www.nautiek.nl
Kamerlingh Onneesstraat 27-D, 1821 BP Alkmaar, The Netherlands | Mob.: +31 (0) 617 491 724            Email: info@nautiek.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P8554: OLIVER, R - Compleet handboek paarden. Stalinrichting, uitrusting, transport, voeding, verzorging
P10660: OLIVIER, J.S.C. - De Tactiek Van Den Bom- en Torpedo-Aanval. Samengesteld in opdracht van den directeur van de hoogere marine krijgsschool
P4609: OLIVIER, MARINUS - Olie en vuur op de golven. Het enerverend verhaal van een beroeps-marineman voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1938-1970
P8854: OLMSTED, N - The Ferry Building. Witness to a Century of Change 1898-1998
P7495: OLPHEN, MIES VAN. E.A. - Koninklijke Nederlandsche Zeil-en roeivereniging 1987-1992. Lustrumboek
P15935: OLSEN, O. AND O. CRUMLIN-PEDERSEN - The Skuldelev Ships. A report of the final underwater excavation in 1959 and the salvaging operation in 1962
P10436: OLSEN, AV. KR. ANKER - Wilh. Wilhelmsen i hundre ar. 1861-1961
P14934: OLSSON, J - M/S Anna Oden. ett ro/ro-fartyg
P8290: OLSZANSKI, K. - Wojciech Kossak
P6743: OMAN, C - Nelson
P3216: OMMANNEY, F.D. - The Shoals of Capricorn
P10957: OMMANNEY, F.D. - Isle of Cloves. A View of Zanzibar
P10958: OMMANNEY, F.D. - North Cape
P10876: OMMANNEY, F.D. - South Lattitude
P10877: OMMANNEY, F.D. - Flat-Top. The Story of an Escortcarrier
P4426: VAN OMMEREN - Jaarverslag van Ommeren Nv Rotterdam
P14205: VAN OMMEREN - Brochure Van Ommeren Shipping
P9704: ONASSIS, ALEXANDER S - Aristotle Onassis. Beyond his myth
P2191: AUTEUR ONBEKEND - Hospitaalkerkschip De Hoop 1898-1948
P16942: AUTEUR ONBEKEND - Een Jubileum der Genietroepen 1748-1898
P8873: AUTEUR ONBEKEND - De aanval op de zeven schepen
P2784: AUTEUR ONBEKEND - Honderd Jaren Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht 1877-1977
P435: AUTEUR ONBEKEND - The Naval Annual 1913
P16173: AUTEUR ONBEKEND - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980
P12851: AUTEUR ONBEKEND - Illegaal Pamflet 2e wereldoorlog Merck Toch Hoe Sterck, Zondag 6 Mei 1945. 2e jaargang nr. 726,
P1895: AUTEUR ONBEKEND - De oceanen
P6987: AUTEUR ONBEKEND - Onze Marine, Kerstnummer 1945
P10924: AUTEUR ONBEKEND - Nederlandsche Muzen-Almanak 1823. vijfde jaar
P1696: AUTEUR ONBEKEND - naoorlogse arbeidsvoorwaarden voor de koopvaardij
P1726: AUTEUR ONBEKEND - De reeder schrijft zijn journaal
P3693: AUTEUR ONBEKEND - 50 jaar Marineluchtvaartdienst. 1917-1967
P3091: AUTEUR ONBEKEND - Met lood en lijn. Vier eeuwen Hydrografie
P15961: AUTEUR ONBEKEND - Uitgave over de Nieuwe Willem Barendsz. Een oud bedrijf herleeft
P1344: AUTEUR ONBEKEND - 1767-1917 Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam. Gedenkboek 150 jarig bestaan
P1348: AUTEUR ONBEKEND - Schijndood en behandeling door den leek
P1365: AUTEUR ONBEKEND - Spreekpunt 1971. 25 jaar VBZ Vereniging voor Belangenbehartiging van Schepelingen bij de Zeemacht en wat daaraan vooraf ging
P7857: AUTEUR ONBEKEND - Compleet scheepsbestek voor de latere kruiser De Ruyter 1931
P18136: AUTEUR ONBEKEND - Naamlijst van Nederlandse rederijen van visserijschepen
P1236: AUTEUR ONBEKEND - Stars beneath the Sea. The pioneers of diving
P547: AUTEUR ONBEKEND - De glorie van de scheepvaart
P7547: AUTEUR ONBEKEND - Beschrijving der Werktuigelijke Inrichtingen Hr.Ms. KruiserDe Ruijter
P1405: AUTEUR ONBEKEND - In memoriam
P12852: AUTEUR ONBEKEND - Pamflet Parool van illegaal naar legaal. 2e wereldoorlog
P16084: AUTEUR ONBEKEND - Kapitein A.J. von Krusenstern. Atlas van een reis om de wereld 1803-1806
P12850: AUTEUR ONBEKEND - Illegaal Pamflet 2e wereldoorlog Merck Toch Hoe Sterck 29 April 1945. Nummer 718
P17119: AUTEUR ONBEKEND - Gedenk-schriften Betrekkelyk tot het Kweekschool voor de Zeevaart
P454: AUTEUR ONBEKEND - Aircraftcarriers, of the world. 1914 to the present, An illustrated encyclopedia
P449: AUTEUR ONBEKEND - Das dritte Torpedoboots-Flottille 1910-1913
P5820: AUTEUR ONBEKEND - His Majesty's Minesweepers
P6275: AUTEUR ONBEKEND - Maatschappij tot redding van drenkelingen. Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen. Hoe men Schijnbaar Dooden, ten gevolge van verdrinking, verstikking, verworging of getroffen door den Electrischen Stroom, weer tot het leven terug moet brengen
P6318: AUTEUR ONBEKEND - Het redden van drenkelingen uit auto's
P6350: AUTEUR ONBEKEND - Deutsche Kriegsmarine
P6398: AUTEUR ONBEKEND - Statuten en regelementen van de vereeniging van gezagvoerders en stuurlieden in Nederlandsch-Indie
P6748: AUTEUR ONBEKEND - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magelhaes 1614-1617. naar Oost-Indie en terug naar Zuid-Afrika in 1614-1617
P6776: SCHRIJVER ONBEKEND - jaarkalender Scheepswerf de Noord 1956
P6777: SCHRIJVER ONBEKEND - Jaarkalender Scheepswerf De Noord 1962
P6803: AUTEUR ONBEKEND - Officiele zeebrief voor het zeeschipGlobeuit Groningen
P7057: AUTEUR ONBEKEND - Naamlijst der Nederlandsche Reederijen en Haringschepen 1957. en van de sloepen en stoomtrawlers welke de Visscherij op de Noordzee uitoefenen
P7348: AUTEUR ONBEKEND - Lesboekje kweekschool voor de Zeevaart 1896. Onderdeelen van Het schip, Het tuig, de Machine en den Stoomketel benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een Koopvaardijschip. Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch
P7349: AUTEUR ONBEKEND - Marine-Album. Deutscher Flotten-Verein
P7415: AUTEUR ONBEKEND - Gedenkboek 1880-1930 N.V. Vischhandel, Reederij & IJsfabriek voorheen Frank Vrolijk Scheveningen
P757: ONBEKEND - Almanak voor Koophandel en Zeevaart 1890,
P768: AUTEUR ONBEKEND - Tachtig jaren Mars, Mercurius en Neptunus. De oorlog tegen Spanje van de zeezijde bezien
P769: AUTEUR ONBEKEND - De VOC op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden. De waargebeurde avonturen van het schip de Breskens in het jaar 1643 in Japan
P7717: AUTEUR ONBEKEND - Amerikanische Kriegsbrigg um 1810
P8607: AUTEUR ONBEKEND - Tatham's Log 1858-1958. The Centenary of Tatham Bromage and Company Ltd.
P12827: AUTEUR ONBEKEND - Rapport over Ankerkuil- en Staalboomen-Visscherij op het Hollandsch Diep en Haringvliet
P9607: AUTEUR ONBEKEND - Zo was die tijd. Marine voor 1940, foto's uit het Spaarnestad fotoarchief
P4055: AUTEUR ONBEKEND - Das Schwimmende Flottenmaterial der Seemachte. Der wichtigsten Europaischen, Amerikanischen und Asiatischen Kriegsschiffe der neueren und neuesten Zeit
P1808: AUTEUR ONBEKEND - Official Guide for shippers and travellers tot the principal ports of the world 1927/1928
P2702: AUTEUR ONBEKEND - The Ship Captain's Medical Guide
P1245: AUTEUR ONBEKEND - De ondergang van de Bark Stefano. Ter hoogte van de Noordwestkust van Australie in 1875
P7471: AUTEUR ONBEKEND - G.R.V. De Hunze 1886-1961. Gedenkboek 75 jarig bestaan
P2984: AUTEUR ONBEKEND - Rode konen, bolle koppen. Vijf jaar Unigarant bolkoppenrace
P3052: AUTEUR ONBEKEND - Een eeuw stoomvaart op Harlingen
P9262: AUTEUR ONBEKEND - Lagevortrage des oberbefehlshabers der kriegsmarine vor Hitler 1939-1945
P2184: AUTEUR ONBEKEND - La Construction Navale en France
P6923: AUTEUR ONBEKEND - Messingplaat met afbeeldingKarlsruheF 212
P5182: AUTEUR ONBEKEND - The Sutton Hoo Ship Buriel
P5189: AUTEUR ONBEKEND - Henry Huddleston Rogers Collection of Shipmodels
P4678: AUTEUR ONBEKEND - Neunzig Jahre Hamburg-Amerika Linie1847-1937. Gestern und Heute-Innen und Auszen
P4234: AUTEUR ONBEKEND - Met geveegde kont
P4456: AUTEUR ONBEKEND - Jaarverslag N.V. Maatschappij Zeevaart
P12167: AUTEUR ONBEKEND - Geschiedkundig overzicht van het 4e Regiment Infanterie. 1814-9 Januari-1939
P5728: AUTEUR ONBEKEND - Scheepspraet. Reisgids voor Nederlandse Militairen die gedurende de politionele acties naar Nederlands-Indie voeren
P18042: AUTEUR ONBEKEND - Belawan Oceaanhaven. Tekst
P6783: AUTEUR ONBEKEND - De Wereldreis van H.M. K XVIII. Ter herinnering aan de wereldreis van H.M. K XVIII
P10056: AUTEUR ONBEKEND - Welvarend, scheepsbouwkundig gezelschap William Froude jaarboek 2009-2010
P1637: AUTEUR ONBEKEND - Vlootherstel 1945-1955
P18105: AUTEUR ONBEKEND - Leven en Bedryf van Tromp
P1315: AUTEUR ONBEKEND - A Living from the sea. Devon's fishing industry and its fisherman
P1316: AUTEUR ONBEKEND - Gemeentelijke visafslag Urk 1904-1994
P6176: AUTEUR ONBEKEND - Scheepsrampen in oorlogstijd
P10340: AUTEUR ONBEKEND - Rotterdamsche Havenkroniek. Tijdschrift gewijd aan de belangen van de haven van Rotterdam
P4460: AUTEUR ONBEKEND - Stoomvaart MaatschappijRotterdamsche Lloyd. Uit de serieNeerlands Welvaart
P10567: AUTEUR ONBEKEND - Correspondentie en documenten opvarende KNSM rond 1920
P1091: AUTEUR ONBEKEND - William Sloan and Co
P5458: AUTEUR ONBERKEND - 20.000 mijlen over zee. De wereldreis van Hr.Ms. onderzeeboot K XVIII
P12146: ONDERWATER, HANS - En toen was het stil.... De luchtoorlog boven Rotterdam en IJsselmonde 1940-1945
P5936: ARTIEST ONEBEKEND - Oude reproductie, Vissers in roeiboot. 20er jaren, voor de Engelse kust
P16730: WHITE SEA-ONEGA - Brochure White Sea-Onega Shipping Company
P15713: ONG-WEBB, G.G. - Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits
P13538: AUTEUR ONKEND - Glasnegatief in envelop van de Nicolaas Marius Terschelling
P2927: ONNA, EDWIN VAN - Inrichting en decoratie van de voormalige passagiershal der KNSM
P9: ONTARIO, ERIE, AND HURON - Eastern Great Lake Lighthouses
P12390: ONVLEE, PETER - 100 jaar KNMC. 1907-2007 Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club
P17024: OORD, J. VAN - Een grote onderneming. Van Oord 1998-2008
P16460: VAN OORD - Dubai Decade. Persoonlijke verhalen over een uitzonderlijke periode
P17679: OORKOM, K.W. VAN - Scheikundige bijdragen tot de kennis der Java-Kina 1872/1907
P12170: MINISTERIE VAN OORLOG - Handboek voor de soldaat der geneeskundige troepen. Dienstgeheim voorschrift nr. 2-f350-k1
P13767: DEPARTEMENTEN VAN MARINE EN OORLOG - Verzameling van wetten en besluiten betreffende het militaire straf- en tuchrecht bij de zee en landmacht
P12164: DEPARTEMENT VAN OORLOG - Naam en ranglijst der officieren officieren van het Koninklijk leger der Nederlanden en van de Nederlandsche-Indien 1996
P15395: MINISTERIE VAN OORLOG - Beschrijving der onderscheidingsteekenen voor de Koninklijke Landmacht
P15394: MINISTERIE VAN OORLOG - Voorlopig Voorschrift afkortingen. Vertrouwelijk. Nr. 2526
P5809: OORSCHOT, G.A. VAN - Levend Land. Met Nederlandse Zeeslepers over de wijde wereldzeeen
P16137: OORT, PETRUS VAN - Uit het Koopvaardijleven
P12039: OORTHUYS, CAS EN ALB. DE LA COURT - Een staat in wording. foto-reportage over het Indonesie van heden door Cas Oorthuys met tekst van Alb. De La Court
P11084: OOST, GERT - Een Koninklijk Instrument, het orgel van de Gotische zaal
P1413: OOSTEN, F.C. VAN - De Koninklijke Marine in oude ansichten
P5542: OOSTEN, F.C. VAN - The Battle of the Java Sea. From the serie; Sea Battles in Close-Up part 16
P15367: OOSTEN, F.C, VAN - De strijd tegen de onderzeeboot in de tweede wereldoorlog
P3265: OOSTEN, F.C. VAN - Schepen onder stoom. Van Raderboot tot oceaanstomer
P2153: OOSTERBEEK, H - Romeo Close Up. 25 jaar bevoorraden met Hr.Ms. Poolster
P17409: WERKGROEP FOTOBOEK OOSTERHESSELEN - Kent u ze nog de Hesseler
P13934: OOSTERHOF, A.P. - Handboek voor den Loodgieter
P14999: OOSTERHOFF, J. EN ANDEREN - Bruggen in Nederland 1800-1940 3 delen compleet
