Antiquariaat Meilof
Albatrosstraat C 5 9663PV Nieuwe Pekela, The Netherlands | Tel.: +31 (0)597 672497            Email: wrmeilof@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2374m: DUINKERKEN, ANTON VAN - Het Wereldorgel
1233: DUINKERKEN, ANTON VAN/ PS. VOOR W.J.M.A.ASSELBERGS - Waaiend Pluis
1234: DUINKERKEN, ANTON VAN/ PS. VOOR W.J.M.A.ASSELBERGS - Waaiend Pluis
1235: DUINKERKEN, ANTON VAN - Nieuw Nederlandsch Lied/ 75 Jaar Papiergroothandel Corvey
1236: DUINKERKEN, ANTON VAN - Voorbijgang
7084: DUINKERKEN, ANTON VAN/ PS. VAN PROF.W.J.M.A.ASSELBERGS - De Blijvende Waarde Van VerzetspoŰzie, Rede
7086: DUINKERKEN, ANTON VAN/ PS. VAN PROF.W.J.M.A.ASSELBERGS - Verzen Uit St. Michielsgestel Legende Van Den Wederkeer
7086c: DUINKERKEN, ANTON VAN/ PS. VAN PROF.W.J.M.A.ASSELBERGS - Tobias Met Den Engel; Binnen Den Tijd; Bezuiden Valencijn; Onder de Bloeiende Jasmijn
2371: DUINKERKEN, ANTON VAN/ PS. VOOR W.J.M.A.ASSELBERGS - Undique Carmina Sonant, Twaalf Vertaalde Gedichten
4050: DUITSLAND, SCHRIJVER CHRISTA VON RICHTHOFEN, VERTALING/ TRANSLATION FROM THE GERMAN BY EILEEN MARTIN - Germany; Architecture, Interiors, Landscape, Gardens
2380: DUIVEN, GERARD VAN/ PS. VAN GERARD WIJDEVELD - Sub Pondere
2382a: DULLAART, HEIMAN, (1636-1684) DE GEDICHTEN ZIJN GEKOZEN DOOR J.GRESHOFF - Enkele Gedichten
5609: DULLAERT, HEIMAN - Sonnetten
9117: HAAGSE SCHOOL OVER/ DOOR R.DE LEEUW, JOHN SILLEVIS, C.DUMAS (RED.) EN H.KRAAN, C.S.MOFFETT EN HERBERT HENKELS - De Haagse School, Hollandse Meesters Van de 19-de Eeuw
5614: DURA, CARLA - Alles Staat Tot Niets
5612: DURA, CARLA - Bodemloos
2386: DURA, CARLA - Het Woord Is Blind, Dialoog
2385: DURA, CARLA - Rouwen Staat Vrij. Een Gedichtencyclus
2384: DURA, CARLA - Sporadisch, Gedichten
1825: DUYN, GEERT TER/ PS. VOOR MAARTEN VROLIJK - Asthariaal
1827: DUYN, GEERT TER/ PS. VOOR MAARTEN VROLIJK - Het Wantij
2388: DYKSTRA, R.H. - W. Schuhmacher
3981: AMERSFOORT OVER, DOOR BRIGITTE EBERWEIN & CEES VAN LEEUWEN - Amersfoort
2390: ECKEREN, GERARD VAN - De Late Dorst
S840: HOLME, CHARLES, ED. AND PUBL. MEERDERE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, Oct. 1909
5619: EDINGA, HANS - Meer Raven Dan Rozen, Verzamelde Gedichten
3018: OMAR KHAYYAM/ FITZGERALD, EDWARD EN THEO VAN RAALTE/ VERANTWOORDING JOHAN VAN SCHAGEN - Omar Khayyam Rubaiyat
w270: EECKHOUT, VAN DEN, INL.; H.C.VERKRUYSEN SAMENSTELLING NAAR DE IDEE VAN WIJDEVELD - Wendingen 1929 - X - 1
w283: EECKHOUT, VAN DEN INL. - Wendingen 1930 - XI- 4
8173c: EEDEN, FREDERIK VAN (1860-1932) - De Kleine Johannes
8172c: EEDEN, FR. VAN - Een Lied Van de Schijn En Wezen
8173d: EEDEN, FREDERIK VAN (1860-1932) - De Kleine Johannes
8171: EEDEN, FRED. VAN, ONDER PS. CORNELIS PARADIJS - Grassprietjes of Liederen Op Het Gebied Van Deugd, Godsvrucht En Vaderland in Vier Afdelingen
8172: EEDEN, FR. VAN - Ellen, Een Lied Van de Smart
8173: EEDEN, FREDERIK VAN - De Blijde Wereld, Reden over Mensch En Maatschappij
2405: EEKHOUT, JAN H. - Sonnetten in de Nacht
2395: EEKHOUT, JAN H. - Het Ander Koningschap
2394b: EEKHOUT, JAN H. - Leven En Daden Van Pastoor Poncke Van Damme in Vlaanderen
2394: EEKHOUT, JAN H. - Ainyahita, Een Mystisch Gedicht
2407: EEKHOUT, JAN H. - Magie Der Aarde
2397: EEKHOUT, JAN H.(SAMENSTELLING) - Werk, Het Boek Der Jong-Protestantsche Letterkunde
2400c: EEKHOUT, JAN H. - Warden Een Koning
2398: EEKHOUT, JAN H. - Kwatrijnen
2399: EEKHOUT, JAN H. VERTALING/ LI TAI-PO - Wijn, Verzen Naar LI Tai-Po
2400: EEKHOUT, JAN H. - Het Goddelijk Paard
2401: EEKHOUT, JAN H., VERTALING - Dertig Sonnetten Van Michel Angelo
2404: EEKHOUT, JAN H. - Branding, Kwatrijnen
2404b: EEKHOUT, JAN H. - De Waarachtige Historie Van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen
2402: EEKHOUT, JAN H. - Harmonica, Een Reeks Strofen
2406: EEKHOUT, JAN H. - Jaspis En Jade, Verzen Naar Chineesche Motieven
2408a: EERBEEK, J.K.VAN (1898-1937) - Beumer & Co
1241: EERBEEK, J.K.VAN - Pontus En de Dieren En Ander Proza
6865k: GROENEVELT, ERNST REDACTEUR SECR.; RED.VERDER: HERMAN VAN DEN BERGH , H. VAN DEN EERENBEEMT EN CONSTANT VAN WESSEM - Het Getij, Jaargang 5, Daarvan 3 Nrs. In 2 Bandjes: Mei, Juni En Juli
2411: EGGINK, CLARA, INL - In Memoriam Jan Campert
2413: EGGINK, JACOBA - Tussen Euphraat En Tigris
1243: EGGINK, CLARA - De Vrouw En de Cormorant
2410: EGGINK, CLARA - Landinwaarts
2410c: EGGINK, CLARA (1906-1991) - De Rand Van de Horizon, Oude En Nieuwe Verzen
w178: EIBINK, A. INL.; LEZING VAN H.POELZIG - Wendingen 1919 - II - 11
w178a: EIBINK, A. INL.; LEZING VAN H.POELZIG - Wendingen 1919 - II - 11
5621: EICHENDORFF, JOSEPH VON - Abschied
5626: EIJCKMANS, J. - Gezangen Van Maasniel, Gedichten
2415: EIJK, HENRI╦TTE VAN - GabriŰL, Een Modern Sprookje
3157e: ROLAND HOLST, A. OVER; MET GEDICHTEN VAN M.MOK, B.SCHIERBEEK, H.C.TEN BERGE, E.DE WAARD, JAN G.ELBURG, L.VROMAN, E.DIDERIC, LUCEBERT, J.EIJKELBOOM EN B.VOETEN - Oud Dorp Van Storm En Stilte
8272: EIJKENS, ANTON - Ballade Van de Eeuwige Vrouw
2418: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Gebied Zonder Grens
2418b: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN (1904, GEBOREN IN NIEWE PEKELA IN DE PASTORIE-1986) - Brieven, Originele Foto En Knipsels
2419: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Overdruk Uit Ontmoeting, Letterkundig En Algemeen-Cultureel Maandblad, Enkele Gedichten
2421: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN (1904-1986) - Tristan En Isolde
2420: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - Kyrieleis
8389: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN - De Ballade Van Amsterdam, November 1943
1245: A.NONYMUS/ PS. VOOR JOH.VAN EIKEREN - Het Lied Der Minne Van Vroeger En Nu
1246: A.NONYMUS = EIKEREN, J.H.V. - De Legende Van Het Spookschip de Vliegende Hollander
1247: EIKEREN, JOH.H. V. SAMENST. - Vier Maria Legenden
5626a: EKKERS, REMCO - Glenn Gould
5626k: ELBURG, JAN G. - Verzen Uit de Zevensnaar
5882a: SJAALMANPERS; JAN G.ELBURG (1919-1992) - De Dichter Achter 't Volle Glas; Uit Het Onrustige Leven Van Gerard Den Brabander
1250: ELBURG, JAN G., KOOS SCHUUR, ALDERT WITTE, REDEKER, E.A. - De Zes Vlyghen, Synde Eene Versaemelingh Van Lofsanghen,... .
