Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
009339: GOOR, DR. J. VAN (EDITOR) - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ
007699: GOOR, J. VAN - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld
000180: GOOR, J. VAN - Kooplieden, predikanten en bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld.
003672: GOOR, J. VAN - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
001251: GOOR, J. VAN (EDITOR) - Trading Companies in Asia 1600 - 1830.
009073: GOOSEN, DRS. JOHANNA JACOBS & DR. TON THELEN (EDITORS) - Tussen twee werelddelen in, 'wacht het verlangen van een oceaan'. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
011091: GOOSEN, DEES, DRS. JOHANNA JACOBS & DR. TON THELEN (EDITORS) - Tussen twee werelddelen in, wacht het verlangen van een oceaan. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
012030: GOOSZEN, HANS - A Demographic History of the Indonesian Archipelago 1880-1942
000625: GOOTE, DR. A. - Wij in IndiŽ. Voor wie is er plaats?
006789: GOOYER, A.C. DE - Op wacht in de dessa
007222: GORDON, ERNEST - Miracle on the River Kwai
003575: GORDON, ROBERT J. & MERVYN J. MEGGITT - Law and Order in the New Guinea Highlands. Encounters with the Enga.
008612: GORDON, HARRY - Die like the Carp! The story of the greatest prison escape ever...
005833: GORIS, DR. R. - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch woordenboek
001776: GORIS, DR. R. - Bali. Atlas Kebudajaan / Cults and Customs / Cultuurgeschiedenis in beeld.
004368: GORIS, DR. R. - "De Strijd over Bali en de Zending". De waarde van Dr. Kraemer's boek.
004502: GORKOM, K.W. VAN - Wetenschappelijke opmerkingen en ervaringen betreffende de kina-cultuur
002709: GORKUM, K.W. VAN - Specerijen.
009881: GORRIS, GABRIňL [= PS. OF F.J. LINNARTZ] - Oponthoud in Remagen. Roman
005099: GORSKY, BERNARD - La derniŤre Ile
008004: GORTER, H. - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust. Met illustraties van Menno van Meeteren Brouwer
001198: GORTER, H. - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust.
009922: GORTER, CORN. - Astrologische Chronologie. Berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, maand en dag. De rectificatie van de Horoscoop. Analyse van de Solaar-Horoscoop
007852: [MULTATULI] / GORTER, A. (ARTS) - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz. toegelicht
003394: GOSKER, D. (SAMENSTELLER) (M.M.V. TJ. DE JONG, JOURNALIST) - Apeldoorn. Uitgegeven door de Gemeente Apeldoorn als aandenken aan den scheidenden burgemeester Mr. W. Roosmale Nepveu.
001228: [GOSLINGS, J.F.W.L.] - De Toradja's van Galoempang.
000404: GOSLINGS, B.M. - De Wajang op Java en Bali in het verleden en het heden. Beschouwingen in verband met het vraagstuk van het ontstaan der Javaansche wajang.
011644: GOSLINGS, L.A. PETER & LINDA Y.C. LIM (EDITORS) - The Chinese in Southeast Asia
001684: GOSLINGS, B.M. - Gids in het Volkenkundig Museum. XIII. De indianen en boschnegers van Suriname.
009254: GOUDA, FRANCES (WITH THIJS BROCADES ZAALBERG) - American Visions of the Netherlands East Indies / Indonesia. US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949
000665: GOUDOEVER, W.A. VAN - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas, 1857-1942.
010669: GOUDOEVER, W.A. VAN (OUD-HOOFDREDACTEUR VAN "DE LOCOMOTIEF") - Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Denpasar, 712 December 1946
011191: GOUDRIAAN, T. AND C. HOOYKAAS - Stuti and Stava (Bauddha, Saiva and Vaisnava) of Balinese Brahman priests
006382: GOUKA, N.G.B. - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938) / The Soetardjo Petition. A Dutch bloomer in the Netherlands Indies? (1936-1938)
005988: GOUKA, KLAAS - Tabť Bťbť. Verhalen rond een jong Controleur B(innenlands) B(estuur) uit de tijd dat IndiŽ IndonesiŽ werd
006191: GOUW, A.C. TER - Indische Joop
011296: GOVAARS, MING N[= M.T.N. GOVAARS-TJIA] - Dutch Colonial Education. The Chinese Experience in Indonesia, 1900-1942. Translated [from the Dutch] by Lorre Lynn Trytten. With a foreword by Wang Gungwu
009515: GRAAF, DR. H.J. DE - Batavia in oude ansichten
008402: GRAAF, DR. H.J. DE - Nederlandsch-IndiŽ in oude ansichten. Jubileum-editie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de uitgeverij
003729: GRAAF, H.J. DE & TH. G.TH. PIGEAUD - Islamic States in Java 1500-1700. Eight dutch books and articles by Dr. H.J. de Graaf as summarized by Theodore G. Th. Pigeaud. With a Comprehensive List of Sources and a General Index of names composed by H.J. de Graaf.
009135: GRAAF, H.J. DE / COLIN CLAIR - The Spread of Printing. Eastern Hemisphere [:] Indonesia
008737: GRAAF, H.J. DE - Catalogus van de Handschriften in Westerse Talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
002562: GRAAFF, S. DE. - Verslag omtrent de verdere voorbereiding eener hervorming van het Bestuurswezen in Nederlandsch-IndiŽ. Hoofdstukken IV, V en VI.
002561: GRAAFF, S. DE - Verslag omtrent de verdere voorbereiding eener hervorming van het Bestuurswezen in Nederlandsch-IndiŽ. Hoofdstuk I.
006656: GRAAFF, ANT. P. DE - De laatste patrouille
011385: GRAAFF, NICOLAAS DE - Oost-Indise Spiegel. Ingeleid en bewerkt door Marijke Barend-van Haeften en Hetty Piekenpol
009463: GRAAFF, IR. E.A. VAN DE - De statistiek in IndonesiŽ
006522: GRAAFF, DR. H.J. DE - Ambon in oude ansichten
012123: GRAAFF, ANT. P. DE - Notities van een soldaat. Het dagboek van soldaat A.A. van der Heiden
009680: GRAAFF, BOB DE - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873 - 1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat
007929: GRAAFF, DR. H.J. DE - De Javaanche Vorstenlanden in oude ansichten
006523: GRAAFF, DR. H.J. DE - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten
010142: GRAAFF, ANT. P. DE - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouille van het vergeten leger
006349: GRAAFF, ARTHUR - De 50 beste Indonesische restaurants in Nederland. Van Groningen tot Maastricht, van Amsterdam tot Middelburg - 50 beschrijvingen, met gegevens over de Indonesische keuken en een uitgebreide culinaire woordenlijst
007954: GRAAFF, ANT. P. DE - Merdeka
006678: GRAAFF, ANT. P. DE - Brieven uit het veld. Het vergeten leger thuis
006657: GRAAFF, ANT. P. DE - Levenslang op patrouille
012024: GRAAFF, ANT. P. DE - De heren worden bedankt. Met het vergeten leger in IndiŽ, 1949-1950
010856: GRAAFF, BOB DE - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het Ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940
009248: GRAAFF, ANT. P. DE - IndiŽ bepaalde ons leven
012025: GRAAFF, ANT. P. DE - Brieven uit het veld. Het vergeten leger thuis.
010197: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] - Op en om SoekŚ Sepi. Schetsen van een koffielandje. 2e druk. Met 5 teekeningen
001629: GRAAFLAND, A.F.P. - Schets der Chineesche vestigingen in de Afdeeling Karimon.
003595: GRAAFLAND, A.C.H. - Iets over strafwetgeving en strafrechtelijke begrippen in den Ned.-Ind. Archipel.
003992: GRAAFLAND, A.F.P. - Schetsen uit Indragirie.
004628: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] - De Khimono, benevens twee andere Oost-Indische verhalen
001347: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] , AND HENRI BOREL - Naar de(n) Oost! Opmerkingen van een Indischman.
004018: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffielandje. Met 5 teekeningen.
007000: CREUSESOL [= I.P.C. GRAAFLAND] - De Khimono, benevens twee andere Oost-Indische verhalen
012052: GRABSKY, PHIL - The Lost Temple of Java. (On cover:) Based on the BBC Programme Time Watch
007993: GRAM, JOHAN - Een tocht met hindernissen. Avonturen van Jan en Agnes de Molenaere. Met 40 platen
005249: GRAMBERG, J.S.G. - Palembang. Historisch-romantische schets uit de geschiedenis van Sumatra
005447: GRAMBERG, J.S.G. - Eene maand in de binnenlanden van Timor
003803: GRAMBERG, J.S.G. - Madjapahit. Historisch-romantisch tafereel uit de geschiedenis van Java.
006386: GRAMBERG, J.S.G. - Madjapahit. Historisch-romantisch verhaal uit de geschiedenis van Java
007117: GRANT, BRUCE - Indonesia
005793: GRAS, ENRICO (A.O.) - Continente Perduto (Het verloren Continent)
009038: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GRASHUIS, G.J. (O.- I. AMBTENAAR MET VERLOF] - Voor of tegen Restitutie?
010429: GRASHUIS, MR. G.J. (LEERAAR AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN) - De Javaansche tolk. Hollandsch-Javaansche woordenlijst
009744: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GRASHUIS, MR. G.J. - In afwachting. Een woord over de School-quaestie
008790: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GRASWINCKEL, D.P.M. (PREDIKANT TE AMERSFOORT) - Open brief aan het Bestuur van het Anti-Schoolwetverbond. Naar aanleiding van de debatten, te Amersfoort gehouden, tusschen Professor Brummelkamp c.s. en de voorstanders van de Staatsschool
012270: GRAVES, ELISABETH E. - The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century. With a foreword by George McT. Kahin
005748: GRAVIER, GABRIEL - Brau de Saint-Pol Lias chez les Atchťs
002789: GREEN, LAWRENCE G. - Tavern of the Seas.
009276: GREEN, MARSHALL (AMBASSADOR IN INDONESIA, 1965-1969) - Indonesia. Crisis and Transformation 1965-1968. With a Foreword by William P, Bundy
004822: GREENBIE, SYDNEY - The Romantic East. India, Indo-China, China and Japan
004578: GREENWOOD, GORDON, AND NORMAN HARPER - Australia in World Affairs 1950-55
011463: GREGERSON, MARILYN (EDITOR) - Ritual, Belief and Kinship in Sulawesi
011610: GREIG, DOREEN - The Reluctant Colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries
008453: GRESHOFF, J. - Kalender Zonder Dagen
008094: GREVE, RUUD - Keris. Beschouwingen en verhalen over de krissen van IndonesiŽ
011985: GREVE, RUUD - Kanjeng Ratu Kidul. Beschouwingen en verhalen over de Vorstin van de Zuidelijke Oceaan
011226: GREVE, RUUD - Garuda. Wetenswaardigheden en legendes rond Garuda en andere mythische vogels
011974: GREVE, RUUD - Dewi Sri. Verhalen en legendes over de Godin van de rijst in IndonesiŽ
011305: GREVE, RUUD - Pangeran Diponegoro. Beschrijving van leven en daden van een beroemde prins 1785 - 1855
008145: BISSCHOP GREVELINK, A. - Planten van Nederlandsch-IndiŽ, bruikbaar voor Handel, Nijverheid en Geneeskunde
009791: GREVER, MARIA & BERTEKE WAALDIJK - Feministische Openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898
007229: GRIFT, CORNELIS VAN DER - Vier maanden onder de Jappen op Java en mijn ontsnapping. Met illustraties van Reder
011820: GRIJNS,C.D. - Jakarta Malay. A multidimensional approach to spatial variation
011768: GRIJNS, KEES, AND PETER J.M. NAS (EDITORS) - Jakarta - Batavia. Socio-cultural essays
000923: GRIJZEN, H.J. - Nog iets over de poenale sanctie.
002872: GRIJZEN, A.J. - Nota omtrent de IX Kota en Padang Tarap (Midden-Sumatra).
002877: GRIMBLE, SIR ARTHUR - We Chose the Islands. A Six-Year Adventure in the Gilberts.
011868: GRIMBR»RE, MR. E.J.G. - Eenige beschouwingen over de financiering van de suikerindustrie en den suikerhandel op Java. Cursorische voordrachten gehouden te Tilburg
009212: GRIMM, PETER (EDITOR) - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie
008501: GRINSVEN, TOON VAN - Mijmeringen. GeÔllustreerd door Erica Sijnja
009434: GROEN, PETRA & ELLY TOUWEN-BOUWSMA (EDITORS) - Nederlands-IndiŽ 1942. Illusie en ontgoocheling
006705: GROEN, P.M.H. & D.W. STAAT - Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950
008156: GROEN, JOS - 'De sobats van Co Groen'. 43 Genieveldcompagnie in Nederlands-IndiŽ 1949-1950
010213: GROEN, C. (OUD-CONTROLEUR B.B.) - Mijn Indische jaren (1945-1950). Open brief aan Dr. Herman Smit
000816: GROENEBOER, KEES - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor IndiŽ 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
005904: GROENEBOER, KEES - Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600-1950. A History of Language Policy. Translated [from the Dutch] by Myra Scholz
007011: GROENEBOER, KEES (EDITOR) - Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-IndiŽ, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba
012139: GROENEBOER, KERES - Van Radja Toek tot Goesti Dertik. Herman Beubronner van dr Tukk als veldlinguist in negentiende-eeuws IndonesiŽ
006768: CLARA VAN GROENENDAEL, VICTORIA M. - Wayang Theatre in Indonesia. An annotated bibliography
008334: CLARA VAN GROENENDAEL, VICTORIA M. - Java en Madura in de uitvoerende kunsten. Th. G. Th. Pigeaud's Javaanse volksvertoningen en latere studies 1817-1995
008292: GROENEVELD, ANNEKE (EDITOR) - Van Bombay tot Shanghai / From Bombay to Shanghai
005637: GROENEVELD, A. (AND OTHERS) - Fotografie in Suriname 1839-1939 / Photography in Surinam 1839-1939
004215: GROENEVELD, A. (AND OTHERS) - Toekang Potret. 100 Jaar fotografie in Nederlands IndiŽ 1839 - 1939 / 100 Years of photography in the Dutch Indies 1839 - 1939
001211: GROENEVELT, C.M.A. - Agatipitsj.
007078: GROENEWEG, J.J. - De stam van de Stekende Schorpioenen. Met platen en bandteekening van Pol Dom
002783: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - V.O.C.-zilver. Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie, 17de en 18de eeuw.
002938: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - V.O.C.-zilver. Zilver uit de periode van de Vereenigde Oostindische Compagnie, 17de en 18de eeuw.
007521: GROENEWEGEN, K. & D.J. VAN DE KAA - Enige voorlopige resultaten van het demografisch onderzoek Nederlands Nieuw-Guinea (E.E.G. Project 11.41.002) Rapport I: De Beneden Waropen / Some preliminary results of the Demographic Research Project Netherlands New-Guinea (E.E.C. Project
007522: GROENEWEGEN, K. & D.J. VAN DE KAA - Enige voorlopige resultaten van het demografisch onderzoek Westelijk Nieuw-Guinea (E.E.G. Project 11.41.002). Rapport II: Noemfoor / Some preliminary results of the demographic Research Project Western New-Guinea (E.E.C. Project 11.41.002). Part
009952: GROENEWGEN, K. & D.J. VAN DE KAA - Enige voorlopige resultaten van het demografisch onderzoek Nederlands Nieuw Guinea (E.E.G. Project 11.41.002) / Some Preliminary Results of the Demographic Research Project Netherlands New-Guinea (E.E.C. Project 11.41.002)
010200: GROENHARD, KRISTINE - Leer mij je liefhebben. Het bewogen leven van een domineesvrouw
011570: GROENHART, KRISTINE - Mangalaan 27. Een dramatisch leven in Nederlands-IndiŽ
007458: GROENHOF, G.P. - Geschiedkundige plaatsen in Bantam
002623: GROL, H.G. VAN - De Geschiedenis der Oude Havens van Vlissingen, alsmede de invloed van oranje op hare verdere ontwikkeling.
002965: GRONEMAN, I. - Tjandi Idjo nabij Jogjakarta.
001498: GRONEMAN, I. - Waar of onwaar? Nieuwe Indische schetsen. Tweede deel.
003441: GRONEMAN, DR. J. [ = I. GRONEMAN] - Boeddhistische tempelvallen in de Praga-vallei,. De Tjandi's Baraboedoer, Mendoet en Pawon.
003442: GRONEMAN, DR. J. [ = I. GRONEMAN] - De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java.
