www.nautiek.nl
Kamerlingh Onneesstraat 27-D, 1821 BP Alkmaar, The Netherlands | Mob.: +31 (0) 617 491 724            Email: info@nautiek.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P17670: DAMEN - Damen Yacht Support
P16342: DAMEN - Scheepsbouwtekening Meetvaartuig Damen Shipyards
P17323: DAMEN - Amels Sea Axe Fast Yacht Support
P20036: DAMSTEEGT, B.C. - Nieuwe spiegel der zeevaart. Beknopte historische atlas van de Europese kusten met de oude nederlandse namen
P12324: DANA, R.H. JR. - Two Years before the Mast. And twenty-four years later
P985: DANA, RICHARD HENRY - Twee jaar voor de mast 1834-1836. Het klassieke verhaal van het matrozenleven op zee
P7553: DANA, R.H. - Twee jaar voor de mast (gebonden uitgave)
P11503: DANELO, DAVID J. - Blood Stripes. The Grunt's View of the War in Iraq
P9119: DANIELS, S.B. - Elizabeth Simpson. The Gorleston Volunteer Lifeboat
P1097: DANIELSON, RICHARD - The Manxman story
P13971: DANIELSON, R - So Strong And So Fair. The story of the side-loading car ferries f the Isle of Man Steam Packet Company and their people
P12427: DANIELSSON, BENGT - What Happened on the Bounty
P11462: DANIELSSON, BENGT - Forgotten Island of the South Seas
P11463: DANIELSSON, BENGT - The Happy Island
P14318: DANNER, H - Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster
P11289: DANNESBOE, E - D/S Hetland A.H. Basse and Co. Rederi A/S. 1925-1975
P12287: DANNEVIG, H.W. AND J. VAN DER EYNDEN - Skagerrak Fiskerens Historie
P1428: DAPPEREN, J. VAN - P 322. stuifzeetjes over P 322
P19447: DAPPEREN, J. VAN - P 322. stuifzeetjes over P 322
P15585: DARLINGTON, MANSUR - Motorfiets Techniek Honda. Reparatie en onderhoud van de GL1000 en GL1100
P15583: DARLINGTON, MANSUR - Honda GL 1000 Gold Wing 4 Cylinder 999 cc 1975 on Owners Workshop Manual
P20186: DARWIN, C - Charles Darwin and the voyage of the Beagle
P982: DASH, MIKE - Batavia's Graveyard
P5359: DASH, MIKE - De ondergang van de Batavia. Zo geheten faction boek. Roman geheel geinspireerd op de werkelijke feiten
P17361: DAU, KAPITEIN HEINRICH - Langs sluipwegen over den oceaan. De avontuurlijke reis van de Altmark
P11455: DAVENPORT, PHILIP - The Voyage of Waltzing Matilda
P18377: LES, DAVID - Larrinaga Line 1863-1974
P18726: DAVID, S. AND M. STEKETEE - Ik val aan, volg mij. Militaire blunders in de twintigste eeuw
P20377: DAVIDS, DR. C.A. - Zeewezen en Wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815
P12033: DAVIDSON, L.B. AND E. DOHERTY - Captain Marooner
P8977: DAVIDSSON, JAN - Thunbolaget 1938-1988
P10783: DAVIE, M - The Titanic. The Full Story of a Tragedy
P18141: DAVIES, KENNETH - The Clyde Passenger Steamers
P1098: DAVIES, KEN - Solent passages and their steamers. Solent passages and their steamers 1820-1981
P9875: DAVIES, C. A.O. - Freshwater Fishes in Britain. The Species and their distribution
P17905: DAVIES, P.N. - Fyffes and the Banana, Musa Sapientum. A Centenary History 1888-1988
P19932: DAVIES, S - F-15C/E Eagle Units of Operation Iraqi Freedom. Osprey Combat Aircraft 47
P7321: DAVIES, C.N. - New Boat For Old
P16284: DAVIES, S - Boeing F-15E Strike Eagle. All Weather Attack Aircraft
P8758: DAVIS, CHARLES G. - The Ship Model Builder's Assistant. How to make ship block models
P7691: DAVIS, WILLIAM C - Portraits of the Riverboats
P11801: DAVIS, W.M. - Nimrod of the Sea or the American Whaleman. Factual, illustrated Whaling Classic
P9404: DAVIS, WILLIAM C. AND B.I. WILEY - Photographic History of The Civil War in 2 volumes. Volume 1, Vicksburg to Appomattox, Volume 2, Fort Sumter to Gettysburg
P6984: DAVIS, D.J. - The Thames Sailing Barge. Her gear and rigging
P7601: DAVIS, C.G - Ships of the past
P19998: DAVIS, W - Into the Silence. The Great War, Mallory and the Conquest of Everest
P1060: DAVIS, CHARLES G. - The built-up ship model
P11459: DAVISON, ANN - By Gemini. or Marshmallows in the Salad, a coast-wise cruise from Miami to Miami
P13207: DAWSON, PHILIP - Queen Mary 2. A renaissance of the express Nort Atlantic Liner for the twenty first century
P11753: DAWSON, P. - The Liner. Retrospective and Renaissance
P7633: DAWSON, MAJOR A.J. - Britain's Life Boats. The Story of a century of heroic service
P19740: DAWSON, PHILIP - Cruise Ships. An Evolution in Design
P13210: DAWSON, P - Queen Elizabeth. A celebration of ocean travel for modern Elizabethan times
P14835: DAWSON, P.S. - British Superliners of the Sixties. A Design Appreciation of the Oriana, Canberra and QE2
P3014: DAWSON, PHILIP - Canberra. In the wake of a legend
P13209: DAWSON, PHILIP - Queen Victoria. A celebration of tradition for twenty-first century ocean travel
P4596: FRANCIS AND DAY'S - Book of Sea Songs and Shanties
P3718: DAY, CIRUS L. DAY - Steken, splitsen en knopen
P17745: DBLO - Dordrechtse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 1905-1945
P10634: DEAR, IAN - The Ropner Story
P7696: DEAR, IAN - Enterprise to Endeavour. The J-Class Yachts (fourth edition)
P7878: DEAR, IAN - The Great Days of Yachting
P14585: DEAR, IAN - Shipwreck!
P17586: DEAR, I - Fastnet. The Story of a great ocean race
P16037: DEAYTON, A - Orkney and Shetland Steamers
P14413: DEAYTON, A - Scottish Loch and Canal Steamers
P14414: DEAYTON, A - Glasgow and South Western, and other Steamers
P20131: DEAYTON, ALISTAIR - MacBrayne Steamers
P11630: DEAYTON, ALLISTAIR - Steamships of Europe. An illustrated guide to inland veteran passenger vessels
P17575: DECARY, R - Les Voyages du lieutenant de vaisseau Frappaz dans les mers des Indes
P19983: DECAVELE, J. - Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen
P20175: DECLEIR, HUGO - Roald Amundsens Belgica-dagboek. De eerste Belgische Zuidpoolexpeditie
P15802: DEENIK, A.A. - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden. van vroegeren en lateren tijd
P12059: DEETJEN A.O. - Motorboote und Bootsmotoren. Yacht-Bibliothek Band III
P13812: MINISTRY OF DEFENCE - War With Japan (complete). 4 books containing 6 volumes and 4 Folders with maps
P11106: DEFENSIE - Informatiebrochure uitzending Afghanistan
P12169: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Versperringen. Dienstgeheim Voorschrift VS 5-76
P7887: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Vlootorders Nederlandsch-Indie 1940-1942. In vier volumes. Oorlogsperiode compleet.
P7892: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Voorschrift betreffende de verbindingen, van belang voor kleine landingsvaartuigen en sloepen. Sloepsseinboekje VVKM 140
P7893: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Voorschriften betreffende de optische verbindingen, van belang voor vliegtuigen. Vliegtuigseinboekje VVKM 14
P19438: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Leidraad voor de jonge schepeling
P15388: DEFENSIE - Aanwijzingen bij de opleiding der infanterie 1923. Hoofdstuk I-III
P19437: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Nieuw-Guinea
P20276: DEFENSIE - Naam- en Ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en dat van in Nederlandsch-Indie 1913
P16239: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - De 762 mm Raketaanhangwagen XM 329. Voorlopige richtlijnen nr 9-290/2
P12165: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Naam en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch-Indie 1934
P16238: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Bediening Enkele Stuk 105 mm Anti Tank. Voorschrift nr 9-230 Dienstgeheim
P20275: DEFENSIE - Naam- en Ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en dat van in Nederlandsch-Indie 1930
P19388: DEGRYSE, R. DE - Vlaanderens Haringbedrijf in de middeleeuwen
P8264: DEHO, VALERIO - Sound Zero. Art and music from pop to street art
P10556: DEIJNEN, J.W. - Lootsluyden en Historien
P1208: DEKKER, T.W. /C. ROGGEN - Terschelling buitengaats
P20362: DEKKER, RUDOLF EN LOTTE VAN DER POL - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten, een historisch onderzoek
P5921: DEKKER, P - Willem t Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der republiek
P6302: DEKKER, P - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse Arctische Walvis- en Robbevangst 1761-1775
P17160: DEKKER, D -
P894: DEKKER, PIET - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal
P18738: DEKKERS, P. EN J. VAN KEULEN - 314 Squadron 35 jaar. Zie ze vliegen
P18957: DEKKKER, C EN RODENBURG, K - Zand in het zog. Over de Friese dektjalk ''Bruinvisch'' 1902-2002
P7942: DELASALLE - DEGRAVE, D - Mer du Nord. Des Chasseurs de baleines aux pecheuses de crevettes
P800: DELFS, LINA - Schiffahrt auf der Geeste. Ein Norddeutscher Kustenflusz erschlieszt ein Region
P19384: DELFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Ostsee Fahrschiffe
P12584: DELFT, FRANK VAN, EN WIEJE PELS - Sluizen. Fotografie
P11159: DELGADO, JAMES P. - Lost Warships. An Archaeological Tour of War at Sea
P19404: DELGADO, J.P. - Waterfront. The Illustrated Maritime Story of Greater Vancouver
P1002: DELGADO, JAMES P. - Across the top of the World. The Quest for the Northwest Passage
P13010: DELIE, MAX. E.A. - Stoomlocomotieven types 60,62,64,81 van de NMBS
P13011: DELIE, MAX - Electrische Locomotieven. Reeksen 22, 23, 25, 25.5
P10250: DELIVORRIAS, A - Griekenland en de zee
P7758: DELMER, A - Le Canal Albert. 2 volumes in 1 band
P1294: DELSMAN, H.C.EN J.D.F. HARDENBERG - De Indische Zeevisschen en Zeevisscherij
P19457: DELTLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Linienfrachter III
P19456: DELTLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild Trampschiffe III
P16208: DEMICHELI, D - Schweizer Guterwagen von damals/ Les Wagons Suisses dantan
P12000: DENDERMONDE, MAX - De ballade van den gulden glimlach
P1714: DENDERMONDE, MAX - Een eeuw door weer en wind. Vinke en Co 1869-1960
P18607: DENDERMONDE, MAX - Uit en toch thuis
P11481: DENDERMONDE, MAX - At home on a Liner. m.s. Willem Ruys
P14379: DENHAM, H.M. - Dardanelles. A Midshipmans Diary 1915-1916
P6873: DENTON, R.S. - WS Kennaugh & Co and the West Coast Shipping Co Ltd.. Monograph 1
P10170: TEXAS COMPANY MARINE DEPARTMENT - History of the Texas Company's Marine Department
P16237: WAR DEPARTMENT - Technical Manual 155-M Howitzer M1 and 155-M Howitzer Carriage M1
P15904: DEPPERT, W - Mit Dampfmaschine und Schaufelrad. Die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee 1817-1967
P18591: DERKSEN, G-JAN - Abraham Gilles Jongman, marineman in de kombuis
P19545: ROVER DESIGN - Cor D. Rover Design
P16883: DESNERCK, G. EN R. - Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen, deel II, de vaartuigen
