Het Oplettende Lezertje
Van der Duijnstraat 152, 1051 AW Amsterdam, The Netherlands. Tel.: +31 (0)20 4862129            Email: rob.schollee@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
116800: COMSTOCK,TAMARA. (RED) - New dimensions in dance research: anthropology and dance. The american indian. The proceedings of the third conference on research in dance.Cord research annual VI.
113673: O'CONNOR,GARRY. - Universal father. A life of pope John Paul II.
110669: CONSTANDSE A,L - De zelfvernietiging van het protestantisme.
116534: CONWAY,MARTIN. - Collaboratie in Belgie. Leon Degrelle en het Rexisme, 1940 - 1944
107611: COOL,P. - Het geleide projectiel.
101557: COOLEN,ANTON./T.RENES.(SAMENST). - Bibliografie van Anton Coolen tot 17 april 1957.
110797: COOLEN,ANTON. (RED) - Nieuwe arbeidsverhoudingen door leden van het Adviescollege voor Arbeidszaken M.G.
110295: COOLEN,ANTON. (RED) - Gouden legenden.
114414: COOMANS,PAUL, TRUIKE DE JONGE EN ERIK NIJHOF - De eenheidsvakcentrale (EVC) 1943 - 1948
113241: COPPENHAGEN,J.H. - De israelitische "kerk" en de Staat der Nederlanden
116278: COPPENS,THERA. - Marie Cornelie. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824 - 1825.
113336: CORBELLINI,SABRINA. - Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der Doechden en de italiaanse Fiore di Virtu
111576: CORBIN,ALAIN. - Het verlangen naar de kust
115000: CORDFUNKE,E.H.P. EN F.W.N.HUGENHOLTZ - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
112825: CORDFUNKE,E.H.P. - Zita. Keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije.
113895: CORDFUNKE,E.H.P. - Gravinnen van Holland.
115669: CORFIELD,F.D. - Historical survey of the origins and growth of Mau Mau.
108125: CORNELIS,ARNOLD. - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties.
103750: CORNELISSEN,C.B. & J.SLETTENHAAR. - In de schaduw van de adelaar.
108040: CORNELISSEN,MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Eerste deel. Geloven en kerken in een stukje Waterland.
103746: CORNELISSEN,C.B. - Twente weer vrij. Een chronologisch fotoboek over de aprildagen 1945.
112704: CORNELISSEN,IGOR. - Paul de Groot. Staatsvijand Nr. 1.
116339: CORNELISSEN,JAN EN TONY AGTERBERG - Rommeldam in Oisterwijk. Een miniatuurstad in unieke beelden.
111532: CORNELISSEN,J.D.M. - De eendracht van het land.
108721: CORNELIUS,GEOFFREY. & PAUL DEVEREUX. - De verborgen taal van de sterren. De mysteries van het universum.
107891: CORNET,J.W.G. EN DR.D.LANGEDIJK. - Leven en bedrijf van de gouverneurs van de koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813 - 1963.
113857: CORNI,GUSTAVO. - De getto's van Hitler. Stemmen uit een belegerde samenleving. 1939-1944.
104444: CORNISH,KIMBERLEY. - Een joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen.
112066: CORNWELL,JOHN. - De paus en het lot van de gelovigen. Drama en belofte.
110019: CORNWELL,JOHN. - Hitler's pope. The secret history of Pius XII.
112909: CORNWELL,JOHN. - Hitlers paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII
110018: CORVAJA,SANTI. - Hitler and Mussolini. The secret meetings.
104540: COSTER,SAMUEL./M.B.SMITS-VELDT. - Samuel Coster, ethicus-didacticus. Een onderzoek naar dramatische opzet en morele instructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
100471: COURT,ALB.DE LA. - Een staat in wording.Foto-reportage over het Indonesië van heden.
116935: COURTOIS,STEPHANE, NICOLAS WERTH, JEAN-PAUL PANNE E.A. - Zwartboek van het communisme. Misdaden, terreur, onderdrukking.
113439: COUWENHOVEN,RON. - Zaanse molenbranden.
112245: COWIE,LEONARD.W. - The Pilgrim Fathers.
113853: COX,J.C.M. - De heeren van Alkmaer. Regeerders en regenten, vroedschap en raad. 1264 - 2005
111188: CRAANDIJK,J. - Wandelingen door Nederland. 1875-1888
110249: CRAANDIJK,J. - Wandelingen door Nederland. Limburg.
108922: CRAIG,GORDON.A. - Deutsche Geschichte 1866 - 1945. Vom Norddeutschen Bund bis zum Ende des Dritten Reiches.
109590: CRAIG,WILLIAM. - Der Schlacht um Stalingrad. Der Untergang der 6.Armee. Kriegswende an der Wolga.
108995: CRAMER,H. EN D.A.CRAMER-SCHAAP. - De H.B.S. in tenten.
111891: CRANKSHAW,EDWARD. - In de schaduw van het winterpaleis. Rusland op weg naar de revolutie 1825-1917.
112972: CRANKSHAW,EDWARD. - The shadow of the winter palace. Rusia's drift to revolution 1825-1917.
112364: CRANSTON,SYLVIA. - The extraordinary life & influence of Helena Blavatsky. Founder of the modern theosophical movement.
105922: CREMER,JAN/ WIM BEEREN, R.W.D.OXENAAR, FREDDY DE VREE. - Jan Cremer. Schilder. 55 - 88.
106939: CREMER,J.J. - Distels in 't weiland. Overbetuwsche vertellingen.
112605: CREMERS, MARJOLIJN. - Inwijding in het mystieke huwelijk.
115810: CREVELD,I.B.VAN. - Haagse rabbijnen. Drie eeuwen geestelijke leiding.
113517: CREVELD,I.B VAN. - Wees ten zegen. 75 jaar B'nai B'rith "Zonen van het verbond" in Nederland.
116580: CREVELD,I.B VAN. - Gebundels erfgoed. Facetten van joods Den Haag.
114036: CREVELD,MARTIN VAN. - Oorlogscultuur.
109697: CROALL,JONATHAN. - Gielgud. A theatrical life. 1904 - 2000.
111052: CROS,CHARLES - Les quatre saisons
105815: CROWLEY,VIVIANNE. - Terug naar het heidendom?
115891: CRUM,BARTLEY.C. - Behind the silken curtain. A personal account of Anglo-American diplomacy in Palestine and the Middle East
108452: CULLOUGH,DAVID MC. - The path between the seas. The creation of the Panama Canal * 1870-1914.
116747: CULVER,DAVID C, THOMAS C.KANE, DANIEL W.FONG - Adaptation and natural selection in caves. The evolution of Gammarus minus.
115605: CURTISS,SAMUEL IVES. - Ursemitische religion im Volksleben des heutigen Orients. Forschungen und Funde aus Syrien und Palastina.
116312: CUTLER,THOMAS J. - The battle of Leyte Gulf. 23-26 october 1944.
116705: DAALDER,HANS. - Drees en Soestdijk. Over de zaak-Hofmans en andere crises. 1948 - 1958.
101565: DAALDER,D.L. - Wormcruyt met suycker.
114560: DAALDER,H. - Politiek en historie. Opstellen over nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap.
107305: DAHMS,H.G. - Geschichte des zweiten Weltkriegs.
112535: DALEN GILHUYS,LEX. - De grote branden van Den Haag.
115102: DALSEM,CEES VAN. - Zaansche toestanden. 150 jaar Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Zaanstreek.
109571: DALSEM,C VAN EN J.D.BAKKER - De Burcht. Het voormalige stadhuis van Zaandam. 1847 - 1993.
116494: DAM,JOHANNES VAN. - Koken op Bommelstein.
103782: DAM,WIM VAN. - Astrologie en homofilie.
108385: DAM,HANS TEN. - Het roosvenster. Een orakelboek.
113280: DAMEN,TOOS. - Oorsprong en vervulling. Astrologische symboliek in mandala's.
112646: DANIËLS,F.A.M. - Meester Dirc van Delf. Zijn persoon en zijn werk.
108524: DANIKEN,ERICH VON. - Reise nach Kirbati. Abenteuer zwischen Himmel und Erde.
109812: DANIKEN,ERICH VON. - In de schaduw van de piramiden.
106523: DANIKEN,ERICH VON. - Zijn wij godenkinderen?
102976: DÄNIKEN,ERICH VON. - De fantastische werkelijkheid.
113295: DANNEELS,GODFRIED. (KARDINAAL) - Vertrouwen. Een dagboek van wijsheid en geloof.
115903: DANNER,H.S./ H.TH.M.LAMBOOIJ / C.STREEFKERK - Die water keert. 800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier.
113372: DARNTON,ROBERT. - De kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis.
115043: DARWIN,CHARLES. - De autobiografie van Charles Darwin.
116066: DASBERG,I. (VERTALING) - Gebeden voor de verzoendag. "Atirat Jitschak" Het smeken van Jitschak Deel II band I + II.
104379: DASBERG,E. - Rabbijn Simon Philip de Vries. Neede 1870 - Bergen-Belsen 1944.
116125: DASBERG,LENA. - Untersuchungen uber die Entwertung des Judenstatus im 11.Jahrhundert.
116306: DASBERG,I. (VERTALING) - Gebeden voor de verzoendag. "Atirat Jitschak" Deel II band II. Het smeken van Jitschak.
116307: DASBERG,I. (VERTALING) - Gebeden voor het nieuwjaarsfeest. Waaraan toegevoegd een bloemlezing van toepasselijke gedachten. Onder redactie van Rabbijn I.Vorst.
112434: DAUB,A.J. - Meten en maten. Vademecum van veertig eeuwen
113392: DAUDT,H. - Echte politicologie. Opstellen over politicologie, democratie en de nederlandse politiek.
113487: DAVE,H.T. - Life and philosophy of Shree Swaminarayan.
112516: DAVID,M. EN B.A.VAN GRONINGEN - Papyrologisch leerboek.
115529: DAVIDS,MR.W.J.M. E.A. - Rapport Commissie van onderzoek besluitvorming Irak.
116659: DAVIDSON,STEEF. (RED) - Vrijheid van drukpers? Wat let je! 10 jaar provo aanplakbiljetten. Handleiding zeefdrukken.
114320: DAVIDSON,BENJAMIN. - The analytical Hebrew & Chaldee lexicon
108581: DAVIS,KENNETH S. - The American experience of war. 1939 - 1945.
102794: DAVIS, WADE. - De slang en de regenboog.
113612: DAWS,GAVAN. - Prisoners of the Japanese.POW's of World War II in the pacific.
111533: DAWS,GAVAN. - Gevangenen van de Japanners. Krijgsgevangenen in de Pacific gedurende WOII
109898: DAY,DAVID. - Een Tolkien bestiarium.
115759: DEAN,BERYL. - Ecclesiastical embroidery.
116764: DEARDEN,SETON. - A nest of corsairs. The fighting Karamanlis of the Barbary Coast.
116172: DEARING,EDWARD. - Play the Nimzo-Indian
114340: DEAUT,R LE. - Introduction a la litterature targumique. Premiere partie.
111190: DEFOER,HENRI.L.M. E.A. (RED) - The golden age of Dutch manuscript painting
109763: DEFOORT,DR.E. - Charles Maurras en de Action Française in België.
114557: DEHING,PIT. - Eene soort van dynastie van spoorweg-beambten. Arbeidsmarkt en spoorwegen in Nederland, 1875-1914
114878: DEHN,GÜNTHER. - Die religiöse Gedankenwelt der Proletarierjugend in Selbstzeugnissen dargestellt.
103682: DEINSE,J.J.VAN. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
114636: DEKKER,TON. - De Nederlandse volkskunde.
113829: DEKKER,DR.C. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839 - 1881
107277: DEKKER,PIET. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe.
112542: DEKKER,CEES & KARINE RODENBURG. - Zand in het zog. Over de Friese dektjalk "Bruinvisch". 1902 - 2002.
114023: DEKKER,ANGELA. - De onbekende soldaat.
113544: DEKKER,P. - Oude boerderijen en buitenverblijven langs de Zijper Grootesloot Westzijde. Deel 2 A + 2 B.
106493: DEKKERS,FRANS. - Eindhoven 1933 - 1945. Kroniek van de Nederlandse lichtstad in de schaduw van het derde rijk.
