Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
005932: MINNEN, J.M. VAN - Accomodatie in de Chinese zendingsgeschiedenis
008066: MISSET, I.H. - Si Piet
007716: MJ÷BERG, DR. E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-IndiŽ. Geautoriseerde vertaling uit het Zeedsch door J.C. Cornelis
007407: TJOA TJIEN MO - Memberantas hama-hama dan penjakit-penjakit Anggerik
010088: MODDERMAN, P.W. & DR. T. VOKER & G.V.D. VEEN (EDITORS) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Deli Planters Vereeniging
009746: MODERA, J. (KAPITEIN-LUITENANT TER ZEE) - Aanteekeingen op eene reize naar de West-IndiŽn in 1847, ter vergelijking met vroegere opgaven betrekkelijk de vaarwaters aldaar
001902: MODY, H.N.N. - A Collection of Nagasaki Colour Prints and Paintings, showing thhe Influence of Chinese and European Art on that of Japan.
009378: MOEDJANTO, DRS. G.A., M.A. - Kasultanen Yoyyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen, Antara 1755-1992
011761: MOELIONO, ANTON M. - Tata bahasa baku bahasa Indonesia
011540: MOELLER, VOLKER - Javanische Bronzen
001903: MOENS, J.L. - Van den knaap, wien de dagtaak was opgelegd.
002135: MOENS, J.C.B. - De kinacultuur in AziŽ 1854 t/m 1882.
000752: MOENS, W. - Reisindrukken van Atjeh.
010621: MOER, A. VAN DER - Uitreis rond de Kaap. Een zee-geschiedenis uit 1626. [On cover:] Roman
010038: MOER, A. VAN DER - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611)
007724: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer
000394: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
000395: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. II. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
000277: MOESTAPA, HADJI HASAN - Over de gewoonten en gebruiken der Soendaneezen. Uit het Soendaasch vertaald en van aanteekeningen voorzien door R.A. Kern.
004330: GOENAWAN MOHAMAD - Sidelines. Thought Pieces from TEMPO Magazine. Translated [from the Indonesian] by Jennifer Lindsay
005553: MOHAMAD, MAHATHIR BIN - The Malay Dilemma
005672: M÷HLMANN, M. (INTRODUCTION) - Hugenholtz' CuraÁao
002907: MOHR, DR. E.C. JUL. - Over den grond van Java.
008461: MOL, ERIC - Vrijheid voor Piet van Staveren
009266: MOL, DR. W.E. DE - De wetenschappelijke Beteekenis van de Veredeling der Hollandsche Bloembolgewassen. Eerste Deel. AnomalieŽn, ontstaan door somatische variatie, kruising en modificatie, als uitgangspunt van onderzoekingen naar de morphologische beteekenis, de erfelijke
008845: MOLEMANS, GRISELDA - Dochters van de Archipel. Van moederland IndonesiŤ naar vaderland Nederland
010273: MOLEN, ELLA VAN DER (EDITOR) - De mooiste Indonesische mythen en sagen
005410: MOLEN, S. VAN DER - Populair Maleis. Uitgebreid met Maleis voor Militairen
007265: MOLENAAR, GERBEN - Dr. Tjaarda's Vacantiereis
002976: MOLENAAR, GERBEN - Dans der Djoeligs.
005067: MOLENAAR, GERBEN - Hij droomde van een palm
011347: MOLENAAR, ARNOUT - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie IndonesiŽ 1945 - 1949
003854: GRANPR… MOLIERE, CATHERINE - Aline du Reile. Indische roman.
000879: MOLLEMA, J.C. - Loten van denzelfden stam.
000480: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
000258: MOLLERUS, J.H.M. - Geschiedkundig overzigt van het handelssstelsel in Nederlandsch-UndiŽ.
002018: GOD…E MOLSBERGEN, DR. E.C. - Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-IndiŽ in beeld. Samengesteld op last van het Departement van Onderwijs en Eeredienst in Nederlandsch-IndiŽ.
007773: MOLTMAKER, P. (LID DER N.V.V.-DELEGATIE) - Indische reisbrieven
011927: MOLTZER, B.H. - Solo - Bandoeng. Verslag van een dienstreis door B.H. Moltzer (1900-1977) Inspecteur van Politie I. Met een voorwoord door R. Moltzer.
002889: MOMMA, J.J. - Artikel 56 van het Nederlandsch-Indisch Regeerings-Reglement in zijne wording getoetst.
006648: MOMMERSTEEG, MR. J.A. (EDITOR) - IndonesiŽ. Chronologisch & Documentair Overzicht
003480: MONEY, J.W.B. - Java, hoe eene kolonie moet bestuurd worden. Uit het Engels vertaald en van aanteekeningen voorzien door D.C. Steyn Parvť.
011196: MONSANTO, CHRISTEL - Roots Karibense. Caribische wortels
011294: MONTALBŃN, FRANCISCO J. (S.J.) - Das spanische Patronat und die Eroberung der Philippinen. Nach den Akten des Archivs von Indien in Sevilla bearbeitet
009413: MONTCLAR, P. - La "canne ŗ sucre" et la "Betterave" le "NŤgre" et le "Blanc" comparťs au point de vue Agricole, Industriel et Manufacturier
001430: MONTCLAR, ARMAND - La "sucrerie" Indo-Nťerlandaise et la "raffinerie" Nťerlandaise.
005575: MONTIGEL, R. - Barometrische hoogtemeting in de tropen (met aanhangsel)
010333: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-IndiŽ
008438: MOOIJ, J. (PREDIKANT BIJ DE EVANGELISCHE GEMEENTE TE BATAVIA) - Geschiedenis der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-IndiŽ. In opdracht van Zijne Excellentie den Minister van KoloniŽn, op voorstel van het Bestuur over de Protestantsche Kerken in Nederlandsch-IndiŽ teboekgesteld door J. Mooij. Eerste Boek. Van de
003287: MOOJEN, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst op Bali.
000108: MOOK, DR. H.J. VAN - Nederlandsch-IndiŽ onder de Japanse bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944. Met een naschrift over de betekenis van Nederlandsch-IndiŽ, door Edeleer Ch. O. van der Plas.
002110: MOOK, H.J. VAN (EDITOR) - Gids voor Tosari en het Tenggergebergte
008604: MOOK, DR. H.J. VAN - IndonesiŽ, Nederland en de wereld
007257: MOOK, DR. H.J. VAN - The Netherlands Indies and Japan. Their Relations 1940-1941
006045: MOOK, DR. H.J. VAN - Past and Future in the Netherlands Indies. Address delivered by Dr. Hubertus J. van Mook, Acting Governor-General of the Netherlands Indies and a member of the Dutch delegation at UNCIO, before members of the Institute of Pacific Relations, May 18,
007736: MOOK, DR. H.J. VAN - Nederlandsch-IndiŽ en Japan. Hun betrekkingen in 1940-1941
011245: MOOR, DRS. J.A. DE - Generaal Spoor. Triom en tragiek van een legercommandant
007613: MOOR, DRS. J.A. DE (COMPILATOR) - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated bibliography
011048: MOOR, J.A. DE - Westerling's Oorlog Indonesia 1945-1950. De geschiedenis van de commando's en parachutisten in Nederlands-IndiŽ 1945-1950
010398: MOOR, J.A. DE - Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant
004941: MOOR, MAGGIE DE & WILHELMINA H. KAL - Indonesische sieraden
000149: MOORE, DONALD AND JOANNA - The First 150 Years of Singapore.
001202: MOORE, DONALD - Far Eastern Journal.
000597: MOORE, JOANNA - Singapore - City of the Lion.
004790: MOORE, RUSSELL F. - Thailand, Malaysia, Singapore. People - Places - History
012348: MOORE, CORNELIA NIEKUS (EDITOR) - Insulinde. Selected Translations from Dutch Writers of Three Centuries on the Indonesian Archipelago
001775: MOORE, WENDY KHADIJAH - Malaysia. A pictorial history 1400 - 2004.
007937: MOOREHEAD, ALAN - The Fatal Impact. An Account of the Invasion of the South Pacific 1767-1840
010663: MOOREHEAD, ALAN - Rum Jungle
004339: MOOREN, G.T.M. & R.J. KLEBER - Gezondheid en herinneringen aan de oorlogsjaren van Indische jeugdige oorlogsgetroffenen. Een empirisch onderzoek
010237: MOPP»S, CATHERINE VAN - …milie. Java 1904. Roman
008062: MORAAL, WILLEM & JAAK VENKEN - Mariniers in aktie op Oost-Java. Met zware marsbepakking, memoires van Willem Moraal uit 1946-1949, bewerkt door Jaak Venken
010890: MOREE, PERRY - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
012084: MORGAN, STEPHANIE & LAURIE JO SEARS (EDITORS) - Aesthetic Traditition and Cultural Transition in Java and Bali
009781: MORGENTHALER, HANS - Mata Hari. Stimmungsbilder aus den Malayisch-Siamesischen Tropen. Mit 24 Federzeichnungen, nach Motiven aus siamesischen Buddhatempeln, vom Verfasser
003598: MORISON, H.H. - De Mendapo Hiang in het district Korintji. Adatrechtelijke verhandelingen.
005675: MORPURGO, U. - Van 1960 tot 1967; 1955-1965. Rapport van de Adviesraad voor de Herziening van het Tienjarenplan [voor Suriname]
011268: MORREN, F.W. - Werkzaamheden op eene koffie-onderneming. Handleiding voor opzichters bij de Koffie-cultuur. Met ophelderende platen
004879: MORRI√čN, JOOP - IndonesiŽ los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd tegen het Nederlandse kolonialisme
010800: MORRIS, LEA [= PS. OF LOUISE STOLK-POLAK] - Vier zonen
010903: MORRISON, IAN - Malayan Postscript
001802: MORSINK, MR. H.L. - Een prijsrechtgeschil in de Atjeh-oorlog.
001528: MOSHAGE, JULIUS - Mit Zirkel und Hammer durch die Welt. Bilder und Geschichten aus dem Leben eines Montage-Ingenieurs daheim und unter dem √Āquator.. Mit Bildern von Werner Chomton und mit Naturaufnahmen.
010994: MOSHAGE, JULIUS - Schštze der SŁdsee. Die Abenteuerfahrten der "Juliana". Umschlag, Karten und Textzeichnungen von Jupp Kamps
006878: MOSLEY, LEONARD - Gideon Goes to War.
007393: MOSLEY, LEONARD - Parachutisten boven Holland
002738: MOSSMANN, JAMES - Rebels in Paradise. Indonesia's Civil War.
004166: MOSZKOWSKI, MAX - Auf neuen Wegen durch Sumatra. Forschungsreisen in Ost- und Zentral-Sumatra (1907). Mit zwei Karten, drei Tafeln und 243 Abbildungen nach Originalaufnahmen und Handzeichnungen
012251: MRAZEK, RUDOLF - Semesta Tan Malaka
012242: MRŃZEK, RUDOLF - A Certain Age. Colonial Jakarta through the memories of its intellectuals
009800: MUCH, HANS - Borobudur. Ein Buch der Offenbarung
007785: MUCHTAROM, ZAINI - Santri dan Abangan di Jawa
003997: MUELLER, DR. JOHANNES - Ueber Altherthuemer des Ostindischen Archipels, insbesondere die Hindu-Alterthuemer und Tempelruinen auf Java, Madura und Bali, nach Mittheilungen Brumunds und v. Hoevells aus dem Hollaendischen bearbeitet. Mit 21 Kunst-Beilagen.
011845: MUHAIMIN, YAHYA A. - Perkembang militer dalam politik di Indonesia 1945-1966
002035: TUIJNENBURG MUIJS, A. - Mijn leven en werken in het prachtige IndiŽ
000893: KENTJONGKEVER [= J. SIBINGA MULDER] - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen van den kentjongkever.
011133: MULDER, J.A.N. - Mysticism and daily life in contemporary Java. A Cultural Analysis of Javanese Worldview and Ethic as Embodied in Kabatinan and Everyday Experience
011256: MULDER, NIELS - De stille kracht van Java. Een antropologg tussen magie en mystiek in de jaren zeventig
008755: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / MULDER, M.H. (HOOFDONDERWIJZER TE OUDDORP) - "Op Schrift". Opgaven en oefeningen tot het juist en duidelijk leeren stellen ten dienste van gevorderde Leerlingen, Herhalings- en Normaalscholen
006334: MULDER, NIELS - Mysticism in Java. Ideology in Indonesia
004877: MULDER, NIELS - Mysticism & Everyday Life in Contemporary Java. Cultural Persistence and Change
007764: MULDER, D. - De terugbrenging der Particuliere Landerijen tot het Staatsdomein
010995: MULDER, NIELS (UNIVERSITY OF BIELEFELD, WEST GERMANY) - Individual and Society in Java. A Cultural Analysis
005940: MULDERS, PROF. DR. ALPH. - De Missie in Tropisch Nederland
000648: MULFORD, JUDY - Decorative Marshallese Baskets.
011278: MULJANA, PROF. DR. SLAMET - Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit
002123: MULLENS, WILLY - Enkele pagina's uit mijn Gulden Boek over Nederlandsch IndiŽ.
012132: M‹LLER, BRIGITTE - Op de wipstoel. De niet-gewettigde inheemse vrouw van de blanke Europeaan in Nederlands-IndiŽ (1890-1940). Een literatuuronderzoek naar beeldvorming en werkelijkheid
003744: MULLER, F.J. - Hoofdtrekken van het adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van Java en Madoera, voor zooveel van belang voor het Volkscredietwezen
006165: MULLER, KAL - Kalimantan. Borneo
008096: MULLER, J. - Doorbraak naar het onvoltooid verleden. Autobiografie van een Sergeant van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Japan. Met een voorwoord van Prins Bernhard
006162: MULLER, KAI - Irian Jaya - Nieuw Guinea
011356: MULTATULI] / MULLER, DR. H.C. - Een woord over Multatuli. Opgedragen aan de Vereeniging "De Dageraad
008631: MULLER, KIM ISOLDE - Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677
010192: MULLER, HENDRIK - De Nederlandsche katoen-nijverheid, en het stelsel van bescherming in Nederlandsch-IndiŽ
009297: MULTATULI - Vorstenschool . Drama
007866: MULTATULI - Multatuli's Kruissprook
009332: MULTATULI - Geschiedenissen van Gezag - Drie sprookjes uit de Minnebrieven. Met een voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis
009330: MULTATULI - Die Abenteuer des kleinen Walther. Uebertragen aus dem hollšndischen von Wilhelm Spohr. Mit Vor- und Nachwort des Uebersetszers. Zweiter Band
002059: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Inleiding en verklarende noten Gerard Pijfers.
011861: MULTATULI] - Wer war Multatuli? "Spuren der Anstrengung" eines Schriftstellers. Begleibuch zur Ausstellung aus Anlass der Erinnerung seines 100. Todestages am 19. Februar 1987 im Rathaus Ingelheim zugleich "Blumenlese"aus den Werken und Hinweise zum Leben dieses
009395: MULTATULI] - Over Multatuli
007939: MULTATULI - Millioenen-studiŽn. Derde, met zorg herziene druk
009820: MULTATULI - Multatuli's verzamelde sprookjes
009819: MULTATULI - Uit Multatuli's Werken: God of Noodzakelijkheid en Wat PoŽzie mijn God, Gij die alleen uit poŽzie bestaat
007812: [MULTATULI] - [Tijdschrift] Maatschappij tot Nut van den Javaan. Jaargang 1870, Nrs. 1-5, 7, 9-10 + Jaargang 1871. Nrs. 1, 3-12
007830: [MULTATULI] - Het pak van Sjaalman. Honderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen- Speciaal Nr. van De Gids, 14e jaargang nr.9/9/10, november 1984
007845: [MULTATULI] - Ter Gedachtenis aan Multatuli 1887 - 19 Februari - 1892
007853: [MULTATULI] - Over Multatuli. Nrs. 1-8, 10-17, 19-22
007861: MULTATULI - Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch-IndiŽ. Tweede, door den auteur herziene. druk
009331: MULTATULI - Multatuli over Vrije studie. Met een voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
009300: MULTATULI - De bruid daarboven. Vyfde druk. Met naschrift
009404: MULTATULI - Buah Renungan. Diterjemahkan oleh Asrul Sani. Dangan kata pengantar oleh Gerard Termorshuizen
009301: MULTATULI - Verspreide stukken
009525: MULTATULI - Millioenen-studien
012262: MULTATULI - 'Men moet van myn gestreken lans, een vlaggestok maken;. Brieven van Multatuli en Tine Douwes Dekker aan de redersfamilie Smit. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chantal Keijsper, Dik van der Meulen, Reinder Storm en Maurits Verhoeff
006516: MULYONO, IR. SRI - Simbolisme dan Mistikisme Dalam Wayang. Sebuah Tinjauan Filosofis
011417: MULYONO, IR. SRI - Human Character in the Wayang. [On cover:] Javanese Shadow Play
004081: MUNNICH, I. (EDITOR) - Warnasarie 1848. Letterkundig Jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich.
