Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
115966: WINTER,J.M.VAN. - Convivium
107117: WINTER,DICK DE. - Franz Holss. Kunstenaar op de vlucht voor Hitler.
114314: WINTON THOMAS,D. - Liber Jesaiae.
113408: WIRGIN,JAN. - Sung ceramic designs.
116315: WIRSBITZKI,BRIGITTE - Geschichte der Moerser Juden nach 1933.
104533: WISPELAERE,PAUL DE - Het verkoolde alfabet.
115439: WISSEN,DRIEK VAN. - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
115894: WISTRICH,ROBERT S. - The Jews of Vienna in the age of Franz Joseph.
115838: WIT,COR DE. - Johan Niegeman 1902 - 1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
115994: WITHUIS,JOLANDE. - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903 - 2001) Het leven van een verzetsheld.
115991: WITSEN,ROSALIEN VAN. (RED) - Een verstoorde relatie. George Sand en haar dochter Solange Clesinger. Brieven 1828 - 1876.
108171: WITTE TE BOKSUM,A.L.DE. - Frieslands glorie.
115023: WITTEMAN,PAUL & DICK SLOOTWEG - De avonden, een kleine reunie.
116021: WITTGENSTEIN,LUDWIG. - Tractatus logico-philosophicus
112326: WOELDERINK,B EN M.LOONSTRA - Het koninklijk huisarchief te 's Gravenhage.
114563: WOESTIJNE,KAREL V/D - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave.
111359: WOJAK,IRMTRUD EN LORE HEPNER. (RED) - Lieve kinderen.
113284: WOLDRING,HENK E.S. - Westerse waarden door Shakespeare belicht..
114219: WOLDRING,DR.H.E.S. / DR.D.TH.KUIPER - Reformatorische maatschappijkritiek
102840: WOLF-CATZ,HELMA. - Kleine geschiedenissen van grote kastelen.
110688: WOLF,A.L.DE. - Vlootverhoudingen in het verre oosten. U.S.A., Japan, Engeland, Ned.Indië.
111691: WOLF,DR.H.C.DE. - De kerk en het Maagdenhuis.
104548: WOLFF,BETJE.& AAGJE DEKEN./PROF.DR.P.MINDERAA. E.A. (RED) - Boeket voor Betje en Aagje.
112352: WOLFFRAM,DIRK JAN. - Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelder se provinciestad. Harderwijk 1850-1925.
116247: WOLFFRAM,JOSEF UND ADOLF KLEIN - Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden
115775: WOLFS,P.F. - Das Groninger " Religionsgespräch" (1523) und seine Hintergründe.
114781: WOLIN,RICHARD. - Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse.
116495: WOLKERS,JAN - Kort amerikaans. Deel I.
103570: WOLKERS,JAN - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
110965: WOLTJER,DR.J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw.
114653: WOLTJER,J.J. - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de nederlandse opstand 1555 - 1580.
112033: WOOD,MICHAEL. - Op zoek naar de trojaanse oorlog.
106946: WOPEREIS,A.A. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf.
114358: WORM,PIET. - Stories from the old testament from Adam to Joseph.
111156: WORMSER,DR.C.W.(SAMENST) - Nederland in de vijf werelddeelen
113168: WORTH,CLAUD. - Yacht cruising.
100405: WÖSS,FRITZ. - De vis begint aan de kop te stinken. Het lot van de overlevenden uit Stalingrads heksenketel.
106680: WÖSS,FRITZ. - Honden wilt ge eeuwig leven?..De vis begint aan de kop te stinken
106039: WOUD,ELISABETH. (YDA ELIDABETH ANDREA) - Levensbegin.
107856: WOUD,AUKE VAN DER. - De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750 - 1850)
113513: WOUDE,ROLF VAN DER. - Op goede gronden.
114147: WOUDE,JAAP VAN DER. - Vrijheidsmonument Eemnes.
116214: WOUDE,S VAN DER. - Johannes Busch. Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver
114991: WOUDE,C VAN DER. - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
114683: WOUDE,A.M.VAN DER. - A.A.G. Bijdragen 16. Het Noorderkwartier. Deel I.
115913: WOUDT,KLAAS. - Deer hoor ik je. Gedachten over de Zaanse streektaal
109497: WOUDT,KLAAS EN J.J.ZONJEE. - Blees aan de Westzijde. 1883 - 1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
109498: WOUDT,KLAAS EN J.J.ZONJEE. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
109511: WOUDT,JAN PIETER. - Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten.