2427: ELBURG, JAN G. - Serenade Voor Lena
2426: ELBURG, JAN G. (1919-1992) - Klein T(Er)Reurspel
2426d: ELBURG, JAN G. (1919-1992) - Laag Tibet
2426f: ELBURG, JAN G. (1919-1992) - Streep Door de Rekening
2427k: ELDERMANS, H. - Oogst, Novelle
5627b: ELFERINK, HEIN - Fondslijst November 1991
5627: ELFERINK, HEIN - Fondslijst Mei 1992
5627a: ELFERINK, HEIN - Fondslijst November 1992
2428: ELIOT, T.S.; VERT. DOOR THEO VAN BAAREN - Braakland; Oorspronkelijke Titel: The Waste Land
3826: ELSSCHOT, WILLEM (OVER) DOOR IDA DE RIDDER; VOORWOORD DOOR KEES VAN KOOTEN - Fine, Levenslang Met Elsschot
3826b: ELSSCHOT, WILLEM (OVER) DOOR IDA DE RIDDER - Willem Elsschot, Mijn Vader
3826f: ELSSCHOT, WILLEM (OVER) DOOR ERIK VLAMINCK - Dank U, Heren; Vijf Vrouwen over Elsschot
3826h: ELSSCHOT, WILLEM (OVER) DOOR S.CARMIGGELT - Notities over Willem Elsschot
8484: ELSSCHOT, WILLEM - Het Huwelijk
2429: ELSTRODT, CHRISTIAAN - De Witte Olifant (Spoorweg-Hallucinaties)
1251: ELUARD, PAUL/ PS. VAN E.GRINDEL - Pour Vivre ICI, Suite de PoŔmes
2430a: ELUARD, PAUL/ VERTALING HANS LODEIZEN - Leda
5883t: SJAALMANPERS; MARCELLUS EMANTS (1848-1923) - Brits-Indisch Hotelleven
2432: EMANTS, MARCELLUS - Pro Domo, Essay
8176: EMANTS, MARCELLUS (1848-1923) - Een Zitting Met Eusapia Paladino
2433c: EMMENS, JAN (1924-1971) - Gedichten
1253: EMMENS, JAN - Chaconne, Gedichten
2433: EMMENS, JAN - Kunst En Vliegwerk
5493c: BLOEM, J.C., GERRIT ACHTERBERG, J.A.EMMENS EN JAN VAN NIJLEN - Vier Vogels Voor Hester
1255: ENGELBREGT, PATER L. - (Een Van Onze Eerwaarde Paters... ) 50 Bloemekensuit Den Seraphijnschen Lusthof, Geplukt, Gebundeld En Aangeboden Aan Pater Christinus Kops O.F. M. Op Zijn Gouden Kloosterfeest
5629: ENGELMAN, JAN - Arne Borg
5629a: ENGELMAN, JAN - Arne Borg
2443: ENGELMAN, JAN - Sine Nomine
2441: ENGELMAN, JAN - Kindje Wiegen, Een Kerstspel
3632: DE HARP/ ENGELMAN, JAN - Philomela, Tekstboek Voor Een Opera/ de Harp II
3637: ENGELMAN, JAN - Kindje Wiegen, Een Kerstspel
2442c: ENGELMAN, JAN - Het Bittermeer
1258: ENGELMAN, JAN - Hart En Lied, Bloemlezing Uit de Gedichten
1259: ENGELMAN, JAN - Philomela
8016: ENGELMAN, JAN - Vrijheid, Tijdgedichten En Berijmde Schotschriften
2437c: ENGELMAN, JAN (1900-1972) - Tuin Van Eros
2437b: ENGELMAN, JAN (1900-1972) - Tuin Van Eros
8015: ENGELMAN, JAN - In Het Verborgene Gedrukt
8271: ENGELMAN, JAN - Voiche Sapete
8273: ENGELMAN, JAN/ ONDER PS. ANTIPHOLUS VAN EPHESUS - Ballade Van de Waarheid
2442: ENGELMAN, JAN - Noodweer
2440: ENGELMAN, JAN - De Dijk, Een Gedicht
2437e: ENGELMAN, JAN (1900-1972) - Tuin Van Eros En Andere Gedichten
8017: ENGERING, TH.J.F. - Spotliedjes En Hekeldichten Uit Den Bezettingstijd
2445: ENKLAAR, D.TH. (INL.) - Ulenspieghel
2446k: ENQUIST, ANNA (1945) - De Tussentijd, Gedichten
8486: ENSCHED╔ EN ZONEN - Rijmprenten
2446: ENT, ANTON (1939) - De Hoed Van Kierkegaard, Gedichten
2447: ENZINCK, WILLEM/ PS VOOR W.H.A.WENSINK - Einde November, Gedichten
8182: ERENS, FRANS - Dansen En Rhytmen
8180: ERENS, FRANS - Anna Catharina Emmerich
8181: ERENS, FRANS - Dansen En Rhytmen
8182b: ERENS, FRANS - Dansen En Rhytmen
8183: ERENS, FRANS - Berbke
8185: ERENS, FRANS - Stille Steden
5634: ERINGA, DIEUWKE - In Memoriam Gerardus Johannes Schr÷der (1911-1984)
1263: ERWICH, ANTON - Wapenstilstand
1264: ERWICH, ANTON - Inter Arma, Verzen
w239: WIJDEVELD, H.TH., PROF.B.G.ESCHER EN W.STEENHOFF, ART.; GEDICHTEN VAN: M.NIJHOFF, A.ROLAND HOLST, J.W.F.WERUMEUS BUNING; RED. WIJDEVELD - Wendingen 1924 - VI - 11/12
5667: GROEN, CHARLOTTE ETSEN EN TEKSTEN VAN VASALIS, VROMAN, M.NIJHOFF, E.WOLTERS, NEELTJE MARIA MIN, ACHTERBERG, KOPLAND, VAN TEYLINGEN, E.WARMOND - Tien Liefdesgedichten
2450: EVENHUIS, EDDY - Pan in de Stad
1265: EVENHUIS, EDDY - De Leerling Alexander
1266: EVENHUIS, EDDY - Uit de Pas, Gedichten
2450b: EVENHUIS, EDDY - Een Affaire, Gedichten
5635: EXPONENT, SCHRIJVERS, O.A. JAN ELBURG, THEO VAN DOESBURG (SOLDATEN VERZEN), C.O.JELLEMA, MIA PRINS, CARLA DURA, H.N.WERKMAN - Exponent Tekstbeeld-Reeks Compleet in 15 Delen in 2 Cassettes
5736e: KOPPERMAANDAG; ELISABETH EYBERS - Miskien
2453: EYBERS, ELISABETH - Balans
2452c: EYBERS, ELISABETH - Die Vrou En Ander Verse
2452: EYBERS, ELISABETH - Tydvrdryf; Pastime
2465a: EYCK, P.N.VAN - Worstelingen
2466: EYCK, P.N.VAN - De Sterren
2467: EYCK, P.N. VAN - Verzen 1940
2463: EYCK, P.N.VAN - De Getooide Doolhof
2464: EYCK, P.N.VAN - Voorbereiding
2465: EYCK, P.N.VAN - Bevrijding
2460b: EYCK, P.N.VAN - Medousa, Een Mythe
2462b: EYCK, P.N.VAN - Getijden
2630b: (HAAN, JACOB ISRAEL DE) DOOR P.N.VAN EYCK - In Memoriam Jacob Israel de Haan
2461d: EYCK, P.N.VAN - Opgang
2468: EYCK, P.N.VAN - Herwaarts, Gedichten
2455: EYCK, P.N.VAN - Over Leven En Dood in de PoŰzie
1268: EYCK, P.N. VAN - Over Leven En Dood in de PoŰzie
1269: EYCK, P.N. VAN - Twee Gedichten, Het Zuiderkruis, Een Hooglied
1271: EYCK, P.N. VAN - Idee En Wil, Tafelrede over Albert Verwey
1274: EYCK, P.N.VAN - Brent Bridge
1272: EYCK, P.N.VAN - Benaderingen
1276: EYCK, ROBERT VAN - Perpetual Treason, Poems
6924b: EYCK, MR.DR.P.N.VAN E.A., RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXV (65) Compleet
2462: EYCK, P.N.VAN - Getijden
2460a: EYCK, P.N.VAN - Medousa, Een Mythe
2461: EYCK, P.N.VAN - Inkeer, Verzen
2458: EYCK, P.N. VAN - Broeder Bernhard
2459: EYCK, P.N. VAN - Meesters, Zeven Gedichten
2460: EYCK, P.N.VAN - De Tuin
2456: EYCK, P.N. VAN - De Tuinman En de Dood
2457: EYCK, P.N. VAN - De Getooide Doolhof
8274: EYCK, P.N.VAN - De Tuinman En de Dood
1278: EYCKEN, MINNE VAN TER/ PS. VOOR J.A.H.VAN DER LAAN - Aardsch Gebed, Verzen
2485: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Het Verhaal Van Den Robijn
2486: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Momento Graziosco En Andere Gedichten
2487: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Paus Maan, Roman over Een Kerk in Verwarring
2488: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Wie Pleit Voor Ayolt?, Roman
2489: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De Poort Der Genade, Roman
2476: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Verweerde Stenen
2474: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Fie Carelsen
2479: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - ChÔteau-de-Bersac, Een Spel Van Wijn , Liefde En Tijd
2471: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tusschen Zuiderkruis En Poolster
2477: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De Terugkeer
2484: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Dorre Grond, Roman
1280: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat Het Sneeuwen Heer; Gedicht
2478: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De Vliegende Feeks, Een Blijmoedig Spel in Drie Bedrijven
2480: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Bazuinen Om Jericho, Een Spel in Drie Bedrijven
2482: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tussen Zuiderkruis En Poolster
2481: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tussen Eb En Vloed, Toneelromance in Drie Bedrijven
2472: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Zeven Fantomen
8487: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat Het Sneeuwen, Heer!
6819: AL, B.P.F. EN P.G.J.VAN STERKENBURG, RED. - Forum Der Letteren, Jrg. 19, Tijdschrift Voor Taal En Letterkunde
2500: FABRICIUS, JOHAN - De Kraton
5635d: FAVEREY, HANS (1933-1990) - Vol Tederheid... . .
5635g: FEIS, AGNITA (1881-1944) - Kermis
5635k: FENIN, GERBRAND - En de Imam Van Oman Zei: "Amen"
5635q: FENS, KEES (1929-2008) - Alles Behalve in Ruste
5443h: AUGUSTIJN PERS DOOR LOUIS FERRON - Adel Zoent Niet, Mijn Kind
5637: FERRON, LOUIS - Gericht
S826: CAMERON; FOREWORD BY ALEXANDER J. FINBERG - The Paintings of D.Y. Cameron A.R. A. , R.S. A.
3021a: OMAR KHAYYAM/ VERTALING JOH. WEILAND VANUIT HET ENGELS VAN FITZGERALD - Rubaiyat
3024: OMAR KHAYY┴M/ TRANSL/ BY EDWARD FITZGERALD - The Rubßiyßt of Omar KhayyßM
5850: QUINTUS HORATIUS FLACCUS - Lex Rex, Olim Artifex
8489c: FOCQUENBROCH, W.G.VAN - Sarabanda Aan Fillis
8489: FOCQUENBROCH, W.G.VAN - Sarabanda Aan Fillis
2504: FOKKEMA, REDBAD - Elke Dag Is de Eerste, Gedichten
6924m: FOKKEMA, DR.K. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXXII (82) Compleet
2056: ACHTERBERG, GERRIT; 'BEZORGD' DOOR R.L.K.FOKKEMA EN J.VAN VLEUTEN - Gerrit Achterberg Briefwisseling Met Zijn Uitgevers: I. Briefwisseling II. Toelichting
5639: FOLLAIN, JEAN MET VERTALING DOOR CLASINE HEERING - Drie Gedichten
5767: LA FONTAINE, JEAN DE - Bajky
9280: FONTAINE, JEAN LA, MET TEKSTEN VAN J.W.F.WERUMEUS BUNING - De Krekel En de Mier En Andere Fabels
1284: FOPPEMA, YGE - Spijkerschrift Mei 1940- Mei 1945
KA100: COURBET (OVER) DOOR FRANăOIS FOSCA - Courbet
3687: SINT FRANCISCUS - Het Zonnelied Van Den Heiligen Franciscus / IL Cantico Di Santo Francesco Intitolato Del Sole
1286: FRANCKEN, JOHAN - Johan Van Oldenbarnevelt, Waerachtige Historye Vant Genegeschiet Ende Gepasseert Is, Van Tijt Tot Tijt Geduirende de Gevanckenisse Van... .
2508c: FRANQUINET, ROBERT - De Laatste Dageraad, Verzen
2508: FRANQUINET, ROBERT - Charaksis, Gedichten
2507b: FRANQUINET, ROBERT (1915-1979) - Boven Puin En Asch
2507: FRANQUINET, ROBERT - Adrianoer En Fatima's Heimwee, Gedicht
5688: HÍLDERIN MET VERTALING VAN KESTER FRERIKS - H÷lderin Vier Gedichten
1288: FRIEDLAENDER, HENRI (VERT.) - De Overweldiger, Hoofdstuk I En II Van Het Boek Habakuk
2511: FRIEDL─NDER, MAX J. - Altniederlńnsche Maler, Blumenlese
1378: FRUYTIER, JOHAN/ PS. VOOR JAN HEYN, JR. - De Kaersse Die Niet Brandde... De Laatste July-Dagen Van 1650
KA275: KLEYKAMP, C.G. EN LUC.WILLINK, SAMENSTELLING EN REDACTIE - De Kunst in Nood in 6 Delen Met Raffia Gebonden En Samen in Een Vouwcassette
1682: SCHENK, M.G. EN SPAAN, J.TH.B. (SAMENST.) - De Koningin Sprak
K603: VELDHEER,J.G. EN W.O.J.NIEUWENKAMP/ TEKST: W.J.TUYN EN TEKSTEN UIT OUDE KRONIEKEN - Oude Hollandsche Steden Aan de Zuiderzee
6907: PRAAS, J.G. EN SCHEIDLER, CARLA RED. - Parade Der Profeten, (Tijdschrift), No 4
6771: SMIT, GABRI╦L EN J.ROMIJN, RED., VANAF SEPT. OOK: B.AAFJES, G.KAMPHUIS EN C.J.KELK, AKTIEF VANAF JAN. 1946 - Ad Interim, Tijdschrift Voor Letterkunde
1293: GAETANO, S./ PS. VAN J.M.PRANGE - Helse Schepping
2514: GANGADIN, RABIN - Een Zeldzame Kamer, Gedichten
2514b: GANGADIN, RABIN (1956) - Tussen Letter En Geest, Gedichten
2514h: GANS, JACQUES - Belijnsch Dagboek
1291: ELEUTHEROS/ PS. VOOR ABRAHAM GANS - In Uw Licht
8020: GANS, J. - Tusschen Oude En Nieuwe Fascisten
1294: GAY, JOHN - The Fox at the Point of Death
1294a: GAY, JOHN - The Fox at the Point of Death
3159: ROLAND HOLST, A. ENKELE GEDICHTEN EN KLEIN STUKJE PROZA BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR ALFRED KOSSMANN - A. Roland Holst; Uit Een Oud Dorp
5650a: GEEL, CHR.J.VAN - Tijdrovertje
5651: GEEL, CHR.J.VAN - Nu Ik Er Zo Precies Op Inga, Een Brief
5650c: GEEL, CHR. J. VAN (1917-1974) - Zwanen
2515d: GEEL, CHR.J.VAN (1917- - Chr. J. Geel Stedelijk Museum Amsterdam 15 Dec. -22 Jan.
