Antiquariaat Ben van Nijnatten
Tolhuis 14-31, 6537 PA Nijmegen, Nederland            Email: b.vannijnatten@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2442: BENZ, RICHARD - Alte deutsche Legenden. Gesammelt von Richard Benz.
29968: BENZINGER, J. - Hebräische Archäologie. Mit 152 Abb. im Text, Plan von Jerusalem und Karte von Palästina.
15429: BÉRANGER, J.P. DE - Chansons complètes de P.J. de Béranger. & Chansons nouvelles et dernières de P.J. de Béranger [2 vols. in 1].
30000: BÉRANGER, P.-J. DE - Chansons de P.-J. de Béranger. Anciennes et posthumes.
28631: BERANOVA, JANA & STEFAN HERTMANS & FRANS POINTL & MAARTEN SPANJER - De elfde deur.
38168: BÉRARD, VICTOR - La résurrection d' Homère. Au temps des héros.
80186: BÉRARD, SIMON & J.L.C. JACOB - Essai bibliographique sur les éditions des Elzévirs, les plus précieuses et les plus recherchées. Précédé d'une notice sur ces imprimeurs célèbres & Bonaventuur en Abraham Elzevier, Kleine letterkundige bijdrage [2 Vols. in 1].
38871: BERCHET, JEAN-CLAUDE [ED.]. - Mémoires de la comtesse de Boigne, née d' Osmond. Récits d'une tante.
60535: BEREND, IVAN T. - Europe since 1980.
70418: BERENDS, G. - Historische houtconstructies in Nederland.
26426: BERENDT, JOACHIM ERNST - Blues. Ein Essay.
21842: BERENSTEIN, TATIANA [ET AL.]. - Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen während des zweiten Weltkrieges. Herausgegeben vom Jüdischen Historischen Institut Warschau.
19673: BERESTEYN, JHR. MR. DR. E.A. VAN - Repertorium van gedrukte genealogische fragmenten. Aangeboden aan het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde bij zijn 50-jarig Bestaan.
63127: BERG, AHASVERUS VAN DEN - Levensberichten van Johannes Florentius Martinet, meester der vrije konsten, leeraar der wijsbegeerte; lid van de Hollandsche, Zeeuwsche en Geldersche Maatschappijen der Wetenschappen, te Haarlem, Rotterdam, Vlissingen en Arnhem en prodikant de Zutfen.
2905: BERG, HERMA M. VAN DEN - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
2911: BERG, HERMA M. VAN DEN - Westfriesland, Tessel en Wieringen. Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
6469: BERG, B. VAN DEN - Deskundigheid in het geding. Een vergelijkend onderzoek naar de inbreng van deskundigheid bij de administrative en civiele rechter.
6973: BERG, M. VAN DEN - De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 20ste eeuw. [3 Vols. Compl.].
23699: BERG, L. VAN DEN [ET AL.]. - Ideaal van mijn jeugd 1899-1999. Honderd jaar Scheut in Nederland.
1806: BERG, C.C. [ET AL.]. - Bundel Prof. Dr. F.D.K. Bosch.
48382: BERG, PROF. MR. M.A.M.C. VAN DEN & MR. DR. M.A.B. CHAO-DUIVIS & MR. H. LANGENDOEN [EDS. - ET AL.]. - Aangenomen werk. Liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden.
77925: BERG, PETER J.H. VAN DEN - Welkom in 't leven. Een beschrijving van het geïllustreerde tijdschrift "Eigen Haard' 1875-1941.
444: BERG, BART O. VAN DEN & EVERT BOEVE & DEDALO CARASSO & CARLA S. OLDENBURGER - Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland.
52488: BERG, TUJA VAN DEN & JAN JAAP HEIJ [EDS - ET AL.]. & FRANS LEIDELMEIJER [FOREW.]. - Steinhauer verlichting.
61918: BERG, ARNOUD B. VAN DEN & CICILIA A.W. BOSMAN - Zeldzame vogels van Nederland, met vermelding van alle soorten / Rare Birds of the Netherlands with complete list of all species.
61075: BERG, C.C. - Maya's Hemelvaart in het Javaanse Buddhisme. II : Prapanca's verhaal over het ritueel van 1284 Çaka.
6462: BERG, ARIE VAN DEN [INTROD.]. - De papieren oorlog tussen patriotten en prinsgezinden. " Het Geldersche Zwyn '.
42667: BERGAMINI, DAVID - Japan's Imperial Conspiracy. How Emperor Hirohito led Japan into war against the west.
51922: CAJETANUS MARIA À BERGAMO [PAULUS VAN NOYERS & ANDREAS II VAN DENDERMONDE - TRANSL.]. - Den Religieus in de Eenigheydt oft geestelycke Oefeninge van Thien Dagen, seer nuttigh voor alle Geestelycke Persoonen. Gemaeckt in het Italiaans door eenen Capucien. Daer naer overgeset in het Fransch door P.Paulus va Noyers. En daer naer in de Nederduytsche taele door den Eerw. P. Andreas van Dendermonde Capucien ...
69834: BERGAMO, CAJETANUS MARIA À [PAULUS VAN NOYERS & ANDREAS II VAN DENDERMONDE - TRANSL.]. - Den Religieus in de Eenigheydt oft geestelycke Oefeninge van Thien Dagen, seer nuttigh voor alle Geestelycke Persoonen. Gemaeckt in het Italiaans door eenen Capucien. Daer naer overgeset in het Fransch door P.Paulus va Noyers. En daer naer in de Nederduytsche taele door den Eerw. P. Andreas van Dendermonde Capucien ...
14267: BERGE, WILLEM TEN [JOZEF CANTRÉ - - De reiziger.
23434: BERGÉ, PIERRE - Album Cocteau.
3503: BERGER, PIERRE - William Blake. Mysticisme et poésie. Ouvrage couronné par l'Académie Française. Prix Halphen 1908.
32934: BERGER, JOSHUA & PLAZM - XXX - The Power of Sex in Contemporary Design.
1859: BERGER, NATALIA [ED.]. - Wo sich Kulturen begegnen. Die Geschichte der tschechoslowakischen Juden.
80069: BERGER, FRIEDEMANN [ED.]. - De Bry. India Orientalis [2 Vols. Compl.].
73971: BERGER, ARTHUR - Aus einem verschlossenen Paradiese. Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage von Eine Welt- und Jagdreise.
38100: BERGET, ALPHONSE & LUCIEN RUDAUX [ILLUSTR.]. - L'Air. Une nouvelle conquète de l'homme.
24273: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de Late Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
2858: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse Geographie. Derde druk, aangevuld en omgewerkt door Dr. A.A. Beekman en H.J. Moerman.
48115: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN - Historische nasporingen, op het gezag van het gouvernement, in den jare 1838, in Frankrijk gedaan & Historische naspooringen, in den jaare 1838, in Frankrijk gedaan: Bijzonderheden belangrijk voor Nederlandsche Geschied- en Letterkunde. Voorkomende in de archieven en bibliotheken van het Noordelijk Frankrijk. Tweede Uitgave. .
41387: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN - Historische nasporingen, op het gezag van het gouvernement, in den jare 1838, in Frankrijk gedaan
36787: BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
58845: BERGHAUS, GÜNTER [ED.]. - Futurism and the Technological Imagination.
6414: BERGHOFF, JOSEPH ERNST - François de Bonivard. Sein Leben und seine Schriften.
79479: BERGMAN, J.T. - Over de Odyssea van Homerus. Een vervolg op Köppen, over het Leven en de Gedichten van Homerus. Met eene wereldkaart voor Homerus.
80468: BERGMANN, UILRIKE [ED.]. - Das Chorgestühl des Kölner Domes [2 Vols. Compl.].
80469: BERGMANN, UTA - Jörg Keller. Ein Luzerner Bildschnitzer der Spätgotik.
49760: BERGMANN, MICHAEL - Justification without Awareness.
7012: BERGMANS, PAUL [ET AL.] - Mélanges iconographiques, bibliographiques et historiques.
79849: BERGMANS, ANNA [ED. - ET AL.]. - Dirk Bouts. Het Laatste Avondmaal. Leuven in de Late Middeleeuwen.
61221: BERGRATH, DR. PETER [ED. - ET AL.]. [RUDOLF WEBER - FOREW.]. - Chronik der Stadt Goch.
1911: BERGSOE, WILHELM - Le Prince Noir.
43300: BERINGER, FRANZ - Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch [Vol. I & II].
65855: BERKELBACH VAN DER SPRENGEL, DR. J.W. - Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340.
79500: BERKELBACH VAN DER SPRENGEL, DR. J.W. - Regesten van Oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340.
44424: BERKENKAMP, BRIGITTE - Zwei Bände eines Antiphonars aus dem Kloster Paradies bei Soest. Ein Beitrag zur westfälischen Buchmalereium 1300.
41857: BERKENVELDER, DRS. F.C. - Zwolse Regesten I - IV [4 Vols.].
29836: BERKHEMER, WILLEM [A. PIECHOROWSKI - TRANSL.]. - Beelden van Willem Berkhemer. Der Bildhauer Willem Berkhemer [4 Vols. Compl.].
12107: BERKOVITS, ILONA - Illuminierte Handschriften aus Ungarn.
37508: BERKOVITS, ILONA - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus.
15425: BERKVENS-STEVELINCK, C. & A.TH. BOUWMAN [EDS.]. - Miscellanea Gentiana. Een bundel opstellen aangeboden aan. J.J.M. van Gent bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
53280: BERKVENS, A.M.J.A. & A.FL. GEHLEN & G.H.A. VENNER [EDS.]. - Flittich erforscht und colligeert .... Opstellen over Limburgse rechtsgeschiedenis.
20520: BERLEMONT, FRANS - Water in de straten van Mechelen. Historische tochtjes op de Dijle en de vlietjes. Geschiedenis der stad Lokeren [Volume 2 - just].
66384: BERLIN, IRA & MARC FAVREAU & STEVEN F. MILLER [EDS.]. ROBIN D.G. KELLEY [FOREW.]. - Remembering Slavery. African Americans Talk About Their Personal Experiences of Slavery and Emancipation [2 Vols in Slipcase: Book & 2 audio-cassettes].
27324: BERLINER, RUDOLF - Ornamentale Vorlage-Blätter des 15. Bis 18. Jahrhunderts [1Text- & 2 Tafelbände / 1Text & 2 Vols. Illustr.- Complete].
48173: BERLING, PETER - De kinderen van de graal & Het bloed van de graal & De krron der koningen [3 Vols. Compl.].
12055: BERLINGER, RUDOLPH - Die Weltnatur des Menschen. Morphopoietische Metaphysik. Grundlegungsfragen.
12632: BERMAN, J. & H.M.C. VAN OOSTERZEE [INTROD.]. - Zeeuwsche Volks-Almanak voor het jaar 1842.
42115: BERMAN, MR. J. - Opwekking aan de bewoners van het platte land, tot deelneming in de vrijwillige militaire dienst.
65182: BERMANN FISCHER, GOTTFRIED & BRIGITTE BERMANN FISCHER [REINER STACH & KARIN SCHLAPP - EDS. & BERNHARD ZELLER - INTROD.]. - Briefwechsel mit Autoren [In Slipcase].
66537: BERN, MAXIMILIAN - Anthologie für die Kinderstube. Eine Auswahl der besten Ammenscherze, Spielverse, Puppengeschichte, Räthsel, Fabeln, Nackmärchen, Kindergebete, altherkömmlichen Reime, sowie der neuesten Kinderlieder. Mit zahlreichen illustrationen von Hugo Bürkner, Fedor Flinzer, C. Offterdinger, Oscar Pletsch, Ludwig Richter, Paul Thumann u.A. und einem Titelbild in Farbendruck von C. Offterdinger.
72933: BERNADAC, CHRISTIAN - George Sand. Dessins et Aquarelles 'Les Montagnes Bleues'.
14634: BERNANOS - Oeuvres romanesques. Dialogues des carmélites.
4175: BERNARD O.S.B., DOM - Geschiedenis der Benedictijner Abdij van Affligem.
10993: BERNARD, PIEREE-JOSEPH [ = GENTIL BERNARD] - Oeuvres de Bernard.
17668: BERNARD, DR. BRUNO [ET AL.]. - Loterijen in Europa. Vijf eeuwen geschiedenis.
12044: BERNARD, GEORGES & PAUL CULOT [INTROD.]. - La reliure en Belgique aux XIXe et XXe siècles / De boekband in België in de 19de en 20ste eeuw.
26419: BERNATZIK, HUGO ADOLF - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien [2 Vols. Compl.].
46714: BERNATZIK, - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien [2 Vols. Compl.].
47618: BERNER, ELSE [GEORG HERMANN - FOREW.]. - Wellen.
17862: BERNHARD, MARIANNE & PETRA KIPPHOFF [AFTERW.] - Deutsche Romantik Handzeichnungen. [2 vols. compl.]
45780: BERNHART, WALTER & WERNER WOLF & DAVID MOSLEY [EDS.]. - Word and Music Studies: Essays on the Song Cycle and on Defining the Field.
53493: BERNHOFER-PIPPERT, ELSA [ERNST WALTER ZEEDEN - FOREW.]. - Täuferische Denkweisen und Lebensformen im Spiegel Oberdeutscher Täuferverhöre.
1170: BERNHÖFT, DR. FRANZ - Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältniss zu verwandten Rechten.
79843: BERNINGER, HERMAN & JEAN-ALBERT CARTIER - POUGY: Jean Pougy [Iwan Puni] 1892-1956. CATALOGUE DE L'OEUVRE / OEUVRE CATALOGUE [2 Volumes = Complete Set].
1456: BERNS, JÖRG JOCHEN [ED.]. - Höfische Festkultur in Braunschweig-Wolfenbüttel, 1590-1666. Vorträge eines Arbeitsgespräches der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel anlässlich des 400. Geburtstages von Herzog August von Braunschweig und Lüneburg.
18747: BERNSTORFF, GRAF [ET AL.]. - Deutsches Knabenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhalting, Belehrung und Beschäftigung für usere Knaben. Volume/Band 20.
49273: BERRIDGE, VIRGINIA [ED.]. - Making Health Policy. Networks in Research and Policy after 1945.
45941: BERSMA, RENÉ P. - Titia. De eerste westerse vrouw in Japan [& DVD: Verliefd op Titia].
19997: BERSON, HENRI - Mind-Energy. Lectures & Essays.
78337: BERT, EDMUND [PHILIP GLASIER - INTROD.]. - An Approved Treatise of Hawkes and Hawking. London 1619.
79321: BERTELLI, SERGIO & PIERO INNOCENTI - Bibliografia Machiavelliana.
55838: BERTELLI, CARLO - Piero Della Francesca.
55895: BERTELLI, CARLO [ED.]. & XAVIER BARRAL I ALTET & MARIA GRAZIA BRANCHETTI -EDS. - ET AL.]. - The Art of Mosaic.
51555: BERTELSEN METTE, HOLLAND JEREMY & RUTH ALSOP - Empowerment in Practice. From Analysis to Implementation.
29542: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN & GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - Leading Themes. Keynote Letures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
29675: BERTELSON, PAUL& PAUL EELEN & GÉRY D'YDEWALLE [EDS.]. - The State of the Art. State of the Art Lectures presented at the XXV International Congress of Psychology Brussels 1992.
49252: BERTHELOT, ANNE - Die Mythen um König Artus und den Heiligen Gral.
67940: BERTHOUD, S. HENRY [G. STAAL - PIZETTA - ILLUSTR.]. - Contes de Docteur Sam.
75445: BERTIJN, GEERAARD [GUST VAN HAVRE - ED.]. - Chronijck der stadt Antwerpen.
26416: BERTIN, CHEVALIER ANTOINE - Oeuvres de Bertin [2 Vols. Compl.].
61279: BERTRAM, CHRISTIAN - Noord-Hollands Arcadia: ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland [With CD-Rom].
1393: BERTRAND, JOSEPH - L'Académie des Sciences et les Académiciens de 1666 à 1793.
1641: ROWLAND. BERYL - Animals with Human Faces. A Guide to Animal Symbolism.
79879: BESENVAL, [PIERRE JOSEPH VICTOR] BARON DE [ALEXANDRE JOSEPH VICOMTE DE SÉGUR - ED.]. - Mémoires de m. le baron de Besenval, Lieutenant-Général des Armées du Roi, sous Louis XV et Louis XVI, Grand'Croix de l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur de Haguenau, Commandant des Provinces de l'Intérieur, Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes-Suisses, etc. ; Écrits par Lui-mème. Imprimés sur son manuscrit original, et publiés par son exécuteur testemantaire. Contenant beaucoup de Particularités et d'Anecdotes sur la Cour, sur les Ministres et les Règnes de Louis XV et Louis XVI et sur les Événemens du temps. Précédés d'une Notice sur la Vie de l'Auteur [4 Vols. = Complete Set].
57470: BESSON, JEAN [SIDNEY W. MINTZ - FOREW.]. - Martha Brae's Two Histories. European Expansion and Caribbean Culture-Building in Jamaica.
39324: BEST, P. - Grondbeginselen der aardrijkskunde.
36733: BESTEN, AD DEN [ET AL.]. - Columbus. Litterair cultureel maandblad voor jongeren [Vol. 1-11].
44219: BESTEN, J. DEN & G.J. POUW & G. DE VRIES [EDS.]. - Nieuw Utrechts Molenboek.
13891: BESTERMAN, THEODORE - Printing, Book Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies [2 Vols. Compl.]..
25035: BESTERMAN, THEODORE - Commerce. Manufactures and Labour. A Bibliography of Bibliographies [2 Vols. Compl.].
62691: BESTERMANN, THEODORE - Voltaire.
40843: BETH, E.W. & H.J. POS & J.H.A. HOLLAK (EDS.) - Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam, August 11-18, 1948 [2 Vols. Compl.]..
62347: BETHELL, LESLIE [ED.]. - The Cambridge History of Latin America. Volume 3: From Independance to c. 1870.
47141: BETHELL, LESLIE [ED.]. - Latin America. Politics and Society since 1930.
40435: BETHUNE, MAXIMILIEN DE - DUC DE SULLY [P. DE LA RAUDIÈRE - ED. & LUCIEN BOUCHER - ETCHINGS]. - Les estranges amours de la reine Myrrha.
51768: BETOUW, JOHANNES IN DE - Annales Noviomagi, oppidi olim batavorum, hodie primariæ gelrorum civitatis.
36911: BETOUW, JOH. IN DE - Reces des quartiers van Nymegen over het jaar 1795.
30008: BETTEL, KARL [ED.].ETTEL, DR. KARL (HRSG.) - Edelweiß. Für Frauensinn und Frauenherz. Eine Auswahl aus der neuesten deutschen Lyrik
29983: BETZ, RICHARD L. - The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent to 1700.
