Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
003524: VRIESE, W.H. DE - Wetenschap en beschaving. De grondslagen van welvaart der landen en volken van den Indischen Archipel. Redevoering uitgesproken den 28 November 1861, bij de hervatting der Academische lessen
009425: VRIESE, W.H. DE - De kina-boom uit Zuid-Amerika overgebragt naar Java, onder regering van Koning Willem II
001172: VRIJBURG, DR. B. - Veeteelt en veeziekten in Nederlandsch-IndiŽ
008255: VRIJBURG, G.S. (EDITOR) - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 Jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog
009374: VRIJBURG, DR. B. - Emigratie naar Oost-IndiŽ
006239: VRIJBURG, IR. G.S. (EDITOR) - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog
008254: VRIJBURG, G.S. (AND OTHERS, EDITORS) - 15 Augustus 1980. Terugblik op de herdenking [te Utrecht] van het einde van de oorlog van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Oost AziŽ, tevens van de Tweede Wereldoorlog
008234: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door Marian Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts
002899: VROKLAGE, DR. B.A.G. - Het zondebesef bij de Beloenezen van Centraal-Timor. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Buitengewoon Hoogleeraar in de Volkenkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen op 12 November 1948.
010433: VROLIK, W.K.M. (LID TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - Billiton. Onuitgesproken rede
005418: VROMAN, LEO - Gedichten
002224: VROMANS, A.G. - Chronologie van de gebeurtenissen aan het begin van de Pacific-oorlog.
008256: VROMANS, A.G. - De Indische Collectie van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Met een voorbericht van Prof. Dr. I.J. Brugmans
002274: VROOLAND, LOUIS - Ind(ones)iŽ. Een tropenjournaal. Met foto's van S. Presser.
007749: VROOM, J. DE - Hi Lingga P'ta (Balineesch volksgedicht)
005397: VROOM, J. DE - Hi Lingga P'ta (Balineesch Volksgedicht) Tweede gedeelte
001168: VUUREN, L. VAN - Nederlandsch IndiŽ als producent van grondstoffen voor de wereldbehoeften.
003564: VUUREN, L. VAN - Het wereld-rythme in Oost-AziŽ en het aangrijpingspunt van het communisme in Java. Inaugureele rede.
004359: VUUREN, L. VAN - De beteekenis van Straat Malaka historisch beschouw naar aanleiding van Singapore - vlootbasis en onze vlootwet
004891: VUUREN, O. VAN (TECHNISCH ADVISEUR VAN DE PANGALENGANSCHE KISTENFABRIEK DER HOUT-INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ "LANGKAT") - De veneer-industrie in Nederlandsch-IndiŽ
007799: VUUREN, L. VAN & LOUIS H. DELACHAUX - De tentoonstelling Indische Kunst georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het School-museum te Utrecht in het Centraal Museum 4 t/m 19 October 1941
010176: VUUREN, L. VAN (1E LUITENANT O.-I.L.) - Eerste maatregelen in pas geannexeerd gebied. Met beschrijving der Pak-Pak landen (Dairilanden) en schetskaart 1: 250.000
010719: VUYK, BEB - De eigen wereld en die andere. Huize Sonja 7 Ngawang 52
000582: VUYK, BEB - Duizend Eilanden. Roman.
008923: VUYK, BEB - Indonesisch Menu Kookboek
000583: VUYK, BEB - Duizend Eilanden. Roman.
000811: VUYK, BEB, & H.J. FRIEDERICY - Two Tales of the East Indies [:] The Last House in the World [by] Beb Vuyk. Translated by Andrť Lefevere / The Counselor [by] H.J. Friedericy. Translated by Hans Koning.
004720: VUYK, BEB - De wilde groene geur van het avontuur
004969: VUYK, BEB - De wilde groene geur
010724: VUYK, BEB - De wilde groene geur van het avontuur
000507: VUYK, BEB - Het hout van Bara.
008393: VUYK, BEB - Verzameld werk. Duizend eilanden. Het laatste huis van de wereld. Het hout van Bara en vijftien verhalen
010373: VUYK, BEB - Indonesisch Menu Kookboek
010630: VUYK, BEB & A. TEEUW (EDITORS) - Moderne Indonesische Verhalen. Samengesteld en ingeleid door Beb Vuyk en A. Teeuw
010846: VUYK, BEB] / SCOVA RIGHINI, BERT - Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Beb Vuyk
010830: VUYK, BEB - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen
004634: VUYK, BEB - Eet een beetje heet
009277: KOENTJARANINGRAT & HARSJA W, BACHTIAR (EDITORS) - Penduduk Irian Barat. Disusun oleh para mahasiswa dan dosen Djurusan Universitas Indonesia
003007: WAAL, E. DE - Onze Indische FinanciŽn. Nieuwe reeks aanteekeningen. Vols. I - VII.
003008: WAAL, E. DE - Onze Indische FinanciŽn. Nieuwe reeks aanteekeningen. Deel IV: Zeemacht en aanverwante zaken.
003009: WAAL, E. DE - Onze Indische FinanciŽn. Nieuwe reeks aanteekeningen. Deel III: Zeemacht en aanverwante zaken (Stoomvaart, zeeroof, staatkundige aangelegenheden der Buitenbezittingen).
005185: WAAL, E. DE - Het ontwerp van wet op de in- en uitgaande regten in Nederlandsch IndiŽ
005186: WAAL, E. DE - Het zoutmonopolie in Nederlandsch IndiŽ
010871: WAAL, L. VAN DER - Loep. Oorlogsroman
006103: WAAL, MR. F. DE - Indisch of Rijksburgerschap?
004159: BLOEMEN WAANDERS, F.G. VAN - Indische schetsen. No. I. Een koffijpraatje. No. II. Senenans en Races
006343: WAARD, LAGOR - Lagor Waard, amen (una buena puya)
003137: WAARDENBURG, J.J.C.H. VAN - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der AtjŤhers.
000187: WACHLIN, STEVEN, WITH A CONTRIBUTION BY MARIANNE FLUITSMA AND GERRIT KNAAP. - Woodbury & Page, Photographers, Java.
005770: WACKWITZ, J.G. - Kesilir. Juli 1942 - Sept. 1943. Rapport van de Leider der Kolonisatie J.G. Wackwitz
003568: WADDELL, ERIC - The Mound Builders. Agricultural Practises, Environment, and Society in the Central Highlands of New Guinea
001705: WADIA, A.S. - The Belle of Bali, being impressions of a pleasure cruise to the Dutch East Indies via Cochin, Colombo, Penang, and Singapore.
010765: WAESBERGE, H.A.J. VAN - Beknopte klankleer met Methodisch gerangschikte gehoor-, uitspraak- en leesoefeningen voor de Indische scholen
003522: WAGENVOORT, MAURITS - Het Stijfhoofdige Bruidspaar. Roman uit den tijd der O.-I. Compagnie.
000795: WAGENVOORT, MAURITS - Nederlandsch-Indische menschen en dingen.
003574: WAGNER, ROY - Habu. The Innovation of Meaning in Daribi Religion.
005523: WAGNER, F.A. - Sierkunst in IndonesiŽ
000577: WAL, S.L. VAN DER (EDITOR) - Besturen Overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-IndiŽ. Met een inleiding uitgegeven door S.L. van der Wal.
002927: WAL, S.L. VAN DER (EDITOR) - Het onderwijsbeleid in Nederlandsch-IndiŽ 1900-1940. Een bronnenpublikatie / Education Policy in the Netherlands-Indies 1900 - 1940. (With a preface, introduction and survey of the documents in English).
007607: [WAL, D.O. VAN DER] - De Wereld Rond. De lotgevallen van een oud-zeeman, door hem zelven verteld
008279: WALBEEHM, A.H.J.G. (TIJDELIJK LEERAAR IN HET JAVAANSCH AAN AFD. B VAN HET GYMNASIUM WILLEM III TE MEESTER-CORNELIS) - Het dialekt van DjapŚrŚ
000044: WALBEEHM (TIJDELIJK LEERAAR IN HET JAVAANSCH AAN AFDEELING B. VAN HET GYMNASIUM WILLEM III TE MEESTER-CORNELIS) - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch
007532: WALBEEHM, A.H.J.G. (KONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR) - Het dialekt van Tegal
010543: WALBOOM, LEEN - Odyssee door AziŽ
009333: WALDEN, MARTHA - Schandaal om Benvenuto Barrera. Roman
010118: WALKER, BARBARA & JAY GRAHAM - Gathering Places. Balinese Architecture - A Spiritual & Spatial Orientation
000508: WALL, V.I. VAN DE - Korte gids voor Oud-Banten.
