Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
39135: HMS FURIOUS. - Three Hawker Ospreys on deck of the HMS Furious (one is K2838, the other ---/134), with some crew members.
39130: HMS.FURIOUS. - View from above from an aircraft, with an Hawker Osprey S1390/921 overfly and is ready to land, during a Spring Cruise to the Canary Islands.
39182: HMS GLORY. - Front-side view of the Kight Fleet Carrier HMS Glory.
39002: HMS GOTLAND. - The Swedish war vessel Gotland, combined Cruiser and Seaplane-carrier, arrived at Gravesend, with two Hawker Osprey seaplanes on deck.
39163: HMS ILLUSTRIOUS. - Side view of the HMS Illustrious, Aircraft Carrier.
39147: HMS ILLUSTRATIOUS. - Fairey Albacore torpedo-bombers flying of HMS Illustratious.
39123: HMS HERMES. - Front view on the tower of the HMS Hermes, photographed by Tee Hien Kee, Soerabaia, Indonesia.
39166: HMS IMPLACABLE. - Side front view of the HMS Implacable, in the harbour.
39139: HMS ILUSTRIOUS. - A tight fit. Vought Corsairs in the hangar of HMS Illustrious, also women at work.
39161: HMS INDEFATIGABLE. - Side view on the HMS Indefatigable.
39186: HMS INDOMITABLE. - Front view on the HMS Indomitable, with other aircraft carriers and battleship in convoy.
39165: HMS INDOMITABLE. - The HMS Indomitable in the Victoriabay, Hong Kong with Hawker Seafury's on deck.
39162: HMS INDOMITABLE. - The HMS Indomitable in the Victoriabay, Hong Kong with Hawker Seafury's on deck, and a Chinese Junk in front.
39158: HMS INDEFATIGABLE. - Arabs looking on the HMS Indefatigable, as she passed through the Suez Canal.
39177: HMS NAIRANA. - Front side view of the HMS Nairana, later the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms. Karel Doorman.
39184: HMS RAPANA. - Side front view of the Merchant Aircraft Carrier HMS Rapana.
39169: HMS NAIRANA. - Side view of the Escort Carrier HMS Nairana with her bows hidden by heavy seas, photographed from the British cruiser Bellona during a recent British convoy to and from Russia.
39116: HMS VENERABLE. - Navigate, with smoke from the funnel, no aircrafts on deck.
39171: HMS RAPANA. - Side front view of the Merchant Aircraft Carrier HMS Rapana.
39117: HMS VENERABLE. - Navigate, with aircrafts on deck.
39118: HMS VENERABLE. - Navigate, from above.
39159: HMS VENERABLE. - Navigate from above, with two Fairey Barracuda torpedo bombers on deck.
39119: HMS VENERABLE. - View on deck, with aircraftss (40 F4U Corsair fighters?) and a chopper.
39180: HMS VENGEANCE. - Aerial view of the HMS Vengeance with Supermarine Seafires on deck, and the HMS Venerable in Grand Harbour.
39164: HMS VICTORIOUS. - Side view of the HMS Victorious, with Fairey Albacores and Grumman Wildcats on deck.
39160: HMS VICTORIOUS. - Aerial view of HMS Victorious, with Fairey Albacores on deck.
39142: HMS VICTORIOUS. - The HMS Victorious ploughed through the Pacific of Honolulu, from above.
39181: HMS VICTORIOUS. - Smoke pouring from thr HMS Victorious in the Pacific after attacks by Japanese planes.
18424: HO. - "Hey looks like dead".
18450: HO. - Tŕte Ó Tŕte, Vexierbild.
18423: HO. - "No Comment".
54310: HOBBEMA, MEINDERT. - Le Moulin Ó Eau. Musee du Louvre.
53187: HOBOKEN, AZN., J. VAN. - Portrait of Azn. J. van Hoboken, after a photograph of J. van Hoboken, Azn., Banquier, Rotterdam.
54118: (HOCHSTETTER, FERDINAND DE). - Een paar schetsen uit Nieuw-Zeeland.
33097: HOCHSTETTER, FERDINAND DE. - Voyage Ó la Nouvelle-ZÚlande, 1858-1860.
53685: HÍCK, F. - Versuch einer pflanzengeographischen Umgrenzung und Einteilung Norddeutschlands.
53993: HOCQUARD, ╔DOUARD. - L'ExpÚdtion de Madagascar (Journal de Campagne).
33518: HOCQUARD, DR. - Herinneringen aan Tonkin.
18408: HODDER & STOUGHTON. - The War Pictorial, February 1917.
15207: HODGES, WILLIAM. - Portrait of O-Hedidee, by W.Hodges, engraved by J. Caldwall.
19651: HOEDT, CONTROLEUR. - Verslag der reis van den controleur Hoedt naar de Noordkust van West-Flores.
5508: HOEDT, D. S. - Een tochtje naar het eiland Misool. Met inleiding van P. J. Veth.
3486: HOEFER, F.A. - De datum op de Philippijnsche eilanden.
3976: HOEFMAN, J.W. - Athene als derde eindpunt der Orientlijnen.
2575: HOEKSEMA, K.J. - Verlande stroombeddingen in het rtivierkleigebied, en haar benamingen (Ammersooien, Gameren, Bommelerwaard).
50965: HOEKSTRA, J.F. & A. HEEMSKERK. - Een Duitscher over Suriname. (Prof. Joest). & professor Dr, W. Joest over Guyana in 1890.
51165: HOEKSTRA, J. F., J. IJZERMAN & J. C. VAN EERDE. - Verslag nopens het memorandum betreffende de bevolkingsstatistiek in Ned.-IndiŰ.
31740: HOEKSTRA, J. F. - Indrukken van het 10de Internationaal Geographisch Congres te Rome 27 Maart - 4 April 1913.
18570: HOEKSTRA, DR. J. F. - Het a.s. vijftig-jarig doctoraat van Dr. J. F. Hoekstra.
18121: HOEKSTRA, DR. J. F. - Prof. Dr. Alfred Kirchhoff. + (in memoriam).
4524: HOEKSTRA, DR. J. F. - Prof. Dr. Hermann Wagner, 23 Juni 1840 - 18 Juni 1929.
3557: HOEKSTRA, DR. J.F. - Het Possomeer.
4270: HOEKSTRA, DR. J.F. - De bevolking van de groote middelpunten van bevolking in Nederland op 1 Januari 1890 en 1 Januari 1896.
3544: HOEKSTRA, DR. J.F. - Onze kennis van het schiereiland Samosir en van het Tobameer in 1895.
4209: HOEKSTRA, J.F. - De grootte der Residenties van Sumatra.
4210: HOEKSTRA, J.F. - Nederlands gemeenten boven 10,000 inwoners naar rangorde der bevolking op 1 Januari 1892.
50963: HOEKSTRA, J.F. - Nederlands gemeenten boven 10,000 inwoners naar rangorde der bevolking op 1 Januari 1891, met opgave van het bevolkingscijfer op 1 Januari 1890 (volkstelling) en van de absolutie en de percenttagewijze toeneming van bevolking gedurende het jaar 1890 en gedurende het tijdperk van 1 Januari 1886 tot 1 Januari 1891.
50949: HOEKSTRA, JZN, J. F. - Nederlandsche gemeenten boven 10,000 inwoners naar rangorde der bevolking op 1 Januari 1890, met opgave van de absolute en de percentagegewijze toeneming gedurende het jaar 1889 en gedurende het tijdperk van 1 Januari 1885 tot 1 Januari 1890.
50987: HOEKSTRA, J.F. - Nederlands gemeenten boven 10,000 inwoners naar rangorde der bevolking op 1 Januari 1892, en met opgave van de absolutie en de percenttagewijze toeneming van bevolking gedurende het jaar 1891 en gedurende het tijdperk van 1 Januari 1887 tot 1 Januari 1892.
32516: HOEKVELD, G. A. - Landbouw in de ontwikkelde landen.
2188: HOEPEN, DR. ING. E.C.N. VAN. - De oplossing van het Zimbabwe-probleem.
20065: HOESEIN DJAJADININGRAT, RADEN DR. - Vier AtjŔhsche Si Meuseukin-vertellingen.
20075: HOESEIN DJAJADININGRAT, RADEN DR. - De stichting van het ,,Goen˛ngan" geheeten monument te Koetaradja.
8007: HOETINK, B. - So Bing Kong. Het eerste hoofd der Chineezen te Batavia (Eene nalezing).
7968: HOETINK, B. - Ni Hoekong. Kapitein der Chineezen te Batavia in 1740.
7998: HOETINK, B. - Chineesche officieren te Batavia onder de Compagnie, gegevens verzameld door B. Hoetink.
8167: HOETINK, H. - Change in prejudice. Some notes on the minority problem, weith references to the West Indies and Latin America.
4930: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curašaose samenleving. Een sociologische studie.
2853: HOETINK, H. - De Nederlandse Antillen en de toekomst.
1815: HOETINK, H. - Over de sociaal-raciale structuur van Haiti.
28162: HOETINK, B. - So Bing Kong. Het eerste hoofd der Chineezen te Batavia (1619-1636). & Eene nalezing.
31078: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat verlangt het leger en wat doet men voor het leger? (Door, een officier van het O.-I. Ned. Leger).
30862: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis van den Staat van het Onderwijs in Nederlandsch IndiŰ.
31053: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige aanmerkingen op het tweede ontwerp van wet tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch IndŰ.
29883: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene circulaire van den heer van Sevenhoven over de heerediensten.
29881: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nog iets over noodzakelijkheid der afschaffing van de belasting op de visscherij.
30970: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Muntwezen in Nederlandsch IndiŰ.
30973: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
30974: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van het grondbezit op Sumatra.
30976: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Waar zijn waarachtige berigten omtrent den toestand van Nederlandsch IndiŰ te zoeken?
30977: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Willemskerk te Batavia.
30979: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Afschaffing van de djoedjoer in Palembang. (Door een Palembanger ambtenaar).
30967: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De opvoeding van Indische kinderen in IndiŰ.
30968: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Raden Saleh.
30904: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het Onderwijs in Nederlandsch Indie. Terugblik op 1849.
30996: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Posthouders, civiele gezaghebbers en de marine in den Indischen Archipel.
30997: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het onderwijs der Javanen.
30985: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het verkoopen van landen op Java, beoordeeld door eene Gouvernements-kommissie op Java.
31110: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Moluksche eilanden.
31115: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De sociale positie van den officier in IndiŰ.
31119: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Nederlandsche ,,burgers" op Ceylon.
31118: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Produkten van den landbouw in de residentie Kediri.
3485: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - De assistent-residentie Gorontalo, voor zover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht.
4241: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Bijschrift bij de kaart der Tomini-Bocht.
4201: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Korte beschrijving van het Rijkje Mooeton (Bocht van Tomini).
6914: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Bijschrift bij de kaarten van Seran (Vulgo Ceram).
19529: HO╦VELL, G. W. W. C. VAN, A. SNACKEY, & UILKENS, H. KERN. - Vragen en mededeelingen (vervolg van deel 25).
12340: HO╦VELL, G. W. W. BARON VAN. - ,,Sri Padoieka".
31439: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Todjo, Posso en Sasoesoe.
19550: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Twee zangen in de Ambonsche landtaal (Bahasa Tanah) vertaald en verklaard.
19598: HOEVELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Vragen en mededeelingen, ingezonden.
29783: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Fragment van een brief, door een Indisch officier geschreven aan een zijner kameraden in 't moederland.
29784: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De ambachtschool te Soerabaja.
29782: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand en vooruitzigten der havens op Java, na de MinisteriŰle beloften.
29781: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van den Maleischen zeerover.
35157: HO╦VELL, G. W. W. C. BARON VAN. - Bad-Inrigting voor Reconvalescenten.
51024: HO╦VELL, W. C. BARON VAN. - Het wetenschappelijk onderzoek van het Oostelijk deel van den Indischen Archipel en speciaal van de Zuidkust van Nieuw-Guinea.
29785: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De officiŰle waarheid van den Minister van KoloniŰn in de Staats-courant.
29786: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Op welke waarborgen, tegen de verkorting hunner regten, mogen de officieren van het Indische leger aanspraak maken?
29789: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het gemeenteleven op Java, in de inlandsche en de Europesche maatschappij.
29790: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Aroe-eilanden, in vroeger tijd en tegenwoordig.
29791: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De journalistiek in Nederlandsch IndiŰ.
29795: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een beroemd soldaat en een bedelbrief.
29794: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Heeft men wel gedaan, door aan den planter op Sumatra een kleine verhooging van prijs voor zijne koffij te geven?
29797: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Uit de correspondentie van Schalkie.
29808: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het individueel landbezit op Java en het landelijk stelsel.
29821: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Uit het soldatenleven op Java.
29810: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Legende van de afkomst der Sumatranen en van hunne instellingen.
29812: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der opium-kwestie in Nederlandsch IndiŰ.
29809: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een suiker-industrie-congres op Java.
