Antiquariaat Ben van Nijnatten
Tolhuis 14-31, 6537 PA Nijmegen, Nederland            Email: b.vannijnatten@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40838: JONES, DAFYDD [ED.]. - Dada Culture. Critical Texts on the Avant-Garde.
50268: JONES, HOWARD - Printing the Classical Text.
55832: JONES, ROGER & NICHOLAS PENNY - Raphael.
65466: JONES, WILLIAM BRYAN - Classics Illustrated. A Cultural History with Illustrations.
43747: JONG, DIRK DE [PROF.MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY & GERRIT KAMPHUIS - INTROD.]. - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene bellettrie.
72002: JONG, DR. A.J. DE - Afgoderye der Oost-Indische heydenen door Philippus Baldaeus. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aantekeningen voorzien door Dr. A.J. de Jong.
47768: JONG VAN RODENBURG, CORNELIUS DE - Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, in de jaren 1791 tot 1797: door Cornelius de Jong, met het, onder zijn bevel staande, 's Lands fregat van oorlog, Scorpio [Vol. 2 & 3 of 3].
71970: JONG, MAX DE - Essays in zakformaat.
5154: JONG, PIET DE & ANDRÉ VAN ROEDEN - Als de gesmeerde bliksem. Een eeuw Opel.
13453: JONG, A.H. DE - De Uitdaging van Vaticanum II in Oost-Afrika. De bijdrage van Nederlandse missionarissen aan de doorvoering van Vaticanum II in Tanzania, Kenya, Uganda en Malawi 1965 - 1975
14525: JONG, DR. J.A.B.M. DE [ET AL.]. - Noviomagum revivens. Herstelde Glorie van de keizer Karel-stad. 9 juli 1953.
16099: JONG, E. DE & F.W.G. LEEMAN [EDS.]. - Klassieke traditie in beeldende kunst en architectuur.
24784: JONG, MARYKE DE - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische rijk (500-900).
27207: JONG, H.J. DE - De Nederlandse Industrie 1913 - 1965. Een vergelijkende analyse op basis van de productiestatistieken.
29937: JONG, A.M. & GEORGE VAN RAEMDONCK - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vol. 1-18. Complete set.
32060: JONG, PROF. MR. D.H. DE & MR. DRS. J.L. VAN DER NEUT & DRS. J.J.J. TULKENS [EDS.]. - De Vrijheidsstraf. Bundel opstellen ter gelegenheid van de eeuwherdenking op 15 april 1986 te Groningen van de invoering van het Wetboek van Strafrecht en de eerste Beginselenwet van het gevangeniswezen
37625: JONG, JAN DE, BART RAMAKERS, FRITS SCHOLTEN, MARIËT WESTERMANN, JOANNA WOODALL (EDS) - Rubens and the Netherlands / Rubens en de Nederlanden.
35888: JONG, HARMEN DE [INTROD. & ED.]. - Stoelen - Chairs - Chaises - Stuhlen - Sedi.
74024: JONG, CEES W. DE & ALSTON W. PURVIS & MARTIJN F. LE COULTRE [EDS - ET AL.]. - Jan Tschichold. Meister der Typographie. Sein Lebenswerk in Bildern / Meister der Typografie. Sein Leben, Werk und Erbe.
43836: JONG, DR. L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Volume 11 Nederlands-Indië [Complete in 5 Parts].
607: JONG, DR. L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog & Register [Complete 30 vols.].
63758: JONG, CORNELIS D. DE - The Freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief in the United Nations [1946-1992].
64579: JONG, DR. L. DE. - Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog & Register [POCKET-EDITION: 13 Volumes in 29 Bindings = Complete set].
1790: JONG, A.M. & GEORGE VAN RAEMDONCK - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak. Vol. 1-18. Complete set.
58164: JONG, JAN DE & MARK MEADOW & HERMAN ROODENBURG & FRITS SCHOLTEN [EDS.]. - Pieter Bruegel.
78274: JONG, DR. L. DE. - London [Volume 9: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog].
9207: JONG, E. DE & G.TH.M. LEMMENS & P.J.J. VAN THIEL [EDS.]. - Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van een nationale instelling.
75101: JONG JR., DAVID DE [J. FRANKEN PZN - ILLUSTR.]. - De stenen doolhof.
70009: JONG, HENK DE & NICO MUYEN - 2000 jaar beweegbare bruggen. Internationale gids van bekende en onbekende brugtypen en bewegingswerken.
59332: JONGBLOET-VAN HOUTTE, GISELA - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600 [Vol. 1only].
21128: JONGE, C.H. DE - Delft Ceramics.
22401: JONGE, M. DE - Studies on the Testaments of the twelve Patriarchs. Text and Interpretation.
37592: JONGE, CAROLINE HENRIETTE DE - Bijdrage tot de Kennis van de Noord-Nederlandsche costuum-geschiedenis in de eerste helft van de XVIe eeuw. Deel 1: Het mannencostuum. (All published).
37747: JONGE, JOSIEN DE & COLETTE HENRIËTTE [MARC SIMON - FOREW.]. - Licht en Duisternis. De Surinaamse Schilder Leo Glans 1911-1980.
40086: JONGE, DR. P. DE - Sprachlicher und historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus XIV [2 Parts in 1 - Compl.].
40088: JONGE, DR. P. DE - Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XVI
40090: JONGE, DR. P. DE - Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XVIII
79330: JONGE, JHR. MR. J.K.J. - De opkomst van het Nederlands gezag in Oost-Indië [1595-1610]. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-koloniaal Archief [Volume 1 - 3].
25159: JONGE, CAROLINE HENRIETTE DE [DR. W. VOGELSANG - INTROD.]. - Holländische Möbel und Raumkunst von 1650-1780.
68381: JONGELING, KAREL - Names in Neo-Punic Inscriptions.
51180: JONGH, DR. E.D.J. DE - Verhoudingen en Verwachtingen. Een sociologische verkenning naar de positie van de Raad van Commissarissen in zijn relatie tot directie en ondernemingsraad van structuurvennootschappen.
24267: JONGH, EDDY DE & GER LUIJTEN - Mirror of Everyday Life. Genre prints in the Netherlands 1550-1700.
50673: JONKERS, ROEL & EDITH KAAN & ANKO WIEGEL [EDS.]. - Language and Cognition [Vol. 5].
56633: JONKMAN, JANNEKE - Verboden te twijfelen.
10609: JOOS, DR. JAN - Algemeen verslag. Deelneming van de H. Stoel aan de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958.
735: JOOS, AMAAT. - Waas Idioticon. Biografie en kritische inleiding: Leo E. De Meulenaer.
60542: JOOST-GAUGIER, CHRISTIANE L. - Pythagoras and Renaissance Europe.
33237: PRONK. JOOST - Animadversiones oft opmerckingen over het Landrecht van Veluwen en Veluwenzoom. By een vergadert door Joost Pronck, Procureur.
80446: JOOSTEN, JOOP M. - De brieven van Johan Thorn Prikker aan Henri Borel en anderen 1892-1904.
40299: JORDAN, W. K. - Edward VI. The young King. The protectorship of the Duke of Somerset.
49034: JÖRG, C.J.A. - Oosters porselein Delfts Aardewerk. Wisselwerkingen.
46356: JÖRG, JOSEF - Eisen und Menschenschicksal. Um den Scharfenstein des Hüttenberger Erzberges.
13724: JORGENSEN, JOSEPH G. - The Sun Dance Religion. Power for the Powerless.
58565: JORISSEN, THEOD. - Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heet van Babylonienbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem, enz., enz. 1734-1788.
70183: JORN, ASGER - La Flûte de Jade / Jadefløten / The Jade Flute
49052: JOSEPH, CLARA A.B. & JANET WILSON [EDS.]. - Global Fissures. Postcolonial Fusions.
27632: JOSEPHUS JITTA, MARIETTE [EDS.]. - Karel Appel. Works on Paper.
35972: JOSEPHY, ALVIN M. [ED.]. & JOHN F. KENNEDY [FOREW.]. - The American Heritage Book of Indians.
3662: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE & ERIK SCHWIMMER [ED.]. - Symbolic Anthropology in the Netherlands.
7325: JOSTES, DR. FRANZ - Roland in Schimpf und Ernst. Die Lösung des Rolandrätsels.
3165: JOUAUST, D. [ED.]. - Les dix dizaines des cent nouvelles nouvelles. Réimprimées par les soins de d. Jouaust. Avec Notices, Notes et Glossaire par M. Paul Lacrois. Dessins gravés de Jules Garnier. [10 booklets in 4 Vols. Compl.].
26676: JOUBERT, GIDEON J. - Indiwiduele en kollekiewe prestatie. 'N bydrae tot die experimentele groepspsigologie.
39115: JOUBERT, SIDNEY M. - Dikshonario Papiamentu - Holandes / Handwoordenboek Papiaments - Nederlands.
15914: JOUSSET, P. & MARC JOUSSET - Mémorial de thérapeutique homoeopathique.
28622: JOUSSET, DR. P. - Éléments de médecine pratique contenant le traitement homoeopathique de chaque maladie.
63101: JOYCE, JAMES [& JOHN VANDENBERGH - TRANSL. & NOTES]. - Ulysses & Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses [2 Vols. in Slipcase].
46142: JOYCE, DOMINIC D. - Riemannian Holonomy Groups and Calibrated Geometry.
73212: JOYCE, WILLIAM L. & DAVID D. HALL & RICHARD D. BROWN & JOHN B. HENCH [EDS]. - Printing and Society in Early America.
25043: JUCHHOFF, RUDOLF - Drucker- und Verlegerzeichen des XV. Jahrhunderts in den Niederlanden, England, Spanien, Böhmen, Mähren und Polen.
67726: JUCKER, ANDREAS H. & DANIEL SCHREIER & MARIANNE HUNDT [EDS.]. - Corpora: Pragmatics and Discource. Papers from the 29th International Conference on English Language Research on Computerized Corpora [ICAME 29] 2008.
43374: JUDSON, J. RICHARD & CARL VAN DE VELDE [EDS.]. - Book Illustrations and Title-pages [2 Vols. Compl.].
61385: JUDT, TONY - Na de oorlog. Een geschiedenis van Europa sinds 1945.
12494: JULIEN, PIERRE [INTROD.]. - Codex Medicamentarius Parisiensis 1638 [Facsimile].
38276: JULIEN, PIERRE & ALVARO GARZON [ILLUSTR.]. - Saint Côme et Saint Damien. Patrons des médecins, chirurgiens et pharmaciens.
64827: JUMONVILLE, FLORENCE M. - Bibliography of New Orleans Imprints 1764-1864.
36144: JUNG, HERMANN - Ullstein Autographenbuch. Vom Sammeln handschriftlicher Kostbarkeiten [2 Vols. in Slipcase - Compl.]..
16825: JUNGMAN, M.E.M. & J.B. VOORBIJ - Repertorium van teksten in het handschrift Van Hulthem [hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-15.623]. CD-Rom met een inleiding.
55736: JUOLA, VESA [ED.]. - ATL Architect's Offices / ATL Architektenbüros / ATL Arkkitehtitoimistot 2000-2002.
74688: JUONGH, E.D.J. DE - Vloeken en bidden om een nieuwe aarde. De dagen van Bert ter Schegget.
29292: JÜRGES, PAUL & ALBERT LEISS & WILHELM DERSCH (EDS). - Waldecker Chroniken.
48851: JUST DE LA PAISIERES, JHR. G.A.A. - Industrieel Nederland [3 Vols. Compl.].
36098: JUVENALIS - Alle de schimpdichten van Decius Junius Juvenalis en A. Persius Flaccus, door verscheide Dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht.
43353: KAADEN, DAAN VAN DER - Zoeken naar de ziel. Leven en werk van W.G. van de Hulst.
1802: KABOS, HENK & JAMES RINGROSE - Tekko Taks op glad ijs.
17489: KADATZ, JOACHIM & GERHARD MURZA [ILLUSTR.]. - Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Baumeister Friedrichs II.
33233: KADEN, WALDEMAR - Italien. Eine Sommerfahrt nach dem Süden.
11851: KAELIN, E.F. [ELLEN J. BURNS ED.]. - Texts on Texts and Textuality. A Phenomenology of Literary Art.
30091: KAEMPFER, ENGELBERT - De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen Staat en Regeering van dat Ryk, van deszelfs tempels, paleysen, kasteelen en andere Gebouwen, van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen.
60689: KAFKA, FRANZ [DAGMAR & PAVEL EISNER - TRANSL.]. - Proces.
27725: KAFKA, FRANZ [PIERRE MEYLAN - TRANSL. & SUZANNE AITKEN - ILLUSTR.]. - Le jugement.
60687: KAFKA, FRANZ [MAX BROD - ED.]. - Beschreibung eines Kampfes. Novellen - Skizzen - Aphorismen - Aus dem Nachlass.
60688: KAFKA, FRANZ [WILLA & EDWIN MUIS & TANIA & JAMES STERN - TRANSL.]. - Description of a Stuggle and The Great Wall of China [Definitive Edition].
60680: KAFKA, FRANZ [MAX BROD - ED.]. - Amerika.
60682: KAFKA, FRANZ [MAX BROD - ED.]. - Briefe an Milena.
60685: KAFKA, FRANZ [MAX BROD - ED.]. [HARTMUT BINDER & KLAUS WAGENBACH - EDS.]. - Briefe and Ottla und die Familie.
21943: KAGANOFF, BENZION C. - A Dictionary of Jewish Names and their History.
71933: KAGAY, DONALD J. & THERESA M. VANN [EDS.]. - On the Social Origins of Medieval Institutions. Essays in Honor of Joseph F. O'Callaghan.
67722: KAHLE, PAUL E. - The Cairo Geniza.
29083: KAHNWEILER, DANIEL-HENRY [ET AL.]. - Picasso 1881 - 1973.
70864: KAHSNITZ, RAINER [ED.]. - Nürnberg 1300-1550. Kunst der Gotik und Renaissance.
29024: KAINZ, WOLFGANG & KAREL KRIZ & ANDREAS RIEDL [EDS.]. - Aspekte der Kartographie im Wandel der Zeit. Festschrift für Ingrid Kretschmer zum 65. Geburtstag und anlässlich ihres übertritts in den Ruhestand.
2728: KAINZ, FRIEDRICH - Psychologie der Sprache. Band I- V.1 [V.2 not present].
32645: KAISER, FRIEDRICH - Der europäische Anteil an der russischen Rechtsterminologie der petrinischen Zeit.
35442: KAISER, KAY [ED.]. - The Architecture of Gunnar Birkerts.
43114: KAISER, FRIEDHELM BERTHOLD - Die Russische Justizreform von 1864. Zur Geschichte der Russischen Justiz von Katharina II. bis 1917.
75587: KAISER, F. - De sterrenhemel [2 Vols. Compl.].
13484: KALER, JAMES B. BENEDEN: D. 1-5. - Sterren. Sleutels tot begrip van ons heelal.
30524: KALF, JAN [G. DE HOOG - ILLUSTR.]. - De voormalige Baronie van Breda.
18927: KALF, ELISABETH - Waar legwerk hangt. Corpus van wandtapijten in Nederlands openbaar en particulier bezit. Deel 1: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg [All Publ.]..
60225: KALFF, S. - Karakters uit den Pruikentijd & Oud-Hollandsche Karakters [2 Vols. in 1].
46882: KALFF, PROF. DR. G. - Amsterdam in de zeventiende eeuw. Huiselijk en maatschappelijk leven.
55298: KALKEN, FRANS VAN - La fin du régime Espagnol aux Pays-Bas. Édtude d'histoire politique, économique et sociale.
60531: KALMAN, JULIE - Rethinking Antisemitism in Nineteenth-Century France.
23011: KALTENBÄCK, J.P. - Die Mariensagen in Österreich. Gesammelt und herausgegeben von J.P. Kaltenbaeck
14763: DER GUTE KAMARAD [ED.]. - Kolumbus-Eier. Eine Sammlung unterhaltender und belehrender naturwissenschaftlicher Spielereien. Herausgegeben von der Redaktion des " Guten Kamaraden ". [ Vol./Band 1 only].
18528: KAMERMANS, JOHAN A. - Materiële cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit.
6663: KAMIBAYASHI, Y. - Johannis de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
66685: KAMINOFF, LESLIE & AMY MATTHEWS [ASANA] & SHARON ELLIS [ILLUSTR.]. - Yoga -anatomie. Geïllustreerde gids van asana's en ademhalingsoefeningen.
21099: KAMP, DRS. JOKE VAN DER [ED.]. - Wonderen en raadsels van onze wereld.
36699: KAMPEN, NICOLAAS GODFRIED VAN - Gedenkboek Van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen Opstand.
49633: KAMPEN, N.G. VAN - Geschiedenis der Nederlanders buiten Europa, of verhaal van de togten, ontdekkingen, oorlogen, veroveringen en inrigtingen der Nederlanders in Aziën, Afrika, Amerika en Australië. Van de laatste der zestiende eeuw tot op dezen tijd [4 Vols. Compl.].
42908: KAMPEN, N.G. VAN - Leven van beroemde Nederlanders, sedert het midden der zestiende eeuw. Uit echte stukken opgemaakt.
54717: KAMPEN, DR. S.C. VAN - De Rotterdamse scheepsbouw in de tijd van de Republiek.
52542: KAMZELAK, ROLAND S. & ULRICH OTT [EDS.]. - Harry Graf Kessler Das Tagebuch 1880-1937 [Vol. 2-7].
