Antiquariaat Meilof
Albatrosstraat C 5 9663PV Nieuwe Pekela, The Netherlands | Tel.: +31 (0)597 672497            Email: wrmeilof@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1253: EMMENS, JAN - Chaconne, Gedichten
2433: EMMENS, JAN - Kunst En Vliegwerk
1255: ENGELBREGT, PATER L. - (Een Van Onze Eerwaarde Paters... ) 50 Bloemekensuit Den Seraphijnschen Lusthof, Geplukt, Gebundeld En Aangeboden Aan Pater Christinus Kops O.F. M. Op Zijn Gouden Kloosterfeest
5629: ENGELMAN, JAN - Arne Borg
5629a: ENGELMAN, JAN - Arne Borg
2443: ENGELMAN, JAN - Sine Nomine
2441: ENGELMAN, JAN - Kindje Wiegen, Een Kerstspel
3632: DE HARP/ ENGELMAN, JAN - Philomela, Tekstboek Voor Een Opera/ de Harp II
3637: ENGELMAN, JAN - Kindje Wiegen, Een Kerstspel
1258: ENGELMAN, JAN - Hart En Lied, Bloemlezing Uit de Gedichten
1259: ENGELMAN, JAN - Philomela
8016: ENGELMAN, JAN - Vrijheid, Tijdgedichten En Berijmde Schotschriften
2437f: ENGELMAN, JAN (1900-1972) - Torso
2437c: ENGELMAN, JAN (1900-1972) - Tuin Van Eros
2437b: ENGELMAN, JAN (1900-1972) - Tuin Van Eros
8015: ENGELMAN, JAN - In Het Verborgen Gedrukt
8271: ENGELMAN, JAN - Voiche Sapete
8273: ENGELMAN, JAN/ ONDER PS. ANTIPHOLUS VAN EPHESUS - Ballade Van de Waarheid
8273a: ENGELMAN, JAN - 'Hardnekkig Is de Mensch Geschapen;... . '
2442: ENGELMAN, JAN - Noodweer
2438: ENGELMAN, JAN - Het Roosvenster
2440: ENGELMAN, JAN - De Dijk, Een Gedicht
2440a: ENGELMAN, JAN - De Dijk, Een Gedicht
8017: ENGERING, TH.J.F. - Spotliedjes En Hekeldichten Uit Den Bezettingstijd
1666: ENKLAAR, WILLEM/ PS.VOOR J.P.ROMIJN - Koorts, Novelle
2445: ENKLAAR, D.TH. (INL.) - Ulenspieghel
8486: ENSCHED╔ EN ZONEN - Rijmprenten
1261: ENSKE, FRED VAN/ WELSLOOT,AREND /WOUDT, KLAAS - Drie in de Pan
2446: ENT, ANTON (1939) - De Hoed Van Kierkegaard, Gedichten
2447: ENZINCK, WILLEM/ PS VOOR W.H.A.WENSINK - Einde November, Gedichten
8182: ERENS, FRANS - Dansen En Rhytmen
8180: ERENS, FRANS - Anna Catharina Emmerich
8181: ERENS, FRANS - Dansen En Rhytmen
8182b: ERENS, FRANS - Dansen En Rhytmen
8183: ERENS, FRANS - Berbke
8185: ERENS, FRANS - Stille Steden
8184: ERENS, FRANS - Stille Steden
5634: ERINGA, DIEUWKE - In Memoriam Gerardus Johannes Schr÷der (1911-1984)
1263: ERWICH, ANTON - Wapenstilstand
1264: ERWICH, ANTON - Inter Arma, Verzen
w239: WIJDEVELD, H.TH., PROF.B.G.ESCHER EN W.STEENHOFF, ART.; GEDICHTEN VAN: M.NIJHOFF, A.ROLAND HOLST, J.W.F.WERUMEUS BUNING; RED. WIJDEVELD - Wendingen VI - 11/12
5667: GROEN, CHARLOTTE ETSEN EN TEKSTEN VAN VASALIS, VROMAN, M.NIJHOFF, E.WOLTERS, NEELTJE MARIA MIN, ACHTERBERG, KOPLAND, VAN TEYLINGEN, E.WARMOND - Tien Liefdesgedichten
2450: EVENHUIS, EDDY - Pan in de Stad
1265: EVENHUIS, EDDY - De Leerling Alexander
1266: EVENHUIS, EDDY - Uit de Pas, Gedichten
2450b: EVENHUIS, EDDY - Een Affaire, Gedichten
5635: EXPONENT, SCHRIJVERS, O.A. JAN ELBURG, THEO VAN DOESBURG (SOLDATEN VERZEN), C.O.JELLEMA, MIA PRINS, CARLA DURA, H.N.WERKMAN - Exponent Tekstbeeld-Reeks Compleet in 15 Delen in 2 Cassettes
2453: EYBERS, ELISABETH - Balans
2452: EYBERS, ELISABETH - Tydvrdryf; Pastime
2466: EYCK, P.N.VAN - De Sterren
2467: EYCK, P.N. VAN - Verzen 1940
2463: EYCK, P.N.VAN - De Getooide Doolhof
2464: EYCK, P.N.VAN - Voorbereiding
2465: EYCK, P.N.VAN - Bevrijding
2630b: (HAAN, JACOB ISRAEL DE) DOOR P.N.VAN EYCK - In Memoriam Jacob Israel de Haan
2468: EYCK, P.N.VAN - Herwaarts, Gedichten
2462b: EYCK, P.N.VAN - Getijden
2455: EYCK, P.N.VAN - Over Leven En Dood in de PoŰzie
1268: EYCK, P.N. VAN - Over Leven En Dood in de PoŰzie
1269: EYCK, P.N. VAN - Twee Gedichten, Het Zuiderkruis, Een Hooglied
1271: EYCK, P.N. VAN - Idee En Wil, Tafelrede over Albert Verwey
1274: EYCK, P.N.VAN - Brent Bridge
1272: EYCK, P.N.VAN - Benaderingen
1276: EYCK, ROBERT VAN - Perpetual Treason, Poems
6924b: EYCK, MR.DR.P.N.VAN E.A., RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXV (65) Compleet
2465a: EYCK, P.N.VAN - Worstelingen
2462: EYCK, P.N.VAN - Getijden
2460a: EYCK, P.N.VAN - Medousa, Een Mythe
2461: EYCK, P.N.VAN - Inkeer, Verzen
2458: EYCK, P.N. VAN - Broeder Bernhard
2459: EYCK, P.N. VAN - Meesters, Zeven Gedichten
2460: EYCK, P.N.VAN - De Tuin
2456: EYCK, P.N. VAN - De Tuinman En de Dood
2457: EYCK, P.N. VAN - De Getooide Doolhof
8274: EYCK, P.N.VAN - De Tuinman En de Dood
1278: EYCKEN, MINNE VAN TER/ PS. VOOR J.A.H.VAN DER LAAN - Aardsch Gebed, Verzen
2485: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Het Verhaal Van Den Robijn
2486: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Momento Graziosco En Andere Gedichten
2487: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Paus Maan, Roman over Een Kerk in Verwarring
2490: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Het Raadsel Van Den Dertienden December
2488: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Wie Pleit Voor Ayolt?, Roman
2489: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De Poort Der Genade, Roman
2483: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Vrouwenzand, Een Friese Sage, Zangspel in Vijf Bedrijven Met Proloog En Epiloog
2476: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Verweerde Stenen
2474: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Fie Carelsen
2479: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - ChÔteau-de-Bersac, Een Spel Van Wijn , Liefde En Tijd
2471: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tusschen Zuiderkruis En Poolster
2477: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De Terugkeer
2484: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Dorre Grond, Roman
1280: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat Het Sneeuwen Heer; Gedicht
2478: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De Vliegende Feeks, Een Blijmoedig Spel in Drie Bedrijven
2480: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Bazuinen Om Jericho, Een Spel in Drie Bedrijven
2482: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tussen Zuiderkruis En Poolster
2481: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Tussen Eb En Vloed, Toneelromance in Drie Bedrijven
2472: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Zeven Fantomen
8487: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat Het Sneeuwen, Heer!
6819: AL, B.P.F. EN P.G.J.VAN STERKENBURG, RED. - Forum Der Letteren, Jrg. 19, Tijdschrift Voor Taal En Letterkunde
2500: FABRICIUS, JOHAN - De Kraton
5635d: FAVEREY, HANS (1933-1990) - Vol Tederheid... . .
5635g: FEIS, AGNITA (1881-1944) - Kermis
5635k: FENIN, GERBRAND - En de Imam Van Oman Zei: "Amen"
5635q: FENS, KEES (1929-2008) - Alles Behalve in Ruste
5637: FERRON, LOUIS - Gericht
3021: OMAR KHAYYAM/ VERTALING JOH. WEILAND VANUIT HET ENGELS VAN FITZGERALD - Rubaiyat
3024: OMAR KHAYY┴M/ TRANSL/ BY EDWARD FITZGERALD - The Rubßiyßt of Omar KhayyßM
3028: OMAR KHAYY┴M/ VERTALING EDWARD FITZGERALD, EERSTE EDITIE 1859 - Rubßiyßt
5850: QUINTUS HORATIUS FLACCUS - Lex Rex, Olim Artifex
8488: FOCQUENBROCH, W.G.VAN - 'Diogenes, Den Wyse... . '
8489c: FOCQUENBROCH, W.G.VAN - Sarabanda Aan Fillis
8489: FOCQUENBROCH, W.G.VAN - Sarabanda Aan Fillis
2504: FOKKEMA, REDBAD - Elke Dag Is de Eerste, Gedichten
6924m: FOKKEMA, DR.K. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXXII (82) Compleet
2056: ACHTERBERG, GERRIT; 'BEZORGD' DOOR R.L.K.FOKKEMA EN J.VAN VLEUTEN - Gerrit Achterberg Briefwisseling Met Zijn Uitgevers: I. Briefwisseling II. Toelichting
5639: FOLLAIN, JEAN MET VERTALING DOOR CLASINE HEERING - Drie Gedichten
5767: LA FONTAINE, JEAN DE - Bajky
9280: FONTAINE, JEAN LA, MET TEKSTEN VAN J.W.F.WERUMEUS BUNING - De Krekel En de Mier En Andere Fabels
1284: FOPPEMA, YGE - Spijkerschrift Mei 1940- Mei 1945
KA100: COURBET (OVER) DOOR FRANăOIS FOSCA - Courbet
3687: SINT FRANCISCUS - Het Zonnelied Van Den Heiligen Franciscus / IL Cantico Di Santo Francesco Intitolato Del Sole
1286: FRANCKEN, JOHAN - Johan Van Oldenbarnevelt, Waerachtige Historye Vant Genegeschiet Ende Gepasseert Is, Van Tijt Tot Tijt Geduirende de Gevanckenisse Van... .
