Boekhandel De Lelie
Boymansweg 19, 1064 WR Amsterdam. Tel: [+31](0)20 4289664            Email: delelie.boeken@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
bn10616: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE - Documentatie Landelijke Bouwkunst. Map 2: Marken en Volendam.
bn10618: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE - Documentatie Landelijke Bouwkunst. Map 4: twee en dertig opmetingstekeningen van boerderijen
bn10619: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE - Documentatie Landelijke Bouwkunst. Map 5: Vijf nederzettingen om de voormalige Zuiderzee
bn10617: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE - Documentatie Landelijke Bouwkunst. Map 3: Eenendertig opmetingstekeningen van boerderijen en woonhuizen.
bn10615: RIJKSMUSEUM VOOR VOLKSKUNDE - Documentatie Landelijke Bouwkunst. Map 1: Dertig opmetingstekeningen van boerderijen.
bn10402: VOLLAARD, P. E.A. - De vijfhoek, een nieuwe tuinstad in Deventer
bn13576: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Geschiedenis der wijsbegeerte. Eerste Band. Inleiding en geschiedenis der Grieksche wijsbegeerte vóór Platoon en Aristoteles
bn11447: VOLTAIRE; FALLEX, MAURICE (PUBLIÉ PAR) - Précis du siecle de Louis XV
bn8282: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden
bn6633: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten van Joost van den Vondel
bn8078: JOOST VAN DEN VONDEL. - Gysbreght van Aemstel
bn12891: VONDEL, JOOST VAN DEN - De druckkunst. Aen Balthasar Moerentorf
bn6925: VONNEGUT, KURT AND CHERMAYEFF, IVAN - Sun Moon Star
bn13616: VOOLSTRA, S. - Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra. Onder red. van A.Voolstra, A.G.Hoekema en Piet Visser
bn4366: VOORDE, URBAIN VAN DE - Essay over Karel van de Woestijne
bn4335: VOORHOEVE, J. - Hygiéne. Geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
bn5875: VOORN, H. - Rondom Jacob Christian Schäffer, een bijdrage tot de geschiedenis der papierfabricage in de achttiende eeuw
bn12923: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN - Meubels in Nederland 1840-1900 deel I en II
bn2037: VOORTLAND, A. E.A. - En nu... Indië
bn12225: VORLET, JEAN-PIERRE (PRÉSENTÉS PAR) - Pierre Izard Souvenirs d'ici. Chronique des années 1928 à 1985 en 500 photographies
bn3550: VOS, A. - Joh. Seb. Bach, de Thomascantor Van Leipzig, zijn voorouders en nakomelingen
bn13378: VOS, OTTO DE - De Komodovaraan
bn3755: VOS, R. - OPG 100, de geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie
bn12150: VOS, HANS (TEKST) EN SOEST, MEINBERT GOZEWIJN, VAN (TEKENINGEN) - Leuke dingen
bn6853: VOS, PIET - Oud Werkendam in woord en beeld
bn15159: VOSKUIL, J.J. - Kohieren van de tiende penning van Overschie 1561 en Twisk 1561
bn7717: VOSMAER, A. - Encyclopaedie van materialen en hun eigenschappen
bn7395: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche Idylle
bn5862: VREEDE, MISCHA DE - Voorkanten. Borsten in woord en beeld
bn7274: VREEDENBURGH, C. - Tennis voor beginners en leeken
bn11072: VREESE, WILLEM DE - Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta
bn10534: VREEZE, N. DE; J. MUDDE-CREZÉE - Negentig jaar adviezen over ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland
bn8037: VREEZE, N. DE (REDACTIE) - Orde & Chaos in de Stadsontwikkeling
bn9772: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land, drie delen: I. de steden, II. Het platteland, III. Het interieur.