41095: KAN, DR. C.M. & N.W. POSTHUMUS [EDS.]. - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap gevestigd te Amsterdam. Eerste Deel [1876]. [& L.R. KOOLEMANS BEYNEN: De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten in den Zomer van 1875].
72184: KANANO, TORU [PREF., ESSAY & CATAL.]. TSENG YUHO ECKE & SUZANNE CAHILL [ESSAYS] - Bronze Mirrors from Ancient China. Donald H. Graham Jr. Collection.
57480: KANNEH, KADIATU - African Identities. Race, Nation and Culture in Ethnography, Pan-Africanism and Black Literatures.
37039: KANT, IMMANUEL [FELIX GROSS - ED.]. - Sämtliche Werke [6 Vols. Compl.].
52713: KANT, IMMANUEL [WILHELM WEISCHEDEL - ED.]. - Werke in sechs Bänden & Wörterbuch [7 Vols. Compl.].
52777: KANT, IMMANUEL [FRANK ARNOLD] - Immanuel Kant sein Leben. In Darstellungen von R.B. Jachmann & E.A. Ch. Wasianski. Gelesen von Frank Arnold [6 CDs].
62087: KANTER, J. DE & J.AB UTRECHT DRESSELHUIS - De Provincie Zeeland [met Reiswijzer].
17059: KANTERS, DR. P.J.A. - Vraagstukken over waarschijnlijkheidsrekening.
20395: KAO, MAYCHING [ED.]. - Paintings by Yangzhou Artists of the Qing Dynasty from the Palace Museum.
70668: KAPLAN, SIMON - Das Geschichtsproblem in der Philosophie H. Cohens.
17416: KAPLAN, WENDY [ED.]. - Designing Modernity. The Arts of Reform and Persuasion 1885-1945. Selections from the Wolfsonian.
18701: KAPLAN, LEO - Die Erscheinungsformen des Eros. Ein Beitrag zur dynamischen Auffassung des psychischen Geschehens.
56130: KAPLAN, ARYEH - Meditation and Kabbalah. Containing relevant texts from The Greater Hekhalot, textbook of the Merkava school. The works of Abraham Abulafia, Joseph Gikatalia's Gates of Light, The Gates of Holiness. Gate of the Holy Spirit, textbook of the Lurianic School, Hasidic Classics.
771: KAPTEIN, HERMAN. - De Hollandse textielnijverheid 1350-1600. Conjunctuur & continuïteit.
76310: KARADJA, PRINCESSE [MARIE LOUISE SMITH OF SWEDEN] - Étincelles.
72598: KARAGEORGHIS, VASSOS [& JOAN R. MERTENS & MARICE E. ROSE] - Ancient Art from Cyprus: The Cesnola Collection in The Metropolitan Museum of Art.
79845: KAREL J. GEIRLANDT, JEAN DYPRÉAU & WIM VAN MULDERS, PHIL MERTENS - Kunst in België na 45 [In Slipcase].
22480: KARL, FREDERICK - Franz Kafka. Representative Man. Prague, Germans, Jews and the Crisis of Modernism.
79296: KÁROLY, KÓS - Erdély. Kulturtörténeti vázlat [ = Transylvania. Cultureel Historisch Sketch]
79282: KARP, ABRAHAM J. - From the Ends of the Earth. Judaic Treasures of the Library of Congress.
19701: KARPINSKI, LOUIS C. - Maps of Famous Cartographers Depicting North America. An historical Atlas of the Great Lakes and Michigan, with bibliography of the printed maps of Michigan to 1880.
45805: KARREMAN, JOYCE - Use and effect of declarative information in user instructions.
78980: KARROW JR., ROBERT W. - Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps. Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570.
8716: KARSTEN, DR. G. - Het dialect van Drechterland [2 Vols. Compl.].
36531: KASIMIRSKI, M. - Le Koran. Traduction nouvelle faite sur le texte arabe par M. Kasimirski.
12375: KASSNER, RUDOLF - Platons Phaidon. Ins Deutsche übertragen.
46990: KASTAGNEDE, FERNAÕ LOPES DE [FRANS VAN HOOGSTRAETEN - TRANSL.]. - d'Indiaensche Historie der Portugeezen, Onder de Regeeringe van vijf Portugeesche Koningen; Of anders, het vervolg Der Historie van Don Emanuel, Koning van Portugael, sedert het jaer 1521 tot het jaer 1610.
28290: KASTEEL, DR. P.A. [ET AL.]. - Oranje en de zes Caraïbische paralelen. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina 1898 - 1948.
28190: KÄSTNER, HERBERT - Pegasus. Von vorn und von hinten. Deutsche Lyrik in Parodie und Original [Doppelbuch].
61167: POSTWERTZEICHEN-KATALOG - Briefmarken Katalog Zumstein 8. Auflage 1925.
72264: KATANOV, NIKOLAJ THEDOROVIC [DR. KARL HEINRICH MENGES - ED.]. - Volkskundliche Texte aus Ost-Türkistan. II. Aus dem Nachlass von N.Th. Katanov
72143: KATANOV, NIKOLAJ FEDOROVIC [KARL HEINRICH MENGES - ED.]. - Volkskundliche Texte aus Ost-Türkistan. II. Aus dem Nachlass von N.Th. Katanov.
22829: KATE, J.J.L. TEN - In den bloemhof. Beelden en Droomen.
61265: KATE, LAMBERT HERMANSZ. TEN [JAN NOORDEGRAAF & MARIJKE VAN DER WAL - INTROD.]. - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch,Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken wordt [2 Vols. Compl.].
58233: KATE, J.J.L. TEN - De Schepping. Een gedicht.
42176: KATE, DR. F.P. TEN - De Duitse aanval op de Sovjet-Unie in 1941. Een krijgsgeschiedkundige studie [2 Vols. Compl.].
73931: KATOUZIAN, HOMA - State and Society in Iran. From Constitution to the Rise of the Pahlavi State.
40764: KATRITZKY, M.A. - The Art of Commedia. A Study in the Commedia dell'Arte 1560-1620 with Special Reference to the Visual Records.
49952: KATTENBERG, ALETTE E. - The Application of Magnetic Methods for Dutch Archeological Resource Management.
46016: KAUFMAN, DAVID & MICHIEL HORN - A Liberation Album. Canadians in the Netherlands 1944-45.
6714: KAUPPI, NIILO - French Intellectual Nobility. Institutional and Symbolic Transformations in the Post-Sartrian Era.
8915: KAUSLER, DR. E.H. VON [ED.]. - Cancioneiro geral. Altportugiesische Liedersammlung des Edeln Garcia de Resende [3 Vols. Compl.].
20165: KAVANAGH, JULIA - De vrouwen in Frankrijk en haar invloed op maatschappij, wetenschap en staatkunde gedurende de achttiende eeuw [2 Vols. Compl.].
44213: KAWAKAMI, KENJIRO - Japanese Watermills.
45680: KAY, CHRISTIAN J. & LOUISE M. SYLVESTER (EDS) - Lexis and Texts in Early English. Studies presented to Jane Roberts.
36802: KAYE, JOEL - Economy and Nature in the Fourteenth Century. Money, Market Ecchange and the Emerge of Scientific Thought.
13794: KAYSER, HANS - Schriften Theophrasts von Hohenheim genannt Paracelsus.
61220: KAYSER, JOHANNES [M. JOANNIS KÄYSERS / P.L.C. EVANGELISCHEN PREDIGERS IN CLEVE] - PARNASSUS CLIVENSIS oder Clevischer Musen-Berg und Seine darauff gewachsene Poëtische Früchte, nemblich Hundert Anagrammata und Zwey-hundert Epigrammata bestehende in Curieusen Erfindungen, Hoher Häupter und grosser Leute, wie auch unterschiedlicher Länder und Städte Beschreibungen, remarquablen Erzehlungen und Christlichen Vermahnungen. Sampt einem Anhang Lateinischer Inscriptionum [Neu Vermehrte Parnas sus Clivensis].
72029: KAZANSKI, MICHEL & VANESSA SOUPAULT - Les sites archéologiques en Crimée et au Caucase durant'l'antiquité Tardive et le haut moyen-age.
39461: KEALEY, EDWARD J. - Roger of Salisbury. Viceroy of England.
34504: KEATES, JONATHAN & CHARLIE WAITE (PHOTOGR.) - Tuscany.
51462: KEBEDE, MESSAY - Africa's Quest for a Philosophy of Decolonization.
4877: KEBLUSEK, MARIKA - Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw.
64589: KEBLUSEK, MARIKA & JORI ZIJLMANS [EDS.]. - Vorstelijk vertoon. Aan het hof van Frederik Hendrik en Amalia.
20848: KEELING, WILLEM - Derde reys gedaan voor de Engelsche Maatschappy na Oost-Indien, met drie scheepen de Draak, Hector en Consens, van Anno 1607 tot 1610 onder generaal Willem Keeling, door hem selfs beschreven. Nu aldereerst uyt 't Engelsch vertaald. Vercierd met schoone kopere Platen, en volkomene Registers.
28135: KEEN, RALPH [ED.]. - Johannes Cochlaeus. Philippicae I-VII. Edited with Introduction and Commentary [2 Vols. Compl.].
69488: KEEN, MAURICE - Chivalry [In Slipcase].
72368: KEENE, DONALD [TEXT] & KANEKO HIROSHI [PHOTOGR.]. & TANIZAKI JUNICHIRO [INTROD.]. - Bunraku. The Art of the Japanese Puppet Theatre.
20388: KEENE, DONALD & KANEKO HIROSHI [PHOTOGR.]. & ISHIKAWA JUN [INTROD.]. - No. The Classical Theatre of Japan.
74647: KEENE, DONALD [TEXT] & KANEKO HIROSHI [PHOTOGR.]. & TANIZAKI JUNICHIRO [INTROD.]. - Bunraku. The Art of the Japanese Puppet Theatre [With Disc].
11957: KEERSEMAEKERS, PROF. DR. AUGUST - Het geluk van een schrijver. Felix Timmermans en zijn ' Pallieter '. Volume II: De Teksten.
16987: KEERSEMAEKERS, PROF. DR. A. A. - De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw.
10424: KEESING, NANCY [ED.]. - History of the Australian Gold Rushes by those who were there.
78509: KEESSEL, DIONYSIUS GODEFRIDUS VAN DER - Jcti et in Academia Lugduno - Batava Juris Civilis et Hodierni Prof. Ord. Theses selectae juris Hollandici et Zeelandici, ad supplendam Hugonis Grotii introductionem ad jurisprudentiam Hollandicam, et definiendas celebriores juris Hollandici controversias.
19607: KEEZER, DEXTER M. - A Unique Contribution to International Relations: the Story of Wilton Park.
21699: KEIKES, W.H. - De Slavenbeurs of Slavenkas te Zierikzee.
9401: KEIRSBILCK, G. VAN & W. WATERSCHOOT - Letterkundig leven te Kaprijke in de vijftiende en zestiende eeuw. & Lucas d'Heere en den Hof en Boomgaerd der Poësiën [1565].
7998: KEIZER, MADELON DE - Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd.
816: KEIZER, MR. J. - Bedrijf & recht.
67101: KELLEN JR., DAVID VAN DER - De Oude Tijd. Geschiedenis - Maatschappelijk en Huiselijk Leven - Monumenten - Volkseigenaardigheden - Overleveringen - Kunst - Nijverheid - Gebruiken - Kleeding - Volksverhalen - Spreekwoorden - Liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. met medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
67100: KELLEN JR., DAVID VAN DER - De Oude Tijd. Geschiedenis - Maatschappelijk en Huiselijk Leven - Monumenten - Volkseigenaardigheden - Overleveringen - Kunst - Nijverheid - Gebruiken - Kleeding - Volksverhalen - Spreekwoorden - Liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. met medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
54487: KELLEN JR., DAVID VAN DER - De Oude Tijd. Geschiedenis - Maatschappelijk en Huiselijk Leven - Monumenten - Volkseigenaardigheden - Overleveringen - Kunst - Nijverheid - Gebruiken - Kleeding - Volksverhalen - Spreekwoorden - Liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland. Onder leiding van David van der Kellen jr. met medewerking van Noord- en Zuid-Nederlandsche Geschied- en Oudheidkundigen en Kunstenaars.
43292: KELLER, GOTTFRIED & ERNST WÜRTENBERGER [WOODENGRAV.]. - Die drei gerechten Kammacher.
19325: KELLER, ADELBERT VON [ED.]. - Decameron von Heinrich Steinhöwel.
18132: KELLER, GOTTFRIED - Der grüne Heinrich.
8543: KELLERMANN, MR. ALFRED E. [INTROD.]. - Arresten Institutioneel Recht.
39078: KELLEY, PHILIP & RONALD HUDSON [EDS.]. - Diary by E.B.B. [ = Elizabeth Barrett Browning].
36945: KELLMAN, HERBERT [ED.]. - The Treasury of Petrus Alamire. Music and Art in Flemish Court Manuscripts 1500-1535.
66986: KELLNER, STEPHAN [ED.]. [WOLFGANG ERNST & ERNST FISCHER - ET AL.]. - Der Giftschrank. Erotik, Sexualwissenschaft, Politik und Literatur. REMOTA: Die weggesperrten Bücher der Bayerischen Staatsbibliothek.
59987: KELLY-PLATE, JOAN & RUTH VOLZ-PATTON [EDS.]. - Exploring Careers.
36611: KELLY, DOUGLAS [ED.]. - The Medieval Opus. Imitation, Rewriting and Transmission in the French Tradition. Proceedings of the Symposium Held at the Institute for Research in Humanities October 5-7 1995 - The University of Wisconsin-Madison.
60523: KELLY, CHRISTOPHER - Ruling the Later Roman Empire
43223: KELLY, THOMAS & EDITH KELLY - Books for the People. An Illustrated History of the British Public Library.
71954: KELTING, F. AUGUST - De Moderne Imker [Het Leven der Bijen].
41555: KEMMERICH'S VLEESCHEXTRACT - Een Nieuw aardig Sprookje.
22377: KEMMLER, DIETER WERNER - Faith and Human Reason. A Study of Paul's Method of Preaching as Illustrated by 1-2 Thessalonians and Acts 17, 2-4.
43498: ISKARI [ED.]. & KEMNER [ILLUSTR.]. - De Magier. Vakblad voor de goochelkunst.
28728: KEMP, GÉRARD VAN DER - Versailles.
29891: KEMP, P.H. VAN DER - Oost-Indië's geldmiddelen. Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton.
29893: KEMP, P.H. VAN DER - Het Nederlandsch-Indisch Bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke Stukken.
29894: KEMP, P.H. VAN DER - Het Nederlandsch-Indisch Bestuur in het midden van 1817. Naar oorpronkelijke stukken
29895: KEMP, P.H. VAN DER - Oost-Indië's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, Weduwenfondsen, Onderwijs, Wetenschap, Kunst, Kerk en Zending, Slavernij, Verblijfrecht, Handel, Scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
29896: KEMP, P.H. VAN DER - Het Nederlandsch-Indisch Bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs.
29933: KEMP, P.H. VAN DER - Java's landelijk stelsel. Naar oorspronkelijke stukken.
29934: KEMP, P.H. VAN DER - Oost-Indië's Herstel in 1816. Naar oorspronkelijke bronnen.
37138: KEMP, MATHIAS & HENRI JONAS [WOODENGR.]. - De zeven broeders. Versierd met houtsneden.
37170: KEMP, MATHIAS - Doortocht. Een bundel verzen.
61915: KEMP, ALAN [MARTIN WOODCOCK - ILLUSTR.]. - The Hornbills. Bucerotiformes.
21462: KEMPEN, E.M. VAN - Traité d'anatomie descriptive et d'histologie spéciale [2 Vols. compl.].
3115: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's Vermomde en Naamlooze Schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
12233: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's Vermomde en Naamlooze Schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
11449: KEN, KIRIHATA [ET AL.]. - Ceremonial Costumes and Treasures of the Emperors of Japan. From the Imperial Collections.
10426: KENDALL, HENRY & [FREDERICK C. KENDALL - INTROD.]. - Leaves from Australian Forests. Poetical Works of Henry Kendall.
55834: KENDALL, RICHARD [PED.]. - Cézanne by himself, Drawings, Paintings, Writings.
56110: KENDALL, RICHARD [ED.]. - Monet by himself. Paintings, drawings, pastels, letters.
36696: KENDRICK, T.D. - Anglo-Saxon Art to A.D. 900.
32517: KENNAN, GEORGE F. - The Decline of Bismarck's European Order. Franco-Russian Relations 1875-1890.
32862: KENNEDY, PAUL - The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000.
60388: KENNETT, FRANCIS [& CAROLINE MACDONALD-HAIG]. - Ethnic Dress. A comprehensive guide to the folk costume of the world.
31655: KENT, GRAEME - Company of Heaven. Early Missionaries in the South Seas.
61851: KENT, F.W. & PATRICIA SIMONS [EDS.]. - Patronage, Art and Society in Renaissance Italy.
79684: KENT, MARIAN [ED.]. - The Great Powers and the End of the Ottoman Empire.
26115: KEPPER, GEORGE [ED.]. - De oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland.
15900: KERAMIK - Figürliche Keramik aus zwei Jahrtausenden.
77585: KÉRATRY, EMILE DE [1832-1904] - Les papiers Secrets du Second Empire. Documents authentiques annotés [Issues 1 - 13 in 1 Binding = Complete Set].
