leesvouwen rug. verder goed. 447pp.
90490: GOLEMAN - INNERLIJKE RUST Goleman, Daniel. 1997. Contact. Paperback. leesvouw rug. 215pp.
81128: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie Emoties als sleutel tot succes. Contact. 8e druk, 1996. Paperback. 447pp.
66260: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie 1996. Contact. Lees vouwen rug verder goed. 447pp.
66663: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie 14e druk, 1997. Contact. 447pp. lichte leesvouwen rug.
82079: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie 2e druk, 1996. Contact. Paperback, leesvouwen rug. 477pp.
64877: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie in de praktijk Paperback
194: GOLEMAN, DANIEL. - Emotionale Tntellligenz. Aus den Amerikanischen vo Fr.Griese.
50493: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie
51066: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie
51433: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie
83784: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie Emoties als sleutel tot succes. Contact. 11e druk, 1997. Paperback, lichte leesvouw rug. 447pp.
58983: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie 27e druk, 2002. 448pp. Pocket.
45743: GOLEMAN, DANIEL. - Emotionale Intelligenz. Aus dem Amerikanischen von Friedrich Griese.
33417: GOLEMAN, DANIEL. - Emotional Intelligence.
32823: GOLEMAN, DANIEL. - Emotionale Intelligenz. Aus dem Amerikanischen von friedrich Griese.
73552: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie 1996. Contact. paperback, leesvouw rug. 447pp.
90748: GOLEMAN - INNERLIJKE RUST Goleman, Daniel. 1e druk, 1997. Contact. Paperback, leesvouw rug. 215pp.
63978: DANIEL GOLEMAN - Emotionele intelligentie 15e druk, 1998. Contact Amsterdam. 447pp. Emotie als sleutel tot succes.
82286: GOLLAHER, DAVID. - Das verletzte Geschlecht. Die Geschichte der Beschneidung.
68440: GOLLANCZ, ISRAEL (ED.) - Sir Gawain and the Green Knight. Re-edited from MS. Cotton Nero, A. x., in the British Museum.
56712: GOLLANCZ, I. (ED.). - Cleanness. An Alliterative Tripartite Poem on the Deluge, the Destruction of Sodom, and the Death of Belshazzar, by the Poet of Pearl.
56711: GOLLANCZ, I. (ED.). - Death and Liffe. A Medieval Alliterative Debate Poem in a Seventeenth Century Version.
56710: GOLLANCZ, I. (ED.). - A Good Short Debate between Winner and Waster. An alliterative poem on Social and Economic Problems in England in the year 1352. With modern English Rendering.
56707: GOLLANCZ, I. (ED.). - The Parlement of the Thre Ages. An Alliterative Poem on the Nine Worthies and the Heroes of Romance.
56592: GOLLANCZ, ISRAEL & WEALE, MAGDALENE M. (EDS.). - The Quatrefoil of Love. Edited from Brit. Mus. Add. 31042 with collations from Bodl. MS. Add. A 106.
56557: GOLLANCZ, ISRAEL (ED.). - The Exeter Book. An anthology of Anglo-Saxon poetry, presented … edited from the manuscript, with a translation, notes, introduction, etc., Part I. Poems I-VIII. London 1893.
86497: GOLLER, BRUNO. - Bruno Goller zum 95. Geburtstag: Bilder, Zeichnungen.
63400: GÖLLER, KARL HEINZ. - Geschichte der altenenglischer Literatur.
64548: GÖLLER, KARL HEINZ (ED.) - The Alliterative Morte Arthure. A reassessment of the poem.
73508: BARRY GOLLOP - The Bear, The The Bear: Essentials. illustr. nude Men.
68036: GOLLWITZER, HELMUT. - Verandering al op deze aarde . Politieke preken./ druk 1 Have, Uitgeverij Ten. 1974. Paperback. licht vuil. 128pp. Redelijk.