113630: DEKKERS,C.A. / L.P.J.VROEMEN - De zwarte herfst. Arnhem 1944.
116180: DELCHEV,ALEXANDER AND EVGENIJ AGREST - The safest Grünfeld. A complet repertoire for black.
113085: DELFT,DIRK VAN. - De wijde wereld van de kleine talen: 25 portretten
108105: DEMEY,DR.J. - De historische twee-eenheid der Nederlanden.
115624: DENECKERE,GITA. - Leopold I. De eerste koning van Europa.
108737: DERKSEN,DR.S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. (250 jaar joods leven in Meppel)
114486: DEROGY,JACQUES. - De zaak Wallenberg. De meest tragische held van de Tweede Wereldoorlog
113869: DESJARDIJN,D. (SAMENST) - Grafiek in Nederland. 1900 - 1980.
114059: DEURLOO,DR K.A. E.A. - Verzoening of koninkrijk. Over de prioriteit in de verkondiging.
111543: DEURLOO,K.A. EN F.J.HOOGEWOUD - Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het bijbels hebreeuws en de hebreeuwse bijbel.
104764: DEURSEN,A.TH.VAN. - Een dorp in de polder.
114522: DEURSEN,A.TH.VAN. - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880 - 2005.
106217: DEUTSCH,JULIUS. - De burgeroorlog in Oostenrijk.
115047: DEVENTER,W.P.F VAN, A.F.J BECKERS EN HERMAN V/D EERENBEEMT - Holland. Landschaft - Baukunst - Volksleben.
113091: DEWILDE,JAN EN JEAN MARIE DUVOSQUEL (RED) - Charles Degroux en het realisme. 1825 - 1870.
110089: DEXEL,WALTER. - Glas. Werkstoff und form. Band I.
101651: DEYSSEL,ADRIAAN VAN./HARRY G.M.PRICK. - De adriaantjes. Een onderzoek naar wording en ach- tergronden van Van Deyssels Kind-leven.
115462: DIAKONOFF,A. - The genera of Indo-Malayan and Papuan tortricidae.
111120: DIBBETS,KAREL. - Sprekende films.
100241: DIBELIUS, - Hier spricht Dibelius. Eine Dokumentation.
113537: DIBON,PAUL. - Inventaire de la correspondance d'Andre Rivet (1595 - 1650)
110085: DIEDERICH,J. (SAMENST) - Vijf eeuwen boek.
112716: DIEDERIKS,H.A. E.A. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat.
116546: DIEHL,K. - Einfuhrung in das Studium der Nationalokonomie.
111294: DIEKMANN,KAI ENRALF GEORG REUTH. - Helmut Kohl: Het einde van de muur.Persoonlijke herinneringen.
114728: DIEKSTRA,RENE. - De macht van een maitresse. Hoe passie en politiek de laatste prins fataal werden.
100238: DIEMER,H. - Het duitsche nationaal-socialisme. De West-Euro- peesche democratie op de proef gesteld.
113946: DIEN,AB VAN. - Van de stobbe en de bossen. Hoe een drentse onder- duikervaring zich ontwikkelde tot een levensvisie.
110670: DIEREN,E VAN. ARTS. - De waanzinnige waereld. Een zielkundige ontleding van de huidige socialisten en hunne voorgangers.
104998: DIERENDONK,M VAN. - Een Bergse in oorlogstijd.
116803: DIERMANSE,P.J.J. - Renout van Montalbaen. Inleiding en teksten.
113211: DIETEREN,FIA E.A. - Naar Eva's beeld. De geschiedenis van de vrouw in de europese cultuur.
114126: DIEZ,DR.ERNST. - Alt Konstantinopel.
112632: DIJK,HENK VAN. - Rotterdam 1810 - 1880.Aspecten van een stedelijke samenleving
115441: DIJK,C.VAN. - Alexandre A.M.Stols. 1900 - 1973. UItgever / typograaf. Een documentaire.
113917: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113915: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113916: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113914: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113910: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113911: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113913: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113907: DIJK,F.N.J. VAN E.A. (RED) - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd.
113993: DIJK,TEUN A VAN. - De Rasoel-Komrij Affaire
114973: DIJK,JAN JACOB VAN. EN PAUL E.WERKMAN. - Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd.
114901: DIJK, ANTOINETTE VAN. - Kermis in speelgoedland.
114908: DIJKEMA,DR.IR.PIETER. - Innen und Aussen. Die Frage nach der Integration der Künste und der Weg der Architektur.
105162: DIJKERS,A. EN H.G.HESSELINK. - Trams en tramlijnen.
114564: DIJKHUIZEN,JAN FRANS VAN E.A. (RED) - Living is posterity. Essays in honour of Bart Westerweel.
109560: DIJS,DICK - Spiegel van steden, dorpen en landschappen in Noord-West Nederland.
116529: DIKOTTER,FRANK. - Mao's massamoord. De geschiedenis van China's grootste drama. 1958 - 1962.
107693: DILLMONT,THÉRÈSE DE. - Encyklopaedie der weiblichen Handarbeiten.
108554: DIMITROV,GEORGI. (INLEIDING) - The Reichstag fire trial. The second brown book of the Hitler terror.
116934: DINES,ALBERTO - Tod im Paradies. Die Tragodie des Stefan Zweig.
113520: DINGELDEIN,W.H. - Acht eeuwen Stift Weerselo. 1150 - 1950. Met aanvulling van 1950 - 1976.
112414: DISNEY,WALT. - Walt Disney vertelt van Pinocchio.
112476: DISNEY,WALT. - Bambi.
112475: DISNEY,WALT. - Pinocchio.
114215: DITTRICH,KATHINKA E.A. (RED) - Berlijn -Amsterdam 1920 - 1940. Wisselwerkingen.
115465: DITZHUYZEN,R.E.VAN. E.A. (RED) - Tweehonderd jaar Ministerie van buitenlandse zaken.
104196: SLAUERHOFF/DIV, - Proloog. In memoriam Slauerhoff.
116089: DIVENDAL,JOOST & HENRIETTE LAKMAKER - Tussen rook, alcohol en mannen. Emmy J.Belinfante. 1875 - 1944
116831: DIVERS - Theodor Herzl. Symposion Wien. 100 Jahre " Der Judenstaat". 17-21 Marz '96. Wiener Rathaus. Der Bericht.
105693: DIVERS - Ramp in het oosten van Nederland. 1925. (Borculo)
116116: DIVERS - Gekwelde grond. Schouwen-Duiveland in ramp en herstel.
115915: DIVERS - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953
116908: DIVERS - Gedenkboek gemeentetelefoon Amsterdam 1896-1936, uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan op den eersten november negentienhonderdzesendertig.
114475: DIVERS - Geert Grote en de moderne devotie.
115326: DIVERS - Hebrew Union Collage annual. Volume LV.
114616: DIVERS - België in den oorlog
108129: DIVERS - De paniekzaaier. No 1.
114173: DIVERS - Taal en geschiedenis.
116413: DIVERS - 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- lagers Bergen-Belsen. 70th anniversary of the liberation of the Bergen-Belsen concentration camp.
114150: DIVERS - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in den strijd tegen Japan.
116225: DIVERS - Studia Rosenthaliana Vol. XIV. Number 2. July 1980
116226: DIVERS - Studia Rosenthaliana Volume XIX. Number 2. October 1985.
115159: DIVERS - Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund in Deutschland 1933 - 1941.
116776: DIVERS - Nader tot hem. Reve-krant.
115561: DIVERS - Karel van Hulthem 1764 - 1832. Tentoonstellingscatalogus.
116427: DIVERS - The case for socialism as presented at the famous Minneapolis Labor Trial. Four pamphlets: Socialism on trial by James.P.Cannon: Why we are in prison. Farewell speeches of the 18 SWP and 544-CIO Minneapolis prisoners: In defense of socialism by Albert Goldman: Who are the 18 prisoners in the Minneapolis labor case?
114854: DIVERS - De Gil. Periodiek verschijnend orgaan voor nuchter Nederland.
105352: DIVERS - Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg.
115583: DIVERS - Wirtschaft und Kultur. Festschrift zum 70. Geburtstag von Alfons Dopsch
116165: DIVERS - Zuid-Hollandse studiën Deel XI
115392: DIVERS - Studia Rosenthaliana. Vol I. Number I
106412: DIVERS - Een elektriserend geleerde. Martinus van Marum. 1750 - 1837.
104559: DIVERS - Gedenkboek van het K.N.I.L. 1911 - 1961.
107365: DIVERS - Nederlanders in Japanse kampen. Tekeningen en voorwerpen, gemaakt in de kampen. 1942 - 1945.
115791: DIVERS - Artillerievuur in de tropen.
116151: DIVERS - Boerderijen in Nederland. Onder redactie van de Nederlandsche Heidemaatschappij.
108475: DIVERS - Zeitschrift für Kleinbahnen. Neunter Jahrgang.
112745: DIVERS - Wonen. woning. wet. 100 jaar woningwet.
111208: DIVERS - We hadden warmen menschenharten.
112682: DIVERS - Voor Nederland bewaard.
112090: DIVERS - Vierde jaarboek van de Hollandsche Molen. 1943-1952.
110406: DIVERS - Verscheyde schepen en gesichten van Amstelredam.
105209: DIVERS - Varia historica Brabantica.
111166: DIVERS - Universiteit op de penning.
104841: DIVERS - Uw koninkrijk kome. 15 jaren zendingsarbeid in de residentie Soerakarta.
113428: DIVERS - Tusen heks & heilige.
108542: DIVERS - Toekomst. Gewijd aan de toekomst van de nederlandsche werkers.
113462: DIVERS - Tirade No 11.
113461: DIVERS - Tirade No 10.
108473: DIVERS - Tijdschrift voor Indische taal-, land-en volkenkunde.
111185: DIVERS - Studies uit Bergen op Zoom
112518: DIVERS - The Netherlands and Australia. Two hundred years of friendship.
111909: DIVERS - Studia Rosenthaliana. Volume 1 Number 1 and 2.
112567: DIVERS - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940 - 1945.
112946: DIVERS - Spelen onder spanning. Verhalen over theater tijdens de bezetting.
111551: DIVERS - Rotterdam geschetst in zijne voornaamste gebouwen, kerken en gestichten.
112458: DIVERS - Rood Rotterdam in de jaren '30.
110369: DIVERS - Revolt in June.
108132: DIVERS - Rolling Stone
112513: DIVERS - Over stad en scholtambt Lochem. 1233 - 1983. Een beschrijving na 750 jaar.
104210: DIVERS - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonder- zoek.
108545: DIVERS - Op grond van Rotterdam / Digging Rotterdam.
107434: DIVERS - Oorlog en verzet in Nederlands-Indië 1941 - 1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties.
112146: DIVERS - Onzeekerheid is leeven. Beschouwingen over Frederik van Eeden.
105308: DIVERS - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein.
104327: DIVERS - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
110171: DIVERS - Miscellanea trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht.
110022: DIVERS - Mei 1934. Internationale feestbundel.
112686: DIVERS - Le-ezrath ha-am. Het volk ten hulpe. Het eerste joodse blad in 1945.
102169: DIVERS - Langs verre kust. Twaalf verhalen uit Oost en West
111123: DIVERS - Korea. Its land, people and culture of all ages
104671: DIVERS - Langs gewonnen velden. Facetten van Smedings werk.
106387: DIVERS - Kampferlebnisse aus dem Kriege an der Westfront 1940.
113181: DIVERS - Juden in Berlin. 1671 - 1945. Ein Lesebuch.
112302: DIVERS - Joodse pers in de Nederlanden en in Duitsland. 1674 - 1940.
110886: DIVERS - Jonkheer Mr.A.H.Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften.
113195: DIVERS - In Bussum kan alles..Van dorp tot poort van het Gooi, 1817 - 1992.
106690: DIVERS - Huizen zoë as't nooit meer wurdt.
112016: DIVERS - Hidden history of the Kovno Ghetto.
111786: DIVERS - Hilversum. Onderdrukkking en verzet. 1940-1945.
104524: DIVERS - Het woord als wapen. Keur uit de Nederlandse on- dergrondse pers 1940 - 1945.
106045: DIVERS - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek t.g.v. het 6e eeuwfeest v/h H.Sakrement van Mirakel 1345-1945
110384: DIVERS - Het veranderend gezicht van Noord-Holland.