23454: BEUCKER ANDREÆ, J.H. - Herinneringen aan Italië.
45708: BEUKEBOOM, TH.J. - The Hydrology of the Frisian Islands.
14251: BEUKELAER, HANS DE [ET AL.]. - Negentig jaar katholiek onderwijs in Bredevoort 1902-1992.
57952: BEUKEMA, HANS - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delft en zijl.
78382: BEUKEN, DR. W.H. [INTROD.]. & JAMES H. MARROW [ESSAY]. - [Mirror of the Life of Our Lord [Spiegel van den leven ons heren]. Diplomatic Edition of the Text & Fascimile of the 42 Miniatures of a 15th Century Typological Life of Christ in the Pierpoint Morgan Library, New York.
80270: BEUKERS, DR. HARMEN [PROF. DR. W.R. VAN GULUIK - ET AL.]. - The Mission of Hippocrates in Japan. The Contribution of Philipp Franz von Siebold.
63651: BEUKERS, EELCO [ED.]. - Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt [2 Vols. in Slipcase].
20155: BEUMERS, ERNA & HANS-JOACHIM KOLOSS [EDS.]. - Kings of Africa. Art and Authority in Central Africa. Collection Museum für Völkerkunde Berlin.
64205: BEUNINGEN, H.J.E. & A.M. KOLDEWEIJ - Heilig en profaan. 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties.
74358: BEUNKE-MEEKES, WILLY - Th. W. Rueter [1876-1963]. Bouwen naar een levensideaal: eenvoudig, harmonieus en doelmatig.
14420: BEUSICHEM, M.L. [ED.]. - Plant Nutrition. Physiology and Applications. Plant Nutrition XIth International Colloquium.
9617: BEUYS, JOSEPH - Transit. Joseph Beuys. [3 Vols. Compl.].
15462: BEUYS, JOSEPH - Joseph Beuys. Vrouwen.
7470: BEVAART, DR. W. - Nederlandse Defensie 1839-1874.
13948: BEVAN, DAVID [ED.]. - Modern Myths.
21078: BEVAN, EDWYN - The Method in the Madness. A fresh consideration of the case between Germany and Ourselves.
36331: BEVAN, DAVID (ED.). - Literature and War.
5180: BEVAN, DAVID [ED.]. - Literary Gastronomy.
34969: BEVERWIJCK, JOH. VAN - 't Begin van Hollant in Dordrecht. Mitsgaders der eerste Stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders: als oock gedenckwaerdigste geschiedenissen aldaer gebeurt.
51501: BESCHERMING BEVOLKING - - Bescherming bevolking. Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf [In enveloppe].
79846: BEX, FLORENT [MICHEL BAUDON & LIEVE DE DEYNE & MICHEL DRAGUET] & JAN HOET [FOREW.]. - Kunst in België na 1975 [In Slipcase].
17324: BEYAERT-CARLIER, LOUIS - Le problème Van Der Weyden Flémalle Campin.
49145: BEYER, CHRISTIAN & ALEX BURRI [EDS.]. - Philosophical Knowledge. Its Possibility and Scope.
1385: BEYME, KLAUS VON [ED.]. - Theory and Politics/Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
72008: BEZANCOURT, BARON DE - L'expédition de Crimée jusqu'`a la prise de Sébastopol. Croniques de la guerre d'Orient [2 Vols. Compl.].
7186: BEZEMER, C.H. - Les répétitions de Jaques de Révigny. recherches sur la répétition comme forme d'enseignement juridique et comme genre littéraire, suivies d'un inventaire des textes.
10666: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
17755: BEZEMER, T.J. - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Naar den tweeden druk der encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
64152: BEZEMER, MR. W. [ED.] - Oude rechten van Steenbergen.
706: BEZEMER, F. - De "Gangliën-Psyche ". Inleiding tot de studie der occulte wetenschappen.
638: BEZZOLA, RETO R. - Les Origines et la Formation de la Littérature courtoise en Occident (500-1200). La Société Féodale et la Transformation de la Littérature de Cour [1 & 2] & La Société Coutoise: Littérature de Cour et Littérature Courtoise [1 & 2] COMPLETE SET 3 VOLUMES IN 5 BINDINGS
13839: BHOJWANI, SANT S. & VIBHA DHAWAN & EDWARD C. COCKING [EDS.]. - Plant Tissue Culture. A Classified Bibliography.
3533: BIANCHI, UGO - The History of Religions.
72652: BIART, LUCIEN [M.B. DE MONVEL - ILLUSTR.]. - Quand j'étais petit. Histoire d'un enfant, racontée par un homme.
49447: BIASE, CARMINE G. DI - Travel and Translation in the Early Modern Period.
71051: BÛCHER BIBLIOGRAPHIQUE - - Le Bûcher bibliographique. Collection de livres condamnés poursuivis et détruits. En vente à la Librairie Paul Jammes à Paris.
73462: BIBLIOGRAPHY - Het Nederlandsche Boek 1930 - 1939 [10 Volumes].
34589: BIBLIOGRAPHY - Kataloge 66 - 70. Illustrierte Bücher des 15. bis 19. Jahrhunderts, insbesondere Holzschnittwerke des 15. & 16. Jahrhunderts / Illustrated Books from the 15th to the 19th Century, especially from the 15th & 16th.
34590: BIBLIOGRAPHY - Das Inselschiff. Eine zweimonatsschrift für die Freunde des Insel-Verlages. Zweiter Jahrgang.
35686: BIBLIOGRAPHY - BHA Bibliography of the History of Art / Bibliographie d'Histoire de l'Art. Volume 6 [1 & 2 Compl.]..
39730: BIBLIOGRAPHY - Uitgever & Debitant. Officieel orgaan van den Nederlandsche Uitgeversbond
41314: BIBLIOGRAPHY - A Magnificent Collection of Botanical Books. Being the Finest Colour-Plate Books from the Celebrated Library of Robert De Belder.
65691: BIBLIOGRAPHY - Sijthoff's Adresboek voor den Nederlandschen Boekhandel en aanverwante vakken, benevens aanwijzing der in Nederland uitkomende Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften. Nieuwe Serie 83ste Jaargang 1937.
78929: BIBLIOGRAPHY - Bibliotheca Peruana. Apuntes para un catalogo de impresos [2 Vols. Compl.].
71196: BIBLIOGRAPHY - The Zamorano 80. A Selection of Distinguished California Books made by Members of the Zamorano Club.
42935: BIBLIOGRAPHY - Jan ten Brink Gerritsz. - J. ten Brink Gz. en J. de Vries - Ten Brink & de Vries. 1785 - 1 Mei - 1885.
43464: BIBLIOGRAPHY - Asien - Afrika - Amerika - Australien. Bücher, Atlanten, Karten, Ansichten & Frugblätter.
44018: BIBLIOGRAPHY - Archivi storici delle Aziende di credito [2 Vols.].
44078: BIBLIOGRAPHY - Bunte Schriften. Vorlegeblätter zum Gebrauche für Maler, Zeichner, Lithographen, Kalligraphen, etc. [Vol. 1 & 2].
44159: BIBLIOGRAPHY - Katalog Walter de Gruyter & Co. Verlagskatalog 1749-1949 & Nachtrag 1950-1960 & Nachtrag 1961-1965 [3 Vols.].
73474: BIBLIOGRAPHY - Catalogue de la Bibliothèque Riche et Étendue delaissée par seu Mr. Jacques Henri Hoeufft de Brada, docteur en droit; chevallier de'l'ordre du Lion des Pasys-Bas, ... dont la vente de fera le 15e mai 1844... par les ... Jacobus Radink et Frederik Muller à Amsterdam.
50475: BIBLIOGRAPHY - - Dupuis Katalogus Stripverhalen 1972 & 1973 & 1975 & 1981 & 1982 & 1983 & 1984 & Dargaud 1974 [8 issues].
80200: BIBLIOGRAPHY - Gumuchian. Les livres de l'enfance du XVe au XIXe Siècle [2 Vols. Complete Set].
80104: BIBLIOGRAPHY - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
80037: BIBLIOGRAPHY - Manuscrits et Livres Précieux [Catalogue nr XI].
73064: BIBLIOGRAPHY - Corveypapieren voor het boek. Een verzameling monsters tekstpapieren voor uitgaven van allerlei aard waaraan toegevoegd monsters beplakpapier voor de boekband ter vervanging van linnen.
64885: BIBLIOGRAPHY - Buch und Buchhandel in Europa im achtzehnten Jahrhundert / The Book and the Book Trade in EWighteenth-Century Europe.
70845: BIBLIOGRAPHY - A History of the Council on Books in Wartime 1942-1946.
32411: BIBLIOGRAPHY - La pelle del libro. Il cuoio attraverso cinque secoli di legature in Italia = The Skin of the Book. Five Centuries of Leather Bindings in Italy].
55511: BIBLIOGRAPHY - The Bookman [Januari 1921 - September 1921].
72348: BIBLIOGRAPHY - Het Drukkersjaarboek voor 1907. Tweede Jaargang
69874: BIBLIOGRAPHY - - CATOLOGUS XLIX: Bibliotheca collectiva. Literary Works - Standard Publications, Periodicals, Transactions of Learned Societies, Scientific and Litterary Manuals, Books and Remainder Prices, Scarce and Curious Works, Valuable Editions, Illustrated Works.
69219: BIBLIOGRAPHY - 100 jaren W.J. Thieme & Cie. Zutphen. Wysheyt's Jacht Teelt Eygen Cracht.
78444: VLAAMSCH BOEK- EN BIBLIOTHEEKWEZEN - - Handelingen van het Vijfde Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek en Bibliotheekwezen. Leuven, 22- 24 april 1938. Gent, 1938.
78443: VLAAMSCH BOEK- EN BIBLIOTHEEKWEZEN - - Handelingen van het Tweede Wetenschappelijke Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent 31 maart - 4 april 1932.
12864: VLAAMSCH BOEK- EN BIBLIOTHEEKWEZEN - - Handelingen van het Tweede Wetenschappelijke Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent 31 maart - 4 april 1932.
22984: BICKER CAARTEN, A. & H. BLAAUW & J. HERINGA [EDS. - ET AL.]. - Molens in Drenthe.
44179: BICKER CAARTEN, A. [ED. - ET AL.]. - Molennieuws. Orgaan van de Vereniging " De Hollandsche Molen " en de Stichting Electriciteitsopwekking door Windmolens [Vol. 25 - 92 in 2 Vols.].
23749: BICKFORD, CHRISTOPHER P. [ET AL.]. - Voices of the New Republic. Connecticut Towns 1800-1832 [2 Vols. Compl.].
58332: BIDDLE, MARTIN [ED. - ET AL.]. - King Arthur's Round Table. An Archeological Investigation.
1622: BIEBER, HUGO [ED.]. - Heinrich Heine. Jüdisches Manifest. Eine Auswahl aus seinen Werken, Briefen und Gesprächen. Zweite erweiterte Auflage der " Confessio Judaica ".
18847: BIEMEL, WALTER [ED.]. - Phänomenologie Heute. Festschrift für Ludwig Landgrebe.
18250: BIENFAIT, ANNA G. & MARG. KOSSMANN & PROF. DR. J.Q. VAN REGTEREN ALTENA [INTROD.]. - Oude hollandsche tuinen.
3076: BIERENS DE HAAN, D. - Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en de Renaissance. Met een voorwoord van Dr. Jan Kalf. Met 210 afbeeldingen op 155 platen.
77300: BIERENS DE HAAN, J.C.J. [INTROD.]. - De Meester van het Amsterdamsch Kabinet. Met reproducties in lichtdruk van het geheele gegraveerde werk.
6588: BIERMANN, ALFONS W. - Unsere mittelalterliche Klöster.
42520: BIESBOER, KEES [ED. - ET AL.]. - Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray. Vier schilders in één gezin.
18147: BIESHAAR, DS. W. [ET AL.]. - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsarbeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's - Zuid-Midden Celebes.
24381: BIESHEUVEL, INGRID [ED.]. - Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand. Met inleiding en vertalingen door Ingrid Biesheuvel.
2826: BIESHEUVEL, J.M.A. - Ons onvervreembaar erfdeel.
2834: BIESHEUVEL, J.M.A. - Angst.
3736: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
52211: BIESHEUVEL, J.M.A. - Verzameld werk [3 Vols. in Slipcase].
55699: BIETENHOLZ, PETER G. - Pietro Della Valle [1586-1652]. Studien zur Geschichte der Orienkenntnis und des Orientbildes im Abendlande.
78189: BIETENHOLZ, PETER G. & THOMAS B. DEUTSCHER - Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and Reformation [3 Vols.].
7805: BIEZAIS, HARALDS [ED.]. - Religious Symbols and Their Functions. Based on Papers read at the Symposium on Religious Symbols and their Functions held at Abo on the 28th-30th of August 1978.
9149: BIGGAM, C.P. - Blue in Old English. An Interdisciplinary Semantic Study.
78686: BIGGINS, MICHAEL & JANET CRAYNE - Publishing in Yugoslavia's Successor States.
42379: BIGGS, DOUGLAS & SHARON D. MICHALOVE & A. COMPTON REEVES [EDS.]. - Traditions and Transformations in Late Medieval England.
4677: BIGLAND, JOHN - Brieven over de beöefeing en het gebruik der hedendaagsche geschiedenis, behelzende aanmerkingen en bedenkingen over de oorzaken en gevolgen van die gebeurtenissen, welken aanmerkelyke veranderingen hebben te weeg gebragt in de gesteldheid der wereld en den algemeenen zedelyken toestand van het menschdom. [2 Vols.Compl.].
7330: JOPIE SLIM & DIKKIE BIGMANS - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Aan het strand. Op steen naar de origineele schetsen van den Engelschen teekenaar.
53615: BIGMORE, E.C. & C.W.H. WYMAN [EDS.]. - A Bibliography of Printing. With notes & illustrations [3 Vols. in 1].
63920: BIGMORE, E.C. & C.W.H. WYMAN - A Bibliography of Printing.
66729: BIJBEL - - De Bijbel. De nieuwe bijbelvertaling met Deuterocanonieke boeken.
22074: BIJBEL - De Bijbel.
52098: BIJBEL - De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald - Willibrordvertaling.
15310: BIJDRAGEN T, L & V. - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde. Deel 129. Anthropologica XV [Complete year 3 Issues].
29364: BIJDRAGEN TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE - Bijdragen tot de Taal -, Land - en Volkenkunde [53 Volumes].
11474: BIJKER, ALIE [ED.]. - Riedel Horatiana. A Catalogue of The Horace Collection in Groningen University Library.
79397: BIJKER, ALIE [ED.]. - Riedel Horatiana. A Catalogue of The Horace Collection in Groningen University Library.
47181: BIJL, J.E. & M. DEWEERDT [EDS.]. - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog [2 Vols. Compl.].
74364: BIJLEVELD, MARYLSE VAN & TONNY CLAASSEN & CONDY CURRÉ - M. F. Duintjer, 1908-1983. Strak, helder, open - architectuur van een nieuwe samenleving.
61856: BIJLEVELD, MR. J[EAN] F[RANÇOIS] - Iets over het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen.
25097: BIJLSMA, MR. R. - Rotterdams welvaren 1550-1650.
44227: BIJNEN, J.F.C.M. - De standerdmolen van Oerle. Archeologische verkenningen en historische bijzonderheden.
73376: BIJSTERVELD, ARNOUD-JAN [ED. - ET AL.]. - De Kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus. Veertaling, inleiding en voortzetting.
20740: BIK, ERWIN [ED. - ET AL.]. - Wireless over the Waves. Radio Holland 1916-2001.
43443: BILBASOV, V.A. - Katharina II. Im Urteil der Weltliteratur [2 Vols. Compl.].
21738: CIGARETTEN-BILDERDIENST - Gestalten der Weltgeschichte. Zeitgenössische Miniaturen berUhmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten.
59032: BILDERDIJK, MR. W[ILLEM] - De Mensch. Popes Essay on Men gevolgd.
30002: BILDERDIJK, WILLEM - Krekelzangen [3 Vols. Compl.].
38235: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Floris de Vijfde. Treurspel.
14383: BILLARDIÈRRE, JACQUES-JULIEN HOUTOU DE LA - Voyage in Search of la Pérouse 1791-1794.
58639: BILLUART, CHARLES-RENE - Summa S. Thomae hodiernis Academiarum moribus accommodata, sive cursus theologiæ ... (19 vols.
67488: BILMANIS, ALFRED [S. HARRISON THOMSON - FOREW.]. - A History of Latvia.
40740: BINDER, THOMAS [ED. - ET AL.]. - International Bibliograpy of Austrian Philosophy / Internationale Bibliographie zur Österreichischen Philosophie 1991-'92.
45709: BINDER, THOMAS & REINHARD FABIAN & ULF HÖFER & JUTTA VALENT [EDS.]. - Bausteine zu einer Geschichte der Philosophie an der Universität Graz.
64904: BING, VALENTYN & JAN BRAET VON ÜBERFELDT - Regional costumes of the Netherlands. Drawn from life.
17387: BINION, RUDOLPH - Love Beyond Death. The Anatomy of a Myth in the Arts.
67558: BINKELMANN, CHRISTOPH [ED.]. - Nation - Gesellschaft - Indivuduum. Fichtes politische Theorie der Identotät.
14164: BINNS, NORMAN E. - An Introduction to Historical Bibliography.
47928: BIOGRAPHY - The Autobiography of Margot Asquith [2 Vols. Compl.]..
63057: BIONDA, RICHARD & CAREL BLOTKAMP [EDS. - ET AL.]. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895.
7060: BIRCH, WALTER DE GRAY - The History, Art and Palæography of the Manuscript styled The Utrecher Psalter.
8897: BIRCHER, MARTIN & JÖRG ULRICH FECHNER & GERD HILLEN [EDS.]. - Barocker Lust-Spiegel. Studien zur Literatur des Barock. Festschrift für Blake Lee Spahr.
68465: BIRCHER, MARTIN & GUILLAUME VAN GEMERT [EDS.]. - Brückenschläge. Eine barocke Festgabe für Ferdinand van Ingen [2 Vols. Compl.]. .
23043: BIRKET-SMITH, KAJ - Geschichte der Kultur. Eine allgemeine Ethnologie
80064: BIRNS, JACK [PHOTOGR.]. & CAROLYN WAKEMAN & KEN LIGHT [EDS] & ORVILLE SCHELL [FOREW.]. - Assignment Shanghai. Photographs on the Eve of Revolution.
78994: BISHOP, BAILEY [INTROD.]. - The Frank T. Siebert Library of the North American Indian and its American Frontier [2 Vols. Compl.].
