www.nautiek.nl
Kamerlingh Onneesstraat 27-D, 1821 BP Alkmaar, The Netherlands | Mob.: +31 (0) 617 491 724            Email: info@nautiek.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P3013: TEITLER, G. E.A. - Het Korps Mariniers. 1942- heden
P12886: TEITLER, G - Vlootvoogd in de knel. Commissie voor Zeegeschiedenis 18
P13111: TEITLER, G - De val van Nederlands-Indie
P6137: TEITLER, G E.A. - Zeeroof en zeeroofbestrijding. In de Indische archipel (19e eeuw). Deel 15 uit de reeksBijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis.
P8037: TEITLER, G - De strijd om de slagkruisers 1938-1940
P16312: TEITLER, G - Ambivalentie en Aarzeling. Het beleid van Nederland en Nederlands-Indie ten aanzien van hun kustwateren 1870-1962
P12062: TEIXEIRA DA MOTA, A - Mar, Além Mar. Estudos e ensaios de história e geografia. Vol. I. 1944-1947.. Estudos de Cartografia Antiga No. 11
P11784: TEIXERA DE MATTOS, L.F. - De waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland. Deel 2. Het vaste land (Vervolg)
P5854: TEMPLE, C.R. - East Coast Shipwrecks
P15553: TENNEKES, H. AND J.L. LUMLEY - A First Course in Turbulence
P16180: TERPSTRA, D - Jacob van Neck. Amsterdams Admiraal en Regent
P10141: TERPSTRA, DR.H. - De opkomst der Westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie. Suratte, Arabie, Perzie
P5703: TERPSTRA,M - Door het oog van de loods. Ter gelegenheid van 20 jaar loodswezen
P15426: TERPSTRA, H - Friesche Sterrekonst. Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen
P17453: TERRA, P. DE - Repetitorium der Zahnheilkunde. zugleich ein Examinatorium uber samtliche Hilfswissenschaften für die zahnarztliche Staatsprufung; in Fragen und Antworten geordnet
P849: TERRAINE, JOHN - Trafalgar
P4219: TERZIBASCHITSCH, STEFAN - Marine International 2. Flugzeugtrager USS Enterprise
P16727: TERZIBASCHITSCH, S - Seemacht USA, in 2 volumes. Rustung, Organisation, Diszolierung, Entwicklung
P5543: TERZIBASCHITSCH, STEFAN - Jahrbuch der U.S. Navy. Leverbaar: 1986/87 1987/88 1988/89. Per deel 19,50
P5547: TERZIBASCHITSCH, STEFAN - Escort Carriers. and Aviation Support Ships of the US Navy
P10442: TERZIBASCHITSCH, S. - Battleships of the U.S. Navy in World War II
P7451: TESCH, J.J. - Het leven der zee
P12815: TEUBEN, WILHELM E - N.V. Bevrachtingskantoor Twenthe-Rijn 1950-1990. Op- en ondergang van een rederij
P6718: TEY, JOSE MARIA - Hongkong to Barcelona in the Junk Rubia
P808: TEYCHINE, A.J. - Zakkendragers van Rotterdam
P931: THEEL, GUSTAV ADOLF - Weltschiffahrts-Archiv. Facts and figures about shipping, shipbuilding, Seaports and Sea-Borne Trade
P12896: SCULL THEODORE W. - Ocean Liner Odyssey 1958-1969
P15311: THEROUX, P - The Kingdom by the Sea. His candid and compulsive account of a yourney round the coast of Great Britain
P10011: THIEL, R - Die Geschichte des Bremer Vulkan 1805-1997. In2 volumes
P13553: THIEL, REINHOLD - Ivers & Arlt Preussenlinie
P11305: THIEL, REINHOLD - Norddeutscher Lloyd Roland-Linie 1905-1992
P18195: THIEL, R - Argo Reederei. Atlas Levante-Linie, 100 jahre Bremische Seeschiffahrt
P7209: THIEL, J.H. - Studies on the history of Roman sea-power in republican times
P15659: THIEL, R - Die Geschichte des Norddeutschen Lloyd 1857-1970 (5 volumes complete)
P15657: THIEL, R - Norddeutscher Lloyd Hamburg-Bremer Afrika-Linie
P12996: THIEL, RHEINHOLD - Die Geschichte der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft Hansa. 2 volumes. 1881-1918 and 1919-1945
P12747: THIERENS, A.E. - Opstellen over onze Marine, oorlogsschepen en onderzeeers. Geschreven voor den Nederlandschen Staatsburger, die behoort te weten, wat zijne Marine is en wat zij kan, en die door zijn belangstelling behoort mede te werken tot een doelmatig gebruik van de daaraan besteede gelden
P15797: THIES, H.A. - Der Eiserne Seehund. Wilhelm Bauer der Erfinder des U-Boots
P14299: THIESSEN, O.H. - Der Emder Hafen. Emden, Stadt der Schiffahrt und des Schiffbaus
P18019: THIJSSE, J.TH. - Een halve eeuw-Zuiderzeewerken
P10161: THOBBEN, PETER - Hendrik Willem Mesdag. 1831-1915, zeeschilder van de Haagse School
P12761: THOMAS, SYLVIA - Saga of a Yankee Whaleman
P13282: THOMAS, DAVID A. - Malta Convoys 1940-42. The Struggle at Sea
P17893: THOMAS, GORDON EN MAX MORGAN WITTS - Scheepsramp. Het mysterie van de Moro Castle
P15871: THOMAS, M. SIMON - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
P7342: THOMAS, P.N. - British Steam Tugs
P18609: THOMAS, P.N. - Steamships 1835-1875 in Contemporary Records. CD and Book
P17758: THOMAS, L - Raiders of the Deep
P16430: THOMAS, H - Rivers of Gold. The Rish of the Spanish Empire
P14313: THOMAS, D.A. AND P. HOLMES - Queen Mary and the Cruiser. The Curacoa Disaster
P16063: THOMAS, H - The Slave Trade. The history of the atlantic slave trade 1440-1870
P16608: THOMAS, B - Building the Herreshoff Dinghy. The Manufacturers Dinghy
P4124: THOMAS, DAVIS A - De slag in de Javazee
P964: THOMAS, LOWELL - De zeeduivel. De geschiedenis van Graaf Felix von Luckner
P17764: THOMER, E - Torpedoboote und Zerstorer. Eine Bildchronik aus zwei Weltkriegen
P7408: THOMPSON, C.R. - From Ship to Shore. The Biography of William Schermuly and the History of the Schermuly Pistol Rocket Apparatus Ltd.
P17594: THOMPSON, C - The Care and Repair of Small Marine Diesels
P12428: THOMPSON, GUNNAR - Nu Sun. Asian-American Voyages 500 B.C.
P17128: THOMPSON, J - Book of The War at Sea 1914-1918. The face of battle revealed in the words of the men who fought
P10155: THOMPSON, R.W. - The Eighty-Five Days. The Story of the Battle of the Scheldt
P12126: THOMPSON, A. AND D. VAN DER WIEL - Pier 21, an illustrated History of Canada's Gateway
P16494: THOMSON, W.J. - Photographic Album of South Australian Passenger Vessels
P4723: THOMSON, GEORGE MALCOLM - Sir Francis Drake
P8415: THORDEN, GUSTAF B. - Alla Mina Skepp. Gustav B. Thorden
P5375: THORNE, PETER - Secrets of Ships in Bottles
P394: THORNTON, W.M. - Submarine Insignia and Submarine services of the world
P17817: THORNTON, N - Sussex Shipwrecks
P11200: THORSEN, K - Tall Ship to America. Log of the Christian Radich
P4574: THORSOE A.O - The Dannebrog Fleet 1883-1993
P10080: THORSOE, S. AND M. CROWDY - Ove Skou Copenhagen
P18484: THORSOE, SOREN - J. Lauritzen 1884-1984
P10096: THOWSEN, A - The Underwriters Follow the Fleet. From Norwegian Underwriter Agency to Scandinavian Marine Claims Office Inc. 1897-1997
P16677: THROCKMORTON, P - History from the Sea. Shipwrecks and Archaeology
P16385: THURSTON, G - The Great Thames Disaster
P15547: TIBBALS, G - Titanic, contempory accounts from survivors and the Worlds press
P9284: TIDEMAN, B.J. - Woordenboek van scheepsbouw. Om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten enz.
P5633: TIESINGA, G.H.L. - De Zaansche Handel en Nijverheid. Zaandam Zeehaven
P17491: TIESKENS, E - De Boekhouding eener Scheepvaartonderneming. volgens de universele methode
P9243: TIETJES, A - 125 jahre Gebr. Schurenstedt K.G.. Schiffs-Und Bootswerft in Bardenfleth an der Weser
P16053: TIJEN, H.W. VAN - Scheepsoliemotoren 1941
P11586: TIJL, W.J. - Van Kalme Stroomen en Verre Stranden. Levenservaring en pluizerij
P13655: TIJMAN, A - Rijn in beweging. Roman over de binnenvaart
P1801: TIJTIA, MR. H.M. FLIK - De snik van het Kiel-Windeweer. Ofwel het Kielster Veer 1798-1949, als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart
P9512: TILBROOK, R. AND CV ROBERTS - Norfolk's Churches, great and small
P14476: TILLER, A. - Modelljachtbau. das Werkbuch der Bewahrten Bauweisen
P16356: TILLER, A - Yachtbau. Zweite auflage
P526: TILLMAN, DICK - laser sailing. For beginners and experts
P8326: TILLMAN, B - The Wildcat in WWII
P18083: TILMAN, H.W. - Mischief tussen de pinguins
P11475: TILMAN, H.W. - Mischief in Patagonia
P17948: TILMAN, H.W. - Mischief in Patagonie
P7126: TIMME, G. - De schipbreuk op de Sint Paulusrots/De Zeeramp op Terschelling. 2 uitgaves in 1 band
P16072: TIMMERMANS, J. - Gedenkboek ARSB 1898-1948. Algemeene Rijnschippersbond
P18554: TING, J.S.P. AND V.W.Y. HUNG - Gateways to China. Trading Ports of the 18th and 19th Centuries
P11507: TIRION, I - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Deel I, vervattende eene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere generaliteits-kollegien, der maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
P16362: TITTERTORN, G.A. - The Royal Navy and the Mediterranean (2 Volumes). White Hall Histories / Naval Staff Histories
P11992: TJASINK, J - Nieuwjaarswensch van Thomasvaer. Uitgesproken door den heer J. Tjasink in den salon van Duport en Comp den eersten Januarij 1859
P16452: TOGERSEN, M - Fjordabadane. Rutebater i Ryfylke 1855-1980
P18728: TOIT, A. DU - South Africa's Fighting Ships. Past and Present
P14865: TOLAND, J - Zonder waarschuwing viel de vijand aan. Pearl Harbour/ De slag in de Javazee/ Midway
P13669: TOLLEY, K - Yangtze Patrol. The U.S. Navy in China
P5333: TOLSMA, PETER - De Lytse Bever. Van Bijlbrief tot varend monument 1820-2008
P12888: TOLSTRUP, NIELS - Pionerer Mod Ost. Personlige Fortaellinger Om DSB Rederis/Scandlines Indtog Den Ostlige Del Af Ostersoen
P10483: TOMA, P.A. - History of the Port of Naples
P17944: TOMALLIN/RON HALL, NICHOLAS - De laatste reis van Donald Crowhurst
P7417: TOMPKINS, J.B. - A Voyage of Pleasure. The Log of Bernard Gilboy's Transpacific Cruise in the BoatPacific1882-1883
P16067: TON, W. E.A. - 25 jaar OTMV. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Oude Trekker en Motoren Vereniging
P11874: TONKS, R.A.R - Profile Warship 13 HMS Exeter. Heavy Cruiser 1929-1941
P5308: TOOLEY, R.V. - Maps and Map-Makers
P5309: TOOLEY, R.V. - Collector's Guide to maps of the African Continent and Southern Africa
P1119: TOONDER, J. GERHARD - Schippers naast god
P8540: TOP, HENK - Operatie Demon. De rol en ondergang van de Nederlandse Passagiersschepen Pennland, Slamat en Costa Rica
P16897: TORKILDSEN, T - Svalbard. Vart Nordligste Norge
P15909: TORTZEN, CHR. - Sofolk og Skibe 1939-1945 (4 volumes Complete). Den Danske handelsflades historie under anden verdenskrig
P9501: TORTZEN, CHRISTIAN - Krigssejlerne. Traek af Dansk Skibsfarts Historie 1939-1945
P17585: TOSS, B - The Rigging Handbook. Tools and Techniques for Modern and Traditional Rigging
P7973: TOUDOUZE, G. A.O. - Histoire de la Marine. in 2 Volumes, les editions de l'illustration
P1330: TOXOPEUS, KLAAS - Vliegende storm
P3923: TOXOPEUS, KLAAS - Stormnacht. Avonturen aan de Nederlandse Kust
P17130: TOY, S - A History of Fortification. From 3000 bc to ad 1700
P17621: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Souvenir du Paquebot de Normandie
