Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000444: KEMP, P.H. VAN DER - Dipanegara, eene geschiedkundige Hamlettype.
000864: KEMP, P.H. VAN DER - Hoe men vóór het cultuurstelsel opnam het consigneeren naar Nederland van de gouvernementsproducten.
004857: KEMP, P.H. VAN DER - Benkoelen krachtens het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824
000766: KEMP, P.H. VAN DER - De Singapoorsche papieroorlog.
004182: KEMP, P.H. VAN DER (EDITOR) - Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff 1816 - 1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regering van G.A.G.P. baron Van der Capellen. Geordend, zoomede van een Geschiedkundig overzicht, Aanteekeningen en een
005601: KEMP, P.H. VAN DER (EDITOR) - Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff 1816 - 1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regering van G.A.G.P. baron Van der Capellen. Geordend, zoomede van een Geschiedkundig overzicht, Aanteekeningen en een
006224: KEMP, P.K. & CHRISTOPHER LLOYD - The Brethren of the Coast. The British and French Buccaneers in the South Seas
008018: KEMP, P.H. VAN DER - Het Nederlandsch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken
010726: KEMP, HERMAN, C. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia
010561: FABIANA [PS.?] / KEMPE, E - In Indi / Toen de Tzarewitch te Batavia kwam
011046: KEMPE, E. - Toen de Tzarewitch te Batavia kwam
002627: KEMPEES, J.C.J. - De tocht van de Overste van Daalen door de Gajo-, Alas- en Bataklanden, 8 Februari tot 23 Juli 1904.
010887: KEMPEN, MICHIEL VAN - De Surinaamse literatuur 1970-1985. Een documentatie
007899: KEMPEN, MICHIEL VAN (EDITOR) - Mama Sranan. 200 Jaar Surinaamse vertelkunst. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Michiel van Kempen
001195: ANDRINGA DE KEMPENAER, JHR. R.L. VAN - De Kolonin en het Moederland. Een waarschuwend woord in de tegenwoordige ogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gericht.
009041: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] BOSCH KEMPER, JHR. MR. J. DE - De tijdvragen over de afscheiding en vereeniging van Staat, Kerk en School, in betrekking tot de levensbeginselen van het Christendom. Eene verzameling van opstellen
009758: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BOSCH KEMPER, JHR.MR. J. DE - De Openbare Lagere School tegen de beschuldiging van godsdienstloosheid verdedigd. Advies in de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgesproken door Jhr.Mr. J. de Bosch Kemper. Met eenige aanteekeningen
009866: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [BOSCH KEMPER, J. DE] - Vrijheid van onderwijs en eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, volgens de grondwet van 1848
004197: BERNET KEMPERS, A.J. - Ancient Indonesian Art.
000228: BERNET KEMPERS, DR. A.J. - De Indische cultuurstroom.
003004: BERNET KEMPERS, A.J. - De Indische cultuurstroom.
004508: BERNET KEMPERS, A.J. - De Oudheidkundige Dienst in en na de oorlog
008032: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to Balinese Archeology & Guide to the Monuments
011539: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to Balinese Archeology. Guide to the Monuments
002526: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven.
009640: BERNET KEMPERS, DR. A.J. - Tjandi Kalasan dan Sari. Disalin oleh Drs. R. Soekmono
008929: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesi
001959: KENNEDY, RAYMOND - Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures.
008260: KENNEDY, RAYMOND, AND PAUL M. KATTENBURG - Indonesia in Crisis.
011810: KEPPY, PETER - The Politics of Redress. War damage compensation and restitution in Indonesia and the Philippines 1940-1957
004108: KERCKHOFF, EMILIE - Java. Beelden van volksleven, en bedrijf, geteekend en toegelicht. With an introduction by A.W. Nieuwenhuis
009946: KERKHOFF, WIJNAND - Het Paradijs van Java / Sorga dari Djawa / Das Paradis von Java / The Paradise of Java / Le Paradis de Java / El Paraiso de Java / Il Paradiso di Giava
000217: KERN, H. - Over den invloed der Indische, Arabische en Europeesche beschaving op de volken van den Indischen Archipel, als bijdrage ter beantwoording der vraag, in hoeverre het Maleisch-Polynesische ras voor hoogere beschaving vatbaar is.
000439: KERN, R.A. - Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de geschiedenis van Java.
004623: KERN, PROF. DR. H. - Het Nederlandsch in Indi. Rede uitgesproken op het XXXe Nederlandsche Taal- en letterkundig Congres gehouden te Leiden van 26-28 Augustus 1908.
008134: KERN, J.H.O. / H. TEN BRINK - De Vrijbuiters van Sumatra, of De avonturen van twee jonge zeelieden onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden [voor Nederland bewerkt] door H. ten Brink
005015: KERN, W. - Commentaar op de Salasilah van Koetai
005371: KERN, H. - Over de verhouding van het Mafoorsch [ = Nufoorsch] tot de Maleisch-Polynesische talen
005710: KERN, H. - Over de Oudjavaansche vertaling van 't Mahbhrata
002849: KERN, R.A. - Catalogus van de Boegineesche, tot den I La Galigo-cyclus behoorende handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek, alsmede van die in andere Europeesche bibliotheken
009470: KERN, DR. H. (AND OTHERS) - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indi. Uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indi ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Orintalisten te Leiden.
007196: KERN, R.A. - Tweerlei prefix in de Austronesische talen
007175: KERN, R.A. - De partikel PA in de Indonesische talen
007169: KERN, R.A. - Wortels en grondwoorden in de Austronesische talen
007168: KERN, R.A. - Gelijkheid en verschil van voorvoegsels in Indonesische talen
006766: KERN, H. - Wrtta- sanc'-aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw. In Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling
009766: KERN, R.A. - Geschiedenis der Preanger-Regentschappen. Kort overzicht
002264: KERSJES, B., AND C. DEN HAMER - De Tjandi Mendoet voor de restauratie.
002992: KERSTEN, J. - Bali. Hoe een missionaris het ziet.
007188: KERSTEN, J. - Bali
001704: KERSTEN, J. - Balische grammatica.
005896: [KERTON, SUDJANA] - Tanah Airku / My Country Indonesia. Paintings by Sudjana Kerton
005406: KEUCHENIUS, L.W.C. (EDITOR) - Handelingen der Regering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indi. Eerste deel: Ontwerpen en wet, benevens registers. Met een voorberigt door L.W.C. Keuchenius
005407: KEUCHENIUS, L.W.C. (EDITOR) - Handelingen der Regering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indi. Derde deel : Beraadslagingen
008173: KEUCHENIUS, DR. W.M. - Beschrijving der Bataviache jurisdictie en onderzoek naar de oorzaken der meerdere ongezondheid van Batavia en deszelfs rhee, alsmede waaraan de mindere bevolking, de wijnige opbrengst der producten, en de groote onveiligheid in dit anders
010694: KEULS, YVONNE - De tocht van het kind
007744: KEULS, YVONNE - Alle Indische tantes. Met foto's van Mylne Siegers
008920: KEULS, YVONNE - Aan tafel met Yvonne Keuls. Met foto's van Robert Collette
009911: KEULS, YVONNE - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse dame
006892: KEULS, YVONNE - Trassi Tantes
005497: KEUNING, J. (ED.) / NECK, J.C. VAN / WARWIJCK, W. - De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indi onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. V, Eerste Stuk. De reis naar Ternate. A. Het journaal van H.D. Jolinck. Met 97 afbeeldingen
004754: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en geograaf. 1552-1622.
005495: KEUNING, J. (ED.) / NECK, J.C. VAN / WARWIJCK, W. - De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indi onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. IV. De reis naar de Banda-eilanden. Met 1 afbeelding en 2 kaarten
005668: KEYSER, EDOUARD DE - Sumatra
006883: KEYSER, DOUARD DE - L'Ile des Seins Nus. Roman
010430: KENG LIEM KHOUW - De wisselkoers tusschen Indi en Nederland 1854 - 1925
002113: KIELICH, WOLF - Papoea's in het Sepik-gebied. Sneeuw, nevelwouden en moerassen.
002442: KIELSTRA, DR. E.B. - De Financin van Nederlandsch-Indi.
005267: KIELSTRA, DR. E.B. - De vestiging van het Nederlandsche Gezag in den Indischen Archipel
003685: KIELSTRA, E.B. - De koffiecultuur ter Westkust van Sumatra.
009188: KIERDORFF, W.G. (UITGEVER EN REDACTEUR) - Mysterie-detective. Driemaandelijks onafhankelijk en letterkundig Nederlands tijdschrift voor Liefhebbers van Dtective-, Mysterie- en Science Fiction Lectuur (waarin zijn opgenomen de Mededelingen van de Nederl. Geoffrey Gill Club). 1ste Jaargang Nr. 1 +
001790: KIERS, OLF - Verboden gedrukten. Het weren van de invoer van ongewenste politieke literatuur door de Indische overheid in Nederlands-Indi 1900 - 1942.
011243: KIERS, DR. J. - De bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en landvoogd historisch verklaard
008793: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KIEZER, EEN [= PS.] - Wijziging van de Schoolwet. Een woord tot de linkerzijde, door een Kiezer
009307: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / KIEZER, EEN [= PS.] - Wijziging van de Schoolwet. Een woord tot de linkerzijde
001513: KIJDSMEIR JR., CAESAR - Diner. Een Indische geschiedenis.
002521: KIJDSMEIR JR., CAESAR [PS. OF A. ZIMMERMAN] - De Groote Debacle.
002474: KIJDSMEIR JR., CAESAR [PS. OF A. ZIMMERMAN] - Goena Goena.
008728: KILIAAN, H.N. (CONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP JAVA EN MADOERA) - Madoereesche Spraakkunst
002886: KIMMAN, EDUARD - Economic organizations in a langganan society.
005539: KINDT, LUDWIG - Handbuch der Malaiischen Sprache fr Reisende und Neulinge in Niederlndisch Indien
004939: KING, MARGARET - Eden to Paradise
010907: KING, MARGARET - Eden to Paradise
011264: SMITH KIPP, RITA - The Early Years of a Dutch Colonial Mission. The Karo Field
002598: KLAASSEN, M.J.C. & PH.M. BOSSCHER (EDITORS) - Gedenkboek Korps Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine, 1 januari 1824 - 1 januari 1977.
011565: KLAESSEN, RICHARD L. - Macaber Soerabaja 1945. Relaas van een rreks gebeurtenissen in Soerabaja in het najaar van 1945 met ingrijpende gevolgen
000600: KLÄSI, DR.MED. C. - Der malaiische Reineke Fuchs und anderes aus Sage und Dichtung der Malaiien.
009033: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers
000637: KLEFFENS, E.N. VAN - Zonnewijzer - II. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd weergegeven door E.N. van Kleffens voor een aantal zijner vrienden, en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen.
006661: KLEFFENS, E.N. VAN - The Other Side of the Medal. Addresses delivered by the Netherlands Representative in the Security Council of the United Nations Mr. E.N. van Kleffens during the discussions of the Indonesian Question (July 31 - August 26, 1947)
000799: KLEIAN, J. - Deliplanter.
001230: KLEIAN, J. - De zonen van Timah.
001057: KLEIAN, J. - De zonen van Timah.
003591: KLEIJMANS, D.J.M. - Het Trojaanse Paard. Voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlandsch-Indi 1856-1897.
010893: KLEIJN, KAREN & ANNA LEEFLANG / VRIJ, JEAN JACQUES - Reconstructie van een 'facheeuse' zaak. Het financieel wanbeleid van VOC-dienaar Reijnier Houque
005356: KLEIJNTJENS, J. (S.J.) - Atlas der R.K. Missie in Nederlandsch Oost- en West-Indi
001239: BOOTSMA-KLEIN, F.G. - Onzeker vaderland.
006549: KLEIN, P.W. - Indi en de Akademie
001709: KLEIN, J.W. DE - Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking.
002730: KLEIN, DR. IR. W.C. (CHIEF EDITOR) - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea
005741: KLEIN, DR. W. - Oorlogsinvloeden in Nieuw-Guinea en omgeving met betrekking tot het volk en de arbeidstoestanden
009001: KLEINBOS, HANNIE - Naast het gelijk. Herinneringen van een belanda-indo No. 3
009581: KLEINE, HANS DE (EDITOR) - "... gemacht zu seinem Volk". 100 Jahre Batakkirche. In Verbindung mit Ewald Schildman und Friedrich Tiemeyer herausgegeben von Hans de Kleine
009446: KLEINSCHMIDT, ALBERT - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java fr Jugend und Volk. Mit acht Bildern in Farbendruck
006575: KLEINSCHMIDT, ALBERT - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java fr Jugend und Volk. Mit acht Bildern in Farbendruck
003750: KLERCK, DR. A,W. DE - Lassen's geschiedenis van den Indischen Archipel.
006216: KLERCK, E.S. DE - History of the Netherlands East Indies
010826: KLERK, ZR. M.A. DE - Herinneringen aan Ambon in het bijzonder aan de internering 1941-1945
003126: KLEYN, R.H. - Het gewestelijk bestuur op Java.
001537: KLINGER, PROF. KARL - Im ewigen Sommer. Eine Indienreise im Weltkrieg.
010839: KLINKERT, H.C. - Conversatie-boek voor het Maleisch, bevattende vijf duizend alfabetisch geordende zinnen en een paar gesprekken
007906: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
004376: KLOKKE, MARIJKE J. & PAULINE LUNSINGH SCHEURLEER (EDITORS) - Ancient Indonesian Sculpture
011653: KLOKKE, MARIJKE J. - Tantri Reliefs on Javanese candi
008784: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / KLNNE, H.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School onder de Wet van 1878
006468: KLOOSTER, H.A.J. - Indonesirs schrijven hun geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk, 1900-1980
010343: KLOOSTERMAN, BEN (EDITOR) - Gedenkboek oud-Indigangers gemeente Dalfsen 1945-1950
009958: KLOOTWIJK, J. - De grote zeilvaart in foto's. Een keuze van J. Klootwijk uit eigen verzameling met aanvullingen van R.H. van den Bos, J.L. Meijer, Dr. J. Meyer [en] K. Duyk
002427: KLOPPENBURG, W.H. (OUD-INGENIEUR 1E KL. BIJ DE B.O.W.) - 20 Jaren bij den Indischen Waterstaat
006577: KLOPPENBURG- VERSTEEGH, MEVROUW J. - Platen-atlas behoorende bij Indische Planten en haar Geneeskracht
011819: KNAAP, GERRIT, AND GER TEITLER (EDITORS) - De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie
004275: KNAAP, SASKIA VAN DER - Anak belanda. Indische jeugdliteratuur over Japanse interneringskampen en de bersiap
009340: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon, 1656-1696
011817: KNAAP, GERRIT - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696
011422: KNAAP, GERRIT J. - Shallow Water, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775
001992: KNAP, GER. H. - Gekroonde Koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856-1956.
006092: KNAPEN, BEN - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van Indonesi. Met foto's in kleur van Ahmad deNy Salman
011553: KNAPEN, HAN - Forests of Fortune. The environmental history of Southern Borneo, 1600-1880
011401: ABDULGANI-KNAPP, RETNOWATI - A Fading Dream. The Story of Roeslan Abdulgani and Indonesia
003300: KNAUD, J.M. - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
002114: KNAUD, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi. Een uitgave van de Soekaboemi Club ontstaan uit de wens van oud Soekaboemelaren om een tastbare herinnering te bezitten aan hun woon- en geboorteplaatsje in de Preanger.
