Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
111641: WEINECK,DR.PHIL.KURT. - Deutschland und der Deutsche im Spiegel der englischen erzählen Literatur seit 1830.
111426: WEINSTEIN,MIRIAM - De gouden sleutel. Een biografie van de Jiddische taal.
114741: WEISFELT,J. - De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de oostkust van Sumatra.
116029: WEISKOPF,F.C. - Himmelfahrtskommando
115656: WEISS,DR.HUGO. - Judas Makkabaeus. Ein Lebensbild aus den letzten grossen Tagen des israelitischen Volkes.
116474: WELKER,P.M.H. - Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van Cromstrijen uit de oorkonde getrokken in het vierhonderdste jaar na de Uitgifte en Leenverheffing.
116956: WELSH,FRANK - The battle for christendom. The council of Constance, the East-West conflict and the dawn of modern Europe.
113094: WELTAK,MARCEL. (RED) - Surinaamse muziek in Nederland en Suriname.
116963: WENCKER-WILDBERG,FRIEDRICH. - Abessinien. Das Pulverfass Afrikas. Vorgeschichte, Ursachen und Auswirkungen des italienisch- abessinischen Konfliktes
108578: WENDEL,FRIEDRICH. - Weib und Mode. Eine Sittengeschichte im Spiegel der Karikatur.
111009: WENNEKES,WIM - Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de van Miereveldstraat
110873: WENNEKES,WIM - Gouden handel.
111678: WENNEKES,WIM - De aartsvaders. Grondleggers van het nederlandse bedrijfsleven
114334: WENSINCK,PROF.DR.A.J. - Semietische studien uit de nalatenschap van Prof.Dr A.J.Wensinck
112293: WENTHOLT,MR.W. - Naar saneering van den gulden.
112330: WERFEL,FRANZ. - Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen.Rede gehouden voor de Volkenbondliga, Wenen, 1937.
114208: WERKMAN,EVERT. - De Jordaan.
116222: WERKMAN,HANS. - De wereld van Willem de Merode.
111600: WERKMAN,E. EN M.SYBR.KOOPS. - De familie Stastok geprolongeerd. Hoe de camera de "Camera" ziet. Een celluloidloze film.
113824: WERKMAN,EVERT. - Amsterdam beneden A.P.
100543: WERMESKERKEN,HENRI VAN. - Een indisch binnenhuisje.
115651: WERNER,DR.MED.ET PHIL.HANS. - Geschichte des Taubstummenproblems bis ins 17. Jahrhundert.
115933: WERTHEIM,MARGARET - De broek van Pythagoras. God, fysica en de strijd tussen de seksen.
106633: WERUMEUS BUNING,J.W.F - Hemel en aarde.
113925: WES,M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland. 1700 - 1855.
111287: WESSELING,H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika. 1880-1914.
112620: WESSELING,H.L.(INLEIDING) - Alle cultuur is streven. De verzamelde Huizinga- lezingen.
115400: WESSELING,H.L. - De man die nee zei. Charles de Gaulle, 1890 - 1970.
113203: WESSELINK,JOHAN. - Schilders van den Veluwe-zoom.
105889: WESSELINK,JOHAN.(SAMENST) - Zoo is Gelderland. Het landschap, de steden en de dorpen.
115997: WESSELS,L.H.M. & A.BOSCH (RED) - Veranderende grenzen. Nationalisme in Europa, 1815 - 1919
105591: WESTENDORP,H.K. - Japan.
103862: WESTENDORP,NICOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de provincie Groningen.
115296: WESTERMAN,MR.DR.W.M. - De crisis van het gezag.
113955: WESTERMAN,FRANK. - El Negro en ik.
116538: WESTPHAL-HELLBUSCH,DR.SIGRID. - Die Ma' dan. Kultur und Geschichte der Marschenbewohner im Sud-Iraq.
105566: WESTWOOD,J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings.
109822: WET,GENERAL CHR.R.DE. - Der Kampf zwischen Bur und Brite. (Der dreijahrige Krieg)
108996: WET,H.DE EN V.DOORNIK. - Im Kampf um Süd-Afrika.
112947: WEYNS,JOZEF. - Brieven uit mijn bakhuis.
113780: WHEATCROFT,ANDREW. - Ongelovigen. Het conflict tussen het christendom en de islam.
107478: WHEELER-BENNETT,JOHN W. - The nemesis of power. The German army in Politics. 1918 - 1945.
109587: WHITE,SUZANNE. - The new Chinese astrology.