29807: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een spoorwegplan van Samarang naar Kadoe en de Vorstenlanden.
29834: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De indigo-kultuur van partikulieren en de officiŰle kultuur.
29831: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Nederlandsch etablissement te Lagoendi.
29828: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije tabaks-kultuur op Java.
29830: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige opmerkingen over het kultuurstelsel.
29827: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een oorlog op Java in 1706.
29826: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Losse aanteekeningen, gehouden op eene reis over Java, in 1839.
29823: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De liberale geest van 1848.
29825: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze handelsbelangen in Japan.
29832: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een verrader. (Ambon, 1678).
29838: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opium en de opium-pacht.
29841: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een dag uit het leven van een Bataviaschen jager. Eerste gedeelte.
29840: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Zeven bannelingen, onder den Gouverneur-Generaal Daendels.
29846: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche hoofden en de bevolking op Java. (Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, door Multatuli, Amst. 1860). (First review article).
29842: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat is waarheid? Vrije arbeid blijkens officiele stukken.
29847: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een krijgstogt op Timor in 1857.
29851: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Aanteekeningen van den Gouverneur-Generaal baron van der Capellen over den opstand van Dipo Negoro, in 1825.
29848: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Ellekom en de Preanger-Regentschappen. Een blik op het leven van R. L. J. baron van der Capellen.
29852: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze toestand.
29868: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De koncessie tot den aanleg van een spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden.
29867: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nederlandsch IndiŰ in 1817.
29866: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe het tegenwoordig op Banda toegaat.
29862: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige uitkomsten van het tegenwoordige regeringsstelsel over het jaar 1858, blijkens officiŰle bescheiden. & Nog eenige opmerkingen over het Indische regeringsbeleid in 1858.
29856: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Dertienjarige beoordeeling van 't kultuur-stelsel op Java.
29853: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De indigo-planter in Djokjokarta en in de Gouvernements-landen.
29869: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Duitschers in het Indische leger.
29873: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het sawah-bezit en de verpligte koffij-kultuur in de Preanger-regentschappen.
29874: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van de dessa-inrigtingen in Cheribon.
29875: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De visscherijen in IndiŰ.
29876: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Lessen over den vrijen arbeid.
29879: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Nederlandsche staatkunde in de Vorstenlanden na den Javaschen oorlog.
29878: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het landelijk stelsel.
29882: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de geschiedenis van de vorstenlanden op Java.
29886: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De belasting op de visscherijen in IndiŰ en de officiŰle cijfers.
29885: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe de resident van Tagal het kultuurstelsel op de been houft.
29892: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het voorschotten-stelsel.
29891: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Berigten van een staatsgevangene over het ,,soekoe-bestuur" ter Westkust van Sumatra.
29890: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Indische finantie-wezen.
29888: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Havenwerken in Nederlandsch IndiŰ.
29894: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een merkwaardige dag. (19 Augustus 1861).
29893: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat de Javaansche maatschappij al niet verdragen kan.
30624: HO╦VELL, W. R. VAN. - Laurens Reaal. Gouverneur Generaal van Neŕrland's Indie, in zijne verdiensten als dichter beschouwd. & Nog iets over Laurens Reaal, door B. B. C.
29896: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een stem uit den vreemde over het koloniale stelsel van Nederland (Money: ,,How to manege a colony").
30652: HO╦VELL, W. R. VAN. - Heilige Graven.
30651: HO╦VELL, W. R. VAN. - Wreede strafoefeningen vroeger op Java in gebruik.
30656: HO╦VELL, W. R. VAN. - Spelen en Volksvermaken der Javanen. I. Het Tijgergevecht.
30664: HO╦VELL, W. R. VAN. - Batavia in 1740.
30673: HO╦VELL, W. R. VAN. - Kronijk van Nederlandsch Indie, loopende van af het jaar 1816. Het jaar 1816. De jaren 1817 en 1818. Het jaar 1819. Het jaar 1820. Het jaar 1821. De jaren 1822 en 1823. De jaren 1824 en 1825. Het jaar 1826.
30674: HO╦VELL, W. R. VAN. - Nieuwe belangrijke bronnen voor de Oude Geschiedenis van Java.
30712: HO╦VELL, W. R. VAN. - Over de vorderingen en den tegenwoordigen toestand der kennis van Indie in Europa.
30838: HO╦VELL, W. R. VAN. - Lassen's blik op den Indischen Archipel.
30848: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Schetsen van het Noordelijki gedeelte van Sumatra.
30832: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Begin en voortgang van onzen handel en bezittingen op Sumatra's Westksut. Met lijst van Namen van de Kommandeurs en Gezaghebbers, welke Sumatra's Westkust geregeerd hebben van 1666 tot 1763.
30817: HO╦VELL, W. R. VAN. - Bijdrage tot de geschiedenis der Maleische vertaling van den Bijbel.
30806: HO╦VELL, W. R. VAN. - Wetenschappelijke nasporingen op het eiland Bali. & Tweede berigt.
30809: HO╦VELL, W. R. VAN. - Overzigt der criminele procedures voor den raad van justitie te Batavia, gevoerd tegen den gewezen Gouverneur General A. Valckenier cum suis.
30766: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Overzigt van de voornaamste gebeurtenissen in het Djoejocartasche-Rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in (1815).
30775: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Handleiding tot het verzamelen van Kaoutchouk of Elastieke Gom.
30755: HO╦VELL, W. R. VAN. - Proeven eener metrische navolging van het Maleische gedicht Bidasari.
30699: HO╦VELL, W. R. VAN. - Onderzoek naar de oorzaken van het onderscheid in voorkomen, kleeding, zeden en gewoonten, taal en karakter tusschen de Soendanezen en eigenlijke Javanen. (Eerste gedeelte).
30851: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beknopte geschiedenis van het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden.
30849: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Algemeene aanmerkingen over Malakka, Singapore, Prins Wales Eiland, Provincie Wallesly enz.
30852: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Algemeen Overzigt van den toestand van Nederlandsch Indie, gedurende het jaar 1846.
30858: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Laboean, Serawak, de Noord-oostkust van Borneo en de Sulthan van Soeloe.
30857: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ, in zijnen oorsprong, lotgevallen en tegenwoordige strekking geschetst.
30859: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De demonstratie der ingezetenen van Batavia op den 22 Mei 1848 (1-16).
30860: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Goenong Smeroe of Maha Meroe. De hoogste Berg op Java.
30863: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De residentie Madioen in het jaar 1846.
30867: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Geschiedkundig onderzoek naar den oorsprong en den aard van het partikulier landbezit op Java. & Tweede artikel, Derde artikel.
30870: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der binnenlandsche rijken van het westelijk gedeelte van Borneo.
30871: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Partikulier landbezit op Java. Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, over den verkoop van gronden op Java, door J. D. van Herwerden, Resident op Java, met verlof in Nederland, Gron. 1849.
30874: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het individueel sawahbezit in de residentie Bantam. De residentie Rembang in het jaar 1845 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident). De residentie Soerabaija in 1846 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident).
30891: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onderwijs en opvoeding der Javaansche bevolking.
30883: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De uitbreiding van het hooger onderwijs in de Oostersche talen aan de Nederlandsche AkademiŰn.
30885: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-IndiŰ. (Review article). & Nog iets over de Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-IndiŰ, door een inzender.
30876: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Cheribonsche vorsten.
30872: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De haven van Tjilatjap.
31149: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Koloniale Werving.
31144: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nederland en Japan.
31145: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Engelsch etablissement op Nederlandsch grondgebied in IndiŰ.
31142: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De suspekten in IndiŰ.
31140: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31141: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De stoomvaart op Oost-IndiŰ.
31138: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers in IndiŰ.
31139: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Java en Cuba.
31137: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Huiurkontrakten van woeste gronden op Java.
31135: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Lampong's.
30893: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis van het eiland Timor en onderhoorigheden.
30895: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het onderwijs op Java, en de invloed daarvan op den toestand der bevolking.
30897: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De eenige instelling te Batavia in het belang van ongelukkige inboorlingen.
30900: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De godsdienst en godsdienstplegtigheden der Alfoeren in de Menahassa op het eiland Celebes.
30908: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tweede Balische expeditie.
30907: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het batig slot van de Indische administratie.
30923: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De bevestiging van het Nederlandsche gezag op Borneo, en de vermeerdering der inkomsten van dat eiland voor de schatkist.
30920: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De zeerooverijen der Soeloerezen.
30916: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De rijken en vorsten van het gouvernement van Makassar.
30919: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis van den Soeloeschen Archipel.
30915: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwingen omtrent het Bestuur van Nederlandsch IndiŰ.
30921: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tegenwoordige toestand van het kultuurstelsel op Java.
30940: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Europesche Kolonisatie in Nederlandsch IndiŰ.
30930: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De noodzakelijkheid van het zenden van een gezantschap naar China.
30928: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Iets over de goudgraverijen in de residentie Menado.
30929: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De hervorming van den toestand der Christengemeenten in de Molukkos.
30948: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bawean en de Zeerovers.
30944: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
30935: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Antwoord aan ,,een vriend van waarheid". (Over de geschiedenis der invoering van het zoogenaamde kultuur-stelsel op Java).
30937: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Generaal Michiels.
30947: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers en de Javanen. Aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer.
30956: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het verhuren van woeste gronden op Java,
30951: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij.
30952: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Middelbaar onderwijs op Java.
30954: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Fragmenten eener beschrijving van Sumatra's Westkust, door een Indisch ambtenaar. (Agam, Matoea, De VII Loera's, De Paderies, Gebruiken en instellingen der Maleijers, adat).
30955: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opmerkingen en aanteekeningen gehouden op eene reis op de rivier van Banjermassin ( Uittreksel uit de aanteekeningen van A. L. Weddik).
30960: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Opmerkingen omtrent het zoutmonopolie op Java. (Over het verslag van C. F. Pahud).
30964: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De opium in den Indischen Archipel.
30961: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onderwijs op Java.
30983: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand en vooruitzigten van den handel te Samarang voornamekijk in het jaar 1850.
30986: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Waarom heeft Rio als vrijhaven niet met Singapoera kunnen mededingen?
30987: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Tjoeroek Pengaten.
31024: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Chinesche parvenu op Java.
31020: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De spoorwegen en telegrafen in Britsch IndiŰ en Nederlandsch IndiŰ.
31019: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De slavernij in Nederlandsch IndiŰ.
31017: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis van de wetten en instellingen der Chinezen in Nederland IndiŰ.
31022: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vreemdelingen in het leger van Nederlandsch-IndiŰ. (Door een gepensioneerd Officier van het O.I. leger).
31026: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene nieuwe stem in IndiŰ.
31025: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis der residentie Rio.
31028: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De instruktie van den kommandant des Legers in Neŕrlands-IndiŰ, met aanmerkingen en beschouwingen daartoe betrekkelijk. (Door een gepensioneerd Officier van het O.I. leger).
31027: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De financiŰle resultaten van 's Gouvernements landbouw en handel.
31030: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Batoe-eilanden in 1850.
31036: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Herinneringen van Buitenzorg.
31039: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De oppositie van den heer Stolte tegen het Indische Gouvernement.
31037: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene slaven-vendutie.
31042: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der oosrpronkelijke instellingen van Palembang.
31040: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De verwikkelingen van het Nederlandsch-Indische Gouvernement met de Chinesche bevolking op Westelijk Borneo toegelicht.
30982: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Indragiri in 1850.
31043: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twee togten naar Nias, en een blik op den slavenhandel en den uitvoer van pandelingen aldaar.
31047: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Geschiedenis van Abdallah.
31046: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31048: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Direkteur-Generaal van oorlog in IndiŰ. Antwoord aan den kolonel De Brauw.
31051: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De noodzakelijkheid van eenen Raad van KoloniŰn. & Ontwerp-instruktie en reglement van orde voor een Raad van KoloniŰn.
31050: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Wat wordt er met opzigt tot Nederlandsch IndiŰ gevorderd?
31052: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een verondersteld deflict. (Het Koninklijk besluit van 13 Januarij 1854, over de geheimhouding van regeringsdaden).
31054: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De expeditie in de residentie Cheribon in den aanvang van 1818.
31055: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De heer Rochussen en Palembang.
31057: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Militaire fondsen in Oost-IndiŰ.
31056: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De oppositie der Nederlandsch Indische ambtenaren tegen het voor IndiŰ bestaande regerings stelsel.
31060: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het regerings-reglement voor Nederlandsch IndiŰ.
31058: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Pandelingschap in IndiŰ.
31061: HO╦VELL, W. R. VAN. - Het voorloopig verslag der kommissie van Rapporteurs, betrekkelijk het wetsontwerp tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch IndiŰ.
31063: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Ontwerp van een nieuw Suikerkontrakt. & Bedenkingen op de aanmerkingen der redaktie over de ,,Proeve van een suikerkontrakt", door F. S'Jacob. & Eenige bedenkingen op het ,,Ontwerp van een nieuw suikerkontrakt," voorkomend in de zevende aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ jaargang 1854.
