Narcis Books
Anderenseweg 3, 9463 TL Eext, The Netherlands. Tel: +31 (0) 592 262 576 | Fax: +31 (0) 592 264 029            Email: narcisbooks@hotmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5587: OVERDIEP, G. - De datering van de muurschilderingen in het koor van de Martinikerk. Offprint from: Cultureel Maandblad Groningen, maart 1969.
9737: OVERIJSSEL. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten, derde deel, elfde stuk: Markeregt van Herculo.
9736: OVERIJSSEL. - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Overijsselsche stad-, dijk- en markeregten, derde deel, achtste stuk: Markeregt van Zalne.
7590: OVERIJSSEL. - Provinciaal blad van Overijssel over 1849.
6713: OVERWEEL, C.J. - Distribution and transport of Fennoscandinavian indicators; A synthesis of data from the literature leading to a reconstruction of a pattern of flowlines and ice margins of the Scandinavian ice sheets. Offprint from: Scripta Geol. 43.
16502: OWEN, D.M. & S.W. WOODWARD. - The minute-books of The Spalding Gentlemen's Society 1712-1755. (The Lincoln Record Society, vol. 73).
15023: OXFORD. - One hundred and one views of Oxford.
14571: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst: Deel XI, de provincie Groningen.
7871: PANHUYSEN, G.W.A. (ED.). - Miscellanea trajectensia; Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsbibliotheek van Maastricht. (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 4).
7870: PANHUYSEN, G.W.A. (ED.). - Miscellanea trajectensia; Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht uitgegeven bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsbibliotheek van Maastricht. (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 4).
18436: PAPE, H. - Leitfaden zur Gesteinbestimmung.
11222: PARRINDER, G. - African mythology.
16111: PASHUTO, V. (ED.). - The comparative historical method in Soviet mediaeval studies. (Problems of the Contemporary World No. 79).
19125: PATHUIS, A. - Iets over de geschiedenis van het pand Grote Markt 42 Groningen.
3163: PAUW, C. - Strubbelingen in Stad en Lande.
18111: PEAL, C.A. - British pewter and Britannia metal for pleasure and investment.
4168: PELZER, K.J. - Pioneer settlement in the asiatic tropics; Studies in land utilization and agricultural colonization in southeastern Asia. (American Geographical Society Special Publication No. 29).
19485: PENOYRE, J. & J. - Houses in the landscape; A regional study of vernacular building styles in England and Wales.
18106: PEWTER. - Edles Zinn; Eine Auswahl und Dokumentation von erlesenem Zinn aus vier Jahrhunderten.
8582: PHILLIPS, N.C. & J. NIKERK. - Nederland-Canada.
4471: PICK, A. - Standard catalog of world paper money.
6897: PIDDINGTON, R. - An introduction to social anthropology, volume I.
18961: PIEROT, J. - Russisch-Nederlands woordenboek.
7565: PIERSON, D. - Cruz das Almas; A Brazilian village. (Institute of Social Anthopology, publication No. 12).
14353: PILGRIM, B. - Hochmoore in Niedersachsen.
7544: PIPPEL, J.G. - In en om de Hofstad; Den Haag in den loop der tijden en hoe onze voorouders er leefden.
14933: PIRANI, E. - Gothic illuminated manuscripts.
18267: PIRAZZOLI, P. - Les variations du niveau marin depuis 2000 ans. (Memoires du Laboratoire de Geomorphologie de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes No. 30).
8510: PIT, A. - Denken en beelden.
15004: PITT, F. (ED.). - The romance of nature; Wild life of the British Isles in picture and story, volume 1.
18271: PLANCHAIS, N. - Histoire de la vegetation post-Würmienne des plaines du bassin de la Loire d'apres l'analyse pollinique.
4765: PLEIJ, H. - Sprekend over de Middeleeuwen.
6345: PLINVAL DE GUILLEBON, R. DE (ED.). - Porcelaines Parisiennes 1770-1870.
15046: POHL, J.E. - Viagem no interior do Brasil; Empreendida nos anos de 1817 a 1821 e publicada por ordem de sua majestade o imperador da Áustria Francisco Primeiro. (Coleção de obras raras III).
6882: PORTMANN, A. - Het sociale leven der dieren. (Aula-boek 83).
18565: POST, K. - Het boerenhuis in Nederland. (Triangelreeks)
15881: POWER, E. - Medieval people.
15986: POWICKE, M. - Medieval England 1066-1485.
14919: PRAAG, J.P. VAN ET AL. - Humanistisch credo.
7572: LE PRÉVOST, J. - Deux secteurs de rayonnement; Oued Massa (S.M.P. 15) et Ben Ahmed (S.M.P. 19). (Cahiers de la Modernisation Rurale 5).
8312: PROP, G. - Atlas van Nederland, de West, Nieuw-Guinea en Indonesië voor het voortgezet onderwijs.
18551: PUBBEN, G. & C. GLOUDEMANS. - Volken en stammen; Afrika bezuiden de Sahara.
14918: PYLE, E.H. & S.G. WILLIAMSON. - Het christelijk geloof vandaag. (Prisma 994).
16322: QUESTIER, M.C. (ED.). - Newsletters from the archpresbyterate of George Birkhead. (Camden fifth series, volume 12).
17182: RAATGEVER, J.G. - Geschiedenis van de garderegimenten Grenadiers en Jagers.
15362: RAATGEVER, J.G. - Van dollen Dinsdag tot de bevrijding.