116267: WOUDT,PIETER JAN - De bedding voor morgen. Vijfhonderd jaar Zaanse nijverheid en handel, toegespitst op de jaren 1950 tot 2000.
110287: WOUTERS,D. - Liedjes uit de oude doos.
107400: WOUTERS,T.J. (RED) - Opdat het nageslacht het wete.
112873: WOUTERS,D. - Er is een moord gebeurd.
112872: WOUTERS,D. - Hofken van geestelijke liederen.
116369: WRANGEL,E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
112993: WRIGHT,THOMAS. - A history of caricature and grotesque in literature and art.
111628: WRIGHT,JONATHAN - De Jezuieten. Missie, mythen en methoden.
113370: WRIGHT,CHRISTOPHER. (SAMENST) - Paintings in Dutch museums.
114138: WRIGHT,ESMOND (RED) - The medieval and renaissance world.
115862: WRIGHT,RICHARD. - Twelve million black voices. A folk history of the negro in the United States of America.
116322: WULF,MARIELE. - Morele denkpatronen. Wetten, waarheid, waardigheid. Geschiedenis en methoden van de moraaltheologie.
107527: WUMKES,DR.G.A. - Stads-en dorpskroniek van Friesland (1700-1800) en (1800-1900)
112965: WÜRTHNER,KLAUS. - Werken met runen.
115137: WURZBACH,DR.FRIEDRICH. - Das Vermachtnis Friedrich Nietzsches.
112801: WUSTEN,H VAN DER. - Iers verzet tegen de staatkundige eenheid der Britse eilanden, 1800 - 1921.
112092: XENOPHON, - Tocht van de tienduizenden.
115622: YOU-WA,DR CHEN. - Geneeskrachtige planten uit China. Oosterse kruiden voor de westerse mens.
115847: YOUNG,HARRY F. - Maximilian Harden. Censor Germaniae. The critic in opposition from Bismarck to the rise of nazism
115967: YOURCENAR,MARGUERITE. - Pasmunt van de droom
114655: YOURCENAR,MARGUERITE. - Als stromend water.
114189: YPES,DR CATHARINA. - Jacob Hiegentlich. 1907 - 1940. Een Joods artist tussen twee oorlogen.
115188: YPSILON (PIETER OEGE BAKKER) - Twintig eeuwen na Bethlehem.
116175: YUSUPOV,ARTUR. - The Petroff defence. Current chess opening theory for the advanced player.
107352: ZAAL,WIM. - De nederlandse fascisten.
114661: ZABARA,JOSEF IBN. - Reis met de duivel.
116027: ZACEK,JOSEPH F. - Palacky. The historian as scholar and nationalist.
103648: ZADOW,UFFZ.DR.ASTALF.(BEW) - Belgien und Nordfrankreich. Volk-Raum-Geschichte. Ein Handbuch fur den Deutschen Soldaten.
113024: ZANDEN,JOS VAN DER. - Wolfgang Amadeus Mozart in de lage landen.
110234: ZANTKUIJL,H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad.
113736: ZAPPEY,WILHELMUS M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
112547: ZASLAW,NEAL - The classical era. From the 1740s to the end of the 18th century.
110871: ZAYAS,ALFRED M.DE. - Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the expulsion of the Germans. Background, execution, consequences.
104085: ZECK,HANS F. - Nordsee. Raum der Entscheidung.
114851: ZEE,HENRI VAN DER. - In ballingschap. De nederlandse kolonie in Engeland (1940-1945)
104736: ZEE,NANDA VAN DER. - Jaques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
104849: ZEE,SYTZE VAN DER. - Voor Führer, volk en vaderland. De SS in Nederland.
115149: ZEE,NANDA VAN DER. - Jacques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
105303: ZEE,NANDA VAN DER. - Om erger te voorkomen.
106921: BEHELZENDE EENE BESCHRIJVING VAN ZEELAND, - Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden
111106: ZEGGELEN,MARIE.C.VAN - De gouden kris.
112226: ZEGUERS,CAMILLA. - Amsterdamse stegen. een tocht door historisch Amsterdam.
113186: ZEIJLEMAKER JNZ,PROF.MR.JB. - De vrijmetselarij ontleed.
116067: ZEMAN,Z.A.B. - Persued by a bear. The making of eastern Europe.
