Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35447: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Abhaspeln der Rohseide.
35448: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Abwickeln des Seidenfadens von den aufgelösten Cocons.
35450: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Ausgewachsene Seidenraupen werden auf Zweige gesetzt, auf denen sie sich verpuppen sollen.
35449: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Japanerin am Webstuhl.
35451: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Behandlung von Cocons der Seiden-Raupen.
35452: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Das Falten der Seide.
35454: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Aufhaspeln der gesponnenen Seide.
35453: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Prüfen des Seidengarnes auf Haltbarkeit und Qualität in einem Labaratorium in Yokohama.
35455: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Beim Sammeln der Seidenraupen-Eier.
35456: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Beim Füttern der jungen Seiden-Raupen.
35457: HAECKEL, GEORG. - Seiden-Industrie in Japan. Mädchen beim sortiren der Eier des Seidenspinners.
20106: HAEFTEN, F. W. VAN. - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de Eilandengroep Engano (juli-Augustus 1909).
30439: HAEFTEN, F. W. VAN. - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de eilandengroep Engano (Juli-Augustus 1909).
19347: HAENEN, PAUL. - Marriage Alliance among the Moi of Irian Jaya (Indonesia).
7019: HAENSELL, F. - Probleme der Vor-Völker-Forschung. Grundzüge einer ethnologischen Urgeschichte.
12417: HAFIZ, Q. U. - Islam and the Present Age.
19582: HAGA, A. - Het Rapport van H. Zwaardecroon en C. Chasteleijn betreffende de reis naar Nieuw Guinea in 1705 ondernomen door Jacob Weyland.
19555: HAGA, A. - De Mardijkers van Timor. & De slag bij Penefoeij en Vendrig Lip. Naschrift.
20283: HAGA, B. J. - De Lima-pahalaä (Gorontalo): volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek.
43485: HAGA, DR. B. J. - Portrait of Dr. B. J. Haga, Resident der Molukken.
51262: HAGE, I. - Plattegrond van Rotterdam schaal 1 : 10 000 uitgegeven door de afdeling kartografie van de dienst van Gemeentewerken. (Review article).
33972: HAGELEN, H. J. - De Romeinsche Katacomben te Valkenburg.
31992: HAGEMAN, B. P. - De profieltype-legenda van de nieuwe geologische kaart voor het zeeklei- en rivierkleigebied.
29991: HAGEMAN, JCZ., J. - Tafels en overzigt van gelukkige en ongelukkige dagen en uren volgens de meening der handeldrijvende volken van den Archipel.
30008: HAGEMAN, JCZ., J. - Berigten. Europesche gewestelijke gezaghebbers op Java, voor zoo verre is kunnen worden opgespoord, sedert de komst van Europeanen.
30006: HAGEMAN, JCZ., J. - Iets over de tijdberekening bij de Chinezen. Derde aanvulling der antwoorden over indische tijdrekenkunde.
30011: HAGEMAN, JCZ., J. - Geschied- en aardrijkskundig overzigt van Java, op het einde der achttiende eeuw.
30017: HAGEMAN, JCZ., J. - Algemeene geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot op onze dagen. III Boek. V-VIII Hoofddeel: Opstand van Taroeno-djojo. Vervolg, 1677-1682,
30020: HAGEMAN, JCZ., J. - Eenige antwoorden op de vragen over Indische tijdrekenkunde.
30033: HAGEMAN, JCZ., J. - Aanteekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo.
30024: HAGEMAN, JCZ., J. - Tjandi-Pari.
30094: HAGEMAN, JCZ., J. - De oorsprong van het stedelijke wapen van Samarang.
30109: HAGEMAN, JCZ., J. - Namen der gewestelijke Europesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura.
29420: HAGEMAN CZ., J. - Eenige gegevens over de Hindoe-oudheden van Oost-Java, volgens een handschrift van J. Hageman J. Cz. Inleiding van N. J. Krom.
30119: HAGEMAN, JCZ., J. - Over de Europesche Boeren, 1742-1760. (Soendalanden).
29994: HAGEMAN J.C.Z., J. - Toelichting over den ouden pilaar van Modjopahit (vervolg).
29793: HAGEMAN J. C. ZN., J. - Bijdragen tot de kennis van de Residentie Madoera.
29796: HAGEMAN J. C. ZN., J. - Bijdragen tot de kennis van de Residentie Soerabaja.
30052: HAGEMAN JCZ., J. - De Engelschen op Java.
19437: HAGEMAN JCZ., J. - Geschiedenis der Soenda-landen.
30038: HAGEMAN JCZ., J. - Geschiedenis van het Bataafsch en Hollandsch Gouvernement op Java 1802 - 1810. (Eerste gedeelte).
19411: HAGEMAN JCZ., J. - Bijdrage tot de geschiedenis der kerk van Batavia.
30129: HAGEMAN JCZ., J. - Joartan wedergevonden.
30063: HAGEMAN JCZ., J. - Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo.
30066: HAGEMAN JCZ., J. - Overlevering omtrent de Reuzen van den Berg Patiajam. (Vertaald naar een Maleisch verhaal, geschreven te Pati in 1850). (Medegedeeld door J. Hageman Jcz.).
19363: HAGEMAN JCZ., J. - Namen der gewestelijke Europeesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura.
19401: HAGEMAN JCZ., J. - Nasporingen omtrent Joartam en andere, thans verdwenen plaatsen in oostelijk Java.
29887: HAGEMAN J.C.Z., J. - Aardrijkskundige aanteekeningen over zuidelijk Borneo.
29864: HAGEMAN J.C.Z., J. - Geschiedkundige aanteekeningen omtrent zuidelijk Borneo.
29858: HAGEMAN J.C.Z., J. - Over de geschiedenis van Bandjermasin in de laatste jaren, 1857-1860.
7281: HAGEN, PEER. - Reimers Fleet. (Hamburg).
58846: HAGEN, J. C. I. VAN DER. - Portrait of J. C. I. van der Hagen, of a photograph by Wijnen, Bois-Le-Duc of Dr. J. C. I. van der Hagen. Docreur médecin, Inspecteur médical de l'Etat de l'hygiène publique Bois-Le-Duc.
30216: HAGEN, B. - Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra). & Nota von Herrn R. D. M. Verbeek. & Bemerkungen zu den zwei Karten von Herrn F. C. E. Meijer. Sprachliche Bemerkungen der Redaction.
19580: HAGEN, B. - Beiträge zur Kenntniss der Battarelgion.
50940: HAGEN, B. - Die Pflanzen- und Thierwelt von Deli auf der Ostküste Sumatra''s. Naturwissenschaftliche Skizzen und Beiträge. Naschrift. & Eenige opmerkingen, door Twiss.
53942: HAGEN, A. - Voyage aux Nouvelles-Hébrides et aux Iles Salomon (Océanie).
33841: HAGEN, A. - Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden.
27801: HAGERMAN TUNNEL. - Hagerman Tinnel, C.M.Ry.
27787: HAGERMAN TUNNEL. - Trestle near Hagerman Tunnel C. M. Ry.
27797: HAGERMAN TUNNEL. - "Loop" near Hagerman Tunnel C. M. Ry.
45968: HAGGENMACHER, G. A. - G. A. Haggenmacher's Reise im Somali-Lande 1874.
7305: HAGHE, LOUIS. - Stalls in the Cathedral - Antwerp.
15045: HAHN, JOH. E. - WIEN. - Portrait of Loisl Taut-Lobner.
15046: HAHN, JOH. E. - Portrait of Anna Kotny.
15043: HAHN, JOH. E. - Portrait of Anna Kotny.
50530: HAHN, EDUARD. - Wirtschaftliches zur Prähistorie.
50668: HAHN, IDA. - Dauernahrung und Frauenarbeit. Vortrag.
50623: HAHN, EDUARD. - I. Menschenrassen und Haustiereigenschaften. II, Pflugwirtschaft als Zeitbestimmung. Vortrag.
50655: HAHN, ED. - Thronende Herrscher und hockende Völker.
34299: HAILE, N. S. - The Quaternary Geomorphological History of north Sarawak - Discussion.
32625: HAILE, N. S. - Outward-Bounding on the Plateau.
32555: HAILE, N. S. - The Snakes of Borneo, with a Key to the Species.
32673: HAILE, N. S. - Myths of the Town Dweller.
12394: HAILEY, LORD. - Erepromotie van Lord Hailey aan de Rijks Universiteit te Leiden. (Mededeling)
58056: HAILLY, ED DU, RICHARD, P.-C. - La France en Cochinchine. Débuts d'une colonie. Cochinchine Française. Une tournée dans la Province de Mitho, dans les Cercles de Tan-an, du Phuoc-loc, de Tay-ninh et dans l'Ile de Poulo Condor.
27453: HAKIM, S. - Balbek. Porte du Temple.
17250: HAKONE. - Miyanoshita.
7153: HAKONE. - Moto Hakone.
10637: HAKONE. - Kowakidani at Hakone.
10639: HAKONE. - Lake, Hakone.
7110: HAKONE. - Hata Hakone.
10636: HAKONE. - Kiga at Hakone.
7155: HAKONE. - Hakone Lake.
59916: HAKONE. - Hakone Lake.
10642: HAKONE. - Traveling Chair at Hakobe.
10291: HAKONE. - Tonosawa Hakone.
10133: HAKONE. - Sedanchairs with carriers.
7115: HAKONE. - Tempel at Hakone.
7167: HAKONE. - Moto Hakone (View on).
125: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of Foreign Artists who Visualized Indonesia (1600-1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
33051: HALBERSTADT, A. - Kolonisatie van Europeanen te Suriname. Opheffing van het Pauperisme, ontwikkeling van Handel en Industrie.
53185: HALBERTSMA, STEPHANUS JUSTUS. - Portrait of Stephanus Justus Halbertsma, after a photograph of Dr. Stephanus Justus Halbertsma, Médicin, Rotterdam.
2613: HALBERTSMA, H. - Over de verhouding tussen de luchtfotografie en het ouheidkundig bodemonderzoek.
2715: HALBERTSMA, H. - Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee. & De datering van de Anonymus Ravennas, door B. H. Stolte. Nawoord van H. Halbertsma.
49458: HALÉVY, JACQUES-FRANÇOIS-FROMENTAL-ÉLIE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
19484: HALEWIJN, E. A. - Geographische en ethnographische gegevens betreffende het Rijk van Deli, (Oostkust van Sumatra).
41604: HALFORD, FRANK BERNARD. - Portrait of Major Frank Bernard Halford.
19146: HALIE, N. - Het hoofdenvraagstuk in Noord-Oost Nieuw Guinee.
2471: HALIE, N. - Overleveringen en gebruiken van de bevolking aan de Tanahmerabaai (Noord-Nieuw-Guinee).
12513: HALKEMA KOHL, J. F. - Colonial Nationalism.
60044: HALL, BASIL. - Het Amerikaansch noodroer. & Poerter's patent-anker.
33423: HALL, CHARLES FRANCIS. - De Polaris.
34049: HALLA, LUDWIG. - Onder palmen en in sprookjestempels.
50392: HALLEMA, A. - Carel Sirardus Willem Graaf van Hogendorp 1788 - 15 Augustus - 1938. Gouverneur-Generaal ad interim van Nederlandsch-Indië 1 Juni 1840 - 6 Januari 1841. Een tweede Graaf van Hogendorp in Nederlandsch-Indië.
50207: HALLEMA, A. - Colbert's kolonisatieplannen in concurrentie met onze V.O.C. en W.I.C. Ter gelegenheid van de herdenking van Colbert's sterfdatum 1683 - 6 September - 1933.
50464: HALLEMA, A. - De briefliteratuur en haar geschiedenis voor onze koloniale geschiedenis. Hoe de ,,Mallabaarsche brieven" van den Indischen predikant J. C. Visscher zijn ontstaan en iets over hun historische beteekenis voor Ned.-Indië in het verleden.
50130: HALLEMA, A. - De kolonisatie van de negerrepubliek Liberia, inzonderheid gedurende de jaren 1816 - ca 1830. Opheffing der slavernij en moderne kolonisatie-problemen.
50282: HALLEMA, A. - De lotgevallen van den opperkoopman-vrijburger Hendrick Bruystens van Gorcum en zijn conflict met den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Een aanvulling op de jongste Coen-biographie, alsmede een bijdrage tot de geschiedenis der eerste vrijburgers in Ned. Oost-Indië, en tot die van de practijk der Indische strafwetgeving tijdens Gouverneur-Generaal Coen.
50354: HALLEMA, A. - De Raadspensionaris Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijn zorg voor de Vereenigde Oostindische Compagnie in de jaren 1787 en 1788.
50373: HALLEMA, A. - Een hoofdstuk uiit de geschiedenis van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1838 - April - 1938. Zijn wording en eerste levensjaren. Een bijdrage tot de geschiedenis der periodieke pers in en over Ned.-Indië. & Een aanvullende notitite, door F. H. van Naerssen. Naschrift.
50200: HALLEMA, A. - Een persdelict van de Redactie der Semarangsche Courant voor 60 jaar terug. Het eerste jaar van den Atjeh-oorlog en de eerste uitwijzing van een journalist uit Nederlandsch Oost-Indië, 1873-1933.
50252: HALLEMA, A. - Gijsbert Karel van Hogendorp, 1834 - 5 Augustus - 1934. Zijn beteekenis voor de koloniale geschiedenis des lands.
50322: HALLEMA, A. - Graaf Carlo di Vidua in Nederlandsch Oost-Indië en zijn handschriftelijk bezit in de stedelijke bibliotheek van Turijn.
50135: HALLEMA, A. - Hoe muiterij op de vloot in den tijd der Compagnie gestraft werd.
50052: HALLEMA, A. - Hendrik Brouwer, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indië, 1632-1636, en zijn ,,expresse commissie" naar Bali in 1633.