004865: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des Armes chez les Javanais (avec un dessin)
006543: KNIGGE, EVA VON - Wir sahen den Mond ber Surabaya
011178: KNIGHT, G.R. - Colonial Production in Provincial Java. The Sugar Industry in Pekalongan-Tegal, 1800-1942
011574: KNIPSCHILD, HARRY - De bekering van de wereld. Brieve, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie
001938: KNOL, IR. J. - Over de wording en den aanleg van een stoormtramweg van Babat over Toeban naar Merak-Oerak. .
007133: KNOT, GERARD & HENK C. WELTJE & AAD KAMSTEEG - Wat moeten ze hier? Zuidmolukkers op weg naar vrijheid.... Met een woord vooraf van mr. K. van Rijckevorsel.
006753: KNOX, THOMAS W. - Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java. With descriptions of Cochin-China, Cambodia, Sumatra and the Malay Archipelago
007609: KBBEN, A.J.F. & L.CH. MANTOUW - De politieke stemming in het gebied der Zuid-Molukken anno 1978
003556: KOCH, D.M.G. - Indisch-koloniale vraagstukken. Verzamelde opstellen.
003643: [KOCH, D.M.G.} - Het ontslaggeval-Koch.
003667: KOCH, J.W.R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Balirs en Sasaks.
003727: KOCH, GERD (EDITOR) - Boote aus aller Welt. Unter Mitarbeit von Horst Hartmann und Klaus Helfrich.
011374: KOCH, D.M.G. (AMBTENAAR TER ALGEMEENE SECRETARIETE BUITENZORG) - Herleving. Oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistiche beweging in Britsch-Indi
010572: KOCH, D.M.G. - Batig slot. Figuren uit het oude Indi
006048: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw Indonesi
010377: KOCH, WILMA {EDITOR] - Neeltje's verzamelde recepten
007162: KOCH, D.M.G. (AMBTENAAR TER ALGEMEENE SECRETARIETE BUITENZORG) - Herleving. oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indi
008366: [KOCH, D.M.G.] - Aan D.M.G. Koch op zijn vijfenzeventigste verjaardag van zijn vrienden
007807: [MULTATULI] / KOCK, JHR. W.H.W. DE. - Waarom de Max Havelaar geschreven werd. Met den brief aan Z.E. den Minister van Kolonin
007833: [MULTATULI] / KOCK, JHR. W.H.J. DE (OUD O.I. HOOFDAMBTENAAR) - Lebak en de Max Havelaar.Het boek van het "schandelijk en fijngesponnen zamenraapsel van leugens en valsche aantijgingen, van laster en van de meest geraffineerde laaghartigheid". Met een voorrede van Prof. Dr. J.H. Valckenier Kips
008411: KOCK, P.P. DE - Op zoek naar koppensnellers
005630: KOCK, W.A.J.M. DE - Commando Luchtvaarttroepen Nederlands-Indi 1947-1950
001136: [KOCKEN, W., AND J.J. ROCHUSSEN] - Eene waarschuwende stem uit de binnenlanden van Java.
006357: KOEDIJK, SIJTJE VAN - De hemel ziet blauw van de dagen. Mijn leven. Met een voorwoord van Elsbeth Etty
001730: KOEKKOEK, N. - Arung Palakka. Portret van een vrijheidsstrijder. Redactie, samenstelling en bewerking N. Koekkoek, Amsterdam.
002406: KOENIGSWALD, G.H.R. VON - Neue Pithecanthropus-Funde 1936 - 1938. Ein Beitrag zur Kenntnis der Praehominiden. Mit einem Vorwort vor prof. Dr. F. Weidenreich, Peking.
003443: KOENIGSWALD, DR. G.H.R. VON - Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng.
006327: KOENTJARANINGRAT (EDITOR) - Manusia dan Kebudayaan di Indonesia
006452: KOENTJARANINGRAT - Masjarakat desa di Indonesia masa ini
002948: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden ('Sekali sahabat, tetap sahabat'). Herontmoeting met Zuid-Celebes.
006967: KOERTS, MR. H.J. - De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie
005076: KOESNI - Pakem pengetahuan tentang keris
000100: KOESNOE, DR. MOH. - Musjawara. Een wijze van volksbesluitvorming volgens Adatrecht.
006553: KOESNOE, DR. MOH. (EDITOR) - Penelitian hukum adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Laporan pokok
001428: KOESNOE, MOH. - Report concerning a research of Adat law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973.
007717: KOESNOE, MOH. - Penelitian hukum adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Laporan pokok Bagian I dususun oleh Moh. Koesnoe
006572: KOESNOE, DR. MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van Indonesi
006159: KOETSIER, PAUL - Javaans bloed
003112: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar.
000213: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Geographische beschrijving van het Jangggebergte (Argopoero) op Java.
000773: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Die Tenggeresen. Ein alter javanische Volksstamm. Ethnologische Studie.
004221: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De inlandsche beweging en de onrust in Indi. Voordrachten gehouden in Oktober 1927 bij de opening der lessen voor de Indologische faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht
004614: KOHLENBERG, KARL F. - Die Inseln der Tuschung. Jan Pieterszoon Coen erobert Java fr die Niederlande
002902: KHLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
001227: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-Indi.
001505: KOK, J.(GOUVERNEMENTS VEEARTS NED. OOSTINDIË) - Het rund en de rundveeteelt op Madoera. Een zotechnische studie.
009337: MULTATULI] / KOK, DR. A.S. & LOUIS PETIT - Multatuliana. Versoreide en onuitgegeven stukken medegedeeld door Dr. A.S. Kok. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit
007887: MULTATULI / KOK, DR. A.S. (EDITOR) - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken medegedeeld door Dr. A.S. Kok. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit
011769: KOKKELINK, SERGEANT M.CH. (RIDDER M.W.O.) - Wij vochten in het bos. De guerillastrijd op NIeuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog
000405: KOL, H.H. VAN - De historische verhouding tusschen Nederland en Japan.
008175: KOL, H.H. VAN (LID VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL) - De historische Verhouding tusschen Japan en Nederland
007208: KOL, H.H. VAN - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Tweede druk. met een "Open Brief" van H. Colijn, tot den schrijver, en diens "Antwoord"
009652: KOL, H.H. VAN - Drie maal dwars door Sumatra en zwerftochten door Bali. Met vele illustraties naar fotografien en twee kaartjes
003835: KOL, H. VAN & J.J.S. [= J.J.A. SAMUEL] - Reisbrieven van H. van Kol. De Reorganisatie der Vorstenlanden (overgedrukt uit De Locomotief) en Vorstenlandse Toestanden. Naar aanleiding van Reisbrieven des heeren Van Lol, door J.J.S. (overgedrukt uit De Locomotief).
006331: KOL, H. VAN & J.J.S. [ = J.J. SAMUEL] - Reisbrieven van H. van Kol. Reisbrieven. De reorganisatie der Vorstenlanden [overgedrukt uit De Locomotief) en Vorstenlandsche Toestanden, naar aanleiding van Reisbrieven des heeren Van Kol, door J.J.S. (Overgedrukt uit De Locomotief)
009878: RINZI [= H. VAN KOL] - Land en volk van Java
000679: KOL, H. VAN - De Bestuursstelsels der hedendaagsche kolonin.
008580: KOL, H.H. VAN - De vrijmaking van Nederlandsch-Indi
008347: KOL, H.H. VAN - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Met een "Open Brief" van H. Colijn, tot den schrijver gericht, en diens "Antwoord"
009408: MHLNICKEL-VAN DER KOLK, B. / ZAALBERG, LOUISE - Geofferd / Melati
005583: STEFANOTES [ = B. MÜHLNICKEL-VAN DER KOLK] - Fatum. Indische roman
001084: BURGERSDIJK-KOLKMEIJER, P. - Kentering [Roman].
006272: KOLKMEIJER, P. - Dank zij Monch. De moeilijke moord / Een aanslag werd beraamd / Spoken bij daglicht
000791: BURGERSDIJK-KOLKMEYER, P. - Kentering.
009992: KOLM, G.J. VAN DER (INTRODUCTION) - Indonesi ontgroend? Profiel van Indonesi onder Suharto en de herstelde betrekkingen met Nederland
010821: KOM, ANTON DE - A. de Kom. Zijn strijd en ideen. Samengestelddoor het Anton de Kom-Abraham Behr Instituut. Toespraken van Nico Wijnen, Judith de Kom, Roy Wijks, Cees Rijken, Adelia Belfor, Teun Twigt, Hugo Kooks, Henk van Moock, Theo Para
000367: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indi 1800-1830. Een anthropologische studie.
008400: KOMPAGNIE (JAN H. (EDITOR) - Soldaat Overzee. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar onderofficieren en Minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-Indi
004482: KONINCKX, C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East. With a preface by Prof. K. Glamann
000732: KONING, J., IN COLLOBORATION WITH D. WOUTERS - Wayang-spelen.
000733: KONING, J., IN COLLABORATION WITH D. WOUTERS - Het pasarwezen op Java en de Buitenbezittingen.
002678: KONING, J. & D. WOUTERS - Mooi en Nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-Indi.
007895: KONING, LIZETTE DE - Thijs en de geheime VOC-kaart
007706: KONINGSBERGER, DR. J.C. - Java, zologisch en biologisch
003974: KOOIJ- VAN ZEGGELEN, M.C. - Onderworpenen. Schetsen uit Celebes.
004986: KOOIJ- VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische Mysterien
001545: KOOIJ- VAN ZEGGELEN, M.C. - Koloniaaltje.
000015: KOOIJMAN, DR. S. - De kunst van Nieuw-Guinea.
003625: KOOIJMAN, S. - Sahala, Tondi. De begrippen "Mana"en "Hau" bij enkele Sumatraanse volken.
010895: KOOIJMAN, S. - Papoea-kunst in het Rijksmuseum / Papuan Art in the Rijksmuseum
004696: KOOIJMAN, DR. SIMON - Nieuw Guinea: Kunst, kunstvormen en stijlgebieden
010550: KOOISTRA, JACK - Laaste Bericht. Ereveld van Indi en Nieuw Guinea
004107: KOOL, G.G. (EDITOR) - Warnasarie 1850. Indisch Jaarboekje
011537: KOOLBERGEN, MICHIEL - Een Hollandse Robinson Cruso. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725
011496: KOOLEN, G.M.J.M. - Een seer bequaem middel. Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC
011172: KOOLHOF, SIRTJO & JAN JUST WITKAM - Handschrift in druk. De studie van taal en literatuur van de Indonesische Archipel. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het Koninklijke Instituut voor Taal-,
008273: KOOMANS, IR.J. - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en hare toepassingen, No. 2: Verslag over eene reis naar Japan ter bestudeering van het steenkolen en kooksvraagstuk
008285: KOOMANS, IR.J. - Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden Celebes
003384: KOOMANS, J. - Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden-Celebes.
004541: SWAAN-KOOPMAN, C. - Land - Lucht en Water in Indonesi.
005422: SWAAN-KOOPMAN, IR. C. - Water over sawah's
004579: KOOPMANS, R. (AND OTHERS) - Uittocht. Het einde van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij in Indonesi
007580: KOOPMANS, YPE - Muurvast & Gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940 / Fixed & Chiselled. Sculpture in architecture 1840-1940
009256: KOOPMANS, MAJOOR K. (AND OTHERS) - Defensie van Suriname en de Nederlandse Antillen
001452: KOORDERS, S.H. - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java. Met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout.
003805: KOORDERS, DR. S.H. - Verslag eener botanische dienstreis door de Minahasa, tevens eerste overzicht der Flora van N.O. Celebes uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Met 10 kaarten en 3 platen.
005470: KOORDERS, DR. S.H. - Opmerkingen over eene Buitenzorgsche kritiek op mijne Exkursionsflora von Java. Verweerschrift, op last van den Hoofdinspecteur-Chef van den Dienst van het Boschwezen van Nederlandsch-Indi samengesteld en uitgegeven
000849: KOOREMAN, P.J. (OUD-RESIDENT DER OOSTKUST VAN SUMATRA) - Nog eens: de Koelie-ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra
001446: KOOREMAN, P.J. (OUD-RESIDENT DER OOSTKUST VAN SUMATRA). - De koelie-ordonnantie tot regeling van de rechtsverhoudingen tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra toegelicht door P.J. Kooreman,
006189: KOP, H.J.E. VAN DER - Op vleugels in hoger sferen. Een vliegers-odyssee
011253: KOPPEN, PIET L. - Waag veel, riskeer niets1. G.A. Koppen (1890-1970) en de vlucht van de Postduif
007203: BRUYN KOPS, G.F. DE - Overzicht van Zuid-Sumatra
007007: KOPSTEIN, DR. F. - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch. Met 24 afbeeldingen naar foto's van den schrijver en 19 figuren in den tekst
009620: KOPSTEIN, DR. FELIX - De Javaansche gifslagen en haar beteekenis voor den mensch. Met 24 afbeeldingen naar foto's van den schrijver en 19 figuren in den tekst
003657: KORFF, K.H. - Koloniale Concessiewetgeving.
006350: [BAKKER KORFF, J.] - Nederland en zijne kolonin. Verzameling van stukken uit Het Goudsche Kronijkske en andere bladen en uit den Portefeuille van de Schildwacht. Tweede deel
002409: KORN, V.E. - Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving.
002411: KORN, V.E. - In memoriam Henri Titus Damst, 28 Januari 1874 - 6 Januari 1955.
002412: KORN, V.E. - Nieuw-Guinea. Een balans en een programma.
002413: KORN, V.E. - Oosterse visie op een Westers bewind.
001690: KORN, DR. V.E. - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
005393: KORN, V.E. - Ervaringen uit Pare Pare en Soppeng
005395: KORN, V.E. - Balische Chronogrammen
011727: MULTATULI / J. KORTENHORST - Multatuli en David Koning
005437: [MULTATULI] / KORTENHORST, J. - Eduard Douwes Dekker in Den Haag
007809: [MULTATULI] / KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz
007843: [MULTATULI] / KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss
008103: KORTHUYS, P. - Menschen in Malaise
010983: KOETSIER-KORVINUS, HENK & TINEKE [= DR, C.H. KOETSIER & T.C. KOETSIER--KORVINUS] - Vijftig jaar 'Merdeka'. In gesprek met Indonesirs en Nederlanders
007306: KOSTER, JOSPHINE TH. - The Compositae of the Malay Archipelago. I. Vernoniae and Eupatoriae
009275: KOK - KOSTER - HEINEMAN (SAMENSTELLERS) - Souvenier uit de Tropen. Uitgegeven t.g.v. het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers (Aruba). Met een inleiding van M. Heineman
011367: KOUSBROEK, RUDY - Indi in foto's en gedichten
011157: KOUSBROEK, RUDY - Het Meisjeseiland. [On cover:] Zijn mooiste werk verzameld. Samengesteld door Marja Roscam Abbing en Wout Woltz. Met een essay van Hans Ree
008898: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over liefde tussen mensen en dieren
008389: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
007955: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6
010613: KOUSBROEK, RUDY (AND OTHERS) - Hollandse sporen in de sawa. Indi en Indonesi in de ogen van Rudy Kousbroek, Willem Oltmans, Step Vaessen, Roy Piette, Kees Schepel en anderen
001573: KOUWENAAR, W. (INTRODUCTION). - Het Pathologisch Laboratorium 3 October 1906 - 1931.
