Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
63448: GLANDER, BOB. - New Orleans. French Quarter, St. Peter Street.
1317: GLASER, HERMANN. - Sigmund Freuds Zwanzigstes Jahrhundert. Seelenbilder einer Epoche. Materialien und Analysen.
67969: GLASER, EDUARD. - Meine Reise durch Arhab und Hâschid.
69217: GLASER, EDUARD. - Von Hodeidaq nach San'â vom 24. April bis 1. Mai 1885. Aus dem Tagebuch des Forschungsreisenden.
68596: GLASFURD, C. - Bustar, ein Theil der central-Provinzen Indiens. Nach einem offiziellen Bericht.
57619: GLASGOW. - Le Port de Glasgow (Écosse).
68204: GLAUMONT, M. - Ethnogénie des Insulaires de Kunié (Île des Pins).
68223: GLAUMONT, M. - Usages, moeurs et coutumes des Neo-Caledoniens.
2026: GLAZENBURG, P. - De Kibboets in Israel, I & II.
54970: GLEIM, JOHANN WILHELM LUDWIG. - Portrait lithography of Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
32334: GLOPPER, R. J. DE. - Landaanwinning in Noord-Nederland.
46574: GLUCK, CHRISTOPH WILLIBALD. - Portrait.
70701: GLÜCKSTADT & MÜNDEN. - Amsterdam. Mont Albanstoren.
70766: GLÜCKSTADT & MÜNDEN. - Groningen. Groote Markt.
70724: GLÜCKSTADT & MÜNDEN. - Scheveningen. Promenade.
70715: GLÜCKSTADT & MÜNDEN. - Groningen. Vischmarkt.
70720: GLÜCKSTADT & MÜNDEN. - Scheveningen. Panorama.
8137: GNEWOESJEWA, E. I. - De levensgeschiedenis van W. P. Mamalyga (Malygin) - ,,Rustverstoorder" in Nederlandsch-Indië.
4426: GOBÉE, E. - Dr. Neubronner van der Tuuk's bezoek aan Si Singa Mangaradja in 1853 van bataksche zijde toegelicht. Met naschrift.
31468: GOBEÉ, E. - Enkele termen bij de navigatie in gebruik in het dialect van Djeddah (Hidjâz).
20183: GOBÉE, E. - Indrukken over het schoolwezen in de Hidjaz.
20166: GOBÉE, E. - Fetwa van den Moefti voor Egypte over het Bolsjevisme.
57499: GOBERT, A. - Bruxelles port de mer considérés au point de vue de l'intérèt national. Réponse au Capitaine Verstraete.
57487: GOBERT, A. - Les Canaux Maritimes et les Ports de Mer Belges.
66181: GOBERT, E. G. - Les pierres talismaniques (Folklore Tunesien).
35781: GOBINEAU, LE COMTE A. DE. - Voyage à Terre-Neuve, 1860.
58304: GOBINEAU, COMTE A. DE. - Voyage en Perse, fragments, 1855-1858.
65934: GOBLOT, H. - La structure de la population de l'Iran.
55048: GÖCKINGK, L. FR. G. VON. - Portrait engraving of Leopold Friedrich Günther von Göckingk.
30499: GODÉE MOLSBERGEN, E. C. - Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816.
74583: GODEFROY, A. N. & B. DE GREEF JZN.. - Uitbreiding van het Binnengasthuis te Amsterdam.
31419: GODON, A. P. - De assistent-resident Mandaheling en Ankola, op Sumatra's Westkust van 1847 tot 1857 & Plan van afschaffing der heerediensten in Mandaheling en Ankola.
31281: GODON, J. P. - Bijdrage tot de kennis der Loeboes op Sumatra.
31292: GODON, J. P. - Iets omtrent de goudmijnen in de afdeeling Mandaheling.
74297: GOEBEL, ZANE, ANTHONY JUKES AND IZAK MORIN. - Linguistic Enfranchisement.
74167: GOEBEL, ZANE. - Language, class, and ethnicity in Indonesia.
19933: GOEDHART, O. M. - Nota van toelichting betreffende het zelfbesturend Landschap Barroe.
20104: GOEDHART, A. H. - Drie landschappen in Celebes (Banggaai, Boengkoe en Mori).
36791: GOEDHEER, A. J. - De strijd om de onsterfelijksdrank op een Balisch doek.
50431: (GOEDHUIS, D.). - Neutraliteit in de lucht, ook in Ned.-Indië.
59697: GOEJE, C. H. DE. - De namen der Antillen.
59700: GOEJE, C. H. DE. - Op den oceaan voor en na Columbus (met een oplossing van het raadsel van Antilia).
59685: GOEJE, C. H.DE. - Het merkwaardige Eiland-Karaibisch.
59637: GOEJE, C. H. DE. - Sterven de indianen uit?
59416: GOEJE, C. H. DE. - Het merkwaardige Arawaksch (met eene langdradige inleiding).
59562: GOEJE, C. H. DE. - Het merkwaardige Karaïbisch (een ethnologisch verhaal voor den gewonen lezer).
4572: GOEJE, C. H. DE. - Suriname ontdekt.
51107: GOEJE, C. H. DE. - Is een ballontocht dwars over Nieuw-Guinea gewenscht?
18146: GOEJE, C. H. DE. - Verslag der Toemoekhoemak-Expeditie (Tumuc-Humac-Expeditie).
18093: GOEJE, C. H. DE. - De stand van het wetenschappelijk onderzoek in Suriname.
51208: GOEJE, C. H. DE. - Neolithische Indianen in Suriname. (Met gegevens der Expeditie-Ahlbrinck 1938).
19177: GOEJE, C. H. DE. - De Oayana-Indianen.
50826: GOEJE, C. H. DE. - De wereldbeschouwing der primitieven in West-Indië en elders.
19202: GOEJE, C. H. DE. - De inwijding tot medicijnman bij de Arawakken (Guyana) in tekst en mythe.
2321: GOEJE, C.H. DE. - De kaart van Toscanelli.
3763: GOEJE, C.H. DE. - Aardrijkskundige namen in Guyana en omliggende landen.
5515: GOEJE, PROF. M. J. DE. - Een vast punt in de arabische berichten omtrent Oostelijk Azië gevonden.
5552: GOEJE, PROF. M. J. DE. - Eenige mededeelingen over de Arabische geografen.
59550: GOEJE, C. H. DE. - Oudheden uit Suriname op zoek naar de Amazonen.
59623: GOEJE, C. H. DE. - Curiositeiten ui Guyana.
59433: GOEJE, C. H. DE. - A. Ph. Penard over inwijding en wereldbeschouwing der Karaiben.
66932: GOEJE, C. H. DE. - Karaïben en Guiana.
19192: GOENOENG TABOER. - Dajaksche Adat in Goenoeng Taboer.
18681: GOENS, RIJCKLOFF VAN. - Rapport van van Goens (1655).
18687: GOENS, RIJCKLOFF VAN. - Reijsbeschrijving van den weg uijt Samarangh, nae de konincklijke hoofdplaets Mataram, mitsgaders de zeeden, gewoonten ende regeringe van den Sousouhounan, groot machtichste koningk van 'Eijlant Java.
1008: GOETHE, J.W.G. - Goethes Leben und Werk in Daten und Bildern. Herausgegeben von Bernhard Gajek & Franz Götting unter Mitwirkung von Jörn Göres.
46072: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Portrait.
46057: GOETHE. - Portrait, nach Rumpf.
46030: GOETHE. - Portrait.
57479: GOFFART, C. - Les reliefs.
1993: GOGH, F.A.A. VAN. - De Semeroe-uitbarsting van 15 November 1911.
70562: GOLDBLATT, JOHN. - Picture of a Street-photographer in Downtown Johannesburg, 1959.
20128: GOLDIE, W. - Het een en ander over oudheidkundige monumenten in de XXVI Moekims (IX Moekims Toengkoeb) in Groot-Atjeh.
29996: GOLDMAN, JHR. C. F. - Togt door eenige gedeelten van de Residentie Ternate.
19431: GOLDMAN, JHR. W. C. F. - Aanteekeningen gehouden op eene reis naar Dorei (Noord-Oostkust van Guinëe.) In de maanden Junij, Julij, Augustus en September 1863.
30073: GOLDMAN, JHR. W. C. F. - Beschrijving van het eiland Bangka (Moluksche eilanden).
54848: GOLDMANNI, NICOLAI. - Elementorum Architecturae Militaris. Pars I. In qua continentur Tabulae Supputatae. Delineationum. Orthographicae. Ichnographicae et Stereometricae. Pars II. Quae complectirur Figuras Aenis Typis expressas.
57922: GOLDSBOROUGH, CONTRE-AMIRAL, COMMODORE RODGER, AMIRAL DAHLGREEN. - La question des batiments cuirassés aux États-Unis.
57952: GOLDSCHNEIDER, M., (TRADUCTION). - La marine de l'Autriche en 1865.
68867: GOLDSMID, FREDERICK. - Persien mit den Grenzgebieten von Afghanistan und Balutschistan.
68836: GOLDSMID, F. J. UND E. C. ROSS. - Bestimmung und Aufnahme der neuen Ostgrenze von Persien.
33392: (GOLDSMITH, OLIVER). - The Vicar of Wakefield, A Tale Supposed to be Written By Himself.
3513: GOLTSTEIN, W. VAN. - Het Internationale Congres van de Aardrijkskundige Wetenschappen te Bern van 9-15 Aug. 1891.
33746: GOLTZ, FREIHERR VON DER. - Een uitstapje naar Nicaea.
74147: GOMANG, SYARIFUDDIN R. - Muslim and Christian alliances. 'Familial relationships' between inland and coastal peoples of the Belagar vommunity in eastern Indonesia.
65895: GOMBAULT, RENÉ. - Notes d'un méhariste.
75625: GOMEZ, LOLA. - Portrait of Lola Gomez by Lopez.
7777: GOMMANS, JOS. - Hores-traders, Mercenaries and Princes: The Formation of the Indo-Afghan Empire in the Eighteenth Century.
74221: GOMPERTS, AMRIT, ARNOUD HAAG AND PETER CAREY. - The sage who divided Java in 1052. Maclaine Pont's excavation of Mpu Bharada's hermitage-cemetery at Lemah Tulis in 1925.
74174: GOMPERTS, AMRIT, ARNOUD HAAG AND PETER CAREY. - Stuttersheim's enigma. The mystery of his mapping of the Majapahit kraton at Trowulan in 1941.
74104: GOMPERTS, AMRIT AND MARIJKE J. KLOKKE. - In Memoriam J. G. de Casparis 31 May 1916 - 19 June 2002 & Bibliography of J. G. de Casparis.
4945: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie.
46209: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Beschouwing van het op den 25e october 1858, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname, voornamelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren.
46210: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866.
46211: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Bijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te worden.
18778: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Emigratie uit Nederland. Kolonisatie met Nederlanders in Oost- en West-Indië.
19290: GONDA, J. - Pater Petrus Drabbe M.S.C.
29644: GONDA, J. - Additions to a study on Skt. Anta-, Antara- etc.
4561: GONDA, DR. J. - Kleine bijdrage tot de kennis van den kaneelhandel in de oudheid.
19236: GONDA, J.. - Opmerkingen over Oud-Javaanse zinsleer.
8046: GONDA, J. - Agastyaparwa, een Oud-Javaansch proza-geschrift.
49776: GONDA, J. - Amrtasanjivani.
8067: GONDA, J. - Agastyaparwa. Vertaling door.
19169: GONDA, J. - Altind, Anta-, Antara-, usw.
8038: GONDA, J. - Bijdragen tot de oud-Javaansche lexicographie. II. Woorden, voorkomende in de Calon-Arang.
19218: GONDA, J. - De Javaansche den-vorm.
19240: GONDA, J. - Campaka.
8068: GONDA, J. - De Maleische uitdrukking Meradjaléla.
29503: GONDA, J. - Bijdragen tot de Oud-Javaansche lexicographie.
19211: GONDA, J. - De zg. hulppraedicaatswoorden in Maleis en Javaans.
19171: GONDA, J. - Een onbevredigend behandeld punt in de Maleise grammatika.
12316: GONDA, J. - Eenige beschouwingen over inhoud, compositie, aard en herkomst van het Agastyaparwa & Aanteekeningen.
19178: GONDA, J. - Enkele opmerkingen over woordvorming.
29541: GONDA, J. - Haboe Hoegho. Een zeventiende-eeuwse stem over het maleis.
12301: GONDA, J. - Indonesische lasvormen.
20304: GONDA, J. - Het verraad van Salya in het Bharata-Yuddha.
12304: GONDA, J. - Indonesische relativa.
19200: GONDA, J. - Inwendige Nasaal- en Liquida-verbindingen in Indonesische talen.
19143: GONDA, J. - Lohgawe en Lohakarya.
8072: GONDA, J. - Opmerkingen over de toepassing der comparatieve methode op de Indonesische talen, voornamelijk in verband met hun woordstructuur.
29533: GONDA, J. - Maleise Nomen en de Numerus-kategorie.
12284: GONDA, J. - Over Indonesische werkwoordsvormen (I & II).
50463: GONDA, J. - Prof. C. C. Berg's rede: Indië's talenweelde en Indië's taalproblemen.
50171: GONDA, J. - Pigafetta's vocabularium van het ,,Molukken-Maleisch".
19243: GONDA, J. - Prolegomena tot een theorie der woordsoorten in Indonesische talen.
29665: GONDA, J. - Some notes on the relations between syntactic and metrical units in a Javanese Kidung.
30550: GONDA, J. - Some remarks on onomatopoeia, sound-symbolism and word-formation à propos of the theories of C. N. Maxwell.
29538: GONDA, J. - Taalbeschouwing en taalbeoefening.
29597: GONDA, J. - Tense in Indonesian languages.
20346: GONDA, J. - The Javanese version of the Bhagavadgita.
