Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59702: GAAY FORTMAN, B. DE. - Staatkundige geschiedenis van Curaçao. (De Curaçaosche begrooting voor 1936).
59722: GAAY FORTMAN, B. DE. - Pamfletten over Curaçao.
59724: GAAY FORTMAN, B. DE.. - De geschiedenis der Luthersche gemeente in Berbice.
59699: GAAY FORTMAN, B. DE. - Bevolkingcijfers van Curaçao.
59644: GAAY FORTMAN, B. DE. - P. A. Euwens O.P.+
59634: GAAY FORTMAN, B. DE. - Staatkundige geschiedenis van Curaçao.& Staatkundige geschiedenis van Curaçao (De Curaçaosche begrooting voor 1935).
59619: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1934.
59745: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba van 1804 tot 1806. Het bestuur van den Gouverneur J. P. Changuion. & Gerschiedkundige Sprokkelingen III. Uit het jouirnaal van den Gouverneur Changuion.
59337: GAAY FORTMAN, B. DE. - De oprichting der Curaçaosche schutterij.
59326: GAAY FORTMAN, B. DE. - Megelingen.
59317: GAAY FORTMAN, B. DE. - Munt- en geldmoeilijkheden op Curaçao vóór honderd jaar.
59592: GAAY FORTMAN, B. DE. - Prof Dr. Dr. C. van Vollenhoven +.
59522: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1931.
59447: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1930.
59301: GAAY FORTMAN, B. DE. - Hoe Cantz'laar gouverneur van Curaçao werd.
59308: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1925.
59605: GAAY FORTMAN, B. DE. - Vrijheid van drukpers en recht van vergadering.
59561: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1932.
59237: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een gevecht voor de haven van Curaçao.
59224: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao, de voorstellen van den gouverneur in het belang van de economische opheffing der kolonie.
59354: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een wonderlijke onderneming tegen Porto-Rico.
59271: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over de bestuursinrichting van Curaçao. West-Indische koloniale autonomie I - IV.
59234: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een staatsrechtelijk vraagstuk. (Begrooting voor 1922). & Nog een staatsrechtelijke kwestie.
59223: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1921.
59692: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao in 1782.
59583: GAAY FORTMAN, B. DE. - Benjamin de Sola.
59208: GAAY FORTMAN, B. DE. - ,,Eene bladzijde uit de geschiedenis van Sint Eustatius.
59795: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gerschiedkundige Sprokkelingen V. Een voorgenomen emigratie van Curaçao naar Trinidad in 1830?
59799: GAAY FORTMAN, B. DE. - Nieuwe gegevens over de inbezitneming van Curaçao op den nieuwjaarsdag van 1807.
59349: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gouverneur Cantz'laar en de bloedige gebeurtenis van i Juni 1824.
59737: GAAY FORTMAN, B. DE. - Geschiedkundige sprokkelingen I. De Indianen op Bonaire.
59422: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1929 II.
59346: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1926.
59379: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1927.
59826: GAAY FORTMAN, B. DE. - De kolonie Curaçao onder Engelsch bestuur van 1807 tot 1816.
59807: GAAY FORTMAN, B. DE. - Het vergaan van de Zeemeeuw in 1825.
59801: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gerschiedkundige Sprokkelingen VI. Een eigenaardige predikant (Ds. P. J. van Esch).
59788: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gerschiedkundige Sprokkelingen IV. Nederlanders op Curaçao.
59740: GAAY FORTMAN, B. DE. - Geschiedkundige sprokkelingen II. Willem August (van) Spengler.
59263: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1922.
59185: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1920.
59190: GAAY FORTMAN, B. DE. - Vreemdelingen? (Curaçao, Antillen).
59367: GAAY FOIRTMAN, B. DE. - Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-1828.
49884: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao 50 jaren geleden en thans.
49977: GAAY FORTMAN, B. DE. - De gouverneur van Curaçao en de politie te Willemstad.
49927: GAAY FORTMAN, B. DE. - De oorsprong van de werving van negers voor het Indische leger.
50248: GAAY FORTMAN, B. DE. - Drie eeuwen samen Nederland en Curaçao 1634-1934.
50262: GAAY FORTMAN, B. DE. - Pamfletten over Curaçao.
59735: GAAY FORTMAN, B. DE & C. R. WEYTINGH. - Aanvulling van de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië. Bestuursregeling van Curaçao. & Het onderwijs in Suriname. & Het onderwijs in Curaçao.
59220: GAAY FORTMAN, B. DE. - De vooruitgang der Nederlandsche West-Indische eilanden.
59175: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1920.
59720: GAAY FORTMAN, B. DE. - Twee verzoekschriften aan den koning over de landbouwpolitiek van Gouverneur Raders in Curaçao.
59327: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een aanvulling van Bordewijks ontstaan en ontwiukkeling van het staatsrecht van Curaçao.
59597: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1933.
59435: GAAY FORTMAN, B. DE. - De West-Indische maatschappij.
59417: GAAY FORTMAN, B. DE. - Koning Willem I en het eiland Ruatan.
66873: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1923.
66903: GAAY FORTMAN, B. DE. - Mr. Th. J. A. Nuyens +.
66914: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een bladzijde uit de geschiedenis van Curaçao.
66921: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een belangrijk dagboek.
66925: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1924.
65964: GABORIEAU, MARE ET MIREILLE HELFFER. - Problèmes posés par un chant de Tihar.
20192: GABRIEL, C. - Kriegszug der Bondjol unter Anführung des Tuanku Rau in die Batakländer, zusammengetragen von Guru kenan Huta Galung und aus dem Batakschen ins Deutsche übersetzt.
46055: GABRIEL, P. J. C. - Portrait, by Delboy-Baer.
58231: GADAUD, L. - L'artillerie de la marine Française en 1868.
2414: GADEN, HENRI - Du nom chez les Toucouleurs et peuls islamisés du Fouta Sénégalais.
4450: GADSBY, JOHN. - My Wanderings. Being Travels in the East in 1846-47, 1850-51, 1852-53. Two Volumes.
57733: GAIGNERON, L. A. - Immigration Indienne. Rapport sur le voyage du trois-mats le suger transportant un convoi d'Indiens immigrants de Pondichéry à la Guadeloupe.
10032: GAIRDNER, W.H.T., - Egyptian Colloquial Arabic. A Conversation Grammar.
58120: GALACHE. - Nouvelles méthodes pour déterminer la position d'un navire près de la cote.
60055: GALEN , P. VAN. - Over het herleiden van een middelbaar tijdverloop tot waren tijd, sterretijd, enz.
29519: GALESTIN, TH. P. - Aanteekeningen over de Arjuna-Wiwaha op Tjandi Djago.
29664: GALESTIN, TH. P. - Aantekeningen bij een bronzen lamp van Java.
36776: GALESTIN, TH. P. - Een Hindoejavaansch gouden sieraad.
49781: GALESTIN, TH. P. - Een raadselachtig gouden voorwerp uit het oude Java.
36782: GALESTIN, TH. P. - Tantri-illustraties op een Balisch doek.
50785: GALESTIN, TH. P. - Eenige Balische illustraties bij het Oudjavaansche gedicht Smaradahana.
50816: GALESTIN, TH. P. - Enkele notities in verband met de ,,Kjahi Ontro Koesomo". (Mededeelingen).
46701: GALILEI, GALILEO. - Portrait, after a painting by Giusto Sustermans.
29601: GALIS, K. W. - Een stenen artefact van Nederlands Nieuw-Guinea. Korte mededelingen.
29587: GALIS, K. W. - Het Eram-feest te Bonggrang.
19268: GALIS, K. W. - Eerste rotsgraveringen in Nederlands Nieuw-Guinea ontdekt.
19270: GALIS, K. W. - Nieuw-Guinea journalistiek.
19246: GALIS, K. W. - Nieuwe brons-vondsten in het Sentani-district.
29638: GALIS, K. W. - Oudheidkundig onderzoek in Nederlands Nieuw Guinea. Met naschrift van A. N. J. Thomassen à Thuessink van der Hoop.
20426: GALIS, K. W. - Seloemase notities.
19273: GALIS, K. W. - Recent oudheidkundig nieuws uit westelijk Nieuw-Guinea.
8503: GALJART, BENNO. - Pooling as a Contemporary Phenomenon.
46645: GALLAND, (JULIEN CLAUDE). - Recueil des Rits et Cérémonies du Pelerinage de la Mecque, auquel on a joint divers Ecrits relatifs à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs des Turcs.
3630: GALLAS, P.A. - Bijdrage tot de kennis van het landschap Posso.
66317: GALLAY, ALAIN. - Peintures rupestres récentes du Bassin du Niger (Propos de recherches).
3961: GALLÉ, P.H. & DR. A. A. BEEKMAN. - De storm van 13-14 Januari 1916 & De stormvloed van 13-14 Januari 1916.
2791: GALLÉ, P.H. - De stormvloeden van 3, 4 en 5 Febr. 1825.
3981: GALLÉ, P.H. - Over het verband tusschen schommelingen in de sterkte van den Noordoostpassaat van den Atlantischen Oceaan en schommelingen in verschijnselen op hydrografisch en meteorologisch gebied in Europa.
35826: GALLÉE, JOHAN HENDRIK. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Original typescript.
31870: GALLEZ, PAUL. - About three water transfer projects in Northern Patagonia.
56928: GALLI-MARIÉ, CÉLESTINE. - Portrait of Célestine Galli-Marie by Pierre Petit.
53893: GALLIENI, COMMANDANT. - Exploration du Haut Niger, 1880-1882.
33674: GALLIÉNI. - Op reis met generaal Galliéni.
52828: GALLIENI, LE LIEUTENANT-COLONEL. - Deux Campagnes au Soudan Français, 1886-1887, 1887-1888.
18684: GALLOIS, J. G. A. - Korte aanteekeningen, gehouden gedurende eene reis langs de oostkust van Borneo, verrigt op last van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, in den jare 1850.
34336: GALVIN, A. D. - How Balan Nyaring ventured to Alo Malau (A Kenyah epic story).
33166: GALVIN, A. D. - Kenyah Figures of Speech.
34295: GALVIN, A. D. - Mamat Chants and Ceremonies, Long Moh (Upper Baram).
34378: GALVIN, A. D. - Kenyah Omen Birds and Beasts.
33155: GALVIN, A. D. - Some Baram Kenyah Songs.
34359: GALVIN, A. D. - The Kenyah Farming Year.
58256: GAMBAR,E. (TRADUIT). - Croisière de l'escadre cuirassée anglaise de la Manche en 1868.
58257: GAMBAR,E. (TRADUIT). - Rapport au Congrès des État-Unis sur l'artillerie de marine.
