Antiquariaat Minerva
Hoge Nieuwstraat 28A, 2514 EL Den Haag, The Netherlands. Tel. + Fax: +31 (0)70 3461811            Email: vdkamp-01@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
008906: CORBEY, RAYMOND - Tribal Art Traffic. A Chronicle of Taste, Trade and Desire in Colonial and Post-Colonial Times
008455: CORN, CHARLES - Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel. Vertaald door Jan Mars
001477: CORNELISSEN, J.E. - Stoomschepen op lange lijnen. Beschouwingen naar aanleiding van het rapport der Suez-Commissie in 1859.
011076: CORONESE, STEFANO - Una Civiltŗ Primitiva.. Documentazione fotografica sulla civiltŗ primitiva de popolo Mentaweiano (Indonesia)
003052: CORPIER, HERBERT - Zieleschemering van Ardjoeno en Soembodro. Toneelspel in 4 actes.
004210: CORRAL, JOS… - Ciudades de las caravanas. Alarifes del Islam en el desierto.
006601: CORSARI, WILLY [PS. OF WILHELMINA ANGELA SCHMIDT) - Terugkeer tot Thera
008981: CORSMIT, A.F.C.J. - Recht & waarheid in den ondergang van een Indisch bedrijf
000803: COSIJN, E.J.A. - Beitrag zur Kenntnis der Arbeitszustšnde und der sozialen Massnahmen in Industrie und Gewerbe in Niederlšndisch-Ostindien.
011323: COSQUIN, EMMANUEL - Le Lait de la MŤre et le Coffre Flottant. Lťgendes, contes et mythes comparťs ŗ prpos dķne lťgende historique musulmane de Java
008847: KLOKKE-COSTER, A., A.H. KLOKKE & M. SAHA - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse volksverhaken
007774: POSTEL-COSTER, ELS - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman
012250: KARTINI / JOOST COT… - Letters from Kartini. An Indonesian Feminist 1900-1904. Trans;ated by Joost Cotť
012240: COT…, JOOST & LOES WESTERBEEK (EDS) - Recalling the Indies. Colonial Culture & Postcolonial Identities
001514: COTTAAR, ANNEMARIE & WIM WILLEMS - Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming
004522: COTTEAU, EDMOND - Voyage aux volcans de Java
005541: COTY, FRAN√áOIS [ = PS. OF FRANCESCO GIUSEPPO SPOTURNO] - Sauvons nos Colonies. Le Pťril Rouge en Pays Noir
009116: COUL, TH. P.C.J. OP DE - De Geschiedenis der Naamlooze Vennootschap Sumatra Rubber-Cultuur Maatschappij "Serbadjadi" 1909 - 1938
005314: COULON, MARC - L'Irruption Kanak de Calťdonie ŗ Kanaky. Prťface de Lťopold Jorťdie, ministre du gouvernement FLNKS
001133: COUPERUS, MR. J.R. - Een woord ter gelegenheid der op handen zijnde ontmoeting der oud Gouverneur-Generaal J.J. Rochussen en M. A.J. Dumaer van Twist op het veld van vrijen arbeid.
001162: COUPERUS, G.G. - Voorstel tot het uitgeven van nieuwe suiker-contracten op Java.
010606: COUPERUS, LOUIS - De Stille Kracht
009529: COUPERUS, ABRAHAMUS (ONDERKOOPMAN TE MALACCA) - Berigt aangaande gambir, derzelver planting en bewerking op Malacca
007102: COUPERUS, LOUIS / GER THIJS - De Stille Kracht van Louis Couperus in een bewerking [voor toneel] van Ger Thijs
004823: COURSE, CAPTAIN A.G. - Pirates of the Eastern Seas
007130: COURT, J.F.H. ALB. DE LA (OUD-DIREKTEUR H.I.K. TE BANDOENG) - Het vraagstuk IndonesiŽ
007129: COURT, ALB. DE LA (OUD-DIREKTEUR H.I.K. TE BANDOENG) - Paedagogische richtlijnen voor IndonesiŽ
009988: COURY, WILLIAM G. - Textiles of Insana, West Timor: Women Weaving and Village Development
006245: COWAN, H.K.J. - De "Hikajat Malťm Dagang". AtjŤhsch heldendict. Tekst en toelichting
007660: COWAN, FRITS M. & KEN VOS - Geknipt voor genot, betelkauwen en betelscharen in AziŽ. Tropenmuseum, Amsterdam, 22 juli t/m 16 september 1994
012176: CRAB, P. VAN DER - Iets over het Rijk van Batjan.
000223: CRAMER, DR. P.J.S. - Tegenstellingen in de landbouw in IndonesiŽ.
000509: CRAMER, DR. P.J.S. - …ťn of meer gewassen per onderneming? Eenige opmerkingen naar aanleiding van een lezing door den directeur van het Caoutchoukbedrijf van het Boschwezen over bedrijfspolitiek bij overjarige cultures te Paramaribo gehouden.
004851: CRAMER, CH.G. (HOOFDINGENIEUR VAN DEN WATERSTAAT) - Verslag betreffende de toepassing van het Wadoekstelsel over 1918 en 1919
005995: CRAMER, C.G. - Het probleem Irian, zoals Nederlandse democraten het zien
002770: CRAMER, J.C.W. - Het volkscredietwezen in Nederlandsch-IndiŽ.
008839: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / RIJK CRAMER, DR. - De Vaccinatiedwang. Eisch van het Antirevolutionair Staatsrecht
007228: CRAWFURD, HEW T.M. - The Long Green Tunnel [On cover:] An Escape Story
009968: CREASY, ROSALIND - The Edible Asian Garden
007917: CREMER, A.F. - Op expeditie tegen de Dajaks. Oorspronkelijk jongensboek. Met [4] platen van J. van Oort
006909: CREUTZBERG, MR. P.C. (EDITOR) - Het economisch beleid in Nederlandsch-IndiŽ. Capita selecta. Een bronnenpublikatie / Economic Policy in the Netherlands-Indies. Selected subjects (with an introduction and survey of the documents in English). Derde stuk, Deel 1 + 2
011086: CRIBB, ROBERT - Historical Atlas of Indonesia
009918: CRITTENDEN, ROBERT & DAVID A.M. LEA - Integrated Rural Development in Papua New Guinea
012122: CRNJANSKI, MILOS & VIKTOR KALINKE - Herbst auf Sumatra. En poetischer Dialog zwischen Milos Crnjanski und Viktor Kalinke. Mit einem Essay von Koni Valeria Marks und Holzschnitten von Inka Grebner
010802: CROES, J.W. (OUD INDISCH SCHOOLHOOFD) & W. VINK (HOOFD VAN SCHOOL I CAPELLE A/D IJSSEL) - Uit Polder- en Zonneland. Proeve van briefwisseling tusschen Nederlandsche en Indische kinderen van de hoogste klasse eener Lagere School. Met 150 plaatjes en 3 kaartjes
010854: CROESE, K. - Interventie op afspraak. Nederlandse mariniers op CuraÁao
005970: CROISET, FABIENNE DE - Escales autour du Monde. Afrique du Sud - Australie - Java - Bali - Sumatra - Siam - Penang - Occťanie - Amťrique Centrale - Cuba
010579: CROIX, HUMPHREY DE LA (AND OTHERS) - IndiŽ herinnerd en beschouwd. Sociale geschiedenis van een kolonie
006412: CRONIN, VINCENT - The Wise Man from the West [Matteo Ricci]
003235: CROO, M.H. (IN COLLABORATION WITH H.J. SCHMIDT) - Generaal Swart, pacificator van Atjeh.
001883: CROO, M.H. DU - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.
011851: CROUCH, HAROLD - The Army and Politics in Indonesia. With a foreword by George McT Kahin
004998: CUEE, EVA [ = MIEKE VEENHUIJZEN] - Met heel mijn hart [gedichten]
011809: CUMMINGS, WILLIAM P. - A chain of Kings. The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq. Edited and translated by William Cummings
007293: CUSHMAN, DAN - Jewel of the Java Sea
005127: CUSHMAN, DAN - Jewel of the Java Sea
008703: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WIRTZ CZ., J.C. (SCHOOLOPZIENER IN HET DISTRICT WINSCHOTEN) - Onbevredigende bevrediging. Het rapport der Bevredigingscommissie getoetst aan de belangen van het Lager Onderwijs
008653: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] WINTER CZ., J.C. - Voortvaren? Antwoord op de brochure van de Afdeling Amsterdam der Unie van Chr. Onderwijzers en Onderwijzeressen getiteld: "Waarom we voortvaren!"
009025: DORSMAN CZN, L. & JAC VAN DER KLEI - Plantengroei en bloei. Leesboek voor de hoogste klassen der [Indische] Lagere School. Tweede deeltje [:] Uitheemse planten. Zennde druk. GeÔllustreerd door Joh. Briedť
009023: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / KNAP CZN., DS. J.J. - Niet verslappen. Rede gehouden voor het Locaal Comitť Groningen van de Unie "Een school met den Bijbel"
008835: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / WITZ CZN., J.C. (SCHOOLOPZIENER IN HET DISTRICT WINSCHOTEN) - Voorwerp van Aanhoudende Zorg (Een zestal artikelen over Onderwijszaken)
008652: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] WIRTZ CZN., J.C. - De Vrouw in de School
011988: DAALDER, HANS - Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische kwestie 1945-1949
011198: DAALEN, G.C.E. VAN - Het Conflict van Heutsz - van Daalen. Toelichtende Bescheiden uit de nalatenschap van Generaal van Daalen, uitgegeven in opdracht van zijn kinderen
001579: DAAN, AMA DJA - De brug.
009858: DAHL, ROALD - Solo 1938-1941. Vertaald door Hubert Vriesendorp
007002: DAHM, DR. BERHARD - Soekarno en de strijd om IndonesiŽ's onafhankelijkheid
007795: DAJOH, M.R. - Pahlawan Minahasa
011386: DAKE, ANTONIE C.A. - The Sukarno File 1965-1967. Chronology of a Defeat
008343: DAKE, ANTONIE C. - In the spirit of the Red Banteng. Indonesian Communists between Moscow and Peking 1959-1965
011297: DAKUNG, DRS. SUGIARTO (EDITOR) - Arsitektur tradisional daerah istimewa Yogyakarta. Penyusun: Drs. H.J. Wibowo, Drs. Gatut Murniatmo, Sukirman Dh. Penyunting: Drs. Sugiarto Dakung
005128: DALTON, WILLIAM - The Wolf-Boy of China, or Incidents and Adventures in the life of Lyu-Payo
007108: DALTON, BILL - Reishandboek Java en Bali
011405: DAMAIS, LOUIS-CHARLES - Epigrafi dan sejarah Nusantara. Pilihan karangan Louis-Charles Damais
005805: DAMAIS, SOEDARMADJI J.H. - Sewinda Jaya-Budaya
011120: SUSATYO & BAMBANG DAMARSASI - Struktur bangunan kraton Yogyakarta
000337: DAMES, T.W.G. - The Soil of East Central Java.
003160: DAMES, T.W.G. - The Soils of East Central Java.
001846: DAMM, DR. HANS - Die gymnastischen Spiele der Indonesier und SŁdseevŲlker. I. Tei: Die Zweikampfspiele. Mit 7 Karten.
005545: DAMM, CHRISTIAN TOBIAS & C.F. NAGEL (EDITOR) - Compendium Historiae Fabulosae; auctore Christiano Tobia Dammio, rectore quondam gymnasii Coloniensis apud Berolinenses. Sextam editionem, reliquis emendatiorem, secutus e Germanico in Latinum convertit Carolus Ferdinandus Nagel. Cum figuris aeneis
007882: [MULTATULI] / DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer. [On front cover:] Opgedragen aan Mevr. de Wed. Douwes Dekker-Hamminck Schepel te 's-Gravenhage. Met een voorwoord door F. Domela Nieuwenhuys
007828: [MULTATULI] / DAMME, B. - Wie was Multatuli? Iets over leven en leer van Ed. Douwes Dekker (Multatuli). Met een inleiding door Dr. H.C. Muller
011179: MULTATULI / DAMME, B. - Woutertje Pietersen's "Rooverslied". Blijspel in twee bedrijven naar Multatli
004177: DAMMERMAN, DR. K.W. - Landbouwdierkunde van Oost-IndiŽ. De schadelijke en nuttige dieren voor land- tuin- en boschbouw in Oost-IndiŽ
001169: DAMST…, H.T. - Samentrekkingen van Inlandsche Bestuursressorten.
008895: DANA, DJEFRY W. - Ciri perangan kota Bandung
000935: DANCRAY, PAUL - Le dťmon fauve de Java. Roman.
011455: DANIELS, TINA (EDITOR) - Hard gelag, hard gelach. Zwarte humor uit het Jappenkamp. Samengesteld en bewerkt door Tina Daniels
003263: DANNAUD, J.-P. - Cambodge.
002124: DANZEL, HEDWIG & THEODOR (EDITORS) - Sagen und Legenden der SŁdsee-Insulaner (Polynesien).
005280: DARK, ELEANOR - The Timeless Land
002865: BRUININK-DARLANG, CHRISTIEN - Hervormingen in de koloniale periode. Verbeteringen in het Nederlands-Indisch strafstelsel in de periode 1905-1940.
009503: BRUININK-DARLANG, A.M.C. - Het penitentiair stelsel in Nederlands-IndiŽ van 1905 tot 1940 / The Penal System of the Netherlands East Indies from 1905 till 1940
004650: DARMASATI, HAYU ADI - Nyai Batavia
007625: DAROEW…NDA, H.L.J.M.D. (S.J.) - Melajoe 'Oemoem. Universeel Maleis
010604: DARSONO, ALAM - Kinderogen. Roman
003752: DARUCH, AGUS - De nationalistische beweging onder de Indo-Europeanen.
006512: DAUM, P.A. - Ups en Downs in het Indische leven
000810: DAUM, P.A. - Ups and Downs of Life in the Indies. Translated by Elsje Qualm Sturtevant and Donald W. Sturtevant. Edited with an introduction by E.M. Beekman.
005300: DAUM, P.A. - Indische mensen in Holland. Oorspronkelijke roman. [Met een voorwoord van Rob Nieuwenhuys]
001254: DAUM, P.A. - Ik ben journalist ex professo. Over Atjeh en socialisten, vrouwen en literatuur, luchtjes van Den Haag en Godloverige kwezelarij. Een keuze uit Daums Indische journalistiek samengesteld en ingeleid door Gerard Termorshuizen.
010876: DAUM, P.A.] TERMORSHUIZEN, GERARD (EDITOR) - Rondom Daum. Onder redactie van Gerard Termorshuizen
006158: DAUM, P.A. - Ups and Downs in the Indies. Translated from the Dutch and with an introduction by E.M. Beekman
006276: DAUM, P.A.] / MAURITS - "Ups" en "Downs" in het Indische leven
006370: [DAUM, P.A.] / TERMORSHUIZEN, GERARD - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe
008127: DAUM, P.A. - Hoe hij Raad van IndiŽ werd. Met een inleiding van Gerard Termorshuizen
009557: DAUM, P.A. - De Van der Linden's. Bezorgd door Gerard Termorshuizen
010664: DAUM, P.A. (MAURITS) - Goena-goena. Met een voorwoord van E. du Perron. Bandontwerp van Tine Baanders
011786: DAUM, P.A. - Indische mensen in Holland
008983: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak. Met inleidingen van A.I. [= Lodewijk van Dijssel] E. du Perron
008984: DAUM, P.A. - Nummer elf. Oorspronkelijke Indische roman. Bezorgd door Gerard Termorshuizen
009556: DAUM, P.A.] / MAURITS - "Nummer elf"
011352: DAUM, P.A.] / MAURITS - Hoe hij Raad van IndiŽ werd. Oorspronkelijke roman
008473: DAUM, P.A. - Batavia - Amsterdam. Een reisschets. Met een nawoord door Gerard Termorshuizen
008985: DAUM, P.A. - Ups en Downs in het Indische leven
008991: DAUM, P.A. - Aboe Bakar. Bezorgd door Gerard Termorshuizen
009555: DAUM, P.A. - Ups en Downs in het Indische leven. Met een inleiding van Gerard Termorshuizen
011956: DAUM, P.A.] MAURITS - Ups en Downs in het Indische leven. Eerste deel
000113: DAUTHENDEY, MAX - Das Mšrchenbuch der heiligen Nšchte im Javanerlande.
