Novemberland
Hooigracht 35, 2312 KN Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-18297344            Email: novemberland@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007682: LINEHAN, PETER & NELSON, JANET L. (ED.) - The medieval world
004309: LINSCHOTEN, J.H. - De Londensche vagebond of Nergens goed voor. Met 4 plaatjes
007530: LINTUM, C. TE DR. - Historische atlas
004209: LINTUM, C. TE DR. - Historische atlas
006857: LIS, WOUTER VAN - Pharmacopoea galeno-chemico-medica Probatissimis Auctoribus, ratione & experientia fundata Of meng-schei- en geneeskonstige artsenywinkel, Op de beste Schryvers, de reden en de ondervinding gebout; behelsende De voornaamste tegenwoordig in gebruik zynde Genees- en Heelmiddelen, vele van het overtollige besnoeit, derzelver aart, deugt en manier van bereiding: benevens Een Korte Verhandeling hoe men met weinig Geneesmiddelen de Grootste Ziektens worden genezen: alsmede Verscheide Meng- en Scheikonstige Observatien, en een Verklaring van de voornaamste Konstwoorden, Characters &c. Tot algemeen nut in 't Latyn en Duitsch te zamengestelt.
007166: LISTAL, ALFRED (PSEUD. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE) - Van de Wortelkindertjes. Versjes van Alfred Listal
007211: LISTAL, ALFRED (PS. VAN WILLEM ALFRED GOUWE) - Flipje Fluiter en zijn vrind. Versjes van Akfred Listal
007205: LISTAL, ALFRED (PS. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE) - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan. Versjes van Alfred Listal.
007642: LISTAL, ALFRED (PSEUD. VAN WILLEM FREDERIN GOUWE) - Van Tobbie, Tibbie en kleine Tom. Teekeningen van Ch. Preston. Versjes van Alfred Listal
006688: LITTROW, J.J. VON & SOMMER, J.G. - Tafereel van het heel-al. Onderhoudende beschrijving van het uitspansel en den aardbol. Uit het Hoogduitsch vertaald door G.A. Hondeijker & J. Olivier, Jzn. (4 delen in 2 banden)
006291: LLEWELLYN, RICHARD - How green was my valley
006065: LÖHR, JOHANN, ANDREAS, CHRISTIAN (1764-1823) - Kleinigheden voor kinderen. Met plaatjes.
007544: LOON, MAURITS NANNING VAN - Urartian Art; Its distinctive Traits in the Light of new Excavations
006976: LOON, SOPHIA VAN - Verhalen en schetsen in proza en poëzij
007511: LOOSJES, A. PZ. - Hollands arkadia of wandelingen in de omstreken van Haarlem.
007504: LOOSJES, A. PZ. (1761-1818) - Het leven van Hillegonda Buisman, eene Hollandsche familie-geschiedenis uit de zeventiende eeuw (4 delen)
006296: LORBER, JAKOB - Van de hel tot de hemel. De leiding die aan Robert Blum gegeven werd na zijn stoffelijke dood. Deel1 en Deel 2.
007676: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH - Moralische Bilderbibel. Erster Band. 1805. Mit Kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen. Mit vierzehn Kupfern. (Band 1 von 5)
005560: LOTI, PIERRE - Pêcheur d'Islande. Cent vingt-huit compositions de E. Rudeaux. Gravures sur bois de J. Huyot.
006789: LOTTMAN, HERBERT - The Fall of Paris June 1940
007284: LOUW, P.J.F. - KLERCK, E.S. DE - De Java-Oorlog van 1825-30. Derde t/m Vijfde Deel (van 6)
004070: LOUWERSE, P. - Voor de kinderkamer. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje
005326: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens en meisjes (2 delen in 1 band)
006599: LOUWERSE, P. - Voor 't jonge volkje. Almanak voor het schrikkeljaar 1888. Met 36 groote en kleine platen - Voor 't jonge Volkje. Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1887, Met 123 groote en kleine Platen - Voor 't jonge Volkje. Een geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, zeventiende deel, 1888, Met 102 groote en kleine Platen (3 delen in 1 band)
007719: LÜBKE, WILHELM - Die Kunst der Barockzeit und des Rokoko. Vollständig neu bearbeitet von Max Semrau. Mit 5 farbigen Tafeln, 2 Heliogravüren und 385 Abbildungenb im Text.
005016: LUDWIG, IRENE & LUDWIG, PETER - (Non)conform. Russian and Soviet Art. The Ludwig collection 1958-1995
006718: LUGER, JOHAN; WALLAGH, G.H. & ADRIA, P.G. (B.A. CANTAB.) - All About Amsterdam. Official Guide
004236: LUGER, BERNT - Wie las wat in de negentiende eeuw=
003782: LUIKEN, JOANNES - De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond; Vertoonende drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen
007089: LÜSCHER, MAX PROF. DR. - Farb-Test. Kleiner Lüscher Test. Auszug aus dem großen klinischen Lüscher Test
006550: LUTHER, MARTIN - Martin Luthers Ausgewählte Schriften
007477: MADAME LOUISE DE M - Les petits naufragés; Voyage Intéressant de Georges et Edouard Leduc; Par Madame Louise de M . Orné de quatre Jolies Gravures
007599: MAANDAG, W. - IJzerversiering - Practische handleiding voor smeden, bouwkundigen, onderwijsinrichtingen en zelfstudie
002754: MAANEN, HANS VAN (REDACTIE) - Kwakzalverij. 125 Jaar Medische Folklore
006897: MACHEN, WM. C.H. - Warmond voorheen en thans, Deel 1 & Deel 2
002237: MACKAY, DANIËL BARON - Geschiedenis Van Het Geslacht Mackay. Facetten Van De Politieke, Militaire En Sociale Geschiedenis Van De Schotse Hooglanden En De Nederlanden
001708: MACKILLOP, A. AND MURDOCH, STEVE - Military Governors and Imperial Frontiers C. 1600-1800. A Study of Scotland and Empires
007135: DESBORDES VALMORE MADAME - Les PLeurs. Poésies Nouvelles.
006644: MAHAT, RAM SHARAN DR. - In Defence of Democracy. Dynamics and Fault Lines of Nepal's Political Economy
007654: MAHFOUZ, NAGUIB - The Cairo Trilogy - Palace Walk, Palace of Desire, Sugar Street
005306: MAILER, NORMAN - The Naked and the Dead
005596: WILLEBEEK LE MAIR, H. (ILLUSTRATIES) - Hollandsche kinderliedjes. Geharmonizeerd door J.Röntgen.
007094: MAISTRE, XAVIER - Voyage autour de ma chambre, suivi de L'expédition nocturne, Le lépreux de la Cité d'Aoste, Les prisonniers du Caucase et Poésies diverses. Préface de Jules Claretie
006651: MÂLE, EMILE - L'art religieux du XIIe siècle en France. Etude sur les origines de l'iconographie du Moyen Age. Illustré de 253 gravures, 3e édition, revue et corrigée - L'art Religieux du XIII° Siècle en France. Étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration. Illustrée de 190 gravures, 7e édition - L'art religieux de la fin du Moyen Age en France. Etude sur l'iconographie du Moyen age et sur les sources d'inspiration, 4e édition - L'art Religieux du XIII° Siècle en France Étude sur l'Iconographie du Moyen Âge et sur ses Sources d'Inspiration. 4e édition, illustrée de 265 gravures. (3 Vols., 3 Tomes)
001563: MALOT, HECTOR - Alleen op de Wereld
006490: MAN, LOUIS DE DR. - Bijdrage tot een systematisch glossarium van de Brabantse oorkondentaal, Leuvens archief van circa 1300 tot 1550 (Deel I)
006794: MANDEVILLE, BERNARD - De oorsprong van de eer en het nut van christelijkheid bij oorlog
003712: MANSFIELD, KATHERINE - New Zealand Stories
007120: MARCUS, JACOB - Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen Bloedtraedt: mitsgaders die van byzondere steden, tegen verscheide zo edellieden als voornaeme burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere provincien, van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aenhangsel van authentike stukken, spruitende uit dezelve sententien. Nu eerst in 't licht gegeeven na het oorspronkelyk handtschrift.
006716: KAPITEIN MARRYAT (FREDERICK MARRYAT, 1992-1848) - De lotgevallen van Percival Keene (Deel I en II) (2 banden)
006672: MARSH, HONORIA D. - Shades from Jane Austen. With a chapter ""Jane Austen's Family in silhouette"" together with a table showing Jane Austen's Family and Chronology of Events During her Life-time by Peggy Hickman
005941: MARTENSON, GUNNAR (EDITOR-IN-CHIEF) - Helsinki. Capital of Finland
007141: MARTIJN, J.J.H. - Ten Paleize. Koningin Wilhelmina in haar particuliere leven
004707: MARTIN, JAMSE KIRBY E.O. - America and his People (2 vol. set)
006801: MARTIN, DAVID - La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament revue sur les originaux
002293: MARTIN, PAUL - European Military Uniforms. A Short History
004183: MARTIN, M. AIMÉ - Le langage des fleurs
007581: MARTIN, M. AIMÉ (LATOUR, CHARLOTTE DE) - Le langage des fleurs
005665: MARTIN, FRANK - UN COMPOSITEUR MÉDITE SUR SON ART. ECRITS ET PANSÉES RECUEILLIS PAR SA FEMME. INTRODUCTION DE BERNARD GAVOTY
007588: [MARTINET, J.F.] - Het vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere provincie, de generaliteitslanden en de geheele republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen
006330: [MARTINET, J.F. & VAN DEN BERG, A.] - Geschenk voor de jeugd (6 delen compleet)
007692: MARTINET, J.F. & VRIES, J. DE - Katechismus der natuur. Met plaaten (4 delen) & Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen door J. de Vries over het eerste, tweede, derde en vierde deel van den Katechismus der natuur (2 delen)
006142: GARCIA MARTINEZ, FLORENTIO & TIGCHELAAR, EIBERT - Fragmenten uit de woestijn. De Dode-Zeerollen opnieuw bekeken.
003497: MASOCH, SACHER - Contes Juifs, Récits de Famille
007185: MASSE, J.-N. - Petit Atlas complet d'Anatomie descriptive du Corps Humain, destiné à compléter tous les Traités d'Anatomie déscriptive. Contenant 112 planches dont 10 nouvelles
006616: MAYHEW, HENRY (1812-1887) (ED.) - The Comic Almanack and Diary for 1850
006903: MCCARTER, ROBERT - Louis I Kahn [ isbn 9780714849713 ]
005531: MCKENZIE, PETER - Hail Orisha! A phenomenology of West African Religion in the mid-nineteenth century
007083: MEEHAN, PATRICK J. (ED.) - Frank Lloyd Wright Remembered
007323: MEERMAN, JOHAN MR., HEER VAN DALEM EN VUREN. - Verhaal van het beleg en de verovering van Leyden, door Hertog Jan van Beijeren, in 1420: Voorgeleezen in de eerste Openbaare Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, op den 15. Februarij 1805
006982: MEERTEN, A.B. VAN WED., ROBIDÉ VAN DER AA EN HILKER, W. - Schetsen aan het kinderlijk leven ontleend; Met 8 gekleurde plaatjes
007121: MEERTEN, A.B. VAN MEVR. WEDW. & ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. MR. - Tafereelen en gedichtjes voor de jeugd. Met plaatjes
007122: MEERTEN, A.B. VAN MEVR. WEDW. & ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. MR. - Iets voor onze kleine vrienden. Met 12 plaatjes.
006971: MEIJER, M[AX].W[ILHELM]. DR. (1853-1910) - Een beeld van het heelal in zijne natuurkundige en scheikundige eigenschappen. Voor Nederland bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit. Met 10 prachtige platen in kleurendruk en ruim 500 afbeeldingen in den tekst
005204: MELCHIOR, EDUARD A. - Wetenschappelijk en biografisch woordenboek der toonkunst
005128: MELDRUM, DAVID S. - Holland and the Hollanders
007050: MELHOP, W. - Alt-Hamburgische Bauweise. Kurze geschichtliche Entwicklung der Baustile in Hamburg dargestellt am Profanbau bis zum Wiedererstehen der Stadt nach dem großen Brande von 1842 nebst chronistisch-biographischen Notizen verfast von Bauinspektor W. Melhop. Mit 274 Abbildungen nach alteren Darstellungen und nach photographischen Aufnahmen.
