Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
722: KASCHNITZ, MARIE LUISE. - Zwischen immer und nie. Gestalten und Themen der Dichtung.
59163: KASTELEYN, J. S. C. EN B. J. KLUVERS. - Resumé van het rapport (1919) der studiecommissie van het Suriname studie-syndicaat.
59225: KASTELEYN, J. S. C. - Het verkrijgen van een vrije arbeidersbevolking in Suriname.
70253: KASTHOFER. - Voyages dans les petits cantons et dans les Alpes Rhétiennes.
72483: KASTOR, ROBERT. - Portrait of Henri Meilhac.
49893: KAT, R. DE. - Amsterdam als aanvoerhaven en stapelplaats van Nederlandsch-Indische producten, vijftig jaar geleden en thans.
20176: KAT ANGELINO, P. DE. - De léak op Bali.
20162: KAT ANGELINO, P. DE. - De Hygiëne, de Ziekten en de Geneeskunst der Baliërs.
3332: KAT ANGELINO, A.D.A. DE. - Le problème colonial. I.Principes et méthodes. II. Les Indes-Néerlandais.
20184: KAT ANGELINO, P. DE. - Over de smeden en eenige andere ambachtslieden op Bali.
50793: KAT ANGELINO, P. DE. - Een herinnering aan Dr. Van Steijn Callenfels.
49698: TEN KATE, HERMAN FREDERIK CAREL. - Markenschevisschersjongens voor het haardvuur.
49699: TEN KATE, HERMAN FREDERIK CAREL. - Studie van een krijgsman.
49700: TEN KATE, HERMAN FREDERIK CAREL. - Studie van krijslieden.
4192: KATE JR., DR. H.F.C. TEN. - Eenige mededeelingen omtrent de Hemenway-expeditie. (Twee brieven, December en 10 dec. 1988).
4532: KATE, DR. H. F. C. TEN. - Dr. H. D. Benjamins, 1850 - 25 februari - 1930.
68121: KATE, H. TEN. - Quelques observations ethnographiques recueillies dans la presqu'ile Californienne et en Sonora.
59179: KATE, HERMAN F. C. TEN. - De Indiaan in de lettrerkunde.
68201: KATE, H. TEN. - Sur quelques objets Indiens. Trouvés près de Guaymas (Mexique).
1808: KATE, DR. H. TEN. - De Hendricks-Hodge-Expeditie.
4072: KATE, DR. H. TEN. - James Mooney.
4228: KATE, DR. H. TEN. - Een woord aan Dr. A. Sasse. (On his "Contribution à la craniologie des Araucans Argentins).
1824: KATE, DR. H.F.C. TEN. - De verspreiding van den schedel- en neusindex in de Timorgroep en Polynesië.
18225: KATE, DR. H. TEN. - Kroeber's ethnologische onderzoekingen in Californië.
1826: KATE, DR. H.F.C. TEN. - De Noord-Amerikaansche Indiaan als bondgenoot in de oorlogen der blanken.
3462: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Iets over het Indiaansche vraagstuk in de Vereenigde Staten.
3971: KATE, DR. H.F.C. TEN. - In Memoriam Dr. Johan Sasse Azn.
3476: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Over Llano en Sierra: Fragmenten uit mijn reisjournaal.
50910: KATE, DR. H.F.C. TEN. - (Schrijven van Dr. H. F. C. Ten Kate): Note sur les récents Voyages du hr. H. ten Kate dan l'Amérique du Sud (by F. Escard & Pronce Roland Bonaparte). Reizen en onderzoekingen van Dr. H. ten Kate & Schrijven van Dr. H. F. C. ten Kate aan de Redactie: Camp Baxter, Las Acquias, bij Tempe, Arizona Terr. 26 Feb. 1888. Camp Hemenway bij Tempe, Arizona 9 Mei 1888 & Camp Cibola, Zuñi, New-Mexico, 21 Aug. 1888. Den Haag, 10 Dec. 1888. & Timor-Koepang, 28 febr. 1891. Timor-Koepang, 1 April 1891. Waingapoe, Soemba, 18 Aug. 1891. Brisbane, Queensland, 7 Dec. 1891. Papeete, Tahiti, 13 febr. 1892. Papeete, Tahiti 3 Mei 1892. Ensenada, Argentinië, 1 Sept. 1892. La Plata, 26 Januari 1897.
5441: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Een paar woorden over beschavingswerk onder primirieven.
50999: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Onderzoekingen in Noordwestelijk Argentinië.
50939: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Verbeteringen en aanvullingen van ,,Reizen en onderzoekingen in Noord-Amerika".
53521: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Schrijven van Dr. H. F. C. Ten Kate aan de Redactie, Den Haag, 10 Dec. '88 (Mexico).
53519: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Note sur les récents Voyages du hr. H. ten Kate dan l'Amérique du Sud (by F. Escard & Pronce Roland Bonaparte).
2522: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Beschouwingen over eenige anthropologische vraagstukken. Met Antwoord aan Dr. Ten Kate, door J. H. F. Kohlbrugge.
1842: KATE, DR. HERMAN TEN. - Aan de chineesche kust.
18061: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië. (III. Soemba, IV. Roti.- Savoe, V. Polynesië).
31591: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië.
51007: KATE, DR. HERMAN F.C. TEN. - Necrologie. Dr. A. Sasse.
5524: KATE, H. F. C. TEN. - Reisherinneringen. (France, Spain)
3023: KATE, F.P. TEN. - Militaire geografie.
18813: KATE, H. F. C. TEN. - On West Indian stone implements, and other Indian relics.
50925: KATE, H. F. C. - Een Nederlandsche reiziger in Noord-Amerika. St.Louis, Missouri, U.S., 17 Dec, 1882; La Paz, 21 Jan. 1883; La Paz. Ben. Californië, 19 Maart 1883; Tucson, 12 Juni 1883; Santa Fe, New-Mexico, 10 Sept. 1883; Cheyenne- en Arapahoe-Ageny, 3 Oct. 1883; St. Louis Missouri, 28 Nov. 1883.
1807: KATE, H. TEN. - (Boekbespreking:) Erland Nordenskiöld, Comparative ethnographical Studies, III. The ethnography of South America seen from Mojos in Bolivia, Göteborg 1924.
18161: KATE, H. TEN. - De afleiding van ,,Paramaribo", en andere Surinaamsche namen.
19001: KATE, HERMAN F. C. TEN. - Schilder-teekenaars in Nederlandsch oost-en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde.
19731: KATE, HERMAN TEN. - Brieven van R. P. Le Cocq d'Armandville.
51041: KATE, HERMAN TEN. - In Memoriam C. W. M. van de Velde.
5488: KATE JR., H. F. C. TEN. - Over anthropologisch onderzoek op reis.
29768: KATE JR., H. F. C. TEN. - Een bezoek bij de Irokeezen.
76087: KATE, DR. H.F.C. TEN. - Eenige opmerkingen betreffende de anthropologie der Mentaweiers.
68137: KATE, H. TEN. - Notes sur l'ethnographie des Zuñis.
59440: KATE, H. TEN. - Versieringskunst der Boschnegers. Review article:) L. C. van Panhuys, De Nigritarum Sylvestrium arte ornandi.
68159: KATE, H. TEN. - Notes ethnographiques sur les Comanches.
18132: KATE, DR. HERMAN F. C. TEN. - Van het Japansche landschap.
19436: KATER, C. - De Dajaks van Sidin. Uittreksel uit een reisbeschrijving van den Adsistent-Resident C. Kater, van Pontianak naar Sidin in April 1865.
19447: KATER, C. - Iets over de bij de Dajaks in de Wester-afdeeling van Borneo zoo gezochte Tempajans of Tadjau's.
19438: KATER, C. - Rapport van den Adsistent-Resident C. Kater, aangaande eene op de Boven-Kapoeas plaats gehad hebbende sneltogt, ondernomen door eene bende Taman-Dajaks, in het voorjaar van 1862.
30717: KATHA SARIT SAGARA. - Eene verzameling van Indische Vertellingen.
8337: KATHIRITHAMBY-WELLS, J. - A Survey of the Effects of British Influence in Indigenous Aythority in Soutwest Sumatra (1685-1824).
30115: KATRANGAN. - Darie assal moelanja jang mandjadie Radja di Tanah. Bantam, jang ada terkoeboer di masdjid bessar, sebage ada terseboet di bawa ini.
20061: KATS, J. - Dewi Çrî.
18970: KATS, J. - Zang IV den Wiwaha-Djarwa vergeleken met het oud-javaansche origineel.
53930: KAUFFMANN, P. - Dans la Forêt d'Arcachon, 1891.
33736: KAUFFMANN, P. - Aan de Baai van Arcachon
33556: KAUFFMANN, P. - In het woud van Arcachon.
3296: KAUFMANN, C.M. - Die heilige Stadt der Wüste. Unsere Entdeckungen, Grabungen und Funde in der altchristlichen Menasstadt (...).
50083: KAUFMANN, HR. VON. - Aud rude von Orvieto und das älteste italische Metallgeld.
71935: KAULAK, FOTOGRAFIA. - SS. MM. Reyes de España.
71901: KAULAK, FOTOGRAFIA. - S.M. Alfonso XIII con el Principe de Asturias y el infante Don Jaime.
71822: KAULAK, PHOTO. - H. M. King of Spain & Prince of Asturias. (The Heir to the Spanish Throne).
51155: KÄYSER, C. C. - Verslag der Corantijn-Expeditie (19 Juli 1910 - 1 April 1911).
29057: KAYSER, S., DR. WAP. - Bronnen voor de taal- land- en volkenkunde van Neêrlandsch Indië.
29059: KAYSER, S. - De spiegel voor leergierige wetgeleerden.
381: KEATE, GEORGE. - Rélation des ÎIles Pelew, situées dans la partie occidentale de l'Océan Pacifique; Composée sur les journeaux et les communications du Capitaine Henri Wilson, et de quelques-uns des ses officiers, qui, en Août 1783, y on fait naufrage sur l'Antilope, paquebot de la Compagnie des Indes orientales. Traduit de l'Anglois de George Keate, écuyer, membre de la Sociéte royale, et de celle des Antquaires.
68566: KEBER, DR. - Flächeninhalt und Küstenlänge: ein stehender Missbrauch beim Vergleich derselben durch Zahlen-Angaben.
34140: KEDIEK. - Een reis door Java.
12310: KEEREWEER, H. H. - De Koeboes in de onder-afdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken.
31867: KEERIS, H. - Enkele karaktertrekken van het agrarisch bedrijf in België.
2128: KEERS, W. - Over de verschillende vormen van het bijzetten der dooden bij de Sa'dan-Torodja.
1848: KEERS, W.C. - Indrukken van het megalitische tijdperk van West-Soembia.
69724: M'KEEVOR, THOMAS. - Realtion d'un voyage dans la Mer d'Hudson.
53941: KEGOVATZ, DE. - Une Semaine à Diégo-Suarez (Madagascar)
74233: KEHI, BALTHASAR AND LISA PALMER. - Hamatak halirin. The cosmological and socio-ecological roles of water in Koba Lima, Timor.
53758: KEIBUN, MATSUMURA. - Keibun Kacho (blossom and bird).
63307: KEIBUN, MATSUMURA. - Formosan Whistling-thrush.
18697: KEIJZER, S. - Hulpmiddelen tot beoefening van het regt der inlanders in den archipel.
29039: KEIJZER, S. - De hulpmiddelen tot beoefening van het Regt der Inlanders in den Archipel.
68471: KEIL, FRANZ. - Der Gross-Glockner und seine Umgebung. Bemerkungen zu seiner auf achtjährige Forschungen und Untersuchungen gestützten Karte vonb Franz Keil in Tirol.
4993: KEILING, WILL. - Mit der Hapag nach Norwegen und Spitzbergen. Nordlandfahrt überreicht von der Hamburg-Amerika Linie.
7074: KEITH, A. BERRIEDALE. - The Sanskrit Drama. In its origin, development, theory and practice.
31562: KELLEN, V.D. - Zaal eener Saxische hoeve.
63688: KELLER-LEUZINGER, FRANZ. - Voyage d'Exploration sur l'Amazone et le Madeira. Texte et Dessins par M. Franz Keller-Leuzinger.
68855: KELLER, FRANZ. - Franz JKeller's Aufnahmen in Süd-Amerika und die Eisenbahn längs des Madeira-Stromes.
30227: KELLER VAN HOORN, S. C. - De Labang Mesem te Tandjoeng Anjar op het eiland Madoera (Bangkalan).
723: KELLER, GOTTFRIED. - Werke. Herausgegeben mit Einführung von Hannes Kraft.
69121: KELLER, H. - Die Wasserstrassen Frankreichs.
34172: KELLERMANN, BERNARD. - Een Zwerftocht door Japan.
66051: KELLEY, HARPER, R.-L. DOIZE, H. BREUIL & HENRI LOTHE. - Collections Africaines du département de préhistoire exotique du Musée d'Ethnographie du Trocadéro.
49844: KELLING, A. A. J. - De eerste hygiëne tentoonstelling in Nederlandsch-Indië.
49934: KELLING, M. A. J. - Het Hotelwezen in Ned.-Indië.
50218: KELLING, M. A. J. - Een Postchèque- en Girodienst in Nederlandsch-Indië.
50196: KELLING, M. A. J. - Over sterfte en levensverzekering in Nederlandsch-Indië.
49847: KELLING, M. A. J. - Het honderd-jarig bestaan van de Javasche Bank.
66216: KELLY, HARPER. - Outils à gorge Africains.
8661: KEMASANG, A. R. T. - Dutch Insanity: Indonesian Historiography's New Cathartic Tool of Colonialism? (Review Article).
