www.nautiek.nl
Kamerlingh Onneesstraat 27-D, 1821 BP Alkmaar, The Netherlands | Mob.: +31 (0) 617 491 724            Email: info@nautiek.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P620: BOON, NICO E.A. - Catamarans
P15449: BOON, P. - Een Westfriese zeeman als slaaf in Barbarije. Verslag van de belevenissen van een Westfriese zeeman in Marokko, 1715-1743
P14576: BOON VON OCHSSEE, J.G. - Van Tirpitz tot Kamikazes. Het verslag van een Nederlandse Marinejachtvlieger bij het 1840 Naval Air Squadron, Fleet Air Arm 1944-1945
P3208: BOON, PIET - De haven van Wijdenes
P16247: BOORSMA, P - Oud-Zaansch Molenleven tweede bundel
P4963: BOOS, RICHARD - Historisches vom Strom, Band IX. Vom Kettenboot zum Schubboot
P15764: BOOSMAN, A - Handhaving van het gezag aan boord van koopvaardijschepen
P4418: BOOT W.J.J. - Maas en Merwe. Historie van de Stoomboot Reederij Fop Smit en Co 1878-1951
P2763: BOOT, W.J.J. - De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart
P16748: BOOT, W.J.J. - Veer- en bootdiensten in Nederland
P1891: BOOT, W.J.J. - Holland, Paraat en start klaar
P8015: BOOT, W.J.J. - Een eeuw eigen. Texels Eigen Stoomboot Onderneming 1907-2007
P3391: BOOT, W.J.J. - De vloot van de provinciale stoombootdiensten in Zeeland
P2501: BOOT, W.J.J. - De Nederlandse Rader-Stoomvaart
P9599: BOOT, PAUL AND NIGEL BOWKER - Reflections on a River. A Colour Portfolio of the Mersey's Shipping
P5484: BOOT, W.J.J. - T.E.S.O. door de jaren heen
P5172: BOOT, W.J.J. - De Reederij 1908-2008. Koninklijke Doeksen
P13452: BOOT, P. AND R. FENTON - Classic Coasters
P4754: BOOT, W.J.J. - Holland paraat en start klaar. Lotgevallen van een Terschellinger legende
P11747: BOOT, W.J.J. - Maas en Merwe. Historie van de Stoomboot Reederij Fop Smit en co 1878-1951
P3446: BOOT, W.J.J. - Texelstoom. Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
P12513: BOOT, PAUL - A River in Retrospect. Further Reflections on the Mersey's Shipping
P257: BOOT, WILLEM J.J. - De Provinciale Boot. Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
P3417: BOOT, W.J.J. - Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein Kok
P1073: BOOT, W.J.J. - Nederlandse veer-en bootdiensten in oude ansichten
P4061: BOOT, W.J.J. - Schepen, Schelpen, Schuitengat. De scheepvaart om Terschelling en Vlieland, van Adsistent tot Koegelwieck
P1079: BOOT, W.J.J. - De Boot Toet. Geschiedenis van de Urker bootverbindingen
P1077: BOOT, W.J.J. - De tramboten van de RTM. en haar dochterondernemingen
P2695: BOOT, W.J.J. - De Zierikzeese Stoomvaart
P9401: TALBOOT-BOOTH - Yachts, Yachting and Sailing
P9402: TALBOT-BOOTH - All the Worlds Fighting Fleets. Fourth edition
P464: TALBOTH-BOOTH - Warship identification
P14245: BOOTH, TONY - Admiralty Salvage in Peace and War 1906-2006. Grope, Grub and Tremble
P15842: BOOTH, J. AND S. COUGHLAN - Titanic, signals of disasters
P3123: PETER F. ANSON EN H. DE BOOY - De Visscherman en zijn werk
P3608: BOOY, H.TH. DE - Eenzame Tropenzeeen. Met Hr.Ms Halmaheira tussen eilanden en riffen
P9761: BOOY, H.TH. DE - Grepen uit de geschiedenis van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. 1767-1992
P1334: BOOY, H.TH. DE - Nederlandse kustreddingsboten
P6223: BOOY, H.TH. DE - Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1967
P6706: BOOY H.TH. DE - De reddingboat komt!. Fertaald en bewerkt deur S.H. Buwalda
P6393: BOOY, H.TH. DE - Geboorte en groei van het Nederlandsche Reddingwezen
P6917: BOOY, H.TH. DE - Schipbreuk en redding. deel uit de Ahoy-bibliotheek
P1283: H. DE BOOY - De Visscherman en zijn werk
P1333: BOOY, H.TH.DE - Tusschen mijnen en grondzeeen
P8119: BOREL, H - Wu Wei. Een fantasie naar aanleiding van Lao Tsz's filosofie
P10451: BORG, AF SVEND - Mads Chr.Holm's liv, virke og efterslaegt. Stifter af Rederiet Norden og Helsingor Jernskibs og Maskinbyggeri
P8769: BORGENSTAM, CURT AND ANDERS SANDSTROM - Why Wasa Capsized. Wasa studies 13
P6658: BORGENSTAM, C AND NYMAN, B - Motor Torped Bat. En Kronika i ord och bild omHavets Flygande Brigad(een kroniek in woord en beeld)
P13165: BORGER, G.J. EN S. BRUINES - Binnewaeters gewelt. 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier
P12402: BORGHOUTS, TON - Visserij in de jaren 80. Applaudiseren voor eigen ondergang
P7941: BORHAN, P. AND M. FRESCO - En Bateau. Collection Horizons
P15159: BORJESON, H.J. A.O. - Lists of Men of War No.5 part III 1650-1700. Swedish Ships, Danish-Norwegian Ships, German Ships
P10061: BORMAN, R - Van Flevomeer tot IJsselmeer
P9030: BORSELEN, JAN WILLEM VAN - Die Kriegsmarine in Rotterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
P8106: BORSIG, A - Eis-und Kalte Maschinen. A. Borsig, Berlin-Tegel
P1137: BORSTLAP, K - Tussen duivel en schip. Een zeesleper in oorlogstijd
P3985: BORSTLAP, KEES - Slepen op de zeven zeeen. Geschiedenis van de zeesleepvaart
P2122: BORSTLAP, KEES - 20 duims manilla. Roman van de zeesleepvaart
P4812: BORSTLAP, KEES - Zilt. Verhalen van de zee
P1138: KEES BORSTLAP - De verborgen zeestraat. Uit de Wimpel Reeks
P10167: BORSTLAP, R. EN H. TEN KATEN - Ships Electrical Systems
P4255: BOS, IR.W. JZN. - Van baggerbeugel tot sleepzuiger. Een overzicht van de ontwikkeling in de Nederlandse Baggerindustrie. Voornamelijk de periode na 1850.
P1765: BOS, BEN E.A. - Halen en brengen
P16906: BOS, W. - De tijd van toen. De geschiedenis van Sliedrecht (750 jaar)
P16787: BOS, F. E.A. - De Dagvlinders van Nederland. Nederlandse fauna 7
P4242: BOSBOOM, ADRIAAN - Buitengaats en binnendoor. Verhalen rond een zeilreis naar de Middellandse Zee
P11652: BOSCH, TOON - Om de macht over het water. De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849
P10622: BOSCH, A. EN W. VAN DER HAM - Twee eeuwen Rijkswaterstaat. 1798-1998
P8110: BOSCHKOV, A - Die Bulgarische Volkskunst
P760: BOSHER, J.F. - Men and Ships in the Canada Trade 1660-1760
P1683: BOSHUISEN, M.P. - 82 jaar Matex 1910-1992
P14295: BOSHUIZEN, M.P. - Hallo hier Europoort 1970-1995
P13940: BOSHUYSER, H. E.A. - Schetsboek nooit volmaakt
P4035: BOSSAERS, K.W.J.M. - Zuiderzeevissers. Geschiedenis van de belangenorganisaties van de vissers op Zuiderzee en IJsselmeer
P3177: BOSSCHER, DR. P.H.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. In drie delen
P759: BOSSCHER, E.A. P.H.M. - Prins Hendrik de Zeevaarder
P5145: BOSSCHER, PH.M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis
P4905: PH.M. BOSSCHER EN BUSSEMAKER, H.O. - Gelouterd door strijd. De Nederlands Onderzeedienst tot de val van Java, 1942
P2731: BOSSCHER, DRS PH.M. - Zeegeschiedenis van de lage landen
P1262: BOSSCHER, PH.M. E.A. - Het hart van Nederland. Steden en dorpen rond de Zuiderzee
P10981: BOSSEN, P. EN D. MARS - Plaatsbepaling op zee. Handleiding bij de zeevaartkundige tafelen voor het Engelsche Kanaal, De Noordzee enz.
P8281: BOSTOEN, K. E.A. - Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens
P13164: BOT, KOOS E.A. - Marieje 1898-1998. Honderd jaar geschiedenis van een Deense galjas
P3566: BOT, COEN - Als de Noordwester woedt. Een mensen redder verteld
P2647: BOT, COEN - Van schipbreukeling tot redder. Schipper van de Motorreddingsboot Dorus Rijkers
P7823: BOTH, G - Without Hindsight. Reminscenses of a German Naval Ensign
P12399: VERENIGING BOTTERBEHOUD - HK 8, BU 130, TRUI. 1875-1975
P2308: BOTTING, DOUGLAS - De Duitse onderzeeboten
P2615: BOTTING, DOUGLAS - Zeerovers
P7503: BOUDRIOT, J - Le Navire Marchand/ Le Mercure Navire Marchand 1730 Monographie. 2 Volumes Collection Archeologie Navale Francaise
P3176: BOUMAN, DRS. P.J. - Het verlaten eiland. Schokland in 1859 ontruimd
P1761: BOUMAN, PROF. DR. .J. - Behouden vaart 1905-1955
P10790: BOUMAN, P.J. - Behouden vaart 1905-1955. Speciale directie uitgave in cassette
P751: BOUMAN, PROF. DR. P.J. - Gedenkboek Wilton-Fijenoord 1854-1954
P11684: BOUMAN, B - Ieder voor zich en de republiek voor ons allen. De logistiek achter de Indonesische Revolutie 1945-1950
P11740: BOURGOIS - Les Torpilleurs la Guerre Navale et La Defense Des Cotes
P13897: BOURKE, EDWARD J. - Shipwrecks of the Irish Coast. 1105-1993
P13581: BOUVIER, R - Cap Sur L'Avenir Steady on Future 1938-1988. Socanav
P10557: HAAKSE BOUW - Haakse bouw een ongewone snelle methode
P2979: BOUWMAN, BAS - Zwervende houtvoeters. De Sliedrechtse baggeraars, Hun Leven, Hun reizen, Hun werken
P9412: BOUWMAN, JOH.H. - Hollanders koersen Zuid. De avontuurlijke ontdekkingsreis van Kapitein Bom
P14458: BOVEN, W.G. - Herinneringen van Wilhelm II aan zijn Keizerlijke Marine
P4532: BOVEN, GRADDY - De Marinewereld van Peter Spier. De Koninklijke Marine in honderd tekeningen
P5371: BOVEN, GRADDY EN AB HOVING - Scheepskamelen en waterschepen. ‘Eene ellendige talmerij, doch lofflijk middel’
P15910: BOVEN, G EN E. MEIJN - Varen is mijn wereld. De maritieme schrijvers, maritieme verhalen reeks
P6573: BOVEN, G. E.A. - Keizer Wilhelm II. Admiraal van de Atlantische Oceaan
P7831: BOVEN, G. - Piet Hein. De held van Matanzas
P6574: BOVEN, G - Piet Hein. De held van Matanzas
P4830: BOVEN, G - Onderzeeboten
P7789: BOVEN, G. - Zeehelden in beeld. Nederlands trots op zee
P12342: BOVEN, GRADDY - Diep onder zee. De geschiedenis van de onderzeeboot (325 v. chr.-1906)
P5385: BOVENS, G.A.J./ NAEREBOUT, G.J. FRANS - Van Stoom tot Atoom. Plaatjesboek compleet!