101056: DIVERS - Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP.
108757: DIVERS - Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade Groep der C Divisie " 7 december "
110882: DIVERS - Gelders zilver.
105300: DIVERS - Gelders molenboek.
105087: DIVERS - Geen recht om te zwijgen.
105244: DIVERS - Gelders mengelwerk.
112803: DIVERS - Gedenkboek t.g.v. de opening van het Amstelstation en totstandkoming v/d spoorwegwerken rond A'dam.
113242: DIVERS - Emporfliegende Buchstaben.
112426: DIVERS - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
112027: DIVERS - Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking v/d geboorte 500 jaar geleden.
112626: DIVERS - Eenheid en scheiding van de beide Limburgen.
113132: DIVERS - De verloren jaren.
111812: DIVERS - De verdwenen Mediene Dordrecht.
104437: DIVERS - De speelwagen.
111585: DIVERS - De renovaties van "De Samenwerking" 1986-1994. Woningverbetering in Amsterdam-Zuid
110888: DIVERS - De Oranje-Nassau tentoonstelling te Arnhem mei-juni 1926. Catalogus
109121: DIVERS - De molens van Zuid-Holland.
105440: DIVERS - De monumenten van Drenthe. I.
107154: DIVERS - Corona. Erstes Jahr. Erstes Heft.
112073: DIVERS - De Haarlemse Oude Gracht
105756: DIVERS - Concentration camp Dachau 1933 - 1945.
110491: DIVERS - Catalogus van de tentoonstelling "Met lood en lijn".
105615: DIVERS - Ausweis voor Noord Oost Friesland. Het laatste bolwerk is het hart.
108426: DIVERS - Adler-Jahrbuch 1941
115475: DIVERS - Boeken van en rond Willem van Oranje.
115431: DIVERS - Van Westertoren tot markthallen.
115468: DIVERS - Ban Borssele Boek. Borssele van uur tot uur. 16 en 17 maart 1980.
115467: DIVERS - Van de krisis naar de macht van de arbeiders. Manifest van de Internationale Kommunisten Bond. I.K.B.
114544: DIVERS - Geen monument, toch onmisbaar.
114456: DIVERS - Freedom and restriction in science and its aspects in society.
116045: DIVERS - 100 jaar amsterdamsche ijsclub. 1864-1964. Gedenkschrift bij het jubileum van de Amsterdamsche IJsclub
116752: DIVERS - Uren met Karel van het Reve. Liber amicorum
115469: DIVERS - Spektakel.
111669: DIVERS - Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten.
115780: DIVERS - Handleiding krakers. Redt un pandje, bezet un pandje.
116227: DIVERS - Studia Rosenthaliana. Volume IV. Nummer 1 en 2
113693: DIVERS - Het andere huis van Anne Frank. Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis.
116780: DIVERS - Reve cahiers No 1. Reve Buitengaats.
114733: DIVERS - Overzicht der werkzaamheden van het militair gezag gedurende de bijzondere staat van beleg. 14 september 1944 - 4 maart 1946.
112675: DIVERS - Wij gedenken.....
112628: DIVERS - In beeld geprezen. Miniaturen uit Maaslandse devotieboeken 1250-1350
114234: DIVERS - Betuwse genealogische bijdragen in stukken en brokken II.
107162: DIVERS - Olympia 1932. Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932.
115173: DIVERS - De tweede wereldoorlog in brieven.
115190: DIVERS - Die politische Lithographie im Kampf um die pariser Kommune 1871.
115318: DIVERS - Joods leven in Dordrecht.
104286: DIVERS - Noord in de oorlog. Herinneringen en belevenissen van mensen uit Amsterdam boven het IJ. 1940-1945.
116599: DIVERS - Reich und Reichsfeinde. Band 2.
114898: DIVERS - Bericht über den VI. internationalen Kongress für Archäologie. Berlin 21 - 26 August 1939.
113010: DIVERS - Oorlogsdocumentatie '40 - '45. Zevende jaarboek van het Rijksinstituut voor oorlogsducumentatie.
106917: DIVINE,DAVID. - Ontdekkers van een nieuwe wereld.
114891: DOBBERT,DR.GERHARD. - Die faschistische Wirtschaft. Probleme und Tatsachen.
110752: DOBROSZYCKI,LUCJAN. EN BARBARA KIRSHENBLATT-GIMBLETT. - Beelden voor ogen.
111269: DODGE,MARY MAPES. - Hans Brinker of De zilveren schaatsen.
111659: DOEL,H.W.VAN DEN / P.C.EMMER EN H.PH.VOGEL - Nederland en de Nieuwe Wereld.
114541: DOEL,H.W.VAN DEN. & M.E.H.N.MOUT. - Van Muller tot Wesseling. Honderdnegentien jaar Algemene Geschiedenis in Leiden.
112805: DOELEMAN,FRITS. - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen. 1085 - 1594.
112975: DOERRY,MARTIN. - Mijn gewonde hart. Het leven van Lilli Jahn.
115219: DOESSCHATE,DR.G.TEN. - Rolduc als middeleeuwse voorpost der wis-, natuur- en geneeskunde in de Nederlanden.
116208: DOLDEREN,GERRIT VAN. - Van boeren, buitenlui en schilders. Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth en hun kunstenaarskolonie in de 19e eeuw.
116209: DOLDEREN,GERRIT VAN. - Oosterbeek voor, tijdens en na de oorlog.
113585: DOLEN,HEIN L VAN. EN ERIC M.MOORMANN. (RED) - Johann Joachim Winckelmann. Een portret in brieven.
115283: DOLFSMA,P.J.M. - Kriterion. Uit de illegaliteit naar de studie.
104957: DOMELA NIEUWENHUIS,F. - Handboek van den vrijdenker.
114788: DONDERS,F.C. - De harmonie van het dierlijke leven.
113670: DONDERS,JOSEPH.G. - John Paul II. The encyclicals in everyday language.
114977: DONGEN,BAS VAN. - Revolutie of integratie. De SDAP in Nederland tijdens de eerste wereldoorlog.
114031: DONKER,P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
108873: DONKER, ANTHONIE (RED) - Critisch bulletin.
115478: DONNER,MR.A.M, DR.M.W.HOLTROP, DRS.H.PESCHAR - Rapport van de commissie van drie.
112866: DOOIJES,DICK. - Boektypografische verkenningen.
115280: DOORMAN,CHRISTINE. - Vleugelken. Sprookje met illustraties & liederen.
116635: DOORMAN,MAARTEN EN WILLEM VISSER - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit vijfentwintig eeuwen.
116406: DOORN,J.A.A.VAN. - Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme.
111463: DOORSLAER,RUDI VAN. - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in Belgie (1925-1940)
115981: DOPPENBERG,FREDERIKE. - De Arbeiderspers moest blijven marcheren. Een uitgeverij in oorlogstijd.
113098: DOPPENBERG,FREDERIKE. - Staande sterven of liggende leven. De Arbeiderspers in oorlogstijd.
115577: DOPSCH,ALFONS - Verfassungs- und wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Gesammelte Aufsätze 1.
111217: DORGELO,A. - Modern European architecture.
100244: DORLAND,FRANK. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
114738: DORLEIJN,PETER. - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij.
115110: DORLEIJN,GILLIS, SJOERD VAN FAASSEN EN AGEETH HEISNING.(RED) - Schepelingen van de Blauwe Schuit.
115055: DORLEIJN,PETER. - Van gaand en staand want. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee.
114461: DORREN,GABRIELLE. - Eenheid en verscheidenheid. De burgers Haarlem in de Gouden Eeuw
116261: DORREN,C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665 - 1945
114984: DORRESTIJN,HANS. - Guichelheil. Liedjes
116121: DOSTOJEVSKI,FJODOR. - De idioot
110996: DOSTOJEWSKI,F.M. - De gebroeders Karamazow
115600: DOSTOJEWSKI,A. - Dostojewski. Geschildert von seiner Tochter
114583: DOUGLAS,RAY. - De verhelderende kracht van handlezen . Een speurtocht naar ons diepste zelf.
114154: DOUGLAS,H. / H.F.O.SPAN / L.E.VEGTER - Ander inzicht. De studentenverklaring onder de loupe.
112083: DRESEN,GRIETJE. - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
114349: DRESNER,SAMUEL H. - The Zaddik. The doctrine of the zaddik according to the writings of Rabbi Yaakov Yosef of Polnoy
112488: DREWERMANN,EUGEN. - Jezus van Nazareth. Bevrijding tot vrede. Geloven in vrijheid.
112179: DRIE,ROB VAN. E.A. (RED) - Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis.
113299: DRIEL,LO VAN. - Een leven in woorden. J..H.van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige.
104491: DRIES,VAN DEN - VAN DER VELDEN.AD - Het Brabant van toen. Vertellingen over het leven van alle dag uit Midden-Brabant door ooggetuigen tussen 1900 en nu.
102489: DRIESSCHEN,JAN VAN DEN. - De dammenbrekers.
107586: DRINNEBERG,ERWIN. - Von Ceylon zum Himalaja.
112848: DRISSEN,ERNST. (SAMENST) - Vastgelegd voor later. Indische foto's van Thilly Weissenborn.
113191: DROIT,ROGER-POL. - In gezelschap van filosofen.
116254: DROOG,P.J. E.A. - Adieu schipper. Foto-leesboek over de verdwenen binnenschippers in en rond het Geestmerambacht.
116131: DROOGLEVER,DR.P.J. - De vaderlandse club. 1929 - 1942. Totoks en de Indische politiek.
111712: DROSNIN,MICHAEL - De bijbelcode.
112116: DROST,DR.F. - Carel Steven Adama van Scheltema.
116056: DROULERS,EUG. - Dictionnaire des attributs, allegories, emblemes et symboles
115435: DUBCEK,ALEXANDER. - De autobiografie van een idealist
108991: DUBY,GEORGES./MICHELLE PERROT. - Geschiedenis van de vrouw. Van renaissance tot de moderne tijd.
108278: DUBY,GEORGES./MICHELLE PERROT. - Geschiedenis van de vrouw. Middeleeuwen.
107190: DUBY,GEORGES. - De middeleeuwse liefde en andere essays.
104012: DUBY,GEORGES. - De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maat- schappij. 1025 - 1225.
102281: DUBY,GEORGES. - De zondag van Bouvines.
116879: DUCOUDRAY,MARIE. - Ceux de " manipule" Un reseau de renseignements dans la Resistance en France.
111529: DUERLOO,LUC. (RED) - Karel Alexander van Lotharingen. Mens, veldheer, grootmeester.
115169: DUFFHUES,TON. - Generaties en patronen.
107786: DUIJN,ROEL VAN. - Provo. De geschiedenis van de provotarische beweging. 1965 - 1967.
112639: DUIJVETTER,J. - Kinderen vieren feest.
115191: DUIJX,TOIN & JOKE LINDERS - De goede kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
112874: DUITS,DRS.H. E.A. (RED) - Eer is het lof des deuchts.
111448: DUITS,H. - Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand.
112541: DUKE,A.C. EN C.A.TAMSE (RED) - Clio's mirror. Historiography in Britain and the Netherlands.
102424: DULIEU,JEAN. - Paulus en de eikelmannetjes.
112585: DULKEN,HANS VAN EN TONY JANSEN (RED) - Het leven als leerschool. Portret van Emanuel Boekman. 1889-1940.
102608: DULLAART,P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid.
116808: DULM,J VAN E.A. - Geillustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indie 1942 - 1945
111329: DUMAS,CHARLES (RED) - Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1992, 1995 en 2003.
115259: DUMLING,ALBRECHT UND PETER GIRTH - Entartete Musik. Eine kommentierte Rekonstruktion.
107020: DUMOULIN,HEINRICH. - Zen buddhism in the 20th century.
113809: DUNBAR,JOHN.R. (INTRODUCTION) - The Paxton papers.
113261: DUNK,PROF.DR.H.W.VON DER. - Voorbij de verboden drempel. De shoah in ons geschiedbeeld.
111880: DUNK,PROF.DR.H.W.VON DER. - Sprekend over identiteit en geschiedenis.
115172: DUNLAP,LESLIE.W. - American historical societies 1790 - 1860.
115815: DUNLOP,JEAN. - The british fisheries society. 1786 - 1893.
112530: DUPARC,H.J.A. - Trams en tramlijnen. De electrische stadstrams op Java.
