Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
007163: JUYNBOLL, DR. H.H. - Kawi-Balineesch-Nederlandsch Glossarium op het Oudjavaansche RŚmayŚna
005944: JUYNBOLL, DR. H.H. - Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum. Deel XVI: Celebes. I. - Zuid-Celebes. Eerste gedeelte
007998: FRANSEN JZ., P. - Te Land en ter Zee. Reis- en jachtavonturen. Met een plaatje
000073: V.K. - De wording en het verloop van de Tjilegonsche troebelen in Juli 1888.
011272: ISMUNANDAR K., R. - Joglo, Arsitektur Rumah Tradisional Jawa
000643: SOEWARNO-VAN DER KAADEN, DR. J.C. - De bonte slendang.
006946: SOEWARNO-VAN DER KAADEN, J.C - De weg naar Plantoengan. Roman
002215: KAAM, BEN VAN, AND HENK BIERSTEKER (EDITORS) - Van Makassar naar Bovensmilde. Een documentaire in vijf delen over een volksverhuizing die niemand wilde. Teksten van deze serie, uitgezonden door de IKON-televisie in februari en maart 1979.
000454: KAARSBERG, HELGE - Mein Sumatrabuch. Berechtigte √úbertragung von Erwin Magnus.
010133: KAAY, HUGO JAN VAN DER & DIRK GERRIT PONSEN - Planters School Vereniging, Brastagi 1926-1942. Een andere kijk dan die van Rudy Kousbroek
006192: KAHIN, AUDREY - Rebellion to Integration. West Sumatra and the Indonesian Polity
011854: KAHIN, AUDREY R. (EDITOR) - Regional Dynamics of the Indonesian Revolution. Unity from Diversity
012246: KAHIN, GEORGE MCT. - Southeast Asia: A Testament
006156: KAHLO, GERHARD (EDITOR) - Klassische Indonesische Erzšhlungen. Mit einem Nachwort herausgegeben und aus dem Indonesischen Łbersetz und nacherzšhlt von Gerhard Kahlo
010665: KAHLO, GERHARD - Bidasri und andere Malayische Geschichten. Mit Pinselzeichnungen von Elisabeth Kallen
007567: KAKOU, SERGE - Dťcouverte photographique de la Nouvelle-Calťdonie 1848-1900
012145: KALASJNIK, DR. JOERI - Grieks Goud. Uit de schatkamers van de Hermitage
011260: KALFF, S. - Indische scholen onder de Oost-Indische Compagnie
011259: KALFF, S. - Een doode taal in IndiŽ
001703: KALFF, S. - Herinneringen en Schetsen.
004007: KALFF, S. - Voorbij de Linie. Herinneringen en schetsen.
005331: KALFF, S. - De slavernij in Oost-IndiŽ
005334: KALFF, S. - Indische scholen onder de Oost-Indische Compagnie
001459: KALFF, S. - Uit Oud- en Nieuw-OostindiŽ.
003617: KALMA, J. - Emigratie. Biedt IndiŽ uitkomst?
002963: KAMAL, H.M. - Islam agama perjuangan: Khutbah 'Idul Fithri 1 Syawal 1398 H. (1978).
002841: KAMER, B.W. VAN DE - Indische Caesarenwaanzin.
002132: KAMERBEEK, LIESBETH (EN ANDEREN) - IndiŽ in Den Haag. Portret van een verlofganger.
003033: KAMERLING, DR. Z. , AND DR. L. ZEHNTNER (EDITORS) - De Indische Natuur. Algemeen natuurwetenschappelijk bijblad van het Archief voor de Java-Suikerindustrie. Vol. I, No. I (Febr., 1900) - No. 10 (March, 1901).
004717: KAMERLING, DR. Z. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ
011673: KAMERLING, R.N.J. (EDITOR) - IndonesiŽ toen en nu [ with contributions by various authors]
010372: KAMERLING, ROBERT N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands IndiŽ. Bedrijfsvoering in het onbekende
009726: KAMERLING, DR. Z. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-IndiŽ
011056: KAMIBAYASHI, YOSHIYUKI - Johannes de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door Nariko de Vroomen en Pim de Vroomen
003658: KAMMA, F.C. - De Messiaanse Korťri-bewegingen in het Biak-Noemfoorse cultuurgebied.
004372: KAMMEN, J. VAN - Westereenders in IndiŽ.
012293: KAMMEN, DOUGLAS & SIDDHARTH CHANDRA - A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990's
002987: KAMP, J.B. VAN DER - De bedrijfsverenigingen in de overjarige ondernemingscultures van IndonesiŽ, in het bijzonder in het gebied van het Algemeen Landbouw Syndicaat en het Zuid- en West- Sumatra Syndicaat.
006743: KAMP, JEANNET VAN DE (REDACTIE) - De rijst is al pap geworden. IndiŽ-veteranen vertellen hun verhaal
006519: KAMSTEEG, A. & MARIANNE EN HAN HEHUAT - Ambon nu / Ambon Sekarang. Fotografie: Marianne en Han Hehuat
001156: KAN, DR. C.M. - De Nederlandsche expeditie naar de Boven-Djambi en Korintji-vallei.
006273: KAN, WIM (ONDER REDACTIE VAN FRANS R‹HL) - Burma dagboek 1942-1945
003656: KAN, J.B. - Bindjei, een gemeente binnen zelfbestuurs-gebied.
004518: KAN, J. VAN - De rechtstitels der Compagnie
006703: O'KANE, RICHARD H. (REAR ADMIRAL USN, RET.) - Clear the Bridge. The War Patrols of the U.S.S. Tang
006597: KANNEGIETER, ADRIAAN - Adriaan Kannegieter ging naar de marine, maakte een wereldreis en werkte als Japans krijgsgevangene aan de aanleg van de Burma-spoorweg
009204: KANT, GERT - Raddraaier zijn het! Nederlandsch-IndiŽ 1900 - 1970 IndonesiŽ
006518: KAPELLE, JEROEN - Tuin, thee en atelier. Schildersechtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes-van Osselen. Met een inleiding door Saskia de Bodt
000742: KAPRINDO, SAROS - Specialized catalogue of Indonesia postage stamp[s] 1945-1995.
004366: KARABELL, ZACHARY - Parting the Desert. The Creation of the Suez Canal
011341: KAREPESINA, YA'CUBA (AND OTHERS) - Mitos, Kewibaaan dan Perilaku Budaya. Pengantar: Dr. Taurik Abdullah
012102: MAS MANGOEN DI KARIA (OPZIENER SEKOLA DESA DI SERANG) - Dialect Djawa Banten. Dengan pendahoeloean oleh Raden Dr. Hoesein Djajadingrat / Bantensch Javaansch dialect. Met een voorbericht van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat
003077: KARLIN, ALMA M. - Erlebte Welt, das Schicksal einer Frau. Durch Insulinde und das Reich des weissen Elefanten, durch Indiens Wunderwelt und durch das Tor der Tršnen. Mit 29 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen und einer Karte. 11.- 30. Tausend.
011372: KAROW, OTTO & IRENE HILGERS-HESSE - Indonesisch-Deutsches WŲrterbuch. Kamus Indonesia-Djerman
011329: KAROW, OTTO - Terrakottakunst des Reiches Majapahit in Ostjava. Katalog zur Ausstellung: Das Sparschwein unter dem Reisfeld
005878: KARSSEN, AART (KARTOGRAFISCH ONTWERP EN REDAKTIE) - IndonesiŽ Reisatlas. Met 25 stadsplattegronden in kleur
005628: KARSTEN, REV. RUDOLF - De Britsch-IndiŽrs in Suriname. Een korte schets benevens een handleiding voor de beginselen van het Hindi. Met een voorwoord van Mr. F.G. Schalkwijk en Prof.Dr. J.Ph. Vogel
001696: NABHOLZ-KARTASCHOFF, MARIE-LOUISE - Batik. Formen und verbreitung eines Reserveverfahrens zur Musterung von Textilien.
006068: NABHOLZ-KARTASCHOFF, MARIE-LOUISE, RUTH BARNES & DAVID J. STUART-FOX (EDITORS) - Weaving Patterns of Life. Indonesian Textile Symposium 1991
011881: SOETARDJO KARTHADIKOESOEMO - De petitie Soetardjo
003889: KARTINI, RADEN ADJENG - Door Duisternis tot Licht. Gedachten over en voor het Javaansche volk van wijlen Raden Adjeng Kartini. Bijeengebracht en uitgegeven door Mr. J.H. Abendanon.
011202: KARTINI, R.A. / ARMIJN PANE (EDITOR) - Habis Gelap, Terbitlah Terang. Diterdjemahkan olťh Armijn Panť
005611: KARTIWA, DRA. SUWATI - Tenun Ikat / Indonesian Ikats
012161: KARTODIRDJO, SARTONO - Protest Movements in Rural Java. A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and early Twentieth Century
011338: KARTODIRDJO, SARTONO - Ungkapan-ungkapan filsafat sejarah barat dan timur. Penjelasan berdasarkan kesadaran Sejarah. Edisi baru dan diperluas
006238: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] / KARTODIRDJO, SARTONO - The historical novel "Pah Troeno". A mirror of social realities in the colonial past
006326: KARTODIRDJO, SARTONO - Pembangunan bangsa tentang nasionalisme, kesadaran dan Kebudayaan Nasional
003800: KARTOMI, MARGARET J. - The Gamelan Digul and the Prison Camp Musician who built it. An Australian Link with the Indonesian Revolution.
011912: KASIňPPO, VIKTOR (MSN) / WILLEM CAMPSCHREUR - Een Perspectief voor Papoea. Het verhaal van mijn leven en mijn strijd. Opgetekend door Willem Campschreur
001996: KASTELEYN, J.S.C. - Open brief aan de Commissie der Tweede Kamer belast met het uitbrengen van een rapport omtrent de ddo. 15 Maart 1916 overgelegde bescheiden terzake van het ontwerp Koelie-ordonnantie van M.r. A.F. van Blommestein.
012193: KATAM, SUDORSONO - Produsen Ontbijt Walanda Bandoeng. Bandung baheula jeung kiwari
005277: KATCHA, VAH… - Een schip vol Jappen
005375: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN - Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde
008973: K¬TJA - M¬TA [ PS. OF M.C. FRANK] - Een natuurlijk kind en andere Nederlandsch-Indische verhalen
004741: KATS, J. - Leerplan en Methode bij het Inlandsch Onderwijs, inzonderheid op Java
002531: KATS, J. (MET MEDEWERKING VAN S. SASTRAWIDJANA) - Batikwerk. Tentoonstelling door het Java-Instituut. Inleiding en catalogus.
010219: KATS, J. - Het Javaansche Tooneel. I. Wajang Poerwa
008121: KATSUHIKO, MIZUNO - Gardens in Kyoto
006188: KAWILARANG, A.E. - Officier in dienst van de Republiek IndonesiŽ (ervaringen 1942-1961)
010627: KAYAM, UMAR - Sri Sumarah, [Uit het Indonesisch] Vertaald en van een inleiding voorzien door Henk Maier
011569: KEELER, WARD - Javanese Shadow Plays, Javanese Selves.
011968: KEELER, WARD - Javanese Shadow Puppets
000969: KEERS, MR. J. - Het pandcrediet op Java.
011330: KEERS, W.C. - Indrukken van het megalithische tijdperk van West-Soemba
004391: KEESING, FELIX M. - The South Seas in the Modern World. With a Foreword by J.B. Condliffe
004447: KEESING, FELIX M. - Social Anthropology in Polynesia. A Review of Research.
004928: KEESING, ELISABETH - Hoe ruim een kooi ook is. Leven en lot van Kartini en haar werk
008822: KEIJNER, MEJ. W.C. - Kookboek voor Hollandsche, Chineesche en Indonesische gerechten
012267: KELL, TIM - The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992
001515: KELLEMANS - De walvischziekte (tooneelspel) en IVe reeks verhalen.
002286: SCOTT-KEMBALL, JEUNE - Javanese Shadow Puppets. The Raffles Collection in the British Museum.
003238: KEMMERLING, G.L.L., AND H.W. WOUDSTRA - De geologie en geomorphologie van den Idjen [followed by] Analyse van merkwaardige watersoorten op het Idjen-googland.
008016: KEMP, P.H. VAN DER - Oost-IndiŽ's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken
000443: KEMP, P.H. VAN DER - Mr. C.T. Elout als minister van KoloniŽn in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal van Van der Capellen blijkens onuitgegeven bronnen.
001102: KEMP, P.H. VAN DER - Eene bijdrage tot E.B. Kielstra's Opstellen over Sumatra's Westkust.
001633: KEMP, P.H. VAN DER - De geschiedenis van het Londensch Tractaat van 17 Maart 1814.
001760: KEMP, P.H. VAN DER - Het Weduwen- en Weezenfonds van 's Lands Europeesche Ambtenaren in Nederlandsch-IndiŽ. Eene bijdrage tot de kennis der Administratieve Huishouding van Staat.
003062: KEMP, P.H. VAN DER - Raffles' Atjeh-overeenkomst van 1819.
000765: KEMP, P.H. VAN DER - De stichting van Singapore, de afstand ervan met Malakka door Nederland, en de Britsche aanspraken op den Linga- Riouw-Archipel.
000767: KEMP, P.H. VAN DER - Resumť van Gewestelijke Rapporten over de Kunstnijverheid in Nederlandsch-IndiŽ.
000140: KEMP, P.H. VAN DER - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
000444: KEMP, P.H. VAN DER - Dipanegara, eene geschiedkundige Hamlettype.
000864: KEMP, P.H. VAN DER - Hoe men vóór het cultuurstelsel opnam het consigneeren naar Nederland van de gouvernementsproducten.
004857: KEMP, P.H. VAN DER - Benkoelen krachtens het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824
000766: KEMP, P.H. VAN DER - De Singapoorsche papieroorlog.
004182: KEMP, P.H. VAN DER (EDITOR) - Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff 1816 - 1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regering van G.A.G.P. baron Van der Capellen. Geordend, zoomede van een Geschiedkundig overzicht, Aanteekeningen en een
006224: KEMP, P.K. & CHRISTOPHER LLOYD - The Brethren of the Coast. The British and French Buccaneers in the South Seas
008018: KEMP, P.H. VAN DER - Het Nederlandsch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken
010726: KEMP, HERMAN, C. - Annotated bibliography of bibliographies on Indonesia
005601: KEMP, P.H. VAN DER (EDITOR) - Brieven van en aan Mr. H.J. van de Graaff 1816 - 1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regering van G.A.G.P. baron Van der Capellen. Geordend, zoomede van een Geschiedkundig overzicht, Aanteekeningen en een
010561: FABIANA [PS.?] / KEMPE, E - In IndiŽ / Toen de Tzarewitch te Batavia kwam
011046: KEMPE, E. - Toen de Tzarewitch te Batavia kwam
010887: KEMPEN, MICHIEL VAN - De Surinaamse literatuur 1970-1985. Een documentatie
007899: KEMPEN, MICHIEL VAN (EDITOR) - Mama Sranan. 200 Jaar Surinaamse vertelkunst. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Michiel van Kempen
001195: ANDRINGA DE KEMPENAER, JHR. R.L. VAN - De KoloniŽn en het Moederland. Een waarschuwend woord in de tegenwoordige ogenblikken aan de natie en hare vertegenwoordigers gericht.
009041: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] BOSCH KEMPER, JHR. MR. J. DE - De tijdvragen over de afscheiding en vereeniging van Staat, Kerk en School, in betrekking tot de levensbeginselen van het Christendom. Eene verzameling van opstellen
009758: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BOSCH KEMPER, JHR.MR. J. DE - De Openbare Lagere School tegen de beschuldiging van godsdienstloosheid verdedigd. Advies in de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgesproken door Jhr.Mr. J. de Bosch Kemper. Met eenige aanteekeningen
009866: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / [BOSCH KEMPER, J. DE] - Vrijheid van onderwijs en eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, volgens de grondwet van 1848
012157: KEMPERMAN, JEROEN (RDITOR) - De Japanse bezetting in dagboeken. Buiten de kampen. Samengesteld door Jeroen Kemperman
004197: BERNET KEMPERS, A.J. - Ancient Indonesian Art.
000228: BERNET KEMPERS, DR. A.J. - De Indische cultuurstroom.
