Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
108834: MANN,SIR JAMES. - European arms and armour.
116539: MANN,FRITZ KARL. - Steuerpolitische Ideale. Vergleichende Studien zur Geschichte der okonomischen und politischen Ideeen und ihres Wirkens in der offetlichen Meinung. 1600 - 1935
115687: MANNING,A.F. M.M.V. A.E.KERSTEN (BEWERKING) - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945. Periode C 1940-1945. Deel 1: 10 mei - 31 oktober 1940
116118: MANSCHOT-TIJDING,HERMINE. - Een allerneeteligst caracter. Het leven van Judith van Dorth (1747 - 1799)
111311: MANTZ-VAN DER MEER,A.E.G. - Op zoek naar loutering.
113965: EMANTS MARCELLUS - Mensen
109272: EMANTS MARCELLUS - Frisse lucht.
108450: EMANTS MARCELLUS - Op reis door Zweden.
114929: MARCHANT,MR.H.P. - De breuk geheeld.
111550: MARCHANT,MR.H.P. - Een staatkundige epidemie
115156: MARCHIS,VITTORIO. - Von Braun. De nazi-raketbouwer die de amerikanen naar de maan bracht.
116677: MARCOTTY,THOMAS - Dagger blessing. The Tibetan Phurpa cult. Reflections and materials. An unknown side of Buddhism.
107593: MARCUS,LIDWIEN. - Het aanzien van Amsterdam. Tachtig jaar hoofdstad in beeld.
116370: MARCUSE,HERBERT. - Five lectures. Psychoanalysis, Politics and Utopia.
112990: MAREK,GEORGE. - The eagles die. Franz Joseph, Elisabeth, and their Austria.
103010: MAREK,GEORGE. - De val van de adelaars. De ondergang van het Huis Habsburg.
115602: SCHWESTER MARIA - Heimatlos / Staatenlos
108843: BODDAERT MARIE - Sturmfels.
116201: MARIN,MIHAIL. - A spanish repertoire for black.
116200: MARIN,MIHAIL. - Beating the open games.
116431: MARIS,C.W. EN F.C.L.M.JACOBS - Recht, orde en vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie.
109982: MARJA,A. - Man van dag en nacht.
109184: MARJA,A. - De keuze. Een gedicht.
114139: MARKOV,WALTER. - Napoleons keizerrijk
116353: MARLOW,JOYCE. - Captain Boycott & the Irish.
115179: MARNHAM,PATRICK. - De man die Maigret niet was. De biografie van Georges Simenon.
114983: MARRUS,MICHEL R. - Politics of assimilation.
112350: MARSDEN,PETER. - De laatste reis van de Amsterdam.
114050: MARTENS,SIBRAND P. EN SIMON VUYK (RED) - Ik heb het groote doel mijner Aardsche bestemming bereikt.
110291: BEVERSLUIS MARTIEN - Liederen van den arbeid.
106215: BEVERSLUIS MARTIEN - De zeeuwsche lier.
104720: BEVERSLUIS MARTIEN - Canzonen.
110017: BEVERSLUIS MARTIEN - De bellenblazer.
108275: BEVERSLUIS MARTIEN - De cracht van 't landt bestaedt
107426: BEVERSLUIS MARTIEN - Chimera's. Een dramatisch gedicht.
108419: MARTIN,RALPH G. - The GI War. 1941 - 1945.
113867: MARXVELDT,CISSY VAN. - Marijke's bestemming.
102115: MARXVELDT,CISSY VAN. - Marijke.
107133: MASER,WERNER. - Tribunaal van Neurenberg.
116311: MASER,WERNER. - Hermann Goring. Een politieke biografie.
114834: MASER,WERNER. - Hitlers brieven en notities. Zijn wereldbeeld in handgeschreven documenten.
108292: MASEREEL,FRANS./PIERRE VORMS. - Gespräche mit Frans Masereel.
112052: MASON,FRANCIS.K. - Battle over Britain. A history of the German air assualts on Gr. Britain, 1917-18 and July-dec 1940
114933: MASSIE,ROBERT. - Nicolaas en Alexandra. De laatste jaren van het russische keizerrijk.
115384: MASSIS,HENRI ET ROBERT BRASILLACH - Les cadets de 'l Alcazar.
106072: MATANLE,IVOR. - Gedenkboek van de tweede wereldoorlog.
116496: MATENA,DICK - 100 pagina's Dick
115595: MATHER,F.C. - Public order in the age of the chartists
111094: MATTERN,SUSAN P. - Rome and the enemy. Imperial strategy in the Principate.
113232: MATTHEIJ,TH.M.M. - Waardering en kritiek. Johannes Nomsz en de Amsterdamse schouwburg. 1764-1810.
115302: MATTHIJSEN,J.W. - In het jaar XIV. Dertien jaren ervaring met fascisme en dictatuur.
110633: MATZER VAN BLOOIS,DS.J.(VERSJES) DR.J.DROST (TEKST) - Flapje Wildsnuit wil een mensch worden.
106085: MAULE,HENRI. - The great battles of World War II.
108009: MAVOR,JAMES W. - Voyage to Atlantis. The discovery of a legendary land.
110481: MAY,DR.CHARLES H. - Beknopt leerboek der oogziekten.
115690: MAYER,ERNST. - Friesische Ständevarhältnisse.
115578: MAZON,ANDRE. - Revue des etudes slaves. Tome 27. Tome jubilaire 1921 - 1951.
106547: MAZURE,ALFRED. - Sporen in het zand.
106543: MAZURE,ALFRED. - Dick Bos bedrogen.
109416: MAZURE,ALFRED. - De bedreigde filmster.
116019: MAZURE,ALFRED. - De fonteyn star.
115792: MCALLISTER,JAMES. - No exit: America and the German problem. 1943 - 1954.
113549: MCBRIEN,RICHARD.P. - De pausen. Van Petrus tot Johannes Paulus II.
115021: MCCLAIN,ELLEN JAFFE - Embracing the stranger. Intermarriage and the future of the American Jewish Community.
116014: MCCLELLAND,I.L. - The origins of the romantic movement in Spain.
115795: MCCORMICK,RICHARD. - From realignment to reform. Political change in New York State, 1893 - 1910.
110048: MCGRATH,ALISTER E. - Johannes Calvijn. Verlicht hervormer of vormgever van een orthodox keurslijf?
114016: MCGUIRE,WILLIAM (RED) - The Freud / Jung letters. The correspondance between Sigmund Freud and C.G.Jung.
112094: MCKEE,ALEXANDER - De spaanse armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
116442: MCLELLAN,DAVID. - Marx' leven en werk.
109699: MCNAMARA,JO ANN KAY. - Zusters ten strijde. Tweeduizend jaar kloosterzusters.
112815: MCNEILL,WILLIAM H. - De pest in de geschiedenis.
100819: MÉCHOULAN,HENRI. - Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld en vrijheid.
109728: MEDAWAR,JEAN. EN DAVID PYKE. - Hitlers geschenk. Wetenschappers die Nazi-Duitsland ontvluchtten.
116439: MEDDENS,HERMAN. - De Rijp: Hondenwagens stapvoets!
115744: MEDINE,MAISTRE PIERRE DE. - L' Art de naviguer. Contenant toutes les regles, secrets & enseignements necessaires, a la bonne navigation
114079: MEEL,P VAN. E.A. - Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830 - 1950
112280: MEER,FATIMA. - Higher than hope. The authorized biography of Nelson Mandela.
114419: MEER,TOM VAN DER, STEVEN VAN SCHUPPEN EN SJOERD VEEN - De SDAP en de kiesrechtstrijd. De ontwikkeling van de nederlandse sociaal-democratie 1894-1913.
104828: MEERBURG,DS.PH.P. - Legerpredikant in Korea.
112021: MEERDINK,DR.J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
104739: MEERTENS,P.J. & L.KAISER. - Het eiland Urk. Publ. v/d Sticht.voor het bevol- kingsonderz. in de drooggelegde Zuiderzeepolders.
113647: MEERTENS,P.J. - Meertens over de Zeeuwen.
116499: MEERTS,PAUL. - Diplomatic negotiation. Essence and evolution.
112644: MEES,W.C. - Proeve eener geschiedenis van het bankwezen in Nederland gedurende de tijd der republiek
112881: MEES,WIJNAND. - Het raadsel van de sfinx.
113256: GEBROEDERS MEESTER, - Meesters in religie.
113176: MEESTERS,DR.J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat.
115589: MEEÜS,ADRIEN DE. - Onbekend Duitsland
112141: MEEUSE,PIET. E.A. (SAMENSTELLING) - Ga ik weet niet waar, haal ik weet niet wat. Een keuze uit 100 x Raster.
114721: MEIER,OLGA (RED) - The daughters of Karl Marx. Family correspondence 1866 - 1898.
113576: MEIJ,A.W.F.M. (RED) - Jacques de Gheyn II als tekenaar. 1565 - 1629.
114906: MEIJ,J.C.A.DE - De watergeuzen. Piraten en bevrijders.
114341: MEIJER, DR JAAP. - Dr Meijer de Hond. 1882-1943. Bloemlezing uit zijn werk.
114612: MEIJER,REMCO EN H.J.SCHOO (SAMENST) - De monarchie. Staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje.
103420: MEIJER,DR.JAAP. - Het Jonas Daniël Meijerplein.
113344: MEIJER,FIK. - De oudheid is nog niet voorbij.
108986: MEIJER, DR JAAP. - Zij lieten hun sporen achter.
107399: MEIJER,A.H. - Straatnamenboek van Hilversum.
115660: MEIJER,S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
113660: MEIJER,DAPHNE (SAMENST) - Levi in de lage landen. 350 jaar joodse schrijvers in de nederlandse literatuur.
114682: MEIJER,M.J. - Marriage law and policy in the Chinese People's Republic.
116233: MEIJER,J. - Maasland en Maassluis in de tweede wereldorlog. Het leven van twee plattelandsgemeenschappen in vijf donkere en moeilijke jaren.
116492: MEIJER,FIK. - Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel
114704: MEIJER, DR JAAP. - Moeder in Israel. Een geschiedenis van het amsterdamse asjkenazische jodendom
112441: MEIJER,FIK. - Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium.
104538: MEIJER,ISCHA./MIRJAM MEIJER. - Mijn broer Ischa.
111527: MEIJER,FIK. - Keizers sterven niet in bed. Van Ceasar tot Romulus Augustulus 44 voor Chr - 476 na Chr
114904: MEIJER,DR.M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850 - 1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
116255: MEIJER,FIK. - Gladiatoren. Volksvermaak in het Colosseum
116532: MEIJERS,ERICA - Blanke broeders - zwarte vreemden. De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948 - 1972.
104409: MEIJLER,HANNY S.R. - Ik zou wéér zo gek zijn./ Mannen van de Irene Brigade.
105930: MEIJSEN,J.H. (SAMENST) - Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 1801 - 1976.
111563: MEILINK-ROELOFSZ,PROF.DR.M.A.P. E.A. - De V.O.C. in Azië.
109772: MEILOF,JAN. - Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918 - 1959.
111999: MEIR,EPHRAIM - Voor een actieve herinnering. Maatschappij, mens en God na Auschwitz.
113683: MEISCHKE,IR.R. - Het R.C.Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St.Elisabeth-gesticht.
109562: MEISCHKE,PROF.DR.IR.R. E.A. (RED) - Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland.
112521: MEISLER,STANLEY. - Kofi Annan. Een leven in het teken van vrede.
115590: MEISSINGER,KLAUS AUGUST - Erasmus von Rotterdam.
113796: MELCHERS,MARTIN EN REMCO DAALDER (RED) - Sijsjes en drijfsijsjes. De vogels van Amsterdam.
113842: MELCHERS,REGINALD. - Het verloren evangelie van Malchus.
114500: MELCHERS,MARTIN, MARTIN SOESBERGEN EN GEERT TIMMERMANS - Paardenbijters en mensentreiters. De veelpoters van Amsterdam.
115458: MELKMAN,J. - Zion en Galoet.
108810: MELLES,J. - Ministers aan de Maas. Rotterdamse stadspensionarissen van 1508 - 1795.
113237: MELLES,DR.G. - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het Liberum Arbitrium.
114605: MELLES,J. - Het huys van leeninge.