115567: DUPARC,F.J. - Willem II, Belgie en Luxemburg.
113356: DUPARC,H.J.A. - De amsterdamse paardentrams
113905: DUPARC,H.J.A. - Trams en tramlijnen. De amsterdamse paardentrams.
116477: DURCH,WILLIAM J. (EDITOR) - Twenty-First-Century peace operations
108893: DURLACHER,JESSICA.(RED) - De olifant & het joodse probleem.
115909: DUSSEN,W.J.VAN DER. - History as a science. The philosophy of R.G.Collingwood
111272: DUVEKOT,WILLEM S. - Gestolde pijn.
101370: DUYNSTEE,PROF.MR.F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en Indonesie.
115266: DUYVIS,M. - Aan het christelijke nederlandsche volk. Eerste deel en tweede deel tezamen.
107183: DYER,WAYNE W. - Mijn ziel, mijn zaligheid.
111866: DYKSTRA,KLAES. - Lyts hanboek fan de fryske literatuer.
112127: DYSERINCK,DR.JOHS. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan
115228: EBERHARD,OTTO. - Welterziehungsbewegung. Krafte und Gegenkrafte in der Volkerpadagogik.
116813: EBERIE,HENK EN MATTHIAS UHL - Het boek Hitler. Het onthullende dossier van de russische geheime dienst.
114039: ECK,DR J.VAN. - Paulus en de koningen. Politieke aspecten van het boek Handelingen.
110508: ECKERSLEY,GLENNYCE.S. - Gered door engelen. Ware engelenverhalen en bijna- doodervaringen.
113492: ECKERT,W.P. EN E.L.EHRLICH - De haat tegen de joden - schuld der christenen?
115934: EDMONSON,MUNRO.S. - The book of counsel. The Popol Vuh of the Quiche Maya of Guatamala.
115743: EDWARDS,RUTH DUDLEY. - The pursuit of reason. The Economist 1843-1993
116152: EDWARDS,FRANCIS (RED. EN VERTALING) - The gunpowder plot. The narrative of Oswald Tesimond alias Greenway.
115443: EDWARDS,ROBERT - White death. Russia's war on Finland 1939 - 40
101520: EECHOUD,JAN VAN. - Vergeten aarde. Nieuw Guinea.
108311: EEKHOUT,JAN.H. - Doolagiën.
112124: EEKHOUT,JAN.H. - Groot-Duitsche dichtkunst
116960: EERENBEEMT,PROF.DR.H.F.J.M.VAN DEN (RED) - Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel I: 1796-1890 Traditie en modernisering. Deel II: 1890-1945 Emancipatie en industrialisering. Deel III: 1945-1996 Dynamiek en expansie.
112908: EGGERS,BARBARA. (RED) - Der Einsteinturm in Potsdam. Architectur und Astrophysik.
113595: EGMOND,A VAN. - De lijdende God in de Britse theologie van de negentiende eeuw.
115456: EHRENPREIS,MARCUS. - Das Land zwischen Orient und Okzident.
104984: EHRT,DR.ADOLF. - Révolte armée? Révélations sur la tentative d'in- surrection communiste a la veille de la Révolution
113960: EICHELSHEIM,CO. - Nijmegen. Waar oorlogsgeweld overheerste.
113508: EICKHOFF,MARTIJN. - De oorsprong van het " eigene".
116892: EIDAM,KLAUS. - Het ware leven van Johann Sebastian Bach.
108647: EIJL,CORRIE VAN. - Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid. 1898 - 1940.
109677: EIJNDE,DRS.JEROEN VAN DEN, DRS RENÉ KOK EN DR KEES V/D OORD - Brieven van Fanny Philips aan Ans Schreurs. 1942 - 1943.
113614: EIJSBOUTS,W.T. - Een kleine filosofie van de bal.
110908: EISENHART,SIEGFRIED - Abenteuer eines deutschen Knaben in Ost-Afrika. Der reiferen Jugend erzählt.
113188: EISENMAN,ROBERT & MICHAEL WISE. - De Dode-Zeerollen onthuld.
114360: EISSFELDT,OTTO. - Einleitung in das Alte testament.
116329: ELBARADEI,MOHAMED, - Jaren van misleiding. Nucleaire diplomatie in verraderlijke tijden.
114313: ELBOGEN,I. - Der judische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung
105740: ELBOGEN,ISMAR. - Geschichte der Juden in Deutschland.
114354: ELDAD,DR ISRAEL EN MOSHE AUMANN - Chronicles. News of the past. 3 delen.
106636: ELDERINK,C. (SAMENST) - Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw.
115397: ELEN,ALBERT.J. - Missing old masters drawings from the Franz Koenigs Collection. Claimed by the State of the Netherlands.
115740: ELERIE,J.N.H. E.A. (RED) - Dollardzijlvest. Gepeild en aangekaart.
111250: ELIAS,A.M. - Het nationaal Sijndicaat. 1802 - 1805.
111566: ELIAS,A.M. - Een minister op dienstreis. W.F.Roëll in 1807 per koets door Frankrijk.
116433: ELIAS,NORBERT. (P.R.GLEICHMANN, J.GOUDSBLOM, H.KORTE,RED) - Human figurations. Essays for/Aufsatze fur Norbert Elias.
107165: ELLIOT,ROSE. - Life cycles. The influence of planetary cycles on our lives.
115726: ELLIS,A.B. - The Tshi-speaking peoples of the Gold Coast of West Africa. Their religion, manners, customs, laws, language, etc.
115667: ELOESSER,ARTHUR. - Vom Ghetto nach Europa. Das Judentum im geistien Leben des 19. Jahrhunderts.
108593: ELST,ANDRE VER. - Hermann Goering. Ijzeren Ikaros.
110244: ELZENGA,E. E.A. - Het witte Loo.
115069: EMBDEN,DR.D VAN. - De oorlog en het kapitalisme.
114254: EMDE BOAS,COENRAAD VAN. - De arts in de schaduw der normen.
114253: EMDE BOAS,COENRAAD VAN. - Shakespeare's sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen.
113154: EMEIS,M.G. - Amsterdam buiten de grachten.
109827: EMMENS,J.A. E.A.(RED) - Tirade No 6.
109826: EMMENS,J.A. E.A.(RED) - Tirade No 3.
113460: EMMENS,J.A. (RED) - Tirade No 4
116185: EMMS,JOHN. - Starting out: the sicilian.
116189: EMMS,JOHN. - Beating 1 e4 e5. A repertoire for White in the open games.
116188: EMMS,JOHN, RICHARD PALLISER, JOVANKA HOUSKA - Dangerous weapons: The Caro-kann.
116187: EMMS,JOHN. - The Sicilian Taimanov, move by move.
106933: EMPEL,M VAN EN H.PIETERS. - Zeeland door de eeuwen heen.
106918: EMPEL,M VAN EN H.PIETERS. - Zeeland door de eeuwen heen.
105891: ENDEDIJK,DRS.H.C. - Als een adelaar zijn vleugels...Geschiedenis van de gereformeerde kerk van Arnhem.
113652: ENDEPOLS,DR.H.J.E. - Diksjenaer van 't mestreechs.
114015: ENDLICH,BEN. - 450 jaren Burger-Weeshuys.
113705: ENDT,ENNO. (SAMENST) - Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.
113810: ENGBERSEN,RADBOUD EN THIJS JANSEN - Armoede in de maatschappelijke verbeelding. (1945-1990). Een retorische studie.
111706: ENGEL,W.I. EN J.KOK. - Trams en tramlijnen. Stoomtrams van Wadden tot IJ.
111736: ENGEL,W.I. - Trams en tramlijnen. De Gooische stoomtram en andere lijnen in het Gooi.
102507: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE,B.E.R.N.D. E.A.(BEWERKING) - Pandecten van het adatrecht. Deel VII. Het recht in zake huwelijkssluiting.
116620: ENGELHARDT,DR.VIKTOR. - An der Wende des Zeitalters. Individualistische oder sozialistische Kultur?
109212: ENGELMANN,BERNT. - Deutschland ohne Juden. Eine Bilanz.
112336: ENGELS,J.TH. - Kinderen van Amsterdam. Burgerweeshuis, aalmoeze- niersweeshuis, diakonieweeshuis, Soc.agog. centr.
114926: ENK,P.L.VAN. - De aftocht van de ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel.
111857: ENQUIST,PER OLOV. - Kapitein Nemo's bibliotheek.
111845: ENQUIST,PER OLOV. - De reis van de voorganger.
116411: ENSCHEDE,JUST (EINDRED) - Alle jaren feest. De foto's van het Boekenbal. Het meest roemruchte feest van Nederland in meer dan 300 foto's 1947 - 1999.
110901: ENTER,H.F. - Moderne modelspoorwegen. Reizigersvervoer.
116820: ENZENSBERGER,HANS MAGNUS. - De eigenzinnigheid van Hammerstein. Over de weigering van de hoogste duitse militair voor Hitler te capituleren.
109139: ERDMANNSDORFER,KARL. - Bauberater für Siedlung und Eigenheim. Die Baugestaltung.
114108: ERENSTEIN,R.L. - De herder en de hoveling.
112400: ERICKSEN,ROBERT.P. - Theologen onder Hitler. Gerhard Kittel, Paul Atthaus, Emanuel Hirsch.
115865: ERNSTBERGER,ANTON. - Ludwig Camerarius und Lukas Friedrich Behaim. Ein politischer Briefwechsel uber den Verfall des Reiches 1636 - 1648.
111383: ES,W.A.VAN E.A. (RED) - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
108997: ESCHNER,MAX. - Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst in onze woning.
116876: ESCOLAN,PATRICE EN LUCIEN RATEL - Guide-memorial du Vercors resistant
114827: ESMEIJER,ANK C. E.A. (RED) - Utrecht, kruispunt van de middeleeuwse kerk.
116629: ESSEN,MINEKE VAN. - Kwekeling tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800
115050: ESSEN,DRS.J.L. VAN. - Een ziel van vuur. Opstellen over Groen van Prinsterer en zijn omgeving.
114495: ESSERS,H.A. (EINDRED) - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
115325: ESTIE,PAUL - De stichting van een kerkgenootschap.
116571: ETTIGHOFFER,P.C. - Eine Armee meutert. Schicksalstage Frankreichs 1917.
109396: ETTIGHOFFER,P.C. - Wo bist Du, Kamerad?
116109: EVERDINGEN,LOUISE VAN. - Het Loo, de Oranjes en de jacht.
116819: EVERS,RABBIJN MR.DRS.RAPHAEL - Tsedaka. Het bijbelse tiende
116792: EVERS,IVO & PIETER VAN MAELE - Bouterse aan de macht.
112381: EVERS-EVERS,THEA.H. - Oud-Enschede in 175 foto's..
109811: EVERSDIJK SMULDERS,LILY. - Wonderlijk Tibet. Belevenissen rondom mijn Tibetaanse familie.
115231: EVERTH,ERICH. - Die Offentlichkeit in der Aussenpolitik von Karl V bis Napoleon.
116169: EVERTS,JHR.ED. - Coleoptera Neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied.
112205: EVERWIEN,MAX. - Bibel, Scheckbuch und Kanonen. Das Gesicht Englands.
113279: EWEG,E. (RED) - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
116457: EXNER,M.J. - Friend or enemy? To the men of the army and navy.
104104: EYBERS,ELISABETH. - Versamelde gedigte.
114028: EYFFINGER,ARTHUR. - The peace palace. Residence for justice. Domicile of learning.
112617: EYLE,WIM VAN. (SAMENST) - Een eeuw nederlandse schaatssport.
111950: EYNIKEL,HILDE. - Damiaan. De definitieve biografie.
116218: FAASSEN,S.A.J.VAN.(BEZORGD DOOR) - S.Vestdijk & Theun de Vries. Briefwisseling
116242: FAASSEN, SJOERD VAN (BEZORGD DOOR) - Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen.
114271: FABER,S. E.A. - Criminaliteit in de negentiende eeuw.
113882: FABER VAN DER MEULEN,DR.HARRY. - Lucas' verhalen rond de geboorte van Jezus.
112260: FABER,SJOERD E.A. - Van Heeren, die hunn'stoel en kussen niet beschaemen.
114702: FABER,PAUL, FRANS FONTAINE EN ANNEMIEK SPRONG (RED) - Het kwaad. All about evil.