66124: GANAY, SOLANGE DE. - Role protecteur de certaines peintures rupestres du Soudan Français.
66208: GANAY, SOLANGE DE. - Graphes Bambara des nombres.
66186: GANAY, SOLANGE DE. - Un jardin d'essai et son autel chez les Bambara.
66162: GANAY, SOLANGE DE. - Le xylophone chez les Sara du moyen Chari.
66170: GANAY, SOLANGE DE ET MARCEL GRIAULE. - Notes sur les Piroques et la pêche dans la région du Bahr Salamat.
66098: GANAY, SOLANGE DE. - Notes sur le culte du lebe chez les Dogon du Soudan Français.
60532: GAND. - Le Château des Comtes.
65864: GANDELIN, J.-M. - Étude sur les poteries de Sless. Exemple du travail d'artisans dans les tribus marocaines.
7752: GANGULEE, N. - The Teachings of Sun Yat-Sen. Selections from his Writings. Compiled and introduced.
31866: GANS, H. A. DE. - De recente daling van het Nederlands geboortecijfer.
65700: GARANGER, JOSÉ. - Datation de vingt et un sites archéologiques de la Polynésie française et des Nouvelles=Hébrides par la méthode du C. 14.
6524: GARBINI, GIOVANNI. - Alte Kulturen des vorderen Orients. Architektur, Wandmalerei, Plastik, Keramik, Metallarbeiten, Siegel.
53975: GARDE, TH. V. - Un Été au Groenland.
33604: GARDE, TH. V. - Een zomer op Groenland.
55443: GARDINER, ALAN H. - Catalogue des caractères d'impression hiéroglyphiques égyptiens d'après les matrices appartenent à Alan H. Gardiner. En deux dimensions - 18 points et 12 points avec grandeurs intermédiaires.
31148: GAREBEK MOELOED. - Djokdjokarta. (Fragment uit een Reisverhaal). Garebek Moeloed.
34341: GARMAN, M. A., P. D. GRIFFITHS AND R. J. WALES. - Murut (Lun Bawang) Prepositions and Noun-Particles in Children's Speech.
58903: GARMISCH. - Marktplatz gegen Zugspitzengruppe (2904 m).
33195: GARNIER, FRANCIS. - Voyage d'exploration en Indo-Chine, 1866-1867-1868.
6414: GARNIER, E. - Voyages dans l'Asie méridionale. Hindoustan, Indo Chine, Sindhy, Lahore, Caboul et Afghanistan, depuis les temps les plus reculés.
33353: GARNIER, FRANCIS. - De Indo-Chineesche grenslanden.
54122: GARNIER, FRANCIS. - Kambodja.
58247: GARNIER, FRANCIS. - Voyage d'exploration en Indo-Chine.
33436: GARNIER, FRANCIS. - De Fransche expeditie naar Tong-King, 1873.
58042: GARNIER, J. - Rapport sur les gisements de fer chromé dans la partie sud de la Nouvelle-Calédonie.
33296: GARNIER, JULES. - Nieuw-Caledonië.
57393: GARNIER, JULES. - Voyage à la Nouvelle-Calédonie XIV-XIX, 1863-1866.
58083: GARNIER. - Excursion dans la partie Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie faite en mars 1866.
55108: GARRICK, DAVID. - Portrait engraving of David Garrick.
66829: GARTH TAYLOR, J. - Indian-Inuit relations in Eastern Labrador, 1600-1976.
46624: GASSENHAUER. - ,,Gassenhauer", Marie, Marie!. Hans Deppe, Martin Jacob, Albert Hoermann, Wolfgang Staudte, Ina Albrecht.
39687: GASUNDER. - Koken Experimental Long-Range Record Research Aircraft.
50080: GATSCHET, ALBERT S. - Der Yuma-Sprachstamm nach den neuesten handschriftlichen Quellen. Dritter Artikel & Vierter Artikel.
5795: GAUA - HAJAR SILCILI. - De Platte Grond en het Gezigt der Galdery van een Tempel te Gaua; en eene Grot na by Hajar Silcili.
67031: GAUD, FERNAND. - Organisation politiue des Mandja (Congo).
67027: GAUDEFROY-DEMOMEYNES & ARNOLD VAN GENNEP. - Linguistique et sociologie. I. Rites, métiers, noms d'agent et noms de métier en arabe. II. Essai d'une théorie des langues spéciales.
6970: GAUDEFROY-DEMOMBYNES, R. - L'oeuvre Française en matière d'enseignement au Maroc.
66101: GAUDICHE, CAPITAINE. - La langue Boudouma.
66218: GAUDIO, ATTILIO. - Notes sur le Sahara Espagnol.
51172: GAURISANKAR (MOUNT-EVEREST). - Naar den top van de Gaurisankar.
838: GAUTHIER, THEOPHIL. - Die verliebte Tote.
46105: GAUTIER, P. - Portrait.
65552: GAUTIER, JEAN. - Tahiti danS la littérature Française à la fin du XVIIIe sièecle. Quelques ouvrages oubliés.
63369: GAVARNI. - Aus: Physionomie de la population de Paris, 1832.
63371: GAVARNI. - Journal des Gens du Monde, Paris, 1834, Februar.
63366: GAVARNI. - La Mode, Paris, 1831, April.
63365: GAVARNI. - La Mode, Paris, 1830.
63367: GAVARNI. - La Mode, Paris, 1831.
63368: GAVARNI. - La Mode, Paris, 1831, Juli.
63370: GAVARNI. - Journal des Gens du Monde, Paris, 1833, December.
54977: GAY-LUSSAC, JOSEPH LOUIS. - Portrait engraving of Joseph Louis Gay-Lussac.
33056: GAY, CHARLES. - La Capitaine Palliser et l'Exploration des Montagnes Rocheuses, 1857-1859.
66060: GAY, CAPITAINE. - Sur la "Sébiba".
33800: GAYET, ALBERT. - Verscholen hoekjes in Egypte.
2827: GAZENBEEK, JAC. - Zwervend over de Neder Veluwe.
64773: GEBAUER, HEINRICH. - Die Waldungen des Königreichs Sachsen & Heft 1, Band XVIII, 1896.
33381: GEBETSBUCH. - Blüthen aus dem Paradiese der Kirche. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen von einem Priester der Erzdiöcese Köln.
57554: GEELHAND, A. - Le Congo à l´exposition d´Anvers.
19209: GEEROMS, H. - Over de derde persoon meervoud in het Austronesisch.
8110: GEERTZ, CLIFFORF. - Tihingan: A Balinese village.
33821: GEFFROY, GUSTAVE. - In Zuid-Bretagne.
33762: GEFFROY, GUSTAVE. - Reis door Bretagne. & In Midden-Bretagne.
46008: GEIBEL, EMANUEL VON. - Portrait.
66996: GEIJSKENS, D. C. - Documentary information about the Surinam Wama or Akurio Indians.
66971: GEIJSKES, D. C. - Natuurwetenschappelijk onderzoek van Suriname: 1945-1965.
1781: GEIJSKES, D.C. EN H. SCHOLS. - Topografische observaties bij twee verkenningstochten boven noordelijk Suriname.
2353: GEIJSKES, D.C. - On the structure and origin of the sandy ridges in the coastal zone of Suriname.
1774: GEIJSKES, DR. D.C. - Enkele waarnemingen uit de lucht van de kust van Suriname en Demerara.
5395: GEIJSKES, DR. D. C. - Luchtfotografie en zwampbegroeiing in Suriname.
66974: GEIJSKES, D. C. - Zoölogisch onderzoek van Suriname: 1945-1965.
31259: GEIL, W. G. C. - Mededeelingen over den waterstaat op Java in 1850, van den ingenieur W. G. C. Geil.
8664: GEIRNAERT, DANIELLE C. - The Pogo Nauta Ritual in Laboya (West Sumba): Of Tubers and Mamuli.
64741: GELCICH, E. - Zur Geschichte regelmässiger Schiffahrtsverbindungen zwischen Europa und Ostindien.
64721: GELCICH, EUGEN. - Die Bedeutung Dieppes im Zeitalter der grossen Länder-Entdeckungen.
64730: GELCICH, E. - Die österreichisch-ungarischen Kurorte am Adriatischen Meere.
3925: GELDER, DRS. J.K. VAN. - Waarschijnlijk stroomgebied van de Mamberamo.
7790: GELDER, GEERT JAN VAN AND ED DE MOOR (EDITED). - The Middle East & Europe. Encounters & Exchanges.
3626: GELDER, W. VAN. - De Residentie Bantam; plaatsbeschrijving en bevolking.
3599: GELDER, W. VAN. - De Residentie Madoera.
34239: GELDEREN-DE WITTE, F. - Een voetreis door de Provence. (Uit een dagboek).
57857: GELLÉ. - Notice sur Porto-Novo (Côte occidentale d'Afrique).
57555: GÉNARD, P. - Le commerce d´Anvers au XIIe siècle.
49212: GENERAL DYNAMICS. - YF-16, 568, second prototype, 1974.
45489: GENERAL ELECTRIC. - A report of General Electric's newest production jet engine ... J79. First Mach 2 U.S. Turbojet.
34088: GENÈVE. - Aan het meer van Genève.
67026: GENNEP, ARNOLD VAN. - Une nouvelle écriture nègre; sa portée théorique.
29268: GENNEP, J. L. VAN. - Bijdrage tot de kennis van den Kangéan-Archipel.
2405: GENNEP, A. VAN. - Remarques sur l'imagerie populaire.
3592: GENNEP, J.L. VAN. - Opmerkingen naar aanleiding van Dr. J.H.F. Kohlbrugge's "Geographische beschrijving van het Jang-Gebergte (Argopoera) op Java".
57409: GENONCEAUX, L. - Les Explorations de Stanley.
63551: GENOVA. - Truogoli di S. Brigida.
2352: GENSCHOREK, WOLFGANG. - Im Alleingang durch die Wüste. Das Forscherleben des Gerhard Rohlfs.
4523: GENT, L. F. VAN. - H. D. H. Bosboom, 1849-22 October-1929.
5437: GENT, L. F. VAN. - De G. Sêmeroe.
6904: GENT, L.F. VAN, W.A.PENARD, D.A.RINKES (RED.). - Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië. Ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
33842: GENTHE, SIEGFRIED. - Uit Marokko.
63590: GENTILE, LUCA & C. NAPOLI. - Pompei. Casa dei Vettii. Farmacisti. Saltatori - Oleari. Fiorai.
65967: GENTY, ROBERT. - Contribution à l'étude de l'origiine de l'homme Américain.
31879: GEOGRAFENDAG. - Eerste Nederlandsche Geografendag.