113998: WHITING,CECILE. - Antifascism in american art.
106138: WHITING,CHARLES. - Siegfried. The nazi's last stand.
113924: WIARDA BECKMAN,H.B. - En die twee jongens zijn wij. Brieven aan M van der Goes van Naters.
111598: WIATT,BRIG.GEN.ALDEN H. - Gas warfare. The chemical weapon, it's use, and protection against it.
106213: WIBAUT-GUILONARD,TINEKE. - Zo ben je daar. Kampervaringen.
108656: WICHMANN,JÖRG. - Renaissance van de esoterie.
105423: WIEDIJK,C.H. - Koos Vorrink. Gezindheid - veralgemening - integra tie. Een biografische studie (1891 - 1940)
104389: WIEFFERING,F. - Glorieuze orgeldagen.
111344: WIEGEL,COR. - Haarlem in oude ansichten
113147: WIEGERSMA,FRISO. - Telkens weer het dorp.
110173: WIEGERSMA,H. - Volkskunst in den Niederlanden. Klein-Bildhauerei.
116223: WIEL,REIN VAN DER. - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel (1856 - 1921)
113991: WIELEMA,MICHIEL. - Filosofen aan de Maas. Kroniek van vijfhonderd jaar wijsgerig denken in Rotterdam.
112248: WIERSMA,J.P. - Erf en wereld. Over de agrarische toestand in Friesland na 1870. Doorbraak der coöp.gedachte.
111012: WIESEL,ELIE. - De poorten van het woud
112286: WIESEL,ELIE. - Een waanzinnig verlangen om te dansen.
108018: WIESENTHAL,SIMON. - Geen wraak maar gerechtigheid. Herinneringen van Simon Wiesenthal.
116860: WIESNER,MERRY E. - Women and gender in early modern Europe.
112847: WIETEN,JAN. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en de Nieuwe Nederlander.
115936: WIGGEN,G.J.VAN. - In meer eerbare banen. De ontwikkeling van het tandheelkundig beroep in Nederland van 1865-1940
107140: WIGODER,GEOFFREY. - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei.
111758: WIJBENGA,P. - Bezettingstijd in Friesland. Drie delen.
116100: WIJBURG,W.A. - Liber Amicorum W.A.Wijburg.
112527: WIJCK JURRIAANSE,N.J.VAN. - De Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij 1890 - 1920
112529: WIJCK JURRIAANSE,N.J.VAN. - De Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij t/m 1890.
105315: WIJDEVELD,GERARD. - Het voorschot.
114580: WIJERS,CARLA. - Prinsen en clowns in het Limburgse Narrenrijk.
115719: WIJFJES,HUUB. - Journalistiek in Nederland 1850-2000. Beroep, cultuur en organisatie.
116882: WIJK,W.E.VAN. - De late Paasch van 1943. Eene populaire verhandeling over de bepaling van den datum van het paaschfeest.
115158: WIJK,W.E.VAN. (RED) - Le nombre d'or. Etude de chronologie technique.
113384: WIJN,DR.J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan den Middelste van Nassau.
112334: WIJNAND,J.H.(SAMENST) - Het schipryck Amsterdam
106513: WIJNBEEK,D. - Vrij Zwolle. Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
109175: WIJNE,JOHAN S. - Stuuf Wiardi Beckman. Patriciër en sociaal-democraat.
102263: WIJNEN, HARRY VAN. - Sprong in de afgrond.
114645: WIJNGAERT,MARK VAN DEN. E.A. - België en zijn koningen. Monarchie & macht.
113863: WIJNMAN,MR.H.F. (BEWERKING) - Historische gids van Amsterdam.
114493: WIJNPERSSE,ZR.DR.HILDEGARDE VAN DE. - Oerloy der ewigher wijsheit. Horoligium sapientiae door Henricus Suso O.P.
116837: DRS,P EN IVO DE WIJS - Het rijmschap compleet en nog meer lief en leed
108920: WILAMOWITZ-MOELLENDORFF,FANNY GRÄFIN VON. - Carin Göring.
116317: WILCZEK,BERND EN JOS VAN WATERSCHOOT - Amsterdam 1585 - 1672. Morgenröte des bürgerlichen Kapatilismus.
111249: WILDE,INGE DE (RED) - Een sterke geest van vrijheid.
113906: WILDE,INGE DE. (RED) - Brieven van Aletta H.Jacobs aan de familie Broese van Groenou.