000119: DAUTHENDEY, MAX - Letzte Reise. Aus TagebŁchern, Briefen und Aufzeichnungen.
007287: DAUTHENDEY, MAX - Das Mšrchenbuch der heiligen Nšchte im Javanerlande
008747: HERMAN-DAUVELLIER, C. - Kiki's brieven over vrijheid in gevangenschap
009710: DAVIES, D.W. - A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade
011115: DAVISON, JULIAN - Introduction to Balinese Architecture. Illustrations by Bruce Grandquist, Mubinas Hanafi, and Nengah Enu. Photographs by Luca Invernizzi Tettoni
007544: DAWSON, BARRY & JOHN GILLOW - De traditionele bouwkunst van IndonesiŽ. Vertaald door Harm Damsma en Rebecca de Rooy. Met 244 illustraties, waarvan 192 in kleur
007298: TWO HAPPY DAYS (PS.) - Ga mee naar onze jongens over zee!
002857: ZEIRU'DDIN - Petundjuk-petundjuk tehnik: Tehnik Listrik. Diusahakan dari naskah, dibawah redaksi R.C. van Ree.
011571: HAAN. L.M. DE - Eenige beschouwingen over het ontwerp van wet op den in-, uit- en doorvoer en over de belangen der Oostindische bezittingen
012044: BLOT. P. DE (INTRODUCTION) - Aangenaam kennis te maken. Problemen van IndonesiŽrs in Nederland en hun ontmoeting met Nederlanders
002246: HAAN. C. DE - Verslag van eene reis in de Battaklanden.
010733: KESEL. L…ON DE - Passeport pour Java
000595: DECKER, DR. G√úNTHER - Republik Maluku Selatan. Die Republik der SŁd-Molukken. Untersuchungen und Dokumente zum Selbstbestimmungsrecht der Ambonesen, zum FŲderalismus und Kolonialismus in Indonesien.
008575: DECOURTRAI, ANSELME [EDITOR] - Particularitťs curieuses sur Jacqueline de BaviŤre, Comtesse de Hainout, PremiŤre partie
002726: DEDEM, [W.K.} VAN - De opium-kwestie.
008409: DEELMAN, A.G. (RESIDENT VAN ZUID-BORNEO) (PREFACE) - Het Binnenlands Bestuur in Zuid-Borneo tijdens de Japanse bezetting. Relaas van hetgeen bekend is over het lot van de in Zuid-Borneo tijdens de Japanse bezetting omgekomen Nederlandse ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur
004083: DEINSE, F.J.H. VAN - Warnasarie 1851. Indisch Jaarboekje.
001013: DOUWES DEKKER, C.H. & A.H.J. G. WALBEEHM - Op welke wijze behooren de fondsen, door landbouw-industriŽelen beschikbaar gesteld ten bate der Inlandsche bevolking, aangewend te worden? Met een naschrift van A.H.G.J. Walbeehm.
009550: MULTATULI] / DOUWES DEKKER, M. (GEB. HAMMINCK SCHEPEL) (EDITOR) - Briefwisseling tusschen Multatuli en S.E.W. Roorda van Eysinga. Uitgegeven door M. Douwes Dekker, geb. Hamminck Schepel
002896: DOUWES DEKKER, C.H. - Associatie-politiek.
007880: MULTATULI [= ED. DOUWES DEKKER] - Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
011360: MULTATULI [ = E. DOUWES DEKKER] - Twee brieven uit Menado. Met een inleiding en aantekeningen door Henri A. Ett
004427: [DOUWES DEKKER, E.F.E.] / SETIABUDDHI - 70 Jaar Konsekwent. Samengesteld uit Notities, Annotaties en enige Commentaar [van Dr. Setabuddhi = E.F.E. Douwes Dekker] met de hulp van Harumi Wanasita
003761: DEKKER, F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
004669: DEKKER, ALBERT & HANNEKE VAN KATWIJK - Recht en Rechtspraak in Nederlands-IndiŽ
009327: MULTATULI] / [DOUWES DEKKER - POST VAN LEGGELO, A.] - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pťe, Menno ter Braak e.a. van de Schoondochter
004725: DEKKER, F. - Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen
000403: DOUWES DEKKER, E.F.E. - Het boek van Siman den Javaan. Een roman van rijst, dividend en menschelijkheid.
012371: DEKKER, DR. NYOMAN (S.D.) - Sejarah Revolusi Nasional
003850: BOEMIPOETRA [ = PS. OF E.F.E. DOUWES DEKKER] - Ratoe Darawati. Romantisch-historisch verhaal uit de Javaansche middeleeuwen.
007811: MULTATULI [= ED. DOUWES DEKKER] - Hoofden van Lebak
011359: MULTATULI] / DOUWES DEKKER, H.C. - Het vonnis van G. Jonckbloet over Multatuli herzien
004409: DEKKERS, PIETER-JAN (A.O) - Van Nieuw Guinea naar West Papua
009743: DEKKERS, C.G.M. - Van Roosendoal nor IndiŽ. Leven, werk en ideeŽn van C.J. Dekkers
008420: HAMIDA [= FATIMAH HASAN DELAIS] - Kehilangan Mestika
001086: WASSENAAR-VAN DELDEN, H.C. - Van Oost naar West. Relaas van de repatriŽring van 1945 tot en met 1966.
011488: DELDEN, MARY C. VAN - De republikeinse kampen in Nederlands-IndiŽ, oktober 1945 - mei 1947. Orde in de chaos?
009267: DELLEPOORT, DR. J.J. - De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse. Met een voorwoord van Prof. G.H.L. Zeegers
004304: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal. Herinneringen van Mr. D.A. Delprat
005939: DELSMAN, DR. H.C. - Uit de Tropische Natuur
010175: DELSMAN, DR. H.C. - Dierenleven in IndonesiŽ
010211: BOSCH. F. VAN DEN - Aan de oever van ooit en nooit meer. Verhalen
004622: DENGEL, HOLK H. - Annotated Bibliography of New Indonesian Literature on the History of Indonesia
002392: DENUCE, JAN - Calcoen. Verhaal van de Tweede Reis van Vasco da Gama naar IndiŽ, 1502-1503. In fac simile uitgegeven met inleiding en nota's door Jan Denuce.
004402: DEPREZ, ADA - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en werk
008020: KEMP. P.H. VAN DER - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken
008021: KEMP. P.H. VAN DER - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817. Naar oorspronkelijke stukken
001028: HILST. M. VAN DER - De bezoldiging der zonde.....
003105: KEMP. P.H. VAN DER - Het verblijf van Commissaris Van den Broek op Bali van 18 December 1817 tot 24 Juni 1818.
004554: KEMP. P.H. VAN DER - Raffles' bezetting van de Lampongs in 1818
009062: DERKS, MR. JAN (AND OTHERS, EDITORS) - Eeuwige Jeugd. Een feestelijke uitgave over jongens, mannen en mannenbroeders bij het eerste eeuwfeest der "Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten" 1851-1951
008296: DERKS, RES. ELT. J. & SLD. 1E KL. J.W. JENNEN (EDITORS) - Gedenkboek Bataljon 5-11 R.I. Met een voorwoord door Gen. Maj. P. Scholten
001672: DERKSEN, DR. J.B.D. - Nederlandsch-IndiŽ als afzetgebied van Nederlandsche arbeidskrachten en de werkverruiming in Nederland door Nederlandsch-IndiŽ.
001523: DERMO√õT, MARIA - Verzameld Werk.
011997: DERMOŘT, MARIA - De juwelen haarkam
008846: DERMOŘT, MARIA] / FRERIKS, KESTER - Geheim IndiŽ. Het leven van Maria DermoŻt 1888-1962
005258: DERMO√õT, MARIA - De kist en enige verhalen
006221: DERMO√õT, MARIA - Verzameld werk
010353: DERMOŘT, MARIA - De Sirenen
006918: DERMOŘT, MARIA - De tienduizend dingen
011894: DERMOŘT, MARIA - Verzameld werk
011895: DERMOŘT, MARIA - Donker van uiterlijk.
009476: DETERS, G. - Dagboek van een oorlogsvrijwilliger
000632: DETZNER, HERMANN - Vier Jahre unter Kannibalen. Von 1914 bis zum Waffenstillstand unter deutscher Flagge im unerforschten Innern von Neuguinea.
009740: DEUDOCUS, CORNELIS [PS.?] - Bataviaasche portretten. Geschetst in ernst en caricatuur
004436: DEUDOCUS, CORNELIUS [PS.?] - Bataviaasche portretten, geschetst in ernst en caricatuur
009226: DEURSEN, PROF.DR. A.TH. VAN - Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw
000483: DEVENTER, S. VAN - Bijdragen tot de kennis van het Landelijk stelsel, op last van Zijne Excellentie den Minister van KoloniŽn J.D. Franssen van de Putte bijeenverzameld.
002723: DEVENTER, C.TH. VAN (A.O) - Java's opheffing.
003019: DEVENTER, MR. C. VAN - Amerika in AziŽ.
005168: DEVENTER, S. VAN (EDITOR) - Warnasarie 1849. Indisch Jaarboekje
002440: DEVENTER, C.TH. , G.P. ROUFFAER, E.B. KIELSTRA & D. FOCK - Overzicht van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera. Met aanhangsel: De voornaamste industrieŽn der Inlandsche bevolking van Java en Madoera, door G.P. Rouffaer.
003738: DEVENTER, M.L. VAN - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
003694: DEVENTER, M.L. VAN - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
010676: MARSMAN-VAN DEVENTER, HARRYET M. - Meer dan alles... [On cover:] Verhalen van een plantersvrouw. Over haar leven en werken in het voormalig Nederlandsch IndiŽ
012002: KARTINI] / DEVENTER, MR. C.T. VAN - Kartini
007460: DEVI, SUDARSHANA - Wrhaspati-tattwa. An Old Javanese Philosophical text, critically edited and annotated.
000201: DEVIC, L. MARCEL - Lťgendes et traditions historiques de l'Archipel Indien (Sedjarat Malayou). Traduit pour la premiŤre fois du Malais en Francais et accompagnťe de notes par - .
008330: DEWALL, A. VON - Eenige opmerkingen op drie kleine geschriften waarmede de heer H.C. Klinkert als schrijver is opgetreden
000449: DEWANTARA, KI HADJAR - Een en ander over het "Nationaal Onderwijs" en het Instituut "Taman Siswa" te Jogjakarta.
001113: DHAIMELER, D.H. - Mies Carsten (1893-1982).
010341: DHAIMELER, D.H. - De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese koloniŽn
008892: DHARMA, DR. A.P. - Indonesische geneeskrachtige planten
011744: DHARSONO, H.R. - Soeharto on Trial. General H.R. Dharsono's Plea
010066: VAS DIAS, RIEK - Kampherinneringen
003577: DICKSON, MORA - A Season in Sarawak.
006310: DICKSON, M.G. - Sarawak and its People
012199: HAMEL. DIDIER - Les Artistes Francophones inspirťs par lÕndon'sir. Peintres, Sculpteurs. Graveurs
005443: DIEM, DR. K. (EDITOR) - Regenwaarnemingen op Sumatra's Oostkust en de Oostkust van Atjeh van af 1875
008769: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / DIEPEN, A.F. (INSPECTEUR VAN HET BIJZ. R.K. LAGER ONDERWIJS IN HET BISDOM 'S-HERTOGENBOSCH) - Uitvoeringvan Art. 59 der Wet op het Lager Onderwijs (1905). Inlichtingen voor Bijzondere R.K. Schoolbesturen. Herziene en vermeerderde druk
008750: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / DIEPENHORST, MR. P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School
001308: DIESSEN, DRS. J.R. VAN - Jakarta / Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in AziŽ en zijn cultuurhistorische nalatenschap.
007512: DIESSEN, DRS. J.R. VAN - Soerabaja 1900 - 1950. Havens, marine, stadsbeeld / Port, Navy, Townscape
000254: [DIEST, P.H. VAN, AND J.K.W. QUARLES VAN UFFORD] - Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het Ombilienveld en aanleg van een spoorweg naar Padang.
006587: DIJK, F.N.J. VAN (EDITOR)) - Brastagikamp bewoners. Namen en gegevens uit de periode 16 april tot 24 augustus 1945
007161: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Aek Paminke III, 1 januari - 31 december 1943
002569: DIJK, C. VAN & R.S. KARNI. - IndonesiŽ van maand tot maand. [ No. 17] Studentenprotestnummer.
003707: DIJK, R. VAN - Samenleving en Adatrechtsvorming.
011745: DIJK, C. VAN (EDITOR) - Islam en politiek in IndonesiŽ
009272: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Aek Paminke I. 11 maart - 31 december 1942
003730: DIJK, C. VAN - Rebellion under the Banner of Islam. The Darul Islam in Indonesia.
004960: DIJK, VALENTIJN GABRI√čL VAN - Family Portraits by Valentijn GabriŽl van Dijk (Tino Djumini). Pameran Fotografi Kentemporer / Contemporary Photography Exhibition
007160: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Aek Paminke III, 1 januari - 31 december 1944
007158: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Aek Paminke III, 1 januari - 25 oktober 1945
008041: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord-Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Mannenkampen, 1 januari - 31 december 1943.
008043: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Si Rengo Rengo, 1 januari - 20 november 1945
005955: DIJK, TOOS VAN - Gouden eiland in de Bandazee. Socio-kosmische ideeŽn op Marsela, Maluku Tenggara, IndonesiŽ
008137: DIJK, F. VAN - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en Burgemeester van Goes. De leerjarten van een staatsman
007159: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Aek Paminke III, 10 maart - 31 december 1942
007325: DIJK, CEES VAN & JOLANDA LEEMBURG-DEN HOLLANDER (COMPILERS AND EDITORS) - European Directory of South-East Asian Studies
004327: DIJK, KEES VAN - A Country in Despair. Indonesia between 1997 and 2000
008044: DIJK, F.N.J. VAN (ET AL., EDITORS) - Noord Sumatra in Oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Volume: Si Rengo Rengo, 12 maart - 31 december 1942
004029: DIJK, L.C.D. VAN - NeÍrland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-Archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China. Een nagelaten werk van Mr. L.C.D. van Dijk. Met eene levensschets en inleiding van Mr. G.W. Vreede.
007600: [DIJSSELHOF, G.W.] / BRENTJENS, YVONNE - Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924)
005237: DIKKEN, JUDY TEN - Liem Bwan Tjie (1891-1966). Westerse vernieuwing en Oosterse traditie
006819: DILLMONT, TH. DE (EDITOR) - Cross Stitch New Designs (1st Series)
011404: DILLO, INGRID GRACIA - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden
012096: DINGELDEN, W.H. - Bruno LIljefors. Een korte karakteristiek van zijn leven en werk, vooral ten dienste der bezoekers van het Rijksmuseum Twethe, Enschede
002252: DINGEMANS, L.F. (RESIDENT VAN DJOLJAKARTA) (PREFACE) - Gegevens omtrent Djokjakarta 1926 B.
005693: DINGEMANS, L.F. (EDITOR) - Nota inzake de maatregelen getroffen op verkeers- hygiŽnisch- en economisch gebied in de door de Kloetramp van 19 op 20 Mei 1919 in het gewest Kediri geteisterde streken
011222: DINJENS, MARLIES & STAN DE JONG - De vlucht van een paradijsvogel. Een bijzondere familiegeschiedenis
012082: WARINDIO DIRDJOAMIGUNO, R.P. - Seni Hias Keradjinan Perak Jogjakarta / The art of decorating Jogja silver
002310: DIRKS, JETSE - Insulinde.
007357: BACHER DIRKS, F.C. - Schetsen van de Gouvernements Marine 2
002600: BACKER DIRKS, F.C. - De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-IndiŽ in haar verschillende tijdsperioden geschetst, 1861 - 1940. Deel I.
003226: BACKER DIRKS, F.C. - Schetsen van de Gouvernements-Marine.
012327: DIRKS, NICHOLAS B. - Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India
009897: DIRKSE, JEAN-PAUL, FRANS H‹SKEN & MARIO RUTTEN (EDITORS) - Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences Under the New Order
003666: DIRKZWAGER, N. - Eenige Opmerkingen over den Tweeden Titel van het Ontwerp-Strafwetboek voor Europeanen in Ned.-IndiŽ.
001030: DIS, ADRIAAN VAN - Indische duinen. Roman.
