Boekhandel De Lelie
Boymansweg 19, 1064 WR Amsterdam. Tel: [+31](0)20 4289664            Email: delelie.boeken@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
bn12005: HETZER-MOLDEN, KOSCHKA (ED.), ERICH WONDER - Erich Wonder Bühnenbilder, Stage Design
bn13344: HEUER, BEN - Pantomime. Practische aanwijzingen voor amateurs. 'n Studie over mime en pantomime
bn4671: HEUKELOM, G.W. VAN - Geschiedenis en herstellingswerken van den Domtoren te Utrecht tot 1929.
bn9920: HEUVEL, JEROEN VAN DEN - Nieuwe ontwerpers / Een greep uit het afstudeerwerk van 1988
bn4167: HEWISON, R. - Monty Python, the case against; irreverence, scurrility, profanity, vilification and licentious abuse
bn11321: HEYINK, H. E.A. (RED. EN SAMENST.) - Prima materia: materiaalfonds
bn15103: HEYMANS, ALBERT - Jood zonder ster
bn5708: HEYMANS, JOHN. - Het torentje van Drienerlo. Een Monument van Wim T. Schippers
bn12823: HEYNINGEN, T.A. VAN - 'Post'jagers te voet naar Indië
bn13164: HEYSE, P. (NEDERLAND) EN CRAEYBECKX, A.S.H. (BELGIË) HOOFDREDACTIE - Encyclopedie voor Fotografie en Cinematografie
bn9042: HICHTUM, N. VAN (BEWERKING) - Vertellingen uit de duizend en één nacht
bn13429: HICHTUM, N. VAN (NAVERTELD DOOR) - Gouden Sprookjes van Gebrs. Grimm
bn8097: HIEGENTLICH, JACOB - Met de stroom mee
bn15419: HIEPE, RICHARD - Franz Cestnik, Leben und Werk
bn8258: HIGHAM, GEOFFREY - Bertie Bear's Circus
bn10812: HIJMAN, STENFERT KROESE & VAN DER ZANDE - Plaats van ontmoetingen, uit de geschiedenis van onze boekhandel
bn8578: HILLE-GAERTHÉ, C.M. V. (SAMENSTELLING) - Als de school uit is. Verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles, schaduwbeelden enz.
bn15129: HINGH, A. DE E.A. - Romeinen in Valkenburg (ZH), de opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van Praetorium Agrippinae
bn2364: HISTORICUS - Aus Hamburgs Vergangenheit und Gegenwart, Album 1909
bn12937: HOBOKEN, W.J. VAN - Het verdeelde archief, een terugblik
bn10048: HOCHLEITNER, RUPERT - Mineralen en kristallengids in kleur
bn2929: HOEBEN, R. - Design in en om Keizersgracht 125
bn6984: HOEFER, F.A - Wandelingen door Oud-Zwolle
bn2044: HOEK E.E. VAN DEN - Grote Oost 58 Hoorn, bouw- en bewoningsgeschiedenis; het Claes Joest Huys
bn2553: HOEK, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw
bn10180: HOEKJEN, HENK-JAN - Het Architectenboek. The Architects Book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
bn5411: HOENDERDOS, P. - Ary Scheffer Sir Lawrence Alma-Tadema Charles Rochussen of De Vergankelijkheid van de Roem.
bn12186: HOETINK, HARMANNES - Het patroon van de oude Curacaose samenleving. Een sociologische studie. Proefschrift
bn3147: HOEVEN, F. V.D. - Leven in de Pijp
bn4777: HOEVEN, H.W. VAN DER - Het huis huys Amstel 51
bn13051: HOFDIJK, W.J. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Uit Velerlei Gaarden
bn8838: HOFF, MAARTEN C. - Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-Indië: 1825-1995
bn12694: HOFF, S. E.A. - Zelfbepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en Determinanten
bn6300: HOFFEN, M.M. VAN - Geldersche Volksalmanak voor het jaar 1947
bn15105: HOFFMAN, LAWRENCE A. (RABBI) - The Journey Home. Discovering the Deep Spiritual Wisdom of the Jewish Tradition
bn8395: HOFFMANN, E.T.A.; PETISKA, E., ILLS. DAGMAR BERKOVA - De notenkraker
bn3901: HOFFMANN, FRANS - Trouwe vrienden
bn11016: HOFFNET, M. (ED.); A. GREENBERG (DESIGNER) - The forty-third annual of advertising & editorial art & design of the art directord club of New York
bn1243: HOFLAND, H.J.A. E.A. - Wanderlieder
bn1945: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905 in oude ansichten
bn9338: HOFMANN, W. - Gustav Klimt
bn11045: HOFMANN, C. EN J. LIGTER (ILLS.) - Typografen ABC
bn15122: HOFMANN, H. - Thieme zoogdierengids in kleur
bn13321: HOFMANS, MILAN - De bruid, de albatros en de schatzoeker
bn10248: HOGENDOORN, W. - Lezen en zien spelen, een studie over simultaneïteit in het drama
bn15323: HOGENKAMP, BERT - De Nederlandse documentaire film 1920-1940
bn9974: HOGERZEIL-HULSEBOS, NICOLETTE - Creative Red Book 2002
bn12250: HOGUE, JOHN - Messiahs. The Visions and Prophecies for the Second Coming
bn8015: HOKKE, C - Opkomst en Ondergang van onze Gouvernements Marine
bn10854: HOL, J.B.L. E.A. (REDACTIECOMMISSIE) - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam, tweede reeks, deel LXXIV, 1957
bn13004: HOLBEIN, HANS - Hans Holbein Le Jeune L'oeuvre du Maitre
bn5803: HÖLDERLIN, FRIEDRICH - Sämtliche Werke
bn7671: HOLLOMAN,REGINA E. AND ARUTIUNOV, SERGHEI (EDITORS) - Perspectives on Ethnicity
bn13262: HOLLYWOOD, SYLVIA VAN - Stroomlijn uw figuur
bn14070: HOLLYWOOD, BERNARD OF - Pin-Ups. Guide to Pin-Up Photography
bn13653: HOLME, CHARLES (ED.) - Modern Design in jewellery and fans
bn1775: HOLME, R. AND K.M. FROST - Decorative Art, the Studio Year Book 1943-1948
bn12678: HOLMES, RICHARD - De Wereld in Oorlog. Het hoogtepunt in de oorlogsgeschiedschrijving
bn0599: HOLSBERGEN, J.W. & S. - Waar het gebeurde
bn6500: HÖLSCHER, TO. - De Wonderboom. Het sprookje der bevrijding
bn15143: HOLTHAUSEN, H. - Culinaire capriolen met Droste cacao
bn5244: HONIG, MARIE - Nolda. Een verhaal voor meisjes.
bn10663: HONISCH, D (HERAUSGEBER), MATHESON, JOHN (ZWISCHENTEXTE) - Adolf Luther. Licht und Materie. herausgegeben von Dieter Honish. Eine Übersicht über das Lebenswerk mit Selbstzeugnissen des Künstlers
bn13390: HONORÉ, VINCENT (COORDINATION DU CATALOGUE) - Pflumm. Private
bn7523: HOOFF, ARNOLD VAN DEN - De schok der biologie. Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld
bn2160: HOOFTMAN, HUGO - Nederland vliegt! Een boek over onze luchtvaart
bn7605: HOOFTMAN, HUGO - Met een sportkist tussen de wolken. Alles over motor- en zweefvliegen
bn3886: HOOFTMAN, HUGO - Alles over raketten en raketvliegtuigen
bn3888: HOOFTMAN, HUGO - Alles over straalverkeersvliegtuigen en wat er aan voorafging
bn11219: HOOG, G. DE E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de Provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste Stuk: de monumenten in de Bommeler- en Tielerwaard. Tweede aflevering. B.De Tielerwaard
bn13571: HOOG, MAURITS DE - De Hollandse Metropool. Ontwerpen aan de kwaliteit van interactiemilieus
bn15036: HOOG, M. DE E.A. - Nieuwe ritmes van de stad, metropoolvorming in Amsterdam.
bn13047: HOOG, MAURITS DE EN WAAL, JAN DE - Op Koers. Stedelijke ontwikkeling Amsterdam 1994-2006
bn15250: HOOGENDIJK, J.H. - De Nederlandsche koopvaardij in den oorlogstijd (1914-1918)
bn4694: HOOGENDOORN, J. - De belevenissen van twee Amsterdamse straatjongens
bn13414: HOOGENSTRAATEN, EVERT (EINDREDACTIE) - Bouwen en Wonen Amsterdam. Jaaroverzicht 1992
bn13112: HOOGHIEMSTRA, DANIELA - Leuk!
bn12920: HOOIJER, J.H. - Laatste bundel
bn15402: HOOK, S. - From Hegel to Marx, studies in the intellectual developement of Karl Marx
bn3908: HOOP, J. VAN DER - Door de lucht naar Indië
bn13000: HOORN, FRANK VAN (SAMENSTELLING) - Expeditie Nederland. Zestig reportages uit een veranderend land
bn6227: HOORNIK, ED EN ADEMA, WILLY HORA - Zal ik vertellen? Een boek voor jonge menschen
bn7414: HOOYKAAS, C. - Over Maleise literatuur
bn5677: HOOYKAAS, C.E. - Christus bij Rembrandt
bn12140: HOOYKAAS, J.C. - Calvijn's Leer van het Huwelijk. Inaugurelem oratie gehouden d.d. 6 juni 1959 door Prof. Dr. J.C. Hooykaas
bn15367: HOP, E. - Korte beschryving van het geheele land van Cleve
bn10678: HOPKINS, J. (RED, ROLLING STONE) - De Rock Story
bn13403: HORB, FELIX - Das Innenraumbild des späten Mittelalters. Seine Entstehungsgeschichte mit 32 Abbildungen
bn3094: HORN, N.A. VAN E.A. - Naar aanleiding van dertien Amsterdamse pakhuizen
bn13284: HORST, D. VAN DER E.A. - Tot cieraet deser stede, 20 monumenten in de historische kern van Amsterdam
bn8346: HORST, DICK VAN DER EN PRUIJS, MARTIN - In en om de Lastage. Historisch knooppunt van ambacht, handel en scheepvaart
bn4487: HORST, SERVAAS VAN DER E.A. - Stuntvliegers. Bouwen en besturen.
bn5376: HORST, DICK VAN DER (RED.). E.A. - Aan 't schipryk Y. Oude en jonge monumenten rond de historische oevers van het IJ
bn4425: HOSPE, JOACHIM - Fascinerende techniek. Het Stoomschip.
bn0108: HOUSMAN, LAURENCE - Princess Badoura, a Tale from the Arabian Nights
bn15369: HOUT, R. VAN E.A. (RED.) - Taalvariaties, toonzettingen en modulaties op een thema, feestbundel voor Toon Hagen
bn13370: HOUTEN, J.M. VAN DEN - Tuinplanten. Met 50 afbeeldingen
bn5551: HOUTVAST, S. - Een wijk met een eigen smaak, honderd jaar Lombok
bn10251: HOVE, BERNADET TEN - Finger Forms
bn2901: HOWELL, C.E. - Tea, the beverage and how it comes to us
bn13066: HSUEH-CHIN, TSAO AND NGO, KAO - A Dream of Red Mansions Volume I,II and III
bn9789: HUB. LEUFKENS (FOTO'S)EN BLAKE, S. CHRISTOPHER E.A. (INLEIDING) - Zuid-Limburg/South-Limburg
bn6270: HUBER, MAX - Drei Reden
bn10445: HUEBNER, F.M. - LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH.
