Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
113966: N,V.T. - In Holland staat een huis. En dat is het Oranjehuis!
114799: N,V.T. - They had 7 months. Systematic destruction of the Netherlands Railways by the german troops in the last 7 months of the Second World War.
116379: N,V.T. - Overeenkomsten en verklaringen tusschen mogendheden betreffende oorlog, arbitrage en neutraliteit.
116587: N,V.T. - Verslag van de staatscommissie bezettingsrecht.
115464: N,V.T. - Indonesie's toekomst: overzicht der plannen van de Nederlandsche regeering. Indonesia di kemoedian hari: ichtisar rentjana-rentjana pemerintah Belanda
115534: N,V.T. - Annexatie-enquete der werkgemeenschap Limburg. Toelichtingsbrochure
103435: P,DRS - Kaarten.
115201: N,V.T. - The great peace.
116386: N,V.T. - The eighth army. September 1941 to January 1943. Prepared for the War Office by the Ministry of Information.
116206: N,V.T. - Meer om cieraet als gebruijck. Tuingeschiedenis van gelderse buitenplaatsen. Kunstbezit uit gelderse kastelen.
114773: N,V.T. - Verslag van de werkzaamheden van vertrouwensmannen der regeering. Aangewezen bij besluit van harer majesteits regeering van 2 augustus 1944.
115752: DAS,G. - Foppe van Aitzema.
114755: N,V.T. - Steden in ontwikkeling 19de - 20ste eeuw.
113830: N,V.T. - Ochtenddienst voor de Sjabbat en weekdagen.
115278: N,V.T. - Groningen in vuur en puin
115373: N,V.T. - The Stones
115292: N,V.T. - Aux galeries Lafayette. Catalogue general été 1922.
116384: N,V.T. - Second to none. The Second United States Infantry Division in Korea. Volume III.
113574: N,V.T. - Wij strijden met de teekenstift.
114104: N,V.T. - Memorial de " L'Alliance".
116024: N,V.T. - Handelingen van het zesde nederlandsch-indisch natuurwetenschappelijk congres, gehouden te Bandoeng, 22, 23, 24, 25, 26 september 1931.
116426: N,V.T. - Documents concerning German-Polish relations and the outbreak of hostilities between Great Britain and Germany on September 3, 1939.
115473: N,V.T. - 1872 - 1972. Die Lokomotiven durch 100 Jahre. By Rivarossi.
115304: N,V.T. - Reparationen, Sozialprodukt, Lebensstandard. Versuch einer Wirtschaftsbilanz.
111903: N,V.T. - Weg zur Meisterprüfung. 1 Teil. Uitgegeven voor en door de Wehrmacht
115286: N,V.T. - Nachtrag 1924.
115418: N,V.T. - Hagel en vuur. De jongeren en de politiek.
115581: N,V.T. - Vestiges d'Asserbo et de Söborg. Decouverts par S.M.Frederic VII, Roi de Danemark memoire publie par la Societe Royale des antiquaires du Nord
115294: N,V.T. - Rapport over de te verwachten betrekkingen tusschen Friesland en den Noord-Oost polder.
107327: N,V.T. - Nooit vergeten!
101092: P,DRS - Historische flitsen.
113023: N,V.T. - War pictures by British artists.
108801: N,V.T. - The regime of the concentration camp in the post-war world. 1945 - 1953. Four investigations conducted by the international commission against concentration camp practices.
104823: N,V.T. - Trouw en de Vrije Pers in bezet Rotterdam. (speciale edities voor Rotterdam en omstreken)
104939: N,V.T. - Schoolplaat: Het lage noorderstrand. Java.
104936: N,V.T. - Schoolplaat: Tabaksbouw in Deli. Sumatra
106520: N,V.T. - Shipping marks on timber.
106066: N,V.T. - Signal. Years of triumph. 1940 - 1942.
112523: N,V.T. - Reisboek voor Gelderland.
108416: N,V.T. - R.A.F : The second year.
112316: N,V.T. - Rapport over de vicariegoederen in hun verband tot de andere kerkelijke goederen in de prov. Utrecht
109668: N,V.T. - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Programma met toelichting (1 en 2)
108435: N,V.T. - Pilot's and flight engineer's notes. Liberator III, V, VI & VIII.
108433: N,V.T. - Pilot's notes for Fortress. GR.IIA, GR.II & III, BII & BIII.
108434: N,V.T. - Pilot's and flight engineer's notes.
110842: N,V.T. - Nationalsozialistische Beambten-Zeitung. Organ des Amtes fur Beamte der obersten Leitung der PO und NSDAP
112104: N,V.T. - Picasso. Kunstenaar van de eeuw.
110679: N,V.T. - N.V.Nederlandsche aanneming Maatschappij v.h. Fa. H.F.Boersma.
109890: N,V.T. - Nationaal-Socialistische (fascistische) staatsleer. (no 3)
109829: N,V.T. - L'Art et l'industrie. Troisieme annee.
112693: N,V.T. - Het nederlandsche boek 1936
112418: N,V.T. - Foto-atlas Zuid_holland
111635: N,V.T. - Foto-atlas Utrecht.
106688: N,V.T. - Foto-atlas Noord-Holland.
108258: N,V.T. - Fondscatalogus De Bezige Bij.
113402: N,V.T. - Essentials of Chinese acupuncture.
106212: N,V.T. - Die internationale Gewerkschaftsbewegung.
111095: N,V.T. - Esculape. Instruments de chirurgie. Section B. Berijfscatalogus met afbeeldingen.
112086: N,V.T. - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado.Witboek.
112140: N,V.T. - De Utrechtse gemeenten in 1815. In vraag en antwoord.
106004: N,V.T. - De nieuwe taalgids.
105955: N,V.T. - Brood en bezinning. Corporatief en cultureel program van De Nederlandsche Unie.
109397: N,V.T. - Clubs voor zeelieden.
112618: N,V.T. - De kleine printbijbel
112701: N,V.T. - De motorfiets in Nederland. 1895 - 1940.
108551: N,V.T. - Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismarck.
109891: N,V.T. - Actueele vragen. Antwoord van het ned. nationaal- socialisme (fascisme) op een tiental ned. vragen.
111938: N,V.T. - "Nehalennia" Ver. tot instandhouding en bevorde- ring van Walcheren's natuur-en stedeschoon
116721: N,V.T. - La Hongrie liberee. 1945 - 1950.
115276: N,V.T. - Distributie- en overheidsmaatregelen. Vademecum 1940.
116150: N,V.T. - Het Duitsche aanbod tot een beeindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945.
116159: N,V.T. - Nederland's adelsboek 1939. 37e jaargang.
116602: N,V.T. - Arbeidersleven in Nederland. Resultaten der enquete, ingesteld door het Ned.Verbond van Vakvereenigingen in het najaar van 1907 naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van beperking van den arbeidsduur voor volwassenen tot 10 uren per etmaal en afschaffing, respectievelijk beperking van nacht- en kinderarbeid.
115884: N,V.T. - All about the Kelsey warm air generator for home, church and school heating
115224: N,V.T. - RSV-Enquete. Opkomst en ondergang van Rijn-Schelde-Verolme 1965-1971 - 1971-1977
114855: N,V.T. - De Unie. Orgaan van de Nederlandsche Unie.
115207: N,V.T. - Zestiende verslag van de toestand en de werkzaam- heden over het tijdvak van 1 januari 1935 tot 31 december 1937.
115031: N,V.T. - Spartakusbriefe.
114120: N,V.T. - Prix-courant illustré de la societé Genevoise pour la construction des instruments de physique et de mécanique.
109379: N,V.T. - Vrij Nederland. Oktober 1940 (zonder voorblad) t/m Augustus 1945. Aug. en Sept. 1940 ontbreekt.
115661: N,V.T. - Een vlinder heb ik hier niet gezien. Kindertekeningen uit Theresienstadt.
113976: N,V.T. - Gadja Merah op Bali en Lombok.
113666: N,V.T. - Het nederlandse monument in Mauthausen.
115012: P,DRS - 3 x 3 + 2
115628: N,V.T. - Berlin. III Weltfestspiele der Jugend und Studenten fur den Frieden
114876: N,V.T. - Violation of human rights. Documents.
114118: N,V.T. - Zeiss Mikroskope und Nebenapparate.
115277: N,V.T. - Gedenkschrift aangeboden aan de leden van en belangstellenden in de Eerste Nederlandsche Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent.
114578: P,DRS - Heinde en verre. Het grote Drs.P verhalenboek.
106489: N,V.T. - I Tjing. Het boek der veranderingen.
113947: N,V.T. - Die Deutsche Wehrmacht.
116667: N,V.T. - People's revolutionary tribunal held in Phnom Penh for the trial of the genocide crime of the Pol Pot - Ieng Sary Clique.
114125: N,V.T. - Book of New York.
115638: N,V.T. - Tegenwoordige staat van Friesland. 4 delen. Herdruk van 1785 - 1789.
115646: N,V.T. - The secret international armament firms at work.
103444: P,DRS - Flor Fina.
115828: N,V.T. - De geheime acten van den Franschen generalen staf. Auswärtiges Amt. 1939/41 No 6.
116376: N,V.T. - De nieuwe demobilisatievoorzieningen in een notedop.
116949: P,DRS - Wij maken van ons huis geen abattoir. Een aanvullend dossier van Drs.P.
115238: N,V.T. - Hiroshima 1945
115236: N,V.T. - De slag om Groot-Brittannie. Augustus - October 1940
115532: N,V.T. - White book on the American and British policy of intervention in West Germany and the revival of German imperialism.
116590: AALDERS,GERARD. - Operatie safahaven. Kruistocht tegen een Vierde Rijk
114399: AALDERS,GERARD. - Berooid. De beroofde Joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945.
112933: ABBINK,F.F.L. - Van engelandvaarders tot oorlogswinter.
116455: ABDOLAH,KADER. - De boodschapper + De Koran.
114085: ABIR-AM,PNINA G. AND DORINDA OUTRAM. - Uneasy careers and intimate lives. Women in science, 1789 - 1979.
113546: ABMA,MR.M.J.CH. E.A.(RED) - Karcke Boeck van Twisch.
113879: ABRAM,I.B.H. - Joodse traditie als permanent leren.
105003: ACHTERBERG,GERRIT./A.MIDDELDORP. - Het avontuur van Achterberg.
112120: ACHTERBERG,GERRIT./A.MIDDELDORP. - De wereld van Gerrit Achterberg
113144: ACKERMAN,DIANE. - Reis door het rijk der zinnen. Een cultuurgeschie- denis van onze zintuigen.
116299: ADELSON,ALAN & ROBERT LAPIDES. - Lodz ghetto. Inside a community under siege.
115564: ADEMA VAN SCHELTEMA,FREDERIK. - Die Kunst unserer Vorzeit.
109879: ADLER,FRIEDRICH. - Victor Adler. Briefwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky.
114853: ADRIAENSSEN,LEO. - Een dwarse buurt. Het herscheppingsverhaal van de Staatsliedenbuurt en Frederik Hendrikbuurt 1971 - 1996.
106643: AERNOUDTS,KAREL. - Waar de rode klaproos bloeit.
107292: AGT,J.F.VAN. - Synagogen in Amsterdam.
116812: AGT,J.F.VAN EN E.VAN VOOLEN - Synagogen in Nederland. Gefotografeerd door Willy Lindwer.
113862: AGTER,MR.P.P. (VOORWOORD) - Assen, zoals het vroeger was.
104639: AHRENS,ADOLF. - Die Siegesfahrt der "Bremen".
114010: AIKEMA,BERNARD EN BOUDEWIJN BAKKER. - Schilders van Venetie. Oorsprong en bloei van de venetiaanse vedute.
116557: AISTLEITNER,J. (VERTALING) - Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras Schamra.
114868: AKEN,MAURO VAN. - Facing home. Palestinian belonging in a valley of doubt.
113303: AKERBOOM,DICK. E.A. (RED) - Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet. Bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van
113469: AKINSJA,KONSTANTIN EN GRIGORI KOZLOV - Operatie kunstroof.
111179: AKKER,K.J.VAN DEN. - Van de mond der oude middelzee.
114409: AKKERMAN,FOKKE - Limae labor et mora. Opstellen voor Fokke Akkerman t.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
114007: AKVELD,L.M. E.A. (RED) - Vier eeuwen varen. Kapiteins - Kapers - Kooplieden en geleerden
111508: ALBACH,BEN. - Langs kermissen en hoven.
