Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ongeroepen, Negen Sonnetten Aan de Nagedachtenis Van Henk Van de Wall Repelaer
Description: Assen, Hein Elferink. 1990, 1ste druk (1st edition). Slappe kaft. genummerd 43/75 ex. met de hand gezet uit de Baskerville, inhoud: fijnzinnige gedichten over het verlies van een geliefde vriend, steeds met zinspelingen naar een weerzien, zeldzaam in deze eerste druk. zeer fraai ex.

Keywords: marge

Price: EUR 38.00 = appr. US$ 41.30 Seller: Antiquariaat Meilof
- Book number: 5702

See more books from our catalog: Zondagsdrukkers/ Drukkers in de Marge