Antiquariaat Ben van Nijnatten
Tolhuis 14-31, 6537 PA Nijmegen, Nederland            Email: b.vannijnatten@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
62297: KNIPPENBERG, E. - Stilte. Leeszaal-geschiedenis van voor de oorlog in Noord-Brabant. Fine copy.
58860: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. & FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
19297: KNIPPENBERG, DRS. W.H.TH. & FRANS OUDEJANS [EDS.]. - Katholiek woordenboek.
3301: KNIPPERS, WALTER - Raman Spectroscopy Especially of High Vibrational States.
41877: KNIPPING, GÉRARD - Maria Geboortekerk Nijmegen honderd jaar. 1894 - April - 1994.
33765: KNISPEL, CLAUDIA MARIA - Wolfgang Amadeus Mozart. Sein Leben - seine Zeit.
49899: KNITTEL, JOHN - Via Mala [2 Vols. compl.].
22523: KNOCH, DR. OTTO - Eigenart und bedeutung der Eschatologie im theologischen Aufriss des ersten Clemensbriefes.
59284: KNOERS, A.M.P. - De verveling in de pubertijd.
22197: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden. 125 Jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
36394: KNOESTER, A. [ED.]. - Lessen uit het verleden 125 jaar Vereniging voor de Staathuiskunde.
37667: KNOKE, KARL HERMANN & H.E. CANNEMAN & K.H. LEHMANN - Het huis Schuylenburch te 's-Gravenhage. Ein kunsthistorisches Juwel und seine Geschichte als deutsche diplomatische Vertretung in den Niederlanden. Festschrift zur Einweihung am 6. Juni 1968.
26754: KNOL, MARGRIET - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956.
52440: KNOL, JAN - Waarom hield Spinoza zijn Korte Verhandeling voor gezien?
8511: KNOLL, JOACHIM H. - Führungsauslese in Liberalismus und Demokratie. Zur politischen Geistesgeschichte der letzten hundert Jahre.
43176: KNOLL, PAUL W. - The Rise of the Polish Monarchy. Piast Poland in East Central Europe 1320-1370.
70683: KNOLL, KORDELIA & HEINER PROTZMANN [EDS. - ET AL.]. - Die Antiken im Albertinum. Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Skulpturensammlung.
68734: KNOLL, KORDELIA & HEINER PROTZMANN [EDS. - ET AL.]. - Die Antiken im Albertinum. Staatliche Kunstsammlungen Dresden - Skulpturensammlung.
67244: KNOLS, BART - Mug. De fascinerende wereld van volksvijand nummer 1.
2944: KNOOP, DOUGLAS & G.P. JONES - De wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselaren.
15562: KNOOP, HANS - De Joodsche Raad. Het drama van Abraham Asscher en David Cohen.
46698: KNOOP, MR. J.W. [ED.]. - Verhandeling Van zyde der Heeren van de Ridderschap over het Regt van Overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overyssel, Uitgegeeven naar inhoud der Resolutie Hunner Edelmogenden, de Heeren van de Ridderschap van voorgemelde Provincie, den 23sten January 1784.
11898: KNOOPS, W.R.H. [ED.]. - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van Dr. C, Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
12869: KNOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek, tentoongesteld ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
31702: KNOOPS, W.R.H. [INTROD.]. - Maskeraden. De ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade.
27205: KNOOPS, GEERT- JAN ALEXANDER - Het tweede schot. Het ware verhaal over Eric O.
42020: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger Dialecten.
64325: KNOPF, ALFRED A. [PAUL A. BENNETT - INTROD.]. - Portrait of a Publisher 1915-1965. Reminiscences and Reflections of Alfred A. Knopf [2 Vols. in Slipcase].
17476: KNOPP, WERNER [ED.]. - Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. Volume/Band XIX.
60231: KNOPP, GUIDO [VALENTIN FALIN - FOREW.]. - Der verdammte Krieg. Das Unternehmen Barbarossa.
48160: KNOPP, GUIDO [ET AL.]. - Hitler. Een balans.
38059: KNOPPERS, DR. BASTIAAN ANTONIE - Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre pädagogische Behandlung. Mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung.
35699: KNORRE, DR. ALEXANDER VON [ED.]. - Unter Holz. Geurt van Dijk - Minka Hauschild - Markus Mussinghoff - Anja Wiese.
45731: KNORRINGA, ROSA - Fonction phatique et tradition orale. Constantes et transformations dans un chant narratif roumain - Mogos Vornicul.
42120: KNOTTENBELT, E.M. - Passionate Intelligence. The Poetry of Geoffrey Hill.
27979: KNOTTER, AD - Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
18131: KNOUREK, JEAN [ED.]. - Treasury of memories.
5329: KNOWLES, ERIC - Art Nouveau. Miller's Antiques Checklist:
5333: KNOWLES, ERIC - Art Deco Miller's Antiques Checklist.
40327: KNOWLES, DAVID - Bare Ruined Choirs.
64119: KNOWLES, ELIZABETH [ED.]. - The Oxford Dictionary of Quotations.
5330: KNOWLES, ERIC - Victoriana. Miller's Antiques Checklist.
8215: KNOWLSON, T. SHARPER - The Origins of Popular Superstitions and Customs.
50876: KNOX, T.M. & Z.A. PELCZYUSKI - Hegel's Political Writings.
9187: KNOX, OLIVER - Rebels & Informers. Stirrings of Irish Independence.
30741: KNOX, BRIAN - The Architecture of Poland.
1824: KNOX, THOMAS W. - The Boy Travellars on the Congo. Adventures of Two Youths in a Journey with Henry M. Stanley " Through the Dark Continent ".
33914: KNP - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek [Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek].
15349: KNUBBEN WINTER, MICHAEL A. - Het geslacht Pluijgers. Volume 1.
26258: KNÜFERMANN, ARNOLD - Grafschafter Mundartlexikon. Leben und Arbeiten in der alten Grafschaft Moers. Herausgegeben vom Arbeitskreis " Grafschafter und Vogteier Mundart und Volkskunde'"in Zusammenarbeit mit dem Amt für rheinische Landerkunde.
14782: KNUFMAN, C.J.F.L. - De geschiedkundige ontwikkeling en betekenis der Homoeopathie.
66846: KNULST, WIM & GERBERT VAN DEN BROEK & ANDRIES VAN DEN BROEK & JOS DE HAAN [EDS.]. - Leesgewoonten. Een halve eeuw onderzoek naar het lezen en zijn belagers.
31277: KNUST, THEODOR A. [ED.]. - Marco Polo. Von Venedig nach China 1271-1292.
19616: KNUTTEL, W.P.C. - Catalogus van de Pamfletten-Verzameling [9 Parts in 10 Volumes - Compl.].
10218: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
11562: KNUTTEL, W.P.C. - Regeeringskinderen.
13550: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Het geestelijke lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
18286: KNUTTEL, DR. J.A.N. - Proza uit de 17de eeuw, Verzameld en toegelicht.
22826: KNÜTTEL, FRITZ - Die Verständigung. Eine sozial- und entwicklungspsychologische Untersuchung.
28317: KNUTTEL, WZN, DR. G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de romeinse tijd tot op heden. Uitgegeven t.g.v. het honderdjarig bestaan van de lettergieterij 1851-1951.
36195: KNUTTEL-FABIUS, ELIZE - Oude kinderboeken. Paedagogie en moraal in oude Nederlandsche kinderboeken.
36357: KNUTTEL JR., IR. G. - Japans aardewerk ten dienste van de theeceremonie.
30919: KNUTTEL, WILLEM P.C. - Balthasar Bekker. De bestrijder van het bijgeloof.
63916: KNUTTEL JR., IR. G. - A.J. Kropholler.
9775: KNUVELDER, GERARD - Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws " Uitschot ".
66156: KNYCHALA, CATARINA HELENA [ED. - ET AL.]. - Braziliaanse boekkunst. Het geïllustreerde boek. Catalogus / O livro ilustrado brasileiro. Catálogo. .
61981: KNYSTAUTAS, ALGIRDAS - Birds of Russia.
22620: KO, EUI MIN - Tae-kwon-do [Gyorugi]. Kompendium der Wlttkampstechnik in Tae-kwon-do nach W.T.F. System von Eui Min Ko.
44724: KOBAK, ANNETTE - Isabelle. The life of Isabelle Eberhardt.
16024: KOBB, FLORIAN & SABINE SRTÜMPER KROBB [EDS.]. - Literaturvermittlung um 1900. Fallstudien zu Wegen ins deutschsprachige kulturelle System.
49300: KOBER, DR. A.H. [J. VAN DOVEREN - TRANSL.]. - In en om het circus.
26204: KOBES, D.W. - Kleine historie van de Laurentiuskerk en het oude kerspel Varsseveld.
47417: KOBET, NIELS - Floris, Count of Holland. A play in 5 acts.
38486: KÖBLER, GERHARD - Historisches Lexikon der Deutschen Länder. Die Deutschen Territorien und reichsunmittelbaren Geschlechter vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
16080: KOBYLINA, M.M. - Divinités orientales sur le littoral nord de la Mer Noire.
50823: KOCH, ALEXANDER - Empfangs- und Wohn-räume [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
34340: KOCH, ANTON - Anton Koch herinnerd 1923 - 1990, Een vriendenboekje.
66583: KOCH, ANDRÉ - Industrieel ontwerper W.H. Gispen [1890-1981]. Een modern eclecticus.
65583: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
6045: KOCH, M. & H. BEHRENS [EDS.]. - Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm.
13303: KOCH, JOSEF - Humanismus, Mystik und Kunst in der Welt des Mittelalters.
13640: KOCH, FRITZ - Lebenskraft durch Magnetismus. Dauermagnete als Magnetbatterie erzeugen mehr Lebenskraft. Lebenskraft schützt vor Krankheit, kräftigt, heilt und stillt Schmetzen. Mit ausführlichen Anleitungen zur Selbstbehandlung.
15988: KOCH, ESTHER & ERWIN MANTINGH & JOS STÖVER & KAJ VAN VLIET [EDS.]. - Over kaken, broodbakken & etstoelen. Sporen van Middeleeuws Nederland.
19033: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost ? Adelijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent 1200-1600.
60276: KOCH, VOLKER - Repetitorium für Heilpraktiker-Anwärter aller Schulen. Ein Frage- und Antwortkatalog als Wiederholungs-und Auffrischungshilfe des Wissensstoffes zur Vorbereitung auf die Heilpraktikerüberprüfung sowie ein Nachschlagwerk für Therapeuten und Dozenten. [nach diesem Titel suchen]
29585: KOCH. DR. A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
31605: KOCH, DR. A.C.F. - Zwarte kunst in de Bisschopsstraat. Boek en druk te Deventer in de 15de eeuw.
35383: KOCH, ERWIN ERASMUS - Gelbe Götter - Goldene Kaiser - Rote Sterne. Zehntausend Jahre Asien.
35886: KOCH, DR. WALTER A. - Gesammelte Aufsätze Gestalthoroskopie.
42616: KOCH, RUDOLF - Die Geschichte vom Weihnachtsstern.
67569: KOCH, ALEXANDER - Schlafzimmer / Ankleide-Zimmer / Fremden-Zimmer - Tochter-Zimmer / Kinder-Schlaf- & Spiel-Zimmer / Bade-Zimmer / Einfache Schlaf-Zimmer und Viele Einzel-Möberl [Handbuch Neuzeitlicher Wohnungskultur].
52636: KATALOG ALEXANDER KOCH - Die künstlerische Ausschmückung und Einrichtung moderner Wohn- und Repräsentations-Räume. Illustrierter Katalog der Verlags-Anstalt von Alexander Koch.
47350: KOCH, H.W. - Middeleeuwen. Het krijgsbedrijf in de Middeleeuwen.
22673: KOCH, A.C. F. - The year of Erasmus' birth and other contributions to the chronology of his life.
52723: KOCH, HANS-ALBERT - Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution.
70482: KOCH, HEIDEMARIE - Persepolis. Glänzende Hauptstadt des Perserreichs.
18498: KOCH JR., F. [INTROD.]. - De reserve-officier te velde.
42049: KOCHAN, MIRIAM - The Last Days of Imperial Russia 1910-17.
43613: KOCHAN, LIONEL - Russia in Revolution 1890-1918.
30331: KÖCHEL, DR. LUDWIG RITTER VON [FRANZ GIEGLING & ALEXANDER WEINMANN & GERD SIEVERS - EDS.]. - Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke WOLFGANG AMADÉ MOZARTs, nebst Angabe der verlorengegangenen, angefangenen, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen Kompositionen.
62140: KOCHER, PAUL [MAX SCHUCHART - TRANSL.]. - Tolkien: meester van Midden-Aarde. Zijn romans en verhalen.
36308: KOCHER, URSULA - Boccaccio und die deutsche Novellistik. Formen der Transpositon italienischer Novelle im 15. und 16. Jahrhundert.
1728: KOCHER, PAUL - Master of Middle-Earth. The Achiefment of J.R.R. Tolkien.
20138: KOCHS, HERMANN [ED.]. - Christian Georg Schütz d. J. Eine malerische Rheinreise von Köln nach Mainz.
6860: KOCK, STEVEN DE & LOES VERPLANKE & ROELOF WULLINK [ED.]. - Wat een uitgever beweegt.....De Tijdstroom 1921-1996. Intervieuws R. Boltendal, Max van Gijn en Kees Neefjes.
26684: KOCK, E.A. & R. MEISSNER [EDS.]. - Skaldisches Lesebuch. Teil 1: Text.
24443: KOCKELBERGH, IRIS [ ET AL.]. - Henri Cassiers 1858-1944.
47086: KOCKEN, E.J.J. - Ter dateering van Dante's Monarchia.
24816: KOCKS, DR. G.H. & DR. J.M.G. VAN DER POEL [EDS.]. - Landbouwkundige beschrijvingen uit de 19e eeuw. Deel 1: Groningen.
54768: KOCKS, DR. G.H. [ED. - ET AL.]. - Gemeente Vries . Het land van de Zweedse Kornoelje.
40691: KOCZANOWICZ, LESKER & BETH J. SINGER [EDS.]. - Democracy and the Post-Totalitarian Experience.
51624: KOEBERLE, STEFAN & HAROLD BEDOYA [EDS - ET AL.]. - Conditionality Revisited. Concepts, Experiences, And Lessons Learned.
53411: KOEBERLE, STEFAN & ZORAN STAVRESKI & JAN WALLISER [EDS.]. - Budget Support as More Effective Aid? Recent Experiences and Emerging Lessons.
53688: KOECK, PAUL - Voorbijgangers.
22390: KOEHLER, LUDWIG & WALTER BAUMGARTNER [EDS.]. - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament [Volumes 1-5: Complete set].
68772: KOEHM, ILSE - Mischling, Second Degree. My Childhood in Nazi Germany.
45739: KOEHN, DARYL - Local Insights, Global Ethics for Business.
38760: KOEKEBAKKER, OLOF & SILVIA ROTTENBERG [ED.]. - Prix de Rome NL 2006. Architectuur - Architecture.
4976: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
43342: KOEKKOEK, DRS. ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijneconvent.
25205: KOEKKOEK, JOB & PIM WIJNBELT [ILLUSTR.]. - Gaandeweg Woudrichem. Lees-, kijk- en wandelgids.
31263: KOEKKOEK, GERARD - Rondom de Coeswaerde. Larense vertellingen door Gerard Koekkoek.
38367: KOEKKOEK, JOB & PIM WIJNBELT [ILLUSTR.]. - Gaandeweg Woudrichem. Lees-, Kijk- & Wandelgids.
19376: KOELB, CLAYTON - Kafka's Rhetoric. The Passion of Reading.
57228: KOELEGA, DICK G.A. & WILLEM B. DREES [EDS.]. - God & Co ? Geloven in een technische cultuur.
2617: KOELLE, CHR. FR. VON - Aufzeichnungen eines nachgeborenen Prinzen aus der nachgelassenen französischen Handschrift übersetzt von G.G.v.K.
48135: KOELMANS, DR. L. - Inleiding tot de historische taalkunde van het Nederlands.