P7390: DESNERCK, G. EN R. - Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen. In 2 volumes
P10062: DESSENS, HENK - Zeilschip Alida. De unieke geschiedenis van een Overijsselse Leunder 1907-2007
P18758: DESSENS, H.J.A. EN G.J. VAN DIJK - Vinke en Co 1860-1985
P18160: DESSENS, HENK E.A. - Scheepsrestauratie. Met alle restauratietekeningen van de Hasselteraak Annigje
P6496: DESSENS, H. E.A. - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw
P19299: DESSENS, HENK - De Hazenberg modellen. Scheepsmodellen van twee Groninger binnenschippers, vertellen het verhaal van de Nederlandse Zeilende binnenvaart
P5039: DESSENS, H. EN SPITS, E - Schepen in het klein. Geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel
P20348: DESSENS, H.J.A E.A. - Ter Navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de kweekschool voor de zeevaart
P18759: DESSENS, H.J.A. EN G.J. VAN DIJK - Vinke en Co 1860-1985
P10864: DESTOUCHES, N - Het drievoudig huwelijk. Blyspel
P18792: DETIGER, T - Haring. De internationale smaak van Hollands Glorie
P17748: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Containerschiffe II
P19383: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Spezialfrachter
P7182: DETLEFSEN, G.U. - Detlefsens Illustriertes Schiffsregister 1999
P13727: DETLEFSEN, G.U. - 750 Schiffe aus Flensburg. Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft
P17277: DETLEFSEN, G.U. - Leinen Los!. Geschichte der Sylter Schiffahrt
P17747: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Containerschiffe I
P19219: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Schiffe des Norddeutschen Lloyd
P10013: DETLEFSEN, GERT UWE - 125 Jahre Cassens-Werft. Uber 300 jahre Schiffbau in Emden
P18886: DETLEFSEN G.U. - Schiffahrt im Bild, Kustenmotorschiffe I
P4745: DETLEFSEN, GERT UWE - Die Schiffe der Eisenbahn
P14723: DETLEFSEN, G.U. AND R. KLEIJN - Schiffahrt im Bild, Tanker II
P6421: DETLEFSEN, G.U. - Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 1872-1982. 110 Jahre Schiffbau in Flensburg
P10490: DETLEFSEN, GERT UWE - 100 jahre Leonhardt and Blumberg Hamburg
P17232: DETLEFSEN, G.U. - Deutsche Reedereien Band 26
P20411: DETLEFSEN, G.U. - Mit Weselmann ging es voran. Eine erfolgreiche Kumoserie als Schrittmacher der Containerfeeder
P17875: DETLEFSEN, G.U. - Deutsche Reedereien Band 2
P17348: DETLEFSEN, G.U. - Die Stinnes Reedereien
P10482: DETLEFSEN, GERT UWE - Reederei Oskar Wehr. Hamburg
P11008: DETLEFSEN, GERT UWE - 100 jahre Schleppdampfschiffsreederei Louis Meyer Hamburg. 1907-2007
P11531: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien band 7
P11375: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild, Schulte- Schiffe
P11369: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 39
P12668: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien band 19
P10017: DETLEFSEN, G.U. - 200 Jahre Petersen and Alpers/ 75 Jahre Atlantic-Rhederei F. and W. Joch
P12493: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild Frachtdampfer
P17750: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild, Massengutfrachter
P11372: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild, Massengut Frachter II
P18481: DETLEFSEN, G.U. AND R. KLEIJN - Schiffahrt im Bild, Tanker III
P18888: DETLEFSEN G.U. - Schiffahrt im Bild, Kustenmotorschiffe III
P15738: DETLEFSEN, G.U. - Deutsche Reedereien Band 34
P17234: DETLEFSEN, G.U. - Deutsche Reedereien Band 28
P20010: DETLEFSEN, G.U. - Die Stinnes Reedereien
P8971: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutschlands Ostseepassagiersschiffe in alten Ansichten
P10432: DETLEFSEN, G.U. - 100 Jahre Wyker Dampfschiffs-Reederei. 1885-1985m Chronik einer Inselreederei
P10489: DETLEFSEN, GERT UWE - Flensburger Schiffahrt. Vom Raddampfer zum Kuhlschiff
P15504: DETLEFSEN, G.U. A.O. - Vom Dampfboot zum Katamaran. Die geschichte der Flensburger Fordeschiffahrt und aller Tochterfirmen
P11186: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien band 8
P18151: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 41
P11815: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 22
P19738: DETLEFSEN, GERT UWE - Flensburger Forde Schiffe
P19685: DETLEFSEN, GERT UWE - H. Schuldt. Flensburg-Hamburg Chronik einer Reederei
P19726: DETLEFSEN, GERT UWE - Wyker Dampfschiffs-Reederei Fohr-Amrum GMBH. Chronik einer Inselreederei
P14446: DETLEFSEN, G.U. AND W. MARTIN - Tonning. Funf Namen, eine Werft, Ein Kapitel Schiffbaugeschichte
P19221: DETLEFSEN G.U. - Schiffahrt im Bild, Norddeutsche Fahren
P18022: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild Containerschiffe III
P3522: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild. Linienfrachter (2)
P18887: DETLEFSEN G.U. - Schiffahrt im Bild, Kustenmotorschiffe II
P18480: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Standardfrachter des Zweiten Weltkriegs
P12492: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild Tanker (1)
P16947: DETLEFSEN, G.U. - Deutsche Reedereien band 30
P19171: DETLEFSEN, GERT UWE - Unter Dampf und mit Motor nach Pellworm. Die Chronik der Neuen Pellwormer Dampfschiffahrts Gmbh
P20431: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 11
P3521: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild. Linienfrachter (1)
P19409: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 12
P17749: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild, Trampschiffe (II)
P18889: DETLEFSEN G.U. - Schiffahrt im Bild, Britische Linienfrachter
P11529: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 1
P19220: DETLEFSEN, G.U. - Schiffahrt im Bild, Passagierschiffe
P3973: DETLEFSEN, GERT UWE - Kurs England. Mit der Hamburg nach Harwich
P11185: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien band 9
P9297: DETLEFSEN, GERT UWE - Lindenau75 Jahre GMBH Schiffswerft und Maschinenfabrik. 1919-75-1994
P10010: DETLEFSEN, G.U. UND F.W. KUZE - Horn-Linie. Die Chronik einer traditionsreichen Reederei
P2794: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild, Kusten-Passagierschiffe
P2795: DETLEFSEN, GERT UWE - Schiffahrt im Bild, Trampschiffe (1)
P18323: DETLEFSEN, GERT UWE - Deutsche Reedereien Band 44 and 45
P3221: DEUN, N.F.M. VAN - Wij voeren in convooi
P19875: DEURSEN PROF.DR. A.TH. VAN EN PROF.DR. J.R. BRUIJN, VAN WIJNEN FRANEKER, HARDCOVER MET PAPIEROMSLAG 184 BLZ.., SCHRIJVEN HET NATIONALE HERDENKINGSBOEK. VAN DEURSEN IS DÉ AUTORITEIT OP HET GEBIED VAN DE GOUDEN EEUW. BRUIJN IS EMERITUS-HOOGLERAAR ZEEGESCHIE - De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruyter
P17320: DEUTZ - Deutz H 0153-7 Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste fur die luftgekuhlten Deutz-Dieselmotoren F2L 514, F3L 514, A2L 514, A3L 514
P19354: DEWIRE, E - Lighthouses of the Mid-Atlantic Coast. Your guide to the lighthouses of New York, New Jersey, Mary land, Delaware and Viginia
P5255: DGZRS - Katastrophen auf see. Duitse periodieke uitgave van de DGzRS, 50er, 60er en 70er jaren waarin reddingsacties centraal staan! , met fotomateriaal, per deel +/- 50 blz. € 4,50 per uitgave
P9383: DIBBETS, KAREL - Sprekende Films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933
P17849: PAUL F. DICK - Catalogue Paul F. Dick Esslingen. Optiker-Werkzeuge
P19594: DICKE, MATTHIJS - In het belang van de haven. Een eeuw scheepvaartvereniging Zuid
P10351: DICKENS, P - Profile Warship 20, Hms Hesperus. Ex Brazilian H-class destroyer
P18039: DICKINSON, H.W. AND R. JENKINS - James Watt and the Steam Engine
P4862: DICKSON, ROD - U.S.S. Juneau CL (AA) 52
P2365: DIEKERHOFF, F.L. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw
P14204: DIEPEN, VAN - Brochure Shipyards van Diepen bros Ltd Waterhuizen
P12520: DIEPERINK, A.J. - Geschiedkundige verhalen van schipbreuken. 1431-1858 vier eeuwen scheepsrampen. Achterlaten van zeelieden, overwinteren, scheepsbranden en andere zeerampen
P15117: DIEREN, H. VAN E.A. - De Buul 1587-1987. 400 jaar zeeverzekering op Terschelling
P2855: DIEREN, HILLE VAN - In storm en mijnenveld. De geschiedenis van de reddingboot Brandaris I
P12705: DIERKS, A. AND E. VON GARVENS - Bremerhaven. tätige Stadt im Nordseewind
P11616: DIERKS, AUGUST AND H.G. PRAGER - In Sturmen Zu Hause. Bergungsmotorschiff Seefalke und seine Gefahrten
P13315: DIETS, GUNTHER AND PETER JAUCH - Deutsche Schnelltriebwagen. Vom Fliegenden Hamburger zum ET 403 der DB
P19799: DIJK, R. VAN EN J.K. ESSINK - De Mariniers. Zo wijd de wereld strekt
P10499: DIJK, J.C.M. VAN - 60 jaar Zuiderzeewerken
P553: DIJK, CEES VAN E.A. - Van hoogaars tot kustwacht. 150 jaar politietoezicht te water
P4195: DIJK, W.J. - De Laakhaven. Met toelichting en teekeningen
P2178: DIJK, G.J. VAN - N.V. Stoomvaart MaatschappijWijklijn1901-1981 (Erhardt en Dekkers)
P15175: DIJK, F. VAN - Scheepsbouwkunde
P1437: DIJK, A. VAN - Voor Pampus. De ontwikkeling van de scheepsbouw bij de KM omstreeks 1860
P2862: W.J. DIJK - H.K.S. De Hoop 1898-1938
P2498: DIJK, OENE VAN EN HOEK, HANS VAN - Bergers van de lange deining
P19004: DIJK, W.J. - De schoonheid onzer binnenschepen
P15405: DIJKERS, A - De rijtuigen van de Nederlandse paarden-, stoom- en motortramwegen
P14479: DIJKSTRA, G. - Zelfstuurinrichtingen
P10782: DIJKSTRA, G - Windvaan Stuurinrichtingen. Mechanische zelfstuurinrichtingen voor jachten
P20179: DIJKSTRA, GERARD - Tien jaar zeilen
P18496: DIK, G.C. - De Zeven Provincien
P1301: DILLON, PATRICK - Lost at sea. An American Tragedy
P7561: DIMERCURIO, M - Doelwit Piranha
P18068: DINE, J.F. - Van de Orinoco naar de Amazone. Op een zeilboot van tien meter
P10237: DINKLAGE, L. AND H.J. WITTHOFT - Die Deutsche Handelsflotte 1939-1945. Unserer besonderer Berucksichtigung der Blockadebrecher. In 2 Volumes
P3058: DIOLE, PHILLIPE EN ALBERT FALCO - Avonturen van een diepzeeduiker. Herinneringen van Albert Falco, eerste duiker van de Calypso
P9027: DIRKS, F - Oranjewerf 60 jaar scheepsreparatie in Amsterdam-Noord
P16962: DIRKSE, F. EN A. VAN EIJK - The Green Miles
P753: DIRKZWAGER, J.M. - Dr.B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland
P3896: DIRKZWAGER, J.M. - Dr.B.J. Tideman 1834-1883 (gebonden uitvoering). Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland
P18784: DISSEL, A. VAN - Varen en Vechten. s-Lands zeemacht in druk 1597-1795
P12194: DISSEL, A. VAN EN M. ELANDS - De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd
P10114: DITLEV-SIMONSEN, O - En sjogutt ser tilbake
P12565: DITSHUIJZEN, J - Oog op Sint Maarten Saba Sint Eustatius
P7976: DITYVON, C. AND P. LESAGE AND P. DEVIN - La Navale Dunkerque 87