1939: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Topografische en geologische beschrijving van het stroomgebied van de Barito, in hoofdzaak wat de Doesoenlanden betreft. & Naschrift.
2125: KEMMERLING, DR. G.L.L. - De vulkaan G. Dobo op Flores.
2150: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Uit Indiën's vulkaanrijk. & Aanvullende mededelingen.
2137: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Het Sopoetangebergte in de Minahassa.
2170: KEMMERLING, DR. G.L.L. & J. VAN ROON. - Jaarverslagen van den topografischen dienst in Nederlandsch-Indië. I. Jaarverslag over 1919, deel II. II. Jaarverslag over 1920.
2557: KEMMERLING, DR. G.L.L. - Beschouwingen over de hernieuwde werking van den Merapi der Vorstenlanden van December 1930. Met naschrift.
51187: KEMMERLING, G. L. L. - Opbouwend en vernielend vulkanisme in den Nederlandsch-Indischen Archipel & De vuurtsromen en gloedwolken van den Merapi (Voordrachten).
4510: KEMMERLING, DR. G. L. L. - De actieve vulkanen van den Nederlandsch Indischen Archipel in 1928/29.
7940: KEMP, P. H. VAN DER. - Palembang en Banka in 1816-1820.
8525: KEMP, JEREMY H. - Kinship and the Magement of Personal Relations: Kin Terminologies and the 'Axiom of Amity'.
8423: KEMP, JEREMY H. - Cognatic Descent and the Generation of Social Stratification in South East Asia.
7948: KEMP, P. H. VAN DER. - Mr. C. T. Elout als Minister van Koloniën, in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen. Blijkens onuitgegeven stukken.
7962: KEMP, P. H. VAN DER. - P. T. Chassé's werkzaamheid als commissaris voor de overneming van Makassar en onderhoorigheden gedurende September-October 1816, blijkens eenige van hem uitgegane en nog niet uitgegeven rapporten.
4761: KEMP, E. G. - Chinese Mettle.
57352: KEMP, E. G. - Chinese Mettle.
7944: KEMP, P. H. VAN DER. - Eene bijdrage tot de geschiedenis der regeerings-reglementen van Ned.-Indië.
18876: KEMP, P. H, VAN DER. - Eene bijdrage tot E. B. Kielstra's opstellen over Sumatra's weskust.
7974: KEMP, P. H. VAN DER. - De vestiging van het Nederlandsch gezag op Borneo's Westerafdeeling in 1818-1819, naar onuitgegeven stukken.
7983: KEMP, P. H. VAN DER. - De Cheribonsche onlusten van 1818, naar oorspronkelijke stukken.
18884: KEMP, P. H, VAN DER. - Sumatra's westkust naar aanleiding van het Londonsch tractaat van 13 Augustus 1814.
18880: KEMP, P. H, VAN DER. - Het afbreken van onze betrekkingen met Bandjermasin onder Daendels en de herstelling van het Nederlandsch gezag aldaar op den 1n Januari 1817.
18903: KEMP, P. H. VAN DER. - De Geschiedenis van het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824.
18898: KEMP, P. H. VAN DER. - De stichting van Singapore, de afstand ervan met Malakka door Nederland, en de Britsche aanspraken op den Linga-Riouw-Archipel.
18887: KEMP, P. H, VAN DER. - De Singapoorsche papieroorlog.
18965: KEMP, P. H. VAN DER. - Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817, naar oorspronkelijke stukken.
18996: KEMP, P. H. VAN DER. - De zilveren Java-ropijen van de jaren 1816-1817, naar archiefstukken.
19007: KEMP, P. H. VAN DER. - Bijdrage tot de geschiedenis der zoogenaamde ,,Tweede" Expeditie tot herstel van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië.
19026: KEMP, P. H. VAN DER. - Uit den tijd van C. P. J. Elout's toewijding aan de Maleische taal. Een bijdrage tot de geschiedenis van de beoefening der Indologische wetenschappen.
19017: KEMP, P. H. VAN DER. - Nadere mededeelingen over den opstand van Saparoea in 1817.
19040: KEMP, P. H. VAN DER. - Episodes uit de geschiedenis der aanmuntingen ten behoeve van Oost-Indië in 1802-1817. Bijdragen naar oorspronkelijke stukken.
19074: KEMP, P. H. VAN DER. - De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen van Hindostans Oostkust. Naar onuitgegeven stukken.
19094: KEMP, P. H. VAN DER. - De ontslagen Gouverneur van Middelkoop en de Schout-bij-Nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van 1817-1818.
29276: KEMP, P. H. VAN DER. - Dipanegara, Eene geschiedkundige Hamlettype. Geschetst door P. H. van der Kemp.
29280: KEMP, P. H. VAN DER. - Brieven van den Gouverneur-Generaal van der Capellen over Dipanegara's opstand zoomede eene wederlegging van den Minister Elout.
29317: KEMP, P. H. VAN DER. - Raffles' Atjeh-ovreenkomst van 1819.
29303: KEMP, P. H. VAN DER. - De teruggave der Nederlandsche factorijen in Hindostan krachtens het Londensch Tractaat van 13 Augustus 1814.
29288: KEMP, P. H. VAN DER. - De sluiting van het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814.
29282: KEMP, P. H. VAN DER. - De economische oorzaken van den Java-Oorlog van 1835-30.
29286: KEMP, P. H. VAN DER. - De zendingen van Ibbetson en Anderson naar Sumatra's Oostkust in 1820 en 1823.
29338: KEMP, P. H. VAN DER. - De Nederlandsche factorijen in Vóór-Indië in den aanvang der 19e eeuw.
29306: KEMP, P. H. VAN DER. - Het verblijf van Commissaris van den Broek op Bali van 18 December 1817 tot 24 Juni 1818.
29390: KEMP, P. H. VAN DER. - De geschiedenis van het ontstaan der Nederlandsch-Indische Lijnwaden-verordening van 1824. Bijdrage naar onuitgegeven stukken tot de kennis van het bestuur van den Gouverneur-Generaal Van der Capelllen.
29346: KEMP, P. H. VAN DER. - Benloelen krachtens het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824.
29413: KEMP, P. H. VAN DER. - Hoe men vóór het cultuurstelsel opnam het consigneeren naar Nederland van de Gouvernementsproducten.
19692: KEMP, P. H. VAN DER. - de Adji Saka-legende over het ontstaan der zoutwaterwellen in de afdeeling Grobogan.
50716: KEMP, P. H. VAN DER. - Aanhangsel tot de Brieven van en aan Mr. H. J. van de Graaff.
58405: KEMPEES, J. K. - De aan den spoorweg Tarik-Soerabaja te geven richting.
12401: KEMPEN, HETTY VAN. - Oudste en jongste generatie van Taman Siswa-leraren.
55138: KEN, A. - Portrait of Nasser-ed-Deen, Shah of Iran.
57783: KENDALL, M. - Le cotonnier arbre du Pérou. (Extrait du Yeoman de Melbourne).
6654: KENT, ROCKWELL. - N by E.
54102: KENYA-TANZANIA. - Mountain in Kenya or Tanzania.
54095: KENYA. - View on the Mount Kenya.
54099: KENYA--MASSAI. - Massai-woman with baby on the back, Kenya.
54097: KENYA. - View on a village, Kenya.
54098: KENYA--MASSAI. - Massai-woman with child on the back, Kenya.
70242: KEPPEL, GEORGE. - Relation d'un voyage à Bassorah, Bagdad, les ruines de Babylone, le Curdistan, la cour de Perse, la côte occidentale de la mer Caspienne, Astrakan, Novogorod, Moscow et Saint-Pétesbourg. (Extrait).
180: KEPPLER, PAUL WILHELM. - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
6539: KEPPLER, PAUL WILHELM. - Wanderfahrten und Wallfahrten im Orient.
58169: KERANSTRET, A. DE. - Des ordres de bataille dans les combats à l'éperon.
60058: KERAUDREN. - Over het distilleren van zeewater, ten behoeve van het Scheepsvolk, en het vervangen der IJzeren Waterkisten, aan boord der Schepen in gebruik.
8180: KERAVAL, P. - Le Langage écrit. Ses origines. Son développement et son mécanisme intellectuels.
55235: KERCHMANN, F. W.M. - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indië 1905-1930.
30232: KERCKHOFF, CH. E. P. VAN. - Aanteekeningen betreffende eenige der in de afdeeling Padang-Lawas voorkomende Hindoe-oudheden.
50946: KERCKHOFF, CH.E.P. VAN. - Eenige opmerkingen betreffende de zoogenaamde ,,orang loeboe" op Sumatra's Westkust.
30213: KERCKHOFF, CH.E.P. VAN. - Het Maleisch tooneel ter Westkust van Sumatra.
33955: KERGORLAY, JEAN DE. - Een hoekje oudheid in het Oosten.
28056: KERGUELEN. - Plan du Port Pallisers dans la Terre de Kerguelen, Plan du Havre de Noël, dans la Terre de Kerguelen.
74127: KERKHOF, JASPER VAN DE. - Indonesianisasi of Dutch economic interests, 1930-1960. The case of Internatio.
46021: KERKHOVEN-JONKERS, PHIL. VAN. - Portrait, by Ateliers Schotel.
19210: KERN, R. A. - De Soendasche Umpak Basa.
30576: KERN, H. - De Sanskrit-inscriptie van 't Mahaksobhya-beeld te Simpang.
12293: KERN, A. - Zang en tegenzang.
19539: KERN, H. & H. N. VAN DER TUUK. - Een misverstand. & Misverstand?
35327: KERN, H. & H. H. JUYNBOLL. - Zang I-VI van 't Oudjavaansche Ramayana in vertaling, door H. Kern & Vertaling van Sarga VII- XXVI (slot) van het Oudjavaansche Ramayana, door H. H. Juynboll.
18773: KERN, H. 7 A. B. COHEN STUART. - 't Opschrift van Batoe Beragong op Sumatra. & Nog iets over de opschriften van Menangkabau op Sumatra. & Naschrift.
5491: KERN, H., S. A. NABER, I. DORNSEIFEN, H.C. ROGGE, A.O. - Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. Met inleiding.
29400: KERN, H. - Beschrijving van den graftempel te Kajënëngan volgens Nägarakrëtägama, Zang XXXVII.
7964: KERN, H. - Barhala.
29308: KERN, H. - Bevordering van oudheidkundig onderzoek in Fransch Achter-Indië.
18784: KERN, H. - Cankara Acarya's commentaar op de Aphorismen van den Vedanta. Vertaald door Dr. A. Bruining; met eene inleiding van prof. H. Kern.
29088: KERN, H. - Bijdrage ter verklaring van eenige uitdrukkingen in de Wayang-verhalen Palasara en Pandu.
29350: KERN, H. - Cawëli.
18756: KERN, H. - De naamsoorsprong van Java.
29198: KERN, H. - De betrekkingen tusschen Achter-Indië en Indonesië.
30412: KERN, H. - De Wij-inscriptie op het Amoghapâça-beeld van Padang-tjandi. (Batang Hari-districten).
29348: KERN, H. - Drawidische volksnamen op Sumatra.
29271: KERN, H. - Een hollandsch geschrift op palmblad.
29416: KERN, H. - Een juiste verklaring van twee plaatsen uit den Nagarakretagama.
7965: KERN, H. - Een en ander over koning Jayabhaya.
18853: KERN, H. - Een brief van Anquetil du Perron.
29171: KERN, H. - Een bijdrage tot de palaeographie van Nederlandsch Indie.
29185: KERN, H. - Een bijdrage tot de kennis van 't oude Philippijnsche letterschrift.
29364: KERN, H. - Een Oudjavaansche inscriptie van den Jare 1272 Çaka.
7952: KERN, H. - Een nieuw werk over de geschiedenis der Bengaalsche taal en letterkunde. (History of Bengali Language and Literature, door Dinesh Chandra Sen).
29283: KERN, H. - Een Russisch geleerde over de beeldhouwwerken van den Boro-Boedoer.
29369: KERN, H. - Een Oudjavaansche oorkonde gevonden op de helling van den Kawi.
29197: KERN, H. - Een sanskrit opschrift te Bekasih.
29222: KERN, H. - Eene Oudjavaansche cosmogonie.
29200: KERN, H. - Een werk over oude opschriften van Ceilon.
18882: KERN, H. - Eene merkwaardige tekstverknoeiing in 't Oudjavaansche Ramayana.
29357: KERN, H. - Eenige plaatsen uit de Nagarakretagama betreffende Hayam Wuruk.
29240: KERN, H. - Eenige imperatiefvormen van het oudjavaansch.
18877: KERN, H. - Fabelen in 't Rottineesch.
20111: KERN, H. - Epigrafische aanteekeningen. I. Een woord in 't Sanskrit opschrift van Toegoe (Bekasih) verbeterd. II. Iets over de inscriptie van Kebon-kopi. III. Over de inscriptie van Djamboe.
19047: KERN, H. - Gitada, Bahi, Indrani, Çaci.
29199: KERN, H. - Geschied- en oudheidkundige nasporingen in British Burma.
18940: KERN, H. - Geschiedkundige gegevens in 't gedicht Nagarakretagama.
29079: KERN, H. - Herinneringen uit Britsch-Indie.
19000: KERN, H. - Grafsteenopschrift van Koeboer Radja.
29122: KERN, H. - Het opschrift van Batoe Beragong op niew onderzocht.
18972: KERN, H. - Het infix-prefix in.
30152: KERN, H. - Het Sanskrit op eenen steen, afkomstig uit Prambanan.
