Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Militiewet (Wet van 2 Februari 1912, Staatsblad no. 21). Voorzien [met] toelichtende aanteekeningen, voornamelijk ontleend aan de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tusschen regeering en Staten-generaal. [AND:] Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad no. 21) tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van de militie. Met algemeen overzicht, tabellarische opgaven, alphabetisch register en aanteekeningen. Militiewet (1912). Colijn - Wentholt - Heemskerk. [LOT OF 2 BOOK].
Description: Alphen (Z.-H.), Samsom, 1912. Lot of 2 books. Royal octavo. Pp. 602. Hardcover, bound in the original full cloth, old institutional stamp to title, signature to half-title; binding broken, bookblock loose. A binding- or working copy in fine internal condition condition. ¶ ~ First edition. [ADDED:] F. E. L. A. Abel: 'Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad no. 21) tot regeling van de verplichtingen ten aanzien van de militie. Met algemeen overzicht, tabellarische opgaven, alphabetisch register en aanteekeningen. Militiewet (1912). Colijn - Wentholt - Heemskerk'. 's-Gravenhage, Van Cleef, 1912. Pp. liii, 132. Original wrappers worn and detached but in good internal condition. Working copy.

Keywords: Military history war warfare militaria militarism armed forces army navy battles campaigns Krieg Kriege Kriegszüge Feldzüge Militär Militärische Strategie Geschichte Militärgeschichte Kriegsgeschichte Armee Heer militaire Guerre Guerres histoire Law mi

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Librarium of The Hague
- Book number: 5698

See more books from our catalog: Military History: Holland