011884: DIS, ADRIAAN VAN - Totok. Met collages van Harald Vlugt
006348: DIS, ADRIAAN VAN - My Father's War. Translated by Ina Rilke
010805: DIS, ADRIAAN VAN (AND OTHERS) - Pelita Nieuws. Jubileum Uitgave 65 jaar Stichting Pelita. Jaargang 19, Nr. 1, September 2012
007494: DIS, ADRIAAN VAN - Indische Duinen
009908: DISSEL, DR. J.A. VAN & H.G. LUCARDIE - Nieuw Hollandsch-Laagmaleisch woordenboekje. Bevattende eenige duizende woorden, benevens de verklaring van onderscheidene spreekwijzen
011053: DITZHUIJZEN, JEANNETTE VAN - Een Sjtetl in de Tropen. De Asjkenazische gemeenschap op CuraÁao
000005: DJAJADININGRAT, PANGERAN ARIA - Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat. .
000413: DJAJADININGRAT, RADEN HOESEIN - Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van Atjeh.
000309: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Wajang Kulit.
000311: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Weavings of Power and Might. The Glory of Java.
000640: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Batik op Java toen en nu. Teksten bij de tentoonstelling.
003412: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT (INTRODUCTION) - De berg van Java als spiegel van het Javaanse wereldbeeld.
002784: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Batik op Java.
000333: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Bloemen van het Heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
011456: DJELANTIK, A.A.M. - Balinese Paintings
004749: LIEM TWAN DJIE - De distribueerende tusschenhandel der Chineezen op Java
011886: DJOEKARDI, EDDY DJOEMARDI - Jembatan Antar Generasi. Pengalaman Murid SMT Djakarta 1942-1945
006605: DJOHADIKUSUMO, SUMITRO (MINISTER OF FINANCE, REPUBLIC OF INDONESIA) - Facing the Situation
002379: DJOJOHADIKUSUMO, SUMITRO - Trade and Aid in South-East Asia. Volume I: Malaysia and Singapore. Together with Seminar Transcript and Appendix.
007618: DJOJOHADIKUSUMO, MARGONO - Herinneringen uit 3 tijdperken. Een geschreven familie-overlevering
004595: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH - Buiten het gareel. Een Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron en van een nawoord voorzien door Gerard Termorshuizen.
005089: DJUNGKUNG, MURDJO - Mengganang: Pertempuran empat hari di-kota Solo, Augustus 1949
012162: DOBBELMANN, DR. TH. A. H. M. - Der Ogboni Geheimbund. Bronzen aus SŁdwest-Nigeria
011432: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER (EDITORS) - De memoires van Hendrik Breton, ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anne Doedens & Liek Mulder
008864: DOEL, H.W. VAN DER - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942
001767: DOEL, W.H. VAN DEN - Het Rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie.
006688: DOEL, H.W. VAN DEN - Afscheid van IndiŽ. De val van het Nederlandse imperium in AziŽ
008486: DOELWIJT, THEA (EDITOR) - Geen geraas en getier. Verhalen, gedichten, liedjes na de emancipatie vůůr de tweede wereldoorlog
001123: DOES, W. VAN DER - De watersnood in IndiŽ. 8 penteekeningen door W. van der Does naar foto's en origineele schetsen.
008698: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / DOES, DR. J.C. VAN DER - Biografisch woordenboek van het Protestants-Christelijk Onderwijs
010368: DOES, WILLEM VAN DER - Promotion booklet of the daily newspaer 'Het Nieuws van den Dag voor Nederl.-IndiŽ' illustrated with 8 drawings by the artist Willem van der Does (1889-1966) depicting flood scenes ('bandjirs') in Weltevreden and other parts of Java
010912: DOESSCHATE, MAARTEN VAN - Wij en Gij. Kwatrijnen
005603: D÷HRING, KARL - Buddhistische Tempelanlagen in Siam
003986: DOIJER, A. - In het binnenland
004132: DOIJER, A. - In het binnenland
010747: DOLK, LIEBETH - Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957)
010825: MARGADANT-DOM, R. (AND OTHERS) - Indische gedichten
007373: DOMINICUS, J. - Op reis naar IndonesiŽ
001591: DOMIS, H.J. - Aanteekeningen over het gebergte TInger.
003031: DOMIS, H.J. - Beschrijving van een misvormd kind hetwelk op den 2den augustus 1824 in de residentie Samarang is geboren. With a folding lithographed plate.
009530: DOMIS, H.J. - Beschrijving van een misvormd kind hetwelk op den 2den Augustus 1824 in den Residentie Samarang is geboren
009528: DOMIS, HENDRIK JACOB - Salatiga, Merbaboe en de Zeven Tempels
004807: DOMOGAZKICH, MICHAIL - Unter der ńquatorsonne. In Indonesien erlebt
007127: DOMPSELER, FRANS VAN - Een Indische Nederlander in Nederlands-IndiŽ
012133: DON, C. (AND OTHERS) - 40 Jaar Stichting Pelita. "Licht op landgenoten uit de Archipel''
000966: DONATH, PROF.DR. W.F., DR. J.H. DE HAAS EN IR. G.J.A. TERRA. - Over de mogelijkheden der Volksvoeding in Nederlandsch-IndiŽ.
010401: DONCKERS, A.J. - God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-IndiŽ, 1807-1950
007727: DONGEN, G.J. VAN (CONTROLEUR B.B.) - De Koeboes in de Onderafdeeling Koeboestreken der Residentie Palembang
010054: DONGEN, PETER VAN - Rampokan, deel 1. Java. Leeseditie
011331: DONGEN, G.J. (OUD-RESIDENT VN DJAMBI) - Een en ander over de Koeboes, naar aanleiding van Prof. P.P. Schebesta's publicaties over dit volk
010127: DONGENG, N»N»K [= WILHELMINA FLORA HELENA STEEVENSZ-PAS] - Indonesische Sagen en Legenden. Met een Ten geleide van J.M. Knaud en een llevensschets van de schrijfster door Lilian Ducelle
000186: DONK, PIETER VAN - Indonesian Cockspur Cases / Kotak Taji Bali Lombok Sulawesi Kalimantan.
002042: DOODEHEEFVER, J.R. - Door "donker" Borneo. Indrukken van Westerafdeeling.
003090: DOORENBOS, J. - De geschriften van Hamzah Pansoeri uitgegeven en toegelicht.
003531: HORST-VAN DOORN, GERDA C. VAN DER - Tineke (Een verhaal uit het Indische Kinderleven). Rijk geÔllustreerd door Mevrouw Winnie van Leeuwen-Kruseman.
011153: DOORN, J.J.A. VAN & W.J. HENDRIX - Ontsporing van geweld. Het Nederlands-Indonesisch conflict. Met een nawoord van Dirk Vlasblom
011154: DOORN, J.A.A. VAN - De laatste eeuw van IndiŽ. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project
009580: DOORN, J.A.A. VAN - Indische lessen. Nederland en de koloniale ervaring
002282: DOORNINCK, A. VAN - Grondrechten aan niet-inheemschen. Een prae-advies.
005214: DOORNINCK, DR.IR. N. H. VAN - Bij een schetskaart van NW. Liberia. Met ťťn kaart en 6 foto's
000956: DOORNINCK, MR. D.J. VAN - Leven op Java. Critische opstellen. Nieuwe, geheel omgewerkte en uitgebreide uitgaaf van 'Hollanders op Java en in Holland'.
011032: DOORNINCK, MR. J.D. VAN - Hollanders op Java en in Holland
003022: DOOTJES, F.J.J. (EDITOR) - Oostkust van Sumatra Instituut - Kroniek 1932.
003214: [DOOTJES, F.J.J. (EDITOR)] - [Gedenkboek] Oostkust van Sumatra Instituut 1916 -1941.
003258: [DOOTJES, F.J.J.] - Oostkust van Sumatra Instituut 1916-1941.
003734: DOOTJES, F.J.J. (EDITOR) - Oostkust van Sumatra-Instituut - Kroniek 1937.
000393: DOREN, J.B.J. VAN - Bijdragen tot de kennis der zeden, gewoonten en geaardheid der Chineezen in het algemeen, doch die op Java en onderhoorigheden in het bijzonder.
003578: DORMEIER, J.J. - Banggaisch Adatrecht.
011782: DORREN, C.J.O. (OUD-CHEF VAN HET KORPS MARINIERS) - Onze Mariniersbrigade (1945-1949). een veelbewogen episode in de korpsgeschiedenis
006268: DORT, WIETEKE VAN - Kind in Surabaja: Indische herinneringen. Het huis met de waringin
008943: DORT, WIETEKE VAN - De weduwe van IndiŽ... Liedjes en teksten uit het repertoire van Wieteke van Dort als Tante Lien
009693: DOSEDLA, H.-CH. - Steinbeile aus dem Gebiet von Kagua im sŁdlichen Hochlands-Distrikt (SHD) von Papua-Neuguinea
004411: DOUGLAS, E.A. - Leidraad voor het kaarteeren van Petroleumterreinen. Vademecum voor het personeel bij het Mijnwezen
001642: DOUSSET, ROSELENE - Colonialisme et Contradictions. …tude sur les causes socio-historiques de l' Insurrection de 1878 en Nouvelle-Calťdonie.
012315: DOVE, MICHAEL R. (EDITOR) - The Real and Imagined Role of Culture in Development. Case Studies from Indonesia
010997: DOVER, CEDRIC - Hell in the Sunshine
004004: DOYER, A. - Dessah-leven.
008950: KRAMER DR., A.L.N. & IR. SUDJITO DANUSAPUTRO - Kamus Belanda. Nederlands-Indonesisch en Indonesisch-Nederlands. Vijfde druk. Opnieuw bewerkt door Ir. Sudjito Danusaputro (docent i.d. Natuurkunde a.d. Medische Faculteit, Universitas Indonesia, Djakarta)
012055: DRAAK, J.G.F. - Bibliografie van "IndiŽ-tijdschriften"
010410: DRAAK, S. - De actie bij de Baling-Baling
008277: DRABBE, P. (M.S.C.) - Spraakkkunst der Fordaatsche taal
007596: DRECHSEL, DRS. WILLEM (HOOFDREDACTIE) - Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-IndiŽvaarders
010409: DRESCHLER, W.A. - De koloniale pistolen M 1842 en M 1850
010950: DRESENS, JEF - Commando's Speciale Troepen
011980: DREWES, G.W.J. - Hikajat Potjut Muhamat. An Achrhnese epic. Edited and translated by G.W.J. Drewes
009046: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / DREWES, J. - Lief en leed uit het leven van een schoolmeester. Referaat gehouden in de Algemeene Vergadering van den Schoolraad op 23 April 1919
008656: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] DREWES, A.J. - Lief en leed uit het leven van een schoolmeester. Referaat gehouden in de Algemeene Vergadering van den Schoolraad op 23 April 1919
003087: DREWES, DR. G.W.J. & R. NG. DR. POERBATJARAKA (EDITORS). - De mirakelen van Abdoelkadir Djaelani.
003641: DREWES, G.W.J. - De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de lampongs. Naar een Maleis handschrift in de Mardsen-Collection te Londen uitgegeven, vertaald en ingeleid.
003592: DREWES, G.W.J. - Drie Javaansche goeroe's. Hun leven, onderricht en messiasprediking.
000446: DRIEL, B.M. VAN - De sterfte der ondernemingsarbeiders in de Buitengewesten van Nederlandsch-IndiŽ in 1931 en 1932.
003660: DRIESSEN, A.J. - Schets der werkzaamheden in strafzaken van den Nederlandsch-indischen ambtenaar van het Openbaar Ministerie op Java en Madoera.
003204: DRISSEN, ERNST - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917 - 1942) van Thilly Weissenborn verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell.
001533: DROES, LODEWIJK DEN [PS.?] - Zij, die vielen.
006933: DRONGELEN, COR VAN (EDITOR) - "Als ik later groot ben, wil ik kind worden". Een verhalenbundel. Verzameld vanuit de werkgroep organisatie Landelijke Dag 8 december 1990, met als thema: "Onbegonnen oorlog, onbegonnen werk". Idee en eindverantwoording Cor van Drongelen
002625: DRONKERS, J.M.G.A. - De admiraals van het Koninkrijk Holland (1806 - 1810). een bijdrage tot de studie van de maritieme geschiedenis van Nederland.
011225: DROOG, THEA - Een Makassaarse dochter
006847: DROOGLEVER, P.J. & M.J.B. SCHOUTEN (EDITORS) - De Leeuw en de Banteng. Bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, gehouden in Den Haag van 27-29 maart 1996
010146: DROOGLEVER, P.J. & M.B. SCHOUTEN - Het Einde in Zicht. Stemmen uit het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ
006099: DROOGLEVER, DR. P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks in de Indische politiek
012317: DROOGLEVER, DR. P.J. - Een daad van vrije keuze. Se Papoea's van westelijhk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht
009554: DROOGLEVER, PIETER J. / SCHOUTEN, MARIAN & HANS SMIT (EDITORS) - De kolonie en dekolonisatie. Een bundel artikelen, aangeboden bij het afscheid van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
009661: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929 - 1942. Totoks en de Indische politiek. The Fatherland Club 1929 - 1942. "Totoks"and Politics in the Netherlands East Indies
005744: DROS, BRAM - Foto-verslag van de dodenherdenkingen d.d. 15 augustus 1995 op de 3 Erebegraafplaatsen Thanbyuzayat, Chungkai en Kanchanaburi. Deze werden gehouden ter gelegenheid van het feit dat op die vijftiende augustus, 50 jaar geleden, Japan capituleerde.
010123: DROSSAARD, WILLEM - Op reis in het kielzog van Abel Tasman. AustraliŽ, Nieuw-Zeeland, Bali. OriŽntatie, ontdekkingen, ontmoetingen
009019: DROSSAARD, WILLEM - IndonesiŽ, land van ons hart. Ervaringen en gedachten, opgedaan tijdens een reis door IndonesiŽ
011920: DROSSAARD, WILLEM - Bronbeek. Een levend verleden
003241: DROST, IR. D. - Ontwerp Bronwaterleiding voor Batavia.
004307: DROYSEN, JOH. GUST. - Das Leben des Feldmarschalls Grafen York von Wartenburg
005726: PRADJARTA DS, DR. & DR. CHR.G.F. DE JONG - Sumber-sumber tentang Sejarah Gereja Kristen Jawa 1896-1980.
005739: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W. TH. BARON VAN - De Protestante Kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939.
005958: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W. TH. BARON VAN - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-IndiŽ in de dagen der Oost-Indische Compagnie
002519: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W. TH. BARON VAN (EDITOR) - Correspondentie van Ds Adriaan Hulsebos bewerkt en uitgegeven.
003812: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W. TH. BARON VAN - De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939
008863: DUCELLE, LILIAN / ASDONCK, MARJOLEIN VAN - 'Doe maar gewoon, dan doe je al Indisch genoeg'. Het journalistieke werk van Lilian Ducelle. Bezorgd en ingeleid door Marjolein van Asdonck
010609: DUCELLE, LILIAN - De M van Martha. Herinneringen en verhalen
002915: DUHR, G.F. - Berigt aangaande de goudmynen op de kust van Celebes.
003410: DUIJS, MR. J.E.W. - De vervolging tegen de Indonesische studenten Mohammad Hatta, Mr. Ali Dastroamidjojo, Raden Mas Abdul Madjid Djojoadhiningrat en Mohammad Nazir Pamontjak. Verdedigings-rede, gehouden in de zitting der arr. rechtbank te 's-Gravenhage op 8 Maart 1928.
005433: DUINEN, G. VAN (LEERAAR AAN DE KWEEKSCHOOL DER I.E.S. TE BANDOENG) - Leerboekje der Indische geschiedenis
009113: DULLEMEN, C.J. VAN - Tropical Modernity. Life and Work of C.P. Wolff Schoemaker
006702: DULM, J.F. VAN & F.C. VAN OOSTEN - 50 Jaar Marineluchtvaardienst 1917-1967
011322: DULM, FREDERIK J.L. VAN - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-17850, gouverneur en directeur van Ceylon en Onderhorigheden
007313: [DUMAS, ALEXANDRE] / MIRECOURT, EUG»NE DE - Maison Alexandre Dumas et Compagnie. Fabrique de Romans
010503: DUMAS, ROBERT MARTIN & CHARLES DUMAS - Genealogie van de familie Dumas in Nederlands-IndiŽ en Nederland. Samengesteld door Robert Martin Dumas. Onder eindredactie van Charles Dumas
001395: DUMAS, ROBERT MARTIN (SAMENSTELLER) - Genealogie van de familie Dumas in Nederlands-IndiŽ en in Nederland. Onder eindredactie van Charles Dumas
004484: DUMAS, ROBERT MARTIN - 'Teater Abdulmuluk' in Zuid-Sumatra
006371: DUNLOP, E.E. - The War Diaries of Weary Dunlop. Java and the Burma-Thailand Railway 1942 - 1945. Foreword by Sir Laurens van der Post
005832: DUNNEBIER, W. - Bolaang Mongondowsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Bolaang Mongondowsch register.