000265: WALL, V.I. VAN DE - Oude Hollandsche bouwkunst in IndonesiŽ. Een bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
004612: WALL, V.I. VAN DE - Vrouwen uit den Compagnie's tijd
003755: WALL, V.I. VAN DE - Geschiedenis der Militaire SociŽteit "Concordia" te Batavia. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het Honderd-jarig bestaan der SociŽteit (1833 - 21 September - 1933).
001855: WALL, V.I. VAN DE - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Met 83 afbeeldingen en 6 plattegronden. Deel I.
008749: WALLACE, ALFRED RUSSEL - Het Maleise eilandenrijk. Vertaald door Ruud Rook
009532: WALLMAN, J.C. - Het Evangelie onder de Heideneb. Overzigt van de Protestantsche Zendingen. Naar het Hoogduitsch van J.C. Wallman Met een voorberigt van H. Hiebink (directeur van het Zendigshuis te Rotterdam). Uitgegeven ten voordeele van het Nederlandsche Zendeling-
010107: WALRAVEN, WILLEM - Het Oog in 't Zeil - Walraven nummer. Jaargang 9, nummer 3, April 1992
001025: WALRAVEN, WILLEM - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Met een biografische inleiding van F. Schamhardt. {Samengesteld door R. Nieuwenhuys, S. Schamhardt en J.H.W. Veenstra].
011827: WALRAVEN, WILLEM - Op de grens. Korte verhalen, Brieffragamenten, Kronieken
001203: WALRAVEN, WILLEM - Een maand in het boevenpak. Enn novelle. Bezorgd door Frans Schamhardt.t
001418: WALRAVEN, W. - Modjokerto in de motregen. Reizen over Java en Madoera. Samengesteld en ingeleid door Frank Okker en Gerard Termorshuizen.
010371: WALRAVEN, W.] / OKKER, FRANK - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven
004557: WALTON, SUSAN PRATT - Mode in Javanese Music
004934: WALTON, SUSAN PRATT - Mode in Javanese Music
011408: WANANDI, JUSUF - Shades of Grey. A Political Memoir of Modern Indonesia 1965-1998
001880: WANNER, J. - Ethnologische Notizen Łber die Inseln Timor und Misol
009426: WANNER, JOH. - Neue Beitršge zur Kenntniss der Permischen Echinodermen von Timor. I. Allagecrinus. II. Hypocrinites
003312: WARD, O.G. (A.O.) - De Militaire Luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950.
011783: WARNECK, J. - Tobabataksch-Deutsches WŲrterbuch
000892: WARNECK, JOHANNES - Sumatranische Plaudereien.. Mit Zeichnungen von Georg RŲder.
006566: WARNER, PHILIP - The Special Air Service
007046: WAROUW, DR. S.J. (A.O.) - Minahassa strijdt voor Zelfbeschikkingsrecht en Vrijheid. Memorandum betreffende de wenschen van het K.K.M. (Komitť Ketatanegarašn Minahassa - Minahassisch Staatsrechtelijk Comitť) aan geboden aan de nederlandsche Regeering door de
005996: WAROUW, S.J. - "IndonesiŽ in Rijksverband"
008662: WARREN, WILLIAM & BRIAN BRAKE - The House on the Klong. The Bangkok Home and Asian Art Collection of James Thompson. Photographs Brian Brake, text William Warren
006885: WARREN, HANS - De Olympos [gedichten]
002988: WARTNA, J.A. - De Indonesische nijverheid, verleden en toekomstmogelijkheden.
003324: WASSING, REN… S. - De wereld van de wayang. De schim van het verleden werpt zijn schaduw vooruit.
005564: WASSING, REN… S. - Een Indische Erfenis
009090: WASSING, REN… - Een Indische erfenis
008952: WASSING, R. & R. WASSING-VISSER - IndonesiŽ. Tweede, bijgewerkte druk
010642: WASSING, GERRIT - Vogels over de Lembangweg
010816: WASSING, GERRIT - Manis. Een IndiŽ-verhaal
004950: WATERBOER, HEINZ - Zwielicht auf Java. Eine SŁdsee-Novelle
010158: MULTATULI / WATERSCHOOT, JOS VAN - Monument voor Tine
005634: WATSON, WILLIAM (EDITOR) - Pottery and Metalwork in T'ang China. Their chronology & external relations. A Colloquy held 29 June to 2 July 1970
007499: WATTERSON, NEVILLE - Borneo: The Japanese P.O.W. Camps. Mail of the Forces, P.O.W. and Internees
004646: WAVELL, STEWART - The Lost World of the East. An Adventurous Quest in the Malayan Hinterland
002017: WEBER, DR. R.E.J. - Zee- en landtransport in het postverkeer met het vml. Nederlands-IndiŽ.
000846: WECHEL, P. TE - Amiroť. Beelden uit het Dajaksche volksleven.
000979: LUBLINK-WEDDIK, W.F. - Adatdelictenrecht in de rapat-marga-rechtspraak van Palembang.
001752: WEEBER, A. (HOOFDREDACTEUR "DE COURANT", WELTEVREDEN) - Petroleum-adel.
009687: WEEDA, P. - Pieter van den Broek in AziŽ, of Geschiedenis der Tpgten en Verrichtingen van dezen Nederlandschen regulus. Met platen
003999: WEEDA, P. - Pieter van den Broek in AziŽ, of de geschiedenis der togten en verrichtingen van dezen Nederlandschen regulus. Met platen.
008395: WEERASOORIA, N.E. - Ceylon and her People
001040: WEERDEN, J.S. VAN - De Indische reis van Marten Douwes Teenstra 1824-1826.
010834: WEERLEE, DUCO VAN - Blauwe palmen. Een Balinese dorpskroniek
010835: WEERLEE, DUCO VAN - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem
006018: WEERLEE, DUCO VAN - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs
010836: WEERLEE, DUCO VAN - Sambal Duco. Een autobiografische notitie
004918: WEGENER, GEORG - Erinnerungen eines Weltreisenden
000813: WEGENMAN, WILLEM - Corruptie. een Indische roman. Met een voorrede door prof.Dr. J.H. Valckenier Kips.
001623: WEIDENREICH, FRANZ - Morphology of Solo Man. With an introduction by G.H.R. von Koenigswald.
001414: WEIJDEN, GERA VAN DER - Indonesische Reisrituale.
010338: WEIJDEN, J. VAN DER - Weerplicht voor Inlanders en samenstelling van de weermacht in Nederlandsch-IndiŽ
006040: WEIJER, G.A.PH. - Nederland's taak in IndiŽ
005674: JENNY WEIJERMAN, DR. J.W. - Twee rapporten over den aanleg eener waterleiding te Paramaribo, uitgebracht aan den Gouverneur van Suriname
010767: WEIJL, S & W.H. BOGAARDT - Het concubinaat in de Indische kazerne. Pro: S. Weijl. - Contra: W.H. Bogaardt
009396: WEINER, JAMES F. (EDITOR) - Mountain Papuans. Historical and Comparative Perspectives from New Guinea Fringe Highlands Societies
010268: WEINER, ANNETTE B, - The Trobrianders of Papua New Guinea
010263: WEINREB, F.] / GR‹TER, REGINA - Een fantast schrijft geschiedenis. De affaires rond Friedrich Weinreb
006086: WEINTRAUB, ANDREW N. - Power Plays. Wayang Golek Puppet Theatre of West Java
000788: WEISFELT, J. - De Deli Spoorweg Maatschappij als factor in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra.
004346: WEISGLAS, MAX - Aan de wieg van een natie. Herinneringen aan IndonesiŽ
010581: WERFF-WEISMAN, NIQUE VAN DER - Kook nu eens zelf Indisch en Chinees
005656: WEISS, H. - Vier maanden in Suriname. Met een inleiding van Dr. J.R. Callenbach
009020: WEISS, CARL - Soekarno's duizend eilanden
010241: WEITJENS, J.A.TH. (SJ) - De vrijheid der Katholieke prediking in Nederlands-IndiŽ van 1900 tot 1940
009842: WEITZEL, A.W.P. (1E LUITENANT BIJ DE JAGERS) - De oorlog op Java van 1825 tot 1830. Hoofdzakelijk bewerkt naar de nagelaten papieren van, Z. Exc. den luitenant-generaal Baron Merkus de Kok. Met eene kaart van het oorlogstooneel in steendruk, en eenige schetsen in houtsnÍe
006954: WEITZEL, A.W.P. - De derde militaire expeditie naar het eiland Bali in 1849. Met drie kaarten
005001: WEITZEL, A.W.P. - Batavia in 1858. Schetsen en beelden uit de hoofdstad van Nederlandsch IndiŽ
008312: WEL, F.J. VAN - Suriname. Balans van een kwart eeuw opbouwwerk
004793: WELBERGEN, H. - De Katholieke Missie in Nederlandsch-IndiŽ
006770: WELK, KARIN VON & WERNER WOLFF (EDITORS) - Berichte von den Smaragdinseln. Europšische Erforschung des Malaiischen Archipels von den Anfšngen bis 1900
000087: WELLAN, J.W.J. - Heeft de Gemeente Palembang recht haar wapenschild te dekken met een stedekroon?