13956: KERCKHOF, EMILE VAN - Java. Beelden van volksleven en bedrijf, getekend en toegelicht door Emile van Kerckhoff.
8999: KERÉNYI, KARL - Zeus und Hera. Urbild des Vaters, des Gatten und der Frau.
19925: KERÉNYI, KARL - Romandichtung und Mythologie. Ein Briefwechsel mit Thomas Mann. Herausgegeben zum siebzigsten Geburtstag des Dichters 6. Juni 1945.
1846: KERESZTURY, DEZSÖ [ED.]. - A Thousand Years of Hungarian Masterpieces.
20213: KERKHOF, LAMBERT VAN DE - Tussen crisis en wederopbouw. De geschiedenis van Bakel, Milheeze en Rips tussen de jaren 1930 en 1950.
44442: KERKHOVE, ANDRÉ VAN DEN & DORSAN GOETHALS [EDS. - ET AL.]. - Meesterwerken in zilver uit prive-verzamelingen. Burgerlijk zilver uit de 16de, 17de en 18de eeuw uit de Zuidelijke Nederlanden en her Prinsdom Luik uit privé-verzamelingen / Chefs-d'oeuvre d'orfevrerie de collections privées / Meisterwerke von Solber aus Privatsammlungen / Masterworks of Silver of Private Collections.
16836: KERKHOVEN, ANDRÉ VAN DEN [ED.]. - Een trekschuit voor koningen. De barge tussen Gent en Brugge.
11540: KERKWYK, J.J. VAN - Beschrijving van de Atlantische telegraaflijn, tusschen Amerika en Ierland. Met eenige figuren in steendruk.
21843: KERMISH, JOSEPH - The Warsaw Ghetto Revolt as Seen by the Enemy. General Jürgen Stroop's Reports. With introduction, notes and a map of the Warsaw ghetto.
34883: KERN, STEVEN & KARYN ESIELONIS & PATRICIA R. IVINSKI & KATE BURKE - A Passion for Renoir. Sterling and Francine Clark Collect 1916-1951.
47008: KERN, PROF. DR. H. [ED.]. - Landen en volken der vreemde werelddelen in woord en beeld [3 Vols. Compl.].
32381: KERNKAMP, DR. G.W. - Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland.
42910: KERNKAMP, GARHARD WILHELM - De Sleutels van de Sont. Het aandeel van de Republiek in den Deensch-Zweedschen oorlog van 1644-1645.
14343: KEROUAC, JACK - Doctor Sax. Faust Part Three
36397: KERR, ALFRED [INTROD.]. - Juden, Christen, Heiden im dritten Reich [Juden Christen Heiden im III. Reich].
19919: KERSBERGEN, A.C. - Litteraire motieven in de Njala.
57704: KERSSEMAKERS, AGNES M.L. [ED.]. - Social Liberation from the French Revolution to the Middle of the Twentieth Century. Some 9.000 Printed books and Pamflets in first and early editions, Papers and Periodicals, Almanacks, Broadsides, Posters, Prints and Caricatures, Photographs, Manuscripts and Memorabilia.
78046: KERVYN DE LETTENHOVE, M. LE BARON - Chroniques relatives a l'Histoire de la Belgique sous la domination des Ducs de Bourgogne [3 Vols.].
28959: KERY, PATRICIA FRANTZ - Great Magazine Covers of the World.
18724: KESSEL, JOHANN HUBERT - Geschichtliche Mittheilungen über die Heiligthümer der Stiftskirche zu Aachen, nebst Abbildung und Beschreibung der sie bergenden Behälter und Einfassungen.
67498: KESSLER, LAWRENCE D. - K'ang-Shi and the Consolidation of Ch'ing Rule 1661-1684.
26239: KESSLER-SLOTTA, ELISABETH - Zweibrücker Porzellan 1767-1775.
15623: KESWICK, MAGGIE - The Chinese Garden. History, art and architecture
6681: KETELAARS, PROF. DR. IR. E.H. - Historie van de Nederlandse pluimveehouderij. Van kippenboer tot specialist.
41338: KETHELPOLDER - Mapje met 10 kaarten: Doorbraak Kethelpolder 24 April 1903.
2877: KETTLE, ARNOLD - An Introduction to the English Novel. [2 vols.]
66582: KEUKEN, JOHAN VAN DER - Bewogen beelden. Films Foto's Teksten.
80015: KEULEN, WIM VAN - 3D Images. A Stereoscopic Guide to the 3D Past and its Magic Images [With 12 View-Master Reels].
70885: KEULEN, E.O. VAN & PAUL VAN DEN BRINK & CASSANDRA BOSTERS & D. DE VRIES [EDS.]. - In de Gekroonde Lootsman. Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680 -1885 & Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot de 19e eeuw & Kunst in kaart. Decoratieve aspecten van de cartografie & Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de collectie Bodel Nijenhuis [4 Vols. Compl. Set].
78122: KEUN, IRMGARD - Das Mädchen mit dem die Kinder nicht verkehren durften.
37780: KEUNING, J. [ED.]. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Waraijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Volume V. Tweede Stuk: KAARTEN [ONLY].
34685: KEUSSEN, DR. HERMAN - Die Kölner Revolution 1396. Ihre Begründung und Darstellung.
23720: KEVERLING BUISMAN, F. [ED.]. - Hackfort. Huis & landgoed.
26158: KEVERLING BUISMAN, PROF. DR. F. [ET AL.]. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Wisch en Varsseveld. Tekst en Kadastrale gegevens.
53993: KEVERLING BUISMAN, DR. F. [ED.]. - Ordelen van de etstoel van Drenthe 1450-1504 [1518].
18679: KEYES, GEORGE S. & DIRK DE VRIES & JAMES A. WELU & CHARLES K. WILSON [EDS.]. - Mirror of Empire. Dutch Marine Art of the Seventeenth Century.
20403: KEYES, ROGER S. - The Male Journey in Japanese Prints.
38306: KEYES, CHARLES F. & LAUREL KENDALL & HELEN HARDACRE [EDS.]. - Asian Visions of Authority. Religion and the Modern States of East and Southeast Asia.
57251: KEYES, ROGER - Leopold III. Een beproefd koning & Complot tegen de koning [2 Vols. Compl.].
78895: KEYES, GEORGE - Pieter Bast [In Portfolio].
25183: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1939-1945. Internal War Finance.
25184: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1940-1943. External War Finance.
25181: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1922-1929. The Return to Gold and Industrial Policy [2 Vols. Compl.].
25180: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1922-1932. The End of Reparations.
25177: KEYNES, JOHN MAYNARD - Essays in Persuasion.
25185: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1944-1946. The Transition to Peace.
25187: KEYNES, JOHN MAYNARD [DONALD MOGGRIDGE - ED.]. - Activities 1941-1946. Shaping the Post-War World. Bretton Woods and Reparations.
25344: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1906-1914. India and Cambridge.
25179: KEYNES, JOHN MAYNARD [ELIZABETH JOHNSON - ED.]. - Activities 1920-1922. Treaty Revision and Reconstruction.
10746: KEYSER, R. DE [ET AL.]. - Contributions à l'Histoire des Bibliothèques et de la Lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600.
9412: KEYSER, PROF. DR. PAUL DE [ET AL.]. - Album Prof. Dr. Paul de Keyser. De jubilaris aangeboden bij zijn zestigste verjaardag.
16115: KEYSER, PROF. DR. P. DE - Gentsche Psalm. Opgedragen aan wijlen Armand Heins. Gentenaar - aestheet en kunstenaar-middeleeuwer.
18176: KEYSER, DR. PAUL DE - Colijn Caillieu's ' Dal Sonder Wederkeeren of Pas der Doot '.
19246: KEYSER, PROF. DR. P. DE [ED.]. - Ars folklorica Belgica [2 Vols. Compl.]..
33996: KHAN, HASAN-UDDIN [PHILIP JODIDIO - ED.]. - Internationale stijl. Modernistische architectuur van 1925 tot 1965.
41810: KHARKHORDIN, OLEG - The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices.
71962: KHAYYÁM, OMAR [EDWARD FITZGERALD - TRANSL. & EDMUND DULAC - ILLUSTR.]. - Rubáiyát of Omar Khayyám.
41267: KHÔI, LÊ THÀNH - Histoire du Vietnam des origines à 1858.
60859: KHORANA, MEENA - Africa in Literature for Children and Young Adults. An Annotated Bibliography of English-Language Books.
46158: KHOSROKHAVAR, FARHAD - Suicide Bombers. Allah's New Martyrs.
71470: KHOURY, PHILIP SHUKRY [ALBERT HOURANI - FOREW.]. - Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism 1920-1945.
34271: KIBBELAAR, ROBERT E. - DNA in Situ Hybridization in Hematologic Malignancies.
49274: KICHIGINA, GALINA [ED.]. - The Imperial Laboratory. Experimental Physiology and Clinical Medicine in Post-Crimean Russia.
79267: KIDD, PETER - Medieval Manuscripts from the Collection of T.R. Buchanan in the Bodleian Library, Oxford.
8634: KIEFT, P. - Heinrich Heine in westeuropaïscher Beurteilung. Seine Kritiker in Frankreich, England und Holland.
30056: KIENAST, W. - Die deutschen Fürsten im Dienste der Westmächte, bis zum Tode Philipps des Schönen von Frankreich [Vol. 1 & Vol. 2.1]
28613: KIEPERT, ADOLF & C. RUF [PHOTOGR.]. - Freiburg in Wort und Bild. Lose Blätter von Adolf Kiepert mit 10 Ansichten nach Originalaufnamen von Hofphotograph C. Ruf.
38305: KIER, HILTRUD & ULRICH KRINGS [EDS.]. - Die Romanischen Kirchen Im Bild. Architecktur - Malerei - Graphik - Photographie.
19695: KIERKEGAARD, SØREN - Einübung im Christentum und Anderes. Unter Mitwirkung der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet von Walter Rest.
1014: KIERS, LUCAS - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
35456: KIERS, JUDIKJE & FIEKE TISSINK & GER LUIJTEN [EDS. ET AL.]. - De glorie van de Gouden Eeuw. Nederlandse kunst uit de 17de eeuw. Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid & De glorie van de Gouden Eeuw. Tekeningen en prenten [2 Vols. Compl.].
54335: KIEVIET, C. JOH. [JOH. BRAAKENSIEK - ILLUSTR.]. - Uit het leven van Dik Trom.
5425: KIHLMAN, B. & R. NUMELIN [ED.]. - Finnland. Reisehandbuch.
63781: KIIVER, PHILIPP - The National Parliament in the European Union. A Critical View on EU Constitution-Building.
1511: KILIAN, DR. H. - Die Universitäten Deutschlands in medizinisch-naturwissenschaftlicher Hinsicht.
65505: KILMER, MARTIN F. - Greek Erotica on Attic Red-Figure Vases.
63177: KILMURRAY, ELAINE & RICHARD ORMOND [EDS.]. - John Singer Sargent.
22008: KIM, BO-HYUN - Kritik des Strukturalismus. Eine Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus vom Standpunkt der falsifikationistischen Wissenschaftstheorie.
36382: KIMPEL-FEHLEMANN, SABINE [ED.]. [JOHANNES CLADDERS - INTROD. & GIUSEPPE PENONE] - Giuseppe Penone 23. Juni bis 15, August 1982.
70671: KIMPEL, DIETER [MAX HIRMER & ALBERT HIRMER - PHOTOGR.]. - Paris. Führer durch die Stadtbaugeschichte.
73841: KINDEREN, ANTOON DER [DEBORA DUYVIS - ILLUSTR.]. - De jeugd van Antoon der Kinderen, door hemzelf beschreven anno 1892.
67652: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings 1830-1880. A Descriptive Bibliography.
51458: KING, RUSSELL [ED.]. - Origins. An Atlas of Human Migration.
5411: KING, CONSTANCE EILEEN - Grote Geïllustreerde Speelgoed Encyclopedie.
7002: KING, CATHERINE E. - Renaissance Women Patrons. Wives and Widows in Italy c. 1300 - 1550.
79273: KING, EDMUND M.B. - Victorian Decorated Trade Bindings 1830-1880. A Descriptive Catalogue.
66241: KING, JOHN N. - Foxe's 'Book Of Martyrs' and Early Modern Print Culture.
14222: KINGERY, W.D. [ED.]. - Ancient Technology to Modern Science.
72630: KINGSLEY, CHARLES & JESSIE WILLCOX SMITH [ILLUSTR.]. - The Water Babies.
20902: KINGSTON SIGGINS, JAN D. - Martin Luther's Doctrine of Christ.
19070: KINKEAD, EUGENE - Central Park. The Birth, Decline, and Renewal of a National Treasure.
49798: KINSELLA, SOPHIE - Ken je me nog (luisterboek op mp3-speler).
38893: KIRCHHOFF, ALFRED [ED. - ET AL.]. - Unser Wissen von der Erde [4 Vols.].
27183: KIRCHNER, JOACHIM (ED.). - Lexikon des Buchwesens (4 Vols. Compl. = 2 Text & 2 Plate Volumes).
23962: KIRITSCHENKO, JEWGENIA - Zwischen Byzanz und Moskau. Der Nationalstil in der russischen Kunst.
4659: KIRK-GREENE, A.H.M. - Barth's Travels in Nigeria. Extracts from the journal of Heinrich Barth's travels in Nigeria, 1850-1855. Selected end edited, with an introduction.
2790: KIRKHAM, MICHAEL - The Poetry of Robert Graves.
15475: KIRSCHNER, PAUL & ALEXANDER STILLMARK [EDS.]. - Between Time and Eternity. Nine Essays on W.B. Yeats and his Contemporaries - Hofmannsthal and Blok.
71891: KISCH, EGON ERWIN - 'Schreib das auf, Kisch !'. Das Kriegstagebuch von Egon Erwin Kisch.
34234: KISSELIUS, ANTONIUS - Auli persii elacci. Codicum mss. Leidensium collationem cum animadversionibus in satiram primam.
19247: KIST, J.B. [ER AL.]. - Musket, Roer & Pistolet. 17e-eeuws wapenhandwerk in de Lage Landen/Dutch Muskets and Pistols/Niederländische Musketen und Pistolen..
65612: KISTER, KENNETH F. [JOHN N. BERRY III - FOREW.]. - Eric Moon. The Life and Library Times.
50314: KITAGAWA, JOSEPH M. - The Religious Traditions of Asia. Religion, History and Culture.
45595: KITAMORI, TAKEHIKO & HIROYUKI FUJITA & SHINJI HASEBE [EDS.]. - Micro Total Analysis Systems 2006. Proceedings of uTAS 2006 Conference [Volume 2 only]. Tenth International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences November 5-9, 2006. Tokyo, Japan.
1566: KITTELL, ELLEN E. - From Ad Hoc to Routine. A Case Study in Medieval Bureaucracy.
78569: KITTELMANN, DR. FEODOR - Einige Mischhandschriften von Wolframs Parzival.
49119: KITTSTEIN, ULRICH & REGINE ZELLER [EDS.]. - Friede, Freuheit, Brot. Romane zur deutschen Novemberrevolution.
74686: KLAASSEN, YLVA - Contested Successions. The Transmissions of Imperial Power in Tacitus' Histories and Annals.
9157: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band I: Lyrik. Erster Teil.
9162: KLABUND [HENNING NIERMEYER-LEMKE - ED.]. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Erster Teil: Dramen.
9159: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band I: Lyrik. Zweiter Teil.
26829: KLABUND [HENNING NIERMEYER-LEMKE - ED.]. - Sämtliche Werke. Band III. Dramen und Szenen. Zweiter Teil: Einakter, Szenen und Fragmente.
26830: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band V: Nachdichtungen und Übersetzungen. Erster Teil: Nachdichtungen aus dem Chinesischen, Japanischen und Persischen.
9160: KLABUND [RAMAZAN SEN - ED.]. - Sämtliche Werke. Band II: Erzählungen. Erster Teil.
39856: KLACZKO, JULIAN - Deux chanceliers. Le prince Gortchakof et le prince de Bismarck.
20072: KLAPPENBACH, RUTH & WOLFGANG STEINITZ [EDS.]. - Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache [6 Vols. Compl.]..
33903: KLARENBEEK, C.W. & P. NIEUWLAND & J. POPKEMA & Z. POST-VONDELING [EDS.]. & J.P.M. CHRISTIAANS - PHOTOGR. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
28459: KLARWILL, VICTOR [ED.]. - Paris zur Biedermeierzeit. Kulturgeschichtliche Bilder von Balzac, Dumas, Paul de Kock u.a.
60381: KLASHORST, G.O. VAN DE & H.W. BLOM & E.O.G. HAITSMA MULIER [EDS.]. - Bibliography of Dutch Seventeenth Century Political Thought. An Innotated Inventory, 1581-1710.
19780: KLASSEN, PETER JAMES - The Economics of Anabaptism 1525-1560.
3528: KLAUTZ, J.P. [ED.]. - BRES Planète. Het eerste basistijdschrift voor Nederland en Vlaanderen / Kroniek van onze beschaving - Godsdienst, wetenschap en kunst in beweging - Een andere literatuur - De wereld can morgen. Nr. 1-6.
55195: KLAUTZ, J.P. [ED.]. - BRES Planète. Het eerste basistijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Kroniek van onze beschaving - Godsdienst, wetenschap en kunst in beweging - Een andere literatuur - De wereld can morgen. Nr. 1-8.
43350: KLAVERSMA, NEL & KIKI HANNEMA [EDS.]. - Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum.