8392: FRANK, L. - Vandaag
2507: FRANQUINET, ROBERT - Adrianoer En Fatima's Heimwee, Gedicht
2507b: FRANQUINET, ROBERT (1915-1979) - Boven Puin En Asch
2508: FRANQUINET, ROBERT - Charaksis, Gedichten
5688: HÍLDERIN MET VERTALING VAN KESTER FRERIKS - H÷lderin Vier Gedichten
1288: FRIEDLAENDER, HENRI (VERT.) - De Overweldiger, Hoofdstuk I En II Van Het Boek Habakuk
2511: FRIEDL─NDER, MAX J. - Altniederlńnsche Maler, Blumenlese
1378: FRUYTIER, JOHAN/ PS. VOOR JAN HEYN, JR. - De Kaersse Die Niet Brandde... De Laatste July-Dagen Van 1650
KA275: KLEYKAMP, C.G. EN LUC.WILLINK, SAMENSTELLING EN REDACTIE - De Kunst in Nood in 6 Delen Met Raffia Gebonden En Samen in Een Vouwcassette
1682: SCHENK, M.G. EN SPAAN, J.TH.B. (SAMENST.) - De Koningin Sprak
K603: VELDHEER,J.G. EN W.O.J.NIEUWENKAMP/ TEKST: W.J.TUYN EN TEKSTEN UIT OUDE KRONIEKEN - Oude Hollandsche Steden Aan de Zuiderzee
6907: PRAAS, J.G. EN SCHEIDLER, CARLA RED. - Parade Der Profeten, (Tijdschrift)
6771: SMIT, GABRI╦L EN J.ROMIJN, RED., VANAF SEPT. OOK: B.AAFJES, G.KAMPHUIS EN C.J.KELK, AKTIEF VANAF JAN. 1946 - Ad Interim, Tijdschrift Voor Letterkunde
1293: GAETANO, S./ PS. VAN J.M.PRANGE - Helse Schepping
2514: GANGADIN, RABIN - Een Zeldzame Kamer, Gedichten
2514b: GANGADIN, RABIN (1956) - Tussen Letter En Geest, Gedichten
2514h: GANS, JACQUES - Belijnsch Dagboek
1291: ELEUTHEROS/ PS. VOOR ABRAHAM GANS - In Uw Licht
8020: GANS, J. - Tusschen Oude En Nieuwe Fascisten
1294: GAY, JOHN - The Fox at the Point of Death
1294a: GAY, JOHN - The Fox at the Point of Death
3159: ROLAND HOLST, A. ENKELE GEDICHTEN EN KLEIN STUKJE PROZA BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR ALFRED KOSSMANN - A. Roland Holst; Uit Een Oud Dorp
5650a: GEEL, CHR.J.VAN - Tijdrovertje
5651: GEEL, CHR.J.VAN - Nu Ik Er Zo Precies Op Inga, Een Brief
5650c: GEEL, CHR. J. VAN (1917-1974) - Zwanen
2515d: GEEL, CHR.J.VAN (1917- - Chr. J. Geel Stedelijk Museum Amsterdam 15 Dec. -22 Jan.
1296: GEEL, JACOBUS - Gesprek Op Den Drachenfels
2515b: GEEL, CHR.J.VAN - Vluchtige Verhuizing
2515: GEEL, CHR.J.VAN - Het Zinrijk
2515g: GEERAERTS, JEF - De Heilige Kruisvaart
2515h: GEERAERTS, JEF - Marcellus
5644: GEERDS, KOOS - December
5645: GEERDS, KOOS - Gevleugeld, Ongevleugeld
2515m: GEERDS, KOOS (1948) - Goudbeekarchief, Gedichten
2515n: GEERDS, KOOS (1948) - Woeste Grond, Gedichten
2515k: GEERDS, KOOS (1948) - Insecten, Gedichten
2515l: GEERDS, KOOS (1948) - Dir Verre Turen, Gedichten
1407: GEESTZWAARD, J/ PS. VOOR J.W.JACOBS - Sta Op!, Gedichten
1408: GEESTZWAARD, J./ PS. VOOR JAN WILLEM JACOBS - Voorwaarts En Niet Vergeten, Gedichten
2516: GEHRKE, ELISABETH - Ellen, de Pop
1300: GEIJL, P./ ONDER PS. A.VAN DER MERWE - Het Wachtwoord, Sonnetten
2861g: LOWELL, ROBERT (AMERIKAANS DICHTER 1917-1977), GEKOZEN EN VERTAALD DOOR J.EIJKELBOOM, NAWOORD J.BERNLEF - Dolfijn En Zeemeermin
2517: GELDER, JAN VAN - Droom En Werkelijkheid, Gedichten
w259: GELDER, DR.H.E.VAN INL. - Wendingen VIII- 12
2535: GERHARDT, IDA - Negen Verzen Van Zonsopgang
2536: GERHARDT, IDA, OVER/ JAN V.D. VEGT - Het Ingeklonken Lied/ de PoŰzie Van Ida Gerhardt
2531b: GERHARDT, IDA G.M. (1905-1997) - De Slechtvalk
2540: GERHARDT, TRUUS (ZUS VAN IDA G.M.) - De Engel Met de Zonnewijzer
2532: GERHARDT, IDA - De Hovenier
2533: GERHARDT, IDA - Kwatrijnen in Opdracht
2534: GERHARDT, IDA - De Ravenveer
2530: GERHARDT, IDA - Het Levend Monogram
2531: GERHARDT, IDA - De Slechtvalk
2528: GERHARDT, IDA - Vroege Verzen
2529: GERHARDT, IDA - Vijf Vuurstenen
2526: GERHARDT, IDA - Dolen En Dromen
2525: GERHARDT, IDA - De Zomen Van Het Licht
2522c: GERHARDT, IDA G.M. - Sonnetten Van Een Leraar
2521: GERHARDT, IDA - Nu Ik Hier Iets Zeggen Mag
2520: GERHARDT, IDA - Twee Uur: De Klokken Antwoordden Elkaar
2522: GERHARDT, IDA G.M. - Kwatrijnen in Opdracht
2519: GERHARDT, IDA G.M. - Achterberg
8495: GERHARDT, IDA G.M. - Van Velden En...... .
8494: GERHARDT, IDA G.M. - De Revier
2522e: GERHARDT, IDA G.M. - Sonnetten Van Een Leraar
2522g: GERHARDT, IDA G.M. - Kosmos, Gedichten
8493: GERHARDT, IDA G.M. - Florens Velis (Lucretius) ; Voor Mirjam
5655b: GERLACH, EVA (GEB. 1948) - Eentwee
5655: GERLACH, E/ KOPLAND, R./TOORN,W.V. - PoŰzie & Beeldende Kunst
2541: GERLACH, EVA (1948) - Verder Geen Leed, Gedichten
6881l: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, RED. - Maatstaf
2038i: ACHTERBERG, GERRIT EN JAMES BROCKWAY - Smart Grief
6881m: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, RED. - Maatstaf
6881a: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881b: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881c: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881d: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881e: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, WILLIAM D.KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, RED. - Maatstaf
6881f: KOMRIJ, GERRIT EN MARTIN ROS, MENSJE VAN KEULEN, DIRKJE KUIK, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881g: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881h: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881i: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881j: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, RED. - Maatstaf
6881k: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, BART TROMP, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN, RED. - Maatstaf
6881n: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881o: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881p: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881r: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881q: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, TH.SONTROP, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881s: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
6881t: KOMRIJ, GERRIT EN HARRY G.M.PRICK, MARTIN ROS, H.ROMIJN MEIJER, KOEN KOCH, ETHEL PORTNOY, ROB SCHOUTEN EN BART TROMP, PETER DE BOER, RED. - Maatstaf
9646: GEULIGS (?) - Geen Titel (Zuid-Europees Dorpsgezicht)
9645: GEULIGS (?) - Geen Titel (Zuid Europees Landschap)
1732: GEUS, JAN DE/ PS. VAN LUCAS STAFLEU - Ballade Van Limburg
8496: GEZELLE, GUIDO - Dien Avond En Die Rooze
1303: GIDE, ANDR╔ - Over Duitschland
1304: GIDE, ANDR╔/ VERTALING M.NIJHOFF - Moer, Narrenspel
K200: GIESEN, JAN TH. - De Heylighe Euangelia, Na de Beschrijvingen Matthei, Marci, Lucae Ende Joannis
2543: GIJSEN, MARNIX - The House by the Leaning Tree, Een Suite Van Archa´sche Gedichten
2544: GIJSEN, MARNIX/ PS. VOOR DR J.A. GORIS - Het Huis, Verzen/ Waarin Is Opgenomen de Derde Druk Van de Lof-Litanie Van Sint Franciscus Van Assisi
2545: GIJSEN, WIM - Tot de Tanden Gewapend- Weerloos
2547: GILLIAMS, MAURICE - Het Maria Leven, Gedichten
6912c: GUST GILS, JAAP HARTEN, J..HOKSBERGEN RED. - Podium 1+2
2549: GILS, GUST - Manuskript Gevonden Tijdens Achtervolging
2550: GIMIGNANO, FOLGORE DA SAN (VROEGE 14-DE EEUW); VERTALING DOLF VERSPOOR - De Maanden Onzer Jaren
5660a: GISEKIN, JO - Geur Van Veel Intiems, Gedichten
2551: GOEDE, BAREND DE - Tusschen Twee Vuren
1306: GOEDE, BAREND DE - Gestalten Van Het Ik
2553: GOEDE, BAREND DE (BIJENGEBRACHT EN INGELEID DOOR) - Kort Dag, Keur Uit de PoŰzie Van Jonggestorven Dichters Sinds 1880
KA215: GOES, HUGO VAN DER, OVER/ DOOR DR.JOHN B.KNIPPING O.F.M. - Hugo Van Der Goes, Met 63 Afbeeldingen
5663: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - De Zoete Vrijheid Van Het Drukken
2555: GOETHE - Pandorra, Ein Festspiel
3076a: (PORTIELJE, FRITS), ELISABETH DU QUESNE-VAN GOGH (SCHRIJVER) - Pers÷nliche Erinnerungen an Vincent Van Gogh
3639d: GOGOL, N.W.; VERTALING CH.B.TIMMER - Dagboek Van Een Krankzinnige
3639a: GOGOLJ, NICOLAI; VERTALING ALEIDA G. SCHOT - De Mantel
5664: GOLDBERG, LEA - Bloei
2557: GOMPERS, JOSEPH - Mańsiejoth, Wondere Verhalen
2558: GOMPERTS, H.A. - Dingtaal, Gedichten
8200: GORTER, HERMAN - De School Der PoŰzie
8201: GORTER, HERMAN - Mei
8202: GORTER, HERMAN/ STUIVELING, G.(SAMENSTELLING EN UITGEBREIDE INLEIDING) - Herman Gorters' Kenteringssonnetten
8203: GORTER, HERMAN - Verzen, Eerste En Tweede Deel
5665: GOSSAERT, GEERTEN - De Moeder & Thalatta
2560b: GOSSAERT, GEERTEN; PS. VOOR HOOGLERAAR DR.C.GERRITSON (HIST.) (1884-1958) - Experimenten
2562: GOSSAERT, GEERTEN?/ PS.KUNST, J.F.? - Melati En Rotan
2560: GOSSAERT, GEERTEN; PS. VOOR HOOGLERAAR DR.C.GERRITSON (HIST.) (1884-1958) - Experimenten
2561: GOSSAERT, GEERTEN/ ALEXANDER SCHRÍDER - Audax Omnia Perpeti, Gedichte
2563: GOUDSBLOM, J. (1932) - Pasmunt, Aforismen, Versjes En Notities
2564: GOUDSMIT, SAM. (1902-1978) - De Gastvertellers, Een Poging Tot Een Eenigszins Fatsoenlijk Cabaret in Klein-Kwarto
KA225: GOYEN, JAN VAN, OVER/ DOOR DR.H.VAN DE WAL - Jan Van Goyen, Met 53 Afbeeldingen
2566: GRAAFF, CHRIS DE (1890-1955) - Klagend Loflied
4437: UTRECHT OVE, SAMENSTELLING: A.GRAAFHUIS EN D.P.SNOEP - 1 Augustus 1674 de Dom in Puin