006818: DUPARC, H.J.A. - De electrische stadstrams op Java
007156: DUREN, THEO VAN (EDITOR) - Twee maal oorlog. Ervaringen van de IndiŽ-veteranen uit de gemeente Bemmel die na de tweede wereldoorlog werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost IndiŽ, opgetekend door Theo van Duren
002073: DURRANT, A.E. - Locomotip UAP. Indonesian Steam Locomotives in Action! / Indonesische Dampflokomotiven in Aktion! / Indonesische stoomlocomotieven in actie!
009230: DUSSEL, WIM - Dat was jij, marinier! De geschiedenis van de mariniersbrigade 1945-1949. Met 75 foto's van de schrijver
003343: DUUREN, DAVID VAN & TRISTAN MOSTERT - Curiosities from the Pacific Oceans. A remarkable rediscovery in the Tropenmuseum, Amsterdam: thirteen ethnographic objects from the Bruny d'Entrecosteaux Expedition (1791-1794).
005340: DUUREN, DAVID VAN - Krissen. Een beredeneerde bibliografie
005383: DUUREN, DAVID VAN - Krissen in het Rijksmuseum te Amsterdam
005875: DUUREN, DAVID VAN - 125 Jaar verzamelen. Het Tropenmuseum pakt uit
002158: DUVEKOT, M., AND P.J.M. LASEROMS - Nederlandsch-IndiŽ - Onvoltooid verleden tijd. In hoeverre is het maatschappelijk klimaat of de direkte sociale omgeving bepalend voor de verwerking van ervaringen, opgedaan tijden de Politionele Acties in Nederlands-IndiŽ? (Een verkennend onderzoek).
000441: DUYNSTEE, PROF. MR. F.J.F.M. - Nieuw-Guinea als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ.
001416: DUYVENDAK, DR. J.PH. - Ethnologische belangstelling. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de rechtshogeschool te Batavia op 23 September 1938.
007237: DUYVENDAK, DR. J.PH. - Inleiding tot de Ethnologie van de Indische Archipel. Derde, ongewijzigde druk
008122: DUYVENDAK, DR. J.PH. - Inleiding tot de ethologie van de Indische archipel. Tweede herziene druk
010619: DUYVERMAN, HENK J. - Tropische gedichten van een klein blond jongetje
010332: DUYVERMAN, HENK J. - Tropische gedichten van een klein blond jongetje
000932: DYCK, J.Z. VAN - Garoet en omstreken. Zwerftochten door de Preanger.
001269: DYKE, JOHN C. VAN - In Java and the Neighboring Islands of the Dutch East Indies.
011561: HUDIG DZ., J. - Suikerlords
004995: BOSCH DZ., S.W. - Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van NeÍrlands Oost- en West-Indische Bezittingen
002410: KORN. V.E. - Batakse offerande
008381: STOKVIS. J.E. - Een koloniale schande
008064: EB, V.L. VAN DER - Van afgeschreven zaken
008105: EB, V.L. VAN DER - Van afgeschreven zaken
010654: ECHOLS, JOHN M. & HASSA SHADILY - Kamus Inggris - Indonesia
000553: ECK, R. VAN - De Chineezen in NeÍrlandsch Oost-IndiŽ.
004729: ECK, DICK VAN - Juridische aspecten van geld, met name in het vroegere Nederlands-IndiŽ
002445: ECK, R. VAN - "Luctor et Emergo", of De Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel.
007754: ECK, R. VAN & F.A. LIEFRINCK - KertŚ-SimŚ, of gemeente- en waterschaps-wetten op Bali
011863: SUKARNO] SOLICHIN SALAM {EDITOR] - Bung Karno dalam Kenangan
011431: RAMADHAN KH [EDITOR] - Ibnu Saya Bercerita!
009286: EDWARDS, HUGH - Het wrak op het Halve Maan's rif. De stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhoseilanden, West Australia 1727
002483: JONG EDZ. , FR. DE - J. Saks. Literator en Marxist. Een politieke biografie.
010397: EE, MICK [A.] VAN - Het Tjitaroempleinkamp. Een terugblik van jonge mannen, de lichtingen '23-'24-'25-'26-'27 op hun eerste jaar in het burger interneringskamp aan het blote billenplein in Bandoeng, december '42 - october '43. Met tekeningen van o.a. Pim van Boxsel en G
008029: EECHOUD, J. P.K. (RESIDENT VAN NIEUW-GUINEA) - Op den drempel van een nieuwe toekomst
000088: EEKHOUT, R.A. - Ouest de Java. La race Soundanaise, ses rapports avec les Hollandais et le pays qu'elle habite d'aprŤs les sources les plus rťcentes.
000591: EEKHOUT, R.A. - Lezing
002327: EEKHOUT, R.A. - Aanleg van staatsspoorwegen in Nederlandsch Borneo en Zuid-Sumatra.
002328: EEKHOUT, R.A. - Indische IJzeren Wegen.
003747: EEKHOUT, R.A. - Ouest de Java. La race Soundanaise , ses rapports avec les Hollandais et le pays qu'elle habite. D'aprŤs les sources les plus rťcentes.
011123: EEKHOUT, VAN DEN - Pasar Gambir te Batavia II
006955: EEKHOUT, R.A. - De Wijnkoopsbaai op Java en 25 jaren opportunisme voor Nederlandsch-IndiŽ
010944: GOGH-VAN EEKHOUT, FRIED VAN - Tijd die nooit voorbijgaat. Herinneringen aan de Japanse bezetting en de Bersiap in Soerabaia en de start in Den Haag 1942-1947
002380: EERDE, J.C. VAN - Over de verwanten van de IndonesiŽrs. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Universiteit van Amsterdam, Maandag 3 December 1917.
003615: EERDE, J.C. VAN - De oudste berichten omtrent den Indischen Archipel.
002831: EERDMANS, A.J.A.F. & ERKELENS, B. - Het landschap Gowa / Geschiedenis van het Rijk Gowa
000012: EERENBEEMT, DR.H. VAN DEN - Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor de vaart op Oost-IndiŽ (1840-1854). Het verhaal van de Oostinjevaarder " 's-Hertogenbosch".
007331: EFFENDI, ROESTAM - Recht voor IndonesiŽ! Een beroep op democratisch Nederland
001462: HORN VON EGER, THOMAS - Wenn einer eine Reise tut.
003026: EGERTON, SIR REGINALD - Raffles of Singapore.
003027: EGERTON, HUGH EDWARD - Sir Stamford Raffles. England in the Far East.
009591: EGETER, F.B. (GEPENSIONEERD ONDERLUITENANT DER INFANTERIE) - Het testament van den koloniaal
011248: EGGAR, A - The Flying Dutchman. Observations by a passenger
006736: EGGINK, JAN - De zwerftocht. Een waar relaas. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwet
006473: MILES [= PS. OF A.H.C.F.E. FREIHERR VON UND ZU EGLOFFSTEIN] - Indische herinneringen uit de Van Heutsztijd en andere verhalen II
000651: MILES [= PS. OF A.H.C.F.E. FREIHERR VON UND ZU EGLOFFSTEIN] - Indische herinneringen van Miles uit den Van Heutz-tijd en andere verhalen II.
008877: MILES [= PS. OF A.H.C.F.E. FREIHERR VON UND ZU EGLOFFSTEIN] - Indische herinneringen van Miles uit den Van Heutsz-tijd. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Europeesche Onderofficiersvereeniging Ons Aller Belang te Bandoeng. [Deel I]
003044: EHLERS, OTOO E. - In den zadel door Indo-China. Naar het Duitsch van Otto E. Ehlers door W. Buekers.
004890: EIGEMAN, PROF. MR. J.A. - IndiŽ en het Koninkrijk. Een politiek-staatsrechtelijke studie
009592: EIJGENRAAM, M.J. - Menschlievendheid en eigen belang. De behandeling van de slaven aan boord van de schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie
009656: EIJGENRAAM, M.J. - Menschlievendheid en eigen belang. De behandeling van de slaven aan boord van de schepen van de Middelburgsche Compagnie
004942: EIJKELBOOM, J. - Het krijgsbedrijf. Vijf benaderingen
007769: EIJSENRING, DR. A.I. - Notities bij het terugzien van IndonesiŽ na 25 jaar. Met een Ten Geleide van mevr. drs. Heraty Noerhadi
008338: ROORDA VAN EIJSINGA, [P.P.] (EDITOR) - Verhandeling over het Maleische werk getiteld: Hhik‚jat Isma J‚tiem. IŠ Itoe, sjarth segala rŠdja-rŠdja, dan mantrie, dan hoeloebŠlang dan sekaliŽnnja; Terkarang Űleh Ismael. Dat is, Geschiedenis van Isma Jatiem, Bevattende inzettingen of
004000: ROORDA VAN EIJSINGA, P.P. - Nederlands Roem in Oost-IndiŽ. In acht zangen.
005850: ROORDA VAN EIJSINGA, [P.P.] & MR. G.J.GRASHUIS - Dr. Roorda van Eysinga's Algemeen Hollandsch-Maleisch woordenboek. Herzien en vermeerderd door Mr. G.J. Grashuis
011168: EIJT, JOS… & SUZANNE HAUTVAST - Een missie in de marge. Dochters van Onze Lieve Vrouw van het heilig Hart in Nederland en IndonesiŽ 1911 - 2000
008239: EINAAR, J.F.E. - Bijdrage tot de kennis van het Engelsch tusschenbestuur van Suriname 1804 - 1816
003530: FABIUS-CREMER EINDHOVEN, MEVR. [M.E.] - Jongens Lief en Leed. Een boek voor jongens. GeŪllustreerd met 4 gekleurde platen door Jacoba.
005312: FABIUS-CREMER EINDHOVEN, MEVR. - Het geheim van de pastorie. Eene vertelling voor de jeugd
006820: EISEMAN, FRED AND MARY - Flowers of Bali
008579: EISEMAN, FRED AND MARGARET - Flowers of Bali
005217: SAKSEN-WEIMAR-EISENACH, BERNHARD HERTOG VAN - Beknopte beschrijving van den Veldtogt op Java in 1811. Uit het fransch vertaald door J.C. van Rijneveld. Met kaarten en plans
005887: L[EKKERKERKER, C.] - Een en ander uit Java's verre verleden
011149: ELANDS, DRS. M. (IN COLLABORATION WITH DR. M.P. BOSSENBROEK) - Harderwijk als militaire stad en de geschiedenis van 4 Divisie
004393: ELANDS, MARTIN, RICHARD VAN GILS & BEN SCHOENMAKER - De geschiedenis van 1 Divisie '7 December' 1946-1996
010323: ELANDS, MARTIN (EDITOR) - Oost west, thuis best? de opvang van uit IndiŽ teruggekeerde militairen 1948-1951
010173: ELANDS, DRS. M. & DR. J. DE MOOR (EDITORS) - Het Nederlandse militaire optreden in Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ 1945 - 1950. Een bibliografisch overzicht
008467: ELANDS, MARTIN (EDITOR) - Van strijd tot veteranenbeleid. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en zijn veteranen, 1941-2001
011108: ELDERFIELD, JOHN - Manet and the Execution of Maximilian
004973: ELDRIDGE, F.B. - The Background of Eastern Sea Power.
012095: KLUMPER-ELEVELD, INGE - Een zoektocht naar Jan de Foerier. een gewone Steenwijker in de Oost {on cover:] Omlijst met brieffragmenten, foto's van zijn kameraaad Annius Wagter en anderen
010740: ELFELDT, ANNELIESE - Das grosse Jahr auf Sumatra, Roman aus der hollšndischen Kolonial-Armee
005622: ELIAS, B. (INTRODUCTION] - Leidddraad voor de Indische Tentoonstelling in het Westbroekpark te 's-Gravenhage in 1932]
004908: ELISOFON, ELIOT - Java Diary
009491: ELIZEN, JOZEF G.M. - 'Genist tot in de kist'
007834: [MULTATULI] / ELK, L. VAN - Multatuli's "Gebed van den Onwetende" nader ontleed
007856: [MULTATULI] / ELK, L. VAN - Multatuli's "Gebed van den Onwetende" nader ontleed
004448: ELKIN, A.P. - The Australian Aborigines. How to Understand Them
006590: ELLEMERS, J.E. & R.E.F. VAILLANT - Indische Nederlanders en gerepatrieerden
010824: ELLEN, G.J. (ZENDELING-LEERAAR DER UTR. ZEND. VEREEN. TE KAU (HALMAHEIRA)) - Uit mijn ervaring
000670: ELLENDT, ERNST - 23 Jahre Pflanzer und Kaufmann in Niederlšndisch-Indien..
001763: ELOUT, C.K. - Indisch Dagboek.
001809: ELOUT, C.K. - Indisch Dagboek.
010325: ELOUT, C.K. - "De Groote Oost". Reisbrieven
010576: ELPHICK, PETER - Singapore: The Pregnable Fortress, A Study in Deception, Discord and Desertion
000200: LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. (ET AL.; EDITORS) - Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel 1816-1942.
002383: ELSHOUT, DR. J.M. - De Kenja-Dajaks uit het Apo-Kajangebied. Bijdragen tot de kennis van Centraal-Borneo.
006229: ELSON, ROBERT - Suharto. Een biografie.
010697: ELSSCHOT, WILLEM] / REIJT, VIC VAN DE (EN ANDERE) - De Parelduiker, 6e Jaargang No. 4/5. - Speciaal Elsschot-nummer, vrijwel geheel aan de auteur gewijd, met bijdragen van Vic van de Reijt, Stijn Vanclooster, Peter de Bruijn, Wieke 't Hoen, H.J.A. Hofland, H.T.M. van Vliet en vele anderen.
001001: ELST, S.L.W. VAN DER - Cijfers en feiten. Nadere gegevens voor de productiemaking van Java en de Buitenbezittingen.
006125: ELSTLAND, LOURENS VAN DEN - Jan onder de deecken. Een haarlemse 'klugt'geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de BibliothŤque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door karel Bostoen, Marja Geesink en
003525: ELTEN, J. VAN - Iets over den tegenwoordigen staat van Nederlandsch IndiŽ, vergezeld van eene beoordeling van twee vlugschriften, getiteld:
010739: HELFFERICH. EMIL - Erlebtes
005010: EMST, P. VAN - Geld in MelanesiŽ / Melanesian Money
008741: END, DR. TH. VAN DEN (EDITOR) - De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublicatie bewerkt door Dr. Th. van den End
008739: END, DR. TH. VAN DEN (EDITOR) - Gereformeerde Zending op Sumba 1859-1972. Een bronnenpublicatie bewerkt door Dr. Th. van den End
004884: END, DR. TH. VAN DEN (EDITOR) - De Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961 Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie
006095: ENDE, A. VAN DEN - Wij logeerden bij de jappen
006346: ENDE, A. VAN DEN - Wij logeerden bij de Jappen
000487: ENDICOTT, KIRK MICHAEL - An Analysis of Malay Magic.
011209: ENG, P. VAN DER - Agricultural Growth in Indonesia since 1880
011165: ENGEL, JULES - Krisgrepen. Creese Hafts - Poignťes de Criss - Kris Griffe
011177: ENGEL, J. - Geschiedenis en algemeen overzicht van de Indonesische wapensmeedkunst
007240: ENGELBRECHT, MR. A.W. & MR. E.M.L. ENGELBRECHT (EDITOR) - De Nederlandsch-Indische Wetboeken. Benevens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en de belangrijkste in Nederlandsch-IndiŽ geldende wetten, Algemeene Verordeningen en Besluiten. Met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende
001864: ENGELBRECHT, C.A., AND L.A.H. ANEMAET - Herinnerings-album voor het Instructie-Bataillon. Bijeengebracht bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan dier inrichting.