003004: BERNET KEMPERS, A.J. - De Indische cultuurstroom.
004508: BERNET KEMPERS, A.J. - De Oudheidkundige Dienst in en na de oorlog
008032: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to Balinese Archeology & Guide to the Monuments
011539: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to Balinese Archeology. Guide to the Monuments
002526: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven.
009640: BERNET KEMPERS, DR. A.J. - Tjandi Kalasan dan Sari. Disalin oleh Drs. R. Soekmono
008929: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in IndonesiŽ
001959: KENNEDY, RAYMOND - Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures.
008260: KENNEDY, RAYMOND, AND PAUL M. KATTENBURG - Indonesia in Crisis.
011810: KEPPY, PETER - The Politics of Redress. War damage compensation and restitution in Indonesia and the Philippines 1940-1957
004108: KERCKHOFF, EMILIE - Java. Beelden van volksleven, en bedrijf, geteekend en toegelicht. With an introduction by A.W. Nieuwenhuis
009946: KERKHOFF, WIJNAND - Het Paradijs van Java / Sorga dari Djawa / Das Paradis von Java / The Paradise of Java / Le Paradis de Java / El Paraiso de Java / Il Paradiso di Giava
000217: KERN, H. - Over den invloed der Indische, Arabische en Europeesche beschaving op de volken van den Indischen Archipel, als bijdrage ter beantwoording der vraag, in hoeverre het Maleisch-Polynesische ras voor hoogere beschaving vatbaar is.
000439: KERN, R.A. - Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de geschiedenis van Java.
004623: KERN, PROF. DR. H. - Het Nederlandsch in IndiŽ. Rede uitgesproken op het XXXe Nederlandsche Taal- en letterkundig Congres gehouden te Leiden van 26-28 Augustus 1908.
008134: KERN, J.H.O. / H. TEN BRINK - De Vrijbuiters van Sumatra, of De avonturen van twee jonge zeelieden onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden [voor Nederland bewerkt] door H. ten Brink
005015: KERN, W. - Commentaar op de Salasilah van Koetai
005371: KERN, H. - Over de verhouding van het Mafoorsch [ = Nufoorsch] tot de Maleisch-Polynesische talen
005710: KERN, H. - Over de Oudjavaansche vertaling van 't Mah‚bh‚rata
002849: KERN, R.A. - Catalogus van de Boegineesche, tot den I La Galigo-cyclus behoorende handschriften der Leidsche Universiteitsbibliotheek, alsmede van die in andere Europeesche bibliotheken
009470: KERN, DR. H. (AND OTHERS) - Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ. Uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch IndiŽ ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der OriŽntalisten te Leiden.
007196: KERN, R.A. - TweeŽrlei prefix in de Austronesische talen
007175: KERN, R.A. - De partikel PA in de Indonesische talen
007169: KERN, R.A. - Wortels en grondwoorden in de Austronesische talen
007168: KERN, R.A. - Gelijkheid en verschil van voorvoegsels in Indonesische talen
006766: KERN, H. - Wrtta- sanc'-aya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw. In Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling
002264: KERSJES, B., AND C. DEN HAMER - De Tjandi Mendoet voor de restauratie.
002992: KERSTEN, J. - Bali. Hoe een missionaris het ziet.
007188: KERSTEN, J. - Bali
001704: KERSTEN, J. - Balische grammatica.
005896: [KERTON, SUDJANA] - Tanah Airku / My Country Indonesia. Paintings by Sudjana Kerton
012286: MOBINI-KESHEH, NATALIE - The Hadrami Awakening. Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942
011840: KESSEL, INEKE VAN - Zwarte Hollanders [On cover:} Afrikaanse soldaten in Nederlands-IndiŽ. Met een voorwword van Arthur Japin
005406: KEUCHENIUS, L.W.C. (EDITOR) - Handelingen der Regering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch IndiŽ. Eerste deel: Ontwerpen en wet, benevens registers. Met een voorberigt door L.W.C. Keuchenius
005407: KEUCHENIUS, L.W.C. (EDITOR) - Handelingen der Regering en der Staten-Generaal betreffende het Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch IndiŽ. Derde deel : Beraadslagingen
008173: KEUCHENIUS, DR. W.M. - Beschrijving der Bataviache jurisdictie en onderzoek naar de oorzaken der meerdere ongezondheid van Batavia en deszelfs rhee, alsmede waaraan de mindere bevolking, de wijnige opbrengst der producten, en de groote onveiligheid in dit anders
011930: KEUCHENIUS, FRANS D, (EDITOR) - Dagboek van Jack. Over Djoernatan en Ngawi II op Java in 1945
010694: KEULS, YVONNE - De tocht van het kind
007744: KEULS, YVONNE - Alle Indische tantes. Met foto's van MylŤne Siegers
008920: KEULS, YVONNE - Aan tafel met Yvonne Keuls. Met foto's van Robert Collette
009911: KEULS, YVONNE - Madame K. Van Indisch kind tot Haagse dame
006892: KEULS, YVONNE - Trassi Tantes
005497: KEUNING, J. (ED.) / NECK, J.C. VAN / WARWIJCK, W. - De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. V, Eerste Stuk. De reis naar Ternate. A. Het journaal van H.D. Jolinck. Met 97 afbeeldingen
004754: KEUNING, J. - Petrus Plancius. Theoloog en geograaf. 1552-1622.
005495: KEUNING, J. (ED.) / NECK, J.C. VAN / WARWIJCK, W. - De Tweede Schipvaart der Nederlanders naar Oost-IndiŽ onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. IV. De reis naar de Banda-eilanden. Met 1 afbeelding en 2 kaarten
005668: KEYSER, EDOUARD DE - Sumatra
006883: KEYSER, …DOUARD DE - L'Ile des Seins Nus. Roman
012289: CHEAH BOON KHENG - From PKI to Comintern, 1924-1941. The Apprenticeship of the Malayan Communist Party. Selected Documents and Discussion Compiled and Edited with Introductions
010430: KENG LIEM KHOUW - De wisselkoers tusschen IndiŽ en Nederland 1854 - 1925
012158: OEI HONG KIAN - Kind van het Land. Peranakan-Chinezen in drie culturen
002113: KIELICH, WOLF - Papoea's in het Sepik-gebied. Sneeuw, nevelwouden en moerassen.
002442: KIELSTRA, DR. E.B. - De FinanciŽn van Nederlandsch-IndiŽ.
005267: KIELSTRA, DR. E.B. - De vestiging van het Nederlandsche Gezag in den Indischen Archipel
003685: KIELSTRA, E.B. - De koffiecultuur ter Westkust van Sumatra.
009188: KIERDORFF, W.G. (UITGEVER EN REDACTEUR) - Mysterie-detective. Driemaandelijks onafhankelijk en letterkundig Nederlands tijdschrift voor Liefhebbers van Dtective-, Mysterie- en Science Fiction Lectuur (waarin zijn opgenomen de Mededelingen van de Nederl. Geoffrey Gill Club). 1ste Jaargang Nr. 1 +
008143: KIERS, MR.DR. LUC. - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd
001790: KIERS, OLF - Verboden gedrukten. Het weren van de invoer van ongewenste politieke literatuur door de Indische overheid in Nederlands-IndiŽ 1900 - 1942.
011243: KIERS, DR. J. - De bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Minister en landvoogd historisch verklaard
008793: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KIEZER, EEN [= PS.] - Wijziging van de Schoolwet. Een woord tot de linkerzijde, door een Kiezer
009307: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / KIEZER, EEN [= PS.] - Wijziging van de Schoolwet. Een woord tot de linkerzijde
001513: KIJDSMEIR JR., CAESAR - Diner. Een Indische geschiedenis.
002521: KIJDSMEIR JR., CAESAR [PS. OF A. ZIMMERMAN] - De Groote Debacle.
002474: KIJDSMEIR JR., CAESAR [PS. OF A. ZIMMERMAN] - Goena Goena.
008728: KILIAAN, H.N. (CONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR OP JAVA EN MADOERA) - Madoereesche Spraakkunst
002886: KIMMAN, EDUARD - Economic organizations in a langganan society.
005539: KINDT, LUDWIG - Handbuch der Malaiischen Sprache fŁr Reisende und Neulinge in Niederlšndisch Indien
011887: KING, VICTOR T. (EDITOR) - Essays on Borneo Societies
004939: KING, MARGARET - Eden to Paradise
012047: KING, VICTOR T. - The Maloh of West Kalimantan. An ethnographic study of social inequality and social change among an Indonesian Borneo people
010907: KING, MARGARET - Eden to Paradise
012215: KINGMA, T. (EDITOR) - 'Friesland'was hier. De lotgevallen van 1-9-R.I. Bataljon Friesland 1945-1948
012204: KINLOCH, CHARLES WALTER - Rambles in Java and the Straits in 1852
011857: SMITH KIP, RITA, AND SUSAN RODGERS (EDITORS) - Indonesian Religions in Tramsition
002598: KLAASSEN, M.J.C. & PH.M. BOSSCHER (EDITORS) - Gedenkboek Korps Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine, 1 januari 1824 - 1 januari 1977.
011565: KLAESSEN, RICHARD L. - Macaber Soerabaja 1945. Relaas van een rreks gebeurtenissen in Soerabaja in het najaar van 1945 met ingrijpende gevolgen
000600: KL√ĄSI, DR.MED. C. - Der malaiische Reineke Fuchs und anderes aus Sage und Dichtung der Malaiien.
012057: KLAVEREN, TINE VAN - Freule Thea. Een verhaaal voor jonge meisjes. GeÔllustreerd dppr C[harles] Boost
009033: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KLEEREKOPER, A.B. - Redt onze kinderen! Een dringend woord aan ouders en onderwijzers
006661: KLEFFENS, E.N. VAN - The Other Side of the Medal. Addresses delivered by the Netherlands Representative in the Security Council of the United Nations Mr. E.N. van Kleffens during the discussions of the Indonesian Question (July 31 - August 26, 1947)
000799: KLEIAN, J. - Deliplanter.
001230: KLEIAN, J. - De zonen van Timah.
001057: KLEIAN, J. - De zonen van Timah.
003591: KLEIJMANS, D.J.M. - Het Trojaanse Paard. Voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlandsch-IndiŽ 1856-1897.
010893: KLEIJN, KAREN & ANNA LEEFLANG / VRIJ, JEAN JACQUES - Reconstructie van een 'facheeuse' zaak. Het financieel wanbeleid van VOC-dienaar Reijnier Houque
005356: KLEIJNTJENS, J. (S.J.) - Atlas der R.K. Missie in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ
001239: BOOTSMA-KLEIN, F.G. - Onzeker vaderland.
006549: KLEIN, P.W. - IndiŽ en de Akademie
002730: KLEIN, DR. IR. W.C. (CHIEF EDITOR) - Nieuw Guinea. De ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea
005741: KLEIN, DR. W. - Oorlogsinvloeden in Nieuw-Guinea en omgeving met betrekking tot het volk en de arbeidstoestanden
009001: KLEINBOS, HANNIE - Naast het gelijk. Herinneringen van een belanda-indo No. 3
009581: KLEINE, HANS DE (EDITOR) - "... gemacht zu seinem Volk". 100 Jahre Batakkirche. In Verbindung mit Ewald Schildman und Friedrich Tiemeyer herausgegeben von Hans de Kleine
009446: KLEINSCHMIDT, ALBERT - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java fŁr Jugend und Volk. Mit acht Bildern in Farbendruck
006575: KLEINSCHMIDT, ALBERT - Lubang. Ein Lebensbild von der Insel Java fŁr Jugend und Volk. Mit acht Bildern in Farbendruck
003750: KLERCK, DR. A,W. DE - Lassen's geschiedenis van den Indischen Archipel.
006216: KLERCK, E.S. DE - History of the Netherlands East Indies
010826: KLERK, ZR. M.A. DE - Herinneringen aan Ambon in het bijzonder aan de internering 1941-1945
003126: KLEYN, R.H. - Het gewestelijk bestuur op Java.
001537: KLINGER, PROF. KARL - Im ewigen Sommer. Eine Indienreise im Weltkrieg.
010839: KLINKERT, H.C. - Conversatie-boek voor het Maleisch, bevattende vijf duizend alfabetisch geordende zinnen en een paar gesprekken
007906: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek. Tweede vermeerderde en verbeterde druk
011653: KLOKKE, MARIJKE J. - Tantri Reliefs on Javanese candi
008784: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / KL÷NNE, H.H. - De gesubsidieerde Bijzondere School onder de Wet van 1878
006468: KLOOSTER, H.A.J. - IndonesiŽrs schrijven hun geschiedenis. De ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk, 1900-1980
010343: KLOOSTERMAN, BEN (EDITOR) - Gedenkboek oud-IndiŽgangers gemeente Dalfsen 1945-1950
009958: KLOOTWIJK, J. - De grote zeilvaart in foto's. Een keuze van J. Klootwijk uit eigen verzameling met aanvullingen van R.H. van den Bos, J.L. Meijer, Dr. J. Meyer [en] K. Duyk
002427: KLOPPENBURG, W.H. (OUD-INGENIEUR 1E KL. BIJ DE B.O.W.) - 20 Jaren bij den Indischen Waterstaat
006577: KLOPPENBURG- VERSTEEGH, MEVROUW J. - Platen-atlas behoorende bij Indische Planten en haar Geneeskracht
012070: KLOT, STEVEN E. & NIGEL BULLOUGH - Bali: An adventure in cultural ecology. Hedendaagse schilderkunst van Bali
011978: KNAAP, DR. G.J. (EDITOR) - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
003357: KNAAP, GERRIT (WITH A CONTRIBUTION BY YUDHI SOERJOATMODJO) - Cephas, Yogyakarta. Photography in the service of the Sultan.
011819: KNAAP, GERRIT, AND GER TEITLER (EDITORS) - De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie
004275: KNAAP, SASKIA VAN DER - Anak belanda. Indische jeugdliteratuur over Japanse interneringskampen en de bersiap
009340: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon, 1656-1696
011817: KNAAP, GERRIT - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696
011422: KNAAP, GERRIT J. - Shallow Water, Rising Tide. Shipping and Trade in Java around 1775
001992: KNAP, GER. H. - Gekroonde Koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V. 1856-1956.
006092: KNAPEN, BEN - Langs de straten van Jakarta. Het dagelijks leven in de hoofdstad van IndonesiŽ. Met foto's in kleur van Ahmad deNy Salman
011553: KNAPEN, HAN - Forests of Fortune. The environmental history of Southern Borneo, 1600-1880
011401: ABDULGANI-KNAPP, RETNOWATI - A Fading Dream. The Story of Roeslan Abdulgani and Indonesia
003300: KNAUD, J.M. - Tussen schemering en dageraad. Achtergronden van de Wajang Poerwa.
002114: KNAUD, J.M. - Herinneringen aan Soekaboemi. Een uitgave van de Soekaboemi Club ontstaan uit de wens van oud Soekaboemelaren om een tastbare herinnering te bezitten aan hun woon- en geboorteplaatsje in de Preanger.
004865: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des Armes chez les Javanais (avec un dessin)
006543: KNIGGE, EVA VON - Wir sahen den Mond Łber Surabaya
011178: KNIGHT, G.R. - Colonial Production in Provincial Java. The Sugar Industry in Pekalongan-Tegal, 1800-1942
011574: KNIPSCHILD, HARRY - De bekering van de wereld. Brieve, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie
001938: KNOL, IR. J. - Over de wording en den aanleg van een stoormtramweg van Babat over Toeban naar Merak-Oerak. .
007133: KNOT, GERARD & HENK C. WELTJE & AAD KAMSTEEG - Wat moeten ze hier? Zuidmolukkers op weg naar vrijheid.... Met een woord vooraf van mr. K. van Rijckevorsel.
006753: KNOX, THOMAS W. - Adventures of Two Youths in a Journey to Siam and Java. With descriptions of Cochin-China, Cambodia, Sumatra and the Malay Archipelago
007609: K÷BBEN, A.J.F. & L.CH. MANTOUW - De politieke stemming in het gebied der Zuid-Molukken anno 1978
003556: KOCH, D.M.G. - Indisch-koloniale vraagstukken. Verzamelde opstellen.