109058: WILFORD,JOHN NOBLE. - The mapmakers. The story of the great pioneers in cartography from antiquity to the space age.
113464: WILKEN,DR.G.A. - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
114644: WILKINS,IVOR AND HANS STRYDOM - The Broederbond.
114818: ELSSCHOT WILLEM - Het tankschip
106861: ELSSCHOT WILLEM - Tsjip, De leeuwentemmer.
111885: ELSSCHOT WILLEM - Lijmen /Het been
101740: ELSSCHOT WILLEM - Het tankschip.
107334: WILLEMART,PIERRE. - Het visioen Jerusalem. Kruistochten en Jihad. 1096 - 1189.
112125: WILLEMS,DR.J.H.J. (INLEIDING) - Brieven van J.P.Hasebroek aan E.J.Potgieter en aan de Red. van "De Gids" uit de jaren 1836-1840
112106: WILLEMS,DR.J.H.J. - Bernard ter Haar. 1806-1880. Predikant/poëet/Professor
105902: WILLEMS,WIM. - Op zoek naar de ware zigeuner.
115408: WILLEMS,WIM. - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver.
114562: WILLEMS-BIERLAAGH,CLAAR. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800 - 1945. Bibliografische lijst.
113329: WILLEMSEN,GERRIE A.J. E.A. - Langs heg en steg naar de grote weg. 400 jaar wegen en paden in Wehl.
110772: WILLEMSEN,AUGUST. - Braziliaanse brieven.
115446: WILLEMSEN,MARIETTE. - Kluizenaar zonder God. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering.
115305: WILLEMSEN,A.W. - Het Vlaams nationalisme 1914 - 1940 (le nationalisme flamand, 1914-1940)
113084: WILLIS,MICHAEL. - The islamist challenge in Algeria. A political history.
113588: WILLMOTT,H.P. - Empires in the balance. Japanese and allied pacific strategies to april 1942.
106027: WILLOUGHBY,MALCOLM.F. - The U.S. Coast Guard in World War II.
102597: WILMAR,H.A.2E LUITENANT DER MARINIERS.(SAMENST) - Met de mariniersbrigade in Oost-Java.
114062: WILMINK,WILLEM. - Het Wilhelmus.
112988: WILMINK,WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
116947: WILMINK,WILLEM. - Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het nederlandse lied.
115369: WILMINK,WILLEM. - Gij weet toch dat gij niet bestaat.
115014: WILMINK,WILLEM. - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten.
101038: WILMOT,CHESTER. - The struggle for Europe.
113258: WILSON,ANDREW. - Niemand is als God.
110690: WILSON,COLIN & JOHN GRANT. - Handboek van het ongerijmde.
115794: WILSON,JOSEPH F. - Tearing down the color bar. A documentary history and analysis of the brotherhood of sleeping car porters.
112569: WILSON,IAN. - Het boek en de lijkwade.
109213: WILVOORT,HANS VAN. - Vliegende hollanders. Een luchtvaartalbum.
113550: WINDEN,J.C.M.VAN. - De ware wijsheid. Wegen van vroeg-christelijk denken.
111811: WINHOFF,MR.MELCHIOR - Lantrecht der Thwenthe declareert.
115808: WINIK,JAY. - The great upheaval. America and the birth of the modern world 1788 - 1800.
114020: WINKEL,MARJOLEIN TE. - De verloren spelen. Nederlandse boycot Olympische Spelen 1956.
111086: WINKEL-RAUWS,DR.H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de spaansche wateren. 1625-1627.
116537: WINKLER,PROF.DR.WILHELM. - Statistisches Handbuch fur das gesamte Deutschtum.
115966: WINTER,J.M.VAN. - Convivium
107117: WINTER,DICK DE. - Franz Holss. Kunstenaar op de vlucht voor Hitler.
114314: WINTON THOMAS,D. - Liber Jesaiae.
113408: WIRGIN,JAN. - Sung ceramic designs.
116315: WIRSBITZKI,BRIGITTE - Geschichte der Moerser Juden nach 1933.
104533: WISPELAERE,PAUL DE - Het verkoolde alfabet.
115439: WISSEN,DRIEK VAN. - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
116656: WISSEN,DRIEK VAN. - Meisjesgenade. Kwatrijnen.
116657: WISSEN,DRIEK VAN. - De badman heeft gelijk.
115894: WISTRICH,ROBERT S. - The Jews of Vienna in the age of Franz Joseph.