71950: GOLLWITZER, HELMUT. - Konsekwenties van het kerstfeest. Ten Have.1972.paperback. 79pp.
27679: GOLLWITZER, HELMUT. - De kapitalistische revolutie.
25833: GOLLWITZER, HELMUT. - Verandering- al op deze aarde. Politieke preken.
63093: GOLLWITZER, H. - De rijke christenen en de arme Lazarus. De consequenties van Uppsala.
45759: GOLLWITZER, HELMUT. - De kapitalistische revolutie.
45604: GOLLWITZER, HELMUT. - De kapitalistische revolutie.
45605: GOLLWITZER, HELMUT. - Een teken van leven. Hoe de kerk zou kunnen zijn.
40732: GOLLWITZER, HELMUT. - Befreiung zur Solidarität. Enführung in die Evangelische Theologie.
38580: GOLLWITZER, HELMUT. - Rijk Gods en Socialisme bij Karl Barth.
34650: GOLLWITZER, HELMUT. - Over de zin van het leven.
32431: GOLLWITZER, HELMUT. - De kapitalistische revolutie.
29757: GOLLWITZER, HELMUT. - De dood heeft het laatste woord niet. Vertaald door Dr.F. van der Heijden.
80051: GOLON, PETER. - Historische Orgeln im Landkreis Stade. Photogr. von Karl-Wilhelm Kröncke.
34118: GOLTERMAN, W.F. - Één Heer één Kerk.
46017: GOLTHER, WOLFGANG. - Handbuch der germanischen Mythologie. Unveränderter Neudruck der revidierten Ausgabe von 1908.
72712: IAN STEWART;MARTIN GOLUBITSKY - Turings tijger Het universum en de theorie van alles. 1994. Aramith. 329pp.
28743: GOLVERDINGEN,M. - Mens in beeld. Antopologische schets ten dienste van de bezinnig op onderwijs,opvoeding en pedagogische theorievorming in reformatorische kring.
52924: FARHAD GOLYARDI - Eutopia / 7 Stichting Balie
52904: FARHAD GOLYARDI - Eutopia / 10-2005 Rozenberg Publishers
52925: FARHAD GOLYARDI - Eutopia / 8 Stichting Balie
52927: FARHAD GOLYARDI - Eutopia 12 Rozenberg Publishers
52935: S. NEKUEE;FARHAD GOLYARDI;F. GOLYARDI - Eutopia / 5 Stichting Balie
39751: GOMBRICH, E.H. - Meditations on a Hobby Horse. And other essays on the theory of art. With 140 illustrations.
86679: GOMBRICH,E.H. - Eeuwige schoonheid, inleiding tot de kunst.
85921: ERNST HANS GOMBRICH;E.H. GOMBRICH - Een kleine geschiedenis van de wereld 11e druk, 2010. Bert Bakker. Paperback. 298pp.
85334: GOMBRICH, ERNST, ERIBON, DIDIER . - Looking for Answers: Conversations on Art and Science.
65719: HELIO GOMES - Quality Quotes xiii,249pp.
73510: LORENZO GOMEZ - Ironmen Illustr. Men Nude.
40696: GOMMERS, FREDERIK JAN. - Nematicidal Principles in Compositae. Proefschrift.,
40699: GOMMERS, F.J. - Nematicidal principles in compositae.
67130: ANNELISE SORENSEN;R. CHANDLER;J. GOMMERS - Capitool Compact / Barcelona 9e druk, 2008. 160pp.
69421: EEP FRANCKEN;H. VERHAAR;H.A. GOMPERTS - Een Kern Van Waarheid 230pp.
26093: GOMPERTS, H.A. - De twee wegen van de kritiek. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de moderne nederlandse letterkunde aan de rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 25 februari 1966.
61214: H.A. GOMPERTS - Grandeur en misere van de literatuurwetenschap 1979. Oorschot Amsterdan. Paperback. 137pp.