003667: KOCH, J.W.R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, BaliŽrs en Sasaks.
003727: KOCH, GERD (EDITOR) - Boote aus aller Welt. Unter Mitarbeit von Horst Hartmann und Klaus Helfrich.
011374: KOCH, D.M.G. (AMBTENAAR TER ALGEMEENE SECRETARIETE BUITENZORG) - Herleving. Oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistiche beweging in Britsch-IndiŽ
010572: KOCH, D.M.G. - Batig slot. Figuren uit het oude IndiŽ
006048: KOCH, D.M.G. - Verantwoording. Een halve eeuw IndonesiŽ
010377: KOCH, WILMA {EDITOR] - Neeltje's verzamelde recepten
007162: KOCH, D.M.G. (AMBTENAAR TER ALGEMEENE SECRETARIETE BUITENZORG) - Herleving. oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-IndiŽ
008366: [KOCH, D.M.G.] - Aan D.M.G. Koch op zijn vijfenzeventigste verjaardag van zijn vrienden
007807: [MULTATULI] / KOCK, JHR. W.H.W. DE. - Waarom de Max Havelaar geschreven werd. Met den brief aan Z.E. den Minister van KoloniŽn
007833: [MULTATULI] / KOCK, JHR. W.H.J. DE (OUD O.I. HOOFDAMBTENAAR) - Lebak en de Max Havelaar.Het boek van het "schandelijk en fijngesponnen zamenraapsel van leugens en valsche aantijgingen, van laster en van de meest geraffineerde laaghartigheid". Met een voorrede van Prof. Dr. J.H. Valckenier Kips
008411: KOCK, P.P. DE - Op zoek naar koppensnellers
005630: KOCK, W.A.J.M. DE - Commando Luchtvaarttroepen Nederlands-IndiŽ 1947-1950
001136: [KOCKEN, W., AND J.J. ROCHUSSEN] - Eene waarschuwende stem uit de binnenlanden van Java.
006357: KOEDIJK, SIJTJE VAN - De hemel ziet blauw van de dagen. Mijn leven. Met een voorwoord van Elsbeth Etty
001730: KOEKKOEK, N. - Arung Palakka. Portret van een vrijheidsstrijder. Redactie, samenstelling en bewerking N. Koekkoek, Amsterdam.
003443: KOENIGSWALD, DR. G.H.R. VON - Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng.
006327: KOENTJARANINGRAT (EDITOR) - Manusia dan Kebudayaan di Indonesia
006452: KOENTJARANINGRAT - Masjarakat desa di Indonesia masa ini
002948: KOERTS, H.J. - Eens vrienden, altijd vrienden ('Sekali sahabat, tetap sahabat'). Herontmoeting met Zuid-Celebes.
006967: KOERTS, MR. H.J. - De vrijheid werd duur gekocht. Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie
005076: KOESNI - Pakem pengetahuan tentang keris
000100: KOESNOE, DR. MOH. - Musjawara. Een wijze van volksbesluitvorming volgens Adatrecht.
001428: KOESNOE, MOH. - Report concerning a research of Adat law on the Islands of Bali and Lombok 1971-1973.
007717: KOESNOE, MOH. - Penelitian hukum adat di Bali dan Lombok 1971-1973. Laporan pokok Bagian I dususun oleh Moh. Koesnoe
006572: KOESNOE, DR. MOH. - Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van IndonesiŽ
006159: KOETSIER, PAUL - Javaans bloed
000213: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Geographische beschrijving van het Jangggebergte (Argopoero) op Java.
000773: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Die Tenggeresen. Ein alter javanische Volksstamm. Ethnologische Studie.
004221: KOHLBRUGGE, J.H.F. - De inlandsche beweging en de onrust in IndiŽ. Voordrachten gehouden in Oktober 1927 bij de opening der lessen voor de Indologische faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht
012283: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. (Mit 9 Tafeln)Bound in a contemporary half-leather binding. Sound copy.
004614: KOHLENBERG, KARL F. - Die Inseln der Tšuschung. Jan Pieterszoon Coen erobert Java fŁr die Niederlande
002902: K÷HLER, H.J. - Habinsaran. Het land van den zonnestraal. Mijn leven onder de Bataks.
001227: KOK, J.A. - De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlandsch-IndiŽ.
001505: KOK, J.(GOUVERNEMENTS VEEARTS NED. OOSTINDI√č) - Het rund en de rundveeteelt op Madoera. Een zoŲtechnische studie.
009337: MULTATULI] / KOK, DR. A.S. & LOUIS PETIT - Multatuliana. Versoreide en onuitgegeven stukken medegedeeld door Dr. A.S. Kok. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit
007887: MULTATULI / KOK, DR. A.S. (EDITOR) - Multatuliana. Verspreide en onuitgegeven stukken medegedeeld door Dr. A.S. Kok. Met een bibliographisch overzicht der geschriften van Multatuli door Louis D. Petit
011605: KOKS, J.TH. - De Indo
012333: KOKS, DR. J. TH. - De Indo
000405: KOL, H.H. VAN - De historische verhouding tusschen Nederland en Japan.
008175: KOL, H.H. VAN (LID VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL) - De historische Verhouding tusschen Japan en Nederland
007208: KOL, H.H. VAN - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Tweede druk. met een "Open Brief" van H. Colijn, tot den schrijver, en diens "Antwoord"
003835: KOL, H. VAN & J.J.S. [= J.J.A. SAMUEL] - Reisbrieven van H. van Kol. De Reorganisatie der Vorstenlanden (overgedrukt uit De Locomotief) en Vorstenlandse Toestanden. Naar aanleiding van Reisbrieven des heeren Van Lol, door J.J.S. (overgedrukt uit De Locomotief).
006331: KOL, H. VAN & J.J.S. [ = J.J. SAMUEL] - Reisbrieven van H. van Kol. Reisbrieven. De reorganisatie der Vorstenlanden [overgedrukt uit De Locomotief) en Vorstenlandsche Toestanden, naar aanleiding van Reisbrieven des heeren Van Kol, door J.J.S. (Overgedrukt uit De Locomotief)
009878: RIňNZI [= H. VAN KOL] - Land en volk van Java
000679: KOL, H. VAN - De Bestuursstelsels der hedendaagsche koloniŽn.
008580: KOL, H.H. VAN - De vrijmaking van Nederlandsch-IndiŽ
008347: KOL, H.H. VAN - Het Nederlandsch-Indisch Land-Syndicaat. Met een "Open Brief" van H. Colijn, tot den schrijver gericht, en diens "Antwoord"
009408: M‹HLNICKEL-VAN DER KOLK, B. / ZAALBERG, LOUISE - Geofferd / Melati
005583: STEFANOTES [ = B. M√úHLNICKEL-VAN DER KOLK] - Fatum. Indische roman
001084: BURGERSDIJK-KOLKMEIJER, P. - Kentering [Roman].
006272: KOLKMEIJER, P. - Dank zij Monch. De moeilijke moord / Een aanslag werd beraamd / Spoken bij daglicht
000791: BURGERSDIJK-KOLKMEYER, P. - Kentering.
009992: KOLM, G.J. VAN DER (INTRODUCTION) - IndonesiŽ ontgroend? Profiel van IndonesiŽ onder Suharto en de herstelde betrekkingen met Nederland
000367: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-IndiŽ 1800-1830. Een anthropologische studie.
008400: KOMPAGNIE (JAN H. (EDITOR) - Soldaat Overzee. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar onderofficieren en Minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het leger in West-IndiŽ
004482: KONINCKX, C. - The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationships with the Far East. With a preface by Prof. K. Glamann
000732: KONING, J., IN COLLOBORATION WITH D. WOUTERS - Wayang-spelen.
000733: KONING, J., IN COLLABORATION WITH D. WOUTERS - Het pasarwezen op Java en de Buitenbezittingen.
002678: KONING, J. & D. WOUTERS - Mooi en Nijver Insulinde. Land en volk van Nederlandsch Oost-IndiŽ.
007895: KONING, LIZETTE DE - Thijs en de geheime VOC-kaart
007706: KONINGSBERGER, DR. J.C. - Java, zoŲlogisch en biologisch
003974: KOOIJ- VAN ZEGGELEN, M.C. - Onderworpenen. Schetsen uit Celebes.
004986: KOOIJ- VAN ZEGGELEN, M.C. - Indische MysterieŽn
001545: KOOIJ- VAN ZEGGELEN, M.C. - Koloniaaltje.
000015: KOOIJMAN, DR. S. - De kunst van Nieuw-Guinea.
003625: KOOIJMAN, S. - Sahala, Tondi. De begrippen "Mana"en "Hau" bij enkele Sumatraanse volken.
011942: KOOIJMAN, DR. S. (EDITOR) - Maskers van Nieuw-Guinea. Lustrum tentoonstelling van de Vereniging van Vrienden van het Delfts Etnografisch Museum
004696: KOOIJMAN, DR. SIMON - Nieuw Guinea: Kunst, kunstvormen en stijlgebieden
010895: KOOIJMAN, S. - Papoea-kunst in het Rijksmuseum / Papuan Art in the Rijksmuseum
010550: KOOISTRA, JACK - Laaste Bericht. Ereveld van IndiŽ en Nieuw Guinea
004107: KOOL, G.G. (EDITOR) - Warnasarie 1850. Indisch Jaarboekje
011537: KOOLBERGEN, MICHIEL - Een Hollandse Robinson CrusoŽ. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725
011496: KOOLEN, G.M.J.M. - Een seer bequaem middel. Onderwijs en Kerk onder de 17e eeuwse VOC
011172: KOOLHOF, SIRTJO & JAN JUST WITKAM - Handschrift in druk. De studie van taal en literatuur van de Indonesische Archipel. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het Koninklijke Instituut voor Taal-,
008273: KOOMANS, IR.J. - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en hare toepassingen, No. 2: Verslag over eene reis naar Japan ter bestudeering van het steenkolen en kooksvraagstuk
008285: KOOMANS, IR.J. - Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden Celebes
003384: KOOMANS, J. - Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden-Celebes.
004541: SWAAN-KOOPMAN, C. - Land - Lucht en Water in IndonesiŽ.
005422: SWAAN-KOOPMAN, IR. C. - Water over sawah's
004579: KOOPMANS, R. (AND OTHERS) - Uittocht. Het einde van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij in IndonesiŽ
007580: KOOPMANS, YPE - Muurvast & Gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940 / Fixed & Chiselled. Sculpture in architecture 1840-1940
009256: KOOPMANS, MAJOOR K. (AND OTHERS) - Defensie van Suriname en de Nederlandse Antillen
001452: KOORDERS, S.H. - Plantkundig woordenboek voor de boomen van Java. Met korte aanteekeningen over de bruikbaarheid van het hout.
003805: KOORDERS, DR. S.H. - Verslag eener botanische dienstreis door de Minahasa, tevens eerste overzicht der Flora van N.O. Celebes uit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt. Met 10 kaarten en 3 platen.
005470: KOORDERS, DR. S.H. - Opmerkingen over eene Buitenzorgsche kritiek op mijne Exkursionsflora von Java. Verweerschrift, op last van den Hoofdinspecteur-Chef van den Dienst van het Boschwezen van Nederlandsch-IndiŽ samengesteld en uitgegeven
000849: KOOREMAN, P.J. (OUD-RESIDENT DER OOSTKUST VAN SUMATRA) - Nog eens: de Koelie-ordonnantie tot regeling van de rechtsverhouding tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra
001446: KOOREMAN, P.J. (OUD-RESIDENT DER OOSTKUST VAN SUMATRA). - De koelie-ordonnantie tot regeling van de rechtsverhoudingen tusschen werkgevers en werklieden in de Residentie Oostkust van Sumatra toegelicht door P.J. Kooreman,
006189: KOP, H.J.E. VAN DER - Op vleugels in hoger sferen. Een vliegers-odyssee
011253: KOPPEN, PIET L. - Waag veel, riskeer niets1. G.A. Koppen (1890-1970) en de vlucht van de Postduif
007203: BRUYN KOPS, G.F. DE - Overzicht van Zuid-Sumatra
007007: KOPSTEIN, DR. F. - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch. Met 24 afbeeldingen naar foto's van den schrijver en 19 figuren in den tekst
009620: KOPSTEIN, DR. FELIX - De Javaansche gifslagen en haar beteekenis voor den mensch. Met 24 afbeeldingen naar foto's van den schrijver en 19 figuren in den tekst
003657: KORFF, K.H. - Koloniale Concessiewetgeving.
006350: [BAKKER KORFF, J.] - Nederland en zijne koloniŽn. Verzameling van stukken uit Het Goudsche Kronijkske en andere bladen en uit den Portefeuille van de Schildwacht. Tweede deel
002409: KORN, V.E. - Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving.
002412: KORN, V.E. - Nieuw-Guinea. Een balans en een programma.
002413: KORN, V.E. - Oosterse visie op een Westers bewind.
012177: KORN, V.E. - Het adatrecht van Bali
001690: KORN, DR. V.E. - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
005393: KORN, V.E. - Ervaringen uit Pare Pare en Soppeng
012192: KORREMANS, C.N.W. - De geschiedenis van de 5e Genie Veldcompagnie 1946-1949. Nederland - Engeland - Java
011727: MULTATULI / J. KORTENHORST - Multatuli en David Koning
005437: [MULTATULI] / KORTENHORST, J. - Eduard Douwes Dekker in Den Haag
007809: [MULTATULI] / KORTENHORST, J. - Multatuli en Hotz
007843: [MULTATULI] / KORTENHORST, J. - Multatuli en Mina Deiss
008103: KORTHUYS, P. - Menschen in Malaise
010983: KOETSIER-KORVINUS, HENK & TINEKE [= DR, C.H. KOETSIER & T.C. KOETSIER--KORVINUS] - Vijftig jaar 'Merdeka'. In gesprek met IndonesiŽrs en Nederlanders
007306: KOSTER, JOS…PHINE TH. - The Compositae of the Malay Archipelago. I. Vernoniae and Eupatoriae
011996: KOSTER, G.L. & H.M.J. MAIER (EDITORS) - In deze tijd maar nauwelijks te vinden. De Maleise Roman van Hofjuffer Tamboehan. Vertaald uit het Maleis en ingeleid door G.L. Koster en H.M.J. Maier
009275: KOK - KOSTER - HEINEMAN (SAMENSTELLERS) - Souvenier uit de Tropen. Uitgegeven t.g.v. het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers (Aruba). Met een inleiding van M. Heineman
011367: KOUSBROEK, RUDY - IndiŽ in foto's en gedichten
011157: KOUSBROEK, RUDY - Het Meisjeseiland. [On cover:] Zijn mooiste werk verzameld. Samengesteld door Marja Roscam Abbing en Wout Woltz. Met een essay van Hans Ree
008898: KOUSBROEK, RUDY - Medereizigers. Over liefde tussen mensen en dieren
008389: KOUSBROEK, RUDY - Terug naar Negri Pan Erkoms
007955: KOUSBROEK, RUDY - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6
010613: KOUSBROEK, RUDY (AND OTHERS) - Hollandse sporen in de sawa. IndiŽ en IndonesiŽ in de ogen van Rudy Kousbroek, Willem Oltmans, Step Vaessen, Roy Piette, Kees Schepel en anderen
001573: KOUWENAAR, W. (INTRODUCTION). - Het Pathologisch Laboratorium 3 October 1906 - 1931.
005344: KRAAK, J.H. (AND OTHERS) - De repatriŽring uit IndonesiŽ. Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrieerden uit IndonesiŽ in de Nederlandse samenleving
009933: KRAAK, J.H. (AND OTHERS) - Kinderen van ons eigen volk. Nationale uitgave over de repatriŽring. Met een TenGeleide van de Minister van Maatschappelijk Werk M. Klompť
008168: [KRAEMER, HENDRIK] / LEEUWEN, DR. A.TH. VAN - Hendrik Kraemer. Dienaar der wereldkerk
011205: KRAEMER, PROF. DR. H. - De Islam als godsdienstig- en als zendingsprobleem
005250: KRAEMER, DR. H. - Agama Islam. Djilid jang kedoea
003000: KRAFFT, DR. A.J. - CoŲperatie in IndiŽ. Een sociaal-paedagogisch vraagstuk.
000208: KR√ĄMER, PHILIPP - Jugendlager in Java.
