Internet Antiquariaat Morgenster
Admiraal de Ruijterweg 211 HS, 1056 GH Amsterdam, The Netherlands. tel.: +31 020-4121060 (geen winkel)            Email: morgen.ster@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1309: VERMAAS, C. R. - Kroniek der stad Schiedam
5534: VERNE, JULES - Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras. De IJswoestijn. Tweede druk. Onverkorte uitgave met de originele gravures
536: VERNE, JULES - 20.000 mijlen onder zee.Westelijk halfrond
246: VERNE, JULES - De reis om de wereld in 80 dagen
5670: VESTER, FRANS / REEDE, RIEN DE ( RED. ) - W. A. Mozart: Over de uitvoering van de werken voor blaasinstrumenten: Concerten,Divertimenti, Serenades, Kamermuziek
4055: VETERMAN, EDUARD & EES, JAN VAN - De hoornen van de maan
3502: VIARDOT, LOUIS: - Les merveilles de la peinture, 1e série contenant 20 vignettes sur bois par Paquier,
5391: VIDAL, VINCENT & VILLEMOT, GUILLAUME - La Chevauchée de la Vache qui rit
3504: VIGILE -- BROUWER, DESCLÉE DE: - Vigile, cahiers I-IV 1931,
3505: VIGILE - GRASSET, BERNARD: - Vigile, cahiers I-IV 1930, première année,
5784: VILLIERS, J. A. J. DE - Storm van 's Gravesande. Een voordracht gehouden vooe hare majesteiten de koningin en de koningin-moeder der Nederlanden
5972: VISSER, DICK - Wereldgedachten. Een door jaren nadenken tot stand gekomen idee dat niet als utopie of sciencefiction bedoeld is
1990: VISSER, AB ( KEUZE EN VERTALING ) - De zustermoord te Binnorie vertaald door Ab Visser
5918: VIVANT DENON, DOMINIQUE - Eenmaal, immermeer
1968: VLEKKE, BERNARD H. M. - Tweespalt der wereldrijken. De tegenstelling tussen oost en west in wezen en wording
803: VOET, W. VAN DER - Monnikendam. Verleden en heden.
3508: VOGELSANG, WILLEM: - Gedichten 1928-1934, facsimile,
5313: VOLBEHR, LU - Der englische Gruss. Eines Nürnberger Meisters Schicksal
590: POOLSE VOLKSKUNST - Papierknipsels, een Poolse volkskunst
5087: VOLTAIRE - De geschiedenis van de reizen van Scarmentado geschreven door hemzelf
2124: VOORDA, GERARD JACOB - Register van de archiven, stukken en documenten liggende in de stads archive-kas te Leeuwarden. Nu op goedvinden der Regeering gedrukt, met veele Stukken vermeerderd, en in regelmaatige orde geplaatst
907: VOOREN, MONIQUE VAN - In adamscostuum. Het leven en streven der naturisten.
685: VOS, NICO. C. - Nederland, mijn Nederland ! Met een woord ter inleiding van mr. J. Linthorst Homan
3787: VREESE, W. DE - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door P. J. H. Vermeeren
739: VREUGDENHIL, A - Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding. Met een inleiding van den inspecteur- generaal voor de scheepvaart Vice-Admiraal C. Fock
677: VRIES, LIEN DE - Over hollands verleden. Literatuurgidsje voor folklore, sagen en legenden in Nederland
5916: VRIES, THEUN DE - Het wolfsgetij of Een leven van liefde
5759: VRIES, THEUN DE - Hoogverraad
5758: VRIES, THEUN DE - Eros in hinderlaag
5757: VRIES, THEUN DE - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn
5756: VRIES, THEUN DE - De vogels om het erf
5074: VRIES, JAN DE ( RED. ) - Volksverhalen uit Oost-Indië ( sprookjes en fabels ). Tweede deel verzameld door Dr. Jan de Vries met illustraties naar foto' s
242: VRIES, J. E. DE - Hijswerktuigen . Theorie berekening uitvoering deel II
359: VRIES , M. DE - Brief aan dr. W. J. A. Jonckbloet.Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII pairs
5887: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk door Victor E. van Vriesland met enkele teksten, foto' s, curiosa en een bibliographie
950: VRIJBURGH, LANDESLOT VAN - Nieuw Nederland. Staat en maatschappij na den oorlog. Opgedragen aan de nagedachtenis van hen die vielen in onzen vrijheidsstrijd
5954: VRIJER, M. J. A. DE - Dood, ik lach u uit ! Paaschbrief van Dr. M. J. A. de Vrijer. Hoogleraar te Utrecht
3553: VRIJMAN, JAN - Kinderbedtijd
5920: WAALL, J. D. VAN DER / FRIJTAG DRABBE, C. A. J. VON - Wijnmalen's lezen en gebruik van militaire-, fiets- en wandelkaarten door J.D. van der Waall, kapitein der infanterie... en C. A. J. von Frijtag Drabbe, hoofd van den opnemingsdienst van den Topografischen Dienst
6018: WAASDIJK, ALBERT VAN - Harlekijns
6058: WAGTBERG HANSEN, AUDREY - Gesloten boeken. De mooiste boekbanden van het Koninklijk Huis
1070: WAHL, HANS - Deutschland . Reise mit Goethe 1832 - 1932
4880: WALDMAN, NEIL - Wounded Knee
1573: WALLACE, EDGAR - Het Verdwenen Millioen
927: WALTERSHAUSEN, A. SARTORIUS VON - Gesellschaft und Wirtschaft vor- und frühgeschichtlicher Völker. Eine Darstellung in Typen
1135: WALTON, MEVR. O. F. - Christoffels oude orgel
3918: WANNÉE, C. J. - Kosmische religie ( toespraken gehouden in de Vrije Gemeente te ' s-Gravenhage ) door J. C. Wannée. Voorganger dier Gemeente
314: WARDE, BEATRICE - Het ontstaan van het boek
4679: WASCH, KAREL - Dylan Thomas
5961: WAUTERS, J. ( RED. ) - strips tekenen met suske en wiske
4550: WAUTERS, ARTHUR - The Belgian Congo. Reservoir of the allies.