009283: MUNNICK, O.M. DE (OUD-ZEEOFFICIER EN OUD-INDISCH AMBTENAAR) - Mijn ambtelijk verleden (1858 - 1894). Autobiografie. Met 28 afbeeldingen
008585: MUNNICK, IR. O.M. DE - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het onstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatscappij in woord en beeld. De gang van het erts tot het metaal. Met 6 losse bijlagen
004789: MURDOCK, GEORGE PETER (EDITOR) - Social Structure in Southeast Asia
001315: MUSBACH, DORA [PS. OF M. SMELDERS] - Een dissonant. Roman.
001530: MUSBACH, DORA [PS. VAN M. SMELDERS] - Gebroken levens.
000481: MUSBACH, DORA [=PS. VAN MIEP SMELDERS] - Het onbereikbare. Roman.
012050: MUSCH, JAN - Tooneelgezelschap "Tournee Jan Musch"(Ned.- IndiŽ 1928-1929). Directie: Jan Musch en Anton Ruijs
002360: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. VAN - Iets over de Inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen.
011107: MUTSARTS, LUTGARD - Roep der Verten. Krontjong van Roots naar Revival
001345: MYLIUS, NORBERT - Kulturhistorische Abhandelungen
003576: MYTINGER, CAROLINE - New Guinea Headhunt.
004452: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands
006843: MYTINGER, CAROLINE - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea
012166: RIJKEE MZ., W. - Behandeling van inlanders. Wenken en raadgevingen ten dienste van Europeesch toezichthoudend personeel op cultuurondernemingen en andere groot-bedrijven
009394: RIJKEE MZ., W. (OUD-HOOFDONDERWIJZER IN NED.-INDIň) - De Nederlander onder de inlanders in Nederlandsch-IndiŽ
008994: BEETS. N. - De Verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanners
007317: NABER, JOHANNA W.A. (EDITOR) - Samuel Pierre l'Honorť Naber, Schout bij Nacht t.t. naar de correspondentie met zijn Ouders, loopende 1880-1913, en bewerkt door zijn zuster Johanna W.A. Naber
011546: HONOR… NABER, S.P. L' - 'De Derde Voyagie naar Oost Indijen
011420: NADJIB, EMHA AINUN - Slilit Sang Kiai
006025: NAERSSEN, F.H. VAN (EDITOR) - Literatuur-overzicht voor de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ voor het jaar 1936. Deel I. 1937
008523: NAGEL, G.H. (AMBTENAAR BIJ HET GOURNEMENT IN NED.-INDIň) - Schetsen uit mijne Javaansche portefeuille
011023: NAGTEGAAL, LUC - Riding the Dutch Tiger. The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java 1680-1743. Translated by Beverley Jackson
011009: NAHDI, SALEH A. - Bukti Adanja Tuhan
012197: NAHUIS, MR. G.H. [= H.G. NAHUYS VAN BURGST] - Schets van Benkoelen op de Westkust van het eiland Sumatra
005417: NAHUYS, JHR. S.H.H. & J.C. HOEKSTRA (BESTUURSLEDEN) - Vijftien jaar Pro-Juventute werk in Nederlandsch-IndiŽ
005453: NALDONI, PROF. NARDO - Storia Coloniale d'Olanda
007896: NAPITUPULU, BURHANUDDIN - Die Probleme der Indonesischen Aussenwirtschaft seit 1950
004605: NAS, PETER J.M. (EDITOR) - The Indonesian City. Studies in urban development and planning
012091: NAS, PETER J.M. (EDITOR) - The Past in the Present. Architecture in Indonesia.
002302: NASOETION, MASDOELAH HAMONANGAN - De plaats van de vrouw in de Bataksche maatschappij
010936: NASON, JOSEPH G., AND ROBERT LAWRENCE HOLT - Horio You Next Die
010567: NASROEN, M. - Masaalah sekitar otonomi
011419: NASUTION, ANWAR - Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia
011430: NASUTION, ADNAN BUYUNG - Pergulatan Tanpa Henti. Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto. Dibantu dituliskan oleh Ramadhan KH, Nina Pane
004329: NASUTION, ADNAN BUYUNG - The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia. A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959 / Het streven naar een Constitutionele Regeringsvorm in Indonesie:
005111: NASUTION, DR. A.H. - Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 10: Perang Gerilya Semesta II
006655: NASUTION, GENERAL DR. A.H. - To Safeguard the Banner of the Revolution
006958: NATARE, LOUIS - Onder de Palmen. Woorden, melodieŽn en prentjes door Louis Natare. Eerste bundel
009321: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / NAUTA, MR. H.J.H. - De Harensche schoolzaak. Een inzicht zonder uitzicht?
012339: NDEL, ARTHUR VAN - John Company. Translated and with an introduction by Frans van Rosevelt. Edited, with notes by E.M. Beekman
009190: NECTOUX, FRAN«OIS & YOICHI KURODA - Timber from the South Seas. An analysis of Japan's Tropical Timber Trade and its Environmental Impact
000531: NEDERBRAGT, DR. J.A. - 'Penetration Pacifique" in China.
000626: NEDERBURGH, I.A. - De aanstaande gelijkstelling met Europeanen.
008733: NEDERBURGH, DR.MR. I.A. - Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-IndiŽ vergeleken met het N.-Indisch Regeeringsreglement. Bewerkt door Dr. (mr) I.A. Nederburg. Tweede, herziene druk
001050: NEDERBURGH, MR. S.C.H. - Tjilegon. - Bantam. - Java. Iets over des Javaans lasten en over zijne draagkracht.
000139: NEDERBURGH, MR. S.C.H. - De proeve van een onderzoek der middelen tot oplossing van het Atjeh-vraagstuk verdedigd en toegelicht.
005279: [NEEDHAM, HESTER] / ENFIELD, MARY (EDITOR) - 'God First' or Hester Needham's Work in Sumatra. Her letters and diaries arranged by Mary Enfield. With a preface by the late Miss S.G. Stock. With portrait, maps, and illustrations from sketches by Miss Needham, and photographs
012121: NEGGERS, HEDWIG (A.O., EDITORS) - Lombok Kookboek, Een culinair portret van een stadswijk
012016: NEIJNDORF, FRANK - Bejaardenzorg in Nederland. Indische Nederlanders aparte plek?
006907: NEIJNDORFF, FRANK - Drie Oma's - Nederlands-IndiŽ
007016: NEIJNDORFF, FRANK - Nederlands-IndiŽ. Een familiegeheim
007915: NEIJNDORFF, FRANK - Allemaal beestjes. Indonesische dierenverhalen
007914: NEIJNDORFF, FRANK - Indonesische Dierenfabels
008152: NEIJNDORFF, FRANK - Perikelen van een ambtenaar. Met illustraties van Mark Neijndorff (USA)
008153: NEIJNDORFF, FRANK - Een Indo in Holland
008154: NEIJNDORFF, FRANK - Achterom gekeken. Mijn jeugd in Nederlands-IndiŽ 1929-1949. Tweede, gewijzigde en uitgebreide druk
002587: NEIJS, KAREL - An Experimental Course in Adult Literacy.
003220: NEIJS, KAREL - Literacy in the South-Western Pacific. A general survey.
002586: NEIJS, KAREL - Literacy in the South-Western Pacific. A General Survey and a Report on an Experimental Course in Adult Literacy
000614: NEILEN, PATER M. - Schone Sahari en andere legenden van Zuid-Sumatra.
005005: NEILEN, M. - Legenden en verhalen uit Zuid-Sumatra. Naverteld door Pater M. Neilen S.C.J., missionaris in het Apost. Vicariaat van Palembang
006381: NEKA, SUTEJA - The development of Painting in Bali. Published in commemoration of the Seventh Anniversary of the Neka Museum 1982-1989. Illustrated (partly in colour) with examples from the Neka Museum Collection
004350: NELSON, HANK - P.O.W. Prisoners of War. Australians under Nippon
007165: NELSON, HANK - Prisoners of War. Australians under Nippon
009195: NELSON, HANK - Taim Bilong Masta. The Australian Involvement with Papua New Guinea. Based on the ABC Radio series produced by Tim Bowden
011156: NESS, EDWARD VAN & SHITA PRAWIROHARDJO - Javanese Wayang Kulit. An Introduction
011749: NETSCHER, E. - De Nederlanders in Djohor en Siak. 1602 tot 1865. Historische beschrijving
009202: NETSCHER, E, - Padang in het laatst der XVIIIe eeuw
009335: NETSCHER, E, - Beschrijving van een gedeelte der Residentie Riouw
009787: NETSCHER, F.H.J. (OUD RESIDENT OP JAVA) - Regt en onregt, of de toestand der gewestelijke besturen in IndiŽ tegenover de particuliere industrie
002492: NEUMAN, DR. A.M. DE - Industrial Development in Indonesia
000983: NEUMANN, J.H. - Een jaar onder de Karo-Bataks.
003068: NEUMANN, J.B. - Het Pane- en Bila-stroomgebied op het eiland Sumatra. StudiŽn over Batahs en Batahsche landen.
003534: NEUMANN, J.B. (OUD-RESIDENT) - Over en tusschen Blank en Bruin.
003919: NEUMANN, J.B. (OUD-RESIDENT DER LAMPONGSCHE DISTRICTEN) - Halima. Hartstocht en ijdelheid in de Lampongsche wereld.
004015: NEUMANN, J.B. - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche districten.
004799: NEUMANN, J.B. (OUD-RESIDENT DER LAMPONGSCHE DISTRICTEN) - Silama. Een liefde-drama in de Lampongsche Districten
005854: NEUMANN, J.H. - Schets der Karo-Bataksche Spraakkunst
011230: LOUISE B.B. [ = PS. OF L. DE NEVE] - Janneke de Pionierster
003938: LOUISE B.B. [ = PS. OF L. DE NEVE] - Aleide Ploegers. Eerste deel.
004074: LOUISE B.B. [ = PS. OF L. DE NEVE] - Janneke de Pionierster!
004619: LOUISE B.B. [ = PS. OF L. DE NEVE] - Janneke de Pionierster
003075: NEVERMANN, DR. H. - Onder koppensnellers en moerasmenschen. Geautoriseerde bewerking [uit het Duits] van Willem Vogt met medewerking van G.L. Tichelman.
007251: NEVERMANN, DR. H. (EDITOR) - Stimme des WasserbŁffels. Maliische Volkslieder. ‹bersetzt und dargestellt von Professor Dr. Hans Nevermann
009783: NEVERMANN, DR. H. - Bei Sumpfmenschen und kofjšgern. Reisen durch die unerforschte Inselwelt und die SŁdkŁste von Niederlšndisch-Neuguinea. Mit 43 Aufnahmen, meist vom Verfasser, 13 Zeichnungen von Eingeborenen und 2 Karten
003590: NEYS, K. - Westerse acculturisatie en Oosters volksonderwijs.
007071: NGANTOENG, HENK [= HENK NGANTUNG ] - Impressies dari Linggadjati dan Sekitarnja pada boelan Nopember 1946
002259: NGANTUNG, HENK - Menelusuri Jalur Linggarjati. Sketsa karya cipta. With an introduction by Abdurrachman Surjomihardjo.
008668: SINT NICOLAAS, EVELINE - Een Afrikaan in dienst van het KNIL. Een zoektocht naar de naam bij het gezicht
008669: SINT NICOLAAS, EVELINE - Drie 'Indische kanonnen' en hun geschiedenis
007415: NICOLAS, C.B. (EDITOR) - De Mariniersbrigade te kiek.
007782: NICOLSON, HAROLD - Journey to Java
011781: NIEBORG, J.P. - IndiŽ en de zee. De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962. Uitgebracht onder auspiciŽn van de Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf
009358: NIEHOF, ANKE - Women and Fertility in Madura (Indonesia)
006450: NIEHOF, ANKE - Women and Fertility in Madura (Indonesia)
004723: NIEL, ROBERT VAN - The Emergence of the Modern Indonesian Elite
011657: NIEL, ROBERT VAN - Java under the Cultivation System. Collected writings
006679: NIEL, ROBERT VAN - The Emergency of the Modern Indonesian Elite
002163: NIELAND, HERMAN - Four Indonesian Folksongs from the collection of reny Putiray arranged for unaccompanied chorus / Empar nyanyian Daerah Indonesia dar kumpulan Reny Putiray disusun untuk nyanyian-bersama a capella.
011308: MULDER. NIELS - Pribadi dan Masyarakat di Djawa. Penjelajahan mengenai hubungannya Yogyakarta, 1970-1980
002871: NIELSEN, CARL - The World is All Islands. Translated from the Danish by F.H. Lyon.
009517: NIELSEN, AAGE KRARUP - Leven en avonturen van een Oostinjevaarder op Bali. Vertaald door Claudine Bienfait. Ingeleid door H.T. Damstť. Met 49 illustraties
002750: NIEMAND, J.M.R. (REDACTEUR) - Hoe 't Reilt en Zeilt. Clubblad van de Watersportvereniging "Jachtclub Hollandia".
000917: NIEMANN, DR. G.K. - Ethnographische mededeelingen omtrent de Tjams en eenige andere volksstammen van Achter-IndiŽ.
011246: NIEMANN, G.K. - Inleiding tot de kennis van den Islam, ook met betrekking tot den Indischen archipel
006263: NIEMANN, G.K. - Geschiedenis van Tanette. Boegineesche tekst met aanteekeningen
004468: [NIESEN, C.A.] - Aanteekeningen omtrent Midden-Sumatra, aan officiŽle bescheiden ontleend
003217: NIESSEN, S.A. - Batak motieven.
008753: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / NIEUKERKE, H. (HOOFD DER CHARITABELE-SOCIETEITSSCHOOL TE 'S-GRAVENHAGE) - Een Haagsch Driemanschap in de worsteling om Christelijk Onderwijs
003507: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M.C. (KAPITEIN DER GENIETROEPEN VAN HET O.I. LEGER) - Het Maleisch in de kazerne. Maleische woorden en uitdrukkingen die in de kazerne tegenover niet-europeesche militairen te pas komen. Gesprekken en taalregels, gevolgd door eene lijst der meestvoorkomende woorden en twee aanhangsels.
002959: NIEUWENHOFF, W. VAN - Leven en brieven van den H. Franciscus Xaverius, Apostel van IndŽ en Japan.
005159: NIEUWENHOFF, W. VAN - Levensbeschrijving van R.P. Le Cocq d'Armandville s.J.
002718: NIEUWENHUIJZE, DR. C.A.O. VAN - Mens en vrijheid in IndonesiŽ.
001601: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Aspects of Islam in post-colonial Indonesia. Five essays.
003594: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN - Samsu 'l-Din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraanse mystiek.
000823: NIEUWENHUIJZEN, TH. - Sasaksch Adatrecht.
009461: NIEUWENHUIJZEN, F.N. - Het Rijk Siak Sri Indrapoera
000501: NIEUWENHUIS, A. A. J. - Een anthropologische studie van Tenggereezen en Slamet-Javanen.
000627: NIEUWENHUIS, DR. G.J. - Het Nederlandsch in IndiŽ. Een bronnenboek voor het Onderwijs in de Nieuwe Richting.
001267: NIEUWENHUIS, DR. G.J. - Bronnenboek voor het nieuwe taalonderwijs in IndiŽ.
011784: MULTATULI / F. DOMELA NIEUWENHUIS - Multatuli als ketter bij uitnemenheid
002384: NIEUWENHUIS, DR. A.W. - Medeedelingen over het vervolg der Commissiereis naar Centraal-Borneo en Algemeene Beschouwingen en Gevolgtrekkingen naar aanleiding van de Commissiereis naar Centraal-Borneo van Mei 1898 tot December 1900.
003320: NIEUWENHUIS, DR. A.W. - Der Sexualtotemismus als Basis der dualistischen Kulturen und derer Exogamie in Ozeanien. Die WŁrzeln des natŁrlichen, grammatikalischen Wortgeschlechts.
005647: NIEUWENHUIS, C. - Sumatra's Westkust. Serie B.
