Antiquariaat Ben van Nijnatten
Tolhuis 14-31, 6537 PA Nijmegen, Nederland            Email: b.vannijnatten@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48755: MIEGHEM, J. VAN & P. VAN OYE & J. SCHELL [EDS.]. - Biogeography and Ecology in Antartica.
25994: MIERIS, FRANS VAN & QUINTYN WEYTSSEN - Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap in Holland, Van der zelver oorsprong, eigenschap en vernietiging: mitsgaders Eenige aanmerkingen op het Werk van den Heer Mr. Gerard van Loon, Betiteld; Historisch Bewys, dat het Graafschap van Holland een Leen des Duitschen Ryks geweest is: door Frans van Mieris.
60888: MIERIS, FRANS VAN & [ = ZOGRAPHOS] & QUINTYN WEYTSSEN - Verhandeling over de leenroerigheid van het Graafschap in Holland, Van der zelver oorsprong, eigenschap en vernietiging: mitsgaders Eenige aanmerkingen op het Werk van den Heer Mr. Gerard van Loon, Betiteld; Historisch Bewys, dat het Graafschap van Holland een Leen des Duitschen Ryks geweest is & Verhandeling over het saamenstellen der Historien, of het beschryven der Geschiedenissen, inzonderheid die van Holland door Zographos: Strekkende tot aanduiding voor die zich in de Historiekunde willen offenen & Naauwkeurig verhaal Van de aanstellinge des Eerwaardigen Heeren, NMicolaas de Castro tot eersten bisschop van Middelburgh in Zeeland. In 't Jaar M.D. LXI [3 Volumes in 1].
14644: MIERLO S.J., DR. J. VAN - Willem van Afflighem en het leven van Jesus en het leven van Sinte Lutgart.
79619: MIERLO, HENK VAN - Tabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in een industrialiserende gemeenschap: Valkenswaard 1850-1920.
18522: MIETZNER, ERHARD [ED.]. - Die Flurnamen der Gemeinde Heek. Atlas und Namenregister.
45784: MIKKONEN, KAI - The Plot Machine. The French Novel and the Bachelor Machines in the Electric Years [1880-1914].
8849: MILCHMAN, ALAN & ALAN ROSENBERG [EDS.]. - Postmodernism and the Holocaust.
42491: MILIKOWSKI, EFRAÏM [ED.]. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer tekenaar, schilder, etser en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk [In Purple Cloth Slipcase].
59756: RECUEIL MILITAIR - - Recueil Militair, bevattende de Wetten, Besluiten en Orders, betreffende de Koninklijke Nederlandsche Landmagt. Gedrukt en uitgegeven op speciale autorisatie van het Departement van Oorlog. Eerste Stuk 1831. Inhoudende Januarij - Maart & Tweede Stuk. Inhoudende Maart - Augustus [2 Vols.].
39990: MILITARIA - Poilu. Guide pratique français - allemand pour les soldats / Praktischer französisch-deutscher Führer für die Soldaten.
62474: MILLAR, FERGUS - The Roman Near East 31 B.C. - A.D. 337.
50785: MILLER, RICHARD E. & KURT SPELLMEYER - The New Humanities Reader.
21841: MILLER, ANITA & JORDAN MILLER & SIGALIT ZETOUNI [EDS.]. - Sharon. Israel's Warrior-Politician.
3029: MILLER, HENRY - The Rosy Crucifixion. Book one Sexus. Volume I; one to three. Volume II; four and five.
45804: MILLER, GEORGE DAVID - Peace, Value and Wisdom. The Educational Philosophy of Daisaku Ikeda.
63996: MILLER, DAVID & RICHARD PRICE [EDS.]. - British Poetry Magazines 1914-2000. A History and Bibliography of 'Little Magazines'.
63724: MILLIN, HENRY A. [ED.]. - Italian Renaissance Architecture from Brunelleschi to Michelangelo.
22738: MILLON, HENRY A. & PAMELA ASKEW [ET AL.]. - Claude Lorrain 1600-1682: A Symposium.
65387: MILLON, HENRY A. [ED.]. - The Triumph of the Baraque. Architecture in Europe 1600-1750.
18788: MILLOT, ABT - Oude en hedendaagsche Algemeene Wereldtlyke Geschiedenis, gevolgd naar het Fransch van den heer Abt Millot [10 Vols. Compl.]..
64402: MILMAN, RICHARD - Britain and the Eastern Question 1875-1878.
27048: MILNE, ALEXANDRA TAYLOR - A Centenary Guide to the Publications of the Royal Historical Society 1868-1968 and of the Former Camden Society 1838-1897.
20091: MILOVIC, JEVTO M. - Goethe, seine Zeitgenossen und die serbokroatische Volkspoesie.
11947: MILTON-EDWARDS, BEVERLEY & PETER HINCHCLIFFE - Jordan. A Hashemite Legacy.
69179: MILZA, PIERRE - Mussolini.
1972: MINCO, MARGA - De glazen brug.
4086: MINCOFF-MARRIAGE, ELIZABETH - Zestiende-eeuwse Dietsche Volksliedjes. De oorspronkelijke teksten met de in de souterliedekens van 1540 bewaarde melodieën. Bijeengebracht en van aanteekeningen voorzien.
30022: MINCUCCI, ANTONIO - Antonii Mincuccii de Prato Veteri De feudis libri sex. Ex omni veteri feudorum jure nova ordinatione collecti & Libellus Feudorum Refornatus & a Barthol. Baraterio. Mediolani & Ferrariæ....
77473: MINDER, DR. - Ons Lichaam. Aanschouwelijk voorgesteld door Drie beweegbare Gekleurde Platen met Verklaring. Een uitmuntend Hulpmiddel bij het Onderwijs. Mede geschickt voor Zelfstudie [Prijs: 60 cent].
2424: MINDERHOUD, IR. A.P. [ET AL.]. - N.A.K. Nederland. Tussen ras en gewas. Een serie artikelen opgesteld ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de N.A.K.
16026: MINEAU, ANDRÉ - The Making of the Holocaust. Ideology and Ethics in the Systems Perspective.
6233: MINGAARS, PETER & JAAP HEIJ & MAUDY SMITH & PIM POSTHUMUS [EDS.]. - Indisch lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur " Een vervliegende woordenschat " [& CD-Rom].
25366: MINIS, COLA [ED. - ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume / Band 1 - 55 [missing 3 & 31/32 & 40].
69126: MINKOFF, GEORGE ROBERT [CARESSE CROSBY - INTROD.]. - A Bibliography of The Black Sun Press.
12945: MINNE, RICHARD & FRITS VAN DEN BERGHE - Een tong van lijntjes. Geannoteerde leeseditie van de brieven van Pierken [1931-1935]. Vincent Neyt.
16964: MINNIS, ALASTAIR - Magister Amoris. The " Roman de la Rose " and Vernacular Herrmeneutics.
65031: ROYAL MINT - - Report from the Select Committee on Depreciation of Silver; together with the Proceedings of the Committee, Minutes of Evidence and Appendix.
65030: ROYAL MINT - - Report from the Royal Commission on International Coinage; together with the Minutes of Evidence and Appendix. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty.
34863: MISCHLICH, PROF. A. - Über die Kulturen im Mittel-Sudan. Landwirtschaft - Gewerbe - Handel. Unter Beifügung der Haussa-Texte.
51619: MISHKIN, FREDERIC S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets [Update Plus Myeconlab Student Access Kit].
64825: MISTLER, JEAN - La Librairie Hachette de 1826 à nos jours.
3972: MITCHELL, P.M. - A Bibliography of 17th Century German Imprints in Denmark and the Duchies of Schleswig-Holstein. [3 Vols. Compl.].
48917: MITCHELL, DONALD - Gustav Mahler. The Wunderhorn Years. Chronicles and Commentaries.
22023: MITIAS, MICHAEL H. [ED.]. - Architecture and Civilization.
51154: MITSOU, T. & PAUL DURAND (INTRO.) - Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale.
27848: MITSUKUNI, YOSHIDA & TANAKA IKKO & SESOKO TSUNE [EDS.]. - The Hybrid Culture. What Happened when East and West met.
18615: MITSUOKA, TADANARI - Ceramic Art of Japan.
50320: MITTAL, SUSHIL & GENE THURSBY [EDS.]. - Religions of South Asia. An Introduction.
70412: MITTE, WOLFRAM & DR. KARL DANZ & SIGRID LÉZIN & DR. GEORG G. MEERWEIN [EDS. - ET AL.]. - Propyläen Kunstgeschichte [Vollständiger Nachdruck in 22 Bänden].
46696: MITTEIS, LUDWIG & U. WILCKEN - Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde. Zweiter Band: Juristischer Teil. Erste Hälfte: Grundzüge [only].
14861: MITTELSTASDT, DR. FRANZ [ED.]. - Dr. Clotar Müller's Charakteristik der wichtigsten homöopatischen Heilmittel behufs ihrer Anwendung in Erkrankungsfällen.
78909: MITTLER, ELMAR [ED. - ET AL.]. - Bibliotheca Palatina [2 Vols. & Summary = Compl. Set].
45836: MITTLER, MAURITIUS - Bericht über die Translation des heiligen Erzbischofs Anno und annonische Mirakelberichte Bich I und II & Annonische Mirakelberichte [Siegburger Mirakelbuch] Buch II & IV und Nachtrag, sowie das Sondergut aus der 1744 von Adam Christoph Honorius Zolner von Brandt verfassten Handschrift & Siegburger Mirakelbuch. Einleitung und Registare [3 Vols.].
19761: MITTNER, LADISLAUS - Wurd. Das Sakrale in der Altgermanische Epik.
72130: MIVART, DT. GEORGE - The Cat. An Introduction to the Study of Backboned Animals especially Mammals.
9219: MIYAJIMA, DR. MIKINOSUKE - Le Maître et son élève.
52254: MOCK-DEGEN, MINNY E. - The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it.
52398: MOCK-DEGEN, MINNY E. - The Dynamics of Becoming Orthodox. Dutch Jewish women returning to Judaism and how their mothers felt about it.
38973: MODE - Au Bon Marché. Maison A. Boucicaut. Magazins les plus importants vendant le meilleur marché. Hiver 1933-1934.
16160: MODE, HEINZ & SUDODH CHANDRA - Indische Volkskunst.
17256: MODIANO, PATRICH & EMMANUEL BERL - Verhoor. Patrick Modiano interviewt Emmanuel Berl. Gevolgd door " Mooi weer vandaag, op naar het feest ".
68480: MOË, MOGENS [JHR. MR. A.F. DE SAVORIN LOHMAN - ED.]. - Schepen [Added: menu N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland].
45960: MOELLER, MAGDALENA M. [ED. - ET AL.]. - Dokumente der Künstlergruppe Brücke.
58848: MOEN, BRUCE - Reis naar het onbekende & Reis zonder twijfels & Reis naar het hiernamaals & Reis naar de oerbron & Reisgids voor het onbekende. Handleiding om het leven na de dood te onderzoeken en overledenen te helpen [5 Vols. = Compl. Set].
52692: MOENCH, ESTHER & DOMINIQUE VINGTAIN & JACQUES VILAIN [INTROD.]. - Avignon, deux Palais pour Rodin.
24526: MOERDIJK, A. & W. PIJNENBURG &P. VAN STERKENBURG [EDS.]. - 100 Jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie.
7022: MOERKERKEN JR., PIETER HENDRIK VAN - De Satire in de Nederlandsche kunst der Middeleeuwen.
72846: MOERKERKEN, EMIEL VAN [PHOTOGR.]. & ADRIAAN MORRIËN [TEXT] & N.W. MÄKEL - Amsterdam.
79464: MOERMAN, H.J. - Nederlandse plaatsnamen. Een overzicht.
18977: MOES, ROBERT - Auspicious Spirits. Korean Folk Paintings and Related Objects.
12659: MOES, E.W. & C.P. BURGER - De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw. Herdruk, vermeerderd met registers en een literatuurlijst samengesteld door P.C.J. van der Krogt [4 Parts in 2 Vols. Compl.].
49413: MOES, WALLY - Gooische dorpsvertellingen.
71849: MOEYES, PAUL - Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.
35990: MOFFETT, CHARLES S. [ED. - ET AL.]. - The New Painting. Impressionism 1874-1886.
3644: MOGRIDGE, STEPHEN & PHILL [DRAW.] - Talking Shop.
8549: MOHANAN, K.P. - The Theory of Lexical Phonology.
52420: MØHLMANN, ROB [FOREW.]. - Realisten 2008. De Tiende Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling.
52419: MØHLMANN, ROB [FOREW.]. - Realisten 2009. De Elfde Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling.
49055: MOHR, DUNJA M. [ED.]. - Embracing the Other. Addressing Xenophobia in the New Literatures in English. ASNEL Papers !!.
79804: MOHR, A.H. & [P.J.M. KAMPS & P.C. VAN KERKUM & J. DE ZEE - EDS]. - Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. HERZIENE & UITGEBREIDE EDITIE. & Vestinglandschappen in Nederland [ = 2 Vols.].
43511: MOHREN, G.M.J. & K. KRAMER & S. SABBÉ [EDS.]. - Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems. Proceedings of the International Conference on Impacts of Global Change on Tree Physiology and Forest Ecosystems, held 26 - 29 Novenber 1996, Wagenngen, The Netherlands.
14531: MOHRT, MICHEL [ED.]. - Album Faulkner. Iconographie choisie et commentée par Michel Mohrt [In Slipcase].
80144: MOIR BUSSEY, GEORGE & J.J. GRANDVILLE [ILLUSTR.]. - Fables, Original and Selected; by the most esteemed European and Oriental Authors: with an Introductory dissertation on the history of fable, comprising biographical notices of the most eminent fabulists.
16978: MOISSON, A. - Pyrodynamique. Théorie des explosions dans les canons et les torpilles.
70963: MOKRETSOVA, I.P. & V.L. ROMANOVA - Les Manuscrits Enluminés Français du XIIIe Siècle dans les Collections Sovietiques 1200-1270 & 1270-1300 [2 Vols Compl. - In Slipcases].
49232: MOLDOVAN, ALFRED [INTROD.]. - La Haggada de Bordeaux de la Collection de la famille Moldovan / The Bordeaux Haggadah from the Moldovan Family Collection..
67827: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19de eeuw & Groningana. Supplement op H. Molema's Woordenboek der Groningsche Volkstaal [2 Vols in 1].
28355: MOLEMANS, JOS - Toponymie van Overpelt.
16753: MOLEN, W. VAN DER - Javaanse tekstkritiek. Een overzicht en een nieuwe benadering, geïllustreerd aan de kunjarakarna.
67949: MOLEN-DEN OUTER, DRA BIANCA TER - Dordrechts goud en zilver. Catalogus Museum van Gijn, 1975
43975: MOLEN, JOH. R. TER - Deventer zilver.
40806: MOLENDIJK, ARIE & CO VET - Temporalité et attitude. Structuration du discours et expression de la modalité.
170: MOLEWIJK, G.C. [ED.]. - 't Verwaerloosde Formosa. Of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden.
14342: MOLHUYSEN, DR. P.C. & PROF. DR. P.J. BLOK & DR. FR. K.H. KOSSMANN [EDS.]. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek [11 Vols. Compl.].
78765: MOLINIER, EMILE [INTROD.]. [PAUL CHEVALLIER & CHARLES MANNHEIM - CONNOISSEURS] - Catalogue des Objets d'Art et de Haute Curiosite Antiques, du Moyen-Age & de la Renaissance Composant l'Importante et Precieuse Collection Spitzer [3 Vols. in 2 Bindings = Complete Set].
13415: MOLITOR, GÉNÉRAL - Comment Conjurer la Guerre.
19242: MOLLEMA, A.M.P. & P.M. MOREL [EDS.]. - Bibliographia Neerlandica. Books on the Netherlands in Foreign Languages 1940-1957. & Translations of Dutch Literature 1900-1957.
6257: MOLNÁR, GÉZA VON - Novalis' ' Fichte Studies '. The Foundations of the Aesthetics.
11044: MOLS, S.T.A.M. [ET AL.]. - Acta of the 12th International Congres on Ancient Bronzes, Nijmegen 1992. .
72059: INDIE & MOLUKKEN - Afstandstabellen Java en Madoera.
79767: INDIE & MOLUKKEN - Istana presiden Indonesia [ = The Indonesian Presidential Palace]. In Slipcase.
20204: MOMBERT, ALFRED - Sfaira der Alte. Mythos.
7451: MOMMERQUÉ, M. DE - Mémoires de M. de Coulanges, suivie de letteres inédites de Madame de Sévigne, de son fils, de l'Abbé de Coulanges, d'Arnauld-d'Andilly, d'Arnauld de Pomponne, de Jean de la Fontaine, et d'autres personnages du même siècle.
18796: MOMMERS, MR. A.R.M. - St. Oedenrode van oude tijden tot heden [2 Parts in 1]. .
19335: MOMMERS, CAESARIUS & GER JANSSEN - Zwijsen. Een passie voor uitgeven. Geschiedenis van een educatieve uitgeverij.
44062: MONACO, THOMAS DE & CHRISTIAN COIGNY [PHOTOGR.]. - Les montres d' IWC [International Watch Co.]. Le savoir-faire de Schaffhausen.
47169: MONAHAN, F.J. [SIR JOHN WOODROFFE - FOREW.]. - The Early History of Bengal.
13911: MONBEIG-GOGUEL, CATHERINE - Maîtres Toscans nés après 1500, morts avant 1600. Vasari et son temps.
25668: MONDT, EUGEN & GEORG HECHT - Rainer Maria Rilke.
47162: MONGROOT, ERIK VAN - Sapientie immarcessibilis. A Diplomatic and Comparative Study of the Bull of Foundation of the University of Louvain [December 9, 1425].
57039: MONGROOT, ERIK VAN & EDUARD VAN ERMEN - Scandinavia in Old Maps and Prints.
54305: MONNARD, CH. - Histoire de la nation Suisse.
3625: MONNERET, SOPHIE - L'Impressionnisme et son époque. Dictionnaire International. [2 vols. in slipcase]
43591: MONNIER, ANDRË - Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov.
3235: MONOD-FONTAINE, ISABELLE [ET AL.]. - Fernand Léger.
50720: MONROE, KRISTEN RENWICK - The Hand of Compassion. Portraits of Moral Choice during the Holocaust.
40722: MONROY, MARIÁ UXIÁ & CELESTA CANCELA SILVA & CONCHA MARTÍNEZ VIDAL [EDS.]. - Following Putnam's Trail.