P11115: DIVENDAL. L - Leo Divendal Journaal. Scheepsreis van 5 t/m 28 december 2003 op De Brazilian Confidence
P15224: DIVERS - Bundeltje van10 uitgaves ca. 1925 betreffende de Koninklijke Marine
P8492: DIVERS - Mappen N.V. Ingenieurskantoor voor scheepsbouw 's-Gravenhage. 7 mappen
P12653: DIVERS - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant Donderdag 9 Mei 1940. 1 dag voor de Duitse inval
P20443: DIVERS - Verzameling Jaarboeken Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer. 47 jaargangen
P20347: DIVERS - Artillerievuur in de Tropen. Het boek met zijn herinneringen aan het 8e regiment veldartillerie
P2388: DIVERS - Gyro-Compass and Gyro-Pilot Manual. Sperry Gyroscope Company Inc. Brooklyn NY
P9991: DIVINE, D - Ontdekkers van een nieuwe wereld
P11032: DIVINE, D - These Splendid Ships. The Story of the Peninsular and Oriental Line
P1879: DIWALD, HELLMUT - Strijd om de wereldzeeen. De zee als politieke machtsfactor. Een verrassende kijk op tweeduizend jaar geschiedenis
P2284: DIXON, CONRAD - Rough Water Sailing. A Practical Guide
P6165: DIXON, G.M. - For those in peril, the lifeboatmen
P12204: DNV - The 1992-2003 DNV Calendar Book. Det Norske Veritas (DNV)
P15915: DOCKWISE - Dockwiser Magazine (Divers). € 5,00 each
P16995: HER MAJESTYS CANADIAN DOCKYARD - Commissioning of HMCS Calgary
P11230: DODD, EDWARD - Polynesian Seafaring. This is volume II, The Ring of Fire. (Volume 1 is about Polynesian Art)
P6528: DODDS, J - Tugs and Offshore Supply Vessels 2006/07. Baltic and Scandinavia
P18413: DODGE, E.S. - New England and the South Seas
P3968: DODMAN, FRANK E. - Ships of the Cunard Line
P17027: DOEDENS, A. EN L. MULDER - Engels-Nederlandse oorlogen. Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw
P18472: DOEDENS, A. EN L. MULDER - Oceaanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart
P835: DOEDENS, ANNE /LIEK MULDER - Tromp het verhaal van een zeeheld
P12293: DOEDENS, A. EN JAN HOUTER - 1666, het Vlie brandt. Het verhaal over twee grote rampen in de gouden eeuw
P4580: DOEDENS, A E.A. - De barkSebastiaan Pot. En de laatste gloriedagen van de grote zeilvaart. Brieven van Kapitein Pieter van der Hoog (1863-1867)
P16749: DOEDENS, A - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw
P17635: DOEDENS, A. EN L. MULDER - Slag in de Javazee. oorlog tussen Nederland en Japan, oorlogsddossier
P19866: DOEDENS, A. EN H. LOOIJESTEIJN - Op jacht naar Spaans Zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626)
P16816: DOES, WILLEM VAN DER - Storm, IJs en Walvisschen
P20465: DOESBURG, J. VAN - Een verleden voor de toekomst
P11465: DOHERTY, JOHN STEPHEN - The Boats they Sailed in. From 1895 to 1975, fourteen celebrated ocean voyages are analyzed, with the focus on The Boats they sailed in, their design, construction, gear, rig, performance, and what happened alomg the the way
P17762: DOHNA, GRAAF ZU - S.M.S. Mowe
P10520: DOKKUM, K. VAN - The Colregs Guide. A Fully Illustrated Textbook
P4561: DOKKUM, KLAAS VAN - Scheepsstabiliteit
P18173: DOKKUM, K. VAN - Ship Knowledge. Covering Ship Design, Construction and Operation
P18175: DOKKUM, K. VAN - Scheepskennis. Een moderne Encyclopedie
P3345: DOKKUM, K. VAN - Verkeersregels op zee 4e druk
P10521: DOKKUM, K. VAN - Ship Knowledge. Ship, Design, Construction and Operation
P10519: DOKKUM, KLAAS VAN - Ship Stability
P8046: TIJDSCHRIFT LES CAHIERS DÓLERON - Themanummer Le Fort Boyard
P9989: DOMBROWSKI, G.AND OTHERS - Boote aus aller welt
P10007: DOMIZLAFF, S - Sartori und Berger 1858-2008. 150 Jahre im Dienste der Schiffahrt/ 150 Years Serving Shipping
P3047: DOMIZLAFF, HANS - Die ViermastbarkPassat. Der lebensroman eines Tiefwasserseglers
P19666: DOMIZLAFF, S - John T. Essberger. Eine deutsche Geschichte der Tankschiffahrt
P19864: DOMMISSE, P.K. - Michiel Adriaansz. De Ruyter en zijn naaste familie
P2819: DONACHIE, DAVID - The Devils Own Luck
P2540: DONACHIE, DAVID - A Hanging Matter
P16285: DONALD, D. AND D.J. MARCH - Carrier Aviation, air power directory. The Worlds Carriers and their Aircraft 1950-Present
P20072: DONALDSON, G - Northwards By Sea
P4674: DONATELLI, CARLO - La Gondola. Una Straordinaria Architettura Navale
P6222: DONCKER, G - Schip in nood. Wenken bij ongevallen ter Zee
P8456: DONCKER, G - Kleine vaart en visscherij. Beknopte handleiding voor de practische zeevaartkunde, ten dienst van jeugdige zeelieden
P3277: DONIA, HENRIC - Patente Jongens, Enig Soort. De geschiedenis van het vak van waterklerk
P12966: DONNELLY, I.A. - Chinese Junks. And other Native Craft
P12981: DONOVAN, G - Clown in the Cockpit
P17653: DONZEL, C - Luxury Liners. Life on Board
P653: DOORN, M.C. - Plaatsbepaling op zee door hoogtelijnen
P17166: DOORNBOS, W.G. - Parenteel Sap. Een schippers- en handelsfamilie uit de Veenkolonien in de achttiende eeuw
P12435: DOORNBOS-BORCHERSCH, D, DE KAPITEIN - Origineel scheepsjournaal uit 1846 van het Barkschip Lewe van Nijenstein
P19345: DORLEIJN, PETER - De bouwgeschiedenis van de botter. Vierendertig voet in de kiel
P9686: DORLEIJN, PETER - Van Gaand en Staand Want deel III. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. In dit deel Huizen en Bunschoten-Spakenburg
P9687: DORLEIJN, PETER - Van Gaand en Staand Want deel IV. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. In dit deel Harderwijk en Elburg
P19252: DORLEIJN, PETER - Het Botslepen. Een uit Spakenburger mond opgetekende vistechniek voorheen op de Zuiderzee uitgeoefend
P18158: DORLEIJN, PETER - Van gaand en staand want, deel 1. Deel 1. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. In dit deel Enkhuizen en Hoorn
P18167: DORLEIJN, PETER - Geen moed vist ook. Fragmenten uit de Zuiderzeevisserij
P18169: DORLEIJN, PETER - Van gaand en staand want deel 4. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. In dit boek Harderwijk en Elburg
P18168: DORLEIJN, PETER - Van Gaand en Staand Want deel V. De Zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. In dit deel de plaatsen Vollenhoven en De Lemmer
P18157: DORLEIJN, PETER - Van gaand en staand want, deel 2. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. In dit deel Volendam en Marken
P5300: DORLEIJN, PETER - Van gaand en Staand Want deel IV, Harderwijk en Elburg. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. (dit deel goedkoper vanwege voorraden)
P15558: DORN, W.G. VAN - Oceanography and Seamanship
P16701: DORR, S - De Kundige Kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant Kapitein-ter-zee (1751-1800)
P2786: DORREN, C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945. Qua Patet Orbis
P14141: DOSTAL, M - DB-Fahrzeuge. Lokomotiven und Triebwagen der DB AG
P14152: DOSTAL, M - Einheits- und Neubaudampfloks in Deutschland
P17951: ROBERTSON DOUGAL - De woeste zee. Logbok van een schipbreuk
P6045: DOUGAN, D - The History of North East Shipbuilding
P10509: DOUGLAS-MORRIS, K - The Naval Long Service Medals 1830-1990
P16498: DOUGLAS, W.A.B. A.O. - No Higher Purpose (Volume II, Part 1). The Official Operational History of the Royal Canadian Navy in the Second World War, 1939-1943
P18300: DOUMA, C - Stationsarchitectuur in Nederland 1938-1998
P12657: DOUSE, CLIFF - Blues Guitar Heroes. The World's greatest blues guitar players interviewed and profiled
P19304: DOUWES, D.J. - De Horizon Verlegd. Reisverhalen uit de tijd van de zeilvaart
P19303: DOUWES, D.J. - De Horizon Verlegd. Reisverhalen uit de tijd van de zeilvaart
P11981: LAKENS-DOUWES - Mijn B.M. en ik. Een leerzaam zeilverhaal
P15872: DOW, G.F. - Slave Ships and Slaving
P5103: DOWNS, ART - Paddlewheels on the frontier. The story of British Columbia and Yukon Sternwheel Steamers
P9135: DOYLE, JOHN - The Helen Blake. The last Fethard life-boat
P18916: DRAGT, R - Five on the road. 5- assers en meer
P9822: DRECHSEL, E - Norddeutscher Lloyd Bremen 1857-1970. In two Volumes. History-Fleet-Ship Mails
P8126: SALEM CIGARETTENFABRIK DRESDEN - Plaatjesalbum Salem Gold-Film-Bilder album 1
P18898: DRESSEL, J. UND M. GRIEHL - Waffen-Arsenal Band 133, Deutsche Sturzkampflugzeuge JU 87 und JU 88
P6787: DRIEL, H. PROF. VAN - Een verenigde Nederlandse Scheepvaart. De fusie tussen Nedlloyd en K.N.S.M. in 1980-1981
P9462: DRIEL, H. VAN - Vier eeuwen veembedrijf. De voorgeschiedenis van Pakhoed 1616-1967
P18232: DRIEL, A. VAN - Tonnage Measurement. Historical and Critical Essay
P11007: RENSEN-DRIESSEN - Rensen-Driessen Shipbuilding bv
P12567: DRIESSENS, GER EN FLOOR VAN DONGEN - Uiterwaarden
P10245: DRIMMELEN, D.E. VAN - Schets van de Nederlandse Rivier- en Binnenvisserij tot het midden van de 20ste eeuw
P15495: DRITSAS, L - Zambesi. David Livingstone and Expeditionary Science in Africa
P11113: DROST, HENRY - Revisie Werkspoor Zeesleepboot Holland 2009/2010
P10866: DROSTE, COENRAED - De Haegse Schouburg. Gestoffeert door de Heer Coenraed Droste, waer by syn gevoegt eenige gedigten van den zelfden autheur
P12680: DRUMMOND, MALDWIN - Roving Commissions number 20. The Royal Cruising Club, Season 1979
P6884: DRUMMOND, M - Zeilreuzen
P19176: DRUMMOND, MALDWIN - Salt-Water Palaces
P12679: DRUMMOND, MALDWIN - Roving Commissions number 19
P9228: DRUNEN, M.C.F. VAN - Jaarboek van de Koninklijke Marine 2005
P14126: DRURY, G.H. - Guide to North American Steam Locomotives. History and development of steam power since 1900
P16281: DRURY, S - The A-10 Warthog. America's Mudfighter
P20315: DRUSHKA, K - Against Wind and Weather. The History of Towboating in British Colombia
P15622: DSB - DSB Ferries
P16364: DTELEFSEN, G.U. A.O. - Veteranen- und Museumschiffe. 391 alte Dampfer, Motor- und Segelschiffe sowie Spezialfahrzeuge in Deutschland erzahlen Technik- und Kulturgeschichte
P10863: DUBOIS, M. - De school voor de Regters. Toneelspel, vrij gevolgd naar het Fransch
P15774: DUCKWORTH, C.L.D. AND G.E. LANGMUIR - Clyde River and other Steamers
P18476: DUDSZUS, A. EN KOPCKE, A - Das Grosse Buch der Schiffstypen. Dampfschiffe, Motorschiffe, Meerestechnik
P7239: DUDSZUS, A AND ERNEST HENRIOT - Dictionary of Ship Types. Ship, Boats and Rafts Under Oar and Sail
P17278: DUFFY, J.P. - Hitlers Secret Pirate Fleet. The Deadliest Ships of World War II
P9052: DUGAN, JAMES - American Viking. The Saga of Hans Isbrandtsen
P8703: DUIJX, TOIN EN JOKE LINDERS - De goede kameraad, honder jaar kinderboeken
P8833: DUINEN, HERMAN A. VAN - Het doksaal van de grote of St Bartholomeuskerk te Schoonhoven
P16028: DULL, P.S. - A Battle History of The Imperial Japanese Navy (1941-1945)
P19186: DULLAART, JOS E.A. - 78000 Paardenkrachten. Vereniging De Motorsleepboot 1993-2003