11216: RADEMAKER, A. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten.
8401: RAKHMANINA, I. (ED.). - Museums of Kiev; A guide.
16047: RAMSAY, N. & M. SPARKS. - The image of Saint Dunstan.
18512: RAPPAPORT, R.A. - Pigs for the ancestors; Ritual in the ecology of a New Guinea people.
14882: REID, L.. - The Sociology of Nature.
8557: REIJS, W.W. & J. BUISMAN. - Sesam aardrijkskunde van Nederland; Nederland gisteren en morgen.
18277: REILLE, M. - Etude pollenanalytique des tourbieres du Maroc: recherches preliminaires et premiers resultats.
20102: RENSENBRINK, H. & M. DE GROEVE (EDS.). - Fauna, dieren van de hele wereld in eigen omgeving.
8820: RENTING, R.A.D. (ED.). - Rotterdams Jaarboekje; Register 1888-1982 (reeks 1-8).
19796: RIDDERSPORRE, M. - Kabusa; Exempel på retrospektiv kulturgeografi i Sydskåne.
8398: RIENITS, R. & T. - The voyages of Captain Cook.
9732: RIETVELD-VAN DOOIJEWEERT, A.C.J. - Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae, MCMXL - MCMLXXIV.
14959: RIKHOF, H. & B. SPEKMAN (EDS.). - In hoop leven; Gesprekken met bisschop Jan Bluyssen. (Binnenkant, deel 5).
14983: RIS-HOOGENDOORN, J.C. (ED.). - Grote rampen; De vernietigende kracht van de natuur.
18577: ROCHLIN, G.I. (INTR.). - Scientific technology and social change. (Readings from Scientific American).
15571: ROEM, H.A.C. - Structuurphenomenologische systematisering van het menszijn door centraalstelling van de vrijheidsbeleving.
13588: ROESSINGH, D. - Het gebruik en bezit van den grond bij Germanen en Celten.
8334: ROETEMEIJER, H.J.M. - De chirurgijns: heelmeesters of kwakzalvers? (AO-reeks No. 1807).
15616: ROGERS, E.S. - Indians of the Plains.
15614: ROGERS, E.S. - Indians of the Subarctic
15615: ROGERS, E.S. - Iroquoians of the Eastern Woodlands.
15613: ROGERS, E.S. - Algonkians of the Eastern Woodlands.
15612: ROGERS, E.S. - Indians of the North Pacific Coast.
9688: ROGIER, L.J. - Tielman Olivier Schilperoort. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome LXXXV, 1949.
7528: ROHLEDER, H.P.T. - Das Giants Causeway Gebiet (Co. Antrim in Nordirland). Offprint from: Zeitschrift für Vulkanologie, Band X, 1927.
18275: ROIRON, P. - Recherches sur les flores plio-quaternaires mediterraneennes: la macroflore pliocene de Pichegu pres de Saint-Gilles (Gard).
8822: ROKYTA, H. & J. CERVINKA (EDS.). - Johann Bernhard Fischer von Erlach.
17191: ROMBOUTS, H. - Onder de hamer; Gids voor veilingbezoekers.
17176: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE. - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939.
14889: ROOIJEN, M. VAN. - Ondergronds; Shell-journaal over de toegang tot de Onderaarde. (Shell Journaal 1993).
14888: ROOIJEN, M. VAN. - Grensverschijnselen; Shell-journaal van de rand van Nederland. (Shell Journaal 1992).
14887: ROOIJEN, M. VAN. - Feest in ronde getallen; Over jubileren in Nederland. (Shell Journaal 1990).
14886: ROOIJEN, M. VAN. - Snelweg naar Europa; Over Nederland als distributie land. (Shell Journaal 1989).
14885: ROOIJEN, M. VAN. - Theater Nu; Shell-Journaal van het nederlands toneel in twee bedrijven. (Shell Journaal 1988).
14884: ROOIJEN, M. VAN. - Op gevels geschrijven; Shell-Journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven. (Shell Journaal 1986).
2088: ROOS, G. - Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg (The Netherlands).
14551: ROOY, M. VAN. - Beelden van het landleven; Nederlandse agrarische monumenten.
11646: ROPPE, L., G.W.A. PANHUYSEN & E.M. NUYENS. - De decadaire, resp. maandelijkse rapporten van de commissarissen van het directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797-1800. (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 1).
6685: ROSENBERG, H.P.R. - Monument Den Haag; Europees Monumentenjaar 1975.
6670: ROSENBERG, H.P.R. & R.J. DE BOOIJ (EDS.). - Dwarsweg-weg; Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag. (VOM-reeks 1992, nummer 3).
13098: ROSENBERG, H.P.R. (ED.). - Het Korenhuis; Een monumentaal complex van kunst en cultuur. (VOM-reeks 1992, nummer 2).
4183: ROTHERMUND, D., W. SCHMAHL, A.D. BODENSTEDT & J.A.C. MACKIE. - Studien zur Entwicklung in Süd- und Ostasien, Neue Folge, Teil 3: Indonesien. (Schriften des Instituts für Asienkunde in Hamburg, Band XVI).
9389: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J.F. DE. - Haagse huizen en gebouwen; Zeven eeuwen bouwkunst in de Hofstad.
9349: ROY VAN ZUYDEWIJN, N. DE. - Provinciehuis Noord-Holland.
4768: LE ROY LADURIE, E. - Het carnaval van Romans; Van Maria-Lichtmis tot Aswoensdag 1579-1580.