29516: GONDA, J. - Tumura's en Çavara's.
8039: GONDA, J. - Tumura's en Çavara's.
29561: GONDA, J. - Universele tendenzen in de Indonesische syntaxis.
12251: GONDA, J. - Varia over Indonesische Telwoorden.
29495: GONDA, J. - Varia. (Tantu Panggelaran, Tantu Pangg, O.Jav. suraga, Nagarakrtagama, a.o.)
29537: GONDA, J. - William Marsden als beoefenaar der taalwetenschap.
29527: GONDA, J. - Oud-Java, Wasita en Wilasa.
12276: GONDA, J. - Een type van syntaktische spaarzaamheid.
66946: GONGGRIJP, J. W. & C. DUBELAAR. - De geschriften van Afaka in zijn Djoeka-schrift.
59172: GONGGRIJP, J. W. - Sporen van voorhistorische bewoners van Suriname.
59219: GONGGRIJP, J. W. - Wat kan in zake boschwezen op Curaçao gedaan worden? (Lezing).
59252: GONGGRIJP, J. W. - Over het Orinoco-gebied. Lezing voor de afdeeling Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond op 5 October 1921 te Paramaribo gehouden.
66863: GONGGRIJP, J. W. EN GEROLD STAHEL. - Verslag van een reis naar den Henriktop (Boven-Saramaca).
66886: GONGGRIJP, J. W. - Surinaamsche savanna´s en veeteelt.
2758: GONNET, C.J. & G. J. HONIG. - De kaart van het hoogheemraadschap der uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland.
66820: GOODENOUGH, WARD H. - The concerns of cultural anthropology in the United States.
32610: GOODWIN, J. F. - Birds Nesters' Cave Dwellings.
53182: GOOR, CORNELIS NICOLAAS VAN. - Portrait of Cornelis Nicolaas van Goor, after a photograph of Cornelis Nicolaas van Goor, Architecte particulir, Rotterdam.
72896: GOOR, C. N. VAN. - Bootersloot 45, 47 - Rotterdam.
30297: GOOSSENS, M. A. F. - Reis naar de zuidelijke nederzettingen van Groot-Atjeh.
5354: GOOSZEN, A. J. - De Noordwest-Rivier en de Bibis- of Van Der Sande-Rivier als toegangswegen tot het Oranje-Gebergte.
2991: GOOSZEN, A. J. - Hoe Nederlandsch Nieuw-Guinea geëxploreerd werd en wordt.
19031: GOOSZEN, A. J. - De Majo-mysterien ter Nieuw-Guinea's Zuidkust.
3791: GOOSZEN, A. J. - Land en volk van Zuid Nieuw-Guinea., naar A. J. Gooszen, door S.
69087: GOPCEVIC, SPIRIDION. - Ethnographische Studien in Ober-Albanien.
63294: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Alaska.
39712: GORDIJN, A. - Rotterdam verleden tijd.
70101: GORDON, CAPITAINE. - Journal d'un Voyage du Kamtchatka au Golfe Persique. Première partie comprenent le voyage d'Okhotsk jusqu'au delà de Tobolsk.
6287: GORDON. CHARLES GEORGE. - Lettres de Gordon à sa soeur écrites du Soudan. Précedées d'une étude historique et biographique par Philippe Daryl.
60087: GORDON BREMER, J. J., T. HERBERT, J. L. PRATT, JAMES SCOTT - Aanval der Engelsche zee- en landmacht op de forten van de Boca-Tigris. Krijgsbedrijven der Engelschen op de rivier van Canton.
60297: GORGON EN CYCLOPS. - Beschrijving der stoommachinen, aan boord der Engelsche fregatten Gorgon en Cyclops.
7006: GORIAÏNOV, SERGE. - La Question d'Orient à la veille du Traité de Berlin (1870-1876). Avec unte introduction et des notes par Boris Nolde.
70594: GORINCHEM. - Inhangen der westelijke waaierdeur der Korenbrugsluis te Gorinchen, juli 1887.
70799: GORINCHEM. - Hoofd buiten de Waterpoort.
70809: GORINCHEM. - Kom buiten de Kanselpoort. Gorinchem.
20292: GORIS, R. - Bali als arbeidsveld voor wetenschappelijk werk.
30505: GORIS, R. - Aanteekeningen over Oost Lombok.
12359: GORIS, R. - Een plechtige bede in een eeuwenoud heiligdom. (Besakih-tempel Bali)
49807: GORIS, R. - Een merkwaardige vondst op den Tengger. Mededeelingen.
1084: GÓRKA, WIKTOR (1922 - ). - Modelka. János Rózsa.
1085: GÓRKA, WIKTOR (1922 - ). - Czlowiek Orkiestra. Louis de Funes.
58067: GORKOM, K. W. VAN. - Rapport sur la culture du quinquina à Java pendant l'année 1865.
57982: GORKOM, K. W. VAN. - Culture du quinquina à Java.
53183: GORTER, ARNOLD MARC. - Portrait of Arnold Marc Gorter, after a photograph of Arnold Marc Gorter, Maler, Amsterdam.
32327: GORTZAK, W. - Nowa Huta.
66978: GOSLINGA, CORNELIS CH. - Papachi Sassen. Drie onrustige jaren op Curaçao: 1870-1873.
66967: GOSLINGA, CORNELIS CH. - Rodrigo de Bastidas. Tien jaar Caraibische geschiedenis 1532-1542.
18195: GOSLINGS, B.M. - Een en ander betreffende het weven in den Indischen Archipel.
70375: (GOSPEL). - Spiritual + Gospel Festival 1967.
68873: GOSSE UND WARBURTON. - Gosse's und Warburton's Reisen durch West-Australien, 1873-4.
68889: GOSSE, W. C. - W. C. Gosse's Australische Reise, 1873.
70584: GOSSEN, PETER (PEGO). - Voor beloning halen nest (.....).
56897: GOT, EDMOND. - Portrait of François Jules Edmond Got by Quinet.
72132: GOTLIEB, B. - Portrait of a jewish mother with her three children.
67033: GOTTHEIL, RICHARD. - The Cadi: The history of this institution.
31927: GOTTMANN, JEAN. - Grandeur et misères de l'urbanisation aux Etats-Unis.
51222: GOTTSCHALK, M.K. ELISABETH EN W.S. UNGER. - De oudste kaarten der waterwegen tussen Brabant, Vlaanderen en Zeeland.
32282: GOTTSCHALK, M. K. E. - Some aspects of the development of historical geography in the Netherlands.
51253: GOTTSCHALK, M.K.E. - Aspecten van de historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen aan de hand van enige kaarten.
19599: GOTTSCHAMMEL, JOSEF UND RUDOLF HANS HAMMER (HERAUSGEGEBENVON). - Idee und Form. Jahrbuch 1938.
50490: GÖTZE, A. - Die paläolithische Fundstelle von Taubach bei Weimar.
50483: GÖTZE, ALFRED. - Neue Erwerbungen der prähistorischen Abtheilung des Museums f:ur Völkerkunde.
62030: GOUALEUSE. - Fleur-de-Marie La Goualeuse.
12561: GOUDOEVER, W. A. VAN. - De Stichting Indonesisch Pers Instituut.
53793: GOUDSCHE SINGEL. - Straatmuzikant aan de Goudsche Singel, Rotterdam.
68610: GOULD, CHARLES. - Gould's Forschungen im Westen von Tasmania.
75045: GOUNOD, CHARLES. - Portrait of Charles Gounod.
72694: GOUNOD, CHARLES. - Portrait of Charles Gounod by Mulnier.
46582: GOUNOD, CHARLES FRANÇOIS. - Portrait.
7220: GOUPIL. - Portrait of the painter C. Bisschop.
7219: GOUPIL. - Portrait of the painter Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadee.
59868: GOUPIL & CIE. - Portrait of Alphonse Daudet.
56947: GOUPIL & CIE. - Portrait of Johannes Hubertus Leonardus de Haas.
59865: GOUPIL ET CIE. - Portrait of Francisque Sarcey.
53400: GOUPIL & CIE. - Eugène Fromentin, Arabes en prière.
56949: GOUPIL & CIE. - Portrait of Herman Frederik Carel ten Kate.
56948: GOUPIL & CIE. - Portrait of Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée by Goupil & Cie.
56950: GOUPIL & CIE. - Portrait of Willem Roelofs by Goupil & Cie.
56951: GOUPIL & CIE. - Portrait of A. H. Bakker Korff by Goupil & Cie.
56952: GOUPIL & CIE. - Portrait of Johannes Warnardus Bilders by Goupil & Cie.
56953: GOUPIL & CIE. - Portrait of Hendrik Albert van Trigt.
56954: GOUPIL & CIE. - Portrait of Hendrik Willem Mesdag by Goupil & Cie.
56955: GOUPIL & CIE. - Portrait of Charles Rochussen by Goupil & Cie.
53392: GOUPIL ET CIE. - Bouguerreau, Le nouveau-né.
53367: GOUPIL ET CIE. - Albert Schenck, Pigeons et Laboureurs.
53360: GOUPIL ET CIE. - Charles Jacque, Bergerie.
53359: GOUPIL ET CIE. - Charles Jacque, Retour de la Bergerie.
53396: GOUPIL ET CIE. - Carpeaux, L'amour blessé.
53351: GOUPIL ET CIE. - De Curzon, La Jeune Mère.
53356: GOUPIL ET CIE. - De Neuville, Detaille Vedette (Hussard de marche, Campagne de 1870-1871).
53355: GOUPIL ET CIE. - De Neuville, Sapeur du Génie.
53357: GOUPIL ET CIE. - De Neuville, Une Tranchée devant Paris, Décembre 1870.
53349: GOUPIL ET CIE. - Édouard Dubufe, Esclave Circassienne.
53364: GOUPIL ET CIE. - Édouard Manet, Le bon Bock.
53353: GOUPIL ET CIE. - Henri Lévy, Jesus dans le Tombeau.
53370: GOUPIL ET CIE. - Gustave Jundt, Pendant la Noce.
53362: GOUPIL ET CIE. - Maurice Cossmann, La Cinquantaine.
53382: GOUPIL ET CIE. - Mariano Fortuny, Passe-temps de Gentilshommes.
53374: GOUPIL ET CIE. - Paul Dubois, La Charité.
53373: GOUPIL ET CIE. - Paul Dubois, Le Courage Militaire.
59876: GOUPIL ET CIE. - Portrait of Jan Pieter de Keyser.
53371: GOUPIL & CIE. - Portrait of Ernest Renan.
59869: GOUPIL & CIE. - Portrait of Jules Janin.
53393: GOUPIL & CIE. - Portrait of Charles Augustin Sainte-Beuve.
7213: GOUPIL & CIE. - Portrait of the painter J.van de Sande Bakhuyzen.
18019: GOURY DE CHAMPGRAND, J. F. - Histoire de l’Isle de Corse, contenant en abrégé les principaux évènemens de ce pays, le Génie, les Moeurs & les Coutumes de ses Habitans ; leur dénombrement actuel, avec des Réflexions morales & politiques sur leur Gouvernement tant ancien que moderne.
58160: GOUVERNAILS. - Des Gouvernails et appareils pour Gouverner. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
58255: GOUVERNEMENT IMPÉRIAL. - Progrès de la France sous le Gouvernement Impérial d'après les documents officiels.
66920: GOUVERNEUR VAN SURINAME. - Een interessante beschikking van den Gouverneur van Suriname (Over: Groot-opperhoofd der Saramaccaner boschnegers Jankoeso).
30728: GOUVERNEURS-GENERAAL. - De Gouverneurs-Generaal. Bronnen. I. Pieter Both 1609-1614. II. Gerard Reijnst 1614-1615. III. Laurens Reaal 1616-1618. IV. Jan Pieterszoon Koen 1618-1623.
55036: GOUVION ST. CYR, LAURENT DE. - Portrait engraving of Laurent de Gouvion Saint Cyr.
2468: GOUWENTAK, IR. C.J. - De exploratie naar goud in Nederlandsch Zuidwest Nieuw-Guinea.
53671: GOYDER, G. W. - G. W. Goyder's Vermessungs-Expedition in Nord-Australien beendet.
50414: GRAAF, A. DE. - De defensie-nooden van Nederlandsch-Indië.
8272: GRAAF, H. J. DE. - Sadjarah Pangiwa Lan Panengen. (De stamboom ter linker- en ter rechterzijde 1733-1743).
8419: GRAAF, H. J. DE EN TH. G. TH. PIGEAUD. - Kadiri en het geslacht Katawengan van ± 1500 tot ± 1700.
12247: GRAAF, H. J. DE. - De historische betrouwbaarheid der Javaanse overlevering.
8432: GRAAF, H. J. DE. - De Regenten van Semarang ten tijde van de V.O.C., 1682-1809.
12272: GRAAF, H. J. DE. - Gouverneur-Generaal van Imhoff's broeder en de Académie de Marine.
12254: GRAAF, H. J. DE. - Titels en Namen van Javaanse Vorsten en Groten uit de 16e en 17e eeuw.
12297: GRAAF, H. J. DE. - Over de kroon van Madja-Pait.
19251: GRAAF, H. J. DE. - Herdenking G. P. Rouffaer op 9 Juli 1960.
29574: GRAAF, H. J. DE. - Tomé Pires' ,,Suma Oriental" en het tijdperk van godsdienstovergang op Java.
29652: GRAAF, H. J. DE. - De tekeningen van de zee-officier Q. M. R. Ver Huell.
29666: GRAAF, H. J. DE. - De verdwenen Tjandi te Salatiga.
29584: GRAAF, H. J. DE. - Een kaart van Batavia van omstreeks 1680.
29696: GRAAF, H. J. DE. - The Indonesian declaration of independence, 17th of August 1945.
52024: GRAAF, H. J. DE. - De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram. I. De ontbinding van het rijk. II. Opstand en ondergang.