P12032: DULLES, F.R. - Lowered boats. A chronicle of American Whaling
P19461: DULM, J.F. VAN - Onder de bloedvlag van Hr.Ms. O21 1940-1945
P4649: DULM, J.F. VAN - Introduction to the history of the signal-flags in the Netherlands Navy
P13421: DUMAS, R. AND J. MOULIN - Escorteurs d'Escadre
P10498: DUMMER, KARL-OTTO - Pamir. Die geschichte des untergangs
P7613: DUMMER, K.O. EN HUSEMANN, H - Viermastbark Pamir. Die geschichte eines Legendaren P-Liners
P9109: DUMOULIN, H. - Mer Courage. 24 recits de sauvetage maritime
P18438: DUNMORE, S - Op het spoor van verdwenen onderzeeboten. Van de Hunley tot de Koersk
P2098: DUNN, LAURENCE - Famous Liners of the past. Belfast built
P18541: DUNN, LAURENCE - The World's Tankers
P6851: DUNN. L - Liners and their recognition
P4562: DUNN, LAURENCE - Passenger Liners. 2nd edition 1965
P7907: DUNN, L - Thames Shipping
P11198: DUNN, C.D. - The Wavertree. An Ocean Wanderer
P16539: DUNNER, H.W. AND H.C. KNOLL - 50 Jahre Deutsche Binnenreederei. DSU
P14709: DUNNETT, A.M. - The Donaldson Line. A Century of Shipping 1854-1954
P17535: DUPUY, R.J. - The Law of the Sea. Current Problems
P19205: DURAND, J.F. - Paquebots autour du monde
P7543: DURANTI DE LIRONCOURT, M. DE - Instruction elementaire et raisonnee sur la Construction-Pratique des Vaissaux en forme de Dictionnaire. Reimpression de lédition de 1771
P11280: DURHAM, D - The Magician of the Swatchways. A Biography of Maurice Griffiths
P11345: DURHAM, DICK - On and Offshore. Cruising the Thames and the East Coast
P7400: DUSSEL, W - Tjot. Nederlanders in Korea
P20235: DYBDAHL, L - The Global Poster / Den Globale Plakat
P15837: DYBWAD, T. AND F. LOFTESNES - Naeroyfjorden. Verdsarv World Heritage
P11928: DYE, MARGARET - Dinghy Cruising. The Enjoyment of Wandering Afloat
P11343: DYE, FRANK - Sailing to the Edge of Fear
P19011: JACK DYKES - Yorkshire's Whaling Days
P10653: DYMOCK, E - Rover. The First Ninety Years, 1904-1994
P16487: GENERAL DYNAMICS - Brochure US Navy Atomic Submarine Lineup
P15939: DYSON, T - HMS Hermes 1959-1984. A Pictorial History
P14527: EADDY, P.A. - Hull Down
P4558: EAGLES, BARRY J. - Union-Castle Line in Colour
P20406: EAGLES, B.J. - Liners of Southampton and the Solent
P9972: EAGLESON, J. AND A. KLING - Volvo Ocean Race. Mit Hightech durch die Holle
P1916: EARDLEY, CAPTAIN S. -WILMOT.R.N. - Our Fleet To-Day. And its development During the Last Half-Century
P6807: EARDSLEY-WILMOT, CAPT. S. - The Development of Navies. During the last half-Century
P2915: KEITH EASTLAKE - Grootste scheepsrampen van deze eeuw
P17580: EASTLAND, J - Great Yachts and their Designers
P16087: EATON, J.P. AND C.A. HAAS - Titanic Destination Disaster. The Legends and the Reality
P11248: EATON, J.P. AND C.A. HAAS - Falling Star. Misadventures of White Star Line Ships
P19715: EATON, J.P. AND C.A. HAAS - Titanic, Destination disaster. The legends and the reality
P12125: EATON, JOHN P. AND CHARLES A. HAAS - Titanic, triumph and tragedy. A Chronicle in Words in Pictures
P20290: EBBE, MAURITS - Lodewijck Huygens Spaans Journaal. Reis naar het hof van de Koning van Spanje, 1660-1661
P15905: EBNER, W - 150 Jahre Traunsee Schiffahrt 1839-1989
P16032: ECKERT, K - 150 jahre Marklin Die Legende Lebt. Geschichte, Menschen, Modelle
P7365: EDDY, R - Scandinavian Fishing Year Book 1955. Year Book and Directory for the European Fish trade
P17805: EDEY FAY, C. - The Story of the Mary Celeste
P19302: GROOT EDWARD P. DE - San Antonio. Kroniek van een Nederlands driemastschoener
P19116: GROOT EDWARD P. DE - Per Mailboot naar Amerika. Vijftig Jaar Noordatlantische passagiersvaart onder Nederlandse vlag
P18668: KENNETH EDWARD E.A. - The Four-Masted Barque Lawhill. Deel uit de serie ''Anatomy of the ship''
P4582: EDWARDS, HUGH - Het wrak op het Halve-Maan's rif
P6383: EDWARDS, P - Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf
P4893: EDWARDS, HUGH - Het wrak op het halve maan's rif (paperback uitvoering). De stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhoseilanden, West Australie 1727
P18734: EDWARDS, D AND R. PIGRAM - Metro Memories. A Pictorial History of Metro-Land, sketch of the Railway Network of Metro-Land
P8267: EDWARDS, H - Eilanden der boze geesten. De schipbreuk van de Batavia op de westkust van Australie, 1629 en het verhaal van de duikexpeditie, 1963
P20127: EDWARDS, B - They Sank the Red Dragon
P12483: EDWARDS, BERNARD - The Grey Widow-Maker. Twenty-four Disasters at Sea
P10604: EEKHOUT, L.L.M. E.A. - Emblemen van de Koninklijke Marine. Coat of Arms of the Royal Netherlands Navy
P16316: EEKHOUT, L.L.M. E.A. - The Dutch Navy 1488-1988
P5295: EEKHOUT, DRS, L.H.M. - 500 jaar Marine
P16895: DE GRONINGER EENDRACHT - Zeemanscollege De Groninger Eendracht. Gedenkboek 1830-1930
P17681: EERENBEEMT, B. VAN DEN - Het kind in onze middeleeuwsche literatuur
P8964: EERENBEEMT, DR. H. VAN DEN - Een Bosch-Dortse scheepsrederij voor de vaart op Oost-Indie. Het verhaal van de Oostinjevaarder 's-Hertogenbosch 1840-1854
P19330: EERLAND, W - The Maritime Paintings of Willem Eerland
P12798: EGGENBERGER, DAVID - A Dictionary of Battles. From 1479 BC to the present, accounts of 1560 Battles
P19008: EGLINGTON, E - The Last of the Sailing Coasters
P7962: EHRENREICH, B. - Das konnen eben nur Tanker. Ein Buch vom Erdol, Tankschiffen und seinen Mannern
P9111: EHRHARDT, JOHN B. - Joseph Francis (1801-1893) Shipbuilder. Father of the U.S. Life-Saving Service
P17695: EHRHARDT, J - Succesvol innoveren in de Nedewrlandse Visserij. Vier jaar Visserij Innovatieplatform
P15297: EICHHORN, B. AND D. ZINGEL - Acores. Ilhas Ainda Quase Desconhecidas No Atlantico
P17610: EILCHLEPP, F - Volksmarine der DDR. Deutsche Seestreitkrafte im Kalten Krieg
P10018: EILERS, R. AN K.P. KIEDEL - Meyer Werft 1795-1988. Six Generationen Schiffbau in Papenburg/ Six Generations of shipbuilding in Papenburg
P3174: OSWALD DREYER-EIMBCKE - Auf den Spuren der Entdecker am sudlichsten Ende der Welt. Meilensteine der Entdeckungs-und Kartographiegeschichte vom 16. bis 20. Jahrhundert. (Patagonien, Feuerland, Falklandinseln, Terra Australis, Antarktika, Sudpol)
P8744: VEB AUTOMOBILFABRIK EMW EISENACH - Betriebsanleitung fur IFA-Personenkraftwagen F9
P20304: EISENHOWER, DWIGHT - Eisenhower on War and Peace
P13836: EISENHOWER, D.D - Report by the Supreme Commander to the Combined Chiefs of Staff on the Operations in Europe of the Allied Expeditionary Force. 6 June 1944 to 8 May 1945
P20506: EKIN, DES - The Last Armada. Siege of 100 days, Kinsale 1601
P7647: OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING ELBURG - Elburger visserij in oorlogstijd
P10306: EMPRESA NACIONAL ELCANO - Empresa Nacional Elcano De La Marine Mercante. Resumen De La Labor Realizada A Los 15 Anos 1943-1958
P15237: ELDER, M - Als de zee roept
P9110: ELDER, MICHAEL - For those in Peril. The story of the Life-Boat sevice
P15194: ELDER, M - Het volk van de zee. Helder der zee fonds Dorus Rijkers
P2654: ELDEREN, F.M. VAN - Erfprins. Van Fort Lasalle tot Marinekazerne
P17863: ELFRATH, U - Das Waffen-Arsenal band 75. Technische Daten, Ausrustung, Bewaffnung, Panzerung, Kampf und untergang
P20268: ELIAS, J.E. - Schetsen uit de geschiedenis van ons Zeewezen deel 4
P7064: ELIAS, J - Dan liever de lucht in. Herinneringen van een marinevlieger
P20267: ELIAS, J.E. - Schetsen uit de geschiedenis van ons Zeewezen deel 3
P6818: AGUILERA Y ELIAS - Buques de Guerra Espanoles 1885-1971. Spaanstalig
P20266: ELIAS, J.E. - Schetsen uit de geschiedenis van ons Zeewezen deel 2
P20269: ELIAS, J.E. - Schetsen uit de geschiedenis van ons Zeewezen deel 5
P11847: ELISEO, MAURIZIO - Rex. Regis Nomen, Navis Omen, Storia Di Un Transatlantico, the Greyhound of the seas
P9394: ELISEO, M. AND P. PICCIONE - Transatlantici. The History of the Great Italian Liners on the Atlantic
P5325: ELISEO, M - The Sitmar Liners and the V Ships
P13473: ELISEO, M - Il Transatlantico Rex. Ship of Ships
P18716: ELLINGSVE, E.J. - Finn et Fyr. A Guide to the Norwegian Lighthouses
P6257: ELLIOTT, T.D. - Royal Navy Task Force 321.1. A Gulf Record
P6407: ELLIOTT, P - The Cross and the Ensign. A Naval History of Malta 1798-1979
P5634: ELLIOTT, R.V. - Last of the Steamboats. The Saga of the Wilson Line
P19032: ELLIOTT, C - Sailing Fishermen in old Photographs
P12177: ELLIS, C. AND P. CHAMBERLAIN - Handbook on the British Army 1943. Handbook prepaired by the US Army
P17950: ELLIS, E.A. - The Broads
P3340: ANTHONY ELSHOVE - Volle kracht vooruit. De ervaringen van een jonge stuurman ter Koopvaardij in de Vijftiger-en Zestiger jaren
P3365: ANTHONY ELSHOVE - Volle kracht vooruit. De ervaringen van een jonge stuurman ter Koopvaardij in de Vijftiger-en Zestiger jaren
P1582: ELST, J.H. VAN DER - De Nederlandse Koopvaardijvloot 1930
P6722: ELWOOD, R - Botter Living. Life on a Dutch sailing botter
P3543: EMKE, COR/PICARD, HENK - Scheepshistorie 1. Scheepsmodelbouw, Guniteerde Provintien-Vlaggen-Ora et Labora
P11537: EMMER, PIET. E.A. - Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800
P15147: EMMONS, F.E. - American Passenger Ships. The Ocean Lines and Liners 1873-1983
P11364: EMMONS, FREDERIC - The Atlantic Liners 1925-1970
P2520: EMMONS, FREDERIC - Pacific Liners 1927-1972
P18680: EMPACHER, W - Der Bau von Kunstoff booten
P18371: ENFIELD, A - Kapiteinsverhalen
P3673: ENGEL, CHRISTOPH A.O. - Queen Mary 2. Das groszte Passagiersschiff unserer Zeit
P17703: ENGELAER - Brochure Engelaer Workboats
P16146: ENGELAER - Brochure Engelaer Shipbuilding. Builders of Prestigious Yachts
P19836: ENGELBERTS, DR. W.J.M. - Met Hr.Ms. KruiserSumatraom de west naar de oost
P5160: ENGELBERTS, W.M. - De reorganisatie onzer zeemacht
P15252: ENGELBERTS, W.M. - Een critische beschouwing over de grondslagen waarop de voorgestelde reorganisatie onzer zeemacht berust
P791: ENGELHARD, J.L.F. - Het Generaal-Plakkaat van 31 Juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw
P18638: ENGELMANN, J - Waffen Arsenal Band 16, Deutsche Eisenbahngeschutze
P12899: ENGINEERING - The Cunard Turbine-Driven Quadruple-Screw Atlantic Liner Mauretania
P4726: ENGLAND, CAPTAIN RICHARD - Schoonerman
P16880: ENGLISH, A - Battle for the Falklands (2) Naval Forces
P8229: ENNEKARI, A.P. - Klanttipoikii Ja Mantellimiahii. Arkea Porin Satamassa
P7538: ENSER, A.G.S. - A Subject Bibliography of the Second World War: Books in English 1939-1974
P10678: ENT, DRS. LEENDERT VAN - 150 jaar goed in zicht. 1858-2008 Optronica kennis en servicecentrum
P6010: ENTHOVEN, VICTOR, GERARD ACDA, ALEXANDER BON (RED) - Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine.