006288: ENGELBRECHT, MR. W.A. & MR. E.M.L. ENGELBRECHT (EDITORS) - De Nederlandsch-Indische Wetboeken. Benevens de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, en de belangrijkste in Nederlandsch-IndiŽ geldende Algemeene Verordeningen en Besluiten
010212: ENGELEN, THEO - De Indische vlieger
000686: ENGELENBURG, DICK VAN - Asal - Oesoel. Een Indisch geslacht in historisch perspectief van 1217 tot 2603.
000047: ENGELENBURG, D. VAN - Zonder schip in IndiŽ gekomen
001658: ENGELHARD, H.E.D. - Mededeelingen over het eiland Saleijer.
002778: ENGELHARD, CHRISTIAAN FREDERIK - Het onderzoek naar de geestesgesteldheid met behulp van platen, toegepast bij den Javaan (Mededeeling uit het doorgangshuis voor Inlandsche krankzinnigen te Soerakarta).
001306: ENGERS, ADOLPHE - Ardjoena. Indische roman.
011828: ENK, E.M.C. VAN - Britse kooplieden en de cultures op Java. Harvey Thomson (1790 - 1837) en zijn financiers
004698: ENK, E.M.C. VAN - Pionieren in de Cultures. Harvey Thomson (1790-1837) op Java temidden van andere buitenlandse ondernemers
000252: ENKLAAR, E.C. - Wets-ontwerp tot uitgifte in erfpacht van woeste gronden in Ned. IndiŽ benevens een uittreksel uit de memorie van toelichting en eenige beschouwingen.
010761: ENKLAAR, DR. I.H. - Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de negentiende eeuw
011847: ENKLAAR, DR. I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp. Stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika 1747-1811
008375: ENRIGHT, CAPTAIN JOSEPH F., U.S.N., WITH JAMES W. RYAN - Shinano!. The Sinking of Japan's Secret Supership
002530: ENSERINCK, P. - Van batikken en ikatten.
009957: ENTHOVEN, E. (AND OTHERS) - 10 Vervlogen Jaren. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij 1 November 1928 - 1938
010272: ENTHOVEN, V. - De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland.
003605: ENTHOVEN, MR. K.L.J. - Het adatrecht der Inlanders in de jurisprudentie [1849-1912].
006962: ENTHOVEN, K.L.J. - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie
007389: EPPINK, DIRK JAN - De stille kracht van taal. Over de wederzijdse beÔnvloeding van het Nederlands en het Indonesisch
011772: EPSKAMP, C.P. (EDITOR) - Theater op Java
000899: EPTON, NORA - Islands of the Sunbird. Travels in Indonesia.
009401: ERLER, HEINRICH - Ferdinand Pont. Ein hollšndischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java
003335: ERN…, B.H. (INTRODUCTION) - Bren naar voren partisanen! Het O.V.W. 1-12 R.I. op Java.
001518: ERNST, A. - Zur Kenntnis von Ephemeropsis Tjibodensis Goeb.
001519: ERNST, A., AND CH. BERNARD - Beitršge zur Kenntnis der Saprophyten Javas.
007416: ERNST, DR. A. (PROFESSOR DER BOTANIK AN DER UNIVERSITńT Z‹RICH) - Die Besiedelung vulkanischen Bodens auf Java und Sumatra
012241: ERRINGTON, SHELLEY - The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of Progress
012303: ERRINGTON, SHELLY - Meaning and Power in a Southeast Asia Realm
012356: ERRINGTON, J. JOSEPH - Language and Social Change in Java. Linguistic Reflexes of Modernization in a Traditional Royal Polity
008284: ESCHER, B.G. - On a classification of central eruptions according to gas pressure of the magma and viscosity of lava / On the character of the Merapi eruption in Central Java
002580: ESCHER, B.G. - Atollen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. De riffen in de groep der Toekang Besi-eilanden.
007155: ESCHER, R.T. & PH.G. DE LANGE & S.A.LAPR… (EDITORS) - 'Orde en Vrede'. De humaintaire/militaire missie in Nederlands Oost-IndiŽ 1945-1950. Samengesteld door de IndiŽ-Veteranen: ir. R.Th. Escher (Korps Mariniers), drs. Ph. G. de Lange (Koninklijke Landmacht), S.A. Laprť (RMWO KNIL)
011128: ESSEN, HEIN VAN - Het eerste standaarwerk over Javaansche danskunst
008291: ESSER, S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch (Eerste gedeelte)
005322: ESSER, DR. J.P. - Onder de Madoereezen. Uitgegeven door het Java-Comitť. Met een woord vooraf van A.J. Th. Jonker
008174: ESTERIK, CHRIS VAN & KEES VAN TWIST - Daar werd wat grootsch verricht, of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor
009387: MULTATULI] / ETT, HENRI A. - De beteekenis van Multatuli voor onze tijd
003302: COOMANS-EUSTATIA, M., ROB MOOLENBEEK, WOUTER LOS & PETER PRINS (EDITORS) - De Horen en zijn Echo. Verzameling essays opgedragen aan Dr. Henny E. Coomans ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam op 9 september 1994.
008630: COOMANS-EUSTATIA, MARITZA, HENNY E. COOMANS, TO VAN DER LEE (EDITORS), & JOHAN VAN 'T LEVEN (DESIGN) - Breekbare Banden. Feiten en visies over Aruba, Bonaire en CuraÁao na de Vrede van Munster 1648-1998
011183: EVERS, FRANK C.M. (EDITOR) - De Hemelse Kwartiermaker. 2507240079 TLT Lau G.M. Haanen, Inlichtingenofficier. Brieven van een jonge Maastrichtse Oorlogsvrijwilliger aan zin thuisfront, 1945-1947. Gedenkboek 4-6 R.I. "De Bokkenrijders', 2 'Divisie Palmboom'
005118: EXODUS, ABRAHAM [ = PS. OF M.H. DU CROO] - Mannen van Buiten
005435: EXODUS, ABRAHAM (= M.H. DU CROO) - Nahak uit de bijgebouwen ...hoe een toean Kromo en de zijnen, Ardjo en Maridin, kokki en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nabak Assa leerde kennen
005436: EXODUS, ABRAHAM (= M.H. DU CROO) - Nahak uit de bijgebouwen ...hoe een toean Kromo en de zijnen, Ardjo en Maridin, kokki en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nahak Assa leerde kennen
005520: EXODUS, ABRAHAM (= M.H. DU CROO) - Nahak uit de bijgebouwen ...hoe een toean Kromo en de zijnen, Ardjo en Maridin, kokki en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nahak Assa leerde kennen
009005: EXODUS, ABRAHAM (= M.H. DU CROO) - Het land van bij-ons-buiten. Herinneringen van een officier-gezaghebber in de Indische Buitengewesten. Met een voorwoord van Dr. J.W. Meijer Ranneft (Oud Vice-President van den Raad van IndiŽ). Met teekeningen van Menno van Meeteren Brouwer
006991: EYDEN, TON VAN DER - Arts en gezin in de Oost (1928-1946)
002335: EYK, W.B.J. VAN - Het Openbaar Lager Onderwijs voor Europeanen in Nederlandsch-IndiŽ. [Met een] Aanhangsel. I. Het Reglement op het Lager Onderwijs voor Europeanen enz., Ind. Stbl. 1868. No.81. II. Besluit van den 7. Junij 1968. No. 82.
003875: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken.
005797: ROORDA VAN EYSINGA, P.P. - De Brata Joeda, of De Krijg der Bharatas. Naar het Javaansche heldendicht van Hempoe Sedah in negen en zestig zangen, metrisch overgebracht door P.P. Roorda van Eysinga
007826: [MULTATULI] / BERGH VAN EYSINGA, DR. J. VAN DEN - Multatuli. GeÔllustreerd naar oorspronkelijke afbeeldingen en portretten
010339: ROORDA VAN EYSINGA, DR. P.P. - Algemeen Nederduitsch-Maleisch Woordenboek in de Hof-, Volks- en Lage taal. Met aanduiding der woorden welke uit Oostersche en westersche talen ontleend zijn. Voorafgegaan van eene beschouwing, over de Maleijers, hunne geschiedenis, taal en hare
006364: [ROORDA VAN EYSINGA, P.P. VAN] / VAARTJES, G… - 'k Plaschte in een tranenbeek'. Over een gelegenheidsgedicht van P.P. Roorda van Eysinga
003955: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken
003649: EYSINK, R. - Collectieve voorstellingen in het denken der natuurvolken.
005975: ROORDA VAN EYSSINGA, W.A.P. - Maleisch-Nederduitsch woordenboek, ook ten dienste van hen, die geen Arabisch karakter gebruiken. Veel verbeterde en aanmerkelijk vermeeerderde uitgave
001565: EZERMAN, J.L.J.F. - Beschrijving van den Koan Iem-tempel "Tiao-Kak-Sie" te Cheribon.
009703: FABER, BASHA - Wisselkind. Roman
004591: FABER, G.H. VON - A Short History of Journalism in the Dutch East Indies
004951: FABER, G.H. VON - Naar het geheimzinnige Kratermeer en het IdjŤn-Hoogland
009722: FABER, G.H. VON - Dingen die niet kloppen. Fictie en historie uit het oude IndiŽ. Illustrties van J.J. Visser
001503: FABER, G.H. VON - Dingen die niet kloppen. Fictie en historie uit het oude IndiŽ.
005711: FABER, PAUL; GROENEVELD; ANNEKE; REEDIJK, HEIN (EDITORS) - Burton Brothers. Fotografen in Nieuw-Zeeland, 1866-1898
011921: FABER, PAUL - Sinterklaas Overzee. Avonturen van een reisluchtige heilige
008692: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / FABIUS, MR. D.P.D. (HOOGLEERAAR AAN DE V.U. TE AMSTERDAM) - De Groote Steden en het Schoolvraagstuk
001916: FABR»S, O. - O. FabrŤs in IndiŽ.
003305: FABR»S, O. - O. FabrŤs in IndiŽ.
010025: FABR»S, O. - Met de Stoomvaart Maatschappij "Nederland" naar de Middellandsche Zee. In schrift gebracht door O. FabrŤs
010600: FABRICIUS, JOHAN - De zwaluwen van Klapanoenggal
001005: FABRICIUS, JAN - "Villa De Vreugd". Tooneelspel in drie bedrijven.
009495: FABRICIUS, JAN - Met den handschoen getrouwd. Tooneelspel in drie bedrijven
002870: FABRICIUS, JOHAN - De Kraton [gedichten].
008629: FABRICIUS, JOHAN - Sprookjes op z'n Indisch. Verteld door Johan Fabricius
009411: FABRICIUS, JAN - "Nonni". Spel van sleur, voorschot en ethica in drie bedrijven
012213: FABRICIUS, JOHAN - The Great Ordeal. Translated from the Dutch by Roy Edwards. Illustrated by the author.
010650: FABRICIUS, JOHAN - Spelevaren met een sultan. Belevenissen van een reiziger in tijd en ruimte
004974: FABRICIUS, JOHAN - Night over Java. A Novel.
009839: FABRICIUS, [JAN] - De rechte lijn. Tooneelspel in drie bedrijven
005135: FABRICIUS, JAN - "Nonni". Spel van sleur, voorschot en ethica in drie bedrijven
005136: FABRICIUS, JAN - Totok en Indo. Een plantage-idylle
003949: FABRICIUS, JAN - "Straight Out". Adapted [and with a preface] by A.P. Peacock.
008962: FABRICIUS, JAN - Uit mijn tijd
011007: FABRICIUS, JOHAN - Nacht over Java. Roman.
008603: FABRICIUS, JOHAN - Hoe ik IndiŽ terugvond.
008069: FABRICIUS, JOHAN - Eiland der demonen. Een Bali-roman. Band- en omslagontwerp van Thomas Nix
009912: FABRICIUS, JOHAN - De heilige paarden. Roman
008825: FABRICIUS, JOHAN - Een reis door het nieuwe IndonesiŽ. Een bewerkte herdruk van 'Sentimental Journey'
010636: FABRICIUS, JOHAN - Halfbloed. Roman
010637: FABRICIUS, JAN - Mensen die ik gekend heb
010629: FABRICIUS, JOHAN - Luie stoel. Roman van indolentie, tropenhitte en de onmacht om de problemen van dit leven het hoofd te bieden
011896: FABRICIUS, JOHAN - Luie stoel. Roman van indolentie, tropenhitte en de onmacht om de problemen van dit leven het hoofd te bieden
008963: FABRICIUS, JOHAN - Mijn huis staat achter de kim. Vrijmoedige memoires
010672: FABRICIUS, JOHAN - De kraton. GeÔllustreerd door Dick de Wilde
011261: FABRICIUS, JOHAN - Eiland der demonen. Een Bali-roman. Band- en omslagontwerp van Thomas Nix
010601: FABRICIUS, JOHAN - Brieven uit een djatihouten kist
009074: FABRICIUS, JOHAN] / TONY VAN VERRE - Tony van Verre ontmoet Johan Fabricius
010638: FABRICIUS, JOHAN - Hopheisa in regen en wind
010653: FABRICIUS, JOHAN - Het gordijn met de Ibissen. Roman uit het oude IndiŽ
010312: FABRICIUS, JOHANN - Halbblut. Roman. Berechtige ‹bersetzung aus dem Hollšndischen von Rodina M. Fuchs
001529: FAGG, WILLIAM (EDITOR). - The Raffles Gamelan, a historical note. With a biographical note by Douglas Barrett.
009477: FAHNER, DRS. C. - Jali's van de Pasvallei. Een bergstam in kontakt met het Evangelie
002420: FAHRENFORT, J.J. - Het hoogste wezen der primitieven. Studie over het "OermonotheÔsme" bij enkele der laagste volken.
007719: ROO DE LA FAILLE, P. DE - Historische curiositeiten uit Malajoe en Java
009373: ROO DE LA FAILLE, P. DE - Dara Zaman Kesultanan Palembang. Diterdjemahkan dengan pengawasan dewan redaksi oleh Soegarda Poerbakawatja. Dengan kata pengantar oleh Dr. Taufik Abdullah
012334: FAJCSŃK, GY÷RGYI - Collecting Chinese Art in Hungary from the Early 19th Century to 1945 as reflected by the Artefacts of the Ferenc Hopp Museum of Eastern Asaiatc Arts
003538: FALCK, A.R. - Ambts-brieven van A.R. Falck 1802 - 1842.
007606: FALCONER, JOHN, DAVID ODO, AND MANDY SADAN / DELL, ELISABETH (EDITOR) - Burma Frontier Photographs 1918-1935. The James Henry Green Collection
007121: FALK, STANLEY L. - Seventy Day to Singapore. The Malayan Campaign 1941-1942
011434: FANANIE, ZAINUDDIN - Restrukturisasi Buday Jawa: perspektiv KGPAA MN I
006764: LIAW YOCK FANG - Undang-Undang Melaka. The Laws of Melaka
001319: FARJON, I. - Madura and surrounding Islands. An annotated bibliography 1860-1942.
011391: FASSEUR, CORNELIS - The Politics of Colonial Exploitation. Java, the Dutch and the Cultivation System. Translated from the Dutch by R.E. Elson and Ary Kraal. Edited by R.E. Elson
000604: FASSEUR, DR. C. - De geest van het Gouvernement.
006336: FASSEUR, CEES - de weg naar het paradijs
010249: FASSEUR, C. - De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
007710: FASSEUR, CEES - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen
006129: FASSEUR, CEES - Rechtsschool en raciale vooroordelen
011435: FASSEUR, C. - De Indologen . Ambtenaren voor de Oost 1825-1950
001238: FASSEUR, C. (EDITOR AND INTRODUCTION) - Geld en Geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische archipel. Samengesteld en ingeleid door C. Fasseur.
007289: FAUCONNIER, HENRI - MaleisiŽ. Kalau ta-tahu jangan di-sindi. Pantun sahaya pantun kelam
002046: FEBER, L.J.M. - De Wereld in Beeld. Serie II: De Groote Indische Cultures. Met beschrijvenden tekst door Ir. L.J.M. Feber en een inleidend woord door Mr. D. Fock, oud Gouverneur Generaal van Nederl.- IndiŽ.
001500: FEBER, L.J.M. - In de schaduw der waringins.
001587: FEDDEMA, R. (EDITOR) - Wat beweegt de bamboe? Geschiedenissen in Zuidoost AziŽ.