1296: GEEL, JACOBUS - Gesprek Op Den Drachenfels
2515b: GEEL, CHR.J.VAN - Vluchtige Verhuizing
2515g: GEERAERTS, JEF - De Heilige Kruisvaart
2515h: GEERAERTS, JEF - Marcellus
5644: GEERDS, KOOS - December
5645: GEERDS, KOOS - Gevleugeld, Ongevleugeld
2515m: GEERDS, KOOS (1948) - Goudbeekarchief, Gedichten
2515n: GEERDS, KOOS (1948) - Woeste Grond, Gedichten
2515k: GEERDS, KOOS (1948) - Insecten, Gedichten
2515l: GEERDS, KOOS (1948) - Dir Verre Turen, Gedichten
2515q: GEERS, DR.G.J. - Lope de Vega, Zijn Geest En Zijn Werk; 15 November 1562-27 Augustus 1635
1407: GEESTZWAARD, J/ PS. VOOR J.W.JACOBS - Sta Op!, Gedichten
1408: GEESTZWAARD, J./ PS. VOOR JAN WILLEM JACOBS - Voorwaarts En Niet Vergeten, Gedichten
2516: GEHRKE, ELISABETH - Ellen, de Pop
1300: GEIJL, P./ ONDER PS. A.VAN DER MERWE - Het Wachtwoord, Sonnetten
2861g: LOWELL, ROBERT (AMERIKAANS DICHTER 1917-1977), GEKOZEN EN VERTAALD DOOR J.EIJKELBOOM, NAWOORD J.BERNLEF - Dolfijn En Zeemeermin
3485h: WILMINK, WILLEM; GEKOZEN EN INGELEID DOOR JEAN PIERRE RAWIE - Ik Had Als Kind Een Huis En Haard; Een Bloemlezing Uit Het Werk Van Willem Wilmink
2517: GELDER, JAN VAN - Droom En Werkelijkheid, Gedichten
w259: GELDER, DR.H.E.VAN INL. - Wendingen 1927 - VIII- 12
2536: GERHARDT, IDA, OVER/ JAN V.D. VEGT - Het Ingeklonken Lied/ de PoŰzie Van Ida Gerhardt
2521b: GERHARDT, IDA - Nu Ik Hier Iets Zeggen Mag
2531b: GERHARDT, IDA G.M. (1905-1997) - De Slechtvalk
2522j: GERHARDT, IDA G.M. - Het Veerhuis; Een Bundel Van Holland
2535: GERHARDT, IDA - Negen Verzen Van Zonsopgang
2522m: GERHARDT, IDA G.M. - Buiten Schot
2527a: GERHARDT, IDA - Het Sterreschip
2540: GERHARDT, TRUUS (ZUS VAN IDA G.M.) - De Engel Met de Zonnewijzer
2532: GERHARDT, IDA - De Hovenier
2533: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in Opdracht
2534: GERHARDT, IDA - De Ravenveer
2530: GERHARDT, IDA - Het Levend Monogram
2531: GERHARDT, IDA - De Slechtvalk
2528: GERHARDT, IDA - Vroege Verzen
2529: GERHARDT, IDA - Vijf Vuurstenen
2526: GERHARDT, IDA - Dolen En Dromen
2525: GERHARDT, IDA - De Zomen Van Het Licht
2522c: GERHARDT, IDA G.M. - Sonnetten Van Een Leraar
2521: GERHARDT, IDA - Nu Ik Hier Iets Zeggen Mag
2520: GERHARDT, IDA - Twee Uur: De Klokken Antwoordden Elkaar
2522: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in Opdracht
2525a: GERHARDT, IDA - De Zomen Van Het Licht
2519: GERHARDT, IDA G.M. - Achterberg
2534d: GERHARDT, IDA - AnamnŔsis
2532b: GERHARDT, IDA G.M. - De Hovenier
8495: GERHARDT, IDA G.M. - Van Velden En...... .
2530b: GERHARDT, IDA - Het Levend Monogram
2531c: GERHARDT, IDA G.M. (1905-1997) - De Slechtvalk
2522e: GERHARDT, IDA G.M. - Sonnetten Van Een Leraar
2522i: GERHARDT, IDA G.M. - Het Veerhuis; in Deze Bundel Is Opgenomen de Tweede Druk Van Kosmos
5655b: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - Eentwee
5655: GERLACH, E/ KOPLAND, R./TOORN,W.V. - PoŰzie & Beeldende Kunst
5655m: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - Een Lange Studie Zonder Iets Te Maken
5655q: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - Schommel
5736l: KOPPERMAANDAG; EVA GERLACH - Nieuwjaar, W.
5655p: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - Weinig Grijzer
5655f: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - De Kracht Van Verlamming
5655d: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - De Weg Der Waarheid
2541: GERLACH, EVA (1948) - Verder Geen Leed, Gedichten
6881l: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, RED. - Maatstaf
6881m: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, RED. - Maatstaf
6881a: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881b: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881c: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881d: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881e: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881g: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881h: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881i: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881j: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881n: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881o: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881p: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881r: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881q: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881s: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881t: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
9646: GEULIGS (?) - Geen Titel (Zuid-Europees Dorpsgezicht)
9645: GEULIGS (?) - Geen Titel (Zuid Europees Landschap)
1732: GEUS, JAN DE/ PS. VAN LUCAS STAFLEU - Ballade Van Limburg
3827c: GEZELLE, GUIDO (1830-1899); BIJEEN GEBRACHT DOOR CAESAR GEZELLE - Gezelle Brevier
3827: GEZELLE, GUIDO (1830-1899); BIJEEN GEBRACHT DOOR CAESAR GEZELLE - Zantekoorn Van Guido Gezelle's Dichtveld
8496: GEZELLE, GUIDO - Dien Avond En Die Rooze
8279a: GEZELLE, GUIDO - Buigen of Bersten
1303: GIDE, ANDR╔ - Over Duitschland
1304: GIDE, ANDR╔/ VERTALING M.NIJHOFF - Moer, Narrenspel
K200: GIESEN, JAN TH. - De Heylighe Euangelia, Na de Beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae Ende Joannis
2543: GIJSEN, MARNIX - The House by the Leaning Tree, Een Suite Van Archa´sche Gedichten
2547: GILLIAMS, MAURICE - Het Maria Leven, Gedichten
3637m: GILLIAMS, MAURICE (1900-1982) - Winter Te Antwerpen
6912c: GUST GILS, JAAP HARTEN, J..HOKSBERGEN RED. - Podium 1+2
2549: GILS, GUST - Manuskript Gevonden Tijdens Achtervolging
2550: GIMIGNANO, FOLGORE DA SAN (VROEGE 14-DE EEUW); VERTALING DOLF VERSPOOR - De Maanden Onzer Jaren
5660a: GISEKIN, JO - Geur Van Veel Intiems, Gedichten
2100f: BAKKER, BERT; BAREND DE GOEDE EN G.KAMPHUIS: SAMENSTELLERS - Spectrum; Protestantsch-Christelijke Kunst; Bloemlezing Uit de PoŰzie Van Jong-Protestantse Dichters
2552a: GOEDE, MR. BAREND DE - Herinneringen Aan Willem de MÚrode
2551: GOEDE, BAREND DE - Tusschen Twee Vuren
1306: GOEDE, BAREND DE - Gestalten Van Het Ik
2551d: GOEDE, BAREND DE; ONDER HET PSEUDONIEM CAMP DE BASSCHAERDE - Verhindering
2551e: GOEDE, BAREND DE; ONDER HET PSEUDONIEM CAMP DE BASSCHAERDE - Verhindering
2553: GOEDE, BAREND DE (BIJENGEBRACHT EN INGELEID DOOR) - Kort Dag, Keur Uit de PoŰzie Van Jonggestorven Dichters Sinds 1880
KA215: GOES, HUGO VAN DER, OVER/ DOOR DR.JOHN B.KNIPPING O.F.M. - Hugo Van Der Goes, Met 63 Afbeeldingen
5663: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - De Zoete Vrijheid Van Het Drukken
2555: GOETHE - Pandorra, Ein Festspiel
3638: GOETHE, JOHANN WOLFGANG; VERTALING PETER VERSTEGEN - Het Dagboek
3076a: (PORTIELJE, FRITS), ELISABETH DU QUESNE-VAN GOGH (SCHRIJVER) - Pers÷nliche Erinnerungen an Vincent Van Gogh
5663k: GOGOL, N.W. VERTALING DOOR CHARLES B.TIMMER - De Lotgevallen Van Tsjitsjikow of Dode Zielen (Een Fragment)
3639d: GOGOL, N.W.; VERTALING CH.B.TIMMER - Dagboek Van Een Krankzinnige
3639a: GOGOLJ, NICOLAI; VERTALING ALEIDA G. SCHOT - De Mantel
5664: GOLDBERG, LEA - Bloei
2557: GOMPERS, JOSEPH - Mańsiejoth, Wondere Verhalen
2558: GOMPERTS, H.A. - Dingtaal, Gedichten
2797h: KUYPER, ABRAHAM (OVER); DOOR A.C.DE GOOYER EN RUDOLF VAN REEST - Kuyper de Geweldige... . Van Dichtbij
2307: COLIJN (OVER); DOOR A.C.DE GOOYER EN RUDOLF VAN REEST - Colijn in de Caricatuur; Honderd Uitgezochte Caricaturen Met Een Voorwoord Van Dr. Colijn Zelf
8200: GORTER, HERMAN - De School Der PoŰzie
8201: GORTER, HERMAN - Mei
8202: GORTER, HERMAN/ STUIVELING, G.(SAMENSTELLING EN UITGEBREIDE INLEIDING) - Herman Gorters' Kenteringssonnetten
8203: GORTER, HERMAN - Verzen, Eerste En Tweede Deel
8203a: GORTER, HERMAN - Verzen, Tweede Deel
2560b: GOSSAERT, GEERTEN; PS. VOOR HOOGLERAAR DR.C.GERRITSON (HIST.) (1884-1958) - Experimenten
5665: GOSSAERT, GEERTEN - De Moeder & Thalatta
2560c: GOSSAERT, GEERTEN; PS. VOOR HOOGLERAAR DR.C.GERRITSON (HIST.) (1884-1958) - Experimenten
2562: GOSSAERT, GEERTEN?/ PS.KUNST, J.F.? - Melati En Rotan
2560: GOSSAERT, GEERTEN; PS. VOOR HOOGLERAAR DR.C.GERRITSON (HIST.) (1884-1958) - Experimenten
2561: GOSSAERT, GEERTEN/ ALEXANDER SCHRÍDER - Audax Omnia Perpeti, Gedichte
8280a: GOUDRIAAN, G.J.D. - Bewaert Heer Hollandt En Salicht Leyden
2563: GOUDSBLOM, J. (1932) - Pasmunt, Aforismen, Versjes En Notities
2565a: GOUDSMIT, SAM. (1884-1954) - Jankef's Jongste
2564: GOUDSMIT, SAM. (1902-1978) - De Gastvertellers, Een Poging Tot Een Eenigszins Fatsoenlijk Cabaret in Klein-Kwarto
KA225: GOYEN, JAN VAN, OVER/ DOOR DR.H.VAN DE WAL - Jan Van Goyen, Met 53 Afbeeldingen
2566: GRAAFF, CHRIS DE (1890-1955) - Klagend Loflied
4437: UTRECHT OVE, SAMENSTELLING: A.GRAAFHUIS EN D.P.SNOEP - 1 Augustus 1674 de Dom in Puin
4423: UTRECHT OVER, DOOR A.GRAAFHUIS EN C.A.BAART DE LA FAILLE (UIT WIENS BIBLIOTHEEK DIT BOEK KOMT) - Stenen Van Utrecht; Lantaarncosoles Langs de Grachten
2568m: GRAFT, GUILLAUME VAN DER; PS VAN W.BARNARD (1920-2010) - Mythologisch
2568r: GRAFT, GUILLAUME VAN DER; PS. VAN W.BARNARD (1920-2010) - De Maan over Het Eiland
2568j: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, OVER; DOOR LENZE L.BOUWERS - Guillaume Van Der Graft/ W. Barnard