52007: GRAAF, H. J. DE. - De Regering van Panembahan Sénapati Ingalaga.
30558: GRAAF, H. J. DE. - De reis van Mangku-Rat IV naar Mataram.
20253: GRAAF, H. J. DE. - De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee.
20425: GRAAF, H. J. DE. - De vlucht van Amangkoerat Tegalwangi (2-13 Juli 1677).
30855: GRAAF, H. J. VAN DE EN G. J. MEIJLAN. - Geschiedkundig overzigt der Moluksche eilanden.
53184: GRAAF, HERMANNUS JOHANNES DE. - Portrait of Hermannus Johannes de Graaf, after a photograph of Hermannus Johannes de Graaf, Docteur en Médecine, Dordrecht.
59265: GRAAFF, S. DE. - Installatie door den minister van kolonien, den heer S. de Graaff, van de commissie in zake herziening der West-Indische regeeringsregtlementen, enz. op 5 Mei 1922, in het gebouw van het departement van kolonien.
50240: GRAAFF, A. DE. - Een onderzoek naar afzetmogelijkheden voor Java/suiker op de Nederlandsche markt.
50018: GRAAFF, A. DE. - Het Internationale Suikervraagstuk.
50047: GRAAFF, A. DE. - Economische Ontwapening.
49972: GRAAFF, A. DE - De Tarievenpolitiek en de Grondwetsherziening van 1922.
49981: GRAAFF, A. DE. - Vrijhandel in het Britsche Wereldrijk.
49983: GRAAFF, S.DE. - Portret S. de Graff, Minister van Koloniën 1919-1925.
18824: GRAAFLAND, A. F. P. - De verbreiding van het matriarchaat in het landschap Indragiri.
29237: GRAAFLAND, A. F. P. - Schets der chineesche vestigingen in de agfeeling Karimon.
29084: GRAAFLAND, N. - Het criterium voor geschriften in de Maleische Taal. Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken, enz. door H. C. KLinkert.
29082: GRAAFLAND, N. - De Manadorezen.
34115: GRABEIN, PAUL. - Uit het Nomadenleven der Lappen.
1002: GRABER, HEINZ. - Alfred Döblins Epos .
18818: GRABOWSKY, F. - Familie, Verwandschaft und Freundschaft bei den Olo Ngadju in Sued-Ost-Borneo.
18812: GRABOWSKY, F. - Ueber Aeusserungen geistigen Lebens bei den Olo Ngadju in Sued-Ost-Borneo.
66836: GRABURN, NELSON. - Indian-Eskimo relations.
52769: GRAD, CHARLES. - A travers l'Alsace et la Lorraine, 1884-1885.
33191: GRAD, CHARLES. - Course sur les glaciers du Mont Rose (Valais et Piémont), 1866.
33544: GRAD, CHARLES. - Reis door steenachtig Arabië (Serbal en Sinaï).
33324: GRAD, CHARLES. - Tocht naar de gletschers van den Mont-Rose.
33509: GRAD, CHARLES. - Wandelingen door Elzas-Lotharingen.
30563: GRADER, C. J. - De Rijkstempels van Mengwi.
68693: GRAEFFE, EDUARD. - Die Kolonisirung der Viti-Inseln und Dr. Eduard Graeffe's Reise im Inneren von Viti-Levu.
33614: GRAFENRIED, CLARA DE. - Uit België.
70087: GRAHAM, MARIA. - Trois mois de séjour dans les montagnes à l'Est de Rome.
64681: GRAHNER, PAUL. - Über Landwirtschaft und Kolonisation im nördlichen Japan.
5477: GRAMBERG, J. S. G. - Geografische Aanteekeningen betreffende de Residentie Sumatra's Oostkust. & Iets over de kaart van een gedeelte van Sumatra's Oostkust bij de Geographische Aanteekeningen van den Heer Gramberg, door P. J. Veth.
19430: GRAMBERG, J. S. G. - Schets der Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw.
19371: GRAMBERG, J. S. G. - Reis naar Siak.
19446: GRAMBERG, J. S. G. - De Batoe-Toelis te Batavia.
30452: GRAMBERG, J. S. G. - De troeboekvisscherij.
19452: GRAMBERG, J. S. G. - Pasemah.
31321: GRAMBERG, J. S. G. - Schets van Kesam, Semendo, Makakau en Blalau.
70510: GRAMES, EBERHARD. - Die Ballade von Rita Tushingham. Erzählt von Peter Gilmour.
69896: GRAN CANARIA. - Las Palmas. Plaza Alameda de Colón with Columbus Bust.
69898: GRAN CANARIA. - Las Palmas. Town Hall.
69897: GRAN CANARIA. - Las Palmas. View on the Cathedral with in front pisang gardens.
69895: GRAN CANARIA. - Las Palmas, Hotel Cuatro.Naciones, Cathedral. (Calla de Alcaro).
69894: GRAN CANARIA. - Las Palmas, Plaza Carasco with Society Building. Gran Canaria, Canary Islands.
69892: GRAN CANARIA. - Puerto de la Luz, Pier and Water-tank, Gran Canaria, Canary Islands.
71766: GRANBERG. - Konung Gustaf V.
67676: GRAND BAZAR FRANÇOIS, EDITION. - Heerenbrug voormalige knuppelbrug, Utrecht.
33313: (GRANDIDIER, ALFRED). - Omwandelingen door zuidelijk Indië.
33148: GRANDIDIER, ALFRED. - Voyage dans les provinces méridionales de l'Inde, 1862-1864.
68182: GRANDIDIER, ALFRED. - Des rites funéraires chez les Malgaches.
66026: GRANDIDIER, G. - À Madagascar. Anciennes et croyances et coutumes.
57832: GRANDMONT, A. G. DE. - Rapport sur la ponte des poissons de mer.
72664: GRANIER, JEANNE. - Portrait of Jeanne Granier by Gaston et Mathieu.
9850: GRANQVIST, HILMA. - Child problems among the Arabs. Studies in a Muhammadan Village in Palestine.
18481: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 7, Mit den Ergebnissen von 1992.
18480: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 6, Ausgabe für 1992.
18478: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 4, Ausgabe für 1990.
18479: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 5, Ausgabe für 1991.
30284: GRASHUIS, G. J. - Over de spelling van het Soendaneesch met latijnsch letterschrift.
18776: GRASHUIS, G. J. - Over de verbale vormen in het Soendaneesch.
57855: GRASSET. - Note sur les traversées de retour du Golfe du Mexique en France.
68252: GRAUL, K. - Die Pulney-Berge und ihre Bewohner.
66292: GRAULE, MARCEL. - Classification des insectes chez les Dogon.
7592: S'GRAVENHAGE. - Hotel de Bellevue op de hoek van Bezuidenhout(seweg) en de Rijnstraat.
34900: S'GRAVENHAGE. - Stadhhuis te 's-Gravenhage.
58922: S'GRAVENHAGE. - De gedelegeerden ter Vredes-Conferentie te 's Gravenhage.
7593: S'GRAVENHAGE. - Le Vivier. Hofvijver.
34888: S'GRAVENHAGE. - Gesmeed ijzeren hek en eikenhouten wandbetimmering, in het voorportaal van het Stadhhuis te 's-Gravenhage.
34889: S'GRAVENHAGE. - Opmeting van den schoorsteenmantel in de trouwzaal van het Stadhhuis te 's-Gravenhage.
50825: 'S-GRAVESANDE, G. H. - E. Du Perron en zijn verhouding tot Indië.
57851: GRAVIER, COULVIER. - Météorologie. Les Étoiles Filantes.
57662: GREAT-EASTERN. - L'accident du Great-eastern (12 et 13 septembre 1861).
57625: GREAT-EASTERN. - Le Great-Eastern.
66157: GRÉBAUT, SYLVAIN - Quelques nomenclatures pour l'intelligence de l'hymnologie de l'église Éthiopienne.
33833: GREECE KINGDOM. - Van het grieksche koningshuis.
27904: GREECE. - Group-portrait of Musicians.
70844: GREECE. - Interior of an Archaeological Museum.
74574: GREEF JZN, B.DE. - Ontwerp van een Kazerne voor de Brandweer
74573: GREEF JZN, B. DE EN W. SPRINGER. - Platte gronden van den Schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam, voor de verbouwing op den 30e April 1872, na de opening op 15 September 1774, na de verbouwing in 1874.
67965: GREEFF, R. - Die Insel São Thomé.
52788: GREELY, LE LIEUTENANT ADOLPHUS W. - L'Expedition de la Baie de Lady Franklin, d'après "Three Years of Arctic Service", 1881-1884.
69151: GREEN, W. S. - Eine Reise in die Neu-Seeländischen Alpen von Rev. W. S. Green.
26818: GREEN, BUD, LES BROWN & BEN HOMER. - Sentimental Journey.
8411: GREEN, EDWARD C. - Matawai Lineage Fission.
33630: GREENLAND. - Een vaderlijke regeering.
57672: GREENOCK. - Constructions Navales à Greenock (Écosse).
68083: GREENOUGH, G. B. - Über die Geologhie von Vorder-Indien.
64789: GREFFRATH, H. - Geographisch-statistische Übersicht über die australischen Kolonien.
64793: GREFFRATH, H. - Die Neu-Hebriden.
64796: GREFFRATH, HENRY. - Das australische Nordterritorium.
33649: GREGOROVIUS, FERDINAND. - Korfoe.
30778: GREGORY, F. A. A. - Mededeeling betrekkelijk eenige resultaten, welke genomen proeven met steenkolen van de Zuid-Oost-kust van Borneo en van Maros nabij Makasser hebben opgeleverd.
60042: GREGORY, F. A. A. - Verslag van Loodingen, gedaan met het patentlood van Ericsson. Medegedeeld door den Luitenant ter Zee der 2e Klasse F. A. A. Gregory.
1288: GREGORY, MARCUS. - Psychotherapy. Scientific and religious.
60056: GREGORY, F. A. A. - Eenige aanteekeningen betrekkelijk de Baai van Timor Koepang.
68534: GREGORY, FRANK T. - Frank T. Gregory´s Reise in Nordwest/Australien, Mai bis Oktober 1861.
59398: GREINER, F. - Het Suriname-probleem.
59188: GREINER, FERD, - Suriname en de oorzaken van de achterlijkheid dezer Nederlandsche kolonie.
57441: GREINER, G. - Culture du Tabac.
33770: GREINZ, RUDOLF. - Van Innsbrück naar Kufstein. Een tocht door het Beneden-Inndal.
65891: GRELIER, JOSEPH. - Habitat, types d'habitations et genres de vie chez les aborigènes du Bassin de l'Orénoque.
65903: GRELIER, J. - Le culte de Saint Benoit de Paletrme dans les Andes du Venezuela.
65917: GRELIER, J. - Quelques notes sur les embarcations primitives.
64322: GRENADIERREGIMENT KÖNIGIN OLGA. - Das Grenadier Regiment Königin Olga vor Belgrad 1688.
33610: GRENARD, FERNAND. - De laatste reis van Dutreuil de Rhins.
53985: GRENARD, FERNAND. - La Dernière Mission de Dutreuil de Rhins, de Paris à Pékin.
34104: GREVE, W. R. DE. - Tabakscultuur ter Java's Oosthoek.
70791: GREVELING, J. - Zwartsluis, Arembergergracht.
70790: GREVELING, J. - Zwartsluis, Buitenhaven.
70789: GREVELING, J. - Zwartsluis, 't Singel.
70788: GREVELING, J. - Zwartsluis, Binnenhaven, Staphorster Schutsluis.
70792: GREVELING, J. - Zwartsluis, Nieuwesluis.
55064: GREY, FORD LORD. - Portrait engraving of Ford Lord Grey.
55123: GREY, EARL. - Portrait engraving of Earl Grey.
66041: GRIAULE, MARCEL. - Notes sur l'arithmomoncie Éthiopienne.
66071: GRIAULE, MARCEL ET GERMAINE DIETERLEN. - Calebasses Dahoméennes (Documents de la Mission Dakar-Djibouti).
66239: GRIAULE, M. ET Z. LIGERS. - Le Bulu, jeu Bozo.
66233: GRIAULE, MARCEL. - Nouvelles remarques sur la harpe-luth des Dogon.
66219: GRIAULE, MARCEL. - Le Savoir des Dogon.
66213: GRIAULE, GENEVIÈVE. - Le vêtement Dogon, confection et usage.
66207: GRIAULE, M. ET G. DIETERLEN. - Un système Soudanais de Sirius.
66204: GRIAULE, M. ET G. DIETERLEN. - La harpe-luth des Dogon.
66201: GRIAULE, MARCEL ET GERMAINE DIETERLEN. - L'agriculture rituelle des Bozo.
66196: GRIAULE, M. - L'image du monde au Soudan.
66189: GRIAULE, MARCEL ET JEAN-PAUL LEBEUF. - Fouilles dans la région du Tchad.
66190: GRIAULE, MARCEL. - L'arche du monde chez les populations Nigériennes.
66187: GRIAULE, MARCEL. - Le verger des Ogol (Soudan Française).
66173: GRIAULE, MARCEL. - Un masque du Mont Tabi.
66154: GRIAULE, MARCEL. - Le travail sur l'aire au Wollo (Abyssinie).
66152: GRIAULE, MARCEL. - Noms propres d'animaux domestiques (Abyssinie).
66156: GRIAULE, MARCEL. - Note sur la variolisation au Godjam et au Choa (Abyssinie).
66146: GRIAULE, MARCEL. - Moules et tour à travailler la Corne (Abyssinie).
66148: GRIAULE, MARCEL ET GERMAINE DIETERLEN. - La mort hez les Kouroumba..
66143: GRIAULE, MARCEL. - Tanières de crocodiles dans les falaises Nigériennes.
66126: GRIAULE, MARCEL. - Remarques sue le mécanisme du sacrifice Dogon (Soudan Français).
66131: GRIAULE, MARCEL. - Le domfé des Kouroumba.
