Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
82727: DREYFUS, STUART E. - Dynamic programming and the calculus of variations: Mathematics in science and engineering, volume 21. Library stamps/marks on first free endpaper and titlepage. Text clean.
54296: ROB VAN DRIE - Verre verwanten Kosmos Uitgevers B.V.
73444: D. VAN DRIEKEN - Groot geschapen 1e druk, 1996. Dutch Publishers Sittard. 263pp. leesvouw rug verder goed.
90295: L.F. VAN DRIEL - Een Leven In Woorden Lo van Driel. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige. 2003. Walburgpers. Hardcover met stofomslag. 448pp.
72245: DRIEL, H. VAN. - Vier eeuwen veembedrijf De voorgeschiedenis van Pakhoed 1616-1967.
51618: I.A. KOLE;L. VAN DRIEL - Bij-tijds leren geloven Kok
43217: DRIEL, K.G.A. VAN. - Septal Pore Caps in Basidiomycetes .composition and Ultrastructure. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
41254: DRIEL, KENNETH G.A. VAN. - Seotal Pore Caps in Basidiomycetes. Ultrastructure and Composition. Proefschrift.
40224: DRIEL, HANS VAN. - Digitaal communiceren.
87517: D. VAN DRIEL JR.;D. VAN ALTEN;K. VAN DRIEL - Daan van Driel 1909 - 1992 2009. Erven van Driel/Zalsman. Paperback.96pp. Illustr.
88992: MELS VAN DRIEL - Het geheime deel Mels van Driel. 2e druk, 1997. Arbeiderspers. Paperback. 219pp. Naam met pen op schutblad. Mannelijke onmacht door de eeuwen heen.
41961: VAN DEN DRIES, C. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
30467: VAN DEN DRIES, C. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
86708: DRIES, JAN. - Zo. Bereidt men natuurvoeding. Theorie en Praktijk in 5 lesswen.
86706: DRIES, JAN. - Natuurvoeding voor dagelijks gebruik. Met 150 recepten en vele practische tips.
16879: VAN DEN DRIES, C. - De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting.
6248: DRIESCH, MARGARETE. - Frauen Jenseits der Ozeane. Unter mitwirkung führender zeitgenossen aus jenen ländern.
68112: DRIESPRONG, A., E.A. - Lex Aquarum, liber amicorum / druk 1 / opstellen over waterstaat, waterstaatswetgeving en wetgeving, opgedragen aan Dhr. J.H.A. Teulings. Ministerie V en W Juridische Zaken. 2000. Paperback. 352pp.
13544: DRIESSEN, FREDERIK CHRISTOFFEL. - Gogol' als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
86191: INY DRIESSEN - Als Alles Tegenzit En God Geeft Niet Thuis waarom ik toch nog geloof. Lannoo. 2009. Hardcover. 111pp.
38805: DRIESSEN, A.C. EN H.F.A. DE HOOGH. RED. - Psychotherapie met adolescenten. Verslagboek van het Twents Symposium Adolescenten Psychotherapie 1983.
37520: DRIESSEN, F.M.H.M.M, P.KREIJEN, B.G.M. VÖLKER. - Leesbevordering in Nederland. Een onderzoek naar het leesbevorderingsbeleid en Stichting Lezen in de periode 1992-1997 in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
32854: DRIESSEN, L., G.D.M.SCHWENCKE, J.J.THORN, E.J.VELDHUYZEN, I.J.G.M.VAN WOERDEN. - Willibrords Erven. 1250 jaar Christendom in Oegstgeest.
81342: MARTIN MICHAEL DRIESSEN - Gars Wereldbibliotheek. 1e druk, 1990. Ongecorrigeerde proef. 285pp.
50510: RINO VISSER;FRANS VAN DEN DRIEST - Zeeuws platenboek Pitman
73470: MAARTEN P. VAN DEN DRIEST - De ware weg 122pp.
73810: MARTIJN VAN DER DRIFT - Meubelmensen en hun passie Sea Pres, Den Haag. Ter gelegenheid van 75 jaar vakweekblad Meubel. 1994. Paperback. 85pp. Illustr.
41648: DRIFT, H.VAN DER. - Existentie in licht en duister. Etudes rondom psychiatrie en patoraat.
31496: DRIFT, H.VAN DER. - Existentie in licht en duister. Etudes rondom psychiatrie en patoraat.
76634: DRIJVER, J. - Texel. Het vogeleiland.
77008: W. VAN DRIMMELEN - Voor de eenheid van beleid Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken .'s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1987.hardcover met vooral aan randen beschadigd stofomslag. 366pp. Illustr.
40081: DRINKA, GEORGE FREDERICK. - The Birth of Neurosis. Myth, Malady, and the Victorians.
75102: DEREK DRINKWATER - Sir Harold Nicolson And International Relations The Practitioner as Theorist. 2005.Oxford University Press. Hardcover with d.j. xvi,244pp. Bibliogr. Index.
57364: DRINKWWATER, CAROL. - De olijventijd.
38853: DRION, H. - Het zelfgewilde einde van oude mensen. Met reacties van Ch.J. Enschedé, H Kuitert en anderen.
36897: DRION, H. - Denken zonder diploma. Essays.
15452: DRION, H. - Geschriften van H.Drion.
85254: O'DRISCOLL, ROBERT . - Theatre and Nationalism in Twentieth-Century Ireland.
81719: JOHN DRISCOLL - Leer zeilen 1992. Kosmos. Hardcover. 95pp. Illustr. Naamstempel op schutblad, verder goed.
66164: M.H.R. NUY;ONBEKEND;J. DROES - De Individuele Rehabilitatie Benadering 2e druk, 2003. 142pp.
80907: DROESBEKE, ERNA. - Genezende geuren. Praktisch handboek voor Aromatherapie.
86504: DROESE, FELIX. - Felix Droese: Ende des Zeichens - Materialien und Texte zur Arbeit "dort 1981-83".
59322: DRÖGE, KURT. - Spanschachteln Bestandskatalog.
64905: HERTZ HERTZBERGER;G.J. DROGE - Glamourland Paperback
87332: DROGE, PHILIP. - Het Oranjekapitaal. Een onderzoek naar het vermogen van de invloedrijkste familie van Nederland.
53153: ROGER-POL DROIT - In gezelschap van filosofen Atlas
76478: MARGA BARENTZ-DROST;COR VAN DRONGELEN - Kimura's kinderen 1995. KJBB '41-'49. Paperback. 128pp.
67358: CEES VAN DRONGELEN;CEES VAN DRONGELEN - Tussen Kunst & Kitsch 3e druk, 2002. 160pp.
79205: J. BERTING;J. DRONKERS - Sociale ongelijkheid 1986. Coutinho. Paperback. 109pp.
13123: DROOGERS, ANDRÉ. - De gevaarlijke reis. Jongensinitiatie bij de Wagenia van Kisangani ( Zaire). Proefschrift.
86676: DROOGLEVER , P.J. EN DRS. M. J. B. SCHOUTEN - Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945 - 1950. Zestiende deel, XVI. . 1 december 1948 - 12 januari 1949. Kleine serie 7.
11380: DROOGLEVER FORTUYN, BERNARDUS AEMILIUS. - Aansprakelijkheid van hem, die zich als vertegenwoordiger voordoet zonder dit te zijn.
73048: P.J. DROOGLEVER - De Vaderlandse Club, 1929-1942 1929-1942. Totoks en de Indische Politiek (with a summary in English). 1980. Hardcover. 423pp.
81691: P.J. DROOGLEVER - Indisch intermezzo Geschiedenis van Nederlanders in Indonesië. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam. 1994. Hardcover met stofomslag. 135pp.
44765: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Cliub 1929-1942. Totoks en de Indische Politiek. (with a summary in English). Proefschrift.
42005: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Cliub 1929-1942. Totoks en de Indische Politiek. (with a summary in English). Proefschrift.
71445: P.J. DROOGLEVER - De Vaderlandse Club, 1929-1942 Totoks en de Indische politiek. Franeker. Wever. 1980. Hardcover met beschadigd stofomslag. 423pp. Summary.
21468: DROOGLEVER, P.J. EN M.J.B.SCHOUTEN. - Officiële bescheiden betreffende de Nedeland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Veertiende deel. 5 juni - 31 augustus 1948. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 63.
60830: G.C. TROMP;JOUKE DROOGSMA - 't Kan echt anders! 1995. Nqarratio. 160pp.
65955: W. DROP - Verbeelding en historie Verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw. HES, Utrecht. 1979. Paperback, licht sleets.,344pp.
70262: NICO DROS - Sprekende slang Een kleine geschiedenis van laaglands fundamentalisme. 178pp.
24227: DRÖSCHER, VITUS B. - Magie der zintuigen. Nieuwe ontdekkingen in het rijk der dieren.
56182: MICHAEL DROSNIN - De Bijbelcode Strengholt United Media
83727: M. DROSNIN - Bijbelcode Strengholt Uitgevers . 1997. Hardcover. 242pp.
89036: M. DROSNIN - BIJBELCODE M. Drosnin. 1e druk, 1997. Strengholt. Hardcover. 242pp.
86876: DROSSAARD, WILLEM. - Bronbeek een levend verleden.
11748: DROSSAARD, WILLEM. - De magische driehoek. Op reis door Sri Lanka, Indonesië en Thailand.
18500: DROSSBACH, PAUL. - Kant unt die Gegenwärtige Naturwissenschaft.
1094: DROST, AARNOUT. - Schetsen en verhalen. Het altaarstuk. De augustusdagen. Meerhuijzen. De kaninefaat. Uitgegeven, ingeleid eb van aantekeningen voorzien door G.Kamphuis.
28886: DROST, F. - Carel Steven Adama van Scheltema. Met een voorwoord van Mevr. A.Adama van Scheltema-Kleefstra.
25189: DROST, J. - Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815. Onder begeleiding van G.J.Mentink, e.a. Werken der Stichting tot uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht No.8.
20245: DROST, F. - Carel Steven Adama van Scheltema. Met een voorwoord van Mevr. A.Adama van Scheltema-Kleefstra.
60282: DROST, GERRIT WILLEM. - De Moriscos in de publicaties van Staat en Kerk (1492-1609). Een bijdrage tot het historisch discriminatieonderzoek. Proefschrift. Leiden.
76340: F.G. DROSTE - Het woord als wapen Over retorica en filosofie. Nederlandsche Boekhandel . 1985. Paperback. 162pp.
37108: DROSTE, MAGDALENE.BAUHAUS-ARCHIEF. - Bauhaus 1919-1933. Tekst in Nederlands.
34469: DROSTE, MAGDALENA. BAUHAUS-ARCHIEF. - Bauhaus 1919-1933. Nederlandse editi.
91528: DROSTE, FLIP G. - Het woord als wapen. Over retorica en filosofie . Essay.
47044: DROYSEN, JOHANN GUSTAV.: - Friedrich I. König von Preussen.
76608: DRUCKER, PETER F. - Managing for the Future.
90600: PETER FERDINAND DRUCKER - The Practice of Management Peter Ferdinand Drucker. Reprinted 1994. Butterworth Heinemann. Paperback. vi,399pp.
47341: PETER F. DRUCKER - Visie op de toekomst
33572: DRUCKER, R. EN J.R.G.ISBRÜCKER. - Leerboek der Electrotechniek. In 6 delen. I: De theoretische grondbeginselen der Electrotechniek. II: Electrische Metingen. III:De Gelijkstroommachines. IV: De Wisselstroommaschines. V:De Toepassing der Sterktestroomtechniek. VI: De Zwakstroomtechniek.
80145: DRUCKER, PETER E. - Management en resultaat.
78933: DRUCKREY, TIMOTHY - terations: The New Image.
54357: INA DRUKKER - Zelfgebakken broodjes, brood en koekjes
81448: INA DRUKKER - Zelfgebakken broodjes, brood en koekjes 1988. Zomer & Keuning. Paperback. 160pp. Illustr.
47551: INA DRUKKER - De Hollandse keuken Elsevier
49738: INA DRUKKER - Heerlijke nagerechten voor elke dag
85543: DRUMANN, W. - Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen. 6 volumes. Ex-Library copy. Library stamp on titel page, ticket below on spine. Hleather, titel in gold on spine. Foxing throughout. Good state.
66069: MAT DRUMMEN - Reis door de ruimte / druk 1 1e druk, 1988. 157pp.
25713: DRUMMOND, RICHARD HENRY. - Gautama de Boeddha. Een bijdrage tot godsdienstig inzicht.
79434: PASCALE VAN DRUNEN - Bijzondere bloemdecoraties Van Dishoeck. 2e druk, 1998. Hardcover. 112pp. Illustr.
61493: TH.G. DRUPSTEEN - Nederlands milieurecht in kort bestek 2e herziene druk, 1978. Theenk Willink, Zwolle. Paperback licht beschadigd, Naam met pen op titelpagina. ix,228pp.
81802: HENNIE FRANSSEN-SEEBREGTS;NEVILL DRURY - Sjamanisme 1991. Tirion, Baarn. Paperback. 137pp.
63555: DRYDEN; SMITH, DAVID NICHOL (ED.) - Dryden, Poetry and Prose. With essays by Congreve, Johnson, Scott and others. With an introduction and notes by David Nicholl Smith.
21815: DTÜRMANN, JOSEF. - Systematische Anthropologie. Strukturgesetze der menschlichen Seinsverwirklichung.
87252: DUARTE, JOSE NAPOLEON. - Duarte: My Story. Signed by the author.
36740: DUBAL, DAVID. - Horowitz. Een persoonlijk portret van de legendarische pianist.
68755: DUBBE, B - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver, Waanders Zwolle. 1976. Hardcover met licht beschadigd stofomslag.71pp. Illustr. Met opdracht en gesigneerd (Bé).
79484: B. DUBBE - In en om het Deventer stadhuis Koch, A.C.F. Redactie. 1982. Kluwer. Hardcover met stofomslag. 152pp. Illustr.
68744: B. DUBBE - In en om het Deventer stadhuis Redactie A.C.F. Koch. Kluwer. 1982. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 152pp. Illustr.
75870: DUBBE, M. - De Koperen en Tinnen 'Ampts-Kannen' van de Nijmeegse Gilden.
57717: DUBBE, B. - Tin en Tinnegieters in Nederland.
70723: DUBBE, B. - Tin en Tinnegieters in Nederland. gesigneerd en wat bijlagen.
55040: DUBBE, B. - Tin en Tinnegieters in Nederland.
34031: DUBBEL, HEINRIXH. HRSG. - Taschenbuch für den Maschinenbau. Zehnte Auflage. Berichtigter Neudruck der 9. Auflage (1943). Mit etwa 2900 Textfiguren. In zwei Bänden.
23248: DUBBELAAR, BERT EN JAAP TERWEIJ. - Het project Saljoet. De eertse stap van de Sovjet-Unie naar een permanent station in de ruimte 1971-1984. .
38449: DUBBELBOER, SIKKO. - Wat met het veen verdween. Historie en humor uit de Drentse Veenkoloniën.
45353: DUBBELDAM, L.F.B. - The Primary School and the Community in Mwanza District Tanzania.
40172: DUBBELDAM, LEO. EDITOR. - Values and value education. Ceso Paperback No.25.
54596: JAAP TANJA;JAN ERIK DUBBELMAN - Vreemd gespuis Ambo
61130: JAAP TANJA;JAN ERIK DUBBELMAN - Vreemd gespuis Anne Frank Stichting. Ambo. Novib. 1987. Paperback, licht vuil. 224pp.
60200: DUBBELMAN, JAN ERIK. ANNE FRANK STICHTING. - VoorOordelen veroordeeld. Feiten tegen vooroordelen over buitenlanders.
72241: DUBEL, IREEN AND ANDRE HIELKEMA. - Urgency required. Gay and Lesbian Rights are Human Rights.
77026: MARTHA VICINUS;MARTIN DUBERMAN - Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past A Meridian Book. 1990. paperback. xi,579ppBibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
75634: DUBERTRET, LOUIS. - Psoriasis: de la clinique au traitement. Collection Guide pratique de la dermatologie.
75633: DUBERTRET, LOUIS. - Psoriasis: de la clinique au traitement. Collection Guide pratique de la dermatologie.
5261: DUBES, RICHARD C. - The Theory of Applied Probability.
78333: H. DUBIEL - Het gebeurt allemaal in mijn hoofd Cossee. 2008. Hardcover met stofomslag. 141pp.
35994: DUBIN, DALE. - Rapid Interpretation of EKG's . An interactive course.
57593: DUBIN, LOIS SHERR. - The History of Beads. From 30.000 B.C. to the Present. With over 5000 beads reproduced in colour. Photography by Togashi.
85551: DUBNER, FR. - Scholia Graeca in Aristophanem Cum Prolegomenis Grammaticorum. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hleather, titel in gold on spine. Titlepage foxing text clean. Good state.
83647: A. DUBOIS - De hemel op aarde 2007. Bruna. Paperback. 223pp.
57904: DUBOIS, PIERRE H., GARMT STUIVELING, E.A. - 100 Jaar Max Havelaar. Essays over Multatuli.
81948: O.W. DUBOIS - Aan De Minste Van Mijn Broeders Het werk van Tot Heil des Volks 1855-2005. 2005. Oogst Publicaties. Paperback. 355pp.
73248: A. DUBOIS - De hemel op aarde 3e druk, 2007.2233pp. Leesvouwen rug.