115838: WIT,COR DE. - Johan Niegeman 1902 - 1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
112715: WITHUIS,JOLANDE. - Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd.
115994: WITHUIS,JOLANDE. - Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903 - 2001) Het leven van een verzetsheld.
108171: WITTE TE BOKSUM,A.L.DE. - Frieslands glorie.
116766: WITTE,RENE - De Indische radio-omroep. Overheidsbeleid en ontwikkeling 1923 - 1942.
116021: WITTGENSTEIN,LUDWIG. - Tractatus logico-philosophicus
112326: WOELDERINK,B EN M.LOONSTRA - Het koninklijk huisarchief te 's Gravenhage.
114563: WOESTIJNE,KAREL V/D - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave.
111359: WOJAK,IRMTRUD EN LORE HEPNER. (RED) - Lieve kinderen.
113284: WOLDRING,HENK E.S. - Westerse waarden door Shakespeare belicht..
114219: WOLDRING,DR.H.E.S. / DR.D.TH.KUIPER - Reformatorische maatschappijkritiek
102840: WOLF-CATZ,HELMA. - Kleine geschiedenissen van grote kastelen.
110688: WOLF,A.L.DE. - Vlootverhoudingen in het verre oosten. U.S.A., Japan, Engeland, Ned.Indië.
111691: WOLF,DR.H.C.DE. - De kerk en het Maagdenhuis.
104548: WOLFF,BETJE.& AAGJE DEKEN./PROF.DR.P.MINDERAA. E.A. (RED) - Boeket voor Betje en Aagje.
112352: WOLFFRAM,DIRK JAN. - Bezwaarden en verlichten. Verzuiling in een Gelder se provinciestad. Harderwijk 1850-1925.
116247: WOLFFRAM,JOSEF UND ADOLF KLEIN - Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden
115775: WOLFS,P.F. - Das Groninger " Religionsgespräch" (1523) und seine Hintergründe.
116855: WOLFSWINKEL,ROLF - Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogs proza.
116495: WOLKERS,JAN - Kort amerikaans. Deel I.
103570: WOLKERS,JAN - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
110965: WOLTJER,DR.J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw.
116843: WOLTJER,DR.J.J. - Friesland in hervormingstijd
114653: WOLTJER,J.J. - Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de nederlandse opstand 1555 - 1580.
112033: WOOD,MICHAEL. - Op zoek naar de trojaanse oorlog.
106946: WOPEREIS,A.A. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf.
114358: WORM,PIET. - Stories from the old testament from Adam to Joseph.
111156: WORMSER,DR.C.W.(SAMENST) - Nederland in de vijf werelddeelen
112824: WORP,J.A. - Een onwaerdeerlycke vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade.
113168: WORTH,CLAUD. - Yacht cruising.
100405: WÖSS,FRITZ. - De vis begint aan de kop te stinken. Het lot van de overlevenden uit Stalingrads heksenketel.
106680: WÖSS,FRITZ. - Honden wilt ge eeuwig leven?..De vis begint aan de kop te stinken
106039: WOUD,ELISABETH. (YDA ELIDABETH ANDREA) - Levensbegin.
113513: WOUDE,ROLF VAN DER. - Op goede gronden.
114147: WOUDE,JAAP VAN DER. - Vrijheidsmonument Eemnes.
116214: WOUDE,S VAN DER. - Johannes Busch. Windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver
114991: WOUDE,C VAN DER. - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
114683: WOUDE,A.M.VAN DER. - A.A.G. Bijdragen 16. Het Noorderkwartier. Deel I.
115913: WOUDT,KLAAS. - Deer hoor ik je. Gedachten over de Zaanse streektaal
109497: WOUDT,KLAAS EN J.J.ZONJEE. - Blees aan de Westzijde. 1883 - 1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
109498: WOUDT,KLAAS EN J.J.ZONJEE. - Oud-Zaens Kaikboek. De Zaanstreek in oude prenten.
109511: WOUDT,JAN PIETER. - Bouwen aan Zaanstad. 130.000 gezagsgetrouwe anarchisten.
116267: WOUDT,PIETER JAN - De bedding voor morgen. Vijfhonderd jaar Zaanse nijverheid en handel, toegespitst op de jaren 1950 tot 2000.
110287: WOUTERS,D. - Liedjes uit de oude doos.
107400: WOUTERS,T.J. (RED) - Opdat het nageslacht het wete.
112872: WOUTERS,D. - Hofken van geestelijke liederen.