P9436: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - postcard book LIBERTE of the Compagnie Generale Transatlantique
P13758: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Brochure French LineLiberte
P9434: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Le Nouveau Paqueboat FRANCE
P17622: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Souvenir du Paquebot Ile de France. Le Havre-New York
P17620: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Souvenir du Paquebot Normandie. 24 Cartes Detachables
P16358: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Brochure French Line s.s. Liberte
P13498: COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE - Brochure Frenche Line ss. de Grasse
P15762: DEPARTMENT OF TRANSPORT - The Auxiliary Barque Marques. Formal Investigation Report of Court No. 8073
P4850: TRANTER, G.J. - Politie der Poolzee. Henry A. Larsens Poolzeetocht van West naar Oost
P5450: TRANTER, G.J. - Plowing the Arctic
P9653: TRAPP, REINHOLD - 275 Jahre Rhein-Ruhr Hafen Duisburg. die Geschichte des Hafens von 1716-1991
P13524: TREANOR, T. STANLEY - Heroes of the Goodwin Sands
P12114: TREFETHEN, J - Wooden Boat Renovation. New Life for Old Boats Using Modern Methods
P17593: TREGONING, M - Classic Boat Seamanship
P9779: TREPKAS, K. VON AND T. GRANDE - Colin Archer. Redningsskoyte Nr.1
P13504: TREUE, W. A.O. - Deutsche Marine Rustung 1919-1942. Die gefahren der Tirpitz-Traditionen
P832: TREUE, WILHELM - Der Krim Krieg. Und seine bedeutung fur die entstehung der modernen flotten
P17769: TRILLO, R.L. - Janes High-Speed Marine Craft and Air Cushion Vehicles 1986
P13013: TROCHE, HANS - Die Akkumulator-Triebwagen. Der Preussisch-Hessischen Staatseisenbahnen und der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DB-Baureihen ETA 177 bis 180)
P586: TROEBST, C.C. - Om de verovering van de zee
P18424: TROMP, T.H.A. - Navires Cuirasses. De LAngleterre, De la France et De LAllemagne
P13099: TRONICKE, JURGEN - Wachter An Rauen Kusten. Eine Reise zu den Leuchtturmen in England, Wales und auf den Kanalinseln
P14035: TROOSTWIJK - Veilingkrant Faillisementsverkoping Boele Bolnes 1987
P6991: TROSSEL, H.L. - Glas en marmer
P17018: TROST, H. - Die Lauenburger Personendampfer. 1861 Heute
P17301: TROST, H - Die Lauenburger Dampfschiffe und ihre nachfolger. Technik und geschichte der fahrgast-schiffahrt auf der Elbe
P15899: TROST, H - Zwischen Havel-Spree und Dahme. Aus der Geschichte der Berliner Fahrgast-Schiffahrt
P10137: TROUP, K.D. - Workboats
P10671: TROUP, CAPT. J.A.G. - On the Bridge
P17727: TRUCHI, M - Bouteilles et bateaux
P18761: DAF TRUCKS - KLu 75 1913-1988 DAF Trucks. 60 jaar DAF, 75 jaar KLu, DAF voertuigen voor de Koninklijke Luchtmacht
P17449: TRYCKARE, T - Spiegel der Scheepvaart
P13079: TSU - Brochure Universal Shipbuilding Corporation TSU Shipyard
P18236: TUCCE, G - Journey to Mustang 1952 (Bibliotheca Himalayica). Series 1, volume 23
P6090: TUIJN, R - Zeeman Ocean Challenge. In een roeiboot de halve wereld rond
P11536: TUIJN, R - Zes miljoen slagen. In 281 dagen de stille oceaan over
P255: TUIKWERD, F. VAN - s.s. Statendam (1929-1940). De geschiedenis van het Dubbelschroef Turbine Stoomschip Statendam en de N.V. Maildienst der Holland -Amerika Lijn
P7212: TUNSTALL-BEHRENS, H - Pamir. A Voyage to Rio in a Four-Masted Barque
P18329: TURKSMA, L - Q.M.R. Ver Huell Levensherinneringen 1787-1812
P2730: TURNER, GORDON - Empress of Britain. Canadian Pacific's Greatest Ship
P6122: TURNER, M - Shipwrecks & Salvage. In South Africa- 1505 to the present
P15560: TURNER, C.E. - Introduction to Plate and Shell Theory
P5623: TURNER, L.E. - Van Marum's Scientific Instruments in Teylers's Museum. 3e deel Astronomical Models/Optics
P6040: TURNER, R.D. - The Pacific Princesses. An illustrated History of Canadian Pacific Railway's Princess Fleet on the Northwest Coast
P17124: TURNER, J.F. - Service Most Silent. The Navys Fight against Enemy Mines
P17697: TURNER, R.D. - Sternwheelers and Steam Tugs. An illustrated history of the canadian pacific railways, British Columbia Lake and River Service
P16537: TVEIT, N - Fylkesbaatane i sogn fjordane 1958-1983
P16404: KEMPER EN VAN TWIST - Brochure Selva en Gemini Buitenboordmotoren 1972
P18328: TYDEMAN, G.F. - Verbleekte films. Herinneringen van een oud-zeeofficier
P4507: TYLER, DAVID BUDLONG - Steam Conquers the Atlantic
P13523: TYRRELL LEWIS, C.E. - Lifeboats and their Conversion
P14457: TYSSER, H.F. - Fisheries Year Book and Directory 1964
P16879: UGLOW, J - Sailorman. A Barge Masters Story
P15796: UHLIG, M.E. - Raddampfer Hohentwiel
P3926: UHLIG, JR. - Vietnam The Naval Story
P18767: STEGRO UITGAVE - H.S.M. 1885-1974. N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij Amsterdam
P6890: FLYING FOCUS UITGAVE - The Dutch Offshore 2010-2013. Aerial Photography of the Dutch offshore Industrie
P15368: WYT UITGEVERS - Speciale uitgave Onze Vloot Hr.Ms Onderzeedienst jubileert
P8638: FAIRLINE UK - Fairline. More than Skin Deep
P6755: UKA, W - Arbeit im Hafen Hamburg 1889-1911
P18960: ULFFERS, F - Handbuch der Seemannschaft von 1872
P6698: ULRICH, H AND J. ISRAEL - Einziger deutscher Flugzeugtrager Graf Zeppelin
P10746: ULRICH, K - Monarchs of the Sea. The great ocean Liners
P17305: ULSTEIN, R - Samarbeid om samferdsel. More og Romsdal Fylkesbatar 1920-1970
P4590: UMMELS, HUUB - Van Pantserboot tot kanonneerboot. De Brinio Klasse
P14550: UNDERHILL, H.A. - Sail Training and Cadet Ships
P18598: UNDERHILL - Scheepsbouwtekeningen 4 mast stalen bark 1928 ton
P1059: UNDERHILL, HAROLD A. - Plank-on-Frame Models. and scale masting and Rigging
P5094: UNDERHILL - Deepwater Sail
P1047: UNDERHILL, HAROLD A. - Sailing Ship, Rigs and Rigging
P5093: UNDERHILL, HAROLD - Masting and Rigging. The Clipper Ship and Ocean Carrier, with authentic plans, working drawings and details of the nineteenth and twentieth century sailing ship
P18124: ASSOCIATION OF MARINE UNDERWRITERS - Brochure International Union of Marine Insurance Conference. On board the ss Rotterdam 1967
P6753: UNGER, W.S. - Linschotenveeeniging deel 51. De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indie 1598-1604
P9210: AUTO UNION - DKW F 11 Handleiding
P8806: AUTO UNION - Handleiding DKW F11
P15377: DUTCH SHIPOWNER UNION - Brochure Waar ter wereld ook heen, de Nederlandse scheepvaart brengt u er.
P10285: AUTHOR UNKNOWN - Cen Anos da Imigracao Japonesa no Brasil atraves de Fotografias. Historia Imigracao Japonesa no Brasil dos 100 Anos da
P16453: AUTHOR UNKNOWN - Waverley. The Golden Jubilee
P4433: AUTHOR UNKNOWN - Two Centuries of Ship Building. Scott's Shipbuilding and Engineering Co Ltd. Greenock
P338: AUTHOR UNKNOWN - The Falklands and the Dwarf. The Cruise of HMS Dwarf in Falkland Islands 1881-1882
P18289: AUTHOR UNKNOWN - The Royal Navy in Focus 1950-59
P11431: AUTHOR UNKNOWN - Whale Fishery of New England
P18314: AUTHOR UNKNOWN - Greek Shipping Directory 1986
P17963: AUTHOR UNKNOWN - The Best Of Moonen
P3836: AUTHOR UNKNOWN - The Marine Paintings of Carl G. Evers
P11430: AUTHOR UNKNOWN - Whale Fishery of New England
P16529: AUTHOR UNKNOWN - Efter 70 ar Adolf Bratt and Co
P14698: AUTHOR UNKNOWN - John Denholm and Company Ltd 1851-1951. Shipbrokers, stevedores, bunkering, chartering and forwarding agents
P15624: AUTHOR UNKNOWN - H.P. Prior 1813-1875. Blade af Hans Liv Og Virke
P17776: AUTHOR UNKNOWN - The Boat Signed Italy. Twenty centuries of style
P9856: AUTHOR UNKNOWN - Von Eisen bis Pralinen. Der Bezirk Tempelhof und seine Industrie
P7625: UNKNOWN - The Ben Line 1939-1945. The Story of a Merchant Fleet at War
P5272: AUTHOR UNKNOWN - Rescue in the Southern Ocean. The amazing rescue and survival of Raphael Dinelli, Thierry Dubois and Tony Bullimore
P6326: AUTHOR UNKNOWN - Merchant Ship Types of the 1930's
P6998: AUTHOR UNKNOWN - Suite Du Teinturier. parfait, ou l'art de teindre les laines, soyes, fils, peaux, poils, plumes etc., comme il se pratique ŕ Venise, Gennes, Florence, et dans tout le Levant, et la maniere de passer en chamois toutes sortes de peaux. Traduit de l'Italien.
P12478: UNKNOWN - Aktenvermerk R. u.. Ein bericht uber die Solidaritat und den Widerstand im Konzenstrationslager Mauthausen von 1938 bis 1945
P3959: AUTHOR UNKNOWN - U.S.S. Toledo CA-133, Summer Cruises 1949
P3899: AUTHOR UNKNOWN - Die Elbe. Zwischen Finkenwerder und Scharhorn
P17017: AUTHOR UNKNOWN - Fran Vanern Till Vasterhavet. En Minesskrift utgiven av O.F. Ahlmark and Co 100 arsjubileum
P6426: AUTHOR UNKNOWN - River Tyne official handbook
P1203: AUTHOR UNKNOWN - The old wooden walls. Their construction, equipment, etc.,
P6263: AUTHOR UNKNOWN - The Royal Navy in Focus 1960-1969
P18655: AUTHOR UNKNWON - Charles Napier Hemy R.A. 1841-1917
P6549: AUTHOR UNKNWON - Seenotkreuzer ARKONA-MRCC Bremen. Mensch und Technic im maritimen Such-und Rettungsdienst in Deutschland
P18290: AUTHOR UNKNWON - The Royal Navy in Focus 1940-49
P12218: UNWIN, PETER - The Narrow Sea. barrier, bridge and Gateway to the World, The History of the English Channel
P18226: UPHAM, N.E. - Anchors
P17694: UPTON, J - Amaretto
P4899: USNI - The Navies of the World. Their present state and future capabilities
P16646: USSR - Brochure Tanker Fleet of the USSR
P17663: AMBASSADE USSR - Informatie-bulletin De Ambassade van de USSR in Nederland, Thema Scheepvaart
P17627: USSR - Souvenir map with postcards USSR Odessa (Now Ukraine)
P11151: VAAGEN - Brochure Vaagen Werft
P9940: ST. NEDERLANDSE KAAP HOORN VAARDERS - Het jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrick Brouwer 1643
P15127: VAARMEIJER, M - Oorlogsvloot in vredestijd. Versnipperen, verbranden, verpulveren
P12408: VADER, JACK EN PETER VERDURMEN - Vissermans. Bressiaanders aan het woord
P13087: AALBORG VAERFT - Brochure Typical Ships built by Aalborg Vaerft a/s/ Denmark
P10772: VAGTS, A - Landing Operations. Strategy, Psychology, Tactics, Politics, From Antiquity to 1945
P12602: VAITSES, ALLAN H. - The Fibreglass Boat Repair Manual
P13623: VALENS, A - Vis
P11715: VALENTYN - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyt in die Gewesten. Vijf delen in 8 volumes. Zeer mooie Complete set
P7688: VALK, WIM VAN DER - 75 jaar reilen en zeilen van de 12 voetsjol. 1914-1989
P18494: VALK - Brochure Wim van der Valk Continental Yachts Design Portfolio 2014-2015
P18705: VALK - Brochure Valk Kruiser Waalwijk Holland
P18493: VALK - Catalogue Wim van der Valk Continental Yachts
P15667: VALKENBURG, R - Marinier onder de vlag. Een waarheidsgetrouw, persoonlijk relaas over de verschrikkingen onder het Japanse juk.