012322: FEDERSPIEL, HOWARD M. - Popular Indonesian Literature and the QurŠn
010281: FEEKES, CISKA - Het ruisen van de tjemara's
001263: FEEN, A.H.F. VAN DER - "Kassian" en andere verhalen.
003426: FEEST, CHRISTIAN F. - "VŲlker-Bilder". 150 Jahre Fotografie - 150 Fotografien aus der Fotothek des Museums fŁr VŲlkerkunde, Wien.
001286: FEIJTER, J.M. DE & A. VIRULY - Met de K.L.M. naar IndiŽ. Leesboek voor school en huis.
010039: FEIO, MARIANO - As Castas Hindus de Goa
006987: FEIRABEND, JEROEN, ASTRID MEYER, RICK WOLFF & RINUS PENNINX - 'Het lijkt wel alsof ze geen wensen hebben'. Oudere Indische Nederlanders en zorg, een verkennend onderzoek
000251: FEIST, B. - De werking van het Cultuurstelsel op Java en de nieuwe Cultuurwet.
002945: FEITH, JAN - Tropiaden.
003006: FEITH, JAN - Holland over Zee. Ons Oost- en West-IndiŽ gedurende de laatste veertig jaren beschreven voor landgenoooten, jong en oud. [Met een] "woord vooraf" van Z.Exc. Md. D. Fock, in leven oud-g.g. van N.O.I. en N.W.I.
002756: FEITH, JAN - Voorbijgangers. [Met] teekeningen van Willy Sluiter.
002991: FEITH, JAN - Tropiaden.
003333: FEITH, P.R. - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van Jhr. Mr. P.R. Feith.
006990: FEITH, HERBERT - The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia
010436: FELDMANN, MR.DR. N.J. - De overheidsmiddelen van IndonesiŽ in verband met de dualistische economie
009700: FENNEMA, MEINDERT & JOHN RHIJNSBURGER - Dr. Hans Max Hirschfeld, man van het grote geld
009662: FENZI, JEWELL (EDITOR) - This is the Way We Cook!.(asina nos ta cushinŠ). Recipes from outstanding cooks of the Netherlands Antilles. Compiled by Jewell Fenzi
003194: FERGUSON, JUDITH - Indonesisch koken.
010628: FERGUSON, MARGARETHA - Nu wonen daar andere mensen... Terug op Java
010626: FERGUSON, MARGARETHA - Angst op Java
010625: FERGUSON, MARGARETHA - Maanlicht en middagzon
008627: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] FERINGA, N.M. - Gedenkboek betreffende het Volkspetitionnement
008625: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] FERINGA, N.M. - Het Lager Onderwijs in Nederland sedert 1857 (Naar officiŽle bronnen bewerkt)
008626: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] FERINGA, N.M. - De Politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland. Eerste Deel: De vestiging van het Staatsmonopolie 1795-1813
006941: FERMIN, DRS. A.A. - Wat deden de Japanners in Nederlands-IndiŽ, 1942-1945. Een beschouwing over de vragen: waarom de Japanners naar Nederlands-IndiŽ kwamen, waarom zij de Nederlanders interneerden en hoe zij de geÔnterneerden behandelden. Tevens een bespiegeling over
008361: FERRIER, R.A. (INLEIDING) - Suriname en de Europese Economische Gemeenschap. Associatie: 1 september 1962
010986: FERWERDA, PH.L. - Opgroeien tot vreemdeling 1946-1946. Soerabaja, Djember, Wattansoppeng, Djambi, Bengkalis, Brastagi, Teloekbetoeng, Pajakoemboe, Fort De Kock, Padang, Bangkinang, Padang, Batavia, Hoek van Holland
011300: FIJTEN, FEMMY [= F. LAGERWAARD-FIJTEN] - Terug naar Bandung. Een veteraan verliefd. Met een voorwoord van Maarten 't Hart
007054: FINN, FRANCIS J. (S.J.) - De voetbalwedstrijd en wat er het gevolg van was. Vertaling van J.J.G. Wahlen. GeÔllustreerd door Eug. LŁcker
001641: FISCHER, E.J. (EDITOR) - Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
009209: FISCHER, DR. H. TH. - Some noteson kinship systems and relationship terms of Sumba, Manggarai and South Timor
009564: FISCHER, DR. H. TH. - De verhouding tusschen het Binnenlandsch Bestuur en de Zending in Ned.-IndiŽ
003518: FLAES, H. - Van Over Zee. Schetsen uit het Javaansche volksleven.
001517: FLEISHER, MAX - Diagnose von Ephemeropsis Tjibodensis Goeb.1), Descpt. Complet. Fl.C.Fr.
009511: DODT VAN FLENSBURG., J. - Iets over de journalen van den Eersten Togt door de Nederlanders naar de Oost-IndiŽn gedaan (1595-1597)
003552: FLIER, G.J. VAN DER - GrondrentetheorieŽn en de grondhuren in de Java-suiker-industrie.
005009: ORSOY DE FLINES, E.W. VAN - Gids van voor de Keramische Verzameling (uitheemsche keramiek)
012060: FLOORE, PIETER (AND OTHERS, EDITORS) - Nederlanders in de Straat van Magelhaes. Zoektocht naar sporen van de overwintering van de vloot van Mahu en De Cordes in 1599
010016: FLOWER, RAYMOND - Raffles. The Story of Singapore
002443: FOCK, D. - Beschouwingen en Voorstellen ter verbetering van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera.
000222: FOKKENS, F. - Bescheiden wenken voor de verbetering van den economischen toestand der Inlandsche bevolking op Java en daar buiten.
011258: FOKKENS, F. (OUD-RESIDENT) - De Afschaffing der laatste Heerendiensten op Java
002253: FOKKENS, F. - The Great Cultures of the Island of Java.. With a preface by Prof.Dr. Treub, Director of the Agricultural Department and of the Botanic Garden in the Dutch East Indies.
012007: FOKKER, DR. A.A. - Maleisch-Nederlandsche Gesprekken. Derde vermeerderde druk, ook ingericht met het oog op inlandsche gebruikers in Ned. IndiŽ, die Hollandsch leeren
004118: KARAMATI [ = PS. OF A.A. FOKKER] - Clara van Merenstein. Haagsch-Indische roman
008827: FOKKER, A.A. (GEWEZEN AMBTENAAAR BIJ HET BINNENLANDSCH BESTUUR IN NEDERLANDSCH-INDIň) - Maleische Tolk voor Ambtenaar en Particulier.
004953: FOLLER, HERMANN VON - Unter Javas Sonne
010917: FOLLER, HERMANN VON - Unter Javas Sonne
000783: TOEN TIN-FONG - Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in IndonesiŽ.
005865: LEE MAN-FONG (COMPILER) - Lukisan2 dan Patung2 Kolleksi Presiden Sukarno dari Republik Indonesia / Paintings and Statues from the collection of President Sukarno of the Republic of Indonesia
008310: FONTAINE, JOS (EDITOR) - Uit Suriname's Historie. Fragmenten uit een bewogen verleden / From Suriname's History. Fragments from a stirring past
010478: FONTEIN, JAN / VRIESE, JOHN (EDITOR) / BAKKER, DIRK [PHOTOGRAPHY] - De Boeddha's van Siam. [On cover:] Kunstschatten uit het Koninkrijk Thailand.
009950: FONTEIN, JAN - Het goddelijke gezicht van IndonesiŽ. Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700 - 1600. Met bijdragen van R. Soekmono en Edi Sedyawati
012124: FONTEIN, DANIňL & ANNIKA VAN MEURS - Mijn broers reis naar IndonesiŽ
009130: FONTEIN, JAN - The Sculpture of Indonesia. With essays by R. Soekmono and Edi Sedyawati
011556: FONTEIN, JAN - The Law of Cause and Effect in ancient Java
006950: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - Bogoriana. Roman uit IndiŽ
003874: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - De Van Sons. Een verhaal uit IndiŽ.
003956: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - Uit ons Indisch familieleven.
003957: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - Bogoriana. Roman uit IndiŽ. Met portret van de Schrijfster.
003877: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - Bogoriana. Roman uit IndiŽ.
003496: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - De koloniaal en zijn overste. Een roman.
010256: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - Bogoriana. Roman uit IndiŽ. Met een inleiding van Vilan van de Loo
003954: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - Indische huwelijken. Tweede druk
003494: FOORE, ANNIE [ = F.J.J.A. IJZERMAN-JUNIUS] - De koloniaal en zijn overste. Een roman.
010087: FORMAN, B, - Batik & Ikat aus Indonesien
003326: FORMAN, BEDRICH - Borobudur. The Buddhist legend in stone.
009456: FORTGENS, J. - De roep van de parelschelp
005184: FORTGENS, J. - Het Volle Koren
000990: FORTH, GREGORY L. - Rindi. An ethnographical study of a traditional domain in Eastern Sumba.
011547: FORTH, GREGORY - Beneath the Volcano. Religion, cosmology and spirit classification among the Nage of eastern Indonesia
000262: FOWLER, GENE - Illusion in Java [novel].
001457: FOWLER, GENE - Illusion in Java. Introduction by Robert Silliman Hillyer.
007742: FOX, JAMES - Surabaya
011835: STUART-FOX, DAVID J. - Purah Besakih. Temple, religion and society in Bali
011756: FRAASSEN, CH. F. VAN - Maluku. Ternate en de wereld van de vier bergen
000170: FRACCAROLI, A. - Sumatra e Giava.
004763: FRAGOSO, AUGUSTO - Hist√≥ria da Guerra entre a tr√≠plice AlianÁa e o Paraguai
007971: PINTO DA FRAN«A, ANTONIO - Portuguese Influence in Indonesia
007271: FRANCIS, CHARLES M. - Pocket Guide to the Birds of Borneo. Compiled from 3rd. edition by Bertram E. Smythies and using the original plates by Commander A.M. Hughes
000970: FRANCIS, E. - Open brief aan de vrienden van Nederlandsch-IndiŽ.
008711: FRANCKEN, EEP & PETER VAN ZONNEVELD (EDITORS) - Van Oost tot West. Koloniale en post-koloniale literatuur in het Nederlands
010552: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - De weg naar IndiŽ en de Kaap de Goede Hoop in de 17de eeuw
007283: FRAN«OIS, J.H. - Indonesische kleurschakeeringen. Roman uit de Twintiger jaren
004783: FRANÇOIS, J.H. - Waar de gamelan klinkt....
002951: FRANK, EMIL - Een avontuur in Batavia. Uit het Duitsch.
010195: FRANK, M.C. [ = M.C. VANGER-FRANK] - Cťline's beproeving. Nederlandsch-Indische novelle
004112: FRANK, M.C. - Oost-Indische menschen en dingen geschetst
004585: FRANK, M.C. - Oost-Indische menschen en dingen geschetst
004990: FRANK, M.C. [ = M.C. VANGER-FRANK] - Bruintje. Een verhaal voor de jeugd
008157: FRANK, M.C. [ = M.C. VANGER-FRANK] - Bruintje. Een verhaal voor meisjes. Met vier platen
003827: FRANKE, S. - Njai Sarina. Roman.
000998: FRANKE, S. - Een stad verrees. Roman uit het Oude Batavia.
003017: FRANKE, S. - Gevleugelde paarden. Indonesische legenden.
003828: FRANKE, S. - Sinjo-Juul
003829: FRANKE, S. - De wajangpop.
011045: FRANKE, S. - Een stad verrees. Roman uit het Oude Batavia. Met tekeningen van F. van Bemmel
010229: FRANKEN, DR. L. - Indrukken van een reis per Motorschip naar Ned. Oost-IndiŽ
004386: FRANKEN, DR. L. - Indrukken van het verblijf op Java en de terugreis naar Nederland per Dubbelschroef Motormailschip Johan van Oldenbarnevelt
007552: FRANKEN, H.M. & J.J. BREUKELS (EDITORS) - Gedenkboek Militaire Luchtvaart Medan
012265: FRANKLIN, M.I. - The Internet and Postcolonial Politics of Representation. Pacific Traversals
008757: FR…DERIC, LOUYS (TEXT) 7 JEAN-LOUYS NOU (PHOTOGRAPHY) - Borobudur
009938: FREED, LEONARD / BEEK, LISA VAN & LIZZY VAN LEEUWEN & ERIK VROONS - IndonesiŽrs in Holland 1958 - 1962
007650: FRERIKS, KESTER - Eeuwig IndiŽ. Verhalen
009222: FREY, KATHERINE STENGER - Journey to the Land of the Earth Goddess
003439: FRIEDERICH, R.H.TH. - Over inscriptiŽn van Java en Sumatra, voor het eerst ontcijferd.
003456: FRIEDERICH, R.. - Boma Kawja (Skt. Bh‚uma Kawja), dat is: gedicht van Bh‚uma, den Zoon van Wisjnoe en de Aarde (Skt. PrŤthiw√ģ of BhŻm√ģ). In het oorspronkelijke Kawi, volgens twee balische manuskripten.
008287: FRIEDERICH, TH.A. (EDITOR) - Wrettasantjaja
001076: FRIEDERICY, H.J. - Verzameld werk. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys.
009479: FRIEDERICY, H.J. - De Raadsman
012291: FRIEND, THEODORE (INTRODUCTION) - The Kenpetai in Java and Sumatra. Selections from Nihon Kenpei Seishi. Translated by Barbara Gifford Shimer & Guy Hobbs
009777: FRIJLING, W. - Van een voormalig zeeroversvolk
001574: FRIS, G.W. - De bevolkingsrubberrestrictie ter Oostkust van Sumatra. Scriptie, in opdracht van den Hooggeleerden Heer Prof.Dr. J.H. Boeke.
005991: FRIS, G.W. - De toepasselijkheid van algemeene verordeningen op de zelfbestuurs-onderhoorigen in de Buitengewesten
006096: FRIS, G. WILLEM - Van toneelclub tot ere-fronttroep
000390: FROMBERG, P.H., I.A. NEDERBURGH, J.H. ABENDANON - De Chineesche beweging op Java.
007055: FROMBERG, MR. P.H. - Het geval-Soewardi
006896: FROMBERG, P.H. - De Chineesche beweging op Java. [Voordracht gehouden voor het] Indisch Genootschap [in de] Vergadering van 19 November 1912
010094: FROST, ALAN - Arthur Phillip 1738-1814. His Voyaging
001160: FRUIN, MR. R. - Het arbeidsvraagstuk in verband met de noodzakelijke ontwikkeling der Buitengewesten. Praeadvies van Mr. R. Fruin.
006646: FRUIN, MR. TH. A. - De worsteling om een nieuwe verhouding tussen Nederland en IndonesiŽ
006672: FRUIN, MR. TH.A. (OUD-PRESIDENT VAN DE ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK TE BATAVIA) - De toekomstige status van IndonesiŽ. Voordracht in de Aula van het Academisch Ziekenhuis te Leiden op 30 Aug. 1945 gehouden
010335: FRUYTIER, JOHAN - Hello Tommies! Voor ieder een huis-Canadees / Every Canadian his Dutch home
006133: FUCHS, F.F.E. VON - Een ooggetuigeverslag van de torpedering van de Junyo Maru en de dwangarbeid van de overlevenden aan de Pakanbaroe Spoorweg
010162: FUGMAN, GERNOT (EDITOR) - Ethics and Development in Papua New Guinea
001985: FUHRMANN, ERNST - Neu-Guinea.
002125: FUHRMANN, ERNST - Der Sinn im Gegenstand. Nebst Beitrag Łber die Bedeutung der Ornamente. Mit 26 Tafeln und 99 Ornamentskizzen.
001461: FUNKE, FRIEDRICH W. - Dšmmerung Łber Indonesien. StreifzŁge durch Sumatar, Java, Bali und Celebes. Mit 27 Aufnahmen des Verfassers.
012290: FUSAYAMA, TAKAO - A Japanese Memoir of Sumatra 1945-1846: Love and Hatred in the Liberation War
005220: GROEN VAN PRINSTERER. MR. [G.] - Aan de Conservatieve Partij. II. Het koloniale vraagstuk
005221: GROEN VAN PRINSTERER. MR. [G.] - Aan de Conservatieve Partij. III. Conservatieve journalistiek
006235: GROEN VAN PRINSTERER. MR. G. & DR. A. KUYPER - Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper 1864-1876. Bewerkt door Dr. A. Goslinga
009141: GAASTRA, FEMME S. - De geschiedenis van de VOC
009714: GAASTRA, FEMME S. - Bewind en Beleid bij de VOC. De financiŽle en commerciŽle politiek van de bewindhebbers, 1672-1702
010671: GABELER, MADELEINE (EDITOR) - Layangan
009379: GABELER, MADELEINE J. - Indisch Geheim Genootschap
000526: GABLER, ADOLF - Jan van Riebeeck grŁndet die Kapstadt. Ein Auszug aus seinem Tagebuch (1652-62).