16077: RUNCIMAN, S. - The first crusade.
8531: RUST, W.J. - Nederlands porselein.
8527: RUST, W.J. - Het Nederlandse porcelein; Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1795 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen, juni-september 1952. (Gemeente Musea Amsterdam, catalogus 95).
7737: RUST, W.J. - De Gooische dorpen. (Heemschutserie, deel 26).
7540: RUTTEN, L. - Foraminiferen-führende Gesteine von niederländisch Neu-Guinea. Offprint from: Nova Guinea; Résultats de l'expédition scientifique néerlandaise à la Nouvelle-Guinée. Vol. VI, Géologie, Livr. 2.
4558: SAARINEN, T.F. - Environmental planning; Perception and behavior.
10497: SAFFORD, W.E. - Daturas of the old world and new: an account of their narcotic properties and their use in oracular and initiatory ceremonies. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1920.
16014: SÄFSTRÖM, B.S. - Uppsala cathedral.
8324: SAJINOVIC, B. ET AL (EDS.). - Vodic prirodnjacke izlozbe; Pokrajinski zavod za zastitu prirode.
7555: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland.
11843: SARAUW, C. - Das niederdeutsche Spiel von Theophilus; Kritische Ausgabe. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser VIII, 3).
11834: SARAUW, C. - Niederdeutsche Forschungen I; Vergleichende Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Stammlande. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser V, 1).
11820: SARAUW, C. - Goethes Faust i aarene 1788-89. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser II, 8).
11815: SARAUW, C. - Goethes Augen. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser II, 3).
11812: SARAUW, C. - Die Entstehungsgeschichte des goethischen Faust. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser I, 7).
6153: SAVAGE, G. - The antique collector's handbook.
14514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Onze constitutie.
15912: SAWYER, P.H. - From Roman Britain to Norman England.
8346: SCARPELLINI, P. - Luca signorelli nel 450 anniversario della morte.
14777: SCHACHINGER, R. - Geschichte und Beschreibung des Stiftes und der Stadt Melk; Mit einem Anhang: Spaziergänge und Ausflüge in der Umgebung.
14547: SCHAEPS, J. - Duitse tekeningen uit de negentiende eeuw; De verzameling Domela Nieuwenhuis.
19227: SCHÄFER, D. - Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in seinen Grenzgebieten; Text.
9774: SCHALEKAMP, J. - Spaanse etiquette.
8387: SCHEELE, F. - Emden; Ein vergangenes Stadtbild.
14992: SCHEELJE, R. & H. NEUMANN. - Geschichte der Stadt Burgdorf und ihrer Ortsteile von den Anfängen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
8509: SCHEFFLER, K. - Der Geist der Gotik.
14769: SCHEFOLD, M. - Stadt und Stift Ellwangen (Deutsche Kunstführer herausgegeben von Adolf Feulner, Band 23).
7839: SCHEIER, P. - Imagens do passado de Minas Gerais.
20090: SCHELTEMA, G. & H. WESTERHUIJS (EDS.). - Exploring historic Dutch New York; New York City, Hudson Valley, New Jersey, and Delaware,
9746: SCHELVEN, A.A. VAN. - Wegkruisingen in het landschap der theorie van de geschiedschrijving.
19231: SCHEPERS, J. - Das Bauernhaus in Nordwestdeutschland.
17843: SCHERMERHORN, W. & H.J. VAN STEENIS. - Landmeten en waterpassen voor bouwkundigen; Leerboek voor het onderwijs en voor de praktijk.
7511: SCHIERBEEK, A. - Over het ontstaan van löss. Offprint from: Natuurhistorisch Maandblad, No. 8.
8572: SCHILFGAARDE, A.P. VAN. - Register op de leenen van het Huis Bergh.
6136: SCHILP, C.A. & A. GRAAFHUIS. - Ook dit is Utrecht.
20231: SCHILSTRA, J.J. - Wie water deert; Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, 1544-1969.
20232: SCHILSTRA, J.J. - Schermerland; Mensen en molens.
8546: SCHIMMEL, H. & W. STEFFEN. - De zuidelijke Veluwezoom; Van Gelderse Vallei tot IJssel.
8349: SCHINDLER, H. - Grosse Bayerische Kunstgeschichte, Band I - II.
10445: SCHINZ, H. & H.E. SIGERIST. - Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte. Offprint from: Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich 1924.
15609: SCHIPPER, M. (ED.). - Onsterfelijke roem; Het epos in verschillende culturen.
19528: SCHMIDT, W. & W. KOPPERS. - Der Mensch aller Zeiten; Natur und Kultur der Völker der Erde, Band III, Völker und Kulturen; Erster Teil: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker.
9776: SCHNACK, F. - Dresden wie es wurde und war.
15022: SCHNELL, W. - Das Bergbaugebiet von Wolfshagen-Langelsheim im Harz; Gangverhältnisse und Wirtschaftsgeschichte. (Schriften der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.v., Neue Folge, Band 47, Reihe A 1: Natur, Wirtschaft, Siedlung und Planung).
20096: SCHNIEPP, H. - Fossielen zoeken, verzamelen, prepareren.
19817: SCHOKKER, J. - Patterns and processes in a Pleistocene fluvio-aeolian environment; Roer Valley Graben, south-eastern Netherlands. ( Nederlandse Geografische Studies 314).
4555: SCHOTTERER, U. & P. ANDERMATT. - Climate-our future?