114596: FADERMAN,LILLIAN. - Chloe plus Olivia. An anthology of lesbian litera- ture from the seventeenth century to the present.
116632: FAFIE,DRS.TH.A. - De Molenpage-Stichting. Een Hervormd-Luthers hofje in Amsterdam sedert 1918.
112304: FARBER,JULES B. - Les Juifs du pape en Provence. Iténeraires.
114652: FARDON,RICHARD. - Raiders & refugees. trends in Chamba political development 1750 to 1950.
114428: FASSEUR,CEES. - Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956.
110043: FASSEUR,CEES. - Wilhelmina. De jonge koningin.
116811: FASSEUR,PROF.DR.C. - Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw nederlands bestuur in de indonesische archipel. Deel I: 19e eeuw. Deel II: het tijdvak tussen 1900-1942
116316: FAULENBACH,BERND. - "Habt den Mut zu menschlichem Tun". Die Jüdin und Demokratin Jeanette Wolff in ihrer Zeit (1888-1976)
115471: FAULHABER,KARDINAL. - Judentum, Christentum, Germanentum. Adventspredig- ten Gehalten in St.Michael zu München 1933.
116676: FAULK,ODIE B. - The last years of Spanish Texas. 1778-1821.
102259: FAVIER,JEAN. - In naam van God en des gewins.
116950: FEIFER,GEORGE - Breaking open Japan. Commodore Perry, Lord Abe and American imperialism in 1853.
115755: FEIGE,JOHANNES. - Der alte Feierabend
116405: FEIKEMA,LIESBETH, ROMAN KOOT EN EDWIN LUCAS (RED) - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman.
103680: FEIST,SIGMUND. - Stammeskunde der Juden.
102197: FEITH,JAN EN CH.GL.BEHRENS. - Zwerftochten door ons land. Gelderland.
107531: FEITH,MR.J.A. - Wandelingen door het oude Groningen.
111454: FEITSMA,W.A.BRIGADE GENERAAL DER ARTILLERIE B.D. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
111200: FENNIS,PAUL. - Oud-Zuid. Concertgebouwbuurt en Apollobuurt.
113447: FENS,KEES (RED) - Verlichte geesten: een portrettengalerij voor Piet Buijnsters.
108239: FERENCZ,BENJAMIN B. - Lohn des Grauens. Die verweigerte Entschädigung für judische Zwangsarbeiter.
110412: FERGUSON,JOHN. - Encyclopedie van de mystiek en de mysteriegodsdiensten.
114046: FERNANDEZ-ARMESTO,FELIPE & DEREK WILSON. - Reformatie. Christendom en de wereld. 1500 - 2000.
110112: FERRINI,PAUL. - Ik ben de poort.
109767: FERRIS,PAUL. - Dylan Thomas.
114003: FICOWSKI,JERZY. - The gypsies in Poland. History and customs.
113575: FILEDT-KOK,J.P. E.A. (RED) - Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525 - 1580. Catalogus.
111110: FILEDT KOK,J.P. (SAMENST) - 's Levens felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester. ca. 1470-1500
112292: FILLIES,FRITZ. - Meine Kompanie in Polen.
113684: FILLIS,JAMES. - Breaking and riding. With military commentaries.
113616: FINICO,MARSILIO. - Essays. Uit het brievenboek van Marsilio Ficino.
116937: FINKELSTEIN,NORMAN G. EN RUTH BETTINA BIRN - Een volk staat terecht. Misleiding en bedrog bij Goldhagen: een vernietigende analyse van "Hitlers gewillige beulen".
112294: FISCHER-DEFOY,CHRISTINE. - Kunst Macht Politik. Die nazifizierung der Kunst- und Musikhochschulen in Berlin.
115027: FISCHER,KARL.(BEARBEITET VON). - Die Wehrmacht. Der Freiheitskampf des grossdeutschen Volkes.
108685: FISCHER,HANS.W. - Körperschönheit und Körperkultur. Sport. Gymnastik. Tanz.
113353: FISCHER,LOUIS. - Mahatma Ghandi.
101753: FISCHER,KARL.(BEARBEITET VON). - Die Wehrmacht. Um die Freiheit Europa's .
114790: FISCHER,GUIDO. - Wehrwirtschaft. Ihre Grundlagen und Theorien.
114165: O'FLAHERTY,A. - Die träumenden Monde. Zwölf Märchen aus unwirklichen Reichen.
114718: FLÄMIG,GERHARD. - Hanau im Dritten Reich. Drie delen.
111307: FLANAGAN, LAURENCE (RED) - Schatten van de Armada.
113121: FLANAGAN,RICHARD. - Het boek van Gould. een roman in 12 vissen.
116505: FLAUBERT,GUSTAVE. - Bouvard en Pecuchet
116182: FLEAR,GLENN - The ...a6 slav. The dynamic lines with an early...a6.
114302: FLEG,EDMOND. - Ecoute Israel
109329: FLEUREN-VAN HAL,DORINE. - Forum 1931 - 1935.
115151: FLIER,MR.G VAN DER. - Het hoogheemraadschap Noordhollands noorderkwartier 1920 - 1945.
116617: FLORENTIN,EDDY. - Les berets verts Francais du 6 juin 1944.
113656: FLOTHUIS,MARIUS (VOORWOORD) - Hoor de vrouwen zingen. Liedjes van het ensemble P & P en vele anderen.
116015: FOER,JOSHUA. - Het geheugenpaleis. De vergeten kunst van het onthouden.
112424: FOKKENS,H.G. - Het wagenmakersbedrijf in Friesland.
105775: FONTAINE,P.F.M. - De onbekende Hitler.
111387: FONTAINE,PROF.MR.H DA LA.(INLEIDING) - The world on paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century
116652: FONTAINE, JEAN DE LA. - Fables choisies pour les enfants et illustrees par M.B.de Monvel.
115445: FONTANA,DAVID. - De verborgen taal van het symbool. Magie, beeld en betekenis
116541: FORD,DR.W.J. - De volkenrechtelijke positie van verzetslieden. The position of members of resistance movements under international law.
116852: FORD-VAN LENNEP,M. EN MR.W.J.FORD (RED) - Indonesiers spreken
112035: FORMENTON,FABIO. - Het oosterse tapijt.
108137: FORTH,GREGORY. - Beneath the volcano.
113734: FOSCHEPOTH,JOSEF. - Kalter Krieg und Deutsche Frage. Deutschland im Widerstreit der Mächte. 1945 - 1952.
113130: FRAMPTON,KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
105609: FRANCE,MARIE DE. - Lais. Twaalf liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw.
114727: FRANCÉ-HARRAR,ANNIE. - Südsee. Korallen - Urwald - Menschenfresser.
111243: FRANCIS,CLAUDE EN FERNANDE GONTIER. - Simone de Beauvoir.
114936: FRANK,LOUIS. - La femme contre l'alcool. Etude de sociologie & de legislation.
108136: FRANK,ANNE. - Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het achterhuis. Cady's leven.
108135: FRANK,ANNE. - De dagboeken van Anne Frank.
115617: FRANKE,ANNELORE / GERHARD ZSCHÄBITZ - Das Buch der hundert Kapitel und 40 Statuten des sogenannten oberrheinischen Revolutionärs.
105210: FRANKE,S. - Een stad verrees.
114848: FRANKEMA,R. - Takulta. De sacrale maaltijd in het Assyrische ritueel.
114497: FRANKEN,H.J. EN C.A.FRANKEN-BATTERSHILL. - A primer of Old Testament archaeology.
112348: FRANKS,H.GEORGE. - Holland afloat.
101736: COENEN FRANS - Reizen. Een uitweiding en inwijding.
112459: FRANSSEN,P.A. - Tussen tekst en publiek.
116503: FRANSSENS,JEAN PAUL. - De wereld wil bedrogen worden.
109815: FRANSSENS,JEAN PAUL. - Zuiderkerkhof 1.
115257: FRANZ,ERICH - Deutsche Klassik und Reformation.
116919: FRANZ,GUNTHER - Der deutsche Bauernkrieg.
112907: FRANZ,ECKHART G. - Juden als Darmstädter Bürger.
114435: FRASER,STEWART E. - Ludvig Holberg's memoirs.
116777: FRAYLING,CHRISTOPHER - Op zoek naar Toetanchamon
110170: EEDEN FREDERIK VAN - Uit Jezus oopenbaar leeven.
110095: EEDEN FREDERIK VAN - Lioba.
104144: EEDEN FREDERIK VAN - Studies.
110167: EEDEN FREDERIK VAN - Jeugdverzen.
101032: EEDEN FREDERIK VAN - De kleine Johannes.
116412: FREDERIKS,J. - Ontstaan en ontwikkeling van het Zwolse schoolwezen tot omstreeks 1700.
111958: FREELY,JOHN. - De verdwenen messias.
110039: FRENCH,PATRICK. - Tibet, tibet. A personal history of a lost land.
116939: FRENCH,PATRICK - De vrijheid of de dood. De onafhankelijkheidsstrijd en opdeling van India.
114681: FRENKS,VERONICA. - De wereld van Michiel de Ruyter. De trots van Zeeland.
109625: FRENSSEN,GUSTAV. - Der Glaube der Nordmark.
114537: FRESCO,M.F. - De dichter Dèr Mouw en de klassieke oudheid.
113252: FRESTON,KATHY. - De ware. Op zoek naar je ware soulmate.
115741: FREUD,SIGMUND. - Unser Herz zeigt nach dem Süden. Reisebriefe 1895-1923.
115184: FREYTAGH-LORINGHOVEN,ALEX FREIHERR VON. - Duitschland's buitenlandse politiek van 1933 - 1940.
112192: FRICK,HEINRICH. - Deutschland innerhalb der religiösen Weltlage.
112402: FRIED,FERDINAND. - Wende der Weltwirtschaft.
115385: FRIEDENSBURG,FERDINAND. - Die Weimarer Republik
112353: FRIEDLÄNDER,SAUL - Nazi-Duitsland en de Joden. Deel I: de jaren van vervolging. 1933-1939.
113823: FRIEDMAN,MAURICE. - Encounter on the narrow ridge. A life of Martin Buber.
111749: FRIEDRICH,JÖRG. - Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945.
106348: FRIEDRICH,OTTO. - Vóór de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
116295: FRIES,W.H.M. - Oorlog in het Gooi.
111358: FRIESWIJK,JOHAN (EINDRED) - De vrije Fries. Genootschapscultuur in Friesland. Het Fries Genootschap 1827-2002.
115631: FRIJHOFF,WILLEM. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607 - 1647.
115869: FRIJHOFF,WILLEM EN LEO WESSELS (RED) - Veelvormige dynamiek. Europa in het ancien regime 1450 - 1800
115889: FRISCH,EFRAIM - Zum Verständnis des Geistigen.Essays-Herausgegeben und eingeleitet von Guy Stern.
115899: FRÖHLICH,W. - Afrika im Wandel seiner Gesellschaftsformen
110860: FROMA,TONNY - Ja, het moest.
112060: FROMKIN,DAVID. - Het lot van de mensheid.
105375: FROST,HOLLOWAY H. COMMANDER U.S. NAVY. - The battle of Jutland.
109631: FROWEIN,KURT. - Festung Frankreich fiel.
115065: FRUIN,ROBERT. - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek.
112138: FRUIN,DR.R. EN DR.H.W VAN DER MEY. - Brieven van Cobet aan Geel uit Parijs en Italië. Nov.1840 - Juli 1845
104560: FRUIN,R. - De tijd van De Witt en Willem III.
108807: FRUITHOF,P.H. - Het feest van de woudkoningin.
111951: FRYE,NORTHROP. - De grote code. De bijbel en de literatuur.
111181: FRYER,JONATHAN. - De chinese muur. Beschermer van een mysterie.
113440: FU,SHEN C.Y. - Traces of the brush. Studies in Chinese calligraphy.
112014: FUCHS,DR.J.M. - Onderweg. Een eeuw personen-en goederenvervoer in Nederland.
112580: FUMAGALLI,VITO. - Als de hemel zich verduistert. De geschiedenis van het middeleeuws levensgevoel.
116622: FURET,FRANCOIS. - Het verleden van een illusie. Het communisme in de twintigste eeuw.