27637: GOMPERTS, H.A. - Wij Tolken. College gegeven bij zijn afscheid.
43048: GONCHAROVA, N.V. - Investment patterns in dutch glasshouse horticulture. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42955: GONCHAROVA, N.V. - Investment patterns in dutch glasshouse horticulture . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
36076: GONCOURT, EDMOND ET JULES. - La Duchesse De Chateauroux et ses soeurs.Nouvelle Édition. Paris.
14460: GONDA, J. - The Mantras of the Agnyupasthana and the Sautramani. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 104.
14421: GONDA, J. - The Praügasastra. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 44 - No.3.
14468: GONDA, J. - The Haviryajnah Somah. The interrelations of the Vedic solemn sacrifices Sankhayana Srautasutra 14, 1-13. Translation and notes. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 113.
52944: RIVKA GONEN - Gids voor bijbelse historische plaatsen
52391: AMIRAM GONEN - Israel Strengholt's Boeken
84270: GONGGRYP, G.F.E. - Geïllustreerde Encyclopaedie Van Nederlandsch-Indië. Reprint, ongewijzigde herdruk van de editie uit 1934.
91378: GONICK, LARRY. - De computer-kunde strip.
31904: GONISSEN, LOUIS. - 10.000 jaar huisdieren.
63890: GASPAR PEDRO GONZALEZ - A Mayan life 1e druk, 1995. Yax Te'Press. 235pp.
74385: GEORGE A. GONZALEZ - The Politics of Air Pollution Urban Growth, Ecological Modernization, and Symbolic Inclusion. 2005. Hardcover. viii,139pp. Bibliogr.
30722: GONZALEZ-WIPPLER, MIGENE. - The Complete Book of Spells, Ceremonies, and Magic.
37086: GOODALL, DAPHNE MACHIN. - Paarderasse van de wereld. Een geïllustreerd handboek over alle paarde- en ponyrassen met meer dan 320 exclusieve foto's. Vertaling E.S.Tack.
88939: JANE GOODALL - Hoop Voor De Toekomst Jane Goodall. 3e druk, 2000. Elmar. Paperback. 272pp. Illustr.
36503: GOODENOUGH, SIMON. ADVISEUR: RICHARD REECE. - Leven in jet oude Rome.
30830: GOODENOUGH, SIMON. - Fire! The Story of the Fire Engine.
36255: GOODFELLOW, D.W. - Grundzüge der ökonomischen Soziologie. Das Wirtschaftsleben der primitiven Völker dargestellt an den Bantu von Süd- und Ostafrika.
70549: P. GOODFELLOW - Bouwvormen bij vogels 1978. paperback. 168pp. Zijkant boekblok/snedes wat roestvlekkig.
75279: KEITH DOWDING;KEITH M. DOWDING;CAROLE PATEMAN;ROBERT E. GOODIN - Justice And Democracy 2004. Cambridge University Press. Paperback. xiii,228pp. References. Index.
75448: RUSSELL B. GOODMAN;GOODMAN - Contending with Stanley Cavell 2005.Oxford University Pres. Hardcover with d.j. x,205pp. Bibliogr. Index.
75011: HIRSH GOODMAN - Let Me Create a Paradise, God Said to Himself The Perseus Books Group. PublicAffairs. 2005. Hardcover with d.j. x,288pp. Bibliogr. Index.
71170: L. GOODMAN - Groot astrologisch handboek van de menselijke relaties 1981. Hardcover met beschadigd stofomslag. 831pp.
74876: HIRSH GOODMAN - Let Me Create a Paradise, God Said to Himself A Journey of Conscience from Johannesburg to Jerusalem.2005. PublicAffairs. Hardcover with d.j. xi,288pp. Bibliogr. Index.
82665: GOODMAN, FRANK O. WACHMAN, HAROLD. Y . - Dynamics of Gas-Surface Scattering Library stamps/marks on first free endpaper and titlepage. Text clean. Traces of Library label below on spine and covers.