47183: KOELMANS, DR. L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
3423: KOEMAN, JACOB - Die Grimmelshausen-rezeption in der fiktionalen Literatur der deutschen Romantik.
3933: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam.
9397: KOEMAN, C. - Brieven van een Hollandse Hugenoot, krijgsgevangen op de galeien 1692-1705/Lettres d'un galérien hugenot hollandais à Marseille 1692-1705.
11075: KOEMAN, C. [GÜNTER SCHILDER & PETER VAN DER KROGT - EDS.]. - Miscellanea Cartographica. Contributions to the History of Cartography.
16592: KOEMAN, DR. IR. C. - Collections of Maps and Atlases in the Netherlands. Their History and Present State.
24165: KOEMAN, C. - Joan Blaeu and his Grand Atlas.
28210: KOEMAN, C. [INTROD.]. & MÖRZER BRUYNS, W.F.J. [ET AL.]. - Lucas Jansz. Waghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Nederlanden in de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
24444: KOEMAN, DR. IR. C. & HOMAN, H.J.A. [EDS.]. - Atlantes Neerlandici. Volume VI.
47082: KOEMAN, C. - Brieven van een gevangene op de galeien van Lodewijk XIV 1692-1705 / Lettres dún galérien hugeuenot hollandais à Marseille 1692-1705.
8150: KOEMAN, C. - Bibliography of Printed Maps of Suriname 1671-1971 [Text only].
34150: KOENDERS, PIETER - Tussen christelijk Réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zedeloosheid met de nadruk op repressie van homoseksualiteit.
17220: KOENEN, M.J. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche Taal, bevattende de beteekenis van woorden en uitdrukkingen, eigene en vreemde, ook van verkortingen, zoo mede het noodige van hun spelling, geslacht, meervoud en vervoeging, met een aanhangsel, bevattende o.m. een alphabetische lijst van synoniemen.
61530: KOENEN, M.J. & J.B. DREWES [W.TH. DE BOER - ED. - ET AL.]. - Wolter's Handwoordenboek Nederlands Koenen.
10574: KOENIG, LEON - Jean Donney.
40180: KOENIGSBERGER, H.G. & GEORGE L. MOSSE - Europe in the Sixteenth Century.
50666: KOENIS, SJAAK - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
70308: KOENRAADS, JAN P. - Gooise schilders.
7027: KOENS, M.J.C. - Jeugdige vreemdelingen in Nederland. Een onderzoek naar enige aspekten van vreemdelingenrecht en jeugd[beschermings]recht betreffende de komst en het voortgezet verblijf in Nederland van jeugdige vreemdelingen.
29575: KOEPF, DR. ING. HANS - Baukunst in fünf Jahrtausenden.
41513: KOEPPEN, WERNER - Die Anfänge der Arbeiter- und Gesellenbewegung in Franken [1830-1852]. Eine Studie zur Geschichte des politischen Sozialismus.
61585: KOERNER, DR. JUR. BERNHARD & DR. JUR. ERICH BUCHMANN [EDS.]. - Schweizerisches Geschlechterbuch. Almanach Généalogique Suisse 1907. Zweiter Jahrgang / Seconde Année.
61584: KOERNER, DR. JUR. BERNHARD & DR. JUR. ERICH BUCHMANN [EDS.]. - Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien. THÜRINGISCHES GESCHLECHTERBUCH Erster Band 1935.
35475: KOERS, N.H [ED.]. & F.A. VAN LIEBURG & M. DEN DULK & A.J. KLEI & T.G.KOOTTE - Vier eeuwen domineesland.
36456: KOERS, J.P. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Scheemda.
29554: KOERVER, JENS PETER [FOREW.]. - Wolfgang Tolk. Aus der Mitte hinaus.
44458: KOESEN, WIM - Verborgen Vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven.
50002: KOËTER, SANDER - Patellar instability. Diagnosis and treatment.
28610: KOETSVELD, C.E. VAN - De oudejaars-avond. Ernstige lektuur voor de laatste dagen van het jaars.
67128: KOETSVELD, C.E. VAN - Schetsen uit de Pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het leven van den nederlandschen dorpsleeraar.
63683: KOETSVELD, C.E. VAN - Het menschelijk leven in drie woorden.
1634: KOEVOETS, BEN & EVERT VAN UITERT & E.K.J. REZNICEK - Italië 15e-18e eeuw [Volume 1: Oude Tekeningen].
68188: KOEVOETS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN & BEN BROOS [EDS.]. - Oude tekeningen in het bezit van de Gemeentemusea van Amsterdam [Volume 1 - 4]. Italië 15e-18e eeuw & Tekeningen van Noord- en Zuidnederlandse kunstenaars geboren vóór 1600 & Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving & Nederlandse Tekenaars geboren tussen 1600 en 1660.
3043: KOFI, VINCENT AKWETE - Beeldsnijkunst in Ghana.
67065: KOFOU, ANNA - Kreta. Met alle musea en archeologische opgravingen.
66186: KOFOU, ANNA [STELLA M. LUBSEN-ADMIRAAL - TRANSL.]. - Kreta. Een allesomvattende gids met 26 routes en gedetailleerde kaarten [& Folding Map of Kreta].
70906: KOGAN, HERMAN - The Great EB The Story of the Encyclopaedia Britannica.
66378: KOGER, LARRY - Black Slaveowners. Free Black Slave Masters In South Carolina, 1790-1860
29218: KÖHL, PETER H. - Alte Graphik.
18054: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt van de Amsterdamse School.
18360: KOHLENBACH, BERNHARD - Pieter Lodewijk Kramer 1881-1961. Architekt der Amsterdamer Schule.
9662: KÖHLER, NEELTJE & KOOS LEVY-VAN HALM - Frans Hals. Schuttersstukken.
14253: KÖHLER, ERICH - Trobadorlyrik und höfischer Roman.
28820: KOHLER, GEORG & ALICE VILLON-LECHNER [EDS.]. - Die schöne Kunst der Verschwendung. Fest und Feuerwerk in der europäischen Geschichte.
38588: KÖHLER, CARL - Die Trachten der Völker in Bild und Schnitt. Eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von der ältesten Zeit bis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Kostümwerken für darstellende Künstler, Maler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde. [3 Vols. in 1 = Compl.].
66524: KÖHLER, GREGOR & JOANNES HERZ & HEINRICH BRAUN - Anleitung für praktische Seelsorger am Kranken- und Sterbebette & Der gute Seelsorger bey seinem Kranken, und sterbenden Christen & Erbauliche Gedanken und Gebete für Kranke, und Sterbende [3 Vols. in 1].
67690: KOHLHAUSEN, HEINRICH [HARALD BUSCH - ED.]. - Europäisches Kunsthandwerk. Gotik und Spätgotik [In Slipcase].
28304: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
60288: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540.
36004: KOHLHEPP, WOLFGANG - Schritt für Schritt zur Bonsaikunst.
55470: KOHLMANN, THEODOR [ED.]. - Altes Zinn aus dem westlichen Niedersachsen. Sammlung Museum Cloppenburg.
29885: KOHLSCHMIDT, WERNER & WOLFGAND MOHR [PAUL MERKER & WOLFGANG STAMMLER] - Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte begründet von Paul merker und Wolfgang Stammler. Zweite Auflage [5 Volumes / Bände].
66469: KOHN, LINDA & MEREL LEEMAN - Cross Over Literature. 55 jaar Internationaal Literatuur Bureau B.V.
19048: KOHN, LIVIA - Taoist Mystical Philosophy. The Scripture of Western Ascension.
2553: KÖHNE, G. & TH.P.H. WORTEL [ED.]. - De Speelwagen. Populair tijdschrift in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Nederland boven het IJ. [Compl. 1-10].
21722: KOHNEN, PIETER & BERT KUIPERS [EDS.]. - Sint Laurens aan de Maas. Hart voor de stad.
59406: KOHNER, FRÉDÉRIC [CLAUDE FREGNAC - TRANSL.]. - Kiki de Montparnasse.
20574: KÖHNLECHNER, MANFRED [ED.]. - Handbuch der Naturheilkunde. Volume 1 [just].
51318: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. & H.C. CASSEE [EDS.]. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
17977: KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. & H.C. CASSEE [EDS.]. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
43941: KÖHRING, HANS [ED.]. - Bibliographie der Almanache, Kalender und Taschenbücher für die Zeit von ca. 1750-1860.
45406: KOHT, HALVDAN - Life of Ibsen.
37219: KOIVISTO, KAISA [ED.]. - European Glass in Use [Käyttölasia].
27744: KOJA, STEPHAN [ED.]. - America. The New World in 19th Century Painting.
59371: KOK, DRS. M. & DR. J. ROELEVINK & A.J.J. VAN 'T RIET [EDS.]. - Classicale Acta 1573-1620 Volume I - VII [7 Vols.].
313: KOK, A.L. [DR. G.R.W. DIBBETS - ED.]. - Ont-werp der Neder-duitse letter-konst. Uitgegeven en van kommentaar voorzien door Dr. G.R.W. Dibbets.
5485: KOK, J.P. FILEDT [ED.]. - 's Levens Felheid. De meester van het Amsterdamse Kabinet of de Hausbuch-meester. Ca. 1470-1500.
10168: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder.
59483: KOK, G.A. DE [ED.]. - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
13851: KOK, MARCEL & WOUTER DE GROOT [EDS.]. - Een klimaat voor verandering. Tien essays over klimaat en klimaatbeleid.
18637: KOK, DRS. L.A. DE & J.A.B. VERDUIJN [EDS.]. - De evolutie van de Mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
23407: KOK, RENÉ & HERMAN SELIER & ERIK SOMERS - Fotografie in bezettingstijd. Geschiedenis en beeldvorming.
23776: KOK, MR. G.CHR. - In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan vooraf gegane hoven [1428-heden].
24752: KOK, J. - Grepen uit het verleden van de landbouw in de Groninger veenkoloniën.
37731: KOK, AUKE - 1974. Wij waren de besten.
38436: KOK, JACOBUS - Vaderlandsch Woordenboek [35 Vols. Compl.].
39950: KOK, R.H.W. & ANNY TE KLOEZE - Kent u ze nog....de Olsternaren.
64926: KOK, H. DE & H. COPPENS [EDS. - ET AL.]. - Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen ... Medische zorg in de Kempen vóór de medicalisering.
65057: KOK, H. DE & G. LANDUYT [EDS.]. - Liber Amicorum E. van Autenboer.
1354: KOK ESCALLE, MARIE-CHRISTINE [ED.]. - Paris: de l'image à la mémoire. Représentations artistiques, littéraires, socio-politiques.
49298: KOK, H. DE [ED. - ET AL.]. - Turnhout den eersten troost der staten [2 Vols. Compl.].
17327: KOK, T.B.W. - Dekenaat in de steigers. Kerkelijk opbouwwerk in het Gentse dekenaat Hulst 1596-1648.
22746: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS [EDS.- ET AL.]. - Nederland en de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl. & De oor;log na de oorlog & 2 CD's].
59948: KOK, INA - Woodcuts in Incunabula in the Low Countries [4 Vols. Compl.]. .
47739: KOK, ANDREAS - Gods kerk, en haar opperhoofd verdedigd tegen de historische eeuwrede; Geschetst en herdacht, op 31 December 1800 in de Domkerk der Stad Utrecht & Gods kerk, en haar opperhoofd verdeedigd, tegen den schryver van Iets tot antwoord aan, enz. [4 Parts in 1 - Compl.].
47706: KOK, H.L. - Erfenis onzer voorouders. Begraven, rouwgebruiken en rouwsymboliek.
58165: KOK, RENÉ & ERIK SOMERS - V = Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945.
51896: KOK, PAUL TH. - Burgers in de bijstand. Werkelozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
64748: KOK, ARJEN & LILY VAN GINNEKEN - Haagse beelden. Gids voor de Haagse beelden in de openbare ruimte, met inleidende hoofdstukken.
64927: KOK, H. DE [ED.]. - Vrouwenhandel en prostitutie in de oude Kempen.
65476: KOKAY, GYORGY - Geschichte des Buchhandels in Ungarn.
5170: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente. Van prehistorie tot heden.
27174: KOKKE, C.TH. - De Veluwse papiermolen.
57300: KOKOLE, OMARI H. [ED.]. - The Global African. A Portrait of Ali A. Mazrui.
39434: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan. Grepen uit het leven.
16247: KOL, H.H. VAN - Oud en nieuw Japan. Grepen uit het leven.
29789: KOLB, BRYAN. - Brain Plasticity and Behavior.
68230: KOLB, ANNETTE [WEBER-KELLERMANN INGEBORG - ED.]. - Eine preußische Königstochter. Glanz und Elend am Hofe des Soldatenkönigs in den Memoiren der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth.
36649: KOLBANY, PAUL - Bemerkungen über den ansteckenden Typhus der in Jahre 1809 / 1810 in Presburg herrschte über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und anderen Krankheiten, nach seiner innern und äussern Anwendung: und über den innerlichen Gebrauch des kalten Wassers, als Getränk im Fieber, durch praktische Fälle erläutert, ind näher ins Licht gesetzt, nach Gesetzen der rationellen Heilkunde.
4681: KOLDEWEIJ, A.M. & P.N.G. PESCH [ED.]. - Het blokboek van Sint Servaas. Facsimile met commentaar op het vijftiende-eeuwse blokboek, de Servaas-legende en de Maastrichtse reliekentoning / Le livre xylographique de Saint Servais. Fac-similé avec commentaire sur le livre xylographique du quinzième siècle, sur la légende de S. Servais et sur l'ostention des reliques à Maestricht.
21159: KOLDEWEIJ, DR. A.M. [ED.]. - In Buscoducis 1450 - 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middelleeuwen en renaissance [2 Vols. Compl.].
34224: KOLDEWEIJ, A.M. [ED.]. - De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
34225: KOLDEWEIJ, DR. A.M. & MR. DRS. F.J. VAN DER VAART & DRS. J.A. VAN OUDHEUSDEN & DRS. W.J.J. ADRIAANSE [EDS.]. - De koorbanken van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
1549: KOLDEWEIJ, DR. A.M. - Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen. De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.
1096: KOLDEWEIJ, A.M. - Van de hoed en de rand.... Betekenis en functie van Middeleeuwse Kunst.
976: KOLFF, DRS. W.J. [ET AL.]. - Liber Amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
53447: KOLFIN, ELMER - Het werk der gehele gemeente. De St. Antonius-Abt: een neogotische kerk van Cuypers en haar kunstvoorwerpen in Hees-Neerbosch 1826-1996.
53450: KOLFIN, ELMER - Sint Antonius-Abt Neerbosch. 1972: 300 jaar parochie - 1980: 100 jaar kerk.
51005: KOLK, HANCO - Meccano 4 Container [6 Vols. - Compl. Set].
57941: KOLK, HANCO & PETER DE WIT - Storm over Dubbeldam [Volume 2: Gilles de Geus].
10286: KÖLKER, A.J. - Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen.
9487: KOLKHUIS TANKE, DR. J. - Een Nijmeegs dichter uit de 18e eeuw - Dr. E.J.B. Schonk.
45435: KOLKS, ZENO [ED.]. - Kunst om bier.
71084: KOLKS, H.L.J. - Rondom St. Judocus. De 100-jarige kerk van Hernen en Leur.
33809: KOLLEK, TEDDY & MOSHE PEARLMAN - Jerusalem Sacred City of Mankind. A History of Forty Centuries.
23512: KOLLONITZ, GRAVIN PAULA [H.C. ROGGE - TRANSL.]. - De eerste dagen van het Mexicaansche Keizerrijk. Reisverhaal van de gravin Paula Kollonitz, hofdame uit het gevolg van keizerin Charlotte.
23498: KOLLWITZ, KÄTHE [& FRIEDRICH AHLERS-HESTERMANN - INTROD.]. - Käthe Kollwitz. " Ich will wirken in dieser Zeit ". Auswahl aus den Tagebüchern und Briefen aus Graphik, Zeichnungen und Plastik.