P4668: VALKENIER, W.A.J.P. - Op de valreep
P18013: VANDENBUSSCHE, F - Berg de Herald. Het gevecht na de ramp
P18082: VANDERHOOF, A - Mango's aan boord. Een culinaire zeiltocht door het Caribisch gebied
P17539: VANDERSMISSEN, HANS VAN DER - Rond de Friese Zee. Zeilverhalen en scheepshistorie voor kustzeilers
P1337: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
P1435: VANDERSMISSEN, HANS - Zeilen voor zeemanschap. 100 jaar Koninklijke Marine Jacht-club
P18471: VANDERSMISSEN, HANS - Nederlanders en de zee
P7344: VANDERSMISSEN, H. - Ophogen en uitdiepen. Tien eeuwen Nederlands baggerbedrijf
P7992: VANDERSMISSEN, HANS VAN DER - Rond de Friese Zee. Zeilverhalen en scheepshistorie voor kustzeilers
P12021: VANDERSMISSEN, HANS EN JAN DEN HENGST - Het woelige water. Watermanagement in Nederland
P601: VANDERSMISSEN, HANS VAN DER - Ophogen en uitdiepen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de verenigingCentrale Baggerbedrijf
P18199: VANDOMMELE, H - Appelen voor Miljoenen (speciale uitgave). Verleden, Heden en Toekomst, de geschiedenis van Paradijs tot Golden Delicious
P18200: VANDOMMELE, H - Peren voor Miljoenen. De geschiedenis van Hout- en Smoutpeer tot Beurre en Doyenne
P17515: VAPALAHTI, H - UK Cargo Ships, Frachtschiffe, Lastfartyg 1999
P14491: VAPALATHI, H - Finnish Illustrated List of Ships (diverse years). € 20,00 each
P6338: VAREKAMP, P - Veilig Baden en Zwemmen in Zee
P456: VAT, DAN VAN DER - Stealth at sea. The history of the submarine
P15571: VAT, DAN VAN DER - Pearl Harbor. Dag der Schande
P17915: VAT, DAAN VAN DER - The Dardanelles Disaster. Winston Churchill's greatest failure
P14762: VAUGHAN, J - The Power of the Warships
P15708: VEEN, ERNST VAN - Decay or Defeat?. An inquiry into the Portuguese decline in Asia 1580-1645
P2075: VEEN, J.H. VAN DER - De zeeramp op Terschelling. Een gedenkschrift ter herinnering aan het vergaan der loodsboot no.4 op 2 Dec. 1867 en aan de toen betoonde liefdadigheid in Nederland
P7006: STRUYK EN VD VEEN - Weg en water bouwkunde, Bruggen
P3879: VEEN, ROMKE VAN DER - Vuurtorens. Over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken
P638: VEEN, DR. J. VAN - Dredge, drain, reclaim, the art of a nation. The Art of a Nation
P874: VEENENDAAL, A.J. - Matthijs Sloot. Een Zeeman uit de achttiende eeuw (+/- 1719-1779),
P1393: VEENMAN, G.M. - Van gaffelzeil tot spinnaker. 40 jaar zeilend opleidingszeilschip der Koninklijke Marine Hr.Ms.Urania
P8441: VEENSTRA, D.L. EN SCHULP, J.H. - Bouwconstructies. 2 volumes
P8335: VEENSTRA, A - The Maritime Historical Relations between Japan and IHC Holland
P18398: VEENSTRA, A.J.C. - Kruisers de Ruyter en De Zeven Provincien
P17995: VEENSTRA, A.J.C. - Mijnenjagers van de Alkmaar-klasse
P5141: VEENSTRA, A - Handboek voor varende scheepsmodellen
P4236: VEER, M.H.J.TH. VAN DER VEER - Onderzeeboten in beeld. Luctor et Emergo
P1317: VEER, A. VAN DER - Zeevisserijschepen
P2947: VEER, ARIE VAN DER E.A. - Het zilver van de zee. Logboek van de Nederlandse zeevisserij
P1292: ARIE VAN DER VEER - Zeevisserijschepen onder stoom deel 2
P1287: VEER, ARIE VAN DER - Van Zijtrawler naar Hektrawler. Portret van 80 jaar zeevisserij
P17992: ARIE VAN DER VEER - Zeevisserijschepen onder stoom deel 2
P17991: VEER, ARIE VAN DER - Zeevisserijschepen onder stoom deel 1
P11778: VEERE, H. VAN DER - Boeddha's en Kami. De ontwikkeling van de Japanse religie
P452: VEGO, MILAN - Soviet Navy Today. Warship Illustrated No.6
P6107: VEGO, M - Warships Illustrated No 6. Soviet Navy Today
P237: VEGTER, J. - Patent Brons. Honderd jaar verstuiverbak motoren
P9380: VELA, LEE AND M. EDWARDS - Reaching for the Sea. The Story of the Port of Houston
P9553: VELDE, HENK DE EN FRANS MOUWS - Over eilanden en andere streken
P7972: VELDE, MARCEL W'. - La Marine Marchande Italienne. Son Evolution, Son Avenir
P4712: VELDE, HENK DE - Het antwoord van de Albatros
P17955: VELDE, HENK DE - Zwaaien naar Bluff
P16759: VELDMAN, H. EN G. LAGERS - 50 Years Offshore
P12848: VELDMEIJER, S - De gevechtswaarde van onze infanterie in verband met hare geoefendheid. Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 1929-1930, 6e aflevering
P15596: VELZEN, A. VAN - Bladmuziek SMN mars 1870-1950
P1674: VEN, DANIEL V/D EN BRAM OOSTERWIJK - Holland-Amerika Lijn. Achteromkijkend naar de Wilhelminakade
P17197: VEN, G.P. VAN DE - Man-Made Lowlands. History of Water Management and Land Reclamation in the Netherlands
P17049: VEN, J.F. VAN DE - Zeilen en Kanoesport handleiding
P4949: KOUWENBERGH-VENCKEN E.A. - 50 jaar tandheelkundige dienst Koninklijke Marine 1948-1998
P19091: VENNIX, C - Het oude stukgoed. Verhalen en feiten uit de Rotterdamse Haven
P11366: VERBEEK, J.R. - De Mortier van 6 duim Systeme An XI, gebruikt als reddingsmortier. Reddings-of Lijnwerpmortier.
P13657: VERBERGHT, P - Donaureizen 2
P13656: VERBERGHT, PIERRE - Donaureizen. 10 Reizen langs de Donau ter voorbereiding van het in kaart brengen van de rivier
P5552: PERSDIENST NATIONAAL JONGEREN VERBOND - Roseboek van de muiterij
P18928: VERBURG, PETER - Kustwacht 1987-2012. 25 jaar wakend in dienstbaarheid
P18529: VERCEL, R - Carenes
P3868: LEAN-VERCOE - The Superyachts volume two 1989
P15217: VERCOE, R.L. - Brochure Lady Kathryn V
P15591: REPUBLICA DE CABO VERDE - Linhas Gerais da Historia do Desenvolvimento Urbano da Cidade do Mindelo
P18330: LINSCHOTEN VEREENIGING - Linschoten Vereeniging deel 33. Reisen van Nicolaus de Graaff 1639-1687
P6300: LINSCHOTEN VEREENIGING - Linschoten Vereeniging: Complete Itinerario Jan Huygen van Linschoten
P3440: LINSCHOTEN VEREENIGING - Linschoten Vereeniging deel 6. Toortse der Zee-Vaart door Diederick Ruiters 1623/Samuel Brun's Schiffarten 1624
P6566: LINSCHOTEN VEREENIGING - Linschoten Vereeniging deel 54. Journaelen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz Bontekoe 1618-1625
P863: LINSCHOTEN VERENIGING - Linschotenvereniging deel 76+77. De reis van Z.M.De Vlieg, comm. Willem Kreekel naar Brazilie 1807-1808
P1036: KAAP HOORN VERENIGING - De wereldreizen van De BrikDoesborgh1869-1872
P1189: VERES, LASZLO EN RICHARD WOODMAN - Zeilen door de eeuwen. Duizend zeilschepen in beeld
P9656: VERG, ERIC - H.M.G. 1830-1980, unter den blauen Flagge. 150 jahre H.M. Gehrckens
P16979: VERGROESEN, P.A. - Het ontwijken van tropische orkanen
P12406: VERHAGEN, P. - Op de leugenbank. Verhalen van de rivier
P11761: VERHART, LEO - De geur van veen. Vlaardingen en de ontdekking van de Vlaardingen-cultuur
P2738: VERHEIJ, JAC - Wetten voor Weg & Water 1923/1998. Het experiment van de Wet Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart en de jaren erna
P7689: VERHEYDEN-LELS, T. EN T. DE BRUYN LELSZ - Des Hemels Zegen. Scheepsbrieven van Murk Lelsz, 1803-1819
P12539: VERHOEVEN, F.R.J. - Bijdragen tot de oudere koloniale geschiedenis van het eiland Formosa
P11637: VERHOOG, JEROEN E.A. - Luctor et Emergo, 125 jaar Koninklijke Schelde. 1875-2000
P15719: VERHULST, A - Wrakstukken
P13081: VERITAS - Norges, Sveriges og Danmarks. Tilgang og avgang 1940-1945
P10587: NORSKE VERITAS - Register of Ships 1980 Det Norske Veritas. Register of Norwegian, Swedish, Danish, Finnish and Icelandic ships and of other ships classed with Det Norske Veritas
P10588: NORSKE VERITAS - Register of Ships Det Norske Veritas 1979. Register of Norwegian, Swedish, Danish, Finnish and Icelandic ships and of other ships classed with Det Norske Veritas
P16592: BUREAU VERITAS - Bureau Veritas 1828-1899. Rules and regulations for the classification and building of steel and iron vessels
P13384: VERITAS - Skibsregister 1930 Det Norske Veritas. Register over Norske, Danske, Finske og Islandske Skibe.
P10589: NORSKE VERITAS - Register of Ships 1978 Det Norske Veritas. Register of Norwegian, Swedish, Danish, Finnish and Icelandic ships and of other ships classed with Det Norske Veritas
P10038: VERKAIK, J.P. RED. - Jac.P. Thijsse. Een leven in dienst van de natuur
P12409: DIRECTORAAT GENERAAL VAN HET VERKEER - Registratiebewijs Sleepschip Excelsior 1927
P12550: VERKERK, FREEK E.A. - HK 8 BU 130 TRUI 1875-1985
P2499: VERKLEY, J.P.A. - Bergers van het eerste uur. De geschiedenis van de Nieuwe Berging Maatschappij te Maassluis. Dirkzwager Salvage Company
P14737: BMV BERGENS MEKANISKE VERKSTEDER - Bulletin BMV review over 1971
P14738: BMV BERGENS MEKANISKE VERKSTEDER - BMV Bulletin no2-1975
P8296: VERMEER, JAN EN FRIEDA VAN ESSEN - Antarctica
P15664: VERMEER, C - Een Zeemansjongen in 1811
P5950: VERMEER, DR.IR J. - Het Friese jacht
P18949: VERMEER, DR. IR J. - De Boeier
P9884: VERMEER, J - Tjotters en Boatsjes
P7456: VERMEERSCH, V. - Brugge en de zee
P8116: VERMEULEN, J - 250 jaar orgelmakers Vermeulen 1730-1980
P10828: VERMEULEN, P - Scheepsbouw en rederij in de overgang van zeil naar stoom. De Meursings en de bark Baarn
P17379: VERNE, JULES - A Floating City and the Blockade Runners
P12020: VERNEY, M - Boat Repairs and Conversions
P3689: VERNON GIBBS, C.R. - British Passenger Liners of the Five Oceans
P18374: VEROLME - Verolme
P3564: VEROLME, C - Verolme Memoires
P18044: VEROLME - Verolme Nieuws 1961
P18035: VEROLME - Verolme Nieuws 1963
P16459: VEROLME, M.A. - Verleden en Heden van de familie Verolme
P1255: VERSCHOOR DR. I.H.PH. - Het verdrag van Brussel van 1938
P8452: VERSPRILLE, ANNIE - Leiden in oude ansichten
P10164: VERSTEEG, W.K. - Scheepsmodellen. 1700-1900, bevattende modellen van Visschersschepen, vrachtschepen, schepen voor groote vaart, yachten enz.