000921: GAIL, R., AND L. DEVAMBEZ - Selected annotated Bibliography of Trochus.
009383: JANSEN VAN GALEN, JOHN - Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo
007953: JANSEN VAN GALEN, JOHN - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea, de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie
003469: GALESTIN, TH. P. - Een raadselachtig gouden voorwerp uit het oude Java.
004534: GALESTIN, DR. TH.P. - Iconografie van Semar
002405: GALESTIN, TH.P., L. LANGEWIS, AND RITA BOLLAND. - Lamak and Malat in Bali and a Sumba Loom.
003696: GALESTIN, TH. P. - Houtbouw op Oost-Javaansche tempelreliŽfs.
001111: GALESTIN, PROF.DR. TH.P. - Hedendaagse schilderkunst van IndonesiŽ.
011905: GALESTIN, DR. TH. P. - Iconografie van Semar. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Archeologie en Oude Geschiedenis van Zuid- en Zuidoost-AziŽ aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 9 Oktober 1959
009516: GALIS, DR. K.W. & H.J. VAN DOORNIK - Een gouden jubileum. 50 Jaar Hollandia, van 7 maart 1910 tot 7 maart 1960
007459: GALIS, DR. K.W. - Bibliographie van Nederlands-Nieuw-Guinea
000503: GALIS, DR. K.W., AND H.J. VAN DOORNIK - Een gouden jubileum. 50 jaar Hollandia, van 7 maart 1910 tot 7 maart 1960.
008980: GALLOIS, EUG»NE - Les volcans de Java
004280: TEH GALLOP, ANNABEL - Early Views of Indonesia . Drawings from the British Library / Pemandangan Indonesia di Masa Lampau. Seni Gambar dari Britsh Library
010513: TEH GALLOP, ANNABEL, WITH BERNARD ARPS - Golden Letters. Writing Traditions of Indonesia / Surat Emas. Budaya Tulis Di Indonesia
000638: GARDI, REN… - Tambaran. An Encounter with Cultures in Decline in New Guinea. Translated [from the French] by Eric Northcott.
001998: GARDI, REN…, AND A. B√úHLER - Sepik. Fotodocumenten van een stervende cultuur. Ingeleid en toegelicht door professor Alfred BŁhler. Nederlandse vertaling van Dr. S. Kooijman.
012312: GARDNER, PAUL F. - Shared Hopes, Separate Fears, Fifty Years of U.S.Indonesian Revolutions
010910: GARDNER, MONA - The Shanghai Item {On cover:} and other Tales of the Orient
006059: GARRETT, JEMIMA - Island Exiles
012320: GASCOIGNE, JOHN - Science in the Service of the Empire. Joseph Banks, the British State and the Uses of Science in the Age of Revolution
011964: GASE, RONALD - Beel in Batavia. Van contact tot conflict. Verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948
006686: GASTEL, P.A. VAN - IndonesiŽ. OriŽntatie en perspectieven
011286: GASTEREN, LOUIS VAN (EDITOR) - De eeuwige rijst met Japansche thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903. Bezorgd door Louis van Gasteren
009386: GAUDREAU, GREET - Achteraf bezien. Met een inleiding van Rob Nieuwenhuys
002875: GAUTAMA, SUDARGO (GOUWGIOKSIONG), DAVID E. ALLAN, MARY E. HISCOCK & DEREK ROEBUCK - Credit and Security in Indonesia. The Legal Problems of Development Finance.
011640: GAYO, M.H. - Perang Gayo-alas melawan kolonialis Belanda
011986: RAALTE-GEEL, HENRIňTTE VAN - Mogen wij altijd in dit kamp blijven? een ode aan de moeders in Japanse interneringskampen
003541: GEELKERKEN, N.G. - Preferentieele rechten in de koloniale handelspolitiek.
002143: GEEMERT, J. VAN & C. SIPKES (EDITORS) - Strijd en Opbouw. Jubileumuitgave van het 3e Bataljon ter gelegenheid van het 119-jarig bestaan van het Gareregiment Jagers.
007012: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons IndiŽ.
002774: PRINSEN GEERLIGS, DR. H.C. - De Suikernijverheid in Nederlandsch-IndiŽ.
009497: PRINSEN GEERLIGS, DR. H.C. - Van Java's Noordkust
003056: PRINSEN GEERLIGS, DR. H.C. - Van Java's Noordkust. 2e Bundel.
002167: GEERTS, G.A. (EDITOR). - Gids voor het Museum van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen "Bronbeek" te Arnhem
003178: GEERTS, DR. J.M. - Plantkunde van het suikerriet. Beknopt overzicht van eenige hoofdstukken der plantkunde ten dienste van suikerrietplanters.
001843: GEERTZ, HILDRED - Images of Power. Balinese paintings made for Gregory Bateson and Margaret Mead.
002403: GEERTZ, CLIFFORD - Peddlers and Princes. Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns.
011265: GEERTZ, CLIFFORD - Negara. The Theatre State in Nineteenth Century Bali
012343: GEERTZ, CLIFFORD - Available Light. Anthropological Reflections on Philosophical Topics
005678: GEIJSKES, D.C. - History of Archeological Investigations in Surinam / Archeologische vondsten van de Coppename in Suriname / Archeologische vondsten van de Zandritsen bij de Commetewanekreek (District Commewijne) in Suriname
004655: GEILL, WED. DR. T. - Handleiding voor het Moderne batikken, Schabloneeren of Schilderen op Zijde, Fluweel, Vo√ģle en andere fijne Stoffen met Wed. Dr. T. Geill's batikverf - tevens schabloneerverf - merk "Bahroe"
005284: GEILL, WED. DR. T. - Handleiding voor het Moderne Batikken of schilderen op zijde, fluweel, voile en andere fijne stoffe met Wed. Dr. T. Geill's batikverf tevens schabloneerverf merk "Bahroe"
009178: GEIRNAERT, DANIňLLE C. - Eiland aan een draad, Weefsels van Sumba
003728: GEISTH÷VEL, WOLFGANG - Zwischen Ahnenkult und Video. Reisen durch SŁdostasien: Borneo, Sumatra, Sulawesi und Neuguinea.
002172: GELDER, ED VAN - De Japansche Regeering. Haar papieren betaalmiddelen uitgegeven in Nederlandsch-IndiŽ 1942 - 1945.
011575: GELDER, ROELOF VAN - Zeepost. Nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de eeuw
010254: GELDER, ROELOF VAN - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793)
008764: ONDERWIJSGECHIEDENIS] / GELDER, BETSY VAN & LEONARD ROGGEVEEN - Vlug naar het doel. Eenvoudige leesmethode voor de Volksschool. Vierde boekje B
008763: ONDERWIJGGESCHIEDENIS] / GELDER, BETSY VAN (ONDERWIJZERES) - Vlug naar het doel. Eenvoudige leesmethode voor de Volksschool. Tweede boekje A
008762: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GELDER, BETSY VAN (ONDERWIJZERES) - Vlug naar het doel. Eenvoudige leesmethode voor de volksschool. Eerste boekje A. Herzien door Leonard Roggeveen.
008786: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GELDER, DR. J.J. DE - De oude scholen. Geschiedkundige feiten van 1560 tot 1806 gezameld uit het archief der gemeente Alkmaar
000607: GELDEREN, PROF. J. VAN - Wereldcrisis.
008387: GELDEREN, J. VAN - IndiŽ, de Sociaal-Democratie en de onlusten op Java
000534: HEINE-GELDERN, ROBERT - A Survey of Studies on Southeast Asia at American Universities and Colleges.
012281: HEINE-GELDERN, ROBERT - Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia
011251: GELEBET, IR. I. NYOMAN - Arsitektur Tradisional daerah Bali. Editor: Drs. Ign. Arinton Puja
008858: GELEUKEN, EVA VAN, DERKSEN, ELLEN & LILIAN DUCELLE (EDITORS) - Met kruiden en een korrel zout. Smaak en geschiedenis van de Indische keuken
011414: GELLEKINK, AB - Hallo, hallo, hier zijn we weer... Henk Wieringa in Nederlands-IndiŽ (1946-1949)
002796: SOLLEWIJN GELPKE, DR. J.H.F. - Naar aanleiding van Staatsblad, 1878 No. 110.
012155: GEMMINK, JOH. - Copulatie-patronen (mating-Patterns) bij raciale en culturele assimilatie
007324: INDISCH GENEESHEER, EEN (PS.) - Indische Ziekten. Practische handleiding ter voorkoming van de voornaamste in Nederlandsch-IndiŽ heerschende ziekten
005069: GENESTET, P.A. DE - Over kinderpoŽzy. Eene voorlezing gehouden te Rotterdam in de Hollandsche Maatschappy van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
000157: GENNEP, J.L. VAN - De hoogvlakte van het Jang-gebergte op Java, de meest geschikte plaats voor de oprichting van een sanatorium, een krankzinnigengesticht en eene Europeesche landbouwkolonie.
001068: GENNEP, MR. J. VAN - Het ontwerp van wet tot vaststellen der gronden, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd.
000069: GENNEP, MR. J. VAN - Het ontwerp van wet tot vaststelling der gronden waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederlandsch-IndiŽ kunnen worden gevestigd.
002365: GENT, L.F. VAN - Een weg tot Volksontwikkeling. Openbare bibliotheken en leeszalen.
005212: GENT, L.F. VAN - De G. Semeroe
007015: GENT, L.F. VAN (!STE LUITENANT DER INFANTERIE), MET MEDEWERKING VAN RADEN NGAB…HI SOERŇ DI POERŇ - Soeradji. Lotgevallen van een Javaansch militair
007414: GEORGE, M.J.F. (OF PODEBRAD) - Verloren strijd met een verdwijnende achtergrond
009000: GEORGE, LEONORE [ = L.G. HOFFMEISTER] - Herrijzenis niet gewenst
011916: GERBRANDS, ADRIAN A. - Made by Man. Cultural antgropological refeflections on the theme of ethnocommunication
010434: GERBRANDY, PROFESSOR P.S. - Indonesia
008689: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GERBRANDY, MR. P.S. - De tegenwoordige stand van den Schoolstrijd
006630: GERBRANDY, PROF. MR. P.S. - De scheuring van het Rijk. Het drama van de Indonesische crisis
008464: GERDES, E. - De kanten zakdoek. Vrij bewerkt door J. van Mulders. GeÔllustreerd door M. Moniquet
007806: [MULTATULI] / GERHARD, L.C. (LEERAAR AAN DE H.B.S. TE BATAVIA] - Multatuli. Eene stem uit IndiŽ. Met een voorbericht van A.W. Stellwagen
001072: GERICKE, FRANK - Conservatieve gedichten.
012194: GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA - Javaansch-Nederduitsch Woordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede
012187: GERICKE, J.C. /& TACO ROORDA - Javaansch-Nederduitsch Woordenboek. Op last en in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap zamengestld door J.F.C./ Gericke. Uitgegeven op uitnoodiging van het Nederlandch Gouvernement en vermeerderd en verbeterd doo T. Roorda
005444: G…RIOLLES, MME A. DE - Un Parisien ŗ Java
000949: GERRETSON, DR. C. - De historische vorming van den bestuursambtenaar.
002772: GERRETSON, DR. F.C. & DR. W.PH. COOLHAAS (EDITORS) - Particulier briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840.
002455: GERRETSON, C. (A.O) - De sociaal=economische invloed van Nederlandsch-IndiŽ op Nederland.
006879: GERRETSON, DR. C. - IndiŽ onder Dictatuur. De ondergang van het Koninkrijk uit de beginselen verklaard
006633: GERRETSON, DR. C. - Om Koninkrijk en Constitutie. Rede naar aanleiding van de Koninklijke boodschap van 3 Februari 1948. Gehouden in de landelijke bijeenkomst van het Nationale Comitť tot Handhaving der Rijkseenheid te Utrecht op 7 Februari 1948
011973: TULP. GERRIT - Marsbevel op Java [On cover:} Aan- en Afvoertroepen april 1946 - juli 1949
003950: ENGELBERT GERRITS, G. - Het leven en de daden van den doorluchten zeeheld J. Psz. Koen, Gouverneur Generaal en voornaamste grondlegger van NeÍrlands uitgebreide heerschappij in de OostindiŽ. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met een portret en platen.
001525: GERRITSEN, P.J. - De Tinfusie.
010203: GERSTńCKER, FRIEDRICH - De Generaal Franco. Eene geschiedenis uit Ecuador. Naar het Hoogduitsch
011008: GERSTńCKER, F. - Unter dem ńquator. Javanisches Sittenbild
010202: GERSTńCKER, FRIEDRICH - Senor Aguila. Een Peruaansche geschiedenis. Naar het Hoogduitsch
010313: GERSTMAYER, HERMANN - Durchs wilde Sumatra. Erlebnisse eines jungen Deutschen wšhrend des Atjehkrieges auf Sumatra. Reiseerzšhlung. Mit einem farbigen Vollbild und Textillustrationen von Albert Elbert
010126: GERUNGAN, LONNY - De originele Indonesische keuken
010389: GESSEL, MARIEKE VAN & ANDREA KIESKAMP (EDITORS) - Ongeluckig, of droevigh verhaal van 't schip de Gouden Buys, 1695. Een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika. Ingeleid en van commentaar voorzien door Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp
008820: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GESTEL, A. VAN (S.J.) - De stand der Onderwijsquestie in 1874
008836: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / {GEUKEN, H.C.] - Schoolstrijd en Onderwijswetgeving
001336: GEURTJENS, H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
001720: GEURTJENS, H. - Op zoek naar oermenschen.
005792: GEURTJENS, H. - Zijn plaats onder de zon
006674: GEURTJENS, PATER H., M.S.C. - Bloed, vuur & tranen. Klein document. Simpel verhaal van heldenmoed
001448: GEUS, P.B.R. DE - De kwestie Nieuw-Guinea. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht.
005560: GEUS, IR. G.J.DE - Bergcultuurgronden op Java. Typen - Onderhousd - Beoordeling - Verbetering
002705: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der Niederlšndischen Ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785 - 1795.
010978: GEYSEL, GEORGE - Paternoster. Ups en Downs van een jonge olieman
011908: GIAY, BENNY - Zakheus Pakage and His Communities. Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya
011732: GIBNEY, FRANK (EDITOR) - Senso. The Japanese Remember the Pacific War. Letters to the Editor of Asahi Shimbun. Expanded edition. Edited and with an Introduction by Frank Gibney. Translated by Beth Cary. Foreword by Samuel Yamashita
011506: GIDEONSE, HENK - Het vergeten leger in de jungle. Nederlandse krijgsgevangenen in Birma/Siam
009730: SOE HOK GIE - Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Kisa Pemberontakan Madiun September 1948
006414: GIEBEL, C. - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946)
012175: GIEBELS, LAMBERT - Soekarno. President. Een biografie 1950-1970
011567: GIEBELS, LAMBERT - Soekarno. President. Biografie 1950-1970
009547: GIEBELS, LAMBERT - Soekarno. Biografi 1901-1950. Alibahasa: I. Kapitan-Oen B.A.
004167: GIESENHAGEN, DR. K. - Auf Java und Sumatra. StreifzŁge und Forschungsreisen im Lande der Malaien. Mit 16 farbigen Tafeln und Zahlreichen Abbildungen im Texte sowie einer Kartenbeilage
008871: ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / GIEZEN, DR. A.M. VAN DER - De eerste fase van de Schoolstrijd in Nederland (1795-1806)
010136: MOORE-GILBERT, BART - Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics.
007893: GILBERTSZ, VICTOR [ = I.P.L. BOUWMAN SR.] - Ambon, daar hebben wij gewoond
000299: GILG, SCHWESTER ANTOINETTE - Sumatra und meine Arbeit. erlebnisse einer deutschen Rot-Kreuz-Schwester.