P4320: OOSTERLING, DR. J.E. - Linschoten Vereeniging deel 89: Het korvetLynxin Zuid-Amerika, de Filippijnen en Oost-Indie, 1923-1825. De Koninklijke Marine als Instrument van het politiek Systhema van Koning Willem 1
P2787: OOSTEROM, KAREL - Helderse vissers onder zeil
P1411: OOSTERVELD, M.W.C. - Tideman herdenking
P10274: OOSTERWIJK, B - Willemsbrug. Een eeuw in honderd foto's
P1325: OOSTERWIJK, BRAM - De zee was onstuimig. Fragmenten uit de historie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen 1824-1991
P1615: OOSTERWIJK, B - Op een koers
P2291: OOSTERWIJK, BRAM - Reder in Rotterdam. Willem Ruys (1809-1889)
P2192: OOSTERWIJK, BRAM - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL schepen
P12737: OOSTERWIJK, BRAM E.A. - Dwalers en dweilers. Verslag van wilde stakingen Rotterdamse Havens 1979
P7223: OOSTERWIJK, B. EN W. DE REGT - Terug op koers. Drie decennia Koninklijke Nedlloyd
P2408: OOSTERWIJK, BRAM - Smit 150, anderhalve eeuw maritieme dienstverlening
P3479: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken 1756-1850
P10125: OOSTERWIJK, B. EN W. DE REGT - Goud voor Kyoto. Vijftig jaar Rotterdamse havenjournalistiek (1956-2006)
P11040: OOSTERWIJK, BRAM - De Rotterdam voor altijd thuis
P3214: ANDREAS OOSTHOEK E.A. - De kunst van het handeldrijven. Art inspired by the Sea
P6604: OOSTROM, COEN VAN - Ronde en platbodems. Schepen en jachten
P583: OOSTVEEN, J.W.H. VAN - De staat en het zeemolest
P4587: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ OOSTZEE - Jaarverslagen N.V. Stoomvaart-Maatschappij Oostzee-Amsterdam. Per Stuk € 9,50. Over de vloot, de rederij en de financien
P14452: OPEDAL, H.O. - Hardanger Pa Sjoen. Ferdsle i fjordane og langs kysten
P15498: NEDERLANDSE SPOORWEGEN OPLEIDING - Spoorwegatlas van Europa
P10455: OPPLAG, A - Norges Eldste Linjerederi. Jubileumsskrift til Det Bergenske Dampskibselskabs 100- ars dag 12te desember 1951
P10878: ORAM, H.K. - Ready for Sea
P17831: ORAM, H.P.K. - Ready for Sea
P11832: VERENIGING ORANJE - Vereniging Oranje reglement binnenvaart 1957. Met lijst van ingeschreven schepen
P8102: ORANJE, P.J. - Gasentladungslampen. Grundlagen, anwendungen, eigenschaften
P11833: VERENIGING ORANJE - Vereniging Oranje reglement 1971. Met lijst van ingeschreven schepen
P4685: ORBELL, J - From Cape to Cape. The History of Lyle Shipping
P1099: D ORLY, ALUN A. - The Humber ferries
P13756: EARL OF CORK AND ORRERY - My Naval Life 1886-1941. Admiral of the fleet, the Earl of Cork and Orrery
P11346: ORSBORNE, SKIPPER - The Voyage of the Girl Pat. An authentic account by Skipper Orsborne and his Crew
P3528: ORT, H.M. - Hr.Ms. O-22. De onderzeeboot die in 1940 verloren ging en in 1993 werd teruggevonden
P13699: ORTEL, KAI - TT-Line. through five decades
P2839: KAI ORTEL A.O. - Fahrschiffahrt Der Welt
P7163: ORTZEN, L. - Famous Lifeboat Rescues
P11812: OSBORNE, BRIAN D. AND RONALD ARMSTRONG - The Clyde at War
P16912: OSTENDE, C. VAN DEN EN W. PATTYN - 50 jaar Belgische PCC's. In Begie en Nederland/ En Belgique et aus Pays-Bas
P9112: OSTERSEHLTE, C - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger. Band 26 Schriften des Deutschen Schiffartsmuseum
P16040: OSTERTAG, R - Deutsche Minensucher. 80 Jahre Seeminenabwehr
P13637: OSTRENG, WILLY (EDITOR) - The Natural and Sociatal Challenges of the Northern Sea Route. A Reference Work
P16202: OSWALD, G - Die Bodensee-Toggenburg-Bahn. Geschichte einer Ostschweizer Privatbahn
P1925: OTTEN, JEAN M. EN JOOP KOEKKOEK - Kleine handelsvaart 1895-1995. periode 1930-1945
P13575: OTTEN, D - Geschiedenis van het Wijhese Veer in Vorchten
P12989: OTTEN, JEAN M. - Dammers en van der Heide
P1924: OTTEN, JEAN M. EN JOOP KOEKKOEK - Kleine handelsvaart 1895-1995. periode 1945-1954
P847: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Een bourgondische ridder over den oorlog ter zee. Philips van Kleef als leermeester van Karel 5
P2582: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K. - Maerten Harpertszoon Tromp
P14887: OUDHEUSDEN, J. VAN - Binnendieze. De stadsrivier van 's-Hertogenbosch
P6269: OUDNEY, J - London's Docks
P7978: OUTEREN, E. VAN - Tussen bank en schip. Het spectaculaire verhaal van ABN AMRO in de Volvo Ocean Race
P4867: OUTWATER, M.Y - Ocean Liners Collectibles. With price guide
P3049: OUWEHAND, N.J. - Van Beting en Sleeptros. 10 jaar Nationaal Sleepvaartmuseum
P5072: OUWEHAND, NICO J. - De Smit-Lloyd Story
P17957: OUWEHAND, N.J. - Van Walegang en Berghout. 25 jaar Nationaal Sleepvaart Museum
P15382: OUWENDIJK, IAN - Varen!
P4890: OUWERKERK, K.H. - Gouden Biesbosch. Bij het vijftig jarig bestaan 1917-1967
P7031: OVERDUIN, DICK - Schip in nood, Varen. Nederlandse redders en bergers in actie
P5994: NEDERLANDSE OVERHEID - Lijst van de Nederlandsche Oorlog- en koopvaardijschepen met hunne onderscheidings-seinen. Uitgegegeven op last van hunnen excellentien de ministers van Binnelandsche zaken en Marine
P5995: NEDERLANDSE OVERHEID - Lijst van de schepen varende onder Nederlandse vlag, thuisbehorende in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
P15431: OVERMEER, A.B.M. - Een Zweeds oorlogsschip in Nederlandse wateren. een waardestellend onderzoek op scheepswrak Sophia Albertine
P3043: OVERWATER, A.M. - Van Leitsagher tot loods. 400 jaar loodsen in Rotterdam
P11978: OVIDIUS - Alle werken van P. Ovidius Naso in 3 delen. Het eerdste deel behelsende zijn Princesse-brieven, Minne-digten, Vrij-konst, Minne-baat, Blankersel, en Nooten-boom, vertaald door Abraham Valentyn
P10230: OWEN, D.J. - The Port of London. Yesterday and Today
P14320: OZUKAN, B - Piri Reis. The book Bahriye
P5675: PAASCH, CAPT - From Keel to Truck
P6956: PAASMAN, B - Wie wil d,r mee naar Oost-Indie varen
P14154: PABST, M - Strassenbahn Fahrzeuge band 2. Typenbuch der Niederfluhr- und Stadtbahnwagen
P10247: PACE, F. - Herreshoff and his yachts
P7825: PACE, F. - Magie van de Zeilsport. Het beste van Franco Pace, een formidabel cadeau boek
P3702: CANADIAN PACIFIC - Brochure Canadian Pacific St' Lawrence Season 1952. Sailings and Fares
P3701: CANADIAN PACIFIC - Brochure Canadian Pacific winter season 1952
P18208: PACK, S.W.C. - Night Action off Cape Matapan, Sea Battles in Close-up 2
P6304: PACK, S.W.C. - The Wager Mutiny
P7135: ALKMAAR PACKET - Brochure, Vacantietochtjes per Alkmaar Packet
P15320: PADFIELD, PETER - Maritime Supremacy. and the Opening of the Western Mind, Naval Campaigns thsat Shaped the Modern World 1588-1782
P6771: PADFIELD, P - Armada. A celebration of the four hundreth Anniversary of the defeat of the Spanish Armada 1588-1988
P7589: PADFIELD, P - Rule Britannia. The Victorian and Edwardian Navy
P11330: PADFIELD, PETER - Beneath the houseflag of the P and O
P11703: PADFIELD, PETER - Donitz. The last Fuhrer
P17830: PADFIELD, P - An Agony of Collisions
P14627: PAESIE, R - Geschiedenis van de MCC. Opkomst, bloei en ondergang
P774: PAESIE, RUUD - Het VOC fluitschip Stavenisse. En de ontdekking van Terra Natal
P790: PAESIE, RUUD - Het VOC-retourschip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindievaarder
P15483: PAESIE, R - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Deel CXI uit serie van de Linschoten-Vereeniging
P16363: PAGE, C - German Capital Ships and Raiders in World War II (2 volumes). White Hall Histories / Naval Staff Histories
P12034: PAINTER, GEORGE D. - Marcel Proust a Biography. In 2 Volumes complete
P883: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart
P7623: PALM, C.M.H. - Vaartuigen en Visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java
P3299: PALMER, JOSEPH - Jane's Dictionary of Naval Terms
P9717: PALMINEN, SEPPO - The Port of Helsinki-With Love
P16707: PANAYIOTAKIS. G.I. - The Battle of Crete
P9995: PANNEKEET, JAN - De (mogelijke betekenis) van alle Noordhollandse plaatsnamen. Van Aagtdorp tot Zwaanswijk
P7026: PANTENBURG, VITALIS - Het land van Noorderlicht en eeuwig ijs
P12474: PARDEY, LINN AND LARRY - Seraffyn's European Adventure
P12609: PARDEY, LIN AND LARRY - Cruising in Seraffyn. The story of a seven year cruise on their 24-foot backyard built cutter from California to England
P11464: PARDEY, LIN AND LARRY - Serrafyn's Mediterranean Adventure
P16563: PARDEY, L - Details of Classic Boat Construction, The Hull
P8096: L'ILUSTRATION PARIS - Le Paqueboat Normandie. L' illustration no. 4813
P7063: PARIS, F.E., VICE ADMIRAAL - Souvenirs De Marine. In Three Volumes, folio formaat
P10298: PARISIS, J.L. - Des Navires Et Des Hommes. Deux siecles de navigation en Mediterranee et au-dela
P13689: PARKER DE BASSI, M.T. - Kreuzer Dresden. Odyssee ohne Wiederkehr
P9232: PARKER, CAPTAIN H. AND F.C. BOWEN - Mail and Passenger Steamships of the XIXth Century
P17536: PARKER, B - The Power of the Sea. Tsunamis, Storm Surges, Rogue Waves, and our quest to predict disaster
P17059: PARKER, R.B. - The New Cold-Molded Boatbuilding. From Lofting to Launching
P14037: PARLEVLIET - Brochure Fish Freezing Stern-Trawler KW 172 Dirk Diederik
P11662: PARMENTIER, J. EN R. LAARHOVEN - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus van der Haeghe 1699-1705
P14524: PARSONS, R.M. - The White Ships. The Banana Trade at the Port of Bristol
P2107: PARSONS, DAVID A. - Ships. Year Annual Ian Allen Publishing
P6047: PARSONS, A - Steamers in the South. The great days of Steam around Australia and New Zealand
P5669: PARSONS, R - The Story of Kings. C.J. King and Sons, 1850 to the present day
P15630: PASTOR, PAUL - Des bateaux et des hommes. Les saisons du lac Leman
P12988: PATARIN, PIERRE - Messageries Maritimes. Voyageurs et Paqueboats du Passe
P2371: PATERSON, ALAN J.S. - The Victorian Summer of the Clyde Steamers (1864-1888)
P1988: PATERSON, LEN - One Man's River. The Clyde in Pictures 1920-1980
P9598: PATERSON, LEN - Twelve Hundred Miles for Thirty Shillings. Coastal Cruising From The Clyde
P1544: PATERSON, L.J. - Only Thirty Birthdays. A History of British Marine Mutual Insurance Association Limited 1876-1996
P11125: PATHUIS, A - Groninger gedenkwaardigheder. Teksten wapens en huismerken 1298-1814
P14897: PATTEE, P.G. - At War In Distant Waters. British Colonial Defense in the Great War
P2735: PATTERSON, B.H. - Giv' er a cheer Boys. The Great Docks of Portsmouth Dockyard 1830-1914
P438: ROGER D. THOMAS AND BRIAN PATTERSON - Dreadnoughts in camera 1905-1920
P17045: PATTERSON, H.W. - Small Boat Building
P1078: PATTON, BRIAN - Scottish Coastal Steamers 1918-1975. The Lines that linked the lochs
P12995: PATZER, HOLGER - Die Fluss- und Hafenschiffahrt der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft HANSA
P3905: PAWLIK E.A. - K.U.K. Donauflotille 1870-1918
P16911: PAXTON, L. AND D. BOURNE - Locomotives of the South African Railways. A Concise Guide
P16798: PAYNE, J - Voyages of Elizabethan Seaman
P7583: PAYNE, S.M. - Grande Dame, Holland America Line and the s.s. Rotterdam
P11140: PAYNE, G.C.L. - Out of Poole
P8197: PAYNE, S.M. - ms Statendam. Continuing a tradition of excellence
P11211: HERB-PAYSON - Blown Away
P10716: PEABODY, R.E. - Models of American Sailing Ships. A Handbook of the Ship Model Collection in the Addison Gallery of American Art
P14095: PEARS, C.R. - British Battleships 1892-1957
P13147: PEARSALL, A.W.H. AND H.H. DAVIES - The Holyhead Steamers of the L.N.W.R.