59964: GISLEBERTUS OF MONS [FRANÇOIS GABRIEL JOSEPH, MARQUIS DU CHASTELER] - Gisleberti Balduini quinti Hannoniae comitis cancellarii chronica Hannoniae, nunc primum edita curâ et studio Marchionis du Chasteler.
63962: MONSCHEIN, JOHANNA - Kinder- und Jugendbücher der Aufklärung. Aus der Sammlung Kaiser Franz'I. von Österreich in der Fideikommissbibliothek an der Österreichischen Nationalbibliothek [In Slipcase].
61655: MONTAGNE, MICHEL DE [JEAN BALSAMO & MICHEL MAGNIEN & CATHERINE MAGNIEN-SIMONION - EDS.]. - Les Essais.
26626: MONTAGUE, JEREMY - Timpani & Percussion [The history of percussion instruments from Stone Age to the present day].
27958: MONTAIGNE, MICHEL DE - Versuche. Erstes Buch.
62943: MONTAIGNE, MICHEL DE [HANS VAN PINXTEREN - TRANSL.]. - De sporen van het vuur. Essay over liefde en wellust.
43185: MONTAIGNE, MICHEL DE - Essais [2 Vols. Compl.]..
79823: MONTAIGNE, MICHEL DE [FRANK DE GRAAFF - TRANSL.]. - Essays.
2934: MONTANER, JOSEPH MARIA - Barcelone. La Ville et son Architecture.
30856: MONTÉ VER LOREN, JOHAN PHILIP DE - De historische ontwikkeling van de begrippen ' Bezit ' en ' Eigendom ' in de landsheerlijke rechtspraak over onroerend goed in Holland.
9823: MONTEIRO, JOAQUIM REBELO VAZ - Uma viagem redonda da carreira da India [1597-1598].
46553: MONTENS, FONS - O Kerstnacht, schooner dan de daegen. Een bundel Kerstverzen uitgeschreven en verlucht door Fond Martens.
50218: MONTIGNY, COMTE DE - Comment il faut choisir un Cheval. Connessances practiques sur l'Anatomie - l'Extérieur - les Races, principes pour essayer les chevaux de selle et d'attelage.
78861: MONTJOIE, GALART DE [ = CHRISTOPHE FÉLIX LOUIS VENTRE DE LA TOULOUBRE] - Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, Premier prince du sang, duc d'Orléans, de Chartres, de Nemours, de Montpensier et d'Etampes, comte de Beaujolais, de Vermandois et de Soissons, surnommé Egalité. Par l'Auteur de l'Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre [3 Vols. Compl. Set].
51373: MONTON, BRADLEY - Images of Empiricism. Essays on Science and Stances, with a Reply from Bas C. van Fraassen.
25659: MONTORGUEIL, G. & JOB [ILLUSTR.]. - France son Histoire.
77719: CHIKAMATSU MONZAEMON [DONALD KEENE - TRANSL.]. - Major Plays of Chikamatsu
62443: MOODY, T.W. & F.X. MARTIN & F.J. BYRNE [EDS.]. - Early Modern Ireland 1534-1691 [Vol. 3: A New History of Ireland].
4608: MOOIJ, CHARLES DE & RENATE VAN DE WEIJER [EDS.]. - Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiele volkscultuur, ca. 1700-1900.
26040: MOOIJ, CHARLES DE - Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-1795.
26039: MOOIJ, CHARLES DE & MAUREEN S. TRAPPENIERS - Piet Mondriaan. Een jaar in Brabant 1904-1905.
30753: MOOKERJEE, AJIT - Tantra asana. Une voie de la réalisation du Soi.
16176: MOOKERJJE, AJIT - Ritual Art of India.
24303: MOONEN, C.A.H. - Eddius Stephanus. Het leven van Sint Wilfrid.
45745: MOONEY, GRAHAM & JONATHAN REINARZ [EDS.]. - Permeable Walls. Historical Perspectives on Hospital and Asylum Visiting.
3758: MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J. VAN DER VELDE [EDS.]. - De werken van Jacob Haafner [Volume 1-only].
171: MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J. VAN DER VELDE - De werken van Jacob Haafner [3 Vols. Compl.]..
54493: MOOR, J.A. DE & P.G.E.I.J. VAN DER VELDE - De werken van Jacob Haafner [Vol. 1 & 2].
27988: MOORE, N. HUDSON - The Old Furniture Book. With a sketch of past days ans ways.
6039: MOORE, THOMAS ESQ. - Lalla Rookh. An Oriental Romance.
57838: MOORE, G.E. [ALICE AMBROSE & MORRIS LAZEROWITZ - EDS.]. - Essays in Retrospect.
69368: MOORE, EVELYN K. & PATRICIA ANNE SIMPSON [EDS.]. - The Enlightened Eye. Goethe and Visual Culture.
17417: MOOREHEAD, ALAN - The Fatal Impact. The Invasion of the South Pacific 1767-1840.
13668: MOORJANI, ANGELA & CAROLA VEIT [EDS.]. - Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000 / Samuel Beckett: Fin sans fin en l'an 2000.
71345: MOORMAN VAN DER KAPPEN, O. & E.C. COPPENS - De Bataafse omwenteling en het recht. Acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie [1795] voor de rechtsontwikkeling in Nederland [Utrecht-Nijmegen, 29 en 30 mei 1995].
1089: MOORMAN VAN KAPPEN, PROF. MR. O. & MR. W. FROUWS & MR. B.H.A. VAN DER WOUDE & DRS. MR. DR. A. POSTMA & DR. A.J. VAN WEEL. [EDS.]. - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. Het Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek 1801 & Ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek 1804 [2 Vols. Compl.].
74363: MOORSEL, WIES VAN & DOROTHEA SEGAAR-HÖWELER - Enrico Hartsuyker En Luzia Hartsuyker-Curje. Modellen voor nieuwe woonvormen.
74361: MOORSEL, WIES VAN - Cora Nicolai-Chaillet [1919-1975]. Interieurarchitecte en woonpedagoge.
3079: MOQUETTE, J.J.R. - Onderzoekingen over volksvoeding in de gemeente Utrecht.
77543: MORAES, RUBENS BORBA DE - Bibliographia Brasiliana. A Bibliographical Essay on Rare Books on Brazil Published from 1504 to 1900 and Works of Brazilian Authors Published Abroad before the Independence of Brazil in 1822 [2 Vols. Compl.].
78988: MORAES, RUBENS BORBA DE - Bibliographia Brasiliana. Rare Books about Brazil published from 1504 to 1900 and Works by Brazilian Authors of the Colonial Period [2 Vols. Compl.].
70056: MORAES, RUBENS BORBA DE - Bibliographia Brasiliana. A Bibliographical Essay on Rare Books on Brazil Published from 1504 to 1900 and Works of Brazilian Authors Published Abroad before the Independence of Brazil in 1822. VOLUME I: A - L & VOLUME II: M - Z [2 Vols. - Compl.].
46190: MORALES CAÑADAS, EMILIA - Rafael de La-Hoz [Book & DVD in Eglish & Español].
51558: THEODORE H. MORAN [ED.]. - International Political Risk Management | Theodore H. Moran & Policy World Bank
26891: MORAN, LESLIE & BEVERLEY SKEGGS & PAUL TYRER & KAREN CORTEEN [EDS.]. - Sexuality and the Politics of Violence and Safety.
46400: MORÁN, MIGUEL & BERNARDO J. GARCIA [EDS.]. - El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII [2 Vols. Compl. with CD-Rom].
63630: MORANDOTTI, ALESSANDRO - Milano profana dell'età dei Borromeo.
17162: MORATORI [TRANSL.]. - Rélation des missions du Paraguai. Édition de la Société Catholique de la Belgique.
62285: MOREAU, R.E. - The Palaearctic-African Bird Migration Systems.
4113: MOREE, PERRY - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip ' Gelderland ' naar Oost-Indië, 1601-1603.
80061: MOREE, P.J. - A Concise History of Dutch Mauritius, 1598-1710. A Fruitful and healthy Land.
30143: MOREH, S. [ED. - TRANSL.]. - Al-Jabarti's Chronicle of the First Seven Months of the French Occupation of Egypt. Muharram-Rajab 1213 / 15 June-December 1798.
78849: MOREL, AUGUSTE - Manuel de l'Assuré ou Vade-mecum des clients du Bureau-Central des Assurences Maritimes d'Anvers.
78850: MOREL, AUGUSTE - Manuel de l'Assuré ou Vade-mecum du Commerce Maritime, et plus spécialement des clients du Bureau-Central et Continental des Assurences Maritimes de Paris.
23191: MORETTI, I. & R. STOPANI [& HÉLÈNE ERWICH - TRANSL.]. - Romaans Toscane.
51426: MORGAN, HILARY & PETER NAHUM [EDS.]. - Burne-Jones, the Pre-Raphaelites and their Century [2 Vols. in Slipcase - Compl. Set].
6284: MORI, GUSTAV - Der Türkenkalender für das Jahr 1455. Eine druckhistorische Studie.
7314: MÖRIKOFER, DR. J.C. - Geschichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz.
60695: MORISON, SAMUEL ELIOT - The Two-Ocean War. A short history of the United States Navy in the Second World War.
16327: MORLEY, H.T. - Old and Curious Playing Cards. Their History and Types from many Countries and Periods.
15014: MOROY, R. & J.-L. VAN DEN WEGHE - J. David's leven. & De werken van David [2 Vols. in 1].
29314: MORREAU, L.J. - Bolwerk der Nederlanden. De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw.
52414: MORRIËN, ADRIAAN - Brood op de plank. Verzameld kritisch Proza [2 Vols. Compl.].
72033: MORRIS, WILLIAM - Kunst en maatschappij. Lezingen van W. Morris. Vertaald door M.Hugenholtz-Zeeven en van een levensschets voorzien door Henri Polak.
4909: MORRIS, JAN [ED.]. - The Oxford Book of Oxford.
19032: MORRIS, KELLY & AMANDA WOODS [EDS.]. - Art in Berlin 1815-1989.
71163: MORRIS, IVAN - The World of the Shining Prince. Court Life in Ancient Japan.
36240: MORRISON, JEFF & FLORIAN KROBB [ED.]. - Text into Image: Image into Text. Proceedings of the Interdisciplinary Bicentenary Conference held at St. Patrick's College Maynooth [The National University of Ireland, in September 1995].
13991: MORRISON, MAJBRITT - Jungle West 11. Mijn leven als licht meisje in London.
1340: MORRISON, JEFF & FLORIAN KROBB [ED.]. - Text into Image: Image into Text. Proceedings of the Interdisciplinary Bicentenary Conference held at St. Patrick's College Maynooth [The National University of Ireland, in September 1995].
51441: MORSE, H.K. - Elizabethan Pageantry. A pictorial survey of Costume and its Commentators from c. 1560-1620.
49277: MORTIMER, ANTHONY [ED.]. - Petrarch's Canzoniere in the English Renaissance.
78977: MORTIMER, RUTH [PHILIP HOFER & WILLIAM A. JACKSON] - Harvard College Library Department of Printing and Graphic Arts Catalogue of Books and Manuscripts. Part I & II [ = Complete Set].
7301: MORTON, LESLIE T. - A Medical Bibliography [Garrison & Morton]. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine.
7319: MORTON, LESLIE T. - A Medical Bibliography. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine.
5565: MORTON, LESLIE T. - A Medical Bibliography. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine.
54720: MORTON NANCE, R. - Sailing-Ship Models. A selection from European and American Collections with Introductory Text.
41326: SPECULATOR MORUM [SIR WILLIAM CLOWES - ED.]. - Bibliotheca Arcana seu Catalogus Librorum Penetralium being brief notices of books that have been secretly printed, prohibited by law, seized, anathematised, burnt or Bowdlerised by Speculator Morum.
54938: MORVAN, JEAN-DAVID & SFAR & BOISCOMMUN [& LABOUROT & LEROLLE] - Troll [4 Vols. - All Publ.].
55400: MOSCOVITER, HERMAN - Aat van Tilburg. Architect en stedebouwkundige.
49256: MOSER, EVA [ED. - ET AL.]. - Buchmalerei im Bodenseeraum 13. bis 16. Jahrhundert.
49134: MOSKOWICH-SPIEGEL, ISABEL & BEGOÑA CRESPO-GARCÍA [EDS.]. - Bells Chiming from the Past. Cultural Linguistic Studies on Early English.
65900: MOSLEY, JAMES [ED. - ET AL.]. - Journal of the Printing Historical Society Volume 1-8 & 11 & 19/20 - 22 [= 12 ISSUES].
80232: MOSMANS, JAN - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch. Nieuwe geschiedenis.
47903: MOSSE, W.E. - The Rise and Fall of the Crimean System 1855-71. The Story of the Peace Settlement.
18029: MOSSELVELD, J.H. VAN & W.A. VAN HAM - Tekeningen van Bergen op Zoom. Topografische afbeeldingen van Bergen op Zoom en omgeving uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
44346: MOSSELVELD, J.H. VAN & W.A. VAN HAM - Tekeningen van Bergen op Zoom. Topografische afbeeldingen van Bergen op Zoom en omgeving uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
48853: MOST, PETER VAN DER & PETER DEFIZE & JOHN HAVERMANS [ERIK VAN DER DOE - ED]. - Schadeatlas archieven. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van een schade-inventarisatie.
35904: MOSTYN, TREVOR & ALBERT HOURANI [EDS.]. - The Cambridge Encyclopedia of The Middle East and North Africa.
35322: MOTE, FREDERICK W. & DENIS TWITCHETT [EDS.]. - The Cambridge History of China. Volume 7: The Ming Dynasty 1368 - 1644 [Part 1].
25678: MOTHEAU, H. & D. JOUAUST [EDS.]. - Les essais de Montaigne. Publiés d'apres l'édition de 1588, avec les variantes de 1595 et une notice, des notes, un glossaire et un index [7 Vols. in 4 Bindings Compl.].
33594: MOTHES, OSCAR - Geschichte der Baukunst und Bildhauerei Venedigs [2 Vols. in 1 = Complete Set].
35747: MOTLEY, JOHN LOTHROP - The Rise of the Dutch Republic. A History.
13798: MOTTE, M. DE LA [= ANTOINE HOUDAR DE LA MOTTE] - L'esprit des poésies. Avec quelques Notes, la vie de l'Auteur, & des Remarques historiques sur quelques-uns de ses Ouvrages. & Supplement.
20906: MOTTEN, J.P. VANDER - Sir William Killigrew [1606-1695]: His Life and Dramatic Works.
14811: MOTZ, DR. H. [ED.]. - Compendium der homöopathischen Therapie. Nach der zehnten Auflage von Dr. Johnston's Therapeutic Key bearbeitet von Dr. H. Motz.
29250: MOUGHTIN-MUMBY, SHARON - Sexual and Marital Metaphors in Hosea, Jeremiah, Isaiah and Ezekiel.
9211: MOULDIJ, M. - Stonehenge of de Romeinen in Brittanje. Een geschiedkundige roman uit de dagen van keizer Nero. [2 Vols. in 1].
49948: MOUT, P.S.J. - Financieel management. Vol. 1: Financiële basisprincipes & Vol. 2: Financiële informatieverschaffing.
79882: MOUT, DR. M.E.H.N. - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk: Charles Silvius, 'ghesworen Drucker der Staten 's landts van Holland'. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands [In Slipcase].
50327: MOWLI, V. CHANDRA [ED.]. - Labour Landscape. A Study of Industrial and Agrarian Relations in India.
63575: MOYANO, NEUS [ED. - ET AL.]. - El Modernismo [2 Vols. in Slipcase].
77961: MOYER, EILEEN - In the Shadow of the Sheraton. Imagining Localities in Global Spaces in Dar es Salaam, Tanzania.
14459: MOYLE, HARRY - The Hampden File.
80456: MOYNIHAN, ROBERT [ED.]. - Messen des Heiligen Franz von Assisi und die Heilige Anna Vat. Lat. 11254 [Facsimile & Booklet].
62742: MOZART, WOLFGANG AMADEUS [WILHELM A. BAUER & OTTO ERICH DEUTSCH & J.H. EIBL - EDS.]. . - Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe [7 Volumes: 1-4: Briefe u. Aufzeichn. - 5 & 6: Kommentar - 7: Register].
18897: MOZZI, COMPTE LOUIS - Histoire des révolutions de l'église d'Utrecht [3 Vols. Compl.]..
45750: MSISKA, MPALIVE-HANGSON - Postcolonial Identity in Wole Soyinka.
15614: MUCH, DR. HANS - Eine Tuberkuloseforschungsreise nach Jerusalem.
19236: MUEL, FRANCIS [ET AL.]. - Orfèvrerie nantaise. Dictionnaire des poinçons de l'orfèvrerie française.
11839: MUELLER, AGNES C. - Lyrik " made in USA ". Vermittlung und Rezeption in der Bundesrepublik.
25501: MÜHLESTEIN, HANS - Europäische Reformation. Philosophische Betrachtungen über den moralischen Ursprung der politischen Krisis Europas.
22943: MUIJNCK, WIM DE - Dependencies, Connections and Other Relations. A theory of mental causation.
40148: MUILWIJK, M. - The Divine Kura Tribe. Kuravañci and other Prabandhams
40096: MUILWIJK, M. - The Divine Kura Tribe. Kuravañci and other Prabandhams.
8987: MUIR, PERCY - English Children Books 1600 to 1900.
62302: MULDER, ROELAND & KEES RIBBENS & SERGIO DERKS - Verleden Tijd [5 Vols. Compl. Set].
2500: MULDER, JAN & MARTIN RUYTER [ILLUSTR.]. - De Vrouw Als Karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp. Met linosneden van Martin Ruyter [In envelope].
24277: MULDER, JAN [ET AL.]. - KNIJP [Vol. 1-4 all publ.].
6392: MULISCH, HARRY - De Romans. [11 Vols. in Slipcase].
19163: MULISCH, HARRY - Het boek.
26875: MULISCH, HARRY - De oer - aanslag.
8876: MÜLLENHOFF, KARL - Die Germania des Tacitus. Erläutert von Karl Müllenhoff.
45779: MÜLLER, BEATE [ED.]. - Censorship & Cultural Regulation in the Modern Age.
11373: MULLER, JEAN & ERNST RÓTH - Aussereuropäische Druckereien im 16. Jahrhundert. Bibliographie der Drucke.
79329: MÜLLER, WERNER & GÜNTHER E.H. BAUMANN - Kreuzsteine und Steinkreuze in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Vorhandene und verlorengegeangene Rechtsdenkmale und Memorialsteine.