P3003: VERSTEGEN A.G.A. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 10-jarig-bestaan van den Algemeenenbond van Nederlandsche Marinematrozen. 22 Jan. 1887- 22 Jan. 1907
P11834: VERSTEGEN, MATH - De Indische Zeeherberg. De stichting van Zuid-Afrika door de VOC
P16060: VERVERS, M.J. - Kruising. De geschiedenis van pont en brug
P10501: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824, Bouw 1886, Renovatie 1996
P11553: VERWAIJEN, F.B. - Early Reception of Western Legal Thought in Japan 1841-1868
P8101: VESTDIJK, S - St. Sebastiaan. De geschiedenis van een talent, 1e druk
P18857: VESTDIJK, SIMON - Verhalen van de zee, deel 2
P18856: VESTDIJK, SIMON - Verhalen van de zee; deel 1
P12649: VET-WARDENAAR, A. DE EN H. KUYPER - Petten en de Zuid Zijpe, zoals het vroeger was
P12641: VET-WARDENAAR, A. DE EN H. KUYPER - Noord Zijpe, zoals het vroeger was
P17183: VETTER, L - Nautisches Handbuch fur die Rheinschiffahrt 1e auflage
P8498: VEURMAN, B.W.E. - Volendammer Schilderboek
P11956: VFC - Vlaardingsche Football Club/ 90 jaar VFC. Opgericht 28 Oktober 1913
P16709: VICHOT,J - Repertoire Des Navires De Guerre Francais
P10742: VICKERS - A century of Barrow -built Submarines 1886-1986. Small brochure
P12594: VIERUS, DIETER - Welt der Postschiffe. Historie, Bau, Portrats, Reedereien, Linien, Seepostamter
P650: VIERUS ,DIETER - Kabelleger aus aller welt
P6648: VIETOR, J.F. - Zeemanstaal
P17293: VIGELAND, N.P. - Norsk Seilskipsfart. Erobrer Verdenshavene
P902: VIKSTEN, ALBERT - Berenjagers en robbenvanger
P10823: VILAS, CHARLES H. - Saga of Direction
P17918: VILLA, CAPTAIN ROGER - Merchant ships at war. The Falkland Experience
P13104: VILLIER, ALAN - Posted Missing. The drama of ships lost without trace in recent years
P8254: VILLIERS, A - The Western Ocean. The Story of the North Atlantic
P1222: VILLIERS, ALAN - Opgegeven als vermist. Schepen waarover men nooit meer iets hoorde
P128: ALAN VILLIERS - The last of the Windships
P3816: VILLIERS, ALAIN - Glorie en ondergang van het Kaap Hoorn-schip
P10423: VILLIERS, A - Captain Cook. The Seamen's Seaman, a study of the great discoverer
P10984: VILLIERS, A - De Zonen van Sindbad. Het verslag van zeiltochten met Arabieren in hun Dhows in de Rode Zee langs de kusten van Arabie en naar Zanzibar en Tanganyikia, parelvissers in de Perzische golf en het leven der scheepvaarders en kooplieden in Koeweit
P14558: VILLIERS, A - Sailing Eagle. The Story of the Coast Guard's Square-Rigger
P16587: VILLIERS, A - By way of Cape Horn
P17529: VILLIERS, A - The War With Cape Horn
P991: VILLIERS, ALLAN - Hellevaart. Een winterreis rond Kaap Hoorn
P11347: VILLIERS, J.L. DE - Hoe ik ontsnapte. Verhaal van een merkwaardige ontsnapping van een boer uit Engelsch-Indie
P19007: VILLIERS, A - The Quest of the Schooner Argus. A Voyage to the Banks and Greenland
P6595: VILLIERS, A. - De laatste windschepen
P4879: VILLIERS, ALAN - The way of a ship. The story of the square-rigged Cape Horner. Being some account of the ultimate development of the oceangoing square-rigged sialing vessel, and the manner of het handling, het voyge-making, het personnel, her economics, het performance, and her end
P4428: VILLIERS, ALAN - Cruise of the Conrad. A Voyage round the world in the years 1934, 1935 and 1936 by way of Good Hope, the East Indies, the South Seas, and Cape Horn
P2272: VILLIERS, ALAN - Wilde Oceaan
P4362: VILLIERS, ALAN - Of Ships and Men. A Personal Anthology
P2019: VILLIERS, ALAN - Vanished Fleets. Sea Stories from old van Diemen's Land
P13522: VINCE, CHARLES - Storm on the Waters. The Story of the Life-Boat Service in the War of 1939-1945
P13171: VINER, A - A history of rating rules for yachts 1854-1931. Maritime monographs and reports No.41
P9619: VINK, LEENDERT DE - Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de 18e eeuw. Oudste verslag van het leven op een Katwijkse bomschuit hertaald. Het relaas van schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas (ca. 1780).
P4805: VIOLET, CHARLES - Solitary Journey. No. 45 in the Mariners Library
P12355: CANTIERE NAVALI VISENTINI - Brochure Cantiere Navale Visentini
P13874: MINISTERIE VAN SCHEEPVAART EN VISSCHERIJ - De tekst van het vaarplichtbesluit 1942
P4148: VISSER, FRANK - De Schakel. De geschiedenis van de Engelandvaarders
P9724: VISSER, CEES - Levensbeschrijving van Cees Visser. Een derper in hart en nieren 1898-1991
P12138: VISSER, J. - Vijf dagen oorlog in Nederland. 10-14 Mei 1940
P207: VISSER, H. - De Koninklijke Marine Foto's en feiten 1922-1964
P13430: VISSER, J.A. - Bagger- en Grondwerken
P17376: VISSER, L - Zeist in oude ansichten deel 2
P18815: VISSER, D.C. - Ameland. Gekomponeerd door de zee
P6705: VISSER, H - De Koninklijke Marine 1950-1975. Foto's en feiten
P6153: VISSER, G EN HEERE, M - Zeeroep. Slauerhoff en de zeevaart, beelden uit het zeemansleven van Slauerhoff
P1086: VISSER, MICHIEL DE - Het veer keert weer. Twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten
P16333: VISSERIJ - Visserij 1972 Nummer 3. Voorlichtingsblad voor de Nederlandse visserij
P16334: VISSERIJ - Visserij 1979 nr. 2
P11831: HET VISSERIJSCHAP - Speerpunt voor de visserij. Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum
P17740: FEDERATIE VAN VISSERIJVERENIGINGEN - Jaarboek 2000
P11548: VISSERS, F.J. EN C.J. VAN WIERINGEN - De Getijstromen
P12396: NEDERLANDSE VISSERSBOND - De Nederlandse Vissersbond (diverse jaren)
P17391: VITTERS - Brochure Vitters Sailship Ganesha
P16148: VITTERS - Brochure Vitters Shipyard SARISSA
P17671: VITTERS - Vitters Shipyard
P11827: VLAARDINGEN - Atlas van Vlaardingen
P4444: VLESSING, ELI - Kustvolk. Gesprekken met mensen over hun relatie met de zee
P4761: VLIET, A.P. VAN, EN GENESTE, W.J.J. - Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke Marine en de watersnoodramp van 1953
P16888: VLIET, A. VAN - Het bouwen van landhuizen. Naar werken van Jan Rebel
P8508: VLOEDGRAVEN, K. EN H. STERKEN - Oud Staphorst in woord en beeld
P13823: ONZE VLOOT - Onze Vloot Ingebonden jaargang 1911
P17714: ONZE VLOOT - Van Neerlands Vloot voor Neerlands Jeugd
P14620: ONZE VLOOT - Neerland's Ondergang, kan en moet voorkomen worden
P17716: ONZE VLOOT - Gedenkboek Koninklijke Vereniging ONZE VLOOT afdeling Curacao 1907-1957
P1090: VLOOTREVUE - Internationale veerboten
P17425: VMC - De Motorfiets in Nederland 1895 - 1940. Een terugblik op de vroege motorrijders in Nederland t.g.v. het 35-jarig jubileum van de veteraan Motoren Club)
P11010: VNS - Brochure Klipfontein. VNS-Holland-Afrika-Lijn
P4085: VNS - Holland-Afrika-Lijn, Guide to Southern and East Africa. N.V. VNS
P17008: VNS - Brochure VNS Bagage-Instructie voor Passagiers. Holland-Afrika Lijn
P15028: VNS - VNS nieuws, jubileumnummer 1920-1970
P6356: VNS - Brochure VNS Ms Oostkerk
P6355: VNS - Brochure VNS Ms Ouwerkerk
P15272: VNS - Brochure VNS ms Zonnekerk
P12082: VODEN, R. AND A. GOODALL - HMS Cornwall Commissioning Book. F99
P7866: VOETS, B - Een kijkje in de geschiedenis van Stedebroec
P6301: VOGEL, DR.J.PH. - Linschoten Vereeniging deel 41. Journaal van j.j. Ketelaar's hofreis naar den groot Mogol Te Lahore 1711-1713
P5726: VOGELZANG, H.P. E.A. - Hr.Ms. Urania. Caveo Non Timeo
P17086: VOLCKMAR, E.D. - Boats from Norway. Fishing Vessels-Cargo Vessels-Pleasure Boats
P3520: ADRIAAN VOLKER - Ik drink de aarde. uitgave Adriaan Volker baggerwerken
P16909: VOLKMER, W.D. - PRR. Hudson to Horseshoe
P8745: VOLKSWAGEN - Volkswagen 1500 handleiding
P17374: VOLKSWAGEN - Handleiding Volkswagen 1500 en 1500 s. 1961 t/m 1965
P14525: VOLKSWAGEN - Handleiding VW 1600
P7724: VOLLENHOVEN, J. VAN - Wat zeilt daar. Een schepenschouw van jachten door mr. J. van Vollenhoven
P7678: VONDEL, JOOST VAN DEN - Het lof der zee-vaert
P1788: VONK, DR. P.G. - De victorieuze zeeslag op Schoneveld. Het hol van de Ruyter
P9088: VOOGD, A - Rotterdam Port de Mer
P1699: VOOGD, A. - Rotterdamsche Lloyd, de scheepvaart van Nederland op Indie
P9087: VOOGD, A - Album Rotterdam
P4847: VOOGT, G. DE - De oorlog in Oost-Azie. Rusland en Japan, een nauwkeurig overzicht van den geweldigen strijd tusschen Rusland en japan, verzameld uit de meest betrouwbare bronnen met beschouwingen en illustraties van ooggetuigen
P15881: VOORBEIJTEL-CANNENBURG, W - Het Scheepvaart Museum te Amsterdam. Een rondgang langs de verzameling
P15882: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W - Catalogus der Scheepsmodellen en Scheepsbouwkundige Teekeningen 1600-1900. In het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum
P758: VOORBEIJTEL CANNENBURGH, W. - De Groene Draeck
P12997: VOORBEIJTEL-CANNENBURGH, W - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Catalogus der Bibliotheek
P4113: VOORHOEVEN, CAREL - Legenden van Holland's kust
P9155: MINISTERIE VAN VOORLICHTING - Ark Royal. de prestaties van een Britsch vliegkampschip
P9156: AMERIKAANSCHE REGEERINGS VOORLICHTINGSDIENST - De strijdende koopvaardijvloot
P18793: VOORT, J.P. VAN DER - De Nederlandse Noordzeevisserij in oude ansichten
P9816: VOORT, J.P. VAN DER - De renaissance van de visserij. De Nederlandse deelname aan nationale en internationale visserijtentoonstellingen 1861-1907
P18817: VOORT, DR.J.P. VAN DE - Vissers van de Noordzee. Het Nederlandse visserijbedrijf in geschiedenis en volksleven
P17886: VOORT, J.P. VAN DE - Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
P1447: VORSCHER, N.A. - 19- Toen... 19-nu. Verankerd in het verleden. Over de marine
P12008: VOS, RON DE - De Navigator
P7453: VOS, A. DE - Mercator. Beknopte geschiedenis van de Belgische opleidingsschepen.