9916: SCHOTTIN, R. & W. WATTENBACH. - Widukinds sächsische Geschichten. (Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, Band 33).
8293: SCHOUTEN, J.M. - Leusden in pentekeningen, deel 1.
11218: SCHREIBER, H. - Die Völker der Erde; Kulturen, Bräuche, Sexualverhalten, Band 1: Italien.
13072: SCHRIJVER, J. - Leerboek der graphologie.
9897: SCHRÖDER, F.R. - Skadi und die Götter Skandinaviens. (Untersuchungen zur germanischen und vergleichenden Religionsgeschichte 2).
4351: SCHUDDEBEURS, A.P. - Die Geschiebe im Pleistozän der Niederlande. Offprint from: Der Geschiebe-Sammler 1980-1981.
15588: SCHÜLER, H. - Brasilien; Ein Land der Zukunft.
14567: SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. & A.T. SCHUITEMA MEIJER. - De geschiedenis van het Kunstlievend Genootschap 'Pictura' te Groningen en zijn gebouw St. Walburgstraat hoek Martinikerkhof 1832-1982.
9333: SCHULTE, A.G. - Monumenten in de provincie Utrecht; Ze zullen ons een zorg zijn.
8413: SCHULTE, A.G. - Nederlandse monumenten in beeld; Overijssel, Gelderland, Utrecht.
11840: SCHÜTTE, G. - Jysk og østdansk artikelbrug. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser VII, 2).
19144: SCHUTTER, G.N. - Kloosters in stad en lande; Gids voor de kloosterkaart in het klooster Ter Apel.
10444: SCHWEINFURTH, G. - Veröffentlichte Briefe, Aufsätze und Werke 1860-1907.
14539: SCHWEITZ-MAHLER, C.A. - De wereld van Johan Bernhard Schweitz.
6364: SCOTT-TAGGART, J. - Italian maiolica. (Country Life Collectors' Guides).
19815: SEARE, N. - Boertige en glorieuze vertellingen; Een smeuïge kijk op de Arthur-legende.
19608: SEARLE, A.B. - The natural history of clay.
7649: SEBALD, E. - Der Dom zu Wetzlar.
15643: DE SÉLINCOURT, A. - De wereld van Herodotus. (Aula 239).
9713: SELLIN, A.W. - Anthroposophische Betrachtungen.
8553: SERVAN-SCHREIBER, J.J. - De Amerikaanse uitdaging.
20091: SETUBAL, P. - Johan Maurits van Nassau; Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië.
8308: SEVILLA. - Ganz Sevilla.
14941: SEYMOUR, J & S. SEYMOUR. - Self-Sufficiency. The science & art of producing and preserving your own food.
8397: SHADBOLT, M. - New Zealand; Gift of the sea.
8409: SHADBOLT, M. (ED.). - The Shell guide to New Zealand.
20151: SHEPHERD, I. - Aberdeenshire: Donside and Strathbogie (Formerly Gordon).
18657: SHKURTI, S. (ED.). - Ethnographie Albanaise 13.
10498: SHUFELDT, R.W. - The Navajo belt-weaver. Extracted from: Proceedings United States National Museum, Vol. XIV, No. 860.
8396: SIERS, J. - New Zealand; Dramatic landscape.
14904: SIKKEN, W. - Midden in het leven.
18517: SIMMONS, I.G. - Changing the face of the earth; Culture, environment, history.
7734: SINNINGHE, J.R.W. - Over volkskunst. (Heemschutserie, deel 22).
2366: SINNINGHE, J.R.W. - Keizers en koningen, schelmen en schavuiten; vreemdelingen in 's-Gravenhage. (Rond de Hofvijver nummer 16).
2365: SINNINGHE, J.R.W. - Misdaden in Den Haag. (Rond de Hofvijver nummer 15).
2363: SINNINGHE, J.R.W. - Stedelijke logementen. (Rond de Hofvijver nummer 13).
4035: SLIGGERS, B.C. (ED.). - De loop van het Spaarne; De geschiedenis van een rivier.
8263: SLOVENSKÁ. - Zborník Slovenského Národného Múzea; Etnografia, Rocník LXXXV, 1991.
2384: SMAAL, A.P. (ED.). - Kijken naar monumenten in Nederland.
14908: SMEDT, E.J. DE. - Het priesterschap van de gelovigen.
13137: SMIT, H.W. - 35 Jaar Groesbeekse tehuizen 1929-1964.
14778: SMIT, C. - Het dagboek van Schermerhorn; Geheim verslag van prof.dr.ir. W.Schermerhorn als voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946-7 oktober 1947. (Werken uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap, vijfde serie, no. 5).
13590: SMITH, E.L. (ED.). - Tinware yesterday and today.
14948: SMITH, D. - Delia Smith's Complete Cookery Course.
19814: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Bijdrage tot de fauna van Nederland; Naamlijst van schildvleugelige insecten.
16122: SOBIETZKY, G. - Medaillen zur 750-Jahrfeier; Stralsund 1234-1984.
16333: ROYAL HISTORICAL SOCIETY. - Transactions of the Royal Historical Society, sixth series, volume 10.
16324: ROYAL HISTORICAL SOCIETY. - Transactions of the Royal Historical Society, sixth series, volume 1.
16319: ROYAL HISTORICAL SOCIETY. - Camden miscellany XXXIII; Seventeenth-century political and financial papers. (Camden fifth series, volume 7).