P9130: BOWCOTT, E.C. - The Penlee Lifeboat Disaster. The facts revealed about the 8 brave men who lost their lives off the Cornish coast at Christmas 1981
P10328: BOWEN, J - Miniature Merchant Ships. A Guide to Waterline Ship Modelling in 1/1200 Scale
P7807: BOWEN, F.C. - London Ship Types
P2943: BOWEN, JOHN - Scale Model Sailing Ships
P15681: BOWEN, J - Scale Model Warships
P9371: BOWER, P - A Century of Service 1883-1983. Europe/ South and South East African Conference Lines
P11413: BOWIE, WALTER J.H. - 30 Years of Glen Sannox
P5652: BOWKER, R.M. AND S.A. BUDD - Make Your Own Sails
P395: BOWMAN, MARTIN W. - Shades of blue. US Naval Air Power Since 1941
P13244: BOWN, M. AND R. SIMMONS - R.M.S. Titanic. A Portrait in old Picture Postcards
P14521: BOWNESS, E - The Four Masted Barque
P15697: BOXER, C.R. - The Dutch Seaborne Empire 1600-1800
P763: BOXER, PROF. C.R. - De Ruyter. En de Engelse oorlogen in de gouden eeuw
P7161: BOXER, C.R. - The Hakluyt Society, Second series No. CXII. The Tragic History Of The Sea 1589-1622
P2739: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
P2722: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC
P9080: BRAAKSMA, JAN G. - De verdwenen schepen van de Dongeradelen. Visserssnik, Schokkeraak, Blazeraak
P4458: BRAAM, M - Het nieuwe binnenaanvaringsregelement 1926
P8837: BRAAS, N. EN S. BRADIC - Martin Mariner. Deel 1 uit de serie, Warplane
P14374: BRACKE, G - Die Einzelkampfer der Kriegsmarine. Einmann Torpedo- und Sprengbootfahrer im Einsatz
P15902: BRACKER, J - Unser Strom. hamburg und die Niederelbe von Lauenburg bis Cuxhaven
P7769: BRADY, E.M. - Marine Salvage Operations
P4948: BRADY, E.M. - Tugs, Towboats and Towing
P10473: BRAEUNLICH, J.F. - Baderdampfer auf der Ostsee. Die Reederei Braeunlich und ihre flotte
P15064: BRAGADIN, M.A. - The Italian Navy in World War II
P12199: BRAKEL, J.P. VAN - Vissen in vrijheid. Katwijk van de Franse tot de Duitse tijd
P1308: BRAKEL, J.P. VAN - Vissen voor de kerk. Katwijk vroeger en nu
P9451: BRAKELE, JON - Schaapachtigheden. En andere scheepsverhalen
P4257: BRAKMAN, CHRISTIAAN - Equity and Law II. In de Whitbread round the world race 1989-1990
P9014: BRAMAH, EDWARD AND JOAN - Die Kaffeemaschine. Die Kulturgeschichte der Kaffee-kuche
P15451: BRAND, H. EN J. BRAND - De Hollandse Waterlinie
P1593: BRAND, D.W. - Wij varen weer
P16518: BRAND, H. EN E. KNOL - Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk
P5425: BRANDER, JAN - Tristan Da Cunha 1506-1950. Geschiedenis van een volkplanting
P16578: BRANDT, A. VON - Fish Catching Methods of the World
P2221: BRANDT, G - Het leven en bedrijf van den Heere MICHIEL DE RUITER. Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt, beschreven door Gerard Brandt
P6510: BRANTJES, P. E.A. - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historische oefenscheepje
P11668: NAVY BRASIL - Navio Escola Brasil. Traning Cruise 1992
P5279: BRASSER, J.M. - Onze Boot. Practisch handboek voor onderhoud en reparatie van kano's, roei-, en zeil- en moterboten.
P4942: BRASSEY, T.A. - The Naval Annual 1899
P360: BRASSEYS - Brassey's Naval Annual
P14140: BRAUN, A - DB-Fahrzeuge. Lokomotiven und Triebwagen der Deutschen Bahn
P10265: BRAUN, M. EN W.J. RIJSTERBORGH - Hoe leer ik snelzwemmen
P13022: BRAUN, A - DB-Fahrzeuge. In 2 volumes
P15323: BRAUW, J. DE - Herinneringen eener reize naar Nieuw York gedaan in de jaren 1831 en 1832
P12261: BRAYNARD, FRANK O. AND WILLIAM MILLER - Fifty Famous Liners 2
P3137: BRAYNARD, FRANK O AND WILLIAM H. MILLER - Fifty Famous Liners
P2959: BRAYNARD, FRANK O. - The Big Ship. The Story of the S.S. United States
P10372: BRAYNARD, FRANK O - Salute to the Crown. Royal Cruise Line
P4411: BRAYNARD, FRANK O' AND MILLER WILLIAM H. - Fifty Famous liners in 3 volumes
P14885: BRAYNARD, F.O. AND W.H. MILLER - Picture History of the Cunard Line 1840-1990
P2975: BRAYNARD, FRANK O - The World's Greatest Ship Leviathan (in 6 Volumes)
P4874: BRAYNARD F.O. - The World's Greatest Ship Leviathan (losse delen). Per stuk Euro 75,00
P12484: BRAYNARD, FRANK O - Il Nastro Azzurro. Storia del primato di velocita dei transatlantici dal 1838 al 1952
P15088: BRAYNARD, F.O. - Classic Ocean Liners volume 1. Berengaria, Leviathan and Majestic
P16829: BREDEMEIER, H - Schlachtschiff Scharnhorst
P16896: BREDESEN, K - Spennande Utfordringar
P11789: BREDT, A - Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1936. Mit 606 schiffsbildern, skizzen, schattenrissen und vier farbigen Flaggentafeln
P16311: BREESE - The Titanic Story. The Oceans Greatest Disaster
P10614: BREET, M - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 Augustus 1665
P11675: BREET, M - De Oost-Indische Voyagie van Wouter Schouten
P12686: BREEZE, GEOFFREY - The Papenburg Sisters
P13144: BREEZE, G. A.O. - Sally Line. The complete story
P15957: BREKO - Breko Magzine 25 jaar
P15956: BREKO - Brochure BREKO
P4176: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923
P13061: BREMER, STUART - Home and Back. Australia's Golden Era of Passenger Ships
P9738: BREMER, J.T. EN M.L. WISSEKERKE - De watersnood van 1916 in Anna Paulowna
P5733: BREMER, J.T. EN SCHOORL, H - Varensgasten en ander volk. Vier eeuwen bedrijvigheid aan de kusten van Hollands Noorden
P6794: BREMER, J.T. EN L.R. DEUGD - Een eerlijk zeemansgraf. 19e en 20e eeuwse grafzerken van zeeredders op de oude begraafplaats van Huisduinen/Den Helder
P10073: BREMER, J.T. - Rondom het oude veer. Fragmenten uit de geschiedenis van de Anna Paulowna Polder
P16664: BRENNAN, F - The Australian Commonwealth Shipping Line
P2242: BRENNECKE, JOCHEN - Die Deutschen Hilfskreuzer im Zweiten Weltkrieg
P16828: BRENNECKE, J - Schwarze Schiffe, Weite See. Das Schicksal der deutschen Blockadebrecher
P4038: BRENNECKE, JOCHEN - De schipbreuk van de Dundonald
P9065: BRENNECKE, J AND K.O. DUMMER - Viermastbark Pamir. Ihr schicksal im Zentrum des Hurrikans ''Carrie''
P12521: BRENNECKE, JOCHEN - Schlachtschiff Tirpitz. Das Drama der Einsamen Konigin des Nordens
P5927: BRENNECKE, J - Jager -Gejagte. Deutsche U-Boote 1939-1945
P13826: BRENNECKE, H.J. - Ghost Cruiser HK 33. The Elusive German raider's Incredible Adventurers until sunk by H.M.S. Cornwall
P6363: BRENNECKE, J - Windjammer. Der Grosze bericht uber die entwicklung, Reisen und schicksale der koniginnen der sieben Meere
P16830: BRENNECKE, J. UND T. KRANCKE - Schwerer Kreuzer Admiral Scheer
P3598: BRENTON, FRANCIS - Long Sail to Haiti
P13839: BREUSING, ARTHUR - Steuermannskunst
P16861: BREWINGTON, M.V. - Chesapeake Bay. A Pictorial Maritime History
P371: BREYER, SIEGFRIED - Schlachtschiffe und schlachtkreuzer 1905-1970 worldwide
P445: BREYER, SIEGFRIED - Enzyklopadie des Sowjetischen Kriegsschiffbaus
P6672: O'BRIAN, PATRICK - Met vlag en wimpel
P7704: O,BRIAN, PATRICK - The Commodore
P10657: O'BRIAN, PATRICK - The Far side of the World
P2621: BRIAN, PATRICK O' - Aan lager wal
P6310: BRICE, M.H. - Outlines 1. M-Class Submarines
P16360: BRICE, M - Blockade Brecher. Der Durchbruch von Handelsschiffen der Achsenmachte durch die allierten Sperrgurtel in 2. Weltkrieg
P3867: BRIDGEWATER, ALAN AND GILL - Carving Figureheads & Other Nautical Designs
P1122: BRIEN, PATRICK Ó - De Sophie
P13717: O'BRIEN, DUNCAN - The White Ships 1927-1978. Malolo, Mariposa, Monterey, Lurline, Matsonia, a tribute to Matson's luxury liners
P11915: BRIEN, CONORO' - Yacht Gear and Gadgets
P6273: O'BRIEN, CAPT. F.T. - Early Solent Steamers. A History of Local Steam Navigation
P11916: BRIEN, CONOR O' - Sea-Boats, Oars and Sails
P11918: BRIEN, CONOR O' - The Practical Man's Cruiser. An introduction to Deep-Sea Yachting
P1762: BRINK DR. E.A.B.J. TEN E.A. - Honderd jaar Engelandvaart
P5310: BRINK, VAN DEN P. EN WERNER, JAN - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en Atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw
P7396: BRINKMAN, C. EN L. LIENOS - Handboek voor de houtscheepmaker. Bewerkt door J.P. Puype
P10992: BRINKMAN, THEO EN KOEN VAN EIJK - De Hout. Herinneringen aan een stadion
P16095: BRINNIN, J.M. - The Sway of the Grand Saloon. A Social History of the North Atlantic
P14586: BRINNIN, J.M. AND K. GAULIN - Grand Luxe. The Transatlantic Style
P11362: BRINNIN,J.M. - The Sway of the Grand Saloon
P10616: BRIOT, C. AND J. - Clippers Francais
P15840: BRISTOW, D.E. - Titanic sinking the myths
P13474: BRITTON, A - RMS Mauretania. From the serie Classic Liners:
P8725: BRIX, J - die Canalisation von Wiesbaden
P16609: BRIX, A - Bootsbau. Praktischer Schiffbau
P14437: BROCHADO, C. - Dom Henrique, the Navigator
P13939: BROCKBERND, L. E.A. - Charles en Maarten Kemper. Twee Rotterdamse kunstenaars
P14485: BRODER-HANDEN, CLAS - Passenger Liners from Germany 1816-1990
P2779: IAN BRODIE - Steamers of the Forth
P9230: BROECKE-HOEKSTRA, B. TEN - Buitenboordsmotoren. Beknopte handleiding voor de bediening en het onderhoud van alle soorten buitenboordsmotoren
P1121: BROECKE, PIETER VAN DEN - Station Azoren
P11664: BROEK, L. EN M. JACOBS - Christenslaven. De slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers (1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko (1741-1743)
P5000: BROEKE, R. TEN E.A. - Het nieuwste Medemblikker Scharrezoodje
P12054: BROEKE, JOHAN TEN - Bij het kantelen der eeuwen deel VI uitgekanteld. Beckum, Buurse, Haaksbergen, Hengevelde, Rietmolen, St. Isidorushoeve.