49524: KOLMESCHATE, G.J. VAN & J. TEN HOVE & J. HAGEDOORN & P. DATEMA [EDS.]. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
18439: KÖLN - Kölner Tourenbuch für Radfahrer. Ein unentbehrlicher Führer für alle rheinischen Radfahrer.
13305: KÖLPE, OSWALD - Einleitung in die Philosophie.
27740: KÖLTZSCH, GEORG W. - Matschinsky-Denninghoff. Monographie und Werkverzeichnis der Skulpturen.
62366: KOMAN, RUBEN A. - Bèèh ...! Groot Dordts volksverhalenboek. Een speurtocht naar volksverhalen, bijnamen, volksgeloof, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Dordrecht.
25911: KOMAR, DANIEL J. & FRANÇOIS PLANCHE - A Guide to: Swatchwatches.
46083: KOMAR, DANIEL J. & FRANÇOIS PLANCHE - A Guide to: Swatchwatches & A Guide to Swatches Volume II [2 Vols. Compl.]..
19465: KOMEN, KEES & JOOP MUTTERS - Van Kennermerhout tot Cultuurpark. Kaleidoskoop van een Alkmaars stadsparkbos.
9118: KOMEN, J.A.M. - Over de ontwikkeling van absolute constructions.
29898: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een Antropologische studie [2 Vols. Compl.]..
58374: BORTIN & JAN H. KOMPAGNIE - Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
21907: KOMPERT, L. - Uit het ghetto. Tweede deel.
40530: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Komrij's Kakafonie oftewel Encyclopedie van de Stront. Omvattende de symbolische waarde, de kont, het kakken, de kleur, de stank, de wind, het sanitair, de liefhebbers, satire & nonsens, stront en het boek, lexicografie, enz., enz. Verlucht met meer dan 100 duidelijke illustraties, waarvan sommige in kleur, & voorzien van een overzichtelijke bibliografie en een handig register. Om telkens weer te kunnen raadplegen.
41770: KOMRIJ, GERRIT [ED.]. - Abele Spelen.
4363: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch.
4935: KOMRIJ, GERRIT - Fabeldieren.
4951: KOMRIJ, GERRIT - Maatstaf. Gerrit Komrij Special.
5970: KOMRIJ, GERRIT - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
5968: KOMRIJ, GERRIT - Dubbelster. Roman.
5969: KOMRIJ, GERRIT - Kijken is bekeken worden. Uit de kelders van Het Stedelijk.
5971: KOMRIJ, GERRIT - Pek en zwavel. [Polemieken en essays - een keuze].
6589: KOMRIJ, GERRIT - Het geld spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie. Bijeengebracht en ingeleid door Gerrit Komrij.
50997: KOMRIJ, GERRIT - Vrouwen van Nederland.
24533: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
31021: KOMRIJ, GERRIT - De pagode.
38985: KOMRIJ, GERRIT - De tranen der ecclesia's.
65842: KOMRIJ, GERRIT & JAN SIEBELINK & ANDREAS BURNIER [EDS. - ET AL.]. - Een plek om te lezen.
2175: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN - De verschrikking.
62999: KOMRIJ, GERRIT - De tranen der ecclesia's.
8415: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
64365: KOMRIJ, GERRIT - Morgen heten we allemaal Ali. Vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest.
51966: KOMRIJ, GERRIT [VICTOR SCHIFERLI - ED.]. - Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten.
42937: KOMRIJ, GERRIT & DICK MATENA [ILLUSTR.]. - Komrij's patentwekker [2 Vols.].
45973: KOMRIJ, GERRIT & DICK MATENA [ILLUSTR.]. - Komrij's patentwekker.
46556: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een abecedarium.
46610: KOMRIJ, GERRIT - Verwoest Arcadië.
66219: KOMRIJ, GERRIT - Onherstelbaar verbeterd
52362: KOMRIJ, GERRIT - De man met de vele gezichten.
63000: KOMRIJ, GERRIT [FOREW.]. - En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling Manuscripten & Documenten. Auteursexemplaren van eigen werk 31 maart - 21 april 2004.
59631: KOMRIJ, GERRIT - De Nederlandse poëzie van de 12de tot en met de 16de eeuw in 1000 en enige bladzijden.
23585: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN [ILLUSTR.]. - De verschrikking.
54799: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel.
6767: KOMRIJ, GERRIT - Vreemd pakhuis. Verspreide stukken.
50777: KOMROFF, MANUEL [ED.]. & WITOLD GORDON [ILLUSTR.]. - The Travels of Marco Polo [The Venetian]. Rivesed from Marsden's translation.
28860: KÖMSTEDT, RUDOLF - Vormittelalterliche Malerei.
65456: KOMTER, AAFKE [ED.]. - Het Geschenk. Over verschillende betekenissen van geven.
42019: KONDAKOV, NIKODIM PAVLOVICH [ELLIS H. MINNS - TRANSL.].] - The Russian Icon.
49212: CONGO - KONGO - Notre Congo - Onze Kongo.
10371: KONIETZKA, LOTHAR P. - Europees porselein.
4689: KÖNIG, EBERHARD - Die Liebe im Zeichen der Rose. Die Handschriften des Rosenromans in der Vatikanischen Bibliothek.
11542: KÖNIG, FELIX VON - Wind en energie.
13926: KÖNIG, FELIX VON - Die Erben des Prometheus. Geschichte der Muskelkraftmaschinen.
60323: KÖNIG, B. EMIL - Geschichte der Hexenprozesse. Ausgeburten des Menschenwahns.
19960: KÖNIG, EDMUND - W. Wundt. Seine Philosophie und Psychologie.
20097: KÖNIG, WERNER - Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundarten.
20579: KÖNIG, DR. G. & DR. I. WANCURA [EDS.]. - Einführung in die chinesische Ohrakupunktur.
22190: KÖNIG, B. EMIL - Ausgeburten des Menschenwahns im Spiegel der Hexenprozesse und der Autodafé.Eine Geschichte des After- und Aberglaubens bis auf die Gegenwart historische Schandfäulen des Aberglaubens.
31324: KÖNIG, THOMAS & ELMAR RIEGER & HERMANN SCHMITT [EDS.]. - Europa der Bürger ? Voraussetzungen, Alternativen, Konzequenzen.
40024: KÖNIG, RENË - Niccolo Machiavelli. Zur Krisenanalyse einer Zeitenwende.
62224: KÖNIG, CLAUS & FRIEDHELM WEICK & JAN-HENDRIK BECKING - Owls. A Guide to the Owls of the World.
59640: KÖNIG, RALF - Suck my Duck.
47497: KÖNIG, EBERHARD - Michelangelo Merisi da Caravaggio 1571-1610.
8359: KONIG, RUBEN - Christelijke religie en antisemitisme in Nederland 1990. Een sociaal wetenschappelijk onderzoek.
62953: KONIJNENBURG, JAN & MARTINUS STUART & NOMAN, JOHANNES - Bladwijzerder voornaamste zaken, benevens een naam-register der landen en steden; als ook een naam-register der personen wier bedrijven en lotgevallen min of meer uitvoerig worden voorgedragen, in het werk Tafereelen van de staats-omwenteling in Frankrijk [vervat in 28 deelen]. Benevens Lijst der daarin voorkomende Afbeeldingen en Platen [only].
43933: KONIJNENBURG, W.A. & J. BIERUMA OOSTING [ED. - ET AL.]. - De Delver. Het vrije kunstorgaan. Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst.
1130: KONINCKX, C. [K. GLAMANN - PREF.]. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company [1731-1766]. A Contribution to the Maritime, Economic and Social Histoty of North-Western Europe in its Relationships with the Far East.
54262: KONINCKX, C. - Koning Leopold III. Diplomaat voor de vrede.
66480: KONING, DANIEL & BERND WOUTHUYSEN [ED. PHOTOGR.]. & MARJOLIJN FEBRUARI [TEXT]. - Teder.
5523: KONING, DR. D.A. WITTOP - Het etiket in de Apotheek.
9438: KONING-VAN DER VEER, MIA - Schepen op postzegels / Ships on Stamps.
12612: KONING, JACOBUS - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
65220: KONING, PAULA - Erasmus op de markt.
62060: KONING, DANIEL - Na verloop van tijd.
51129: KONING, J. DE [ET AL.]. - Vijftig jaar sociaal recht in Leiden. Bewerkingen van inleidingen gehouden op 30 mei 1986 te Leiden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de leerstoel sociaal recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
48448: KONING, ROELAND [ET AL.]. - De Zuiderzeewerken. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee naar aquarellen van Roeland Koning - C. Vreedenburgh - H. Heuff - J.H. van Mastenbroek - Ype Wenning.
47078: KONING, ERIK JAN [ED. - ET AL.]. - Praktijkboek Sociale Veiligheid, voorbeelden van succesvolle veiligheidsprojecten in de Brabantse (grote) steden.
46731: KONING, JACOBUS - Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam: voornamelijk in de zestiende eeuw.
45850: KONING, JOSEE [ED. - ET AL.]. - U moet al vijftig jaar de groenten van Hak hebben 1952-2002.
14494: KONING, JACOBUS - Geschiedenis van het Slot Muiden en Hoofts leven op hetzelve.
71091: KONING, MADELIJN - De literaire verdiensten van A.A.M. Stols.
56557: KONING, IR. J.C. & A. DE KEIJZER [EDS. - ET AL.]. [EDS. - ET AL.]. - Nieuwe Ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
56764: KONING, JACOBUS - Algemeene ophelderende verklaring van het Oud Letterschrift, in Steenplaatdruk & ATLAS [2 Vols. in 1].
35826: KONING, MR. A.M. DE & MR. J. BROUWER - Methode Overijssel: bouwen aan vertrouwen. De inzet van mediation-vaardigheden en mediation door overheden.
68972: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Het Haagse grachtenboek. De waterwegen van het centrum in oude foto's 1855-1950.
68973: KONING GANS, WIM DE [KEES STAL - INTROD.]. - Dit is ons huis. De mooiste fotokaarten van Den Haag en Scheveningen.
37488: KONINGSBRUGGEN, H. VAN - Haringtrekken en andere visserij in en om [Den] Helder / Huisduinen en Texel omstreeks 1900-1932.
55476: KONINGSVELD, DR. P. S. VAN & DR. Q. AL-SAMARRAI [EDS.]. - Arabic Manuscripts. Localities and Dates in Arabic Manuscripts.
39037: KONINGSVELD, P.S. VAN - Sprekend over de Islam en de moderne tijd.
69080: KONNERTZ, WINFRIED [ED.]. - Max Ernst Bücher und Graphiken. Eine Ausstellung des Instituts für Auslandsbeziehungen.
20829: KONOIKE, YOSHITADA [FOREW.]. - Cultural Heritage of Hyogo Prefecture Japan. Painting.
66822: KONRAD, ULRICH & MARTIN STAEHELIN - Allzeit ein Buch. Die Bibliothek von Wolfgang Amadeus Mozarts.
43688: KONST, JAN & MANFRED SELLINK [EDS.]. - De Grote Schouwburg. Schildersbiografieën van Arnold Houbraken. Onbekommerd legt Houbraken verbanden tussensappige anekdotes uit de het huishouden en verheven scheppingen uit de kunst van Renmbrandt, Jan Steen en vele tijdgenoten.
38653: KONZE, BERGIT - Die Ästhetik des weiblichen Widerstandes. Zur Thematisierung deutscher Geschichte in Irmtraud Morgners Salman-Trilogie.
50561: KONZELMANN, GERHARD - Allah's zwaard. De wrekende hand van de Sjiieten.
18534: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsterdamse Da Costabuurt.
21939: KOOGER, HANS - Joods leven in Doesburg.
22445: KOOGER, HANS - Kruisen en Kruisbeelden in Gelderland, Overijssel en Noordrijn-Westfalen.
60190: KOOGER, HANS - Joods leven in Dieren, Rhenen en Velp.
27750: KOOI, PIET & KIRSTEN VAN DE PLOEG - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
29772: KOOI, KENNETH A. & ROBERT E. MARSHALL. - Visual evoked Potentials in Central Disorders of the Visual System.
65893: KOOI, SIJTJE - Een doolhofhuwelijk. Ware verhalen over Asperger, een vorm van autisme.
50076: KOOI, DR. A. VAN DER & DR. R.H. REELING BROUWERS [EDS.]. - Naar een dialogische dogmatiek. Barth lezen met Gerrit Neven. Teksten naar aanleiding van het symposium - gehouden op 8 april 2005 - over ' Barth lezen ' van Gerrit Neven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
17980: KOOIJ, ARIE VAN DER & JACQUES HEEREN & JAN TIJMENSEN - De labschool vereeuwigd. De geschiedenis van het laboratoriumonderwijs in de twintigste eeuw.
26082: KOOIJ, K.R. VAN & H. VAN DER VEERE [EDS.]. - Function and Meaning in Buddhist Art. Proceedings of a seminar held at Leiden University 21-24 October 1991.
29445: KOOIJ, J.A. VAN DER - Uit het leven van de zeeman. Dagboekfragmenten en reisverslagen uit de 18de en 19de eeuw.
31141: KOOIJ-BAS, ELS - Nothing but Heretics. Torat ha-Qena'ot. a Study and Translation of 19th Century Responsa Against Religious Reform in Judaism.
3442: KOOIJMAN, G.F. - Thematisch Woordenboek van het Tungelroys.
67172: KOOIJMAN, P.H.G. & K.E. VAN ZANTEN - Het besturen van stichtingen en verenigingen.
37468: KOOIJMAN, SIMON - Tapa on Moce Island Fiji. A traditional handicraft in a changing society.
32406: KOOIJMANS, K. & TH.S.H. BOS & A.E. KERSTEN & C.E. KEIJ & J.G. SMIT [EDS.]. - Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
35469: KOOIJMANS, L. & E.A. DE JONG & H.M. BROKKEN [EDS.] - Pronk met Pen en Penseel. Cornelis Pronk [1691-1759] tekent Noord-Holland.
14950: KOOIMAN, D. - Noordhollands waterschapsrecht.
41856: KOOIMAN, D. & J.J. VAN DER ENDE [EDS. - ET AL.]. - Rechtskundige Encyclopaedie voor iedereen [2 Vols. Compl.].
31057: KOOISTRA, JAN & BERT ANDREAE [ILLUSTR.]. - De wegen van wezel en hermelijn.
33733: KOOISTRA, REDMAR & STEPHAN KOOLE - Beatrix. Invloed en macht van een eigenzinnige vorstin.
43467: KOOISTRA, JAN - Hendricus Prakke en Het open veld.
12449: KOOKER, H.W. DE [ED.]. - The Catalogus Universalis of Broer Jansz. A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz., Amsterdam 1640-1652.
3689: KOOL, J.A. - Geschiedkundige beschouwing van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam.
43952: KOOL, J.A. - Aperçu historique au sujet de la Société pour Secourir les Noyés instituée à Amsterdam.
42004: KOOL, MARGA - Moeder-dochter-liefste-vrouw. Keuze uit gedichten.
66894: KOOLBERGEN, MICHIEL - Het laatste geheim van Bomarzo.
31464: KOOLE, R.A. (ED.) - Van Bastille tot Binnenhof. De Franse Revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen.
58434: KOOLEN, M. - Tabakspijpjes 1600-1900. Pijpvondsten uit Grave, Velp en Escharen.
64964: KOOLHAAS, ANTON - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
19500: KOOLHAAS-GROSFELD, EVELINE - Vader & Zoons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] en de getekende dagboekjes voor zijn kinderen / Father & Sons. Jacob de Vos Wzn. [1774-1844] and the journals he drew for his children.
36132: KOOLMAN, EGBERT - Oldenburgische Bibliographie [16. Jh. - 1907].
57861: KOOLMEES, P.A. - Symbolen van openbare hygiène. Gemeentelijke slachthuizen in Nederland 1795-1940.
17653: KOOLWIJK, TOM VAN & CHRIS SCHRIKS - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
47662: KOOLWIJK, TH.F. VAN [ED.]. - Catalogus van de boeken uit de collectie Stuyt, voornamelijk betreffende de geschiedenis van Frankrijk [ca. 1500-1870] aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen.