bn12628: HUF, PAUL - Leeg Kijken/ Paul Huf foto's
bn13590: HUFFEL, N.G. VAN - Natuur en Vernuft. Verrassende uitkomsten van des menschen speurzin en vindingrijkheid. Deel I en II
bn8129: HUFFMAN, ALAN - The categories of grammar. French Lui and Le
bn12102: HUISMAN, JAAP (TEKST) EN SCHRIJVER, JANINE (FOTOGRAFIE) - Door wonen gedreven. De toekomst is het nu van Ymere
bn11364: HUISMAN, MICHIEL H. - Bij neonlicht en het vouwen van de nacht (verspreide gedichten)
bn3523: HUIZINGA, LEONHARD, J.F. DOEVE (ILLS.) - De Laatste karavaan
bn6732: HULKENBERG,RAYMOND E.A. - Zwartboek Maagdenhuis
bn12907: HULL, H.B. - Household Refrigeration. A complete treatise on the principles, types, construction, and operation of both ice and mechanically cooled domestic refrigerators and the us of ice and refrigeration in the home
bn7684: HULST, GERARD VAN - De absurde realiteit van Jean Thomassen
bn13117: HULST, J.W. VAN - Treinen naar de hel. Amsterdam. Westerbork. Auschwitz
bn10540: HULZEBOS, FER E.A. (SAMENSTELLING) - Fotoboek Maurits
bn4344: HUMBERT , CLAUDE - Label design. 1000 Etiketten
bn12462: HUMBERT, CLAUDE - Ornamental design. 1000 motifs ornementaux/a source book with 1000 illustrations/1000 ornamentale Motive
bn12795: JOHN DIXON HUNT A.O. - The Anglo-Dutch Garden in the Age of William and Mary/ De Gouden Eeuw van de Hollandse Tuinkunst. Journal of Garden History
bn1433: HUNTER, SAM - Moderne Amerikaanse schilderkunst
bn9415: HUNTER, S. E.A. - 100 jaar moderne kunst, post-impressionisme tot heden
bn9284: HUNTER, LUKE AND DAVE HAMMAN - Cheetah
bn8771: HUNZIKER, HANS - Der Farbstift in der Schule
bn9712: HÜSSTEGE, GEERT - Wilde planten in kleur. Gids met ruim 800 illustraties
bn8936: HÜSSTEGE, GEERT - Zakflora. Sloot, plas en moeras
bn8937: HÜSSTEGE, GEERT - Zakfauna. Vogels en dieren in hun omgeving
bn5249: HUXLEY, ANTHONY - Plant en Planeet
bn10016: HUYGEN, FREDERIQUE - Brits Design, imago en identiteit
bn9255: HUYGHE, RENÉ - Léonard De Vinci. La Joconde. Musée du Louvre
bn1532: HUYS JANSSEN, P. - Schilders in Utrecht 1600-1700
bn3715: HYLKEMA, A. - Zuivelbereiding voor Landbouwcursussen
bn10481: IBELINGS, H. E.A. - Westerpark, architectuur in een Amsterdams stadsdeel
bn15351: IBELINGS, HANS - 20th century urban design in the Netherlands
bn10383: IBELINGS, HANS - Jo Coenen. De ontdekking van de architectuur
bn15356: IBLER, M. (ED.) - Sustainability, global Danish architecture
bn7889: IDENBURG, P.J.A. - Over de grondgedachte van de Clausula Rebus Sic Stantibus in het Volkenrecht. Academisch proefschrift
bn10650: IDSINGA, T. E.A. - Architect W. van Tijen 1894-1974
bn6854: IDZERDA, W.H. - Foto-Gidsje voor den pas beginnenden amateur en die het willen worden
bn12754: IFNATIEFF, M. - Het minste kwaad. Politiek in het tijdperk van het terrorisme
bn9027: IHLE, J.E.W. - Bijdragen tot de kennis van de morphologie en systematiek der Appendicularien. Academisch Proefschrift
bn10689: IJSSELING, M.A. E.A. - De zoogdieren van Nederland, 2 delen
bn8812: IJZERMAN, HERMIEN - Bonte rijmpjes
bn7268: IJZERMAN, HERMIEN - Het blauwe paard
bn12502: IMANSE, GEURT E.A. - Van Gogh tot Cobra. Nederlandse schilderkunst 1880-1950
bn7427: D' INDAGINE, JEAN - De la chiromancie enrichie de figures
bn7428: D' INDAGINE, IEAN - Physionomie par le regard des membres de l'homme. Enrichie de figures se trouve chez GLM
bn11385: ING BANK, TERENCE RILEY, MARIO BOTTA - Banque et architecture, ING Bank, Mario Botta Architecte
bn1437: INGEN, J. VAN - Gelegenheidsonderwerpen deel 2
bn10343: INGERMAN, D - Mikroskopie der voornaamste handelswaren.
bn6163: INGWERSEN, A. - De Amsterdamsche Burgerij en haar Stadhuis
bn7229: INIKORI, J.E. EDITOR - Forced Migration. The Impact of the Export Slave Trade on African Societies
bn13139: ITALIE, H. - Geschiedenis der Israëlieten. Tot het jaar 70 der gewone jaartelling. Aan kinderen verhaald door H. Italie Leeraar in het Hebreeuwsch te Utrecht
bn7210: JAARSMA, S. - Grond voor den Nederlander
bn13081: JACOBS. M E.A. (REDACTIE) - Vakkennis Timmeren. Leerboek voor het bouwvak
bn12427: JACON, ALAIN (TEXTE) - Costumes de l' Afrique Noire
bn0350: JACQUEMART, A. - Les merveilles de la céramique ou l'art de faconner et de decorer.....deuxieme partie: Occident
bn12154: JACQUOT, JEAN (RÉUNIES ET PRÉSENTÉES PAR) - Les voies de la creation theatrale I
bn12160: JACQUOT, JEAN (RÉUNIES ET PRÉSENTÉES PAR) - Le Théâtre Moderne II Depuis la deuxième guerre mondiale
bn8519: JAFFÉ, GEEST - Vijftig jaar Nederlandse realistische kunst; fifty years of Dutch realistic art
bn12465: JAFFÉ, H.L.C. - Mondriaan
bn5931: JAGER, TH. DE - Jan Schonk, een keurcollectie reproducties uit zijn werken
bn11015: JAKRLOVA-KIRKPATRICK, HANA - Ways of Communication: European Cities of Culture of The Year 2000. Cesty dorozumeni.
bn13324: JALHAIJ, PASCAL (RECEPTEN). VERKERK, CORRIE EN VERLAAN, JOS (INTERVIEWS - Proeven met Pascal. Aan tafel bij Restaurant Vermeer
bn9623: W.A. JAMES - Ricardo Bofill, Taller de Arquitectura, buildings and projects 1960-1985
bn2525: JAMOT, PAUL - Travaux et fêtes au Moyen Age
bn5502: JANNET, M. PIERRE - Poésies complètes de Malherbe
bn4615: JANS, J. - Volkscultuur en bouwkunst
bn11604: JANSEN, JOH. - Verlichtingstechniek. Handleiding voor het ontwerpen van verlichtingsinstallaties
bn10847: JANSEN, B. - Loes van der Horst, oeuvreprijs 1998
bn13159: JANSEN, D.P. / HAAN, J. DE - Het hoe en waarom van de stuwadoorsarbeid. Handleiding voor de stuwadoorsarbeid
bn12644: JANSEN,E.J.B. - Dante Alighieri. Zijn leven en zijn werken
bn2227: JANSSEN, HANS - t Kan verkeeren
bn11307: JANSSEN, FRANS A. - Boeken maken in het klein
bn13362: JARDIN, ALEXANDRE - Iedere vrouw is een roman
bn12336: JEAN, WILLIAM (PHOTOGRAPHS) RESCHE, CÉDRIC & VRIES, JÉRÔME DE (TEXTS) - Esprit Loft. City life with a difference/Habiter la ville différemment
bn13294: JENKINS, MARK - Naar Timboektoe; van de bronnen van de Niger naar de legendarische stad in de Sahara
bn7404: JENKINS, JEAN (EDITER) - Ethnic musical instruments. Identication-Conservation/ Instruments de musique ethnique
bn14106: JENKINS, R. HORACE - Tractical Pottery for craftsmen and students
bn10768: JOHNS, JASPER - Jasper Johns Catenary
bn6010: JOHNSON, OLIVER A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an Epistemology
bn9519: JOLE, MARCEL VAN - Guy Van den Bulcke
bn15144: JONATHAN - Waarheid en droomen
bn2823: JONES, W.; T. MICHELSON - Kickapoo Tales (Publications of the American Ethnological Society ; Volume 9)
bn1320: JONG, C. DE, C. NOOTEBOOM E.A. - Nooit gebouwd Nederland
bn5139: JONG, WILLEM J. DE - Thebe. Wachtkamer van de eeuwigheid.
bn12068: JONG, AD DE A.O. - Is art real? Six readings
bn13680: JONG , MARTIEN J.G. DE - Liever waarheid dan sensatie
bn4964: JONG, A.P. DE, KOLONEL (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Klu 75 Vlucht door de tijd.
bn4234: JONG, A.M. DE EN G. VAN RAEMSDONCK - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak, dertiende boekje
bn10783: JONG, L.C.H. DE - Groei! De verbouwing en uitbreiding der School voor de Grafische Vakken te Utrecht
bn0888: JONG, J. DE - Het geestesleven der volken van Indonesië
bn12046: JONG, COR A.J. DE - Wie wordt er beter van? Een onderzoek naar de prognostische waarde van een multidimensioneel klinisch-diagnostisch instrumentarium bij opgenomen alcoholverslaafden
bn12087: JONG, S. DE - IJsel & Berkel flora, in het voetspoor van David de Gorter
bn4273: JONG, M. DE - Basis vogelgids
bn4233: JONG, A.M. DE EN G. VAN RAEMSDONCK - De wereldreis van Bulletje en Bonestaak, twaalfde boekje
bn13014: JONG, S. DE - IJssel & Berkel flora. In het voetspoor van David de Gorter
bn12076: JONG, C.L.D. DE JONG - Individualised fetal growth; an ultrasonographic and biochemical study
bn4441: JONGEPIER, JENNY. - Geluidloos fladderen.
bn8577: JONKER, H. - Over Jaspers' Metamorphose der Bijbelse Religie/ About Jaspers's Metamorphosis of the Biblical Religion
bn13548: JONKER, G. (TEKST), ED SUISTER (FOTOGRAFIE) - Van metro tot beeldbuis; beeldende kunst in de Amsterdamse metro
bn15258: JONKER, HENDRIK - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de polder Wieringerwaard 1610-1960
bn5153: JOOST, TH. VAN EN EVERDINGEN , J.J.E. VAN (REDACTIE) - Meer dan huid alleen. Cultuurhistorische verkenningen.
bn5581: JORDAAN, L.J. - De film en haar mogelijkheden.
bn10712: JORN, ASGER - Au pied du mur. Et un trilogue de l'artiste avec Noel Arnaud et Francois Dufrene.[
bn9407: JOSSELET - Kijk, 15 prenten van Theo Josselet, indrukken van Steven Membrecht
bn13529: JOST, H. - Giambattista Bodoni, de typograaf der koningen en de koning der typografen 1740-1813
bn11947: JUFFERMANS, JAN - Met stille trom. Beeldende kunst en Utrecht sinds 1900
bn9896: JUIJN, SASKIA (SAMENSTELLING) - Denkend aan Vincent... Dwaaltocht door het Openluchtmuseum
bn10024: KAAP, G. VAN DER A.O. - ZIEN Magazine. Fotografisch Prachtblad No. 3, september 1981
bn10025: KAAP, G. VAN DER A.O. - ZIEN, the Precious Picture Paper, Fotografisch Prachtblad vol. I no. 4, Fall 1982
bn10026: KAAP, G. VAN DER A.O. - ZIEN, the Precious Picture Paper, Fotografisch Prachtblad vol 2, no. 1, Winter 1983
bn4871: KAAS, ANDRIES - De laatste ronde
bn9221: KAHN, P. A.O. - Mapping web sites
bn1221: KALFF, L.C. - Kunstlicht en architectuur
bn15002: KALMTHOUT, PAUL VAN - Zand erover
bn10745: KAM, IR. J.G. - Waar was dat huis in de Warmoesstraat
bn13358: KAMAL JHA, RAJ - De blauwe beddensprei
bn4596: KAMMA, F.C. - De Messiaanse Koréri-bewegingen in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
bn12646: KAMMA, BABS - Feest in Papoea-Land. Een Panorama in kleuren . Kleurboek
bn12787: KAMP, HANS VAN DE - Jargon, woordenboekje van oosterse keremiektermen
bn8919: KAMPEN, ANTONY VAN - Beeld van Nieuw Guinea, New Guinea to-day
bn13534: KAMPHORST, TEUS, E.A. - En een tijd om te spelen
bn14056: KANT, IMMANUEL - Kritik der praktischen Vernunft
bn14055: KANT, IMMANUEL - Kritik der Urteilskraft
bn14058: KANT, IMMANUEL - Kritik der reinen Vernunft
bn13547: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor
bn13640: KAPITZKI, CHRISTEL; KLAUSER, MARTINA; WOLTRON, UTE - Brick 04 - Brick Award 2004: Die beste europäische Ziegelarchitektur / The Very Best of European Brick Architecture / Les plus belles réalisations de l' architecture européenne en briques / la migliore architettura europea realizzata in laterizio
bn2767: KAR, JAC. VAN DE - Joods verzet, terugblik op de periode rond de Tweede Wereldoorlog
bn7876: KARLSON, P. - De mensch vliegt. Geschiedenis en techniek van het vliegen
bn10096: KASPAR, KARL - International Shop Design; Ladenbauten International
bn3326: KASSELAAR, B. - Ideeën voor een duurzame stad, het geval Amsterdam
bn3725: KAT, C.G. DE - Hoe wij vliegen, theorie van de luchtvaart
bn9402: KATE, J.L.L. TEN - Palmbladen en dichtbloemen
bn11334: KATWIJK, W. VAN - Spinnen van Nederland
bn3264: KATZ, B. - Vier Künstler, Rainer Mang, Thomas Virnich, Wolfgang Laib, Willi Kopf
bn6661: KAYSER, T. HORATIUS FLACCUS - des Q. Horatius Flaccus Oden und Epoden
bn5243: KAYZER, WIM - Vertrouwd en zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn
bn4579: KEES, HERMANN - Aegypten
bn13085: KEITH, S., ROOK, RUUD - Kosmos Vogelveldgids van Europa
bn13197: KELBER, WILHELM - Het logosbegrip in de Joodse wijsheid
bn11214: KELK, C.J. E.A. - Nederlandsche Boekverkoopersbond 1907-1947
bn15299: KELLE, BRAD E. - Ancient Israel at wr, 853-586 BC
bn10872: KELLENBACH, J.M. - Luchtvaartnavigatie voor navigator 2e klasse en vliegbewijs B, deel I, waarin opgenomen de officiële exameneisen
bn8428: KEMME, GUUS EDITOR - Amsterdam Architecture. A Guide
bn4509: KEMP, D.W.A. VAN DER - Met de P.C.J. door Latijns Amerika. Ibero-Amerikaanse schetsen.
bn13025: KEMP, HANS - Postcards from Vietnam
bn6426: KEMP, PIERRE EN LAMBERTS HURRELBRINCK,H.J.L. - Twee bloemen van Limburg's bodem. Zuster Beatrijs/Bokken Tinus
bn6863: KEMP, C. EN ROLAFF, J.F. - Ontdek uw werk
bn11145: KEMPS, NIEK - Énergie sombre dans une nuit blanche
bn15044: KENDE, G.K. U.A. (AUSGEWÄHLT) - Richard Strauss Clemens Krauss Briefwechsel
bn12697: KENNAN, GEORGE F. - Een leven in schetsen
bn12474: KEPERS, P., B. VAN GARREL - Oey Tjeng Sit; de beelden die een kunstenaar produceert verbeteren zijn gezichtsvemogen.