102096: ALBERTS A, - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland.
102377: ALBERTS A, - Een koning die van geen nee wil horen. De europese ambities van Lodewijk XIV. 1638 - 1715.
114444: ALBERTS,A. EN J.E.VERLAAN. - Apologie of verantwoording van de prins van Oranje gevolgd door het Plakkaat van Verlating.
114105: ALBRECHT,SASKIA E.A. - Vondels inwydinge van 't stadthuis t' Amsterdam
114638: ALCALA,ANGEL. - The spanish inquisition and the inquisitorial mind.
116341: ALCALAY,REUVEN - Words of the wise. Anthology of proverbs and practical axioms.
113120: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ,PEGGY.J. E.A. - Blijvend in verbeelding. De verwerking van de tweede wereldoorlog in de beeldende kunst.
102416: ALETRINO,ARNOLD./KEES JOOSSE. - Arnold Aletrino. Pessimist met perspectief.
111568: ALETRINO,L. - Verloren tronen.
110937: ALEXANDER,E. EN P.W.BLOM - Hooggeeerd publiek. Circus in Nederland.
113093: ALEXANDRESCU,SORIN. E.A. (RED) - Hemel & aarde. Werelden van verbeelding.
108564: ALI,AHMED. (TRANSLATION) - Al-Qur'an. A contemporary translation.
108666: ALLAN KILLEN,R. - The ontological theology of Paul Tillich.
116851: ALLARD,PAUL - De oorlog van de leugen. Hoe ons een rad voor oogen werd gedraaid. met 16 illustraties.
116924: ALLEGAERT,PATRICK, ANNEMIE CAILLIAU EN ERWIN MORTIER - Doodgezwegen. Experimenten en moord op krankzinnigen en andere " onwaardigen" in Nazi-Duitsland.
113959: ALLISON,JOHN M.S. - Thiers and the French monarchy
115274: ALMA,H.A. - Identiteit door verbondenheid.
116671: ALMAGOR,JOSEPH. - Pierre des Maizeaux (1673-1745), journalist and English correspondent for Franco-Dutch periodicals, 1700-1720
116873: ALOYSIUS,BR. - Troost der zieken. Receptenboek van geneeskruiden.
105519: ALSDORF,LUDWIG. - Indien.
116117: ALTENA,BERT. - "en al beschouwen alle broeders mij als den verloren broeder" De familiecorrespondentie van en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 1846 - 1932.
116854: ALTENA,BERT. - Een broeinest der anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940)
115126: ALTENA,ERNST VAN. - Daar ik tot zang word aangespoord. Occitaanse troubadours. 1100 - 1300.
114168: AMBAGTSHEER,DR.H.TH. - Jhr.Mr.Jeronimo De Bosch Kemper. Behoudend maatschappijhervormer.
115857: AMBLER,JOHN STEWARD - The French army in politics 1945 - 1962
116243: AMBROSE,STEPHEN E. - The victors. Eisenhower and his boys: the men of World War II
116344: AMBROSEWICZ-JACOBS,JOLANTA EN KRYSTYNA OLEKSY (RED) - Remembrance, awareness, responsibility. International conference on the occasion of the 60th anniversary of the museum's founding.
116823: AMERONGEN,M.VAN. - De buikspreker van God. Richard Wagner.
103773: AMERONGEN,M.VAN. - De ongelooflijke geschiedenis van het krijgsgevangenkamp "Prins Bernhard".
116058: AMERONGEN,M.VAN. - Rook doet leven. Over het recht op een hedonisch bestaan.
113945: AMERONGEN,M.VAN. - Het matrassengraf. Heine's sterfbed. 1848 - 1856.
116326: AMERSFOORT,HERMAN, HANS BLOM, DENNIS BOS EN G VAN ES (RED) - Belaagd & belegerd.
104545: AMERSFOORT,DR.H. & DRS.P.H.KAMPHUIS. (RED). - Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied.
116891: AMERSFOORT,JACOBUS VAN. - Het evangelie van Thomas en de pseudo-clementinen
111822: ANCONA,JACOB D' - The city of light.
115945: ANDEL,M.A.VAN. - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift.
115319: ANDERSON,HUGH G. - Lutheranism in the southeastern states. 1860 - 1886. A social history.
114367: ANDERSON,BERNHARD W. - The living world of the Old Testament.
112636: ANDERSON,FRED. - Crucible of war.
110113: ANDREA,YDA.E.(SAMENST) - Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
107705: BURNIER ANDREAS - Belletrie 1965 - 1981.
111538: ANDREW,CHRISTOPHER EN VASILI MITROKHIN - Het Mitrokhin archief
111692: ANDREWS,RICHARD EN PAUL SCHELLINGBERGER - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie
110096: ANDRIESSEN,P.J. - Evangelie en Friezen. Hoe het christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam.
108300: ANDRIESSEN,HERMAN. EN CIEL MOOREN. - Pelgrimeren om dankbaarheid.
108621: ANDRIESSEN,P.J. - De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering.
110097: ANDRIESSEN,SUZE. (VERTALING) - Verhalen voor de jeugd.
109678: ANGOULVANT,G. - Les Indes Neerlandaises. Leur role dans l'economie internationale.
107224: ANROOY,F VAN. E.A. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van nederlandse archieven.
101279: DONKER ANTHONIE - De einder. Verzamelde gedichten.
102101: DONKER ANTHONIE - Gebroken licht.
101224: COOLEN ANTON - De man met het Janklaassenspel.
104839: COOLEN ANTON - Peelwerkers.
108765: COOLEN ANTON - De weg terug... Anton Coolen vertelt een kerstverhaal.
116814: ANTONISSEN,BERTUS.G. - Reve/Hermans. Een anekdote
116530: APPLEBAUM,ANNE. - IJzeren gordijn. De inlijving van Oost-Europa. 1944 - 1956.
113139: APPLEBAUM,ANNE. - Gulag. A history of the Soviet camps.
113757: ARAD,YITZHAK E.A. (RED) - Documents on the holocaust.
115164: ARBMAN,HOLGER. - Schweden und das Karolingische Reich. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts.
116609: AREND,GUY FRANZ. - De slag om Bastogne. "Beroemd door een woord: Nuts"
116925: ARENDT,DR MAX EN DR.PAUL TORGE - Berlin einst und jetzt
108653: ARIES,PHILIPPE. - Het beeld van de dood.
111993: ARIES,PHILPPE. - De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van school & gezin.
112467: ARKENBOUT,GERT. - Ons dorp Oostvoorne
115368: ARMANDO - Het gevecht
105217: ARMANDO, HANS VERHAGEN EN MAUD KEUS, - Geschiedenis van een plek. Concentratiekamp Amersfoort.
110846: ARMANDO - Uit Berlijn.
114729: ARMESON,ROBERT.B. - Total warfare and compulsory labor.
115540: ARMSTRONG,KAREN. - De bijbel. De biografie.
111807: ARMSTRONG,KAREN. - Door de nauwe poort. Mijn zeven kloosterjaren. Een spirituele ontdekkingsreis.
102731: ARMSTRONG,KAREN. - Een geschiedenis van God.
110947: ARMSTRONG,KAREN. - Jeruzalem. Een geschiedenis van de heilige stad.
115990: ARMSTRONG,KAREN. - The great transformation. The beginning of our religious traditions
109928: ARMSTRONG,KAREN. - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.
115992: ARMSTRONG,KAREN. - The Bible.The biography
107812: ARNOLDO,FR.M. (A.N.BROEDERS) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
115138: ARNOLDUSSEN,PAUL EN HANS OLINK - Twee broers, drie levens. Henri en Anton Pieck.
114870: ARSCHINOW,PETER. - Anarchisten im Freiheitskampf. Die Geschichte der Machno-Bewegung. 1918 - 1921.
115044: ARSUAGA,JUAN LUIS - Het halssieraad van de Neanderthaler. Op zoek naar de eerste denkers.
113953: ARTS,NICO. - Marcus van Eindhoven. Een archeologische biografie van een middeleeuws kind.
115784: ARUNI,NASEER H. - Jordan: a study in political development (1921 - 1965)
116072: ASBRIDGE,THOMAS. - De eerste kruistocht. De oorsprong van het conflict tussen islam en christendom.
115350: ASCH,SCHALOM. - Petersburg
105968: ASCH,SCHALOM. - Motke de dief.
115247: ASCH,SCHALOM. - Der Krieg geht weiter.
112962: ASHLEY,KATHLEEN EN WIM HÜSKEN (RED) - Moving subjects.
113664: ASSAN,ARYEH. - The name of Solomon. Memoirs 1940-1945.
105106: ASSCHER,S. - Shaddai. De bewogen jaren van een joodse familie.
109365: ASSCHER-PINKHOF,C. - Hoor eens even.
115493: ASSELBERGS,ALPHONS J.M. - Dr.Jan Pieter Heije of de kunst van het leven
114950: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1880 - 1930. Americana.
114948: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1910 - 1930. Amsterdamse school.
114949: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1893- 1918. Architectura.
114947: ASSELBERGS,A.L.L.M. E.A - Nederlandse architectuur 1856 - 1934. Berlage.
111910: ASSIS,MACHADO DE. - Posthume herinneringen van Bras Cubas.
116432: ASSIS,MACHADO DE. - Ezau en Jacob.
110213: ASSIS,MACHADO DE. - Quincas Borba.
115917: ATEN,JAN - Wormerveer langs weg en Zaan.
115621: ATKINS,GAIUS GLENN AND FREDERICK L.FAGLEY - History of american congregationalism
110166: AUBYN,GILES ST. - Edward VII. Prince & King.
113059: AUBYN,LORNA ST. - Rituelen en ceremoniën voor alledag.
115732: AUDOIN-ROUZEAU,STEPHANE EN ANNETTE BECKER. - '14 - '18. De grote oorlog opnieuw bezien.
113305: AUGUSTIJN,C. EN E.HONEÉ. (RED) - Vervreemding en verzoening.
115084: AUKES,H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma.
114131: AURELIUS,JOANNES. (JAN TER GOUW) - Amsterdam.
115246: AUST,STEFAN. - Het Baader Meinhof complex.
108425: AUSTIN,A.B. - Fighter command.
110106: AVERDIECK,ELISE. - Karl und Marie. Eine Sammlung von Erzählungen. Für Kinder von 5 bis 9 Jahren.
114316: AVI-YONAH,MICHAEL. - Geschichte der Juden im Zeitalter des Talmud in den Tagen von Rom und Byzanz.
115500: AZANA,DON MANUEL - Discours prononce par S.E. le president de la republique Don Manuel Azana a l'hotelde ville de Madrid le 13 novembre 1937.
115501: AZANA,DON MANUEL - Discours prononce par S.E.M.Manuel Azana, president de la republique Espagnole a l'hotel de ville de Barcelone le 18 juillet 1938.
115428: BAALBERGEN,J. (RED) - 't Fort Abcoude. Geschiedenis en natuur.
115925: BAALEN,CARLA VAN EN JAN RAMAKERS (RED) - Het kabinet Drees III. 1952-1956. Barsten in de brede basis.
114052: BAALEN,ANNEKE VAN. - Brusterschap. Memoires. Artikelen 1971 - 1997.
116110: BAAR,MIRJAM DE. - Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616 - 1680)
116888: BAARSCHERS,W.H. EN J.H.SENTENER - Appingedam '40 - '45. Bezetting en bevrijding
115150: BAARSEN,REINIER - De amsterdamse meubelloterijen en de geschiedenis van de meubelmakerij in de tweede helft van de achttiende eeuw.
111829: BAART,J.M. E.A. (RED) - De hollandse stad in de dertiende eeuw.
111634: BAARTMANS-VAN DEN BOOGAARD,JOEP L.M.(RED) - Uit en thuis in Brabant.
114686: BAARTSE,DICK EN BOB POLAK (RED) - Hermans-magazine. Over Willem Frederik Hermans.
110343: BABEL,ISAAK. - Verzameld werk. Deel 2. Toneelstukken & brieven.
114199: BACH,STEVEN. - Leni. Leven en werk van Leni Riefenstahl.
115530: BACHELOR,JOHN & CHRIS CHANT - Geillustreerde zeilschepen encyclopedie. 2000 v.C. tot nu.
114304: BACHER,WILHELM. - Die exegetische Terminologie der Judischen Traditionsliteratur.