001558: WELLAN, J.W.J., AND O.L. HELFRICH - Zuid-Sumatra. Overzicht van de literatuur der Gewesten Bengkoelen, Djambi, de Lampongsche Districten en Palembang
002373: WELLAN, J.W.J. - Palembang 1834.
003613: WELLAN, J.W.J. - Verkiezing van een toeankoe van Mokko-Mokko in 1822.
000735: WELLAN, J.W.J. - Onze eerste aanrakingen met Lampoeng.
005210: WELLAN, J.W.J. - Onze eerste vestiging in Djambi. Naar oorspronkelijke stukken. Met een schetskaart
005211: WELLAN, J.W.J. - De loge te Djambi in het jaar 1707. Met ťťn kaart en vier teekeningen
000845: WELLENSTEIN, IR. E.P. - Nederlandsch-IndiŽ in de wereldcrisis.
002456: WELLENSTEIN, E.P. & C. V.D. BUSSCHE - I. Nederlandsch-IndiŽ in de wereldcrisis [ by E.P. Wellenstein]. II. De nawerking van de crisis op 's Lands geldmiddelen (by C. v.d. Bussche].
002856: WELLENSTEIN, E.P. - Jaarverslag van den voorzitter van de Kleine Welvaarts Commissie over 1931.
006964: WELLS, CARRETH - Six Years in the Malay Jungle. With a Preface by Dr. Frederic Augustus Lucas. Illustrated from photographs
007879: [MULTATULI] / WELSINK, DICK & WILLY TIBERGIEN (REDACTIE) - Aarts' Letterkundige Almanak voor het Multatuli-jaar 1987
004033: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Aanvullend Hulpwoordenboek. Supplement op alle in Nederland verschenen lexica. Koloniaal Nederlandsch - Engelsch, Fransch, Duitsch.
010020: PRICK VAN WELY, F.P.H. (LEERAAR AAN DE H.B.S. MET 5 J.C, TE BATAVIA) - Neerlands Taal in 't Verre Oosten. Eene bijdrage tot de kennis en de historie van het Hollandsch in IndiŽ
008949: PRICK VAN WELY, M. - Volkssprookjes en legenden uit IndonesiŽ
009790: PRICK VAN WELY, F.P.H. - Talks and Tales about India. Nieuw Engelsch Leesboek voor de Hoogere Klassen der Middelbare School
011752: WELZEN, J.H. VAN - Vader Emde, de horlogemaker van Soerabaja. De geschiedenis van een merkwaardig leven naverteld
001949: WENCKEBACH, H.J.E. - Advies aan den Minister van KoloniŽn over de wenschelijkheid, het beheer van de Staatsspoor- en tramwegen in Nederlandsch-IndiŽ over te dragen aan een daartoe in te stellen zelfstandig bedrijf.
000298: WENGEN, G.D. VAN, R.S. WASSING & A.A. TROUWBORST (EDITORS) - Waar Dromers Ontwaken. Terugblik van oud-leden van het Leidsch Ethnologisch Dispuut W.D.O. op 45 jaar culturele antropologie.
008349: WENGEN, G.D. VAN - The Cultural Inheritance of the Javanese in Surinam
010201: WENNEKES, WIM - Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden
000122: WENTINK, MR. J.J. - Nieuw Guinea, schone slaapster, word wakker!
011074: WERD, GUIDO DE (AND OTHERS, EDITORS) - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Siegen Nassau 1604-1679
001334: WERK, MARION E. VAN DE - Zur Geschichte des javanischen Grundbesitzes.
003663: WERK, MARION E. VAN DER - Zur Geschichte des javanischen Grundbesitzes.
005035: [WERKMAN, EVERT & PIETER KUHN] - Jan van Riebeeck in Zuid-Afrika
000246: WERKUM, H.D. VAN - Desa-Ordonnantie 1941.
000829: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman.
000143: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje.
003830: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje.
004099: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Een vroolijk spel uit het Indische Leven in drie bedrijven
004102: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Langs den Gordel van Smaragd
004103: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Langs den Gordel van Smaragd
009457: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Tropische zoutwaterliefde. Humoristische roman
009667: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Een vrolijke Indische roman. Fimeditie met 6 foto's naar het scenario van /henri van Wermeskerken en Haro van Peski
009739: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Een Indisch binnenhuisje
000502: WERMESKERKEN, HENRI VAN - De tante uit IndiŽ.
010310: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Een vrolijke Indische roman. Filmeditie met 6 foto's naar het scenario van Henri van Wermeskerken en Haro van Peski
007135: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Het Manneneiland. Fantastische tropische roman
009844: WERMESKERKEN, HENRI VAN - Suikerfreule. Indische roman
010541: WERTENBROEK, MATHIEU - Schetsen van smaragd. Tekeningen en dagboeknotities van een tropenarts in de jonge Republiek IndonesiŽ
001821: WERTHEIM, W.F. (AND OTHERS) - Het andere IndonesiŽ. Ontwikkeling en hulp van onderaf bekeken. Dokumentatiemap ter gelegenheid van het IndonesiŽ--Kongres op 19 en 20 mei 1978 in de Oude Manhuis Poort van de Universiteit van Amsterdam.
000103: WERTHEIM, W.F. - Nederlandse cultuurinvloeden in IndonesiŽ.
003222: WERTHEIM, W.F. - Dawning of an Asian Dream. Selected articles on modernization and emancipation.
001405: WERTHEIM, W.F. - De geest van het Oostindisch Gouvernement, honderd jaar geleden.
004381: WERTHEIM, W.F. - Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change
004382: WERTHEIM, W.F. - Indonesian Society in Transition. A Study of Social Change
000963: WERTHEIM, W.F. - La Population de l'Indonťsie et le test des 40 %.
006150: WERTHEIM, WIM & HETTY WERTHEIM-GIJSE WEENINK - Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren - IndonesiŽ geboren
006417: WERTHEIM, W.F. - IndonesiŽ, van vorstenrijk tot neo-kolonie
009974: WERTHEIM, ANNE-RUTH - De gans eet het brood van de eenden op. Mijn kindertijd in een Jappenkamp op Java
011267: WERTHEIM, W.F. - IndonesiŽ, van vorstenrijk tot neo-kolonie
010707: WESKI, H…L»NE - Niet meer dan een rat
010706: WESSELING, H.L. - IndiŽ verloren, rampspoed geboren, en andere opstellen over de geschiedenis van de Europese expansie
005295: WESSELS, C. (S.J.) - De Katholieke Missie in de Molukken, Noord-Celebes en de Sangihe-eilanden gedurende de Spaansche bestuursperiode 1606-1677
000089: WESTENENK, L.C. - De Hindoe-Javanen in Midden- en Zuid-Sumatra.
005488: WESTENENK, L.C. - Het Rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damstť
008104: [WESTERLING, RAYMONF] / VENNER, DOMINIQUE - Westerling, Guťrilla-story
009980: WESTERLING, KAPT. RAYMOND PAUL PIERRE - Westerling 'De Eenling'
011029: WESTERLING, KAPT. RAYMOND PAUL PIERRE / CASPER VAN BRUGGEN - 'Westerling's favoriete vuurwapen'
001007: WESTERLINGK, TIJLL - Het Indische dagboek van Dr. Peter Fabrizius.
005125: LUIJCKX-WESTEROP, JAMILLA L. - Indische mensen in Nederland. Op zoek naar een nieuw evenwicht
005012: RIJCKEVORSEL-WESTERWOUDT, E. VAN - Een Nederlandsch Missionaris [:] Father Felix Westerwoudt van de St. Joseph-Congregatie van Mill-Hill
007850: [MULTATULI] / WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur, in het bijzonder als navolger van Alphonse Karr
002463: WETERING, F.H. VAN DE - Het tatoueren op Rote.