bn4484: KERDIJK, F. - Speels alfabet voor grote kinderen.
bn8711: KERKHOF, B.J. - Wegenbouw. Handboek voor practijk en studie betreffende het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de verschillende soorten van wegen
bn12888: KERNKAMP, G.W. - Regeering en historie van Amsterdam in de 17e eeuw
bn3538: KERS, P.J. - AVRO kookboek deel II
bn10357: KESSELS, E. (CONCEPT), KESTER, T.J. (TEXT) - Work, World Press Photo Joop Swart Masterclass, the first decade
bn11242: KETNER, F. - Handel en scheepvaart van Amsterdam in de vijftiende eeuw
bn4431: KEUKEN, G.J. VAN DER. - Facts and Fun. A reader for Emigrants.
bn8497: KEULEN, JAN VAN - Bezinksels
bn12848: KEULEN, MENSJE VAN - De laatste gasten
bn4439: KEUZENKAMP, J.H - Gemeentewapens in Nederland BNG 75( 1914-1989). Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
bn15256: VERENIGING HEMDRICK DE KEYSER - Jaarverslag 2010
bn15132: VERENIGING HENDRICK DE KEYSER - Toegankelijke panden 2008
bn15133: VERENIGING HENDRICK DE KEYSER - Toegankelijke panden 2010
bn1102: KIERKEGAARD, SÖREN - Kritik der Gegenwart
bn12306: KIERS, JUDIKJE E.A. - De Lelijke Tijd. Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
bn5525: KIERS, LUC. - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
bn12523: KIEVIET, C. JOH. - Jachtavonturen met oom Theo en Aboe Do
bn6393: KIEVIET, C. JOH., ILL. JOH. BRAAKENSIEK - Uit het leven van Dik Trom
bn6545: KIEVIET, C. JOH. - Jachtavonturen met oom Theo en Aboe Do
bn2914: KIEVIET, C. JOH. - Frans van Dorentil
bn6532: KIEVIET, C. JOH. - In den dierentuin
bn3455: KINCAID, ZOË - Kabuki, the popular stage of Japan
bn4636: KING, CONSTANCE EILEEN. - Grote Geïllustreerde Speelgoed Encyclopedie.
bn10564: KINGSTON, W.H.G. - The missing ship or the log of the 'Ouzel'Galley
bn11855: KINOLD, K. ATELIER - Bouwen met beton/ Construire en beton 1995
bn11856: KINOLD, K. ATELIER - Bouwen met beton/ Construire en beton 2002/03
bn11857: KINOLD, K. ATELIER - Bouwen met beton/ Construire en beton 2000/01
bn11858: KINOLD, K. ATELIER - Bouwen met beton/ Construire en beton 1992/93
bn5119: KIRCHNER, ERNST LUDWIG - Ernst Ludwig Kirchner, von Jena nach Davos.Stadtmuseum Göhre in Jena 10. Oktober 1993 bis 16. Januar 1994
bn11583: KIRSCHNER, MORTON - Reaching for Advertising Excellence, the story of KVH
bn15092: KIST, J.B. E.A. REDACTIE - Van VOC tot werkspoor: het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg
bn12473: KISTEMAKER, R. E.A. (RED.), JAN BAART - Êxodo, Portugezen in Amsterdam 1600-1680
bn5675: KITTEL, G. - Cars and trucks and rock'n'roll
bn8009: KLAAUW, B. VAN DER - De ontwikkeling van de Londen-Australiëroute, Engeland-Australië. De ontwikkeling van een luchtverbinding
bn8537: KLAAUW, B. VAN DER - Fokkers uit de Eerste Wereldoorlog
bn3878: KLADDER, JAN DE - De zieke haan
bn11439: KLAUCKE, H. - Het korte en lange springtouw
bn8946: KLEEFSTRA, J. - Een vacantie op de Friesche Wateren
bn7839: KLEIJN, A.A. - Gids voor de Rijnvaart
bn9052: KLEIJN, KOEN - Schuters en studenten. De geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek
bn11958: KLEIJN, H. - Paddenstoelen in en om Amsterdam. Heemkennis Amsterdam deel VI
bn4831: KLEIJN, KOEN. - Schutters en Studenten. De geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek
bn15160: KLEIN, T. U.A. - Zwei Studien zu Veldeke und zum Strassburger Alexander
bn13279: KLEIN, W.F. EN M. KOPUIT - De Joden in Nederland, een beeld van hun leven na 1945
bn7623: KLEIN, W.C. (REDACTIE) - Nieuw Guinee. Deel II
bn12743: KLEIN, E. (SAMENST.) - Engelen, stuifmeel uit de hemel
bn12645: KLERCK, BRAM DE - The Brothers Campi: Images and Devotion. Religious Painting in Sixteenth-Century Lombardy
bn8852: KLEYKAMP, A.J.. - Oud-Chineesche Kunst . Van af haar oorsprong tot aan 1368 (begin Ming Periode)
bn15108: KLIJN, E.M.CH.F. - Loodglazuuraardewerk in Nederland. De collectie van het Nederlands Openluchtmuseum/Lead-glazed earthenware in the Netherlands. The collection of the Nederlands Openluchtmuseum
bn6815: KLOET, T.J. EN MULLER VAN BRAKEL, F - Stoomketels
bn6745: KLÖNNE,B.H. - Het wapen van amsterdam
bn8379: KLOOS, MAARTEN (EDITOR), MANFRED BOCK, JET COLLEE AND HESTER COUCKE - Berlage in Amsterdam .
bn3360: KLOPPENBURG, W.C.M. - Overzicht van de pianomethoden van Deppe af tot de tegenwoordige tijd (1886-1976)
bn7018: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz./Atlas van Indische geneeskrachtige planten
bn6471: KLOPPERS, PIET - In het tooverrijk der film
bn11641: KLOSSE, JAAP - Het boek der Gastronomie. Over koken proeven en genieten op niveau
bn6736: KLÖTERS, J. - Zo zingt de Jordaan, muziek en de Jordaan
bn10643: KLYNSTRA, F.B. - Arabische paarden
bn11469: BORZO - MARIKE VAN DER KNAAP. - Vrijheid van Verbeelding. Een keuze van Nederlandse schilders 1945-1965.[
bn11299: KNAP, GER. H. - Een eeuw Waterstaatswerk in Nederland
bn13005: KNAPP, FRITZ (HERAUSGEBER) - Andrea Mantegna. Des Meisters Gemälde und Kupferstiche in 200 Abbildungen
bn1095: KNEGTEL, A.P.C.H. - Laennec
bn13311: KNIPPENBERG, P. & T. - Gerard Reve Scheppend Kunstenaar
bn2682: KNIPPING, J.B. - Pieter Bruegel de Oude, de val der opstandige engelen
bn6355: KNOBEL, F.M. - Perzische schetsen
bn9440: KNOEF, J. - Van romantiek tot realisme, een bundel kunsthistorische opstellen
bn11090: KNOOP, W.J. - Het probleem Nederland-Indonesië; hoe kan de band tusschen Nederland en Indonesië behouden blijven?
bn4383: KNUTTEL, G. WZN. DR. - Rembrandt. De meester en zijn werk.
bn3254: KNUVELDER, GERARD - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde
bn7890: KOCH, K. TH. - Kwade trouw bij overeenkomsten. Academisch proefschrift
bn10826: KOCH, A. (RED.); GROOT, M. E.A. - Galerie Kapelhuis, dertig jaar vernieuwing in de toegepaste kunst 1960-1990
bn10078: KOCKELMANS, J.J.G.A. - De fenomenologische psychologie volgens Husserl
bn10484: KOEKEBAKKER, OLOF - Ichthus Hogeschool Rotterdam
bn5217: KOEKKOEK, ROLAND - Gotische Ivoren in het Catharijneconvent.
bn10186: KOEKOEK, ROLAND - Gotische ivoren in het Catharijnenconvent
bn13635: KOELEN, A.J.F. - Medemblik in oude ansichten
bn12717: KOENEN, A.A. (RED.) - De Schilpen, een grutterij die niet verdween. Van oude dorpswinkel tot Maaslands museum
bn1552: KOENRAADS, J.P. - Gooise schilders
bn1715: KOEPPEN, A., C. BREUER - Geschichte des Möbels unter Berucksichtigung der architektonischen und tektonischen Formen, eine Stillehre für Bau- und Möbeltischler
bn9941: KOHLBRUGGE, J.H.F. - s Menschen Religie. Inleiding tot de vergelijkende volkenkunde
bn8232: KÖHLER, MICHAEL - Ansichten vom Körper. Das Aktfoto 1840-1986
bn6472: KOK, J.W.M. - Blaricum in oude ansichten
bn2573: KOK, J. - t Boemeltje van Purmerend
bn12163: KOK, J.JURRIAAN (SAMENSTELLING) - 's-Gravenhage en Scheveningen . Verzameling van Stadsgezichten
bn13228: KOKER, D. EN J. MELKMAN - Modern Hebreeuwse poëzie
bn4813: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis, kunst uit de Bourgondische tijd
bn11079: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629/ Bijdragen. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance
bn11306: KOMAREK, ALFRED - Österreich mit einer Prise Salz. Ein Mineral macht Geschichte
bn15117: KOMRIJ, GERRIT - Wagner en ik
bn4158: KOMRIJ, GERRIT - De buitenkant. Een Abecedarium.
bn4634: KONING-COUTERIER, JEANNE. - De dolle avonturen van Waaghalsje. Een groot verhaal voor kleine kleuters.
bn3397: KONING, L. DE - Atlas van de flora van Oudemans, naar de eerste uitgave van 1859-1862
bn8422: KOOGER, HANS - Oud-West. Herinneringen aan de Amsteredamse Da Costabuurt
bn15372: KOOIJMAN, H. - Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant
bn12284: KOOKER, H.W. DE (INTRODUCTION AND INDEXES) - The Catalogus Universalis of Broer Jansz. A facsimile edition of the Dutch booktrade catalogues compiled and published by Broer Jansz., Amsterdam 1640-1652
bn3159: KOOL, D.A. - Rembrandt en het ongeziene
bn2627: KOOL, H.C. - De fabelwereld
bn15423: KOOLHAAS, REM AND BRUCE MAU; EDITED BY JENNIFER SIGLER - S, M, L, XL; Small, Medium, Large, Extra Large, OMA; Office for Metropolitan Architecture
bn11645: KOOLHAAS, THOMAS - 95 drawings by Thomas Koolhaas. Spiritual partner: Brasil Brandsma
bn12623: KOOLWIJK, HANS (TEKST) - Stedelijk Museum Alkmaar 1875-2000. Keur van 125 jaar schenkingen.
bn12032: KOOMEN, PIETER - In het zand gefixeerd. Beschouwingen over Nederlandsche beeldende kunstenaars
bn12036: KOOPMAN, BERT (REDACTIE) - Rembrandtlezing 2003
bn12033: KOOPMAN, BERT (REDACTIE) - Rembrandtlezing 2000
bn12037: KOOPMAN, BERT (REDACTIE) - Rembrandtlezing 2004
bn12807: KOPS, JOKE EN PLOEGER, ALMA (REDACTIE) - stipendia 86 87 Werken op het gebied van fotografie, industriële vormgeving en landschapsarchitectuur van kunstenaars die in de periode 1 juli 1986 - 1 oktober 1987 een individueel subsidie ontvingen van het Ministerie van WVC
bn10715: KOREVAAR, A. E.A. - Bouwkundige Encyclopedie Eerste deel A-K. Tweede deel L-Z
bn11311: KORN, ELISABETH - Studien zur Geschichte der Düsseldorfer Elephanten-Apotheke und ihrer Besitzer
bn10293: KORP, DIETER - Opel Kadett B na augustus '65; nu kan ik het zelf
bn12686: KORTEWEG, NEEL - Neel Korteweg. Verzamelde reisschetsen ' 89-' 93
bn2013: KOSSMAN, F.K.H. - Rodolphe Töpffer, leven en werken van den Zwitserschen burger en kunstenaar, die de geschiedenis van Mijnheer Prikkebeen bedacht
bn8996: KOSSMANN, E.H. - De Lage Landen 1780-1980 Twee Eeuwen Nederland en België deel I en II
bn11257: KOSTER, E. E.A. - Hoogbouw in Nederland 1990-2000; high-rise in the Netherlands
bn6439: KOSTER, KO - Knuppeltje in de zak
bn2540: KOSTER, SIGISMUND HARALD; TACO MEEUWSEN (TEKST) - Het groot big grand stripstickerbook
bn9756: KOSTER, SIMON - De sneeuwbal
bn11106: KOTTING, JAN - Venetië, eenige bijzonderheden omtrent de stad aan de Adratische Zee, die gedurende elfhonderd jaar haar grootheid handhaafde en aan een volk haar naam gaf.
bn5385: KOTTMAN, KARL A. - Law and Apocalypse: The moral thought of Luis de Leon (1527?-1591).