112511: FUSTER,JOAN. - Literatura Catalana contemporania
114466: GAAG,J VAN DER. - Vrijgevochten. J."Richard" van der Gaag. Verzetsstrijder en diplomaat.
115675: GABLENTZ,O.M.VON DER. (RED) - Documents on the status of Berlin. 1944 - 1959.
113263: GABRIËLS,H. - Koninklijke olie: de eerste honderd jaar. 1890 - 1990.
116324: GALEN LAST,DICK VAN. - De zwarte schande. Afrikaanse soldaten in Europa. 1914 - 1922.
114608: GALES,DR.B.P.A. - Delven en slepen.
103769: GANS,MOZES HEIMAN. - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940.
104320: GANS,M.H. - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's. 1900 - 1940.
114463: GÄNTHER,HEINZ. - Die Juden in Deutschland. 1951/52 - 5712. 1958/59 - 5719. Ein Almanach.
114965: GARD,MAURICE MARTIN DU. - La chronique de Vichy. 1940 - 1944.
113442: GASK,NORMAN. - Old silver spoons of England.
114346: GASTER,THEODOR H. - Festivals of the jewish year. A modern interpretation and guide.
116941: GASTEREN,L.A.VAN. E.A. (RED) - In een japanse stroomversnelling. Berichten van nederlandse watermannen - rijswerkers, ingenieurs, werkbazen. 1872 - 1903
107818: GASTMANN,ALBERT.L. - The politics of Surinam and the Netherlands Antilles.
114808: GATTINEAU,HEINRICH J.C. - Verstadterung und Arbeiterherrschaft. Ergebnisse einer kritischen Betrachtung der australischen Verhaltnisse.
113338: GAUTIER,ACHILLES. - De gouden kooi. Over het ontstaan van het huisdier.
116722: GAUTIER,STEPHANIE. - Images of Khmer Rouge atrocities 1975 - 2015
107886: GAUTSCHI,WILLI. - General Henri Guisan. Die schweizerische Armeeführung im Zweiten Weltkrieg.
116768: GAWRONSKI,J.H.G. AND P.V.BOYARSKY (ET AL) - Northbound with Barents. Russian-Dutch integrated archaeological research on the Archipelago Novaya Zemlya
113131: GAY,PETER. - Een goddeloze jood. Freud, het atheisme en het ontstaan van de psychoanalyse.
108562: GAY,PETER. - Freud. A life for our time.
114833: GAY,PETER. - Freud voor historici.
104131: GEEL,CHR.J.V. - Enkele gedichten.
104192: GEEL,CHR.J.V. - Uit de hoge boom geschreven.
115357: GEELKERKEN,C VAN.(SAMENST) - Voor volk en vaderland. Tien jaren strijd van de nationaal-socialistische beweging der Nederlanden 1931 - 14 december - 1941
114149: GEER,JHR.MR.D.J.DE. - De synthese in den oorlog.
116923: GEER,MARTIN VAN DE - Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart. Toen en nu.
113681: GEERARS,DR.C.M. - Hubert Corneliszoon Poot.
113282: GEERTS,HENRI EN JOHAN VAN WORKUM. (RED) - Samenleving in samenhang. Doet geloven ertoe?
116283: GEERTSEMA,H, J.P.BRONSEMA EN C.ROGGENKAMP (SAMENST) - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente.
115579: GEIGER,WILH. - Elementarbuch des Sanskrit unter Berücksichtigung der vedischen Sprache.
111506: GELDER,ROELOF VAN EN RENEE KISTEMAKER - Amsterdam 1275-1795. De ontwikkeling van een handelsmetropool.
113337: GELDER,GEERT JAN VAN. EN ED DE MOOR (RED) - Eastward bound. Dutch ventures and adventures in the Middle East.
115592: GELDER,DR.H.E.VAN (HIST.INLEIDING) - Oude buitenplaatsen rondom 's Gravenhage. 24 lithografieën door S.Moulijn.
110143: GELDORP,FRANS VAN.(SAMENST) - Santpoort. 't Playsante buyten.
115281: GELLATELY,ROBERT. - Pal achter Hitler. Openheid en onderdrukking in Nazi-Duitsland
114445: GELLATELY,ROBERT (RED) - Neurenberg-gesprekken. Nazi's en hun psychiater Leon Goldensohn.
114940: GELLHORN,MARTHA. - De ogen van miljoenen. Brieven 1930-1996.
115268: GENECHTEN,DR.R VAN. - Verminderende meeropbrengsten.
115263: GENECHTEN,DR.R VAN. - Beginselen der geldtheorie.
109704: GENECHTEN,R VAN. - Een beroep op het gezond verstand.
109004: GENESTE,WILLEM. - 60 jaar prinsenjacht Piet Hein.
100480: GENIN,ROBERT. - Die ferne Insel.Aufzeichnungen von meiner Fahrt nach Bali in Wort und Bild.
106656: GENT,L.F.VAN, W.A.PENARD EN DR.D.A.RINKES (RED) - Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië t.g.v. het regeeringsjubileum van H.M. de koningin 1898-1923.
114261: GEORGE, (OF PODEBRAD) M.J.F. - Verloren strijd met een verdwijnende achtergrond.
100479: GEORGE FRANKS,H. - Oerwoudstrijders onder onze driekleur.
107208: GERARD-LIBOIS,J. EN JOSE GOTOVITSCH - L'an 40. La Belgique occupee.
109196: BRABANDER GERARD DEN - Gedichten.
106256: BRABANDER GERARD DEN - Onraad.
106258: BRABANDER GERARD DEN - Curve.
103477: GERBRANDY,PROF.MR.P.S. - De scheuring van het rijk.
111180: GERECKE,ANNELIESE - Das deutsche Echo auf die polnische Erhebung von 1830.
113311: GEREMEK,BRONISLAW. - Het kainsteken.
108048: GERHARDT,IDA - Anamnesis.
110068: GERHARDT,IDA - Vijf vuurstenen.
114717: GERHARDT,IDA - Kwatrijnen in opdracht.
115393: GERHARDT,IDA - De zomen van het licht.
102121: GERHARDT,IDA - Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.
102106: GERHARDT,IDA - Kwatrijnen in opdracht.
114880: GERHARDT,IDA - Buiten schot.
108000: GERHARDT,IDA - De adelaarsvarens.
103995: GERHARDT,IDA - Het sterreschip.
116734: GERHARDT,IDA - Vroege verzen
114735: GERLACH,H. - Het proces tegen Oldenbarnevelt en de "Maximen in den staet"
116424: GERRETSON,C. EN P.GEYL. - Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751)
101187: ACHTERBERG GERRIT - Vergeetboek.
109790: ACHTERBERG GERRIT - Autodroom.
104130: ACHTERBERG GERRIT - Cryptogamen.
106452: ACHTERBERG GERRIT - Energie.
110844: ACHTERBERG GERRIT - Het weerlicht op de kimmen
106806: ACHTERBERG GERRIT - Ode aan Den Haag en Ballade van de gasfitter.
105002: ACHTERBERG GERRIT - Symbolen worden tot cymbalen.
107997: ACHTERBERG GERRIT - Verzamelde gedichten.
115883: GERST,WILHELM C. - Gemeinschaftsbühne und Jugendbewegung
110606: GERU,M.A. (VERT) - Het Egyptische dodenboek.
116762: GERWEN,JACQUES E.A. (RED) - Economic history in the Netherlands 1914 - 2014. Trends and debates.
116815: GERZON,FRITS - Nederland, een volk van struikrovers? De herinvoering van de nederlandse octrooiwet (1869-1912)
112281: GESCHIERE,PETER. - Stamgemeenschappen onder staatsgezag.
105621: GEURTJENS,H. - Op zoek naar oermenschen.
114169: GEURTS,A.J. - Ontsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden.
111945: GEURTS,P.A.M. EN A.E.M.JANSSEN. - Geschiedschrijving in Nederland. Deel 1: geschiedschrijvers. Deel 2: Geschiedbeoefening
112575: GEURTS,P.A.M. - De nederlandse opstand in de pamfletten. 1566 - 1584
116127: GEUS,DR.P.B.R.DE. - Staatsbelang en krijgsmacht. De nederlandse defensie tijdens de koude oorlog.
103709: GEVE,THOMAS. - Kind in Auschwitz. Een 13-jarige jongen overleeft de Holocaust.
113872: GEVERS,ANNE. (RED) - Uit de zevende.
108205: GEYL,PROF.DR.P./DRS P.VAN HEES EN DR.A.W.WILLEMSEN. - Geyl en Vlaanderen. Brieven en notities. 1911/1927 1928/1932 en 1933/1966.
108182: GEYL,DR.P. - Tochten en toernooien.
102856: GEYL,DR.P. - Napoleon. Voor en tegen in de franse geschiedschrijving.
106244: GEYL,DR.P. - Napoleon voor en tegen.
113394: GEYL,DR.P. - Studies en strijdschriften.
104809: GEYL,PROF.DR.P. E.A. - Gedenkboek gijzelaarskamp "Beekvliet". St.Michielsgestel.
111584: GIBRAN,KAHLIL. - Spiegels van de ziel
107865: GIDAL,NACHUM T. - Die Juden in Deutschland. Von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik.
116760: GIDE,ANDRE - Als de graankorrel niet sterft
104382: GIDEONSE,HENK. - Het vergeten leger in de jungle. Nederlandse krijgsgevangenen in Birma/Siam.
113821: GIEBELS,LAMBERT. - De Greet Hofmans affaire.
113511: GIEBELS,LAMBERT. - Beel. Van vazal tot onderkoning. Biografie 1902 - 1977
112118: GIER,G.J.G.DE. - Alfred Haighton. Financier van het fascisme.
116220: GIER,JAAP DE (BEZORGD DOOR) - Geerten Gossaert. Experimenten en overige gedichten.
111791: GIESBERS,J.H.G.I. E.A. - Titus Brandsma herdacht. Voordrachten t.g.v. zijn zaligverklaring.
108369: GIESE,FRITZ. - Körperseele. Gedanken über persönliche Gestaltung.
115626: GIESE,DR.WILHELM. - Anthologie der geistigen Kultur auf der Pyrenäen-Halbinsel (Mittelalter)
115058: GIESEN,PETER. - Land van lafaards? Geschiedenis van de angst in Nederland.
105114: GIJSEN,DR.J.M. - Joannes Augustinus Paredis. 1795-1886. Bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd.
104567: GIJSEN,MARNIX - De leerjaren van Jan-Albert Goris.
114677: GIJSWIJT-HOFSTRA,MARIJKE EN FLORIKE EGMOND (RED) - Of bidden help? Tegenslag en cultuur in Europa, circa 1500 - 2000.
115018: GIJSWIJT-HOFSTRA,MARIJKE - Een schijn van verdraagzaamheid.
108221: GILBERT,MARTIN. - Een eeuw joods leven.
110580: GILBERT,MARTIN. - Atlas van de joodse geschiedenis.
116679: GILBERT,MARTIN. - Israel. A history.
103644: GILBERT,ADRIAN. - De voorspellingen van de Maya's ontsluierd.
110944: GILBERT,ADRIAN. - Wie waren de wijzen uit het oosten?
114351: GILBERT,MARTIN. - Jewish history atlas.
116450: GILBERT,MARTIN. - The routledge atlas of jewish history. From 2000BC to the present day.
114672: GILS,CONNIE VAN. (SAMENST) - Langoureus verlangen. Schrijfsters van nu over Anna Blaman.
102220: GILTAY VETH,MR.D. EN A.J.VAN DER LEEUW - Het Weinreb-rapport. Rapport door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgebracht aan de minister van justitie inzake de activiteiten van Drs.F.Weinreb.
111647: GILTAY VETH,PROF.MR.N.J.P. E.A. (RED) - Koning voetbal. 100 jaar KNVB
114371: GINSBERG,H.L. - The five Megilloth and Jonah
114369: GINZBERG,LOUIS. - Legends of the Bible
110790: GIPHART,RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001.
113434: GIRARDIN,J. - Scheikunde voor den beschaafden stand en het fabriekwezen.
108814: GISEVIUS,H.B. - Adolf Hitler. De man die zich zag als de duitse messias.
114817: GIVERSEN,SOREN. - Apocryphon Johannis.
115189: GLAS,G.A. - Volle boel. Het straatmeubilair van PTT temidden van al het andere.
115345: GLAS,FRITS DE. - Nieuwe lezers voor het goede boek.