007874: MULTATULI / DOMELA NIEUWENHUIS, F. (INTRODUCTION) - Multatuli over vrije studie
002318: NIEUWENHUIS, H.G. (ARCHITECT VAN DEN WATERSTAAT) - Assaineering van Sibolga.
011457: NIEUWENHUIS, DR. ANTON W. - Di Pedaloman Borneo. Perjalanan dar Pontianak ke Samarinda 1894. Pengantar Prof. Dr. Koentjaraningrat
007878: MULTATULI / NIEUWENHUYS, ROB - Ik groet u allen zeer! [Fragment uit Max Havelaar]. Met een naschrift van R. Nieuwenhuys. 32 pp.
001729: NIEUWENHUYS, ROB - VolkspoŽzie uit IndonesiŽ.
002080: NIEUWENHUYS, ROB - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ 1870 - 1920.
007725: [NIEUWENHUYS, ROB] BRETON DE NIJS, E. [= ROB NIEUWENHUYS] - Faded Portraits. Translated [from the Dutch] by Donald and Alsje Sturtevant. With a preface and an introduction by E.M. Beekman
010275: NIEUWENHUYS, ROB - Sinjo Robbie. Verhalen. Bezorgd door Geert Onno prins en Peter van Zonneveld
001027: NIEUWENHUYS, ROB - De stem van mijn ouders, gevolgd door De schim van nŤnŤk Tidjah. Met een inleiding door Peter Schobben.
012073: NIEUWENHUYS, ROB - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ
005029: NIEUWENHUYS, ROB - 'Luister, hoort toch, Marupu!'. Volkspoezie van IndonesiŽ
006835: NIEUWENHUYS, ROB - Tussen twee vaderlanden
007949: NIEUWENHUYS, R. (EDITOR) - Van roddelpraat en litteratuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands-IndiŽ. Verzameld en ingeleid door R. Nieuwenhuys
001191: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ hebben geschreven, vanf de eerste jaren der Compagnie tot op heden.
008117: NIEUWENHUYS, ROB - Een beetje oorlog, Java 8 december 1941 - 15 november 1945
007771: NIEUWENHUYS, R. - Oom Tjen
008470: NIEUWENHUYS, ROB - Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum
008458: NIEUWENHUYS, ROB - Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over IndonesiŽ hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Derde, bijgewerkte en herziene druk
010686: NIEUWENHUYS, ROB (AND OTHERS) - De bevrijding in de Oost. De bevrijdingsdagen van Rob Nieuwenhuys, Agnes Newton Keith, Beb Vuyk, H.L. Leffelaar, Jenny Pisuisse, Oscar de Wit, Margaretha Ferguson, G.F. Jacobs, Eric Lomax, J. Rookmaaker en Paula Gomes
011067: NIEUWENHUYS, ROB] / OSCAR DE WIT - Dossier van een Foto. New Found Land, Tweede Jaargang Nr.5/1982
006914: NIEUWENHUYS, ROB (EDITOR) - Het laat je niet los. Verhalen van nederlandse schrijvers over IndonesiŽ, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Samenstelling: Rob Nieuwenhuys
010109: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Zwerftochten op Bali
011068: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Beeldhouwkunst van Bali
003503: NIEVELT, C. VAN - Vertellingen.
007980: NIEVELT, C. VAN - Fragmenten. Winter- en zomerbeelden
007979: NIEVELT, C. VAN - Chiorascuro. Vertellingen tusschen lucht en donker
003979: NIEVELT, C. VAN - Onder Zeil.
010440: NIEVELT, C. VAN - Een Held van Lobongtjobong
003532: NIEVELT, C. VAN - Ahasverus. Nieuwe PhantasiŽn.
003533: NIEVELT, C. VAN - Fragmenten. Winter- en zomerbeelden.
010644: NIEVELT, C. VAN - Onder de Palmen. Een keuze uit de Indische verhalen van C. van Nievelt (1843-1913). Ingeleid door Joop van den Berg
007051: [ROUVEROY VAN NIEWAAL, M.C. VAN] - Het Maleisch in den dagelijkschen omgang
009435: HUYDECOPER VAN NIGTEVECHT, JHR. MR. J.L.R. - Nieuw Guinea. Het einde van een koloniaal beleid
008150: NIJGH, HENRICUS & HERMAN STAPELKAMP (EDITOR) - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door Herman Stapelkamp
010948: NIJHOLT, J. - 9 Februari. Vulneratus nec Victus. Gewond maar niet verslagen
005927: NIJLAND, E. - Schetsen uit Insulinde
000496: BRETON DE NIJS, E. [= R. NIEUWENHUYS] - Vergeelde portretten uitr een Indisch familiealbum.
011160: BRETON DE NIJS, E. [= R. NIEUWENHUYS] - Faded Portraits. With an introduction by E.M. Beekman
002476: BRETON DE NIJS, E. [= R. NIEUWENHUYS] - Faded Portraits. Translated [from the Dutch] by Donald and Elsje Sturtevant.
004232: BRETON DE NIJS, E. [= R. NIEUWENHUYS] - Batavia, Koningin van het Oosten
000335: BRETON DE NIJS, E. [= ROB NIEUWENHUYS] - Tempo Doeloe. Fotografische documenten uit het oude IndiŽ.
002952: BRETON DE NIJS, E. { = R. NIEUWENHUYS] - Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum.
010870: BRETON DE NIJS, E. [= R. NIEUWENHUYS] - Bayangan Memudar. Kehidupan sebuah keluarga Indo. Roman. Diterjemahkan [dari Behasa Belanda] oleh Sugiarta Sriwibawa, Toto Sudarto Bachtiar
007153: NIKIJULUW, J.P. - La guerra olvidada: llamamiento de la Republica de Las Molucas del Sur
007152: NIKIJULUW, J.P - The Legal Position of the Republic of the South Moluccas in the Internalional Law Order
001493: NIMPOENO, RADEN S. - Javaanse adat. Wat de Nederlander in IndiŽ dient te weten van de zeden en gewoonten van het Javaanse volk.
005409: NIMPOENO, RADEN S. - Omong Melajoe (Maleisch praten). Spraakkunst - oefeningen - woordenlijst
009809: NITSCH, WILHELM - Der Sonne entgegen. Tagebuchblštter von einer Reise nach Niederlšndisch Indien
007735: NITSCH, WILHELM - Der Sonne entgegen. Tagebuchblštter von einer Reise nach Niederlšndisch-Indien
007574: NITTEL - DE WOLFF VAN WESTERRODE, M. - Indisch Kinderleven II
008951: NOBEL, LOES - Gebroken rijst. Indische verhalen
010153: NOBEL, LOES - Rijstkorrels vallen [gedichten]
007145: NOLET, BEATRIJS - Tropische Vruchten
008725: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / NOOIJ, J. DE - Eenheid en Vrijheid in het Nationale Onderwijs onder Koning Willem I
009637: NOORDERVLIET, NELLEKE (EDITOR) - Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief met origiginele foto's. Gekozen en met een inleiding door Nelleke Noordervliet
003543: NOORDUYN, J. - Een achttiende-eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie.
011811: NOORDUYN, J. - Bima en Sumbawa. Bijdrage tot de geschiedenis van de sultanaten Bima en Sumbawa door A Ligtvoet en G.P. Rouffaer
011818: NOORDUYN, J. / HARRY A. POEZE & PIM SCHOORL (EDITORS) - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
001581: NOORDWAL, CORN…LIE - Juffrouw Wijstede's uitstapje.
007966: NOORDWAL, CORNELIE - Een Indische neef
001165: NOOSTEN, H.H, KIRSCHNER, DR. L., AND DR. J.J.TH. VOS - Rhinoscleroom op Bali.
000649: NOOTEBOOM, CHRISTIAAN - In Quest of Cultures; Ethnological Museums.
001831: NOOTEBOOM, DR. C. - Manuscript over IndonesiŽ.
005398: NOOTEBOOM, DR. C. - Main tjating, een Manggaraisch vechtspel
004115: [NOOTHOORN, A.E. VAN] - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen
005362: NOOY, H.A. DE & MAS PADMASOESASTRA - Javaansche Woordenlijst bevattende woorden in Midden-Java in gebruik vergeleken met het Javaansch in de residentie Soerakarta, verzameld door H.A. de Nooy met bijstand van Mas Padmasoesastra. Met een voorbericht van A.C. Vreede
010896: NOOYEN, R.H. - Tot Memorie. Bartholomeus Senior en Bartholomeus Senior Junior
009323: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / NOPPEN, C.V. VAN - Volksschool en examenprogram: de Schoolquaestie
006351: NORDER, J. - Inleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel
010727: SCHULTE NORDHOLT, HENK - The Spell of Power. A History of Balinese Politics 1650-1940
004722: SCHULTE NORDHOLT, N.G. - Opbouw in opdracht of ontwikkeling in overleg
007581: SCHULTE NORDHOLT, HENK - Een Balische dynastie. HiŽrarchie en Conflict in de Negara Mengwi 1700 - 1940.
010748: SCHULTE NORDHOLT, HENK (EDITOR) - Oudward Appearances. Dressing state and society in Indonesia
005551: NOREL, K. - Janmaats en Sinjeuren.
005066: NORGATE, EDWARD - Miniature or the Art of Limning. Edited from the Manuscript in the Bodleian Library and Collated with other Manuscripts by Martin Hardie
001546: [LEVYSSOHN NORMAN, MR. H.D.] - Katalogus der Ethnologische Afdeeling van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
006744: NORMAN, DIANNA - Road from Singapore. The incredible story of John Dodd, who survived Changi Jail to assist ex-prisoners to adjust to society
002100: NORTH, MARIANNE - A Vision of Eden. The Life and Work of Marianne North. Preface by Professor J.P.M. Brenan, Director of the Royal Botanic Garden, Kew. Foreword by Anthony Huxley. Biographical Note by Brenda E. Moon.
005965: NORTIER, J.J. - De Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ
005966: NORTIER, J.J. - De Japanse aanval op Nederlands-IndiŽ. Deel 2: Borneo
001122: NOSSE, J.J. - De Cultuurwet.
001638: NOTOSOEROTO, RN. MS. - Een paar notities omtrent Langendrijan. Geschreven voor de opvoering van twee dansfragmenten uit den strijd tusschen Menak Djingga en Damar Woelan in de Poera Mangkoenagaran.
002362: NOTOSOEROTO, RADEN MAS - Een paar notities omtrent de Langendrijan. Geschreven voor de opvoering van twee dansfragmenten uit den strijd tusschen Mťnak Djingga en Damar Woelan in de Poera Mangkoenagaran.
010178: NOTOSOETARSO, R.M. - Het drama van IndiŽ
003351: NOUHUYS, J.W. VAN - In en om het Oostersche ankerpark.
006410: NOUHUYS, J.W. VAN - Een autochtoon weefgebied in Midden-Celebes
011939: NOUHUYS, J.W. VAN (GEZAGHEBBER BIJ DE GOUVERNEMENTS-MARINE IN NED.-INDIň) - Voordracht over den ontdekkingstocht in Nieuw-Guinea, waarbij het Sneeuwgebergte werd bereikt
010028: NOVACZEK, IRENE, INGVILD H.T. HARKES, JULIATY SOPACUS, MARCUS D.D. TATUHEY - An Institutional Analysis of Sasi Laut on Maluku, Indonesia
002091: NOVOTNY, JAROSLAV & JIRI MAREK - Das Land der Tausend Inseln. Bilder aus Indonesien.
004266: WID.NS. - Kelahiran Ken Arok. Diceriterakan kembali dan digambar oleh Wid.Ns. Episode pertama
004267: WID.NS. - Ken Arok. Sang Prajurit. Digubah oleh Wid. Ns.
012156: NUIJ, NORBERT-JAN - 'Gaat u maar rustig slapen'. Colijn en de mythe van mei '40
007387: NUIS, AAD - De balenkraai. Kroniek over het einde van Nieuw-Guinea
004944: NURSJAMSU - Kebun Binatang Hiruk-Pikuk
001954: NY»SSEN, DR. D.J.H. - The Races of Java. A few Remarks towards the Acquisition of some preliminary Knowledge concerning the Influence of Geographich Environment on the Physical Structure of the Javanese.
000450: NY»SSEN, DR. D.J.H. - The Races of Java. A few Remarks towards the Acquisition of some Preliminary Knowledge concerning the Influence of Geographic Environment on the Physical Structure of the Javanese.
000234: NYPELS, G. - Hoe Nederland Ceilon verloor.
005689: [NYST, RAY] (1863-1948) - Les Histoires Javanaises de Ridingoliar [:] La promenade de Ridingoliat / Le diner des singes / Les poissons
010702: OBERWEIS, MAURICE - Ware verhalen uit het leven van een Indische jongen
003374: BROEK D' OBRENAN, R. VAN DEN (EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. [Vol. VII].
003375: BROEK D 'OBRENAN, R. VAN DEN (EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera [Vol. VII].
003376: BROEK D 'OBRENAN, R. VAN DEN (EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. [Vol. VII]
003377: BROEK D' OBRENAN, R. VAN DEN (EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. [Vol. VII].
003408: BROEK D'OBRENAN, R. VAN DEN (EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. [ Vol. VII]
000488: OCHSE, J.J., MET MEDEWERKING VAN R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK - Indische groenten (met inbegrip van aardvruchten en kriuderijen). Overzicht der in- en uitheemsche gewassen, welke in Insulinde tot groente en toespijs dienen.
005445: OCHSE, J.J. (A.O.) - Geld- en producten-huishouding, volksvoeding en -gezondheid in Koetowinangoen
007550: OCHSE, J.J. & H.M.J. HART - Eindrapport van de Koelie Budget Commissie (ingesteld bij besluit van de Directeuren van Justitie en Economische Zaken van 23 December 1938 No. E./82/20/1). De levenswijze van de arbeiders in de cultures en de tani's op Java in 1939-1940
005785: OCKERT, CARL - Ein Jagd-Album fŁr alle Freunde des edlen Waidwerkes. Gemalt von Carl Ockert. Photographirt und herausgegeben von Franz Hanfstšngl
009998: OEGEMA, J.J.G. - De Stoomtractie op Java en Sumatra
005921: OEHMKE, T.R. [= PS. OF T. MOEHLKER?] - Waar Kris en Klewang dreigden. Een episode uit den heldenstrijd op Atjeh 1895-1897
003927: OEHMKE, T.R. [= PS. OF T. MOEHLKER?] - Twaalf jaren koloniaal.
006567: OEHMKE, T.R. [= PS. OF T. MOEHLKER?] - Waar Kris en Klewang dreigden. Een episode uit den heldenstrijd op Atjeh 1895-1897
000408: OETOMO, D…D… - The Chinese of Pasuruan: their language and identity
010327: OEY, ERIC (EDITOR) - Indonesia. Designed by Hans Johannes Hoefer
005194: OEY, ERIC (EDITOR) - Bali.
003356: OIJEN, LT.-KOL. B.D. L.M.A. VAN - Soldatenverhalen aan de vergetelheid ontrukt. [on cover;} Nederlands-IndiŽ, Korea, La courtine, Op de Brabantse hei.
008778: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A. - Mijne grieven tegen de wetten op 't Lager en Middelbaar Onderwijs
010525: OIJEN, L.M.A. VAN (LT.-KOL. B.D.) - Vrouwen schuwen het gevaar niet
012233: CL…MENTIN- OJHA & PIERRE-YVES MANGUIN - A Century in Asia. The History of the …cole FranÁaise d' ExtrŤme-Orient 1998-2008
000257: BEVERVOORDEN TOT OLDEMEULE, L.H.J.F. VAN - De financieele verhouding van Nederland tot Nederlandsch-IndiŽ.
004832: OLIVER, W.H. - The Story of New Zealand
010194: OLIVIER, JZ., JOHANNES (VOORHEEN SECRETARIS TE PALEMBANG) - Land- en Zeetogten in Nederland's IndiŽ. en eenige Britsche etablissementen gedaan in de jaren 1817 tot 1826. Met platen
006867: OLIVIER, TARQUIN - Eye of the Day
010292: OLTMANS, WILLEM L. - De verraders
006022: OLTMANS, WILLEM - Mijn vriend Sukarno
007418: OLTMANS, WILLEM - Bon Voyage, Majesteit!
010925: OMMANNEY, E.D. - Eastern Windows
006532: ONGHOKHAM - Rakyat dan Negara
012355: ONGHOKHAM - Runtuhnya Hindia Belanda
006056: CHIN KEE ONN - Ma-Rai-Nee
003701: ONNEN, M.F. - De draadlooze telegrafie en hare toepassing in Oost-IndiŽ.