P12568: BROEKHUIZEN-SLOT, C.C. E.A. - Vaarwel emigrant. Historische Stichting De Cromme Leeck
P16788: BROEKHUIZEN, S. E.A. - Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Natuur van Nederland 12
P10921: BROELMANN, J. AND T. WESKI - Ewer Maria. Seefischerei unter Segeln
P11984: BROENS, G - Papillotten van Oom Geurt. Vijfde verzameling
P4658: BROERE, MARC - Heimwee naar de horizon. Romantiek en tragiek van het zeemansbestaan
P807: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsrederij en de Nederlandse vaart Op Oost-Indie omstreeks 1840
P2024: BROGGER, A.W. AND HAAKON SHETELIG - The Vikingships. Their Ancestry and Evolution
P14967: BROGREN. K. - Guide Ferry, Cruise and Ro-Ro Register Yearbook (diverse years)
P7128: BROKKEN, H.M. EN FRIJHOFF, W.T.M. - Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992
P7706: BROKKEN, J - De Blinde Passagiers
P10258: BROLSMA, UILKE - Oorlog op zee. dagboek van Uilke Brolsma 1939-1944
P1609: BRONGERS, DICK - Op tegengestelde koersen. De kustvaart in oorlogstijd 1939-1949
P7024: BRONTMAN, L - Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie 1937-1938
P13809: BROOKS, R - Secret Flotillas volume 2. Clandestine Sea Operations in the Western Mediterranean, North African and The Adriatic 1940-1944
P14512: BROOKS, C. AND P. BOYD-SMITH - A History of Southampton in Picture Postcards
P11690: BROOKS, PETER - Nature Notes III. Political Cartoonist of the Times
P14352: BROOS, B. E,A, - Ludolf Bakhuizen 1631-1708. Schryfmeester, Teykenaer, Schilder
P15576: BROSTROM - Tre Generationer Pa Sju Hav. Brostrom 1865-1965
P8227: BROSTROM - The Brostrom Concern of Shipping Companies and their Ships
P7640: BROUARD, JEAN-YVES - Les Canots de Sauvetage. De Chez Nous
P7949: BROUARD, J.Y AND J. DAUSSY - Les Bateaux de Peche. De Chez Nous
P7950: BROUARD, J.Y. - Les Bateaux de Servitude
P11360: BROUARD, JEAN YVES - Paquebots de chez nous
P13416: BROUARD, J.Y. - Le Pasteur 1938-1980
P1398: BROUWER L. E.A. - Tussen vloot en politiek. Tussen vloot en politiek, een eeuw marinestaf 1886-1986
P1035: BROUWER, DERK - Mijn zeemansleven 1878-1900
P6628: BROUWER, NORMAN J. - International Register of Historic Ships, second edition
P7484: BROUWER, J - Watersportvereniging De Koenen 50 jaar. 1933-1983
P576: BROUWER, NORMAN J - International Register of Historic ships
P13617: BOTHENIUS BROUWER - Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche lloyd. Uitgave Neerlands Welvaart
P1082: BROWN, A - Loch Lomond Passenger Steamers 1818-1989
P4323: BROWN, DAVID - Warship Losses of World War Two
P14547: BROWN, R - De reis van de ijsberg. Het verhaal van de ijsberg die de Titanic tot zinken bracht
P15581: BROWN, CAPT. E. - Wings of the Navy. Flying Allied Carrier Aircraft of World War Two
P15593: BROWN, E.W. - An Introductory Treatise On the Lunar Theory
P6277: BROWN, J.D. - Rip, Strip, & Row!. A Builder's Guide to the Cosine Wherry
P6789: BROWN, M. (SAMENSTELLER) - Legenden van de zee. Verzameld door Michael Brown
P7933: BROWN, M AND P. MEEHAN - Scapa Flow. The Story of Britain's Greatest Naval Anchorage in Two World Wars
P11587: BROWN, STEPHEN L. - Scheurbuik. Hoe een Chirurgijn, een Kapitein en een heer van stand een oplossing vonden voor het grootste medische raadsel van het tijdperk van de Zeilvaart
P3099: BROWN, DAVID K. - Paddle Warships. The Earliest Steam Powered Fighting Ships, 1815-1850
P400: BROWN, DAVID - Die Tirpitz. Eine Schwimmende Festung und ihr Schicksal
P14754: BROWN, M. - Jane's Railway Year (diverse years). Each year € 14,50
P14509: BROWN, CASSIE - A Winter's Tale. The Wreck of the Florizel
P3807: BROWN, STEPHEN L. - Scheurbuik. Hoe een Chirurgijn, een Kapitein en een heer van stand een oplossing vonden voor het grootste medische raadsel van het tijdperk van de Zeilvaart
P13810: BROWN, DAVID - Naval Operations of the Campaign in Norway. April-June 1940
P2263: BROWN, ALEXANDER CROSBY - Twin Ships
P455: BROWN, DAVID - Carrier Air Groups/HMS Eagle. Carrier Air Groups/HMS Eagle
P10440: BROWN, D - Aircraft Carriers. From the series WW2 Fact Files
P10348: BROWN, D - Profile Warship 11, Hms Illustrious/ Aircraft Carrier 1939-1956. Operational History
P13550: BROWN, LES - County Class Cruisers. Shipcraft 19
P12348: BROWNING, MARION A.O. - Uganda. The Story of a very special Ship
P14411: BROWNING, A.S.E. - Ship Models, the Clyde Room and the Glasgow Museum's Ship Model Collection
P16678: BRUCE-MITFORD, R.L.S. - The Sutton Hoo Ship Burial, a handbook
P511: BRUCE, ERROLL - Kaap Hoorn aan bakboord. Het officiele verslag van de race rond de wereld, Whitbread round the world race 1977/78
P11922: BRUCE, ERROLL - Challenge to Poseidon
P6127: BRUGGE, J. TER E.A. - Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland 1870-2009
P3241: BRUGGEN, LINK VAN EN H.J. WAALWIJK - Cornelis Verolme. Koning van de stapelloop
P1709: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Tachtig jaar varen met de Nederland 1870-1950
P1710: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland 1870-1950
P1579: BRUGMANS, PROF.DR. I.J. - Van Chinavaart tot oceaanvaart
P16183: BRUIJN, J.R. EN C. VAN BAALEN - Van zeeman tot residentieburger. Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838)
P766: BRUIJN E.A., J.R. - Julius Constatijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854
P5955: BRUIJN, J.R. - Varend Verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw
P8388: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financien, schepen en zeevarenden
P2904: BRUIJN, J.R. E.A. - Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC
P10149: BRUIJN, J.R. AND F.S. GAASTRA A.O. - Dutch Asiatic Shipping (3 volumes complete)
P17026: BRUIJN, JAAP R - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw
P11496: BRUIJN, JAAP E.A. - Willem Vos en de bouw van de Batavia. Tussen ambacht en wetenschap
P4772: BRUIN, M.P. DE - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant
P14149: BRUIN, JAN DE - Het Indische Spoor in Oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indie in de vuurlinie, 1873-1949
P10466: BRUIN, J. EN J. VAN DER WERFF - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart achter de horizon 1940/1945
P3001: BRUIN, M.P. DE - 100 jaar varen. Provinciale Stoombootdiensten 1866-1966
P10469: BRUIN, DR.G. DE - Buscruytmaeckers. Ervaringen en lotgevallen van een merkwaardig bedrijf in Holland
P16295: BRUIN, J. DE - Kies uw eigen zeiljacht
P12968: BRUINS, G.W. E.A. - Van Machinist tot Scheepswerktuigkundige. De geschiedenis van de opleiding tot SWTK te Amsterdam
P9414: BRUSSE, M.J. - Het nachtlicht van de zee
P3515: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's machinefabriek en scheepswerf
P3565: BRUSSE, M.J. - Wilton Rotterdam 1854-1929 (Franstalige uitgave). Un Historique Concernant l'Existence De Soixante Quinze Ans DeWilton's Machinefabriek en Scheepswerf
P4698: BRUSSE, M.J. - Publication With Roosevelt trough Holland published by the Holland-America Line
P9970: BRUSSEL, HERMAN VAN - Varen in verleden tijden. Koninklijke Java-China-paketvaartlijnen 1952-1964
P16335: BRUSTAT-NAVAL, F - Unternehmen Rettung
P13819: BRUYN, M.A. DE - Wind en weder dienende. 125 jaar jac. P Vrolijk Scheveningen
P3150: BRUYNZEEL - Zeekontakt. Uitgereikt aan boord van deJohan van Oldenbarneveltop 1 Aug. 1957, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan der Bruynzeelfabrieken
P14460: BRYANT, A. - Samuel Pepys, the saviour of the Navy
P13722: BRYANT, J. - Hurtigruten 120, the complete story
P12773: BRYCESON, D - The Titanic Diasaster. As reported in the British National Press April-July 1912
P13556: BRZOZA, K - Vagen Over Havet. Fran pionjarer till marknadsledare. Viking Line
P15628: BSI - Brochure Farr Pilot House Yachts
P14483: BUCH, T.C. - Afbouw van stalen casco's
P15119: BUCH, T.C. EN J. KOOIJMAN - Zelf een jacht afbouwen (grundeljacht)
P10132: BUCHEL E.A. - Het kerend tij/ The Turning Tide. De rol van de gebruiker bij de herontwikkeling van havenpanden in Noord-West Europa
P1368: BUCHER, LLOYD M. /MARK RASCOVICH - De geschiedenis van de USS Pueblo
P2070: BUCHHEIM, LOTHAR-GUNTHER - De Boot. Van de 40.000 bemanningsleden van Duitse onderzeeboten in de Tweede Wereldoorlog keerden er 30.000 niet terug
P7733: BUDD, RHONDA - Sailing Boats of the World. A Guide to Classes
P2978: RHONDA BUDD - Sailingboats of the World. A Guide to classes
P6568: BUDDINGH, . DICKE, O - Met de Anna onder zeil
P11390: BUDGE, E.A. WALLIS - A History of Egypt in 4 volumes complete
P4554: BUDWORTH, G - Complete raadgever knopen leggen. Alle belangrijke knopen voor vissers, zeilers, bergbeklimmers, ....
P8564: BUDWORTH, G - Knopen. Meer dan 80 van 's werelds beste knopen
P453: BUDZBON, PRZEMYSLAW - Soviet navy at war 1941-1945. uit de Warships Fotofax serie
P14317: BUEHLER, G - The Troller Yacht Book. A Powerboater's Guide to Crossing Oceans without Getting Wet or Going Broke
P16126: BUFFETAUT, Y - La Grande Guerre sur mer 1914-1918
P9170: BUISSON, D. - Papier in Japan
P7508: BUITENWEG, H - Van Waddenzee tot Lorelei. Kleine kroniek van de zeil- en de stoomsleepvaart
P4203: BULKLEY, R.J. - PT Boats in the United States Navy. At Close Quarters
P2069: BULLEN, FRANK T. - Vier jaar voor de mast
P14523: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van deCachelot. De wereld rond op jacht naar potvissen
P13562: BULOT, JEAN - Remorqueurs. De Haute Mer et de Sauvetage
P12814: BULTJE, JAN WILLEM - Op koers naar vernieuwing. Paes Groep 75 jaar 1923-1998
P9613: BUNDGEN, E - Die Personenschiffahrt auf dem Rhein. Vom Schaufelraddampfer zum Kabinenschiff
P1351: BUNING, WERUMEUS - Ik vaar, Ik vaar waar gij niet vaart
P6666: BUNKER, J.G. - Harbor & Haven. An Illustrated History of the Port of New York
P7474: BUNSCHOTEN, H. E.A. - 100 jaar Roei- en zeilvereniging Daventria 1884-1984
P10051: BUNSKOEKE, E.J. EM D.M. BUNSKOEKE - Van rails en rangeren. schetsen uit de Harener spoorweghistorie
P8077: BUNTING, W.H. - Steamers, Schooners, Cutters and Sloops. Marine Photographs of N.L. Stebbins taken 1884-1907
P11864: BUNTING, W.H. - A Day's Work. A Sampler of Historic Maine Photograph's 1860-1920 Part II
P3443: BURBURE DE WESEMBEEK, ALBERT DE - Eeuwfeest der lijn Oostende-Dover 1846-1946. Bijdrage tot de geschiedenis der Anglo-Continentale Zeevaartverbindingen per paketboot vanaf het ontstaan
P13157: BURBURE DE WESEMBEEK, A. DE - Le Centenaire De La Ligne Ostende-Douvres 1846-1946
P7663: BURDICK, J.W. - Our World Tour 1922-1923. An account of the first ever World Cruise by a passenger liner
P14123: NEDERLANDSCHE VEREENIGDE SCHEEPSBOUW-BUREAUX - Bestekwijzigingen en technische tekeningen Dolfijn-klasse 1949
P5228: BURG, G. VAN DEN - De Nieuwe Waterweg. Poort van Europa
P2104: BURG, GER VAN DEN - Varen, weer of geen weer. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust en in internationale wateren
P1321: BURG, GER VAN DER - Redders uit de lucht
P2935: BURG, GER VAN DER EN WIM KALKMAN - Redden en Bergen. Bij nacht en ontij
P2105: BURG, GER VAN DEN - Geen zee te hoog voor Bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust
P8493: BURG, GER VAN DEN - Tussen Haaks en Nieuwediep
P16271: BURG, V.A.M. VAN DER EN C.E.G. TEN HOUTEN DE LANGE - De Hoogstaangeslagenen in s'Rijks directe belastingen 1848-1917. De verkiesbaren voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal
P1: BURGERS, WIBO - Nederlandse lichtschepen
P3994: BURGESS, MICHAEL - The Royal New Zealand Navy. A Pictorial Story
P12205: BURMAN, J - Great Shipwrecks off the Coast of Southern Africa
P7242: BURMESTER, H. - Die Viermastbark Lisbeth (Ex Pendragon Castle). Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 15
P15818: BURMESTER, H - Segelschulschiffe rund Kap Horn. Die abenteuerlichen Lebenswege der Viermastbarken Herzogin Cecilie, Herzogin Sophie Charlotte und L'Avenir/Admira Karpfanger
P10153: BURN, ALAN - The Fighting Captain. The Story of Frederic Walker and the Battle of the Atlantic
P4280: BURNETT, JOHN S. - Terreur op zee. Moderne piraterij en buitengaats terrorisme
P15940: BURNS, K. AND M. CRITCHLEY - Hms Bulwark 1948-1984
P6031: BURNS - Devonport Built Warships since 1860
P14505: BURRELL, D - The Nitrate Boats
P1499: BURRELL, D.C.E. - The Thistle Boats. The Albyn Line Story
P6872: BURRELL, D.C.E. - Scrap & Build
P4684: BURRELL, D - Furness Withy 1891-1991
P15846: BURT, R.A. - British Battleships 1889-1904. New revised edition
P2831: BURT, R.A. - Warship Illustrated No 7. British Destroyers in World War One
P1220: BURTON, HAL - Tragedie op zee. De brand op deMorro Castle
P12312: BURTON, A - Canal Mania. 200 Years of Britain's Waterways
P12685: BURTON, ANTHONY - The Rise and Fall of British Shipbuilding
P1093: BURTT, F - Steamers of the Thames and Medway
P3637: BUSCH, FRITS-OTTO - The Drama of the Scharnhorst. A Factual account from the German Viewpoint
P7568: BUSCH, FRITZ OTTO - de vernietiging van de Bismarck. Een der schokkendste gebeurtenissen uit de strijd ter zee in de 2e WO
P2843: BUSCH, FRITZ OTTO - De vernietiging van de Bismarck/Het drama van de Scharnhorst. Twee oorlogsboeken in een band
P16721: BUSCHING, H - 125 Jahre Reederei Norden-Frisia. 1871-1971-1996
P10701: BUSETTO, G - De Poli. Two Centuries of ships in Venice
P8666: BUSLEY, C - Die Entwicklung des Segelschiffes. Erlautert an sechzehn Modellen des deutschen Museums in Munchen
P9659: BUSSE, HANS D - TOL. A short history of Transocean liners (PTY) LTD, from the early 1950s to the present day
P17023: BUSSEMAKER, H EN J. VAN KLINK - De Tegenaanval. Anton Bussemaker (1900-1941)Onderzeebootcommandant , door Henk Bussemaker en Janet van Klink
P2181: BUTCHER, DAVID - The Drifterman. Life in the tough days of Britain's vanished herring fleets, recalled by the man who manned them.