P10395: PEARSE, R - The Syren and Shipping January 1955. Vol. CCXXXIV
P14169: PEARSON, M - The Ohio and Malta. The Legendary Tanker that Refused to Die
P10532: PEASE, G - Sailing with Pride
P4901: PECKELSHEIM - Oorlogsboek van de U 202
P15126: SPEIGEL VON UND ZU PECKELSHEIM - Oorlogsdagboek van de U 202
P18051: PEDERSEN, M.H. - North Sea Passenger Lines
P13909: PEDERSEN, PETER - Strandung und Schiffbruch
P7345: PEDERSEN, E - Med Sejl Damp Og Motor. Bornholmse Skibe ca. 1850-1976
P4087: PEDERSEN, B. AND F.W. HAWKS - Norwegian America Line 1910-1995
P17413: PEDERSEN, M.H. - North Sea Passenger Lines
P15552: PEDLOSKY, J - Geophysical Fluid Dynamics
P6034: PEEBLES, H - Warshipbuilding on the Clyde. Naval orders and the prosperity of the Clyde Shipbuilding Industry, 1889-1939
P3612: PEEKE, MITCH E.A. - Het drama van de Lusitania
P6586: PEELS, W. EN TERLOUW, J. - Binnenvaart Beelden. Jubileumboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Schippersvereniging ''Schuttevaer''
P3016: PEERBOLTE, HANS - Seatrade 1951-1991
P2320: PEEREBOOM, J.J. - Botters
P8111: PEESCH, R - The Ornament in European Folk Art
P1875: PEET, ANSELM VAN DER E.A - Schepen van gewelt. Acht keer Zeven Provincien
P10679: PEET, ANSELM VAN DER - Militair Vervoer verbeeld. Transport bij de krijgsmacht 1900-2006
P18072: PEET, ANSELM J. VAN DER - Belangen en prestige. Nederlandse gunboat diplomacy omstreeks 1900
P17175: PEET, A.J. VAN DER - Out-Of-Area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001
P248: NICO PEETERS - ReproductieAngus Express'
P1230: LEONCE PEILLARD - De schat van de Tubantia
P14335: PEILLARD. L - Affare Tubantia. Die Jagd nach dem Deutschen gold im Hollandische wrack
P10300: PEIN, J.W. - Giganten der Weltmeere. Die Geschichte der Supertanker
P10761: PEISLEY, T - Oriana. From dream tot reality
P15533: PELLEGRINO, CHARLES - Her name Titanic. The untold story of the sinking and finding of the unsinkable ship
P8201: PELLY, D - Refit annual 2003
P8202: PELLY, D - Refit annual 2002
P8613: PELLY, DAVID - Refit Annual 2001
P8614: PELLY, DAVID - Refit Annual 2000
P10407: PELLY, D - Refit 2008. Volume Nine
P16417: PEMSEL, H - Biographisches Lexikon zur Seekriegsgeschichte. See helden von der Antike bis zur Gegenwart
P7446: PEMSEL, H - Weltgeschichte der Seefahrt teil 3. Deel 3, Geschichte der zivilen Schiffahrt Von 1800 bis 2002. Die Zeit der Dampf-und Motorschiffahrt
P14501: PEMSEL, H. - Die Donauschiffahrt in Niederosterreich
P3601: PEMSEL, HELMUT - Die Schiffahrt auf dem Achensee
P16765: PENHOET - Chantier Et Ateliers De Saint Nazaire (penhoet) 1900-1950
P17154: PENIAKOFF, V - Popskis Private Army
P12784: PENNING, A - Onder valse vlag
P14319: PENZO, GILBERTO - La Gondola. Storia, progettazione e costruzione della piu straordinaria imbarcazione tradizionale di Venezia
P3644: HET PEPERHUIS - Stoomschepen op de Zuiderzee
P14970: PERCHOC, M. - Renaissance Navale. Les Nouveaux Navires de Surface Francais
P16047: PEREIRA DA SILVA, L. - A Astronomia De Os Lusiadas
P4746: PERGOLIS, RICCARDO PIZZARELLO, UGO - The Boats of Venice/ Le Barche Di Venezia. English and Italian language
P8100: PERI, H - Cinquante ans de manutention maritime a Marseille 1950-2000
P8714: PERINGUEY, L - Inscriptions left by early European navigators on their way to the east
P10361: PERKS, RICHARD-HUGH - Sprits'l. A portrait of sailing barges and sailormen
P14752: PERNE, M - Vanerskepparen som blev storredare
P9331: PERRETT, BRYAN - The Real Hornblower. The life and times of Admiral Sir James Gordon, GCB
P15631: PERRIG, A - 125 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Vierwaldstattersee 1837-1962
P8451: DONIA PERS - Werkers aan de waterweg reeks 2
P15386: PESCH, C.L. VAN - Handleiding tot de kennis der Artillerie voor de cadetten van dat wapen, afdeeling techniek, Inleiding enhoofdstuk 1 (materialen)
P17930: PESTEL, Y - Cap a L'Ouest. des sagas au blues
P11929: PESTER, BEN - Just Sea and Sky. England to New Zealand the hard way
P13219: PETER, BRUCE AND PHILIP DAWSON - The Ferry, a drive trough history. The definitive referencework, from the world's first seagoing ro-ro to the development of the jumbo ferry
P14163: SMITH. PETER C. - Critical Conflict. The Royal Navy's Mediterranean Campaign in 1940
P13480: PETER, BRUCE - Ferries of Danske/Denmark Faerger
P14061: PETER, B. AN P. DAWSON - P and O at 175. A World of Shipping since 1837
P13206: PETER, BRUCE - Baltic Ferries
P13972: PETER, BRUCE - Armorique
P3180: DORLEIJN PETER - Zuiderzeevisserij in beeld
P14051: PETER, BRUCE - Knud E. Hansen A/S. 75 Years of Ship Design
P7319: PETER, B. AND OTHERS - QE2. Britain's greatest Liner
P14744: PETERS, G. - Typ IV. Die Legendaren Frachter der DSR
P12042: PETERS, M - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India
P16753: SCHEEPSWERF PETERS - Map Scheepswerf Peters Kampen met sheets
P12057: PETERSEN, M - Stornoway east and west
P10824: PETERSEN, ALLAN - In a Junk Across the Pacific
P12268: PETERSEN, J - Vitus Bering de zeevaarder
P13462: PETERSEN, J. AND M. MCCLINTOCK - A Guide to Codes and Signals 1942. International Flag Code, Secret Siphers, Weather Signals, Morse Code, Sign Language, etc., with Flags of all Nations
P9923: PETERSEN, K - The saga of Norwegian shipping. An outline of the history, growth and development of a modern merchant marine
P17926: PETERSEN, HARMEN - West Over. Harderwijk 750 jaar
P17171: PETERSON, D.R. - Ethnic Patriotism and the East African Revival. A History of Dissent, c. 1935-1972
P9927: PETIT, H. AND BLAVEC, J.H. - 50 ans de la Societe Francaise de Transports Petroliers 1938-1988
P10756: PETITE, I. - Meander to Alaska. Travelling the Inside Passage to Alaska in a small Boat
P4957: PETREJUS, E.W. - De Bomschuit. een verdwenen scheepstype
P1201: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. binnenschepen, jachten en vissersschepen
P1215: PETREJUS, E.W. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de 19e eeuw
P17901: PETREJUS, E.W. - Nederlandse Zeilschepen. In de Negentiende eeuw
P2670: PETREJUS, E.W. - Scheepsmodellen. Binnenschepen
P16904: PETROV, V. AND A. KAMENSKY - The World of Art Movement. In early 20th-Century Russia
P8974: PETTERSEN, LAUTITZ A.O. - The sound of Grieg. Grieg 1884-1984
P8947: PEUGEOT - Peugeot 604 handleiding
P8948: PEUGEOT - Peugeot 404 instructieboekje
P6406: PFEFFERLE, E - Kameraden zur see
P1561: PFEIFFER, EDUARD A. - Schiffahrt und Seewesen
P16501: PFENNIGWERTH, I - The Australian Cruiser Perth 1939-1942
P7975: PFISTER, C - 9 Siecles de construction navale a Dunkerque
P3999: PHERSON, KEN - Minesweepers of the Royal Canadian Navy 1938-1945
P7794: PHILBRICK, N - Het hart van de zee. De tragedie van een walvisvaarder
P9149: PHILBRICK, N - Het hart van de zee
P16674: PHILIPPA, P EN R. WIEDENHOFF - Gatso, Race zonder finish. Uitvinder, Avonturier, Levenskunstenaar
P5278: PHILIPPONA, C.H.M. - Het Zeilen. Met allerlei vaartuigen, ter spelevaart en ten wedstrijde door C.H.M. Philippona met +/- 275 afbeeldingen
P519: PHILIPPONA, C.H.M. - Van zeilkano tot oceaanjacht. Geschiedenis, theorie en praktijk van het zeilen
P10326: PHILIPPONA, C.H.M. - Stoombootgids voor Nederland
P17814: PHILLIPS, K - Shipwrecks of the Isle of Wight
P11516: PHILLIPS-BIRT, DOUGLAS - Reflections in the sea
P8838: PHILLIPS-BIRT, D - The Building of Boats
P7747: PHILLIPSON, D - Smuggling. A History 1700-1970
P1986: DAVID PHILLIPSON - The Zetland Lifeboat
P12643: PICARDT, JOHAN - Korte Beschryvinge van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten Der Provintien en Landen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waar bygevoegt zyn Annales Drenthiae. Facsimile van de 1660 editie
P13948: PICCARD, J - Zeven mijlen onder zee. De geschiedenis van de Bathyskaaf Trieste
P15981: PICCARD, A - Boven de wolken onder de golven
P592: PICCARDT, MR. A.G.J. - Zee- en binnenvaartrecht voor het notariaat
P3950: PICKFORD, NIGEL - Atlas van de scheepswrakken en schatten. Geschiedenis, locatie en verdwenen schatten van schepen die vergingen op de wereldzeeen.