bn5248: VRIEND, J.J. - The Amsterdam school
bn5833: VRIEND, J.J. - Bouwt mee aan uw eigen woning
bn12709: VRIEND, J.J. - Reflexen. Nederlands bouwen na 1945/building in the netherlands/bauen in holland/l'architecture néerlandaise
bn9439: VRIES, R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der 19e en het begin van de 20ste eeuw
bn6535: DE VRIES, R.W.P. JR. - Jan Poortenaar en zijn werk
bn8894: VRIES, PIETER R. DE - De moord die nooit mag verjaren. En andere minireportages
bn13394: VRIES, HUGO DE - Naar Californië II. Reisherinneringen
bn3446: VRIES, R.W.P. DE - M.A.J. Bauer
bn12090: VRIES, T.J. DE - De stille straat, meditatie over meesters en boeken in een Zwols papierpakhuis
bn0018: VRIES, R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden
bn15378: VRIES, JAN W. DE - Eene bedenkelijke nieuwigheid, twee eeuwen neerlandistiek
bn15199: VRIES, B.W. DE - From pedlars to textile barons, the economis development of a jewish minority group in the Netherlands
bn12981: VRIES, T.J. DE - Mercator sapiens. Zorgen en waken zijn heren-zaken : enige losse gedachten over handel en wandel, van Horatius tot het heden
bn1983: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Grondslag van verstandhouding, proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute
bn13007: VRIEZE, JOHN - Catharina, de keizerin en de kunsten/ Catharine, the empress and the arts. Uit de schatkamers van de Hermitage
bn10819: VRIEZE, JOHN (EINDREDACTIE) - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage
bn4260: VROOLAND, LOUIS. - Ind(ones)ië. Een Tropenjournaal.
bn11993: VROOMAN, J.C. - Rules of Relief. Institutions of social security, and their impact
bn13417: VRYONIS, SPEROS - Byzantium en Europa
bn15352: VUIJSJE, HERMAN E.A. (RED.) - Het verlangen naar de stad, 25 jaar wonen in Amsterdam
bn3910: VUIJSJE, HERMAN - Langs de groene grens van Amsterdam
bn4580: VUURST DE VRIES, J. VAN DER - Gevaren voor jonge mannen en hoe daaraan te ontkomen
bn13579: WAAGMEESTER, KEES - De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans
bn9857: WAAL, JAN DE (EINDREDACTIE) - Intens wonen. Veranderlijkheid van Amsterdamse woningen 1850-1998
bn8494: WAALS, L. VAN DER; H.P. BERLAGE - Zwervende en reizende toch thuis, 24 schetsen van H.P. Berlage
bn9060: WAALS, H.G. VAN DER (VERTALING) - De Spreuken Bhartrhari's
bn5037: SOTHEBY MAK VAN WAAY - The collection of the late Bernard Houthakker
bn11806: KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY - Catalogus 291. Fine Dutch, Flemish and German Drawings
bn11807: KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY - Catalogus 345 algemene veiling 23 maart 1982
bn11809: KUNSTVEILINGEN SOTHEBY MAK VAN WAAY - catalogus 358-B, Tegels, Chinese, Japanse en Europese ceramiek, Jugendstil, Art-Déco, glas en kristal december 1982
bn7606: WADSWORTH LONGFELLOW, HENRY - The Prose Works of Henry Wadsworth Longfellow. Complete in on e volume
bn15317: WAGENAAR, C. E.A. (EDS) - Ideals in concrete, exploring Central and Eastern Europe
bn7566: WAGENAAR, M. - Encyclopaedie voor voedings- en genotmiddelen
bn9244: WAGENAAR HUMMELINCK, HENK - Formule 1 ABC. Het snelste woordenboek van Nederland
bn1896: WAGNER, WILLIAM ASHTON ELLIS; JOHN DEATHRIDGE - The family letters of Richard Wagner
bn9766: WAL, TH. OEGEMA VAN DER - Proeve ener practische kleurenpsychologie
bn8593: WAL, LIBBE GERRIT VAN DER - Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Grieksche ethiek. Proefschrift
bn11838: WALBERG, FERRY E.A. - Wonen tussen monumenten in de Burgwalbuurt
bn12252: WALCH, NICOLE (SAMENSTELLING) - J.-B. Madou. Lithograaf. Tentoonstellingscatalogus door Nicole Walch
bn10651: WALCH, J.L. - Mysterie spel
bn12084: WALDMAN, DIANE - Joseph Cornell
bn4148: WALDORP, H. - Onze nederlandse stoomlocomotieven in woord en beeld
bn4088: WALDORP, H. - Onze Nederlandse Stoomlocomotieven. In woord en beeld.