114077: BACHRACH,A.G.H. E.A. (RED) - Willem III. De stadhouder-koning en zijn tijd.
117021: BACON,FRANCIS. - Aforismen. Over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens.
110849: BACON, JOSEPHINE - De geillustreerde atlas van de joodse beschaving. 4000 jaar geschiedenis.
115881: BADER,J. - Verborgen in brabantse bodem. Joodse begraafplaatsen in Noord-Brabant.
113797: BADINTER,ELISABETH. - De mythe van de moederliefde. Geschiedenis van een gevoel
114762: BAECK,LOUIS. - Economische ontwikkeling en sociale structuur in Belgisch-Kongo
115455: BAECK,LEO. - Das Wesen des Judentums
109045: BAEDEKER,K. - Berlin und Umgebung.
109674: BAEDEKER,K. - Die Schweiz nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol.
109758: BAEDEKER,K. - Le Sud-Est de la France. Du Jura a la Méditerranée y compris la Corse. Manuel de voyageur.
109672: BAEDEKER,K. - London and its environs.
107201: BAER,GEORGE W. - The coming of the Italian - Ethiopian War.
111350: BAGGERMAN,ARIANNE. - Een lot uit de loterij.
114515: BAGGERMAN,J.A. EN J.M.H.J.HEMELS. - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
100798: BAGHUS,PIET. - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg. 1944-1945.
100795: BAGHUS,PIET. - De slag om de Roerdriehoek. Het duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer.September 1944-Januari 1945.
107484: BÄHR,HANS WALTER (RED) - Die Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt. 1939 - 1945.
114938: BAILEY,ALICE A. - The rays and the initiations. Volume V. A treatise on the seven rays.
116686: BAILLY,ROBERT. - Occupation hitlerienne et resistance dans l'Yonne (et zones limitrophes)
111367: BAINES,PATRICIA. - Spinning wheels. Spinners & spinning.
116725: BAK,PIETER. - Een "meneer" van de krant. Trouw en Bruins Slot 1943 - 1968
113885: BAK,PETER. - Harde koppen. De lokale en regionale edities van Trouw in oorlogstijd.
115954: BAKKER,CATHERINA TH. - Om de erfenis van Theresia Spijker. 1829-1970 Een geschiedenis van het Roomsch-Catholyk burger oudevrouwenhuis Vredenburgh te Amsterdam.
114724: BAKKER,G. MAJOOR B.D. - De guerilla der camisards. Een episode uit de hugenotenstrijd. 1702 - 1710.
115910: BAKKER,J. - Rotterdamsche diergaarde van 1857 tot 1940 en de overgang naar Blijdorp.
116388: BAKKER,DR.G. E.A. (RED) - De Waag staat in brand. Sneek 1940 - 1945.
115371: BAKKER,MARTHA. (RED) - Het fotoarchief van Prins Bernhard. De jaren 1940 - 1945.
107189: BAKKER,J. - "Maar verder is hier niks gebeurd" Oorlog en bevrijding gemeente Scheemda.
103064: BAKKER,HANS.(RED) - The sacred centre as the focus of political interest.
111783: BAKKER,B./E.FLEURBAAY./A.W.GERLAGH. - De verzameling van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
113055: BAKKER,PIET - Een buurt wordt bijgezet. Wel en wee rond het Waterlooplein.
113204: BAKKER,ROBERT JAN. - De boycot beoordeeld.
114122: BAKKER,PIET - Seinwezen.
114251: BAKKER,SIEM - Het literaire tijdschrift Het Woord 1945 - 1949.
114250: BAKKER,SIEM - Literaire tijdschriften van 1885 tot heden.
111476: BAKX,PIETER (W.J.M.A.ASSELBERGS) - Prieel in Troje.
112894: BALAZS,ETIENNE EN YVES HERVOUET (ED) - A Sung Bibliography. (Bibliographie des Sung)
112556: BALBAIN VERSTER, J.F.L.DE.(INLEIDING) - De Amsterdamsche Ijsclub. 1864 - 1914. Gedenksschrift bij het 50-jarig bestaan.
104927: BALDEWYNS,ALBERT. EN ANDRÉ HERMAN-LEMOINE. - De kanonnen van Walcheren.
114098: BALEN,MR W.J.VAN. - Het werkende land. Opbouw van Nederland in moeilijke tijden.
116085: BALKER,HABAKUK II DE. (H.H.TER BALKT) - Oud gereedschap. Mensheid moe.
116291: BALKT,H.H.TER. - Machines! Maai ons niet, maai de rogge. Bloemlezing uit de gedichten 1969 - 1979
116289: BALKT,H.H.TER. - Hemellichten
116112: BALLARD,EDWARD G. AND CHARLES E.SCOTT (RED) - Martin Heidegger: in Europe and America.
114507: BALLARD,EDWARD G. - Art and analysis. An essay toward a theory in aesthetics.
110147: BALM,S.W., H.J.CALKOEN E.A. - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam.
116818: BAMBERGER,IB NATHAN. - The Viking Jews. A history of the Jews of Denmark.
114780: BAN,DR.IR.A.W. VAN DEN. - Boer en landbouwvoorlichting. De communicatie van nieuwe landbouwmethoden.
112932: BANCROFT-HUNT,NORMAN. - Indianen van Noord-Amerika.
116718: BANDION,WOLFGANG J - Erinnern, remembering, souvenir, ricordare.
113896: BANGE,PETTY. E.A. (SAMENST) - Tussen heks & heilige.
114715: BANK,JAN. - Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging. (NVB)
107768: BANK,JAN. - Katholieken en de Indonesische revolutie.
104875: BANK,WIM, TON VAN DOORN E.A. - Kennemerland hongert naar zijn bevrijding.
113648: BANNON,JOHN FRANCIS. - The spanish borderlands frontier. 1513 - 1821.
114866: BANZAI,GENERALLEUTNANT (VOORWOORD) - Japanisches Kriegstagebuch. No 2. Von Singapur bis Mandalay und Corregidor.
115252: BARATZ,JOSEPH. - A village by the Jordan. The story of Degania.
116342: BARBER,BENJAMIN. - Als burgemeesters zouden regeren. Haperende staten, opkomende steden.
116392: BARBER,NOEL. - Seven days of freedom. The Hungarian uprising 1956.
116502: BARBUSSE,HENRI. - Het vuur. Dagboek van een escouade.
116714: BARENDRECHT,DR.S. - Francois van Aerssen. Diplomaat aan het franse hof (1598 - 1613)
112544: BARENDS,S. E.A. (RED) - Het nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering.
113173: BARLACH,A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain. 1596 - 1687. A pattern of cultural exchange.
107228: BARNARD,MAJORIE. - A history of Australia.
116592: BARNOUW,DR.ADRIAAN.J. - Monthly letters.
116095: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 -'45. Achtste jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
107289: BARNOUW,DAVID. - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Tiende jaarboek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
107430: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Negende jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
107433: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1989.
108013: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. derde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
107550: BARNOUW,DAVID. & ADA LOPES CARDOZO. - Herdenken op klein formaat. Nederlandse postzegels over de tweede wereldoorlog.
107787: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Vijfde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
104264: BARNOUW,N.D.J. (RED) - Oorlogsdocumentatie '40-'45. Tweede jaarboek van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie.
112515: BAROJA,JULIO CARO. - Tecnologia popular espanola. Artes del tiempo y del espacio.
116701: BART,JAN VAN. - Discografie van het concertgebouworkest.
112753: BARTALITS,L.L.S. - Hongarije en de anschluss 1918-1938. Proefschrift.
113730: BARTLEY,RUSSELL.H. (RED EN VERTALING) - Soviet historians on Latin America. Recent scholarly contributions.
106808: BARTOSZEWSKI,WLADYSLAW. - Uns eint vergossenes Blut. Juden und Polen in der Zeit der Endlösung.
116989: BARTSCH,HEINRICH - Die Landtafel in ihren gegenwartigen Gestalt. Eine kurze Darstellung der die Landtafel betreffenden gesetzlichen Bestimmungen mit erlauternden Beispielen fur die Praxis.
114760: BARTSCHI,HANS-PETER. - Industrialisierung, Eisenbahnschlachten und Städtebau.
100775: BARTSTRA,DR.J.S. EN PROF.DR.W.BANNING. - Nederland tussen de natiën.Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
112284: BARZILAY,ISAAC E. - Between reason and faith. Anti-Rationalism in Italian Jewish Thought. 1250-1650
109178: BASCHWITZ,KURT. - De strijd met den duivel. De heksenprocessen in het licht der massa-psychologie.
115342: BASS,JOSEPH. - Those were the days....Il fut un temps...
111746: BASTET,F.L. - Op weg naar het zuiden.
113555: BASTET,F.L. - Tussen Keulen en Parijs.
116480: BATCHELDER,MARJORIE - The puppet theatre handbook
117023: BATTENBERG,FRIEDRICH. - Das Europaische Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nichtjudischen Umwelt Europas.
112601: BATTJES,JAN EN HANS LADRAK - Van steenhuis tot borg. De bouwhistorie van de Menkemaborg.
116862: BATTUS - Opperlands woordenboek
114957: BAUD,PROF.DR.MICHIEL. - Militair geweld, burgelijke verantwoordelijkheid.
106221: BAUER,OTTO. - De opstand van de oostenrijksche arbeiders.
104686: BAUER,C. - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd.
116540: BAUER,WILHELM.DR.RER.POL. E.A. - Tatsachen und Zahlen uber Deutschland.
116199: BAUER,CHRISTIAN. - Play 1...b6. A dynamic and hypermodern opening system for black.
115982: BAUMEL,JUDITH TYDOR - Kibbutz Buchenwald. Survivors and pioneers.
112736: BAUMGARDT,DAVID. JOSEPH FRANK E.A. (RED) - Horizons of a philosopher. Essays in honor of David Baumgardt.
116759: BAUMGARTNER,WALTER (FESTSCHRIFT ZUM 80. GEBURTSTAG) - Hebraische Wortforschung
112356: BAUWENS,E.C.G. - Het nationaal gerechtshof. 1802-1811.
110795: BAUWENS,A. - Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Sluis.
109279: BAYER,DR.JOS. - Handbuch der thierärztlichen Chirurgie und Geburtshilfe. Band 1: Operationslehre.
116343: BEARD,MARY - Pompeii. Het dagelijks leven in een romeinse stad.
115983: BEAUMONT,MICHAEL (INTRODUCTION) - War on Sark. The secret letters of Julia Tremayne
111694: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Een transatlantische liefde. Brieven aan Nelson Algren. 1947 - 1964.
113321: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Oorlogsdagboek. September 1939 - januari 1941.
116606: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Memoires. De druk der omstandigheden. Deel I en II
113675: BEAUVOIR,SIMONE DE. - Brieven aan Sartre. 1930 - 1939 en 1940 - 1963.
110034: BEBEL,AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
116994: BECHER,PETER EN SIGRID CANZ - Drehscheibe Prag. Deutsche Emigranten. Staging point Prague. German exiles. 1933 - 1939
106428: BECHTOLD,J. EN G.GOOSSENS. - Tegelsche volkskunst.
116978: BECKER,MONIKA. RONALD FRIEDMAN. ANJA SCHINDLER - Juden in Treptow. Sie haben geheissen wie ihr heisst
113124: BECKER,JASPER. - Hungry ghosts. China's secret famine.
112635: BECKER,FRANS EN JOHAN FRIESWIJK. - Bedrijven in eigen beheer.
117011: BECKERMANN,RUTH - Die Mazzesinsel. Juden in der Wiener Leopoldstadt 1918 - 1938.
114747: BEEK,B.L.VAN. E.A. - Ex Horreo. IPP 1951 - 1976.
113962: BEEK,SANDRA VAN. - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller.
111252: BEEK,MARCEL L.F.VAN DER - De muntslag ten tijde van Koning Willem II.
115279: BEEKOM,IR.C.W.C. - Eiland in nood.
112341: BEELING,A.C. - Nederlands zilver 1600 - 1813. Deel I en II.
115315: BEEM,H. - De verdwenen mediene. Kol hakohol. Hakadousj hazee.
114513: BEEN,WOUTER DE. - Realism revisited.
113629: BEERENDS,HANS. - De derde wereldbeweging. Geschiedenis en toekomst.