31880: GEOGRAFENDAG. - Tweede Nederlandsche Geografendag, met de voordrachten: De grenzen van het Indonesisch dorp, door Prof. dr. J. H. Boeke; Nieuwere inzichten omtrent het wezen van depressies en gebieden van hoogen luchtdruk (met 13 figuren), door Dr. H. G. Cannegieter; De sociale structuur van het Engelsche volk, door Dr. J. P. kruijt; Ethnografie in beeld (met 6 foto's), door Prof. Dr. H. Th. Fischer.
57484: GÉOGRAPHIE COMMERCIALE. - Géographie commerciale (Palerme, Port d'Anvers, Tunesie, Bolivie La Paz, Yokohama, Angleterre, Ceylan, Haïti-Saint-Domingue, Colonie du Cap, Roumanie, Padang, Ile de la Réunion, Ile Saint-Thomas, Nouvelle-Galles du Sud, Chine, Colombie, Saigon, Chili, Suède,Lubeck, Guatemala, Mexique, États-Unis, Belgique, Turquie, Autriche, Sierra-Leone, Cuba, Maroc, Hambourg, Venezuale, Russie, Algérie, Iles Philippines, Argentine, Canada, Jamaïque, Siam, Égypte, Porto-Rico, Nouvelle-Zélande, Japon, Brésil), Finlade, Paraguay, Grèce, Gambie, Bombay, Ile de Malte, Tripoli).
57438: GÉOGRAPHIE SCIENTIFIQUE. - Sur la participation des officiers aux grands travaux de géographie scientifique.
32315: GEORGE, PIERRE. - Conditions et retards su developpement economique du Midi Français.
6341: GEORGE, STEFAN. - Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
33130: GEORGES, A. - Uitstapje naar de grotten van Samoen, in Opper-Egypte.
58331: GEORGES, A. - Excursion aux grottes de Samoun ou des crocodiles (Haute Égypte), 1960.
32591: GEORGIE, EDWARD. - A Dayak (Love) Song for Bachelor and Lady when they meet each other at bed time.
23005: GÉRARD, R.P. - La langue Lebéo. Grammaire et vocabulaire.
56942: GERARD, LAURENCE. - Portrait of Laurence Gerard by François Franck.
55099: GÉRARD, MAURICE-ETIENNE. - Portrait engraving of General Maurice-Etienne Gérard.
16954: GERBRANDS, A. A. - Kunststijlen in West Nieuw-Guinea.
1972: GERDES OOSTERBEEK, W.F. - De voorgenomen uitbreiding en verbetering van het Nederlandsch-Indische telegraafnet.
18138: GERDES OOSTERBEEK, W.F. - De jongste wijzigingen van den Indischen Pakketvaartdiensten in ,,De Groote Oost".
57828: GERDIDON, E. - Statistique de la justice maritime commerciale pour l'année 1862.
8484: GERDIN, INGELA. - The Balinese Sidikara: Ancestors, Kinship and Rank.
64759: GERDOLLE, H. - Die Wälder Deutsch-Lothringens.
59958: GERICKE, J. F. C. - Iets over de Javaansche tydrekening.
18799: GERLACH, L. W. C. - Reis naar het meergebied van den Kapoeas in Borneo's Westerafdeeling. Met naschrift door Robidé van der Aa.
6543: GERLACH, RICHARD. - Pictures from Yemen.
33741: GERLACHE, ADRIEN DE. - Vijftien maanden in de Zuidpoolstreken.
4365: GERLAGH, BERT & EVELINE KOOLHAAS-GROSFELD. - Egbert van Drielst 1745-1818.
67001: GERLINGS, H. J. MARIUS. - Het Koninkrijksstatuut.
67012: GERLINGS, H. J. MARIUS. - Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen: Souvereine staten.
55089: GERMAIN, HENRY. - Portrait engraving of Henry Germain, Earl of St. Albans.
42268: GERMAN AIRCRAFT. - Drawing of a German War-plane.
42267: GERMAN AIRCRAFT. - Four Engine German Biplane.
42299: GERMAN.AIRCRAFT. - Bi-plane with sinle engine.
6063: GERMANIA. - Historical map of Germania.
60351: GERMANY. - Portrait of Madonna with child.
63605: GERMANY. - View on House, Street.
1679: GERMANY. - Rhine & others. Glass-slides.
19219: GERRETSON, C. - De Raad van Justitie des Kasteels Batavia als mindere Raad, Aanteekeningen,
49885: GERRITZEN, J. - De Nederlandsch-Indische Tinproductie.
30116: GERSEN, G. J. - Topografische schets van de Berg-regentschappen, der Noorder-Distrikten van Celebes.
33822: GERSPACH, M. - Lugano, de stad der fresco's.
18676: GERSTÄCKER, FR. - Javaansche schetsen. (Naat het Hoogduitsch van Fr. Gerstäcker). Met bijvoegsel, door J. Pijnappel Gz. (Delft, 1855).
31877: GERTH, H. - De vulkaan Peteroa in de zuid-amerikaansche cordilleren op de grens van Argentinië en Chili.
19660: GERTH VAN WIJK, D. - De Koranische verhalen in het maleisch (vervolg en slot).
46512: GESCHONNECK, ERWIN. - Portrait with Annemone Haase.
46514: GESCHONNECK, ERWIN. - Portrait in his working room.
65661: GESLIN, YVES. - Les Américains aux Nouvelles-Hébrides au cours de la seconde guerre mondiale.
66321: GESSAIN, M. - À propos de l'évolution actuelle des femmes Coniagui et Bassari.
66304: GESSAIN, MONIQUE (INTRODUCTION). - Liste des chercheurs dans les états francophones de l'Afrique noire et Madagascar. Séminaire des sciences humaines département d'Afrique noire, Musée de l'Homme.
66263: GESSAIN, MONIQUE. - Note sur les Badyranké (Guinée, Guinée Portugaise et Sénégal).
33391: GESSNER, SALOMON. - Gessners Werken. Opnieuw uitgegeven door E. M. Overdorp, geb.Post.
34152: GESTEL, MARCEL VAN. - Van Villach am Drau naar Zagreb.
58872: GEULEM. - Geulem bij Valkenburg (L.) oude watermolen.
18242: GEURTJENS, H. - Aardrijkskundige namen in het Oosten van den Indischen Archipel.
3326: GEURTJENS, H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
4502: GEURTJENS, H. - Bezit- en erfrecht bij de Marindineezen.
20289: GEURTJENS, H. - Vreedzame Indringing. (Marindi).
49804: GEURTJENS, H. - Over Tanimbareesch Taaleigen.
50788: GEURTJENS, H. - Uit het moderne steentijdperk (Nieuw Guinea).
26689: GEUZENLIEDBOEK. - Eerste vervolg.
46437: GEVAERT. - Ter inleiding van het Gevaert Bronex (Gaslicht papier).
46103: GEZELLE, GUIDO. - Portrait.
46137: GEZELLE, GUIDO. - Portrait.
11730: AL-GHAZALI. - O Jeune Homme. Traduit et notes par Toufic Sabbagh. Introduction de Georges H. Scherer.
57538: GHEYN, J. VAN DEN. - Le Périple d'Hannon.
57548: GHEYN, R. P. J. VAN DEN. - L'unité de la Race Australienne.
30875: GIANJAR. - Een feest in de hoofdplaats van het rijk Gianjar op het eiland Bali.
41284: GIBB, WALTER. - Wing Commander Walter Gibb, Assistant Chief test Pilot of the Bristol Aeroplane Company, photographed shortley before taking off on his record-breaking flight in his Olympus Canberra.
10047: GIBB, HAMILTON A. R. - Studies on the Civilization of Islam.
57789: GIDE. - Nécrologie. Le commandant Russel.
33374: GIDS. - De Gids der Jeugd. Jaargang 5, 1846.
60380: GIEBELS, LUDY. - De zionistische beweging in Nederland.
2937: GIETELINK, A..J.H. - Enter. Historisch-geografische schets van een merkwaardig dorp.
58873: GIETHOORN. - Mooi Giethoorn.
4185: GIFFEN, DR. A.E. VAN & DR. W.G.N. VAN DER SLEEN. - De Zuid-Limburgsche voorhistorische vuursteenindustrie tusschen Ryckholt en St. Geertruid. Het Groot Atelier van St. Geertruid en zijn omgeving.
18552: GIFFEN, DR. A.E. - Herinnering aan Dr. Ir. Johan van Veen. De ouderdom van onze dijken.
20198: GIJSBERT HODENPIJL, A. K. A. - Een merkwaardige zeereis van Manilla naar Japan in 1704.
7970: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De zwerftocht van Sultan Pakoeboewana II, na diens vlucht uit den Kraton te Kartasoera, op 30 Juni 1742.
7966: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De mislukte pogingen van G. G. van Imhoff tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen met Spaansch-Amerika in 1745 en 1746.
7981: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De handhaving der neutraliteit van de Nederlandsche loge te Houghly, bij de overrompeling van de Engelsche kolonie Calcutta, in Juni 1756.
8001: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De onderwerping van Pangeran Adipati, alias Soenan Mas, aan de hooge regeering te Batavia, opp den 6en September 1708.
19104: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - Gustaaf Willem Baron van Imhoff als Gouverneur van Ceylon 1736-1740.
19072: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De vermoording van den Regent van Soemenep (25 Augustus 1707).
29426: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - Het ontslag en het opontbod van den Gouverneur-Generaal Mr. Diderik Durven op 9 October 1731.
59790: GÏLCHER, C. F. - Een Surinaamsche koffieplanter uit de 18de eeuw (S. L. Neale).
67907: GILES, E. - E. Gile's Reise durch West-Australien, 1875.
65644: GILLESPIE, OLIVIER A. - Les Néo-Zélandais en Nouvelle-Calédonie pendant la seconde guerre mondiale (Novembre 1942-1944).
26681: GILLIARD, R.P. - Grammaire synthétique du Lontomba, suivie d'un vocabulaire.
48576: GILZEN-RIJEN, RIJKSLUCHTVAARTSCHOOL. - Lists of the flying-ours of 14 of the Beechcraft D18Ss, PH-UBR, PH-UBT, PH-UBU, PH-UBW, PH-UBX, PH-UBY, PH-UDH, PH-UBR, PH-UBT, PH-UBU, PH-UBW, PH-UBX, PH-UBY, PH-UDH.
48574: GILZEN-RIJEN. - 8 Beechraft Beech D18S, PH-UBS line up & 9 North American AT-6A Texan, PH-UBK line up on Airfield Gilzen-Rijen, Netherlands, of the Rijksluchtvaartschool Holland.
48575: GILZEN-RIJEN. - Aerial view of Gilzen-Rijen Airfield, with Beeschraft Beech D18Ss and North American AT-6A Texans on the ground, after the war, with visable bom-craters from the Allies on the airfield.