bn6556: WALKER, CYRIL & WARD, DAVID - Fossielen. De gids voor het herkennen van meer dan 500 soorten fossiele planten en dieren uit de hele wereld.
bn10803: WALLINDER, JAN (MEDVERKAN) - Villor
bn10430: WALPOT, G.L. - Een flinke Hollandsche jongen wil wat weten van schermen
bn9433: WALRAVENS, J. - Hedendaagse schilderkunst in Belgie
bn3485: WALSCHAP, GERARD - Adelaïde
bn12962: WALTER, C., KUN BILDOJ DE PETER THIENHAUS - Gaja lernolibro de Esperanto pos sininstruo
bn4025: WALTERS, NEL. - Het grote spreekwoordenboek
bn9680: WALTERS, NEL - Nederlands Spreekwoordenboek
bn9693: WANSINK, J.M. - Aardrijkskundige Bloemlezing van landen en volken voor de christelijke scholen
bn9984: WARD, PAUL T. - Systeemontwikkeling zonder zorgen
bn7673: WARD, DAISY LINDA. BEQUEATHED BY - Catalogue of the collection of Dutch and Flemish still-life pictures. Ashmolean Museum
bn6415: WARHOL, ANDY AND COLACELLO, BOB - Andy Warhol's Exposures
bn0852: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1942-1948
bn9327: R.S. WASSING - African Art, its Background and Traditions
bn15281: WATTON, R. - The cunard liner Queen Mary
bn13056: WEBB, MARY - Kostbaar Gif (Precious Bane)
bn12914: WEBSTER, J. PROVAND - Een diamanten schat of het orakel van Baäl. Een verhaal van eenige zonderlinge voorvallen in het leven van Professor Horatius Carmichael
bn4303: WEERKAMP, M.W. - Bungalows Landhuizen.
bn6737: WEERLEE, DUCO VAN - Wat de provos willen
bn10153: WEERT, AD VAN - The Legend of the Lighter
bn12146: WEES, LIENEKE VAN (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - Met een blik op oneindig . Het verschijnsel Droste-effect nadr bekeken
bn12072: WEIERMAIR, PETER (HERAUSGEBER); ELMAR TRENKWALDER - Elmar Trenkwalder: Buch der Zeichnungen
bn2504: WEIGEL, KARL THEODOR - Beiträge zur Sinnbildforschung
bn13075: WEIGERT, HANS (BESCHRIEBEN VON), HAMANN, RICHARD (HERAUSGEBER) - Das Strassburger Münster und seine Bildwerke
bn11088: WEIJDERT, ROBERT - Het woeste land
bn11068: WEIJNEN, A.A. E.A. - Ziektenamen in de Nederlandse dialecten
bn0205: WEIL, BRUNO - De zaak Dreyfus
bn0335: WEINHOLD, R. - Töpferwerk in der Oberlausitz
bn12209: WEISS, PETER (EDITOR) - Alessandro Mendini. Design and Architecture
bn4086: WEISS, KARL (HERAUSGEBER), LOESCHER, FRITZ - Deutscher Camera Almanach. Ein Jahrbuch für die Photographie unserer Zeit. 12. Band.
bn1941: WEISS-STAUFFACHER, H. - The marvelous world of music machines
bn1773: WEISSMAN, A.W. - De gebakken steen
bn4565: WEITZMANN, KURT. - Laat-antieke en vroeg-christelijke miniaturen.
bn12360: WEITZMANN, KURT. CHATZIDAKIS, MANOLIS. RADOJCIC, SVETOZAR - Icons
bn1853: STUART CARY WELCH - Perzische miniaturen
bn10646: WELDON, AMY - Taste koken voor Hollywood sterren
bn8521: WELLING, DOLF - Die Expressionisten
bn2317: WELLING, D. - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten
bn9441: WELLING, D. - The Expressionists
bn12281: WELMAN, ANKA - Moderne schoonheids en gezondheids verzorging
bn1006: WELSH, D.J. - Russian comedy 1765-1823
bn14060: WELTERS, F. (OUD-KAPELAAN VOERENDAAL) - Voeldesche Legenden
bn3967: WENSMA-KLAASEN, A. (SAMENSTELLING) - Grootmoeder komt sprookjes vertellen. Verhaaltjes,versjes en liedjes.