005467: MERSON, JOHN - Strassen nach Xanadu. China und Europa und die Entstehung der modernen Welt
007617: MEULEN, R. VAN DER - De boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhande, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken.l
007177: MEULEN, R. VAN DER - De Boekenwereld. Theorie en practijk van den Boekhandel, benevens het meest wetenswaardige van de daaraan verwante vakken. Met circa 200 platen, portretten en vignetten.
007630: CATENIUS V.D. MEYDEN, J.M.J. MEVR. - Uitgezochte recepten
007589: MEYER, J. - Weltreise (2 Vols.) Erster Teil: Indien, China und Japan. Zweiter Teil: Vereinigte Staaten von Amerika. Zweite Auflage
007705: MEYER, J[OSEPH] - Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Dritter Band.
007706: MEYER, J[OSEPH] - Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. Zweiter Band. Sechste Auflage
007655: YI SONG-MI - Korean Landscape Painting: Continuity And Innovation Through the Ages (Korean Culture Series 4)
007586: MICHAËLIS, JOHANN DAVID - Vragen aan een gezelschap van geleerde mannen, die op Bevel zyner Majesteit des Konings van Denemarken naar Arabie Reizen. Waarby gevoegd is, beoordeling van Niebuhrs beschryving van Arabie ddor den zelfden schryver, getrokken uit deszelfs orientalische en exegetische bibliotheek, IV. Deel. In 't Nederduitsch vertaald door Jacob van Ekers.
005721: MICHELL, JAN PETERSEN (1760-1795) - De synchondrotomia pubis, commentarius (thesis)
007321: MICHIELS, ALFRED (BEW.) - Oostenrijk. Geheime Geschiedenis der Oostenrijksche regering. Bewerkt naar authentieke bescheiden.Uit het Fransch.
006347: MIEDEMA, AGE S. - Sneek en het Sneeker Stadsrecht. Academisch Proefschrift
007390: MILLIGEN, S. VAN - Ontwikkelingsgang der muziek van de oudheid tot onzen tijd. Met vele illustraties betreffende de ontwikkeling der instrumenten en van het notenschrift benevens noten-voorbeelden
007467: MILNE, A.A. - Now we are six. Decorations by Ernest E. Shepard
007468: MILNE, A.A. - Winnie-The-Pooh. With Decorations by Ernest Shepard
007469: MILNE, A.A. - When We were young
007470: MILNE, A.A. - The House at Pooh Corner. With Decorations by Ernest Shepard
005425: MINTER, TESSA - The Agta of the Northern Sierra Madre. Livelihood strategies and resilience among Philippine hunter-gatherers (doctoral thesis) (De Agta van de Noordelijke Sierra Madre. Levensonderhoud en veerkracht van Fillippijnse jager-verzamelaars)
005975: MIQUEL, F.A.W. - De Noord-Nederlandsche vergiftige gewassen. Met gekleurde platen
007299: MIRÓ, JOAN - Derrière Le Miroir. Nr. 231. Joan Miró
006639: MIRVAL, C. -H., DE - Ernest et Fortunat ou Les jeunes voyageurs en Italie. Récit descriptif et pittoresque des principales curiosités de cette merveilleuse contrée. Nouvelle édition, ornée de jolies gravures.
006555: MISTRAL, FRÉDÉRIC - Mireille. Poème provençal. Traduction française de l'auteur accompagnée du texte original, avec 25 eaux-fortes dessinées et gravées par Eugène BURNAND, et 53 dessins du même artiste reproduits par le procédé Gillot.
1515: MOLT, E. - Geïllustreerde wereldgeschiedenis voor oud- en jong Nederland
007614: MOLT, E. - Alewijn, de lijfeigene. Historisch verhaal uit de twaalfde eeuw. Geïllustreerd door B.W. Wierink
007073: MONNIER, GÉRARD - Histoire critique de l'architecture en France, 1918-1950. Architecture, culture, modernité
006613: MONTMIGNON, ABBÉ JEAN-BAPTISTE - Choix des lettres édifiantes écrites des Missions Etrangères. Avec des additions critiques, et des observations pour la plus grande intelligence de ces lettres; Missions de La Chine (Tome premier, Tome second, Tome troisième) (3 Vols. of 8)
002772: MOOJEN, WILLEM. H. - Hollandsche Stoomboot Maatschappij. De Vaart Op Het Verenigd Koninkrijk En West-Afrika. Deel II - De Vloot
004588: MOOR, DE J. A. EN VELDE, P.G.E.I.J. VAN DER - De werken van Jacob Haafner (deel 1)
589: MORRIËN, ADRIAAN - Ik heb nu weer de tijd
007685: MOSS, WALTER G. - A History of Russia - Volume I: To 1917
004859: MOURE, GLORIA (EDITING AND TEXT) - Richard Long Spanish Stones
005103: MRÁZEK, JAN - Phenomenology of a puppet theatre. Contemplations on the art of Javanese wayang kulit
007042: MÜHLBACH, L. - Duitschland in woeling en strijd. 3e Afd. Duitschland tegen Frankrijk, 1e en 2e Deel.
007540: MULISCH, HARRY - De taal is een ei. Veertien haikai.
007777: MÜLLER, J.F.L. - De kluchtige poes en het hondje. Een tegenhanger van de De kluchtige aap en het poesje
005206: MULLER, S. FZ. MR. - Italiaansche reisindrukken. Met vele afbeeldingen in en buiten den tekst
002954: MULLER, P.J. PROF. DR. - De Europeesche Oorlogsbrand. Een boek voor het Nederlandsche volk met platen, portretten en kaarten. Eerste deel)
004996: MURAKAMI, HARUKI - Sekai No Owari to Hado-Boirudo Wandarando (Hard-boiled Wonderland en het einde van de wereld)
006170: WALLACE-MURPHY, TIM - De Vrijmetselaars. Hun geschiedenis en mystieke verbanden
006656: MYER, VALERIE GROSVENOR - Obstinate Heart - Jane Austen - A Biography
007623: N.N. - De volmaakte kaartspeler of practische handleiding tot het gemakkelijk leeren nan de meest gebruikelijke kaartspelen.
007782: NABOKOV, VLADIMIR - De gave
004841: NAEFF, TOP (BEW.) - De kleine koning. Een sprookje bij twaalf platen van Hanns Pellar verteld door Fritz van Ostini, vertaling van Top Naeff
006580: NAEFF, TOP - Oogst
007684: NAHM, ANDREW C. - Korea - Transition & transformation. A history of the Korean people
004086: NAHUYS, P.H.G. JHR. MR. (SAMENST.) - De Johanniter Orde in Nederland 1959-1984. Herdenking naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan van de orde
007651: NAPJUS, EELCO - D.P.Z. (= DIRK PIETERSZ. Z?LSTRA) - Historisch chronyk, of Beschryvinge van oud en nieuw Sneek. Behelsende een Verhandelinge van desselfs Benaming, aanwas, Voorregten, Rampen, Geleerde Mannen &c. Mitsgaders: Gedenkwaardige Geschiedenissen aldaar voorgevallen; ; Sampt, Naam - Register der Heeren Burgemeesteren, Schepenen, en Raden, Secretarissen; Als mede Praedikanten Zedert de Reformatie tot desen Jare 1772, ingesloten. Ook van desselfs tegenwoordige Gelegentheid, Grote gestigten, Negotien, Fabryken en Welvaren deser Stad &c. Alles uit veele Oude Beschryvungen, en andere Egte stukken: Beknoptelyk by een t' zamen gesteld; Voor zo veel heeft kunnen magtig worden.& Korte historie en beschrijving van Franeker. Beginnende met den jaare 1192 en eindigende in het jaar 1785.
006348: NAPJUS, E[ELCO]. - Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek
007090: SCHULTZE-NAUMBURG, PAUL - Kulturarbeiten, 4 Bände (von 7). Band I: Hausbau, Band II: Gärten, Ergänzender Bilder zu Band II Gärten, Band III: Dörfer und Kolonien, BandVI: Das Schloss
006374: NECIPOGLU, GÜLRU - MUQARNAS An annual on the visual culture of the Islamic world. Volume 20
006994: DE LAATSTE RESTEN VAN TROPISCH NEDERLAND - Hermans, Willem Frederik
005634: O'NEILL, J. C. - Who did Jesus think he was?
007411: NEMCOVÁ, BOZENA - Grootmoeder
005078: [NENY, S.E.M., LE COMTE DE] - Mémoires historiques et politiques des Pays-Bas Autrichiens. Nouvelle Edition, revue, corrigée & considérablement augmentée
007776: NEPOS, CORNELIUS - Cornelii Nepotis Vitæ Excellentium Imperatorum, Observationibus et Notis commentatorum omnium quotquot hactenus innotuêre illustratæ. Accesserunt huic Editioni praecipuorum Graeciae Imperatorum Icones aeri incisae - ut et Index Rerum et Verborum auctior et emendatior.
007063: NEUENSCHWANDER, EDUARD UND CLAUDIA - Finnische Bauten - Bâtiment finnois - Finnish Buildings. Atelier Alvar Aalto 1950-1951
005864: NEUMAYR, P. FRANC. - Triduum Sacrum Exercitiis Spiritus accomodatum pro viris nobilibus et litteratis. Editio quarta
007276: NEUT, AMAND (VERT.) - Militaire jaerboeken der Belgen, of Geschiedenis der oorlogen, krijgsverrigtingen en wapendaden, welke in Belgiën plaets gehad hebben sedert den inval van Cesar tot hedendaegs. Vertaeld uit het Fransch door Amand Neut. Opgedragen aan den Koning. (2 delen in 1 band)
006836: NEUTON, JOHANN (JOHN NEWTON, 1725-1807) - Unterhaltungen über wichtige Herzensangelegenheiten in Briefen an vertraute Freunde. Zweiter & Dritter Band.
007072: NEUWIRTH, WALTRAUD - Wiener Werkstätte. Avantgarde, Art Deco, Industrial Design
006765: NEWMAN, HAROLD - An Illustrated Dictionary of Jewelry: 2,530 Entries, Including Definitions of Jewels, Gemstones, Materials, Processes, and Styles, and Entries on principal Designers and Makers, from Antiquity to the present Day. 685 illustrations, 16 in colour
005699: NICHOLSON, DAVID - Environmental Dispute Resolution in Indonesia
007474: BROUERIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS (1677-1743) - Zederyke zinnebeelden der tonge. Met fraaije printverbeeldingen. Waarby gevoegd zyn, Eenige Zinnebeeldige Vertoogen, voornaamlyk geschikt, ten gebruike der aankomende Jeugd. Zynde deze nieuwe uitgave vermeerderd Met eenige Uitgezochten Gedachten, over verscheide Godsdienstige en Zedekundige Onderwerpen, uit de Nacht bedenkingen van Eduard Young. Door Jean Scipion Vernede, Predikant te Amsterdam. Op nieuw uit het Fransch vertaald.
006326: BROUERIUS VAN NIDEK, MATTHAEUS (1677-1743) - Zederyke zinnebeelden der tonge. Met 40 kopere plaaten versiert.
007457: NIEBUHR, CARSTEN - Beschreibung von Arabien, aus eigenen Beobachtungen und im Lande selbst gesammleten Nachrichten
007158: NIEMEIJER, A.H. DR. - Waarnemingen op reizen in en buiten Duitschland met herinneringen van merkwaardige kevensgevallen en tijdgenooten in de laatste vijftig jaren. Uit het Hoogduitsch. (5 delen compleet)
006544: NIJBURG, RINKE - Schlafwandler und Seelentiere - Slaapwandelaars en zielsverwanten: Gemälde, Zeichnungen und Grafische Arbeiten - Schilderijen, tekeningen en grafiek
006752: PRADÈRE-NIQUET, A. - Tout près de La Fontaine. Les Fables animées, saynètes pour les enfants
007668: NOBUYOSHI, YAMAMOTO, DIRECTOR - Masterpieces of Japanese Buddhist Art. Nara National Museum 100th Anniversary Commemorative Exhibition. April 22nd-June 4th, 1995
003345: NOLDE, EMIL - Welt Und Heimat.. Die Südseereise 1913-1918 (Autobiographie 3)
007155: NOLLET, M. L'ABBÉ - Leçons de physique expérimentale. Par M. l'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l'Institut de Boulogne, Maître de Physique des Enfans de France, Professeur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre. Tome Sixieme.