16318: ROYAL HISTORICAL SOCIETY. - Camden miscellany XXXII. (Camden fifth series, volume 3).
16316: ROYAL HISTORICAL SOCIETY. - Camden miscellany XXXI. (Camden fourth series, volume 44).
16175: SÖDERBERG, B.G. - Gotland i historien.
8323: SOEST, M.I. VAN & PH. VAN HINSBERGEN. - Indices van persoons- en plaatsnamen op de grafelijkheidsrekeningen van Holland, Zeeland en Henegouwen. (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, Derde serie, No. 72).
6829: SOEST, J.P. VAN ET AL. - De werkelijkheid van het model.
11217: SONDAAR, P. & F. BRABER. - De bijzondere eilandbewoner.
6881: SOUTHWICK, C.H. (ED.). - Primate social behaviour; An enduring problem.
10499: SOWERBY, A.C. - The exploration of Manchuria. Extracted from: Annual Report Smithsonian Institution 1919.
10455: SPAIN. - Excursions Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Offprint from an unstated source.
18319: SPANNENBURG, T.L. - Magazijn of verzameling van eenige der rijkste en schoonste korte gezegden en spreuken, uit de beste vroegere en latere schrijvers, ter overdenking voor de Nederlandsche jeugd.
19507: SPARKES, I.G. - Woodland craftsmen. (Shire Album 25).
12891: SPARKS, B.W. - Geomorphology.
15246: SPICHAL, U. & H. GERBAULET. - Jakobswege. (Wege der Jakobspilger in Westfalen, Band 6).
12551: SPREY, K. - De antieke wereldzee; De rol van de Middellandsche Zee in de antieke cultuur.
3816: SPROEMBERG, H. - Beiträge zur Belgisch-Niederländischen Geschichte. (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, Band 3).
19388: SPRUIT, R. - Zout en slaven; De geschiedenis van de Westindische Compagnie.
19509: STAMMERS, M.K. - Discovering maritime museums and historic ships. (Discovering series 228).
18107: STARÁ, D. - Pewter marks of the world.
15638: STASSEN, J.L. - Over democratie.
11849: STEENSTRUP, J. - Inledende studier over de aeldste danske stednavnes bygning. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 7. Raekke, Historisk og Filosofisk afdeling, I. 3).
15024: STEINER, H. (ED.). - Festschrift Karl Hescheler zur Vollendung seines siebzigsten Altersjahres 3.XI.1938. (Beiblatt zur Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Jahrg. 83, No. 30).
8305: STELTMAN, P. - Plaatsen waar u nog kunt wandelen.
17199: STEMPLINGER, E. - De boekhandel in de oudheid (Erasmus-librye I).
15654: STERN, A. - Philosophy of history and the problem of values.
20101: STEWART, D. - De Arabische wereld. (Parool/Life landenserie).
8385: STIEHLER, U. - Werner Reimers 1888 - 1965; Sein Werk und seine Stiftung.
19793: STOCKHOLM. - Gamla stan; Råd och riktlinjer för ombyggnad och upprustning.
13136: STOKVIS, S. - De Grote Kerk van Harderwijk met zijn schilderingen.
20233: STOLK, C. - Moi! Welkom in Oldambt.
14944: STREET, L. & A. SINGER. - The Backyard Dairy Book. How to be independent of the system for your milk, cream, butter, cheese & all dairy needs.
9919: STREICH, H. - Die Begegnung mit dem Schicksal.
19800: STRID, A. & K. TAN (EDS.). - Flora and vegetation of north east Greece, including Thasos and Samothraki; Report of a student excursion from the University of Copenhagen.
15232: STROOMBERG, G.J. - Pyrene metabolites in isopods (Crustacea) as biomarker for PAH exposure in terrestrial ecosystems.
17567: STRUICK, J.E.A.L. - Gelre en Habsburg 1492 - 1528. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 30).
18917: SUCCES. - Succes, maandblad voor vooruitstrevenden (later: Nederland's efficiency maandblad), jaargang 6, 1933.
19486: SUTTON, H.T. & R.J. - Villages. (A National Trust Booklet).
8290: SWEDEN. - Steel Sweden; Fagersta Steel Works Company.
16011: SWEENEY, J.J. - Irish illuminated manuscripts of the early christian period.
19299: SWEETING, G.S. - Wealden iron ore and the history of its industry. Offprint from: Proceedings of the Geologists' Association LV, Part 1.
13103: SWIGCHEM, C.A. VAN. - Huize van Brienen; Beeld van een Amsterdams grachtenhuis uit de 18de eeuw.
8518: SWILLENS, P.T.A. - Encyclopedie van de schilderkunst en aanverwante kunsten. (Prisma 499).
6768: SYKES, E. - Everyman's dictionary of non-classical mythology.
8195: TABLEAU. - Tableau Fine Arts Magazine; Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek, 12de jaargang/Volume 12, 1989/1990.
8194: TABLEAU. - Tableau Fine Arts Magazine; Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek, 11de jaargang/Volume 11, 1988/1989.
8193: TABLEAU. - Tableau Fine Arts Magazine; Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek, 10de jaargang/Volume 10, 1987/1988.
8191: TABLEAU. - Tableau Fine Arts Magazine; Tijdschrift voor beeldende kunst, 8ste jaargang/Volume 8, 1985/1986.
8192: TABLEAU. - Tableau Fine Arts Magazine; Tijdschrift voor beeldende kunst, 9de jaargang/Volume 9, 1986/1987.