P14889: VOS, R. DE - De Thuisvaart. Deel 4 uit het zeemansleven van Kapitein van Linden
P17429: VOS, A. DE - Aantrappen & vliegen happen. 100 jaar kicken op motoren
P15427: VOS, A.D. - Onderwaterarcheologie op de rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand)
P9978: VOS, RON DE - Nederlandse Fregatschepen en Barken
P7890: VOS, DORINE DE - Scheepsgerechten. Chefkoks aan water, recepten voor in de kombuis
P16449: VOS, RON DE - Nederlandse Fregatschepen en Barken
P6130: VOS, RON DE - Nederlandse Schoeners en Brikken
P12562: VOS VAN MARKEN, J. - Eene mededeling over de oorzaken van Zelfontbranding van Stoffen in Schepen geladen
P13687: VOS VAN STEENWIJK, A.N. BARON DE - Het Marinebeleid in de Tweede Wereldoorlog
P15725: VOS, WILLEM - De Bouw van een Oost-Indie Vaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw
P18959: VOS, RON DE - De Race
P12005: VOS, RON DE - Kapitein Blom, Het fregatschip Futures
P12006: VOS, RON DE - De opstapper
P12007: VOS, RON DE - De Race
P17053: VOS, R. DE - Kapitein Blom, Het fregatschip FUTURES. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest
P17742: VOS, A - Alblasserdam in oude ansichten
P15500: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad
P17644: VOSS, J - Vuurtorens tussen dag en nacht
P9064: CAPTAIN JOHN VOSS - In een zeilkano de wereld rond
P8662: VREDENBURG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk
P845: VREUGDENHIL, A. - Koningen, scheepsbouwers en zeevaarders
P18003: VRIEND, M. EN E. DE - Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergingsbedrijf van den Akker
P17410: VRIEND, J - De oorlog maakte alles anders. Herinneringen aan de jaren 1940-1945 in Obdam, Hensbroek en Wogmeer
P4906: VRIES, H.S. DE EN H.J. DE VRIES - De Vries Scheepsbouw 75 jaar, 1923-1998
P9008: VRIES, SANDRA DE - De lucht in gevlogen, de hemel in geprezen. Eerbewijzen voor van Speyk
P15265: VRIES, JAN DE - Barges and Capitalism. Passenger Transportation in the Dutch Economy (1632-1839)
P4110: VRIES, HUIB DE - C.A. de Vries Zeeschilder
P10534: VRIES, C.A.DE - C.A. de Vries Zeeschilder
P13543: VRIES, T. DE - Vrouwen van Urk
P18651: VRIES, N.J. DE - Sweijs Neerlands Vloot en Reederijen 1877
P18653: VRIES, N.J. DE - Sweijs Neerlands Vloot en Reederijen 1881
P6334: VRIES, TROMP DE - Redders, Bergers, Bouwers
P13542: VRIES, T. DE - Vissers van Urk
P4639: VRIES, DAVID PIETERSZ. - Straat en bochtvaarders. Facsimile naar het Journael van David Pietersz. De Vries met zijn reizen tussen 1618 en 1625
P18456: VRIES, T. DE/SCHAAP, D/ROLLE, S. - Eene plaats van grooten omvang. 1875-1976 Honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal
P18652: VRIES, N.J. DE - Sweijs Neerlands Vloot en Reederijen 1878
P2172: VRIES, G.M. DE - Pompen, Paapen en kiellichten. De geschiedenis van het loodswezen op de Eems
P15369: VRIES, W.P. DE - De Duikboot en haar rol in den Europeeschen Oorlog
P18690: VRIES, B. DE E.A. - Koninklijke De Vries Scheepsbouw 100 jaar. 1906-2006
P18043: VRIES, J. DE - Uitrusting van zeeschepen
P596: VRIES C.A. DE - Scheepsportretten van C.A. de Vries
P12128: VRIES, JOH. DE - Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954. In 3 delen
P16320: VRIES, P. DE (REDACTIE) - C.K.O. eerste 11 nummers eerste jaargang 1949. Orgaan van de centrale van kapiteins en officieren ter koopvaardij
P18923: VRIES, DRS G. DE/MARTENS, DRS. B.J. - Nederlandse vuurwapens. Marine, Mariniers en MLD 1896-1942
P8381: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel. Deel V uit de Patria reeks
P17693: VROEGOP, F. - VIP 20. Twintig innovatieprojecten voor een duurzame visketen
P2113: VROOM, U.E.E. - Vracht-en vissersschepen van Eeltjebaas en Aukebaas
P9246: BREMER-VULKAN - Bremer Vulkan. Schiffbau und Maschinenfabrik Bremen-Vegesack
P8071: VURTHEIM, J.J. - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager. ongeveer 1455-1943
P5118: WAARD, C. DE - Linschoten Vereeniging deel 30. De Zeeuwsche expeditie naar de west onder Cornelis Evertsen den Jonge 1672-1674
P6422: WACHS, R - Die Dampfer der ersten Dampfschiffahrtgesellschaft auf Elbe und Havel
P15534: WADE, W.C. - The Titanic, end of a dream
P10481: WADE, S.H. - The History of the American Bureau of Shipping 1862-2000
P15226: WAGEMAKER, J.C. - De Jutter
P52: BROCHURE WAGENBORG - Brochure Wagenborg
P16143: WAGENBORG - Fleetlist Wagenborg with brochure
P15164: WAGENBORG - Brochure Wagenborg, Sign of Solutions
P16142: WAGENBORG - 3 Fleetlist Brochures van Wagenborg
P17296: WAGNER, F - Zwischen Hamburg und Lauenburg. Ein Kapitel aus der Ober-Elbschiffahrt
P7961: WAGNER, KAPITAN WAGNER - Decksarbeit. Ein Handbuch fur Seeleute
P8401: WAGNER, D.R.P. - SHG Schmidtsche Heissdampf G.M.B.H.. Die erste Hochdrucklokomotive der Welt, Entwicklung und Bauart
P16700: WAINWRIGHT, J.F. - The Ships Badges of Simon's Town Dry Dock
P13577: WAJER EN WAJER - Wajer en Wajer Yachts
P7641: WAKE-WALKER, E - Gold Medal Rescues
P16509: WAKE-WALKER, E. A.O. - Lifeboat!, Royal National Lifeboat Institution
P12547: WAL, DR.S.L. VAN DER - Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge. Met brieven uit zijn nalatenschap
P2669: WAL, JOHAN VAN DER - De ondergang van de Simon Bolivar
P4346: WALBURG, JAN - The port of Rotterdam. Gateway to Europe
P6611: WALDA, D - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla
P16226: WALDEBURGER, H. AND H. TEMPELMANN - Die Sihltalbahn. 100 Jahre von der Dampfbahn zur Modernen S-Bahn-Linie
P14742: WALDIS, A. A.O. - 150 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Vierwaldstattersee 1837-1987
P14770: WALDORP, H - Onze Nederlandse Stoomlocomotieven in woord en beeld
P14387: WALEK, J - A History of Poland in Painting
P9366: WALKER, FRED M. - Ships and Shipbuilders. Pioneers of Design and Construction
P4592: WALKER, F.M. - Song of the Clyde. A history of Clyde shipbuilding
P12476: WALKER, BRIAN AND HUGH DIXON - No Mean City. Belfast 1880-1914 in the photographs of Robert French
P11734: WALKER, COLIN - R.M.S. Queen Elizabeth. Memory of a Queen
P10661: WALKER, MATTHEW - Down Below. Aboard the World's Classic Yachts
P16296: WALKER, A.J. - Aye, Aye, Sir !. An Autobiography of a National Service Sailor 1946-1948.
P18755: WALKOWIAK, T.F. - Warships Data Special Fleet Submarines of World War Two
P6612: WALL, R - De gouden tijd van de oceaanstomers
P3569: WALL, ROBERT - Ocean Liners
P9017: WALLACE, GRAHAM - Flying Witness. Harry Harper and the golden age of aviation
P6790: WALLACE, F.W. - Under sail in the last of the Clippers
P13122: WALLACE, GILBERT T. - The Cairn Line of Steamships. and Nautical Tales Beyond Leith
P4873: WALLACE, F.W. - Wooden Ships & Iron Man. The Story of the square-rigged merchant marine of British Nort America, the ships, their builders and owners, and the man who siled them
P12370: WALLAST, M - Historisch overzicht van de Nederlandse Automobielindustrie
P14495: WALLBRIDGE, J. - Channel Islands Merchant Shipping 1940-1945. A Maritime History in Text and Pictures
P9050: WALLHED, ANDERS - Langs Langsiktiga Vattenvagar. Ett Stycke Rederihistoria Speglad genom Bylock and Nordsjofraktkoncernen
P18309: WALLIS, R. RANSOME - Two Red Stripes. A Naval Surgeon at War
P11995: WALRE, J. VAN - De Vondeling. Toneelspel
P12648: WALSON, C.H.R.J. - Dordrecht van toen. Prentbriefkaarten en foto's
P16590: WALSTRA, B. E.A. - Schipper in het cachot. Het journaal van Wytze Gerbens Hellinga 1794-1795
P7318: WALTER, W - Downeasters und Nova-Scotians. Amerikanische und Kanadische Segler von der Weser, Geschichte-Menschen-Schiffsregister
P7056: WALTERS, J.J. - De havenwerken van Hellevoetsluis 1604-1621
P13527: WALTERS, A.P. - The Margate R.N.L.I. Station. And its Lifeboats from 1860
P13510: WALTHEW, K - From Rock and Tempest. The Life of Captain George William Manby
P12624: WALTON, THOMAS - Steel Ships. Their Construction and Maintenance
P11237: WALZ, HEINRICH ANDKURT WERNER - Eberbach am Neckar, 650 jahre schiffahrt
P9606: WANDERS, J - Emblemen van de Koninklijke Marine
P18932: WANDERS, J - Expositie HUMOR bij de Koninklijke Marine
P10144: WANING, J.J. VAN - De onderzeedienst in de tweede wereldoorlog. Uitgave ter gelegenheid van het vaandel aan de onderzeedienst door hare Majesteit de Koningin op 14 Juli 1964
P19000: WANMIN, XU - A Brief History of Chinese Pilotage
P14776: WARD HARMAN, F - Ship Models Illustrated. With a Working Guide to Modeling
P15548: WARD-SMITH, A.J. - Internal Fluid Flow. The fluid dynamics of flow in pipes and ducts
P18524: WARDEN H.W. - In Praise of Sailors. A Nautical Anthology of Art, Poetry, and Prose
P4116: WARLOW, BEN LT CDR. - RN Destroyers in Focus since 1945
P14932: WARLOW, B - RN Cruisers in Focus
P6227: WARLOW, B - Channel Sweep. Fotographs from the 1950-1960
P13728: WARLOW, BEN - Yesterday's Navy. A Selection of Royal Navy Ship Histories of World War Two
P10601: WARMER, J.O.G - Java 1942-1945. Kampschetsen uit, Kesilir, Banjoe Biroe, Tjikoedapateuh, Bandoeng 15e Bat.