P3585: PICKTHALL, BARRY - Lighthouses of North America
P7306: PICKTHALL, B - Lighthouses of North America
P8344: PIDGEON, H - Around the world single-handed. The Cruise of theIslander. No. 12 in the mariners library
P490: PIEK. J.C. - Scheepsmotoren
P5917: PIEK, J.C. - Motoren voor de kust-en binnenvaart
P489: PIEK. J.C. - Scheepsmotoren beknopte uitgave
P4538: PIEKALKIEWICZ, J - De Boekaniers
P13014: PIEKALKIEWICZ - Die Deutsche Reichsbahn in Zweiten Weltkrieg
P11379: PIERSON, J.L. - General Index of the Manyosu
P11384: PIERSON, J.L. - The Manyosu book 1. Translated and Annotated
P17804: PIETERS, M. A.O. - Visserij, handel en piraterij. Vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later
P1274: PIETERSEN, LIEUWE - Skutsje silen
P12969: PIETERSEN, L.M. EN J. BAARDA - Verhalen vanuit het havenrijk. 60 jaar havensocieteit Groot Amsterdam
P8222: PIETIKAINEN, M - Bore 1897-1997. The Centanary Fleet List of the Ships owned by Bore and Rettig Companies 1897-1997
P8009: PIKE, DAG - Zeenood. Rampen op zee
P4093: PILAAR, J.C. EN MOSSEL, G.P.J. - Handleiding tot de kennis van Tuig, Masten zeilen enz. van het schip en Handleiding tot de kennis van het schip. 2 volumes
P15329: PILAAR, J.C. - Handleiding tot de kennis van het schip en deszelfs tuig
P13245: PILKINGTON, R - Small Boat on the Thames
P11458: PILKINGTON, R - Smal Boat Through Sweden
P10821: PILKINGTON, R - Small Boat in Southern France
P11064: PILKINGTON, R - Small Boat to Luxembourg
P10754: PILKINGTON, R - Small Boat Through Holland
P8786: PILLET, J - Le Sauvetage. Au temps des avirons et de la voile
P14128: PINKEPANK, J.A. - The Second Diesel Spotter's Guide. Including Industrial Units
P16712: PIVKA, OTTO VON - Navies of the Napoleonic Era
P4077: PIZZARELLO, UGO - Boote in Venedig. Wir und die Vogalonga
P7255: PLANTEN, C.A. - Wij waren erbij. met een knipoog naar Marine en Maatschappij
P7322: PLAS, J. VAN DER - En de Katwijkse vloot voer uit
P13358: PLAS, WILLEM VAN DER - Katwijkers op de Walvisvaart
P17738: PLAS, J. VAN DEN - Tusse Wurref en Overrijn
P2148: PLAS, MARINUS VAN DER - Vissersbloed
P16407: MARCO-PLAST - Brochure, een veilig gevoel met Marco-Plast Boten
P13360: PLATJE, WIES - Een zee van geheimen. Inlichtingenoperaties tijdens de koude oorlog
P7686: PLEVY, H - Battleship Sailors. The Fighting Career of HMS Warspite recalled by her man
P8458: PLIMSOLL, S - Cattle Ships
P7229: PLISSON, P - Ships
P3642: PLISSON, PHILIP - Queen Mary 2. The Birth of a Legend
P5117: PLOEG, JO - Bezanen & Gaffelaars. Schepen van t-Overmaas, visschuiten van de Zuid-Hollandse eilanden uit de jaren 1600-1850
P15152: PLOKKER, IJ. EN J.P. VAN DER VOORT - Brood op het water in WO II. Herinneringen van de Vlaardingse vissers Hugo Plokker en Henk van Roon
P16411: PLOWMAN, P - The Sitmar Liners. Past en Present
P2379: PLOWMAN, PETER - Passenger Ships of Australia & New Zealand. In two Volumes
P16825: PLOWMAN, P. AND S.J. CARD - Queen of Bermuda. and the Furness Bermuda Line
P16510: PLOWMAN, P - Australian Migrant Ships 1946-1977
P5852: PLUG, JAN EN WINDHORST, HANS - De geschiedenis van de sleepdiensten van IJmuiden. Van hoefijzer tot sleeptros
P212: PLUKKER, JAAP - Staatsgeheim. een kookboek
P16024: PLUMMER, R - The Ships That Saved an Army. A Comprehensive record of the 1.300 little ships of Dunkirk
P12445: PLUMMER, RUSSELL - Super-Ferries. Of Britain, Europe and Scandinavia
P14506: PLUMRIDGE, J.H. - Hospital Ships and Ambulance Trains
P1058: POEL, J.M.G. VAN DER - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken
P3740: POETIRAY, R.J. EN TOERING, M.J.W. - Marinewit tropenblauw. Marine Tropen, de Westkronieken
P16418: POL, P.J.F. VAN DER - Ieder zijn vak. Een verzameling beschrijvingen van de meeste oude dienstvakken bij de Koninklijke Marine, aangevuld met een aantal waargebeurde anecdotes
P5399: POL, A - De schat van het Vliegend Hert. Compagniegeld en smokkelgeld uit een VOC-Schip
P15885: POL, P.J.F. VAN DER - Marine Emblemen in 2 delen
P14296: POLDERVAART, A.A. - Daar gaat ie. Groei en neergang van de Vlaardingse scheepsbouw 1552-2004
P9060: POLEGGI, ENNIO AND LUISA STEFANI - Il porto vecchio di Genova
P12656: POLET, TH.W. E.A. - Noordhollandse schutters in deBelzeopstand van 1830
P18118: POLL, W. VAN DE - Nazi Hel
P12497: POLLARD, SIDNEY AND PAUL ROBERTSON - The British Shipbuilding Industry 1870-1914
P17229: POLMAR, N - The Ships and Aircraft of the U.S. Fleet (Eleventh Edition)
P6103: POLMAR, N - Warships Illustrated No 12. The US Navy today volume 1
P6129: POLMAR, N - Warships Illustrated No 2. Volume 1
P3616: POLMAR, NORMAN - The Ships and Aircraft of the U.S. Fleet. 14th edition
P4440: POLMAR, NORMAN - The Naval Institute guide to the ships and aircraft of the U.S. Fleet. Fifteenth edition
P4441: POLMAR, NORMAN - The Naval Institute guide to the ships and aircraft of the U.S. Fleet. Sixteenth edition
P16282: POLMAR, N - The Ships and Aircraft of the U.S. Fleet. 13th edition
P14562: POLS, K. VAN DER EN J.A. VERBRUGGEN - Stoombemaling in Nederland 1770-1870
P10988: POOL, JAN - Het oude Schoorl. Herinneringen van een geboren Schoorlaar
P4439: POOLMAN, KENNETH - Allied escort carriers of World War Two in action
P575: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. De schilder van de Noordzee
P15481: POORTER, P - Blokzielugger schippers
P2562: POORTVLIET, A. TAK VAN - Het recht van koopvaardijschepen tot het voeren der Nederlandsche vlag
P10795: POP, WILLEM - Memorabele Weltevredens
P14289: POP, WILLEM - Memorabele Weltevredens
P10424: POPE, D - Ramage. De avonturen van een Luitenant ter Zee
P8275: POPE, DUDLEY - The Battle of the River Plate
P10820: POPE, D - Life in Nelson's Navy
P16473: POPHAM, H - De Vrijheidsvaarders
P1703: POPTA, W.E. VAN - De Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij-KNSM
P12857: HAAGSE POST - Haagse Post Zaterdag 29 Juni 1940
P3910: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger Binnen-en buitenvaarders
P14362: POST, F. EN R. SLAGTER - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen-en buitenvaarders
P4201: POST, F - Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw vanaf 1600
P2086: POST, JOOST VAN DER EN PETER, DORLEIJN - En wend het roer gezwind
P9623: POSTEMA, JAN - Johan van den Corput 1542-1611. Kaartmaker, vestingbouwer, krijgsman
P9166: POSTHUMUS, MR. DR.N.W. - De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek
P6174: POSTMA, M - Zeilen verder van huis. Een practisch reperatieboek: boot, motor, electriciteit, koeling, radio, navigatie, scheepspapieren, eerste hulp, eten en drinken, gereedschappen.
P5249: POSTMA, REINDER H. - Huis Ter Noord - Oudwoude. 325 jaar beurtdiensten op Dokkum en Leeuwarden
P10794: POTJER, P - Zout Bloed. Potjer, buitenvaarders uit Sappemeer
P14121: POTTER, J.D. - Fiasco. The Break-out of the German Battleships
P16903: POTTER, N. AND J. FROST - The Elizabeth
P6569: POTTER, J.D. - Operatie doorbraak. De doorbraak van de Scharnhorst, Gneisenau en Prinz Eugen, 12 en 13 Februari 1942
P12767: POTTER, JOHN S. - The Treasure Divers of Vigo Bay
P7810: POTTER, E.B. - Nimitz
P7822: POTTER, E.B. - Bull Halsey
P3219: POTTER, NEIL AND JACK FROST - The Mary. The Inevitable Ship
P8109: POTTLER, V.H. - Alte Volksarchitektur
P9958: POULIOT, R.A. AND J.J. POULIOT - Shipwrecks on the Virginia Coast. And the Men of the Life Saving Service
P4525: POYER, DAVID - De zesde vloot
P3010: PRAGER, H.G. - Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der Seenothilfe
P15438: PRAGER, H.G. - Panzerschiff Deutschland und Schwerer Kreuzer Lutzow
P7248: PRAGER, H.G. - F. Laeisz. Vom Frachtsegler zum Kuhlschiff, Containerschiff und Bulk Carrier
P15503: PRAGER, H.G. - Reederei F. Laeisz. Von den Grossseglern zur Containerfahrt
P9649: PRAGER, HANS GEORG - Blohm+Voss 1877-1977
P4880: PRAGER, H.G. - Blohm+Voss. Ships and Machinery for the world
P15465: PRAGER, H.G. - Columbus. Welch ein Klang
P16534: PRAGER, H.G. - Schleppzug ankerauf. An bord durch Europa
P6865: BRACKER/PRANGE - Alster, Elbe Und Die See. Alster, Elbe and the Sea, Hamburg's Shipping and Port in selected Painting's, Drawings and Watercolours of the Museum of Hamburgs History
P17689: PRATT, D - London's Waterways. Exploring the capitals rivers and canals
P2309: PREGER, W - The Humble Dutch Herring
P385: THE SOVIET SURFACE FLEET 1960 TO THE PRESENT - Soviet Warships
P16758: PRESENT PRESS - Magazine Scheepswerf Peters
P15156: CONWAY MARITIME PRESS - Model Shipwright Index nos 1 to 44
P8293: PRESTEL, J.G. - Graaf Sandor. Stalmeester van de duivel
P3385: PRESTON, ANTHONY - Aircraft Carriers, an Illustrated History
P16395: PRESTON, A - Cruisers, an illustrated history 1880-1980
P17821: PRESTON, D - Wilful Murder. The Sinking of the Lusitania
P11855: PRESTON, A - History of the Royal Navy in the 20th Century
P16259: PRESTON, A - Battle Ships of World War I. All Encyclopedia of the Battleships of all Nation 1914-1918
P13032: PREUSS, E - Der Reichsbahn Report 1945-1983. Tatsachen Legenden Hintergrunde
P14833: PRICE, H - The Royal Tour 1901 or the Cruise of H.M.S. Ophir. Being a lower deck account of their Royal Highness of Cornwall and york's voyage around the British Empire
P14443: PRICE DAGGETT, K. - Fifty Years of Fortitude. The Maritime Career of Captain Jotham Blaisdell of Kennebunk, Maine, 1810-1860
P6220: PRIGGE, K - Knurrhahn. Seemanslieder und Shanties
P13154: PRINS, A.H.J. - In Peril on the Sea. Marine Votive Paintings in the Maltese Islands
P16606: PRINS, P. - Werf t Kromhout
P15718: PRINS, H - Punterbouw Schreur. 11 generaties punterbouwers
P3559: PRIOR, RUPERT - Ocean Liners. The golden years, a Pictorial Anthology
P9336: PRITCHARD, E.F. AND RICHARD BLADON - Worse Things Happen at Sea
P14011: PROCEE, M - De Walvisvaarders van Wijk aan Zee
P5162: PROCHNOW, G. VON - Die Deutsche Marine (diverse jaargangen). per stuk € 14,50. Leverbaar:1963/1966-1967/1970-1971
P4997: PROCTER, DAVID - Music of the Sea
P14542: PRONK, BRAM - Visserij Jaarboek (diverse jaren)
P17543: PRONK, L - KPM 1888-1967. A most remarkable shipping company
P4051: PRONK, BRAM - Visserij Jaarboek 1996
P18091: PRONK, BRAM - De pakkentrekkers van de lange deining. De geschiedenis van 30 jaar hektrawling met meer dan 150 foto's en 11 algemene plannen
P2703: PRONKER, T.F.J. - Het Barkschip Amicitia
P10029: PROZESKY, O.P.M. - A Field Guide to the Birds of Southern Africa
P6881: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD - Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein
P16723: PRUDHOMME VAN REINE, R - Opkomst en ondergang van Nederlands Gouden Vloot. Door de ogen van de zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge
P2624: PRUDHOMME VAN REINE, RONALD - Schittering en schandaal. Biografie over Maerten en Cornelis Tromp
P792: PRUDHOMME VAN REINE, DR. R.B. - kapers op de kust. Nederlandse Kaapvaart en Piraterij 1500-1800
P9292: PRUDHOMME VAN REINE, DR.R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen. Admiraal en filantroop
P16750: PRUDHOMME VAN REINE, RONALD - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
P16894: PRUISMAN, TH. EN K. - Hellingvolk. Scheepsbouw langs het Winschoterdiep