1350: BISHOP, MICHAEL [ED.]. - Thirty Voices in the Feminine. [Beauvoir, Ernaux, Yourcenar, Hébert, Duras, Sarraute, Maillet, Cixous, Chawaf, Albiach, Redonnet, Atlan, Sallenave, Monnette, Le Dantec, Telleman, Risset, Hyvrard, Detambel, Reyes, Lejeune, Alomnso, Farhoud, Pelletier, Billetdoux, Teyssiéras, Zins, Turcotte, Sebbar, Nimier, Mailhot, D'Amour, Hinschberger, Namiand].
8388: BISILLIAT, MAUREEN & ORLANDO VILLAS-BÔAS & CLÁUDIO VILLAS-BÔAS - Xingu. Bei den Wald-Indianern im Herzen Brasiliens.
32785: BISSCHOP, PETER C. - Early Saivism and the Skandapurana Sects and Centres. A critical edition and study of two variant descriptions of Saiva sacred sites in the Skandapurana.
36570: BISSON, THOMAS N. - Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings [1151-1213] [2 Vols. Compl.].
69666: BITTEL, KURT - Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Christus [= Volume 24: Universum der Kunst].
28150: BITTET, GEORGES - De strijd van Luitenant Victor Billet. [Miskend] Stichter van de Belgische Militaire Marine.
12420: BJELYCH, G. & L. PANTELEJEW - Schkid. Die Republik der Strolche.
40739: BLAAUW, MARTIJN [ED.]. - Epistemological Contextualism.
13441: BLAAUWEN, A.L. DE. (ED.). - Nederlands zilver. Dutch silver. 1580-1830.
68358: BLAAUWEN, ABRAHAM L. DEN - Meissen Porcelain in the Rijksmuseum.
17995: BLACK, JEREMY [ED.]. - Atlas of World History. Mapping the Human Journey.
22136: BLACK, JEREMY & ROY PORTER [EDS.]. - A Dictionary of eighteenth-Century World History.
64164: BLACK, M.H. - Cambridge University Press 1584-1984.
38018: BLACK, C.B. - Belgium with Part of Holland, North France, the Rhine and the Moselle.
52927: BLACK, ROBERT [ED.]. - Renaissance Thought. A Reader.
65750: BLADES, WILLIAM [HENRY MORRIS - FOREW.]. - Numismata Typographica. The Medallic History of Printing.
73391: BLAEU, JOAN [PETER VAN DE KROGT - INTROD.]. - DE LAGE LANDEN / The Netherlands and Belgium. Belgicia Regina & Belgica Foedrrate. Joan Blaeu Atlas Maior of 1665.
42506: BLAIR, REV. DAVID - Grammar of the Principles and Practice of Chemistry; for the use of schools, illustrated by experiments.
38154: BLAIR, HUGO [HERM. BOSSCHA - TRANSL.]. - Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren [Vol. 1 - 3 = Complete set].
11378: BLAKE, N.F. - Caxton. England's First Publisher.
60440: BLAKE, PETER - Architecture for the New World. The Work of Harry Seidler.
2261: BLAKE, REV. J.F. - A Monograph of the British Fossil Cephalopoda. Part 1. Introduction and Silurian Species.
47167: BLAKE, N.F. - Caxton and his World.
54347: BLAKE, SUSAN - A Practical Approach to Effective Litigation.
57796: BLAKE, PETER [ED.]. & MARCEL BREUER [FOREW.]. - Marcel Breuer: Sun and Shadow. The Philosophy of an Architect.
30683: BLAMIRES, ALCUIN & GAIL C. HOLIAN [EDS.]. - The Romance of the Rose Illuminated. Manuscripts at the National Library of Wales, Aberystwyth.
34578: BLANC, L.G. - Vocabolario Dantesco ou Dictionnaire critique et raisonné de la Divine Comédie de Dante Allighieri.
46773: BLANCH, SANTIAGO ALCOLEA - The Prado.
25445: BLANCHARD, P. - Merkwaardige lotgevallen van vermaarde reizigers en zeelieden. Vrij gevolgd naar het Fransch [2 Vols. Compl.].
55768: BLANCHARD, JEAN-BAPTISTE-XAVIER DUCHESNE - L'école des Moeurs ou réflexions morales et historiques sur les maximes de la sagesse [3 Vols. Compl.].
14579: BLANE, DAVID & ERIC BRUNNER & RICHARD WILKINSON [EDS.]. - Health and Social Organization. Towards a Health Policy for the 21st Century.
37286: BLANKENSTEIN, A.H.G. - Van binnen uit 1948-1952.
55411: BLANKERT, DR. ALBERT [ED.]. - Hoogsteder [-Naumann] Mercury nr. 13/14.
52693: BLANKERT, ALBERT [MARLEEN BLOKHUIS & BEN BROOS & JEROEN GILTAIJ - EDS. - ET AL.]. - Rembrandt. A Genius and his Impact.
7680: BLANKERT, ALBERT [ET AL.]. - Hollands Classicisme in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
46989: BLANSJAAR, JAAP & BUBB KUYPER & WIM VOGEL [EDS.]. - Nieuw vriendenlust. Een literair huldeblijk. Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Nop Maas, 1 december 2009.
13776: BLATCHFORD, ROBERT - Dismal England. By the Author of " Merrie England ".
45827: BLAVATSKY, H.P. - De geheime leer [2 Vols.].
40027: CASTL-BLAZE - Molière musicien. Notes sur les Oeuvres de cet illustre maitre et sur les drames de Corneille, Racine, Quinault, Regnard, Montluc, Mailly, Hauteroche, Saint-Évremond, Du Fresny, Palaprat, Dancourt, Lesage, Destouches, L.-J. Rousseau, Beaumarchais, Etc.; ou se mêlent des considérations sur L'Harmonie de la Lange Française [2 Vols. Compl.].
72742: BLÉCOURT, A.S. DE & N. JAPIKSE - Klein plakkaatboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak [14e eeuw tot 1749].
59603: BLEECK VAN RYSEWYK, FRANÇOIS GOSEWINUS BEATRIX VAN - Dissertatio literaria de Crantore Solensi, quam, annuente summo numine, ex auctocitate rectoris magnifici Nicolai Christiani Kist, ... Facultatis Philosophiæ Theoreticæ et Literarum Humanisrum ....in Academia Lugduno-Batava, ... . [Book & Portfolio].
32707: BLESER, DE [CHANOINE = CANON = KANUNNIK] - Rome & ses Monuments. Guide de voyageur catholique dans la capitale du monde crétien par le chanoine Bleser.
7073: BLIGH, GUILLAUME - Relation de l'enlevement du navire le Bounty.
5429: BLIJDENSTEIN, ROLAND - Het slot en de omgeving. Een inventaris van waardevolle gebouwen en gebieden.
2348: BLINKHORN, MARTIN - Carlism and Crisis in Spain, 1931-1939.
27761: BLISS, DOUGLAS PERCY - A History of Wood Engraving.
78785: BLOCH, PETER & HERMANN SCHNITZLER [EDS]. - Die Ottonische Kölner Malerschule [2 Vols. Compl.].
31943: BLOCK, MAURICE - L'Europe, politique et sociale.
48666: BLOCK, STANLEY A. [ED.]. - Marble Mania.
28372: BLOCKMANS, W. & I. DE MEYER & J. MERTENS [ET AL.]. & PROF. DR. H. VAN WEVERKE& PROF. DR. J.A. VAN HOUTE [INTROD.]. - Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw [2 Vols.].
79848: BLOCKMANS, WIM & WALTER PREVENIER [AN BLOCKMANS-DELVA - ICONOGR. & RICHARD VAUGHAN - FOREW.]. - De Bourgondische Nederlanden [In Slipcase].
78079: BLOEME, JENNY DE & BRUNO GRIMMER - ILLUSTR.]. - Wie reist er mee? Op het land, in de licht en op zee.
66069: BLOEMEN, CAREL - De Roermondse archief kwestie 1889-1901.
46098: BLOIT, MICHEL [JEAN FRANÇOIS DENIAU - FOREW.]. - Deux siècles de Porcelaine en Berry. Poitou et Bourbonnais.
45986: BLOK, LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
38452: BLOK, F.F. - Isaac Vossius and his Circle. His Life until his Farewell to Queen Christiana of Sweden, 1618-1655.
32879: BLOK, LODEWIJK - Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814 - 1850.
2762: BLOKHUIS, W.A. - Vertisols in the Central Clay Plain of the Sudan.
29943: BLOKHUIS, HENK. - Veertien originele lino's .
16313: BLOKKER, J.N. - Historie van het zweefvliegen in de kop van Noord-Holland.
40432: BLOKLAND, HERBER [ED.]. & HEDWIG PAUWELS [ENGRAVING] - Verzen voor vrienden.
43672: BLOKLAND, HERBER [INTROD.]. - With the Compliments of the Exlibriskring der W.B.-Vereniging, Netherlands, to the Participants of the XVIIIth International Exlibriscongress, Linz.
43673: BLOKLAND, HERBER [INTROD.]. - Pieter Wetselaar.
56913: BLOM, AD VAN DER - Een vrouw in de kunst. De innerlijke wereld in schilderijen van Ans Markus.
58146: BLOM, H.W. (ED.]. - Bicameralisme. Tweekamerstelsel vroeger en nu. Handelingen van de internationale conferentie t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten Generaal in Nederland.
46234: BLOM, AD VAN DER - Nederlandse schilderkunst. Tussen detail en grandeur.
44277: BLOM, J.W.S. - De typische getallen bij Homerus en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden.
37384: BLOMERT, LEO - Assessment and Recovery of Verbal Communication in Aphasia.
74837: BLOMHERT, JOHAN & ARNOLDUS ROTTERDAM - De geschiedenissen van het Vereenigde Nederlandt, zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen, hoe 't zelve verlost, verhoogt en bewaert is door wonderen van gods voorzienigheit onder het bestuur der princen van Oranje en Nassauw, enz. & Gods weg met Nederland of VERVOLG op Blomherts Geschiedenissen Van het Vereenigde Nederland: Behelzende de Merkwaardigste Gebeurtenissen in de Republicq voorgevallen, zeedert het sluiten van den Vreede te Utrecht tot op deezen teegenwoordigen tyd, En hoe 't zelve Verlost, Verhoodr en Bewaard is, door 't verstandig beleid van Willem den IV. Prinse van Oranje en Nassauw, enz. enz. [2 Vols. Complete set].
56442: BLOND, AUBREY LE - Charlotte Sophie Countess Bentinck. Het Life and Times, 1715-1800. Volume 2 [only].
3733: BLØNDAL, TORSTEN [ED.]. - Northern Poles. Breakaways and Breakthroughs in Nordic Painting and Sculpture of the 1970's and 1980's.
60710: BLONDÉ, BRUNO - Een economie met verschillende snelheden. Ongelijkheden in de opbouw en de ontwikkeling van het Brabantse stedelijke netwerk [ca. 1750 - ca. 1790].
9671: BLONDEAU, NATHALIE - Félicien Rops.
40220: BLONDEEL, MR. VALENTYN JAN - Beschryving der stad Utrecht, Behelzende de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator.
44922: BLONDEEL, MR. VALENTYN JAN - Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westvrieslandsch Versterfrecht. In den grond verklaard, door Mr. Hobius van der Vorm, R.G. & [2 Vols. in 1].
53582: BLONDEEL, VALENTYN JAN - Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen, Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator.
21122: BLONK, DIRK & JOHANNA BLONK-VAN DER WIJST - Hollandia Comitatus. Een kartobibliografie van Holland.
49080: BLONK, DICK & JOAN BLONK-VAN DER WIJST [EDS.]. - Zelandia Comitatus. Geschiedenis en Cartobibliographie van de provincie Zeeland tot 1860.
49318: BLOOIS, JOOST DE & SJEF HOUPPERMANS & FRANS WILLEM KORSTEN [EDS.]. - Discern[e]ments. Deleuzian Aesthetics / Esthétiques deleuziennes.
38279: BLOSIUS, LUDOVICUS [FRANCISCUS DE SMIDT - TRANSL.]. - Vier-slagh der Goddelycker Liefden. Ghetrocken uyt de Boecken van den Weerdighen Ludovicus Blosius, abt van Liessies, ende Verduytst Door P. Franciscus de Smidt, Priester der Societeyt Jesu.
52646: BLUM, ANDRÉ - Les Origines du Livre à Gravures en France. Les Incunables Typographiques.
17435: BLUMAUER, KERL - Gedenke mein. Blätter der Ehre, Liebe und Freundschaft für Wohlgewogene und Scheidene.
72756: BLUME, FRIEDRICH [ED.]. - Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik [17 Volumes = Complete set].
67653: BLUME, FRIEDRICH [MARTIN RUHNKE - ED.]. - Syntagma Musicologicum. Gesammelte Reden und Schriften.
26749: BLUME, STUART & JOSKE BUNDERS & LOET LEYDESDORFF & RICHARD WHITLEY [EDS.]. - The Social Direction of the Public Sciences. Causes and Consequences of Co-operation between Scientists and Non-scientific Groups.
16035: BLUMENFELD-KOSINSKI, RENATE & KEVIN BROWNLEE & MARY B. SPEER & LORI J. WALTERS [EDS.]. - Translatio Studii. Essays by His Students in Honor of Karl D. Uitti for His Sixty-Fifth Birthday.
71177: BLUMENTHAL, JOSEPH - Typographic Years. A Printer's Journey Through a Half Century 1925-1975 [In Slipcase].
72131: BLUMENTHAL, EILEEN - Puppetry and Puppets. An Illustrated World Survey.
44079: BLUMENTHAL, JOSEPH - The Printed Book in America.
73625: BLUMENTHAL, WALTER HART - Bookman's Bedlam. An Olio of Literary Oddities.
55363: BLÜMLEIN, CARL - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
73247: BLÜMNER, PROF. DR. H. & DR. OTTO VON SCHORN - Geschichte des Kunstgewerbes I-III]. Das Kunstgewerbe im Altertum. Band 1 & 2. Das antike Kunstgewerbe nach seinen verschiedenen Zweigen. & Die Erzeugnisse des griechisch-italischen Kunstgewerbes. & Band 3. Die Textielkunst. Eine Übersicht ihres Entwicklungsganges vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart [3 Vols.].
65343: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.]. - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 1: 1629 - 1641 [only].
65344: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.]. - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 2: 1641-1648 [only].
58638: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.]. - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662 [4 Vols. Compl.].
65345: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.]. - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 3: 1648-1655 [only].
65346: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & N.C. EVERTS & W.E. MILDE [EDS.]. - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 4: 1655-1662 [only].
79869: BLUSSÉ, J.L. & M.E. VAN OPSTALL & TS'AO YUNG-HO & CHIANG SHU-SHENG & W. MILDE - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Volume 1: 1629 - 1641 [ IN CHINESE ].
79863: BLUSSÉ, LEONARD & R. FALKENBURG - Johan Nieuhofs Beelden van een Chinareis 1655-1657.
79768: BLUSSÉ, LEONARD - Strange Company. Chinese Settlers, Mestizo Women and the Dutch in VOC Batavia.
64635: BLUSSÉ, LEONARD & PIET EMMER - Koloniale geschiedenis. Hoorcollege over Nederland en de Europese expansie overzee [10 CDs].
23579: BLYTON, ENID - Children of Other Days.
48251: BOARDMAN, JOHN & JASPER GRIFFIN & OSWYN MURRAY [EDS.]. - The Roman World. The Oxford istory of the Classical World.
79609: BOASE, T.S.R. [ED.]. & A.W. LAWRENCE & J.G. DUNBAR & W.W.M. BOAL [ET AL.]. - The Cilician Kingdom of Armenia.
14667: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Das Decameron. Drei Bände mit 128 Illustrationen von Tony Johannot, Nanteuil, Grandville, u.a. [23 Vols. Compl.].
14764: BOCCACCIO, GIOVANNI - Dekameron. Erster Tag - Zehnter Tag [10 Volumes Compl.].
34946: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Das Dekameron [in slipcase].
78355: BOCCACCIO, GIOVANNI [J.M. RIGG - TRANSL. & LOUIS CHALON - ILLUSTR.]. - The Decameron [2 Vols. Compl.]. .
43561: BOCCACCIO, GIOVANNI DI - Das Dekameron [In Slipcase].
53314: FERRY [= FERRY VAN VOSSELEN] & GIOVANNI DI BOCCACCIO - Decamerone.
63219: BOCCADOR, JACQUELINE - Statuaire médiévale en France de 1400 à 1530 [2 Vols. Compl in Slipcases.].
46131: BOCK, FR. & M. WILLEMSEN [EDS.]. - Antiquités Sacrées conservées dans les anciennes collégiales de S. Servais et de Notre-Dame à Maestricht.
33747: BÖCKER, WERNER & HANS-GÜNTER HEIMBROCK & ENGELBERT KERKHOFF [EDS.]. - Handbuch religiöser Erziehung [2 Vols. Compl. - in Slipcase].
37394: BÖCKER, KOEN - Spatiotemporal Dipole Models of Slow Cortical Potentials.
21155: BOCKSTAELE, P. [ED. - ET AL. - De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief [The first 24 years in succession].
32617: BODDAERT, PIETER & JOHANNES PLEVIER & NIKOLAAS VAN DER SCHATTE - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden: Behelzende eene Beschyving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd [2 Vols. Compl.]..
65526: BODEL NYENHUIS, J.T. - De Wetgeving op Drukpers en Boekhandel in de Nederlanden tot in het begin der XIXe eeuw. Vertaling van " Dissertatio historico-juridica de juribus typographorum et biblioopolarum in regno Belgico ". Met de latrere bijvoegsels en verbeteringen van de schrijver.
46812: BODEL NIJENHUIS, MR. J.T. - Table des matiéres et des lettres dans le Recueil: Archives de la Maison d'Orange-Nassau. Deuxième Série.
60554: BODEN, KARIN & BRIGITTE SCHMIDT [TRANSL.]. - Belle Epoque. Faszination einer Weltstadt.
72678: BODENHEIM, NELLY [ILLUSTR.]. & DR. C. CATHARINA VAN DER GRAFT [TEXT] - Waarom en Waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen.
23846: BODENSTEDT, FRIEDRICH - Tausend und Ein Tag im Orient [3 Vols. in 1 - Compl.].
62968: BODENSTEDT, L. & A. BUBE & N. DELIUS [EDS. - ET AL.]. - Düsseldorfer Künstler-Album. DRITTER JAHRGANG 1853. Mit artistischen Beiträgen von A. Aschenbach, G. Aschenbach, G. Arnz, M. Artaria, A. Back, &c. &c.
64823: BODIAN, NAT - The Joy of Publishing. Fascinating Facts, Anecdotes, Curiosities, and Historic Origins about Books & Authors.