71126: LINDA GOODMAN - Zonneklaar Astrologische karakterschetsen. 8e druk, 1970. 420pp.
39056: GOODRICH, HERBERT F. AND PAUL A.WOLKIN. - The Story of the American Law Institute 1923-1961.
45126: GOODWAY, MARTHA AND JAY SCOTT ODELL. - The Metallurgy of 17th- and 18th- Century Music Wire. The Historical Harpsichord. Volume Two. A Monograph series in Honor of Frank Hubbard.
54997: GOODY, R.M. - Atmospheric Radiation I: Theretical Basis.
61934: R. DE GOOIJER - Rijk
78958: GOOIJER, HENDRIK. ANTONIUS, RUDOLF. - Rudolf Marius Antonius 1959-2000. Part One.
48969: A.C. DE GOOIJER - De Spaanse griep van '18
10429: GOOL, J.VAN. - kalium. Pathofysiologi en interne geneeskunde.
10430: GOOL, J.VAN. - kalium. Pathofysiologi en interne geneeskunde.
49778: HUBERT LAMPO;JEF VAN GOOL - Over Hubert Lampo
23083: ERASMUS. ALBERT VAN GOOL. - Seneca en Erasmus. Brieven over den vrede en den vrede des harten. Vertaald en met een brief ingeleid door Albert van Gool. De Guirlande. No.6.
54338: M.J. PLOOS VAN AMSTEL;W. PLOOS VAN AMSTEL;A.R. VAN GOOR - Fysieke distributie: denken in toegevoegde waarde
87417: A.R. VAN GOOR - Eerste gronneger Duut van Goor. 1988. St. 't Grunneger Bouk. Paperback. 94pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
32627: GOOR, J.VAN. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie. 1600-1975.
55122: GOORHUIS-WIJMANS, ASTRID, E.A. - Mozaïek van Winterswijk. Grepen uit het verleden van Winterswijk.
73184: L. GOOSEN - In die dagen . Over de uitbeelding van het kerstverhaal , met speciale aandacht voor het werk van Gerard Heman. SUN. 1998. 95pp. Illustr.
67000: L. GOOSEN - In die dagen . 1998.SUN. 95pp. Illustr.
72391: L. GOOSEN - In die dagen . SUN. Nijmegen. 95pp. Illustr.
52134: A.B.J.M. GOOSEN - Jezusbeelden
41106: GOOSEN, LOUIS. - Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen in religie en kunsten.
82744: GOOSSENS, PETER. - Nursing care for outpatients with bipolar disorders: A study of current practice, care needs, coping and quality of life. Proefschrift. Nijmegen.
41206: GOOSSENS, CHARLES. - Exploring an Explanation of Moral Duty: Moderate Voluntarism.
87305: GOOSSENS, CHARLES. - Towards a Theory of Relativity of Truth in Morality and Religion . Problems in Contemporary Philosophy Volume 30. Dedication and signed by Goossens.
43479: GOOSSENS, D. / RIKSEN, M. - Wind erosion and dust dynamics .observations, simulations, modelling.
43454: GOOSSENS, D. / RIKSEN, M. - Wind erosion and dust dynamics .observations, simulations, modelling. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
30831: GOOSSENS, L.M.N.M. EN F.J.L. PAULI. - Sportsponsoring in Nederland. Een afstudeerproject.
31154: GOOTJES, PIETER. - Bedrijfseconomische beschouwingen over de structuur van de coöperatieve zuivelfabricage in Noord-Holland benoorden het IJ. Proefschrift.
57488: GORBATSJOV, MICHAIL. - Politiek verslag van het Centraal Comité van de CPSU aan het 27e partijcongres. Februari 25, 1986.
75108: LEON GORDENKER - The Un Secretary General And Secretariat 2005. Routledge. paperback. xv,115pp. Bibliogr. Index.
70315: SOREN GORDHAMER - Altijd Online 255pp.