112069: MELLING,ANTOINE-IGNACE. - Brieven uit Holland en de hanzesteden. Lettres de Hollande et des villes Anseatiques.
102211: MELLINK,A. - Het leven der zee.
116323: MELMAN,YOSSI & MEIR JAVEDANFAR - Mahmoud Ahmadinejad. De nucleaire sfinx van Teheran.
116178: MELTS,MICHAEL. - Scandinavian defense. The dynamic 3...Qd6.
110985: MELVILLE,HERMAN - Typee.
101248: MENKMAN,W.R. - De nederlanders in het Caraibisch zeegebied.
107115: BRAAK MENNO TER - Hampton court
104115: BRAAK MENNO TER - De Propria Curesartikelen 1923 - 1925.
103145: BRAAK MENNO TER - De duivelskunstenaar. Een studie over S.Vestdijk.
110994: BRAAK MENNO TER - De artikelen over emigrantenliteratuur 1933 - 1940
108929: BRAAK MENNO TER - Van oude en nieuwe christenen. De nieuwe elite.
116034: MENSCHING,GUSTAV. - Das Wunder im Glauben und Aberglauben der Völker.
100515: MERKELIJK,A. - 26 jaren op het zendingsveld.Herinneringen van een missionair predikant.
116436: MERRIDALE,CATHERINE. - Red fortress. The secret heart of Russia's history.
105880: MERWE,JAAP VAN DER. - Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten.
114188: MESSEL,SAUL VAN. - Zeer zeker en zeker zeer. Joodse gedichten.
113452: MESSING,MARCEL. - De laatsten zullen de eersten zijn. Over de parabels van Jezus, deel II.
114994: MESSING,DR.F.A.M. - De mijnsluiting in Limburg.
114472: MESSING,MARCEL. - Worden wij wakker? Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel.
116361: METZELAAR,A.C. - Europa ahoy! De laatste wereldreis van de "Europa".
115556: MEULEN,JAN VAN DER. - De verbeelding van de soldaat.
116062: MEULEN,DR.P.VAN DER (RED) - Het roerspel en de comedies van Coornhert.
115062: MEULEN,DIK VAN DER. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
116246: MEULEN,R.H.J.TER. - Ziel en zaligheid. De receptie van de psychologie en van de psychoanalyse onder de katholieken in Nederland. 1900 - 1965.
116103: MEURS,MARTIN VAN. - J.C.Smuts. Staatsman, Holist, Generaal.
113728: MEYER,BEATE, HERMANN SIMON, CHANA SCHUTZ (RED) - Jews in Nazi Berlin. From kristallnacht to liberation.
114245: MEYER,PETER. - Das grosse Luftschiffbuch.
113001: MEYER,HANS CHANOCH. - Aus Geschichte und Leben der Juden in Westfalen. Eine Sammelschrift.
114783: MEYER,MAURITS DE. - Vlaamsche sprookjesthema's in het licht der romaanscheen germaansche kultuurstroomingen
114594: MEYERE,JOS DE. - Utrecht op schilderijen. Zes eeuwen topografische voorstellingen van de stad Utrecht.
114242: MEYERS,JAN. - Domela, een hemel op aarde.
101446: MEYERS,JAN. - Mussert. Een politiek leven.
112466: MEYRINK,GUSTAV. - De engel van het westelijk venster
113726: MICHAEL,HUBERT. E.A. (SAMENST) - Nederlandse literaire prijzen. 1880 - 1985.
113986: MICHAELIS,HANNY. - Het onkruid van de twijfel. Een keuze uit eigen werk.
113985: MICHAELIS,HANNY. - Onvoorzien
116460: MICHAELIS,HANNY. - De rots van Gibraltar.
114619: MICHEELS,PAULINE. - Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van letterkundigen 1905 - 2005.
107303: MICHEL,HENRI. - La seconde guerre mondiale.
114772: MICHELS,F.W. EN JOH.W.E.RIEMENS. - Het fiasco van Romme.
112999: MICHELSON,H. - The jew in early english literature.
113419: MICHIELSE,H.C.M. - Socialistiese vorming.
108245: MICHMAN,DAN. - Het liberale jodendom in Nederland. 1929 - 1943.
115209: MICHMAN,JOZEPH. - Dutch Jewry during the emancipation period 1787 - 1815
113619: MICHMAN,JOSEPH EN BERT JAN FLIM (RED.NED.EDITIE) - Rechtvaardigen onder de volkeren.
114675: MICHMAN,DAN - Belgium and the holocaust. Jews * Belgians * Germans
115123: MICHMAN,JOZEPH, HARTOG BEEM EN DAN MICHMAN. - Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland.
114363: MIELZINER,MOSES. - Introduction to the Talmud.
111965: MIERAS,J.P. - Bloemlezing uit de geschriften van J.P.Mieras.
106990: MIERT,HANS VAN. - Een koel hoofd en een warm hart.
113626: MIERT,DIRK VAN. - Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de gouden eeuw, 1632 - 1704.
116366: MIERT,HANS VAN. - Bevlogenheid en onvermogen. Mr.J.H.Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
115916: MIJNHARDT,DRS.W.W. EN PROF.DR.A.J.WICHERS - Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen particulier initiatief.
114838: MIKUSCH,DAGOBERT VON. - Franco befreit Spanien.
112543: MIL,PATRICK VAN. EN MIEKE SCHARLOO - De VOC in de kaart gekeken. 1602 - 1799.
104338: MILES,JACK. - God. Een biografie.
111854: MILES,JACK. - Jezus. Een crisis in het leven van God.
113874: MILLARD,DR.MARGARET. - Gevallen uit de praktijk van een medisch astroloog.
109719: MILLER,ANISTATIA R. EN JARED M.BROWN. - The complete astrological handbook for the twenty-first century
112643: MILLER,FRANZ, BARON P.V.LEFORT, DR H.HARSTER/HARSTER-LE FORT - So kämpfte und siegte die Jugend der Welt / Kampf und Sieg in Schnee und Eis
114376: MILLGRAM,ABRAHAM E. - Sabbath. The day of delight.
113822: MILO,T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797.
114056: MIN,NEELTJE MARIA. - Losse vracht. 95 tekeningen van Thomas Koolhaas. Op rijm gezet door Neeltje Maria Min.
107272: MINCO,BILL. - Koude voeten. Het relaas van een joodse scholier uit het Geuzenverzet.
115507: MINDEL,NISSAN. - Rabbi Schneur Zalman of Liadi. Volume 1: Biography
104502: MINDERHOUT,H.D. - Coevorden, stadt en heerlickheyt.
113928: MINNEN,C.A.VAN. - Yankees onder de zeespiegel.
114407: MINSHALL,KOLONEL T.H. - Wat te doen met Duitschland?
106050: MIQUEL,PIERRE. - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
112711: MIRANDOLLE,WILLEM. - De violoncel. Haar bouw, geschiedenis en ontwikkelingsgang.
111391: MISKOTTE,K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
115161: MISKOTTE,DR.K.H. - Het wezen der joodsche religie. Verzameld werk 6.
114814: MISKOTTE,H.H. - Sensus Spiritualis.
116658: MISSINNE,L. - Kunst en leven, een wankel evenwicht. Ethiek en esthetiek: prozaopvattingen in Vlaamse tijdschriften en weekbladen tijdens het interbellum (1927 - 1940)
106360: MITCHELL,DAVID. - De Spaanse burgeroorlog. Ooggetuigen spreken na de dood van Franco.
115854: MITTENDORFF,EMILE - Huizen van heren. Archeologisch onderzoek naar het proces van verstedelijking en de vorming van een stedelijke elite in het Polstraatkwartier van Deventer, ca. 800 - 1250
115923: MITTERMAIER,KARL. - Niccolo Machiavelli. Denker en cynicus. Biografie.
114146: MITTLER,P.MAURITIUS - Siegburger Studien. VI-VII.
110045: MOEI,JANNEKE DE. - Joodse kinderen in het kamp Vught.
116604: MOELKER,H.P. - De stormvloed in Waterland januari 1916
111987: MOERBEEK,TOINE. - Reve tot de vierde macht. Een leesverslag.
114643: MOERKERKEN,P.H.VAN. - Jan van den dom.
106527: MOERMAN,J.J. - Neerlands vlag aan vreemde kust.
113178: MOEYES,PAUL. - De sterke arm, de zachte hand. Het nederlandse leger & de neutraliteitspolitiek. 1839 - 1939.
111961: MOFFAT,ABBOT LOW. - Mongkut, the king of Siam
111423: MOJCHER SFORIM,MENDELE - Benjomin de Derde & Vanwege een plaats bij de oostwand.
106254: MOK,MAURITS - Verzen van Nederland.
116297: MOL,HEIN. - Memoires van een havenarbeider.
109126: MOLEN,S.J.VAN DER. - Frysk sêgeboek.
103889: MOLEN,F.J.VAN DER. - Stinzen, borgen en havezaten van het Noordererf.
116574: MOLENAAR,LEO. - Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten. De geschiedenis van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) 1946 - 1980
116616: MOLENAAR,ARNOUT. - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesie (1945 - 1949)
111956: MOLLO,ANDREW. - A pictorial history of the SS. 1923 - 1945.
106315: MOLTKE,GENERALMARSCHALL GRAF VON. - Ausgewählte Werke.
113551: MÖNNICH,C.W. - Koningsvanen
102866: MONTÉ VERLOREN,J.PH.DE & J.E.SPRUIT. - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling.
116399: MONTEFIORE,DR.CLAUDE G. - Het liberale jodendom. Grondstellingen en ontwikkeling.
116521: MONTEFIORE,SIMON SEBAG - Stalin. Het hof van de rode tsaar.
111714: MONTEIRO,MARIT E.A. (RED) - De dynamiek van religie en cultuur.
116035: MONTGOMERY,WILLIAM E. - Under their own vine and fig tree. The African-American church in the south, 1865 - 1900.
115902: MONTIJN,LEEN - Hoog geboren. 250 jaar adellijk leven in Nederland.
114140: MONTSMA,J.A. - De exterritoriale openbaring.
112729: MOOIJ,CHARLES DE EN RENATE VAN DE WEIJER (SAMENST) - Rijke oogst van schrale grond.
110245: MOOIJ,CHARLES DE. (RED) - Vastenavond - Carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld.
113210: MOOIJ,J. - Denken over welvaart.
116251: MOOIJ,CHARLES DE. - Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577 - 1795.
113611: MOOK,DR.H.J.VAN. - The Netherlands Indies and Japan.
113129: MOOKERJEE,AJIT. EN MADHU KHANNA. - The tantric way. Art - science - ritual.
115288: MOORE,DEBORAH DASH. - East european jews in two worlds. Studies from the YIVO annual.
106993: MOORE,RICKIE. - Een godin in mijn schoenen. De chakra's: zeven stappen naar vrede.
114339: MOORE,GEORGE FOOT. - Judaism in the first centuries of the christian era. The age of the Tanniam.
116567: MOORHOUSE,ROGER. - Hitler. De aanslagen.
105245: MOORMAN VAN KAPPEN,PROF.MR.O. - Tot behoef der arme wesen.
109229: MOORMAN VAN KAMPEN,PROF.MR.O. E.A. - Tieler-en Bommelerwaarden 1327 - 1977.
112421: MOORMANN,ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Achilleus tot Zeus.
112422: MOORMANN,ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE. - Van Alexandros tot Zenobia.
114270: MORAVEC,KOLONEL EMANUEL. - Tsjecho-Slowakije. Slachtoffer der Westersche Mogendheden.
109660: MORAVEC,OBERST EMANUEL, OBERST MAX FREIHERR VON PITREICH E.A - Glückhafte Strategie.
116234: MORAVEC,EMANUEL. - Wegen der hedendaagsche strategie. Het wezen en de beteekenis van den tegenwoordigen oorlog.
113029: MORÉE,GERRIT DE. - "Lo", het wonderpaard.
114679: MORGAN,TED. - Reds. McCarthyism in twentieth-century America.
105340: MORGENTHALER,HANS. - In het rijk van siameezen en maleiers.
106129: MORISON,SAMUEL ELIOT. - The two-ocean war. A short history of the United States navy in the second world war.