31065: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de geschiedenis van Celebes. Aanteekeningen over de geschiedenis van Makassar. Aanteekeningen over de rijken van Boni, Soping, Loewoe, Tello en andere kleine staten (...).
31068: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Brieven aan den Redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandsch IndiŰ, over eene zaak die alle officieren ter harte gaat.
31067: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers in Britsch-IndiŰ.
31073: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Redenen van ontevredenheid bij het Indische leger. (Door een Infanterist).
31076: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31074: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwing der troonreden sedert 1814, in betrekking tot Nederlandsch IndiŰ.
31080: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Karimon-Eilanden.
31079: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De ,,exekutie" te Goegoer-sigandang.
31082: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de kennis der Zuid-Wester-eilanden, door eenen zendeling.
31081: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Sympathie voor het Indische leger.
31090: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tuin aan de rivier. (Verhaal).
31086: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De drukpers in Britsch-IndiŰ en hare bestrijders.
31092: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een voorbeeld van de bescherming der inlandsche bevolking op Java, onder het tegenwoordige stelsel.
31098: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige wenken voor kommandanten van mobiele kolonnes in Nederlandsch IndiŰ. (Door een gewezen kolonne-kommandant).
31094: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Gedachten over de opvoeding in Nederland van Indische kinderen.
31093: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije arbeid en het soekoe-bestuur op Sumatra's Westkust.
31100: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Gedachten over den invloed der Europesche Christelijke beschaving op den Indischen Archipel.
31106: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche wapening op Java.
31105: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De inlandsche adel in Nederlandsch IndiŰ.
31109: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31104: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het pupillen-korps op Java.
31114: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het ,,verpligte overwigt" op Sumatra's Westkust afgeschaft.
31120: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Fragment uit een reisverhaal. I. Makassar, Banda, Ambon, Batjan en Ternate. II. Kema, Menado, Lotta, Kakaskassan, Tomohon, Tondano, Rembokkan, Passo, Kakas. III. Langowang, Tompasso, Belang, Ratahan, Passang, Boengena, Tonsawah, Tombattoe, de Sepoetan, Amoerang, Kawangkowang, Sonder, Leiling, het meer van Lino. IV. 's Konings jaardag te Menado, Tanawangko. Vertrek uit Menado. Soerabaja.
31121: (HO╦VELL, W. R. VAN). - 22 Mei 1848.
31122: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand van den Europeschen soldaat in IndiŰ.
31124: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een fragment uit ,,Kin Tamboehan".
31123: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe is de Kompagnie in 't bezit harer landen op Java gekomen?
31125: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Landverhuizing der Chinezen.
31136: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Kultuurstelsel op Java. Suikerkultuur.
31150: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tabakskultuur en de vrije arbeid.
31157: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Grondbezit op Malakka.
31160: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De steenkolen in het rijk van Bandjermasin.
31162: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een opstand in de Molukkos. (Uit de laatste helft der zeventiende eeuw).
31170: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef?
31164: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Stoomvaart in IndiŰ.
31165: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De uitvoering der muntwet in Nederlandsch IndiŰ.
31163: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene stem uit Java over de pandjes- of lombard-huizen in Nederlandsch IndiŰ.
31161: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Kokos-eilanden en de Engelschen.
31189: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand van Bagelen in 1830.
31197: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Mohammedaansche feesten, door residenten gevierd.
31191: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tempel van Boro Boedoer in de residentie Kadoe.
31193: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De papierplant en het bereiden van papier op Java.
31173: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31194: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een heldendaad, op de grenzen van Bengkoelen, tegen de Pasoemah's, in 1857.
31201: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Kultuur- en industrie-ondernemingen op Borneo.
31200: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De tegenwoordige assistent-residenten op Java.
31203: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Brieven over de Vorstenlanden op Java. Door een landverhuur.
31206: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31216: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De expeditie tegen Boni en de ramoen van Bandjermasin.
31213: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het Gouvernement en de suiker-produktie van Java.
31207: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De landverhuur in de rijken van Soerakarta en Djokdjokarta.
31208: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De opstand en moord van Tjikandi-Oediek in 1845.
31231: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De wraak eens Keizers. (Mohammed, derde keizer van Java).
31227: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De olifanten op Sumatra.
31224: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Spoorwegen op Java.
31225: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De toestand der havens op Java, in 1858.
31219: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene waarschuwing uit IndiŰ aan Nederland.
31221: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De algemeene opinie in Nederland over den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal van Nederlandsch IndiŰ. (Pahud).
31229: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De vrije arbeid bij de suikerkultuur in de residentie Cheribon.
31232: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdragen tot de kennis der inlandsche huishouding op Java.
31235: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De visch-belasting in IndiŰ tegenover drogredenen.
31233: (HO╦VELL, W. R. VAN). - FinantiŰn en kultuurstelsel.
31238: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Blik op de Lampongsche distrikten en hunne bevolking.
31251: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Over de toestand van Soerakarta. (Fragment van een brief).
31248: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Over den toestand van het regtswezen in IndiŰ.
31249: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwingen, ontleend aan de praktijk over het ontwerp-tarief voor Nederlandsch IndiŰ. (Door een tollennaar).
31246: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Gemeente-instellingen in Nederlandsch IndiŰ.
31247: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De ontwikkeling van IndiŰ in 't belang van Nederland.
31245: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De spoorweg van Batavia naar Tjija-lengka.
31242: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een jaarkring volgens officiŰle bescheiden.
31244: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twintig rotan-slagen.
31236: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
31155: HO╦VELL, W. R. - Een balling in Nederlandsch IndiŰ. (L. J. Pietersz).
4740: HO╦VELL, W. R. - Togten van een Engelschman door den Indischen Archipel voor Nederlandsche lezers bewerkt door Dr. W.R. van HoŰvell.
54061: (HO╦VELL, W. R. VAN.) - Aisha.
31154: HO╦VELL, W. R. - De havenwerken van Batavia en Samarang.
31385: HO╦VELL, W. R. VAN. - Een blik op het leven van Gerardus Henri Betz.
52710: (HO╦VELL, W. R. VAN), - Een woord over de verbetering der Suikerfabricatie op Java.
31268: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De kina-kultuur op Java beoordeeld in den vreemde.
31285: HO╦VELL, W. R. VAN. - Een blik op de koloniale staatkunde van 1856 tot 1859.
31266: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twee getuigen over den vrijwilligen arbeid der Javanen. (Berigten van de heren Broekhoff en Bekking).
31261: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bijdrage tot de geschiedenis der Karimon-eilanden.
31258: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beschouwingen over Celebes.
31260: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De koffijveilingen te Padang.
31256: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Over de landbouw-produkten der Lampongs.
31257: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De handel op Padang.
31253: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Zeerroof in den Indischen Archipel.
31255: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Beknopt overzigt van de residentie Bagelen.
31252: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eene poging tot het opmeten der velden op Java, in 1827.
30822: HO╦VELL, W. R.VAN. - John Leyden, geschetst in zijn leven, lotgevallen en karakter.
31156: HO╦VELL, W. R. - Vragen en raadsels.
31126: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het koloniaal archief en de Minister van KoloniŰn.
31011: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Verbetering van het lot van den Indischen soldaat. (Door een gepensioneerd officier van het O.I. leger).
31013: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Vrije arbeid in de residentie Cheribon.
31010: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een Warong.
31008: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De bescherming der inlandsche bevolking op Java.
31004: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Iets over het radikaal van Indisch ambtenaar.
31007: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het eiland Biliton, sedert 1851.
31003: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Indrukken ontvangen op een togtje in de Bovenlanden van Buitenzorg.
31001: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Kapitein Nolte onder de zeerovers.
31002: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Is er dwang noodig om de Javanen te doen produceren voor den Europeschen handel?
30998: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Twee Indische kinderen in IndiŰ opgevoed. (P.P.C.O. Ondaatje, C. F. Winter).
31133: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De suikerkontrakten op Java.
31134: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Nieuwe onlusten op Borneo.
31129: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Aanteekeningen, gehouden op eene reis aan de noord- en westkust van Halmahera.
31130: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De invoer van opium in de Preanger-regentschappen verboden.
31128: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De algemene verordening omtrent het verhuren van Gouvernements-gronden in IndiŰ.
31127: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Hoe 't er vroeger in de Bataviasche bovenlanden en de Preanger regentschappen uitzag.
31151: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Bloemkransen voor 't reglement op de drukwerken in IndiŰ.
30989: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het werven van inlandsche soldaten in IndiŰ.
30993: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een woord aan den Minister van KoloniŰn Ch. F. Pahud.
30994: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Een woord aan den Minister van KoloniŰn Ch. F. Pahud.
30995: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Onze roeping op Borneo.
31146: (HO╦VELL, W. R. VAN). - De Minister van KoloniŰn en de Indische ingezetenen, over het radikaal-stelsel.
30958: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het oordeel van den heer Elout over de landverhuringen in de vorstenlanden van Java.
30959: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Djokjokarta van 1816 tot 1830.
19544: HO╦VELL, G. W. W. C. VAN. - Over den eed der Maleiers.
31034: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Het in bezit nemen en ontruimen van etablissementen op de Oostkust van Sumatra.
30890: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Exploitatie der Steenkolenmijnen op Borneo.
31016: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Maandelijks overzigt der Indische letterkunde.
29814: (HO╦VELL, W. R. VAN). - Eenige opmerkingen over het nieuwe besluit betrekkelijk het radikaal van ambtenaar voor de Indische dienst.
4592: HOEVEN, J. VAN DER. - Hoe brak wordt het IJsselmeer? Met naschrift door Ir. J. Th. Thijsse.
34095: HOF, J. J. - Een voetreis langs de Roer.
29623: HOFF, B. J. - The language of the Indians of Surinam and the comparative study of the Carib and Arawak languages.
2342: HOFF, MR. B. VAN 'T. - Overzicht van de litteratuur over de oude cartografie van Nederland.
1710: HOFF, MR. B. VAN 'T. - De oude Nederlandse steden uit de lucht gezien.
18576: HOFF, MR. B. VAN 'T. - Johannes Keuning 1881-1957.
1219: HOFFMANN, HERMANN. - Vererbung und Seelenleben. EinfŘhrung in die psychiatrische Konstitutions- und Vererbungslehre.
29100: HOFFMANN, J. J. - Bereiding van de Japansche soya. Naar het Japansch.
982: HOFFMANN, E.T.A. - E.T.A.Hoffmann - Ein Preusse? Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Berliner Festspiele GmbH Berlin Museum.
55023: HOFFMANN, ERNST EMIL. - Portrait engraving of Ernts Emil Hoffmann in Darmstadt.
33982: HOFFMANN, HANS. - De Harz.
33714: HOFFMANN, HANS. - Een tocht door den Harz.
29099: HOFFMANN, J. J. - De rijstbier- of sakebrouwerij in Japan. Naar Japansche bronnen.
18685: HOFFMANN, J. - De Chinesche feestdagen volgens den Javaanschen almanak voor het jaar dal 1783 (J.C. 1854/55). Toegelicht.
29018: HOFFMANN, J. - Bladvulling. Hoe de Japanners in 1826 twee bezoeken van Engelsche zeelieden hebben opgenomen, en hoe dezen zich hebben gedragen.
29056: HOFFMANN, J. - De Japansche Traktaten met Nedreland, Rusland, Engeland, de Vereenigde Staten en FRankrujk nin 1858 te Jedo gesloten. Fac-simile van den Japanschen Tekst.
29044: HOFFMANN, J. - Iets over Chinesche Lombardbriefjes.
18733: HOFFMANN, J. - Yokohama, de nieuwe Japansche haven en handelsplaats nabij Yedo. Naar eene Japansche schets toegelicht door J. Hoffmann, 1862.
58507: HOFFMEISTER, J. H. - Portrait of Professor Ruys.
30813: HOFLAND, P. W. - De Rhinoceros-hoorn.
57349: HOFLAND, H. J. A. - Mijlpalen.
2961: HOFLAND, L.H. - De Nederlandse windkeien en hun ouderdom.
27900: HOFLINGER, AUGUST. - Painting, portrait of 2 musicians.
995: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Vierte Tagung der Hugo von Hofmannstahl-Gesellschaft 25.-28.August 1976 in St.Moritz/Schweiz. Berichte zu den Veranstaltungen und Arbeitsgruppen.
902: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Die prosaischen Schriften gesammelt in vier Bńnden (only 3 published!).
12178: HOFMANNSTAHL, HUGO VON. - Die Hochzeit der Sobeide. Dramatisches Gedicht.
114: HÍFNER, MARIA. - Das Feteh MahÔrţ. Sitten und Recht der Mńnsa'. Nach dem Tigrŕ-Text K.G.RodÚn's Řbersetzt.
18361: HOFSTEDE, G. - Machine-onderdeelen. Beknopt leer- en handboek.
1595: HOFSTRA, SJOERD. - Differenzierugs-Erscheinungen in einigen Afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualitńt.