1686: WENTZEL, ILSE - Das geistige Ringen zwischen Christentum und Deutscher Gotterkenntnis
4582: WERKMAN, EVERT - Tunnels
575: WERTHEIMER, OSKAR VON - Cleopatra
5904: WERUMEUS BUNING, A / VEEGENS, J. D./ HAMEL ROOS, P. F. VAN / STIGTER, D / FRANZEN, J ET AL. - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
543: WERUMÉUS BUNING, A. - Een kijkje in Java
5328: WESTER, D. H. - Goethe de vrijmetselaar
2320: WESTER, J. J. - Meeneemboten
581: WESTERMAN, W. M. - Some truths about our kingdom of the netherlands
3709: WESTHOFF, J. P. G. - Doctor Maarten Luther
5925: WHITE HORSE EAGLE , BIG CHIEF ( WIT PAARD ADELAAR ) - Wij indianen: herinneringen van het laatste groote opperhoofd White Horse Eagle ( Wit Paard Adelaar ) ; ingeleid en bewerkt door Edgar von Schmidt-Pauli; uit het Duitsch vertaald door Antoinette van Hoytema
4444: WHITE, ELLEN G. - De Grote Strijd tussen christus en Satan tijdens de christelike bedeling door Ellen G. white. Schrijfster van "Patriarchen en Profeten", " De Wens der Eeuwen","Schreden naar Christus" en onderscheidene andere werken.
5264: WIEGMAN, HENRI - Notaris-benoemingen met betrekking tot den Godsdienst benevens Statistische Tabellen door Mr. Henri Wiegman
5094: WIJNBERG, LEA - Hilversum. De bloem der Hollandse steden
3519: WIJNMALEN, TH. CH. L.: - Les possessions néerlandaises dans les Antilles, notice bibliographiques, historiques, politiques, économiques et statistiques,
5053: WIJSENBEEK, L. J. F. ( INLEIDING ) - Picasso
1972: WILHELM, RICHARD - Verandering en duur. De wijsheid van de I Tjing
3520: WILL, FREDERIC (ED): - Micromegas, Vol III, No 1: Romanian Issue. No 2: British Issue. No 3: Chilean Issue,
4928: WIRTZ, HANS - Franciscus, redder van deze tijd
4996: WITT-GUIZOT, MEVR. DE / CLOTILDE - Koningin en Meesteres en andere novellen. Naar het Fransch door Clotilde
3916: WITT HUBERTS, FR. DE - Haarlem' s heldenstrijd in beeld en woord 1572 - 1573 verlucht met negentig afbeeldingen
5743: WITTHAUS, C. H. - Ons gebit en de bestrijding der tandziekten
4255: WOERKOM, DICK VAN - Ontwerpen en schrijven
1361: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Nagelaten gedichten
5501: WOLFF, CARL - Öffentliche Bade- und Schwimmanstalten von Geh. Baurat Dr. Carl Wolff
4621: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Liederen uit de oude doos.
3209: CHOU YANG -- - The practice of Mao Tse-Tungs thought in Chinese art and literature, in: Chinese Literature,
5491: YEAGER, BUNNY ( INTRODUCTION ) / MELCHER, CHARLES & WORMAN, MEGAN ( EDITORS ) - Peepshow. 1950s pin-ups in 3-D
1057: ZAAIJER, T. - Toespraak tot mijne leerlingen gehouden den 12den Maart 1891
3703: ZAHN, FRANZ LUDWIG - Geschiedenis der christelijke kerk naar het Hoogduitsch van Zahn. ( Vervolg op de Bijbelsche Geschiedenissen van denzelfden Schrijver
1421: ZAPF, HERMANN - Exhibition catalogue. Hermann Zapf. Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpenvoor fotozetsystemen
4711: ZELL, TH. - Waar en onwaar. Volksgeloof en Dierenwereld voor Nederland bewerkt door Dr. B. C. Goudsmit
6038: ZOETE, BERYL DE - The other mind. A study of Dance in South India
6042: ZURING, J. - S. Cosmas en S. Damianus in het naaldwerk van Hildegard Brom - Fischer
4576: ZUYLEN, BELLE VAN ( MADAME DE CHARRIÈRE ) - De geschiedenis van Caliste. Uit het Frans vertaald en ingeleid door J. C. Bloem
4943: ZWEGERS, B. V. - Globetrotter in Amerika door B. V. Zwegers. Geïllustreerd door M. Thomassen
5291: ZWETSLOOT, JOH. H. - Het natuurlijk en kunstmatig drogen, bleeken en verven van bloemen, immortellen, grassen en mossen. Naar de beste bronnen bewerkt door Joh. H. Zwetsloot

5/30