35362: KERN, H. - I. De eerste zang van den Nagarakretagama. II. Korte geschiedenis van Koning Rajasa in den Nagarakretagama. Zang V tot XII, XV tot XXXVI en XXXVIII tot het einde van 't gedicht Nagarakretagama (Zang XCVIII).
29378: KERN, H. - Het woord voor pauw in Santali, Mon en Indonesisch.
29418: KERN, H. - Iets over de Hellen der Buddhisten.
31617: KERN, H. - Iets over de oudstbekende aardrijkskundige namen in Nederland.
18920: KERN, H. - In memoriam Dr. J. L. A. Brandes.
18999: KERN, H. - Inscriptie van Kota Kapoer.
29135: KERN, H. - Javaansche mengelingen.
29245: KERN, H. - Jalogra.
12343: KERN, H. - Klankverwisseling in de Maleisch-Polynesische talen.
18750: KERN, H. - Korte opmerkingen over Balineesch en Kawi.
29358: KERN, H. - Labadioe.
29101: KERN, H. - Korte opmerkingen over Balineesch en Kawi.
18939: KERN, H. - Linguistic Survey of India.
29387: KERN, H. - Linguistic Survey of India.
18781: KERN, H. - Nog iets over 't opschrift van Pagger Roejong.
18897: KERN, H. - Oorsprong van het Maleische woord Bedil.
18844: KERN, H. - Opmerkingen over 't Galelareesch naar aanleiding der beknopte spraakkunst van M. J. van Baarda.
29142: KERN, H. - Opschriften op oude bouwwerken in Kambodja.
7951: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Engelsch-Indië.
19052: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Burma.
7959: KERN, H. - Oudheidkundige nasporingen in Orissa.
18990: KERN, H. - Oudheidkundige nasporingen in Orissa.
19029: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Burma.
19065: KERN, H. - Oudheidkundig onderzoek in Engelsch Indië.
19066: KERN, H. - Over den vermoedelijken oorsprong der Naga vereering.
50158: KERN, H. - Oudjavaansche absolutieven.
19039: KERN, H. - Over 't Sanskritvers aan 't begin der inscriptie van den Minto-steen.
18782: KERN, H. - Oudjavaansche eedformulieren op Bali gebruikelijk.
29316: KERN, H. - Over de taal der Jotafa's aan de Humboldtbaai.
18872: KERN, H. - Overeenkomst van een mythe der Kei-Eilanders met een Minahassisch sprookje.
29111: KERN, H. - Over zoogenaamde verbindingsklanken in het Tagala en wat daarmee overeenkomt in 't Kawi.
18828: KERN, H. - Pali-handschriften van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden.
20124: KERN, H. - Pakabu.
5426: KERN, H. - Professor H. Kern. (6 April 1833-1913).
29242: KERN, H. - Regelen van klankverbinding in 't Oudjavaansch.
18793: KERN, H. - Sanskritische woorden in het Bisaya.
18964: KERN, H. - Sanskritinschrift van Toek Mas (Dakawoe).
29163: KERN, H. - Sanskritsche woorden in het Bisaya.
29181: KERN, H. - Sanskrit-inscriptie ter eere van den Javaanschen vorst Er-Langa.
29188: KERN, H. - Sanskrit-inscriptie van Java, van den Jare 654 Çaka (A.D. 732).
29404: KERN, H. - Sanskritinschrift van Toek Mas (Dakawoe).
29134: KERN, H. - Stamverdubbeling in 't Kawi.
18849: KERN, H. - Sawuneesche bijdragen: Volzinnen, samenspraken en woordenlijst, met eene grammatische inleiding. & Sawuneesch-Nederlandsche woordenlijst.
29274: KERN, H. - Twee krijgstochten uit den Indischen Archipel tegen Ceilon.
18873: KERN, H. - Ter herinnering aan H. C. Humme.
18865: KERN, H. - Woordverwisseling in het Galelareesch.
19034: KERN, H. - Zang XCII tot het einde van 't gedicht Nagarakretagama.
19067: KERN, H. - Ya Wana als naam van Annam.
19011: KERN, H. - Zang LII tot LXXIV van den Nagarakretagama.
19028: KERN, H. - Zang LXXXIV tot XCI van den Nagarakretagama.
18950: KERN, H. - Zang V tot XII en XV tot XVII van den Nagarakretagama.
19019: KERN, H. - Zang LXXV tot LXXXIII van den Nagarakretagama.
7963: KERN, H. - Zang VI van 't Oudjavaansch Ramayana in vertaling.
18978: KERN, H. - Zang XVIII tot XXII van den Nagarakretagama.
18997: KERN, H. - Zang XXXIII tot XXXVI, en XXXVIII, XXXIX, L, LI van den Nagarakretagama.
35363: KERN, H. - Zang XXIII tot XXXII van den Nagarakretagama.
18780: KERN, H. - Zang XV van 't Bharata-Yuddha in Kawi, met vertaling en aanteekeningen.
18930: KERN, R. A. - 't Lemes in 't Soendaasch (met voorwoord en woordenlijst).
32674: KERN, J. H. - Viburnum amplificatum Kern - an endemic Wayfaring tree from Borneo.
29544: KERN, R. A. - De beteekenis van het woord Dalang.
12308: KERN, R. A. - Boegineesche en Makassarsche taalkundige bijdragen.
29504: KERN, R. A. - 't Prefix ha-.
8053: KERN, R. A. - De Partikel pa in de Indonesische talen.
19223: KERN, R. A. - Djakat Anak.
30427: KERN, R. A. - De Wajang Beber van Patjitan.
29542: KERN, R. A. - De Soendasche Ö-klank.
8063: KERN, R. A. - Djandji Dalem.
19201: KERN, R. A. - Een Maleische brief van Nicolaus Engelhard.
29372: KERN, R. A. - Eenige Soendasche fabels en vertelsels.
29327: KERN, R. A. - Een Javaansch sprekende bevolking in de Preanger-Regentschappen.
19264: KERN, R. A. - Een episode uiot het La Galigo Epos.
8073: KERN, R. A. - Het Soendasche Pantoen-verhaal Loetoengkasaroeng.
8077: KERN, R. A. - Gelijkheid en verschil van voorvoegsels in Indonesische talen.
29496: KERN, R. A. - Enkele aanteekeningen op G. Coedès' uitgave van de Maleische inschriften van Çriwijaya.
29528: KERN, R. A. - Het persoonlijk voornaamwoord Aku
12243: KERN, R. A. - Het Javaanse Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan.
12305: KERN, R. A. - Joartan werdergevonden?
29514: KERN, R. A. - Maleisch Mempelam en verwante vormen.
29479: KERN, R. A. - Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de kennis der geschiedenis van Java.
8036: KERN, R. A. - Maleisch Mempelam en verwante vormen.
19166: KERN, R. A. - Kabajan.
29573: KERN, R. A. - Pai Unus en Sunda.
19182: KERN, R. A. - Met den Gouverneur-Generaal op reis in 1822.
29545: KERN, R. A. - Pun, Pura.
12288: KERN, R. A. - Proeve van Boegineesche geschiedschrijving
12334: KERN, R. A. - Soendasche bezwerings formules.
19194: KERN. R. A. - Rakai.
19214: KERN, R. A. - Wortels en grondwoorden in de Austronesische talen.
19225: KERN, R. A. - Tweeërlei Prefix Ka- in de Austronesische talen.
20228: KERN, R. A. - Wali poehoen.
20205: KERN, R. - Losse gegevens over het Alasland.
4130: KERN, R.A. - De reis van Koning Hajam Woeroek door Ladmadjang in 1359 A.D.
1851: KERN, R.A. - Lawai, Lawe.
30341: KERN, R. - Dwerghertverhalen uit den Archipel. Sundascher verhalen. Mededeeling. & Corrigenda.
20460: KERN, W. - Uit de verslagen van Dr. W. Kern, taalambtenaar op Borneo 1938-1941.
20450: KERN, W. - Aanteekeningen op de Sja'ir Hémop (Sja'ir Kompendi Welanda berperang dangan Tjina).
52012: KERN, W. - Commentaar op de Salasilah van Koetai.
30543: KERN, W. - Waar verzamelde Pigafetta zijn Maleise woorden?
50160: KERN, H. - Rottineesch-Maleische woordenlijst.
19050: KERN, H. - Samba en Yajna Wati.
76279: KERN, H. - Eene oudheidkundige kaart van Java (Review article).
6957: KERNS, J. ALEXANDER. - Studies in Honor of J. Alexander Kerns. Edited by Robert C. Lugton and Milton G. Saltzer.
18360: KERSTEN, C. - IJzerconstructie. Handleiding bij Middelbaar Technisch Onderwijs en bij het ontwerpen en teekenen van ijzerconstructies ten behoeve van bouwkundige samenstellingen.
35766: KERVYN, JOSEPH. - Le brigandage en Mongolie. Souvenirs de la Chine "Ancienne".
59364: KESLER, C. K. - De naam Antillen.
59520: KESLER, C. K. - Maria Sibylla Merian (1647-1717). & Nog iets over Maria Sibylla Marian.
59728: KESLER, C. K. - Moeilijkheden met betrekking tot eedsaflegging en het dragen der wapenen in Berbice in de 18de eeuw.
59567: KESLER, C. K. - Na 100 jaar branden in Paramaribo.
59339: KESLER, C. K. - De Interoceanische verbinding víoór 100 jaar.
59359: KESLER, C. K. - Amsterdamsche bankiers en de West in de 18de eeuw.
59528: KESLER, C. K. - Suriname en Curaçao op de Internationale Koloniale Tentoonstelling te Parijs.
59539: KESLER, C. K. - Twee populaire vruchten van Curaçao. Oranjeappelen en pinda's.
59815: KESLER, C. K. - Hoe Spanje zijn bezittingen in de Caraïbische zaee verkreeg, organiseerde en... verloor.
59588: KESLER, C. K. - Graaf von Zinzendorf in Holland.
59582: KESLER, C. K. - In memoriam Mr. Dr. C. F. Schoch.
59245: KESLER, C. K. - Twee rooftochten met tragischen afloop. (Guyanas).
59574: KESLER, C. K. - Bacoven in Suriname.
59734: KESLER, C. K. - Barbados. Eenige aanteekeningen omtrent de geschiedenis van het eiland.
59375: KESLER, C. K. - Het Assiento.
59391: KESLER, C. K. - Nog iets omtrent Surinaamsche plantage-leeningen.
59554: KESLER, C. K. - Een paar opmerkingen. (Nederland en Suriname).
59215: KESLER, C. K. - Willem Usselincx en de oprichting van de Westindische Compagnie.
49992: KESLER, C. K. - De West-Indische Kamer.
59744: KESLER, C. K. - John Gabriel Stedman (Eenige aanteekeningen omtrent zijn geslacht, loopbaan en werkkring).
59544: KESLER, C. K. - Twee Curaçaosche Gouverneurs. (H. A. van Beuningen & Mr. Jan van Beuningen).
59442: KESLER, C. K. - De ontwikkeling van een modern bankbedrijf. De Maduro's bank op Curaçao.
59432: KESLER, C. K. - Een Duitsch medicus in Essequebo in de laatste jaren der 18e eeuw. (Dr. Ernst Karl Rodschied).
59424: KESLER, C. K. - Duistere bladzijden uit de geschiedenis van Suriname. (ca. 1650-1672).
59400: KESLER, C. K. - Een conflict tusschen Amsterdam en de Staten-Generaal over Suriname in 1774 en '75.
66868: KESLER, C. K. - Nils Otto Tank (1800-1864).
18678: KESSEL, OSCAR VAN. - Reis in de nog onafhankelijke Batak-landen van Klein-Toba, op Sumatra, in 1844. (Vertaald uit "Das Ausland, 1854).
18683: KESSEL, OSKAR VAN. - Herinneringen aan Sumatra.
58370: KESTEREN, C. E. VAN. - Ter gedachtenis van K. F. Holle.
49208: KETELHAVEN. - 5 Postcards from Museum voor de Scheepsarcheologie Ketelhaven O.-Flevoland.
71488: KÉTELS, J. - Son Altesse la Princesse Marie-José et le Comte de Flandre, Prince Charles de Belgique.
71591: KÉTELS, J. - Son Altesse Royale, le Duc de Brabant, Prince Léopold de Belgique.
19573: KETJEN, E. - Bijdrage tot de geschiedenis der Kalangs op Java.
30457: KETJEN, E. - De Kalangers. Met aanteekeningen van H. L. Ch. te M.
67904: KETTLER, J. I. - Fortschritte in Neu-Seeland. Begleiteworte zu Tafel 8.
68934: KETTLER, J. I. - Fortschritte in Neu-Seeland. Begleiteworte zu Tafel.
30172: KEUCHENIUS, W. M. - Beschrijving der Bataviasche Jurisdictie en onderzoek naar de oorzaken der meerdere ongezondheid van Batavia en deszelfs Rhee, alsmede waaraan de mindere bevolking, de wijnige opbrengst der producten, en de groote onveiligheid in dit anders vruchtbaar gewest toe te schrijven is.
60777: KEUKEN, JOAN VAN DER - REMCO CAMPERT. - Achter glas.
60778: KEUKEN, JOAN VAN DER - SIMON CARMIGGELT. - Wij zijn 17.
4635: KEUNIG, DR. H. J. - L'habitat rural aux Pays-Bas.
12519: KEUNING, (H.) J. - Toba-Bataks en Madailing-Bataks.
1748: KEUNING, DR. H.J. - Geomorfologie in de landbeschrijving van Nederland.
32367: KEUNING, H. J. - Doelstelling, ontwikkeling en methoden der agrarische geografie.