P3571: SHIPS IN FOCUS PUBLICATIONS - Ships in focus Record, diverse nummers
P6805: JEAN BOUDRIOT PUBLICATIONS - The Shipbuilders Assistent 1711
P9667: SELVIG PUBLISHING - Yearbook of European-rig-and supplyship owners 1978
P11253: PUDNEY, JOHN - Suez. De Lesseps' Canal
P11424: PURRINGTON, P.F. - 4 Years A Whaling
P13375: PURVES, L. AND T. GROVE - Single Handed. The Observer Europe 1 Singlehanded Transatlantic Race
P13735: BOSTON PUTFORD - Map Boston Putford Offshore Safety Limited
P557: PUTMAN, ROBERT - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen Cartografie
P11574: PYE, PETER - A Sail in a Forest. Moonraker in the Baltic
P11999: QUACK, JAN DE - Het bankroet van den Schoenlapper. Blijspel met zang
P16859: QUAK, J - Van Karper tot Kennis 1952-2002. 50 jaar organisatie ter verbetering van de binnenvisserij
P15753: QUANT, L.J. - Het huidige Marinevraagstuk
P11129: QUARTERMAINE, P - Building on the Sea. Form and Meaning in Modern Ship Architecture
P10492: QUEENAN, C.F. - The Port of Los Angeles. From Wilderness to World Port
P10577: QUESTIERS, CATHARINA - Casimier, Of Gedempte Hoogmoet. Bly-spel grijmt door Catharine Questiers, Gespeelt op d'Ámsterdamse Schoubrugh
P5763: QUILICI, F - Het Blauwe Continent. Zeeduivels op de bodem van de Rode Zee
P7173: QUILLIAM, L - The Lifeboats of Peel
P17396: QUINCY, W.S. - The Three Masted Schooner James Miller. A History and Model Makers source book
P15822: DABRITZ/QUINGER - Von der Fregatte zum Volschiff
P13906: QUINN, WIILIAM P. - Shipwrecks around Cape Cod (illustrated). A Collection of photographs covering a century of wrecks on Cape Cod
P15843: QUINN, P - Shipwrecks Around Maine. A Collection of photographs of marine accidents along the coast of Maine
P11730: QUINN, WILLIAM P - Shipwrecks around New England. A Chronology of marine accidents and disasters from Grand Manan to Sandy Hook
P16382: QUINN, W.P. - Shipwrecks along the Atlantic Coasts. A collection of photograps of maritime accidents from Maine to Florida
P18073: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indie in den Tweeden Wereldoorlog
P2466: QUISPEL, HUBERT VAN - The job and the tools
P2137: QUITE, PIET - Koninklijke Mij.De Schelde. 125 jaar scheepsbouw in Vlissingen
P2965: QUITE, PIET - Willem Ruys. Verhalen van de 214, het vlaggeschip van de Lloyd
P12160: RAATGEVER, J.G. - De geschiedenis der garderegimenten Grenadiers en Jagers
P9727: RAB, A.C. EN A.N.S. GERUS - Handleiding moderne navigatiemiddelen
P5227: RABAN, J - Langs de kust
P10644: RABAN, J - Coasting. A Private Voyage
P7246: RABBEL, J - Rostock's Eiserne Segler
P14499: RABER, A. AND R. HORLACHER - Dampfschiffe Schweiz/ Paddle-Steamers Switzerland
P14497: RABER, A - Schweizer Schiffahrt
P4542: RABSON AND O'DONOGHUE - P and O, A Fleet History. Uitgave World Ship Society
P11985: RACINE - Fedra. Treurspel, gevolgd naar het Fransche van den Heere Racine
P17650: RADEMAKER, R - Huilgrens. Herinneringen van een duiker bij Marine en Landmacht van 1954-1994
P18138: RAMAER.J.C. - De verbinding te water van Amsterdam met den Rijn
P9640: RAMMELT, HANS GEORG - Berlin, auf allen Meeren. Schiffe aus Drei Jahrhunderten
P1233: RAMSAY, DAVID - Lusitania. Saga and Myth
P17902: RANDIER, JEAN - Nautische Instrumenten
P622: RANDIER, JEAN - Scheepsantiek
P7639: RANDIER, JEAN - Men and Ships around Cape Horn 1616-1939
P10480: RANDIER, J - Histoire de la marine marchande Francaise. des premiers vapeurs a nos jours
P15287: RANKINE, W.J.M. - A Memoir of John Elder
P3861: RANNOU, THIERRY - Flyer breekt all records. 27.00 zeemijl Whitbread Round the World Race
P10695: RANSOME, A - Great Northern?
P11072: RANSOME, ARTHUR - The Big Six
P11073: RANSOME, ARTHUR - Winter Holiday
P17925: RANSOME-WALLIS, P - Royal Navy 1961. Ian Allan ABC
P12983: RANSOME, ARTHUR - Secret Water
P11074: RANSOME, ARTHUR - Pigeon Post
P12984: RANSOME, ARTHUR - The Picts and the Martyrs
P2791: RANSOME WALLIS, P. - Eisenbahnfahren in Westeuropa
P11075: RANSOME, ARTHUR - Coot Club
P76: RANSOME WALLIS, P. - North Atlantic Panorama 1900-1976
P5315: RASKY, FRANK - De Poolreizigers. Vikingen, pelsjagers, zeevaarders en romantische avonturiers in de grimmige verlatenheid van de noordelijke ijsgebieden. Een fascinerend studie over de vroegste arctische geschiedenis
P9002: RASMUSSEN, A.H. - Ribes Skibsfart efter 1850
P3490: RATELBAND, K - Linschoten Vereeniging deel 61. De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625
P16960: RATELBAND, K - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Konga en Sao Tome
P16819: RATELBAND, K - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Linschoten Vereeniging deel 52
P14332: RATIGAN, W - Great Lakes, Shipwrecks and Survivals
P7760: RATTE, DR. J. - De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland
P15170: RAUCH, FREDERICA VON - Sites
P15578: RAVAN, A. AND J. ROBERTS - British Warships of the Second World War. A folio of authentic scale plans. First series
P4114: RAVEN, ALAN, LENTON TREVOR H. - Ensign 2 Dido Class Cruisers
P6797: RAVEN, G.J.A. - De kroon op het anker. 175 jaar Koninklijke Marine
P6192: RAVEN, A, ROBERTS, J - Ensign 5. Town Class Cruisers
P7016: RAVEN, P - Het Westfriese geslacht Raven. Een schippersfamilie in Noord-Holland 1600-1900
P1899: RAVESTEYN, IR.S. VAN - De sierkunst op Nederlandsche passagiersschepen
P8549: RAVINA, AGUSTIN GUIMERA - La Casa Hamilton. Una Empresa Britanica en Canarias 1837-1987
P14096: RAWSON, E.K. - Twenty Famous Naval Battles. Salamis to Santiago. In 2 volumes
P17777: SEA RAY - Sea Ray. Sport Yachts and Yachts
P13241: RAYNER, R - The Paintings of the America's Cup 1851-1987. Paintings by Tim Thompson
P6768: RAYNER, R - The winning moment. Paintings of the America's Cup 1851-1987 by Tim Thompson
P15663: RDM - Dockyard. Een halve eeuw droogdok 1902-1952
P7440: RDM - RDM/NW. U... in onze bedrijven
P734: RDM - Dockyard, een halve eeuwdroogdok1902-1952
P16304: READE, L - The Ship that Stood Still. The Californian and her mysterious role in the Titanic disaster
P17935: REALE, A - Les Conquerants de L'Ocean
P7940: REDDING, T - Best Endeavours. Inside the world of Marine Salvage
P14579: REDWOOD, R/ SPARKS - QTC (i have a message for you). ASeagoing Radio Officer's Scrapbook
P16045: REECE, B - The White Rajahs of Sarawak. A Borneo Dynasty
P4156: REED, KEN - The Hand-me-down Ships
P1464: UNTERWESER REEDEREI - Foto's Unterweser Reederei G.m.b.H. Breemen (URAG)
P9289: REEHORST, K.P. TER - Woordenboek der Zee-, Stoom- en Scheepsbouwkundige Termen in de Hollandsche Fransche en Engelsche Talen
P17472: REEMAN, DOUGLAS - H.M.S. Serpent slaat terug
P17468: REEMAN, D - Aanval uit zee
P17469: REEMAN, D - De sluipvaart van de X-16
P17471: REEMAN, D - Treffen op volle zee
P4337: REEMAN, DOUGLAS - Douglas Reeman Omnibus. Met de romans, De zee als slagveld en De Allergevaarlijkste opdracht.
P4526: REEMAN, DOUGLAS - Slagkruiser
P17467: REEMAN, D - Val aan en vernietig!
P4342: REEMAN, DOUGLAS - Confrontatie op zee
P17470: REEMAN, D - Konvooi op drift
P16783: REEMER, M. E.A. - De Nederlandse Zweefvliegen
P1387: REES, E.H. VAN - Lucky Joseph
P17810: REEUWIJK, G.F. VAN - De Breedspoor Lokomotieven van de H.IJ.S.M.
P15680: REH, W. E.A. - Zee van Land. De droogmakerij als atlas van de Hollandsche landschapsarchitectuur
P12885: REICHSARCHIV - Der Weltkrieg 1914-1918 Band 3 and 4 Der Marne complete. Von der Sambre zur Marne and Die Schlacht
P16523: REIMER, W - Die Hamburger Alster Dampfer
P12830: REINDERS, M - Gedrukte Chaos. Populisme en moord in het Rampjaar 1672
P4247: REINDERS, PIM E.A. - Schip en Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland
P16600: REINDERS, H.R. E.A. - Drie schepen uit de late middeleeuwen. Flevobericht nr. 166 in 2 delen
P16176: REINDERSMA, B - Het Gesight van Schoklant
P3606: REINE, RONALD PRUD'HOMME VAN REINE - Zeehelden
P15826: REINEMUTH, R - Master Next God. Das Buch der Kapitane
P15488: REINHART, G - Gebr. Volkart 1851-1926. Gedenkschrift zum Funfundsiebzigjahren bestehen der Firma Gebr. Volkart
P4934: REINKE-KUNZE, CHRISTINE - Den Meeren auf der Spur. Geschichte und aufgaben der Deutschen Forschungsschiffe
P9098: REINKE-KUNZE, CHRISTINE - Die geschichte der Reichs-Post-Dampfer. Verbindung zwischen den kontinenten 1886-1914
P9016: REINSMA, RIEMER - Van hier tot Tokio. Hoe zijn aadrijkskundige namen ontstaan
P10221: REISSIG, C - Hafen Hamburg. Das Kennenlern-Buch
P16732: REISSMANN, S - Heimathafen Rostock. Schiffportrats im Rostocker Schiffahrtsmuseum
P10633: REITSMA, E - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna
P10874: REITSMA, DURK TH. - Van postschip tot veerboot. De verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog
P8129: REITSMA, T.H.G. - de nationaliteit van koopvaardijschepen. Academisch proefschrift
P15864: REITSMA, D.TH. - Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee naar Schiermonnikoog en Ameland
P15793: ESSELTE REKLAM - Kockums Malmo Sweden
P10115: REKSTEN, H - Hilmar Reksten Opplevelser
P15144: REMINICK, G - Nightmare in Bari. The World War II Liberty Ship Poison Gas Disaster and Cover-up
P15873: REMMELINK, W - The Chinese war and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743
P1804: DAALDER REMMELT E.A. - Scheepvaart voor de lens. Maritieme fotografie in Nederland
P14861: REMY, E.W. - Gottfr. Steinmeyer and Co Bremen 1857-1957, Schiffsmakler
P7969: RENARD, L - L' Art Naval. Bibliotheque Des Merveilles
P9195: RENAULT - Renault 16 handleiding. Renault 16 TL, types R 1152, R 1153, R 1155, R 1157 en Renault 16 TX, type R 1156
P14734: RENTELL, P - Historic P and O Orient Liners
P10233: RENTELL, P - Historic White Star Liners
P1620: REP, JELTE - s.o.s. Paulus Potter
P2238: REUCHLIN, GEORGE - Waltzing on the Waves. Muziek aan boord van de Passagiersschepen van de Holland-Amerika Lijn
P1114: REULE, ANT. S. - de bootsmakkers
P11352: REULEN, J. TH. - Van maatje tot meester. Varen voor de Koninklijke Rotterdamsche lloyd
P14366: REVENTLOW, GRAF E. - Von Potsdam nach Doorn
P13952: REY, L - Unveiling the Arctic
P11495: REYNDERS, I.H. - De wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940. Haar oorzaken en hare gevolgen, met kaart. Tevens 2e deel verschenen in 1946
P16278: REYNO, M AND D. MACINTOSH - A Gathering of Eagles
P13300: REYNOLD, DAVID - Kenneth D Shoesmith and Royal Mail
P16944: REYNOLDS, L.C. - Home Waters MTBs and MGBs at war 1939-1945
P4795: C.G. REYNOLDS - The Fighting Lady. The New Yorktown in the Pacific War
P13338: REYNOLDS, PAM - Guglielmo Marconi
P16394: REYNOLDS, L.C. - Dog Boats At War. Royal Navy D Class MTBs and MGBs 1939-1945
P4495: REYNOLDS, L.C. - Gunboat 658. The story of the operations of a motor gunboat in the Mediterranean from the fall of Tunisia until the German surrender
P7092: REYNOLDS, CLARK G - Command of the Sea. The History and Strategy of Maritime Empires
P11359: RHODES, WELLER - MS Eurodam. Holland America Line
P17612: RHYS-JONES, G - The Loss of the Bismarck. An avoidable disaster
P17974: RICCIARDI, L - The Voyage of the Mir-El-Lah
P16409: RICE, T - British Oceanographic Vessels 1800-1950
P11457: RICHARDS, JOE - Princess New York. One man in a boat!
