Internet Antiquariaat Morgenster
Admiraal de Ruijterweg 211 HS, 1056 GH Amsterdam, The Netherlands. tel.: +31 020-4121060 (geen winkel)            Email: morgen.ster@upcmail.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5756: VRIES, THEUN DE - De vogels om het erf
5074: VRIES, JAN DE ( RED. ) - Volksverhalen uit Oost-Indië ( sprookjes en fabels ). Tweede deel verzameld door Dr. Jan de Vries met illustraties naar foto' s
6164: VRIES, JAN DE ( INLEIDING EN VERTALING ) - Edda vertaald en van inleidingen voorzien door Prof. Dr. Jan de Vries
242: VRIES, J. E. DE - Hijswerktuigen . Theorie berekening uitvoering deel II
359: VRIES , M. DE - Brief aan dr. W. J. A. Jonckbloet.Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII pairs
5887: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk door Victor E. van Vriesland met enkele teksten, foto' s, curiosa en een bibliographie
3553: VRIJMAN, JAN - Kinderbedtijd
5920: WAALL, J. D. VAN DER / FRIJTAG DRABBE, C. A. J. VON - Wijnmalen's lezen en gebruik van militaire-, fiets- en wandelkaarten door J.D. van der Waall, kapitein der infanterie... en C. A. J. von Frijtag Drabbe, hoofd van den opnemingsdienst van den Topografischen Dienst
6018: WAASDIJK, ALBERT VAN - Harlekijns
6058: WAGTBERG HANSEN, AUDREY - Gesloten boeken. De mooiste boekbanden van het Koninklijk Huis
1070: WAHL, HANS - Deutschland . Reise mit Goethe 1832 - 1932
6149: WALCH, JAN - Boeken die men niet meer leest
4880: WALDMAN, NEIL - Wounded Knee
1573: WALLACE, EDGAR - Het Verdwenen Millioen
927: WALTERSHAUSEN, A. SARTORIUS VON - Gesellschaft und Wirtschaft vor- und frühgeschichtlicher Völker. Eine Darstellung in Typen
1135: WALTON, MEVR. O. F. - Christoffels oude orgel
3918: WANNÉE, C. J. - Kosmische religie ( toespraken gehouden in de Vrije Gemeente te ' s-Gravenhage ) door J. C. Wannée. Voorganger dier Gemeente
314: WARDE, BEATRICE - Het ontstaan van het boek
4679: WASCH, KAREL - Dylan Thomas
5961: WAUTERS, J. ( RED. ) - strips tekenen met suske en wiske
4550: WAUTERS, ARTHUR - The Belgian Congo. Reservoir of the allies.
1686: WENTZEL, ILSE - Das geistige Ringen zwischen Christentum und Deutscher Gotterkenntnis
4582: WERKMAN, EVERT - Tunnels
575: WERTHEIMER, OSKAR VON - Cleopatra
5904: WERUMEUS BUNING, A / VEEGENS, J. D./ HAMEL ROOS, P. F. VAN / STIGTER, D / FRANZEN, J ET AL. - Volksgeschriften uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
543: WERUMÉUS BUNING, A. - Een kijkje in Java
2320: WESTER, J. J. - Meeneemboten
581: WESTERMAN, W. M. - Some truths about our kingdom of the netherlands
3709: WESTHOFF, J. P. G. - Doctor Maarten Luther
5925: WHITE HORSE EAGLE , BIG CHIEF ( WIT PAARD ADELAAR ) - Wij indianen: herinneringen van het laatste groote opperhoofd White Horse Eagle ( Wit Paard Adelaar ) ; ingeleid en bewerkt door Edgar von Schmidt-Pauli; uit het Duitsch vertaald door Antoinette van Hoytema
4444: WHITE, ELLEN G. - De Grote Strijd tussen christus en Satan tijdens de christelike bedeling door Ellen G. white. Schrijfster van "Patriarchen en Profeten", " De Wens der Eeuwen","Schreden naar Christus" en onderscheidene andere werken.
5264: WIEGMAN, HENRI - Notaris-benoemingen met betrekking tot den Godsdienst benevens Statistische Tabellen door Mr. Henri Wiegman
5094: WIJNBERG, LEA - Hilversum. De bloem der Hollandse steden
3519: WIJNMALEN, TH. CH. L.: - Les possessions néerlandaises dans les Antilles, notice bibliographiques, historiques, politiques, économiques et statistiques,
5053: WIJSENBEEK, L. J. F. ( INLEIDING ) - Picasso
3520: WILL, FREDERIC (ED): - Micromegas, Vol III, No 1: Romanian Issue. No 2: British Issue. No 3: Chilean Issue,
6091: WINNEN, PETER - Van Santander naar Santander. Brieven uit het peloton
4928: WIRTZ, HANS - Franciscus, redder van deze tijd
4996: WITT-GUIZOT, MEVR. DE / CLOTILDE - Koningin en Meesteres en andere novellen. Naar het Fransch door Clotilde
3916: WITT HUBERTS, FR. DE - Haarlem' s heldenstrijd in beeld en woord 1572 - 1573 verlucht met negentig afbeeldingen
5743: WITTHAUS, C. H. - Ons gebit en de bestrijding der tandziekten
4255: WOERKOM, DICK VAN - Ontwerpen en schrijven
1361: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Nagelaten gedichten
5501: WOLFF, CARL - Öffentliche Bade- und Schwimmanstalten von Geh. Baurat Dr. Carl Wolff
6144: WOUDE, JOHANNA VAN - Motto Album. Op titelpagina staat als titel vermeld Verjaardag- Album
4621: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Liederen uit de oude doos.
6063: WRIGHT, FRANK LLOYD / OUD, J. J. P. - Frank Lloyd Wright : Rotterdam Ahoy 'gebouw
3209: CHOU YANG -- - The practice of Mao Tse-Tungs thought in Chinese art and literature, in: Chinese Literature,
5491: YEAGER, BUNNY ( INTRODUCTION ) / MELCHER, CHARLES & WORMAN, MEGAN ( EDITORS ) - Peepshow. 1950s pin-ups in 3-D
1057: ZAAIJER, T. - Toespraak tot mijne leerlingen gehouden den 12den Maart 1891
3703: ZAHN, FRANZ LUDWIG - Geschiedenis der christelijke kerk naar het Hoogduitsch van Zahn. ( Vervolg op de Bijbelsche Geschiedenissen van denzelfden Schrijver
4711: ZELL, TH. - Waar en onwaar. Volksgeloof en Dierenwereld voor Nederland bewerkt door Dr. B. C. Goudsmit
6038: ZOETE, BERYL DE - The other mind. A study of Dance in South India
4576: ZUYLEN, BELLE VAN ( MADAME DE CHARRIÈRE ) - De geschiedenis van Caliste. Uit het Frans vertaald en ingeleid door J. C. Bloem
4943: ZWEGERS, B. V. - Globetrotter in Amerika door B. V. Zwegers. Geïllustreerd door M. Thomassen
5291: ZWETSLOOT, JOH. H. - Het natuurlijk en kunstmatig drogen, bleeken en verven van bloemen, immortellen, grassen en mossen. Naar de beste bronnen bewerkt door Joh. H. Zwetsloot

10/27