12218: KEUNING. (H.) J. - Nederlandse Strafrechtspraak aan de Wisselmeren (met commentaren van J. van Baal, J.J.Fahrenfort, A.F.J.Köbben, en een naschrift van J. Keunig).
12494: KEUNING, H. J. - De Toba-Bataks, vroeger en nu.
31838: KEUNING, H. J. - Historische geografie.
31913: KEUNING, H. J. - Enkele beschouwingen over de image van Nederland.
18558: KEUNING, H. J. - In Memoriam Prof. Dr. W. E. Boerman.
32284: KEUNING, H. J. - The place of social geography within human geography.
32389: KEUNING, H. J. - Het 20ste Internationale Geogragencongres te London.
32358: KEUNING, H. J. - Ontwikkelingstendenties tot een modernisering van de sociale geschiedenis.
2555: KEUNING, J. - De Duitsche mijl en andere in de Nederlanden in de 16de eeuw in gebruik zijnde mijlen.
2938: KEUNING, J. - Cornelis Anthonisz. Zijn caerte van Oostlant, zijn onderwijsinge vander zee en zijn caerte van die Oosterse See.
2854: KEUNING, H.J. - Een halve eeuw Utrechtse sociale geografie. (Enige beschouwingen over object en beginselen).
2341: KEUNING, J. - Blaeu's appendix.
2320: KEUNING, J. - Een reusachtige aardglobe van Joan Blaeu uit het midden der zeventiende eeuw.
2338: KEUNING. J. - De groote Ptolemaeus-publikatie der Vaticana.
2349: KEUNING, J. - De Hattinga's.
2327: KEUNING, J. - De renaissance-tijd der kartografie (vóór de drukkunst).
2344: KEUNING, J. - Hulpmiddelen bij de dateering van verschillende uitgaven van W. J. Blaeu.
3952: KEUNING, J. - Het oudste bericht over de Westkust van Europa.
18591: KEUNING. J. - Petrus Plancius, 1552 - 1952.
2930: KEUNING, J. - Johannes van Keulen van Amsterdam en Johannes van Keulen van Deventer.
2179: KEUNING, MR. J. - De betekenis van Zuid-Afrika voor Nederland.
5432: KEUNING, J. - Kartografie van Friesland tot 1600.
70807: KEUNING, W. - R.H.B. School, Drachten.
59334: KEYE, OTTHO. - Ottho Keye in 1659 over den cacaoboom en de cacao.
29048: KEYSER, S. - De leden van de vorstengeslachten in Soerakarta en Jogjakarta.
18745: KEYSER, S. - De twee eerste soera's van den Javaanschen koran.
18748: KEYSER, S. - De oude Bataviasche Statuten. Statuten, keuren en ordonnantien, bijeengebracht op last van den Gouverneur Generael Antonio van Diemen ende Raden van India.
18726: KEYSER, S. - De rouw onder de Javanen.
18720: KEYSER, S. - De troonsopvolging van de Muselmansche Vorsten.
18739: KEYSER, S. - Een verzameling van Javaansche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen.
18742: KEYSER, S. - Een opstel over het landbezit door den Wedana van het distrikt Bantjar, residentie Rembang. Opgave van de handelingen der menschen van de Javaansche godsdienst in het district Bantjar.
18741: KEYSER, S. - Een belangrijke brief over een belangrijk onderwerp. (Adriaan David Cornets de Groot Jr.).
18744: KEYSER, S. - Inlandsche verhalen van den Regent van Tjiandjoer in 1857.
18743: KEYSER, S. - Eenige alfabetten en proeven van oud Javaansch schrift.
18732: KEYSER, S. - Kitab Toehpah, Javaansch-Mohammedaansch wetboek, uitgeven van wege het Koninklijk instituut voor de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1853.
29047: KEYSER, S. - Opgave van alle diensten, die van rijkswege verrigt werden in hte Regentschap Bangil, van 1825 tot 1843.
29053: KEYSER, S. - Stukken betreffende het onderzoek het landbezit op Java.
50561: KEYSSER, C. - Vom Sattelberg zum Markham. (Deutsch-Neuguinea).
54028: KEYSTONE. - Osaka, Music playing Geisha's in Strike.
53817: KEYSTONE. - Portrait of Edvard Grieg, Bergen Norway.
34744: KEYSTONE. - Ukrainian-Canadian boys and girls vocal musician group.
29012: KEYZER, S. - De Javaansche handschriften te London.
31388: KEYZER, S. - Reizen over Java door Raden Mas Arja Poerwa Lelana.
46488: KHALDEI, YEVGENY. - Portrait of Doctor in medicine Antonina Choubladze at the piano with her mother Raïsa Ivanovna.
62270: KHAN, MAHEBOOB. - Hindustani Songs (Only: I. Bhajan (Hindou Hindou Love Song, Nr. 520).
74225: KHAN, SHER BANU A. L. - What happened to Sayf al-Rijal?
33021: KHANIKOFF, M. N. DE. - Mesjhed, de heilige stad in Khorâssan en hare omgeving.
33088: KHANIKOFF, M. N. DE. - Méched, la Ville Sainte, et son territoire, extrais d'un voyage dans le Khorassan, 1858.
8719: KHANNA, VINOD AND MALINI SARAN. - The Ramayana Kakawin: A Product of Sanskrit Scholarship and Independent Literary Genius.
63564: KHARTOUM. - Gordon Stationary, Khartoum, Post-Sudan. Native Market.
65873: KHERUMIAN, R. - Remarque à propos du type physique des populations de l'Orient Classique.
6771: KHOURY, PAUL. - Une lecture de la Pensee Arabe Actuelle. Trois études.
19298: KIEFER, TH. M. - Parrang Sabbi: Ritual Suicide among the Tausug of Jolo.
8262: KIEFER, THOMAS M. AND CLIFFORD SATHER. - Gravemarkers and the Repression of Sexual Symbolism: The case of two Philippine-Borneo Moslem Societies.
50557: KIEKEBUSCH, HR. - Ausgrabungen des Märkischen Museums bei Breddin, Kreis Ostpriegnitz. Mit Nachträgliche Bemerkung.
50659: KIEKEBUSCH, ALBERT. - Die erste nordische Archäologenversammlungn in Christiania 4.-8. Juli 1916.
50598: KIEKEBUSCH, A. & HR. GROSSE. - Die Ausgrabungen des Märkischen Museums im Jahre 1913 (Sonnewalder Beobachtungen).
58126: KIEL. - Le Port de Kiel considéré comme futur port de guerre allemand.
1143: KIELHOLZ, A. - Jakob Boehme. Ein pathographischer Beitrag zur Psychologie der Mystik.
59627: KIELSTRA, J. C. - Rede door zijne excellentie Mr. J. C. Kielstra Gouverneur van Suriname op 8 Mei 1934 uitgesproken bij gelegenheid van de opening der Koloniale Staten.
29221: KIELSTRA, E. B. - Onze kennis van Sumatra's Westkust omstreeks de helft der achttiende eeuw.
29228: KIELSTRA, E. B. - Het contract met Bondjol van Januari 1824.
29241: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1833-1835.
29233: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
29247: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1841-1849.
29246: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1836-1840.
29248: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust sedert 1850.
49894: KIELSTRA, J. C. - Nieuw Inlandsch economisch leven.
55238: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825, 1826-1832, 1833-1835, 1836-1840, 1841-1849, sedert 1850.
50044: KIÈS, CH. - De Bestuurshervorming in Nederlandsch-Indië.
50457: KIÈS, CH. - De Staatsmarine in ons Staatsbestel.
50217: KIÈS, CH. - Bezuiniging op de uitgaven voor het Kon. Ned.-Indische Leger.
50402: KIÈS, CH. - De 20-jarige Volksraad.
50206: KIÈS, CH. - Regeerings-beleid voor Ned.-Indië. Met Naschrift van C. K.
50453: KIÈS, CH. - Wat de Finsch-Russische strijd voor de Indische defensie te leeren geeft.
50275: KIÈS, CH. - Een nieuw bestek? (Uitgesproken door Mr. J. J. Schrieke).
50288: KIÈS, CH. - Nog eens ,,Onze Grondwet".
50381: KIÈS, CH. - De welvaart der inheemsche bevolking van Ned.-Indië. Kan kunstmatige bevordering veel helpen?
50432: KIÈS, CH. - Een en ander omtrent kolonisatie ,,en masse" van blanken naar een tropenland.
32473: KIESTRA, H. - Lelystad in Oostelijk Flevoland.
6715: KIFFEN, G. H. - Wagenbouw G. D. Robers Enschede.
20100: KILIAAN, J. TH. E. - Oudheden aangetroffen in het landschap Besoa (Midden-Celebes).
66182: KILLIAN ET HODENT, M. - Le recensement des paturages sur les hauts-plateau Algériens, les steppes présahariennes et le role de l'aviation.
58848: KILSDONK JR., G. W. J. - Portrait of G. W. J. Kilsdonk Jr., of a photograph by Reesinck, Zutphen-Deventer of Gerardus Willebrordus Joannes Kilsdonk jr. Directeur de la Eerste Nederlandsche Rijwiel- & Machinefabriek voorheen H. Burgers, Deventer.
73679: KIMMEL, CORNELIS. - Portret van Jacob Hobein (1810-1888) met handtekening in facsimile, matroos 2. klasse
68641: KIND, D. & J. F. JULIUS SCHMIDT. - De neuesten vulkanischen Erscheinungen bei der Griechischen Insel Thera (Santorin).
19377: KINDER, DE CAMARECQ, A. W. - Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapera.
30086: KINDER DE CAMARECQ, A. W. - Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapoera in de Preanger regentschappen tot 1858.
30076: KINDER DE CAMARECQ, A. W. - Bijdrage tot de kennis der volksinstellingen in de Oostelijke Soenda-landen.
5512: DER KINDEREN, (T.H.) - Het bestuur en de rechtspleging in het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden.
31267: DER KINDEREN, D. - Herinneringen van eenen togt op Sumatra. (Mandaheling en Angkola).
18848: KINDEREN, T. H. DER. - Levensbericht van Dr. G. A. Wilken.
46424: KINDERMANN & CO, C. F. - Preis-Liste über photographische Bedarfsartikel. Nr. 18.
70265: KING & STOKES, CAPITAINS. - Expédition nautique des capitains King et Stokes, ordonnée par le gouvernement anglais, pour le relev;e des côtes de l'Amériquie Méridionale et pour léxploration du détroit du Magellan.
50229: (KING, HAROLD). - Naar een beter economisch jaar.
50227: (KING, HAROLD). - Naar een beter economisch jaar. & Economische opleving.
8345: KING, VICTOR T. - Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamic of Rural Unrest.
34380: KING, VICTOR. - Additional Notes on the Malohs and Related Peoples of Kalimantan Barat: The Value of Dutch Ethnography.
8392: KING, VICTOR T. - Cursing, Special Death and Spitits in Embaloh Society.
12200: KING, VICTOR T. - The Sociology of South-East Asia. A Critical Review of Some Concepts and Issues.
8408: KING, VICTOR T. - Unity, Formalism and Structure: Comments on Iban Augury and Related Problems. A Rejoinder by Peter Metcalf.
29723: KING, VICTOR T. - Status, Economic Determinism and Monocausality: More on the Samin. Korte mededelingen.
70142: KING, HENRY. - Journal d'un voyage fait à l'ile Pitchairn, par le capitaine Henri King, en 1819. - Découverte de l'ile Elisabeth.
74292: KING, VICTOR T. - Claiming Authority. Derek Freeman. His Legacy and Interpretations of the Iban of Borneo.
35675: KINGS PALACE. - Defilee of the air force music band in front of the Palace, Bruxelles.
1324: KINSEY, ALFRED C., W. B. POMEROY, C. E. MARTIN & P. H. GEBHARD. - Sexual behavior in the human female.
2083: KINT, A. - Het kaarteringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië na de wapenstilstand van 1945.
69224: KIRCHHOFF, ALFRED. - Die hydropgraphische Zubehör des äquatorialen Muta Nsige.
69227: KIRCHHOFF, ALFRED. - Aus dem Südn der Kamerun-Kolonie.
33410: KIRCHHOFF, THÉODORE. - De Vallei van Yosemiti.
33224: KIRCHHOFF, THÉODORE. - Les merveilles de la Vallée de Yosemiti, 1870-1872.
399: KIRCHMANNUS, JOHANNES & NICOLAUS RIGALTUS. - De funeribus Romanorum & Funus parasiticum sive L. Liberti Curculionis Parasiti mortualia.
55079: KIRK, MARY. - Portrait engraving of Mary Kirk, wife of Sr. Thomas Vernon.
11744: KIRK, GEORGE E. - A short history of the Middle East from the Rise of Islam to Modern Times.
74093: KIRKSEY, S. EBEN AND KIKI VAN BILSEN. - A road to freedom. Mee articilatuions and the Trans-Papua Highway.
33626: KISAK TAMAI. - Drie Japansche fabels.
727: KISCH, EGON ERWIN. - Beehrt sich darzubieten: Paradies Amerika.
728: KISCH, EGON ERWIN. - Asien gründlich verändert.
1258: KISCH, HEINRICH. - Die sexuelle Untreue der Frau. Eine sozial-medizinische Studie.
1504: KISCH, EGON ERWIN. - Geschichten aus sieben Ghettos.
34169: KISSENBERTH, WILHELM. - Uit mijn Braziliaansch Dagboek.
10295: KJERSMEIER, CARL. - Negerskulptur.
4350: KJERSMEIER, CARL. - Afrikanske Negerskulpturer. African Negro Sculptures.
11709: KJERSMEIER, CARL. - Centres de style de la sculpture nègre africaine.
58975: KKA. - A. Risteigen. Rabbits.
58977: KKA. - Ducks.