2568h: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Huis, Tuin En Keuken; Verzamelde Opstellen; over de Dubbele Bediening: Die Des Woords En Die Der Woorden
2568f: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, OVER; DOOR PAUL GILLAERTS - Roepend Om Gehoor Te Vindenllem Ba; Een Semiotische Studie over de PoŰtica Van Willem Barnard / Guillaume Van Der Graft
2567: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Achterstand, Gedichten
2568: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - In Exilio, Gedichten
2568b: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - De Hondewacht
2568n: GRAFT, GUILLAUME VAN DER; PS. VAN W.BARNARD (1920-2010) - PoŰzie in de Practijk
2568p: GRAFT, GUILLAUME VAN DER; PS. VAN W.BARNARD (1920-2010) - Landarbeid
2569: GRAFTDIJK,THOMAS - Treurarbeid, Gedichten
w226a: GRATAMA, IR. JAN INL.; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen 1923 - V - 7
8022b: GRAVESANDE, G.H.'S - Onze Letterkunde in Bezettingstijd
1309: GRAVESANDE, G.H.'S - Verzen Uit Het Ziekenhuis
8022a: GRAVESANDE, G.H.'S - Onze Letterkunde in Bezettingstijd
2574: GRAVESANDE, G.H.'S- - E. Du Perron, Herinnering En Bescheiden
2572: GRAVESANDE, G.H.'S- - Nachtelijke Vangst
1310n: GRAY, THOMAS - An Elegy Wrote in a Country Church Yard
1311: GREGOOR, NOL - Twee Hyacinten. Een Optimistische Monoloog
1312: GREGOOR, NOL - Conflict Met Den Tijd. Verzen
2582e: GRESHOFF, J. - Oud Zeer, Gedichten
8501: GRESHOFF, J. - De Vaders
2583: GRESHOFF, J - Het Spel Der Spelen, CauserieŰn over Het Boek
2584: GRESHOFF, J - Spijkers Met Koppen
2588a: GRESHOFF, J. - Bij Feestelijke Gelegenheden
2588c: GRESHOFF, J. - Confetti
2586b: GRESHOFF, J - Currente Calamo
2586: GRESHOFF, J. (1888-1971) - Currente Calamo
2600: GRESHOFF, J. - Sparsa, Enkele Gedichten
2598a: GRESHOFF, J. - Schaduw, Enkele Gedichten
2603: GRESHOFF, J. - De Laatste Dingen (1956-1958)
w295b: GRESHOFF, J. INL.; SAMENSTELLING H.C.VERKRUYSEN NAAR WIJDEVELD - Wendingen XII - 6
2588e: GRESHOFF, J. - VoiŔre
5666: GRESHOFF, JAN (OVER) NAAR EEN OP DE BAND INGESPROKEN TEKST VAN A.A.M.STOLS - Jan Greshoff, Gangmaker En Bemiddelaar
2591: GRESHOFF, J. - Vonken Van Het Vuur, Kleine Gedichten
2592b: GRESHOFF, J. - Door Mijn Open Venster
2592c: GRESHOFF, J. - Door Mijn Open Venster
2585: GRESHOFF, J - Voetzoekers
2582b: GRESHOFF, J ONDER PS. OTTO P. REYS - Dichters in Het Koffiehuis
2580: GRESHOFF, ATY - Mijn Herinneringen Aan E. Du Perron
1315: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika
2593: GRESHOFF, J. - De Ceder, Gedichten
2594a: GRESHOFF, J. - Aan Den Verlaten Vijver
2599b: GRESHOFF, J. (1888-1971) - Pro Domo, Gedichten
2589: GRESHOFF, J. - Rebuten
2590: GRESHOFF, J. - Zeven Gedichten
8500c: GRESHOFF, J. - " 't Lieve Leven... " "... En de Zoete Dood. "
2602: GRESHOFF, J; BRAAK, M.TER; PERRON, E.DU - Sans Famille, Drie Brieven over Een Hedendaagsch Vraagstuk
2605: GRESHOFF, J - Gedichten 1907-1934
2604: GRESHOFF, J - Wachten Op Charon, Gedichten 1958-1960
8502b: GRESHOFF, J. - De Vaders
2587: GRESHOFF, J (SAMENSTELLING) - Het Jaar Der Dichters/ 1915
2595: GRESHOFF, J. - Janee
2596: GRESHOFF, J. - Ikaros Bekeerd, Een Leerdicht
5666k: GRIENSVEN, ADRIE VAN - Renaissance Jongeling
2606: GRIJS, PIET - A Is Een Letter
6865n: GROENEVELT, ERNST REDACTEUR SECR.; RED.VERDER CONSTANT VAN WESSEM (LAATSTE DELEN NIET MEER) - Het Getij, Jaargang 7; No. 1,2,3,4,5 En 6 (Dubbelnummer), Idem 7 En 8, 11
2607: GROENEVELT, ERNST (SAMENST.)/ INLEIDING CONSTANT VAN WESSEM - De Jongeren, Bloemlezing Uit Het Werk Der Jongere Nederlandsche Dichters
2615a: GROOT, JAN H. DE/ PROF.DR K.HEEROMA, SAMENSTELLING - Omhoog Omlaag, Een Keus Uit de Gedichten 1925-1945
2609b: GROOT, JACOB (1947) - De Droom Van Het Denken
2625: GROOT, JAN H.DE - Signalen Tegen de Hemel
2624: GROOT, JAN H.DE - Op de Man Af, Gedichten
2622: GROOT, JAN H.DE - Het Uitwijkbos, Verzen
2623: GROOT, JAN H. - Botsing, Verzen
2620: GROOT, JAN H.DE - Vaart
2621: GROOT, JAN H.DE - Verloren Liedjes
2619: GROOT, JAN H.DE - Een Bos Boterblommen, Verzen
2618: GROOT, JAN H.DE - Verlangen
2616: GROOT, JAN H. DE - Rond de Wereld
2610b: GROOT, JAN H. DE - Fir
2610: GROOT, JAN H. DE - Sonnet Voor Het Volgend Jaar
2611: GROOT, JAN H. DE - Rampliedje
2623a: GROOT, JAN H. - Botsing, Verzen
1317: GROOT, J.H.DE, HAN HOEKSTRA, HALBO KOOL, SAMENSTELLERS - Het Vrij Nederlandsch Liedboek
1319: GROOT, J.H.DE - Strophen Op Zingende Soldaten
1320a: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) ONDER PS. HAJE SIKKEMA - De Visvangst
1321: GROOT, JAN H. DE - Herfstvacantie, Negen Sonnetten
1324: GROOT, J.H. DE/ ONDER PS. J.TEN MUTSAERT - Om Land En Hart, Verzen
2609a: GROOT, JACOB (1947) - Leeg
2609: GROOT, JACOB (1947) - Op Komst
8280c: GROOT, JAN H. DE - Gebed Voor Ons Nieuwe Leger
8280e: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - De Poort
8280f: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - De Poort
2613: GROOT, JAN H. DE - Polonaise, Gedichten
2614: GROOT, JAN H. DE - Sprongen
2612: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - Moederkoren
8392l: GROOT, JAN H.DE - De Poort
8280g: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - De Poort
1328: GROOTENBOERS, JAN N. - Proza
2625d: GROSSMAN, VASILI; VERTALING DOOR DR.L.LANDSMAN - Stalingrad September 1942- Januari 1943
2625e: GRUYTER, JOS DE - Lajos D'Ebneth
2625g: GU╔PIN, J.P. (1929-2006) - Allemaal Raadsels, Eh?, Gedichten
1117b: GUIGNOLY, HANS PS. VOOR RICO BULTHUIS - Het Geschaakte Koren
3197e: SALOMO; BEWERKING DOOR J.H.GUNNINK, JHZ.; THEOLOGISCH CANDIDAAT - Het Lied de Liefde; Salomo's Hooglied
2396: EEKHOUT, JAN H. EN ELISABETH REITSMA - In Aedibus Amoris, Verzen
2740k: KALEIS, H. EN J.DE KADT - Mulisch' Verhouding Tot de Vernietiging (2) En Afscheid Van de P.V. D.A. (1)
6027: ZUYLEN, BELLE VAN; VERTALING, NASCHRIFT, AANTEKENINGEN PIERRE H. EN SIMONE DUBOIS - Brief Aan Vincent
KA150: EYCK, H. EN J. VAN, OVER/ DOOR DR.G.KNUTTEL WZN. - Hubert En Jan Van Eyck, Met 51 Afbeeldingen
5668a: HAAN, JACOB DE - Verzen Van Jezus
2630a: HAAN, JACOB ISRA╦L DE (1881-1924) - Ondergangen
2630: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Het Joodsche Lied, Tweede Boek
2629a: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Een Nieuw Carthago
2627: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Palestina
2629: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Een Nieuw Carthago
2626b: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Kwatrijnen
2626: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Liederen
2626a: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Libertijnsche Liederen
2631g: HAAN, JACQUES DEN - Het Eiland Der Sirenen
2631h: HAAN, JACQUES DEN - Monnikje Lederzak En Andere Driestigheden
2631i: HAAN, J. DEN - Talking Shop, Boutade Van Een Boekverkoper
2631j: HAAN, J. DEN - Talking Shop, Boutade Van Een Boekverkoper
8580d: MAX DE HAAN (VERONDERSTEL IK) - 'Moge Het Ons Gegevenen Zijn... . . '
5669d: HAAN, JACOB ISR─EL DE - Een Rondje Voor Marijke
2632: HAASSE, HELLA S. - Balladen En Legenden
3645: HAASSE, HELLA S. - Twee Verhalen, Genius Loci En Het Tuinhuis
9753f: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - Egham
9753j: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - Brentford Ferry
9753h: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - Bank-Holliday Fishing (No Title)
9753d: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - Newcastle in Emlyn
9753: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - The Little Boat House
9753b: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - Windmill Hill No. 2
9753m: SEYMOUR HADEN, SIR FRANCIS (1818-1910) - Old Chelsea; out of Whistlers Window (Family of Seymour Haden); (Ook: Batersea Reach)
3830: D'HAEN, CHRISTINE (1923-2009) - Mirages, Gedichten
2633g: HAFT, LLOYD (1946) - Slakkehuis En Andere Korte Gedichten, Haikus
2633h: HAFT, LLOYD (1946) - Brandende Lisdodden, Gedichten
6918b: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
2634: HAIMON, PAUL - Magnificat
6918bb: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918c: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918d: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918f: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918g: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
KA235: HALS, FRANS, OVER/ DOOR TH.LUNS - Frans Hals, Met 50 Afbeeldingen
6809a: REDACTIE: M.BEVERSLUIS, H.DE BRUIN, DR.J.VAN HAM EN P.KEUNING; MEDEWERKERS: EERBEEK, M.MOK, SJ.LEIKER, EEKHOUT, R.KUIPERS, W.DE M╔RODE, E.BUYSSE, G.SMIT, R.HOUWINK, ENZ. - Elckerlyc, Tijdschrift Voor Christelijke Letterkunde, Jaargang 1
5672: HAMELINK, JACQUES - Echo in Blauw-Zwart
1332a: HAMMACHER, A.M. - Het Leven Bloeit Op de Ru´nes
2634d: HAMMACHER, A.M. - Jeroen Bosch
w285: HAMMACHER, A.M., INL.; SAMENSTELLING H.C.VERKRUYSEN NAAR HET MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen 1930 - XI - 6/7
1333: HANF, R. OF CHRISTIAAN PHILIPPUS - Mijmeringen over de Nachtzijde Des Levens
2634k: HANLO, JAN (1912-1969) - The Varished- Het Geverniste
1298a: HANS, AN.AT./ PS. VOOR KLAAS VAN DER GEEST - Liefde Op Lange Afstand
1298: HANS, AN.AT./ PS. VOOR KLAAS VAN DER GEEST - Liefde Op Lange Afstand
2084c: ANDREUS, HANS EN SIMON VINKENOOG - Tweespraak, Gedichten