4423: UTRECHT OVER, DOOR A.GRAAFHUIS EN C.A.BAART DE LA FAILLE (UIT WIENS BIBLIOTHEEK DIT BOEK KOMT) - Stenen Van Utrecht; Lantaarncosoles Langs de Grachten
2568j: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, OVER; DOOR LENZE L.BOUWERS - Guillaume Van Der Graft/ W. Barnard
2568h: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Huis, Tuin En Keuken; Verzamelde Opstellen; over de Dubbele Bediening: Die Des Woords En Die Der Woorden
2568f: GRAFT, GUILLAUME VAN DER, OVER; DOOR PAUL GILLAERTS - Roepend Om Gehoor Te Vindenllem Ba; Een Semiotische Studie over de PoŰtica Van Willem Barnard / Guillaume Van Der Graft
2568: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - In Exilio, Gedichten
2568b: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - De Hondewacht
2567: GRAFT, GUILLAUME VAN DER - Achterstand, Gedichten
2569: GRAFTDIJK,THOMAS - Treurarbeid, Gedichten
8498a: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Nachtelijke Vischvangst
1309: GRAVESANDE, G.H.'S - Verzen Uit Het Ziekenhuis
8022: GRAVESANDE, G.H.'S - Onze Letterkunde in Bezettingstijd
8022a: GRAVESANDE, G.H.'S - Onze Letterkunde in Bezettingstijd
2574: GRAVESANDE, G.H.'S- - E. Du Perron, Herinnering En Bescheiden
2573: GRAVESANDE, G.H.'S- - Heer Pierlala, Een Moderne Doodendans
2572: GRAVESANDE, G.H.'S- - Nachtelijke Vangst
1311: GREGOOR, NOL - Twee Hyacinten. Een Optimistische Monoloog
1312: GREGOOR, NOL - Conflict Met Den Tijd. Verzen
2598a: GRESHOFF, J. - Schaduw, Enkele Gedichten
8501: GRESHOFF, J. - De Vaders
2583: GRESHOFF, J - Het Spel Der Spelen, CauserieŰn over Het Boek
2584: GRESHOFF, J - Spijkers Met Koppen
2588a: GRESHOFF, J. - Bij Feestelijke Gelegenheden
2588c: GRESHOFF, J. - Confetti
2586b: GRESHOFF, J - Currente Calamo
2586: GRESHOFF, J. (1888-1971) - Currente Calamo
2600: GRESHOFF, J. - Sparsa, Enkele Gedichten
2599: GRESHOFF, J. - Janus Bifrons, Een Debat in Sonnetten
2603: GRESHOFF, J. - De Laatste Dingen (1956-1958)
2588e: GRESHOFF, J. - VoiŔre
5666: GRESHOFF, JAN (OVER) NAAR EEN OP DE BAND INGESPROKEN TEKST VAN A.A.M.STOLS - Jan Greshoff, Gangmaker En Bemiddelaar
2591: GRESHOFF, J. - Vonken Van Het Vuur, Kleine Gedichten
2592b: GRESHOFF, J. - Door Mijn Open Venster
2592c: GRESHOFF, J. - Door Mijn Open Venster
2585: GRESHOFF, J - Voetzoekers
2582b: GRESHOFF, J ONDER PS. OTTO P. REYS - Dichters in Het Koffiehuis
2580: GRESHOFF, ATY - Mijn Herinneringen Aan E. Du Perron
1315: GRESHOFF, J. - Catrijntje Afrika
2593: GRESHOFF, J. - De Ceder, Gedichten
2594a: GRESHOFF, J. - Aan Den Verlaten Vijver
2599b: GRESHOFF, J. (1888-1971) - Pro Domo, Gedichten
2589: GRESHOFF, J. - Rebuten
2590: GRESHOFF, J. - Zeven Gedichten
2602: GRESHOFF, J; BRAAK, M.TER; PERRON, E.DU - Sans Famille, Drie Brieven over Een Hedendaagsch Vraagstuk
2605: GRESHOFF, J - Gedichten 1907-1934
2604: GRESHOFF, J - Wachten Op Charon, Gedichten 1958-1960
8502b: GRESHOFF, J. - De Vaders
2600b: GRESHOFF, J. - Sparsa, Enkele Gedichten
2587: GRESHOFF, J (SAMENSTELLING) - Het Jaar Der Dichters/ 1915
2595: GRESHOFF, J. - Janee
2596: GRESHOFF, J. - Ikaros Bekeerd, Een Leerdicht
3072: PLUTARCHUS/VERTALING LOUISE H.BENSCHOP-GREVE - Leven Van Philopoimen
2606: GRIJS, PIET - A Is Een Letter
2607: GROENEVELT, ERNST (SAMENST.)/ INLEIDING CONSTANT VAN WESSEM - De Jongeren, Bloemlezing Uit Het Werk Der Jongere Nederlandsche Dichters
w269: GRONDIJS, L.H. INL.; H.C.VERKRUYSEN DE SAMENSTELLING NAAR DE IDEE VAN WIJDEVELD - Wendingen IX - 12
2609b: GROOT, JACOB (1947) - De Droom Van Het Denken
2625: GROOT, JAN H.DE - Signalen Tegen de Hemel
2624: GROOT, JAN H.DE - Op de Man Af, Gedichten
2622: GROOT, JAN H.DE - Het Uitwijkbos, Verzen
2623: GROOT, JAN H. - Botsing, Verzen
2620: GROOT, JAN H.DE - Vaart
2621: GROOT, JAN H.DE - Verloren Liedjes
2619: GROOT, JAN H.DE - Een Bos Boterblommen, Verzen
2618: GROOT, JAN H.DE - Verlangen
2616: GROOT, JAN H. DE - Rond de Wereld
2617: GROOT, JAN H. DE/ INLEIDING DR.J.KOOPMANS - Jeremia, Een Sonnettenreeks
2610: GROOT, JAN H. DE - Sonnet Voor Het Volgend Jaar
2611: GROOT, JAN H. DE - Rampliedje
1317: GROOT, J.H.DE, HAN HOEKSTRA, HALBO KOOL, SAMENSTELLERS - Het Vrij Nederlandsch Liedboek
1319: GROOT, J.H.DE - Strophen Op Zingende Soldaten
1320: GROOT, JAN H. DE - De Nood de Ratten, Gevolgd Door de Haan Zonder Hoofd
1320a: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) ONDER PS. HAJE SIKKEMA - De Visvangst
1321: GROOT, JAN H. DE - Herfstvacantie, Negen Sonnetten
1323: GROOT, JAN H.DE - Ontmoeting Met Jacob Van Lennep
1324: GROOT, J.H. DE/ ONDER PS. J.TEN MUTSAERT - Om Land En Hart, Verzen
2609a: GROOT, JACOB (1947) - Leeg
2609: GROOT, JACOB (1947) - Op Komst
8280c: GROOT, JAN H. DE - Gebed Voor Ons Nieuwe Leger
8280e: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - De Poort
8280f: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - De Poort
2613: GROOT, JAN H. DE - Polonaise, Gedichten
2614: GROOT, JAN H. DE - Sprongen
2612: GROOT, JAN H. DE (1901-1990) - Moederkoren
8392l: GROOT, JAN H.DE - De Poort
1328: GROOTENBOERS, JAN N. - Proza
2625g: GU╔PIN, J.P. (1929-2006) - Allemaal Raadsels, Eh?, Gedichten
1117b: GUIGNOLY, HANS PS. VOOR RICO BULTHUIS - Het Geschaakte Koren
2396: EEKHOUT, JAN H. EN ELISABETH REITSMA - In Aedibus Amoris, Verzen
6027: ZUYLEN, BELLE VAN; VERTALING, NASCHRIFT, AANTEKENINGEN PIERRE H. EN SIMONE DUBOIS - Brief Aan Vincent
KA150: EYCK, H. EN J. VAN, OVER/ DOOR DR.G.KNUTTEL WZN. - Hubert En Jan Van Eyck, Met 51 Afbeeldingen
K220: HALS, FRANS MET ORGINELE ETSEN DOOR WILLIAM UNGER NAAR SCHIDERIJEN VAN F.H. EN EEN INLEIDING DOOR C.VOSMAER - Eaux-Fortes D'Ópres Frans Hals
5668a: HAAN, JACOB DE - Verzen Van Jezus
2630a: HAAN, JACOB ISRA╦L DE (1881-1924) - Ondergangen
2630: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Het Joodsche Lied, Tweede Boek
2629a: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Een Nieuw Carthago
2627: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Palestina
2629: HAAN, JACOB ISRAEL DE - Een Nieuw Carthago
2626b: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Kwatrijnen
2626: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Liederen
2626a: HAAN, JACOB ISRA╦L DE - Libertijnsche Liederen
2631g: HAAN, JACQUES DEN - Het Eiland Der Sirenen
2631h: HAAN, JACQUES DEN - Monnikje Lederzak En Andere Driestigheden
2631i: HAAN, J. DEN - Talking Shop, Boutade Van Een Boekverkoper
2631j: HAAN, J. DEN - Talking Shop, Boutade Van Een Boekverkoper
2632: HAASSE, HELLA S. - Balladen En Legenden
3645: HAASSE, HELLA S. - Twee Verhalen, Genius Loci En Het Tuinhuis
3830: D'HAEN, CHRISTINE (1923-2009) - Mirages, Gedichten
3831: D'HAESE, JAN (1922-2005) - Eerste Verzen
2633g: HAFT, LLOYD (1946) - Slakkehuis En Andere Korte Gedichten, Haikus
2633h: HAFT, LLOYD (1946) - Brandende Lisdodden, Gedichten
6918b: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
2634: HAIMON, PAUL - Magnificat
6918c: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918e: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918d: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918f: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
6918g: RED. PAUL HAIMON, HAR.LAUREY, M.MOLENAAR, MICHEL VAN DER PLAS, GABRI╦L SMIT, E.A. - Roeping, Cultureel Maandblad
KA235: HALS, FRANS, OVER/ DOOR TH.LUNS - Frans Hals, Met 50 Afbeeldingen
5672: HAMELINK, JACQUES - Echo in Blauw-Zwart
1332: HAMMACHER, A.M. - Het Leven Bloeit Op de Ru´nes
w285: HAMMACHER, A.M., INL.; SAMENSTELLING H.C.VERKRUYSEN NAAR HET MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen XI - 6/7
1333: HANF, R. OF CHRISTIAAN PHILIPPUS - Mijmeringen over de Nachtzijde Des Levens
1298a: HANS, AN.AT./ PS. VOOR KLAAS VAN DER GEEST - Liefde Op Lange Afstand
2084c: ANDREUS, HANS EN SIMON VINKENOOG - Tweespraak, Gedichten
1298: HANS, AN.AT./ PS. VOOR KLAAS VAN DER GEEST - Liefde Op Lange Afstand
4113: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH WILFRIED HANSMANN EN GISBERT KNOPP - Schloss Falkenlust
4112: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH WILFRIED HANSMANN EN GISBERT KNOPP - Schloss BrŘhl, Die Kurk÷lnische Residenz Augustusburg Und Schloss Falkenlust
2635h: HARTEN, JAAP (1930) - Beweging Van Het Jaar
2635g: HARTEN, JAAP (1930) - Een Lokomotief Achter Prikkeldraad
9652: HARTING, D.H.M. (1884-1970) - (Duinlandschap)
2643: HATTUM, JAC. VAN - Het Brood Van GhisŔle, Vertellingen
2640: HATTUM, JAC. VAN - Een Zomer
2641: HATTUM, JAC. V. - Alleen Thuis, Gedichten
2639: HATTUM, JAC. VAN - Un an de Plus/ Un an de Moins
2636: HATTUM, JAC. VAN - De Pothoofdplant
2642: HATTUM, JAC. VAN - De Nagels in Het Vlees
1342: HATTUM, JAC. V. - Neerlands Taal, Thema Met Veranderingen
1341: HATTUM, JAC. VAN - Noord-Noord-West, 'Gedichten'
3647: HATTUM, JAC. VAN - Zeven Verhalen
2651: HATTUM, J.VAN - Gedichten
2647: HATTUM, JAC.VAN - Frisia Non Cantat
2648: HATTUM, JAC. VAN - Plant U Niet Voort...