P13654: ERFMANN, E.O. - De Wereld in Scheepsnamen. Le Monde dans les Noms de Bateaux / Die Welt durch Schiffsnamen
P16589: ERFTEMEIJER, F - 50 jaar Vrijheid. een uitgave ter ere van het vijftigjarig jubileum van de Vrijheidsklasse
P15173: ERGO, A.B. - Des Batisseurs. Aux Contempteurs du Congo Belge l'odyssee coloniale
P3356: ERICKSON, CURTIS L. - The Navy in Review
P10307: ERIKSEN, R - St. Helena Lifeline
P9398: ERIKSEN, ERIK - Torm Through 115 Years. From a Steamship Company to a Global Shipping Business
P9585: ERIKSSON, M - Oxelosunds hamn 125 ar
P15554: ERK, M.H. VAN - Oscilloscopen. Bediening en toepassingen
P6716: ERKHAMMAR, B. AND OHRELIUS, B - The Royal Swedish Navy
P4232: ERNKE, C. E.A. - Scheepshistorie 2. Het schaalmodel als reconstructie
P19929: ERNOULT, A - Porte-Avions. 30000 Tonnes sur les mers
P16189: ERSLAND, O - Dei fine ferjene
P12438: ERTEL, PATRICK AND C.L. PHILLIPS - Ertl Toy Tractors
P10325: ESCOLANO, A.P. - Sevilla. Imagenes De Un Porto
P19036: ESKEROD, A - Batar. Fran Ekstock Till Tralare.
P11613: ESMANN, WILHELM - Die Rettungsboote der DGzRS von 1865-2004
P9083: COMPANIA TRASATLANTICA ESPANOLA - Compania Trasatlantica Espanola. Libro de Informacion 1927
P14765: ESSERY, R.J. AND G. TOMS - LMS and LNER Garrats. Historical Locomotive Monographs No.1
P14306: ESTIVAL, B - Marine la Francaise dans la Guerre d'Indochine
P13793: EUNSON, K - The Wreck of the General Grant
P17444: EVANS, A - Royal Australian Navy. Australians at War
P4389: EVANS, CLAYTON - Rescue at Sea. An International History of Lifesaving, Coastal Rescue Craft and Organisations
P10166: EVANS, J - Practisch handboek voor de zeiler. Het complete naslagwerk voor toeren en wedstrijdzeilen in open boten, Catamarans en jachten
P10940: EVENSMO, SIGURD - Engelandvaarders
P19339: EVENSMO, SIGURD - Engelandvaarders
P17877: EVERDINGEN, E. VAN - Marine Schetsen
P13254: EVERETT, MARSHALL - Story of the Wreck of the Titanic. The Ocean's Greatest Disaster
P19954: EVERITT, D. EN R. WITT - Dit is manouvreren. goed en veilig varen
P1783: EVERS, F.J.H. - Oorlogsschepen
P20314: EVERSHED, D - The Dutch Motor-Barge Book. The Motorizing of the Dutch and Belgian barge fleet 1900-1950
P3046: HERBERT EWE - Schiffe auf Siegeln
P16448: EWERTH, H AND P. NEUMANN - Die Deutsche Marine
P4057: EWERTH, HANNES - Die U-Flotille der Deutschen Marine
P13331: EWERTH, H. AND P. NEUMANN - Deutsche Marine / The German Navy
P12862: DAILY EXPRESS - Daily Express May 5 1945
P7087: EXQUEMELIN, A.O. - De Americaensche Zee-rovers
P7642: EYCK VAN HESLINGA, DR. E.S. VAN - Van Compagnie naar Koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de Kolonien in Azie 1795-1806
P4309: EYK, HENRIETTE VAN - Avonturen op de Willem Ruys. Een spannend verhaal voor jonge mensen
P18876: EYRIES, M. EN ERNEST FAYE - Geschiedkundige verhalen van schipbreuken. Achterlaten van zeelieden, overwinteren, scheepsbranden en andere zeerampen
P13346: EYSSEN, R. - HKS Komet, Kaperfahrt auf allen Meeren
P12040: FAASSEN, ROSIER - Mijn Leven, auto-biographie van Rosier Faassen
P7258: FABER, N. - Lieuwe Veltman. Harlinger Schipper en Schilder 1868-1936
P9515: FABOS - Fabos Miniatuurmodel van de SS Nieuw Amsterdam
P14660: FABRES, O - A Mediterranean Cruise by Nederland Royal Mail Line (SMN)
P12880: FABRI, H.F. E.A. - Mars et Historia 25 jaar. Uitgave van de Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie
P8816: NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK - Ford Taunus 17M en 12M instructie boekje
P18081: FAGAN, B - Staying Put!. The art of anchoring
P17494: FAGGETTER, C - Boat Building in Wood. From Lofting to Launching
P8960: FAHRENFORT, J.J. EN C. VAN DER GRAFT - Dodenbezorging en cultuur. in 2 delen
P1006: FAIRFAX, JOHN EN SYLVIA COOK - 8000 mijl aan de riemen. Per roeiboot over de Pacific
P11993: FALCK, ANTON, REINHARD, DAVID, LENNEP, JACOB VAN E.A. - De Arke Noach's compleet 54 delen
P15727: FALCON-BARKER, TED - Spaans Goud
P17836: FALCONER, W - Falconer's Marine Dictionary 1780. An universal dictionary of the marine, or a copious explanation of the technical terms and phrases employed in the construction, equipment, furniture, machinery, movements and military operations. In very good condition
P14028: FALCONER, J - Sail and Steam. A Century of Seafaring Enterprise 1840-1935, Photographs from The National Maritime Museum, Greenwich
P18343: FALKENBERG - Falkenbergs Varv AB 1946-1988. Historik Falkenbergs Varv
P10022: FALLA, R.A. A.O. - A Field Guide to the Birds of New Zealand. and outlying islands
P8516: FARIAS, VICTOR - Heidegger en het Nazisme
P4724: MOWAT FARLEY - The Boat who wouldn't float. a ribald personal misadventure
P6859: FARQUHAR, I.J. - Union Fleet 1875-1975
P9750: FARR, A.D. - Let not the deep. The Story of the Royal National Lifeboat Institution
P9751: FARR, G - Wreck and Rescue on the Coast of Devon. The Story of the South Devon Lifeboats
P13911: FARRINGTON, KAREN - Shipwrecks
P3817: FARSON, NEGLEY - Sailing Across Europe. The Travellers Library
P15906: FASTING, K - Lofotfisket. Smadrift eller storbruk i nye former
P18341: FASTING, K - Nylands Verksted Oslo 1854-1954
P19826: FAULKNER, A.H. - Tankers Knottingley
P13285: FAULKNER, J - The Fishbourne Car Ferry. Wight Connection
P17362: FAUSTANOS, G.M. - Kings of the Oceans 2001-2003
P14927: FAUSTANOS, G.M. - Kings of the Oceans 1991-2000. Ships built for the Hellenes
P9138: FAWCETT, RALPH S - The Bridlington Life-Boats. A History of the Bridlington Station
P9132: FAWCETT, RALPH S - The Flamborough Life-Boats. A History of the Flamborough Stations
P14080: FD - The Flying Dutchman. International Flying Dutchman Class Organisation F.D. 1963
P15285: FEADSHIP - Fleet Feadship Spotter's Guide 2016
P15968: FEADSHIP - Bochure Feadship Charisma
P8656: FEADSHIP - Spotters Guide Fleet 1997
P11095: FEADSHIP - Brochure Mylin IV. Feadship built
P15291: FEADSHIP - Brochure Feadship Le Pharaon
P15292: FEADSHIP - Brochure Feadship Sea Jewel
P15288: FEADSHIP - Brochure FeadshipKatrion
P8224: FEADSHIP - Brochure Feadship Pilot 1999-2000
P11099: FEADSHIP - Feadship Pilot 1990. Yearly published
P11097: FEADSHIP - Brochure Cedar Sea II. Feadship Built
P15970: FEADSHIP - Feadship Pilot 2014/2015
P15284: FEADSHIP - Fleet Feadship Spotter's Guide 2013
P8149: FEADSHIP - Feadship Pilot 2003
P8177: FEADSHIP - Brochure Feadship Lady Marina
P8213: FEADSHIP - Spotters Guide Fleet 2006
P8214: FEADSHIP - Spotters Guide Fleet 2003
P11092: FEADSHIP - Gallant Lady 167 Feadship Motor Yacht. De Vries Feadship
P17329: FEADSHIP - Official Feadship Calendar 2017. Only 14 in Stock
P8178: FEADSHIP - Brochure Feadship Wedge Too
P8179: FEADSHIP - Brochure Feadship Cakewalk
P18315: FEADSHIP - Feadship Pilot 2006/2007
P15289: FEADSHIP - Brochure Feadship Meduse
P15290: FEADSHIP - Brochure Feadship Faribana
P15629: FEADSHIP - Brochure Feadship F45 Vantage
P10600: FEBER, L.J.M. - Van Herren en Herrenkultur
P18903: FEBER, H.J.A. - Handleiding tot de kennis der Artillerie. 4 delen
P7840: FEDOSEJEW, G. - In de greep van de Dzjoegdyr
P19798: FEHRMANN, C.N. - Het leven van viceadmiraal de Winter na de slag bij Kamperduin
P15304: FEININGER, A. AND K. SIMON - New York
P17856: FEIST, U. AND M. DARIO - Das Waffen-Arsenal Band 3, Nashorn, Hummel, Brummbar
P17855: FEIST, U AND N.E. HARMS - Das Waffen-Arsenal band 1, Tiger I
P8163: FEITH, JAN - Naar de Levant. Een reisbeschrijving
P6540: FENTON, R. AND MCGALL, B - Dutch and Belgian Short Sea Shipping 1996-97
P10181: FENTON, R.S. - Mersey Rovers. The Coastal tramp ship owners of Liverpool and the Mersey
P11945: FENTON, R.S. - Monroe Brothers Shipowners. Monograph no 5
P6694: FERGUSON, THOMAS W. - De magie van Kaap Hoorn
P11866: FERGUSON, ROBERT - Harpooner. A Four Year Voyage on the Barque Kathleen 1880-1884
P15820: FERREIRO, L.D. - Ships and Science. The Birth of Naval Architecture in the Scientific Revolution 1600-1800
P9233: FERREZ, MARC - The Navy By Marc Ferrez/ A Marinha Por Marc Ferrez 1880-1910. Uitgave van Verolme Brasil, Braziliaanse werf van Verolme
P9581: P AND O NORTH SEA FERRIES - De kunst van Cruiseferries, Pride of Rotterdam en Pride of Hull. The Art of Cruiseferries, pride of Rotterdam and Pride of Hull
P13841: FEUGA, J. - s.m.s. Emden. Ein deutscher Heldenkampf im Indischen Ozean
P7943: FEVRIER, CHRISTIAN AND THIERRY RANNOU - La Route Du Rhum 82. En 140 Photos Couleur, Les Skippers Racontent La Plus Grande Course en Solitaire Du Monde
P10513: FEVYER, W.H. EN J.W. WILSON - The 1914 Star to the Royal Navy and Royal Marines
P14538: FEYFER, H. DE - Het licht der zeevaert. Friese bijdragen aan het zeevaartonderwijs
P8748: FIAT - Fiat 1800B en 2300 handleiding
P9191: FIAT - Fiat 600 D handleiding
P9197: FIAT - Fiat 1100 handleiding. Typen 103 D en 103 H
P9200: FIAT - Fiat 125 handleiding
P11055: FIAT - Fiat Grandi Motori edizione 1966
P11056: FIAT - Fiat Grandi Motori edizione 1961
P11057: FIAT - Fiat Grande Motori edizione 1970
P8815: FIAT - Fiat 238 instructieboekje. Fiat 238 bestelauto