bn11163: KOUBIS, TAKIS A.O. - Athens 2002 absolute realism; 8th International Exhibition of Architecture Venice Biennale 2002
bn11144: KOUTEINIKOVA, INESSA - On a Bifurcation in Architectural Theory, Nationalism and Alternative Theory in 19th Century Russia
bn6663: KOUWENBERG, L.J.N. - Verdwenen bedrijven in Alkmaar, zo waren ze
bn7853: KOWTUN, J.F. - Die Wiedergeburt der künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
bn1546: KRAAIJPOEL, D. - Frozen forever 1975-1998, Barend Blankert 1941
bn7407: KRAAN, AXEL & HELENA VAN DER - Axel & Helena van der Kraan. Beeldende Kunst in het Muziektheater/ Visual Art in het Muziektheater
bn13153: KRAIJER, JUUL - De Hydra Juul Kraijer bevattende zevenentwintig tekeningen in houtskool en één beeld uit de jaren 1995,1996,1997 en de eerste week van 1998 alsmede één tekst van dezelfde hand
bn7020: KRAMER, JANE - Berichten uit Europa
bn4252: KRAMER, WALTER. - De Beurs van Berlage, historie en herstel
bn12382: KRAMERS, J.H. - Over de kunst van de Islam
bn10686: KRATZERT, ARMIN, SUSAN SONTAG - Camp
bn8966: KRAYENBELT, J. - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië
bn13190: KRESSE, HANS - De welp en de wolf
bn13015: KRESSE, H.G. - De gouden dolk
bn13297: KREVELEN, LAURENS VAN - De Stijl van de Uitgever
bn0823: KRIEGER, K. A.O. - Baessler-Archiv, Beiträge zur Völkerkunde, Neue Folge Band XVI (1968) XLI.Band Heft 1
bn11892: KRIEKEN, TH. VAN EN LA BRIJN, S. REDAKTIE EN TEKSTEN - Kunst bij rijksgebouwen 1978-1985. 8 jaar kunstopdrachten van de Rijksgebouwendienst
bn14049: KRIJGSMA, ARIE - Symposium architectuur en constructie
bn13648: KRIKHAAR, HERMAN E.A. - Cinco, al meer dan 60 jaar een gezicht op het Spui
bn9875: KRIKHAAR, NOOR (TEKST) - 100 jaar Natuurmonumenten
bn11280: KRIKHAAR, NOOR - Yearbook Dutch stamps 2003
bn13192: KRIMPEN, WIM VAN EN FUCHS, RUDI (TEKSTEN/TEXTS) - Veron Urdarianu. Met Nederlandse en Engelse teksten van / with Dutch and English texts by Wim van Krimpen en Rudi Fuchs
bn8401: KRISTENSEN, W.B. - Verzamelde bijdragen tot kennis der Antieke Godsdiensten
bn13346: KROEN, SHERYL - Politics and Theater. The Crisis of Legitimacy in Restoration France , 1815-1830
bn12071: KROL, GERRIT - Wie in de leegte van de middag zweeft
bn11498: KROM, N.J. - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
bn8723: KROM, N.J. - Hindoe-Javaansche Geschiedenis
bn11336: KRONHAUSEN, PHYLLIS AND EBERHARD - Erotic Art 2
bn7533: KROONE, GREETJE - Met Heer Snor op reis
bn12433: KRÜGER, OTTO F. - Die lithographischen Verfahren und der Offsetdruck
bn10901: KRUIJSWIJK, H. - De bepaling van bilirubine in liquor amnii
bn4685: KRUININGEN, H. VAN - Techniek van de grafische kunst
bn15076: KRUISHEER, JAAP - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar
bn4333: KRULL, J. - Papierkennis voor de grafische bedrijven.
bn12077: KRUPPA, HANS - Der Wunschkristall, ein poetisches Märchen
bn9153: KRUSE, JOCHEN (TEXT) - Martin Merge Album. L'eau de l'homme. La sortie de l'ombre. Le son du soleil.
bn11395: KRUYVER, M. E.A. (EDS). - Yariv Alter Fin (1968-2007)
bn4919: KUIJPER, EGBERT DE. - Wandelen door oud Delft
bn2322: KUIJPER, J. - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken
bn9689: KUIL, K. (RED.) - Eerste internationale fotomanifestatie in Nederland, Amsterdam '84
bn9102: KUILE, E.H. TER - De Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst Deel VII De provincie Zuidholland. Eerste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland
bn2251: KUILE, O. TER - Seventeenth-century North Netherlandish Still Lifes
bn10844: KUIN-ROOVERS, P. E.A. - Multimediagids muziek
bn13484: KUIPERS, MARIEKE CORNELIE - Bouwen in Beton. Experimenten in de volkshuisvesting voor 1940. Proefschrift
bn11361: KUITENBROUWER, JAN - Leuk werk(t). De grondregels voor succesvolle televisiereclame volgens Lowe Kuiper & Schouten
bn7835: KUNST, J. - Een en ander over den Javaanschen Gamelan
bn3183: KUNST, JAAP - Het levende lied van Nederland, uit den volksmond opgeteekend en bewerkt voor zang (blokfluit) en piano
bn11613: HOLLSTEIN & PUPPEL KUNSTANTIQUARIAT - Kunstauktion XXXVI. Sammlung aus ehemaligem Fürstlichen Besitz. Zweiter Teil. Französische Lithographien (Daumier, Gavarni, Lami, Monnier, u.A.), Karikaturen (Cruikshank, Gillray, Rowlandson, u.A.), Handzeichnungen (Delaroche, Gavarni, Monnier, Troyon, u.A.). Versteigerung Dienstag, den 15. März 1927 und Mittwoch, den 16. März 1927
bn11899: KURPERSHOEK, ERNST EN BERG, HETTY VAN DEN - Zorgvlied. De geschiedenis van een begraafplaats
bn8242: KURZ, H.R. - Die Schweizer Armee heute. Das aktuelle Standardwerk über die Schweiz in Wehr und Waffen
bn12299: KURZE, D. (HERAUSG.) - Büchelin wye der Mensch Bewar das Leben Sein. Eine Mittelalterliche Gesundheitslehre in Lateinisch-Deutschen Versen
bn12401: KUSPIT, DONALD - The Critic is Artist: the Intentionality of Art
bn12080: KUSPIT, DONALD - A Dialogue of Images. Zeitgenossische amerikanische und deutsche Malerei
bn7530: KUSTERS, SJEF (TEKST) - Varpu Tikanoja
bn8770: KUSTERS, WIEL - Het mijnmuseum
bn5827: KUYLE, ALBERT - Jonas
bn9737: KUYLE, ALBERT (TEKST) EN REES, OTTO VAN ( 11 ILLUSTRATIES) - Het huis van den schilder
bn5842: KUYLMAN, H.E. - Snelwiek de Edelvalk
bn3699: KUYPER, H.S.S. - Lentedagen in Italie
bn9907: KUYPER, S. - Hoofden uit de mist. Over de moderne jeugdliteratuur.
bn9315: KUZNETSOV, Y AND IRENE LINNIK - Dutch Painting in Soviet Museums
bn9247: KWAST, A.D. - Het bordschrift. Bordschriftmethode ten behoeve van (aanstaande) onderwijsgevenden basisonderwijs
bn8535: KWINKELENBERG, TON - Langs `s heren wegen. (over wilde planten van hagen tot ruigten, van berm en slootkant, van akkers en weiden)
bn3867: LAAN, H.H. VAN DER E.A. - Bloemen op de IJsseldijken. Over de flora en de vegetatie van de IJsseldijken tussen Veessen-Wijhe en Kampen-IJsselmuiden
bn6298: LAAN, K. TER - Van Goor's folkloristisch woordenboek van Nederland en Vlaams België
bn8011: LAAN, HANS VAN DER (SAMENSTELLING) - Bouwen in de stad. 10 jaar nieuwbouw in de binnenstad van Den Bosch.
bn2812: LAAR, HENK VAN - Een kistje vol juwelen, een historisch verhaal voor jongens en meisjes
bn2146: LAARS, T. VAN DER - Nederlandsche gemeentewapens
bn10653: LAAT, W.A.M. - Vragen naar de onbekende weg, een sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar deskundigheid in het kader van een theorie over het organiseren; proefschrift
bn3457: LABBERTON, MIEN, TJEERD BOTTEMA - Lentebloesem
bn9214: LADIGES, ADO (REDACTIE) - Europese locomotiefmodellen. Een overzicht in ruim 200 kleurenfoto's van de mooiste locomotiefmodellen die in de handel zijn
bn8655: LAFENESTRE, G. ET RICHTENBERGER, E. - La peinture en Europe. La Hollande
bn12512: LAGRANGE, JACQUES (COLL.) - A la belle Enseigne
bn10326: LAGROT, ISABELLE ET JEAN-FRANCOIS - Nouvelles aventures sauvages
bn2418: LAKE, FRANCES (ED.) - Daily Mail ideal home book 1953-1954
bn8328: LAKERVELD, CARRY VAN (REDACTIE) - Meijer Bleekrode. Schilder,ontwerper, socialist 1896-1943
bn8914: LALANDE, J. DE - Alquin des eclipses
bn12780: LAMADRID, ENRIQUE R. AND OTHERS (ESSAYS) - Nuevo México Profundo. Rituals of an Indo-Hispano Homeland. Photographs by Miguel Gandert
bn8288: LAMB, CHARLES AND MARY - Tales from Shakespeare
bn2547: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Cobra, kunst in vrijheid
bn11870: LAMBERT, JEAN CLARENCE - Lika Mutal
bn8566: LAMBRECHTSEN, C.L.M. / DOFFEGNIES, F. (VERT.) - Afschuiving aan den oever van den calamiteusen Vlietepolder op 28 october 1886 / Aanleg van werken in Hooge Venen door Baurath Schacht te Oldenburg
bn15337: LAMBRINAUDAKIS, V.K. - Argolida, archeological sites and museums. Mycenae, Heraion, Argos, Tiryns, Nauplion, Epidaurus
bn11543: LAMMERS, B. E.A. - Buitengewoon. Nieuwe vormen van wonen, zorg en service op IJburg
bn14047: LAMPE, MARC - De grootste kracht is aantrekkingskracht. Over wetten van materiaal en mechanika in de architektuur
bn10134: LAMPE, AUGUSTA - Het blauwe eiland
bn13537: LAMPE, G. - Jaap Nanninga
bn10133: LAMPE, AUGUSTA - De oude stad
bn10991: LANCASTER, M.E. - Forest fungi
bn2027: LAND, S. VAN DER - Schildersleven, Roeland Koning aan het werk en aan het woord
bn1917: LANGBEIN, A.F.E. - Herfstrozen
bn3018: LANGE, H. DE - Goochelboek voor iedereen
bn15293: LANGE, A. & SÖHNE - La tradition en mouvement, édition 2011 / 2012
bn11423: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van de Langedijk
bn12615: LANGEDIJK, KARLA - De portretten van De Medici tot omstreeks 1600. Academisch Proefschrift
bn9110: LANGEN, FERDINAND - De betoverde wereld
bn12892: LANGEN, FERDINAND - Helene in het heelal
bn9419: LANGEWEG, G., TIMMER, C.B. - Ger Langeweg, teekeningen
bn6671: LANGKEMPER, A.J.A. - De noodklok luidt over de Jordaan en haar omgeving. Sanering, afbraak, ontvolking of opbouw, herstel, vernieuwing en nieuwe leefbaarheid
bn6702: LAÑKA, V. EN VIT, Z. - Amfibieën en reptielen
bn15127: LANS, JOS VAN DER / TOORN, WILLEM VAN - Het rode geluk, een geschiedenis van de Algemene Woningbouw Vereniging / De stad in het Oosten, het verhaal van een woningbouwvereniging
bn8442: LANZ, OTTO - Amor's Rache
bn13406: LARBAUD, VALERY - De arme hemdenmaker
bn9331: LARESE, DINO U.A. - Willy Fries
bn5767: LARRIEU, B, FARAVEL, S., DROUYN, LÉO - Léo Drouyn, les albums de dessins. De Saint-Macaire à la Réole, et la vallée du Drot. Volume 2
bn1156: LASSON, G. - Einführung in Hegels Religionsphilosophie
bn11399: LAST, JEF - Les Poètes Maudits, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud; gedichten vertaald door Jef Last
bn9607: LASZLO, G. - Steppevolken en hun kunst, Hongaarse schakel in de Volksverhuizing
bn10325: LAUWERS, JAN - Kebang!
bn8917: LEANDER, V.L. - Kamus Belanda- Indonesia
bn4361: LÉAUTAUD, PAUL. - Lichtzinnige herinneringen
bn13501: LEBRECHT, NORMAN - Mahler in de spiegel van zijn tijd
bn9417: LECOMTE, M. - Edgar Gevaert
bn8408: LEDEN, CHRISTIAN - Drie jaar onder de Canadeesche Eskimo's
bn12104: LEEGWATER, D.C. (TEKST) - De Hollandse Waterlinies/ The Water Lines of Holland
bn10660: LEENDERS, J.M.M. - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
bn9878: LEERDAM, MARTIN VAN - Dynamics of Phonological Coding in Bilingual Visual Word Perception Academisch Proefschrift
bn5638: LEERSUM, E.C. VAN E.A. - Van eigen land
bn8279: LEEUWEN, FRED VAN - Memo Madagascar
bn6467: LEEUWEN, A.P. VAN - Peinzen en piekeren. Frivole wiskunde
bn10162: LEEUWEN, BAS VAN E.A. (REDACTIE) - Organiseer je eigen natuur. Wegwijzer voor natuurprojecten (met cd).
bn10677: LEEUWEN, GERRIT VAN - Christologie en anthropologie, akademisch proefschrift
bn12772: LEEUWEN, THOMAS A.P. VAN E.A.(REDACTIE) - L'Invitation Au Voyage
bn1436: LEHÁR, FRANZ - Lehár Melodien, 30 Lieder und Tänze
bn4486: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uir Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
bn3781: LEHMKUHL, DONALD, RED. M. DEAN - De vlucht van Icarus
bn11324: LEHNERT, MARTIN - Sprachform und Sprachfunktion im Örrmulum' (um 1200). Die Deklination
bn11394: LEHNING, ARTUR EN JURRIAAN SCHROFER - De internationale avant-garde tussen de twee wereldoorlogen, een keuze uit de internationale revue i 10
bn10805: LEIDELMEIJER, FRANS E.A. - Art nouveau en art deco in Nederland, verzamelobjecten uit de vernieuwingen in de kunstnijverheid van 1890 tot 1940
bn5898: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgelede. De roemrijke geschiedenis van de Amsterdamse tram ( en bus) in vogelvlucht
bn0069: LEIRIS, M. & G. LIMBOUR - Andre Masson and his universe
bn12598: LEISTRA, JOSEFINE - George Henry Boughton: God Speed! Pelgrims op weg naar Canterbury
bn4261: LEKKERKERKER, C. (ARCHIVARIS VAN HET NED. JAVA-INSTITUUT). - Land en Volk van Java.