2636z: HATTUM, JAC. VAN - Van Odrimond Millimas En Anderen
2637a: HATTUM, JAC. VAN - Van Odrimond Millimas En Anderen
2637b: HATTUM, JAC. VAN - Het Heksenkruid
2637c: HATTUM, JAC. VAN - Juliana-Regina
2637d: HATTUM, JAC. VAN - As Der As
1338: HATTUM, JAC. VAN - Wak En Water, Gedichten
1340: HATTUM, JAC. V. - Gedichten
1339: HATTUM, JAC. VAN - Wak En Water, Gedichten
2649: HATTUM, JAC. VAN - De Spiegel, Vijf Verhalen
2650: HATTUM, J.VAN - Gedichten
2637: HATTUM, JAC. VAN - Van Odrimond Millimas En Anderen
2645: HATTUM, JAC. V. - Oxalis
2646: HATTUM, JAC. V. - De Waterscheiding, Gedichten
2638: HATTUM, JAC. VAN - Eule Beule Bolletje
w271: HAVELAAR, JUST INL. - Wendingen X- 2
4427: UTRECHT OVER, DOOR DRS.H.M.HAVERKATE EN DRS.C.J.VAN PEET - Een Kerk Van Papier; de Geschiedenis Van de Voormalige Mariakerk Te Utrecht
2053: ACHTERBERG, GERRIT (OVER), DOOR J.HAVERKATE EN A.L.SÍTEMANN - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland
5676: HAYE, FRED LA - Ierse Gedichten
5677: HAYE, FRED LA - Gras
1344: HEERIKHUIZEN, F.W.VAN - In Afwachting, Verzen
2652: HEERIKHUIZEN, F.W.VAN - De Nieuwe Elckerlijc, Een Symbolisch Spel
6924a: HEEROMA, DR.K. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandsche Taal- En Letterkunde; Deel LXIV (64) Compleet
6924: HEEROMA, DR.K. E.A.RED. - Tijdschrift Voor Nederlandsche Taal- En Letterkunde; Deel LXIII (63) Compleet
6924j: HEEROMA, DR.K.E.A, RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXIX (79) Compleet
6924l: HEEROMA, DR.K. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXXI (81) Compleet
6924k: HEEROMA, DR.K., E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXX (80) Compleet
1348: HEEROMA, K. H. - Zo Dikwijls Als Ik Dwalend... .
1349: HEEROMA, K.H.- ONDER PS. MUUS JACOBSE - Bij de Geboorte Van Weintjen Klaas, 18 Maart 1942
1352: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Het Grafboek
1355: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. LEEN VISSER= MUUS JACOBSE - IC Sie Des Meyen Schijn... , Gedichten
1356: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Vuur En Wind, Gedichten 1941-1945
1358: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Het Herrezen Huis
1360: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. A.WATERMAN/ SCHRIJVERSNAAM MUUS JACOBSE - Et Sub Aqua, Gedichten
1361: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MARTEN KOLKMAN/ SCHRIJVERSNAAM MUUS JACOBSE - Sonnetten
2964: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA - Bijbelse Gedichten
2965: MUUS JACOBSE/ PS. VAN K.H. HEEROMA - Programma, Gedichten
2966: MUUS JACOBSE PS. VAN PROF.DR.K.H. HEEROMA - Het Huisgezin, Gedichten
2967: MUUS JACOBSE PS. VAN PROF.DR. K.H. HEEROMA - Het Kind En Andere Gedichten
2969: MUUS JACOBSE PS. VAN K.H.HEEROMA - Het Offer Des Heren
8285: HEEROMA, K.H. ONDER PS. MUUS JACOBSE - De Doden
1357: HEEROMA, K.H./ ONDER PS. MUUS JACOBSE - Kunst En Religie
1363: HEIJE, DR J.P. - Kleine Bloemlezing Uit de Gedichten
2652k: HEINE, HEINRICH; VERTALING DOOR JOSEPH GOMPERS - Florentijnsche Nachten
2653: HEINS, ARMAND, OOK HEINSII, ARMANDI - Gentsche Psalm
2655: HELLENS, FRANZ - La Mort Dans L'Ame
1365: HELLINGA, W.G. - Dies Noctesque
1366: HELLINGA, W.G. (VERZ) - Van Den Vos Reynaerde
3649: HELMAN, ALBERT - Mijn Aap Schreit
2660: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (VERT. EN INL.) - De Put Der Zuchten, Oude En Nieuwe Spaanse Dichtkunst
2657: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD 'IN NIEUWNEDERLANDSCH OVERGEBRACHT DOOR', SCHRIJVER BEATRIJS VAN NAZARETH - Seven Manieren Van Minne
1370: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L A.M./ NU: ONDER PS. JOOST VAN DEN VONDEL - Rei Van Smeeckelingen
1371: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L.A.M. - De Dierenriem
1372: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L.A.M./ GESCHREVEN ONDER PS. N.SLOB - De Diepzee-Duiker
8037: HELMAN, A./ BRABANDER, G.DEN/ VRIES,THEUN DE/ KELK,C.J./ AAFJES,B, E.A. - Geschonden Land, Gedichten
2658: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (1903-1996) - Hart Zonder Land
8292: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L.A.M. - Sebastiaan
8293: HELMAN, ALBERT/ PS. VOOR LICHTVELD, L A.M./ ONDER NAAM JOOST VAN DEN VONDEL - Kerstbede 1944
2659: HELMAN, ALBERT PS. VAN LOU LICHTVELD (1903-1996) - De Eeuwige Koppelaarster
9654: HEMELMAN, ALBERT (1883-1951) - (Kerk En Buurtje Te Neede)
9656: HENDRIKS, AREND (1901-1951) - Verlichte Martini-Toren Groningen
9657: HENDRIKS, AREND (1901-1951) - Gorcum
9658: HENDRIKS, AREND (1901-1951) - Giessen- Oudekerk
5678: HENDRIX, JOS - De Resten Van Een Reis
1374: HENNEBO, ROBERT - De Lof Der Jeneever, Gedicht
9110: HAAGSE SCHOOL, DOOR P.A.M.BOELE VAN HENSBROEK EN G.H.MARIUS - Het Museum Mesdag En Zijne Stichters
1375: HERAKLEITOS, GRIEKSCHE TEKST MET VERTALING E.HOEK - Fragmenten
5679: HERMANS, W.F. ONDER PS. AGE BIJKAART - Roeping
5680b: HERZBERG, JUDITH - Dat Engels Geen Au Heeft
5680: HERZBERG, JUDITH - De Val Van Icarus
5684: HEUVEL, PAUL VAN DEN - Eigentijdse Fossielen
5683: HEUVEL, PAUL VAN DEN - De Tijd Heeft Geen Oevers
1377: HEYN, J. JR. - Holland Hails You!, Facts and Figures About People, Things and Country for the Use of the Allied Soldiers Serving Overhere at the Time
5686: HILLENIUS, D. - De Onrust Bewaren
2664: HILLENIUS, D. - De Onrust Bewaren
1386: HOEK, D.G./ PS. VAN J.J.TEN HOVE - Het Raadsel Van Arend En Hendrik Goudt
2669: HOEKSTRA, HAN G. - Dubbelspoor, Een Bundel Gedichten
2665: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert
2669h: HOFKER, JAN (1864-1945) - Gedachten En Verbeeldingen
V408: VRIES, HENDRIK DE (OVER), P.TER HOFSTEDE EN W.R.H.KOOPS SAMENSTELLERS - Hendrik de Vries Dichter-Schilder-Tekenaar
1389: HOFSTRA, JAN WILLEM - De Waaier
1390: HOFSTRA, JAN WILLEM - Valken
1391: HOLLAND, FOLK. VAN - De Nederlanden
5689: HOLMAN, THEODOR - De Gelukkige Familie
S841: HOLME, CHARLES, ED., PUBL., VELE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, Nov. , Dec. 1909
S845: HOLME, CHARLES ED., VELE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, 1913, Niet Compleet, 4 Nummers
S844: HOLME, CHARLES, ED., VELE SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, 1912, 8 Nummers (V.D. 12)
S843: HOLME, CHARLES, ED., MET VEEL SCHRIJVERS - The Studio, an Illustrated Magazine of Fine & Applied Art, 1911 Compleet
S785: HOLME, CHARLES - Modern Etching and Engraving
5867: ROLAND HOLST, A. - Over Arthur Van Schendel
5867b: ROLAND HOLST, A. - Tusschen Vuur En Maan
3150d: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch Verlangen, Een Beschouwing Gevolgd Door Een Iersche Sage, de Zeetocht Van Bran Zoon Van Febal
1646: ROLAND HOLST, A. - Helena's Inkeer
1654: ROLAND HOLST, A - "Een Winter Aan Zee" Wordt Beheerscht Door Drie Motieven; Genoemd: 'Een Rekenschap Voor Een Winter Aan Zee'
8574: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - De Sterren
3156: ROLAND HOLST, A/ VESTDIJK, SIMON - Swordplay Wordplay, Kwatrijnen Overweer
w135: ROLAND HOLST, R.N. ART., HOOFDRED. WIJDEVELD - Wendingen II - 5
3139a: ROLAND HOLST, A. - De Dichter, de Persoonlijkheid En Het Karakter
3128: ROLAND HOLST, A. - In Ballingschap
3158a: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR DR.MARGARETHA H.SCHENKEVELD - 'Een Begin Van Een Rekenschap', Rede Uitgesproken Bij de Aanvaarding Van Het Ambt Van Hoogleraar... . Te Amsterdam, 1970
3133: ROLAND HOLST, A - Voortekens
3134: ROLAND HOLST, A. - Woest En Moe, in- En Uitvallen Naar Aanleiding Van Een Oude Versregel
3134a: ROLAND HOLST, A. - Woest En Moe, in- En Uitvallen Naar Aanleiding Van Een Oude Versregel
3135d: ROLAND HOLST, A. - Sirenische Kunst
3136: ROLAND HOLST, A. - Ex Tenebris Mundi, Gedichten
w167: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENR. OVER COMMUNISME EN TONEEL, VERDER ART. DOOR WIJDEVELD, FRANS COENEN, ALB PLASSCHAERT, ENZ; H.TH.WIJDEVELD RED. EN ONTWERP - Wendingen II - 9/10
1648: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
1648a: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
3138: ROLAND HOLST, A. - In Gevaar
3139: ROLAND HOLST, A. - De Dichter, de Persoonlijkheid En Het Karakter
3138b: ROLAND HOLST, A. - In Gevaar
3140: ROLAND HOLST, A. - Tusschen Vuur En Maan, Twee Verhalen
3130: ROLAND HOLST, A. - Helena's Inkeer, Een Fragment
3131: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de Grens
1655: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - De Loop Is Bijna Volbracht, Vier Gedichten
3145: ROLAND HOLST, A - Over Den Dichter Leopold
3141: ROLAND HOLST, A - Tusschen Vuur En Maan, Twee Verhalen
3166: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Erasmus Herdacht
3631: DE HARP/ ROLAND HOLST, A. ENGELMAN, J., NIJHOFF, M. - De Harp/ Meerdere Titels
3175: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - Verworvenheden
3146: ROLAND HOLST, A - De Afspraak
3147: ROLAND HOLST, A - De Belijdenis Der Stilte
3148: ROLAND HOLST, A - Par Dela Les Chemins