51483: ALLISON DUBOIS - De hemel op aarde A.W. Bruna LeV.
86059: PIERRE H. DUBOIS - OVER DE GRENS VAN DE TIJD Nijgh & Van Ditmar. 1997. Hardcover. 359pp.
56771: DUBOIS, MARGUERITE-MARIE. - AElfric. Sermonnaire, docteur et grammairien.
78397: P.H. DUBOIS - Zonder Vaandel Belle van Zuylen. Een biografie. 2e druk, 1993. Oorschot. Paperback, omslag licht beschadigd en naam op schutblad. 853pp.
80105: DUBOIS, J.J.W. VERZAMELD DOOR. - Gebeurtenissen, berhalen , sagen en legenden uit: (Nedelands-Nieuw-Guinea. (Papoea verhalen).
42489: DUBOURG, JACQUES. - Les Guerres de Religion dans le Sud-Ouest.
40981: DUBUY, GEORGES. REDACTIE. - Geschiedenis van het persoonlijke leven. Van het feodale Europa tot de renaissance.
70439: GEORGES DUBY - Bernard van Clairvaux en de cistercienzerkunst 1989. Hardcover met stofomslag. 166pp.
82764: DUBY, GEORGES. - The Chivalrous Society.
84387: G. DUBY - De kathedralenbouwers Portret van de Middeleeuwse Maatschappij, 980-1420. 3e druk, 1985. Elsevier. Paperback, rug verkleurd. 358pp.
81485: GEORGES DUBY - De drie orden Het zelfbeeld van de feodale maatschappij 1025-1225. AGON. derde druk, 1992. Hardcover met stofomslag. 441pp.
55459: GEORGES DUBY - De kathedralenbouwers Elsevier
48224: GEORGES DUBY - Ridder, vrouw en priester Becht
90214: DUBY, GEORGES. - De Kathedralenbouwers. Portret van de Middeleeuwse maatschappij 980-1420.
56130: GEORGES DUBY - De kathedralenbouwers Elsevier
87731: GEORGES DUBY - De zondag van Bouvines 27 juli 1214: De oorlog in de middeleeuwen. AGON. 1988. Paperback. 245pp.
58245: GEORGES DUBY - Bernard van Clairvaux en de cistercienzerkunst 1989. 166pp. Hardcover met stofomslag.
43765: DUBY, GEORGES. - Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme.
35714: DUBY, GEORGES. - Le Temps des Cathédrales. L'Art et la Societé 980-1420.
81068: DUBY, GEORGES. - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
88609: M. DECLERCQ;TONY LE DUC - Vis & Wijn M. Declercq en Tony Le Duc. Creative combinaties mate Sergio Herman en Wim Vandamme. Lannoo. 2004. Hardcover met stofomslag. 175pp. Illustr.
36777: LOIUS-PHILIPPE. DUC D'ORLEAND. - Mémoires de .Loius-Philippe. Duc D'Orleand. 1773-1793. Tome Premier.
88652: PAULE NEYRAT;ALAIN DUCASSE - Puur natuur vis, schaal- en schelpdieren Alain Ducasse, Paule Neyrat en Christophe Saintagne. Vis, schaal- en schelpdieren. Fontaine. 2013. Hardcover. 158pp. Illustr.
62886: SANGEET DUCHANE - De Heilige Graal Hardcover met stofomslag. 152pp. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
35597: DUCHESNE, L. - Les Premiers temps de L'Etat Pontifical.
41287: DUCHHART, INGRID. - Designing Substainable Landscapes: From Experience to Theory. A process of Reflective Learning from Case-study Projects in Kenia. Proefschrift.
60877: ULRICH DUCHROW - Sjalom 1989. Boekencentrum. 232pp.
47426: ULRICH DUCHROW - Sjalom Boekencentrum
86309: HAJO DUCHTING - KANDINSKY Revolutie in de schilderkunst. Taschen. Librero. 1990. Paperback. 95pp. Illustr.
88423: SONIA DUCIE - De helende kracht van reflexologie Sonia Ducie. 2002. Zuidnederlandse. Paperback. 128pp.
75041: WILLIAM DRAGON;STEVE W. DUCK;STEVE DUCK - Understanding Research in Personal Relationships A Text with Readings.Sage Publications . 2005. Paperback. xi,336pp. References. Index.
78007: DÜCKERS, ALEXANDER. - Das Berliner Kupferstichkabinett,ein Handbuch zur Sammlung.
59092: DUCKETT, ELEANOR. - death and Life in the Tenth Century.
59490: DUCKETT, ELEANOR. - The Wandering Saints.
59095: DUCKETT, ELEANOR SHIPLEY. - Carolingian Portraits. A study in the ninth Century.
23341: DUCKWORTH, HENRY E. - Electricity and Magnetism.
80449: STAMP L DUDLEY . - The Physical Basis of Geography.
55332: DUDLEY, DONALD R. - The World of Tacitus.
87144: DUDOK, WILLEM M. SAANE, G.VAN. R.M.H. MAGNEE. - Willem M.Dudok.
46128: DUERR, HANS PETER. HRSG. - Sehnsucht nach dem Ursprung. Zu Mircea Eliade.
32457: DUERR, HANS PETER. - Unter dem Pflaster liegt der Strand.
76214: DUFFHUES, TON., ALBERT FELLING, JAN ROES. - Bewegende patroneneen analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 Ambo. 1985.
73006: TON DUFFHUES - Generaties en patronen de katholieke beweging in Arnhem in de 19e en 20ste eeuw. Proefschrift. 1991. 430pp. Omslag licht beschadigd, verder goed.
74773: T.S. DUFFY;D.C. RUBIE;SIMON DUFFY;E. OHTANI;SIMON DUFFY - New Developments In High-Pressure Mineral Physics And Applications To The Earth's Interior First Edition 2004. Hardcover. 625pp. Illustr. References. Index.
77100: BRUCE DUFFY - De wereld die ik aantrof 1990. Wereldbibliotheek. Paperback. 523pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
38114: DUFRESNOY, L'ABBÉ LENGLET. - Catalogue des meilleures cartes Géographiques général et particulières. Avec quelques remarques sur la choix qu' on droit faire par.
69452: DUGAST, JEAN-LEO. - Sur les traces du cheval percheron.
63532: DUGAW, DIANNE. - Warrior Women and Popular Balladry, 1650-1850.
75616: DUHAUTOIS, BRUNO. - Guide pratique de chirurgie des tissus mous chez le chien et le chat.
76990: CHRISTINE DUHON - Een liefde van Virginia Woolf 1992. Toth. Paperback, leesvouwen rug. 204pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
1894: DUIF, A. - Het geboeide lichaam bevrijd. Een overzicht van de ontwikkeling der heilgymnastiek, massage, fysiotherapie. Een uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek.
88596: HUBRECHT DUIJKER - Heerlijk Frankrijk Hubrecht Duijker. Een ontdekkingsreis door Frankrijks vele wijnstreken. 2004. Spectrum. Paperback. 352pp. Illustr.
80641: R.J. WILLIAMS;BEN VAN DUIJN - Alleen maar niet eenzaam Omega Boek. 1980. paperback. 153pp.
23232: DUIJN JR., C.VAN. - Een wereld door het Mikroskoop onthuld.
61449: PIET VAN DUIJN - Ontwikkelingen in de biologie van de mens 1979, wageningen. Paperback. licht beschadigd/vuil. 114pp.
29101: DUIJN, PIETER. - Arenicochroom. Een nieuwe kleurstof uit arenicola marina L. (with a summary). Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
28670: DUIJN, P.VAN. - Moleculair denken in de biologie. Openbare Les. Leiden.
70179: SERGE VAN DUIJNHOVEN - Bitterzoet een lyrische hommage aan Serge Gainsbourg. 107pp.
54950: DUIJNSTEE, FR.X.P.D. - 's Pausen Primaat in de latere Middeleeuwen en de Aegiduiaansche school. Naar authentieke bronnen bewaard. Eerste deel : Philips de Schoone. 1 deel.
61985: MIES CAMPFENS;BERT DUIJSINGS - De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam 1989. IISG, Amsterdam. 504pp. Zijkanten, boekblok/snede, vlekkig (roet-rookschade).
77415: ANJO GELUK;LENNY DUIJVELAAR - Alles wordt anders Handboek voor jongeren. 1993. Bert Bakker. Paperback. 270pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
49566: LENNY DUIJVELAAR - Hoezo overgang? Kosmos Uitgevers
51462: ANJO GELUK;LENNY DUIJVELAAR - Kinderen krijgen: nu of nooit?
51558: LENNY DUIJVELAAR - Hoezo overgang? Kosmos Uitgevers
65915: DOROTHÉ DUIJVES - Het moedergevoel 223pp.
55809: C. VAN DIJK;H.J. DUIJZER - Alexandre A. M. Stols, 1900-1973, uitgever/typograaf
54116: LEEN VAN DUIN;S.U. BARBIERI;L. VAN DUIN - A hundred years of dutch architecture SUN
44470: S. UMBERTO BARBIERI & LEEN VAN DUIN. EDITOR. - A Hundred Years of Dutch Architecture 1901-2000 Trends Highlights.
28686: DUIN, P.J.VAN. - Physisch-chemische eigenschappen van het polyelectrolyt chitosan in oplossingen. Proefschrift. Rijksuniversiteit Leiden.
64285: VINCENT DUINDAM - Een nieuwe start en Marike Vroom. 103pp.
72773: SANDRA BROEKHUIZEN;AAFKE VAN DUINEN - Basisboek 3D Knippen 1e druk, 2001. 188pp. Illustr.
36319: DUINEN, S.G. VAN. - Pathobiologic and diagnostic aspects of human cutaneous melanoma. Proefschrift.
67357: J. VAN DE KAR;H.A. VAN DUINHOVEN - De geschiedenis van de markt- en straathandel Kosmos. 1982. 93pp. Paperback, achterplat smoezelig/gevlekt. Inhoud goed.
19129: DUINHOVEN, A.M. - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Deel II, Band II los bijgevoegd zoals oorspronkelijk uitgegeven. Zwolse drukken en herdrukken voor de Mij. Der Nederlandse Letterkunde te Leiden.Nr.62.
72382: J. VAN DE KAR;H.A. VAN DUINHOVEN - De geschiedenis van de markt- en straathandel Kosmos Amsterdam. 1982. 93pp. Illustr.
90281: A.M. DUINHOVEN - Lees, maar raak ! A.M. Duinhoven. Middelnederlandse tekstinterpretatie. 1e druk, 1986. Coutinho. Paperback. 149pp. Naam met pen op schutblad.
70232: ARJEN DUINKER - De zon en de wereld met CD Met de cd.
38082: DUINKERKEN, B. - Notariaat in overgangstijd 1796-1842. Ars Notariatus XL.
87544: O. DUINTJER - Onuitputtelijk is de waarheid 2002. Damon. Paperback. 136pp.
91383: DUINTJER. O.D. - Rondom metafysica. Over 'transcendentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica.
53989: MANON DUINTJER - Mannen jagen, vrouwen schieten altijd raak Artemis & Co
83840: O.D. DUINTJER - Rondom metafysica Over Transcendentie en de dubbelzinnigheid van metafysica. Boom. 1988. Paperback. 131pp.
80125: DUISENBERG, W.F. - Economische gevolgen van ontwapening. Polemologische Studiën 6.
44469: DUISTER, FRANS. - Henk Eikenaar. Text in English and Dutch.
73841: THIMO TE DUITS;DUITS TE - Het Ontstaan Der Dingen Schetsen, modellen en prototypes. 279pp. Illustr.
73858: THIMO TE DUITS - Dingen Duits, Thimo te. (samenstelling). Illustr. Ongepagineerd.
40109: DUITS, NILS. - Kwaliteit onderzoek pro justitia van jongeren. Proefschrift.
88481: JAN RUDOLPH DE LORM;TE DUITS - GLAS GEPERST IN LEERDAM Te Duits, Thimo. Glasmuseum Leerdam. 1991. Paperback. 152pp. Illustr.
41228: DUIVENBODEN, H.P.M. VAN. - Koppeling in uitvoering. Een verkennende studie naar de betekenis van het koppelen van persoonsgegevens door uitvoerende overheidsorganisaties voor de positie van de burger als cliënt van de overheid. Proefschrift.
41037: DUIVENVOORDEN, JOOST F. EDITORES CON HENRIK BALSLEV, JAIME CAVELIER, CÉSAR GRANDEZ, HANNA TUOMISTO & RENATO VALENCIA. - Evaluacion de recursos vegetales no maderables em la Amzzonia noroccidental. Amsterdam. IBED.
83942: JO COENEN;ADRI DUIVESTEIJN - Het Nederlands Architectuurinstituut NAi Uitgevers, 1993. Paperback. 92pp. Illustr.
60963: FRANS DUIVIS - Prisma vakwoordenboek sport 1994. Spectrum, Utrecht. Paperback. 314pp.
75178: WILLIAM E. ODOM;ROBERT DUJARRIC - America's Inadvertent Empire 2004.Yale University Press. Paperback. 285pp. Bibliogr. Index.
61492: BANESH HOFFMANN;HELEN DUKAS - Albert Einstein BZZToH, 1985. 279pp. Naam met pen op titelpagina.
36187: DUL, J., B.A. WEERDMEESTER. - Vademecum Ergonomie. Een praktische inleiding in de ergonomie.
86668: DULIEU, JEAN. - Francesco, Het Leven Van Assisi.
54188: R. DEN DULK - Androgyne engel Uitgeverij Christofoor
84817: M. DEN DULK - Barth Cantates 2003. Meinema. Paperback. 101pp.
58148: M. DEN DULK - Openingen 2003. 87pp.
40738: DULK, M. DEN. - . Als twee die spreken. Een manier om de heiligensleer van Karl Barth te lezen.
2620: DEN DULK, MAARTEN. - Heren van de praxis. Karl Barth en de praktische theologie.
54816: P. DULLAART - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid De Arnhemse anarchisten 1894-1903. Bosbespers Oosterbeek. 1982. Omslag sleets/ beschadigd. Inhoud goed.
73226: NVT;F. VAN DULMEN - Schoolplaat het volle leven zomerhalfjaar 1e druk, 2004. 26pp. Illustr.
17190: RED. A. VAN DULST. - Herinneringen aan de unie waarin we ons thuis voelden. Christelijk-Historischen Karakteristieken.
80828: DUMAS, MARLENE.JONAS STORSVE. - Nom de personne / Name no names.
85668: MAST;CHARLES DUMAS - Van gogh en den haag 1990. Waanders. Paperback. 191pp. Illustr.
86398: DÜMLING, ALBRECHT UND PETER GIRTH: - Entartete Musik. Zur Düsseldorfer Ausstellung von 1938. Eine kommentierte Rekonstruktion. Mit Beilage.
43025: DUMONT, E. - Identifying the appropriate scales to model nitrogen flows from land to water. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
36420: DUMONT, J.J. - Leerstoornissen. Deel 3. Controversen en perspectieven.
35484: DUMONT, J.J. - DE ontwikkeling van de intelligentie. Een monografie over de psychologie van J.Piaget. Nijmeegse Bijdragen. Bijdrage 5.
90199: DUN, AD VAN. - Thema's ter verwerkelijking . Wegwijzers naar hartskwaliteit.
64387: HLENA VAN DUN - Libelle buitenboek 1e druk, 2000. 189pp.
55381: DUNAN, RENEE. - The Love Life of Julius Caesar.
75824: DUNAS, PETER. - Luigi Colani und die organisch-dynamische Form seit dem Jugendstil. Prestel.
85764: KRAMER;DIANE DUNAWAY - ZOETE OORLOG VAN DE LIEFDE Waarom vrouwen noet genoeg liefde krijgen. 1e druk, 1992. BZZToH. Paperback. 367pp.
75088: GEORGE DUNBAR - Evaluating Research Methods In Psychology A Case Study Approach. 2005. Blackwell. Paperback. xiii,179pp. References. Index.
28533: DUNBAR, WILLIAM PH. GEORG MEINECKE. - Zur Frage der Stellung der Bakterien, Hefen und Schimmelpilze im System. Zweite Auflage, erweiter mit einer Einführung± William Ph. Dunbars Pleaomorphismus in heutiger Sicht von Georg Meinecke. Mit insgesamt 4 Textabbildungen nebst 5 Tafeln.
68782: MAUREEN DUNBAR - Catherine 1986. 125pp.
72659: ANDREW DUNCAN - Handboek houtbewerken 1986. 216pp. Illustr.
78993: DUNCAN, DAVID DOUGLAS: - Sunflowers for Van Gogh.
72928: DAVID EWING DUNCAN - De Kalender Op zoek naar de tijd. 2e druk, 1999.Naam met pen op schutblad. 234pp.
81619: DAVID EWING DUNCAN - Calendar 1999. Bard Trade. Paperback. xix,328pp. Text in Englidh. Naam met pen op schutblad.
11593: DUNCKER, BERNARDUS JOHANNES JOSEPHUS. - Bouw en secundaire diktegroei van kruidachtige planten met interfasciculair cambium.
76901: P. DUNCKER - Foucault Hallucinatie 1996. De Prom. Paperback. 179pp.,Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
34035: DUNELAAR, C.N. - Negersprookjes uit Suriname. Neerlands Volksleven. 1972. XXII de Jaargang Nr.3/4.