2184: HOFSTRA, DR. S. - De economische structuur van Britisch West-Africa.
55007: HOGARTH, WILLIAM. - Portrait engraving of William Hogarth.
38431: HOGBIN, H. IAN. - Social Change. Josiah Mason Lectures delivered at the University of Birmingham.
59996: HOGENDORP, W. VAN. - Redevoering der Inentinge tot de Ingezetenen van Batavia, na haar te rug komste van Samarang, overhandigd door Mr. W. van Hogendorp.
31254: HOGENDORP, G. K. VAN. - Een onuitgegeven brief van G. K. van Hogendorp.
59974: HOGENDORP, W. VAN. - Beschryving van het eiland Timor, voor zoo verre het tot nog toe bekend is. Vervolg, waar by gevoegd is de beschryving van eenige nabygelegene Eilanden.
60000: HOGENDORP, W. VAN. - Historische opheldering en verdediging van I. Chron. XXII. vs. 14. tegen de zwaarigheden van den heer De Voltaire.
18728: HOHENDORFF, JOHAN ANDRIES BARON VAN. - Radicale beschrijving van Banjermassing, zoo door den heer Raad extra-ordinair, J.A.B.v.Hohendorff, als beschrijver van hetzelve, is bijeengebracht, en overgegeven in Rade van IndiŰn, op den 9den Junij 1757.
56739: HOHLENBERG, E. - Portrait of Camilla, a young woman, Indonesia related.
4634: HOL, DR. J. B. L. ET DR. H. VAN VELTHOVEN. - La lutte contre les eaux et la mise en culture.
2245: HOL, DR. JACOBA B.L. - Waar de Donau verdwijnt!
1975: HOL, DR. JACOBA B.L. - Danes' verhandeling over den Goenoeng Sewoe.
2770: HOL, DR. J.B.L. - Het Maas-terras bij Anseremme.
32023: HOL, J. B. L. - Bij het vijf-en-twintig-jarig doctoraat van Mej. Dr. J. B. L. Hol.
18571: HOL, DR. JACOBA B.L. - Professor Dr. Jacoba B. L. Hol (bij haar benoeming tot hoogleraar).
18573: HOL, DR. JACOBA B.L. - Mej. Dr. J. Hol 25 jaar werkzaam aan het Geografisch Instituut der Rijks Universiteit te Utrecht.
4058: HOL, DR. JACOBA B.L. - Eduard Suess 1831-1914.
4092: HOL, DR. JACOBA B.L. - De geomorfologie en de taak der aardrijkskunde.
3047: HOL, DR. JACOBA B.L. - Waterkracht.
3990: HOL, DR. JACOBA B.L. - Keileem in Het Gooi.
3012: HOL, DR. JACOBA B.L. - Oude en nieuwe theorieŰn over gebergtevorming.
2681: HOL, DR. JACOBA B.L. - Meanders, hun betekenis en ontstaan.
2903: HOL, DR. JACOBA B.L. - Een fossiele karstoppervlakte in Zuid-Limburg.
2272: HOL, DR. JACOBA B.L. - Een glaciaal dal in de Vogezen. Het ,,VallÚe des Lacs" (Vologne-Cleurie-Dal).
18599: HOL, J.B.L. EN J. P. BAKKER. - Professor Dr. Johann S÷lch * (In memoriam).
18589: HOL, J.B.L. EN J. P. BAKKER. - In Memoriam Prof. Dr. K. Oestreich (*) & Prof. Dr. Karl Oestreich (1873-1947*).
11694: HOLAS,B. - Cultures matÚrielles de la C˘te d'Ivoire.
49562: HOLBERG, LUDVIG HOLBERG, BARON OF. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
1153: HOLDANOWICZ, LESZEK (1937 - ). - Poezja polska 1944-1974. Muzeum Literatury im Adama Michiewicza Wrzesien 1974-1975.
1154: HOLDANOWICZ, LESZEK (1937 - ). - Plocki Festival Folklorystyczny 1973.
7299: HOLLAND, JAMES. - The Entrance to the Grand Canal, Venice.
256: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - Het begrip "Black Belt" in de geografische literatuur over Noord Amerika.
255: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - De "Boll Weevil" in het zuiden der Vereenigde Staaten.
257: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - De emigratie van Puerto Rico naar New York.
258: HOLLANDER, A. N. J. DEN. - Techniek en sociale dynamiek in een agrarisch gebied. Verandering in de katoenstreek der Vereenigde Staaten.
2270: HOLLANDER, DR. A.N.J. DEN. - Het ontstaan der ,,Tanya" vestiging in de groote Hongaarsche laagvlakte.
2279: HOLLANDER, A.N.J. DEN. - Landelijke reconstructie in de Hongaarse Alf÷ld.
18752: HOLLANDER, J. J. DE. - Westersche fabelen in een oostersch gewaad.
19532: HOLLANDER, J. J. DE. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van 's Heeren Klinkerts's beoordeeling.
30884: HOLLANDER, J. J. DE. - Javaansch-Mohammedaansche overleveringen omtrent de geschiedenis van Mozes en koning Pharao.
18783: HOLLANDER, J. J. DE. - Berichten van eenen Maleier over Siam en de Siameezen. Kort begrip der geschiedenis van de Vorsten van Siam.
29125: HOLLANDER, J. J. DE. - Twee brieven van Dipa Negara.
18764: HOLLANDER, J. J. DE. - Een Engelschman en een Noord-Amerikaan in Nederlandsch Oost-IndiŰ.
18761: HOLLANDER, J. J. DE. - Geslachtregister der vorsten van Sambas.
3021: HOLLANDER, DR. A. N. J. DEN. - Een halve eeuw wereldexploratie.
30824: HOLLANDER, JAN DE. - De Hollandsche taal.
30132: HOLLE, K. F. - De Batoe Toelis te Buitenzorg.
30128: HOLLE, K. F. - Bijdragen tot de geschiedenis der Preanger-regentschappen.
30193: HOLLE, K. F. - Beschreven metalen plaatjes van de Desa Pasindoer Afd. Ledok (Bagelen).
19551: HOLLE, K. F. - De Batoe-Toelis te Buitenzorg. & Nog een woord over den Batoe-Toelis te Buitenzorg.
59786: HOLLE, K. F. - Kaart van de dichtheid van bevolking van Java en Madoera (...).
19444: HOLLE, K. F. - Eene vraag. Wat beduidt de naam der residentie Bagelen?
30070: HOLLE, K. F. - Honderd en Een Soendasche Spreekwoorden & Tweede gedeelte.
30291: HOLLE, K. F. - De kaart van TjiŰla of Timbanganten.
30292: HOLLE, K. F. - De plaatsnaam Singaparna.
59787: HOLLE, K. F. - Kaart van den op Java en Madoera reeds in gebruik genomen grond (...).
30153: HOLLE, K. F. - Snippers. De trappen van vergelijking. (Vervolg).
19552: HOLLE, K. F. - Snippers van den regent van Galoeh, Raden Adipati Aria Koesoema Di Ningrat, met vertaling en toelichting.
30137: HOLLE, K. F. - Snippers. Boejoet of Tjadoe.
19454: HOLLE, K. F. - Snippers betreffende Indiesche land- en volkenkunde.
30112: HOLLE, K. F. - Pijagem van den vorst van Mataram.
30046: HOLLE, K. F. - Proeve van Soendasche PoŰzij (Sindirs).
30205: HOLLE, K. F. - Mededeelingen over de devotie der Naqsjibendijah in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
30199: HOLLE, K. F. - Kawi-oorkonden. (Vervolg).
30464: HOLLE, K. F. - Kawi-oorkonden. (Vervolg).
30130: HOLLE, K. F. - Soendasche raadsels.
19448: HOLLE, K. F. - Vlugtig berigt omtrent eenige Lonthar-handschriften, afkomstig uit de Soenda-landen, door Raden Saleh aan het Batav. Gen. v. K.en W. ten geschenke gegeven, met toepassing op de inscriptiŰn van Kwali.
30283: HOLLE, K. F. - Snippers. Hoe de Hollanders er uit zien (Een Soendaasch sprookje).
31404: HOLLE, K. F. - Verslag betreffende de thee-onderneming Waspada onder Ultimo Juni 1868.
30117: HOLLE, K. F. - Voorlopig berigt omtrent vijf koperen plaatjes, door Raden Saleh gevonden in een offerhuisje bij de kampong Kebantenan, onder Bekasih, p. m. 15 paal van Batavia.
19294: HOLLEMAN, J. F./SUGIJONO, S. H. - Het belang van de adviezen van het dorpshoofd en de dorpsrechter voor de Nationale Rechter in IndonesiŰ.
49949: HOLLMAN & HARTWICH. - Urnenfeld bei TangermŘnde & Grńberfelde und Urnenfunde bei TangermŘnde.
8594: HOLLMANN, D., D. R. SPENNEMANN AND G.WOLF. - A Rediscovered Javanese Ceremonial Axe Housed in the Museum of Natural History at Mayence, FRG.
6997: HOLMER, NILS M.U - The Indian Place Names in Mexico and Central America.
208: HOLMES, CHARLES H. - We find Australia.
12521: HOLMES, JAMES S. - Modern Indonesisch proza: een totale revolutie.
58097: HOLMES, NATHANIEL J. - Des tiorpilles comme moyen de defense de guerre.
15173: HOLROYD, T. & J. - Portrait of a Mrs. Bangeley Linstone.
19376: HOLTZ, H. - Oudheden op Soembawa.
30085: HOLTZ, H. - Berigten. Oudheden op Soembawa.
53898: HOLUB, ╔. - Au Pays des MarutsÚs, ╔pisodes des Voyages de M. le Docteur ╔. Holub sur le Haut ZambŔse, 1875-1879.
20210: HOLWERDA, A. W. P. - Eenige Madoereesche Spreekwoorden en Uitdrukkingen.
2654: HOLWERDA, J.H. - Dorestad en onze vroegste Mideleeuwen. Met naschrift door A. A. Beekman.
18454: HOMAN, (-). - Image, figure.
18438: HOMAN, (-). - Pferd (Don Quichotte?).
31607: HOMAN VAN DER HEIDE, J. - Aanteekeningen betreffende het kratermeer op de Kloet in verband met de uitbarsting op 23 Mei 1901.
54291: DEN HOMMEL (UTRECHT). - CafÚ met tuin.
50824: HONDIUS, J. M. - Boraspati en Brhaspati.
50790: HONDIUS, J. M. - Waarom gaven de Noemforen hun slavenblokken een krokodilvorm? & Mededeelingen van W. K. Ypes en C. Nooteboom over Slavenblokken & Slavenblokken, archetypen, buikdenken en associatiebeddingen.
3730: HONDIUS VAN HERWERDEN, J.H. - Beschrijving van eene reis tot nader onderzoek der in de Oostbaai (ZW. Nieuw-Guinea) uitmondende Oetoemboewe; en eerste onderzoek der ,,Noord"-Rivier aldaar (dd. 6-25 Oct. 1906).
3719: HONDIUS VAN HERWERDEN, J.H. - Een verkenningsreis der Zuidwestkust van Nieuw-Guinea, van Straat Prins Marianne tot de Providentiaal-Bank; dd. 23 April-8 Mei 1906.
30600: HONFLEUR. - Annette Delarbre.
26600: HONG KONG. - Sampan in Harbour.
26604: HONG KONG. - Streetscene.
35334: HONG KONG. - Panorama view of Hong Kong, 1964.
10217: HONG KONG. - Boat Woman & Chinese Lady.
17944: HONG KONG. - European in Hong Hong.
51207: HONIG, DR. G.N. - De bedijking van het Noorderkwartier en de strijd der Graven van Holland tegen de West-Friezen.
52367: HONOLULU. - Harbor. Panorama.
52368: HONOLULU. - Iolani Palace, Honolulu, Hawaii.
52372: HONOLULU. - Date Palm Abenue, Honolulu, Hawaii.
2314: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Hypothetische eilanden in de Barents-Zee.
1916: L'HONOR╔ NABER, S.P. - De reiziger F. J. Hartman in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo (1790) en de rivierkaarten dier afdeeling, door W.E.M.S. Aernout, controleur B.B. (1884-1889).
3965: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Zweedsch plan tot exploratie van Nieuw-Guinee met behulp van vliegtuigen.
2189: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Exploratie van Zuid-Afrika in de 17de en 18de eeuw.
2625: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Eene nieuwe uitgave van een Nederlandsch leeskaartboek ("De kaert vander zee van Jan Seuerszoon (1532").
18152: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Fransch-Liberiaansche grensregelings-commissie.
3973: L'HONOR╔ NABER, S.P., J. L. (J. LORI╔), W. CORNELIS & J. M. PHAFF. - De hydrografische opneming van IndiŰ. & Nogmaals de hydrographische opneming van IndiŰ. & Loopende opnemingen. & De hydrografische opneming van IndiŰ en de loopende opnemingen.