P19198: FICHOU, J.C. - Il etait une Flotte pour les Phares. L'histoire houleuse de la flotte de traqvail des Pahres et Balises
P20534: FIERRO, J.L.G. - Metal Oxides. Chemistry and Applications
P11624: FIFE-MCCALLUM, M - Fast and Bonnie. A History of William Fife and Son Yachtbuilders
P14774: WILTON-FIJENOORD - Wilton-Fijenoord Nieuws diverse ingebonden jaargangen
P18218: WILTON-FIJENOORD - Wilton-Fijenoord nieuws, diverse complete jaargangen. per jaargang
P13192: WILTON-FIJENOORD - Uitgave Wilton-Fijenoord proeftochten van den KruiserDe Ruyter. 27 April - 11 Mei Noordzee en 18 Mei - 1 Juni Clyde
P18220: WILTON-FIJENOORD - Wilton-Fijenoord nieuws, losse nummers
P18219: WILTON-FIJENOORD - Wilton-Fijenoord nieuws, diverse jaargangen waar 1 nr ontbreekt in de jaargang. Per jaargang
P2489: FIJNJE J.G.W. - Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche. In verband met de Handels-en scheepvaartbelangen en met enkele vraagstukken die in de laatste jaren zijn voorgekomen
P19815: FILDES, R.D. - The Ships that serve Australia and New Zealand (2 volumes)
P11147: FILLOUX, JEAN - The Crossing of the Copula
P14111: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Havens van Rotterdam anno 1925
P14611: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Noordzeekanaal 1924-1949
P14614: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Scheepsrampen op de Noordzeekust 1923-1940
P14110: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Koninklijke Marine 1924-1940
P14607: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Zuiderzeevisserij
P14108: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD De slag in de Javazee 1942
P14612: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Met de Hr Ms Onderzeeboot K XVIII de wereld rond 1934-1935
P14613: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Zoo reizen wij naar Indie 1938
P14106: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD De Noordzeevisserij anno 1922
P14113: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Naar de Oost anno 1919
P14112: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Schepen van de Holland-Amerika Lijn 1873-1963
P14107: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD van kielplaat tot zeekasteel, de bouw van het MS Oranje 1937-1939
P14608: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Binnenvaart 1915-1955
P14606: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Westerschelde 1924-1965
P14609: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Koninklijke Marine in Nederlands-Indie anno 1938
P14610: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Havens van Amsterdam 1925
P14109: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Pamir het laatste zeilschip 1932
P15114: NEDERLANDS FILMARCHIEF - DVD Tewaterlatingen Nederlandse Schepen 1900-1940
P18998: FINCANTIERI - Fincantieri workbook for the ms Statendam 1993
P18918: FINCANTIERI - Maasdam Officers Safety Plans
P9930: FINCANTIERI - Company Profile Fincantieri
P19002: FINCH, C - Norman Rockwell's America
P19009: FINCH, R - Sailing Craft of the British Isles
P6552: FINDLAY, G - Sailing Directory for the Ethiopic South Atlantic Ocean. Including a Decription of the Coasts of South America and Africa
P9504: FINNMAN, K.E. AND J.E. PERSSON - Fran Talgkokare till Teknisk chef. Svenska Maskinbefalsforbundet 150 ar
P12003: FIODOROV, BORIS - Architecture of the Russian North. 12-19th Century
P8561: FIRTH, E - A Class Act. The History of ClassNK 1899-1999
P20483: FISCHER FZN., J.F. - De Delft. De dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog Delft en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin
P16584: FISCHERSTROM, S - isbrytare. med statens isbrytare under 80 ar
P12499: FISH, JOHN PERRY - Unfinished Voyages. A Chronology of Shipwrecks, maritime disasters in the northeast United Stated from 1606-1956
P2906: JOHN FISHER - Storms
P14012: FISHER, B - Beken of Cowes, the New Ocean Thoroughbreds
P2121: FISSER, FRANK M. - Trampschiffahrt - Tramp Shipping
P18320: FLAES, C - Buiten de uiterton. Marineverhalen
P12373: FLANAGAN, L. E.A. - Schatten van de Armada
P404: COMBAT FLEET - Combat Fleets of the World. € 35,00 each
P18777: FLEISCHER, W - Waffen Arsenal Special Band 21. Panzerkampfwagen Tiger in der Truppe
P7725: FLEMING, H.M. LE - British Ocean Freighters
P386: FLEMING, H.M. LE - Warships of World War 1
P7726: FLEMING, LE H.M. - British Ocean Tankers
P4943: FLEMING, H.M. LE - Cunard White Stars Liners of the 1930s
P19711: FLEMING, J.A. - The Last Voyage of His Majestys Hospital Ship
P7714: FLEMING, H.M. LE - Foreign Ocean Tankers
P12973: FLEMING, H.M. LE - Foreign Ocean Freighters
P20271: FLETCHER, C.R. - The Bunkside Book. A Yachtmans Miscellany
P17221: FLETCHER, M AND G.R. LOCK - Digging Numbers. Elemantary Statistics for Archaeologists, second edition
P12440: FLEURY, R.C. - Aanwijzing tot de ware kennis en zekere geneeswijze van de zeescheurbuik. In het algemeen samensgesteld voor Zeevarenden, Reeders en Assuradeurs en in het bijzonder voor Scheeps-Heelmeesters
P16264: FLEX, W - Das Weihnachts Marchen des 50sten Regiments
P12184: FLOPEC - Brochure Flota Petrolera Ecuatoriana. Flopec
P10966: FLYGARE, E - Goteborg 1875-1950 Hamnen
P16711: FOCK, H - Schwarze Gesellen Volume 1. Torpedoboote bis 1914
P14578: FOCKE, H. - Im Liniendienst auf dem Atlantik. Neue Erinnerungen an die Passagierschiffe Berlin, Bremen und Europa des Norddeutschen lloyd
P5384: FOCKEMA, S.J. E.A. - Kaarten en kaarttekenaars
P5009: FLYING FOCUS - Vliegende Storm. Luchtfotografie van schepen in zwaar weer
P13138: FLYING FOCUS - Offshore Wind Energy. Aeria photography of Offshore Wind Farm Development
P12071: FLYING FOCUS - Vliegen boven vissers. Luchtfoto's van de Nedelandse Visserij
P232: FLYING FOCUS - Visserij in vogelvlucht
P13139: FLYING FOCUS - Wadden. Vier seizoenen van boven
P11975: FOKKE, SIMONSZ A - De huuwbare meisjens. Blijspel, gevolgd naar het Fransch van L.B. Picard
P17032: FOKKER - Brochure Fokker. De Nederlandse Vliegtuigindustrie. Een rondgang door de Fokkerfabriek aan de Papaverweg in Amsterdam-Noord
P525: FOLKARD, HENRY COLEMAN - The Sailing Boat. A description of English and Foreign Boats, their varieties of Rig and practical directions for sailing
P16315: NAVAL FORCES - Naval Forces, special edition Schelde Shipbuilding. A Royal Schelde Company
P8743: FORD - Ford Consul handleiding
P9204: FORD - Ford 17M en 20M handleiding. Ford 17M/20M, Turnier/Hardtop. Ford 17M/20M RS en Ford 26M
P8954: FORD - Handleiding Ford Capri II
P17264: FORDE, F - The Long Watch. The History of the Irish Mercantile Marine in World War Two
P1937: FORESTER, C.S. - Met verzegelde orders
P16685: FORESTER, C.S. - Flying Colours
P16686: FORESTER, C.S. - A Ship of the Line
P16687: FORESTER, C.S. - Mr Midshipman Hornblower
P16688: FORESTER, C.S. - Hornblower and the Hotspur
P16689: FORESTER, C.S. - The Commodore
P16802: FORESTER, C.S. - Nelson. a biography
P17476: FORESTER, C.S. - De man op het gele reddingvlot
P9566: FORESTER, C.S. - Lord Hornblower
P9567: FORESTER, C.S. - Horatio Hornblower, alle hens aan dek
P1939: FORESTER, C.S. - De dans ontsprongen
P2463: FORESTER, C.S. - Breng de Bismarck tot zinken
P2821: FORESTER, C.S. - Lieutenant Hornblower
P2044: FORESTER, C.S. - Hornblower and the Atropos
P1165: FORESTER,C.S. - The good shepard
P8136: FORESTER, C.S. - Hornblower and the Hotspur. First edition
P18997: FORESTER, C.S. - De Jonge Hornblower met omslag. Trilogie. Het Zeegat uit, Interventie in de West, Op hoog bevel
P16683: FORESTER, C.S. - Lord Hornblower
P16684: FORESTER, C.S. - The Happy Return
P2536: FORESTER, C.S. - Hornblower During the Crisis
P14378: FORREST, B.M. - IndoorTraining for Cadets. Nineteen Exercises and Competitions on Fieldcraft, Section Leading, Tactics, Map Reading, Message Writing, Weapon Training, etc. with full instruction on how to prepare them and carry them out
P11426: FORSTER, HONORE - The Cruise of the Gipsy. The Journal of John Wilson, Surgeon on a Whaling Voyage to the Pacific Ocean 1839-1843
P19341: FORSTER, OTTO H. - Bramante
P11528: FORSTER, H - The South Sea Whaler. An Annotated Bibliography of Published Historical, Literary, and Art Material Relating to Whaling in the Pacific Ocean in the Nineteenth Century
P12914: FORSTMEIER, F - Profile Warship 25 SMS Emden. Small Protected Cruiser 1906-1914
P8919: FORSUND, FINN BORGEN - Dampen og kaia. Stoppestader for Fylkesbataane i sogn og Fjordane 1858-1998, Fylkesbataane 1858-1998
P8064: FOSS, D - Marine Kunde. Eine Darstellung des Willenswerten auf dem Gebiete des Seewesens von Kapitan zur See a. D. Foss
P17288: FOSS, C.F. - Panzer und Andere Kampffahrzeuge von 1916 bis heute. Ein technisches Nachschlagwerke uber die Kampffahrzeuge vom Ersten Weltkrieg bis heute.
P11598: FOSTEN, D.S.V. AND R.J. MARRION - The British Army 1914-18. Osprey Men At Arms Series
P15529: FOSTER, JOHN WILSON - The Titanic Complex. A cultural manifest.