70616: GORDON, ROBERT, P. - studies in the Targum to the Twelve Prophets. From Nahum to Malachi. Supplements to Vetus Testamentum. Volume LI.
74649: STACY B. GORDON;A GORDON - Campaign Contributions And Legislative Voting A New Approach. 2005. Routledge. Paperback. x,208pp. Bibliogr. Index.
51855: MAYNARD M. GORDON - Iacocca's managementtechnieken
70744: GORDON, JOHN F. - The Staffordshire Bull Terrier.
90340: GORDON - IACOCCA'S MANAGEMENT-TECHNIEKEN Gordon, Maynard M. 1986. Omega Boek. Hardcover met stofomslag. 169pp.
56845: GORDON, R.K. (TRANS.). - The Story of Troilus. As told by Benôit de Sainte-Marie, Giovanni Boccaccio, Geoffrey Chaucer, Robert Henryson.
74868: STACY B. GORDON;A GORDON - Campaign Contributions And Legislative Voting A New Approach. 2005. Routledge. paperback. x,208pp. Bibliogr. Index.
33439: GORDON, THOMAS. - Luisteren naar kinderen. De nieuwe methode voor overleg in het gezin.
84095: THOMAS GORDON - Luisteren naar elkaar : problemen uitpraten en oplossen in het gezin 2e druk, 1981. DE Nederlandsche Boekhandel. Paperback. 350pp. Naamsticker binnenzijde achterplat.
60275: GORDON, C.T. - The growth of Boer opposition to Kruger 1890-1895.
41858: GORDY, BERRY. - Motown. De mensen, de muziek, de magie. Autobiografie.
50534: AL GORE - Een ongemakkelijke waarheid J.M. Meulenhoff
52149: AL GORE - The Assault on Reason Penguin Us. Doolopend lichte potlood obnderstrepingen, meest in de marge. Hardcover met stofomslag.308p. Verde goed.
90370: A. GORE - Een ongemakkelijke waarheid Gore, Al. 3e druk, 2006. Meulenhoff. Paperback. 325pp.
43875: GÖRES, JÖRN . HRSG. - Goethes Leben. In Bilddokumenten.
89198: A.M.P. NEDEREND-GORIS. - Het geslacht Goris: vijf eeuwen op de Rijnwaarden. Genummerd exx. No. 133.
69445: GIE GORIS - Opstandland 364pp.
70075: A. GORISSEN - Ton van Reen - Schrijver, verteller en wereldburger 155pp. Stempel " recensie exemplaar" op titelpagina. verder goed.
85259: GORKIN, MICHAEL. - Days of Honey, Days of Onion: The Story of a Palestinian Family in Israel.
87163: GORKUM, FRANS A.M. VAN. - Nat van het veld. Zestig jaar Babberichs voetbal.
46513: GÖRLITZ, W.: - Kleine Geschichte des deutschen Generalstabes.
26782: GÖRLITZ, WALTER. HRSG. - Der Kaiser. Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral Georg Alexander v. Müller über die Ära Wilhelms II.
36647: O'GORMAN, G. - Modern Trends in Mental Health and Subnormality. 1.
8600: GÖRNER FR.: - Die bildung der Ethnika von Ortsnamen im Serbokroatischen Sprachraum.
44335: GORNITZKA, ASE. - Science, Clients, and the State. A Study of scientific knowledge production and use. Proefschrift. Universiteit Twente.
33311: GORP, J.VAN. - DeDuitsche roman van het Derde Rijk. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Jaargang XXXIV Nr.4. Verhandeling 331.
87079: GORP, P.J.M. VAN., E.A. - Zijdebalen. Lusthof aan de Vecht. Tuin-en tekenkunst uit het begin van de 18de eeuw.
30606: GORRES, IDA FREDERIEKE. - Aus der Welt der Heiligen.