9393: MULLER, DR. P.J. - De godsleer der Middeleeuwsche Joden. Bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande god.
64198: MULLER, JAMES W. [ED.]. - Churchill as Peacemaker.
19725: MULLER, J.W. - De oude en de jongere bewerking van den Reinaert.
22542: MÜLLER, J.F.L. & C.A.P. WEISSMAN DE VILLEZ - Beknopte levens- en karakterschets van Karel den Grooten. Benevens mengelingen van onderscheiden aard.
22624: MÜLLER, C. - China en de Chineezen. De lotgevallen eener Familie in het Hemelsche Rijk.
23688: MÜLLER, FRANK G.J.M. - The So-called Peleus and Thetis Sarcophagus in the Villa Albani.
23689: MÜLLER, FRANK G.J.M. - The Wall Paintings from the Oecus of the Villa of Publius Fannus Synistor in Boscoreale.
23690: MÜLLER, FRANK G.J.M. - The Aldobrandini Wedding.
33123: MULLER, FREDERIK - De Nederlandsche geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandse Historieplaten, Zinneprenten en Historische Kaarten [4 Vols. in 3 Bindings - Compl. Set in Slipcase].
34498: MULLER, FREDERIK [P.A. TIELE - ED.]. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
37726: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX] - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical and a subject index by G.J. Brouwer, Librarian of the Dutch Booksellers Association Library [3 Vols. in 1].
40619: MÜLLER-ZETTELMANN, EVA & MARGARETE RUBIK [EDS.]. - Theory into Poetry. New Approaches to the Lyric.
42125: MULLER, J.G. - Geschiedenis van den Heer Thomas (Eene boertige Geschiedenis) - 2 Vols. Compl.
79050: MULLER FZ., MR. S. & G. DE HOOG HZ. - Oude huizen te Utrecht [In Portfolio].
957: MÜLLER, ARNO HERMANN. - Lehrbuch der Paläozoologie [7 vols.]
49132: MÜLLER-WOOD, ANJA - The Theatre of Civilized Excess. New Perspectives on Jacobean Tragedy.
47696: MULLER, FREDERIK & F. ADEMA VAN SCHELTEMA [INTROD.]. - Populaire prozaschrijvers der XVIIe en XVIIIe eeuw. Romans en verhalen, spectatoriale geschriften, vertalingen der klassieken, anecdoten, hekelschriften, facetiae, " Hoofsche Welleventheyt ", " Fatsoenlicke Zend-Brief-Schrijver ", geschriften over de vrouwen, beruchte personen, demonologie, stichtelijke lectuur, volksboeken: ridderromans, sprookjes, natuurkunde, geschiedenis, reizen en schipbreuken. Met een aanhang over opvoeding en onderwijs.
80241: MÜLLER, JÖRG - De bulldozer schuift verder of de verandering van het landschap & In het spoor van de dragline of de verandering van de stad [2 Vols.].
79664: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX] - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages, offered for sale by Frederik Muller, at Amsterdam, literary agent of the Smithonian Institute at Washington. Including a large number of books in all languages with Bibliographical and Historical Notes .... PART III. PORTRAITS - AUTOGRAPHS - PLATES - ATLASSES and MAPS.
74526: MÜLLER, DR. AUGUST - Die preussische Kolonisation in Nordpolen und Litauen [1795-1807].
73531: MULLER, J. & H. AMMANN & M. ARNOULD [EDS - ET AL.]. - Mélanges Félix Rousseau. Études sur l'Histoire du Pays Mosan au Moyen Age. Recueil offert en hommage à monsieur Félix Rousseau par ses collègues, ses anciens élèves et ses amis.
70729: MULLER, FREDERIK [G.J. BROUWER - INDEX.]. - Catalogue of Books, Maps, Plates on America and of a remarkable collection of Early Voyages. With an alphabetical & a subject index.
70552: MÜLLER, AUG. - Lehrbuch der Buchdruckerkunst.
14038: MULTATULI - Volledig werk. Volume 11.
14040: MULTATULI - Volledig werk. Volume 12.
14041: MULTATULI - Volledig werk. Volume 13.
24351: MUMBY, FRANK ARTHUR - The Romance of Bookselling: A History from the Earliest Times to the Twentieth Century.
25851: MÜNCHSCHWANDER, PETER [ED.]. - Schienenschnellverkehr [4 Vols. Compl.].
29215: MUNDÓ, ANSCARI M. - Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marès. Biblioteca de Catalunya.
16295: MUNGENAST, CHRISTPPH [ED.]. - Deutsche Druckkunst. Volume 1/ Band I [all publ.].
80011: MUNROE, ALEXANDRA & JON HENDRICKS [EDS - ET AL.]. - Yes. Yoko Ono [With CD].
12413: MUNSEY, CECIL - Disneyana. Walt Disney Collectables.
73953: MÜNSTER, SEBASTIAN [PROF. DR. RUTHARDT OEHME - INTROD.]. - Cosmographei Basel 1550. Cosmographei oder beschreibung aller länder / herschafften / fürnemsten stetten / geschichten / gebreuche / hantierungen etc. ...zum dritten mal trefflich durch Sebastianum Munsteru gemeret und gebessert .... [In Slipcase].
73984: MÜNSTERBERG, OSKAR - Chinesische Kunstgeschichte Vorbuddhistische Zeit - Die hohe Kunst, Malerei und Bildhauerei [Volume 1 only].
62106: MUNTHE, AXEL [PAUL RODOCANACHI - TRANSL.]. & G. BARRET [LITHOGR.]. - Le livre de San Michele.
19930: MÜNTZ, CH. - Wir Juden.
24585: MURANO, MICHELANGELO & PAOLO MARTON - Civilisation des villas Vénitiennes.
7603: MURAT, JEAN DE - The Great Extirpation of Hellenism & Christianity in Asia Minor. The Historic and Systematic Deception of World Opinion Concerning the Hideous Christianity's Uprooting of 1922.
16364: MURAWSKI, ROMAN & JERZY POGONOWSKI [EDS.]. - Euphony and Logos. Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.
54540: MURPHY, ROBERT CUSHMAN - Oceanic Birds of South America. A study of species of the related coast and seas, including the American quadrant of Antarctica based upon the Brewser-Sanford collection in the American Museum of Natural History [2 Vols. Compl.].
53915: MURPHY, CLARE M. & HENRI GIBAUD & MARIO A. DI CESARE [EDS.]. - Miscellanea Moreana. Essays for Germain Marc'hadour.
67734: MURR, DR. JOSEF - Die Pflanzenwelt in der Griechischen Mythologie.
9086: MURRAY, MARGARET A. & PROFESSOR KURT SETHE. - Saqqara Mastabas. Part II.
38439: MUSÄUS, J.R.U. - Volksmärchen der Deutschen [5 Vols. Compl.].
63968: LETTERKUNDIG MUSEUM - - Jaarboek Letterkundig Museum. Met alle literaire prijzen. Volume 1 - 10 [ Complete set - All Published].
48560: CATALOGUE STEDELIJK MUSEUM - Industry & Design in the Netherlands 1850-1950.
79770: TOKYO NATIONAL MUSEUM - - Art of the Muromachi Period. Special Exhibition.
22007: MUSGRAVE, ALAN - Essays on Realism and Rationalism.
23028: MUSIC - Meisjes-studenten liedjes.
41552: MUSIC - Merxem voorheen en nu. Gedenkboek der Eeuwfeesten van de Koninklijke Harmonie Sint Bartholomeus 1826 - 1926.
19348: ACTA MUSICOLOGICA - Acta Musicologica - Vol.54 [Facs. 1 & 2: Januar-Dezember - Compl.].
22897: MUSIL, ROBERT - Der Mann ohne Eigenschaften. Roman.
38107: MUSSET, ALFRED DE [BIDA - ENGRAVINGS]. - Oeuvres de Alfred de Musset.
42541: MÜTHER, KARL-HEINZ - Bibliographie Arno Schmidt. 1949-1991.
70746: MUTO, ALBERT - The University of California Press. The Early Years 1893-1953.
29924: MUYLDERMANS, J. - Sansculot en Brigand of Beul & Slachtoffer. Eene bladzijde uit de geschiedenis der verleden eeuw. Tweede uitgave - met twee bijlagen.
28752: MUYT, P.N. - Vervolg op den Katechismus der Natuur door wijlen J.F. Martinet of Volkomene Schets van een geheel nieuw Zamenstel der Natuurlijke Historie in het Algemeen [Only Vol. 2 of 2].
41259: MYER, ISAAC - Qabbalah. The Philosophical Writings of Salomon Ben Yehudah Ibn Gebirol or Avicebron. And their connection with the Hebrew Qabbalah and Sepher ha-Zohar, with remarks upon the antiquity and content of the latter, and translations of selected passages from the same, also An Ancient Lodge of Initiates, translated from the Zohar, and ....
64194: MYERS, ROBIN - The Stationers' Company Archive 1554-1984.
65183: MYERS, ROBIN - The British Book Trade. From Caxton ti the Present Day. A Bibliographical Guide on the Libraries of the National Book League and St Bride Institute.
63932: MYERS, ROBIN & MICHAEL HARRIS & GILES MANDELBROTE [EDS.]. - Under the Hammer. Book Auctions since the Seventeenth Century.
58687: MYERSON, JEREMY & PHILIP ROSS - The Creative Office.
59739: NABER, JEAN CHARLES - De staatkunde van Johan de Witt.
38599: NABER, DR. H.A. - Van Theorema naar Sectio Divina. Tweede druk van ' Meetkunde en Mystiek '.
35076: NABER, JOHANNA W.A. [ED.]. - Familie correspondentie van Johan Willem Anton Naber [1819-1876] in leven Referendaris bij de Afdeeling Geneeskundigen Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de Orde De Nederlandsche Leeuw, loopende 1819-1876 en bewerkt door zijn peetkleindochter Johanna W.A. Naber. .
55103: NABOKOV, VLADIMIR - Uitnodiging voor een onthoofding.
64465: NABRINK, GÉ - Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis [2 Vols. = Compl. Set].
6304: NACHAMA, ANDREAS [ED.]. - Jüdische Lebenswelten. Essays & Katalog. [2 Vols. Compl.].
77922: NACHOD, OSKAR [DR. HANS PRAESENT - ED. & PROF. DR. KARL HAUSHOFER - FOREW.]. ]. - Bibliographie von Japan 1930-1932, mit Ergänzungen für die Jahre 1906-1929 [. .
36788: NACHTIGALL, HORST - Tierradentro. Archäologie und Ethnographie einer kolumbianischen Landschaft.
18347: NADA, GIORGIO [ED.]. - Bugatti. Revue Internationale d'automobiles et autres objets d'art.
54585: NÁDAS, PÉTER [HENRY KAMMER - TRANSL.]. - Het boek der herinneringen.
37391: NADER, HELEN [ED.]. - Rights of Discovery. Christopher Columbus' Final Appeal to King Fernando. Facsimile, Transcription, Translation & Critical Edition of the John Carter Brown Library's Spanish Codex I [In Slipcase].
31065: NADOLSKI, DIETER - Altes Gebrauchszinn. Aussehen und Funktion über sechs Jahrhunderte.
28503: NÆRANUS, JOANNES [INTROD.]. - Consultatien, Advysen en Advertissementen, gegeven ende geschreven bij verscheijden treffelijke Rechts geleerden in Hollant end Elders [6 Vols. Compl.].
73935: NAFZIGER, WAYNE E. & FRANCES STEWART & RAIMO VÄYRYNEN [EDS.]. - War, Hunger and Displacement. The Origins of Humanitarian Emergencies [2 Vols.].
35340: NAGAI, YONOSUKE & AKIRA IRIYE [EDS.]. - The Origins of the Cold War in Asia.
2851: NAIPAUL, V.S. - A Flag on the Island.
46301: NAJJAR, IBRAHIM & AHMED ZAKI BADOUI & YOUSSEF CHELLALAH - Dictionnaire juridique. Français - Arabe.
44565: NAKAMURA, TAKAFUSA & KÔNOSUKE ODAKA [EDS.]. - Economic History of Japan 1914-1955. A Dual Structure.
57777: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Norman Foster 1964-1987.
57859: NAKAMURA, TOSHI [ED.]. - Philip Johnson.
11829: NAMÈCHE, A.J. - Jean IV et la fondation de l'Université de Louvain.
51594: NARAYAN, DEEPA [ED.]. - Measuring Empowerment. Cross-Disciplinary Perspectives.
69201: NARJOUX, FÉLIX - Les écoles publique construction et installation en France et en Angleterre. Documents officiels, services intérieurs et extériurs, batimants scolaires, mobilier scolaire, services annexes.
49352: NARKISS, BEZALEL CECIL ROTH - FOREW.]. - Hebrew Illuminated Manuscripts.
11696: NAS, PETER J.M. [ED.]. - The Indonesian City. Studies in Urban development and planning.
15814: NASH, E.B. - Leaders in Homoeopathic Therapeutics.
40778: NASH, ANDREW - Kailyard and Scottish Literature.
36223: NASH, M.D. [ED. - INTROD.]. - The Last Voyage of the Guardian. Lieutenant Riou, Commander 1789-1791.
43241: NASH, THOMAS [[PHILIP HENDERSON - ED. & HAYDN MACKEY - ILLUSTR.]. - The Unfortunate Traveller.
14776: NASH, E.B. - Leaders in Typhoid Fever.
20020: NASSAU, REV. ROBERT HAMILL - Fetichism in West Africa. Forty Year's Observation of Native Customs and Superstitions.
78405: NATHAN, OTTO - Heilige Arbeit.
72848: NATTER, TOBIAS G. - Oskar Kokoschka. Early Portraits from Vienna and Berlin 1909-1914.
12110: NAUBERT, CARL & HUGO KUERSCHNER & F. BAUMANN - Land und Leute in Amerika. Langenscheidts Sachwörterbücher.
19061: NAUMANN, RUDOLF - Architektur Kleinasiens. Von ihren Anfängen bis zum Ende der hethitischen Zeit.
29975: NAUMANN, EMIL [J.C. BOERS - ED.]. - Geïllustreerde Geschiedenis der Muziek. De ontwikkeling der Toonkunst van den aanvang tot op den tegenwoordigen tijd [2 Vols. Compl.].
63048: NAUMANN - - Otto Naumann Ltd. Inaugural Exhibition of Old Master Paintings 12 January - 1 March 1995.
13225: NAUWELAERTS, DR. M.A. - De geleerden.
1866: NAVAGERO, ANDREA [ ANDREAE NAVGERII ] & JOACHIM DV BELLAY & PIERRE DE RONSARD - Lvsvs Voevz Rvstiqves Ode.
41242: NAVARI, LEONORA [ED.]. [AHRWEILER, HÉLÈNE - PREF. & IOLI VINGOPOULOU - INTROD.] - Greek Civilization through the Eyes of Travellers and Scholars. From the Collection of Dimitris Contominas.
25171: NAVARRE, MARGUERITE DE - Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, reine de Navarre; Mis en beau langage accomodé au goût de ce temps, & enrichis de Figures en Taille-douce. Nouvelle Edition.
21130: NAVARRO, ANTONIO DE - Causeries on English Pewter.
41311: NAVE, F. DE [ED. - ET AL.]. - Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden [16de eeuw] / Gerard Mercator et la geographie dans les Pays-Bas méridionaux [16e siècle].
70201: NAVE, DR. FRANCINE DE [ED.]. - Liber amicorum Leon Voet.
79183: NAYLOR, GILLIAN [ED.]. - William Morris by Himself. Designs and Writings.
2933: NAZARIEFF, SERGE - Early Erotic Photography.
20678: NEAL HAMILTON, MARY - Music in Eighteenth Century Spain.
28505: NEAL, DANIEL [SIEGM. JAC. BAUMGARTEN - FOREWORD]. - Geschichte der Puritaner oder protestantischen Nonconformisten nebst einer Nachricht von ihren Lehren, Versuchen der Kirchenverbesserung, ihren Leiden und dem Leben und Character ihrer vornemsten Gottesgelehrten. Erster Theil von ihrem Ursprung bis an den Tod der Königin Elisabeth 1602 [First and only volume ?].
47149: NEANDER, AUGUST - Ueber den Kayser Julianus und sein Zeitalter. Ein historisches Gemälde.
5042: NECKEBROUCK, V. - Le onzième commandement. Etiologie d'une église indépendante au pied du mont Kenya.
33885: ATLAS NEDERLAND - Sleeswijk's Atlas van Nederland voor Wandelaars, Wielrijders en automobilisten. Naar officieele gegevens bewerkt, met register van 6000 plaatsnamen en afstandsbepaling in kilometers tusschen de voornaamste plaatsen.
78134: ATLAS NEDERLAND A.N.W.B. - - Atlas van Nederland. Schaal 1;200.000 in 36 Bladen en Bladwijzer. Samengesteld en uitgegeven door den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland ten dienste zijner leden. Tweede vernieuwde geheel omgewerkte druk [Portfolio].
78835: NEDERLAND'S PATRICIAAT - - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 56e Jaargang 1970.
25545: NEDERVEEN PIETERSE, J. - Wit over zwart. Beelden van Afrika en zwarten in de westerse populaire cultuur.
30209: NEFF, TERRY A. - Donald Sultan.
16630: NEGROTTI, MASSIMO - Naturoids. On the Nature of the Artificial.
26851: NEHER, ANDRÉ [DAVID MAISEL - TRANSL.]. - Jewish Thought and the Scientific Revolution of the Sixteenth Century. David Gans [1541-1613] and hiis Times.
30763: NEHLSEN, HERMANN - Die Freiburger Familie Snewlin. Rechts- und sozialgeschichtliche Studien zur Entwicklung des mittelalterlichen Bürgertums.
79448: NEIDHARDT, ELSKE & MARGRET NIDA-RÜMELIN - Katalog der Druckschriften bis 1750. Libri Rari in einem Bande.
8555: NEIDLE, CAROL - The Role of Case in Russian Syntax.
5563: O'NEILL, TIMOTHY R. - The Individuated Hobbit. Jung, Tolkien and the Archetypes of Middle-Earth.
5588: [TOLKIEN] O'NEILL, TIMOTHY R. - The Individuated Hobbit. Jung, Tolkien and the Archetypes of Middle-Earth.
30213: NEILL, PETER & BARBARA EHRENWALD KROHN [EDS.]. - Great Maritime Museums of the World.