P17755: FOSTER, C - 1700 miles in open boats. The story of the loss of the ss Trevessa in the Indian Ocean, and the voyage of her boats to safety
P19398: FOUCHER, F. ET B. STICHELBAUT - Phares en Bretagne
P9709: FOUSTANOS, G.M. - Early 20th Century Ports and Ships
P18833: FOUSTANOS, G.M. - Kings of the Oceans 1948-1956
P17510: FOUSTANOS, G.M. - Kings of the Oceans 1967-1970. Ships built for the Hellenes
P9095: FOUSTANOS, GEORGE M. - Kings of the Oceans 1961-1966. Ships built for the Hellenes
P9296: FOUSTANOS, G.M. - Kings of the Oceans 1975-1980. Ships built for the Hellenes
P17511: FOUSTANOS, GEORGE M. - Kings of the Oceans 1981-1990. Ships built for the Hellenens
P17363: FOUSTANOS, G.M. - Greek Coastal Service 1945-1995
P19093: FOWLER, C. AND M. FREEMAN - Tugboats on Puget Sound
P6605: FOWLES, J.AND GIBSONS OF SCILLY - Shipwreck
P2136: FOWLES, JOHN - Vergane Glorie
P16163: FOX, U - According to Uffa. Handling Sailing Boats
P13036: FOX, PETER A.O. - British Railways Locomotives and Coaching Stock (diverse years). The Complete Guide. € 10,00 each
P19250: FOX, UFFA - Uffa Fox's second book. A Companion Volume to Sailing, Seamanship and Yacht Construction
P19249: FOX, UFFA - Racing, Cruising and Design
P19254: FOX, U - Thoughts on Yachts and Yachting. Design, Construction, Handling
P6168: FOX, U - Sailing, Seamanship and Yacht construction
P12323: FOX, UFFA - Sailing Boats
P19646: FOX, U - The Crest of the Wave
P16384: FOX, ROBERT - Liners (without dustjacket). The Hutton Getty Picture Collection. The Golden Age
P11509: FOX, ROBERT - Liners. The Hutton Getty Picture Collection. The Golden Age
P15889: FOX, WERNER - Zoll. Der Wasserzolldienst an der deutschen Kusten, flussmundungen, flussen und Binnengewassern
P11513: FOX, STEPHEN - Transatlantic. Samual Cunard, Isambard Brunel, and the Great Atlantic Steamships
P3124: FOX SMIT, HC. - a Book of Shanties
P18654: FOX SMITH, C - The Return of the Cutty Sark
P2033: FOX, UFFA - Sail and Power
P18631: FOXALL, ROGER - Zeilen naar Leningrad. Een reis door de Oostzee, de golf van Riga en de Finse golf
P10357: FRACCAROLI, A - Profile Warship 17, RN Zara/Heavy Cruiser 1929-1941. Italian Cruiser
P14358: FRAME, C. AND R. CROSS - QE2, A Photographic Journey
P11792: MARINE FRANCE - Marine Nationale France
P6022: 1995 FRANCE - Le Fleuron. Vaisseau de 64 Canons 1729
P2545: FRANCIS, CLARE - Come Hell or High Water
P9480: FRANCISCO, DOM EN MANUEL DE MALO - De strijd in het Engelsche Kanaal. Tusschen de Spaansche en Hollandsche wapenen anno 1639
P11991: FRANCO VAN BERKHEY, LE - Claudius Civilus. Hersteller der Bataafsche Vryheid
P4096: FRANCOIS, MR.J.P.A. - Duikboot en volkenrecht
P8246: FRANKE, P.R. UND HIRMER, M - Die Griechische Munze
P16571: FRANKE, P - Van Abel Tasman terug naar Bonaire
P10857: FRANKEN, DR.L. - Indrukken van een reis per Stoomschip naar Zuid-Afrika
P6362: FRANKLIN, J - Navy Board Ship models 1650-1750
P1860: FRANKS, H. GEORGE - Holland Afloat
P5825: FRANZ, KAREL - Die Asthetische gestaltung des Seeschiffes
P7045: FRANZEN, A - The Warship Vasa
P10257: FRASER, D - Primitieve kunst
P11535: FRASER - Fraser Yachts World Wide 2005-2006
P11187: FRASER - Fraser Yachts Worldwide
P16526: FREDELL, H - Hjulangare och andra fartyg pa Hjalmaren. Res den vackra kanalvagen Orebro-Stockholm-Orebro
P14196: FREDERICKSON, A.C. AND L.F. - Pictorial History of the C and O Train and Auto Ferries and Marquette Line Steamers
P19661: FREDERIKS, GEP - De Ideaal. De geschiedenis van een binnenschip
P19024: FREDERIKS, GEP - Fluiten geeft veel wind. Over zeilende broodvaarders
P16807: FREDERIKSEN, T - Het dagboek van een eskimo. Het dagelijkse leven van een Groenlandse eskimo, getekend en beschreven door hemzelf
P8739: FREEMAN, NORMAN - Seaspray and Whiskey. Reminscenses of a Tramp Ship Voyage
P7395: FREESTON, E.C. - The construction of Model Open Boats
P18268: FREESTON, E.C. EN B. KENT - Modelling Thames Sailing Barges
P19858: FREESTON E.C. - Prisoner-of War Ship Models 1775-1825
P1829: FREIHERR VON STACKELBERG, KORVETTENKAPITAN HANS - Rahsegler im Rennen. Reisen und Regatten der Gorch Fock
P1235: FREITAG, NORBERT - Shipwreck's Unforgotten, a reference guide. From New Jersey to the gulf of Florida, a guide for all fisherman, divers, pleasure boaters, and the generally curious
P17208: FREIVOGEL, Z - Marine-Arsenal Band 46. Beute-Zerstorer und Torpedoboote der Kriegsmarine
P18754: FREIVOGEL, Z - Marine-Arsenal Special Band 8. Tauchgang um das K.u.K. Schlachtschiff Szent Ivan
P7377: FREMERY, G. DE - Handleiding tot de kennis van schip en tuig. Artillerie, Kompas, Vlaggen enz. voor de jongens der Kon. Nederlandsche Marine
P19394: FRENKS, V - De wereld van Michiel de Ruyter
P1157: FRENSSEN, GUSTAV - Het vergaan van de Anna Hollmann
P17358: FRERE-COOK, G AND K. MACKSEY - The Guinness History of Sea Warfare
P20040: FRERIKS, V. EN H. SCHLIEPER - De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, de Vlissinger Postroute
P20383: FRESHFIELD, D.W. - Round Kangchenjunga 1903. A Narrative of Mountain Travel and Exploration
P17581: FREY, E.C. - The Shell Combined Book of Knots and Ropework
P18921: FREYEN KIELER, S.M. - Marineakvareller. glimt fra orlogsfladen i nyere tid, marine paintings 1938-1992
P17923: FRICK, CURT - Autofahren und Passagierschiffe der Welt. Beschreibung von 625 schiffen mit 450 abbildungen
P20402: FRICKER, J - Beken of Cowes Ocean Liners
P14059: FRIEDMAN, N - British Cruisers of the Victorian Era
P18178: FRIEDMAN, N - Seapower as Strategy. Navies and National Interests
P17092: FRIEDMAN, N - U.S. Destroyers. An illustrated Design History
P17603: FRIEDMAN, N - British Cruisers. Two World wars and After
P15346: FRIEDMAN, N - British Destroyers and Frigates. The Second World War and After
P15337: FRIEDMAN, N - British Destroyers. From Earliest Days to the Second World War
P9868: FRIES-SLOFF, J.M. - Vlaardingen toen en nu
P17847: DE FRIES - Catalogue De Fries E C. Milano. Macchinario, Utensili, Apparecchi, Di Solleva Mento
P17089: FRIESMAN, N - U.S. Submarines Trough 1945. An Illustrated Design History
P8499: FRISO, KLAAS - Een historische zwerftocht door het landschap van Putten. Schaffelaar reeks no. 6
P17303: FRITZ, K.F. - Abenteuer Dampfschiffahrt auf dem Bodensee
P12935: FROHLING, THOMAS - Die Lotsen. Berater der Schiffsleitung
P17151: FROMM, G. A.O. - Die deutsche Flotte im Spannungsfeld der Politik 1848-1985
P7406: FRY, E.C. - Life-Boat, Design and development
P9732: FUCHS, J.M. EN W.J. SIMONS - Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-976
P19997: FUCHS, SIR VIVIAN EN SIR EDMUND HILLARY - De Zuidpool Bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica
P5134: FUCHS, DR.J.M./SIMONS, W.J. - De afsluitdijk: recht door zee
P5314: FUCHS, ARVED - In de schaduw van de Zuidpool. De reddingsexpeditie van Shackleton herbeleefd
P9885: FUCHS, J.M. - Vijf eeuwen binnenscheepvaart. Geillustreerde geschiedenis
P10484: FUGL-MEYER, H - The Modern Port. Its facilities and cargo handling problems
P13295: RED FUNNEL - Brochure Red Funnel Steamers
P381: FURBRINGER, WERNER - Fips. legendary U-Boat Commander 1915-1918
P6254: FURNEAUX, R - What Happened on the Mary Celeste
P13700: FURNISS, HARRY - P and O Sketches in Pen and Ink (facsimile)
P853: GAASTRA, FEMME - Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702
P854: GAASTRA, F.S. - De geschiedenis van de VOC
P184: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC
P19951: GAASTRA, F.S. - De geschiedenis van de VOC
P11257: GALBRAITH, R - Destiny's Daughter. The Tragedy of RMS Queen Elizabeth
P9108: GALE, ALISON - Wrecks and Rescues. Shelter from the Storm
P13177: GALLAGHER, THOMAS - Fire at Sea. The Story of the Morro Castle
P17400: GALVAO, H - No Rumo Do Imperio
P14482: GANNAWAY, D - Afbouwen van Polyester Casco's
P10055: GANTZERT, M. E.A. - Haal op gelijk!. HT Race Journaal 1975-1999
P8700: GAP - GAP Collections 2007 Spring and Summer. New York and London
P17579: GARDEN, W - Yacht Designs
P6895: GARDINER, R - The Shipping Revolution. The Modern Merchant Ship
P17652: GARDINER, R. - The Campaign of Trafalgar 1803-1805
P17326: GARDINER, R - Navies in the Nuclear Age. Warships since 1945. Conways history of the ship
P17328: GARDINER, R - The Advent of Steam. The Merchant Steamship before 1900, Conways History of the Ship
P11582: GARDINER, ROBERT - Nelson against Napoleon. From the Nile to Copenhagen, 1798-1801.
P7320: GARDINER, R - The Earliest Ships. The Evolution of Boats into Ships, Conway's history of the ship
P4559: GARDINER, R - The Age of the Galley. Conway's History of the Ships
P15771: GARDINER, R - The Heyday of Sail. The Merchant Sailing Ship 1650-1830
P5120: GARDINER, R - The Line of Battle. The Sailing Warship 1650-1840
P19348: GARDINER, R - The Eclipse of the Big Gun. The Warship 1906-1945
P8792: SOULE GARDNER - Sea Rescue
P10253: GARDNER - Brochure Gardner 6LX automotive-diesel-engine
P4319: GARDNER, ERIC STANLEY - Gypsy Days on the Delta. Carefree adventure Cruising the Inland Waterways of the Sacramento Delta
P16303: GARDNER, M - The Wreck of the Titanic Foretold?
P16493: GARIDEL, G - Marins. Les hommes de la Royale
P13996: GARIER, G. ET P. DU CHEYRON - Les Croiseurs Lourds Francais Duquesne et Tourville
P16570: GARRETT, K.S. - Everard of Greenhithe
P12678: GARRETT, ALISDAIR - Roving Commissions number 6. A Anthology of Cruising Logs
P19023: GARRETT, RICHARD - Reis in het ongewisse. Mysterieuze verdwijningen op zee
P11845: GARRETT, K.S. - Weston Shipping
P4982: GARRETT, K.S. - Comben Longstaff and Co ltd.