003444: GRONEMAN, DR. J. [ = I. GRONEMAN] - Oudheidkundige Aanteekeningen I.
003925: GRONEMAN, J. [ = I. GRONEMAN] - Indische schetsen. Tweede deel.
003891: GRONEMAN, J. - Bladen uit het dagboek van een Indisch geneesheer. Met een voorrede van Dr. P.J. Veth, hoogleeraar te Leiden.
004958: GRONEMAN, DR. J. [ = I. GRONEMAN] - Tjandi Parambanan op Midden-Java na de ontgraving. Met lichtdrukken van Cephas
002545: GRONEMAN, J. - De Garebegs te Ngajogyakarta. Met photogrammen van Cephas.
006253: GRONEMAN, DR. J. - De Tjandi Baraboedoer op Midden-Java. Vierden, nieuw bijgewerkte uitgaaf
006254: GRONEMAN, DR. J. - Een Karma-legende. Een merkwaardige beeldengroep aan de Tjandi Baraboedoer
011213: GRONEMAN, DR. J. - De Lakon PrÍgiwŚ als wajang wong in den kraton JogjŚkartŚ op den 14, 15, 16 en 17 der maand Sapar van het jaar Djimawal, 1829 of 24, 25, 26 en 27 Juni 1899. Naar 't oorspronkelijke Javaansche handschrift
010989: GRONINGEN, WIES VAN - Clara Hukom. Verhalen uit BlangkeredjŤn. Is militair, is militair
011088: GRONINGEN, WIES VAN - Mijn vader zat ook bij het KNIL
010647: GROOSS, ROSALIE - De krontjong guitaar
000378: GROOT, DR.IR. C.J. DE - Hetgeen op radiotechnisch gebied in Nederlandsch-IndiŽ is tot stand gebracht en de radiotelegrafische verbinding tusschen Nederland en IndiŽ. Voordracht gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Electrotechniek op 9 September 1924.
000945: GROOT, C. DE - Inleiding tot het onderwerp: "De Billiton-concessie".
001249: GROOT, IR. H. DE - Reisrapport over een reis door Nederl.-IndiŽ van 12 Juli 1925 tot 24 December 1925.
001509: GROOT, C. DE - Inleiding tot het ontwerp: "De Billiton-concessie".
001866: GROOT, EDWARD P. DE - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar IndiŽ.
003102: GROOT, IR. H. DE - Reisrapport van ir. H. de Groot, directeur der Middelbare Technische School te Dordrecht over een reis door Nederl.-IndiŽ van 12 Juli 1925 tot 24 December 1925.
010480: GROOT, MARA DE (AND OTHERS, EDITORS) - Footsteps and Fingerprints. The Legacy of a Shared History
000242: GROOT, C. DE - Herinneringen aan Blitong, historisch, lithologisch, mineralogisch, geographisch, geologisch en mijnbouwkundig.
012330: GROOT, SILVIA W. DE - Djuka Society and Social Change
005582: CORNETS DE GROOT, A.D. - Javaansche spraakkunst, door wijlen A.D. Cornets de Groot; uitgegeven in naam en op verzoek van het Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen door J.F.G. Gericke
002699: GROOT, SILVIA W. DE - Ringing the Bell. Female Priests in Contemporary Bali.
004759: GROOT, A.K. DE - Het opiummisbruik en zijn bestrijding
009623: GROOT, SILVIA W. DE - Van Isolatie naar Integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. OfficiŽle documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863)
011970: GROOTENHAAR, JAN & TRUIDA HENDRIKS-BERGSMA (EDITORS) - Donkere regendruppels. De geschiedenis van de Indische oorlogswezen
001506: GROOTHOFF, IR. A. - De tinfusie in Nederlandsch-IndiŽ.
001616: GROOTHOFF, CH.TH. - Over een nieuwe verwerkingsmethode van pyriethoudende tinertsen.
003742: GROOTHOFF, A. - Rationeele exploitatie van kina-plantsoenen in verband met de factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte der basten.
005567: GROUSTRA, J. - Routekaart van Nederland naar Ned. IndiŽ en terug. Samengesteld op uitnoodiging der Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'
003698: SIRTSEMA VAN GROVESTINS, C.F. (EDITOR) - Gedenkschriften van den Graaf Van der Duyn van Maasdam en van den Baron Van der Capellen bijeengezameld gerangschikt en uitgegeven door hunnen vriend Baron C.F. Sirtsema van Grovestins
000889: GRUITER, V.E. DE - Het Javindo. De verboden taal.
011495: GRUYTHUYSEN, MICHEL - In de tussenruimte. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en de erfenis van het Indisch verleden
001015: GU…NIN, EUG»NE - Augustin de Beaulieu. Sa navigation aux Indes Orientales 1619-1622. Ouvrage illustrť de 38 gravures.
004025: GUENOT, HENRI - Le Planteur de Java. Nouvelle ťdition.
007543: GUERRERO, ANTONIO (TEXTE) - TIZIANA & GIANNI BALDIZZONE (PHOTOGRAPHIES) - Tableaux de Sumatra
005316: GUILLOT, C. - L'affaire Sadrach. Un essai de Christianisation ŗ Java au XIXe siŤcle
001769: GULIK, R. VAN - UrvaÁi. Een oud-indisch tooneelstuk van Kalidasa. Uit den oorspronkelijken text vertaald, en van een inleiding voorzien door R.H. van Gulik.
009132: GULIK, W.R. VAN, H.S. VAN DER STRAATEN & G.D. VAN WENGEN (EDITORS) - From Field-Case to Show-Case. Research, acquisition and presentation in the Rijksmuseum voor Volkenkunde (National Museum of Ethnology), Leiden. In tribute to Professor P.H. Pott on 25th anniversary of his directorship of rhe Rijksmuseum voor
003553: GULLICK, J.M. - Indigenous Political Systems of Western Malaya
002728: GULLICK, J.M. - Sungei Ujong.
000535: GUNNING, DR. C.P. - Primitief Denken en Beelden.
004897: GUNNING, H.W. & DR. N. ADRIANI - Zending in Nederlandsch IndiŽ
002548: GUNNING, DR. J.G.H. (EDITOR) - Bh‚rata-Yuddha. Oudjavaans Heldendicht.
009148: GUNS, NICO - Ms Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie
011648: GUSTINELLY, ELIZA, MURSIDAH, YATI R. SUHARDI & KEES GROENEBOER (EDITORS) - Tiga Puluh Lima Tahun Studi Belanda di Indonesia / Vijfendertig Jaar Studie Nederlands in IndonesiŽ
003619: GUYT, H. - Grondverpanding in Menangkabau.
008840: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / BROUWER R.GZ., MR. H.G. - Pijnbank of Carcer; paedagogisch-juridische aanteekeningen bij mogelijke Schoolwetsherziening aan Wetgevers en Bestuurders ter overweging aangeboden
009861: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / [LOS GZ., P.] - De oude schoolmatres en hare vrienden. Epiosode uit de Geloofsvervolging in het begin der der negentiende eeuw. Door den Hoofdredacteur van "De Vriend van Oud en Jong" [+ P. Los Gz.]
009671: ZEEUW J.GZN., P. DE - De kajuitsjongen van Frederik de Houtman. Een verhaal over de tweede tocht naar IndiŽ
002860: FROMBERG. P.H. - Mr. P.H. Fromberg's Verspreide Geschriften. Verzameld door Chung Hwa Hui, Chineesche Vereeniging in Nederland
011001: ABDOERRAOEF S.H., DR. H. - Al-Quršn dan Ilmu Hukum. A comparative Study
001095: HAAFNER, JACOB - Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelings-genootschappen. Een kritiek op zending en kolonialisme. bezorgd en van een inleiding voorzien door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
002755: HAAFNER, J. - De Werken van Jacohb Haafner. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Deel 1.
003652: HAAG, KARL - Der Ausdruck der Denkordnung im Javanischen.
003733: HAAKSMA, R. - Inleiding tot de studie der vervoegde vormen in de Indonesische talen.
010851: HAAKSMA, R. - Inleiding tot de studie der vervoegde vormen in de Indonesische talen
006308: HAALMEIJER, HANS & DIK VUIK - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798
005335: BREDA DE HAAN, DR. J. VAN (INSPECTEUR VAN DEN INLANDSCHEN LANDBOUW TE BUITENZORG) - De rijstteelt in Nederlandsch-IndiŽ
006999: HAAN, DR. F. DE - Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811
009909: HAAN, DR. F. DE - De "Academie De Marine" te Batavia 1743 - 1755
004072: HAAN, DR. F. DE - Oud Batavia.
010634: HAAN, TH. DE - Mnemosyne. Sprekend verleden [Gedichten]
012152: HAAN, D. DE - Belangen van Nederland en Nederlands IndiŽ
012036: HAAN, DR. F. DE - Jacobijnen te Batavia
000132: HAAR, B. TER - Zekerheidstelling en credietverband.
000133: HAAR, B. TER - Halverwege de nieuwe adatrechtpolitiek
000136: [HAAR, B. TER] / OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN - Levensbericht van Barend ter Haar Bzn. (9 Februari 1892 - 20 april 1941)
001698: HAAR, B. TER - De betekenis van de tegenstelling participerend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatrecht.
002931: HAAR, B. TER - Adat Law in Indonesia. Translated from the Dutch. Edited with an introduction by E. Adamson Hoebel and A. Arthur Schiller.
003134: HAAR, J.C.C. - De zelfbestuurspolitiek ten opzichte van de Korte Verklaringslandschappen in Nederlandsch-IndiŽ.
000134: HAAR, B. TER - Het adatprivaatrecht van Nederlandsch-IndiŽ in wetenschap, practijk en onderwijs.
001083: HAAR, MR. B. TER - Beginselen en stelsel van het adatrecht.
005357: HAAREN, HARRY VAN - Een avontuurlijke vaart
003317: [HAARSMA, G.E.] - De tabakscultuur in Deli. Met platen en plattegronden.
006474: HAAS, E. - Frans Indo-China en de Japanse expansiepolitiek 1939-1945
001242: HAASE, MR. W.F., AND MR. W. BOEKHOUDT - Boekoe Penoentoen akan dipakai olťh priaji2 dalam pemeriksaan "Voorloopig Onderzoek'/ Handleiding ten gebruike bij het Voorloopig Onderzoek in Strafzaken.
011380: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg
011481: HAASSE, HELLA S. & HARRY A POEZE - Professor Teeuwprijs 1994. IndonesiŽrs in IndiŽ
007883: HAASSE, HELLA S. - Een Handvol Achtergrond. 'Parang Sawat'. Autobiografische teksten
012014: HAASSE, HELLA S. - Heren van de thee
011866: HAASSE, HELLA S. & HARRY A. POEZE - Professor Teeuwprijs 1994. IndonesiŽrs in IndiŽ
007506: HAASSE, HELLA S. - Oeroeg - een begin
011327: HAASSE, HELLA S. & ABDELKADER BENALI - Oeroeg. Roman. With an introduction by Willem Nijholt. [Foolowed by: 'Een soufflť in de oven'by Abdelkader Benali]
010406: HAASSE, HELLA S. - De Indische romans. Oeroeg - Heren van de thee - Sleuteloog
008953: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog
008233: HAASSE, HELLA S. - Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ.
008432: HAASSE, HELLA S. - Die Teebarone. Roman. Aus dem Niederlšndischen Łbersetzt von Maria CsollŠny
002480: HAASTERT, W.K.S. VAN (HOOFD-REDACTEUR VAN HET NIEUWS VAN DEN DAG VAN NED.-INDI√č] - Mijn vriend Kromo.
002528: HAASTERT, W.K.S. VAN - De journalistiek in IndiŽ.
002185: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Verlaat Rapport IndiŽ. Drie eeuwen Westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-IndiŽ.
005884: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden
008421: HABBEMA, J. (EDITOR) - Boenga Rampai. Ia-itoe berbagai-bagai Tjerita. Terkarang oleh J. Habbema. Herdruk
008564: HABBEMA, J. - Boenga Rampai. JaÔtoe berbagai-bagai tjerita terkarang oleh J. Habbema
004142: HABERLAND, PROF. DR. G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reiseskizzen. Mit 48 Abbildungen im Text, 9 Tafeln in Autotype und 3 Aquarelltafeln
009376: HABERLAND, NELLEKE - Als de hemel grijs is
011413: HABIBIE, JUNUS EFFENDI - Perjalanan Putera Labukang Parepare Menuju Koninklijke Huis van Oranje, Paleis Noordeinde
010018: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne Natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn (1666-1727)
000360: HABNIT, F.F. - KrŤta SŤtan, "de duivelswagen". Autopioniers van Insulinde.
000781: ATMADJA-HADINOTO, N.K. - Dialog dan Edukasi Keluarga Kristen dalam masyarakat Indonesia.
001329: HADITJAROKO, SUNARDJO - Ramayana. Indonesian Wayang Show.
003618: HADIWIJONO, HARUN - Man in the present Javanese mysticism.
000898: HAECKEL, ERNST - Uit Insulinde. Vertaald door Dr. H.H. Juynboll. Met 72 afbeeldingen, 3 kaarten in den tekst en 8 groote platen.
003852: HAECKEL, ERNST - Aus Insulinde. Malayische Reisebriefe.
004775: HAECKEL, ERNST / USCHMANN, GEORG (EDITOR] - Ernst Haeckel. Forscher, KŁnstler, Mensch. Briefe ausgewšhlt und erlšutert von Dr. Georg Uschmann
009931: HAECKEL, ERNST - Uit Insulinde. Vertaald door Dr. H.H. Juynboll. Met 72 afbeeldingen, 3 kaarten in den tekst en 8 groote platen
011993: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE & BERT PAASMAN (EDITORS) - De Kaap: Goede Hoop halverwege IndŽ. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
010551: BAREND-VAN HAEFTEN, M.L ( IN COLLABORATION WITH E.S. VAN EYCK HESLINGA) - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrabel
004109: HAEGER, ALBERT - Tropenlieder. Herausgegeben zum Besten des Sophien -Thierschutz-Vereins in Amsterdam
011229: D'HAEN, THEO (EDITOR) - Herinnering, herkomst, herschrijving. Koloniale en postkoloniale literaturen
012031: D'HAEN, THEO & PETER LIEBREGTS (EDITORS) - Tussen twee werelden. Het gevoel van ontheemding in de postkoloniale literatuur
011464: HAENEN, PAUL & FR… HUIZINGA - Sources on Netherlands New Guinea in the Indonesia National Archives. The General and Political Reports of Ternate Residency (1824-1889). Compiled, edited and introduced by Paul Haenen & Frť Huizinga
006492: HAFFTER, E. - Briefe aus dem Fernen Osten
005838: HAFTEN, H.M. VAN - Wat zullen de Indische Jongelui worden? Een vraagbaak voor ouders en voogden in IndiŽ
002430: HAGA, B.J. - De behandeling van den gedwongen arbeid te GenŤve en de geschiktheid van de internationale arbeidsorganisatie voor koloniale arbeidsvraagstukken.
002484: HAGA, DR. B.J. - Lima Pahalaa: susunan masyarakat, hukum adat dan kebijaksanaan pemerintahan di Gorontalo.
006864: HAGA, B.J. - Indonesische en Indische democratie
011865: HAGEMAN, JCZ, J. - De Engelschen op Java (1580-1816]
004732: HAGEMANN, CARL - Spiele der Volker. EindrŁcke und Studien auf einer Weltfahrt nach Afrika und Ostasien
010357: HAGENBECK, JOHN - Au Pays du Tigre Royal. Coyages et aventures dans l'Hindustan, ŗ Java, ŗ Sumatra et aus iles Andaman. Avec de nombreuses illustrations et trois cartes. Edition autorisťe. Traduction de Marcel Travey
010251: HAGENBECK, JOHN - Kreuz und quer furch die indische Welt. Erlebnisse und Abenteuer in Norder- und Hinterindien, Sumatra, Java und auf den Andamanen. Bearbeitet und herausgegeben von Vicor Ottmann. Mit 31 Bildtafeln und 2 Landkarten
011098: HAGENS, JAN - Kemajoran. Nederlandsch-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-50
007314: HAGENS, G.J. - Kemajoran. Eindpunt van vergane glorie
011099: HAGENS, JAN - Rimboevliegers. De luchtvaart historie van Nederlands Nieuw Guinea 1935-1962
011376: HAGESTEIJN, REN…E - Circles of Kings. Political Dynamics in early Continental Southeast Asia
006943: RIDER HAGGARD, H. - The Last Boer War
000528: HAHN, EMILY - Raffles of Singapore. A biography.
000490: HAHN, EMILY - Raffles of Singapore. A biography.