66091: GRIAULE, MARCEL. - Blasons totémiques des Dogon.
66056: GRIAULE, MARCEL. - Disposition de l'assistance à l'office Abysin.
66142: GRIAULE, MARCEL. - Vocabulaires Papé, Woko, Koutinn, Namtchi et Séwé du Cameroun septentrional.
66243: GRIAULE, MARCEL. - Note sur le couteau de circoncision Bozo,
66057: GRIAULE, MARCEL. - D'un mode aberrant de conservation de l'hydromel au Godjam.
66048: GRIAULE, MARCEL. - Un camp militaire Abyssin.
66022: GRIAULE, MARCEL. - Mission Dakar-Djibouti, (Loi du 31 Mars 1931). Rapport Général (Mai 1931-Mai 1932) & (Juin à Novembre 1932).
66000: GRIAULE, MARCEL. - Attaches et noeuds Abyssins.
65999: GRIAULE, MARCEL. - Le mariage en pays Tigré (Abyssinie).
32441: GRIEDER, A. M. - Het vreemdelingenverkeer in België.
75049: GRIEG, EDVARD. - Portrait of Edvard Grieg.
3240: GRIESER, PAUL. - Das neue Möbel. Neuzeitliche Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume in 93 Ansichten und 119 Masszeichnungen.
74998: GRIESHABER FRÈRES & CIE. - Memento As de Trèfle. Guide du Photographe. Renseignements Formules - Modes d'Emploi. Edition 1924.
74999: GRIESHABER FRÈRES & CIE. - Memento As de Trèfle. Guide du Photographe. Pour lémploi des plaques, papiers et produits.
54579: GRIFFITHS, PETER JOHN. - Peking. Text by David Nonavia.
32493: GRIFFITHS, IEUAN L. - Zambia's new fuel and power sources.
74234: GRIFFITHS, ARLO. - The epigraphical collection of Museum Ranggawarsita in Semarang (Central Java, Indonesia).
33277: (GRIFFON DU BELLAY, DR.). - Gabon. Schetsen uit West-Afrika.
57819: GRIFFON DU BELLAY, M. T., P. SERVAL. - Exploration du Fleuve Ogo-Wai. Côte occidentale d'Afrique. (Juillet et août 1862).
33106: GRIFFON DU BELLAY, DR. - Le Gabon, 1864-1869.
8563: GRIJNS, C. D. & TH. C. VAN DER MEIJ. - In Memoriam Dr. J. L. Swellengrebel 12 November 1909 - 21 Augustus 1984. & Bibliography J. L. Swellengrebel..
8779: GRIJNS, C. D. - Van der Tuuk and the Study of Malay.
8773: GRIJNS, C. D. AND A. TEEUW. - In Memoriam Jacobus Noorduyn, 9 July 1926 - 20 April 1994. Bibliografie.
8637: GRIJP, PAUL VAN DER. - Ideology and Sicial Inequality in the Tongan Kinship System.
8647: GRIJP, PAUL VAN DER. - Avonturiers en Zendelingen; Vroege Confrontaties op de Tonga-Eilanden.
8729: GRIJP, PAUL VAN DER. - The Making of a Modern Chiefdom State: The Case of Tonga.
12172: GRIJP, PAUL VAN DER. - Kerstening, staatsvorming en geweld op de Tonga-eilanden.
74202: GRIJP, PAUL VAN DER. - Early economic encounters in the Pacific or, proto-globalization in Tonga.
20093: GRIJZEN, H. J. - Nota omtrent de XI Kota en Padang Tarap, (Midden-Sumatra).
53779: GRIMBERG, LOUIS. - Portrait of Louis Grimberg en een andere cabaretire.
53780: GRIMBERG, LOUIS. - Portrait of Louis Grimberg en Mevrouw van Walraven in "Wat zijn manieren".
129: GRIMM,HANS. - Die dreizehn Briefe aus Deutsch-Südwest-Afrika.
16955: GRIMSHAW, BEATRICE. - The New New Guinea.
67970: GRINEWEZKI, L. - Quer durch Nówaja-Semljá.
50895: (GRINEZEWSKI). - Dwars door Nowaja-Zemlja.
68633: GRISEBACH, A. - Die Vegetations-Gebiete der Erde, übersichtlich zusammengestellt.
6030: GRIVA, D. R. PERETTI - Roma Novanta Vedute Moderne di D. R. Peretti Griva 55 incisioni e disegni antichi.
58292: GRIVEL, JEAN. - Nécrologie. Le vice-amiral baron Grivel.
58194: GRIVEL, RICHILD. - De la guerre maritime avant et depuis les nouvelles inventions.
72334: GRIVOT, LAURENCE. - Portrait of Laurence Grivot by Mayer.
72737: GRIVOT, PIERRE. - Portrait of Pierre Grivot by Paul Nadar.
34235: GROEN-FLAES, L. C. V. A. - Per auto door Algiers en Tunis.
51026: GROENEVELDT, W.P. - Eene reis van eene Nederlandsche vloot in het begin der 17de eeuw.
50328: GROENEVELDT, W. EN CH. KIÈS. - De natuurbescherming in ned.-Indië.
8814: GROENEVELDT, W. P. - De Nederlanders in China. Eerste stuk (=all published): De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624).
20095: GROENEVELDT, W. P. - Hindoe-Javaansche portretbeelden.
31668: GROENLAND. - De Cambridge-expeditie in Oost-Groenland.
57875: GROENLAND. - La pêche de la baleine et du veau marin par les Anglais dans les parages du groenland. (Campagne de 1863).
50195: GROENLAND. - Het Oost-Groenland-proces voor het Permanente Hof van Internationale Justitie.
57837: GROENLAND. - Colonisation du Groenland.
5391: GROENMAN, DR. SJ. - De geschiedschrijving van de Zuiderzee-werken uit de lucht.
2889: GROENMAN, SJ. - De naam van de Noordoostelijke polder.
5417: GROENMAN, PROF. DR. SJ. - In Memoriam Prof. Dr. H. N. Ter Veen.
54701: GROHMANN, PAUL. - Neue Malereien für Decken und Wände. Serie VI.
59183: GROL, G. J. VAN. - Economische arbeid op Sint-Eustatius van gouvernementswege, 1903-1918.
30830: GROLL, J. EN H. D. A. SMITS. - Zon-Eclips van den 15den April 1847, waarvan de uitgang waargenomen is te Batavia.
2645: GROLMAN, HERMINA C.A. - De winterfeesten in Nederland.
4081: GROLMAN, HERMINA C. A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland.
4515: GROLMAN, HERMINA C.A. - De zomerfeesten in Nederland.
3644: GRONEMAN, DR. I. /J.F. NIERMEYER. - De plantengroei van den Jang.
3622: GRONEMAN, DR. I. - Nogmaals de Jang-hoogvlakten.
18832: GRONEMAN, J. - De besnijdenis van den Kroonprins van Jogjakarta.
19712: GRONEMAN, J. - Een Boeddhisten-Koning op den Baraboedoer.
19586: GRONEMAN, J. - Het Waterkasteel te Jogjakarta. & Nota behoorende bij de teekening van het Waterkasteel, door R. D. M. Verbeek.
30306: GRONEMAN, J. - Tempelwachters.
30223: GRONEMAN, J. - Tjandi Idjo nabij Jogjakarta.
53501: GRONINGEN. - Rabenhaupt kazerne, Koninklijke Marechausse kazerne. Heerenweg, Groningen. Infanterie kazerne in de voormalige linie van Helpman te Groningen. Plattegronden en blauwdrukken.
66986: GROOT, SILVIA DE. - Naar aanleiding van het herdrukken van Benoit's Voyage äm Surinam.
30014: GROOT, CORN. DE. - Kota Tjandi (Sumatra's Westkust).
33900: GROOT, G. J. DE. - Schetsen uit Napels en Omgeving.
30068: GROOT, CORN. DE. - Kota Tjandi (Sumatra's Westkust).
46464: GROOT, GODFRIED DE & HENRI BERSSENBRUGGE, - Philips Photo.
18017: GROOT, J. J. M. DE. - The religious System of China. Book II: On the Soul and Ancestral Worship.
18847: GROOT, J. J. M. DE. - De lijkbezorging der Emoy-Chineezen.
29183: GROOT, J. J. M. DE. - Lioe A Sin van Mandohr.
18888: GROOT, J. J. M. DE. - De weertijger in onze koloniën en op het Oostaziatische vasteland.
29300: GROOT, J. J. M. DE. - Vruchtboomen kunstnatig onder bescherming van mieren buiten onze Archipel.
2192: GROOT, O.C.M. DE. - Techiman, een markt- en handelscentrum in Centraal Ghana.
7789: GROOT, SILVIA DE. - Djuka Society & Social Change. History of an attemp to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
32471: GROOT, P. DE. - Verslag van de Brits-Nederlandse cursus voor geografen (I).
32066: GROOT, SILVIA W. DE. - Van Isolatie naar Integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. Officiele Documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863).
66964: GROOT, SILVIA DE. - Migratiebewegingen der Djoeka's in Suriname van 1845 tot 1863.
3880: GROOTHOF, A. - Een belangrijke spoorwegplan in West-Azië; kortste landroute tusschen Egypte en Britsch-Indië.
63282: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - South America.
63281: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - Africa and the Arabian Peninsula.
63286: GROSVENOR, MELVILLE BELL (EDITOR). - Antarctica.
64792: GROTHE, L. H. - Tripolitanien und der Karawanenhandel nach dem Sudan.
64802: GROTHE, L. H. - Deutsche Kulturmission in Kleinasien.
34017: GRUBAUER, A. - Onder de koppensnellers van Centraal-Celebes.
53636: GRUNDEMANN, R. - Die Englische Kolonie Natal und das Zulu-Land.
53621: GRUNDEMANN, DR. - Ein neuer Missions-Atlas über alle christlichen Missions-Gebiete der Erde.
53675: GRUNDEMANN, R. - Die östlichen Hälfte von Melanesien.
68743: GRUNDEMANN, R. - Die östliche Hälfte von Melanesien.
10050: GRUNEBAUM, G. E. VON. - Modern Islam. The Search for Cultural Identity.
10048: GRUNEBAUM, G. E. VON. - Islam. Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition.
6953: GRUNEBAUM, GUSTAV E. VON. - Der Islam im Mittelalter.
65532: GRUNEVALD, ROLAND. - Les Industries à Faciès Préhistorique en Océanie.
65638: GRUNEVALD, ROLAND. - Étude sur les lances de Nouvelle-Calédonie.
65547: GRUNEVALD, ROLAND. - Récentes acquisitions du Musée de l'Homme.
59566: GRUTTERINK, J. A. - IJzerman's schets van de geologie van Suriname.
33814: GRUYER, PAUL. - Het eiland Elba.
33671: GRUYER, PAUL. - Quessant.
34059: GRUYER, PAUL. - Het oude Beaune de Bourgogne.
33971: GRUYTER, J. DE. - Van Hull naar Chester.
50751: GRUYTER, JOS. DE. - Bataksche plastiek.
57895: GUADELOUPE. - Guadeloupe. Les Colonies Françaises.
65607: GUART, JEAN. - En marge du "Cargo Cult" aux Nouvelles-Hébrides. Le Mouvement coopératif dit "Malekula Native Company".
65598: GUART, JEAN. - Société, rituels et mythes du Nord Ambrym (Nouvelles Hébrides).
67041: GUEBHARD, PAUL. - Les Peulh du Fouta Dialon.
72128: GUERIN, EUG. - Portrait of Pierre François Riga,
4409: GUÉRIN, VICTOR. - La France catholique en Égypte.
33893: GUERLAC, OTHON. - Klondike... na tien jaren.
33892: GUERVILLE, A. B. DE. - Het moderne Egypte. Wat er te zien en te hooren valt tusschen Kairo en Faschoda.
1292: GUEX, FRANÇOIS. - Histoire de l'instruction et de l'éducation.
56905: GUEYMARD-LAUTERS, PAULINE. - Portrait of Pauline Gueymard-Lauters by Gougenheim & Forest.
34907: GUGEL, E. - Delft (Stadhuis). Pronkkast-Prunkschrank.
34891: GUGEL, E. - Delft (Stadhuis). Schoorsteenmantel van Terra cotta.
63526: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Chillon.
63557: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Lausanne. Banque Cantonale et Hôtel des Postes.
63556: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Lausanne. Le nouveau pont.
63527: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Château de Chillon.
65659: GUIART, JEAN. - Unité culturelle et variations locales dans le centre nord des Nouvelles-Hébrides.
65699: GUIART, JEAN. - Le cadre social traditionnel et la rébellion de 1878 dans le pays de la Foa, Nouvelle-Calédonie.
65709: GUIART, JEAN. - Procès de la rébellion de 1917.
65618: GUIART, JEAN. - L'organisation sociale et politique du Nord Malekula.
65629: GUIART, J. - Nouvelle-Calédonie et Iles Loyalty. Carte du dynamisme de la société indigène à l'arrivée des européens.
65545: GUIART, JEAN. - Sacs en fibre d'Australie. Étude et présentation d'pbjects provenant des collections Océaniennes du Musée de l'Homme.
65662: GUIART, JEAN. - Systèemes de parenté et organisation matrimoniale à Ambrym.
65664: GUIART, JEAN. - Notes sur les tambours d'Ambrym.
65663: GUIART, JEAN. - Le mouvement coopératif aux Nouvelles-Hébrides.
65574: GUIART, JEAN. - Les effigies religieuses des Nouvelles-Hébrides.
65628: GUIART, J. - Liste par district des villages indigènes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
65660: GUIART, JEAN. - Notes sur une cérémonie de grades chez les Big-Nambas.
52714: GUICCIARDINI, LODOVICO. - "Bommel", Zaltbommel. Kopergravure, uit "Belgicae, sive Inferioris Germaniae, Descriptio editio postrema additamentis novis & Statu Politico regionum & urbium aucta", 1633.