64200: P. KRIJNEN;JANE DUNFORD - Capitool Egypte 2e druk, 2003. 352pp.
48886: MABEL VAN DEN DUNGEN - 100% jezelf Uitgeverij Andromeda
83787: H.W. VON DER DUNK - In Het Huis Van De Herinnering Een cultuurhistorische verkenning. Bert Bakker. 2007. Paperback, lichte knik in voorplat, verder goed. 422pp.
52500: J. VERHEUL;J. DANKERS;H.W. VON DER DUNK - Tot stand gekomen met steun van.
71837: DUNK, H.W. VON DER. - Elke tijd is overgangstijd / druk 1 / opstellen over onze omgang met de geschiedenis Prometheus, Uitgeverij. 1996. paperback. 303pp.
81115: H.W. VON DER DUNK - Sprekend over identiteit en geschiedenis / druk 1 1992. Prometheus. Paperback. 159pp. Illustr.
19617: DUNK, H.W. VON DER., W.P.HEERE, A.W.REININK. REDACTIE. - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936-1986. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig besteen van de Utrechtse Universiteit.
84016: H.W. VON DER DUNK - Sprekend over identiteit en geschiedenis / druk 1 1992. Prometheus. Paperback. 159pp. Illustr.
46378: DUNK, H.W. VON DER. - Voorbij de verboden drempel. De Shoah in ons geschiedbeeld.
44059: DUNK, H.W. VON DER. - De verdwijnende hemel. 2 delen. I: Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw. II: Over de cultuur van Europa in twintigste eeuw.
37678: DUNK, H.W. VON DER. - Voorbij de verboden drem[el. De Shoah in ons geschiedbeeld.
33160: DUNK, H.W. VON DER. - Sprekend over odentiteit en geschiedenis.
59458: DUNLOP, D.M. - Arab civilization to A.D. 1500.
66640: STORM DUNLOP - Weer paperback. 256pp. illustr.
90620: ROBERT D. BALLARD;SPENCER DUNMORE - OP HET SPOOR VAN DE LUSITANIA Robert D. Ballard en Spencer Dunmore. 1995. De Bataafsche Leeuw. Hardcover met stofomslag. 227pp. Illustr.
59645: DUNN, BERYL. - Dance! Therapy for Dancers.
48754: JAMES D.G. DUNN - Hoe het christendom begon
46651: DUNN, J.P., JR.: - Massacres of the Mountains.
22642: DUNN, THOMAS N., DONALD S.MCCLURE AND RALPH G.PEARSON. - Some Aspects of Crystal Field Theory. A Harper International Student Reprint.
76884: DOMINICK DUNNE - Mensen zoals wij Bosch & Keuning. 1990. Paperback, leesvouw rug. 430pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
89753: DUNNEWOLT, HENDRIK WILLEM. - Dagend besef door het leven met energieen. Een verkenning van ons mens-zijn in verband met de ontdekking dat alles energie blijkt te zijn
64884: HENDRIK WILLEM DUNNEWOLT - Heeft het leven zin? Paperback
81565: A.J. DUNNING - Stof van dromen Over de verbeelding van het ongeziene. Meulenhoff. 3e druk, 1997. Paperback. leesvouw rug. 223pp. Naam met pen op schutblad.
54314: A.J. DUNNING - Broeder ezel Meulenhoff
89910: DUNNING, JOHN. - The Bookman's Wake: A Mystery with Cliff Janeway.
35296: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
24083: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
24068: DUNNING, A.J. - Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag.
79152: A.J. DUNNING - Broeder ezel Het onvermogen in de geneeskunde. 2e druk, 1982. Meulenhoff. Paperback. leesvouwen rug. 269pp. lichte roest zijkanten boekblok/snede.
48247: A.J. DUNNING - Uitersten
49355: A.J. DUNNING - Uitersten
51239: A.J. DUNNING - Uitersten
78110: DUNNING, ALBERT. - Visitatio Organorum: Feestbundel Voor Maarten Albert Vente, Aangeboden Ter Gelegenheid Van Zijn 65e Verjaardag. in 2 delen.
79938: DUNNING, ALBERT. - Visitatio Organorum: Feestbundel Voor Maarten Albert Vente, Aangeboden Ter Gelegenheid Van Zijn 65e Verjaardag. in 2 delen.
69038: ROBERT DUNNING - Organisatietheorie vanuit bedrijfskundig perspectief 1984. 155pp.
69073: A.J. DUNNING - Broeder Ezel 8e druk, 1988. Meulenhoff. 269pp.
47906: EAMON DUNPHY - Unforgettable fire
91487: DUNS SCOTUS, JOHANNES. - Het eerste beginsel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
44214: DUNSELMAN, G.A.J. - Endometriosis. Clinical and experimental aspects. Proefschrift. Maastricht.
49310: DUODUO - Tatoeages
30819: DUPEREY, ANNY. LUCIEN LEGRAS. - Le voile noir. Photographies de Lucien Legras.
19085: DUPONT, A.H.H. - Dissertations Philosophiques. I. De la Nature des Corps. II. Du principe de causalité.
88228: DUPPEN - Vademecum voor de zeefdruk Duppen, Jan van. 3e druk, 1989. Eisma, Leeuwarden. Hardcover. 194pp.
74569: JOHN DUPR?;SARAH PARRY;SARAH PARRY;JOHN DUPR'E - Nature After the Genome and John Dupre. 2010. Paperback. 232pp.
90603: LOUIS K. DUPRE - Religious Mystery and Rational Reflection Louis Dupre. 1998. William Eerdmans Publ. Paperback, good. ix,147pp.
90595: LOUIS K. DUPRE - The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture Louis Dupre. First edition, 2004. Yale University Press. Paperback, some traces of use. xiv,397pp.
85152: H. DUPUIS - Op Het Scherp Van De Snede Goed en kwaad in de geneeskunde. Balans. 1998. Paperback. 222pp.
87560: HELEEN M. DUPUIS - GOED TE LEVEN Reflecties op de moraal. Ten Have Baarn. 1980. Paperback. 120pp.
75391: HELEEN M. DUPUIS - Wel of niet behandelen? 1994. Ambo. 158pp.
65236: HELEEN M. DUPUIS - Op het scherp van de snede Paperback
81559: H. DUPUIS - Op Het Scherp Van De Snede Goed en kwaad in de geneeskunde. 1998. Balans. Paperback. 222pp. Naam met pen op schutblad.
67582: HELEEN M. DUPUIS - Op het scherp van de snede Goed en kwaad in de geneeskunde. 5e druk, 1998. 222pp.
48345: HELEEN M. DUPUIS - De pantomime van het heil
50387: HELEEN M. DUPUIS - Goed te leven Uitgeverij Ten Have
39500: DUPUIS, H.M., C. NAAKTGEBOREN, D.J.NOORDAM, J.SPANJER, F.W. VAN DER WAALS. - Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu.
40641: DUPUY, B. - Alcaloïdes. Histoire, propriétés chimiques et physiques, extraction, action physiologique, effets thérapeutiques, toxicologie, observations, usages en médecine, formules , etc. Avec préface de M. Le Dr. Dujardin-Beaumetz. Tome premier et Second. Complet. 2 volumes. With the Signature de L'Auteur.
56543: A.H.C. VAN EIJK;A.H.C. VAN EIJK;CHR. DUQUOC - God anders Christian Duquoc. Gooi en Sticht, Hilversum. 1980. 111pp. Paperback. Hoek uit schutblad geknipt, verder goed.
87608: SERGI COSTA DURAN - Ecohuizen 2008. Librero. Hardcover, hoeken platten wat gestoten, verder goed. 191pp. Illustr.
37272: DURAND, MARIE-FRANÇOISE., ALVARO DE VASCONCELOS. - La Pesc. Ouvrir l'Europe au monde. Centre Européen de Sciences Po.
88217: FURIO DURANDO - Het Oude Griekenland Furio Durando. DE bron van de Westerse wereld. Zuid Boekproducties. 1997. Hardcover met stofomslag. 292pp. Illustr.
85290: DURANT, WILL. - The Renaissance: A history of civilization in Italy from 1304-1576 A.D. The story of civilization Volume 5.
26821: DURANT, DAVID N. - Bess of Hardwick. Portrait of an Elizabethan Dynast.
76853: MARGUERITE DURAS - Zomerregen Van Gennep. 2e druk, 1993. Paperback.117.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
85747: DURAS - Namiddag van meneer andesmas Goossens. 1987.Hardcover. 71pp.
76881: MARGUERITE DURAS - De pijn 3e druk, 1993. Van Gennep. Paperback. 170pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
13300: DURBIN, PAUL T. - Broad and Narrow Interpretations of Philosophy of Technology. Official Publication of the Society for Philosophy and Technology. Series: Philosophy and Technology Volume 7. Ed.: Paul T.Durbin.
6200: DÜRCKHEIM, KARLFREID GRAF. - Durchbruch zum Wesen. Aufsätze und Vorträge.
46335: DÜRCKHEIM, KARLFRIED GRAG. - In het teken van het initiatische. Brochure 1.
81338: K. VON DURCKHEIM - Meditatie Doel en weg. 2e druk, 1981. Ankh Hermes. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 223pp. Naam met pen op schutblad.
63001: KARLFRIED GRAF DURCKHEIM - Transcendentaal ervaren 1980. 220pp. Paperback. Schutblad met pen beschreven, verder goed.
49503: A.J. VAN DUREN - Integraal veranderingsmanagement / druk 2 Gorcum b.v., Konink. Van
78425: W.K. VAN DUREN - Advocaten pleiten staande / druk 1 50 jaar Advocatenwet. Elsevier. 2002. Hardcover met stofomslag. 270pp.
7827: DURIDANOV, IVAN. - Die Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle.
75606: DURIEUX, GRANK. - Les bases de l'échographie abdominale chez les carnivores domestiques. CD ROM. Pratique Veterinaire.
75592: DURIEUX, FRANCK., CHRISTINE PROST, A.O. - coffret 5 DVD de médecine vétérinaire.Volume 1 : Échographie abdominale (images normales) ;2 : Dermatologie : gestes techniques ; 3 : La consultation d'ophtalmologie ; 4 : Les prélèvements en médecine vétérinaire ;5 : Urgences vétérinaires : gestes techniques.
91104: E. DURKHEIM - Over moraliteit E. Durkheim. 1977. Boom. Paperback. 144pp.
87301: DURKHEIM, EMILE. - Over moraliteit.
91481: DURKHEIM, EMILE. - The Rules of Sociological Method.
63867: G.L. DURLACHER - Quarantaine 4e druk, 1994. Meulenhoff Amsterdam. Paperback. 110pp.
74330: G.L. DURLACHER - Verzameld werk 2e druk 1997. 590pp.Ex-libris op schutblad geplakt, verder goed.
47463: G.L. DURLACHER - Drenkeling Meulenhoff
49896: G.L. DURLACHER - Quarantaine
38980: DURLACHER, JESSICA. SAMENGESTELD EN INGELEID. - De olifant & het joodse probleem.
61978: G.L. DURLACHER - Verzameld Werk 2e druk, 1997. Meulenhoff Amsterdam. 590pp.
69186: JESSICA DURLACHER - Op Scherp 17pp.
50253: G. DURNEZ - Vlaamse schrijvers Manteau
65864: G. DURNEZ - Vlaamse schrijvers Vijfentwintig portretten, 1982. 156pp. Kleine tekst met pen op schutblad.
78066: DÜRR, ALFRED. - Johann Sebastian Bach: Matthaus-Passion, St Matthew Passion BWV 244. Klavierauszug. Vocal Score.
61919: DURRANT, GEOFFREY. - William Wordsworth.
46098: DÜRRENMATT, PETER. - Schweizer Geschichte. 2 Bnd.
88193: ERIK DURSCHMIED - Blood of Revolution Erik Durschmied. New York, Arcade Publ. 2002. Hardcover with dust wrapper. 392pp.
26976: DURUY, VICTOR. - Histoire Romaine. Jusqu'a l'invasion des Barbares.
53960: I. DUSI - Bel Vino Uitgeverij Sirene
75554: EDUARDO MENDIETA;EDUARDO MENDIETA;ENRIQUE DUSSEL - Beyond Philosophy 2003.Rowman & Littlefield. Paperback. xiii,230pp. Index.
91344: DUSSEN, M. VAN DER. - Aristoteles. Nieuw onderzoek naar de betekenis van zijn kategorieën.
89544: DUSSEN, JAN VAN DER . - Geschiedenis en beschaving. Kritische opstellen over verleden, heden en toekomst. Toegevoegd: De afscheidsrede: Tekenen des tijds. 2005. 30pp.
89942: DUTKA, ALAN F.; HANSON, HOWARD H. - Fundamentals of Data Normalization.
61224: HANS DUTTING - Over Harry Mulisch 1982. De Prom Baarn. 392pp.
48953: HANS DUTTING - Over Jeroen Brouwers kritische motieven De Prom
61250: H. DUTTING - Archief de Vijftigers I 1983. De Prom, Baarn. 184pp.
61251: H. DUTTING - Archief de Vijftigers II 1983. De Prom, Baarn. paperback. 208pp.
89173: DUTTON, T. E. - Conversational New Guinea Pidgin: Pacific Linguistics. Series D - No. 12.
86110: S.A. DUURSMA - OSTEOPOROSE OSTEOMALACIE EN ZIEKTE V PAGET DR1 1998. Elsevier/Bunge. Paperback. ix,132pp.
50682: S.A. DUURSMA - De overgang
51002: S.A. DUURSMA - De overgang
75838: HENDRIKSEN JEROEN EN MARGJE DUURSMA. - Transit. De weg naar ROC Utrecht.
39034: DUURSMA, S.A. REDACTIE. - Osteoporose, osteomalacie en de ziekte van Paget.
88614: COCKY RIETMAN;ANDY RICKER;SUZANNE STOUGIE;J.J. GOODE;TRIJNIE DUUT - Pok Pok Andy Ricker en J.J. Goode. Streetfood en familierecepten uit Thailand. 2014. Good Cook. Hardcover. 295pp. Illustr.
48005: WILLEM S. DUVEKOT - Wie is toch deze? Boekencentrum
62330: H. BAARLINK;WILLEM S. DUVEKOT - Vervulling en voleinding De Toekomstvewachting in het Nieuwe Testament. 1984. Kok, Kampen. Hardcover met stofomslag. Wat lelijk met plasticomslag gekaft(binnenzijde mat plakband vastgezet.). Verder goed. 486pp. Naam, plaats met pen op titelpagina.
76070: DUVERNET, TH.J. - Die Versuchungen und die Beichtbekenntnisse der Marquise von Montcornillon. Von Abbe Th. J. Duvernet Nachgelassenes Werk des verstorbenen Herrn von St.-Leu, Oberst in polnischen Diensten, aus dem Jahre 1790 . Mit 6 Bildreproduktionen nach zeitgenossischen Stichen.
57033: DÜWEL, KLAUS. - Runenkunde.
89666: DUWELL, HUBENTHAL, WERNER. - Handbuch Ethik.
55409: DUYCK, ANTHONIS. - De slag bij Nieuwpoort. Journaal van de tocht naar Vlaanderen in 1600. Vertaling: Vibeke Roeper. Inleiding en annotatie: Wilfried Uitterhoeve.
73863: MARJOLIJN VAN DUYN - Publiek Werk 2001. 100pp. Illustr.
36952: DUYN, JANET VAN. - The Greeks. Their Legacy.
28084: DUYN, WILLY VAN DER., JANNA VALKENBORG, ELLEN URSELMANN. - Kunstenares zijn. Die opstellen over vrouwen en kunst.
84902: CHERRY DUYNS - De Zoete Zee Uitgeverij Voetnoot. 2000. Hardcover. 135pp. Illustr.
61078: CHERRY DUYNS - Dante's trompet Thomad Rap Amsterdam. 180pp.
45472: DUYNS, CHERRY. TEKST. FOTO'S VINCENT MENTZEL. - Klaas Gubbels de voortgang. Met de DVD.
85275: F.J.F.M. DUYNSTEE. - Grondwetsherziening, 1953: de nieuwe bepalingen omtrent de buitenlandse betrekkingen in de Grondwet.
25088: DUYS, WILLEM. - Voor mijn vuist weg. Anekdotes, kijkjes in de keuken en ruim 170 exclusieve foto's van mensen, dieren en momenten in neerlands meest populaire televisieprogramma.
88141: TON DUYSER;L. DUYSER - Als Ik 50 Kon Rijden Deed Ik Het Wel Ton Duyser en L. Duyser. 2006. Tirion. Paperback.127pp.
55015: DUYVENDAK, J.J.L. - China tegen de Westerkim.
21568: DUYVENDAK, J.J.L. - Wegen en gestalten der Chineesche geschiedenis.
33108: DUYVENÉ DE WIT-KLINKHAMER, TH.M., M.H.GANS. - Geschiedenis van het Nederlandse Zilver.
31140: DUYVERMAN, J.P. - Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings 1860-1876.
60306: DVORIN, EUGENE P. - Racial separation in South Africa. An analysis of Apartheid Theory.
46657: DVORNIK, FRANZ. - Byzanz und der Römische Primat.
79940: DVORSKY, JIRI. CHADRABA, RUDOLF , A.O. - Dejiny Ceskeho Vytvarneho Umeni. Vol. II.1 and II.2. 2 Vols. Text in Czech.