117020: BEERLING,R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
116608: BEEVOR,ANTONY. - D-Day. Van de landing in Normandie tot de bevrijding van Parijs
113876: BEEVOR,ANTONY. - Berlin. The downfall 1945.
116630: BEEVOR,ANTONY & ARTEMIS COOPER - Parijs na de bevrijding 1944 - 1949.
110210: BEHAN,BRENDAN. - Bekentenissen van een Ierse rebel.
116372: BEIJER,JAN. (RED) - Flipje, het fruitbaasje van Tiel
115109: BEIN,ALEX. - Theodor Herzl. Biographie.
111236: BEITL,RICHARD. - Der Kinderbaum.
116698: BEJCZY,ISTVAN - Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van midddeleeuwen en renaissance
112882: BEKKER,YPE. E.A. (RED) - In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T.Bakker.
106106: BEKKER,CAJUS. - Hitler's naval war.
106969: BEKKER,CAJUS. - Verdammte See. Ein Kriegstagebuch der deutschen Marine.
108835: BEKKERS,DRS.H. EN DRS.M.HOMMERSON. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
109794: BELIËN,H.M ,A.TH. VAN DEURSEN EN G.J.VAN SETTEN (RED) - Gestalten van de gouden eeuw. Een Hollands groepsportret.
109419: BELL,RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200 - 1800.
111963: BELLEFROID,MR.J.H.P. - Beknopt overzicht der staatsinrichting van Nederland tijdens de bezetting
115354: BELONJE,MR.DR.J. - Het wolvehuis te Zandwerven. Een westfriese boerderij met betrekkingen tot de stad Medemblik.
113893: BELTLE,ERIKA EN KURT VIERL. - Erinnerungen an Rudolf Steiner.
115834: BEN-GURION,DAVID - My talks with Arab leaders
114347: BEN-GURION,DAVID - The jews in their land.
115366: BEND,DR.J.G.VAN DER. - Het spinozisme van Dr.J.D.Bierens de Haan.
112707: BENDERS,RAYMOND J. E.A. - Tirade themanummer over W.F.Hermans.
108683: BENDINER,ELMER. - The rise and fall of paradise. When Arabs and Jews built a kingdom in Spain.
114842: BENEDICT,GERALD. - De Maya voorspellingen voor 2012.
113663: BENJAMIN,YIGAEL. - They were our friends.
116212: BENNETT,RALPH. - Ultra and mediterranean strategy 1941-1945.
116890: BENNINK,HENNY - Bezetting en verzet II. Het heldengedenkteken in de Dijkstraat. Herdenkingsplaats voor alle Lichtevoorders die door oorlogsgeweld in de periode 1940-1945 zijn omgekomen. Orde en vrede in Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea.
111967: BENTLEY,JAMES. - Het geheim van de berg Sinai.
116992: BENZ,OTTO, KLAUS HAACKER UND MARTIN HENGEL (RED) - Josephus-Studien. Untersuchungen zu Josephus, dem antiken Judentum und dem Neuen Testament. Otto Michel zum 70.Geburtstag gewidmet.
113158: BERCOVITCH,SACVAN. - The rites of assent.
110832: BERENDRECHT,PETRA. - Proeven van bekwaamheid.
104436: BERENDSEN,HANS & RIK WEEDA. - Uit de vonk zal de vlam oplaaien.
115652: BERENDSOHN,WALTER A. - Zur Vorgeschichte des " Beowulf"
114240: BERENSTEIN,TATIANA E.A. (RED) - Faschismus - Getto - Massenmord.
116809: BERG,HETTY EN BART WALLET - Wie niet weg is, is gezien. Joods Nederland na 1945.
115340: BERG,HETTY. (RED) - De gelykstaat der joden. Inburgering van een minderheid.
114916: BERG,HETTY. (RED) - Facing west. Oriental jews of Central Asia and the Caucasus.
116102: BERG,KAREL VAN DEN. - Beste ouders! Brieven uit de Transvaal van Karel van den Berg. 1896-1900.
116889: BERG,HERMA M.VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. De Dongeradelen.
106900: BERG,HERMA M.VAN DEN. - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel.
116098: BERG,HARRY VAN DEN, PIM FORTUYN EN TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
116428: BERGANDER,GOTZ. - Dresden im Luftkrieg. Vorgeschichte - Zerstorung - Folgen.
116610: BERGEN,LEO VAN. - De zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede. 1867 - 1945
114730: BERGEN,DORIS L. - Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.
115328: BERGER,KLAUS - Psalmen aus Qumran.
113973: BERGER,STEFAN EN NORMAN LAPORTE. - The other Germany.
112934: BERGH,G.C.J.J.VAN DEN / J.E.SPRUIT EN M.VAN DE VRUGT.(RED) - Rechtsgeleerd Utrecht.
110865: BERGH,HANS VAN DEN. - De sterren van de hemel. De kunst van het toneelspelen.
113600: BERGH-HOOGTERP,LOUISE E VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
114284: BERGMAN,F.H. E.A. - Slaags met de politie. Een documentaire.
115750: BERGMANN,ALFRED. - Grabbe bibliographie.
114602: BERGMANS,WIM. - Taxonomy and biogeography of African Fruit Bats (Mammalia, Megachiroptera)
108909: BERGSCHICKER,HEINZ. - Deutsche Chronik. Alltag im Faschismus 1933 - 1945.
114628: BERGSMA,W. E.A. (RED) - Doopsgezinde bijdragen. Nieuwe reeks 28 (2002) en 29 (2003)
112970: BERINGER,RICHARD E. E.A. - Why the south lost the civil war.
115671: BERKEL,K VAN, M.J.VAN LIEBURG, H.A.M.SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het genootschap ter bevordering van natuur-, genees- en heelkunde. 1790 - 1990.
112823: BERKEL,KLAAS VAN. - Academische illusies.
110872: BERKEL, KLAAS VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
116286: BERKHOFF,KAREL.C. - Harvest of despair. Life and death in Ukraine under Nazi Rule.
112919: BERKMAN,ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist.
109868: BERKOWITZ,MICHAEL. - The jewish self-image. American and british perspectives, 1881 - 1939.
113745: BERNAL,J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap.
115535: BERNDT,ALFRED INGEMAR. - Mijlpalen van het Derde Rijk. Een beschrijving van belevenissen uit groote dagen.
114054: BERNET KEMPERS,DR.K.PH. - Muziekgeschiedenis.
101196: BERNLEF J, - Morene.
112321: BERNSTEIN,CARL EN MARCO POLITI - Zijne heiligheid. Johannes Paulus II en de verborgen geschiedenis van onze tijd.
115180: BESCHLOSS,MICHAEL R. - De koudste jaren.
110913: BESGEN,ACHIM - Der stille Befehl.
112953: BESTEMAN,J.C. E.A. - Hollandse studiën 8.
113794: BETHELL,NICHOLAS. - Het laatste geheim van de tweede wereldoorlog. Gewelddadige repatriëring naar Rusland. 1944-1947.
114791: BETHGE,RICHARD. - Ergebnisse und Fortschritte der germanistischen Wissenschaft im letzten Vierteljahrhundert.
115317: BETHLEHEM,J, F.HIEGENTLICH EN F.J.HOOGEWOUD (RED) - Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de joden in Nederland.
115724: BETTAN,ISRAEL. - The five scrolls. A commentary on The song of songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther.
112695: BETTEN,KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
111809: BETTS,A.V.G. - Excavations at Tell Um Hammad. The early assemblages (EB I-II)
116569: BETZ,MAURICE. - Rilke in Paris.
105256: BEUKELAER,HANS DE. - St.-Helena's ommegang. De geschiedenis van de Aaltense katholieken.
112151: BEUKEN,DR.W.H. (RED) - De eerste bliscap van Maria & Die sevenste bliscap van onser vrouwen.
114649: BEUKERS,M.P. & J.J.CAHEN (RED) - Studia Rosenthaliana. Special issue.
108919: BEUMELBURG,WERNER. - Sperrfeuer um Deutschland.
113358: BEUMER,JURJEN. - Intimiteit en solidariteit. Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek.
115895: BEUNINGEN,DR.P.TH.VAN. - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525 - 1576)
110857: BEVERSLUIS,MARTIN. (RED) - Wilde loten.
101983: BEVERSLUIS,MARTIEN. - Het zaad.
114969: BEYEN,MARNIX. - Oorlog & verleden. Nationale geschiedenis in Belgie en Nederland, 1938 - 1947.
109031: BEYERCHEN,ALAN B. - Wissenschaftler unter Hitler. Physiker im Dritten Reich.
116396: BEYERS NAUDE,C.F. - Verzet en verzoening. Autobiografie.
100217: BEZEMER,K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrich- tingen der koninklijke marine in WO II.
115642: BIALIK,CHAYYIM NACHMAN. - Gedichte. Twee delen in een band.
104701: BICKER CAARTEN,A. - De molens in ons volksleven.
114511: BIDELMAN,PARTICK KAY. - Pariahs standup! The founding of the liberal feminist movement in France, 1858 - 1889.
114905: BIE,WIM DE, FREEK DE JONGE, KEES VAN KOOTEN - Een gebaar voor Amnesty International.
116142: BIELEMAN,JAN. - Boeren op het drentse zand 1600 - 1910. Een nieuwe visie op de "oude" landbouw.
114132: BIELEMAN,J. - Heino. Een geschiedenis van mens en plaats.
108665: BIERENS DE HAAN,DR.J.D. - Politeia. Groote mannen over staat en maatschappij.
111482: BIEZEN,JAN VAN, GIJS VAN HILLTEN, PIET KEE, SANDRA DE VRIES. - Het Van Haferbeer/Schnitger-orgel in de Grote-of St.Laurenskerk te Alkmaar.
112973: BIGING,CURT. - Deutsche Vorzeit - Deutsche Gegenwart.
114919: BIJL,DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Van spaans beleg tot bataafse tijd. Alkmaars stedelijk leven in de 17de en 18de eeuw.
114920: BIJL,DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Alkmaarse silhouetten. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
114921: BIJL,DRS.M.VAN DER E.A. (RED) - Alkmaar en veelvoud. Tussen archeologie en actualiteit.
115273: BIJLSMA,JAN. - Over het voortreffelijke. Tien lezingen over de Ethica van Aristoteles.
116120: BINET,LAURENT. - HhhH. Himmlers hersens heten Heydrich.
115105: BING,V. EN BRAET VON UEBERFELDT. - Nederlandsche kleederdrachten, naar de natuur geteekend door Valentyn Bing en Braet von Ueberfeldt.
114692: BINGLEY,A.H. - Sikhs.
115949: BINION,RUDOLPH - Frau Lou. Nietzsche's wayward disciple.
112408: BINNER,ROLF, OTTO V/D HAAR, JAN-WILLEM BOS. - Wiens schuld? De impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat.
114418: BINNEVELD,J,M,W. - Geschiedenis van de Nederlandse Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw.
116757: BINNEY,JUDITH. - Redemption songs. A life of the nineteenth-century Maori leader Te Kooti Arikirangi Te Turuki
106126: BIRDSALL,STEVE. - Log of the liberators.
115562: BIRKE,ERNST. - Frankreich und Ostmitteleuropa im 19.Jahrhundert. Beitrage zur Politik und Geistesgeschichte.
115649: BISGROVE,RICHARD. - The national trust book of the english garden
115093: BISON,META. - O laage hut! Meer grootsch dan vorstelijke hoven.
113505: BLAAS,P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays.
113899: BLACKBURN,JULIA. - Charles Waterton. 1782 - 1865. De eerste natuurbeschermer.
112351: BLAEIJ,PIET DE (EINDRED) - Midden-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1944. Oog- en oorge- tuigen over oorlog en bevrijding.
103707: BLAEU,JOAN./MR.B VAN 'T HOFF.(INLEIDING) - Toonneel der steden van de vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen uytgegeven by Joan Blaeu. Steden van Holland en Westfriesland/Utrecht.
115856: BLAIR,KAREN.J. - The torchbearers. Women & their amateur arts associations in America, 1890 - 1930.
114809: BLANC,BRIGITTE. E.A. - La seconde guerre mondiale.Guide des sources conservees en France. 1939 - 1945.
111734: BLANC,OLIVIER. - De laatste brief. Autentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse revolutie.
113553: BLANC,P.M.LE (RED) - Kerkelijk zilver. Negen opstellen over kerkelijke zilversmeedkunst.