50222: HALLEMA, A. - Hoe het gebruik der Nederlandsche Taal in het gebied der V.O.C. bevorderd werd in de 17de eeuw.
50430: HALLEMA, A. - Iets over afscheids- en reisliedjes van hen, die in vroeger eeuwen naar Oost en West togen. Een dichterlijk afscheid van Mr. Pieter Gerhardus van Overstraten, G.-G. van Nederlandsch-Indië (1796-1801).
50471: HALLEMA, A. - Kakkerlakken als bijnaam voor Indische Albino's. Een verklaring hiervan uit oude schrijvers over de Indiën.
50477: HALLEMA, A. - Japan, Nederland en Indië drie eeuwen geleden 1640 - 8 November - 1940.
50399: HALLEMA, A. - Koningin Wilhelmina en Raden Adjeng Kartini. Een veertigjarig Regeeringsjubileum en een kwarteeuw Kartinischolen.
50236: HALLEMA, A. - Wat de dienstreis van den Directeur van Justitie, mr. T. H. der Kinderen, in 1871 omtrent Indische Gevangenistoestanden aan het licht bracht.
35552: HALMAHERA. - Map of Halmahera, 1 : 500 000.
30552: HALUSA, KARL. - Principieele beschouwingen over muziekschriften voor den Inheemschen zang.
7797: HAMAD AL-JASIR. - Fî Shimâl Gharb al-Jazîra, Nusûs, Mushâhadât, lutibâ'at. (Historic Studies on North-West Arabia, in Arabic text).
28526: HAMAYA, HIROSHI - Aizu Yaichi. 12 loose photographic plates.
30713: HAMBURG. - Plattegrond van Hamburg.
42110: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - Ha 139, frontview at sea.
42111: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - Ha 139, sideview.
40083: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - Ha 139.
42249: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - Ha 139, at Sea.
39400: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - HFB-320 Hansa, production in hangar.
39401: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - Production in line in hangar of the HFB-320 Hansa.
39402: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - The HFB-320 Hansa on the Airfield.
39403: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - The HFB-320 Hansa on the Hamburg Airfield.
39404: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - The HFB-320 Hansa entrance.
39405: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - HFB-320 Hansa, D-CLOU.
39406: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - HFB-320 Hansa, landing.
39407: HAMBURGER FLUGZEUGBAU. - HFB-320 Hansa, flying, frontview.
30239: HAMER, C. DEN. - De Sair Madi Kentjana vertaald.
19589: HAMER, C. DEN. - Iets over het tatoueeren of Toetang bij de Biadjoe-stammen in de z/o afd. van Borneo.
30231: HAMER, C. DEN. - Proeve eener vergelijkende woordenlijst van zes in de Z. O. Afdeeling van Borneo voorkomende taaltakken.
34058: HAMERSTER, M. - Een kijkje in de Minahassa.
56933: HAMET, SOPHIE. - Portrait of Sophie Hamet, dans la rôle de la FRochart, Les Deux Orphelines, by Carjat.
58232: HAMILTON, J. RANDOLPH. - La marine militaire des États-Unis; son organisation, ses navires, leur armement, dernières expériences.
57751: HAMILTON, W. A. B., A. P. RYDER, J. HALL GLADSTONE, DUNCAN DUNBAR, SAMUEL ROBERT GRAVES. - Les phares, balises et fanaux de l'Angleterre.
2695: HAMMEN, TH. VAN DER. - De Klokkenberg bij Denekamp. Een geologisch-palynologisch onderzoek van een Twentse es. & De archaeologische vondsten uit de Klokkenberg bij Denekamp, door C.C.W.J.Hijszler.
32420: HAMMEN, T. VAN DER. - De palynologie van het Guiana-bekken.
14417: HAMMER & CO. - Portrait of a baby: Mabel Ammie Stradman, 6 months.
53690: HAMMER, E. - Über die Bestrebungen der neueren Landestopographie.
7065: HAMMERSCHMIDT, ERNST. - Äthiopische liturgische Texte der Bodleian Library in Oxford.
35075: HAMON, LOUIS. - Portrait of Louis Hamon.
33826: HAMÖN, LUD. GEORGES. - Door Holland met pen en camera.
34014: HAMÖN, LUD. GEORGES. - Uit Brussel.
17590: HAMPSHIRE. - Portrait of the tennisplayer with family.
17589: HAMPSHIRE. - Portrait of a family in the garden, in Hampshire.
17583: HAMPSHIRE. - Portrait of a Family with six children, in Hampshire.
17582: HAMPSHIRE. - Portrait of a Family in Hampshire.
17554: HAMPSHIRE. - Two portraits of the same man.
17591: HAMPSHIRE. - Portrait of three ladies tennisplayers.
57708: HAMPTON-ROADS. - Combat Naval de Hampton-Roads (États-Unis), 8 et 9 mars 1862.
2295: HAMSTRA, J.TH. - Wetenschappelijke rechtspraak (Cook's Noordpoolreis).
60355: HAMURG. - St. Nikolai Kirche, Interior.
8780: HAN BING SONG. - The Secret of Major Kido; The Battle of Semarang, 15-19 October 1945.
7934: HAN BING SONG. - An Outline of the Recent History of Indonesian Law.
7921: HAN-YI-FÊNG (FÊNG HAN-CHI). - The Chinese Kinship System.
19289: HANCOCK, IAN F. - Some Dutch-derived items in Papia Kristang.
46563: HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH. - Portrait.
49823: HANDELMANN, H. - Zwei Bronzemessern mit Thierornamenten.
49950: HANDELMANN, H. - Thongefässe des Bronzezeitalters im Kieler Museum.
769: HANDKE, PETER. - Die linkshändige Frau. Erzählung.
768: HANDKE, PETER. - Langsame Heimkehr. Erzählung.
771: HANDKE, PETER. - Die Stunde der wahren Empfindung.
40106: HANDLEY PAGE, FREDERICK. - Portrait of Frederick Handley Page from the back.
40099: HANDLEY PAGE, FREDERICK. - Portrait of Frederick Handley Page, at Airfield Le Bourget, Paris, in front of one of his aeroplanes.
40097: HANDLEY PAGE, FREDERICK. - Portrait of Frederick Handley Page.
40098: HANDLEY PAGE, FREDERICK. - Portrait of Frederick Handley Page, at his desk.
40113: HANDLEY PAGE, FREDERICK. - Portrait of Frederick Handley Page with Handley Page Chief Designer R.S.Stafford, in discussion with B.O.A.C.'s Sir Miles Thomas and Sir Harold Hartley.
41013: HANDLEY PAGE. - Hampden, L4159.
40987: HANDLEY PAGE. - Harrow, K6993/L.
40988: HANDLEY PAGE. - Hampden, L4-43.
40986: HANDLEY PAGE. - Hampden, L4032.
40990: HANDLEY PAGE. - Hampdens, L4057, L4058, L4059.
40989: HANDLEY PAGE. - Hampden, L4135, from Radlett aerodrome on its first test flight, with locomotive seen below.
42301: HANDLEY PAGE. - HP.20 Type X/4B.
40991: HANDLEY PAGE. - HP.52, K4240.
42271: HANDLEY PAGE. - O-400, 127 feet.
42302: HANDLEY PAGE. - HP.20 Type X/4B, E1632.
42293: HANDLEY PAGE. - O-400, WITH FOLDED WINGS.
50075: HANDTMANN, PREDIGER. - Altherthumsfunde in der Priegnitz im Jahre 1885.
57440: D'HANE-STEENHUYSE, CHARLES. - Le percement du Canal Interocéanique, conférence donnée.
57443: D'HANE-STEENHUYSE, CHARLES & DU FIEF. - Congrès International d'Études du Canal Interocéanique réuni à Paris le 15 Mai 1879. Rapport fait à la Société belge de géographie.
57397: D'HANE-STEENHUYSE, CHARLES. - Le Darien. Percement d'un Canal Maritime Interocéanique. Voeu International. Formulé par le Congrès de Géographie, tenu à Paris, en 1875.
58772: HANFSTAENGL, HANNS. - Portrait of the Crown Prince George of Saxony, later King George.
6498: HANNA, CORINNA. - Bericht über die Verteidigung der Stadt Tê-An während der Periode K'ai-Hsi 1205-1208 (K'a-shi Tê-an Shou Ch'eng Lu von Wang Chih Yüan). Ein Beitrag zur privaten Historiographie des 13.Jahrhunderts in China.
13101: HANNG. - British hunter.
13100: HANNG. - India. Two British Gentleman.
57461: HANNOT, CAPITAINE A. - L'appareil photographique de voyage.
57467: HANNOT, CAPITAINE A. - Nouvelles inventions. Appareils pour opérer en voyage et pouvant s'adapter à toutes les chambres noires de photographie.
57470: HANNOT, CAPITAINE A. - Plans en relief démontables pour l'enseignement de la lecture des cartes de M,. le liieutenant d'infanterie Goffart, attaché à l'Institut cartographique militaire.
57478: HANNOT, CAPITAINE A. - Promenade dans la Lune.
57465: HANNOT, CAPITAINE A. - De la lecture des cartes.
57493: HANNOT, MAJOR. - A l'occasion du passage de Vénus.
35076: HANOTEAU, HECTOR. - Portrait of Hector Hanoteau.
32377: HANRATH, J. J. - De economische problematiek der aride en semi-aride gebieden.
31839: HANRATH, JOH. J. - De geograaf in het ontwikkelings-team.
39586: HANRIOT. - Hanriot (école), No 105.
39956: HANSA LUFTBILD. - Panorama photograph taken from a balloon, of the center of Dresden, October 1935.
46613: HANSA. - Portrait. Damen-Orchester ,,Hansa". Direction: R. Mühlenfort.
55350: HANSEN, GEORG E. - Portrait of Wilhelmina Neruda.
19037: HANSEN, J. F. K. - De groep Noord- en Zuid-Pageh van de Mentawei-Eilanden. Ethnografische beschrijving.
60683: HANSMA, LAURENS. - Geillustreerd weekblad voor fotografie 10e, 12e en 13e jaargang.
8405: HANSON, F. ALLAN AND FLOYD MILLER. - The Wife's Brother's Wife and the Marriage Contract: A Structural Analysis.
14328: HANSON, WILLIAM. - Portrait of T. W. Scolt.
55378: HANSSENS, EUGÈNE. - Portrait of Eugène Hanssens. Advokat am Brüsseler Appelationsgericht und Professor der Rechtswissenschaft an der Universität Brüssel.
4719: HAPAEE. - Picture of village on the Island of Hapaee.
32963: HARDAKER, M. B. - An Introductory Vocabulary of Suluk.
58998: HARDANGER. - Espelandsfos, Hardanger - Norge.
59009: HARDANGER. - Bondhusbra, Hardanger - Norge.
58999: HARDANGER. - Bondhusbra, Hardanger - Norge.
59011: HARDANGER. - Skaeggedalsfos, Hardanger - Norge.
59010: HARDANGER. - Løvning, Hardanger - Norge.
2572: HARDENBERG, MR. H. - De landgraaf in de Heerler Heide.
36179: HARDIE JR., GEORGE. - A Ford in EAA's Future.
37378: HAREN NOMAN, THEODORUS JOSEPHUS VAN. - Portrait of Theodorus Josephus van Haren Noman, with short biography of Theodorus Josephus van Haren Noman, Directeur de la Ned.-Ind. Handelsbank et de la Ned. Ind. Landbouw-Maatschappy, Amsterdam.
58040: HARENG-MORUE. - Pêche du hareng et de la morue sur les cotes d'Écosse et de l'Ile de Man en 1865.
57685: HARENG. - La Pêche du Hareng en Hollande en 1860.
58239: HARENG. - Pêche du hareng en Écosse (Campagne de 1867).
6972: HARGREAVES, JOHN D. - France and West Africa. An anthology of historical documents.
981: HARICH, WALTHER. - E.T.A.Hoffmann. Das Leben eines Künstlers.
4763: HÄRING, PETRA & YU-CHIEN KUAN. - Magnificient China. A guide to Its Cultural Treasues.
53616: HARISPE, PIERRE. - Le Pays Basque. Histoire - Langue - Civilisation.
31950: HARKEMA, R. C. - The ports and acces routes of landlocked Zambia.
30364: HARLOFF, A. J. M. - Opgave van oudheden in het district Balapoelang.
2993: HARLOFF, DR. CH.E.A. EN DR. A. PANNEKOEK. - De omgeving van de Boroboedoer.
33442: HARMAND, DR. - Reisherinneringen uit Achter-Indië.
2416: HARMAND, J. - De l'état de l'ethnographie Indochinoise.
19487: HARMSEN, L. K. - Menangkerbausch-Maleische raadsels, meêgedeeld.
19475: HARMSEN, L. K. - Vijftig Menangkabausche Pantoens met eene verklarende woordenlijst.
57529: HAROU, A. - La Hestre. Etude de géographie locale.
57514: HAROU, ALFRED. - Géographie locale. La Commune de Bois-d'Haine (Hainaut).
57573: HAROU, A. - Wilryck. Étude de géograpie locale.
57564: HAROU, A. - Promenade aux environs d'Anvers.
57509: HAROU, ALFRED. - L'Archipel des Andamans.
57558: HAROU, ALFRED. - Le Port d´Amsterdam.
34375: HARPER, G. C. - The Miri Field 1910-1972.
35077: HARPIGNIES, HENRI. - Portrait of Henri Harpignies, by Mulnier.
29192: HARREBOMÉE, G. J. - Eene bijdrage over den feitelijken toestand der bevolking in de Lampongsche Districten. Rangen en waardigheden, uitspanningen en kleeding, godsdienst, huwelijk en de positie der vrouw.
51079: HARREVELD, H. L. VAN. - Verslag van de 2de Nederlandsche excursie voor geografen (10-13 Juni 1905).
51770: HARRIMAN, W. AVERELL. - Portrait of W. Averell Harriman, secretary, with Couve de Muville, french minister of froreign affairs.