P14503: BUTLER, J.A. - Atlantic Kingdom. America's Contest wit Cunard in the Age of Sail and Steam
P14339: BUTLER, H - Abandon Ship!. Seventeen of the worst Ship Disasters, Epic Tales of Heroism and Infamy
P15978: BUURSMA, A. EN W. MOLLEMA - Met Beurtschippers en Boderijders door Friesland
P8958: BUYCK, JEAN F - Rene Victor. Een Hommage
P8537: BUYS BALLOT, DR. - De waarnemingen van de temperatuur van het zeewater, nuttig voor de zeevaart. Vooral ter verkrijging van een betere kennis aangaande de stroomen van den oceaan
P13198: BWI - Radi Gram Late Night News Service
P14450: BYE, D.O. - Frovaerings Malet. Ordtilfang fra fiskebater of fiskebruk
P10413: BYE J.H. DE - Geloof, hoop en liefde. Vestiging van de joden in de Surinaamse jungle
P4900: BYWATER, HECTOR C. - Cruisers in Battle. Naval Light Cavalry under fire 1914-1918
P13753: CABLE, J. - The Royal Navy and the Siege of Bilbao
P1532: CABLE, BOYD - A Hundred Year History of the P&O. 1837-1937
P9051: CABONA, DANILO - L'uomo, Il Lavoro, Il Porto. Il Porto fotografato dai portuali, Archive storico, volume quarto
P9785: CABONA, D. AND M.G. GALLINO - Il Porto visto dai fotografi in 2 volumes. Porto di Genova in 2 volumes. 1886-1969 and 1969-1995
P16970: CABRAL DE MELLO, E - De Braziliaanse Affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilie, 1641-1669
P7013: CADE, S - De jacht op de Tamerande
P1352: CAGELING, M.A. - Zeegaande Vloot
P10406: CAHILLY, R - The Megayachts USA 2007. Volume eight
P3981: CAIRIS, NICHOLAS T. - Passenger Liners of the World since 1893
P14424: CAIRIS, NICHOLAS T. - Passenger Liners of the World since 1893
P12314: CAIRIS, N - Cruise Ships of the World
P6619: CAIRIS, N.T. - North Atlantic Passenger Liners since 1900
P1863: CALAHAN, H.A. - Learning to race
P12454: CALAHAN - Rigging
P6237: CALAND, W - Linschoten Vereeniging deel 31. De remonstrantie van W.Gelynssen de Jongh
P5030: CALLAGHER, THOMAS - De vernietiging van de Tirpitz. De heldhaftigste operatie van de tweede wereldoorlog
P9769: CAMERON, IAN - Riders of the Storm. The Story of the Royal National Lifeboat Institution
P10422: CAMERON, I - Magellan. and the first circumnavigation of the World
P11490: CAMERON, I - Lost Paradise. The Exploration of the Pacific
P15531: CAMERON, S - Titanic, Belfasts own
P909: CAMERON, IAN - De verlorenen
P7736: CAMERON, PAUL - Cameron's Azimuth and Altitude Tables. The Variation and Deviation of the Compass Rectified
P5859: CAMERON LAMB, SIR JOHN - The Life-Boat and its work
P12943: CAMMIN, F. - Die Deutsche Seerederei als Staatsreederei der DDR. Die Handelsflotte zwischen staatlicher Kontrolle und Freiheit auf See
P559: CAMPBELL, TONY - Hoogtepunten uit de wereld van de Cartografie. Oude kaarten en hun makers
P4870: CAMPBELL, GEORGE - China Tea Clippers
P6416: CAMPBELL, J - Queen Elizabeth Class, monograph two. Uit de serie ''Warship Monographs''
P4995: CAMPBELL, NEIL - Shadow and Sun
P5555: CAMPBELL MCMURRAY, H - Old Order, New Things. A study of tugs and their machinery, set within the context of the Manchester Ship Canal, and with paricular reference to the paddle tug Reliant, formerly Old Trafford.
P4506: CAMPBELL - The Battle of the River Plate
P11212: CAMPBELL, B - Roving Commissions 14. An Anthology of Cruising Logs
P13602: CAMPEN, PETER VAN - Vijf en zeventig jaar N.B.M. 1879-1954. aangeboden door N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist
P13127: CAMPO, J.N.F.M. - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914
P12849: CANADA - The Maple Leaf May 19 1945 London, volume 1. no. 1. For Canadian forces in Britain
P15178: CANDT, C. DE - Blauwdruk Belgie. De architecten van onze landsgrenzen
P5387: CANGINI, C - Duiken in de Maldiven
P2778: CANISIUS, W.G.M.H. E.A. - Bewapeningsplaatsen der Marine 1953-1978
P6509: CAPELLE, CAPT. DE VAISSEAU - La Marine Nationale
P12542: CAPITEYN, A - Ivoorzwart. Hollands Glorie en de slavenhandel in West-Afrika
P8987: CAPPELIN, SVEN A.O. - Sjofahrtsforeningen I Malmo 100 AR. 1893-1993
P11122: CARD, S.J. - Cunarder. Maritime paintings by Stephen J. Card M.N.I.
P12315: CARD, STEPHEN J. - Holland America Line. The Spotless Fleet
P4551: CAREY, RICHARD ADAMS - Against the Tide. The fate of the New England Fisherman
P9072: CARLOVA, JOHN - Mistress of the seas. A dramatic biography of Anne Bonny, the lusty eighteenth century beauty who became a pirate queen
P8121: CARNAVAL - Harmonica Boekje, Lustrum Utrecht Optocht Carnaval
P5807: CARPENTER, CAPTAIN ALFRED - The Blocking of Zeebrugge
P14342: CARPENTER, E. - Wrecks and Rescues off the Romney Marsh Coast
P4928: CARR LAUGHTON AND HEDDON, V - Great Storms
P12258: CARR, FRANK - A Yachtman's England
P6366: CARR LAUGHTON, L.G. - Old Ship Figure-Heads & Sterns
P5090: CARR, FRANK C. A.O. - The Medley of Mast and Sail deel I en 2. A Camera Record
P15928: CARR, H. GRESHAM - Flags of the World
P3068: DAWSON CARR - The Cape Hatteras Lighthouse. Sentinel of the Shoals
P8965: CARR, G,G - Sailing Barges
P15545: CARRADICE, P - Welsh Shipwrecks in Camera
P8380: CARRE, CAPTAIN - The Sailor's Guide
P9450: CARRER, OLIVER - Droomeiland. Reisgids voor eilandbezoekers
P6378: CARSE, R - The twilight of sailing ships. The last days of the swift clippers, majestic square-riggers, and hard-working schooners
P7177: CARSE, R - The age of Piracy
P15313: CARSON, R.L. - De levende zee. Het leven in de zee gezien door een biologe.
P6126: CARTER, C - Cornish Shipwrecks, the North Coast
P6607: LARN AND CARTER - Cornish Shipwrecks, The South Coast, gebonden hardcover uitgave
P11524: CARTER CLOUD, E - Enoch's Voyage. Life on a Whale Ship 1851-1854
P13528: CARTER, CLIVE - Cornish Shipwrecks volume 2, The North Coast
P9048: CARVEL, JOHN L. - Stephen of Linthouse. A Record of Two Hundred Years of Shipbuilding 1750-1950
P8261: CASSARA, S - Richard Meier. Recent Work
P15880: CASSON, L - Ships and Seafaring in ancient times
P10973: CASTAGNET, D. A.O. - Apprendre Le Modelisme Naval. Bateaux en bouteille, Demi-Coques, Dioramas, Modeles de Charpente
P14484: CASTEX, ADMIRAL RAOUL - Strategic Theories
P11412: CASTLE, COLIN M. - A Legacy of Fame. Shipping and Shipbuilding on the Clyde
P8593: CATY, ROLAND AND ELIANE RICHARD - Sea Transport. The Autonomous Port of Marseilles- A story of men
P4576: CAUWENBERGH, GEORGE VAN - Antwerp. Portrait of a port
P12615: CAWS, SHEILA - The Isle of Wight. A Pictorial History
P16209: CAZZARI, R. A.O. - Eisenbahn Amateur 1947-1997. Ein Ruckblick auf 50 Jahre Eisenbahnentwicklung in der Schweiz
P15549: CECH, EDUARD - Topological Spaces
P7968: CHABAUD-ARNAULT, C. - Histoire des Flottes Militaires. Bibliotheque Du Marin
P13288: CHADWICK, F.E. A.O. - Ocean Steamships. A Popular Account of their construction, development, management and appliances
P9033: CHAITOW, LEON - Soft-Tissue Manipulation. A Practioners guide to the diagnosis and Treatment of Soft Tissue Dysfuntion and Reflex Actifity
P382: CHALMERS, REAR ADMIRAL W.S. - The life and letters of David Beatty, Admiral of the fleet
P12171: CHAMBERLAIN, PETER AND TERRY GANDER - Sub-Machine Guns and Automatic Rifles. WW2 Fact Files series
P12172: CHAMBERLAIN, PETER AND TERRY GANDER - Machine Guns. WW2 fact files series
P12173: CHAMBERLAIN, PETER AND TERRY GANDER - Heavy Artillery. WW2 Fact Files serie
P12174: CHAMBERLAIN, PETER AND TERRY GANDER - Anti Aircraft Guns. WW2 Fact Files series
P12175: CHAMBERLAIN, PETER AND TERRY GANDER - Light and Medium Field Artillery. WW2 fact Files series
P12145: CHAMBERLAIN, PETER AND TERRY GANDER - Axis Pistols, Rifles and Grenades. From the serie WW2 Fact Files
P2859: CHAMBON, ALBERT - Marine gewoonten en gebruiken
P1432: CHAMBON, ALBERT - Marine schetsen en humor. VanderSteng-serie deel 3
P1430: CHAMBON, ALBERT - 100.000 zeemijl per onderzeeboot
P3486: CHAMBON, ALBERT - Onze Marine. Losbladige verzameling van Teekeningen, Foto's en schetsen. in speciale marine band.