116068: BLANKENSTEIN,ELISABETH VAN. - Dr.M.van Blankenstein. Een nederlands dagbladdiplomaat. 1880 - 1964
115098: BLANKER,PETER. (RED) - Breng mij naar Rotterdam terug. Een eeuw liedjes over de Maasstad en haar inwoners.
113613: BLAVATSKY,H.P. - The secret doctrine.
103325: BLAVATSKY,H.P. - De geheime leer.
114200: BLECOURT,WILLEM DE EN MARIJKE GIJSWIJT-HOFSTRA (RED) - Kwade mensen. Toverij in Nederland.
111743: BLES,MARK. - Een kind in oorlog. Het ware verhaal van Hortense Daman.
108247: BLIK,E.A. EN D.ROOS. - Kromsluiting in de ijzers.
104439: BLINK,DR.H. - Nederland en zijne bewoners.
116408: BLOCH,CHAJIM - Das Judische Volk in der Anekdote. Ernstes und Heiteres von Gottsuchern, Gelehrten, Kunstlern, Narren, Schelmen, Aufschneidern, Schnorrern, Reichen, Frommen, Freidenkern, Tauflingen, Antisemiten.
115451: BLOCH,CHAJIM - Kabbalistische Sagen
114035: BLOEM,W.J.TH. (RED) - Van de kar af gezien. Oorlogsdagboek van A.A.Bloem. Bezettingsjaren 1940 - 1945.
107634: BLOEM J,C. - Verzamelde gedichten.
103692: BLOEM J,C. - Verzamelde gedichten.
109192: BLOEM J,C. - Sintels.
103785: BLOEM J,C. - Verzamelde beschouwingen.
116932: BLOEMBERGEN,MARIEKE - De koloniale vertoning. Nederland en Indie op de wereldtentoonstellingen (1880 - 1931)
112566: BLOEMEN,DRS.E.S.A. E.A. (RED) - Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek. Vijfde deel.
116363: BLOEMENDAL,HANS - Amsterdams Chazzanoet. Synagogale muziek van de Ashkenazische Gemeente. Deel I en II.
108776: BLOEMGARTEN,SALVADOR. - Henri Polak. Sociaal democraat. 1868 - 1943.
106136: BLOEMHOF,J.L. - Amersfoort '40 - '45.
116798: BLOK,F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
112307: BLOK,JOSINE E.A. (RED) - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Tweede en derde jaarboek.
116313: BLOK,GEMMA. - Ziek of zwak. Geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland.
100698: BLOK,ANTON. - De bokkerijders. Roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas. 1730-1774.
101639: BLOK,W. - P.C.Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
113136: BLOK,PAUL. - Er stroomt een Jordaan door mij.
107528: BLOK,P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk.
116360: BLOK,F.F. - Seventy-seven Neo-Latin letters.
116685: BLOKHUIS,B.A. - De vitae van de Angelsaksische heiligen van Ely in de twaalfde eeuw: hagiografie in context.
110663: BLOKHUIS,M. E.A. - De Amstelkerk anno 1670.
113506: BLOKHUIS,PETER. - Kennis en abstraktie.
104283: BLOKZIJL,MAX./RENE KOK. - Max Blokzijl, stem van het Nationaal-Socialisme.
100415: BLOKZIJL,MAX. - Voor het te laat is...!
116235: BLOM,RON / BART VAN DER STEEN - Een banier waar geen smet op rust. De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938 - heden
114956: BLOM,J.C.H., D.E.H.DE BOER, H.F.COHEN EN J.F.COHEN - A.E.Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd
111132: BLOM,PAUL. E.A. (RED) - La France aux Pays Bas. Invloeden in het verleden.
114648: BLOM,J.C.H. EN C.J.MISSET (RED) - Broeders sluit u aan. Aspecten van verzuiling in zeven hollandse gemeenten
105864: BLOM,ONNO. - Zolang de voorraad strekt. De literaire boekenweekgeschenken 1984 - 2000.
112784: BLOM,J.C.H. E.A. (RED) - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad.
116525: BLOND,GEORGES. - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme.
115804: BLONK,DR.A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede.
116052: BLUMBERGER,J.TH.PETRUS. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië
112862: BLUMENFELD,KURT. - Erlebte Judenfrage. Ein vierteljahrhundert deutscher Zionismus
116281: BLUMENTHAL,W.MICHAEL. - The invisible wall. Germans and Jews. A personal exploration.
116154: BLUNDEN,EDMUND. - Oorlogsgedruis. (Undertones of war)
112468: BLUSSÉ-VAN OUD-ALBLAS,MR.A. - De geschiedenis van het clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland.
112517: BLUYSSEN,JAN & GERARD ROOIJAKKERS - God verborgen en nabij. Religie als heilig spel.
115186: BOAS,FRANZ - Handbook of American Indian languages. Part I.
111709: BOAS,DR.HENRIËTTE - Herlevend bewaard. Aren lezen in Joods Amsterdam.
116523: BOBRICK,BENSON. - Siberie. Het land achter de horizon.
114584: BODAR,ANTOINE. - Weten waar de muze woont.
115097: BODAR,ANTOINE. - Uit de eeuwige stad.
107250: BÖDDEKER,GÜNTER. - Der Untergang des dritten Reiches.
117026: BODE,GEORGE. - Handboek astrologie.
112056: BODT,SASKIA DE E.A. (SAMENST) - Flora's schatkamer. Het bloemmotief in de europese kunst & kunstnijverheid.
113577: BODT,S.F.M. DE. E.A. - Schilderen met gouddraad en zijde.
114625: BOECK,DR.KURT. - Indische Gletscherfahrten. Reisen und Erlebnisse im Ost- und West-Himalaja.
104146: BOEDIJN,K. - Vogelalbum No 1.
114748: BOEIJINGA,DR.K.J. E.A. - Indische dag. Gehouden op initiatief van het studentencorps a.d Vrije Universiteit op 20 mei 1941
112790: BOEKE,ENNO. - Hoogte en diepte. Bijbelse symboliek van dualisme en kringloop.
113274: BOELAARS,BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
116414: BOELEMA-DIDDENS,T.E. (SAMENSTELLING) - Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek. Er leefden 8427 mensen....
112755: BOELS,HENK. - Binnenlandse zaken.
113836: BOENDERMAKER,PROF.DR.J.P. - Voor de achtste dag. Het oude testament in de eredienst.
115092: BOENDERMAKER,DR.P. - Paulus en het Orfisme.
115774: BOER,P.A.H.DE. (RED) - Oudtestamentische studiën. Deel XV. The priestly code and seven other studies.
116479: BOER,DR.E.A.DE - Loflied en hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht.
115570: BOER,JAKOB JAN. - Ubbo Emmius en Oost-Friesland
108453: BOER,PIM DEN. - Geschiedenis als beroep.
107682: BOER,DR.M.G.DE. - Van oude voyagiën. De wereld om.
110564: BOER,A.W.DEN EN JOHAN SCHOUTEN. - Oud-Oudewater.
109779: BOER,D.E.H.DE , J.VAN HERWAARDEN, J.SCHEURKOGEL. - Middeleeuwen.
111386: BOER,PAUL DEN - Het huijs int noorteynde. Het koninklijk Paleis Noordeinde historisch gezien
114509: BOER,J DE. - Zeekaarten, instrumenten, scheepsseinlantaarns.
114897: BOER,JAN HARM - Missionary Messengers of Liberation in a Colonial Context.
112091: BOERDAM,STIJNIE. - Zo'n andere tijd. Een beeld van Abcoude/Baambrugge 1900-1925.
114178: BOEREN,DR.P.C. - Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute.
112548: BOERMA,A. - Coasters. Schepen van de kustvaart. Toen en nu.
116155: BOERSMA,DRS.F. (RED) - In stug verzet. Herinneringen van grafici. Kerstnummer Grafisch Nederland 1994
108956: BOERSMA,IR.P. - Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven.
112969: BOERSMA,DRS.J.W. E.A.(RED) - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
115772: BOERSMA,J.S.H. - De friesche oorkonden uit het archief van het St.Anthony-gasthuis te Leeuwarden. II
112678: BOERSTOEL,JAN - Een beetje wees.
114095: BOESELAGER,PHILIPP BARON VON. - Wij wilden Hitler vermoorden.
105206: BOESMAN,J. - Postvluchten. Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer.
112237: BOGAARD,FRANK VAN DEN. - Een stoottroep in de letteren. "Groot Nederland", de SS en de Nederlandse literatuur.(1942-1944)
114005: BOGAART,NICO / PUL VAN EWIJK / JAN ROGIER - Zigeuners. De overleving van een reizend volk.
112320: BOGAARTS,DR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.De periode van het kabinet-Beel. 03-07-46/ 07-08-48.(6 dln)
115155: BOHEEMEN,PETRA VAN E.A. (RED) - Kent, en versint Eer dat je mint. Vrijen en trouwen 1500 - 1800.
114006: BOHEEMEN,P VAN / N.P.J.VAN DER LOF / E VAN MEURS - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
114287: BOHEEMEN,PETRA VAN EN PAUL DIRKSE. - Duivels en demonen. De duivel in de nederlanse beeldcultuur.
115220: BOHM,ADOLF. - Die zionistische Bewegung. Eine kurze Darstellung Ihrer Entwicklung.
116596: BÖHMEN,JACOB - Hooge ende diepe gronden. Van't drievoudigh leven des Menschen.
116481: BOIDIN,M.P. - De mythe. Een alternatieve benadering van de middeleeuwse geschiedenis van West-Europa.
105906: BOITEN,A.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940 - 1945.
110836: BOKHORST,G VAN. - Hilversum in oude ansichten
112114: BOKHOVE,NIELS - Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen.
105484: BOLEN,JEAN SHINODA. - Goden in elke man. Een nieuwe psychologie van de man.
104852: BOLEN,JEAN SHINODA. - Godinnen in elke vrouw.
110796: BOLLAND,RITA. - Tellem textiles. Archeological finds from burial caves in Mali's bandiagara cliff.
111455: BOLLAND,DR.J.H. - Slepende rijk.Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
116124: BOLLE,DR.M.E. - DE opheffing van de autonomie der Kehilloth (joodse gemeenten) in Nederland 1796
109551: BOLLEN,HEIN EN JANTIEN KUIPER-ABEE. - Worsteling om Walcheren. 1939 - 1945.
116618: BOLLORE,GWENN-AEL. - J'ai debarque le 6 juin 1944. Commando de la France Libre.
112645: BOLTE,WOUTER EN JOHAN MEIJER. - Van Berlage tot Bijlmer. Architectuur en stedelijke politiek
114114: BOM,G.H.VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid.
113381: BOMANS G, - Sprookjes kalenderboek.
101718: BOMANS G, - Moeder de gans. Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder.
111042: BOMANS G, - De verliefde zebra
104679: BOMANS G, - Het zondagskind.
111026: BOMMEL,JAN VAN (RED) - Daar kerkte Rotterdam.
116320: BONACHEA,ROLANDO E. AND NELSON P.VALDES (RED) - CHE. Selected works of Ernesto Guevara
103093: BONDI,JULIA A. & N.ALTMAN. - Licht op liefde. Een speelse ontsluiering van het mysterie van seksualiteit en romantiek.
112443: BONDT,CEES DE. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?
112533: BONGAARDT,JOS VAN DEN. - Elke week een goed bad.
109525: BONGER,PROF.MR.W.A. - Verspreide geschriften
111435: BONGER,H. E.A. (RED) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
114637: BONHOEFFER,EMMI. - Wat is wezenlijk. Dagboekfragmenten, herinneringen.
116785: BONKE,HANS. - Vallende schoorstenen. Verdwenen fabrieken. Industriele archeologie in Amsterdam.
114945: BONKE,HANS. - Amsterdamse pakhuizen 16de - 20ste eeuw.
112992: BONO,EDWARD DE. - Het gelijk aan mijn kant. Denken zonder oogkleppen.
113249: BONO,EDWARD DE. - Over wijsheid.
115802: BOOGAARD,NICO H.J.VAN DEN. - Autour de 1300. Etudes de philologieet de litterature medievales
112368: BOOM,H VAN DER. - De polders van het land van Vollenhove.
114971: BOOMA,J.G.J.VAN. - Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland.
112519: BOOMSMA,HANS EN J.B.MANGÉ - Amsterdam, zoals het was, zoals het is.