bn9124: WERKMAN, EVERT (EDITOR) - The tide goes out
bn9129: WERLING, BOB - Bob Werling selected photographs
bn9425: WERTH, L. - Vlaminck, vingt et une réproductions d'après ses tableaux
bn4627: WERTHEIM, W.F. - De mensheid op avontuur
bn3969: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (BEWERKT DOOR) - De hovaardige aap. Een oud Chinees sprookje
bn9924: WESEL, LEO - Leo Wesel. Chafing emotions in forms and colours
bn9262: WESSEM, H.J. VAN - Haken. Nieuwe handleiding tot het aanleeren van het Haken, Compleet met losse, uitklapbare patronenkaart.
bn10956: WESSEM, J.N. VAN (INL.) - Sierk Schröder. Een keuze uit het werk van Sierk Schröder met een inleiding van J. N. van Wessem
bn12453: WESTEN, M.G. (REDACTIE) - Met den tooverstaf van ware kunst. Cultuurspreiding en cultuuroverdracht in historisch perspectief
bn9832: WESTEN, MIA VAN DER - Geruchten
bn12378: WESTERVELD, W.; G. AMENDOLA E.A. - Het straatbeeld van The street scene of Das Straszenbild von Dublin, Amsterdam & Berlin
bn10833: WESTRA, J. (RED.) - Tussen traditie en experiment, over ontwerpers, ontwikkelaars en ondernemers in de bouw
bn8907: WEVERBERGH, JULIEN - De ufo-carrousel. Een introductie tot de ufologie voor beginnelingen en gevorderden
bn9899: WEVERBERGH - De UFO-Saga. De grote UFO-golf van de lage landen
bn13503: WEZENBERG, ALFONS (RED.) - Projectdocumentatie Woningbouwplannen Amsterdam 1999-2000
bn13507: WEZENBERG, ALFONS (RED.) - Projectdocumentatie Woningbouwplannen Amsterdam 1998/1999
bn13504: WEZENBERG, ALFONS (RED.) - Projectdocumentatie Woningbouwplannen Amsterdam 2000-2001
bn15042: WHEATCROFT, G. - The controversy of Zion, Jewish nationalism, the Jewish state and the unresolved Jewish dilemma
bn11158: WHITESIDE, ABBEY - Indispensables of Piano Playing
bn4345: WHITFIELD, PH. - De wereld van de vissen, amfibieën en reptielen
bn12450: WHITLAU, W.A.C. (INL.) - Een eeuw Koninklijke Drukkerijen Lankhout-Immig n.v. 1853-1953
bn8215: WICKERHAUSER, GERTRUD - Jonnie onder de reuzen. De roman van een klein kind
bn12242: WICKHAM, GLYNNE - A History of the Theatre. Second Edition
bn7695: WIDMANN, K. TH. - Glasurit Handbuch über Lacke und Farben
bn12643: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING) - Historische Atlas Noord-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1 : 25.000
bn7645: WIEDIJK, K. - Bouwmaterialen
bn9557: WIEFFERING, F. - Glorieuze orgeldagen
bn6904: WIEGERSMA, PIETER (SAMENSTELLING) EN BEKS, MAARTEN (TEKST) - Hendrik Wiegersma . Enkeling in meervoud
bn1259: WIELAND, J. - Aluminium in de gevel
bn14039: WIERINGA, TOMMY - Caesarion. Gesigneerd en met opdracht.
bn4047: WIERSEMA, M.J. - De Oceaan. Leerboek der aardrijkskunde voor scheepwerktuigkundigen ter koopvaardij.
bn4658: WIESE, J.A. ARTS. - Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatiënten.