3149a: ROLAND HOLST, A (OVER)/ DOOR HENR.ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, M.NIJHOFF, JAN ENGELMAN, M.VASALIS, E.A. - Over Den Dichter A. Roland Holst
3150: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch Verlangen, Een Beschouwing Gevolgd Door Een Iersche Sage, de Zeetocht Van Bran Zoon Van Febal
3127: ROLAND HOLST, A - De Wilde Kim
3163e: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR H.BOSSAERT: DE TWEE WERELDEN IN HET WERK VAN A.ROLAND HOLST EN J.GOFFARD: HET ELYSISCH VERLANGEN BIJ A.ROLAND HOLST, ANDERE ARTIKELEN DOOR MEERDERE SCHRIJVERS - Spiegel Der Letteren, Tijdschrift Voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis En Voor Literatuurwetenschap Jaargang 15, No. 2 En Jrg. 14, Nr. 1
3151: ROLAND HOLST, A. - Shelley
3153: ROLAND HOLST, A. - Ik Herinner Mij- Radiogesprekken Met S. Carmiggelt
3154: ROLAND HOLST, A. - Een Winter Aan Zee
3155: ROLAND HOLST, A. - Onderhuids
3143: ROLAND HOLST, A - De Afspraak
3126c: ROLAND HOLST, A. (1888-1976) - De Pooltocht Der Verbeelding
3157: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR ANTON VAN DUINKERKE / PS.VOOR W.J.M.A.ASSELBERGS - Ascese Der Schoonheid
3157b: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR G.H.'S-GRAVESANDE - Over A. Roland Holst
w236: ROLAND HOLST, PROF.R.N., INL.; RED. WIJDEVELD - Wendingen VI - 7
3157h: ROLAND HOLST, A. OVER; - Bij Den Verjaardag Van A. Roland Holst
3160a: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR DR. G.TH.ROTHUIZEN - O, Hou Mij Vast Vanuit de Verte... Terugblik Op A. Roland Holst
3676a: ROLAND HOLST, A. - Een Winter Aan Zee
1645: ROLAND HOLST, A - Voor West-Europa
3161: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT - Adriaan Roland Holst, Een Beknopte Biografie
3161a: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT - De Brekende Spiegel; over Adriaan Roland Holst
3162b: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR W.H.STENFERT KROESE - De Mythe Van A. Roland Holst
3163: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR C.J.E.DINAUX - Maupertuus, Tijdschrift Voor Letterkunde, 1-Ste Jaargang No. 2
3128a: ROLAND HOLST, A. - In Ballingschap, Keuze Uit Eigen Werk
3163b: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT - Septentrion, Revue de Culture NÚerlandaise, 17 AnnÚe, NumÚro 4
3163c: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN VAN DER VEGT, ANDERE ARTIKELEN DOOR MEERDERE SCHRIJVERS - Ons Erfdeel, Algemeen-Nederlands Tweemaandelijks Culureel Tijdschrift 31-Ste Jaargang No. 5
3163d: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JEANNETTE M.HOLLAAR, ANDERE ARTIKELEN DOOR MEERDERE SCHRIJVERS - Spektator, Tijdschrift Voor Neerlandistiek, Jrg. 15, Nr. 6
3135a: ROLAND HOLST, A - Onderweg
1650: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
1651: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar Du Perron Et Menno Ter Braak
1652: ROLAND HOLST, A. - Eigen Achtergronden
1652a: ROLAND HOLST, A. - Eigen Achtergronden
3160: ROLAND HOLST, A. OVER; DOOR JAN ELEMANS - A. Roland Holst
3166b: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Het Rijkere Leven
3166d: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Wat Het Oosten Mij Schonk
3167: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Vroegste Sonnetten
3167a: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Vierentwintig Sonnetten
3167b: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Gebroken Kleuren
3167d: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Twintig Nagelaten Gedichten
3168: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Portretten En Verzen
3169: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Vrienden Ter Gedachtenis
3172: ROLAND HOLST, HENRI╦TTE - Belijdenis Voor Jonge Menschen Die God Zoeken
1644: ROLAND HOLST, A - Helena's Inkeer
1643: ROLAND HOLST, A. - Een Winterdageraad
3177: ROLAND HOLST, H. - Uit de Diepte, Tijdgedichten
1655a: ROLAND HOLST- VAN DER SCHALK, HENRI╦TTE - De Loop Is Bijna Volbracht, Vier Gedichten
3182: ROLAND HOLST, R.N. (1868-1938) - Overpeinzingen Van Een Bramenzoeker
3140b: ROLAND HOLST, A. - Tusschen Vuur En Maan, Twee Verhalen
1649: ROLAND HOLST, A. - Weer Een Dag
8571: ROLAND HOLST, A. - 'Geen Vloed Dan Die Teutoons Uit de Oost Geweldig Opkwam... . '
3129c: ROLAND HOLST, A. (1880-1976) - Het Experiment + 5 Brieven Aan Dr. W. Marsman
3129: ROLAND HOLST, A. OVER/ REDACTIE B.BAKKER, HELLINGA, ED.HOORNIK, BERT VOETEN - A. Roland Holst, 70
1394: HONDT, CHRISTINE DE, PS.VAN HENS KANIS - Verwaaide Klanken, Gedichten
8503: HOOFT, P.C. - Klaghte Der Prinsesse Van Oranjen, over't Oorloogh Voor 's Hartoghenbosch
2673: HOOFT, P.C. - Sonnetten
8503c: HOOFT, P.C. - Wanneer de Vorst Des Lichts Slaet Aen de Gulden Tˇˇmen
8503b: HOOFT, P.C. - Gezwinde Grijsaard, Die Op Wakk'Re Wieken Staag... . .
2672: HOOFT, P.C. - Leringen Van Staat
5477: (BEZAAN, JO OVER) MICHAEL HOOGENHUYZE EN FRANS MONTENS, TEKST EN SAMENSTELLING - Jo Bezaan, Grafisch Werk
KA250: HOOGH, PIETER DE, OVER/ DOOR PROF. DR.FR.VAN THIENEN - Pieter de Hoogh, Met 41 Afbeeldingen
2674: HOORNE, CEES VAN - As Van de Koning, Niet Blazen!
2677: HOORNIK, ED. - Het Menselijk Bestaan, Gedichten
2685: HOORNIK, ED. - De Vis, Gevolgd Door in de Vreemde
3649m: HOORNIK, ED. - De Vis
1397: HOORNIK, ED. - Een Liefde
1397a: HOORNIK, ED. - Een Liefde
2679b: HOORNIK, ED. - Mattheus, (Een Episch Gedicht)
2680: HOORNIK, ED. - Steenen, Gedichten
1396: HOORNIK, ED. - Tweespalt, Gedichten
6830k: HOORNIK, ED., A.VAN DUINKERKEN, VAN GRONINGEN, E.VAN LOKHORT, B.VOETEN REDACTIE - De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 123
6831e: HOORNIK, ED., A.L.CONSTANDSE A.DE FROE, S.R.DE GROOT, H.MULISCH REDACTIE - De Gids; Jrg. 131 Compleet
6831f: HOORNIK, ED., A.L.CONSTANDSE, G.BENTHEM VAN DEN BERGH, A.DE FROE, S.R.DE GROOT, H.MULISCH, ENZ. REDACTIE - De Gids; Jrg. 132 Compleet
1398: HOORNIK, ED. - Mijn Dochter En Ik
8505: HOORNIK, ED. - Nederland
2675: HOORNIK, ED. - Ex Tenebris
2675c: HOORNIK, ED.(1910-1970) - Brief Aan de Toneelspeler En Later Literair Schrijver J.W. Hofstra (1907-1991)
8505c: HOORNIK, ED. - Nederland
2254: (BUDDINGH', C) HOORNIK, ED (INL.) - Twee Lentes, de Beste Gedichten Uit Werk 1939 En Criterium 1940
8027a: HOORNIK, ED. (1910-1970) - Doodenherdenking in Dachau
2683: HOORNIK, ED. - De Erfgenaam
2681: HOORNIK, ED. - Achter de Bergen
2684: HOORNIK, ED., ▄BERTRAGEN VON WOLFGANG CORDAN - Geburt, Ein Lyrischer Cyclus
2682: HOORNIK, ED. - De Man in de Stad
1396a: HOORNIK, ED. - Tweespalt, Gedichten
5883d: SJAALMANPERS; FRITS HOPMAN (1877-1932) - Het Kruispunt En Nog Een Verhaal
9289: HOUSMAN, LAURANCE/ DULAC, EDMUND - Arabische Nachtvertellingen
2691a: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Brief Van Roel Houwink Aan Hans Roest
2692c: HOUWINK, ROEL - Witte Velden
2692: HOUWINK, R. - Brieven Aan Een Gevangene
2691: HOUWINK, ROEL - Strophen En Andere Gedichten
2691b: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Brief Van Roel Houwink Aan Hans Roest En Foto Van Houwink
2691c: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Twee Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest
2691d: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Vier Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest ÚÚn Met Enveloppe
2693: HOUWINK, R. - Voetstappen
2694: HOUWINK, R. - Maria
2695: HOUWINK, R. - De Blauwe Engel
2691f: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Twee Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest En de Overlijdenskaart Van Houwink
2701: HOUWINK, ROEL - Zes Kleine ElegieŰn
2691e: HOUWINK, ROEL (1899-1987) - Twee Brieven Van Roel Houwink Aan Hans Roest
2700: HOUWINK, ROEL - Doodsklok
2699b: HOUWINK, ROEL; HESPERIDEN ONDER PS. H.VAN ELRO - Christus' Ommegang in Het Westen En Hesperiden (2 Deeltjes)
2697a: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22)
2696: HOUWINK, ROEL ONDER PS. H. VAN ELRO - Madonna in Tenebris
2697: HOUWINK, ROEL - Novellen (1920-'22)
3966: AMERIKA OVER, DOOR/ BY BAUM, DANA, EMERSON, GOODWIN, HALSEY, HOWELLS AND OTHERS - Architects' Emergency Committee; in 2 Books: I and II Great Georgian Houses of America I
1383: HOYER, GEORGE/ PS.VOOR G.B.J.HILTERMAN - Simon Reist Per Spoor
1384: HOYER, GEORGE/ PS.VOOR G.B.J.HILTERMAN - 7 Stompjes Kaars
5690: HRABAL, BOHUMIL; VERTALING KEES MERCKS - Adagio Lamentoso
3839: LAMPO, HUBERT EN BEN VAN EYSSELSTEIJN - Idomeneia En de Kentaur
2707: HUIJTS, MR.J. (VERZAMELAAR, VERTALER) - Sowjet-PoŰzie
2709: HUISMAN, COR - Memento, Oorlogsverzen
8396a: HUISMAN, COR - Bij Den Openbaren Moord Op Honderden Dappere Nederlanders in Bloed-Maart 1945
1402: HUIZINGA, LEONARD ONDER PS. LAURENS VAN SINT LAURENS - Zes Kaarsen Voor IndiŰ
5692: HULZEBOS, BRAM - Een Nacht
5693: H▄SGEN, LUCAS - Verpoosd in Schaduw
2713b: HUSSEM, W. - De Kustlijn
2713: HUSSEM, W. - De Kustlijn
2714: HUSSEM, WILLEM ILL., HUGO A. VAN MENS, TEKST - Zilveren Paarden
2716: HUYGENS, CONSTANTIN - 't Voor-Hout & 't Kostelick Mal
8296: HUYGENS, CONSTANTIJN - 'k Neem Geen Gezelschap...