4113: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH WILFRIED HANSMANN EN GISBERT KNOPP - Schloss Falkenlust
4112: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH WILFRIED HANSMANN EN GISBERT KNOPP - Schloss BrŘhl, Die Kurk÷lnische Residenz Augustusburg Und Schloss Falkenlust
2635h: HARTEN, JAAP (1930) - Beweging Van Het Jaar
2635g: HARTEN, JAAP (1930) - Een Lokomotief Achter Prikkeldraad
9652: HARTING, D.H.M. (1884-1970) - (Duinlandschap)
2643: HATTUM, JAC. VAN - Het Brood Van GhisŔle, Vertellingen
2640: HATTUM, JAC. VAN - Een Zomer
2641: HATTUM, JAC. V. - Alleen Thuis, Gedichten
2639: HATTUM, JAC. VAN - Un an de Plus/ Un an de Moins
2636: HATTUM, JAC. VAN - De Pothoofdplant
1341a: HATTUM, JAC. VAN (1900-1981) - Noord-Noord-West, 'Gedichten'
2642: HATTUM, JAC. VAN - De Nagels in Het Vlees
1342: HATTUM, JAC. V. - Neerlands Taal, Thema Met Veranderingen
1341: HATTUM, JAC. VAN - Noord-Noord-West, 'Gedichten'
3647: HATTUM, JAC. VAN - Zeven Verhalen
2651: HATTUM, J.VAN - Gedichten
2647: HATTUM, JAC.VAN - Frisia Non Cantat
2648: HATTUM, JAC. VAN - Plant U Niet Voort... ; Ingelegd: 'Het Heksenkind' Met Gesigneerde Wens (1959)
2636z: HATTUM, JAC. VAN - Van Odrimond Millimas En Anderen
2637a: HATTUM, JAC. VAN - Van Odrimond Millimas En Anderen
2637c: HATTUM, JAC. VAN - Juliana-Regina
2637d: HATTUM, JAC. VAN - As Der As
1338: HATTUM, JAC. VAN (1900-1981) - Wak En Water, Gedichten
1340: HATTUM, JAC. V. - Gedichten
1339: HATTUM, JAC. VAN - Wak En Water, Gedichten
2649: HATTUM, JAC. VAN - De Spiegel, Vijf Verhalen
2650: HATTUM, J.VAN - Gedichten
2637: HATTUM, JAC. VAN - Van Odrimond Millimas En Anderen
2645: HATTUM, JAC. V. - Oxalis
2646: HATTUM, JAC. V. - De Waterscheiding, Gedichten
2638: HATTUM, JAC. VAN - Eule Beule Bolletje
2636b: HATTUM, JAC. VAN (1900-1981) - Bilzenkruid, Gedichten
3197d: (SALOMO); ▄BERTRAGEN VON MANFRED HAUSMANN - (Hooglied) Das Lied Der Lieder Das Man Dem K÷nig Salomo Zuschreibt
2651k: HAVELAAR, JUST - Over Het Kind
w271: HAVELAAR, JUST INL. - Wendingen 1929 - X- 2
4427: UTRECHT OVER, DOOR DRS.H.M.HAVERKATE EN DRS.C.J.VAN PEET - Een Kerk Van Papier; de Geschiedenis Van de Voormalige Mariakerk Te Utrecht
2053: ACHTERBERG, GERRIT (OVER), DOOR J.HAVERKATE EN A.L.SÍTEMANN - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland
5676: HAYE, FRED LA - Ierse Gedichten
5677: HAYE, FRED LA - Gras
5443v: AUGUSTIJN PERS DOOR SIMON VESTDIJK; INL. DOOR BIOGRAAF WIM HAZEU - Brieven Aan HenriŰtte Van Eijk
2651v: HEERESMA, HEERE OVER; DOOR HENK REURSLAG - De Wereld Van Heere Heeresma
1344: HEERIKHUIZEN, F.W.VAN - In Afwachting, Verzen
2652: HEERIKHUIZEN, F.W.VAN - De Nieuwe Elckerlijc, Een Symbolisch Spel
2964b: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA - Bijbelse Gedichten
2964f: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA (1909-1972) - 3 Balladen
2964d: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA (1909-1972) - Uitvaart
2964h: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA (1909-1972) - De Voorrechten Van de Leek; Inleiding Tot Oecumenisch Denken
6924a: HEEROMA, DR.K. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandsche Taal- En Letterkunde; Deel LXIV (64) Compleet
6924: HEEROMA, DR.K. E.A.RED. - Tijdschrift Voor Nederlandsche Taal- En Letterkunde; Deel LXIII (63) Compleet
6924j: HEEROMA, DR.K.E.A, RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXIX (79) Compleet
6924l: HEEROMA, DR.K. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXXI (81) Compleet
6924k: HEEROMA, DR.K., E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXX (80) Compleet
1348: HEEROMA, K. H. - Zo Dikwijls Als Ik Dwalend... .
1349: HEEROMA, K.H.- ONDER PS. MUUS JACOBSE - Bij de Geboorte Van Weintjen Klaas, 18 Maart 1942
1352: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Het Grafboek
1355: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. LEEN VISSER= MUUS JACOBSE - IC Sie Des Meyen Schijn... , Gedichten
1356: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Vuur En Wind, Gedichten 1941-1945
1358: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Het Herrezen Huis
1360: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. A.WATERMAN/ SCHRIJVERSNAAM MUUS JACOBSE - Et Sub Aqua, Gedichten
1361: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MARTEN KOLKMAN/ SCHRIJVERSNAAM MUUS JACOBSE - Sonnetten
2964: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA - Bijbelse Gedichten
2965: MUUS JACOBSE/ PS. VAN K.H. HEEROMA - Programma, Gedichten
2966: MUUS JACOBSE PS. VAN PROF.DR.K.H. HEEROMA - Het Huisgezin, Gedichten
2967: MUUS JACOBSE PS. VAN PROF.DR. K.H. HEEROMA - Het Kind En Andere Gedichten
2969: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA - Het Offer Des Heren
8285: HEEROMA, K.H. ONDER PS. MUUS JACOBSE - De Doden
1357: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Kunst En Religie
KA264: JONGKIND, J.B. OVER; DOOR VICTORINE HEFTING (INTRODUCTIE) EN VOORWOORD DOOR ROBERT DE HAAS (DIR. DIENST VERSPREIDE RIJKSKOLLECTIES) - Johan Barthold Jongkind 1819-1891
1363: HEIJE, DR J.P. - Kleine Bloemlezing Uit de Gedichten
2652k: HEINE, HEINRICH; VERTALING DOOR JOSEPH GOMPERS - Florentijnsche Nachten
2653: HEINS, ARMAND, OOK HEINSII, ARMANDI - Gentsche Psalm
2655a: HELLENS, FRANZ; INLEIDING VAL╔RY LARBAUD - La Mort Dans L'Ame
2655: HELLENS, FRANZ - La Mort Dans L'Ame
1365: HELLINGA, W.G. - Dies Noctesque
1366: HELLINGA, W.G. (VERZ) - Van Den Vos Reynaerde
3649: HELMAN, ALBERT - Mijn Aap Schreit
2658b: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (1903-1996) - De Kostbare Dood
2660: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (VERT. EN INL.) - De Put Der Zuchten, Oude En Nieuwe Spaanse Dichtkunst
1370: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L A.M./ NU: ONDER PS. JOOST VAN DEN VONDEL - Rei Van Smeeckelingen
1372: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L.A.M./ GESCHREVEN ONDER PS. N.SLOB - De Diepzee-Duiker
8037: HELMAN, A./ BRABANDER, G.DEN/ VRIES,THEUN DE/ KELK,C.J./ AAFJES,B, E.A. - Geschonden Land, Gedichten
2658: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (1903-1996) - Hart Zonder Land
8292: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L.A.M. - Sebastiaan
8293: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L A.M./ ONDER NAAM JOOST VAN DEN VONDEL - Kerstbede 1944
2659: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (1903-1996) - De Eeuwige Koppelaarster
9654: HEMELMAN, ALBERT (1883-1951) - (Kerk En Buurtje Te Neede)
9656: HENDRIKS, AREND (1901-1951) - Verlichte Martini-Toren Groningen
9657: HENDRIKS, AREND (1901-1951) - Gorcum
9658: HENDRIKS, AREND (1901-1951) - Giessen- Oudekerk
5678: HENDRIX, JOS - De Resten Van Een Reis
3197m: (SALOMO); ▄BERSETZUNG DR.E.HENNE - Hooglied; Das Hohelied Der Liebe
1374: HENNEBO, ROBERT - De Lof Der Jeneever, Gedicht
9110: HAAGSE SCHOOL, DOOR P.A.M.BOELE VAN HENSBROEK EN G.H.MARIUS - Het Museum Mesdag En Zijne Stichters
5679: HERMANS, W.F. ONDER PS. AGE BIJKAART - Roeping
5680b: HERZBERG, JUDITH - Dat Engels Geen Au Heeft
2662i: HERZBERG, ABEL J. (1893-1989; HEEFT RUSSISCH-JOODSE OUDERS) - Vaderland, Tooneelstuk in 8 Tooneelen
5680: HERZBERG, JUDITH - De Val Van Icarus
m0095f: M╔RODE, WILLEM DE/ PS. VAN W.E. KEUNING, DE SAMENSTELLER; DOOR A.TEUNIS HERZIEN EN AANGEVULD - Geestelijke Liederen, Een Bloemlezing
5684: HEUVEL, PAUL VAN DEN - Eigentijdse Fossielen
5683: HEUVEL, PAUL VAN DEN - De Tijd Heeft Geen Oevers
1377: HEYN, J. JR. - Holland Hails You!, Facts and Figures About People, Things and Country for the Use of the Allied Soldiers Serving Overhere at the Time
5686: HILLENIUS, D. - De Onrust Bewaren
2664: HILLENIUS, D. - De Onrust Bewaren
8502n: HODDIS, JACOB VAN (1887-1942-DEPORTATIE NAAR VERNIETIGINGSKAMP) - Weltende
1386: HOEK, D.G./ PS. VAN J.J.TEN HOVE - Het Raadsel Van Arend En Hendrik Goudt
2669: HOEKSTRA, HAN G. - Dubbelspoor, Een Bundel Gedichten
2665: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert
2669h: HOFKER, JAN (1864-1945) - Gedachten En Verbeeldingen
V408: VRIES, HENDRIK DE (OVER), P.TER HOFSTEDE EN W.R.H.KOOPS SAMENSTELLERS - Hendrik de Vries Dichter-Schilder-Tekenaar
1389: HOFSTRA, JAN WILLEM - De Waaier
1390: HOFSTRA, JAN WILLEM - Valken
1391: HOLLAND, FOLK. VAN - De Nederlanden
5689: HOLMAN, THEODOR - De Gelukkige Familie
S841: HOLME, CHARLES, ED., PUBL., VELE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, Nov. , Dec. 1909
S845: HOLME, CHARLES ED., VELE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, 1913, Niet Compleet, 4 Nummers
S844: HOLME, CHARLES, ED., VELE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, 1912, 8 Nummers (V.D. 12)
S843: HOLME, CHARLES, ED., MET VEEL SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, 1911 Compleet
S785: HOLME, CHARLES - Modern Etching and Engraving
3163: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR C.J.E.DINAUX - Maupertuus, Tijdschrift Voor Letterkunde, 1-Ste Jaargang No. 2
3155a: ROLAND HOLST, A.(1888-1976) - Uitersten
3155b: ROLAND HOLST, A. - Vuur in Sneeuw
5867: ROLAND HOLST, A. - Over Arthur Van Schendel
1646: ROLAND HOLST, A. - Helena's Inkeer
1645c: ROLAND HOLST, A - Voor West-Europa