005963: GILHUIS, DR. J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het Zendingswerk, met name bij de ontwikkeling in IndonesiŽ, bijzonder op Midden-Java
008971: MAC GILLAVRY, ANNEMIE - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-OostindiŽ. Met een voorwoord van Prof. Mr. B.V.A. RŲling
005381: GILLS√ĄTER, SVEN - We Ended in Bali. Translated from the Swedish by F.H. Lyon
006654: GILS, B.J. VAN & G.J.M. DE HOOGH - Mijn Indische Mariniers jaren. Naar herinneringen van B.J. van Gils geschreven door G.J.M. de Hoogh
003708: MALINES VAN GINKEL, MR. HENRI FIEVEZ DE - Overzicht van de Internationaalrechtelijke Betrekkingen van Nederlandsch-IndiŽ (1850-1923).
004803: GINSBURG, NORTON & CHESTER F. ROBERTS, JR. (A.O.) - Malaya
007781: GIRAUDOUX, JEAN - Supplťment au Voyage de Cook. PiŤce en un acte. Illustrations de Mariano Andreu
010596: GIROU, A.-J. - 's Menschen Oorsprong?
008164: GLASKIN, G.M. - Lion in the Sun. A Novel
008437: HOBMA-GLASTRA, T.Y. - Bandjir. Een Indische kroniek 1935-1950. Research / redactie / realisatie Jan Bouman
007254: GLISSENAAR, FRANS - Voorheen Nederlands IndiŽ. Een reis door de geschiedenis
002501: GLISSENAAR, FRANS - D.D. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker.
011351: GLISSENAAR, FRANS - IndiŽ verloren, rampspoed geboren
007258: GLISSENAAR, JAN - Terug naar Java. In het spoor van politionele acties
004077: GOB…E, E, SOEMITRO & [J.W. MEIJER] RANNEFT - Verslag van de Commissie voor het onderzoek naar de oorzaken van de zich in de maand November 1926 in verscheidene gedeelten van de residentie Bantam voorgedaan hebbende ongeregeldheden, ingesteld bij Gouvernements-besluit van 26 Januari No. Ix
003958: MARINO [ = PS. OF TH. C. GOB…E] - Bijna Gestrand. Tweede druk
004919: MARINO [= PS. OF TH.C. GOB…E] - Bijna Gestrand. Derde druk
006262: GODMAN, ARTHUR - The Will to Survive
000476: GODSHALK, C.S. - Kalimantan. A novel.
000352: GOEDEMANS, DR. A.J.M. - IndiŽ in de branding; een diplomatiek steekspel 1840-1843.
003093: GOEDEMANS, A.J.M. - IndiŽ in de branding. Een diplomatiek steekspel 1840-1843.
008988: GOEDHART, ADRIAAN - Weerzien met IndiŽ en IndonesiŽ. Herinneringen aan wat wel en niet verloren ging
011234: GOEDKOOP, HANS - De laatste man. Een herinnering
012020: GOEDKOOP, HANS - De laatste man. Een herinnering.
007936: GOEMAAT, LOUISE - Onder Javaanse vrouwen
005490: GOENS, R. VAN - De Schaduwhand. Spook-kerstverhaal uit Bandoeng anno 1945.
008859: GOENS, RIJKLOF VAN / DARJA DE WEVER - Javaense Reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever
000424: SCHLITZ GENANNT VON GOERTZ, ELISABETH GR√ĄFIN - Aus tropischen Wšldern und Welten.
005242: GOES, C.L.M. VAN DER - Java. Schetsen en omtrekken uit de portefeuille
007808: [MULTATULI] / GOES, F. VAN DER - Dr. Swart Abrahamsz over Multatuli
004341: GOLDE, J. DE - De prijs van macht. Ned. Oost IndiŽ
004340: GOLDE, J. DE - Mijn leven. Autobiografie
010316: GOLDSCHMIDT, G.A. (EDITOR) - Van de Zendingsvelden. Leesboek voor de hoogere klassen der Chr. Scholen. Met illustraties van Henk Poeder. Eerste deel
009993: GOLDSMANN, NICOLETTE (EDITOR) - Ooggetuigen van Oorlog: zestig verhalen van nederlandse slachtoffers over Japanse terreur 1942-1945
010693: GOMES, PAULA - Het kind met de clownspop
007210: [GOMES, PAULA] / TESSEL POLLMANN - Paula Gomes en haar romans als egodokument; een Indo-Europees kind in kolonie en kamp
012342: GOMES, PAULA - Het verhaal van de schelp. Een novelle
005985: GOMES, PAULA - Ik kom en ga [gedichten}
010678: GOMES, PAULA - Wie in zijn land niet wonen kan
007392: GOMES, PAULA - Zwerfkat in Piraeus
010649: GOMES, PAULA - De echo blijft. De roep van tonggŤrets
003082: GONDA, J. (EDITOR) - Het Oud-Javaansche Brahmanda-Purana. Proza-tekst en Kakawin uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Dr. J. Gonda.
003083: GONDA, J. (EDITOR) - Het Oudjavaansche Bhismaparwa.
008868: GONDA, J. (EDITOR) - Letterkunde van de Indische Archipel. Oorspronkelijke vertalingen door Pater A. Burger = S.V.D., Mr. Dr. B.J. Bijleveld, H.T. Damstť. Dr. M.G. Emeis, F.S. Eringa, Pater H. Geurtjens M.S.C., R.A. Kern, Dr. Alb. C. Kruyt, C. Noordenbos+, R. Roolvink, Dr.
009636: GONDA, DR. J. - Het Oud-Javaansche Brahmanda-Purana. Vertaling
012134: GONDA, DR. J. - De Indische godsdiensten. De Vedische godsdienst. Het Hindoeisme. Het Boeddhisme
011867: GONGGRIJP, G. - Winstdeeling bij de suikerindustrie op Java
001170: GONGGRIJP, J.W. - Gebruik van den bodem in Nederlandsch IndiŽ.
001177: GONGGRIJP, G. - Bruikbaarheid en betekenis van enkele rente-theorieŽn voor de koloniale ekonomie.
001745: OPHEFFER [= PS. OF G.L. GONGGRIJP] - Brieven van Opheffer aan de redaktie van het Bataviaasch Handelsblad. Nieuwe herziene uitgave onder auspiciŽn van de Vereeniging "Oost en West".
002884: GONGGRIJP, G. - Oost en West.
000092: GONGGRIJP, G. - Over de invloed van het Westerse grootbedrijf op de inheemsche samenleving in Nederlands-IndiŽ.
004551: GONGGRIJP, PROF. G. - Sociaal economische betekenis van Nederlands-IndiŽ voor Nederland. De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen
001965: GONGGRIJP, G.L. - Honderd brieven van Opheffer aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad.
000635: GONGGRYP, G.F.E. - Het regeeringsgeslacht Gonggryp in Harlingen, Sneek en Franeker.
009725: GONGGRYP, G.F.E. (OUD-GOUVERNEUR VAN SUMATRA'S WESTKUST) - GeÔllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ. Met medewerking van W.K. Boogh, Ir. E.A. Douglas, G.J. du Marchie Sarvaas, Mr. A. Neijtzell de Wilde, J.Th. Petrus Blumberger
009742: GONGGRYP, G.F.E. (OUD-GOUVERNEUR VAN SUMATRA'S WESTKUST) - GeÔllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsh-IndiŽ. Met medewerking van W.K. Boogh, Ir. E.A. Douglas, G.J. du marchie Sarvaas, Mr. A. Neijtzell de Wilde, J.Th. Petrus Blumberger
004512: LULIUS VAN GOOR, DR. M.E. - De Kuwera in het voorportaal van Tjandi Mendoet
000440: GOOR, J. VAN - Jan Kompenie as Schoolmaster. Dutch Education in Ceylon 1690-1795.
009455: GOOR, J. VAN - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975
007722: LULIUS VAN GOOR, DR. M. (AMBTENAAR BIJ DEN OUDH. DIENST) - Korte Gids voor de tempelbouwvallen in de Prambananvlakte, het DiŽng-Plateau en Gedong Sanga. Met 8 foto's en 7 kaarten
009339: GOOR, DR. J. VAN (EDITOR) - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ
007699: GOOR, J. VAN - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld
000180: GOOR, J. VAN - Kooplieden, predikanten en bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld.
003672: GOOR, J. VAN - De Nederlandse KoloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
001251: GOOR, J. VAN (EDITOR) - Trading Companies in Asia 1600 - 1830.
009073: GOOSEN, DRS. JOHANNA JACOBS & DR. TON THELEN (EDITORS) - Tussen twee werelddelen in, 'wacht het verlangen van een oceaan'. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
011091: GOOSEN, DEES, DRS. JOHANNA JACOBS & DR. TON THELEN (EDITORS) - Tussen twee werelddelen in, wacht het verlangen van een oceaan. Een verkennend onderzoek naar Indische hedendaagse beeldende kunst en cultuuruitingen
012030: GOOSZEN, HANS - A Demographic History of the Indonesian Archipelago 1880-1942
000625: GOOTE, DR. A. - Wij in IndiŽ. Voor wie is er plaats?
006789: GOOYER, A.C. DE - Op wacht in de dessa
007222: GORDON, ERNEST - Miracle on the River Kwai
003575: GORDON, ROBERT J. & MERVYN J. MEGGITT - Law and Order in the New Guinea Highlands. Encounters with the Enga.
008612: GORDON, HARRY - Die like the Carp! The story of the greatest prison escape ever...
005833: GORIS, DR. R. - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch woordenboek
001776: GORIS, DR. R. - Bali. Atlas Kebudajaan / Cults and Customs / Cultuurgeschiedenis in beeld.
004368: GORIS, DR. R. - "De Strijd over Bali en de Zending". De waarde van Dr. Kraemer's boek.
004502: GORKOM, K.W. VAN - Wetenschappelijke opmerkingen en ervaringen betreffende de kina-cultuur
002709: GORKUM, K.W. VAN - Specerijen.
009881: GORRIS, GABRIňL [= PS. OF F.J. LINNARTZ] - Oponthoud in Remagen. Roman
005099: GORSKY, BERNARD - La derniŤre Ile
008004: GORTER, H. - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust. Met illustraties van Menno van Meeteren Brouwer
001198: GORTER, H. - Delianen. Schetsen uit het plantersleven op Sumatra's Oostkust.
009922: GORTER, CORN. - Astrologische Chronologie. Berekening van toekomstige gebeurtenissen op jaar, maand en dag. De rectificatie van de Horoscoop. Analyse van de Solaar-Horoscoop
007852: [MULTATULI] / GORTER, A. (ARTS) - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abrahamsz. toegelicht
003394: GOSKER, D. (SAMENSTELLER) (M.M.V. TJ. DE JONG, JOURNALIST) - Apeldoorn. Uitgegeven door de Gemeente Apeldoorn als aandenken aan den scheidenden burgemeester Mr. W. Roosmale Nepveu.
001228: [GOSLINGS, J.F.W.L.] - De Toradja's van Galoempang.
000404: GOSLINGS, B.M. - De Wajang op Java en Bali in het verleden en het heden. Beschouwingen in verband met het vraagstuk van het ontstaan der Javaansche wajang.
011644: GOSLINGS, L.A. PETER & LINDA Y.C. LIM (EDITORS) - The Chinese in Southeast Asia
001684: GOSLINGS, B.M. - Gids in het Volkenkundig Museum. XIII. De indianen en boschnegers van Suriname.
012363: GOUDA, DR. FRANCES - Dutch Culture Overseas. Praktik kolonial di Hindia Belanda 1900 - 1942
009254: GOUDA, FRANCES (WITH THIJS BROCADES ZAALBERG) - American Visions of the Netherlands East Indies / Indonesia. US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949
000665: GOUDOEVER, W.A. VAN - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas, 1857-1942.
010669: GOUDOEVER, W.A. VAN (OUD-HOOFDREDACTEUR VAN "DE LOCOMOTIEF") - Denpasar bouwt een huis. Een overzichtelijke bewerking van notulen en tekstueele redevoeringen ter conferentie van Denpasar, 712 December 1946
011191: GOUDRIAAN, T. AND C. HOOYKAAS - Stuti and Stava (Bauddha, Saiva and Vaisnava) of Balinese Brahman priests
006382: GOUKA, N.G.B. - De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938) / The Soetardjo Petition. A Dutch bloomer in the Netherlands Indies? (1936-1938)
005988: GOUKA, KLAAS - Tabť Bťbť. Verhalen rond een jong Controleur B(innenlands) B(estuur) uit de tijd dat IndiŽ IndonesiŽ werd
006191: GOUW, A.C. TER - Indische Joop
009515: GRAAF, DR. H.J. DE - Batavia in oude ansichten
008402: GRAAF, DR. H.J. DE - Nederlandsch-IndiŽ in oude ansichten. Jubileum-editie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de uitgeverij
003729: GRAAF, H.J. DE & TH. G.TH. PIGEAUD - Islamic States in Java 1500-1700. Eight dutch books and articles by Dr. H.J. de Graaf as summarized by Theodore G. Th. Pigeaud. With a Comprehensive List of Sources and a General Index of names composed by H.J. de Graaf.
009135: GRAAF, H.J. DE / COLIN CLAIR - The Spread of Printing. Eastern Hemisphere [:] Indonesia
008737: GRAAF, H.J. DE - Catalogus van de Handschriften in Westerse Talen toebehorende aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
002562: GRAAFF, S. DE. - Verslag omtrent de verdere voorbereiding eener hervorming van het Bestuurswezen in Nederlandsch-IndiŽ. Hoofdstukken IV, V en VI.
002561: GRAAFF, S. DE - Verslag omtrent de verdere voorbereiding eener hervorming van het Bestuurswezen in Nederlandsch-IndiŽ. Hoofdstuk I.
006656: GRAAFF, ANT. P. DE - De laatste patrouille
011385: GRAAFF, NICOLAAS DE - Oost-Indise Spiegel. Ingeleid en bewerkt door Marijke Barend-van Haeften en Hetty Piekenpol
009463: GRAAFF, IR. E.A. VAN DE - De statistiek in IndonesiŽ
006522: GRAAFF, DR. H.J. DE - Ambon in oude ansichten
012123: GRAAFF, ANT. P. DE - Notities van een soldaat. Het dagboek van soldaat A.A. van der Heiden
007929: GRAAFF, DR. H.J. DE - De Javaanche Vorstenlanden in oude ansichten
006523: GRAAFF, DR. H.J. DE - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten
010142: GRAAFF, ANT. P. DE - Met de T.N.I. op stap. De laatste patrouille van het vergeten leger
006349: GRAAFF, ARTHUR - De 50 beste Indonesische restaurants in Nederland. Van Groningen tot Maastricht, van Amsterdam tot Middelburg - 50 beschrijvingen, met gegevens over de Indonesische keuken en een uitgebreide culinaire woordenlijst
007954: GRAAFF, ANT. P. DE - Merdeka
006678: GRAAFF, ANT. P. DE - Brieven uit het veld. Het vergeten leger thuis
006657: GRAAFF, ANT. P. DE - Levenslang op patrouille
012024: GRAAFF, ANT. P. DE - De heren worden bedankt. Met het vergeten leger in IndiŽ, 1949-1950
010856: GRAAFF, BOB DE - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het Ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940
009248: GRAAFF, ANT. P. DE - IndiŽ bepaalde ons leven
012025: GRAAFF, ANT. P. DE - Brieven uit het veld. Het vergeten leger thuis.
010197: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] - Op en om SoekŚ Sepi. Schetsen van een koffielandje. 2e druk. Met 5 teekeningen
001629: GRAAFLAND, A.F.P. - Schets der Chineesche vestigingen in de Afdeeling Karimon.
003595: GRAAFLAND, A.C.H. - Iets over strafwetgeving en strafrechtelijke begrippen in den Ned.-Ind. Archipel.
003992: GRAAFLAND, A.F.P. - Schetsen uit Indragirie.
004628: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] - De Khimono, benevens twee andere Oost-Indische verhalen
001347: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] , AND HENRI BOREL - Naar de(n) Oost! Opmerkingen van een Indischman.
004018: CREUSESOL [ = I.P.C. GRAAFLAND] - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffielandje. Met 5 teekeningen.
007000: CREUSESOL [= I.P.C. GRAAFLAND] - De Khimono, benevens twee andere Oost-Indische verhalen
012052: GRABSKY, PHIL - The Lost Temple of Java. (On cover:) Based on the BBC Programme Time Watch
007993: GRAM, JOHAN - Een tocht met hindernissen. Avonturen van Jan en Agnes de Molenaere. Met 40 platen

Next 1000 books from Antiquariaat Minerva

10/27