4122: KASTELEN, ENZ. OOSTENRIJK, DOOR/ DURCH ELFRIEDE IBY EN ALEXANDER KOLLER - Sch÷nbrunn
2717: IDEMA, W.L. - Zingend Roei Ik Huiswaards Op de Maan, Chinese Gedichten
2718c: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Liederen Van de Zelfkant
2718: IEPENDAAL, WILLEM VAN - Op Drift, Liedjes Van Deze Tijd
2718b: IEPENDAEL, WILLEM VAN - Liederen Van Den Zelfkant
2873h: MARSMAN, H. OVER; DOOR ARTHUR LEHNING INGELEID EN VERZORGD DOOR DAISY WOLTHERS - Achter Het Boek Jaaargang 1, Aflevering 2,3; H. Marsman; Vijf Versies Van "Vera";
w243aa: WIJDEVELD, H.TH. INL. EN WIJDEVELD, H.TH. E.A. RED. - Wendingen VII-3-9 Frank Lloyd Wright I T.E. M. VII Compleet
w262b: VERKRUYSEN, H.C.,INL. EN SAMENSTELLING NAAR MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen IX - 3/4
w248: WIJDEVELD, H.TH., INL. EN RED. - Wendingen VII - 10
w262: VERKRUYSEN, H.C.,INL. EN SAMENSTELLING NAAR MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen IX - 3/4
w280: VERKRUYSEN, H.C., INL EN SAMENSTELLING NAAR MODEL VAN WIJDEVELD - Wendingen XI - 1
1805: VLIET, T. VAN; INLEIDING EN UITGEZOCHT DOOR - Frontsector. Tien Liederen Uit 't Bezette Nederland
1804: VLIET, T. VAN; INLEIDING EN UITGEZOCHT DOOR - Frontsector. Tien Liederen Uit 't Bezette Nederland
4411: UTRECHT OVER, INLEIDING EN STUKJE GESCHIEDENIS DOOR DRS.H.L.M.DEFOUR, DIRECTEUR - Rijksmuseum Het Catharijneconvent
2570: GRASWINCKEL, MR.DIRCK (VERT.)/ INLEIDING EN VERZORGING GEERTEN GOSSAERT - De Vierlingen Van Den Heer Van Pybrac
1660: ROUSSEAU, HENRI, INLEIDING EN VERTALING ANT. BOSMAN - De Wraak Van Een Russische Wees, Een Toneelstuk
3642b: GRASWINCKEL, MR.DIRCK (VERT.)/ INLEIDING EN VERZORGING GEERTEN GOSSAERT - De Vierlingen Van Den Heer Van Pybrac
3642: GRASWINCKEL, MR.DIRCK (VERT.)/ INLEIDING EN VERZORGING GEERTEN GOSSAERT - De Vierlingen Van Den Heer Van Pybrac
5695: INSINGEL, MARK - Gezichten Gedichten
3040a: ORL╔ANS, CHARLES D'; INTRODUCTION ET GLOSSAIRE PAR P.VALKHOFF - Chansons
9022: ISRA╦LS, JOZEF, OVER/ DOOR PROF.C.L.DAKE - Jozef IsraŰls
9680: ISRA╦LS, JOSEF, ORGINELE SCHILDERIJ - Trekschuit
9015: ISRAELS, ISAAC - Isaac Israels 1865-1934
9016: ISRA╦LS, ISAAC, DOOR DR.JACOB H.REISEL - Isaac Israels, Portret Van Een Hollandse Impressionist
9021: ISRA╦LS, JOZEF DOOR DR.MAX EISLER - Jozef IsraŰls
9020: ISRA╦LS, JOZEF DOOR H.J.HUBERT - De Etsen Van Jozef IsraŰls; Een Catalogus
9023: ISRA╦LS, JOZEF, OVER - Een Halve Eeuw Met Jozef IsraŰls
9024: ISRA╦LS, JOZEF, OVER/ TEKST: NIC.BEETS, B.TER HAAR, J.J.L.TEN KATE, MR.C.VOSMAER - Juweeltjes. Gravuren Naar Joseph IsraŰls
9025: ISRA╦LS, J., OVER/ DOOR DR.H.E.VAN GELDER - Jozef IsraŰls, Met 56 Afbeeldingen
S837: THE STUDIO/ ABOUT COROT (BARBIZON), TURNER, ALFRED EAST, A.BAERTSOEN, E.L.SHINN, C.F.DAUBIGNY (BARB.), W.D.ADAMS; BARBIZON: ROUSSEAU, DIAZ, MILLET, DUPR╔, JACQUE, TROYON; ALFRED STEVENS (BELGIAN), F.BRANGWYN; HAAGSE SCHOOL: MAUVE,J. AND W.MARIS, ARTZ., J. - The Studio 9.
2587b: GRESHOFF, J. EN J. DE VRIES - Geschiedenis Der Nederlandsche Letterkunde
w218: DERKINDEREN, A.J. EN H.TH WIJDEVELD INLEIDENDE TEKST - Wendingen IV- 12
6807: ROMIJN, JAAP EN E.J.DIJKSTERHUIS RED. - De Gids, Algemeen Cultureel Tijdschrift; Jrg. 113 No. 3, Maart
1091: JACOB, B/ PS. VOOR J.J.M.BAYER/ SCHRIJVERSNAAM J.BENOIT - Kerstmis 1944
2721: JACOBS, JAN W. - De Dag
2963: MUUS JACOBSE, PS. VAN K.H.HEEROMA - Het Bescheiden Deel, Gedichten
8399: JACOBSE, MUUS/ PS. VAN K.H.HEEROMA - Nu Wij Na Jaren Van Vernieling Keren...
6867e: SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE - Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 6 Compleet in 5 Nummers (ÚÚn Dubbelno. )
6867d: SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE - Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 5 Compleet in 5 Nummers
6867c: SPRUYT, BART JAN EN G.V.D.WEGE, H.ROZEMA, S.V.D.GAAUW, GERDA V.D.HAAR, D.ZWART, REDACTIE - Liter Christelijk Literair Tijdschrift, Jaargang 4 Compleet in 5 Nummers
2436: ENGELMAN, JAN EN KUYLE, ALBERT (INL.) - De Gemeenschap PoŰzie
w273: KALF, DR.JAN EN ARCH. C.J.BLAAUW BEGELEIDENDE TEKSTEN - Wendingen X- 4
KA200: GEERTGEN TOT SINT JANS, OVER/ DOOR PROF. DR.W.VOGELSANG - Geertgen Tot Sint Jans, Met 38 Afbeeldingen
5696k: JANSMA, ESTHER - Roeien
5697: JANSSEN, FRANS A. - De Albion Handpers in Het Drukhuis
8030: JANSSEN, HANS - 't Kan Verkeren!
5768: LANKERN, ANTON; VERTALING DOOR JOEP JASPERS EN NOP MAAS - Zandvoort- Sommer
5702: JELLEMA, C.O. - Ongeroepen, Negen Sonnetten Aan de Nagedachtenis Van Henk Van de Wall Repelaer
5701g: JELLEMA, C.O. - Drijfjacht
2726: JELLEMA, C.O. - Bedevaart
2726b: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Klein Gloria
2726f: JELLEMA, C.O. (1936-2003) - Al Het Heden
5701b: JELLEMA, C.O. - Afscheid En Aankomst
5701d: JELLEMA, C.O. - Opdrachten
5701e: JELLEMA, C.O. - Opdrachten
3650: JEZUS - Pater Noster- Onze Vader- Padre Nostro- Our Father- Vader Onse- Fader Var- Notre PŔre- Padre Nuestro- Unser Vater
2807: LANDHEER JO - Donkere Vruchten, Gedichten
S827: THE STUDIO/ WORK OF E.BOROUGH JOHNSON, N.JUNGMANN, CARAN D'ACHE (NICE TRANSPARENCIES), T.C.GOTCH, A.CHARPENTIER/ F.AUBERT, H.HARPIGNIES, A.ZORN, A.RODIN, AUBREY BEARSLEY - The Studio
8512: JOHNSON, DR. SAMUEL (1709-1784) - He That Would Rather Grow Old... .
2731: JOLLES, ANDRE - Idylle
3832g: JONCKHEERE, KAREL (1906-1993) - Verzamelde Gedichten
3832c: JONCKHEERE, KAREL (1906-1993) - De Hondenwacht, Gedichten
3832: JONCKHEERE, KAREL - De Vogels Hebben Het Gezien
2367b: DUBOIS, PIERRE H.; KAREL JONCKHEERE EN LAURENS VAN DER WAALS SAMENSTELLERS - Facetten Der Nederlandse PoŰzie, Compleet in 5 Delen
6797: BLIJSTRA, R., ANTH.DONKER, K.JONCKHEERE EN N.P.V.WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
6802: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
6798: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
3832e: JONCKHEERE, KAREL (1906-1993) - Ogentroost
6799: BLIJSTRA, DONKER, JONCKHEERE EN VAN WIJK LOUW, RED. - Critisch Bulletin, Maandblad Voor Letterkundige Critiek
2736: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Het Witte Schip
2737: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Nacht En Ontij
2738: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - Stilte Voor Het Hart
8032: JONG, DIRK DE - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd
2732: JONG, A.M. (1888-1943) - De Dood Van de Patriarch, Een Novelle
4151: NIJMEGEN OVER, DOOR DR.J.A.B.M.DE JONG (ARCHIVARIS) EN A.W.JANSZ - Noviomagum Revivens; Herstelde Glorie Van de Keizer Karel-Stad
8400: JOSSELIN DE JONG, K.H.R.DE - The Soldier's Wife
w222: JONGERT, JAC. INL.; RED. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen V - 2
9039: JONGKIND, J.B., OVER/ DOOR MR.M.F. HENNUS - J.B. Jongkind, Met 57 Afbeeldingen
3271: SCH▄RMANN, JULES EN EEN VOORREDE VAN KLOOS - Uit de Stilte, Verzen
1423: ESCH╔E/ PS. VAN SAMUEL JULIARD - Tusschen Schemering En Dageraad
1118: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 1
1119: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 2
1121: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 4
1120: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 3
1122: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 5
1123: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 6
1124: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 7, Gebeden
1125: BOOY C. JZN, THIJS (VERZ.) - Gedenckclanck, Deel 8
5710: K., ANNA - Tranen Zijn de Inkt
8397: IDA-MARIE K. (?) - Het Vreedzame Bombardement Van Rotterdam Op 29 April 1945 Door de R.A. F.