58973: KKA. - Girls. Traditional dress.
32355: KLASEMA, M. - De stand van de werkzaamheden aan de Zuiderzeepolders.
979: KLATT, FRITZ. - Rainer Maria Rilke.
34087: KLAVEREN, L. M. VAN. - Reisherinneringen van een bestuursambtenaar in Zuid-Celebes.
30302: KLEIAN, E. F. - Lijst van woorden in het Maleisch, Hollandsch, Rottineesch en Timoreesch.
32004: KLEIJ, J. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de Waterstaatskaart en de kartografische aspecten daarvan.
59527: KLEIJNTJENS, J. - Het apostolisch vicariaat van Curaçao.
69766: KLEIN, W. C. - Nieuw Guinee. Uitgegeven voor het Molukken-Instituut. With an english summary. With separate plate and 3D looking-glass.
2482: KLEIN, DR. W.C. - Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft.
1747: KLEIN, DR. IR. W.C. - Schendingen van ons landschapsschoon en zijn herstel.
1739: KLEIN, DR. IR. W.C. - Schepping van recreatieterreinen voor de bevolking van het industrieele Westland door uitvoering van een ''natuurschoonplan".
2491: KLEIN, DR. W.C. - De nieuwe topografische kaarten 1: 100 000 van den Vogelkop en andere gedeelten van Nieuw-Guinea, berustende op luchtfotogrammetrie, en hunne beteekenis voor de ontwikkeling van het land.
50279: (KLEIN, W. C.). - Luchtdiensten op Nieuw-Guinea.
3935: KLEIN, DR. W.C. - Spoorweg-geologie in Zuid-Limburg.
50413: KLEIN, W. C. - De militaire exploratie van Nieuw Guinea tijdens de regeering van Koningin Wilhelmina.
50231: (KLEIN, W. C.). - Nieuw-Guinea, exploratie, exploitatie, kolonisatie.
50435: KLEIN, W. C. - Het nationale belang bij den invoer van Curaçao.
50475: KLEIN, W. C. - Economische exploratie van Suriname's verre binnenland. Resultaten van recente onderzoekingen in Britisch en Venezolaansch Guyana.
50220: KLEIN, W. C. - Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft. (Ruim uittreksel van het K.N.A.G.).
50403: KLEIN, W. C. - Mogelijkheid van Marine-Luchtverkenning van enkele speciale gebieden op Nieuw-Guinea.
31711: KLEIN, W.C. - De hydrologische gesteldheid van het Zuid-Limburgsche mijndistrict.
12376: KLEIN, W. C. - Opmerkingen in het Nieuw-Guinea Rapport van de heer van Eechoud, Resident van dat Gewest, over sociale en economische vraagstukken. (Mededeling).
69757: KLEIN, W. C. (HOOFDREDACTIE), A.J.BEVERSLUIS & A.F.KUYSTEN. - Nieuw Guinea: de ontwikkeling op economisch, sociaal en cultureel gebied, in Nederlands en Australisch Nieuw Guinea.
46317: KLEINE-GARTMAN. - Portrait of Maria Johanna Kleine-Gartman.
66850: KLEINFELD, JUDITH, JACK KRUSE AND ROBERT TRAVIS. - Inupiat participation in the Wage economy: Effects of culturally adapted jobs.
29507: KLEINTJES, PH. - Gegevens betreffende de medewerking van Jean Chrétien Baud aan de samenstelling van de ontwerpen van wet tot vaststelling van het reglement op het beleid der regeering van Ned.-Indië en hun toelichtingen (1851-1853).
1033: KLEIST, HEINRICH VON. - Kleist. Leben und Werk im Bild. Herausgeg. von Eberhard Siebert.
1886: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Wat weten wij van den vóórhistorischen mensch in den Indischen Archipel en op het naburig Aziatisch continent? Samenvattend overzicht.
49895: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Dwergstammen in den Indischen Archipel.
1897: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Bijgeloof in den Indischen Archipel in zake krankzinnigheid . Samenvattend overzicht.
1930: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Bijgeloof in den Indischen Archipel inzake overspel.
1974: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Indische instituten.
1987: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - De aap in het volksgeloof der inlanders van den Indischen Archipel.
2003: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Denkbeelden der inlanders van den Indischen Archipel omtrent de geboorte van tweelingen.
2078: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Opvattingen omtrent het ontstaan en de genezing van ziekte in Indonesië.
2081: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Geslepen stenen werktuigjes van het eiland Bali.
2085: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Ziekenverzorging bij de inheemsche bevolking van den Indischen Archipel.
2087: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Bijgeloof der inlanders van den Nederlandsch-Indischen Archipel betreffende de geboorte.
2090: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Aanteekeningen betreffende het gebruik van een menschelijken schedel in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
2155: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Het asylrecht bij overspel in den Indischen Archipel.
2172: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. - Oude urn-schedels van Melolo (Oost-Soemba).
2514: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Is het Neanderthal-ras uitgestorven?
2263: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - De rassen van Europa. Samenvattend overzicht. Met Naschrift: De rassen van Europa, door Dr. H. Ten Kate.
2964: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers. & Eenige opmerkingen betreffende de anthropologie der Mentaweiers, door H. F. C. Ten Kate.
3873: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De ,,Pontianak" op Nias.
2999: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Opvattingen der inlanders in onze oost omtrent de schadelijke invloeden der geesten van onvoldragen en van doodgeboren voldragen kinderen.
4520: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J. P. - Bijdrage tot de anthropologie van Celebes.
4556: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. - Het eeuwfeest der British Association for the Advancement of Science. London, 23-30 September 1931.
4517: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Het 4de ,,Pacific Science Congress", gehouden te Batavia en Bandoeng van 16-25 Mei jl.
4059: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Het ,,Institut International d'Anthropologie".
4600: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Professor J. C. van Eerde. 11 Maart 1871 - 1 April 1936.
18577: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - J. P. Kleiweg de Zwaan.
18596: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Fritz Sasarin.
18556: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Mevrouw Jeannette Visser-Hooft*.
31664: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. & C. C. RAMAER. - Het eeuwfeest van onze Parijsche vakgenooten.
31746: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J. P. - Brief van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan naar aanleiding van de bespreking door dr. J. Sasse Az. van zijn werk ,,Anthropologische Untersuchungen über die Niasser".
19054: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Dierenverhalen en dieren-bijgeloof bij de inlanders van den Indischen Archipel.
50778: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Houten lampjes van Bali en Oost-Lombok.
7969: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - De verhouding tot de aangetrouwde familie in den Indischen Archipel.
31925: KLEMENCIC, VLADIMIR. - Types of the areas of the emptying or concentrating population in Slovenia - Yugoslavia.
50008: KLERCK, E. S. DE. - De Java-oorlog herdacht, 1825-1830.
59726: KLERK, C. DE. - De Britsch-Indiërs in Suriname.
59228: KLERK, J. A. DE. - Het petroleumbedrijf op Curaçao.
33939: KLERK, J. B. DE. - De Vechtstreek.
50715: KLERK, R. DE, J. E. VAN MIJLENDONK EN W. A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
19704: KLERKS, E. A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang.
50173: KLERKS, JOS. - Gegevens over Keieesche Huwelijks-adat.
54860: KLETKE, H. - Alex. von Humboldt's Reizen in Amerika en Azië.
30512: KLEYNTJENS, J. - De godsdienstige toestand in Voor-Indië onder Hollandsch bestuur.
60482: KLIMOWSKI, ANDRZEJ. - Death of the President. Smierc Prezydenta. Jerzy Kawalerowicz.
76290: KLINKERT, H. C. & J. R. P. F. GONGGRIJP. - Iets over de Maleische school- en volksleesboeken, bekroond en uitgegeven door het Nederlandsch Indisch Gouvernement. & Eeen woord over het opstel van den heer H. C. Klinkert (,,Iets over ...).
29087: KLINKERT, H. C. - Antwoord op de antikritiek van de Heeren G. R. P. F. Gonggrijp, J. G. F. Riedel en N. Graafland. (Over: "Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken").
29080: KLINKERT, H. C. - Iets over de Pantons of Minnezangen der Maleijers.
29153: KLINKERT, H. C. - Twee Maleische handschriften. (De Sjair Sulthan Mansoer Sjah Gemptia. - De Sjair Kahar 'l Masjhoer).
29089: KLINKERT, H. C. - Vervolg op de Maleische spreekwoorden benevens eenige Maleische raadsels en kinderspelen.
29921: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Radja Boedak op Anak Saudagar Mendjadi Radja.
31391: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Langlang Boewana.
31390: KLINKERT, H. C. - Het Pada-Loemban-feest te Japara.
29934: KLINKERT, H. C. - Poelau Loos. & Nog iets over Poelau Loos, door E.
29926: KLINKERT, H. C. - Iets over de geneeskunde bij de Maleiers.
76289: KLINKERT, H. C. - Eenige Maleische spreekwoorden en spreekwijzen, verzameld, vertaald en opgehelderd.
29076: KLINKERT, H. C. - Verhaal eener Pelgrimsreis van Singapoera naar Mekah, door Abdoellah Bin Abdil Kadir Moensji, gedaan in het jaar 1854, vertaald door H. C. Klinkert.
69663: KLM. - Dienstregeling. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 2.
69660: KLM. - Wat mag ik van de KLM verwachten?.
69662: KLM. - Dienstregeling en tarieven voor Nederland en België. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 3.
7888: KLOCHKO, MIKHAIL A. - Soviet Scientist in China.
12196: KLOKKE, A. H. - Oorsprongsmythen en Afbeeldingen van de Ngaju-Dayak Mihing; De Achtergrond van een Bestaande Methode van Visvangst.
8125: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk: Repliek.
12210: KLOOS, P. - W. G. Ahlbrinck. Missionaris-etnograaf onder de Karaiben in Suriname
8175: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk.
8264: KLOOS, PETER. - Search for Health Among the Maroni River Caribs. Etiology and medical care in a 20th century Amerindian group in Surinam.
74248: KLOOS, DAVID. - A Crazy State. Violence, Psychiatry and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942.
32204: KLOOSTERMAN, J. - Recent onderzoek van de oceaanbodems, in het bijzonder van hun warmtestroom.
12205: KLOPPENBORG, RIA. - The Role of the Buddhist Monk in Development Activities.
2559: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier.
1724: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen.
2755: KLOPPENBURG, D. - Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13de eeuw. & Aanvulling op het artikel ,,Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13e eeuw".
4089: KLOPPERT, J.J. - De Geol.-Geogr. excursies onder leiding van Prof. J. van Baren.
68329: KLUGE, EMIL. - Die Reaktionen des Erdinnern gegen die Erdoberflache in den Jahren 1855 und 1856.
59243: KLUVERS, B. J. - Het Surinamevraagstuk. (Suriname Studie-Syndicaat).
59281: KLUVERS, B. J. - Beschouwingen over het rapport Pyttersen. & (Reactie van) Tj. Pyttersen. & B. J. Kluvers: Nog eens het rapport Pyttersen.
59247: KLUVERS, B. J. - Een wegtracé door het moeras naar Coronie.
59158: KLUVERS, B. J. - De verzekeringskas ban de firma C. Kersten en Co, te Paramaribo.
73932: KNAAP, GERRIT J. - The Saniri Tiga Air (Seram); An Account of its 'Discovery' and Interpretation between about 1675 and 1950.
59306: KNAPPERT, L. - Konig Willem I en de protestantsche gemeente op Curaçao.
59343: KNAPPERT, L. - De Labadisten in Suriname.
29363: KNAPPERT, S. C. - Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei.
59426: KNAPPERT, L./M. VAN DIJK. - Verzuimd St. Eustatius. & Nog eens: Verzuimd St. Eustatius,
19538: KNEBEL, C. - Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati.
31409: KNEBEL, J. - Darmakoesoema of Seh Djamboekarang, desa-legende uit het Javaansch medegedeeld.
19732: KNEBEL, J. - A propos d'armes et d'autres objets désignés par le Javanais sous les noms de Kjai, Poen et Si, Kaämpoehan et Kasiat. Croyances populaires et traditions.
19801: KNEBEL, J. - Babad Banjoemas. Volgens een Banjoemaasch Handschrift beschreven.
19739: KNEBEL, J. - Amulettes Javanaises.
30411: KNEBEL, J. - De Asoera in de Doerga-voorstelling van de Hindoe-beeldhouwkunst op Java.
19693: KNEBEL, J. - De Goenoeng Slamet (Antaboga, Koerès, Bangbang-Doersila, Djaka-Adji.) Desa-legende, uit het Javaansch.
30379: KNEBEL, J. - De Doerga-voorstelling in de beeldbouwkunst en litteratuur der Hindoes.
19679: KNEBEL, J. - De Kalang-legende, volgens Tegalsche lezing, uit het Javaansch.
20094: KNEBEL, J. - De legende van Bedji Tawoen, naverteld.
19708: KNEBEL, J. - Desa legenden uit het Javaansch.
30313: KNEBEL, J. - Desa-legenden van Panaraga uit het Javaansch medegedeeld door J. Knebel.
30327: KNEBEL, J. - De weertijger op Midden-Java, den Javaan naverteld.
19545: KNEBEL, J. - Een en ander over het Meer van Grati uit het Javaansch overgezet.
30575: KNEBEL, J. - Een en ander over Krsna en de Krsna-basreliëfs op[ Java. Inleidende Onderzoekingen.
30571: KNEBEL, J. - Desa-Legenden.
20101: KNEBEL, J. - Een paar eigenaardige gebruiken in de désa Tjermé, naverteld.
30340: KNEBEL, J. - Opgave van Javaansche woorden, die in de Residentie Tegal in gebruik zijn en verschillen van het Javaansch in Solo.