005344: KRAAK, J.H. (AND OTHERS) - De repatriring uit Indonesi. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit Indonesi in de Nederlandse samenleving
009933: KRAAK, J.H. (AND OTHERS) - Kinderen van ons eigen volk. Nationale uitgave over de repatriring. Met een TenGeleide van de Minister van Maatschappelijk Werk M. Klomp
008168: [KRAEMER, HENDRIK] / LEEUWEN, DR. A.TH. VAN - Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk
011205: KRAEMER, PROF. DR. H. - De Islam als godsdienstig- en als zendingsprobleem
005250: KRAEMER, DR. H. - Agama Islam. Djilid jang kedoea
003000: KRAFFT, DR. A.J. - Coperatie in Indi. Een sociaal-paedagogisch vraagstuk.
000208: KRÄMER, PHILIPP - Jugendlager in Java.
002968: KRAMER, DIET - Onrustig is ons hart.
008135: KRAMER, DIET [= D.M. MULLER-KRAMER] - Thuisvaart
007106: KRAMER, DIET [= D.M. MULLER-KRAMER] - Das Vorbild [on frontcover:] Eine Frau auf Java.. Roman.
010844: KRAMER, DIET [= D.M. MULLER-KRAMER] - Stans van de vijfjarige
006442: KRAMER, DIET - Vijf rovers en een rovershol. Gellustreerd oor Tilly Dalton. Bandtekening van Van Mierop
007084: KRMER, PHILIPP - Die sterbenden Inseln. Rechenschaft einer Reise. Mit vierzig Tafelabbildungen
006479: KRANCHER, JAN A. (EDITOR) - The Defining Years of the Dutch East Indies 1942-1949. Survivors' Accounts of Japanese Invasion and Enslavement of Europeans and the Revolution That Created Free Indonesia
009880: KREBBERS, H.J. - Janneman. Met illustraties van W. Hardenberg
001171: KREDIET, DR. G. - De rundveefokkerij op Java en Madoera.
002612: KREEMER, J. & J.P. KLEIWEG DE ZWAAN & P. DRABBE - Volkenkundige Opstellen II.
010451: KRETZ, J.TH.W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist
010741: KRIEG, ELFRIDE - Die javanische Frau. Aus dem indischen Frauenleben. Der deutschen Frauenwelt gewidmet
010225: KRIEG, ELFRIDE - Die javanische Frau. Aus dem indischen Frauenleben. Der deutschen Frauenwelt gewidmet
003249: KRIEK, DAVID W.N. - Speciale missie Nr. 43 in Bantam (Java).
007125: KRIJGER, HENK - De Witte Duiven
007036: KRIJGSMAN, F.H. (EX-DAGBLADCORRESPONDENT IN NED. INDI) - Na England-Spiel Indonesien-Spiel?
009969: KRIJTHE, IR. E. - De 'Bergkoningin' en de spoorwegen in Nederlands-Indi 1862 - 1949
008492: KRISTENSEN, INGVAR - Natuurbescherming op de Nederlandse Antillen
008051: KROEF, DR. J.M. VAN DER - Indonesia in the Modern World. Part I + II
011334: KROEF, JUSTUS M. VAN DER (UNIVERSITY OF BRIDGEPORT) - The Dialectic of Colonial Indonesian History
002449: KROL, T.J. (A.O) - Uitroepteken!
009021: FRIEDRICH WILHELM IV / KROLL, FRANK-LOTHAR (EDITOR) - Die Knigin von Borneo. Ein Roman. Herausgegeben von Frank-Lothar Kroll
007263: KROM, DR. N.J. - Het oude Java en zijn kunst
004506: KROM, N.J. - Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe
010119: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met 2 kaarten
006293: KROM, DR. N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
004135: KROM, DR. N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
008838: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KROMSIGT, DR. P.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Geen coalitie zonder vast accord in zake Kerk en School
002882: KROON, W.J. - De rechtstoestand van de woeste gronden op Sumatra's Westkust.
010074: KROON, ADRA A. & AUDREY WAGTBERG HANSEN - Smaragd. Indisch erfgoed in Den Haag
005713: KROON, F. - Onze weermacht in Indi
008982: KROSENBRINK, HENK (EDITOR) - De Indigangers 1945-1950
011486: KROSENBRINK, HENK (EDITOR) - Wij, de jongens overzee
000790: KRUG, WERNER G. - Paradies mit kleinen Fehlern. Sdsee zwischen Bali un Hawaii.
002960: KRUIJF, DR. E.F. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten.
009146: KRUIJT, MARIANNE & CAROLINE SILLEM (EDITORS) - Karavaan door de Karakorum. Reisbrieven van J.A. Sillem aan zijn moeder. Nederlandse Karakorumexpeditie 1929-1930. Bewerkt door Marianne Kruijt en Caroline Sillem
010655: KRUISHEER, A. - Atjeh '96. Met 2 kaarten en vier portretten. 1e Deel
008101: KRULS, LT. GENERAAL MR. H.J. (CHEF VAN DE GENERALE STAF) - Op Inspectie
008351: KRULS, LT. GENERAAL MR. H.J. (CHEF VAN DE GENERALE STAF) - Op Inspectie
000327: KRUSEMAN, J. - Nederlands Indi.
005449: KRSEMAN, MINA - Mijn Leven
010736: MULTATULI] / KRSEMAN, MINA] / AMMERS. KLLER, JO VAN - Een pionierster. Nina Krseman en haar verhouding tot Multatuli
004523: KRUYFF, J.P.H. DE - Metingen betreffende de luchtelectriciteit te Soerabaia en te Lawang (Oost-Java)
002115: KRUYT, DR. ALB. C. - Luim en spel in ons Indi.
002462: KRUYT, J. - De Morirs van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes).
000027: KRUYT, ALB. C. - Het Animisme in den Indischen Archipel.
005425: KRUYT, ALB. C. (ZENDELING-LEERAAR TE POSSO, CELEBES) - De Inlander en de Zending. Vier lezingen
007200: KRUYT, ALB. C. - Grammaticale schets vand e baree-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier
000991: KRUYT, DR. ALB. C. - Het schommelen in de Indische Archipel.
008321: KUEGLER, SABINE - Terug naar de jungle
000894: KUEHNEN, DR. PH.H. - Kruistochten over Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord Hr. Ms. Willebrord Snellius.
003047: MEER VAN KUFFELEN, F.C. VAN DER - Het leven van Franciscus Xaverius, medeoprigter der Jezutenorde, bijgenaamd Apostel van Indi.
011737: KHNE - VAN DIGGELEN, WIET - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en 'koning' van Groningen
008161: KHNWALD, GERD - Das Amulett der Tausend Wunder. Ein Roman aus den Urwldern Sumatras
010166: KHR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling. Ingeleid door Hans Claessen en Harry Poeze
008465: KUIJK, OTTO & BART VAN VEEN - Soekarno tabeh. Een documentaire in samenwerking met De Telegraaf en De Courant Nieuws van de Dag
011249: EVERS-KUIK, INEKE & PHILIP EVERTS (EDITORS) - Indische brieven. Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten [= Bouwe Kuik]. Bewerkt en ingeleid door Ineke Evers-Kuik en Philip Everts
000489: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de 18e eeuw.
008688: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUIPERS, R.K. (LEERAAR AAN HET GYMNASIUM EN DE H.B. SCHOOL TE GORINCHEM) - Het Volksonderwijs en de partijen. Eene poging om aan den Schoolstrijd een einde te maken
008770: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUIPERS, T.J. (HOOFD DER O.L. SCHOOL TE BROEK OP LANGEDIJK) - "Ons Volksonderwijs". Proeve van eene reorganisatie door Wetswijziging
000777: KUITENBROUWER, J.B.W. - The Dialectics of Class and State Formation and of Development Policy in Papua New Guinea.
004719: KUITENBROUWER, MAARTEN - Tussen orintalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taa-, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001
010151: KUITERT, LISA - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900. Bevattende velerlei wetenswaardigheden en iohelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire
002971: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - De appel en Eva.
011134: KUMAR, ANN, AND JOHN H. MCGLYNN - Illuminations. The Writing Traditions of Indonesia. Featuring Manuscripts from The National Library of Indonesia. With essays and other contributions by Mastini Hardjoprakoso, Thomas M. Hunter Jr., Supomo Suryohudoyo, A.H. Johns, Henri Chambert-Loir, Ian
000428: KUNST, J. - Over zeldzame fluiten en veelstemmige muziek in het Ngada- en Nageh-gebied (West-Flores).
000429: KUNST, J. - Songs of North New Guinea.
000647: KUNST, MR. J. - Muziek en dans in de Buitengewesten.
000827: KUNST, DR. JAAP - Cultural Relations between the Balkans and Indonesia.
000308: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche wajang.
002227: KUNST, J. - Music in Flores. A Study of the Vocal and Instrumental Music among the Tribes living in Flores. English translation by Emile van Loo.
000030: KUNST, J. - A Study on Papuan Music.
007310: KUNST, DR. J. - The Peoples of the Indian Archipelago. With thirty-two illustrations and 2 maps
004030: KUNST, MR. J. (MET MEDEWERKING VAN DR. R. GORIS) - Hindoe-Javaansche muziek-instrumenten; speciaal die van Oost-Java
001351: KUNST, J. - Oude Westersche liederen uit Oostersche landen, verzameld en bewerkt door J. Kunst.
000784: KUNST, MR. J. - Een en ander over den Javaanschen gamelan.
005807: KUNST, J. - Music in Java. Its History, its Theory and its Technique. Third, enlarged edition, edited by E.L. Heins
009078: KUNST, J.F. - Melati en rotan. Gedichten van J.F. Kunst. Pentekeningen van Johanna Roberti
000620: KUNST, MR. J. - De inheemsche muziek en de zending. Voordracht op 1 Mei 1946 gehouden voor de Zendingssschool te Oegstgeest.
009940: KUNST, J. & MACHJAR KOESOEMADINATA - Een en ander over Plog en Slndro
009421: KUNST, MR. J. (MET MEDEWERKING VAN DR. R. GORIS) - Hindoe-Javaansche muziek-instrumenten, speciaal die van Oost-Java
008964: KUNST, J. - The Music of Java
002309: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Gedichten. [Geillustreerd met] penteekeningen van Johanna Roberti.
009022: KUNTO, HARYOTO - Savoy Homann Panghegar Heritage Hotel. Persinggahan Orang orang Penting
000901: KUPERUS, G. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
006260: KPFER, C.C. - Onze vliegers in Indi. De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942
002044: KUSNADI - Sketsa Widayat & Nyoman Gunarsa. Perjalanan seni lewat garis / Sketches by Widayat & Nyoman Gunarsa. The Art Course through Lines.
006330: KUSSENDRAGER, R.J.L. (ONDERWIJZER DER MILITAIRE SCHOOL TE BATAVIA) - Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java
009055: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUYPER, DR. A. - De Christelijk-Nationalen op de vergadering van "Schoolverbond". Artikelen verzameld door Dr. A. Kuyper
009053: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUYPER, DR. A. - De leer der Onsterfelijkheid en de Staatsschool. Overgedrukt uit de "Heraut"
004636: KUYPER, DR. J.F.H. - Gedichten van Indi en andere
009308: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / [KUYPER, ABRAHAM] - Naar aanleiding van het Onderwijs-debat in de Kamer
009849: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] [KUYPER, A.] - De Schoolkwestie
004549: KUYPERS, C.A. - Klinische waarnemingen bij beri-beri in een Japansch krijgsgevangenenkamp te Singapore (1944-1945)
006974: KWANTES, DRS. R.C. (EDITOR) - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-Indi. Bronnenpublikatie / Development of the Nationalist Movement in the Netherlands-Indies (with introduction and survey of the selected documents in English)
007819: [MULTATULI] / KNAPPER KZ, C. (LEERAAR AAN DE OPENBARE HANDELSSCHOOL TE AMSTERDAM). - Waaroe Multatuli zoo al dient
002464: L. - Planken zagen aan de Moesi.
008694: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAAN, JACOB VAN DER (HOOFD DER PAUL KRUGERSCHOOL TE ROTTERDAM) - De Schoolstrijd beindigd. Ter herinnering aan de vrijmaking van het Christelijk Onderwijs)
008771: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAAN, JB. VAN DER - Leerplicht en Leerdwang. Opvoedkundige schets
008286: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN (AMBTENAAR T/B VAN DEN ALG. SECRETARIS) - Het Javaansch van Malang-Pasaroean
001043: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Gellustreerd handboek van Insulinde.
006690: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Handboek van Insulinde. Zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen Archipel, naar de gegevens van de Regeeringsbureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied bewerkt
007534: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Dictionnaire de termes de droit coutumier Indonsien. Avec six cartes hors textes
009423: LABROUSSE, PIERRE - Dictionnaire Gnral Indonesien - Franais
001734: LACHMANN, ERNA - Durian. Kinder heisser Zonen. Umschlag und Zeichnungen von L. Schuller.
007450: LAERE, ROGER VAN - Een Schakelend Dorp
010321: DELDEN LARNE, K.F. VAN - Brazili en Java. Verslag over de kpffiecultuur in Amerika, Azi en Afrika, aangeboden aan Z. Exc. den Minister van Kolonin
010322: DELDEN LARNE, C.F. VAN - Le Brsil et Java. Rapport au la culture du caf en Amrique, Asie et Afrique present S.E. le Ministre des Colonies. Avec cartes, planches et diagrammes
008148: [LAET, JOHANNES DE] / TEENSMA, B.N. (EDITOR) - Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637
006012: LAFEBER, C.V. - Met klewang en knuppel. Vierhonderd jaar Nederlands-Indonesische betrekkingen
005952: LAGENDIJK, A. - Schakel tussen twee Werelden. Repatrirings- en troepenschepen naar en van Indi 1945-1951
002901: LAGENDIJK, A. - Van de Willem II tot de Willem Ruys.
011771: LAGERBERG, DR. KEES - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
003884: LAHURE, GNRAL BARON - Souvenirs. Indes Orientales. L'Ile de Clbs
010942: LAKE, ANDREW - Changes & Chances. A Personal History of All Saints Jakarta
001932: LAM, DANA (EDITOR) - Indonesia from the Air.
001757: LAM, H.J. - Miangas (Palmas) Scattered annotations made and collected by Dr. H.J. Lam.
004875: LAMBRECHT, FRANCIS - The Hudhud of Dinulawan and Bagan at Gonhadan
004334: LAMMERS, H.J. - De physische anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan (Noord-Midden-Timor). Naar de gegevens, verzameld door Dr. B.A.G. Vroklage bewerkt door Dr. H.J. Lammers
004711: LAMMERS, G.J. - A.W.F. Idenburg in zijn leven en werken geschetst
005676: LAMMING, GEORGE & MARTIN CARTER (EDITORS) - New World. Guyana Independence Issue
006353: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz
001680: LAMSTER, J.C. - Gids in het Volkenkundig Museum. VIII. Nieuw Guinee.