116563: BOON,DR.GRETA. - De belgische radio-omroep tijdens de tweede wereldoorlog. Het NIR-INR in het verzet. 1939-1944
114065: BOON,LOUIS PAUL (BERTHA PEELMAN-LOTH) - Als vrouwen beminnen
109199: BOON,LOUIS PAUL / JULIEN WEVERBERG, HERWIG LEUS. - Boonboek.
113437: BOON,L.J. - Dien godlosen hoop van menschen.
115166: BOONE,MIRANDA. - Recht voor commuun gestraften.
113457: BOONE,DR.A.TH. - Bekering en beschaving.
116682: BOONSTRA,O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
115103: BOORSMA,P. - Oud-Zaansch molenleven. Tweede bundel.
110404: BOORSMA,P. - Duizend Zaanse molens.
113526: BOORSTIN,DANIEL. - De scheppende mens. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis.
112578: BOOTSMA,DR.N.A. - De hertog van Brunswijk. 1750 - 1759.
115536: BOR,JAN EN SYTSKE TEPPEMA. - 25 eeuwen filosofie. Teksten / toelichtingen
107442: BORDEWIJK,F. - Dreverhaven en katadreuffe.
104703: BORDEWIJK,F. - Veuve vesuvius
105796: BORDEWIJK,F. - Halte Noordstad. Vermeerderd met drie eenacters en een monoloog.
104340: BORDEWIJK,F. - Kritisch proza.
105883: BORDEWIJK,F. - De doopvont.
112373: BORGER,GUUS JOHAN. - De veenhoop. (proefschrift)
109541: BORGESE,G.A. - Der Marsch des Fascismus.
113291: BORGMAN,ERIK. - Edward Schillebeeckx. A theologian in his history.
107269: BORIS,OTTO. - Reiter für Deutschlands Ehre. Erlebnisse um ein Kolonialpferd.
112892: BORNEBROEK,ARNO. - De strijd voor harmonie.
113808: BORNEWASSER,J.A. - Kirche und Staat in Fulda. Unter Wilhelm Friedrich von Oranien. 1802 - 1806.
107780: BORRIE,DR.G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak. Journalist en politicus.
115035: BOS,DENNIS. - Vele woningen, maar nergens een thuis. Barend Luteraan 1878 - 1970.
107188: BOS,KLAAS G. EN JACOB H.BOS (SAMENSTELLING) - Hoogezand en Sappemeer tijdens de tweede wereldoorlog 1940 - 1945.
111288: BOS,ANNIE - Rode aarde. Een verhaal van de vergeten oorlog op Java.
114268: BOS,E.P. EN H.A.KROP. (RED) - Franco Burgersdijk (1590 - 1635). Neo-Aristotelianism in Leiden.
113213: BOSANQUET,MARY. - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
115538: BOSCH-VAN DE KOLK,E. & J.DUYVETTER (SAMENST) - Klederdrachtencollectie Koningin Wilhelmina. Een kwart eeuw verzamelen.
113777: BOSCH,HEINZ. - Der zweite weltkrieg zwischen Rhein und Maas.
116906: BOSCH,P VAN DEN - Studien over de observantie der kruisbroeders in de vijftiende eeuw.
112057: BOSCHMA,C. (VOORWOORD) - Fries museum. Nederlandse musea II.
109461: BOSCHMA-AARNOUDSE,C. - Het westeinde van Edam. Armoede en welvaren van een stadsbuurt.
116775: BOSHART,M. - De witte dood. Een geschiedenis van de tuberculose.
117038: BOSMA,ULBE. - Karel Zaalberg, het Bataviaasch Nieuwsblad en de Indo-europese emancipatie (1880 - 1930)
110227: BOSMA,ULBE. - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
117019: BOSMAN,MACHIEL - De polsslag van de stad. De amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772)
111805: BOSS,LUC. (EINDRED) - De toekomst van het industrieel verleden. Wandel für die Menschen-mit den Menschen.
111555: BOSSCHER LTZ,DRS.PH.M. E.A. - Prins Hendrik de Zeevaarder.
112948: BOSSCHER,DOEKO. - Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939 - 1952)
111451: BOSSCHER,DR.PH.M. - Vlootvoogden en zeeslagen.
116271: BOSSENBROEK,MARTIN. - De boerenoorlog
113175: BOSSENBROEK,DRS.M.P. - Van Holland naar Indië.
110928: BOSWELL,ROLFE - Leathernecks. Our marines in fact & picture.
112222: BOTTEMA,MEINT. - Skoander bisit. De monuminten yn Achterkarspelen.
116846: BOTTON,ALAIN DE. - Weg van liefde.
105950: BUCH BOUDEWIJN - De hele wereld in een vitrinekast.
115511: BOUHUYS,MIES. - Peter en de wolf. Ballet van Serge Prokofjew. Scapino 1955.
114614: BOUMA,IR.G.J.A. - Pleatseboek. De nije Fryske pleats.
108675: BOUMAN,B. - Van Driekleur tot Rood-Wit.
103517: BOUMAN,PROF.DR.P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord. 1854 - 1954.
105901: BOUMAN,DR.P.J. - De April - Mei - stakingen van 1943. Met duitse documenten.
113270: BOUMAN,J. - Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster.
116440: BOUMAN,MONICA. - Internationale dienstbaarheid als vrijheid en plicht. De levensweg van Dag Hammerskjold.
112058: BOUSARDT,MARIANNE C.H. - Onder vrouwelijke hoede. Vrouwen bij de arbeidsinspectie. 1899 - 1990.
115821: BOUSSET,WILHELM - Die Religion des Judentums im späthellenistischen Zeitalter. Handbuch zum neuen Testament 21
113733: BOUTELLIER,HANS. - Solidariteit en slachtofferschap.
115921: BOUTERSE,J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en bergredechristendom, anababtisten en spiritualisten in de zestiende eeuw.
112378: BOUWER,K. - Brink en streek.
114630: BOUWMAN,ROELOF. - De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes.
115118: BOVEN,P.L.VAN. - Brand! Alarm!
109798: BOVEND'EERT,MR.P.P.T. EN PROF.MR.H.R.B.M.KUMMELING. - Van Raalte's Het nederlanse parlement.
116664: BOVENE,G.A.VAN EN C.J.ROOSDORP (RED) - Wij varen voort... Historische feiten en uitspraken vlak voor en na den 10den mei 1940.
113031: BOVENS,G.A.J. - Van stoom tot atoom.
113030: BOVENS,G.A.J. - Havens achter de kim.
116325: BOWDEN,MARK. - De afrekening. Het einde van Osama Bin Laden.
109725: BOWKER,GORDON - George Orwell.
113860: BOXER,C.R. - Het profijt van de macht.
112717: BOXER,CHARLES.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
109123: BOYER,RÉGIS. - Die Wikinger.
111537: BOYLE,DAVID. - De tweede wereldoorlog in foto's
116114: BRAAKHUIS,H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. Deel 1: inleidende studie. Deel 2: uitgave van Nicolaas van Parijs'sincategoreumata.
109487: BRAAM,PROF.DR.A VAN. - Westzaandam in de tijd van de Republiek.
109786: BRAAM,A VAN. - Zaandam in de middeleeuwen.
108082: BRAAMBEEK,H.J.VAN. - Van lichten en schiften.
116959: BRAASEM,W.A. EN H.O.J.DE RUYTER DE WILDT - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was. Beelden uit een verklonken verleden (1800 - 1950)
115367: BRAECKMAN,ANTOON, BART RAYMAEKERS EN GERD VAN RIEL - Fundamenten van de wijsbegeerte.
117022: BRAMS,KOEN - Encyclopedie van fictieve kunstenaars. Van 1605 tot heden.
105909: BRAND,TOBIAS. - De dag van het einde. Europa, 7 mei 1945.
102035: BRAND,HANS EN JAN - De Hollandse waterlinie
115335: BRAND,E.J.P. (RED) - Het dossier Friedrich Holderlin.
116750: BRANDHOF,J.C.E.VAN DEN. - De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy.
112095: BRANDS,DR.M.C. - Historisme als ideologie. Het "anti-normatieve" en "onpolitieke" element in de duitse geschiedwetenschap
105492: BRANDT CORSTIUS,HUGO.(BATTUS) - Opperlandse taal & letterkunde.
115311: BRANDTS BUYS,M.A. - Muzikale vormleer
102406: BRANDTS BUYS,L. - De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwar- tier
112317: BRANS,A.B.M. E.A. (RED) - 's Hertogenbosch herdenking 750 jarig bestaan juli 1935. Officieel programmaboek.
112658: BRASSER,J.C.OFFICIER O.I.LEGER. - Jacht op groot wild in nederlandsch Oost-Indie. Verhalen uit verre wildernissen.
115836: BRASZ,DRS.INEKE. - De jeugdalijah van het paviljoen Loosdrechtsche Rade. 1939-1945
115919: BRASZ,GHAYA - In de tenten van Jaäkov. Impressies van 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland. 1931-2006
107659: BRATLI,KJELL ARNE. - Een levenskrachtige gemeente. De "Noorse broeders" belicht.
115770: BRATTINGA,TIJE. - Theologie van het socialisme.
116655: BRAUDEL,FERNAND. - Beschaving, economie en kapitalisme (15de - 18de eeuw). Deel I. De structuur van het dagelijks leven.
114874: BRAUER,THEODOR. - Der Katholik im neuen Reich. Seine Aufgabe und sein Anteil
105742: BRAUKMÜLLER,HERMANN. - Hermann Gerzon...geflüchtet aus Deutschland nach Argentiniën.
113598: BREATHNACH,SARAH BAN. - Rijkdom in eenvoud. Spiritualiteit voor elke dag.
115963: BRECHT,BERTOLD - Die Gedichte
113222: BREDELL,H.C. EN PIET GROBLER (RED) - Paul Kruger's gedenkschriften.
113859: BREDERO,ADRIAAN.H. - De ontkerstening der middeleeuwen.
112181: BREDERO,GERBRAND ADRIAENSZ. - Stommen ridder.
112184: BREDERO,GERBRAND ADRIAENSZ. - Het daget uyt den oosten.
112182: BREDERO,GERBRAND ADRIAENSZ. - Griane
110955: BREDEROO,NICO J, LEENDERT D.COUPRIE ETC - Oog in oog met de spiegel.
116482: BREE,L.W.DE. - Walcheren onder vreemde heersers.
116982: BREEJEN,DRS.P.DEN. - Hardinxveld en Giessendam, van vissers- en hoepmakersdorpen naar industriegemeente. De sociaal-economische koerswijziging van twee hollandse dijkdorpen van de 19e naar de 20e eeuw.
116669: BREEVELD,HANS. - Jopie Pengel. Leven en werk van een surinaamse politicus.
114660: BREEVELD,JAAP. - De risico's van het denken. Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek
112423: BREGMAN,DR.MR.J. - Schagen door de eeuwen heen
114488: BREGSTEIN,PHILO. - Terug naar Litouwen. Sporen van een joodse familie.
116552: BREITMAN,RICHARD, BARBARA MCDONALD STEWART, SEVERIN HOCHBERG - Refugees and rescue. The diaries and papers of James.G.McDonald. 1935 - 1945.
111661: BREMMER,DR.R.H. - Reformatie en rebellie.
111602: BREMMER,DRS C. EN M.N.G.KOOL (RED) - Een staatsman ter navolging. Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976)
116362: BRENTERS,MARLIES - Een vrouw heeft zeven gezichten. Ontdek de godinnen in jezelf.
111524: BRICKER,CHARLES. - Geschiedenis van de cartografie.
115846: BRINK,DS H.VAN DEN - Dr Benjamin Frederik Matthes. Zij leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
113884: BRINKKEMPER,SIMPHA EN INE SOEPNEL. - Apollo en Christus. Klassieke en christelijke denkbeelden in de Ned.renaissance-literatuur.
116310: BRINKMAN,KEES EN ARIE GOUW - Handwerkman en middenstand. Inventarisatie van winkels, werkplaatsen en betrokken personen in een deel van Oost-Barendrecht en Heerjansdam van 1900 tot 2000.
114145: BRINKMAN,DRS.G. - Rumoer in Sint-Petersburg.
114408: BRINKMAN,DR.J.M. - Bij u wil ik schuilen. Het boek psalmen.
114797: BRINKMANN,DR.CARL. - Versuch einer Gesellschaftswissenschaft.
114527: BROCHES,MR.A. SECRETARIS DER NED. DELEGATIE - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der Vereenigde Volken
112438: BROCKDORFF,WERNER. - Kollaboration oder Widerstand in den besetzten Landern.