70394: BODONI, GIAMBATTISTA [STEPHAN FÜSSEL - ED.]. - Manuel of Typography / Manuale tipografico / Handbuch der Typografie / Manuel typographique / Manual de tipografia [2 in 1].
59280: BODT, SASKIA DE & JEROEN KAPELLE - Prentenboeken. Ideologie en Illustratie 1890-1950.
77286: NEDERLANDTSCHE PLACCAET-BOECK - - Nederlandtsche placcaet-boeck Waerinne alle voornaemste placcaten, ordonnantien, accorden, ende andere Acten ende Munimenten, uyt-ghegeven
48840: BOECKX, GUIDO & CHRISTL CROKAERTS [EDS. - ET AL.]. - Kunst. Vrienden van Anton Pieck. Tijding rond hedendaagse kunstenaars [Vol. 1-6 = 24 ISSUES].
40092: BOEFT, J. DEN & D. DEN HENGST & H.C. TEITLER [EDS.]. - Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus 'Res Gestae' XX
40094: BOEFT, J. DEN & J.W. DRIJVERS & DEN HENGST & H.C. TEITLER [EDS.]. - Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus 'Res Gestae' XXII
40095: BOEFT, J. DEN & J.W. DRIJVERS & DEN HENGST & H.C. TEITLER [EDS.]. - Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus 'Res Gestae' XXIII
5505: BOEHEIM, WENDELIN - Waffenkunde. Die historische Entwicklung bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.
73597: BOEHM, GOTTFRIED [ED. - ET AL.]. ERNST BEYELER [FOREW.]. & WILLIAM RUBIN [INTROD.]. - Fondation Beyeler.
50219: BOEHN, MAX VON - Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst [In Slipcase].
55339: EXEMPLES BOOKBINDING / BOEKBINDVOORBEELDEN - Slipcase with 17 Books.
4025: BOEKEN, H.J. & MARIUS BAUER [LITHOGR.]. - De historie van Floris en Blanchefloer.
77000: LOT BOEKEN -
3546: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - Een schone ende miraculeuse historie vanden Ridder metter Swane, die te Nimmeghen in Gelderlandt t' scheep quam by den geleyde van een swaen, wt den lande van Lillefoordt, twelck men seydt te wesen Rijssel, Duway ende Orchy gheleghen in Vlaenderen. Naar den Amsterdamschen druk van Cornelis Dircksz. Cool uit het jaar 1651.
3545: BOEKENOOGEN, DR. G.J. [ED.]. - De historie van Floris ende Blanchefleur. Naar den Amsterdamschen druk van Ot Barentsz. Smient uit het jaar 1642.
80354: DE BOEKENWERELD - De Boekenwereld. Tijdschrift voor Boek & Prent [Complete Run upto Latest Issue].
23726: BOEKESTEIN, A. - Towards an Agenda for Agricultural Research. Proceedings of a conference held in Wageningen, The Netherlands from 13 - 15 April 1999.
36173: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Bij de Tijd. Boeken in Nederland 1950-2000.
23396: NEDERLANDSE BOEKGESCHIEDENIS - Vrouw en boek. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis. Volume 12.
64306: BOELEN, J. - Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika en, van daar, naar de Sandwichs- en Philippijnsche eilanden, China, enz. gedaan, in de in de Jaren 1826, 1827, 1828 en 1829. Met het koopvaardijschip Wilhelmina en Maria [Volume 1 - only].
42489: BOER, DR. M.G. DE - Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart [2 Vols. in 3 Bindings - Compl. Set].
3653: BOER, JAN HARM - Missionary Messengers of Liberation in a Colonial Context. A Case Study of the Sudan United Mission.
12746: BOER, DR. M.G. DE - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
16757: BOER, D.F.H. DE [ED.]. - Hutspot, Haring en Wittebrood. Tien eeuwen Leiden en de Leidenaars.
36343: BOER, INGE E. [ED.]. - After Orientalism. Critical Entanglements, Productive Looks.
36525: BOER, HERMAN PIETER DE & RUDOLF GEEL & LUUK GRUWEZ & HANS VERVOORT - De zestiende deur.
40825: BOER, INGE E. [MIEKE BAL - ED.]. - Disorienting Vision. Rereading Stereotypes in French Orientalist Texts and Images.
56125: BOER, G.J. DE & DRS. D. GORTER - Standaardschepen 1939-1945 in de Nederlandse en Belgische koopvaardij Volume / Deel 2 - only].
68590: BOER, D.E.H. DE E.H.P. CORDFUNKE - Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld [880-1580].
45037: BOEREN, P.C. & G.W.A. PANHUYSEN - Annales Rodenses. Facsimile uitgave. Van transcriptie, tekstkritische noten en een inleiding voorzien.
24880: BOEREN, P.C. - La vie et les oeuvres de Guiard de Laon 1170 env. - 1248.
10908: BOERICKE, WILLIAM - Handbuch der homöopatischen Materia medica.
47218: BOERMANS, BERT - Beeldende begrippen. Begrippen in de beeldende vormgeving [& CD-Rom].
45293: BOERS, B. - Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee.
33974: BOES, ALBERT J. [ED. - ET AL.]. - Van Turf tot Terminal.
13617: BOÉTIE, ÉTIENNE DE LA - De la servitude volontaire de le contr'un.
79268: BOFFEY, JULIA - Manuscript and Print in London c. 1475-1530
532: BOFFIN, RENÉE. - Fong Leng. Mode ontwerpster.
57177: BOGAARDS, DR. P. [ED. - ET AL.]. - Van Dale Handwoordenboek Frans-Nederlands & Nederlands-Frans [2 Vols. Compl.].
16858: BOGAERS, M.A. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar.
63117: BOGAERS, L.C.J.J. - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600 [2 Vols. = Complete Set].
1844: BOGAERT-DAMIN, ANNE-MARIE & JAQUES A. PIRON - Livres de fleurs du XVIe au XXe siècle dans les collections de la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin.
35778: BOGAERTS, A. - Roomsche Monarchy. Vertoont in de levens, bedrijven, muntbeelden, en gedenkpenningen der westersche en oostersche keizeren, van Julius Cezar af tot op Karel den VI.
12275: BOGDAN, RADU J. [ED.]. - Henry E. Kyburg Jr. & Isaac Levi.
34252: BOGDAN, RADU J. & ILKKA NIINILUOTO [EDS.]. - Logic, Language and Probability. A selection of papers contributed to sections IV, VI and XI of the fourth International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Sciences, Bucharest 1971.
48261: BOGDANOR, VERNON - The New British Constitution.
5826: BOGE, BIRGIT & RALF GEORG BOGNER [EDS.]. - Oratio Funebris. Die katholische Leichenpredigt der frühen Neuzeit. Zwölf Studien. Mit einem Katalog deutschsprachiger katholischer Leichenpredigten in Einzeldrucken 1576-1799 aus den Beständen der Stiftsbibliothek Klosterneuburg und der Universitätsbibliothek Eichstätt.
28070: BÖGELS, T.S.J.G. - Govert Basson, printer, booksellers, publisher, Leiden 1612-1630.
79394: BÖGELS, T.S.J.G. - Govert Basson, printer, booksellers, publisher, Leiden 1612-1630.
9241: BOGEN, HYMAN - The Luckiest Orphans. A History of the Hebrew Orphan Asylum of New York.
79231: BOGUSZAK, INZ. DR. FRANTISEK & INZ. JAROSLAV SLITR [KAREL PECKA - ED.]. - Mapování a merení Ceských zemí od pol. 18 stol. do pocátku 20. stol [ = The Mapping and Measurement of the Czech Lands from the last part of the 18th to the early 20th Century].
79255: BOHATTA, HANNS - Bibliographie der Breviere 1501-1850.
56124: BOHLÄNDER, CARLO & KARL HEINZ HOLLER [EDS.]. - Reclams Jazzführer.
41510: BOHLEY, KARL - Die Entwicklung der Verfassungsfrage in Sachsen-Coburg-Saalfeld von 1800 bis 1821.
41254: BÖHM, DR. A.H. - Het recht van kolonisatie. Francisco de Vitoria's lessen over het recht tot koloniseeren in verband met de Spaansche kolonisatie, het optreden der Pausen en het internationale recht.
24163: BÖHME, MAX - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung.
26748: BÖHME, GERNOT & NICO STEHR [EDS.]. - The Knowledge Society. The Growing Impact of Scientific Knowledge on Social Relations.
79161: BÖHTLINGK, DR. ARTHUR - Napoleon Bonaparte. Seine Jugend und sein Emporkommen bis zum 13. Vendémiaire.
27722: BOIJEN, RICHARD [ET AL.].BENEDEN: D. 1-1. - De doorbraak van de Hoop. Mexico van 1810 tot 1910 / Le Greuset de l'Espérance. Le Mexique de 1810 à 1910.
47740: BOILEAU-DESPREAUX, NICOLAS - Oeuvres. Avec des eclaircissements historiques donnes par lui-meme. Nouvelle édition augmentée de la vie de l'auteur par Mr. de Maizeaux [4 Vol.s in 2 - Compl. Set].
28863: BOIS, YVE-ALAIN & JOOP JOOSTEN & ANGELICA ZANDER RUDENSTINE & HANS JANSSEN - Piet Mondrian 1872-1944.
7649: BOIS, MECHTELD [ED.]. - Chris Lebeau 1878-1945.
38034: MAGALI-BOISNARD - Le roman de La Kahena. D'àpres les anciens textes arabes.
54978: BOISSEVAIN, CH.E.H. [FOREW.]. - Feestgids Nederlandsch Muziekfeest Amsterdam 25 juni-1 juli 1912. Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst.
16363: BÖKER, UWE & RICHARD CORBALLIS & JULIE A. HIBBARD [EDS.]. - The Importance of Reinventing Oscar. Versions of Wilde during the Last 100 Years.
26052: BOKUM, A.-M. TEN [ED.]. - Bourdon 1811-1967.
52567: BOL, L.J. - The Bosschaert Dynasty. Painters of Flowers and Fruits.
65255: BOLDRIK, MARGOT VAN & DAAF WIJLHUIZEN [EDS.]. - In water en vuur. Ubbergen en Millingen 1940-1945. Strijd en bevrijding in heuvelland en polderland ten oosten van Nijmagen.
16065: BOLHUIS, E.G. VAN - De gabbertaal. Woordenlijst van het Bargoens.
44913: BOLHUIS, J.H. VAN - De Noormannen in Nederland. Geschiedenis hunner invallen gedurende de negende, tiende en elfde eeuwen, met opgave van derzelver gevolgen, uit echte bronnen geput & Bijlagen en Bijvoegsels [2 Vols. in 1].
71304: BOLK, LOUIS & ERNST GÖPPERT & ERICH KALLIUS & WILHELM LUBOSCH [EDS.]. - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere [Volume I - III & Index].
23598: BOLKENSTEIN, HENDRIK - Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem " Moral und Gesellschaft ".
67730: BOLKENSTEIN, HENDRIK [H. WAGENVOORT - FOREW.]. - Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum. Ein Beitrag zum Problem " Moral und Gesellschaft ".
41668: BOLKESTEIN, H. [E.J. JONKERS - ED.]. - Economic Life in Greece's Golden Age.
47220: BOLLAND, RITA - Tellem Textiles. Archeological Finds from Burial Caves in Mali's Bandiagara Cliff.
42911: BOLLAND, G.J.P.J. - Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit einer Einleitung herausgegeben von G.J.P.J. Bolland.
78233: BOLLAND, O. NIGEL - The Formation of a Colonial Society. Belize, from Conquest to Crown Colony.
22737: BOLLAND, J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de Nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
74525: BOLLMANN, ANNE & NIKOLAUS STAUBACH [EDS]. - Schwesternbuch und Statuten des St. Agnes-Konvents in Emmerich.
25381: BOLMAN, J. - Handboek voor edelsteenkunde.
54491: BOLMAN, J. - Handboek voor edelsteenkunde.
23335: BOLOGNA, GIULIA - Handschriften und Miniaturen. Das Buch vor Gutenberg.
38017: BÖLSCHE, WILHELM - Die Abstammung des Menschen. Jubiläumsausgabe [In original slipcase].
7539: BOLTEN, DR. J. - Het Nederlandse Bankbiljet en zijn vormgeving. Met een lijst van de door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten samengesteld door P.J. Soetens.
40782: BOLZANO, BERNARD - On the Mathematical Method and Correspondence with Exner.
31015: BOM HGZ., G.D. - Bijdragen tot eene geschiedenis van het geslacht " Van Keulen " als Boekhandelaars, Uitgevers, Kaart- en Instrumentmakers in Nederland. Een biblio-cartographische studie.
69210: BOM, EMMANUEL DE - William Morris en zijn invloed op het boek. Lezing gehouden door Emmanuel de Bom in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen den 25 september 1904.
17160: BOMANS, GODFRIED [TEXT] & CAROL VOGES [ILLUSTR.]. - Avonturen van Pa Pinkelman. Eerste reeks.
17230: BOMANS, GODFRIED [TEXT] & CAROL VOGES [ILLUSTR.]. - Avonturen van Pa Pinkelman. Tweede reeks.
17231: BOMANS, GODFRIED [TEXT] & CAROL VOGES [ILLUSTR.]. - Avonturen van Pa Pinkelman. Derde reeks.
38022: BOMANS, GODFRIED & KAREL THOLE [ILLUSTR.]. - Het doosje.
1142: BOMLI, P.W. - La femme dans l'Espagne du siècle d'or.
57116: BOMMEL VAN VLOTEN, W.J. VAN - Zoo Zijn Er. Oorspronkelijke Roman [2 Vols. in 1].
22428: BOMMES, KARIN - Weizen Gottes. Untersuchungen zur Theologie des Martyriums bei Ignatius von Antiochien.
18741: BON, L. - Législation des paroisses en Belgique; recueil, par ordre chronologique, des lois, décrets, avis du conseil d'état et réglements généraux concernant la propriété et l 'administration des biens des fabriques, l'exercice du culte et le clergé, depuis la réunion de la Belgique a la France, jusqu'a ce jour.
10472: BONATTI, LUIGI - Uncertainty Studies in Philosophy, Economics and Socio-political Theory.
16250: BOND, FRANCIS - Westminster Abbey.
20907: BOND, RICHMOND P. - The Tatler. The Making of a Literary Journal.
44932: BOND, W.H. [INTROD.]. - The Houghton Library 1942-1967. A Selection of Books and Manuscripts in Harvard Collections.
43264: BOND, WILLIAM H. [ED.]. - Records of a Bibliographer. Selected Papers of William Alexander Jackson.
19579: BONDAM, PETER - Verzameling van onuitgegeven stukken, tot opheldering der vaderlandsche historie. Opgezogt, byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd [Vol. 2 & 3 of 5].
36344: BONDELI, MARTIN & WOLFGANG H. SCHRADER [EDS.]. - Die Philosophie Karl Leonhard Reinholds.
38683: BONGENAAR, KAREL E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
45772: BONGER, HENK [GERRIT VOOGT - TRANSL. & ANNOT. & ED.]. - The Life and Work of Dirck Volkertszoon Coornhert.
31095: BONGER, H. & J.R.H. HOOGERVORST & M.E.H.N. MOUT & I. SCHÖFFER & J.J. WOLTJER [EDS.]. - Dirk Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
64049: BONHAM-CARTER, VICTOR - Authors by Profession [2 Vols. Compl.].
39218: BONN, DR. MORITZ JULIUS - The Crisis of European Democracy.
1396: BONNAFFÉ, EDMOND - Dictionnaire des Amateurs français au XVIIe siècle.
38161: BONNARD, ABEL - L'amitié.
35443: BONNET, JACQUELINE & PHILIPPE DE CARBONNIÈRES & LAURENCE FAUDIN [EDS. - ET AL.]. - Les bronzes antiques de Paris.
67677: BONNEURE, FERNAND & GUIDO WULMS & JOS BORRÉ [EDS. - ET AL.]. - Literaire Gids Voor West-Vlaanderen & Limburg & Provincie en stad Antwerpen & Brabant en Brussel & Oost-Vlaanderen [= 5 Vols. Compl. Set].
28318: BONNEURE, FERNAND - Brugge beschreven. Hoe een stad in teksten verschijnt.
28486: BONNEURE, FERNAND & LIEVEN VERSTRAETE [HUGO MAERTENS - PHOTOGR.]. - Het prinselijk begijnhof de wijngaard in Brugge. Geschiedenis van de site en van de bewoners.
69656: BONNEVEAUX, J. & R. MARTIN & F. VILLARD - Das archaische Griechenland 620-480 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 14: Universum der Kunst].
7236: BONSELS, WALDEMAR - Indienfahrt.
5912: BONT, CHRIS DE - "....al het merkwaardige in bonte afwisseling..." Een historische geografie van Midden- en Oost-Brabant [2 Parts in Slipcase].
75871: BONT, A.P. DE - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'oerse taol [3 Vols. Compl.].
78407: INDUSTRIAL RECIPE BOOK - - Industrieel receptenboek, bevattende 600 voorschriften tot het vervaardigen, samenstellen en onderzoeken van materialen voor Fabrieken, Ambachten en Bedrijven. Naar verschillende bronnen bewerkt.
3438: BOOKER, JOHN MANNING [ED.]. - A Middle English Bibliography. Dates, Dialects and Sources of the XII, XIII and XIV Century Monuments and Manuscripts Exclusive of the Works of Wyclif, Gower and Chausser and the Documents in the London Dialect.
66538: PRAYER BOOKLET - - Paradysken des hemels, verciert Met verschyde schoone Gebeden ende Litanien; Tot troost en devotie der Godvrugtige Christenen, en tot troostelyk voedsel en onderhouding der zielen [With ornamental metal lock].
66899: BOOKS ON BOOKS - - The Book Collector [22 issues].
56768: BIBLIOGRAPHY / BOOKS ON BOOKS - Gedrukte Papieren. ORDONNANTIE, na dewelke in den Lande van Holland en West-vriesland / volgens het consent van de Staaten van den selven Lande / ten behoeve van de gemeene saake / by collecte sal geheeven werden den Impost op de soo inlandsche als uytheemsche daar by gemelde gedrukte Papieren: Innegaande op den eersten Mey 1750.
58570: BOOL, FLIP & FRANS VAN BURKOM & WILLEM DIEPRAAM [EDS. - ET AL.]. - Oscar van Alphen.
60103: BOOLEN, J.J. & DR. J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
78622: BOOM, DR. A. VAN DER [DR. C. LION CACHET - FOREW.]. - C.A. Lion Cachet 1864-1945.
5467: BOOM, A. VAN DER - Monumentale glasschilderkunst in Nederland. Eerste deel: De 16de eeuw tot de Alteratie.
73788: BOOMGAARD, J.E.A. - Holland in kaart en prent.
15189: BOON, K.G. - Netherlandish Drawings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries [2 Vols. Compl.].