70722: KLEBS, ARNOLD G. - Incunabula Scientifica et Medica.
31982: KLEE, HEINRICH & MARTIN JOSEPH MACK - Die Ehe, eine dogmatisch-archäologische Abhandlung & Ueber die Einsegnung der gemischten Ehen. Ein theologisches Votum [2 Volumes in 1 Binding].
76026: KLEE, E.W. - Die allgemeine Christliche Kirche oder das Princip der Reformation zur Feststellung des Begriffs der Evangelischen Kirche und ihrer Beziehung zu Staat Wissenschaft.
70437: KLEE, PAUL [FELIX KLEE - ED.]. - Briefe an die Familie [2 Vols. Compl.].
64817: KLEERKOOPER, M.M. & W.P. VAN STOCKUM JR. - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biografische en Geschiedkundige Aanteekeningen. Eerste Gedeelte.
51489: KLEIBRINK, HERMAN & RUUD SPRUIT - Leiden, een Hollandse erfenis [2 Vols.].
26107: KLEIBRINK, HERMAN & RUUD SPRUIT - Hofjes in Leiden.
45237: KLEIBRINK, HERMAN & RUUD SPRUIT - Leiden, een Hollandse erfenis [3 Vols. Compl.].
13793: KLEIJNTJENS, J. & DR. H.F. HUIJBERS [EDS.]. - Curpus Iconoclasticum. Documenten over den beeldenstorm van 1566 in de Bourgondische monarchie. Deel 1: Haarlem & Deel 2: Nijmegen [2 Vols. in 1].
16939: KLEIN, DR. GEORG - System eines idealistischen Sozialismus. Theoretische Grundlegung einer planwirtschaftlichen Volks- und Weltwirtschaftsordnung.
49417: KLEIN, TOBIAS ROBERT & ULRIKE AUGA & VIOLA PRÜSCHENK [EDS.]. - Texts, Tasks and Theories. Versions and Subversions in African Literatures 3.
46102: KLEIN, ADALBERT - Fayencen Europas.
53464: KLEIN, DR. P.W. - De Trippen in de 17e eeuw. Een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse stapelmarkt.
73933: KLEINEN, JOHN & BERT VAN DER ZWAAN & HANS MOORS & TON VAN ZEELAND - Lion and Dragon. Four Centuries of Dutch-Vietnamese Relations.
43637: KLEIST, HEINRICH VON - Erzählungen. Dritter Band [Only].
51424: KLEMPERER, VICTOR - Tussen de wal en het schip. Dagboek 1945-1950 & Dagboek 1951-1959 [2 Vols. in Slipcase].
18198: KLERCK, BRAM DE - Giulio, Antonio & Vincenzo Campi. Schilderkunst en devotie in het zestiende-eeuwse Lombardije 1565-1591.
49124: KLERCK, TH.P.E. DE & O.CHR. MELLEMA [EDS.]. - Boerderijen en hun bewoners. Uitgegeven door de afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan [1842-1967].
20981: STENDHAL (MARIE-HENRI BEYLE) & SACHA KLERX [ENGRAV.]. - Ernestine ou la naissance de l'amour.
9651: KLESSE, BRIGITTE & GISELA REINEKING-VON BOCK - Glas.
9679: KLESSE, BRIGITTE & BRIGITTE TIETZEL - Sammlung Giorgio Silzer. Kunsthandwerk vom Jugendstill bis zum Art Déco.
26263: KLETT, DR. RICHARD - Das Pferd. Sein Bau und die Tätigkeit seiner Organe. Kurze leichtfaßliche Beschreibung der einzelnen Körperteile des Pferdes und ihrer Verrichtungen, nebst anderem Wissenswertem für Pferdefreunde.
7117: KLEYN, PROF. MR. W.M. [ET AL.]. - Lugdunum Batavorum Juri Sacrum. 1882-1982. Rechtsgeleerde opstellen vervaardigd door leden van het Leidsch Juridisch Dispuut "Juri Sacrum" t.g.v. het honderdjarig bestaan van het dispuut.
14502: KLEYN, POL - Uit de lik geklapt.
24837: KLIBANSKY, RAYMOND - Philosophy in the Mid-Century. A Survey / La philosophie au milieu du vingtième siècle. Croniques [4 Vols. Compl.].
67689: KLIFT, E.W. VAN DE - De grootte en samenstelling van het publiek op de Albert Cuypmarkt en zijn optreden tegenover de kooplieden.
11522: KLIJN, OLAF - Holland anno 1900. Henri Cassiers [1858-1944].
19306: KLIJN, E.M.CH.F. - Eet- en sierlepels in Nederland tot ca. 1850.
24205: KLINKEN, DRS. G.J. VAN & MR. J.H. DE VEY MESTDAGH - De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
16286: KLINKERT, DR. W. & DRS. J.P.C.M. VAN HOOF - 100 Jaar Cadettencorps 1898 - 1998.
40388: KLINKOWSTRÖM, F.A. VON - Vater Heinz. Eine Sammlung von Erzählungen und Märchen. Von einem Erzähler.
32303: KLJUCEVSKIJ, VASILIJ O. - Ruske dejiny [= Russian History].
72754: KLOET, JEROEN DE - Red Sonic Trajectories. Popular Music and Youth in Urban China.
51320: KLOK, PIETER A.A. - De geschiedenis van de Firma Johannes Ochtman [1816-1947] op de Appelmarkt D 360 / 361 in Zierikzee.
10323: KLOK, J. - De Boeren-Republieken in Zuid-Afrika. Hun ontstaan, Geschiedenis en Vrijheidsoorlogen.
1178: KLOKKE, MARIJKE J. & KAREL R. VAN KOOIJ [EDS.]. - Fruits of Inspiration. Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis. Retired Professor of the Early History and Archeology of South and Southeast Asia at the University of Leiden, the Netherlands on the occasion of his 85th birthday.
72020: KLOMP, D.A. - De Bergensche School [In en om de Bergensche School].
73470: KLOMP, D.A. - De Bergensche School [In en om de Bergensche School].
21904: KLOOS, ULRIKE - Niederlandbild und deutsche Germanistik 1800-1933. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie.
44014: KLOOSTER, WIM - The Dutch in the Americas 1600-1800. A Narrative History with the Catalogue of an Exhibition of Rare Prints, Maps, and Illustrated Books from the John Carter Brown Library.
70080: KLOOSTER, VINCENT A.J. & DIRK H.A. KOLFF [INTROD. & EDS.]. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier D.H. Kolff (1761-1835).
13204: KLOPFER, BRUNO [ED.]. - Developments in the Rorschach Technique. Volume II. Fields of Application.
8066: KLOPPERT, A.J.J. - De plaatselijke behandeling der meest voorkomende ziekten van het middenoor [7 Vols. in 1].
51074: KLOSSE, S. [ED. - ET AL.]. - Sociale zekerheid: een ander gezichtspunt. Toekomstperspectief vanuit vier disciplines.
8924: KLOSTERMANN, JOSEF & STEFAN KRONSBEIN [EDS.]. - Der Raum Maas-Schwalm-Nette. Landes- und natuurkundliche Beiträge [2 Vols. Compl.].
22657: KLOTZ, HEINRICH - Die neuen Wilden in Berlin.
62490: KLUCHEVSKY, V.O. [C.J. HOGART - TRANSL.]. - A History of Russia [2 Vols.].
29857: KLUGE, FRIEDRICH. - Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Unter Mithilfe von Alfred Schirmer - Bearbeitet von Walther Mitzka.
741: KLUGE, FRIEDRICH. - Etymologisches Wörterbuch der deutsche Sprache.
1509: KLUGE-PINSKER, ANTJE - Schachspiel und Trictrac. Zeugnisse mittelalterlicher Spielfreude in salischer Zeit.
20573: KLUGER, DR. MED. ERNST - Die traditionelle klassische Akupunktur in der täglichen Praxis. Eine Anleitung für Anfänger unter Zugrundelegung der Energie und Pulsdiagnose als die Hauptprinzipien der traditionellen Akupunktur
28751: KLUIT, A. - De souvereiniteit der Staten van Holland verdedigd tegen de hedendaagsche leer der volksregering, zoo als dezelve onder anderen wordt voorgedragen in een geschrift getiteld: Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen, zoo voor het algemeen bontgenootschap, als voor het bestuur van elke bijzondere provincie.
22899: KLUITERS, JOS & FRITS VAN DAALEN - Zuid-Kennemerland natuurlijk. Vijfduizend jaar mens en natuur tussen duinen en polders.
78708: KLUKHUHN, ANDRÉ - De algehele geschiedenis van het denken of Het verbond tussen filosofie wetenschap kunst en godsdienst
16106: KLUMBACH, HANS - Römische Helme aus Niedergermanien. Ausstellungskatalog des Rheinischen Landesmuseums Bonn.
43871: KNAAP, WIM VAN DER - The Tourist's Drives. Gis oriented methods for analysing tourist recreation compmexes [with CD-Rom].
49333: KNAAP, GERRIT - Kruidnagelen en christenen. De Verenige Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696.
5889: KNAPP, GERHARD P. & GERD LABROISSE & ANTHONYA VISSER [EDS.]. - 1945-1995. Fünfzig Jahre deutschsprachige Literatur in Aspekten.
12861: KNAPP, WERNER - Die Industriestadt. Bergstadt Kladno in Böhmen [Architektur Wettbewerbe].
78585: KNAPP, G.F. - Theorie der Bevölkerungs-wechsel. Abhandlungen zur angewandten Mathematik.
14320: KNECHT, SYLVAIN & GINO LENTHOF & CORNELIE UEDING [EDS.]. - Yves Pagart. Möbel.
74084: KNECHT, ROBERT J. - The French Renaissance Court 1843-1589.
78218: KNECHT, ROBERT J. - The Valois. Kings of France 1328-1589.
12386: KNEGT, LEO - Astrologie. Wetenschappelijke techniek. Een studiewerk voor meergevorderden.
38297: KNEPPELHOUT, [JOHANNES] & SIKKE SIKKES & BOUDEWIJN - Verhalen van Sikke Sikkes, Kneppelhout en Boudewijn.
69346: KNIJFF, MR. C.L. - Rechtsopvolging bij vergunningen. De mogelijkheid en wijze van overgang van vergunningen naar bestuursrecht en privaatrecht.
71967: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. & DRS. J.H. DE GROOT & J.H.G.J. VAN HEESWIJK [EDS.]. - De geschiedenis van de Bommelerwaard. Diaserie voor het onderwijs [3 Vols. Compl.].
71256: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. - Devotionalia. Beelden, prentjes, rozenkransen en andere religieuze voorwerpen uit het katholieke leven & Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholiek leven. [Volume 1 & 2 = Compl. Set].
41877: KNIPPING, GÉRARD - Maria Geboortekerk Nijmegen honderd jaar. 1894 - April - 1994.
79419: KNIPPING, JOHN B. - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. Heaven on Earth [Volume I - ONLY]
49899: KNITTEL, JOHN - Via Mala [2 Vols. compl.].
72420: KNOBEL, F.M. - Dagvlinders.
22523: KNOCH, DR. OTTO - Eigenart und bedeutung der Eschatologie im theologischen Aufriss des ersten Clemensbriefes.
22197: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden. 125 Jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
43176: KNOLL, PAUL W. - The Rise of the Polish Monarchy. Piast Poland in East Central Europe 1320-1370.
46698: KNOOP, MR. J.W. [ED.]. - Verhandeling Van zyde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, Uitgegeeven naar inhoud der Resolutie Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, den 23sten January 1784.
64325: KNOPF, ALFRED A. [PAUL A. BENNETT - INTROD.]. - Portrait of a Publisher 1915-1965. Reminiscences and Reflections of Alfred A. Knopf [2 Vols. in Slipcase].
17476: KNOPP, WERNER [ED.]. - Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. Volume/Band XIX.
42120: KNOTTENBELT, E.M. - Passionate Intelligence. The Poetry of Geoffrey Hill.
40327: KNOWLES, DAVID - Bare Ruined Choirs.
64119: KNOWLES, ELIZABETH [ED.]. - The Oxford Dictionary of Quotations.
1824: KNOX, THOMAS W. - The Boy Travellars on the Congo. Adventures of Two Youths in a Journey with Henry M. Stanley " Through the Dark Continent ".
33914: KNP - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek [Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek].
19616: KNUTTEL, W.P.C. - Catalogus van de Pamfletten-Verzameling [9 Parts in 10 Volumes - Compl.].
11562: KNUTTEL, W.P.C. - Regeeringskinderen.
22826: KNÜTTEL, FRITZ - Die Verständigung. Eine sozial- und entwicklungspsychologische Untersuchung.
28317: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de lettergieterij 1851-1951.
63916: KNUTTEL JR., IR. G. - A.J. Kropholler.
77671: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse Tijd tot op Heden. Amst., 1951. Folio.
22620: KO, EUI MIN - Tae-kwon-do [Gyorugi]. Kompendium der Wlttkampstechnik in Tae-kwon-do nach W.T.F. System von Eui Min Ko.
38486: KÖBLER, GERHARD - Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die Deutschen Territorien und reichsunmittelbaren Geschlechter vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
72327: KOCH, HANS-GERD & WOLF KITTLER & GERHARD NEUMAN [EDS.]. - Franz Kafka. Drucke zu Lebzeiten.
50823: KOCH, ALEXANDER - Empfangs- und Wohn-räume [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
6045: KOCH, M. & H. BEHRENS [EDS.]. - Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.
13303: KOCH, JOSEF - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters.
29585: KOCH. DR. A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
52636: KATALOG ALEXANDER KOCH - Die künstlerische Ausschmückung und Einrichtung moderner Wohn- und Repräsentations-Räume. Illustrierter Katalog der Verlags-Anstalt von Alexander Koch.
70482: KOCH, HEIDEMARIE - Persepolis. Glänzende Hauptstadt des Perserreichs.
18498: KOCH JR., F. [INTROD.]. - De reserve-officier te velde.
30331: KÖCHEL, DR. LUDWIG RITTER VON [FRANZ GIEGLING & ALEXANDER WEINMANN & GERD SIEVERS - EDS.]. - Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke WOLFGANG AMADÉ MOZARTs, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.
36308: KOCHER, URSULA - Boccaccio und die deutsche Novellistik. Formen der Transpositon italienischer Novelle im 15. und 16. Jahrhundert.
24443: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
40691: KOCZANOWICZ, LESKER & BETH J. SINGER [EDS.]. - Democracy and the Post-Totalitarian Experience.
51624: KOEBERLE, STEFAN & HAROLD BEDOYA [EDS - ET AL.]. - Conditionality Revisited. Concepts, Experiences, And Lessons Learned.
53411: KOEBERLE, STEFAN & ZORAN STAVRESKI & JAN WALLISER [EDS.]. - Budget Support as More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons.
45739: KOEHN, DARYL - Local Insights, Global Ethics for Business.
37193: KOEKKOEK, B.C. - Herinneringen en Mededeelingen van eenen Landschapschilder door B.C Koekkoek. Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Met platen.
2617: KOELLE, CHR. FR. VON - Aufzeichnungen eines nachgeborenen Prinzen aus der nachgelassenen französischen Handschrift übersetzt von G.G.v.K.
73407: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
79179: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. [INTROD.]. - Willem Barentsz. Caertboeck vande Midlandtsche Zee. Amsterdam 1595, with an Introduction.
3423: KOEMAN, JACOB - Die Grimmelshausen-rezeption in der fiktionalen Literatur der deutschen Romantik.
3933: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam.
79373: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER & PETER VAN DER KROGT - EDS.]. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
24444: KOEMAN, DR. IR. C. & HOMAN, H.J.A. [EDS.]. - Atlantes Neerlandici. Volume VI.
79376: KOEMAN, PROF. DR. IR. C. - Geschiedenis van de kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden.
11075: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER & PETER VAN DER KROGT - EDS.]. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
79375: KOEMAN, C. - Abraham Ortelius. Sa vie et son Theatrum Orbis Terrarum.
79189: KOEMAN, C. - The Sea on Paper. The Story of the Van Keulens and their " Sea-torch ". Introduction to the facsimile of the Nieuwe Groote Lichtende Zee-fakkel, 1728.
34150: KOENDERS, PIETER - Tussen christelijk Réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit.
78220: KOENIGER, DR. ALBERT MICHAEL [ED.]. - Beiträge zur Geschichte des christlichen Altertums und der Byzantinischen Literatur. Festgabe Albert Ehrhard zum 6. Geburtstag [14. März 1922] dargebracht von Freunden, Schülern und Verehrern.
61585: KOERNER, DR. JUR. BERNHARD & DR. JUR. ERICH BUCHMANN [EDS.]. - Schweizerisches Geschlechterbuch. Almanach Généalogique Suisse 1907. Zweiter Jahrgang / Seconde Année.
61584: KOERNER, DR. JUR. BERNHARD & DR. JUR. ERICH BUCHMANN [EDS.]. - Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien. THÜRINGISCHES GESCHLECHTERBUCH Erster Band 1935.
28610: KOETSVELD, C.E. VAN - De oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen van het jaars.
63683: KOETSVELD, C.E. VAN - Het menschelijk leven in drie woorden.
68188: KOEVOETS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN & BEN BROOS [EDS.]. - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam [Volume 1 - 4]. Italië 15e-18e eeuw & Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren vóór 1600 & Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving & Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
66378: KOGER, LARRY - Black Slaveowners. Free Black Slave Masters In South Carolina, 1790-1860
72172: KOHL, IDA [S.S. - TRANSL.]. - Parijs en de Fransen. Schetsen [2 Vols. Compl.].