002968: KRAMER, DIET - Onrustig is ons hart.
007106: KRAMER, DIET [= D.M. MULLER-KRAMER] - Das Vorbild [on frontcover:] Eine Frau auf Java.. Roman.
010844: KRAMER, DIET [= D.M. MULLER-KRAMER] - Stans van de vijfjarige
011919: KRAMER, RAOUL - Lost Track. A search along the Burma-Thailand Railway 65 years later / Lost Track. Een zoektocht langs de Birma-Thailand Spoorweg 65 jaar later
006479: KRANCHER, JAN A. (EDITOR) - The Defining Years of the Dutch East Indies 1942-1949. Survivors' Accounts of Japanese Invasion and Enslavement of Europeans and the Revolution That Created Free Indonesia
009880: KREBBERS, H.J. - Janneman. Met illustraties van W. Hardenberg
001171: KREDIET, DR. G. - De rundveefokkerij op Java en Madoera.
002612: KREEMER, J. & J.P. KLEIWEG DE ZWAAN & P. DRABBE - Volkenkundige Opstellen II.
010451: KRETZ, J.TH.W. - In de klauwen van den Jap en den Extremist
010741: KRIEG, ELFRIDE - Die javanische Frau. Aus dem indischen Frauenleben. Der deutschen Frauenwelt gewidmet
010225: KRIEG, ELFRIDE - Die javanische Frau. Aus dem indischen Frauenleben. Der deutschen Frauenwelt gewidmet
003249: KRIEK, DAVID W.N. - Speciale missie Nr. 43 in Bantam (Java).
007125: KRIJGER, HENK - De Witte Duiven
007036: KRIJGSMAN, F.H. (EX-DAGBLADCORRESPONDENT IN NED. INDIň) - Na England-Spiel Indonesien-Spiel?
009969: KRIJTHE, IR. E. - De 'Bergkoningin' en de spoorwegen in Nederlands-IndiŽ 1862 - 1949
012272: KRISTANTO, J.B. (EDITOR) - Katalog Film Indonesia 1926-2007
008492: KRISTENSEN, INGVAR - Natuurbescherming op de Nederlandse Antillen
008051: KROEF, DR. J.M. VAN DER - Indonesia in the Modern World. Part I + II
011334: KROEF, JUSTUS M. VAN DER (UNIVERSITY OF BRIDGEPORT) - The Dialectic of Colonial Indonesian History
011681: KROESKAMP, H. - De Westkust en Minangkabau (1665-1668)
002449: KROL, T.J. (A.O) - Uitroepteken!
009021: FRIEDRICH WILHELM IV / KROLL, FRANK-LOTHAR (EDITOR) - Die KŲnigin von Borneo. Ein Roman. Herausgegeben von Frank-Lothar Kroll
007263: KROM, DR. N.J. - Het oude Java en zijn kunst
004506: KROM, N.J. - Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe
010119: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. Met 2 kaarten
006293: KROM, DR. N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
004135: KROM, DR. N.J. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
008838: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KROMSIGT, DR. P.J. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Geen coalitie zonder vast accord in zake Kerk en School
002882: KROON, W.J. - De rechtstoestand van de woeste gronden op Sumatra's Westkust.
005713: KROON, F. - Onze weermacht in IndiŽ
008982: KROSENBRINK, HENK (EDITOR) - De IndiŽgangers 1945-1950
011486: KROSENBRINK, HENK (EDITOR) - Wij, de jongens overzee
002960: KRUIJF, DR. E.F. DE - Geschiedenis van het Nederlandsche Zendelinggenootschap en zijne zendingsposten.
009146: KRUIJT, MARIANNE & CAROLINE SILLEM (EDITORS) - Karavaan door de Karakorum. Reisbrieven van J.A. Sillem aan zijn moeder. Nederlandse Karakorumexpeditie 1929-1930. Bewerkt door Marianne Kruijt en Caroline Sillem
010655: KRUISHEER, A. - Atjeh '96. Met 2 kaarten en vier portretten. 1e Deel
008101: KRULS, LT. GENERAAL MR. H.J. (CHEF VAN DE GENERALE STAF) - Op Inspectie
008351: KRULS, LT. GENERAAL MR. H.J. (CHEF VAN DE GENERALE STAF) - Op Inspectie
000327: KRUSEMAN, J. - Nederlands IndiŽ.
005449: KR‹SEMAN, MINA - Mijn Leven
004523: KRUYFF, J.P.H. DE - Metingen betreffende de luchtelectriciteit te Soerabaia en te Lawang (Oost-Java)
002115: KRUYT, DR. ALB. C. - Luim en spel in ons IndiŽ.
002462: KRUYT, J. - De MoriŽrs van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes).
000027: KRUYT, ALB. C. - Het Animisme in den Indischen Archipel.
005425: KRUYT, ALB. C. (ZENDELING-LEERAAR TE POSSO, CELEBES) - De Inlander en de Zending. Vier lezingen
007200: KRUYT, ALB. C. - Grammaticale schets vand e baree-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier
000991: KRUYT, DR. ALB. C. - Het schommelen in de Indische Archipel.
008321: KUEGLER, SABINE - Terug naar de jungle
000894: KUEHNEN, DR. PH.H. - Kruistochten over Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord Hr. Ms. Willebrord Snellius.
003047: MEER VAN KUFFELEN, F.C. VAN DER - Het leven van Franciscus Xaverius, medeoprigter der JezuÔtenorde, bijgenaamd Apostel van IndiŽ.
011737: K‹HNE - VAN DIGGELEN, WIET - Jan Albert Sichterman. VOC-dienaar en 'koning' van Groningen
008161: K‹HNWALD, GERD - Das Amulett der Tausend Wunder. Ein Roman aus den Urwšldern Sumatras
010166: K‹HR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling. Ingeleid door Hans Claessen en Harry Poeze
008465: KUIJK, OTTO & BART VAN VEEN - Soekarno tabeh. Een documentaire in samenwerking met De Telegraaf en De Courant Nieuws van de Dag
011249: EVERS-KUIK, INEKE & PHILIP EVERTS (EDITORS) - Indische brieven. Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten [= Bouwe Kuik]. Bewerkt en ingeleid door Ineke Evers-Kuik en Philip Everts
000489: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de 18e eeuw.
008688: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUIPERS, R.K. (LEERAAR AAN HET GYMNASIUM EN DE H.B. SCHOOL TE GORINCHEM) - Het Volksonderwijs en de partijen. Eene poging om aan den Schoolstrijd een einde te maken
008770: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUIPERS, T.J. (HOOFD DER O.L. SCHOOL TE BROEK OP LANGEDIJK) - "Ons Volksonderwijs". Proeve van eene reorganisatie door Wetswijziging
000777: KUITENBROUWER, J.B.W. - The Dialectics of Class and State Formation and of Development Policy in Papua New Guinea.
004719: KUITENBROUWER, MAARTEN - Tussen oriŽntalisme en wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001
012245: KUITENBROUWER, MAARTEM - Dutch Scholarship in the Age of Empire and Beyond. KITLV - The Royal Netherlands Institute of Southeast Asian an Caribbean Studies 1851-2011. Translated by Lorri Granger. Edited by Harry A. Poeze
010151: KUITERT, LISA - Het ene boek in vele delen. De Uitgave van Literaire Series in Nederland 1850-1900. Bevattende velerlei wetenswaardigheden en iohelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire
002971: AMMERS-K√úLLER, JO VAN - De appel en Eva.
011134: KUMAR, ANN, AND JOHN H. MCGLYNN - Illuminations. The Writing Traditions of Indonesia. Featuring Manuscripts from The National Library of Indonesia. With essays and other contributions by Mastini Hardjoprakoso, Thomas M. Hunter Jr., Supomo Suryohudoyo, A.H. Johns, Henri Chambert-Loir, Ian
000429: KUNST, J. - Songs of North New Guinea.
000647: KUNST, MR. J. - Muziek en dans in de Buitengewesten.
000827: KUNST, DR. JAAP - Cultural Relations between the Balkans and Indonesia.
000308: KUNST, J. - Een en ander over de Javaansche wajang.
002227: KUNST, J. - Music in Flores. A Study of the Vocal and Instrumental Music among the Tribes living in Flores. English translation by Emile van Loo.
000030: KUNST, J. - A Study on Papuan Music.
007310: KUNST, DR. J. - The Peoples of the Indian Archipelago. With thirty-two illustrations and 2 maps
004030: KUNST, MR. J. (MET MEDEWERKING VAN DR. R. GORIS) - Hindoe-Javaansche muziek-instrumenten; speciaal die van Oost-Java
001351: KUNST, J. - Oude Westersche liederen uit Oostersche landen, verzameld en bewerkt door J. Kunst.
000784: KUNST, MR. J. - Een en ander over den Javaanschen gamelan.
005807: KUNST, J. - Music in Java. Its History, its Theory and its Technique. Third, enlarged edition, edited by E.L. Heins
009078: KUNST, J.F. - Melati en rotan. Gedichten van J.F. Kunst. Pentekeningen van Johanna Roberti
000620: KUNST, MR. J. - De inheemsche muziek en de zending. Voordracht op 1 Mei 1946 gehouden voor de Zendingssschool te Oegstgeest.
009940: KUNST, J. & MACHJAR KOESOEMADINATA - Een en ander over Pťlog en Slťndro
009421: KUNST, MR. J. (MET MEDEWERKING VAN DR. R. GORIS) - Hindoe-Javaansche muziek-instrumenten, speciaal die van Oost-Java
008964: KUNST, J. - The Music of Java
002309: KUNST, J.F. - Melati en Rotan. Gedichten. [Geillustreerd met] penteekeningen van Johanna Roberti.
009022: KUNTO, HARYOTO - Savoy Homann Panghegar Heritage Hotel. Persinggahan Orang orang Penting
000901: KUPERUS, G. - Het cultuurlandschap van West-Soembawa.
006260: K‹PFER, C.C. - Onze vliegers in IndiŽ. De geschiedenis der Indische militaire luchtvaart van haar aanvang tot de capitulatie van Bandoeng in 1942
002044: KUSNADI - Sketsa Widayat & Nyoman Gunarsa. Perjalanan seni lewat garis / Sketches by Widayat & Nyoman Gunarsa. The Art Course through Lines.
006330: KUSSENDRAGER, R.J.L. (ONDERWIJZER DER MILITAIRE SCHOOL TE BATAVIA) - Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java
012104: …GETER VAN KUYK, ROBERT (A.O., EDITORS) - De CAS-schole. Gedenkboek bij de viering van 110 jaar "Carpentier Alting Stichting
009055: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUYPER, DR. A. - De Christelijk-Nationalen op de vergadering van "Schoolverbond". Artikelen verzameld door Dr. A. Kuyper
009053: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KUYPER, DR. A. - De leer der Onsterfelijkheid en de Staatsschool. Overgedrukt uit de "Heraut"
004636: KUYPER, DR. J.F.H. - Gedichten van IndiŽ en andere
009308: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / [KUYPER, ABRAHAM] - Naar aanleiding van het Onderwijs-debat in de Kamer
009849: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] [KUYPER, A.] - De Schoolkwestie
004549: KUYPERS, C.A. - Klinische waarnemingen bij beri-beri in een Japansch krijgsgevangenenkamp te Singapore (1944-1945)
006974: KWANTES, DRS. R.C. (EDITOR) - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlandsch-IndiŽ. Bronnenpublikatie / Development of the Nationalist Movement in the Netherlands-Indies (with introduction and survey of the selected documents in English)
007819: [MULTATULI] / KNAPPER KZ, C. (LEERAAR AAN DE OPENBARE HANDELSSCHOOL TE AMSTERDAM). - Waaroe Multatuli zoo al dient
002464: L. - Planken zagen aan de Moesi.
008694: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAAN, JACOB VAN DER (HOOFD DER PAUL KRUGERSCHOOL TE ROTTERDAM) - De Schoolstrijd beŽindigd. Ter herinnering aan de vrijmaking van het Christelijk Onderwijs)
008771: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAAN, JB. VAN DER - Leerplicht en Leerdwang. Opvoedkundige schets
008286: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN (AMBTENAAR T/B VAN DEN ALG. SECRETARIS) - Het Javaansch van Malang-Pasaroean
001043: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - GeÔllustreerd handboek van Insulinde.
006690: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Handboek van Insulinde. Zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen Archipel, naar de gegevens van de Regeeringsbureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied bewerkt
007534: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN - Dictionnaire de termes de droit coutumier Indonťsien. Avec six cartes hors textes
009423: LABROUSSE, PIERRE - Dictionnaire Gťnťral Indonesien - FranÁais
001734: LACHMANN, ERNA - Durian. Kinder heisser Zonen. Umschlag und Zeichnungen von L. Schuller.
007450: LAERE, ROGER VAN - Een Schakelend Dorp
010321: DELDEN LAňRNE, K.F. VAN - BraziliŽ en Java. Verslag over de kpffiecultuur in Amerika, AziŽ en Afrika, aangeboden aan Z. Exc. den Minister van KoloniŽn
010322: DELDEN LAňRNE, C.F. VAN - Le Brťsil et Java. Rapport au la culture du cafť en Amťrique, Asie et Afrique presentť ŗ S.E. le Ministre des Colonies. Avec cartes, planches et diagrammes
008148: [LAET, JOHANNES DE] / TEENSMA, B.N. (EDITOR) - Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637
006012: LAFEBER, C.V. - Met klewang en knuppel. Vierhonderd jaar Nederlands-Indonesische betrekkingen
005952: LAGENDIJK, A. - Schakel tussen twee Werelden. RepatriŽrings- en troepenschepen naar en van IndiŽ 1945-1951
012068: LAGENDIJK, A. - Schakel tussen twee werelden. RepatriŽrings- en troepenschepen naar en van IndiŽ.1945-1951
002901: LAGENDIJK, A. - Van de Willem II tot de Willem Ruys.
011771: LAGERBERG, DR. KEES - Schuldig zwijgen. De Papua in zijn bestaan bedreigd
003884: LAHURE, G…N…RAL BARON - Souvenirs. Indes Orientales. L'Ile de CťlťbŤs
012254: ZAINI-LAJOUBERT, MONIQUE - L'image de la femme dans les littťratures modernes Indonesienne et Malaise
010942: LAKE, ANDREW - Changes & Chances. A Personal History of All Saints Jakarta
001932: LAM, DANA (EDITOR) - Indonesia from the Air.
001757: LAM, H.J. - Miangas (Palmas) Scattered annotations made and collected by Dr. H.J. Lam.
004875: LAMBRECHT, FRANCIS - The Hudhud of Dinulawan and Bagan at Gonhadan
004334: LAMMERS, H.J. - De physische anthropologie van de bevolking van Oost-Dawan (Noord-Midden-Timor). Naar de gegevens, verzameld door Dr. B.A.G. Vroklage bewerkt door Dr. H.J. Lammers
004711: LAMMERS, G.J. - A.W.F. Idenburg in zijn leven en werken geschetst
005676: LAMMING, GEORGE & MARTIN CARTER (EDITORS) - New World. Guyana Independence Issue
006353: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz
001680: LAMSTER, J.C. - Gids in het Volkenkundig Museum. VIII. Nieuw Guinee.
003244: LAMSTER, J.C. - "Indie", gevende eene beschrijving van de inheemsche bevolking van Nederlandsch-IndiŽ en van hare beschaving.
000549: NIO JOE LAN - Ontstaan en bestaansrecht der Chineesche begrafenisfondsvereenigingen.
009541: KWEE SIOK LAN - Lekker... Chinezen thuis, Originele recepten uit de Chineesch-Indische keuken
001542: NIO JOE LAN - Hua Mu-Lan. een studie en ťťn der Mu-Lan-verhalen. Met een inleiding door Kwee Kek Beng
002013: NIO JOE LAN - Riwajat 40 Taon dari Tiong Hoa Hwe Koan - Batavia (1900 -1939).
004049: NIO JOE LAN - Dalem Tawanan Djepang (Boekit Boeri - Serang - Tjimahi). Penoetoeran pengidoepan interneeran pada djeman pendoedoekan Djepang.