116545: WOYTINSKY,WLADIMIR. - Tatsachen und Zahlen Europas
116369: WRANGEL,E. - De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van letteren en wetenschap, voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw.
112993: WRIGHT,THOMAS. - A history of caricature and grotesque in literature and art.
111628: WRIGHT,JONATHAN - De Jezuieten. Missie, mythen en methoden.
113370: WRIGHT,CHRISTOPHER. (SAMENST) - Paintings in Dutch museums.
114138: WRIGHT,ESMOND (RED) - The medieval and renaissance world.
115862: WRIGHT,RICHARD. - Twelve million black voices. A folk history of the negro in the United States of America.
107527: WUMKES,DR.G.A. - Stads-en dorpskroniek van Friesland (1700-1800) en (1800-1900)
112965: WÜRTHNER,KLAUS. - Werken met runen.
116572: WURTHWEIN,ERNST. - Der Text des alten Testaments. Eine Einfuhrung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel.
115137: WURZBACH,DR.FRIEDRICH. - Das Vermachtnis Friedrich Nietzsches.
112801: WUSTEN,H VAN DER. - Iers verzet tegen de staatkundige eenheid der Britse eilanden, 1800 - 1921.
112092: XENOPHON, - Tocht van de tienduizenden.
116583: YABLONKA,HANNA. - The state of Israel vs. Adolf Eichmann
115622: YOU-WA,DR CHEN. - Geneeskrachtige planten uit China. Oosterse kruiden voor de westerse mens.
115847: YOUNG,HARRY F. - Maximilian Harden. Censor Germaniae. The critic in opposition from Bismarck to the rise of nazism
116558: YOUSSEF,MICHAEL. - Revolt against modernity. Muslim Zealots and the West
114189: YPES,DR CATHARINA. - Jacob Hiegentlich. 1907 - 1940. Een Joods artist tussen twee oorlogen.
115188: YPSILON (PIETER OEGE BAKKER) - Twintig eeuwen na Bethlehem.
116688: LUN YU - Confucius. The analects.
116175: YUSUPOV,ARTUR. - The Petroff defence. Current chess opening theory for the advanced player.
107352: ZAAL,WIM. - De nederlandse fascisten.
114661: ZABARA,JOSEF IBN. - Reis met de duivel.
116027: ZACEK,JOSEPH F. - Palacky. The historian as scholar and nationalist.
103648: ZADOW,UFFZ.DR.ASTALF.(BEW) - Belgien und Nordfrankreich. Volk-Raum-Geschichte. Ein Handbuch fur den Deutschen Soldaten.
116942: ZAMOYSKI,ADAM - Phantom terror. The threat of revolution and the repression of liberty. 1789 - 1848.
113024: ZANDEN,JOS VAN DER. - Wolfgang Amadeus Mozart in de lage landen.
110234: ZANTKUIJL,H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad.
113736: ZAPPEY,WILHELMUS M. - De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg.
112547: ZASLAW,NEAL - The classical era. From the 1740s to the end of the 18th century.
110871: ZAYAS,ALFRED M.DE. - Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the expulsion of the Germans. Background, execution, consequences.
104085: ZECK,HANS F. - Nordsee. Raum der Entscheidung.
114851: ZEE,HENRI VAN DER. - In ballingschap. De nederlandse kolonie in Engeland (1940-1945)
104736: ZEE,NANDA VAN DER. - Jaques Presser. Het gelijk van de twijfel. Een biografie.
116918: ZEE,SYTZE VAN DER. - Vogelvrij. De jacht op de joodse onderduiker.
104849: ZEE,SYTZE VAN DER. - Voor Führer, volk en vaderland. De SS in Nederland.
105303: ZEE,NANDA VAN DER. - Om erger te voorkomen.
111106: ZEGGELEN,MARIE.C.VAN - De gouden kris.
112226: ZEGUERS,CAMILLA. - Amsterdamse stegen. een tocht door historisch Amsterdam.
113186: ZEIJLEMAKER JNZ,PROF.MR.JB. - De vrijmetselarij ontleed.
116067: ZEMAN,Z.A.B. - Persued by a bear. The making of eastern Europe.
114226: ZEMAN,ZBYNEK. - Propaganda in de tweede wereldoorlog. Politieke affiches 1939-1945.
115807: ZEMEL,ROEL MARTINUS THOMAS - Op zoek naar Galiene. Over de oudfranse Fergusen de middelnederlandse Ferguut
111595: ZENKNER,OSWALD - Frankreich fällt. Achtzehn Tage, die die Welt erschütterten
115171: ZERNATTO,GUIDO. - Die Wahrheit uber Osterreich.