116638: MORRIEN,ADRIAAN, J.BERNLEF, JAN WOLKERS E.V.A. - God, Nederland & Oranje. Eerste jaargang. No 2
109777: MORRIEN,ADRIAAN, G.K.VAN HET REVE. E.A. (RED) - Tirade No 45.
110804: MORRIEN,ADRIAAN - Kijken naar de wolken.
109759: MORRIEN,ADRIAAN - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza.
108412: MORRIS,DONALD R. - The washing of the spears.
108580: MORRIS,ERIC. - Corregidor. The nightmare in the Philippines.
115017: MORRIS,NORVAL EN DAVID J.ROTHMAN - The Oxford history of the prison. The practice of punishment in western society.
110421: MORRISON,MAJBRITT. - Jungle west 11. Mijn leven als licht meisje in Londen.
110676: MORSE,ARTHUR D. - Terwijl de zes miljoen stierven.
112390: MORSINK,G. - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe Levensloop en ontwikkelingsgang)
104503: MORTEL,JAN VAN DE. - Kamp Vught. Januari 1943 - September 1944.
109656: MOSLEY,LEONARD. - Der gespenstische Friede. Europäische Politik 1938 - 1939.
116308: MOSTERT,NOEL. - Frontiers. The epic of South Africa's creation and the tragedy of the Xhosa people.
110078: MOULTON,J.L. - De slag om Antwerpen en de Schelde 1944 - '45.
112156: MOURIK,B.A.VAN. - Oud Leiden.
104827: MOYSE-BARTLETT,LIEUTENANT-COLONEL H. - The King's African rifles.
102126: MUCHEMBLED,ROBERT. - De uitvinding van de moderne mens.
106526: MULDER,J.W. - Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding v Ned.kunstenaars in de periode '30-'45
113269: MULDER,JAN, HANNA BLOK, KARIN VAN REENEN (RED) - Diemen buyten Amsterdam. Archeologie en historie.
112428: MULDER,DIRK. EN BEN PRINSEN.(RED) - Uitgeweken. De voorgeschiedenis van kamp Westerbork.
106073: MULDER,HANS. - Een groote laars, een plompe voet.
115860: MULDER,DIRK (INLEIDING) - De commandantwoning kamp Westerbork
115684: MULDER,DIRK EN JOSE MARTIN (RED) - Welkom in Holland! Indische nederlanders in kamp Westerbork, 1950-1951.
115182: MULDER,DIRK EN BEN PRINSEN (RED) - Bronnen van herinnering. Westerbork cahiers I.
104406: MULDER,KORN. - Hannekemaaiers en kiepkerels.
112987: MULISCH,HARRY - Over de affaire Padilla. Nawoord bij "Het woord bij de daad"
104724: MULISCH,HARRY./J.H.DONNER. - Mulisch, naar ik veronderstel.
112195: MULISCH,HARRY - De verhalen. 1947-1977.
104225: MULISCH,HARRY - De verteller of een idioticon voor zegelbewaarders.
101090: MULISCH,HARRY - De verteller verteld. Kommentaar. Katalogus. Kuriosa en een Katastrofestuk.
114922: MULISCH,HARRY - Het ene. Huizinga-lezing 1984.
104969: MULISCH,HARRY - Egyptisch.
110420: MULISCH,HARRY - De procedure.
114877: MULISCH,HARRY - Oedipus als freud.. Naar aanleiding van Jung.
106371: MULISCH,HARRY - Mijn getijdenboek.
111069: MULLENHEIM-RECHBERG,BARON B VON. - De ondergang van de Bismarck
116639: MULLER,KLAUS EN JUDITH SCHUYF (RED) - Het begint met nee zeggen. Biografieen rond verzet en homoseksualiteit 1940-1945.
105668: MULLER,P.H.(SAMENST) - Bibliografie betreffende den bijbel, den gods- dienst, het christelijk geloof, de kerkgesch. enz.
111216: MULLER,PAUL JOHANNES - Ikonen.
113135: MULLER,EELKE EN HELEN SCHRETLEN. - Betwist bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit en de teruggave van roofkunst na 1945.
104591: MÜLLER,MELISSA. - Anne Frank. De biografie.
115940: MULLER,PROF.DR.J.W. - Van den vos Reinaerde.
114589: MULLER-VAN SANTEN,J.J.G. - Producing the prophetess or the history of Dioclesian.
107771: MÜLLER-MADEJ,STELLA. - Door de ogen van een kind. Een meisje van Schindlers lijst.
115655: MÜLLER,GEORGE. - Der amerikanische Sezessionskrieg in der schweizerischen öffentlichen Meinung
109837: MULLINS,EDWIN. - The pilgrimage to Santiago.
111613: MULTATULI / J,J.OVERSTEEGEN - Multatuli en de kritiek
112065: MULTATULI/CHANTAL KEIJSPER E,A. (RED) - Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken.
111235: MÜNCHING,L.L.VON. - Oorlogsschepen van vandaag.
113532: MUNCK,EDY DE. - Shamanen & farao's, kopten en ketters
115251: MUNELES,OTTO. - Bibliographical survey of jewish Prague.
106262: MUNK,REINIER. - The rationale of halakhic man.
114872: MUNRO,SIR LESLIE (VOORWOORD) - The Berlin wall. A defiance of human rights.
113676: MURPHY,CAROLINE P. - De dochter van de paus. Het buitengewone leven van Felice della Rovere.
114759: MUSALL,HEINZ. - Die Entwicklung der Kulturlandschaft der Rheinniederung zwischen Karlsruhe und Speyer vom Ende des 16. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
112822: MUSKENS,TINY. - Wees niet bang. Het levensverhaal van bisschop Tiny Muskens.
114706: MUSSCHOOT,ANNE MARIE (RED) - Van nu en straks 1893-1901.
112918: MUSSCHOOT,ANNE MARIE / YVES T'SJOEN / JOOST DE GEEST. - Stripverhalen 1931 - 1935. Brieven van Pierken. Frits van den Bergha en Richard Minne.
114214: MUSSERT,ANTON. - Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider.
104373: MUSSOLINI,BENITO. - Ich rede mit Bruno.
111611: MÜTHERICH,FLORENTINE.(INLEIDING) - Karolingische miniaturen.
116330: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Zeepijn
108360: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Paardejam.
113748: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Koetsier Herfst
115381: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Hanegeschrei.
105729: MUTSAERS,CHARLOTTE. - Rachels rokje.
114556: MUTWA,VUSAMAZULU CREDO. - Indaba, my children.
104442: NAARDEN,GEERTJE MARIANNE. - Onze jeugd behoort de morgen. De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd.
112349: NAARDING,DR.J. - De Drenten en hun taal.
110758: NABOKOV,VLADIMIR. / ANDREW FIELD. - The life and art of Vladimir Nabokov.
110444: NABOKOV,VLADIMIR. - Het werkelijke leven van Sebastian Knight.
110439: NABOKOV,VLADIMIR. - De gave.
116591: NABOKOV,VLADIMIR. - Strong opinions
115178: NABOKOV,VLADIMIR. - Ultima thule.
104653: NACHAMA,ANDREAS.E.A. - Jüdische Lebenswelten Katalog & Essays.
109884: NAGY,GREGORY. - Greek mythology and poetics.
110454: NAIPAUL,V.S. - Proloog voor een autobiografie.
110968: NARKISS,DR.BEZALEL (RED) - Spiegel van de joodse beschaving.
112726: NASH,GARY B. - The urban crucible. Social change, political con- sciousness and the origins of the Amer. revolution
100571: NASO,ECKART VON. - Moltke. Mensch und Feldherr.
116670: NATER,JOHAN P. - De tiendaagse veldtocht. De Belgische opstand 1830/1831.
113042: NATHANIELSZ,PETER. - Leven voor de geboorte. Over het wonder van onze prenatale oorsprong.
113620: NAUEN,FRANZ GABRIEL. - Revolution, idealism and human freedom.
113015: NECKEL,GUSTAV. - Vom Germanentum. Ausgewählte Aufsätze und Vorträge.
102171: NEEF,ALB.J.DE. - Papoealand.
108574: NEÊRLANDE,JUS VAN. - Wij en oorlog of vrede. ter overdenking door ons allen nu.
114703: EEN WERKGROEP VAN GRONINGER NEERLANDICI - Hoe Artur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman
115503: NEGRIN,DR JUAN. - Discours du Dr Juan Negrin, president du conseil des ministres d'Espagne (Madrid, 18 juin 1938)
116028: NEHER,ANDRE - Het wezen van de profetie.
116048: NEHRU,JAWAHARLAL. (FOREWORD) - Nuclear explosions and their effects.
116043: NEKEMAN,AAD - De overlevers
114624: NEMIROVSKY,IRENE. - Storm in juni.
114532: NERUDA,PABLO. - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen 1 en 2.
113151: NERUDA,PABLO. - Ik beken ik heb geleefd. Herinneringen.
111750: NES,GERARD VAN DE. - Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek.
114707: NETTER,NATHAN. GRAND RABBIN DE METZ ET DE LA MOSELLE. - Vingt siècles d'histoire d'une communauté juive. Metz et son grand passé.
115706: NEUBECKER,OTTFRIED. - Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis.
113659: NEULAND,FRANZ EN ALBRECHT WERNER-CORDT. - Die junge Garde. Arbeiterjugendbewegung in Frankfurt am Main. 1904 - 1945.
116568: NEUNER,MAX. - Deutsches Herz in USA. Ein Deutscher erlebt Kriegs-Amerika 1914-1918.
114370: NEUSNER,JACOB. - The formation of the Babylonian Talmud.
109865: NEUSNER,JACOB. - Judaism and story. The evidence of the fathers according to Rabbi Nathan.
115619: NEUSNER,JACOB. - Self-fulfilling prophecy. Exile and return in the history of Judaism.
116140: NEVE,DR.P.L. - Het rijkskamergerecht en de Nederlanden. Competentie - Territoir - Archieven
106673: NEVILLE,RICHARD. - Play power.
102250: NEWCOMB,RICHARD.F. - Iwo Jima.
115064: NEWMAN,BERNARD. - Behind the Berlin wall.
115162: NEWMAN,BERNARD. - Danger spots of Europe.
116555: NICOL,W. - The semeia in the fourth gospel. Tradition and redaction.
109720: NICOLAI,HENK. - De Kingma-Kroniek, of: Hoe een familiegeheugen meer dan 250 jaar intact bleef. .
110926: NICOLSON,HAROLD. - Ist der Krieg unvermeidlich?
114181: NIEMEIJER,A.C. - The Khilafat movement in India 1919 - 1924
116561: NIEMEIJER,A.F.J. - Van accijnsbrief tot Zuidam. Scheepsbouw in Haarlem van 1274 tot heden.
110975: NIEMEIJER,JAN A. - De wereld van Cornelis Jetses.
112262: NIEMEIJER,JAN A. - Cornelis Jetses, schilder-illustrator
110144: NIERHOFF,A.M.G. - De hofstede Saxenburg in Aelbertsberg of Bloemendaal.
114070: NIEROP,JANTINE. - Die Gestalt der Predigt im Kraftfeld des Geistes.
113811: NIEROP,HENK VAN. - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
115753: NIETZSCHE,FRIEDRICH. - Nagelaten fragmenten (Deel 6) herfst 1885 - herfst 1887.
113052: NIEUWENHUIJZEN,KEES. - De vroegste foto's van Amsterdam.
113053: NIEUWENHUIJZEN,KEES. - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd. 1860-1905.
110675: NIEUWENHUIS,JOAN A. - Een halve eeuw onder socialisten.
104180: NIEUWENHUIS,JAN. - Mensen maken een stad. 1855 - 1955. Uit de geschiedenis v/d dienst Gem.werken Rotterdam.
115823: NIEUWENHUIS,IR.W.H.M. - Dossier: Herenmarkt. Bewoners en eigenaren van de huizen aan de Herenmarkt in de XVII de eeuw
114516: NIEUWENHUIS,DR.IR.J.G.J.C. - Dwang of vrijheid.
110172: NIEUWENHUYS,R.(RED) - Tirade No 1.
109814: NIEUWENHUYS,R.(RED) - Tirade No 2.
112246: NIEUWENHUYSEN,P.W.VAN DEN. - De Nationaal-Socialistische Arbeidsdienst.
107410: NIGG,WALTER. - Grote heiligen.