52717: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Civitas Bommelia.
57606: GUIGARDET, M. - La lampe sous-marine.
73858: GUIGONI-BOSSI. - King Umberto IIIand Queen Elena of Montenegro on horsriding in Racconigi Parc.
71725: GUIGONI-BASSI. - S. M. la Regina Margherita.
66214: GUILBOT, J. - Le Bilaba.
32219: GUILCHER, A. - Formes de corrosion littorale du calcaire sur les cotes du Portugal.
32208: GUILCHER, A. - Le petrole et le gaz naturel en France.
7762: GUILLAIN, ROBERT. - The Blue Ants, 600 Million Chinese under the Red Flag.
57897: GUILLAIN. - Note sur la Nouvelle-Calédonie. Destinée à servir d'instruction aux colons imigrants dans cette colonie.
68338: GUILLAIN, KRAPF. U. A. - Die Völker Ost-Afrika's. Zur Erklärun g der ethnographischen Typen.
57865: GUILLAUME, J.-D. FRANSSEN VAN DE PUTTE. - Concession et exploitation des sucreries domaniales à Java.
65533: GUILLAUMIN, M. A. - Les Régions florales de l'Océanie.
65627: GUILLAUMIN, A. - L'évolution de la flore Néo-Calédonienne.
75001: GUILLEMINOT. - Manuel Photographique.
52770: GUIMET, ÉMILE. - Huit jours aux |ndes.
33516: GUIMET, ÉMILE. - Acht dagen in Indië.
57977: GUINAND, E. - Compte général de l'administration de la justice maritime pendant les années 1859, 1860 et 1861.
58298: GUINAND, E. - Compte général de l'administration de la justice maritime, pendant les années 1862, 1863 & 1864.
6160: GUINÉE. - Suite de la Coste de Guinée. Depuis la Riviere de Volta jusqu'a Jakin ou sont les Royaumes de Koto, de Popo, de Whidah ou Juida, et d'Ardra.
5641: GUINÉE. - Cottonier et Plantes de Guinée.
6159: GUINÉE. - Carte des Entrées de la Riviere de Sherbro ou Serbera, situé à la Coste de Guinée.
19141: GUINEE. - Instructies en bestuursreglmenten nopens het beleid der regeering ter kuste van Guinee & Aanvulling.
5627: GUINÉE. - Partie de la Coste Guinée. Depuis le Cap de Monte, jusqu'au Cap des Basses.
6220: GUINÉE. - Partie de la Coste de Guinée. Depuis la Riviere de Sierra Leona, jusqu'a Cap das Palmas.
6219: GUINÉE. - Suite de la Coste de Guinée. Depuis le Cap de Apollonia jusqu'a la Riviere de Volta ou la Coste d'Or.
6161: GUINÉE. - Suite de la Coste de Guinée. Depuis le Cap de Palme jusqu'au Cap des Trois Pointes, par N.Bellin.
5640: GUINÉE. - Oiseaux de Guinée, tirés de Bosman.
5639: GUINÉE. - Joyaux, Ornemens, &., de la Côte de Guinée.
33336: GUINNARD, M. A. - Guinnard's gevangenschap bij de Patagoniërs.
58326: GUINNARD, M. A. - Trois ans de Captivité chez les Patagons, 1856.
68180: GUIRAL, LÉON. - Les Batékés (Afrique Orientale).
46627: GULDEMOND, JEANNE. - Hollandsch Dames Orkest. Dir. Jeanne Guldemond.
6749: GULICK, JOHN. - Tripoli. A Modern Arab City.
66862: GULLØV, HANS CHRISTIAN (TRANSLATED BY ANNE M. JENSEN). - The Eskimo view of the European: The so-called Norse Dolls and other questionable carvings.
68283: GUMPRECHT, T. E. - Die Städte-Bevölkerung von Spanien.
68270: GUMPRECHT, T. E. - Der Weinbau in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
11759: GUNAWAN, B. & G. W. VON LIEBENSTEIN. - Verslag aan de Stichting W.O.T.R.O. van het onderzoek naar de rol van de Islam als moderniseringsfactor in Kelantan, West-Maleisië.
74268: GUNAWAN, ADITIA. - Nipah or Gebang? A Philological and Codicological Study Based on Sourches from West Java.
971: GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
29259: GUNNING, J. G. H. - Losse opmerkingen naar aanleiding van het Wajangverhaal Raden Pandji.
12392: GUNNING, C. P. - Terugzien en vooruitzien.
8032: GUNNING, J. W. - Uit en over de Minahassa. II. De protestantsche zending in de Minahassa.
30485: GUNNINMG, H. C. J. EN A. J. VAN DER HEYDEN. - Het petjatoe- en ambtsvelden-probleem in Zuid-Bali.
55044: GÜNTHER, J. G. - Portrait engraving of Johann Georg Günther aus Sachsen.
478: GÜNTHER, S. - Varenius.
74078: GUPTA, ARUN DAS. - Rabindranath Tagore in Indonesia. An Experiment in Bridge-Building.
56989: GURALNICK, PETER. - Lost Highway. Journeys & Arrivals of American Musicians.
69260: GÜRICH, DR. - Überblick über den geologischen Bau des afrikanischen Kontinents.
66819: GURVICH, I. S. - An ethnographic study of cultural parallels among the aboriginal populations of Northern Asia and Northern Noth America,
67897: GÜSSFELDT, PAUL. - Die Grundlagen der Karte von der Loango-Küste.
68928: GÜSSFELDT, PAUL. - Die Grundlagen der Karte von der Loango-Küste.
68968: GÜSSFELDT. - Ansichten von der Loango-Küste aufgenommen von Mitgliedern der Deutschen (Güssfeldt'schen) Expedition nach West-Afrika.
68975: GÜSSFELDT, PAUL. - Reise durch die Arabische Wüste.
50521: GUTMANN, BRUNO. - Zur Psychologie des Dschaggarätsels.
50545: GUTMANN, BRUNO. - Der Schmied und seine Kunst im animistischen Denken. (Dschaggastamm, Wadschagga).
57904: GUYANE. - Guyane. Les Colonies Françaises.
57714: GUYDON, COMTE DE, M. LEFÈVRE. - Le service de santé de la marine à Brest.
55074: GWYN, NELL. - Portrait engraving of Nell Gwyn.
49886: GYBLAND OOSTERHOFF, H. H. A. VAN. - Het groot-kapitaal in Oost- en West-Indië.
68349: GYLDÉN, C. W. & F. G. W. STRUVE. - Die Höhenverhältnisse von Finnland.
54071: H0-FI. - Ho-Fi van den Geelen Gordel of De Chineesche Blaauwbaard (Chinesche Novelle).
70775: DEN HAAG. - Paleis Noordeinde. Wilhelmina.
58896: DEN HAAG. - Hofvijver.
70811: DEN HAAG. - Boschhek.
50852: HAAGSMA, O. - Sidelights on Native Life in Mori. Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 11, November, 1922.
54289: HAAMSTEDE. - Slot Haamstede.
50698: HAAN, C. DE. - Verslag van eene reis in de Battaklanden.
19703: HAAN, F. DE. - De ,,Academie de Marine" te Batavia 1743-1755.
19794: HAAN, F. DE. - De historie van een Oudgast.
19736: HAAN, F. DE. - Iets aangande den dood van François Tack te Kartasoera.
19723: HAAN, F. DE. - Een oud bericht aangaande de Batta's.
30314: HAAN, F. DE. - Jacobijnen te Batavia.
20165: HAAN, F. DE. - Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, verzameld door H. T. Colenbrander. Uitgegeven door het Kon. Inst.v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. Eerste deel. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff 1919.
19154: HAAN, F. DE. - Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java 1811-1816.
30388: HAAN, F. DE. - Opium ,,schuiven".
30337: HAAN, F. DE. - Uit oude notarispapieren I & II. Andreas Cleyer.
30346: HAAN, F. DE. - Uit Oud-Batavia: Kota Tahi.
29945: HAAN, W. E. DE. - De vulkaan Tengger op Oost-Java (Naar het Hoogduitsch van Emil Stöhr).
29612: HAAN, R. DEN. - Het varkensfeest zoals het plaatsvindt in het gebied van de rivieren Kao, Muju en Mandobo (Ned. Nieuw Guinea).
74539: HAAN, J. DE & D. J. SANCHES. - Ontwerp van eene zoogenaamde buurt arbeiderswoningen.
46168: HAAR, BERNARD TER. - Portrait, by Delboy-Baer.
20231: HAAR, J. C. C. - De heilige weefsels van de ,,Waktoe-Teloe" op Oost-Lombok.
59598: (HAAREN, FRANCISCUS LAURENTIUS JOSEPHUS VAN). - Rede uitgesproken door zijne excellentie den heer Gouverneur van Suriname (Franciscus Laurentius Josephus van Haaren) bij gelegenheid van de opening der Koloniale Staten op Dinsdag 9 Mei 1933.
7582: HAARLEM. - Hôtel de Ville. La grande église.
7581: HAARLEM. - Port d'Amsterdam.
67639: HAARLEM. - Kampervest met Spaarnekerk.
54220: HAARLEM. - Conrad monument Groote Kerk.
54231: HAARLEM. - Haarlemmerhoutpark: Zuid. Buitenspaarne.
54230: HAARLEM. - Groote Kerk van binnen.
54238: HAARLEM. - Mariastichting. Kapel.
70746: HAARLEM. - Vleeshal.
70747: HAARLEM. - Staalbad-Haarlem. Het Brongebouw.
54281: HAARZUILEN. - Kasteel Haarzuilen, biljartkamer.
54274: HAARZUILEN. - Kasteel Haarzuilen bij Utrecht.
49722: HAAS, JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE - Hollandsche koe.
7054: HAAS, HANS. - ,,Amida Buddha unsere Zuflucht". Urkunden zum Verständnis des japanischen Sukhavati-Buddhismus.
49723: HAAS, JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE - De drie gezellen.
49724: HAAS, JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE. - Trekos.
520: HAASE, CARL. - Die Entstehung der westfälischen Städte.
19807: HAASE, W. F. - Aanteekeningen op de lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java door Dr. R. D. M. Verbeek.
69313: HAASE, ADOLF. - Über Bifurkationen und ihre Beziehungen zur Oberflächengestaltung ihrer Gebiete.
65375: HAASE & COMP. - Portrait of Giacomo Meyerbeer.
68474: HAAST, J. F. - Dr. Ferdinand Hochstetter's Reise durch die nördliche Insel Neu-Seelands, 5. März bis 24. Mai 1859.
53630: HAAST, JULIUS. - Die Goldfelder an der Westküste der Provinz Canterbury, Neu-Seeland, und die neuesten Arbeiten.
68570: HAAST, JULIUS. - Ein Pass in den Alpen Neu-Seelands.
34028: HABBEMA, D. - Een en ander over Apo Kajan en de reis daarheen.
29331: HABBEMA, J. - Bijgeloof in de Preanger-Regentschappen.
29315: HABBEMA, J. - Bijgeloof in de Preanger-Regentschappen.
30222: HABBEMA, J. - Inlichtingen omtrent eenige Maleische woorden en uitdrukkingen gevraagd of gegeven door J. Habbema.
19590: HABBEMA, J. - Fragmenten uit een Maleisch handschrift.
19547: HABBEMA, J. - Menagkabausche persoonlijke voornaamwoorden.
19531: HABBEMA, J. - Menagkabausche spreekwoorden. (vervolg van deel 25).
18794: HABBEMA, J. - Naar aanleiding van den Heer W. Hoogkamer's "Toelichting tot de door Prof. Pijnappel uitgegeven Menangkabausch-maleische zamenspraken. & Een taalkundig verdrag.
29164: HABBEMA, J. - Naar aanleiding van den Heer W. Hoogkamer's "Toelichtingen tot de door Prof. Pijnappel uitgegeven Menangkabausch-Maleische zamensp[raken".
30191: HABBEMA, J. - Proeven van West-Sumatraansch Maleisch.
67899: HABENICHT, H. - De Verbreitung der sedimantären Gesteine in Europa. Begleiteworte zu Tafel 5.
69033: HABENICHT, H. - Die peruanischen Expeditionen zur Erforschung des oberen Amazonenstroms und seiner Nebenflüsse. Bemerkungen zu Tafel.
68931: HABENICHT, H. - Die Verbreitung der sedimentären Gesteine in Europa. Begleiteworte zu Tafel.
74281: HABERKORN, TYRELL. - A Hyper-Royalist Parapolitics in Thailand.
38468: HABERLANDT, G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reisseskizzen.
70586: HABLITSCHEK - Rotterdam. Yacht Club=Gebouw.
2318: HACHEZ, FÉLIX. - Recherches sur l'auteur d'un atlas de l'Europe occidentale du XVIe siècle.
31944: HACK, H. - De Boliviaanse Andes: een demografische uitzondering.
32450: HACK, H. & P. VERHOOG. - Waarom de negers naar Midden-Amerika werden gebracht. Met naschrift van H. Hack.
32492: HACK, H. - De economische integratie in Latijns Amerika.
31861: HACK, H. - De Zuidamerikaanse hoofdsteden als exempel voor de grote stad.
10024: HACK, HENDRIK. - Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco.
31871: HACK, H. - Het vergeten verleden van Zwart Afrika.
31842: HADDERINGH, TH. - Het aardrijkskundeonderwijs in de havo-afdeling.
32957: HADDON, A. C. - Some Baram (Sarawak) Coffin Burials, before 1900.
72738: HADING, JANE. - Portrait of Jane Hading by Paul Nadar.
50656: HAEBLER, RUTH. - Die geflochtenten Hängematten der Naturvölker Südamerikas.
20106: HAEFTEN, F. W. VAN. - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de Eilandengroep Engano (juli-Augustus 1909).