31663: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Weer een aardglobe van Plancius.
31754: L'HONOR╔ NABER, S.P. - De eerste vloot naar IndiŰ voor de stad Amsterdam
31751: L'HONOR╔ NABER, S.P. & F.C. WIEDER. - Nueva Guinea, Nova Guinea, Nieuw-Guinea, Nieuw-Guinee. & Wanneer en hoe werd de naam van Nieuw-Guinea het eerst gedrukt?
31765: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Tasman's journaal en Tasman's kaarten.
31755: L'HONOR╔ NABER, S.P. - Nederlandsch Historsch Scheepvaartkundig Museum te Amsterdam en Nationaal Technisch Scheepvaartkundig Museum te Rotterdam (Naar aanleiding van de nieuwsbladen).
31823: L'HONOR╔ NABER, S. P. - S. P. L'HonorÚ Naber 1865-1935.
46011: HONTHORST, GERARD VAN. - Portret van Frederik en familie. Rijksmuseum Amsterdam.
34192: HOOFF-GUALTH╔RIE VAN WEEZEL, W. VAN. - Een Reis naar IJsland.
5465: HOOFT, C. G. 'T., A.A. BEEKMAN, BAART DE LA FAILLE, RAMAER & HUBRECHT. - Het ontstaan van Amsterdam. (Debat in de vergadering van het Alg.Bestuur K.N. Aardr. Genootschap op 8 Dec. 1917).
49491: HOOFT, PIETER CORNELISZOON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
30004: HOOGEVEEN, W. F. - Het Distrikt Djampang-Tengah (Regentschap Tji-Andjoer, Preanger-Regentschappen).
5537: HOOGHWINKEL, A. P. - Uittreksel uit het verslag van een opname van de Reede Analaboe, aan den Kommandant der maritieme middelen in de wateren van Atjeh.
29120: HOOGKAMER, W. - Eenige toelichtingen tot de ,,Menangkabausch-Maleische zamenspraken, opgesteld door Si-daoed Radja Medan, Hoofd-onderwijzer van de Inlanfsche school te Padang. - 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872.
32654: HOOIJER, D. A. - The Orang-Utan in Niah Cave Pre-history.
58404: HOOIJER, G. B. - Onze buurman naast Groot-Atjeh.
29684: HOOIJER, D. A. - Faked Rhinoceros Horns.
32647: HOOIJER, D. A. - The Giant Extinct Pangolin (Manis palaeojavanica Dubois) from Niah.
27794: HOOK, PHOTO. - Siamese Twins. Garden of the Gods.
27793: HOOK, PHOTO. - Major Domo, Glen Eyrie.
27784: HOOK, PHOTO. - Royal George. (Colorado).
27795: HOOK, PHOTO. - Aunt Dinah. Garden of the Gods.
27800: HOOK, PHOTO. - Balanced Rock, Garden of the Gods.
8350: HOOKER, M. B. - Adat and Islam in Malaya.
7725: HOOKER, M. B. - Islam in Sout-East Asia.
20347: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Steenkistgraven in Goenoeng Kidoel.
20461: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Hoe zag Tandjong-Oost er vroeger uit?
20419: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Wenken bij de vervaardiging van kaarten voor gebruik in musea.
2556: HOOP, DR. A.N.J.TH.A.TH. VAN DER. - Een toestel voor het teekenen van blokdiagrammen.
30528: HOOP, A. N. J. TH. └ TH, V. D., - Een steenkistgraf bij Cheribon.
30513: HOOP, A. N. J. TH. └ TH, V. D., - ,,Donderkeilen". Oude gewichten in het Museum. Het concerveeren van weefsels in het Museum te Batavia.
20462: HOOP, A. N. J. TH. └ TH. VAN DER. - Een nieuw gegeven omtrent de verbouwing van het stadhuis van Batavia
30549: HOOP, A. N. J. V.D. - In Memoriam Herman Dirk Hendrik Bosboom.
20367: HOOP, TH. VAN DER. - Een praehistorische rinkelbel.
20355: HOOP, TH. VAN DER. - Een neolithische boomschorsklopper uit Borneo.
51266: D'HOORE, JULES, A. J. F. KÍBBEN, H. L. M. VAN OORSCHOT & L. J. M. JAQUET. - Aymposion: De ontwikkeling van tropisch Afrika.
49922: HOORWEG, A. - Politie, Leger en Veiligheid in Nederlandsch-IndiŰ. (Eerste gedeelte).
55010: HOORWEG, DR. J. L. - De Gas- en Petroleum-motoren: Beknopte uiteenzetting van de inrichting en werking dezer motoren, aanschouwelijk voorgesteld door een beweegbaar model en opgehelderd door vele illustraties tusschen den verklarenden tekst.
19286: HOOYKAAS, C. - An Exorcistic Litany for Bali.
30561: HOOYKAAS, C. - Eenvoudige Balische Zedeleer.
29679: HOOYKAAS, C. - From Lenka to Ayodhya by Puspaka being the Old-Javanese Ramayana Sarga XXV mainly.
20279: HOOYKAAS, C. - Een hypothese omtrent den oorsprong van het Oudjavaansche verhaal van Kunjarakarna.
20469: HOOYKAAS, C. - ăangkhya-leer van Bali (1947).
8105: HOOYKAAS, C. - Books made in Bali.
49795: HOOYKAAS, JACOBA. - A Yantra of speech magic in Balinese folklore and religion.
49796: HOOYKAAS, JACOBA. - The changeling in Balinese folklore and religion.
50180: HOOYKAAS, JACOBA. - The Balinese realm of death.
29703: HOOYKAAS, JACOBA. - A Balinese Folktale on the Origin of Mice.
29655: HOOYKAAS, JACOBA. - Upon a white stone under a Nagasari-tree.
29626: HOOYKAAS, JACOBA. - Panjirang, the gateway on the crossroads? Korte mededelingen.
29640: HOOYKAAS, JACOBA. - The rainbow in ancient Indonesian religion.
19259: HOOYKAAS, JACOBA. - The Myth of the young Cowherd and the little Girl.
29620: HOOYKAAS, JACOBA. - A journey into the realm of death. Balinese folktale with translation.
12242: HOOYKAAS, JACOBA. - The Mouse in Indonesian Folklore.
32032: HOOYKAAS, J. - J. L. H. Luymes herdacht als zeeofficier-hydrograaf.
8119: HOOYKAAS, C. - Weda and Sisya, Rsi and Bhujangga in present-day Bali.
1730: HOOYKAAS, J. - De afwatering van Twente.
49792: HOOYKAAS, C. - The Paradise on Earth in Lenka (OJR XXIV.87-126).
8452: HOOYKAAS, C. - Preservation and Cataloguing of Manuscripts in Bali.
8091: HOOYKAAS, C. - Saiva-Siddhanta in Java and Bali.
29653: HOOYKAAS, C. - Love in Lenka, an episode of the Old-Javanese Ramayana compared with the Sanskrit Bhatti-kavya.
20407: HOOYKAAS, C. - Het Oud-Javaansche woord P(h)alapa beteekent zoowel ,,Profijt" als ,,Respijt".
60009: HOOYMAN, JAN. - Beschryving der Vogelnestjes.
59999: HOOYMAN, JAN. - Bericht omtrent het Katoen-spinnen en weeven onder de Javaanen en Chineezen, beneffens eenige andere merkwaerdigheden hier toe betrekkelyk.
59994: HOOYMAN, JAN. - Kort verhaal van den Oorsprong, Voortgang en Tegenwoordige Gesteltenis, der Deensche Zending, ter voortplanting van den Christelyken Godsdienst op de kust Coromandel.
59972: HOOYMAN, JAN. - Verhandeling over den tegenwoordigen staat van den Land-bouw in de Ommelanden van Batavia. (De Zuiker-Moolens; Arak-Branderyen; Katjang-Thuinen, Indigo, Ryst- en Ryst-Molens).
50968: HOOZE, J.A. - Overzicht der voornaamste kolenterreinen van den Nederlandschen Indischen Archipel.
32214: HOPPE, G. EN G. C. MAARLEVELD. - Glaciale landschapsvormen in Noord-Zweden.
164: HOPP╔, E. O. - The Fifth Continent.
53623: HORNBERGER, CHR. - Das Ewe-Gebiet an der SklavenkŘste von West-Afrika.
50603: HORNBOSTEL, ERICH M. VON, CURT SACHS & S. BAGLIONI. - Systematik der Musikinstrumente. & Instrumente einiger asiatischer V÷lker.
30077: HORNER, L. - Reizen over Sumatra. Uitreksel uit het dagboek van wijlen L. Horner.
30643: HORNER, L. - De beklimming van den berg Ophir, door L. Horner, medegedeeld uit eenen brief aan H. L. Osthoff.
30657: HORNER, L. - Batoe-Eilanden, ten Westen van Sumatra gelegen.
30910: HORSFIELD, THOMAS. - Verslag aangaande het eiland Banka. (Vertaald uit The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 1848, door P. J. Veth).
54197: HěRSHOLM. - Jagt og Vildt. I Jagt- og Skovbrugsmuseet H°rsholm.
51023: HORST, DR. D.W. - Nieuws van de Jakati-Rivier.
3634: HORST, DR. D.W. - Reis naar de Banggai- en Soela-Eilanden. Rapport van den Resident van Ternate en Onderhoorigheden.
58433: HORST, D. W. - Onze bestuursvestiging op Nieuw-Guinea.
30219: HORST, D. W. - Rapport van eene reis naar de Noordkust van Nieuw Guinea aan boord van Z. M. Stoomschip ,,Tromp", ingevolge opdracht van den Resident van Ternate dd. 7 Juni 1886 No. 44, ten einde den Commandant van dien bodem ter zijde te staan bij zijne aanrakingen met de bevolking.
50859: HORSTING, L. H. C. - Bagan Api-Api. The Largest and most Important Fishing Centre of Netherlands India (4p, 10 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 9, September 1923.
50836: HORSTING, CAPT. J. H. L. - Roughing it in the Jungle of North Sumatra (5p, 8 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. I, Number 7, Dezember, 1920.
6780: HORTEN, M. - Die religi÷se Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam.
7855: HOSIE, LADY. - Portrait of a Chinese Lady and Certain of her Contemporaries.
19339: HOSKINS, JANET ALISON. - So my Name Shall Live: Stone-dragging and Grave-building in Kodi, West Sumba.
8663: HOSKINS, JANET. - Burned Paddy and Lost Souls.
6738: HOSSEIN NASR, SEYYED. - Ideals and realities of Islam.
3969: HOTZ, A. - Over de reisroute over land naar SyriŰ en den tegenwoordige stand van den Bagdad-spoorweg.
18110: HOTZ, A. - Cornelis Cornelisz Roobacker's scheepsjournaal Gamron-Basra (1645); De eerste reis der Nederlanders door de Perzische Golf. Uitgegeven, met inleiding en noten.
51028: HOTZ, A. - Een nieuw boek over PerziŰ. ,,Eastern Persian Irak", by General A. Houtum Schindler (London, John Murray, 1896).
51030: HOTZ, A. - PerziŰ. Overzicht van in de Nederlandsche taal uitgegeven werken, gevolgd door eene opgave van de voornaamste buitenlandsche schrijvers.
96: HOUBEN, H. H. - Der Ruf des Nordens. Abenteuer und Heldentum der Nordpolfahrer.
33450: HOUETTE, ALFRED. - Bestijging van den Foesiyama.
33260: HOUETTE, ALFRED. - Une ascension au Fusiyama, 1874.
3248: HOUSTON, C.S. - To the Arctic by Canoe 1819-1821. The journals and paintings of Robert Hood.
18734: HOUT, MR. VAN DER. - Soerjo Alam.
37382: HOUTEN, SAMUEL VAN. - Portrait of Samuel van Houten, after a photograph by A. J. M. Steinmetz, Den Haag, with short biography of Samuel van Houten, Ancien Ministre de l'IntÚrieur, La Haye.
31949: HOUTGAST, G. EN A. R. RITSEMA. - De aardbeving in Zuid-Limburg op 19 februari 1971.
32360: HOUTMAN, H. J. - De ontwikkeling van de olievelden in het Zuiden van de Randstad Holland,
29229: HOUTSMA, M. TH. - Een brief van Anquetil du Perron.
49566: HOUWALD, CHRISTOPH ERNST, FREIHERR VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
12328: HOVE, JAN TEN. - Een Minahassisch verhaal met aanteekeningen.
29472: HOVEN, W. - Een nieuwe bijdrage tot de kennis van het Shamanisme bij de Pasemahers.
8728: HOWARD, ALAN. - History in Polynesia: Changing Perspectives and Current Issues.
8548: HOWE, L. A. E. - Gods, People, Spirits and Witches: The Balinese System of Person Definition.
8648: HOWE, L. A. E. - Hierarchy and Equality: Variations in Balinese Social Organization.
32660: HOWES, ARCHDEACON PETER. - Why some of the Best People aren't Christian.