007154: NOLLET, M. L'ABBÉ - Leçons de physique expérimentale. Par M. l'Abbé Nollet, de l'Académie Royale des Sciences, de la Societé Royale de Londres, de l'Institut de Boulogne, Maître de Physique des Enfans de France, Professeur Royal de Physique Expérimentale au College de Navarre. Tome Quatrieme.
007534: NONO (TEKST) - Per Gazelle door ons land. Tekst Nono, Illustratie van André Vlaanderen
005397: NORGE, GÉO (COMPOSÉ PAR -) - Florilège de la Nouvelle Poésie Française en Belgique
006593: NORMAND, M.A. LE, MEJUFVR. - Historische en Geheime Gedenkschriften der Keizerin Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-la-Pagerie; eerste echtgenote van Napoléon Bonaparte. Met platen en Fac-Similé; (3 delen, compleet)
006635: NUYENS, A. - Rome in deszelfs verleden en heden
007176: ODENTHAL, DAGMAR (EDITOR) - Kaiser Friedrich der Zweite: Über die Kunst mit Vögeln zu jagen. Unter Mitarbeit von Dagmar Odenthal hg. und übersetzt von Carl Arnold Willemsen
004803: VORSTERMAN VAN OIJEN, G. A. - Handboek voor de theorie en praktijk der meetkunde. Tweede deel
005065: OLDENZIEL, RUTH EN BOUW, CAROLIEN (RED.) - Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998.
007324: OLIVIER, J. JZ. (BEW.) - TAYLOR, ISAAC - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Afrika voor hen, die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard door vreemde landen willen reizen. Naar de 5de Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlander bewerkt. Met 84 vignetten.
007269: OLLIER, EDMUND - Cassell's illustrated history of the Russo-Turkish war. Vol. 1: From the commencement of the war to the fall of Plevna. Including an historical Sketch of the Russian and Turkish Empires. Vol. II: From December, 1878, to the Ratification of Peace. Including A History of Cyprus, and of the Afghan War (2 Vols.)
005352: OORDT, J.W.G. VAN - Plato and the times he lived in
007217: OOSTERHOFF, J. (RED.) E.A. - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel I: Vaste bruggen; Deel II: Bruggen van beton, steen en hout; Deel III: Beweegbare bruggen.
007400: OOSTERHUIS, HUUB - Arthur. Koning van een nieuwe wereld. Met muziek van Stijn van der Loo (met 3 cd's).
002415: OOSTERWIJK, BRAM - De Rotterdam Voor Altijd Thuis
003211: OOSTERZEE, J.J. VAN - Op Reis. Bladen Uit De Portefeuille
004636: OOSTVEEN, W[ILLEM].F[REDERIK] (1849-1890)., TILLY EN ANDEREN - Uit en thuis. Vertellingen voor jongens en meisjes
007330: ORLERS, JAN JANSZ. - Beschrijving der Stad Leyden, Tweede Deel, Behelzende Een Verhaal van alle de Beleegeringen en Aanslagen, die dezelve Stad sedert het Jaar 1203 geleden heeft, tot de laatste zwaare Beleegering en Verlossing, voorgevallen in het Jaar 1574 - Derde Deel, Behelzende de Regeering der Stad. (2 delen (van 3) in 1 band).
005166: OSBORNE, CHARLES - W.H. Auden. The Life of a Poet
004066: OSCOY, ANDRÉS PROF. - El Lector Mexicano. Segundo libro de lectura.
004375: OSHIMA, KEN TADASHI - Arata Isozaki
006992: OTTERLOO, ANTONIE ADRIAAN VAN - Johannes Ruysbroeck, een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek. Academisch Proefschrift
007298: OTTINGER, D. (E.O) - Noise. Numéro 3
007261: OTTO, FRANZ - Der große König und sein Rekrut. Lebensbilder aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges. Unter theilweiser Benutzung eines historischen Roman von A. H. Brandrupp, für Volk und Heer, insbesondere für die vaterländische Jugend bearbeitet. Erster un Zweiter Theil in einem Band
003885: OTTO, WILLEM (1849-1931) - Tom
006909: OTTO, W. - Het huisje in de duinen
007310: OUDEMANS, A.C. SR. - Bijdrage tot een Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek. Uit vele glossaria en andere bronnen bijeengezameld (7 delen, letters A-W, niet meer verschenen)
006872: OUSBY, IAN - Occupation. The Ordeal of France 1940-1944
001899: OUSPENSKY, P.D. - A New Model of the Univers. Principles of the Psychological Method in Its Application to Problems of Science, Religion and Art.
005613: OUTRAM, DORINDA - Panorama of the Enlightenment
007249: OYEN, LAMBERTUS VAN (1760-1840) + N.N. + [ROCHUSSEN, JAN JACOB (1797-1871)] - De alliantie tusschen de Fransche- en Bataefsche Republiek. Door den burger Lambertus van Oyen, Azn. + Antwoord van een vriend der waarheid, aan den heere Gijsbert Karel Grave van Hogendorp, op deszelfs brief van 26 Mei 1818. Voorkomende in de bijdragen tot de Huishouding van den Staat, in het Koningrijk der Nederlanden; verzameld ten dienste der Staten-generaal. Derden Deels Eerste Stuk + Verdediging der regten van Nederland tegen de aanmatigingen van Groot-Brittanniën, met betrekking tot het tractaat, op den 17 Maart 1824, tusschen de beide Rijken gesloten
007557: JONG OZN., K. DE - Gods eer zij ´t merk van al uw werk. De geschiedenis van het Friesch Dagblad Deel II [1935-1971]
007497: PAALTJENS, PIET [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. Met portret
005707: PADMO, SUGIJANTI PROF. DR. - Bunga Rampai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia
007164: PAKENHAM, THOMAS - Die Boere-Oorlog
007080: PALLASMAA, JUHANI (ED.) - Hvittrask. Koti Taideteoksena. The Home as a Work of Art
007461: PALM, J.H. VAN DER (UITGEVER) - BIJBEL, Eerste stuk, bevattende de vijf boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium (Alle Boeken des Ouden Verbonds) - Tweede stuk, bevattende de boeken van Jozua, De Rigteren (...) en Esther - Derde stuk, bevattende de boeken van Job, De Psalmen (...) en Het Hooglied - Het vierde stuk, bevattende de Profetiën van Jesaje, Jeremia (...) en Maleachi - Alle boeken des Nieuwen Verbonds - Vijfde stuk, bevattende de Evangeliën van Mattheus, Markus (...) en de Handelingen der Apostelen - Zesde stuk, bevattende De brieven van Paulus aan de Romeinen (...) en de Openbaring van Johannes (6 delen in 3 banden)
006788: PALMER, ALAN - An Encyclopaedia of Napoleon's Europe
004337: PARKS, TIM - Buiten bereik
006603: PARRY, LINDA (ED.) - William Morris
007277: STEYN PARVÉ, D.C. - De Geschiedenis van Italië van het jaar 1789 tot aan de laatste tijden, voorafgegaan door eene schets der vroegere geschiedenis van het pausdom (2 delen in 1 band)
007759: PASTERNAK, BORIS - Autobiografisch geschriften (privé-domein nr. 162)
007764: PASTERNAK, BORIS & FREIDENBERG, OLGA - Contradans in brieven 1910-1954 (p
004759: PATER, J.C.H. DE DR. - Het schoolverzet
007056: JEAN PAUL (= J.P.F. RICHTER) - Sämmtliche Werke (33 Vols. complete)
007767: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN - 1 Verre jaren - Herinneringen aan het tsaristishe Rusland; 2 Onrustige jeugd - Prelude op de Russische revolutie; 3 Begin van een onbekend tijdperk- Herinneringen aan de Russische revolutie; 4 De tijd van de grote verwachtingen; 5 De sprong naar het Zuiden; 6 De gouden roos - Literaire herinneringen (privé-domein nr. 16, 32, 5, 61, 83 & 137)
003362: PAVORD, ANNA - The Tulip. The Story of a Flower That Has Made Men Mad.
006387: PEETERS, CONST. H. - Nederlandsche taalgids: Woordenboek van Belgicismen. Met verklaring, en opgave van de overeenkomstige woorden en uitdrukkingen in het algemeen Nederlandsch
004112: PELLAPRAT, HENRI-PAUL - L'Art culinaire moderne. La bonne table Française et étrangère
006712: PEPYS, SAMUEL (1633-1703) - MEMOIRS OF SAMUEL PEPYS, ESQ. F.R.S. Secretary to the Admiralty in the reigns of Charles II. and James II. Comprising his Diary from 1659 to 1669, deciphered by the Rev. John Smith, A.B of St. John's College, Cambridge, from the original short-hand ms. in the Pepysian Library. And a selection from his Private Correspondence. Edited by Richard, Lord Braybrooke (Vol. I of 2)
004377: PETERS, C.H. - Oud Groningen Stad & Lande. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigings-werken, openbare gebouwen, enz. Stad en Lande, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw.
005149: PETERS, C.H. & BRUGMANS, H. DR. - Oud-Nederlandsche Steden in haar ontstaan, groei en ontwikkeling: De Nederlandsche stedenbouw (2 delen) & Het staatkundig en maatschappelijk leven der Nederlandsche steden
005074: PETERSEN, AD & BRATTINGA, PIETER - Sandberg. Een documentaire - a documentary
005413: PETISCUS, A.H./MONTIJN, J.L.F. DR. (BEW.) - De Olympus. Mythologie der Grieken en Romeinen met een aanhangsel: "De Noorsch-Germaansche Godenleer". Met 49 platen.
007765: PETSJERIN, VLADIMIR - Van over het graf (privé-domein nr. 165)
007075: BRUCE BROOKS PFEIFFER (ED.) - Briefe von Frank Lloyd Wright an Architekten, Schüler, Bauherren
89: PFEISTER, KURT - Hans Holbein der Jungere
005450: PHILLIPS, CARYL - Het atlantisch lied (roman)
005032: PICHLER, LUISE - Vom Fels zum Meer
002538: PICHON, YANN LE - The World of Henri Rousseau
007542: PIERSON, ALLARD - Onuitgegeven manuscripten. Niet in de handel.
003830: PIJPERS, JELLE - Van afstand lijkt ze dertien
004507: PILKINGTON, MRS. - Goldsmith's Natural History, abridged for the use of schools
001583: PILLET, ROGER - Les Oraisons Amoureuses De Jeanne-Aurélie Grivolin Lyonnaiselie
003761: PLANCK, WILLY - De luie teddiebeer
006198: PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
007342: PLASSCHAERT, B.F. - Beknopt practisch leerboek der Burgerlijke en Water-Bouwkunde, Deel I. Burgerlijke Bouwkunde. Met 1095 in den tekst gedrukte figuren.
007202: PLASSCHAERT, B.F. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde. Band I: Algemeene hulpwetenschappen en bouwmaterialen
007489: PLATO - Platonis Philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa cum Marsilii Ficini interpretatione praemittur L. III Laertii de vita et dogm. Plat. cum notitia literaria accedit varietas lectionis (12 Vols. complete)
007109: PLATON [PLATO] - Platons Phaidon. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner
007107: PLATON [PLATO] - Platons Gastmahl. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner
007108: PLATON [PLATO] - Platons Phaidros. Ins Deutsche übertragen von Rudolf Kassner
003884: PLEIJTE, C.H. - Harold, de laatste der Saksische koningen. Bulwer naverteld aan de Jeugd
006985: PLOKKER, W. - Jakob Simonsz. de Rijk, tafereelen uit den Nederlandschen bevrijdings oorlog. Met platen.
007506: PLOSS, H. DR. EN BARTELS, MAX DR. - De vrouw in natuur- en volkenkunde. Anthropologische studiën. Met 150Afbeel ldingen. Twee delen.
006328: POIRTERS, ADRIANUS - Het masker van de wereldt afgetrocken
002781: POLL, F. VAN DER - Handleiding Tot De Paardenkennis Voor De Kadetten Der Kavallerie En Artillerie. Bewerkt Door H.H. Laseur.