3801: GINKEL, G. VAN. - Bestuursvestigingen Palopo en Malili (afd. Loewoe, Celebes).
51132: GINKEL, G. VAN. - De landschappen Malili en Noeha in het N.O. van de Golf van Boni.
65610: GIRARD, F. - Deux sculptures maories au Musée de l'Homme.
65667: GIRARD, M. B. FRANÇOISE. - Les peintures rupestres Buang. District de Moromé - Nouvelle Guinée.
65970: GIRARD, FRANÇOISE. - Les notions de nombre et de temps chez les Buang de Nouvelle Guinée (District du Morobe).
33596: GIRARDIN, EUGÈNE. - In Zuid-Australië. Twee duizend kilometers, te paard afgelegd. Aanteekeningen en Schetsen.
58349: GIRARDIN, E. DE. - Voyage dans les mauvaises terres du Nebraska (États-Unis), 1849-1850.
53967: GIRARDIN, EUGÈNE. - En Australie Méridionale, deux Mille Kilomètres à Cheval. - Notes et Croquis.
57716: GIRAUD, HORACE. - De l'inscription maritieme.
52779: GIRAUD, VICTOR, ENSEIGNE DE VAISSEAU. - Les Lacs de l'Afrique Équatoriale, 1883-1885.
1624: GISEVIUS, HANS BERND. - Bis zum bittern Ende. I: Vom Reichstagsbrand zur Fritsch-Krise. II: Vom Münchener Abkommen zum 20. Juli 1944.
19307: GITTINGER, MATTIEBELLE. - The Ship Textiles of South Sumatra: Functions and Design System.
63500: GIUNTINI, F. & D. BENTIVOGLIO. - Siena - Gratorio di S. Bernardino.
60315: GIVRY, A. - Over de breedte-waarnemingen. (Ann. Mar. Junij,1840).
20056: GJELLERUP, K. - De legende van de vernietiging door tooverij van de oorspronkelijke bevolking van het schiereiland Sármi op de Noordkust van Nieuw-Guinea en van de herbevolking van dit schiereiland.
2462: GJELLERUP, K. - De Saweh-stam der Papoea's in Noord Nieuw-Guinea.
670: GLADKOW, FJODOR. - Zement. Roman.
1547: GLADKOW, FJODOR. - Ugrjumow erzählt vom Zuchthaus.
63448: GLANDER, BOB. - New Orleans. French Quarter, St. Peter Street.
1317: GLASER, HERMANN. - Sigmund Freuds Zwanzigstes Jahrhundert. Seelenbilder einer Epoche. Materialien und Analysen.
67969: GLASER, EDUARD. - Meine Reise durch Arhab und Hâschid.
57619: GLASGOW. - Le Port de Glasgow (Écosse).
1704: GLASS-NEGATIVES. - Various subjects.
2026: GLAZENBURG, P. - De Kibboets in Israel, I & II.
54970: GLEIM, JOHANN WILHELM LUDWIG. - Portrait lithography of Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
43492: GLENDALE. - Construction of Airship The City of Glendale.
32334: GLOPPER, R. J. DE. - Landaanwinning in Noord-Nederland.
9647: GLOSSARY OF FLYING. - A Dictionary of Aeronautical Terms.
67052: GLOSTER. - 3 Meteor I.54, 8.Y9 and one other.
40119: GLOVER, A. M. - Portrait of Flying-Officer A. M. Glover and Captain B. G. Davy at Heston Air-Port.
46574: GLUCK, CHRISTOPH WILLIBALD. - Portrait.
8137: GNEWOESJEWA, E. I. - De levensgeschiedenis van W. P. Mamalyga (Malygin) - ,,Rustverstoorder" in Nederlandsch-Indië.
4426: GOBÉE, E. - Dr. Neubronner van der Tuuk's bezoek aan Si Singa Mangaradja in 1853 van bataksche zijde toegelicht. Met naschrift.
31468: GOBEÉ, E. - Enkele termen bij de navigatie in gebruik in het dialect van Djeddah (Hidjâz).
20183: GOBÉE, E. - Indrukken over het schoolwezen in de Hidjaz.
20166: GOBÉE, E. - Fetwa van den Moefti voor Egypte over het Bolsjevisme.
66181: GOBERT, E. G. - Les pierres talismaniques (Folklore Tunesien).
57499: GOBERT, A. - Bruxelles port de mer considérés au point de vue de l'intérèt national. Réponse au Capitaine Verstraete.
57487: GOBERT, A. - Les Canaux Maritimes et les Ports de Mer Belges.
35781: GOBINEAU, LE COMTE A. DE. - Voyage à Terre-Neuve, 1860.
58304: GOBINEAU, COMTE A. DE. - Voyage en Perse, fragments, 1855-1858.
65934: GOBLOT, H. - La structure de la population de l'Iran.
42101: GOBRON, JEAN. - Jean Gobron in his Voisin during the Grande Quinzaine de Paris 1909. M. Fallières, President of France in the crowd. Photographed by M. Branger, Paris.
55048: GÖCKINGK, L. FR. G. VON. - Portrait engraving of Leopold Friedrich Günther von Göckingk.
30499: GODÉE MOLSBERGEN, E. C. - Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816.
31419: GODON, A. P. - De assistent-resident Mandaheling en Ankola, op Sumatra's Westkust van 1847 tot 1857 & Plan van afschaffing der heerediensten in Mandaheling en Ankola.
31281: GODON, J. P. - Bijdrage tot de kennis der Loeboes op Sumatra.
31292: GODON, J. P. - Iets omtrent de goudmijnen in de afdeeling Mandaheling.
19933: GOEDHART, O. M. - Nota van toelichting betreffende het zelfbesturend Landschap Barroe.
20104: GOEDHART, A. H. - Drie landschappen in Celebes (Banggaai, Boengkoe en Mori).
36791: GOEDHEER, A. J. - De strijd om de onsterfelijksdrank op een Balisch doek.
50431: (GOEDHUIS, D.). - Neutraliteit in de lucht, ook in Ned.-Indië.
59697: GOEJE, C. H. DE. - De namen der Antillen.
59700: GOEJE, C. H. DE. - Op den oceaan voor en na Columbus (met een oplossing van het raadsel van Antilia).
59685: GOEJE, C. H.DE. - Het merkwaardige Eiland-Karaibisch.
59637: GOEJE, C. H. DE. - Sterven de indianen uit?
59416: GOEJE, C. H. DE. - Het merkwaardige Arawaksch (met eene langdradige inleiding).
59562: GOEJE, C. H. DE. - Het merkwaardige Karaïbisch (een ethnologisch verhaal voor den gewonen lezer).
4572: GOEJE, C. H. DE. - Suriname ontdekt.
51107: GOEJE, C. H. DE. - Is een ballontocht dwars over Nieuw-Guinea gewenscht?
18146: GOEJE, C. H. DE. - Verslag der Toemoekhoemak-Expeditie (Tumuc-Humac-Expeditie).
18093: GOEJE, C. H. DE. - De stand van het wetenschappelijk onderzoek in Suriname.
51208: GOEJE, C. H. DE. - Neolithische Indianen in Suriname. (Met gegevens der Expeditie-Ahlbrinck 1938).
19177: GOEJE, C. H. DE. - De Oayana-Indianen.
50826: GOEJE, C. H. DE. - De wereldbeschouwing der primitieven in West-Indië en elders.
19202: GOEJE, C. H. DE. - De inwijding tot medicijnman bij de Arawakken (Guyana) in tekst en mythe.
2321: GOEJE, C.H. DE. - De kaart van Toscanelli.
3763: GOEJE, C.H. DE. - Aardrijkskundige namen in Guyana en omliggende landen.
5515: GOEJE, PROF. M. J. DE. - Een vast punt in de arabische berichten omtrent Oostelijk Azië gevonden.
5552: GOEJE, PROF. M. J. DE. - Eenige mededeelingen over de Arabische geografen.
59550: GOEJE, C. H. DE. - Oudheden uit Suriname op zoek naar de Amazonen.
59623: GOEJE, C. H. DE. - Curiositeiten ui Guyana.
59433: GOEJE, C. H. DE. - A. Ph. Penard over inwijding en wereldbeschouwing der Karaiben.
66932: GOEJE, C. H. DE. - Karaïben en Guiana.
19192: GOENOENG TABOER. - Dajaksche Adat in Goenoeng Taboer.
18681: GOENS, RIJCKLOFF VAN. - Rapport van van Goens (1655).
18687: GOENS, RIJCKLOFF VAN. - Reijsbeschrijving van den weg uijt Samarangh, nae de konincklijke hoofdplaets Mataram, mitsgaders de zeeden, gewoonten ende regeringe van den Sousouhounan, groot machtichste koningk van 'Eijlant Java.
1008: GOETHE, J.W.G. - Goethes Leben und Werk in Daten und Bildern. Herausgegeben von Bernhard Gajek & Franz Götting unter Mitwirkung von Jörn Göres.
46072: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Portrait.
46057: GOETHE. - Portrait, nach Rumpf.
46030: GOETHE. - Portrait.
57479: GOFFART, C. - Les reliefs.
1993: GOGH, F.A.A. VAN. - De Semeroe-uitbarsting van 15 November 1911.
20128: GOLDIE, W. - Het een en ander over oudheidkundige monumenten in de XXVI Moekims (IX Moekims Toengkoeb) in Groot-Atjeh.
29996: GOLDMAN, JHR. C. F. - Togt door eenige gedeelten van de Residentie Ternate.
19431: GOLDMAN, JHR. W. C. F. - Aanteekeningen gehouden op eene reis naar Dorei (Noord-Oostkust van Guinëe.) In de maanden Junij, Julij, Augustus en September 1863.
30073: GOLDMAN, JHR. W. C. F. - Beschrijving van het eiland Bangka (Moluksche eilanden).
54848: GOLDMANNI, NICOLAI. - Elementorum Architecturae Militaris. Pars I. In qua continentur Tabulae Supputatae. Delineationum. Orthographicae. Ichnographicae et Stereometricae. Pars II. Quae complectirur Figuras Aenis Typis expressas.
57922: GOLDSBOROUGH, CONTRE-AMIRAL, COMMODORE RODGER, AMIRAL DAHLGREEN. - La question des batiments cuirassés aux États-Unis.
57952: GOLDSCHNEIDER, M., (TRADUCTION). - La marine de l'Autriche en 1865.
33392: (GOLDSMITH, OLIVER). - The Vicar of Wakefield, A Tale Supposed to be Written By Himself.
3513: GOLTSTEIN, W. VAN. - Het Internationale Congres van de Aardrijkskundige Wetenschappen te Bern van 9-15 Aug. 1891.