55192: KOOME, JAN [TEXT] & DIK BRUYNESTEYN [ILLUSTR.]. - Olympische spelen 1964. Innsbruck - Tokyo.
55599: KOOMEN, MARTIN - Het Literaire Dublin. Opkomst en ondergang van de Ierse beweging. Met Wandelgids.
10354: KOOMEN, MARTIN - Een man van letters. Over ' Vrij Nederland ' en andere kronieken.
55600: KOOMEN, MARTIN - De literaten van de linkeroever. Engfelse schrijvers in Parijs 1900-1944. Met 3 literaire verkenningstochten.
22722: KOONINGS, W. - De keuring van goud en zilver tijdens het koninkrijk Holland.
46291: KOOP, REINDER & RUUD ROOIMANS & MARTIJN DE THEYE - Regatta. ICT-implementaties als uitdaging voor een vier-met-stuurman.
15123: KOOP, GERHARD & KLAUS-PETER SCHMOLKE - Die deutschen Segelschulschiffe.
16040: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle Driebergen/Utrecht 16-21 July 1999.
36010: KOOPER, ERIK [ED.]. - This Noble Craft...Proceedings of the Xth Research Symposium of the Dutch and Belgian University Teachers of Old and Middle English and Historical Linguistics, Utrecht 1989.
36353: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle IV.
40623: KOOPER, ERIK [ED.]. - The Medieval Chronicle III. Proceedings of the 3rd International Conference on the Medieval Chronicle Doorn/Utrecht 12-17 July 2002.
50721: KOOPMANS, RUDD & PAUL STATHAM & MARCO GIUGNI & FLORENCE PASSY [EDS.]. - Contested Citizenship. Immigration and Cultural Diversity in Europe.
55734: KOOPMANS, CAROLIEN - Dordrecht 1811-1914. Een eeuw demografische en economische geschiedenis.
1940: KOOPMANS, S. - Het notariaat in Friesland. Een schets.
48549: KOOPMANS, THIJMEN - Vrijheden in beweging. Voordracht gehouden aan de Rijksuniversiteit te Gent op 5 maart 1976.
1450: KOOPMANS, JELLE & PAUL VERHUYCK - Een kijk op anekdotencollecties in de zeventiende eeuw. Jan Zoet:" Het Leven en Bedrijf van Clément Marot."
51369: KOOPMANS, F.A.J. - Het beslissingsmodel van 348/350 Sv.
43978: KOOPMANS, YPE - H.A. van den Eijnde 1869-1939.
4135: KOOPMEINERS, R.J. - Oorsprong, ontwikkeling en betekenis van het Middeleeuwse Rotterdam. Waarin wordt aangetoond dat de huidige opvatting te dien aanzien onhoudbaar moet worden geacht.
51360: KOOPS, WILLEM & LEEN DORSMAN & THEO VERBEEK [EDS.]. - Née Cartesienne / Cartesiaansch gebooren. Descartes en de Utrechtse Academie 1636-2005. The Philosophical Works of Descartes. (Volume 1 of 2)
55654: KOOPS, ROELOF & ROB VAN DRIE & NICO PLOMP [EDS. - ET AL.]. MARGRIET DE ROEVER [ED,.]. - Archiefschatten. Duizend jaar vaderlandse geschiedenis.
65581: KOOPS, W.R.H. [INTROD.]. & J. KINGMA - De wereld aan boeken. Een keuze uit de collectie van de Groningse Universiteitsbibliotheek tentoongesteld ter gelegenheid van het nieuwe bibliotheekgebouw 21 mei - 31 augustus 1987.
12459: KOOPS, W.R.H. & J. KINGMA & G.C. HUISMAN [EDS.]. - Universiteitsbibliotheek Groningen 1615-1990. Korte geschiedenis van een academische bibliotheek.
55377: KOOPS, LUKAS & MARTIN KOSTER [EDS.]. - Op petret. Drense schrievers in woord en beeld.
65986: KOORDERS, S.H. & DR. TH. VALETON - Bijdrage tot de kennis der boomsoorten van Java / Flora arborea Javae. Volume 3 & 5-10 [= 7 Vols of 13].
63776: KOORN, MR. P. & MR. L.H.M. [EDS. - ET AL.]. - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk. Verslag van het symposium, gehouden op 29 april 2004 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
46962: KOORN, FLORENCE & MICHIEL VAN DER EYCKEN & ONNO MEETER [PHOTOGR.]. - Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest.
63394: KOORN, MR. P. & MR. L.H.M. LOEBER [MR. M. JORNA & PROF. DR. W.J.M. VOERMANS] - De betekenis van de Europese Conventie voor de wetgevingspraktijk.
11577: KOORNNEEF, P. & T. DE KRUYF & J. VOSKUIL [EDS.]. - Een brug tussen krijgsmacht en samenleving 1874-1999. Koninklijke Nederlandse Militaire Bond ' Pro Rege '.
66448: KOOT, ROMAN & MICHIEL NIJHOFF & SASKIA SCHELTJENS [EDS.]. - Kunstbibliotheken in Nederland. Tien korte schetsen.
6115: KOOT, J. VAN DE - An Essay on Grammar-Parser Relations.
24141: KOOT, TON - En nu Amsterdam in. Zwerftochten langs beschermde monumenten.
28375: KOOT, TON [ET AL.]. - Jamboree logboek 1937. Officieel gedenkboek uitgegeven door de stichting ' Wereldjamboree 1937, Bloemendaal - Vogelenzang '.
31253: KOOTTE, T.G. [ED.]. - De bijbel in huis. Bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw.
30584: KOOTTE, T.G. [ED. - ET AL.]. - Rekkelijk of precies. Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
27216: KOOY, PROF. DR. G.A. [ED.]. - Gezinsgeschiedenis. Vier eeuwen gezin in Nederland.
38522: KOP, P.C. - Beschouwingen over het zgn. 'vulgaire' romeinse recht
21727: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
52788: KOPLAND, RUTGER - Gedichten [1966-1999].
65903: KOPLAND, RUTGER - Een man in de tuin.
7867: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Zoals het daar lag. Over schilderen en schrijven.
64008: KOPLAND, RUTGER - Het orgeltje van yesterday [& Het tikt].
60758: KOPLAND, RUTGER - Dankzij de dingen.
70615: KOPP, ROBERT [ED.]. - Album André Breton.
60995: KOPP-SCHMIDT, GABRIELE - Maria. Das Bild der Gottesmutter in der Buchmalerei.
4999: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
33287: KOPPEN, CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika.
70133: KOPPEN, PETER J. VAN & FOKKE FERNHOUT & SASKIA VAN BERGEN - Het maagdenvlies als bewijs. Tegenstrijdige verklaringen in twee incestzaken.
69350: KOPPEN, P.J. VAN & D.J. HESSING & H.F.M. VROMBAG [EDS.]. - Het Hart van de Zaak. Psychologie van het Recht.
34701: KOPPERS, ANDRÉ - A Biographical Dictionary on the Political Abuse of Psychiatry in the USSR.
24336: KOPPERS, W. [ED.]. - Festschrift - Publication d'Hommage offert au P.W. Schmidt.
47691: KOPPERS, GERARD - Aan den arbeid. Zo was het. Beeldmateriaal geselecteerd en van tekst voorzien door R.H. Nijhoff.
9719: KOPPERT, G. - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
69873: KOPRIVA, MILAN [ED.]. - Typo Ornamenty for Lovers of Graphic and Typography, for Members of Editorial, Publishing and Polygraphic Offices, selected & edited / Typo Ornamenty für Liebhaber der Graphik, Typographie und für Mitarbeiter von Redaktionen, Verlagen und Polygraphischen Unternehmen, ausgewählt und geortnet.
34088: KOPSTADT, ARNOLD - Ueber Cleve. In Briefen an seinen Freund. Aus den Jahren 1811 und 1814.
48143: KOPSTEIN, DR. FELIX - Zoologische Tropenreise. Mit Kamera und Feldstecher durch die indo-australische Tierwelt.
50601: KOR, R. & G. WIJNEN - Projectmatig werken bij de hand.
221: KORAN - De Koran. De heilige Qor'aan, met Nederlandse vertaling. Onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmut Ahmad. Hoofd van de Ahmadiyya Beweging.
56591: KORBEL, PETR & MILAN NOVAK - Geïllustreerde mineralen encyclopedie.
29815: KORCHIN, SHELDON J. - Modern clinical Psychology. Principles of Intervention in the Clinic and Community.
66173: KORDINA, ROGER [ED.]. - 175 Jahre Sauerländer 1807-1982.
60972: KORDT, WALTER - Die Gärten von Brühl. Untersuchungen über die Entstehung und Durchführung des Brühler Parkplans und die Mitwirkung Dominique Girards.
18697: KOREA - A Handbook of Korea.
46137: KOREMAN, J.G.J. - Maastricht in oude ansichten.
70578: KOREMAN, J.G.J. & BARONES VAN HÖVELL [TECHN.]. - ... geteeckent tot Maestricht .. / Getekend te Maastricht / Dessiné à Maestricht / Gezeichnet zu Maastricht / Drawn in Maastricht.
55214: KORF, MR. JAN [INTROD. & ED. - ET AL.]. - Gelders molenboek.
61757: KORFF, GOTTFRIED & WINFRIED RANKE [EDS. - ET AL.]. - Preussen. Versuch einer Bilanz. Katalog in fünf Bänden [5 Vols. in Slipcase].
59144: KORFF, GOTTFRIED & REINHARD RÜRUP [EDS.]. - Berlin. Die Ausstellung zur Geschichte der Stadt.
53253: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer Ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte [5 Vols. Compl.].
14979: KÖRFGEN, GUIDO - Hautbehandlung als Ganzheitsmedizin.
40621: KORHONEN, KUISMA [ED.]. - Tropes for the Past. Hayden White and the History / Literature Debate.
36339: KORMANN, EVA & ANKE GILLEIR & ANGELIKA SCHLEMMER [EDS.]. - Textmaschinenkörper. Genderorientierte Lektüren des Androiden.
68457: KORN, IRENA - Auguste Rodin. Meester-beeldhouwer.
3936: KORNAAT, KLAAS - De pen in de aanslag. 100 jaar belasting in de politieke prent.
67740: KORNEMANN, ERNST - Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum.
67741: KORNEMANN, ERNST - Die Alexandergeschichte des Königs Ptolemaios I. von Aegypten. Versuch einer Rekonstruktion.
26938: KÖRNER, WOLFRAM - Erotisches im Alltag. Zwischen Kunst und Kitsch.
31336: KÖRNER, TORSTEN - Der kleine Mann als Star. Heinz Rühmann und seine Filme der 50er Jahre.
34417: KÖRNER, STEPHAN - Experience and Theory. An Essay in the Philosophy of Science.
34640: KÖRNER, S. - The Philosophy of Mathematics.
40553: KÖRNER, MAX [NORBERT H. OTT - ED.]. - Köpfe. Zwanzig Studien aus den Nachlass.
628: KÖRNER, JOSEF - Bibliographisches Handbuch des Deutschen Schrifttums. Dritte völlig umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage.
34527: KÖRNER, STEPHAN - Conceptual Thinking. A Logical Enquiry.
48886: KORNFELD, EBERH. W. [INTROD.]. - Graphik von Edvard Munch & Henri de Toulouse-Lautrec. Die Sammlung Clarence und Jane Franklin und weitere Beiträge.
37330: KORNITZER, MARGARET - Adoption & Family Life.
9586: KORNRUMPF, HANS-JÜRGEN & JUTTA KORNRUMPF - Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa.
59655: KORP, CIETER [& ALBRECHT G. THAER]. - Fiat 600 /D / E Jagst. Nu kan ik het zelf.
44027: KORPEL, L.G. - Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie [1750-1820] in een Westeuropees kader.
3935: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
51683: KORS, ARJAN [& STEVEN DERIX]. - 't is plicht dat ied're jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland.
64234: KORSTEN, ARNO & PETER DE GOEDE [EDS. - ET AL.]. - Bouwen aan vertrouwen in het openbaar bestuur. Diagnoses en remedies.
48969: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 2: Woningbouw.
48968: KORSTEN, A. - Constructieleer. Volume 1.
68955: KORSTEN, PROF. DR. ARNO F.A. & PROF. DR. HARRIE AARDEMA - De vallende burgemeester. Een onderzoek naar factoren, omstandigheden, patronen en preventie- en interventiemogelijkheden.
11145: KORT, DR. J.C. - Repertorium op de lenen van Gaasbeek. De Hofsteden Abcoude (1270-1664), Wijk (1355-1664), Woudenberg (1368-1648) en het leenhof van Simon en Hendrik van Haarlem (1388-1650).
8238: KORTE, BARBARA & RALF SCHNEIDER [ED.]. - War and the Cultural Construction of Identities in Britain.
48735: KORTE, Z. DE [G. VAN NISTELROOIJ - ED.]. - De mis-liturgie.
8235: KORTE, BARBARA & RALF SCHNEIDER & STEFANIE LETHBRIDGE [ED.]. - Anthologies of British Poetry Critical Perspectives from Literary and Cultural Studies.
54458: KORTEKAAS, GEORGE [TRANSL.]. - De wonderbaarlijke geschiednis van Apollonius. Koning van Tyrus.
38488: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
67954: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii Regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal latin recensions, bibliography, indices ans appendices.
63774: SCHAGEN. DE. MR. J.A. VAN & MR. H.J.H.L. KORTES [EDS. - ET AL.]. - Certificatie: kansen en risico's. Verslag van het symposium, gehouden op 25 april 2002 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid.
12871: KORTEWEG, DR. A.S. [INTROD.]. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
17631: KORTEWEG, ANTON [ED.]. - Fetisj ! Schrijvers en de dingen.
19458: KORTEWEG, ANTON & FRANS A. JANSSEN & FONS VAN BUUREN & COR VAN BREE & MARITA MATHIJSEN - Bert van Selm-lezingen 1992 - 1996 [5 Vols. in Slipcase].
24319: KORTEWEG, ANNE S. [ET AL.]. - Praal, ernst & emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift.
65752: KORTEWEG, ANNE S. & C. DE WOLF & E.I. JIMKES-VERKADE [ET AL.]. - Boeken van en rond Willem van Oranje. Expositie Koninklijke Bibliotheek.
5004: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA [ED.]. - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters: Nicolaas Beets - J.P. Hasebroek - Bernard ter Haar - J.J.L. ten Kate - Eliza Laurillard.
47965: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA [EDS.]. - De burger schuddebuikt. Een bloemlezing uit het werk van de luimige dichters J.J. Goeverneur, P.T. Helvetius van den Bergh, Jacob van Lennep, J. van Oosterwijk Bruijn, W.J. van Zeggelen.
16197: KORTEWEG, ANTON & MURK SALVERDA [EDS.]. - 't is vol van schatten hier...Nederlandse literatuur van 1750 tot 1940. Tentoongesteld in het Letterkundig Museum. [2 Vols. Compl.].
23753: KORTEWEG, ANTON & PANDORA [ILLUSTR.]. - Van huis tot huis.
64343: KORTEWEG, ANTON & PANDORA [ILLUSTR.]. - Van huis tot huis.
64739: KORTEWEG, ANTON - Ouderen zijn het gelukkigst.
56257: KORTEWEG, ANTON - Voortgangsverslag. Gedichten.
23210: KORTEWEG, A. [ED.]. - Kroniek van de Zeeuwsw Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw 1944 t/m 1968.
18387: KORTH, STEFAN & BERND KOCH - Stars am Nachthimmel. Der sichere Wegweiser zu den 50 schönsten Himmelsobjekten. Auf Entdeckungstour am Nachthimmel.
27962: KORTHALS, MICHIEL [ED.]. - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
36347: KORTHALS ALTES, LIESBETH & MANET VAN MONTFRANS [EDS.]. - The New Georgics. Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel.
34185: KORTHUIS, J. - Bevrijd jezelf. De doe-het-zelf methode om je innerlijke rust, gezondheid en levensgeluk te vergroten.
62179: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M. & PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.]. - Dutch Constitutional Law.