007333: POMIANE, EDOUARD DE - Le code de la bonne chère.700 recettes simples publiées sous les auspices de la Société Scientifique d'Hygiène Alimentaire.
007708: PORTIELJE, A.E.J. & ABRAMSZ, S. - Het Artisboek. Met afbeeldingen naar foto's van A.J.W. de Veer (2 delen)
007139: PRACTICAL - Fish Farming for Pleasure and Profit
007290: PRECECHTEL, RUPERT DR. - Die Kaiser aus dem Hause Habsburg-Lothringen mit ihren Original-Bildnissen
707: PRESSENSÉ, E. DE MEVR. - Zonder Moeder (uit het Fransch vertaald)
002639: PRIEM, G.H. & HOLDA - De Oorlog in Zuid-Afrika
006184: PRIESTER, PETER - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
007246: KEIZER-PRINS, MOLLY EN STRENGHOLT, A.J.G. - Wat niet in "Baedeker" staat. Het boek van Amsterdam
006124: GROEN VAN PRINSTERER, G. MR. - Handboek der geschiedenis van het vaderland. Eerste en Tweerde gedeelte (2 delen compleet)
004397: PUTMAN, JACQUES/JULIET, CHARLES - Bram van Velde
005692: PUTRA, I NYOMAN DARMA - A literary mirror. Balinese reflections on modernity and identity in the twentieth century
007738: QUADEKKER, E.A.L. - Het paardenboek. Een geillustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden - Met ongeveer 900 fraaie afbeeldingen in den tekst 20 groote houtgravuren en 7 platen in kleurendruk. (3 delen)
003624: QUINCEY, THOMAS DE - De Engelsche postwagen
007105: QUATREMERE DE QUINCY - Geschichte der berühmtesten Architecten und ihrer Werke, vom XI. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts, nebst der Ansicht des merkwürdigsten Gebäudes eines Jeden derselben (2 Vols. in 1)
007501: H.V.R. (= HEUSSEN VAN RIJN, H. R.) - Oudheden en Gestichten van het Bisdom van Deventer, of Beknopte Beschryving van de steden, dorpen, en burgten, onder dat Bisdom gelegen; mitsgaders van de Kerken, Abdyen, Kloosters, en Godshuizen, die daar van tyd tot tyd zyn gesticht, met de naamen der Pastooren, Abten, Kloostervoogden en Kloostervoogdessen, die het bewind over die Kerken en Kloosters gevoert heben. Uit het Latyn vertaalt, En met Aanteekeningen opgeheldert door H.V.R. (2 delen)
007725: RAEMAEKERS, LOUIS - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. Verteld en geteekend door Louis Raemaekers. I Hoe zij uit school bleven - II Hoe hun het rooken bekwam
005227: RAJNEESH, BHAGWAN SHREE - The Diamond Sutra. Discourses on the Vajrachchedika Prajnaparamita Sutra of Gautama the Buddha
006380: RAU, GUSTAV - Die Beurteilung des Warmblutpferdes. Anleitungen der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde. Heft 36-38. Mit 72 Abbildungen
68: RAY, GORDON N. - H.G. Wells and Rebecca West
007644: RAZOUX, W.P. - Een aardig Prentenboek met leerzame vertellingen naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: "Der Struwwelpeter," voor Nederlandsche jongens en Meisje bewerkt door W.P Razoux. Zesde Duizend van de Jubileum-uitgaaf. De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd.
006735: READE, BRIAN - Beardsley
007295: REES, W.A. VAN - Vermeulen Krieger - Indische typen en Krijgstafereelen (2 delen in 1 band)
007190: WELDEREN BARON RENGERS, W.J. VAN - VRIES, C.W. DE PROF. MR. - VERMEULEN, W.H. DR. - Schets van de parlementaire geschiedenis van Nederland, 1849-1946. Vijf delen
006641: RENGERSEN, A. - Aan het Tjeukemeer. Een verhaal voor de jeugd. Met platen
006298: RENSBURG, J.K. (VERT. EN BEW.) - De Decamerone van Boccaccio. Complete, geïllustreerde uitgave.
004671: RETERA, W. WZN. - Het moderne interieur. Tweede gewijzigde druk met 195 foto's en 160 teekeningen
919: REUTER, FRITZ - Ut de Franzosentid (Nederlandsche uitgave van Anna Scholten)
007781: REVE, KAREL VAN HET - Achteraf
006620: APPOLLONIOS VAN RHODOS - De tocht van de Argonauten
005434: RICCOBONI, [M.J] MME. - Lettres de Mistriss Fanny Butlerd à Mylord Charles Alfred Comte d`Erfort
007355: RICE, WILLIAM GORHAM - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis en de kennis van klokkenspellen en klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
004936: RICHARDSON, H.E. - Tibet and its history
007602: RIDDER, ANDRÉ DE - Kerstvertellingen uit Vlaanderen. Naverteld door André de Ridder. Geïllustreerd door Jean de Bosschère.
003946: RIEMSDIJK, H.M.D. VAN - Beginselen der kruidkunde, verklaard aan eenige meest algemeen voorkomende planten (drie delen in een band)
001888: RIEMSDIJK, J. VAN - Geschiedenis En Perspectieven Van De Rorschach (proefschrift)
004997: RIETVELD, NICO - De vreemdsoortige avonturen van Abed de waterdrager
006940: RILKE, RAINER MARIA - Die frühen Gedichte
007093: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres. Vers et proses. Revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon. Poèmes retrouvés. Préface de Paul Claudel.
007616: RINKE, JAN FREDERIK (1863-1922) - Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot. Wijsjes met prentjes van Jan Rinke.
005432: RISBECK, M. - VOYAGE EN ALLEMAGNE ET EN HOLLANDE. Avec des additions importantes tirées des voyages de Hanway, Forster, Algarotti et autres. Faisant partie séparée de la Bibliothèque géographique de la jeunesse, par Campe.
006996: RITZEMA, J. PROF. DR. EN BOS, H. DR. - Leerboek de dierkunde, met 544 figuren in den tekst en 20 gekleurde plsten.
006899: RIVERS, W.H.R. - The History of Melanesian Society. In two Volumes
007419: ROBBINS, LOUIS - Dutch Doll Ditties - Written and illlustrated with Photographs by Louis Robbins
004026: ROBERT, JEAN - Les tramways Parisiens
003671: ROBERTSON, BRUCE - Spitfire-The Story of a famous Fighter
005102: ROBSON, STUART - The Kraton. Selected essays on Javanese courts
005146: ROEBERS, GEERT-JAN (TEKST) WINKEL, DOS (FOTOGRAFIE) - De koraaldriehoek, schatkamer van de wereldzeeën
004675: ROËLL, JOAN - Caius Spronken. Iconen in brons. Icons in bronze. Ikonen in Bronze. Icônes de bronze.
383: ROEMEN, H.C.W. - Maastricht (Een geografische - hoofdzakelijk economisch-geografische - beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht) (proefschrift)
005590: ROGERS, MICHAEL (DIRECTION) - Arts de l'islam. Chefs-d'oeuvre de la collection Khalili
007563: ROGGEVEEN, LEONARD - Hans en Grietje opnieuw verteld door Leonard Roggeveen. Met kleurplaten van Rie Cramer.
005625: ROKEAH, DAVID - Jews, pagans, and Christians in conflict
006351: ROLLEMA, H. VAN (BIJEENVERZAMELD DOOR -) - Wandelingen van mijnen oud-oom de opzigter door een gedeelte van de Provincie Friesland; bevattende Eene Plaatselyke en Geschiedkundige Beschryving van de Merkwaardigheden der Grieteny Tietjerksteradeel. Uit de nagelaten papieren van eenen dorpspredikant
007068: ROLLER, J. PROF. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen
006652: ROMBACH, F.K.A. JR (BEW.) - Landen en volken der vreemde werelddeelen in woord en beeld. I. Amerika - Australië en Oceanië - Atlantische- en Stille Oceaan. Met 36 groote platen, 1 facsimile, 2 kaarten en talrijke tekst-illustraties II.West-Azië - Hoog-Azië - Siberië en Oost-Azië. Met 10 groote platen en talrijke tekst-illustraties III. Voor- en Achter-Indië - Indonesië - Indische Oceaan - Afrika en de Poolstreken.Met 18 groote platen, 1 kaart en talrijke tekst-illustraties (3 delen)
007737: RÖMER, L.S.A.M. VON - Historische Schetsen: Een Inleiding tot het Vierde Congres der Far Eastern Association of Tropical Medicine te houden te Batavia van den 6den tot den 13den Augustus 1921
007404: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE - Des Merveilleuses Aux Garçonnes. Histoire de l' élégance en Europe de 1789 à 1929
007422: ROP, ANT. L. (VERTELD DOOR -) - De sprookjes van Moeder de Gans - Verteld door Ant. L. Rop. Versierd met 4 gravures naar tekeningen van Gustave Doré
006486: OKSENBERG RORTY, AMÉLIE - Essays on Descartes' Meditations
007181: ROSE, ALFRED (COMPILED BY -) - Register of Erotic Books (in two volumes)
007707: ROSENBOOM, J.B. - Leidraad Leiders- en voorturncursussen (2 delen)
007071: ROTH, ALFRED - The New School. Das Neue Schulhaus. La Nouvelle Ecole
003773: ROTH, PHILIP - Exit geest
006141: ROUCHE, MICHEL - Clovis, Suivi de vingt et un documents traduits et commentés
007790: ROWELL, MARGIT & WYE, DEBORAH - The Russian Avant-Garde Book 1910-1934
005795: RUBINGER, KRYSTYNA (REDAKTION UND GESTALTUNG/RÉDACTION) - Robert Delaunay. Ausstellung/Exposition: 13.V.-30. VII. 1983, Galerie Gmurzynska
002287: RUEHL, LOTHAR - Russlands Weg Zur Weltmacht
005939: RUITER, PETER DE - A.M. Hammacher. Kunst als levensessentie
006670: RUMPHIUS, G.E. - De Generale Lant-beschrijvinge van het Ambonese Gouvernement ofwel De Ambonsche Lant-beschrijvinge. Transcriptie, noten, woordenlijst en een nieuwe biografie door W.Buijze
002786: RUSSELL, VIVIAN - Monets Landschappen
001838: RUSSELL, BERTRAND - Autobiography (With an Introduction By Michael Foot)
1323: LODGE F.R.S., OLIVER SIR - Het voortbestaan van den mensch/Een studie over een niet erkend vermogen in den mensch (Geautoriseerde vertaling uit het Engelsch door A.J.J. Hattinga Raven)
001811: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Obras De Miguel De Cervantes Saavedra. Nueva Edicion, Con La Vida Del Autor, Tomo Primero
007348: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - El Ingenioso Hidalgo don Quixote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra.
007784: SERVANTES DE SAAVEDRA, MIGUEL - De vernuftige Don Quijote van De Mancha. Met 32 platen.
005915: SACHS, HANS - Das Schlaraffenland nach Hans Sachs. Bilder von Else Wenz-Viëtor
005548: SANDE, A.W.F.M. PROF DR & HAAN, M.J.M. DE (EINDRED.) - Vrijmetselaren: 250 jaar en meer & Vrijmetselarij: vandaag en morgen (250 jaar Orde van Vrijmetselaars) ( 2 delen in cassette)
006876: SANDICK, J. CHR. F. VAN - De straftoemeting. Statistisch onderzoek naar de straftoemeting in 1929 vergeleken met die in 1913 (proefschrift)
007526: [COURTILZ DE SANDRAS] - La vie de Gaspard de Coligny, Seigneur de Chastillon sur Loin. gouverneur pour le Roi de l'Isle de France et de Picardie, Colonel General de l'Infanterie Françoise, et Amiral de France.
006071: SANDWIJK, G. VAN - Verklaring van spreekwoorden aan de Nederlandsche volksspelen, het scheepsleven en de geschiedenis ontleend. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale, Hoofdonderwijzer te Sluis. Met 4 gekleurde platen.