53544: W. VAN GORSEL - Leven in Zijn dienst Groen
77098: MARIANNE GORT - Ik Moniek. een vrouw Moniek van Dommelen. Elsevier. 1980. Paperback, leesvouwen rug. 192pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
11628: GORTER, AUGUSTUS. - Onderzoekingen over Aminozuurafbraak door Aspergillus niger.
59193: GORTER-TER PELKWIJK, A.J., E.A. - Vijftig jaar in Thijsse;s Hof.
82719: GORTER, C.J. - Progress in Low Temperature Physics, Volume VI.
82574: GORTER, C.J. - Progress in low temperature physics.Volume II. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.
54068: ANS GORTER - Het grote boek over natuurlijke cosmetica Rebo Productions
48096: ANS GORTER - Het grote boek over natuurlijke cosmetica Rebo Productions
59117: GORTER, CORN. - Astrologische chronologie. Berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, mand en dag. De rectificatie van de horoscoop. Analyse van de solaar-horoscoop.
57427: GORTER, CORN. - Astrologische chronologie.
39438: GORTER, S.H.N. - Langs de vloedlijn.
91415: GORTER, HERMAN. - Verzamelde lyriek tot 1905. Jeugdwerk. De school der poëzie. Nalezing.
34440: GORTER, F.B. E.A. - Sociëteit Minerva 1875-1965. Uitgegeven door de Commissie tot samenstelling van get Gedenkboek Sociëteit Minercvva 1875-1965.
68315: GORTER, A. - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz toegelicht. door A. Gorter. Amsterdam. Rössing. 1888.
74196: R. KETELAAR;ANNEMARIE GORTS - Dieren in de tuin 1995. Kosmos. 127pp. Illustr.
72984: I. DEUTSCHER;WOUTER GORTZAK - De onvoltooide revolutie 2e druk, 1979. paperback. 125pp.
84280: GORTZAK, R.A.TH. - Blood pressure variation during dental treatment. Proefschrift Amsterdam.
82344: GORYS, ANDREA: - Wörterbuch der Archäologie mit Zeichnungen von Christel Gorys.
76371: ERHARD GORYS - Israel 1e druk, 1989. Cantecleer. Paperback. 496pp. Illustr.
49025: ERHARD GORYS - Sesam reisboek archeologie Bosch & Keuning
39001: GÖRZ, HEINZ. - De natuur geneest. Tekeningen en beschrijving van de geneeskruiden door Fritz-Martin Engel. Vertaald door H.J. ten Broecke.
46942: GORZKA, GABRIELE. (HRSG.). - Kultur im Stalinismus. Sowjetische Kultur und Kunst der 1930er bis 50er Jahre.
8547: GÖSCHEL J.: - Die Schallaufnahme deutscher Dialekte im Forschunsinstitut für deutscher Sprache. Bestandsbeschreibung und Arbeitsbericht.
82021: EWOUD GOSKER - De Koninklijke Weg 2e druk, 1994. De Vuurbaak. Paperback. 89pp.
42448: GOSLINGA, A. A.KUYPER. G. GROEN VAN PRINSTERER. - Briefwisseling van Mr. G.Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper. 1864-1876. Bewerkt door A. Goslinga. Serie: Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Voordruk uit deel V.
24471: GOSLINGA, C. EN S.J. VAN LIMBURG STIRUM. - Gedenkboek der Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij 1901 - 1926.
36342: GOSLINGS, W.R.O. - Regulation of complement activation in the eye. Proefschrift.
36195: GOSLINGS, W.R.O. - Disease of the Gastro-Intestinal Tract. Boerhaave Series for Postgraduate Medical Education.
34898: GOSLINGS, W.R.O., G.G.J.RADEMAKER, W.F.SUERMONDT. REDACTIE. - Vorderingen der Geneeskunst 1949-1952.
76873: AMY ADAMS SQUIRE STRONGHEART;AMY ADAMS SQUIRE STRONGHEART;ROBERT GOSS;ROBERT GOSS - Our Families, Our Values Snapshots of Queer Kinship. Harrington Park Press. 1997. Paperback.xxi,290pp.