003244: LAMSTER, J.C. - "Indie", gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indi en van hare beschaving.
000549: NIO JOE LAN - Ontstaan en bestaansrecht der Chineesche begrafenisfondsvereenigingen.
009541: KWEE SIOK LAN - Lekker... Chinezen thuis, Originele recepten uit de Chineesch-Indische keuken
001542: NIO JOE LAN - Hua Mu-Lan. een studie en n der Mu-Lan-verhalen. Met een inleiding door Kwee Kek Beng
002013: NIO JOE LAN - Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan - Batavia (1900 -1939).
004049: NIO JOE LAN - Dalem Tawanan Djepang (Boekit Boeri - Serang - Tjimahi). Penoetoeran pengidoepan interneeran pada djeman pendoedoekan Djepang.
009084: KWEE SIOK LAN - De Echte Chinees-Indonesische keuken
009077: LANDELL, OLAF J. DE [ = PS. OF J.B. WEMMERSLAGER] - Indonesi weerzien
006853: LANDHEER, DR. BARTHOLOMEW - The Netherlands East Indies comes of age
001130: LANGE, G.A. DE - Mijnontginning van staatswege op Billiton.
001726: LANGE, G.A. DE - Mijnontginning van staatswege op Billiton.
008522: LANGE, JOOP DE - Als de natuur zwijgt
010939: LANGE, JOOP DE - Als de natuur zwijgt
009067: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LANGEDIJK, DR. D. - Groen van Prinsterer en de Schoolkwestie
008649: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] LANGEDIJK, DR. D. (LEERAAR AAN DE 1E CHR. H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De Schoolstrijd
008684: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LANGEDIJK, DR. D. - De Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel. Gedenkboek 1890 - 1940 ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan, vervaardigd in opdracht van den Schoolraad
008049: LANGEN, DR. C.D. DE - Beri-beri. Een klinische studie van voeding en ziekte in Nederlandsch-Indi
001292: LANGEN, K.F. H. VAN - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur.
001163: LANGEN, K.F.H. VAN - Atjeh's Westkust. Met daarbij behoorende kaart.
005847: LANGEN, K.F.H. VAN - Woordenboek der Atjehsche taal
006366: LANGENN, VENDLA VON - Sabar. Indonesische Impressionen. Mit 88 Abbildungen nach Aufnahmen der Verfasserin
009289: LANGEVELD, H.J. - Arbeidstoestanden op de ondernemingen ter oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten
004247: LANGEWIS, L., AND F.A. WAGNER - Decorative Arts in Indonesian Textiles.
004801: LANNOY, CHARLES DE & HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'Expansion Coloniale des Peuples Europens. Portugal et Espagne (jusq'au dbut du XIXe sicle)
004802: LANNOY, CHARLES DE & HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'Expansion Coloniale des Peuples Europens. Nerlande et Danemark (XVIIe et XVIIIe sicles)
006170: LANZING, F. - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914
010666: LANZING, FRED - Gerucht op de wind. Van Heutsz, Colijn, Snouck Hurgronje & de kleine vrouw Siti: trawanten. Historische novelle
011757: LANZING, F. - Toean nippon. De Japanse soldaat in de Pacificoorlog en in Nederlands-Indi, 1942-1947
001702: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
005618: LARES, JOS IGNACIO - El Osario. Mrida (Venezuela)
000171: LARMOYEUR, [A.] - Indische overleveringen. Folklore van nu.
010253: KOHL-LARSEN, LUDWIG - Unter roten Hibiskusblten. Ein Sdseebuch
004398: LARSON, GEORGE D. - Prelude to Revolution. Palaces and Politics in Surakarta, 1912-1942
011093: LASEAU, PAUL - Berpikir Gambar Bagi Arsitek dan Perancang
002984: LAST, JEF - Zo zag ik Indonesi.
002985: LAST, JEF - Zo zag ik Indonesi.
003841: LAST, JEF - Ontwaakt! Proletarirs aller landen vereenigt U! Liedjes op de maat van den rottan.
003842: LAST, JEF - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
007759: LAST, JEF - Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven
010331: GALEN LAST, H. VAN - President Dramakutra
006850: LAST, JEF - Onder de [on cover: den] Koperen Ploert. Gedichten
011720: LAST, JEF / POEZE, HARRY A. (EDITOR) - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Harry A. Poeze
005039: LAST, JEF - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
007464: LATIF, ISOM - Peta Kilometer & Petundjuk Tamasja Djawa Bali
007405: LATIF, S.M. - Kembang Anggerik I. Mari kita berkenalan dengan Anggerik!. Dengan 250 gambar bunga terasing, diluar gambar-gambar dalam teks
007404: LATIF, S.M. - Bunga Anggerik. Permata belantara Indonesia. Gambar-gambar dibuat oleh Amir Hamzah
004824: LATTIMORE, OWEN - Solution is Asia. With a preface by C.P. Fitzgerald
011753: LATUKAU, SULEMAN - Lani Nusa, Lani Lisa. Kapata dari Morela. Zangen uit Morela. Vertaald en ingeleid door Hans Straver
005667: CHASSELOUP LAUBAT, F. DE - Franois Fresneau, Seigneur de la Gataudire, Pre du Caoutchouk
003724: LAUBSCHER, MATTHIAS S. - Schpfungsmythik ostindonesischer Ethnien. Eine Literaturstudie ber die Entstehung der Welt und die Herkunft der Menschen.
008695: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAUER, H. (SCHOOLOPZIENER) - De Neutraliteitsbeweging in de Openbare School. Openingsrede bij de tiende vergadering van de onderwijzers en onderwijzeressen in her arrondissement Rheden, op zaterdag 7 Mei 1910
008805: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAUER, H. (OUD-SCHOOLOPZIENER IN DE ARRONDISSEMENTEN APELDOORN EN RHEDEN VAM 1 DECEMBER 1892 - 1 DECEMBER 1912) - Een Districts-Schoolopziener in actie. Open brief aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sturm und Drang-periode van een Arrondissementsschoolopziener, met een kijk op het Rijks-schooltoezicht op Volksonderwijs in Nederland
000387: LAUTS, [U.G.] - Geschiedenis van der veroveringen der Nederlanders in Indi tot den tegenwoordigen tijd.
009510: LAUTS, G. - De beschuldiging der Duitsche schrijvers betrekkelijk de Nederlandsche geheimzinnigheid met opzigt tot Nederlandsch Indi
010519: LAVIES, JAN] / GOES, BERNARDETTE VAN DER & PIM REINDERS - The Spirit of Modern Advertising. Jan Lavies, poster designer (1902)
000220: [LAWICK, H.J.W. VAN] - De Suikercultuur op Java.
005705: LAWRIE, MARGARET - Tales from Torres Strait. Collected and translated by Margaret Lawrie
005794: LAX, CHRISTIAN & FRANK GIROUD - "Vergeten" in Annam. Integrale uitgave
007902: LEACH, E.R. (EDITOR) - Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan
008881: LECHNER, JAN - Uit de verte. Een jeugd in Indi 1927-1946. Met een nawoord van Gerard Termorshuizen
009621: LDI, ALEXANDRE - Histoire de Surinam. Ouvrage traduit du hollandais d'aprs l'Aperu su l'Histoire de Surinam de J.R. Thomson et l'Histoire abrge de la Colonie de Surinam de R. Bueno Bibaz
009962: LEE, PETER - Junk to Jewels. The things that Peranakans value
010935: OEY HONG LEE - War and Diplomacy in Indonesia 1945-50
006895: LEEDEKERKEN, JACQUES & HANS LIESKER - Voorman in verzet en boei. De belevenissen van een officier van de Koninklijke Marine tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog bij het verzet in Soerabaja en het verblijf in de strafgevangenissen van Tjipinang bij Batavia en Soekamiskin bij
000506: LEEDEN, A.C. VAN DER - Hoofdtrekken der sociale struktuur bin het Westelijk Binnenland van Sarmi.
003739: LEEDEN, C.B. VAN - Het aspect van Landbouwkolonisatie in het Bevolkingsprobleem van Java.
006526: LEEDEN, A.C. VAN DER - Sarmi'ers in het contact met het Westen.
006527: LEEDEN, A.C. VAN DER - Inheemse arbitrage in het binnenland van Sarmi
002479: LEEMAN, F.W.G. - Van barkschip tot "Willem Ruys". 120 jaar Zeevaart. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan als N.V in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Firma Willem Ruys & Zonen in 1961.
003445: LEEMANS, DR. C. - Beredeneerde beschrijving der Asiatische en Amerikaansche monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden.
006803: LEEMBRUGGEN, C.A. - Menghadapi Hidup Baru. Disalin oleh Sadah Alim
001583: LEENDERTZ, P.P. - Waarnemingen in het Centraal Hospitaal in Batang Toroe, 1915-1920.
000025: LEERDAM, BEN F. VAN - Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur. Architect Henri Maclaine Pont.
007763: LEERINK, J.C. (MET BIJDRAGEN VAN ANDEREN) - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indi in de periode 1945-1950
000166: LEEUW, HENDRIK DE - Java Jungle Tales.
008142: LEEUW, W.J.A. DE - Het Painansch contract
001089: LEEUW, HENDRIK DE - Crossroads of the Java Sea.
000455: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN - Indo-Javanese metalwork
006031: LEEUW, G.H. DE (A.O.) - De toekomst van de Papoea's. Als ik een Papoea was, zou ik niet voor Indonesi kiezen
009681: LEEUW, ALPHONS J.M. DE - Herinneringen uit mijn krijgsgevangen jaren
007849: [MULTATULI] / LEEUWE, DR. H. DE - Multatuli. Het drama en het toneel
001312: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Biology of Plants and Animals occurring in the Higher parts of Mount Pangrano-Gedeh in West-Java.
001516: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Blumen und Insekten auf einer kleinen Korallen-Insel.
009037: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LEEUWEN, J.D. VAN - Bestaat er vrijheid van onderwijs in Nederland?. Een levensvraag van onzen tijd
003806: STORM VAN LEEUWEN, P. - Poststempelcatalogus Nederlands-Indi 1864 - 1942.
011348: STORM VAN LEEUWEN, PETER - Iedereen eet sambal
006544: LEEUWEN, LIZZY VAN - Airconditioned lifestyles. Nieuwe rijken in Jakarta
005491: LEEUWEN, P.J. VAN - De Maleische Alexanderroman
008928: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en Lyriek. Een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en Kweekscholen, met korte aanteekeningen over inhoud en vorm van woordkunst. Indische uitgave.
007530: LEFEBVRE, J.D.L. - De onlusten ter Westkust van Sumatra, 1 Januari 1927
006270: LEFFELAAR, H.L. - Leven op rantsoen
006266: LEFFELAAR, H.L. & E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burma-spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven, 414 kilometer en 200 000 doden
005482: LEGENDRE, DOCTEUR A.F. - La Crise Mondiale. L'Asie contre l'Europe
010457: LEGNE, SUSAN - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse cultuur van het imperialisme
007731: LEGNE, P.M. - De boef. Met illustraties van Eva Schtz
000576: LEGGE, J.D. - Australian Colonial Policy. A Survey of Native Administration and European Development in Papua.
001106: LEGGE, J.D. - Australian Colonial policy. A Survey of Native Administration and European Development in Papua.
003440: LEICHTER, HOWARD M. - Political Regime and Public Policy in the Philippines: A Comparison of Bacolod and Iloilo Cities.
009651: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
009825: LEIDELMEIJER, MARGARET - Over het hemd en de rok. Het Comit Nederland Helpt Indi in Groningen 1945-1948
010355: LEIMENA, DR. J. - Kewarganegaran yang bertanggungjawab. Mengenang Dr. J. Leimena
006121: LEIMENA, DR. J. - Perselisihan Indonesia-Belanda
006632: LEIMENA, DR. J. - The Dutch-Indonesian Conflict
004668: LEKKERKERKER, J.G.W. - Concessies en erfpachten ten behoeve van landbouwondernemingen in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indi
001678: LEKKERKERKER, C. - Gids in het Volkenkundig Museum. V. Java en de koperkamer.
011212: LEKKERKERKER, C. (AND OTHERS) - Nutslezingen per radio [over Nederlandsch-Indi]
010081: LELYVELD, TH. B. VAN - De bewegingskunst van het Javaansch tooneel
004239: LELYVELD, TH. B. VAN - Iets over en Klooster en zijn Indische werk
005806: LELYVELD, TH. B. VAN - De Javaansche danskunst. Ingeleid door Prof. Dr. N.J. Krom
009536: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / LEMKES, H.J. (REDACTIE) - Maandschrift voor Christelijke Opvoeding en Christelijk Onderwijs. Onder redactie van H.J. Lemkes (e.a.). 2e Jaargang 1859
010082: LEMS, H. & K. VAN VLIET (EDITORS) - Geroepen tot Zending. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de Hervormde zending in Indonesi en elders
011220: LEE YONG LENG - Population and Settlement in Sarawak
008335: STOUW-LENGKEEK, ELISE G. VAN DER - De hel van Tjideng. Herinneringen xan Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42 - december '45
009366: LENTINCK, RONA - De reis naar het geluk. Gellustreerd door Hans Borrebach
011789: LENTINCK, RONA - Dus toch...
002049: LEQUIN, FRANK, AND ALBERT MEIJER - Samuel van de Putte. Een mandarijn uit Vlissingen (1690 - 1745). Een onbedoelde publicatie van een restant.
011250: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azie in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen
009168: LERMINA, JULES - Le Fils de Monte Christo
003620: LEROUX, C.C.F.M. - De Elcano's tocht door den Timorarchipel met Magelhes' schip "Victoria".
003662: LES, L. - Van Indi onder de Compagnie tot Indi onder de Staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
003545: LESQUILLIER, N.W. - Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing.
004067: LESSEPS, F. DE - Percement de l'Isthme de Suez. Expos et Documents Officiels.
007705: LETTE, J.R. - Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland, zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische revolutie, en op Java
001350: LEUFKENS, HUB. - Impressies van Batavia / Impressions of Batavia / Eindrcke aus Batavia / Impressions sur Batavia / Impressioni di Batavia.
011750: LEUR, J.C. VAN - Eenige beschouwingen betreffende den ouden Aziatische handel
009203: LEUR, J.L.W. VAN - De Indische Instelling te Delft. Mr dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 Jaar verzamelen
009574: LEUR, J.C. VAN - Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History
011201: LEV, DANIEL S. - Islamic Courts in Indonesia. A study in the political bases of legal institutions
002010: LEVERT, KICK (EDITOR) - Dagboek van Herman Everwijn Levert (1910 - 1884), koopman, pechvogel en eerste Levert in Nederlands-Indi. Bevattende notities over de periode 1812-1883.
003681: LEVERT, PH. - Inheemsche arbeid in de Java-suikerindustrie.
002874: LEVI, WERNER - Australia's Outlook on Asia.
008613: LEVIJ, J.W. (MINISTER VAN VOORLICHTING TE MAKASSAR) - Twee jaar Oost-Indonesi
009837: LEWIS, NORMAN - An Empire of the East. Travels in Indonesia
010966: LEYS, J.J. - Het Avontuur van een Chinees
008023: LEZER, SERGT. A. (EDITOR) - Makassar vierde feest. Fragment uit een soldatendagboek, 23 Aug. - 7 Sept. 1948
001970: LEZER, LEO - Liedjes van Blank en Bruin.