P2690: RICHARDS, JOE - Princess
P12985: RICHARDS, JAMES - An affair with the sea. An eruptive story of a two man voyage from Newhaven to Greece
P17153: RICHARDSON, JAMES O - Pearl Harbor Countdown
P10427: RICHARDSON, PATRICK - Nelson's Navy
P17929: GRUBE/RICHTER - Het grote zeilboek. Mensen, jachten en de zee
P8345: RICHTER, G.R. - Segel in Sonne und Sturm. Mit dem SegelschulschiffWilhelm Pieckauf grosser fahrt
P12600: RIDDER, D.M.E. DE - Kilacadmon. Herinneringen uit het Cadettenleven van een halve eeuw geleden, bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan der koninklijke militaire academie verzameld door den oud-cadet
P3537: RIDDER, TONY - N.V. L. Smit & Co's Sleepdienst
P12750: RIDGWAY, J. AND C. BLYTH - A Fighting Chance. How we rowed the Atlantic in 92 days
P10655: RIDGWAY, J. - Then we sailed away
P1089: RIDLEY CHESTERTON, D. - Coastal passenger ships
P15493: RIENITS, R. AND T. - The Voyages of Captain Cook
P16332: RIENKS, H - Nederlandse Vuurtorens en havenlichten. in oude fotos en prentbriefkaarten
P7632: RIESENBERG, F - Yankee Skippers to the Rescue. A Record of Gallant Rescues on the North Atlantic by American Seamen
P6508: RIETSCHOTEN, C. VAN EN PICKTALL, B - Flyer. The Quest to Win the Round the World Race
P518: RIETVELD, TONI EN ADELBERT VAN GROENINGEN - Handboek voor kustnavigatie. Instruktie en praktijk
P17728: RIGG - Rigg's handbook of Nautical Etiquette
P14441: RIIS, A - Faerger og passagerskibe i Danmark
P7987: RIJEN, M. E. VAN - Hic in portu navigas. 42 jaar Marine Hospitaal Overveen
P2815: RIJKE, ARIJ - Cornelis Verolme en zijn bedrijven
P2387: RIJKE, A. - 75 jaar B.V. Scheepswerf en Machinefabriek de Biesbosch-Dordrecht. 1917-1992
P6411: DORUS RIJKERS - 45 toeren single Dorus Rijkers. Met begeleiding van de Biemeewes'n
P16695: RIJKSMUSEUM - Prijs der zee. Vondsten uit wrakken van OostIndievaarders
P10496: RIJKSPOLITIE - Rijkspolitie te water vaartuigen 1945-1982
P9219: RIJKSUITGEVERIJ - Staatsblad van het Koninkrijk Der Nederlanden uitgegeven te Londen. Jaargangen 1940 t/m 1944 in 2 volumes
P9269: RIJKSWATERSTAAT - De Noord-Holland onder Zeil
P16252: RIJNBACH, A.A. VAN - Verspreide geschriften van Dr J.G. Boekenoogen
P15113: RIJNHOUT, B - Hier Fak Fak, Mariner, meld U .... De Martin mariner vliegboot
P7009: RIJNHOUT, B.M. - Kruisvaarders van de Archipel. Catalina vliegboten van de Marineluchtvaartdienst 1941-1957
P7996: RIJNHOUT, B - Wachters boven het stenen tijdperk. De Marineluchtvaartdienst in Nieuw Guinea 1922-1950
P10362: RIJNHOUT, BART M. - Boven de boerenkool. Operaties in het luchtruim boven Nieuw Guinea 1951-1962
P1629: RIKXOORT, R. VAN EN N. GUNS - Opnieuw te water. Vijftig maal Hollands Glorie in aquarel
P8021: RIKXOORT, R. VAN EN NICO GUNS - Holland-Amerika-Lijn. Schepen van de Lijn in beeld
P7897: RIKXOORT, RONALD VAN EN IVO BLOM - Rotterdam. Een haven in beweging
P10036: RIKXOORT, R. VAN EN N. GUNS - Rotterdamsche Lloyd. Schepen van De Lloyd in beeld
P3498: RIKXVOORT, RONALD VAN/GUNS, NICO - Holland-Amerika Lijn. Schepen vanDe Lijnin beeld
P8751: RILEY - Riley instruction book for the 1.5 Litre Model. RM series
P11567: RIMELL, R.L. - Air War over Great Britain 1914-1918. Vintage Warbirds No. 7
P14444: RINDT, H. AND H. TROST - Dampfschiffahrt auf Elbe und Oder, den Berliner- und Markischen Wasserstrassen. Mit Schiffsregister 1816-1945
P3546: RINDT, HANS - Die Schiffe der Koln-Dussldorfer einst und jetzt
P10095: RINGARD, M - Skip Skal Bygges. Kristianssands Mek. Verkested A.S. 1855-1955
P13304: RINGLER, R - Lexikon Deutscher Privatbahnen. Strecken, Fahrzeuge und Betrieb zwischen Kuste und Alpen
P9500: RINMAN, TURE - Eriksberg Mekaniska Verkstad 1853-1953. A Century of Progress
P14741: RINMAN, T. - Rederiet. Johnson Line under 100 ar
P13227: RISBERG, M.L. - Farjor och Passagerarfartyg i trafik till Sverige och Finland 1975-07-01
P8704: RISSELADA, M. EN DICK VAN GAMEREN (EDITORS) - Raumplan Versus Plan Libre, Adolf Loos and Le Corbusier 1919-1930. English Language
P13641: RITTER - Ersatzteile Spurweite OO/HO fur Marklin. Lokomotiven der Serien 700, 800 und 3000 sowie Wagen der Serie 300 (Deutsch and English)
P15636: RITTER, H. A.O. - 150 Jahre Personenschiffahrt in Basel 1832-1982
P16844: RIVA - Riva The Company 2003
P11534: RIVA - Riva. Sunriva 33, Aquariva 33, Ravarama 44, Rivale 52
P16837: RIVA - Brochure Riva 2003
P11019: RIVA - Riva 2009. Sunriva, Aquariva Super, Rivarama, Rivale, SportRiva, Vertigo, Ego Super, Venere, Opera Super, Duchessa, Athena
P11020: RIVA - Riva 2008. Sunriva, Aquariva Super, Rivarama, Rivale, SportRiva, Vertigo, Ego Super, Venere, Opera Super, Athena
P11021: RIVA - Riva 2007. Shuttle, Sunriva, Aquariva, Rivarama, Rivale, Vertigo, Ego, Venere, Opera Super, Athena
P16838: RIVA - Brochure Riva 2002
P16846: RIVA - Riva 2009 Photobook
P16845: RIVA - Riva The Company 2001
P14546: ROACH, P - Voyage in a Barquentine
P6774: ROBB, F - Het varen in zwaar weer met kleine schepen
P13842: ROBBINS, KEITH - The First World War
P476: PAUL ROBERT E.A. - 50 jaar Afsluitdijk/50 jaar IJsselmeer. Herinneringen van Dijkers, Denkers en Drammers
P7315: ROBERTS, B. AND R. JONES - New England Lighthouses. Maine to Long Island Sound
P12765: ROBERTS, BRUCE A.O. - American Lighhouses 3rd edition
P3: ROBERTS, BRUCE AND RAY JONES - Lighthouses of California and Hawaii. Eureka to San Diego to Honolulu
P6415: ROBERTS, J.A - Invincible class monograph one. Uit de serie: Warship Monographs
P16099: ROBERTS, D.H. - A Marine Vocabulary - Vocabulaire De Marine. An English-French and French-English Vocabulary of the 18th Century Maritime Words and Phrases
P7304: ROBERTS, B. EN RAY JONES - Mid-Atlantic Lighthouses. Hudson River to Chesapeake Bay
P7: ROBERTS, BRUCE AND RAY JONES - American Lighthouses. A Comprehensive Guide
P908: ROBERTSON, R.B. - Mens en Walvis,
P7021: ROBERTSON, R.B. - Manner und Wale. Acht Monate als Arzt unter Walfangern
P4725: ROBERTSON, DOUG - Overleven op zee. Een handboek
P10349: ROBERTSON, R.G. - Profile Warship 19, Hms Hood/ Battle-Cruiser 1916-1941. Operational History
P3379: ROBERTSON, R.B. - Of Whales and Men
P15715: ROBERTSON, T. - The Golden Horseshoe
P12424: ROBERTSON, DOUGAL - Survive the Savage Sea
P15148: ROBERTSON, S. AND S. DENT - The War at Sea in Photographs 1939-1945
P17582: ROBIN, B - Survival at Sea. a practical manual for yachtsmen
P16038: ROBINS, N - Ferry Powerful. A History of the modern British Diesel Ferry
P9895: ROBINS, N - Birds of the Sea. 150 Years of of the General Steam Navigation Company
P6532: ROBINS, N - The last Steamers
P17911: ROBINS, N - Passenger Tugs and Tenders
P9980: ROBINSON, M.S. - The Paintings of the Willem van de Veldes. Two volumes as a set
P10692: ROBINSON, KEITH - Islands Ahead
P10693: ROBINSON, EDWARD - Cheerfully at Sea
P1901: ROBINSON, W.A. - 32000 mijlen over zee
P7757: ROBINSON, J.L. - A Treatise on Marine Surveying. Prepared for the use of younger Naval Officers
P11569: ROBINSON, A - Night Fighter. A Concise History of Night Fighting Since 1914
P8076: ROBINSON, B - The Great American Yacht Designers. The development of yacht design in America told through the lives of the 8 designers pre-eminent in the international world of yachting over the last 100 years
P10882: ROBINSON, W.A. - Deep Water and Shoal
P16704: ROBISON, S.S. - A History of Naval Tactics from 1530 till 1930. The evolution of Tactical Maxims
P11939: ROBOTTI, FRANCES DIANA - Whaling and Old Salem. A Chronicle of the Sea
P17105: ROBSON, A - The Saga of the Earls. Earls of Zetland I, 1877-1950 and Earls of Zetland II, 1939-
P5395: ROCHE, T.W.E. - Samuel Cunard and the North Atlantic
P7005: RODD, J - Rapairing and Restoring Antique Furniture
P16062: RODGER, N.A.M. - The Narrative of William Spavens. A Chatham pensioner by himself, a unique lower deck view of the eighteenth century navy
P6603: ROELFS, J. - 60 jaarDe Koperen Ploegin Amsterdam. 1926-1986
P3419: ROELFZEMA, H. HAZELHOFF - De tweede wereldoorlog ter zee. Een beknopt overzicht van de gehele strijd met bijzondere aandacht voor de verrichtingen door de Nederlandse zeestrijdkrachten en koopvaardij.
P13112: ROEPER, V. EN D. WILDEMAN - Om de wereld. De eerste Nederlandse omzeiling van de wereld onder leiding van Olivier van Noort, 1598-1601
P3857: ROEPER, VIBEKE EN DIEDERICK WILDEMAN - Het Journaal van Abel Tasman 1642-1643
P7554: ROEPER, V. EN D. WILDEMAN - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla, zoals opgetekend door Gerrit de Veer
P3573: ROEPER, V.D./WILDEMAN, G.J.D. - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers
P17941: ROEPER, VIBEKE E.A. - De Batavia te water
P11882: ROEPER, VIBEKE EN ROELOF VAN GELDER - In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen 1602-1799
P3393: ROETERING, B - Mijnendienst 90 jaar 1907-1997. Feiten, verhalen en anekdotes uit het negentigjarig bestaan van de Mijnendienst van de Koninklijke marine
P9046: ROETERING, BOB - Werkpaarden van de Mijnendienst. Dokkum en Wildervankklasse
P7272: ROETERING, B. EN HENK VISSER - Hr.Ms. Tonijn. Van onderzeeboot tot museumboot
P2477: ROEVER, AREND DE. - De jacht op Sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw
P18188: ROEVER, J.W. DE - De Nederland in Wereldoorlog II
P15325: ROGERS, A - The Feadship Story. Experience Counts
P8821: ROGERS, P.G. - The Dutch in the Medway
P12496: ROGERS, STANLEY - Barenetha Rock. A true mystery drama of mid-atlantic.