26024: BOON, LOUIS PAUL - Boontje's reservaat Volume 1 - 4 [of 5].
26706: BOON, LOUIS-PAUL - Het nieuwe onkruid.
26707: BOON, LOUIS-PAUL - Niets gaat ten onder.
32766: BOON, LOUIS PAUL & NAGEL - De bende van Jan de Lichte [5 Vols. Compl.].
43194: BOON, LOUIS PAUL - Fenomenale Feminatheek. Gevolgd door Europese Koninginnen met Kronen van Karton en de catalogus van de Fenomenale Feminatheek. Met een nawoord van Prof. Dr. Em. Steivekleut [In wooden Box].
730: BOON, PIETER. - Spiegel der armen sündigen Sehle. [Ulm: Cunrad Dinckmut 1484] Textausgabe mit einem Glossar, einer Einfürung und Beobachtungen zum Sprachgebrauch.
5544: BOON, LOUIS-PAUL [ET AL.]. - Motion Pockets: 1 - 11. [COMPL.].
52526: BOONE, ALBERT - Het Vlaamse volkslied in Europa [2 Vols. Compl.].
54623: BOONE, IR. R. - Overheidszorg over drinkwater in Vlaanderen.
6329: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920.
5711: BOOR, HELMUT DE - Die deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart.[ Vol. 1 & 2.].
27158: BOORSMA, P. - Over molens der familie Honig. Bijzonderheden betreffende molens der familie Honig. Ontleend aan boeken, aanwezig in 't archief van de N.V. Stijfselfabriek "De Bijenkorf" voorheen M.K. Honig te Koog aan de Zaan, loopende over de jaren 1828/29 en 1857/58.
44214: BOORSMA, P. - Over Zaansche windmolens. Hun namen, bij- en scheldnamen. Met vele historische - en andere bijzonderheden.
2435: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers. Deluxe Edition [2 Vols. Compl. in Slipcase].
18891: BOOT, CHRISTINE - Cassiodorus' - Historia Ecclesiastica Tripatita - in Leopold Stainreuter's German Translations. MS. ger. fol. 1109 [Vol. 1 only].
74513: BOOTSMA, PETER [PROF. DR. J.C.H. BLOM - FOREW.]. - Srebrenica. Het officiële NIOD-rapport samengevat.
72679: BOPP, LÉON - Le crime d'Alexandre Lenoir [Roman d'un moraliste].
28844: BOR, SALOMON - Seer aanmerkelyke reysbeschryvingen van Johan du Plan Carpin en br. Ascelin, Beyde als Legaten van den H. Apostolischen Stoel, en voor Grsanten van den Paus Innocentius de IV, afgesonden na Tartaryen, en andere oostersche volkeren.
2087: BOR, JAN & ERRIT PETERSMA & JELLE KINGMA [EDS.]. - De verbeelding van het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
77292: BOR, PIETER CHRISTIAENSZ. - Oorsprongk begin en vervolgh der NEDERLANDSCHE OORLOGEN, beroerten en borgerlyke oneenigheden beginnende met d'opdracht der selfe landen, gedaen by keyser Karel den Vijfden, aan sijnen Soon Konink Philippus van Spanjen, en eindigende met het einde van 't jaer MDC. Pieter Bor Christiaensz in xxxvii boeken, en iv stukken verdeelt. Versiert met verscheide afbeeldingen van vermaerde mannen en printen der voornaemste geschiedenissen. voorts met een byvoeghsel van authentyke stukken en nieuwe registers vermeerdert. 't Amsterdam by de weduwe van Joannes van Someren, Abraham Wolfgangh, Hendrick en Dirck Boom, 1679.
40970: BORCH, VAN DER & STARING & VAN PALLANDT & VAN RECHTEREN & RAEDT [EDS.]. & C.S.W.J. VAN NAGELL [FOREW.]. - Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de Conmmissie van Landbouw in dat gewest. Met platen en tabellen.
68218: BORCHERT, TILL-HOLGER [ED.]. & ANDREAS BEYER & DAGMAR EICHBERGER - ET AL.]. - De eeuw van Van Eyck. De Vlaamse Primitieven en het Zuiden 1430-1530.
6272: BÖRCKEL, ALFRED - Gutenberg und seine berühmtesten Nachfolger im ersten Jahrhundert der Typographie, nach ihrem Leben und Wirken dargestellt.
60414: BORDEAUX, RAYMOND - Les armories des corporations d'arts et métiers d'' Evreux & des villes & pays d'Alentour.
7700: BORDET, DANIEL & MICHEL POUFFIER - Pétrole Hahn. Des cheveux et des hommes. Préface de Jean-Noël Kapferer.
14039: BORDEWIJK, F. - Verzameld werk. Volume 1-9 & Overzichtsboekje: Over F. Bordewijk.
22060: BORDEWIJK, F. - Bint. Roman van een zender.
35358: BORDEWIJK, F. - Caracter. A novel of a father and a son.
72629: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen. Derde bundel.
71832: BORDEWIJK, F. - Blokken.
18153: BORDLEY, CHARLES-ROGERS - Rubens ou Snyders ?
34338: BOREL, THOMAS [O.O. HOWARD - TRANSL.]. - Count Agénor de Gasparin.
80394: BORGERHOFF VAN DEN BERG, H.J. & J.P. ENKLAAR & H. VERHAGEN JR. & A.J.L. [EDS. - ET AL.]. - De wonderen der techniek [6 Vols. = Complete Set].
79841: BORGERS, GERRIT [ED.]. - Paul van Ostaijen. Een documentatie [2 Vols. Compl.].
79544: BORGES, JORGE LUIS [BARBER VAN DE POL & MAARTEN STEENMEIJER - TRANSL.]. - Alle gedichten.
9740: BORGHIJS, MIEL - Bonte wereldbeelden. Mijn zwerftochten door de beide halfdonden.
74668: BORGT, CARLO VAN DER & AMANDA HERMANS & HUGO JACOBS [EDS]. - Constructies van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland.
73242: BORGUE, PIERRE & HANNIE RAMAER [SILKCREEN PRINTS] [MAARTEN BEKS - TRANSL.]. - L'oeuvre à l'oeuvre [aan elkaar gewaard]. [In Wooden Box].
18559: BORKEN - Heimatkalender Landkreis Borken. 1951-1955.
18555: BORKEN - - Heimatkalender des Kreises Borken. 1924-1927.
22348: BORMANN, LUKAS & KELLY DEL TREDICI & ANGELA STANDHARTINGER [EDS.]. - Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World. Essays Honoring Dieter Georgi.
38833: BORNE, FIDENTIUS VAN DEN & DIDYMUS BEAUFORT & PONTIANUS POLMAN & CASTUS VERMEY [EDS.]. - Collectanea Franciscana Neerlandica [Vol. 2]. Uitgegeven bij het eeuwfeest van de komst der Minderbroeders in Nederland en van de stichting eener eigen Provincia Germaniae Inferioris. 1228-1529-1929.
72245: BORQUE, PIERRE [JEAN BURGOS - FOREW.]. - Leonor Fini ou Le théâtre de l'imaginaire. Mythes et symboles de l'univers finien.
17367: BORROW, TERENCE - An Illustrated Guide to Maori Art.
72173: BORROW, GEORGE [ANGUS M. FRASER - ED.]. - A Journey to Eastern Europe in 1844 [Thirteen Letters].
17377: BÖRSCH-SUPAN, HELMUT - Die Kunst in Brandenbur-Preussen. Ihre Geschichte von der Renaissance bis zum Biedermeier dargestellt am Kunstbesitz der Berliner Schlösser.
22649: BÖRSCH-SUPAN, HELMUT - Caspar David Friedrich.
59977: BORTKIEWICZ, SERGE & HUGO VAN DALEN - Rondom Tschaikowsky's vierde symphonie. Briefwisseling tusschen Peter Tschaikowsky en mevrouw von Meck.
46239: BORZELLO, FRANCES - Kijken naar onszelf. Zelfportretten van vrouwen.
69612: BOS, P.R. & B.A. KWAST & F. PELDER [EDS.]. - Nederland in Woord en Beeld. Beschrijving bij de schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs [11 Vols.].
69613: BOS, P.R. & B.A. KWAST [EDS. - ET AL.]. - Nederland in Woord en Beeld. Beschrijving bij de schoolplaten voor het aardrijkskundig onderwijs [9 Vols.].
4626: BOS, D. [ET AL.]. - De economische en financieële toestand der kolonie Suriname. Rapport der commissie benoemd bij besluit van zijne excellentie den minister van Koloniën van 11 maart 1911, afd. B, nr. 56.
6672: BOS, MR. P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
8544: BOS, PIERRE & JULES STRUYCK & PETER WYTINCK & DEREK RIDYARD - Concentration Control in the European Economic Community.
17562: BOS, MR. P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
32333: BOS, L. VAN [TRANSL.]. - Het Eerste Deel der Napelsche Beroerte, Met de Wonderlicke Op- en Onder-gang van Mas' Aniello & Het Tweede Dell der Napelsche Beroerte, Of Verhael van het rustige opset des selven Volcks, om sich en het gantsche Rijck t'ontlasten van het onverdraeghlicke juck der Spanjaarden & Vervolgh en Eynde Van de Napelsche Beroerte, Of Beknopt verhael hoe het selve Volck, na veel tegenweers, weder onder de gehoorsaemheydt van Spanje geraeckt. Mitsgaders het Oproer in den jare 1547, opgeresen onder Mas' Aniello di Costa Sorrentino [3 Vols. in 1.].
74197: BOS-BLIEK, DRS. J. & J. VAN EGMOND [EDS - ET AL.]. - Onze voorouders. Kwartierstraten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging I & II
8904: BOS, E.P. [ED.]. - John Duns Scotus [1265/6 - 1308]. Renewal of Philosophy.
10422: BOSATLAS - Boskabouter. De Kleinste Bosatlas.
73224: BOSATLAS - De Wereldboskabouter. De Allerkleinste Bosatlas.
79350: BOSCARO, ADRIANA - Sixteenth Century European Printed Works on the First Japanese Mission to Europe.
51790: WEESHUIS DEN BOSCH - Octrooi van de Hoog Mogende Heeren Staten-Gereraal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's-Hertogenbosch, in dato 12 Februarij 1778, en Reglement op de Administratie van hetzelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's-Hertogenbosch, Gearresteerd den 26 April 1779.
51789: WEESHUIS DEN BOSCH - Octrooi van de Hoog Mogende Heeren Staten-Gereraal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's-Hertogenbosch, in dato 12 Februarij 1778: en Reglement op de Administratie van hetzelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's-Hertogenbosch, Gearresteerd den 26 April 1779.
2980: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië [2 Vols. in 1].
4481: BOSCH, CORNELIS [= SILVIUS] - Historie van het Leven en Sterven van Heer Johan van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs, Gewesen Advocaet van Hollandt, etc. Waerachtelijck beschreven door een Liefhebber der waerheyt.
23686: BOSCH, DR. F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
4483: BOSCH, CORNELIS [= SILVIUS] - Historie van het Leven en Sterven van Heer Johan van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs, Gewesen Advocaet van Hollandt, etc. Waerachtelijck beschreven door een Liefhebber der waerheyt. Den tweeden Druck vermeerderd met het gene in den eersten Druck was uytgelaten en andere noodige dingen.
49133: BOSCH, RENÉ - Labyrinth of Digressions. Tristam Shandy as Perceived and Influenced by Sterne's Early Imitations.
11834: BOSCHLOO, ANTON W.A. - The Prints of the Remondinis. An Attempt to Reconstruct an Eighteenth-Century World of Pictures.
16098: BOSCHLOO, A.W.A. & C.W. FOCK & J.R. TER MOLEN [EDS.]. - Nederlandse kunstnijverheid en interieurkunst. Opgedragen aan professor Th.H. Lunsingh Scheurleer.
7271: BOSCHMA, PROF. DR. H. [ED.]. - Temminckia. A Journal of Systematic Zoology. Volume VIII.
3890: BÖSE, HERMANN - Das Volkslied für Heim und Wanderung.
74654: BOSGRAAF, EMKE - Gebroken wil, verstorven vlees. Een historisch-psychologische studie over versterving in het Nederlandse kloosterleven [1950-1970].
18713: BOSINGER, KARL - Sitte und Brauchtum im Kreis Brackenheim.
28075: BOSMA, JELLE - Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Monografie & Bibliografie.
64235: BOSMA, HELEEN - Freedom of Expression in England and Under the EHCR. In Search of a Common Ground
20120: BOSMAN, PROF. DR. D.B. & I.W. VAN DER MERWE - Tweetalig woordeboek Afrikaans - Engels.
36265: BOSOLD-DASGUPTA, BETTINA - Traiano Boccalini und der Anti-Parnass. Frühjournalistische Kommunikation als Metadiskurs.
420: BOSSAGLIA, ROSSANA & ENZO CARLI & FRANCO RUSSOLI & VALENTINO MARTINELLI & CARLO PIROVANI & BRUNO BALESTRINI [PHOTOGR.]. - 1200 Years of Italian Sculpture.
18482: BOSSCHA ERDBRINK, G.R.B. - At the Threshold of Felicity: Ottoman - Dutch relations during the Embassy of Cornelis Calkoen at the Sumblime Porte, 1726-1744.
65070: BOSSCHA [FOREW.]. - Rapport der jury voor den Internationalen Wedstrijd van sommige fabrikaten en werktuigen verbonden aan de Tentoonstelling van Nationale en Koloniale Nijverheid te Arnhem in 1879.
53315: BOSSCHAERT, JAN [ILLUSTR.]. - Hooglied van Salomo.
13719: BOSSCHERE, JEAN DE - Quinten Metsys.
38824: BOSSE, EWALD - Norwegens Volkswirtschaft vom Ausgang der Hansaperiode bis zur Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Handelsbeziehungen [2 Vols. Compl.].
49143: BOSSE, ANKE & LEOPOLD DECLOEDT [EDS.]. - Hinter den Bergen eine andere Welt. Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts.
49211: BOSSENBROEK, DR. MARTIN [ED. - ET AL.]. - Weerzien met Indië. Het beeld van Tempo Doeloe [Register].
73179: BOSSERT, DR. H.TH. ED. - ET AL.]. [ED.]. - Geschichte des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker [6 Vols. = Complete Set].
18734: BOSSUAT, ROBERT - Manuel bibliographie de la littérature Française du Moyen Age.
66091: BOSSUET, JACOBUS BENIGNUS - Waarschuwingen aan de Protestanten, over de Brieven van den Predikant Jurieu, tegen de Historie der Veranderingen, door den heer Jacobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, Raadsheer des Konings in zijne Raadsvergaderingen, voor deezen Leermeester van mijn heer den Dauphyn, eersten aalmoezenier van Mevrouwe de Dauphine: uit het Frans vertaald door eenen beminnaar der waarheid. [2 vols. Compl.].
40199: BOSSUET, JACQUES BENIGNE - Politique tirée des propres paroles de l'écriture-sainte [2 Vols. Compl.].
68437: BOSSUYT, IGNACE - De Vlaamse polyfonie.
5669: BOSWELL, JAMES [RODNEY SHEWAN - ED.]. - The Life of Samuel Johnson. Exhibiting a View of Literature & literary Men in Great Britain for near Half a Century During Which He Flourished. [2 Vols. in Slipcase].
41208: BOSWELL, JAMES [FREDERICK A. POTTLE - ED.]. - Boswell in Holland 1763-1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen [Zélide].
64446: BOSWORTH, CLIFFORD EDMUND - The Later Ghaznavids. Splendour and Decay. The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040-1186.
67468: BOSZORMENYI-NAGY, IVAN & GERALDINE M. SPARK [EDS.]. - Invisible Loyalties. Reciprocity in Intergenerational Family Therapy.
67384: BOSZORMENYI-NAGY, IVAN - Foundations of Contextual Therapy. Collected Papers of Ivan Boszormenyi-Nagy.
14231: BOTERMANS, A.J. [ED.]. - Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen. Tekst.
22879: BOTS, HANS - Pieter Rabus en De Boekzaal van Europe 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste kwart van de zeventiende eeuw.
11665: BOTS, HANS [ED.]. - Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savants, 1687 - 1709 [2 Vols. Compl.].
30307: BOTS, H. & W.W. MIJNHARDT [EDS.]. - De Droom van de Revolutie. Nieuwe benaderingen van het Pattriottisme.
22056: BOTT, GERHARD - Ullstein Juwelenbuch. Abendländischer Schmuck von der Antike bis zur Gegenwart.
48635: BOTT, GERHARD - Ullstein Autographenbuch. Vom Sammeln handschriftlicher Kostbarkeiten [2 Vols. Compl.].
15367: BOÜARD, A. DE [& A. DE BOUARD] - Manuel de Diplomatique & Manuel de Diplomatique francaise et pontificale. L'acte privé. Album 1 & 2 Série [XXXVI planches] [ = 3 Vols. with plates].
52910: BOUCHER, PHILIPPE & PIERRE ARPAILLANGE [INTROD.]. - La Révolution de la Justice. Des lois du roi au droit moderne.
76080: BOUCHERY, HERMAN F. [J. BIDEZ - FOREW.]. - Themistius in Libanius' brieven. Critische uitgave van 52 brieven, voorzien van een historisch commentaar en tekstverklarende nota's met een voorrede van J. Bidez. Antwerpen, 1936.
50832: BOUCHET, JULES - Compositions Antiques. Dessinées, gravées et Publiées par Jules Bouchet - architecte.
50243: BOUCHET, JULES - Compositions Antiques. Dessinées, gravées et Publiées par Jules Bouchet - architecte.
21163: BOUCQUEY, RAOUL & GUIDO FOSSEZ - André Delbaere 70.
36731: BOUHIER, [JEAN] [ED.]. - Recueil de traductions en vers François, Contenant le Poëme de Pétrone, deux Epîtres d' Ovide, & le Pervigilium Veneris. Avec des remarques Par M. le président Bouhier, de l' Académie François.
33204: BOUHOURS, P. - Lebensgeschichte des heiligen Apostels von Indien und Japan Franz Xaver.
28882: BOUHUYS, MIES - Beeldhouwster Truus Menger.
50279: BOUILHET, HENRI - L'Orfèvrerie Française aux XVIIIe et XIXe siècles [3 Vols. Compl.].
5424: BOULANGER-FRANÇAIS, JAQUES & ROEL JACOBS [PHOTOGR.]. - Parcs et jardins de Bruxelles.
12038: BOULANGER, JEAN-PAUL & GENEVIÈVE RENISO [EDS.]. - Naissance de l'écriture cunéiformes et hiéroglyphes.
55707: BOULDING, ELISE - The Underside of History. A View of Women Through Time [2 Vols. Compl.].
