Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
54080: JERONIMUS (W. R. VAN HOËVELL). - Graven (Grafschriften).
30769: JERONIMUS. - Een togtje 10,000 voeten hoog.
8155: JERUSALEM, FRANZ W. - Grundsätze des Französischen Kolonialrechts.
35787: JÉRUSALÉMY, F. & ANTONIN PROUST. - Moeurs Turques. Les femmes Turques, leur vie et leurs plaisirs & Le Cydaris, 1862.
33128: JÉRUSALÉMY, F. & ANTONIN PROUST. - Turksche zeden & De Cydaris.
65982: JEST, CORNEILLE. - Traditions et croyances religieuses des habitants de la Vallée de Tichurong (Nord-Ouest du Népal).
65960: JEST, CORNEILLE. - Méthodes et résiltats d'une recherche multidiciplinaire dans la zone d'élevage avec estivage de l'Aubrac France 1964-1966.
65942: JEST, CORNEILLE. - Les Thakali.
69262: JHERING, H. V. UND P. LANGHANS, - Das südliche Koloniengebiet von Rio do Sul.
63679: JOANNE, ADOLPHE. - Menton et Bordighera, 1871.
58318: JOANNE, ADOLPHE & ÉLISÉE RECLUS. - Excursions dans le Dauphiné, 1850-1860.
32502: JOBSE, R. B. - De Amsterdamse Binnenstad. Keuze uit de literatuur sinds 1965.
51289: JOBSE, R. B. - Een New Town in Noord-Ierland.
54851: JOBSON, FREDERICK J. - Australia; with Notes by the Way, on Egypt, Ceylon, Bombay and the Holy Land.
19654: JOCHIM, E. F. - Beschrijving van den Sapoedi Archipel.
30403: JOCHIM, E. F. - Aanteekeningen naar aanleiding van een bezoek aan den Boroboedoer.
31453: JOCHIM, E. F. - Airawata. Indra's witte olifant in menschengedaante aan den Boroboedoer.
19018: JOCHIM, E. F. - Determineeren van Bodhisatwa's. (&) Mahasthamaprapta, door J. S. Speyer.
30266: JOCHIM, E. F. - Beschrijving van den Sapoedi Archipel.
30416: JOCHIM, E. F. - Sangka-schelpen.
19930: JOCHIM, E. F. - Prambanan en omliggende tempels.
1035: JÖCKEL, WOLF. - Heinrich Manns 'Henri Quatre' als Gegenbild zum nationalsozialistischen Deutschland.
1158: JODLOWSKI, TADEUSZ (1925 - ). - Cyrk.
29549: JOEKES, L. V. - Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten postweg op Java.
50071: JOEST, WILHELM. - Reise in Afrika im Jahre 1883.
50141: JOEST, W. - Ueber den Ursprung des Wortes ,,Caviar".
30933: JOHANNES. - De lombard-pacht op Java.
53666: JOHANNESEN, E. K. - Kapitän E. H. Johannesen's Fahrt im Karischen Meere 1869 und Stand der Polarfrage im Jahre 1870.
68732: JOHANNNESEN, E. H. - Kapitän E. H. Johannesen's Fahrt im Karischen Meere 1869 und Stand der Polarfrage im Jahre 1870.
7816: JOHANSEN, BABER. - Muhammad Husain Haikal. Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen.
56998: JOHNS, CHRIS (EDITOR). - Maya's opkomst, bloei en verval van een beschaving.
29694: JOHNS, A. - The Novel as a Guide to Indonesian Social History.
8127: JOHNS, A. H. - Chairil Anwar: An Interpretation.
70168: JOHNSON. - Voyage de l'Inde en Angleterre par la Perse, la Géorgie et la Russie, fait en 1817, par le lieutenant-colonel Johnson.
68901: JOHNSTON, KEITH. - Keith Johnston's Reisen in Paraquay, 1874.
66933: JOHNSTON, HARRY H. - Emigratie uit Oost-Indië naar Suriname in 1714?
70379: JÓKAY, ZOLTÁN. - Portraits.
66067: JOLEAUD, L. ET CASTELLANI. - Escargotière préhistorique de Champlain, près de Medéa (Alger).
66046: JOLEAUD, L. ET R. LAFITTE. - Grotte préhistorique de Khanguet Si Mohammed Tahar (Aurès Septentrional).
66103: JOLEAUD, L. - L'évolution des idées récentes en Égyptologie sous l'influence d'Alexandre Moret (1868-1938).
66034: JOLEAUD, L. - Gravures rupestres et rites de l'eau en Afrique du Nord. Role des Bovins, des Ovins et des Caprins dans la Magie Berbère préhitorique et actuelle.
66028: JOLEAUD, L. - Stéphane Gsell. Nécrologie.
66005: JOLEAUD, L. - Le role des singes dans les traditions populaires Nord-Africaines.
32140: JOLLES, H. M. - De Tuinstadbeweging in England. Bij het 50-jarig betsaan van Letchworth Garden City.
60300: JOLLY, A. D. - Noodroer.
70148: JOMARD, M. - Notice sur le second voyage de M. F. Cailliaud.
18338: JONATHAN (HASEBROEK, JOHANNES PETRUS). - Waarheid en Droomen.
31632: JONCKERS NIEBOER, MR. J. H. - Naamlijst van landerijen in ,,Overbetuwe".
1598: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud. Life and work. The young Freud 1856-1900.
57730: JONES, HARRY D., A.O. - Les défenses fixes et les d'fenses mobiles à Portsmouth.