006072: SANDWIJK, G. VAN - Merkwaardige spreekwoorden met voorbeelden uit de geschiedenis opgehelderd. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Opnieuw bewerkt door J.H. van Dale, Hoofdonderwijzer te Sluis. Met 4 gekleurde platen.
007652: SARTRE, MAURICE - D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique. IVe siècle avant J.-C. - III siècle après J.-C.
007666: BOIDI SASSONE, ADRIANA, E.A. - Furniture. From Rococo to Art Deco
007691: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI - Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, raccolti ed illustrati da Ottavio Bertotti Scamozzi- Opera divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentanti Le Piante, I Prospetti, e Gli Spacciati. (Tomo primo-quarto) & Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con l'aggiunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l'esemplare del Lord Conte di Burlingthon impresso in Londra l'anno 1732 (5 Vols. in one, text edeition only)
007052: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI - PALLADIO, ANDREA - Le Terme dei Romani disegnate da Andrea Palladio e ripubblicate con la giunta di alcune osservazioni da Ottavio Bertotti Scamozzi giusta l'esemplare del Lord Conte di Burlingthon impresso in Londra l'anno 1732.
007273: OOSTERDYK SCHACHT, IOANNIS - Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus in epitomen redactae et evulgatae. Editio Trajectina altera priori auctior. Accedit Oratio De Arcanis Medicorum non celandis.
007417: SCHAMA, SIMON - Landschap & herinnering
006693: SCHEDA, JOSEPH - General-Karte von Europa in 25 Blättern
006877: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880. Herzien door P. Scheen
007458: SCHEIDWEILER, M. & YSABEAU, M - Journal d'Horticulture Pratique de La Belgique, ou Guide des Amateurs et Jardiniers (8 Vols.)
007383: SCHELTEMA, JACOBUS MR. - Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver wederkeerige betrekkingen (4 delen)
000026: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Tristan en Isolde, een liefdesroman. Geïllustreerd door Rie Cramer
005760: [SCHENKMAN, J.] - Pierrot's Leven en Bedrijf voor de jeugd [illustraties door J.W.A. Hilverdink]
001675: SCHENKMAN, J. - Weer Wat Moois Voor Lieve Kleinen
007562: SCHERMELÉ, WILLY - Van Gitje en Witje. Een verhaal uit poesenland
006314: SCHERZER, CARL DR. - Wanderungen durch die mittel-amerikanischen Freistaaten Nicaragua, Honduras und San Salvador. Mit Hinblick auf deutsche Emigration und deutschen Handel. Mit zwei Karten.
006524: SCHIERBEEK, BERT - De derde persoon
007084: SCHILDT, GÖRAN - Alvar Aalto : mestariteoksia
005948: SCHIMMEL, W.C. - Atlas van XLI platen behorende bij de Handleiding tot de paardenkennis voor de cadetten der cavalerie en artillerie
006988: SCHIPPER, L. - Gedichten voor kinderen. Met 4 gekleurde plaatjes.
007559: SCHMAL, J. - De jonge handelaar
004524: SCHMID, C., SCHRIJVER VAN DEN KERS-AVOND - De hoppebloesems, of De ontmoeting op de Slotberg. Eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke Voorzienigheid. Met platen
007130: SCHMID, C. - De aardbeziën en de Kleine scoorsteenveger. Twee verhalen.
004631: SCHMID, C. [JOHANN NEPOMUK CHRISTOPH VON SCHMID (1768-1854)] SCHRIJVER VAN "DE KERSTAVOND - Josafat de Indische koningszoon. Een verhaal uit den ouden tijd
007570: SCHMID, C. - De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen. Met platen. & De Kersavond. Een verhaal voor kinderen. Met platen.
002990: SCHMITT, EBERHARD (HRSG.) - Die Grosen Entdeckungen, Dokumente Zur Geschichte Der Europäischen Expansion, Band 2.
007055: SCHMOHL, PAUL UIND STAEHLEN, GEORG (ED.) - Die architektonische Auslese. Wiener Barock
005558: SCHMUTZER, J. - Bijdrage tot de kennis der postcenomane hypoabyssische en effusieve gesteenten van het westelijk Müller-gebergte in Centraal-Borneo (proefschrift)
006222: SCHOENMAKER, BEN (RED.) - 200 jaar koninklijke landmacht - 1814-2014
007251: SCHOLL, E.F. - De gids voor machinisten bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoomboten, tevens geschikt tot leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden. Geheel opnieuw naar de Elfde Duitsche uitgave bewerkt door N.C.H. Verdam. Met plm. 500 tusschen den tekst gedrukte houtgravures.
004584: SCHOTEL, G.D.J. DR. & ROGGE, H.C. DR. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw
006510: SCHOTEL, G.D.J. DR. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw. Almanakken, prognosticatiën, planeet- en tooverboeken, schoolboeken, prenten, comoedieboeken, ridder- geestelijke- roover - geschiedkundige romans, arcadia's, brieven, reizen, geestelijke en wereldlijke liedekens, kluchten, sagen, sprookjes, enz. (twee delen)
005847: SCHOUWINK, J.B. - De geestelijke waarde van de vrijmetselarij (Vrijmetselarij nog?....of: Juist nu?)
007054: SCHRÖDER, F. DR.-ING. - Die gotischen Handelshallen in Belgien und Holland
005161: SCHRÖDER, ALLARD - De economie
005792: SCHRÖDER, M.J. EN ZAAIJER, H.G. DR.- GODDIJN, W.A. DR. (BEW.) - Pharmacognosie. Handleiding bij het onderwijs in receptuur
007148: SCHULTENS, ALBERTO - Animadversiones philologicae et criticae ad varia loca Veteris Testamenti . In quibus, ope praecipue Linguae Arabicae, multa ab Interpretibus nondum fatis intellecta illustrantur, quam plurima etiam nove axplicanda modeste proponuntur
006133: SCHWABE, KURD - Im deutschen Diamantenlande. Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der deutschen Herrschaft bis zur Gegenwart (1884-1910). Mit zahlreichen Abbildungen und Skizzen und eine Karte in Steindruck
005632: SEGHERS, PIERRE - Racines. Photographies par Fina Gomez
007364: SEIDENFADEN, MAJOR ERIK - Guide to Bangkok with Notes on Siam. Over 250 Illustrations.
006963: SENDEN, C.H. VAN & VETH, P.J. - Bijbelatlas door G.H. van Senden, Nieuwe verbeterde uitgave door P.J. Veth. Bevattende tevens de voltooijing van het daarbij behorende register door P.J. Veth (2 delen)
006866: SETH, VIKRAM - A suitable Boy
007566: SEUPHOR, MICHEL - Abstract painting in Flanders
257: SEVEKE, JOS. J.M. - De sage van den Rijn
007308: SEVERINUS, ADRIANUS - Gedenkschrift wegens de vermaarde belegering en het ontzet der stad Leiden, Kortelyk en Duidelyk voorgestelt uit den grondt der Eerste, en gebragt tot de Laatste, beroerten en oorlogen van Nederland. Voorgevallen in de 15de en 16de Eeuwen.
005329: SEYDEL, AGNES EN KÄTE - Houtsnijkunst. Handleiding voor kerf- en bloemensnijwerk. Met 3 dubbelzijdige patroonbijlagen en 132 afbeeldingen in den tekst
004622: SHAW, G. BERNARD/WEBB, SIDNEY/CLARKE, WILLIAM/OLIVIER, SYDNEY/BESANT, ANNIE/WALLAS, GRAHAM - Fabian essays in socialism
003833: SHELDRAKE, RUPERT - Seven Experiments that could change the World
005828: SHIKES, RALPH E. & HARPER, PAULA - Pissarro. His life and work
006632: SHORTO, RUSSELL - The Island at the Center of the World. The Epic Story of Dutch Manhattan and the Forgotten Colony That Shaped America
007191: CHENZ & SIEFF, JEANLOUP - La Photo
007309: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825. Met portretten. Toevoegselen en bijlagen (Twee delen in 1 band)
007606: SIGALL, E. - Robert en Bertram, twee lustige snaken
005987: SILLAG, EMILE - Robinson Crusoe. Illustré de 12 gravures
007595: SIMON, ACHILLE - Valerie et Laure ou la gourmandise. Orné de plusieurs belles lithographies.
007596: SIMON, ACHILLE - Justin ou le villageois ambitieux. Texte orné de plusieurs belles lithographies
005768: [SIMONS, FOKKE] (1742-1812) - Amsteldam en zyne geschiedenissen, in 't kort. Met prentverbeeldingen (6 delen compleet)
007621: FOKKE SIMONSZ., AREND - Het Hollandsche spreekwoord: Elk is een dief in zijn neering, ironiesch comiesch verklaard. Met eene caricatuurplaat.
006113: SIVERTSEN, SIGNE - Olle in de Dierenwereld. Tekst van Oom Gerrit
007762: SJKLOVSKI, VIKTOR - Sentimentele reis - Heriineringen 1917-1922 Petersburg, Galicië, Perzië, Saratov, Kiev, Petersburg, Dnepr, Ptersburg, Berlijn (privé-domein nr. 60)
006608: SKINNER, CORNELIA OTIS - Elegant Wits and Grand Horizontals. A sparkling panorama of "La Belle Epoque": its gilded society, irrepressible wits and splendid courtesans. Illustrated with photographs
006266: SKINNER, JOHN & HENRY, P.F. (TRAD.) - Voyages au Pérou, faits dans les années 1790 à 1794. Collection de planches.
004392: SLEMPKES, J.A. - Boeiende stof I en II. Lessen in natuurkunde. Eerste deel: Zonnetijd, Tweede deel: Dorre dagen.
007293: SLOANE, WILLIAM M. - Life of Napoleon Bonaparte (Serialised in 'The Century Magazine') (2 Vols.)
319: SLOOTEN, AUGUSTA VAN (PSEUD. VAN ANKJE FRANSEN) - De Familie Weldring
006064: [SLUYTER, D., NAAR JOHANNES STEYN (1805-1840)] - Aangename en nuttige verhalen voor de jeugd. Met platen.
007462: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert.
004227: SMEYERS, JOZEF DR. - Vlaams taal- en volksbewustzijn in het zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw
007701: SMEYERS, MAURITS - Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century. The Medieval World on Parchment
003323: SONIN, M.D. (EDITOR-IN-CHIEF) - Helminths of Insects
007594: SOUVESTRE, E. - La Pierre Sainte de la Bruyère. - Mao le vertueux
007597: SOUVESTRE, E. - Perronnik l'idiot. Texte illustré de jolies vignettes coloriées composée par A. Belin
007592: SOUVESTRE, E. - La sorcière de l'Ile du Lok. Texte illustré de jolies vignettes coloriées composées par A. Belin.
007593: SOUVESTRE, E. - Triphyna la jolie - Jean Rouge-Gorge. Texte illustré de jolies vignettes coloriées composées par A. Belin.
006066: SPALL, T[HEODORUS] VAN (1791-1866) - Geschenk voor kinderen, bestaande in kleine verhalen
005175: SPECKMANN, J.D. DR. - Marriage and kinship among the Indians in Surinam
005968: SPENSER, EDMUND (1552 (?) - 1599) - Faery Queen. A Poem. The Poetical Works of Edmund Spenser (2 Vols.)
005433: SPÉRAT, MME. DE ST. AUTEUR DU LIVRTET COULEUR DE ROSE, DES VEILLÉES DE FAMILLE, DU MIROIR DE LA JEUNESSE, ETC. - Bonne Amie ou La Jeune sous-Maitresse.Historiettes et contes nouveaux a l'usage des jeunes demoiselles. Orné de 6 Gravures
006724: [SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DER] - Historie van de Satisfactie waarmede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange, in het jaar 1577. Uit veele oorspronkelyke gedenkstukken saamgesteld. Beneffens eenige verhandelingen, betrekkelyk tot de Historie en Regeeringsform van dien tyd.
005429: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ (1549-1612) - H.L. Spieghels Hertspieghel en andere zedeschriften. Met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren.
007483: SPIEKER, C.W. DR. - Vertellingen en tafereelen uit het huisselijk leven, voor de beschaafde jeugd; Naar het Hoogduitsch. Met gekleurde platen.