62109: BOULENGER, JACQUES [JOSEPH BÉDIER - FOREW.]. - Les Romans de la Table Ronde [Merlin l'enchanteur - Lancelot du Lac - Le Saint Graal - La Mort d'Arthus].
71340: BOUMAN, JAN [TEXT & ILLUSTR.]. - Het merckwaerdigste meyn bekent. Vreemde en bezienswaardige monumenten, zonderlinge feiten en legenden, vermaarde en vergeten personages, wonderlijke gedenktekens, beelden en opschriften in Nederland [6 Volumes = COMPLETE SET].
19935: BOUMAN, A.C. - Bijdrage tot de syntaxis der " dat "-zinnen in het Germaansch.
37179: BOUMAN, HERMANNUS - Jodocus Heringa Eliza's zoon, als vooratander van het vaderland en deszelfs heilzame instellingen, gelijk mede in eenige andere betrekkingen, geschetst. Een redevoering, met aanteekeningen en bijvoegsles.
70702: BOUMAN, H.J. - Nota van Mr. H.J. Bouman betreffende de vervolging van den Thesaurier-Generaal mr. L.A. Ries & Tweede nota van Mr. H.J. Bouman betreffende de vervolging van den Thesaurier-Generaal mr. L.A. Ries [2 Vols. Compl.].
1861: BOURBON, LOUIS DE - Voor haar alleen. Een cyclus gedichten.
42710: BOURBON, FABIO - The Lost Cities of the Mayas. The Life, Art and Discoveries of Frederick Catherwood.
3036: BOURGEADE, PIERRE - Les Immortelles. Pièce en 2 actes et 9 tableaux.
6632: BOURGEON, FRANÇOIS - De kinderen van de wind [Volume 1-5].
28443: BOUSSEN, FRANÇOIS-RÉNÉ - Histoire du Diocese de Bruges. Publé sous les auspices de sa Grandeur Monseigneur F.R.Boussen ,XVIIIe Évèque de Bruges.
36975: BOUSSINOT, ROGER & ROCH-BERNY [ILLUSTR.]. - Géographie de la femme.
20982: BOUTENS, P.C. & J.J. SALVERDA DE GRAVE [INTROD.]. - Oeuvres completes de Louïze Lionnoize.
71846: BOUTENS, P.C. - Verzamelde sonnetten.
54015: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken [7 Vols. Compl].
5915: BOUTKAN, DIRK & AREND QUAK [ED.]. - Language Contact. Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages.
62123: BOUVIER, J.-B. - Traité dogmatique et practique des indulgenses, des confrères et du jubilé, a l'usage des ecclésiastiques.
1627: BOUVIER, RÉNÉ - Jaques Coeur. Un financier colonial au XVe siècle.
3492: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
1225: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwse beeldhouwkunst in de noordelijke Nederlanden.
79950: DOCUMENTATIE LANDELIJKE BOUWKUNST - - Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee [Map / Folio Folder: 5].
79949: DOCUMENTATIE LANDELIJKE BOUWKUNST - - Twee en dertig Opmetingstekeningen van boerderijen [Map / Folio Folder: 4].
79948: DOCUMENTATIE LANDELIJKE BOUWKUNST - - Eenendertig Opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen [Map / Folio Folder: 3].
1594: BOUWMAN, ANDRÉ & BERRY DONGELMANS & PAUL HOFTIJZER & ED VAN DER VLIST & CHRISTIAAN VOGELAAR - Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
19984: BOUWMAN, DR. H. - Gereformeerd kerkrecht. Volume 1 [only].
31859: BOUWMAN, DINIE - Throwing Stones at the Moon: The Role of Arabic in Contemporary Mali.
67895: BOUWMAN, KITTY & KICK BRAS [EDS.]. - Werken met spiritualiteit.
2008: BOVELAND, KARIN & CHRISTOPH PETER BURGER & RUTH STEFFEN [ED.]. - Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht. Kommentarband & Faksimile [2 Vols. in Slipcase].
22107: BOWDOIN VAN RIPER, A. - Men among the Mammoths. Victorian Science and the Discovery of Human Prehistory.
28073: BOWEN, K.L. - Christopher Plantin's Books of Hours: Illustration and Production.
79311: BOWKER, GORDON - Pursued by Furies. A Life of Malcolm Lowry.
72900: BOWLT, JOHN E. - Moscow and St. Petersburg in Russia's Silver Age 1900-1920.
14458: BOWYER, CHAZ & ARMAND VAN ISHOVEN - Halifax at War & Wellington at War [2 Vols. in 1].
72127: BOXER, CHARLES RALPH - Collection of 60 Publications by Charles Ralph Boxer [& 3 on Ch.R. Boxer - Together 63 Publications].
80345: BOXER, PROF. CHARLES RALPH - Fidalgos in the Far East 1550-1770. Fact and Fancy in the History of Macao.
80344: BOXER, PROF. CHARLES RALPH - The Mandarin at Chinsura. Isaac Titsing in Bengal, 1785-1792. A paper read to the Royal Asiatic Society anf the Royal Indta and Pakistan Society, London, 10 Februari 1949.
80340: BOXER, PROF. CHARLES RALPH - Portuguese India in the Mid-Seventeenth Century.
80339: BOXER, PROF. CHARLES RALPH [ED.]. - The Tragic History of the Sea 1589-1622. Narratives of the Shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Sao Thome (1589), Santo Alberto (1593), Sao Joao Baptista (1622), and the Journeys of the Survivors in South East Africa & Further Selections from the Tragic History of the Sea 1559-1565 Narratives of the Shipwrecks of the Portuguese East Indiamen Aguia and Garca (1559), Sao Paulo (1561) and the Misadventures of the Brazil-Ship Santo Antonio (1565) [2 Vols.].
79650: BOXER, CHARLES RALPH [MANUEL VILARINHO - INTROD.]. - The Great Ship from Amacon.
38623: BOYCE, BENJAMIN [& CHESTER NOYES GREENOUGH] - The Theophrastan Character in England to 1642.
75590: BOYCE, WILLIAM D. - Australia and New Zealand illustrated.
17746: BOYENS, PIET - Sint-Martens-Latem. Kunstenaarsdorp in Vlaanderen [In Slipcase].
23503: BOYLE, LEONARD E. - A Survey of the Vatican Archives and of its Medieval Holdings.
24417: BOYLE, LEONARD E. & HERBERT LEROY & GIOVANNI MORELLO - Joseph und seine Brüder. Ein Meisterwer gotischer Buchmalerei.
62489: BOYLE, J.A. [ED.]. - The Saljuq and Mongol Periods [Vol. 5: The Cambridge History of Iran].
79550: BOZINOV, V. & S. DAMJANOV & H> HRISTOV [EDS - ET AL.]. - L'histoire Bulgare dans les ouvrages des savants europeens.
72064: BRAAK, MENNO TER & E. DU PERRON [H. VAN GALEN LAST - ED. & NOTES]. - Briefwisseling Ter Braak - Du Perron 1930-1940 [4 Vols. Compl.].
48864: BRAAK, MENNO TER [INTROD.]. & JAN PRINS & JAN VAN NIJLEN [ET AL.]. - In memoriam J. Slauerhoff overleden 5 october 1936.
26708: BRAAK, MENNO TER - De pantserkrant. Een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen. Gevolgd door een brief aan een Vijandin van het Tooneel.
59868: BRABANT - - Ordonnantie en Reglement Over de Ambagtsheerlykheid van Raamsdonk, betreffende de Regeeringsforme, Policie, en Financie van dezelve Ambagtsheerlykheid: Waar na Schout en Dykgraaf, Schepenen en Heemraden, Secretaris, Burgemeesteren, Ontfanger, Kerkmeesteren, Armmeesteren, Gerechtsbode en Schutter, mitsgaders alle particuliere Ingezetenen, ende geerfdens, yder in hun reguard zich respective zullen hebben te reguleeren.
21131: BRABANT, DR. J. VAN - Rampspoed en Restauratie. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Uitrusting rn Restauratie der Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.
35147: WATERHUISHOUDING NOORD-BRABANT - Verder met water. Partiële herziening Waterhuishoudingsplan 2003 - 2006 [In Portfolio].
66316: NOORD-BRABANT - Notulen van het verhandelde in de Zomer-Vergadering der Staten van Noordbrabant, geopend den 6 July 1858, en in de buitengewone vergadering van den 29 September 1858.
39999: BATAAFSCH BRABANT - Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vryheid & Resolutien van de Provisioneele Representanten van het volk van Bataafsch Braband, Genomen in den Jaare 1796, het tweede jaar der Bataafsche Vryheid [2 Vols.].
54765: BRABANT - Souvenir aan het Landgoed De Utrecht [Gelegen onder de gemeente Hilvarenbeek - Hooge en Lage Mierde - Diessen - Arendonck]. .
71510: BRABANT, FRANK HERBERT - The Beginning of the Third Republic in France.
62983: 'S-HERTOGENBOSCH / BRABANT - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien, raakende de politie, justitie ende finantie Binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie, waar op dezelfde Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
60281: POGGIO BRACCIOLINI [HANNS FLOERCKE - TRANSL. & WERNER KLEMKE - WOODENGR.]. - Die Facezien des Florentiners Poggio [in marbled paper-covered Slipcase].
53377: BRACHES, ERNST - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau.
78716: BRACKENBURY, MAJOR HENRY - The Nearest Guard: A History of Her Majesty's Body Guard of the Honourable Corps of Gentlemen-at-Arms from their institution in 1509 to the year 1892.
62400: BRADSHAW, BRENDAN - The Irish Constitutional Revolution of the Sixteenth Century.
62661: BRADY JR., THOMAS A. & HEIKO A. OBERMAN & JAMES D. TRACY [EDS.]. - Handbook of European History 1400-1600. The Late Middle Ages, Renaissance and Reformation [2 Vols. Compl.].
26677: BRAEUNIG, DR. KARL - Mechanismus und Vitalismus in der Biologie des neunzehnten Jahrhunderts. Ein geschichtlicher Versuch.
78205: BRAGANZA, RONALD LOUIS SILVEIRA DE & CHARLOTTE OAKES & JONATHAN A. HILL [ANNOT.]. - The Hill Collection of Pacific Voyages [3 Vols. = Compl. Set].
78908: BRAGANZA, RONALD LOUIS SILVEIRA DE & CHARLOTTE OAKES [EDS]. & JONATHAN A. HILL [ANNOT.]. - The Hill Collection of Pacific Voyages [ = Volume 1 - only].
39728: BRÄGELMANN, DR. B. - Die von dem Mittelalter zur Neuzeit überleitenden Ereignisse, betrachtet in ihren weiter umgestaltenden Wirkungen [Vol. 1 - 3].
41718: BRAHAM, RANDOLPH L. [ED.]. - Social Justice.
21452: BRAIN, J.B. - Catholics in Natal. Volume II: 1886 to 1925.
74063: BRAITHWAITE, HELEN - Romanticism, Publishing and Dissent. Joseph Johnson and the Case of Liberty.
14177: BRAKEL, W. VAN DAM VAN - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
42342: BRAKEL, WILHELMUS À - LOGIKÈ LATREIA. Dat is redelyke godtsdienst, In welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen allerleye partyen beschermt, ende tot de practyke aendrongen. Als mede De Bedeelinge des Verbondts en de Handelineg Godts met zyne Kercke in het Oude Testament onder de Schaduwen: Ende in het Nieuwe Testament onder de vervullingen vertoont in een verklaringe van de Openbaringe van Johannes [3 Vols. in 2 Bindings - Compl.].
49120: BRAMBILLA, MARINA MARZIA & MAURIZIO PIRRO [EDS.]. - Wege des essayistischen Schreibens im deutschsprachichen Raum [1900-1920].
68079: BRAMBÖCK, PETER [ED. - ET AL.]. - De mooiste Bedervaartsoorden, Kathedralen, Kloosters van Europa.
15557: BRAMSEN, INGE - The Long-term Psychological Adjustment of World War II Survivors in the Netherlands.
25816: BRAND VAN CABOUW, J. - Dichtstukjes.
15661: BRAND, DANA - The Spectator in the City in Nineteenth-Century American Literature.
21792: BRAND, WILLIAM [ED.]. - Thou shalt not kill. Poles on Jedwabne.
40737: BRANDEL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Volume 76 - 2008.
27990: BRANDEN, LODE VAN DEN & ELLY COCKX-INDESTEGE & FRANS SILLIS [EDS.]. - Bio-Bibliografie van Cornelis Kiliaan.
6996: BRANDEN, DR. L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
8606: BRANDENBURG, ANGENIES - Annie Romein-Verschoor 1895-1978 [2 Vols. Compl.].
36322: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.].. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 62.
36321: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 61.
36323: BRANDL, JOHANNES L. & OLGA MARKIC [EDS.]. - Essays on the Philosophy of Terence Horgan.
36324: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 64.
36325: BRANDL, JOHANNES L. & MARIAN DAVID & LEOPOLD STUBENBERG [EDS.]. - Mental Causation, Multiple Realization, and Emergence [Grazer Philosophische Studien. Internationale Zeitschrift für Analytische Philosophie. Volume 65].
21357: BRANDS, JAN - " Die hoeft nooit meer iets te leren ". Levensverhalen van academici met laaggeschoolde ouders.
71342: BRANDT, HARTWIN & FRANK KOLB - Lycia et Pamphylia. Eine römische Provinz im Südwesten Kleinasiens.
32604: BRANDT-VAN DER VEEN, DR J. - Het Thorbecke - Archief [3 Vols.].
72878: BRANDT, BILL [PHOTOGR.]. [LAWRENCE DURELL - FOREW. & CHAPMAN MORTIMER - INTROD.]. - Perspective of Nudes Preface by Lawrence Durrell & Introduction by Chapman Mortimer.
22958: BRANSEN, JAN - The Antinomy of Thought. Maimonian Skepticism and the Relation between Thoughts and Objects.
29242: BRANT, SEBASTIAN [TIMPTHY SODMANN - ED.]. - Dat Narren Schyp. Lübeck 1497. Fotomechanischer Neudruck der mittelniederdeutschen bearbeitung von Sebastian Brants Narrenschiff.
19498: BRANTSEN, JAC. PET. JOH. THEOD. - Disputatio inauguralis de summo imperante in causis civilibus apud judices a se constitutos litigante, quam favente deo optimo maximo, ex auctoritate rectoris Magnifici Lucae Suringar.
27014: BRAUDEL, FERNAND - The Wheels of Commerce.
51246: BRAUN, MARKUS SEBASTIAN [ED.]. - Architectural Details Façades & Pillars & Windows & Doors & Stairs & Balconies [6 Vols].
4414: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE & FRANÇOIS BOUCHER [INTROD.]. - Des Merveilleuses aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789 à 1929.
22645: BRAUN, HERBERT - Spätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus. Jesus von Nazareth und die essenische Qumransekte [2 Vols. Compl.]..
40610: BRAUN, THEODORE E.D. & JOHN A. MCCARTHY [EDS.]. - Disrupted Patterns. On Chaos and Order in the Enlightment.
80311: BRAUN, MAXIMILIAN - Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevic von Konstantin dem Philosophen im Auszug herausgegeben und übersetzt.
19711: BRAUNGART, RICHARD - August Benziger. Sein Leben und sein Werk.
8109: BRAVO, C. A. [ED.]. - North American Workshop on Monitoring for Ecological Assessment of Terrestrial and Aquatic Ecosystems/Taller Norteamericano Sobre Monitoreo para la Evaluación Ecológica de Ecosistemas Terrestres y Acuáticos.
20522: BRAY, DIRK DE [& K. VAN DER HORST & C. DE WOLF [ EDS.]]. - Kort onderweijs van het boeckbinden. Met een aanvulling over het vergulden op de snede door Ambrosius Vermerck. Bezorgd door K.van der Horst & C. de Wolf.
62284: BRAZIL, MARK A. & MASAYUKI YABUUCHI [ILLUSTR.]. - The Birds of Japan.
13803: BREBEUF, M. DE [= GEORGES DE BREBEUF] - La pharsale de Lucain ou les guerres civiles de Cesar et de pompée en vers françois.
11784: BRECHT, [BERTOLT] - Brecht. Versuche 29/37.
11788: BRECHT, [BERTOLT] - Brecht. Versuche 25/26/35.
13726: BRECHT, [BERTOLT] - Brecht. Versuche 22-24.
44358: BREDE KRISTENSEN, W. [HENDRK KRAEMER - INTROD.]. - The Meaning of Religion.
38919: BREDERO, G.A. - Boertigh, Amoreus, en Aendachtigh Groot Lied-boeck van G.A. Brederode, Amsteldammer. Verçierd Met vele Klinckers, oock Bruyds-lof en Klaeg-Dichten. Door-mengeld met Sin-rijcke Beeltenissen. Alles tot vermaeck en nut der Ieughet, Sampt allen Lievers der Rijm-konst.
46308: BREDERO, G.A. - Overghesette Lucelle, Gespeelt op de Nederduytsche Academie. Op het Woordt: Schijn Bedrieght.
55008: BREDERO, G.A. [DR. JAN KNUTTEL - INTROD. & NOTES]. & ALBERT HAHN & HAHN JR. [ILLUSTR.]. - Werken van G.A. Bredero [3 Vols. Compl.].
40734: BREEN, MARGARET SÖNSER [ED.]. - Minding Evil. Explorations of Human Iniquity.
49115: BREEN, MARGARET SÖNSER & FIONA PETERS [EDS.]. - Genealogies of Identity. Interdisciplinary Readings on Sex and Sexuality.
49113: BREEN, MARGARET SÖNSER [ED.]. - Truth, Reconciliation and Evil.
54376: BREET, MICHAEL [& DR. MARIJKE BAREND-VAN HAEFTEN] - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten.
25293: BREEVOORT, JOHANNA - Over schuimende golven. Een Rotterdamsch verhaal uit het begin van onzen heldenstrijd.
58234: BREFFNY, BRIAN DE [ED.]. - De Ierse wereld. De geschiedenis en cultuur van het Ierse volk.
1341: BREGER, CLAUDIA & TOBIAS DÖRING [ED.]. - Figuren der/des Dritten. Erkundungen kultureller Zwischenräume.
72828: BREICHA, OTTO & A.P. GÜTERSLOH [FOREW.]. - Wolfgang Hutter. Malerei und Zeichnung. Schriften zu 'Kunst und Umwelt'. Essay und Werkkatalog von Otto Breicha. Mit einem Vorwort von A.P. Gütersloh.
50350: BREISACH, ERNST - Caterina Sforza. A Renaissance Virago.
17478: BREITENBORN, KONRAD - Bismarck, Kult und Kitsch um den Reichsgründer.