bn9336: WIESER, E. - Der Liebesspiegel, der Pariser Kunstler GAVARNI als Gestalter des esprit
bn13581: WIETEN, JAN - Dagblad en Doorbraak. De Nederlander en de Nieuwe Nederlander. Academisch proefschrift
bn2566: WIGMAN, A.B., HILLE - Hille zakalbum Ons nationale park De Hoge Veluwe
bn9646: WIJDEVELD, H. TH. - WENDINGEN H.P. Berlage on Frank Lloyd Wright 4 - 11 1921
bn12494: WIJMA, K. - Van Latijnse school tot Stedelijk Gymnasium. Stat Schola Nobilissima
bn11881: WIJNEN, HENK - Van driehoek tot kruis
bn7679: WIJNGAARDEN, W.D. VAN - Meesterwerken der Egyptische kunst te Leiden
bn11317: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN - Hans Orlowski graveur
bn9424: WIJSENBEEK, L.J.F. - Piet Mondriaan
bn3440: WIJSENBEEK, L.J.F. - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum
bn9449: WIJSENBEEK, L.J.F. - Wassili Kandinsky 1866-1944, overzichtstentoonstelling
bn15022: WILDE, SEBASTIAAN DE - Rail Estate, multiple use of space and railway infrastructure
bn10141: WILDE, OSCAR - De gelukkige Prins en andere vertellingen
bn11851: WILDMANN, HANS - Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart
bn11274: WILDT, ANNEMARIE DE - Amsterdam & de Oranjes
bn10081: WILHIDE, E. - Terence Conran, leven met design
bn5226: WILKE, J. TH. EN HALFWEEG, S. (REDACTIE) - Neerlands Scheepsbouw en Scheepvaart.
bn13405: WILKINS, CASSANDRA (TEKST EN EINDREDACTIE) - 11ha. Het Storkterrein in Amsterdam verkend door kunstenaars en onderzoekers. Met bijdragen van Lodewijk Brunt en Pauline Terreehorst
bn11058: WILKINSON, F. - Steinschloß - flinten, - pistolen und - gewehre vom 17. bis 19. jahrhundert
bn13037: WILL, ERNEST - L' archéologie française au Liban et en Syrie
bn6246: JAN WILLEM - In liefde alleen
bn7405: WILLEMART, PIERRE - Het visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096/1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims
bn6850: WILLEMSEN, GERRIE A.J. - 140 jaar spoor langs Zevenaar. Route van den Nederland Express Holland-Genua
bn7379: WILLETT, JOHN - Weimar een weggemaaide cultuur
bn4562: WILLIAMS, JOHN. - Spaanse miniaturen uit de Middeleeuwen.
bn14088: WILLIS, CAROL (EDITOR) - The Lower Manhattan Plan . The 1966 Vision for Downtown New York. A reprint of the 1966 report by the New York City Planning Commission
bn10915: WILLOUGHBY, BOB - Die Reifeprüfung, the Graduate
bn1126: WILSMANN, A.C. - gecamoufleerde wonderwereld, over merkwaardige, verbazingwekkende en onwaarschijnlijke dingen
bn10718: WILSON, CHARLES - Geschiedenis van Unilever deel 1 en 2. Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering
bn9467: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima
bn0087: WILTON, ANDREW - J.M.W. Turner, his art and life
bn8272: WIMERSMA GREIDANUS, H.T. VAN - Instinct en karakter. Proeve eener characterologie op instinct-psychologischen grondslag.