63777: KORTMANN, CONSTANTIJN & JOSEPH FLEUREN & WIM VOERMANS [EDS.]. - Constitutional Law of 10 EU Member States. The 2004 Enlargment.
63778: KORTMANN, CONSTANTIJN A.J.M. & PAUL P.T. BOVEND'EERT [EDS.]. - Dutch Constitutional Law of the Netherlands. An Introduction.
59734: KORVER, H.J. - Varen op de West. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Amsterdam, inde jaren 1884 tot 1972.
28641: KORVING, ROB & BART VAN DER HERTEN [EDS.]. - Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in de Nederlanden [1800-1850].
36616: KORVINUS, HENK & TINEKE KORVINUS - Vijftig jaar Merdeka. In gesprek met Indonesiërs en Nederlanders.
12269: KOSCH, WILHELM - Biographisches Staatshandbuch. Lexikon der Politik, Presse und Publizistik [2 Vols. Compl.].
2532: KOSCHATZKY, WALTER - De grafische kunsten. Techniek, geschiedenis, meesterwerken.
7547: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina.
37008: KOSCHATZKY, DR. WALTER & KRISTIAN SOTRIFFER [EDS.]. - Die Kunst vom Stein. Kunstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien.
42600: KOSCHATZKY, WALTER [ED.]. - Die Botschaft der Graphik. Sechs Jahrhunderte gedruckte Kunst. Oberösterreichische Landesausstellung 1989.
35689: KOSHIKAWA, MICHIAKI & HIDENORI KURITA [EDS.]. - Italian 16th and 17th Century Drawings from the British Museum.
30816: KOSS, DR. O. [INTROD.]. - 10 Jahre Welser Kulturarbeit. Jahrbuch des Musealvereines Wels 1955
28873: KOSSATZ, WALTER & HORST-HERBERT KOSSATZ - Ornamental Posters of the Vienna Secession.
29704: KOSSLYN, STEPHEN M. & RICHARD A. ANDERSEN [EDS.]. - Frontiers in Cognitive Neuroscience.
29805: KOSSLYN, STEPHEN M. & OLIVIER KOENIG - Wet Mind. The new Cognitive Neuroscience.
56229: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914 & Deel II: 1914-1980 [2 Vols. Compl.].
14092: KOSSMANN, ERNESTINE [ED.]. - Het Den Haag van Louis Couperus.
16128: KOSSMANN, F.K.H. - Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche vers.
17261: KOSSMANN, ALFRED & ANNA BLAMAN - Alfred Kossmann - Anna Blaman. Stemmen van schrijvers.
17635: KOSSMANN, DR. F.K.H. - De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen.
21690: KOSSMANN, DR. F.K.H. - De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen.
24812: KOSSMANN-PUTTO, JOHANNA - Kamper Schepenacten 1316-1354.
28989: KOSSMANN, FR. - Gedichten van Anna Roemers Visscher. Ter aanvulling van de uitgave harer gedichten door Nicolaas Beets. Medegedeeld en toegelicht door Fr. Kossmann.
35589: KOSSMANN, PROF. DR. E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
36907: KOSSMANN, E.H. - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
37964: KOSSMANN, ALFRED - Isings. Realist van de verbeelding. Alfred Kossmann geeft een impressie van de schilder en van diens betekenis voor het onderwijs.
39250: KOSSMANN, DR. E.H. - Verlicht conservatisme over Elie Luzac.
41439: KOSSMANN, A. [ET AL.]. - In het verborgene gedrukt.
65036: KOSSMANN-PUTTO, J.A. & F.H. KOSSMANN & O. VANDEPUTTE - De Lage Landen. Geschiedenis en Taal.
54888: KOSSMANN, MAARTEN [ED. & TRANSL.]. - De menseneetster. Berbersprookjes uit Noord-Marakko.
11653: KOSSOK, MANFRED - Aan het hof van Lodewijk XIV.
46840: KOSSOW, ANNETTE - Malta mit Gozo. Reise-Handbuch.
40628: KOSTA, BARBARA & HELGA KRAFT [EDS.]. - Writing against Boundaries. Nationality, Ethnicity and Gender in the German-speaking Context.
56143: KOSTAK, MARTIN [GERLOF ABELS - TRANSL.]. - Fossielengids. Alle fossiele dier- en plantengroepen
46174: KÖSTER, PROF. DR. KURT - Gutenberg in Strassburg.
55283: KOSTER, MARTIN - Zölfportret mit sparzegelties.
6116: KOSTER, C.J. - Word Recognition in Foreign and Native Language. Effects of Context and Assimilation.
8032: KOSTER, SIMON - De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid.
11603: KOSTER, JACK & DIRK VISSER [EDS.]. - Het pure van nature. Her derde bloem boek. Over de waarachtige dialoog tussen de aloude natuurgeneeskunde en het geheel der verschijnselen en oorzaken van lichaam en geest.
24113: KOSTER, SIMON - De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie.
28396: KOSTER, DANIËL - " Naar 't heerlijk Griekenland, Verbeelding ! voer mij heen ". Reizen naar Griekenland 1488 - 1843.
28833: KÖSTER HENKE, W.L.H. [FOREW.]. - De boeventaal. Zakwoordenboekje van het Bargoensch, of De taal van de jongens van de vlakte, in woorden en zinnen alphabetisch gerangschikt.
37289: KOSTER, ADRIANUS - De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt [1971-1982].
42362: KÖSTER HENKE, W.L.H. - Alphabetische lijst van de dorpen, gehuchten, buurten enz. in Nederland. Met aanwijzing van de Gemeente en de Provincie waartoe ieder behoort, en met vermelding, bij iedere gemeente, van de Arrondissementsrechtbank en het Kantongerecht waarander zij ressorteert.
60517: KOSTER, SIMON - Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem.
43633: KÖSTER, AUGUST - Studien zur Geschichte des antiken Seewesens.
57418: KOSTER, JAN - De gele armband.
53033: KOSTERS, MR. J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht.
68449: KOSTIOUDOVITCH, ELENA [ED.]. - Five Centuries of European Drawings. The Former Collection of Franz Koenigs.
17408: KOSTOF, SPIRO - The City Shaped. Urban Patterns and meanings Through History.
17423: KOSTOF, SPIRO - The City Assembled. The Elements of Urban Form Through History.
49794: KOSTOVA, ELIZABETH - Zwanenroof.
11725: KOSTOVIC, NIJAZIJA - Sarajevo. Evropski Jeruzalem - European Jerusalem - Das Jerusalem Europas.
63491: KOTALIK, JIRI [PETER REURSLAG - INTROD.]. - Alfons Mucha.
294: KOTELAWELE, D.A. & B.H. SLICHER VAN BATH & J.A. FABER - Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767 [& 4 other essays].
2131: KOTEWEG, ANTON [ET AL.]. - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen.
56186: KÖTHE, RAINER - Sterrenkunde. Heel eenvoudig. Basiskennis planeten - sterren - sterrenstelsels.
35937: KOTKER, NORMAN [ED.]. & MORRIS BISHOP - The Horizon Book of the Middel Ages.
61893: KOTLER, PHILIP & IRVING J. REIN & MARTIN STOLLER - High Visibility. Kotler over marketing & Imago.
59909: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672-1674 en haar voorgeschiedenis.
69310: KOTTJE, R. & B. MOELLER [EDS.]. - Ökumenische Kirchengeschichte [3 Vols. Compl.].
35441: KOTTMANN, ALBRECHT - Fünftausend Jahre messen und bauen.
5815: KOTZINGER, SUSI & GABRIELE RIPPI [ED.]. - Zeichen zwischen Klartext und Arabeske. Konferenz des Konstanzer Graduiertenkollegs ' Theorie der Literatur ' . Veranstaltet im Oktober 1992.
45171: KÖTZSCHE, DIETRICH - Der Welfenschatz. Bilderhefte der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz.
61604: KOUN, HAYAT EL & CORNÉ HANSSEN - Arabisch. Noord-Afrika. Marokko - Tunesië - Algerije [Wat & Hoe].
63662: KOUSBROEK, RUDY - Die Winterreise [Luisterboek - Disk].
4388: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes. Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
31020: KOUSBROEK, RUDY - De archeologie van de auto.
35090: KOUSBROEK, RUDY - Het rijk van Jabeer. Getransformeerde sprookjes. Met een bijdrage van Joost Roelofsz.
35981: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathemá 6.
64714: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over de liefde tussen mensen en dieren.
1781: KOUSBROEK, RUDY - Een zuivere schim in de vervuilde schepping. Over het werk van Konstantinos Kavafis.
17302: KOUSBROEK, RUDY [ET AL.]. - Het paleis in de verbeelding. Het paleis voor volksvlijt 1860-1961.
17602: KOUSBROEK, RUDY & PAULA GOMES - Verloren goeling. Een briefwisseling.
53529: KOUSBROEK, RUDY - De onmogelijke liefde. Anathema's 7.
56596: KOUSBROEK, RUDY - Verborgen verwantschappen. Fotosynthese.
56065: KOUSEMAKER, KEES & MARGREET DE HEER - De wereld van de Nederlandse strip. Groot knipselboek.
35824: KOUSEN, MR. F.P.M. - De interne factor. Interne mediation en beroepsethiek.
22054: KOUWENAAR, GERRIT & HANS ANDREUS - Gerrit Kouwenaar - Hans Andreus. Stemmen van schrijvers.
66417: KOUWENHOVEN, PROF. DR. A.O. [DRS. J.J.M. DE HAAS & DRS. D.J. DE HEERS - EDS. - ET AL.]. - Inleiding tot de bibliografie. Oude en nieuwe wegen voor het zoeken en toegankelijk maken van documentaire informatie.
15074: KOUWENHOVEN, A.O. & G.A. DE BRUIJNE & G.A. HOEKVELD [EDS.]. - Geplaatst in de tijd. Liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. M.W. Heslinga bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 12 oktober 1984.
25787: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
31483: KOUWENHOVEN, ADRIAAN. - ' Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs '. Over markteconomie en sociale gerechtigheid.
52926: KOUWENHOVEN, DR. A. [PROF. DR. T.P. VAN DER KOOY - FOREW.]. - Inleiding in de economische ethiek.
31079: KOUWER, BENJAMIN JAN - Colors and Theit Character. A Psychological Study.
37254: KOVACIC, DR. PAUL [ED.]. - Landesmuseum Joanneum Graz. Jahresbericht 1996.
66462: KOVACS, DR. ILONA [ED.]. - The National Széchényi Library.
28920: KOVALEVSKY, P. - Cultuurhistorische Atlas van Rusland en de Slavische Wereld.
19314: KOVTOEN, JEVGENIJ F. - Russische Avant-Garde. Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj - Filonov - Tatlin - Mitoeritsj.
50404: KOWALSKI, PIOTR & EMMANUEL HERZET - Duistere Erfenis [Vol. 2: The Lincoln Branch]
38758: KOWSKY, FRANCIS R. - Country, Park & City. The Architecture and Life of Calvert Vaux.
14055: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
30262: KOYEN, DR. MILO H. & B.H.D. HERMESDORF [ET AL.]. - De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerloo [in: Lætus Introitus Brabantiæ 1356-1956].
19564: KOZICA, KAZIMIERZ & JANUSZ PEZDA [EDS.]. & ARNOLD BARTETSKY [TRANSL.]. - Dantiscum Emporium Totius Europae Celeberrimum. Danzig und die Ostsee in Karten und Dokumenten aus der Sammlung von Tomasz Niewodniczanski / Gdansk i Baltyk na mapach, widokach oraz dokumentach ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego.
35409: KOZICA, KAZIMIERZ & JANUSZ PEZDA & ARNOLD BARTETZKY - Dantiscum emporium totius europae celeberrimum. Danzig und die Ostsee in Karten, Ansichten und Dokumenten aus der Sammlung von Tomasz Niewodniczanski / Gdansk i Baltyk na mapach, wodikach oraz dokumentach ze zbiorow Tomasza Niewodniczanskiego.
50470: KOZIK, FRANK - An Ode to Joy. More Posters, Prints and other Work of Frank Kozik.
59819: KOZYFREFF, CHANTAL - The Oriental Dream. Leopold II's Japanese Tower and Chinese Pavilion at Laeken (Brussels).
762: KRAAIJESTEIN, MARTIN. - Gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid en het rijk: 1945-1990. Een beleidshistorische studie over decentralisatie en gemeentelijke beleidsvrijheid. [ Municipal employment policy and the central government: 1945-1990. A historical study in policy on decentralization and municipal freedom of action.]
65478: KRAAN, DR. R.G.K. & DRS. H.G. LEITH [EDS. - ET AL.]. - Omzien met een glimlach. Aspecten van een eeuw protestante leescultuur.
57327: KRAAN, HANNA & JUNG-HEE SPETTER [ILLUSTR.]. - Dansen op het dak [Sinterklaasverhaal].
48113: KRAAN, HANS [& INGRID BRONS] - Dromen van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914.
9033: KRAAYKAMP, GERBERT - Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie in leesgedrag.
18255: KRABBE, MR. H. - Kritische Darstellung der Staatslehre.
37310: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
49815: KRABBÉ, TIM - Marte Jacobs
36558: KRABIEL, KLAUS-DIETER - Joseph von Eichendorff. Kommentierte Studienbibliographie.
2830: KRACHT, DR. RER. POL. F. - Die rotterdamer Seeversicherungs-Börse. Ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen.
10776: KRACK, DR. NIELS - Die chinesische Puls-Lehre in Diagnostik und Therapie.
66925: KRAEHN, JEAN-CHARLES & P. PELLERIN - De onthoofde arenden [Vol. 1-9].
54997: KRAEHN, JEAN-CHARLES - SPRINKHAAN: De Jongen met de Rat & De Parade van de Monsters & Wraak & Karreguel an Ankou [De Kar van de Dood] [ Vol. 1-4 = Compl. Set].
22402: KRAEMER, JOEL L. [ED.]. - Israel Oriental Studies XII.
30679: KRAFFT, DR. DS. A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antilles. Het Antilliaans patriciaat, met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogieën, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht vann bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
8901: KRAFT, KARL-FRIEDRICH O. - Iweins Triuwe. Zu Ethos und Form der Aventiurenfolge in Hartmanns " Iwein ".
17639: KRAFT, DR. GUSTAVE - La Bonne Science.
64655: KRAFT, WILFRIED & ULRICH M. DÜRR [EDS.]. - Katzenkrankheiten. Klinik und Therapie.
67302: KRAGT, DRS. J.C. - De kredietcrisis. De implosie op de financiële marktenvan binnenuit bekeken.
59644: KRAHN, CORNELIUS - Dutch Anabaptism. Origin, Spread, Life and Thought.
64133: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De best verzorgde boeken van 1996 / The Best Book Designs 1996.
69114: KRAIMA, HENK [FOREW.]. - De Best Verzorgde Boeken 1994 / The Best Book Designs 1994.
34367: KRAJEWSKI, WLADYSLAW [ED.]. - Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences.
68957: KRALINGEN, R.W. VAN & J.E.J. PRINS [EDS. - ET AL.]. - Waar een wil is, is een weg? Een onderzoek naar de behoefte aan en de verstrekking van politiële en justitiële informatie voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen.
48856: KRALL, HANNA - Daar is geen rivier meer. Zestien reportages van na de holocaust.
51200: KRAMER, J.H.T. - Luchthavens en hun uitstraling. Een onderzoek naar de economische en ruimtelijke uitstralingseffecten van luchthavens.
8985: KRAMER, LLOYD S. - Threshold of a New World. Intellectuals and the Exile Experience in Paris, 1830-1848.
10276: KRAMER, EDWARD - Het boek der pelsdieren. Voor keurmeesters en practische fokkers.
12293: KRAMER, DR. WALDEMAR - Frankfurt Chronik.
29201: KRAMER, DR. G.H. - Ambrosius van Milaan en de geschiedenis.
29539: KRÄMER, IRENE - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension.
31301: KRAMER, JOACHIM - Korinthische Pilasterkapitelle in Kleinasien und Konstantinopel.
1933: KRAMER, CORNELIS - Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde. Un admirateur de Sébastien Franck et de Montaigne aux prises avec le champion des calvinistes néerlandais.