51028: BREITLING, GÜNTER & JEAN PAUL DIVO & JENS FRIEDEMANN & MICHAEL GLOBIG [EDS. - ET AL.]. - Goud [In Slipcase].
78579: BREITLING, GÜNTER & JEAN PAUL DIVO & JENS FRIEDEMANN & MICHAEL GLOBIG [EDS. - ET AL.]. - Goud [In Slipcase].
51316: BREMAN, PIETER & WIM VAN DIJK [EDS.]. - Dordrecht weer-zien. Een vergelijking in woord en beeld van de plattegronden van 1923 en 1988.
3192: BREMER, JAAP & HEIN REEDIJK [ED.]. - Bauen '20- '40. Der niederländische Beitrag zum neuen Bauen.
22752: BREMER, J.M. & S.L. RADT & C.J. RUIJGH [EDS.]. - Miscellanea tragica in honorem J.C. Kamerbeek.
1370: BREMMER, ROLF H. [ED.]. - Franciscus Junius F.F. and His Circle.
6913: BRENNAN, CATHRYN & MURRAY FRAME [ED.]. - Russia and the Wider World in Historical Perspective. Essays for Paul Dukes.
11846: BRENNAN, SAMANTHA & TRAGY ISAACS & MICHAEL MILDE [EDS.]. - A Question of Values: New Canadian Perspectives in Ethics and Political Philosophy.
27094: BRENNAN, MICHAEL G. [ED.]. - The Travel Diary of Robert Bargrave Levant Merchant 1647 - 1656.
23032: BRENNER, A. & F. VAN DIJK-HEMMES - On Gendering Texts. Female & Male Voices in the Hebrew Bible.
40006: BRENNERT, HANS & ERWIM STEIN [EDS.]. - Probleme der neuen Stadt Berlin. Darstellungen der Zukunfsaufgaben einer Viermillionenstadt.
5559: RESTIF DE LA BRETONNE [R. CROWDY MATHERS & HAVELOCK ELLIS - TRANSL.]. - Monsieur Nicolas or the Human Heart Unveiled. The Intimate Memoirs of Restif de la Bretonne. [6 Vols. Compl.].
17015: RESTIF DE LA BRETONNE - Sara.
80142: BRETSCHER-GISIGER, CHARLOTTE & BETTINA MARQUIS & THOMAS MEIER [EDS]. - Lexikon des Mittelalters. REGISTERBAND [only].
16150: BRETTELL, RICHARD R. & CAROLINE B. BRETTELL - Bäuerliches Leben. Seine Darstellung in der Malerei des neunzehnten Jahrhunderts.
28537: BREUER, GERDA [ED.]. - Der westdeutsche Impuls 1900-1914. Kunst und Unweltgestaltung im Industriegebiet. Von der Künstlerseide zur Industriefotografie. Das Museum zwischen Jugendstil und Werkbund.
28539: BREUER, GERDA [ED.]. - Der westdeutsche Impuls 1900-1914. Kunst und Unweltgestaltung im Industriegebiet. Die Margarethenhöhe. Das Schöne und die Ware.
52956: BREUGEL, GUUS VAN - Aristocraten van de Contrareformatie. De Bossche regentenfamilie van Breugel en haar relatie tot gelijknamige geslachten.
78108: BREUGELMANS, R - Fac et Spera. Joannes Maire, Publisher, Printer and Bookseller in Leiden, 1603-1657. A Bibliography of his Publications [& CD-ROM].
18481: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breuelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger.
28079: BREUGELMANS, R - Fac et Spera. Joannes Maire, Publisher, Printer and Bookseller in Leiden, 1603-1657. A Bibliography of his Publications [& CD-ROM].
79252: BREUGELMANS, R. [ED.]. - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij. Partial reprint with new contributions by R. Breuelmans, J.A. Gruys & Keith L. Sprunger.
64563: BREWER, REGINALD - The Delightful Diversion. The Ways and Wherefores of Book Collecting.
3110: BREWERY. - European Brewery Convention. Proceedings of the 14th Congress Salzburg, 1973.
14185: BREY, THEODOR DE - Conquistadores. Azteken en Inca's / Conquistadores, Aztecs and Incas.
14186: BREY, THEODOR DE - De ontdekking van de Nieuwe Wereld / The Discovery of the New World / La découverte du Nouveau Monde.
73460: BRIALMONT, A. - La fortification du Champ de Bataille.
20840: BRICKER, CHARLES & TOOLEY, R.V. & BAGGERMAN, J. & BRÜGGEN, A.F.M. - Geschiedenis van de cartografie. Een selektie van kaarten.
24162: BRIDGES, R.C. & P.E.H. HAIR [EDS.]. - Compassing the Vaste Globe of the Earth. Studies in the History of the Hakluyt Society 1846-1996.
74642: BRIDGMAN, ELIJAH COLEMAN & JAMES GRANGER BRIDGMAN [EDS]. - The Chinese Repository [Volume XIII. Januari 1846 no. 1 - December 1846 no. 12 = 12 Issues: Complete Year].
74641: BRIDGMAN, ELIJAH COLEMAN & JAMES GRANGER BRIDGMAN [EDS]. - The Chinese Repository [Volume XIII. Januari 1845 no. 1 - December 1845 no. 12 = 12 Issues: Complete Year].
74640: BRIDGMAN, ELIJAH COLEMAN & JAMES GRANGER BRIDGMAN [EDS]. - The Chinese Repository [Volume XIII. Januari 1844 no. 1 - December 1844 no. 12 = 12 Issues: Complete Year]. ].
74639: BRIDGMAN, ELIJAH COLEMAN & JAMES GRANGER BRIDGMAN [EDS]. - The Chinese Repository [Volume XII. June 1843 no. 6 - December 1843 no. 12 = Issues 6 - 12].
36259: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka. Gothic and Fairytale.
36260: BRIDGWATER, PATRICK - Kafka's Novels. An Interpretation.
25773: BRIEFS, DR. GOETZ - Untersuchungen zur klassischen Nationalökonomie. Mit besonderer Berücksicherung des Problems der Durchschnittsprofitrate.
15441: BRIELS, J.G.C.A. [& PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
79676: BRIELS, JAN - Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585 - 1630 [In Slipcase].
79398: BRIELS, J.G.C.A. [& PROF. MR. H. DE LA FONTAINE VERWEY - INTROD.]. - Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek. Met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betreffende Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters, etc. en andere documenten.
27051: O'BRIEN, PATRICK [FOREW.]. & VERLYN KLINKENBORG [INTROD.]. & CHARLES E. PIERCE [PREF.]. - The Drake Manuscript in the Piermont Morgan Library. Histoire Naturelle des Indes.
13181: BRIGGS, ASA [ED.]. - Essays in the History of Publishing. In Celebration of the 250th Anniversary of the House of Longman 1724 - 1974.
26972: BRIGHT, RANDY & MICHAEL EISNER [FOREW.]. - Disneyland. Inside Story.
10049: BRIJBHUSHAN, JAMILA - The World of Indian Miniatures.
66072: BRILLEMAN, ROBIN [MICHAEL JACKSON - FOREW.]. - Schotse malt Whisky. Een rondreis langs de distelleerderijen van Schotland.
861: BRINGMANN, WOLFGANG [ED.] - The Origins of Psychology. A Collection of Early Writings [6 Vols. Compl.].
71270: BRINK, DR. H. [ED.]. & DR. G. KRELING & DR. A.H. MALTHA [ET AL.]. - Theologisch Woordenboek [3 Vols. Compl.].
61337: BRINK, PAUL VAN DEN - In een opslag van het oog. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst 1725-1754.
16180: BRINK, J.D. VAN - Historisch overzicht van het Maastrichtsche postwezen.
28874: BRINK, CLAUDIA & WILHELM BORNBOSTEL [EDS.]. - Pegasus and the Arts.
36686: BRINK, DR. JAN TENB [TACO H. DE BEER - ED.]. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw, in biographieën en bibliographieën 1830-1900 [3 Vols. Compl.].
51247: BRINK, P. VAN DEN - Dienstbare Kaarten Een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Tijdschrift, 1873-1966.
63197: BRINK, PETER VAN DEN & HANS LUIJTEN & JOS DE MEYERE [ET AL.]. - Het Gedroomde Land. Pastorale schilderkunst in de Ouden Eeuw.
11108: BRINKERINK, D.A. - Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen Veen [" Handschrift D "]. Eertse gedeelte - De tekst van het handschrift [All published].
13864: BRINKMAN, HERMAN & JANNY SCHENKEL [EDS.]. - Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. 2 * 22. Diplomatische editie bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel [2 Vols. Compl.].
32849: BRINKMAN, C.L. & JAN D. BROUWER & B. VAN DIJK & TJ. VAN HOLKEMA [FOREW.]. - Catalogus der Inzending op de Wereldtentoonstelling in 1876 te Philadelphia van wege de Vereeninging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels in Nederland. Proeve van Uitgaven der Laatste Jaren. Ook van Schoolboeken, Nieuwsbladen en Tijdschriften / Catalogue of the Collective Exposition at the Centennial Exhibition in 1876 at Philadelphia, of the Netherlands Booksellers' Association. Speciments of Publications of the Last Years. Including Schoolbooks, Newspapers and Periodicals.
70421: BRINKMAN, CORNELIS & JAN LIENOS J.P. PUYPE [ED.]. - Handboek voor de houtscheepmaker. Naar een manuscript in het bezit van de 'Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum' te Amsterdam.
27315: BRINKMANN, KARL - System der Rechtsphilosophie.
37376: BRINKMANN, URSULA - The Locative Alternation. Its Structure and Acquisition.
28151: BRION, RENÉ & JEAN-LOUIS MOREAU - Het bankbiljet in alle staten. Van het eerste bankpapier tot de euro.
54929: BRITTAN JR., GORDON G. - Kant's Theory of Science.
30288: BRIXNER, WOLF - Die Mystiker. Leben und Werk.
51625: BROADMAN, HARRY G. [ED.]. - From Disintegration to Reintegration. Eastern Europe and the Former Soviet Union in International Trade.
28818: BROBY-JOHANSEN, R. - Den Danske Billedbibel de Middelalderlige Kalkmalerier i de Danske Kirker et Udvalg Samlet af R. Broby-Johansen med Tekst fra Bibel og Samtidige Kilder [In Slipcase].
22357: BROCK, SEBASTIAN P. & CHARLES T. FRITSCH & SIDNEY JELLICOE [EDS.]. - A Classified Bibliography of the Septuagint.
52921: BROCK, A.C. - Beschryving der Vryheid St. Oden Rode. Manuscripten uit 1832 over de geschiedenis van Sint-Oedenrode [2 Vols. in 1].
70755: BROCKHAUS, HEINRICH EDUARD - Die Firma F.A. Brockhaus. Von der Begründung bis zum hundertjährigen Jubiläum 1805-1905.
22038: BROCKMANN, STEPHEN & JAMES STEAKLEY [EDS.]. - Heroes and Heroism in German Culture. Essays in Honor of Jost Hermand - April 2000.
79308: BROD, MAX - Franz Kafka. Eine Biographie [Erinnerungen und Dokumente].
10703: BRODRICK, GEORGE C. - English Land and English Landlords. An Enquiry Into the Origin and Character of the English Land System, with Proposals for Its Reform
937: BRODSKY, ANDREI K. - The Evolution of Insect Flight.
16019: BROECKAERT, JAN - Bastaardwoordenboek.
78894: BROECKE, MARCEL P.R. VAN DEN - Ortelius Atlas Maps. An illustrated Guide.
42809: BROECKE, MARCEL VAN DEN & P.R. VAN DEN KROGT & P. MEURER (EDS.) & LEON VOET [INTROD.]. - Abraham Ortelius and the first atlas. Essays commemorating the Quadricentennial of his Death 1598-1998. With an Introduction by Leon Voet.
79391: BROECKE, MARCEL P.R. VAN DEN - Ortelius Atlas Maps. An illustrated Guide.
24097: BROECKE, MARCEL P.R. VAN DEN - Ortelius Atlas Maps. An illustrated Guide.
53128: BROECKERS, MATHIAS - Cannabis. Hanj - Hemp - Chamvre - Cañamo.
19529: BROECKX, JEF [ILLUSTR.]. & MARCK MEUL [TEXT] - Chiquita.
15080: BROEDERS, P.W.A. - Tuinen in de Lopikerwaard. Kasteel-, buiten- en boerentuinen in de Lopikerwaard.
29984: BROEDERS, P.W.A. - Gijsbert Franco, Baron von Derfelden van Hinderstein 1783 - 1857. Leven en werk van ' eene ware specialiteit ' in kaart gebracht.
727: BROEK, M.A. VAN DEN [ED.] - Sigismund Suevus Erbauungsschriften. Spiegel des menschlichen Lebens. Eine Auswahl.
79423: BROEKEMA, J. [ED.]. - Catalogus van de pamfletten, tractaten, enz. aanwezig in de provinciale Bibliotheek van Zeeland. Eerste deel [ = All Published] 1568 - 1795.
45606: BROEKHUIZEN, DICK VAN ED. - ET AL.]. - Caspar Berger. Imago.
48369: BROERSMA, MARCEL - Pier Pander [1864-1919]. Zoektocht naat zuiverheid.
42113: BROES, WILHELM - Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der Zeventien Vereenigde Nederlandsche Gewesten in de XVIde eeuw.
73954: BROHIER, DR. RICHARD LESLIE - Links Between Sri Lanka and The Netehrlands. A Book of Dutch Ceylon.
324: BROK, HAR - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialecten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren, in het bijzonder de taalwetenschap.
71269: BROM, MGR. DR. GISBERTUS & MGR. PROF. DR. A.H.L. HENSEN - Romeinsche Bronnen voor de Kerkelijk-Staatkundigen Toestand der Nederlanden in de 16de Eeuw.
31635: BROM, DR. GISBERT - Regesten van Oorkonden betreffende het Sticht van Utrecht [694-1301]. Volume 1 [only].
45613: BROMLEY, JOHN [ED.]. - The Clockmaker's Library. The Catalogue of the Books and Manuscripts in the Library of the Worshipful Company of Clockmakers.
72509: BROMMER, BEA & HENK DEN HEIJER [JAAP JACOBS & ALEXANDER BICK & MARTIN VAN WALLENBURG - ET AL.]. - Grote atlas van de West-Indische Compagnie [2 Vols. Compl. in Illustrated Slipcases].
71866: BRONGERS, DR. J. AYOLT - Boekwoorden woordenboek. Handleiding voor boekensneupers.
74683: BRONGERS, J.A. & B. DE KOCK [EDS]. - Hobby. Tijdschrift voor Verzamelaars. Eerste & Tweede Jaargang [24 issues in 2 Bindings]
53484: BRONGERS, G.A. & TH.P.E. DE KLERCK & A. MODDERAAR-WOLDRING - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
8322: BRONNER, F.J. - Bayerisch Land und Volk [diesseits des Rheins] in Wort und Bild. Ein Buch zur Unterhaltung und Belehrung für jedermann, insbesonders zur Weckung der Vaterlandsliebe für die Jugend.
20603: BROOD, HERMAN & JULES DEELDER - Inderdaad nee.
29356: BROOK, ANDREW & RICHARD C. DEVIDI. - Self-reference and Self-awareness.
49142: BROOKS, NEIL & JOSH TOTH [EDS.]. - The Mourning After. Attending the Wake of Postmodernism.
55209: BROOKS, JEROME E. - The Mighty Leaf. Tabacco trough the Centuries.
23812: BROOKSHAW, GEORGE - Pomona Britannica. The Complete Plates - Die vollständigen Tafeln - Les planches complètes.
40703: BROOME, PETER - Baudelaire's Poetic Patterns. The Secret Language of Les Fleurs du Mal.
5453: BROOS, C.H.A. & P. SINGELENBERG & E.R.M. TAVERNE [ED.]. - H.P. Berlage 1856-1934. Een bouwmeester en zijn tijd.
16212: BROOS, C.H.A. [ET AL.]. - 19de Eeuwse Nederlandse Schilderkunst. Een zestal studies.
18447: BROOS, KEES & PAUL HEFTING - Grafische Formgebung in den Niederlanden. Ein Jahrhundert.
25211: BROOS, BEN - Meesterwerken in het Mauritshuis.
79286: BROSENS, KOENRAAD [& CHRISTA C. MAYER THURMAN & PASCAL-FRANÇOIS BERTRAND & CHARISSA BREMER-DAVID - ET AL.]. - European Tapestries in the Art Institute of Chicago.
12142: BROSER, FRITZ - Topische und klinische Diagnostik neurologischer Krankheiten. Mit einem Beitrag von Heinrich Scheller. Geleitwort von Gerd Peters.
14699: BROST, HARALD & LAURENZ DEMPS - Berlin wird Weltstadt. Mit 280. Photographien von F. Albert Schwartz, Hof-Photograph.
12408: BROUWER, H. - Atlas van de Nederlandsche palaeographie.
59441: BROUWER, DR. J. - Hernan Cortez en Monteczuma. Spanjaarden en Azteken in het begin van de zestiende eeuw.
31663: BROUWER, JAN - Drietal redevoeringen, Uitgesproken ter Gelegenheid van Leidens ramp: Hollandsch Watersnnod; en Bij het eingigen der Agttiende Eeuwe; door Jan Brouwer, Leeraar der Doopgezinden te Leeuwarden, en Lid van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
37279: BROUWER, H. A. (ED.]. - Practical Hints to Scientific Travellers [6 Vols. Compl.].
49464: BROUWER, JAN - Geïllustreerde Encyclopaedie. Naar verschillende bronnen bewerkt.
68606: BROUWER, DRS MARIANNE & DRS RIEJA BROUNS [EDS,.]. - Sculptuur. Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller. Collectie Catalogus.
3743: BROUWERS, JEROEN - Zonsopgangen boven zee.
7205: BROUWERS, JEROEN - De laatste deur.
34296: BROWN, JAMES ROBERT [ED.]. - Scientific Rationality: The Sociological Turn.
6718: BROWN, KERRY [ED.]. - Sikh Art & Literature.
28207: BROWN, RICHARD & STANLEY BRETT - The London Bookshop. Being Part Two of a Pictorial Record of the Antiquarian Book Trade: Portraits & Pemises.
12047: BROWN, HENRY - De Nederlanden. Karakterschetsen, Kleederdrachten, Houding en Voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers, met gravuren van den heer Henry Brown, naar tekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren.
30824: BROWN, J. CARTER & JENNIFER MONTAGUE [ESSAYS] & MICHAEL E. SHAPIRO [ED.]. - Rings. Five Passions in World Art.
35508: BROWN, CHRISTOPHER & JAN KELCH & PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl.].
36139: BROWN, STEPHEN J.M. - A Guide to Books on Ireland. Part 1: Prose Literature, Poetry, Music and Plays. [All Published].