114226: ZEMAN,ZBYNEK. - Propaganda in de tweede wereldoorlog. Politieke affiches 1939-1945.
115807: ZEMEL,ROEL MARTINUS THOMAS - Op zoek naar Galiene. Over de oudfranse Fergusen de middelnederlandse Ferguut
111595: ZENKNER,OSWALD - Frankreich fällt. Achtzehn Tage, die die Welt erschütterten
115171: ZERNATTO,GUIDO. - Die Wahrheit uber Osterreich.
114902: ZIATKOWSKI,LESZEK. - Die Geschichte der Juden in Breslau.
113886: ZIEGLER,HERBERT EN ELMAR R.GRUBER. - Het oerevangelie. Wat Jezus werkelijk heeft gezegd.
114883: ZIEGLER,WILHELM. - Versailles. Die Geschichte eines missglückten Friedens.
111753: ZIJL,ANNEJET VAN DER. - Anna. Het leven van Annie.M.G.Schmidt
114088: ZIJLSTRA,S. - Nicolaas Meyndertsz van Blesdijk.
102111: ZIJLSTRA,JELLE. - Per slot van rekening. Memoires.
114011: ZIJP,DRS R.P. E.A. (RED) - Barre tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850.
106760: ZIJPP,N VAN DER. - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
109860: ZISCHKA,ANTON. - Italien in der Welt.
116303: ZIYANG,ZHAO. - Prisoner of the state. The secret journal of premier Zhao Ziyang.
115452: ZOBEL,MORITZ. - Gottes gesalbter. Der Messias und die messianische Zeit in Talmud und Midrasch
104512: ZOETMULDER,S.H.A.M. - De Brabantse molens.
115618: ZOMERDIJK,H.J. - Het muziekleven in Noord-Brabant 1770 - 1850
108249: ZOMEREN,DICK VAN. - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp.
112884: ZONDERGELD,GJALT. - Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting.
112399: ZONDERGELD,G.R. - Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer & het nationaal front.
111248: ZONDERGELD,G.R. - De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
112503: ZOONEN,ARIE VAN. - Van koffijhuis tot theater. Kroniek van schouwburg Het Park.
107575: ZUCKMAYER,CARL. - Pro domo.
108325: ZUERL,WALTER. - Pour le mérite-Flieger. Heldentaten und Erlebnisse unserer Kriegsflieger.
112889: ZUIDEREND,AD. (RED) - Na de watersnood. Schrijvers en dichters en de ramp van 1953.
115901: ZUIDERHOEK,D. - De bouwkunst van het kleine landhuis. 30 ontwerpen
115230: ZUYDGEEST,M.P. / J.BORSBOOM - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
112652: ZWAAN,JACOB. - Nederlands-Indië 1940-1946. Japans intermezzo. 9 maart 1942 - 15 augustus 1945.
111445: ZWAAN,JACOB. - Oude tekeningen vertellen over Waterland en de Zaanstreek
115580: ZWAAN,JACOB. - Nederlands-Indie 1940 - 1946. Gouvernementeel intermezzo 1940 - 1942.
116491: ZWAGERMAN,JOOST. - De stilte van het licht. Schoonheid en onbehagen in de kunst
115016: ZWAN,ARIE VAN DER. - H.M.Hirschfeld. In de ban van de macht.
114457: ZWAN,BERT VAN DER E.A. (RED) - Het Londens archief. Het ministerie van buitenlandse zaken tijdens de tweede wereldoorlog.
114183: ZWANENBURG,GERRIT J. - En nooit was het stil. Kroniek van een luchtoorlog.
113751: ZWART,HENNY. - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars.
105472: ZWART,KERST. - Zomerweelde en dorre dagen.
104845: ZWART,KERST. - Graafschapsche geschiedenissen.
112653: ZWEERS,LOUIS. - Front Indië. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
115026: ZWEIG,STEFAN. - Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen.
111430: ZWIETEN,J.W.VAN. - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
116081: ZWINKELS,ESTHER. - Het Overakker complot. Indisch verzet tegen de japanse bezetterop Sumatra. 1942 - 1945
115958: ZWITZER,DR.H.L. - De militie van den staat. Het leger van de republiek der verenigde nederlanden.
110525: ZYL,JOHANNIS VAN. MOOLENMAKER VAN LEXMONDT - Theatrum Machinarum Universale of groot algemeen moolen-boek.

12/15