19674: KNEBEL, J. - Goenoeng Gadjah, Raden Bratasena en Dewi Arimbi, Eene Desa-legende uit het Javaansch.
30431: KNEBEL, J. - Over de plaatsen van de hoogste vereering (poendèn) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, naverteld.
30574: KNEBEL, J. - Over de plaatsen der hoogste vereering (Poenden) in de afdeeling Awi (Madioen), naverteld.
19701: KNEBEL, J. - Rembangsche Desa-legenden uit het Javaansch.
31401: KNEBEL, J. - Proeve van het Maleisch en Chineesch, gesproken op Banka en Blitong.
19734: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des armes chez les Javanais (avec un dessin).
19698: KNEBEL, J. - Voordeelen van het Desa-hoofd (Bekel) en de leden van het Desa-bstuur (Djoengdjang Krawat).
19814: KNEBEL, J. - Varia Javanica. (Over Kalangs. - Pasar Londa. - Legende van Telaga-Pasir. - Over het Tingkeb-feest. - Legende van Njahi-Ageng Nagapertala. - Over dievetaal. - Over reiniging), den Javaan naverteld.
55129: KNELLER, GODFREY. - Portrait engraving of a Lady.
1055: KNICK, ARTUR. - Über die Histologie der sekundären Degeneration im Rückenmark.
8387: KNIGHT, G. R. - John Palmer and Plantation Development in western Java during the earlier nineteenth century.
74064: KNIGHT, C. ROGER AND ARTHUR VAN SCHAIK. - State and Capital in Late Colonial Indonesia. The Sugar Industry, Braakhuur, and the Colonial Bureaucracy in Noth Central Java,
74256: KNIGHT, ROGER. - Rescued from the Myths of Time. Toward a Reappraisal of European Mercantile Houses in Mid-Nineteenth Century Java, c. 1830-1870.
74150: KNIGHT, G. ROGER. - Descrying the bourgeoisie. Sugar, capital and state in the netherlands Indies, circa 1840-1884.
68997: KNIPPING, E. - Reisen und Aufnahmen zwischen Ozaka, Kioto, Nara und Ominesanjo in Nippon.
69124: KNIPPING, E. - Von Kanagawa nach dem Oyama und Hakone-Gebirge.
69130: KNIPPING, E. - Reise durch den mittleren gebirgigen Theil der Hauptinsel von Japan.
33994: KNOBEL, F. M. - Per tarantas door Mongolië.
58378: (KNOBEL). - De ontwikkeling van Japan.
59444: KNOBEL, F. M. - Een voordracht te Leipzig over West-Indië.
50605: KNOCHE, WALTER. - Einige Bemerkungen über die Mapuche & Der heilige Stein von Lonquimay.
56327: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldig aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII provintien. Met voorrede van Johannes Florentius Martinet. Beschrijving van Plantagie-Gewassen (...). Beschrijving van de Plantagie-Tuin of van de wilde boom- en heestergewassen.
62321: KNSM. - Zomervacantiereizen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 1933.
64686: KNUDSEN, R. - Kapitän R. Knudsens Fangreise nach der Ostküste Grönlands im Jahre 1889 in dem norwegischen Robbenfangdampfer ,,Hekla".
58956: KNUDSEN & CO. - Fra Flaamsdalen.
59055: KNUDSEN & CO. - Bergensbanen. Den roterende sneplog i arbeide ved Taugevandet.
58996: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59000: KNUDSEN & CO. - Halvtunnellen ...
58952: KNUDSEN & CO. - Kirke med Menigher, Finmarken.
59015: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59021: KNUDSEN & CO. - Hardanger. Udsigt fra Skjerve.
59060: KNUDSEN & CO. - Lapper paa Ski, Finmarken.
59022: KNUDSEN & CO. - Kjosfossen ved Vatnahalsen.
58959: KNUDSEN & CO. - Ostmandfjd, Roldal.
59064: KNUDSEN & CO. - Lapper, Finmarken.
59065: KNUDSEN & CO. - Lappetelt med Pulker.
58961: KNUDSEN & CO. - Vatnahalsen.
59020: KNUDSEN & CO. - Sogn. Vatnehalsen.
58958: KNUDSEN & CO. - Sognefjorden.
29292: KO-MO-AN. - Javaansche ,,Gamelan-beschrijving in poëzie. & Errata.
7045: KO WON. - Contemporary Korean Poetry. Compiled and translated by Ko Won.
53574: KOBAYASHI, EITAKU. - Banbutsu hinagata gafu (Picture Pattern Book), Band 5.
11698: KÖBBEN, A. J. F. - Zwarte planters. Proeve ener Facet-Ethnografie.
8196: KÖBBEN, A. J. F. - Structuralism versus comparative functionalism; some comments. & Dupliek (mededelingen).
8213: KÖBBEN, A. J. F. - Unity and siunity - Cottica Djuka as a kinship system.
8231: KÖBBEN, A. J. F. - Continuity in Change - Cottica Djuka Society as a Changing System.
2205: KÖBBEN, A.J. - Eigendom en bezit van land bij de Agni.
63483: KOBE. - Monument of Ito, Okuryama, Kobe.
68198: KOBELT, W. - Les Dolmens de Guyotville, Algérie.
58914: KØBENHAVN. - Parti fra Rheden.
57955: KOBÈS, A. - Situation de la Colonie Agricole de S. Joseph de Ngasobil (Sénégal). Au 1er avril 1863.
57909: (KOBÈS, MGR.) - Culture du cotonnier au Sénégal.
7257: KOBUS KUCH. - Heerhugowaard. Zaal Heiligenberg. Met een vroklijke Cabaret-Revue m.m.v. Polly Noiret, Louis Noiret, Ton Cup, Antonio en Charly, De vroolijke Zangers.
8260: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Warfare and Anthropophagy in Jalé Society.
68278: KOCH, KARL. - Das Rion-Gebiet.
63467: KOCH, PETER. - Fort Davis National Historic Site., Texas. The Ruins of the Post Chapel.
68722: KOCH, GABRIEL. - Die Geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
53651: KOCH, GABRIEL. - Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
263: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR. - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
8301: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Semantics of Kinship Terms: The Jalé Case.
76088: KOCH, K. F. - De arbeid der Exploratie-detachementen op Nieuw-Guinea.
69760: KOCH, J. W. R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks.
63461: KOCH, PETER. - Riggs Memorial Museum, Ft. Stockton, Texas.
8735: KOCHER SCHMID, CHRISTIN. - Cultural Identity As a Coping Strategy Towards Modern Political Structures: The Nayudos Case, Papua New Guinea.
2461: KOCK, M.A. DE. - Eenige ethnologische en anthropolgische gegevens omtrent een dwergstam in het bergland van Zuid Nieuw-Guinea.
75005: KODAK. - le "Kodak" chez soi.
46365: KODAK. - "Kodaks".
46443: KODAK. - Catalogue des Films de la Cinémathèque Kodascope 8 m/m.
46383: KODAK. - L'Amateur du Kodak. Sommaire du No 30.
46384: KODAK. - Pour les Étrennes. les Kodaks Pliants avec objectit anastigmat.
8342: KOEFOED, G. - De eenlettergrepige Engelse woorden in het Surinaams.
54123: KOEKAS. - De sekte der Koekas in Hindostan.
33697: KOEKKOEK, M. A. - Een reisje met de ,,Rembrandt."
49756: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Italiaansch meisje met hare moeder.
49758: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - De groep in het gevelveld der ned. Bank te Amsterdam. Naar de uitstekende teekening van Koelman door den heer Lankhout overgebracht.
49757: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Fragment (de vorsten van Oranje voorstellende) uit het historisch tafereel bestemd voor eene zaal der Staten-Generaal. Beide door Koelman zelven op steen geteekend.
31986: KOEMAN, C. - Een kaartenverzameling ,,Moll" in de Universiteits-Bibliotheek te Brünn.
31990: KOEMAN, C. - Verslag van de eerste technische conferentie van de international cartographic association.
31974: KOEMAN, C. EN F. J. ORMELING. - Enige opmerkingen over de praktijk van de terreinschaduwing.
31977: KOEMAN, C. - De betelenis van de Waterschapskaarten van Delfland voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland.
32008: KOEMAN, C. - De 'Vinland Map'. Een wereldkaart uit c. 1440, met een afbeelding van Amerikaans gebied.
31893: KOEMAN, C. - Documentatie in de kartografie I & II.
31983: KOEMAN, C. - Een fundamentele wijziging van de opvattingen over de geschiedenis der kartografie van Nederland in de periode 1780-1830.
31965: KOEMAN, C. - Enkele opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van een Nederlandse topografische kaart 1 : 100 000.
31900: KOEMAN, C. - In memoriam Dr. Raleigh Ashlin Skelton.
32277: KOEMAN, C. - Some new contributions to the knowledge of Blaeu's atlases.
31952: KOEMAN, C. - The Amsterdam puiblishing house of Van Keulen and the Zee-Fakkel, an 18th century Pilot Guide for the world' seas.
31991: KOEMAN, C. - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse manuscriptkaart uit de 18e eeuw. (Tilburg en Goirle).
31849: KOEMAN, C. - Nederlandse atlassen uit de 19de eeuw.
2330: KOEMAN, C. - Moderne werkmethoden in de praktische kartografie.
31995: KOEMAN, C. - Kwantitatieve beschouwingen over de kaartering van de aarde.
53918: KOENIG, L. - Le "French Shore" (Souvenits de Campagne à Terre Neuve), par L. Koenig, Lieutenant de Vaisseau, 1886.
12270: KOENIGSWALD, G. H. R. VON. - Indonesian influences in Hawaiian art.
1937: KOENIGSWALD, DR. G. H. R. VON. - Over enkele fossiele zoogdieren van Java.
4594: KOENIGSWALD, G.H.R. VON. - Über altpalaeolithische Artefakte von Java.
32537: KOENIGSWALD, G. H. R. - Fossils from Chinese Drugstores in Borneo.
32540: KOENIGSWALD, G. H. R. - Remarks on the Prehistoric Fauna of the Great Cave at Niah.
20353: KOENINGSWALD, G. H. R. VON. - Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng.
50230: KOENS, A. J. - Intensiveering van rijstbouw in Nederlandsch-Indië.
50237: KOENS, A. J. - Rentabiliteit van bevloeiingswerken van Overheidsstandpunt.
50223: KOENS, A. J. - Inlandsche Hypotheek.
50193: KOENS, A. J. - De psychologische grondslagen der ethnologie.
50033: KOENS, A. J. - Europeesch en Inlandsch landbouwbedrijf in Ned.-Indië.
50254: KOENS, A. J. - Uitbreiding van de technische verzorging der irrigatie in Ned.-Indië.
19311: KOENTJARANINGRAT. - The Nuclear Family and "Loose" Kin Relations of the Bgu of West Irian.
46047: KOERNER, THEODOR. - Portrait.
8266: KOESNOE, MOH. - Receptie van de radjam straf in de adat Sasak van Bajan (Lombok).
72367: KOETSVELD, C. E. VAN. - Een voetreis 100 jaar geleden.
68886: KOFFMAHN, O. - Begleiteworte zur Karte der Insel Haiti.
69127: KOFFMAHN, O. - Die Fortschritte unserer Kenntnis von Patagonien seit Musters.
69076: KOFFMAHN, O. - Tracá einer Eisenbahn von Mejillones nach La Paz in Bolivia. (Begleiteworte zu der Karte auf Tafel).
69114: KOFLER, FR. - Desiré Charnay's Expedition nach den Ruinenstätten Central-Amerika's.
68689: KOHL, J. G. - Die ertse Deutsche, von der Weser aus um das Jahr 1040 veranstaltete, Entdeckungsreise zum Nordpol.
2517: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Primitieve denkwijze. Voordracht gehouden in de bestuursvergadering van het K.N.A.G. op 11 Oct. 1919. & Primitieve denkwijze II. Uitstralende krachten in de volkenkunde.
2020: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Geographische beschrijving van het Janggebergte (Argopoero) op Java.
29323: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Naamgeving in Insulinde.
50224: KOHLBRUGGE, J. H. F. & A. J. KOENS. - Economische Volkenkunde. & Onderschrift.
19714: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Waarom de Tenggereezen offers brengen aan den Bromo. De legende van Kjahi Koesoemo.
30310: KOHLBRUGGE, J. H. F. - De Linggatempel en andere oudheden.
31726: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Welke waarde heeft de gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen? & Bezwaren tegen Dr. Kohlbrugge's opstel over den gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen, door S. R. STEINMETZ. Met antwoord van Dr. J.H.F.Kohlbrugge.
30595: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis in de Lampongsche Distrikten.
30045: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis door een gedeelte der Lampongsche Distrikten.
34250: KOK, P. E. W. - Glarnerland.
34000: KOK, P. E. W. - Uit het Dagboek van onze reis door Noorwegen.
32320: KOK, R. - De Haagse stadsuitbreidingen 1945-1961.
58415: KOL, H. H. VAN. - De Indische mijnwet en de Tweede Kamer. & De memorie van bedenking van belanghebbenden over het ontwerp- mijnwet.
58434: KOL, H. VAN. - De Indische Mijnwet en het Eigendomsrecht der Mijnen.
2265: KOL, H. VAN. - Iets over de Pyreneeën.
58431: KOL, H. VAN. - Het Lepra-gevaar.
34103: KOL, H. VAN. - Japansche feesten in Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni en Juli, Augustus, September, October, November, December.
51174: KOL, H.H. VAN. - Andorra. Een overblijfsel uit de Middeleeuwen.