P16006: WARNECKE, H.J. - Schiffsantriebe. 5000 Jahre Innovation
P12116: WARNER, O - The Life-Boat Service. A History of the Royal National Life-Boat Institution 1824-1974
P6780: WARNER, O - Fighting Sail. Three hundred years of warfare at sea
P18396: WARNER, O - Cunningham of Hyndhope. Admiral of the Fleet
P15701: WARNSINCK, J.C.M. - Abraham Crijnssen de verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginie 1667
P14102: WARNSINCK, W.H. - Rederij, schip en research. Een bijdrage tot de practische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beinvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandsche scheepvaart-research
P4944: WARNSINCK, J.C.M. - Van Vlootvoogden en zeeslagen
P16181: WARNSINCK, J.C.M. - Drie 17e eeuwse admiraals. Piet Heyn-Witte de With-Jan Evertsen
P16258: WARNSINCK, J.C.M. - De vloot van den Koning-Stadhouder
P8226: WARREN, M.D. - The Cunard Turbine-Driven Quadruple-Screw Atlantic Liner Lusitania. Authentically reproduced from a rare 1907 commemorative edition of Engineering with additional new material selected by Mark D. Warren
P17596: WARREN, N - Metal Corrosion in Boats. The prevention of metal corrosion in hulls, engines, rigging and fittings
P8198: WARWICK, R. AND FLAYHART, W. - QE2
P17311: WASBERG, G.C. AND K. PETERSEN - Fearnley and Eger 1869-1969
P12930: CLASSC ERA WATERCRAFT - Brochure Elite Craft 1989
P16515: MUSEUM WATERLAND - Kunst uit Zaanstad. Dokumentatie beeldende kunstenaars
P9229: WATERS, SYDNEY D. - Clippership to Motor Liner. The Story of the New Zealand Shipping Company 1873-1939
P18263: WATERS, D.W. - The Elizabethan Navy and the Armada of Spain. Maritime Monographs and Reports No. 17-1975
P13512: WATERS, JOHN M. - Rescue at Sea
P14311: WATERS, C - World Naval Review (diverse years). € 25,00 each
P7196: MINISTRIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT - Vraagbaak voor de binnenscheepvaart
P16905: MINISTERIE VAN WATERSTAAT - Statistiek der scheepvaartbewegingen op de rivieren en kanalen in Nederland (17 jaargangen)
P15357: MINISTERIE VERKEER EN WATERSTAAT - Overzicht Civiele Vaartuigen 1999
P18230: MINISTERIE VAN WATERSTAAT - Statistieken der scheepvaartbewegingen op de rivieren en kanalen in Nederland 1925
P18221: MINISTERIE VAN WATERSTAAT - Wegwijzer voor de binnenscheepvaart met overzichtskaarten (6 delen compleet)
P18222: MINISTERIE VAN WATERSTAAT - Overzichtskaarten behoorende bij den wegwijzer voor de binnenscheepvaart (3 cassettes met kaarten). Nederland compleet
P16536: WATJEN, H - Weisses im blauen Feld. Die bremische Reederei und Uberseehandlung D.H. Watjen and Co. 1821-1921
P2446: WATJEN, DR. HERMANN - Die Niederlander im Mittelmeergebiet zur zeit ihrer hochsten machtstellung
P17871: WATSACK, C - Die Geschichte der Vogelfluglinie. Puttgarden-Rodby
P17285: WATSACK, C - Erinnerungen an die Theodor Heuss. 40 Jahre auf dem weg nach Norden
P17269: WATSACK, C - Puttgarden-Rodby. Die Geschichte der Vogelfluglinie
P12573: WATSON, JONATHAN - Janet. The Restoration of a Victorian Yacht
P14178: WATSON, N - Around the Coast and Across the Seas. The Story of James Fisher and Sons
P1110: WATSON, JULIA AND WENDY GREGORY - The ferrie in london
P4237: WATSON, NIGEL - The Bibby Line 1807-1990. A Story of Wars, Booms and Slumps
P12683: WATSON, MILTON H. - Flagships of the Line. A celebration of the world's three-funnel liners
P8162: WATSON, NIGEL - Time and tide wait for no man. George Hammond PLC 1767-1992
P11677: WATSON, JOHN - Het geheim van de Hindenburg. 1945, een oorlogsschip van de Nazi's zet koers naar Washington. Slechts een man kent het geheim van de lading
P7562: WATSON, J - De Stalin
P3563: WATSON, JULIAN EN GREGORY, WENDY - Free for all. A Celebration of 100 years of the Woolwich Free Ferry
P4415: WATSON, MILTON H. - US Passenger Liners since 1945
P16001: WATSON, M.H. - Disasters at Sea. Every ocean-going passenger ship catastrophe since 1900
P17725: WATTS, A - Wind and Sailing Boats
P18292: WATTS, A.J. - Battleships WW2 Fact Files
P16478: WATTS, A. - The U-Boat Hunters
P17583: WATTS, A - Instant Weather Forecasting
P344: WATTS, ANTHONY J. - Pictorial History of the Royal Navy. In 2 volumes
P10443: WATTS, A.J. - Allied Cruisers. From the serie WW2 Fact Files
P13431: WAYMAN, N.L. - Life on the river. A Pictorial History of the Missipppi, the Missouri, and the Western River System
P17892: WEBB, B - Scheepstermen in acht talen. Nederlands/Engels/Frans/Duits/Deens/Italiaans/ Spaans /Portugees
P9683: WEBB, BARBARA AND CRUISING ASSOCIATION - Hollandia's tien talen scheepswoordenboek. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Grieks, Deens, Turks, Spaans, Italiaans, Portugees
P17412: WEBB, B - Yachtmans Eight Language Dictionary
P17165: WEBBERS, H - De Brug. De Erasmusbrug, geschiedenis en bouw/ History and Construction
P16227: WEBER, W. A.O. - Regionalverkehr Mittelland. Band 2, Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn
P3912: WEBER-VAN BOSSE, A - Een jaar aan boord van de H.M. Siboga
P9320: WEBER, KLAUS-KARL - Johan van Valckenburgh. Das wirken des Niederlandischen Festungbaumeisters in Deutschland 1609-1625
P591: WEBER, DR. R.E.J. - Zee- en landtransport in het postverkeer met het vml. Nederlands-Indie
P15011: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse Oorlogsvloten en konvooien tot 1690
P2608: WEBER-VAN BOSSE, A - Een jaar aan boord H.M. Siboga
P13043: WEBSTER, N. AND P. FOX - British Railways Pocket Book No.3 DMUS and Light Rail Systems. 1999 edition
P13042: WEBSTER, N - British Railways Pocket Book No.1 Locomotives. edition 1999
P14093: WEBSTER SMITH, B - H.M.S. Queen Elizabeth. The Story of a Super Dreadnought
P1400: WEEKENSTRO, D. - Welvaart en zeemacht. De Koninklijke Marine in de 21ste eeuw
P14: WEEKS-MIFFLLIN, MARY E.A. - Harbour Lights Burlington Bay
P15883: WEERD, M.H.H. DE - Maritiem beleid als onder deel van het buitenlands beleid van de Sovjet-Unie. Presentatie van een analyse van (verklaard) Sowjet-beleid voor de laatste decennia van deze eeuw
P1729: WEERDT, J. DE - De wereld van de zeevrachtvaart
P7565: WEERSTAND A. E.A. - Bloedreizen in barre winters
P1273: WEGENER SLEESWIJK, RIEN E.A. - SKS Skűtsjesilen,
P19037: WEGENER SLEESWIJK, ANDRE - De Gouden Eeeuw van het Fluitschip
P1268: WEGENER SLEESWYK, RIENK EN AREND JAN WIJNSMA - De boeier Friso. Fries statenjacht 1894-1954-1994
P7654: WEIJS, F.J. - Sporen van een ambacht, Scheepvaart. Het houten schip,
P3567: WEIJS, FREDERIK J|. - Met beide handen. Uit het goede hout gesneden
P1275: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee
P13316: WEISBROD A.O. - Das Grosse Typenbuch deutscher Lokomotiven
P13009: WELEDA, C. AND N. TEMPEL - Die Bahn-und Hafenbetriebe der Ruhrkohle AG. Von der Konichlichen Zechenbahn zum Uberregionalen Verkehrsdienstleisten
P8474: WELLER, C.A. - Die Praxis des Modernen Machinenbaues. Modell=Atlas
P8585: WELLS, REAR ADMIRAL GERARD - Naval Customs and Traditions
P10779: WELLS, J.G. - Whaley. The Story of HMS Excellent 1830-1980
P9627: WELNETZ, BOB - Ships of the Great Lakes on Postcards. in 2 volumes
P17988: WELTEVREDEN, B.C. - Kapitein B.C. Weltevreden. Een meeslepend leven
P15612: WELTI, H - Ledischiffe auf dem Zurichsee
P3536: NEERLANDS WELVAART - N.V. Dirkzwager's Scheepsagentuur te Maassluis
P7626: WENDEMUTH, DR.L AND BOTTCHER, W - Der Hafen von Hamburg
P6370: WENDT, H - The Romance of Water
P11036: WENNEKES, W - Gouden Handel. De eerste Nederlanders over zee, en wat zij daar haalden
P16007: WENNER, H.J. - Deutsche Schiffsneubauten (Diverse Years). Ships delivered by German Yards, for Ocean Going Vessels
P15188: WENTHOLT, L.R. - Geillustreerd technisch woordenboek in zes talen. Stroomen, rivieren, kanalen
P2352: WENTHOLT, DR.L.R. - Stranden en strandverdediging
P6624: WENTHOLT, DICK N. - Marineade. Marinehumor door de jaren heen
P1661: WENTHOLT, A.D. - Brug over den oceaan
P15712: WENTHOLT, A.D. - Brug over den Oceaan (zonder papieromslag)
P13327: WENZEL, H - Die Baureihe 24. Die kleinste Einheits-Schlepptenderlok
P7638: JUNG/MAAS/WENZEL - Tanker und Versorger der Deutschen Flotte 1900-1980. Konstruktionen-Ausrustung-Bewaffnung-Aufgaben-Einsatze
P10273: WEREMEUS BUNING, J.W.F. - 40 Years N.S.M.
P1407: WEREMEUS BUNING, A. - Binnen en buiten boord. Novellen en schetsen
P1999: WEREMEUS BUNING, A. - De mottige en andere marine schetsen
P3747: WEREMEUS BUNING, A - Uit en thuis met de Tromp. en andere Marine schetsen
P1746: SCHIP EN WERF - Schip en Werf, losse nummers
P17896: WERF, HARMEN VAN DER - Met het oog op de Schelde
P17717: S. VAN DEN WERFF EN HUGHES, D - Astronavigatie. Van Columbus tot Willem Barentsz voor de moderne zeiler
P6382: WERFHORST, A. VAN DER - Volcmar de ommelandvaarder
P13867: WESER WERFT - Brochure Weser Werft
P10211: MEYER WERFT - Brochure Hightech Afloat. Shipbuilding in Papenburg
P4151: WERKMAN, EVERT/HARST, HYLKE VAN DER - Amsterdam, beeld van een haven 1870/1940
P2734: WERKMAN, EVERT EN FOTO'S CEES VAN DER MEULEN - Redden
P5191: WERNICK, R - De Vikingen. Deel uit de Time-Life serie ''Zeevaart''
P13555: WERTHEIM, E - The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World 2005-2006. Their Ships, Aircraft, and Systems
P18619: WERTHEIM, E - The Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World 1998-1999. Their Ships, Aircraft, and Systems
P12263: WERUMEUS-BUNING, A - Rotterdamsche Lloyd, om en door Europa. Aan wal en aan boord
P3406: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - 40 jaar N.S.M.
P12515: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers. Met tekeningen van C. Boost
P18326: WERUMEUS BUNING, A. - Marine-Schetsen
P18327: WERUMEUS BUNING, A - Onze voorouders op den Oceaan. San-Salvador, Gibraltar en de slag bij Duins
P745: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - 40 jaar N.S.M
P18546: WERUMEUS BUNING, A. - Met de Rotterdamsche Lloyd naar Egypte, Ceylon, Sumatra en Java
P18545: WERUMEUS BUNING, A - Rotterdamsche Lloyd, over zee naar den Dauphine, Savoie & Provence
P6781: WERUMEUS BUNING, A - De Ruijter's Afrikaansche Reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld
P19039: WERZ, BRUNO - Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de tafelbaai
P8622: WESSELINGH, A.J. EN WILLIGENBURG, A.R. VAN - Whiskey Compagnie 1972-1990
P10826: WESSELS, JAN UND REINHARD - Schiffe aus Haren and er Ems 1482-1995. Band II
P16768: WESSELS, JAN UND REINHARD - Schiffe aus Haren an der Ems (2 volumes complete). 1482-1993 and 1482-1995
P12605: WEST, W.J. - The Maritime Photographs of Francis Frith
P8780: WEST, ROBIN AND LINDA - Sheringham Lifeboat Heritage. A Shout in Celebration July 1999
P16387: WEST, J.L. - The Loss of Lancastria
P11451: WESTDIJK, LEENDERT - Zeesleper Thames. In de Tweede Wereldoorlog
P10199: WESTDIJK, LEENDERT - Zeesleper Thames. In de Tweede Wereldoorlog
P9668: WESTERHUIS, A. - De ontwikkeling van het politietoezicht op de groote waterwegen
P18432: WESTERTERP, C.J.TH.E.A. - Scheveningen Radio 1904-1954
P3002: WESTERWAL, H. - Coasters
P13834: WESTPHAL, S. - The German Army in the West. Rommel in North Africa, Kesselring in Italy, Rundstedt in France
P8688: WESTPHALL, POVL - The East Asiatic Company Limited EAC 1972. Aktieselskabet Det Ostasiatiske Kompagni
P9498: WESTPHALL, POVL - The East Asiatic Company Limited 1963. Det Ostasiatiske Kompagni
P16522: WETTERHOLM, C.G. - Skrufangaren Per Brahe
P13979: WEYER, H - Nordwest-Passage. Durch das Spinnennetz des nordwestliches Kanada
P944: WEYERS - Weyers Flottentaschenbuch. Diverse years
P18550: WEYERS - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten (diverse years). € 35,00 each
P18186: WEYERS - Weyers Flotten Tasschenbuch 1994/96. Warships of the World
P17685: WHALE, D.M. - The Liners of Liverpool in 3 volumes complete
P18659: WHALL, W.B. - Sea Songs and Shanties
P14853: WHEELER, W. EN C.H. HAYWARD - Houtsnijden, beeldhouwen en vergulden
P11800: WHIPPLE, A.B.C. - Yankee Whalers in the South Seas
P8256: WHIPPLE, A.B.C. - Tall Ships and great Captains. A Narritive of famous sailing ships through the ages and the courageous men who sailed, fought or raced them across the seas
P18702: WHIPPLE, A.B.C. - Zeilende Oorlogsschepen. Deel uit de Time-Life serie zeevaart!