1652a: ROLAND HOLST, A. - Eigen Achtergronden
1654: ROLAND HOLST, A - "Een Winter Aan Zee" Wordt Beheerscht Door Drie Motieven; Genoemd: 'Een Rekenschap Voor Een Winter Aan Zee'
8574: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - De Sterren
3133f: ROLAND HOLST, A - Uit Zelfbehoud
3134: ROLAND HOLST, A. - Woest En Moe, in- En Uitvallen Naar Aanleiding Van Een Oude Versregel
3135b: ROLAND HOLST, A. - Onderweg
3155g: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig
3155e: ROLAND HOLST, A. - Alleen Met de Zee; Een Keuze Uit de Gedichten Door Kees Fens
3676f: ROLAND HOLST, A. - De Dood Van Cuchulainn Van Murhevna
w227b: ROLAND HOLST, R.N. INL.; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen V - 8/9
3150e: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch Verlangen, Een Beschouwing Gevolgd Door Een Iersche Sage, de Zeetocht Van Bran Zoon Van Febal
3151: ROLAND HOLST, A. - Shelley (Een Afscheid)
3128: ROLAND HOLST, A. - In Ballingschap
3158a: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR DR.MARGARETHA H.SCHENKEVELD - 'Een Begin Van Een Rekenschap', Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Hoogleraar... . Te Amsterdam, 1970
3133: ROLAND HOLST, A - Voortekens
3135d: ROLAND HOLST, A. - Sirenische Kunst
w135: ROLAND HOLST, R.N. ART., HOOFDRED. WIJDEVELD - Wendingen 1919 - II - 5
w167: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENR. OVER COMMUNISME EN TONEEL, VERDER ART. DOOR WIJDEVELD, FRANS COENEN, ALB PLASSCHAERT, ENZ; H.TH.WIJDEVELD RED. EN ONTWERP - Wendingen 1919 - II - 9/10
1648: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
1648a: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
3138: ROLAND HOLST, A. - In Gevaar
3139: ROLAND HOLST, A. - De Dichter, de Persoonlijkheid En Het Karakter
3138b: ROLAND HOLST, A. - In Gevaar
3140: ROLAND HOLST, A. - Tusschen Vuur En Maan, Twee Verhalen
3130: ROLAND HOLST, A. - Helena's Inkeer, Een Fragment
3131: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de Grens
3144b: ROLAND HOLST, A - Voorbij de Wegen
3145: ROLAND HOLST, A - Over Den Dichter Leopold
3141: ROLAND HOLST, A - Tusschen Vuur En Maan, Twee Verhalen
3166: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Erasmus Herdacht
3631: DE HARP/ ROLAND HOLST, A. ENGELMAN, J., NIJHOFF, M. - De Harp/ Meerdere Titels
3175: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - Verworvenheden
3148: ROLAND HOLST, A - Par Dela Les Chemins
3149a: ROLAND HOLST, A (OVER)/ DOOR HENR.ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, M.NIJHOFF, JAN ENGELMAN, M.VASALIS, E.A. - Over Den Dichter A. Roland Holst
3150: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch Verlangen, Een Beschouwing Gevolgd Door Een Iersche Sage, de Zeetocht Van Bran Zoon Van Febal
3127: ROLAND HOLST, A - De Wilde Kim
3163e: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR H.BOSSAERT: DE TWEE WERELDEN IN HET WERK VAN A.ROLAND HOLST EN J.GOFFARD: HET ELYSISCH VERLANGEN BIJ A.ROLAND HOLST, ANDERE ARTIKELEN DOOR MEERDERE SCHRIJVERS - Spiegel Der Letteren, Tijdschrift Voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis En Voor Literatuurwetenschap Jaargang 15, No. 2 En Jrg. 14, Nr. 1
1653: ROLAND HOLST, A. (OVER)/ A. BORNKAMP - Bibliografie Van de Werken Van A. Roland Holst
3153: ROLAND HOLST, A. - Ik Herinner Mij- Radiogesprekken Met S. Carmiggelt
3154: ROLAND HOLST, A. - Een Winter Aan Zee
3155: ROLAND HOLST, A. - Onderhuids
3126c: ROLAND HOLST, A. (1888-1976) - De Pooltocht Der Verbeelding
3157: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR ANTON VAN DUINKERKE / PS.VOOR W.J.M.A.ASSELBERGS - Ascese Der Schoonheid
3157b: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR G.H.'S-GRAVESANDE - Over A. Roland Holst
w236: ROLAND HOLST, PROF.R.N., INL.; RED. WIJDEVELD - Wendingen 1924 - VI - 7
3136d: ROLAND HOLST, A. - De Vagebond
3127d: ROLAND HOLST, A - De Wilde Kim
3160a: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR DR. G.TH.ROTHUIZEN - O, Hou Mij Vast Vanuit de Verte... Terugblik Op A. Roland Holst
3676a: ROLAND HOLST, A. - Een Winter Aan Zee
3161: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT - Adriaan Roland Holst, Een Beknopte Biografie
3161a: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT - De Brekende Spiegel; over Adriaan Roland Holst
3162b: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR W.H.STENFERT KROESE - De Mythe Van A. Roland Holst
3139a: ROLAND HOLST, A. - De Dichter, de Persoonlijkheid En Het Karakter
3128a: ROLAND HOLST, A. - In Ballingschap, Keuze Uit Eigen Werk
3143a: ROLAND HOLST, A - De Afspraak
3163b: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT - Septentrion, Revue de Culture NÚerlandaise, 17 AnnÚe, NumÚro 4
3163c: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT, ANDERE ARTIKELEN DOOR MEERDERE SCHRIJVERS - Ons Erfdeel, Algemeen-Nederlands Tweemaandelijks Culureel Tijdschrift 31-Ste Jaargang No. 5
3163d: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JEANNETTE M.HOLLAAR, ANDERE ARTIKELEN DOOR MEERDERE SCHRIJVERS - Spektator, Tijdschrift Voor Neerlandistiek, Jrg. 15, Nr. 6
3135g: ROLAND HOLST, A. (1888-1976) - Tegen de Wereld
3135a: ROLAND HOLST, A - Onderweg
5867d: ROLAND HOLST, A. - Ter Gelegenheid Van, Een Bundel Gerichte Kwatrijnen
5867c: ROLAND HOLST, A. - Ter Gelegenheid Van, Een Bundel Gerichte Kwatrijnen
5867a: ROLAND HOLST, A. - De Bewegende Gordijnen
3147c: ROLAND HOLST, A - De Belijdenis Der Stilte
3132a: ROLAND HOLST, A. - Van Erts Tot Arend
3133b: ROLAND HOLST, A - Voortekens
3129d: ROLAND HOLST, A. (1888-1976) - Het Experiment
1650: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
1652: ROLAND HOLST, A. - Eigen Achtergronden
1649a: ROLAND HOLST, A. - Weer Een Dag
3160: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN ELEMANS - A. Roland Holst
3166d: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Wat Het Oosten Mij Schonk
3167: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Vroegste Sonnetten
3167a: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Vierentwintig Sonnetten
1645a: ROLAND HOLST, A - Voor West-Europa
3151a: ROLAND HOLST, A. - Shelley (Een Afscheid)
3152d: ROLAND HOLST, A. - Deirdre & de Zonen Van Usnach
3153p: ROLAND HOLST, A. - Een Winter Aan Zee
3154c: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde Werken in 4 Delen
3154k: ROLAND HOLST, A. - Aan Prinses Beatrix
3167b: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Gebroken Kleuren
3167d: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Twintig Nagelaten Gedichten
3168: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Portretten En Verzen
3169: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Vrienden Ter Gedachtenis
3172: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Belijdenis Voor Jonge Menschen Die God Zoeken
1644: ROLAND HOLST, A - Helena's Inkeer
1643: ROLAND HOLST, A. - Een Winterdageraad
3156a: ROLAND HOLST, A/ VESTDIJK, SIMON - Swordplay Wordplay, Kwatrijnen Overweer
1655a: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - De Loop Is Bijna Volbracht, Vier Gedichten
3143c: ROLAND HOLST, A - De Afspraak
1646c: ROLAND HOLST, A. - Helena's Inkeer
3154f: ROLAND HOLST, A. - Bezielde Dorpen
3154e: ROLAND HOLST, A. - Verzameld Werk in 4 Delen; 2 Delen Proza En 2 Delen PoŰzie
3177: ROLAND HOLST, H. - Uit de Diepte, Tijdgedichten
3182: ROLAND HOLST, R.N. (1868-1938) - Overpeinzingen Van Een Bramenzoeker
1649: ROLAND HOLST, A. - Weer Een Dag
8571: ROLAND HOLST, A. - 'Geen Vloed Dan Die Teutoons Uit de Oost Geweldig Opkwam... . '
3125y: ROLAND HOLST, A. (1888-1976) - Verzen
3129: ROLAND HOLST, A. OVER/ REDACTIE B.BAKKER, HELLINGA, ED.HOORNIK, BERT VOETEN - A. Roland Holst, 70
8503d: HOOFT, P.C. - Zang, in Den Jaare Mdciii, Gerijmt
8503: HOOFT, P.C. - Klaghte Der Prinsesse Van Oranjen, over't Oorloogh Voor 's Hartoghenbosch
2673: HOOFT, P.C. - Sonnetten
5443j: AUGUSTIJN PERS DOOR P.C.HOOFT - Dartelavond
8503c: HOOFT, P.C. - Wanneer de Vorst Des Lichts Slaet Aen de Gulden Tˇˇmen
8503b: HOOFT, P.C. - Gezwinde Grijsaard, Die Op Wakk'Re Wieken Staag... . .
2672: HOOFT, P.C. - Leringen Van Staat
KA616: 'T HOOFT, C.G. OVER TEEKENINGEN VAN OUD-HOLLANDSCHE MEESTERS IN HETMUSEUM FODOR TE AMSTERDAM - Premie-Uitgave 1927 Vereeniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten
KA603: 'T HOOFT, C.G. OVER RIJKS-MUSEUM AMSTERDAM - Premie-Uitgave 1905 Vereeniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten
KA604: 'T HOOFT, C.G. OVER DE VERZAMELING J.C.J.DRUCKER INN HET RIJKS-MUSEUM - Premie-Uitgave 1907 Vereeniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten
KA606: 'T HOOFT, C.G. OVER SCHILDERIJEN VAN PIETER DE HOOGH IN BUITENLANDSCHE VERZAMELINGEN - Premie-Uitgave 1909 Vereeniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten
KA607: 'T HOOFT, C.G. OVER 'RETROSPECTIEVE TENTOONSTELLING' - Premie-Uitgave 1910 Vereeniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten
5477: (BEZAAN, JO OVER) MICHAEL HOOGENHUYZE EN FRANS MONTENS, TEKST EN SAMENSTELLING - Jo Bezaan, Grafisch Werk
KA250: HOOGH, PIETER DE, OVER/ DOOR PROF. DR.FR.VAN THIENEN - Pieter de Hoogh, Met 41 Afbeeldingen
2674: HOORNE, CEES VAN - As Van de Koning, Niet Blazen!