011152: KAMERLINGH ONNES, HARM / DIRK A. BUISKOO [EDITOR] - De reis van Harm Kamerling Onnes. Brieven uit de Oost. Bezorgd door Dirk A. Buiskool. Met een voorwoord van Rudy Kousbroek
001321: ONVLEE, L. - Cultuur als antwoord. Verzamelde opstellen uitgegeven ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, , 23 november 1973.
006563: ONVLEE, DR. L. - Palatalisatie in eenige Soembasche dialecten
004338: OOMEN, MAX & GUIDO ABUYS - Welkom in Holland! Indische Nederlanders in Kamp Westerbork, 1950-1951. Onder redactie van Dirk Mulder en Josť Martin
010231: OOMEN, DR, H,A,P.C. - Voeding en milieu van het Papoeakind
000782: OORSCHOT, DR. H.J. VAN - De ontwikkeling van de nijverheid in IndonesiŽ.
010998: OORTHUYS, CAS - Een staat in wording. Fotoreportage van Cas Oorthuys over het IndonesiŽ van 1947. Met een voorwoord van Jan Blokker
008751: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / OOSTERBAAN, N. - Het Wetsontwerp-Kuyper (Lager Onderwijs) en zijne bestrijders
002724: OOSTERHOF, W.J. - Iets over Oud Indische meubelen.
010710: OOSTERHOUT, BERT (EDITOR) - Nieuwe Indonesische sprookjes
001333: OOSTERWIJK, BRAM - Koning van de Koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
003693: OOSTERZEE, J.J. VAN - Het beheer van Landsgoederen in Ned. IndiŽ. Eene verzameling bepalingen, enz. bijeengebracht en gerangschikt.
004047: EVANGELINE [ = PS. OF H.M.C. VAN OOSTERZEE] - De reis naar Java. Verhaal voor de jeugd. Met gekleurde plaatjes.
010455: OOSTINDIň, GERT & INGE KLINKERS - Het Koninkrijk in de CaraÔben. Een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000
010447: OOSTINDIň, GERT - De Parels en de Kroon. Het koningshuis en de koloniŽn
003260: OOSTINDIE, G. & E. MADURO - In het Land van de Overheerser II: Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954.
006466: OOSTINDIE, G. - Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen
008280: OOSTING, H.J. (EDITOR) - Supplement op het Soendasch-Nederduitsch Woordenboek
005978: OPHUIJSEN, CH. A. VAN - Kitab Logat Melajoe. Woordenlijst voor de spelling der Maleische taal met Latijnsch karakter
008327: OPHUIJSEN, C. A. VAN - De poŽzie in het Bataksche volksleven
011416: OPPUSUNGO, H.M.T. - Kualat. Bila tidak menyadari dan mengakui kesalahan. Sebuah Arahan bagi Revolusi Sistem Pemikiran
006444: OPSTAL, DR. W. VAN - We gaan weer naar school!. Een woord tot de jongens en meisjes van IndiŽ en tot hun ouders
003135: ORANJE, D.J.P. - Het beleid der Commissie Generaal. De uitwerking der beginselen van 1815 in het Regeerings Reglement van 1818.
010042: PIETOS [= PIET VAN OS] - Zeilvaart herinneringen. Mijn opleiding tot zeeman
010809: OSBORN, T.L - Java Harvest Pictorial. Compiled & edited by Evangelist & Mrs. T.L. Osborn
012302: OSHIKAWA, NORIAKI (A.O) - Reading Southeast Asia. Translation of Contemporary Japanese Scholarship on Southeast Asia
003147: OSS, FRED W. VAN (EDITOR) - Batik. Sukma Jawa. De ziel van java. The Soul of Java.
000924: OSSENBRUGGEN, MR. F.D.E. VAN - Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven als ontdekker van het Adatrecht.
000925: OSSENBRUGGEN, MR. F.D.E. VAN - Credietverleening en zekerheid volgens Nederlandsch-Indisch recht. Populair-wetenschappelijk behandeld voor kooplieden en andere niet-juristen.
005993: OSSENBRUGGEN, MR. F.D.E. VAN - Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie- en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets
001101: OSSENDOWSKI, FERDINAND (IN COLLOBORATION WITH LEWIS STANTON PALEN) - Man and Mystery in Asia.
000785: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk. Samengesteld ingevolge opdracht van de Deli Planters Vereeniging en de A.V.R.O.S.
003547: OSTMEIER, J.J.B. - Punten en problemen. Een en ander over het Javaansche volk.
009049: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / OTTERLOO, M.D. VAN - Bijdragen ter toelichting van de Schoolkwestie
008644: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] OTTERLOO, M.D. VAN - Nieuwe bijdragen ter toelichting van de Schoolkwestie
009271: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / OTTERLOO, M.D. VAN - De Lagere School in hare verhouding tot huisgezin, kerk en staat. Historisch overzicht
007341: OTTMANN, VICTOR - Weltfahrt is Blaue Łber die sieben Ozeane
003933: OTTO, EDUARD - Pflanzer- und Jšgerleben auf Sumatra.
003127: OTTOW, W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carriŤre van een diplomaat 1619 - 1655.
001915: OUDEMANS, DR. J.A.C. - Die Triangulation von Java ausgefŁhrt vom Personal des Geographischen Dienstes in Niederlšndisch Ost-Indien.
003247: OUDEMANS, C.A.J.A - Annotationes criticae in cupuliferas nonnullas javanicas. Cum XIII tabulis.
009270: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / OUDENHOVEN, DR. N.J.A. - Debielen in de maatschappij. Een onderzoek naar de sociale vooruitzichten van leerlingen van scholen voor debielen
000794: BRUYN-OUWEHAND, MIA - Dokter Heldring's groote conflict. Roman.
003122: BRUYN-OUWEHAND, MIA - De Stille Krater.
004788: OVERACKER, LOUISE - The Australian Party System
000931: OVERBECK, HANS - Malaiische Geschichten. Aus dem Malaiischen Łbertragen von Hans Overbeck.
008418: OVERBEEK, D.A. - Vlugtige aanmerkingen ren papiere gesteld onder het lezen der Javaansche geschiedenis genaamd Sadjara Radja Djawa, waarvan eene veraling gevonden wordt in het Eerste en Tweede Deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten
006443: OVERZEE, JAN VAN (PS.?) - Het wrak van Palmeneiland. Omslag en platen van Th.J. Mathijsen
011579: OWEN, SRI - Indonesian Food and Cookery
006278: OWEN, RODERIC - Where the Poor are Happy
010498: OWEN, SRI - Rijst. Rijkdom in recepten
004257: OZINGA, PROF. DR. M.D. - De monumenten van CuraÁao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal
003690: OZINGA, J. - De economische ontwikkeling der Westerafdeeling van Borneo en de bevolkingsrubbercultuur.
004423: PAARDEKOPER, SONJA - Achter het gedek. Dagboek van de dertienjarige Sonja Paardekoper uit Kamp Ambarawa, december 1943 - januari 1946. Uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Drs. H.J. Vader
010888: PAASMAN, A.N. - Reinhart. Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting
010635: PAASMAN, BERT & PETER VAN ZONNEVELD (EDITORS) - De sarong van Adinda. LiefdespoŽzie uit Insulinde. Samengesteld door Bert Paasman en Peter van Zonneveld
000747: PAAUWE, C. - Kern der Plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ. Ten dienste van het Voortgezet Onderwijs en van plantenliefhebbers.
000013: NEUMANN VAN PADANG, DR. M. - Over eenige vulkanische uitbarstingen in Nederlandsch IndiŽ.
007816: [MULTATULI] / PADBERG, H. (S.J.) - Multatuli. De mensch - De denker - De literator
003455: PAESIE, R. - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Natal.
009986: PAESIE, RUUD - Zeeuwse kaarten voor de VOC. Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw
010423: PAESIE, RUDOLF - Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734
012141: PAKOSIE, ANDR… R.M. - Gazon Matodja. Surinaams staatshoofd aan het einde van een tijdperk
005116: PALET, MR. J. [ = PS. OF ANITA RAMBONNET] - Paladijnen in Peůt
009167: PALM, DR. J.PH. DE (EDITOR) - Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. Tweede herziene druk
002237: PALM, C.H.M. - Tjikoneng. Een Lampungs dorp in Banten, West-Java, IndonesiŽ.
002320: HEEREN-PALM, C.H.M. - Polynesische Migraties.
006076: NOOY-PALM, DR. C.H.M. - De karbouw en de kandauer. Katalogus voor de tentoonstelling "De Sa'dan Toraja', Indonesisch Ethnografisch Museum, Delft, juni-december 1975. Met een voorwoord van Rita Wassing-Visser
005153: PALMIER, LESLIE H. - Indonesia and the Dutch
009915: PALTE, JAN G.L. - Upland Farming on Java, Indonesia, A socio-economic study of upland agriculture and subsistence under population pressure
000086: WULFFTEN PALTHE, P.M. VAN - Het medische aspect van blanke kolonisatie in de tropen.
012244: WULFFTEN PALTHE, PROF. DR. P.M. VAN - Zedendelicten in het Oosten. Verslag van de vergadering van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap op 19 Mei 1951
006030: WULFFTEN PALTHE, PROF. DR. P.M. VAN - Over het bendewezen op Java. Lezing uitgesproken op de vergadering van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap van zaterdag 6 November 1948
004979: PANE, SANOESI - Burung Garuda Terbang Sendiri. Diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Das Chall
006316: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de naamloze vennootschap Rotterdamsche Lloyd
005083: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA - Classical Javanese Dance. The Surakarta tradition and its terminology
000529: PARANAVITANA, S. (INTRODUCTION) - Art & Architecture of Ceylon. Polonnaruva period.
002524: PARANAVITANA, S. (INTRODUCTION) - Art & Architecture of Ceylon - Polonnaruva Period.
010075: PARKES, MEG - 'Notify Alec Rattray...' A story of survival 1941-43. Written by Meg parkes from the personal papers of a Scottish prisoner of war in the Far East
010076: PARKES, MEG - '... A.A.Duncan is OK'. A Story of one war and two captivities. Written by Meg Parkes from the personal papers of a Scottish prisoner of war in the Far East
002469: NORTHCOTE PARKINSON, C. - A Short History of Malaya.
007400: PARKINSON, C. NORTHCOTE - British Intervention in Malaya 1867-1877
004485: PARMENTIER, JAN, KAREL DAVIDS & JOHN EVERAERT (EDITORS) - Peper, Plancius en Porselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603
009546: PARMENTIER, JAN (EDITOR) - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief
011646: PARMENTIER, JAN (EDITOR) - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland
000276: HASAN GELAR SOETAN PANE PAROEHOEM - Korte legende van een deel der stamvaders der bewoners van Tapanoeli en Oostkust van Sumatra.
005002: M√úLLER-PARTENKICHEN, FRITZ - Die alte Uhr
010295: M‹LLER-PARTENKICHEN, FRITZ - In Sumatra und anderswo. Erlebte Geschichten aus ‹bersee
009965: PASSCHIER, COR & DIRK VLASBLOM - Pemugaran Arsip Nasional Restauratie
000102: PATER, DR. J.C.H. DE - Jan Pieterszoon Coen en IndiŽ in zijn tijd.
000634: PATUNRU, ABD. RAZAK DAENG - Sedjarah Gowa.
012075: PAULA, F. - Van Slaaf tot Quasi-slaaf. Een sociaal-historische studie over de dubbelzinnige slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863 / From Slave to Quasi Slave. A Social-Historical Study of the Ambiguous Emancipation of Slaves on Dutch Saint Martin
006573: PAULUS, J. & D.G. STIBBE & F.J.W.H. SANDBERGEN (A.O.) (EDITORS) - Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. 2e druk.
008428: PAVILLARD, STANLEY S - Bamboo Doctor (On cover:) A harrowing account of one man's fight against death and disease in the Jaapnese hell-camps on the River Kwai
011796: PAYEN, A.A.J. / PETER CAREY (EDITOR) - Journal de mon voyage ŗ Jocja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter. Edited by Peter Carey
010270: PAYNE, ROBERT - De blanke Radja's van Sarawa. Een romantische droo, Borneo 1841-1946. [Met een] inleiding door Peter van Zonneveld
007224: PEACOCK, BASIL - Prisoner on the River Kwai
003569: PEACOCK, JAMES L. - Rites of Modernization. Symbolic and Social Aspects of Indonesian Proletarian Drama.
006677: PEACOCK, DON - The Emperor's Guest. The diary of a British Prisoner-of-War of the Japanese in Indonesia. Introduced by Derek Jameson
008821: PEARCE, HELEN R. - The Hop Industry in Australia
004999: K'TUT TANTRI [ = PS. OF MURIEL PEARSON] - Revolt in Paradise. Revolusi di Nusa Damai. Alih Bahasa: Major Abdul Bar Salim
001951: PEDERSEN, HUGO VON - Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis. Voor Nederland bewerkt door S. Kalff
011798: MULTATULI / JULIUS P…E - Multatuliana. Bij de vijftigste verjaring van Dekkers dood.
007824: [MULTATULI] / P…E, DR. JULIUS - Multatuli en de zijnen. Naar onuitgegeven brieven, met een stamboom en illustraties. Bandontwerp N. Douwes Dekker
011354: MULTATULI] / P…E, DR. JULIUS (EDITOR) - Tine. Brieven van Mevrouw E.H. Douwes Dekker-van Wijnbergen aan Mejuffrouw Stephanie Etzerodt, later Mevrouw Omboni. Met een schrijven van de laatste en enkele aanteekeningen
011822: PEET, GEORGE L. - Rickshaw Reporter
000271: PEKELHARING, B.H. - I.D. Fransen van de Putte.
010494: HOLST PELLEKAAN, R.E. VAN & I.C. DE REGT - Operaties in de Oost. De Koninklijke Marine in de Indische Archipel (1945-1951)
008231: PELSAERT, FRAN«OIS / MOLEWIJK, G.C. - Pelsaert's journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia
001016: PELZER, KARL J. - Selected bibliography on the Geography of Southeast Asia. Part III: Malaya.
005146: PELZER, KARL J. - Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics. Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia. With a foreword by Owen Lattimore
009572: PELZER, KARL J. - Planters against Peasants. The agrarian Struggle in East Sumatra 1947-1958. With an introduction by Clifford Geertz
011399: PEMBERTON, JOH - On the subject of "Java"
006538: PENDERS, DR. C.L.M. - Bodjonegoro 1900-1942. A story of endemic poverty in North-East Java
010889: PENDERS, C.L.M. - The Life and Times of Sukarno
009882: KHOR KOK PENG, MARTIN (AND OTHERS) - Penang Hill. The need to save our natural heritage. Critique of the Proposed Development and an Alternative Plan
009280: TEAM PENGELOLAAN] - Petunjuk Singkat Museum Negeri Jawa Timur MPU - Tantular
005254: PENNING, H. - Goudland. Tropen-roman
010999: PENNING, ALLAN - Het huis der vrijgezellen. 'n Vroolijke roman. Illustraties van C. Icke
005830: PENNINGA, P. & H. HENDRIKS - Practisch Madurees-Nederlands woordenboek
005831: PENNINGA, P. & H. HENDRIKS - Practisch Nederlands-Madurees woordenboek
007174: PENNINGA, P. (SUB-AGENT VAN HET BRITSCH EN BUITENLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP VOOR OOST-JAVA) & H. HENDRIKS (ZENDELING-LEERAAR ONDER DE MADOEREEZEN) - Practisch Madoereesch-Hollandsch woordenboek. Met een aanhangsel bevattende een kleine handleiding voor 't aanleeren der Madoereesche taal, met aanwijzing voor de uitspraak en woordleer. Benevens leesstukjes om de taal eenigzins in haar
003653: PENNINK, H.C. - Het reglement van 28 Februari 1836 (No.19) voor de Particuliere Landerijen, gelegen ten westen der rivier Tjimanoek op Java.
004894: PENONTON, BUNG [= PS. OF G. KNOT] - De Zuidmolukse republiek. Schets voor een beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolukse volk
007524: PENONTON, BUNG [= PS. OF G. KNOT] - Wat gebeurde na 1950... Schets voor een beschrijving van de nieuwste geschiedenis van het Zuidmolikse volk
002574: PEPER, BRAM - Grootte en groei van Java's inheemse bevolking in de negentiende eeuw. Een andere visie, in het bijzonder op de periode 1800 - 1850.
002890: PERELAER, M.T.H. - Beantwoording van de Verdediging van J. van Hengst contra Perelaer c.s.