bn11131: WIMMER, MARTIN - Bauten der Olympischen Spiele
bn12374: WINDELBAND, WILHELM - Platon von Wilhelm Windelband. Mit Bildnis
bn10613: WINGEN, ED; VAN VOORST VAN BEEST, PIETER - Van Voorst van Beest Going International
bn12089: WINK, TH. - N.V. Boekhandel M. Dijkhooz, voorheen A. van Hoogstaten & Zoon; 1777-1813; 1903-1953
bn11263: WINKEL, L.A. TE - Nieuw Nederlandsch Taalmagazijn, Tijdschrift voor de weldadige beoefening, vergelijking en veredeling onzer moedertaal
bn2749: WINKLER-VONK, A. - De avonturen van Adrianus Aap
bn9934: WINKLER, JURGEN (TEKENINGEN) EN KIJNE, CHRIS (TEKST) - Snijden in vlees
bn10531: WINKLER, D. - Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog
bn2528: WINKLER, KEES - Verzamelde gedichten
bn11419: WINKLER, JOHAN - Studiën in Nederlandsche namenkunde
bn9871: WINSTEDT, SIR RICHARD, PROFESSOR BRIAN HARRISON, JOHN M. GULLICK, M.W.F. TWEEDIE, PRINCE JOHN LOEWENSTEIN, JOHN BASTIN - Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Volume XXVI: Part I. July, 1953. Miscellaneous Papers
bn15375: WINTER, W. (ED.) - On languages and language, the presidential addresses of the 1991 meeting of the Societeas Linguistica Europaea
bn9389: WINTER, LEON DE - Vromans toekomst
bn10502: WINTER, JHR. P.J. VAN - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest
bn3650: WINTERINK, J.C. - Hoe onze boeken gemaakt worden, een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek
bn12470: WIRSING, G. (HERAUSG.), HAUSHOFER U. A. - Der Krieg 1939/40 in Karten
bn10739: WISE, DOROTHY - Diary of William Tayler, Footman 1837
bn9676: WISJÂKHADATTA, VOGEL, J. PH. (VERT.) - De zegelring van Râksjasa. Indisch tooneelspel uit Sankrit en Prâkrit in het Nederlandsch vertaald door Dr. J.Ph. Vogel
bn2984: WIT, ANOUK DE - Nieuw Sloten, van tuin tot stad
bn1967: WIT, FRANS DE - Frans de Wit, de samenwerking van tegendelen
bn10614: WITKOWSKI, G.J. - Les accouchements dans les beaux arts, dans la littérature et au théatre
bn11567: WITTEK, M. (WWORD VOORAF) - Germaine Rimbout, catalogus van tekeningen en prenten in het Prentenkabinet, voorafgegaan door een bibliografie
bn2563: WITTERYCK, A.-J. - Les inventions pratiques au service de l' art, de l' industrie ...
bn12312: WITTOP KONING, D.A. (INTROD.) - Dit is die rechte conste om alderhande wateren te distilleren (Antwerp, ca. 1520)
bn10302: WITTOP KONING, D.A. (INTROD.) - Pharmacopoea Ultrajectina 1656, facsimile
bn14102: VEIT BRECHER WITTROCK - Anteckningar om Skandinaviens Desmidiacéer
bn6351: WOELDEREN, H.W. VAN - Wie anders dan Andersen
bn11316: WOERL, LEO - Woerls Reisehandbücher. Das Neckarthal von Heidelberg bis Heilbronn und seine Seitenthäler.
bn4922: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Herckenrath.
bn12936: WOLF, H.C. DE - Geschiedenis van het R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam 1600-1866. (proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen
bn13310: WOLF, REINHART(PHOTOGRAPHS) AND CHUECA GOITIA, FERNANDO(TEXT) - Castles in Spain
bn4584: WOLFF, PHIDA. - Geen woorden maar daden. De roemruchte historie van topclub Feyenoord.
bn13138: WOLFF, M.(SAMENSTELLING) - De ondergang van Jeruzalem. Een bronnenverzameling
bn14052: WOLFS, S.P. - Uit de geschiedenis van Het Oude Steiger (1628-1940)
bn7515: WOLTER, FRANZ - Het gelaat van Christus? Een vondst in Jerusalem.
bn8813: WOLTERS-MEYER, F.J. TEKENINGEN EN VERSJES - Over kabouters en elfjes
bn10112: WOOD, MELUSINE - Historical dances, 12th to 19th century
bn6044: WOOD, MICHAEL - Op zoek naar de Trojaanse Oorlog
bn15342: WOOLF, VIRGINIA - Geheim London
bn9541: WOOLLCOTT, A. (INTROD.) - The complete works of Lewis Carroll
bn11640: WOUDEN, R. VAN DER EN R. VINK (RED.) - Documentatie bouwprogramma 1994
bn14029: WOUDT, KLAAS (TEKST), VONK, DICK (TEKENINGEN) EN KARTEN, MARIJKE (GEDICHTEN) - Schetsboek. Sketch book. Skizzenbuch. Carnet de croquis. Zaanse Schans
bn15416: WOUTER STIPS (BEELD), HUUB OOSTERHUIS (TEKST) - Engelen en wij, geschilderd en geschreven
bn13258: WOUTERS, D. - Liederen uit de oude doos. De Tranenkruik sentimentele liederen
bn12426: WRANGEL, A. - The Arabian in Arabia
bn13087: WRIGHT, CHRISTOPHER (COMPILED BY) - Paintings in Dutch Museums. An Index of Oil Paintings in Public Collections in the Netherlands by Artists born before 1870
bn13222: WRIGHT , CHRISTOPHER - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw
bn2307: WTTEWAALL, J. - Volksleesboek over schadelijke en nuttige insekten
bn13448: WULFTEN, GER VAN (VORMGEVING) - Vondel en Amsterdam
bn5646: XURIGUERA, G. - Albert Féraud
bn5134: YADIN, YIGAEL - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen het Romeinse keizerrijk.