8621: HOWES, DAVID. - On the Odour of the Soul: Spatial Representation and Olfactory Classification in Eastern Indonesia and Western Melanesia.
37518: HOYER, D. P. - Portrait of D. P. Hoyer, after a photograph by Schotel, Rotterdam, with short biography of Dr. D. P. Hoyer, Co-Directeur de la Brasserie ,,d'Oranjeboom", Rotterdam.
55040: HOYM, CARL GEORGE HEINRICH VON. - Portrait engraving of Carl George Heinrich von Hoym, K÷nigl. preuss. Staatsminister.
7142: HOZU. - Hozu Rapids.
7148: HOZU. - Hozu Rapids.
39141: HR. MS. GADILA. - Escort carrier Hr. Ms. Gadilla, NV Petroleum Maatschappy La Corona, Curašao.
39175: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Front view of the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms.Karel Doorman (1), the former English escort carrier HMS Nairana.
39176: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Front view of the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms.Karel Doorman (2), the former English escort carrier HMS Nairana.
39121: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Dutch Aircraft Carrier Hr. Ms. Karel Doorman (formerly HMS Venerable) with two Hawker Seafuries, photograph after a painting by Victor Julien Trip.
39174: HR. MS. KAREL DOORMAN. - Deck of the dutch Aircraft Carrier Hr. Ms. Karel Doorman, with streched wires, the former English escort carrier HMS Nairana.
39120: HR. MS. KAREL DOORMAN. - View from the front.
39178: HR. MS. MACOMA. - Escort carrier Hr. Ms. Macoma, NV Petroleum Maatschappy La Corona, Curašao.
1523: HRDLICKA, ALES. - Alaska Diary 1926-1931.
7928: HSIEN CHIN HU. - The Common Descent Group in China and its Functions.
31534: HSU PEI-HUNG - Magpies. Pies.
7764: HU SENG. - Imperialism and Chinese Politics.
31590: HUART, A. J. M. - Havana.
15054: HUBER, A. - Portrait of blade Marie, K÷chin.
55475: HUBER, ENGELBERT. - Biblischer Bilderatlas. Ein Handbuch zum verstńndnis der heiligen Shrift fŘr Schule und Haus bearbeitet.
35767: HUBLOU, ALBERT. - Ranchi.
58377: (HUBRECHT, A. A. W.). - Is op Java een stamvorm van het menschelijk geslacht gevonden?
18243: HUBRECHT, P. F. - Dr. P. F. Hubrecht +.
18218: HUBRECHT - D. B. V. - Dr. H. F. R. Hubrecht, 15 Sept. 1844 - 1 Aug. 1926.
994: HUCH, RICARDA. - Erinnerungen an das eigene Leben.
37519: HUDIG, JEAN. - Portrait of Jean Hudig, with short biography of Jean Hudig, Directeur de la Koloniale Bank.
34339: HUDSON, A. B. - A note on Selako: Malayic Dayak and Land Dayak Languages in Western Borneo.
32612: HUEHNE, W. H. - A Doctor among "Nomadic" Punans.
12320: HUENDER, W. - Het Karo-Bataksche huis.
2400: HUET, G. - Le conte des soeurs jalouses.
2377: HUET, M.G. - Une forme du dÚfi dans les romans de la table ronde.
6028: HUET, MICHL & KEITA FODEBA. - Les Hommes de la Danse.
18943: HUETING, A. - Woordverwisseling bij besmettelijke ziekten onder de TobŔloreezen.
18941: HUETING, A. - Verordeningen aangaande de adat der inlandsche christenen op het eiland Halmaheira. (Zoals die vastgesteld zijn door de Chrtisten-Hoofden en Oudsten der districten TobŔlo, GalÚla, Kau, Sidangoli en Loda).
29383: HUETING, A. - TobŔloh˛ka mÓnga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien door A. Hueting.
8057: HUETING, A. - Supplement op het TobŔloreesch woordenboek (Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch IndiŰ, 1908).
7942: HUETING, A. - Iets over de ,,Ternataansch-HalmahŔrasche" taalgroep.
8070: HUETING, A. - Iets over de spraakkunst van de Tobeloreesche taal.
18088: HUETING, A. - Het District Tobelo op de Oostkust van Halmahera.
7997: HUETING, A. - De Tobeloreezen in hun denken en doen.
7894: HUGHES, E. R. - The invasion of China by the Western World.
31695: HUGHES, A. M. - Illustrating "Birds of Borneo".
58615: HUGHES, JABEZ. - Portrait of Princess Louise
46087: HUGO, VICTOR. - Portrait.
46013: HUGO, VICTOR MARIE. - Portrait.
57757: HUGOULIN. - Application des presses hydrauliques Ó l'extraction des huiles et au dÚbarquement des marchandises Ó la RÚunion.
57728: HUGOULIN. - Fabrication du sel marin dans les usines et dans le mÚnage Ó la RÚunion.
57691: HUGOULIN. - PrÚparation du sucre pur par le procÚdÚ de la double carbonatation.
57797: HUGOULIN. - Des engrais artificiels applicables Ó la culture de la canne Ó sucre.
57711: HUGOULIN. - Exploitation d'un gisement de natron Ó la RÚunion. PrÚparation du sel de soude.
57822: HUGOULIN. - CrÚation de prairies artificielles Ó la RÚunion.
57704: HUGOULIN. - Des buanderies Úconomiques Ó la RÚunion.
57631: HUGOULIN, A. M. - Mission d'Útudes confiÚe par la chambre d'agriculture de la RÚunion.
57759: HUGOULIN. - Utilisation des rÚsidus des sucreries.
57781: HUGOULIN. - Revivification du noir animal par la voie humide dans l'industrie sucriŔre.
57743: HUGOULIN. - PrÚparation du sucre de Cannes par l'emploi su sulfite de soude.
33668: HUGUET, DR. EN LUITENANT PELTIER. - El Golea en de drie Forten in het zuiden van AlgeriŰ.
34123: HUICHOL. - De Huichol-Indianen in Mexico.
50764: HUIJSER, J. G. - Versieringstechniek van oude bronzen.
60308: HUIJSESEN VAN KATTENDYKE, W. J. C. - (Citerne of Waterschuit te Calcutta).
58220: HUIN. - ThÚorie et description des rÚgulateurs marins isochrones Ó bras et Ó bielles croisÚs Ó deux centres d'oscillation de MM. Farcot et ses fils.
54300: HUIS TER HEIDE. - Hotel Huis ter Heide.
32394: HUISMAN, E. A. - Critische beschouwing van Nederlandse streekplannen.
18633: HUISMAN, L. - De toekomstige drinkwatervoorziening in Nederland.
31716: HULK, J. FR. - Brieven over de Corantijn-Expeditie.
48333: HULKENBERG, A. M. - De Aagtenkerk van Lisse
4032: HULLU, DR. J. DE. - De Zijpe in West-Friesland omstreeks 1553.
31656: HULLU, DR. J. DE. - Iets over den naam Quelpartseiland. & & F.E.Mulert, Nog iets over den naam Quelpaertseiland,
19113: HULLU, J. DE. - A. E. van Braam Houckgeest's memorie over Malakka en den tinhandel aldaar (1790).
8015: HULLU, J. DE. - De instelling van de Commissie voor den Handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
19030: HULLU, J. DE. - De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie.
19079: HULLU, J. DE. - Een advies van Mr. Pieter van Dam, advocaat der Oost-Indische Compagnie, over een gedeeltelijke openstelling van Compagnie's handel voor particulieren, 1662.
19123: HULLU, J. DE. - De Engelschen op Poeloe Pinang en de tinhandel der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in 1788.
7976: HULLU, J. DE. - Het Oost-Indische Sacspiegeltje (1684).
19097: HULLU, J. DE. - Over de opkomst van den Indischen handel der Vereenigde Staten van Amerika als mededinger der Oost-Indische Compagnie omstreeks 1786-1790.
18994: HULLU, J. DE. - Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie.
29423: HULLU, J. DE. - Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw.
32499: HULSBOS, W. C. - Enige aspecten van de geografie van de Nijldelta in verband met ontwateringsproblemen.
49970: HULSHOFF POL, D. J. - Zelfbesturende adat-eemheden en onze Koloniale Specialiteiten.
49890: HULSHOFF POL, D. J. - Wat Egypte te leeren geeft voor Nederlandsch-IndiŰ.
50281: HULSHOFF POL, D. J. - De laatste ontwikkeling van den economischen toestand van N.-I.
12369: HULSHOFF POLL, D. J. - Het communisme, het nationalisme en vreemdelingenpolitiek in het Verre Oosten.
49858: HULSHOFF POL SR, D. J. - Een Indische Staatsinrichting door een IndiŰr ontworpen.
50004: HULSHOFF POL SR., D. J. - De erfelijkheid in het regentengeslacht.
973: HULTBERG, HELGE. - Die ─sthetischen Anschauungen Bertolt Brechts.
31920: HULTEN, MICHEL VAN. - Plan Europe 2000 - recognized problems in future urbanization.
2277: HULTEN, M. VAN. - Dorpen in Polen. & Gewestelijke verscheidenheid in de sociaal-economische structuur van het Poolse platteland.
2281: HULTEN, M. VAN. - Scanzano in ontwikkeling.
33261: (HUMBERT, A.). - Japan.
33132: HUMBERT, AIM╔. - Le Japon, 1863-1864.
33311: (HUMBERT, A.). - Schetsen uit het Japansche volksleven.
34067: HUME-GRIFFITH, M. E. - Achter den sluier in PerziŰ en Turksch ArabiŰ.
4764: HUME, EDWARD H. - Doctors East, Doctors West. An American Physician's Life in China.
29187: HUMME, H. C. - Een woord over de recensie van de vertaling der Abiasa.
49424: HUMMEL, JOHANN NEPOMUK. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
37520: HUMMEL, J. H. - Portrait of J. H. Hummel, with short biography of J. H. Hummel, Administrateur de la Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Amsterdam.
6966: HUNTER,GUY. - Modernizing peasant societies. A comparative study in Asia and Africa.
60320: HUNTER, KAPITEIN , E. G. VAN DER PLAAT & KAPITEIN SPRATLEY. - De Baai van Wahaai op het eiland Ceram & Baai op het eiland Roti.
54863: HUNTER JR., WM. S. - Hunter's Panoramic Guide from Niagara Falls to Quebec.
54199: HUNTING. - A hunting scene, hunter and two dogs.
54201: HUNTING. - Jagdrennen / The Course of Hunting.
8422: HUNTINGTON, RICHARD. - Bara Endogamy and Incest Prohibition.
24626: HUREL, R. P. EUG╚NE. - La PoÚsie chez le Primitifs ou Contes, Fables, RÚcits et proverbes du Rwanda (Lac Kivu).
4839: H▄RLIMANN,MARTIN. - Peking und seine Geschichte.
33054: HURST & BLACKETT. - Aventures et Chasses du Voyageur Anderson dans l'Afrique Australe.
32545: HUSAIN, MOHAMED BIN. - The Origin of the Caves at Niah.
31862: HUSON, J. J. AND H. TH. VERSTAPPEN. - The Changing landscape of the Netherlands. (Air Photographs).
57561: HUSSON. - Les riviŔres Sette-Cama et Celina.
8769: HUTAJULU, RITHAONY. - Tourism's Impact on Toba Batal Ceremony.
46605: HUTCHENRUYTER, WOUTER. - Portrait, met Finale: Piano Concert.
36788: HUYSER, J. G. - Oud-Javaansche koper-legeeringen II.
8736: HVIDING, EDVARD. - Indigenous Essentialism? 'Simplifying' Customary Land Ownership in New Georgia, Solomon Islands.
52774: HYADES, DOCTEUR. - Une AnnÚe au Cap Horn.
57725: HYDROGRAPHIQUES RUSSIE. - Les travaux hydrographiques de la Russie en 1861.
57602: HYDROGRAPHY. - Le service hydrographique de la Marine Anglaise.
36182: IAPA REPORT. - Number 5, 6 & 7.
50244: IBN SAOED. - Abd-el-Asis III Ibn Saoed.
46116: IBSEN, HENRIK. - Portrait.
54050: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 76. 1939-1940 / La Bataille de France, Volume VII: L┤Aeronautique Militaire Belge, Deuxieme Partie.
54053: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 58. Salon 1971
54052: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 84. Saint Exupery. Cinquieme Epoque 1941-1943.
54049: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 54 & 55. 1939-1940 / La Bataille de France, Volume I & II: La Chasse.
54051: ICARE. - Revue de l'Aviation Franšaise No. 130. 1936-1939 / La Guerre d┤Espagne, Tome 2.
33286: ICELAND. - Een uitstapje naar IJsland.
27413: ICHIDA SOTA. - Baron de Graaff.
30562: IDA SURYA AGUNG HADRYA. - De stem van het Ware Wezen.
7773: IDEMA, WILT LUKAS. - Chinese Vernacular Fiction. The Formative Period.
8019: IDEMA, H. A. - De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817.