004110: PERELAER, M.T.H. - Noordwest en Zuidoost. Een orkaan in aantocht en Kapitein Aart. Twee schetsen uit Nederlandsch-IndiŽ
004626: PERELAER, M.T.H. - Ran Away From The Dutch, or Borneo from South to North. Translated by Maurice Blok and adapted by A.P. Mendes.
004027: PERELAER, M.T.H. - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier. [Eerste Serie]. Met platen.
010198: PERELAER, M.T.H. - Naar den equator. Met een voorspel: Van pastoor soldaat
011063: PEREZ, NISSAN N. - Visions d'Orient / Bilder vom Orient
004765: PERLMAN, MARK - Judges in Industry. A Study of Labour Arbitration in Australia. Foreword by R.M. Eggleston, Q.C.
001969: [PERRON, E. DU] - Het Oog in 't Zeil, Jaargang 1, nummer 6, augustus 1984.
000126: PERRON, E. DU - P.P.C. Brief aan een IndonesiŽr.
001186: PERRON, E. DU - Een lettrť uit de 18e eeuw: Willem van Hoogendorp. Brieven en verzen uit het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage gepubliceerd en toegelicht.
007865: [MULTATULI] / PERRON, E. DU - De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli bijeengebracht en gekommenteerd
009170: PERRON, E.DU] / AA, EMMANUEL VAN DER - Kroniek van een heilzame ziekte. E. du Perron en de avant-garde (1922-1926)
009028: PERRON, E. DU ] / ABDOLAH, KADER - Een gouden handdruk voor Du Perron
007366: PERRON, E. DU (EDITOR) - Een lettrť uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp. Brieven en Verzen uit het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage gepubliceerd en toegelicht door E. du Perron
007367: [MULTATULI] / PERRON, E. DU - Multatuli en de luizen. Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli
012341: DU PERRON, E. - Country of Origin. Translated by Francis Bulhof and Elisabeth Daverman. Introduction and notes by Francis Bulhof. Efited by E.M. Beekman
001870: PERRON, E. DU - De muze van Jan Compagnie. Overzichtelike Verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd (1600 - 1780). GeÔllustreerd met reprodukties van oude graavuren en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix.
009597: MULTATULI] / PERRON, E. DU - De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak
009927: PERRON, E. DU (EDITOR) - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). GeÔllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, eb met tekeningen van Thomas Nix. Tweede, herziene en
010605: PERRON, E. DU] 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen.
002975: PERRON, E. DU - Indies memorandum.
010597: PERRON, E. DU] MEULEN, DIK VAN DER - E. du Perron. Eem korte biografie
010652: PERRON, E.DU - Het Land van Herkomst
011945: PERRON, E. DU] / FELICE DASSETTO ET GENEVI»VE HERMANT (EDS.) - Eddy du Perron. Un ťcrivain nťerlandais ŗ Gistoux dans lťntre-deux-guerres
010920: PERRON, E. DU - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. Met een nawoord van Kees Snoek
011304: PERRON, E. DU / AA, MANU VAN DER - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte
012006: PERSIJN, FRANK - Buatan Indonesia. Made in Indonesia.
002007: PETER, HANNS (EDITOR) - Polynesier, Vikinger der SŁdsee. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung des Museums fŁr VŲlkerkunde Wien. Mit Beitršgen von Karl R. Wernhart, Gabrielle Weiss und Maximilian Wilding.
008416: PETERS, J.P.H. - 2046. 7de A.A.T. Compagnie O.V.W.-ers. Nil Nobis Absurdum
009123: PETERS, HARRIE (INTRODUCTION) - De Luchtbrug. Contactblad tussen Elshout en de IndiŽgangers 1949-1950. Met een inleiding door 'mister'Harrie Peters en een epiloog door mgr. Tiny Muskens
001787: PETERS, MARION - In steen geschreven. leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India. Foto's [van] Feryy Andrť de la Porte.
010061: PETERS, J.P.H. - A.A.T.ers in IndiŽ - 2046 - 7de A.A.T. Compagnie O.V.W.ers. Nil Nobis Absurdum
007952: PETERS, H.C. - Je moet nu gaan
011111: PETERSEN, ERIK - Jukung-Boats from the Barito Basin, Borneo
010114: PETERSON, KARIN & STEVEN WACHLIN - In het voetspoor van Louis Couperus. Pasoeroean door de lens van Salzwedel. Met een voorwoord van Peter van Zonneveld
008721: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SCHILLER TOT PEURSUM, MR. C.L. - Gedachten over Lagere Scholen. Naar aanleiding van eenige in de jaren 1849-1855 over dat onderwerp uitgegeven geschriften
001495: PEVERELLI, DR. P., M.M.V. W.F. DE PRIESTER (ARTS, MEDISCH ADVISEUR DER N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART-MAATSCHAPPIJ EN KONINKLIJKE JAVA-CHINA-PAKETVAARTLIJNEN N.V.) - Tropische gezondheidsleer (in het bijzonder voor zeelieden).
005051: PEVERELLI, DR. P. - De taak van de vrouw in IndonesiŽ op medisch-hygiŽnisch gebied
009805: PFEFFER, PIERRE - Aux Iles du Dragon. Photographies de Georges Bourdelon
012224: PFEIFFER, IDA / MARY SOMERS HEIDHUES - Voyage en pays malais. Une femme ŗ Sumatra et Bornťo 1851. Document ťtabli par Mary Somers Heidhues
000841: PFEIFFER, IDA - Mijne Tweede Reis rondom de Wereld. Uit het Hoogduitsch.
009200: PHILIPPI, H. - Kolenterreinen in Benkoelen
003413: PICARD, R., J.P. KERNEIS & Y. BRUNEAU - La Route de la Porcelaine. Les Compagnies des Indes et leur Navires. Le Voyage ŗ Canton et ŗ Ching-tŲ- ChÍn.
008379: PICARD, MR. H.W.J. - De waarheid over Java. 15 AVRO-causerieŽn in boekvorm
000065: PICCARDT, R.A.S. - De geschiedenis van het Cultuurstelsel.
001724: PIEKAAR, DR. A.J. - Atjeh en de oorlog met Japan.
000129: PIERSON, N.G. - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
001131: PIERSON, N.G. - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
008697: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / PIERSON, H. - Catechismus van de Schoolkwestie voor eerstbeginnenden. In tien lesjes (ook geschikt voor zelfoefening en leering)
008817: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / PIERSON, H. (PREDIKANT TE 'S-HERTOGENBOSCH) - De Bossche Schoolkwestie
006541: PIES, ELKE - Willem Piso (1611-1678). BegrŁnder der kolonialen Medizin und Leibarst des Grafen Johan Moritz von Nassau-Siegen in Brasilien. Eine Biographie. Mit einem Nachwort von Prof. Dr. Hans Schadewalt
011454: PIETTE, ROY - Tempo Doelloos. Een partijtje Indo-Europees worstelen met de onvoltooide tijd
010982: PIETTE, ROY - Droom van een witte kerst, of Kurang acar
001250: PIGEAUD, TH.G.TH. - Java in the 14th. Century. A Study in Cultural History. The Nagara-Kertagama by Rakawi, P rapanca of Majapahit, 1365 A.D.
001917: PIGEAUD, DR. TH. - Javaansche Volksvertoningen.. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
011733: PIJNAPPEL, DR. J. - Geographie van Nederlandsch-IndiŽ. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
005852: PIJNAPPEL, DR. J. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. Tweede, geheel nieuwe uitgaaf
005851: PIJNAPPEL, DR. J. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. Derde, vermeerderde uitgaaf
005881: PIJNAPPEL, DR. J. - Maleisch-Hollandsch woordenboek
000059: PIJPER, DR. G.F. - StudiŽn over de Islam in Indonesia 1900-1950.
006957: OEI KIAUW PIK - Wat wil, kan en mag IndonesiŽ thans van Nederland verwachten? Rede in opdracht van de Chineezenvereeniging "Chung Hwa Hui" gehouden op het 2de congres van het Indonesisch Verbond van studeerenden, te 's-Gravenhage, den 31en Januari 1919
000176: PINO, A.M. - Komedie Stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het Binnenlands Bestuur op Java 1913-1946.
007909: PINO, E., AND T.WITTERMANS - Kamus Inggeris. Part II: Indonesian-English / Bagian II: Indonesia-Inggeris
007908: PINO, E., AND T.WITTERMANS - Kamus Inggeris. Part I: English-Indonesian / Bagian I: Inggeris-Indonesia
008723: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / PINTO, S. DE - Een Jood op de tribune der Tweede Kamer. Beschouwingen naar aanleiding van eenige hoofdpunten in het debat over het onderwijs bij de behandeling der staatsbegrooting voor 1874
010030: MENDES PINTO, MARIA HELENA, EZIO BASSANI (AND OTHERS) - Via Orientalis. Bruxelles, Galerie de la CGER 24 septembre - 15 dťcembre 1991
009754: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / PINTO, S. DE - Wat moeten en wat kunnen wij van een Joodsch en algemeen godsdienstig standpunt verlangen van eene nieuwe wet op het Lager Onderwijs?
002348: PIONIER, EEN (= P.C. HUIJSER) - De Pioniers van IndiŽ.
010264: PIRENNE, LOUIS - De archivaris vertelt. Tilburgse en Bossche herinneringen
011746: PIRNGADIE, LIET. COL. RUDY - The "P.R.R.I.- Affair" (as seen in the light of the history of the Indonesian Armed Forces)
011392: PISANI, ELISABETH - Indonesia Etc. Exploring the Improbable Nation
008913: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / PLAAT, A. (APELDOORN) - Het vraagstuk der Openbare of bijzondere school. Toeglicht naar aanleiding van de brief der firma v.d. Grijp & Co., aan Leden der Staatscommisiie
012202: OUD-PLANTER, EEN - De Tabaksassistent
003168: PLAS, J.B. (EDITOR) - Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Vol. VI - c.
005305: PLATE, MR. W.J.M. (EDITOR) - Het zoogenaamd "Inlandsch Reglement" op het reglement op de uitoefening der Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen op Java en Madoera zooals het luidt na de tot heden
000326: PLATENKAMP, J.D.M. - De waarde der dingen. CeremoniŽle geschenken van de Tobelo.
009792: PLATTEEL, P.J. - De grondslagen der Constitutir van Nederlandsch-IndiŽ. De wording van het Regeeringsreglement van 1815
009017: BERG PLEIJEL, SONJA - De kampong van Ma Muriah. Een verhaal over de verwarring op Java na de Japanse invasie
000256: PLEYTE, TH. B. - Niederlšndische Kolonialpolitk im fernen Osten.
008276: PLEYTE, C.M. - Woordenlijst tot de pantoens Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng
000918: PLEYTE, C.M. - Bantensche folklore.
009474: PLEYTE, C.M. - Bataksche Vertellingen. Verzameld door C.M. Pleyte Wzn
003607: PLOEGSMA, N.D. - Oorspronkelijkheid en economisch aspect van het dorp op Java en Madoera.
010547: PLUVIER, JAN (AND OTHERS) - IndonesiŽ 1965-1975. 10 Jaar militaire diktatuur
009598: PLUVIER, DR. J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der Nationalistische Beweging in IndonesiŽ in de jaren 1930 tot 1942
010144: PLUVIER, DR. J.M. - Malayan nationalisme een mythe. Openbare les uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van Lector in de inleiding tot en capita selecta uit de moderne Aziatische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 11 april 1967
010214: PLUVIER, JAN - Zuidoost-AziŽ. Een eeuw van onvervulde verwachtingen. Van Bonifacio tot Habibie
004864: POENSEN, C - Amangku Buwana II (Sepuh). Ngajogyškartš's Tweede Sultan (Naar aanleiding van een Javaansch handschrift)
008553: POENSEN, C. - Bloemlezing uit Javaansche proza-geschriften
004509: POERAWINATA, RADEN - Tjarios Lalampahan: waktoe hjaba ka Djawa-Tengah. Dikarang koe pribadina. Nganggo gambar portret 12 roepa
003086: POERBATJARAKA, R.NG.DR. - Smaradahana. Oud-Javaansche tekst met vertaling.
011906: POERBATJARAKA (LESYA) - Agastya in den Archipel
006653: POERBOPRANOTO, MR. R. KOENTJORO (REDACTEUR TER SECRETARIE V/D VOLKSRAAD) - Dewan Ra'jat. Dengan kata pendahoeloean oleh R.M.A.A. Koesoemo Oetoyo (1ste Plaatsvervangend Voorzitter v/d Volksraad)
011947: POETIRAY, RENY - Adoeh, Amsterdam. Haar eigen kort verhaal
010336: POETIRAY, RENY - Adoeh Sioh-E .......... Reny Poetiray. Haar eigen kort verhaal
001208: POEZE, HARRY, EN MARTIN ROS - De biografie in Nederland en BelgiŽ, 1988-1990. Overzicht en bibliografie
008933: POEZE, DR. H.A. (EDITOR) - Verguisd en vergeten. Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie, 1945-1949
008038: POEZE, HARRY & HENK SCHULTE NORDHOLT (EDITORS) - De roep om Merdeka. Indonesische vrijheidslievende teksten uit de twintigste eeuw. Met een voorwoord van Hella S. Haasse
006463: POEZE, HARRY A. (INTRODUCTION) - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over IndonesiŽ uit Oost en West
007154: POEZE, DR. H.A. (EDITOR) - Politiek-politioneele Overzichten van Nederlandsch-IndiŽ. Bronnenpublikatie, bewerkt en ingeleid door Harry A. Poeze
009539: POEZE, HARRY A. - De weg naar de hel. De aanleg van een spoorlijn op West-Java tijdens de Japanse bezetting
001218: POIRRI…, JACK - Onder de 'cocospalm'.
001220: POIRRI…, JACK - Daar heeft onze wieg gestaan... (... en hier werd ons bedje gespreid).
007385: POL, D. - Midden-Java ten Zuiden
012344: POL, CORMA - Discourse on the Frame. The making and unmaking of Indonesian Women Artists. Discours over de omlijsting. Uitleg van drie Indonesische kunstenaars
001712: POLAK, J. (EDITOR) - Agrarische Regelingen. Handleiding voor de toepassing van de wettelijke bepalinge en administratieve voorschriften betreffende het Agrarisch Recht in Nederlandsch-IndiŽ.
005664: POLAK, J.A. - Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname
001488: STOLK-POLAK, LOUISE (LEA MORRIS) - De Geur van Kambodja. Met een woord vooraf van Kees Stolk.
005856: PANGLIMA POLEM, TEUKU MUHAMMAD ALI - Memoires van Teuku Muhammed Ali Panglima Polem
002144: POLL, WILLEM VAN DE - Kerels van de daad. Onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ.
008299: POLL, WILLEM VAN DE - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk
002794: POLL, KARIN VAN DE - Impressions d'un Voyage.
007535: POLL, M.J.M. VAN & F. TEULINGS - Rapport over de eerste, in opdracht van het Bestuur der R.K. Staatspartij gemaakte Studie- en Contactreis naar Nederlandsch-IndiŽ, door de daartoe uitgezonden Heeren M.J.M. van Poll en Mr. F. Teulings uitgebracht aan het Partijbestuur. 23 Mei - 16 Juli
006297: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De vlag moet blijven staan! Met een introductie van P.A. Kerstens
012011: POLLMANN, TESSEL & INGRID HARMS - In Nederland door omstandigheden
003148: POLLMANN, TESSEL & JUAN SELEKY - Terug op de Molukken.
002053: POLLMANN, TESSEL, AND JUAN SELEKY - Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers
002727: POLMAN, KATRIEN - The Central Moluccas. An Annotated Bibliography. With an Introduction by Ch.F. van Fraassen
012097: POLMAN, ALEXANDER - In 't Verschiet en van N‚biy. Een keuze uit vijf eeuwen miltaire prenten en tekeningen ? From Afar and from Close To. A selection from five centuries of military prints and drawings
011084: POLNAYA, OTIS (EDITOR) - Kamp Schattenberg. EEn Moluks verhaal in foto's. Foto-foto tjeritaaan Maluku. Samenstelling: Otis Polnaya. Tekst: Magdaleen Kingmans en Peter Schonewille
004324: POMPE, SEBASTIAAN - De Indonesische algemene verkiezingen 1999
011025: PON, W.F.H. DU - Terugblik van een pionier
000671: MACLAINE PONT, MR. P. & J. HOMAN VAN DER HEIDE & H. VAN KOL - Prae-adviezen over de vraag: welke regeeringsmaatregelen nopens de nijverheid op Java zijn in het belang der inlandsche bevolking te nemen?
002072: MACLAINE PONT, IR. H. - De Koloniale Tentoonstelling Semarang 1914.