007189: SPIELHAGEN, FRANZ VON - Goethe- Gallerie. Nach Orginal-Cartons von Wilh. von Kaulbach. Mit erläuterndem Text von Fr. Spielhagen
007749: SPURGEON, C.H. & ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. (VERTALING) - Jan Ploeger's plaatjes en nieuwe praatjes - Het Engelsch C.H. Spurgeon met vrijheid gevolgd door C.S. Adama van Scheltema
006829: STACKHOUSE, THOMAS (1677-1752) - Volkomen Samenstel der Bespiegelende en Dadelyke Godgeleerdheid, Opgemaakt uit de Werken der Voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerden van Engeland, door den Eerwaarden en zeer Beroemden Heere Thomas Stackhouse; Uit het Engelsch na den Derden Druk vertaald. 5 delen in 7 banden (compleet)
006782: STACTON, DAVID - The Bonapartes
006848: STADEN, ALFRED VAN E.A. (EDS.) - Cannons and canons. Clingendael views of global and regional policies
006413: STAVAST, W. & KOK, G. - Soen en Sen. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs op de Hollands-Chinese scholen, deel V
006197: CHABOT-STEENBERG, L.(VERT. UIT HET DEENS) - Carl Ewald's Sprookjes. Eerste bundel
007134: STEFANOTES (PSEUDONIEM VAN B. MÜHLNICKEL-VAN DER KOLK) - Fatum. Indische roman
004655: SHATZMAN STEINHARDT, NANCY - Liao Architecture
006953: STEINKAMP, A. - Für unser Kind. Unzerreisbares Bilderbuch mit Versen von A. Steinkamp und Originalzeicnungen von E(lisabeth) Voigt, H. Krause und F. Schmidt.
006913: STEMPELS, MARIE - De verloren pop. Tekeningen: Thea Gregoor
004232: STENDHAL - L´Abbesse de Castro - Vanina Vanini
007509: STENDHAL - Le Rouge et Le Noir. Texte établi et présenté par Pierre Jourda. Collection Les Textes Français (Tome I et II)
007745: STEPHENS, JAMES & RACKHAM, ARTHUR (ILLS.) - Irish Fairy Tales
006898: STEUR, A.G. VAN DER (RED.) - Tussen Kaag en Braassem. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Alkemade
006288: BERKVENS-STEVELINCK, CHRISTIANE - Magna Commoditas. Leiden University's Great Asset. 425 Years Library Collections and Services [ isbn 9789087281656 ]
002529: STEVENS, MARYANNE EN HOOZEE, ROBERT (REDACTIE) - Impressionisme En Symbolisme. De Belgische Avant-Garde 1880-1900
007078: STILLER, ADOLPH (HERAUSGEBER) - Finnland. Architektur im 20. Jahrhundert
005498: STÖCKHARDT, JULIUS ADOLPH DR. - Die Schule der Chemie - oder: erster Unterricht in der Chemie, versinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung insbesondere für angehende Apotheker, Landwirthe, Gewerbetreibende etc. Mit 290 in den Text eingedruckten Holzschnitten.
007564: SPELBERG-STOKMANS, L. MEVR. - Poesje Mauw
1329: STONE, LAWRENCE/FAWTIER STONE, JEANNE C. - An Open Elite? England 1540-1880
006565: BEECHER STOWE, HARRIET - Fabelen en vertellingen, voor de jeugd. Uit het Engelsch. Met plaatjes.
006933: BEECHER STOWE, H. - Een kijkje in de hut van Oom Tom. Met eene toespraak aan de jeugd van de schrijfster. Uit het Engelsch. Derde druk, met platen
004562: STRAATEN, EVERT VAN - Theo van Doesburg. Schilder en architect
005820: STRATHERN, PAUL - Napoleon in Egypte
000027: STRAUSS, FRIEDRICH ABRAHAM (1786-1863); KLEIJN-OCKERSE, ANTIONETTE (1763-1828)KER - De Doop in De Jordaan. Een Tafereel Uit De Tweede Eeuw Der Christelijke Kerk
001687: STREUVELS, STIJN - Op de Vlaamsche binnenwateren
004101: STREUVELS, STIJN - Prutske
003558: STREUVELS, STIJN - De Terechtstelling Van Een Onschuldige
003096: STREUVELS, STIJN - Land en Leven in Vlaanderen
006851: STREUVELS, STIJN - Reinaert de Vos. Uyt het Middelnederlandsch herschreven door Stijn Streuvels. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne. Derde uitgave.
003950: STROOTMAN, H. - Logarithmen-tafelen tot in vijf decimalen uitgegeven onder opzigt van H. Strootman
007561: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel? Deel I - Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Deel I.
006736: STURGIS,MATTHEW - Aubrey Beardsley. A Biography
006086: STURING, J. (TEKST) - De Zoogdieren der Aarde met 169 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Chr. A. Votteler
006087: STURING, J. (TEKST) - De vogels der aarde met 239 gekleurde afbeeldingen op 30 platen door Karl Neunzig.
005870: STÜRMER, MICHAEL, TEICHMANN, GABRIELLE & TREUE, WILHELM - Striking the Balance. Sal. Oppenheim jr. & Cie. A Family and a Bank
005827: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE (1874-1951) - Het boek met zeven zegelen. Roman van vrouwenleven
007183: SUE, EUGENE - The Mysteries of Paris. Illustrated (3 Vols.)
007632: SUTORIUS, ANNA - Een Muizenbruiloft. Versjes van Anna Sutorius. Teekeningen van Bep Jordens
006960: SUTORIUS, ANNA - Het huis met de wingerd. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Bep Jordens.
007352: SWEDENBORG, EMANUEL - WHITEHEAD, JOHN (EDITOR AND TRANSLATOR) - Posthumous Theological Works of Emanuel Swedenborg [2 Volumes]
006710: SWIFT, JONATHAN (1667-1745) - Gulliver's travels into several remote regions of the world. By Dean Swift. With Explanatory Notes and a Life of the Author by John Francis Waller. Illustrated by the late T. Morten.
005731: SWIFT, JONATHAN - The poetical works of Jonathan Swift (3 vols.)
005761: SWILDENS, J. - Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche jeugd
005167: SYKES, CHRISTOPHER - Evelyn Waugh. A biography
007219: TACITUS - Opera quae exstant, a J. Lipsio postremum rec., eiusque auctis emend. comm. illustr.: item C. Velleius Paterculus cum eiusdem J. Lipsi auctor. notis.
007200: TAGORE, RABINDRANATH - De brief van den koning ("The Post Office") Spel in twee bedrijven.
1148: TARTT, DONNA - De kleine vriend
003059: TATAR, MARIA - Lustmord. Sexual Murder in Weimar Germany
005563: TAVERNE, ED - WAGENAAR, COR - VLETTER, MARTIEN DE - J.J. P. Oud 1890-1963. Poëtisch functionalist. Compleet werk
005054: TAVERNER, ERIC - NALL, G. HERBERT - BACON, ALBAN - Trout fishing from all angles. A complete guide to modern methods by Eric Taverner author of "Divers Ways to Tackle Trout"; a chapter on Trout Scales by G. Herbert Nall, M.A., F.R.M.S., & The Legal Aspect of Fishing by Alban Bacon, Barrister-at-Law. With two hundred & fifty illustrations
004378: TAYLOR, ISAAC - OLIVIER, J. JZ. [BEWERKING] - Merkwaardigheden uit elk land van Europa, voor hen die, tot een leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Naar de 8ste Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt
003261: TAYLOR, JANE AND ANN - Little Ann and Other Poems
004218: TEIRLINCK, IS[IDOOR]. - Zuid=Oostvlaandersch Idioticon/Klank- en vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch dialect
004353: TEIRLINCK, IS[IDOOR] - Zuid=Oostvlaandersch Idioticon (vier delen, compleet)
005545: TERRASSE, CHARLES - Histoire de l'art. I : Epoque préhistorique - Antiquité - Art chrétien - Art Byzantin - Art Musulman. II : Art Roman - Art Gothique - Renaissance (2 vols.)
005784: THIERENS, A.E. - Cosmologie. De astrologie als levensleer
003027: THIERS, M. - Histoire De La Révolution Française. Précédée Du résumé De L'histoire De France Jusqu'au Règne De Louis XVI Par F. Rodin. Et Suivi d'une Continuation. (Deux Tomes)
007297: THIERS, A. - Geschiedenis van het consulaat en het keizerrijk (Delen I t/m V, compleet in 5 banden)
007137: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde
1265: THIRKELL, ANGELA - Cheerfull breaks in
007659: THOMAS, HUGH - The slave trade - The story of the Atlantic slave trade 1440-1870
007367: TIDEMAN, B.J. - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand. Bij dit wer behooren dertig platen.
006499: TIRY, GÉRARD - Chateaudouble. Lou Païs deï Gimèrri.
007516: TISCHENDORF, CONSTANTINUS DE - Novum Testamentum Graece. Ad Antiquissimos Testes Denuo Recensuit Delectuque Critico Ac Prolegomenis Instruxit Constaninus de Tischendorf. Editio Critica Minor Ex VIII. Maiore Desumpta
004505: TITSINGH, V. (BEW.) - Handwerksboek voor jong en oud. Naar het Deensch van N.O. Rom bewerkt door V. Titsingh. Met een inleidend woord van F.W. van Eeden. Met ruim 700 houtgravuren. Nieuwe uitgave
005661: TOCQUEVILLE, AUDE DE - 365 Eglises et Abbayes de France
007771: TOERGENJEV, I.S. - Herinneringen (privé-domein nr. 26)
007760: TOERGENJEV, I.S. - Brieven (privé-domein nr. 113)
006600: TOLKIEN, J.R.R. - The Lord of the Rings. Illustrated by Allan Lee
007787: TÖPFFER, RUDOLF - Les amours de Mr. Vieux-Bois (Franse uitgave Prikkebeen)
007788: TÖPFFER, RUDOLF - Histoire de M. Cryptogame (Franse uitgave Prikkebeen)
007571: GAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS (59-122) - Cajus Suetonius Tranquillus, ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectiones, suasque animadversiones adjecit; intermixtis J.G. Graevii, et J. Gronovii, nec non ineditis Caroli Andreae Dukeri adnotationibus. Pars Prior & Pars Posterior.
006930: TREUB, HECTOR DR. EN TAK, A. MR. - Leerboek der gerechtelijke verloskunde. Met 21 afbeeldingen in den tekst
006904: TROELSTRA, P.J. EN GROOT, P.H. - Nij Frysk Lieteboek. Op ' e nij biwirke en neigien fen T. E. Halbertsma
002164: TROMPETTER, COR - Leven Aan De Rand Van De Republiek. Stad En Gericht Almelo 1580-1700
007772: TSJOEKOVSKAJA, LIDIJA - Ontmoetingen met Anna Achmatova 1938-1962 )privé-domein nr. 82)
007508: TSVETAJEVA, M.I. - Werken
007763: TSVETAJEVA, MARINA - Herinneringen en portretten (privé-domein nr. 73)
007786: TSVETAJEVA, MARINA - Tranen groter dan mijn ogen - Autobiografische verhalen [isbn 9789061434269]
004953: TUBERO, ORATIUS (I.E. FRANÇOIS DE LA MOTHE LE VAYE) - Cincq dialogues. Faits à l'imitation des Anciens - Quatre autres dialogues du mesme auteur (2 vols.)
006705: TUCHMAN, BARBARA - De kanonnen van augustus
006487: TUCK, RICHARD (ED.) - Hobbes: Leviathan
005985: TUMMERS, ANNA (RED.) - De Gouden Eeuw viert feest
006516: TUPA, H.R. (RED.) - Matthijs Röling. Mimesis. Schilderijen en tekeningen
004080: TURNER, ETHEL - Zeven kleine Australiërs
003324: TWAIN, MARK - Prins en Bedelknaap
003887: TWAIN, MARK - De lotgevallen van Huckleberry Finn (Tom Sawyer's Makker). Uit het Engelsch door A.J. van Dragt
006906: TWISK, W. VAN (HOOFD DER SCHOOL TE WARDER) - Zóó doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool
002280: UIJTERSCHOUT, I.L. - Beknopt Overzicht Van De Belangrijkste Gebeurtenissen Uit De Nederlandsche Krijgsgeschiedenis Van 1568 Tot Heden
006011: UILDRIKS, F.J VAN & BRUINSMA, VITUS DR. (BEW.) - Natuurgenot. Wandeltochten over velden en wegen, door bosch en hei, langs strand en duin. Met vijf en twintig gekleurde platen en vele afbeeldingen in den tekst.