38463: GOSSEL, THOMAS A., J.DOUGLAS BRICKER. - Principles of Clinical Toxicology.
37228: GÖSSEL, PETER. GABRIELE LEUTHÄUSER. - Archtectuur van de 20e eeuw.
75934: GOSSELINK, F.J. - Management in citaten.
91844: GOSSENS, PETER, PATKA, MARCUS G. - Displaced. Paul Celan in Wien 1947-1948.
35635: GOSSNER, EUGEN. (RED.). - Ziekte en sport.
75534: JOHN STRANG;MICHAEL GOSSOP - Heroin Addiction and 'The British System' Volume 2. Treatment and Policy Responsen. 2005. Routledge. Paperback. xvi,224pp. References. Index.
75065: JOHN STRANG;MICHAEL GOSSOP - Heroin Addiction and the British System Volume 1. Origins and Evolution. 2005. Routledge. Paperback. xii,224pp. References. Index.
88746: GOSTELOW - Elseviers folklore borduurboek Gostelow. Mary. Elsecier. 1e druk, 1978. Hardcover met stofomslag. 288pp. Illustr.
32419: GOT, ETIENNE. - Ethique: Etat des lieux. Essai. Collection in vivo/in vitro.
34866: GOTTA, SALVATOR. - L´Almanaco di Gotta. Arcobaleno 8.
71997: GOTTFRIED, XAVER. - Mahavatar Babaji's new gospel. A compilation of his Teachings in his own words. Davide Ghaleb Editore. 2007. Paperback. 349pp.
74254: MARTIN GOTTFRIED - Arthur Miller His Life and Work. 2004. Da Capo Press. x,484pp.
83594: R. GOTTGENS - Romaanse kerken in het Catalaans Pyreneeengebied 1978. Uitgeverij Historie Nijmegen. Hardcover. 176pp. Illustr.
61902: SIDNEY GOTTLIEB (ED.) - Approaches to Teaching the Metaphysical Poets.
71107: TESSA GOTTSCHAL - Wil ik wat ik voel? 160pp.
91106: GOTTSCHALCH - Sociologie van het zelf Gottschalch, Wilfried. 1985. Boom. Paperback. 163pp.
62690: WILFRIED GOTTSCHALCH - Sociologie van het zelf Aspecten van het socialisatieonderzoek. Boom Meppel. 1985. 163pp.
46494: GOTTSCHALG, WOFLGANG.: - Die Haftung von Verwalter und Beirat in der Wohnungseigentümergemeinschaft. 2. Auflage.
59584: GOTTSCHALK, JOSEPH. - Schlesische Priesterbilder. Band 5.
85215: GOTTSCHALK, PAUL;. - The Meanings of Hamlet: Modes of Literary Interpretation since Bradley.
57471: GOTTSCHALK, GISELA. - Die großen Cäsaren. Ihr Leben, ihre Taten, ihre Zeit,.
86457: GÖTZ, K.O.HEINZ, MARIANNE - K.O. Götz. Monotypien, Gemälde, Gouachen 1935-1983. Katalog.
26101: GÖTZ, J. - Das tauernkraftwerk. Glockner-Kaprun. Der tauernkraftwerke aktiengesellschaft.
417: GÖTZ, KARL AUGUST. - Nietzsche als ausnahme. Zur Zerstörung des Willens zur Macht.
22719: GÖTZ, KARL AUGUST. - Nietzsche als Ausnahme. Zur Zerstörung des Willens zur Macht.
41941: GOU, L.DE. - Het Plan van Constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796. Met een facsimile uitgave van het Plan van Constitutie. Serie: Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 40.
54193: ANNERIEKE GOUDAPPEL - Stang Uitgeverij Terra - Lannoo
63921: JEAN HOUSTON;H.M. GOUDAPPEL - Meer mens 1984. Ankh Hermes, Deventer. 268pp. Omslag licht sleets en vlekkig. Inhoud goed. Vergroting van onze lichamelijke , geestelijke en creatieve vermogens.