30439: HAEFTEN, F. W. VAN. - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de eilandengroep Engano (Juli-Augustus 1909).
19347: HAENEN, PAUL. - Marriage Alliance among the Moi of Irian Jaya (Indonesia).
7019: HAENSELL, F. - Probleme der Vor-Völker-Forschung. Grundzüge einer ethnologischen Urgeschichte.
12417: HAFIZ, Q. U. - Islam and the Present Age.
19582: HAGA, A. - Het Rapport van H. Zwaardecroon en C. Chasteleijn betreffende de reis naar Nieuw Guinea in 1705 ondernomen door Jacob Weyland.
19555: HAGA, A. - De Mardijkers van Timor. & De slag bij Penefoeij en Vendrig Lip. Naschrift.
20283: HAGA, B. J. - De Lima-pahalaä (Gorontalo): volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek.
73982: HAGE, PER. - Marshallese Royal Marriages. Generalized Exchange in Eastern Micronesia.
51262: HAGE, I. - Plattegrond van Rotterdam schaal 1 : 10 000 uitgegeven door de afdeling kartografie van de dienst van Gemeentewerken. (Review article).
69750: EL-HAGE-ABD-SHABEENY. - Relation d'un voyage de Feez à Tombouctou, fait en ou vers l'an 1787.
33972: HAGELEN, H. J. - De Romeinsche Katacomben te Valkenburg.
31992: HAGEMAN, B. P. - De profieltype-legenda van de nieuwe geologische kaart voor het zeeklei- en rivierkleigebied.
29991: HAGEMAN, JCZ., J. - Tafels en overzigt van gelukkige en ongelukkige dagen en uren volgens de meening der handeldrijvende volken van den Archipel.
30008: HAGEMAN, JCZ., J. - Berigten. Europesche gewestelijke gezaghebbers op Java, voor zoo verre is kunnen worden opgespoord, sedert de komst van Europeanen.
30006: HAGEMAN, JCZ., J. - Iets over de tijdberekening bij de Chinezen. Derde aanvulling der antwoorden over indische tijdrekenkunde.
30011: HAGEMAN, JCZ., J. - Geschied- en aardrijkskundig overzigt van Java, op het einde der achttiende eeuw.
30017: HAGEMAN, JCZ., J. - Algemeene geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot op onze dagen. III Boek. V-VIII Hoofddeel: Opstand van Taroeno-djojo. Vervolg, 1677-1682,
30020: HAGEMAN, JCZ., J. - Eenige antwoorden op de vragen over Indische tijdrekenkunde.
30033: HAGEMAN, JCZ., J. - Aanteekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo.
30024: HAGEMAN, JCZ., J. - Tjandi-Pari.
30094: HAGEMAN, JCZ., J. - De oorsprong van het stedelijke wapen van Samarang.
30109: HAGEMAN, JCZ., J. - Namen der gewestelijke Europesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura.
29420: HAGEMAN CZ., J. - Eenige gegevens over de Hindoe-oudheden van Oost-Java, volgens een handschrift van J. Hageman J. Cz. Inleiding van N. J. Krom.
30119: HAGEMAN, JCZ., J. - Over de Europesche Boeren, 1742-1760. (Soendalanden).
29994: HAGEMAN J.C.Z., J. - Toelichting over den ouden pilaar van Modjopahit (vervolg).
29793: HAGEMAN J. C. ZN., J. - Bijdragen tot de kennis van de Residentie Madoera.
29796: HAGEMAN J. C. ZN., J. - Bijdragen tot de kennis van de Residentie Soerabaja.
30052: HAGEMAN JCZ., J. - De Engelschen op Java.
19437: HAGEMAN JCZ., J. - Geschiedenis der Soenda-landen.
30038: HAGEMAN JCZ., J. - Geschiedenis van het Bataafsch en Hollandsch Gouvernement op Java 1802 - 1810. (Eerste gedeelte).
19411: HAGEMAN JCZ., J. - Bijdrage tot de geschiedenis der kerk van Batavia.
30129: HAGEMAN JCZ., J. - Joartan wedergevonden.
30063: HAGEMAN JCZ., J. - Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo.
30066: HAGEMAN JCZ., J. - Overlevering omtrent de Reuzen van den Berg Patiajam. (Vertaald naar een Maleisch verhaal, geschreven te Pati in 1850). (Medegedeeld door J. Hageman Jcz.).
19363: HAGEMAN JCZ., J. - Namen der gewestelijke Europeesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura.
19401: HAGEMAN JCZ., J. - Nasporingen omtrent Joartam en andere, thans verdwenen plaatsen in oostelijk Java.
29887: HAGEMAN J.C.Z., J. - Aardrijkskundige aanteekeningen over zuidelijk Borneo.
29864: HAGEMAN J.C.Z., J. - Geschiedkundige aanteekeningen omtrent zuidelijk Borneo.
29858: HAGEMAN J.C.Z., J. - Over de geschiedenis van Bandjermasin in de laatste jaren, 1857-1860.
30216: HAGEN, B. - Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra). & Nota von Herrn R. D. M. Verbeek. & Bemerkungen zu den zwei Karten von Herrn F. C. E. Meijer. Sprachliche Bemerkungen der Redaction.
19580: HAGEN, B. - Beiträge zur Kenntniss der Battarelgion.
50940: HAGEN, B. - Die Pflanzen- und Thierwelt von Deli auf der Ostküste Sumatra''s. Naturwissenschaftliche Skizzen und Beiträge. Naschrift. & Eenige opmerkingen, door Twiss.
53942: HAGEN, A. - Voyage aux Nouvelles-Hébrides et aux Iles Salomon (Océanie).
33841: HAGEN, A. - Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden.
68230: HAGEN, A. - Les nouvelles Hébrides. Études ethnographiques.
69162: HAGEN, B. - Eine Reise nach dem Tobah-See in Zentralsumatra.
73969: HÄGERDAL, HANS. - From Batuparang to Ayudhya. Bali and the Outside World, 1636-1956.
73949: HÄGERDAL, HANS & HELEN CREESE. - Bali in the Sixteenth and Seventeenth Centuries; Suggestion for a Chronology of the Gelgel Period. % Chronologies and Chronograms; An Interim Response to Hägerdal. And Reply to Dr. Helen Creese.
74164: HÄGERDAL, HANS. - A note on Ade.
74151: HÄGERDAL, HANS. - Rebellions or factionalism? Timorese forms of resistance in an early colonial context, 1650-1769.
74283: HÄGERDAL, HANS. - Expansion in the Shadow of the Company. Concurrent Representations of Karangasem.
74149: HÄGERDAL, HANS. - Rebellions or factionalism? Timorese forms of resistance in an early colonial context, 1650-1769.
45968: HAGGENMACHER, G. A. - G. A. Haggenmacher's Reise im Somali-Lande 1874.
68552: HAGUE, J. D. - Die Guano-Inseln des Grossen Oceans. (Baker Island, Howland Island, Jarvis island).
68360: HAHN, HUGO & RATH. - Reise der Herren Hugo Hahn und Rath im südwestlichen Afrika, Mai bis September 1857.
50530: HAHN, EDUARD. - Wirtschaftliches zur Prähistorie.
50668: HAHN, IDA. - Dauernahrung und Frauenarbeit. Vortrag.
50623: HAHN, EDUARD. - I. Menschenrassen und Haustiereigenschaften. II, Pflugwirtschaft als Zeitbestimmung. Vortrag.
50655: HAHN, ED. - Thronende Herrscher und hockende Völker.
34299: HAILE, N. S. - The Quaternary Geomorphological History of north Sarawak - Discussion.
32625: HAILE, N. S. - Outward-Bounding on the Plateau.
32673: HAILE, N. S. - Myths of the Town Dweller.
12394: HAILEY, LORD. - Erepromotie van Lord Hailey aan de Rijks Universiteit te Leiden. (Mededeling)
58056: HAILLY, ED DU, RICHARD, P.-C. - La France en Cochinchine. Débuts d'une colonie. Cochinchine Française. Une tournée dans la Province de Mitho, dans les Cercles de Tan-an, du Phuoc-loc, de Tay-ninh et dans l'Ile de Poulo Condor.
125: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of Foreign Artists who Visualized Indonesia (1600-1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
33051: HALBERSTADT, A. - Kolonisatie van Europeanen te Suriname. Opheffing van het Pauperisme, ontwikkeling van Handel en Industrie.
53185: HALBERTSMA, STEPHANUS JUSTUS. - Portrait of Stephanus Justus Halbertsma, after a photograph of Dr. Stephanus Justus Halbertsma, Médicin, Rotterdam.
2613: HALBERTSMA, H. - Over de verhouding tussen de luchtfotografie en het ouheidkundig bodemonderzoek.
2715: HALBERTSMA, H. - Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee. & De datering van de Anonymus Ravennas, door B. H. Stolte. Nawoord van H. Halbertsma.
49458: HALÉVY, JACQUES-FRANÇOIS-FROMENTAL-ÉLIE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
19484: HALEWIJN, E. A. - Geographische en ethnographische gegevens betreffende het Rijk van Deli, (Oostkust van Sumatra).
19146: HALIE, N. - Het hoofdenvraagstuk in Noord-Oost Nieuw Guinee.
2471: HALIE, N. - Overleveringen en gebruiken van de bevolking aan de Tanahmerabaai (Noord-Nieuw-Guinee).
12513: HALKEMA KOHL, J. F. - Colonial Nationalism.
60044: HALL, BASIL. - Het Amerikaansch noodroer. & Poerter's patent-anker.
33423: HALL, CHARLES FRANCIS. - De Polaris.
59600: HALL, C. J. J. VAN. - De proeven van Dr. Fernandes in de koffie-proeffabriek in Suriname (Liberiakoffie).
70185: HALL, B. - Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique, pendant les années 1820, 1821 et 1822. (Extrai).
34049: HALLA, LUDWIG. - Onder palmen en in sprookjestempels.
59616: HALLEMA, A. - Sprokkelingen uit vergeelde bnladen van een eeuw geleden.
59632: HALLEMA, A. - Eenige gegevens over oude gevangenissen, aard der gevangenisstraf, verscheidenheid van ingesloten gevangenen en vroegere gevangenistoestanden op Curaçao gedurende de 17de en 18de eeuw.
59621: HALLEMA, A. - Het jaar 1872 in de geschiedenis van het gevangeniswezen in de West. De strafgevangenis op het Fort Nieuw-Amsterdam aan de Suriname-rivier in den loop der tijden. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gevangeniswezen in West-Indië.
50392: HALLEMA, A. - Carel Sirardus Willem Graaf van Hogendorp 1788 - 15 Augustus - 1938. Gouverneur-Generaal ad interim van Nederlandsch-Indië 1 Juni 1840 - 6 Januari 1841. Een tweede Graaf van Hogendorp in Nederlandsch-Indië.
50207: HALLEMA, A. - Colbert's kolonisatieplannen in concurrentie met onze V.O.C. en W.I.C. Ter gelegenheid van de herdenking van Colbert's sterfdatum 1683 - 6 September - 1933.
50464: HALLEMA, A. - De briefliteratuur en haar geschiedenis voor onze koloniale geschiedenis. Hoe de ,,Mallabaarsche brieven" van den Indischen predikant J. C. Visscher zijn ontstaan en iets over hun historische beteekenis voor Ned.-Indië in het verleden.
50130: HALLEMA, A. - De kolonisatie van de negerrepubliek Liberia, inzonderheid gedurende de jaren 1816 - ca 1830. Opheffing der slavernij en moderne kolonisatie-problemen.
50354: HALLEMA, A. - De Raadspensionaris Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijn zorg voor de Vereenigde Oostindische Compagnie in de jaren 1787 en 1788.
50373: HALLEMA, A. - Een hoofdstuk uiit de geschiedenis van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1838 - April - 1938. Zijn wording en eerste levensjaren. Een bijdrage tot de geschiedenis der periodieke pers in en over Ned.-Indië. & Een aanvullende notitite, door F. H. van Naerssen. Naschrift.
50200: HALLEMA, A. - Een persdelict van de Redactie der Semarangsche Courant voor 60 jaar terug. Het eerste jaar van den Atjeh-oorlog en de eerste uitwijzing van een journalist uit Nederlandsch Oost-Indië, 1873-1933.
50252: HALLEMA, A. - Gijsbert Karel van Hogendorp, 1834 - 5 Augustus - 1934. Zijn beteekenis voor de koloniale geschiedenis des lands.
50135: HALLEMA, A. - Hoe muiterij op de vloot in den tijd der Compagnie gestraft werd.
50322: HALLEMA, A. - Graaf Carlo di Vidua in Nederlandsch Oost-Indië en zijn handschriftelijk bezit in de stedelijke bibliotheek van Turijn.
50052: HALLEMA, A. - Hendrik Brouwer, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indië, 1632-1636, en zijn ,,expresse commissie" naar Bali in 1633.
50222: HALLEMA, A. - Hoe het gebruik der Nederlandsche Taal in het gebied der V.O.C. bevorderd werd in de 17de eeuw.
50430: HALLEMA, A. - Iets over afscheids- en reisliedjes van hen, die in vroeger eeuwen naar Oost en West togen. Een dichterlijk afscheid van Mr. Pieter Gerhardus van Overstraten, G.-G. van Nederlandsch-Indië (1796-1801).
50471: HALLEMA, A. - Kakkerlakken als bijnaam voor Indische Albino's. Een verklaring hiervan uit oude schrijvers over de Indiën.
50477: HALLEMA, A. - Japan, Nederland en Indië drie eeuwen geleden 1640 - 8 November - 1940.
50399: HALLEMA, A. - Koningin Wilhelmina en Raden Adjeng Kartini. Een veertigjarig Regeeringsjubileum en een kwarteeuw Kartinischolen.
50236: HALLEMA, A. - Wat de dienstreis van den Directeur van Justitie, mr. T. H. der Kinderen, in 1871 omtrent Indische Gevangenistoestanden aan het licht bracht.