bn13242: YATES, BROCK - Ontembare machine. De geschiedenis van de Harley-Davidson
bn12317: YEE, ROGER - Lighting Spaces. The Art & Science of Architectural Lighting
bn6888: YERBURY, F.R. - Modern Dutch Buildings
bn8273: YERLI, NILGÜN - Turkse troel
bn13076: YERMILOVA, LARISSA - The Last Tsar
bn7843: YKELENSTAM, H. - Het snijden in hout en linoleum
bn11663: CHRISTIE'S NEW YORK - Important Impressionist and Modern Paintings and Sculpture: Property from the Collection of William & Edith Mayer Goetz Christie's New York November 14 1988
bn15241: CHRISTIE'S NEW YORK - American & European printed books & manuscripts
bn11622: CHRISTIE´S NEW YORK - Contemporary Art from The Tremaine Collection
bn11665: CHRISTIE'S NEW YORK - Impressionist and modern paintings, drawings and sculpture, may 1981
bn11682: CHRISTIE'S NEW YORK - Ancient, foreign and United States coins, june 1987, including odd and curious money from the United Bank of Illinois
bn11683: CHRISTIE'S NEW YORK - Ancient, foreign and United States coins and banknotes, september 1986
bn11684: CHRISTIE'S NEW YORK - Ancient, foreign and United States coins with medals and bank notes, september 1988, including the collection of Vladimir Kvetan
bn11685: CHRISTIE'S NEW YORK - Ancient, foreign and United States coins with medals and bank notes, june 1988
bn11686: CHRISTIE'S NEW YORK - Ancient, foreign and United States coins and banknotes, september 1985
bn11687: CHRISTIE'S NEW YORK - The Thomas N. Shipp Jr. Collection of United Staes Coins, september 1986
bn11688: CHRISTIE'S NEW YORK - The Norweb Collection of Canadian coins and banknotes, april 1985
bn13476: NOBUYUKI YOSHIDA (PUBL. AND EDITOR) - JA the Japan Architect 51, autumn 2003, riken yamamoto
bn13473: NOBUYUKI YOSHIDA (PUBL. AND EDITOR) - JA the Japan Architect 39 autumn 2000, Process.
bn13474: NOBUYUKI YOSHIDA (PUBL. AND EDITOR) - JA the Japan Architect 48, winter 2003, Yearbook 2002
bn13475: NOBUYUKI YOSHIDA (PUBL. AND EDITOR) - JA the Japan Architect 42, summer 2001, Temporary works, partial works
bn13472: NOBUYUKI YOSHIDA (PUBL. AND EDITOR) - JA, The Japan Architect 45 spring 2002, Projections, works in progress
bn13478: NOBUYUKI YOSHIDA (PUBL. AND EDITOR) - JA the Japan Architect 49, spring 2003, collective housing, 12 projects
bn10403: CHIN YOU-DI - Ban Chiang prehistoric cultures
bn14109: YOUNG, ANASTASIA - The Guide to Gemstone Settings. Styles & Techniques
bn1324: YPSILON - Twintig eeuwen na Bethlehem
bn3439: YSSELDIJK, W.E.P. VAN - De geschiedenis van Kapelle (Z.-Br.) (Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore)
bn2619: YSSELSTEYN, G.T. VAN - Noordnederlandsche tapijten en hun ontwerpers, bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheid
bn4370: ZAAL, RIK - Gratis en toch voor niks.