2233: HARRIS, L.E., A.M.I. MECH. E., MEMBER. - Sir Cornelius Vermuyden. An evaluation and an appreciation.
34268: HARRISSON, TOM. - Niah caves: Progress Report to 1967.
31690: HARRISSON, BARBARA. - A New Bibliography for Borneo (in German). (Review).
32539: HARRISSON, BARBARA. - Niah's Lobang Tulang: ("Cave of Bones).
32600: HARRISSON, BARBARA. - Near to Ngadju (Rhinish Missionaries in South Borneo, 1836-1913).
32549: HARRISSON, BARBARA. - Summer Comes to the Kuala Niah.
32974: HARRISSON, BARBARA AND O. T. BAMBI BIN UNGAP. - Tapadong - 700 Years of Cave History in Sabah.
32609: HARRISSON, BARBARA. - "Cave of Bones"- New Finds, 1959.
32982: HARRISSON, BARBARA AND MICHAEL CHONG. - Stories from Kinabatangan Caves, Sabah.
32981: HARRISSON, BARBARA. - Upiusing - a late burial cave at Niah.
31677: HARRISSON, TOM. - Origins and Attitudes of Brunei Tutong-Belait-Bukit-Dusun, North Borneo "Dusun" and Sarawak "Bisayan", Meting and other Peoples.
8131: HARRISSON, TOM. - Borneo Writing.
31675: HARRISSON, TOM. - "The Ming Gap" and Kota Batu, Brunei (With an appeal help).
8081: HARRISSON, TOM. - Borneo Death.
34324: HARRISSON, BARBARA. - The Nesting Behaviour of semi-wild juvenile Orang-utans.
34282: HARRISSON, BARBARA. - A Niah Stone Age Jar-Burial, C-14 Dated.
34270: HARRISSON, BARBARA. - A Classification of Stone Age Burials from Niah Great Cave, Sarawak.
31678: HARRISSON, TOM. - The Diary of Mr. W. Pretyman - III & IV. (First President of Tempassuk, North Borneo).
31701: HARRISSON, TOM. - Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas) -5. Semah Ceremonies, 1949-58.
31685: HARRISSON, TOM. - Megaliths of Central and West Borneo.
32538: HARRISSON, TOM. - The Caves of Niah: A History of Prehistory.
32551: HARRISSON, TOM & MARICAN SALLEH. - Coconuts and the Ming Cap: in Brunei and Sarawak. Coconut Pieces from Kota Batu, Brunei. Origin of Sarawak Coconuts.
32550: HARRISSON, TOM. - A Living Magalithic in Upland Borneo.
32547: HARRISSON, TOM. - A Montane Bird at Cave Level.
32556: HARRISSON, TOM. - Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas). (7) Long-Term Tagging Returns, 1952-8.
32597: HARRISSON, TOM AND A. K. MARICAN SALLEH. - Sarawak Malay Fishing Cycles (A Preliminary Note).
32590: HARRISSON, TOM. - More "Megaliths" from Inner Borneo.
32601: HARRISSON, TOM. - A Fine Wine-Pot (for Brunei).
32615: HARRISSON, TOM. - An All-round Museum in a Small Country.
32603: HARRISSON, TOM. - Radio Carbon - C-14 Datings B. C. from Niah: a Note.
32656: HARRISSON, TOM. - A Remarkably Remote Orang-utan: 1958-60.
32650: HARRISSON, TOM. - Niah Cave Oyster Shell (A Note).
32627: HARRISSON, TOM. - Malay Survey: "The Land behind the Sea".
32626: HARRISSON, TOM. - Australasia? (a review article).
32621: HARRISSON, TOM. - Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas): 8 - First Tag Returns outside Sarawak, 1959.
32670: HARRISSON, TOM AND A. K. MARICAN SALLEH. - Some Malay Fishing Cycles - II (A Second Note).
32949: HARRISSON, TOM . - The Malays of South-West Sarawak before Malaysia.
32671: HARRISSON, TOM AND A. K. MARICAN SALLEH. - Nuts and malays on Tanjong Datu.
32954: HARRISSON, TOM . - The Sea-going Cuckoo and other themes significant in the Saribas Story.
32968: HARRISSON, TOM . - Food Diversity - a nice Bulbul example.
32958: HARRISSON, TOM . - Papuan Shield, Tibetan Beads, etc., inside Borneo.
32964: HARRISSON, TOM . - Bark-Beaters from Sabah, Sarawak and Kalimantan.
32969: HARRISSON, TOM . - Food Capacity of a Green-Breasted Pitta P. sordida.
32971: HARRISSON, TOM . - Notes on Marine Turtlrs - 15: Sabah's Turtle Islands.
32977: HARRISSON, TOM. - "Dusun" Jars: from Mayfair and Friesland through Cairo to Sabah.
32976: HARRISSON, TOM. - "Turtle-Ware" from Borneo Caves.
32984: HARRISSON, TOM. - Six specialised Stone Tools from Upland and South-west Borneo.
32991: HARRISSON, TOM. - Punan Busang Bird Names.
32985: HARRISSON, TOM. - Interesting Bronzes with some Ceramic Parallels from Brunei and Sarawak.
32995: HARRISSON, TOM. - The Malohs of Kalimantan: Ethnological Notes.
33003: HARRISSON, TOM. - Notes on Marine Turtles - 16. Some Loggerhead )and Hawksbill) Comparisons with the Green Turtle.
33002: HARRISSON, TOM AND LOH CHEE YIN. - To Scale a Pangolin.
33162: HARRISSON, TOM. - Maloh Coffin Designs & A Handsome Bronze Jar from inland Borneo & A small "Dusun-type" Jar in the Sarawak Museum.
33170: HARRISSON, TOM. - Bats netted in and round Niah Great Cave, 1965-6.
33168: HARRISSON, TOM. - Lobang Angus, a Frequentation Cave at Niah -I.
33171: HARRISSON, TOM AND BARBARA. - Flying Foxes (Pteropus) over Niah Cave Area, 1965-66.
33176: HARRISSON, TOM. - Cold-blooded Vertebrates of the Niah Cave Area.
33174: HARRISSON, TOM AND J. L. REAVIS. - The Sarang Caves in Sarawak.
33177: HARRISSON, TOM. - Notes on Robber Wasps (Sphex diabolicus) in NIah Caves.
33182: HARRISSON, TOM. - Notes on Marine Turtles-17: Sabah and Sarawak Islands Compared.
33181: HARRISSON, TOM. - A record-size Lanthanotus alive (1966): Casual Notes.
34263: HARRISSON, TOM. - Ceramic Crayfish and related Vessels in Central Borneo, the Philippines and Sweden.
34266: HARRISSON, TOM. - A Miniature "Burial Pot" from Niah Great Cave.
34277: HARRISSON, TOM. - Borneo Bird Notes, 1966-7 from various hands & Notes on Marine Turtles.
34271: HARRISSON, TOM AND STANLEY J. O'CONNOR, JR. - The "Tantric Shrine" excavated at Santubong.
34284: HARRISSON, TOM. - Catfish (Leiocassis?) in Niah Great Cave Deposit.
34280: HARRISSON, TOM AND S. J. O'CONNOR, JR. - The Prehistoric Iron Industry in the Sartawak River Delta: Evidence by Association.
34281: HARRISSON, TOM. - Tanjong Tegok: a prehistoric "cemetery" on the South China Sea.
34291: HARRISSON, TOM AND BARBARA. - Iban and Ngaju: a Significant Bird Folklore Parallel.
34285: HARRISSON, TOM. - GOLD: West Borneo and Philippine Crafts Compared.
34307: HARRISSON, TOM AND S. J. O'CONNOR, JR. - Gold in West Borneo.
34329: HARRISSON, TOM. - The Puzzling "Waisted Stones": from Borneo to Easter Island?
34311: HARRISSON, TOM. - "Turtle Ware" and "Phallic Tops" from Borneo, Fiji and Elswhere.
34370: HARRISSON, TOM. - Sarawak Status of the Tree Sparrow (Passer montanus) and Moorhen (Gallinula Chloropus) in Borneo.
34373: HARRISSON, TOM. - Niah Cave Double-Spouted Vessels.
34372: HARRISSON, TOM. - Radio-Carbon Dates for Sabah and Brunei (related to Sarawak).
34383: HARRISSON, TOM. - Dancing out "the Journey of the Dead".
34396: HARRISSON, TOM. - The Borneo Stone Age - in the Light of Recent Research.
58929: HARSCAMP. - Legerplaats.
31943: HART, H. W. TER. - Industrieel Zuid Wales: een probleemgebied binnen het Verenigd Koninkrijk.
30050: HART, A. VAN DER. - Het grondbezit in de Residentie Tapanoeli.
12500: HARTEN, J. A. - Beknopt overzicht van de landbouw der Bantu's in de Unie van Zuid Afrika en zijn problemen.
2866: HARTEN, J.D.H. - De ontwikkeling van de landbouw in Groningen gedurende de achttiende en negentiende eeuw. Kanttekeningen bi de inaugurale rede van prof. dr. E.W. Hofstee.
12509: HARTEN, J. A. - Overzicht der wetgeving inzake bodembescherming in de Unie van Zuid Afrika.
5527: HARTIG, PROF., H. J. VETH, RITSEMA, A.O. - Geographie en zoölogie. Naar aanleiding van nieuwe geschriften.
18725: HARTILIEFF, J. D. - Een instructie voor een inlandsch hoofd uit den engelschen tijd.
837: HÄRTLING, PETER. - Nachgetragene Liebe.
1877: HARTMANN, M.A. - De werkende vulkanen van het eiland Lomblèn (Solor Archipel).
50670: HARTTMANN, HERMANN. - Ethnographische Studie über die Baja.
42139: HARTUNG. - Bridge in Peking,
1676: HARZ. - Im malerischen Harz. Glass-slides.
38491: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS. - Uit den vreemde.
1054: HASSAMANN, O. UND H. ZINGERLE. - Untersuchung bildlicher Darstellungen und sprachlicher Äusserungen bei Dementia praecoc.
58429: HASSELMAN, C. J. - Lotsverbetering voor de ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië.
31315: HASSELMAN, J. J. - Over de kwijting der landrenten in arbeid en in geld.
3667: HASSELT, PROF. A.L. VAN. - Feestrede ter gelegenheid van de plechtige ontvangst van Dr. A.W.Nieuwenhuis te Amsterdam.
3702: HASSELT, J.H. VAN. - Goninie-expeditie. Mededeelingen.
19021: HASSELT, P. J. F. VAN. - De legende van Mansren Mangoendi.
3691: HASSELT, J.H. VAN. - Ondergrondsche wateren in Zuidelijk Australië.
30220: HASSELT, J. L. VAN. - Eenige aanteekeningen aangaande de bewoners der N. Westkust van Nieuw Guinea, meer bepaaldelijk den stam der Noefooreezen. Tweede Gedeelte.
3684: HASSELT, J.H. VAN. - Een Trans-Australische spoorweg.
19808: HASSELT, J. L. VAN. - Aanteekeningen aangaande de gewoonten der Papoeas in de Dorehbaai, ten opzichte van zwangerschap en geboorte. & Aanvulling.
5539: HASSELT, J. C. VAN. - De Onderafdeeling Bangkala, geographisch en ethnologisch geschetst.
30359: HASSELT, F. J. F. - Gebruik van vermomde taal door de Nufooren. & Nog iets over vermomde taal in het Nufoorsch en over Nufoorsche raadsels.
20181: HASSELT, F. J. F. VAN. - Iets over de Roem Seram en over Nanggi, (naar aanleiding van Feuilleteau de Bruyn's rapport, gepubliceerd door het Encyclopaedisch Bureau).
51027: HASSELT, A. L. VAN. - De administratieve indeeling van Padang-Lawas en eenige cijfers.
51029: (HASSELT, A. L. VAN). - De Afrika expeditie van Vittorio Bòttego.
51035: (HASSELT, A. L. VAN). - Uitbreiding van Frankrijk's bezittingen in Afrika. - De strijd om de Niger. - Gentil - Marchand - Bonchamps - Cavendish.
29165: HASSELT, A. L. VAN. - Een taalkundig verdrag. (Sumatra).
51077: (HASSELT, A. L. VAN). - Tapanahoni-Expeditie.
19659: HASSELT, A. L. VAN. - Nota betreffende de rijstcultuur in de Residentie Tapanoeli, samengesteld uit bijdragen van de in die Residentie dienende ambtenaren van het Binnenlandsche Bestuur.
3575: HASSELT, A.L. VAN EN H.J.E.F. SCHWARTZ. - De Poelau Toedjoeh in het zuidelijk gedeelte der Chineesche Zee.
18074: HASSELT, A.L. VAN. - Nieuwe onderzoekingstochten van Dr. Paul Sarasin en Dr. Fritz Sarasin op Celebes.
31594: HASSELT, A.L. VAN. - De inlijving der V Kota-Kampar.
37379: HASSELT, DR. F. VAN. - Portrait of Dr. F. van Hasselt, after a photograph by Schotel, Rotterdam, with short biography of Dr. F. van Hasselt, de la maison Ruys & Cie, Rotterdam.
18173: HASSELT, ARENT LUDOLF VAN. - In Memoriam 1848-1909.
18945: HASSELT, F. J. F. VAN. - Uit het volksleven van de bewoners der Humboldtsbaai.
28405: HASSENSTEIN, BRUNO. - Ost-Afrika zwischen Chartum und dem Rothen Meere bis Suakin und Massaua. Eine vornehmliche zum Verfolg der v. Heuglin'schen Expedition bestimmte Karte. Unter bdr. A. Petermann's Anleitung ausgeführt und mit einem Mémoire begleitet von Bruno Hassenstein. Anhang: Th. v. Heuglin: Ein arabischer Schriftsteller über die Bedja-Länder.