116471: GLAUDEMANS,CORIEN. - Om die wrake wille. Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland.
114782: GLERUM,JAN PIETER. - Aan tafel. Antieke culinaire gebruiksvoorwerpen. Tien eeuwen eetgewoontes, koken en tafelen.
113296: GLOTZ,PETER. - Die Vertreibung. Böhmen als Lehrstück.
105063: GLOUBERMAN,DINA. - Kiezen en veranderen door imaginatie.
115470: GNIRREP,YVONNE E.A. (RED) - Spektakel. November 1964
113855: GODINEAU,DOMINIQUE. - The women of Paris and their French Revolution.
113902: GODSCHALK,MR.DR.L.A.F. - Ontijdig schip-verlaten.
102289: GOEBBELS,JOSEPH. - Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei.
100272: GOEBBELS,JOSEPH. - Joseph Goebbels.Dagboek 1945.
115620: GOEBEL,THEODOR. - Friedrich Koenig und die Erfindung der Schnellpresse.
100714: GOEDECKE,HEINZ. EN WILHELM KRUG. - Wir beginnen das Wünschkonzert für die Wehrmacht.
114273: GOEDHART,H. - De slothymne van het manual of discipline.
115931: GOEDKOOP,HANS. - Geluk. Het leven van Herman Heijermans
103543: GOEREE D'OVERFLACQUEE,JOHAN. - Uit een geheim dagboek 1918 - 1919.
110698: GOES,AART VAN DER. - Brieven aan Ikke Zelfman.
115115: GOETZ,LEOPOLD KARL. - Der Ultramontanismus als Weltanschauung auf Grund des Syllabus quellenmässig dargestellt.
114837: GOFF,JAQUES LE. - De cultuur van middeleeuws europa.
112338: GOLB,NORMAN. - Wie schreef de Dode Zee rollen?
116473: GOLDBERG,ABRAHAM. - Pioneers and builders. Biographical studies and essays.
116933: GOLDEMBERG,ISAAC - The fragmented life of Don Jacobo Lerner
114477: GOLDHAGEN,DANIEL JONAH. - Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust.
116332: GOLDHAGEN,DANIEL JONAH. - Erger dan oorlog. Volkerenmoord, eliminationisme en aanhoudende schending van de menselijkheid.
112004: GOLDHAGEN,DANIEL JONAH. - A moral reckoning.
116830: GOLDMANN,I. - Segensspruche auf Nahrungsmittel und Dufte fur uber 2000 Positionen
116856: GOLDSCHMIT-JENTER,RUDOLF.K. - Die Jugend grosser Deutscher. Von Ihnen selbst erzahlt.
116953: GOLDSWORTHY,ADRIAN - Cannae.
110297: GOLL,CLAIRE. - Alles is ijdelheid.
115848: GOLLOB,DR.HEDWIG - Bischof Friedrich Nausea (1496 - 1552) Probleme der Gegenreformation
113732: GOLVERS,NOËL - ULRICH LIBBRECHT. - Astronoom van de keizer. Ferdinand Verbiest en zijn europese sterrenkunde.
113767: GOMBRICH,PROF.SIR E.H. - Eeuwige schoonheid. Inleiding tot de kunstgeschiedenis.
116488: GONTSJAROW,I.A. - Oblomow
110756: GOODMAN,LINDA. - Love signs. A new approach to the human heart.
114437: GOODRICH,L.M. EN E.HAMBRO. - The charter of the United Nations. Commentary and documents.
112906: GOODWIN,DORIS KEARNS. - No ordinary time. Franklin and Eleanor Roosevelt: The home front in world war II
111855: GOOL,A.B.VAN - Hellas en Rome met hun voorgeschiedenis.
115134: GOOR,H.VAN. - Vlucht uit het dodendal van de Neckar. Het verhaal van een dwangarbeider tijdens WOII.
115773: GOOSSENS,TH. - Franciscus Sonnius in de pamfletten. Bijdrage tot zijne biografie.
staatsman.: VAN GORCUM, - Dijk.F van.
115108: GORDON,A.D. - Auswahl aus seinen Schriften.
116331: GORIS,GIE - Opstandland. De strijd om Afghanistan, Pakistan en Kasjmir.
115584: GORP,P.J.M.VAN. - De kamgarenspinnerij.
102092: GORTER,HERMAN - In memoriam.
104648: GORTER,HERMAN - Mei.
115177: GOSSET,A. - Erlebnisse und Erkentnisse eines Chirurgen
113171: GÖTTERT,KARL HEINZ / ECKHARD ISENBERG. - Orgelführer Europa.
115355: GÖTTING,LUDWIG - Die Arbeit als Erziehungsmittel im Reichsarbeitsdienst.
114198: GOUD,J.F. - Levinas en Barth. Een godsdienstwijsgerige en ethische vergelijking.
109268: GOUDA QUINT,P. - Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland.
116516: GOUDOEVER,A.P.VAN. - Angst voor het verleden. Politieke rehabilitaties in de Sovjet Unie na 1953.
111066: GOUDOEVER,A.P.VAN. - Romanian history 1848-1918.
110118: GOUW,J.TER. - De gilden. Een bijdrage tot de geschiedenis van het volksleven.
105014: GOUW,J.L.VAN DER. - De ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het deltagebied.
116033: GOVAARS-TJIA,M.T.N. - Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in Indonesië 1900 - 1942.
104651: GOVERS,DR.FRANS. - Stemmen uit Dachau.
101385: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM,S.J. - Varen in oorlogstijd.
116844: GRAAFF,BOB DE. - Kalm temidden van woedende golven. Het ministerie van Kolonien en zijn taakomgeving. 1912-1940.
112255: GRAAFF,DR.F.A.DE. PART.SECRETARIS VAN PRINS BERNHARD - Met de prins op reis.
113507: GRAAFF,BOB DE & CEES WIEBES. - Villa Maarheeze. De geschiedenis van de inlichtingendienst buitenland.
109586: GRABE,TH, R.HOLLMANN, K.MLYNEK EN M.RADTKE - Unter der Wolke des Todes leben... Hannover im Zweiten Weltkrieg.
112949: GRAEFF,JHR.A.C.D.DE - Voor u persoonlijk.
115448: GRAETZ,HEINRICH. - Die Konstruktion der judischen Geschichte.
115700: GRAETZ,HEINRICH. - Volkstümliche Geschichte der Juden. Die delen.
101497: GRAFFELMAN,A.J. - In konvooi. Koopvaardijreizen gedurende WO II.
112526: GRAGT,F VAN DER. - Trams en tramlijnen. Museumtrams in Nederland.
116728: GRAHAM,KATHARINE - Persoonlijke geschiedenis.
114565: GRAMONT,SANCHE DE. - The strong brown God. The story of the Niger River.
116936: GRANT,MICHAEL - Nero
110082: GRAPPERHAUS,FERDINAND.H.M. - Taxes, liberty and property. The role of taxation in democratization and national unity. 511 - 1787.
101506: GRAPPERHAUS,FERDINAND.H.M. - Alva en de tiende penning.
109810: GREEN,DAVID. - Queen Anne.
109796: GREEN,D.H. - Language and history in the early Germanic world.
114012: GREENBERG,BLU. - How to run a traditional jewish household.
111686: GREENBERG,IRA.A. (RED) - Psychodrama
107392: GREENE,DR.LIZ. - Samenspel. een astrologische gids voor het samen- leven met anderen op een kleine planeet.
111138: GREENE,DR.LIZ. - Saturnus. Een nieuwe kijk op een oude boosdoener.
116333: GREENFELD,KARL TARO. - China syndroom. Het ware verhaal van de eerste grote epidemie van deze eeuw.
115372: GREENFIELD,ROBERT. - Keith Richard. Rolling Stone interview
116177: GREET,ANDREW. - Beating unusual chess defences: 1 e4. Dealing with the Scandinavian, Pirc, Modern, Alekhine and other tricky lines.
110485: GREGORY,LADY AUGUSTA. - Cuchulain van Muirthemne. Het verhaal van de mannen van de Rode Tak van Ulster.
116041: GREIG,DOREEN - The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
115582: GREILSAMMER,MYRIAM. - Een pand voor het paradijs.
111035: GREINER,SIEGFRIED. - Hermann Hesse.Jugend in Calw.
114887: GRELLERT,M.E.A. E.A. - Synagogues in Germany. A virtual reconstruction.
104838: GRESHOFF,JAN - Menagerie. Herinneringen en beschouwingen.
104646: GRESHOFF,JAN - Mirliton. Gedichten.
105289: GRESHOFF,JAN - Volière.
112846: GRESHOFF,JAN - Fabrieksgeheimen.
104830: GRESHOFF,JAN - In alle ernst. Overpeinzingen op reis.
102811: GRESHOFF,JAN - In de verstrooiing. Een verzameling letterkundige bijdragen van schrijvers buiten Nederland 1940 - 10 mei - 1945.
104120: GRESHOFF,JAN - Verzamelde gedichten. 1907 - 1967.
100916: GREUP,MR.G.M. - De Rijnverbinding van Amsterdam en haar geschiedenis.
115324: GREUTER-VREEBURG,MR.Y.M.I. - Deliberatiën van den Raad van State over het Burgerlijk wetboek (1816) 6 juli 1818 - 31 augustus 1818.
114288: GREVELINGEN,H VAN. - Verzameld werk.
115767: GREVEN,JOSEPH. - Die Kölner Kartause und die Anfänge der katholischen Reform in Deutschland
115006: GREVER,MARIA EN BERTEKE WAALDIJK - Feministische openbaarheid. De nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid in 1898.
112994: GRIFFITH,KENNETH. - Thank God we kept the flag flying. The siege and relief of Ladysmith. 1899 - 1900.
100882: GRIFT,CORNELIS VAN DER. - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping.
114177: GRIJP,PAUL VAN DER. E.A. (RED) - Sporen in de antropologie. Liber amicorum Jan Pouwer.
108658: GRILK,PIET EN WIM VAN LEENING. - De duikhoek.
110339: GRIMM,GEORG. - Die Lehre des Buddho. Die Religion der Vernunft und der Meditation.
107537: GRIMM,PROF.DR.FRIEDRICH. - Vom Sinn dieses Krieges.
112110: GRIMME,ERNST GÜNTHER. - Die Geschichte der abendländischen Buchmalerei.
111890: GRIMMELSHAUSEN,CHRISTOFFEL VON. - De avonturen van Simplicissismus
108420: GRITZBACH,ERICH. - Hermann Göring. Werk und Mensch.
100266: GRITZBACH,ERICH. - Hermann Göring. Werk en mensch.
105910: GROEN,KOOS. - Landverrraad. De berechting van collaborateurs in Nederland.
102343: GROEN-ZEEGERS,B VAN DER. - Jim.
113996: GROEN,FLIP. - Monumenten en mensen. Handleiding voor particuliere monumentenzorg.
116767: GROENEBOER,KEES (RED) - Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands -Indie, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba.
111969: GROENEVELD,GERARD. - Kriegsberichter. Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945.
115417: GROENEVELD,GERARD. - Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd.
115079: GROENEVELD,GERARD. - Zwaard van de geest. Het bruine boek in Nederland. 1921 - 1945.
115094: GROENEVELD,GERARD. - Zo zong de NSB. Liedcultuur van de NSB 1931 - 1945.
111283: GROENVELD,DR.S. E.A. - De bruid in de schuit. De consolidatie van de Republiek. 1609 - 1650.
111282: GROENVELD,DR.S. E.A. - De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden 1559-1609
115879: GROENVELD,PROF.DR.S. E.A. - Naarden in de schaduw van Munster. De bevrijding van Naarden door mariniers in 1673
113997: GROESBEEK,MR.J.W. - Amstelveen. Acht eeuwen geschiedenis.
110552: GROESBEEK,MR.J.W. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland.
115306: GROLLE,J.J. - Weg met de koning. 's Konings zegel gebroken, het ontstaan van de Nederlandse Staat in 1581.
115225: GRONBECH,WILHELM - Nordische Mythen und Sagen.
115485: GRONDEL,HAROLD. - Herboren vaderland. Enkele herinneringen aan vijf jaren van Duitsch schrikbewing.
113522: GROOT,E.J.DE. - De moderne boekdrukker.
116577: GROOT,PIETER. - In en rond de Zeevang. Een stukje Noord-Holland onder de loep.