47962: JEAN HOUSTON;H.M. GOUDAPPEL - Meer mens
49455: H.M. GOUDAPPEL;J.L.N. SCHAEFER;G.M. SCHOLTEN;H.M. GOUDAPPEL - Tien jaren stadsherstel
50760: JEAN HOUSTON;H.M. GOUDAPPEL - Meer mens
53280: JEAN HOUSTON;H.M. GOUDAPPEL - Meer mens
22799: GOUDOEVER, A.P.VAN. B.NAARDEN. REDACTIE. - Gorbatsjov en Stalins erfenis. Witte plekken in de sovjetgeschiedenis.
72774: FRED GOUDON - Bedtime Stories
30134: GOUDRIAAN, J. - Socialisme zonder Dogma's.
84410: JOHAN GOUDSBLOM - Het Regime Van De Tijd 3e druk, 2000. Amsterdam, Meulenhoff. Paperback. 254pp.
87604: MARJA SLINKERT;MARINA GOUDSBLOM - 32 verrassingen aan de voormalige Zuiderzee 2012. Kosmos. Hardcover, oblong.160pp. Illustr.
84180: JOHAN GOUDSBLOM - De sociologie van Norbert Elias 1e druk, 1987. Meulenhoff. Paperback, omslag wat gebruind. 270pp.
85332: GOUDSBLOM, J. - Nihilisme en cultuur.
84386: JOHAN GOUDSBLOM - Vuur en beschaving 1992. Amsterdam, Meuilenhoff. Paperback. 295pp. Naam met pen doorgehaald op schutblad.
87157: GOUDSMIT, M.TH. - Het Begrip en Wezen der Kansovereenkomsten. [Bekroond Prijsschrift]. Met het erratum.
70222: JAAP GOUDSMIT - Tegen De Vlakte 110pp.
81014: GOUDSWAARD, N.B. - Naar een goede en goedkope boerderij.
69142: B. GOUDZWAARD - Genoodzaakt goed te wezen Zonder jaar. paperback. 111pp.
90346: S. GOULD - GOK VAN DE EVOLUTIE Gould, Stephen Jay. 1996. Contact. Paperback, leesvouw rug. 264pp.
90515: STEPHEN JAY GOULD - Gesprekken Over Het Einde Der Tijden 1999. Boom, Amsterdam. Paperback. 257pp.
57760: GOULD, STEPHEN JAY. - Honderd jaar na Darwin.
15136: GOULD, STEPEN JAY. - Eight Little Piggies. Reflections in Natural History.
67417: MICHAEL GOULDING - Amazone 1991. La Riviëère & Voorhoeve. Hardcover met stofomslag. 208pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
40465: GOULDNER, ALVIN W. - The Coming Crisis of Western Sociology.
78820: JOSEPH MURPHY;ANDREW GOULDSON - Regulatory Realities The Implementation and Impact of Industrial Environmental Regulation. Earthscan Publ. 1998. Paperback. xiii,173pp.
88610: J.-C. GOUMARD - Vissen schelpen en schaaldieren J.-C. Goumard. 1996. De Lantaarn. Hardcover met stofomslag. 167pp. Illustr.
26946: GOUNELLE, CLAUDE. - Sedan Mai 1940.
82717: GOURSAT, EDUARD. - Lecons sur le Probleme de Pfaff.
43113: GOUTTEBARGE, V. - Quality of Functional Capacity Evaluation tests .a clinimetric approach. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42578: GOUTTEBARGE, V. - Quality of Functional Capacity Evaluation tests . a clinimetric approach. Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
69489: GOUW, J.L. VAN DER. - De Regulieren van Rugge. Alphen a/d Rijn, Canaletto, 1986. Hardcover. 460pp. Mist het titelblad, verder goed.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

12/15