001719: HAISMA, NYCLE J. - Suderkrus. Yndyske sketsen.
006384: HAITSMA, H. A. - Een Hollandse jongen uit het javaanse land. Anekdotes en verhalen uit de herinneringen van Harm Albert Haitsma
008247: HAKKERT, AN - 'n Glimlach van Tenno Heika
000452: HALKEMA, H. - De Islam. XVI, 265 pp.
011837: HALL, KENNETH R. & JOHN K. WHITMORE (EDITORS) - Explorations in the early Southeast Asian History: the origins of Southeast Asian Statecraft
009259: HALL, DR. C.J.J. VAN - Het Koloniaal Instituut te Amsterdam. Wording, werking en toekomst. Met gebruikmaking van den derden herzienen en vermeerderden druk van de gelijknamige brochure van C.J. Hasselman
004291: F√úRER-HALMENDORF, CHRISTOPH VON - Das Gemeinschaftsleben der Konyak-Naga von Assam. Aus den Ergebnissen einer Forchungsreise in den Jahren 1936 und 1937. Mit 2 Tafeln
000272: DJIE TING HAM - De Algemeene Banken in Ned.-IndiŽ.
009152: HAM, LAURENT VAN & ROBERT VAN DIJK - Africa. Art and Culture of the Upper-Volta / Afrikaanse kunst uit Opper Volta
011950: ONG HOK HAM - Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong. Refleksi Histors Nusantara
000964: HAMAKER, C.M. - De raswaan in het interraciaal verkeer.
001699: HAMERSTER, M. - Bijdrage tot de kennis van de Afdeeling Asahan.
009859: HAMERSVELT, WIM VAN - Wat een bevrijding! Soldaat in eigen dorp. Uit de vergeten dagboeken van Wim van Hamersvelt [Uitgegeven onder redactie van Miriam Limpens, Jouetta van der Ploeg en Henk Klos]
011869: HAMID, AZWAR [AND OTHERS, EDITORS] - Madju terus.... pantang mundur!. Kisah Pendakian Puntjak Sukarno
007221: HAMOND, ROBERT - A Fearful Freedom. The Story of one man's survival behind the lines in Japanese occupied Malaya 1943-45
010407: HAMZAH, AMIR - Heimwee. Gedichten. Vertaald door Rudy Kousbroek en A. Teeuw
001571: HAMZURI, DRS. - Keris.
005027: HANIFAH, NJ. HAFNI ABU - Dari A ke Z. Lukisan oleh Agoes Djaya
005723: HANNA, WILLARD A. - Bung Karno's Indonesia. A Collection of 25 Reports Written for the American Universities Field Staff. Revised edition
008557: HANRATH, DR. JOH.J. - Verslag van de lotgevallen van de Faculteit der Economische Wetenschap van de Universiteit van IndonesiŽ te Makassar, uitgebracht ter gelegenheid van de viering van de DiŽs Natalis op 8 October 1947 door den Decaan der Faculteit, Dr. Joh. J.
000459: HANSEN, J.F.K. - De groep Noord- en Zuid-Pageh van de Mentawei-eilanden.
008610: HANSEN JR., P.C.C. - De Javaansche Tolk. Practisch Nederlandsch-Javaansch zak-woordenboek
010044: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] - Pŗh Troeno. Uit Java's Binnenland
003923: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] - Pŗhkasinum. Indische roman.
004064: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] - Een koffieopziener. Uit Java's binnenland
001033: BOEKA [ PS. OF. P.C.C. HANSEN JR.] - Beschaving. Uit Java's binnenland.
005702: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] - Een koffieopziener. Uit Java's binnenland.
004054: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] - Tropisch Nederland. StudiŽn en beschouwingen.
009765: BOEKA [ PS. OF P.C.C. HANSEN JR.] - StudiŽn en Beschouwingen
006889: HARAHAP, PARADA - Sa'at Bersedjarah. Ichtisar dan pemandangan jang didapat dari persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat, dilangsungkan di Malang pada tanggal 25 Pebruari sampai 5 Maret 1947
005028: HARDENBERG, J.D.F. - Perikanan-laut di Indonesia. Lukisan Barli
003321: HARDEVELD, J.H. VAN - Op de plaats rust. Nederlandse militairen in Nederlands IndiŽ 1946-1949.
009174: ENDANG SRI HARDIATI & PIETER TER KEURS (EDITORS) - Indonesia. De ontdekking van het verleden
007449: HARDIATI, ENDANG SRI & PIETER TER KEURS (EDITORS) - Indonesia. De ontdekking van het verleden
005011: HARDJANA, RADEN MARTA (EDITOR) & HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN (TRANSLATOR) - Sapanti Sakoentala. Een Javaansch Tooneelspel voor de Wajang-koelit. Satijan Nasti Paro Dharmah
004328: HARDJASOEMANTRI, KOESNADI - Study-service as a subsystem in Indonesian Higher Education
004661: HARDJASOEMANTRI, KOESNADI - Study - Service as a Subsystem in Indonesian Higher Education
008160: HARDJONO, JOAN - Land, Labour and Livelihood in a West Java village
002468: HARDJONO, R. ROCHMAT (INTRODUCTION) - Indonesien - Deutschland. Empfehlungen der indonesisch-deutschen Historikerkonferenz Braunschweig 1957. [With contributions by various authors].
000371: HARDJOWIROGO, R. - Sedjarah Wajang Purwa
010594: HARDY, RONALD - Kampong
011484: HAREN, ONNO ZWIER VAN - Agon, Sultan van Bantam. Treurspel van Jonkheer Onno Zwier van Haren. Nieuw bewerkt door Mr. J. van 's Gravensweert
002793: HARLOFF, A.J.W. - Een Raad van Experts voor Nederlandsch-Overzee. Annexa: Een en ander over den Conseil Supťrieur des Colonies FranÁaises en Aanteekeningen over den Belgischen Conseil Colonial.
003224: HARMS, INGRID & TESSEL POLLMANN - In Nederland door Omstandigheden. Met foto's van Hans van den Boogaard.
001888: HARPER, DONALD J. (AND OTHERS) - Batiken von FŁrstenhŲfen und Sultanspalasten aus Java und Sumatra, Sammlung Rudolf G. Smend / Javanese and Sumatran batiks from courts and palaces, Rudolf F. Smend collection.
009036: HARRIS, BILL - IndonesiŽ. een reis in foto's
011813: HARRISON, JOHN (AND OTHERS) - Europe and the Indies. The era of the Companies 1600-1824
000565: HART, HENRI MARI - Stamtal en dunning. Een oriŽnterend onderzoek naar de beste plantwijdte en dunningswijze voor den djati.
001441: HART, MR. G.H.C. - Het Koninklijk Besluit tot wettelijke regeling van het arbeidscontract in Nederlandsch-IndiŽ. Met een inleiding.
002304: HART, G.H.C. - Towards Economic Democracy in the Netherlands Indies.
002429: HART, G.H.C. (INLEIDING) - Het Koninklijk Besluit tot wettelijke regeling van het Arbeidscontract in Nederlandsch-IndiŽ. Met een inleiding door Mr. G.H.C. Hart.
007302: HART, HANNS - Sturm Łber Batavia. Abenteuer-Roman
004194: HART, CH. DE - Avontuurlijke schetsen
007610: HART, MR. G.H.C. - Aanteekeningen betreffende de reis van Mr. G.H.C. Hart, naar China
003304: HART, GEORGE H.C. - Het sprookje van de kleine prinses, het arme waschmeisje en de vlinder.
000943: HARTGERINK, DR. H.J.H. - De Staten-Generaal en het Volksonderwijs in Nederlandsch-IndiŽ (1848-1918).
002128: HARTHOORN, , A.J., P. JASPERSE AND K. RAIMOND - Waar de velden wit zijn... Schetsen van Oost-Soemba.
008720: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HARTING, D. - Het Wetsontwerp Kappeyne en de Schoolkwestie
008802: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HARTING, DR. D. (HONORAIR LID VAN HET NEDERL. ONDERWIJZERSGENOOTSCHAP) - Een duurzame vrede. Brief aan een Vriend over de Oplossing der Schoolkwestie
009032: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HARTING, DR. D. - Proeve van Herziening onzer wetgeving op het Lager Onderwijs naar de behoeften des tijds
008773: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HARTING, DR. D. (HONIRAIR LID VAN HEY NEDERLANDSCH ONDERWIJZERS-GENOOTSCHAP) - Een arme-kinderschool der vorige eeuw
008166: HARTOG, INA DEN - Slamat Makan. The Art of Indonesian Cooking
008340: HARTOG, DR. J. - History of Saba
001294: HARTOG, ADEL P. DEN - Diffusion of Milk as a new food to Tropical Regions: The Example of Indonesia 1880-1942.
001502: BATAVUS [PS. OF A.H. DE HARTOG] - De koloniaal. Novelle.
010849: HARTOG, DR. J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het Protestantisme op de Nederlandse Antillen. Uitgegeven ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Fortkerk door de Kerkeraad van de Verenigde Protestante Gemeente van CuraÁao
008053: HARTOG, DR. JOH. - Journalistiek leven op CuraÁao
007805: [MULTATULI] / HARTOG, DR. A.H. DE (PREDIKANT TE HAARLEN ) & A.H. GERHARD (LID VAN DE TWEEDE KAMER) - Multatuli's Wereldbeschouwing. Stenografisch Verslag van de Openbare Gedachtenwisseling tusschen Dr. H.A. de Hartog, Predikant te Haarlem, en A.H. Gerhard, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gehouden op 16 Januari 1914 in de zaal van den
004993: HARTOGH, M. DEN (EDITOR) - Gids voor Indische gerepatrieerden
012274: HARVEY, BARBARA S. - Permesta: Half a Rebellion
008999: KUNTO. HARYOTO - Wajah Bandoeng Tempo Doeloe
011876: HASAN, NOORHAIDI - Laskar Jihad. Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia
009012: HASLACH, ROBERT D. - Nishi no kaze, hare. Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan
007615: HASPEL, C.CH. VAN DEN - Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grindgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930
000568: HASSELMAN, C.J. - Het Palladium. Eene koloniaal-historische dwaling.
001051: HASSELMAN, J.J. - Beschouwingen over Java.
003555: HASSELMAN, C.J. - [ Mindere Welvaart ] Algemeen Overzicht van de uitkomsten van het Welvaart-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905. Opgemaakt ingevolge opdracht van Zijne Excellentie den Minister van KoloniŽn.
006461: HASSELMAN, C.J. - L'Institut Royal Colonial d'Amsterdam. Sa gťnŤse, son fonctionnement, son avenir
010899: MULDER-VAN HASSELT, F. - Kiki het Papoea-meisje. Met tekeningen en omslag van Jenny Dalenoord
001664: HASSELT, A.L. VAN, AND H.J.E.F. SCHWARTZ - De Poelau Toedjoeh in het zuidelijk gedeelte der Chineesche Zee.
003133: HASSELT, J.L. VAN (ZENDELING DER UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING TE MANSINAM, NOORDKUST VAN NIEUW-GUINEA). - Gedenkboek van een vijf-en-twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862-1887).
004728: HASSELT, J.PH. VAN - De botsingsbepalingen van de huwelijksordonnantie voor Christen-IndonesiŽrs (Artt. 72 t/m 76 I. St. 1933 Nr 74)
005389: HATTA, MOHAMMAD - Verspreide Geschriften
011864: HATTA, MOH] SALAM, OLICHIN - Bung Hatta. Profil Seorang Demokrat
012285: HATTA, MOHAMMAD] ROSE, MAVIS - Indonesia Free. A Political Biography of Mohammad Hatta
012269: HATTA, MOHAMMAD - The Putera Reports. Problems in Indonesian-Japanese Wartime Cooperation. Translated with an introduction by William H, Frederick
011636: HATTA, DR. MOHAMMAD - Bung Hatta antwoordt. Een vraggesprek met Dr. Z. Yasni opgenomen in 1978 ten huize van Dr. Moh. Hatta
010303: HAVELAAR, RUTH - Inkwartiering. IndonesiŽ door de ogen van een Nederlandse vrouw. Vertaaald door Edith van Dijk. Met een nawoord van Hersri
002129: HAVERSCHMIDT, FRAN√áOIS - FranÁois Haverschmidt - Piet Paaltjens 1935 - 1894 - Bzzletin 84 - 1981.
004589: HAWES, ROGER & ALEXANDER CHILDE - Twee bysondere Scheeps-togten. De Eerste van Roger Hawes behelsende een Berigt van het aanstellen van een Comptoir te Cranganor, onder den Grooten Samorin, &c. in het Jaar 1616
012328: HAYNES, DOUGLAS E. - Rhetoric and Ritual in Colonial India. The Shaping of Public Culture in Surat City, 1852-1928
010464: HAZAIRIN, PROF. MR. DR. - Pergolakan penjesuaian 'adat kepada hukum Islam
010461: HAZAIRIN, MR. DR. - Hukum Baru di Indonesia
010462: HAZAIRIN, PROF. MR. DR. - Ilmu pengetahuan Islam dan masjarakat
003623: HAZEU, DR. G.A.J. - Tjeribonsch Wetboek (Pepakem Tjerbon) van het jaar 1768 in tekst en vertaling uitgegeven.
005180: HAZEU, G.A.J. (EDITOR) - Senggoetroe. Dongeng djaman koena bab botjah wadon dťsa ing tembť dadi garwanť radjapoetra. Salinan saka babon kagoenganť kandjeng toean Dr. G.A.J. Hazeu [Hoe een dorpsmeisje prinses werd. Bewerkt naar een handschrift in het bezit van Dr. G.A.J. Hazeu]
004491: HAZEWINKEL, I.I. - De Javaan gelijk hij schijnt en is
005328: HAZEWINKEL, IR. S.I. - Brandende Koloniale Vraagstukken
010580: BURTON HEATH, S. (AND OTHERS) - Laatste Getuigenis
010798: HEBLY, HELEEN (AND OTHERS, EDITORS) - Naar Holland. Indische Nederlanders vertellen zelf hun geschiedenis. Verhalen, foto's en een luister-cd
001826: FLEISCHMANN-HECK, ISA, MARIA WRONSKA-FRIEND, DONALD J. HARPER AND RUDOLF G. SMEND (CONTRIBUTORS) - Batik. 75 Selected Masterpieces. Rudolf G. Smend Collection. Historical photos: Hans van der Kamp.
000144: HEDEMAN, N.F., AND R. BOEKEMA - Dai Nippon in South East Asia. Handbook Japanese Occupation stamps and postmarks of Netherlands Indies, Malaya, Borneo, Brunei, Sarawak, Labuan etc. With an introduction by Major Antony Walker, D.S.O.
008583: HEDON, LUDUS - Krokkot. Kinderjaren in een Japans kamp. Met een TenGeleide van Prof. Dr. J. Bastiaans
001021: HEEKEREN, H.R. VAN - A Preliminary Note on the Excavation of the Sai-Yok rock-shelter.
001673: HYBRIDE [= PS. OF H.R. VAN HEEKEREN] - Voetsporen aan de kim. Vijftien jaar als amateur-natuurondezoeker in tropen.
003509: HEEKEREN, E.A.A. VAN - Een Indisch huwelijk.
011969: HEEKEREN, C. VAN - Het pannetje van Oliemans. 500 krijgsgevangenen onder de Japanners. Zuid-Atjeh, 1944
005053: HEEKEREN, E.A.A. VAN - De militaire positie van Nederlandsch-IndiŽ
007128: HEEKEREN, C. VAN - Rode zon boven Borneo. West-Borneo 1942
008010: HEEKEREN, C. VAN - Helden, hazen en honden. Zuid-Borneo 1942
006126: HEEKEREN, C. VAN (MET 100 ANDEREN) - De "Atjeh-party" (8 maart tot 3 november 1944). Een relaas
010753: HEEKEREN, H.R. VAN - The Stone Age of Indonesia. Second, Revised Edition, with a contribution by R.P. Soejono
008011: HEEKEREN, C. VAN - Moord en brand. Oost-Borneo 1942
010643: HEEKEREN, C. VAN - Trekkers en Blijvers. Kroniek van een Haags-Indische familie
010184: HEEMSTRA, J. - De Ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in IndonesiŽ na de Souvereiniteitsoverdracht
003631: HEER, C. DE - Bijdrage tot de financiŽele geschiedenis der Oost-Indische Compagnie.
010199: BETSY [= PS. OF B. DE HEER] - Het Oostersche nichtje. Een paaschverhaal. GeÔllustreerd door O. Geerling. Derde, opnieuw bewerkte druk
008477: HEERDE, G. VAN - Het goud van de Toemoek Hoemak. GeÔllustreerd door E.M. Machielse
001611: SCHELTEMA DE HEERE, I. - Eenige beschouwingen over een zeehaven voor Semarang. Met een voorwoord van H. Sneevliet, secretaris van de Handelsvereeniging te Semarang.
