Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


SANDERUS, ANTHONI - Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten ...... 3 boeken in 2 banden

Title: Verheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten ...... 3 boeken in 2 banden
Description: Antwerpen, C. de Vries. 1980, Facsimile. (ISBN: -) Kunstleer, Folio. Facsimile uitgave naar het origineel uit 1735 - 2 delen - geillustreerd. Goede staat.

Keywords: -

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: von Meyenfeldt, Slaats & Zonen
- Book number: 034996

See more books from our catalog: Algemeen - General