111984: NIJENHUIS,I.J.A. - Een joodse philosophe. Isaac de Pinto (1717-1787)
109470: NIJENHUIS,VINCENT. - Een pand van stand. 350 jaar De Doele.
112615: NIJHOF,PETER. - Gemalen in Nederland.
112600: NIJHOF,DRS.P. E.A. - Monumenten van bedrijf en techniek. Industriële archeologie in Nederland.
107295: NIJLEN,JAN VAN. - Verzamelde gedichten. 1904 - 1948.
115300: NIJNATTEN,MR.G.C.M VAN EN MR.H.J.J.V.D.BRUG (RED TRIBUNALEN) - Tribunalen in Nederland en andere na-oorlogsche rechtspraak. Jaargang 1 t/m 5.
116640: NIJSTAD,JAAP (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Getekend in Westerbork./ Westerbork drawings. Leven en werk van / Life and work of Leo Kok 1923-1945.
111633: NIR,YEHUDA. - Verloren kinderjaren. Een herinnering.
109655: NISPEN TOT SEVENAER,JHR.MR.C.M.O.VAN. - Geen inpalming, wel inlijving van Duitsch gebied?
108113: NJEUSSYCHIN,A.I. - Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft.
110392: NOLTHENIUS,HELENE. - Renaissance in mei. Florentijns leven rond Francesco Landini.
109874: NOLTHENIUS,HELENE. - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
115551: NÖLTING,DR.WILHELM - Polen.
115028: NOORDEGRAAF,LEO (RED) - Ideeën en ideologieën.
115559: NOORDERVLIET,NELLEKE / RUUD LUBBERS - De ongrijpbaarheid van het kwaad. 4 mei 2006. / De derde bevrijding. 5 mei 2006.
115310: NOORDMAN,DR.W.E. EN DR.J.A.NILLESEN - Rapport uitgebracht aan het bestuur der gemeente Rheden omtrent de behoefte aan arbeiderswoningen te Velp.
104645: NOOTEBOOM,CEES - Waar je gevallen bent, blijf je.
105768: NOOTEBOOM,CEES - Allerzielen.
113403: NOOTEBOOM,CEES - Nooit gebouwd Nederland. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren.
116365: NOOTER,GERT. - Leadership and headship. Changing authority patterns in an East Greenland hunting community.
112472: NORD,MAX (INLEIDING) - Rebel, mijn leven. Kunstenaars 1940 - 1945.
112477: NORDENSKJOLD,ERLAND. - Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
115851: NORDHOFF,CHARLES - The communistic societies of the United States: from personal visit and observation.
115061: NORDLUND,KARL. - Die Schwedisch-Norwegische Krise in Ihrer Entwickelung aktenmässig dargestellt.
100326: NOREL,K. EN DR.L.D.TERLAAK POOT. - De tyrannie verdrijven.
115814: NORIN,STIG.I.L. - Er spaltete das Meer. Die Auszugsüberlieferung in Psalmen und Kult des alten Israel
116660: NORKUS,ZENONAS. - On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania. A qualitative comparative analysis of patterns in post-communist transformation.
116078: NORMAN,BUFORD. - Portraits of thought. Knowledge, methods and styles in Pascal.
115423: NORRIS,PAMELA - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
111263: NORWICH,JOHN JULIUS.(RED) - Geschiedenis van de bouwkunst
113795: NOTERMANS,JEF. - Schets van de geschiedenis van 't toneel in de Maasgouw voor de franse revolutie.
115890: NOTESTEIN,WALLACE - The english people on the eve of colonization. 1603 - 1630
115457: NOTH,MARTIN. - Die Welt des Alten Testaments
114609: NOTOSOETARSO,R.M. - Het drama van Indië.
115840: NÖTSCHER,FRIEDRICH - Altorientalischer und alttestamentlicher Auferstehungsglauben
112099: NOVARESIO,PAOLO. - De grote ontdekkingsreizen. De mens op zoek naar het onbekende.
113391: NOWÉ,JOHAN. - Nu hoort wat men u spelen zal. Theater in de Middeleeuwen.
114567: NUCHELMANS,GABRIEL. - Judgment and proposition. From Descartes to Kant.
110917: NUIJENS,JOHANNES FRANCISCUS (PSEUD. KORPORAAL ACHILLES) - Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog.
113406: NUYTS,A.F. - Fijne nieuwééé. Belevenissen van een Tuindorper.
115082: OAKLEY,JANE - Raspoetin, de meestermagiër.
104641: OBERMAIER,FRANZ. - Oekraine, het land der zwarte aarde.
101332: OBERMÜLLER,CHRISTOPH. - Die Deutsche Stämme. Stammesgeschichte als Namensgeschichte und Reichsgeschichte.
111450: OERLEMANS,J.W. - Rousseau en de privatisering van het bewustzijn. Carrierisme en cultuur in de achttiende eeuw.
112063: OERS,A.H.J.VAN. - Damescoupe "Moderne". Leerboek voor het snijden en bewerken van dameskleeding.
115185: OERTEL,RUDOLF. - Filmspiegel.
115242: OESTERLEY,W.O.E. EN THEODORE H.ROBINSON. - Hebrew religion. Its origin and development
112898: OESTREICHER,FELIX HERMANN. - Ein jüdischer Arzt-Kalender.
115698: OEVEREN,DR.B VAN. - De vrijsteden in het oude testament
105767: OFFENBERG,ADRI.K.(E.A.) - Bibliotheca rosenthaliana. Treasures of Jewish booklore.
115734: OLCZAK-RONIKIER,JOANNA. - In de tuin van het geheugen.
110706: OLDE MEIERINK,DRS B. E.A. (RED) - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
106307: OLIVECRONA,KARL. - Een belangrijke Zweedsche stem: Engeland of Duitschland?
116621: OLLEFEN,L VAN. - Stad- en dorpsbeschrijver van Rhijnland I
115635: OLLEFEN,L VAN. - Stad- en dorpbeschrijver van Kennemerland.
115636: OLLEFEN,L VAN. - Stad- en dorpbeschrijver van Rhijnland I en II.
111703: OLM,ROB VAN. - Recht al barste de wereld.
116038: OLSON,LYNNE - Those angry days. Roosevelt, Lindbergh and America's fight over World War II, 1939 - 1941
115872: OLTMANS,WILLEM. - Bon Voyage, Majesteit.
116550: OLTMANS,WILLEM. - Global terrorist
114286: OLTMANS,WILLEM. - Memoires 1959 - 1961.
116445: OLTMANS,WILLEM. - Den vaderland getrouwe. Uit het dagboek van een journalist.
115245: OLTMANS,WILLEM. - Memoires 1925 - 1953.
105904: OMMEN,AD VAN. - Sluipvluchten naar Lissabon. Nederlandse vliegers en hun Dakota's.
114569: OMMEREN,H.R VAN. - De koopmansgilderol van Deventer. 1249 - 1387.
114033: ONBEKEND - Van koken en stoken. Hou zadel.
101683: ONBEKEND - Soldaat Overzee.
102213: ONBEKEND - Bilder Deutscher Geschichte.
110936: ONBEKEND - Europa.
106053: ONDERWATER,HANS. - En toen was het stil... De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940 - 1945.
114953: OORD,NIEK VAN DER. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936 - 1945.
113448: OORSCHOT,GEERT VAN. - Brieven van een uitgever.
115480: OORT,PROF.DR.J.VAN. (INLEIDING, VERTALING, TOELICHTING) - Het evangelie van Judas.
109048: OOSTERBAAN,G. - De kerk in het midden.
109484: OOSTERBAAN,G. - Tussen Leven en Dood.
116458: OOSTERBAAN,MARTIJN. - Divine meditations. Pentecostalism, Politics and Mass Media in a Favela in Rio de Janeiro
113087: OOSTERHOFF,F.G. - Leicester and the Netherlands 1586 - 1587.
116653: OOSTERHOLT,J.TH.W. - De ware dichter. De vaderlandse poeticale discussie in de periode 1775 - 1825.
115100: OOSTERHUIS,HUUB. - Van U is de toekomst - kome wat komt
109001: OOSTERWIJK,BRAM. - De zee was onstuimig.
115128: OOSTINDIE,GERT. - Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen.
107810: OOSTINDIE,GERT EN EMY MADURO - In het land van de overheerser II. Antillianen en surinamers in Nederland 1634/1667 - 1954.
102160: OOSTROM,FRITS VAN. - Maerlants wereld.
110338: OOSTROM,FRITS VAN. - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
114890: OPPENHEIMER,FRANZ. - De derde weg.
115587: OPPENHEIMER,SIR FRANCIS. - Frankish themes and problems.
110890: OPPERMANN,PROF.DR.O. - Kölnisch-Geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts
112612: ORBONS,ANNE ROSE. - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg
112551: ORMELINK,FERJAN. - Biografie van de Bosatlas.
104185: ORR,LEONARD & SONDRA RAY. - Rebirthing.
107665: ORR,LEONARD & SONDRA RAY. - Spirituele ademhaling. Rebirthing.
109725: ORWELL,GEORGE./GORDON BOWKER. - George Orwell.
112436: OS,HENK VAN. - Titus Brandsma. De man Gods uit Bolswart.
112100: OS,HENK VAN. - De weg naar de hemel. Reliekverering in de middeleeuwen.
114510: OS,HENK VAN. - The way to heaven. Relic veneration in the Middle Ages.
115749: PATER BONIFATIUS OSB (HERAUSGEGEBEN UND ÜBERSETZT) - Sprüche der Väter. Apophthegmata Partum.
111763: OSBORNE,JUNE. - Entertaining Elisabeth I. The progresses and great houses of her time.
104721: OSTAIJEN,PAUL VAN - Krieties proza.
115011: OSTAIJEN,PAUL VAN - Alpejagerslied.
109503: OTSEN,JACK. (EINDRED) - Van RKVV tot FC. De geschiedenis van 75 jaar voetbal in Purmerend.
114053: OTTEN,HARRY, JACOB KUIPER EN TOM VAN DER SPEK. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
115830: OTTEN,MARKO AND JULIA SMILYANSKA - Lessons from the holocaust in Ukraine and the low countries.
115233: OTTENHOF,F. (RED) - Goedkoope arbeiderswooningen.
113510: OTTERSPEER,WILLEM. - Bolland. Een biografie.
111479: OTTEVANGERS,IR.F. - De Sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving.
111990: OTTMANN,VICTOR. - Unter dem Bluthimmel der Antillen. Erlebnisse und Abenteuer in Westindiën.
114864: OUDEN,J.H.B DEN. - De onaanraakbaren van Konkunad.
115644: OUDESLUIJS,DIETE. - Plekken van verzet en pijn. Herinneringen aan de oorlog.
116544: OUKHOV,M. EN LEO PICARD. - Socialisme en Vlaamse beweging.
116470: OUSPENSKY,P.D. - Een nieuw model van het heelal. II.
114740: OUSPENSKY,P.D. - Een nieuw model van het heelal.
103341: OUSPENSKY,P.D. - Op zoek naar het wonderbaarlijke. Fragmenten van een onbekende leer.
111565: OUWENEEL,ARIJ.(SAMENST) - Campesinos. Kleine boeren in Latijns-Amerika vanaf 1520
112414: OVEN-VAN DOORN,M.C.VAN (VERTALING) - Walt Disney vertelt van Pinocchio.
113710: OVERBEEKE,EMANUEL &LEO SAMAMA (RED) - Entartete musik. Verboden muziek onder het nazi-bewind.
109026: PAAPE,DRS.A.H. (RED) - Studies over Nederland in oorlogstijd. Deel 1.
112929: PAARDT,RUDI VAN DER. (SAMENST) - Klassieke profielen.
115585: PAASSEN,D VAN EN A.PASSENIER - Op zoek naar vrouwen in de ketterij en sekte. een bronnenonderzoek.
106947: PAËRL,HETTY. - Heerekrintjes. Over Jan Klaassen en Katrijn en hun buitenlandse soortgenoten.
115974: PAËRL,HETTY. - De geschiedenis van Suriname.
116166: PAGTER JOHL,JANET - More about dolls.
108168: PAHL,WALTHER. - Wetterzonen der Weltpolitik.
109531: PAKENHAM,THOMAS. - The year of liberty. The great Irish Rebellion of 1798.