009084: KWEE SIOK LAN - De Echte Chinees-Indonesische keuken
009077: LANDELL, OLAF J. DE [ = PS. OF J.B. WEMMERSLAGER] - IndonesiŽ weerzien
006853: LANDHEER, DR. BARTHOLOMEW - The Netherlands East Indies comes of age
012239: LANG, JAN DE - Dienaar van koloniaal Nederland. Biografie van Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann
001130: LANGE, G.A. DE - Mijnontginning van staatswege op Billiton.
001726: LANGE, G.A. DE - Mijnontginning van staatswege op Billiton.
008522: LANGE, JOOP DE - Als de natuur zwijgt
010939: LANGE, JOOP DE - Als de natuur zwijgt
009067: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LANGEDIJK, DR. D. - Groen van Prinsterer en de Schoolkwestie
008649: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] LANGEDIJK, DR. D. (LEERAAR AAN DE 1E CHR. H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De Schoolstrijd
008684: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LANGEDIJK, DR. D. - De Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel. Gedenkboek 1890 - 1940 ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan, vervaardigd in opdracht van den Schoolraad
008049: LANGEN, DR. C.D. DE - Beri-beri. Een klinische studie van voeding en ziekte in Nederlandsch-IndiŽ
001292: LANGEN, K.F. H. VAN - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur.
001163: LANGEN, K.F.H. VAN - Atjeh's Westkust. Met daarbij behoorende kaart.
005847: LANGEN, K.F.H. VAN - Woordenboek der Atjehsche taal
009289: LANGEVELD, H.J. - Arbeidstoestanden op de ondernemingen ter oostkust van Sumatra tussen 1920 en 1940 in het licht van het verdwijnen van de poenale sanctie op de arbeidscontracten
004247: LANGEWIS, L., AND F.A. WAGNER - Decorative Arts in Indonesian Textiles.
004801: LANNOY, CHARLES DE & HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'Expansion Coloniale des Peuples Europťens. Portugal et Espagne (jusq'au dťbut du XIXe siŤcle)
004802: LANNOY, CHARLES DE & HERMAN VANDER LINDEN - Histoire de l'Expansion Coloniale des Peuples Europťens. Nťerlande et Danemark (XVIIe et XVIIIe siŤcles)
006170: LANZING, F. - Soldaten van smaragd. Mannen, vrouwen en kinderen van het KNIL 1890-1914
012022: LANZING, FRED - De Nisero-affaire
010666: LANZING, FRED - Gerucht op de wind. Van Heutsz, Colijn, Snouck Hurgronje & de kleine vrouw Siti: trawanten. Historische novelle
011757: LANZING, F. - Toean nippon. De Japanse soldaat in de Pacificoorlog en in Nederlands-IndiŽ, 1942-1947
001702: LAP, B.C.W. - Selamat Djalan. Varen naar de Oost.
012090: LAPIASN, A.B. - Semangat '45. Dalam Rekaman Gambar IPPHOS
005618: LARES, JOS… IGNACIO - El Osario. Mťrida (Venezuela)
000171: LARMOYEUR, [A.] - Indische overleveringen. Folklore van nu.
010253: KOHL-LARSEN, LUDWIG - Unter roten HibiskusblŁten. Ein SŁdseebuch
004398: LARSON, GEORGE D. - Prelude to Revolution. Palaces and Politics in Surakarta, 1912-1942
011093: LASEAU, PAUL - Berpikir Gambar Bagi Arsitek dan Perancang
002984: LAST, JEF - Zo zag ik IndonesiŽ.
002985: LAST, JEF - Zo zag ik IndonesiŽ.
003841: LAST, JEF - Ontwaakt! ProletariŽrs aller landen vereenigt U! Liedjes op de maat van den rottan.
003842: LAST, JEF - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
007759: LAST, JEF - Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven
010331: GALEN LAST, H. VAN - President Dramakutra
006850: LAST, JEF - Onder de [on cover: den] Koperen Ploert. Gedichten
011720: LAST, JEF / POEZE, HARRY A. (EDITOR) - Liedjes op de maat van de rottan. Indische revolutionaire gedichten. Verzameld, ingeleid en toegelicht door Harry A. Poeze
005039: LAST, JEF - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
007405: LATIF, S.M. - Kembang Anggerik I. Mari kita berkenalan dengan Anggerik!. Dengan Ī 250 gambar bunga terasing, diluar gambar-gambar dalam teks
007404: LATIF, S.M. - Bunga Anggerik. Permata belantara Indonesia. Gambar-gambar dibuat oleh Amir Hamzah
004824: LATTIMORE, OWEN - Solution is Asia. With a preface by C.P. Fitzgerald
011753: LATUKAU, SULEMAN - Lani Nusa, Lani Lisa. Kapata dari Morela. Zangen uit Morela. Vertaald en ingeleid door Hans Straver
005667: CHASSELOUP LAUBAT, F. DE - FranÁois Fresneau, Seigneur de la GataudiŤre, PŤre du Caoutchouk
003724: LAUBSCHER, MATTHIAS S. - SchŲpfungsmythik ostindonesischer Ethnien. Eine Literaturstudie Łber die Entstehung der Welt und die Herkunft der Menschen.
008695: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAUER, H. (SCHOOLOPZIENER) - De Neutraliteitsbeweging in de Openbare School. Openingsrede bij de tiende vergadering van de onderwijzers en onderwijzeressen in her arrondissement Rheden, op zaterdag 7 Mei 1910
008805: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LAUER, H. (OUD-SCHOOLOPZIENER IN DE ARRONDISSEMENTEN APELDOORN EN RHEDEN VAM 1 DECEMBER 1892 - 1 DECEMBER 1912) - Een Districts-Schoolopziener in actie. Open brief aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sturm und Drang-periode van een Arrondissementsschoolopziener, met een kijk op het Rijks-schooltoezicht op Volksonderwijs in Nederland
000387: LAUTS, [U.G.] - Geschiedenis van der veroveringen der Nederlanders in IndiŽ tot den tegenwoordigen tijd.
009510: LAUTS, G. - De beschuldiging der Duitsche schrijvers betrekkelijk de Nederlandsche geheimzinnigheid met opzigt tot Nederlandsch IndiŽ
010519: LAVIES, JAN] / GOES, BERNARDETTE VAN DER & PIM REINDERS - The Spirit of Modern Advertising. Jan Lavies, poster designer (1902)
000220: [LAWICK, H.J.W. VAN] - De Suikercultuur op Java.
005705: LAWRIE, MARGARET - Tales from Torres Strait. Collected and translated by Margaret Lawrie
005794: LAX, CHRISTIAN & FRANK GIROUD - "Vergeten" in Annam. Integrale uitgave
007902: LEACH, E.R. (EDITOR) - Aspects of Caste in South India, Ceylon and North-West Pakistan
008881: LECHNER, JAN - Uit de verte. Een jeugd in IndiŽ 1927-1946. Met een nawoord van Gerard Termorshuizen
009621: L…DI, ALEXANDRE - Histoire de Surinam. Ouvrage traduit du hollandais d'aprŤs l'AperÁu su l'Histoire de Surinam de J.R. Thomson et l'Histoire abrťgťe de la Colonie de Surinam de R. Bueno Bibaz
012323: LEE, DAVID (EDITOR) - Australia & Indonesia's Independence. The Transfer of Sovereignty. Documents 1949.
010935: OEY HONG LEE - War and Diplomacy in Indonesia 1945-50
006895: LEEDEKERKEN, JACQUES & HANS LIESKER - Voorman in verzet en boei. De belevenissen van een officier van de Koninklijke Marine tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog bij het verzet in Soerabaja en het verblijf in de strafgevangenissen van Tjipinang bij Batavia en Soekamiskin bij
000506: LEEDEN, A.C. VAN DER - Hoofdtrekken der sociale struktuur bin het Westelijk Binnenland van Sarmi.
003739: LEEDEN, C.B. VAN - Het aspect van Landbouwkolonisatie in het Bevolkingsprobleem van Java.
006526: LEEDEN, A.C. VAN DER - Sarmi'ers in het contact met het Westen.
006527: LEEDEN, A.C. VAN DER - Inheemse arbitrage in het binnenland van Sarmi
002479: LEEMAN, F.W.G. - Van barkschip tot "Willem Ruys". 120 jaar Zeevaart. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan als N.V in 1958 en het 100-jarig bestaan van de Firma Willem Ruys & Zonen in 1961.
003445: LEEMANS, DR. C. - Beredeneerde beschrijving der Asiatische en Amerikaansche monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden.
006803: LEEMBRUGGEN, C.A. - Menghadapi Hidup Baru. Disalin oleh Sašdah Alim
011971: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN - Het Apenboekje. Drie stoute aapjes
001583: LEENDERTZ, P.P. - Waarnemingen in het Centraal Hospitaal in Batang Toroe, 1915-1920.
012085: LEERDAM, BEN VAN - Henri Maclaine Pont. Architect tussen twee werelde. Over de perikelen rond het ontstaan van de gebouwen van een hogeschool, het Õnstitut Teknologi Bandung
000025: LEERDAM, BEN F. VAN - Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur. Architect Henri Maclaine Pont.
007763: LEERINK, J.C. (MET BIJDRAGEN VAN ANDEREN) - Needse jongens overzee. Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-IndiŽ in de periode 1945-1950
000166: LEEUW, HENDRIK DE - Java Jungle Tales.
008142: LEEUW, W.J.A. DE - Het Painansch contract
001089: LEEUW, HENDRIK DE - Crossroads of the Java Sea.
000455: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN - Indo-Javanese metalwork
006031: LEEUW, G.H. DE (A.O.) - De toekomst van de Papoea's. Als ik een Papoea was, zou ik niet voor IndonesiŽ kiezen
009681: LEEUW, ALPHONS J.M. DE - Herinneringen uit mijn krijgsgevangen jaren
007849: [MULTATULI] / LEEUWE, DR. H. DE - Multatuli. Het drama en het toneel
001312: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Biology of Plants and Animals occurring in the Higher parts of Mount Pangrano-Gedeh in West-Java.
001516: DOCTERS VAN LEEUWEN, W.M. - Blumen und Insekten auf einer kleinen Korallen-Insel.
009037: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / LEEUWEN, J.D. VAN - Bestaat er vrijheid van onderwijs in Nederland?. Een levensvraag van onzen tijd
003806: STORM VAN LEEUWEN, P. - Poststempelcatalogus Nederlands-IndiŽ 1864 - 1942.
011348: STORM VAN LEEUWEN, PETER - Iedereen eet sambal
006544: LEEUWEN, LIZZY VAN - Airconditioned lifestyles. Nieuwe rijken in Jakarta
005491: LEEUWEN, P.J. VAN - De Maleische Alexanderroman
008928: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Epiek en Lyriek. Een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en Kweekscholen, met korte aanteekeningen over inhoud en vorm van woordkunst. Indische uitgave.
012311: LEEUWEN, LIZZY VAN - Lost in Mall. An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s
012331: LEEUWEN, LIZZY VAN - Lost in Mall. An Ethnography of Middle Class Jakarta in the 1990s
007530: LEFEBVRE, J.D.L. - De onlusten ter Westkust van Sumatra, 1 Januari 1927
006270: LEFFELAAR, H.L. - Leven op rantsoen
006266: LEFFELAAR, H.L. & E. VAN WITSEN - Werkers aan de Burma-spoorweg. Iedere twee dwarsliggers een mensenleven, 414 kilometer en 200 000 doden
005482: LEGENDRE, DOCTEUR A.F. - La Crise Mondiale. L'Asie contre l'Europe
010457: LEG NE, SUSAN - De bagage van Blomhoff en Van Breugel. Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse cultuur van het imperialisme
007731: LEG»NE, P.M. - De boef. Met illustraties van Eva SchŁtz
000576: LEGGE, J.D. - Australian Colonial Policy. A Survey of Native Administration and European Development in Papua.
001106: LEGGE, J.D. - Australian Colonial policy. A Survey of Native Administration and European Development in Papua.
012299: LEGGE, J.D. - Intellectuals and Nationalism in Indopnesia. A Study of the Following recruited by Sutan Sjahrir in Occupation Jakarta
003440: LEICHTER, HOWARD M. - Political Regime and Public Policy in the Philippines: A Comparison of Bacolod and Iloilo Cities.
009651: LEIDELMEIJER, MARGARET - Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
009825: LEIDELMEIJER, MARGARET - Over het hemd en de rok. Het Comitť Nederland Helpt IndiŽ in Groningen 1945-1948
010355: LEIMENA, DR. J. - Kewarganegaran yang bertanggungjawab. Mengenang Dr. J. Leimena
006121: LEIMENA, DR. J. - Perselisihan Indonesia-Belanda
006632: LEIMENA, DR. J. - The Dutch-Indonesian Conflict
012314: LEIRISSA, R.Z. - Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950. Terwujudnya Suatu Gagasan
004668: LEKKERKERKER, J.G.W. - Concessies en erfpachten ten behoeve van landbouwondernemingen in de Buitengewesten van Nederlandsch-IndiŽ
001678: LEKKERKERKER, C. - Gids in het Volkenkundig Museum. V. Java en de koperkamer.
011212: LEKKERKERKER, C. (AND OTHERS) - Nutslezingen per radio [over Nederlandsch-IndiŽ]
010081: LELYVELD, TH. B. VAN - De bewegingskunst van het Javaansch tooneel
004239: LELYVELD, TH. B. VAN - Iets over en Klooster en zijn Indische werk
005806: LELYVELD, TH. B. VAN - De Javaansche danskunst. Ingeleid door Prof. Dr. N.J. Krom
009536: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / LEMKES, H.J. (REDACTIE) - Maandschrift voor Christelijke Opvoeding en Christelijk Onderwijs. Onder redactie van H.J. Lemkes (e.a.). 2e Jaargang 1859
011880: LEMMERS, A.A. (EDITOR) - Toppi's in de tropen. Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw-Guinea (1954-1960) naar een manuscript van ktz. b.d. H.N.B. Roels (1932-1998). Meen bijdrage van schout-bij-nacht b.d. J.C. Kreffer
010082: LEMS, H. & K. VAN VLIET (EDITORS) - Geroepen tot Zending. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de Hervormde zending in IndonesiŽ en elders
011220: LEE YONG LENG - Population and Settlement in Sarawak
008335: STOUW-LENGKEEK, ELISE G. VAN DER - De hel van Tjideng. Herinneringen xan Bep Groen, ex-gevangene Jappenkamp, oktober '42 - december '45
009366: LENTINCK, RONA - De reis naar het geluk. GeÔllustreerd door Hans Borrebach
011789: LENTINCK, RONA - Dus toch...
002049: LEQUIN, FRANK, AND ALBERT MEIJER - Samuel van de Putte. Een mandarijn uit Vlissingen (1690 - 1745). Een onbedoelde publicatie van een restant.
011250: LEQUIN, FRANK - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azie in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen
009168: LERMINA, JULES - Le Fils de Monte Christo
003620: LEROUX, C.C.F.M. - De Elcano's tocht door den Timorarchipel met Magelhšes' schip "Victoria".
003662: LES, L. - Van IndiŽ onder de Compagnie tot IndiŽ onder de Staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
003545: LESQUILLIER, N.W. - Het adatdelictenrecht in de magische wereldbeschouwing.
004067: LESSEPS, F. DE - Percement de l'Isthme de Suez. Exposť et Documents Officiels.
007705: LETTE, J.R. - Proeve eener vergelijkende studie van het grondbezit in Rusland, zooals dit zich heeft ontwikkeld tot de Russische revolutie, en op Java
001350: LEUFKENS, HUB. - Impressies van Batavia / Impressions of Batavia / EindrŁcke aus Batavia / Impressions sur Batavia / Impressioni di Batavia.
012146: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde Heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw
009203: LEUR, J.L.W. VAN - De Indische Instelling te Delft. Mťťr dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 Jaar verzamelen
009574: LEUR, J.C. VAN - Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History
011201: LEV, DANIEL S. - Islamic Courts in Indonesia. A study in the political bases of legal institutions
012287: LEV, DANIEL S. & RUTH MCVEY (EDITORS) - Making Indonesia. Essays on Modern Indonesia in honour of George McT. Kahi
002010: LEVERT, KICK (EDITOR) - Dagboek van Herman Everwijn Levert (1910 - 1884), koopman, pechvogel en eerste Levert in Nederlands-IndiŽ. Bevattende notities over de periode 1812-1883.