009128: LEZER, L.A. (PARTICULIER ONDERWIJZER IN DE SOENDANEESCHE TAAL) - De Soendaneesche Taalcursus [On cover: (Voor zelf onderricht)]. Met medewerking van L. Borst (Leeraar aan de Soendaneeschen taalcursus voor Officieren)
009488: LEZER, L.A. ] BERG, JOOP VAN DEN - Leo Lezer, Boekhandelaar te Bandoeng [Aanvulling]
004681: [LEZER, LEO] / BERG, JOOP VAN DEN - Leo Lezer: Boekhandelaar te Bandoeng
005485: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
007766: [LEZER, LEO] / BERG, JOOP VAN DEN - Geest boven de stof in een Surinaams strafkamp
009447: LEZER, L.A. - Lezer's Soendasch Woordenboek. Soendasch-Nederlandsch / Nederlandsch-Soendasch
006959: LEZER, LEO - De Vier Indische Talen (Empat Bahasa Hindia). Leerboek voor zelfonderricht in de Nederlandsch, Maleische, Soendaneesche en Javaansche taal. / Kitab pengadjaran bahasa Belanda - Melajoe - Soenda - Djawa, boeat beladjar sendiri, tiada dengan pertolongan
007950: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
004056: BRAU DE SAINT-POL-LIAS - La Côte du Poivre. Voyage Sumatra. Illustrations de Montader
008556: LIBAL, MICHAEL - Japans Weg in den Krieg. Die Aussenpolitik der Kabinette Knonoye 1940/41
009015: LIE, EDDY - Twee werelden in n ziel. Pozie van Eddy Lie. Over de Indische identiteit en het leven in twee culturen
010102: LIEBAU, HEIKE (EDITOR) - Geliebtes Europa / Ostindische Welt. 300 Jahre interkultureller Dialog im Spiegel der Dnisch-Halleschen Mission. Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle vom 7. Mai - 3. Oktober 2006
000927: LIEFRINCK, F.A. - Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten.
005542: LIEFRINCK, F.A. (RESIDENT VAN BALI EN LOMBOK) - Een staatsstuk van den Vorst van Lombok
002289: YOE-SIOE-LIEM - Die ethnische Minderheit der Überseechinesen im Entwicklungsprozess Indonesiens. Ein Beitrag zur Erforschung interethnischer Vorurteile in der dritten Welt.
008940: SUTEDJA-LIEM, MAYA (EDITOR) - De Njai, moeder van alle volken. 'De roos van Tjikembang'en andere verhalen. Vertaald en toegelicht door Maya Sutedja-Liem. Met een inleiding van Henk Maier
008086: LIEMPT, AD VAN - Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesi-oorlog
004818: LIENDEN, DR. H.J.H. VAN (OFFICIER VAN GEZONDHEID 1E KLASSE, V.H. GENEESHEER-DIRECTEUR VAN HET KRANKZINNIGENGESTICHT "MONTE CRISTO") - Empirisch onderzoek naar de geschiktheid der verschillende temperamentstypen voor den dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
006981: LIENDEN, DR. H.J.H. VAN (OFFICIER VAN GEZONDHEID 1E KLASSE V.H. K.N.I.L., V.H. GENEESHEER-DIRECTEUR VAN HET KRANKZINNIGENGESTICHT "MONTE CHRISTO") - Militaire Politie. Een typologische studie
005626: LIER, RUDOLF VAN - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname
011554: LIER, RUDOLF F. VAN - Tropische Tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname
008048: LIESKER, H.A.M. (AND OTHERS, EDITORS) - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e Bat. 2603 - 1945.
006179: LIESKER, HANS (EDITOR) - Je denk, ken niet, maar kn!! Vijf en twintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en jongens uit de burger-kampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indi en de vrijheidsstrijd van Indonesi in de jaren veerig en
002799: [LIEVEGOED, A.J.] - Vijf Jaren Landvoogdij.
003272: LIGTHART, TH, IR. P. HVIG & DR. D.A. RINKES (EDITORS) - De Indische bodem.
009601: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Ot en Sien voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indi. Bewerkt door A.F.Ph. Mann. Met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses
003627: LIJNKAMP, H.A.F. - De "Japannerwet". Onderzoek naar de wording.
006347: LIM, JANET - Sold for Silver. An Autobiography
008589: LIM, HANNY - Denny, de bijzondere kat. Met illustraties van A.D. van Heyningen-Will
010902: LIM, JANET - Sold for Silver. An Autobiography
004441: LOPES DE LIMA & FRANCISCO MARIA BORDALO - Ensaios sobre a estatistica das Possessoes Portuguzas na Africa Occidental na China e na Oceania. Segunda Serie, Livro Quinto: Ensaio estatistica do Estado da India. Parte primera (por F. M. Bordalo)
007595: LIN, LEE CHOR - Batik. Creating an Identity. Photography [:] Tara Sosrowardoyo, Lee Chee Kheong, Ho Keen Fi
004325: LINDBLAD, J.TH. (EDITOR) - Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s - 1990s
008332: LINDE, JAN MARINUS VAN DER - Het visioen van Herrnhut en het Apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735-1863 / The Vision of Herrnhut and the Apostolate of the Moravian Brethren in Surinam 1735-1863
008223: [LINDE, GERRIT VAN DE (1808-1858)] - Natuurlijke Historie voor de Jeugd. Uit de Gedichten van den Schoolmeester. Premie-uitgave 1940 [van de] Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten
010648: LINDE, JOHAN DE - Anon... De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd
009415: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe, Deel V / Old K.P.M-ships from the Past, Vol. V
000836: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel III / Old K.P.M.-ships from the Past; Volume III.
000837: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel IV / Old K.P.M. Ships from the Past; Volume IV.
009416: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', Deel VII / Old K.P.M.-ships from the Past
009417: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', Deel XII / Old K.P.M.-ships from the Past, Vol. XII
009418: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', Deel VI / Old K.P.M.-ships from the Past, Vol. VI
000834: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel I. / Old K.P.M.-ships from the past, including N.I.S.M.-ships, previously belonging to Sir William Mackinnon's fleet and purchased by the K.P.M.
000835: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel II / Old K.P.M.-ships from the Past; Volume II.
000527: LINDEN, J. VAN DER (ONDER MEDEWERKING VAN J.S. DE HAAN EN P.G. TIDEMAN) - Repetitor. Een 957-tal vragen met beknopte antwoorden en berekeningen voor hen die zich bekwamen voor het Syndicaatsexamen voor suikerchemist.
006983: LINDEN, M.L.M. VAN DER (EDITOR) - De Grondverhuring door Inlanders aan Niet-Inlanders op Java en Madoera, vastgesteld bij de Ordonnantie van 27 Augustus 1900 (Staatsbl. No. 240). Bewerkt door L.L.M. van der Linden (Multavidi)
005188: LINDENBORN, M. - West-Java als Zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereeniging
008927: LINGEN, DRS. J.P. - Indonesi
010700: LINGSMA, TJITSKE - Het verdriet van Ambon. Een geschiedenis van de Molukke
010358: LINIGER, HANS - Saja, Tuan
002554: LINN, H.A.D. - De drinkwatervoorziening op Java, in het bijzonder van het primitief levende gedeelte van de inheemse bevolking.
001061: PHILALETHES [= PS. OF I.J. LION] - De parlementaire regeringsvorm in verband beschouwd met het voordeelig en rustig bezit van Nederlandsch Indi.
001139: LION, H.J. - Het wets-ontwerp op de kultuurondernemingen in Nederlandsch-Indi.
001149: [LION, I.J.] - Het budget van de toekomst. Eene beoordeeling van de beginselen, waarop de aangeboden wet op de cultuur-ondernemingen rust.
010274: LIONG, LIEM SOEI & WIM SCHROEVERS - Maluku. Geografie en geschiedenis van de Molukken sinds het kolonialisme
004249: LIP, F.A.W. VAN DER - Nederlandsch-Indisch Herinneringsalbum aan de verloving en het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard / Kitab bergambar-gambar Peringatan Hindia-Belanda kepada Pertoenangan dan Pernikahan J.m.m. Prinses Juliana - J.m.m. Prins
001141: LITH, F. VAN - De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-Indi.
010415: LITH, HANS VAN (AMD OTHERS, EDITORS) - Vriendendienst. 60 Jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum
008313: LITH, P.A. VAN DER (AND OTHERS, EDITORS) - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indi. Met medewerking van verschillende ambtenaren, geleerden en officieren samengesteld door P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens
005213: LITTMANN, ENNO - Iets over de betrekkingen tusschen Nederland en Abessini in de zeventiende eeuw
000224: LOCHER, DR. G.W. - De sociologie en cultuurkunde van Zuidoost-Azi en het Zuidzeegebied in haar betrekking tot de algemene cultuurwetenschap.
000958: LOCKART, R.H. BRUCE - Return to Malaya.
007598: LODERICHS, M.A. (AND OTHERS) - Medan. Beeld van een stad. Met bijdragen van D.A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer, G.O. Prins
009094: LODERICHS, MARK, MARGRIET LEIDELMEIJER, JOHAN VAN LANGEN & JAN KOMPAGNIE - Verhalen in documenten. Over het afscheid van Indi, 1940-1950
011368: LOEB, EDWIN M. - Sumatra. Its history and people. With an additional chapter by Robert-Heine-Geldern
000039: LOEBR, J.A. - Het vlechtwerk in den Indischen Archipel.
007800: LOEBR JR., J.A. - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-Indi
007328: LOEBR JR., J.A. - Bamboe-ornament der Kajan-Dajaks. Met 21 afbeeldingen naar voorwerpen uit de collectie Dr. A.W. Nieuwenhuis in het R.E. Museum te Leiden
004978: LOEBIS, MOCHTAR - Weg zonder eind
003281: LOGAN, JAMES RICHARDSON - The Rocks of Pulo Ubin. With some remarks on the formation and structure of hydrogene rocks and on the metamorphic theory.
008742: LOGEMANN, J.H.A. - Nieuwe gegevens over het ontstaan van de Indonesische Grondwet van 1945
008690: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMAN, JHR.MR. A.F. DE - De Unie "Eene School met den BIjbel". Rede gehouden door Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman in de 39ste jaarvergadering der Unie, op dinsdag 10 April 1917, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
008691: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE (LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - De Schoolstrijd heropend
008696: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE - Wat wil de rechterzijde?
008912: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMANN, MR. A.F. DE - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord van toelichting van "De Staatsschool en de Roomsche Kerk"
007026: LOKOLLO, P.W. - Amboyna's struggle against the lies of Djocja
002315: LOKOLLO, P.W. - De stem der Ambonnezen. Rede van P.W. Lokollo op 4 September 1950.
006046: LOKOLLO, P.W. (INTRODUCTION) - Ambon beroept zich op Recht en Trouw
002316: LOKOLLO, P.W. - Ambon's strijd tegen de leugens van Djocja.
011639: LOMBARD, DENYS - Kerajaan Aceh jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Diterjemahkan Winarsih Arifin
011787: LOMMEL, ANDREAS - Kunst der Sdsee. Ausstellung des Staatlichen Museums fr Vlkerkunde Mnchen im Amerika-Haus Mnchen. Herausgegeben von Stefan P. Munsing und Heinrich Ubbelohde-Doering. Fotos von Herbert List
011199: LONKHUYZEN, T. VAN - De andere tijd
004310: LOO, VILAN VAN DE (EDITOR) - Indi ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
010301: LOO, VILAN VAN DE (EDITOR) - Het geheugen van Indi. Fragmenten uit 10 prachtige Indische damesromans
009003: GENTILIS VAN LOON, KAPUCIJN [ = JOHANNES VAN LOON] - Portret van een parochie. Pangururan in het aartsbisdom Medan, Indonesi
010578: TERWEN-DE LOOS, J. - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse kolonin Indonesi en Sri Lanka
005324: LOOS, DR. D. DE - Tin
004287: LOOYEN - VAN REUSEL, M.C.A. (A.O., EDITORS) - "Ons Dagboek" 1946 - 1950. [Gedenkboek] 2e Peloton 10e Genie Veldcompagnie
005086: LORD, WALTER - Day of Infamy
008378: LORENTZ, H.A. - Zwarte mensen - Witte bergen. Verhaal van een tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea. Met een voorwoord van Tijs Goldschidt en een inleiding van A.S. Troelstra
007751: LORGEOU, DOUARD (TRANSLATION) - Les Entretiens de Nang Tantrai. Traduits du Siamois par douard Lorgeou. Bois dessins et gravs par A.-F. Cosyns
004876: LORI, JAN - Bijdrage tot de Kennis der Javaansche Eruptiefgesteenten
000681: LORM, A. DE - Gids door het Princessehof-Museum te Leeuwarden.
002038: LORM, A.J. DE - Verdwijnende Bataksche cultuur.
001108: LORM, A.J. DE, AND G.L. TICHELMAN - Beeldende kunst der Bataks. Verdwijnend cultuurbezit. Met een voorwoord van prof. Dr. B.J.O. Schrieke
005636: ZWEERS. LOUIS - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Java
007999: LOUWERSE, P. - Mannen van sta-vast. Of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pieterz. Koen. Een verhaal voor 't jonge Nederland
007970: LOUWERSE, P. - Janmaat in de Oost, of De vestiging van het Nederlandsch hezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
007964: LOUWERSE, P. - Mannen van sta-vast, of De Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Koen. Een verhaal voor 't jonge Nederland
004333: LOVEN, KLARIJN - Si Doel and Beyond. Discourse on Indonesian Television in the 1990s
002735: LOVESTRAND, HAROLD - Hostage in Djakarta.
011788: LOW, EUNICE - The George Hicks Collection at the Natonal Library, Singapore. An Annotated Bibliography of Selected Works. Written and compiled by Eunice Low
003638: LOZE, TH. M.M. - De Indische zelfbesturende landschappen in het nieuwe staatsbestel.
006110: LUBBERINK, W. & H.J. WIJNMAALEN - Sociaal Economische problemen (by W. Lubberink]. [Followed by:] De Indonesische vakbeweging, haar ontwikkeling en haar problemen
001603: LUBIS, MOCHTAR - Kisah djudar bersaudara 9Saduran dari Kisah2 Seribu Satu Malam).
001868: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesi.
005200: LUBIS, MOCHTAR - Twilight in Djakarta. [ A novel] Translated from the Indonesian by Clare Holt
001869: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de zon. Het Indonesie van nu. Fotografie: Marianne en Han Hehuat.
009108: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesi
004457: LUCARDIE, W.J. (KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF N.I. LEGER) - Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-Azi. Met een voorwoord van Dr. E. Moresco (Vice-President van den Raad van Indi)
011409: LUCAS, ANTON - One Soul One Struggle. Region and Revolution in Indonesia
009983: LUERAS, LEONARD & RIO HELMI - Bali High. Paradise from the Air. Photographed by Rio Helmi and Leonard Lueras. Written by Leonard Lueras
011799: MULTATULI / B. LGER - Multatuli en Scandinavi
009895: LUITINGH, J.C. - Een angstige Kerstavond in het woud. Een Kerstverhaal
000475: LULOFS, M. [= M.H. SZEKELY-LULOFS] - Gummi. Ein Roman aus Sumatra.