113152: BROCKE,MICHAEL. - Beter und Rebellen. Aus 1000 Jahren Judentum in Polen.
113278: BROCKMAN,JOHN. - Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein en Frankenstein. Het wetenschappelijk universum.
115800: BROD,MAX - Reubeni. Furst der Juden. Ein Renaissanceroman.
115801: BROD,MAX - Tycho Brahes. Weg zu Gott.
115680: BROEDERS,P.W.A. - Gijsbert Franco. Baron von Derfelden van Hinderstein. 1783-1857. Leven en werk van " eene ware specialiteit" in kaart gebracht.
115407: BROEK,JOOP VAN DEN. - Herinner de dagen.
110396: BROEK, PROF.R.V.D. - Kerk en kerken in Romeins-Byzantijns Palestina.
103807: BROEKHUIZEN,P.H. E.A. (RED) - Kattendiep Deurgraven.Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
103725: BROEKHUYSEN,W.N. E.A. - Van Nieuw-Guinee tot Curacao.
112041: BROEKMAN,J.M. - Strukturalisme. Moskou-Praag-Parijs.
116793: BROEKMEYER,MARIUS. - Het verdriet van Rusland. Dagelijks leven op het platteland sinds 1945.
111531: BROEKMEYER,MARIUS. - Bedrogen bedriegers. Stalin contra Hitler.
116636: BROEKMEYER,MARIUS. - Stalin, de Russen en hun oorlog. 1941 - 1945
110015: BROGAN,HUGH. - Longman History of the United States of America.
113089: BROK,ED. - Aramits. Grijs verzet in zwarte jaren. 1940 - 1945.
116075: BROMLEY,J.S. AND E.H.KOSSMANN - Britain and the Netherlands. Volume IV. Metropolis, domination and province.
114641: BRONFEN,ELISABETH. - The knotted subject. Hysteria and its discontents.
105137: BRONGERS,E.H. - Een dag oorlog in Zuid-Limburg 1940.
109866: BRONGERS,E.H. - Grebbelinie 1940. / de slag om de residentie 1940.
113393: BRONGERS,DR.J.A. E.A. (RED) - Amersfoortse opstellen. Historie, archeologie, monumentenzorg.
100865: BRONGERS,E.H. - Grebbelinie 1940.
113816: BRONNLE,STEFAN. - Mythische en heilige plaatsen. Landschap en psyche.
116585: BRONZWAAR,P.M.M.A. - Maastricht bevrijd! En toen..? Maastricht tussen juni 1944 en september 1945. Deel 2.
113276: BROOKS,RODNEY.A. - De kunstmatige mens. Hoe machines ons veranderen.
115844: BROOS,KEES - Piet Zwart 1885 - 1977.
111480: BROUWER,T. - Sleutelstad - orgelstad. Vijf eeuwen orgelgeschiedenis van Leiden.
111806: BROUWER,JAAP W. JAN LAURENS SIESLING & JACQUES VIS - Anthon van Rappard. Companian & corespondent of Vincent van Gogh. His life & all his works.
113088: BROUWER,CHRISTIEN. - Anatomische sekse als uitvinding in de botanie. Proefschrift.
116795: BROUWER,CORNELIS - Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Untersuchungen uber die Auffassung des Begriffes: uber die traditionellen Zeilen, die Zahlen- Blumen- und Farbensymbolik
107326: BROUWER,T. - Stoepen, stoeppalen, stoephekken.
100804: BROUWER,DR.JOH. - Kronieken van spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog.
116258: BROWN,NANCY MARIE. - The abacus and the cross. The story of the pope who brought the light of science to the Dark Ages.
116146: BRUGMAN,PIETER. - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands Indie. 1945 - 1948.
115505: BRUGMANS,PROF.DR.H. EN MR.A.LOOSJES. - Amsterdam in beeld.
112939: BRUHNS,MAIKE - CLAUDIA PREUSCHOFT - WERNER SKRENTNY - Als Hamburg "erwache". 1933 - Alltag im Nationalsozialismus
115351: BRUIJN,DR.J.DE. EN DR.G.PUCHINGER. (RED) - Briefwisseling Kuyper-Idenburg.
116588: BRUIJN,J.R. EN E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA - Maarten Schaap, een Katwijker ter kopvaardij (1782-!870). Een biografie en een dagboek.
116469: BRUIJN,DR.J.R. EN DR.C.B.WELS (RED) - Met man en macht. De militaire geschiedenis van Nederland 1550 - 2000
112936: BRUIJN,J.R.- H.J.DEN HEIJER - H.STAPELKAMP - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister. 1787 - 1854.
111405: BRUIJN,DR.J.DE. EN DRS. G.HARINCK (RED) - Geen duimbreed! Facetten van leven en werk van Prof.Dr.K.Schilder. 1890-1952.
112621: BRUIJN,DR.J.DE. (RED) - Amicissime
107116: BRUIJN,COR.P./MARGREET BRUIJN. - De man achter Sil.
109342: BRUIJN,COR. - Rinke Luit de vroolijke veerman.
114793: BRUIJN,BART J. DE. - Foundations of demographic theory. Choice, process, context.
113596: BRUIJN,DR.J.DE. (RED) - Bepaald gebied.
115195: BRUIJN,WIM DE EN DIEDERIK SWARTE (RED) - 10 jaar strontrace. Beurtveer en visserijdagen onder zeil
116215: BRUIJN,J.DE E.A.(RED) - Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796 - 1996
115052: BRUIJN,DR.J.DE. (RED) - Gesprekken met Kuyper.
114599: BRUIN,JAN DE & GUUS FERRÉE - NS loc 3737. De laatste Jumbo.
112952: BRUIN,KEES. - Kroon op het werk. Onderscheiden in het koninkrijk der nederlanden.
104826: BRUIN,P.M.DE, G.A.DE KOK, DRS M.C.VERBURG.(SAMENST) - Kenterend getij.
111971: BRUIN,RENGER DE EN AREND PIETERSMA (EINDRED) - Erfgenamen aan het Janskerkhof. De familie Martens in Utrecht, 1628-1972.
112327: BRUIN,KEES EN KITTY VERRIPS (RED) - Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving
115405: BRUIN,DR.R.E.DE. - Burgers op het kussen.
113866: BRUIN,M.P.DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
111130: BRUINS,F. - Landen en volken der aarde.
113471: BRUNHOFF,LAURENT DE. - Babar comes to America.
115403: BRUNING,HENRI. - De sirkel. Verzen.
115401: BRUNING,HENRI. - Het verbond
111165: BRUNING,HENRI. - Subjectieve normen
116163: BRUNNER,CONSTANTIN. - Het fiktieve denken.
115722: BRÜNNER,DR.E.R.J. - De bagdadspoorweg. Bijdrage tot de kennis omtrent het optreden der mogendheden in Turkije 1888-1908.
114317: BRUNNOW,RUDOLF-ERNST & AUGUST FISCHER - Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern
103722: BRUNSTING,H. - Archeologie en historie.
113852: BRUSSE,PETER EN AUKJE HOLTROP. - Wij, Oranje. De geschiedenis van een lastig vorstenhuis en een lastig volk.
116144: BRUSSE,PAUL. - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650 - 1850.
114529: BRUYN,GÜNTER DE. - Verschoven stad. Een jeugd in Berlijn.
104805: BRUYNE,M.R.DE. - Landingen.
108422: BRYANT,ARTHUR. - The turn of the tide. 1939 - 1943.
109923: BRYANT,ARTHUR. - The age of chivalry.
114309: BUBER,MARTIN. - Die funf Bucher der Weisung
110578: BUBER,MARTIN. - De legende van de Baalsjém.
115101: BUBER,MARTIN. - Das Buch Jecheskel
105426: BUBER,MARTIN. - Chassidische vertellingen.
115453: BUBER,MARTIN. - Ekstatische Konfessionen.
108144: BUBER,MARTIN. - De chassidische boodschap.
112853: BUBER,MARTIN. - Leket. From the treasure house of Hassadim.
110579: BUBER,MARTIN. - Over het jodendom.
115449: BUBER,MARTIN. - Deutung des Chassidismus. Drei Versuche.
114305: BUBER,MARTIN. - Die Erzahlungen der Chassadim.
114308: BUBER,MARTIN. - Bucher der Kundung.
114999: BUBER,MARTIN. - Werke.
114310: BUBER,MARTIN. - Bucher der Geschichte.
114055: BUBER,MARTIN. - Die jüdische bewegung. Gesammelte Aufsätze und Ansprachen. 1900 - 1915.
110582: BUBER,MARTIN. - Gog en Magog. een chassidische kroniek.
115515: BUBER,MARTIN. - Aleer de messias komt. Chassidische roman.
116905: BUCH,BOUDEWIJN. - Geluk. Een vertoog over reizen, bibliotheken, boeken en heel veel geld.
116090: BUCHAN,JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
116964: BUCHHOLZ,MARLIS - Die hannoverschen Judenhauser. Zur Situation der Juden in der Zeit der Ghettoisierung und Verfolgung 1941 bis 1945.
101963: BUDDINGH,C./JOOP VAN HALEN E.A.(SAMENST) - Een stem om niet te vergeten. C.Buddingh 1918 - 1985.
112609: BUEREN,TRUUS VAN. - Macht en onderhorigheid binnen de ridderlijke orde van Sint Jan.
111837: BUIJNSTERS,DR.P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van "Het graf"
116049: BUIJS,LINEKE EN MARIANNE STORM (VERTALING UIT HET HEBREEUWS) - Tora. De onderwijzing van Mosje.
113441: BUIJSEN,EDWIN EN J.W.NIEMEIJER (RED) - Cornelis Troost en het theater. Tonelen van de 18de eeuw.
113160: BUIKEMA,ROSEMARIE EN MAAIKE MEIJER. - Kunsten in beweging. 1900 - 1980. Cultuur en immigratie in Nederland.
115344: BUIKHUISEN,DR.W. - Achtergronden van nozemgedrag.
114415: BUITELAAR,WOUT EN RUUD VREEMAN - Vakbondswerk en kwaliteit van de arbeid.
112178: BUITENWEG,HEIN. - De laatste tempo doeloe.
110906: BUKENTOP,HENRICUS ORDINIS F.F.MINORUM - Paedagogus ad Sancta Sanctorum sive dux fidelis ingredi cupientibus penetralia S Scripturae
115555: BULCKENS,JEF. - Zoals eens op de weg naar Emmaus. Handboek voor catechetiek
113605: BULHOF,FRANCIS - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)
105462: BULKLEY,CAPTAIN ROBERT J. - At close quarters. PT Boats in the United States Navy.
110710: BULTE,MARCEL. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. 100 jaar Boom Planeta de Grafische.
102346: BUREN,JOHANNA.F.VAN. - Verzamelde gedichten.
111735: BURG,FENNA VAN DEN. - De Vrije Katheder. 1945-1950.
116985: BURG,MARGREET VAN DER - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863 - 1968
111718: BURGESS,ALAN. - The longest tunnel. The true story of the great escape.
107727: BURKE,PETER. - Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok.
115215: BURKE,PETER. - Het beeld van een koning. De propaganda van Lodewijk XIV
105620: BURKI,CHARLES. - Achter de kawat als japans krijgsgevangene.
114501: BURKUNK,MARLIN. - Toets en proef der loffelijcker bouwkonst.
116531: BURLEIGH,MICHAEL. - Heilige doelen. Religie en politiek in Europa van de Europese dictators tot Al Qaida.
109705: BUSCH,WILHELM. - Katerzangen.
112697: BUSCH,FRITZ OTTO. - De vernietiging van de Bismarck. / Het drama van de Scharnhorst.
117010: BUSCHAN,DR.GEORG. - Illustrierte Volkerkunde. Vergleichende Volkerkunde. Amerika - Afrika.
115632: BUSKENS,LEON. - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko.
113964: BUTER,ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de nederlandse textiel.
105189: BUTLER,DR.J.J. - Nederland in de bronstijd.
116385: BUTSCHER,EDWARD. - Sylvia Plath. Method and Madness.
104014: BUTTER,MAUREEN. - De tarot als synthese van westerse mystiek.
116467: BUTTERFIELD,FOX - Overleven in de zee van bitterheid.
106323: BUURMAN,PETER. - Wayang Golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
112610: BUWALDA,DICK. E.A. - 100 jaar autosport. 50 jaar circuit Zandvoort.