9935: TALBOT RICE, T. - Kunst van Centraal-Azië.
11211: TALBOT RICE, D. - Islamic art.
14947: TANSLEY, E. - Birds of the Hill, Moor and Marsh. Pictured and described by Eric Tansley.
14946: TANSLEY, E. - Birds of the Fields and Woodland. Pictured and described by Eric Tansley.
18580: TAX, S. (ED.). - Anthropology today: Selections.
15617: TAYLOR, J.G. - The Canadian Eskimos.
16315: TAYLOR MILNE, A. - A centenary guide to the publications of the Royal Historical Society, 1868-1968, and of the former Camden Society, 1838-1897. (Guides and handbooks no. 9).
8964: TEILHARD DE CHARDIN, P. - De menselijke groep; Structuur en eigenaardigheden.
8963: TEILHARD DE CHARDIN, P. - De toekomst van de mens.
10554: TEMESVÁRY, F. - A kisipari fegyvergyártás gazdaságtörténeti kérdései a XIX. században. [Die wirtschaftsgeschichtlichen Fragen der kleingewerblichen Waffenerzeugung im 19. Jahrhundert]. Offprint from: Folia Archaeologica XXI.
9451: TERWEN, J.L. - Het koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten.
15648: THERBORN, G. - Ideologie en macht.
14561: THEUNISSEN, W.P. - Ikonen; Historisch, aesthetisch en theologisch belicht.
18623: THIEDE, K. - Deurtsche Bauernhäuser.
12581: THIJN, C.J.P. (ED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
8521: THOMAS, K. & G. DE VRIES. - DuMont's Künstler-Lexikon von 1945 bis zur Gegenwart.
8441: THOMAS, K. - Kunst en cultuur in Enschede.
6190: THOMAS, K. - Het verlangen naar de natuur; De veranderende houding tegenover planten en dieren, 1500-1800.
15927: THOMSON, J.A.F. - The transformation of medieval England 1370-1529.
16456: THOROLD, H. (ED.). - Lincolnshire churches; Their past and their future.
8537: TIMMERMANS, J. - Kroniek van Nymegen.
8585: TIMMERS, J.J.M. - Atlas van de Nederlandse beschaving.
6647: TIMMERS, J.J.M. - Kleine atlas van de Nederlandse beschaving.
8498: TJEPKEMA, K. - Dat is 't kondensfabryk; Een halve eeuw coöperatieve condensindustrie in Friesland.
20252: TORNARITIS, C.G. - The Turkish invasion of Cyprus and legal problems arising therefrom.
18578: TORRES, J. & A. CARRIÇO. - Sabugal; Tourist itinerary.
19510: TOULSON, S. - Discovering farm museums and farm parks. (Discovering series 229).
8405: DE TOURTIER, G. & G. PRACHE. - Les stalles de la cathédrale d'Amiens, XVIe siècle.
8594: TRAM. - Tram, een uitgave van de Vereniging Rijdend Elektrisch Tram Museum.
6404: TRAUT, H. - Der römer und die neuen Rathausbauten zu Frankfurt A.M.
18269: TRIAT-LAVAL, H. - Contribution pollenanalytique a l'histoire tardi- & postglaciaire de la vegetation de la basse vallee du Rhône.
18337: TROMP, H.M.J. - Drenthe, Coevorden en de bisschop, 1150-1395. Offprint from: J. Heringa et al, Geschiedenis van Drenthe.
8571: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den Bergh. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 18).
19565: TRUEMAN, A.E. - Geology and scenery in England and Wales.
18640: TWENTE. - Jaarboek Twente 12, 1973.
12792: UBBELOHDE, A.R. - Man and energy. (Pelican Book A 600).
7670: UIJTERSCHOUT, I.L. - Onze gedenkteekenen; Een nationaal bezit.
16227: ULLÉN, M. - Medeltida träkyrkor I: Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland. (Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium, volym 192).
8292: UTRECHT. - Utrecht in beeld 1977.
17847: UTTLEY, J. - The story of the Channel Islands.
18001: VALDES, B., V.H. HEYWOOD, F.M. RAIMONDO & D. ZOHARY (EDS.). - Proceedings of the workshops on Conservation of the Wild Relatives of European Cultivated Plants. (Bocconea 7).
19339: VALEBROKK, E. & T. THIIS-EVENSEN. - Norway's stave churches; Architecture, history and legends.
11649: VANDEBEECK, TH. & J. GRAUWELS. - De boerenkrijg in het departement van de Nedermaas. (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Nr. 3).
8351: VARWIJK, G.H. - Stap voor stap langs de Dedemsvaart.
9463: VAZ DIAS, A.M. & J. HARTOG. - Amsterdam van toen tot nu, deel I en II.
17201: VEER, A.A. DE. - Geografie van de opvallende boom in het agrarische landschap van Nederland.
19246: VEIGA DE OLIVEIRA, E., F. GALHANO & B. PEREIRA. - Alfaia agrícola portuguesa. (Etnologia 3).
9353: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsessegracht 30 en omgeving.
14568: VELS HEIJN, A. - Etsen van Rembrandt.
19618: VÉQUAUD, Y. - The art of Mithila; Ceremonial paintings from an ancient kingdom.
9690: VERBERNE, L.G.J. - Curatoren der Hooge School te Leyden uit de papieren van Gijsbert Karel van Hogendorp. Offprint from: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome LXXXV, 1949.