010412: POOL, MARISKA / PUYPE. J.P. / ENTHOVEN, V. - Vergeten vlaggen: de trofeeŽn van het eskader- Van Braam in de Indische Archipel, 1784
001434: POORTENAAR, JAN, EN GEERTRUIDA POORTENAAR-VAN VLADERACKEN. - Een kunstreis in de tropen.
005763: POORTENAAR, JAN & DR. W.PH. COOLHAAS (EDITORS) - Onder Palmen en Waringins. Geest en godsdienst van Insulinde
011975: POORTENAAR, JAN - Tentoonstelling van schilderijen en etsen uit IndonesiŽ door Jan Poortenaar, 4 Juni - 18 September 1954
010624: POORTENAAR, JAN - An Artist in Java and Other Islands of Indonesia. Translated from the Dutch by Horace Shipp in collaboration with the Author. With a Foreword by Frank Brangwyn, R.A.
009894: POORTENAAR, JAN] - Indische schilderijen door Jan Poortenaar. Catalogus tentoonstelling van 26 Dec. 1925 - 14 Jan. 1926, A. Mak, Rokin 5-15, Amsterdam
002300: POORTMAN, M.H. (EDITOR) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de " Orang Peladang ", October 1913 - Maart 1926.
006836: PORTE, H. - De Gele Hel. Krijgsgevangene der Jappen en Guerillastrijder op de Philippijnen. Met illustraties van Dick de Wilde en twee kaartjes
000520: PORTER, JAMES - Hapkas Girl..
001454: POS, MARY - 'Eens op Java en Sumatra...". Het laatste reisboek over ons IndiŽ in zijn glorietijd.
011021: POS, MARY / BERG. JOOP VAN DEN (REDACTIE) - Mary Pos. Een fenomeen
008706: POSPISIL, LEOPOLD - The Kapauku Papuans of West New Guinea
008115: POST, HANS - Bandjir over Noord-Sumatra. Boek I van de gelijknamige trilogie
008093: POST, HANS - Politionele Actie. Boek II van de trilogie Bandjir over Noord-Sumatra
010230: POST, HANS - Bandjir over Noord-Sumatra. Boek I van de gelijknamige trilogie
011451: POST, PETER, AND ELLY TOUWEN-BOUWSMA (EDITORS) - Japan, Indonesia and the War. Myths and Realities
011033: POST, LAURENS VAN DER - The Admiral's Baby
002236: POSTMA, T.F.H., J.W. D'HANE & J.A. VON MEIJENFELDT - De Javasuikerindustrie gedurende de Japansche bezetting.
005696: POSTMUS, DR. S. (INTRODUCTION) - Patjet-rapport. Onderzoek naar de voeding en voedingstoestand van de bevolking te Patjet (regentschap Tjiandjoer) in 1937-1939
005697: POSTMUS, DR. S. (INTRODUCTION) - Rengasdengklok-rapport. Onderzoek naar de voeding van de bevolking in Rengasdengklok (regentschap Krawang) in 1939 / Beschrijving en resultaten van een massaal-opname-systeem voor menu-onderzoekingen
003181: POTT, MR. J.G. (EDITOR) - Uitvoering van de Indische Mijnwet. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de Indische Mijnwet (Indisch Staatsblad 1899 No. 214).
011672: POTT, DR. P.H. - Yoga and Yantra. Their interrelation and their significance for Inian Archeology. Translated from the Dutch by Rodney Needham
000164: POTTING , DR. C.J.M. - De ontwikkeling van het geldverkeer in een koloniale samenleving. Oostkust van Sumatra, 1875-1938.
000382: POUO YI-POUO - Les rťalisations de la Rťpublique Populaire de Chine au cours des trois derniŤres annťes.
000615: POUWER, DR. J. - Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea).
003029: BADEN-POWELL, B.H. - The Origin an Growth of Village Communities in India.
006315: POWERS, ELAINE - Waders in New Zealand
000764: PRAAG, S. VAN - Onrust op Java. Uit het leven van Dipanegara. een historisch-literaire studie.
008301: PRAAG, S. VAN (TEKST EN SAMENSTELLING) - Ziekenhuiswezen in Suriname
008869: PRAAG, S. VAN - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie
008132: PRAAMSTRA, OLF & PETER VAN ZONNEVELD (EDITORS) - Omstreden Paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-IndiŽ. Samengesteld en ingeleid door Olf Praamstra en Peter van Zonneveld
003058: PRAAMSTRA, OLF. - Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet.
004471: PRAAMSTRA, OLF. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman
005368: WANGSA DI PRADJA, MAS & H.J. OOSTING (EDITOR) - Tjarios Soepena of Geschiedenis van Soepena, door Mas Wangsa di Pradja, Koffiepakhuismeester te Buitenzorg, en uitgegeven door H.J. Oosting
001804: PRAGER, HEINZ-G√úNTER - Borobudur Projekt.
002575: PRAH, KWESI - The social background of coup's d'etat (Brazil, Indonesia, and Ghana).
010566: PRAWIRANEGARA, SJAFRUDDIN - Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masjarakat dan Ekonomi Indonesia. Pidato jang diutjapkan dihadapan Perhimpunan Mahasiswa Katholik tanggal 11 Mei 1957 di Djakarta
005971: PRAWOTO, RADEN (ASSISTENT-WEDONO VAN KALI-ANGKRIK (RESIDENTIE KEDOE) - Dievenbijgeloof op Midden-Java
003864: PRELL, A. - Ge-eft Acht!. Schetsen uit het Indische soldatenleven.
007965: PRELL, A. - Patoet. Uit het leven van een Indisch officier
000112: PREYER, DR. AXEL - Indo-Malayische StreifzŁge. Beobachtungen und Bilder aus Natur und Wirtschaftsleben im tropischen SŁd-Asien.
010141: PRICE, SALLY - Primitieve kunst in de beschaafde wereld
007052: PRIJOHOETOEMO, DR. M. (LECTOR AAN DE UNIVERSITEIT TE UTRECHT) - Javaansch-Nederlandsche gesprekken
011844: PRIJOHOETOMO, DR. M. (EDITOR) - Jvaansch Leesboek. Vier verhalen uit de oudere Javaansche letterkunde. In proza bewerkt door Dr. M. Prijohoetomo
011241: PRIJOTOMO, JOSEF - Petungan: sistem ukuran dalam arsitektur Jawa. Gambar oleh Murni Rachmawati
011775: PRIJOTOMO, JOSEF - Ideas and Forms of Javanese Architecture
007839: [MULTATULI] / BRUYN PRINCE, P.M.L. DE (EDITOR) - OfficiŽele Bescheiden betreffende den dienst van Multatuli als Oost-Indisch ambtenaar
007842: [MULTATULI] / BRUYN PRINCE, P.M.L. DE - OfficiŽle Bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar. Max Havelaar op de Westkust van Sumatra. Tweede vermeerderde druk
007838: [MULTATULI] / BRUYN PRINCE, P.M.L. DE - OfficiŽle Bescheiden betreffende de dienst van Multatuli als Oost-Indies ambtenaar. Max Havelaar op de Westkust van Sumatra. Tweede vermeerderde druk
012205: PRINCEN, PONCKE / JOYCE VAN FENEMA - Poncke Princen. Een kwestie van kiezen
006220: PRINGGOADISURYO, RADEN NOERITO - Pikirans van een Javaanse avonturier
009087: PRINGGODIGDO, R,M,MR. A.K. - Geschiedenis van de ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk. Samengesteld in opdracht van de Commissie van Beheer van het fonds van Eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk
000683: PRINS, MR. J. - Adat en islamietische plichtenleer in IndonesiŽ.
009676: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel II
001388: PRINS, JAN - Adat en Islamietische plichtenleer in IndonesiŽ.
003065: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Catalogus van de Oranje-Nassau tentoonstelling te Weltevreden 28 Aug. - 3 Sept. [1930] bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin (1e - 2e deel)
006529: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java [deel I]
003720: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C. - De SociŽteit "Harmonie" te Weltevreden
010683: PRINS, JAN [= PS. OF C.L. SCHEPP] - Indische gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Nederlandsch-IndiŽ in de Letterkunde gehouden te 's-Gravenhage in den zomer van 1932
010853: PRINS, BART DE - Voor Keizer en Koning. Leonard de Bus de Gisignies 1780-1849, Commissaris-Generaal van Nederlands-IndiŽ
009932: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, MR. P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel III
011370: MOCHTAR [= M. PRINSEN] - Vaderland in de Verte
007832: [MULTATULI] / PRINSEN, DR. J. - Multatuli en de romantiek
007844: [MULTATULI] / PRINSEN, DR. J. - Multatuli en de romantiek
011482: PRINSEN, A. - Balthasar de Moucheron, voorloper van de VOC
009313: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / [GROEN VAN PRINSTERER, MR. G.] / COHEN STUART, M. (DOCTEUR EN THEOLOGIE) - In memoriam Guillaume Groen van van Prinsterer. Notice Biographique
008718: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Kosteloosheid van het Openbaar Onderwijs en Christendom boven Geloofsverdeeldheid, in verband met No. VIII der Berigten van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, ten dienste der Hulp-Vereenigingen
009048: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. VAN - Aan G. Graaf Schimmelpenninck (Minister van Staat, enz.) over de vrijheid van onderwijs
009031: ONDERWIJSGECHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Parlementaire StudiŽn en Schetsen. Dl. I, II-VI, IX-XIII
008717: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Nota over het Lager Onderwijs
009326: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Is er geen oorzaak? Eene wedervraag. Naar aanleiding van "Waartoe Verwonderd?". Een kort woord tot toelichting van de jongste bewegingen op kerkelijk gebied, inzonderheid te 's-Gravenhage, door J.H. Gunning, Jr.
009755: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Redevoering van Mr. G. Groen van Prinsterer in de zitting van Tweede kamer der Staten-Generaal van 9 Julij 1857 betrekkelijk het ontwerp van wet op het Lager Onderwijs
009749: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] VAN - Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage
008774: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR, [G.] - Wat dunkt u van het voorstel De Brauw. Bijdrage ter beantwoording. I + II
008775: ONDERWIJGGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Over het Ontwerp van wet op het Lager Onderwijs I - V
008809: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Ons Schoolprogram. Aan de hulp-vereenigingen voor Christelijk Nationaal Onderwijs
008803: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Hoe de Onderwijswet van 1857 tot stand kwam. Historische bijdrage
009316: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Confessioneel of Reglementair?
009310: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - Narede van een vijfjarige strijd
008791: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Redevoering uitgesproken door Mr. G. Groen van Prinsterer in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 9 Julij 1857 betrekkelijk het ontwerp van wet op het Lager Onderwijs
009318: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. [G.] - StudiŽn en schetsen ter Schoolwetherziening
009309: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Art. 198 der Grondwet op de niet-herzienbaarheid tijdens een regentschap
009314: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Het voor Christelijk-nationaal schoolonderwijs niet ongunstig vooruitzicht. Openingsrede der Eerste Algemeene Vergadering te Amsterdam, 23 April 1861
010193: PRIOR, JAMES - Beschrijving eener reis naar de Indiesche zee met het fregat de Nisus en naar de Kaap De Goede Hoop, de eilanden Bourbon, Mauritius en andere; naar Madras, de eilanden Java, Sint Paul en Amsterdam gedurende de jaren 1810 en 1811
002630: PRONK, L. - De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden.
006585: PRONK, HELEEN - Foto's, officieren en geschenken. Miltaire expedities naar Zuid-Celebes 1905-1906
010420: REINDERS FOLMER-VAN PROOIJEN, C. - Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755
000324: X [= PS.] - Een kort woord over het Kultuurstelsel op Java.
001062: POLYTROPOS [PS.] - De Oost-Indische Pleiaden en hun pleegkind. Eene bibliographische studie.
001402: KEPINGIN [PS.] - Liefde en Wraak eener Creoolsche op Java.
001404: "MOLENSTEEN" [PS.]. - Pioniers-arbeid op de Buitenbezittingen. 20 Jaar in de Rubber- en Klappercultuur.
006944: KEMIS [PS.] - Een liefde op de Oostkust. Indische novelle
008679: PAKHAN [PS.] - Ik ben anders. Een kind van de vijand. Biografie van een Japans-Indisch kind. Opgetekend door Pakhan
008648: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] CETANO [= PS.] - De Staatsschool. een woord naar aanleiding van De Savornin Lohman's jongste brochure "De Vrije School"
007250: STERRENWICHELAAR [PS.] - Melkweg. Zijnde de kroniek van mijn leven onder de sterren. 100 humoristische schetsen uit het leven der 1e Infanterie Brigade Groep, C Divisie "7 December"
009047: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / FRANK [= PS.] - Hoofden in school of niet?
009029: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / VERITAS [= PS.] - Is een anti-schoolwetverbond en eene wijziging van Artikel 194 der Nederlandsche Grondwet wel noodig? Eene vergelijking tusschen het staatsonderwijs en het zoogenaamd "Vrije Onderwijs", de Openbare Neutrale en de Bijzondere Kerkelijke School in ons land
002490: PANAMASTER [PS.] - Zee-filosofie.
010161: DEA-LIZE [= PS.] & TH.J.A. HILGERS - De Tooverspiegel en andere verhalen
003483: DOERI TINGGI [PS.] - In het binnenland van Java "Goenoeng Besar". Romantische schets, doorvlochten met herinneringen van een oudgast.
003528: PRIJAMANAH [PS.] - Soedarsa. Indische novelle.
009605: JOHAN [= PS.] - Suriname en de Surinaamsche quaestie
008491: AMILCO [PS.] - CuraÁao. De parel der Nederlandse Antillen
011312: MOLENSTEEN [= PS.] - Pioniers-arbeid op de Buitenbezittingen. 20 Jaar in de Rubber- en Klappercultuur
002359: RAKAWIDJAJA [= PS.] - Het geheim van Goenoeg Batoe. Een boeiend en spannend verhaal over Indische mystiek.
008781: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / EEN OPENBAAR ONDERWIJZER [PS.] - Wat is er van de klachten over het Openbaar Onderwijs?
004121: ADINEB [ = PS.] - Madelon. Liefde geen plicht. Oorspronkelijke Indische roman naar het leven
009575: BOROE DAMAI [= PS.] - Van Goddelijk Maaksel
007103: HINDIA [= PS.] - De rijke ome uit de Oost
009964: PANDU NUSA [= PS.?] - De lijdensweg, Eenverslag door een politiekgevangene van een tocht door een aantal gevangenkampen in IndonesiŽ
003529: CHERIBON [PS.] - De Zwarte Jager. Avonturen in de wildernissen, wouden en zeeŽn van NÍerlands IndiŽ.
007978: CHERIBON [PS.] - De Zwarte Jager. Avonturen in de wildernissen, wouden en zeeŽn van Nederlandsch IndiŽ
003491: SALOME [ = PS.] - Licht uit duisternis. Een verhaal uit IndiŽ,
010872: POSTILLON D'AMOUR [PS.] - Brievenboek voor verliefden en verloofden
008179: SARA MARIA [= PS.?] - Achter bambu en prikkeldraad
009877: DEA-LIZE [= PS.] - Indische vertellingen. Met gekleurde platen
009876: DEA-LIZE [= PS.] - Indische vertellingen. Met 2 gekleurde platen en vele illustraties.
008462: ARUNDO [PS.] - Gedachten
008584: TORIMAN [PS.] - Aan de grenzen van Cayenne
010838: PAKHAN [PS.] - Het leven gaat door. Derde en laatste deel van de biografie van een Japans-Indisch kind. Waarin verwerkt deel I: Ik ben anders, een kind van de vijand; deel II: Spoorloos... of toch niet? - aangevuld met actuele informatie
000314: PSOTA, THOMAS - Goldglanz und Schatten. Eine Sammlung ostjavanischer Wayang-Figuren.
007467: PUCCI, IDANNA - Bhima Swarga. The Balinese Journey of the Soul
011442: PUCHINGER, DR. G. - Landvoogd en Minister
009750: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / PUCHINGER, G. - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866). Een studie
012069: PUNTOWATI, SILVY W. - Het verlangen naar de Indonesische keuken / Kerinduan akan dapur Indonesia
004456: PURCELL, VICTOR - Malaysia. With 98 illustrations and 3 maps
006875: PURCELL, VICTOR - The Chinese in Southeast Asia
004465: PURCELL, VICTOR - The Chinese in Southeast Asia
010448: FRANSEN VAN DE PUTTE, I.D.] / PEKELHARING, B.H. / . - I.D. Fransen van de Putte
006812: [FRANSEN VAN DE PUTTE, J.D.] / PIERSON, N.G. - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte
010059: PUTTEN, L.P. VAN - Comitť Geschiedkundig Eerherstel versus De Staat der Nederlanden. Een verloren zaak?