P474: STANLY ROGERS - De atlantische oceaan
P3516: ROGGE, J - Het Handelshuis van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis
P15814: ROGGE-BALLEHR, E - Schule der See. Viermastbark Herzogin Cecilie, biographie eines beruhmten Ausbildungsschiffes und Frachtseglers
P13033: ROGL, HANS WOLFGANG - Die Nordsee Inselbahnen
P17266: ROGL, H.W. - Die Nordsee-Inselbahnen 1995
P4396: ROGOZINSKY, JAN - Honour Among Thieves. Captain Kidd, Henry Every, and the Story of Pirate Island
P10862: ROGUE, A. DE LA - Theonoe. Treurspel door het kunstgenootschap onder de spreuk. Kunst wordt door arbeid verkreegen
P12939: ROHWEDER, J - 250 Jahre Schiffswerft Laboe. Von der Dorfschmiede zu Werft und Yachtzentrum
P15016: ROHWEDER, J. UND P. NEUMANN - Leiser, Tiefer, Schneller. Innovationen im Deutschen U-Boot-Bau
P7672: ROHWER, J - Der krieg zur see 1939-1945
P15294: ROHWER, J. - Profile Warship 8, Kriegsmarine U-107/Submarine
P12879: ROHWER, J. AND G. HUMMELCHEN - Chronology of the War at Sea 1939-1945. The Naval History of World War Two
P12846: ROLDANUS, U.J.W. - Beschouwingen omtrent de organisatie, de recruteering, de werkwijze en den werkkring der commissie van proefneming met de in vergelijking met een enkele buitenlandsche organisatie. Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap 1929-1930 1e aflevering
P1004: ROLIN - Commodore Rolin. Mein leben auf dem Ozean, fahrten und anbenteuer
P13685: ROLLE, S. EN P. VAN HOVE - Velsen-IJmuiden. De Doorsnee van Holland
P16877: ROLT, L.T.C. - The Inland Waterways of England
P7556: ROMBERG, DR. HEINRICH - Das Straszenrecht auf See
P3714: ROMBURGH, C.R.P. VAN. EN SPITS, E.K. - Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
P17164: ROMEYN, H.A. - De Hedendaagsche Motoren. Voor gas, benzine, petroleum en spiritus
P4804: ROMMELSE, GIJS - Follow me. De M-Fregatten van de Karel Doorman-Klasse
P7963: RONDE, F.S.W. - Voorlopige Handleiding Maritieme Visie KIM. 3 delen
P7539: RONKES, F.H. EN J. SJOUKEMA - De historie van Marine vliegkamp De Kooy/Vliegtuig Squadron 860. 65 jaar De Kooy
P16466: ROO DE LA FAILLE, L.W.G. - Tankers, Tonnage en Toekomst van Rotterdams Haven
P15834: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - Onze zeemacht. Proeve eener populaire beschouwing over de inrichting van het Nederlandsche zeewezen
P11987: ROOBOL, C.J. - Engeland in het jaar 1651 of Deugd en Misdaad. Geschiedkundig Tooneelspel
P6395: ROODENBURG, H EN KEIJZER, C. DE - Mooie schepen en banen. In de haven van Rotterdam
P187: THEA ROODHUYZEN - De admiraliteit van Friesland
P10854: ROOIJ, W. VAN - Zeilvaartherinneringen. Mijn opleiding tot zeeman, Pietos
P771: ROOIJ, HANS H. VAN /JERZY GAWRONSKI - VOC schip Amsterdam
P14023: ROOIJENDIJK, C - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers
P1311: ROON, ARIE VAN - Halen maar. Een visserman vertelt, herinneringen van een visserman aan de grootvisserij op de Noordzee 1900-1930
P17569: ROORDA, A. AND E.M. NEUERBURG - Small seagoing craft and vessels for inland navigation
P10755: ROOS, W. DE - North-West Passage
P17316: ROOS, G. DE - Govert de Roos, Playboy fotografie
P16179: ROOS, D. - Zeeuwen en de Westindische Compagnie (1621-1674)
P4897: ROOS, DOEKE - Zeeuwen en de VOC
P8953: ROOTES - The Hillman Super Minx Mark IV owners handbook
P15298: ROOTES, D - A Concise Account of Signy Island Base H
P14203: ROOZENBEEK, H - Alleen leverbaar in legergroen. 50 jaar Materieel voorziening in de KL 1944-1994
P4989: ROSCOE, THEODORE - United States Destroyer Operations in World War II
P4988: ROSCOE, THEODORE - United States Submarine Operations in World War II
P1001: ROSE, SIR ALEC - My Lively Lady
P2899: ROSE, PETER - SailingThrouh America
P6260: ROSE, L.A. - The Ship that held the Line. The USS Hornet and the First Year of the Pacific War
P7366: ROSE, W - Scandinavian Fishing Year-Book 1956-57
P11275: ROSE, PETER - Sailing Through America
P14555: ROSENBERGER, EUGENIE - Auf Grosser Fahrt. Tagebuchblatter einer Kapitansfrau aus der grossen Zeit der Segelschiffahrt
P15613: ROSENDAHL, L - Faerger pa Aero
P2781: ROSENFELD, MORRIS - Under Full Sail. 50 Years of Great Marine Photographs by Morris Rosenfeld
P17589: ROSENOW, F - Canvas and Rope Craft. For the practical boat owner
P12162: ROSIGNOLI, GUIDO - Army Badges and Insignia. In 2 volumes. (vol. 1) World War 2, (vol. 2) Since 1945
P4372: ROSKAM, JAC - Uit het marineleven gegrepen. Het verhaal van een marineman die zijn plicht deed. Het verhaal van velen
P9015: ROSKAM, P - Luchtvaarttechnisch woordenboek. Engels-Nederlands
P14099: ROSKILL, S.W. - White Ensign. The British Navy at War 1939-1945
P17976: ROSKILL, S.W. - A Merchant Fleet in War 1939-1945. A Merchant Fleet in War 1939-1945
P15747: ROSKILL, W. - The War at Sea Volume II. The Period of Balance
P15748: ROSKILL, S.W. - The War at Sea Volume III, part II, The Offensive June 1944 - August 1945
P15749: ROSKILL, S.W. - The War at Sea, Volume 1, The Defensive
P3834: ROSKILL, S.W. - The War at Sea (complete)
P10400: ROSLYAKOVA, K - The Shantar Archipelago
P12176: ROSS, C.F. - Artillery of the World
P12941: ROSSLER, EBERHARD - Die U-Bootklasse 206/206A Der Deutsche Marine
P17766: ROSSLER, E - Die Neuen Deutschen U-Boote. Die U-Boote der Bundesrepubliek Deutschland, Entstehung, Bedeutung, Einsatz
P5971: ROSSLER, E E.A. - Die Deutschen U-Boote und ihre Werften. In 2 volumes
P3015: ROST, ALEXANDER AND PETER NEUMANN - Schiffs-Speisekarten. Essen und Trinken auf See
P1821: ROTGANS, FRITS J. /SUYKERBUYK - Een breed beeld van de Rijn
P17590: ROTH, H - Handling Storms at Sea. the 5 secrets of heavy weather sailing
P17591: ROTH, H - How to Sail Around the World. Advice and ideas for voyaging under sail
P11214: ROTH, HAL - Chasing the Long Rainbow. The Drama of a Singlehanded Sailing Race Around the World
P11279: ROTH, H - Two against Cape Horn
P12524: ROTHE, CLAUS - Deutsche Seebaderschiffe. 1830 bis 1939. Aus der Bibliothek der Schiffstypen
P17887: ROTHE, CLAUS - Deutsche Ozean-Passagierschiffe 1896 bis 1918
P3675: ROTHE, CLAUS - Die Deutschen Traumschiffe
P14583: ROTHWELL, C - Shipwrecks in the North West
P12253: SHANTYKOOR ROTTERDAM - Houten schepen en ijzeren mannen. Van bekende en minder bekende zeevaarders
P7582: INTERNATIONALE SLEEPDIENST MIJ. ROTTERDAM - Internationale Sleepdienst Mij. Rotterdam
P8542: N.V. INTERNATIONALE CREDIET- EN HANDELS-VEREENIGING ROTTERDAM - N.V. Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam 1863-1938. Gedenkboek
P8313: MUSEUM VOOR LAND EN VOLKENKUNDE EN MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK ROTTERDAM - Esquisse d une ethnographie navale des peuples annamites
P13870: MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM - Groot op schaal. Postcards in booklet
P3955: ROUKEMA, FOEKE - Vaarwegen van Nederland naar de Oostzee
P12015: ROUKEMA, FOEKE - Het Grondtakel. Ankers, Trossen, kettingen en lieren. Invloed van wind en stroom. Ankeren en ankerplaatsen
P1200: ROUSMANIERE, JOHN - The low Black Schooner yacht America 1851-1945
P16009: ROUSMANIERE, J - Fastnet Force 10
P2711: ROUSMANIERE, JOHN - Fastnet Windkracht 10. Verslag van de gruwelijke zeilrace die vijftien levens eiste
P13949: ROUSSEAU, J. E.A. - Motor Car Museum Schlumpf Collection. 500 dream cars, the complete collections of the Mulhouse National Museum
P14024: D' ESCADRE AND H.L.G. ROUSSELOT - Profile Warship 26 Rubis Free French Submarine
P8471: ROUWENS, C - Verbond der behandelaars van goederen V.B.G.. Voorheen bond der Natien. Korte geschiedenis der Antwerpse Natien
P17199: ROVER, P.A. DE - Behouwe Vaart. Een verhaal over de binnenvaart rond 1900
P16852: ROVERS, F. - Dan Liever de Lucht in. Jan van Speijk en de Belgische opstand
P9965: ROWE, A - The History of a Lifeboat
P17103: AMI-ROWE - AMI R-80 original Jukebox Manual
P17104: AMI-ROWE - AMI Ti-2 Original Jukebox Manual
P970: ROWE, NIGEL - Around the Big Blue Marble. The Boc-Challenge 1994-95 Single-Handed Race Around The World
P17194: ROWE - Rowe CD-100D Laserstar III original Jukebox Manual (2 volumes)
P17102: AMI-ROWE - AMI R-74 original Jukebox Manual
P11596: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE - Neerlands Veste. langs vestingsteden, forten, linies en stellingen
P1971: ROYEN, DR.P.C. VAN - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700
P773: HANEVELD GERHARD T. EN PAUL C. VAN ROYEN - Vrij van zichtbare gebreken. De medische zorg bij de Nederlandse zeemacht in de negentiende eeuw
P9887: ROZENDAAL, R.H. - Schepen op Schaal. Hoogtepunten uit de verzameling scheepsmodellen Simon van Gijn
P13166: RSV - Extra Contact Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit jr. N.V.. 1871-1971
P8006: RUBIN DE CERVIN, G.B. - Bateaux et Batellerie de Venise
P9941: RUDLOFF, K. VON - Schiffahrt auf dem Bodensee, band 2. Die Blutezeit der Dampfschiffahrt
P2370: RUDLOFF, KLAUS VON E.A. - Schiffahrt auf dem Bodensee (Lake of Constance). Band 3, Beginn der Motorschiffahrt
P14435: RUDOLPH, W - Das Schiff als Zeichen. Burgerliche Selbstdarstellung in Hafenorten
P6497: RUDOLPH, WOLFGANG - Seefahrer-souvenirs. Steingut, Fayence und Porzellan aus 3 Jahrhunderten
P664: RUDOLPH, WOLFGANG - Sailor Souvenirs
P8535: RUEMPOL, E - De Halve Maen en de Huson-Fulton Feesten te New-York. Met 9 illustraties
P15535: RUFFMAN, A - Titanic Remembered. The Unsinkable Ship and Halifax
P14557: RUGE, F - Scapa Flow 1919. Das ende Der Deutsche Flotte
P11873: RUGE, F - Profile Warship 14 SMS Seydlitz. Grosser Kreuzer 1913-1919
P10934: RUHE, STELLA - Visserstruien. uit 40 Nederlandse vissersplaatsen, met 60 breipatronen
P15637: RUHMANN, H - Vom Flensburg nach Westindien. Westindienfahrt und die Geschichte der Kaufmanns-und Reederfamilie H.C. Brodersen
P6906: RUINDERS, R. - Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde. Flevobericht 280
P16603: RUIS, D EN P. VAN NOORT - De ondergang van het 7th Cruiser Squadron
P924: RUITER, IR. WILLEM DE - Binnenscheepvaart in beweging
P3236: MARGARET RULE - The Mary Rose. The excavation and Raising of Henry VIII's Flagship
P11977: RULOFFS, B - Tot Middennacht of list tegen list. Blyspel naar het Fransche, Guerre Ouverte Ou Ruse Contre Ruse gevolgd door Bartholomeus Ruloffs
P9611: RUMBOLD, G - Yachting en Hollande
P12588: RUNGHOLM, PER A.O. - Dansk Illustrerert Skibsliste 1990
P13370: RUSHBROOK, FRANK - Fire Aboard. The Problems of Prevention and Control in Ships and Port Installations
P7659: RUSSELL, M - Willem van de Velde de Jonge. deel uit de Palet Serie
P12050: RUSSELL, A.G - Port Line
P17630: RUSSIA - Brochure Seehandelshafen von Leningrad
P16832: RUSSIA - The Cruising Cookbook. International Cuisine by Russian Masterchefs
P13456: RUST, DR. - Flaggenordnung fur Schiffe der Bundesmarine. jun-57
P12046: RUTEBEUF - Rutebeuf Gedichten. Vertaald door Clem Schouwenaars
P17979: RUTTEN, T - Honden aan boord
P15409: RUTTEN, P.J.M. - Maas-Buurtspoorweg. 35 jaar tram en bus in Noord-Limburg 1913-1948
P3493: RUYTER, D.J. - Zoutwater Cocktail
P11728: RYAN, DAVID AND HELEN THRELFALL - Cunard a pictorial history 1840-1990
P11876: RYAN, SHANNON AND LARRY SMAL - Haulin Rope and Gaff. Songs and Poetry in the History of the New Foundland Seal Fishery
P14785: RYDBERG, L - Mariefred. och malarbatarna, 150 ars trafik met 30 angfartyg pa Malaren
P9622: RYON, FRANKE EN F. HUBRECHTSEN - Fort Napoleon
P11050: RYSZKA-ONIONS, A - Ocean Ships 2013
P8724: SACHSENBERG, EWALD - Kleinschiffbau. Erster Teil, Kleinschiffbau. Schiff, Maschine, Propeller, Gewichte und Montagedaten
P15890: SACHSENBURG, G - Die Sachsenbergs in Rosslau. Ein Familienunternehmen 100 Jahre in der zeitgeschichte
P8600: SADDEN, J - Portsmouth in Defence of the Realm
P6140: SAFFRON, I - Kaviaar
P8799: SAGAR-FENTON, MICHAEL - Penlee. The Loss of a Lifeboat
P10580: SAHLSTEN, R - Stena Line's Ships 1962-1992
P16793: SAHLSTEN, R. E.A. - Stena Lines fartyg 1962-1992
P16123: SAIBENE, M. A.O. - La Marine Marchande francaise 1939/1940
P16125: SAIBENE, M.A.O. - La Marine Marchande francaise 1943/1945
P13995: SAIBENE, M - Les Torpilleurs de 1500 Tonnes Du Type L'Adroit
P14530: SAIBENE, M. - Les Torpilleurs Legers Francais 1937-1945
P10511: SAINSBURY, A.B. - The Royal Navy Day by Day
P13807: SALMON, PATRICK - Britain and Norway. In the second world war
P9780: SALSBURY, ALAN - A History of the Plymouth Lifeboats. Two Centuries of Courage
P8797: SALSBURY, A - A History of the Torbay Lifeboats. With Pride and Dedication
P1261: SALVERDA, JOHAN - Van turfvaart tot volksvermaak. Geschiedenis van de Skutsje en de opkomst en bloei van het Skutjsesilen
P3951: SAMPERIUS, J - Frans Naerebout de loods van Vlissingen. Loods en mensenredder
P11571: SANDARS, J - 8th Army in the Desert. Airfix magazine guide 20
P1088: SANDBERG, JHR. MR. G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water
P17174: SANDBERGEN, F.J.W.H. - Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Scheepsnationaliteit.