008862: WEVER, DARJA DE & ANDREA KIESKAMP - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en schrijven IndiŽ 1852-1912. Ida Pfeiffer - Augusta de Wit - Anna Weber-van Bosse - Marie van Zeggelen - Carry van Bruggen - Aletta Jacobs - Dť-Lilah
005326: WEYL, S. (GEPENS. SERG.-MAJOOR, STAFSCHRIJVER OOST-INDISCH LEGER) - Het leven van den Europeeschen Militair in Nederlandsch Oost-IndiŽ
002385: WHEATCROFT, RACHEL - Siam and Cambodia in Pen and Pastel. With excursions in China and Burmah.
004380: WHEATLEY, PAUL - Impressions of the Malay Peninsula in Ancient Times
006169: WHEELER, TONY & JAMES LYON - Bali & Lombok. A travel survival kit
004499: WHITE, J. TH. - Een onderzoek naar fijnheid en verdeeling van het phosphorzuur en zijn opneembaarheid in de mergelgronden van Java
002064: WHITTEN, TONY EJANE - Ongerept IndonesiŽ. De biologische diversiteit van IndonesiŽ.
009104: WHITTEN, TONY & JANE - Ongerept IndonesiŽ. De biologische diversiteit van IndonesiŽ. Fotografie: Gerald Cubitt. Tekst: Tony en Jane Whitten
004615: WHITTOW, G. CAUSEY - Malaysian Wildlife. A Personal Perspective
005595: WICHERTS, A. H. (OUD-VOORZITTER VAN DE AFDELING BUITENZORG VAN HET NED. RODE KRUIS AFD. INDONESI√č) - Herinneringen. De jaren 1941 tot en met 1949
005508: WICHMANN, ARTHUR - Bericht Łber eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederlšndischen Geographischen Gesellschaft ausgefŁhrte Reise nach dem Indischen Archipel. Erster Theil - Zweiter Theil - Dritter Theil
000952: WICHMANN, ARTHUR - Die Erdbeben des Indischen Archipels bis zum Jahre 1857.
005507: WICHMANN, ARTHUR - Bericht Łber eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederlšndischen Geographischen Gesellschaft ausgefŁhrte Reise nach dem Indischen Archipel. Erster Theil - Zweiter Theil - Dritter Theil.
008264: WICKERT, J‹RGEN D. - Borobudur. Text and photography JŁrgen D. Wickert.
009284: WIDJANARKO, BAMBANG S. / KARNI, DRS. RAHADI S. (EDITOR) - The Devious Dalang. Sukarno and the so-called Untung-putsch. Eye-witness report by Bambang S. Widjanarko. Introduction by Dr. Antonie C.A. Dake. Verbatim testimony of Colonel Bambang S. Widjanarko on the October 1965 purge of the Indonesian General Staff
000928: WIECHEN, PETER VAN - Vademecum van de Oost- en West-Indische Compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika, AziŽ en West-AustraliŽ vanaf 1602 tot heden.
000064: WIECHERT, ERNST - Geschichte eines Knaben.
002182: WIEDER, DR. F.C. - De oude weg naar IndiŽ. Wandversiering in de zalen van het Stoomschip Jan Pieterszoon Coen van de Stoomvaart-Maatschappij Nederland, naar de oorspronkelijke kaarten van petrus Plancius en Jan Huygen van Linschoten vervaardigd door C.A. Lion Cachet.
000731: WIELENGA, D.K. - Soemba voorheen en thans.
005187: WIELENGA, D.K. - Oemboe Donga. Het kamponghoofd op Soemba. Een verhaal uit het leven van een heiden. Met oorspronkelijke illustraties
011433: WIENER, MARGARET J. - Visible and Invisible Realms. Powe, Magic and Colonial Conquest in Bali
004530: WIERINGA, B. (EDITOR) - Beknopt aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch-IndiŽ. Met toestemming van den Heer Chef van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst mede uit officiŽle gegevens samengesteld
002372: WIERINGA, F.M. (EDITOR) - De Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep o.l.v. F.M. Wieringa.
006054: WIERSEMA, BERT - De vergeten strijd van '45-'50
008509: WIERSINGA, H.A. - Suriname zoals ik het zag
010827: WIGGINS, MARIANNE - John Dollar
006931: KOSTER-WIGMAN, MIA - Wat gestuntel met de Jap in Tjihapit en Ambarawa, beleefd door Mia Koster-Wigman. [Met] tekeningen [van] Ineke Aalbers-Koster
003674: WIJCK, H. VAN DER - De Nederlandshe Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830).
009660: WIJK, J.M. VAN (EDITOR) - Dwangarbeid. Aan deze uitgave werkten o.a. mee: Drs. W. Manuhutu, M.M. van der Slikke, L. Vogelaar
008830: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GERTH VAN WIJK, DR. J.A. (PREDIKANT) - Een woord over het Anti-Schoolwet-Verbond. Toespraak op 22 Januari 1873 te Groningen gehouden
008363: WIJK, D. GERTH VAN - De Koranische Verhalen in het Maleisch
007326: WIJNAND, J.H - Hoe is het in IndiŽ? Een reportage
011097: WIJNGAARDEN, PIETER VAN & PRUDENT STAAL - Dornier Do 24. Herinneringen aan een legendarische vliegboot
004178: WIJNMALEN, DR. TH. CH. L. (EDITOR) - De Indische Letterbode. Orgaan gewijd aan Nederlandsch-Indische bibliographie. Eerste Jaargang / Tweede Jaargang (Maart 1876 / December 1877).
005602: WIJNMALEN, DR. TH. CH. L. (EDITOR) - De Indische Letterbode. Orgaan gewijd aan Nederlandsch-Indische Bibliographie. Eerste jaargang (Maart - December 1876)
005241: ISOLINE [= H. SCHOLTEN-WIJNSTROOM] - Indische schetsen. Beelden uit het verleden
009874: ISOLINE [= H. SCHOLTEN-WIJNSTROOM] - "Fiat Justitia". Indische novelle
001472: WERFF-WIJSMAN, NIQUE VAN DER - Kook nu eens zelf Indisch en Chinees. Met illustraties van Jaap Vegter.
003571: WILCOX, HARRY - White Stranger. Six Moons in Celebes.
009194: WILD, DR. IR. A.M. DE - Verdoeken van Schilderijen
004735: WILDAVSKY, AARON & DAGMAR CARBOCH - The 1926 Referendum (by Aaraon Wildavsky) [and] The Fall of the Bruce-Page Government (by Dagmar Carboch). Wit an Introduction by Henry Mayer
002869: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M. - Koninklijke Marine schrijft geschiedenis in Oost-Java / Met de Mariniers naar Djember.
011132: NEYTZELL DE WILDE, C. - Een Mary-Gold als verjaardagscadeau. Aquarellen en schetsen, 1942-1945
009808: NEIJTZELL DE WILDE, MR. A - Een en ander omtrent den Welvaartstoestand der Inlandsche Bevolking in de Gouvernementslanden van Java en mdoera (de particuliere landerijen uitgezonderd) (Nijverheid, Handel, Bijdragen tot de Gemeenschap. de GouvernementsmonopoliŽn, de algemeene middelen
010367: WILDSCHUT, MARJOLEIN - Indonesisch kookboek
005621: WILJES, H.G. - Het Pad der Genen (Het Pad van de Erfelijke Eigenschappen)
000538: WILKEN, DR. G.A. - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Naar diens dictaat en aanteekeningen uitgegeven door C.M. Pleyte.
004504: WILKEN, PROF. DR. G.A. & F.D.E. VAN OSSENBRUGGEN (EDITOR) - Opstellen over Adatrecht, bezord door Mr. F.D.E. van Ossenbruggen
010608: WILLEMS, MARGIT - Vijand zonder uniform. Roman
008730: WILLEMS, WIM - Tjalie Robertson. Biografie van een Indo-schrijver
009372: WILLEMS, WIM (EDITOR) - Sporen van een Indisch verleden (1600-1942)
010170: ROBINSON. TJALIE [= J. BOON] / WILLEMS, WIM - Schrijven met je vuisten. Brieven van Tjalie Robinson. Bezorgd en ingeleid door Wim Willems
011647: WILLEMS, WIM & JAAP DE MOOR (EDITORS) - Het einde van IndiŽ. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie
001627: WILLEMS, WIM (EDITOR) - Bronnen van kennis over Indische Nederlanders. Bundel artikelen naar aanleiding van de 2e Studiedag Indische Nederlanders. Tot stand gekomen met medewerking van Liane van der linden, Theo Stevens en Gerard Termorshuizen.