53626: HASSENSTEIN, B. - Das Seegebiet und die Grosse Steinige Wüste im Inneren Australien.
30688: HASSKARL, J. K. - Opgave van verschillende hoogten op Java, voorafgegaan door eenige opmerkingen over den Barometer en Barometermetingen. & Kritische Aanmerkingen, door R.
30679: HASSKARL, J. K. - Opgave der hoogte van onderscheidene punten op en aan den grooten weg van Batavia naar Bandong en Soekaboemie. Naar barometer- metingen berekend door J. K. Hasskarl.
30685: HASSKARL, J. K. - Uitbarsting van den berg Gedeh, gedurende de maanden November en December 1840.
8766: HATLEY, BARBARA. - Women in Contemporary Indonesian Theatre. Issues of Representation and Participation.
6442: HAUER,ERICH. - Huang-Ts'ing K'ai-kuo Fang-Lüeh. Die Gründung des mandschurischen Kaiserreiches, übersetzt und erklärt.
57426: HAUGHTON, SAMUEL. - L'origine des climats anciens et la durée des temps géologiques.
59003: HAUKELIDFJELD. - Snetunnel, Haukelidfjeld - Norge.
46142: HAUPTMANN, HERHART. - Portrait.
765: HAUPTMANN, GERHART. - Buch der Leidenschaft.
998: HAUPTMANN, GERHART. - Leben und Werk. Eine Gedächtnisausstellung des deutschen Literaturarchivs zum 100. Geburtstag des Dichters.
38425: HAUSER-SCHÄUBLIN, BRIGITTA. - Geschichte und mündliche Überlieferung in Ozeanien, unter der Mitarbeit von Wolfgang Marschall & Regina Pinks.
52338: HAVANA. - The Cathedral, with two caoches in front: St.Lazaro & Principe.
52337: HAVANA. - Promenade.
52339: HAVANA. - Students memorial.
52340: HAVANA. - Plaza de Armas.
52341: HAVANA. - Prado after the hurricane.
52342: HAVANA. - Obispo Street.
49665: HAVARD, HENRY. - Drie Toskaansche steden. Empoli - San-Gimignano - Volterra.
4262: HAVE, O. TEN. - Het Noord-Oostzee-Kanaal.
55232: HAVE, J. J. TEN. - De Nederlandsche Koloniën. Een aardrijkskundig leerboek.
55379: HAVELAAR, JACOB PETRUS. - Portrait of Jacob Petrus Havelaar. Ancien Ministre, Membre de la 1ère chambre des Etats Généraux La Haye.
40089: DE HAVILAND. - Portrait of Major Hereward de Havilland, D.S.O., joint managing of Airspeed Ltd., the younger brother of Geoffrey De Havilland,
39125: DE HAVILAND. - A Sea Hornet aircraft landed on deck of an Aircraft-Carrier, photopgraphed by Chas. E. Brown
39129: DE HAVILAND. - A Sea Hornet aircraft is landed on deck of an Aircraft-Carrier, mechanics are working, photopgraphed by Chas. E. Brown
36325: DE HAVILAND. - Burning Mosquito of De Haviland, on Bovingdon Airport for the film "Escadrille 633".
49214: DE HAVILAND. - Beaver Canada DHC-2, S-5, Dutch Air Force, september 1974.
40103: DE HAVILAND. - DH.9A Dragon Rapide, G-ADDD, the King George VI and the Duke of York arrived at Mildenhall Aerodrome on the King's Air Tour of R.A.F. Stations
40102: DE HAVILAND. - DH.9A Dragon Rapide, G-ADDD, the King George VI left his plane on his arrival at Mildenhall Aerodrome on his Air Tour of R.A.F. Stations
40110: DE HAVILAND. - Group of De Haviland personalities shows, left to right, C,S,Thom, Business Manager; John Jardine, Director and General Manager De Haviland Propellers Ltd.; Sven Blomberg, Area Manager Scandinavia; Captain Roy Walker, Area Manager Middle East; F.E.N.St.Barbe, Bussiness Director; P.C.Garrett, Managing Director of the Canadian Company; P.E.Gordon Marshall, Sales Director Airspeed Ltd.; Wing Commander Crosbie, Branch Manager Karachi; C.H.Dickens, De Haviland Aircraft of Canada Ltd.; Philip Lucas, Technical Sales Manager; and John Kerr, Manager of the New Zealand Company. In front of an Airspeed Ambassador. - The Society of British Aircraft Constructors'Annual at Radlett, from September 9 to September 12 was as usual the occasion lof a gathering of aviation folk from all over the world.
41160: DE HAVILAND. - Portrait of Geoffrey de Havilland Jr beside a Vampire or 108, RAF.
41606: DE HAVILAND. - Portrait of a De Haviland pilot, 1946.
40105: DE HAVILAND. - Portrait of Capt. Sir Geoffrey de Haviland, C.B.E.
40107: DE HAVILAND. - Portrait of Major Frank Bernard Halford, John L. P. Brodie and Eric S. Moult, with the De Haviland Goblin Turbojet, standard power unit of the De Haviland Vampire Fighter.
52369: HAWAII. - Lauhala Tree (The Hala Tree).
52375: HAWAII. - Hilo Bay, Hawaii.
52370: HAWAII. - Kaenae Valley, Hawaii.
52371: HAWAII. - Fern Tree, Hawaii.
52373: HAWAII. - Hawaiians Bathing.
52374: HAWAII. - Avenue with trees.
39736: HAWKER. - Fury 102.f., 3/4 front-port, Persian Air Force.
39732: HAWKER. - Fury, K1944.
45525: HAWKER. - Dutch Hawker Hunterteam from Airbase Leeuwarden. With 1st Lt Martin W. Hindriks, Sgt. Harry de Laak, 2nd Lt Bob Verheul, Sgt. Gerrit Konijnenberg and Res. Sgt. Leo van Leersum.
39773: HAWKER. - Fury, Griffon, LA 610.
39728: HAWKER. - Demon, K2842.
39754: HAWKER. - Duiker, Monoplane, 350HP Jupiter engine.
39737: HAWKER. - Cygnet 1924, G-EBMB.
39762: HAWKER. - Danecock, 153, 3/4 rear-starboard.
39763: HAWKER. - Danecock.
45527: HAWKER. - Belgium Hawker Hunterteam. With Major Bobby Bladt, 1st Sgt. Bodart, Lt Tonet, 1st. Sgt. Doumont and Capt. Deprins.
39720: HAWKER. - Aircraft.
39733: HAWKER. - Audax, K2012.
39134: HAWKER. - A Hawker Seafury on deck of the HMS Illustratious, from above photographed by Cyril Peckham.
39771: HAWKER. - 4 Sea Fury's, B60-6.
39735: HAWKER. - Fury II L, Side-port, 4-1, Spanish Air Force.
39758: HAWKER. - Fury, NX798, FC-6, Prototype.
39731: HAWKER. - Fury II, K3586.
39759: HAWKER. - Fury-trainer, VX818, Royal Navy.
39765: HAWKER. - Fury II, K7275.
39760: HAWKER. - Fury-trainer, VX818, Royal Navy (2).
39719: HAWKER. - Hartbee, 804.
39727: HAWKER. - Hardy, K3013.
39726: HAWKER. - Hart, J9937.
39767: HAWKER. - Hawfinch.
39729: HAWKER. - Hart.
39766: HAWKER. - Hedgehog, frontview, wings back.
39756: HAWKER. - Henley, K7554.
39725: HAWKER. - Hector, K3719.
39755: HAWKER. - Henley, Merlin, K5115.
39724: HAWKER. - Hind, K6689.
39722: HAWKER. - Hornbill, J7782-5.
39715: HAWKER. - Henley Merlin Bomber, K5115, Box 32.
39730: HAWKER. - Hoopoe, N237.
39797: HAWKER. - Hurricane, Prototype, K5083.
39192: HAWKER. - Hurricane L15--. A pilot of a Hawker Hurricane watches nine other planes pass over him.
39775: HAWKER. - Hurricane, PZ 865.
39764: HAWKER. - Hotspur, K8309.
39780: HAWKER. - Hurricane, --5624, on skis.
39776: HAWKER. - Hurricane, P.
39781: HAWKER. - Hurricane, Slip Wing.
39782: HAWKER. - Hurricane, Mk.IIB, ---772.
39783: HAWKER. - Hurricane, Mk.I, --7826.
39799: HAWKER. - Hurricane, IV, BP173.
39796: HAWKER. - Hurricane, Mk.2c.
39800: HAWKER. - Hurricane, Mk.V.
39804: HAWKER. - Hurricane IIB.
39807: HAWKER. - Hurricane I, P3428.
39803: HAWKER. - Hurricane Mk. V, KZ1---.
39802: HAWKER. - Hurricane IIA, Z2521.
39801: HAWKER. - Hurricane, Mk. II, KZ320.
39194: HAWKER. - Hurricane, L1582.
39193: HAWKER. - Hurricane, L1550, L1559 and two other Hurricanes, 111 Sqn.
39195: HAWKER. - Hurricane, L1552, L1555, L1548 and 3 other Hurricanes.
39196: HAWKER. - Hurricane, L1550, L1530, L1552 and 5 other Hurricanes, 111 Sqn, in V-formation over Northolt, Middlesex.
39197: HAWKER. - Hurricane from the Yugoslav Air Force.
39809: HAWKER. - Hurricane, L1582.
39723: HAWKER. - Nimrod, 4.F. Danish, frontview.
39198: HAWKER. - Hurricane, L1547, Production model.
39714: HAWKER. - Sea Fury, FB.10, Griffion powered.
39734: HAWKER. - Osprey on deck of an Aircraft-Carrier.
39717: HAWKER. - Sea Fury, WF619, Royal Navy.
41005: HAWKER. - Sea Fury, from above.
39757: HAWKER. - Sea Fury II.
39761: HAWKER. - Sea Fury, frontview.
39778: HAWKER. - Sea Fury, --1802, from above.
39770: HAWKER. - Sea Fury, PK312.
39810: HAWKER. - Sea Fury II, landing on Carrier.
40995: HAWKER. - Sea Fury, NX798.
39772: HAWKER. - Sea Fury, D-CACU, German Air Force.
40997: HAWKER. - Sea Fury, SR666.
39806: HAWKER. - Sea Hurricane.
55224: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - June 1954, Vol. 7, No 2. - Gloster Javelin, Hawker Hunter, Hawker Sea Hawks, A.W.N.F.14, N.F.11
55223: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - December 1954, Vol. 7, No 4. - Avro Vulcan, Avro Canada C.F.100 Mark 3, Hawker Hunter F.2, Gloster Javelin, Hawker Hardy.
55221: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - March 1954, Vol. 7, No 1. - Meteor 8, Gloster Meteor 7, Avro Vulcan.
55222: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - September 1954, Vol. 7, No 3. - Gloster Javelin, Gloster Meteor 4, Hawker Sea Hawks.
55219: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - September 1953, Vol. 6, No 3. - Avro C.F.100, Neville Duke, Hawker Hunter, Avro Vulcan, Avro 707C, Avro Mark4 CF-100.
55220: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - December 1953, Vol. 6, No 4. - Avro Vulcan, Hawker Hunter, Wright Brothers, Vulcan B.1.
55218: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - March 1953, Vol 6, No 1. - Hawker Hunter, C.F.100, Delta Vulcan, Gloster Javelin.
55217: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - December 1952, Vo. 5, No 4. - H.Burroughs, Gloster Javelin, Avro Vulcan.
55215: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - June 1952, Vol. 5, No 2. - H.G.Herrington, Avro 707B, Hawker Sea Hawk, Avro Shackleton Mark 1.
55216: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - September 1952, Vo. 5, No 3. - Gloster Javelin, Hawker Hunter, Hawker Sea Hawk, Avro Anson, Avro Ashton, Avrp Shackleton Mark 2.
55214: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - December 1951, Vo. 4, No 4. - D.A.Knowles, Avro 707 Delta, Zurabatic Cartwheel, A.W. 'Snarler', Hawker P.1067.
55211: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - March 1951, Vol. 4, No. 1. - General E.M.Powers, Curtiss-Wright, AW Apollo, AW Siddeley Adder, Hawker P.1081 Jet Fighter.
55213: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - September 1951, Vol. 4, No 3. - H.R.Watson, Meteor 7, A.W. Meteor NF.ii Night Fighter, Delta 707B, Delta 707A, Avro Canada 'Orenda'.
55212: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - June 1951, Vol. 4, No 2. - C.G.Grey, Hawker Fuiry Mark I, Avro Ashton Aircraft, Gloster Meteor 8 Fighter.
55210: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - December 1949, Vol. 2, No 4. - Frank Spencer Spriggs, AW Apolo, Avro Canada C.102, Mamba Dakota, Armstron Siddeley Python.
55208: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - March 1949, Vol. 2, No.1. - S.Camm, Hawker Fury, AW Siskin, Sea Fury, P.1040, Mr. Sopwith, A.W.52, Avro Anson 20 Trainer.
55207: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - December 1950, Vol. 3, No.4. - H.G.Herrington, Meteor, Meteor 7.
55209: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - September 1949, Vol. 2, No. 3. - W.A.Waterton, Jet, A.W. Apollo, Avro Lincoln Bomber.
55204: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - March 1950, Vol. 3, No. 1. - J.R.Dunkerley, Frank Howarth, Hawker P.1052 Jet Fighte Hawker 'Sea Hawk' Naval Fighter, Avro Canada CF 100,
55206: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - September 1950, Vol. 3, No. 2. - H.T.Chapman, Hawker 'Sea Hawk', Avro 504, Hawker P. 1081, Meteor P.R.10, N.F.11, F.R.9, Avro Athena, Avro 'Shackleton' Aircraft.
55203: HAWKER SIDDELEY REVIEW. - August 1948. Vol 1, No. 3. - Sir Frank Spriggs, Hawker 'Sea Fury XI' fighter, Hawker N.7/46, Meteor VII, Avro 'Athena' trainer.