18054: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt van de Amsterdamse School.
18360: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt der Amsterdamer Schule.
38588: KÖHLER, CARL - Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von der ältesten Zeit bis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken für darstellende Künstler, Maler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde. [3 Vols. in 1 = Compl.].
66524: KÖHLER, GREGOR & JOANNES HERZ & HEINRICH BRAUN - Anleitung für praktische Seelsorger am Kranken- und Sterbebette & Der gute Seelsorger bey seinem Kranken, und sterbenden Christen & Erbauliche Gedanken und Gebete für Kranke, und Sterbende [3 Vols. in 1].
19048: KOHN, LIVIA - Taoist Mystical Philosophy. The Scripture of Western Ascension.
78563: KÖHNE, G. & TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
2553: KÖHNE, G. & TH.P.H. WORTEL [EDS]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10 = Complete Set].
59406: KOHNER, FRÉDÉRIC [CLAUDE FREGNAC - TRANSL.]. - Kiki de Montparnasse.
43941: KÖHRING, HANS [ED.]. - Bibliographie der Almanache, Kalender und Taschenbücher für die Zeit von ca. 1750-1860.
45406: KOHT, HALVDAN - Life of Ibsen.
78750: KOK, INA - Woodcuts in Incunabula in the Low Countries [4 Vols. Compl.]. .
38436: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch Woordenboek [35 Vols. Compl.].
59948: KOK, INA - Woodcuts in Incunabula in the Low Countries [4 Vols. Compl.]. .
47739: KOK, ANDREAS - Gods kerk, en haar opperhoofd verdedigd tegen de historische eeuwrede; Geschetst en herdacht, op 31 December 1800 in de Domkerk der Stad Utrecht & Gods kerk, en haar opperhoofd verdeedigd, tegen den schryver van Iets tot antwoord aan, enz. [4 Parts in 1 - Compl.].
79626: KOK, H.L. [P. BUTZ - ED.]. - Thanatos. De geschiedenis van de laatste eer.
65476: KOKAY, GYORGY - Geschichte des Buchhandels in Ungarn.
5170: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
57300: KOKOLE, OMARI H. [ED.]. - The Global African. A Portrait of Ali A. Mazrui.
72338: KOL, NELLIE VAN [ = JACOBA MARIA PETRONELLA PORREIJ] & [JAN DE WAARDT - ILLUSTR.]. - Twaalf Japansche sprookjes uit het Engelsch naverteld.
36649: KOLBANY, PAUL - Bemerkungen über den ansteckenden Typhus der in Jahre 1809 / 1810 in Presburg herrschte über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und anderen Krankheiten, nach seiner innern und äussern Anwendung: und über den innerlichen Gebrauch des kalten Wassers, als Getränk im Fieber, durch praktische Fälle erläutert, ind näher ins Licht gesetzt, nach Gesetzen der rationellen Heilkunde.
4681: KOLDEWEIJ, A.M. & P.N.G. PESCH [ED.]. - Het blokboek van Sint Servaas. Facsimile met commentaar op het vijftiende-eeuwse blokboek, de Servaas-legende en de Maastrichtse reliekentoning / Le livre xylographique de Saint Servais. Fac-similé avec commentaire sur le livre xylographique du quinzième siècle, sur la légende de S. Servais et sur l'ostention des reliques à Maestricht.
21159: KOLDEWEIJ, DR. A.M. [ED.]. - In Buscoducis 1450 - 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middelleeuwen en renaissance [2 Vols. Compl.].
48505: KOLDEWEIJ, JOS & PAUL VANDENBROECK & BERNARD VERMET [EDS.]. - Jheronimus Bosch. Alle schilderijen en tekeningen.Hieronymus Bosch / Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch.
51005: KOLK, HANCO - Meccano 4 Container [6 Vols. - Compl. Set].
9487: KOLKHUIS TANKE, DR. J. - Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw - Dr. E.J.B. Schonk.
23512: KOLLONITZ, GRAVIN PAULA [H.C. ROGGE - TRANSL.]. - De eerste dagen van het Mexicaansche Keizerrijk. Reisverhaal van de gravin Paula Kollonitz, hofdame uit het gevolg van keizerin Charlotte.
49524: KOLMESCHATE, G.J. VAN & J. TEN HOVE & J. HAGEDOORN & P. DATEMA [EDS.]. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
18439: KÖLN - Kölner Tourenbuch für Radfahrer. Ein unentbehrlicher Führer für alle rheinischen Radfahrer.
46083: KOMAR, DANIEL J. & FRANÇOIS PLANCHE - A Guide to: Swatchwatches & A Guide to Swatches Volume II [2 Vols. Compl.]..
29898: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een Antropologische studie [2 Vols. Compl.]..
72651: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
72334: KOMRIJ, GERRIT - Over de impuls, het ijkpunt en de horzel.
26550: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in 3000 en enige gedichten [3 Vols. & CD - In Slipcase].
5968: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
40542: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - De lof der stront [In gray board slipcase].
63000: KOMRIJ, GERRIT [FOREW.]. - En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling Manuscripten & Documenten. Auteursexemplaren van eigen werk 31 maart - 21 april 2004.
40530: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
45973: KOMRIJ, GERRIT & DICK MATENA [ILLUSTR.]. - Komrij's patentwekker.
52362: KOMRIJ, GERRIT - De man met de vele gezichten.
62999: KOMRIJ, GERRIT - De tranen der ecclesia's.
2175: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN - De verschrikking.
28860: KÖMSTEDT, RUDOLF - Vormittelalterliche Malerei.
42019: KONDAKOV, NIKODIM PAVLOVICH [ELLIS H. MINNS - TRANSL.].] - The Russian Icon.
49212: CONGO - KONGO - Notre Congo - Onze Kongo.
13926: KÖNIG, FELIX VON - Die Erben des Prometheus. Geschichte der Muskelkraftmaschinen.
20579: KÖNIG, DR. G. & DR. I. WANCURA [EDS.]. - Einführung in die chinesische Ohrakupunktur.
22190: KÖNIG, B. EMIL - Ausgeburten des Menschenwahns im Spiegel der Hexenprozesse und der Autodafé.Eine Geschichte des After- und Aberglaubens bis auf die Gegenwart historische Schandfäulen des Aberglaubens.
62224: KÖNIG, CLAUS & FRIEDHELM WEICK & JAN-HENDRIK BECKING - Owls. A Guide to the Owls of the World.
71830: KÖNIG, EBERHARD [INTROD.]. - Offizium der Madonna Vat. Lat. 3781 [In Box].
62953: KONIJNENBURG, JAN & MARTINUS STUART & NOMAN, JOHANNES - Bladwijzerder voornaamste zaken, benevens een naam-register der landen en steden; als ook een naam-register der personen wier bedrijven en lotgevallen min of meer uitvoerig worden voorgedragen, in het werk Tafereelen van de staats-omwenteling in Frankrijk [vervat in 28 deelen]. Benevens Lijst der daarin voorkomende Afbeeldingen en Platen [only].
12612: KONING, JACOBUS - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
48448: KONING, ROELAND [ET AL.]. - De Zuiderzeewerken. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen van Roeland Koning - C. Vreedenburgh - H. Heuff - J.H. van Mastenbroek - Ype Wenning.
46731: KONING, JACOBUS - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam: voornamelijk in de zestiende eeuw.
45850: KONING, JOSEE [ED. - ET AL.]. - U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952-2002.
14494: KONING, JACOBUS - Geschiedenis van het Slot Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
71091: KONING, MADELIJN - De literaire verdiensten van A.A.M. Stols.
20829: KONOIKE, YOSHITADA [FOREW.]. - Cultural Heritage of Hyogo Prefecture Japan. Painting.
38653: KONZE, BERGIT - Die Ästhetik des weiblichen Widerstandes. Zur Thematisierung deutscher Geschichte in Irmtraud Morgners Salman-Trilogie.
18534: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
22445: KOOGER, HANS - Kruisen en Kruisbeelden in Gelderland, Overijssel en Noordrijn-Westfalen.
60190: KOOGER, HANS - Joods leven in Dieren, Rhenen en Velp.
27608: KOOI, DR. P.B. - Pre-Roman Urnfields in the North of the Netherlands [2 Vols. Compl.].
26082: KOOIJ, K.R. VAN & H. VAN DER VEERE [EDS.]. - Function and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991.
35469: KOOIJMANS, L. & E.A. DE JONG & H.M. BROKKEN [EDS.] - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk [1691-1759] tekent Noord-Holland.
41856: KOOIMAN, D. & J.J. VAN DER ENDE [EDS. - ET AL.]. - Rechtskundige Encyclopaedie voor iedereen [2 Vols. Compl.].
19570: KOOKER, H.W. & B. VAN SELM [EDS.]. & P.G. HOFTIJZER [INTROD.]. - Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800. Bibliografie van publikaties over particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-nederland, verschenen voor 1991.
12449: KOOKER, H.W. DE [ED.]. - The Catalogus Universalis of Broer Jansz. A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz., Amsterdam 1640-1652.
3689: KOOL, J.A. - Geschiedkundige beschouwing van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam.
43952: KOOL, J.A. - Aperçu historique au sujet de la Société pour Secourir les Noyés instituée à Amsterdam.
36132: KOOLMAN, EGBERT - Oldenburgische Bibliographie [16. Jh. - 1907].
57861: KOOLMEES, P.A. - Symbolen van openbare hygiène. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940.
22722: KOONINGS, W. - De keuring van goud en zilver tijdens het koninkrijk Holland.
46291: KOOP, REINDER & RUUD ROOIMANS & MARTIJN DE THEYE - Regatta. ICT-implementaties als uitdaging voor een vier-met-stuurman.
16040: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle Driebergen/Utrecht 16-21 July 1999.
36353: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle IV.
40623: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle III. Proceedings of the 3rd International Conference on the Medieval Chronicle Doorn/Utrecht 12-17 July 2002.
80096: KOOPMAN, H. - Catalogus der Kleinrond stempels van Nederland.
43978: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939.
213: KOOY, T. VAN DER - De taal van Hindeloopen. Grammaticaal overzicht en woordenboek met een bloemlezing van Hindelooper proza en poëzie.
70615: KOPP, ROBERT [ED.]. - Album André Breton.
34701: KOPPERS, ANDRÉ - A Biographical Dictionary on the Political Abuse of Psychiatry in the USSR.
24336: KOPPERS, W. [ED.]. - Festschrift - Publication d'Hommage offert au P.W. Schmidt.
69873: KOPRIVA, MILAN [ED.]. - Typo Ornamenty for Lovers of Graphic and Typography, for Members of Editorial, Publishing and Polygraphic Offices, selected & edited / Typo Ornamenty für Liebhaber der Graphik, Typographie und für Mitarbeiter von Redaktionen, Verlagen und Polygraphischen Unternehmen, ausgewählt und geortnet.
48143: KOPSTEIN, DR. FELIX - Zoologische Tropenreise. Mit Kamera und Feldstecher durch die indo-australische Tierwelt.
221: KORAN - De Koran. De heilige Qor'aan, met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmut Ahmad. Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
70578: KOREMAN, J.G.J. & BARONES VAN HÖVELL [TECHN.]. - ... geteeckent tot Maestricht .. / Getekend te Maastricht / Dessiné à Maestricht / Gezeichnet zu Maastricht / Drawn in Maastricht.
53253: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.].
40621: KORHONEN, KUISMA [ED.]. - Tropes for the Past. Hayden White and the History / Literature Debate.
36339: KORMANN, EVA & ANKE GILLEIR & ANGELIKA SCHLEMMER [EDS.]. - Textmaschinenkörper. Genderorientierte Lektüren des Androiden.
67740: KORNEMANN, ERNST - Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum.
628: KÖRNER, JOSEF - Bibliographisches Handbuch des Deutschen Schrifttums. Dritte völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.
48886: KORNFELD, EBERH. W. [INTROD.]. - Graphik von Edvard Munch & Henri de Toulouse-Lautrec. Die Sammlung Clarence und Jane Franklin und weitere Beiträge.
59655: KORP, CIETER [& ALBRECHT G. THAER]. - Fiat 600 /D / E Jagst. Nu kan ik het zelf.
79620: KORS, MIKEL [ & GEERT H. M. CLAASSENS - INTROD.]. - De bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de historiebijbel van 1361.
8235: KORTE, BARBARA & RALF SCHNEIDER & STEFANIE LETHBRIDGE [ED.]. - Anthologies of British Poetry Critical Perspectives from Literary and Cultural Studies.
38488: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
67954: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
19458: KORTEWEG, ANTON & FRANS A. JANSSEN & FONS VAN BUUREN & COR VAN BREE & MARITA MATHIJSEN - Bert van Selm-lezingen 1992 - 1996 [5 Vols. in Slipcase].
23753: KORTEWEG, ANTON & PANDORA [ILLUSTR.]. - Van huis tot huis.
64343: KORTEWEG, ANTON & PANDORA [ILLUSTR.]. - Van huis tot huis.
36347: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS [EDS.]. - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
34185: KORTHUIS, J. - Bevrijd jezelf. De doe-het-zelf methode om je innerlijke rust, gezondheid en levensgeluk te vergroten.
63777: KORTMANN, CONSTANTIJN & JOSEPH FLEUREN & WIM VOERMANS [EDS.]. - Constitutional Law of 10 EU Member States. The 2004 Enlargment.
12269: KOSCH, WILHELM - Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik [2 Vols. Compl.].
2532: KOSCHATZKY, WALTER - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
35689: KOSHIKAWA, MICHIAKI & HIDENORI KURITA [EDS.]. - Italian 16th and 17th Century Drawings from the British Museum.
72151: KOSINSKI, JERZY - De kluizenaar van 69th Street. Het manuscript van Norbert Kosky.
28873: KOSSATZ, WALTER & HORST-HERBERT KOSSATZ - Ornamental Posters of the Vienna Secession.
40628: KOSTA, BARBARA & HELGA KRAFT [EDS.]. - Writing against Boundaries. Nationality, Ethnicity and Gender in the German-speaking Context.
28396: KOSTER, DANIËL - " Naar 't heerlijk Griekenland, Verbeelding ! voer mij heen ". Reizen naar Griekenland 1488 - 1843.
68449: KOSTIOUDOVITCH, ELENA [ED.]. - Five Centuries of European Drawings. The Former Collection of Franz Koenigs.
17408: KOSTOF, SPIRO - The City Shaped. Urban Patterns and meanings Through History.
17423: KOSTOF, SPIRO - The City Assembled. The Elements of Urban Form Through History.
294: KOTELAWELE, D.A. & B.H. SLICHER VAN BATH & J.A. FABER - Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767 [& 4 other essays].
35441: KOTTMANN, ALBRECHT - Fünftausend Jahre messen und bauen.
5815: KOTZINGER, SUSI & GABRIELE RIPPI [ED.]. - Zeichen zwischen Klartext und Arabeske. Konferenz des Konstanzer Graduiertenkollegs ' Theorie der Literatur ' . Veranstaltet im Oktober 1992.
6501: KOUSBROEK, RUDY - In de tijdmachine door Japan. De Hofreis van het jaar 2000.
1781: KOUSBROEK, RUDY - Een zuivere schim in de vervuilde schepping. Over het werk van Konstantinos Kavafis.
56596: KOUSBROEK, RUDY - Verborgen verwantschappen. Fotosynthese.
19314: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
30262: KOYEN, DR. MILO H. & B.H.D. HERMESDORF [ET AL.]. - De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerloo [in: Lætus Introitus Brabantiæ 1356-1956].
19564: KOZICA, KAZIMIERZ & JANUSZ PEZDA [EDS.]. & ARNOLD BARTETSKY [TRANSL.]. - Dantiscum Emporium Totius Europae Celeberrimum. Danzig und die Ostsee in Karten und Dokumenten aus der Sammlung von Tomasz Niewodniczanski / Gdansk i Baltyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego.
35409: KOZICA, KAZIMIERZ & JANUSZ PEZDA & ARNOLD BARTETZKY - Dantiscum emporium totius europae celeberrimum. Danzig und die Ostsee in Karten, Ansichten und Dokumenten aus der Sammlung von Tomasz Niewodniczanski / Gdansk i Baltyk na mapach, wodikach oraz dokumentach ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego.
50470: KOZIK, FRANK - An Ode to Joy. More Posters, Prints and other Work of Frank Kozik.
59819: KOZYFREFF, CHANTAL - The Oriental Dream. Leopold II's Japanese Tower and Chinese Pavilion at Laeken (Brussels).
48113: KRAAN, HANS [& INGRID BRONS] - Dromen van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914.
18255: KRABBE, MR. H. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
37310: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
73673: KRABBENDAM, J.L. - The Model Man. A Life of Edward W. Bok, 1863-1930.
2830: KRACHT, DR. RER. POL. F. - Die rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
54997: KRAEHN, JEAN-CHARLES - SPRINKHAAN: De Jongen met de Rat & De Parade van de Monsters & Wraak & Karreguel an Ankou [De Kar van de Dood] [ Vol. 1-4 = Compl. Set].
22402: KRAEMER, JOEL L. [ED.]. - Israel Oriental Studies XII.
30679: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antilles. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
8901: KRAFT, KARL-FRIEDRICH O. - Iweins Triuwe. Zu Ethos und Form der Aventiurenfolge in Hartmanns " Iwein ".
17639: KRAFT, DR. GUSTAVE - La Bonne Science.