006264: UILDRIKS, F.J. VAN & BRUINSMA, VITUS DR. - Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche Vlinders en Rupsen, afgebeeld, beschreven en in hun leven geschetst. Met 100 gekleurde platen
003388: ULE, WILLI - De Aarde En Hare Volken (drie delen)
005872: URSING, BJÖRN - Svenska växter i text och bild. Fanerogamer.
007254: USSHER, JAMES (1581-1656) (USSERIUS, JACOBUS) - Annales Veteris et Novi Testamenti, a prima mundi origine deducti. Una cum rerum Asiaticarum et Aegyptiacarum chronico, a temporis historici principio usque ad extremum templi et reipublicae Judaicae excidium producto. Jacobo Usserio ... Digestore ; accedunt tria ejusdem opuscula, I. De Chronologia Veteris Testamenti. II. De Macedonum et Asianorum anno solari. III. De symbolis ; quibus omnibus praefixa est Jacobi Usserii vita, à Th. Smitho S.T.D. conscripta
006821: UTAMI, AYU - Het getal Fu [isbn 9789044515015 ]
006628: UYLDERT, MELLIE - Het zonnejaar
005443: VALERIUS, ADRIAEN - Nederlandtsche Gedenck-Clanck. Herdrukt naar de oorspronkelijke uitgaaf van 1626, ingeleid en voorzien van biografische, taalkundige, historische en musicologische aanteekeningen door dr. P.J. Meertens, Prof. dr. N.B. Tenhaeff en mevr. A. Komter-Kuipers.
007212: VALKENSTEIN, KEES (TEEKENINGEN EN TEKST) - De Koningspoes
006648: VALLI, GIAMBATTISTA - A Magazine #10 curated by Giambattista Valli.
006253: VALSECCHI, MARCO (INTROD.) - Cento Capolavori della Pittura Veneziana dal Duecento al Settecento
007770: ROZANOV VASILI - Roem is een slang - Solitaria (privé-domein nr. 185)
003890: [VEEN, JAN VAN DER (1810-1885)] - O, wat mooije sprookjes! een vijftal uit de oude doos medegedeeld door eene goede grootmoeder. Met 8 platen
006890: VEEN, ANNEKE VAN (RED.) - G.H. Breitner Fotograaf en schilder van het Amsterdamse stadsgezicht
007545: VEENHOF, K.R. (UITGEGEVEN DOOR -) - Schrijvend verleden. Documenten uit het oude Nabije Oosten. Vertaald en toegelicht
006558: VEGA, GEORG (1754-1802) - Vollständige Sammlung grösserer logarithmisch-trigonometrischer Tafeln, nach Adrian Vlack's Arithmetica Logarithmica und Trigonometria Artificialis, verbessert, neu geordnet und vermehrt von Georg Vega (Thesaurus logarithmorum completus (...) Adriani Vlacci)
005182: VELD, ALBERT IN 'T - Littekens
005097: VELDE, PAUL VAN DER - A lifelong passion. P.J. Veth (1814-1895) and the Dutch East Indies
007300: VELDE, BRAM VAN - Derrière Le Miroir. Nr. 216. Bram van Velde
004928: VEMOR, ELLA (ANNIE VAN ESSEN-BOSCH) - Tweelingen. Met teekeningen van Henri Pieck
003605: VEN, D.J. VAN DER - Ons Volk in Het Feestelijk Jaar
007039: VENTURI, ADOLFO - Piero della Francesca
003486: VERBEEK, REINIER - Berlage in Den Haag
007498: VERBEET, G. - Practische Handleiding voor ketelmakers, smids, en plaatwerkers ten gebruike bij de vervaardiging van stoomketels, Met een aantal uitslaande platen, bevattende 101 meetkunstige oefeningen en ontvouwingen welke daarop betrekking hebben + Verzameling van meetkunstige oefeningen en ontvouwingen (...)
004352: VERCOUILLIE, J. - De taal der Vlamingen. Overdruk uit ´Vlaanderen door de eeuwen heen´
004225: VERDEYEN, R. - Vlaanderen en Vlaming
006009: VERGERS, P. - Blikken in het verleden voor het Nederlandsche volk (twee delen)
007480: VERGERS, P. - Napoleon Bonaparte de veroveraar der 19e eeuw - Zijn leven en daden als krijgsman, cosul, keizer en banneling aan het Nederlandsche volk verhaald. Met 16 platen in chromo lithografie
006806: VERHAEREN, EMILE - Poèmes légendaires de Flandre et de Brabant. Ornés de bois gravés par Raoul Dufy
004210: VERHAVE, P. - Onderhoud en verbetering van woonhuizen
007727: VERHUELL, ALEXANDER - De Visch en de Mensch. Hengelschetsen uit de portefeuille van Alexander V.H. [ Verhuell ]
007740: VERITY, FRANK T. AND EDWIN T. HALL, GERALD C. HORSLEY AND W. SHAW SPARROW - Flats, Urban Houses and Cottage Homes : A Companion Volume to 'The British Home of Today'
002042: VERLAINE, PAUL - Vers
004448: VERMAIRE, EDUARD - Een Hollandsche jongen op de Engelsche vloot
007210: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee. Oostelijk halfrond
007208: VERNE, JULES - Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika
007209: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee. Westelijk halfrond.
1188: VERNE, JULES - Een kapitein van vijftien jaar/De walvischjagers
005381: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden. Gedichten
005503: VICA - De avonturen van Vica (den ouden zeewolf). Met tekeningen van hemzelf.
005668: VINCENNES, JEAN DE - Sous le ciel de Furnes. La procession des pénitents
005664: VINCI, LEONARDO DE - Traité de la peinture. Traduit intégralement pour la première fois en français sur le Codex Vaticanus (Urbinas) 1270. Complété par de nombreux fragments tirés des manuscrits du Maître, ordonné méthodiquement et accompagné de commentaires par Péladan.
006336: ILPSEMA VINCKERS, H[ARCO] (1817-1894) - Vergeet-mij-nietjes. Versjes voor kinderen
007579: VINK, H. - Lessen over de herkauwing der runderen en tans woedende veeziekte, gehouden op het Theatrum Anatomicum der Stad Rotterdam, den 27, 28, 30, en 31 October 1769.
006446: VIRULY, A. LT. VLIEGER - In de schroefwind. Met 41 foto-illustraties. Boekversiering T. Leeser
002299: VISCH, HENK EN TONSBEEK, COR - Pelter. Brieven Van Henk Visch En Cor Tonsbeek Uit Bali, 1948-1971
006701: VISÉE, W.F. - Marinevliegkamp de Kooy. Beelden van een bevlogen eeuw.
004640: VISSER, A DE (1831-1890) - Een beetje brutaal en wat onvoorzichtig. Twee verhalen door A. de Visser, Schrijver van "Om den Haard", "In de Duinen" enz. Met plaatjes
003923: VISSER, P.J. - De nieuwe Asschepoetster
007575: VISSER, A. DE - Het zonnetje van binnen. Een verhaal voor meisjes. Met vier platen
004034: VLIET, RIETJE VAN - Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de Verlichting
005758: VOIART, ELISE MME. - Le Robinson Suisse. Traduit de Wyss. (2 Vols. in 1)
007493: VONDEL, J. VAN DEN - Leerdichten
007275: VONDEL(EN), J[OOST]. VAN - Convoluut van vijf werken. Brieven der Heilige Maeghden, Martelaressen. Vicit Iter Durum Pietas + Altaergeheimenissen Ontvouwen in drie Boecken + Naerder Onderrechting, Vereyscht op het Onderwijs der Dry-Eenigheydt + De Vaderen, ofte het Tweede Deel van de derde dagh der tweede weke, vervattende Abrahams Offerhande, Gedicht by wylen den E.G. de Saluste, Heere van Bartas, De Phoenix van de Fransche Poëten. Ende nu uut het Fransch in Nederlands vertaelt.
007492: VONDEL, J. VAN DEN - Leerdichten
007491: VONDEL, J. VAN DEN - J. Van Den Vondel's Verscheiden Gedichten. Met aantekeningen van Mr. J. Van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J. H. W. Unger. 1605-1625 en 1644-1679 (twee delen)
004576: VOS, JAC[OBUS]. M[ARINUS]. (1840-1907) - Verhalen uit de algemeene geschiedenis
005256: CELLA [PSEUD. VAN JACOBA CATHARINA DE VOS] - Vreugd en Strijd. Vertellingen van Cella. Met vier platen
002013: VRANKRIJKER, A.C.J. DE DR. - Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven
002096: VRIES, HENT DE AND WEBER, SAMUEL (EDITORS) - Religion and Media
006353: VRIES, J. DE (?) - Astronomische oefening, verhandelende de Beginselen der Sterreloopkunde in XIV. Plaatjes; Waar op 48 Astronomische Figuuren verklaard worden, by wyze van vraagen en antwoorden; zeer nuttig voor Leerlingen en allerlei Beminnaaren der Sterreloop- en Zeevaartkunde.
005574: WALLIS DE VRIES, GIJS & HERTZOG, E. OLIVIER - Engelenburg - Traditionele gastvrijheid met een koloniaal tintje
006827: VRIES, HENT DE - Kleine filosofie van het wonder [isbn 9789461053435]
007132: VRIES, J. DE - Prins Desiderio
554: VRIES, R.W.P. DE JUN. (HISTORICAL NOTES) - Beautifull Holland/Dutch National Costumes
007243: WAALS, H.G. VAN DER (VERT.) - Pañcatantra. Arische levenswijsheid uit het oude Indië. Novellen, vertellingen, fabelen. Uit het Sanskrit vertaald (5 delen in 1 band)
003602: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris
855: WACHTERS, H.J.J. - Wereldspiegel der 20ste eeuw 1900-1950/Historisch, politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren (vier delen)
005095: WADLEY, REED L. (ED.) - Histories of the Borneo Environment. Economic, political and social dimensions of change and continuity
006372: WAGNER, HERMANN (BEARBEITER) - Du Chaillu - Magyar - Anderson. Die neuesten Entdeckungsreisen an der Westküste Afrika's. Mit besonderer Berücksichtigung der Reisen und Abenteuer, Handels- und Jagdzüge von Paul Belloni du Chaillu im äquatorialen Afrika, sowie von Ladislaus Magyar in Bengalen und Bihe und C. Joh. Andersson am Otavango-Flusse. Bearbeitet von Harmann Wagner. Mit über 100 in den Text gedruckten Abbildungen, 5 Tonbildern, 2 Karten.
007152: WALLER, P.W. - De field-trials en hondenrennen in Nederland 1878 - 1922
004387: WALSCHAP, GERARD - Brieven 1921-1950
007717: WALSCHAP, GERARD - Celibaat - Bandontwerp en Teekeningen van Jozef Cantré
007478: WARE, ROBERT WILLIAM (1832-1915) - Ware's Modern Perspective Plates
007086: WATTJES, J.G.; WARNERS, F.A. - Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942
006748: WAUGH, IDA - Kleine kleuters
002302: WEGNER, GERD - ...In den rauhesten Nörlichen Gegenden... Naturkundige Betrachtungen Zur Förderung des Seehandels und der Walfangs im 18. Jahrhundert
002116: WEINLAND, D.F. DR. - Kuning Hartfest. Ein Lebensbild Aus Der Geschichte Unserer Deutsche Ahnen, Als Sie Noch Wuodan Und Duonor Opferten
003507: WEIS, RENÉ - The Yellow Cross. The Story of the Last Cathars 1290-1329
005895: WEISS, N. ET CLOUZOT, H. - Les Dragonnades en Poitou. Journal de Jean Migault, maître d'école (1681-1688)
004711: WEISSMAN, A.W. (BEW.) - Geschiedenis der beeldende kunst naar Dr. Wilhelm Lübke's Grundriss der Kunstgeschichte. Voor Nederland bewerkt door A.W. Weissman. Met 617 houtgravuren.