35573: DWAN, RENATA AND OLEKSANDR PAVLIUK. - Building Security in the New States of Eurasia. Subregional Cooperation in the Former Siviet Space. East West Institute.
19970: DWARS, A.W.C. NAAR HET BDUITSCH VAN C.KERSTEN. MET MEDEWERKING VAN B.H.TER KUILE. - Ijzerconstructie. Handleiding bij Middelbaar Technisch Onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen.
70361: DEBÓRAH DWORK - Kinderen met een gele ster 437pp. Leesvouwen rug, verder goed.
88665: PEG MOLINE;DWORKIS - EXTENSION Sam Dworkis en Peg Moline. 1994. Bruna. Paperback. 182pp. Illustr.
91918: DYCK, JOACHIM, HOLGER HOF UND PETER D. KRAUSE. - Benn Jahrbuch 2004.
91917: DYCK, JOACHIM, HOLGER HOF UND PETER D. KRAUSE. - Benn Jahrbuch 2003.
34185: DYCK, CORNELIUS J. EDITOR. - A Legacy of faith. A Sixtieth Anniversary Tribute to Cornelius Krahn. The Heritage of Menno Simons.
31025: DYCK, CORNELIUS J. - An Introduction to Mennonite History. A popular history of the Anabaptists and the Mennonites.
51340: ELKE DOELMAN;DAN DYCKMAN - 3D puzzels
53932: WAYNE W. DYER - Niet morgen, maar nu
41585: DYER, WAYNE. - Mijn ziel, mijn zaligheid. Het besluit om vrij te zijn.
66733: WAYNE W. DYER - Geluk is de weg 5e druk, 1998. 121pp.
2915: WAYNE DYER. - Niet morgen, maar nu. Naar eern nieuwe kijk op jezelf, naar completer functioneren.
49629: WAYNE W. DYER - Een toekomst voor u en uw kinderen A.W. Bruna Uitgevers
51485: WAYNE W. DYER - Bloemen langs de weg A.W. Bruna Uitgevers
54812: WAYNE W. DYER - Mijn ziel, mijn zaligheid A.W. Bruna Uitgevers
64798: WAYNE W. DYER - Geluk is de weg Hardcover
58991: WAYNE W. DYER - De verschuiving 128pp.
58988: WAYNE W. DYER - Willen is kunnen 298pp. Leesvouwen rug.
45798: DYER, CHARLES H. E.A. - Donkere wolken trekken samen.
41709: DYER, WAYNE W. - Geen zee te hoog. De weg naar meer voldoening, beter functioneren en intenser genieten.
39420: DYER, WAYNE W. - Het heft in eigen handen. Naar een krachtiger persoonlijkheid, naar een bewuster leven.
30955: DYER, WAYNE W. - Niet morgen maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer functioneren.
30956: DYER, WAYNE W. - Niet morgen maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer functioneren.
30957: DYER, WAYNE W. - Niet morgen maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een beter functioneren.
30958: DYER, WAYNE W. - Geen zee te hoog. De weg naar meer voldoening, beter functioneren en intenser genieten.
30959: DYER, WAYNE W. - Geen zee te hoog. De weg naar meer voldoening, beter functioneren en intenser genieten.
65134: WAYNE W. DYER - Beziel je leven Paperback
70520: WAYNE W. DYER - Beziel je leven 1997. 164pp.
62474: WAYNE W. DYER - Beziel je leven 1997. 166pp.
63970: WAYNE W. DYER - De taal van het hart 1999. 299pp.
88338: WAYNE W. DYER - EERST GELOVEN, DAN ZIEN Wayne Dyer. 3e druk, 1990. Bruna. 221pp.
87095: DYHRENFURTH, GÜNTER OSKAR . - Baltoro. Ein Himalaya-Buch. Mit Beiträgen von Hettie Dyhrenfurth, Hans Ertl und André Roch mit Beilagen-Mappe zu Baltoro. 2 vols.
84044: P.J.J. VAN DIJK;DYK - Vestingbouw Overzee Militaire architectuur van Manhattan tot Korea. Walburg Pers. 1996. Paperback. 95pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
90445: K. VAN BERKEL;DYKSTERHUIS - CLIO'S STIEFKIND *** E.J. Dyksterhuis en K. van Berkel. 1990. Bert Bakker. Paperback. 321pp.
60563: DYKSTRA, K., E.A. - Fryske Studzjes. Oanbean oan prof. dr. J.H.Brouwer op syn sechtischste jierdei 23 augustus 1960.
86795: DYKSTRA, EELCO H. - The Storm.
44080: DYMOCK, ERIC. - The Renault File. All Models since 1898.
68015: DYNSKI-KLEIN, MARTHA. - A colour atlas of Paediatrics. Wolfe Medical Publ. 5th impression 1986. paperback. 416pp. Illustr.
30199: DYNSKI-KLEIN, MARTHA. - A colour atlas of Paediatrics.
34503: DYROFF, HANS/DIERET. REDAKTION. - Erhaltung, Erneuerung und Wiederbelebung alter Stadtgebiete in Europa. Gegenwärtige Situationen in Belgien, Bulgarien, Frankrech, Griechenland us.w. Archtektur und Denkmalpflege Band 13.
91416: DYSERINCK, J. - Fr. Haverschmidt (Piet Paaltjens) Met portretten en illustraties.
91433: DYSERINCK, JOH. - Hildebrands Camera Obscura.
87526: JOHN VAN TAIZÉ - De weg van God John van Taize. Het geloof als pelgrimstocht. 1999. Kok. Paperback. 271pp.
74478: P.S. EAGLESON;PETER S. EAGLESON - Ecohydrology Darwinian Expression of Vegetation Form and Function. 2005. Paperback. xxxix,443pp. References. Index.
36474: EAMES, JOHN DOUGLAS. - The Paramount Story. Londom.
89534: MICHAEL J. EARL. - Management strategieen en informatietechnologie.
61315: MICHAEL J. EARL - Management strategieen en informatietechnologie / druk 2 2e druk, 2e oplage, 1997. Academic Service. x,318pp. Nam met pen op schutblad.
54048: J.J. HOEDEMAN;J.J. HOEDEMAN;M. CARRIERI;D. EARL - Het tijdperk van Augustus
55494: PATRICK EDWARDS;CAROLINE EARLE - Johannes Paulus II
74766: T. F. EARLE;K. J. P. LOWE;T. F. EARLE - Black Africans in Renaissance Europe 2005. Hardcover with d.j. xvii,417pp. Illustr. references. Index.
56828: EARLE, JOHN. - Gloucester Fragments: Legends of Saint Swidhun and Sancta Maria AEgyptiaca with photozincographic facsimiles. I: Facsimile of Some Leaves in Saxon Handwriting on Saint Swidhun . published with elucidations and an essay by John Earle; II: Leaves from an Anglosaxon Translation of the Life of S. Maria AEgyptiaca.
51189: EARNEST, D.;BREDENBERG, J. - Goed opgelost! Reader's Digest
28072: HONG-YEN HSU & DOUGLAS H.EASER. - Chinees Herbal Formulas. For Women Only.
66674: CASSANDRA EASON - Aura Reading 3e druk, 2005. 177pp.
51242: CASSANDRA EASON - Runen Centrale Uitgeverij Deltas
63207: EASON, CASSANDRA. - Op zoek naar uw vorige levens.
66732: CASSANDRA EASON - Kinderen met bovennatuurlijke gaven BZZToH. 1995. 182pp.
88930: CASSANDRA EASON - Encyclopedie Van Magie En Esoterische Wijsheid Cassandra Eason. 2002. Deltas. Hardcover. 271pp.
75115: JUSTIN L. ROBERTSON;MAURICE A. EAST - Diplomacy and Developing Nations Post-Cold War foreign policy-making structures and processes. 2005. Routledge. Hardcover. x,280pp. Index.
81665: MICHAL J. EASTCOTT - De weg van stilte Een gids voor meditatie. 1991. Servire. Paperback. leesvouwen rug. 215pp.
89922: EASTERLIN, RICHARD A. - Population and Economic Change in Developing Countries . Conference Report Universities--National Bureau Committee for Economic Research, No. 30.
9539: EASTON, LOYD D. AND KURT H.GUDDAT. (ED.AND TRANL.) - Writings of the Young Marx on Philosophy and Society.
35934: EASTWOOD, JOHN. - Oxford Practice Grammar. With answers. With Practice-Plus CD-ROM. Intermediate.
41882: EASWARAN, EKNATH. - Thousand Names of Vishnu. A Selection with Commentary by Eknath Easwaran.
43550: EBA'A ATYI, R. - Tropfoms, a decision support model for sustainable management of South Cameroon's rainforests . Proefschrift. Universiteit Wageningen. Tropenbos-Cameroon Series 2.
43549: EBA'A ATYI, R. - Tropfoms, a decision support model for sustainable management of South Cameroon's rainforests . Proefschrift. Universiteit Wageningen.
59403: EBAN, ABBA. - My People. The Story of the Jews.
82342: EBAN, ABBA: - Das Erbe. Die Geschichte des Judentums.
85694: ANNE MIEKE BACKER;OLDENBURGER EBBERS - Tuinengids van nederland 1989. De Hef, Rotterdam. Hardcover met stofomslag. 303pp. Illustr. Vademecum.
41191: EBBERS, H.A. - Economic and Monetary Integration: Options for countries in Central and Eastern Europe.
79904: EBBERTZ, MARTIN UND FRIEDOLIN RESKE: - Vier Jahrzehnte Eremiten-Presse. 1949-1989. Düsseldorf, Eremiten-Presse 1989. 4°. 241pp. Chronik von Martin Ebbertz, Bibliographie von Friedolin Reske.
49938: EBBINGE, B.S. - In de greep van de Siberische lemmingen Uitgeverij K.N.N.V.
46504: EBBS, GARY.: - Rule-Following and Realism.
86401: EBEL, HORST , A. BAGEL. ERICH WENZEL. - Kunstler Sehen Dusseldorf: Dusseldorf Door Kunstenaars Gezien, Dusseldorf Vue Par Des Artistes, Artists Look at Dusseldorf. Text Deutsch- Niederländisch - Französisch und Englisch. 6pp. 20 Illustrations.
77115: R.A. EBELING - Voor- en familienamen in Nederland Geschiedenis, verspreiding vorm en gebruik. 1993. Paperback. 200pp.
46021: EBELING, HANS.HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON. - Der Tod in der Moderne. Neue Wissenschaftliche Bibliothek 91. Philosophie.
40716: EBELING, GERHARD. - Wort Gottes und Tradition. Studien zu einer Hermeneutik der Konfessionen. Kirche und Konfession. Band 7.
37578: EBELS, H.J. - Oudere stadsdelen en de ruimtelijke effecten van bedrijfsverplaatsingen. Een toespitsing op de niet-consumentverzorgende sectoren in Amsterdam en Rotterdam. Proefschrift.
72247: EBEN , GENERALLEUTNANT A.D. VON. - Das Jagdreiten. Erfahrungen eines alten Masters. Mit 84 Abbildungen.
80296: KONIG EBERHARD. - Boccaccio Decameron. Alle 100 Miniaturen der ersten Bilderhandschrift.
68277: FIEBIG. EBERHARD. - Kind Kaputt. Ein Pamphlet. Verlag Andreas Achenback Lollar. 1. Auflage 1974. Pap. 113pp.
72913: JOHN EBERHARDT - Topografische Dubbelatlas Set / 1868 En 2001
66575: G. EBERLEIN - Gezond Door Autogene Training 4e druk, 1979. 125pp. omlslag licht beschadigd verder goed.
55738: GISELA EBERLEIN - Gezond door autogene training Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
36272: EBERLEIN, GISELA. - Autogene training met jonge mensen.
38785: EBERLEIN, GISELA. - Gezond door autogene training.
73956: MAX BRUINSMA;HEIN EBERSON - Markerwaard: the other side of design Water en land. water and land. Mythe of rede. Myth or mind. De Balie. 1988. 191pp. Illustr.
59127: EBERT, THEODOR. - Geweldloze opstand. Alternatief voor burgeroorlog.
11630: EBES, K. - Vorming van Thyllen in geveld Beukenhout.
42853: EBREGT, E. - One millipedes a pest in low-input crop production in north-eastern Uganda .farmer's perception and experimentation. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
35634: EBTINGER, RENÉ. - Aspects Psychopathologiques du Post-Electrochoc.
68444: ECCLES, MARK (ED.) - The Macro Plays. The Castle of Perserverance; Wisdom; Mankind.
72180: ECK, TON VAN EN HERMAN DE KLER. - Orgelkunst rond 1900. Een bundel opstellen onder redactie van.
80635: E.J. RITSEMA VAN ECK - Conflicthantering en onderhandelen / druk 1 Bohn Stafleu van Loghum. 1e druk, 1993. Paperback. 237pp.
45134: ECK, TON VAN EN HERMAN DE KLER. - Orgelkunst rond 1900. Een bundel opstellen onder redactie van.
38036: ECK, G.VAN. - Het Vrije notariaat. Proefschrift.
37708: ECK, TH.G.VAN. - De Zeeuwsche Familie Makkers. Met 11 portretten.
36899: ECK, D.VAN. - Recht en Ethiek. Geschriften van D.van Eck.
37946: ECKARDT, GÖTZ. - Jihann Gottfried Schadow 1764-1850. Der Bildhauer.
30365: ECKHARD, WALDTRAUT. - Houston Stewart Chamberlains Naturanschauung. Weltanschauung und Wissenschaft Band 10.
64588: ECKHARDT, CAROLINE D. (ED.) - Castleford's Chronicle or The Boke of Brut. 2 volumes: vol. 1 Introduction and Books I to VI; vol. 2 Books VII to XII. .
56733: ECKHARDT, KARL AUGUST (HRSG.). - Leges Anglo-Saxonum 601-925. (Westgermanisches Recht. Germanenrechte. Neue Folge Band IV).
21735: ECKHARDT, WERNER. - Kohle und Stahl Bauen Europa. Bilder von Rudolf Betz und Norbert Leonard.
85496: ECKHOUT, ALBERT - PRADO VALLADARES. - Albert Eckhout a presença da Hollanda no Brasil. Século XVII.
85495: ECKHOUT, ALBERT - CLARIVAL DO PRADO. - lbert Eckhout. Pintor de Maurício de Nassau no Brasil 1637/1644.
53785: REBECCA ECKLER - Bevrucht ! MM Boeken
18578: ECKSTEIN, GUSTAV. - The body has a head.
46910: ECKSTEIN, KARL. - Die Kleinschmetterlinge Deutschland. Die Schmetterlinge Deutschlands. 5. Band. Mit 32 Farbendrucktafeln.
45436: ECKSTEIN, KARL. - Die Schmetterlinge Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer Biologie und wirtschaftlichen Bedeutung. 5. Band Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. Mit 32 Farbbendrucktafeln.
75070: THE BRITISH LIBRARY OF POLITICAL AND ECO - IBSS International Bibliography of the Social Sciences Volume LX 2011. Routledge. 2012. Hardcover. cxvi,607pp.
85142: UMBERTO ECO - Het wonder van San Baudolino 2001. Ooievaar, Amsterdam. Pocket. 71pp.
67845: UMBERTO ECO - Wat spiegels betreft 1991. Bert Bakker. 375pp. Naamstempel op schutblad.
64318: UMBERTO ECO - De Mysterieuze Vlam Van Koningin Loana 423pp. Leesvouwen rug, Naam met pen op schutblad.
64330: UMBERTO ECO - Baudolino 1e druk, 2001. 473pp.
67756: UMBERTO ECO - De slinger van Foucault 6e druk 1991. Bert Bakker. 661pp.
67772: UMBERTO ECO - Het eiland van de vorige dag 1995. 489pp.
67727: UMBERTO ECO - Baudolino 1e druk, 2001. 473pp. Leesvouwen rug. Ex Libris op schutblad geplakt.
48346: UMBERTO ECO - Wat spiegels betreft
51961: UMBERTO ECO - Lector in fabula Bakker
90537: UMBERTO ECO - Wat spiegels betreft Umberto Eco. 1991. Bert Bakker. Paperback. 375pp.
58929: UMBERTO ECO - Kant And The Platypus viii,464pp. Bibliogr. Index.
86132: UMBERTO ECO - WAT SPIEGELS BETREFT *** 1991. Bert Bakker. Paperback. 375pp.
74175: UMBERTO ECO - Begraafplaats Van Praag 17e druk, 2012. 493pp.
67705: UMBERTO ECO - Hoe schrijf ik een scriptie 6e druk, 1992. Bert Bakker. 275pp. Naamstempel op schutblad.Leesvouwen rug.
52661: GÉRARD EDDE - Feng-Shui Kosmos Uitgevers
85886: GÉRARD EDDE - Feng-shui 1995. Servire. Hardcover. 173pp.
45451: EDDINGTON, A.S. - Stars and Atoms.
23927: EDDY, MARY BAKER. - Rudimental Divine Science. No and Yes.
31485: MARY BAKER EDDY. - Anfangsgründe der Göttlichen Wissenschaft. Nein und Ja. Rudimental divine Science. No and Yes. English-German Edition.
33282: EDE, DONALD A. - An Introduction to Development Biology.
26986: VAN EDE, M. - De wetenschappelijke namen der gekweekte zaaiplanten en bolgewassen. Foto's en tekeningen van C.J. Voordouw.