bn12970: LEM, JAC. - Nia Lernolibro (ons leerboek) voor de internationale taal Esperanto
bn13400: LEMAISTRE, JOËLLE (COORDINATION) - Musée de l'Institut du Monde Arabe
bn10068: LENNEP, MR. J. VAN - De pleegzoon
bn10069: LENNEP, MR. J. VAN - Onze voorouders
bn12999: LENNEP,J. VAN EN HOFDIJK, W.J. - Merkwaardige Kasteelen in Nederland deel I,II,III,IV,V en VI
bn12449: LENS, J. - Lees-, voordrachten- en opstellen-boek ten dienste der Knapenvereenigingen in het Nederlandsch Jongelingsverbond, 2e deeltje, 4e druk
bn9154: LENZ, C. - Martin Engelman. Paintings from 1975-1981
bn8294: LESKOV, N. - Le Vagabond Ensorcelé
bn14045: LEUPEN, BERNARD E.A. - Ontwerp en analyse
bn12729: LEUPEN, BERNARD E.A. (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Hoe modern is de Nederlandse architectuur?
bn7999: LEURS, STAN E.A. - Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst deel I en II
bn15151: LEUVENSTEIJN, J.A. VAN - De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel, drie delen; teksuitgave met inleiding, taalkundige studies em tekstverklaringen, academisch proefschrift
bn15355: LEVERING, ELINE - Vorm en achtergrond, leven en werk van schilder-graficus Cees Kortlang (1926-2008)
bn0411: LEVIE, S.H. - The world on paper, cartography in Amsterdam in the 17th century
bn13342: LEVIN, MOSHE - The story of the Jewish National Fund
bn12577: LEVINE, DAVID A. UND MAI, EKKEHARD (HERAUSGEBERS) - I Bamboccianti. Niederländische Malerrebellen im Rom des Barock
bn15285: LEWIS, BRENDA RALPH - Het verhaal van de Hitlerjugend (1933-1945)
bn13468: LEYLAND, ERIC E.A. - Hunter Hawk en de bende van de schorpioen, luchtvaart detective
bn2508: LIEBERKIND, I. - De haai en andere dierenvertellingen
bn12964: LIEBURG, M.J. VAN - In het belang van wetenschap en kunst, een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst 1849-1999
bn8950: LIEFLAND, W.A. VAN (BEWERKING) - Over de opvoeding van de 'Wilde van Aveyron'.
bn15287: LIEMPT, AD VAN - Jodenjacht, de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Twwede Wereldoorlog.
bn11948: LILLEY, DOROTHY B. AND BADOUGH, ROSE MARIE - Library and Information Science. A guide to information sources
bn13250: LIMBOURG, POL DE ET COLOMBE, JEAN - Les Très Riches Heures du Duc de Berry. (Musée Condé a Chantilly)
bn12326: LINCOLN, HENRY - Het Verborgen Heiligdom. De ontsluiering van het mysterie van Rennes-Le-Château
bn5495: LINDE, I. VAN DER - Stoute jongens, van boefjes tot pupillen; een geschiedenis van het observatiehuis van de verenigingHulp voor Onbehuisden 1914-1970
bn15311: LINDEBOOM, LIES - Pas de deux
bn13360: LINDEMAN, MENNO - De stijldanser. Literaire thriller
bn3762: LINDENBERG - Circus Sassafrassi, De drie Violino's
bn11619: LINDERS, D. (RED.) - Verzameld Werk 4, Stadscollectie 1991
bn11618: LINDERS, D. (RED.) - Verzameld Werk III, Stadscollectie 1990
bn12441: LINTUM, DR. C. TE - Historische atlas
bn8769: LIPPERT, W. E.A. - Bloemengids in kleur
bn6326: LIPS, E.M.H. - Metaalkunde en constructie
bn10785: LIPSCHITS, I. - La politique de la France au Levant 1939-1941; academisch proefschrift met stellingen
bn12191: LIVINGSTONE, R.W. (EDITOR) - The Pageant of Greece
bn15302: LÖB, KURT - Wijvenboek, Weiberbuch
bn12203: LOBEL, MICHAEL - James Rosenquist, pop art, politics and history in the 1960s
bn9148: LODE DE LEEDE, THEO - De ondraaglijke lichtheid van het zien/ The unbearable lightness of seeing
bn4203: LOEB, E.A. - De kleine camera en wat men er mede kan doen
bn10644: LOEFF, C. E.A. - Mode: ontwerpen en presenteren
bn9589: LOEWENSTEIN, F.E. - Die Handzeichnungen der Japanischen Holzschnittmeister
bn2382: LOFTING, HUGH - De geschiedenis van Doctor Dolittle
bn2377: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle's circus
bn2381: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle's woonwagen
bn2378: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle's tuin
bn10308: LOGGEM, VAN , MANUEL E.A. - Handboek voor het amateurtoneel. Deel I Spel,II Regie en III Aankleding
bn4347: LOGHEM, M.G.L. VAN. - De fabels van La Fontaine.
bn9605: LOMAN, A.D. - Hanneke's hemeldroom
bn14115: LOMMEN, MATHIEU (SAMENSTELLING EN TEKST) - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005 Een keuze
bn11488: LONG, E.G., STUURMAN-AALBERS, J. E.A. - Kunst- en antiekveiling 1979 deel 1; overzicht tweede helft 1978, survey second part 1978
bn11493: LONG, E.G. E.A. - Kunst- en antiekveiling 1979, deel 2; overzicht eerste helft 1979
bn11490: LONG, E.G. E.A. - Kunst- en antiekveiling 1980 deel 4; overzicht eerste helft 1980, review first half 1980
bn12207: LONGFELLOW - The poetical works of Henry Wadsworth Longfellow, the author's complete edition
bn10530: LOOS, W. - The Fodor collection: nineteenth-century French drawings and watercolors from Amsterdams Historisch Museum
bn11928: LOOSJES, A. PASCAL - De gedachten van Pascal en zijne kleine geschriften. Vertaald en toegelicht door A.Loosjes
bn5777: LOOY, REIN VAN (GETEKEND). - Sijtje en het Klompeneiland
bn12109: LOPE DE VEGA, FÉLIX - Pedro et le commandeur, L' avant-scène théâtre nr. 1214
bn11029: LOPEZ, ANTONIO - Antonio's Tales from the thousand and one nights
bn14101: LORENTZ, P.G. - Über die Moose, die Hr. Ehrenberg in den Jahren 1820-1826 in Aegypten der Sinai-Halbinsel und Syrien gesammelt
bn13109: LÖSCH, DORIS U.A. (EDITING) - Veron Urdarianu. Transformations
bn6868: LOTI, PIERRE - De Pelgrim van Angkor
bn11554: MUSÉE NATIONAL DU LOUVRE - Catalogue des peintures, I École Francaise
bn12755: LOVEGROVE, ROSS (EDIT.) - The international design yearbook 2002, special materials edition
bn12975: LUBELEY, IGNATIA - Novellen van Ignatia Lubeley
bn10893: LUCAS, F.A. - Animals of the past, an account of some of the creatures of the Ancient World
bn9654: LUDOLPH, G.L. - Het monteursboek, handleiding voor de electromonteur en de installateur bij de aanleg van electrische sterk- en zwakstroominstallaties
bn10884: LUGER, JOHAN EN JO SPIER - Artis zwart op wit
bn6228: LUIJTEN,GER E.A. (EDITORS) - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620
bn13423: LUIKEN, JAN - De Bykorf des Gemoeds. Honing zaamelende uit allerly bloemen vervattende vyftig konstige figuuren met Godlyke spreuken en Stichtelyke verzen door Jan Luiken
bn5318: LUNS, HUIB - Spaansche schilders
bn12229: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F. - Chinees Porselein
bn9434: LUTTERVELT, R. VAN - Schilders van het stilleven; kunst van Nederland.
bn15181: LÜTTGER, ABRAHAM - Twee veren, zeven vogelverhalen & een sprookje
bn11201: LUTZ, HANS - Gérard Grassère 1915-1993
bn5032: LÜTZKENDORF, FELIX - Zeppeline über York
bn13424: LUYKEN, JAN - Jezus en de ziel
bn10027: LYTHGOE, J. EN G. - Vissen van de Europese kustwateren en de Middellandse Zee
bn15385: MAANEN, HANS VAN - Goochelen met getallen, cijfers en statistiek in krant en wetenschap
bn10436: MAAS, W., J. VAN RIJS (EDS.) - MVRDV Farmax, excursions on density
bn8356: MAAS, H.M. VAN DER EN ZWEEKHORST, E.M. - Metalen en Metaalbewerking. Deel IV. Snijgereedschappen en Gereedschapswerktuigen
bn11436: MACAULAY, LORD - THE HISTORY OF ENGLAND From the Accession of James the Second
bn4440: MACDONALD, ALEXANDER. - Op zoek naar El Dorado
bn2559: MACDONALD, A. - Op zoek naar El Dorado, avonturen van een goudzoeker
bn12099: MACDONALD, EUAN - Euan Macdonald (Everythinghappensatonce) everything happens at once
bn4135: MACGREGOR, KEITH. - An Eye on Hong Kong. A portfolio of photographs
bn7693: MACK, JOHN (EDITOR) - Ethnic Jewellery
bn1184: MACKAY, J - Het groot Guinness postzegelboek
bn1311: MACKIE, E.W. - Scotland: an archeological guide; from earliest times to the 12th century A.D.
bn12301: MAETERLINCK, MAURICE - Het groote geheim
bn6767: MAILER, NORMAN; MERVYN KURLANSKY & JON NAAR - New York Graffiti
bn14061: MAJAKOVSKI, VLADIMIR - Luidkeels
bn10775: MALOT, HECTOR - Het kleine zusje deel 1 en 2
bn11261: MALSEN, H. VAN - Geschiedenis van het makelaarsgild te Amsterdam 1578-1933
bn9534: MANCUSO, FRANCO E ALBERTO MIONI - I centri storici del Veneto
bn2637: MANDERS, TOM - Plakboek van Dorus
bn4780: MANEN, HANS VAN - Portrait
bn7005: MANEN, HANS VAN - Portrait
bn9656: MANKER, E. - Nomaden van het noorden
bn12572: MANN, THOMAS - Duitsland heeft me nooit met rust gelaten. Amerikaans dagboek 1940-1948
bn12626: MANN, THOMAS - Die Erzählungen
bn0223: MANTZ, PAUL - La peinture Francaise du IXe siecle a la fin du XVIe
bn11339: MARASOTTI, CURT - Die strapsgeilen 50er Jahre
bn8678: MARCU, V. - De verdrijving der Joden uit Spanje
bn11890: MARGADANT, WIM D. & DURING, HEINJO - Beknopte Flora van Nederlandse blad- en levermossen
bn5870: MARI, H. DE SJAAK SWART - De cupdroom van Ajax / Sjaak Swart vertelt over...
bn12044: MARILENA - Dubbel Dubbelleven
bn11195: DE ZORG VAN HET DEPARTEMENT VAN MARINE (UITG) - Mededeelingen betreffende het Zeewezen vierde deel (dit deel zit in de omslag van het negentiende deel)
bn11196: DE ZORG VAN HET DEPARTEMENT VAN MARINE (UITG) - Mededeelingen betreffende het Zeewezen dertigste deel, tweede aflevering
bn11193: DE ZORG VAN HET DEPARTEMENT VAN MARINE (UITG) - Mededeelingen betreffende het Zeewezen zes-en-twintigste deel, zesde aflevering
bn11197: DE ZORG VAN HET DEPARTEMENT VAN MARINE (UITG) - Mededeelingen betreffende het Zeewezen zes-en-twintigste deel, eerste aflevering
bn11194: DE ZORG VAN HET DEPARTEMENT VAN MARINE (UITG) - Mededeelingen betreffende het Zeewezen eerste deel
bn4564: MARKS, RICHARD EN MORGAN, NIGEL. - Engelse miniaturen
bn9135: MARLIER, GEORGES - Hedendaagsche Vlaamsche Schilderkunst
bn11959: MARMAN, E. E.A. - De ketting. USVA Fotogalerie
bn9687: MARSDEN, SIMON - The journal of a ghosthunter. In search of the undead from Ireland to Transylvania
bn7902: MARSDEN, P. - De laatste reis van de Amsterdam
bn7874: MARSMAN, H. - Verzameld Werk. Poëzie Proza en Critisch Proza
bn2433: MARSMAN, H. - Tempel en kruis en andere gedichten
bn1754: MARSMAN, H. - Kort geding
bn7710: MARSMAN, H. - Verzameld werk . In drie deelen. I Poëzie II Proza III Critisch Proza
bn12873: MARTIN, HERVÉ - Guide de L'Architecture moderne à Paris/ Guide to modern Architecture in Paris 1900-1995
bn2070: MARTIN, R. - Beethovens haar, de historische odysse van een haarlok en de oplossing van een muzikaal mysterie
bn10810: MARTIN, W. - Herleefde Schoonheid: 25 jaar monumentenzorg in Nederland 1918 - 10 mei - 1943
bn10891: MARTIN, G. (RED.) - Popmuziek Handboek over de wereld van de popartiest, over zelf spelen en samenspelen, de instrumenten, componeren en arrangeren, etc.