6173: NEMÉNYI, DR. AMBROS - Das moderne Ungarn. Essays und Skizzen von Johann von Asboth, Agay, Ludwig Aigner, Stefan Bartalus, Alfons Danzer, Wolfgang Deak, Karl von Eötvös, G. Heinrich,Maurus Jokai, Ludwig Hevesi, Otto Herrmann, Koloman von Mikkath, A. Ötvös, Franz von Pulkkyy, J. Pasteiner, Eugen Petersy, Fr. Riedl, Eugen von Rodicczky, Anton Szecsen, Max Schütz, Koloman von Törs und Prof. H. Bambery.
56412: NEOMARIO, T.H. - Geschichte der Stadt Rom [2 Vols. Compl.].
150: NERDINGER, WINFRIED - Walter Gropius. Opera completa.
5451: NEROM, CLAIRE VAN & JAQUES MEYER - La Faïencerie de Wasmuël. Trois familles, une faïencerie.
5890: NESCI, CATHERINE & GRETCHEN VAN SLYKE & GERALD PRINCE - Corps / Décors. Femmes, Orgie, Parodie. Hommage à Lucienne Frappier-Mazur.
52559: NESCIO [J.H.F. GRÖHNLOH] - Verzameld Werk [2 Vols. in Slipcase].
72636: NESCIO [J.H.F. GRÖHNLOH] - Verzameld Werk [2 Vols. in Slipcase].
58798: NESCIO [ = J.H.F. GRÖHNLOH] [LIENEKE FRERICHS - ED.]. - De Uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur [2 Vols. Compl.].
61937: NESLON, J. BRYAN - The Sulidae. Gannets and Boobies.
77555: NESSINK, CHRI STPFFER - Het Landt-Recht van Over-Yssel. Met eenige Aanmerkingen en Aantekeningen op het selve. Eerste stuk [All Publ.].
54146: NETSCHER, FRANS [ED.]. - De Hollandsche Revue. Achttiende Jaargang [1913].
72314: NETTEMENT, ALFRED - Poëtes et artistes contemporains.
41333: NETTLAU, M. [ÉLISËE RECLUS - FOREW.]. - Bibliographie de l'Anarchie.
11071: NETTO-BAL, M.M.L. - The So-called Maarten de Vos Sketchbook of Drawings after the Antique.
78330: NEUBERT, WILHELM - Deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde. Zeitschrift für Garten- und Blumenfreunde, und Gärtner [1853].
43254: NEUBURG, VICTOR E. [ED.]. - Thomas Frognall Dibdin: Selections.
12226: NEUBURGER, DR. MAX - Die historische Entwicklung der experimentellen Gehirn- und Rückenmarksphysiologievor Flourens.
72025: NEUDECK, GEORG & HEINRICH SCHRÖDER - Das kleine Buch von der Marine. Ein Handbuch alles Wissenswerten über die deutsche Flotte nebst vergleichender Darstellung der Seestreitkräfte des Auslandes.
2972: NEUFELD, N. - The International Protection of Private Creditors from the Treaties of Westphalia to the Congress of Vienna, 1648-1815. A Contribution to the History of the Law of Nations.
62986: NEUMANN, RUDOLF & WALTER HABDANK [WOOD-ENGRAVINGS]. - Die höchst bemerklichen Exempel der Fauna von Gondwanien. Siebzehn gemeinverständliche Beschreibungen in Komplexen geordnet nebst einem Vorwort d. Herausgebers u. mehreren Verzeichnungen nach den Natur von Künstlerhand gestaltet.
29316: NEUMANN, HARTWIG - Das Ende einer Festung. Belagerungsübung, Schiessversuche und erste Schleifungsmassnahmen in Jülich im September 1860. Eine Text- und Bilddokumentation unter Berücksichtigung der heutigen baulichen Situation.
47594: NEUMANN, PETER M. & A.J.S. MANN & JULIA TOMPSON [EDS.]. - Collected Papers of William Burnside (2 Vols. Compl.].
74881: NEUMANN, H. & E. VAN WITSEN [ET AL.]. - De Sumatra spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog op Midden-Sumatra aangelegd door het Japanse leger. Voor de uitvoering werdem romoesha's (Aziatische dwangarbeiders) en geallieerde krijgsgevangenen gedwongen ingezet. Een documentatie van gegevens, in en direct na de oorlog verzameld.
28916: NEUMEYER, FRITZ - The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art.
74947: NEURDENBURG, ELISABETH & BERNARD RACKHAM - Old Dutch Pottery and Tiles.
28117: NEUSER, W.H. - Bibliographie der Confessio Augustana und Apologie 1530-1580.
22300: NEUSNER, JACOB [ED.]. - Dictionary of Ancient Rabbis. Selections from The Jewish Encyclopaedia.
22364: NEUSNER, JACOB [ED.]. - Christianity, Judaism and other Greco-Roman Cults. Studies for Morton Smith at Sixty [4 Vols. Compl.].
22394: NEUSNER, JACOB - Aphrahat and Judaism. The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran.
40171: NEUSS, WILHELM & FRIEDRICH WILHELM OEDIGER [EDS.]. - Das Bistum Köln von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts.
56068: NEUT, RUUD VAN DER - Jeroen Krabbé. Painter.
5307: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1900. Glas - Glass - Verre - Vetri.
3563: NEUWIRTH, WALTRAUD - Wiener Silber 1780-1866. Klassizismus, Biedermeier, Historismus / Viennese Silver 1780-1868. Classicism, Biedermeier, Historicism. Band 1/Volume 1. Tabaksdosen/Snuffboxes.
26247: NEUWIRTH, WALTRAUD - Loetz Austria 1905-1918. Glas - Glass - Verre - Vetri.
3562: NEUWIRTH, DR. WALTRAUD - Wiener Werkstätte. Schutzmarken. Rosenmarke und Wortmarke / Wiener Werkstätte. The Registrated Trade Marks. Rose Marks and Trade Name.
3106: NÈVE, DR. P.L. & O. MOORMAN VAN KAPPEN [ED.]. - Conservare Jura. Actes des journées internationales d'histoire du droit et des institutions.
18726: NEVILL, RALPH - Days and Nights in Montmartre & the Latin Quarter.
57014: NEWBURN, TIM & PAUL ROCK [EDS.]. - The Politics of Crime Control. Essays in Honour of David Downes.
8699: NEWMAN, JANE O. - The Intervention of Philology: Gender, Learning and Power in Lohenstein's Roman Plays.
22695: NEWMAN, RICHARD & DAVID CRANSTONE & CHRISTINE HOWARD-DAVIS [EDS.]. - The Historical Archaeology of Britain c. 1540-1900.
29668: NEWMAN, JAMES R. [PHILIP & PHYLIS MORRISON - FOREW.]. - The World of Mathematics. A Small Library of the Literature of Mathematics from A'h-mosé the Scribe to Albert Einstein [4 Vols. in Slipcase].
45253: NEWMAN, HAROLD - An Illustrated Dictionary of Jewelry.
47600: NEWMAN, WILLIAM LABERT - The Politics of Aristotle [4 Vols. Compl.].
30729: NEWMAN, MICHAEL - Die deutschen Porzellan-Manufakturen im 18. Jahrhundert [2 Vols. Compl.].
69025: NEWTON, A. EDWARD - A Magnificent Farce and Other Diversions of a Book-Collector.
29339: NEWTON, NATIKA - Foundations of Understanding.
69024: NEWTON, A. EDWARD - The Amenities of Book-Collecting and Kindred Affections.
45737: NGABOH-SMART, FRANCIS - Beyond Empire and Nation. Postnational Arguments in the Fiction of Nuruddin Farah and B. Kojo Laing.
2569: NIBBY, A. - Itinéraire instructif de Rome et ses environs redigé par feu M. Vasi revû, corrigé, et augmenté d'apres l'état actuel des monumens. [2 Vols.].
64513: NICHOLSON, ANDREW [ED.]. - The Letters of John Murray to Lord Byron.
22378: NICOL, W. - The Semeia in the Fourth Gospel. Tradition and Redaction.
34079: NICOLAI, D. ERNST ANTON - Rezepte und Kurarten mit theoretisch-practischen Anmerkungen [5 Vols. in 6 Parts].
62467: NICOLAS, DAVID - The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century.
18120: NICOLAS , ANTONIO T. DE - Meditations Through the RG Veda. Four-Dimensional Man.
26565: NICOLAUS, KNUT - Handboek voor het restaureren van schilderijen.
37923: NIE, W.L.J. DE - De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij van de veertiende tot de achttiende eeuw.
28112: NIEDNER, MARIE - Hardanger Stickerei. Mit 161 Abbildungen und einem Musterbogen.
78322: NIELSEN, LAURITZ - Danske privatbibliotheker gennem tiderne. Volume I: Indtil udgangen af dit 17. aarhundrede [ = Danish Private Libraries through the Ages. Volume I: Until the End of the 17th Century]. [All Published].
17662: NIEMEIJER, J.W. - Aquarelles hollandaises du XVIIIe siècl du Cabinet des Dessins du Rijksmuseum d' Amsterdam.
28565: NIEMEIJER, MEINARDUS - Dissertatio exegetio-dogmatica de gratia divina neque irresistibili neque resistibili dicenda, quam favente summo numine ex auctoritate .....
64796: NIENHUIS, PIET H. & HAYO H.W. VELTHUIS - Bezige bijen in Rivierenland. Meer dan een eeuw imkeren in de Bommelerwaard.
30328: NIEREMBERG, JUAN EUSEBIO [ IOANNIS EUSEBIUS NIEREMBERGIUS] - De Adoratione in Spiritu et Veritate. Libri quatvor.
55324: NIERMEIJER, DR. J.F. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104-1399 [only].
58827: NIERMEYER, J.F. & J.G. SMIT [EDS.]. - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied [2 Vols. Compl.].
26848: NIERMEYER, DR. JAN FREDERIK [& C. VAN DE KIEFT & G.S.M.M. LAKE-SCHOONEBEEK - EDS.]. - Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Lexique Latin Médiéval - Français / Anglais. A Medieval Latin - French / English Dictionary [2 Vols. Compl.].
23190: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Der Fall Wagner. Nietzsche contra Wagner. Einzeldruck.
19939: NIETZSCHE, FRIEDRICH [THOMAS COMMON - TRANSL.]. - The Case of Wagner. Nietzsche Contra Wagner. The Twilight of the Idols. The Antichrist.
40204: NIETZSCHE, FRIEDRICH [GERHARD STENZEL - ED.]. - Nietzsches Werke in zwei Bänden [2 Vols. Compl.].
56535: NIETZSCHE, FRIEDRICH ;PÉ HAWINKELS - TRANSL.]. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
57868: NIETZSCHE, FRIEDRICH [WILFRED ORANJE - TRANSL.]. - Aldus sprak Zarathustra. Een boek voor allen en niemand.
48792: NIEUWENHUIS, GERRIT & HANS NAHON - Beschrijvingen en bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel XI: E-Locomotieven serie 1000 [C 6500 XI].
1155: NIEUWENHUIS, J.E. - De groei van den buitenlandschen handel en scheepvaart van Japan sedert het jaar 1900 en enkele beschouwingen naar aanleiding daarvan.
14240: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
78087: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn huis op het water - mijn huis op het land.
8248: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
15058: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Opgetekend door zijn kleinzoon.
78136: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Heilige steden. Engelsch-Indië.
14990: NIEUWENTYT, BERNARD - Het regt gebruik der werelt beschouwingen ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont.
48766: NIJBOER, A.J. - From Household Production to Workshops. Archaeological evidence for economic transformation, pre-monetary exchange and urbanisation in central Italy from 800 to 400 BC.
52123: NIJHOF, DRS. P. [ED.]. - Molenbibliografie.
58801: NIJHOFF, M. [W.J. VAN DEN AKKER & G.J. DORLEIJN - EDS.]. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave [3 Vols. Compl.].
3446: NIJHOFF, WOUTER & M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540. Volume 1 [only].
3755: NIJHOFF, WOUTER - L'art Typographique dans les Pays-Bas, pendant les années 1500 à 1540. Reproduction en fac-similé des caractères typographiques, marques d'imprimeurs, gravures sur bois et autres ornements employés pendant cette période. SUPPLEMENT.
18156: NIJHOFF, W. [ED.]. - Catalogus van Boeken in Noord-Nederland verschenen van den Vroegsten Tijd tot op Heden. Samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nationale Tentoonstelling van hetr Boek, juni - augustus 1910 [2 Vols. Compl.]..
25921: NIJHOFF - De Arnhemsche Boekverkoopers en Uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en bibliographie.
30014: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jonge lieden verhaald.
32850: NIJHOFF, DIRK CHRISTIAAN & A.J.M.H. SCHILLINGS & DR. MAURITS SABBE & ALFRED HERMANN & JAN JURRIEN MOOLHUIZEN - VONDEL CONVOLUTE: Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart. Aestetisch Beschouwd & Dierkennis en diersage bij Vondel & Voldel en de regeerders van Amsterdam & Joost van den Vondels " Gijsbrecht van Aemstel "in seinem Verhältnis zum zweitem Buch von Vergils " Aeneis " & Vondels Lucifer en Miltons Verloren Paradijs [5 Vols. in 1].
38081: NIJHOFF, P. - Berigt aangaande het oud archief der stad Hattem.
41434: NIJHOFF, WOUTER & M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete: 3 vols. in 8 parts].
619: NIJHOFF, WOUTER - Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18de eeuw.
12666: NIJHOFF, WOUTER [ED.]. - Bibliographie van Noord-nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot het einde der 18e eeuw.
80393: NIJHOFF, ISAAC ANNE [MR. L. ED. LENTING - ED. & INTROD.]. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhoff. ZESDE DEEL: Derde stuk: Karel van Egmond, hertog van Gelre, graaf van Zutphen [1529-1538].
80391: NIJHOFF, ISAAC ANNE - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, onder de regering van Karel van Egmond. ZESDE DEEL: Eerste Stuk.
80389: NIJHOFF, ISAAC ANNE - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhoff. VIERDE DEEL: Arnold van Egmond, hertog van Gelre.
80387: NIJHOFF, ISAAC ANNE - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegeven oorkonden, opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhoff. TWEEDE DEEL: Reinald III. en Eduard, Hertogen van Gelre.
80386: NIJHOFF, ISAAC ANNE - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, door onuitgegeven oorkonden, opgehelderd en bevestigd door Is. An. Nijhoff. EERSTE DEEL: De toestand van Gelderland in de Eerste Helft van de Veertiende Eeuw.
19636: NIJHOFF, WOUTER & M.E. KRONENBERG - Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 [ Complete set of 3 Vols. in 5 Parts].
29971: NIJLAND, G.J. [ED.]. - Ons eigen land.
26719: NIJLEN, JAN VAN [JAN GRESHOFF - INTROD.]. - Gedichten van Jan van Nijlen. Gekozen uit zijn bundels en uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag 10 november 1934.
39517: NIJLEN, JAN VAN - De vogel Phoenix.
17321: NIJMEGEN - Sport Toerisme Nijmegen. Juli 1941. Prospectus Tentoonstelling voor Sport en Toerisme.
59874: NIJMEGEN - - Gereformeerde Landt-Rechten Ende Gewoonten van het Ryck van Nymegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daer onder resorterende. Met eenige Nadere Resolutien Dienende ter Interpretatie.
20990: VREDE VAN NIJMEGEN [1678-79] - - Tractaet van Vrede ende Vrundtschap. Gemaeckt ende gesloten tot Nymmegen den 2/12 October 1679 tusschen de Koningh van Sweden ter eenre; ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ter andere zyde.
66100: NIJMEGEN - - Nijmegen vooruit. Gids voor Nijmegen en Omstreken.
70975: NIJMEGEN - - Museumstukken [Volume 1-10].
56522: NIJMEGEN - - Gereformeerde Landt-Rechten Ende Gewoonten van het Ryck van Nymegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daer onder resorterende. Met eenige Nadere Resolutien Dienende ter Interpretatie.
64649: NIJS, THIMO DE & EELCO BEUKERS [ES.]. - Geschiedenis van Holland [Vol. I & II & III-A & III-B = 4 Vols. Compl.].
11662: NIJSTEN, GERARD - Het Hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis [1371-1473].
60854: NIKOLAEJEWSKY, BORIS - Aseff the Spy. Russian Terrorist and Police Stool.
50808: NIKOLAEVA, IRINA [ED.]. - Finiteness. Theoretical And Empirical Foundations
45738: NIKZENTAITIS, ALVYDAS & STEFAN SCHREINER & DARIUS STALIUNAS [EDS.]. & [ LEONIDAS DONSKIS - PREF.]. - The Vanished World of Lithuanian Jews.
20129: NIMMERGUT, JÖRG & ANNA-MARIA WAGER - Miniaturen - Dosen.
69171: NINK, RUDOLF - Literatur und Typographie. Wort-Bild-Synthesen in der englischen Prosa des 16. bis 20. Jahrhunderts.
44967: NISHIHARA, KIYOYUKI - Japanese Houses. Patterns fot Living.
55072: NISSEN, PETER & VINCENT HUNINK - Vita Radbodi. Het leven van Radboud.
15624: NITSCHKE, GÜNTER - The Architecture of the Japanese Garden. Right Angle and Natural Form.
39321: NITSCHKE, AUGUST [ED.]. - Rapports. Vol. 1: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques. Vol. 2: Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes. Vol. 3: Grands Themes, Methodologie, Sections Chronologiques, Tables Rondes, Organismes Affilies et Commissions Internes [3 Vols. Compl.].
56137: NITZE-ERTZ, CHRISTA & UTE KLEINMANN & STEPHAN BRAKENSIEK [EDS.]. - Sinn und Sinnlichkeit. Das Flämische Stilleben 1550-1680.
72581: NOBLE, PETER - Peter Noble's Picture Parade. Stars and Films of the Year.
13105: NOË, H.A. - Een Nederlands schilder uit de zestiende eeuw over Italiaanse kunstenaars. Beschouwingen en aantekeningen betreffende Carel van Mander en zijn " Leven der dees-tijtsche doorluchtighe Italiaensche schilders ".
1330: NOE, ALFRED - Der Präsenz der romanischen Literaturen in der 1655 nach Wien verkauften Fuggerbibliothek. Band I.; Diplomatische Ausgabe des Codex 12.579 der Österreichischen Nationalbibliothek [" Mauchter-Katalog "]. Band II.; Rekonstruktion und Analyse des Bestandes [ ohne " Musicales "]. Band III.; Die Texte der " Musicales ".
7641: NOEVER, PETER - Jannis Kounellis. Il sarcofago degli sposi.