P16949: CHANT, C - Small Craft Navies
P9713: CHAPELL, CONNERY - Island Lifeline. 1830-1980
P11599: MIKE CHAPELL - British Infantry Equipments 1808-1908
P7413: CHAPELLE, H.I. - The American Fishing Schooners 1825-1935. The History of the Commercial Fishing Schooner, its development in Design, Function and Construction
P5747: CHAPELLE, H.I. - Yacht designing and planning. For Yachtsmen, students and Amateurs
P5976: CHAPELLE, H.I. - American Small Sailingcraft. Their Design, Development, and Construction
P7404: CHAPELLE, H.I. - The History of The American Sailing Navy. The ships and their development
P15254: CHAPELLE, H.I. - The Baltimore Clipper. Its Origin and Development
P5737: CHAPELLE, HOWARD I - Boatbuilding. A Complete Handbook of Wooden Boat Construction
P3814: CHAPELLE, HOWARD I. - The Search for Speed Under Sail. 1700-1855
P4432: CHAPELLE, HOWARD I - The History of American Sailing Ships
P8133: CHAPLIN, G - The Fever Coast Log. At Sea in Central America
P4137: CHAPMAN - Architectura Navalis Mercatoria
P6641: CHARLEBOIS, DR. P. - Sternwheelers and Sidewheelers. The Romance of Steamdriven Paddleboats in Canada
P12119: CHARLES, DANIEL - Eric Tabarly. Beroemde zeezeilers
P10961: CHARLTON, W - The Voyage of the Mayflower II
P12379: CHARLWOOD, DON - Wrecks and Reputations. The Loss of the Schomberg and Loch Ard
P11024: PRINCESS CHARTER - Princess Charter Collection 2013
P892: CHASE, OWEN - Shipwreck of the Whaleship Essex
P13776: CHATTERTON, E.K. - Old Ship Prints 1st edition 1927
P15042: CHEETHAM, C. AND M. HEINIMANN - European River Sea Ships
P15877: CHEMGAS - Brochure Map of Chemgas
P13018: CHERUBINI, FABIO - Materiale Motore 2000
P13017: CHERUBINI, FABIO - Materiale Motore 2005. ETR Editrice Trasporti su Rotaie
P5340: CHESNEAU, R - Warships Illustrated No.8. The World's Aircraft Carriers 1914-1945
P13660: CHESNEAU, R - Aircraft Carriers of the World. 1914 to the Present, an Illustrated Encyclopedia
P4369: CHESTERTON E.A. - Gas and Electricity Colliers. The Sea-Going Ships owned by the British Gas and Electricity industries
P6968: CHEVALIER, HAAKON - The last voyage of the Schooner Rosamond
P1192: CHICHESTER, SIR FRANCIS - Zeilend langs klipperwegen
P2812: CHICHESTER - De eenzame zee en de lucht. Autobiografie van Sir Francis Chichester
P11078: CHICHESTER, FRANCIS - Along the Clipperway
P2460: CHICHESTER, SIR FRANCIS - De romantische uitdaging
P2264: CHICHESTER, FRANCIS - De wereldreis van Gipsy Moth
P3145: FRANCIS CHICHESTER - Gipsy Moth Circles the World
P10638: CHICHESTER, F - The Lonely Sea and the Sky. The Autobiography of Francis Chichester
P11595: CHIDELL, DAVID AND LINDA - Cutting the Dragon's Tale
P15967: CHIHAYA, M. AND Y. ABE - Profile Warship 22 IJN Yukikaze. Destroyer 1939-1970
P16162: CHILDERS, E - The Riddle of the Sands. Mariners Library 29
P12607: CHILDERS, ERSKINE - A Thirst for The Sea. The Sailing Adventures of Erkine Childers
P2721: CHILDERS, ERSKINE - Het raadsel van de wadden
P13569: CHILDS, NICK - The Age of Invincible. The Ship That Defined The Modern Royal Navy
P11858: CHIPPENDALE, H.A. - Sails and Whales
P11117: CHIPPERFIELD, S. - Royal Huisman 125 years. The spirit of individuality
P13248: CHIRNSIDE, MARK - RMS Olympic. Titanic's sister
P12023: CHOKO, M.H. EN D.L. JONES - Posters of the Canadian Pacific
P9987: CHOPRA, J.W. - Something worth doing. The Sub-Arctic voyage of Aqua Star
P7308: CHOWNING, L.S. - Chesapeake Bay Buyboats
P661: CHRISTENSEN, A.E. - Scheepvaart van de Vikingen
P4281: CHRISTIES - Christies Catalogus Maritime
P14439: CHRISTINAT, J. - Bateaux du Leman. Deux Siecles de Navigation
P12856: NEWS CHRONICLE - News Chronicle Saturday May 5 1945. Newspaper
P9031: CHRYSTAL, DAVID - The Cambridge Encyclopedia of Language
P6309: CHURCH, ALBERT COOK - Whale Ships and Whaling. With more than 200 Photographs
P7531: CHURCHHOUSE, J - Glamourships of the Union Steam Ship Company N.Z. Ltd
P7820: CHURCHILL, WINSTON - The Second World War. in 6 delen compleet
P11678: G, DE CONINCK ET CIE - G. de Coninck et Cie. Construction Navales, Chantiers Navales
P8609: CIORBEA, VALENTIN - Portul Constanta 1896-1996
P15361: CLAASSENS, R. E.A. - Magazine B and N Moerman b.v.
P10870: CLAES, WIJNAND - Hr.Ms. O 21 en de kat met negen levens
P15145: CLAMMER, R - Cosens of Weymouth 1848-1918. A History of the Bournemouth, Weymouth and Swanage Paddle Steamers
P13335: CLAMMER, R AND A. KITTRIDGE - Passenger Steamers of the River Dart and Kingsbridge Estuary
P15146: CLAMMER, R - Cosens of Weymouth 1918-1996
P6117: CLAMMER, R - Paddle Steamers 1837-1914
P13487: CLARK, A - Pleasures of the Firth. Two Hundred Years of the Clyde Steamers
P5382: CLARK RUSELL, W - Het goede schip Mohock. Deel uit deBibliotheek der Zeven Zeeen
P6721: CLARK, R - The Longshoremen
P12352: CLARK, CAPTAIN, G.V. - The Last of the Whaling Captains
P7305: CLARK, A.G. - Lighthouses of Cape Cod- Martha's Vineyard-Nantucket. Their History and Lore
P16474: CLARKE, ARTHUR C. - Indian Ocean Adventure
P15582: CLARKE, R.M. - Honda Gold wing gold portfolio 1975-1995. Road, Comparison and long term tests, model changes, engine rebuild, touring, technical and performance data, sevicing 1000 1100 1200 1500/6 interstate SE
P6044: CLARKE, J.F. - Power on Land & Sea. 160 years of Industrial Enterprise on Tyneside, a History of R and W Hawthorn Leslie
P16092: CLARKE, A.C. - The Ghost From The Grand Banks
P6217: CLARKE, J.F. - A Century of Service to Engineering and Shipbuilding. A Centenary History of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders 1884-1984
P8926: CLARKE, D.H. - Trimaran development
P10590: CLARKSON, H - The Tanker Register 1962
P10725: CLARKSON, J. AND R. FENTON - Feilden's Mersey. A selection of the post-war ship photographs of Basil Feilden
P4624: CLARKSON, J/FENTON, R - Ships in Focus, Anchor and Brocklebank Lines
P15023: CLARKSON - The Tanker Register 1990
P16455: CLASEN, N - Zwischen Tropen und Eismeer. Bergungsschlepper im Einsatz
P16456: CLASEN, N - Durch Sturm, Feuer und Eis. Bergungsschlepper im Einsatz
P16457: CLASEN, N - Zwischen Suez und Honolulu. Bergungsschlepper im Einsatz
P8828: AVONTUUR CLASSICS - Land der Reuzen, classic. Mini-mensen speelgoed in een gigantische wereld.
P8829: TARZAN CLASSICS - Tarzan, classic. De dieren van Tarzan snellen te hulp als hij in een valstrik is gelopen
P8830: KORAK CLASSICS - Korak zoon van Tarzan, classic. Het dal der vleermuismensen
P8832: ILLUSTRATED CLASSICS - Benjamin Franklin, classic. Beroemde boeken in woord en beeld
P13225: CLEGG, W.P. - European Ferry Fleets
P12252: CLEINTUAR, G.L. - Wisselend Getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereeniging 1886-1949
P1024: CLEMENTS, REX - A Gipsy of the Horn
P13860: CLEVELAND-CLIFF'S - Brochure Cleveland-Cliff's Great Lakes
P16089: CLIFFORD, P - Titanic
P5119: CLISSOLD, STEPHEN - De Barbarijse slaven
P16357: CLOUX, A.P.A. DU - Een droevige Pinksteren
P6860: CLYDE RIVER STEAMER CLUB - Diamond Jubilee of The Caledonian Steam Packet Company Ltd.. and of the opening of the Caledonian Route via Gourock Pier
P12465: CLULOW, DEREK A. - No Tides to Stem. A History of the Manchester Pilot Service in 2 volumes
P6558: CLUNE, F. AND STEPHENSEN, P.R. - The Viking of van Diemen's land. The Stormy Life of Jorgen Jorgensen
P10732: CMB - Compagnie Maritime Belge 1895-1945. Lloyd Royal Anvers
P16085: CNAGELLOR, J - The Maritime Paintings of John Chancellor
P11295: CNR - Cantieri Navali Riuniti. Fincantieri Group
P8754: SCIENTIFIC MAGAZINES PUBLISHING CO - Morris Oxford. Series MO Workshop Manual
P9251: L. SMIT EN CO'S - L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst Rotterdam 1928
P9830: CHARLES D. HOLMES AND CO - Charles D. Holmes and Co. LTD Hull. Shipbuilders-Engineers
P13076: RUYS EN CO - Connessement Ruys en co met lading voor de ss Kambangan van de SMN 1927
P8581: VAN VLISSINGEN EN CO'S - Van Vlissingen en C0's Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen en Co. Over de kunst van het drukken
P15027: WM H. MULLER EN CO - Jaarverslagen Wm H.Muller en Co
P4672: VERSCHURE EN CO - Verschure en Co's Scheepswerf en Machinefabriek. Amsterdam
P4759: L. SMIT EN CO - L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Rotterdam 1935
P15359: MULLER TUGBOAT CO. - Brochure Muller Tugboat Co.
P3273: L. SMIT EN CO. - L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Rotterdam
P13071: RUYS EN CO - Connossement Ruys en Co voor het SMN schip ss Manoeran 1927
P12834: COAD, JONATHAN - Historic Architecture of the Royal Navy
P13912: COBB, DAVID - Drawing and Painting Seascape. Shipping and Waterside Scenery
P15293: COBB, D - Profile Warship 7 Hm MTB/Vosper 70ft
P1627: COCHERET, CH. A. - Het Elevator-bedrijf in de Rotterdamsche haven 1908-1933
P498: COCHERET, CH.A. - De Rotterdamsche zeevaartschool 1833-1933
P9775: COCKCROFT, B - Fatal Call of the Running Tide. Lifeboat Rescues and Sea Dramas
P6028: COCKER, M - Destroyers of the Royal Navy 1893-1981
P10937: CODRAI, R - Seafarers of the Emirates. An Arabian Album, a collection of mid-20th century photogrpahs
P12159: ST. MENNO VAN COEHOORN - Atlas van Historische vestingwerken in Nederland. in 6 delen. Niet in de handel
P11798: COFFIN, CAPTAIN JAMES DOANE - Journal of the Margaret Rait 1840-1844. The journal of a Whaling cruise from Barrington, N.S.
P12740: COHEN, J.M. - De vier reizen van Columbus
P2570: COHEN-STUART, W.J.(OUD MINISTER VAN MARINE), - Brieven over Marine-Beheer. Deel IV. Bemanning zaken. Kan de zeemacht meer kracht ontwikkelen.