bn10054: MARTIN, R.M. - Elseviers Kooivogelgids. Beschrijvingen van meer dan 450 soorten met meer dan 350 afbeeldingen in kleuren
bn9538: MARTIN, J-H.; BOYMANS-VAN BEUNINGEN - Richard Lindner
bn9461: MARTIN, W. - De Hollandsche schilderkunst in de 17e eeuw, deel 1: Frans Hals en zijn tijd; deel 2: Rembrandt en zijn tijd.
bn11563: MARTIN, W. - Albert Neuhuys, zijn leven en zijn kunst
bn11853: MARTIN, W. - De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw. Deel 1 Frans Hals en zijn tijd. Deel twee Rembrandt en zijn tijd
bn5431: MARTINI, B. - Het handboek der auto- en rijtechniek
bn4387: MARTINUS - The Eternal World-Picture Volume I
bn0885: MARTORELL, JOANOT & MARTI JOAN DE GALBA - Tirant lo Blanc
bn10384: MASAAKI, HIROMURA - Space Graphysm
bn12434: MASSO, P. A.O. (EDS.) - Hotel design
bn10139: MASTROPIETRO, MARIO (EDITOR) - An Industry for Design. The Research, Designers and Corporate Image of B&B Italia
bn13650: MATHIJSEN, M. E.A. - De schoolmeester
bn13515: MATTHEW, DONALD - Atlas van de Middeleeuwen
bn10909: MATTHEWS, DAVID - A course in Nepali
bn4512: MATTHEWS, LEONARD HARRISON (CO-ORDINATOR) - The Whale
bn10838: MATTHEY, I. - Roemer Visscherstraat 47, de geschiedenis van een Voldelparkvilla.
bn11217: MATTHIAS, LEO - Ausflug nach Mexiko
bn10355: MATTHIESSEN, PETER - Een vallei in de steentijd
bn10789: MAU, BOB - Kari Lente lost het op, de vogelridders
bn4915: MAUR GUILLAUME/LINEPHTY; MEMLING, HANS. - La châsse de Sainte-Ursule de Hans Memling. Les reproductions en couleurs des tableaux des musées du Monde.
bn15410: MAURER, O. E.A. - Sam Drukker, en dunne huis; schilderijen en werlken op papier
bn12193: MAURER, GOLO - Michelangelo-Die Architekturzeichnungen. Entwurfprozess und Planungspraxis
bn12308: MAUROIS, ANDRÉ - Ariel ou la vie de Shelley
bn13540: MAYER, E. - Annuaire international des ventes 1979. Peinture-sculpture 1 er janvier- 31 décembre1978
bn1135: MAYEUX, HENRI - La composition décorative, texte et dessins
bn1770: MCCALL, MITZI - Interior with figure, the life and painting of Charles MacCall
bn13516: MCCLURE , MICHAEL - Francesco Clemente Testa Coda
bn10839: MCCRIMMON, B.(ED.) - American Library philosophy, an anthology
bn13042: MCFADDEN, CHRISTINE AND FRANCE, CHRISTINE - Chocola. Met meer dan 200 recepten
bn9281: MECHANICUS, PHILIP - In China
bn6239: MECHELEN, JOHAN VAN - Ebbe en vloed
bn5025: MEDEFIND, HEINZ - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
bn9723: MEER, E. VAN DER E.A. - Cornelis Makkink 1940-1993
bn8334: MEESTER, JOH. DE - Goethe's Liefdeleven
bn12639: MEEWIS, J.H. EN KUIPERS, C. - Luchtvaarttechniek deel I Luchtvaartmotoren
bn10392: CHING LIU MEI - Forerunners of Chinese feminism in Japan: Students fighting for freedom in China, dissertation
bn11926: MEIER, RICHARD - Richard Meier buildings and projects 1965-1981
bn8383: MEIJ, R. VAN DER - Alleronaangenaamste bladzijden voor onze Vrije-Vrouwtjes. Twee Moraal-philosophische Opstellen. I. De Vrouwenbeweging. II Sexueele moraal en Prostitutie
bn10958: MEIJER, JAAP EN ADRI K. OFFENBERG (SAMENSTELLING EN SELECTIE) - Op de rand van de afgrond. Al Tehomot. Catalogus van Hebraica en Judaica onder de Duitse bezetting in Nederland verschenen.
bn12854: MEIJER, J. - Dr. Meijer de Hond, 1882-1943 bloemlezing uit zijn werk
bn6564: .MEIJER, J.J. EN G.L. TICHELMAN - Blanken op Borneo
bn13022: MEIJER, VICTOR - Hoe lang duurt geduld?
bn6346: MEILHAC EN HALÉVY, MUZIEK VAN C. LECOCQ - De jonge hertog, operette in drie bedrijven
bn10254: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. E.A. - De V.O.C. in Azië
bn15411: MEIS, R. - IWC-Uhren, die Schaffhauser und ihre Geschichte
bn7354: MEISCHKE, R. - Amsterdam Burgerweeshuis
bn5269: MEISS, MILLARD EN KIRSCH, EDITH W. - Getijdenboek voor de Visconti
bn10206: MEISS, MILLARD (VOORWOORD) - De Tres Riches Heures van Jean, duc de Berry
bn12379: MEISTER, KARINA - Kalligrafie: een persoonlijke visie
bn12204: MELET, ED - Duurzame architectuur, streven naar een contrastrijke omgeving
bn13330: MELIS, WIM (CURATOR) - Another Asia. Photographs from south and southeast Asia .
bn9167: MELIS, WIM (CURATOR) - Noorderlicht/Sense of Space
bn11631: MELKER, B.R. E.A. (RED.) - ZEVENENTACHTIGSTE JAARBOEK VAN HET GENOOTSCHAP AMSTELODAMUM. Van polder tot polis. Liber Amicorum voor P.H.J. van der Lann. Opstellen over stadsgeschiedenis, diplomatie en economische geschiedenis onder redactie van B.R. de Melker en M.B. de Roever
bn13210: MELLINK, A - Het leven der Zee/ Album der Zee
bn7672: MELLINK, ALBERT - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw
bn13079: MELLY, GEORGE - Paris and the Surrealists
bn12677: MENDELSOHN, DANIEL - Verloren. Op zoek naar zes van de zes miljoen
bn13039: MENGE, E.; P. VAN LEERDAM - Sterkteleer, 277 werktuigkundige vraagstukken met 226 figuren
bn15424: MENGELBERG, DR. RUDOLF - Muziek, spiegel des tijds
bn5667: MENNA, F. - Marcello Mondazzi, pitture e disegni - Marzo 1984
bn9126: MENS, NOOR - Rob Ligtvoet Architect
bn8944: MENSENDIECK, BESS. M. - Functioneele lichaams-oefeningen voor de vrouw en het kind
bn9312: J. MENZHAUSEN A.O. - A la Cour du Grand Mogol
bn9820: MERIAN-GENAST, ERST (HERAUSGEBER) - Goethes Werke
bn9658: MERLO, LORENZO - Fantastic photography in the U.S.A.
bn10353: MÉRODE, WILLEM DE - Ruischende bamboe
bn8677: METSELAAR, M., GALESLOOT, H. A.O. - Anne Frank Haus, ein Museum mit einer Geschichte
bn9672: METZ, TRACY (E.A.) - Innovatief en transparant, ING house Amsterdam
bn13535: METZEMAEKERS, L.A.V. (RED.), AD WINDIG (FOTOGRAFIE). - 10: Europa 9, Kerstuitgave Grafisch Nederland 1972
bn15403: MEULEN, H. VAN DER E.A. - In de schaduw van Havank
bn11940: MEULEN, R. VAN DER - Boekhandel en Bibliographie. Theorie en practijk geschetst in een reeks aaneensluitende opstellen
bn5224: COLOMB. MEVROUW - Marianne Button en andere verhalen
bn12520: MEYER, O. (VOORWOORD) - Joodse verluchte handschriften . Joods Historisch Museum 9 februari-19 maart 1961
bn12457: MEYER, M.WILH. - Hoe de Wereld ontstaan is
bn6461: MEYER-CAMBERG, ERNST - Lexicon der natuurgeneeskunde
bn12142: MEYER-DINKGRÄFE, DANIEL - Approaches to Acting. Past and Present
bn12982: MEYERS, LEO - Oorlog en Joden, een kreet om recht voor het immer vervolgde volk.
bn11035: MEYRAT, W. - Die Unterstützung der Glaubensgenossen im Ausland durch die reformierten Orte im 17.und 18.Jht
bn0334: MICHEL, H. A.O. - Fachkunde für Keramiker
bn11847: MICHELL, JOHN - De Geheimen van Glastonbury. Een nieuwe visie op het oude mysterie van Glastonbury, Stonehenge en andere krachtplekken uit de Keltische Oudheid
bn12736: MICHIELS, T.; C. OERLEMANS E.A. - En toen ging er een lampje branden : het beste uit 25 jaar Nederlandse reclame en grafische vormgeving
bn10323: MICHON, JEAN-HIPPOLYTE - Methode pratique de graphologie l'art de connaitre les hommes d' apres leur écriture
bn12890: MIDDLETON, NICK - De laatste disco in Buiten-Mongolië
bn7620: MIEDEMA, R. - Vincent van Gogh en het Evangelie
bn7409: MIEDEMA, R. - Mijn vader en zijn werk
bn13361: MIERLO, TOON VAN - Het geluk van jonge vaders
bn10288: MIKKERS, JASPER - Café Weemoed, gedicht
bn11237: MILLER, BENJAMIN L. AND J.T. SINGEWALD - The mineral deposits of South America
bn12144: MILLER, R. CRAIG (INTRODUCTION) - USDesign 1975-2000
bn5991: MINATOYA, LYDIA - De bevreemding van de schoonheid, drie genberaties Samoerai-vrouwen in Japan
bn6401: MINCO, MARGA - Storing, verhalen
bn6559: MINCO, MARGA - De andere kant. Verhalen
bn7441: MINIS, A. (TEKST), F. LAHAYE (FOTOGRAFIE) - Uitzicht op Maastricht
bn4540: MINNEN, JOHAN VAN - Het onvermijdelijke Duitsland. Kanttekeningen bij een nieuw Europees krachtenveld.
bn7572: MITTAG, MARTIN (BEARBEITET VON). - Kleine Eigenheime. Planen und Einrichten
bn2094: MITTENBERGER, MARTIN - Handbuch des Tiefdruckes
bn7254: MODLIN, IRVIN M. - The Doctors of the Dutch. From Deyman to Donders and Dicke
bn7253: MODLIN, IRVIN M. - The Medical Legacy of Leiden. Bontius, Boerhaave and Botany
bn2966: MOË, M. EN A.F. DE SAVORNIN LOHMAN - Schepen
bn15158: MOEL, C.J. DE EN STAVENUITER, P.J.J. - Doopnaamgeving te Edam Volendam in de 17e en 18e eeuw / Waren achternamen familienamen, een fuctioneel achternamensysteem te Enkhuizen in de 16e en 17e eeuw
bn11521: MOERBEEK, T. - Jan Moerbeek. 20 jaar schilder, 50 jaar mens
bn7846: MOES, E.W, SLUYTERMAN, K., BEELAERTS VAN BLOKLAND, W.A. E.A. - Nederlandsche kasteelen en hun historie
bn6899: MOGENDORFF, E.E. - Natuurkunde voor U.L.O. eerste deel
bn15154: MÖHN, DIETER, (HERAUSG.) - Die Fachsprache der Windmüller und Windmüllerbauer
bn11757: MOINAT, JO - Voor zingende kleintjes. 35 versjes met pianobegeleiding tweede bundel
bn4984: MOL, C. - Uit de geschiedenis van Wormer
bn9056: MOLEMA, JAN - The New Movement in the Netherlands 1924-1936. With contributions by Maristella Casciato, Leonard K. Eaton, Christopher Vernon
bn4947: MOLEN S.J. VAN DER - Wat Friese munters sloegen. Een korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
bn9209: MOLEN, S.J. VAN DER - O, welk een ontzettende waterplas! Vergeten epistels over de Waddenzee
bn15055: MOLEN, J.R. TER E.A. (RED.) - Huisraad van een molenaarsweduwe
bn10273: MOLLE, MARCEL - Photography. 32 photos on 16 cards in portfolio
bn13157: MONKHORST, THEO - In het voorbijgaan
bn1468: MONKHOUSE, C. - In the National Gallery
bn9459: MONNIKENDAM, J. - Jan van Diemen
bn12190: MONT, POL DE - Verzen van Noord- en Zuid Nederlandsche Dichters bijeengebracht door Pol de Mont 1875-1912
bn9644: RIJKSCOMMISSIE VAN DE MONUMENTENZORG - Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst in beeld.
bn13416: MOONEN, AN - Quilts een Nederlandse traditie. The Dutch tradition
bn15179: MOOR, J. DE E.A. - Dutch culinary art, 400 years of festive cooking
bn5988: MOORE, TIM - De grand tour, de avonturen van een continentale zwerver.
bn12157: MOORE, THOMAS - The poetical works of Thomas Moore, complete
bn15119: MOORMANN, J.G.M. - De geheimtalen, een studie over de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-België, Breyell en Mettingen; incl. de geheimtalen bronnenboek. Proefschrift.