33746: GOLTZ, FREIHERR VON DER. - Een uitstapje naar Nicaea.
65895: GOMBAULT, RENÉ. - Notes d'un méhariste.
7777: GOMMANS, JOS. - Hores-traders, Mercenaries and Princes: The Formation of the Indo-Afghan Empire in the Eighteenth Century.
4945: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie.
46209: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Beschouwing van het op den 25e october 1858, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname, voornamelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren.
46210: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866.
46211: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Bijdrage ter aanwijzing van de grondslagen, waarop de afschaffing der slavernij in Suriname dient gevestigd te worden.
18778: GON NETSCHER, A. D. VAN DER. - Emigratie uit Nederland. Kolonisatie met Nederlanders in Oost- en West-Indië.
19290: GONDA, J. - Pater Petrus Drabbe M.S.C.
29644: GONDA, J. - Additions to a study on Skt. Anta-, Antara- etc.
4561: GONDA, DR. J. - Kleine bijdrage tot de kennis van den kaneelhandel in de oudheid.
19236: GONDA, J.. - Opmerkingen over Oud-Javaanse zinsleer.
8046: GONDA, J. - Agastyaparwa, een Oud-Javaansch proza-geschrift.
49776: GONDA, J. - Amrtasanjivani.
8067: GONDA, J. - Agastyaparwa. Vertaling door.
19169: GONDA, J. - Altind, Anta-, Antara-, usw.
8038: GONDA, J. - Bijdragen tot de oud-Javaansche lexicographie. II. Woorden, voorkomende in de Calon-Arang.
49775: GONDA, J. - Bhujanga.
19218: GONDA, J. - De Javaansche den-vorm.
19240: GONDA, J. - Campaka.
8068: GONDA, J. - De Maleische uitdrukking Meradjaléla.
29503: GONDA, J. - Bijdragen tot de Oud-Javaansche lexicographie.
19211: GONDA, J. - De zg. hulppraedicaatswoorden in Maleis en Javaans.
19171: GONDA, J. - Een onbevredigend behandeld punt in de Maleise grammatika.
12316: GONDA, J. - Eenige beschouwingen over inhoud, compositie, aard en herkomst van het Agastyaparwa & Aanteekeningen.
19178: GONDA, J. - Enkele opmerkingen over woordvorming.
29541: GONDA, J. - Haboe Hoegho. Een zeventiende-eeuwse stem over het maleis.
12301: GONDA, J. - Indonesische lasvormen.
20304: GONDA, J. - Het verraad van Salya in het Bharata-Yuddha.
12304: GONDA, J. - Indonesische relativa.
19200: GONDA, J. - Inwendige Nasaal- en Liquida-verbindingen in Indonesische talen.
19143: GONDA, J. - Lohgawe en Lohakarya.
8072: GONDA, J. - Opmerkingen over de toepassing der comparatieve methode op de Indonesische talen, voornamelijk in verband met hun woordstructuur.
29533: GONDA, J. - Maleise Nomen en de Numerus-kategorie.
29527: GONDA, J. - Oud-Jav, Wasita en Wilasa.
12284: GONDA, J. - Over Indonesische werkwoordsvormen (I & II).
50463: GONDA, J. - Prof. C. C. Berg's rede: Indië's talenweelde en Indië's taalproblemen.
50171: GONDA, J. - Pigafetta's vocabularium van het ,,Molukken-Maleisch".
19243: GONDA, J. - Prolegomena tot een theorie der woordsoorten in Indonesische talen.
29665: GONDA, J. - Some notes on the relations between syntactic and metrical units in a Javanese Kidung.
30550: GONDA, J. - Some remarks on onomatopoeia, sound-symbolism and word-formation à propos of the theories of C. N. Maxwell.
29538: GONDA, J. - Taalbeschouwing en taalbeoefening.
29597: GONDA, J. - Tense in Indonesian languages.
20346: GONDA, J. - The Javanese version of the Bhagavadgita.
29516: GONDA, J. - Tumura's en Çavara's.
8039: GONDA, J. - Tumura's en Çavara's.
29561: GONDA, J. - Universele tendenzen in de Indonesische syntaxis.
12251: GONDA, J. - Varia over Indonesische Telwoorden.
29495: GONDA, J. - Varia. (Tantu Panggelaran, Tantu Pangg, O.Jav. suraga, Nagarakrtagama, a.o.)
29537: GONDA, J. - William Marsden als beoefenaar der taalwetenschap.
12276: GONDA, J. - Een type van syntaktische spaarzaamheid.
66946: GONGGRIJP, J. W. & C. DUBELAAR. - De geschriften van Afaka in zijn Djoeka-schrift.
59172: GONGGRIJP, J. W. - Sporen van voorhistorische bewoners van Suriname.
59219: GONGGRIJP, J. W. - Wat kan in zake boschwezen op Curaçao gedaan worden? (Lezing).
59252: GONGGRIJP, J. W. - Over het Orinoco-gebied. Lezing voor de afdeeling Suriname van het Algemeen Nederlandsch Verbond op 5 October 1921 te Paramaribo gehouden.
66863: GONGGRIJP, J. W. EN GEROLD STAHEL. - Verslag van een reis naar den Henriktop (Boven-Saramaca).
66886: GONGGRIJP, J. W. - Surinaamsche savanna´s en veeteelt.
2758: GONNET, C.J. & G. J. HONIG. - De kaart van het hoogheemraadschap der uitwaterende sluizen in Kennemerland en West-Friesland.
40172: GOOD YEAR. - Blimp. Volunteer Los Angelos NC-8A.
40175: GOOD YEAR. - Blimp. Reliance NC-14A.
40174: GOOD YEAR. - Blimp. Defender NC-12A.
40176: GOOD YEAR. - Blimp. Defender NC-12A, aeril view on Akron airfield.
40177: GOOD YEAR. - Blimp. Volunteer NC-8A, above buildings.
66820: GOODENOUGH, WARD H. - The concerns of cultural anthropology in the United States.
32610: GOODWIN, J. F. - Birds Nesters' Cave Dwellings.
30297: GOOSSENS, M. A. F. - Reis naar de zuidelijke nederzettingen van Groot-Atjeh.
5354: GOOSZEN, A. J. - De Noordwest-Rivier en de Bibis- of Van Der Sande-Rivier als toegangswegen tot het Oranje-Gebergte.
2991: GOOSZEN, A. J. - Hoe Nederlandsch Nieuw-Guinea geëxploreerd werd en wordt.
19031: GOOSZEN, A. J. - De Majo-mysterien ter Nieuw-Guinea's Zuidkust.
3791: GOOSZEN, A. J. - Land en volk van Zuid Nieuw-Guinea., naar A. J. Gooszen, door S.
63283: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Lands of the Bible Today. With historical Notes.
63297: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Atlantic Ocean.
63293: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - The United States.
63275: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Round About The Nation's Capital. With Descriptive Notes.
63277: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Eastern South America. Brazil, Paraguay, Uruguay and the Guianas.
63278: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Southeast Asia.
63294: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - Alaska.
63296: LA GORCE, JOHN OLIVER (EDITOR). - A Map of New England. With Desriptive Notes.
39712: GORDIJN, A. - Rotterdam verleden tijd.
6287: GORDON. CHARLES GEORGE. - Lettres de Gordon à sa soeur écrites du Soudan. Précedées d'une étude historique et biographique par Philippe Daryl.
60087: GORDON BREMER, J. J., T. HERBERT, J. L. PRATT, JAMES SCOTT - Aanval der Engelsche zee- en landmacht op de forten van de Boca-Tigris. Krijgsbedrijven der Engelschen op de rivier van Canton.
60297: GORGON EN CYCLOPS. - Beschrijving der stoommachinen, aan boord der Engelsche fregatten Gorgon en Cyclops.
7006: GORIAÏNOV, SERGE. - La Question d'Orient à la veille du Traité de Berlin (1870-1876). Avec unte introduction et des notes par Boris Nolde.
20292: GORIS, R. - Bali als arbeidsveld voor wetenschappelijk werk.
30505: GORIS, R. - Aanteekeningen over Oost Lombok.
12359: GORIS, R. - Een plechtige bede in een eeuwenoud heiligdom. (Besakih-tempel Bali)
49807: GORIS, R. - Een merkwaardige vondst op den Tengger. Mededeelingen.
1084: GÓRKA, WIKTOR (1922 - ). - Modelka. János Rózsa.
1085: GÓRKA, WIKTOR (1922 - ). - Czlowiek Orkiestra. Louis de Funes.
58067: GORKOM, K. W. VAN. - Rapport sur la culture du quinquina à Java pendant l'année 1865.
57982: GORKOM, K. W. VAN. - Culture du quinquina à Java.
1086: GÓROWSKI, MIECZYSLAW (1941 - ). - Kultura zydowska w plakacic polskim. Galeria forum.
32327: GORTZAK, W. - Nowa Huta.
66978: GOSLINGA, CORNELIS CH. - Papachi Sassen. Drie onrustige jaren op Curaçao: 1870-1873.
66967: GOSLINGA, CORNELIS CH. - Rodrigo de Bastidas. Tien jaar Caraibische geschiedenis 1532-1542.
18195: GOSLINGS, B.M. - Een en ander betreffende het weven in den Indischen Archipel.
56897: GOT, EDMOND. - Portrait of François Jules Edmond Got by Quinet.
67033: GOTTHEIL, RICHARD. - The Cadi: The history of this institution.
31927: GOTTMANN, JEAN. - Grandeur et misères de l'urbanisation aux Etats-Unis.
51222: GOTTSCHALK, M.K. ELISABETH EN W.S. UNGER. - De oudste kaarten der waterwegen tussen Brabant, Vlaanderen en Zeeland.
32282: GOTTSCHALK, M. K. E. - Some aspects of the development of historical geography in the Netherlands.
51263: GOTTSCHALK, M.K.E. - Het Naardermeer en zijn omgeving historisch-geografisch bezien.
51253: GOTTSCHALK, M.K.E. - Aspecten van de historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen aan de hand van enige kaarten.
19599: GOTTSCHAMMEL, JOSEF UND RUDOLF HANS HAMMER (HERAUSGEGEBENVON). - Idee und Form. Jahrbuch 1938.
50490: GÖTZE, A. - Die paläolithische Fundstelle von Taubach bei Weimar.
50483: GÖTZE, ALFRED. - Neue Erwerbungen der prähistorischen Abtheilung des Museums f:ur Völkerkunde.
62030: GOUALEUSE. - Fleur-de-Marie La Goualeuse.
12561: GOUDOEVER, W. A. VAN. - De Stichting Indonesisch Pers Instituut.
53793: GOUDSCHE SINGEL. - Straatmuzikant aan de Goudsche Singel, Rotterdam.