006778: HEEREN, DR. H.J. - Het land aan de overkant. Transmigratie van Java naar Sumatra
000415: HEERES, J.E. [EDITOR] - Documenten betreffende de ontdekkingstochten van Adriaan Dortsman beoosten en bezuiden Banda, op last van Antonio van Diemen en Cornelis van der Lijn ondernomen in 1645 en 1646.
001031: HEERING, P. - Indische schetsen.
008186: HEERING, P. - Indische schetsen
001400: HEERING., P. - Indische schetsen.
000193: HEERING, J. - Geological Investigations in East Wetar, Alor and Poera Besar (Eastern Lesser Soenda Islands).
009334: HEERKENS, P. (S.V.D.) - Ria Rago. Adat-roman uit de Timor-archipel
012053: HEERMANN, INGRID - Mythos Tahiti. SŁdsee - Traum und Realitšt. Mit Beitršgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora
005635: HEERMANN, INGRID - Linden-Museum Stuttgart. SŁdsee-Abteilung
012142: HEERSINK, CHRISTIAAN - The Green Gold of Selayar. A Socio-Economic History of an Indonesian Coconut Iasland, c.1600-1950: Perspectives from a Periphery
012029: HEERSINK, CHRISTIAAN - Dependence on green gold. A socio-economic history of the Indonesian coconut island Selayar
006927: HEES, GILLES VAN & J.G. VAN HERWAARDEN - Lentezangen voor de Kleintjes. Nieuwe melodieŽn voor het voorbereidend onderwijs, de aanvangs- en middelklassen der Lagere School en het gezin. GeÔllustreerd door C. Jetses
011832: HEFNER, ROBERT W. - Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam
004348: HEFNER, ROBERT W. - Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam
012257: HEFNER, ROBERT W. & PATRICIA HORVATICH (EDITORS) - Islam in an Era of Nation States. Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia
006131: HEGENER, MICHIEL - Guerilla in Mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog
003984: RUYS-HEGER, HANNA - Djonoko. Eine Hindu-Javanische Heldensage. Illustriert von Geheimrat Ernst Heger; Titelbild von Raden Mohammed Ali.
011326: HEGT, A., D.M.G. KOCH & C.M. NOOTEBOOM - Het vraggstuk der werkeloosheid in IndiŽ. Rapport der Commissie voor de WerkeloosheidenquÍte van het V.V.L.
006416: HEIDE, DIRK VAN DER - My Sister and I. The Diary of a Dutch Boy Refugee. Translated by Mrs. Antoon Deventer
012255: HEIDER, KARL G. - Indonesian Cinema. National culture on screen
012329: SOMERS HEIDHUES, MARY F. - Bangka Tin and Mentok Pepper. Chinese Settlement on an Indonesian Island
002015: HEIJBOER, PIERRE - Klamboes, klewangs, klapperbomen. IndiŽ gewonnen en verloren.
005910: HEIJBOER, PIERRE - De Politionele Acties. De strijd om 'IndiŽ' 1945/1949
009102: HEIJBOER, PIERRE - Reizen door een onvoltooid verleden. Het oude IndiŽ in het nieuwe IndonesiŽ
002431: HEIJDEN, H.N. VAN DER - De hygiŽnische verzorging der arbeiders-immigranten in de Buitenbezittingen.
011893: HEIJDEN, MANON VAN DER & PAUL VAN DE LAAR (EDITORS) - Rotterdammers en de VOC. HaNdelscompagnie, stad en burgers (1600-1800)
007912: HEIJMERING, G.J. - Handleiding voor het traceeeren van wegen
002845: HEIJTING, DR. H.G. - De koelie-wetgeving voor de Buitengewesten van Nederlandsch-IndiŽ.
000218: HEINEMANN, DR. H. - Het hygiŽnisch werk der Senembah-Maatschappij gedurende de laatste jaren.
000942: HEINRICH, GERD - Der Vogel Schnarch. Zwei Jahre Rallenfang und Urwaldforschung in Celebes.
009780: HEINRICH, GERD - Celebes. Seltsame Jagd durch ein seltsames Land. Mit 63 Aufnahmen nach Aufnahmen des Verfassers
011378: HEINS, ERNST - Wajang Kulit. Het schimmenspel van Java. 'De roof van Sinta' Een epos uit het klassieke Ramayana-epos. 'Dewa Rutji - De kleine god' Een traditionele Javaanse wajang mythe gesitueerd in het Mahabharata-epos
000631: HELBIG, DR. KARL - Til kommt nach Sumatra. Das Leben eines deutschen Jungen in Sumatra.
001469: HELBIG, KARL - Ferne Tropen Insel Java. Ein Buch vom Schicksal fremder Menschen und Tiere.
003726: HELBIG, KARL - Urwaldwildnis Borneo. 3000 Kilometer Zick-Zack-Marsch durch Asiens grŲsste Insel.
006773: HELBIG, KARL M. - Die Insel Borneo in Forschung und Schrifttum
004540: HELBIG, KARL - Paradies in Licht und Schatten. Erlebtes und erlauschtes in Inselindien
012108: HELD, DR. G.J - Grammatica van het Waropensch (Nederlandsch Noord-Nieuw-Guinea)
012110: HELD, DR. G.J - Woordenlijst van het Waropensch (Nederlandsch Noord Nieuw-Guinea)
010764: HELD, GERRIT JAN - The Mahabharata. An ethnological study
010105: HELDER, K. (1E LUITENANT DER INFANTERIE) (EDITOR) - Tiga Doeabelas. Gedenkboek 3-12 R.I.
001543: HELDRING, E. - Oost-AziŽ en IndiŽ. Beschouwingen en schetsen.
010287: H»L»N…, SUZANNE - Is er nog een morgen?
001535: HELFFERICH, EMIL - Gedichte.
002001: HELFFERICH, EMIL - Die Niederlšndisch-Indischen Kulturbanken.
008219: [HELFFERICH, EMIL] - Zur Geschichte der Firmen Behn, Meyer & Co., gegrŁndet in Singapore am 1. November 1840 und Arnold Otto Meyer, gegrŁndet in Hamburg am 1. Juni 1857
008274: HELFRICH, O.L. - Bijdragen tot de kennis van het Midden Maleisch (Besemahsch en Serawajsch dialect)
002388: HELFRICH, O.L. (CONTROLEUR B.B - Bijdrage tot de geographische, geologische en ethnographische kennis der Afdeeling KroŽ.
008555: HELFRICH, O.L. (CONTROLEUR BINNENLANDSCH BESTUUR) - Serawajsche en Besemahsche spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels
001264: HELFRITZ, HANS - Indonesien. Ein Reisebegleiter nach Java, Sumatra, Bali und Sulawesi (Celebes).
009779: HELFRITZ, HANS - Im Urwald von Malaya. Mit 4 Karten und 54 Aufnahmen des Verfassers
007948: HELLMANN, DONALD C. - Japan and East Asia. The New International Order
010532: HELLWALD, FRIEDRICH VON & J.C. VAN DEN BERG (LEERAAR AAN DE H.B.S. TE 'S-GRAVENHAGE) - De Werelddeelen. Bewerkt naar Driedrich von Hellwald's 'Die Erde und ihre VŲlker". AziŽ en Afrika
000323: HELLWALD, FRIEDRICH VON - Ueber Colonien und Łber die hollšndischen Niederlassungen in Ostindien. Ein Beitrag zur niederlšndischen Colonialfrage.
005123: HELLWIG, TINEKE - Adjustment and Discontent. Representations of Women in the Dutch East Indies
008213: [HELMAN, ALBERT] / REES, OTTO VAN (AND OTHERS) - Wederkerige portretten. Albert Helman: een alternatieve autobiografie
003323: HELSDINGEN, H.W. VAN (INTRODUCTION). - Tien Jaar Volksraad Arbeid 1918 - 1928.
000974: HELSDINGEN, MR. C.C. VAN - De Volksraad. Geschiedkundige toelichting en practische bewerking der voorschriften betreffende den Volksraad.
004583: HELSDINGEN, W.H. VAN & H. HOOGENBERK (EDITORS) - Daar wŤrd wat groots verricht... Nederlandsch-IndiŽ in de XXste eeuw. Samengesteld en verzorgd onder leiding van Mr. W.H. van Helsdingen, oud-voorzitter van den Volksraad, bijgestaan door Mr.Dr. H. Hoogenberk. Met talrijke zwarte en gekleurde afbeeldingen
002717: HELSDINGEN, W.H. VAN - Colijn contra den Volksraad. Is inderdaad principieele wijziging van de Indische Staatsregeling urgent?
008961: HELSDINGEN, MR. W.H. VAN (OUD-VOORZITTER VAN DEN VOLKSRAAD) & MR.DR. H. HOOGENBERK (BESTUURSAMBTENAAR) (EDITORS) - Hecht verbonden in Lief en Leed. Voorzetting van "Daar wŤrd wat groots verricht". Samengestel en verzorgd door Mr. W.H. van Helsdingen en Mr. Dr. H. Hoogenberk
011849: HELVOORT, A. VAN - De verzwegen oorlog. Dagboek van een hospik in IndiŽ 1947-1950. Ingeleid door Drs. J.E.C.M. van Oerle en Prof. dr. P.F. Maas
006849: HENDRIKSE, D. - Tropenrit 15 A.A.T.
007035: HENDRIKSEN, H.J.M. - Bewandelt de K.V.P. de juiste weg?
006187: HENDROWINOTO, NURINWA KI S. (A.O.) - Sejarah Panglima Kodam [= Komando Daerah Militer] V Brawijaya
007770: HENGEL, DS. F.U. VAN - Een pastorale bezoekreis in het oude IndiŽ. Mijne reis naar Benkoelen [1857]. Voorgedrageb in Het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen door Ds F.U. van Hengel. Ingeleid en geannoteerd door Dr. I.H. Enklaar, en ter gelegenheid van diens
002446: HENGEVELD, DR. G.J.N. - Geologische Onderzoekingen ten behoeve van 's Lands Waterstaat-, Gewestelijke- en Gemeentewerken in Nederlandsch-IndiŽ. Deel II: Geologische Onderzoekingen gedurende de jaren 1916 en 1917.
001929: HENGST, DANI√čLLE VAN - Zo spreken wij toch daar niet. Enkele grammaticale bijzonderheden in het taalgebruik van Indische Nederlanders.
009898: HENRIQUES, ROBERT - Marcus Samuel. First Viascount Bearsted and founder of the 'Shell'Transport and Trading Company 1853-1927
012235: HENSSEN, EMILE - Gerretson en IndiŽ
008012: HEPPENER, J. - Klatergoud. Indische novelle.
007932: HEPPENER, J. - Blauwe Nonna. Indische novelle
010236: HEPPENER, J. - Blauwe Nonna. Indische novelle
009875: HEPPENER, J. - Klatergoud. Indische novelle
007974: HEPPENER, J. - Klatergoud. Indische novelle
002939: HERATY, TOETI (EDITOR) - Hidup Matinya Sang Pengarang. Esai-esai tentang Kepengarangan oleh Sastrawan dan Filsuf.
010130: HERAWATI, ETTY - Kain dan pakaian tradisional Madura
000215: HERDERSCHEE, J.E. - De zaken van het land Simbang nader toegelicht. Uitgegeven door de Commissie van liquidatie des boedels van wijlen den heer J.E. Herderschee.
011839: HERING, BOB / HARRY A. POEZE & ANTOINETTE LIEM (EDITORS) - Lasting Fascinations. Essays on Indonesia and the Southwest Pacific to honour Bob Hering
011095: HERING, BOB - Soekarno. Architect van een natie / Architect of a nation, 1901-1970
011289: PRAMOEDYA ANANTA TOER / HERING, BOB (EDITOR) - Pramoedya Ananta Toer 70 Tahun. Essays to honour Pramoedya Ananta Toer's 70th Year
007361: HERING, BOB - Soekarno, founding father of Indonesia
004303: HERING, BOB - Mohammad Hoesni Thamrin and his quest for Indonesian Nationhood 1917-1941
000197: HERINGA, RENS - Een schitterende geschiedenis. Weefsels en batiks van Palembang en Djambi.
005166: HERINGA, RENS (A.O.) - Stichting Textielcommissie Nederland. Jaarboek 2002. Jacquard in erfgoed. Textieldag gehouden op 11 april 2002 / Wat je van ver haalt... VOC en textiel. Textieldag gehouden op 14 november 2002
007659: HERINGA, RENS - Een schitterende geschiedenis. Weefsels en batiks uit Palembang en Djambi. Museon Den Haag, 28 januari tot 22 mei 1994
009095: HERINGA, RENS - Spiegels van ruimte en tijd. Textiel uit Tuban
011035: HERMAN, RONNY - In the Shadow of the Sun. The True Story Of A Young Family Interned on Java During Japanese Occupation, 1941-1945. Based On The Diary And Memoirs Of Jeannette Herman-Louwerse
005177: HERMANS, E.H. - Gezondheidsleer voor Nederlandsch-IndiŽ. Een boek voor ieder die naar IndiŽ gaat, of daar woont
003686: HERMANS, A.H.W.M. - De notemuskaatcultuur in Nederlandsch-IndiŽ sedert de opheffing van het monopolie.
010956: RUFF-O'HERNE, JAN - 50 Years of Silence
011103: HERREMA, FRANK (EDITOR) - OceaniŽ. Tekens van Riten, Symbolen en Gezag. Met bijdragen van Ingrid Heermann, Frank Herreman, Karen Jacobs, Bart Suys, Pauline van der Zee
006802: HERRON, VENNETTE - Pauwen en andere verhalen van Java. Naar het Engelsch door Faja
000172: HERTOG, A. DEN - Machtig Holland [roman].
005126: HERTOG, A. DEN - Femmes pour Batavia. Traduit du Nťerlandais par Roger-W. Allard
011992: HERTOG, H. DEN - De militair-geneeskundige dienst in Atjeh, 1873-1904
011280: HERUSATOTO, BUDIONO - Simbolisme dalam Budaya Jawa
000090: HERWERDEN, J.D. VAN - IndiŽ's verderf, NeÍrlands ondergang.
000253: HERWERDEN, J.D. VAN - Het tweede wets-ontwerp tot regeling van ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ in zijne strekking en werking beoordeeld.
001066: HERWERDEN, J.D. VAN - De vernietiging der ambtelijke hierarchie op Java.
001067: HERWERDEN, J. D. VAN - De laatste mailberigten. Toenemende wanorde en onveiligheid op Java.
001127: [HERWERDEN, J.D. VAN] - Cobden's nederige navolgers in IndiŽ. een beschamend woord voor alle bestrijders der liberale koloniale politiek.
001128: HERWERDEN, J.D. VAN - Is overgang tot vrijen-landbouw op Java zonder slooping van het stelsel van kultuur nu reeds mogelijk?
001260: HERWERDEN, J.D. VAN - Java, voorheen, tegenwoordig en in de toekomst; in verband met het concept-reglement op het beleid der Regering van Nederlandsch IndiŽ.
001322: HERWERDEN, J.D. VAN - Twee agrarische Wetten. De wijziging van art. 60 en 62 van het Indisch Regerings-reglement met aanteekeningen; tevens in verband met het nader ingediend gewijzigde wets-ontwerp.
001424: [HERWERDEN, J.D. VAN] - Het met de Nederlandsche Handel-Maatschappij gesloten consignatie-contract.
002339: HERWERDEN, J.D. VAN (RESIDENT VAN MADIOEN) - Bijdrage tot de kennis van het Tenggersch-Gebergte en deszelfs inwoners.
010831: HERYATI, NUNUK TRI - Een uitje op de fontanel. De stille kracht van Indonesische kruiden
010615: HERYATI, NUNUK TRI - Sambal bij de spruitjes. Een Indonesische kijkt naar Nederland
010453: HESHUSIUS, C.A. - Bevrijding? Vergeet het maar! Onze kwart miljoen landgenoten in bezet Nederlands-IndiŽ gedurende de 2e Wereldoorlog in de Pacific
003297: HESHUSIUS, C.A. - Het KNIL van Tempo Doeloe.
006186: HESHUSIUS, C.A. - Het schoeisel van de KNIL-militair
010411: HESHUSIUS, C.A. / CATS, B.C. - De bamboehoed van het K.N.I.L.
000375: EYCK VAN HESLINGA, DR. E.S. VAN - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniŽn in AziŽ 1795-1806.