P5002: WHIPPLE, A.B.C. - De Klipperschepen. Uit de Time-Life serie
P8783: WHITAKER, B - Preservations Life from Shipwreck. Volume 1 of a trilogy, Skuetender Lifeboat
P14343: WHITE, C. - The Heyday of Steam, Victoria's Navy
P14216: WHITE, M.R. - Herrings, Drifters and the Prunier Trophy. Aspects of the vanished herring fishing industry at Great yarmouth, Lowestoft and Southwold
P12603: WHITE, CHRIS - The Cruising Multihull
P18947: WHITE, DAVID - The Frigate Diana. Uit de serie, Anatomy of the Ship
P7330: WHITE, M. - Building the St. Pierre Dory
P14733: WHITE, COLIN - The Nelson Companion
P7657: WHITENER, J.R. - Ferro-Cement Boat Construction
P18306: WHITLEY, M.J. - Cruisers of World War Two. An international Encyclopedie
P17438: WHITLEY, M - Deutsche Seestreitkrafte 1939-1945. Einsatz im Kustenforveld
P17231: WHITLEY, M.J. - German Cruisers of World War Two
P412: WHITLEY, M.J. - Destroyer!. German destroyers in World War 2
P2826: WHITLEY, M.J. - TheType 35Torpedoboats of the Kriegsmarine
P18298: WHITLEY, M.J. - Battleships of World War Two. An International Encyclopedia
P9789: WIBORG - Norddeutscher Lloyd Bremen. Der Norddeutsche Lloyd Reedereigeschichte im Plakat, Ein Ruckblick zum 150. Jahrestag der Grundung
P18265: WICKSTEED, OWEN H. - The Hardanger Faering
P16439: WIDDOWS, N - Ferries British Isles and Northern Europe (diverse Years). € 15,00 each
P15705: WIDJOJO, M - The Revolt of Prince Nuku. Cross-Cultural Alliance making in Maluku c. 1780-1810
P18244: WIDODO, J - The Boat and the City. Chinese Diaspora and the Architecture of Southeast Asian Coastal Cities
P9862: WIEG, PETER AND J. FREYER - Chinesische Fluss-Dschunken
P18512: WIEG, PETER - Chinesische Dschunken
P18513: WIEG, PETER AND J. FREYER - Chinesische Fluss-Dschunken
P2691: ANNIE VAN DER WIELE - Onder Omoo's zeilen. Met een zeilboot de wereld rond
P18468: LAUTENBACH PIET EN KLAAS VAN DER WIELEN - Guzjen. Sleepboot Holland Terschelling
P1076: WIELINGA, ANNE EN SALVERDA, JOHAN - De Lemmerboot
P17554: WIERINGA, F.M. - De VOC in Amsterdam
P18048: WIERINGA E.A. - De wereld volgens Blaeu. Blaeus wereldkaart op groot formaat uit 1646
P7746: WIERSEMA, J. - Aardrijkskunde. Compendium voor de diploma's 1e,2e en 3e stuurman Groote Stoomvaart
P6572: WIERSUM, KEES - Zware Kees
P7594: WIERSUM, KEES - Zware Kees 2. Na het succes van Zware Kees, nu Zware Kees 2
P15879: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te groningen in 1605, gesneuveld bij Lowestoff in 1665
P12192: WIERSUM, KEES - Zware Kees 3
P13513: WIESE, EIGEL - Seenot und Rettung
P569: WIESE, DR. J. - Das Meer. Geographische, Naturgeschichtliche und Volkswirtschaftliche Darstellung des Meeres und seiner bedeutung in der Gegenwart
P7114: WIESE, E - Giganten der Meere: Passagierschiffe. Die Grossten Passagiersschiffe der Welt
P17431: WIESNER, W - Amerikanische Motorrader. Big Twins, Chrom und Easy Riders
P10800: WIESSNER, J.G. - Molens in de vreugd. Met afbeeldingen uit Achterhoek en Liemers
P3113: WIJK, ARIE VAN - Odyssee van een marinier. Omzwervingen en lotgevallen van de uit de rangen opgeklommen officier der Mariniers (Ltzvk 2 O.C. b.d.)
P8030: WIJK, J. VAN DER - Lexicon van de watersport, visserij, koopvaardij, marine en bruinevloot
P1313: WIJK, W. - Heden en verleden van Zalm en Zegen in de Biesbosch
P9746: WIJK, W. VAN - Ik hoor hier. Portret van de Biesbosch en zijn bewoners
P18721: WIJN, J.J.A. - Tot in de verste uithoeken. De cruciale rol van de Gouvernements Marine bij het vestigen van de Pax Neerlandica in de Indische Archipel 1815-1962
P2816: WIJNAND, J.H. - Het schipryck Amsterdam. Een werk over de scheepvaart en den scheepsbouw van Amsterdam van de vroegste tijden tot het huidige tijdsbestek
P6625: WIJNGAARDEN, P. VAN EN STAAL, P - Dornier DO 24. Herinneringen aan een legendarische vliegboot
P14089: WIJSMULLER - Brochure Wijsmuller Transport B.V.
P18101: WIJSMULLER - Ingebonden jaargangenDe BetingDiverse jaargangen. Contactblad N.V. Bureau Wijsmuller, € 27,50 per jaargang
P5284: WIJSMULLER - De Beting. Contactblad N.V. Bureau Wijsmuller
P12706: WIJSMULLER - Brochure Wijsmuller Servant. Class of Vessel
P18102: WIJSMULLER - Gecombineerde uitgave De Beting jaargang 1 en 2 samen
P18447: WIJSMULLER - Brochure Wijsmuller Transport 1981
P18445: WIJSMULLER - Wijsmuller Kalender (diverse jaren). € 10,00 each
P7190: WIJSMULLER - De Beting 1990. Complete jaargang in 3 gecombineerde nummers
P7192: WIJSMULLER - De Beting (groot formaat A4)
P7184: WIJSMULLER - De Beting Losse nummers. Tijdens het bestellen komt het vakje ''Your notice to us '' tegen. Hier invullen welke u wilt bestellen. Soms staat er 2x of 3x achter een maand hieronder. Dit betekend dat er meerdere op voorraad zijn!
P14124: WIJSMULLER - Brochure Wijsmuller Servant Class of Vessel
P19052: WIJSMULLER - Brochure Wijsmuller Ocean Going Tug Typhoon, Tempest
P13747: WIJSMULLER - Ingebonden jaargang De Beting over de jaren 1969/1970
P18581: WIJSMULLER - Revue Wijsmuller number 2
P14090: WIJSMULLER - Brochure Wijsmuller Transport B.V. ca. 1985
P18580: WIJSMULLER - Wijsmuller Digest Number 3
P18579: WIJSMULLER - Wijsmuller Bulletin World Wide. € 2,50 each
P1199: KOLDAM WILCO VAN E.A. - Veenkoloniale zeevaart
P13109: WILCOX, L.A. - Mr. Peppys' Navy
P18727: WILDE A. DE - Rijst met Rotmok
P5194: WILDEMAN, DIEDERICK - De wereld in het klein. Globes in het klein
P18423: WILDT, JAN DE - Mannen van IJzer en Staal. De eerste generaties Hoogovenwerkers
P393: TREUE WILHELM - Geschichte der Franzosischen Marine
P2045: WILKE, J. TH. EN S. HALFWEEG - Neerlands Scheepsbouw en scheepvaart
P19082: WILKEN, R - Euromax. Bouw Euromax Terminal Maasvlakte Rotterdam 1999-2008
P9377: WILKINSON, B.A. AND R.K. WILLSON - The Main Line Fleet of Burns Philp
P16956: WILKINSON-LATHAM, R - The Royal Navy 1790-1970. Osprey, Men at arms series
P9797: WILL, E - Stars Aboard. Celebrities of yesteryear who travelled Cunard Line during the golden age of transatlantic travel
P18768: MOOJEN WILLEM H. - Midscheeps. De zeeman vertelt....
P5806: WILLEMS, A EN VERSTRAETEN, B (BEWERKING) - Jan Geensen, een jongen van dewestkant. Jeugdjaren in Terneuzen, Omzwervingen op de kust- en diepwaterzeilvaart. Periode 1895-1910
P13363: WILLEMSEN, JAN - 400 ton Deadweight. Roman over een Nederlandse kustvaarder in de 60er jaren
P18198: WILLEMSEN, J - Kapitein Rabenhaupt
P2704: WILLEMZE, H.C. - Verhalen van voor de mast. Herinneringen van Nederlandse schepelingen en hun zeiltijd
P14134: WILLEN, P - Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen in 2 volumes
P14153: WILLEN, P - Strassenbahnen der Schweiz. Triebwagen
P1463: WILLIAMS, MARC - No cure, No pay
P10025: WILLIAMS, J.G. - The Birds of East and Central Africa
P10027: WILLIAMS, J.G. - A Field Guide to the National Parks of East Africa
P10401: WILLIAMS, PETER - A New History of the Organ. From the Greeks to the Present Days
P6330: WILLIAMS, D.L. AND DE KERBRECH, R.P. - Damned By Destiny
P17928: WILLIAMS, G.R. - The World of Model Ships and Boats
P6046: WILLIAMS, P.J. AND SERLE, R. - Ships in Australian waters
P6620: WILLIAMS, DAVID L. - P&O Port Out, Starboard Home
P8195: WILLIAMS, D.L. - Cruise Ships
P17730: WILLIAMS, N - The Sea Dogs. Privateers, Plunder and Piracy in the Elizabethan Age
P14545: WILLIAMS, E. (EDITOR) - Ocean Tramps By themselves
P8209: WILLIAMS, K - Cruising an ocean under power
P355: WILLIAMS, RAY - Fly Navy. Aircraft of the fleet Air Arm Since 1945
P3135: DAVID L. WILLIAMS - Glory Days P and O
P13507: WILLIAMS, DAVID L. - Glory Days Cunard
P17825: WILLIAMS, D - Wartime Disasters at Sea. Every passenger ship loss in World Wars I and II
P14115: WILLIAMS, D - Liners in Battledress. Wartime Camouflage and Colour Schemes for Passenger Ships
P11231: WILLIAMS, HAROLD - One Whaling Family
P4256: WILLIAMSON, CAPTAIN JAMES - Clyde Passenger Steamers 1812-1901. From theCometof 1812 to theKing Edwardof 1901
P7158: WILLIAMSON, J.A. - The Hakluyt Society, second series No. CXX. The Cabot Voyages and Bristol Discovery under Henry VII
P18756: WILLIAMSON, G - U-Boats vs Destroyer Escorts. The Battle of the Atlantic
P7683: WILLIAMSON, G - German E-Boats 1939-1945. New Vanguard number 59
P1249: WILLIAMSON, J.E. - Mijn avonturen op de bodem van de oceaan
P8779: WILLIS, C.J. - The Worcester Cadet. The Story of a Life-Boat
P1015: WILLIS, W - De adembenemende tocht van de Seven Little Sisters. 12000 Km alleen op een vlot over de oceaan.