81952: CARLA EDELENBOS - In goed vertrouwen Defence and Aid Fund Nederland 1965-1991. 1991. Jan Mets, Amsyerdam. Paperback. 96pp.
53959: J. EDELHAUSER;J. EDELHAUSER - Verbeter uw geheugen
38668: EDELKOORT, A.H. - Wacht bij uw hart.
65786: LI EDELKOORT - Bloombook Natuur en cultuur in de 21ste eeuw. 191pp. Illustr. Hardcover met stofomslag. Naam met pen op schutblad.
11707: EDELMAN, C.H. - Studiën over de Bodemkunde van Nederlandsch-Indië. Publicatie van de Stichting Fonds Landbouw Export Bureau 1916-18. Wageningen. Publicatie No. 24.
51114: RUDOLF DE JONG;BERT GASENBEEK;P. EDELMAN - Anton Constandse Papieren Tijger
56429: FRANK KONINGS;CHARLES EDELMAN - Kies zelf uw geneeswijze
54961: EDELMAN, C.H. - Harm Tiesing over landbouw en volksleven in Drenthe. Deel 1.
76279: B. EDENS - Van stamelaar tot redenaar 1979. Educaboek. Paperback. 134pp.
59046: B. EDENS - Van stamelaar tot redenaar 1979. Educaboek. Paperback. 134pp.
88489: B. VAN SANTEN;CATJA EDENS - Gids voor architectuur en stedenbouw in Utrecht 1900-2005 Catja Edens en B. van Santen. 2004. TOTH Bussum. Paperback. 239pp. Illustr.
66848: ARJAN EDERVEEN - De sprookjes van A.E/J. 't Mannetje 77pp.
75680: EDGAR, ANDREW. - The Philosophy of Habermas. Series. Continental European Philosophy.
57233: EDGEWORTH, MARIA. - Letters from England 1813 - 1844. Edited by Christina Colvin.
16479: EDITED BY TURK, D. & MELZACK, R. - Handbook of pain assesment.
69465: DURAK ATTILA; AYSE GUL ALTINAY EDITED. - Ebru: Reflections of Cultural Diversity in Turkey. English edition.
41905: KYOKO AND MARK SELDEN. EDITED BY. - Voices from Hiroshima and Nagasaki. The Atomic Bomb.
62454: JANE AUSTEN;GILLIAN BEER;DOVER THRIFT EDITIONS - Persuasion 1994. Penguin Books. pocket. 254pp. Naam met pen op schutblad.
82573: EMSLEY J. W.; FEENEY J.; SUTCLIFFE L. H. EDITORS - Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spetroscopy Volume 1-8. 8 volumes. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean. Al volumes or.cloth, 3 volumes plastified. Fair copies.
16486: EDITORS VAN TULDER, M., KOES, B. & BOUTER, L. - Low back pain in primary care, effectiveness of diagnostic and therapeutic interventions.
59362: EDLER, ARNFRIED. - Gattungen der Musik für Tasteninstrumente. Teil I: Von den Anfängen bis 1750. Mit 251 Notenbeispielen und 209 Abbildungen. Handbiuch der musikalischen Gattungen. Herausgegeben von Siegfried Mauser Band 7,1.
47032: EDMAIER, ALOIS.: - Dialogische Ethik. Eichstätter Studien, Band II: Dialogische Ethik.
81753: ALLAN EDMANDS;DODIE EDMANDS - Kinderen en astrologie 1987. Kosmos. Paperback. 125pp.
89508: HUSSERL. EDMUND. - Logische Untersuchungen. 2 parts in 3 volumes. I,II/1+II/2. Eerste 2 delen doorlopend aantekeningen en onderstrepingen met potlood!
52437: ANDREW EDNEY - Verzorging van uw kat Kosmos Uitgevers
80259: EDSKES, C.H. - De nagelaten geschriften van de orgelmaker Arp Schnitzer (1648-1719). Met inleiding en commentaar van C.D.Edskes.
80111: EDSKES, C.H., E.A. - Het Orgel. Nederlandse Organisten Vereniging 1890-1960. Jubileumnummer.
59899: BERTIE VAN DER MEIJ;CORDELIA EDVARDSON - Een gebrand kind zoekt het vuur Bakker
89872: BARR AVRON & FEIGNENBAUM EDWARD A. . - The Handbook of Artificial Intelligence. Volumes 1, 2, 3, 4. 4 volumes. Vol1-3 in paperback Volume 4 harcover with dustwrapper.
89869: BUCHANAN BRUCE G.; SHORTLIFFE EDWARD H. - Rule Based Expert Systems: The Mycin Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project.
80887: CRANKSHAW EDWARD. - In de schaduw van het winterpaleis, Rusland op weg naar de revolutie 1825-1917.
43124: EDWARD, GITARA. - Improving the Preoperative Assessment Clinic. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
89538: FITZGERALD. EDWARD. - Rubaiyat van Omar Khayyam. Vertaald en van aantekeningen voorzien door W. Blok.
59218: EDWARDES, TICKNER. - Het verhaal van de honingbij. Vertaald door M. van Vloten. Met een aanhansel De Bij en haar wapen.
59349: EDWARDS, ROBERTO. PHOTOGRAPHS BY. - Painted Bodies. By forty-five Chilean artists.
52631: JOHN EDWARDS - Multilingualism Penguin Books
67429: ANGELIKA TASCHEN;JANE EDWARDS - London Interiors 303pp. Hardcover met stofomslag. Illustr. Text in English, German and French.
16421: EDWARDS, CHRISTOPHER. - Crazy for God.
64537: EDWARDS, A.S.G. & PEARSALL, DEREK (EDS.) - Middle English Prose, Essays on Bibliographical Problems.
82020: GENE EDWARDS - De geboorte 1992. Gideon. Paperback. 139pp.
48967: I.E.S. EDWARDS - De piramiden van Egypte Uitgeverij Hollandia
47501: I.E.S. EDWARDS - De piramiden van Egypte Uitgeverij Hollandia
35993: EDWARDS, ANNE. - The Grimldis of Monaco.
64787: GILL EDWARDS - Neem tijd voor jezelf Paperback
81134: JANE EDWARDS - London Style 2001. Taschen. Paperback. 191pp. Illustr.Text in English, German an French.
78376: GILL EDWARDS - Neem Tijd Voor Jezelf The House of Books. 3e drum, 2002. Paperback. 235pp.
78384: GILL EDWARDS - Neem Tijd Voor Jezelf 9e druk, 2003.The House of Books . Paperback. 235pp.
40016: EDWARDS, DEREK AND JONATHAN POTTER. - Discursive Psychology. Series: Inquiries in Social Construction.
34712: EDWARDS, ALLEN L. - Statistical Methods.
33793: EDWARDS, ALLEN L. - Multiple Regression and the Analysis of Vriance and Covariance.
28038: EDWARDS, ANNE. - Matriarch. Queen Mary.
90893: EDWIN KOSTER;KOSTER, EDWIN;JOYCE AALBERTS;B. MUSSCHENGA;TINEKE ABMA;MUSSCHENGA, BERT - Pionieren in diversiteit Edwin Koster en Bert Musschenga. Filosoferen met het oog op anderen. 2011. VU University Press. Paperback. 275pp.
10071: BORMANN EDWIN: - Der Shakespeare-Dichter. Wer war's? Und Wie sah er aus? Eine Überscha alls Wesentlichen der Bacon-Shakespeare-Forschung, ihrer Freunde und ihrer Gegnerschaft.
63584: F. DE JONG EDZ. - Ik moet, het is mijn roeping Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra. 1981. 223pp. Illustr.
79644: F.W. VAN EEDEN - Onkruid Botanische wndelingen. Schuyt & Co. 1986. Heruitgave. Paperback. 441pp.
71643: EEDEN, W. VAN. - De overlevering van de Hallfre_ar saga.
58053: F.[W.] VAN EEDEN - Johannes Viator 1979. xix,393pp. Paperback.
35132: EEDEN, ED VAN. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met bioeken.
90415: ELS NIJSSEN;ROB VAN EEDEN - Netwerken Werkt Rob Van Eeden. Op weg naar een baan die je wilt. 2004. Volkskrant. Spectrum. Paperback. 152pp.
88885: MARIA VAN EEDEN - Geestelyke verovering der wereld van Eeden, Frederik. 3e druk, 1983. Servire. Hardcover. 96pp.
88453: MARIA VAN EEDEN - Onkruid van Eeden, F.W. Botanische wandelingen. Schuyt & Co, Haarlem. 1986.Fotografische herdruk. Paperback. 441pp.
47613: INGRID EEGERDINGK;INGRID EEGERDINGK - Een luchtje aan lucht
77457: K. VAN EEGHEM - Olaf leeft! 1996. Houtekiet. Paperback. 110pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
37449: EEGHEN, ISABELLA H.VAN. - Meniste Vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832) gronings Dokter, Amsterdams Kassier.
30328: EEGHEN, I.H.VAN. - Inventaris van het Familie - Archief Brants. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam.
89148: EEGHEN, I. H. VAN/ HELLINGA, W.GS./ FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Het Illustere Begin Van Het Athenaeum.
42076: EEKELS, J. - De ontwikkeling van nieuwe industriële aktiviteiten. Een methodologische studie. With a summary in English. Proefschrift.
1263: EEKHOF, A. - De zinsspreuk In Necessariis Unitas, In Non Necessariis Libertas, In Utrisque Caritas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige in beide de liefde, Oorsprong, beteekenis en verbreiding.
22410: EEKHOF, A. UITGEGEVEN EN TOEGELICHT. - Twee Aflaat - Prentjes.
31033: EEKHOFF, W. J.VAN LEEUWEN. - Letterkundige Nalatenschap van J.van Leeuwen. Catalogus van eene zeer belangrijke verzameling Boeken, handschriften, teekeningen, platen, portretten enz., waaronder vele zeldzame stukken. Meerendeels fraai gebonden en opgezet, welke den 2 november 1857 de . door den Boekhandelaar W.Eekhoff, te Leeuwarden.
26239: EEKHOFF, W. - Friesland in 1813. Historische bijzonderheden omtrent hetgeen voor en tijdens de verlossing en herstelling van Nederland van 1810 tot 1815, in Friesland en inzonderheid te Leeuwarden is voorgevallen. Namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde uitgegeven als feestgave bij de viering van het Vijftigjarig herwonnen Volksbestaan van Nedeland. Naar officiëele bescheiden en berigten van tijdgenooten bewerkt.
73682: MICK EEKHOUT - Product development in glass structures 1990.70pp. Illustr.
65605: L.L.M. EEKHOUT - 500 jaar marine 1988. De Bataafsche Leeuw. Paperback. 64pp. Illustr.
84082: ERIK DE VROEDE;BART EELBODE - Spele weerom Kinderspel van alle tijden. Pelckmans/De Nederlandsche Boekhandel. 1986. Paperback. 146pp.
88890: EEMAN - MENSELIJKE TIJDBOMMEN Eeman, Werner. Portretten van massamoordenaars. 1998. Elmar. Paperback, leesvouwen rug en knik in achterplat. 283pp.
64113: VAN EEMEREN - Waar slaat dat nou weer op? 141pp. Naam met pen op schutblad.
85517: EENAERTS, ERIC & KURT VERWILLIGEN. - 14-18 Belgian Army. A Small Army in the Great War.
76996: MICHAEL EENHOORN - Bulgaar in Wassenaar 1990. Bert Bakker. Paperback, omslag verkleurd. 156pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
23600: EENINK, A.H., E.A. - Van Nature. Aspecten van landbouwkundig onderzoek.
87869: VICKI SMALLWOOD;CONSTANCE EENSCHOOTEN - Ijs & Co Vicki Smallwood. 2006. Elmar. Paperback. 256pp. Illustr.
81910: JAN EERBEEK - Gaan in het licht van de hoop 2013. Ark Media. Paperback, leesvouw rug. 255pp.
42536: EERD, A.R.T. VAN - Statistics of large contact forces in granular matter . Proefschrift. Universieit Utrecht.
43950: EERDE-KOOY, NELLEKE VAN. - DE wereld omspannen met vriendschap. Rode Valken, Trekvogels en Zwaluwen in de AJC.
90118: EERDEN VAN DER, T., E.A. - Zwemmen, slagen en vaardigheden.
39729: EERDMANS, B.D. - The Religion of Israel.
77223: H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT - Geschiedenis van Noord-Brabant / I Traditie en modernisering, 1796-1890 Deel 1.Uitgeverij Boom . 1996. Hardcover met stofomslag. 448pp. Illustr.
82254: H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT - Geschiedenis van Noord-Brabant set / 1796-1996Deel 1: 1796- 1890 Traditie en modernisering. Deel 2: 1890-1945 Emancipatie en industralisering. Deel 3: 1945- 1996 Dynamiek en expansie. In deel I naam met pen op schutblad. Linnen met aan randen licht beschadigde stofomslagen. 448;432;496pp. Bibliogr. Register. Illustr.
64190: NOUD VAN DEN EERENBEEMT - Bewust zijn in de nieuwe tijd 2e druk, 1992. Parsifal Antwerpen. 112pp.
50396: H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT - Van boterkleursel naar kopieersystemen
7411: EERENBEEMT, H.F.J.M VAN DEN. - Armoede en arbeidsdwang. werkinrichtingen voor 'onnutte' Nederlanders in de republiek 1760-1795.
27802: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN. REDACTIE. - Van boterkleursel naar kopieersystemen. De onstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956.
71128: NOUD VAN DEN EERENBEEMT - Spel zonder winnaars 1980. Paperback. 222pp. Naam met pen op schutblad.
81206: BEN EERHART - Wat heet mooi? 1980. Staatsuitgeverij. Paperback, omslag sleets. 62pp. Illustr.
30875: EERLAND, L.D. REDACTIE. - Mededeelingen uit de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen. Deel III 1942.
30876: EERLAND, L.D. REDACTIE. - Mededeelingen uit de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen. Deel VII. 1946.
34033: EERZAMEN, F.DE. - Het Eiland Goeree. Geschiedenis, Volksleven, Taal.
80119: EETEN, MICHEL VAN. - Tgennatuur. Roman.
55854: ANNE EFFELSBERG - Potpourri's
34739: EFRON, DANIEL H. - Psychotomimetic Drugs. Proceedings of a Workshop Organized by the Pharmacology Section. Psychopharmacology Research Branch, National Institute of Mental Health Held at the University of California, Irvine, on January 25-26, 1969. Workshop Series of Pharmacology Section National Institute of Mental Health No.4.
63851: GERARD EGAN - Deskundig hulpverlenen een model, vaardigheden en methoden. Vierde herziene druk. 1990. Dekker & Van de Vegt, Assen. xiii,427pp.
76930: JENNIFER EGAN - Bezoek van de knokploeg 6e druk, 2012. Arbeiderspers. Paperback. 336pp.
51693: EILEEN EGAN - Moeder Teresa Gottmer
39004: EGAN, GERARD. - Interpersonal living. A Skills / Contract Approach to Human-Relations Training in Groups.
38827: EGAN, GERARD. - The Skilled Helper. A Model for Systematic Helping and Interpersonal Relating.
37734: EGAN, GERARD. - Encounter. Groepsprocessen voor tussenpersoonlijke groei. Wegen werken 3.
35476: EGBERINK, A.P., C.J.STOK. - Symposiumboek. Ter gelegenheid van het lustrum symposium van de Studievereniging voor Bio-Medische Techniek Paradoks. Gehouden 1 october 1983. WB-Gebouw Technische Hogeschool Twente.
70104: TOM EGBERS - De Zwarte Meteoor Schijnbewegingen van een sterspeler. 349pp.
49538: GERRIT VAN 'T NET;HENK EGBERS;HENK EGBERS - Uit het erotisch plakboek van Gerrit van 't Net
91099: KOOS BOSMA;LINDE EGBERTS - Companion to European Heritage Revivals linda Egberts and Koos Bosma. 2014. Springer Open. Paperback. Very good. 344pp.
89204: EGBERTS, J. - Prenatal Lung Maturation and hyaline mambrane disease in Lambs. Proefschrift.
77192: ARTHUR O. EGER - Decoratieve kunst Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten. Cantecleer. 1995. Hardcover. 159pp. Illustr.
58373: ARTHUR O. EGER - Decoratieve kunst Over stijl en grondvorm van decoraties en ornamenten. 1995. Cantecleer, De Bilt. 159pp. Illustr. Bibliogr. 4°.
9030: EGERAAT, L.VAN. - Engeland, de Labour Partij en Europa.
65360: DEYAN SUDJIC;ERIK VAN EGERAAT - Erick Van Egeraat Hardcover
24446: EGEROD, SOREN AND PER SORENSEN. - The Lampang Field Station a Scandinavian Research Center in Thailand 1969 - 1974. reports. The Scandinavian Institute of Asian Studies Special Publication No. 5.
46633: EGGEBRECHT, HANS HEINRICH. - Die Orgel im Dienst der Kirch. Gespräch aus Ökumenischer Sicht. Bericht.
41326: EGGEBRECHT, ARNE. - Albanien : Schätze aus d. Land d. Skipetaren.
66846: ELLE EGGELS - Het huis van de zeven zusters 3e druk, 1998. Hardcover met stofomslag. 191pp.
88987: ELLE EGGELS - GODENCOMPLOT Elle Eggels. 1999. Vassallucci, Amsterdam. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 254pp.