116193: PALLISER,RICHARD. - Fighting the Anti-Sicilians. Combating 2 c3, the Closed, the Morra Gambit and other tricky ideas.
115665: PALMBOOM,FRITS - Doel en vermaak in het konstruktivisme. 8 projekten voor woning- en stedebouw. OSA Sovjet Unie 1926 - 1930
104644: PALMEN,CONNIE. - De vriendschap.
106903: PALMER,HELEN. - Handboek enneagram.
106022: PAMA,C. (RED) - Sibbe. Maandblad van het Nederlandsch Verbond voor sibbekunde. 2e jaargang. 1942. Half linnen gebonden. 3e jaargang 1943: 12 delen (compleet). 4e jaargang: 8 delen (compleet)
113387: PAMEIJER,JOH.M. - De mythe van Christus. De zevenvoudige weg van kribbe nar kruis.
113386: PAMEIJER,JOH.M. - De schatkamer van het licht.
109608: PAMEIJER,JOH.M. - Symboliek in de evangeliën. Een esoterische visie op de wonderverhalen.
115420: PAMEIJER,JOH.M. - Het spiegelbeeld van God. Godinnen als symbolen van de ziel.
111847: PAMUK,ORHAN. - Sneeuw.
115492: PANHUYSEN,TITUS A.S.M. - Romeins Maastricht en zijn beelden.
111215: PAPENHUIJZEN,G. - Heerencoupe Nationaal.
114865: PAPOUSEK,JAROSLAV. - Der Kampf um die Tschechoslovakische Selbstandigkeit.
108472: PARETZKI,E. - Die Entstehung der jüdischen Arbeiterbewegung in Russland.
114094: PARFITT,TUDOR. - De verdwenen stad. Het mysterie van de zwarte joden in Afrika.
114342: PARKES,JAMES - Geschiedenis van het joodse volk.
116157: PARVIN SHARPLESS,F. - The literary critisism of John Stuart Mill.
115822: PASTOR,WILLY. - Deutsche Urzeit. Grundlagen der germanischen Geschichte.
111997: PATAI,RAPHAEL. - The children of Noah. Jewish seafaring in ancient times.
113064: PATEL,MANSUKH & HELENA WATERS - Crisis en het wonder van de liefde.
106567: PATER,DR.J.C.H.DE. - Het schoolverzet
113901: PATIJN,WYTZE. (VOORWOORD) - Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers.
115240: PATSCH,CARL. - Sudosteuropaische Skizzen und Studien. Aus Herzegowinas letzter Feudalzeit.
103713: PATURI,FELIX.R. - Monumenten uit de oertijd.
111608: PAUL,DIANA Y. - Women in Buddhism. Images of the feminine in the Mahayana tradition
111024: PAUL,EDWIN. - Der Soldat, an dem der Weltkrieg vorbei ging.
111525: PAUL,H. - Nederlanders in Japan. 1600-1854. De VOC op Desjima
105971: BOON LOUIS PAUL - 90 mensen. Bekende en minder bekende.
108344: BOON LOUIS PAUL - Vertellingen van Jo.
110921: BOON LOUIS PAUL - Niets gaat ten onder.
104774: BOON LOUIS PAUL - Gustaaf Vermeersch.
110990: BOON LOUIS PAUL - Geniaal...maar met te korte pootjes.
102080: BOON LOUIS PAUL - Eens, op een mooie avond.
108333: BOON LOUIS PAUL - Brieven aan literaire vrienden.
110660: BOON LOUIS PAUL - Boontje's reservaat 4.
105614: BOON LOUIS PAUL - Boontjes 1961.
111924: PAVLOV,DMITRI V. - Leningrad 1941. The blockade.
111237: PAWLIK,J. EN E.STRASSNER - Beeldende kunst. Begrippen en lexicon.
111915: PAYSACH J,KROHN.RABBI. - The Maggid speaks.
106966: PAZANIN,ANTE. - Wissenschaft und Geschichte in der Phänomenologie Edmund Husserl.
110487: PEARLMAN,MOSHE. - De Makkabeeën.
115434: PEDDEMORS,ARIE EN LEO SAMAMA - Mozart and the Netherlands. A bicentenarian retrospect.
116183: PEDERSEN,STEFFEN. - French: Advance and other lines. A guide to lines of the French where White sets the pace.
111886: PEEKEL,HAN, FRIDTJOF MEERLO EN HAN SANTING - 100 jaar Carre.
101957: PEELEN,TH. EN A.L.J. VAN VLIET. - Zwevend naar de dood. Arnhem 1944.
113243: PEER,HARRY. - Kunstbroeders of meubelslaven.
114386: PEET,JAN. - Het uur van de arbeidersjeugd. De emancipatie van de werkende jongeren in Nederland.
116092: PEETERS,THOM. - Het poolse aandeel in de overwinning.
111485: PEETERS,THOM. - Eerste poolse pantserdivisie in Nederland. "Operatie Breda"
112779: PEETERS,HARRY E.A. (RED) - Vijf eeuwen gezinsleven. Liefde, huwelijk en opvoeding in Nederland.
115707: PEETERS,FLOR & MAARTEN ALBERT VENTE - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
107868: PEILLARD,LEONCE. - Die Schlacht im Atlantik. I. 1939-1942 Die Zeit der Kriegsmarine. II. 1942-1945 Der Sieg der Jäger
111888: PELI,DR.PINCHAS H. - De torah vandaag. 54 korte essays.
113209: PELIKAN,JAROSLAV. - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
113715: PELIKAN,JIRI. - The Czechoslovak political trials, 1950 - 1954.
114954: PELT,ROBERT JAN VAN EN DEBORAH DWORK - Auschwitz. Van 1270 tot heden.
116393: PELZ,STEPHEN.E. - Race to Pearl Harbor. The failure of the Second London Naval Conference and the onset of World War II.
104252: PENNELL,ELISABETH ROBINS. - The life and letters of Joseph Pennell.
116276: PERA,MARCELLO. - The ambiguous frog. The Galvani-Volta controversy on animal electricity.
107153: PEREBOOM,R.A.J. EN A.J.J.PEREBOOM. - Pereboom's moderne coupe. Dameskleding. Een deel tekst en een deel tekeningen.
114907: PERNOUD,RÉGINE. - De vrouw ten tijde van de kruistochten.
104201: PERRON,E DU - Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster.
102352: PERRON,E DU - De muze van Jan Companjie.
107095: PERRON,E.DU/MANU VAN DER AA. - E.du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte.
104967: PERRON,E DU - Blocnote klein formaat.
114642: PERRY,MARY ELISABETH AND ANNE J.CRUZ. - Cultural encounters. The impact of the inquisition in Spain and in the New World.
113482: PERRY,J. E.A. - Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland. 1894 -1994.
109567: PERTHUS,M. (RED) - Voor vrijheid en socialisme.
104398: PESKENS,R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J.Peskens.( Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coleta. Verspreide verhalen. Ongebundeld werk.)
115077: PETERS,LOUIS.F. - Kunst en revolte. Het politieke plakkaat en de opstand van de franse studenten.
103758: PETERS,C.H. - Oud Groningen. Stad & lande.
115643: PETERSEN,AD & PIETER BRATTINGA - Sandberg. een documentaire / a documentary
116549: PETERSEN,J.G.E. - Naar een definitieve oplossing! Postale perikelen in Hilversum tot 1944.
114100: PETREJUS,E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
112572: PETRI,F. EN W.JAPPE ALBERTS - Gemeinsame Probleme Deutsch-Niederlandischer Landes-und Volksforschung
114333: PETUCHOWSKI,JACOB J. - Theology and poetry. Studies in the medieval Piyyut
107873: PEYREFITTE,ALAIN. - China en het westen. Kroniek van een historische ontmoeting
111816: PEYSER,JOAN. - Bernstein. Een biografie.
115674: PFAHLER,PROF.DR.GERHARD. - System der Typenlehren. Dritte, mit der zweiten ubereinstimmende Auflage.
109210: PFANNER,HELMUT F. - Hanns Johst. Vom Expressionismus zum Nationalsozialismus.
114787: PFEFFER,KARL HEINZ. - Die sozialen Voraussetzungen des englischen Anspruchs in Europa. Zweiter Band.
114076: PFEIFER,I EN W.SAVELSBERG. (RED) - Oranienbaum. Huis van Oranje.
115904: PFEIL,TOM. - Tot redding van het vaderland. Het primaat van de nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs- Franse tijd 1795-1810
114167: PHILIPS,DR.RUDOLF. - Gezondheidszorg in Limburg.
109452: PHILIPS PRICE,MORGAN. - Dispatches from the Weimar Republic. Versailles and german fascism
100445: PHILLIPS,NORMAN. - Nederland - Canada.
111402: PHILLIPS,GRAHAM. - De werkelijkheid van de graal.
116298: PHILLIPS,NORMAN. - Holland and the canadians
116595: PHILLIPS,KEVIN. - The cousins' wars. Religion, politics & the triumph of Anglo-America.
115323: PICARD,LEO. - Geschiedenis van de vlaamsche en groot- nederlandsche beweging. Deel I
104746: HELLA PICK - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
112208: PICK,ALBERT. - Papiergeld Katalog. Europa seit 1900.
111378: PICKNETT,LYNN, CLIVE PRINCE & STEPHEN PRIOR. - Hess. Het dubbelleven van de man achter Hitler.
111868: PIECK,HENRI. - Buchenwald. Reproducties naar zijn teekeningen uit het concentratiekamp.
104921: PIECK,HENRI. - Verwoest Nederland.
115748: PIEKALKIEWICZ,JANUSZ. - Die deutsche Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg.
110833: PIERIK,PERRY EN MARTIN ROS (RED) - Eerste en derde bulletin van de tweede wereldoorlog.
105033: PIERRAKOS,EVA. - Pad-werk. Werken aan jezelf of juist niet?
115541: PIERSMA,HINKE. - Zou de goede Sint wel komen... Sinterklaasgedichten uit de tweede wereldoorlog.
111503: PIERSMA,HINKE. - De drie van Breda.
113288: PIERSON,ALLARD. - Onuitgegeven manuscripten.
111345: PIETERSON,MAARTEN. (RED) - Het technisch labyrint.
112930: PIGGOTT,STUART. - The Druids.
107450: PIKARSKI,MARGOT EN GÜNTER UEBEL. - Der antifaschistische Widerstandskampf der KPD im Spiegel des Flugblattes 1933 - 1945.
115332: PILGRIM,VOLKER ELIS EN DORIS UND HERBERT LIFFMAN.(HG.) - Fremde Freiheit. Judische Emigration nach Australien Briefe 1938 - 1940.
109183: PINKHOF,S. - Bergen Belsen.
113786: PINKHOF,S. - Naar uw jeugd van vroeger. Jehoeda Halevi's " Coezari" en wij.
115399: PISANI,DONALD J. - To reclaim a divided West. Water, law, and public policy, 1848 - 1902
111495: PISUISSE,LOUIS EN MAX BLOKZIJL - Chansons Internationales. Repertoire:Pisuisse & Blokzijl
111494: PISUISSE,LOUIS EN MAX BLOKZIJL - Chansons internationales. Deuxieme Recueil. Repertoire: Pisuisse & Blokzijl
115205: PLANTENGA,JANNEKE - Een afwijkend patroon. Honderd jaar vrouwenarbeid in Nederland en (West-)Duitsland.
113183: PLAS,MICHEL VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
106600: PLAS,DIRK VAN DER. - De hymne aan de overstroming van de Nijl.
102582: GEZELLE GUIDO/MICHEL VAN DER PLAS, - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester - dichter. (1830 - 1899).
110391: PLATT,COLIN. - Panorama van de middeleeuwen.
109886: PLEIJ,HERMAN. - De sneeuwpoppen van 1511.
112040: PLEIJ,HERMAN. - De wereld volgens Thomas van der Noot.
113255: PLEIJ,HERMAN. - Hollands welbehagen.
113253: PLEIJ,HERMAN. - Tegen de barbarij. Tegendraadse stukken over de nederlanse beschaving.
111078: PLISKIN, RABBI ZELIG. - Love your neighbour. You and your fellow man in the light of the Torah.