003681: LEVERT, PH. - Inheemsche arbeid in de Java-suikerindustrie.
002874: LEVI, WERNER - Australia's Outlook on Asia.
008613: LEVIJ, J.W. (MINISTER VAN VOORLICHTING TE MAKASSAR) - Twee jaar Oost-IndonesiŽ
009837: LEWIS, NORMAN - An Empire of the East. Travels in Indonesia
012309: LEWIS, JOHM WILSON (EDITOR) - Peasant Rebellion & Communist Revolution in Asia
008023: LEZER, SERGT. A. (EDITOR) - Makassar vierde feest. Fragment uit een soldatendagboek, 23 Aug. - 7 Sept. 1948
001970: LEZER, LEO - Liedjes van Blank en Bruin.
012325: LEZER, LEO ] JOOP VAN DEN BERG - Geest boven de Stof in een Surinaams strafkamp
009488: LEZER, L.A. ] BERG, JOOP VAN DEN - Leo Lezer, Boekhandelaar te Bandoeng [Aanvulling]
004681: [LEZER, LEO] / BERG, JOOP VAN DEN - Leo Lezer: Boekhandelaar te Bandoeng
005485: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L.
007766: [LEZER, LEO] / BERG, JOOP VAN DEN - Geest boven de stof in een Surinaams strafkamp
006959: LEZER, LEO - De Vier Indische Talen (Empat Bahasa Hindia). Leerboek voor zelfonderricht in de Nederlandsch, Maleische, Soendaneesche en Javaansche taal. / Kitab pengadjaran bahasa Belanda - Melajoe - Soenda - Djawa, boeat beladjar sendiri, tiada dengan pertolongan
007950: LEZER, LEO - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude KNIL
004056: BRAU DE SAINT-POL-LIAS - La C√īte du Poivre. Voyage ŗ Sumatra. Illustrations de Montader
008556: LIBAL, MICHAEL - Japans Weg in den Krieg. Die Aussenpolitik der Kabinette Knonoye 1940/41
009015: LIE, EDDY - Twee werelden in ťťn ziel. PoŽzie van Eddy Lie. Over de Indische identiteit en het leven in twee culturen
010102: LIEBAU, HEIKE (EDITOR) - Geliebtes Europa / Ostindische Welt. 300 Jahre interkultureller Dialog im Spiegel der Dšnisch-Halleschen Mission. Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen zu Halle vom 7. Mai - 3. Oktober 2006
000927: LIEFRINCK, F.A. - Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten.
002289: YOE-SIOE-LIEM - Die ethnische Minderheit der √úberseechinesen im Entwicklungsprozess Indonesiens. Ein Beitrag zur Erforschung interethnischer Vorurteile in der dritten Welt.
008940: SUTEDJA-LIEM, MAYA (EDITOR) - De Njai, moeder van alle volken. 'De roos van Tjikembang'en andere verhalen. Vertaald en toegelicht door Maya Sutedja-Liem. Met een inleiding van Henk Maier
008086: LIEMPT, AD VAN - Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de IndonesiŽ-oorlog
004818: LIENDEN, DR. H.J.H. VAN (OFFICIER VAN GEZONDHEID 1E KLASSE, V.H. GENEESHEER-DIRECTEUR VAN HET KRANKZINNIGENGESTICHT "MONTE CRISTO") - Empirisch onderzoek naar de geschiktheid der verschillende temperamentstypen voor den dienst in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
006981: LIENDEN, DR. H.J.H. VAN (OFFICIER VAN GEZONDHEID 1E KLASSE V.H. K.N.I.L., V.H. GENEESHEER-DIRECTEUR VAN HET KRANKZINNIGENGESTICHT "MONTE CHRISTO") - Militaire Politie. Een typologische studie
005626: LIER, RUDOLF VAN - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname
012144: LIER, W.F. VAN - Aanteekeningen over het geestelijk leven en de samenleving der Djoeka's (Aukaner Boschnegers) in Suriname. Met een bijdrage en gegevens van C.H. de Goeje
011554: LIER, RUDOLF F. VAN - Tropische Tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname
008048: LIESKER, H.A.M. (AND OTHERS, EDITORS) - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi. Baros 5 en 4e/9e Bat. 2603 - 1945.
006179: LIESKER, HANS (EDITOR) - Je denk, ken niet, maar kŤn!! Vijf en twintig ervaringen uit het verzet, van de krijgsgevangenen, van volwassenen en jongens uit de burger-kampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ en de vrijheidsstrijd van IndonesiŽ in de jaren veerig en
002799: [LIEVEGOED, A.J.] - Vijf Jaren Landvoogdij.
003272: LIGTHART, TH, IR. P. H÷VIG & DR. D.A. RINKES (EDITORS) - De Indische bodem.
009601: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Ot en Sien voor de scholen in Nederlandsch Oost-IndiŽ. Bewerkt door A.F.Ph. Mann. Met de oorspronkelijke plaatjes van C. Jetses
003627: LIJNKAMP, H.A.F. - De "Japannerwet". Onderzoek naar de wording.
006347: LIM, JANET - Sold for Silver. An Autobiography
008589: LIM, HANNY - Denny, de bijzondere kat. Met illustraties van A.D. van Heyningen-Will
010902: LIM, JANET - Sold for Silver. An Autobiography
004441: LOPES DE LIMA & FRANCISCO MARIA BORDALO - Ensaios sobre a estatistica das Possessoes Portuguzas na Africa Occidental na China e na Oceania. Segunda Serie, Livro Quinto: Ensaio estatistica do Estado da India. Parte primera (por F. M. Bordalo)
011931: LIMA, MARCOS GALINDO - O Governo das Almas: A expansao colonial no pa,is dos tapuia 1651-1798
007595: LIN, LEE CHOR - Batik. Creating an Identity. Photography [:] Tara Sosrowardoyo, Lee Chee Kheong, Ho Keen Fi
004325: LINDBLAD, J.TH. (EDITOR) - Historical foundations of a national economy in Indonesia, 1890s - 1990s
008332: LINDE, JAN MARINUS VAN DER - Het visioen van Herrnhut en het Apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735-1863 / The Vision of Herrnhut and the Apostolate of the Moravian Brethren in Surinam 1735-1863
008223: [LINDE, GERRIT VAN DE (1808-1858)] - Natuurlijke Historie voor de Jeugd. Uit de Gedichten van den Schoolmeester. Premie-uitgave 1940 [van de] Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunsten
010648: LINDE, JOHAN DE - AnonŤ... De Europese gemeenschap gedurende de Japanse bezettingstijd
009415: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe, Deel V / Old K.P.M-ships from the Past, Vol. V
000836: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel III / Old K.P.M.-ships from the Past; Volume III.
000837: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel IV / Old K.P.M. Ships from the Past; Volume IV.
009416: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', Deel VII / Old K.P.M.-ships from the Past
009417: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', Deel XII / Old K.P.M.-ships from the Past, Vol. XII
009418: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', Deel VI / Old K.P.M.-ships from the Past, Vol. VI
000834: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel I. / Old K.P.M.-ships from the past, including N.I.S.M.-ships, previously belonging to Sir William Mackinnon's fleet and purchased by the K.P.M.
000835: LINDEBOOM, LUCAS - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'; Deel II / Old K.P.M.-ships from the Past; Volume II.
000527: LINDEN, J. VAN DER (ONDER MEDEWERKING VAN J.S. DE HAAN EN P.G. TIDEMAN) - Repetitor. Een 957-tal vragen met beknopte antwoorden en berekeningen voor hen die zich bekwamen voor het Syndicaatsexamen voor suikerchemist.
006983: LINDEN, M.L.M. VAN DER (EDITOR) - De Grondverhuring door Inlanders aan Niet-Inlanders op Java en Madoera, vastgesteld bij de Ordonnantie van 27 Augustus 1900 (Staatsbl. No. 240). Bewerkt door L.L.M. van der Linden (Multavidi)
005188: LINDENBORN, M. - West-Java als Zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereeniging
008927: LINGEN, DRS. J.P. - IndonesiŽ
010700: LINGSMA, TJITSKE - Het verdriet van Ambon. Een geschiedenis van de Molukke
012209: LINGSTER, TETA - Die heel andere wereld!
010358: LINIGER, HANS - Saja, Tuan
002554: LINN, H.A.D. - De drinkwatervoorziening op Java, in het bijzonder van het primitief levende gedeelte van de inheemse bevolking.
001061: PHILALETHES [= PS. OF I.J. LION] - De parlementaire regeringsvorm in verband beschouwd met het voordeelig en rustig bezit van Nederlandsch IndiŽ.
001139: LION, H.J. - Het wets-ontwerp op de kultuurondernemingen in Nederlandsch-IndiŽ.
001149: [LION, I.J.] - Het budget van de toekomst. Eene beoordeeling van de beginselen, waarop de aangeboden wet op de cultuur-ondernemingen rust.
010274: LIONG, LIEM SOEI & WIM SCHROEVERS - Maluku. Geografie en geschiedenis van de Molukken sinds het kolonialisme
004249: LIP, F.A.W. VAN DER - Nederlandsch-Indisch Herinneringsalbum aan de verloving en het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard / Kitab bergambar-gambar Peringatan Hindia-Belanda kepada Pertoenangan dan Pernikahan J.m.m. Prinses Juliana - J.m.m. Prins
001141: LITH, F. VAN - De politiek van Nederland ten opzichte van Nederlandsch-IndiŽ.
010415: LITH, HANS VAN (AMD OTHERS, EDITORS) - Vriendendienst. 60 Jaar Stichting Vrienden van het Legermuseum
008313: LITH, P.A. VAN DER (AND OTHERS, EDITORS) - Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. Met medewerking van verschillende ambtenaren, geleerden en officieren samengesteld door P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens
005213: LITTMANN, ENNO - Iets over de betrekkingen tusschen Nederland en AbessiniŽ in de zeventiende eeuw
000224: LOCHER, DR. G.W. - De sociologie en cultuurkunde van Zuidoost-AziŽ en het Zuidzeegebied in haar betrekking tot de algemene cultuurwetenschap.
000958: LOCKART, R.H. BRUCE - Return to Malaya.
007598: LODERICHS, M.A. (AND OTHERS) - Medan. Beeld van een stad. Met bijdragen van D.A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer, G.O. Prins
009094: LODERICHS, MARK, MARGRIET LEIDELMEIJER, JOHAN VAN LANGEN & JAN KOMPAGNIE - Verhalen in documenten. Over het afscheid van IndiŽ, 1940-1950
011368: LOEB, EDWIN M. - Sumatra. Its history and people. With an additional chapter by Robert-Heine-Geldern
000039: LOEB»R, J.A. - Het vlechtwerk in den Indischen Archipel.
007328: LOEB»R JR., J.A. - Bamboe-ornament der Kajan-Dajaks. Met 21 afbeeldingen naar voorwerpen uit de collectie Dr. A.W. Nieuwenhuis in het R.E. Museum te Leiden
004978: LOEBIS, MOCHTAR - Weg zonder eind
003281: LOGAN, JAMES RICHARDSON - The Rocks of Pulo Ubin. With some remarks on the formation and structure of hydrogene rocks and on the metamorphic theory.
012049: LOGCHEM, J.TH. VAN - De ArgoeniŽrs. Een Papoe-volk in West Nieuw-Guinea (The ArgUnians. A Papuan people in western New Guinea)
008742: LOGEMANN, J.H.A. - Nieuwe gegevens over het ontstaan van de Indonesische Grondwet van 1945
008690: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMAN, JHR.MR. A.F. DE - De Unie "Eene School met den BIjbel". Rede gehouden door Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman in de 39ste jaarvergadering der Unie, op dinsdag 10 April 1917, in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht
008691: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE (LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - De Schoolstrijd heropend
008696: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. A.F. DE - Wat wil de rechterzijde?
008912: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / SAVORNIN LOHMANN, MR. A.F. DE - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord van toelichting van "De Staatsschool en de Roomsche Kerk"
007026: LOKOLLO, P.W. - Amboyna's struggle against the lies of Djocja
002315: LOKOLLO, P.W. - De stem der Ambonnezen. Rede van P.W. Lokollo op 4 September 1950.
006046: LOKOLLO, P.W. (INTRODUCTION) - Ambon beroept zich op Recht en Trouw
002316: LOKOLLO, P.W. - Ambon's strijd tegen de leugens van Djocja.
011787: LOMMEL, ANDREAS - Kunst der SŁdsee. Ausstellung des Staatlichen Museums fŁr VŲlkerkunde MŁnchen im Amerika-Haus MŁnchen. Herausgegeben von Stefan P. Munsing und Heinrich Ubbelohde-Doering. Fotos von Herbert List
011199: LONKHUYZEN, T. VAN - De andere tijd
004310: LOO, VILAN VAN DE (EDITOR) - IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren
010301: LOO, VILAN VAN DE (EDITOR) - Het geheugen van IndiŽ. Fragmenten uit 10 prachtige Indische damesromans
009003: GENTILIS VAN LOON, KAPUCIJN [ = JOHANNES VAN LOON] - Portret van een parochie. Pangururan in het aartsbisdom Medan, IndonesiŽ
010578: TERWEN-DE LOOS, J. - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniŽn IndonesiŽ en Sri Lanka
005324: LOOS, DR. D. DE - Tin
005086: LORD, WALTER - Day of Infamy
008378: LORENTZ, H.A. - Zwarte mensen - Witte bergen. Verhaal van een tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea. Met een voorwoord van Tijs Goldschidt en een inleiding van A.S. Troelstra
007751: LORGEOU, …DOUARD (TRANSLATION) - Les Entretiens de Nang Tantrai. Traduits du Siamois par …douard Lorgeou. Bois dessinťs et gravťs par A.-F. Cosyns
004876: LORI…, JAN - Bijdrage tot de Kennis der Javaansche Eruptiefgesteenten
000681: LORM, A. DE - Gids door het Princessehof-Museum te Leeuwarden.
002038: LORM, A.J. DE - Verdwijnende Bataksche cultuur.
001108: LORM, A.J. DE, AND G.L. TICHELMAN - Beeldende kunst der Bataks. Verdwijnend cultuurbezit. Met een voorwoord van prof. Dr. B.J.O. Schrieke
005636: ZWEERS. LOUIS - Strijd om Deli. De verboden foto's van de eerste politionele actie op Java
007999: LOUWERSE, P. - Mannen van sta-vast. Of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pieterz. Koen. Een verhaal voor 't jonge Nederland
007970: LOUWERSE, P. - Janmaat in de Oost, of De vestiging van het Nederlandsch hezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland
007964: LOUWERSE, P. - Mannen van sta-vast, of De Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Koen. Een verhaal voor 't jonge Nederland
004333: LOVEN, KLARIJN - Si Doel and Beyond. Discourse on Indonesian Television in the 1990s
011788: LOW, EUNICE - The George Hicks Collection at the Natonal Library, Singapore. An Annotated Bibliography of Selected Works. Written and compiled by Eunice Low
003638: LOZE, TH. M.M. - De Indische zelfbesturende landschappen in het nieuwe staatsbestel.
006110: LUBBERINK, W. & H.J. WIJNMAALEN - Sociaal Economische problemen (by W. Lubberink]. [Followed by:] De Indonesische vakbeweging, haar ontwikkeling en haar problemen
001603: LUBIS, MOCHTAR - Kisah djudar bersaudara 9Saduran dari Kisah2 Seribu Satu Malam).
001868: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ.
005200: LUBIS, MOCHTAR - Twilight in Djakarta. [ A novel] Translated from the Indonesian by Clare Holt
012171: LUBIS, MOCHTAR - Tjatatan Korea
001869: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de zon. Het Indonesie van nu. Fotografie: Marianne en Han Hehuat.
009108: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van IndonesiŽ
004457: LUCARDIE, W.J. (KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF N.I. LEGER) - Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-AziŽ. Met een voorwoord van Dr. E. Moresco (Vice-President van den Raad van IndiŽ)
012316: LUCASSEN, JAN & RINUS PENNINK - Newcomers. Immigrants and their Descendants in the Netherkands, 1550-1995
009983: LUERAS, LEONARD & RIO HELMI - Bali High. Paradise from the Air. Photographed by Rio Helmi and Leonard Lueras. Written by Leonard Lueras
011799: MULTATULI / B. L‹GER - Multatuli en ScandinaviŽ
009895: LUITINGH, J.C. - Een angstige Kerstavond in het woud. Een Kerstverhaal
000475: LULOFS, M. [= M.H. SZEKELY-LULOFS] - Gummi. Ein Roman aus Sumatra.