P12308: SANDBURG, M. EN K. JANSMA - Het Kanaal. De aorta van het noorden
P3987: SANDERS, JAN - Jan Sanders Rukwinden
P548: SANDERS, JAN - Tussen wal en schip
P3405: SANDERS, JAN EN SIMON CARMIGGELT - Loos Alarm
P3404: SANDERS, JAN EN BUDDINGH, C. - T kan verkeren. Een keuze uit het werk van Jan Sanders
P16992: SANDERSON, B. A.O. - Nevasa. British India Centenary Ship
P1158: SANDFORD, DONALD S. EN THOMAS GALLAGHER - De slag om Midway en De vernietiging van de Tirpitz
P12692: SANOYAS - Brochure Sanoyas Ships. Hishino Meisho Corporation
P12450: SANT, BRUCE VAN - Tricks of the Trades. Your Resource for Tropical Cruising. Author of the Gentleman's Guide to Passages South
P815: SANTEN, H.W. VAN - VOC-dienaar in India
P15492: SANTEN, H.W. VAN - De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan 1620-1660
P17421: SARFATTI, M - Benito Mussolini
P14883: SARMENTO, CLARA - Quadros Flutuantes. Os Moliceiros da Ria de Aveiro
P11318: SATCHELL, A - Running the Gauntlet. How three giant Liners carried a million men to war 1942-1945
P11527: SATTIN, D.L. - Just off the Swale. The story of the barge building village of Conyer
P12904: SAUDER, ERIC AND K. MARSCHALL - R.M.S. Lusitania. Triumph of the Edwardian Age
P16450: SAUNDERCOCK, V - Harbour Vessels
P4903: SAUNDERS, HILARY ST. GEORGE - Valiant Voyaging. A short history of the British India Steam Navigation Company in the second world war 1939-1945
P10691: SAUNDERS, MIKE - The Walkabouts
P2090: SAUNDERS, MICHAEL - De walkabout
P7634: SAUNDERS, D - Britain's Memorials & Mementoes
P17168: SAURWALT, K.J. - On the Holding Power of Ship's Anchors. Some Aspects of the Holding Abilities of Anchors Model-Anchor Experiments and their Correlation with Full-Scale Data
P8798: SAVILLE, MALCOLM - The Adventure of the Life-Boat Service
P600: SAVORNIN LOHMAN, D - Nieuwe schepen Amstleven
P1030: SAVOURS, ANN - The voyages of the discovery. The illustrated history of Scott's ship
P5539: SAVOYE, L. VAN - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht van Z.K.H. Lodewijk van Savoye, Hertog der Abruzzen
P11446: SAWTELL, C.C. - The Ship Ann Alexander of New Bedford 1805-1851
P18142: SAWYER, L.A. AND W.H. MITCHELL.. IN FOUR PARTS BETWEEN 1979 AND 1986 WORLD SHIP SOCIETY. PART ONE, 120 PAGES; THE C1 TYPE, THE C!-M TYPE, THE P TYPES; PART TWO, 104 PAGES; THE C2 TYPE, THE C4 TYPE, THE C5 TYPE, THE R TYPES; PART THREE , 112 PAGES - From America to United States (4 volumes complete). The History of the long-range Merchant Shipbuilding Programme of the United States Maritime Commission
P1684: SAWYER, L.A. AND W.H. MITCHELL - Victory Ships and Tankers
P13742: SBG - SBG 1887-1962. 75 Jahre See-Berufsgenossenschaft
P10146: SCHAAFSMA, LUITENANT KOLONEL M.D. - Het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea 1950-1954
P11304: SCHAAP, PAUL - The Verolme Yard on the New Waterway. De Verolme werf aan de Nieuw Waterweg. Tweetalig in Nederland en Engels
P15078: SCHAAP, D - A Bridge to the Seven Seas. A Hundred Years of The Holland America Line
P7077: SCHAAP, D - Onrust. Het Nederlandse Duivelseiland
P1653: SCHAAP, DICK - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn Honderd Jaar
P4003: SCHAAP, DICK - Odyssee van de Hollandse vissers. Nederlandse Trawlers in Engeland 1940-945
P18092: SCHAAP, D - Halen en brengen. Visserij door de eeuwen heen
P17734: SCHAAP, D - Vissen voor je brood
P5659: SCHADE, N - The Strip-Built Sea Kayak. Three Rugged, Beautiful boats you can Build
P8874: SCHADEE, H.M.A. - De Eenscheeps Maatschappij. Een advies aan de Nederlandsche Reeders
P10502: SCHAEFER, U - Gaffelschoner in Nord-und Ostsee. Deutsche Kustenschiffahrt unter Segeln
P373: SCHAEFFER, HEINZ - U-Boat 977. The U-Boat that escaped to Argentina
P2443: SCHAGEN VAN LEEUWEN, J.A.M. - De ondergang van de Cornelia. Herinneringen neergeschreven door haren gezagvoerder Kapitein J.A.N. van leeuwen, waarin verteld wordt van zijn jeugd en van het zeemansleven, van den bouw van het fraaie barkschip deCorneliaen hoe dit in den jare 1857 in volle zee verbrandde, van de avonturen der schipbreukelingen, die in open booten Brazilie's kust bereikten, en van hun behouden thuiskomst in het vaderland.
P16564: SCHAICK ZILLISEN, G. VAN - Bootonderhoud. Practische wenken voor bootonderhoud
P16597: SCHAICK ZILLISEN, G. VAN - Tien goedkope jachten. voorbeelden van practische sportboten tussen 3 en 8 meter lengte
P17051: SCHAICK-ZILLESEN, G. VAN - Hoe heet dat jacht?. Een serie afbeeldingen van hedendaagse zeilboten en -jachten met tekst
P17416: SCHAICK-ZILLESSEN, G - Twee zelfvarende Modelscheepjes
P16519: SCHAIK-ZILISSEN, G. VAN - Hoe bouw ik een Kano
P1342: SCHAT, A.P - The Lifeboat Launching Problem deel 2. Book 2, From Swung out to the Water (With Listed or rolling ship)
P4043: SCHAT, A.P. - Paying out the boat falls. Deel 1
P8505: SCHATZ, H - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam
P4773: SCHAUFFELEN, OTMAR - De laatste grote zeilschepen
P15983: SCHAUFFELEN, O - Die Letzten Grossen Segelschiffe
P11828: SCHEE, EVERT VAN DER - Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
P8416: SCHEEL, FRITS - Hallands Angbats Aktiebolag 1850-1925
P16858: SCHEEN, PIETER A. - Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950. 2 volumes compleet
P8583: MUSEUM VOOR SCHEEPSARCHEOLOGIE - Kijk op koggen
P9153: RAAD VOOR DE SCHEEPVAART - Uitspraken van de raad voor de scheepvaart. Diverse gebundelde uitgaves. Per deel € 39,50
P4136: RAAD VOOR DE SCHEEPVAART - Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart inzake brand en ondergang van het passagiersschipPrinsendam
P14226: ANTWERPSE SCHEEPVAARTVERENIGING - Antwerpse Scheepvaartvereniging 1901-1951
P6963: SCHEFFER, A - Kruistocht om het eiland
P1340: SCHEFFER, AGE - Van zeerampen en redders. Relaas van spectaculaire schipbreuken tussen Egmond en Eems
P17721: SCHEIBERT, H. - Das Waffen-Arsenal band 25 Konigstiger. Tiger II
P17857: SCHEIBERT, H - Das Waffen-Arsenal Band 2, Panzerjager. Improvisationen, Zusammenbauten auf Beutefahrgestellen Marder I und II, Prototypen u.a.
P1956: SCHEIJGROND, B - Goede Vaart. Visserij in Beeld
P17226: SCHEINA, R.L. - U.S. Coast Guard Cutters and Craft of World War II
P2697: DE SCHELDE - De schepen die wij bouwden 1875-1950
P16675: SCHELFHOUT, A - Zwart Paard. Gezien bij Circus Strassburger
P5243: SCHELL, J.A. - Uit de dagen van Tempo Doeloe. Bij onze Koninklijke Marine van 1872 tot 1907, gebeurtenissen van allerlei aard, aan boord en aan wal
P17658: SCHELLINGER, C.J. - Kent u ze nog, de jutters
P11252: SCHELTEMA, MR. JACOBUS - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II in 1588
P10157: SCHELVEN, A.L. VAN - Philips van Almonde. Admiraal in de gecombineerde vloot 1644-1711
P10425: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Het fregatschip Johanna Maria
P7083: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Avonturiers
P5317: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De zeeromans van Arthur van Schendel. Het fregatschip Johanna Maria, Een eiland in de Zuidzee, Jan Compagnie
P13643: SCHENK, B.A. EN M.R. VAN DEN TOORN - Trams 2014
P6249: SCHENK, B - Zeilen buitengaats. In theorie en praktijk
P3398: SCHENK, HANS D - Graf LucknersSeeadler. Das Kriegstagebuch einer beruhmten Kaperfahrt
P6331: SCHEPEL, MR.A.F. - Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. West-Afrika 1857/1858
P9244: SCHERER, HANS - Vom Raddampfer zum Schuszverband
P11299: SCHIEDAM - Memorandum over de stedebouwkundige ontwikkeling van Schiedam
P8125: HOOGHEEMRAADSCHAP SCHIELAND - Reglement van het hoogheemraadschap van Schieland. Houdende bepalingen, in gevallen van ijsgang, hoog-opperwater, of hooge watervloeden

Next 1000 books from www.nautiek.nl

6/1