007238: WEITZMANN, KURT E.O. - A Treasury of Icons: Sixth to Seventeenth Centuries - From The Sinai Peninsula, Greece, Bulgaria, and Yugoslavia
006773: WELLS, PERCY A. - Furniture for Small Houses. A book of designs for inexpensive furniture with new methods of construction and decoration
004444: WELLS, H.G - WELLS, G.P. - HUXLEY, JULIAN - De wetenschap van het leven (4 delen in 2 banden)
006513: WENTHOLT, COOS (RED.) - De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte. 200 jaar een heerlijk onderonsje
007150: WENZELBURGER, K. TH. (ERSTER UND ZWEITER BAND, 2 BÄNDE) - Geschichte der Niederlande.
005150: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje
005186: WERNER, HELMUT - Lexikon der Esoterik
004100: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Het tweede stuk, gaande van het jaar 1273 tot 1493
007585: DIBBETZ WESTERWOUT, J. - Beknopte beschrijving der zeventien Nederlandsche provincien, waar in den oorsprong en opkomst deezer landen aangetoondt word; mitsgaders de geaardheid, zeden, godsdienst [...] de ligging, grootte en grenzen der Nederlanden [...]; als ook het markwaardigste van ieder provincie met voornaamste steden en dorpen [...]; wyders een krte schets van 't Landschap Drenthe en van de buitenlandsche Coloniën der Oost- en West-Indische Maatschappijen [...]. Alles beknoptelyk by een verzameld [...] ten dienste der Nederlandsche leergierige jeugd.
004680: WESTRHEENE, T[OBIAS]. VAN WZ.(1825-1871) - Heidebloempjes. Vertellingen uit het jongensleven
006950: WETZELL, MME. - Contes à mes petits élèves. Orné de jolies figures
005734: WEUSTENRAAD, F. - Genealogie der familie Regout. Naar de gegevens verzameld door F. Weustenraad
006471: WHEATLY, HENRY B. (ED.) - The Diary of Samuel Pepys. 8 Volume Set.
006517: WHITE, ALMA - Everlasting Life
005438: WHITE, GILBERT - The Natural History of Selborne, and The Naturalist's Calendar
005824: WHITFIELD, SUSAN - Aurel Stein on the Silk Road
006363: WHITLOCK, HERBERT - The story of the gems. A popular handbook
006810: WIDODO, DUKUT IMAM - Soerabaia in the olden days
007768: WIEBES, MARJA EN BERG, MARGRIET (SAMENST.) - Bloemlezing van de Russische poëzie
006702: WIECHEN, PETER VAN - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika, Azië en West-Australië vanaf 1602 tot heden.
002881: WIELEN, P. VAN DER (BEWERKER) - Schröder-Van Der Wielen Leerboek der Recepteerkunde
005155: WIERINGA, W.J. DR. - Het Aduarder zijlvest in het Ommelander waterschapswezen (proefschrift)
006459: CORVIN-WIERSBITZKY, OTTO VON (1812-1886) - De Tachtigjarige Oorlog der Nederlanders tegen de Spaansche overheersching, Naar de beste hulpbronnen bewerkt. Uit het Hoogduitsch. Met oorspronkelijke platen en portretten. (6 delen in 5 banden, compleet)
007554: WIESSING, H.P.L. MR. (INLEIDING) - Beeldhouwwerk van Antoine Bourdelle - Wendingen
004988: WIJK, J.M. VAN (RED.) - Dwangarbeid. Serie: In 't midden der gevaren
006401: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON - Merkwaardigheden uit elke provincie van ons vaderland, voor hen, die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard door ons vaderland willen reizen. Met 54 vignetten.
1322: WIJNANDS, D.C. - Het spiritisme en hare verschijnselen
004825: WIJNEN, NICO - Mimi. Zij was zo dapper, zij was zo lief
001686: WILDE, OSCAR - Gedichte Von Oscar Wilde
005805: WILDE, OSCAR - Salome. A Tragedy in One Act. Translated from the French of Oscar Wilde with sixteen drawings by Aubrey Beardsley
006383: WILDUNG, DIETRICH (BEARBEITER) - Die Pharaonen des Goldlandes. Antike Königreiche im Sudan. Ausstellungskatalog.
005280: WILDVANCK, JOHANNA - Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad. Teekeningen van Ottilia Adelborg
752: WILHELMINA - De Weezen en andere verhalen
004619: WILHELMINE - Van alles wat. Kinderversjes. Met plaatjes
006504: WILLEMSEN, ARNOLD (VORWORT) - Die deutsche Oelmühlen-Industrie : Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Verbandes der Deutschen Oelmühlen zur Wahrung Ihrer Gemeinsamen Interessen E.V.
007170: HAMAKER-WILLINK, A. - Puump gaat mee op reis. Tekst en Teekeningen van A. Hamaker-Willink
007362: FANNY FERN (1811-1872) (PSEUDONIEM VAN SARAH PAYSON WILLIS) - Verhaaltjes van Fanny Fern, voor de jeugd en hare vrienden. Uit het Engelsch vertaald door Margaretha. Met plaatjes.
006727: WILLMS, JOHANNES - Paris: Capital of Europe - From the Revolution to the Belle Epoque
005964: [WILMSEN, FRIEDRICH PHLIPP (1770-1830)] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid; in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Met 8 platen
007289: WILSON, H.W. - With the Flag to Pretoria A History of the Boer War of 1899-1900. Illustrated mainly from photographs and authentic sketches taken in South Africa (2 Vols.)
005604: WINDEN, PIET VAN - Zelf Reve verzamelen. Handleiding tot een fatsoenlijke collectie
006739: WINEAPPLE, BRENDA - Sister Brother. Gertrude and Leo Stein
007418: WINKLER, D. MEJ. (VERT) - De lotgevallen van Sancho Panza als goeveneur van het eiland Goedkoopenburg. Uit het Spaans vertaald door D. Winkler. Met een voorbericht van dr. T. C. Winkler. Met 10 chromolithographiën
006417: WINKLER, T.C. DR. - Op en in de aarde, met 34 groote platen en 2 kaarten, met een groot getal van kleinere houtgravuren.
005846: WIRTH, OSWALD - La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes, sa philosophie, son objet, sa méthode, ses moyens. I "L'Apprenti"
005201: WIT, AUGUSTA DE - Java. Feiten en fantasiën. Geillustreerd
007198: WOLFF, H.E.W. IR. (TEKST EN 58 KLEURENFOTO'S) - Kleuren. De ontwikkeling en toepassing der kleurenfotografie
007608: WOLTMAN, CEES - Roodkapje. Geïllustreerd en opnieuw verteld door Cees Woltman
006759: WOLTMAN, CEES - De gelaarsde kat. Geïllustreerd en opnieuw verteld door Cees Woltman
006842: WOOD, JAMES REV. - Nuttall's Standard Dictionary of the English Language Based on the Labours of the Most Eminent Lexicographers. New Edition
004685: WOODMAN, DOROTHY (ED.) - Hitler rearms. An Exposure of Germany´s War Plans
005671: WOUDE, E. VAN DER - De perspectief voor de hoofdacte. Het natuur- en geheugentekenen voor de lagere school
004613: WOUDE, JOHANNA VAN DER (MEVR. VAN WERMESKERKEN-JUNIUS) - De schoonste gaven der vrouw. Een boek voor meisjes en vrouwen
006249: WOUTERS, H.H.E. DR. - Grensland en bruggehoofd. Historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht.
007076: LLOYD WRIGHT, FRANK - Mon autobiographie
005572: WULFF, OSKAR PROF. DR. - Altchristliche und Byzantinische Kunst (2 vols.)
006534: WURFBAIN, M.L. - Fine Art (5 Vols. I-V)
007337: WÜRTEMBERG, EBERHARD HERZOG (ED.) - Concordia, [...] Christliche/ widerholete/ einmütige Bekanntnuß nachbenanter Churfürsten/ Fursten und Stände Augspurgischer Confession/ und derselben zu End deß Buchs unterschribenen Theologen Lehre und Glaubens; Mit angehesster/ in Gottes Wort/ als der einigen Richtscnur/ wohlgegründter Erklärung etlicher Articul/ den welchen nach Doctor Martin Luthers sel gen Absterben/ Disputation und Streit vorgefallen: [...]
006657: WYBRANDS, K. (DIEDERIK BALTZERDT) - Indische distels. Causeriën en Opstellen. 1901-1906. Eerste Bundel
007582: WYN, HENRIK VAN MR. (1740-1831) - Huiszittend leeven: bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheidkunde van Nederland. Ie deel, Ie t/m Ve Stuk en IIe deel, Ie Stuk (2 delen).
007746: WYTTENBACH, [DANIEL ALBERT] - Dan. Wyttenbachii opuscula varii argumenti, oratoria, historica, critica. Nunc primum conjunctim edita. Tomus secundus (1 Vol. of 2).
002009: YAPP, NICK (PART I), HOPKINSON, AMANDA (PART II) - 150 Years of Photo Journalism. 150 Jahre Photojournalismus. 150 Jaar Fotojournalistiek (2 Volumes)
005973: YATES, M.T. (ED.) - The Temple Literary Readers - Book 1.
004117: YEATS, W.B. - Fairy Tales of Ireland
007748: YERTHA ( = LOUISE ANTOINETTE STRATENUS) - Wilde rozen
003878: ZEEMAN, H[ENRI] (1811-1889) - Verhalen voor jonge lieden, ter bevordering van deugd en godsdienstzin. Met platen
005555: ZEEMAN, P. DR. - Verhandelingen van Dr. P. Zeeman over Magneto-Optsiche Verschijnselen
007723: ZEGGELEN, W.J. VAN EN ISING, A. (BIJEENGEBRACHT DOOR -) - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderd houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei voor jonge heeren en jonge jufvrouwen (...); benevens alle andere groote en kleinedames en heeren.
004305: ZEGGELEN, W.J. VAN - Geschiedenis van Joosje
006979: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's .......lief en leed. Drie verhalen van Java. Voor kinderen van 10-15 jaar.
007486: ZEGGELEN, W.J. VAN & ISING, A. (BIJEENGEBRACHT DOOR -) - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderd houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei. Voor jonge heeren en jonge jufvrouwen, die al wat gezien en gehoord, wat geleerd en gelezen, wat gedacht en begrepen hebbn, en die daarom toch wel gaarne nog iets meer willen zien en lezen om hunne oogen en hersenen op eene vermakelijke wijze bezig te houden; benevens alle andere groote en kleine dames en heeren.
003921: ZELLING, E.J. - De kleine speelgenooten, of derde leesboek voor de lieve kleinen, met prentjes, door E.J. Zelling, Schoolonderwijzer in de EEXTA
003924: ZELLING, E.J. (SCHOOLONDERWIJZER IN DE EEXTA) - Gesiena; een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klassen, met prentjes
006731: ZIJLMANS, G.C. DR. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
006466: ZIMMERMANN, E.A.W. VON - Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder- Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern.
006463: ZIMMERMANN, E.A.W. VON - Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts, in Rücksicht der Länder- Menschen- und Productenkunde. Für jede Klasse von Lesern.
005693: ZNOJ, HEINZPETER - Tausch und Geld in Zentralsumatra. Zur Kritik des Schuldbegriffs in der Wirtschaftsethnologie (Berner Sumatra Forschungen)
006377: ZOETE, JOHAN DE & VERSTEEG, MARTIEN - Koppermaandagprenten. - Verkenning van een Nederlandse grafische traditie/ Copper Monday Prints - Observations on a Dutch printing tradition
003781: ZOETHOUT, D.A. (RED.) - Schatten der aarde. Hoe ze worden gewonnen en gebruikt. Twee delen in een band.
001998: ZOLA, EMILE - Germinal
006610: ZÜRCHER, E. - The Buddhist Conquest of China. The Spread and Adaption of Buddhism in Early Medieval China. Third Edition with a Foreword by Stephen f. Teiser
006612: ZÜRCHER, ERIK (TRANSLATION AND INTRODUCTION) - Kouduo richao. Li Jiubiao's Diary of Oral Admonitions. A Late Ming Christian Journal (2 Volume Set)
007587: ZWIERS, L. (MET MEDEWERKING VAN ANDERE VAKMANNEN) - Waterbouwkunde. 5 delen compleet. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind; 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink.

3/9