Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Eene vollëedige instructie met de daar toe specteerende reglementen en resolutien betrekkelyk [betrekkelijk] het ammunitie-meesters ampt. Op authorisatie der edele mogende heeren Staaten van Friesland geconcipieerd, en door de edele mogende heeren Gedeputeerde Staaten deezer Provincie geäpprobeerd en geärresteerd by Resolutie van den 9 December 1790.
Description: Leeuwarden, Wed. Willem Coulon, Staaten van Friesland, 1791. Octavo. Pp. (viii), (ii) divisional title, (34), 30. Engraved heraldic illustration to title. Bound in contemporary decorative wrappers, minute chips to spine ends. In fine condition. Excellent wide-margined copy, very brightly preserved. ¶ ~ Rare.

Keywords: Military history war warfare militaria militarism armed forces army navy battles campaigns Krieg Kriege Kriegszüge Feldzüge Militär Militärische Strategie Geschichte Militärgeschichte Kriegsgeschichte Armee Heer militaire Guerre Guerres histoire Regula

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Librarium of The Hague
- Book number: 2721

See more books from our catalog: Military History: Holland