114083: PLISNIER,FLORE. - Te wapen voor Hitler. Gewapende collaboratie in Franstalig België. 1940 - 1944.
110858: PLIVIER,THEODOR - Koka en andere zeemans-verhalen.
115950: PLOEG,G.J.VAN DER (INLEIDING) - Het dossier Vaslav Nijinsky
113199: PLOEG,G.J.VAN DER. (INL) - Van dementia praecox tot de groep van schizofrenieën.
115333: PLOEG,C.J.VAN DER (INLEIDING) - Het dossier Daniel Paul Schreber.
115952: PLOEG,G.J.VAN DER (INLEIDING) - Het dossier John Thomas Perceval.
115953: PLOEG,G.J.VAN DER (INLEIDING) - Het dossier John Thomas Perceval.
114040: PLOOIJ,MARIUS. - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus.
116115: PLUVIER,JAN. - Vietnam, Laos, Cambodja. Om de bevrijding van Indochina. Een geschiedenis vanaf 1850.
110401: POEL,DR.J.M.G.VAN DER. - Scheepsmodellen in nederlandse kerken.
115763: POEL,PROF.DR.J.VAN DER - De nederlandse belastingdienst door de eeuwen. Klederdrachten en distinctieven.
115320: POELGEEST,L.VAN. - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945 - 1975.
107908: POELHEKKE,J.J. - Frederik Hendrik. prins van Oranje. Een biografisch drieluik.
114489: POELHEKKE,J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651.
116612: POESJKIN,ALEKSANDR - Verzamelde werken deel II. Jewgeni Onegin.
114460: POEZE,HARRY A. - Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch Indië. Deel IV. 1935 - 1941.
106746: POEZE,HARRY A. - In het land van de overheerser I. Indonesiërs in Nederland. 1600 - 1950.
110909: POEZE,HARRY EN HENK SCHULTE NORDHOLT - De roep om Merdeka.
116133: POEZE,HARRY A. - Politiek-politioneele overzichten van Nederlandsch-Indie. Deel III. 1931-1934
112274: POL,BARBER VAN DE. - Lieve Erasmus. Verkeren met een denker.
108274: OOM POL, - Sobat-Amat. Mijn vriendje Amat.
116232: POL,P.J.F.VAN DER. - Marine emblemen. Deel 1 en 2.
111144: POLAK,CHAJA. - Stenen halzen
102431: POLAK,JOHAN. - Het oude heden.
115591: POLAK,STELLA EN HENRI - Het socialistisch liederboek. Achttien socialistische liederen voor zang met pianobegeleiding.
111515: POLDERVAART,J., H.MEPPELINK EN P.ENGELSMAN - Grote beschavingen
103149: POLET,SYBREN - Konkrete poezie.
112857: POLIAKOV,LEON. - Les banquiers juifs et le Saint-Siège du XIII au XVII siècle.
112859: POLIAKOV,LEON. - Histoire de l'antisemitisme. 1: Du Christ aux Juifs de cour. 2: De Mahomet aux Marranes. 3: De Voltaire a Wagner. 4: l'Europe suicidaire. 1870 - 1933.
112858: POLIAKOV,LEON. - La causalité diabolique. Essai sur l'origine des persécutions.
109040: POLIAKOV,LEON EN JOSEF WULF - Das Dritte Reich und seine Denker.
106659: POLIAKOV,LEON EN JOSEPH WULF. - Das dritte Reich und die Juden. Dokumente und berichte.
113703: POLITKOVSKAJA,ANNA. - Russisch dagboek.
111708: POLL,FRANK VAN DE & SARAH BAKKER - Schreden naar Parnas.
115378: POLL,WILLEM VAN DE. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
112654: POLLMANN,TESSEL EN JUAN SELEKY - Istori-istori maluku. Het verhaal van de molukkers.
110199: POLLMANN,JUDITH. - Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565 - 1641)
116566: POLS,C.P. - Kent u ze nog....de Reisenaers (Dreischor)
114830: POMIAN,KRZYSZTOF. - Europa en de europese naties.
108085: PONCÉ,CHARLES. - Kabbalah. Achtergrond en essentie.
113602: PONNE,W.J. EN T.J.RINSEMA (RED) - Meppel in de twintigste eeuw.
109208: PONTE,LORENZO DA./ANTON HAAKMAN.(VERTALING) - Lorenzo da Ponte. Herinneringen.
116358: POOL,JOHN DE. - Zo was Curacao. Antilliaanse cahiers.
114811: POORT,JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag. Artiste peintre a La Haye.
115413: POORTENAAR,JAN - De papierwereld.
116130: POORTHUIS,MARCEL EN THEO SALEMINK - Een donkere spiegel. Nederlandse katholieken over joden, 1870 - 2005. Tussen antisemitisme en erkenning.
113493: POORTHUIS,MARCEL. - Het gelaat van de messias. Messiaanse talmoedle- zingen van Emmanuel Levinas.
110560: POORTINGA,YPE. - It fleanend skip. Fryske folksforhalen.
108506: POORTMAN,J.(RED) - Drente. Een handboek voor het kennen van het drentsche leven in voorbije eeuwen. Deel 1.
109298: POORTMAN,J. - Meppel door de eeuwen heen.
115708: POORTMAN,WILCO C. - Bijbel en prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels. Deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse Taal.
112256: POORTVLIET,RIEN. - De oproep der kabouters.
109485: POPPEN,HENK. - Zaandam. Fotografisch beeld van een veranderende stad in de jaren vijftig en zestig.
116111: POPPER,KARL.R. - Conjectures and refutations. The growth of scientific knowledge.
116245: PORSIUS,ARIJAN. - Vlekken in Waterland. Over leven in de gemeente Ransdorp
114859: PORTA,DR.A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam. 1702 - 1748.
109739: PÖRTNER,RUDOLF. - Operation heiliges Grab.
104663: PÖRTNER,RUDOLF. EN BOB TADEMA SPORRY. - De Romeinen op hun weg naar de lage landen.
109825: POS,G.A.(SAMENST) - Rijwieltochten langs rustige wegen.I. Utrecht en Gelderland.
105765: POS,PROF.DR.H.J.(RED) - Anti-semitisme en jodendom.
109684: POST,HANS. - Bandjir over Noord-Sumatra. Politionele actie. Bedwongen bandjir.
113244: POST,J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?
109489: POST,KEES. - Portret van de Zaan.
113788: POSTHUMUS-VAN DER GOOT,DR.W.H. E.A. - Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de franse tijd.
112150: POSTMA,HANNEMIEKE. - Marsmans "verzen". Toetsing van een ergocentrisch interpretatiemodel
112811: POT,TJEERD. - Op zoek naar de verleden medemens.
108845: POTOK,CHAIM. - The gates of November. Chronicles of the Slepak family.
105474: POTOK,CHAIM. - Omzwervingen. De geschiedenis van het Joodse volk.
111319: POTT-BUTER,HETTIE A. - Facts and Faity Tales about Female Labor, Family and Fertility.
116589: POTTER,D.S. & D.J.MATTINGLY - Life, death and entertainment in the Roman Empire.
102401: PRAAG,S VAN. - Sexualiteit en huwelijk bij de volkeren der aarde. Indonesie.
109769: PRAAG, H VAN. - De acht poorten der zaligheid. Wegen en vormen der mystiek.
114383: PRAAG,SIEGFRIED VAN - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk.
103747: PRAKKE,DR.H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de "olde lantschap".
110576: PRAUSE,GERHARD. - Herodes de Grote. Koning der Joden. Moordenaar of politiek genie?
100349: PRESSER,DR.J. - Ondergang.
109321: PRESSER,JACQUES. - Louter verwachting.
100449: PRESSER,J. - De tachtigjarige oorlog.
101500: PRESSER,DR.J. - De tachtigjarige oorlog.
115712: PRESSER,DR.J. - Historia Hodierna. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de UVA op maandag 2 october 1950
115720: PRICK VAN WELY,M.A. - Het orgel en zijn meesters.
114119: PRIEM,G.H. - De oorlog in Zuid Afrika.
112588: PRINS-MEIJER,J.A. EN W.PRINS - Culemborg bespied.
112890: PRINS,DRS.PETER. (RED) - Lauriergracht 12.
113026: PRINS,SONJA - Ravensbrück. Geen eind- maar een beginpunt.
115229: PRINS,A.H.J. - Groningen. Middeleeuwse hanzestad vanaf de waterkant.
102149: PRINSEN-GEERLIGS,DR.H.C. - Twaalf eeuwen Kennemer historien.
108923: PRINZ,FRIEDRICH. - Grundlagen und Anfänge. Deutschland bis 1056.
116204: PRITCHETT,CRAIG. - Play the English. An active opening repertoire for White.
110781: PROKOSCH,FREDERIC. - Negen dagen naar Mukalla.
116398: PRONKER,TON.F.J. - Het barkschip Amicitia.
100888: PROP,G. - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten. (tot 1543).
115878: PROSS,CHRISTIAN & ROLF WINAU - Nicht misshandeln: Das Krankenhaus Moabit
113768: PRUD'HOMME VAN REINE,DR.R.B. (EINDRED) - Schepen bij de vleet. Maritieme musea in Nederland en België.
115678: PRÜMM,KARL - Gnosis an der Wurzel des Christentums?
116190: PSAKHIS,LEV. - French defence 3 Nd2.
116191: PSAKHIS,LEV. - French defence: 3 Nc3 Bb4
114479: PUCHINGER,DR.G. - Ontmoetingen met Nederlandse literatoren.
114484: PUCHINGER,DR.G. - Ontmoetingen met anti-revolutionairen.
114192: PUCHINGER,G. - Colijn en het einde van de coalitie. De geschiede- nis van de kabinetsformaties 1918 - 1924.
114480: PUCHINGER,DR.G. - Ontmoetingen met de jaren dertig deel I + II.
108887: PUCHINGER,DR.G. - Nederlandse minister presidenten van de twintigste eeuw.
116367: PUCHINGER,DR.G. - Landvoogd en minister
114481: PUCHINGER,DR.G. - Ontmoetingen met buitenlandse politici.
114482: PUCHINGER,DR.G. - Ontmoetingen met Nederlandse politici.
114478: PUCHINGER,DR.G. - Ontmoetingen met theologen.
114998: PUCHINGER,GEORGE. - Jonge jaren. 1921 - 1945.
101985: PUIJENBROEK,F.J.M.VAN. - Onder de voet gelopen. Ontstaan en verdwijnen van de Brabantse klompenmakerij.
115226: PULIKOWSKI,JULIAN VON. - Geschichte des Begriffes Volkslied im musikalischen Schrifttum.
104331: PULITZ,WOLFGANG ZU. - In rok tussen de bruinhemden. Herinneringen van een duits diplomaat.
108235: PURUCKER,G.DE. - Fountain-source of occultism.
109924: PURUCKER,G.DE. - De theosophie en de moderne wetenschap.
114483: PURUCKER,G.DE. - Ontmoetingen met historici.
116093: PUT,EDDY EN CRAIG HARLINE - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius, 1542-1620.
115348: PUTTE,P.C.A.VAN. - Heijmen Dullaert I.
114944: PUTTEN,DRS.L.P. VAN EN A.V.A.P.BUITEN - Anna van Rijn van Jutphaes. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaes.
104247: PUTTKAMMER,DR WALTER. - Berlin, die alte und die neue Stadt.
114448: QARADAWI,DR.YUSUF AL' - Introductie in de Islam. Fundamenten, kenmerken, doelen en bronnen.
102362: QUANJER,PH.C.A. - Land en volk van Nederlandsch-Indie.
113099: QUARLES VAN UFFORD,JACQUELINE. - Liefste, wij zijn op reis...
116475: QUAY,P.P.DE. - De genoegzaamheid van het natuurlijk gezond verstand.
108259: QUERIDO,CHARLOTTE. - Genezen door dans en gebaar.
101996: QUINTUS,JHR.R.A. - Wat een goede couragie vermach.
113525: RABBIE,E. E.A. (RED) - Bijdragen en mededelingen v.h genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland.No XI (1970-1999)
108925: RABE,HORST. - Reich und Glaubensspaltung. Deutschland 1500 - 1600.
116279: RABKIN,YAKOV M. - In naam van de Thora. De geschiedenis van de antizionistische joden.