bn14062: ZABOROV - Zaborov. Le dit des livres Bronzes 1995-1996
bn12961: ZAMENHOF, L.L. - Lingvaj Respondoj (Plena Kolekto) - Letero pri la Deveno de Esperato
bn8758: ZANDE, HENNIE VAN DER (VORMGEVING) - Eva Besnyö 'n halve eeuw werk
bn8148: ZANDT,M.A. VAN DE - Streken-Roman. Tinus neemt ons mee
bn7903: ZANEN, G. (RED.) - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys
bn10815: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad
bn8700: ZEEUW, MIRJAM DE - Transit
bn11006: ZEGVELD, PIET - Zeefdruk, praktisch gericht overzicht
bn5671: ZEIST, L.S. - Albert Klijn 1895-1981
bn5670: ZEIST, L.S., RINZE HAMSTRA - Rinze Hamstra 1895-1974
bn11127: ZENDER, HANS - Stephen Climax, opera in drie bedrijven
bn7499: ZIEGER, ROLF - Het grote Bruna geneeskrachtige kruiden-boek. Handboek voor het verzamelen, kweken en toepassen
bn10524: ZIETZSCHMANN, E. A.O. - Wie wohnen? Homes and housing; mon habitation.
bn2512: ZINDEREN BAKKER, E.M. VAN - De West-Nederlandsche veenplassen
bn13156: ZITO LEMA, VICENTE - Vicente Zito Lema.Herinneringen van een schipbreuk/ Recuerdos de un naufragio.
bn8893: ZOEST, AART VAN - Lijp Gedrag? Tekeningen
bn14075: ZOETMULDER, INGRID - De rijkdom van ikonen/The rich world of icons
bn8432: ZOLA,ÉMILE - Germinal
bn12951: ZOMER, R. K.J..ZN. (ADJ. DIRECTEUR ENER DRUKKERIJ) - Laat het zó drukken
bn12849: ZOMEREN, KOOS VAN - Het verhaal
bn12844: ZOMEREN, KOOS VAN - De bewoonde wereld: Een bloemlezing uit ons landschap
bn6989: ZOMEREN, KOOS VAN - De clown die uit de lucht kwam vallen
bn6249: ZONDERLAND, DAAN - Redeloze rijmen
bn8643: ZONE, WALTER - In kielzog
bn5488: ZUIJLEN, WILLEM VAN - Een reiziger in vroolijkheid, nieuwe voordrachten
bn11502: ZÜLCH, W.K. - Der historische Grünewald, Mathis Gothardt-Neithardt
bn13290: ZUTAN, JAÄCOV (JAAP SOETENDORP) - De huidige situatie van het Joodse volk
bn0836: ZUYLEN, BELLE VAN - Rebels en beminnelijk, brieven van Belle van Zuylen
bn9852: ZWAAL, JOS VAN DER - Design voor Opdrachtgevers
bn4257: ZWAAL, PETER. - Lex Haak, architect.
bn15284: ZWAAN, J. (RED.) - De zwarte kameraden, een geïllustreerde geschiedenis van de N.S.B.
bn12569: ZWAAN, NELLY DE (SAMENSTELLING) - Nu onze toekomst begonnen is. (Stichting Liliane Fonds)
bn4331: ZWAAN, JAN. - Enkhuizen in oude ansichten.
bn7529: ZWAAN, JACOB - Nederlands-Indië 1940-1946. Gouvernementeel intermezzo 1940-1942
bn6730: ZWAAN, JACOB - Amsterdam Nieuw-West. De westelijke tuinsteden zoals ze eens waren.
bn8142: ZWARTS,KIM (FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY) AND BOSMA, KOOS (TEKST/TEXT) - De kunstwerken van Rijkswaterstaat/The structural art works of Rijkswaterstaat
bn10336: ZWEERS, LOUIS - Agressi II: Operatie Kraai. De vergeten beelden van de tweede politionele actie
bn10337: ZWEERS, LOUIS - Front-Indië. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog
bn13143: ZWEIG, ARNOLD - Das Ostjüdische Antlitz mit zweiundfünfzig Zeichnungen von Hermann Struck
bn6158: ZWIERS, L. - Bouwstoffen. Handleiding voor de praktijk en ten dienste van Nijverheidsscholen

12/15