003640: HESLINGA, J.H. - De grond en wat daarmee samenhangt op Java en Madoera, met uitzondering der Vorstenlanden.
004477: HESLINGA, J.H. - Het inlandsch bestuur en zijn reorganisatie in Nederlandsch-IndiŽ.
011778: HESSELINK, R.H. (EDITOR) - Twee spiegelds op Cambang. Een portret van de japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse oggetuigenverslagen
012346: HESSELINK, LIESBETH QUIRINE - Genezers op de koloniale markt. Inheemse dokters en vroedvrouwen in Nederlands Oost-IndiŽ 1850-1915
011398: HESSELINK, REINIER HERMAN - De gevangene van Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan. Nederlandse vertaling en bewerking Jacques Moerman en Reinier Herman Hesselink
011271: HETTIARACHCHY, TILAK - The Sinhala peasant in a Changing Society. Ecological change among the Sinhala peasants from 1796 A.D. to 1909 A.D.
008399: HETTINGA, S. (ASPIRANT-CONTROLEUR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR VAN NEDERLANDSCH-INDIň) - De "Repoeblik Indonesia". DriŽrlei houding. Met een inleiding van Dr. C. Nooteboom
000238: HEUKEN, A - Historical Sites of Jakarta.
008661: HEUKEN, A. (S.J.) - Tempat-tempat bersejarah di Jakarta
002708: HEUKEN, A. - Historical Sights of Jakarta.
002488: HEURN, F.C. VAN - StudiŽn betreffende den bodem van Sumatra's Oostkust, zijn uiterlijk en zijn ontstaan.
003562: HEURN, F.C. VAN - De olifanten van Sumatra.
011877: HEUVEL, DANIELLE VAN DEN - 'Bij uijtlandigheijt van haar man'. Echtgenotes van VOC-zeelieden, aangemonsterd voor de Kamer Enkhuizen (1700-1750)
000456: HEYDEN, H.N. VAN DER - De Malaria te Telok Betong / Die Malaria in Telok Betong
008810: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HEYDENRIJCK, MR. C.J.A. (LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL) - Twee redevoeringen over de Onderwijsquaestie, met eene aanteekening
007729: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Als de sennah's bloeien
003976: OVERDUYN-HEYLIGERS, E. - Gewetenswroeging. Oorspronkelijke Indische Roman.
003916: OVERDUIJN-HEYLIGERS, E. - Als de sennah's bloeien.
012116: HEYNING, E. - Een Hollandse Familie Overzee. Drie eeuwen belevenissen van de familie Heijning
009343: HIBMA, HARKE - IndiŽ moet vrij. Mijn bewogen jaren als oorlogsvrijwilliger in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1948
010762: HICKS, GEORGE - The Comfort Women. [On cover:] Sex slaves of the Japanese imperial forces
001217: HIDAJAT, DRS - Masyarakat dan kebudayan Cina Indonesia.
003632: HIDDING, DR. K. - Gebruiken en godsdienst der Soendaneezen.
003756: HIDDING, K.A.H. - Gebruiken en godsdienst der Soendaneezen.
011892: HIDSKES, MAARTEN - Thuis gelooft niemand mij. Zuid-Celebes 1946-1947
006287: HIEN, H.A. VAN - Onbekende Indonesische legenden. Met illustraties van Harry Lavertu
009397: MUSAEUS-HIGGINS, MARIE - J‚takam‚la, or a Garland of Birth Stories
007733: HILGERS, TH.J.A. & H.J. STOMP - Jeugd en Vreugd. Een doorlopende serie van zes leesboeken voor het voortgezet leesonderwijs. GeÔllustreerd door Jan Wiegman. Zesde deeltje
004740: HILGERS, TH. J.A. - De Indische Lagere School. Toegepaste opvoedkunde en methodeleer ten dienste van Onderwijzers en Kweekelingen
004776: HILGERS, TH. J.A. & F.H.N. BLOEMINK - Leesboek over gezondheidsleer voor de Indische scholen. Met teekeningen van W.K. de Bruin
007925: HILGERS, TH. J.A. - De avonturen van Paul Kreutzer. Een verhaal uit het Indische leven
004653: HILGERS, TH.J.A. - Het leven in Insulinde. Maatschappelijke verhoudingen, economische toestanden, benevens tal van raadgevingen voor aspirant-IndiŽrs
006440: HILGERS, TH. J.A. - Uit Zonneland. Land- en Volkenkundige schetsen voor de jeugd in sprookjes en vertellingen
011293: GIBSON-HILL, C.A. (EDITOR) - Documents relating to John Clunies Ross, Alexander Hare and the establishment of the Colony on the Cocos-Keeling Islands
007005: GIBSON-HILL, C.A. - An annotated checklist of the birds of Malaya. An annotated list of the birds occurring, or known to have occurred, in the territiries of the Federation of Malaya and the colony of Singapore
012306: HILL, A.H. - The Hikayat Abdullah. An Annotated Translation
000984: HILL, A.H. - The Keris and other Malay Weapons. Keris Types and Terms by Geoffrey Hodgson.
011946: HILLEN, ERNEST - The Way of a Boy. A Memoir of Java.
009573: HILLEN, ERNST - Kleine zegeningen. Een jeugd in IndiŽ en Canada. Vertaald door Peter Out en Saskia de Ruijter
011044: HILST, M. VAN DER - Toja-Tirta (Heilig Water). De roman van een BaliŽr
010006: HINDE, DR. J. GEORGE - Description of fossil radiolaria from the rocks of Central Borneo obtained by Dr. G.A.F. Molengraaff in the Dutch exploring expedition of 1893-1894
009100: LO MEI HING, GIULIA MARZOTTO CAOTORTA AND SUN TZI HSI - Step by Step Chinese Cooking. Introduced by Kenneth Lo
000184: HINTE, DR. E. VAN - Japan - China. Een populaire uiteenzetting van de tegenstellingen aan de kusten van de Stille Oceaan.
003684: HINZLER, H.I.R. - Bima Swarga in Balinese wayang.
011551: HINZLER, H.I.R. - Bima Swarga in Balinese Wayang
012223: HIRA, SANDEW - Decolonizing the Mind. Een fundamentele kritiek op het wetenschappelijk kolonialisme
004967: HISSINK, A.C. - Wetten der aard- en volta-stroomen benevens eene benaderingsmethode tot het meten van deze stroomen in telegraaflijnen
010390: HISSINK, DR. D.J. - Een studie over Deli-tabak. Naar aanleiding van de in 1900 en 1901 genomen bemestingsproeven op de ondernemingen Padang Boelan (Deli)
005600: HISYAM, USAMAH (AND OTHERS) - SBY Sang Kandidat. Mini Biografi SBY
011015: NGUYEN-DINH-HOA (UNIVERSITY OF SAIGON) - Speak Vietnamese. Revised edition
012304: HOADLEY, MASON C. - Towards a Feudal Mode of Production. West Java, 1680-1800
001541: TJOA SOEI HOCK - Economic Aspects of Life in Malaya, with special reference to the East Coast.
000419: HOECK, F. VAN - De soldatenpastoor. P. Henricus Verbraak S.J., Aalmoezenier van het Ned.-Ind. leger te Atjeh.
008813: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HOEDEMAKER, DR. PH.J. (HOOGLEERAAR AAN GENOEMDE UNIVERSITEIT) - Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op Gereformeerde grondslag. Uitgesproken den 19den October 1880 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
008814: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Open brief aan Dr. A. Kuyper naar aanleiding van het conflict tusschen het Classicaal Bestuur en den Amsterdamschen Kerkeraad, in zake het Beheer
003550: HOEDT, TH.G.E. - Indische bergcultuurondernemingen, voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen.
003603: HOEDT, TH.G.E. - Indische bergcultuurondernemingen, voornamelijk in Zuid-Sumatra; gegevens en beschouwingen.
010756: HOEFTE, ROSEMARIJN - De betovering verbroken. De migratie van Javanen naar Suriname en het Rapport-Van Vleuten (1909)
010757: HOEFTE, ROSEMARIJN & GERT OOSTINDIň - Echo van Eldorado
009684: HOEKEMA, DR. A.G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestante theologie in IndonesiŽ (ca. 1860-1960)
010883: HOEKENDIJK, C.J. - De toovenaar der Soendalanden
004831: HOEKENDIJK, J.C. (INTRODUCTION) - Zending in IndonesiŽ. Verslag en rapporten van de Zendingsconferentie te Batavia gehouden van 10 tot 20 Augustus 1946. Ingeleid en van aanteekeningen voorzien door Ds. J.C. Hoekendijk
009542: HOEKENDIJK, C.J. - Een soldatenmeid die een Koningskind werd
012226: MULTATUILI / HOEKES, J. & P.J. HOEKMAN (INTRODUCTION) - Multatuli en Groningen. Zij lezingen in Stad en Lande en zijn invloed op maatschappij-hervormers, met ongepubliceerde documenten
001463: HOEKSTRA, P. - Paardenteelt op het eiland Soemba.
009273: HOEKSTRA, PIET - River outflow, depositional processes and coastal morphodynamics in a monsoon-dominated deltaic environment, East Java, Indonesia / Rivieruitstroming en sedimentatie processen in relatie tot kustmorfologische ontwikkelingen en deltagroei onder invloed van
002432: HOENIG, DR. ING. A. - Das Formproblem des Borobudur. Mit 10 Abbildungen.
011543: HOENS, DIRK JAN - Santi. A contribution to ancient Indian religious terminology
007140: HOESTLANDT, L.C. - Het geboorteland van mijn ouders
001281: HOETINK, B. - Ni Hoekong. Kapitein der Chineezen te Batavia in 1740.
003945: HO√čVELL, DR. W.R. VAN - Aus dem Indischen Leben. Aus dem Hollšndischen von Wilhelm Berg. Autorisierte Ausgabe.
003687: HO√čVELL, DR. W.R. VAN & R. FRIEDRICH - Verslag van de staat der werkzaamheden van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, gelezen in de Algemeene Vergadering op den 8sten Mei 1847.
010857: HOňVELL, W.R. VAN - Garebek Moeloed, of het feest van Mohammed's geboorte, gelijk het te Djokjokarta jaarlijks gevierd wordt
006385: HOňVELL, DR. W.R. VAN - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847
001053: AMORIE VAN DER HOEVEN, MR. H.A. DES - De cultuurwet.
001233: HOEVEN, J. VAN DER - De vuren spreken. Oerwoudverhalen van Nieuw-Guinea.
006077: HOEVEN, J.A. VAN DER - Resultaten van een onderzoek naar voeding en deficiŽntie-verschijnselen bij autochthone zuigelingen in Nederlands Nieuw-Guinea / Results of a Nutritional and Medical Survey of Autochthone Infants in Dutch New Guinea
004058: HOFDIJK, W.J. - In 't harte van Java. [Dichtstuk]. Met in koper geŽtst portret door P.J. Arendzen
004060: HOFDIJK, W.J. - In 't harte van Java. [Dichtstuk]. Met in koper geŽtst portret door P.H. Arendzen
004061: HOFDIJK, W.J. - In het gebergte Di-eng. [Dichtstuk]
002620: HOFER, [K.] - Wij strijden met de teekenstift... Tweede bundel van oorlogsprenten van Hofer geteekend voor het Bataviaasch Nieuwsblad in de jaren 1940 en 1941. / Our War with the pencil...
008701: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HOFFMAN, DR. A.C.A - Het Bizonder Onderwijs en de weg tot zijne gelijkstelling met het Openbaar Onderwijs vanwege de Overheid
002843: HOFFMANN, LUTZ & TAN SIEW EE - Industrial Growth, Emplyment, and Foreign Investment in Peninsular Malaysia.
000806: HOFKER, W.G. - Bali.
011328: HOFSTAD, M. V.D. (EDITOR) - Den Dungen in Nederlandsch Oost-IndiŽ 1946-1951
002351: HOFSTEEDE, W.M.F. - Decision-making Processes in four West Javanese Villages.
006258: HOFWIJK, J.W. - Blubber
006259: HOFWIJK, J.W. - Blubber
007509: HOGAN, RAE - Guide to Bali
003822: HOGBIN, H. IAN - Transformation Scene. The Changing Culture of a New Guinea Village.
003824: HOGBIN, H. IAN - Kinship and Marriage in a New Guinea Village.
006153: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN - Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands IndiŽ
006152: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN - Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie
002979: HOGENSTIJN, C.M. - Mr. Albertus Jacob Duymaer van Twist (1809-1887), Deventenaar en Gouverneur-Generaal van Nederlands-IndiŽ.
004895: HOGESTEGER, DR. G. (EDITOR) - Naar de Gordel van Smaragd. De postverbindingen tussen Nederland en Nederlands-IndiŽ 1602-1940
002876: HOHENBERG, JOHN - New Era in the Pacific: An Adventure in Public Diplomacy.
007884: TAN SIN HOK - Over de samenstelling en het ontstaan van krijt- en mergelgesteenten van de Molukken
000482: HOKKE, C. - Opkomst en ondergang van onze Gouvernements Marine Setengah Kompenie.
004769: HOLKEN, ANNIE VAN - Waar het om gaat.....
000569: HOLLANDER, DR. J.J. DE - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Eerste deel. Vierde, omgewerkte uitgave.
004305: HOLLANDER, J.J. DE & R. VAN ECK - Handleiding bij de beoefening der Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-IndiŽ. Vijfde druk. Om- en bijgewerkt door R. van Eck. Eerste Deel.
011731: HOLLANDER, J.J. DE - Pedoman bahasa dan sastra Melayu
009798: HOLLE - GRANPR… MOLI»RE, A. - In de stroom van het leven
002437: HOLLEMAN, F.D. - Het Adatrecht van de Afdeeling Toeloengagoeng (Gewest Kediri). Een onvoltooide studie. Uitgave op verzoek en tevens ten laste en ten bate van de Adatrechtstichting te Leiden.
000852: HOLLEMAN, J.P. (EDITOR) - Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law. Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-IndiŽ (Volume I, 1918; Volume II, 1931). With an introduction by H.W.J. Sonius.
010712: HOLMAN, THEODOR - Tjon
010873: HOLMAN, THEODOR - Plantage Nachtschade. Met illustraties van Hetty Steijger
011011: HOLMAN, THEODOR - De grootste truc aller tijden. een familiegeschiedenis
006723: HOLMAN, C.J. & G.TH. VERMEULEN & P.V. STEPHAN (EDITORS) - Terugblik 1991-1941. Korps Adelborsten - Indische Promotie 1941
010614: HOLMAN, THEODOR - Familiefeest, gevolgd door Oom Noes
006057: HOLMES, RICHARD & ANTHONY KEMP - The Bitter End. The Fall of Singapore 1941-42
002364: HOLT, CLAIRE - Dance Quest in Celebes.
011559: HOLT, CLAIRE (EDITOR) - Culture and Politics in Indonesia. Edited by Claire Holt with the assistance of R. O'G. Anderson
000175: HOLTTUM, R.E. (DIRECTOR, BOTANIC GARDENS, SINGAPORE, 1925-1949) - Gardening in the Lowlands of Malaya.
007077: HOLTUS, W. - Celebes. Onbekende gebieden en volken. Met een voorwoord van W. Frijling. Met 24 afbeeldingen en een kaart
009767: HOLTUS, W. - Celebes. Onbekende gebieden en volken. Met een voorwoord van W. Frijling. Met 25 afbeeldingen en een kaart
011292: HOLTZAPPEL, COEN, MARTIN SANDERS, MILAN TITUS (EDITORS) - Riding a Tiger. Dilemmas of Integration and Decentralization in Indonesia
011257: HOMPE, LOUISE - Uitgestelde huwelijksnacht. Indische familiekroniek
003189: HONIG, PIETER & FRANS VERDOORN (EDITORS) - Science and Scientists in the Netherlands Indies
011979: HONING, JAN - Herinneringen aan het leven in IndiŽ.
005484: KHO PING HOO - Lembah Selaksa Bunga. Karya: Asmaraman S. Kho Ping Hoo. Pelukis: Subagyo
000011: HOOD, MANTLE - The Nuclear Theme as a Determinant of Patet in Javanese Music.
003895: HOOG, P.H.[EYTING] VAN DER - Wonosari.
006923: HOOG, ALETTA - De papieren zendeling
009853: HOOG, DR. P.H. VAN DER - De roman van het dwaze hart. [Met] tekeningen van J. Baronner.