000804: LULOFS, C. - De toekomst van Nederlandsch Nieuw-Guinea.
002924: LULOFS, C. & L. VAN VUUREN - De voedselvoorziening van Nederlandsch-Indi.
002934: SZKELY-LULOFS, M. H. [HERE UNDER THE NAME MADELON LULOFS] - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. Aus dem Hollndischen bertragen von W.H. Kotas.
002935: SZKELY-LULOFS, H.H. [HERE UNDER THE NAME MADELON LULOFS] - Die andere Welt. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Hollndischen.
005064: LULOFS, MADELON [ = M.H. SZEKELY-LULOFS] - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. Aus dem Hollndischen bertragen von W.H. Kotas
005065: LULOFS, MADELON [ = M.H. SZEKELY-LULOFS] - Gummi. Roman. Ins Deutsche bertragen von W.H. Kotsch [ = W.H. Kotas]
005396: LULOFS, C. - Iets over het benoemen van Inlandsche functionarissen als verbindingsschakel tusschen Europeesch Bestuur en Adathoofden
010280: SZKELY-LULOFS, M.H. - Emigranten en andere verhalen
006085: SZKELY-LULOFS, M.H.] / OKKER, FRANK - Tumult. Het levensverhaal van Madelon Szkely-Lulofs
006171: [SZKELY-LULOFS, M.H.] / KRMENDI, FERENC - Erfgenamen. De roman van een moderne generatie. Uit het Hongaarsch vertaald door M.H. Szkely-Lulofs
006247: LULOFS, C. - De Soemba-onderwijs regeling
008967: SZKELY-LULOFS, M.H.] / OKKER, FRANK - Vissen vangen in een vulkaan. De bewogen jeugd van Madelon Szkely-:Lulofs
008221: SZKELY-LULOFS, M.H. - De tragedie van de juffrouw
000606: LUNDQVIST, ERIC - Die Wilden sind wir.
004342: LÜSCHER, DR. ING. HERMANN - Kartieren nach Luftbildern
006292: LUTTERVELD, DR. R. VAN - De "Turkse" schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743
010502: LUTTERVELD, DR. R. VAN - De "Turkse" schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743
011065: LTZOW, ELFRIEDE VON (EDITOR) - Familieboek Von Ltzow
006602: LUXINGER, J. - Drie Nederlanders bestrijden Japan. Een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in Indonesi 1942-1943
004746: LYAUTEY - Lettres du Sud de Madagascar 1900-1902. Avec un portrait et une carte hors texte, 7 cartes et plans dans le texte
008514: LYNDEN, A.J. H. VAN (LID DER GRENSCOMMISSIE) - Op zoek naar de Zuidgrens. De grensbepaling tusschen Suriname en Brazili 1935-1938. Met korte verslagen van den Luitenant ter Zee 1ste Klasse F.H.M. van Straelen, den korporaal telegrafist K. Meuldijk, den arts H.E. Rombouts. Met 91 foto's en 4
000285: METZ. DR. TH. M. - Een Javaansch Zelfbestuurder. Enkele beschouwingen, naar aanleiding van het Regeeringsjubileum van Mangkoe-Nagoro VII.
005204: MAAS, J.G.J.A. - Bliksemschade aan Klappers
006437: MAAS, DR. P.E. (M.M.V. DRS. J.E.C.M. VAN OERLE) - Indi verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indi van Van Mook, Stikker en Sassen
006561: MAASSEN, MR. C.C.J. & MR. A.P.G. HENS - Agrarische regelingen voor het Gouvernementsgebied van Java en Madoera
002283: MAATEN, K. VAN DER - Z.E. de Oud Gouverneur-Generaal J.B. van Heutsz en de defensie van Nederlandsch-Indi.
010058: MAATEN, GENERAAL K. VAN DER - Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog
002779: MAATHUIS, S.C. - Maatschappelijke betrekkingen in Nederland en Nederlandsch Oost-Indi ten aanzien harer verkrijging en vervulling toegelicht en in rangschikking bijeengebracht.
001723: MACGILLAVRY, ANNEMIE - Syndromen. Met tekeningen van de schrijfster.
002374: MACGILLAVRY, H. (RESIDENT AAN HET HOF TE SOERAKARTA) EN LID VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP) - Korte verhandeling of aanteekeningen omtrent den Adelstand der Javanen.
001093: TENGKU NATHAN MACHMUD - The Indonesian Production Sharing Contract. An investor's perspective.
006256: MACHMUD, ETTY & JUDITH SNODGRAS - A Glimpse of Indonesian Fabrics and Jewellery
000575: MACKENZIE, COMPTON - Realms of Silver. One hundred years of banking in the East.
008251: MACKINNON, DR. K. - Indonesi. Natuur en Natuurbehoud
010296: MACLEAN, ALISTAIR - South by Java Head
002989: MADDISON, ANGUS, AND G PRINCE (EDITORS) - Economic Growth in Indonesia 1820 - 1940.
009424: MADOC, G.C. - An Introduction to Malayan Birds (Revised edition). With drawings by Dr. B.D. Molesworth
011452: MADSEN, AXEL - Silk Roads. The Asian Adventures of Clara & Andr Malraux
002214: VERSTEGEN-MAESSEN, N. - Spinninghe. Sevenumse Indigangers. De vleegende Pielhaas.
009806: MAGUIRE, BASSETT (AND COLLABORATORS) - Plant Explorations in Guiana in 1944, chiefly to the Tafelberg and the Kaieteu Plateaur
007276: MAHIEU, VINCENT [= J.J.TH. BOON] - Tschuk. Aus dem Niederndischen von Waltraud Hsmert
000173: MAHIEU, VINCENT [= J.J.TH. BOON] - Tjies. Een bundel vertellingen.
010293: MAHIEU, VINCENT [ = J. BOON] - Tjies. Vertellingen
010768: MAHN, DR. GEORG - Bali. ERinnerungen eines Eurpers
007565: MAIANI, MARGHERITA & SOIZIE QUER (EDITORS) - Voyage vers l'Ile mystrieuse. De la Polynsie l'Ile de Pques.
002047: MAIER, H.M.J. - Rood Paleis, een Indische roman van F. Bordewijk.
008976: MONSIER D"AMOUR [= PS. OF NJOO CHEONG SENG] / MAIER, HENK (EDITOR) - Maar geluk duurt nooit lang. Maleise verhalen vol bitterheid. Vertaald [uit het Maleis] en ingeleid door Henk Maier
001161: MAIJER, L.TH. - De kokospalm of klapperboom. Proeve eener monographie van den Cocosnucifera, L.
010019: MAIJER, L.TH. - De Javaan als mensch en ald lid van het Javaansche huisgezin
004281: MAINDRON, MAURICE - Le Scarabe d'Ambre. Aventures dans l'Ile de Sumatra d'un Anglais, d'un missionnaire et de deux naturalistes
000302: KHAN MAJLIS, BRIGITTE - Indonesische Textilien. Wege zu Gttern und Ahnen. Bestandskatalog der Museen in Nordrhein-Westfalen.
010364: MAK, C. / GEERT MAK - Drie verhalen uit de dierentuin
009892: MAK, HANS - Het andere verhaal
005352: MAKAGIANSAR, M. & POORWO SOEDARMO (EDITORS) - Research di Indonesia 1945-1965
008921: MALAKA, TAN] / POEZE, HARRY - Tan Malaka. Levensloop van 1897 tot 1945
005105: MALIK, ADAM - In the Service of the Republic [Memoirs]
005475: MALINOWSKI, DR. BRONISLAV - Sitte und Verbrechen bei den Naturvlkern
004921: MALNA, AFRIZAL - Yang berdiam dalam Mikropon. Kumpulan Sajak
008070: MAN, J.TH. DE - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde 1942-1946
000353: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Javasuikerindustrie in heden en verleden gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis.
002245: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Javasuikerindustrie in heden en verleden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis.
007746: MANDERS, JO - Het meisje en de clown
011371: MANDERS, JO - In Holland staat een huis......
004521: MANDERS, JO - Paradijs op aarde. Roman
000179: MANDERS, JO - Crisis. [Roman].
001349: MANDERS, JO - Crisis [Roman].
005788: MANDERS, JO (EDITOR) - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld door Jo Manders
005789: MANDERS, JO (EDITOR) - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen hun identiteit wisten te bewaren. Medegedeeld door Jo Manders
006735: MANDERS, JO [= J.E. VAN DIJK-MANDERS] - Vrouwen achter prikkeldraad
004520: MANDERS, JO - In Holland staat een huis.....
008380: MANGOENKOESOEMO, TJIPTO - Het Communisme in Indonesi. Naar aanleiding van de relletjes
010465: MANGOENKOESOEMO, SOEJITNO - Nji Pohatji Sanghjang Srie in de desa Tjaringin nabij halte Masing
011276: MANGUNWIJAYA, Y.B. - Di bawah bayang-bayang Adikuasa
010384: MANGUNWIJAYA, YUSUF B - Tussen admiraals en sultans. Vertaald door Cara Ella Bouwman
010689: MANGUNWIJAYA, YUSUF B. - De basllade van de betjak. Vertaald door F. van den Bosch en Fons Kwee-Tan
005202: MANN, RICHARD - Murder in Batavia. A Novel
011436: MANN, RICHARD - Plots & Schemes that brought down Soeharto
003478: MANSVELT, DR. W.M.F. - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, in opdracht van de Directie en in overleg met den Heer Abram Muller, oud-direkteur der Maatschappij.
007284: MANT, GILBERT - You'll be Sorry. [On frontwr.:]The Tragedy of the Eight Division in Malaya
007572: MANUHUTU, W. & H. SMEETS (EDITORS) - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951
007420: MANUSAM, A.TH - Njai Dasima. Het slachtoffer van bedrog en misleiding. Een historische zedenroman van Batavia
003906: MANUSAMA, A. TH. - Komedie Stamboel, of de Oost-Indische Opera.
000981: MANUSAMA, J.A. (INTRODUCTION) - "...en tch draait ze!" en tch: Ambon zl herrijzen!
009219: MANUSAMA, ZACHARIAS JOZEF. - Hikayat Tanah Hitu. Historie en sociale structuur van de Ambonse eilanden in het algemeen en van Uli Hitu in het bijzonder tot het midden der zeventiende eeuw
004442: MANUSAMA, A.TH. - Stephan de Lima, de Amboneesche toovenaar. Een verhaal uit Oud-Batavia
000982: MANUSAMA, J.A. (AND OTHERS) - Zuidmolukse notities (Titel on cover: Lete-mena).
008333: MANUSAMA, IR. J.A. - Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953. Bezorgd door Henk Smeets en Wim Manuhutu
011755: MANUSAMA, Z.J. - Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw. Ingeleid door Chris F. van Fraassen
005266: MARAMIS, A.A. (LL.D..) - No more legal power of the Netherlands in Indonesia / Belanda tidak mempoenjai kekoeasaan sjah lagi di Indonesia / Nederland heeft geen gezag meer over Indonesia
004961: MARAMPA, A.T. - Hoe reis ik door Toraja
011779: MARAMPA', A.T. - Hoe reis ik door Toraja
005025: MARBUN, B.N. - Proses Pembangunan desa; menyongsong tahun 2000
007297: MAZL-KRAMMER VON MARCHAU, A.M.M.J.B.J. - Kampje spelen. Een herinnering aan het vrouwenkamp te Banjoe Biroe, 30 Juli 1945, voor Anne Marie Rappard's 6de verjaardag
009467: MARCUS, W. (EDITOR) - De B.B.L. en de Indianistie. Uitgegeven door de Vereeniging van bouwkundigen in Nederlandsch-Indi
005617: MARCUS, A.W. - Gedachten in gedichten
010396: MARDJANA, M. - Lajang isi kawroeh bab basa Djawa sawetara
001008: MAREK, JIRI - Land unter dem quator, oder die vollstndige Beschreibung einer Reise nach Java und Bali, unternommen im Jahr des Herrn 1955 [..].
003535: MARGADANT, W.F. - Voor drie jaren naar de Oost.
003582: MARGADANT, LEONARD - De Raad van Nederlandsch-Indi in verband met het vraagstuk der reorganisatie van het Indisch bestuur in de jaren 1854-1893.
004874: MARGADANT, C.W. - Verklaring van de Nederlandsch-Indische Strafwetboeken
006604: MARGADANT, DR. L. - Uit het dagboek van een bestuursambtenaar in Indonesi (Juni 1942 - 18 April 1942)
004487: PERHAM. MARGERY - Lugard. The Years of Adventure 1858-1898. The first part of the life of Frederick Dealtry Lugard, later Lord Lugard of Abinger
008808: HUISMAN. MARIJKE - Mata Hari (1876-1917): de levende legende
009355: MARIJN, MR. P.T. (INSPECTEUR B/D ARBEIDSINSPECTIE) & MR. P.TH.J. VAN TETTERING (REFERENDARIS B/H KANTOOR VAN ARBEID) - De Aanvullende Plantersregegeling. Koninklijk besluit van 17 Januari 1938 (Ned. Stbl. No. 940; Ind. Stbl. No. 98). Verzameling van ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz., bijeengebracht en gerangschikt
000819: MARISINI, MARESCO [PS. OF M.CH.L. VAN 'T SAS] - Blank en Bruin. Indisch tooneelspel van rassenhaat.
007147: MARONIER, J.H. - Pictures of the Tropics. A catalogue of drawings, watercolours, paintings and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden
011465: MARRIOTT, EDWARD - De verloren stam. Een zoektocht door de jungle van Papoea Nieuw-Guinea
009483: MARSCHALL, WOLFGANG - Der Berg des Herrn der Erde. Alte Ordnung und Kulturkonflikt in einem indonesischen Dorf
005796: MARSDEN, W. - Grammaire de la Langue Malaye par Mr. W. Marsden; publie Londres en 1812 et traduite de l'anglais par C.P. Elout / Maleische Spraakkunst, door den Hr. W. Marsden; in 1812 te Londen gedrukt en uit het Engelsch vertaald door C.P.J. Elout
007468: MARSDEN, W. - Dictionnaire Malai, Hollandais et Franais par C.P.J. Elout. Traduit du Dictionnaire Malai et Anglais de Mr. W. Marsden / Maleisch, Nederduitsch en Fransch Woordenboek, door C.P.J. Elout; naar het Maleisch en Engelsch Woordenboek van den Hr. W.
002617: MARTIN, K. - Geologische Studien ueber Niederlndisch West-Indien, auf Grund eigener Untersuchungsreisen.
003285: MARTIN, P.O. - Boroboedoer. Twaalf reproducties naar penteekeningen met inleiding en toelichting bij de platen.
008322: MARTIN, K. - Die Eintheilung der Versteinerungs-fuehrenden Sedimente von Java
005399: MARTIN, DR. K. - Unsere palaeozoologische Kenntnis von Java. Mit einleitenden Bemerkungen ber die Geologie der Insel
002616: MARTIN, K. - Bericht ber eine Reise nach Niederlndisch West-Indien und darauf gegrndete Studien.