009302: PUTTEN, L.P. VAN - Ambitie en Onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-IndiŽ 1610-1796
009552: PUTTEN, L.P. VAN - Koopman en Diplomaat. Gouverneurs en Directeuren van Ceylon 1640-1796
009553: PUTTEN, L.P. VAN - Ideaal en Werkelijkheid. Gouverneurs-Generaal in dienst van de Staat 1796-1945
009610: NEUS-VAN DER PUTTEN, HILDE - Susanna du Plessis. Portret van een slavenmeesteres
009163: PUTTEN, E.P. VAN - Comitť Geschiedkundig Eerherstel versus De Staat der Nederlanden. Een verloren zaak?
001643: PUXLEY, W.L. - Wanderungen im Queenslandbusch. √úbertragen von Hildegard KŁhn. Mit 24 Abbildungen und einer Karte.
002400: PYE, LUCIAN W. - Guerilla Communism in Malaya. Its social and political meaning.
009039: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KOOLEN PZ, P.N. - Het Openbaar en Bijzonder Lager Onderwijs te Berlijn
009261: ONDERWIJSGESCHIEDENS] / SMITS PZN., F.W - Feestgave aangeboden ter herinnering aan het vijf en twintig-jarig bestaan der Chr. School te Doetinchem. Te voordeele van het Suppletiefonds voor arme schoolgaande kinderen in Stad- en Ambt-Doetinchem
001842: QUANJER, H.M. - Bijdrage tot de kennis van den anatomischen bouw van geneeskrachtige Indische planten,
009913: QUANJER, PH.C.A.J. (OUD-INSPECTEUR INL. OND. IN NED.-INDIň) - Beknopte Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ [on cover: DŠt is IndiŽ]. Over geboorte, huerlijk, overlijden en godsdiensten der inheemsche bevolking. Met illustraties
004394: QUANT, L.J. - De verdediging van Nederlandsch IndiŽ
004761: QUIJANO, JOS… ANTONIO CALDERON (EDITOR) - Los Virreyes de Nueva Espana en el Reinado de Carlos IV (1787 -1798). Direcci√≥n y estudio preliminar de Josť Antonio Calderon Quijano. Tomo I
004762: QUIJANO, JOS… ANTONIO CALDERON (EDITOR) - Los Virreyes de Nueva Espana en el Reinado de Carlos III (1779-1787). Direcci√≥n y estudio preliminar de Josť Antonio Calderon Quijano. Tomo II
006000: QUIK, MR. H.G. - Thuisgekomen in Nederland. Indische Nederlanders en gerepatrieerden in de wetten voor oorlogsgetroffenen
011882: QUINN, GEORGE - The Novel in Javanese. Aspects of its social and literary character
003219: QUINTUS, R.A. - Wat een Goede Couragie Vermach.
003036: COUPLAND. R. - Raffles 1781-1826.
003946: W[ALCKENAE]R, C.A. - Le Monde Maritime, ou Tableau gťographique et historique de l'Archipel d'Orient, et de l'Australie
006484: HINZLER. DRS. H.I.R. - Wayang op Bali
008658: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] RAABE, DR. A.H. - Mr, J.J.L. van der Bruggen herdacht, Bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde school op den Klokkenberg te Nijmegen, 6 Mei 1887
009699: RAADT, EUG»NE A.P. DE - De schaduw van de klapperboom
009995: RAAIJMAKERS, MECHELINE - Een biografie van De Revue, Algemeen geÔllustreerd weekblad
006828: RAALTE, DR. E. VAN - Onderhandelen met IndonesiŽ. Het Nieuw-Guinea vraagstuk
005350: RAATGEVER, J.G. - Koninklijk Militait Invalidenhuis Bronbeek bestaat 100 jaar 19 februari 1863 - 1963.
004294: RABEN, REMCO (EDITOR) - Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ. Persoonlijke getuigenissen en publieke beeldvorming in IndonesiŽ, Japan en Holland
009712: RABEN, REMCO (EDITOR) - Arbeid voor Groot-AziŽ. Indonesische koelies in de Buitengewesten, 1942-1945.
003342: RABEN, REMCO, AND DIRVAD NA POMBEJRA (EDITORS) - In the King's Trail. An 18th Century Dutch Journey to the Buddha's Footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737.
003064: RADERMACHER, J.M.C. - Beschrijving van het eiland Sumatra, in zoo verre hetzelve tot nog toe bekend is.
005369: CATS BARON DE RAET, J.A.M. VAN (KONTROLEUR B.B.) - Reize in de Battaklanden in December 1866 en Januarij 1867
012295: RAFAEL, VINCENTE L. (EDITOR) - Figures of Crminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial vietnam
010080: RAFFLES, STAMFORD] / BARLEY, NIGEL (EDITOR] - The Golden Sword. Stamford Raffles and the East
003039: RAFFLES, THOMAS - Statement of the Services of Sir Stamford Raffles.
004076: [RAFFRAY, ACHILLE] - De Aarde en haar Volken. Jaargang 1880.
006138: RAHARDJO, PAMOE (EDITOR) - Badan Keamanan Rakyat (BKR). Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia
010715: RAJJAB, FAISEL & ARUN SWAMIPERSAUD - De avontuurlijke Surinaamse keuken. Specialiteiten uit een hete culinaire geschiedenis
009353: RAMBONNET, ANITA [= ANITA RAMBONNET - DA PONTE, 1895-1955) - Amethyst / Chrystopraas. Met een voorwoord van Coen van 't Veer en Govert Zijlmans
011963: RAMBONNET, ANITA (RODENE) - Batavia Calling. A story of the Japanese occupation in Java
011962: RAMBONNET, ANITA - Smaragden
011960: HANNAFORD-RAMBONNET, NINI [= E.M.J. HANNAFORD-RAMBONNET] - Kiotskť, Kťrte. Naorť. Experiences during the Japanese occupation of Java
011961: RAMBONNET, ANITA - Onyx / Jade
012064: RAMSEYER, URS - Indonesien / L'Indonťsie / Indonesia
007315: RAMSTEDT, MARTIN - Weltbild, Heilspragmatik und Herrschaftslegitimation in vorkolonialen Bali
006528: RAMSTEDT, MARTIN - Indonesian Cultural Policy in Relation to the Development of Balinese Performing Arts
010456: MEIJER RANNEFT, J.W. - Geen opleiding van Europeesch bestuur in IndiŽ
001987: MEIJER RANNEFT, J.W., AND DR. W. HUENDER - Onderzoek naar den belastingdruk op de Inlandsche bevolking
003449: [MEYER RANNEFT, J.W] - Verzameling van bijdragen aangeboden aan Dr. J.W. Meyer Ranneft, vice-President van den Raad van Nederlandsch-IndiŽ bij zijn vertrek uit Batavia op 27 Juni 1936.
007604: [MEYER RANNEFT, DR. J.W.] / CAMINADA, I.W.L.A. & F.J.M. OTTEN [EDITORS] - Inventaris van de papieren van Dr. J.W. Meyer Ranneft
006311: MEYER RANNEFT, DR. J.W. - Om den geest van het B.B.
006662: MEIJER RANNEFT, DR. W.J. & PROF DR. H. KRAEMER - "Crisis der Waarachtigheid". Dr. J.W. Meijer Ranneft contra Prof. Dr. H. Kraemer
007132: MEIJER RANNEFT, DR. J.W. - De weg voor IndiŽ
009391: RAPTSCHINSKY, DR. B. - Kolonisatie van blanken in de tropen
011883: RAS, J.J. - Javanese Literature since Indepedence. An Anthology. Edited with an introduction by J.J. Ras
008316: RAS, J.J. - Hikajat Bandjar. A Study in Malay Historiography
008317: RAS, J.J. - Hikajat Bandjar, A Study in Malay Historiography
006100: KI KODIRON / J. RAS - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel. Volgens de Soerakartase traditie bewerkt door Ki Kodiron. Vertaald uit het Javaans en van toelichtingen voorzien door dr. J.J. Ras.
011669: RAS, J.J. - Babad Tanah Djawi. De prozaversie van NgabŤhi Kertapradja voor het eerst uitgegeven door J.J. Meinsma en getranscribeerd door W.L. Olthof. Tweede herziene dtuk verzorgd en ingeleid door J.J. Ras
009970: RASJIDI, H.M. - Documents pour servir ŗ l'histoire de l'Islam ŗ Java
011500: RASSERS, W.H. - De Pandji-roman
000769: RASSERS, W.H. - Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche kris.
004697: RASSERS, W.H. - Inleiding tot een bestudeering van de Javaansche kris
011503: RASSERS, W.H. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong
011200: RASSERS, DR. W.H. - Over den oorsprong van het Javaansche tooneel
004300: RAUSTELA, LASSE - Lojemaakarista optikoksi. Kertomus silmšlasikaupan ja optikonammatin vaiheista Suomessa 1821 - 1991
006865: RAVEN- HART, R. - Ceylon - History in Stone
012178: RAVENSBERGEN, SANNE - Courtrooms of Conflict. Criminal Law, Local Elites and Legal Pluralities in Colonial Java
004855: RAVESTEIJN,W. VAN - Het Djambi-schandaal
003446: RAVESTEIJN, WIM & JAN KOP (EDITORS) - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke Openbare Werken in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ 1800-2000.
000203: RAVUVU, A. - The Facade of Democracy. Fijian Struggles for Political Control 1830-1987.
002943: RAY, SIBNARAYAN - Vietnam: seen from East and Werst. An International Symposium, [With contributions by P.J. Honey, Hoang Van Chi, Arnold Beichman and many others]
010240: RAYCHAUDHURI, TAPAN - Jan Company in Coromandel 1605 - 1590. A Study in the Interrekations of European Commerce and Traditional Economies
006017: READER, LESLEY & LUCY RIDOUT - Bali & Lombok. The Rough Guide
004019: BENTHEM REDDINGIUS, WIJBRAND G. - Kraton [gedichten]
009668: REDMOND, ROLINE - Taal, macht en cultuur. machtsverhoudingen in een Afr-Caribische roman / Language, Power and Culture in an Afro-Caribbean Novel
001832: LEVY REED, JANE (EDITOR) - Towards Independence. A Century of Indonesia photographed.
002892: WILTON VAN REEDE, THEO - Een broekzak vol rijst. Ongewone verhalen uit IndonesiŽ.
001710: REES, D.F.W. VAN - Verzameling van Agrarische Verordeningen in Nederlandsch-IndiŽ bijeengebracht en van aanteekeningen voorzien. Eerste Deel.
007942: REES, W.A. VAN - Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen. Dl. 1, 2: Toontje Poland
004686: REES, D.F.W. VAN - De bezwaren in het Indisch Tijdschrift van het recht, betreffende de nieuwe regeling der z.g. Inlandsche grondverhuringen op Java en Madoera
004867: REES, O. VAN - Overzigt van de geschiedenis der Preanger-Regentschappen, ontleend aan het rapport van het lid van den Raad van Nederlandsch-IndiŽ, belast met eene zending naar die Regentschappen
007944: REES, W.A. VAN - Novellen, Levensschetsen en Krijgstafereelen [:] Indische Typen en Krijgstafereelen
006592: REES, W.A. VAN - Indische typen en krijgstafereelen. Nieuwe herziene uitgave met illustratiŽn van G.B. Hooyer
012168: REES, JOAN - Amelia Edwards. Traveller, Novelist & Egyptologist
008354: REESINCK, DR. J.J.M. - Some remarks on Monsoon Forecasting for Java
010845: REESKAMP JR,, G.A. - De Regenfluiter. Een beschrijving van de Ger / Gon-travels. Bewerkt door Wim Hubert en Emmy Hubert-Reeskamp
000513: REGELINK, DR. Z. - Bevolking en welvaart op Java en Madoera. Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk.
003139: REGELINK, Z. - Bijdrage tot de kennis van het bevolkingsvraagstuk op Java en madoera.
007997: MAYNE-REID - Naar de Hudsonbaailanden. Vertaald doo H. Chappuis (1e Luitenant der Infanterie). Met houtgravures naar teekeningen van John Davis
011387: REID, ANTHONY - Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume One. The Lanfs below the Winds
011193: REID, ANTHONY (EDITOR) - Indonesia Rising. The Repositioning of Asia's Third Giant
012324: REID, AMTHONY - A History of Southeast Asia. Critical Crossroads
010224: REIJGWART, A.W. (EDITOR) - 1-15 R.I. De Blijvertjes. Onbewust voorloper van de Luchtmobiele Brigade. Samengesteld door ťťn van hen. Op 19 December 1048 schreven zij geschiedenis in voormalig Nederlands-IndiŽ
010778: REIJS, JESKE (AND OTHERS, EDITORS) - Vrouwen in de Nederlandse koloniŽn
003746: REINSMA, R. - Het verval van het Cultuurstelsel.
003032: REINWARDT, C.G.C. - Over de hoogte en verdere natuurlijke gesteldheid van eenige bergen in de Preanger Regentschappen. Eene voorlezing gedaan door den hoogleeraar C.G.C. Reinwardt in het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
001644: REISCHEL, ANDREAS - Sterbende Welt. ZwŲlf Jahre Forscherleben auf Neuseeland. Herausgegeben von seinem Sohn. Mit 94 bunten und einfarbigen Abbildungen und 2 Karten.
003833: REITSMA - BRUTEL DE LA RIVI»RE, M.E. - Een korte spanne tijds. Cinematografische Opnamen van het Hollandsch-Indische Leven.
000992: REITSMA, S.A. - Tijd- en strijdvragen. Verspreide opstellen en polemieken.
005021: REMMELINK, WILLEM - The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725 - 1743
000967: REMMELTS, PROF.DR. R. - HygiŽnische propaganda in de dessa.
004893: RENESSE, MAJOOR A.W.M. VAN - Het Bolsjevisme. Voordracht gehouden voor de Afdeeling Bandoeng der N.I. Officiers Vereeniging
012227: RENSELAAR, HERMAN C. VAN (TEXT) & R.L. MELLEMA (PHOTOS) - Asmat: art from Southwest New Guinea
009390: RENWARIN, HERMAN & JOHN PATTIARA [AND OTHERS] - Sejarah sosial daerah Irian Jaya dari Hollandia ke Kotabaru (1910-1963)
000461: REP, JELTE - Atjeh, Atjeh! [On cover} Een documentaire
008824: REP, JELTE - Atjeh, Atjeh!
004878: WIJNAENDTS VAN RESANDT, J.M.A. (KAPALA KAMPONG) - Herinneringen uit de rimboe. Met teekeningen van Menno van Meeterten Brouwer
010674: RESINK, G.J. - Kreeft en Steenbok [Verzamelde gedichten]
000141: RESINK, G.J. - Op de breuklijn [gedichten].
011080: REURHOFF, CHRIS & CHRISTEL ADELAAR - De beslissing. Levensverhaal van Chris Reurhoff. Opgetekend door Christel Adelaar
009657: MULTATULI / REVE, KAREL VAN HET / SCHNEIDER, MAARTEN - Multatuli. Mainzer Beobachter. Met bijdragen van Karel van het Reve en Maarten Schneider
011235: RHOEN, R.P.M. - 'Eere-medaille der gemeente Zeist ter herinnering aan de Indische militaire dienst'voor dienstplichtingen en oorlogsvrijwilligers
009371: RHYS, LLOYD - AligamŤ, vriend der Papoea's. Het verhaal over de "Jungle Pimpernel". Dr. J. Victor de Bruijn onder de Bergpapoea's in Nieuw-Guinea. Vertaling van D.L. Uyt den Bogaard. Met portret en 24 platen
011014: RHYS, LLOYD - Jungle Pimpernel. The Story of a District Officer in Central Netherlands New Guinea
008676: RICKLEFS, M.C. - The Seen and Unseen Worlds. History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II
011735: RICKLEFS, M.C. - Polarising Javanese Society. Islamic and other visions c. 1830-1930
004917: RIEDEL, OTTO - Der Kampf um Deutsch-Samoa. Erinnerungen eines Hamburger Kaufmanns. Mit 10 Tafeln und 2 Karten
012058: NIEUWENHUIJSEN-RIEDEMAN, C.R. VAN - Een zuster voor een vrouw. Huwelijk en verwantschap bij de Suki, Papua New Guinea
008384: RIEMENS, JOH. W.E. (EDITOR) - Wat gebeurt in IndonesiŽ?