113476: GROOT,GER. - De gelukkigste illusies. Over kwaad en verlossing.
109515: GROOT,TITIA DE, DICK KERSSENS EN DIRK RÖNITZ. (SAMENST) - Atlas van het gemeentearchief Zaanstad.
112221: GROOT,P.J.DE, G.P.KARSTKAREL EN W.H.KUIPERS - Leeuwarden. Beeld van een stad. Zeven eeuwen stadsleven in woord en beeld.
101409: GROOT,JAN.H.DE. EN ED HOORNIK. - Wij waren getuigen.
115070: GROSHEIDE,G. - Bijdragen tot de geschiedenis der Anabaptisten in Amsterdam.
113033: GROSSMAN,DAVID. - De grammatica van het gevoel.
113013: GROTE,GREGORIUS DE. - Het leven van Benedictus.
116849: GROUT,DONALD JAY. - A history of western music.
115454: GRUNBAUM,M. - Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde
114881: GRÜNDEL,E.GÜNTHER. - Jahre der Uberwindung. Umfassende Abrechnung mit dem "Untergangs" Magier. Aufgabe der deutschen Intellectuellen. Weltgeschichtliche Sinndeutung des National Sozialismum.
108008: GRÜTER,REGINA. - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb.
113968: GRUWEZ,LUUK. - Het land van de wangen.
109530: GRUYTER,W.JOS DE. - Uit het werk van Aart van Dobbenburgh.
106801: GRUYTHUYSEN,M.W.M.M. - Vrij Nederland. 1940 - 1952. De archieven.
113343: GUENTHER,HERBERT V. - Philosophy & psychology in the Abhidharma.
116446: GUEST,IAIN. - De vuile oorlog. De Argentijnse junta en de mensenrechten in historisch perspectief.
115081: GUITTON,ANDRÉ - Pierre-Julien Eymard. Apostel van de eucharistie.
116382: GUMBERT-HEPP,MARIJKE. - Computus Magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436.
112457: GURATZSCH,HERWIG - Die Auferweckung des Lazarus in den Niederlandischen Kunst von 1400 bis 1700.
115271: GURIAN,WALDEMAR. - Der Kampf um die Kirche im Dritten Reich.
116847: GUTIERREZ,COSME CUBA - Machupicchu in Inka history.
110584: GUTMANN,JOSEPH. - Joodse miniaturen.
114761: GUTMANN,MYRON.P. - War and rural life in the early modern low countries.
116972: GYALTSEN,GESHE SONAM - Geest en cognitie.
113843: HAAGEN,C VAN DER. - Profetisch perspectief. Handboek bij de studie van de bijbelse profetie.
112385: HAAK,BRAM EN PIET HOFMAN (RED) - De Hoge Veluwe in de 19e eeuw.
115235: HAAKMAT,JAN. - Sidon Krutu. 126 jaar emancipatie in relatie tot de surinamers in Nederland.
108708: HAAN,JACQUES DEN - Bevindelijk reisboek.
115727: HAAN,CORRIE DE. - Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten.
115244: HAAN,M.J.M. E.A. (RED) - In navolging. Opstellen voor C.C.de Bruin.
116601: HAAN,JACOB ISRAËL DE. - Verzamelde gedichten I en II.
102365: HAAN,DR.J.C.DE EN JHR.PROF.DR.P.J.VAN WINTER.(REDACTIE) - Nederlanders van over de zeeen.
105919: HAAN,J.DEN. - Boeken en publiek.
116797: HAAN,JACOB ISRAËL DE. - Het joodsche lied.
102305: HAAR,JAAP TER. - Geschiedenis van de lage landen.
110657: HAARSMA,MENNO VAN. (SJOERD LEIKER) - Drie getuigen.
115604: HAARSMA,MARIETTE E.A. (RED) - De onderkant van het tapijt. Harry Mulisch en zijn oeuvre. 1952 - 1992
109938: HAASSE,HELLA - Klein reismozaiek. Italiaanse impressies.
103572: HAASSE,HELLA - Ogenblikken in Valois.
116020: HAASSE,HELLA - Een doolhof van relaties. Deel I uit reeks Oerboek
113315: HACK,H. - Die Kolonisation der Mennoniten im Paraguayischen Chaco.
114455: HAEGEN,RINA VAN DER. - In het spoor van seksuele differentie.
116465: HAFFNER,SEBASTIAN. - Van Bismarck tot Hitler. Duitsland 1871 - 1945.
105626: HAGEN,LOUIS E. - Ik vocht om Arnhem. Dagboek van een zweefvliegtuigpiloot.
115942: HAHN,THOMAS.(RED) - Exemplaria. Reconceiving Chaucer: Literary theory and historical interpretation
114722: HAITSMA MULIER,E.O.G. EN A.M.J.T.LEYTEN (RED) - Het nederlandse beeld van de franse revolutie in prent en film.
109364: HAJEK,K. - Weidmannsheil!
114265: HAKFOORT,CASPER. - Optica in de eeuw van Euler. Opvattingen over de natuur van het licht, 1700 - 1795.
115766: HALDAR,ALFRED. - Studies in the book of Nahum
109593: HALE,ORON.J. - Presse in der Zwangsjacke. 1933-45.
113481: HALEY,P.EDWARD. - Revolution and intervention. The diplomacy of Taft and Wilson with Mexico, 1910 - 1917
116039: HALLAM,ELISABETH M. - Capetian France 987 - 1328
112565: HALLIE,PHILIP P. - Lest innocent blood be shed.
114824: HALSEMA,J.D.F.VAN. - Te zoeken in deze angstige eeuw.
113070: HAM,MARION VAN E.A. (SAMENST) - God tussen ons amsterdammers.
109089: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Analyse en aspecten. De astrologische duiding deel 4.
106116: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Psyche en astrologisch symbool.
103259: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Elementen en kruizen als basis van de horoscoop. De astrologische duiding deel 1.
103556: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Handboek voor uurhoekastrologie.
109094: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Huisheren en huizenverbanden. De astrologische duiding deel 5.
103260: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Aard en achtergrond van de huizen. De astrologische duiding deel 3.
103261: HAMAKER-ZONDAG,DRS.KAREN M. - Wezen en werking van planeten. De astrologische duiding deel 2.
116270: HAMANN,BRIGITTE. - Winifred Wagner. A life at the heart of Hitler's Bayreuth.
116866: HAMANN,BRIGITTE. - Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth.
116867: HAMANN,BRIGITTE. - Hitlers Wien.Lehrjahre eines Diktators.
113929: HAMEL,ANKE (RED) - Mijn liefste lief. Brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen.
114593: HAMMELBURG,S. (BEWERKING) - De Misjna. Deel III. Séder Nasjiem.
113971: HAMMELBURG,S. (BEWERKING) - De Misjna. Baba-Kamma / Baba-Metsia.
116962: HAMMER,FELIX - Theonome anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen
115597: HAMMOND,J.L. AND BARBARA HAMMOND - The age of the chartists. 1832 - 1854. A study of discontent.
115491: HAMPF,ERNST. (GESAMTREDACTION) - Handbuch fur politische Arbeit in Truppenteilen und Einheiten der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR.
108106: HAND,ROBERT. - Horoskoop Symbolen. Punten op de i in astrologie.
115071: HAND,ROBERT. - Planeten in transit.
109090: HAND,ROBERT. - Planeten in compositie. Analyse van menselijke relaties.
112869: HAND GLOW,BARBARA. - Het pleiadisch plan. Een nieuwe kosmologie voor het tijdperk van het licht.
114546: HANEGRAAFF,DS.J. - Met de Torah is het begonnen. Deel III. Rondom de mondelinge traditie.
115025: HANEVELD,G.T. - Bijdrage tot de geschiedenis der pathologische anatomie: Utrecht in de 1e helft van de 19e eeuw.
114770: HANH,THICH NHAT. - Vredelievend. Being Peace.
104422: HANKEN,ALBERT. - Balanceren tussen Boeddha en Freud.
113318: HANLO,JAN - Niet Ongelijk.
101059: HANLO,JAN - Brieven 1931 - 1962 en brieven 1963 - 1969.
116292: HANLO,JAN - In een gewoon rijtuig.
112555: HANNAS,LINDA. - Legpuzzelboek
102329: ANDREUS HANS - Groen land.
102324: ANDREUS HANS - Jubal.
103300: ANDREUS HANS - Luisteren met het lichaam.
115709: ANDREUS HANS - Verzameld proza.
113334: HANSON,RICHARD. - Studies in christian antiquity.
112712: HARBERS,MARK, BARBARA HOOGSTEDEN EN COR LUYKX - 125 jaar werken aan een schoon Rotterdam.
109537: HARDING DAVIS,RICHARD. - The rulers of the Mediterranean.
112077: HARDY,A.C. - Bulk cargoes.
116059: HARINCK,GEORGE EN THEA VALK-LE COINTRE (RED) - Jeugdbrieven van H.J.Pos (1917 - 1927)
114474: HÄRING,HERMANN UND KARL JOSEF KUSCHEL - Hans Küng. Weg und Werk.
115542: HARKX,P.J.F.M. - De oud-bisschoppelijke cleresie en Rome. Contacten en vredespogingen 1733 - 1749.
111214: HARLAAR,MARTIN. E.A. - Voorwaarts in bataille.
115508: HARLINGEN,R VAN.( REINDER BLIJSTRA) - Haaien voor Nabatoe
110656: HARLINGEN,R VAN.( REINDER BLIJSTRA) - Bij nadere kennismaking.
114711: HARMENS,PAUL. - Zwolle in oorlogstijd.
114736: HARMS,HARRY. - Egmonders en de visserij in woord en beeld.
115336: HAROKOPOS,GEORGE. - The fortress Crete. 1941 - 1944.
110831: HARPER,RAYMOND. - Als God met ons is...
111609: HARRER,HEINRICH - Tibet is my country. Autobiography of Thubten Jigme Norbu, brother of the Daila Lama.
115293: HARRIS,DR.D. - Socialist origins in the United States. American forerunners of Marx, 1817 - 1832.
116387: HARRISON,HOPE M. - Ulbrichts Mauer. Wie die SED Moskaus Widerstand gegen den Mauerbau brach.
114387: HART,MARJOLEIN CATHERINA 'T, - In quest for funds, warfare and state formation in the Netherlands, 1620 - 1650.
115409: HART,MAARTEN 'T - Dienstreizen van een thuisblijver
114452: HART,P.D.'T. - Utrecht en de cholera. 1832 - 1910.
110907: HARTE,BRET - The luck of Roaring Camp.
115074: HARTMANN,OTTO J. - Anthroposophie.
109708: HARTMANN,DR.J.L.H. - De reconstructie van een middeleeuws landschap.
114751: HARTMANN,JOSEF. - Versuche einer politischen Organisation im Donauraum von den Pariser Friedensverträgen bis zum Anschluss (1918 - 1938)
116356: HARVEY,GEORGE - Henry Clay Frick. The man.
107246: HÄSLER,ALFRED.A. - Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge 1933 - 1945.
115681: HASSEL,SVEN. - Pantsers des doods.
104082: HASSEL,SVEN. - Het bataljon der verdoemden.
105152: HASSEL,SVEN. - Monte cassino.
105151: HASSEL,SVEN. - Marsbataljon.
110163: HASSEL,SVEN. - Kommando Reichsführer Himmler.
100275: HASSEL,SVEN. - Gestapo.
114792: HASSINGER,HUGO. - Geographische Grundlagen der Geschichte.
114959: HATTUM,JAC.VAN. - Nieuwe sprookjes en vertellingen.
113177: HATTUM,MARINUS VAN. - Da Costa tussen Bilderdijk en Suringar. Een uitgeversdocumentatie.
116745: D'HAUCOURT,GENEVIEVE - La vie agricole et rurale dans l'etat d'Indiana a l'epoque pionniere.
110247: HAUER,H.A. - Het afgescheurde kleed.
104745: HAUSER,HEINRICH. - Im Kraftfeld von Rüsselsheim.
115566: HAVELAAR,DR PAULINA - Der deutsche Libertätsgedanke und die Politik Wilhelm III. von Oranien.
114091: HAVERKAMP,ANITE (RED) - Jezuieten in Nederland.

Next 1000 books from Het Oplettende Lezertje

3/9