14966: VERBOOM, C. - Sierheesters in kleur.
9739: VERHAGE, A.J. ET AL. - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Akademiedagen gehouden te Haarlem op 22 en 23 april 1960. (Verslag en voordrachten, Deel XII).
14896: VERHEUL, A. ET AL. - De Goede-weekviering. (Vita-documentatie, achtste jaargang, nummers 36/37).
17880: VERHOEVEN, G. & S. VAN DER VEEN. - De Hollandse Mercurius; Een Haarlems jaarboek uit de zeventiende eeuw.
18463: VERRUIJT, A. - Toegepaste mechanica I.
12872: VERSCHUUREN, H.G. - Toxicologisch onderzoek van tetrasul en verwante acariciden. [Toxicity investigation of tetrasul and related acaricides].
18501: VERVER, M.W. - Bouwmaterialen; Herkenning, eigenschappen, toepassingen.
14931: VIALE, M. - Tapestries.
8310: VIENNA. - Gans Wenen.
19504: VINCE, J. - Mills and millwrighting. (Shire Album 33).
19503: VINCE, J. - Old British livestock. (Shire Album 5).
19502: VINCE, J. - Old farm tools. (Shire Album 4).
18279: VINCENT, J.-S. & L.A. DREDGE (EDS.). - XIe Congrès de l'INQUA in Moscow. (Géographie physique et quaternaire, vol. XXXVI, nos 1-2).
18569: VINK, A.P.A. - Landschapsecologie en landgebruik.
19559: VISSER, H. & G.H. KOCKS. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
8505: VISSER, B. - Roelf Grootjans.
7717: VLERK, I.M. VAN DER & P.H. KUENEN. - Geheimschrift der aarde; Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
6374: VLERK, I.M. VAN DER & P.H. KUENEN. - Geheimschrift der aarde; Twee milliard jaar geschiedenis van de aardkorst en haar bewoners.
14998: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Professor Thorbecke (1831-1849).
18960: VOLNÝ, J. - Tschechisch Deutsches Wörterbuch. [Cesko Nemecky slovnik].
12892: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 16e jaargang, 1972.
11769: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 10e jaargang, 1966.
11768: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 9e jaargang, 1965.
11767: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 8e jaargang, 1964.
11766: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 7e jaargang, 1963.
11764: STICHTING VOOR ESTHETISCHE VORMING. - Openbaar Kunstbezit, 5e jaargang, 1961.
9728: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg; De tocht van Barents en Heemskerck.
17570: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Kaarten van Gelderland en de kwartieren; Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het missen der zestiende eeuw tot circa 1850. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 34).
19546: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld; Over de belangrijkste Nederlandse kaart- en atlasmakers en hun werk.
14870: VRIENDS, T. - Bijen Houden: levenswijze, verzorging, honingwinning.
8501: VRIES, L. DE. - Bloempjes der vreugd' voor de lieve jeugd.
8353: VRIES, L. DE. - Het Leven; Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
9762: VRIES, D. DE. - India in een rugzak.
12993: VRIES, K. DE. - De Fryske Akademy; Untstean, untjowing, utsjoch 1938-1963. (Fryske Akademy Nr. 222).
9758: VRONTIS, A. - Rhodes.
11213: VRYONIS, S. - Le rôle de Byzance.
4242: WAARD, H. VAN. - Walcheren onder de zeegolven; Eerste golf: De Noord-Westkust.
10981: WAARD, D. DE (ED.). - Sporen der IJstijd; Nieuwe bijdragen over de glaciale geologie van Nederland.
7685: WAGNER, R.H. - Upper Westphalian and Stephanian species of Alethopteris from Europe, Asia Minor and North America, Volume I; text.
4533: WAHL, R. - Karel de Groote.
6079: WAL, TH.J. VAN DER. - De mens en zijn handschrift.
20168: WALL, T. - Hill's guide to Blackrock with a description of the neighbourhood and excursions to the numerous objects of interest and attraction. (Carraig chapbooks 2).
16386: WALLENBERG, B. - Lovö kyrka som buggnadsverk.
4442: WALTER, H. - Vegetationszonen und Klima; Kurze Darstellung in kausaler und kontinentaler Sicht.
19124: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
19573: WANDER, B. - Bibliografie historisch boerderij-onderzoek.
15079: WARE, M.E. - History in camera; Canals and waterways.
7543: WARSHOFSKY, F. - Het rampschip aarde.
17381: WARTENA, D. - Styles of making a living and ecological change on the Fon and Adja plateaux in South Bénin, ca. 1600-1900.
15627: WARTON, T. - Verses on Sir Joshua Reynolds's painted window at New-College Oxford 1782.
18490: WATERBOLK, H.T. - Uit het leven van een landschap; Geschiedenis van de zorg voor natuur en landschap in Drenthe.
19795: WEERTS, H.J.T. ET AL. - De lithostratigrafische indeling van Nederland - Formaties uit het Tertiair en Kwartair, Versie 2000. (TNO-rapport 00-95-A).
14545: WEIGERT, H. - Dutch painting; 17th century.
19668: WELAND, G. - A collector's guide to swords, daggers and cutlasses.
19564: WELLER, J. - History of the farmstead; The development of energy sources.
18356: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam; 100 stadsgezichten.
11194: WENTINCK, CH. - Torens, tempels en taveernen; Verkenningen rondom de oude wereldzee. (Phoenix Pocket no. 85).