P15251: COHEN-STUART, W.J. - Brieven over Marine-Beheer in 2 delen
P4859: COHEN, STAN - East Wind Rain. A pictorial history of the Pearl Harbour attack
P5544: COHEN, STAN - Destination, Tokyo. A Pictorial History of Doolittles Tokyo Raid April 18, 1942
P9021: COHEN, STAN - The Forgotten War. A Pictorial History of World War II in Alaska and Northwestern Canada
P4921: COLCORD, JOANNA C. - Roll and go. Songs of American Sailorman
P16620: COLE-KING, P.A. - Lake Malawi Steamers
P2447: MERLE T. COLE - The PatuxantGhost Fleet1927-1941
P10449: COLE, G. (EDITOR) - Best of Uffa. 50 great Yacht designs from the Uffa Fox books
P12058: COLE, G - Sailing in Irons
P15096: COLEMAN, T - Going to America
P6899: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR - Het lied van de oude zeeman. Met 42 houtgravures van Gustave Dore
P12986: COLES, A. - North Atlantic. Boat against boat over 3000 miles
P2732: H. COLIJN E.A. - De Zuiderzee. Een herinneringswerk
P4539: COLIN, MARTIN - Het fortuin van de armada
P9053: COLLARD, IAN - Liverpool's Shipping Groups
P10431: COLLARD, E.A. - Passage to the Sea. The Story of Canada Steamship Lines
P15785: COLLARD, I - The Isle of Man Steam Packet through time
P9708: COLLARD, CHRIS - Bristol Channel Shipping. The Twilight Years
P14218: COLLARD, IAN - Coastal Shipping. The Twilight Years
P4999: COLLECTIEF - Cahiers de chants de marins
P5112: COLLEDGE, J.J. - Ships of the Royal Navy. The Complete record of all Fighting Ships of the Royal Navy, From the Fifteenth Century to the Present
P4523: COLLENETTE, ERIC J. - Mondays Muiterij. De jacht op Joodse immigrantenschepen 1947-1948
P6823: COLLIER, W - Het Beken Album. Beken of Cowes
P16567: COLLINS, G.E.P. - Makassar Sailing
P15466: COLLINS, T. - Transatlantic Triumph and Heroic Failure. The Story of the Galway Line
P2902: COLLINS, MICHAEL - Het afbouwen van een polyester casco
P1698: COLMJON, G - Onze Zeevaart 1951
P804: COLMJON, GERBEN - Wanneer een eiland zich vernieuwt
P2813: COLMJON, G - Onze Zeevaart 1950
P12333: MINISTERE DES COLONIES - Documents pour le Service de L' Agriculture et pour les Colons Agricole. Congo Belge, Belgium Congo, Katanga, Elisabethville
P8439: COLUMBUS, C - Christoffel Columbus logboek. 1492-1493
P7575: COLWELL, M - Ships and seafarers in Australian waters
P12431: COMBALIA, VICTORIA AND EDWARD LUCIE SMITH - Pedro Moreno Meyerhoff
P16604: CHAMBRE DE COMMERCE - Amsterdam Et Son Port
P837: DE KAMER ROTTERDAM VAN DE VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE - Heeren in zaken
P16554: BALTIC SHIPPING COMPANY - Brochure Baltic Shipping Company USSR Dry-Cargo Fleet
P14794: CLYDE STEAMSHIP COMPANY - Map of Florida from the Clyde Steamship Company
P11988: SAAB COMPANY - 60 jaar Saab
P9214: FORD MOTOR COMPANY - Operators Manual 1946 Lincoln model 66H
P9215: CADILLAC MOTOR CAR COMPANY - Cadillac Eight Type 51. Instructions for care and operation
P9217: REO MOTOR CAR COMPANY - Owner's Reference Manual REO Speed Wagon. Edition 435 All Models
P14797: MOBIL OIL COMPANY - Brochure Mobil Lubricants for the ss France
P16344: BALTIC SHIPPING COMPANY - Brochure Baltic Shipping Company USSR Dry Cargo Fleet
P8802: STANDARD MOTOR COMPANY - Instructionbook of the Standard Nine
P8803: STANDARD MOTOR COMPANY - Standard Vanguard III Saloon Instruction Book. Owner Manual
P16645: ESTONIAN SHIPPING COMPANY - Brochure Ships of Estonian Shipping Company
P15129: SPERRY GYROSCOPE COMPANY - Sperry Gyro-Compass. Mark 14
P9499: EAST ASIATIC COMPANY - The East Asiatic Company LTD 1957
P8800: AUSTIN MOTOR COMPANY - Handbook of the Austin Eight. Publication No.1756C
P8801: FORD MOTOR COMPANY - Instruction Book Ford Consul, Zephyr Six, Zephyr Zodiac
P3280: SURINAM NAVIGATION COMPANY - Brochure Surinam Navigation Cy.. Serving the Carribean
P17002: BALTIC SHIPPING COMPANY - Brochure Port of Leningrad
P8817: FORD MOTOR COMPANY - Prefect Instruction Book 1951
P14731: COMPTON, H.J. - Isle of Wight Here we Come. The Story of the Southern Railway's Isle of Wight Ships During the War 1939-1945
P10441: COMPTON-HALL, R - Submarine versus Submarine. The tactics and technology of underwater confrontation
P7174: CONAN-DOYLE, A - Lone Dhow
P16475: CONEFREY, M. AND T. JORDAN - Icemen. A History of the Arctic and its Explorers
P10995: VEREENIGING BINNENSCHEEPVAART-CONGRES - Prae-adviezen elfde binnenscheepvaart-congres 1936
P535: CONNOR, DENNIS - The America's cup. The history of sailing's greatest competition in the twentieth century
P15607: CONRAD, JOSPEH - Youth
P15610: CONRAD, JOSPEH - Tales of Unrest
P15611: CONRAD, JOSPEH - Nostromo
P6709: CONRAD, J. - Almayer's Folly. The Story of an Eastern River
P15608: CONRAD, JOSPEH - Suspense
P15600: CONRAD, JOSPEH - Twixt Land and Sea
P15601: CONRAD, JOSPEH - A Set of Six
P15602: CONRAD, JOSPEH - Tales of Hearsay
P15604: CONRAD, JOSPEH - The Secret Agent
P15603: CONRAD, JOSPEH - Under Western Eyes
P15605: CONRAD, JOSPEH - The Nigger of the Narcissus
P15606: CONRAD, JOSPEH - Lord Jim
P15609: CONRAD, JOSPEH - The Inheritors
P14070: CONRAD, JOSEPH - Lord Jim
P11608: CONSTANT, JAC. G - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht
P15158: CONTE, P.LE - Lists of Men of War No.5 part II French Ships 1648-1700
P12701: CONTENT, KAPITEIN WILLEM - Kapitein, hoe laat begint het copuleren?. Belevenissen op zee en in de havens
P880: CONTRERAS, ALONSO - The adventures of Captain Alonso de Contreras. a 17th century Journey
P12426: CONWAY, JOHN E - Catboat Summers
P4498: CONWAYS - Conway's all the World's Fighting Ships 1860-1905
P387: CONWAYS - Conway's All the Worlds Fighting Ships 1860-1982. in 5 volumes
P16952: CONWAYS - Conways all the Worlds Fighting Ships 1947-1982 (two volumes complete)
P9075: CONWAYS - All the World's Fighting Ships 1922-1946
P9074: CONWAYS - All the World's Fighting Ships 1906-1921
P11867: COOK, JOHN A. - Pursuing the Whale. A Quarter-Century of Whaling in the Arctic
P12616: COOK, ROBERT - Isle of Wight. Living Memories
P12771: COOKE, A - Liners and Cruise Ships 2. Some more notable smaller vessels
P14258: COOKE, A - Liners and Cruise Ships. Some notable smaller vessels
P7793: COOKE, A - Liners & Cruise Ships. Some notable smaller vessels
P15075: COOKE, A - Emigrant Ships. The Vessels which carried migrants across the world 1946-1972
P5031: COOL, ALBERT JAN - De kust. een dagelijks avontuur van Schiermonnikoog tot de Panne
P13827: COOLE, W.W. AND M.F. POTTER - Thus Spake Germany
P864: COOLHAAS, PROF.DR.W.PH - Linschotenvereniging deel 63
P3721: COOLHAAS, W.P. - Zeezeilen. Varen op het IJsselmeer, de Zeeuwsw en Zuid-Hollandse stromen, langs de kust en in volle zee
P9961: COOPER, E.R. - Storm Warriors of The Suffolk Coast
P6724: COOPER, F.S. - Racing Sailorman
P4983: COOPER, J, KLUDAS, PEIN, J - The Hamburg South America Line
P11046: COOPER, M. A.O. - Glen and Shire Lines
P11937: COOPER, DOROTHY - Mac Askill, Seascapes and Sailing Ships
P10409: COOPER, BILL AND LAUREL - Sell up and sail. Taking the Ulysses Option
P10803: COOPER, M - Ritsons' Branch Line. The Nautilus Steamshipping Company Limited of Sunderland 1881-1931
P7376: COOPER, F.S. - A handbook of sailing barges. Evolution and Details of Hull and Rigging
P2881: JACK H. COOTE - Total Loss. A Collection of 40 first-hand acoounts of Yacht losses at sea with a summary of the lessons to be learned
P6831: COOTE, J - Total Loss (Nederlandse editie). 45 rampverhalen van zeiljachten die op zee vergaan zijn
P3972: COOTE, JACK H. - How to Photograph Boats
P12149: COOTE, JACK H. - Down the Wind. A Yachtsman's Anthology
P7718: COOTE, J - Classic One-Designs
P16376: CORDIA, P. - Lotgevallen van het Nederlandsch schoenerschip Anna Maria en zijne bemanning in het jaar 1865
P9772: CORIN, JOHN AND G. FARR - Penlee Lifeboat. A History of the Penlee and Penzance Branch
P9770: CORIN, J - Sennen Cove and its Lifeboat
P8295: CORLEY, T.A.B. - A history of the Burmah Oil Company 1886-1966. In Two Volumes together 746 pages
P16870: CORMACK, A.J.R. - Small Arms Profile 7, Heckler & Koch. An Armoury
P5972: CORMACK, A - Days of Orkney Steam
P16568: CORMACK, NEIL W. - Herzogin Cecilie. The Flagship of the Gustaf Erikson Fleet of Mariehamm 1921-1936
P1152: CORN, A.E. - Zonen van Neptunus
P11973: CORNEILLE - Rodogune. Prinsesse der Parthen
P505: JIMMY CORNELL - Around the world rally
P8531: CORNIER, G. AND C. VILLERS - Sagas Maritimes. Cent Ans D'Armateurs de France
P4019: NEDERLANDSE LOODSEN CORPORATIE - De Nederlandse Zeeloods, diverse jaargangen van dit tijdschrift. Officieel orgaan van deNederlandse Loodsencorporatie
P12918: UNIVERSAL SHIPBUILDING CORPORATION - Brochure Universal Shipbuilding Corporation. Company information
P9216: OLIVER CORPORATION - Oliver Operating Instructions. Row Crop 60 Tractor
P15356: MALAYSIAN INTERNATIONAL SHIPPING CORPORATION - Brochure MISC a profile of shipping excellence
P12486: CADETTEN CORPSEN - Cadetten Almanak (diverse jaargangen). Te leveren. 1922, 1923 en 1929 € 20,00 per stuk
P10286: CORREIA, L.M. - Soponata 1947-1997
P12150: CORRY, WILL - The Voyage of Sea Lion. A true sea adventure from all others
P578: GIANCARLO COSTA - Boegbeelden
P9892: COSTANTINO, M - Het knopen handboek
P2858: COSTELLO, JOHN EN TERRY HUGHES - De slag om de Atlantische Oceaan
P12480: COSTELLO, JOHN, TERRY HUGHES - Skagerrak 1916. Deutschlands Groszte Seeschlacht
P5565: COSTELLO, J AND HUGHES, T - The Battle of the Atlantic
P8245: COTTEE, K - First Lady. A History making solo voyage around the world
P12801: COUHAT, J.L. - Combat Fleets of the World 1978/79
P13368: COULING, DAVID - Steam Yachts
P6328: COULING, D - Wrecked on the Channel Islands
P12614: COULING, DAVID - An Isle of Wight Camera 1856-1914
P365: COULTHARD-CLARK, CHRIS AND TINA - White Ensign 1939-1945. The Navy goes to war
P15598: COUNTER, R.T. - Dokter aan boord. De eerste hulpgids voor watersporters
P14541: COUPERUS-MEDEMA, J - Texel Vaar-Wel. van zeilschip en raderboot tot dubbeldeks dieselboot
P12858: NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT - Nieuwe Rotterdamsche Courant Zaterdag 29 Juni 1940
P1202: COURSE, CAPTAIN A.G. - The Wheel's Kick and the Wind's song. The story of the John Stewart Line of sailing ships 1877-1928
P1187: COURSE, CAPT. A.G. - Painted Ports. The story of the ships of Messrs Devitt and Moore Shipping Company
P8884: COURSE, CAPTAIN A.G. - Pirates of the Eastern Seas
P3056: COUSTEAU, JACQUES-YVES - Duikers van de zee. Zeeleeuwen, zeeolifanten, Walrussen
P3057: COUSTEAU, JAQUES-YVES - Leven en dood in de wereld van het koraal
P12061: COUTINHO, GAGO - Obras Completas. In 2 volumes, no 9 and 17 of the Estudos de Cartografia Antiga. Complete
P2345: COUWENBERG TH.J.J. - Rijkswerf 1822-1972. 150 jaar Rijkswerf
P16249: COUWENHOVEN, R - Kroniek van het Molenleven. De Zaanstreek anno 1868-1891
P8393: COUZY, J.H. - Pantsertroepen, in het bijzonder het gebruik van vechtwagens in de infanteriedivisie. 5e aflevering orgaan van de Vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap
P6342: COWAN, REX - Castaway & Wrecked
P11724: COWELL, JOHN - Liverpool to North Wales Pleasure Steamers. A Pictorial History 1821-1962
P5377: BEKEN OF COWES - Beken of Cowes. Segelschiffe der Welt
P16796: COWSILL, M - Fishguard Rosslare
P16795: COWSILL, M. A.O. - Caledonian MacBrayne, the fleet
P14933: COWSILL, M. AND J. HENDY - DFDS The fleet
P13218: COWSILL, M. AND J. HENDY - Ferrie and Cruise Ship Annual (diverse years). € 20,00 each
P15440: COWSILL, M. AND J. MERRIGAN - Irish Ferries. An Ambitious Voyage
P13204: COWSILL, MILES AND COLIN SMITH - Passage to the Northern Isles. Ferry Services to Orkney and Shetland 1790-2010
P16613: COWSILL, M. AND J. HENDY - Stena Line The Fleet
P9300: COWSILL, MILES AND JOHN HENDY - The Sealink Years 1970-1995
P16373: COWSILL, M. AND C. SMITH - Ferries of Scotland
P13969: COWSILL, M AND J. HENDY - Remembering the Thoresen Vikings. Townsend Thoresen, Trendsetter
P9103: COWSILL, MILES AND JOHN HENDY - Steam Packet 175. The official anniversary book of the Isle of Man Steam Packet Company 1830-2005
P3909: COWSILL, MILES - By road Across the Sea. The History of Atlantic Steam Navigation Company ltd.