19179: IDEMA, H. A. - Indische juristen Winckel, Piepers, Der Kinderen. Iets uit den strijd om de legaliteit.
7926: IDEMA, W. L. - Leyden Studies in Sinilogy. Papers Presented at the Conference held in Celebration of the Fiftieth Anniversary of the Sinilogical Institut of Leyden University, December 8-12, 1980.
50531: IDEN-ZELLER, OSKAR. - Ethnographische Beobachtungen bei den Tschuktschen.
49638: IDENBURG, A. W. F. - Portrait of A. W. F. Idenburg, after a photograph of Alexandre Wilhelm Frederik Idenburg. Gouverneur GÚnÚral des Indes NÚerlandais.
33519: IERLAND. - Drie maanden in Ierland.
1213: IERSEL, CHARLES VAN. - De psychologie in de moderne literatuur. Proeve van eene bijdrage tot de geschiedenis der experimenteele psychologie.
54969: IFFLAND, AUGUST WILHELM. - Portrait lithography of August Wilhelm Iffland.
57666: IGNACIO, JOAQUIM JOS╔. - La marine de guerre du BrÚsil en 1861.
50593: IHERING, HERMANN VON. - Das Alter des menschen in SŘdamerika.
29822: X. IJ. - Is de marine niet meer in verval?
28995: IJMUIDEN. - Glass-slide of the Amsterdam Exchange projected in the New Lock at Ymuiden.
31500: IJMUIDEN. - Glass-slide of concrete-blocks, pier IJmuiden.
1800: IJZERMAN, J. W. - Boekbespeking: (Journael van de reis naar Zuid-Amerika [1598-1601] door Hendrik Ottsen), door J.F.L. de Balbian Verster
3939: IJZERMAN, J. W. - Mijn bezoek aan Spanje en aan het Congres te Sevilla.
50974: IJZERMAN, J. W. - Mededeelingen betreffende Midden-Sumatra (Verslag).
31780: IJZERMAN, J. W. - De geografische beteekenis van de Coeroeni en de New-River (Suriname).
7999: IJZERMAN, J. W. - Het schip ,,De Eendracht" voor Makasser in December 1616. Journaal van Jan Steijns.
51070: IJZERMAN, J. W. - Mededeelingen omtrent eene ontworpen expeditie naar de binnenlanden van Nieuw-Guinea. De Nieuw-Guinea-Expeditie van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (R. Posthumus Meyjes).
8006: IJZERMAN, J. W. - Het verzoekschrift eener Batavische weduwe in 1631.
18971: IJZERMAN, J. W. - Het aantal hofreizen van Rijklof van Goens.
29215: IJZERMAN, J. W. - Het Kinara Jataka op Boro-Boedoer.
19128: IJZERMAN, J. W. - Een en ander over Pieter Lintgens.
29510: IJZERMAN, J. W. - Ter gedachtenis aan Dr. J. W. IJzerman (1851-1932).
30211: IJZERMAN, J. W. - Iets over den oorspronkelijken voet van Boro Boedoer.
51166: IJZERMAN, J. - Leonardus Roosenburg. + (In memoriam).
51171: IJZERMAN, J. - J. Ă. C. A. Timmerman.
3891: IJZERMAN, J.W. - Cornelis Heemskerck.
31971: IJZERMAN, R. - Over luchtverkenning en geologie in Suriname.
3595: IJZERMAN, J.W. - Over Boro-Boedoer.
57613: ILE DE TOVA. - Exploitation de l'huile de Pinqouin et du guano de terre dans l'Ile de Tova et le Golfe de Saint-Georges (C˘tes de Patagonie).
57673: ILE DU PRINCE ╔DOUARD. - Hydrographie du Golfe Saint-Laurent (Ile du Prince ╔douard, AmÚrique du Nord).
57944: ILE DE LA R╔UNION. - Notice statistique sur l'Ile de la RÚunion. Les colonies Franšaises.
57638: ILES LOFODEN. - La Pŕche de la Morue aux Iles Lofoden (NorvÚge).
57949: ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON. - Iles Saint-Pierre et Miquelon. Les colonies Franšaises.
31923: ILESIC, SVETOZAR. - The regional socio-economic structure of the Socialist Republic of Slovenia.
32401: ILLERIS, SVEN. - Physical Planning in Denmark.
39643: ILYUSHIN. - IL-14, DM-SBV, Zentralflughafen Berlin-Sch÷nefeld.
39642: ILYUSHIN. - IL-14, Zentralflughafen Berlin-Sch÷nefeld.
57587: IMHAUS, G. - Le nouveau procÚdÚ Rousseau et ses consÚquences pour la fabrication du sucre aux colonies.
31976: IMHOF, ED. - Swiss Carthography, a survey.
29060: IMHOFF, GUSTAAF WILLEM BARON VAN. - Reis van den Gouverneur Generaal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, in en door de Jakatrasche Bovenlanden in 1744.
31021: IMHOFF, G. W. VAN. - Het oordeel van den Gouverneur-Generaal G. W. Baron van Imhoff over den handel met Japan, in 1744.
29006: IMHOFF. - Reis van den Gouverneur-Generaal van Imhoff, over Java, in het jaar 1746. (Eerste gedeelte)
49594: IMMERMANN, KARL LEBERECHT. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
41277: IMPERIAL AIRWAYS. - Portrait of an Imperial Airways Captain.
57692: INDE ANGLAISE. - De la vente des terres incultes et du rachat de l'impot foncier dans l'Inde Anglaise.
57706: INDE ANGLAISE. - Le budget et l'armÚe de l'Inde Anglaise.
57948: INDE. - ╔tablissements Franšais dans l'Inde. Les colonies Franšaises.
31816: INDIA. - Christan Church.
32047: INDIA. - (Bombay?). Shouting Party. Their Royal Highnesses of Connaught selves Downes Peacocks, Fitzgerald, etc.
13099: INDIA. - Elephant riding.
13106: INDIA. - Facade of East Entrance S. D. Pagode.
51456: INDIA. - Group-portrait of Indian Soldiers.
13115: INDIA. - Harbour (Cavonpore?).
51457: INDIA. - Group-portrait.
10334: INDIA. - Meeting in parc.
10329: INDIA. - Hindou older man.
51454: INDIA. - Miltary Camp.
13112: INDIA. - Monumental doorway.
35429: INDIA. - Mosque.
13104: INDIA. - Portrait of a Parsi family.
13111: INDIA. - Palace with waterfront.
51455: INDIA. - Rows of Indian Soldiers.
35431: INDIA. - Pudische Tanzerinnen.
10330: INDIA. - Sawyers at work.
13108: INDIA. - Theeb... Schibaws School near the Church of England.
13109: INDIA. - Tree-climbers.
13107: INDIA. - Wood Carving S. D. Pagode.
31537: INDIA - Print of a Hindu god.
3342: INDIAN ARCHEOLOGY. - Annual Bibliography of Indian Archaeology. For the Year 1928, 1930, 1931,1939.
31299: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 28 Oktober 1864. Mededeelingen. - Het derde internationaal kongres ter bevordering der sociale wetenschappen over het koloniaal stelsel. - Afstand van woeste gronden in IndiŰ. - Werkzaamheden gedurende den winter.
31272: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 18 December 1863. Beraadslagingenover de Nota van den heer Schill over de noodzakelijkheid eener afscheiding in de koloniale begrooting van de souvereine- en handels-uitgaven en inkomsten. Rede van den heer van Soest over de regeling der arbeidsloonen op Java naar de wet van vraag en aanbod. Beraadslagingen omtrent de vermeerdering der kennis hier te lande van onze overzeesche bezittingen.
31275: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 20 November 1863. Voortzetting der beraadslagingen over de regeling voor de gouvernements-suikerkultuur. - Mededeeling omtrent de resultaten der jongste veilingn van Java-thee.
31280: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 25 Januarij 1864. Bespreking van het individuŰel grondbezit op Java.
31283: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 26 Februarij 1864. Bespreking van de heerdienstplichtigheid.
31287: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 6 Mei 1864. Mededeelingen en voorstellen. - Adres omtrent de heerediensten. - Regeling van de arbeidsloonen naar de wet van vraag en aanbod.
31295: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 30 Mei en 15 Junij 1864. Algemeen verslag van het Genootschap over 1863-1864. - Bespreking van de nieuwste wijziging der gouvernements suikerregeling. Bespreking van de jongste wijziging der gouvernements suikerrgeling.
31302: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 3 November 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java.
31308: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 27 Februarij 1866. Oprichten eener sleephelling op Java. - Het maken van Batavia tot vrijhaven. - Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Sumatra. - Mededeeling omtrent de afschaffing van de vordering van persoonlijke diensten door de inlandse hoofden.
31304: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 3 en 17 November & 14 December 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java.
31310: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 27 Maart 1866. Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. Sumatra.
31317: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 29 Mei 1866. Verslag van het bestuur over de werkzaamheden en den staat van het genootschap in 1865-1866. - Verkiezing van bestuursleden. - Verkiezing van een voorzitter.
31324: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 2 November 1866. - Verkiezing van bestuursleden. - De diensten der bevolking ten behoeve van de inlandsche hoofden in Nederlandsch IndiŰ.
31312: INDISCH GENOOTSCHAP. - Algemeene vergadering van 13 April 1866.. Voortzetting der beraadslaging over den tegenwoordigen toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Borneo. & Aanteekeningen nopens de bevolking enz. van Nederlandsch-IndiŰ ter gelegenheid van de bespreking der Buitenbezittingen.
29989: INDISCHE ZEEKAARTEN. - Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-IndiŰ gedurende het jaar 1856.
29857: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29818: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29801: INDISCHE LETTERKUNDE. - Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde.
29062: INDISCHE TALEN. - De Indische Talen en oudheden, volgens de regeringsverslagen omtrent den staat en het beheer van Nederlandsch IndiŰ, over de jaren 1849-1860.
30069: INDISCHE ZEEKAARTEN. - Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-IndiŰ gedurende de jaren 1857, 1858 en 1859.
30692: INDISCHEN ARCHIPEL. - De verschillende menschenrassen in den Indischen Archipel.
19494: INDISCHEN ARCHIPEL. - Berigten omrent den zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel, 1862-1875. (vervolg deel 20).
59783: INDONESIA. - Blinde kaart met aanwijzingen van de rijst, sago, djagoeng en djigoeng verbouwing.
26940: INDONESIA. - A musical group in front of a planters-house.
26952: INDONESIA. - Ceremonial Meeting.
26668: INDONESIA. - Collection of cups and dishes.
26949: INDONESIA. - Crew of The Roon, Bremen.
18169: INDONESIA. - De Staatkundige Indeeling van Nederlandsch-IndiŰ.
26957: INDONESIA. - Dutch soldier at river.
26951: INDONESIA. - Dutch soldiers behind a wall, fort.
26662: INDONESIA. - Dutch Ship in Indonesian River.
26672: INDONESIA. - Feast in an indonesian village, entrance "God save the King".
26671: INDONESIA. - Feast in an indonesian village.
26947: INDONESIA. - Group-portrait dutch-indonesian armee.
26948: INDONESIA. - Group-portrait of Dutch-Indonesian Officers.
26674: INDONESIA. - Interior of a dutch house.
59781: INDONESIA. - Kaart van den Indischen Archipel. (With insert maps of Java & Madoera, & Westcoast of Sumatra).
59782: INDONESIA. - Kaart van een gedeelte van Borneo met aanwijzing van de grens tusschen het Nederlanlandsch gebied en dat van het Britsche protectotaart 1891.
26661: INDONESIA. - Militaries at the Office.
26675: INDONESIA. - Offerandes.
26665: INDONESIA. - Older Dutch-Indonesian Woman.
26941: INDONESIA. - Musical group of four young girls, with guitars and mandolines.
7398: INDONESIA. - Building with attachÚs.
18717: INDONESIA. - Opgave nopens de Hooge Regeering van Nederlandsch IndiŰ, van 1816 tot 1860.
7411: INDONESIA. - Building with attachÚs (2).
26950: INDONESIA. - Portrait of a Dutch-Indonesian family.
26939: INDONESIA. - Outdoor Games in the Garden.
26953: INDONESIA. - Portrait of a group Atjeh soldiers.
26667: INDONESIA. - Portrait of a dutch-indonesian family.
26663: INDONESIA. - Portrait of Dutch Woman with Baby.
26669: INDONESIA. - Small Aeroplane.
26936: INDONESIA. - Portrait of two young girls.
26676: INDONESIA. - Roof construction of a country-house.
1976: INDONESIA. - Wijzigingen in de administratieve indeeling van eenige gewesten van Ned. Oost-IndiŰ.
26942: INDONESIA. - Wall, small grass-land with horse and man.
30693: INDRAGIRI. - Eenige berigten omtrent Indragiri op de Oostkust van Sumatra.
59883: INDUSTRIE UTRECHT, DE. - Portrait of F. Rienderhoff.
34292: INGAI, JOSEPH. - Pancha and Padong Origins.