114902: ZIATKOWSKI,LESZEK. - Die Geschichte der Juden in Breslau.
113886: ZIEGLER,HERBERT EN ELMAR R.GRUBER. - Het oerevangelie. Wat Jezus werkelijk heeft gezegd.
114883: ZIEGLER,WILHELM. - Versailles. Die Geschichte eines missglückten Friedens.
111753: ZIJL,ANNEJET VAN DER. - Anna. Het leven van Annie.M.G.Schmidt
114088: ZIJLSTRA,S. - Nicolaas Meyndertsz van Blesdijk.
102111: ZIJLSTRA,JELLE. - Per slot van rekening. Memoires.
114011: ZIJP,DRS R.P. E.A. (RED) - Barre tijden. Crisis en sociale politiek rondom de Zuiderzee, 1650 - 1850.
106760: ZIJPP,N VAN DER. - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
116861: ZILLMER,DR.HANS J. - Darwin's mistake. Antediluvian discoveries prove: dinosaurs and humans co-existed
109860: ZISCHKA,ANTON. - Italien in der Welt.
116303: ZIYANG,ZHAO. - Prisoner of the state. The secret journal of premier Zhao Ziyang.
115701: ZMORA,OHAD (RED) - Israel must be annihilated: a selection of cartoons from the Arab Press.
115452: ZOBEL,MORITZ. - Gottes gesalbter. Der Messias und die messianische Zeit in Talmud und Midrasch
116940: ZOEREN,ELBERT VAN - De muziekuitgeverij A.A.Noske (1896 - 1926) een bijdrage tot dertig jaar nederlandse muziekgeschiedenis.
104512: ZOETMULDER,S.H.A.M. - De Brabantse molens.
108249: ZOMEREN,DICK VAN. - Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp.
112884: ZONDERGELD,GJALT. - Geen duimbreed?! De Vrije Universiteit tijdens de Duitse bezetting.
111248: ZONDERGELD,G.R. - De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen
112503: ZOONEN,ARIE VAN. - Van koffijhuis tot theater. Kroniek van schouwburg Het Park.
107575: ZUCKMAYER,CARL. - Pro domo.
108325: ZUERL,WALTER. - Pour le mérite-Flieger. Heldentaten und Erlebnisse unserer Kriegsflieger.
112889: ZUIDEREND,AD. (RED) - Na de watersnood. Schrijvers en dichters en de ramp van 1953.
115901: ZUIDERHOEK,D. - De bouwkunst van het kleine landhuis. 30 ontwerpen
116748: ZUNDER,ARMAND. - Herstelbetalingen. De "Wiedergutmachung" voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het nederlandse kolonialisme.
115230: ZUYDGEEST,M.P. / J.BORSBOOM - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
112652: ZWAAN,JACOB. - Nederlands-Indië 1940-1946. Japans intermezzo. 9 maart 1942 - 15 augustus 1945.
111445: ZWAAN,JACOB. - Oude tekeningen vertellen over Waterland en de Zaanstreek
115580: ZWAAN,JACOB. - Nederlands-Indie 1940 - 1946. Gouvernementeel intermezzo 1940 - 1942.
115016: ZWAN,ARIE VAN DER. - H.M.Hirschfeld. In de ban van de macht.
114457: ZWAN,BERT VAN DER E.A. (RED) - Het Londens archief. Het ministerie van buitenlandse zaken tijdens de tweede wereldoorlog.
114183: ZWANENBURG,GERRIT J. - En nooit was het stil. Kroniek van een luchtoorlog.
113751: ZWART,HENNY. - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars.
105472: ZWART,KERST. - Zomerweelde en dorre dagen.
104845: ZWART,KERST. - Graafschapsche geschiedenissen.
112653: ZWEERS,LOUIS. - Front Indië. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog.
115026: ZWEIG,STEFAN. - Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen.
111430: ZWIETEN,J.W.VAN. - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
116081: ZWINKELS,ESTHER. - Het Overakker complot. Indisch verzet tegen de japanse bezetterop Sumatra. 1942 - 1945
115958: ZWITZER,DR.H.L. - De militie van den staat. Het leger van de republiek der verenigde nederlanden.
110525: ZYL,JOHANNIS VAN. MOOLENMAKER VAN LEXMONDT - Theatrum Machinarum Universale of groot algemeen moolen-boek.

3/9