P11207: COWSILL, M. AND J. HENDY - Sealink Stena Line The Fleet
P13205: COWSILL, MILES - Brittany Ferries 1973-2007
P15859: COWSILL, M - Brittany Ferries. 40 Memorable Years
P16618: COWSILL, M. AND J. HENDY - The Townsend Eight
P16619: COWSILL, M A.O. - P and O The Fleet
P16039: COWSILL, M. AND J. HENDY - A Century of North West European Ferries 1900-2000
P16943: COX, B. - Vanden Tocht in Vlaenderen. De Logistiek van Nieuwpoort 1600
P4194: COX, BERNARD - Paddle Steamers
P9771: COX, PETER AND TIM GROVES - The Wreck of the Ispolen. At Sheringham, Norfolk on 23 rd January 1897
P6015: COX, BARRY - Lifeboat Gallantry. RNLI Medals and how they were won
P4328: COX, PETER - A Link with tradition. The Story of Stephensons Clarke Shipping Limited 1730-1980
P11249: COX, B - Pleasure Steamers
P10069: COX, DAVE - Zeilen met jachten
P11320: CRABTREE, R - The Luxury Yachts. From Steam to Diesel
P14259: CRACKNELL, W.H. - Profile Warship 36. United States Navy Monitors of the Civil War
P14261: CRACKNELL, W.H. - Profile Warship 3. USS Hornet CV8 Aircraft Carrier
P10352: CRACKNELL, W.H. - Profile Warship 28 Uss Indianapolis (Ca 35). Heavy Cruiser 1932-1945
P15966: CRACKNELL, W.H. - Profile Warship 21 USS Tennessee (BB 43). Battleship 1920-1950
P15964: CRACKNELL, W.H. - Profile Warship 15 USS Enterprise (CVAN-65)
P12534: CHRIS CRAFT - Chris Craft. Established 1874, a Classic American Story
P11093: SUPER VAN CRAFT - Brochure Super Van Craft
P15330: CRAIG, A - The Elder Park Govan
P16574: CRAINER, S - Zeebrugge, Learning from disaster. Lessons in corporate responsibility
P5414: CRANE, NICHOLAS - Mercator. The man who mapped the planet
P7160: CRAWFORD, O.G.S. - The Hakluyt Society, Second series No. CIX. Ethiopian Itineraries ca. 1400-1524
P15965: CRAWFORD, M.L.C. - Profile Warship 16 HM S/M Upholder
P5736: CREAGH-OSBORNE, R - Dinghy Building
P10781: CREALOCK, W.I.B. - Towards Tahiti
P10228: CREDLAND, A.G. AND M. THOMPSON - The Wilson Line of Hull 1831-1981. The rise and fall of an empire
P14243: CREDLAND, A. A.O. - Noordzeevisserij 1870-1940. Internationaal bekeken
P14185: CREDLAND, A.G. - The Wilson Line
P14994: CREDLAND, A.G. - Harry Hudson Rodmell Shipping Posters
P7904: CREDLAND, A AND R. GREENWOOD - Bailey and Leetham. Ships in Fous Fleethistory
P10507: CREE, E.H. AND EDITOR M. LEVIEN - Naval Surgeon. The Voyages of Dr. Edward H. Cree, Royal Navy as Related in His Private Journals, 1837-1856
P16786: CREEMERS, R. EN J. VAN DELFT - De Amfibieen en Reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9
P11433: CREIGHTON, M - Rites and Passages. The Experience of American Whaling 1830-1870
P16871: CRESSARD, C - La Marine Nationale
P5545: CRESSMAN, J E.A. - Steady Nerves and Shout Hearts. The Enterprise (CV6) Air Group and Pearl Harbor, 7 December 1941
P9313: CRESSWELL, JEREMY - Time and Tide. The Story of the Craig Group
P2479: CRITCHLEY, MIKE - British Warships and Auxiliaries
P11793: CRITCHLEY, M - British Warships since 1945 part 3 Destroyers
P13902: CROALL, J - Fourteen Minutes. The Last Voyage of the Empress of Ireland
P8298: CROCE, ALAIN - La Societe Generale Des Transports Maritimes a Vapeur. Et ses filiales Compagnie De Navigation France-Amerique, Sefton Steamships Company and Lloyd Latino
P3264: CROFTS, CECIL H. - Britain on and Beyond the Sea. Being a handbook to the Navy League Map of the World
P12621: CROGUENNEC, M. - Les Chantiers de Normandie 1893-1987. Un siecle de construction et de reparation navale en seine-maritime
P13978: CROIZAT, V - The Brown Water Navy. The river and Coastal War in Indo-China and Vietnam, 1948-1972
P1190: CRONE, G.C.E. - De jachten der Oranjes
P778: CRONE, G.C.E. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900
P5283: CRONE, G.C.E. - Onze Binnenschepen
P12001: CRONEAU, A - Construction Pratique des Navires de Guerre. In 2 Volumes. Text and Atlas
P15782: CROSSLEY, J - Monitors of the Royal Navy. How the Fleet brought the great guns to bear
P11566: CROW, DUNCAN - British and Commonwealth Armoured Formations (1919-1946)
P11844: CROWDY, M - The Fleet of Leif Hoegh and co a.s. Oslo 1928-1968
P12381: CRUCQ, H. - De triomftocht van de Brienenoord. Ontwikkeling, bouw, transport en montage in woord en beeld
P7384: CRUIYNINGEN. P. VAN E.A. - Het Kloppend Hart. Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij 1889-1978
P10677: CRUQUIUS, N - Het oudste weerboekje van Nederland. De waarnemingen van Nicolaas Cruquius
P13584: CSSC - Brochure CSSC Sjanghai Shipyard
P10172: CUBBIN, GRAEME - Harrisons of Liverpool. A Chronicle of Ships and Men 1830-2002
P93: CUNARD - Around the World with the Cunard Line
P14921: CUNARD - Brochure Cunard Conquest of the North Atlantic
P16928: CUNARD - Brochure Cunard ss Ivernia
P16929: CUNARD - Brochure Cunard Queen Elizabeth 2
P11401: CUNARD - 150 Years Cunard 1840-1990. Triumph of a great tradition, official Souvenir History of the Cunard Line
P16273: CUPIDO, J - Quick Strike
P3129: CURTI, ORAZIO - Masten, Blokken en Tuigage van oude zeilschepen
P4819: CURTI, O - Het Scheepsmodel. Romp, Constructie en bouw
P6585: CURTI, O - Varende scheepsmodellen
P14328: CURTI, O. - Enzyklopadie des Schiffsmodellbaus
P2942: CURTI, ORAZIO - Het scheepsmodel. Tuigage en uitrusting
P436: CUTLER, THOMAS J. - The battle of Leyte Gulf. 23-26 October 1944
P11422: CUTLER, CARL C. - Greyhounds of the Sea. The Story of the American Clipper Ship, third edition
P11031: CUTLER, C.C. - Queens of the Western Ocean. The Story of the America's mail and Passenger Sailing Lines
P7299: CUYVERS, L - Into the rising sun. Vasco da Gama and the search for the sea route to the east
P607: DAALDER, REMMELT E.A. - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden
P3974: DAALDER, R E.A. - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater 1600-2000
P13974: DAALDER, R. E.A. - Schepen van de gouden eeuw
P13976: DAALDER, R - Maritieme Geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000. Luxe uitgave
P16993: DAALDER, R. E.A. - Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming onbekend
P13938: DAALDER, R - Maritieme Meesters. Scheepvaart op tekeningen 1600-1800
P4896: DAALDER, R - Maritieme geschiedenis van Nederland. in 70 hoogtepunten
P14220: DAALDER, R. E.A. - Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870 (luxe editie)
P12472: DAALDER, R. E.A. - Slaven en schepen in het Atlantisch gebied
P8053: DAALDER, R. E.A. - Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870
P10736: DAEWOO - Performance Record Daewoo Shipbuilding. € 15,00 each
P8753: DAF - DAF instructieboek serie 2000 DO-2300 DO. DAF Truck
P8741: DAF - Instructieboekje DAF serie 1100 BA, 1300 BA, 1600 BA. Daf Truck
P8742: DAF - DAF Instructieboek. Trucks uit de Serie 1100 DA, 1300 DA/DD, 1502 DA/DD, 1600 DA/DD/dt, 3200 DD
P16167: DAHLSTROM, P - August Strindberg
P13899: DAKRES, J - The Last Tide. A History of the Port of Preston 1806-1981
P16391: DALLIES-LABOURDETTE, J.P. - S-Boote. German E-boats in action 1939-1945
P9120: DALTON, J.W. - The Life Savers of Cape Cod
P12453: DALTON, ANTHONY - Wayward Sailor. In search of the real Tristan Jones
P7310: DALTON, A. - J/Boats. Sailing to Succes
P3865: DALY, JOHN C. - Russian Seapower andThe Estern Question1827-1841
P8279: DALZEL-JOB, PATRICK - From Arctic Snow to dust of Normandy
P8994: DAM-HANSEN, B - Alpha Diesel. 100 years of Headway
P8389: DAM, W.E. VAN, VAN ISSELT - Luitenant-Generaal Wouter Cool. Lid van de raad van state, een levensschets
P12060: DAM, PIETER VAN - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Vierde boek (van 4 delen)
P2773: DAM, T. VAN - De Rotterdamse Haven 650 jaar
P13123: DAMANT, HENRY - The Golden Run. A nostalgic memoir of the halcyon days of the great liners
P8468: DAMASE, J - Kutschen. Erlesene Liebhabereien
P15322: DAMBRINK, H - Winter op Terschelling
P15489: DAMEN - Damen Magazine 1
P16342: DAMEN - Scheepsbouwtekening Meetvaartuig Damen Shipyards
P16343: DAMEN - Scheepsbouwtekening Damen Shoal Buster
P16889: DAMEN - Brochure/Catalogue Yacht Support Ships Amels
P6761: DAMSTEEGT, B.C. - Nieuwe spiegel der zeevaart. Beknopte historische atlas van de Europese kusten met de oude nederlandse namen
P12324: DANA, R.H. JR. - Two Years before the Mast. And twenty-four years later
P985: DANA, RICHARD HENRY - Twee jaar voor de mast 1834-1836. Het klassieke verhaal van het matrozenleven op zee
P7553: DANA, R.H. - Twee jaar voor de mast (gebonden uitgave)
P10330: DANCKAERS, J - Frans Maas One-off. Zeiler, ontwerper en bouwer van zeewaardige jachten
P11503: DANELO, DAVID J. - Blood Stripes. The Grunt's View of the War in Iraq
P9119: DANIELS, S.B. - Elizabeth Simpson. The Gorleston Volunteer Lifeboat
P1097: DANIELSON, RICHARD - The Manxman story
P13971: DANIELSON, R - So Strong And So Fair. The story of the side-loading car ferries f the Isle of Man Steam Packet Company and their people
P12427: DANIELSSON, BENGT - What Happened on the Bounty
P11462: DANIELSSON, BENGT - Forgotten Island of the South Seas
P11463: DANIELSSON, BENGT - The Happy Island
P14318: DANNER, H - Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster
P12287: DANNEVIG, H.W. AND J. VAN DER EYNDEN - Skagerrak Fiskerens Historie
P10091: DANNEVIG, B - Skip Og Menn. Den Norske Handels Flates Krigs Innsats 1939-1945
P10107: DANNEVIG, BRIGGER - Arendals Sjomannsforening gjennom 100 Ar