000804: LULOFS, C. - De toekomst van Nederlandsch Nieuw-Guinea.
002924: LULOFS, C. & L. VAN VUUREN - De voedselvoorziening van Nederlandsch-IndiŽ.
002934: SZ…KELY-LULOFS, M. H. [HERE UNDER THE NAME MADELON LULOFS] - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. Aus dem Hollšndischen Łbertragen von W.H. Kotas.
002935: SZ…KELY-LULOFS, H.H. [HERE UNDER THE NAME MADELON LULOFS] - Die andere Welt. Roman. Autorisierte √úbersetzung aus dem Hollšndischen.
005064: LULOFS, MADELON [ = M.H. SZEKELY-LULOFS] - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. Aus dem Hollšndischen Łbertragen von W.H. Kotas
005065: LULOFS, MADELON [ = M.H. SZEKELY-LULOFS] - Gummi. Roman. Ins Deutsche Łbertragen von W.H. Kotsch [ = W.H. Kotas]
005396: LULOFS, C. - Iets over het benoemen van Inlandsche functionarissen als verbindingsschakel tusschen Europeesch Bestuur en Adathoofden
010280: SZ…KELY-LULOFS, M.H. - Emigranten en andere verhalen
006085: SZ…KELY-LULOFS, M.H.] / OKKER, FRANK - Tumult. Het levensverhaal van Madelon Szťkely-Lulofs
006171: [SZ…KELY-LULOFS, M.H.] / K÷RMENDI, FERENC - Erfgenamen. De roman van een moderne generatie. Uit het Hongaarsch vertaald door M.H. Szťkely-Lulofs
006247: LULOFS, C. - De Soemba-onderwijs regeling
008967: SZ…KELY-LULOFS, M.H.] / OKKER, FRANK - Vissen vangen in een vulkaan. De bewogen jeugd van Madelon Szťkely-:Lulofs
008221: SZ…KELY-LULOFS, M.H. - De tragedie van de juffrouw
012037: LULOFS, C. & L. VAN VUUREN - De voedselvoorziening van Nederlandsch-IndiŽ
000606: LUNDQVIST, ERIC - Die Wilden sind wir.
012072: LUNING, MARGREET - Politie en Surinamers. een attitude-onderzoek bij de Amsterdamse geŁniformeerde politie in 1974/1975
004342: L√úSCHER, DR. ING. HERMANN - Kartieren nach Luftbildern
006292: LUTTERVELD, DR. R. VAN - De "Turkse" schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743
010502: LUTTERVELD, DR. R. VAN - De "Turkse" schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743
011065: L‹TZOW, ELFRIEDE VON (EDITOR) - Familieboek Von LŁtzow
006602: LUXINGER, J. - Drie Nederlanders bestrijden Japan. Een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in IndonesiŽ 1942-1943
004746: LYAUTEY - Lettres du Sud de Madagascar 1900-1902. Avec un portrait et une carte hors texte, 7 cartes et plans dans le texte
008514: LYNDEN, A.J. H. VAN (LID DER GRENSCOMMISSIE) - Op zoek naar de Zuidgrens. De grensbepaling tusschen Suriname en BraziliŽ 1935-1938. Met korte verslagen van den Luitenant ter Zee 1ste Klasse F.H.M. van Straelen, den korporaal telegrafist K. Meuldijk, den arts H.E. Rombouts. Met 91 foto's en 4
000285: METZ. DR. TH. M. - Een Javaansch Zelfbestuurder. Enkele beschouwingen, naar aanleiding van het Regeeringsjubileum van Mangkoe-Nagoro VII.
012109: MAAN, G. - Boelisch-Nederlandsche woordlijst met Nederlandsch-Boelisch register
005204: MAAS, J.G.J.A. - Bliksemschade aan Klappers
012147: MULTATULI / NOP MAAS - Multatuli voor iedereen (maar niemand voor Multatuli)
006437: MAAS, DR. P.E. (M.M.V. DRS. J.E.C.M. VAN OERLE) - IndiŽ verloren, rampspoed geboren. Het moeizame afscheid van IndiŽ van Van Mook, Stikker en Sassen
006561: MAASSEN, MR. C.C.J. & MR. A.P.G. HENS - Agrarische regelingen voor het Gouvernementsgebied van Java en Madoera
002283: MAATEN, K. VAN DER - Z.E. de Oud Gouverneur-Generaal J.B. van Heutsz en de defensie van Nederlandsch-IndiŽ.
002779: MAATHUIS, S.C. - Maatschappelijke betrekkingen in Nederland en Nederlandsch Oost-IndiŽ ten aanzien harer verkrijging en vervulling toegelicht en in rangschikking bijeengebracht.
001723: MACGILLAVRY, ANNEMIE - Syndromen. Met tekeningen van de schrijfster.
002374: MACGILLAVRY, H. (RESIDENT AAN HET HOF TE SOERAKARTA) EN LID VAN HET BATAVIAASCH GENOOTSCHAP) - Korte verhandeling of aanteekeningen omtrent den Adelstand der Javanen.
001093: TENGKU NATHAN MACHMUD - The Indonesian Production Sharing Contract. An investor's perspective.
006256: MACHMUD, ETTY & JUDITH SNODGRAS - A Glimpse of Indonesian Fabrics and Jewellery
000575: MACKENZIE, COMPTON - Realms of Silver. One hundred years of banking in the East.
008251: MACKINNON, DR. K. - IndonesiŽ. Natuur en Natuurbehoud
010296: MACLEAN, ALISTAIR - South by Java Head
002989: MADDISON, ANGUS, AND G… PRINCE (EDITORS) - Economic Growth in Indonesia 1820 - 1940.
009424: MADOC, G.C. - An Introduction to Malayan Birds (Revised edition). With drawings by Dr. B.D. Molesworth
011452: MADSEN, AXEL - Silk Roads. The Asian Adventures of Clara & Andrť Malraux
002214: VERSTEGEN-MAESSEN, N. - Spinninghe. Sevenumse IndiŽgangers. De vleegende PieŽlhaas.
012125: BARBEDO DE MAGELH√S - Timor-Leste. Mensagem aos vivos
009806: MAGUIRE, BASSETT (AND COLLABORATORS) - Plant Explorations in Guiana in 1944, chiefly to the Tafelberg and the Kaieteu Plateaur
007276: MAHIEU, VINCENT [= J.J.TH. BOON] - Tschuk. Aus dem Niederšndischen von Waltraud HŁsmert
000173: MAHIEU, VINCENT [= J.J.TH. BOON] - Tjies. Een bundel vertellingen.
010293: MAHIEU, VINCENT [ = J. BOON] - Tjies. Vertellingen
010768: MAHN, DR. GEORG - Bali. ERinnerungen eines Eurpšers
007565: MAIANI, MARGHERITA & SOIZIE QUER (EDITORS) - Voyage vers l'Ile mystťrieuse. De la Polynťsie ŗ l'Ile de P‚ques.
002047: MAIER, H.M.J. - Rood Paleis, een Indische roman van F. Bordewijk.
002485: MAIER, H.J.M. & A. TEEUW (EDITORS) - Honderd Jaar Studie van IndonesiŽ 1850 - 1950. Levensbeschrijvingen van twaalf Nederlandse ondezoekers.
011850: MAIER, H.M.J. (EDITOR) - Sjeik Abdullah en de bloemen. Hikayat Merong Mahawangsa.[On cover:] Maleise hofkroniek. Vertaald en ingeleid door H.M.J. Maier
008976: MONSIER D"AMOUR [= PS. OF NJOO CHEONG SENG] / MAIER, HENK (EDITOR) - Maar geluk duurt nooit lang. Maleise verhalen vol bitterheid. Vertaald [uit het Maleis] en ingeleid door Henk Maier
004281: MAINDRON, MAURICE - Le Scarabťe d'Ambre. Aventures dans l'Ile de Sumatra d'un Anglais, d'un missionnaire et de deux naturalistes
000302: KHAN MAJLIS, BRIGITTE - Indonesische Textilien. Wege zu GŲttern und Ahnen. Bestandskatalog der Museen in Nordrhein-Westfalen.
010364: MAK, C. / GEERT MAK - Drie verhalen uit de dierentuin
009892: MAK, HANS - Het andere verhaal
005352: MAKAGIANSAR, M. & POORWO SOEDARMO (EDITORS) - Research di Indonesia 1945-1965
008921: MALAKA, TAN] / POEZE, HARRY - Tan Malaka. Levensloop van 1897 tot 1945
005105: MALIK, ADAM - In the Service of the Republic [Memoirs]
005475: MALINOWSKI, DR. BRONISLAV - Sitte und Verbrechen bei den NaturvŲlkern
004921: MALNA, AFRIZAL - Yang berdiam dalam Mikropon. Kumpulan Sajak
008070: MAN, J.TH. DE - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde 1942-1946
000353: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Javasuikerindustrie in heden en verleden gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis.
002245: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Javasuikerindustrie in heden en verleden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis.
007746: MANDERS, JO - Het meisje en de clown
011371: MANDERS, JO - In Holland staat een huis......
004521: MANDERS, JO - Paradijs op aarde. Roman
000179: MANDERS, JO - Crisis. [Roman].
001349: MANDERS, JO - Crisis [Roman].
005788: MANDERS, JO (EDITOR) - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld door Jo Manders
005789: MANDERS, JO (EDITOR) - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen hun identiteit wisten te bewaren. Medegedeeld door Jo Manders
004520: MANDERS, JO - In Holland staat een huis.....
008380: MANGOENKOESOEMO, TJIPTO - Het Communisme in IndonesiŽ. Naar aanleiding van de relletjes
010465: MANGOENKOESOEMO, SOEJITNO - Nji Pohatji Sanghjang Srie in de desa Tjaringin nabij halte Masing
011276: MANGUNWIJAYA, Y.B. - Di bawah bayang-bayang Adikuasa
010384: MANGUNWIJAYA, YUSUF B - Tussen admiraals en sultans. Vertaald door Cara Ella Bouwman
010689: MANGUNWIJAYA, YUSUF B. - De basllade van de betjak. Vertaald door F. van den Bosch en Fons Kwee-Tan
005202: MANN, RICHARD - Murder in Batavia. A Novel
011436: MANN, RICHARD - Plots & Schemes that brought down Soeharto
003478: MANSVELT, DR. W.M.F. - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan, in opdracht van de Directie en in overleg met den Heer Abram Muller, oud-direkteur der Maatschappij.
007284: MANT, GILBERT - You'll be Sorry. [On frontwr.:]The Tragedy of the Eight Division in Malaya
007572: MANUHUTU, W. & H. SMEETS (EDITORS) - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951
007420: MANUSAM, A.TH - Njai Dasima. Het slachtoffer van bedrog en misleiding. Een historische zedenroman van Batavia
003906: MANUSAMA, A. TH. - Komedie Stamboel, of de Oost-Indische Opera.
000981: MANUSAMA, J.A. (INTRODUCTION) - "...en tůch draait ze!" en tůch: Ambon zŠl herrijzen!
000982: MANUSAMA, J.A. (AND OTHERS) - Zuidmolukse notities (Titel on cover: Lete-mena).
008333: MANUSAMA, IR. J.A. - Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953. Bezorgd door Henk Smeets en Wim Manuhutu
011755: MANUSAMA, Z.J. - Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw. Ingeleid door Chris F. van Fraassen
005266: MARAMIS, A.A. (LL.D..) - No more legal power of the Netherlands in Indonesia / Belanda tidak mempoenjai kekoeasaan sjah lagi di Indonesia / Nederland heeft geen gezag meer over Indonesia
004961: MARAMPA, A.T. - Hoe reis ik door Toraja
011779: MARAMPA', A.T. - Hoe reis ik door Toraja
005025: MARBUN, B.N. - Proses Pembangunan desa; menyongsong tahun 2000
012335: MARCHAND, SUZANNE L. - German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race, and Scholarship,
007297: MAZ»L-KRAMMER VON MARCHAU, A.M.M.J.B.J. - Kampje spelen. Een herinnering aan het vrouwenkamp te Banjoe Biroe, 30 Juli 1945, voor Anne Marie Rappard's 6de verjaardag
009467: MARCUS, W. (EDITOR) - De B.B.L. en de Indianistie. Uitgegeven door de Vereeniging van bouwkundigen in Nederlandsch-IndiŽ
005617: MARCUS, A.W. - Gedachten in gedichten
010396: MARDJANA, M. - Lajang isi kawroeh bab basa Djawa sawetara
001008: MAREK, JIRI - Land unter dem ńquator, oder die vollstšndige Beschreibung einer Reise nach Java und Bali, unternommen im Jahr des Herrn 1955 [..].
003535: MARGADANT, W.F. - Voor drie jaren naar de Oost.
003582: MARGADANT, LEONARD - De Raad van Nederlandsch-IndiŽ in verband met het vraagstuk der reorganisatie van het Indisch bestuur in de jaren 1854-1893.
004874: MARGADANT, C.W. - Verklaring van de Nederlandsch-Indische Strafwetboeken
006604: MARGADANT, DR. L. - Uit het dagboek van een bestuursambtenaar in IndonesiŽ (Juni 1942 - 18 April 1942)
004487: PERHAM. MARGERY - Lugard. The Years of Adventure 1858-1898. The first part of the life of Frederick Dealtry Lugard, later Lord Lugard of Abinger
012256: SANTA MARIA, LUIGI - I Prestiti Portoghesi nel Malese-Indonesiano
012340: DERMOŘT. MARIA - The Ten Thousand Things. Translated by Hans Koning. Afterword by E.M. Beekman
012238: MARIANTI, RULY - Surviving Spouses. Support for Widows in Malang, East Java
008808: HUISMAN. MARIJKE - Mata Hari (1876-1917): de levende legende
009355: MARIJN, MR. P.T. (INSPECTEUR B/D ARBEIDSINSPECTIE) & MR. P.TH.J. VAN TETTERING (REFERENDARIS B/H KANTOOR VAN ARBEID) - De Aanvullende Plantersregegeling. Koninklijk besluit van 17 Januari 1938 (Ned. Stbl. No. 940; Ind. Stbl. No. 98). Verzameling van ontwerpen, gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz., bijeengebracht en gerangschikt
000819: MARISINI, MARESCO [PS. OF M.CH.L. VAN 'T SAS] - Blank en Bruin. Indisch tooneelspel van rassenhaat.
007147: MARONIER, J.H. - Pictures of the Tropics. A catalogue of drawings, watercolours, paintings and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden
012080: MARREVEE, ILSE - CuraÁao. Geschiedenissen
011465: MARRIOTT, EDWARD - De verloren stam. Een zoektocht door de jungle van Papoea Nieuw-Guinea
009483: MARSCHALL, WOLFGANG - Der Berg des Herrn der Erde. Alte Ordnung und Kulturkonflikt in einem indonesischen Dorf
005796: MARSDEN, W. - Grammaire de la Langue Malaye par Mr. W. Marsden; publiťe ŗ Londres en 1812 et traduite de l'anglais par C.P. Elout / Maleische Spraakkunst, door den Hr. W. Marsden; in 1812 te Londen gedrukt en uit het Engelsch vertaald door C.P.J. Elout
007468: MARSDEN, W. - Dictionnaire Malai, Hollandais et FranÁais par C.P.J. Elout. Traduit du Dictionnaire Malai et Anglais de Mr. W. Marsden / Maleisch, Nederduitsch en Fransch Woordenboek, door C.P.J. Elout; naar het Maleisch en Engelsch Woordenboek van den Hr. W.
002617: MARTIN, K. - Geologische Studien ueber Niederlšndisch West-Indien, auf Grund eigener Untersuchungsreisen.
008322: MARTIN, K. - Die Eintheilung der Versteinerungs-fuehrenden Sedimente von Java
005399: MARTIN, DR. K. - Unsere palaeozoologische Kenntnis von Java. Mit einleitenden Bemerkungen Łber die Geologie der Insel
002616: MARTIN, K. - Bericht Łber eine Reise nach Niederlšndisch West-Indien und darauf gegrŁndete Studien.