3359: KOL, H.H. VAN. - Japan. Indruken van land en volk. Met een voorwoord van Prof.Dr. M.W. de Visser.
70443: KOLÁR, JIRI - The Stories of Jiri Kolar, Poet's Visual Metamorphoses
3282: KOLB, ALBERT. - Die Philippinen.
729: KOLB, ANNETTE. - Festspieltage in Salzburg.
68826: KOLBENHEYER, KARL. - Beitrag zur Kenntniss der ,,Hohen Tatra".
63647: KOLDEWEY, CARL & HEGEMANN. - Voyage des Navires la Germania et la Hansa au Pôle Nord, 1860-1870.
33363: KOLDEWEY, CARL. - Noordpool-reis van de Germania en de Hansa.
53680: KOLDEWEY, K. - Die Deutsche Nordpolar-Expedition, vom 15. Juni 1869 bis zum 11. September 1870.
31892: KOLFF, G. H. VAN DER. - In Memoriam Prof. Mr. C. T. Bertling.
12391: KOLFF, G. H. VAN DER. - De economie van bruin en blank anders en eender.
19314: KOLIG, ERICH. - Aboriginal Dogmatics: Canines in Theory, Myth and Dogma.
2162: KOLK, JOS. VAN DE. - Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen.
50162: KOLK, J. VAN DER. - Marindineesche verwantschapsbetrekkingen.
55381: KOLKMAN, J. C. M. - Portrait of Maximilian Joseph C. M. Kolkman. Minsitre des Finances La Haye.
65819: KOLLAVITS, IENÔ. - La psychologie du diable et de la bonne jeune fille dans un conte populaire hongrois.
50637: KOLLMANN, J. - Die Ungarn. Eine anthropologische Skizze.
30139: KOLLMANN, M. H. J. - Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en Djokjokarta.
49820: KOLLMANN, J. - Hohes Alter der Menschenrassen.
64746: KOLLMANN, PAUL. - Die Waldungen und der Waldbau des Herzogtums Oldenburg im Rahmen der volkswirtschaftlichen Entwickelung. Auf statisticher Grundlage dargestellt.
664: KOLLONTAY, ALEXANDRA. - Wege der Liebe. Drei Erzählungen.
68857: KOLOKOLTZOV, OBERTSEN. - Der Feldzug nach Chiwa im Jahre 1873. Feldtagebuch.
29925: KOLONIAAL VERSLAG. - Kanttekeningen op het Koloniaal Verslag.
29902: KOLONIALE LETTERKUNDE. - Aankondigingen en Beschouwingen op het gebied der Koloniale Letterkunde, XI-XXVII.
3874: KOLONIALE VERSLAGEN. - Uit de koloniale verslagen van 1911.
34361: KOMANYI, MARGIT ILONA. - The Iban Woman's Role: A Brief Summary of Observations at Samu on the Paku River.
32460: KOMKOV, A. M. - Cartographical terms as indicators of development of cartographical science and practice.
8639: KOMMERS, J. - The Significance of 18th-Century Literature about the Pacific for the Development of Travel Literature.
50355: KOMODO. - Varanen. (De varanen-expeditie naar West-Flores en Komodo).
11760: KOMTER, J. M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI, 1september 1966.
19341: KONG YUAN ZHI. - A Study of Chinese Loanwords (from South Fujian Dialects) in the Malay and Indonesian Languages.
46657: KÖNIG JR, H. - Seecadetten-Kapelle, Kapellmeister H. König Jr.
55452: KÖNIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN. - Ausführliche Verzeichnis der Aegytischen Altertümer und Gipsabgüsse. Zweite völlig umgearbeitete Auflage.
28319: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Duck, study.
28312: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Drawing. Flower study decoration in blue, green and gold.
28314: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Rabbit. Study.
28313: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Deer. Study.
28315: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait little girl.
28317: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Dancer (female).
28316: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait young woman.
28318: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Swan, study.
28320: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait.
46126: DE KONINCK. - Portrait de Jeune Homme.
444: KONING, C. J. - Der Tabak. Studien über seine Kultur und Biologie.
29344: KONING, D. A. P. - Eenige gegevens omtrent land en volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang.
3670: KONING, D.A.P. & L.V. VAN OOSTERZEE. - Het Santani-Meer. Het Cycloopgebergte. De Wilhelmina- of Tami-Rivier. (Rapporten).
49987: KONING, JOHAN. - Een tentoonstelling van ,,Het Koloniale Boek".
51229: KONING, A. - Observations concerning sedimentation in the Wadden Sea area, in the light of some granular analyses.
33627: KONINGSBERGER, J. C. - De Botanische Tuin van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. & F. A. F. C. WENT: Dr. M. Treub als Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
29109: KONINKLIJK INSTIUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. - Verslag der feestviering van het vijf- en twintig-jarig bestaan van het Instituut (1851-1876).
69533: KONINKLIJKE MARINE. - De Koninklijke Marine. Overzicht materieel der Koninklijke Marine. Overzicht materieel van de marine-luchtvaartdienst.
69545: KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - Nederlandse Luchstrijdkrachten.
69532: KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - De Koninklijke Luchtmacht op 1 Juli 1961.
7076: KONOW, STEN. - Indien unter englischen Herrschaft.
33968: KOOIJKER VAN DER VEEN, LEO. - In zonnig Afrika.
31680: KOOIJMAN, S. - Some Ritual Clothing from Borneo in Dutch Museums.
8458: KOOIJMAN, SIMON. - Ceremonial Exchange and Art on Moce Island (Fiji): A Functional Interpretation of a Tapa Design.
8530: KOOIJMAN, SIMON. - The Netherlands and Oceania: A Summary of Research. Contributions to the Anthropology, Linguistics and Demography of Oceania by Dutch Social Scientist after the Second World War.
19346: KOOIJMAN, SIMON. - In Memoriam F. C. Kamma 16 Februari 1906 - 24 September 1987.
65673: KOOIJMAN, S. - L'ethnographie et l'Océanie dans les Pays-Bas après la deuxièeme guerre mondiale.
12573: KOOL, R. - Theoretische economie en tropische ontwikkelin.
63: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875.
76287: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. A. DE BRUIJNE, A.O - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 en 1879.
5585: KOOLEMANS BEIJNEN, L. R. - De Tweede reis der Pandora.
66: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. A. DE BRUIJNE, A.O. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875. De reis der Pandora in den zomer van 1876. De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 en 1879.
32211: KOOLEN, M.A. - Vier stormvloeden in de zestiende eeuw in Zeeland.
74000: KOOLHOF, SIRTJO. - The 'La Galigo' A Bugis Encyclopedia and its Growth.
38418: KOOLHOVEN. - Album. FK46, PK-SAT. Mr. J. E. F. de Kok's private Koolhoven FK46 plane. shipped to Pladjoe an oil installation, near Palembang (Sumatra), the reconstruction and its initial flight there.
29748: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen-Caraïben, oorspronkelijke bewoners van Curaçao.
29755: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen Caraïben van het eiland Aruba (West-Indië).
2592: KOOPMAN, J. - Het Deltaplan en zijn waterstaatkundige, economische en sociale aspecten.
4260: KOORDERS, S.H. - Iets over een vindplaats van fossiele planten en dieren bij sonder in de Minahassa (Celebes).
18867: KOOREMAN, P. J. - Aanteekeningen betreffende de Korintjische Adat.
33873: KOOREVAAR, A. - In en om Java's Paradijs.
67638: KOOTEN, N. H. VAN. - De Meern Zonstraat.
33932: KOOYKER VAN DER VEEN, LEO. - Noord-Oostelijk Rhodesia.
2203: KOP, F.H. VAN DER. - De Engelsch-Afghaansche Spoorweg.
34221: KOP, G. G. VAN DER. - Het moderne Siam.
34234: KOP, G. G. VAN DER. - Door Britsch Malakka.
3600: KOPERBERG, M. - Het meer ,,Danau" in Bolaäng Mongondo.
1791: KOPPEL, C. VAN DE. - Het Amazone-gebied als producent van tropische grondstoffen.
1799: KOPPEL, C. VAN DE. - Een reis door het droge noordoosten van Brazilië en eenige interessante gewassen.
68781: KÖPPEN, FR. TH. - Die geographische Verbreitung der Wanderheuschrecke (Pachytylus migratorius, L.)
68341: KÖPPEN, P. V. - Die dem Russischen reiche unterwofenen Kirgisen. Sechste Beilage zu dem statistischen Werke über die neunte Volkszählung.
68082: KÖPPEN, PETER VON. - Die Bevölkerung Russlands zur Zeit der Neunten Volkszáhlung im Jahre 1851. Nach Petrer von Köppen, vom Herausgeber.
57495: KÖPPEN, W. - Fréquence et routes moyennes des minima barométriques entre les Montagnes Rocheuses et l'Oural.
50295: KOPPIUS, W. J. EN M. UIJTENHOUDT. - Bestaat er op Ceylon nog sympathie voor het vroegere moederland?
50030: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouv.-Gen. ter Kuste van Guinea 1816-1818.
50335: KOPPIUS, W. J. - Mauritius.
50404: KOPPIUS, W. J. - Een sprookje om Japan.
50476: KOPPIUS, W. J. - Miangas. (Palmas. Las Palmas).
50439: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouverneur-Generaal van N.O.I., 1808-1811.
50270: KOPPIUS, W. J. - Wat Nederland aan Ceilon heeft verloren.
38480: KOPSTEIN, FELIX. - Zoologische Tropenreise, mit Kamera und Feldstecher durch die Indo-Australische Tierwelt.
2987: KOREVAAR, A.C.W. - Enkele opmerkingen over nederzettingen in de Ablasserwaard.
19291: KORN, FRANCIS. - Terminology and "Structure": the Dieri Case.
8239: KORN, F. - An Analysis of the Use of the term 'Model" in some of Lévi-Strauss's works.
12252: KORN, V. E. - Batakse Offerande.
29609: KORN, V. E. - De Thesawalamai.
12414: KORN, V. E. - De Philippijnen en Indonesië.
50174: KORN, V. E. - De vrouwelijke Mama in de Minangkabausche familie.
29614: KORN, V. E. - In memoriam Henri Titus Damsté, 28 Januari 1874 - 6 Januari 1955. & Aanvulling op de bibliografie van de geschriften van H. T. Damsté.
50181: KORN, V. E. - Een aanvulling op: Nieuw Guinea, een balans en een programma.
29557: KORN, V. E. - Neerlands taak bij het verlenen van internationale hulp aan onderontwikkelde landen.
12292: KORN, V. E. - Mohammedaansch recht en adatrecht in British- en Nederlandsch-Indië.
29668: KORN, V. E. - Nieuw agrarisch recht voor Nederlands Nieuw-Guinea.
29625: KORN, V. E. - Nieuw-Guinea, een balans en een programma. & Aanvulling.
29568: KORN, V. E. - Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving.
12235: KORN, V. E. - Oosterse visie op westers bewind.
12268: KORN, V. E. - Verslag der herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage.
57901: KORN. - Excursion dans les forêts qui s'étendent entre Tay Ninh et Relim. Frontières de la Cochinchine et du Cambodge.
35827: KORRINGA, H. - Boerenwoningen in Nederland uit de XVIIe en XVIIIe eeuw. Original Typescript. (met een woord vooraf van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg - Jr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer -, 348 afbeeldingen naar foto's en 50 tekeningen naar opmetingen van de schrijver).
1333: KORS, ST. - III International Festival of Festivals of Student Theatres.
46489: KORSAKOV, RMINSKI. - Portrait.
74543: KORTENBURG. - Ontwerp van het landhuis De Kortenburg (Wageningen).
2248: KORTLANDT, A. - Lapland. Een sociaal-geografische studie naar aanleiding van reizen in 1934 en 1935.
31049: KORTZ, J. A. - De Generaal-Majoor Jhr. Carel van der Wijck.
8396: KORVER, A. PIETER E. - The Samin Movement and Millenarism.
68871: KOSSTENKO, L. - Die Stadt Chiwa im Jahre 1873. Skizze.
55053: KOSSUTH, LAJOS. - Portrait engraving of Lajos Kossuth.
73970: KOSTER, G. L. - Making it New in 1884. Lie Kim Hok's Syair Siti Akbari.
31885: KOSTER, E. A. - Aktieve stuifzanden en Celtic Fields in Midden Nederland op luchtfoto's.
8572: KOSTER, G. L. AND H. M. J. MAIER. - A Medicine of Sweetmeats: On the Power of Malay Narrative.
2881: KOSTER, F. - Natuurbescherming in Nederland.
50466: KOSTER, W. - Bestuur en besturen in de Menangkabau.
50465: KOSTER, W. - Economische aanpassing in de Philippijnen. (Uit: Economisch Weekblad).
67665: KOSTER, FOTOSTUDIO GERT JAN. - Reaktiveringscentrum "De Halderhof", Bennekom
1334: KOTARBINSKI. - 30 LAT. 30 Rocznica podpisania ukladu oprzyjazni, wspólpracy I wzajene pomocy miedzy prl I ZSRR.
30447: KOTEI. - Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen tusschen de Maleische en Boeginesche Nederzettingen aan de Kotei-rivier onder den vorigen Sultan van Kotei, - vertaald uit het oorspronkelijke Maleisch.
49819: KOTELMANN, L. - Die Augen von 23 Singhalesen und 3 Hindus.
72921: KOTÉRA, J. - Wohnhaus in Prag.