006464: WILLEMS, WIM (EDITOR) - Indische Nederlanders in de ogen van de wetenschap
008331: WILLEMS, H.W.V. - Contribution to the petrology of the crystalline schists of Western Central Celebes (Netherlands East Indies)
011059: WILLEMS, WIM - De uittocht uit IndiŽ 1945-1995
010934: WILLEMS, WIM & LEO LUCASSEN (EDITORS) - Het onbekende vaderland. De repatriŽring van Indische Nederlanders (1946-1964)
003205: WILLEMS, WIM, REMCO RABEN, EDY SERIESE, LIANE VAN DER LINDEN, ULBE BOSMA (EDITORS). - Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
005191: WILLENBERG, URSULA - Interethnisch-√Ėkonomische Beziehungen in Sud-ViÍt-Nam. Ihre Bedeutung fŁr den Ethnogeneseprozess. Mit 5 Karten und 7 Abbildungen
000677: WILLER, T.J. - Verzameling der Battahsche Wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie, gevolgd van een overzigt van land en volk in die streken.
000919: WILLER, TH. F. - Southeast Asian references in the British Parliamentary Papers 1801-1972/73: An Index. Compiled, edited and intoduced by Thomas F. Willer.
006893: WILLIAM, J.H. - Elephant Bill
007213: WILLIAMS, J.T. & C.H. LAMOUREUX & N. WULIJARNI-SOETJIPTO (EDITORS) - South East Asian Plant Genetic Resources. Proceedings of a Symposium on South East Asian Plant Genetic Resources held at Kopo, Cisarua, Bogor, Indonesia 20 - 22 March 1975
006928: WILLIAMS, SIDNEY HERBERT & FALCONER MADAN - The Lewis Carroll Handbook. Being a New Version of A Handbook of the Literature of the Rev. C.L. Dodgson by Sidney Herbert Williams and Falconer Madan. First published in 1931. New Revised, Augmented and brought up to 1960 by Roger Lancelyn Green
003779: WILLIAMS, MASLYN - Stone Age Island. Seven Years in New Guinea.
004892: WILLINCK, MR. G.D. - Non Tali Auxilio! op wijlen Prof. Dr. G.A. Wilken, zoomede Mr. F.D.E. van Ossenbruggen en beider arbeid op vergelijkend rechtswetenschappelijk gebied
008896: TJEENK WILLINK, DR. H.D. - Beginselen der Plantkunde. Leerboek ten gebruike bij het Lager Onderwijs in Nederlandsch-IndiŽ. Vierde druk, met 63 figuren en 4 gekleurde platen
001811: WILLMOTT, DONALD E. - The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958.
003096: WILMOT, A. & JOHN CENTLIVRES CHASE - History of the Colony of the Cape of Good Hope from its discovery to the year 1819 by A. Wilmot, Esq. From 1820 to 1868 by the Hon. John Centlivres Chase, M.L.C.
000410: WILMOTT, DONALD E. - The National Status of the Chinese in Indonesia 1900-1958
011236: PINK-WILPERT, CLARA - Das indonesische Schattentheater
006487: WILPERT, CLARA B. - Schattentheater
004260: WILS, ESTHER (EDITOR) - Wonen in IndiŽ / House and Home in the Dutch East Indies
004023: WILSEN, F.C. - Door Vuur en Water. Verhaal uit Midden-Java.
011081: WILSON, S.J. - Doits to Ducatons. The Coins of the Dutch East India Company Ship Batavia Lost on teh Western Australian Coast 1629. A Brief History of the Ship and the Story of its Silver Coinage with an Illustrated Catalogue
005412: WILSON, EDWARD (INTRODUCTION) - An Inquiry into the Principles of Representation. A reprint of several Letters and leading Articles from the Argus Newspaper
010128: WILSON, ANNIE - Het complete kookboek met Aziatisce recepten
004925: WIND, R. (AND OTHERS) - Overzicht van de geschiedenis der Vereniging van Indische Verlofgangers en Gerepatrieerden 10 December 1919 - 30 December 1954
003157: WINK, P. - De Onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
010250: WINKLER, DR. JOH. (EHEM. MISSIONSARZT DER RHEINISCHEN MISSIONSGESELLSCHAFT AUF SUMATRA (1901-1922) - Im Dienst der Liebe. Das Missionshospital in Pearadja 1900-1928
011494: WINKLER, DOLF - Mijn kampverleden 1942 - 1945
009582: WINNING, ELISABETH MARIE "NENG" VON (1881 - 1920) - Lebenslauf des Moritz von Winning, 22. August 1835 - 31. August 1920
004751: WINSEMIUS, DR. J. - Nieuw-Guinee als kolonisatiegebied voor Europeanen en van Indo-Europeanen
011036: WINSLOW, W.G. (CAPTAIN, U.S. NAVY (RET.)) - The Ghost that Died at Sunda Strait
007910: WINSTED, SIR RICHARD - Dictionary of Colloquial Malay (Malay-English & English-Malay)
005845: WINSTEDT, SIR RICHARD - An English-Malay Dictionary (Roman Characters)
002867: WINTER, J.W. - Beknopte beschrijving van het Hof Soerakarta in 1824. Met voorwoord en eenige nooten van G.P. Rouffaer.
006379: WINTER, C.F. (EDITOR) - Het boek Adji-SŚkŚ. Oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst SÓndoelŚ te Galoeh tot aan de stichting van MŚdjŚ-PaÔt, door vorst Soesoeroeh. Uit de poŽzie in Javaansch proza overgebragt door C.F. Winter, Sr. Uitgegeven door
001000: WINTGENS, MR. W. - De pligt van Nederland jegens eigene zelfstandigheid en Java's nationaliteit.
004745: WINTGENS, MR. W. - Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1877-1879). Met aanteekeningen
009788: WINTGENS, MR. W. - Conservatieve koloniale politiek. Redevoeringen over koloniale onderwerpen in the Tweede Kamer der Staten-Generaal (met aanteekeningen en bijlagen)
000726: WIRODIHARDJO, DR. SAROSO - Masalah perdagangan dan politik ekonomi Indonesia
003558: WIRODIHARDJO, DR. R. SAROSO - De contingenteeringspolitiek en hare invloed op de indonesische bevolking.
005870: WISETROTOMO, SUWARNO (INTRODUCTION) - Libido. Pameran lukisan Anggar Praseto - Laksmi Shitaresmi
010562: WISSELINK, LEO - Indisch pigment
006934: WIT, HENK DE - Birma Bali. De hel en het paradijs
007277: WIT, AUGUSTA DE - Natuur en menschen in IndiŽ. Met 45 illustraties
007273: [WIT, AUGUSTA DE] / ANNIE SALOMONS - Over mooie boeken. Letterkundige opstellen van Annie Salomons
003338: WIT, HENK DE - KNIL Herinneringen.
003371: WIT, DR. H.C.D. DE - An Introduction to the Botanic Gardens ('s Lands Plantentuin) Buitenzorg.
003934: WIT, AUGUSTA DE - Java, feiten en fantasiŽn. In het Nederlandsch vertaald onder toezicht van de schrijfster door Cornelie van Oosterzee. Goedkoope uitgave met 160 illustraties.
004976: WIT, JOHAN DE (S.J.) - Herinneringen voor Augusta. Uit de kampperioden 1942-45 Malang, Solo en Ambarawa tijdens de Japanse bezetting van Nederlandsch Oost-IndiŽ verzameld voor Augusta de Wit-Saragosa
004956: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de dessa
008593: WIT, HENDRIK DE - Suriname en de Nederlandse Antillen. Een kort overzicht van de twee Rijksdelen in Amerika
010432: WIT, AUGUSTA DE - De Godin die Wacht
004111: WIT, AUGUSTA DE - De drie vrouwen in het heilige woud
008071: WIT, AUGUSTA DE - Java. Facts and Fancies.
008899: WIT, AUGUSTA DE - De Godin die Wacht. Roman. Ingeleid en toegelicht door Tessel Pollman
009616: WIT, AUGUSTA DE - Verborgen bronnen
006911: [WIT, AUGUSTA DE] - De godin die wacht
009735: WIT, AUGUSTA DE - Orpheus in de dessa
000987: WIT, AUGUSTA DE - Een Javaan.