46148: NOHLEN, DIETER [ED.]. - Elections in the Americas. A Data Handbook. Volume 1: North America, Central America and the Carribean.
13243: NOLDA, DR. A. - Montreux.
39032: NOLTE, ERNST & IRING FETSCHER & DIETHER STOLZE & MICHAEL JUNGBLUT [EDS.]. - Machten van onze tijd. 4 delen: Het fascisme van Mussolini tot Hitler - Het communisme van Marx tot Mao Tse-toeng - Het kapitalisme van Manchester tot Wallstreet - Het socialisme van klassenstrijd tot welvaartstaat [4 Vols. Compl.]..
26955: NOOMEN, WILLEM & NICO VAN DEN BOOGAARD - Nouveau Recueil Complet Des Fabliaux (NRCF). Tome Premier / First Volume [just].
51298: NOORDEGRAAF, LEO [MARJOLEIN 'T HART & LOUISE HESP & CLÉ LESGER & BOUDIEN DE VRIES [EDS.]. - Van vlas naar glas. Aspecten van de sociale en economische geschiedenis van Nederland. Artikelen van prof. dr. L. de Noordegraaf, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
33248: NOORDEGRAAF, LEO [ED.]. - Ideeën en ideologieën. Studies over economische en sociale geschiedschrijving in Nederland 1894-1991 [2 Vols. Compl.].
55116: ATLASPRODUCTIES WOLTERS-NOORDHOFF - Grote Historische Atlas van Nederland. Volume 4: Zuid-Nederland 1838-1857 [only].
73405: ATLASPRODUCTIES WOLTERS-NOORDHOFF - Grote Historische Atlas van Nederland. Volume 1: West-Nederland 1839-1859 [only].
11064: NOORDWIJK, MEINE VAN - Ecology Textbook for the Sudan.
26427: NOOTEBOOM, CEES - Nootebooms Hotel.
26432: NOOTEBOOM, CEES - Im Frühling der Tau. Östliche Reisen.
26433: NOOTEBOOM, CEES - Der Buddha hinter dem Bretterzaun. Eine Erzählung.
41203: NOOTEBOOM, DR. C. - De boomstamkano in Indonesie.
47954: NOOTEBOOM, CEES - Gesloten gedichten.
56426: NOOTEBOOM, CEES & SIMONE SASSEN [PHOTOGR.]. - Tumbas. Graven van dichters en denkers
956: NORBERG, U.M. - Vertebrate Flight. Mechanics, Physiology, Morphology, Ecology and Evolution.
49356: WOLF. NORBERT - Meister deutscher Buchmalerei zwischen Spätgotik und reformation.
41034: NORDAU, MAX - Der Sinn der Geschichte.
45727: NORDENFELT, LENNART - Health, Science and Ordinary Language.
63688: NÖRDLINGER, DR. H. - Die kleinen Feinde der Landwirthschaft oder Abhandlung der in Feld, Garten und Haus schädlichen oder lästigen Kerfe, sonstigen Gliedrthierchen, Würmer und Schnecken, mit besonderer Berücksichtigung ihrer natürlichen Feinde und der gegen sie anwendbaren Schutzmittel.
78059: NORMAN, HASKELL - One Hundred Books Famous in Medicine [In Slipcase].
5892: NORMAN, BUFORD [ED.]. - Ethnography in French Literature.
70196: NORMAN, JEREMY M. [ED.]. - Morton's Medical Bibliography. An Annotated Check-List of Texts Illustrating the History of Medicine [Garrison & Morton].
29949: NORMAND, MARIE ANNE ADELAINE LE - Historische en Geheime Gedenkschriften der Keizerin Joséphine [2 Vols. Compl.].
53844: NORRIE, IAN - Mentors and Friends. Short Lives of Prominent Publishers and Booksellers I Have Known.
64824: NORRINGTON, A.L.P. - Blackwell's 1879-1979. The History of a Family Firm.
26906: NORRIS, PIPPA & JOHN CURTICE & DAVID SANDERS & MARGARET SCAMMELL & HOLLI A. SEMETKO [EDS.]. - On Message. Communitating the Campaign.
17674: NORTH, RICHARD - Pagan Words and Christian Meanings.
45021: NORTON, F.J. - A Descriptive Catalogue of Printing in Spain and Portugal 1501-1520.
12115: NORTON, ANNE-LUCIE [ED. - ET AL.]. - The Hutchinson Dictionary of Ideas. Thinkers, theories and concepts in philosophy, science, religion, politics, history and the arts.
12898: NORTON, HON. MRS. - A Plain Letter to the Lord Chancellor on the Infant Custody Bill.
30216: NORWICH, JOHN JULIUS & JORGE LEWINSKI & MAYOTTE MAGNUS - PHOTOGR.]. - The Architecture of Southern England.
6006: NOTAKER, HENRY - Printed Cookbooks in Europe, 1470-1700: A Bibliography of Early Modern Culinary Literature
44246: NOTEBAART, DR. JANNIS C. - Windmühlen. Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung.
49955: NOTERMANS, ANGELIQUE - Sprekende mozaïeken. Functie en betekenis van teksten op Romeinse vloermozaïeken.
56372: NOTERMANS, JEF [ED.]. & JÉRÔME GIFFIN [ILLUSTR.]. - Driekoningenspel van Munsterbilzen.
39199: NOTHOMB, PIERRE & JULES DESTRÉE - Villes Meurtries de Belgique. Villes de Flandre & Les Villes Wallonnes [2 Vols. Compl.].
10742: NOTTEN, JAN G.M. - Het Sibber huis. De geschiedenis van een gebouw en zijn bewoners.
43365: NOURISSIER, FRANÇOIS [ED.]. - Album Un siècle nrf [Nouvelle Revue Française]. Iconographie choisie et commentée par François Nourissier de l 'Académie Goncourt.
74297: NOUVEL-KAMMERER, ODILE [ED. - ET AL.]. - Symbols of Power. Napoleon and the Art of the Empire Style 1800-1815.
25076: NOUWT, SJAAK - Zorg voor privacy. Informatietechnologie en informationele privacy in de gezondheidszorg.
60308: NOVALIS ( = FRIEDRICH VON HARDENBERG ) [RICHARD SAMUEL & PAUL KLUCKHOHN - EDS.]. - Novalis Schriften [4 Vols. Compl.].
51615: NOWAK, MICHAEL & LUCA ANTONIO RICCI [EDS.]. - Post Apartheid South Africa. The First Ten Years.
34362: NOWAK, STEFAN - Understanding and Prediction. Essays in the Methodology of Social and Behavioral Theories.
26741: NOWOTNY, HELGA & HILARY ROSE [EDS.]. - Counter-movements in the Sciences.
29337: O'NUALLAIN, SEAN & PAUL MCKEVITT & EOGHAN MAC AOGÁIN [EDS.]. - Two Sciences of Mind. Readings in Cognitive Science and Consciousness.
29353: O'NUALLAIN, SEAN - Spatial Cognition. Foundations and Applications. Selected Papers from Mind III, Annual Conference of the Cognitive Science Society of Ireland, 1998.
7541: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
30731: NUIJS, DENNIS - Nijmegen. Een geschiedenis in foto's.
78178: NUMAN, DR. ALEXANDER - Verhandeling over de koepokken, zooals dezelve natuurlijk bij het rund voorkomen, en, door inenting, kunnen worden voortgebracht, en over de beveiligde mok of pokmok des paards: benevens een bijvoegsel, bevattende den uitslag der proefnemingen, om runderen door kinderpokstoffe te besmetten, en daardoor koepokken voort te brengen, alsmede de aanwijzing, om de koepokstoffe in glazen haar-buisjes te verzamelen en te bewaren.
16884: WAR CRIMINALS NUREMBURG - The Trial of German Major War Criminals by The International Milirary Tribunal Sitting at Nuremberg, Germany. Opening Speeches of the Chief Prosecutors.
9221: NURSE, G.T. & J.S. WEINER & TREFOR JENKINS [EDS.]. - The Peoples of Southern Africa and Their Affinities.
22367: NUT VAN 'T ALGEMEEN - Levensschetsen van Vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
9524: NUTE, DONALD [ED.]. - Defeasible Deontic Logic.
40414: NUTTING, WALLACE - Furniture of the Pilgrim Century [of American Origin] 1620 - 1720 [2 Vols. Compl.].
8472: NYLAND-VERWEY, MEA - Wolfskehl - Verwey. Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946.
51783: LANDRECHTEN RYK VAN NYMEGEN - - Gereformeerde Land-Rechten Ende Gewoonten van het Ryck van Nymegen, Van de Ampten van tusschen Maes ende Wael, Over ende Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daer onder resorterende. Met eenige Nadere Resolutien Dienende ter Interpretatie & Aantekeningen op de gereformeerde Land-Rechten ende Gewoonten van het Ryk van Nymegen, Van de Ampten van Tusschen Maas ende Whaal, Over- ende Neder-Betuwen, midsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daar onder Resorterende. Tweede Stuk [2 Vols.]. .
73352: LANDRECHTEN RYK VAN NYMEGEN - - Aantekeningen op de gereformeerde Land-Rechten ende Gewoonten van het Ryk van Nymegen, Van de Ampten van Tusschen Maas ende Whaal, Over- ende Neder-Betuwen, midsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daar onder Resorterende. Tweede Stuk.
79358: OATES, J.C.T. - A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the University Library Cambridge.
30198: OBERHAMMER, VINZENZ - Die Bronzestatuen am Grabmal Maximilians I.
23594: OBERHUMMER, HERMANN - Die Wiener Polizei. 200 Jahre Sicherheit in Österreich. Neue Beiträge zur Geschichte des Sicherheitswesens in den Ländern der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie [2 Vols.] & Die Angehörigen der Wiener Polizeidirektion [1754-1900]. Ein Nachtrag zur Geschichte der Wiener Polizei [Complete set of 3 Vols.].
9290: OBERLÉ, GÉRARD - Les fastes de Bacchus et de Comus, ou Histoire du boire et du manger en Europe, de l'antiquité à nos jours, à travers les livres.
80265: OBERLÉ, GÉRARD - Une bibliothèque Bachique. Collection Kilian Fritsch.
1942: OBERLING, PIERRE - The Qashqã'i Nomads of Fãrs.
67309: OBERS, GERRIT-JAN & KO ACHTERBERG [EDS.]. - Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen.
80409: OBOLENSKY, CHLOE [MAX HAYWARD - INTROD.]. - The Russian Empire. A Portrait in Photographs.
46060: OCKNER, PAULA & LESLIE PIÑA - Art Deco Aluminium Kensington.
72354: OEI, LOAN - Indigo. Leven in een kleur.
22827: OELRICH, WALDEMAR - Das Ethos des Alters. Grundriss einer geisteswissenschaftlichen Psychologie des Greisenalters.
30009: OEMERS VISSCHER, ANNA - Gedichten van Anna Roemers Visscher. Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets. Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
1140: OESAU, WANDA - Hamburgs Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag, vom 17.-19. Jahrhundert.
18811: OEST - Les Éditions G. van Oest. 1904-1929. Catalogue.
48561: OETS, PIM & WILLEM DE RIDDER & COBY VLEGGAAR - Het lulligste uit Hitweek.
23400: OFFECIERS, WIM & LENA DE RACHE & BOB DE RICHTER [EDS.]. - Onbekende Wereld.
17780: OFFERMANS, CYRILLE [ED.]. - Het licht der rede. De Verlichting in brieven, essays en verhalen.
4950: OGILVIE, R.M. - Latin and Greek. A History of the Influence of the Classics on English Life from 1600 to 1918.
19906: OHMANN, EMIL - Die Mittelhochdeutsche Lehnprägung nach altfranzösischem Vorbild
20825: OKADA, BARBARA TERI - A Sprinkling of Gold. The Lacquer Box Collection of Elaine Ehrenkranz.
2990: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - Volksvermaak in de missie. Nederlandsche verslagen der XVIe missiologische week van Leuven. Nederlandse lezingen.
19726: OLBRECHTS, PROF. DR. FRANS M. [ET AL.]. - La mission et les joies populaires. Compte rendu de la XVIe Semaine de Missiologie de Louvain/ Volksvermaak in de missie. Verslagboek van de XVIe Missiologische Week van Leuven.
29170: OLDE MEIERINK, DRS. B. & G. VAN BAAREN & IR. R.G. BOSCH VAN DRAKESTEIN [ET AL.]. - Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
28854: OLDENBURG, LAWSON - Claes Oldenburg. Multiples in Retrospect 1964-1990.
61809: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. & ANNE MIEKE BACKER & ERIC BLOK [EDS.]. - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. DEEL WEST: NOORD- HOLLAND EN ZUID HOLLAND.
61810: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. & ANNE MIEKE BACKER & ERIC BLOK [EDS.]. - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. DEEL ZUID: ZEELAND - NOORD-BRABANT - LIMBURG.
61808: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. & ANNE MIEKE BACKER & ERIC BLOK [EDS.]. - Gids voor de Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. DEEL OOST & MIDDEN: GELDERLAND - UTRECHT.
79648: OLDERSMA, HARRY [ED. - ET AL.]. - From Havana to Seattle and Beyond: The Quest for Free Trade and Free Markets: Essays in Honour of Frans A. Engering on the Occasion of His Departure as a Director-General for Foreign Economic Relations on June 7th 2000.
22864: OLESEN, J. & T.J. STEINER & R.B. LIPTON [EDS.]. - Reducing the Burden of Headache.
55513: OLFERS, SIBYLLE VON - Etwas von den Wurzelkindern.
61678: OLGERS, JOS - Medische hypnotherapie. Behandeling met behulp van hypnose van klachten als migraine, astma, hoge bloeddruk, allergieën en PDS.
19277: OLOFSSON, JAN - My 60s.
41516: OLSHAUSEN, HANS-PETER - Friedrich List und der Deutschen Handels- und Gewerbsverein.
62395: OLSON, WM. J. - Anglo-Iranian Relations during World War I.
48414: OLSON, GLENDING - Literature as Recreation in the Later Middle Ages.
52649: OLTHOFF, FRANS - De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onzen dagen. Alfabetisch gerangschikt en van geschiedkundige aanteekeningen voorzien, opgeluisterd door een aantal portretten en drukkersmerken.
38038: OMBIAUX, MAURICE DES - Le dernier des paladins. Don Juan, fils de Charles-Quint.
22537: KERCKEN-ORDRE DER PROVINCIE VAN STADT GRONINGEN ENDE OMMELANDEN - Christlicke und Schriftmetige Kercken Ordenungh Om alle des order voor te komen und eenicheydt rust und Vrede in de Gereformeerde Kercke in der Stadt und Omlanden van Groeningen toe mogen onderholden. Ghepubliceert ter Ordonnantie des Wolgebornen Graven und Heeren Wilhelm Ludwich Graven tho Nassou Stadtholder &c. unde de Gedeputeerde Staten der Stadt unde Omlanden voortz.
79317: OMMER, UWE - 1000 Families. Das Familienalbum des Planeten Erde / The Family Album of Planet Eart / L'album de famille de la planète terre.
69419: OMMER, UWE [CALIXTHE BEYALA - INTROD.] & LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR [POETRY]. - Black Ladies.
14834: OMORI, ANNIE SHEPLEY & KOCHI DOI [TRANSL.]. & AMY LOWELL [INTROD.]. - Diaries of Court Ladies of Old Japan.
4170: OMREKENTABEL [1843] - - Gemaekte rekeningen tot 't doen en 't ontfangen van betaelingen, in Belgisch, Brabandsch, Fransch en Nederlandsch geld en deszelfs specien, met de wederzijdsche en vergelykende uytrekeningen, voorgegaen van de wetten op hert muntstelsel van het Belgisch Koninkrijk.
33378: ÖNDER, MEHMET - The Museums of Turkey.
19912: HANDBOEK ONDERWIJZERS - Handboek voor de onderwijzers op de Openbare Lagere Scholen binnen het Bataafsch Gemenebest. Vervaardigd op last van den Agent van Nationale Opvoeding. Boek 1 [1st of 2]. .
15975: ONGHENA, M.J. - De iconografie van Philips de Schone [text only].
80009: ONO, YOKO [ED. & INTROD.]. - Memories of John Lennon.
8743: OORDT, MR. J. VAN - De privaatrechterlijke toestand van den Nederlandschen koopman in de landen van de Islam.
1775: OORDT, MR. G.H.L. VAN [ED.]. - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der Familie van Oordt, door haar archivaris mr. G.H.L. van Oordt.
47981: OORSCHOT, GEERT VAN - Hierbij de hele god in proef. Brieven aan Willem Frederik Hermans.
73535: OORT, H.A. VAN - Chinese Porcelain of the 19th and 20th Centuries.
16357: OORTGYSEN, ALBERT FERDINAND - Beschryving en afbeelding van een tuimelschep-machine, dienstig voor allerhande watermolens; waar mede het water hooger, dan door gewoone scheprad-molens kan worden uitgemaalen, vervaardigt in den jaaren 1779. & Dezelve Albert Ferdi[n]and Oortgysen, Te Hoorn. Maakt en verkoopt, de volgende soorten van brandspuiten [2 Vols in 1 ].
80259: OOSTEN, M.S. VAN [FOREW.]. - Goorspraken van Drenthe 1583-1589.
55477: OOSTENS-WITTAMER, YOLANDE - L'Affiche Belge 1900.
9116: OOSTERBAAN, DÉSIRÉE B. - Social Phobia. Cognitive and Pharmacological Treatment.
61362: OOSTERVEER, MINCH [ILLUSTR.]. & WILLEM RITSTIER [TEXT] - Nicky Saxx [Vol. 1-4 & Signed & Numbered Plate]
12091: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS - The Theology of a South African Messiah. An Analysis of the Hymnal of ' The Chruch of the Nazarites '.
55858: OOSTINDIE, GERT & I. KLINKERS - Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben [3 Vols. Compl.].
11752: OOSTRA, MENNO - De ijzeren god en andere verhalen. Vijf eeuwen mythe en geschiedenis in Amazonia.
19228: OOSTROM, F.P. [ED.]. - Arturistiek in artikelen. Een bundel fotomechanisch herdrukte studies over Middelnederlandse Arturromans. Met een bibliografie van de Middelnederlandse Arturistiek sinds 1945.
19231: OOSTROM, FRITS VAN [ET AL.]. - Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde.
22730: OPALKA, BRUNO - Dante und die politischen Mächte seiner Zeit. Untersuchungen zur Monarchia.
47407: OPIE, IONA & PETER OPIE - The Singing Game.
53850: OPIE, IONA & PETER OPIE [EDS.]. - The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes.