46582: GOUNOD, CHARLES FRANÇOIS. - Portrait.
59868: GOUPIL & CIE. - Portrait of Alphonse Daudet.
59865: GOUPIL ET CIE. - Portrait of Francisque Sarcey.
56947: GOUPIL & CIE. - Portrait of Johannes Hubertus Leonardus de Haas.
53400: GOUPIL & CIE. - Eugène Fromentin, Arabes en prière.
56948: GOUPIL & CIE. - Portrait of Philip Lodewijk Jacob Frederik Sadée by Goupil & Cie.
56949: GOUPIL & CIE. - Portrait of Herman ten Kate.
56950: GOUPIL & CIE. - Portrait of Willem Roelofs by Goupil & Cie.
56951: GOUPIL & CIE. - Portrait of A. H. Bakker Korff by Goupil & Cie.
56952: GOUPIL & CIE. - Portrait of Johannes Warnardus Bilders by Goupil & Cie.
56953: GOUPIL & CIE. - Portrait of Hendrik Albert van Trigt.
56954: GOUPIL & CIE. - Portrait of Hendrik Willem Mesdag by Goupil & Cie.
56955: GOUPIL & CIE. - Portrait of Charles Rochussen by Goupil & Cie.
53392: GOUPIL ET CIE. - Bouguerreau, Le nouveau-né.
53367: GOUPIL ET CIE. - Albert Schenck, Pigeons et Laboureurs.
53360: GOUPIL ET CIE. - Charles Jacque, Bergerie.
53359: GOUPIL ET CIE. - Charles Jacque, Retour de la Bergerie.
53396: GOUPIL ET CIE. - Carpeaux, L'amour blessé.
53351: GOUPIL ET CIE. - De Curzon, La Jeune Mère.
53356: GOUPIL ET CIE. - De Neuville, Detaille Vedette (Hussard de marche, Campagne de 1870-1871).
53355: GOUPIL ET CIE. - De Neuville, Sapeur du Génie.
53357: GOUPIL ET CIE. - De Neuville, Une Tranchée devant Paris, Décembre 1870.
53349: GOUPIL ET CIE. - Édouard Dubufe, Esclave Circassienne.
53364: GOUPIL ET CIE. - Édouard Manet, Le bon Bock.
53353: GOUPIL ET CIE. - Henri Lévy, Jesus dans le Tombeau.
53370: GOUPIL ET CIE. - Gustave Jundt, Pendant la Noce.
53362: GOUPIL ET CIE. - Maurice Cossmann, La Cinquantaine.
53382: GOUPIL ET CIE. - Mariano Fortuny, Passe-temps de Gentilshommes.
53374: GOUPIL ET CIE. - Paul Dubois, La Charité.
53373: GOUPIL ET CIE. - Paul Dubois, Le Courage Militaire.
59876: GOUPIL ET CIE. - Portrait of Jan Pieter de Keyser.
53371: GOUPIL & CIE. - Portrait of Ernest Renan.
59869: GOUPIL & CIE. - Portrait of Jules Janin.
53393: GOUPIL & CIE. - Portrait of Charles Augustin Sainte-Beuve.
12377: GOUROU, PIERRE. - La civilisation du Végétal.
18019: GOURY DE CHAMPGRAND, J. F. - Histoire de l’Isle de Corse, contenant en abrégé les principaux évènemens de ce pays, le Génie, les Moeurs & les Coutumes de ses Habitans ; leur dénombrement actuel, avec des Réflexions morales & politiques sur leur Gouvernement tant ancien que moderne.
58160: GOUVERNAILS. - Des Gouvernails et appareils pour Gouverner. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
58255: GOUVERNEMENT IMPÉRIAL. - Progrès de la France sous le Gouvernement Impérial d'après les documents officiels.
66920: GOUVERNEUR VAN SURINAME. - Een interessante beschikking van den Gouverneur van Suriname (Over: Groot-opperhoofd der Saramaccaner boschnegers Jankoeso).
30728: GOUVERNEURS-GENERAAL. - De Gouverneurs-Generaal. Bronnen. I. Pieter Both 1609-1614. II. Gerard Reijnst 1614-1615. III. Laurens Reaal 1616-1618. IV. Jan Pieterszoon Koen 1618-1623.
55036: GOUVION ST. CYR, LAURENT DE. - Portrait engraving of Laurent de Gouvion Saint Cyr.
2468: GOUWENTAK, IR. C.J. - De exploratie naar goud in Nederlandsch Zuidwest Nieuw-Guinea.
53671: GOYDER, G. W. - G. W. Goyder's Vermessungs-Expedition in Nord-Australien beendet.
50414: GRAAF, A. DE. - De defensie-nooden van Nederlandsch-Indië.
8272: GRAAF, H. J. DE. - Sadjarah Pangiwa Lan Panengen. (De stamboom ter linker- en ter rechterzijde 1733-1743).
8419: GRAAF, H. J. DE EN TH. G. TH. PIGEAUD. - Kadiri en het geslacht Katawengan van ± 1500 tot ± 1700.
12247: GRAAF, H. J. DE. - De historische betrouwbaarheid der Javaanse overlevering.
8432: GRAAF, H. J. DE. - De Regenten van Semarang ten tijde van de V.O.C., 1682-1809.
12272: GRAAF, H. J. DE. - Gouverneur-Generaal van Imhoff's broeder en de Académie de Marine.
12254: GRAAF, H. J. DE. - Titels en Namen van Javaanse Vorsten en Groten uit de 16e en 17e eeuw.
12297: GRAAF, H. J. DE. - Over de kroon van Madja-Pait.
19251: GRAAF, H. J. DE. - Herdenking G. P. Rouffaer op 9 Juli 1960.
29574: GRAAF, H. J. DE. - Tomé Pires' ,,Suma Oriental" en het tijdperk van godsdienstovergang op Java.
29652: GRAAF, H. J. DE. - De tekeningen van de zee-officier Q. M. R. Ver Huell.
29666: GRAAF, H. J. DE. - De verdwenen Tjandi te Salatiga.
29584: GRAAF, H. J. DE. - Een kaart van Batavia van omstreeks 1680.
29696: GRAAF, H. J. DE. - The Indonesian declaration of independence, 17th of August 1945.
52024: GRAAF, H. J. DE. - De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram. I. De ontbinding van het rijk. II. Opstand en ondergang.
52007: GRAAF, H. J. DE. - De Regering van Panembahan Sénapati Ingalaga.
30558: GRAAF, H. J. DE. - De reis van Mangku-Rat IV naar Mataram.
20253: GRAAF, H. J. DE. - De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee.
20425: GRAAF, H. J. DE. - De vlucht van Amangkoerat Tegalwangi (2-13 Juli 1677).
30855: GRAAF, H. J. VAN DE EN G. J. MEIJLAN. - Geschiedkundig overzigt der Moluksche eilanden.
66869: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, MR. O. E. G. - Suriname en de Fransche strafkolonies.
66889: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, MR. O. E. G. - De Surinaamsche mijnwetgeving.
66904: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, MR. O. E. G. - De Surinaamsche grondpolitiek.
66928: GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, MR. O. E. G. - De opheffing der strafkolonie in Fransch Guyana en haar mogelijke gevolgen voor Suriname.
59265: GRAAFF, S. DE. - Installatie door den minister van kolonien, den heer S. de Graaff, van de commissie in zake herziening der West-Indische regeeringsregtlementen, enz. op 5 Mei 1922, in het gebouw van het departement van kolonien.
50240: GRAAFF, A. DE. - Een onderzoek naar afzetmogelijkheden voor Java/suiker op de Nederlandsche markt.
50018: GRAAFF, A. DE. - Het Internationale Suikervraagstuk.
50047: GRAAFF, A. DE. - Economische Ontwapening.
49972: GRAAFF, A. DE - De Tarievenpolitiek en de Grondwetsherziening van 1922.
49981: GRAAFF, A. DE. - Vrijhandel in het Britsche Wereldrijk.
49983: GRAAFF, S.DE. - Portret S. de Graff, Minister van Koloniën 1919-1925.
18824: GRAAFLAND, A. F. P. - De verbreiding van het matriarchaat in het landschap Indragiri.
29237: GRAAFLAND, A. F. P. - Schets der chineesche vestigingen in de agfeeling Karimon.
29084: GRAAFLAND, N. - Het criterium voor geschriften in de Maleische Taal. Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken, enz. door H. C. KLinkert.
29082: GRAAFLAND, N. - De Manadorezen.
34115: GRABEIN, PAUL. - Uit het Nomadenleven der Lappen.
1002: GRABER, HEINZ. - Alfred Döblins Epos .
18818: GRABOWSKY, F. - Familie, Verwandschaft und Freundschaft bei den Olo Ngadju in Sued-Ost-Borneo.
18812: GRABOWSKY, F. - Ueber Aeusserungen geistigen Lebens bei den Olo Ngadju in Sued-Ost-Borneo.
66836: GRABURN, NELSON. - Indian-Eskimo relations.
52769: GRAD, CHARLES. - A travers l'Alsace et la Lorraine, 1884-1885.
33191: GRAD, CHARLES. - Course sur les glaciers du Mont Rose (Valais et Piémont), 1866.
33544: GRAD, CHARLES. - Reis door steenachtig Arabië (Serbal en Sinaï).
33324: GRAD, CHARLES. - Tocht naar de gletschers van den Mont-Rose.
33509: GRAD, CHARLES. - Wandelingen door Elzas-Lotharingen.
38786: GRADE, H(ANS). - Klienflugzeug, Eindecker. (Grade Monoplane).
30563: GRADER, C. J. - De Rijkstempels van Mengwi.
55022: GRAEFE, C. G. VON. - Portrait engraving of Geheimerrath C. F. von Graefe.
33614: GRAFENRIED, CLARA DE. - Uit België.
64681: GRAHNER, PAUL. - Über Landwirtschaft und Kolonisation im nördlichen Japan.
5477: GRAMBERG, J. S. G. - Geografische Aanteekeningen betreffende de Residentie Sumatra's Oostkust. & Iets over de kaart van een gedeelte van Sumatra's Oostkust bij de Geographische Aanteekeningen van den Heer Gramberg, door P. J. Veth.
19430: GRAMBERG, J. S. G. - Schets der Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw.
19371: GRAMBERG, J. S. G. - Reis naar Siak.
19446: GRAMBERG, J. S. G. - De Batoe-Toelis te Batavia.
30452: GRAMBERG, J. S. G. - De troeboekvisscherij.
19452: GRAMBERG, J. S. G. - Pasemah.
31321: GRAMBERG, J. S. G. - Schets van Kesam, Semendo, Makakau en Blalau.
67676: GRAND BAZAR FRANÇOIS, EDITION. - Heerenbrug voormalige knuppelbrug, Utrecht.