49751: H. EGGEN - Space shuttle Helmond
68925: L.[M.A.] COUPERUS;MARIJKE STAPERT-EGGEN - Brieven van den nutteloozen toeschouwer 1981. Hardcover. 75pp.
44734: EGGEN, ARNE PETER., BJORN NORMANN SANDAKER. - Stahl in der Architektur. Konstruktive und gestalterische Verwendung. Mit einer Einführung von Christian Norberg-Schulz.
32672: FRANZ EGGENSCHWILER. - Franz Eggenschwiler. Werke 1950 bis 1985. Objecte, Schmuck, Zeichnungen., Malerei, Druckgraphik.
9630: EGGENSTEIN, KURT. - De profeet Jakob Lorber. Verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom.
49815: KURT EGGENSTEIN - De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom Ankh-Hermes B.V., Uitgeverij
86987: EGGER, FRANZ . - Basler Totentanz.
79670: CHRISTOPHER HART;FROUKE VAN ES-EGGERMONT - Eenvoudig Anatomietekenen 1e druk, 2001. Librero. Paperback. 144pp. Illustr.
74229: CHRISTOPHER HART;FROUKE VAN ES-EGGERMONT - Eenvoudig Anatomietekenen 1e druk, 2001. 144pp. Illustr.
26255: EGGERMONT, ALEXANDER M.M. - Interferon and interferon inducers in the treatment of cancer. Experimental studies in mice, rats and humans. Interferon en interferon inducers in de behandeling van kanker. Experimentele studies in muizen, ratten en mensen. Proefschrift. Universiteit Rotterdam.
65104: DAVE EGGERS - A Heartbreaking Work of Staggering Genius Paperback
54179: DAVE EGGERS - U zult versteld staan van onze beweeglijkheid Vassallucci
84627: DAVE EGGERS - Wat is de wat MIDPRICE De autobiografie van Valentino Achak Deng. Amsterdam, Lebowski. 11e druk, 2009. Paperback. 639pp.
78318: DAVE EGGERS - Een Hartverscheurend Verhaal Van Duizelingwekkende Genialiteit Vassallucci. 2001. Hardcover met stofomslag. 387pp.
34019: EGGERS, REINHOLD. - Golditz. The German Story. Translated and edited by Howard Gee.
63647: A. KLUWER-EGGINK - Engelen, Draken En Andere Wezens 115pp.
20616: EGGINK, J., B.KRUITHOF, L.T.VAN DER LINDEN, A.L.T.NOTEN, E.A. - De kunst van het mores leren. Opstellen opgedragen aan J.E.G.C.Dibbets bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale pedagogiek aan de Universiet van Amsterdam.
79016: EGGINK, L. G. EN DR. M. EUWE. - Jeugdschaak.
78733: M. VAN BOVEN;F. EGMOND;FLORIKE EGMOND - Nederland In De Maak Waanders. 2002. Hardcover. 240pp. Illustr.
58202: FLORIKE EGMOND;M. VAN BOVEN;FLORIKE EGMOND - Nederland in de maak 240pp. Illustr.
45347: EGMOND, VAN - DE WILDE DE LIGNY, EMILIA L.C. - Technology Mapping for Technology management. The Development of a Technology Mapping Methodology for the assessment of the Technological Capabilities and the Technology Status in an Industry and its Application for Technolgy Mapping in the Sector of Dewelling Construction for Lower Income Households in Urban Tanzania and Costa Rica. Proefschrift. Technische Universiteit Delft.
44135: EGMOND-LINDEN, A. VAN. - Vroege diagnostiek van foetale hydrocephalie. Een klinisch-genetisch en echoscopisch onderzoek. (early diagnosis of fetal hydrocephaly, a genetic and ultrasound study.) Proefschrift. Rotterdam.
39946: EGMOND, FLORIKE. - Underworlds. Organized Crime in the Netherlands 1650-1800.
43284: EGOROVA, R.R. - Sojourn time tails in processor-sharing systems . Proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven.Proefschriftenreeks TU Eindhoven.
66442: W. EHLERS - Moderne psychologie en Heiner Legewie. strengholt. 1974. Hardcover. 316pp.
65382: ROBERT KLANTEN;MARTIN RAYMOND;CHRIS SANDERSON;SVEN EHMANN - Create Hardcover
55372: EHRENBERG, VICTOR. - Polis und Imperium. Beiträge zur Alten Geschichte. Hrsg.: Karl Friedrich Stoheker. Und Alexamder John Graham.
57418: EHRENBERG, VICTOR. - Aristophaanes und das Volk von Athen. Eine Soziologie der Altattischen Komödie.
3203: EHRENBURG, ILYA. - Chekhov, Stendhal and other essays. Translated by Anna Bostock and Yvonne Kapp.
1004: EHRENREICH, BARBARA. - Mannenharten. De man op de vlucht voor het huwelijk.
69456: EHRENSVARD, ULLA, PELLERVO KOKKONEN, AND JUHA NURMINEN. - MARE BALTICUM: THE BALTIC--TWO THOUSAND YEARS.
74490: MATTHIAS EHRGOTT;M. EHRGOTT - Multicriteria Optimization Second Edition. 2005. Springer. Hardcover. xiii,323pp.,Bibliogr. Index. With 88 Figures and 12 Tables.
88054: UTE EHRHARDT - ELKE DAG EEN BEETJE BRUTALER Ute Ehrhardt. Assertiviteit voor vrouwen. 3e druk, 1999. Elmar. Paperback. 159pp.
50029: UTE EHRHARDT - Vrouwen zijn gewoon beter Uitgeverij Elmar
51498: UTE EHRHARDT - De tweede loopbaan Uitgeverij Elmar
40368: EHRHARDT, UTE. - Brave meisjes komen in de hemel, brutale overal. Waarom lief zijn vrouwen geen stap verder brengt. Rijswijk.
46185: EHRICH, KURT S. - Shichifukujin. Die Sieben Glücksgötter Japans. Ein Versuch über Genesis und Bedeutung volkstümlicher ostasiatischer Gottheiten.
1317: EHRLICH, EUGENE. - Nil Desperandum. Â Dictionary of Latin Tags and Useful Phrases.
31144: EHRLICH, PAUL R. CARL SAGAN. - Die Nukleare Nacht. Die langfristigen klimatischen und biologischen Auswirkungen von Atomkriegen. Mit einem Vorwort zur deutschen Ausgabe von Franz Alt. Aus dem Englischen von Hainer Kober.
80110: EHRT, ADOLF. - Bewaffneter Aufstand! : Enthüllungen über den kommunistischen Umsturzversuch am Vorabend der nationalen Revolution.
41903: EIBL-EIBESFELDT, IRENÄUS. - Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Humanetheologie. München Zürich.
46349: EIBL-EIBESFELDT, IRENÄUS. - Der vorprogrammierte Mensch. Das Ererbte als bestimmende Faktor im menschlichen Verhalten.
46330: EIBL-EIBESFELDT, IRENÄUS. - Die Iko-Buschmann-Gesellschaft. Gruppenbindung und Agressionskontrolle bei einem Jäger- und Sammlervolk.
77428: SUSIE ORBACH;LUISE EICHENBAUM - Van vrouw tot vrouw 1987. Bert Bakker. Paperback. 178pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
52756: SUSIE ORBACH;LUISE EICHENBAUM - Van vrouw tot vrouw
75356: SUSIE ORBACH;LUISE EICHENBAUM - Van vrouw tot vrouw 2e druk, 1988. Bert Bakker. Paperback. 178pp.
86390: EICHENBERGER, WALTER / HENNING WENDLAND . - Deutsche Bibeln vor Luther. Die Buchkunst der achtzehn Bibeln von 1466 bis 1522.
74739: BARRY J. EICHENGREEN - Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods 2007. Hardcover with d.j. xiv,187pp. References. Index.
67098: M. LEEFLANG;D. EICHHOLTZ - Fascisme toen en nu 1979. SUA Amsterdam. 164pp.
46427: EICHHOLTZ, D. PÄTZOLD, K.: - Der Weg in den Krieg. 1935 - 1939
77988: EICHHORN, MAREN U. GRABOWSKI, JÖRN U. VANJA, KONRAD (HRSG.). - Die Stunde Null - ÜberLeben 1945.
47113: EICHLER, R.W.: - Kunst-Landschaften der Sudetendeutschen. Schriften der sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band 3.
36143: EICHRODT, WALTHER.ÜBERSETZT UND ERKLÄRT VON. - Der Prophet Hesekiel. Kaapitel: 1-18; 19-48. Das Alte Testament Deutsch. Teilband 22/1 + 22/2.
33803: EICKMANS, HEINZ. - Gerard van der Schueren: Teuthonista. Lexikographische und historisch-wortgeographische Untersuchungen. Neiderdeutschen Studien. Band 33.
23168: EIGELTINGER, WILFRIED. - Graffiti für Vespasian. Die Kunst im Pissoir.
65524: RUTHILD WINKLER;MANFRED EIGEN - Het spel Natuurwetten bepalen het toeval. 1987. 349pp.
90227: EIGEN, MANFRED, RUTHILD WINKLER. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval.
25763: EIGENHUIS, JAN. - Albert Schweitzer.
27054: EIGLER, G. UND D.G.R.FINDEISEN. - Der Schnupfen. Beiträge zyt Ätiologie, Pathogenese, Diagnostik und Therapie mit besonderer Berücksichtigung der Allergie.
47347: S.R.A. VAN EIJCK - Aangeslagen ? Kluwer
36053: EIJCK, LAMBERT VAN. - Local Coupling of Charge and Polymer Dynamics. Proefschrift.
11082: EIJGENHUIJSEN, HANS GERARD. - Risico en rendement van aandelenportefeuilles. Een stdie gericht op het operationeel maken van de doelstellingen van Amerikaanse beleggingsfondsen.
34708: EIJGENHUIJSEN, H.G. - Risico en rendement van aandelenportefeuilles. Een studie gericht op het operationeel maken van de doelstellingen van Amerikaanse beleggingsfondsen. Bedrijfseconomische Monographieën 56.
22155: EIJGENRAAM, FELIX. - In dienst va de verwondering. Intervieuws over natuur- en pseudowetenschappen.
85459: MONOD DE FROIDEVILLE & SOPHIE DEN BEER POORTUGAEL; INEZ VAN EIJK. - Titulatuurgids.
86060: R RILKE;PHILIP VAN DER EIJK - FLORENTIJNS DAGBOEK 1993. SUN. Paperback. 143pp.
20704: EIJK, P.H.J.VAN. - Software Tools for the specification language Lotos. Proefschrift. Universiteit Twente.
70972: INEZ VAN EIJK - Amsterdam dus 1991. Thomas rap. 96pp. Kleine tekst met pen op schutblad.
76898: INEZ VAN EIJK - Nieuwe etiquette Spectrum. 1991. Hardcover zonder stofomslag. 300pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
85839: I. EIJK - ALS M'N TANTE EEN SNOR HAD 1995. Contact. Paperback. 263pp.
65329: INEZ VAN EIJK - Nieuwe etiquette Hardcover
19167: EIJK-OSTERHOLT, CORRIE VAN & BÖKENKAMP, KURT. - Wartaal van een gek. Het schokkende verhaal van Johanna Stuten-te Gempt.
72608: P. VAN DER EIJK - Verdoktering van Nederland 1982. 167pp.
49476: INEZ VAN EIJK - Stijlvol feestvieren
48091: INEZ VAN EIJK - Etiquette vandaag
50059: P. VAN DER EIJK - De liefde moet van twee kanten komen
74350: P. VAN DER EIJK - Verdoktering van Nederland 1982. 167pp.
40171: EIJK, NICO VAN. - Omroepvrijheid en overheidsbemoeienis. Een vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep.
31172: EIJK, A.H.C.VAN EN H.W.M.RIKHOF. REDACTIE. - De lengte en de breedte, de hoogte en de diepte. Peilingen in de theologie van de sacramenten.
21501: EIJK, H.G.VAN. - Zuivering, analyse en eigenschappen van enige Bence Jones eiwitten. Prification, Analysis and Properties of some Bence-Jones Proteins. (with a summary in English).
65857: INEZ VAN EIJK - Feest! Feestvieren in Nederland door de eeuwen heen. Kosmos. Utrecht. 1995. Hardcover met stofomslag. 127pp. Illustr. Naamstempel op schutblad.
2466: EIJKELBOOM, J. - Lucebert. Arte plastico y arquitectura en holanda.
76198: EIJKELBOOM, H. - Meetings with NEROC'VGM - 1 .a meeting on the street. NEROC'VGM.
43151: EIJKEN, M.I.J. VAN. - Strategies for improving community health care for the elderly . Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
42635: EIJKEN, M.I.J. VAN. - Strategies for improving community health care for the elderly. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
42607: EIJKEN, M.I.J. VAN. - Strategies for improving community health care for the elderly. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
78147: EIJKEN, E.D. - Compendium van het Overijssels recht vóór 1811. Bezorgd door P. Brood en Js. Mooijweer. Publicaties van de IJsselacademie, 199; Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 45
44177: EIJKEREN, MARION VAN. - Menorrhagia. Menorrhagie. Proefschrift. Utrecht.
81060: EIJKERN, W.H.N. VAN. - Menu- en serveerkunde. Deel I. Menukunde.
3384: JOHAN EIJKMAN. - F.W.Foerster als zedelijk opvoeder.
21179: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetiek van het Nederlands. Tweede druk herzien en bezorgd door M.Knoop.
77803: CORRIE VAN EIJL - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis / 18 Parallelle levens IISG. 1998. Paperback. 192pp.
84550: J. VAN EIJNATTEN;F. VAN LIEBURG;HANS DE WAARDT;F.A. VAN LIEBURG;JORIS VAN EIJNATTEN - Heiligen Of Helden Opstellen over Willem Frijhoff. 2007. Amsterdam, Bert Bakker. Hardcover met stofomslag. 437pp.
87412: F. VAN LIEBURG;J. VAN EIJNATTEN - Nederlandse religiegeschiedenis 2005. Verloren, Hilversum. Paperback. 400pp.
52223: JAN G.J. VAN DEN EIJNDEN - De praktische Thomas Gooi & Sticht
40238: EIJNDHOVEN, RIA VAN. REDACTIE. - Het complete boek over Koeken & Bakken. Rebo Culinair.
40237: EIJNDHOVEN, RIA VAN. REDACTIE. - De Italiaanse Keuken. Rebo Culinair.
49691: JEANNE ROOS;RIA VAN EIJNDHOVEN - Koken als een kok Gottmer
24918: EIJSBOUTS, Q.A.M. - Pancreatico-Duodenectomie. With a summary in English, French and German. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Utrecht.
52347: W. BREINHOLST;CATH. VAN EIJSDEN - De kunst een goede patient te zijn
88142: R;ROGIER EIKEBOOM - De Canon Van Latijnse Teksten Rogier Eikeboom. 2009. Davidsfonds. Paperback. 287pp. Enkele ezelsoren. verder goed.
65285: WIL EIKEBOOM - Eenvoudige vegetarische keuken Paperback
47653: MARIE-ANNE VAN WIJNEN;SIEM EIKELENBOOM - Koud bloed / 3 Nieuw Amsterdam
54119: H. EIKENAAR - Henk Eikenaar Kempen Group
44444: EIKENAAR, HENK. - De avond heeft spijt. Want hij droomt van de middag.
3803: EIKEREN, JOHAN H.VAN. - Marius Bauer zoals men hem niet kent. Een essay over het weinig bekende werk van den kunstenaar, zijn jeugdwerk, zijn werkwijze en zijn betekenis als illustrator.
38869: EIKES, WIEBE. - Steeds weer op reis met Alexander Prins van Oranje. 1871-1881. Reisherinneringen van kamerdienaar Johannes Theodorus van Balen.
70466: JAN EILANDER - Rock 'N Roll Junkie Over Herman Brood. 3e druk 2001. 263pp. Illustr.
59264: EILBERS, H.B., W.F. JANSEN EN H.H.J. DE VOLDER. - SQL in de praktijk.
75909: EILOF, JAN / SPANJER-DE RUITER, RIE / GROOT, JAN DE (RED.) - De AJC. dat waren wij. Herinneringen van oud-leden.
55127: EIMERT, HERBERT. HANS ULRICH HUMPERT. - Das Lexikon der elketronischen Musik.
57057: EINARSSON, BJARNI. - Hallfreðar Saga.
34557: H.J.STRUBEL. EINDREDACTIE. - J.P. van Eesteren. Rotterdam - Amsterdam. Foto's T.Kroeze, H.J.Struvel, Carel Blazer, e.a.
56560: EINENKEL, EUGEN (ED.). - The Life of Saint Katherine. From the Royal MS. 17 a xxvii, &c. with its Latin Original from the Cotton MS. Caligula, A.VIII., &c. Edited, with introduction, notes and glossary.
86847: EINHARD. - Vita Karoli Magni: The life of Charlemagne . The Latin Text, With a New English Translation, Introduction and Notes by Evelyn Scherabon Firchow and Erwin H. Zeydel.
87453: STEFAN EINHORN - Aardig Zijn Is Een Kunst 2006. Archipel. Hardcover met stofomslag. 191pp.
82396: EINHORN, LENA. - Das Rätsel von Damaskus. Waren Jesus und Paulus ein und dieselbe Person?