114978: BYLL,H.VAN DER. E.A. (RED) - Geschiedenis van het amsterdamsch studentenleven. 1632 - 1932.
102827: CADE,C.MAXWELL. & NONA COXHEAD. - Ontspannen, biofeedback en meditatie.
114763: CAENEGEM,PROF.DR.RAOUL C. VAN. - Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.
115414: CAENEGEM,PROF.DR.R.C.VAN. - De instellingen van de middeleeuwen. Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de vijfde tot de vijftiende eeuw. 2 delen.
109172: CAHEN,J. - Ergens in Nederland. Brief uit kamp Westerbork 1 november 1942.
104754: CAHEN,J.J. & C.J.ROOSEN. (SAMENST). - "en er was nog over"
111077: CAHEN,DRS.JOEL. (SAMENST) - Beeld naar buiten. Prentbriefkaarten rond de Amsterdamse jodenbuurt.
112272: CALDECOTT-BAIRD,DUNCAN. - Huurling in de Lage Landen. 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige oorlog.
104688: CALIS,PIET - Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948.
111618: CALIS,PIET - De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948
102575: CALIS,PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
108874: CALKOEN,H.J. - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland.
110820: CALKOEN,DR.H.J. - Plantenatlas
109805: CALLENBACH,DR.J.R. - Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
110418: CAMPBELL,TONY. - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
109893: CAMPERT,REMCO. E.A. (RED) - Tirade No 14.
114430: CAMPHUIS,W.A.F. EN C.G.J.WILDEBOER-SCHUT (RED) - Europese eenwording in historisch perspectief. Factoren van integratie en desintegratie.
111578: CAMPORESI,PIERO. - Het onvergankelijke vlees
113238: CANOT,KAPT.THEOD. - Avonturen van een afrikaanschen slavenhaler
112495: CANTOR,AVIVA. - The Jewish woman. 1900 - 1985. A bibliography.
116032: CANTOR,NORMAN.E. - De zwarte dood. Hoe de pest de wereld veranderde
112694: CAPELLE,H VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - Hitlers handlangers.
100792: CAPELLE,H VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - De Berghof. Hitlers verborgen machtscentrum.
113140: CAPELLE,DR.H VAN. - Intimi rond Adolf Hitler. Een sinister gezelschap.
115943: CAPELLE,H VAN & A.P.VAN DE BOVENKAMP. - Het Adelaarsnest. Hitlers verborgen machtscentrum.
115692: CARLGREN,FRANS. - Education towards freedom. Rudolf Steiner education. A survey of the work of Waldorf schools throughout the world.
114508: CARLGREN,W.M. - Iswolsky und Aehrenthal vor den bosnischen Annexionskrise.
107139: CARMIGGELT,SIMON.(KAREL BRALLEPUT) - Het jammerhout.
110634: CARMIGGELT,S. EN REINOLD KUIPERS. - Twin set.
105374: CARMIGGELT,S. (SAMENSTELLING) - Aan tafel.
101955: CARMIGGELT S - Een hand vol speciale kronkels.
101967: CARMIGGELT,S.EN FRANK LODEIZEN. - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap.
101954: CARMIGGELT S - Een hand vol kronkels.
101594: CARP,DR.J.H. - Beginselen van Nationaal - Socialisme.
115487: CARROLL,JOHN. - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar humanisme
112415: CARROLL,LEWIS. - De avonturen van Alice in wonderland.
110102: BRUGGEN CARRY VAN - Vier jaargetijden.
100993: BRUGGEN CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
115593: CARTELLIERI,ALEXANDER. - Die Weltstellung des deutschen Reiches. 911 - 1047
110745: CARTER,TINA.M. - Teapots.
114606: CARTER,ALICE CLARE. - The english reformed church in Amsterdam in the seventeenth century.
115995: CASSIDY,G.L. - Warpath. The story of the Algonquin Regiment 1939 - 1945.
114357: CASSUTO,U. - Biblical & oriental studies. Volume 1: Bible.
115569: CASTELAIN,RIK. - Kinderen en hun opvoeding in de kasselrij Oudenaarde tijdens het ancien regime. 1500 - 1800
106330: CASTELLA,G. - Geschiedenis van de pausen.
114315: CATANE,MOCHE. - Qui est Juif ? Le jugement de janvier 1970 de la cour supreme d' Israel
111710: CATE,FLIP TEN. - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedeis van de Sint Antoniebreestraat
115786: CATHERINE,LUCAS - Palestina. De laatste kolonie?
115227: CATHREIN,VIKTOR.S.J. - Die Einheit des sittlichen Bewusstseins der Menschheit. Ein ethnographische Untersuchung
110181: CATS,JACOB. - De wercken van Jacob Cats.
111771: CAZAUX,YVES. - De geboorte van een natie. De Nederlanden in de 16e en 17e eeuw.
114321: CAZELLES,HENRI E.A. - Moses in Schrift und Uberlieferung
102499: BUDDINGH CEES - Een mooie tijd om later te worden.
110176: BUDDINGH CEES - Verzen van een dordtse chinees.
103078: BUDDINGH CEES - De tweede zestig
110258: CELINE,LOUIS-FERDINAND. - Dood op krediet.
116228: CELINE,LOUIS-FERDINAND. - Noord
116508: CERCAS,JAVIER. - Anatomie van een moment
113172: CERVANTES,FERNANDO. - The devil in the new world. The impact of diabolism in New Spain.
112273: CERVANTES SAAVEDRA,MIGUEL DE. - Vertellingen van Cervantes.
116524: CHANG,JUNG. EN JON HALLIDAY - Mao. Het onbekende verhaal.
112166: CHARLES THEWISSEN,DR.M.A.F. - Oud Maastricht.
116864: CHAUVIN,BENOIT. - Marquette-Lez-Lille. A la redecouverte de l'abbaye de la comptesse Jeanne.
102939: CHIA,MANTAK. - Genezing, gezondheid, levensenergie door TAU.
114377: CHIEL,RABBI ARTHUR A. - Guide to Sidrot and Haftarot
113752: CHOPRA,DEEPAK. - Balans in je leven. Totale gezondheid van lichaam en geest.
109929: CHOPRA,DEEPAK. - Leven in liefde.
113920: CHORLEY,W.R. - Bomber command losses of the Second World War.
100222: CHUDOBA,KARL.F. - Der Kampf um den Rhein.
109592: CHURCHILL,WINSTON. - The struggle for survival. 1940 - 1965. Taken from the diaries of Lord Moran.
112416: CILLEKENS,CASPAR EN WIOL ROEBROEKS - Krisis in Maastricht. Werk en werkloosheid in de jaren dertig.
109532: CLAASEN,HERMANN. - Gesang im Feuerofen.
114228: CLAES,ERNEST. - De witte.
116605: CLAES,JO, ALFONS CLAES EN CATHY VINCKE - Geneesheiligen in de lage landen.
112482: CLAESSEN,PROF.DR.H.J.M. (RED) - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap
113368: CLARE,ANTHONY. - De overbodige man. Mannelijkheid in crisis.
114757: CLARK,SAMUEL. - Social origins of the Irish Land War.
116364: CLEMENS,A.H.P. EN J.TH.LINDBLAD (RED) - Het belang van de buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indie. 1870 - 1942.
107177: CLERCQ,W.A.DE. - Willem de Clercq (1795 - 1844)
103678: CLERQ,RENE DE. - De noodhoorn.
106745: CLERQ,W.A.DE (SAMENST) - Graan en reizen. Willem de Clerq in 1814.
114712: CLEVIS,HEMMY. - Zwolle ondergronds. Zeven blikvangers van archeologische vondsten in Zwolle.
116672: COCK,LUCIEN DE. - Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa.
113468: COENDERS,C.P. E.A. (SAMENST) - De mouwemblemen van het nederlandse leger. / The sleevebadges of the netherlands army.
113961: COERTZEN,PIETER. - Die hugenote van Suid-Afrika. 1688 - 1988.
113704: COHEN,ISRAEL. - Jewish life in modern times
115835: COHEN,ARTHUR.A. - Der natürliche und der übernatürliche jude. Das Selbstverständnis des Judentums in der Neuzeit
114464: COHEN,DR.E.A. - Het duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
112730: COHEN,SOLAL.ANNIE. - Sartre. A life.
101734: COHEN,FRÉ. - Ic sie des meyen schyn. Een nieu liedt-boecxken van mey en de minne.
112202: COHEN,JOSEF. - Mensen met sterren. 1. Avond. 2. Nacht. 3. Dageraad.
113272: COHEN,JULIE-MARTHE - Jewish ceremonial objects in transcultural context.
105738: COHEN,A.(SAMENST) - Hoe de oorlog van 1939 ontstond.
107535: COHEN STUART,G.H. - The struggle in man between good and evil.
115796: COHEN,AMNON. - Political parties in the West Bank under the jordanian regime, 1949 - 1967
114307: COHEN,REV,DR.A. - Everyman's talmud
115957: COHEN,MORTIMER J. - Pathways through the bible.
115574: COHEN,STEVEN M. EN GABRIEL HORENCZYK - National variations in jewish identity. Implications for jewish education.
115568: COHEN,A.E. - De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
112860: COHN,EMIL BERNHARD. - David Wolffsohn. Herzls Nachfolger.
115513: COHN-BENDIT,DANY. - In de ban van de revolutie. Omzien naar de jaren '60.
116535: COLENBRANDER,DR.H.T. - Nederland en Belgie. Proeve tot beter waardeering
100739: COLENBRANDER,DR.H.T. - Inlijving en opstand.
111293: COLIJN,HELEN. - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp.
100228: COLIN ROSS,RALPH. - Van Chicago naar Tsjoengking. Een jonge duitscher trekt de wereld in.
110910: COLLINS,ANDREW - Toegang tot Atlantis.
112359: COLMJON,GERBEN. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek.
116003: COLSON,ELISABETH. - Social organisation of the Gwembe Tonga.
112676: COMAY,JOAN. - Who's who in the jewish history. After the period of the Old Testament
116800: COMSTOCK,TAMARA. (RED) - New dimensions in dance research: anthropology and dance. The american indian. The proceedings of the third conference on research in dance.Cord research annual VI.
117007: CONINCK,HERMAN DE. - De gedichten. Deel I Gebundelde en nagelaten gedichten.Deel II Verspreide gedichten en vertalingen.
113673: O'CONNOR,GARRY. - Universal father. A life of pope John Paul II.
110669: CONSTANDSE A,L - De zelfvernietiging van het protestantisme.
116534: CONWAY,MARTIN. - Collaboratie in Belgie. Leon Degrelle en het Rexisme, 1940 - 1944
107611: COOL,P. - Het geleide projectiel.
101557: COOLEN,ANTON./T.RENES.(SAMENST). - Bibliografie van Anton Coolen tot 17 april 1957.
110797: COOLEN,ANTON. (RED) - Nieuwe arbeidsverhoudingen door leden van het Adviescollege voor Arbeidszaken M.G.
110295: COOLEN,ANTON. (RED) - Gouden legenden.
114414: COOMANS,PAUL, TRUIKE DE JONGE EN ERIK NIJHOF - De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 - 1948
113241: COPPENHAGEN,J.H. - De israelitische "kerk" en de Staat der Nederlanden
116278: COPPENS,THERA. - Marie Cornelie. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824 - 1825.
113336: CORBELLINI,SABRINA. - Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der Doechden en de italiaanse Fiore di Virtu
111576: CORBIN,ALAIN. - Het verlangen naar de kust
115000: CORDFUNKE,E.H.P. EN F.W.N.HUGENHOLTZ - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
112825: CORDFUNKE,E.H.P. - Zita. Keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije.
113895: CORDFUNKE,E.H.P. - Gravinnen van Holland.
115669: CORFIELD,F.D. - Historical survey of the origins and growth of Mau Mau.
108125: CORNELIS,ARNOLD. - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties.
103750: CORNELISSEN,C.B. & J.SLETTENHAAR. - In de schaduw van de adelaar.
108040: CORNELISSEN,MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Eerste deel. Geloven en kerken in een stukje Waterland.
103746: CORNELISSEN,C.B. - Twente weer vrij. Een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945.
112704: CORNELISSEN,IGOR. - Paul de Groot. Staatsvijand Nr. 1.

Next 1000 books from Het Oplettende Lezertje

5/30