33313: (GRANDIDIER, ALFRED). - Omwandelingen door zuidelijk Indië.
33148: GRANDIDIER, ALFRED. - Voyage dans les provinces méridionales de l'Inde, 1862-1864.
66026: GRANDIDIER, G. - À Madagascar. Anciennes et croyances et coutumes.
57832: GRANDMONT, A. G. DE. - Rapport sur la ponte des poissons de mer.
7878: GRANET, MARCEL. - La pensée chinoise.
9850: GRANQVIST, HILMA. - Child problems among the Arabs. Studies in a Muhammadan Village in Palestine.
18481: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 7, Mit den Ergebnissen von 1992.
18480: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 6, Ausgabe für 1992.
18478: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 4, Ausgabe für 1990.
18479: GRAPHIK - AUKTIONEN. - Almanach der Graphikpreise für Künstlergraphik allerTechniken. Band 5, Ausgabe für 1991.
30284: GRASHUIS, G. J. - Over de spelling van het Soendaneesch met latijnsch letterschrift.
18776: GRASHUIS, G. J. - Over de verbale vormen in het Soendaneesch.
57855: GRASSET. - Note sur les traversées de retour du Golfe du Mexique en France.
66292: GRAULE, MARCEL. - Classification des insectes chez les Dogon.
34900: S'GRAVENHAGE. - Stadhhuis te 's-Gravenhage.
34889: S'GRAVENHAGE. - Opmeting van den schoorsteenmantel in de trouwzaal van het Stadhhuis te 's-Gravenhage.
34888: S'GRAVENHAGE. - Gesmeed ijzeren hek en eikenhouten wandbetimmering, in het voorportaal van het Stadhhuis te 's-Gravenhage.
58922: S'GRAVENHAGE. - De gedelegeerden ter Vredes-Conferentie te 's Gravenhage.
50825: 'S-GRAVESANDE, G. H. - E. Du Perron en zijn verhouding tot Indië.
57851: GRAVIER, COULVIER. - Météorologie. Les Étoiles Filantes.
52725: GRAZ. - Ansicht von Graz. Reprint.
57662: GREAT-EASTERN. - L'accident du Great-eastern (12 et 13 septembre 1861).
57625: GREAT-EASTERN. - Le Great-Eastern.
66157: GRÉBAUT, SYLVAIN - Quelques nomenclatures pour l'intelligence de l'hymnologie de l'église Éthiopienne.
33833: GREECE KINGDOM. - Van het grieksche koningshuis.
27904: GREECE. - Group-portrait of Musicians.
67965: GREEFF, R. - Die Insel São Thomé.
52788: GREELY, LE LIEUTENANT ADOLPHUS W. - L'Expedition de la Baie de Lady Franklin, d'après "Three Years of Arctic Service", 1881-1884.
26818: GREEN, BUD, LES BROWN & BEN HOMER. - Sentimental Journey.
8411: GREEN, EDWARD C. - Matawai Lineage Fission.
33630: GREENLAND. - Een vaderlijke regeering.
57672: GREENOCK. - Constructions Navales à Greenock (Écosse).
64789: GREFFRATH, H. - Geographisch-statistische Übersicht über die australischen Kolonien.
64793: GREFFRATH, H. - Die Neu-Hebriden.
64796: GREFFRATH, HENRY. - Das australische Nordterritorium.
54045: GRÉGORIUS, L. V. - Smith's D.H. Dragon G-ADOS, first trip with automatic Pilot, Evere, 4 Mai 1936.
54046: GRÉGORIUS, L. V. - Smith's D.H. Dragon G-ADOS, Démonstartions Pilotage Automatique, Evere le 6 Mai, 1936.
33649: GREGOROVIUS, FERDINAND. - Korfoe.
30778: GREGORY, F. A. A. - Mededeeling betrekkelijk eenige resultaten, welke genomen proeven met steenkolen van de Zuid-Oost-kust van Borneo en van Maros nabij Makasser hebben opgeleverd.
60042: GREGORY, F. A. A. - Verslag van Loodingen, gedaan met het patentlood van Ericsson. Medegedeeld door den Luitenant ter Zee der 2e Klasse F. A. A. Gregory.
1288: GREGORY, MARCUS. - Psychotherapy. Scientific and religious.
60056: GREGORY, F. A. A. - Eenige aanteekeningen betrekkelijk de Baai van Timor Koepang.
59398: GREINER, F. - Het Suriname-probleem.
59188: GREINER, FERD, - Suriname en de oorzaken van de achterlijkheid dezer Nederlandsche kolonie.
57441: GREINER, G. - Culture du Tabac.
33770: GREINZ, RUDOLF. - Van Innsbrück naar Kufstein. Een tocht door het Beneden-Inndal.
65891: GRELIER, JOSEPH. - Habitat, types d'habitations et genres de vie chez les aborigènes du Bassin de l'Orénoque.
65903: GRELIER, J. - Le culte de Saint Benoit de Paletrme dans les Andes du Venezuela.
65917: GRELIER, J. - Quelques notes sur les embarcations primitives.
5259: GRENADE. - Carte de l'Isle de la Grenade. Pour servir à la l'Histoire Générale des Voyages. Par M.B. Ing. de la Me. 1758.
64322: GRENADIERREGIMENT KÖNIGIN OLGA. - Das Grenadier Regiment Königin Olga vor Belgrad 1688.
33610: GRENARD, FERNAND. - De laatste reis van Dutreuil de Rhins.
53985: GRENARD, FERNAND. - La Dernière Mission de Dutreuil de Rhins, de Paris à Pékin.
34104: GREVE, W. R. DE. - Tabakscultuur ter Java's Oosthoek.
41165: GREY, C. G. - Portrait of Mr. Charles Grey Grey, Roche Estrey (?), Major Lester D. Gardner (Aviation Magazine) in Rome 1938.
55064: GREY, FORD LORD. - Portrait engraving of Ford Lord Grey.
55123: GREY, EARL. - Portrait engraving of Earl Grey.
66239: GRIAULE, M. ET Z. LIGERS. - Le Bulu, jeu Bozo.
66233: GRIAULE, MARCEL. - Nouvelles remarques sur la harpe-luth des Dogon.
66219: GRIAULE, MARCEL. - Le Savoir des Dogon.
66213: GRIAULE, GENEVIÈVE. - Le vêtement Dogon, confection et usage.
66207: GRIAULE, M. ET G. DIETERLEN. - Un système Soudanais de Sirius.
66204: GRIAULE, M. ET G. DIETERLEN. - La harpe-luth des Dogon.
66201: GRIAULE, MARCEL ET GERMAINE DIETERLEN. - L'agriculture rituelle des Bozo.
66196: GRIAULE, M. - L'image du monde au Soudan.
66189: GRIAULE, MARCEL ET JEAN-PAUL LEBEUF. - Fouilles dans la région du Tchad.
66190: GRIAULE, MARCEL. - L'arche du monde chez les populations Nigériennes.
66187: GRIAULE, MARCEL. - Le verger des Ogol (Soudan Française).
66173: GRIAULE, MARCEL. - Un masque du Mont Tabi.
66156: GRIAULE, MARCEL. - Note sur la variolisation au Godjam et au Choa (Abyssinie).
66154: GRIAULE, MARCEL. - Le travail sur l'aire au Wollo (Abyssinie).
66152: GRIAULE, MARCEL. - Noms propres d'animaux domestiques (Abyssinie).
66146: GRIAULE, MARCEL. - Moules et tour à travailler la Corne (Abyssinie).
66148: GRIAULE, MARCEL ET GERMAINE DIETERLEN. - La mort hez les Kouroumba..
66143: GRIAULE, MARCEL. - Tanières de crocodiles dans les falaises Nigériennes.
66142: GRIAULE, MARCEL. - Vocabulaires Papé, Woko, Koutinn, Namtchi et Séwé du Cameroun septentrional.
66126: GRIAULE, MARCEL. - Remarques sue le mécanisme du sacrifice Dogon (Soudan Français).
66131: GRIAULE, MARCEL. - Le domfé des Kouroumba.
66057: GRIAULE, MARCEL. - D'un mode aberrant de conservation de l'hydromel au Godjam.
66056: GRIAULE, MARCEL. - Disposition de l'assistance à l'office Abysin.
66091: GRIAULE, MARCEL. - Blasons totémiques des Dogon.
66041: GRIAULE, MARCEL. - Notes sur l'arithmomoncie Éthiopienne.
66071: GRIAULE, MARCEL ET GERMAINE DIETERLEN. - Calebasses Dahoméennes (Documents de la Mission Dakar-Djibouti).
66048: GRIAULE, MARCEL. - Un camp militaire Abyssin.
66243: GRIAULE, MARCEL. - Note sur le couteau de circoncision Bozo,
66022: GRIAULE, MARCEL. - Mission Dakar-Djibouti, (Loi du 31 Mars 1931). Rapport Général (Mai 1931-Mai 1932) & (Juin à Novembre 1932).
66000: GRIAULE, MARCEL. - Attaches et noeuds Abyssins.
65999: GRIAULE, MARCEL. - Le mariage en pays Tigré (Abyssinie).
32441: GRIEDER, A. M. - Het vreemdelingenverkeer in België.
3240: GRIESER, PAUL. - Das neue Möbel. Neuzeitliche Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume in 93 Ansichten und 119 Masszeichnungen.
54579: GRIFFITHS, PETER JOHN. - Peking. Text by David Nonavia.
32493: GRIFFITHS, IEUAN L. - Zambia's new fuel and power sources.
33277: (GRIFFON DU BELLAY, DR.). - Gabon. Schetsen uit West-Afrika.
57819: GRIFFON DU BELLAY, M. T., P. SERVAL. - Exploration du Fleuve Ogo-Wai. Côte occidentale d'Afrique. (Juillet et août 1862).
33106: GRIFFON DU BELLAY, DR. - Le Gabon, 1864-1869.
8563: GRIJNS, C. D. & TH. C. VAN DER MEIJ. - In Memoriam Dr. J. L. Swellengrebel 12 November 1909 - 21 Augustus 1984. & Bibliography J. L. Swellengrebel..
8779: GRIJNS, C. D. - Van der Tuuk and the Study of Malay.
8773: GRIJNS, C. D. AND A. TEEUW. - In Memoriam Jacobus Noorduyn, 9 July 1926 - 20 April 1994. Bibliografie.
8637: GRIJP, PAUL VAN DER. - Ideology and Sicial Inequality in the Tongan Kinship System.
8647: GRIJP, PAUL VAN DER. - Avonturiers en Zendelingen; Vroege Confrontaties op de Tonga-Eilanden.
8729: GRIJP, PAUL VAN DER. - The Making of a Modern Chiefdom State: The Case of Tonga.