39777: HAWKER. - Tempest, Mk.S.
39784: HAWKER. - Tempest II, MW 742.
39779: HAWKER. - Tempest, EJ 743.
39785: HAWKER. - Tempest II, MW 742, from above.
39786: HAWKER. - Tempest VI, NX 135.
39789: HAWKER. - Tempest VI, NX 135.
39808: HAWKER. - Tempest II, frontview.
39790: HAWKER. - Tempest Mk. I.
39774: HAWKER. - Tempest V, EJ 743.
39788: HAWKER. - Tornado, Centaurus, HG 641.
41000: HAWKER. - Tempest 1, HM599.
39792: HAWKER. - Typhoon, 1B, R7646.
39787: HAWKER. - Typhoon, 1A, R 7881.
39793: HAWKER. - Typhoon, 1B, JP 128.
39795: HAWKER. - Tornado, P5224.
39798: HAWKER. - Typhoon, Mk.IB, R8809.
39794: HAWKER. - Typhoon, Mk.IA.
172: HAWTHORN, AUDREY. - People of the Potlach. Native arts and culture of the Pacific Northwest Coast.
58180: (HAY, JOHN D. - La question des défenses maritimes en Angleterre.
46587: HAYDN, FRANZ JOSEPH. - Portrait.
56440: HAYDON HARE. - Portrait of Maud Constance Coupland, June 1885.
53634: HAYES, I. I. - Das nördlichste Land der Erde.
33350: HAYES, ISAAC I, - Het land der buitenste duisternis.
33137: HAYES, J. J. - Voyage à la Mer Libre du Pole Arctique, 1860-1862.
15161: HAZARD, J. S. - Portrait of Mrs. Jenny Newbould (now Loader).
18886: HAZEU, G. A. J. - De Lakon Arimba.
18883: HAZEU, G. A. J. - De Naga Arddhawalika bij de Javanen.
19788: HAZEU, G. A. J. - Nini-Towong.
19823: HAZEU, G. A. J. - Het Oud-Javaansche Adiparwa en zijn Sanskrit-origineel.
30377: HAZEU, G. A. J. - De Lakon Ngroena-Ngroeni.
30402: HAZEU, G. A. J. - Een beschreven koperen plaat uit de Lampongs.
4390: HAZEU, WIM - Pseudoniemen. Auteursnamen.
30569: HAZEU, G. A. J. - Kleine bijdragen tot de ethnographie en de folklore van Java.
12403: HAZIL. - De Taman Siswa en de revolutie.
33834: HEBBELYNCK, TH. - In Roemenië.
58034: HÉBERT, JULES. - Les ports militaires de la France. Lorient.
15136: HEBERT, M. D. - Portrait of a man.
51157: HECHT MUNTINGH NAPJUS, J. VAN. - Aanteekeningen betreffende het eiland Ceram of Seran.
1964: HECHT MUNTINGH NAPJUS, J. VAN. - Aanteekeningen betreffende het eiland Ceram of Seran.
3406: HECKMANN, ADOLF. - ,,Modeko" Rezepte und Anleitungen zu den Vorlagen aus Moderne Dekorkunst in der Konditorei. Neue Folge.
58400: HECQUEL. - Uitvoerartikelen van Pondichery.
57792: HECTOR. - Marine militair de l'Angleterre. Le batiment cuirassé l'Hector.
28473: HEDEL, C.. - Chateau Anglois d'Anamabo. A. Lieu de débarquement. B. Port entre les Rochers. C. Entrée du Port.
28475: HEDEL, C.. - Vüe Sud des Forts Anglois et Hollandois de Commendo., tirée de Smith. 1. Fort Anglois. 2. Fort de Uredenbourgh.
28802: HEDEL, C. - A. Chingulais a couverts de la pluie fous la feuille de Talipoc. B. Arbre nommé Talipot.
28721: HEDEL, C. - Cabinet de Feuillage ou les Chinois font les festins des Morts.
28814: HEDEL, C. - Chateau de Putala, tiré de Gruebner.
28827: HEDEL, C. - Kan Kang Hyen pres de Kan Cheu Fu.
28803: HEDEL, C. - Diverses especes de singes de l'Ile de Ceylan.
28799: HEDEL, C. - Mamiere dont les Chingulais brulent leurs Morts.
28469: HEDEL, C. - Montagne des Cinq Tetes de Cheval prés de Chau Cheu Fu, tirée de Nieuhof.
28798: HEDEL, C. - Nobles Chingulais. Chingulaises. Bagoa ou l'Arbre Dieu.
28792: HEDEL, C. - Poivre, Durions, Sagu, Honts Tonge ou langue de Chine, Blimbing. (Moluques).
28731: HEDEL, C. - Ville de Cananor.
28800: HEDEL, C. - Radga Singa, Roy de Candy, dans l'Ile de Ceylan. Le Tirinauxé, ou Grand-Pretre des Chingulais.
28480: HEDEL, C. - Vüe de la Côte depuis Mina jusqu"au Maure, tirée de Barbot et de Smith.
28487: HEDEL, C. - Vüe de la Place de Juan Fernandez où le Chef d'Escadre avont la Tente.
28470: HEDEL, C. - Vüe Sud du Forts de Dickscove, tirée de Smith.
28471: HEDEL, C - Vüe Sud du Fort de Tantumquerri, tirée de Smith.
28481: HEDEL, C. - Vüe du Chateau de St. Georges de Mina, tirée de Barbot et de Dapper.
31394: HEDEMANN, F. W. H. VON. - Schets van de bewerking en de huishoudelijke inrichting der tinmijnen op Billiton.
18547: HEDIN, S. - Sven Hedin, 70 jaar.
31822: HEDIN, S. - Sven Hedin, 70 jaar.
54015: HEDIN, SVEN. - A travers les Glaces et les Sables de l'Asie Centrale. Résumé par M. Charles Rabot.
1569: HEDIN, SVEN. - Im Herzen von Asien. Zehntausend Kilometer auf unbekannten Pfaden.
34093: HEDIN, SVEN. - Bagdad, Babylon, Ninive. Uit Sven Hedin's reisverhaal.
34097: HEDIN, SVEN. - Jeruzalem. Uit Sven Hedin's reisverhaal.
33935: HEDIN, SVEN. - Sven Hedin in Thibet.
58372: (HEECKEREN, C. W. BARON VAN & F. D. COCHIUS). - Uitvoerrechten op koffie en suiker.
6488: HEEK, F. VAN. - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
39088: HEEKEREN, H. R. VAN. - A tentative investigation of the Sai Yok neolithic pottery in Thailand.
8279: HEEKEREN, H. R. VAN. - A Metal Kettle-Drum recently discovered in North-Western Thailand.
52015: HEEKEREN, H. R. VAN. - The Bronze-Iron Age of Indonesia.
52014: HEEKEREN, H. R. VAN. - The Stone Age of Indonesia.
20471: HEEKEREN, H. R. VAN. - De vroeg-palaeolitische Patjitan-cultuur en haar betekenis.
20395: HEEKEREN, H. R. VAN. - De Liang Saripa, een neolithisch station nabij Maros (Zuid-Celebes).
30527: HEEKEREN, H. R. VAN. - Ontdekking van het Hoa-binhien op Java. De Goea Mardjan nabij Poeger (Besoeki).
29033: HEEKEREN, J. H. VAN. - Latste Investiture van eenen Bantamschen Sultan.
31672: HEEKEREN, H.R. VAN. - Ara, een nieuwe prehistorische vindplaats in Zuid-Celebes.
37380: HEEMSKERK, TH. - Portrait of Th. Heemskerk, with short biography of Th. Heemskerk, Président du Conseil des Ministres, Ministre de l'Intérieur, La Haye.
54304: HEEMSTEDE. - Intérieur Hoofdgebouw. Internationale Voorjaars-Bloemententoonstelling Heemstede 1925.
50789: HEEMSTRA, M. J. BARONES VAN. - Vier koperen handvatsels.
53186: HEEMSTRA, ARNOUD JAN ANNE ALEID BARON VAN. - Portrait of Arnoud Jan Anne Aleid Baron van Heemstra, after a photograph of M. Arnoud Jan Anne Aleid Baron van Heemstra, Bourgmestre d'Arnhem.
50802: HEEMSTRA, M. J. BARONES VAN. - Heer Spin of een West-Indische sprookjesfiguur.
50810: HEEMSTRA, M. J. BARONES VAN. - Maris Sibylla Merian's bezoek aan Suriname, van 1699-1701.
50822: HEEMSTRA, M. J. BARONES VAN. - Op de markt van Paramaribo.
581: HEEPE, M. - Jaunde-Wörterbuch. Unter Mitwirkung von P.H.Nekes Psm.
30856: HEERDT, C. VAN. - Het London-Hotel te Singapore.
4671: HEERE, DR. W. R. - Sociale geografie, sociale wetenschap en ordening. (Naar aanleiding van een systematologische studie van Dr.J.Ch.W.Verstege.
4657: HEERE, DR. W. R. - De aarde als factor in het cultureele leven?
2249: HEERE, DR. W.R. - De Agro Pontino, een groot werk.
31959: HEEREMA, J. P. - Geomorfologische en landschappelijke kaart van de uiterwaarden.
32001: HEEREMA, J. P. EN G. G. L. STEUR. - Enkele kartografische aspecten van de bodemkaart van Nederland 1 : 50 000.
12536: HEEREN, H. J. - De sociale omstandigheden der studenten te Djakarta.
12493: HEEREN, H. J. - Indonesische cultuurinvloeden in Australië.
29291: HEERES, J. E. - Ambon in 1647.
7950: HEERES, J. E. - De ,,Consideratiën" van Van Imhoff.
29381: HEERES, J. E. - Eene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796 en omtrent den toestand dier eilandengroepen op het eind der achttiende eeuw. Uitgegeven en toegelicht.
29275: HEERES, J. E. - Documenten betreffende de ontdekkingstochten van Adriaan Dortsman beoosten en bezuiden Banda, op last van Antonio Van Diemen en Cornelis Van der Lijn ondernomen in 1645 en 1646.
38416: HEERES, J. E. - The part borne by the dutch in the discovery of Australia 1601-1765.
3611: HEERES, J.E. - De Mapia-Eilanden.
50780: HEERKENS, P. - Noengoenangé van Wonga Wéa.
50806: HEERKENS, P. - Van katoen tot Ikat-doek. Studie over het katoen onder de Sikaneezen op Flores.
55398: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. - De oudste versie van Dodenboek 17a. Coffin Texts spreuk 335a. Proefschrift.
55407: HEERMA VAN VOSS, M. A.O. - Van beitel tot penseel. Schrift in het oude Nabije Oosten tentoongesteld in het Allard Pierson Museum bij het veertigjarig bestaan van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap ,,Ex Oriente Lux".
165: HEERMANN, INGRID. - Mythos Tahiti. Südsee - Traum und Realität. Mit Beiträgen von Matthias Mersch und Hilke Thode-Arora.
32370: HEES, R. VAN. - Eigendoms- en gebruiksverhoudingen als faktoren in het agrarisch-geografisch patroon van Nederland.
8715: HEESCHEN, V. - The Position of the Mek Languages of Irian Jaya Among the Papuan Languages; History, Typology, and Speech.
12215: HEESTERMAN, J. C. - Tradition in modern India.
7321: HEGI, F. - Das Täfeli im Hinterhof.
61548: HEGRA. - Hotel Hegra. Herengracht 269
48741: HEIBERG, JOHANN LUDWIG. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
32424: HEIDE, J. VAN DER. - Het stuwmeeronderzoek in Suriname.
2714: HEIDE, G.D. VAN DER. - Bewoningsfasen van het gebied van de latere Zuiderzee.
7815: HEIJER, JOHANNES DE. - Mawhub Ibn Mansur Ibn Mufarrig et l'Historiographie Copto-Arabe. Etude sur la composition de l'Histoire des Patriarches d'Alexandrie.
30805: HEIJMERING, G. - Een inlandsche oorlog op het eiland Timor.
30839: HEIJMERING, G. - Bijdragen tot de geschiedenis van het eiland Timor.
30788: HEIJMERING, G. - Herinneringen uit Lettij.
30807: HEIJMERING, G. - Een paar Timoresche anecdotes.
30780: HEIJMERING, G. - Verhaal van de schipbreuk en het verblijf van Adrianus van den Brand, onder de wilden van Nieuw-Holland, benevens eenige mededeelingen omtrent hunne zeden en gewoonten.
30777: HEIJMERING, G. - Zeden en gewoonten op het eiland Timor.
30741: HEIJMERING, G. - Zeden en gewoonten op het eiland Rottie.
6348: HEIJST, J. G. VAN. - Ervaringen met het Inlandsch Onderwijs in Britsch-Indië.
50024: HEIJTING, H. G. - Het noodzakelijk verband tusschen de bestaande Staatsinrichting en het einddoel der Indische politiek.
50028: HEIJTING, H. G. - Méér economie en minder politiek.
50010: HEIJTING, H. G. - De instructie voor de regenten op Java en Madoera.
49921: HEIJTING, H. G. - De Autocratie voor den Oost-Indischen Archipel.
49926: HEIJTING, H. G. - De poenale sanctie in de mandaatlanden.
49889: HEIJTING, H. G. - Het Koloniaal Vraagstuk, Autocratie of Democratie?
49857: HEIJTING, H. G. - Digoel vooruit!
50005: HEIJTING, H. G. - Indië en de Ministerraad. Een staatsrechtelijke studie door Prof. Mr. J. A. Eigeman.
50038: HEIJTING, H. G. - Eenige officieele Uitgaven.
50043: HEIJTING, H. G. - Een pleister op een crisiswond (Cultuurondernemingen).
50048: HEIJTING, H. G. - Bibliothèque coloniale internationale. Institut colonial international. Bruxelles. Session à Paris 1931.