bn9249: MOOY, JAAP - Jaap Mooy Speelboek
bn7582: MORÉE, W. - De Stoomturbine. Leerboek ter dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen
bn15305: MORELL, LARS - The artist as polyhistor, the intellectual superstructure in the work of Per Kirkeby
bn10250: MORGAN, ANN LEE (ED.) - Contemporary designers
bn7647: MORRÉ, J.P.P EN KLOET, T.J. - Stoomketels deel I en II
bn14063: MORRIËN, ADRIAAN - Brood op de plank Verzameld kritisch proza 1 en 2
bn3483: MORRIËN, ADRIAAN - Ik heb nu weer de tijd
bn9699: MORRIS, DESMOND - De aangeklede aap, het dier in de mens
bn12524: MORTIER, GÉRARD (EDITEUR) - Debussy D'Annunzio Le Martyre De Saint Sebastien
bn15273: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - The cross-staff, history and developement of a navigational instrument
bn12467: MOSCOVITER, HERMAN (TEKST) - Aat van Tilburg. Architect en Stedenbouwkundige
bn8749: MOSEL, C. - Die Glas-Sammlung. Bildkataloge des Kestner-Museums Hannover
bn8043: MOSSEL, F.B. (BEWERKING) - Beknopte handleiding bij de beoordeeling van Ongevalpatienten voor medici
bn11756: MOSTERT, MARCO - Apparaat voor de studie van de Middeleeuwen
bn2862: MOTTE-FOUQUÉ, F. DE LA - Undine
bn13269: MOTTRAM, JAMES - Public Enemies:The Gangster Movie A-Z From Cagney to Tarantino and Beyond
bn15080: MOUBIS, J.B.H. - Het hoefbeslag, handleiding tot eene rationeel uitoefening van het hoefsmidsvak
bn5404: MUENSTERBERGER, W. (VERZAMELD, INGELEID ENZ.). - Lyriek der natuurvolken
bn8176: MULDER, HANS - Een groote laars en een plompe voet. Nederland en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945
bn8472: MULDER, J. EN BOES, H. - Materialenkennis voor loodgieters en fitters
bn13656: MULDER, ETTY & HANS ESTER (RED.) - De schone verbeelding van de dood
bn15384: MULISCH, HARRY - Zielespiegel, bij wijze van catalogus
bn4652: MULLAHY, PATRICK. - Oedipus. Mythe en Complex. Ontwikkeling van de psychoanalytische theorie.
bn12852: MÜLLER, FRITS - Oud nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981 samengesteld, ingeleid en van commentaar en een register voorzien door Koos van Weringh
bn2369: MÜLLER-BOHN, HERMANN - Kaiser Friedrich Gedächtniswerk
bn11872: MULLER, EELKE - Rapport museale verwervingen 1940-1948
bn12688: MULS, JOZEF - Een eeuw portret in België. Van het Classicisme tot het Expressionisme
bn15276: MÜNCHING, L.L. VON - Koninklijke Hollandsche Lloyd
bn12517: MUNDT, ALBERT - Die Welt des Islam. Bd.I:Länder und Menschen von Marokko bis Persien herausgegeben von Dr. Walter Philipp Schulz
bn10478: MUNOZ, J. EN C. SAMPAYO - Verhalen uit Joe's bar 2: ouwe vrienden
bn12894: MUNTJEWERFF, W. - Middenspel van gespeelde schaakpartijen door beroemde meesters, vademecum ter beoefening van het schaakspel met 100 diagrammen
bn15333: MURAKAMI, HARUKI - Waarover ik praat als ik over hardlopen praat.
bn5006: NEDERLANDSCH HISTORISCH SCHEEPVAART MUSEUM - Provisional catalogue of exhibits with descriptive notes
bn11523: STEDELIJK VAN ABBE-MUSEUM - De verzameling
bn13530: MUSPER, H.TH. - De Haarlemsche blokboeken en het vraagstuk 'Coster'.
bn4566: MÜTHERICH, FLORENTINE (INLEIDING) E.A. - Karolingische miniaturen.
bn3088: MUURLING, MIRJA - Geen gouden maskers, poëzie van Mirja Muurling
bn3087: MUURLING, MIRJA - Maskers af, poëzie van Mirja Muurling
bn15381: MUYSKEN, P. - Talen, de toren van Babel
bn12913: MYERSON, JEREMY - IDEO Masters of Innovation
bn12493: NAARDEN, B. - Beeld en Balkan. Waarneming en werkelijkheid van Zuidoost-Europa.Srebrenica Deelstudie Srebrenica-rapport
bn13234: NÁDASDY, ADAM - De suikerspinverkoper, gedichten. Tweetalige editie
bn8526: NASTER, P. - Chrestomathie accadienne
bn1870: NATALI, A. - Rosso e Pontormo, Fierezza e Solitudine; esercizi di lettura e rendiconti di restauro per tre dipinti degli Uffizi
bn1907: NATALI, A. - I veli del tempo, opere degli Uffizi restaurate
bn0475: NATANSON, J. - Early Christian Ivories
bn12088: NATER, J.P. - Vincent van Gogh, een biografie.
bn8636: NAVILLE, CHARLES-ÉDOUARD - Enea Silvio Piccolomini: L' Uomo L' Umanista Il Pontefice (1405-1464)
bn12802: NEDERLANDEN, FRENK DER - 101X Frenk. Amsterdamse stadskronieken
bn4909: NEDERVEEN MEERKERK, ANKE VAN. - Anke van Nederveen Meerkerk Zeichnungen.
bn12952: NEITZEL, OTTO - Camille Saint-Saëns. Berühmte Musiker
bn12492: NELKIN, DOROTHY - Selling Science. How the press covers science and technology
bn9443: NEWTON, E. - Museum zonder muren
bn7393: NEYTZELL DE WILDE , C. - Een Mary-Gold als verjaarscadeau. Aquarellen en schetsen 1942-1945
bn12405: NGUYET, TUYET (ED.) - Asian textiles in the V&A, Victoria and Albert Museum Collections, India, Burma, Thailand, Iran, China, Japan, Korea.
bn15149: NICOLAISEN, W.F.H. (ED.) - Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences Aberdeen, August 4-11 1996, 3 volumes
bn9669: NIE, RENÉ VAN - Op een bed van wolken
bn1219: NIELSEN, OTTO - Tales from the four winds
bn5419: NIELSEN, AAGE KRARUP - De halve wereld rond
bn11810: NIENHUIS, H.S., KUNSTVEILINGEN MAK VAN WAAY - Catalogus 231
bn11811: NIENHUIS, H.S., KUNSTVEILINGEN MAK VAN WAAY - Catalogus 233
bn5913: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen
bn14087: NIEUWENDIJK, KOEN - Theo Voorzaat, schilderijen
bn9046: NIEUWENHUIJZEN, K. (PICTORIAL) AND ELLA REITSMA (TEXT). - Paradise in pictograms. The work of Dick Bruna
bn7326: NIEUWENHUIS, F. DOMELA - Typen. Karakter-studies door F. Domela Nieuwenhuis, deel 1.
bn13462: NIEUWENHUIS, F. DOMELA - Een Galerij van Bijbelsche Personen (Ter leering en navolging voorgehouden)
bn7879: NIJHOFF, MARTINUS - Verzameld werk II. Kritisch, verhalend en nagelaten proza. Eerste en tweede deel
bn13572: NIJKAMP, P. E.A. - Stadsvernieuwing
bn8851: NIJMAN HERBEN, MICHIEL - Brieven uit Taipei van januari tot en met april 1994 aan Klein Cafe Verhoeff . Hét Cafe
bn12581: NIMWEGEN, GERRIE VAN - I Thing in beeld. Een omzetting van de tekens in beelden
bn15315: NINNO, DONATELLO DE - 4th of november Inferno in Florence
bn12244: NOLTHENIUS, HELENE - Concertgebouw spelenderwijs. Vijf beeldvariaties op het theme concertgebouw. Met een zesde variatie 'Ad Libtum' door Paul Cronheim
bn13392: NOMACHI, KAZUYOSHI (TEXT AND PHOTOGRAPHS) - Sahara
bn13421: NOORDERVLIET, NELLEKE EN STOUTEN, HANNA (SAMENSTELLING) - Wisselend Decor. Hommages aan Hella S. Haasse
bn6197: NOORDHOF, ELS - Het avontuur van een poppenmaker
bn9736: NOORDWIJK, KRIJN VAN (CONCEPT AND ART DIRECTION) - Reclame jaarboek 1993. Art Directors Club Nederland
bn10170: NOOTEBOOM, CEES - Unbuilt Netherlands, visionary projects by Berlage, Oud, Duiker a.o.
bn7720: NORTON, E.F. EN BRUCE, J.G. - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest
bn5466: NOUHUYS, J.A. VAN E.A. - Zilver in beweging
bn12775: NUIS, AAD (INLEIDING) - Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Geert Kooiman
bn6822: NUSSELDER, YOLANDA EN NOORDHOEK, WIM - Het gebied van de goede kruiden
bn6128: NYESSEN, D.J.H. - Somatical investigation of the Javanese
bn13172: OBDEIJN, HERMAN EN SCHROVER, MARLOU - Komen en gaan . Immigratie en Emigratie in Nederland vanaf 1550
bn10528: OBER, J. - Overzichtstentoonstelling Gijs Bakker meubelontwerpen en verlichting; Bob Bonies schuilderijen; Storck van Besouw Benno Premsela
bn15008: OBERRECHT, KENN - Home book of picture framing, 2nd edition
bn3061: OCKINGA-ZEEMAN, AG. - Spinnen en weven
bn12411: OCTOWICZ, DR. M. (RÉD.) - Nord-Ouest de la Pologne, Guide illustré des chemins de fer Polonais
bn15414: OEVER, A. VAN DEN (ED.) - Ostrannenie, on strangeness and the moving image
bn10258: OEVER, HEIN VAN DEN - Uit het album van Harlingen
bn15079: OFFEREINS, EVERT (DIERENARTS) - Beengebreken; de paardendokter
bn12057: OFFERHAUS, ROB - Omgaan met mensen, sociale psychiatrie
bn12251: OGER, ERIK EN BUEKENS, FILIP (REDACTIE) - Denken in alle staten. Hedendaagse Amerikaanse filosofen
bn4581: OLBRECHTS, FR. - Ethnologie, inleiding tot de studie der primitieve beschaving
bn6385: OLDEWELT, H.M.J. - Terugblik en uitzicht. Bloemlezing uit de verspreide geschriften van Prof. Dr. H.M.J. Oldewelt
bn12995: OLGERS, ANDRÉ (VORMGEVING) - Mooi Marginaal 2002-2003. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven
bn13525: OLLEFEN, L. VAN - Stad- en Dorpbeschrijver van Kennemerland facsimile uitgave van 1796
bn8898: OLYSLAGER, P. - Vraagbaak voor uw Citroën. Complete handleiding voor de typen 2CV4 en -6. Dyane 435, Dyane 6 1972-1975
bn10501: ONNA, NORBERT VAN - Eindhoven 360
bn4855: OOIEVAAR, KOOS. - Gevleugelde kinderen.
bn7990: OORTHUYS, CAS (FOTO'S) EN ALBERTS, A. (TEKST) - Nederland tussen verleden en toekomst. Een fotoboek van Cas Oorthuys
bn4882: OOSTENDORP, MARC VAN. - Computers & taal.
bn12500: OOSTERHOF, FRANS EN RAMDAS, ANIL - Op het snijvlak van culturen
bn6770: OOSTERMAN, ARJEN TEKST - Arie Hagoort
bn15390: OPPENHEIMER, R.H. - McGuffin & co, a bull terrier history
bn12668: ORFF, CARL UND KEETMAN, GUNILD - Orff-Schulwerk. Muziek voor kinderen II. Grote Tertstoonsoort Bourdon- Toontrappen Edition Schott 4872
bn6336: OS, H.W. VAN - Marias Demut und Verherrlichung in der sienesischen Malerei 1300-1450
bn11576: OS, H.W. VAN A. O. EDS. - The early Venetian paintings in Holland
bn5871: OS, HENK VAN. - Beeldenstorm, close-ups van kunst uit Nederlandse musea
bn0070: OSBORN, MAX - Max Pechstein
bn6884: OSIECK,EDUARD R. - Bedreigde en karakteristieke vogels in Nederland
bn5430: OSS, FRED W. VAN - Batik. Sukma Jawa. De ziel van Java . The soul of Java.
bn8000: OSS, J.F. VAN - Warenkennis en Technologie deel I,II en III
bn5688: OSTAIJEN, PAUL VAN - Krities proza I
bn5689: OSTAIJEN, PAUL VAN - Krities proza II
bn9611: OSTROW, S. E.A. - Ton van Summeren
bn7872: OTTENHOF, F. (RED.) - Goedkoope Arbeiderswoningen (1936). Afbeeldingen van 28 projecten, ingezonden op de door de gemeente Amsterdam gehouden prijsvraag
bn13658: OTTO, K. - Broek op Langedijk in oude ansichten
bn11330: OTTO, J. E.A. - Kuieren door historisch Langedijk
bn11611: OTTO, JAN E.A. - Tussen buitenland en luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk
bn9682: OUD, J.J.P. - Hollandse Architectuur
bn4042: OUWERKERK, PETER - Tourkoorts. Vijfentwintig jaar Tour de France, 1971-1995.
bn5920: OYEN,H. VAN - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken 2 delen
bn7972: PAAPE, A.H. (INLEIDING) - Het proces Blokzijl
bn5474: PAGANI, LELIO (VOORWOORD) - Steden van de Wereld. Civitates orbis terrarum. Europa-Afrika-Azië
bn5475: PAGANI, LELIO (VOORWOORD) - Steden van den Wereld. Civitates orbis terrarum. Europa- Amerika
bn11162: PAGÉ, SUZANNE; B. PARENT - Histoires de Musée, 23 juin - 15 octobre 1989
bn2093: PALAZZOLI, D. - Fantastic photography in Europe
bn10585: PALM, W.H.G. - Walvisschen en Walvischvaart
bn2303: PALMER, TONY - All you need, de geschiedenis van de lichte muziek in de twintigste eeuw
bn5346: PAOLUCCI, ANTONIO - Het ontluiken van de renaissancekunst. De deuren van de doopkapel te Florence.