011932: HOOG, DRS. J. DE - Nieuw-Guinea. Kunst uit privť bezit 5 juli - 4 oktober 1958
012143: HOOGBERGEN, WIM - "De Bosnegers zijn gekomen'. Slavernij en Rebellie in Suriname
007481: HOOGENBERK, DR. H. (EDITOR) - Cultureel IndiŽ. Bloemlezing uit de eerste zes jaargangen 1939 - 1945
001299: HOOGENKAMP, P.A. - Ontwikkeling, voeding en voedingstoestand van zuigelingen en kleuters bij de Ngadju-Dajak op Kalimantan-Selatan (Zuid-Borneo), IndonesiŽ.
003130: HOOGENKAMP, P.A. - Ontwikkeling, voeding en voedingstoestand van zuigelingen en kleuters bij de Ngadju-Dajak op Kalimantan-Selatan (Zuid-Borneo), IndonesiŽ.
004900: HOOGERBRUGGE, J. & S. KOOIJMAN - 70 Jaar Asmat houtsnijkunst / 70 Tahun seni pahat Asmat / 70 Years of Asmat woodcarving - in het Volkenkundig Museum Justinus van Nassau, Breda, December 1976 - Mei 1977
000556: HOOGERWERF, A. - De avifauna van de plantentuin te Buitenzorg (Java).
005728: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) (1932-1987)
012248: HOOGERWERF, EVERT-JAN - Persgeschiedenis van IndonesiŽ tot 142. Geannoteerde bibliografie
009851: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] HOOGLAND, R. (DIREKTEUR VAN HET BUREAU VOOR KINDERBESCHERMING TE AMSTERDAM) - Zorg voor de werkeloze jeugd in Nederland. Rapport samengesteld aan de hand van officiŽle gegevens
011394: HOOGSTRATEN, REN…E VAN (EDITOR) - Als steeds uw Samuel. Brieven van ds. S.A. van Hoogstraten op Java 1927-1945
007646: HOOIJDONK, KEES VAN - Kielzog. Zeemansverhalen
002112: HOOIJER, G.B. - Dwerghert-verhalen (Kantjil-fabelen) uit den Oost-Indischen Archipel. In opdracht van den Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut te Amsterdam door G.B. Hooijer omschreven en gebeeldbouwd door Louis J. Vreugde.
002068: HOOP, A.N.THJ.TH. ņ TH. VAN DER - Indonesische siermotieven / Ragam-ragam Perhiasan Indonesia / Indonesian Ornamental Design
011148: HOOP, DR. A.N.J. TH. Ň TH. VAN DER - Catalogus der Praehistorische Verzameling
009464: HOOP, DR. A.N.J. TH. Ň TH. VAN DER - Korte Gids voor het Museum [te Batavia]
008355: SCHMIDT-TEN HOOPEN, MRS. K.J., AND DR. F.H. SCHMIDT - On climatic variations in Indonesia
009097: HOORN, INGRID VAN & HANNEKE OOSTERHOF - Sporen van een koloniaal verleden. De komst van Indische Nederlanders naar Apeldoorn
001689: HOOYKAAS - VAN LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - De 'Goddelijke Gast'op Bali. I Bagoes Diarsa, Balisch gedicht en volksverhaal.
011836: HOOYKAAS, C. - The Balinese Poem Basur. An introduction to magic. Edited and annotated by C. Hooykaas
007232: HOOYKAAS, DR. C. - Proza en poŽzie van Oud-Java
003296: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht door C. Hooykaas.
008294: HOOYKAAS, DR. C. (READER IN OLD JAVANESE, UNIVERSITY OF LONDON) - Bagus Umbara, Prince of Koripan. The Story of a Prince of Bali and a Princess of Java. Illustrated on palm leaves by a Balinese artist. With Balinese text and English translation
008130: HOOYKAAS - VAN LEEUWEN BOOMKAMP, H.J. - De groote vondst van Juul en Peter
011662: HOOYKAAS, C, - A Balinese Temple Festival.
002402: HOOYKAAS, C. - The Lay of Jaya Prana. The Balinese Uriah. Introduction, text, translation and notes by C. Hooykaas.
009544: HOOYKAAS, J.C. & HARTMAN, A. - Repertorium op de Koloniale Litteratuur, of systhematische inhoudsopgaaf van hetgeen voorkomt over de KoloniŽn (beoosten de Kaap) in mengelwerken en tijdschriften van 1595 tot 1865 uitgegeven in Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen
005712: HOOYKAAS, C. - The Old-Javanese Ramayana. An exemplary kakawin as to form and content
007756: HOOYKAAS, C. - Introduction ŗ la littťrature Balinaise. Accompagnť d'une bibliographie sťlective sur la littťrature publiťe par C. Hooykaas et de la bibliographie de ses oeuvres
007171: HOOYKAAS, DR. C. (EDITOR) - Over Maleische literatuur
008886: HOOYKAAS, C. (HOOGLERAAR TE BATAVIA) - Over Maleise literatuur
000038: HOOYKAAS, C. - Kama and Kala. Materials for the Study of Shadow Theatre in Bali.
012111: HOOYKAAS, C. - Balinese Bauddha Brahmans
001188: HOOYKAAS, C., TH. RESINK, AND OTHERS. - De kunst van Bali.
012035: HOOZE, J.A, R.A. EEKHOUT. AND R.A. VAN SANDICK - The Coal-Fields of Malaysia. A paper read before the Federated Institution of Mining Engineers at the General meeting at Manchester, February 17th., 1892
001974: HORN, N. VAN (AND OTHERS) - Onderzoek naar de particuliere bank- en levensverzekeringstegoeden van Nederlanders in Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ 1940 1958. Verricht in opdracht van de begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden.
008100: HORN, W.O. VON (WILH. OERTEL] - Ein Ostindienfahrer. Eine geschichte fŁr die Jugend und das Vol. Mit vier feinen Farbendruckbildern nach Aquarellen von Wilh. Schšfer
005311: HORN, W.O. VON (W.OERTEL) - Durch die WŁste. Eine Geschichte. dem Volke und der Jugend erzšhlt. Mit 4 Abbildungen. Vierte, mit der dritten von W. Oertel durchgesehehen gleichlautende Auflage
008187: HORN, W.O. VON (= W. OERTEL] - De neef die zijn oom zoekt. Tooneelen uit het leven in Nederlandsch-IndiŽ. Uit het Hoogduitsch. Met vier staalplaten
012249: HORNMAN, WIM - De laatste man. Mariniers in de Gordel van Smaragd 1942-1950
006952: HORSEFIELD, THOMAS - A Catalogue of the Lepidopterous Insects in the Museum of the Hon. East-India Company. Vol I. [Papiliones and Sphringes]. Printed by Order of the Court of Directors
008429: HORSLEY, DAVID - The Time of the Locust. The terrible aftermath of the Fall of Singapore
011929: HORSMAN, CRIT - Mag ik nu even?
004017: HORST - VAN DOORN, GERDA C. VAN DER - Zonnebrand en Schaduw. Roman van plantersleven in de Preanger.
003961: HORST, DR. D.W. - De Rum-Serams op Nieuw-Guinea, of het HinduÔsme in het Oosten van onzen Archipel. Met 4 platen.
010424: HORST, LIESBETH VAN DER - Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945
004016: HORST - VAN DOORN, GERDA C. VAN DER - Tineke (Een verhaal uit het Indische Kinderleven). Rijk geÔllustreerd door Mevrouw Winnie van Leeuwen-Kruseman.
005056: HORSTING, L.H.C. - Gids voor Sumatra's Oostkust
001575: HORSTING, L.H.C. - Pawiro. Zwerftochten door IndiŽ.
000694: HORSTING, L.H.C. - Van leven en werken in IndiŽ.
000303: HOUBEN, V.J.H. - Kraton and Kumpeni. Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870.
000167: HOUSTON, TOM - The Five Pound Look.
008772: HOUTE, A. VAN - Krijgstocht van Pater Bernard
001636: HOUTEN, P.J. VAN - Handleiding voor de pepercultuur.
010743: BOUMAN-HOUTMAN, MEVR. - Indische orchideeŽn
005100: HOUTZAGER, H.L. (A.O., EDITORS) - Delft en de Oostindische Compagnie
011013: HOVEN, TH…R»SE - Nonnie Hubrechts. Indische roman
009828: HOVEN, DR. W. - De PasÍmah en haar verwantschaps- huwelijks- en erfrecht
004119: HOVEN, TH…R»SE - Vervreemd. Indische roman
004120: HOVEN, TH…R»SE - Met verlof. Oorspronkelijke roman
004124: HOVEN, TH…R»SE - Van een Dessa-Kind. Indische roman
004125: HOVEN, TH…R»SE - Van een Dessa-Kind. Indische roman. Tweede, goedkoope druk
004126: HOVEN, TH…R»SE - Naar Holland en Terug. Indische roman. Tweede, goedkoope druk
004127: HOVEN, TH…R»SE - Naar Holland en Terug. Indische roman
004090: HOVEN, TH…R»SE - Onder de Palmen en Waringins
007987: HOVEN, TH…R»SE - Nonnie en andere verhalen. Met 4 platen
010252: HOVEN, TH…R»SE - Naar Holland en Terug
001317: H÷VER, DR. OTTO - Javanische Schattenspiele. 24 Abbildungen nach Figuren des javanischen Wajangspieles mit einleitendem Text.
001617: H÷VIG, P. - Hoe kwam Banka aan zijn naam?
006134: HOVINGA, HENK - Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op Sumatra, aangelegd door krijgsgevangenen onder de Japanse bezetting
011958: SEGAAR-H÷WELER, DOROTHEE C. - J.M. Groenewegen (1888-1980). Een Hagenaar als Indonesisch architect
008623: HUART, DR. F.J.A. (HOOFDCOMMIES TER PROVINCIALE GRIFFIE VAN FRIESLAND) - Grondwetsherziening 1917 en 1922
008902: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / HUBRECHT, MR. P.F. - "Het Lastigste Punt"
005034: HUDA, NURUL - Tokoh Antagonis Darmo Gandhul. Tragedi Sosial Historis dan Keagamaan di Penghujung Kekuasaan Majapahit
007904: HUDSON, CHRISTOPHER - Colombo Heat
007877: [MULTATULI] / HUEBNER, F.M. - Niets is geheel waar. Tooneelspel van F.M. Huebner. Vertaald door Simon Koster
007583: [VER HUELL, MAURITS] / VERKUYLEN, C.M.F. - 'Schilderachtige Opheleringen'. Het gezagsherstel in Nederlands-IndiŽ in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860)
008146: [VER HUELL, CHRISTIAAN ANTONIJ] / LANDHEER, TON (MET MEDEWERKING VAN ANNEKE LANDHEER-ROELANTS) - Oranje of Napoleon? De wisselvallige levensloop van Christiaan Antonij Ver Huell
001582: HUENDER, DR. W. - Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera
003967: BUSKEN HUET, CD. - De Van Harens.
011838: BUSKEN HUET, CD. / J. SAKS (EDITOR) - Brieven van Cd. Busken Huet aan A.H. Bisschop Grevelink. Toegelicht door J. Saks.
011302: BUSKEN HUET, CH. - Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint
011941: HUETING,A. (ZENDELING-LEERAAR VAN DE UTRECHTSCHE ZENDINGSVEREENIGING) - Van zeeroover tot Christen
005416: HUGENHOLTZ, P.H. - De werkzaamheid van het Nederlandsche Zendelinggenootschap in Oost-IndiŽ. Een brief aan Prof. N.C. Kist
007226: KENT HUGHES, W.S. - Slaves of the Samurai. An Australian Odyssey, which gives an account of the Life and Thoughts of a slave of the Samurai, during his three years and seven months as a prisoner of War in the hands of the Japanese
008401: HUGHES, JOHN - Indonesian Upheaval
006147: HUIE, SHIRLEY FENTON - Vergeten. Vrouwen en kinderen in de Japanse interneringskampen
006676: HUIE, SHIRLEY FENTON - The Forgotten Ones. Women and children under Nippon. With a foreword by Russell Braddon
011291: HUIGEN, SIEGFRIED - De weg naar Monomotapa. Nederlandstalige representaties van geografische, historische en sociale werkelijkheden in Zuid-Afrika
009855: HUIGEN, SIEGFRIED - Verkenningen van Zuid-Afrika. Achttiende-eeuwse reizigers aan de Kaap
004277: HUIJGERS, DOLF & LUCKY EZECHIňLS - Landhuizen van CuraÁao en Bonaire
006282: HUIJSTEE, MARTIN VAN - Recepten voor een oud-indische rijsttafel
010818: DALSEM-HUIJTS, RAMONA VAN - Steek je Lampoe Templok aan...
004486: BOKKEL HUININK, J.A. TEN - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier
011319: BOKKEL HUININK, J.A. TEN - Constantijn Johan Wolterbekk (1766-1845). Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier
000233: HUITEMA, W.K. - Guide to the Economic Gardens at Buitenzorg.
003601: HUITEMA, W.K. - De bevolkingskoffiecultuur op Sumatra. Met een inleiding tot hare geschiedenis op Java en Sumatra.
005956: HUIZENGA, L.H. - Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40
001586: HUIZINGA, J. - Over een definitie van het begrip geschiedenis.
002206: HUIZINGA, LEONHARD - "Trek jij je jas eens uit". Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
006823: HUIZINGA, LEONARD - De laatste karavaan [gedichten]. Met teekeningen van J.F. Doeve
009482: HUIZINGA, LEONHARD - Gesprek met de Generaal [gevolgd door het verhaal: 'De weg naar Bandoeng']. Met een voorwoord van L.J.M. Beel
007730: LAURENS VAN SINT LAURENS [ = LEONHARD HUIZINGA] - Zes kaarsen voor IndiŽ
009928: HUIZINGA, LEONHARD (LAURENS VAN SINT LAURENS) - Zes kaarsen voor IndiŽ
012188: HUIZINGA, JOHAN] / CHRITIAN KRUMM - Johan Huizinga, Deutschland und die Deutschen. Begegnung und Auseinandersetzung mit den Nachbarn
000797: HULLEBROECK, EMIEL - Insulinde. Reisindrukken.
002055: HULLEBROECK, EMIEL - Een noodkreet uit IndiŽ. [Met een antwoord van Th. B. van Lelyveld]
005540: HULLEBROECK, EMIEL - Insulinde. Reisindrukken. Met illustraties naar photografische opnamen
010679: HULSBUS, JOOP - Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de japanse capitulatie, 1945-1947
010703: HULSCHER, WIM - Banjak Tjoem. Javaanse impressies
005466: HULSKEN, MATHILDE - De Inlandsche Vrouw en het St-Melania-Werk
012129: HULST, WIECHER - Grote broer in Jakarta. Indonesische reportages
012130: HULST, WIECHER - Van Sabang tot Merauke. Indonesische ontmoetingen
012131: HULST, WIECHER - Een vriend aan het Tobameer
011878: HULST, WIECHER - Een vriend aan het Tobameer
003257: [HULSTIJN, P. VAN] - Soela-eilanden.
009802: HULTEN, HERMAN JOZEF VAN (KAPUCIJN) - Mijn leven met de Daya's 1938 - 1974
008304: HULZEN, JOH. VAN - Onze Westindische geschiedenis, Met illustraties van Tjeerd Bottema
008082: HULZEN, JOH. VAN - Verlaten. Om het recht der Nederlandsch-Indische Staatsburgers
004972: HUPBACH, FRIEDA - Das Land der ewigen Sonne. Erinnerungen eines Tropenkindes an Java und die Sundainseln. Mit 24 Federzeichnungen von Karl Stratil
006993: HANA-HUPBACH, F. - Het land van de Eeuwige Zon. Bewerkt door Diet Kramer. Met 24 pentekeningen door R. Stratil
007412: SNOUCK HURGRONJE, CHRISTIAAN - Mekka in de tweede helft van de negentiende eeuw. Schetsen uit het dagelijks leven. Vertaald en ingeleid door Jan Just Witkam
011791: SNOUCK HURGRONJE, C. / P. SJ. VAN KONINGSVELD (EDITOR) - Snouck Hurgronje's "Izhaar Oel-Islaam". Een veronachtzaamd aspect van de koloniale geschiedenis
011792: SNOUCK HURGRONJE, C. / P. SJ. VAN KONINGSVELD (EDITOR) - Orientalism and Islam. The letters of C. Snouck Hurgronje to Th. NŲldeke from the TŁbingen University Library. Published by P.Sj. van Koningsveld
001759: SNOUCK HURGRONJE, C. - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889 - 1936. Uitgegeven door E. Gobťe en C. Adriaanse.
011795: SNOUCK HURGRONJE, C. / P. SJ. VAN KONINGSVELD - Snouck Hurgronje en de Islam . Acht artikelen over en werk van een oriŽntalist uit het koloniale tijdperk
003334: SNOUCK HURGRONJE, DR. C. - The Achenese. Translated by the late A.W.S. O'Sullivan. With an index by R.J. Wilkinson.