8836: JONES, ERNEST. - Sigmund Freud. Life and work. The young Freud 1856-1900, Years of maturity 1901-1919, The last phase 1919-1939.
55006: JONES, INIGO (INICHIO). - Portrait engraving of Inigio Jones.
54982: JONES, J. P. - Portrait engraving of John Paul Jones.
12187: JONES, RUSSELL. - European and Asian papers in Malay manuscripts. A provisional assessment.
67694: JONG, ANDRIE DE. - Munttoren Amsterdam naast Andries de Jong.
67005: JONG, C. DE. - Aantekeningen over jan Reeps in Suriname, 1693.
2665: JONG, D.L. DE. - De indijking van den St. Anna polder op het eiland Voorne.
1734: JONG, D. L. DE. - Hellevoeter-land op het Eiland Voorne.
2708: JONG, D.L. DE. - De bovenloop van de Linge, de Leidsche Vliet en Tiendwegen.
2737: JONG, D.L. DE. - Hellevoeter-land op het eiland Voorne.
2806: JONG, D.L. DE. - De Goote. Een merkwaardige indijking op het eiland Voorne.
2709: JONG, D.L. DE. - Voorne. Geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende de oudste bedijkingen van het westelijk gedeelte van het eiland Voorne.
2710: JONG, D.L. DE. - Voorne. Enkele geschied- en aardrijkskundige aanteekeningen betreffende het westelijk gedeelte van het eiland Voorne.
32202: JONG, G.DE. - Geografisch verschijnsel en geografisch gebied.
4669: JONG, DR. W. J. - Eenige opmerkingen over doelstelling en methode der physische geografie, mede op het oog op haar beteekenis voor het middelbaar onderwijs.
2706: JONG, G.DE. - Regels voor een bibliografie van de oude Nederlandsche atlassen.
33950: JONG, H. W. DE. - Van Lugano naar Como.
2111: JONG, J.A. DE. - Megalithische-oudheden op het Yang-Hoogland IV.
8367: JONG, J. W. DE. - Notes on the sources and the text of the Sang Hyang Kamahayanan Mantranaya.
4615: JONG, J.A. DE. - Megalithische-oudheden op het Yang-Hoogland I, II, III & IV.
32250: JONG, W. J. EN KLOPPERT, J. J. - Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 1873-1958. Verslag van de inleidingen en discussies op 7 Juni 1958. Verslag van de excursie op vrijdag 6 Juni 1958 (Europoort).
32427: JONG, W. J. - Actualism in geology and in geography.
31934: JONG, W. J. - Drijvende continenten.
31897: JONG, W. J. - Biosfeer, een dubbelzinnig begrip.
32505: JONG, W. J. - Modellen in de geografie en in de school.
3010: JONG, W. J. - Over den invloed van de aswenteling der aarde op de erosie van stroomend water (De wet van Baer).
18642: JONG, W. W. DE. - De fraaie atlas en de zelfwerkzaamheid.
2532: JONG, W.J. - Klimaatindelingen.
4144: JONG, W.J. - Het model van onze kustontwikkeling in een sociaal-geografische beschouwing.
2619: JONG, W.W. DE. - Geografische aanteekeningen uit de gemeente Steenderen en Bronkhorst.
2250: JONG, W.W. DE. - Het landgebruik in de 'Central Pennines' van Yorkshire, gezien in het licht van 'uitdaging' en 'antwoord'.
8681: JONGE, HUUB DE. - Of Bulls and Men: The Madurese Aduan Sapi.
5594: JONGE, J.K.J., A.O., VETH, P.J., C.M. KAN, WEIJPRECHT, WILCZEK. - Noordpoolzaken I & II.
20143: JONGEJANS, J. - Een en ander over Semangka.
20229: JONGH, D. DE. - Een en ander over hoogere en lagere menschentypen onder de Toradjas van West-Celebes.
1874: JONGH, A.C. DE. - De publicistische werkzaamheid van den Indischen geologischen dienst en hare huidige belemmering.
3788: JONGH, G.J.J. DE. - De Oostkust van Noord-Halmahera.
51118: JONGH, G.J.J. DE. - Morotai.
57880: JONGLEZ DE LIGNE, A. - La Rade de Dunkerque.
58117: JONGLEZ DE LIGNE. - De Cherbourg à Anvers.
39089: JONGMANS, D. G. - Naul fetish and crucifix. Some considerations in connection with a nail fetish in the collection of the National Museum of Ethnology in Leiden.
12558: JONGMANS, D. G. & J. H. JAGER GERLINGS. - Voorstudie over de sedentarisatie van de Ait Atta van de Sahara.
32273: JONGMANS, D.G. EN J.H. JAGER GERLINGS. - Enkele sociaal-economische aspecten van de landbouw in de oasen van de Fezzan.
32274: JONKER, F. P. EN J. J. WENSINK. - De natuurwetenschappelijke expeditie naar de Emmaketen in Suriname, Juli-Oktober 1959.
51164: JONKER, H. G. - ,,De Nederlandsche Timor-Expeditie van 1916".
32419: JONKER, F. P. - Flora en vegetatie van Suriname.
29403: JONKER, J. C. G. - Over de ,,vervoegde" werkwoordsvormen in de Maleisch-Polynesische talen.
29365: JONKER, J. C. G. - Over de eind-medeklinkers in het Rottineesch en Timoreesch.
29359: JONKER, J. C. G. - Rottineesche Verhalen. Vertaald.
19016: JONKER, J. C. G. - Bijdrage tot de kennis der Rottineesche tongvallen.

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/4