2439: OPITIIS, BENEDICTUS DE [WOUTER NIJHOFF - INTROD.]. - Lofzangen ter eere van keizer Maximiliaan en zijn zoon Karel den Vijfde. Met houtsneden en muziek van G. en B. de Opitiis.
43621: OPPENHEIMER, HANS - Die Logik der soziologischen Begriffsbildung.
75868: OPPERMAN, OTTO - Die älteren Urkunden des Klosters Blandinium und die Anfänge der Stadt Gent [2 Vols. Compl. Set].
5300: OPPERMAN, D.J. - Groot verseboek. 'n Bloemlesing uit die Afrikaanse Poësie. Vierde druk, hersien en uitgebrei.
23501: OPZOMER, C.W. - De wijsbegeerte, den mensch met zich zelven verzoenende. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Utrechtse Hoogeschool uitgesproken door Mr. C.W. Opzoomer. Tweede druk, vermeerderd met eene voorrede en aanteekeningen.
69607: ORANJE - - Rotterdam is Hollands haven, en zijn Maas stroomt .... Aangeboden door het Gemeentebestuur van Rotterdam op 6 september 1938 ter gelegenheid van het 40 jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden [1898-1938].
14943: ORANJE - - Historisch Foto-Album Oranje Nassau. Uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1938.
8886: ORBAN, CLARA - The Culture of Fragments. Words and Images in Futurism and Surrealism.
45961: ORCHARD, KARIN (ED.) - Cesar Domela. Retrospectieve naar aanleiding van de schenking van Lie Tugaye-Domela Nieuwenhuis en Anne Dutter-Domela Nieuwenhuis,
43216: ORCUTT, WILLIAM DANA - The Magic of the Book. More Reminiscences and Adventures of a Bookman.
76089: MILITAIRE WILLEMS-ORDE - - Ridders der Militaire Willems-orde Sedert bij de Koninklijke Luchtmacht.
13004: ORFANOS, CONSTANTIN E. [ED.]. - Haar und Haarkrankheiten [4 Vols. Compl.].
53422: INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION - SOLAS Consolitated Edition 2004.
46827: ORLEANS, PIERRE JOSEPH - PÈRE D' - Histoire des Révolutions d'Angleterre [4 Vols. Compl.]..
58050: ORLINSKA, GRAYZNA - Catalogue of the Germanic Antiquities from the Klemm Collection in the British Museum.
54342: ORMEROD, DAVID & DAVID HUW WILLIAMS - Smith's Law of Theft.
70620: ORMESSON, JEAN D' - Album Chateaubriand. Iconographie choisie et commentée [In Slipcase].
46255: ORMOND, LEONÉE - George du Maurier.
54369: ORR, MARY - Flaubert's Tentation. Remapping Nineteenth-Century French Histories of Religion and Science.
74697: ORSI, ROBERT A. - Between Heaven and Earth. The Religious Worlds People Make and the Scholars Who Study Them.
38911: ORT, J.A. - Oude wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten.
23714: ORTMANNS-CORNET, M. [ & HERWIG ARTS - INTROD.]. - Hadewijch brieven. Hertaald & met inleiding.
26894: ORTNER, SHERRY B. - Sherpa's Through their Rituals.
79193: ORTROY, FERNAND VAN - Bio-Bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'école Belge de géographie de son fils Corneille et de ses neveux les Arsenius.
33873: ORWELL, GEORGE [PETER DAVIDSON - ED. & DANIEL G. SIEGEL - INTROD.]. - Nineteen Eighty-Four The Facsimile.
11126: OS, HENK VAN & KEES VAN DER PLOEG & GAIL ARONOW - Sienese Altarpieces 1215-1460 [2 Vols. Compl.].
35719: OS, HENK VAN - The Way to Heaven. Relic veneration in the Middle Ages.
26277: OS, HENK VAN & KEES VAN DER PLOEG & GAIL ARONOW - Sienese Altarpieces 1215-1460 [2 Vols. Compl.].
24397: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
8160: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
53958: OSBORNE, HAROLD [ED.]. - The Oxford Companion to the Decorative Arts.
28415: OSGOOD, SAMUEL M. - French Royalism under the Third and Fourth Republics.
74896: OSIANDER, PROF. J.F. [J.A. VAN OORT- ED.]. - Volksgeneeskunde of Middelen en Raadgevingen tegen de Kwalen en Krankheden der Menschen uit het hoogduitsch. Nagezien, meer bijzonder ingerigt naar de behoeften van ons Vaderland; en vermeerderd met korte aanwijzingen van de Kenteekenen van onderscheidene Ziekten, enz. .
45598: OSKAM, AD & EVERT SCHIMMEL [ED.]. - Citroën in Amsterdam z.o. Het verhaal van de bouw in tien afleveringen.
41305: OSLEY, ARTHUR S. - Luminario. An Introduction to the Italian writing-books of the sixteenth and seventeenth centuries.
656: OSLEY, A.S. - Scribes and Sources. Handbook of the Chancery Hand in the Sixteenth Century. Text from the Writing-Masters selected and translated by A.S. Osley, with an account of John de Beauchesne by Berthold Wolpe.
50639: OSMANCYZK, EDMUND JAN [ANTHONY MANGO - ED.]. - Encyclopedia of the United Nations and International Agreements [4 Vols. Compl.].
14810: OSMOND, T.E. - Aids to the Diagnosis and Treatment of Venereal Diseases.
17215: OSO. - OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8 [2 Parts Compl.].
17703: OSS, FRED W. VAN - Batik. Sukma Jawa / De ziel van Java / The Soul of Java.
2077: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. VAN - De poppenpartij.
54319: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. VAN & MARIE HILDEBRANDT & BENJAMIN RABIER [ILLUSTR.]. - Jan Cadet.
26709: OSTAIJEN, PAUL VAN - Diergaarde voor kinderen van nu.
26710: OSTAIJEN, PAUL VAN - Self-defense.
44145: OSTERHAUSEN, FRITZ VON - The Movado History.
28571: OSTINI, FRITZ [ED.]. - Jugend. Münchner illustrierte Wochenzeitschrift [Band 1: 1905. nr. 1-8 & 17-26]
51494: OSTWALD, WILHELM - Mathetische Farbenlehre [ = Volume 1: Die Farbenlehre].
70554: OSWALD, JOHN CLYDE - A History of Printing. Its Development Through Five Hundred Years.
64397: OTTAWAY, PATRICK - Archaeology in British Towns from the Emperor Claudius to the Black Death.
7429: OTTERLOO, A. VAN - Geschiedenis van den handel.
40873: OTTERSPEER, WILLEM [ED.]. - Leiden Oriental Connections 1850-1940.
79316: OTTEVANGER, ALIED & [MIEKE KEKKINK - CATAL.]. - Dick Ket. Over zijn leven, ideeën en kunst.
66513: OTTIN, L. - Le Vitrail. Son Histoire, ses manifestations diverses a travers les ages et les peuples.
33368: OTTIN, MERRY [JACQUES BENOIST-MÉCHIN - PREF.]. - Terre des empereurs et des sultans.
18249: OTTLEY, GEORGE [ED.]. - A Bibliography of British Railway History.
54032: OTTMANN, HENNING [ED.]. - Nietzsche Handbuch. Leben - Werk - Wirkung.
14233: OUDEMANS, J.A.C. - Over het onderzoek van verdeelde luchtbelbuizen.
40221: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Volume III [just].
40248: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland. Volume II [just].
2396: OUDEMANS, TH. C. - Jaren vol spanning. Schovenhorst in 1944 en 1945.
26610: OUDEN, DR. W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801.
195: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een Bourgondisch ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel V.
34967: OUDENHOVEN, JACOB VAN - Oudt ende Nieuw Dordrecht. Behelsende desselfs opkomste, voort-gangh ende Regeringe. Loop ende verloop van den Rhijn, Wael, Maes, & C.
52092: OUDENHOVEN, IACOB VAN - Silvia-Ducis aucta & renata of Een Nieuwe ende gantsch Vermeerderde Beschrijvinge van de Stadt van 's Hertogen-Bossche Vervattende Desselfs begin en voortganck, soo van Geestelijcke als Wereldtlijcke Gestichten, oprichten van 't Capittel, ende Collegien, maniere van Regeeringhe, ende hare Privilegien ende Vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen, ende meer andere dingen & Een nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van s'Hertogen-Bossche, Behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlacken, Dorpen, Gehuchten. Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijen, Abdijen, ende ...&c. &c. &c. [2 Vols. in 1].
14025: OUDENHOVEN, JACOB - Jacob van Oudenhovens Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt. Vervangende een Generale Beschrijvinge, mitsgaders De Privilegien, Keuren, Hant-vesten, Costuymen, Herkomens, Observantien ende Gewijsdens, van de voorz. Landen.
42973: OUDHEUSDEN, J. VAN & P. TIMMERMANS [ED. - ET AL.]. - Brantsche biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders [5 Vols.].
19244: OUDHEUSDEN, DRS. JAN A. VAN [ET AL.]. - Als de dag van gisteren. Den Bosch.
27005: OUDHOF, J.W.M. & J. DIJKSTRA & A.A.A. VERHOEVEN [EDS.]. - Archeologie in de Betuweroute. ' Huis Malburg ' van spoor tot spoor. Een middeleeuwse nederzetting in Kerk-Avezaath.
78007: OUDSHOORN, J. VAN [W.A.M. DE MOOR - ED.]. - Verzamelde werken 1 & 2 [Novellen en Schetsen & Romans].
72715: OUDSHOORN, J. VAN - Tobias en de dood. Eene karakteristiek.
73195: OUDSHOORN, J. VAN - Zondag. Een poging tot conflict.
61771: OURSEL, RAYMOND - L'inventation de l'architecture Romane.
61770: OURSEL, RAYMOND - Floraison de la sculpture Romane. 1. Les grandes decouvertes.
24468: OUTHOF, GERHARDUS - Verhaal Van alle Hooge Watervloeden, In meest alle Plaatsen van Europa, Van Noachs Tydt af, tot op den tegenwoordigen tydt toe: Met een nieuw Kaertje van 't verdronken Landt in den Dollaert, af beeldingen van Kosmas en Damianus en van den Steenenman in Vrieslandt, Met eene breede beschryvinge van den zwaaren Kersvloedt van 1717, En bygevoegde Tafels der Watervloeden naar de Feestdagen Eeuwen en Maanden, en een bladwyzer der voornaamste zaaken. Tweede Druk veel vermeerderdt.
73743: OUWERLING, H.N. & HENRI T'SAS [EDS]. - Mooi Brabant in woord en beeld - tevens orgaan ter bevordering van het vreemdelingenverkeer in Noord-Brabant [1e Jaargang - 52 Issues]. .
70751: OVENDEN, KEITH - A Fighting Withdrawal. The Life of Dan Davin. Writer, Soldier, Publisher.
63687: OVERBECK, J. - Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken für Kunst- und Alterthumsfreunde dargestellt [2 Vols. in !]. .
79825: OVERBECK, H. [ED.]. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes. Beschrijving der spelen Javaansche liederteksten vertaling.
364: OVERDIEP, DR. G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk verzorgd idoor Dr. G.A. van Es.
48078: OVERESCH, MANFRED [ED.]. & WOLFGANG HERDA & JORK ARTELT - Das III. Reich 1933-1939. & Das III. Reich. 1939-1945. Eine Tagesgchronik der Politik - Wirtschaft - Kultur [2 Vols. Compl.].
78263: OVERIJSSEL - - Verzameling van Stukken, betrekkelyk tot den ordinaris Landdag Gehouden binnen Campen den 13. Maart 1787 en volgende dagen & Eenige overgeslage Verzameling van Stukken, betrekkelyk tot den ordinaris Landdag. Gehouden binnen Campen den 13. Maart 1787 en volgende dagen.
67354: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
3744: OVERWEEL, J[AN] - Het leidertje.
23949: OVIDIUS [PUBLIUS OVIDIUS NASO] - The Art of Love.
30457: OVIDIUS [PUBLIUS OVIDIUS NASO] [JOOST VAN DEN VONDEL - TRANSL.]. - Herscheppinge. Vertaelt door J.v. Vondel.
62958: OVIDIUS [M. D'HANE-SCHELTEMA - TRANSL.]. - Metamorphosen.
34087: OWEN, IOAN - Epigrammatum. Editio Postrema, correctissima & osthumis quibusdam adaucta.
72021: OWENS, JOHN JOSEPH - Analytical Key to the Old Testament [Vols. = Complete Set].
61526: OXTOBY, GRAHAM P. [ED.]. - Groot Polytechnisch Woordenboek. Nederlands-Engels [Universal Dictionary of Science and Technology].
51036: OZ, TAHSIN - Turkish Ceramics.
5865: OZAKI, KIMIHIKO - Late Miocene and Pliocene Floras in Central Honshu, Japan.
50838: ÖZGEN, AHMET [ED. - ET AL.]. - Fâtih Câmileri. Ve diger tarihi eserler.
20062: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
30028: PAALTJES, PIET - Snikken en grimlachjes.
50421: PAAPE, EDDY - Koerier van de Toekomst.
51293: PAAPE, HARRY A. - Water over Holland.
6626: PAAPE, EDDY [ET AL.]. - De verhalen van oom Wim. Een strijder voor het leven. Dunant.
1344: PAAS, JOHN ROGER - Unbekannte Gedichte und Lieder des Sigmund von Birken.
60964: PAATZ, WALTER - Verflechtungen in de Kunst der Spätgotik zwischen 1360 und 1530: Einwirkungen aus den westlichen Nachbarländern auf Westdeutschland längs der Rheinlinie und deutsch-rheinische Einwirkungen auf diese Länder.
71121: PÄCHT, OTTO & J.J.G. ALEXANDER - Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library Oxford [3 Vols. = Compl. Set].
78901: PÄCHT, OTTO & ULRIKE JENNI - Holländische Schule [Tafelband & Textband] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
78904: PÄCHT, OTTO & ULRIKE JENNI & DAGMAR THOSS - Flämische Schule I & II [2 Tafelbände & Textbände]
78900: PÄCHT, OTTO & DAGMAR THOSS - Französische Schule I & II [2 Tafelbände & 2 Textbände] [Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichische Nationalbibliothek].
940: PADIAN, KEVIN. {ED.]. - The Beginning of the Age of Dinosaurs. Faunal Change across the Triassic-Jurassic Boundary.
26274: PAESCHKE, CARL-LUDWIG - Das grosse Buch der Gartenzwerge.
22193: PAESIE, RUUD - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
20009: PAETOW, LOUIS JOHN. - A Guide to the Study of Medieval History.
46768: PAGANI, LELIO [INTROD.]. - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de Wereld. Europa - Amerika.
56363: PAGANI, LELIO [INTROD.]. - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de Wereld. Europa - Afrika - Azie.
73768: PAGÉ, VICTOR W. - Questions and Answers relating to Modern Automobile Design, Construction, Driving and Repair. A practical treatise consisting of Thirty-Seven Lessons in the form of questions and answers written with special references to the requirements of the non-technical reader desiring easily underdstood explanatory matter relating to all branches of automobiles. Includes all latest 1918 developments.
68612: PAGNAMENTA, PETER [ED.]. - The University of Cambridge an 800tyh Anniversary Portrait.
49081: PAGNOL, MARCEL [SUZANNE BALLIVET - ILLUSTR.]. - Marius - Fanny - César [3 Vols. Vompl.]..
49118: PAILER, GABY & ANDREAS BÖHN & STEFAN HORLACHER & ULRICH SCHECK [EDS.]. - Gender and Laughter. Comic Affirmation and Subversion in Traditional and Modern Media.
40306: PAKENHAM FRASER, ANTONIA - Faith and Treason. The Story of the Gunpowder Plot.
66573: PAL, PRATAPADITYA & JANICE LEOSHKO & JOSEPH M. DEY & STEPHEN MARKEL - Romance of the Taj Mahal.
69180: PALIER, H. [FOREW.]. - Lijst van enkele en dubbele Stadhuispenningen der stad 's-Hertogenbosch.
28188: PALIVEC, JOSEF & JAN SOUCEK - Naslouchani.
55442: PALLADIO, ANDREA [PIERRE LE MUET - ED.]. - Traicté Des cinq Ordres d'Architecture, desquels se sont seruy les Anciens. Tradvit dv Palladio. Augmenté de nouvelles inventions pour l'Art de bien bastir. Par le sr. Le Mvet [2 Parts in 1].
79792: PALLAS, PETER SIMON [GAUTHIER DE LA PEYRONIE - TRANSL.]. - Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften [2 Vols. Compl.].
3898: PALLOTTINO, MASSIMO - Etruscologia.
67177: PALM, EDGAR - Muziek en Musici van de Nederlandse Antillen.
1383: PALM, DR. J.PH. DE [ED.}. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
74025: PALM, DR. J.PH. DE [ED.}. - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen.
51563: PALMER, MERVIN D. - Water Quality Modeling. A Guide to Effective Practice.
10003: PALMER, MARGARET [ED.]. - The Isles of Scilly. Map Collectors' Series.
29347: PALMER, GARY BRADFORD & DEBRA J. OCCHI [EDS.]. - Languages of Sentiment. Cultural Constructions of Emotional Substrates.
79451: PALMER, NIGEL F. [INTROD.]. - Ars Moriendi das ist Die Kunst des heilsamen Sterbens. Das deutschsprachige Blockbuch der Donaueschinger Hofbibliothek. Mit einer Einleitung [2 Vols. in Slipcase].
42017: PAMA, C. - Rietstap's Handboek der Wapenkunde.
18602: PAMA, C. [ED.]. - Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde. 15 volumes [Vol. 1 - 14 & 16].
22418: PANCARO, SEVERINO - The Law in the Fourth Gospel. The Torah and the Gospel, Moses and Jesus, Judaism and Christianity according to John.
79791: PANDA, CHITTA - The Decline of the Bengal Zamindars. Midnapore, 1870-192
543: PANETH, DR. ERWIN. - Entwicklung der Reklame vom Altertum bis zur Gegenwart. Erfolgreiche Mittel der Geschäfts-, Personen- und Ideenreklame aus allen Zeiten und Ländern. Mit einem Geleitwort von Viktor Mataja.
66905: PANOFSKY, ERWIN - Mascellanea Erwin Panofsky.
64619: PANTUS, WILLEM-JAN - Das illustrierte Gedicht des Jugendstils. Eine interdisziplinäre Untersuchung zum Verhältnis von Wort und Bild in Gedichten und Illustrationen der Jahrhundertwende.