65384: KRAMER, MAX & HANS VAN GRIEKEN & HELEEN PRONK [EDS.]. - W.M. Dudok 1884-1974.
49014: KRÄMER, FELIX - Der Zusammenhang der Wirklichkeit. Problem und Verbindlichkeitsgrund philosophischer Theorien: Eine Untersuchung in Auseinandersetzung mit Fichte und Whitehead.
52054: KRAMER, ARNO - Terry Thompson. To the Hand.
44638: KRAMER, RODERICK M. [ED.]. - Organizational Trust. A Reader.
58101: KRAMER, GREG - Shaman King. Legacy of Spirits. Prima Official Game Guide.
59475: KRAMERS, J.H. & J.J.L. DUYVENDAK [EDS. - ET AL.]. - Orientalia Neerlandica. A volume of Oriental Studies. Published under the auspices of The Netherlands' Oriental Society [Oostersch Genootschap in Nederland] on the Occasion of the twenty-fifth anniversary of its foundation [May 8th 1945].
16124: KRAMERS JR., J. - Geographisch woordenboek der geheele aarde. Met een alphabetisch Register van verwijzingen.
39935: KRAMERS, DOLF - Goochelkunstjes met Papier.
65042: KRAMP, MARIO [ED.]. - Krönungen. Könige in Aachen. Geschichte und Mythos. Katalog der Ausstellung [2 Vols. Compl.].
50473: MATTOTTI & KRAMSKY - Labyrinten.
34667: KRANENBORG, R. & W. STOKER [EDS.]. - Religies en [on]gelijkheid in een plurale samenleving.
56630: KRANENBORG, JAAP - De laatste horizon.
7310: KRANENBURG-LYCKLAMA À NIJEHOLT, MEVR. MR. M. - Het veranderend gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden water en land uit de provinciale atlas.
610: KRANENBURG, DR. B.W. - De hartslag van ons buitenlands beleid. Een studie over de grondslagen van onze onafhankelijkheid in Europa en overzee.
24242: KRANISTER, W. - The Moneymakers International.
60733: KRANNHALS, PAUL - Der Weltsinn der Technik als Schlüssel zu ihrer Kulturbedeutung.
66473: KRANS, G.H.A. - Steven Joessen, drukker en uitgever te Kampen van c. 1550-1581.
14653: KRAPPE, ALEXANDER HAGGERTY - The Science of Folk-lore.
48975: KRASA, JOSEF [ED.]. - The Travels of Sir John Mandeville. The Manuscript in the British Library.
41381: KRASNOV, VLADISLAV - Soviet Defectors. The KGB Wanted List.
43063: KRASOVSKAYA, VERA [JOHN E. BOWLT - TRANSL.]. - Nijinsky.
19174: KRASS, DR. M. & DR. H. LANDOIS - Das Mineralreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte.
31334: KRÄTKE, STEFAN & SUSANNE HEEG & ROLF STEIN [EDS.]. - Regionen im Umbruch. Probleme der Regionalentwicklung an den Grenzen zwischen " Ost " und ' West '.
52591: KRATOSKA, PAUL H. - The Japanese Occupation of Malaya 1941-1945. A Social and Economic History.
44073: KRATSCH, KONRAD - Illuminierte Holzschnitte der Luther-Bibel von 1534. Eine Bildauswahl.
55540: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
66842: KRATZSCH, KONRAD - Kostbarkeiten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.
61431: KRAUME, HANS-GEORG - Duisburg im Krieg 1939-1945.
13896: KRAUS, H.P. - Bibliographies and Reference Works. Catalogue nr. 28
10520: KRAUS, DR. JUR. HERBERT - Die Monroedoktrin in ihren Beziehungen zur amerikanischen Diplomatie und zum Völkerrecht.
61675: KRAUS, KARL [ED.]. - DIE FACKEL. Werke [12 Volumes & ].
24797: KRAUS, F.R. - Staatliche Viehhaltung im altbabylonischen Lande Larsa.
26262: KRAUS, REINHOLD [ED.]. - Tempo 60 Jahre. Die Geschichte einer bahnbrechenden Idee.
31135: KRAUS, H.P. - One hundred and eighty rare books & manuscripts. Including many fine bindings.
57401: KRAUS, MICHAEL - Betoverend spel met esotherische Oliën.
68785: KRAUS, HENRY - Gold was the Mortar. The Economics of Cathedral Building.
68256: KRAUS, EGON [ED.]. - European Madrigals for Mixed Voices / Europäische Madrigale für gemischte Stoimmen / Madrigals Européens pour voix mixtes [Vol. 1 & 2].
22363: KRAUSE, MARTIN [ED.]. - Essays on the Nag Hammadi Texts. In Honour of Pahor Labib.
24245: KRAUSE, DR. HANS-JOACHIM [ED.]. - Denkmale in Sachsen-Anhalt. Ihre Erhaltung und Pflege in den Bezirken Halle und Magdeburg.
25880: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1987 [Volume 19].
25882: KRAUSE, GÜNTER [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1989 [Volume 21].
25884: KRAUSE, GÜNTER - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1991 [Volume 23].
27930: KRAUSE, GÜNTER - Chronik der Eisenbahn.
36734: KRAUSE, WOLFGANG - Handbuch des Gotischen.
65521: KRAUSE, FRIEDHILDE [ED.]. - Von der Wirkung des Buches. Festgabe für Horst Kunze zum 80. Geburtstag Gewidmet von Schülern und Freunden.
43305: KRAUSE, WOLFGANG - Was man in Runen ritzte.
60289: KRAUSHAAR,WOLFGANG - Die Protest-Chronik 1949-1959. Eine illustrierte Geschichte von Bewegung, Widerstand und Utopie [4 Vols. Compl. in Slipcase].
70480: KRAUSPE, RENATE [ED.]. & JÜRGEN LIEPE [PHOTOGR.]. - Das Ägyptische Museum der Universität Leipzig.
8731: KRAUSS,W. & H.MAYER [EDS.]. - Grundpositionen der französische Aufklärung.
24510: KRAUSS, F.S. - Das Minnelied des deutschen Land- und Stadtvolkes.
66293: KRAUTHEIM-BROUCEK, ULRIKE - Tastbaar Verleden. Objecten uit de grensregio / Erfassbare Vergangenheit. Objekte aus der Grenzregion.
56926: KRAWEHL, DR. IRENE & MARGARETHA LEY & WERNER WUNDERLICH - Michael Doster. Reflections.
20559: KRÄWINKEL, MIRJAM - Nieuw voegwerk voor de wijk. Een netwerkanalyse van de effecten van volkshuisvestingsregelgeving op besluitvormingsprocessen rondom wijkverbetering.
41647: KRAWULSKY, DOROTHEA - Eine Einführung in die Koranwissenschaften. 'Ulum al-Qur'an
35514: KRAYE, JILL [ED.]. - Political Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts.
67148: KREBBER, RICHARD & JAN C. VAN DER HEIDE [EDS.]. - Spookhuizen en geestverschijningen. De waargebeurde verhalen van uw buren, waarover nooit werd gespraat ...
61133: KREBS, WOLFGANG & FRIEDRICH LEINUNG - Religionsgemeinschaften in Kleve. Ein geschichtlicher Überblick.
61227: KREBS, WOLFGANG [WERNER STEINECKE - FOREW.]. - Juden in Kleve. Spuren einer verlorenen Vergangenheit.
66590: KREBS, SOPHIE & JACQUELINE MUNCK [EDS. - ET AL.]. - L'école de Paris: Entre Primitivismes et Nostalgie.
30834: KRECZI, HANS - Linz. Stadt an der Donau.
24156: KREDIETBANK - Het Belgische Bankwezen ten dienste van de economie 1935-1960. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van de Kredietbank N.V.
50609: KREEK, MIEKE L. DE - De Kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
9190: KREEK, FRANS WILLEM VAN DER - Alexander Willem Michiel van Hasselt 1814-1902. De eerste docent toxicologie in Nederland.
17836: KREFT, HERBERT & JÜRGEN SOENKE - Die Weserrenaissance.
66306: KREGTING, MARC - Koffie. Een doeboek. Feuilletons - Reportages - Quizvragen - Gedichten - Illustraties.
66854: KREGTING, MARC - Zij zijn niet van Jeremia. Non-ficties.
66998: KREIJNS, GILLESKE & ILONA BRINKMAN [EDS.]. - Nederland Museumland. Gids langs circa 1000 musea, kastelen, oudheidkamers, dierentuinen en hortussen.
30792: KREISEL, HEINRICH - Spätbarock und Rokoko.
33655: KREJCI, JAROSLAV - Great Revolutions Compared. The Search for a Theory.
15085: KRELL, OTTO - Altrömische Heizungen.
8958: KREMER, LUDGER. - Sprache und Geschichte im westfälischen-niederländischen Grenzraum. Ein Abriss der sprach- und kulturhistorischen Wechselbeziehungen.
13792: KREMER, CHRISTIAN [ED.]. - Waterloo 1815.
709: KREMER, LUDGER - Mundartforschung im Ostniederländisch-Westfälischen Grenzgebiet. Eine Bestandsaufnahme. [1900-1975].
55212: KREMER, BRUNO P. - Bloeiende planten in bos en veld. De belangrijkste kruiden uit Europese loof- en Naalsbossen herkennen, determineren, beschermen.
57547: KREMSER, MANFRED [ED.]. - Ay BoBo. Afro-Karibische Religionen / African-Caribbean Religions Vol. 1-3
17482: KRENZLIN, ULRIKE - Johann Gottfried Schadow. Ein Künstlerleben in Berlin.
5013: KRESSE, HANS - Eric, l'homme du Nord. Le sultan d'Akim. & La source de vie. Volume 3 & 4.
5049: KRESSE, HANS - De scheepsbouwer. Een avontuur van Eric de Noorman [verhaal 33].
5371: KRESSE, HANS - De boog van Allard. Het Tyrfingmysterie. Een avontuur van Eric de Noorman.
6308: KRESSE, HANS G. - De avonturen van Robby.
9065: KRESSE, HANS G. - De vrouw in het blauw. De avonturen van Eric de Noorman. [Verhaal 66 a].
17282: KRESSE, HANS - Het water des levens. De avonturen van Eric de Noorman. Volume 6.
17283: KRESSE, HANS - Het stenen afgodsbeeld. De avonturen van Eric de Noorman. Volume 7.
20714: KRESSE, HANS - De jeugd van Eric de Noorman. Volume 1: Tocht naar het graf van Eric de Veroveraar. De avonturen van Eric de Noorman.
5044: KRESSE, HANS - De avonturen van Eric de Noorman [Vol. 10: De gebroken pijl. - De geschiedenis van Bor Khan. - Het spoor van het zwaard. - Het pad der verschrikking. - De weg der gedoemden. - Gunnar, de gevreesde. - Svitjolds offer].
357: KRESSE, HANS - Per atoomraket naar Mars. Een wonderlijk avontuur van twee jongens.
49494: KRESSE, HANS - De avonturen van Vidocq.
49499: KRESSE, HANS - Vidocq. Volume 2: De Ratten van Parijs en andere verhalen.
17281: KRESSE, HANS - Schipbreukelingen in Rome. De avonturen van Eric de Noorman. Volume 9.
47412: KRESSE, HANS G. [[ILLUSTR.]. - Kabouter Pim op verkenning door het land van de mensen.
31783: KRETSCHMANN, GEORG - Faszination Fälschung. Kunst-, Geld- und andere Fälscher und ihre Schicksale.
39456: KRETSCHMER, DR. ERNST - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
62092: KRETZEN, JOHANNES - Zwischen Parana und Tiete. Tiere und Menschen im Urwald von Sao Paulo.
16946: KRETZMANN, NORMAN - The Metaphysics of Theism. Aquinas's Natural Theology in Summa Contra Gentiles 1.
42460: KRETZMANN, NORMAN & BARBARA ENSIGN KRETZMANN [EDS.]. - The Sophismata of Richard Kilvington.
15084: KRETZSCHMER, FRITZ [ED.]. - Technik und Handwerk im Imperium Romanum. Eine Ausstellung des Vereins Deutscher Ingenieure.
23330: KREUER, WERNER - Der Reichswald. Erholungsgebiet am Niederrhein.
26430: KREUER, WERNER - Imago Civitatis. Stadtbildsprache des Spätmittelalters. Essener Bearbeitung der authentischen Stadtansichten aus der Schedelschen Weltchronik von 1493.
11558: KREUKELS, LOEK - Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid. Geschiedenis van de arbeidersverhoudingen in de Nederlandse Steenkolenmijnen, 1900-1940.
43751: KREUTER-EGGEMANN, HELGA - Das Skizzenbuch des Jacques Daliwe [2 Vols. in Slipcase].
31365: KREUTZER, FLORIAN - Die gesellschaftliche Konstitution des Berufs. Zur Divergenz von formaler und reflexiver Modernisierung in der DDR.
44058: KREUZER, ANTON - Die Uhr am Handgelenk. Geschichte der Armbanduhr.
44113: KREUZER, ANTON - Meisterwerke der Uhrmacherkunst. Armbanduhren. Von der Zylinderuhr bis zur Grande Complitation.
52681: KREUZER, JOHANN [ED.]. - Hölderlin Handbuch. Leben - Werk - Wirkung
50166: KRIBBE, PAMELA - Bezield leven. Boodschappen voor een nieuwe tijd.
50158: KRIBBE, PAMELA - Contact met Gidsen. Wenken met Jeshua.
67051: KRICKEBERG, WALTER & H. TRIMBORN - De godsdiensten van de Azteken, Maya en Inca.
39437: KRICKEBERG, WALTER - Altmexikanische Kulturen.
61230: KRIDL, MANFRED [OLGA SCHERER-VIRSKI - TRANSL.]. - A Survey of Polish Literature and Culture.
70763: KRIEG, WALTER - Materialien zu einer Entwicklungsgeschichte des Autoren-Honorars vom 15. bis zum 20. Jahrhunderts, nebst einem Anhange kleine Notizen zur Auflagegeschichte der Bücher im 15. und 16. Jahrhundert.
45552: KRIEGELSTEIN, ALFRED & NORBERT KRIEGELSTEIN [ILLUSTR.]. - Sagen - Legenden - Geschichten aus Mittelfranken.
15853: KRIEGER, PETER - Edvard Munch. Der Lebensfries für Max Reinhardts Kammerspiele.
16952: KRIEGER, JOEL [ED.]. - The Oxford Companion to Politics of the World.
63530: KRIEGER, BOGDAN - Berlin im Wandel der Zeiten. Eine Wanderung vom Schloss nach Charlottenburg durch 3 Jahrhunderte.
49125: KRIEGER, C.C. - The Infiltration of European Civilization in Japan during the 18th Century.
52259: KRIEK, NATHALIE - Numerologie en Tarot in een handomdraai.
6121: KRIEKEN, G.S. VAN - Khayr al-Dîn et la Tunisie [1850-1881].
45726: KRIEL, JACQUES - Matter, Mind and Medicine. Transforming the Clinical Method.
36271: KRIELE, ALEXA - Wie im Himmel so auf Erden. Einführung in die christliche Engelkunde [4 Vols. Compl.].
31589: KRIENEN, CHARLES & W.K. DE BRUIN [ILLUSTR.]. - Uit de jeugd van Kees Kolving.
28278: KRIGAR, HERMANN - Anton Dvorak. Eine biographische Skizze [Musikalisches Wochenblatt, Leipzig. Dezember 1879 - Februar 1880]. Kommentar von Jarmil Burghauser.
55719: KRIGE, UYS [ED.]. DIRK COSTER [INTROD.]. - Afrikaanse versameling.
69161: KRIGE, UYS - Die Einde an die Pad en ander oorlogsverse.
3346: KRIGER, ROBERT & ETHEL KRIGER [EDS.]. - Afrikaans Literature: Recollection, Redefinition, Restitution. Papers held at the 7th Conference on South African Literature at the Protestant Academy, Bad Boll.
8140: HOGERE KRIJGSSCHOOL - - Verslag van het Congres ' Afschrikking en Ontspanning ". Gehouden in het Nederlands Congrescentrum te 's-Gravenhage 1968, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Hogere Krijgsschool.