59593: HALLEMA, A. - Friesland en de voormalige Compagnieën voor den handel op Oost en West. I. De Westindische Compagnie in Friesland.
70593: HALLENSLEBEN, ADOLF. - Ruhrort. Shipt the "Agnetha".
30552: HALUSA, KARL. - Principieele beschouwingen over muziekschriften voor den Inheemschen zang.
7797: HAMAD AL-JASIR. - Fî Shimâl Gharb al-Jazîra, Nusûs, Mushâhadât, lutibâ'at. (Historic Studies on North-West Arabia, in Arabic text).
72833: HAMANN, MARIE. - Portrait of Marie Hamann by Pierre Petit.
28526: HAMAYA, HIROSHI - Aizu Yaichi. 12 loose photographic plates.
30713: HAMBURG. - Plattegrond van Hamburg.
68215: HAMDY-BEY, J. - Sur une nécropole royale découverte à Saida.
76111: HAMEL, FRANK. - Lady Hester Lucy Stanhope: A New Light on Her Life and Love Affairs.
30239: HAMER, C. DEN. - De Sair Madi Kentjana vertaald.
19589: HAMER, C. DEN. - Iets over het tatoueeren of Toetang bij de Biadjoe-stammen in de z/o afd. van Borneo.
30231: HAMER, C. DEN. - Proeve eener vergelijkende woordenlijst van zes in de Z. O. Afdeeling van Borneo voorkomende taaltakken.
34058: HAMERSTER, M. - Een kijkje in de Minahassa.
56933: HAMET, SOPHIE. - Portrait of Sophie Hamet, dans la rôle de la FRochart, Les Deux Orphelines, by Carjat.
70131: HAMILTON, W. - Tableau géographique et statistique de l'Hindostan.
58232: HAMILTON, J. RANDOLPH. - La marine militaire des États-Unis; son organisation, ses navires, leur armement, dernières expériences.
57751: HAMILTON, W. A. B., A. P. RYDER, J. HALL GLADSTONE, DUNCAN DUNBAR, SAMUEL ROBERT GRAVES. - Les phares, balises et fanaux de l'Angleterre.
70249: HAMILTON, J.-P. - Voyages dans les provinces intérieures de la Colombie.
2695: HAMMEN, TH. VAN DER. - De Klokkenberg bij Denekamp. Een geologisch-palynologisch onderzoek van een Twentse es. & De archaeologische vondsten uit de Klokkenberg bij Denekamp, door C.C.W.J.Hijszler.
32420: HAMMEN, T. VAN DER. - De palynologie van het Guiana-bekken.
53690: HAMMER, E. - Über die Bestrebungen der neueren Landestopographie.
7065: HAMMERSCHMIDT, ERNST. - Äthiopische liturgische Texte der Bodleian Library in Oxford.
33826: HAMÖN, LUD. GEORGES. - Door Holland met pen en camera.
34014: HAMÖN, LUD. GEORGES. - Uit Brussel.
57708: HAMPTON-ROADS. - Combat Naval de Hampton-Roads (États-Unis), 8 et 9 mars 1862.
2295: HAMSTRA, J.TH. - Wetenschappelijke rechtspraak (Cook's Noordpoolreis).
68233: (HAMY, E.-T.). - L'art capillaire dans l'Inde, à la Chine et au Japon.
68203: (HAMY, E.-T.). - Les Pygmées à Madagascar (Ouvrage de M. de Quatrefages).
68238: HAMY, E.-T. - Étude sur les Papouas de la Mer d'Entrecasteaux
68123: HAMY, E.-T. - Review: J. Moutra, Le Royaume de Cambodge.
68116: HAMY, E. T. - Notes sur une inscription chronographique de la fin de la période Aztèque, appartenent au Musée du Trocadéro.
68077: HAMY, E.-T. - La croix de Téotihuacan au Musée du Trocadéro.
68065: HAMY, E.-T. - Note sur les figures et les inscriptions gravées dans la roche à El Hadj Mimoun, près Figuig.
68061: HAMY, E.-T. - Les Collections péruviennes du docteur Macedo. Expositions, Collections et Musées.
68154: HAMY, E.-T. - Rapport sur le Concours du Prix Logerot présenté à la Société de Géographie.
68175: HAMY, E.-T. - La science française au Mexique.
68186: HAMY, E.-T. - Études ethnologiques et archéologiques sur l'exposition coloniale et indienne de Londres.
68248: HAMY, E.-T. - Les origines du Musée d'Ethnographie. Histoire et Documents.
68236: HAMY, E.-T. - Review article: Fr. Moreau, Notice sur des silex taillés recueillis en Tunisie.
68231: HAMY, E.-T. - Note sur une ancienne du dieu Çiva, provenant des Ruines de Kampheng-Phet. Siam.
68143: HAMY, E.-T. - Étude sur les peintures ethniques d'un tombneau Thébain de la XVIIIe Dynastie.
68133: HAMY, E.-T. - Decades Americanæ. Mémoires d'archéologie et d'etnographie americaines. Un insigne des pontifes Aztèques. La pipe du King's Mound d'Ashland. Une terre-cuite des Antilles, découverte sur les rives du Goyabero, haut Orénoque. Le tombeau de los tres Molinos, près Guano (Équateur). Un caballito Péruvien. Le Tzompantli. Un anthropolithe de la Guadeloupe. Les Lacandans de la Haute Uzumacinta. L'industrie hameçonnière chez les habitants de l'Archipel Californien. Le svastika et la roue solaire en Amerique. Le cimetière deTenenepanco et les sacrifices à Tlaloc. Essai d'interprétation d'un des monuments de Copan (Honduras). Les statues de Tehuacan de las Granadas. Peintures ethnographiques d'Ignacio de Castro.
68131: HAMY, E.-T. - Les Indiens Omahas au Jardin d'Acclimatation.
68127: HAMY, E.-T. - Commentaire sur un bas-relief Aztèque de la collection Uhde.
8780: HAN BING SONG. - The Secret of Major Kido; The Battle of Semarang, 15-19 October 1945.
7934: HAN BING SONG. - An Outline of the Recent History of Indonesian Law.
7921: HAN-YI-FÊNG (FÊNG HAN-CHI). - The Chinese Kinship System.
19289: HANCOCK, IAN F. - Some Dutch-derived items in Papia Kristang.
70084: HAND, JOHN. - Particulaire sur Mysore et la cour du Radjah. Extrait du rapport de M. John Hand.
46563: HÄNDEL, GEORG FRIEDRICH. - Portrait.
49823: HANDELMANN, H. - Zwei Bronzemessern mit Thierornamenten.
49950: HANDELMANN, H. - Thongefässe des Bronzezeitalters im Kieler Museum.
769: HANDKE, PETER. - Die linkshändige Frau. Erzählung.
768: HANDKE, PETER. - Langsame Heimkehr. Erzählung.
771: HANDKE, PETER. - Die Stunde der wahren Empfindung.
50075: HANDTMANN, PREDIGER. - Altherthumsfunde in der Priegnitz im Jahre 1885.
57440: D'HANE-STEENHUYSE, CHARLES. - Le percement du Canal Interocéanique, conférence donnée.
57443: D'HANE-STEENHUYSE, CHARLES & DU FIEF. - Congrès International d'Études du Canal Interocéanique réuni à Paris le 15 Mai 1879. Rapport fait à la Société belge de géographie.
57397: D'HANE-STEENHUYSE, CHARLES. - Le Darien. Percement d'un Canal Maritime Interocéanique. Voeu International. Formulé par le Congrès de Géographie, tenu à Paris, en 1875.
68809: HANEMANN, FR. - Bemerkungen zur Karte der westlichen Mongolei.
68784: HANEMANN, FR. - Das Quellgebiet des Indus und Satledsch.
68895: HANEMANN, F. & PETERMANN, A. - Die Deutsche Afrikanische Expedition & Die Deutsche Afrikanische Expedition und ihre Beförderungs-Mittel.
68821: HANEMANN FR. - Die Entdeckungsgeschichte der nördlichsten Gebiete von Asien, zwischen Lena und Jenissei, 1734-1866.
76252: HANFSTAENGL, HANNS. - Portrait of Emilie Jauner-Krall.
72898: HANKAR, P. - Avenue Tervueren 151 - Brussel.
72916: HANKAR, P. - The English Modern Company - Gent.
69291: HANN, J. - Über die Temperatur- und Regenverhältnisse der Japanischen Inseln.
6498: HANNA, CORINNA. - Bericht über die Verteidigung der Stadt Tê-An während der Periode K'ai-Hsi 1205-1208 (K'a-shi Tê-an Shou Ch'eng Lu von Wang Chih Yüan). Ein Beitrag zur privaten Historiographie des 13.Jahrhunderts in China.
57461: HANNOT, CAPITAINE A. - L'appareil photographique de voyage.
57467: HANNOT, CAPITAINE A. - Nouvelles inventions. Appareils pour opérer en voyage et pouvant s'adapter à toutes les chambres noires de photographie.
57470: HANNOT, CAPITAINE A. - Plans en relief démontables pour l'enseignement de la lecture des cartes de M,. le liieutenant d'infanterie Goffart, attaché à l'Institut cartographique militaire.
57465: HANNOT, CAPITAINE A. - De la lecture des cartes.
57493: HANNOT, MAJOR. - A l'occasion du passage de Vénus.
32377: HANRATH, J. J. - De economische problematiek der aride en semi-aride gebieden.
31839: HANRATH, JOH. J. - De geograaf in het ontwikkelings-team.
46613: HANSA. - Portrait. Damen-Orchester ,,Hansa". Direction: R. Mühlenfort.
68188: HANSEN, SÖREN. - Note sur un tumulus de la Vallée de Calabasso, près Coronel (Chili).
55350: HANSEN, GEORG E. - Portrait of Wilhelmina Neruda.
19037: HANSEN, J. F. K. - De groep Noord- en Zuid-Pageh van de Mentawei-Eilanden. Ethnografische beschrijving.
70569: HANSEN, BEN - China. Chinese grandmother with grandchild in the street with all kinds of attributes.
70570: HANSEN, BEN - China. Group of toddlers practising tai-ch in the street.
76101: HANSEN, THORKILD. - Arabia Felix. The Danish Expedition of 1761-1767.
60683: HANSMA, LAURENS. - Geillustreerd weekblad voor fotografie 10e, 12e en 13e jaargang.
8405: HANSON, F. ALLAN AND FLOYD MILLER. - The Wife's Brother's Wife and the Marriage Contract: A Structural Analysis.
69708: HANSTEEN, M. - Remarques prélilinaires sur les expéditions anglaises de 1818.
71835: HÂRD, G. - Queen Astrid of Belgium.
71812: HÂRD, G. - Z.K.H. Prins Karel van Zweden.
73289: HÅRD, E. - Portrait of King Gustav V of Sweden.
73312: HÅRD, E. - Portrait of Prins Carl of Sweden and Norway.
32963: HARDAKER, M. B. - An Introductory Vocabulary of Suluk.
58998: HARDANGER. - Espelandsfos, Hardanger - Norge.
59009: HARDANGER. - Bondhusbra, Hardanger - Norge.
58999: HARDANGER. - Bondhusbra, Hardanger - Norge.
59011: HARDANGER. - Skaeggedalsfos, Hardanger - Norge.
59010: HARDANGER. - Løvning, Hardanger - Norge.
2572: HARDENBERG, MR. H. - De landgraaf in de Heerler Heide.
70345: HARDY, R. W. - Voyages dans l'intérieur du Mexique. (Extrait).
37378: HAREN NOMAN, THEODORUS JOSEPHUS VAN. - Portrait of Theodorus Josephus van Haren Noman, with short biography of Theodorus Josephus van Haren Noman, Directeur de la Ned.-Ind. Handelsbank et de la Ned. Ind. Landbouw-Maatschappy, Amsterdam.
58040: HARENG-MORUE. - Pêche du hareng et de la morue sur les cotes d'Écosse et de l'Ile de Man en 1865.
57685: HARENG. - La Pêche du Hareng en Hollande en 1860.
58239: HARENG. - Pêche du hareng en Écosse (Campagne de 1867).
6972: HARGREAVES, JOHN D. - France and West Africa. An anthology of historical documents.
981: HARICH, WALTHER. - E.T.A.Hoffmann. Das Leben eines Künstlers.
4763: HÄRING, PETRA & YU-CHIEN KUAN. - Magnificient China. A guide to Its Cultural Treasues.
53616: HARISPE, PIERRE. - Le Pays Basque. Histoire - Langue - Civilisation.
31950: HARKEMA, R. C. - The ports and acces routes of landlocked Zambia.
30364: HARLOFF, A. J. M. - Opgave van oudheden in het district Balapoelang.
2993: HARLOFF, DR. CH.E.A. EN DR. A. PANNEKOEK. - De omgeving van de Boroboedoer.
33442: HARMAND, DR. - Reisherinneringen uit Achter-Indië.
2416: HARMAND, J. - De l'état de l'ethnographie Indochinoise.
19487: HARMSEN, L. K. - Menangkerbausch-Maleische raadsels, meêgedeeld.
19475: HARMSEN, L. K. - Vijftig Menangkabausche Pantoens met eene verklarende woordenlijst.
68499: HARNIER, WILHELM VON. - Wilhelm von Harnier's Reise am Nil, von Assuan bis Chartum und Roseires. Notizen, gesammelt auf einer Wanderung im Jahre 1859.
57529: HAROU, A. - La Hestre. Etude de géographie locale.
57514: HAROU, ALFRED. - Géographie locale. La Commune de Bois-d'Haine (Hainaut).
57573: HAROU, A. - Wilryck. Étude de géograpie locale.
57564: HAROU, A. - Promenade aux environs d'Anvers.
57509: HAROU, ALFRED. - L'Archipel des Andamans.
57558: HAROU, ALFRED. - Le Port d´Amsterdam.