114113: RADEMAKER-HELFFERICH,DRS.B. (SAMENST) - Een leven vol gevaar. Menno Simons (1496 - 1561) Leidsman der dopers.
116205: RAETSKY,ALEXANDER. - Meeting 1 e4
104614: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Geen water, geen maan. Toespraken n.a.v. tien verhalen uit het Zen-Boeddhisme.
106413: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - The book of the secrets III.
105559: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Het oranje meditatieboek.
110867: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Take it easy. Vol.I. Talks on zen buddhism
112983: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - The passion for the impossible. A darshan diary.
112777: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - The hidden harmony. Discourses on the fragments of Heraclitus.
107571: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Het boek der geheimen. Deel 2 en deel 4.
114447: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Tau. Toespraken over de Tau Teh Tsjing van Lau Tze. Deel 1.
103423: BHAGWAN SHREE RAJNEESH, - Het mosterdzaad. Toespraken 1 t/m 11.
107072: RAM,TH.J.J. - Psychologische astrologie. Systematische verklaring van den geboorte-horoscoop.
103604: RAMATI,ALEXANDER. - En de violen zwegen. Een verhaal over de holocaust van de zigeuners.
112971: RAMSAY,DAVID. - The history of the american revolution. 2 delen.
115327: RANDT,URSULA. - Carolinenstrasse 35.
113766: RANDWIJK,H.M.VAN. - Celdroom.
101498: RAPPARD,MR.L.R.J.RIDDER VAN. - Hoe was het ook weer.
109626: RAPTSCHINSKY,DR.B. - Kolonisatie van blanken in de tropen.
116434: RASCH,RUDOLF EN KEES VLAARDINGERBROEK (RED) - Unico Wilhelm van Wassenaer. 1692-1766. Componist en staatsman.
113006: RASKIN,EVRARD. - Elisabeth van België. Een ongewone koningin.
113633: RATZINGER,JOSEPH. BENEDICTUS XVI - Waarden in tijden van ommekeer.
111534: RAVEN,MAARTEN J. - Mummies onder het mes
112795: RAVEN,MAARTEN J. - Schrift en schrijvers in het oude Egypte.
116248: RAWLINGS,LEO. - And the dawn came up like thunder.
106508: RAY,SONDRA. - Liefdevolle relaties.
105578: READ,ANTHONY & DAVID FISHER. - De val van Berlijn. 1936 - 1945.
109287: REAGAN,RONALD.W. - Ronald Reagan. Erinnerungen. Ein Amerikanisches Leben.
100951: REBLING,DR.E. - Een eeuw danskunst in Nederland.
112978: REE,FRANK VAN. - Levensbeschouwing & psychiatrie.
110754: REES,LAURENCE. - Verschrikkingen van het verre oosten.
114180: REESER,H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint. 1812 - 1851.
114117: REEUWIJK,G.F.VAN. - De breedspoorlokomotieven van de H.IJ.S.M.
115745: MAYNE-REID - Aventures de terre et de mer. Les jeunes esclaves.
112384: REIJN,ROB VAN. - Voetlicht en vetpotten. Roman over Jan van Well in en om de schouwburg.
114396: REIJNDERS,KAREL (RED) - Couperus bij Van Deijssel. Een chronische confrontatie in beschouwingen, brieven en notities
116556: REILING,J. - Hermas and christian prophecy. A study of the eleventh mandate.
110755: REIMANN,VIKTOR. - Joseph Goebbels. Hitlers geniale propagandamachine.
106879: REIMERS,DR.HEINRICH. - Friesische Papsturkunden aus dem vatikanischen Archive zu Rom.
114392: REINALDA,BOB. - Bedienden georganiseerd.
115479: REINBACHER,ERWIN. - Die älteste Baugeschichte der Nikolaikirche in Alt-Berlin.
115433: REINWARDT,C.G. - Buitenzorg scientific centre
113477: REITSEMA,DR.G.W. - Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer.
110483: RELIQUET,PHILIPPE. - De magie van het kwaad. Gilles de Rais en de middeleeuwen. 1404 - 1440.
112787: REMNICK,DAVID. - Lenins laatste adem. De ondergang van het sovjetrijk.
115697: RENAUD,J.G.N. (RED) - Rotterdam papers II. A contribution to medieval archaeology.
103415: RENCKENS,H. - De godsdienst van Israël.
114694: RENDERS,HANS. - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd
111131: RENNOLDS MILBANK,CAROLINE. - New York fashion. The evolution of american style.
109386: RENSHAW,PATRICK. - The general strike.
113992: RENTING,DRS.R.A.D. INLEIDING EN BIJSCHRIFTEN. - Rotterdam in de zeventiende en achttiende eeuw.
102830: REP,JELTE. - Englandspiel.
116623: REUREKAS,J.F. - Diemen 1940 - 1945.
112160: REUS,TJERK DE (RED) - Dader van het woord. Over Ad den Besten
101692: REVE,GERARD./JAN FEKKES. - De God van je tante, oftewel het Ezel-proces van Gerard Kornelis van het Reve.
102502: REVE, KAREL VAN HET. - Een grote bruine envelop.
115955: REVE,KAREL VAN HET (RED) - Waarde kameraad. Brieven en telegrammen aan Pavel Litvinov december 1967-mei 1968
101353: REVE,GERARD/ KLAAS BEEKMAN EN MIA MEIJER.(SAMENST) - Kort revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
104333: REVE,GERARD/SJAAK HUBREGTSE(SAMENST) - Tussen chaos en orde. Essays over het werk van Gerard Reve.
102652: REVE,GERARD/WIM WENNEKES. - Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
101111: REVE,GERARD. - Vier wintervertellingen.
101883: REVE,GERARD. - Verzameld werk.
101106: REVE,GERARD. - Tien vrolijke verhalen.
102809: REVE, KAREL VAN HET. - Uren met Henk Broekhuis.
112234: REVE,G.K. VAN 'T - Wordt het geen tijd?...
110148: REVE,GERARD CORNELIS VAN HET. - Treurzang. / Mijn bondgenoot Algra. / Bij mijn intrede in de R.K.Kerk.
110109: REVE,GERARD KORNELIS VAN HET. E.A. - Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij.
107003: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 25.
107005: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 27.
107008: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 35/36.
110149: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 41.
110150: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade no 46.
102273: REVE, KAREL VAN HET. - Afscheid van Leiden.
110702: REVE, KAREL VAN HET. - Marius wil niet in Joegoslavië wonen.
110188: REVE, KAREL VAN HET. - Nacht op de kale berg.
101113: REVE, KAREL VAN HET. - Twee minuten stilte.
109936: REVE, KAREL VAN HET. - Twee minuten stilte. / Nacht op de kale berg.
105946: REVE, KAREL VAN HET. - Achteraf.
108228: REVE, KAREL VAN HET. - Rusland voor beginners.
101184: REVE,GERARD. E.A. - Poëzie in Carré.
114549: REVE,GERARD. - De avonden. Een beeldverhaal. No 2.
114548: REVE,GERARD. - De avonden. Een beeldverhaal. No 1.
102119: REVE,GERARD. - Het geheim van Louis Couperus.
115329: REVE,GERARD. - Lieve jongens
115145: REVE,GERARD KORNELIS VAN HET - Commissaris Fennedy.
113718: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 33
108978: REVE,GERARD. - Brieven aan Wimie. 1959 - 1963.
101691: REVE,GERARD./BERNARD SIJTSMA. - Lieve Gerard. Brieven aan Gerard Reve.
101689: REVE,GERARD./DIVERS. - Reve nummer "Tirade".
102249: REVE, KAREL VAN HET. - De literator en de holbewoner.
113497: REVE,K VAN HET. - Eenvoudig russisch leerboek.
109878: REVE,GERARD./NOL GREGOOR - De jongen die Werther Nieland werd.
101101: REVE,GERARD. - Brieven aan Josine M. 1959 - 1982.
101354: REVE,GERARD. - Brieven aan Bernard S.
110100: REVE,GERARD CORNELIS VAN HET. - The acrobat and other stories.
113717: REVE, G.K.VAN HET. E.A. (RED) - Tirade No 38/39
113570: REVIRIEGO,BERNARD. - Les Juifs en Dordogne. 1939 - 1944. De l'accueil a la persecution.
107646: REZNICEK,FELICITAS VON. - Wereldreis in oorlogstijd.
111738: RHEE,FLOOR VAN DER. - God heeft een zoon! Israel in de schrift en de betekenis van Israel voor de gemeente.
106298: RHIJN,J VAN. - Rotterdam 1940 - 1946. Een fotoreportage.
115132: RHOEN,R.P.M. - Zij zochten Adullam in Zeist. Overzicht van de joodse inwoners van de gemeente Zeist 1940-1945
112669: RHYS,LLOYD. - Aligame. Vriend der Papoea's.
115218: RICCIOTTI,G. - Histoire d'Israel. Traduction francaise par Paul Auvray. Nouvelle edition revue et corrigee.
115192: RICHARDS,JOSEPHINE ELLIS - Honor roll of Litchfield County Revolutionary Soldiers.
107775: RICHARZ,MONIKA.(RED) - Jüdisches Leben in Deutschland. Selbstzeugnissse zur Sozialgeschichte.
112850: RICHMOND,THEO. - Konin. A quest.
106384: RICHTER,WALTER.(SAMENST) - Olympia 1936. Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen.
115552: RIDDER,J.G.DE. - Zonen van het oude volk in het Westland.
112165: RIDDER,J.G.DE. - Uit de geschiedenis van het Westland. " De glazen stad"
111983: RIDDER,DRS.W.A.H.DEN. - Heldenrol voor burgemeester. Oss 1941-1944.
115728: RIDDERBOS,N.H. - De "werkers der ongerechtigheid" in de individueele psalmen. Een beoordeling van Mowinckels opvatting
109380: RIDPATH,IAN. - Sterne erzählen. 88 Konstellationen und ihre Geschichte(n).
106005: CRAMER RIE - Prins Ronald in de storm.
116327: RIEBLING,MARK. - Spionnen van de paus. Het vaticaans complot van Pius XII tegen Hitler.
116497: RIEMENS - REURSLAG,J. - Piggelmee
113080: RIEMSDIJK,JAN VAN. - Het lied van de neuronen. Naar een biofilosofisch model.
113079: RIETBERGEN,PETER J.A.N. - Cultuurwegen, cultuurwerelden: Europa en/in Eurazië.
113414: RIETMAN,W. - Met de grote trom voorop.
101853: RIETSTAP,J.B. - Handboek der wapenkunde.
115429: RIJCKENBORGH,J.VAN. - De egyptische oer-gnosis en har roep in het eeuwige nu. Derde deel.
115425: RIJCKENBORGH,J.VAN. - De gnosis in actuele openbaring.
107969: RIJCKENBORGH,J.VAN. - Die alchemistische Hochzeit des Christian Rosenkreuz.
107968: RIJCKENBORGH,J.VAN. - De komende nieuwe mens.
109836: RIJDT,R.J.A.TE. - Een generaal tekent Nederland.
115063: RIJN,MODESTUS VAN. - Vorposten Berlin. Gesichter und Gesichte
115613: RIJNENBERG,L.J.M. - Leerboek over paardenkennis ten dienste van het militair onderwijs.
104749: RIJNHOUT,BART.M. - In dienst van hun naaste. Een stuk pilotenhulp in de tweede wereldoorlog.
104466: RIJNHOUT,BART.M. - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een engelse bommenwerper en zijn tsjechische bemanning. 1940 / 1944.
113074: RIJNTJES,GERARD J.P.(RED) - Zoeken naar het mensbeeld. Een peiling aan het eind van de 20e eeuw.
114282: RIJSER,DAVID. - Raphael's poetics.
113266: RIJSWIJK-CLERKX,LILY E VAN. - Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderopvang in Nederland.
114248: RIJXMAN,A.S. - A.C.Wertheim. 1832 - 1897. Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis.
116570: RILKE,RAINER MARIA. - Brieven aan een jonge dochter.
107244: RINGS,WERNER. - Schweiz im Krieg. 1933 - 1945.
116074: RINPOCHE,SOGYAL. - Dagend inzicht. Inspiraties voor iedere dag.
111111: RIS-HOOGENDOORN,J.C. (EINDRED) - In het spoor van Jezus. De ontwikkeling van het vroege christendom.