bn8225: PAPOUSEK, D.A. (RED.) - Montaillou in Groningen. Verslag van een interdisciplinaire studiedag.
bn11101: PAPPERS, A. E.A. - Cooltravel, the most exceptional travel spots
bn12687: PARANAVITANA, SENARAT - Art of the Ancient Sinhalese
bn9448: PARÉ, PARE, AMBROSIUS - De Chirurgie ende alle de Opera ofte werken van..; als eerst uit de Fransoysche in onse ghemeyne Nederlantsche ende uit de vierde Editie getrouwelik overgheset door D. Carolum Battum, Medicijnordinaris der Stadt Dordrecht.
bn15172: PARKER, T.S. - Modern north Frisian and north German, Co Frisia XIII
bn11056: PARKS, GORDON - A Star for Noon. An homage to woman in images,poetry and music
bn12215: PARVÉ, D.J. STEYN - Leerboek der Natuurkunde, eerste deel
bn12648: PASCA, VANNI (TEXT) - Luca Scacchetti, ' 75 ' 90 Walking in different ways
bn13292: PASOLINI, PIER PAOLO - De koningsmoord & Orgie
bn9337: PASSERON, R. - Daumier
bn12432: PASTERNAK, BORIS; C. BARNES (ED.) - The voice of prose, volume one: early prose and autobiography
bn10083: PAUL, ALEXANDER - The history of reform, a record of the struggle for the representation of the people in parliament; fifth ed. with addenda
bn6748: PAULEN, F., HOOGENSTRAATEN, E. E.A. - Atlas sociale woningbouw Amsterdam
bn12277: PAVLOV, I.P.; POPOV, Y AND ROKHLIN, L. (COMPILED BY) - Psychopathology and Psychiatry. Selected Works Pavlov
bn8983: PEHNT, WOLFGANG - Karljosef Schattner. Ein Architekt aus Eichstätt
bn12488: PELIKAN, JAROSLAV (EDITOR) - Sacred Writings . Judaism. The Tanakh. The New JPS Translation
bn2274: PELKA, OTTO - Keramik der Neuzeit
bn5384: PELLETIER, R. ET RIETSCH, A. - En Franche-Comté Souterraine. La Haute-Saone et les Plateaux du Doubs.
bn11828: PELS, C., F.H.W. FRIEDERICH, P.D. VAN DER WAL - Het papier, drukinkt, Luchtverzorging in de grafische bedrijven
bn3714: PENDERS, J.M.A. - Boeren bouwen aan de toekomst
bn6824: PENNICK, NIGEL - The Secret Lore of Runes and other Ancient Alphabets
bn13675: PENNING, ALLAN (TEKST), BIERUMA OOSTING, JEANNE (TEEKENINGEN) - In de schaduw van den Westertoren
bn8585: PEPPINK, HENK J. - Leven en welzijn van U en Uw auto
bn4324: PEPYS, SAMUEL - The diary of Samuel Pepys.
bn12456: PEPYS, SAMUEL - The diary of Samuel Pepys Volume one and Volume two.
bn15336: PERELMAN, S.J. - The ill-tempered clavichord
bn11386: PERKINS, DEREK (TEXT), LEN PITSON (PHOTOGRAPHS) - Dylan Thomas and his world
bn12788: PÉROCHON, ERNEST - Contes des cent un matins, Livre de lecture courante pour toutes les écoles, Cours élémentaire et cours moyen (1er degré
bn7772: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Verhalen. Verzameld werk van E. du Perron
bn9134: PESTMAN, J.H. - Vormgeving in hout van ligger tot schaaldak
bn11509: P. PETER SINTHERN S.J., C.C. BENDER (NED. BEWERKING) - Roma Sacra, inleiding en beschrijving der platen van P. Peter Sinthern S.J.
bn6147: PETERS, WIM - Marcus Mascotte wordt vliegenier
bn8891: PETERS, HANS - Naturistisch Fotoboek 1962/63 1962 1963
bn8558: PETERS, ANDRÉ - Goud uit oude legenden
bn13393: PETERS, PHILIP (TEKST)KRUIT, HANS EN RAALTE, RENÉ VAN( SAMENSTELLING) - Architectuur en Beeldende Kunst. Katalogus
bn10767: PETERS, C.H. - De Nederlandsche Stedenbouw. Deel 1: De stad als veste, woon- en handelsplaats, Deel 2: De stad met hare kerken, kloosters en godshuizen, haar raadhuis en verdere openbare gebouwen, haar woon- en bedrijfshuizen.
bn12707: PETERS, LISET - Onder heren,keizers en prinsen. 40 portretten
bn15373: PETERSEN, A. A.O. (EDS.) - A Frisian and Germanic Miscellany, published in honour of Nils Arhammar
bn12026: PETERSON, T. SARAH - Acquired Taste. The French Origins of Modern Cooking
bn10073: PETRUSA, S.; H. TRUMPIE - Adriaan Rees
bn9452: PEUCKERT, W.E. - Nicolaas Copernicus, die de aarde deed draaien
bn15295: PEUKERT, DETLEV J.K. - The Weimar republic, the crisis of classical modernity
bn9271: PEY, INEKE EN BOERSMA, TJEERD (REDACTIE) - J.H.W. Leliman (1878--1921) Architect en Publicist
bn6432: PEYPERS, W.N. - Paul en Virginia
bn8234: PHILIPSE,C. E.A. - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland . Anno 1953
bn12376: PHILLIPS, ALAN - The best in Lobby Design. Hotels & Offices
bn12117: PHILLIPS, NORMAN - Holland and the Canadians
bn4437: PICCARDT, K.L. - Het wezen der Kunst. Onderzoek naar de gronden der aesthetische waardeering.
bn4377: PICHOIS, CLAUDE & ZIEGLER, JEAN - Baudelaire. Een biografie
bn5027: PICHT, WERNER - Het einde der illusies
bn6377: PICTOR, PETRUS - De Laude Flandriae
bn7898: PIEK, J.C. - Scheepsmotoren, beknopte uitgave
bn0396: PIÉRARD, L. - Vincent een kunstenaarsleven
bn1239: PIERRE, BERNARD - Een verovering op de Himalaya
bn5017: PIERSMA, H. (RED.) - Mensenheugenis, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, getuigenissen
bn8544: PIET, FRANS - Sjors en Sjimmie bij de Arabieren
bn7432: PIETERS, DIN (EDITOR), STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM - A Survey of the Collection
bn10849: PIETERSON, M. (RED.) - Het technisch labyrint, een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties
bn10736: PIEYRE DE MANDIARGUES, ANDRÉ - Chagall
bn9131: PIJNAPPEL, JOHAN - Arja van den Berg Grafisch Werk
bn2986: PIJPER, WILLEM - De quintencircel, opstellen over muziek
bn11002: PIJPER, WILLEM - De quintencircel, opstellen over muziek
bn7591: PIK, JOH. H. EN ZEEMAN, K. - Beknopt leerboek der Aardrijkskunde van Oost- en West-Indié
bn8582: PINKHOF, S. - Bergen Belsen
bn5260: PIROTTE, PH. E.A. - Jan Cox. Monografieen over Moderne Kunst.
bn5294: PIT, A. - Aesthetische ontwikkeling
bn8653: RIJKSDIENST VOOR HET NATIONALE PLAN - De verspreiding van de bevolking in Nederland. 1A tekst en 1B afbeeldingen publikatie no. 3
bn9626: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen, eerste bundel
bn8031: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver
bn9817: PLAS, JAN VAN DER - De muzikantengids, alles wat je moet weten over de muziekwereld
bn0856: PLASCHEK, RENS - Portraits
bn8501: PLASSCHAERT, A. EN JUST HAVELAAR - Jan Mankes
bn3265: PLASSCHE, M. VAN DER - Ruikers van toen uit Nicolaas Beets dichtwerken
bn10442: PLATO - Gorgias, een gesprek in Athene 2400 jaar geleden
bn3085: PLATSCHEK, H. - Nieuwe figuratieve kunst?, uit de werkplaats van de hedendaagse schilder
bn8734: POE, EDGAR ALLAN - De muiterij op den Walvischvaarder. En de verdere schier ongeloofelijke avonturen van Arthur Gordon Pym
bn4756: POELMANN, P. - Hedendaagse kunst in de Vecht- en Angelstreek, 51 beeldend kunstenaars belicht
bn7299: POESJKIN, A.S. - Verzameld proza en dramatische werken
bn14097: POISSON, M. JULES - Recherches sur les casuarina et en particilier sur ceux de la Nouvelle-Calédonie
bn1593: POLAK, G.I EN M.L. VAN AMERINGEN - Godsdienstig handboek voor Israëlieten ten gebruike bij ziekte, overlijden en op de begraafplaatsen
bn13266: POLAK, HENRI - Het Wetenschappelijk Antisemitisme. Weerlegging en vertoog door Dr. Henri Polak
bn11942: POLANO, SERGIO - Hendruk Petrus Berlage. Het complete werk
bn10413: POLDERVAART, SASKIA E.A. (REDACTIE) - Van hot naar her. Nederlandse migratie vroeger, nu en morgen
bn6605: PÖLITZ, K.H.L., VERT. P.G. WITSEN GEYSBEEK - Wijsgeerige en staatkundige geschiedenis der wereld
bn9054: POLL, FRANK VAN DER & BAKKER, SARAH - Schreden naar Parnas. De onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden
bn15270: POLL, HANS VAN E.A. - Vervlogen stoom, de Nederlandsche spoorwegen in de periode 1921-1940
bn3333: POLLAK, ERNST - Der Baumeister Otto Bartning, unser Lebensgfühl gestaltet in seinem Werk
bn10662: POLLMANN, TESSEL EN SELEKY, JUAN (TEKST) - Istori-Istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers
bn7382: POLLMANN, TESSEL EN SELEKY, JUAN - Terug op de Molukken
bn2128: PONTING, H.G. - Het eeuwige ijs, de Zuidpool-expeditie van kapitein Scott
bn7824: POORT, J. JZN. - Harlingen in de loop der eeuwen
bn5093: POORT, J. - Hendrik Willem Mesdag, artiste peintre a La Haye
bn1696: POORTENAAR, JAN - Etsen en graveren
bn4493: POORTENAAR, JAN - Van prenten en platen. De grafische technieken in voorbeelden, afbeeldingen en beschrijving.
bn5929: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en grafiek
bn9099: POOT, J., WILLINK, CAREL - Carel Willink. Tekeningen en Aquarellen/ Drawings and Watercolors
bn13198: POPPERS, M.M. - De sjabbat
bn3802: PORTENGEN, ALBERTA J. - Primitieve cultuur. Een en ander uit de vergelijkende volkenkunde.
bn6907: PORUBA, M E.A. - Thieme's bossengids. Planten en dieren van de Europese bossen in kleur
bn4992: POST, JAN - Kokkie's vlucht voor Professor Bartje
bn11431: POST, PATRICK - Kahnawa'kehró: non tehonatstikáhwhen ratiia'tarónnion. Kahnawake - a Spoor of Portraits
bn13099: POSTEMA, P. - Golden Tulip Grand Hotel Krasnapolsky 1866-2001
bn5379: POSTHUMA DE BOER, EDDY - In 't nest met de rest.
bn1714: POSTMA, C. - Wunderbare Welt der Pflanzen
bn2047: POSTMA, PAUL - Jan Klaassen en de cirkusaap, handleiding voor de poppenkast met 6 spelletjes
bn6468: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be. De strategische Verva in de oorlogsdagen van 1940
bn6174: POT, H.W. - Methode voor het redisschrift. Ten dienste v.h. Ambachts- Avond-teeken-Handels- en U.L.Onderwijs en tevens voor Etaleurs
bn9406: POT, N.W. - Els Hillen, schilderijen, tekeningen, grafiek
bn7828: POT, L.J. - Linografie. Cursus in linoleumsnijden
bn7832: POTMA, A.P. RED. - Weg- en Waterbouwkunde deel I,II,III,IV en V
bn12571: POULLET, JOHN (AVANT-PROPOS/VOORWOORD). - Hongrie le fantôme de la liberté / Hongarije de schijn van vrijheid
bn7397: POURRIERE, ALBERT - Kunst en techniek van de coiffure. De Parijse haarmode
bn3502: POUTSMA, R. - Van het wonderlijke dierenboek
bn6635: POWELL, ROBERT - The Asian House. Contemporary houses of Southeast Asia
bn11951: PRAAG, H. VAN. INLEIDING - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland 1674-1940, Dr. L. Fuks/ Judische Presse in Deutschland von den Anfangen bis November 1938, Dr. B. Poll
bn0600: PRAAG, S. VAN - Een lange jeugd in Joods Amsterdam
bn4705: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Mokum aan de Amstel, een goed huwelijk
bn13224: PRAAG, H. VAN (TEKST) - Drukwerk en communicatie. Oorsprong en perspectief. Kerstuitgave Grafisch Nederland 1973
bn9670: PRACTICUS - Goede raad, geïllustreerde vraagbaak voor het huisgezin
bn15314: PRAK, N.L. - Geschiedenis van het ontwerp-onderwijs
bn11746: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle teekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980
bn8485: FALKENBURG VOORBERICHT/PREFACE - Overzicht van de scheepvaart en den aanvoer van de voornaamste stapelartikelen in de Haven van Amsterdam/ Review of the navigation and the principal articles imported and warehoused at the Port of Amsterdam
bn10966: PREMSTALLER, CHRISTINE - Der grüne Krug, Kurzgeschichte

Next 1000 books from Boekhandel De Lelie

3/29