12460: EINHOVEN, J.M.B.VAN. - Van Hogere School naar Hogeschool. Katholieke Hogere School voor Verpleegkundigen 1952-1987. Redactie: J.M.B.van Einhoven a.o.
80222: EINSIEDEL, FRIEDRICH: - Heinrich I. Vater des Reiches.
90046: EINSTEIN, ALBERT. - Relativiteit. Speciale en Algemene Theorie.
6635: EINSTEIN, ALBERT. - Ideas and opinions.Based on Mein Weltbild, edited by Carl Seelig, and other sources. New translations and revisions by Sonja Bargmann.
89290: EINSTEIN, ALBERT. - Mijn kijk op het leven.
55835: ALBERT EINSTEIN - Einstein's 1912 Manuscript On The Theory Of Relativity Antique Collectors' Club Ltd
44538: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
41051: EINSTEIN, ALBERT. - Relativity. The Special and the General Rgeory. A Polpular Exposition by Albert Einstein. Authorised Translation by Robert W. Lawson.
31315: EINSTEIN, ALBERT. - Ideas and Opinion. Based on Mein Weltbild. Edited by Carl Seelig, and other sources. New translation and revisions by Sonja Bargman.
20002: EINSTEIN, ALFRED. - Geschichte der Musik.
70952: HEIDI EISENBERG MURKOFF;ARLENE EISENBERG - Alles over baby's eerste jaar Van Reemst. 7e druk, 1996. Hardcover zonder stofosmalg. 696pp.
88151: YOUNG-EISENDRATH - JE BENT ANDERS DAN IK DACHT Young-Eisendrath, Polly. 1994. Servire. Paperback. 448pp. Enkele ezelsoren.
88397: POLLY YOUNG-EISENDRATH - Wat Vrouwen Willen Polly Young-Eisendrath. 2000. Servire. Paperback. 222pp.
62848: WILHELM EISENREICH - Bedreigde planten D. Seidel. 1978. Paperback. 143pp. Illustr.
87204: HEGENDORF EISERHARDT. - gebruikshond in de praktijk. Keuze, verzorging, fok, africhting, training en gebruik.
76939: ANDRAS SAJO;CHRISTOPHER L. EISGRUBER - Global Justice And The Bulwarks Of Localism Human Rights in Context. Martinus Nijhoff Publishers. 2005. Hardcover. xv,346pp.
89496: EISLER, RUDOLF. - Kant-Lexikon . Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften / Briefen und handschriftlichem Nachlass. Reprint der Ausgabe 1930.
49737: D. EISMA - De Noordzee
35445: EISSLER, K.R. MANAGING EDITOR. PAUL FERDERN. - Searchlights on Delinquency. New Psychoanalytic Studies. Dedicated to Professor August Aichhorn, on the Occasion of his Seventieth Birthday July 27, 1948. London.
36848: EKBLAD, MARTIN. - The Prognosis afther Sterilization on Social-Psychiatric Grounds. A follow-up study of 225 women. Acta Psychiatrica Scandinavica, Supplement 161, Volume 37, 1961.
43558: EKEREN, P.J. VAN. - Phase Diagrams and Thermodynamic Properties of Binary Common-Ion Alkali Halide Systems. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
43258: EKHART, G.C. - Pharmacogenetics and pharmacokinetics in high-dose alkylating chemotherapy ,. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
63883: REMCO EKKERS - Haringen in sneeuw 3e druk, 1985. 35pp.
54561: KERSTIN EKMAN - Stad van licht Uitgeverij Prometheus
91340: EKMAN, PAUL. - Gegrepen door emoties. Wat gezichten zeggen.
63667: KERSTIN EKMAN - Wolfshuid 1e druk, 2001. 328pp.
86121: KERSTIN EKMAN - Een stad van licht 1999. Bert Bakker. Paperback.398pp. Naam en plaats met pen op schutblad, verder goed.
57970: KERSTIN EKMAN - De dwaas 2e druk, 1995. Uitgeverij Bert Bakker. 406pp.
63364: EKWALL, EILERT. - English Place-Names in -ing.
63365: EKWALL, EILERT. - English and Germanic Studies, volumes I-VII, English Philological Studies volumes VIII-IX.
89313: ELAUT, LEON. - Mijn memoires. Van Keiberg tot Blandijnberg.
41591: ELBERS, G. & POLLING, J. - Machines, materieel en gereedschappen in de bouw.
76251: ELBERS, JEF. - De Poorters van Babel. Het Kalifaat van Knokke. Politiek incorrecte mythe. Uitgeverij Egmont.
22794: ELBOGEN, ISMAR. - Geschichte der juden in Deutschland.
69424: JAN VAN DER VEGT;JOANNES GOMMERT ELBURG - Ik zie scherper door de taal 1e druk, 2011. 254pp.
90420: DE HOND;ANTON VAN ELBURG - Dankzij de snelheid van het licht. De digitale toekomst uitgelegd aan digikenners en digibeten De Hon, Maurice. Spectrum. 1995. Paperback. 219pp.
83675: MAURICE DE HOND;ANTON VAN ELBURG - Dankzij de snelheid van het licht. De digitale toekomst uitgelegd aan digikenners en digibeten 1995. Het Spectrum. Paperback. 219pp.
54703: MAURICE DE HOND;ANTON VAN ELBURG - Dankzij de snelheid van het licht
72545: GERALD M. ELDELMAN - Klare lucht, louter vuur Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn. 1993. Bert Bakker. 330pp.
82455: ELDERENBOSCH, P.A. - Van feest tot feest.
41552: ELDERENBOSCH, P.A. - Van feest tot feest.
38942: ELDERENBOSCH, P.A. - Hoor Israël. De Bijbel in de verkondiging van het oude Israël. Cyclus voor het eesrte jaar.
35194: ELDERENBOSCH, P.A. - Van feest tot feest.
30995: ELDERENBOSCH, P.A. - God is ons midden. De Bijbel in de verkondiging van het oude Israel.
80804: ELDERFIELD, JOHN. - Henri Matisse. A Retrospective.
71838: ELDERING, L. - Cultuur en opvoeding / interculturele pedagogiek vanuit ecologisch perspectief. Lemniscaat, Uitgeverij. 2002. 310pp. Paperback.
32169: ELDERINK, C. - Twènter Laaand en Leu en Lèven. Herdruk van de uitgave van 1937.
44215: ELDERS, P.J.M. - Perimenopausal bone loss. :measurement, risk factors, the effect of calcium supplementation and its relation with periodontitis. Proefschrift. Amsterdam.
29761: ELDERS, FONS. - Analyseer deconditioneer. Een inleiding tot systematische filosofie.
28724: ELDERS,FONS. - Analyseer Deconditioneer. Een inleiding tot het systematische filosofie.
92032: ELDREDGE, JOHN . - Wild at Heart: Discovering the Secret of a Man's Soul.
59405: ELEMA, H.M., E. OOSTERHOFF. - landbouwtractoren. 1950-1960.
11912: ELEMA, BENE. - De bepaling van de Oxydatie-Reductiepotentiaal in Bacteriëncultures en hare beteekenis voor de stfwisseling.
44859: ELEMA, H.M. , E.OOSTERHOFF. - Lanbouwtractoren. 1920-1950.
30314: ELEMA-BAKKER, D. - Vrouwen praten over. Een bl;oemlezing uit haar rubriek in De Landbode.
88688: JEROEN HAZEBROEK;LEONARD ELENBAAS - Hete vuren Jeroen Hazebroek en Leonard Elenbaas. Grillen en koken op houtskool en briketten. 2015. Fontaine. Hardcover. 174pp. Illustr.
85514: BERTUS BOIVIN EN HANS ELERIE. - Het Drentse Landschap. Stichting het Drentse Landschap, 2003. Met alle ingplakte plaatjes.
38465: ELEVITCH, FRANKLIN R. - Fluorometric Techniques in Clinical Chemistry.
89268: ELEWOUT, JACK VAN. - Bredase muziekschets van de 20e eeuw. Deel I Amusementsmuziek Jazzmuziek Jazzorganisaties.
89511: ELEY, LOTHAR. - Metakritik der Formalen Logik. Sinnliche Gewissheit als Horizont der Aussagenlogik und elementaren Prädikatenlogik. Phaenomenologica 31.
42719: ELFERINK-GEMSER, MARIJE T. - Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? A study on talent development in field hockey. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
67254: PIM ELFFERICH - Hoera, Het Is Weer Maandag! 149pp.
90961: GREENE/ELFFERS - 48 WETTEN VAN DE MACHT Greene, Robert een Joost Elffers Boek. 4e druk, 1999. Meulenhoff Kritak. Paperback, omslag verkleurd.507pp.
74092: MICHIEL SCHWARZ;JOOST ELFFERS - Sustainism is the New Modernism A Cultural Manifesto for the Sustainist Era. Not paginated. Illustr.
88656: H. BELMANS;CHRISTER ELFVING - Wappaz Christer Elfving en H. Belmans.2e druk, 2006 Mo Media. Paperback. 255pp. Illustr.
76549: EDWARD ELGAR - Edward Elgar Works for String Orchestra. Dover Publications. 2000. Paperback. 88pp.
76548: EDWARD ELGAR - Edward Elgar Symphoniesd Nos. 1 and 2. in Full Scores.Dover Publications. 1999. paperback. 358pp.
68424: A. ELGES - Het lekkerste gebak uit grootmoeders tijd Rebo. 1995. 151pp.
49326: LARS ELGKLOU - Koninklijke minnaars en minnaressen
20571: ELGKLOU, LARS. - Koninklijke minnaars en minnaressen, Echtscheidingen. Bastaardkinderen. Bigamie. Verhoudingen.
77544: JOHN P. DE CECCO;JOHN P.DE CECCO;JOHN P. ELIA - If You Seduce a Straight Person, Can You Make Them Gay? 1993. Harrington Park Press. Paperback. xvi,266pp.Librarystamps (De Gay Krant) on title page and longest side.
66979: M. ELIADE - Riten en symbolen van inwijding 1979. Paperback, omslag verkleurd en licht beschadigd. 234pp,. Naam en naamstempel op titelblad.
89722: ELIADE, MIRCEA. - Beelden En Symbolen. Opstellen over Symboliek in Magie En Godsdienst.
84349: ELIADE, MIRCEA. - Geschichte der religiösen Ideen - Band 1: Von der Steinzeit bis zu den Mysterien von Eleusis.
84346: ELIADE, MIRCEA. - Geschichte der religiösen Ideen. Quellentexte. Übersetzt und herausgegeben von Günter Lanczkowski.
84347: ELIADE, MIRCEA. - Geschichte der religiösen Ideen, Band 3/1: Von Mohammed bis zum Beginn der Neuzeit, Aus dem Französischen von Cl. Lanczkowski.
84348: ELIADE, MIRCEA. - Geschichte der religiösen Ideen, Band 2: Von Gautama Buddha bis zu den Anfängen des Christentums, Aus dem Französischen von Adelheid Müller-Lissner, Werner Müller.
49373: MIRCEA ELIADE - Yoga Meulenhoff
91379: ELIADE, MIRCEA. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie.
46292: ELIADE, MIRCEA. - Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy. Translated from the French by Willard R. Trask. Bollingen Series LXXVI.
60176: ELIADE, MIRCEA. - Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst.
84495: NORBERT ELIAS - De hofsamenleving Een sociologische studie van koningschap en hofaristocratie. 1997. Amsterdam, Boom. Hardcover met stofomslag. 430pp.
80376: ELIAS, E. - Drie-kwart honderd jaren met eer, met naald, met garen. Een Boekje, uitgegeven door de N.V. Herenkledingfabriek v/h Gebrs. Levie te Groningen, ter gelegenheid van haar vijf-en-zeventig jarig bestaan.
53669: MICHAEL ELIAS - Taboe in taal
16786: ELIAS, A. - Het Nationaal Sijndicaat 1802 - 1805.
89155: ELIAS, MICHAEL. - Plat-Haags : een verkennend onderzoek naar enkele aspekten van het taalgebruik en de taalattitude van mannelijke Hagenaars in en om de Schilderswijk.
85838: ELIAS - TABOE IN TAAL 1992. Kosmos. Paperback. 102pp.
85669: FLORENTINE VAN EEGHEN-ELIAS - Hortensia'S De vele gezichten van de hydramgea. Terra. 2e druk, 2002. Hardcover. 96pp. Illustr.
73057: W.H.J. ELIAS - De Japanse bezetting van Nederlands-Indie 244pp.
54075: MIRJAM ELIAS - Fabrieksgeheimen
53567: M. ELIAS - Onder dienders Uitgeverij Balans
55721: FLORENTINE VAN EEGHEN-ELIAS - De kwekerijengids
55618: W.H.J. ELIAS - De Japanse bezetting van Nederlands-Indie
44532: ELIAS, G.J. ONDER MEDEWERKING VAN P.H. BOUKEMA EN B. VAN DIJL. - Theorie der Wisselstroomen.
39924: ELIAS, MIRJAM. - Onder dienders. Onstuimig en beklemmend: de wereld van de politie.
39386: ELIAS, MIRJAM. - Onder dienders. Ontuimig en beklemmend: de wereld van de politie.
34541: ELIAS, MIRJAM. - Fabrieksgeheimen. De Industriebond FNV en het misverstand der seksen.
23149: ELIAS, E EN DUIF, A. - Lachen is leven. Een bloemlezing in woord en beeld van Nederlandse humor van 1883 tot1958.
32152: ELICH, J.H. B.MASO. - Adviescommissie Onderzoek Minderheden. (ACOM). Discriminatie, Vooroordeel en racisme in Nederland.
59470: WIESEL. ELIE. - Messengers of God. Biblical Portraits and Legends.
73813: T.M. ELIENS - Lexicon moderne Nederlandse glaskunst 1900-1992 / druk 1 en M. Singelenberg - van der Meer. 1900-1992. 134pp. Illustr.
44436: ELIËNS, ITITUS M. (RED.) - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795.
42430: ELIËNS, T.M. EN M. SINGELENBERG - VAN DER MEER. - Lexicon Moderne Nederlandse Glaskunst. 1900-1992.
76149: T S ELIOT - Old Possum's Book Of Practical Cats reprinted 1981.Faber & Faber . Paperback. 64pp. Illustr. Exlibris op schutblad geplakt.
52431: T.S. ELIOT - Kobus Kruls parmantige kattenboek Bert Bakker
55772: T. S. ELIOT;VALERIE ELIOT;T.S. ELIOT - The Waste Land Faber and Faber
59208: ELISEN, MARCEL. - SS Sonderkommando.
42950: ELISSEN, H.J.H. - Sludge reduction by aquatic worms in wastewater treatment with emphasis on the potential application of Lumbriculus variegates . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42808: ELISSEN, H.J.H. - Sludge reduction by aquatic worms in wastewater treatment with emphasis on the potential application of Lumbriculus variegates . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
84135: MARY ELIZABETH - American Slang Dictionary And Thesaurus 2009.Barron'S Educational Series. paperback. xxi,595pp.
91236: LEE PHYLLIS; THORNBACK JANE;BENNETT ELIZABETH L. - Threatened primates of Africa: The IUCN red data book.
75794: ELK, ALFRED VAN AND JONG, ANKE DE - Machinebouw & Vormgeving. Boards in ringbinder. Title in metal (smal plate).
89006: ALBERTO MORAVIA;ALAIN ELKANN - Leven van moravia Alberto Moravia en Alain Elkann. 1991. Wereldbibliotheek. Paperback. 367pp.
40142: ELLEMERS, NAOMI., RUSSELL SPEARS AND BERTJAN DOOSJES. EDITED BY. - Social Identity. Oxford.
38385: ELLEMERS, J.E., P.NIJHOFF, E.A. - Macht. Machthebbers. Machtelozen. Meppel.
73938: W. ELLENBROEK - Zuiver + Mooi Het nieuwe afvalwatersysteem van Amsterdam. 130pp. Illustr.
74079: WILLEM ELLENBROEK - Een Kleine Visuele Kieteling Enveloppen uit de verzameling van Ad Petersen. 68pp. Illustr.
88204: H. ELLENBROEK - Van smederij tot handelshuis H. Ellenbroek. Reesink, nu ook onder de rook van Zutphen. IJzerhandel sedert 1786. Vennootschap sedert 1878. 2004. 144pp. Illustr.
85604: ELLENDT, FRIDERICUS. - Lexicon Sophocleum. Adhibitis veterum interpretum explicationibus grammaticorum notationibus recentiorum doctorum commentariis. Editio altera emendata curavit H. Genthe. Ex-Library copy. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hcloth. One (front)joint partly split ,spine almost partly detached. Foxing throughout.
35097: ELLER, JOSEPH JORDAN. - Tumors of the Skin. Benign and malignant. Illustrated with 403 engravings.
74510: BRADFORD P. MUNDY;MICHAEL G. ELLERD - Name Reactions And Reagents In Organic Synthesis and Frank G. Favaloro Jr. Second Edition. 2005. Hardcover. xv,882pp. Index.
74401: DAVID P. ELLERMAN - Helping People Help Themselves 2005. Hardcover. xx,334pp. Bibliogr. Index.
69423: A. ELLIAN - Allah Weet Het Niet Beter 303pp.
54263: A. ELLIAN - Brieven van een pers J.M. Meulenhoff
34176: ELLIGER, WALTER. - Außenseiter der Reformation± Thomas Müntzer. Ein Knecht Gottes.