34601: PANUM, HORTENSE - Middelalderens strengeinstrumenter og deres forløbere i oldtiden [3 Vols. Compl.].
9705: PAPADAKIS, ANDREAS - L'Architecture aujourd'hui.
39285: PAPAGEORGIOU, ELEXANDER [FREDERICK GUTHEIM - FOREW.]. - Continuity and Change. Preservation and City Planning.
56487: PAPEIANS, CHRISTIAN [TEXT] & ALAIN SCHROEDER [PHOTOGR.]. - Abdijen van Europa.
8505: PAPINI, GIOVANNI - Gog.
45124: PAPPALARDO, UMBERTO & DANIELA BERRELLI [EDS.]. - Antike Theater. Architektur, Kunst und Dichtung der Griechen und Röme.
78096: PAREAU, LOUIS GERLACH - Specimen Academicum continens commentationem de Tograji Carmine, quam quod deus bene vertat, praeside patre Joanne Henrico Pareau, litterarum Orientalium Professore, .....
65067: PARIENTE, LILIANE - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques.
20979: PARINGET, DIDERIK & PAUL VAN ALEN - Beschryving van de Stad Grave en den Lande van Cuyk. Memoriaal of Beschryving van de stad Grave , en den Land van Cuyk. Der selver tydelyke heeren, hunne regeringe, wedervaaren, rechten,privilegien, costumen en usantien. Te samen gebracht en in schrift nagelaten, door den Heer Diderik Paringet, In zijn leven rentmeester der Stad Grave, Auditeur Militair en voornaam Practisyn aldaar. Uytgegeven en met Aanmerkingen vermeerdert door Mr. Paul van Alen [2 Parts in 1 = Complete].
53005: PARINGET, DIDERIK & PAUL VAN ALEN - Memoriaal of Beschryving van de stad Grave, en den Land van Cuyk. Der selver tydelyke heeren, hunne regeringe, wedervaaren, rechten, privilegien, costumen en usantien. Te samen gebracht en in schrift nagelaten, door den Heer Diderik Paringet, In zijn leven Rentmeester der Stad Grave, Auditeur Militair en voornaam Practisyn aldaar. Uytgegeven en met Aanmerkingen vermeerdert door, Mr. Paul van Alen [Vol. 1 - only].
78493: PARIS, PAULIN [FOREW.]. - Catalogue illustré des livres précieux manuscrits et imprimés faisant partie de la bibliothèque de m. Ambroise Fermin-Didot de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. BELLES LETTRES - HISTOIRE. Vente a l'Hotel des Commissaires-Priseurs rue Drouot du 6 au 15 juin 1878.
60416: PARIS, LOUIS - Remensiana. Historiettes, Légendes et Traditions du Pays de Reims.
68743: PARIS - - Cook's Guide to Paris. New and Revised Edition with Specially Engraved Maps, Plans and Vocabulary of French Phrases.
2604: COSTUMES PARISIEN - - Costumes de Femmes. Empire et Restauration [Costume Parisien 1806-1830].
59602: PARIVAL, JEAN NICOLAS DE - Les delices de La Hollande, oeuvre Panegirique. Avec un traité du Gouvernement, Et un abrégé de ce qui s'est passé de plus mamorable, Jusques à l'an de grace 1650. Seconde Edition revevé corrigé & continué jusques à l'an 1655.
65788: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
53625: PARKER, JOHN - Books to Build an Empire. A Bibliographical History of English Oversees Interests to 1620.
40762: PARKES, STUART & FRITZ WEFELMEYER [EDS.]. - Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective.
70189: PARKINSON, ETHEL M. & AUDREY E. LUMB [EDS.]. [F.W. RATCLIFFE - PREF.]. - Catalogue of Medical Books in Manchester University Library 1480-1700.
64487: PARMÉNIE, A. & C. BONNIER DE LA CHAPELLE - Histoire d'un éditeur et de ses auteurs P.-J. Hetzel [Stahl].
28312: PARMENTIER, R.A. - Indices op de Brugsche Poorterboeken [2 Vols. Compl.].
1135: PARMENTIER, JAN & RUURDJE LAARHOVEN [ED.]. - De avonturen van een V.O.C.-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe, 1699-1705.
47150: PARMENTIER, R.-A. - Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het Kabinet Houtart te Brugge.
65225: PARMER, LYNETTE - Collecting Occupied Japan [With Values].
36749: PARNES, ROGER DE [ = ÉDOUARD ROUVEYRE] [ & GEORGE D'HEYLLI - FOREW.]. - La régence. Portefeuille d'un Roué.
2143: PARNY, ÉVARISTE - Chansons Madécasses. Traduites en français & illustrées par Bertram Weihs.
79346: PARR, CHARLES MCKEW - Jan van Linschoten: The Dutch Marco Polo.
79364: PARR, CHARLES MCKEW - Jan van Linschoten: The Dutch Marco Polo.
69665: PARROT, A. & M.H. CHÉHAB & S. MOSCATI - Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum Ende des dritten punischen Krieges [= Volume 23: Universum der Kunst]. .
72853: PARTON, ANTHONY - Concharova. The Art and Design of Natalia Goncharova.
65976: PARTONEN, TIMO & S.R. PANDI-PERUMAL - Seasonal Affective Disorder. Practice and Research.
51033: PARTRIDGE, LOREN & FABRIZIO MANCINELLI & GIANLUIGI COLALUCCI & TAKASHI OKAMURA [PHOTOGR.]. - Die Sixtinische Kapelle. Das jüngste Gericht [in pictorial slipcase]. .
63061: PARTRIDGE, ERIC - A Dictionary of Slang and Unconventional English. Colloquialisms and Catch-phrases - Solecisms and Catachreses - Nicknames - Vulgarisms and such Americanisms as have been naturalized.
23961: PARTSCH, DR. SUSANNA - Rembrandt.
59634: PARVILLIERS, R.P.ADRIEN - Les stations de N.S. en sa passion a Jérusalem. Suivi du Dialogue sur l'oraison mentale.
72325: PARZINGER, HERMANN - Die frühen Völker Eurasien. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter.
44993: PAS, WIM [ED.]. - Graficus Jacques Gorus & Antwerpen. 't Stad en Sint-Anneke.
38153: PASCAL, BLAISE - Pensées de M. Pascal sur la Religion. Et sur quelques autres sujets.
71271: PASCH, A. VAN DE - Definities der generale Kapittels van de Orde van het H. Kruis 1410-1786.
67755: SLATIN PASCHA [MAJOR-GENERAL RUDOLF ANTON CARL FREIHERR VON SLATIN] - Feuer und Schwert im Sudan.
32311: PASCU, STEFAN [ED.]. - Nouvelles études d'Histoire. Publiées à l 'Occasion du XVIe Comgrès International des Sciences Historiques Stuttgart 1985.
79718: PASCU, STEFAN [D. ROBERT LADD - TRANSL.]. - A History of Transylvania.
27033: PASKALEVA, KOSTADINKA - Bulgarian Icons Through the Centuries.
9637: PASMANIK, DR. DANIEL - Die Seele Israels. Zur Psychologie des Diasporajuydentums.
74238: PASSEN, ROBERT VAN - Geschiedenis van Edegem.
7018: DE GULDEN PASSER - - De Gulden Passer. Volume / Jaargang 27: 1949 nr. 1 & 2-4. Bulletin van de " Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen " [Complete in 2 Parts].
63977: DE GULDEN PASSER - - De Gulden Passer. Volume / Jaargang 76-77: 1998-1999. Jaarboek van de " Vereeniging Antwerpsche Bibliophielen ".
66665: DE GULDEN PASSER - - Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955. Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme 4 - 10 september 1955. Mémorial des Journées Plantin / Mamorial Volume of the Plantin-Celebration / Gedenkbuch der Plantin-Tage.
57449: PASSERON, ROGER - Die Graphik der Impressionisten.
60827: PASSOS, JOHN DOS - In All Countries.
36670: PASTORET, [CLAUDE-EMMANUEL- JOSEPH] DE - Zozoaster, Confucius en Mahomet, vergeleeken als hoofden van Gezindheeden, wetgeevers en zedenmeesters; met een Tafereel van hunne leerstelzels, Wettenen Zedenleer.
78976: PASTOUREAU, MIREILLE [FRANK LESTRINGANT] - Les Atlas Français XVIe - XVIIe siècles. Répertoire bibliographique et étude.
74356: PASVEER, ANNETT [& MICHIEL KRUIDENIER] - F. A. Warners [1888-1952]. Pionier van het etagehuis.
18906: PATATZIS, SOTIRIS - Anestos søger lykken. En fortælling oversat af Ole Wahl Olsen med originallitografier af Leif Lage.
71895: PATOCCHI. , ALDO - Fremiti di selve. 20 xilografie di Aldo Patocchi.
18973: PATTERSON, JERRY E. - The City of New York. A History Illustrated from the Collections of the Museum of the City of New York.
15934: PATTISON MUIR, M.M. - The Story of Alchemy and the Beginnings of Chemistry.
5872: JEAN PAUL [= J.P.F. RICHTER]. - Entlarvung der Weiber. Nebst einigen Wahrheiten über Liebe und Ehe aus bessen Werken zu Nutz und Frommen beider Geschlechter zusammengetragen von Einem dem es nicht geholfen.
41213: JEAN PAUL [ = JOHANN PAUL RICHTER]. - Vorschule der Aesthetik nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Parteien der Zeit. Erste / Zweite / Dritte Abtheilung [3 Parts in 1].
70215: PAULTRE, ROGER [LOUIS MARIN - FOREW.]. - Les images du livre. Emblèmes et divises.
51803: PAUPHILET, ALBERT [ED.]. & EDMOND POGNON - Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age. Robert de Clari - Villehardouin - Joinville - Froissart - Commynes.
35501: PAUTE, J.A. LE - Traité d'Horlogerie contenant tout de qui est nécessaire pour bien connoitre et pour regler les Pendules et les Montres,
21027: PAUW, JHR. MR. NAPOLEON DE - Jehan Froissarts ' Cronyke van Vlaenderen '. Uyten Franssoyse in Duytscher Tale Gerijt Potter van der Loo in de XVe eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw. Volume 4: Glossarium op het eerste dee [only].
25003: PAUWELS, LUC - Recht en plicht. Honderd jaar christelijk syndicalisme in de textiel 1886-1986.
40101: PAUWELS, HEIDI R.M. - In Praise of Holy Men: Hagiographic poems by and about Hariram Vyas.
66619: PAUWELS, JAN - Méér dan een mode-koorts: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919.
2210: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
71610: PAYNE, STANLEY G. - Politics and the Military in Modern Spain.
32822: PAYNE, STANLEY G. - The Spanish Revolution [1931-'39].
68490: PAZ, OCTAVIO [ED.]. [SAMUEL BECKETT - TRANSL.]. [C.M. BOWRA - PREF.]. - Anthology of Mexican Poetry.
54341: PEACOCKE, CHRISTOPHER - Truly Understood.
54013: PEARL, VALERIE - London and the outbreak of the Puritan Revolution. City Government and National Politics 1625-1643.
44084: PEARSALL, DEREK [ED.]. - New Directions in Later Medieval Manuscript Studies: Essays from the 1998 Harvard Conference.
24632: PEARSON GRUNDY, H. [COLIN CLAIR - ED.]. - Canada. [The Spread of Printing - Western Hemisphere].
80376: PEARSON, J. D. & JULIA F. ASHTON - Index Islamicus 1906-1955. A Catalogue of Articles on Islamic Subjects in Periodicals and Other Collective Publications.
13910: PECHER-LOOS, ELIZABETH - La peinture à Anvers au XVIe siècle. Six peintures conservées à la maison Osterrieth.
18180: PECORONI, FRANCESCO MARIA - Storia dell'origine, e fondazione del Sagro Ordine de' Servi di Maria Vergine. Colla vita de' Beati Buonfigliuolo Monaldi, Buonagiunta Manetti, Manetto dell'Antella, Amadio Amidei, Uguccione Uguccioni, Sostegno Sostegni, ed Alessio Falconieri tutti sette Fondatori del medisimo Ordine.
21251: PEDERSEN, B. MARTIN [ED.]. - Type. The Best in Digital Classic Text Fonts.
53421: PEDLEY, S. & J. BARTRAM & G. REES & A. DUFOUR & J.A. COTRUVO [EDS.]. - Pathogenic Mycobacteria in Water. A Guide to Public Health Consequences, Monitoring and Management.
7809: PÉE, DR. WILLEM - Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva.
20286: PÉE, PROF. DR. WILLEM & DR. C. TAVERNIER-VEREECKEN & PROF. DR. R. DEROLEZ & EDS. - ET AL.]. - Album Edgar Blancqaert. De gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat door kollega's, vakgenoten en oud-leerlingen.
45806: PEECK-O'TOOLE, MAUREEN - Aspects of Lyric in the Poetry of Emily Brontë.
36768: VROUWEN-PEERLE - De vrouwen-peerle ofte Dryvoudighe historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghtmoedige - Florentina de Getrouwe. Alle dry aensienlijck in vele deughden, maer meest in lijdtsaemheydt die zy in teghenspoet, overlast, ende beproevinghe ghetoont hebben. Ghemomen uyt de oude Historien ende nieuwelijckx tot profijt der Jonckhei=ydt oversien, by een vergadert ende seer verbetert.
73270: VROUWEN-PEERLE - De vrouwen-peerle ofte Dryvoudighe historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghtmoedige - Florentina de Getrouwe. Alle dry aensienlijck in vele deughden, maer meest in lijdtsaemheydt die zy in teghenspoet, overlast, ende beproevinghe ghetoont hebben. Ghemomen uyt de oude Historien ende nieuwelijckx tot profijt der Jonckhei=ydt oversien, by een vergadert ende seer verbetert.
2907: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal. 's-Hertogenbosch. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
22328: PEETERS, FERD. - Le Triptyque Eucharistique de Thierry Bouts à l'Église Saint-Pierre Louvain.
43949: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy. Notes par Marcel Péguy, avec, pour " La Ballade du Coeur qui a tant battu ", la collaboration de Julie Sariani.
8253: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres poétiques complètes. Introduction de François Porché. Chronologie de la vie et de l'oeuvre par Pierre Péguy. Notes par Marcel Péguy, avec, pour " La Ballade du Coeur qui a tant battu ", la collaboration de Julie Sariani. [1 Vol. Compl.].
78260: PEIGNOT, GABRIEL - Dictionnaire critique, Littéraire et Bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés: procédé d'un discours sur les sortes d'ouvrages [2 Vols. in 1].
22956: PEIJNENBURG, JEANNE - Acting Against One's Best Judgement. An Enquiry into Practical Reasoning, Dispositions and Weakness of Will.
27677: PEIRS, GIOVANNI - Uit klei gebouwd. Baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940.
74074: PEIXOTO, DR. JORGE [INTROD.]. - Catalogo da importantissima e valiosa bibliotheca Souza da Camara [3 Parts in 1].
16610: PELKA, DR. OTTO - Japanische Töpferkunst.
61882: PELLET, CAMILLE - Les faïences de l'Auxerrois. Égriselles - Auxerre, les Capucins - Chevannes - Auxerre, Saint-Amatre.
78856: PELTIER, JEAN-GABRIEL - Le martirologe, ou l'histoire des martyrs de la révolution.
79177: PENG, LÜ [MARIE-PAULE CHAMAYOU & MARIE LAUREILLARD - TRANSL.]. - Histoire de l'art chinois au XXe siècle.
43623: PENKALA, MARIA & CHARLES BERLITZ & ANDREW TOMAS & OTTO MUCK - De laatste Atlantiërs & Atlantis het verdwenen continent & Atlantis. Raadsels van een verdwenen continent & Atlantis Nieuwe feiten [4 Vols.].
18603: PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald.
20292: PENNING, R. [INTROD.]. - Paul Gauguin. Noa noa.
28793: PENNINGKUNDE - - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen [2 Vols. Compl.].
15873: PENNINK, DR. R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage.
20480: PENZER, N.M. - The Harem. An account of the institution as it existed in the palace of the Turkish sultans with a history of the Grand Seraglio from its foundation to modern times.
66375: PERDUE, CHARLES L. & THOMAS E. BARDEN & ROBERT K. PHILLIPS [EDS.]. - Weevils In The Wheat. Interviews With Virginia Ex-Slaves
14139: PEREC, GEORGES [= GEORGES POULOT] - Ik ben geboren.
27488: PEREC, GEORGE [ROKUS HOFSTEDE - ED.]. - Ik ben geboren.
65568: PERELAER, M.T.H. - Baboe Dalima. Opium roman.
30848: PERELAER, MICHEL THÉOPHILE HUBERT & JOSIAS CORNELIS RAPPARD [LITHOGR.] - Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië [4 Parts in 2 Vols. Compl.].
25535: PERELMAN, CHAÏM - Le champ de l'argumentation.
60001: PEREY, LUCIEN - Une princesse Romaine au XVIIe siècle Marie Manchini Colonna, d'après des documents inédits.
48882: PÉREZ, ANNIE & MARTINE CONTENSOU [EDS.]. - Figures du modern l'expressionisme en Allemagne 1905-1914. Dresden - Munich - Berlin.
62264: PÉREZ, ANTURO I ALMOGUERA & ALBERT BALCELLS I GONZALEZ & ANTONI SIMON I TARREZ & FLOBEL SABATÉ I CURULL - Historia de Catalunya [4 Vols. Compl.].
6247: PERINGSKIÖLD, JOHAN FRED. - Ättertal för Swea och Gotha Konunga Hus. Erster trowärdiga Historier och Documenter i underdänighet upräknadt af Cancellie Rädet Joh. Peringskiold; Och numera med Kongl. bekostnad.
20738: PERISTIANY, J.G. & E.E. EVANS-PRITCHARD [INTROD.]. - The Social Institutions of the Kipsigis.
50893: PERK, M.A. - Wandelingen door de Provincie Antwerpen.
72413: PERK, JACQUES [MR. C. VOSMAER - FOREW. & WILLEM KLOOS - INTROD.]. - Gedichten.
46406: PERMANYER, LLUÍS [TEXTS] & CONSOL BANCELLS [PHOTOGR.]. - Barcelona ilustrada. La ciudad del siglo XVIII.
65916: PERPONCHER, W.E. DE [MR. J. VAN LENNEP - REVISED & ED.]. - Onderwijs voor kinderen, door W.E. de Perponcher tot gebruik zijner kinderen opgesteld. Herzien en op nieuw uitgegeven door Mr. J. van Lennep [3 Vols. in 1 = Compl.].