2740: KAL, JAN - Praktijk Hervat, 111 Sonnetten
2740a: KAL, JAN - Assepoester, 39 Sonnetten
3280: (SINATRA) KAL, JAN - Mijn Manier, 144 Sinatra-Sonnetten
8525: KAMP, HERMAN VAN DER - De Ballade Van Het Brabantse Kind
1430: KAMPHUIS, G. - Kerstmis 1943
2057: ACHTERBERG, GERRIT; 'BEZORGD' DOOR R.L.K.FOKKEMA, GERRIT KAMPHUIS EN J.VAN DER VLEUTEN - Gerrit Achterberg; Briefwisseling Met Gerrit Kamphuis
2742: KAMPHUIS, G. - Het Wondere Verbond
1431: KAMPHUIS, G - Carmina Sparsa
9055: KARSEN, EDUARD, OVER/ DOOR A.M.HAMMACHER - Eduard Karsen En Zijn Vader Kaspar
4114: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH INGE ZACHER - Schloss Benrath, Landsitz Des KurfŘrsten Carl Theodor in DŘsseldorf
4111: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, SCHRIJVER SIGRID RUSS - Die Schl÷sser K÷nig Ludwigs II; Deutsch, English, Franšais, Italiano
4110: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, VEEL MEDEWEKERS - Reisezeit- Zeitreise Zu Den Sch÷nsten Schl÷ssernm BŘrgen, Gńrten, Kl÷stern Und R÷merbauten in Deutschland
4116: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH ALEXANDER RAUCH - Schloss Herrenchiemsee (1872)
4117: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH LUDWIG H▄TTL UND ERICH LESSING - Deutsche Schl÷sser
4115: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH ELMAR D. SCHMID - Schloss Schleissheim; Die Barocke Residenz Mit Altem Schloss Und Schloss Lustheim
4118: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH MICHAEL PETZET - Gebaute Trńume; Die Schl÷sser Ludwigs II. Von Bayern
4119: KASTELEN, ENZ. DUITSLAND, DOOR/ DURCH ERICH HUBALA UND OTTO MAYER - Die Residenz Zu WŘrzburg (1744)
8527: KATE, BEREND TEN (PRED.) - 'k Heb U Lief, Rotterdam!
8529: KEATS - Who of Men, Can Tell That Flowers Would Bloom,... .
2744: KELK, C.J. - Egel En Faun
2745: KELK, C.J. - Egel En Faun
2746: KELK, C.J. - De Parasieten, Treurspel in Miniatuur
8529h: KEMP, MATHIAS (1890-1964) - Papaver
2757: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Stabielen En Passanten
2758: KEMP, PIERRE - Phototropen En Noctophilen
2759: KEMP, PIERRE - Standard-Book of Classic Blacks
5720b: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Les 4 Joies Des Livres
5720: KEMP, PIERRE - Poeder Van Maankop
2752: KEMP, MATHIAS - Het Wijnroode Uur En Andere Gedichten
6789k: KEMP, PIERE GEDICHEN, ADR.VAN DER VEEN, W.F.HERMANS VOORPUBLICATIE VAN EERSTE DEEL VAN 'TRANEN DER ACACIA'S', S.VESTDIJK, E.A.: BIJDRAGEN - Criterium, Algemeen Cultureel Maandblad
2756d: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Kleine Suite Voor Karel Reijnders
2751: KEMP, MATHIAS - Stroomversnellingen
2751a: KEMP, MATHIAS (1890-1964) - Stroomversnellingen
2757d: KEMP, PIERRE (1886-1967) - Engelse Verfdoos
2748: KEMP, MATHIAS (1890-1964) - De Zeven Broeders
2755: KEMP, PIERRE - Transitieven En Immobielen, Gedichten
2750: KEMP, MATHIAS - Eikenbloesem, Gedichten
5721: KEMP, PIERRE - Ik Ruik Het Heden
2755b: KEMP, PIERRE - Les Folies Maestrichtoises a la ManiŔre de Franšois Couperin Dans Ses "Les Folies Franšaises" Ou "Les Dominos"
2756: KEMP, PIERRE - Forensen Voor CythŔre En Andere Gedichten
1758: THOMAS └ KEMPIS - Over de Erkenning Van Eigen Vergankelijkheid
1435: KENNIS, J.C. - ... , O, Dat Wintertje '45; Een Vluchtige Maar Luchtige Herinnering Aan de Laatste (?) Maar Raakste (?) Oorlogswinter. Uitgebeeld En (Beschreven) Door V. Ribbentel- Magerbuick
2779: KERCKHOVE, REMY C.VAN DE - Een Kleine Ru´ne Muziek
2781: KERKWIJK, HENK VAN - Mythen, Legenden E.A. Anachronismen
8401: KEUKEN, G.J.VAN DER - Lied Bij de Terugkeer in Het Vaderland Van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina En Het Prinselijk Gezin Na Een Vijfjarige Ballingschap
2760: KEULEN, MENSJE VAN - Engelbert, Roman
2760b: KEULEN, MENSJE VAN - Lotgevallen
1439: KEULS, H.W.J.M. - Aan Onze Koningin, in Het Jaar Der Bevrijding 1945
2764: KEULS, H.J.W.M. - In Den Stroom, Gedichten
2763: KEULS, H.W.J.M. - In Den Stroom Gedichten
2766: KEULS, H.J.W.M. - De Dansende Lamp
2767: KEULS, H.W.J.M. - Achterwaarts Gedichten Gevolgd Door Enkele Vertalingen
2769: KEULS, H.W.J.M. - Verzamelde Gedichten I, II, III, IV
2771: KEULS, H.W.J.M. - Wegen En Wolken/ Verzamelde Gedichten IV
2765: KEULS, H.J.W.M. - Om de Stilte
5725: KEULS, H.W.J.M. - Keuze Van de Gedichten
2772: KEULS, H.W.J.M. - Wegen En Wolken/ Verzamelde Gedichten IV
2775: KEULS, YVONNE - DaniŰL Maandag
2775b: KEULS, YVONNE - Jan Rap En Z'n Maat
1437: KEULS, H.W.J.M. - Doortocht
2770b: KEULS, H.W.J.M. - Rondeelen En Kwatrijnen
2772a: KEULS, H.W.J.M. - Wegen En Wolken/ Verzamelde Gedichten IV
2770: KEULS, H.W.J.M. - Rondeelen En Kwatrijnen/ Verzamelde Gedichten Deel III
3109: RILKE, RAINER MARIA/ KEUZE EN VERTALING: F.W.VAN HEERIKHUIZEN - Brieven over de Tijd 1914-1923
5965a: VOETEN, BERT KEUZE EN VERTALING, WALLACE STEVENS (1879-1955) SCHRIJVER - Adagia
w213: BOREL, HENRI, KARL WITH, H.KEYSERLING EN A.VECHT, BEGELEIDENDE TEKSTEN; RED. EN TYP. H.TH.WIJDEVELD - Wendingen IV - 3
3019: OMAR KHAYYAM, TRANSLATED BY EDWARD FITZGERALD - The Rubaiyat of Omar Khayyam
2728: CONGE KLEIJN, MIEK LE/ EERDER ONDER DE NAAM: MIEK JANSSEN - De Meeuwen, Verzen in Den Oorlog 10 Mei 1940- 5 Mei 1945
5883e: SJAALMANPERS; JOOST DE KLERK (GEB. 1915? EN EINDE ONBEKEND) - De Fn in Het Fonteinkastje; Een Oorlogsverhaal
9682: KLIJN, ALB. (1895-1981) - Wervelstorm
1441: KLINKENBERG, GERARD VAN - Empedokles in Ongenade, Gedichten
2784: KLINKENBERG, GERARD VAN - Tusschen Sterren En Steenen, Gedichten
5882f: SJAALMANPERS; G.A.VAN KLINKENBERG (1900-2003) - Jaren Met Marsman
2787: KLINKENBIJL, COR - Diafragma
8221a: PERK, JACQUES; INL DOOR WILLEM KLOOS EN VOORREDE, 'LEVENSSCHETS' DOOR MR.C.VOSMAER - Gedichten
8221: PERK, JACQUES; INL DOOR WILLEM KLOOS EN VOORREDE, 'LEVENSSCHETS' DOOR MR.C.VOSMAER - Gedichten
8207: KLOOS, WILLEM VERTALING; SCHRIJVER: THOMAS └ KEMPIS - De Navolging Van Christus
8209: KLOOS, WILLEM - Verzen I
8210: KLOOS, WILLEM (OVER) - Willem Kloos 1859 - 6 Mei - 1919
8301: KNOOP, M - De Verlaten Cel
w257: KNUTTEL, DR.G., INL.; H.C.VERKRUYSEN SAMENSTELLING NAAR DE IDEE VAN WIJDEVELD - Wendingen VIII - 9/10
9278n: DONCKER, KO EN VOORIN EEN GEDICHT OP DONCKER DOOR J. SIEDENBURG - Wezens Die Je Toch Nooit Ziet
9685: KOETSER, H - (Bosrand Met Heide En Kerkje Op de Achtergrond)
5730a: KOK, ANTONY - Met Weinig Woorden; de Experimentele Gedichten 1915-1923
8530: KOMRIJ, GERRIT - Van de Seconde Die Een Eeuw Wil Zijn
2791: KOMRIJ, GERRIT - Intimiteiten
5735: KOMRIJ, GERRIT - Dat Heilig Ontzag Voor Minder
2790b: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012) - De Verschrikking
2790: KOMRIJ, GERRIT - Heremijntijd Exercities & Ketelmuziek
2790c: KOMRIJ, GERRIT - Op de Planken, Burleske
2790d: KOMRIJ, GERRIT (1944-2012) - Twee Werelden
KK018: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK128: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Paard
KK129: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Karakteristieke Kop
KK114: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kind En Poes
KK106: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Studie Van Portretten
KK178: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret Van Man
KK062: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Mansfiguur
KK200: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Os, Ossewagen En Berijder in Landschap
KK203: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kruisafname
KK130: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Leeuwenkop
KK134: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Don Quichot (?)
KK137: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Koeien En Hoeder En Andere Proeftekening Er Doorheen
KK139: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Oudere Dame En Heer
KK141: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Don Quichot En Moorse Stad
KK195: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kruisafname Van de Christus
KK196: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK185: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Strijder of Don Quichot
KK189: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Madonna Met Kind
KK192: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Bomen in de Duinen
KK021: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Vogel, Studie
KK007: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK160: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kikker En Vlinder of Libelle
KK087: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - ReeŰn in Landschap
KK171: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - De Denker in Stoel
KK168: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK170: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Stuwwal in Stad (Frankrijk?)
KK073: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (OVER); DOOR CORNELIS VETH; RICHARD DE CNEUDT, JOSEF COHEN, ISRA╦L QUERIDO, STEUN STREUVELS, E.A. SCHRIJVERS - Winterboek 1927-1928
KK069: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (OVER); DR.G.KNUTTEL WZN. - Willem Van Konijnenburg
KK118: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Herder Met Schapen
KK125: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret Met Kralenketting
KK072: WILLEM VAN KONIJNENBURG - De Rozenkrans, Ge´llustreerd Maandschrift Voor Maria-Vereering, Jrg. 60 No. 8
KK204: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Drie Koppen
KK110: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Studie Van Een Vogel
KK112: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Os, Ossenkar En Berijder in Klassieke Vormgeving
KK097: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK159: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Romeins Vorst(Je)
KK117: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Herder Met Schapen
KK107: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Studie Van Jongen En Windwijzer
KK173: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Lezende Man
KK157: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Koeien in Landschap
KK093: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Ex Libris Groenouwe
KK032: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Amsterdam (M.I. )
KK102: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK103: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kop Van Een Ree En Vogels
KK092: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Hoeder Met Koeien
KK181: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Vrouw in Klassieke Kledij
KK156: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Roofvogel
KK175: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Herten
KK172: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Ossen Met Hoeder
KK070: WILLEM VAN KONIJNENBURG - Onthulling Van Het Wilhelmina-Raam in de Nieuwe Kerk Te Delft 27 October 1927
KK100: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kop Van Een Geit
KK158: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Vrouw in Sofa
KK104: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
KK105: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Herten in Landschap
KK046: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Maaiende Boeren Met Honden
KK044: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Zittende Vrouw
KK206: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Limburgs Landschap
KK040: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Koeien En Hoeder Tegen Bosrand
KK152: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kippen
KK153: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Moeder Met Kind, Madonna
KK150: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kop Van Een Ree
KK051: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kikker
KK025: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Herder, Schapen En Schaapskooi
KK026: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Herderin, Schapen En Hond
KK027: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Ossen, Venetiaans Bootje En Oosterse Achtergrond...