011184: WIT, AUGUSTA DE / MARGRIET VAN LITH - 'Haat is uit de boze en het begin van alle kwaad'. Over Augusta de Wit (1864-1939)
005781: WIT, HENK DE - Ter herinnering aan onze bevrijding 1945-1995. Einde Tweede Wereldoorlog Zuid-Oost AziŽ
010641: WIT, AUGUSTA DE - De drie vrouwen in het Heilige Woud. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Tessel Pollmann
002676: WITH, KARL - Java. Brahmanische, Buddhistische und eigenlebige Architektur und Plastik auf Java.
003664: WITKAMP, H. - De Sabentoeloeng, Sedoelang en Manamang, zijrivieren der Kedang Rantau (Borneo).
001956: WITKAMP, F. (ET AL., EDITORS) - Gedenkboek van het KNIL. Uitgave in opdracht van de Vereniging van oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 'Madjoe' ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Met een voorwoord van prins Bernhard.
011096: WITLOX, ARISTIDES P. & BERT VAN AANHOLD (INTRODUCTION) - Heruitgave "De Gong". Van September 1948 tot en met December 1949. Bataljonsblad 4 - 2 R.I. 1947-1950 Noord-Sumatra
001981: WITMOND, GREET. - Allerhande verhalen uit Nederlands-Oost-IndiŽ.
000436: WITTE, J.C. - J.B. van Heutsz, leven en legende.
002500: WITTE, REN… - De Indische radio-omroep. Overheidsbeleid en ontwikkeling 1923 - 1942.
005119: WITTE, O.H. - Im Tengger-Smeroe-Gebirge auf Java [ Title on frontcover: Mahameroe]. Mit 18 Bildern und 1 Karte
010348: WITTEBORG, P. - Ein frŁhvollendetes Missionarsleben. Mit 19 Bildern und einer Karte
005969: WITTERMANS, TAMME - Social Organization among Ambonese Refugees in Holland. With a foreword by Fridus Steylen
007380: WLADIMIROFF, IGOR - De kaart van een verzwegen vriendschap. Nicolaas Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland
008406: WLLIAMS, LT.-KOL. J.H. - Het Ivoren Leger. 6000 Olifanten in de hel van de jungle-oorlog. Vertaald door J.F. Kliphuis
002701: WOELDERS, M.O. - Het Sultanaat Palembang 1811 - 1825. Een bijdrage tot de studie van de Maleische geschiedschrijving.
003731: WOELDERS, M.O. - Het Sultanaat Palembang 1811-1825.
006328: WOERDEN, C. VAN - Cactussen en hunne cultuur in Nederlandsch-IndiŽ
010568: WOJOWASITO, S. - Sedjarah Kebudajaan Indonesia. India zaman purbakala
008504: WOLFF, H.J. (OUD-BESTUURSAMBTENAAR) - Suriname. Het land der bekoring, maar toch het land der beproeving
008572: WOLFF, H.J. (OUD-BESTUURSAMBTENAAR) - Historisch Overzicht over Suriname 1613 - 1634
010812: WOLFFERS, IVAN - De verliefde waria. Roman
001470: W÷LLER, DR. JOHAN - Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ. Geautoriseerde vertaling uit het Deens door Greta Baars-Jelgersma. Ingeleid door Prof. Dr. L. van Vuuren.
010905: W÷LLER, JOHANNES - Von JŁtland bis Java. Aus dem Tagebuch eines dšnischen Arztes. Mit Zeichnungen von Magnus Bengtsson
007570: WOLTERS, HESTER & H.C. DJOHANI-LAPIAN (EDITORS) - Nederland - Indonesia 1945 - 1995 Een culturele vervlechting / Suatu pertalian budaya
010413: WOLTERS, R. - Het Indisch leger in de 19e eeuw
008843: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WOLTERS, W.P. - Een pleidooi voor de Gemengde Lagere School; uitgesproken in de Vergadering van het Departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 17 December 1868
011089: WOLTERS, W.G. - Klasseverhoudingen en politieke processen in Centraal Luzon, Filippijnen
010205: WOLTERS - VAN TRIGT & TOM VISSER - Duizend Dagen IndiŽ. Het dagboek van Jan van Trigt 1945-1948
000796: WOLTERSDORFF, MARIE - De zware eisch. Uit het Duitsch vertaald door H.J. van der Munnik.
008956: WOLTERSON, J.F. - Darimana kemana? Vanwaar, waarheen?
008716: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WOLTJER, DR. J. - De Gereformeerde Kweekschool. Toespraak gehouden bij de opening der Kweekschool gesticht door het Bestuur der D.I.A. Scholen der Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam, den 31 Augustus 1885
008650: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] WOLTJER, DR. D. (E.A.) - De Gereformeerde Kweekschool te Amsterdam
008870: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WOLTJER, DR. J. (E.A.) - De Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs 1860 - 30 October - 1935
009951: WONG, K.M. & A. PHILLIPPS (EDITORS) - Kinabalu. Summit of Borneo. A Revised and Expanded Expedition
006997: W÷RISH÷FFER, S. - Unter Seeršubern und Kannibalen. Abenteuer-Erzšhlung. Neu herausgegeben von Peter Holm. Illustriert von O. Braun
001839: WORMSER, MR. C.W. - Bergenweelde.
001934: WORMSER, MR. C.W. - Semper Idem.
002981: WORMSER, DR. W.C. - IndiŽ-vaart.
010425: WORMSER, MR. C.W. - De Heilige Gong
009956: WORMSER, J.A. - Lood voor de vloot van de Keizer
009198: WORMSER, DR. W.C. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruÔnes en heilige graven van Java's bergen
009079: WORMSER, DR. C.W. - Het Hooge Heiligdom. Legenden, tempelruÔnen en heilige graven van Java's bergen. Illustraties van Martha Eland.
008893: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Zůů leven wij in IndiŽ
008914: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WORMSER, J.A. (VOORZITTER VAN HET BESTUUR DER STUIVERSVEREENINGING "DE SCHOOL MET DEN BIJBEL") - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereening toch misdreven?. Openbare brief aan de Heeren A.P. Obermeijer c.s.
010662: BOEKAN SAJA [= PS. OF C.W. WORMSER] - Het graf van den mammon. Indische detectiveroman
005454: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Drie en dertig jaren op Java
002138: WORMSER, MR. C.W. - Bergenweelde.
008900: WORMSER, DR. C.W. - Het graf op den Soembing. Een Javaansche roman
009007: BOEKAN SAJA [ = PS. OF C.W. WORMSER] - Handlangers van den dood. Indische detectiveroman
009008: BOEKAN SAJA [ = PS. OF C.W. WORMSER] - Het geheim der tempelruÔne. Indische detective roman
007755: WORSLEY, PETER - Babad Bulelen. A Balinese Dynastic Genealogy
004706: WOUDE, J. VAN DER. (AND OTHERS) - Deze Oorlog. Wat zegt de Kerk er van?
006837: WOUDSMA, J. - Een markant gebouw in Amsterdam-Oost. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen
002879: WOUTERS, DR. HERMAN & HUGO RAES - Verhalen uit de Stille Zuidzee.
001397: WRIGHT, EUGENE - The Great Horn Spoon.
005629: WRIGHT, I.A. (EDITOR) - Spanisch Documents concerning English Voyages to the Caribbean 1527-1568 selected from the Archives of the Indies at Seville
005782: WRIGHT, DR. ASTRI - DR. M. MARIANTO - HILDA SOEMANTRI - Revolusi & Evolusi Sudjana Kerton / The Revolution & Evolution of Sudjana Kerton
004071: WRIGHT, ARNOLD (EDITOR IN-CHIEF) & OLIVER T. BREAKSPEAR (ASSISTANT EDITOR) - Twentieth Century Impressions of Netherlands India. It's History, People, Commerce, Industries and Resources.
007616: WUBBEN, H.J.J. - "Chineezen en ander Aziatisch ongedierte". Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940
006465: WUISMAN, J.J.J.M. - Sociale verandering in Bengkulu. Een cultuur-sociologische analyse
001148: WURM, PAUL - Geschichte der indischen Religion im Umriss dargestellt.
008281: WURM, S.A. - Phonological Diversification in Australian New Guinea Highlands Languages
002834: K.W. [ = KAREL WYBRANDS] - Diederik Baltzerdt op reis (Maart - November 1905, Mei - Augustus 1908). Brieven aan Het Nieuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ. Tweede, herziene en vermeerderde druk, met penkrabbels van Menno van Meeteren Brouwer en een portret van den Schrijver.
001403: WYBRANDS, K. - Legertoestanden (eene enquÍte).