38151: HOWARD C. RICE JR. & ANNE S.K. BROWN [EDS. & TRANSL.]. - The American Campaigns of Rochambeau's Army 1780, 1781, 1782, 1783 [2 Vols. in Slipcase]. .
49254: BROWN, MICHELLE P. [ED. - ET AL.2006]. - In the Beginning. Bibles before the Year 1000.
49936: BROWN, MICHELLE P. - Manuscripts from the Anglo-Saxon Age.
62497: BROWN, T.S. - Gentlemen and Officers. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554-800.
47107: BROWN, CHRISTOPHER - Dutch Landscape. The Early Years. Haarlen and Amsterdam 1590-1650.
80140: BROWN, BASIL - Astronomical Atlases, Maps & Charts. An Historical & General Guide.
79710: BROWN, CHRISTOPHER & JAN KELCH & PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl. - In Slipcase].
62280: BROWN, ROY & JOHN FERGUSON & MICHAEL LAWRENCE & DAVID LEES - Tracks & Signs of the Bird of Britain and Europe. An Identification Guide.
69872: BROWN, JAMES DUFF - Manuel of Library Economy.
67527: BROWN, A.L. - The Governance of Late Medieval England 1272-1461.
78406: BROWNING, ROBERT & KATE GREENAWAY - ILLUSTR.]. - L'homme à la Flûte.
40396: BRUCE, ROBERT B. - A Fraternity of Arms. America & France in the Great War.
58814: BRUCH, H. [ED.]. - Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant.
72898: BRUCKMANN, HUGO & JULIUS MEIER-GRAEFE [ED.]. - Dekorative Kunst. Illustrierte Zeitschrift für angewandte Kunst. BAND V & VI.
1932: BRUGGEMAN, J. & A.J. VAN DE VENÇ - Inventaire des pièces d'archives françaises se rapportant a l'Abbaye de Port-Royal des Champs et son Cercle et à la Résistance contre la Bulle Unigenitus et à l'Appel [Ancien Fonds d' Amersfoort].
71726: BRUGMAN, J. - An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt.
46363: BRUGMANS, E. [ED.]. - Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur.
16421: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Van Chinavaart tot Oceaanvaart. De Java-China-Japan Lijn. Koninklijke Java-China-Pakketvaart Lijnen 1902-1952.
32377: BRUGMANS, DR. H. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der regeering ingesteld.
25094: BRUGMANS, DR. I.J. - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw [Vol. 1&2]. .
11192: BRUGUIÈRE, P.G. - Jean Arp. Derrière le miroir.
59350: BRUIJN, J.R. & F.S. GAASTRA & I. SCHÖFFER & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA [EDS.]. - Dutch-asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries. Volume II. Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape [1595-1794] [only].
6339: BRUIJN, J. DE & J.H.A. LOKIN & L.J. VAN SOEST-ZUURDEEG & W.J. ZWALVE [ED.]. - Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel. Liber amicorum voor E.W.A. Henssen [1950-1999].
24275: BRUIJN, J.T.L. DE [ED. - INTROD. - TRANSL.]. - Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie.
35804: BRUIJN, J.N. - Oefeningen in de compagnie.
80417: BRUIJN, GEERT DE & FRANK VAN DEN HOVEN [EDS.]. - Op ontdekkingstocht door West-Brabant. Baronie en Markiezaat. Topografisch, cultuurhistorisch en toeristisch handboek. Kroniek van een millenium.
55110: BRUIJN, GEERT DE - Brabants tuig. Zadelmakers en agrarische aanspanningen in Noord-Brabant.
73937: BRUIJNING, C.F.A. & J. VOORHOEVE [W. GORDIJN - ED.]. - Encyclopedie van Suriname.
40107: BRUIN, HANNE M. DE - Kattaikuttu. The Flexibility of a South Indian Theatre Tradition.
6035: BRUIN, C[LAES] - Dichtmaatige gedachten over honderdvyfenvyftig Bybelsche printverbeeldingen.
8726: BRUIN, C.C. DE [ED.]. - Het epistolarium van Leningrad / Epistolarium Leningradiense.
23737: BRUIN, CLAAS - Veertig Samen- en Alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond. Met printverbeeldingen.
29923: BRUIN, CL[AAS] - Noordhollandsch Arkadia. Verrykt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker en verçiert met printverbeeldingen.
14612: BRUIN, S[ERVAAS] DE - De criticus. Humoristisch-ironisch-komisch-satirisch tijdschrift. Redacteur R. de Bruin [All Publ.].
17092: BRUINS, E.M. [INTROD.]. - Acta sexti conventus. Historiae scientiae medicinae matheseos naturaliumque excolendae. In urbe cui nomen Luxemburg.
51716: BRULET, RAYMOND [ED. - ET AL.]. - L'environnement funéraire de la sépulture de Childéric [Volume 1: Les fouilles du quartier Saint-Brice a Tournai].
20834: BRULEZ, RAYMOND - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
78252: BRÜLL, JEAN [ED.]. - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972 [6 Vols. Compl.].
34437: BRUMANIS, ANDRÉ ARCALDIS - Aux origines de la hiérarchie latine en Russie Mgr. Stanislas Siestrzencewicz-Bohusz. Premier archevêque-métropolitain de Mohilev [1731-1826].
74047: BRUMMELHUIS, HAN TEN - Merchant, Courtier and Diplomat. A History of the Contacts between The Netherlands and Thailand.
11945: BRUMMETT, PALMIRA - Image & Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press, 1908-1911.
18444: BRUN, DOMINIQUE LE - La France vue par Geo.
2195: BRUNA, DICK [INTROD.]. - Liber Amicorum Steendrukkerij de Jong & Co 1911-1971. Kwadraat-Blad.
8136: BRUNE, JOHAN DE - Het Nieuw opgedist Banket-Werk Van Vermakelijke, Hoogvloeyende, en Soete Gedagten. [2 parts in 1].
73557: BRUNE, D.F. & D. VAN CAMPEN [ET AL.]. - Het Zuidelijk Deel van het Land van Heusden en Altena en de Spoorwegverbinding.
79502: BRÜNER, THEOD. - Katholische Kirchengeschichte Quincy's im Staate Illinois, mit Streiflichtern über ganz Illinois und die Nachbarstaaten. Bei Gelegenheit des 50-jährigen Stiftungsfestes dieser Gemeinde im Jahre 1887
71321: BRUNET, J.-CH. - Manuel du Libraire et de l'Amateur des Livres [6 Vols. & Supplement 2 vols. in 1].
38571: BRUNHOFF, JEAN DE - A.B.C. de Babar.
47996: BRUNIER, SERGE & JEAN-PIERRE LUMINET - Glorious Eclipses. Their Past, Present and Future.
27340: BRÜNING, ADOLF - Die Schmiedekunst seit dem Ende der Renaissance.
44142: BRUNNER, GISBERT L. & GABRIELA VON MALAISÉ [EDS.]. - Experience Time.
45323: BRUNNER, GISBERT L. - Heuer & Tagheuer. Die Beherrschung der Zeit.
68446: BRUNNER, GERHARD [ET AL.]. - Dürer - Holbein - Grünewald. Meisterzeichnungen der Deutschen Renaissance aus Berlin und Basel.
18279: BRÜSCHWEILER, JURA & GUIDO MAGNAGUAGNO [EDS.]. - Ferdinand Hodler.
35047: BRÜSCHWEILER, JURA - Eine unbekannte Hodler-Sammlung aus Serajewo.
73188: BRUSH, CRAIG B. - Montaigne and Bayle. Variations on the theme of skepticism.
4505: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
32480: BRUSSELMANS, HERMAN F.M. - Ex Drummer [Boek + Film].
44146: BRUTON, ERIC - The History of Clocks and Watches.
44312: BRUTON, ERIC - The History of Clocks and Watches [In Pictorial Slipcase].
32212: MOLIÈRE [ = JEAN-BAPTISTE POQUELIN] & G. BRUYER [ILLUSTR.]. - Théatre de Molière [2 Vols. Compl.].
38158: BRUYÈRE, JEAN DE LA - Oeuvres de La Bruyère [3 Vols. Compl.].
16995: BRUYN, ABBÉ H. DE - Archéologie religieuse, appliquée à nos monuments nationaux [2 Vols. Compl.].
19809: BRUYN, JOSUA - De levensbron. Het werk van een leerling van Jan van Eyck.
12095: BRUYNE, J.L. DE - Rudrakavi. The Great Poem of the Dynasty of Rastraudha.
55608: BRUYSSEL, E. VAN [ILLUSTR. BY BECKER & CHARLOTTE MARY YONGE - ED.]. - The Population of an Old Pear-Tree or Stories of Insect Life.
79084: BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, ANTOINE-AUGUSTIN - Le Grand Dictionnaire Géographique, Historique et Critique. Par M. Bruzen la Martiniere, Géographe de sa Majesté Catholique Philippe V. Roi des Espagnes et des Indes [10 Volumes = Complete Set].
61708: BRYAN, C.D.B. - The National Geographical Society. 100 Years of Adventure and Discovery.
38226: BRYCE, JAMES - Modern Democraties [2 Vols. Compl.].
74107: BRYER, ANTHONY A.M. - The Empire of Trebizond and the Pontos.
15782: BUBER, MARTIN - De legende van den Baalsjem.
22464: BUBER, MARTIN - Die fünf Bücher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. [4 Vols. Compl.].
43618: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Het androgyn in ska en andere gedichten.
5938: BÜCH, BOUDEWIJN & PETER VAN STRATEN - Openbaar boekbezit. Over verre leeszalen, kille bibliotheken en vergeten pennevoerders.
9427: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Het dolhuis.
19184: BÜCH, BOUDEWIJN & WILLY CORSARI & RIJK DE GOOYER & JOS VANDERLOO - De vijfde deur.
21433: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Een reis naar Tikania. Een reisbericht aangevuld met brieven, documenten en andere, verloren gewaande geschriften.
21754: BÜCH, BOUDEWIJN - De hele wereld in een vitrinekast.
22249: BÜCH, BOUDEWIJN - Het geheim van Eberwein.
35111: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De bocht van Berkhey. De apotheose van een zoekend bestaan.
39429: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Geestgrond.
39457: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De hel. Roman.
39481: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De kleine blonde dood.
39877: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - "Onder dit schrijven vallen mij de oogen toe" Willem Bilderdijk in Haarlem.
42037: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Dood kind en andere lamenti. Tweede, met zeventien gedichten vermeerderde, druk.
4307: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De taal als blauw. Gedichten.
44223: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De sonnetten.
68047: BÜCH, BOUDEWIJN - Büch's Boeket [1 - 4 = Compl. Set].
69147: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUSI - Een heel huis vol. Over een natuurwetenschappelijke verzameling.
14416: BUCHAN, G. - Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se conserver en senté, et de guérir les maladies par le Régime et les Remèdes simples: Ouvrage mis à la portée de tout le monde [5 Volumes Compl.]..
6426: BUCHANAN-BROWN, J. [GEN. ED.]. - Cassell's Encyclopaedia of World Literature. [3 Vols. Set].
35451: BUCHANAN-BROWN, JOHN - Phiz ! The Book Illustrations of Hablot Knight Browne.
11053: VERZEICHNIS DEUTSCHEN BÜCHER - Verzeichnis der im deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften, etc. 1898 [2 Vols. Compl.].
11054: VERZEICHNIS DEUTSCHEN BÜCHER - Verzeichnis der im deutschen Buchhandel neu erschienenen und neu aufgelegten Bücher, Landkarten, Zeitschriften, etc. 1899 [2 Vols. Compl.].
19352: AUKTIONSPREISE ALTER BÜCHER - Auktionspreise alter Bücher. Deutschland - Österreich - Schweiz 1975-1990 [2 Vols. Compl.]..
32201: WOLFENBÜTTELER NOTIZEN ZUR BUCHGESCHICHTE - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte [1983 - 2001 = 53 issues & index].
72830: BUCHHEIM, LOTHAR-GÜNTHER - The Graphic Art of German Expressionism.
63946: BUCHHOLZ, AREND - Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588-1888. Festschrift der Buchdrucker Rigas. Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgste Einführung der Buchdruckkunst in Riga.
23064: BUCHNER, DR. ALEXANDER - Musikinstrumente im Wandel der Zeiten.
25128: BUCHNER, RUDOLF [ED.]. - Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe [2 Vols. Compl.].
7452: BUCHOLZ, F. B - Lambertus von Aschaffenburg. Geschichten der Deutschen nebst Bruchstücken aus andern Chroniken, und einer Einleitung zur Kenntnis des deutschen Mittelalters und Kaisertums.
1744: BUCK, AUGUST & TIBOR KLANICZAY & S. KATALIN NÉMETH [ED.]. - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance.
24159: BUCK, CLAIRE [ED.], - Bloomsbury Guide to Women's Literature. From Sappho to Atwood, women's writing through the ages and througout the world.
24302: BUCK, H. DE - De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw.
34249: BUCK, ROGER C. & ROBERT S. COHEN [EDS.]. - PSA 1970. In Memory of Rudolf Carnap. Proceedings of the 1970 Biennal Meeting Philosophy of Science Association.
37866: BUCK, STEPHANIE & JOCHEN SANDER & ARIANE VAN SUCHTELEN [ET AL.]. - Hans Holbein de Jonge 1497/98 - 1543. Portretschilder van de Renaissance.
45222: BUCK, AUGUST & KLAUS HEITMANN & WALTER METTMANN [EDS.]. - Dichtungslehren der Romania aus der Zeit der Renaissance und des Barock.
44021: BUCK, DR. H. DE & DRS. E.M. SMIT [EDS.]. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor geschiedkundige Wetenschappen.
55691: BUCK, DR. A. DE - Egyptische leesboek [2 Vols.]. & Egyptische grammatica.
35190: BUCK, AUGUST & MARTIN BIRCHER - Respublica Guelpherbytana. Wolfenbütteler Beiträge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe.
70449: BUCKING, SCOTT - Practice makes Perfect. P. Cotsen-Princeton 1 and the Training of Scribes in Byzantine Egypt [In Slipcase].
43049: BUCKLE, RICHARD - Diaghilev.
43064: BUCKLE, RICHARD & JOHN TARAS - George Balanchine. Ballet Master. A Biography.
58048: BUCKMAN, DAVID - Artists in Britain Since 1945 [2 Vols. Compl.].
35733: BUDDINGH', C. & THEO VAN BAAREN - Quasi cadavres exquis.
78182: BUDDINGH', CEES [ALFONS VAN HEUSDEN - ILLUSTR.]. - Acht gorgelrijmen. Zijnde gorgellandse nieuwe- en reeds eerder gehoorde rijmen, met vier snorkeltekeningen van Alfonds van Heusden.
47596: BUDGE, GAVIN & DOLORES DOOLEY & TOM DUDDY [EDS - ET AL.]. - The Dictionary of Nineteenth Century British Philosophers [2 Vols. in Cloth Slipcase].
55927: BUDRY, PAUL & J. BOVET & GIAN BUNDI [EDS. - ET AL.]. - Die Schweiz die singt. Illustrierte Geschichte des Volksliedes, des Chorgesanges und der Festspiele in de Schweiz [In Slipcase].
45928: BUELENS, FRANS - Congo, 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis.
9762: BUERBAUM, JOZEF [ = JANUS DROOGSTOPPEL] - Gedenkschriften van Janus Droogstoppel. Uit den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918. Door Droogstoppel-zelf [Jozef Buerbaum]. Volume 1 - 3 [Compl.].
36648: BUFFON, G.L.L. DE [FRIEDRICH WILHELM FREYHERR VON ALMENSTEIN - ED.]. - Herrn von Buffons Naturgeschichte des Menschen nach der französischen Urschrift frey übersetzt und mit vielen eigenen neuen Beobachtungen, Anmerkungen und Erläuterungen aus der Naturgeschichte des Menschen versehen von Friedrich Wilhelm Freyherrn von Almenstein. Zweyter Theil [Vol. 2 only].
60113: BUFFON, GEORGES LOUIS LECLERC - COMTE DE - Oeuvres choisies de Buffon contenant Les Discours Académiques des Extracts de la Théorie de la Terre, les Époques de la Nature, la Génésie des Minéraux, l'Histoire Naturelle de l'Homme et des Animaux & Oeuvres choisies de Buffon contenant un choix très-complet de l'Histoire Naturelle des Animaux [2 Vols. Compl.].
66620: BUFORD, WALTON [FOREW.]. & NINA WIENER [ED.]. - Walton Ford. Pancha Tantra
38163: BUGNET, CHARLES - En écoutant le maréchal Foch.
44076: BÜHLER, WILHELM - Aus der ABC - Stube der Kultur. Holzschnit von 1464. Original im Museum zu Basel. Sprechendes Alphabet.
78346: BÜHLER, CURT F. & CARL SELMER - The Melk Salbenkrämerspiel. An Unpublished Middle High German Mercator Play.
40104: BÜHNEMANN, GUDRUN - The Iconography of Hindu Tantric Deities [2 Vols. Compl.].
23761: BUIJNSTERS, P.J. & LEONTINE BUIJNSTERS-SMETS - Papertoys. Speelprenten en papieren speelgoed in Nederland [1640-1920].
80461: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentenverzamelaars 1750-2010.
26668: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlands antiquariaat.
2465: BUIJNSTERS, P.J. & L. BUIJNSTERS-SMETS - Lust en Leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
20876: BUIJNSTERS, P.J. - Justus van Effen [1684-1735]. Leven en werk.
47847: BUIJSSE, EMILE - Vlamingen.
35563: BUISMAN, J.W. - Tussen vroomheid en verlichting. Een cultuurhistorisch - en sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland [1755-1810]. [2 Vols. Compl.].
79366: BUISMAN J. FZN., MICHIEL & F.J. DUBIEZ [PROF. MR. H. DE A FONTAINE VERWEY - FOREW.]. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst.
41281: BUISMAN, G. & A. SCHOLTEN [EDS.]. - Practisch handboek voor de brood- en banketbakker.
18978: BUISSON, DOMINIQUE - Papier in Japan.
15075: BUITENRUST HETTEMA, F. [ED.]. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften [3 Vols. Compl.].
17450: BUITENRUST HETTEMA, F. & MR. A TELTING - Een bezoek aan een nederlandsche stad in de XIVde eeuw.
8073: GUIDE BUITENZORG - Illustrated Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java.
25479: GUIDE BUITENZORG - Illustrated Tourist Guide to Buitenzorg, the Preanger and Central Java.
31860: BUITKAMP, JAN - Die Auferstehungsvorstellungen in den Qumran - Texten und ihr alttestamentischer, apokryphischer, pseudopigraphischer und rabbinischer Hintergrund.

Next 1000 books from Antiquariaat Ben van Nijnatten

3/29