70238: PERRAULT, ANNA H. [KATHRYN MORGAN - INTROD. & DAVID M. LANK & SANDRA M. MCGUIRE]. - Nature Classics. A Catalogue of the E.A. McIlhenny Natural History Collection at Louisiana State University.
49314: PERRIAM, CHRIS & ANN DAVIES [EDS.]. - Carmen. From Silent Film to MTV.
36336: PERRIDON, HARRY & AREND QUAK [EDS.]. - Oppa Swänzsko oc oppa Dansko. Studien zum Altostnordischen. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 62.
48283: PERRIE, MAUREEN - The Agrarian Policy of the Russian Revolutionary Party from its Origins through the Revolution of 1905-1907.
78553: PERRON, E. DU - De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaal en Lebak.
78554: PERRON, E. DU - Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detective-verhaal gevolgd door De Werkelike d'Artagnan.
73234: PERRON, E. DU - Brieven [Vol. 1-7].
51565: PERRY, GUILLERMO & DANNY M. LEIPZIGER [EDS.]. - Chile. Recent Policy Lessons And Emerging Challenges.
20330: PERRY - Ping Pong.
29359: PERRY, ELAINE & HEATHER ASHTON. - Neurochemistry of Consciousness. Neurotransmitters in Mind.
62843: PERRY, JOHN R. - Karim Khan Zand. A History of Iran 1747-1779.
69865: PERSSON, OVE - Grafisk uppslagbok, utarbetad av Ove Persson och utgiven av ab Sveriges Litografiska tryckerier.
64191: PERTHES, CLEMENS THEODOR [SIMON S. LAURIE - TRANSL.]. - Life and Times of Frederick Perthes. Patriot and Man of Business.
70479: PESCHLOW-BINDOKAT, ANNELIESE - Der Latmos. Eine unbekannte Gebirgslandschaft an der türkischen Westküste.
43280: PESSOA, FERNANDO [KARL BOHRMANN - ED. & ILLUSTR. & GEORG RUDOLF LIND - TRANSL.].]. - Gedichte des Alberto Caeiro aus " Der Hüter der Herden ".
43514: PESSOA, FERNANDO - Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares.
43528: PESSOA, FERNANDO [ÁLVAROS DE CAMPOS] - Poesias - Gedichte.
43530: PESSOA, FERNANDO - Esoterische Gedichte. Mensagem / Botschaft. Englische Gedichte.
43531: PESSOA, FERNANDO - Dokumente zur Person und ausgewählte Briefe.
43532: PESSOA, FERNANDO - Alberto Caeiro - Dichtungen. Ricardo Reis - Oden.
43535: PESSOA, FERNANDO [HANS MAGNUS ENZENBERGER - ED.]. - Poesie.
72044: PESSOA, FERNANDO [AUGUST WILLEMSEN - TRANSL.]. - Oden.
72047: PESSOA, FERNANDO [AUGUST WILLEMSEN - TRANSL.]. - De hoeder
78029: PESSOA, FERNANDO [MAARTEN ASSCHER & AUGUST WILLEMSEN - TRANSL.]. - Heimwee naar vereeuwiging. De Engelse gedichten.
41559: PESTALOZZI - Pestalozzikalender voor de Nederlandsche jeugd.
40415: PESTALOZZI - Pestalozzikalender voor de Nederlandsche jeugd.
38165: PÉTAIN, MARÉCHAL - La France Nouvelle. Principes de la Communité suivi des Appels et Messages 17 juin 1940 - 17 juin 1941.
46166: PETER, FABIENNE & HANS BERNHARD SCHMID (EDS) - Rationality and Commitment.
79975: PETER, CAROLYN [JOHN W. DOWER - ESSAY]. - A Letter from Japan. The Photographs of John Swope. With an essay by John W. Dower ans a letter by John Swope.
18215: PETERS, HEINZ [ED.]. - Die Bauhaus-Mappen. " Neue europäische Graphik 1921-23 ".
28067: PETERS, HUBERT J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and Books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the art of navigation in the Netherlands ands a list of the Crone collection of nautical instruments.
24266: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Écrits sur la Russie en Langues Étrangères [2 Vols. Compl.]..
50527: BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG - Catalogue de la Section des Russica ou Ecrits sur la Russie en Langues Etrangères [Vol. 2 - only]..
19466: PETERSEN, AD - Lucebert. Tekenwerk en grafiek/Dessins et oeuvres graphiques.
22351: PETERSON, PETER M. - Andrew, Brother of Simon Peter. His History and his Legends.
28699: PETERSON, SUSAN - The Complete Pottery Course.
62281: PETERSON, ROGER TORY - Seabirds. An Identification Guide.
71903: PETIT, JEAN - Le poème électronique le Corbusier / Das elektronische Gedicht Le Corbusier.
19573: PETIT, PROF. [FRÉDÉRIC] - Sterrenkunde voor den beschaafden stand [2 Vols. Compl.].
14526: PETITFILS, PIERRE [ED.]. - Album Verlaine. Iconographie choisie et commentée [In Slipcase].
20818: PETROPULOS, JOHN ANTHONY - Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece 1833-1843.
44295: PETROVÁ, SYLVIA & JEAN-LUC OLIVÉ [EDS.]. - Verres de Bohême 1400-1989. Chefs-d'Ouevre des Musées de Tchécoslovakia.
79681: PETROVICH, MICHAEL BORO - A History of Modern Serbia 1804-1918 [2 Vols = Compl. Set - In Slipcase ].
2204: PÉTROVITCH, NICOLAS S. - Essai de Bibliographie Française sur les Serbes et les Croates 1544-1900.
39081: PETTAZZONI, RAFFAELE [H.J. ROSE - TRANSL.]. - Essays on the History of Religions.
22358: PETZER, J.H. & P.J. HARTIN [EDS]. - A South African Perspective on the New Testament. Essays by South African New Testament Scholars presented to Bruce Manning Metzger during his Visit to South Africa.
33847: PETZHOLDT, JULIUS - Bibliotheca Bibliographica. Kritisches Verzeichniss der das Gesammtgebiet der Bibliographie betreffenden Litteratur des In- und Auslandes in systematischer Ordnung.
35796: PETZOLDT, LEANDER - Der Tote als Gast. Volkssage und Exempel.
50915: PEUTER, ROGER DE - Brussel in de achttiende eeuw. Sociaal-economische structuren en ontwikkelingen in een regionale hoofdstad.
59135: PEVSNER, NIKOLAUS & PRISCILLA MET CALF [GAVIN STAMP - PREFACE]. - The Cathedrals of England. The West and Midlands [In Pictoriral Slipcase].
39059: PEYNAUD, EMILE - Connaissance et travail du vin. Oenologie pratique.
46270: PEYO - Benoît Brisefer. Album à colorier / Steven Sterk. Kleurboek Volume 1.
50426: PEYO - Peyo: Een Gouden oorkonde.
45379: PEYPERS, W.N. - Rotterdam in opkomst, ontwikkeling en bloei. Historische taferelen. Volume 1 [2 parts in 1: All Publ.].
17941: PEYRUSSE, LOUIS [INTROD.]. - Toulouse et l'art médiéval de 1830 à 1870.
42698: PFEIL UND KLEIN-ELLGUTH, RICHARD - GRAF VON - Das Ende Kaiser Alexanders II. Meine Erlebnisse in russischen Diensten 1878-1881.
14608: PFEUFFER, DR. L. & E. VON MEISSNER [EDS.]. - Ausstellung München 1927. " Das Bayerische Handwerk ". Amtlicher Katalog herausgegeben von der der Ausstellungsleitung.
5822: PFISTER, MANFRED (ED.) - The Fatal Gift of Beauty. The Italies of British Travellers. An Annotated Anthology.
225: PFISTER, MANFRED (ED.). - The Fatal Gift of Beauty. The Italies of British Travellers. An Annotated Anthology.
59947: PFLEDERER, RICHARD [TONY CAMBELL - INTROD.]. - Finding their Way at Sea. The Story of Portolan Charts, the Cartographers who Drew them and the Mariners who Sailed by them.
18257: PFLEIDERE, OTTO - Moral und Religion nach ihrem gegenseitigen Verhältniss. Geschichtlich und philosophisch erörtert.
50831: PFNOR, RODOLPHE [ENGRAV.]. & DANIEL RAMÉE [TEXT] - Monographie du Chateau de Heidelberg. Dessinée et gravée par Rodolphe Pfnor, accompagnée d'un texte historique et descriptive par Daniel Ramée [2 Parts in 1].
55763: PHAEDRUS [PETRUS BURMANNUS] - Phædri Aug. liberti Fabularum Aesopiarum libri V. et novarum fabularum appendix. Cura et studio Petri Burmanni.
38392: PHEREPONUS, JOANNES [JEAN LE CLERC] - La mindi pritanii de ingeniorum moderatione In religionis negotio Libris tres. Ubi quæ jura, quæ fræna futura sint homini Christiano in inquirenda & tradenda Verite, ostenditur: & Sanctus Augustinus vindicatur à multiplici censura Joannis Phereponi.
11624: PHILBY, H. ST. JOHN - Arabian Jubilee.
4964: PHILIPPEN, L.J.M. - De Oud-Antwerpsche majolica.
19732: PHILIPPSON, MARTIN - La Contre-révolution religieuse au XVIe siècle.
25550: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Reuzen en wildemannen.
25554: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Sprookjesfiguren.
25556: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Feeën en elfen.
25557: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Draken.
25559: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Spoken.
25561: PHILIPS, ELLEN [ED.]. - Toverspreuken.
49046: PHILIPS, C.H. [ED.]. - The Correspondence of David Scott, Director and Chairman of the East India Company relating to Indian Affairs 1787-1805 [2 Vols. Compl.].
56193: PHILIPS, ELLEN [ED.]. & ROBERTA CONLAN [ED.- ET AL.]. - Voyage Through the Universe [17 Vols.].
19794: PHILLIPS, MARK - The Memoir of Marco Parenti. A Life in Medici Florence.
37349: PHILLIPS. D.Z. [ED.]. - Philosophical Investigations [Vol. 6 nrs. 1 - 4 Compl.].
40747: PHILLIPS, LAWRENCE [ED.]. - The Swarming Streets. Twentieth-Century Literary Representations of London.
79197: PHILLIPS, PHILIP LEE - A List of Geographical Atlases [4 Vols. in 2 Bindings = Compl. Set].
64628: PHILLIPS, JAMES W. - Printing and Bookselling in Dublin 1670-1800.
48909: PHILLIPS, CHARLES & PROFESSOR RICHARD G. WILSON - The Illustrated Encyclopedia of the Castles, Palaces & Stately Houses of Britain & Ireland.
70248: PHILLIPS, P. LEE - A List of Maps of America in the Library of Congress. Preceded by a List of Works relating to Cartography.
2149: PHILOBIBLON - - Philobiblon. Eine Vierteljahreschrift für Buch- und Graphik-Sammler [1957-1982].
72468: PHOTOGRAPHY - - Pictorial Korea 1950.
21456: PHOTOGRAPHY - Mein heimliches Auge. Das Jahrbuch der Erotik Band/Volume 1 - 19
22666: PHOTOGRAPHY - Pompei.
30350: PHOTOGRAPHY - Die schönsten Frauen der Welt. Dargestellr durch die Schönheitsköniginnen aller Länder.
67151: ENGLAND PHOTOGRAPHY - - 150 Years of Britain in Pictures.
36002: PHOTOGRAPHY - Mockba [Moscow].
33698: PHOTOGRAPHY - Zwartjes Album.
49207: PHOTOGRAPHY - Von Hindenburg.
23202: PHOTOGRAPHY - - Ter herinnering aan de Bevrijding van stad Eindhoven op 18 en 19 september 1944.
56142: PHOTOGRAPHY - Max Ernst. Fotografische Porträts und Dokumente.
57158: PHOTOGRAPHY - Invasie Praag 68. Josef Koudelka anoniem tsjechisch fotograaf.
48618: PHYTHIAN, MARK [ED.]. - Under the Counter and over the Border. Aspects of the Contemporary Trade in Illicit Arms.
26750: PIATTELLI-PALMARINI, MASSIMO - Inevitable Illusions. How Mistakes of Reason Rule our Minds.
3429: PICCARD, GERHARD - Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Findbuch IX: Werkzeug und Waffen. Vol. 1: Text & Abbildungen I-V. Vol. 2.: Abbildungen VI-XII.
49727: PICCOLO - Der Kampf der Tertia [Mit Heinerle ins Kino].
49726: PICCOLO - Unter schwarzer Flagge [Mit Heinerle ins Kino].
49728: PICCOLO - Höllenfahrt nach Santa Fé & Der Kampf der Tertia & Gelbe Rose von Texas & Unter schwarzer Flagge [4 Vols. = Complete set].
37189: PICH, EDGARD [ED.]. - Leconte de Lisle. Articles - Préfaces - Discours. Textes recueillis, présentés et annotés.
5402: PICHERY, ROBERT - Réclames derniers murs murs [Whispering Walls].
59975: PICHEVIN, R. - L'Impératrice Joséphine.
70624: PICHOIS, CLAUDE [ED.]. - Album Baudelaire. Iconographie réunie et commentée.
1917: PICKENHAIN, LOTHAR - I.P.Pawlow. Ausgewählte Werke.
68325: PICKFORD, CHRIS [ED.]. - Bedfordshire Churches in the Nineteenth Century [4 Vols. Complete Set].
15634: PICON, GAËTAN - Surrealists and Surrealism 1919-1939.
13221: PICQUÉ, CHARLES [ED.]. - Mei 68.
77653: PIENEMAN, J.W. & C.J.L. PORTMAN - Reglement voor de commissie van beheer over de kunstzaal der Maatschappij: Arti et Amicitiae. (Amsterdam, ca. 1841). 8vo.
43301: PIEPENBRING, C. - Histoire du peuple d'Israël.
21780: PIEPER-LIPPE, MARGARETE - Zinn im südlichen Westfalen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.
60959: PIEPER, PAUL [ED.]. - Die deutschen, niederländischen und italienischen Tafelbilder bis um 1530.
17143: PIÉRARD, LOUIS - Maeterlinck.
40757: PIERCE, DAVID & PETER DE VOOGD [EDS.]. - Laurence Sterne in Modernism and Postmodernism.
79851: PIERCE, RICHARD A. [ED. & INTROD.] - Mission to Turkestan. Being the Memoirs of Count K.K. Pahlen [1908-1909].
8558: PIERGIOVANNI, VITO [ED.]. - Tra siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età Colombiana.
22727: PIERSON, LUCIA [ELLEN FORREST] - Mussolini visto da una scrittrice olandese. Traduzione dal manoscritto francese di Gino Ottochiari.
30186: PIËT, FRANS - Sjors van de Rebellenclub als circus-artist.
22675: PIËT, FRANS [ILLUSTR.] & LOU VIERHOUT [TEXT]. - Sjors en Sjimmie bij de arabieren.
49110: PIHLSTRÖM, SAMI - Pragmatic Moral Realism. A Transcendental Defense.
571: PIJNACKER HRDIJK, MR. C. [ED.] - Rechtsbronnen der stad Zutphen. Van het begin der 14de tot de tweede helft der 16de eeuw.
51849: PIJNENBURG, P.D.M. - De Oisterwijkse tak van de familie Pijnenburg [Peijnenborch] in de Tachtigjarige Oorlog.
10915: PIJPER, DR. F. - De kloosters.
56620: PIKKEMAAT, J.G.B. - Viglius van Aytta als hoogleraar te Ingolstadt. Een onderzoek naar de invloed van de rechtspraktijk, de traditionele rechtsgeleerdheid en de doorwerking van het humanisme op de colleges van Viglius van Aytta te Ingolstadt [1537-1542].
2780: PILLING, PROF. DR. F.O. [& MÜLLER] - Deutsche Flora. 2 Vols. Complete.[ Atlas & Text.]
69675: PIMENTEL, IGNACIO BERNAL Y GARCIA & MIREILLE SIMONI-ABBAT - Mexiko von den frühen Kulturen bis zu den Azteken [= Volume 33: Universum der Kunst].
46097: PIÑA, LESLIE - Designed & Signed. '50 & '60s Glass, Ceramics & Enamel Wares by George Briard, Sascha B., Bellaire, Higgins.....
32725: PINAMONTI, JOANNIS PETRUS - De geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius. Voortyds in het Italiaens voorgehouden door den seer Eerweerdigen Pater P. Joannes Petrus Pinamonti der Societeit Jesu. Ende nu vertaeld door eenen Priester der selve Societeit. Seer dienstig voor ider om de ziel te suiveren van alle quade driften en gebreken, en die langs den weg der deugd te brengen tot eene volmaekte liefde gods. Als ook in het bysonder voor alle weereldlyke persoonen die nog geenen staet des levens verkoren hebben om eene goede verkiesinge te doen.
40316: PINCHBECK, IVY & MARGARET HEWITT - Children in English society [2 Vols. Compl.].
59905: PINCOFFS, ADOLF LODEWIJK - De Leer van de zelfstandigheid der Hypotheek en de Hypotheek van den Eigenaar.
5251: PINDAROS [PATRICK LATEUR - TRANSL.]. - Zegezangen.
24343: PINELLI, LUCAS - Den Costelycken Spieghel Der Religieuse Volmaecktheydt, Leerende hoe een iegelijc Religieus verbonden is daer toe te arbeyden. Gemaect in d'Italiaensche spraecke door den Eervv. Vader P. Lucas Pinelli, Priester der Societeyt Iesv, Ende nu in onse Nederlantsche tale overgeset, by de Cartuyseren tot Louen. Seer noodich en profytelijc alle Religieuse Persoonen ende Godtvruchtighe menschen die hen lieden begeiren tot der Volmaectheyt te begheven.
37398: PING, LI - Aspect and Actionsart in Child Mandarin.
35333: PINGYING, HSIEH [ADET LIN & ANOR LIN - TRANSL.] & [LIN YUTANG - INTROD.]. - Girl Rebel. The Autobiography of Hsieh Pingying. With extracts from her New War Diaries.
70044: PINO, FRANCISCO - Hombre, Cención.
74016: PINS, JACOB [ROGER KEYES - FOREW.]. - The Japanese Pillar Print. Hashira-e [In Slipcase].
48250: PINTO, MAJOR SERPA [J. BELIN DE LAUNAY - TRANSL.]. - Comment j'ai traversé l'Afrique depuis l'Antantique jusquá l'Océan Indien à travers des regions inconnus.

Next 1000 books from Antiquariaat Ben van Nijnatten

6/1