004105: WYBRANDS, K. - "Tropenstijl". CauserieŽn en opstellen
005239: WYBRANDS, D. (DIEDERIK BALTZERDT) - Indische distels. CauserieŽn en opstellen 1901 - 1906. Eerste bundel
010877: WYBRANDS, K. - "Tropenstijl". CauserieŽn en opstellen
003843: WYBRANDS, K. (DIEDERIK BALTZERDT) - Indische distels. CauserieŽn en Opstellen 1901 - 1906. Eerste bundel.
008059: WYBRANDS, K. - Diederik Baltzerdt op reis (Maart - November 1905, Mei - Augustus 1908. Brieven aan Het Niuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ. Tweede, herziene en vermeerderde druk
002932: WYBRANDS, KAREL - Diederik Baltzerdt op reis (Maart-November 1905). Brieven aan het Nieuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ door K.W.
008758: WYND, OSWALD - Sumatra Zeven Nul. Code tot een fortuin. Geautoriseerde vertaling van Joh. van Wijk
004625: YAHYA, M.S. (INTRODUCTION) - Tali Kikek Tali Teraju. Antoloji Cherpen
009247: YAMASHITA, SHINJI - Bali and Beyond. Explorations in the Anthropology of Tourism. Translated and with an introduction by J.S. Eades
002004: YAMIN, MUHAMMAD - Lukisan Sedjarah.
002637: YAMIN, H. MUH. - Naskah persiapan Undang-undang dasar 1945.
011339: YAMIN, MUHAMMED - Gajah Mada. Pahlawan Persatuan Nusantara
006616: YAMIN, MR. MUHAMMAD - Sapta-Darma. Jaitu Apologi-pembelaan tindakan-politik tiga Djuli didepan mahkamah Tentara Agung di Djokjakarta 1948 dengan menguraikan nasionalisme-patriotik Indonesia atas dasar tiang tudjuh untuk mendjundjung kedaulatan Indonesia meliputi seluruh
006700: YANI, AMELIA - Profile of a Soldier. Translated from the Indonesian by Amelia Yani
010758: YEAGER, FRANCES, AND ELI COLTER - Jungle Woman. The Amazing Experiences of Mrs. Frances Yeager, Tirst White Woman to Live in the Sumatra Jungle
007244: TSENG CHAO YEH - Nieuw Hollandsch-Chineesch Woordenboek
005097: YOEDOPRAWIRO, HIDAYAT & SADIKUN SUGIHWARAS - Makna Offensif Empat Hari di Solo dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Serangan umum TNI empat hari di Solo 7-10 Augustus 1949
009139: YOMATRESNA, ENDANG - Proses pengolahan kapas menjadi kain batik
006714: YOSHIAKI YOSHIMI (A.O.) - Gedwongen prostitutie in Nederlands-IndiŽ tijdens de Japanse bezetting
011738: YOUNG, RITA & ZWAAN DE VRIES - Oorlog en overleven buiten Japanse kampen. Drie generaties vertellen...
003380: YSSELSTEYN, H.A. VAN - De geschiedenis der tinwinning op Billiton.
005338: SHAH BIN YUSOF, HAJI MOHD. - Kamus 'Am Bahasa Melayu
004510: YZERMAN, J.W. - Beschrijving van de boeddhistische bouwwerken te Moeara Takoes [Sumatra]
007967: ZAALBERG, LOUISE / M‹HLNICKEL - VAN DER KOLK, B. - Melati / Geofferd
005753: ZACH, PAUL & LEONARD LUERAS, - Jakarta. Photographs by Diane Graham Garth, Emmo Italiaander, John Paul Kay, R. Ian Lloyd, Leonard Lueras, Kal Muller and Luca Invernizzi Tettoni. Designed by Leonard Lueras
003071: ZAHARI - De rijstcultuur in IndonesiŽ.
005189: ZAHID, RAJA ISKANDAR BIN RAJA MUHAMMAD (EDITOR) - Sha'er Burong Punggok
005914: ZAJOTTI, PARIDE - Della Letteratura Giovanile. Discorso
002133: ZANDVLIET, DR. C.J. - Indonesia in the Mirror of History. Old maps of Indonesia and the World.
005885: ZANDVLIET, KEES - Mapping for Money. Maps, Plans and topographic Paintings and their role in Dutch Overseas expansion during the 16th and 17th centuries
000036: ZANEN, A.J. VAN - Voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling in het Centrale Batakland.
002097: ZANEN, MARCO - Een roeping in IndiŽ. Het echtpaar Kooij-van Zeggelen in Zuid-Celebes.
011654: ZANTEN, WIM VAN - Sundanese Music in the Cianjuran Style. Anthropological and musicological aspects of tembang Sunda
011298: ZARKASIH, DRS. RUSWANDI (INTRODUCTION) - Arsitektur tradisional daerah Jawa-Barat
002523: ZBORAY, E. VON - De particuliere Landerijen bewesten de Tjimanoek.
001088: ZEE, DAAN VAN DER - Het oorlogskind en andere schetsen.
001450: ZEE, D. VAN DER (OUD-SECRETARIS DER GEMEENTE BATAVIA) - De pensioenen taboe!
010244: ZEE, DAAN VAN DER - Dewi Angreni (Een Oud-Javaansche legende)
006649: ZEE, DAAN VAN DER - De S.D.A.P. en IndonesiŽ
003621: ZEEMAN, C.F. - Opvattingen van een Amerikaan en Indische toestanden. Opmerkingen en beschouwingen van een gepensionneerd O.-I. ambtenaar.
006800: BLOMBERG-ZEEMAN, MEVR. W. - Nonnie
010691: ZEGGELEN, MARIE VAN [ = M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Ingeleid, toegelicht en van fotokeuze voorzien door Rob Nieuwenhuys
009670: ZEGGELEN, M. C. VAN - Pim's verjaardag. Met vele plaatjes van E[lla] Riemersma
004755: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Indrukken van een zwervelinge
004964: ZEGGELEN, MARIE [C.] VAN - Als de mail komt.
001497: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Oude Glorie.
007369: ZEGGELEN, MARIE C. VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indische levens
003837: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Boeddhakind. Indisch spel in vier bedrijven.
005104: ZEGGELEN, MARIE VAN [ = M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Boeddhakind. Indisch spel in vier bedrijven
004627: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Koloniaaltje
010350: KOOIJ-VAN ZEGGELEN, M.C. - Jong Java's Lief en Leed. Drie verhalen van Java. Met oorspronkelijke teekeningen van G.B. Hooijer
009599: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY - VAN ZEGGELEN] - De Kostbare Sproke (Indisch spel in een bedrijf)
008167: ZEGGELEN, MARIE VAN [ = M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indrukken van een zwervelinge. De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Ingeleid, toegelicht en van fotokeuze voorzien door Rob Nieuwenhuys
006354: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Bij het hart van IndiŽ
008890: ZEGGELEN, MARIE C. VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Kartini. Een baanbreekster voor haar volk. Roman
001265: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Brieven van een zwervelinge.
007654: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY - VAN ZEGGELEN] - De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Brieven van een zwervelinge
010661: ZEGGELEN, MARIE C. VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Indische Levens
010823: ZEGGELEN, MARIE VAN [= M.C. KOOY-VAN ZEGGELEN] - Mama (Dramatische schets in ťťn bedrijf)
003186: ZEIJLSTRA, H.H. (EDITOR) - Nederland te Parijs 1931. Gedenkboek van de Nederlandsche deelneming aan de Internationale Koloniale Tentoonstelling.
000163: ZEIJLSTRA, H.H. - Melchior Treub, pioneer of a new era in the history of the Malay Archipelago.
002771: ZEILINGER, F.A. - Kapitaal en kapitaalvorming in de inheemsche maatschappij van Nederlandsch-IndiŽ.
000042: ZENTGRAAFF, H.C. - Vaderlandsche kout. Eene serie brieven.
000477: ZENTGRAAFF, H.C. - Sumatraansche Indrukken. Overdruk eener serie uit het 'Soerabaiasch Handelsblad'
000659: ZENTGRAAFF, H.C. - Het Land der Twee Rivieren.
000756: ZENTGRAAFF, H.C. - Op Oude Paden.
003914: ZENTGRAAFF, H.C. - Boven den Poolcirkel.
004271: [ZENTGRAAFF, H.C.] / BUITENHUIS, J.M. - De journalist H.C. Zentgraaff en zijn vijandbeeld. Zentgraaff en het ontstaan van zijn vijandbeeld van het Indonesisch nationalisme en van de ethische politiek
003166: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER - Sumatraantjes. Reisbrieven.