P11520: GARRETT, ALASDAIR - Roving Commissions 7. An Anthology of Cruising Logs
P10190: GARRETT, K.S. - Thomas Watson. (Shipping) Limited
P1246: GARRETT, RICHARD - Voyage into mysterie. Reports of the sinister side of the sea
P13049: GARVIN, BRIAN AND PETER FOX - OBB/Austrian Federal Railways. Locomotives and Multiple Units
P13048: GARVIN, B. AND P. FOX - Benelux Locomotives and Coaching Stock
P4013: GASAWAY, E.B. - Grijze wolven op de grauwe zee. Een adembenemend verslag van de Battle of the Atlantic aan boord van de U-124
P5967: GAST, R. DE - The Lighthouses of the Cheaspeake
P14249: GASTON, M.J. - The Tug Book (second edition)
P8422: GATZ, KONRAD UND FRITS HIERL - Treppen und Treppenhauser
P9475: GAWRONSKI, J.H.G. - VOC schip Amsterdam 1986
P7235: GAWRONSKI, J - De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. Bedrijvigheid van de VOC in de 18de-eeuws Amsterdam
P16476: GAWRONSKI, J.H.G. AND P.V. BOYARSKI - Northbound with Barents. Russian-Dutch Integrated Archaeological Research on the Archipelago Novya Zemlya
P14242: GAZENGEL, T AND J.L. DEAN - Les Abeilles. Des Navires, des Hommes, Une Histoire
P20424: GEBAULT, ALAIN - Met mijn zeilboot de wereld rond (paperback). Veertig duizend mijlen op zee
P11505: SECTIE XV M.G. OVERZEESCHE GEBIEDSDELEN - Het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger in den strijd tegen Japan
P18826: GEER, MARTIN VAN DE - Rijnsleepvaart. Van Basel naar Rotterdam, toen en nu
P20355: GEER, MARTIN VAN DE - Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart toen en nu
P10050: GEER, MARTIN VAN DER - Nederlandse Rijn- en binnensleepvaart. Toen en nu
P19813: GEERTS, W.J.J. - De scheepvaart in Nederland in oude ansichten
P13778: GEERTS, G.A. - Een Luitenant in Atjeh
P10543: GEEST, KLAAS VAN DER - O 16
P15300: GEISENHEYNER, MAX VON - Mit Graf Zeppelin um die Welt. Ein Bild Buch
P17551: GELDER, M.G. DE - Elementair overzicht van den bouw der Hedendaagsche Oorlogschepen
P14687: GELDER, J.J. DE - Brochure Holland-America Line, A Journey Through Old Holland
P868: GELDER, ROELOF VAN EN LODEWIJK WAGENAAR - Sporen van de compagnie. De VOC in Nederland
P10156: GELDEREN, ROELOF VAN - Naporra's omweg. Het leven van een VOC Matroos 1731-1793
P18747: GELDHOF, N - 70 jaar Marineluchtvaartdienst
P15130: GELDHOF, J - Royal Navy Section Belge 1940-1945 in Focus
P20296: GELLER, J.B. - Titanic, women and childeren first
P5128: GELLINGA, G.G. - Zeehelden van de gouden eeuw
P19372: GENESTE, WILLEM - 75 jaar vliegende marine. Never a dull moment
P19776: GENESTE, WILLEM - Squadron 860, 1943-1993. In vijftig jaar van Stringbag tot Fly by Wire
P18737: GENESTE, WILLEM - Verguisd en geprezen Hr.Ms. Karel Dooman
P11557: GENESTE, WILLEM - Marinierskapel der Koninklijke Marine. 50 jaar toonaangevend
P8850: AUTORITA PORTUALE DI GENOVA - Portofranco Generalissimo per le merci Rinnovato, e stabilito in Genova Dalla Serenissima Repubblica. Nell Anno 1763
P17319: GENT, C.J. VAN - De Northrop NF-5. De geschiedenis van de NF-5 in Nederland
P20453: GENT, W. VAN EN G. DE JONG - De geschiedenis van Smit Slikkerveer in een notendop
P17116: GENT, C.J. VAN - De Starfighter. De geschiedenis van de Starfighter in Nederland
P20027: GENT, C. VAN - Cruisevaart op Rotterdam. Van Oosterdam tot Koningsdam
P18912: GENT, DRS T. - 17 Zeventiende eeuwse admiralen en hun zeeslagen
P9107: GENTILE, GARY - Shipwrecks of New Jersey
P17822: GENTILE, G - The Lusitania Controversies (book one). Atrocity of war and a Wreck-Diving History
P1306: PIERCE WESLEY GEORGE - Goin' Fishin'. The story of the Deep-Sea Fisherman of New England
P18626: GERADTS, IR.J. - Jachtontwerpen. Ontwerpen met je eigen PC, Romp en Voortstuwing
P1963: GERBAULT, ALAIN - Met mijn zeilboot de aarde rond. Veertig duizend mijlen alleen op zee
P19003: GERBAULT, ALAIN - Met mijn zeilboot den aardbol rond (1e druk). veertigduizend mijlen alleen op zee
P11687: GERBIG, WERNER - Abgeschossen gefallen verschollen. Geklarte und ungeklarte schicksale Deutscher Flugzeugfuhrer
P15649: GERDAU, K - Ubena. Rettung uber See im Kielwasser des Krieges
P18965: GERDAU, K - Passat. Legende eines Windjammer
P17284: GERDAU, K - Albatros. Rettung uber See, 115 Tage bis zum Frieden
P1546: GERDAU, KURT - Seedienst Ost Preussen
P13278: GERDAU, KURT - Goya, rettung uber see. Die Grosste Schiffskatastrophe der Welt
P4597: GERDS, PETER/GEHRKE - Vom Fischland in die Welt
P17422: GERLACH, H.H. - Atlas zur Eisenbahn-Geschichte. Deutschland-Osterreich-Schweiz
P12661: GERMAN, A.W. - Down on T Wharf. The Boston Fisheries as Seen Through the Photographs of Henry D. Fisher
P19126: GERRETSE, K.H.L. EN J.J.A. WIJN - Drie-Cylinders duiken dieper. De onderzeeboten van de Dolfijn-Klasse van de Koninklijke Marine 1942-1992
P11696: GERRITS, G. ENGELBERTS - Het leven en de daden van M.A. de Ruyter
P6080: GERRITSE, R. EN WOUD, M. VAN 'T - Aarden op zout. Zes jaar zeilen met Thalassa II. Valt onder de nieuw gestarte reeksWereldzeilers BibliotheekDit is deel I
P18260: GERRITSEN, W - Het Argon-arc Lassen
P7253: GERRITSEN, J - De Noordzee
P16994: GERRITSMA, J - Gerard. Published for the special occasion of presenting the KIVI NIRA Medal of honor to Gerard Dijkstra on June 29 2007
P17377: GERS, A. - L'Historique complet du Theatre Royal D'Anvers 1834-1914
P8534: GESSEL, MARIEKE VAN - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg
P13576: GESTEL, C. VAN EN J. THOMAS - Langs Hollands Spoor
P14151: GESTEL, C. VAN - Spoor en Tram editie 18. Actualiteiten en achtergronden spoor- en tramwegen Nederland
P10855: GEUNS, W. VAN - Een reis om de wereld met de Viermastbark Passat. Als leerling aan boord van een Erikson vrachtzeilschip 1933/34
P20462: GEURTS, A.J. E.A. - Het Zuiderzeeproject. Flevolands Industrieel Erfgoed
P20463: GEURTS, A.J. - Tot deffensie van de Zuyderzee
P1263: GEURTS, DRS. A.J. - Schokland. De historie van een weerbarstig eiland
P3779: GEUS, WILLEM DE - Het verloren schip. en andere verhalen
P4243: GEVEL, J. VAN DER - Van der Gevel & Co's Scheepvaart-onderneming b.v.1951-1991
P3627: GEZELLE, BERT, OVERBEKE, MARIJKE VAN - Rotterdam, de havenwereld van een wereldhaven
P13715: GHAREEB, G. AND M. COX - Hollywood to Honolulu. The story of the Los Angelas Steamship Company
P3062: GHISSOTTI, ANDREA E.A. - Duikgids voor de Rode Zee
P9942: GIACHERRO, G - Settant Ani di autonomia del porto di Genova 1903-1973. Seventy yaears autonomy of the port of Genoa
P9975: GIANSANTI, GIANNI - Renault. A day on Stage
P13937: GIARD, M - S.O.S. Sauveteurs en mer
P10408: GIARDINA, F - Zemlya Frantsa Josifa. Sulla Rotta DellaStella PolaireAlla Riscoperto Giuseppe
P19641: GIBB, J - Het Caribisch handboek voor zeilers. aanbevolen door de Royal Yachting Association
P589: FRASER AND GIBBONS - Soldier and Sailor Words and Phrases
P6017: GIBBS, J - Disaster log of Ships. A Pictorial account of shipwrecks, California to Alaska
P14229: GIBBS, JAMES A - Pacific Graveyard. A Narrative of Shipwrecks where the Columbia River meets the Pacific Ocean
P4935: GIBBS, JIM - Shipwrecks in Paradise. A Maritime history of Hawaii
P14248: GIBSON, V. - Supply Ship Operations, A Handbook. Third Edition
P16492: GIBSON, C - Death of a Phantom Raider. The Gamble that Truimphed and Failed, Atlantic, 1942-3
P2775: GREGORY GIBSON - Demon of the Waters. The True Story of the Mutiny on the Whaleship Globe
P1695: GIBSON, WALTER - De reddingsboot. het drama van het s.s. Roosenboom
P10104: GIERLOFF, C - Fra Tiarskrigen For Den Norske Amerika Linje
P18075: GIERSTBERG, F. EN B. MAANDAG - Cornelis Nieuwland. Haven- en schepenfotografie Rotterdam 1905-1930
P18077: GIERSTBERG, F. EN B. MAANDAG - Cornelis Nieuwland. Haven en Schepenfotografie Rotterdam 1905-1930
P2428: VAN DER GIESEN - Jaarverslagen Van der Giesen de Noord. Complete serie tussen 1971 en 1996
P17134: GIESLER, P - Valour Remembered. Canada and the First World War
P19482: GIGGAL, KENNETH - De klassieke zeilschepen. Kenneth Giggal, met schilderijen van Cornelis de Vries
P3555: GIGGAL, KENNETH - De klassieke zeilschepen. Kenneth Giggal, met schilderijen van Cornelis de Vries
P12570: GIJN, P.J. VAN E.A. - Marineblad extra uitgave. Nederland, let op u saeck!
P11081: GIL, ALFONSO MARTINEZ - Flota del Monopolio De Petroleos 1927-1970
P17733: GILCRAFT - Touwverbindingen
P5404: GILDEMACHER, K.F. E.A - Skipperstaal
P6268: GILDING, L.F. - The Book of Sea Rescue
P18627: GILGENAST, G - Eine Schnelle Yacht Entsteht
P16826: GILL, G.H. - Royal Australian Navy 1939-1945 (2 Volumes). Australia in the war of 1939-1945
P11143: GILLES, D - Alone. The Observer book of Singlehanded Transatlantic Race
P15542: GILLESPIE, V. AND J. - The Titanic Man, Carlos F. Hurd. How the world first received the complete stories of the Titanic disaster
P5671: GILLETT, R - A Century of ships in Sidney Harbour
P6691: GILLETT, R - Fighting Ships of the Royal Australian Navy
P8937: GILLIES, FREDDY - Tales from the Dawn Hunter. Featuring the fishy stories of Skipper Wullie, Clane and Crew
P9128: GILLIS, RICHARD - Wrecks around the Cornish Coast
P9136: GILLIS, RICHARD - A Sea Miscellany of Cornwall and the Isles of Scilly
P17960: GILLMER, THOMAS C. - Working Watercraft. A Survey of the surviving Local Boats of Europe and America
P6278: GILPATRICK, G - Building a Strip Canoe. Plans for Eight Canoes, Plus Paddles and Cane Seats, Easy Step-by-Step
P20324: GILPATRICK, G. - Glencannon lapt de oorlog aan zijn laars
P14201: GILS, R.J.A. VAN - Bergen op Zoom als Militaire Stad
P16082: GILS, A.E.A. VAN - Ossendrechtse Kronieken
P15267: GILTAIJ, J - Herren der Meere, Meister der Kunst. Das Hollandische Seebild im 17. Jahrhundert
P7094: GILTAIJ, G - Een vergeten zeemansgeschiedenis. De koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog
P6700: GINDEREN, L. VAN E.A. - Koninklijke Marine in beeld 1980-1989
P13545: GINKEL, ROB VAN - Tussen Scylla en Charybdis. De Ethnohistorie van Texels vissersvolk (1813-1932)
P16791: GITTENBERGER, E. E.A. - De Nederlandse Zoetwatermollusken. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. Nederlandse fauna 2
P20239: GLABE, F - Die Unterweser. Chronik eines Stromes und seiner Landschaft
P7828: GLADISCH, AMIRAL WALTER UND A. SCHULZE-HINRICHS - Seemannschaft. Handbucher des Marineoffiziers, handbuch fur Unterricht und Praxis
P19617: GLASSPOOL, J - Boats of the Longshoreman
P8098: GLEB-KOSHANSKIY, N - Port and Odessa. We are 200 years old
P17899: GLEIZE, S - La Revanche De L'aigle. Coupe de L'Amerique le nouveau challenge 1986/1987
P16666: GLENN, D - Nautical Style. Yacht-Interieur und Design
P7250: GLENTON, G - No safe haven. Told for the first time- an epic story of endurance by the Allied Merchant Fleet in the mediterranean-from Barbary Coast to Bari-1942 to 1944
P19292: GLIKSMAN - Beken of Cowes (in 2 volumes)
P1212: GLIKSMAN, ALAIN - De glorie van de zeilsport 1815-1914
P13126: GLOBKE, WERNER - Weyers Flottentaschenbuch (diverse years). Warships of the World Fleet Handbook German language € 27,50 each
P2266: VERENIGING VAN BOOTEIGENARENOUDE GLORIE - Ze varen nog. Onder de vlag van de oude glorie, Bakdekkruisers, salon-en toerboten uit een nabij verleden
P18239: GLOUX, H. AND J.Y MANACH - Les Bateaux de Peche de Bretagne. Histoire et Technique
P12090: GMELICH MEIJLING VAN HEMERT, C.R. - Vissen op een zoete zee. Het verhaal van de IJsselmeervissers
P20511: GMELIG-MEIJLING, G.R. - Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar
P18319: GOBIUS, G - Herinneringen uit mijnen loopbaan bij de Marine 1874-1908
P20425: GODEE-MOLSBERGEN, E.C. - Reizen in Zuid-Afrika deel III, Tochten langs de Z.O. kust en naar het oosten, 1670-1752. Linschoten Vereeniging deel 20
P9137: GODFREY, A - The Scarborough Lifeboats
P19842: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig schip verlaten
P12206: GODWIN, JILL AND JOHN - Fifty Years of Sailing in Lagos 1932-1982. The Lagos Yacht Club (Nigeria)
P18095: GOEDKOOP, L.J.W.H. - Lekko. Geschiedenis der sleepvaart
P15312: GOEKOOP, C.H. - Op zoek naar Itahaka. Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus.
P16696: GOERNE, A. VON - Die Kriegsflotten der Welt und ihre Kampfkraft
P1350: GOETHE, HARTMUT EN CHRISTA LABAN - Die individuelen rettungsmittel. Die individuelen rettungsmittel
P3945: GOEY, FERRY - Vaart op Insulinde. Uit de beginjaren der Rotterdamsche Lloyd NV 1883-1914
P12712: GOFF, OLIVIER LE - Ocean Liners
P15496: GOLDBECK, G. - Gebandigte Kraft. Die Geschichte der Erfindung Des Otto-Motors
P9307: GOLDBERG, MARK H. - The Stately President Liners. American Passenger Liners of the interwar years, part 1 The 502's
P11478: GOLDBERG, MARK H. - Caviar and Cargo. The C3 Passenger Ships (standard Ships WW2)
P9319: GOLDBERG, MARK H. - Ships of the Libera Line. Navigazione Libera Triestina
P13908: GOLDING, H - The Wonder Book of Ships. For boys and girls

Next 1000 books from www.nautiek.nl

3/9