2685: HOORNIK, ED. - De Vis, Gevolgd Door in de Vreemde
3649m: HOORNIK, ED. - De Vis
1397: HOORNIK, ED. - Een Liefde
2679b: HOORNIK, ED. - Mattheus, (Een Episch Gedicht)
2680: HOORNIK, ED. - Steenen, Gedichten
1396: HOORNIK, ED. - Tweespalt, Gedichten
2675e: HOORNIK, ED. - Het Keerpunt, Sociale En Andere Verzen
6830k: HOORNIK, ED., A.VAN DUINKERKEN, VAN GRONINGEN, E.VAN LOKHORT, B.VOETEN REDACTIE - De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 123
6831e: HOORNIK, ED., A.L.CONSTANDSE A.DE FROE, S.R.DE GROOT, H.MULISCH REDACTIE - De Gids; Jrg. 131 Compleet
6831f: HOORNIK, ED., A.L.CONSTANDSE, G.BENTHEM VAN DEN BERGH, A.DE FROE, S.R.DE GROOT, H.MULISCH, ENZ. REDACTIE - De Gids; Jrg. 132 Compleet
1398: HOORNIK, ED. - Mijn Dochter En Ik
8505: HOORNIK, ED. - Nederland
2675: HOORNIK, ED. - Ex Tenebris
2675c: HOORNIK, ED.(1910-1970) - Brief Aan de Toneelspeler En Later Literair Schrijver J.W. Hofstra (1907-1991)
8505c: HOORNIK, ED. - Nederland
2254: (BUDDINGH', C) HOORNIK, ED (INL.) - Twee Lentes, de Beste Gedichten Uit Werk 1939 En Criterium 1940
8027a: HOORNIK, ED. (1910-1970) - Doodenherdenking in Dachau
2681: HOORNIK, ED. - Achter de Bergen
2678a: HOORNIK, ED. - Dichterlijke Diagnose
2682: HOORNIK, ED. - De Man in de Stad
1396a: HOORNIK, ED. - Tweespalt, Gedichten
5883d: SJAALMANPERS; FRITS HOPMAN (1877-1932) - Het Kruispunt En Nog Een Verhaal
9289: HOUSMAN, LAURANCE/ DULAC, EDMUND - Arabische Nachtvertellingen
2691a: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Brief Van Roel Houwink Aan Hans Roest
2692c: HOUWINK, ROEL - Witte Velden
2692: HOUWINK, R. - Brieven Aan Een Gevangene
2691: HOUWINK, ROEL - Strophen En Andere Gedichten
2691b: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Brief Van Roel Houwink Aan Hans Roest En Foto Van Houwink
2691c: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Twee Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest
2691d: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Vier Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest ÚÚn Met Enveloppe
2693: HOUWINK, R. - Voetstappen
2694: HOUWINK, R. - Maria
2695: HOUWINK, R. - De Blauwe Engel
2698a: HOUWINK, ROEL ONDER PS. H. VAN ELRO - Hesperiden
2691f: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Twee Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest En de Overlijdenskaart Van Houwink
2691e: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Twee Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest
2700: HOUWINK, ROEL - Doodsklok
2699b: HOUWINK, ROEL; HESPERIDEN ONDER PS. H.VAN ELRO - Christus' Ommegang in Het Westen En Hesperiden (2 Deeltjes)
2697a: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22)
2696: HOUWINK, ROEL ONDER PS. H. VAN ELRO - Madonna in Tenebris
2697: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22)
2701a: HOUWINK, ROEL - Zes Kleine ElegieŰn
3966: AMERIKA OVER, DOOR/ BY BAUM, DANA, EMERSON, GOODWIN, HALSEY, HOWELLS AND OTHERS - Architects' Emergency Committee; in 2 Books: I and II Great Georgian Houses of America I
5690: HRABAL, BOHUMIL; VERTALING KEES MERCKS - Adagio Lamentoso
3839: LAMPO, HUBERT EN BEN VAN EYSSELSTEIJN - Idomeneia En de Kentaur
2707b: HUIJTS, MR.J. - Het Geval Meierhold, Sociologisch Impromtu
2707: HUIJTS, MR.J. (VERZAMELAAR, VERTALER) - Sowjet-PoŰzie
8028: HUINCKS, P.J.G. - Oorlogsstad Kwatrijnen; Rotterdam 1940-1945
2709: HUISMAN, COR - Memento, Oorlogsverzen
8396a: HUISMAN, COR - Bij Den Openbaren Moord Op Honderden Dappere Nederlanders in Bloed-Maart 1945
1402: HUIZINGA, LEONARD ONDER PS. LAURENS VAN SINT LAURENS - Zes Kaarsen Voor IndiŰ
5692: HULZEBOS, BRAM - Een Nacht
5693: H▄SGEN, LUCAS - Verpoosd in Schaduw
2713b: HUSSEM, W. - De Kustlijn
2713: HUSSEM, W. - De Kustlijn
5694: HUYGENS, CONSTANTIJN - Twee Brieven En Een Gedicht
2716: HUYGENS, CONSTANTIN - 't Voor-Hout & 't Kostelick Mal
8296: HUYGENS, CONSTANTIJN - 'k Neem Geen Gezelschap...
4122: KASTELEN, ENZ. OOSTENRIJK, DOOR/ DURCH ELFRIEDE IBY EN ALEXANDER KOLLER - Sch÷nbrunn
2717: IDEMA, W.L. - Zingend Roei Ik Huiswaards Op de Maan, Chinese Gedichten
2718c: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Liederen Van de Zelfkant
2718: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Op Drift, Liedjes Van Deze Tijd
2718b: IEPENDAEL, WILLEM VAN - Liederen Van Den Zelfkant
2873h: MARSMAN, H. OVER; DOOR ARTHUR LEHNING INGELEID EN VERZORGD DOOR DAISY WOLTHERS - Achter Het Boek Jaaargang 1, Aflevering 2,3; H. Marsman; Vijf Versies Van "Vera";
w280: VERKRUYSEN, H.C., INL EN SAMENSTELLING NAAR MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen 1930 - XI - 1
w243aa: WIJDEVELD, H.TH. INL. EN WIJDEVELD, H.TH. E.A. RED. - Wendingen 1925 - VII-3-9 Frank Lloyd Wright I T.E. M. VII Compleet
m0048: M╔RODE, WILLEM DE/ PS. VANW.E. KEUNING/ INL.EN SAMENST. ROEL HOUWINK - De Wilde Wingerd, 1911-1936, Een Bloemlezing Uit Het Werk Van W.D. M.
m0048c: M╔RODE, WILLEM DE/ PS. VAN W.E. KEUNING/ INL.EN SAMENST. ROEL HOUWINK - De Wilde Wingerd, 1911-1936, Een Bloemlezing Uit Het Werk Van W.D. M.
w262: VERKRUYSEN, H.C.,INL. EN SAMENSTELLING NAAR MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen 1928 - IX - 3/4
w248: WIJDEVELD, H.TH., INL. EN RED. - Wendingen 1925 - VII - 10
w262b: VERKRUYSEN, H.C.,INL. EN SAMENSTELLING NAAR MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen 1928 - IX - 3/4
3285b: SLAUERHOFF, J. MET INL. EN AANTEKENINGEN DOOR K.LEKKERKERKER - Dagboek
m0048e: M╔RODE, WILLEM DE/ PS. VAN W.E. KEUNING/ INL.EN SAMENST. ROEL HOUWINK - De Wilde Wingerd, 1911-1936, Een Bloemlezing Uit Het Werk Van W.D. M.
1805: VLIET, T. VAN; INLEIDING EN UITGEZOCHT DOOR - Frontsector. Tien Liederen Uit 't Bezette Nederland
1804: VLIET, T. VAN; INLEIDING EN UITGEZOCHT DOOR - Frontsector. Tien Liederen Uit 't Bezette Nederland
2962c: MULTATULI (1820-1887); INLEIDING EN AANTEKENINGEN DOOR HENRI A.ETT - Twee Brieven Uit Menado
4411: UTRECHT OVER, INLEIDING EN STUKJE GESCHIEDENIS DOOR DRS.H.L.M.DEFOUR, DIRECTEUR - Rijksmuseum Het Catharijneconvent
2570: GRASWINCKEL, MR.DIRCK (VERT.)/ INLEIDING EN VERZORGING GEERTEN GOSSAERT - De Vierlingen Van Den Heer Van Pybrac
1660: ROUSSEAU, HENRI, INLEIDING EN VERTALING ANT. BOSMAN - De Wraak Van Een Russische Wees, Een Toneelstuk
3642b: GRASWINCKEL, MR.DIRCK (VERT.)/ INLEIDING EN VERZORGING GEERTEN GOSSAERT - De Vierlingen Van Den Heer Van Pybrac
3642: GRASWINCKEL, MR.DIRCK (VERT.)/ INLEIDING EN VERZORGING GEERTEN GOSSAERT - De Vierlingen Van Den Heer Van Pybrac
KK068a: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (OVER); DR.H.E.VAN GELDER INLEIDING EN ARTIKELEN DOOR: H.DE BOER, DR.J.J.C.DE BOER, A.M.W.J.HAMMACHER, H.E.MEES, G.A.H.VAN DER STOK - Willem A. Van Konijnenburg
5695: INSINGEL, MARK - Gezichten Gedichten
3040a: ORL╔ANS, CHARLES D'; INTRODUCTION ET GLOSSAIRE PAR P.VALKHOFF - Chansons
9022: ISRA╦LS, JOZEF, OVER/ DOOR PROF.C.L.DAKE - Jozef IsraŰls
9680: ISRA╦LS, JOSEF, ORGINELE SCHILDERIJ - Trekschuit
9015: ISRAELS, ISAAC - Isaac Israels 1865-1934
9016: ISRA╦LS, ISAAC, DOOR DR.JACOB H.REISEL - Isaac Israels, Portret Van Een Hollandse Impressionist
9021: ISRA╦LS, JOZEF DOOR DR.MAX EISLER - Jozef IsraŰls
9020: ISRA╦LS, JOZEF DOOR H.J.HUBERT - De Etsen Van Jozef IsraŰls; Een Catalogus
9023: ISRA╦LS, JOZEF, OVER - Een Halve Eeuw Met Jozef IsraŰls
9024: ISRA╦LS, JOZEF, OVER/ TEKST: NIC.BEETS, B.TER HAAR, J.J.L.TEN KATE, MR.C.VOSMAER - Juweeltjes. Gravuren Naar Joseph IsraŰls
9025: ISRA╦LS, J., OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Jozef IsraŰls, Met 56 Afbeeldingen
S837: THE STUDIO/ ABOUT COROT (BARBIZON), TURNER, ALFRED EAST, A.BAERTSOEN, E.L.SHINN, C.F.DAUBIGNY (BARB.), W.D.ADAMS; BARBIZON: ROUSSEAU, DIAZ, MILLET, DUPR╔, JACQUE, TROYON; ALFRED STEVENS (BELGIAN), F.BRANGWYN; HAAGSE SCHOOL: MAUVE,J. AND W.MARIS, ARTZ., J. - The Studio 9.
w218: DERKINDEREN, A.J. EN H.TH WIJDEVELD INLEIDENDE TEKST - Wendingen 1921 - IV- 12
6807: ROMIJN, JAAP EN E.J.DIJKSTERHUIS RED. - De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 113 No. 3, Maart
1091: JACOB, B/ PS. VOOR J.J.M.BAYER/ SCHRIJVERSNAAM J.BENOIT - Kerstmis 1944
2721: JACOBS, JAN W. - De Dag
2963: MUUS JACOBSE, PS. VAN K.H.HEEROMA - Het Bescheiden Deel, Gedichten
6867e: SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE - Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 6 Compleet in 5 Nummers (ÚÚn Dubbelno. )
6867d: SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE - Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 5 Compleet in 5 Nummers
6867c: SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE - Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 4 Compleet in 5 Nummers
w273: KALF, DR.JAN EN ARCH. C.J.BLAAUW BEGELEIDENDE TEKSTEN - Wendingen 1929 - X- 4
KA200: GEERTGEN TOT SINT JANS, OVER/ DOOR PROF. DR.W.VOGELSANG - Geertgen Tot Sint Jans, Met 38 Afbeeldingen
5696k: JANSMA, ESTHER - Roeien
5697: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in Het Drukhuis
8030: JANSSEN, HANS - 't Kan Verkeren!