P2270: WILLIS, WILLIAM - The Epic Voyage of the Seven Little Sisters. A 6700-Mile Voyage Alone Across the Pacific
P3032: G. HOUOT EN P. WILLM - Diepzeeduikers. 4000 meter beneden de zeespiegel
P17126: WILLMOTT, H.P. - Sea Warfare. Weapons, Tactics and Strategy
P17904: WILLMOTT, H.P. - The Last Century of Sea Power (2 volumes complete). From Port Arthur to Chanak 1894-1922 and From Washington to Tokyo 1922-1945
P17227: WILLOUGHBY, M - The U.S. Coast Guard in World War II
P18675: ROOS WILLY DE - De Noordwestelijke doorvaart. Van Groenland naar de Beringstraat
P18676: ROOS WILLY DE - De ontoegankelijke horizon. De derde poolreis van de Williwaw
P3651: WILMAR, H.A. - Met de mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der Mariniersbrigade
P2678: WILSON, E.A. - Soviet Passengerships 1917-1977
P6654: WILSON, R - Passenger Steamers of the Glasgow & South Western Railway
P17597: WILSON, I - Neills of Bangor
P13526: WILSON, IAN - Shipwrecks of the Ulster Coast. From Carlingford Lough to Inishowen Head
P13298: WILSON, NEIL - Great Sea Disasters. The World's Worst Sea Accidents
P13514: WILTSHIRE, R - Norfolk's Lifeboats. A Portrait in photographs and picture postcards
P18385: WILTSHIRE, A - Thames Tugs in Colour
P15034: BLAUWE WIMPEL - De Blauwe Wimpel ingebonden jaargangen nummers 2, 3, 4, 6, 7, 8 in een koop
P17123: WINCOTT, L - Invergordon Mutineer
P17487: WIND, I - Het vergeten Boerinnenleven
P1453: WINDE, HENK DE - Rederij T. Muller
P18014: WINDE, HENK DE - Rederij Willem Muller Nederland Terneuzen
P5553: WINDE, H. DE E.A. - Bressiaanse vissers. Over Breskens als visserijplaats
P4809: WINDE, HENK DE - De Zeeland. Geschiedenis van een sleepboot
P2337: WINDE, HENK DE - International Transport Contractors ITC 1973-1998
P11565: WINDROW, M - Tank and AFV Crew Uniforms since 1916
P18431: WINFIELD, RIF - The 50-Gun Ship
P10356: WINGATE, J. A.O. - Warship in profile volume 1
P14260: WINGATE, J - Profile Warship 1. Hms Dreadnought / Battleship 1906-1920
P3240: WINGATE, JOHN - HMS Belfast. In trust for the Nation 1939-1972
P11869: WINGATE, JOHN - Profile Warship 29 HMS Belfast. Edinburgh Class Cruiser 1939-1971
P10505: WINGATE, J - De slag om het kanaal 1940-1943. De heroische strijd rond Dieppe en Duinkerken
P11872: WINGATE, JOHN - Profile Warship 5 HMS Campbeltown. later USS Buchanan, Flush Decker Destroyer (4-Stacker) 1918-1942
P3654: WINKEL-RAUWS, DR.H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627. De Commissie voor zeegeschiedenis deel XI
P4931: WINSER, JOHN DE S. - The D-Day Ships. Neptune. The greatest Amphibious Opertion in History
P17279: WINSER, J. DE S. - British Invasion Fleets. The Mediterranean and beyond 1942-1945
P14239: WINSER, J. DE S. - Coasters go to War. Militairy Sailings to the Continent 1939-1945
P4895: WINSER, JOHN DE S. - Short Sea, Long War. Cross-Channel Ships' Naval and Military Service in World War II
P16946: WINSER, J. DE S. - British Cross-Channel Railway Passenger Ships
P16230: WINTER, H - Die Kolombusschiffe von 1492
P13124: WINTER, MICHAEL T. - The Portishead Coal Boats. A History of Osborn and Wallis LTD Bristol
P855: WINTER, P.J. - De Westindische Compagnie ter kamer stad en lande
P90: C.W.R. WINTER - Queen Mary. Her early years recalled
P14266: WINTER, H. - Das Hanseschiff. Im ausgehenden 15. Jahrhundert
P15817: WINTER, H - Der Hollandische Zweidecker von 1660/1670
P4602: WINTER, J - Die Kolumbusschiffe
P14171: WINTERHOFF, E - Walfang in der Antarktis
P17499: WINTERS, J.C. - Surveying and Restoring Classic Boats
P18308: WINTON, J - Death of the Scharnhorst
P5745: WINTON, J - The Forgotten Fleet. The Story of the British Pacific Fleet 1944-45
P7086: WINTON, J - De vechtende Temeraire
P16261: WINTON, J - Warrior, the first and the last
P13775: WINTZ, SOPHIA G. - Our Blue Jackets. Miss Weston's life and work among our sailors
P18733: WIPER, S - Warship Pictorial 27, Kriegsmarine Type VII U-Boats
P18732: WIPER, S - Warship Pictorial 28, Gato Type Fleet Submarines
P12083: WIPER, STEVE - Warship Pictorial 2, USS Miineapolis CA-36
P18731: WIPER, S - Warship Pictorial 15, Kriegsmarine Schnellboote
P5966: DE WIRE, ELINOR - Guide to Florida Lighthouses
P7314: DE WIRE, E - The Field Guide to Lighthouses of the Pacific Coast. California, Oregon, Washington, Alaska, and Hawaií
P18256: WIRZ, A. U.A. - Alles Unter Kontrolle. Disziplinierungsprozess im Kolonialen Tansania 1850-1960
P6550: WIRZ, H - Seenot Opfer Siege. Ein Jahrhundert Deutsche Gesellschaft Zur Rettung Schiffbruchiger
P14931: WISE, J - Royal Fleet Auxiliary in Focus
P6281: WIT, T. DE EN LENTJES, A - Nedlloyd Rijn- en Binnenvaart Vlootgeschiedenis
P7122: WITSEN, NICOLAAS - Linschoten Vereeniging deel 66/67/68. Moscovische reizen in drie delen
P2243: WITSEN, NICOLAES - Aeloude en Hedendaegsche Scheepsbouw en bestier door N. Witsen
P14516: WITSEN, NICOLAES - Architectura Navalis et Regimen Nauticum. Aloude en Hedendaagsche Scheeps-Bouw en Bestier
P3632: WITTE, BERT - Groot vaarboek
P7814: WITTERT, E.J.M. - Militair Ceremonieel
P10014: WITTHOFT, H.J. - Kohlers Flottenkalender (diverse Years). € 10,00 each
P16991: WITTHOFT, H.J. - Energie aus der Nordsee. Offshore-Report
P7096: WITTHOFT, HANS JURGEN - Fairplay. Dafur steht der Name, Chronik einer deutschen Schlepperreederei
P7097: WITTHOFT, HANS JURGEN - Lloyd Werft. 150 Jahre Schiffbaugeschichte
P10002: WITTHOFT, H.J. - Kurs Levante. Deutsche Linienfahrt ins Ostliche Mittelmeer
P14632: WITTHOFT, H.J. - Hamburg Sud. Eine Illustrierte Chronik der Ereignisse
P9652: WITTHOFT, H.J. - 100 Years Nordseewerke. Edition 6 schiffe und Hafen
P15896: WITTHOFT, H.J. - Die Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei im Zweiten Weltkrieg. Ein tagebuch
P14397: WITTHOFT, H.J. - Container. Eine Kiste Macht Revolution
P7113: WITTHOFT, H.J. - Giganten der Meere: Containerschiffe. Motoren der Globalisierung
P15043: WITTHOFT, H.J. - Meyer Werft. Innovativer Schiffbau aus Papenburg
P13181: WITTHOFT, H.J. - Container. Die Mega-Carrier Kommen
P3624: HANS JURGEN WITTHOFT (HERAUSGEBER) - Plakat Edition. Passagier und Liniendienste Deutscher Reedereien
P4767: WITTHOFT, HANS JURGEN - Hamburg-Amerika Linie
P16763: WITTHOFT, H.J. - Meyer Werft. Inoovative shipbuilding from Papenburg
P3139: WITTHOFT - Nordatlantik-renner. Manner.Schiffe.Schicksale. Band 3. Der Schnelldampfer mit den drei Namen Deutschland/Victoria Luise/Hansa
P14162: WITTHOFT, H.J. - Lexikon zur deutschen Marine Geschichte. In zwei Bande
P9847: WITTHOHN, R - Die Neue deutsche Handelsflotte. Frachter, Tanker und Container in 260 Foto's
P8956: WITTOP-KONING, DR.D.A. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland
P1838: WOLF, A.L. DE - Vlootverhoudingen in het verre oosten. U.S.A., Japan, Engeland, Ned. Indie
P3244: WOLF, A.L. DE - Oorlogsschepen der Belligrenten
P11489: WOLF, COR DE - Eb en vloed. Schilderijen en verhalen uit de Texelse visserij
P18849: WOLFER, JOACHIM - TSD Cap Arcona. Biographie eines Schiffes und Geschichte einer Reederei
P13319: WOLFF, G. AND L. RIEDEL - Deutsche Klein-und Privatbahnen band 5, Nordrhein-Westfalen/ Nordwestlicher Teil
P7206: WOLTERS, K.F.H. - De zilveren mijlpaal. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 1929-1954
P7859: WOLTERS, R - Fijenoord. Wonen en leven tussen rails en waterkant
P914: WOLTERS, K.F.H. - De Nederlandse Rijnvaart
P8697: WONINK, HARRIE - Op de heide en in het veen
P1987: WOOD, JAMES L. - Shipbuilding- Scotland's past in action
P17869: WOOD, W - North Sea Fishers and Fighters
P10948: WOODENBOAT - Fifty Wooden Boats. A Catalog of Building Plans
P11492: WOODMAN, RICHARD - Reis naar de oost. Een vrachtschip in de jaren zestig
P2535: WOODMAN, RICHARD - An eye of the Fleet
P17903: WOODMAN, R - The Battle of the River Plate. A Grand Delusion
P424: WOODROOFFE, THOMAS - Naval Odyssey
P1433: WOODWARD, C. VANN - De slag om Leytegolf. De ondergang van de Japanse vloot tijdens de grootste zeeslag uit de Tweede Wereldoorlog bij de Filipijnen
P16091: AMPHLETT AND D.J.F. WOOLLEY - Titanic One Mans Dream
P4615: WOOLLEY, PETER MOORE, TERRY - The Cunard Line. A Pictorial History 1840-1990
P18517: WORCESTER, G.R.G. - Sail & Sweep in China
P6710: WORCESTER, G.R.G. - The Junkman Smiles
P8528: WORDEN, WILLIAM L - Cargoes. Matson's first century in the Pacific
P567: HIS LIFE AND WORK - Anton Otto Fischer Marine Artist
P9628: BATH IRON WORKS - Bath Iron Works Corporation. Condensed History
P9894: C AND G BOAT WORKS - C and G Boat Works. and Bayou La Batre Yard
P12045: NEW YORKS WORLD'S FAIR - New Yorks World's Fair 1964-1965. Master Press Information Kit
P17735: WORMGOOR, I - Turfschuiten en Kustvaarders. Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw
P4573: WORMSER, DR.C.W. - Indie-vaart
P7378: WORSLEY, F.A. - The great Antarctic rescue. Schackleton's Boat Journey
P5336: WORTH, J - British Warships since1945, part 4. Minesweepers
P6503: WOSSIDLO, R - Reise Quartier in Gottesnaam. Das Seemannsleben auf den alten Segelschiffwen im Munde alter Fahrensleute
P1357: WOUDSTRA, F.G.A. - Onze Koninklijke Marine
P9943: WPA - Boston Looks Seaward. The Story of the Port, 1630-1940
P18789: WRAGG, DAVID - The Fleet Air Arm Handbook 1939-1945
P13565: WRAGG, D - A Century of British Naval Aviation 1909-2009
P17281: WRAGG, D - The Escort Carrier in World War II. Combustible-Vulnerable-Expendable
P7817: WRIGHT, D. AND D. ZOBY - Fire on the Beach. Recovering the lost story of Richard Etherige and the Pea Island Lifesavers.
P11731: WRIGHT, CAROL - Queen Elizabeth 2, 1979 World Cruise around the world in 80 days Souvenir Book
P15711: WUBBEN, H.J.J. - Chineezen en ander Aziatisch ongedierte. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940
P16100: WULF, G - Wismarer Schiffsregister. Eine Materialsammlung zur maritimen Historie der Hansestadt
P9655: WULFF, H.H. - Zerssen and Co 1839-1964. Die geschichte einer firma durch 125 jahre
P16076: WULLE, A - Der Stettiner Vulcan. ein Kapitel deutscher Schiffbaugeschichte.
P17096: WURLITZER - Wurlitzer Jukebox 3700 Manual, series Americana (original). Phonograph Service Manual
P18566: WYLLIE, W.L. AND M.F. WREN - Sea Fights of The Great War
P5363: WYND, OSWALD - Kabelpiraten. Een zeeslepersdrama
P17894: WYNNE JONES, I - Shipwrecks of North Wales
P15627: SARP YACHT - Brochure Sarp Yacht. 40 M Classic
P13039: HOLLAND YACHTBUILDERS - Brochure Amels 1998
P15852: MOONEN YACHTS - Brochure Moonen 82 Alu MY WAY
P15286: HEESEN YACHTS - The Heesen Metres
P16150: HEESEN YACHTS - Brochure Heesen Yachts DUKE TOWN
P16151: HEESEN YACHTS - Brochure Heesen Yachts YALLA
P17333: TRINITY YACHTS - Trinity Yachts 2005
P17187: HEESEN YACHTS - Brochure Hardcover Heesen Yachts MY PETRA
P17188: HEESEN YACHTS - Brochure hardcover Heesen Yachts SKY
P17189: HEESEN YACHTS - Brochure Hardcover Heesen Yachts 4 YOU
P11023: FRASER YACHTS - Fraser Yachts Charter Portfolio 2011
P11533: FRASER YACHTS - Fraser Yachts Portfolio 2009
P17191: HEESEN YACHTS - Brochure Hardcover Heesen Yachts AURELIA
P17192: HEESEN YACHTS - Heesen Yachts 2013
P15854: MOONEN YACHTS - Brochure Moonen Sofia. 42 m. Yacht
P18885: TRULY CLASSIC YACHTS - Brochure Truly Classic Yachts
P16152: HEESEN YACHTS - Brochure Heesen Yachts G FORCE
P17190: HEESEN YACHTS - Brochure Hardcover Heesen Yachts GALACTICA PLUS
P12310: SWAN YACHTS - Club Swan Magazine 2010
P17332: TRINITY YACHTS - Trinity Yachts
P16149: HEESEN YACHTS - Brochure Heesen Yachts SIROCCO
P12311: SWAN YACHTS - Club Swan Magazine 2011
P17520: PRINCESS YACHTS - Princess Yachts
P17435: YAMAGUCHI, J. AND J. THOMPSON - MX-5
P16998: MOSCOW SHIPBUILDING AND REPAIR YARD - Brochure Moscow Shipbuilding and Repair Yard
P9528: YARROW - Yarrows 1865-1977
P17230: ASAMBLEA DE CAPITANES DE YATE - La Armada Espanola
P5088: YERKE - Yerke Foto Journaal. Het vlot Sterke Yerke III van bouw tot stranding
P16575: YEVTIKHEYEV, G.V. A.O. - Russian River Shipping 1696-1996
P11769: YI, KAZUO MATSUMOTO - Shashinshu yomigaeru bakumatsu. Raiden Daigaku shashin korekushon yori. University Leiden Photocollection
P9171: YINGCHUN, ZANG - Chinese Traditional Costumes and Ornaments
P5459: YK, CORNELIUS VAN - De Nederlandsche scheeps-bouw-konst open gestelt
P3354: YK, CORNELIUS VAN - De Nederlandsche Scheepsbouwkonst
P8347: YKEMA, JOH. - Brouwer's Geillustreerde encyclopaedie, naar verschillende bronnen verwerkt
P2362: YKEMA, H.C. - Varen met en onderhouden van sportvaartuigen
P13985: YMADA, M AND Y. IKEDA - Passenger Ships of the World
P13151: YOKOHAMA - The Story of the Port of Yokohama. 150th anniversary

Next 1000 books from www.nautiek.nl

9/13