P1428: DAPPEREN, J. VAN - P 322, stuifzeetjes over P 322
P15585: DARLINGTON, MANSUR - Motorfiets Techniek Honda. Reparatie en onderhoud van de GL1000 en GL1100
P15583: DARLINGTON, MANSUR - Honda GL 1000 Gold Wing 4 Cylinder 999 cc 1975 on Owners Workshop Manual
P982: DASH, MIKE - Batavia's Graveyard
P5359: DASH, MIKE - De ondergang van de Batavia. Zo geheten faction boek. Roman geheel geinspireerd op de werkelijke feiten
P11455: DAVENPORT, PHILIP - The Voyage of Waltzing Matilda
P543: DAVIDS, DR. C.A. - Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815
P12033: DAVIDSON, L.B. AND E. DOHERTY - Captain Marooner
P8977: DAVIDSSON, JAN - Thunbolaget 1938-1988
P10783: DAVIE, M - The Titanic. The Full Story of a Tragedy
P9875: DAVIES, C. A.O. - Freshwater Fishes in Britain. The Species and their distribution
P7321: DAVIES, C.N. - New Boat For Old
P3278: DAVIES, KENNETH - The Clyde Passenger Steamers
P1098: DAVIES, KEN - Solent passages and their steamers. Solent passages and their steamers 1820-1981
P16284: DAVIES, S - Boeing F-15E Strike Eagle. All Weather Attack Aircraft
P11454: DAVIN, TOM - The Rudder Treasury. A companion for lovers of small craft. A selection from the first 50 years of america's greatest yachting magazine
P8758: DAVIS, CHARLES G. - The Ship Model Builder's Assistant. How to make ship block models
P7691: DAVIS, WILLIAM C - Portraits of the Riverboats
P11801: DAVIS, W.M. - Nimrod of the Sea or the American Whaleman. Factual, illustrated Whaling Classic
P9404: DAVIS, WILLIAM C. AND B.I. WILEY - Photographic History of The Civil War in 2 volumes. Volume 1, Vicksburg to Appomattox, Volume 2, Fort Sumter to Gettysburg
P6984: DAVIS, D.J. - The Thames Sailing Barge. Her gear and rigging
P7601: DAVIS, C.G - Ships of the past
P1060: DAVIS, CHARLES G. - The built-up ship model
P11459: DAVISON, ANN - By Gemini. or Marshmallows in the Salad, a coast-wise cruise from Miami to Miami
P13207: DAWSON, PHILIP - Queen Mary 2. A renaissance of the express Nort Atlantic Liner for the twenty first century
P11753: DAWSON, P. - The Liner. Retrospective and Renaissance
P7633: DAWSON, MAJOR A.J. - Britain's Life Boats. The Story of a century of heroic service
P13210: DAWSON, P - Queen Elizabeth. A celebration of ocean travel for modern Elizabethan times
P14835: DAWSON, P.S. - British Superliners of the Sixties. A Design Appreciation of the Oriana, Canberra and QE2
P3014: DAWSON, PHILIP - Canberra. In the wake of a legend
P13209: DAWSON, PHILIP - Queen Victoria. A celebration of tradition for twenty-first century ocean travel
P4596: FRANCIS AND DAY'S - Book of Sea Songs and Shanties
P3718: DAY, CIRUS L. DAY - Steken, splitsen en knopen
P15514: DCG - Brochure DCG Holding Amsterdam
P16800: DEANE, A - Nelsons Favourite. HMS Agamemnon at War 1781-1809
P14585: DEAR, IAN - Shipwreck!
P10634: DEAR, IAN - The Ropner Story
P7696: DEAR, IAN - Enterprise to Endeavour. The J-Class Yachts (fourth edition)
P7878: DEAR, IAN - The Great Days of Yachting
P16037: DEAYTON, A - Orkney and Shetland Steamers
P14413: DEAYTON, A - Scottish Loch and Canal Steamers
P14414: DEAYTON, A - Glasgow and South Western, and other Steamers
P2649: DEAYTON, ALISTAIR - MacBrayne Steamers
P11630: DEAYTON, ALLISTAIR - Steamships of Europe. An illustrated guide to inland veteran passenger vessels
P15802: DEENIK, A.A. - De zee en hare beheerschers, of beknopte geschiedenis der voornaamste zeemogendheden. van vroegeren en lateren tijd
P12059: DEETJEN A.O. - Motorboote und Bootsmotoren. Yacht-Bibliothek Band III
P13812: MINISTRY OF DEFENCE - War With Japan Volume VI. The Advance to Japan included with folder of maps Volume VI
P11106: DEFENSIE - Informatiebrochure uitzending Afghanistan
P7887: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Vlootorders Nederlandsch-Indie 1940-1942. In vier volumes. Oorlogsperiode compleet.
P7892: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Voorschrift betreffende de verbindingen, van belang voor kleine landingsvaartuigen en sloepen. Sloepsseinboekje VVKM 140
P7893: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Voorschriften betreffende de optische verbindingen, van belang voor vliegtuigen. Vliegtuigseinboekje VVKM 14
P16238: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Bediening Enkele Stuk 105 mm Anti Tank. Voorschrift nr 9-230 Dienstgeheim
P16239: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - De 762 mm Raketaanhangwagen XM 329. Voorlopige richtlijnen nr 9-290/2
P15387: MINISTERIE VAN DEFENSIE - Handleiding voor het gevecht der Grootte eenheden No. 44 deel 1 en 2. Gevechtshandleiding
P12165: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Naam en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch-Indie 1934
P15388: DEFENSIE - Aanwijzingen bij de opleiding der infanterie 1923. Hoofdstuk I-III
P12169: DEPARTEMENT VAN DEFENSIE - Versperringen. Dienstgeheim Voorschrift VS 5-76
P13019: DEFRANCE, GUY - Le Materiel Moteur De La SNCF En 1958. In 2 volumes.
P8264: DEHO, VALERIO - Sound Zero. Art and music from pop to street art
P10556: DEIJNEN, J.W. - Lootsluyden en Historien
P1208: DEKKER, T.W. /C. ROGGEN - Terschelling buitengaats
P12543: DEKKER, F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan
P894: DEKKER, PIET - De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal
P5921: DEKKER, P - Willem t Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der republiek
P6302: DEKKER, P - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse Arctische Walvis- en Robbevangst 1761-1775
P787: DEKKER, RUDOLF EN LOTTE VAN DER POL - Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten, een historisch onderzoek
P656: DEKKER, P.M - Ontwikkeling van het baggermaterieel
P16638: DEKKER, A. E.A. - Het grote baggermolenboek, Bucket Dredgers
P1290: JOH. DEKKER - Handleiding bij het breien en boeten van trawlnetten
P16625: DEKKER, M - 10 jaar kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba
P7461: DEKKER, TITUS E.A. - Het Oosterdok. Verhalen van een Amsterdamse haven
P6288: DEKKKER, C EN RODENBURG, K - Zand in het zog. Over de Friese dektjalkBruinvisch1902-2002
P7942: DELASALLE - DEGRAVE, D - Mer du Nord. Des Chasseurs de baleines aux pecheuses de crevettes
P16718: DELEFSEN G.U. - Passagier Schiffahrt an Deutschlands Kuste. Von Altwarp bis Papenburg, eine aktuelle Bestandsaufnahme
P800: DELFS, LINA - Schiffahrt auf der Geeste. Ein Norddeutscher Kustenflusz erschlieszt ein Region
P12584: DELFT, FRANK VAN, EN WIEJE PELS - Sluizen. Fotografie
P11159: DELGADO, JAMES P. - Lost Warships. An Archaeological Tour of War at Sea
P1002: DELGADO, JAMES P. - Across the top of the World. The Quest for the Northwest Passage
P13010: DELIE, MAX. E.A. - Stoomlocomotieven types 60,62,64,81 van de NMBS
P13011: DELIE, MAX - Electrische Locomotieven. Reeksen 22, 23, 25, 25.5
P10250: DELIVORRIAS, A - Griekenland en de zee
P7758: DELMER, A - Le Canal Albert. 2 volumes in 1 band
P1294: DELSMAN, H.C.EN J.D.F. HARDENBERG - De Indische Zeevisschen en Zeevisscherij
P16208: DEMICHELI, D - Schweizer Guterwagen von damals/ Les Wagons Suisses dantan
P5945: DENDERMONDE, MAX - De som der delen. Gusto 1862-1962
P1714: DENDERMONDE, MAX - Een eeuw door weer en wind. Vinke en Co 1869-1960
P12000: DENDERMONDE, MAX - De ballade van den gulden glimlach
P11481: DENDERMONDE, MAX - At home on a Liner. m.s. Willem Ruys
P2259: DENDERMONDE, MAX - Uit en toch thuis
P14379: DENHAM, H.M. - Dardanelles. A Midshipman's Diary 1915-1916
P6873: DENTON, R.S. - WS Kennaugh & Co and the West Coast Shipping Co Ltd.. Monograph 1
P10170: TEXAS COMPANY MARINE DEPARTMENT - History of the Texas Company's Marine Department
P16237: WAR DEPARTMENT - Technical Manual 155-M Howitzer M1 and 155-M Howitzer Carriage M1
P15904: DEPPERT, W - Mit Dampfmaschine und Schaufelrad. Die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee 1817-1967
P4427: DERBY, W.L.A. - The Tall Ships Pass
P7390: DESNERCK, G. EN R. - Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen. In 2 volumes
P16883: DESNERCK, G. EN R. - Vlaamse Visserij en Vissersvaartuigen, deel II, de vaartuigen
P10062: DESSENS, HENK - Zeilschip Alida. De unieke geschiedenis van een Overijsselse Leunder 1907-2007
P2032: DESSENS, H.J.A. EN G.J. VAN DIJK - Vinke en Co 1860-1985
P599: DESSENS, H.J.A E.A. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de kweekschool voor de zeevaart
P6496: DESSENS, H. E.A. - Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw
P5039: DESSENS, H. EN SPITS, E - Schepen in het klein. Geschiedenis en typologie van het Nederlandse scheepsmodel
P264: DESSENS, H.J.A. EN G.J. VAN DIJK - Vinke en Co 1860-1985
P5485: DESSENS, HENK E.A. - Scheepsrestauratie. Met alle restauratietekeningen van de Hasselteraak Annigje
P3872: DESSENS, H - Nederlandse Zeilende Binnenvaart 1880-1950
P4028: DESSENS, HENK - De Hazenberg modellen. Scheepsmodellen van twee Groninger binnenschippers, vertellen het verhaal van de Nederlandse Zeilende binnenvaart
P10864: DESTOUCHES, N - Het drievoudig huwelijk. Blyspel
P2663: DETLEFSEN - Die geschichte und die Schicksale deutscher Serienfrachter. in two volumes
P7182: DETLEFSEN, G.U. - Detlefsens Illustriertes Schiffsregister 1999
P13727: DETLEFSEN, G.U. - 750 Schiffe aus Flensburg. Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft

Next 1000 books from www.nautiek.nl

12/15