011790: SNOUCK HURGRONJE, C. / P. SJ. VAN KONINGSVELD (EDITOR) - Scholarship and Friendship in early Islamwissenschaft. The letters of C. Snouck Hurgronje to I. Goldziher. From the Oriental Copllection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
006748: SNOUCK HURGRONJE, DR. C. - The Achehnese. Translated by the late A.W.S. O'Sullivan. With an index by R.J. Wilkinson
004685: SNOUCK HURGRONJE, DR. C. - Nederland en de Islam. Vier voordrachten gehouden voor de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie
011793: SNOUCK HURGRONJE, C. / P.SJ. VAN KONINGSVELD (EDITOR) - Minor German Correspondences of C. Snouck Hurgronje from libraries in France, Germany, Seden and The Netherlands. Published by P.Sj. van Koningsveld
010048: SNOUCK HURGRONJE, C. - Het Gajoland en zijne bewoners. Met eene overzichtskaart van de Gajo- en Alaslanden
008955: SNOUCK HURGRONJE, C.] / MOEREELS, A.J.P. - Chr. Snouck Hurgronje (8-2-1857 - 26-6-1936)
000322: HURWITZ, J. - Batikkunst van Java.
005061: KARIM BIN HUSAIN, ABDUL - Lesalahan biasa dalam bahasa kebangsaan (Mengandong latehan2 membaiki-nya)
003745: H√úSKEN, F. - Een dorp op Java. Sociale differentiatie in een boerengemeenschap, 1850-1980
008891: HUTTON, PETER (TEXT) / HOEFER, HANS JOHANNES (EDITOR) - Gids voor Java. De OfficiŽle Gids voor het Java. Ontworpen samengesteld door Hans Johannes Hoefer. Fotographie bij Hans Johannes Hoefer. Tekst: Peter Hutton. Vertaling: May Lee Oen en Vertaalgroep Administratief Centrum Bergeijk. Redactie: Kwee Siok Lan
009098: HUTTON, WENDY (INTRODUCTION AND EDITING) - The Food of Malaysia. Authentic Recipes from the Crossroads of Asia. Recipes by the cooks of Bon Ton Restaurant, Kuala Lumpur and Jonkers Restaurant, Malacca. Food photography by Luca Invernizzi Tettoni
003369: HUXLEY, JULIAN, AND PHYLLIS DEANE - The Future of the Colonies.
001648: HUYSER, J.G. (A.O). - Gids voor de verzameling van Indonesische en Chineeesche kunst te Leeuwarden 1917. Met bijdragen van Mr. J.G. Kuyser, Dr. N.J. Krom, Nanne Ottema, G.P. Rouffaer en Herman F.E. Visser.
006937: HUYSKENS, PIERRE - De Divisie van de 7e December
003646: HYDRICK, J.L. - Intensive Rural Hygiene Work and Public Health Education of the Public Health Service of Netherlands India.
012264: HYDRICK, J.L, M.D. - Intensive Rural Hygiene work in the Netherlands East Indies. With an ontroduction by Professor. J. Snapper
007099: IBRAHIM (EDITOR) - Topengmas. Serat cariyos wawadosipun karaton ing Konstantinopel (Setambul = Turki), lalampahan jaman sapunika, sanes dongeng, limrahipin winastan cariyos Topeng mas. Kajawekaken saking tembung Malayu Raden Ibrahim
005587: IDDEKINGE, SANA VAN - Met een boekje onder een palm. Leesgewoonten en boekvoorziening op CuraÁao
002713: IDEMA, MR. H.A. - Hoe spant gij den boog? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden op 9 October 1931.
012167: IDEMA, H.A. [EDITOR AND INTRODUCTION] - Pandecten van het Adatrecht. [Vol.] X. Adatstrafrecht
009346: IDENBURG, A.G.A. - Systhematische grondkaarteering van Zuid-Sumatra
008875: ONDERWIJSGESCHIEDENIS / IDENBURG, PHILIP J. - Education in the Netherlands
000727: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - De paupers. Uitgeleid door H. Surie en van een biografie voorzien door E.R. Duncan Elias.
010882: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - IndiŽ in de goede oude tijd. Met een inleiding van Hein Buitenweg
001556: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - De paupers. Roman uit de Indo-europeesche samenleving.
003972: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - De Laatste Eer. Drama uit de Europeesche samenleving in Ned.-IndiŽ.
003942: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Katisha. Dramolet in ťťn acte.
003970: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Pangťran Negoro Joedho. Een Vorstenlandsch zedenspel in vier bedrijven.
003971: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Parto. Een Tropen-drama in 3 Acten.
003973: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Karina Adinda. Oost-Indisch Zedenspel in drie Bedrijven.
004035: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Pastoor Servaas. Spel van barmhartigheid uit het Indische leven in drie bedrijven.
004037: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Zilveren Feest. Dramatische schets uit het Indische leven in ťťn bedrijf.
004038: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - De Paria van Glodok. Episode uit het Indische paupersleven in drie acten.
004039: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Rosada. Tropendrama in 3 acten.
004154: IDO, VICTOR [ = PS. OF H.I. VAN DE WALL] - De paupers. Roman
005176: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden. Deel II
004034: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Het planken huisje. Tooneelspel in drie bedrijven.
002516: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - IndiŽ in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden.
003487: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Indie in den goeden ouden tijd. Radio-voordrachten voor de Nirom gehouden.
003941: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - Mevrouw Van Hassen. Tooneelspel in drie bedrijven. Nieuwe, herziene uitgave.
004036: IDO, VICTOR [ = PS. OF H. VAN DE WALL] - De Dochters van den Resident. Een luchtig spel uit het Indische leven van 1850 - 1860.
009111: IDRIS, IMRAD & WIMMY SIJATAUW (EDITORS) - Dari Sekolah K.W.III ke Yayasan dan Peran suatu Sekolah Kolonial dalam rangka Mencerdaskan Bangsa
011972: IDRIS, IMRAD (A.O., EDITORS) - Herinneringen aan 17 Augustus 1945. Oud-leerlingen van de Koning Willem III School (batavia) aan het woord
011185: IDRIS, FAHMI (EDITOR) - Devine Kretek. Rokok Sehat
010404: IDZERDA, R.J. (SCHOUT-BIJ-NACHT VLIEGER B.D) - Een bevlogen avontuur
001576: IESSEL, MINI VAN DEN - Het Witte Doek.
005888: N[IEUWENHUIS, DR. A.W.] - Huwelijksgebruiken in IndiŽ
005889: N[IEUWENHUIS, DR. A.W.] - Het zieleleven der IndonesiŽrs
012332: SWISHER III, CARL C., GARNISS H. CURTISS & ROGER LEWIN - Java Man. How Two Geologists'Dramatic Discoveries Changed Our Understanding of the Evolutionary Path to Modern Humans
012118: IJZERMAN, DR. J.W. - Over de belegering van het fort Jacatra (22 Dec. 1618- 1 Febr. 1619)
008243: IJZERMAN, ROBERT - Outline of the Geology and Petrology of Surinam (Dutch Guiana)
003772: IJZERMAN, J.W. - Beschrijving van de Boeddhistische bouwwerken in Moeara Takoes.
002263: IJZERMAN, J.W. - Beschrijving der Oudheden nabij de grens der Residenties Soerakarta en Djogdjakarta.
009328: MULTATULI] / IKKINK (CONSERVATOR VAN HET MULTATULI-MUSEUM) - De Wouter-Multatuli-Ziel
006136: [SOETOMO] / SUPARDI. IMAM - Dr. Soetomo. Riwajat hidup dan perdjuangannja
009430: IMMERZEEL, B.R. & F. VAN ESCH - Verzet in Nederlandsch-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-45
012186: DIRECTORY OF WEST EUROPEAN INDONESIANISTS 1987. COMPILED BY DOCUMENTATION CENTRE FOR MODERN INDONESIA -
009797: INNERKOFLER, PATER HILARIUS - Torsa-Torsa. Alte Sagen aus dem Volk der Batak
007137: INNES, HAMMOND - Verijdeld complot (The Trojan Horse). Vertaling Mevrouw G. de Gorter
007292: INOGUCHI, RIKIHEI & TADASHI NAKAJIMA & ROGER PINEAU - The Divine Wind
003141: IPEREN, JOSUA VAN - Verhandeling over de historie kennis.
011443: IRSAN, ABDUL - Pengabdian: Catatan Pengalaman dan Pendabat Seorang Diplomat
010052: IRVINE, DAVID - Leather Gods & Wooden Heroes. Java's Classical Wayang
004798: ISKANDAR, N.ST. (1893-1975) - Udjian Masa
010216: ISKANDAR - Vogelvrij. Uit het leven van een naar Nieuw-Guinea verbannen IndonesiŽr
012067: ISLER, ANDREAS & PAOLA VON WYSS-GIACOSA - Aufschlussreiches Borneo. Objekte, Fotografien und Dokumente des Schweizer Geologen Wolfgang Leupold in Niederlšndisch-Indien 1921-1927. Mit einem einletenden Beitrag von Wolfgang Marschall
006286: ISMAIL, MUHAMMAD GADE - Seuneubok lada, UleŽbalang, dan Kumpeni. Perkembangan sosial ekonomi di daerah batas Aceh Timur, 1840-1942 / Pepertuinen, UleŽbalangs en de Kompenie. Sociaal-ekonomische ontwikkelingen in een grensgebied: Oost-Atjeh 1840-1942
005860: [ISRAňLS, I.] / GLERUM, J.P. - De Indische IsraŽls
005343: DAM VAN ISSELT, W.E. VAN - Luitenant-Generaal Wouter Cool, lid van den Raad van State. Een levensschets
008487: ISSELT, R. - Aan jou de bloemen, voor mij het geweer. Met een voorwoord van Mevr. Wung-Loi
008888: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS. - Javaansche sagen en legenden. Verzameld door Jos. Meijboom-Italiaander
011054: MEIJBOOM-ITALIAANDER, JOS. - Javaansche Sagen, Mythen en Legenden, verzameld door Jos. Meijboom-Italiaander
000101: ROESSINGH VAN ITERSON, G. - Waar vele millioenen reeds gebleven zijn en waar vele millioenen nog zullen blijven. Ernstige, onrustbarende feiten.
007247: MANGKUNAGARA IV, KANGJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA - Kitiran Montjowarni [etc.]
001486: IVANOFF, PIERRE - Indonťsie, Archipel des Dieux. Avec 64 planches hors texte en hťliogravure, 8 planches hors texte en couleur et 20 cartes et croquis dans le texte.
009975: IVOI, PAUL D' - Dalia's eed. Vrij bewerkt door Ed van den Gheyn Jr. Met 86 illustratiŽn tusschen en 12 groote afbeeldingen buiten den tekst, op hout gegraveerd naar teekeningen van Louis Bombled
001150: ANEMAET. A.J. - Genade! (Onze koloniŽn en de kiesbevoegdheid).
010968: EYKEMANS S.J., PASTOOR H. - Pater Verbraak, S.J. [On cover:] De pastoor der kolonialen
000226: JOSSELIN DE JONG. DR.J.P.J. - De Maleische Archipel als ethnologisch studieveld.
001946: HAGEMAN J. - Geschiedenis der verovering van Malakka en der oorlogen tusschen de Portugeezen en Maleijers.
003499: SMIT. HENK J. - De salonplanter. Blijspel in vier bedrijven. Tweede, verbeterde druk.
004140: SIEBURGH. MR. G.J. - Java. PoŤme traduit de Mr. G.J. Sieburg, ancien prťsident du Tribunal de Justice ŗ Samarang, avec le texte Hollandais en regard, par Auguste Clavareau
007835: [MULTATULI] / A.J. (L. VAN DEYSSEL) - Multatuli. Multatuli en Mr. J. van Lennep. Multatuli en de vrouwen. Tweede herziene druk. Met een bibliographie betreffende K.J.L. Alberdinghk Thijm
011288: SCHEPPER. MR.J.M.J. (HOOGLEERAAR TE BATAVIA) - Het vonnis in de P.N.I.-zaak
010928: ZURING. DR. J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van BraziliŽ
003233: JACHT, M.B. VAN DER - Inlandsche Grooten.
008451: JACKSON, DAPHNE - Java Nightmare. An autobiography
008476: JACKSON, L.K. - Pacific Offensief. Roman. Vertaald door J.D. Burton
000250: ['S JACOB, E.H.] - De rigting en uitvoerbaarheid van het wetsontwerp tot vaststelling der gronden, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd, onderzocht en beoordeeld.
000498: JACOB, H. S' - Nederlandsch-IndiŽ en de handel. 51 pp.
003695: S' JACOB, E.H. - Landsdomein en Adatrecht.
006669: S' JACOB, DR. E.H. - Cheribon? Enkele aantekeningen bij de concept-overeenkomst van 15 November 1946. Met een inleiding van H.M. Koeman, Hoofredacteur ‹trechtsch Nieuwsblad"
010688: JACOB, M. [= PS. OF JACOB VREDENBREGT] - De opstand. Roman
002740: JACOBI, CHRISTIAAN - Om het toenemend houtgebrek der suiker molens in de Bovenlanden spoedig en duurzaam te verhelpen. Bekroond antwoord van Chr. Jacobi.
000043: JACOBS, H.F. - De geldvoorziening van Nederlandsch-Oost-IndiŽ.
003847: JACOBS, J.R. - Uit het Indische krijgsleven. Schetsen.
009140: JACOBS, ELS M. - In Pursuit of Pepper and Tea. The Story of the Dutch East India Company
000442: JACOBS, HANS, AND JAN ROELANDS - Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-IndiŽ-IndonesiŽ, gebaseerd op VARA-TV uitzendingen onder de gelijknamige titel.
009126: JACOBS, IRENE B. - Schatten van Nedlloyd. De mooiste objecten uit de collectie van een rederij
012076: JACOBS, ELS M. - koopman in AziŽ. De handel van de verenigde oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw
002036: JACOBS, DR. JULIUS, AND J.J. MEIJER - De Badoej's.
007930: JAEGER, F.A.W. - Reinout
003924: JAEGER, W. - Indische herinneringen.
004113: JAEGER, W. - Van ginds. Herinneringen van een jong invalide
012021: JAGER, H. DE - Wij zijn er nog. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945
010953: JAGER, H.J. DE [EDITOR] - Wij zijn er nog. Uit brieven van overlevenden Japanse kampen 1945
003536: JAGT, M.B. - Europeesche dagboek-bladen van een indiesch-verlofganger, 26 Juli 1914 - 17 Juli 1915.
010297: JAGT, MR. BOUKE B. - De charme van het Indisch zijn
008061: JAGT, M.B. VAN DER (OUD-GOUVERNEUR VAN SOERAKARTA) - Memoires
002917: JAHJA, H. JUNUS - Uit het dagboek van een IndonesiŽr. In en om het Chinezen-vraagstuk.
010544: JAK, PATER J. (S.C.J.) - Verwantschaps- en huwelijksrecht bij de Pasemahers op Zuid-Sumatra
006226: JAKOBI, TGK. A.K. - Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area
007018: JALHAIJ, MATH - Ajona, een blanke inlandse [roman]
010930: JAMES, JAMIE - Andrew & Joey. A tale of Bali
002126: JANS, HUUB, AND HANS VAN DEN BRINK - Tropen in Amsterdam. 70 Jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen
004374: JANSE, MAARTJE J. - De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866- 1877. "Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java"
002947: JANSE, J. VICTOR (INTRODUCTION). - Kunst uit Nieuw-Guinea.
007571: JANSEN, GERARD - De andere helft. Geloof en en gebruiken van onze Oostersche stadsgenooten
000188: JANSEN , N.A. (ET AL.) - De meeting in het Deca Park van 25 Mei 1922.
003677: JANSEN, A. - Vaststelling en verantwoording van de Indische begrooting, 1814-1932.
001243: JANSEN, DERK - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
002370: JANSEN, M.H. - Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van M.H. Jansen, dep. Schout bij Nacht titulair, lid van de Raad van State,(geb. 10 Sept. 1817 - overl. 10 Sept. 1893).