009285: MARTOHASTONO, R.NG. - Riwayat Pasarean Mataram I
011875: MARVAL, GASPARD DE - Le Monde du Kris. Indonesie - Malaisie - Ohilippines. Conception et redaction Gaspard de Marval
005599: MARZUKI, YAZIR FRED D. AWUY - Namo Buddhaya - Ere zij Buddha - Glory to Buddha
006536: MASINAMBOW, E.K.M. (EDITOR) - Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia
000209: VAN WYCK MASON - Saigon Singer. A new Major North Story
004816: MASON, JOHN BROWN & H. CARROLL PARISH - Thailand Bibliography
011638: MASPERO, FRAN«OIS (EDITOR) - Les massacres la guerre chimique en Asie du Sud-Est
006515: MASSAJA (MISSIECLUB DER FRATERS CAPUCIJNEN TE UDENHOUT) - De Missie en Oost-AziŽ. Met een voorwoord van den Hoogeerw. P. Dr. Vitus
011460: MASSIER, A.W.H. , A.O. (EDITORS) - Indonesisch-Nederlandsch Juridisch Woordenboek. Hukum Perikata / Verbintenissenrecht
011461: MASSIER, A.W.H. - Indonesisch-Nederlands Juridisch Woordenboek. Hukum Dagang / Handelsrecht
009155: MASTENBROEK, BERT & BOB TADEMA SPORRY - Kijk op IndonesiŽ
004810: MASTERS, JOHN - The Road Past Mandalay. A personal narrative
010922: MATEN, WILMA VAN DER - Jakarta aan Zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad
000801: MATERS, MIRJAM - Van Zachte Wenk tot Harde Hand. Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-IndiŽ 1906-1942.
008085: MATH…RON, FELIX - Si Dogol & Si Tolol. Met een voorwoord van Lilian Ducelle. Illustraties van Jack Poirriť
010089: MATTERLIN, O. - Autographes et Manuscrits. Ventes Publiques 1982-1985. Analyses graphologiques par Anne-Marie Sallerin
012119: MATTHES, DR. B.F. - Boegineesche en Makassaarsche legenden
012228: MATTHES, HENDRIK JUSTUS - Eenige opmerkingen over de waarborgen waaarmede de doodstraf in Nederlandsch Oost-INdiŽ omgeven is
010646: MATTHIJS, HEIN - Ik ben net als een waringin... Vehalen over moed
008578: MATTIESSEN, PETER - Een vallei in de steentijd. Vertaald door Beb Vuyk
003466: MAURENBRECHER, E.W. - Verbeteringen en aanvullingen op den inventaris der Hindoe-oudheden (Rapport 1923) voor de districten Malang, Penanggoengan en Ngantang van de afdeeling Malang, Residentie Pasoeroean.
008188: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een "Totok". Met Ī 200 illustraties naar oorspronkelijke photographische opnamen en naar teekeningen van Johan Braakensiek en W.O.J. Nieuwenkamp
007973: MAURIK, JUSTUS VAN / JAEGER, W. - Met "De Amalia" van Genua naar Padang / De sombere kameraad
004433: MAURIK, JUSTUS VAN - Op reis en thuis. Novellen en schetsen
008102: MAURIK, HENK VAN - Djokja achter de horizon. GeÔllustreerd door Ries Molenaar. Ingeleid door Z.Exc. Luit.-Gen. S.H. Spoor
006795: MAURIK,HENK VAN - Djokja achter de horizon. Ingeleid door Z. Exc Luit.-Gen. S.H. Spoor. GeŪllustreerd door Ries Molenaar
000051: MAURIK, JUSTUS VAN - Indrukken van een "Totok". Indische typen en schetsen.
011254: MAY, KARL / CHRISTIAN HEERMANN - Karl May, der Alte Dessauer und eine šlte Dessauerin", nebst den beiden wenig bekannten humoresken Ein StŁcklein vom alten Dessauer und der Amsenhšndler
009453: MCALPIN, SOPHIA - The Landscape Palimpsest. Reading early 19th Century British Representations of Malaya
008606: MCCOY, COMMANDER MELVYN H. (USN), LIEUTENANT COLONEL S.M. MELLNIK & LIEITENANT WELBOURN KELLEY (USNR) - Ten Escape from Tojo
006920: MCCULLOUGH, W. - De onderste kleur
007091: MCDOUGALL JR., WILLIAM H. - By Eastern Windows. The story of a battle of souls and minds in the prison camps in Sumatra
007371: MCGLYNN, JOHN H. (EDITOR) - Menagerie. Indonesian Fiction, Poetry, Photographs, Essays. Vols. 1 + 2
010808: MCGLYNN, JOHN, AND E.U. KRATZ (EDITORS) - Walking Westward in the Morning. Seven contemporary Indonesian poets
000697: MCGUIRE, PAUL - Westward the Course! The new world of Oceania.
012353: MCINTYRE, ANGUS (EDITOR) - Indonesian Political Biography: In Search of Cross-Cultural Understanding
008427: MCKIE, RONALD - Proud Echo
011313: MCLEOD, CYNTHIA - Elisabeth Samson. Een vrije vrouw in het achttiende-eeuwse Suriname
012271: MCVEY, RUTH T. - The Soviet View of the Indonesian Revolution
009713: MCVEY, RUTH (EDITOR) - Indonesia
009641: MEAD, MARGARET - New Lives for Old, Cultural Transformation - Manus, 1928-1953
008783: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / EEN MEDESTRIJDER (PS.) - De strijd om de school in Nederland sedert 1857. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Geboorte en de als aanstaand te vreezen Uitvaart van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs
005898: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Getekend als koloniaal. Een relaas over de belevenissen van een KNIL-soldaat en de mensen die zijn leven deelden in de jaren 1930-1950
005880: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830-1950
005897: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Tanda kehormatan KNIL. Verzet, guerilla- en bevrijdingsstrijd geleverd door het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 8 maart 1942 - 15 augustus 1945
001933: MEEL, P. VAN (EDITOR) - Tanda mata KNIL. Foto's en verhalen als herinnering aan het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, samengesteld door P. van Meel, redakteur Stabelan.
007339: MEER, H.J. VAN DER - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de 'Kentering der Tijden' 1906-1956
007354: MEERBEKE, HENRY VAN - Zůů wordt men lid van de Tweede Kamer. een Hollandsche verkiezingsroman
003968: MEERBEKE, HENRY VAN [ = PS. OF M.W. VAN DER AA] - Waarnemingen en Waarheden.
011751: NEDERVEEN MEERKER, JOHN VAN - Losse levensbladen
007869: [MULTATULI] / MEERKERK, J.B. - Eduard Douwes Dekker. Multatuli. Eene karakterstudie. Met 4 portretten
004620: MEERKERK, J.B. - De Starrenborg
000400: MEES, MR. W.C. - Het muntwezen van Nederlandsch IndiŽ. [IV], 115 pp.
009171: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Raden Dr. Hoesein Djajadiningrat
006884: MEES, C.A. (TRANSLATOR) - Hikajat Pelandoek Djinaka. Een Maleis dwerghertverhaal. Vertaald door C.A. Mees
008516: MEETEREN, NICOLAAS VAN - Volkskunde van CuraÁao
011935: MEHDEN, FRED R. VON DER - South-East Asia 1930-1970. The Legacy of Colonialism and Nationalism
010421: MEIDEN, GERARD WILLEM VAN DER - Betwist Bestuur, Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753
005859: [MEIER, THEO] / WENK, KLAUS - Theo Meier. Bilder aus den Tropen - Pictures from the Tropics
007098: MEIJER, J.J. - Tjarita Ki-Asdoera. Het verhaal van Ki-Asdoera. Tekst, vertaling en aanteekeningen, met eene inleiding en opmerking over de spreektaal in Zuid-BantŽn
002037: MEIJER, IR. H. (IN COLLABORATION WITH ING. F.A.J. HECKLER) - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor.
003838: MEIJER, A.B. - Die Minahassa auf Celebes. Eine Reiseerinnerung. Vortrag, gehalten in Dresden im Mšrz 1876.
008110: MEIJER, J.B. - Jan Pieterszoon Coen. Een held uit onze jeugd
006009: MEIJER, J.B. - Jan Pieterszoon Coen. Korte weergave van de rede gehouden op 19 Augustus 1922 te Utrecht, naar aanleiding van den historischen optocht op 31 Augustus a.s.
006680: MEIJER, HANS - Den Haag - Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962
007395: MEIJER, J. - IndiŽ en de Vliegende Hollander. Met een woord vooraf van Hans Martin.
009879: MEIJER, HANS - In IndiŽ geworteld. De twintigste eeuw
008937: MEIJER, HANS (MET MEDEWERKING VAN MARGARET LEIDELMEIJER) - Indische rekening. IndiŽ, nederland en de backpay-kwestie 1945-2005
010426: MEIJERS, DR. A.A.G. - De Nederlandse Sigarenindustrie. Een onderzoek naar jaar economische en sociale betekenis voor de Nederlandse Volksgemeenschap
002203: GMELIG MEIJLING, J.P.B. - Bouwen in IndonesiŽ. Handleiding bij de constructie van woningen en loodsen.
011004: MEINSMA, J. (EDITOR) - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-IndiŽ. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal srchief. Uitgegeven en bewekt door Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge. Register op Deel 1-VII. Bewerkt door J. Meinsma
003626: MEISS, J.H. - Eenige bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen toestand van Nederl.-IndiŽ onder het bestuur van Gouv.-Gen. J.J. Rochussen (1845-1851).
009218: MEISSNER, H.O. - Fernost. Abseits der grossen Strassen
000587: MELLEMA, DRS. R.L. - De Islam in IndonesiŽ (in het bijzonder op Java).
000965: MADE MENDERA & I.G.B. SOEGERIWA - Giri-koeta. Rentjanan Made Mendera, I.G.B. Soegeriwa.
008499: MENDON«A, R. - Tussen vandaag en morgen
012221: CHEN MENGHONG - De Chinese gemeenschap van Batavia 1843-1865. Een onderzoek naar het Kong Koan-archief
006722: MENZ, JULIA - Maha Djalan. West-÷stliche Reise. Mit 71 Bildern
007658: MEREDITH, PHILIP - Het monteren van Japanse schilderkunst
003749: [MERKUS, P.] - Blik op het bestuur van Nederlandsch-IndiŽ onder den Gouverneur-Generaal J. van den Bosch, voor zoo ver het door denzelven ingevoerde Stelsel van Cultures op Java betreft.
005827: MERRILLEES, SCOTT - Batavia in Nineteenth Century Photographs
008336: MERWE, H. TE [ = PS. OF NICOLAAS HEINER] - Zendingstocht. GeÔllustreerd door Menno [van Meeteren Brouwer]
002169: MESNAGE, LOUIS - Les naufragťs de la Barbade. Illustrations de G. Dascher.
007235: METSCH, A.J. VON / DRS. H.J. VADER (EDITOR) - Bericht uit Hainan. Dagboek van A.J. von Metsch, krijgsgevangene op het eiland Hainan en zijn ontsnapping naar de Chinezen van de Kwomintang, 5 mei 1942 - 21 september 1945. Uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Drs. H.J.
001092: METZ, DR. TH. M. - Mangkoe-Nagaran. Analyse van een Javaansch vorstendom.
001595: METZGER, EMIL - Europšische Ansiedler in Niederlšndisch Ost-Indien.
012236: MEULEMAN, JOHAN (EDITOR) - Islam in the Era of Globalization. Muslim attitudes towards modernity and identity
001894: MEULEN, E.I. VAN DER - Inventaris van de papieren afkomstig van E. Gobťe.
002184: MEULEN, E.I. VAN DER - Inventaris van de papieren afkomstig van E. Gobťe.
006027: MEURS, H. VAN (EDITOR) - Literatuur-overzicht over het jaar 1939 van de Taal-, Land- en Volkenkunde en Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ
009756: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] MEURS, C. VAN (LEERAAR AAN DE INRICHTING VOOR DOOFSTOMMEN-ONDERWIJS TE ROTTERDAM) - De doofstomme in de maatschappij
006503: MEURS, F. VAN - Grepen uit het leven van den oud-indischen bard
002391: MEYBOOM, S.G.F. (SAMENSTELSTER) - Het Vrouwenjaarboek. [Tweede Deel]. Met medewerking van Mevr. Van Balen-Klaar [en vele anderen].
001838: MEYER, ADOLF BERNHARD - Die Kalangs auf Java.
005321: MEYER, HERMAN - De Hollander in den Oost. Ingeleid door Mr. M.W.F. Treub
004270: MEYIER, HAN DE - Kamperen onder de Rijzende Zon
005528: MEYIER, J.E. - De vaarwaters naar Soerabaja in den loop der tijden
009899: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / MEYLINK, MR. A.A.J. - OfficiŽle geschiedenis der Wet van 1806 over het Lager Schollwezen en Onderwijs en van de reglementaire bepalingen over dit onderwerp, opgemaakt door de authentieke bescheiden der leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal
001270: BRUYN MGZ, J. DE - Het Burgerlijk Wetboek en eenige andere wetsbepalingen voor het zoogenaamd Klein-Notaris-Examen, benevens voor Leden en Agenten van Weeskamers en anderen die zich op de hoogte van den hoofdinhoud dier bepalingen willen stellen.
002319: MICHENER, JAMES A., AND A. GROVE DAY - Rascals in Paradise.
007294: MICHENER, JAMES A. - Return to Paradise
002529: MICHIELSEN, K.W.J. - Indische Reflexen [Gedichten].
011808: BRONS MIDDEL, R. - Soendaneesch-Hollandsch woordenlijstje
003855: BRONS MIDDEL, R. - Hermine. Indische roman.
001983: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel.
002719: MIDDENDORP, W. - Twee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost-IndiŽ (Heerendienst en Poenale Sanctie).
003005: MIDDENDORP, W. - De poenale sanctie.
006647: MIDDENDORP, W. (OUD-LID VAN DE VOLKSRAAD) & DR. J.A. VERDOORN (ZENDINGSARTS) & R.J. ISMAňL - IndonesiŽ - "Eerst weten - dan oordelen"
012225: MIEDEMA, JELLE - De Kebar 1855 - 1980. Sociale structuur en religie in de Vogelkop van West-Nieuw-Guinea
001302: MIERT, HANS VAN - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon en de ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
000445: MIJER, A. - De agrarische verordeningen in Nederlandsch-IndiŽ. Voorzien van aanteekeningen en een alphabetisch register.
004525: MIJER, P. (OUD-MINISTER VAN KOLONIňN) - Over het openstellen van kusthavens voor den algemeenen handel in Nederlandsch-IndiŽ.
002973: MIJKSENAAR, P.J. - "Wij" in de Melbourne-race. Spannende Octoberdagen van 1934.
004556: MIJN, PROF. MR. W.B. VAN DER (PENULIS) & DRS. F. TENGKER - Perundang undangan profesi penyelenggaraan pelayanan kesehatan
009129: MIKSIC, JOHN (TEXT) & MARCELLO TRANCHINI (PHOTOGRAPHS) - Borobudur. Golden Tales of the Buddhas, Text by John Miksic. Photographs by Marcello and Anita Tranchini
010474: MIKSIC, JOHN & ANTHONY REID (EDITORS) - Geschiedenis van IndonesiŽ. Land, volk en cultuur. Deel 1. Oude geschiedenis. Deel 2. Vroeg-moderne geschiedenis
001645: MILLS, L.A. - British Malaya 1824-67.
000772: MILO, DR. T.H. - De invloed van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
010766: MILO, TH. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 en 1797 in verband met de expeditie van Scjout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop
007365: MIN, TH. - Tekenen op de Lagere School. Deel VI
007308: MIN, TH. - Tekenen op de Lagere School. Deel V
008850: MINGAARS, PETER, JAAP HEIJ, MAUDY SMITH & PIM POSTHUMUS (EDITORS) - Indisch Lexicon. Indische woorden in de Nederlandse literatuur. …en vervliegende woordenschat'
007876: [MULTATULI] / MINNEN, JOHAN VAN - Ongefrankeerd. Post van Multatuli. Bezorgd door Johan van Minnen

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/25