5768: LANKERN, ANTON; VERTALING DOOR JOEP JASPERS EN NOP MAAS - Zandvoort- Sommer
2726k: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Een Slaande Hoef, Sonnetten
2726n: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Stemtest, Gedichten
5736s: KOPPERMAANDAG; C.O.JELLEMA - Kvernes
5701i: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Ode
2726j: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Droomtijd, Gedichten
5701: JELLEMA, C.O. - Sequens
5702: JELLEMA, C.O. - Ongeroepen, Negen Sonnetten Aan de Nagedachtenis Van Henk Van de Wall Repelaer
2726w: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - In de Koude Voorjaarsnacht, Gedichten
5703a: JELLEMA, C.O. - Het Bodemloze
2726g: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Ongeroepen, Gedichten
2726: JELLEMA, C.O. - Bedevaart
2726f: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Al Het Heden
2726h: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Door Eenen Spiegel, Sonnetten
2726r: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - De Schaar Van Het Vergeten, Gedichten
2726q: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Spolia, Gedichten
2726m: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - De Toren Van Snelson, Gedichten
5701d: JELLEMA, C.O. - Opdrachten
5702c: JELLEMA, C.O. - Oogopslag, Twaalf Sonnetten Met Een Envoi
2726p: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Langs de Vloedlijn, Gedichten
3650: JEZUS - Pater Noster- Onze Vader- Padre Nostro- Our Father- Vader Onse- Fader Var- Notre PŔre- Padre Nuestro- Unser Vater
S827: THE STUDIO/ WORK OF E.BOROUGH JOHNSON, N.JUNGMANN, CARAN D'ACHE (NICE TRANSPARENCIES), T.C.GOTCH, A.CHARPENTIER/ F.AUBERT, H.HARPIGNIES, A.ZORN, A.RODIN, AUBREY BEARSLEY - The Studio
8512: JOHNSON, DR. SAMUEL (1709-1784) - He That Would Rather Grow Old... .
3832g: JONCKHEERE, KAREL (1906-1993) - Verzamelde Gedichten
3832c: JONCKHEERE, KAREL (1906-1993) - De Hondenwacht, Gedichten
3832: JONCKHEERE, KAREL - De Vogels Hebben Het Gezien
2367b: DUBOIS, PIERRE H.; KAREL JONCKHEERE EN LAURENS VAN DER WAALS SAMENSTELLERS - Facetten Der Nederlandse PoŰzie, Compleet in 5 Delen
6797: BLIJSTRA, R., ANTH.DONKER, K.JONCKHEERE EN N.P.V.WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
6802: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
6798: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
3832e: JONCKHEERE, KAREL (1906-1993) - Ogentroost
6799: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
2737h: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - Ondine En Andere Gedichten
2737m: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - Kamperfolie, Gedichten
2738d: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - September Is Een Lied in Blauw
2738h: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Handgeschreven Gedichten; Titels: 4 Mei: Waalsdorpervlakte (1975); Gods Clowns (1957); 'Voor Ans' 90ste Verjaardag (Annie Salomons?); 'de Strijd Tussen IsraŰL En Beiroet' (1982); Pinksteren (1956); Rondeel; Vriendschap (1984+ Gedrukt Door Henk Van Otterloo); Misschien (1978-over Paus Jhannes Paulus I)+ Afscheid Bij Zijn Sterven
2738i: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Handgeschreven Brieven (4) Aan Henk Van Otterloo, (Van de Green Escape Press)
8400: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - The Soldier's Wife
2736c: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - Wending, Roman
2736f: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Waar En Niet Waar
2737k: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - Kamperfolie, Gedichten
2736: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - Het Witte Schip
2737: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Nacht En Ontij
8032: JONG, DIRK DE - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd
2737a: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Nacht En Ontij
2732: JONG, A.M. (1888-1943) - De Dood Van de Patriarch, Een Novelle
2737c: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - Pelgrims
2737f: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE (1903-1991) - De Vader En de Zoon
4151: NIJMEGEN OVER, DOOR DR.J.A.B.M.DE JONG (ARCHIVARIS) EN A.W.JANSZ - Noviomagum Revivens; Herstelde Glorie Van de Keizer Karel-Stad
w222: JONGERT, JAC. INL.; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen 1923 - V - 2
9039: JONGKIND, J.B., OVER/ DOOR MR.M.F. HENNUS - J.B. Jongkind, Met 57 Afbeeldingen
9089c: ROELOFS, ALBERT (1877-1920), OVER; TEKST JAN JUFFERMANS IN SAMENWERKING MET JOOP EN TINEKE BREESCHOTEN - Albert Roelofs
3271: SCH▄RMANN, JULES EN EEN VOORREDE VAN KLOOS - Uit de Stilte, Verzen
1423: ESCH╔E/ PS. VAN SAMUEL JULIARD - Tusschen Schemering En Dageraad
1118: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 1
1119: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 2
1121: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 4
1120: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 3
1122: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 5
1123: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 6
1124: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 7, Gebeden
1125: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 8
5710: K., ANNA - Tranen Zijn de Inkt
3651: KAFKA, FRANZ - Die Verwandlung
2740: KAL, JAN - Praktijk Hervat, 111 Sonnetten
2740a: KAL, JAN - Assepoester, 39 Sonnetten
3280: (SINATRA) KAL, JAN - Mijn Manier, 144 Sinatra-Sonnetten
8525: KAMP, HERMAN VAN DER - De Ballade Van Het Brabantse Kind
1430: KAMPHUIS, G. - Kerstmis 1943
2057: ACHTERBERG, GERRIT; 'BEZORGD' DOOR R.L.K.FOKKEMA, GERRIT KAMPHUIS EN J.VAN DER VLEUTEN - Gerrit Achterberg; Briefwisseling Met Gerrit Kamphuis
2742: KAMPHUIS, G. - Het Wondere Verbond
1431: KAMPHUIS, G - Carmina Sparsa
9055: KARSEN, EDUARD, OVER/ DOOR A.M.HAMMACHER - Eduard Karsen En Zijn Vader Kaspar
KA609: KARSEN, ED.. OVER SCHILDERIJEN VAN JOZEF ISRA╦LS IN NEDERLANDSCHE VERZAMELINGEN - Premie-Uitgave 1912 Vereeniging Tot Bevordering Van Beeldende Kunsten
4114: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH INGE ZACHER - Schloss Benrath, Landsitz Des KurfŘrsten Carl Theodor in DŘsseldorf
4111: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, SCHRIJVER SIGRID RUSS - Die Schl÷sser K÷nig Ludwigs II; Deutsch, English, Franšais, Italiano
4110: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, VEEL MEDEWEKERS - Reisezeit- Zeitreise Zu Den Sch÷nsten Schl÷ssernm BŘrgen, Gńrten, Kl÷stern Und R÷merbauten in Deutschland
4116: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH ALEXANDER RAUCH - Schloss Herrenchiemsee (1872)
4117: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH LUDWIG H▄TTL UND ERICH LESSING - Deutsche Schl÷sser
4115: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH ELMAR D. SCHMID - Schloss Schleissheim; Die Barocke Residenz Mit Altem Schloss Und Schloss Lustheim
4118: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH MICHAEL PETZET - Gebaute Trńume; Die Schl÷sser Ludwigs II. Von Bayern
4119: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH ERICH HUBALA UND OTTO MAYER - Die Residenz Zu WŘrzburg (1744)
2744: KELK, C.J. - Egel En Faun
2745: KELK, C.J. - Egel En Faun
2746: KELK, C.J. - De Parasieten, Treurspel in Miniatuur
KA251: IMPRESSIONISTEN (OVER); DOOR HORST KELLER - De Kunst Van de Impressionisten
2757: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Stabielen En Passanten
2758: KEMP, PIERRE - Phototropen En Noctophilen
2759: KEMP, PIERRE - Standard-Book of Classic Blacks
5720b: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Les 4 Joies Des Livres
5720: KEMP, PIERRE - Poeder Van Maankop
2752: KEMP, MATHIAS - Het Wijnroode Uur En Andere Gedichten
2748: KEMP, MATHIAS (1890-1964) - De Zeven Broeders
6789k: KEMP, PIERE GEDICHEN, ADR.VAN DER VEEN, W.F.HERMANS VOORPUBLICATIE VAN EERSTE DEEL VAN 'TRANEN DER ACACIA'S', S.VESTDIJK, E.A.: BIJDRAGEN - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
2756d: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Kleine Suite Voor Karel Reijnders
2751: KEMP, MATHIAS - Stroomversnellingen
2751a: KEMP, MATHIAS (1890-1964) - Stroomversnellingen
2757d: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Engelse Verfdoos
2755: KEMP, PIERRE - Transitieven En Immobielen, Gedichten
2750: KEMP, MATHIAS - Eikenbloesem, Gedichten
5720f: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Twee Gedichten
5721: KEMP, PIERRE - Ik Ruik Het Heden
2755b: KEMP, PIERRE - Les Folies Maestrichtoises a la ManiŔre de Franšois Couperin Dans Ses "Les Folies Franšaises" Ou "Les Dominos"
2756: KEMP, PIERRE - Forensen Voor CythŔre En Andere Gedichten
5736i: KOPPERMAANDAG; PIERRE KEMP - Letterspel
2759k: KEMPE, JAN - Een Hollandsch Binnenhuisje
1758: THOMAS └ KEMPIS - Over de Erkenning Van Eigen Vergankelijkheid
1435: KENNIS, J.C. - ... , O, Dat Wintertje '45; Een Vluchtige Maar Luchtige Herinnering Aan de Laatste (?) Maar Raakste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld En (Beschreven) Door V. Ribbentel- Magerbuick
m0083a: JOOST VAN KEPPEL, PS. VAN W.E. KEUNING, MEESTAL ONDER PS. WILLEM DE M╔RODE - Aanroepingen
m0066b: JOOST VAN KEPPEL, PS. VAN W.E. KEUNING, MEESTAL ONDER PS. WILLEM DE M╔RODE - Claghen
m0066d: JOOST VAN KEPPEL, PS. VAN W.E. KEUNING, MEESTAL ONDER PS. WILLEM DE M╔RODE - Claghen
m0066e: JOOST VAN KEPPEL, PS. VAN W.E. KEUNING, MEESTAL ONDER PS. WILLEM DE M╔RODE - Claghen
2779: KERCKHOVE, REMY C.VAN DE - Een Kleine Ru´ne Muziek
2781: KERKWIJK, HENK VAN - Mythen, Legenden E.A. Anachronismen
8401: KEUKEN, G.J.VAN DER - Lied Bij de Terugkeer in Het Vaderland Van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina En Het Prinselijk Gezin Na Een Vijfjarige Ballingschap
2760: KEULEN, MENSJE VAN - Engelbert, Roman
2760b: KEULEN, MENSJE VAN - Lotgevallen
1439: KEULS, H.W.J.M. - Aan Onze Koningin, in Het Jaar Der Bevrijding 1945
2764: KEULS, H.J.W.M. - In Den Stroom, Gedichten
8401k: KEULS, H.W.J.M. - Aan Onze Koningin
2763: KEULS, H.W.J.M. - In Den Stroom Gedichten
2766: KEULS, H.J.W.M. - De Dansende Lamp
2767: KEULS, H.W.J.M. - Achterwaarts Gedichten Gevolgd Door Enkele Vertalingen
2769: KEULS, H.W.J.M. - Verzamelde Gedichten I, II, III, IV
2770: KEULS, H.W.J.M. (1883-1968) - Rondeelen En Kwatrijnen/ Verzamelde Gedichten Deel III
2771: KEULS, H.W.J.M. - Wegen En Wolken/ Verzamelde Gedichten IV
2765: KEULS, H.J.W.M. - Om de Stilte
5725: KEULS, H.W.J.M. - Keuze Van de Gedichten
2772: KEULS, H.W.J.M. - Wegen En Wolken/ Verzamelde Gedichten IV
2775: KEULS, YVONNE - DaniŰL Maandag
2775b: KEULS, YVONNE - Jan Rap En Z'n Maat
1437: KEULS, H.W.J.M. - Doortocht
2765a: KEULS, H.J.W.M. - Om de Stilte
2770b: KEULS, H.W.J.M. - Rondeelen En Kwatrijnen
2772a: KEULS, H.W.J.M. - Wegen En Wolken/ Verzamelde Gedichten IV

Next 1000 books from Antiquariaat Meilof

10/27