KK165: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Omstrengeling
KK149: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kop Van Een Ree
KK147: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Kop Van Strijder
KK145: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret Met Geloken Ogen in Roodbruin
KK142: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Napoleon Met Verkeerde Hoed (?)
KK143: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Vier Koppen
KK081: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Paard En Berijder Op de Rug Gezien
KK084: KONIJNENBURG, WILLEM VAN (1868-1943) - Portret
2789: KOOL, HALBO C. - Scherven, Een Bundel Gedichten
1318: GROOT, J.H. DE, HALBO KOOL EN HAN G.HOEKSTRA - Het Vrij Nederlandsch Liedboek
2789d: KOOL, HALBO C. - Roodboek, PoŰziealbum; Gedichten
5736: KOPLAND, RUTGER (1934-2012) - In Steen
2791b: KOPLAND, RUTGER (1934-2012) - Een Lege Plek Om Te Blijven, Plaatsen / Passages
5736b: KOPLAND, RUTGER (1934-2012) - Verslagen Van de W.T. F. ; Dertien Ansichtkaarten
2791c: KOPLAND, RUTGER (1934-2012) - Al Die Mooie Beloftes
2791k: KORTEBOS, CATHARINA - Tussen Mij En de Dingen, Gedichten
5737: KORTEWEG, ANTON - Kinderen
3836: KORTEWEG, ANTON MET EEN VOORWOORD DOOR PROF.DR.W.L.IDEMA - De Zonnebloem Werd Zwart -Chinese Kwatrijnen-
5740: KOSSMANN, ALFRED - Dagboek Uit En Thuis
2792: KOSSMANN, ALFRED - Het Vuurwerk, Gedichten
2791n: KOUSBROEK, RUDY (1929-2010) - Begrafenis Van Een Keerkring Gevolgd Door Eight Love-Poems, Gedichten
5745: KOUWENAAR, GERRIT - Al Met Aarde
2793: KOUWENAAR, GERRIT - Volledig Volmaakte Oneetbare Perzik, Gedichten
2793e: KOUWENAAR, GERRIT (1923-2014) - Uren En Sigaretten; Twee Novellen
2793f: KOUWENAAR, GERRIT (1923-2014) - Uren En Sigaretten; Twee Novellen
6831r: KOUWENAAR, G., G.BENTHEM VAN DEN BERGH, A.L.CONSTANDSE A.DE FROE, R.GEEL, A.DE SWAAN, BR.VAN DER LEK, H.MULISCH REDACTIE - De Gids; Jrg. 139 Compleet
6831s: KOUWENAAR, G., G.BENTHEM VAN DEN BERGH, A.L.CONSTANDSE A.DE FROE, R.GEEL, A.DE SWAAN, BR.VAN DER LEK, H.MULISCH REDACTIE - De Gids; Jrg. 140, Tot En Met No. 6
w238: KRAMER, P/L/, INL.; WIJDEVELD, H.TH. RED. - Wendingen VI - 9/10
1444: KRANENBURG, MARCELLE - Ons Leven
w228: KRIMPEN, J.VAN, INL.; H.TH.WIJDEVELD RED. - Wendingen V - 10
5762d: KROL, GERRIT (1934-2013) - Waarnemend
5762: KROL, GERRIT - Smilde
5762b: KROL, GERRIT (1934-2013) - 't Jonkje
5762c: KROL, GERRIT (1934-2013) - Lof
5762i: KROL, GERRIT (1934-2013) - De Heren
5762h: KROL, GERRIT (1934-2013) - Wie in de Leegte Van de Middag Zweeft
5762e: KROL, GERRIT (1934-2013) - Dinekes Schoenen
5762g: KROL, GERRIT (1934-2013) - Eratosthens & Ptolemeus
5762a: KROL, GERRIT - Vijf Vingers Van Dezelfde Hand
5762f: KROL, GERRIT (1934-2013) - Eratosthens & Ptolemeus
8034g: KROP, DR.F.J (1875-1945) - Gevangenis En Concentratiekamp (over Vught)
9083: NEUHUYS, ALBERT, OVER/ DOOR RAASSEN-KRUIMEL EN VAN SEUMEREN-HAERKENS - Albert Neuhuys (1844-1914) Schilderijen, Aquarellen En Tekeningen
5764: KRUIT, JOHANNA - De Waterveren
2804: KRUYSKAMP, DR. C - Nederlandse Volksboeken
6924d: KRUYSKAMP, DR.C. E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXVII (67) 3 Delen
6924i: KRUYSKAMP, DR.C., E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXXVIII (78) Compleet
6924e: KRUYSKAMP, DR.C E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXIX (69)
6924f: KRUYSKAMP, DR.C E.A. RED. - Tijdschrift Voor Nederlandse Taal- En Letterkunde; Deel LXVIII (68) Compleet
2795: KUIJPER, JAN - Oogleden, Sonnetten
1450b: KUIJPERS, ABE J., VERZAMELD DOOR - Gr÷nneger Laidjes
9296: KUIPER, JAN - Ik En Ik
1454: KUIPERS, REINOLD - De Broddellap
2797: KUIPERS, REINOLD - Koud Vuur
2797b: KUIPERS, REINOLD; NASCHRIFT DOOR A.MARJA - Rendez-Vous Met Een Remington, Gedichten
1453: KUIPERS, REINOLD - Residu
8305: KUIPERS, REINOLD - De Vrouwen in de Oorlog
8402b: KUIPERS, REINOLD - De Straatmaker
KA400: OPENBAAR KUNSTBEZIT - Openbaar Kunstbezit En Kunstschrift, Jaargang 1-55
2798: KUSTERS, WIEL - Het Leven Op Stoomschepen, Gedichten
2409: EGETER VAN KUYK, ROBERT (1942 TE JAKARTA) - Boegbeelden, Gedichten
2799: KUYLE, ALBERT - De Bries
2800: KUYLE, ALBERT - Seinen, Een Bundel Verzen
2801: KUYLE, ALBERT - IX Gedichten
2800b: KUYLE, ALBERT - Seinen, Een Bundel Verzen
5759: KUYPER, SJOERD - Mooie Gedichten
8426g: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN V.D. - Vonken...
2805: LAB╔, LOVISE (1522-1566); VERTAALD UIT HET OUD-FRANSCH DOOR LVC INDESTEGE - Het Geschil Tusschen Dwaasheid En Liefde
9296d: LAENEN,J. SAMENSTELLING - Een Onbescheidenheid Bij de Nonnekens Van Muizen
3838: LAMPO, HUBERT - De Goden Moeten Hun Getal Hebben
2808: LANDHEER, JO (1900-1986) - Zestien Gedichten
2809a: LANDHEER, JO - Golven, Gedichten
2810a: LANDHEER, JO - Golven, Gedichten
2811a: LANDHEER, JO - Verzamelde Gedichten
w297a: LANDR╔, T. INL. - Wendingen XII- 9
9695: LANGBROEK, MAARTEN (1918-1985) - Onze Lieve Vrouwentoren Amersfoort
2812: LANGEN, FERDINAND - Helene in Het Heelal
2812b: LANGEN, FERDINAND - Helene in Het Heelal
1581: LANGEN, FERDINAND/ PS. VOOR PANNEKOEK, E. - Achter Slot En Grendel
2813: LANGENBERG, J.A.H., SAMENST. - Hollandsche Zangen
2813k: LANZ, OTTO - Xenien MXMXXXII (1932)
1473: LARBAUD, VALERY - Portrait D'Eliane a Quatorze Ans
1474: LARBAUD, VALERY - Questions Militaires
2814: LARBAUD, VALERY - PrÚface a Un Recueil de Notes Sur Quelques PoŰtes Franšais
2815: LARBAUD, VALERY - Paul ValÚry Et la MÚditerranÚe
2816: LARBAUD, VALERY - Divertissement Philologique
KA490: ROUAULT (OVER) DOOR JACQUES LASSAIGNE - Rouault
2817: LASSEUR, BEREND - Wie Wat Bewaart Heeft Wat
1477: LAST, JEF - Tau Kho Tau, Gedichten
2818d: LAST, JEF (1898-1972) - Vloog Een Bloesem Terug Naar Haar Tak; Japanse PoŰzie
2818: LAST, JEF - De Bevrijde Eros, Een Ketter in Moorenland En Andere Gedichten
2818b: LAST, JEF (1898-1972) - De Bevrijde Eros, Een Ketter in Moorenland En Andere Gedichten
2819: LAST, JEF - Gedachten Onder Water
2820: LAST, JEF, VERT. - Les PoŔtes Maudits, Gedichten
2818h: LAST, JEF (1898-1972) - Liefde in de Portieken
5769: LATEUR, PATRICK - Rome En Assisi
w298: LAUERIKS, J.L.M. INL. - Wendingen, XII- 10
2823: LAUREY, HARRIET - Loreley
1478: LAVIES, JAN WAARSCHIJNLIJK DE TEKENAAR - "Van Koken En Stokem" "Hou Zadel"
2826: LEEFLANG, C. (VERZ. EN INL.) - De Dichter En de Dood, Een Bundel Doodenlyriek
1770: VASALIS/ PS. VOOR M.DROOGLEEVER FORTUYN-LEENMANS - Het Ezeltje
2829: LEEUW, AART VAN DER (1876-1931) - Sint Veit
2830: LEEUW, AART VAN DER - Opvluchten/ Het Aardsche Paradijs
2830b: LEEUW, AART VAN DER - De Mythe Van Een Jeugd
2835: LEEUWE, JULES DE - Radiokunst
1480: LEEUWEN, FREEK VAN - Dood En Geboorte Van Een Lied
2839: LEEUWEN, FREEK VAN - Wederkomst, Gedichten
2840: LEEUWEN, FREEK VAN - Rood En Wit, Oude En Nieuwe Gedichten
3199: SCHAGEN VAN LEEUWEN, J.A.N. - De Ondergang Van de Cornelia
9296h: LEGENDE - De Legende Van Sint Christoffel
2842: LEGRAND, MERCEDES; PROLOGUE DE VALERY LARBAUD - GÚographies, PoŔmes
2844: LEHMANN, L.TH. - Dag- En Nachtlawaai
KA491: ROUAULT (OVER) DOOR/ PAR L.LEHMANN, G.NOUAILLE ROUAULT, JACQUES RIVI╚RE, G.APOLLINAIRE, ANDR╔ MALRAUX, ETC. - Hommage Ó Georges Rouault
2845: LEHMANN, L.TH. - Gedichten
1433: KEMAL ISMA' ILI / VERT. MARTIN HOLME = L.TH.LEHMANN - Rubaiat
2843: LEHMANN, L.TH. - Verzamelde Gedichten
2846: LEHMANN, L.TH. - Subjectieve Reportage, Gedichten
2847: LEHMANN, L.TH. - Schrijlings Op Den Horizon
1733: LEIJDEN, S.VAN/ PS. VAN LUCAS STAFLEU - Ballade Van Den Arbeid
1486: LEIKER, SJOERD - De Heksenmeester
1485: LEIKER, SJOERD/ ONDER PS. MENNO VAN HAARSMA - Drie Getuigen, Roman

Next 1000 books from Antiquariaat Meilof

5/30