68363: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy's neue Reise nach Klein-Asien, 1950. Einleitende Notiz. Ersteigung und Erforschung des Djebel Nur und des Schech Meran (Schlangenkönigs). (Nach Original-Briefen des Reisenden). Vorläufige Nachrichten über die Reise vom Schech Meran nach dem Argaeus und zurück nach Mersina; Antritt der Reise nach dem Wan-See, 1. Mai bis 27. Juli 1859. Reise von Traspezunt über Erzerum, den Bimgöll und Musch nach dem Wan-See, Erforschung der unbekannten Gegenden im Süden dieses See's und Rückreise nach Erzerum, 27. Juli bis 25. Oktober 1859.
68535: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy´s Reise nach Cypern und Klein-Asien, 1859.
68348: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy's Erforschung und Besteigung des Vulkans Demavend.
70116: KOTZEBUE, OTTO DE. - Voyage de découvertes dans la mer du Sud et le détroit de Behring, pour la recherche d'un pasage Nord-Est, fait dans les années 1815 à 1818, aux frais de M. le comte de Romanzoff, sur le vaisseau le Rurik. (Extrait).
2215: KOUWENHOVEN, A.O. - De nieuwe Moezel: Europese scheepvaartweg.
32415: KOUWENHOVEN, A. O. - De luchtfoto als hulpmiddel bij et sociaal-geografisch onderzoek.
31912: KOUWENHOVEN, A. O. - Enkele communicatieaspecten in de Nederlandse geografiebeoefening.
51291: KOUWENHOVEN, A. O. - Geografische tijdschriften en hun recente ontwikkeling.
74012: KOZOK, ULI. - On Writing the Not-To-Be-Read Litarature and Literacy in a Pre-Colonial 'Tribal' Socirety.
33646: KRAAL, H. - In de provincie Groningen.
66965: KRAAL, JOHANNA FELHOEN. - In Memoriam Johanna Felhoen Kraal. (1902-1965).
51049: KRAAY, C. - Reisindrukken uit Oost-Azië op handels- en ander gebied (Voordracht).
32469: KRABBE, G. EN F. W. MANSVELT BECK. - Zand en bovengrond in de open ruimten.
7915: KRACKE, JR., E. A. - Civil Service in Early Sung China 960-1067, with particular emphasis on the development of controlled sponsorship to foster administrative responsibility.
8206: KRACKOVSKY, I. J. - To the memory of Ch. Snouck Hurgronje.
20345: KRAEMER, H. - Eenige grepen uit de moderne Apologie van den Islam I & II.
11727: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der Islamischen Kulturgeschichte.
53907: KRAFFT, HUGUES. - Voyage aux Chateaux favoris du Roi Louis II de Bavière. N|eu-Schwannstein - Linderhof - Herrenchiemsee, 1886.
33064: KRAFFT, M. LE BARON DE (HADJI SCANDER). - Promenades dans la Tripolitaine (Afrique Septentrionale), 1860.
7040: KRAFT, EVA S. - Zum Dsungarenkrieg im 18. Jahrhundert. Berichte des Generals Funingga. Aus einer mandschurischen Handschrift übersetzt und an Hand der chinesischen Akten erläutert.
30786: KRAJENBRINK, J. A. - Iets over den gevonden kalksteen in het oostelijk gedeelte der Residentie Cheribon.
1336: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Malzomkowie Roku II. Jean Paul Belmondo.
1337: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Wiem, ze jestes moderca. Petr Schulhoff.
1338: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Prywatna Wojna Murphyégo. Peter Yates.
1341: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Nokaut. Boro Drascovic.
61075: KRAMER, J. H. - Groepsportret van dr P. Fijn van Draat, Snellen, van Dam, van Gijtenbeek, Ellinger (In boot met bord: Tocht naar de Noordpool).
30237: KRAMER, FR. - Der Götzendienst der Niasser, Missionar der rheinischen Missionsgesellschaft.
67681: KRAMER. - Graftombe in de kerk Midwolde bij Leer van Karel Heronemus Inn- und Kniphausen (Beeldhouwer Rambout Verhulst).
2033: KRAMERS, PROF. DR. J.H. - De klassieke geografische litteratuur der Mohammedanen.
4288: KRAMMER, MARIO. - Theodor Fontanes engere Welt. Aus dem Nachlass herausgegeben.
50937: KRAMP, F. G. - De verbinding van de Amoe-Darja met de Kaspische Zee.
18540: KRAMP, F. G. - Reis naar het Zuidoosten van Rusland en den Kaukasus.
3640: KRAMP, F.G. - De grenslanden van China in het bijzonder Mandsjoerië.
51009: KRAMP, F.G. - De geschiedenis der ontdekking van het eiland Sachalin. Voordracht gehouden in de algemene vergadering van 29 April 1893.
51008: KRAMP, F.G. - Japan or Java? An Answer to Mr. George Collingridge's Article on "The Early Cartography of Japan".
4266: KRAMP, F.G. - De tochten naar de Jenisej in 1893 en 1894. Voordracht.
18024: KRAMP, F.G. - P. M. Lessar. Zuid-West-Toerkmenië. Het land der Saryks en Salors. Uit het Russisch vertaald en met aanteekeningen voorzien.
3456: KRAMP, F.G. - Review article on: Matoesowski, Z., Geografisch overzicht van het Chineesche Rijk (...).
440: KRANTZ, CLAES. - Den Svenska Pipboken.
58091: KRANTZ, J. - Considérations sur le roulis des bâtiments.
53631: KRAPOTKIN, P. - Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet, Sommer 1866.
70500: KRASE, ANDREAS. - Paris. Eugene Atget 1857-1927. Edited by Hans Christian Adam.
8179: KRATSCHKOWSKI, I. J. - Über arabische Handschriften gebeugt. Erinnerungen an Bücher und Menschen.
57892: KRATZ, ARTHUR. - La guerre d'Amérique. Résumé des opérations militaires et maritimes. Campagnes dans l'Ouest.
8358: KRATZ, U,. - Pro- und Antibuginesische Texte zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Quellenlage.
8492: KRATZ, E. U. - The Editing of Malay Manuscripts and Textual Criticism.
64735: KRAUSE, AUREL. - Über die ökonomische Bedeutung und den gegenwärtigen Zustand der kanarischen Inseln.
64744: KRAUSE, AUREL. - Tenerife. Reiseskizzen aus dem Jahre 1893.
64697: KRAUSE, AUREL. - Seton Karr's Reisen im südlichen Alaska.
69306: KRAUSE, ERNST H. L. - Geographische Übersicht der Flora von Schleswig-Holstein.
55355: KRAUSE, CARL. - Portrait of Luigi Cherubini.
50503: KRAUSE, W. - Bespricht das neue erschienene Buch des Hrn. Eugen Dubois: Pithecanthropos erectus, eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java.
34073: KRAUSE, FRITZ. - In de wildernissen van Brazilië.
64702: KRAUSE, AUREL. - Pearys Plan zur Erreichung des nördlichen Endes von Grönland auf dem grönlandischen Inlandreise. & Noch einmal Seton Karrs Reisen im südlichen Alaska.
75015: KRAUSS, E. - Objectifs et Appareils Photographiques.
56917: KRAUSS, VIRGINIE. - Portrait of Virginie Krauss by Liebert.
1342: KRAUZE, ANDRZEJ (1947 - ) & MARCIN MROSZCAK (1950 - ). - Lorenzaccio. Alfred de Musset.
66849: KRECH, SHEPARD. - Lapp for coats: Clothing adaptation in a pastoral society.
66832: KRECH, SHEPARD. - Interethnic relations in the lower Mackenzie River region.
66857: KRECH III, SHEPARD. - The Beaver Indians and the hostilities at Fort St. John's.
66841: KRECH, SHEPARD. - Introduction: "Reconsiderations" and ethnohistorical research.
60471: KRECHOWICZ, JERZEY. - Juliusz Slowacki. Samuel Zborowski. Teatr Wybrzeze.
60475: KRECHOWICZ, JERZEY. - Pinokio. Teatr Muzyczny w Gdyni. Scena Mtodego Widza.
2001: KREEMER, J. - Wetenschappelijk onderzoek van Atjeh en onderhoorigheden.
7945: KREEMER, J. J. - Bijdrage tot de volksgeneeskunde bij de Maleiers der Padangsche Benedenlanden.
4019: KREEMER, J. - De rijstcultuur in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden.
18977: KREEMER, J. - De Loeboes in Mandailing.
3977: KREEMER. J. - De winning van kamferhout, kamferolie en kamfer in het Singkelsche.
2526: KREEMER, J. - De twist van de zon en de maan. (Een natuurverklarende mythe).
19036: KREEMER JR., J. - Volksheelkunde in den Indischen Archipel.
18228: KREEMER, J. - Een franschman over Sabang.
67949: KREITNER, G. - Die Wege von Ansifan durch die Wüste Gobi nach Hami.
69154: KREITNER, G. - Die Wege von Ansifan durch die Wüste Gobi nach Hami.
69110: KREITNER, G. - Von Sa-yang in Y:unnan nach Bamo in Birma.
68521: KREMER, A. VON. - Die Zigeuner in Ägypten. Bruchstück aus dem noch unveröffentlichten Werke ,, Ägypten in seinem gegenwärtigen Zustande".
6884: KREMNITZ, WALTER. - Ambro Lacus - Lexikon der Mythologie Ägyptens, Persiens und des Orients.
58905: KREUZECKHAUS. - Kreuzeckhaus (1652 m) gegen Zugspitze Höllenthalgletscher und Schwarzenkopf.
35385: KREUZNACH UND ANDERE. - Poesie-Album durch u.a. Lina. Koehl, Emma Hilgard, G. du Loranzi, Müller, Antonie Jung, Louise Schönstedt aus Burgsteinfurt, Anna Schultz, Emma Hagendorn, Mathilde Robert, Sophie Wentzel, G. Robert, Leonie Robert, Alwine Gastes, Bertha, und andere.
66826: KREYNOVICH, E. A. & HENRI N. MICHAEL (EDITOR). - The Tundra Yukagirs at the turn of the century.
50608: KRICKEBERG, WALTER. - Einige Neuerwerbungen der nordamerikanischen Sammlung des Königl. Museums für Völkerkunde.
7977: KRIEBEL, D. J. C. - Het eiland Bonerate.
7775: KRIEKEN, GERARDUS SAMUEL VAN. - Khayrak-Dîn et la Tunisie (1850-1881).
2860: KRIJGER, P.D. - Van vaarpolder naar rijpolder. Enkele ruilverkavelingsactiviteiten in Noordholland.
31667: KRIJN, DR. S.A. - Naar IJsland.
7252: KRO PARADE LEIDEN STADSGEHOORZAAL. - Tournée 1951-52. Medewerkenden: Orkest Zonder Naam o.l.v. Ger de Roos, de Drie Musketiers, Fantasio, Peter Pikos, Zambel en Ton Cup.
19258: KROEF, J. M. VAN DER. - On the Sovereignty of Indonesian States: a Rejoinder.
12491: KROEF, J. M. VAN DER. - Problems of national reconstruction in Malaya.
30206: KROESEN, C. A. - Geschiedenis van Asahan.
30317: KROESEN, J. A. - Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen).
19709: KROESEN, J. A. - Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (Res. Oostkust van Sumatra).
19466: KROESEN, R. C. - Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelan-eilanden.
30316: KROESEN, J. A. - Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van landschap Tanah Djawa.
18913: KROESEN,R. H., W. D. HELDERMAN. - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra.
12501: KROESKAMP, H. - De Chinezen in Batavia (± 1700) als exempel voor de Christenen van West-Europa.
67674: KROL & ZN. - Damsterdiep in Appingedam.
65877: KROLENKO, ALEXANDRE. - Les vieilles enseignes Allemandes.
65886: KROLENKO, A. - Le surnaturel en Ukraine.
65889: KROLENKO, A. - Le caractère et la mentalité des Ukrainiens à travers leurs chants populaires.
30580: KROM, N. J. - Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe.
1917: KROM, DR. N.J. - Het slot der reis van Hayam Wuruk door Java's Oosthoek. & Over eenige Majapahitsche onderhoorigheden. Naschrift door J.F.Niermeyer.
19083: KROM, N. J. - De Bodhisattwa's van den Mendut.
8031: KROM, N. J. - De beteekenis van Tjandi Djadi.
29433: KROM, N. J. - De eerste opname van het Diëng-Plateau. Handschrift van H. C. Cornelius.
30444: KROM, N. J. - De beelden van Tjandi Rimbi.
31452: KROM, N. J. - De eigennamen in den Nagarakretagama. Alphabetisch Register.
30577: KROM, N. J. - De Familie van Hayam Wuruk.
49771: KROM, N. J. - De eerste Javaansche Hindoe-munt.
29422: KROM, N. J. - De herkomst van den Minto-steen.
29419: KROM, N. J. - De hoofdpersoon der vierde gaanderij van Boro-Budur.
19173: KROM, N. J. - De naam Sumatra.
30579: KROM, N. J. - De inscriptie van Nglawang.
31463: KROM, N. J. - De samenstelling van de Pararaton.
20199: KROM, N. J. - De verdwenen Brahma uit het Museum te Batavia.
30475: KROM, N. J. - De troonsbestijging van Suhita.
7990: KROM, N. J. - Een belangrijke vondst op Bali.
20049: KROM, N. J. - De Wisnu van Belahan. Bijschrift bij de foto.
7987: KROM, N. J. - Engelhard over de Javaansche oudheden.
20132: KROM, N. J. - Een protest. (Review on:) Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, London, 1910.
29430: KROM, N. J. - Epigrafische bijdragen. (Een koperplaat van 848 Çaka?, De inscriptie van Pereng, De Singasari-inscriptie van 1273).
30472: KROM, N. J. - Epigraphische aanteekeningen. (I-XVI).
31446: KROM, N. J. - Gajamada's sterfjaar. Mededeeling.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27