69778: KRIJN, SOPHIA ADRIANA - De Jomsvikingasaga.
44530: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van de tsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster.
63961: KRIKKE, MR. A. - Rvit Hora. De tijd vervliegt. Bibliografie van de Bibliotheca Grotiana uit de verzameling van Kornelis Pieter Jongbloed [1913-1994].
65538: KRILL, JOHN - English Artists' Paper. Renaissance to Regency.
59821: KRILL, JOHN - English Artists' Paper. Renaissance to Regency.
33448: KRIMMEL, BERND [ED.]. - Alfons Mucha 1860-1939.
48700: KRIMMEL, BERND [ED - ET AL.]. - Tschechische Kunst der 20er & 30er Jahre. Avantgarde und Tradition.
61173: KRIMMER, ELISABETH - The Representation of War in German Literature. From 1800 to the Present.
9939: KRIMPEN, HUIB VAN [INTROD.]. - Jan van Krimpen over het ontwerpen en bedenken van drukletters.
18315: KRIMPEN, HUIB [INTROD.]. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
44402: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 17: Stichting Drukwerk in de Marge.
44403: KRIMPEN, HUIB VAN [ED - ET AL.]. - Bulletin 18: Stichting Drukwerk in de Marge.
66629: KRIMPEN, HUIB VAN & TON BOLDER & JOOST KLINKENBERG [ET AL.]. - Typografie: uitgangspunten - rechtlijnen - techniek.
56370: KRIMPEN, HUIB [C. REEDIJK & L. VOET & HERMAN LIEBAERS - INTROD.]. - Jan van Krimpen 1892-1958. Tentoonstelling van zijn ontwerpen, letters en boeken.
65588: KRIMPEN, JAN VAN [JOHN DREYFUS - INTROD. & COMMENT.]. - A Letter to Philip Hofer on Certain Problems connected with the Mechanical Cutting of Punches. A Facsimile Reproduction, with an Introduction and Commantary.
52964: KRINGS, DR. WILFRIED - Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine historisch-sozialgeographischen Studie.
66348: KRINPEN, HUIB VAN [ED.]. - Vergeetboekje. Termen en begrippen uit de praktijk van de boekdruk.
39834: KRIPKE, SAUL A. - Wittgenstein. On Rules and Private Language. An Elementary Exposition.
9724: KRISCHE, DR. PAUL - Die Frau als Kamerad. Grundsätzliches zum Problem des Geschlechtes.
8676: KRISS-RETTENBECK, LENZ & GERDA MÖHLER [EDS.]. - Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adelbert Stifter Vereins, München & Katalog der Ausstellung [2 Vols.].
32964: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.]. - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen.
32965: KRISTEL, CORNELIA M. [ED. - ET AL.]. - Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming.
31238: KRISTELLER, PAUL - Early Florentine Woodcuts. With an annotated list of Florentine illustrated books.
52971: KRISTELLER, PAUL OSKAR - Renaissance Thought and the Arts. Collected Essays.
68952: KRISTIC, ANAMARIJA - De staten-generaal en de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Een onderzoeknaar de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming over deelname aan internationale militaire operaties.
62920: KRISTIE, ANAMARIJA [ED. - ET AL.]. - Functie en betekenis van de Grondwet: Een dialogisch perspectief. Staatsrechtenconferentie 2010.
49349: KRISTJANSSON, JONAS [RÉGIS BOYER - TRANSL.]. - Les miniatures islandaises. Sagas, histoire, art.
59522: KRITTER, ULRICH VON & INGE VON KRITTER [EDS. - ET AL.]. - Literatur und Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration 1900-1945. Bücher aus der Sammlung v. Kritter. Illustrationen als Anregung zum Lesen - Der Illustrator ein Partner des Autors.
67576: KRITTER, ULRICH VON [ET AL]. - Buchillustrationen 1900-1945. Literatur und Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration. Bücher aus der Sammlung von Kritter. Illustrationen als Anregung zum Lesen. Der Illustrator ein Partner des Autors.
1372: KRITTER, ULRICH VON [ET AL]. - Buchillustrationen 1900-1945. Literatur und Zeiterlebnis im Spiegel der Buchillustration. Bücher aus der Sammlung von Kritter. Illustrationen als Anregung zum Lesen. Der Illustrator ein Partner des Autors [In Slipcase].
28909: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Unser Kaiser. Glanz und Sturz der Monarchie. Mit historischen Postkarten aus der Sammlung Jürgen Christen.
17481: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON & KERL-HEINZ JÜRGENS - Friedrich der Grosse. Lebensbilder.
65004: KROCKOW, CHRISTIAN GRAF VON - Die Deutschen in ihrem Jahrhundert 1890-1990.
45332: KROEGER, BROOKE - Fannie. The Talent for Success of Writer Fannie Hurst.
53449: KROES, MR. A.S. [ED.]. & PROF. MR. R.P.J.L. TJITTES [INTROD.]. - Parlementaire geschiedenis [elektronische] consumentenkoop en consumentendienstverlening op afstand. Implementatie van richtlijnen: Koop op afstand - consumentenkoop en garanties - elektronische handel - de elektronische handtekening.
51693: KROESEN, JUSTIN E.A. - Het middeleeuwse altaarretabel op het Iberisch Schiereiland: Vorm, Plaats, Boodschap.
22430: KROESEN, J.O. - Kwaad en Zin. Over de betekenis van de filosofie van Emmanuel Lévinas voor de theologische vraag van het kwade.
47182: KROESKAMP, DR. H. - Early Schoolmasters in a Developing Country. A history of experiments in schooleducation in 19th century Indonesia.
65158: KROG, ANTJIE - De kleur van je hart. Schuld, verdriet en de grenzen van vergeving in het nieuwe Zuid-Afrika.
54583: KROGT, PETER VAN DER & ELGER HEERE [EDS.]. - The British Isles [Volume 1: England - Guides to Dutch Atlas Maps].
4888: KROGT, PETER VAN DER & ERLEND DE GROOT [EDS.]. - The Atlas Blaeu - Van Der Hem of the Austrian National Library. Volume 4: Holy Roman Empire, Hungary, Greece, Constantinople, Smyrna and Bible Maps.
11672: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. De globeproductie in de Nederlanden.
15434: KROGT, PETER VAN DER - Old Globes in the Netherlands. A Catalogue of Terrestrial and Celestrial Globes made Prior to 1850 and Preserved in Dutch Collections.
15527: KROGT, M.R. VAN DER - Hofleveranciers in Nederland. " Al we zeiden: ' dat heeft de koningin ook gehad', dan vloog het de deur uit ".
5528: KROGT, M.R. VAN DER - Een Baron in Koffie 1772-1992. Twee eeuwen het fenomeen ' Haagsche Hopje '.
6960: KROGT, PETER VAN DER & MARC HAMELEERS & PAUL VAN DEN BRINK - Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden / Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands.
45022: KROGT, PETER VAN DER - Der Globus im Wandel der Zeiten. Eine Geschichte der Globen.
51249: KROGT, PETER VAN DER - Koeman`s Atlantes Neerlandici. Volume I - IV [9 Bindings = Complete Set].
70727: KROGT, PETER VAN DER - Globi Neerlandici. The production of globes in the Low Countries.
623: KROGT, P.C.J. VAN DER - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
61126: KROHM, HARTMUT & EIKE OELLERMANN [EDS.]. - Flügelaltäre des späten Mittelalters.
26740: KROHN, WOLFGANG & EDWIN T. LAYTON & PETER WEINGART [EDS.]. - The Dynamics of Science and Technology.
8529: KROL, J. - De geschiedenis van Nederhorst den Berg.
47973: KROL, ELLEN [ED.]. - Huiselijke Poëzie.
67166: KROL, RONALD VAN DE - Native English for Nederlanders. A personal. cultural and grammatical guide.
54040: KROL, GERRIT & OTTO KROL [ILLUSTR.]. - Verplaatste personen.
26252: KRÖLL, URSULA - Glaskunst im Schwarzwald. Von Glashütten, Alchemisten und schönen Gläsern.
69407: KROLL, ERIC - Eric Kroll's Beauty Parade
69405: KROLL, ERIC [ED.]. - Emler Batters. From the tip of the shoes to the top of the hose.
18237: KROM, DR. N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
578: KROM, MR. C.C.N. & MR. M.S. POLS. [ED.] - Stadrechten van Nijmegen
25143: KROMBACH, DR. K.A. - Honderd jaren Utrechtse Geneeskundige Kring.
15192: KROMHOUT, ROOSANNIE [ED.]. & BEN BROOS & ROBERT VORSTMAN & WILLEM L. VAN DE WATERING - Ludolf Bakhuizen 1631-1708. Schryfmeester - teyckenaer - schilder.
3433: KROMHOUT, R. [ED.]. - Het Machtige Eyland. Ceylon en de V.O.C.
14558: KROMMENHOEK, W. & A. VRIJ - Kleipijpen. Drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's.
56696: KRONEBERG, ECKART - Boeddha in de stad.
34962: KRONENBEREG, M.E. - Campbell's Annales de la Typographie Néerlandaise au XVe Siècle. Contributions to a new edition.
66515: KRONENBERG, DR. M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
68853: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Derde Reeks Deel / Volume 25 [4 Parts in 1].
10027: KRONENBERG, HENDRIK - Deventer weiderechten.
10657: KRONENBERG, DR. M.E. - Over mensen en boeken. Een keuze uit de opstellen van de schrijfster, haar aangeboden ter gelegenheid van haar 80e verjaardag.
39537: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Nieuwe Reeks. Volume 29 [4 Parts in Issues = Compl.].
13859: KRONENBERG, DR. M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
69484: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Nieuwe Reeks Deel 31 / Volume 31.
68855: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Derde Reeks Deel 30 / Volume 30.
69483: KRONENBERG, M.E. & F.K.H. KOSSMANN & L. BRUMMEL [EDS.]. - Het Boek. Nieuwe Reeks Deel 32 / Volume 32.
60661: KRONENBURG, J.A.F. - Maria's feestkring in Nederland. Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Mariafeesten in ons vaderland.
33540: KRONFELD, DR. ARTHUR - Lehrbuch der Charakterkunde.
13226: KRONHAUSEN, DRS. PHYLLIS & EBERHARD KRONHAUSEN - Erotic Fantasies. A Study of the Sexual Imagination.
2524: KROOGER, HANS - Maurits. Lecha Dodi.
7741: KROON, H.M. - De koe. Lichaamsbouw en Inwendige Organen. Met beweegbaar model en veel afbeeldingen. Voor Eigenaars en Fokkers van Rundvee en ten dienste van Cursussen in Runderkennis en Landbouwkunde.
32121: KROON, W. - Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse Postwezen.
43931: KROON, THEO - Anton van Duinkerken [prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs] 1903-1968.
54920: KROON, DIRK [ED.]. - In deze weidsche vlucht de Koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H. Leopold.
57936: KROON, JAN & PIET KROON - Daar Komen de Russen.
66560: KROONE, GREETJE - Met heer Snor op reis.
63172: KROONENBERG, YVONNE [HAN VAN HAGEN - ILLUSTR.]. - Tijd voor een sigaar.
29301: KROONENBURG, JAAP - Zij hebben witte klederen aan.
45370: KROONENBURG, J. & G.M. VAN ROSSUM & J. BRUIN & B. STEGENGA [EDS.]. - De Grote Kerk van Naarden in historisch perspectief.
48183: KROP, DR. F.J. [INTROD.]. - Wat een Nederlander in Sowjet-Rusland ondervond 1932-1934.
11338: KROP, H.A. - De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus. De verhouding tussen theologie en metafysica.
10774: KROPEJ, DR. HELMUT - Die Akupunktur in der HNO-Heilkunde.
33089: KROPF, HEINZ [ED.]. [G. BÄHR & H.-O. KALINOWSKI & S. PAWLENKO - EDS.]. - Methoden Der Organischen Chemie Band E 13 nr. 6. Metallorganische Verbindungen Ge, Sn. [Germanium - Zinn].
62084: KROPOTKINE, PETER [GERHARD RIJNDERS - ED.]. - De Fransche Revolutie 1789-1793 [2 Vols. Compl.].
64745: KROPOTKINE, PETER - De Staat. Zijn rol in de Geschiedenis en in den modernen tijd.
26218: KROSENBRINK, HENK - Achterhoek en Liemers. Oude vertelsels, gevarieerd landschap en levende folklore.
12288: KROSS, MARCEL [ET AL.]. - De Uitbuiting van Suriname.
41526: KROSS, SIEGFRIED & HANS SCHMIDT [EDS.]. - Colloquium Amicorum Joseph Schmidt-Görg zum 70. Geburtstag.
45286: KRUCKENBERG, SVEN - Het orkest.
31740: KRUDEWIG, ANTON [ED.]. - Neues Verzeichnis der Kirchenbücher der ehemaligen Rheinprovinz.
4591: KRUG, PETER - Oost-Europa in de spiegel. Cultuurhistorische en literaire verkenningen.
12022: KRUG, PETER - Dichters, denkers en rebellen. De Russische cultuur tussen traditie en revolutie.
42980: KRUG, JOHANNA - Prisen aus kleinen Tabakflaschen [In pictorial slipcase].
48889: KRUGER, DOLF - Eens Zuiderzee.
4704: KRUGER, JAKOB & G. KUIJPER - Assyrië. De Assyrisch-Iranische mogendheid [1250 tot 500 J. v. Chr.]. Naar de denkbeelden van Jakob Kruger, voorgesteld door G. Kuijper Hz.
20049: KRÜGER, RENATE - Die Kunst der Synagoge. Eine Einführung in die Probleme von Kunst und Kult des Judentums.
68440: KRÜGER, KRISTINA - Orden und Klöster. 2000 Jahre christliche Kunst und Kultur.
23076: KRUIF, FRANK DE & FRED LARDENOYE & JAN WOLKERS [FOREW.]. - Over lef gesproken. 25 jaar VVDM. Met een voorwoord van Jan Wolkers.
59435: KRUIJER, G.J. - Suriname, neokolonie in rijksverband.
60393: KRUIJER, PROF. DR. G.J. - Suriname en zijn buren, landen in ontwikkeling.
32775: KRUIJF, UDO DE & JEROEN KUMMER & FREEK PEREBOOM [EDS.]. - Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen. In vertaling en met commentaar.
53143: KRUIJF, T. DE & DRS. F.J.J. PRINCEN [EDS.]. - Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Gedenkbundel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
63632: KRUIJS, WILMA VAN 'T - Verdraaid 't werkt ! Succesvol implementeren met hoofd, hart en handen.
9264: KRUIJSEN, JOANNEKE - Photovoltaic Technology Diffusion. Contact & Internet.
22775: KRUIJSEN, J. & NICOLINE VAN DER SIJS [EDS.]. - Honderd jaar stadstaal.
45820: KRUIJSEN, JOEP - Geografische patronen in Taalcontact. Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw.
56735: KRUIJSEN, BARBARA [ED.]. & FRED G. MEIJER & LIESBETH MISSEL & ANNE SCHEEPMAKER & WILLEM BRANDENBURG - Asperges in olieverf. Een koninklijke groente in de zeventiende eeuw.
22075: KRUIJT, C.S. - Zelfmoord. Statistisch-sociologische verkenningen.
4465: KRUIJT, J.P. - Gemeenschap als sociologisch begrip. Een kritiek op Tönnies.
5499: KRUIMEL, H.L. [ET AL.]. - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie.
21141: KRUIMEL, H.L. & J. STEENKAMP [EDS.] - Nederlandsch Archief voor genealogie en Heraldiek. Volume/Year 4.
13114: KRUIS, JOHANNES VAN HET - San Juan de la Cruz, Cataloog tentoonstelling. Karmelieten - Gent.
20703: KRUISHEER, DR. C.I. - De onze Lieve Vrouwe Broederschap te Doesburg ca. 1397-1580. Godsdienstige broederschappen en hun achtergrond. Bloeiperiode van de O.L. Vrouwe - broederschap, neergang door kentering in het geloofsleven. Het memorieboek als bron van genealogische gegevens.