34367: KRAJEWSKI, WLADYSLAW [ED.]. - Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences.
51200: KRAMER, J.H.T. - Luchthavens en hun uitstraling. Een onderzoek naar de economische en ruimtelijke uitstralingseffecten van luchthavens.
10276: KRAMER, EDWARD - Het boek der pelsdieren. Voor keurmeesters en practische fokkers.
31301: KRAMER, JOACHIM - Korinthische Pilasterkapitelle in Kleinasien und Konstantinopel.
78155: KRAMM, CHRISTIAAN - De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, graveurs en Bouwmeesters [3 Volumes in 2 Bindings = Compl.].
14653: KRAPPE, ALEXANDER HAGGERTY - The Science of Folk-lore.
48975: KRASA, JOSEF [ED.]. - The Travels of Sir John Mandeville. The Manuscript in the British Library.
43063: KRASOVSKAYA, VERA [JOHN E. BOWLT - TRANSL.]. - Nijinsky.
19174: KRASS, DR. M. & DR. H. LANDOIS - Das Mineralreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte.
52591: KRATOSKA, PAUL H. - The Japanese Occupation of Malaya 1941-1945. A Social and Economic History.
61675: KRAUS, KARL [ED.]. - DIE FACKEL. Werke [12 Volumes & ].
79195: KRAUS, HANS P. [DAVID W. WATERS & RICHARD BOULIND - INTROD.]. - Sir Francis Drake. A Pictorial Biography. With Historical Instruction by Lt. Commander David W. Waters & Richard Boulind and a detailed Catalogue of the Author's Collection.
68785: KRAUS, HENRY - Gold was the Mortar. The Economics of Cathedral Building.
22363: KRAUSE, MARTIN [ED.]. - Essays on the Nag Hammadi Texts. In Honour of Pahor Labib.
27930: KRAUSE, GÜNTER - Chronik der Eisenbahn.
60289: KRAUSHAAR,WOLFGANG - Die Protest-Chronik 1949-1959. Eine illustrierte Geschichte von Bewegung, Widerstand und Utopie [4 Vols. Compl. in Slipcase].
20559: KRÄWINKEL, MIRJAM - Nieuw voegwerk voor de wijk. Een netwerkanalyse van de effecten van volkshuisvestingsregelgeving op besluitvormingsprocessen rondom wijkverbetering.
41647: KRAWULSKY, DOROTHEA - Eine Einführung in die Koranwissenschaften. 'Ulum al-Qur'an
7706: KRECIC, PETER - Plecnik. Une lecture des formes.
72849: KREKEL-AALBERSE, ANNELIES - Art Nouveau and Art Deco Silver.
79633: KREKIC, B. - Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Âge.
57547: KREMSER, MANFRED [ED.]. - Ay BoBo. Afro-Karibische Religionen / African-Caribbean Religions Vol. 1-3
17482: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow. Ein Künstlerleben in Berlin.
5013: KRESSE, HANS - Eric, l'homme du Nord. Le sultan d'Akim. & La source de vie. Volume 3 & 4.
5371: KRESSE, HANS - De boog van Allard. Het Tyrfingmysterie. Een avontuur van Eric de Noorman.
6308: KRESSE, HANS G. - De avonturen van Robby.
20714: KRESSE, HANS - De jeugd van Eric de Noorman. Volume 1: Tocht naar het graf van Eric de Veroveraar. De avonturen van Eric de Noorman.
357: KRESSE, HANS - Per atoomraket naar Mars. Een wonderlijk avontuur van twee jongens.
78892: KRETSCHMER, INGRID & JOHANNES DÖRFLINGER & FRANZ WAWICK - Lexikon zur Geschichte der kartographie. Von den Anfängen bis zum Ersten Weltkries [2 Vols. Compl.].
74302: KRETSCHMER, ALBERT [ILLUSTR.]. & DR. KARL ROHRBACH [TEXT] - Die Trachten der Völker vom Beginn der Geschichte bis zum 19. Jahrhundert in 104 Tafeln zusammengestellt, gezeichnet und lithografiert.
16946: KRETZMANN, NORMAN - The Metaphysics of Theism. Aquinas's Natural Theology in Summa Contra Gentiles 1.
26430: KREUER, WERNER - Imago Civitatis. Stadtbildsprache des Spätmittelalters. Essener Bearbeitung der authentischen Stadtansichten aus der Schedelschen Weltchronik von 1493.
43751: KREUTER-EGGEMANN, HELGA - Das Skizzenbuch des Jacques Daliwe [2 Vols. in Slipcase].
79874: KREWSON, MARGIT B. - The Netherlands and Northern Belgium. A Selective Bibliography of Reference Works.
61230: KRIDL, MANFRED [OLGA SCHERER-VIRSKI - TRANSL.]. - A Survey of Polish Literature and Culture.
16952: KRIEGER, JOEL [ED.]. - The Oxford Companion to Politics of the World.
49125: KRIEGER, C.C. - The Infiltration of European Civilization in Japan during the 18th Century.
6121: KRIEKEN, G.S. VAN - Khayr al-Dîn et la Tunisie [1850-1881].
161: KRIEKEN, G.S. VAN - Dr. Cornelis Pijnacker. Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen.
45726: KRIEL, JACQUES - Matter, Mind and Medicine. Transforming the Clinical Method.
28278: KRIGAR, HERMANN - Anton Dvorak. Eine biographische Skizze [Musikalisches Wochenblatt, Leipzig. Dezember 1879 - Februar 1880]. Kommentar von Jarmil Burghauser.
69778: KRIJN, SOPHIA ADRIANA - De Jomsvikingasaga.
63961: KRIKKE, MR. A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de Bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed [1913-1994].
9939: KRIMPEN, HUIB VAN [INTROD.]. - Jan van Krimpen over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
72070: KRIMPEN, HUIB VAN - Boek over het maken van boeken. Nieuwe, herziene & vermeerderde druk.
66629: KRIMPEN, HUIB VAN & TON BOLDER & JOOST KLINKENBERG [ET AL.]. - Typografie: uitgangspunten - rechtlijnen - techniek.
39834: KRIPKE, SAUL A. - Wittgenstein. On Rules and Private Language. An Elementary Exposition.
78215: KRIS, ERNST - Psychoanalytic Explorations in Art.
8676: KRISS-RETTENBECK, LENZ & GERDA MÖHLER [EDS.]. - Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adelbert Stifter Vereins, München & Katalog der Ausstellung [2 Vols.].
31238: KRISTELLER, PAUL - Early Florentine Woodcuts. With an annotated list of Florentine illustrated books.
68952: KRISTIC, ANAMARIJA - De staten-generaal en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Een onderzoeknaar de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming over deelname aan internationale militaire operaties.
49349: KRISTJANSSON, JONAS [RÉGIS BOYER - TRANSL.]. - Les miniatures islandaises. Sagas, histoire, art.
53449: KROES, MR. A.S. [ED.]. & PROF. MR. R.P.J.L. TJITTES [INTROD.]. - Parlementaire geschiedenis [elektronische] consumentenkoop en consumentendienstverlening op afstand. Implementatie van richtlijnen: Koop op afstand - consumentenkoop en garanties - elektronische handel - de elektronische handtekening.
47182: KROESKAMP, DR. H. - Early Schoolmasters in a Developing Country. A history of experiments in schooleducation in 19th century Indonesia.
79186: KROGT, PETER VAN DER - Koeman`s Atlantes Neerlandici. Volume I - III A & B [first 4 Bindings].
77864: KROGT, DR. P.C.J. VAN DER [ED.]. - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer, ca. 1558-1570. Nederland: Noord-Brabant en Limburg [ = Map 8].
4888: KROGT, PETER VAN DER & ERLEND DE GROOT [EDS.]. - The Atlas Blaeu - Van Der Hem of the Austrian National Library. Volume 4: Holy Roman Empire, Hungary, Greece, Constantinople, Smyrna and Bible Maps.
11672: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. De globeproductie in de Nederlanden.
78418: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. De globeproductie in de Nederlanden.
54583: KROGT, PETER VAN DER & ELGER HEERE [EDS.]. - The British Isles [Volume 1: England - Guides to Dutch Atlas Maps].
51249: KROGT, PETER VAN DER - Koeman`s Atlantes Neerlandici. Volume I - IV [9 Bindings = Complete Set].
28253: KROGT, PETER VAN DER - Der Globus im Wandel der Zeiten. Eine Geschichte der Globen.
15434: KROGT, PETER VAN DER - Old Globes in the Netherlands. A Catalogue of Terrestrial and Celestrial Globes made Prior to 1850 and Preserved in Dutch Collections.
70727: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
70223: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
26740: KROHN, WOLFGANG & EDWIN T. LAYTON & PETER WEINGART [EDS.]. - The Dynamics of Science and Technology.
80017: KROHN, DEBORAH L. & PETER N. MILLER & MARYBETH DE FILIPPIS [EDS - ET AL.]. - Dutch New York between East and West. The World of Margrieta van Varick.
69405: KROLL, ERIC [ED.]. - Emler Batters. From the tip of the shoes to the top of the hose.
578: KROM, MR. C.C.N. & MR. M.S. POLS. [ED.] - Stadrechten van Nijmegen
25143: KROMBACH, DR. K.A. - Honderd jaren Utrechtse Geneeskundige Kring.
15192: KROMHOUT, ROOSANNIE [ED.]. & BEN BROOS & ROBERT VORSTMAN & WILLEM L. VAN DE WATERING - Ludolf Bakhuizen 1631-1708. Schryfmeester - teyckenaer - schilder.
10027: KRONENBERG, HENDRIK - Deventer weiderechten.
80379: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. REGISTER op de Noord- en Zuidnederlandsche Bibliographische Tijdschriften - Bibliographische Adversaria [6 Vols] - Tijdschrift van Boek- en Bibliotheekwezen [9 Vols] - Het Boek [Volume I - XXV].
13226: KRONHAUSEN, DRS. PHYLLIS & EBERHARD KRONHAUSEN - Erotic Fantasies. A Study of the Sexual Imagination.
7741: KROON, H.M. - De koe. Lichaamsbouw en Inwendige Organen. Met beweegbaar model en veel afbeeldingen. Voor Eigenaars en Fokkers van Rundvee en ten dienste van Cursussen in Runderkennis en Landbouwkunde.
41526: KROSS, SIEGFRIED & HANS SCHMIDT [EDS.]. - Colloquium Amicorum Joseph Schmidt-Görg zum 70. Geburtstag.
72177: KRUCKENBERG, MARIA DEL CARMEN - Cantares de mi silencio.
31740: KRUDEWIG, ANTON [ED.]. - Neues Verzeichnis der Kirchenbücher der ehemaligen Rheinprovinz.
74365: KRUIDENIER, M. - Z. D. J. W. Gulden (1875-1960) - M. Geldmaker (1874-1930)
32775: KRUIJF, UDO DE & JEROEN KUMMER & FREEK PEREBOOM [EDS.]. - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar.
72080: KRUIJT, ALB. C. - Het animisme in den Indischen Archipel.
23304: KRUISHEER, DR. C.I. & L.P.M. HOOGEVEEN - De beurt- en stoomvaart Nijmegen - Rotterdam 1649-1949.
51976: KRUISMAN, J. - De bijbel aan het woord. Actueel handboek van de christelijke leer.
53984: KRUIZINGA, JAAP & ROLAND VAN TULDER & GERRIT VERMEER & JAN VONK [EDS. - ET AL.]. - Het XYZ van Amsterdam [2 Vols. Compl.].
73677: KRUMMEL, D.W. & STANLEY SADIE - Music Printing and Publishing [Dictionary of Music Printers & Publishers]. .
64169: KRUSEMAN, A.C. - Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.Tweede Deel [only].
43483: KRUSEMAN, A.C. - De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers, 1806 tot 1814.
47151: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller. Geboren 22 Juli 1817; gestorven 4 Januari 1881. In memoriam. Voor vrienden. Overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
71207: KRUSENSTEIN, ADAM J. VON - Voyage Round the World in the Years 1803, 1804, 1805 and 1806. By Order of His Imperial Majesty Alexander the First, on Board the Ships Nadeshda and Neva, Under the Command of Captain A.J. Von Krusenstern [2 Text Vols. - only].
7399: KRUYSKAMP, DR. C. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. [2 Vols. Compl.].
73011: KRUYSKERK, W. & J. SCHIMMELPENNINCK & J.W. TILANUS [FOREW.]. - Feest- en Lydens Stoffen, Zoo als die op de Feestdagen en in de negen weken voor Paaschen gepredikt worden in de hervormde Neder-duitsche Kerke te Harderwyk & Naamlijst der Leeraren in de Nederduytsche hervormde gemeente te Harderwyk. .
46141: KRZANOWSKI, WOJTEK - Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social Research.
10875: KRZYSZTOFOWICZ, R. [ET AL.].BENEDEN: E. 2-5. - Water Repellency in Soils. Special Issue ' Journal of Hydrology ' .
63954: KRZYZANOWSKI, JULIAN - History of Polish Literature.
33432: KUBACH, HANS ERICH & WALTER HAAS [EDS.]. - Der Dom zu Speyer [Textband - Bildband - Tafelband: 3 Vols. Compl.].
5412: KUBOVA, ALENA - L'avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939.
4922: KÜCHENMEISTER, DR. FRIEDRICH - Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. [2 Parts. Compl.].
53985: KUCICH, JOHN - Repression in Victorian Fiction. Charlotte Brontë, George Eliot and Charles Dickens.
36142: KUCZYNSKI, ARNOLD [ED.]. - Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach den Originalen aufgenommen und bearbeitet. Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium.
79180: KUGEL, ALEXIS [RUDOLF DISTELBERGER & MICHÈLE BIMBENET-PRIVAT] - Joyaux Renaissance. Une splendeur retrouvée.
60176: KUHN, PIETER - De originele tekeningen van: Het geheim van de Bosplaat.
5368: KUHN, PIETER J. - De geheimzinnige passagier. De avonturen van Kapitein Rob.
5370: KUHN, PIETER J. - Kapitein Rob in China. De avonturen van het zeilschip de Vrijheid.
18150: KÜHN, HEINZ - Wilhelm Sollmann [2 Vols. Compl.]..
43685: KUHN, DR. AUGUST [ED.]. - Der Freimüthige oder Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser.
65336: KÜHNDEL, DR. JAN [ALOIS CHVALA - ENGR.]. - Dum U zlaté studny [= House at the Golden Well].
16656: KÜHNEL, HARRY - Denkmalpflege und Althaussanierung in Krems an der Donau 1959-1974.
45891: KUIJER, DRS. P.TH.J. - 's-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629.
30808: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijks boekenmarkt / 91 Pictues of a Weekly Book Market.
19526: KUIJPERS, HENK - De tanden van de draak. Franka.
2518: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange / van Leer.
2913: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutfen. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
79457: KUILE, MR. G.J. TER - Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van Twente.
80260: KUILE, G.J. TER [FOREW.]. - Goorspraken van Drenthe 1598-1602.
80258: KUILE, G.J. TER [FOREW.]. - Goorspraken van Drenthe 1577-1579.
8539: KUILWIJK, KEES JAN - The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights ?
3548: KUIPER, DR. E.T. [ED.]. - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck, die dat vervaerlijck paert Ros Beyaert wan, en die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechlijck om lesen. Naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556.
76968: KUIPERS, JAN J.B. [& GOFFE JENSMA & OEBELE VRIES] - Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden.
38262: KUITERT, LISA - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996 [5 Vols. in Slipcase - Compl.].
25579: KULISCHER, DR. JOSEF - Russische Wirtschaftsgeschichte [Volume 1 - All Published].
25026: KULISCHER, JOSEF - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit [2 Vols. Compl.].
51581: KUMAR, ANJALI - Access To Financial Services In Brazil.
78039: KUMAR, MILAN - Kovane Mreze [ = Forged Gates & Windows].
51126: KUMMELING, MR. H.R.B.M. - Advisering in het Publiekrecht. Een rechtsvergelijkende studie.
21125: KUNG, HO MAN [ED. - ET AL.]. - Chinese Art.
4915: KUNITZ, STANLEY J. & HOWARD HAYCRAFT [ED.]. - British Authors Before 1800. A Biographical Dictionary.
48231: KUNKEL, WERNER - Besitz- und sozialgeschichte des Zisterzienserinnenklosters Tiefenthal in Rheingau.
72113: KUNST, J. - Music in Java. Its History, its Theory and its Technique [2 Vols. Compl.].
78225: KUNST, J. [E.L. HEINS - ED.]. - Music in Java. Its History, its Theory and its Technique [2 Vols. Compl.].
49126: MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST - Repertorium betreffende Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst [voornamelijk van tijdschriftartikelen]. [VOL. I - IV].
46403: KUNST, RENÉ & GOFFE JENSMA & PAUL TH. KOK & YME KUIPER [EDS. - ET AL.]. - Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.
71072: KUNTZE, MED. DR. MAX - Die Siedlung Madonna di Campiglio und ihre Umgebung.
65786: KUNZE, HORST - Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
29349: KUNZENDORF, ROBERT G. & BENJAMIN WALLACE. - Individual Differences in Conscious Experience.
47214: KUO, SIMMONE - Yin-Yang in Tai-Chi Chuan and Daily Life.
60924: KUPERUS, SJOERD [ILLUSTR.]. & DR. JAC. P. THIJSSE [TEXT] - Nederlandsche vogels.