002447: RIENKS, GABE (EDITOR) - Twee minuten stilte voor de God van Tabe. Het levensverhaal van Tabe Rienks, 19 juni 1925 - 3 februari 1976, doorgegeven door zijn broer.
000093: RIESZ, C.H.F. - Het welzijn van Java, vooral van den Javaan.
000586: RIESZ, C.H.F. - De berichtgever van den Java-Bode in zake Tjiomas.
001048: RIESZ, C.H.F. - De regeerings-Tjiomas-zaak in de Tweede Kamer.
002325: [RIESZ, C.H.F.] - Nieuwe bloemlezing uit Rembangsche brieven. Overgedrukt uit het Nieuw Dagblad van 's-Gravenhage.
002330: [RIESZ, C.H.F.] - De Koloniaal Radicalen en hunne Cultuur-begrooting.
002331: [RIESZ, C.H.F.] - De Koloniaal-Radicalen en het Cultuur-stelsel.
011566: RIETBERGEN, PETER - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen 1600-1799
000770: RIJCKEVORSEL, DR. [E.] VAN - Brieven uit Insulinde.
005234: RIJCKEVORSEL, L.VAN (S.J.) - Pastoor F. van Lith S.J. De stichter van de missie in Midden-Java 1863-1926
005411: RIJKEE, W. - Maleis in huis, voor de omgang met bedienden, koop- en werklieden
008807: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / RIJKENS, R.G. - De meeningen van Mr. G. Groen van Prinsterer c.s. tegenover die van Mr. J.R. Thorbecke, Mr. J.P.P. Baron van Zuylen van Nyevelt, E.W. van Dam van Isselt en anderen over het Lager Onderwijs, bescheiden getoetst in 't belang van den staat aan de
002997: RIJKHOEK, D. (ZENDELING DER VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDERLAND). - Hoe wij onze vacantie op Samosir doorbrachten.
010799: RIJKSCHROEFF, B.R. & G.A. KWA - Spijtoptanten en achterblijvers
007311: RIJKSCHROEFF, BOUDIE & VIVIAN BOON (EDITORS) - Tjalie Robinson. Journalist, schrijver ..... en al die dingen meer. Samengesteld door: Boudie Rijksschroef en Vivian Boom m.m.v. L. Boon-van Zele
001827: RIJNBERG, THEO F. - 's Lands Plantentuin 1817 - 1992 / Kebun Raya Indonesia Bogor 1817 - 1992.
005464: RIJNDERS, C.B. - Beknopt overzicht van de huidige stand van het Zendingswerk der Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
000516: RIJNSBURG, A.H.P. - 't Is maar een koloniaal.
003691: RIKIN, W. MINTARDJA - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen.
010759: RIKKEN, DORIEN - Van Kruidnagel naar Elstar. Vijftig jaar Molukkers in Elst
011903: RIMBAUD, ARTHUR] / DEGIVES, JEAN, ET FRANS SUASSO - De Charleville ŗ Java. Arhur Rimbaud soldat et dťserteur de l'Armťe coloniale des Indes nťerlandaises. Prťface d' Alain Borer
000567: RINKES, DR. J. - Eenige oorzaken van den finantieelen nood der Nederlandsch-Indische Regeering, enkele bezuinigings-suggesties en iets over de verhouding IndiŽ-Holland .
010471: RINKES, DR. D.A. & N. VAN ZALINGE & J.W. DE ROEVER (AND OTHERS) - Het Indische Boek der Zee. 2e vermeerderde en verbeterde druk. Met 5 kaarten, 3 gekleurde platen, 16 autotypieŽn buiten den tekst en 315 illustraties in den tekst
004200: RINKES, D.A. - Indes Nťerlandaises 1910 - 1925. Notice sur le Service pour la Littťrature Populaire. Publiť ŗ l'occasion du don d'une collection complŤte des ouvrages du Service pour la Littťrature Populaire ŗ la BibliothŤque Royale du Caire
001807: RINKES, DR. D.A., N. VAN ZALINGE, AND J.W. DE ROEVER (EDITORS) - Het Indische Boek der Zee. Samengesteld onder redactie van Dr. D.A. Rinkes, N. van Zalinge en J.W. de Roever. Met medewerking van vele deskundigen. Met 5 kaarten, 3 gekleurde platen, 16 autotypiŽn buiten den tekst en 315 illustraties in den tekst.
001808: RINKES, DR. D.A., N. VAN ZALINGE, AND J.W. DE ROEVER (EDITORS) - Het Indische Boek der Zee. Samengesteld onder redactie van Dr. D.A. Rinkes, N. van Zalinge en J.W. de Roever. Met medewerking van vele deskundigen. Met 4 kaarten, 3 gekleurde platen, 16 autotypieŽn buiten den tekst en 312 illustraties in den tekst (etc.)
001398: RIPLEY, DILLON - Trail of the Money Bird. 30,000 Miles of Adventure with a Naturalist.
005372: RIS, H. (CONTROLEUR 1E KLASSE B.B.) - De onderafdeeling Klein Mandailing Oeloe en Pahantan en hare bevolking met uitzondering van de Oeloe's
002071: RITSEMA, A.R. - (i-Delta)-Curves for Bodily Seismic Waves of any Focal Depth.
003028: RIVERS, W.H.R. (EDITOR) - Essays on the depopulation of Melanesia. With a preface bty Sir Everard im Thurm.
006274: RIVETT, ROHAN D. (WAR CORRESPONDENT, PRISONER OF WAR ON THE BURMA-SIAM RAILWAY) - Behind Bamboo. An Inside Story of the Japanese Prison Camps
004492: RIVIERE, MR. H. VAN DE - Brengt IndiŽ naar Nederland
009433: ROBINSON, TJALIE] WILLEMS, WIM (A.O.) - Honderd jaar Tjalie Robinson. - De Gids, Jaargang 174, No. 1, 2011
011311: ROBINSON, TJALIE [ = J.J.TH. BOON] - Kind van Batavia. Verhalen van een straatslijper. Bezorgd en ingeleid door Wim Willems
012005: ROBINSON, TJALIE [= J.J.TH. BOON] - Piekerand van een straatslijper II
001024: ROBINSON, TJALIE [ = J.J. TH. BOON] - Piekerans van een straatslijper II.
005043: ROBINSON, G.B. (AND OTHERS.) - Oud in den vreemde. Over allochtone ouderen
009559: ROBINSON, TJALIE] / WIM WILLEMS - Tjalie Robinson. Biografie van een Indo-schrijver
006431: ROBINSON, TJALIE [ = J. BOON] - Taaie en Neut. Met een voorwoord van Lilian Ducelle
007984: ROBINSON, TJALIE [= J.J.TH. BOON] - Piekeren in Nederland. Met een voorwoord van Lilian Ducelle
004437: ROBINSON, TJALIE [ = J. BOON] - Piekerans van een straatslijper
010279: ROBINSON, W. - Proeve tot opheldering van de gronden frt Maleische spelling door W. Robinson. Uit het Engelsch vertaald door E. Netscher
000071: ROBINSON, TJALIE [ = J. J.TH. BOON] - Piekerans bij een voorplaat.
012207: ROBINSON, TJALIE [ = J. BOON] - Een land met gesloten deuren. Bezorgd en ingeleid door Wim Willems
011667: ROBSON, S.O. - Waijbaij Wideya. A Javanese Panji Romance. EditEd and translated by S.O. Robson
012218: ROBSON, STUART - Javanese grammar for students. Revised edition
008935: ROBSON, STUART (EDITOR) - The Kraton. Selectd essays on Javanese courts. Edited and with an introduction by Stuart Robson. Translation by Rosemary Robson-McKillop
011396: ROBSON, STUART (EDITOR) - Desawarnana (Nagarakrtagama) by Mp Prapanca. Translated by Stuart Robson
007992: ROCHEMONT, J.I. DE (GEPENSIONEERD LUITENANT-KOLONEL DER ARTILLERIE VAN HET OOST-INDISCH LEGER) - Rudolf van Meerkerke. Als Onderofficier bij het Oost-Indisch Leger
007934: ROCHEMONT, J.I. DE - Rudolf van Meerkerke. Als onderofficier bij het Oost-Indisch Leger
001060: ROCHUSSEN, J.J. - Daniel Hooibrenk's kunstmatige bewerking en bevruchting van granen en boomen en hare toepassing op cultures in IndiŽ.
001134: ROCHUSSEN, J.J. - Het wets-ontwerp op particuliere cultuur-ondernemingen in Nederlandsch-IndiŽ beoordeeld in verband met het Gouvernements-cultuur-stelsel.
011273: ROCHYM, DRS. ABDUL - Mesjid dalam karya arsitektur nasional Indonesia
001137: RODENBURG, J.B. - Beknopte Aardrijkskunde onzer Bezittingen in Oost- en West-IndiŽ, in 't bijzonder voor onze Cursisten Candidaat-Hoofdonderwijzers.
000675: RODGERS, SUSAN (EDITOR) - Telling lives, Telling History. Aku dan Toba by P.Pospos and Semasa Kecil di Kampung by Muhamad Radjab. Edited, translated, and with an Introduction by Susan Rodgers.
003526: EBBA [ = PS. VAN MEJ. RODIER] - Intimiteit.
003527: EBBA [ = PS. VAN MEJ. RODIER] - Intimiteit
004902: ROEDER, O.G. & MAHIDDIN MAHMUD - Who's Who in Indonesia. Biographies of prominent Indonesian personalities in all fields
006682: ROEDER, O.G. - The Smiling General. President Soeharto of Indonesia
009499: ROELFSEMA, H.R. - Heerschers over verre eilanden
003493: ROELFSEMA, H.R. - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen van een cultuuronderneming.
004812: ROELFSEMA, H.R. - Heerschers over verre eilanden
009959: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Scheepsmanoeuvres onder zeil
009960: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Kaap Hoornvaart door vierkant getuigde zeilschepen. Overdruk van een serie artikelen in Spiegel der Zeevaart 1993-94
010043: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. (EDITOR) - De eerste reis rond Kaap Hoorn 1615-1616. De oorspronkelijke beschrijvingen in hedendaagse spelling overgezet door H. Hazelhoff Roelfzema. Verklarende kaarten door Ron van den Bos.
011634: ROELOFFS, PIETER - Mijn halve eeuw. Memoires 1946-1998
012074: ROELOFFS, PIETER & DONNA K. WOODWARD (EDITOR) - Traces. Memoirs of an Indonesian Wartime Boyhood (1939-1946). [On cover:] Boys in Japanese P.O.W. Camps
012138: MEILINK-ROELOFS, M.A.P. - Dutch Authors on West Indian History. Edited with an Introduction by M.A.P Meilink-Roelofsz. Translated by Maria J.L. van Yperen
000304: MEILINK-ROELOFS, M.A.P. (AND OTHERS) (EDITORS) - Dutch authors on Asian History. A selection of Dutch historiography on the Verenigde Oostindische Compagnie.
007382: ROELOFS, R. - Nauwkeurigheid van de polygoonmeting te Batavia
007381: ROELOFS, R. - Triangulatie-stations te Batavia I en II
008494: ROELOFS, B. [ = BERTHE R. COUTINHO-ROELOFS] - Klein Eiland. Verzen
000142: ROELOFSZ, M.A. - De vestiging der Nederlanders ter kuste van Malabar.
012200: HAMENGKU BUWONO IX] ROEM, MOHAMAD (AND OTHERS) - Tahta Untuk Rakyat. Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Dihimpun oleh: Mohamad Roem, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar dan S. Maimoen. Atmakusumah penyunting
005057: ROEM, MOHAMAD, MOCHTAR LUBIS, KUSTINIYATI MOCHTAR, S. MAIMOEN (A.O.) - Tahta Untuk Rakyat. Celah-celah Kekehudipan Sultan Hamengku Buwono IX
000754: ROEMER, L.S.A.M. VON - Historical Sketches. An Introduction to the Fourth Congress of the Far Eastern Asoociation of Tropical Medicine to be held at Batavia from 6th to 13th August 1921. Translated from the Dutch by Duncan Mac Coll.
009829: STOKRAM. ANDRIES / VIBEKE ROEPER & LUDIAN SCHALING (EDITORS) - Korte Beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem, in 1663 door Andries Stokram beschreven
011998: ROEPER, VIBEKE & BOUDEWIJN WALRAVEN (EDITORS), JEAN-PAUL BUYS - De wereld van Hendrik Hamel. Nederland en Korea in de zeventiende eeuw
011645: ROEPER, VIBEKE & INEKE VONK-UITGEEST (EDITORS) - Texel en de VOC. Schepen op de Rede, Texelaars in de Oost. Met bijdragen van Hans Bonke, Hans Eelman, Perry Moree, Cor Reij
010590: ROEPER, VIBEKE & ROELOF VAN GELDER (EDITORS) - In dienst van de Compagnie. Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602 - 1799)
007028: ROESSINGH, W.A. (ARTS TE EINDHOVEN) & DR. A.H. WIEBENGA (INTERNIST TE EINDHOVEN) & H.A. KENTER (DIňTISTE TE EINDHOVEN) - Rapport betreffende de medische en sociaal-medische toestanden en enige nauw daaraan verbonden facetten in het Ambonese woonoord "Lunetten" te Vught en het strafkamp te Heijthuijzen
000937: ROEST, J. - Het schuldvraagstuk in het adatstrafrecht van den Indische Archipel.
008611: ROETHOF, MR. H.J. - De toekomstige status van Nederlands-IndiŽ
006097: ROETHOF, MR. H.J. - De toekomstige status van Nederlands-IndiŽ
009214: ROEVER, J.W. DE - De Nederland in de Tweede Wereldoorlog
003345: ROEVER, J.W. DE - De Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
001340: ROEVER, AREND DE - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
005442: ROGERS, VIVIAN BARRY - Major Vivian Barry Rogers CBE - DSO - MC - DL - JP. An Autobiography (Signed Presentation Copy)
010450: ROHR, REN… R.J. - Entre Moussons et Alizťs. Pťrťgrinations et escales entre les Tropiques. Illustrations par Emile Gamet
009345: ROL, HENK - Vliegen naar de Oost. Geschiedenis van de luchtlijn Nederland-Java 1924-1935. Met een woord vooraf van A. Viruly
009954: HEUVEL & RUUD VAN DER ROL - De terugkeer
011825: ROMBOUT, LT. KOL. M.W. - Ter Herinnering aan Uw verblijf op Sumatra 1-1 R.I.
008787: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / ROMEIJN, MR. P. - Wat is er van de klagten over Lager Onderwijs? Proeve van antwoord door den schoolopziener Mr. P. Romeijn
007837: [MULTATULI] / ROMEIN, PROF.DR. J.M. - Multatuli's tekort. Toespraak gehouden op de eerste Multatulidag op de tweede Maart 1946 te Amsterdam
006374: ROMIJN, PETER - 'Op Timor wordt nog gevochten'. De guerilla van het KNIL op Timor (1942) in het licht van het Nederlandse politieke en militaire beleid in de Pacific
009071: ROMONDT, IR. V.R. VAN - De wederopbouw van den «iwa-tempel te Prambanan
009427: RONKEL, DR. PH. S. VAN - De invoering van ons strafwetboek ter Sumatra/s Westkust
005997: RONKEL, PROF. DR. PH.S. VAN - Het Maleische schrift
008353: RONKEL, DR. PH. S. VAN - Maleische verhalen ten dienste van het Onderwijs, uitgegeven door Dr. Ph. S. van Ronkel.
006568: GEERTS-RONNER, S.J. - Vacantie in de bergen. Schetsen van het landschap en de flora. GeÔllustreerd met 117 foto's en 122 afbeeldingen, meerendeels naar oorspronkelijke teekeningen, vervaardigd naar levend materiaal door Dr. J.M. Geerts
008975: RONNER, B. - Van huis en van haard naar het land van de tokkŤhs. IndiŽ-dagboek '46-'49-'92
000684: R÷NNINGER, H. - Aus der Wildnis Neuguineas.
003016: ROO, DR. I.W.G. DE & J.H. PANNEKOEK (EDITORS) - Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-IndiŽ. Deel XVI, No. 3251-3331.
007546: ROO, DR. L.W.G. DE - Nota van Dr. L.W.G. de Roo over de Opiumkwestie
007547: ROO, DR. L.W. G. DE (AND OTHERS) - De opiumpacht in Nederlands IndiŽ
007668: ROO, JOS DE / HUGO POS - Oost en West en Nederland. Episodes uit het leven van Hugo Pos, opgetekend door Jos de Roo
009312: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [ROOCK, A.J.L. DE] - Bemerkingen op het ontwerp Kappeyne eener wet op het Lager Onderwijs

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/25