009285: MARTOHASTONO, R.NG. - Riwayat Pasarean Mataram I
005599: MARZUKI, YAZIR FRED D. AWUY - Namo Buddhaya - Ere zij Buddha - Glory to Buddha
006536: MASINAMBOW, E.K.M. (EDITOR) - Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia
000209: VAN WYCK MASON - Saigon Singer. A new Major North Story
004816: MASON, JOHN BROWN & H. CARROLL PARISH - Thailand Bibliography
011638: MASPERO, FRANOIS (EDITOR) - Les massacres la guerre chimique en Asie du Sud-Est
006515: MASSAJA (MISSIECLUB DER FRATERS CAPUCIJNEN TE UDENHOUT) - De Missie en Oost-Azi. Met een voorwoord van den Hoogeerw. P. Dr. Vitus
011460: MASSIER, A.W.H. , A.O. (EDITORS) - Indonesisch-Nederlandsch Juridisch Woordenboek. Hukum Perikata / Verbintenissenrecht
011461: MASSIER, A.W.H. - Indonesisch-Nederlands Juridisch Woordenboek. Hukum Dagang / Handelsrecht
009155: MASTENBROEK, BERT & BOB TADEMA SPORRY - Kijk op Indonesi
004810: MASTERS, JOHN - The Road Past Mandalay. A personal narrative
010922: MATEN, WILMA VAN DER - Jakarta aan Zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad
000801: MATERS, MIRJAM - Van Zachte Wenk tot Harde Hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indi 1906-1942.
008085: MATHRON, FELIX - Si Dogol & Si Tolol. Met een voorwoord van Lilian Ducelle. Illustraties van Jack Poirri
010089: MATTERLIN, O. - Autographes et Manuscrits. Ventes Publiques 1982-1985. Analyses graphologiques par Anne-Marie Sallerin
010646: MATTHIJS, HEIN - Ik ben net als een waringin... Vehalen over moed
008578: MATTIESSEN, PETER - Een vallei in de steentijd. Vertaald door Beb Vuyk
003466: MAURENBRECHER, E.W. - Verbeteringen en aanvullingen op den inventaris der Hindoe-oudheden (Rapport 1923) voor de districten Malang, Penanggoengan en Ngantang van de afdeeling Malang, Residentie Pasoeroean.
008188: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een "Totok". Met 200 illustraties naar oorspronkelijke photographische opnamen en naar teekeningen van Johan Braakensiek en W.O.J. Nieuwenkamp
007973: MAURIK, JUSTUS VAN / JAEGER, W. - Met "De Amalia" van Genua naar Padang / De sombere kameraad
004433: MAURIK, JUSTUS VAN - Op reis en thuis. Novellen en schetsen
008102: MAURIK, HENK VAN - Djokja achter de horizon. Gellustreerd door Ries Molenaar. Ingeleid door Z.Exc. Luit.-Gen. S.H. Spoor
006795: MAURIK,HENK VAN - Djokja achter de horizon. Ingeleid door Z. Exc Luit.-Gen. S.H. Spoor. Gellustreerd door Ries Molenaar
000051: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een "Totok". Indische typen en schetsen.
011254: MAY, KARL / CHRISTIAN HEERMANN - Karl May, der Alte Dessauer und eine lte Dessauerin", nebst den beiden wenig bekannten humoresken Ein Stcklein vom alten Dessauer und der Amsenhndler
009453: MCALPIN, SOPHIA - The Landscape Palimpsest. Reading early 19th Century British Representations of Malaya
008606: MCCOY, COMMANDER MELVYN H. (USN), LIEUTENANT COLONEL S.M. MELLNIK & LIEITENANT WELBOURN KELLEY (USNR) - Ten Escape from Tojo
006920: MCCULLOUGH, W. - De onderste kleur
007091: MCDOUGALL JR., WILLIAM H. - By Eastern Windows. The story of a battle of souls and minds in the prison camps in Sumatra
007371: MCGLYNN, JOHN H. (EDITOR) - Menagerie. Indonesian Fiction, Poetry, Photographs, Essays. Vols. 1 + 2
010808: MCGLYNN, JOHN, AND E.U. KRATZ (EDITORS) - Walking Westward in the Morning. Seven contemporary Indonesian poets
000697: MCGUIRE, PAUL - Westward the Course! The new world of Oceania.
008427: MCKIE, RONALD - Proud Echo
011313: MCLEOD, CYNTHIA - Elisabeth Samson. Een vrije vrouw in het achttiende-eeuwse Suriname
009713: MCVEY, RUTH (EDITOR) - Indonesia
009641: MEAD, MARGARET - New Lives for Old, Cultural Transformation - Manus, 1928-1953
008783: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / EEN MEDESTRIJDER (PS.) - De strijd om de school in Nederland sedert 1857. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Geboorte en de als aanstaand te vreezen Uitvaart van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs
005898: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Getekend als koloniaal. Een relaas over de belevenissen van een KNIL-soldaat en de mensen die zijn leven deelden in de jaren 1930-1950
005880: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830-1950
005897: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Tanda kehormatan KNIL. Verzet, guerilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 8 maart 1942 - 15 augustus 1945
001933: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Tanda mata KNIL. Foto's en verhalen als herinnering aan het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, samengesteld door P. van Meel, redakteur Stabelan.
007339: MEER, H.J. VAN DER - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de 'Kentering der Tijden' 1906-1956
007354: MEERBEKE, HENRY VAN - Z wordt men lid van de Tweede Kamer. een Hollandsche verkiezingsroman
003968: MEERBEKE, HENRY VAN [ = PS. OF M.W. VAN DER AA] - Waarnemingen en Waarheden.
011751: NEDERVEEN MEERKER, JOHN VAN - Losse levensbladen
007869: [MULTATULI] / MEERKERK, J.B. - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie. Met 4 portretten
004620: MEERKERK, J.B. - De Starrenborg
000400: MEES, MR. W.C. - Het muntwezen van Nederlandsch Indi. [IV], 115 pp.
009171: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat
006884: MEES, C.A. (TRANSLATOR) - Hikajat Pelandoek Djinaka. Een Maleis dwerghertverhaal. Vertaald door C.A. Mees
008516: MEETEREN, NICOLAAS VAN - Volkskunde van Curaao
010421: MEIDEN, GERARD WILLEM VAN DER - Betwist Bestuur, Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753
005859: [MEIER, THEO] / WENK, KLAUS - Theo Meier. Bilder aus den Tropen - Pictures from the Tropics
010366: CATENIUS-VAN DER MEIJDEN, J.M.J. - Ons Huis in Indi. Handboek bij de keuze, de inrichting, de bewoning en de verzorging van het huis met bijgebouwen en erf, naar de eischen der hygine. benevens raadgevingen en wenken op huishoudelijk gebied
007098: MEIJER, J.J. - Tjarita Ki-Asdoera. Het verhaal van Ki-Asdoera. Tekst, vertaling en aanteekeningen, met eene inleiding en opmerking over de spreektaal in Zuid-Bantn
002037: MEIJER, IR. H. (IN COLLABORATION WITH ING. F.A.J. HECKLER) - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
003838: MEIJER, A.B. - Die Minahassa auf Celebes. Eine Reiseerinnerung. Vortrag, gehalten in Dresden im Mrz 1876.
008110: MEIJER, J.B. - Jan Pieterszoon Coen. Een held uit onze jeugd
006009: MEIJER, J.B. - Jan Pieterszoon Coen. Korte weergave van de rede gehouden op 19 Augustus 1922 te Utrecht, naar aanleiding van den historischen optocht op 31 Augustus a.s.
006680: MEIJER, HANS - Den Haag - Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962
007395: MEIJER, J. - Indi en de Vliegende Hollander. Met een woord vooraf van Hans Martin.
008937: MEIJER, HANS (MET MEDEWERKING VAN MARGARET LEIDELMEIJER) - Indische rekening. Indi, nederland en de backpay-kwestie 1945-2005
010426: MEIJERS, DR. A.A.G. - De Nederlandse Sigarenindustrie. Een onderzoek naar jaar economische en sociale betekenis voor de Nederlandse Volksgemeenschap
002203: GMELIG MEIJLING, J.P.B. - Bouwen in Indonesi. Handleiding bij de constructie van woningen en loodsen.
011004: MEINSMA, J. (EDITOR) - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indi. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal srchief. Uitgegeven en bewekt door Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge. Register op Deel 1-VII. Bewerkt door J. Meinsma
003626: MEISS, J.H. - Eenige bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen toestand van Nederl.-Indi onder het bestuur van Gouv.-Gen. J.J. Rochussen (1845-1851).
009218: MEISSNER, H.O. - Fernost. Abseits der grossen Strassen
000587: MELLEMA, DRS. R.L. - De Islam in Indonesi (in het bijzonder op Java).
010428: MELLEMA (LEERAAR AAN DE OOSTERSCH LETTERKUNDIGE AFDEELING VAN DE ALGEMEENE MIDDELBARE SCHOOL TE JOGJALARTA) - Modern Javaansch Proza ten dienste van het onderwijs op Middelbare Scholen
000965: MADE MENDERA & I.G.B. SOEGERIWA - Giri-koeta. Rentjanan Made Mendera, I.G.B. Soegeriwa.
008499: MENDONA, R. - Tussen vandaag en morgen
006722: MENZ, JULIA - Maha Djalan. West-stliche Reise. Mit 71 Bildern
007658: MEREDITH, PHILIP - Het monteren van Japanse schilderkunst
003749: [MERKUS, P.] - Blik op het bestuur van Nederlandsch-Indi onder den Gouverneur-Generaal J. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde Stelsel van Cultures op Java betreft.
005827: MERRILLEES, SCOTT - Batavia in Nineteenth Century Photographs
005639: MERRILLEES, SCOTT - Batavia in Nineteenth Century Photographs
008336: MERWE, H. TE [ = PS. OF NICOLAAS HEINER] - Zendingstocht. Gellustreerd door Menno [van Meeteren Brouwer]
002169: MESNAGE, LOUIS - Les naufrags de la Barbade. Illustrations de G. Dascher.
007235: METSCH, A.J. VON / DRS. H.J. VADER (EDITOR) - Bericht uit Hainan. Dagboek van A.J. von Metsch, krijgsgevangene op het eiland Hainan en zijn ontsnapping naar de Chinezen van de Kwomintang, 5 mei 1942 - 21 september 1945. Uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Drs. H.J.
001092: METZ, DR. TH. M. - Mangkoe-Nagaran. Analyse van een Javaansch vorstendom.
009782: METZ, DR. TH. - Java / Sumatra / Bali. ber Kolonialpolitik im tropischen Holland. Mit 16 Abbildungen und einem Titelbild nach eigenen Aufnahmen des Verfassers
001595: METZGER, EMIL - Europische Ansiedler in Niederlndisch Ost-Indien.
001894: MEULEN, E.I. VAN DER - Inventaris van de papieren afkomstig van E. Gobe.
002184: MEULEN, E.I. VAN DER - Inventaris van de papieren afkomstig van E. Gobe.
006027: MEURS, H. VAN (EDITOR) - Literatuur-overzicht over het jaar 1939 van de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis van Nederlandsch-Indi
009756: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] MEURS, C. VAN (LEERAAR AAN DE INRICHTING VOOR DOOFSTOMMEN-ONDERWIJS TE ROTTERDAM) - De doofstomme in de maatschappij
006503: MEURS, F. VAN - Grepen uit het leven van den oud-indischen bard
002391: MEYBOOM, S.G.F. (SAMENSTELSTER) - Het Vrouwenjaarboek. [Tweede Deel]. Met medewerking van Mevr. Van Balen-Klaar [en vele anderen].
001838: MEYER, ADOLF BERNHARD - Die Kalangs auf Java.
005321: MEYER, HERMAN - De Hollander in den Oost. Ingeleid door Mr. M.W.F. Treub
004270: MEYIER, HAN DE - Kamperen onder de Rijzende Zon
005528: MEYIER, J.E. - De vaarwaters naar Soerabaja in den loop der tijden
009899: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / MEYLINK, MR. A.A.J. - Officile geschiedenis der Wet van 1806 over het Lager Schollwezen en Onderwijs en van de reglementaire bepalingen over dit onderwerp, opgemaakt door de authentieke bescheiden der leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal
001270: BRUYN MGZ, J. DE - Het Burgerlijk Wetboek en eenige andere wetsbepalingen voor het zoogenaamd Klein-Notaris-Examen, benevens voor Leden en Agenten van Weeskamers en anderen die zich op de hoogte van den hoofdinhoud dier bepalingen willen stellen.
002319: MICHENER, JAMES A., AND A. GROVE DAY - Rascals in Paradise.
007294: MICHENER, JAMES A. - Return to Paradise
002529: MICHIELSEN, K.W.J. - Indische Reflexen [Gedichten].
011808: BRONS MIDDEL, R. - Soendaneesch-Hollandsch woordenlijstje
003855: BRONS MIDDEL, R. - Hermine. Indische roman.
001983: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel.
002719: MIDDENDORP, W. - Twee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-Indi (Heerendienst en Poenale Sanctie).
003005: MIDDENDORP, W. - De poenale sanctie.
006647: MIDDENDORP, W. (OUD-LID VAN DE VOLKSRAAD) & DR. J.A. VERDOORN (ZENDINGSARTS) & R.J. ISMAL - Indonesi - "Eerst weten - dan oordelen"
001302: MIERT, HANS VAN - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
000445: MIJER, A. - De agrarische verordeningen in Nederlandsch-Indi. Voorzien van aanteekeningen en een alphabetisch register.
004525: MIJER, P. (OUD-MINISTER VAN KOLONIN) - Over het openstellen van kusthavens voor den algemeenen handel in Nederlandsch-Indi.
002973: MIJKSENAAR, P.J. - "Wij" in de Melbourne-race. Spannende Octoberdagen van 1934.
004556: MIJN, PROF. MR. W.B. VAN DER (PENULIS) & DRS. F. TENGKER - Perundang undangan profesi penyelenggaraan pelayanan kesehatan
009129: MIKSIC, JOHN (TEXT) & MARCELLO TRANCHINI (PHOTOGRAPHS) - Borobudur. Golden Tales of the Buddhas, Text by John Miksic. Photographs by Marcello and Anita Tranchini
010474: MIKSIC, JOHN & ANTHONY REID (EDITORS) - Geschiedenis van Indonesi. Land, volk en cultuur. Deel 1. Oude geschiedenis. Deel 2. Vroeg-moderne geschiedenis
001645: MILLS, L.A. - British Malaya 1824-67.
000772: MILO, DR. T.H. - De invloed van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
010766: MILO, TH. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 en 1797 in verband met de expeditie van Scjout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop
007365: MIN, TH. - Tekenen op de Lagere School. Deel VI
007308: MIN, TH. - Tekenen op de Lagere School. Deel V
008850: MINGAARS, PETER, JAAP HEIJ, MAUDY SMITH & PIM POSTHUMUS (EDITORS) - Indisch Lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur. en vervliegende woordenschat'
007876: [MULTATULI] / MINNEN, JOHAN VAN - Ongefrankeerd. Post van Multatuli. Bezorgd door Johan van Minnen
005932: MINNEN, J.M. VAN - Accomodatie in de Chinese zendingsgeschiedenis
008066: MISSET, I.H. - Si Piet
007716: MJBERG, DR. E. - Borneo. De onbekende parel van Nederlandsch-Indi. Geautoriseerde vertaling uit het Zeedsch door J.C. Cornelis
007407: TJOA TJIEN MO - Memberantas hama-hama dan penjakit-penjakit Anggerik
010088: MODDERMAN, P.W. & DR. T. VOKER & G.V.D. VEEN (EDITORS) - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Deli Planters Vereeniging
009746: MODERA, J. (KAPITEIN-LUITENANT TER ZEE) - Aanteekeingen op eene reize naar de West-Indin in 1847, ter vergelijking met vroegere opgaven betrekkelijk de vaarwaters aldaar
001902: MODY, H.N.N. - A Collection of Nagasaki Colour Prints and Paintings, showing thhe Influence of Chinese and European Art on that of Japan.