56397: KUPKA, KAREL & ANDRÉ BRETON - Un Art a l'état brut. Peintures et sculptures des aborigènes d'Australie. Peintures et Sculptures des Aborigènes d'Australie
8681: KÜPPERS, LEONARD & PAUL MIKAT - Der Essener Münsterschatz.
29090: KÜPPERS-LISSITZKY, SOPHIE [HERBERT READ - INTROD.]. - El Lissitzky. Life - Letters - Texts [in Slipcase].
69868: KURIAN, GEORGE THOMAS - The Directory of American Book Publishing. From Founding Fathers to Today's Conglomeratres.
24747: KUROPKA, JOACHIM [ED.]. - Meldungen aus Münster 1924 - 1944. Geheime und vertrauliche Berichte von Polizei, Gestapo, NSDAP und ihren Gliederungen, staatlicher Verwaltung, Gerichtsbarkeit und Wehrmacht über die politische und gesellschaftliche Situation in Münster und Umgebung.
51236: KURTZ, J.H. - History of the Church in its Modern Germanic Form of Development [Part 3: History of the Christian Church from the Reformation to the Present Day].
44070: KURZ, O. - European Clocks and Watches in the Near East.
33382: KUSHNER, MARILYN S. [WILLIAM C. AGEE - INTROD.]. - Morgan Russell.
12646: KÜSTER, HANSJÖRG [ED.]. - Der prähistorische Mensch und seine Umwelt. Festschrift für Udelgard Körber-Grohne.
25133: KÜSTER, BERND - Max Liebermann. Ein Maler-Leben.
65522: KUSTERS, WIEL & HARRY G.M. PRICK [GUY JÄGERS & MARIANNE DE RUWE & JACQUELINE KLINKEBERG & HERMAN VAN DER POOL] - Bladeren en lezen in groot verstaan. Pierre Kemp in de wereld van het boek.
44016: KÚSTERS, URBAN & ANGELIKA LEHMANN-BENZ & ULRIKE ZELLMANN [EDS.]. - Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niedeländisches Werkstattgespräch zur Mediävistik.
40617: KUTZENBERGER, STEFAN - Europa in Grande Sertão: Veredas / Grande Sertão. Veredas in Europa.
59070: KUYER, CHR. A.M. - Inventaris van Topografische Afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie van de Katholieke Universiteit Brabant [3 Vols. Compl.].
52009: KUYER, DRS. P.TH.J. & J.J.M. VERDONCK [EDS - ET AL.]. - Bossche Bouwstenen [Vol. 1-8].
79196: KUYER, DRS. INEKE & DR. TON KAPPELHOF [J.W.M. TIMMERMANS - ED.]. - 's-Hertogenbosch cartografisch bekeken.
49033: KUYLMAN, H.E. - Keg's Thee-Album. Album Theeplaatjes. Serie: Internationaal.
69982: KUYPER, DRS. INEKE & DR. TON KAPPELHOF [J.W.M. TIMMERMANS - ED.]. - 's-Hertogenbosch cartografisch bekeken.
19886: KUYPER, ERIC DE [ED. - ET AL.]. - Versus.
48662: KWAI, CATHERINE & OTTYO PANNEWITZ [FOREW.]. - Marie-Madeleine Gautier.
16536: KWAK, D.J. [ET AL - ED.]. - Nijverheid en Handel in Dordrecht en Omstreken. Uitgegeven ter gelegenheid van de 131ste algemeene vergadering.
51810: KWANTEN, GODFRIED - August-Edmond de Schryver, 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman.
26238: KYBALOVÁ, JANA & GABRIEL URBÁNEK [ILLUSTR.]. - Steingut.
37489: TÔSEN-KYÔ [DRS. JEROEN BODE - ED.]. - Het heilige geschrift van de krijgvoering. Tosen Kyo. Het geheim van de krijg en de vrede. Een tekst uit de 10de / 11de eeuw, uit het Japans vertaald, ingeleid en van commentaar voorzien.
74029: LAAK, W.F.C. VAN - Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem [& Supplement van den Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem 1883-1887 & Algemeen Register].
67926: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
20372: LAAN, DRS. P.H.J. VAN DER - Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400.
67925: LAAN, K. TER - Nieuw Groninger woordenboek. Met kaarten en platen van Johan Diekstra e.a..
28328: LAAN, K. TER - Groninger encyclopedie [2 Parts in 1.].
79120: LAAR, MR. A.R. VAN DE & WILLEM JAN MARIA WESTERWOUDT & WILLEM VAN ASSEN & J.L. ZEGERS & V. J. HAAK - Convolute [5 Vols. in 1].
49508: LABAN, P. & P.H. VAN GESTEL - Rondschrift in 3 Cahiers [3 Vols. Compl.]. & Nieuwe Methode van Rondschrift [Vol. 1-4 Compl.].
55717: LABARRE DE RAILLECOURT, D. [GASTON SAFFROY - FOREW.]. - Les Généraux des Cents Jours et du Gouvernement Provisoire [Mars-Juillet 1815]. Dictionnaire biographique - Promotions bibliographies er Armoral.
40809: LABEAU, EMMANUELLE & CARL VETTERS & PATRICK CAUDAL (EDS.]. - Sémantique et diachronie du système verbal français.
13769: LABELLE, NICOLE - Les differents styles de la musique religieuse en France: Le psaume de 1539 à 1572 [3 Vols. Compl.].
3493: LABOUCHERE, G.C. - Compositie en dispositie der Franse Kerktorens in de 11de en 12de eeuw. Een bijdrage tot de wordingsgeschiedenis der Gothiek.
16072: ROMI & JEAN LACASSAGE [INTROD.]. - Maisons closes. L'Histoire - L'Art - La Litérature - Les Moeurs. Préface de Docteur Jean Lacassagne.
79338: LACEULLE-VAN DE KERK, DR. H.J. - De Haarlemse drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600.
42408: LACEY, A.R. [TRANSL.]. - Philoponus. On Aristotle Physics 2.
13547: LACLOS, MICHEL [ED.]. - Bizarre. Revue périodique nouvelle série. Volume 1- mai 1955.
13548: LACLOS, MICHEL [ED.]. - Bizarre. Revue périodique nouvelle série. Volume 2- octobre 1955.
16735: LACOMBE, S. - Nouveau manuel complet de la sculpture sur bois, contenant la description des outils les plus usités et des bois les plus convenables ainsi que des notions pratiques de sculpture suivi de l'art de découper et de denteler les bois et des procédès mécaniques. Au moyen desquels on exécute la sculpture par compression, la gravure par le feu, l'estampage et le moulage du bois, le bois moulé, le bois durci, le similibois, etc.
78675: LACOMBE, BERNARD DE - La vie privée de Talleyrand. Son émigration - son mariage - sa retraité - sa conversasion - sa mort.
8211: LACOMBE, [JACQUES] - Histoire de Christine, reine de Suede.
56365: LACOUR-GAYET, G. - Talleyrand 1754-1838 [4 Vols. Compl.].
56379: LACOUR-GAYET, G. - Mémoires complets et authentiques de CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND, PRINCE DE BÉNÉVENT. Texte conforme au manuscrit origina, contenant les notes de Monsieur Adolphe Fourier de Bacourt légataire des manuscrits de l'Auteur [5 Volumes Compl.].
71511: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle [2 Vols.].
14068: LACROIX, PAUL - XVIIIe Siècle. Lettres, Sciences et Arts. France 1700 - 1799.
77596: LACROIX, PAUL - XVIIIme siècle institutions, usages et costumes. France 1700-1789.
77834: LACROIX, PAUL - Les art au Moyen Age et à l'époque de la Renaissance.
14072: LACROIX, PAUL - Moeurs, Usages et Costumes au Moyen Age et a l'épogue de la Renaissance.
14069: LACROIX, PAUL - Sciences & Lettres au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
14070: LACROIX, PAUL - Vie Militaire et Religieuse au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
14073: LACROIX, PAUL - XVIIe Siècle Institutions, Usages & Costumes. France 1590-1700.
20209: LACROIX, PAUL - XVIIe Siècle Lettres, Sciences et Arts. France 1590-1700.
29982: LACROIX, PAUL - Henri IV et Louis XIII. La fronde. Etude illustrée d'après l'ouvrage de M. Paul Lacroix sur le XVIIè siècle
32744: LACROIX, W.F.G. - Het binnenland van Afrika in de zestiende eeuw. Een historisch-geografische analyse van Duarte Lopes' kaart van Afrika [Rome 1591].
14071: LACROIX, PAUL - Les Arts au Moyen Age et a l'époque de la Renaissance.
51216: LACY LACY, CHARLES DE - The History of the Spur.
30246: LACY, NORRIS J. & GEOFFREY ASHE - The Arthurian Handbook.
78915: LADA-MOCARSKI, VALERIAN [ARCHIBALD HANNA JR. - INTROD.]. - Bibliography of Books on Alaska, published before 1868.
12895: LAET, SIGFRIED J. DE - Prehistorische kulturen in het zuiden der Lage Landen.
17716: LAFFONT, ROBERT & JAQUES BROSSE & JAQUES OSTIER [EDS.]. - Honderd duizend jaar dagelijks leven.
40200: LAFITAU, - La vie de Clement XI, souverain pontife.
33100: LAFUENTE FERRARI, E. - El Prado. Del Románico al Greco [In pictorial slipcase].
33091: LAFUENTE FERRARI, E. - El Prado. Escuelas italiana y francesa [In pictorial slipcase]. .
16908: LAGARDE, ANDRÉ - The Latin Church in the Middle Ages.
30719: LAGARDE, GEORGE DE [ET AL.]. - Individualisme et corporatisme au Moyen Age [In: L'Organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime].
40609: LAGERROTH, ULLA-BRITTA & HANS LUND & ERIK HEDLING [ED.]. - Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media.
46900: LAGERWEY, E. & DR. B. KRUITWAGEN [EDS]. - Die Legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478.
78227: LAGERWEY, E. & DR. B. KRUITWAGEN [EDS]. - Die Legende van Sinte Willebroert. Gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gheraert Leeu ter Goude 31 Juli 1478.
2440: LAGERWEY, E. - Helden Gods. Legenden van Nederlandse Heiligen. 2 Vols. [Compl.].
50925: LAGRANGE, J.-L. [J.A. SERRET - ED.]. - Théorie des fonctions analytiques contenant les principes du calcul différentiel, dégagés de toute considération d'infiniment petits, d'évanouissants, de limites et de fluxions, et réduits a l'analyse algébrique des quantités finies; par J.-L. Lagrange. Troisième édition, revue et suivie d'une note par M. J.A. Serret.
50926: LAGRANGE, J.-L. - Traité de la résolution des équations numériques de tous les degrés. Avec des notes sur plusieurs points de la theorie des equations algebriques. 3me ed. Paris, Bachelier 1826
34148: LAGUERRE, MICHEL S. - Voodoo and Politics in Haiti.
40203: LAHAYE, DR. J. & DR. E. CORDIEZ & DR. ARNO MEYER [ED.]. - Die Belgische Reisetaube. Zucht und Zuchtverfahren - Ernährung - Vererbung - Anatomie - Reisemethoden - Taubenschlag - Grundlagen des Flugvermögens.
35978: LAHOGUE, PASCALE & KATRIEN DE CORTE [EDS.]. - Tot edelsteen verheven.
34069: LAHOR, JEAN - W. Morris et le Mouvement Nouveau de l'Art Décoratif.
36891: LAHOR, JEAN - W. Morris. Le movement nouveau de l'art décoratif. Conférence faite à Genève en l'Aula de l'Université 13 janvier 1897.
16892: LAICUS, PHILIPP - Die Papstwahl. Nach authentischen Quellen dargestellt, nebst einem kurzen Abriss der letzten Lebenstage Papst Pius IX.
22466: LAING, JOHN & DAVID WIRE - Encyclopedie van tekens en symbolen. Een uniek bronnenboek.
62739: LAIOU, ANGELIKI E. - Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328.
60024: LAIRE, H.M. DE - CTE D'ESPAGNY - Mémoires du Duc de Persigny. Publiés avec des documents inédits, un avant-propos et un épilogue.
49233: LAJOS, VAYER - Magyar Anjou Legendarium.
49681: LALANDE, ANDRÉ - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
38037: LALOY, LOUIS - Contes magiques. D'àpres l'ancien texte chinois de P'ou Soung-Lin (L'immortel en exile).
45808: LAM, PETER & YAU HOK WA [EDS.]. - Lacquerware from the Warring States to the Han Periods Excavated in Hubei Province.
29398: LAMARQUE, PETER [ED.]. & R.E. ASHER [CONS. ED.]. - Concise Encyclopedia of Philosophy of Language.
3139: LAMARTINE, A. DE - Les confidences [3 Vols. in 1].
11469: LAMBEAU, LUCIEN - L'Hotel de Ville de Paris.
63856: LAMBERT, ANDREW - War at Sea in the Age of Sail 1650-1850.
64212: LAMBIL, WILLY [ILLUSTR.]. & RAOUL CAUVIN [ - Blauwbloezen / Les Tuniques Bleues [Coffret De L'album N° 50]: L'album N° 50 [La Traque] & Un Collector de 32 Pages & Un Jeu De 54 Cartes Lambil Cauvin.
67019: LAMBOOIJ, H.TH.M. - Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzer kloosters Lidlum en Mariëngaarde. Een nadere studie, editie en vertaling.
6989: LAMBRECHT, D. [ED.]. - Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Colloquium.
28398: LAMBRECHT, D. - De parochiale synode in het oude bisdom Doornik gesitueerd in de Europese ontwikkeling 11de eeuw - 1559.
34535: LAMBRECHTS, MARC [ED.]. - Fin de Siècle. Belgische tekeningen, pastels en prenten van 1885 tot 1905 & Combaz, Jo, Livement. De verzameling L. Wittamer - De Camps [2 Vols. compl. in Envelope].
68482: LAMBRECHTS-VOS, MEVR. ANNA & WILLEM HARDENBERG [ILLUSTR.]. - Het boekje van Tante An.
38605: LAMENNAIS, FÉLICITÉ DE - Correspondance générale [Vol. 1-3].
14666: LÄMMEL, DR. PHIL. RUDOLF - Der moderne Tanz. Eine allgemeinverständliche Einführung in das Gebiet der Rhythmischen Gymnastik und des Neuen Tanzes.
33147: LAMMING, CLIVE [ED.]. - Treintjes van toen.
78862: LAMOTHE-LANGON, ETIENNE LÉON - BARON DE [ = M.L..., CONVENTIONNEL] - Histoire pittoresque de la convention nationale et de ses principaux membres [4 Vols. Compl. Set].
69545: LAMPEDUSA, GIUSEPPE DI [ARCHIBALD COLQUHOUN - TRANSL. & RALEIGH TREVELYAN - INTROD. & IAN RIBBONS - ILLUSTR.]. - The Leopard [In Slipcase].
22251: LAMPO, HUBERT - Hermione betrapt. Roman.
78234: LAMUR, HUMFREY E. & JOH S. MACDONALD [EDS]. - Social Consequences of Population Pressure in the Guianas.
22866: LANCE, JAMES W. - Mechanism and Management of Headache.
50239: LAND, DR. CEES OP 'T & DR. BERND LEICHT & PETER DE BOER [EDS.]. - Africa Tribal Art.
48237: LANDAU, JACOB M. - Radical Politics in Modern Turkey.
78979: LANDAU, DAVID & PETER PARSHALL - The Renaissance Print 1470-1550 [In Slipcase].
9342: LANDAUER, GUSTAV - Briefe aus der französische Revolution [2 Vols. Compl.].
47259: LANDE, JÉRÔME DE LA - Bibliographie astronomique; avec l'histoire de l'astronomie depuis 1781 jusqu'à 1802: par Jérôme de la Lande, ancien directeur de l'observatoire, membre de l'Institut National, des Académies de Londres, de Berlin, de Petersbourg, de Stockholm, de Bologne, etc.
79341: LANDE, LAWRENCE M. [EDGAR ANDREW COLLARD - INTROD.]. - The Lawrence Lande Collection of Canadiana in the Redpath Library of McGill University. A Bibliography collected, arranged and annotated by Lawrence Lande, with an introduction by Edgar Andrew Collard [In Slipcase].
19265: LANDELL, OLAF J. DE - Een vaartuig voor de herinnering.
20376: LANDHEER, HUGO - Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
79803: LANDHEER, HUGO - Kerkbouw op krediet. De financiering van de kerkbouw in het aartspriesterschap Holland en Zeeland en de bisdommen Haarlem en Rotterdam gedurende de periode 1795-1965.
16415: LANDWEHR, JOHN - Splendid Ceremonies. State Entries and Royal Funerals in the Low Countries, 1515-1791. A Bibliography.
2823: LANDWEHR, JOHN - German Emblem Books, 1531-1888. A Bibliography.
13012: LANDWEHR, JOHN - Het Nederlandse Kookboek 1510-1945. Een bibliografisch overzicht.
24621: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as Book Illustrator. A Bibliography.
33159: LANDWEHR, JOHN - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende-eeuwse kinderboeken.
79103: LANDWEHR, JOHN. - Romeyn de Hooghe (1645-1708) as Book Illustrator. A Bibliography.
79256: LANDWEHR, JOHN - Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries 1542-1813. A Bibliography.
79001: LANDWEHR, JOHN [& PETER VAN DER KROGT - ED.]. - VOC. A Bibliography of Publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.
13894: LANDWEHR, JOHN - Dutch Emblem Books. A Bibliography.