50209: HEIJTING, H. G. - De wet, een blok aan het been.
50188: HEIJTING, H. G. - De belangstelling van Japan voor Nieuw-Guinea en Oost-Borneo.
50283: HEIJTING, H. G. - Hoe leeg Nieuw-Guinea te koloniseeren?
50357: HEIJTING, H. G. - Een schaduwzijde der koloniale samenleving.
50401: HEIJTING, H. G. - De inboorling waardeert een erfelijke monarchie.
50338: HEIJTING, H. G. - Grondbezit, inheemsch bestuur, zeden en gebruiken in de mandaatlanden B en C.
50458: HEIJTING, H. G. - Een huwelijk in het Javaansche dorp.
50420: HEIJTING, H. G. - De les van wortelvast Gedong-tatakan (Javanen-kolonisatie).
50459: HEIJTING, H. G. - Een huwelijk in het Javaansche dorp.
50036: HEIJTING, H. G. - Somatical investigation of the Javanese, 1929, by Dr. D. J. H. Nyessen.
56915: HEILBRON, MARIE. - Portrait of Marie Heilbron by Nadar.
33557: HEILPRIN, ANGELO. - De expeditie ter opsporing van Luitenant Peary.
54971: HEIM, ERNST LUDWIG. - Portrait lithography of Ernst Ludwig Heim.
33667: HEIMBURG, W. - Quedlinburg.
46058: HEINE, HEINRICH. - Portrait.
54985: HEINE, SALOMON. - Portrait engraving of Salomon Heine.
2201: HEINEMEIJER, W.F. - De nationale grenzen van Marokko.
31907: HEINEMEYER, W. F. - Reilingh en de sociale geografie.
43490: HEINEN, ANTON. - Captain Anton Heinen his new "Baby Dirigible" in the Hangar at Cape May.
43707: HEINEN, ANTON. - The "Baby Blimp" 10584 in the air.
43687: HEINEN, ANTON. - The "Baby Blimp" in the Hangar at Cape May, before its first flight from Cape May to Atlantic City, NY with three passengers and pilot.
578: HEINITZ, WILHELM. - Phonographische Sprachaufnahmen aus dem egyptischen Sudan. Ein Versuch zur Berwertung der phonographischen Methode für die Linguistik.
39264: (HEINKEL). - Lifeboat with equipment for battle-aircrafts.
41842: HEINKEL. - He 100, 12.
41878: HEINKEL. - Construction of torpedo's for the Heinkel He 111.
39266: HEINKEL. - Blitz He 70, D-3.
41853: HEINKEL. - He 111 Z.
41843: HEINKEL. - He 111, --CV.
41841: HEINKEL. - He 111 P, and a Heinkel He 100 in the background.
41874: HEINKEL. - He 111, loading two torpedo's.
41875: HEINKEL. - He 111, on a German Airfield.
41873: HEINKEL. - He 111. landed, after a flight to England.
41876: HEINKEL. - He 111, BK+CO.
41883: HEINKEL. - He 111, BK+CO, dropped torpedo.
41877: HEINKEL. - He 111, BK+CO, air to air.
39273: HEINKEL. - He 111, D-UGOR, Schwalbe, D-UDAS, D-UBIN.
39263: HEINKEL. - He 112, D-IRNH, D-INYC and others.
41881: HEINKEL. - He 111, loading two torpedo's.
41882: HEINKEL. - He 111, with two 800/1000 PS Mercedes-Benz 12-cyl. engines.
41884: HEINKEL. - He 112, Graphics, sketch, with description.
39265: HEINKEL. - He 116, Lufthansa.
39267: HEINKEL. - He 116, D-AJIE, Schlesien.
39268: HEINKEL. - He 116, D-AJIE, Schlesien, from above.
39271: HEINKEL. - He 170, D-UMIM, Albatros, Luft Hansa.
41840: HEINKEL. - He 119.
41852: HEINKEL. - He 219, RAF markings.
41848: HEINKEL. - He 177, SF+TB.
41839: HEINKEL. - He 277,
39272: HEINKEL. - He 70, D-3.
39269: HEINKEL. - He 70.
39270: HEINKEL. - He-70 Blitz, Luft Hansa.
40074: HEINKEL. - He112, D-IGSI.
40076: HEINKEL. - He112, D-IGSI, backview.
40075: HEINKEL. - He112, D-IGSI, frontview.
49364: HEINKEL. - Heinkel 72 D, D-EROZ.
49366: HEINKEL. - Heinkel 111 P-2, NO+GP.
49365: HEINKEL. - Heinkel 111 B-1, D-AKEM.
49367: HEINKEL. - Heinkel 112 V 9, D-IGSI.
55012: HEINRICH VON PEUSSEN, PRINZ. - Portrait engraving of Prinz Heinrich von Preussen.
8202: HEINS, E. L. - Indonesian colonization of West- and Central Africa?
54847: HEINSII, NICOLAI. - Poemata. Accedunt Joannis Rutgersii, Quae quidem collogi potuerunt.
46603: HEINZE, G. A. - Portrait, met Hymne.,, ----- Caecilia".
4776: HEJZLAR, JOSEF. - Alte chinesische Graphik.
8702: HEKKER, M. W. M. - Vooroudercultus en Sjamanisme in Bolaang Mongodow.
8620: HEKKER, M. W. M. - Vooroudercultus en Sjamanisme in de Minahasa: Syncretisme van de Minahassische Religie.
8600: HEKKER, M. - Mapalus in Nederland; Cultuurherstel onder Minahassische immigranten.
58419: HEKMEIJER, F. C. - Bouwstoffen voor een regeling van het huwelijksrecht en voor de invoering van den burgerlijken stand onder de Inlandsche Christenen op Java.
29566: HELD. G. J. - Kabajan.
16956: HELD, G.J. - The Papuas of Waropen.
52013: HELD, G. J. - Waropense teksten (Geelvinkbaai, Noord Nieuw-Guinea). Verzameld en vertaald.
4637: HELDRING, E. - In memoriam H. C. Rehbock.
2826: HELDRING, DR. E. - De Nederlandsche lijnvaart.
18568: HELDRING, DR. E. - Dr. Ernst Heldring * (In memoriam).
31799: HELDRING, E. - De opgetreden voorzitter van ons genootschap (E. Heldring). De afgetreden voorzitter van ons genootschap (J. P. Kleiweg de Zwaan). & Eeerepromotie Dr. E. Heldring.
3627: HELDRING, E. - Eenige opmerkingen over de Nederlandsche stoomvaart.
18260: HELDRING, E. - Dr. J. W. IJzerman + (In memoriam).
31601: HELDRING, E. - Poeloe Weh; zijne topographische beschrijving en eenige opmerkingen met betrekking tot de beteekenis van het eiland.
4576: HELDRING, E. - P. H. Gallé, 1873 - 1934.
51152: HELDRING, O. G. - Drie jaren met het exploratie-detachement in Zuid Nieuw-Guinea (Voordracht).
18534: HELDRING, M.-I., O. G., - Drie jaren met het exploratie-detachement in Zuid Nieuw-Guinea (Voordracht).
3641: HELDRING, E. - Surinaamsche belangen.
19929: HELDRING, O. G. - Bijdrage tot de ethnografische kennis der Mariende-Anim.
50931: HELFRICH, O. L. - De eilandengroep Egano.
18845: HELFRICH, O. L. - Lampongsche raadsels, spreekwoorden en spreekwijzen.
19055: HELFRICH, O. L. - Nadere bijdrage tot de kennis van het Engganeesch.
18819: HELFRICH, O. L. - Bijdrage tot de geographische, geologische en ethnographische kennis der Afdeeling Kroë.
19663: HELFRICH, O. L. - Bijdrage tot de letterkunde van den Serawajer en Besemaher in de afdeeling Manna en P. O. Manna (Residentie Bengkoelen).
29478: HELFRICH, O. L. - Uit de folklore van Zuid-Sumatra.
29255: HELFRICH, O. L. - Serawajsche en Besemahsche spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels. & Errata.
30366: HELFRICH, O. L. - Nota omtrent het stroomgebied der Boelian Djeba en Djangga.
19664: HELFRICH, O. L. - Bengkoeleesche raadsels (Tekoq-Teki).
18079: HELFRICH, O. L. - Bijdrage tot de kennis van Boven-Djambi, ontleend aan eene nota van den Assistent-Resident O. L. Helfrich.
34231: HELLEMANS, L. M. - Met de ,,Theseus" naar Noord-Spanje en Portugal.
58889: HELLENDOORN. - Landhuisje in de berg.
58866: HELLENDOORN. - Theehuis-Pension De Uitkijk.
5361: HELLWIG, R. L. A. & ,,PIONIER" (KAPT. A. J. GOOSZEN). - De arbeid van het exploratie-detachement in Zuid-Nieuw-Guinea; naar ,,Pionier" en R. L. A. Hellwig.
40221: HELLWIG, R. L. A. - Verrichtingen van het militaire exploratie-detachement op Zuid Nieuw-Guinea gedurende het tijdvak Mei-September 1908. Gouvernements-exploratie van Zuid Nieuw-Guinea.
5965: HELLWIG, R.L.A. & K. M. VAN WEEL. - Verdere exploraties aan de Zuid-Westkust van Nieuw-Guinea & Toevoegingen tot den onderzoekingstocht-Hellwig in April 1907 per Gouv.-Mar. S.S. ,,Spits".
50982: HELLWIG, R. L. A., J. W. CAMPAGNE & L. HOEKE - De uitbarsting op Groot Sangi (Vulkaan Awoe) & De Vulkaan Awoe op Groot-Sangi.
5966: HELLWIG, R.L.A. - Een landtocht naar de grens van Britsch Nieuw-Guinea van Merauke uit, in Sept. 1906.
5967: HELLWIG, R.L.A. - Toevoegingen tot den onderzoekingstocht naar de Oostbaai (dd. 6-25 Oct. 1906).
17176: HELLWIG, R.L.A. - De Eilanden-Rivier op Nieuw-Guinea & Het Digoel-Gebergte en de Juliana-Top.
51093: HELLWIG, R.L.A. - Exploraties aan de Zuid-Westkust van Nieuw-Guinea.
51088: HELLWIG, R.L.A. - Een landtocht naar den bovenloop der Koembe-Rivier (Z. Nieuw-Guinea) van Merauke uit, in Aug. 1906.
8571: HELLWIG, TINEKE AND MARIJKE J. KLOKKE. - Focalization and Theme: Their Interaction in Orang-Orang Bloomington.
50499: HELM, OTTO. - Chemische Untersuchung westpreussischer vorgeschichtlicher Bronzen und Kupferlegirungen, insbesondere des Antimongehaltes derselben. Nachtrag.
55225: HELSDINGEN, MR. W.H. VAN & MR.DR. H. HOOGENBERK (EDITED). - Hecht verbonden in Lief en Leed. Voorzetting van "Daar wèrd wat groots verricht". Samengestel en verzorgd door Mr. W.H. van Helsdingen en Mr. Dr. H. Hoogenberk.
55227: HELSDINGEN, MR. W.H. VAN & MR.DR. H. HOOGENBERK (EDITED). - Daar wèrd wat groots verricht.... Nederlandsch-Indië in de XXste eeuw. Samengesteld en verzorgd onder leiding van Mr. W.H. van Helsdingen, oud-voorzitter van den Volksraad, bijgestaan door Mr.Dr. H. Hoogenberk.
4811: HELSDINGEN, W. H. VAN. - Op weg naar een Nederlandsch-Indonesische Unie. Stemmen van hier en ginds.
32372: HEMPEL, LUDWIG. - Naturrelief und Kulturrelief in der westlichen und südlichen Sowjetunion. Bericht und vorläufige Ergebnisse einer Forschungsreise von Juli bis September 1961.
33913: HENDERSON, PERCY E. - Op het Balkan-schiereiland. (Bosnia).
58710: HENDRIK, PRINCE. - Portrait of Prince William Frederick Henry of the Netherlands.
36172: HENDRIK, PRINS. - Portrait of Prins Hendfrik, with short biography ()Son Altesse Royalle le Prince Henri des Pays-Bas).
55159: HENDRIK, PRINS WILLEM FREDERIK. - Portrait of Prins Willem Frederik Hendrik ("Willem de Zeevaarder").
31989: HENGST, W. F. DEN EN C. KOEMAN. - Enkele beschouwingen over de V.N. Conferentie betreffende de internationale wereldkaart 1 : 1 miljoen, gehouden te Bonn van 3-22 augustus 1962.
31975: HENGST, W. F. DEN. - De kartografische afdeling van de topografische dienst.
7010: HENKER, J. UND K.-H. WERNER. - Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung in Westdeutschland.
57472: HENNEQUIN, MAJOR. - Les Formations Coralligènes de l'Océan Pacifique et de la Mer des Indes.
57513: HENNEQUIN, E. - Le Premier Méridien et l'heure universelle à la Septième Conférence Géodésique Internationale.
57452: HENNEQUIN. - Les Courants Océaniques, leurs causes et leurs effets.
57496: HENNEQUIN. - Notes et considérations sue l´Égypte, avec une carte de la Basse Égypte et des États du Khédive.
35078: HENNER, JEAN-JACQUES. - Portrait of Jean-Jacques Henner, by Dagron.
30041: HENNIJ, W. A. - Nog iets over de Loeboes en Oeloes in de binnenlanden van Sumatra.
53771: HENNING, RICHARD - Terrae incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorkolombischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte.
2995: HENNY, DR. GERHARD & L. J. TOXOPEUS. - Eerste verslagen der Boeroe-expeditie. A. Geologisch onderzoek. B. Biologisch onderzoek.
18719: HENNY, G. T. H. - Beschrijving van de rijstkultuur.
29030: HENNY, G. T. H. - Beschrijving van de Koffij- en Suiker-cultuuir in het plat Maleisch en Javaansch, door Javaansche ambtenaren met aanteekeningen.