006908: ZENTGRAAFF, H.C. - Op Oude Paden
001284: ZENTGRAAFF, H.C. - Van eilanden in opkomst.
009534: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / ZERNIKE, C,F.A. - Paedagogisch woordenboek. Onder redactie van C.F.A. Zernike en met medewerking van vele andere deskundigen
001526: ZIEGENBALG, BARTHOLOMAEUS - Genealogie der Malabarischen GŲtter. Aus eigenen Schriften und Briefen der heiden zusammengetragen und verfasst. Erster, ungešnderter, nothdŁrftig, erweiterter Abdruck besorgt durch Dr. Wilhelm Germann.
004938: ZIJL, HANS VAN - De herovering van Lahat.
005877: ZIJLMANS, DR. G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps Binnenlands Bestuur op Java 1945-1950
006505: ZIJLSTRA, SOPHIE - Mevrouw Couperus. Roman
002745: STEENS ZIJNEN, F.H.A. - De toekomst van Sumatra.
010692: ZIKKEN, AYA - Hemd met open hals. Roman
010593: ZIKKEN, AYA - Terug naar de Atlasvlinder. Een reis door Sumatra
011019: ZIKKEN, AYA / RUYS, KEES - De geboorte van een schrijverschap. Aya Zikken's jeugdjaren in IndiŽ
010591: ZIKKEN, AYA - Eilanden van vroeger
010592: ZIKKEN, AYA - Een land als MaleisiŽ. Reisverhaal.
011480: ZIKKEN, AYA - Eilanden van vroger. (on cover:) Reizen in IndonesiŽ.
008087: ZIKKEN, AYA - Het huis op de plantage
011479: ZIKKEN, AYA - De tuinen van Tuan Allah
010673: ZIKKEN, AYA - Odjongs eiland
010811: ZIKKEN, AYA - Sarung, sari en samfu. Een reis door MaleisiŽ en Noord-Borneo
010668: ZIKKEN, AYA - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig
010698: ZIKKEN, AYA - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe {on cover: Een roman over Tempo Doeloe]
010631: ZIKKEN, AYA - Een tijger op je stoep
010880: ZIKKEN, AYA - De Polong
010632: ZIKKEN, AYA - De Tanimbar legende
009249: ZIKKEN, AYA - Drieluik Sumatra [:] Een tijger op je stoep / De Atlasvlinder / Terug naar de Atlasvlinder
010208: ZIKKEN, AYA - Landing op Kalabahi
010328: ZIKKEN, AYA - Indische jaren
008319: ZIMMER, MAX, & LUDWIG PFEIL - Unsere Reise durch Indien, Java und Ceylon im Jahr 1910. Erzšhlt von Max Zimmer
009393: ZIMMER, G. - Leven en sterven eener zendelingsdochter op Borneo. Uit het Hoogduitsch. Met een woord vooraf van J,P.G. Westhoff
004844: ZIMMER, WOLDEMAR - Atjau's Welt auf Borneo. Mit 17 Federzeichnungen von P. WŁst
003207: ZIMMERMAN, A. - China, het Rijk van het Midden. Geschreven door A. Zimmerman en te illustreren met vijftig plaatjes in kleuren en zestien zwart-wit platen naar oorspronkelijke aquarellen van Julius Wentscher.
004148: ZIMMERMANN, DR. W.F.A. [ = PS. OF C.G.W. VOLLMER] - Der Vulcanismus, oder Das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur. Mit 10 lithochromirten Abbildungen
006917: ZIMMERMANN, E.A.W. VON - E.A.W. von Zimmermann's Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts in RŁcksicht auf Lšnder- VŲlker- und Productenkunde. Forgesetzt von F. RŁhs und H. Lichtenstein. Dreizehnter Jahrgang, oder
010804: ZINA, PAULA - Journey to Paradise
010575: ZISCHKA, ANTON E. - Japan Wereldveroveraar. Vertaaled door Jean E. Marre. Met een woord vooraf van Mr. Dr. P.A. Roeper Bosch
005421: ZOBELTITZ, FEDOR VON - Het Heilzame Vergift
001667: ZOBELTITZ, HANNS VON - Die Prinzessin aus Java.
010276: ZOEST, AART VAN & NUNUK TRI HARYATI - Goena-goena en geziene geesten
008218: ZOETE, BERYL DE & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali. With a preface by Arthur Waley
011109: ZOETE, BERYL DE & WALTER SPIES - Dance and Drama in Bali. With a preface by Arthur Waley
011666: ZOETMULDER, P.J. - Pantheism and Monism in Javanese Suluk Literature. Islamic and Indian Mysticism in an Indonesin Setting. Edited and translated by M.C. Ricklefs
011501: ZOETMULDER, P.J. - Pantheisme en monisme in de Javaansche Soeloek-litteratuur
006249: ZOETMULDER, PETRUS JOSEPHUS - Pantheisme en monisme in de Javaansche soeloek-litteratuur
007533: ZOETMULDER, DR. P.J. - De taal van het Adiparwa.. Een grammaticale studie van het Oudjavaans
011658: ZOETMULDER, P.J. - De taal van het Adiparwa. Een grammaticale studie van het Oudjavaans
002982: ZONDERVAN, HENRI - Timor en de Timoreezen.
010760: ZONNELAAR, PAUL - Hollandsche Liedjes
006524: ZONNEVELD, PETER VAN - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie
006838: ZONNEVELD, PETER VAN - Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur
011734: ZONNEVELD, PETER VAN - De tuin van de Indische Romantiek
001253: ZONNEVELD, PETER VAN - Het geheim van de Leidse Hortus. Indische novelle.
010874: ZONNEVELD, PETER VAN - Het stempel van Batavia
008908: ZONNEVELD, PETER VAN (EDITOR) - OriŽntatie. Literair-cultureel tijdschrift in IndonesiŽ (1947-1953). Eenbloemlezing, samengesteld door Peter van Zonneveld
006112: ZORAB, MR. A.A. - De Japanse bezetting van IndonesiŽ en haar volkenrechtelijke zijde
010311: ZUIDHOEK, ROBERT-HENK (EDITOR) - Insulinde. Verhalen uit de Gordel van Smaragd. Samengesteld door Robert-Henk Zuidinga
006295: ZUIDHOEK, ARNE - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 6: Varen voor de vrijheid (II) 1939-1945
006332: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (EDITOR) - Indisch Letterland. Proza uit twee eeuwen Nederlandsch-Indische literatuur, samengesteld en ingeleid door Robert-Henk Zuidinga
011801: ZURBUCHEN, MARY SABINA - The Language of Balinese Shadow Theater
006277: Z√úRCHER, P.J. - Briljant Zakwoordenboekje Nederlands-Maleis. Bewerkt door P.J. ZŁrcher, Indisch oud-journalist
006438: ZWAAG, JAAP VAN DER - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ
000148: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. DE - De geneeskunde der menangkabau-Maleiers. Ethnologische studie.
009157: ZWAAN, JACOB - Nederlands-IndiŽ 1940-1946.[Deel] I. Gouvernementeel Intermezzo 1940-1942
003242: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. DE & A.J. VAN BORK-FELTKAMP - Anthropologische Bibliographie van den Indische Archipel en van Nederlandsch West-IndiŽ. Supplement by A.J. van Bork-Feltkamp.
002611: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. & VISSER, H.F.E. - Volkenkundige Opstellen I.
002141: ZWAAN, JACOB - Nederlands-IndiŽ 1940 - 1946. 3 Vols.
003628: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist, een historisch-liberaal staatsman 1809-1887.
003782: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman 1809 - 1887.
010745: ZWART, HENNY - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars
007017: ZWEERS, LOUIS - IndiŽ voorbij
007585: ZWEERS, LOUIS - IndiŽ in vervlogen tijden
011765: ZWEERS, LOUIS - De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-IndiŽ 1945-1949
003353: ZWEERS, LOUIS - Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog. Met een inleiding van J. A.A. van Doorn.
005790: ZWEERS, LOUIS - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie
001784: ZWEERS, LOUIS - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
011764: ZWEERS, LOUIS - 'Doodzwijgen leek de beste oplossing'. Militairen versus media in Nedelands-IndiŽ 1945-1949
000056: ZWITZER, H.L., AND C.A. HESHUSIUS - Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830-1950.
002229: BRANDTS BUYS-VAN ZYP, J.S. & A. - De Toonkunst bij de Madoereezen.

3/9