34375: HARPER, G. C. - The Miri Field 1910-1972.
29192: HARREBOMÉE, G. J. - Eene bijdrage over den feitelijken toestand der bevolking in de Lampongsche Districten. Rangen en waardigheden, uitspanningen en kleeding, godsdienst, huwelijk en de positie der vrouw.
2233: HARRIS, L.E., A.M.I. MECH. E., MEMBER. - Sir Cornelius Vermuyden. An evaluation and an appreciation.
34268: HARRISSON, TOM. - Niah caves: Progress Report to 1967.
31690: HARRISSON, BARBARA. - A New Bibliography for Borneo (in German). (Review).
32539: HARRISSON, BARBARA. - Niah's Lobang Tulang: ("Cave of Bones).
32600: HARRISSON, BARBARA. - Near to Ngadju (Rhinish Missionaries in South Borneo, 1836-1913).
32549: HARRISSON, BARBARA. - Summer Comes to the Kuala Niah.
32974: HARRISSON, BARBARA AND O. T. BAMBI BIN UNGAP. - Tapadong - 700 Years of Cave History in Sabah.
32609: HARRISSON, BARBARA. - "Cave of Bones"- New Finds, 1959.
32982: HARRISSON, BARBARA AND MICHAEL CHONG. - Stories from Kinabatangan Caves, Sabah.
32981: HARRISSON, BARBARA. - Upiusing - a late burial cave at Niah.
31677: HARRISSON, TOM. - Origins and Attitudes of Brunei Tutong-Belait-Bukit-Dusun, North Borneo "Dusun" and Sarawak "Bisayan", Meting and other Peoples.
8131: HARRISSON, TOM. - Borneo Writing.
31675: HARRISSON, TOM. - "The Ming Gap" and Kota Batu, Brunei (With an appeal help).
8081: HARRISSON, TOM. - Borneo Death.
34324: HARRISSON, BARBARA. - The Nesting Behaviour of semi-wild juvenile Orang-utans.
34282: HARRISSON, BARBARA. - A Niah Stone Age Jar-Burial, C-14 Dated.
34270: HARRISSON, BARBARA. - A Classification of Stone Age Burials from Niah Great Cave, Sarawak.
31678: HARRISSON, TOM. - The Diary of Mr. W. Pretyman - III & IV. (First President of Tempassuk, North Borneo).
31701: HARRISSON, TOM. - Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas) -5. Semah Ceremonies, 1949-58.
32538: HARRISSON, TOM. - The Caves of Niah: A History of Prehistory.
32551: HARRISSON, TOM & MARICAN SALLEH. - Coconuts and the Ming Cap: in Brunei and Sarawak. Coconut Pieces from Kota Batu, Brunei. Origin of Sarawak Coconuts.
32547: HARRISSON, TOM. - A Montane Bird at Cave Level.
32556: HARRISSON, TOM. - Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas). (7) Long-Term Tagging Returns, 1952-8.
32597: HARRISSON, TOM AND A. K. MARICAN SALLEH. - Sarawak Malay Fishing Cycles (A Preliminary Note).
32601: HARRISSON, TOM. - A Fine Wine-Pot (for Brunei).
32615: HARRISSON, TOM. - An All-round Museum in a Small Country.
32603: HARRISSON, TOM. - Radio Carbon - C-14 Datings B. C. from Niah: a Note.
32656: HARRISSON, TOM. - A Remarkably Remote Orang-utan: 1958-60.
32650: HARRISSON, TOM. - Niah Cave Oyster Shell (A Note).
32627: HARRISSON, TOM. - Malay Survey: "The Land behind the Sea".
32626: HARRISSON, TOM. - Australasia? (a review article).
32621: HARRISSON, TOM. - Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas): 8 - First Tag Returns outside Sarawak, 1959.
32670: HARRISSON, TOM AND A. K. MARICAN SALLEH. - Some Malay Fishing Cycles - II (A Second Note).
32949: HARRISSON, TOM . - The Malays of South-West Sarawak before Malaysia.
32671: HARRISSON, TOM AND A. K. MARICAN SALLEH. - Nuts and malays on Tanjong Datu.
32954: HARRISSON, TOM . - The Sea-going Cuckoo and other themes significant in the Saribas Story.
32968: HARRISSON, TOM . - Food Diversity - a nice Bulbul example.
32958: HARRISSON, TOM . - Papuan Shield, Tibetan Beads, etc., inside Borneo.
32964: HARRISSON, TOM . - Bark-Beaters from Sabah, Sarawak and Kalimantan.
32969: HARRISSON, TOM . - Food Capacity of a Green-Breasted Pitta P. sordida.
32971: HARRISSON, TOM . - Notes on Marine Turtlrs - 15: Sabah's Turtle Islands.
32977: HARRISSON, TOM. - "Dusun" Jars: from Mayfair and Friesland through Cairo to Sabah.
32976: HARRISSON, TOM. - "Turtle-Ware" from Borneo Caves.
32984: HARRISSON, TOM. - Six specialised Stone Tools from Upland and South-west Borneo.
32991: HARRISSON, TOM. - Punan Busang Bird Names.
32985: HARRISSON, TOM. - Interesting Bronzes with some Ceramic Parallels from Brunei and Sarawak.
32995: HARRISSON, TOM. - The Malohs of Kalimantan: Ethnological Notes.
33003: HARRISSON, TOM. - Notes on Marine Turtles - 16. Some Loggerhead )and Hawksbill) Comparisons with the Green Turtle.
33002: HARRISSON, TOM AND LOH CHEE YIN. - To Scale a Pangolin.
33162: HARRISSON, TOM. - Maloh Coffin Designs & A Handsome Bronze Jar from inland Borneo & A small "Dusun-type" Jar in the Sarawak Museum.
33170: HARRISSON, TOM. - Bats netted in and round Niah Great Cave, 1965-6.
33168: HARRISSON, TOM. - Lobang Angus, a Frequentation Cave at Niah -I.
33171: HARRISSON, TOM AND BARBARA. - Flying Foxes (Pteropus) over Niah Cave Area, 1965-66.
33176: HARRISSON, TOM. - Cold-blooded Vertebrates of the Niah Cave Area.
33174: HARRISSON, TOM AND J. L. REAVIS. - The Sarang Caves in Sarawak.
33177: HARRISSON, TOM. - Notes on Robber Wasps (Sphex diabolicus) in NIah Caves.
33182: HARRISSON, TOM. - Notes on Marine Turtles-17: Sabah and Sarawak Islands Compared.
33181: HARRISSON, TOM. - A record-size Lanthanotus alive (1966): Casual Notes.
34263: HARRISSON, TOM. - Ceramic Crayfish and related Vessels in Central Borneo, the Philippines and Sweden.
34266: HARRISSON, TOM. - A Miniature "Burial Pot" from Niah Great Cave.
34277: HARRISSON, TOM. - Borneo Bird Notes, 1966-7 from various hands & Notes on Marine Turtles.
34271: HARRISSON, TOM AND STANLEY J. O'CONNOR, JR. - The "Tantric Shrine" excavated at Santubong.
34284: HARRISSON, TOM. - Catfish (Leiocassis?) in Niah Great Cave Deposit.
34280: HARRISSON, TOM AND S. J. O'CONNOR, JR. - The Prehistoric Iron Industry in the Sartawak River Delta: Evidence by Association.
34281: HARRISSON, TOM. - Tanjong Tegok: a prehistoric "cemetery" on the South China Sea.
34291: HARRISSON, TOM AND BARBARA. - Iban and Ngaju: a Significant Bird Folklore Parallel.
34285: HARRISSON, TOM. - GOLD: West Borneo and Philippine Crafts Compared.
34307: HARRISSON, TOM AND S. J. O'CONNOR, JR. - Gold in West Borneo.
34329: HARRISSON, TOM. - The Puzzling "Waisted Stones": from Borneo to Easter Island?
34311: HARRISSON, TOM. - "Turtle Ware" and "Phallic Tops" from Borneo, Fiji and Elswhere.
34370: HARRISSON, TOM. - Sarawak Status of the Tree Sparrow (Passer montanus) and Moorhen (Gallinula Chloropus) in Borneo.
34373: HARRISSON, TOM. - Niah Cave Double-Spouted Vessels.
34372: HARRISSON, TOM. - Radio-Carbon Dates for Sabah and Brunei (related to Sarawak).
34383: HARRISSON, TOM. - Dancing out "the Journey of the Dead".
34396: HARRISSON, TOM. - The Borneo Stone Age - in the Light of Recent Research.
58929: HARSCAMP. - Legerplaats.
31943: HART, H. W. TER. - Industrieel Zuid Wales: een probleemgebied binnen het Verenigd Koninkrijk.
30050: HART, A. VAN DER. - Het grondbezit in de Residentie Tapanoeli.
12500: HARTEN, J. A. - Beknopt overzicht van de landbouw der Bantu's in de Unie van Zuid Afrika en zijn problemen.
2866: HARTEN, J.D.H. - De ontwikkeling van de landbouw in Groningen gedurende de achttiende en negentiende eeuw. Kanttekeningen bi de inaugurale rede van prof. dr. E.W. Hofstee.
12509: HARTEN, J. A. - Overzicht der wetgeving inzake bodembescherming in de Unie van Zuid Afrika.
64705: HARTERT, ERNST. - Völkerverschiebungen in Westafrika.
64699: HARTERT, ERNST. - Aus den Tabakspflanzungen und Wäldern in Nordost-Sumatra.
64683: HARTERT, ERNST. - Salanga (Junk Ceylon or Puhket Island).
5527: HARTIG, PROF., H. J. VETH, RITSEMA, A.O. - Geographie en zoölogie. Naar aanleiding van nieuwe geschriften.
18725: HARTILIEFF, J. D. - Een instructie voor een inlandsch hoofd uit den engelschen tijd.
67895: HARTLAUB, G. - Abbé Armand David.
837: HÄRTLING, PETER. - Nachgetragene Liebe.
1877: HARTMANN, M.A. - De werkende vulkanen van het eiland Lomblèn (Solor Archipel).
50670: HARTTMANN, HERMANN. - Ethnographische Studie über die Baja.
65566: HARTWEG, RAOUL. - Ossements anciens de l'Ile Maré (Iles Loyauté).
65588: HARTWEG, RAOUL. - Ossements anciens de l'Île de Maré (l'Îles Loyalty).
66147: HARTWEG, RAOUL. - Les squelettes humains anciens du village de Sao.
1676: HARZ. - Im malerischen Harz. Glass-slides.
74152: HASAN, NOORHAIDI. - The Tuhfat al-Raghibin. The work of Abdul Samad al-Palimbani or of Mohammad Arsyad al-Banjari?
38491: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS. - Uit den vreemde.
1054: HASSAMANN, O. UND H. ZINGERLE. - Untersuchung bildlicher Darstellungen und sprachlicher Äusserungen bei Dementia praecoc.
58429: HASSELMAN, C. J. - Lotsverbetering voor de ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië.
31315: HASSELMAN, J. J. - Over de kwijting der landrenten in arbeid en in geld.
37379: HASSELT, DR. F. VAN. - Portrait of Dr. F. van Hasselt, after a photograph by Schotel, Rotterdam, with short biography of Dr. F. van Hasselt, de la maison Ruys & Cie, Rotterdam.
3667: HASSELT, PROF. A.L. VAN. - Feestrede ter gelegenheid van de plechtige ontvangst van Dr. A.W.Nieuwenhuis te Amsterdam.
3702: HASSELT, J.H. VAN. - Goninie-expeditie. Mededeelingen.
19021: HASSELT, P. J. F. VAN. - De legende van Mansren Mangoendi.
3691: HASSELT, J.H. VAN. - Ondergrondsche wateren in Zuidelijk Australië.
30220: HASSELT, J. L. VAN. - Eenige aanteekeningen aangaande de bewoners der N. Westkust van Nieuw Guinea, meer bepaaldelijk den stam der Noefooreezen. Tweede Gedeelte.
3684: HASSELT, J.H. VAN. - Een Trans-Australische spoorweg.
19808: HASSELT, J. L. VAN. - Aanteekeningen aangaande de gewoonten der Papoeas in de Dorehbaai, ten opzichte van zwangerschap en geboorte. & Aanvulling.
5539: HASSELT, J. C. VAN. - De Onderafdeeling Bangkala, geographisch en ethnologisch geschetst.
30359: HASSELT, F. J. F. - Gebruik van vermomde taal door de Nufooren. & Nog iets over vermomde taal in het Nufoorsch en over Nufoorsche raadsels.
20181: HASSELT, F. J. F. VAN. - Iets over de Roem Seram en over Nanggi, (naar aanleiding van Feuilleteau de Bruyn's rapport, gepubliceerd door het Encyclopaedisch Bureau).
51027: HASSELT, A. L. VAN. - De administratieve indeeling van Padang-Lawas en eenige cijfers.
51029: (HASSELT, A. L. VAN). - De Afrika expeditie van Vittorio Bòttego.
51035: (HASSELT, A. L. VAN). - Uitbreiding van Frankrijk's bezittingen in Afrika. - De strijd om de Niger. - Gentil - Marchand - Bonchamps - Cavendish.
29165: HASSELT, A. L. VAN. - Een taalkundig verdrag. (Sumatra).
51077: (HASSELT, A. L. VAN). - Tapanahoni-Expeditie.
19659: HASSELT, A. L. VAN. - Nota betreffende de rijstcultuur in de Residentie Tapanoeli, samengesteld uit bijdragen van de in die Residentie dienende ambtenaren van het Binnenlandsche Bestuur.
3575: HASSELT, A.L. VAN EN H.J.E.F. SCHWARTZ. - De Poelau Toedjoeh in het zuidelijk gedeelte der Chineesche Zee.
18074: HASSELT, A.L. VAN. - Nieuwe onderzoekingstochten van Dr. Paul Sarasin en Dr. Fritz Sarasin op Celebes.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27