23304: KRUISHEER, DR. C.I. & L.P.M. HOOGEVEEN - De beurt- en stoomvaart Nijmegen - Rotterdam 1649-1949.
4847: KRUISHEER, DR. J.G. - Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren. Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd [1256] en van de keur van graaf Floris V [1290].
55393: KRUISHEER, NIEK & ED EUSER & JAN BRUIN [EDS.]. - Apeldoorn en architectuur.
51976: KRUISMAN, J. - De bijbel aan het woord. Actueel handboek van de christelijke leer.
69334: KRUITER, ALBERT JAN - Mild despotisme. Democratie en verzorgingsstaat door de ogen van Alexis de Tocqueville.
28629: KRUITHOF, BERNARD & JAN NOORDMAN & PIET DE ROOY [EDS.]. - Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding - Bronnen - Onderzoek.
55077: KRUITHOF, JACQUES - Schildersverdriet. Een Nederlandse historie.
65533: KRUITWAGEN - - Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. 22 october 1874-11 mei 1954.
30018: KRUIZINGA, J.H. - Ornamenten van huis en hof [2 Vols. Compl.].
47751: KRUIZINGA, J. H. - Haal op die hei ! Grepen uit de geschiedenis van het heien [Pull up that ram !]. .
53984: KRUIZINGA, JAAP & ROLAND VAN TULDER & GERRIT VERMEER & JAN VONK [EDS. - ET AL.]. - Het XYZ van Amsterdam [2 Vols. Compl.].
55188: KRUIZINGA, J.H. - Ontmoetingen met verzamelaars.
33669: KRUL, W.E. - Historicus tegen de tijd. Opstellen over leven & werk van J. Huizinga.
37409: KRUL-STEKETEE, MR. J. & DR. M. ZEEGERS [EDS.]. - De psychiatrie in het nederlands recht.
9228: KRUMBEIN, CARL - Der Herrgott von Bentheim. Ein Beitrag zur konstruktiven Darstellung frühromanischer Bildwerke.
53061: KRUPP, ANDREA - Bookcloth in England and America 1823-50.
30638: KRUSE, PETRA [ED.]. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
69689: KRUSE, JASON T. - The World of Quest.
64169: KRUSEMAN, A.C. - Bouwstoffen voor een Geschiedenis van den Nederlandschen Boekhandel, gedurende de halve eeuw 1830-1880. Uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.Tweede Deel [only].
47151: KRUSEMAN, A.C. - Frederik Muller. Geboren 22 Juli 1817; gestorven 4 Januari 1881. In memoriam. Voor vrienden. Overgedrukt uit de Levensberichten der afgestorven Leden van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
58986: KRUYSKAMP, DR. C. - Nederlandsche volksboeken.
3776: KRUYSKAMP, DR. C. - Dichten en Spelen van Jan van den Berghe.
7399: KRUYSKAMP, DR. C. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. [2 Vols. Compl.].
67948: KRUYSKAMP, DR. C. [ED.]. - Vreemde-Woordentolk. Verklarend woordenboek van vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen
46141: KRZANOWSKI, WOJTEK - Statistical Principles and Techniques in Scientific and Social Research.
10875: KRZYSZTOFOWICZ, R. [ET AL.].BENEDEN: E. 2-5. - Water Repellency in Soils. Special Issue ' Journal of Hydrology ' .
63954: KRZYZANOWSKI, JULIAN - History of Polish Literature.
48489: KUBACH, HANS ERICH - Architektur der Romantik.
33432: KUBACH, HANS ERICH & WALTER HAAS [EDS.]. - Der Dom zu Speyer [Textband - Bildband - Tafelband: 3 Vols. Compl.].
35376: KUBEK, ANTHONY - The Red China Papers. What Americans Deserve to Know about U.S.-Chinese Relations.
15655: KUBIN, ERNST - Die Reichskleinodien. Ihr tausendjährige Weg.
5412: KUBOVA, ALENA - L'avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 1918-1939.
46555: KUBRICK, CHRISTIANE [ED.]. [STEVEN SPIELBERG - FOREW.]. - Stanley Kubrick. A Life in Pictures.
42057: KUBY, ERICH - De Russen in Berlijn 1945.
4922: KÜCHENMEISTER, DR. FRIEDRICH - Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. [2 Parts. Compl.].
53985: KUCICH, JOHN - Repression in Victorian Fiction. Charlotte Brontë, George Eliot and Charles Dickens.
48063: KUCKUCK, DR. P. - Der Strandwanderer. Die wichtigsten Strandspflanzen, Meeresalgen und Seetiere der Nord- und Ostsee.
1920: KUCZYNSKI, JÜRGEN - Die Geschichte der Lage der Arbeiter im englischen Kolonialreich. Von 1800 bis zur Gegenwart.
36142: KUCZYNSKI, ARNOLD [ED.]. - Verzeichnis einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luthers und seiner Zeitgenossen. Nach den Originalen aufgenommen und bearbeitet. Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium.
29779: KUFFLER, STEPHEN W. NICHOLLS & JOHN G. - From Neuron to Brain. A cellular Approach to the Function of the Nervous System.
70242: KUGEL, ALEXIS [DR. KOENRAAD VAN CLEEMPOEL & JEAN-CLAUDE SABRIER] - Spheres. The Art of the Celestial Mechanic.
28344: KÜGELGEN, LEO VON - Gerhard von Kügelgen. Ein Mahlerleben um 1800 und die anderen sieben Künstler der Familie.
34142: KÜGELGEN, A. VON & F. VON KÜGELGEN [EDS.]. - Helene Marie von Kügelgen geb. Zoege von Manteuffel. Ein Lebensbild in Briefen.
12141: KÜGLER, HERMANN - Medizin-Meteorologie nach den Wetterphasen. Eine ärztliche Wetterkunde.
70631: KUGLER, GEORG - Kunsthistorisches Museum Vienna. Guide to the Collections.
60176: KUHN, PIETER - De originele tekeningen van: Het geheim van de Bosplaat.
5368: KUHN, PIETER J. - De geheimzinnige passagier. De avonturen van Kapitein Rob.
5370: KUHN, PIETER J. - Kapitein Rob in China. De avonturen van het zeilschip de Vrijheid.
18150: KÜHN, HEINZ - Wilhelm Sollmann [2 Vols. Compl.]..
18794: KUHN, CHARLES L. - German and Netherlandish Sculpture 1280-1800.
34064: KUHN, HELMUT - Sokrates. Versuch über den Ursprung der Metaphysik.
41738: KUHN, FRANZ [TRANSL.]. - Kin Ping Meh, oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen.
49079: KÜHN, HERBERT - Mensen in de oertijd [3 Vols. Compl.].
65920: KUHN, P.J. [MARGARETHA KUHN-GROENEWOUD - FOREW.]. - De avonturen van kapitein Rob. Volume 20: De saboteurs van Satanza & Incident in Punta Reposa & De Citadel van Cuentomala.
49543: KÜHN, JOACHIM [ED.]. - Das Ende des maximilianischen Kaiserreichs in Mexico. Berichte des kóniglich preussischen Ministerresidenten Anton von Magnus an Bismarck 1866-1867.
43685: KUHN, DR. AUGUST [ED.]. - Der Freimüthige oder Unterhaltungsblatt für gebildete, unbefangene Leser.
43925: KUHN, FRANZ [TRANSL.]. - Kin Ping Meh, oder Die abenteuerliche Geschichte von Hsi Men und seinen sechs Frauen.
34719: KUHN, P.J. - Avontuur op Pampus. De avonturen van kapitein Rob.
71021: KUHN, DOROTHEA [& ANNELIESE KUNZ & MARGOT PEHLE]. - Cotta und das 19. Jahrhundert. Aus der literarischen Arbeit eines Verlages. Ständige Ausstellung des Schiller-Nationalmuseums und des Deutschen Literaturarchivs Marbach am Meckar.
70838: KÜHN-LUDEWIG, MARIA [ED.]. - Johannes R. Becher - Heinrich F.S. Bachmair. Briefwechsel 1914-1920. Briefe und Dokumente zur Verlagsgeschichte des Expressionismus.
61103: KUHN, PROF. DR. ANNETTE [ED.]. - Stadt der Frauen. Szenarien aus spätmittelalterlicher Geschichte und zeitgenössischer Kunst.
65336: KÜHNDEL, DR. JAN [ALOIS CHVALA - ENGR.]. - Dum U zlaté studny [= House at the Golden Well].
16656: KÜHNEL, HARRY - Denkmalpflege und Althaussanierung in Krems an der Donau 1959-1974.
61138: KÜHNEL, HARRY [ED. - ET AL.]. - Alltag im Mittelalter.
51480: KÜHNEMANN, HELMUT - Geiten houden. Rassen - Huisvesting - Voeding - Gezondheidszorg - Producten.
61425: KÜHNEN, GERHARD - Auf Schusters Rappen. Eine niederrheinische Lebensgeschichte.
70594: KUHNEN, HANS-PETER - Nordwest-Palästina in hellenistisch-römischer Zeit. Bauten und Gräber in Karmelgebiet.
35876: KUHR, ERICH CARL - Aspektanalyse. Die Lehre von den Aspekten im Horoskop.
11695: KÜHR, E.L.M. [HANS CLAASSEN & HARRY POEZE [ INTROD.]. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeling.
62187: KUIJER, PROF. MR. M. - Van Lawness naar een rechtmatige bestrijding van terrorisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Fac. der Rechtsgeleerdheid van de VU te Amsterdam.
20116: KUIJER, J.M. - Het vocalisme van Valdemars Sællanske Lov.
45891: KUIJER, DRS. P.TH.J. - 's-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629.
30808: KUIJK, EVERT VAN - Spui, Amsterdam. 91 foto's van een wekelijks boekenmarkt / 91 Pictues of a Weekly Book Market.
8332: KUIJPER HZ, G. - Assyrië. De Assyrisch-Iranische mogendheid [1250 tot 500 J. v. Chr.]. Naar de denkbeelden van Jacob Kruger.
9826: KUIJPER, S. - Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen.
24250: KUIJPER, J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken.
55640: KUIJPER, JAN - Wendingen. Sonnetten 1970-1990.
35587: KUIJPERS, JOKE & ANNE-DIRK RENTING & ANNE S. KORTEWEG & JAN STORM VAN LEEUWEN [EDS.]. - Boeken van Oranje. De Oranje-Nassaubibliotheek ten tijde van Willem III.
3270: KUIJPERS, P.J.M. - Structure and Properties of High Temperature Molecules by Microwave Absorption Spectroscopy.
19526: KUIJPERS, HENK - De tanden van de draak. Franka.
49678: KUIJPERS, HENK - De avonturen van Franka. De tanden van de draak & De ondergang van de donderdraak [2 Vols. compl.].
56914: KUIJPERS, HENK - De Reis van de Ishtar [3 Vols. Compl.].
7962: KUIJT, JOB - A Revision of Dendrophthora [Loranthaceae].
57120: KUIJTEN, C.F. - Drugs & Gedrag. 'Signs and Symptoms' van druggebruikers.
2518: KUIK, N. - De geschiedenis van drukkerij de Lange / van Leer.
15428: KUIK, N. - Drenthe's eerste drukkershuis Lensink/Van Buren Lensink 1692-1821. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
36576: KUIK, WILLIAM D. - De twee snoeken. Een historisch verhaal.
2912: KUILE, DR. E.H. TER - Twente. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
2913: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutfen. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
2920: KUILE, DR. E.H. TER - Noord- en Oost-Salland.
23448: KUILE, DR. E.H. TER - Het Kwartier van Zutphen. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
48226: KUILE, MR. G.J. TER - De opkomst van Almelo en omgeving.
27763: KUILE, ONNO TER - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lives.
8539: KUILWIJK, KEES JAN - The European Court of Justice and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights ?
3548: KUIPER, DR. E.T. [ED.]. - Die schoone hystorie van Malegijs. Eene schoone ende nieuwe historie autentijck, die dat vervaerlijck paert Ros Beyaert wan, en die veel wonderlijcke ende avontuerlike dingen bedreef in zijn leven met zijn consten: ghelijc dese historie verclaert, ende is seer ghenoechlijck om lesen. Naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen uit het jaar 1556.
24295: KUIPER, GERRIT - Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als Bronnen van Coornhert. Orbis Artium en Renaissance I [ All Publ.].
26759: KUIPER, ARIE - Een wijze ging voorbij - Het leven van Abel J. Herzberg.
30881: KUIPER, ROEL - ' Tot een voorbeeld zult gij blijven '. Mr. Groen van Prinsterer [1801-1876].
32636: KUIPER, PROF. DR. D.TH. & PROF. DR. G.J. SCHUTTE [EDS.]. - Het Kabinet Kuyper 1901-1905.
37212: KUIPER, PROF. DR. D.TH. & DRS. H.C. ENDEDIJK [EDS. - ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 [Volume 2 - 1994].
37213: KUIPER, PROF. DR. D.TH. & DRS. H.C. ENDEDIJK [EDS. - ET AL.]. - Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 [Volume 3 - 1995]. " Over de Tweede Wereldoorlog ".
42606: KUIPER, GERDIEN C. [TRANSL.]. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn.
43853: KUIPER, HENK - Huttonia. De droom die geen werkelijkheid mocht worden. De woonavonturen van Henk Kuiper.
59766: KUIPER, J. [DR. P.J. KROMSIGT - INTROD.]. - Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven in Nederland [Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk Leven van het Nederlandsche Volk 626-1900].
56189: KUIPER, JACOB - Wat een weer. Over ijs, as en vuur in de atmosfeer.
57310: KUIPER, MARCEL & ROB KERSBERGEN - De Vyerighe Colom. Atlas verthonende de 17 Nederlandsche Provintien. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam omstreeks 1660 door Jacob Aertsz. Colom.
7495: KUIPERS, JAN J.B. - Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden.
10932: KUIPERS-VERBUIJS, M. [ED.]. - Der stede wateren...Monumenten in waterrijk Amsterdam.
14621: KUIPERS, REINOLD - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
17567: KUIPERS, JAN J.B. & DOEKE ROOS & JAN DE QUELERY - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
28588: KUIPERS, E. [TEXT] & J.P. MIERAS & M. PLATE - PHOTOGR.]. - Brugge die Schoone.
32076: KUIPERS, OTTO & JACOB VAN SLUIS [EDS.]. - Nei bûten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P. de Vries.
66845: KUIPERS, ABE - A van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar het wel en wee van een van de eerste grote Groninger industrieen, met medewerking van W.K. van der Veen, Gemeentearchief Groningen.
66248: KUIPERS, REINOLD - Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo.
44031: KUIPERS, ABE [ED.]. - Opschrift, op schrift van Egyptische schrijvers tot drukkers van nu. Een repertorium voor de geschiedenis van letter en boek.
46914: KUIPERS, MANS [ED.]. - Film.nl. [Boekman 60: Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid]
6813: KUIPERS, MARIETJE E. [ED.]. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902.
4876: KUITENBROUWER, M. & M. LEENDERS [ED.]. - Geschiedenis van de mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering.
28653: KUITERS, R.R.F. & D.L.J. TAVY & T.C.A.M. VAN WOERKOM [EDS.]. - Een Haagsche neuroloog. Liber amicorum ter nagedachtenis aan Lambertus Jacobus Endtz.
15437: KUITERT, LISA - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900.
61940: KUITERT, H.M.9789025947743 - Jezus. Nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
58159: KUITERT, LISA & MIRJAM ROTENSTREICH - De gevoelige plaat. Literair album.
37849: KUITERT, H.M. - Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening.
37931: KUITERT, H.M. - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt.
39154: KUITERT, LISA & MENNO ANBEEK [EDS.]. - Zeerovers. Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep.
38262: KUITERT, LISA - Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996 [5 Vols. in Slipcase - Compl.].
6518: KUITERT, H.M. - Jezus. Nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.
44522: KUITERT, H.M. - Schriften. Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet.
28545: KUITERT, H.M. - Jezus. Nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie.

Next 1000 books from Antiquariaat Ben van Nijnatten


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

5/18