65272: M.F. ELLING - Geloven Paperback
34242: ELLING, WILHELM. - Alte Möbel im Westmünsterland. Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Heft 15.
34204: ELLING, WILHELM. - Ofen- und Herdplatten in Vreden und Umgebung. Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Heft 2.
34206: ELLING, GERTRUD UND WILHELM. - Fliesen und Fliesenbilder im Westmünsterland. Beiträge des Heimatvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde Heft 9.
30457: ELLING, M.F. - Het einde der tijden.
36146: ELLINGER, KARL.ÜBERSETZT UND ERKLÄRT VON. - Das Buch der zwölf kleinen Propheten. II: Die Propheten Nahum, Habakuk, Xephanja, Haggai, Sacharia, Maleachi. Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25.
35129: ELLINGER, FRIEDRICH. - The Biologic Fundamentals of Radiation Therapy. With a preface by Maurice Lenz. English Translation by Reuben Gross.
59468: ELLIOT, ELISABETH. - A Chance To Die. The Life and Legacy of Amy Carmichael.
66879: R. ELLIOT - Chinese astrologie 1977. Gottmer Haarlem. 191pp. Leesvouw rug.
59897: ELISABETH ELLIOT - On Asking God Why Fleming H. Revell Company
49342: W. SCOTT-ELLIOT - De geschiedenis van Atlantis Zonder jaar. Uitgeverij Schors, Amsterdam. 98,68pp.Met de twee kaartjes. Omlslag licht beschadigd. Verder goed.
63230: ELLIOT, ELISABETH. - A path through suffering.
55954: J. H. ELLIOTT;JOHN H. ELLIOTT - Imperial Spain, 1469-1716 Penguin Books
57038: ELLIOTT, R.W.V. - Runes an Introduction.
74400: ROBERT S. ELLIOTT - Antenna Theory And Design Revised edition 2003. Hardcover. xxi,594pp. IEEE Press Series on electromagnetic Wave Theory.
15734: ELLIOTT, KIMBERLY ANN. - Corruption and the Global Economy.
59525: ELLIS, RIOCHARD AND CHRISTINE DU BOULAY. - Partnering. The Fundamentals of Pas de Deux.
83643: PETER BERRESFORD ELLIS - De druiden En hun rol in de Keltische samenleving. 1999. Tirion. Paperback. 320pp.
76983: BRETT EASTON ELLIS - De wetten van de aantrekkingskracht 1988. Bert Bakker. Paperback. 231pp.
85518: ELLIS, JONATHAN AND DICK OVERKLEEFT. - The sum that is Philips.
85742: R.A. HARPER;A. ELLIS - Gevoel en verstand De rol van ons denken bij emotionele problemen. Swets & Zeitlinger. 1e druk, 1988. Paperback, leesvouw rug. 265pp.
18752: ELLIS, ALBERT. - The art and science of love.
76872: ELLEN D. B. RIGGLE;ALAN L. ELLIS - Sexual Identity on the Job Issues and Services. harrington Park Press. 1996. Paperback. xv,108pp. Some library stamps on title page.
47782: MARC H. ELLIS - Een joodse bevrijdingstheologie
49312: BRET EASTON ELLIS - Lunar Park Anthos
46761: ELLIS, J.M.: - Schiller's Kalliasbriefe and the study of his aesthetic theory.
44504: ELLIS, HOWARD S., LLOYD S.METZLER. - readings in the Theory of International Trade. Blackinston Series of Republished Articles of Economics Volume IV.
39977: ELLIS, PETER BERRESFORD. - The Celtic Empire. The First Millennium of Celtic History. C.1000 BC - 51 AD.
36733: ELLIS, ANDREW W. - Reading, writing and dyslexia: A Cognitive Analysis.
29087: ELLIS, HAVELOCK. - De Psychologie der Sexen. De Geslachtsdrift en hare Abnormale uitingen. Erotisch symbolisme, Het mechanisme van detumescentie. De psychische toestand in de zwangerschap.
89524: ELLISTON, FREDERICK; MCCORMICK, PETER. - Husserl. Expositions and Appraisals. Edited with introductions by Frederick A. Elliston and Peter MC Cormick. Foreword by Paul Ricoeur.
9002: ELLMERS, D., H.ENNO VAN GELDER, A.L.H.HAGE A.O. - Handel en wandel in de Dertiende Eeuw.
22544: ELLSBERGER, JAN., DIETER HOGREFE, ARMARDEO SARMA. - SDL. Formal Object-oriented Language Communicating Systems.
44677: ELLSWORTH, MARIA S. - Mormon Odyssey. The Story of Ida Hunt Udall, Plural Wife.
46837: ELLWEIN, THOMAS: - Die deutsche Universität. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
23900: ELLWOOD, ROBERT. - Wat is Theosofie?
85308: ELLWOOD, WAYNE. - De Feien Over Globalisering.
66581: ROBERT S. ELLWOOD - Wat is theosofie? 1994. Kosmos. 240pp.
49918: WAYNE ELLWOOD - Globalisering Uitgeverij Lemniscaat
3087: ELM, LUDWIG, U.A. - Kulturerbe und Tradition an der Sozialistischen Hochschule. Materialien der Konferenz des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen vom 10. Und 11.Februar 1977 in Jena.
45283: ELMAHGARY, YEHIA., ASIT K. BISWAS. - Integrated rural energy planning.
81864: ERWIN A. BAUER;ROBERT ELMAN - De jacht Atrium. 2e druk, 1985. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 320pp. Illustr.
89969: ELMASRI, RAMEZ AND NAVATHE, SHAMKANT B. - Fundamentals of Database Systems.
40899: ELON, AMOS. - Duitsland en zijn joden. Geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933. Uit het Engels vertaald door Margreet de Boer.
84296: ELROD, NORMAN. - Zur Phänomenologie der Besserung in der Psychotherapie. Mit 12 Abbildungen.
91256: ELSENAAR, E. - De Saxophone. Haar Ontstaan, Ontwikkeling, Bouw, Acoustische Verhoudingen Enz.
29421: ELSENAAR, A. EN R.VAN WIEREN. - Projectmatig werken: Iets anders dan gewoon je werk doen.
37024: ELSENDOORN, BEN A.G. & HERMAN BOUMA. - Working Models of Human Perception.
51758: PIETER ELSHOUT - Van call tot put Business Contact
90701: ANJA ELSHOUT - REIS DOOR HET SCHIMMENRIJK Elshout, Arie. Op het breukvlak van een mislukte eeuw. 1998. Contact. Paperback. 255pp.
80524: K. SCHERER;ED VAN DER ELSKEN - Waterlooplein (Centrum) 2e druk, 1980. Elsevier. Paperback. 120pp. Illustr.
29650: ELSKEN, ED VAN DER. HANS BOUMA. - Zomaar in een sloot ergens bij Edam.
23481: ELSKEN, ED VAN DER. - Avonturen op het Land.
60481: ELSLANDER, A. VAN. - Het Refrein in de Nederlanden tot 1600. Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde reeks VI. Nr. 71.
91691: ELSLANDER, A., VAN. - Het refrein in de Nederlanden tot 1600.
34955: ELSON, L.A. - Radiation and Radiomimetic Chemicals. Comparative Physiological Effects. cancer Monographs Series.
77037: WILLEM ELSSCHOT;WILLEM ELSSCHOT - Een Ontgoocheling Het dwaallicht. Querido. 199. Hardcover met stofomslag. 142pp.
86209: A. KETS-VREE;WILLEM ELSSCHOT - Zwygen kan niet verbeterd worden Ongebundelde teksten. 1979. Loeb & Van der Velden, Baart. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 175pp.
68316: ELSSCHOT, WILLEM. - Kaas. Met aantekeninge deur A,P, Grové. Academica Pretoria Kaapstad. 4e druk.
76055: ELSTER, KRISTIAN. - Een trekvogel. Uit het Noordsch vertaald door Piet Schepens. Houtsneden van Luc De Jaegher.
78856: J. ELTINGH - Een Tennisbal Als Watermeloen 2005. Karakter. Paperback. 141pp.
61879: ELTON, WILLIAM R. - King Lear and the Gods.
57013: ELTON, OLIVER (TRANS.); POWELL, FREDERICK YORK POWELL (NOTES). - Saxo Grammaticus. The first nine books of the Danish History of Saxo Grammaticus. Translated by Oliver Elton with some considerations on Saxo's sources, historical methods, and folk lore, by Frederick York Powell.
56740: ELTON, OLIVER (COLLECTED BY). - Essays and Studies by members of the English Association Vol. V.
86888: ELTZBACHER, P. - Anarchisme. De leer van William Godwin, Benj.R. Tucker, Max Stirner,, P.J. Proudhon,M. Bakounine. 5 deeltjes.
40029: ELVING, WIM J.L. - Patiëntgeroriënteerde Oncologische Zorg. Proefschrift.
60161: ELWELL, WALTER A. - Baker Encyclopedia of the Bible. In 2 volumes.
71406: UNIVERSITY OF LONDON X;DEBBIE EPSTEIN;JANNETTE ELWOOD - Failing Boys? Issues in gender and achievement. ix,192pp. Referenes. Index.
91593: ELZA VAN DER SEELEN, ANNETTE GEVAERT. - Kookboek voor natuurvoeding & makrobiotiek. Deel II: 200 nieuwe recepten.
35015: ELZEN, ANNETTE VAN DEN. - Childhood determinants of vascular damage and body mass index in young adulthood. Vroege determinanten van vasculaire schade en body mass index tijdens jong volwassenheid. Proefschrift.
43380: ELZEVIER, H.W. - Female sexual function in urological practice. Proefschrift. Universiteit Leiden.
42643: ELZEVIER, H.W. - Female sexual function in urological practice. Proefschrift. Universiteit Leiden.
14181: ELZINGA, D.J. - Regionaal bestuur in Nederland.
81928: C.T. HOGENHUIS;CHRIS ELZINGA - Grond Onder Onze Voeten 2000. Kok, Kampen. Paperback. 186pp.
42767: ELZINGA, BERNET. - Searching for Amnesia. Cognitive and neurobiological studies on trauma-related memory. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
33427: ELZINGA, D.J. (RED.). - Werkboek Staatsrecht. Cahiers Vakgroep Staatsrecht Groningen 5.
55712: DIET EMAN - Die hun leven niet liefhadden tot de dood Buijten en Schipperheijn
74471: GUENTER LEUGERING;OLEG EMANOUVILOV - Control Theory Of Partial Differential Equations and Roberto Triggiani, Bing-Yu Zhang. 2005. Chapman & Hall. Paperback. xiii,401pp. Series: Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics Volume 242.
52005: B. EMANS - Interviewen / druk 3 Noordhoff Uitgevers B.V.
31783: EMANUEL, A. - Issues of Regional Policies.
78185: EMBODEN, WILLIAM. - Narcotic Plants : Hallucinogens, Stimulants, Inebriants and Hypnotics. Their origins and uses.
77539: COOS VERSTEEG;ANNETTE EMBRECHTS - Dancing Dutch 2000. Theater Inst. Paperback. 172pp. Illustr.
7841: EMCH, URS/ HUGO RENZ. - Das Schweizerische Bankgeschäft. Das praktische Lehrbuch und Nachslagewerk für Banken und Bankkunden. Mit einem Anhang aller das Bankwesen betreffenden Gesetzesbestimmungen und Vollziehungsverordnungen und einem Stichwortverzeichnis.
87328: EMDE BOAS, COENRAAD VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen. Een medisch-psychologische studie.
68877: KLAAS VAN ALPHEN;ERIC VAN EMDEN - Ondernemingsplan 1988. Elmar. 77pp.
36658: EMDEN, F.W. VAN. - Nuclear magnetic shielding in methylfluoride at high pressures and in the critical region. Proefschrift.
43799: EMEIS, M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
32629: EMEIS, M.G. - Het Paleis op de Dam. De geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
25449: EMERTON, EPHRAIM. - Desiderius Erasmus of Rotterdam.
70623: EMERTON, J.A. - congress Volume. Paris 1992. Supplements to Vetus Testamentum. Volume LXI.
86490: NOLDE EMIL. - Emil Nolde: Ungemalte Bilder Aquarelle 1939 bis 1945. 4. Dezember 1970 - 3. Januar 1971. Text in German and Englisj.
43090: EMINOVIC, N. - Evaluation of telemedicine triage services .with a special focus on teledermatology. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42736: EMINOVIC, N. - Evaluation of telemedicine triage services .with a special focus on teledermatology. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
75617: EMMANUEL BENSIGNOR, PIERRE-ANTOINE GERMAIN. - Dermatologie du chien et du chat.
44150: EMMEN, L. - De entodermale sinustumor van het ovarium. Een kinische en pathologisch-anatomische studie. Proefschrif. Groningen.
33677: EMMEN, Q.A.D. - Rietsuikerfabrieken op Java en hare machinerieën. In 2 delen. Handboek voor geïnteresseerden bij de Rietsuiker-industrie. Vierde verbeterde en vermeerderde druk met afbeeldingen in den tekst.
59987: K. EMMENS (RED.);KAREL EMMENS;K. EMMENS - De oude Calixtuskerk te Groenlo : tussen Utrecht en Münster Uitgeverij Matrijs
39783: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische opstellen I+II. Verzameld Werk. Deel 3+4.
60288: EMMER, PIETER CORNELIS. - Engeland, Nederland, afrika en de Slabenhandel in de negentiende eeuw. Proefschrift. Amsterdam.
76862: GERARD VAN EMMERIK - Ik Ben Je Vriend 2008. Nieuw Amsterdam. Paperback. 173pp.
23289: EMMERIK, G. - Vragen en Antwoorden over Radiotelegrafie (techniek). Ten behoeve van Candidaat-Radiotelegrafisten.
32458: EMMET, DOROTHY AND ALASDAIR MACINTYRE. - Sociological Theory and Philosophical Analysis.
61637: EMMINGHAUS, HERMANN. - Allgemeine Psychopathologie Zur Einführung in Das Studium Der Geistesstörungen. (reprint of the 1878 edition). Mit einer neuen Einführung von Hildburg Kindt. Monumenta Neurologica ac Psychiatrica. Series Altera: Opera Psychiatrica, Volume VI.
87777: JANET EMMONS;MICHAEL L. EMMONS - Meditative Therapy Michael L. Emmons en Janet Emmons. 1999. Impact Publ. Paperback. xiv,213pp. Engels.
46299: EMMOREY, KAREN , JUDY S. REILLY. - Language, Gesture, and Space.
75267: B. EMMOTT - Rivals Penguin Books paperback. xxiv,314pp. Index.
35546: EMMOTT, BILL. - 20:21 Vision. The Lessons of the 20th Century for the 21st.
49683: KIRSTEN EMOUS - De loden mantel Schilt Publishing
30843: EMOUS VAN, GERARD. ROB LUCAS. - Een Fotoverslag Theologische Universiteit Kampen.+ Een Historisch Beeldverslag Theologische Universiteit Kampen. Tekst en samenstelling Gerard van Emous. Fotografie en vormgeving Rob Lucas.
32739: EMPELEN, PEPIJN VAN. - Aids prevention among Dutch Drug users. An intervention mapping approach. Proefschrift Universiteit Maastricht.
29212: PICAR EN EMPIS. - De Windhandel of de Kostwinning van den Dag. Blijspel. Naar het Fransch van Picard en Empis.
45538: EMST, ALEX VAN. - Inniverend Handelen. De OBD als innovatieve spil in de regio.
81930: G. VAN ENCKEVORT - Educatie als animatie / druk 1 Opstellen over de activerende rol van vorming en volwassenneneducatie. Elsevier/De Tijdstroom. 1997. Paperback. 291pp.
46595: ENDE, WERNER, UND UDO STEINBACH (HRSG.).: - Der Islam in der Gegenwart.
19427: ENDEDIJK, H.C. - Als een adelaar zijn vleugels. Geschiedenis van de gereformeerde kerk van Arnhem.
44122: ENDEN, MARIANNE VAN DER. - Mijn kind ziet meer. Belevenissen van een moeder met een bijzonder kind.
87173: ENDERLE, MANFRED & H.E.LAUX. - Paddestoelen op hout. Bewoners van levende en dode bomen in bos en park.
57602: ENDERS, HORST. - Die Werlinterpretation. Wege der Foschung Band XXXVI.
36013: ENDRESS, GERHARD. - Einführung in die islamitische Geschichte.
37844: ENDSTRA, WILLEM. - De Endstra-Tapes. De integrale gesprekken van Willem Endstra met de recherche. Met een inleiding van Bart Middelburg & Paul Vugts.
63787: VINCENT MENTZEL;FRISO ENDT - (Foto Vincent Mentzel) 1984. Paperback aan randen wat bruin verkleurd. 152pp. Illustr.
59254: ENDT, ENNO I.S.M. LIENEKE FRERICHS. - Bargoens Woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal.
67984: ENDT, ENNO. - Bargoens woordenboek . kleine woordenschat van de volkstaal. Rap, Uitgeverij Thomas. 141pp.
73004: ENNO ENDT - Bargoens woordenboek 2e druk, 1974. erven Thomas Rap. Hardcover. 195pp. Kleien tekst met pen op schutblad. verder goed.
49711: MARTHA VAN ENDT - Met nieuwe ogen dr2 Coutinho
44854: ENDT, P.H. - De kunst van bouwen. Eenige aesthetische raadgevingen voor bouwkundigen.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

12/15