010120: JANSEN, ELLY & SPENCER KOPIJN & INGE WOUTERS - Het Indonesisch kookboek van A tot Z
008795: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / JANSEN, A. (DIRECTEUR VAN DE KWEEKSCHOOL TOT OPLEIDING VAN BEWAARSCHOOLHOUDERESSEN TE ROTTERDAM) - Wat er kan gedaan worden om, bij gemis aan eene Rijkswet, in de behoefte aan Bewaarscholen te voorzien
008993: JANSEN, MR. DR. L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van mr dr L.F. Jansen, Batavia / Djakarta 1942 - 1945. Bezorgd en geannoteerd door dr G.J. Knaap
011137: JANSSEN, C.W. - Gedenkboek] Senembah Maatschappij 1889-1914
009645: MULTATULI] / JANSSENS, MARCEL - Max Havelaar. De held van Lebak
008978: JANTZEN, F.B. - Bandoeng. De stad op de hoogvlakte
007801: JAQUES, RENATE (INTRODUCTION) - Neuerwerbungen aus zehn Jahren. Gewerbesammlung Textilingenierschule Krefeld
009711: JAQUET, DR. L.G.M.] - Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesie
001895: JAQUET, F.G.P. - Archivalia in Nederland betreffende de geschiedenis van AziŽ, 1796-1949.
002111: JAQUET, F.G.P. (SAMENSTELLER) - Lijst van stukken deel uitmakend van de collectie Korn.
011696: KARTINI / F.G.P JAQUET (EDITOR) - Brieven aan Mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten. Bezorgd door F.G.P. Jaquet
009191: JAQUET, F.G.P. - Gids van in Nederland aanwezige bronnen betreffende de geschiedenis van Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ 1816-1942. Aflevering II [:] Algemeen Rijksarchief - met supplement op aflevering I
008246: JAQUET, L.G.M. - De Industrialisatie van Japan in verband met de Japansche Handelsexpansie naar Nederlandsch-IndiŽ
005568: JASKI, CHRISTIAAN JAN - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886
005754: JASPAN, M.A. (EDITOR) - Berita Kajian Sumatera / Sumatra Research Bulletin. Vol. IV, No.1, October 1974
007503: JASPAN, M.A. - Folk Literature of South Sumatra. Redjang Ka-Ga-Nga Texts
001919: JASPER, J.E., AND MAS PIRNGADIE - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. Vol. I: Het Vlechtwerk.
001986: JASPER, J.E. - Tengger en de Tenggereezen.
002624: JASPER, J.E. & MAS PIRNGADIE - De Inlandsche Kunstnijverheid in Nederlandsch IndiŽ. V. De bewerking van niet-edele metalen (koperbewerking en pamorsmeedkunst).
003512: JASPER, J.E. - Van Java's wegen.
003908: JASPER, J.E. (1874 - 1945) - Van Java's Wegen.
008568: JASSIN, H.B. (EDITOR) - Gema tana air. Prosa dan puisi 1942-1948. Dikumpulan oleh H.B. Jassin
008001: JAVA, MELATI VAN [ = PS. OF N.M.C. SLOOT] - In eigen huishouding
001261: JAVA, MELATI VAN [= PS. OF N.M.C. SLOOT] - Prada.
000926: JAVA, MELATI VAN [= PS. OF N.M.C. SLOOT] - Hermelijn.
007963: JAVA, MELATI VAN [ = PS. OF N.M.C. SLOOT] - Nazomer
009585: JAVA, MELATI VAN [= PS. OF. N.M.C. SLOOT] - Soerapati. Historisch romantische schets uit de geschiedenis van Java
010159: JAVA, MELATI VAN [ = PS. VAN N.M.C. SLOOT] - Baby
006137: JAVA, MELATI VAN [= PS. OF N.M.C. SLOOT] - Angeline's beloften
010160: JAVA, MELATI [= N.M.C. SLOOT] - FantasieŽn. Henriette's herinneringen
009716: JAVA, MELATI VAN [= PS. OF. N.M.C. SLOOT] - Zwervertje. Met 4 platen van L.A. Kortenhorst
010351: HAGEMAN JCZ, J. - Handleiding tot de kennis der Geschiedenis, Aardrijkskundem Febelleer en Tijdrekenkunde van Java
006497: HAGEMAN JCZ, J. - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java
008199: JEENINGA, WILLEKE - Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam / The East Indies House and St Jorishof
010937: JEFFREY, BETTY - White Coolies. Illustrated by J.P.L. Kickhefer
006871: JEFFREY, BETTY - White Coolies. Illustrated by J.P.L. Kickhefer
000283: JELLEMA, R.A. - Nederlandsch-Indische Spoorwegpolitiek.
003832: JELLESMA, E.J. (OUD-RESIDENT VAN MENADO) - De Minahasa en eenige andere streken der Residentie Menado. Eenige aanteekeningen op het voorkomende in het werk van den Heer H. van Kol, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, "Uit Onze KoloniŽn".
009520: JELLINEK, LEA - The Wheel of Fortune. The History of a Poor Community in Jakarta
009579: JENNINGS, CHRISTIAN - Mouthful of Rocks. Modern Adventures in the French Foreign legion
000192: JENSEN, HJ. - Ziekten van de tabak in de Vorstenlanden
011925: JENSEN, AD. E., EIKE HABERLAND (A.O.) - Sepik. Kunst aus Neuguinea. Aus den Sammlungen der Neuguinea-Expedition der Stšdt. Museums fŁr VŲlkerkunde, Frankfurt am Main
006562: JETSES, C. - Sprekende lijnen. Handboekje bij het illustratief teekenen op het Indische zwarte bord
008097: LIDT DE JEUDE, E. VAN - Brieven zonder antwoord
006799: ZEEUW JGZN, P. DE - Het grote verdriet van Ambe'roeroe. Een verhaal uit Toradja-land
003760: JOCHIM, E.F. (CONTROLEUR BIJ HET BINNENL. BESTUUR) - Beschrijving van den Sapoedi Archipel.
003146: JO√čL, H.E. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in IndonesiŽ.
007080: JOHANN, A.E. [ = A.E.J. WOLLSCHLńGER] - ņ la Indonesia. Sorgen und Hoffnungen eines unfertigen Landes
006901: JOHANN, A.E. [ = PS. OF A.E.J. WOLLSCHLńGER] - Kulis, Kapitšne und Kopfjšger. Fahrten und Erlebnisse zwischen Peking und der Timor-See. Mit einer Karte und 40 Aufnahmen
002525: JOHARI, ENCHE MOHAMED KHIR - Malaya's Plans for the Future.
001476: JOHNS, YOHANNI - De moderne Indonesische keuken. Indonesisch kookboek voor iedereen.
011424: JOHNSON, WILL - Tales from my Grandmother's Pipe. Saban Lore
008000: SCHUURMAN JOHSZ. & L.R. BEYNEN (EDITORS) - Magdalena. Evangelisch Jaarboekje uitgegeven ten voordele van het Asyl Steenbeek. 19e Jaargang 1871
000120: JONCKBLOET, DR. W.J.A. - Het koloniale vraagstuk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eene studie.
008490: JONCKHEER, C.L.H. (COMPILATOR) - The Netherlands Antilles (Guide for CuraÁao)
011663: BARRETT JONES, ANTOINETTE M. - Early tenth Century Java from the Inscriptions. A study of economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century
011438: JONES, HOWARD PALFREY (FORMER UNITED STATES AMBASSADOR TO INDONESIA) - Indonesia: The Possible Dream
011900: JONES, RUSSELL (EDITOR) - Hikayat Sultan Ibrahim Adham. An Edition of an Anonymous Malay Text with translation and notes
000832: JOSSELIN DE JONG, PROF. DR. R. DE - Herinneringen aan een reis door Nederlandsch-IndiŽ op geneeskundig en hygiŽnisch gebied.
001173: JOSSELIN DE JONG, DR. J.P.B. DE - De Maleische Archipel als ethnologisch studieveld.
001805: JONG, JANNY DE (EDITOR) - Nederland en IndiŽ: ambivalentie in een koloniale relatie.
003460: BALLEGOIJEN DE JONG, MICHIEL VAN - Stations en spoorbruggen op Sumatra 1876-1941.
006073: JONG, J.J.P. DE - De Waaier van het Fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in AziŽ en de Indonesische Archipel 1595-1950
008740: JONG, DR. CHR.G.F. DE (EDITOR) - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie. Bewerkt door Dr. Chr. G.F. de Jong
011166: JONG, RENSKE DE & ANNET ZONDERVAN (EDITORS) - De kleine geschiedenis van de slavernij. Sporen in Amsterdam II
010265: JONG, DR. J.A.B.M. DE - Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814
011804: JOSSELIN DE JONG, DR. J.P.B. DE / HENRI J.M. CLAESSEN & DAVID S. MOYER (EDITORS) - Time Past, Time Present , Time Future. Perspectives on Indonesian Culture. Essays in honour of Professor P.E. Josselin de Jong
012137: JONG, J.J. DE - Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780 / Like a Gentleman. The Elite in a Dutch Town, Gouda 1700-1780
007004: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-political structure in Indonesia
005729: JONG, S. DE - Een Javaanse levenshouding
008573: JONG, COCK DE - Joke en Wies naar Suriname. [Met] Tekeningen van J.J. Beckmann
004379: JONG, JANNY DE - Van Batig Slot naar Eereschuld. De discussie over de financiŽle verhouding tussen Nederland en IndiŽ en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek, 1860-1900
006064: JOSSELIN DE JONG, P.E. DE - Minangkabau and Negri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia
006322: JONG, J.J.P. DE - Diplomatie of strijd. Een analyse van het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947
010147: JONG, DR. CHRISTIAAN G.F. DE - Geesten, Goden en Getuigen. Geschiedenis van de Nederlandse Zending onder de Buginezen en Makassaren in Zuid-Sulawesi (IndonesiŽ)
006610: JONG, C. DE (EDITOR) - Twee scheepsjournalen van C.J. Bottemanne als laatste Nederlandse Commandeur ter walvisvaart
012305: JONG, L. DE - The Collapse of a Colonial Society. The Dutch in Indonesia during the Second World War. With an introduction by Jeroen Kemperman
012100: JONG, M.A.G. DE - 'Staet van Oorlog'. Wapenbedrijf en militaire hervormingen in de Republiek der Verenigde Nederlanden (1585-1621)
011550: JONG, OKKE DE - Schipbreuk in Bengalen [On cover:] Avonturen van een V.O.C. matroos
001884: JONG, D. DE - "De Spaarbank te Semarang", IndonesiŽ, opgericht in 1853. Gedenkboek 1853 - 1953.
005663: JONG, L. DE (ARTS TE KOUDUM) - Brieven uit den Vreemde. Een zeereis met de Kon. West-Indische Mail
000117: KIEWIET DE JONGE, G.W. - Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indische Archipel. Eerste deel: malaria, zwartwaterkoorts.
002880: JONGE, B.C. DE - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge. Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door Dr. S.L. van der Wal.
010067: JONGE, THERA DE - De lange schaduw van Nederlands-IndiŽ. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen
000479: JONGE, JHR.MR. J.K.J. DE - De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-IndiŽ - Register op Deel I-VII, bewerkt door J. Meinsma.
005361: KIEWIET DE JONGE, G.W. - Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel.
005734: HANSWIJCK DE JONGE, MR.DR. H.A.G.J.P. VAN - Vijf jaar troepen varen (1946-1950)
002615: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P. VAN - Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950.
011003: JONGE, JHR. MR.J.K.J. DE (EDITOR) - De opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-IndiŽ (1595-1610). Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal Archief. Uitgegeven en bewerkt door Jhr. Mr. J.K.J. de Jonge. Derde deel
000703: JONGE, NIENKE DE, LEONOOR KUIJK, AND LIESBETH OSKAMP (EDITORS) - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp.
004985: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den koppensneller en zijne omgeving. Met 80 afbeeldingen en ťťn kaartje
000004: JONGEJANS,J. - Land en Volk van Atjeh vroeger en nu. Met een voorwoord van Dr. H. Colijn. [VIII], 353 pp.With numerous photographs and a coloured folding map.
009063: JONGELING, M.C. - Het Zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŽ 1906-1942
008030: JONGENEEL, MR. D.J. - Het anti-Nederlandsch beleid in Neerlandsch IndiŽ
004079: NURKS DEN JONGERE, ROBERTUS [PS. OF E. VAN DEN GHEYN JR.] - Op Java. Langs Kruisweg en Slingerpad. Kritische pennekrassen.
011498: JONGH, TH.J. DE - Van Rudelsheimerstichting tot Van Helsdingenkazerne. Met een biografie van J.P. van Helsdingen (1907-1942)
010958: JONGH, L. DE - Schetsen uit de Japanse kampen
001432: JONGMANS, D.G. - Politiek in PolynesiŽ. Het despotisme op Tahiti in de 18e en 19e eeuw.
006486: JONGMANS, D.G. - Politiek in PolynesiŽ. Het despotisme op Tahiti in de 18e en 19e eeuw
007813: [MULTATULI] / JONGSTRA, ATTE & JOS VAN WATERSCHOOT (EDITORS) - De Multatulianen groeten u allen zeer. Bij het afscheid van J.A. Roelfsema-Tenge, conservator Multatuli-Museum 1957-1988
005828: JONKER, MR. DR. J.C.G. - Rottineesche spraakkunst.
005829: JONKER, MR. DR. J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek
010573: JONKER, MENNO, ERLEND DE GROOT & CAROLINE DE HART (EDITORS) - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman. Met bijdragen van Niels Bergervoet, Erlend de Grootf, Caroline de Hart, Suzanne Jansen, Menno Jonker, Annelien Krul, Sanne Morssinkhof
007179: JONKER, JOHANN CHRISTOPH GERHARD - Een Oud-Javaansch wetboek vergeleken met de Indische rechtsbronnen
011833: JONKMAN, MR. J.A. - Het oude Nederlands IndiŽ. Memoires van mr. J.A. Jonkman
011834: JONKMAN, MR. J.A. - Nederland en Indonesia beide vrij. Gezien vanuit het Nederlands parlement
012179: HARTKAMP-JONXIS, EBELTJE - Sitzen uit India / Indian Chintzes
010245: JOOSTEN, P. LEO (PANGURAN) (EDITOR) - Samosir. Oudbatakse samenleving. Verlucht door P. Philippus Philippus
009359: JORDAAN, ROY E. - Folk Medicine in Madura (Indonesia)
004599: JORDAAN, ROY E. (EDITOR) - In Praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang Temple Complex
004984: J÷RGEN, PAUL - Het Bromoraadsel. Indische roman
002150: JOUSTRA, M. - Van Medan naar Padang (Reisindrukken en -ervaringen).
003912: JOUSTRA, M. - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk.
009568: JOUSTRA, M. - Batakspiegel
003915: JOUSTRA, M. - Minangkabau. Overzicht van land, geschiedenis en volk.
006754: JOUSTRA, M. - Overzicht der Litteratuur betreffende Minangkabau
007041: JOUWE, NICOLAAS - De stem van de Papoea's
009935: FOWLER JR., GEORGE A. & REGGIE CALE & JOE C. BARTLETT - Java. A Garden Continuum
003420: MOHR. E.C. JUL. (EDITOR) - Verzameling van Verhandelingen omtrent hetgeen bekend is aangaande den grond van Nederlandsch-IndiŽ, en zijn gebruik in den Landbouw, ten tijde van het Bodemcongres te Djocjacarta, October 1916.
008732: ENGLES-JULIUS, C.M. - In tuinen en langs wegen in de Indische laagvlakte
004020: [JUNGHUHN, F.] / BRUMUND, J.F.G. - Eenige Opmerkingen over de Lich- en Schaduwbeelden van de Gebroeders Dag en Nacht.
004888: [JUNGHUHN, F.] / MULLER. W.C.. - Junghuhn-bibliographie
001841: JUNGHUHN, F.W. - Java's Onuitputtelijke Natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn gekozen en toegelicht door Rob Nieuwenhuys en Frits Jaquet.
000334: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieŽn van Franz Wilhelm Junghuhn toegelicht door Rob Nieuwenhuys en Frits Jaquet.
010645: JUNGHUHN, FRANZ WILHELM - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften, samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet
004680: JUNGSCHLAGER, GERARD - Recht zo die gaat. De maritiem-strategische doelstellingen terzake van de verdediging van Nederlands-IndiŽ in de jaren twintig
011803: JURRIňNS, EDWIN - From Monologue to Dialogue. Radio and Reform in Indonesia
002323: JUSTUS - De Panga-kontraktanten, de ware sloopers van het Kultuurstelsel.
003318: BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN - Kulit Lokan. Seni dan kebagusan Indonesia.
002268: JUYNBOLL, H.H. - Katalog des Ethnographischen Museums; Band VII: Bali und Lombok.
000010: JUYNBOLL, DR.TH.W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer der Sjafiitische school.
001659: JUYNBOLL, DR. H.H. - Indonesische en Achterindische tooneelvoorstellingen uit het R‚m‚yana.

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/25