009378: MOEDJANTO, DRS. G.A., M.A. - Kasultanen Yoyyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen, Antara 1755-1992
011761: MOELIONO, ANTON M. - Tata bahasa baku bahasa Indonesia
011540: MOELLER, VOLKER - Javanische Bronzen
001903: MOENS, J.L. - Van den knaap, wien de dagtaak was opgelegd.
002135: MOENS, J.C.B. - De kinacultuur in Azi 1854 t/m 1882.
000752: MOENS, W. - Reisindrukken van Atjeh.
010621: MOER, A. VAN DER - Uitreis rond de Kaap. Een zee-geschiedenis uit 1626. [On cover:] Roman
010038: MOER, A. VAN DER - Een zestiende-eeuwse Hollander in het Verre Oosten en het Hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611)
001993: MOERDOWO, DR. R. - Ceremonies in Bali.
007724: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indi. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer
000394: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indi. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
000395: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indi. II. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
000277: MOESTAPA, HADJI HASAN - Over de gewoonten en gebruiken der Soendaneezen. Uit het Soendaasch vertaald en van aanteekeningen voorzien door R.A. Kern.
004330: GOENAWAN MOHAMAD - Sidelines. Thought Pieces from TEMPO Magazine. Translated [from the Indonesian] by Jennifer Lindsay
005553: MOHAMAD, MAHATHIR BIN - The Malay Dilemma
005672: MHLMANN, M. (INTRODUCTION) - Hugenholtz' Curaao
002907: MOHR, DR. E.C. JUL. - Over den grond van Java.
008461: MOL, ERIC - Vrijheid voor Piet van Staveren
009266: MOL, DR. W.E. DE - De wetenschappelijke Beteekenis van de Veredeling der Hollandsche Bloembolgewassen. Eerste Deel. Anomalien, ontstaan door somatische variatie, kruising en modificatie, als uitgangspunt van onderzoekingen naar de morphologische beteekenis, de erfelijke
008845: MOLEMANS, GRISELDA - Dochters van de Archipel. Van moederland Indonesi naar vaderland Nederland
010273: MOLEN, ELLA VAN DER (EDITOR) - De mooiste Indonesische mythen en sagen
005410: MOLEN, S. VAN DER - Populair Maleis. Uitgebreid met Maleis voor Militairen
001496: MOLEN, W. VAN DER (EDITOR) - Indonesiana. Cultuurkunde van Indonesi.
007265: MOLENAAR, GERBEN - Dr. Tjaarda's Vacantiereis
002976: MOLENAAR, GERBEN - Dans der Djoeligs.
005067: MOLENAAR, GERBEN - Hij droomde van een palm
011347: MOLENAAR, ARNOUT - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesi 1945 - 1949
003854: GRANPR MOLIERE, CATHERINE - Aline du Reile. Indische roman.
000879: MOLLEMA, J.C. - Loten van denzelfden stam.
000480: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
000258: MOLLERUS, J.H.M. - Geschiedkundig overzigt van het handelssstelsel in Nederlandsch-Undi.
002018: GODE MOLSBERGEN, DR. E.C. - Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-Indi in beeld. Samengesteld op last van het Departement van Onderwijs en Eeredienst in Nederlandsch-Indi.
007773: MOLTMAKER, P. (LID DER N.V.V.-DELEGATIE) - Indische reisbrieven
002889: MOMMA, J.J. - Artikel 56 van het Nederlandsch-Indisch Regeerings-Reglement in zijne wording getoetst.
006648: MOMMERSTEEG, MR. J.A. (EDITOR) - Indonesi. Chronologisch & Documentair Overzicht
003480: MONEY, J.W.B. - Java, hoe eene kolonie moet bestuurd worden. Uit het Engels vertaald en van aanteekeningen voorzien door D.C. Steyn Parv.
011196: MONSANTO, CHRISTEL - Roots Karibense. Caribische wortels
011294: MONTALBN, FRANCISCO J. (S.J.) - Das spanische Patronat und die Eroberung der Philippinen. Nach den Akten des Archivs von Indien in Sevilla bearbeitet
009413: MONTCLAR, P. - La "canne sucre" et la "Betterave" le "Ngre" et le "Blanc" compars au point de vue Agricole, Industriel et Manufacturier
001430: MONTCLAR, ARMAND - La "sucrerie" Indo-Nerlandaise et la "raffinerie" Nerlandaise.
005575: MONTIGEL, R. - Barometrische hoogtemeting in de tropen (met aanhangsel)
010333: MOOIJ, DR. W. - Het Indisch avontuur tegemoet. Als Officier van Gezondheid naar voormalig Nederlands-Indi
008438: MOOIJ, J. (PREDIKANT BIJ DE EVANGELISCHE GEMEENTE TE BATAVIA) - Geschiedenis der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indi. In opdracht van Zijne Excellentie den Minister van Kolonin, op voorstel van het Bestuur over de Protestantsche Kerken in Nederlandsch-Indi teboekgesteld door J. Mooij. Eerste Boek. Van de
003699: MOOJEN, P.A.J. - Bali. Verslag en voorstellen aan de Regeering van Nederlandsch-Indi.
003287: MOOJEN, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst op Bali.
000108: MOOK, DR. H.J. VAN - Nederlandsch-Indi onder de Japanse bezetting. Zeven toespraken gehouden over Radio Oranje in den zomer van 1944. Met een naschrift over de betekenis van Nederlandsch-Indi, door Edeleer Ch. O. van der Plas.
002110: MOOK, H.J. VAN (EDITOR) - Gids voor Tosari en het Tenggergebergte
008604: MOOK, DR. H.J. VAN - Indonesi, Nederland en de wereld
007257: MOOK, DR. H.J. VAN - The Netherlands Indies and Japan. Their Relations 1940-1941
006045: MOOK, DR. H.J. VAN - Past and Future in the Netherlands Indies. Address delivered by Dr. Hubertus J. van Mook, Acting Governor-General of the Netherlands Indies and a member of the Dutch delegation at UNCIO, before members of the Institute of Pacific Relations, May 18,
007736: MOOK, DR. H.J. VAN - Nederlandsch-Indi en Japan. Hun betrekkingen in 1940-1941
011245: MOOR, DRS. J.A. DE - Generaal Spoor. Triom en tragiek van een legercommandant
004941: MOOR, MAGGIE DE & WILHELMINA H. KAL - Indonesische sieraden
000149: MOORE, DONALD AND JOANNA - The First 150 Years of Singapore.
001202: MOORE, DONALD - Far Eastern Journal.
000597: MOORE, JOANNA - Singapore - City of the Lion.
004790: MOORE, RUSSELL F. - Thailand, Malaysia, Singapore. People - Places - History
001775: MOORE, WENDY KHADIJAH - Malaysia. A pictorial history 1400 - 2004.
007937: MOOREHEAD, ALAN - The Fatal Impact. An Account of the Invasion of the South Pacific 1767-1840
010663: MOOREHEAD, ALAN - Rum Jungle
004339: MOOREN, G.T.M. & R.J. KLEBER - Gezondheid en herinneringen aan de oorlogsjaren van Indische jeugdige oorlogsgetroffenen. Een empirisch onderzoek
010237: MOPPS, CATHERINE VAN - milie. Java 1904. Roman
008062: MORAAL, WILLEM & JAAK VENKEN - Mariniers in aktie op Oost-Java. Met zware marsbepakking, memoires van Willem Moraal uit 1946-1949, bewerkt door Jaak Venken
010890: MOREE, PERRY - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
009781: MORGENTHALER, HANS - Mata Hari. Stimmungsbilder aus den Malayisch-Siamesischen Tropen. Mit 24 Federzeichnungen, nach Motiven aus siamesischen Buddhatempeln, vom Verfasser
003598: MORISON, H.H. - De Mendapo Hiang in het district Korintji. Adatrechtelijke verhandelingen.
005675: MORPURGO, U. - Van 1960 tot 1967; 1955-1965. Rapport van de Adviesraad voor de Herziening van het Tienjarenplan [voor Suriname]
011268: MORREN, F.W. - Werkzaamheden op eene koffie-onderneming. Handleiding voor opzichters bij de Koffie-cultuur. Met ophelderende platen
004879: MORRIËN, JOOP - Indonesi los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd tegen het Nederlandse kolonialisme
001653: MORRIS, L. MALCOLM - The Wise Bamboo.
010800: MORRIS, LEA [= PS. OF LOUISE STOLK-POLAK] - Vier zonen
010903: MORRISON, IAN - Malayan Postscript
001802: MORSINK, MR. H.L. - Een prijsrechtgeschil in de Atjeh-oorlog.
000024: MOSCHNER, IRMGARD - Die Wiener Cook-Sammlung , Sdsee-Teil.
001528: MOSHAGE, JULIUS - Mit Zirkel und Hammer durch die Welt. Bilder und Geschichten aus dem Leben eines Montage-Ingenieurs daheim und unter dem Áquator.. Mit Bildern von Werner Chomton und mit Naturaufnahmen.
010314: MOSHAGE, JULIUS - Mit Zirkel und Hammer durch die Welt. Bilder und Geschichten aus dem Leben eines Montage Ingenieurs daheim und uter dem quator. Mit Bildern vpn Werner Chomton und mit Naturaufnahmen
010994: MOSHAGE, JULIUS - Schtze der Sdsee. Die Abenteuerfahrten der "Juliana". Umschlag, Karten und Textzeichnungen von Jupp Kamps
006878: MOSLEY, LEONARD - Gideon Goes to War.
007393: MOSLEY, LEONARD - Parachutisten boven Holland
002738: MOSSMANN, JAMES - Rebels in Paradise. Indonesia's Civil War.
004166: MOSZKOWSKI, MAX - Auf neuen Wegen durch Sumatra. Forschungsreisen in Ost- und Zentral-Sumatra (1907). Mit zwei Karten, drei Tafeln und 243 Abbildungen nach Originalaufnahmen und Handzeichnungen
009800: MUCH, HANS - Borobudur. Ein Buch der Offenbarung
007785: MUCHTAROM, ZAINI - Santri dan Abangan di Jawa
003997: MUELLER, DR. JOHANNES - Ueber Altherthuemer des Ostindischen Archipels, insbesondere die Hindu-Alterthuemer und Tempelruinen auf Java, Madura und Bali, nach Mittheilungen Brumunds und v. Hoevells aus dem Hollaendischen bearbeitet. Mit 21 Kunst-Beilagen.
002035: TUIJNENBURG MUIJS, A. - Mijn leven en werken in het prachtige Indi
011133: MULDER, J.A.N. - Mysticism and daily life in contemporary Java. A Cultural Analysis of Javanese Worldview and Ethic as Embodied in Kabatinan and Everyday Experience
000893: KENTJONGKEVER [= J. SIBINGA MULDER] - Uit den ouden suikerpot. Herinneringen van den kentjongkever.
011256: MULDER, NIELS - De stille kracht van Java. Een antropologg tussen magie en mystiek in de jaren zeventig
008755: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / MULDER, M.H. (HOOFDONDERWIJZER TE OUDDORP) - "Op Schrift". Opgaven en oefeningen tot het juist en duidelijk leeren stellen ten dienste van gevorderde Leerlingen, Herhalings- en Normaalscholen
006334: MULDER, NIELS - Mysticism in Java. Ideology in Indonesia
004877: MULDER, NIELS - Mysticism & Everyday Life in Contemporary Java. Cultural Persistence and Change
007764: MULDER, D. - De terugbrenging der Particuliere Landerijen tot het Staatsdomein
010995: MULDER, NIELS (UNIVERSITY OF BIELEFELD, WEST GERMANY) - Individual and Society in Java. A Cultural Analysis
005940: MULDERS, PROF. DR. ALPH. - De Missie in Tropisch Nederland
000648: MULFORD, JUDY - Decorative Marshallese Baskets.
011278: MULJANA, PROF. DR. SLAMET - Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit
002123: MULLENS, WILLY - Enkele pagina's uit mijn Gulden Boek over Nederlandsch Indi.
003744: MULLER, F.J. - Hoofdtrekken van het adatrecht, de dorpsinrichting en de agrarische wettelijke voorschriften in de Gouvernementslanden van Java en Madoera, voor zooveel van belang voor het Volkscredietwezen
006165: MULLER, KAL - Kalimantan. Borneo
008096: MULLER, J. - Doorbraak naar het onvoltooid verleden. Autobiografie van een Sergeant van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Japan. Met een voorwoord van Prins Bernhard
006162: MULLER, KAI - Irian Jaya - Nieuw Guinea
011356: MULTATULI] / MULLER, DR. H.C. - Een woord over Multatuli. Opgedragen aan de Vereeniging "De Dageraad
008631: MULLER, KIM ISOLDE - Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677
010192: MULLER, HENDRIK - De Nederlandsche katoen-nijverheid, en het stelsel van bescherming in Nederlandsch-Indi
009297: MULTATULI - Vorstenschool . Drama
007866: MULTATULI - Multatuli's Kruissprook
009332: MULTATULI - Geschiedenissen van Gezag - Drie sprookjes uit de Minnebrieven. Met een voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis
009330: MULTATULI - Die Abenteuer des kleinen Walther. Uebertragen aus dem hollndischen von Wilhelm Spohr. Mit Vor- und Nachwort des Uebersetszers. Zweiter Band
002059: MULTATULI - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. Inleiding en verklarende noten Gerard Pijfers.
009395: MULTATULI] - Over Multatuli
007939: MULTATULI - Millioenen-studin. Derde, met zorg herziene druk
009820: MULTATULI - Multatuli's verzamelde sprookjes
009819: MULTATULI - Uit Multatuli's Werken: God of Noodzakelijkheid en Wat Pozie mijn God, Gij die alleen uit pozie bestaat
007812: [MULTATULI] - [Tijdschrift] Maatschappij tot Nut van den Javaan. Jaargang 1870, Nrs. 1-5, 7, 9-10 + Jaargang 1871. Nrs. 1, 3-12
007830: [MULTATULI] - Het pak van Sjaalman. Honderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen- Speciaal Nr. van De Gids, 14e jaargang nr.9/9/10, november 1984
007845: [MULTATULI] - Ter Gedachtenis aan Multatuli 1887 - 19 Februari - 1892
007853: [MULTATULI] - Over Multatuli. Nrs. 1-8, 10-17, 19-22
007861: MULTATULI - Nog-eens Vrye-Arbeid in Nederlandsch-Indi. Tweede, door den auteur herziene. druk
009331: MULTATULI - Multatuli over Vrije studie. Met een voorwoord van F. Domela Nieuwenhuis.
009300: MULTATULI - De bruid daarboven. Vyfde druk. Met naschrift
009404: MULTATULI - Buah Renungan. Diterjemahkan oleh Asrul Sani. Dangan kata pengantar oleh Gerard Termorshuizen

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

3/9