30118: HENNY, W. A. - Reis naar Si Gompoelon en Si Lindong in Maart en April 1858. Bijdrage tot de kennis der Bataklanden.
33104: D'HENRIET. - Voyage dans les provinces Russes de la Baltique, Livonie, Esthonie, Courlande, 1851-1854.
33271: D'HENRIET. - Reis door de Russische Oostzee-Provincien.
34046: HENRIOT, PHILIPPE. - Reisje door Schotland.
51286: HENRIQUEZ, P. C. - Curaçao: will it be another man made desert?
3380: HENRY, ROBERT. - The History of Great Britain, from the First Invasion of it by the Romans under Julius Cæsar. Written on a new plan.
41797: HENSCHEL. - HS 123, D-ILUA.
49368: HENSCHEL. - Hs 122 V 2, D-UBYN).
41798: HENSCHEL. - HS 123, 52-A1-. Photograph by Hans Schaller.
41800: HENSCHEL. - HS 123, formation, 52-A1 968, 52-B1 969, 52-C1 970. Photograph by Hans Schaller.
41799: HENSCHEL. - HS 123, 52-A1--, 968. Photograph by Hans Schaller.
49369: HENSCHEL. - Hs 124 V 2.
49370: HENSCHEL. - Hs 125 V 1.
58282: HENWOOD, CHARLES-F. - Transformation des vaisseaux de ligne à hélice en navires cuirassés à tourelles.
57599: HÉRAUD, A. F. - Observations Météorologiques, faites au Sénégal pendant l'annee 1860.
53799: HERBERT-PHOTOS. - Harvard Square with streetlife with trafic and tram in front of the Harvard University, Cambridge.
6517: HERBERT, JEAN. - Dieux et sectes populaires du Japon.
8657: HERING, B. B. - Nogmaals de Vier Brieven van Ir. Soekarno.
15804: HERKENNING. - Tijdschrift voor vliegtuigherkenning, scheepsherkenning, tankherkenning.
31378: HERMAN. - Het onderwijs in Nederlandsch Indië.
7236: HERMAN, OTTO. - Die Forschungsreisen des Grafen Eugen Zichy in Asien, Band 1.
53686: HERMANN, R. - Die Nordwestgrenze von Kamerun. Ein Typus moderner Grenentwicklung.
60669: HERMANS, W.F. - De onversleten wandelaar.
34911: HERMANS, W.F. - Johan Lulofs en zijn tijdgenoten. Een bijdrage tot de kennis van de physisch-geografische denkbeelden in de achttiende eeuw. Met naschrift door F. A.
55257: HERMANS, GUST. - Musee d'Anvers. - Portrait du Christ par Quentin Massys.
55309: HERMANS, GUST. - Musee d'Anvers. - Portrait de la Ste Vierge par Quentin Massys.
50495: HERMES, O. - Fund einer Steinplatte mit Thierzeichnungen am Schweizersbild & Die neuen faunistischen Ergebnisse der Ausgrabungen am Schweizerbild bei Schafhausen.
57643: L'HERMITE, T. - Notice sur le Mexique.
6968: HEROLD, ERICH. - Ritualmasken Afrikas. Aus den Sammlungen des Náprstek-Museums in Prag.
49454: HÉROLD, LOUIS JOSEPH FERDINAND. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
53861: HÉRON DE VILLEFOSSE, ANT. - Tébessa et ses Munuments (Algérie).
1789: HERRICH, A. - Neue Special-Karte der Südafrikanische (Transvaal-) Republik, des Oranje-Freistaats und der angrenzenden gebiete mit einer Nebenkarte vom mittleren Matabele- und Mashona-Land.
54826: HERRMANN, P. - Portrait of Henriette & Isaac (Valeton?) 1912. (Age ca. 5 and 1)
53564: HERRMANN, P. - Portrait of an european (dutch) young man.
53551: HERRMANN, P. - Portrait of a woman.
8824: HERRMANN, PAUL. - Island in Vergangenheit und Gegenwart. Reise-Erinnerungen.
49525: HERSCHEL, SIR FREDERICK WILLIAM. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
29631: HERSKOVITS, MELVILLE J. - On some modes of ethnographic comparison.
57550: HERT, R. P. F. DE. - Apparition d'une Ile Nouvelle dans l'Océan Pacifique.
784: HERTEL, JOHANNES (HRSGB.). - Indische Märchen.
3375: HERVEY, H. - Cameos of Indian Crime.
2925: HERWEIJER, IR. S. - Het agrarisch herstel en de herverkavelingen in het rampgebied.
2985: HERWERDEN, DR. M.A. VAN. - De beteekenis der bloedgroepen voor de studie der rassen.
19600: HERZ, ADOLF (INTRODUCTION). - Album der III. Internationalen Kunstphotographischen Ausstellung Luzern 1934.
55013: HERZBERG, EWALD FRIEDRICH GRAF VON. - Portrait engraving of Ewald Friedrich Graf von Herzberg.
16863: HERZEN, ALEXANDER. - Erinnerungen.
53688: HERZFELD, ERNST. - Eine Reise durch Luristan, Arabistan und Fars.
17500: HERZL, THEODOR. - Plaquette of his Portrait.
29860: HESBENAV. - Iets over het korps officieren van administratie bij het Indische leger.
31901: HESLINGA, M. W. - 's Mensen milieu. Een sociaal-geografische zienswijze.
32476: HESLINGA, M. W. - Over de universitaire geografiebeoefening in Nederland vóór 1921.
32490: HESLINGA, M. W. - In memoriam Mr. S. J. Fockema Andreae.
32530: HESLINGA, M. W. - Uit de geschiedenis van de akte aardrijkskunde m.o.
18548: HESLINGA, M.W. EN A.J. WIGGERS. - Over de betekenis van C. H. Edelman voor de geografie.
2732: HESLINGA, M.W. - De watersnood op Schouwen-Duiveland.
1725: HESLINGA, M.W. - De gemeente Heerde, een landschapsgeografische beschouwing.
2743: HESLINGA, M.W. - De onderdeelen van het Twentsche boerenhuis en hun benamingen.
32120: HESLINGA, M.W. - De landweg in het verleden, sociaal-geografisch belicht.
2730: HESLINGA, M.W. - Het herstel en de sanering van het rampgebied in Zuidwest-Nederland.
707: HESSE. HERMANN. - Wanderung. Aufzeichnungen.
985: HESSE, HERMANN. - Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur, No. 10/11.
33378: HESSE-WARTEGG, ERNST VON. - Siam das Reich des weissen Elefanten.
33691: HESSE-WARTEGG, ERNST VON. - Het ,,Heilige Land" van China. Een bezoek aan het graf van Confucius.
32228: HESSEN, PRINS FRIEDRICH KARL VON. - Portrait.
51271: HETTEMA JR., H. - Geschiedenis van het grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republiek.
32110: HETTEMA, H. & VEEN, DR. IR. J. VAN. - De Rijn-Maasmond (Helinium) in de Romeinse tijd.
32035: HETTEMA, H. - De werken van Drusus in ons land.
18275: HETTEMA JR., H. - Lag het Castellum Flevum aan het Amelander Gat?
31831: HETTEMA JR., H. - Nog eens het Nederlandsch gedeelte der Tabula Peutingeriana. & Naschrift door F.Kroon.
28410: HEUGLIN, TH. V. - Die Tinne'sche Expedition im westlichen Nil-Quellgebiet 1863 und 1864. Aus dem Tagebuche.
28408: HEUGLIN, TH. V. - Die Deutsche Expedition in Ost-Afrika, 1861-1862. Zusammenstellung der astronomischen, hypsometrischen und meteorologischen Beobachtungen, und der Trigonometrischen und itinerarischen Aufnahmen von v. Heuglin, Kinzelbach, Munzinger und Steudner im Ost-Ägyptischen Sudan und den Nord-Abessinischen Grenzlanden. Nebst einem allgemeinen Bericht von Werner Munzinger über den Verlauf und seine Betheiligung an der Deutschen Expedition von Massua bis Kordofan, 1861 und 1862.
53632: HEUGLIN, TH. VON. - Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet, Sommer 1866.
53633: HEUGLIN, TH. VON. - Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet, Sommer 1866.
53648: HEUGLIN, TH.VON. - Th.v.Heuglin's Reise zu Kaiser Theodoros und nach der Festung Magdala, Februar bis Mai 1862.
39106: HEUKELOM, F. H. VAN. - De oorsprong van het rietsuikerbedrijf der bevolking in Oost-Java.
18254: HEURN, W.C. VAN. - Reis-indrukken van een bioloog op Timor en Flores.
57860: HEURTAULT, H. - Pêche de la morue à Terre-Neuve. Récit d'un naufrage dans les glaces.
2561: HEUSDEN, DR. G.P.H. VAN. - Waarnemingen in eenige ,,wielen" in de Betuwe.
1516: HEUSLER, ANDREAS. - Die altgermanische Dichtung.
60671: H. V. R. ( = HEUSSEN VAN RIJN, H. R.). - Oudheden en Gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland, en Westvriesland; Behelzende De Oudheden, opkomsten en benaminge der Steden Haarlem, Alkmaar, Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Medemblik, enz.. met de omleggende Dorpen, hare Kerkelijke en Geestelijke Gebouwen, Abdyen, Kloosters en Kapellen, Kerkoversten, Geleerde Mannen, Privilegien, enz... GGetrokken uytde oude Handschriften van Kerken rn Kloosters, en uyt veele andere gedenkstukken, ten meeste deelw noit in 't licht gegeeven. Eerste deel. Van de oudheden en Gestichten van Kennemerland: als van de stad Haarlem, de beroemde Abdye van Egmont, enn de omleggende dorpen.
60672: H. V. R. ( = HEUSSEN VAN RIJN, H. R.). - Oudheden en Gestichten van het Bisdom van Deventer, of Beknopte Beschryving van de steden, dorpen, en burgten; onder dat Bisdom gelegen; mitsgaders van de Kerken, Abdyen, Kloosters, en Godshuizen, die daar van tyd tot tyd zyn gesticht, met de naamen der Pastooren, Abten, Kloostervoogden en Kloostervoogdessen, die het bewind over die Kerken en Kloosters gevoert heben. Uit het Latyn vertaalt, En met Aaanteekeningen opgeheldert door H.V.R. II. Deel. (Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwyk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen).
37381: HEUTSZ, J. B. VAN. - Portrait of J. B. van Heutsz, after a photograph by N,V, Charls & van Es & Co, Ned. Indië, with short biography of J.B. van Heutsz, Adjudant Gouverneur Général des Indes Néerlandaises, Amsterdam.
58392: HEUTSZ, J. B. VAN. - Atjeh en het stelsel-van Heutsz.
58374: HEUTZ, P. J. F. VAN. - Dr. Burck's beschouwing over de oorzaken van den achteruitgang der Gouvernements-koffiecultuur op Java.
60067: HEUVEL, H. W. - In de binnenlanden van Twente.
49855: HEUVEN, G. B. J. VAN. - 't Onderwijs in Indië gedurende den Compagniestijd.
49984: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Jan Pietersz. Coen *1629-1929.
49860: HEUVEN, G. B. J. VAN. - De brievenpost ten tijde van de O.-I. Compagnie.
49975: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Kromo in den Haag voor 't voetlicht.
49998: HEUVEN, G. B. J. VAN. - De Hollanders door een oud-Chineeschen bril bekeken.
49995: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Lothario moet hangen, of Macht boven recht.
50003: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Een Indisch ,,Willemsoord". (Semarang).
50023: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Frankrijks Eeuwfeest in Algiers.
50058: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Een niet onmoppig soosreglement.
50016: HEUVEN, G. B. J. VAN. - In memoriam Raden Saleh.
50053: HEUVEN, G. B. J. VAN. - ,,Colonie Planten".
50133: HEUVEN, G. B. J. - De O.-I. Compagnie als kostjuffrouw.
50291: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Een Ambonsch feest in den Compagnie's tijd.
50258: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Oostindische dames van tempo-doeloe.
50309: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Een brokje Wijnkoopsbaai-geschiedenis.
50316: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Landvoogdswisseling in den Compagnie's tijd.
50323: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Een ,,singuliere" Compagnies-loopbaan.
50331: HEUVEN, G. B. J. VAN. - De oudtijdsche inkomsten van een Gouverneur-Generaal.
50341: HEUVEN, G. B. J. - Een duur betaald Britsch échec. (ca. 1619-1626).
50415: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Toen een G.-G. zich nog meer vrijheden kon veroorloven.
50382: HEUVEN, G. B. J. VAN. - 't Pieter Erberveld-proces.
50400: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Uit malaria-misère naar kronings-vreugde.
50443: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Een conspiratie aan boord.
50251: HEUVEN, G. B. J. VAN. - Hoe Japan ons ,,leer om leer" in toepassing bracht.
60299: HEWITT, WILLIAM. - Waarnemingen van Kapitein Hewitt.
61553: HEYLIGERS, A. - Poort van de villa/kasteel Heyligers (?).
61554: HEYLIGERS, A. - Twee personen voor de poort van de villa/kasteel Heyligers (?).
34190: HEYLIGERS, J. - Antiqua.
58430: HEYLIGERS, J. C. TH. - Een nieuw Strafwetboek voor Indië.
32108: HEYNING, N.1 - Praehistorische vindplaatsen bij Maros in Z.Celebes.
46152: HEYSE, PAUL. - Portrait.
50727: HEYST, A. F. C. A. VAN. - Amfjanirs.
50740: HEYST, A. F. C. A. - Een ethnografisch curiosum.
50757: HEYST, A. F. C. A. - Anggang Gading.
50798: HEYST, A. F. C. A. VAN & B. SCHRIEKE. - Is het gebruik van Poekoek of Tooverstof een oorspronkelijk niet aan de Bataksche Tooverstaven eigen element geweest?
50427: HEYTING, H. G. - De Java-oorlog volgens het verhaal van een medestrijder.