115996: RITSEMA VAN ECK,PIETER.C. - Gebrandschilderde ruitjes uit de Nederlanden 1480 - 1560. / Painted glass roundels from the Netherlands 1480 - 1560
109566: RITTER,P.H. (RED) - Eene halve eeuw. 1848 - 1898.
102265: RITTER,PAUL - Der Kampf um den Erdraum. Kolonien vom Altertum bis zur Gegenwart
109038: RITZEMA BOS,J. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald-und Gartenbau.
116007: RIUKULEHTO,SULEVI. - The concepts of luxury and waste in american radicalism, 1880-1929.
116668: RIVE BOX,HANS DE LA. - Die Hölle von Bramsche. Ein Tatsachenroman uber niederlandische Zwangsarbeit in Deutschland. Herausgegeben von Martina und Johannes F.Hartkemeyer.
116176: RIZZITANO,JAMES. - Chess explained: the Taimanov Sicilian.
116198: RIZZITANO,JAMES. - Chess explained. The queen's gambit declined.
114160: ROBBERS,A.J.R. RES.1E LUIT.INF. - Gevechtsbericht van 10 tot en met 14 mei 1940.
113923: ROBBINS LANDON,H.C. - Wolfgang Amadeus Mozart. Volledig overzicht van zijn leven en muziek.
108733: ROBBINS,HOPE.ROSSELL. - The encyclopedia of witchcraft and demonology.
111333: ROBBINS LANDON,H.C. - Mozart. Die Wiener Jahre. 1781-1791.
107585: ROBERTS,CHARLES G.D. - The kindred of the wild.
108819: ROBERTS,JANE. - Dromen, evolutie en waardevervulling I.
104352: ROBERTSON SCOTT,J.W. - War time & peace in Holland. A free farmer in a free state.
111313: ROBINSON,JAMES M. (GENETAL EDITOR) - The Nag Hammadi Library. Revised edition
111546: RODRIGUES DE MIRANDA,S. - Pro Domo.
114750: ROEBROEK,A. E.A. (COMMISSIE VAN ADVIES) - Rapport over den soc-econ. toestand der kleine boerenbedrijven in Nederland gevolgd door voorstellen ter verbetering van den bestaanden toestand.
112808: ROEKEL,G.J.VAN. - Marken, buurschappen, boeren, boerderijen in de Graafschap.
112158: ROELANDS,J.A.M. - Den Bosch gisteren en eergisteren.
115673: ROELEVINK,J. - Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 1735 - 1839.
111897: ROEPER,VIBEKE (RED) - Het journaal van Abel Tasman. 1642 - 1643.
115610: ROESSINGH,H.K. - Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland
108266: ROEST,FRISO EN JOS SCHEREN. - Oorlog in de stad. Amsterdam 1939 - 1941.
105928: ROEVER,MR.N DE EN DR.G.J.DOZY. - Het leven van onze voorouders.
115376: ROEVER,J.W.DE. - De Nederland in de tweede wereldoorlog
113562: ROEVER,M.B DE. (RED) - Het "kasteel van Amstel". Burcht of bruggehoofd?
115914: ROGGEVEEN,PETER. - Tussen kant en wal. Bruggen en veren over de Zaan, toen en nu.
106430: ROGGEVEEN,LEONARD. - Woudstra knapt het op. Het groote raadsel van Den Haag.
114111: ROGIER,JAN. - Een zondagskind in de politiek en andere christenen.
116173: ROGOZENKO,DORIAN. - The Sveshnikov reloaded
106140: ROHWER,J. EN G.HÜMMELCHEN. - Chronik des Seekrieges 1939 - 1945.
112087: ROIJEN,DR.P.D.VAN. - De overgang van Prinses Irene tot de Roomse kerk.
112660: ROLAND HOLST,A. - Tegen de wereld.
112042: ROLAND HOLST,A./JAN VAN DER VEGT. - Mijn tweede huid. De geschiedenis van A.Roland Holst en zijn huis.
106807: ROLAND HOLST,A. - Eigen achtergronden.
109068: ROMAIN,WILLY-PAUL. - Bonifatius. Grondlegger van Europa.
100037: ROMEIN,JAN EN ANNIE. - Erflaters van onze beschaving
102032: ROMEIN,JAN - Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900.
116319: RÖMER,RENE ANTONIO - Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
106040: ROMIJN J,/A.L.SOTEMANN. - Bont-boek over Bond en boek. Opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken.
115560: ROMMEL,FRANZ. - Die Reichsstadt Ulm in der Katastrophe des Schmalkaldischen Bundes.
109591: ROOB,ALEXANDER. - Alchemie & mystiek.
109134: ROODENBURG VERMAAT,D. (VERSJES) PIETER DEN BESTEN (SAMENST) - Piggelmee groeit en ....wordt weer klein.
115024: ROODUIJN,TOM - Revelaties. Gerard Reve over zijn Werk & Leven.
115571: ROOIJ,DR.J.VAN. - Gerard Zerbolt van Zutphen. Leven en geschriften.
115962: ROOIJEN,C.W.VAN (SAMENST. EN EINDRED.) - Van Arnhem tot de Poentjak. Herinneringen aan het 412e bataljon garderegiment Prinses Irene. Nederland - Indonesie Maart 1948 - Augustus 1950
114673: ROOIJEN,MAURITS VAN (EINDRED) - Steden en hun verleden.
109506: ROOM,FRANS. - Nat en droog in waterland.
107850: ROON,GER VAN. - Een commissaris in het verzet. Jhr.Mr.Dr.L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal.
106503: ROON,GER VAN. - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux. 1930 - 1940.
106365: ROOSJEN,MR.A.B. E.A. (RED) - Als 't moet. November en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.
106957: ROOT,J.M.H.OP 'T. - Als je leven zoekt.
114232: ROOY,P.DE. - De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland.
116257: ROOY,PIET DE. (RED) - Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad en politie vanaf 1275
116390: ROPER,CATHERINE. - German encounters with modernity. Novels of imperial Berlin.
114211: ROS,MARTIN. - Jakhalzen van het derde rijk. Ondergang van de collabo's 1944-1945.
116239: ROSALES,ALBERTO. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim fruhen Heidegger.
100856: ROSELAAR,J. - Van Vlie tot Amstel. Een serie wandelingen door de vroegste geschiedenis van Holl. Noorderkwartier.
115793: ROSENBAUM,KURT. - Community of fate. German-Soviet diplomatic relations. 1922 - 1928
114158: ROSENBAUM,ALAN S. - Is the holocaust unique? Perspectives on comparative genocide.
113527: ROSENBERG,AUBREY. - Tyssot de Patot and his work (1655-1738)
116079: ROSENBERG,DAVID (VERTALING) - The book of J.
100337: ROSENBERG,ALFRED. - Der Mythus des 20-Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkampfe unserer Zeit.
115243: ROSENBERG,GORAN. - Het verloren land. Een geschiedenis van Israel.
114303: ROSENTHAL,FRANZ. - Die Aramaistische Forschung.
116334: ROSS,TOMAS. - King Kong. Voor koningin en vaderland.
113515: ROSSEM,MAARTEN VAN. - De Verenigde Staten in de twintigste eeuw.
106199: ROSSI,FILIPPO. - Italian jeweled arts.
112452: RÖSSLER,MARGOT. - Aus der Sprache des Tierkreises. Nach Hinweisen von Rudolf Steiner.
115518: ROTENSTREICH,NATHAN. - Essays in jewish philosophy in the modern era. With an introduction by Paul Mendes-Flohr.
115654: ROTH,PAUL. - Feudalität und Unterthanverband
111681: ROTH-HANO,RENEE. - Touch wood. A girlhood in occupied France.
114225: ROTH,B.CECIL. - Die Kunst der Juden.
114348: ROTHENBERG,BEN. - The struggle for Jerusalem. A picture story.
112855: ROTHMÜLLER, ARON MARKO. - The music of the jews.
105239: ROTS,B.D. - Aalten en Bredevoort in vervlogen tijden.
116674: ROTTHIER,RUDI. - De naakte perenboom. Op reis met Spinoza.
105102: ROTZETTER,ANTON. - Clara van Assisi.
112220: ROVEKAMP,A.J.M. - Amsterdam in bewogen jaren. Herinneringen van een werkbemiddelaar 1925-1956.
112922: ROY VAN ZUYDEWIJN,NOORTJE DE. - Van koopman tot icoon.
110603: ROY LADURIE, EMMANUEL LE. - De boeren van de Languedoc.
100948: ROYAARDS-SANDBERG,JACQUELINE. - Ik heb je zoveel te vertellen.
111834: ROYEN,DRS.H.J.VAN. E.A. (RED) - Historie en kroniek van het Concertgebouworkest. 2 delen + Discografie van het concertgebouw, door Jan van Bart
114291: ROZEMOND,DR KEETJE. - Archimandrite hierotheos abbatios 1599 - 1664.
115898: RUAUX,JEAN-YVES. - Vichy sur Manche. Les iles Anglo-Normandes sous l'Occupation
115575: RUDENKO,S.I. - The ancient culture of the Bering Sea and the eskimo problem.
106765: RUDHYAR,DANE. - Astrologische mandala.
114758: RUDY,ZVI - Ethnosoziologie Sowjetischer Völker. (Wege und Richtlinien)
116533: RUETZ,MICHAEL. - Ihr musst diesen Typen nur ins Gesicht sehen. APO Berlin 1966 - 1969.
114909: RUHLAND,DR.G. - System der politischen ökonomie
106962: RULLER,SIBO VAN. - Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland. 1806 - 1870.
115525: RUMMEL,PETER. - P.Julius Priscianensis S.J. 1542-1607.
105097: RUNCIMAN,STEVEN. - De siciliaanse vespers. Een geschiedenis van de mediterrane wereld a/h einde v/d 13e eeuw.
112807: RÜRUP,REINHARD. - Jüdische Geschichte in Berlin. Essays und Studien.
112405: RÜRUP,REINHARD. - Topographie des Terrors.
115946: RUSSELL,D.S. - The method & message of jewish apocalyptic. 200 BC - AD 100.
110066: RUSSELL,BERTRAND. - The autobiograpy of Bertrand Russell.
110531: RUSSELL,BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie.
115809: RÜTER-EHRLERMANN,REF.JUR.ADELHEID.L. & MR.C.F.RÜTER - Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945 - 1965.
112710: RÜTER,DR.A.J.C. - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
109283: RUTGERS,A. - Vogelwelt Asiens.
110254: RUYGERS,GEERT. - Volkseenheid.
112728: RUYTER DE WILDT,MR.PH.J.DE. - Industrie Leiden Holland.
113627: SACHAR,HOWARD M. - Dreamland. Europeans and Jews in the aftermath of the Great War.
115885: SAFAI,HOSSEIN. - La protection des incapables.
107297: SAFRAI,S EN M.STERN (RED) - The jewish people in the first century.
116514: SAFRANSKI,RÜDIGER. - Het kwaad.
110875: SAFRANSKI,RÜDIGER. - Arthur Schopenhauer. De woelige jaren van de filosofie
112393: SAHER,HERBERT VON - Emanuel Rodenburg
115498: SAHETAPY,ABE. - Minne strijd voor de R.M.S.
116179: SAKAEV,KONSTANTIN AND SEMKO SEMKOV - The queen's gambit accepted 1.d4 d5 2.c4 dc4.
110720: SAKYA,JAMYANG & JULIE EMERY. - Princess in the land of snows. The life of Jamyang Sakya in Tibet.
115606: SALBSTEIN,M.C.N. - The emancipation of the Jews in Britain. The question of the admission of the Jews to parliament, 1828 - 1860.
100522: SALIM,I.F.M. - Vijftien jaar Boven-Digoel.Concentratiekamp in Nieuw-Guinea. Bakermat van de Indonesische onafhankelijkheid.
116357: SALIN,EDGAR. - Jakob Burckhardt und Nietzsche. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1937
107882: SALIS,J.R.VON. - Eine Chronik des Zweiten Weltkrieges. Radiokommemtare 1939 - 1945.
114425: SALISBURY,JOYCE E. - Perpetua's passie. Leven en lijden van een Romeinse vrouw.

Next 1000 books from Het Oplettende Lezertje

6/1