14910: WESSELSON, J.W. - Het Geitenboek. Deel I: Nutrassen; Deel II: Sportrassen.
19487: WEST, T. - The timber-frame house in England.
19819: WESTERS, A. - 500 Jaar klooster ter Apel; Van metten tot vespers. (Catalogus nr. 72).
8928: WESTFEHLING, U. - Die Parler und der schöne Stil 1350-1400; Europäische Kunst unter den Luxemburgern.
18443: WEYER, E. - Primitive peoples today.
9775: WHEELER, T. - Sri Lanka; A travel survival kit.
18421: WHITE, L.A. - The science of culture; A study of man and civilization.
18420: WHITE, L.A. - The evolution of culture; The development of civilization to the fall of Rome.
15603: WHITEHEAD, S.B. - The Observer's Book of house plants.
11205: WHITELOCK, D. - The beginnings of English society. (The Pelican History of England 2).
18480: WIEDIJK, K. & L. PLOOS VAN AMSTEL. - Bouwmaterialen.
16230: WIENBERG, J. - Den gotiske labyrint; Middelalderen og kirkerne i Danmark. (Lund Studies in Medieval Archaeology 11).
18671: WIERINGA, J. - Bodemkundige en toponymische verkenning in de marke van Wachtum (Dr.). Overdruk uit: Driemaandelijkse Bladen no. 2/3, 1963.
14858: WIETEN, J.H. - Die tribus laminis aureis quae in sepulcris Thurinis sunt inventae.
12887: WIGGERS, A.J. - De wording van het Noordoostpoldergebied; Een onderzoek naar de physisch-geografische ontwikkeling van een sedimentair gebied.
8569: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. & J.S. VAN VEEN. - Register op de leenen der bannerheerlijkheid Baer en der heerlijkheid Lathum.
9411: WIJNEN, P. - Een rondje Zierikzee.
14872: WILCOX., M. - Groentinten mengen.
14540: WILDE, E. DE. - Couzijn, beelden 1948-1968.
14805: WILKINS A.S. (ED.). - The Epistles of Horace; Q. Horati flacci epistvlae, edited with notes. (Macmillan's Classical Series for Colleges and Schools).
14943: WILLIAMS, A. - The Backyard Cow.
14945: WILLIAMS, A. - The Backyard Pig and Sheep Book.
19666: WILLS, C. - De geschiedenis van het wapen; Van vuursteenbijlen tot automatische wapens.
10995: WILSHERE, J. - Old Braunstone.
15668: WILSON, J. - Kreatief weven; Mogelijkheden zonder getouw.
2410: WINKLER, K.C. - De membraan van de erythrocyt als tricomplex systeem.
18541: WISSING, B. (ED.). - Mythen, maskers, magie bij het volk van de Dogon.
8270: WISWE, M. - Das Bauernhaus-Museum Bortfeld. (Veröffentlichungen des Braunschweigischen Landesmuseums 10).
8520: WITSEN ELIAS, J.S. - Geschiedenis van de Europese beeldhouwkunst. (Prisma Compendia 27).
8586: WOLDRING, J. (ED.). - Grote Lekturama wereldatlas: Amerika.
14989: WOLFF, H. - Handbuch der Ethik.
10434: WOLKENHAUER, W. / F. BUCHENAU. - Adolf Bastian. / Adolf Bastians Beziehungen zu Bremen. Offprint from: Abh. Nat. Ver. Bremen, Band XVIII, Heft 2.
18024: WOODBRIDGE, K. - Stourhead, Wiltshire.
11773: WORTEL, TH.P.H. & G. KÖHNE (EDS.). - De speelwagen, geïllustreerd maandblad in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ, 10e jaargang, 1955.
17070: WORTELBOER, R. - Plantenvinder voor de Lage Landen 2000/2001.
7720: WUNDERLICH, H.G. - Het nieuwe beeld van de aarde: Fascinerende ontdekkingen van de moderne geologie.
17815: YEATS, R.S., K. SIEH & C.R. ALLEN. - The geology of earthquakes.
15660: YOUNG, M.W. (ED.). - The ethnography of Malinowski; The Trobriand Islands 1915-18.
18127: ZAGWIJN, W.H. ET AL. - Atlas van Nederland (Geologie, deel 13).
12881: ZAGWIJN, W.H. - De palaeogeografische ontwikkeling van Nederland in de laatste drie miljoen jaar. Offprint from: K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IX, Nr. 3, 1975.
8338: ZANDSTRA, E. - Onbekend Nederland; Drieëntwintig speurtochten naar het leven der mensen.
18441: ZEGWAARD, A. ET AL (ED.). - Variatie in vee; Biodiversiteit op de boerderij bedreigd. (Bio-Wetenschappen en Maatschappij, kwartaal 3).
8519: ZELLER, A.P. (ED.). - Lexikon der modernen Plastik.
8561: ZIJP, A. - De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566. (Werken uitgegeven door Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, No. 10).
18947: ZINGERLE, V. (ED.). - Gredleriana, Veröffentlichungen des Naturmuseums Südtirol, Acta Biologica 1, 2001.
12870: ZON, H. VAN. - Tachtig jaar RIVM.
15897: DE ZOUCHE HALL, R. - A bibliography on vernacular architecture.
18121: ZUIJLEN, J. VAN. - De Maas de baas; Een boekje open over de Maas in Oost Brabant.
18282: VAN DER ZWAN, C. - Aspects of late Devonian and early Carboniferous palynology of southern Ireland.

5/30