50442: HEYTING, H. G. - Een beklimming van den Sméroe.
50386: HEYTING, H. G. - Positie en opleiding van regenten.
8223: HEYTING, L. C. - Rama's Sandalen op Bali.
1968: HEYTING, TH. A. L. - Beschrijving der onder-afdeeling Groot-Mandeling en Batang-Natal.
11765: HICHTUM, N. VAN. - Het nieuw vertelselboek. Derde deel.
11766: HICHTUM, N. VAN. - Sprookjes uit verre landen. Naverteld.
18043: HICKSON, SIDNEY J. - Omzwervingen in Celebes.
12368: HIDDING, K. A. H. - Geestelijke achtergronden van de cultuur.
20338: HIDDING, K. - Het bergmotief in eenige godsdienstige verschijnselen op Java.
20348: HIDDING, K. A. H. - Het wonder in de structuur van het Javaansche denken.
20287: HIDDING, K. A. H. - De beteekenis van de Kekajon.
2650: HIELKEMA, W. - Karel Martel en de Noord-Nederlandsche handelsweg. Naschrift door Ir. J.C.Ramaer.
27792: HIESTAND, PHOTO, G. J. - First Passengers Train on Summit of Pikes Peak.
27791: HIESTAND, PHOTO, G. J. - The Peak Windy Point from Pilot Knob.
56648: HIILS & SAUNDERS. - Portrait of Lady Seale.
33480: HIJADES, DR. - Een jaar aan Kaap Hoorn.
34010: HIJMANS, F. - Een reis door het veroverde Servische en Grieksche grondgebied.
18029: HIJMANS VAN ANROOY, H. A. - De grenzen van de Residentie Sumatra's Oostkust, en van haar samenstellende deelen.
19583: HIJMANS VAN ANROOIJ, H. A. - Nota omtrent het Rijk van Siak.
10306: HIKONE. - Park at Hikone.
50097: HILDEBRAND, HANS. - Zur Geschichte des Dreiperiodensystems.
920: HILDEBRANDT, DIETER. - Die Leute vom Kurfürstendamm. Roman einer Strasse.
54992: HILDEBRANDT, F. - Portrait engraving of F. Hildebrandt.
34133: HILDESHEIM, C. J. - Indrukken uit München.
33654: HILGERS, TH. J. A. - Een Voetreis naar de Zandzee en den Bromo.
33172: HILL, J. E. - A collection of Bats from Sarawak.
50867: HILL, PERCY A. - Deigo Silan: A Forgotten Philippine Patriot (7p, 7 illustration). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 6, Number 2, February 1925.
50869: HILL, PERCEY A. - Don Simon de Anda (5p, 4 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 6, Number 9, September 1925.
31699: HILL, J. EDWARDS. - The Bat Rhinolophus creaghi and its allies.
43688: HILL. - Hill Automatic Riveting Machine. Aircraft Development Corporation patent "Sews" 40,000 rivets per day. Enable two men to perform work of 128 men by hand.
18078: HILLE, J. W. VAN. - Aanteekeningen omtrent de afdeeling West-Nieuw-Guinea, ontleend aan officieele verslagen. Reizen in West-Nieuw-Guinea, I, II & III.
50582: HILLEBRAND, EUGEN. - Über die neueren paläolitischen Höhlenfunde Ungarns.
6515: HILLEBRANDT, ALFRED. - Lieder des Rgveda.
58626: HILLS & SAUNDERS. - Portrait of Victoria, Princess Royal, the Crown Princess of Prussia.
58627: HILLS & SAUNDERS. - Portrait of Frederick III, the Crown Prince of Prussia.
58648: HILLS & SAUNDERS. - Portrait of Edward II & Alexandra of Denmark.
58631: HILLS & SAUNDERS. - Portrait of Prince Francis, Duke of Teck.
1091: HILSCHER, HUBERT (1924 - ). - Warsaw Autumn. XVIth International Festival of Contemporary Music, Warsaw.
1089: HILSCHER, HUBERT (1924 - ). - Orbis - Voyages - Tourisme - Repos en Pologne.
1092: HILSCHER, HUBERT (1924 - ). - Visual Art and Design. Projekt Warsaw Poland.
6701: HILSCHER, HUBERT (1924 - ). - Cyrk.
2670: HILVARENBEEK, DEN HOUT & OOSTERHOUT. - Verkort verslag van de eerste, tweede en derde der in Nederland gehouden proeven voor het vervaardigen van topographische kaarten met toepassing van de photogrammetrie. (Proef ,,Hilvarenbeek", 1928, ,,den Hout", 1929, ,,Oosterhout", 1930).
54286: HILVERSUM. - Grand Hotel Gooiland.
54246: HILVERSUM. - Laapersveld.
54269: HILVERSUM. - Lapersveld.
50674: HILZHEIMER, MAX. - Naturwissenschaftliches zu Kühn's Altersstellung der ,,nordafrikanischen Felskunst".
33460: HIMALAYA. - Een uitstapje naar Murri (Himalayagebergte).
32434: HINDERINK, J. - Agricultural development and social change. A case study of the Çukurova, Turkey.
2193: HINDERINK, J. - Ontwikkeling in de Soudan.
26597: HINDI. - Hindu Priestess.
1275: HINKLE, BEATRICE M. - The re-creating of the individual. A study of psychological types and their relation to psychoanalysis.
41170: HINKLER. BERT. - Portrait of Bert Hinkler, before the flight from London to Port-Darwin, Australia.
41597: HINKLER, BERT. - Portrait of Bert Hinkler.
41162: HINKLER. BERT. - Portrait of Bert Hinkler & Avro 581 Avian, G-EBOV.
30425: HINLOOPEN LABBARTON, D. VAN. - Wat geeft de achterzijde van Candi Kedaton (district Gading, afdeeling Karaksan, residentie Pasuruhan) te zien?
19910: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Is het Sanskreta Mahadjana ook het Javaansche Medjana?
30315: HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN. - Eene aanvulling op het artikel van dcen heer J. Knebel. Over het meten van wapenen bij de Javanen.
50694: (HINLOOPEN LABBERTON, D. VAN, EDITED), - LAJANG DAMAR-WOELAN. (Javaansche tekst).
1239: HINRICHSEN, OTTO. - Sexualität und Dichtung. Ein weiterer Beitrag zur Psychologie des Dichters.
49974: HINS, M., T. PELLENKOFT,M F. R. O. STELLER EN R. O. G. STELLER. - Geschiedenis der bepalingen betreffende het opper-,,bestuur" des Koningsm over Indiëm en het algemeen ,,bestuur" van den Gouverneur-Generaal.
49973: HINS, M., T. PELLENKOFT,M F. R. O. STELLER EN R. O. G. STELLER. - De term ,,hoofd van plaatselijk bestuur" in de Nederlandsch-Indische wetgeving.
17628: HINTE, DR. J. VAN. - Een Nederlandsche nederzetting in Denemarken. Storemagleby, het Hollandersdorp op Amager.
267: HINTE, J. VAN. - De Frans-Canadezen.
2682: HINTE, DR. E. VAN. - Kanalisatie van den Gelderschen IJsel.
2871: HINTE, DR. E. VAN. - De kanalen Groningen-Lemmer en Groningen-Harlingen.
2099: HINTE, J. VAN. - De excursie van het internationaal aardrijkskundig congres naar Nederlandsch Indië.
1926: HINTE, J. VAN. - De industrieele ontwikkeling van Nederlandsch Oost-Indië. (Een overzicht).
259: HINTE, J. VAN. - Nederlandse nederzettingen in de Vereenigde Staaten van Amerika 1847-1947.
5389: HINTE, J. VAN. - In Memoriam Dr. J. Van Hinte.
50679: HINTZE, ARTHUR. - Der Hautfarbenfächer und das Hautfarbendiagramm.
34384: HIPKINS, JAMES R. - Sarawak and Urbanization.
51872: HIRO, PRINCE. - Portrait of Prince Hiro, son of the hereditary Prince an princes Michiko, for the first time to the children-garden.
51680: HIROSJIMA. - Centra after the nuclear disaster. (18 Years ago).
14919: HIRSCH, MAX. - Portrait of Isidor Prangli aus Stamersdorf.
50084: HIRSCH, AUGUST. - Acclimatisation und Colonisation (Vortrag).
57546: HIRSCHENFELD, J. - Une nouvelle exploration de l'Afrique Équatoriale et la formation d'une grande compagnie commerciale. Projet.
4483: HIRSCHI, DR. H. - Geologische Reiseskizze durch das Äquatoriale Sumatra.
2013: HIRSCHI, H. - Geologische Beobachtungen in Ost-Celebes.
3746: HIRSCHI, DR. H. - Vorläufiger Bericht über einen geologischen Streifzug in Central-Borneo - Oberlauf Moeroeng (Barto).
2130: HIRSCHI, DR. H. - Kontaktmetamorphe Tertiärkohlen in Süd-Sumatra, südlich Muara Enim, Residenz Palembang.
3819: HIRSCHI, DR. H. - Geographisch-geologische Skizze vom Nordrand von Sumatra.
50121: HIRTH, FRIEDRICH. - Die Geschichte der Hauskatze in China.
15036: HIRTL, EDUARD. - Portrait of Adele Marx, 8 months.
18467: HISLOP, RICHARD (EDITED). - The Art Sales Index 1989/90.
19898: HISSINK. - Nota van toelichting, betreffende de zelfbesturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe.
30395: HISSINK, J. H. - Het Pepadonwezen en zijne attributen in verband met de oude staatkundige indeeling in Marga's en het huwelijks- en erfrecht in de afdeeling Toelang Bawang der Lampongsche districten.
56924: HISSON, JULIA. - Portrait of Julia Hisson by Pierre Petit.
29166: HISTORISCHE MONUMENTEN VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL. - Aanmoediging tot onderzoek van Historische Monumenten van den Indischen Archipel.
8601: HITCHCOCK, MICHAEL. - The Bimanese Kris: Aesthetics and Social Value.
10063: HITTI, PHILIP KHÛRI. - De Arabische wereld, een korte geschiedenis.
18452: HKB. - Harbour.
18458: HKB. - Lying naked man in landscape.
39145: HMS ACTIVITY. - Front view of the Escort Carrier HMS Activity, with Fairey Wildcats on deck.
39151: HMS ALEXIA. - Front view of the HMS Alexia, a tanket M.A.C. ship (Merchant Aircraft Carriers).
39148: HMS ARCHER. - The Escort Carrier HMS Archer (with Grumman F4F Wildcats).
39185: HMS ANCYLUS. - Aerial front view of the Merchant Aircraft Carrier HMS Ancylus, with two aircrafts on deck.
39131: HMS ARK ROYAL. - View on the huge slipway at the Cammel Lairds Yards, Birkenhead, where work commenced on the new aircraft carrier HMS Ark Royal.
39153: HMS BATTLER. - Port quarter view of the pocket carrier HMS Battler, Escort Carrier.
39143: HMS BATTLER. - The pocket carrier HMS Battler from above.
39156: HMS COLOSSUS. - Class Light Fleet Carrier HMS Colossus in the Pacific from above, with Fairey Barracudas & Vought Corsairs on deck, with two escorts, on their way to Malta.
39149: HMS COLOSSUS. - Class Light Fleet Carrier HMS Colossus in the Pacific from above (with Fairey Barracudas & Vought Corsairs).
38791: HMS COURAGEOUS. - Visitors entering the aircraft-carrier "Courageous" in scores when Portsmouth Navy Week opened.
39126: HMS COURAGEOUS. - Photographed from above with aircrafts (Fairey Swordfish?) on deck.
39136: HMS EAGLE. - Blackburn Baffin/Ripon K3558 leaving the deck of the HMS Eagle.
39155: HMS EMPEROR. - Side view of the Escort Carrier HMS Emperor, with Grumman Hellcats on deck.
39127: HMS COURAGEOUS. - Photographed from above with aircraft S1669 (Fairey Swordfish?) on deck.
39144: HMS FORMIDABLE. - The HMS Formidable, from above.
39140: HMS FORMIDABLE. - The HMS Formidable photographed from the quarterdeck of the HMS Warspite.
39183: HMS FURIOUS. - A Fairey Barracuda being pushed to the lift.
38789: HMS FURIOUS. - A Hawker Osprey land on the deck of the airplane-carrier HMS Furious. The series of wires stretched across the deck of the carrier engage a hook suspended from the fusilage of the plane and its thus brought to a stop.
39137: HMS FURIOUS. - A Hawker Osprey land on the deck of the airplane-carrier HMS Furious. The series of wires stretched across the deck of the carrier engage a hook suspended from the fusilage of the plane and its thus brought to a stop (2).
38999: HMS FURIOUS. - HMS Furious on her voyage to Gibraltar with on deck Blackburn Baffin/Rippon, S1558/607 and one other aircraft folded before take to the hangars below.
39138: HMS FURIOUS. - A Hawker Osprey (-/906) leaving the deck of the HMS Furious.
39000: HMS FURIOUS. - HMS Furious on her voyage to Gibraltar with an 607 Aircraft ascending on a lift from the hangar below decks to the flying deck above.
38788: HMS FURIOUS. - Mechanics on the plane-carrier HMS Furious, folding the wings of a Hawker Osprey, K3626, before lowing into the hangar.
39133: HMS FURIOUS. - Officers on deck of the HMS Furious watching a Hawker Osprey leaving the deck, during the Spring Cruise to the Canary Islands.
39128: HMS FURIOUS. - The Royal Marines Band of HMS Furious, during the inspection of Commander J.F.W.Mudford, at Las Palmas, during her Spring cruise, in the background two Hawker Ospreys.
39132: HMS.FURIOUS. - Officers playing hockey on deck of the HMS Furious, during the Spring Cruise to the Canary Islands.
39124: HMS FURIOUS. - View from above from a Reconna aircraft, Gibraltar.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

6/1