17197: LANDWEHR, JOHN - Emblem and Fable Books Printed in the Low Countries 1542-1813. A Bibliography.
29245: LANDWEHR, JOHN [& PETER VAN DER KROGT - ED.]. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800.
70788: LANDWEHR, JOHN - Emblem Books in the Low Countries 1554-1949. A Bibliography.
1406: LANG, GEORGE - Entwisted Tongues. Comparative Creole Literature.
79251: LANG, A.W. - Entwicklung, Aufbau und Verwaltung des Seezeichenwesens an der deutschen Nordseekuste bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
65719: LANG, LOTHAR - Expressionist Book Illustration in Germany 1907-1927.
31984: LANGBEIN, A.F.E. - Schwänke & Gedichte & Talismane & Neue Schwänke & Feierabend [5 Vols.].
50287: LANGBROEK, ERIKA & & AREND QUAK & ANNELIES ROELEVELD [EDS.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 63.
4315: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 46.
5888: LANGBROEK, ERIKA - Zwischen den Zeilen. Untersuchungen zu den lateinischen Kommentaren und den deutschen Glossen der Edenburgher Handschrift Adv. Ms. 18.5.10
6364: LANGBROEK, ERIKA [ET AL.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume / Band 53.
7411: LANGBROEK, ERIKA [ED.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume/Band 55.
40784: LANGBROEK, ERIKA & AREND QUAK & ANNELIES ROELEVELD & PAULA VERMEYDEN [EDS.]. [EDS.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 60.
1358: LANGBROEK, ERIKA & ANNELIES ROELEVELD & AREND QUAK [ED.]. - Valentin und Namelos. Mittelniederdeutsch und Neuhochdeutsch. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert.
36335: LANGBROEK, ERIKA & AREND QUAK & ANNELIES ROELEVELD & PAULA VERMEYDEN [EDS.]. - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Volume 61.
51328: LANGE, MORTEN - Elseviers paddestoelengids. Met 600 paddestoelen in vele kleuren.
14415: LANGE, O.L. & P.S. NOBEL & C.B. OSMOND & H. ZIEGLER [EDS.]. - Physiological Plant Ecology II. Water Relations and Carbon Assimilation.
7123: LANGEMEIJER, MR. G.E. - Speculum Langemeijer. 31 rechtsgeleerde opstellen.
51056: LANGENDONCK, JEF VAN [ED.] & DANNY PIETERS & DRIES SIMOENS & BEA VAN BRUGGENHOUT - Liber Amicorum Roger Dillemans. Volime II: Socialezekerheidsrecht.
9131: LANGENDYK, PIETER - De Graaven van Holland, in Jaardichten beschreven door Pieter Langedyk, verrykt met alle de beeltenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, op de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem. [2 Vols. Compl.].
30007: LANGENDYK, PIETER - De Graaven van Holland, in Jaardichten beschreven door Pieter Langedyk, verrykt met alle de beeltenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, op de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem. [Vols. 2 only].
10192: LANGERAAD, DR. L.A. VAN - De Nederlandsche ambassade-kapel te Parijs. Kerkhistorische studie [2 Vols. Compl.].
41984: LANGERER, G. - Beelden en stemmen uit Geldersch Laren.
21408: LANGEVELD, JOOST - Horen & zien. Algemene muziekleer.
35432: LANGEVELD, HERMAN - Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel twee 1933-1944 [Volume 2 - just].
13683: LANGFORD, RACHEL & RUSSELL WEST [EDS.]. - Marginal Voices, Marginal Forms: Diaries in European Literature and History.
58420: LANGLAND, WILLIAM [E. TALBOT DONALDSON - TRANSL.]. & [ELIZABETH D. KIRK & JUDITH H. ANDERSON - EDS.]. - Will's Version of Piers Plowman. An Alliterative Verse Translation by E. Talbot Donaldson.
54370: LANGLEY, PAUL - The Everyday Life of Global Finance. Saving and Borrwoing in Anglo-America.
71619: LANGLOIS JR., JOHN D. [ED.]. - China under Mongol Rule.
18497: LANGLOIS, E. - Nouvelles Françaises inédites du quinzième siècle.
10886: LANGMAN, PROF. DR. J. & PROF. DR. M.W. WOERDEMAN [EDS.]. - Atlas voor medische anatomie.
11467: LANGOIS, ALFRED - La Vie des Mots sous la plume des Maîtres.
73500: LANKESTER, KO - De Keltische Maankalender in het Zonnejaar. Een interpretatie.
34839: LANNEAU, P.A. DE - Dictionnaire Portatif des Rimes Françaises & Dictionnaire de Poche de la Langue Française [2 Vols. in 1].
24318: LANNOY, CHARLES DE & HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'expansion coloniale des peuples européens. Néerlande et Danemark [XVIIe et XVIIIe siècles].
43856: LANNOY, RICHARD - Benares Seen from Within.
20173: LANNOYE, HENRI - Henri Lannoye. Beeldhouwwerk 1968-78.
71961: LANSCHOT, FRANS AUGUSTE JOSEPH VAN - Stichtingen als rechtspersonen beschouwd.
55011: LANSDELL, HENRY [W. MÜLDENER - ED.]. - Durch Siberien. Eine Reise vom Ural bis zum Stillen Ocean [Vol. 1 - only].
70692: LANSDOWNE, J.F. [PAINTINGS] & JOHN A. LIVINGSTON [TEXT] - Birds of the Eastern Forest [Vol. 1 - only].
22269: LANTIN, A. - Scherpenheuvel. Oord van vrede. Ontstaan van de bedevaartplaats - beschrijving van koepelkerk en kunstschatten.
14760: LANTINK, FRANS WILLEM [ET AL.]. - Joh. Enschede 2003-1703. Voor stad en staat. Beelden van driehonderd jaar bedrijfsgeschiedenis [7 Vols. & CD-Rom in slipcase].
74630: LAPIDOTH, FRITS - Fransche teekenaars.
4408: LAPIE, PIERRE-OLIVIER - Lissos ou de l'action.
71681: LAPUDUS, IRA M. - A History of Islamic Societies.
4747: LAQUEUR, WALTER - The Fight against Terrorism. Council of European Standards.
26092: LARSEN, AMUND B. - Sogemålene.
35331: LARY, DIANA - Region and Nation. The Kwangsi Clique in Chinese Politics 1925 - 1937.
46057: LASKO, PETER - Ars Sacra 800-1200.
8554: LASNIK, HOWARD - Essays on Anaphora.
74774: LASSNER, JACOB - The Shaping of 'Abbasid Rule.
79351: LASSWELL, DAVID & JERRY E. PATTERSON [EDS - ET AL.]. & EDWARD J. LAZARE - The Celebrated Collection of Americana Formed by the Late Thomas Winthrop Streeter, Morristown, New Jersey [Volumes 1 - 7 & Index = Complete Set].
19948: LASSWITZ, KURD - G. Th. Fechner.
2610: LAST, JEF & UDEYANA PANDJI TISNA [H. DE VOS. - ILLUSTR.]. - I Bontot en I Koese. De avonturen van twee Balinese jongens.
78267: LAST, JEF - De Spaansche tragedie.
20230: LASTDRAGER, ABRAHAM JOHANNES & W.A. OCKERSE - Gedenkstuk der Verlossing en Herstelling van Nederland in den jare 1813 [2 Parts. Compl.] & De veldslag en overwinning van Waterloo. Een leesboek voor alle ouders en kinderen, die godsdient en vaderland liefhebben.
78177: LASTEYRIE DU SAILLANT, CHARLES-PHILIBERT DE - Traité des Constructions rurales dans lequel on apprend la Manière de Construire, d'Ordonner et de Distribuer les Habitations des Champs, les Chaumières, les Logements pour les Bestiaux, les Grandes, Étables, Écuries, et autres Bâtiments nécessaires à l'Exploitation des Terres et a une Basse-Cour. Ouvrage publié par le Bureau d'Agriculture de Londres, et traduit de l'Anglais avec des Notes et des Additions par C. P. Lasteyrie. COLLECTION DE PLANCHES [ = ATLAS only].
58418: LATHAM, R.E. [ED.]. - Revised Medieval Latin Word-List from British and Irish Sources.
65652: ARISTOTELES LATINUS [FERNAND BOSSIER & JOZEF BRAMS - EDS.]. - Physica. Translatio Vetus [Aristoteles Latinus. Part 1. Vol 7.1 & Part 2. Vol 7.1].
74691: LATOUR, BRUNO - The Pasteurization of France
41174: LATTIN, AMAND DE - Doorheen oud Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen.
14414: LÄUCLI, A. & R.L. BIELESKI [EDS.]. & E. EPSTEIN [FOREW.]. - Inorganic Plant Nutrition [2 Vols. Compl.].
7454: LAUDONNIÈRE, RENÉ DE - L'Histoire notable De La Floride située en Indes Occidentales: contenant les trois voyages fait en icelle par certains Capitaines et Pilotes Français, descrits par le Capitaine Laudonnière, qui y a commandé l'espace d'vn an trois moys: à laquelle a este adiousté vn quatriesme voyage fait par le Capitaine Courgues.
41604: LAUER SJ., J. QUENTIN - The Thriumph of Subjectivity. An introduction to transcendental phenomenology.
78768: LAUFNER, R. & J. GOOSSENS & H. BAILLIEN [ET AL.]. - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 48 nr 1-2 & 3-4].
57250: LAUFNER, RICHARD & HANS-HERMANN KOCKS [EDS.]. - Trierisches Handwerk von der Vorzeit bis heute.
73012: LAUNAY, [MONSIEUR] DE - Oeuvres de Théatre de De Launay.
79475: LAURENTIUS, THEO & FRANS LAURENTIUS [EDS.]. - Vijftig historische riemkappen [Historic Ream Wrappers].
79965: LAURENTIUS, DR. FRANS & M. J. ROOS [EDS.]. - Met veele schoone Figueren verçiert - Een bijzondere Bijbel. Uitgegeven ter gelegenheid van 375 jaar Statenvertaling.
79962: LAURENTIUS, THEO & FRANS LAURENTIUS [EDS.]. - Vijftig historische watermerken.
13747: LAUREYSSEN, DR. WILLY [ET AL.]. - The 17th Century. The Golden Age of Flemisch Painting.
36761: LAURILLARD, E. & H.P. SCHIM V.D. LOEFF & B. TER HAAR BZ. & P.M. KELLER V. HOORN [ET AL.]. - Lichtstralen.
34108: LAUROP, E.B. - Grundsätze der natürlichen und künstlichen Holzzucht.
19559: LAVALLEYE, JAQUES - Juste de Gand. Peintre de Frédéric de Montefeltre.
69674: LAVALLLÉE, DANIÈLE & LUIS GUILLERMO LUMBRERAS - Die Andenvölker von den frühen Kulturen bis zu den Inka [In Slipcase] [= Volume 32: Universum der Kunst].
6962: LAVATER-SLOMAN, MARY - Genie des Herzens. Die Lebensgeschichte Johann Caspar Lavaters.
11407: LAVATER, WARJA [ILLUSTR.] - Roodkapje. Naar een sprookje van Perrault, getekend door Warja Lavater.
42528: LAVERY, PETER [ROBIN MUIR - FOREW.]. - Of Humankind.
35921: LAVIN, IRVING - Past - Present. Essays on Historicism in Art from Donatello to Picasso.
36318: LAVOISA, SARA - Corpus-based Translation Studies. Theory, Findings, Applications.
8324: LAW [FRENCH] - Memoire justificatif, pour le sieur Barthelemy Gabet. Au sujet de la régie des affinages de Lyon. [Convolute]
23762: LAW - Vennootschapsrecht in EG-perspectief. Lustrumuitgave ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Notariële Broederschap. Maastricht, 3 juni 1993.
74230: LAW - - Reglement, Stijl ende maniere van Procederen in de Landen van Valckenborgh, Daelhem en 's Hertogenrade, Over-Maze, gedecreteert by de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, om aldaer precise geobserveert te werden.
3068: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover.
4165: LAWRENCE, D.H. & JOHN MACY [INTROD.]. - Sons and Lovers. D.H. Lawrence's most famous novel complete and unabridged.
42611: LAWRENCE, D.H. [FRIEDA LAWRENCE - INTROD. & FELIX HOFFMAN - WOODCUTS] - Look. We have come through. A Cycle of Love Poems.
2250: M[AGNUS], M[AURICE] & D.H. LAWRENCE [INTROD.] - Memoirs of the Foreign Legion.
49589: LAWRENCE, DON & MIKE BUTTERWORTH - Trigin. Die Geschichte des phantastischen Reiches.
78037: LAWRENCE, GEORGE H.M. [ED.]. - The Bicentennial of Michel Adanson's 'Familles des Plantes'. Part ONE [only].
17879: LAWRENSON, T.E. & F.E. SUTCLIFFE & G.F.A. GADOFFRE [EDS.]. - Modern Miscellany presented to Eugène Vinaver by his pupils, colleagues and friends.
1504: LAWRENTJEW, ALEXANDER NIKOLAEWITSCH JOHN E. BOWLT - INTROD.]. - Warwara Stepanowa. Ein Leben für den Konstruktivismus.
40785: LAWSON, LEWIS A. - A Gorgon's Mask. The Mother in Thomas Mann's Fiction.
45541: LAYCOCK, HENRY - Words Without Objects. Semantics, Ontology, and Logic for Non-Singularity.
29945: LAZAROV, PETER - Veertien in hout gegraveerde exlibris van de blokken gedrukt.
23842: LAZZARO, G. DI SAN - Homage to Wassily Kandinsky.
16507: LEAKEY, RICHARD E. & L. JAN SLIKKEVEER - Man-Ape/Ape-Man. The Quest for Human's Place in Nature and Dubois' Missing Link.
51769: LEANDER, CHARLOTTE & MINNA KORN & LOUISE OCKET [EDS - ET AL.]. - Album der nieuwste en sierlijkste Brei-, Haak- en Knooppatronen, voor Huis- en Schoolgebruik, bestaande in: Neiges, Schelkoorden, Manchetten, Mutsen, Dekens, Boorden, Beursjes, Kragen, Borstrokken, Handschoenen, Servetbanden, Kinderschoenen en meer andere Vrouwelijke Handwerken. Eerste Jaargang.
32788: LEBAILLY, CH. - Les cerf-volants. 45 modeles à construire.
28100: LEBEAU, J. - Salvator mundi. L`exemple de Joseph dans le Theatre Allemand au XVIe siècle [2 Vols. Compl.].
79070: LEBENS, DRS. J. & M. VAN SLOUN & P.A. DINGS JR. [ET AL.]. - Born, een koninklijk domein met een bloeiend verleden.
60201: LEBIHAN, JILL & SUE VICE & THELMA RAVELL-PINTO (EDS - ET AL.) - Thamyris. Mythmaking from Past to Present [Vol. 6 nr 1 & 2].
19520: LEBLOIS, LOUIS - L'affaire Dreyfus. L'iniquité la réparation. Les principaux faits et les principaux documents.
13815: LEBROCQUY, G[UILLAUME]. - Les libéraux. Peints par eux-mêmes.
53417: LECHEVALLIER, MARK W. & KWOK-KEUNG AU - Water Treatment and Pathogen Control. Process Efficiency in Achieving Safe Drinking-Water.
28078: LECHNER, J. - Repertorio de obras de autores españoles en bibliotecas holandesas hasta comienzos del siglo XVIII.
1738: LECLANT, J. & G. CLERC [EDS.]. - Inventaire Bibliographique des Isiaca [Ibis]. Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiatiques 1940-1969. [4 Vols. Compl.].
69698: LECLANT, JEAN [ET AL.]. - Ägypten. 3 Volumes Complete [= Volume 26-28: Universum der Kunst].
7181: LECLERCQ, W.E.M. - Levensverzekering in het [nieuwe] vermogensrecht. [Civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van de zogenoemde leer van het oorspronkelijke em de leer van het afgeleide recht van de begunstigde bij overeenkomsten van levensverzekering].
31665: LECOMTE, JULES - Morghan de zeeschuimer.
30232: LECOURT, DOMINIQUE - Dictionnaire d'histoire et philosophie des sciences.
5690: NOBEL LECTURES - Nobel Lectures. Chemistry 1922-1941.
59069: LEDEBOER, ADR. MAR. - Notices bibliographiques des Livres imprimés dans la Bibliothèque Publique de Deventer.
63227: LEDEGANG, F. - Mysterium ecclesiae. Beelden voor de kerk en haar leden bij Origenes [2 Vols. Compl.].
27121: LEDEN, CHRISTIAN [W.J. LINDEN - ED.]. - Drie jaar onder de Canadeesche eskimo's .
22668: LEDERER, HELMUT & EDUARD TRIER [INTROD.]. - Marino Marini - Plastik.
51560: LEDERMAN, DANIEL & MARCELO OLARREAGA & GUILLERMO E. PERRY [EDS.]. - China's and India's Challenge to Latin America. Opportunity or Threat?
77050: LEDIARD, THOMAS - Histoire navale d'Angleterre, depuis la conquète des Normands en 1066, jusqu'à la fin de l'année 1734. Tirée des historiens les plus approuvés, des manuscrits originaux, des actes publics, des traités & des journaux. Avec un grand nombre de faits et d'observations qui n'avoient point été publiés. Volume II [only].
71999: LEDYARD, GARI - The Dutch came to Korea. An Account of the Life of the First Westeners in Korea [1653-1666].

Next 1000 books from Antiquariaat Ben van Nijnatten

6/1