34835: INGENOHL, JONAS. - VoliŔre.
31700: INGER, ROBERT F. - A New Toad from Sarawak & Notes on the Bornean Glass Snake.
32620: INGER, ROBERT F. - Two New Frogs from Sarawak.
35082: INGRES, JEAN-BAPTISTE-DOMINIQUE. - Portrait of Jean-Baptiste-Dominique.Ingris.
3419: INSINGER, J.H. - In het land der Nijl-Cataracten, Februari-Maart 1883.
50880: INTER-OCEAN. - Special Number dedicated to Her Majesty Queen Wilhelmina of The Netherlands. Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 11-12, November-Dezember 1928.
60331: INTERLAKEN. - Ruine Burg Unspunnen Ó Interlaken.
1227: INTERN. ZEITSCHRIFT F▄R INIDVIDUAL-PSYCHOLOGIE. - GegrŘnd. v. Alfred Adler, Herausgeg. v. Alexandra Adler. Heft 2, 20.Jhrg., 1951.
32003: INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC ASSOCIATION. - De tweede algemene vergadering en technische conferentie van de International Cartographic Association in London en Edinburgh, van 27 Juli tot 4 Augustus 1964.
35179: INTERNATIONAL NEWSREEL PHOTO. - Portrait of Maxim Gorki, besiegned by young communists after his return from Italy.
35178: INTERNATIONAL NEWSREEL PHOTO. - Portrait of Maxim Gorki and his Niece on the arms.
35177: INTERNATIONAL NEWS PHOTOS INC. - Portrait of Maxim Gorki and Scholom Asch, in Moscow.
54024: INTERNATIONAL NEWS PHOTOS INC. - Emperial State Building, New York, lightning by Night.
1167: INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT F▄R ─RZTLICHE PSYCHOANALYSE. - (From Jhrg. VII: Intern. Zeitschrift f. Psychoanalyse). Offizielles Organ der I.P.V.
30854: INTJI SIDIN. - Intji Sidin, de zeeschuimer. een verhaal uit den Indischen Archipel.
5467: IONG, W.H.D. DE. - Het voorkomen van lood-, zink- en ijzerertsen in Zuid-Limburg.
4041: IONG, W.H.D. DE. - Het ontginnen van steenzout te Boekelo (Overijsel).
2145: IONGH, D. DE. - Eenige gegevens betreffende het Boven-Karamagebied (Celebes).
1809: IONGH, W.H.D. DE. - Het gouddistrict El Oro (Mexico).
2213: IONGH, IR. W.H.D. DE. - De Boliden goudmijn.
7009: IORGA, N. - BrŔve Histoire des Croisades et de leurs fodations en Terre Sainte.
59998: IPEREN, JOSUA EN FREDRIK SCHOUWMAN. - Beschryvinge van de Wou-Wouwen.
59973: IPEREN, JOSUA VAN & J. C. M. RADERMACHER. - Eenige waarnemingen, over de nuttigheid van het verbeteren onzer Hollandsche Zeekaarten, naar de Engelsche en Fransche.
59986: IPEREN, JOSUA VAN. - Verhandelinge over de Historie-kennis.
59975: IPEREN, JOSUA VAN. - Beschryvinge van eenen Witten Neger, van het eiland Bali.
59971: IPEREN, JOSUA VAN. - Begin van eene Javaansche Historie, genaamd Sadjara Radja Djawa. Met de aanmerkingen van wylen Josua van Iperen.
59989: IPEREN, JOSUA VAN. - De Belemmeringen, Treurzang. Toezang, aan het Bataviaasch Genootschap.
59991: IPEREN, JOSUA VAN. - Beschryvinge van eene Blanke Negerin uit de Papoesche Eilanden.
19522: IRANIAN, M. - L'obÚlisques de Constantin et de Justinien.
19523: IRANIAN, M. - IntÚrieur des Tombeaux des Sultans Mahmoud et Aziz.
19521: IRANIAN, M. - Porte de SÚras KŔrat. (Constantinople).
19524: IRANIAN, M. - Vue du Pont (Constantinople).
58041: IRLANDE. - Rapport du bureau des pŕches d'Irlande por l'annÚe 1865.
57647: IRMINGER, CAPITAINE. - Les courants et le mouvement des glaces sur les C˘tes d'Islande.
57817: IRMINGER. - Notice sue les pŕches du Danemark. des Iles FÚroÚ, de l'Islande et du Groenland.
58637: IRVINE, R. - Portrait of Willie Duff, Dunkeld.
58573: IRVING, HENRY. - Portrait of Henry Irving.
54994: IRVING, WASHINGTON. - Portrait engraving of Washington Irving.
7935: IRWIN, GRAHAM. - Nineteenth-century Borneo. A Study in Diplomatic Rivalry.
19095: ISAACQZ, CLAES. - Ceilonsch volksrecht, opgeteekend in 1707.
53617: ISAMBERT, EMIL. - ItinÚraire descriptif, historique et archÚologique de l'Orient. DeixiŔme partie: Malte, ╔gypte, Nubie, Abyssinie, Sina´.
2597: ISBARY, G. - Nordfriesland und seine Planungsprobleme.
58156: ISHERWOOD, F. - Extrait du rapport du secrÚtaire de la marine des ╔tats-Unis pour 1867.
10236: ISHI-YAMA. - Temple Gate of Ishi-Yama.
52019: ISKANDAR, TEUKU. - De Hikajat AtjÚh.
58065: ISLANDE ET TERRE-NEUVE. - Pŕche de la morue en Islande et Ó Terre-Neuve. (Campagne de 1866).
57969: ISLANDE, TERRE-NEUVE. - Pŕche de la morue en Islande et Ó Terre-Neuve et du hareng sur les cotes d'╔cosse et d'Angleterre (Campagne de 1863).
57709: ISLANDE. - ╔tat des batiments armÚs pur la pŕche de la morue en Islande (Campagne de 1862).
57645: ISLANDE. - La pŕche de la Morue en Islande (Campagne de 1861) & (Campagne de 1862).
12415: ISMAEL, J. - De positie van de IndonesiŰr in het nieuwe Suriname.
56906: ISMA╦L (JEAN-VITAL JAMMES). - Portrait of IsmaŰl (Jean-Vital Jammes) by Alexandre Quinet.
29160: ISMANGOON DANOE WINOTO, RADEN MAS. - Eenige, in het handwoordenboek van Roorda, nog niet opgenomen Javaansche woorden.
37521: ISRAELS, JOSEF. - Portrait of Josef Israels, with short biography of Josef Israels, Artite Peintre, La Haye.
46004: ISRAELS, JOSEF. - Portrait of Jozef Israels.
49667: ISRAELS, JOZEF. - Kinderen der zee.
49668: ISRAELS, JOZEF. - Een Scheveningsche jongen.
46043: ISRAELS. - De Naaischool.
49670: ISRAELS, JOZEF. - De zieke (following an etching of 1875).
49671: ISRAELS, JOZEF. - Portrait of Jozef Israels.
49669: ISRAELS, JOZEF. - Manspersoon (Portrait Carel Vosmaer).
34170: ISSADI-BERTELMAN, H. D. - Huiselijk leven in KabyliŰ. De Bruiloft. De Marktdag. De bruid als huisvrouw. Het hooggetij der liefde. In den Harem. De inlandsche feesten.
52270: ISTANBUL. - Streetview with mosque in the background.
52272: ISTANBUL. - Streetview.
52274: ISTANBUL. - Harbour with in the background the Sainte Sophie.
52269: ISTANBUL. - Roumeli Hissar.
33310: (D'ISTRIA, DORA). - De Golf van Spezia.
33149: D'ISTRIA, DORA - Le Golfe de la Spezia, 1867.
42264: ITALIAN-GERMAN AIRSHOW. - Italian-German Airshow with different aircraft types.
51820: ITALIAN MUSICIANS. - Italian Musicians from the countryside at S. Petrus-Square in Rome.
6073: ITALY - Charte von Alt-Italien.
2515: ITERSON, MR. J. VAN. - Beschouwingen over de positie van rijst en ma´s in en buiten de tropen.
2519: ITERSON, MR. J. VAN. - Eenige statistische beschouwingen over suiker.
29732: ITO, TAKESHI. - Why did Nuruddin Ar-Raniri leave Aceh in 1054 A.H.?
55026: ITZSTEIN, I. A. VON. - Portrait engraving of Johann Adam von Itzstein.
46532: IWANOW, J. - Portrait.
629: IZIS & CHAGALL. - IsraŰl. Texte liminaire AndrÚ Malraux. Images Izis. Couverturre et frontispice Chagall.
60942: IZMIR. - Design for a property in Izmir. Two drawings (54 x 77 cm), pen and ink and grey, red and some yellow wash, both signed by Ing. Dom(enico) Petrignani.
57835: JABRUN. - Emploi noir animal susphosphatÚ dans la sucrerie coloniale.
57863: JABRUN. - ExpÚrimentation Ó la Guadeloupe des procÚdÚs sucriers de MM. Leplay et Cuisinier.
30756: JACATRA. - Iets over de eerste cultuur der Javasche koffij, voornamelijk in de vroeger onder dien naam bekende Jacatra- en Preanger-landen.
54001: JACCACI, AUG.-F. - Au Pays de Don Quichotte.
32983: JACK-HINTON, COLIN. - On two Archaeological Field Reconnaissances in Coastal Pahang (relative to Borneo).
11736: JACKH, ERNEST. - Background of the Middle East.
18314: JACKSON & CO., W. H. - Marshall Pass. Big Bend near Shirley.
58635: JACKSON, MAGNUS. - Portrait of John James Hugh Henry Stewart-Murray, 7th Duke of Atholl.
57571: JACKSON, SHELDON. - Le territoire d'Alaska (Extrait du report on education in Alaska, 1886).
8300: JACKSON, MICHAEL. - Aspects of Symbolism and Composition in Maori Art.
9660: JACKSONVILLE. - Building with coaches in front.
30157: JACKSTEIN. - Einige Notizen over Rotti en de Rottinezen.
55236: S'JACOB, EDUARD HERMAN. - Landsdomein en adatrecht.
12396: JACOB, E. H. 'S. - Staatsidee en agrarisch beleid.
11729: JACOB, GEORG. - Der Nordisch-baltische Handel der Araber im Mittelalter.
59980: JACOBI, CHRISTIAAN. - Om het toeneemend houtgebrek der Zuiker-Molens, in de Bovenlanden, spoedig en duurzaam te verhelpen. Bekroond antwoord.
50666: JACOBI, ARNOLD. - ▄ber ein Relief aus dem Abri von Laussel.
13636: JACOBI, LOTTE. - Portrait of Max Hansen.
13638: JACOBI, LOTTE. - Portrait of Toni van Eyk.
26983: JACOBS, FOTOGRAFICA. - PERFCCT - Circkle Dealer Meetin - Held at "Garage Huasteca", Distributors, 2/20/31.
8251: JACOBS, HUBERT. - Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de Sultan van Ternate.
8377: JACOBS SJ, HUBERT. - Wanneer werd de stad Ambon gesticht? Bij een vierde eeuwfeest.
51276: JACOBS, P. G. W. - Veranderingen in het landschap van de St. Pietersberg te Maastricht.
53189: JACOBSEN, DAVID. - Portrait of David Jacobsen, after a photograph of Jonkheer Abraham Pierre Cornelis Van Karnebeek, Ministre d'Etat, Ancien Ministre des Affaires EtrangŔres, Membre de la IIŔme Chambre des Etats GÚnÚraux, La Haye.
49941: JACOBSEN, CAPIT─N & A. BASTIAN. - Ethnologische Gegenstńnde aus seiner in Alaska-Territorium zusammengebrachten Sammlung. & Neue Erwerbungen des K÷nigl. Museums durch Capitńn Jacobsen aus Nordwestamerika und durch Herrn Rohde aus SŘdamerika.
51122: JACOBSEN, EDW. - Beklimming van drie van Java's vulkanen. (De Sindoro, de Merapi en de Tangkoeban Prahoe).
50149: JACOBSEN, J. ADRIAN. - GeheimbŘnde der KŘstenbewohner Nordwest-America's.
20259: JACOBSEN, EDWARD. - Een insekt als liefdesbarometer. (Tenebrio-nidae).
46101: JACOBSEN. - Portrait of an actress.
20138: JACOBSEN, EDW. - Simaloerese Sprookjes, Overleveringen, Raadsels en Spelen.
30791: JACOBSEN. - Bijdrage tot de Theekultuur.
18117: JACOBSON, E. - Eenige bijzonderheden omtrent het "Doodendal" (Pakaraman van den Goenoeng Djimat) op Java.
1977: JACOBSON, EDW. - Het eiland Simaloer. Etymologie van de geografische namen en enige opmerkingen naar aanleiding van de Overzichtskaart van Atjeh en Onderhoorigheden,... Batavia 1913.
30647: JACOBSON, W. G. - Eene wandeling in de Thee-Inrigting nabij Batavia.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

6/1