12172: GRIJP, PAUL VAN DER. - Kerstening, staatsvorming en geweld op de Tonga-eilanden.
20093: GRIJZEN, H. J. - Nota omtrent de XI Kota en Padang Tarap, (Midden-Sumatra).
53779: GRIMBERG, LOUIS. - Portrait of Louis Grimberg en een andere cabaretire.
53780: GRIMBERG, LOUIS. - Portrait of Louis Grimberg en Mevrouw van Walraven in "Wat zijn manieren".
129: GRIMM,HANS. - Die dreizehn Briefe aus Deutsch-Südwest-Afrika.
16955: GRIMSHAW, BEATRICE. - The New New Guinea.
67970: GRINEWEZKI, L. - Quer durch Nówaja-Semljá.
50895: (GRINEZEWSKI). - Dwars door Nowaja-Zemlja.
6030: GRIVA, D. R. PERETTI - Roma Novanta Vedute Moderne di D. R. Peretti Griva 55 incisioni e disegni antichi.
58292: GRIVEL, JEAN. - Nécrologie. Le vice-amiral baron Grivel.
58194: GRIVEL, RICHILD. - De la guerre maritime avant et depuis les nouvelles inventions.
34235: GROEN-FLAES, L. C. V. A. - Per auto door Algiers en Tunis.
51026: GROENEVELDT, W.P. - Eene reis van eene Nederlandsche vloot in het begin der 17de eeuw.
50328: GROENEVELDT, W. EN CH. KIÈS. - De natuurbescherming in ned.-Indië.
8814: GROENEVELDT, W. P. - De Nederlanders in China. Eesrte stuk (=all published): De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624).
20095: GROENEVELDT, W. P. - Hindoe-Javaansche portretbeelden.
31668: GROENLAND. - De Cambridge-expeditie in Oost-Groenland.
57875: GROENLAND. - La pêche de la baleine et du veau marin par les Anglais dans les parages du groenland. (Campagne de 1863).
50195: GROENLAND. - Het Oost-Groenland-proces voor het Permanente Hof van Internationale Justitie.
57837: GROENLAND. - Colonisation du Groenland.
5391: GROENMAN, DR. SJ. - De geschiedschrijving van de Zuiderzee-werken uit de lucht.
2889: GROENMAN, SJ. - De naam van de Noordoostelijke polder.
5417: GROENMAN, PROF. DR. SJ. - In Memoriam Prof. Dr. H. N. Ter Veen.
54701: GROHMANN, PAUL. - Neue Malereien für Decken und Wände. Serie VI.
59183: GROL, G. J. VAN. - Economische arbeid op Sint-Eustatius van gouvernementswege, 1903-1918.
30830: GROLL, J. EN H. D. A. SMITS. - Zon-Eclips van den 15den April 1847, waarvan de uitgang waargenomen is te Batavia.
2645: GROLMAN, HERMINA C.A. - De winterfeesten in Nederland.
4081: GROLMAN, HERMINA C. A. - Volksgebruiken bij sterven en begraven in Nederland.
4515: GROLMAN, HERMINA C.A. - De zomerfeesten in Nederland.
3644: GRONEMAN, DR. I. /J.F. NIERMEYER. - De plantengroei van den Jang.
3622: GRONEMAN, DR. I. - Nogmaals de Jang-hoogvlakten.
18832: GRONEMAN, J. - De besnijdenis van den Kroonprins van Jogjakarta.
19712: GRONEMAN, J. - Een Boeddhisten-Koning op den Baraboedoer.
29272: GRONEMAN, J. - De Garebeg's te Ngajogyakarta. Naschrift.
19586: GRONEMAN, J. - Het Waterkasteel te Jogjakarta. & Nota behoorende bij de teekening van het Waterkasteel, door R. D. M. Verbeek.
30306: GRONEMAN, J. - Tempelwachters.
19657: GRONEMAN, J. - Javaansch dialekt van Dermajoe (Indramajoe).
30223: GRONEMAN, J. - Tjandi Idjo nabij Jogjakarta.
53501: GRONINGEN. - Rabenhaupt kazerne, Koninklijke Marechausse kazerne. Heerenweg, Groningen. Infanterie kazerne in de voormalige linie van Helpman te Groningen. Plattegronden en blauwdrukken.
66986: GROOT, SILVIA DE. - Naar aanleiding van het herdrukken van Benoit's Voyage äm Surinam.
30014: GROOT, CORN. DE. - Kota Tjandi (Sumatra's Westkust).
33900: GROOT, G. J. DE. - Schetsen uit Napels en Omgeving.
30068: GROOT, CORN. DE. - Kota Tjandi (Sumatra's Westkust).
46464: GROOT, GODFRIED DE & HENRI BERSSENBRUGGE, - Philips Photo.
18017: GROOT, J. J. M. DE. - The religious System of China. Book II: On the Soul and Ancestral Worship.
18847: GROOT, J. J. M. DE. - De lijkbezorging der Emoy-Chineezen.
29183: GROOT, J. J. M. DE. - Lioe A Sin van Mandohr.
18888: GROOT, J. J. M. DE. - De weertijger in onze koloniën en op het Oostaziatische vasteland.
29300: GROOT, J. J. M. DE. - Vruchtboomen kunstnatig onder bescherming van mieren buiten onze Archipel.
2192: GROOT, O.C.M. DE. - Techiman, een markt- en handelscentrum in Centraal Ghana.
7789: GROOT, SILVIA DE. - Djuka Society & Social Change. History of an attemp to develop a Bush Negro community in Surinam 1917-1926.
32471: GROOT, P. DE. - Verslag van de Brits-Nederlandse cursus voor geografen (I).
32066: GROOT, SILVIA W. DE. - Van Isolatie naar Integratie. De Surinaamse Marrons en hun afstammelingen. Officiele Documenten betreffende de Djoeka's (1845-1863).
66964: GROOT, SILVIA DE. - Migratiebewegingen der Djoeka's in Suriname van 1845 tot 1863.
3880: GROOTHOF, A. - Een belangrijke spoorwegplan in West-Azië; kortste landroute tusschen Egypte en Britsch-Indië.
63282: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - South America.
63292: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - Historical Map of The United States.
63288: GROSVENOR, MELVILLE BELL (EDITOR). - The World.
63287: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - The World.
63281: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - Africa and the Arabian Peninsula.
63274: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - The Great Lakes Region of the United States and Canada.
63276: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - Mexico and Central America.
63279: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - China Coast and Korea (and a part of Japan).
63285: GROSVENOR, GILBERT (EDITOR). - Pacific Ocean.
63290: GROSVENOR, MELVILLE BELL (EDITOR). - Europe.
63286: GROSVENOR, MELVILLE BELL (EDITOR). - Antarctica.
63284: GROSVENOR, MELVILLE BELL (EDITOR). - A map of the Heavens.
64792: GROTHE, L. H. - Tripolitanien und der Karawanenhandel nach dem Sudan.
64802: GROTHE, L. H. - Deutsche Kulturmission in Kleinasien.
6716: GROUW. - Lithograph of harbour of Grouw (Friesland, Netherlands) by (J.M.Noach?).
34017: GRUBAUER, A. - Onder de koppensnellers van Centraal-Celebes.
31536: GRUMBO, WOODY. - Deer and Indan child, hanging in a tree.
39179: GRUMMAN. - Grumman Hellcat Fighter-bombers on deck of a British Escort Carrier.
53621: GRUNDEMANN, DR. - Ein neuer Missions-Atlas über alle christlichen Missions-Gebiete der Erde.
53636: GRUNDEMANN, R. - Die Englische Kolonie Natal und das Zulu-Land.
53675: GRUNDEMANN, R. - Die östlichen Hälfte von Melanesien.
10050: GRUNEBAUM, G. E. VON. - Modern Islam. The Search for Cultural Identity.
10048: GRUNEBAUM, G. E. VON. - Islam. Essays in the Nature and Growth of a Cultural Tradition.
6953: GRUNEBAUM, GUSTAV E. VON. - Der Islam im Mittelalter.
65532: GRUNEVALD, ROLAND. - Les Industries à Faciès Préhistorique en Océanie.
65638: GRUNEVALD, ROLAND. - Étude sur les lances de Nouvelle-Calédonie.
65547: GRUNEVALD, ROLAND. - Récentes acquisitions du Musée de l'Homme.
59566: GRUTTERINK, J. A. - IJzerman's schets van de geologie van Suriname.
33814: GRUYER, PAUL. - Het eiland Elba.
33671: GRUYER, PAUL. - Quessant.
34059: GRUYER, PAUL. - Het oude Beaune de Bourgogne.
33971: GRUYTER, J. DE. - Van Hull naar Chester.
50751: GRUYTER, JOS. DE. - Bataksche plastiek.
57895: GUADELOUPE. - Guadeloupe. Les Colonies Françaises.
65607: GUART, JEAN. - En marge du "Cargo Cult" aux Nouvelles-Hébrides. Le Mouvement coopératif dit "Malekula Native Company".
65598: GUART, JEAN. - Société, rituels et mythes du Nord Ambrym (Nouvelles Hébrides).
67041: GUEBHARD, PAUL. - Les Peulh du Fouta Dialon.
4409: GUÉRIN, VICTOR. - La France catholique en Égypte.
33893: GUERLAC, OTHON. - Klondike... na tien jaren.
33892: GUERVILLE, A. B. DE. - Het moderne Egypte. Wat er te zien en te hooren valt tusschen Kairo en Faschoda.
1292: GUEX, FRANÇOIS. - Histoire de l'instruction et de l'éducation.
56905: GUEYMARD-LAUTERS, PAULINE. - Portrait of Pauline Gueymard-Lauters by Gougenheim & Forest.
34907: GUGEL, E. - Delft (Stadhuis). Pronkkast-Prunkschrank.
34891: GUGEL, E. - Delft (Stadhuis). Schoorsteenmantel van Terra cotta.
63526: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Chillon.
63557: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Lausanne. Banque Cantonale et Hôtel des Postes.
63556: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Lausanne. Le nouveau pont.
63527: GUGGENHEIM & CO, EDITION. - Château de Chillon.
65659: GUIART, JEAN. - Unité culturelle et variations locales dans le centre nord des Nouvelles-Hébrides.
65699: GUIART, JEAN. - Le cadre social traditionnel et la rébellion de 1878 dans le pays de la Foa, Nouvelle-Calédonie.
65709: GUIART, JEAN. - Procès de la rébellion de 1917.
65618: GUIART, JEAN. - L'organisation sociale et politique du Nord Malekula.
65629: GUIART, J. - Nouvelle-Calédonie et Iles Loyalty. Carte du dynamisme de la société indigène à l'arrivée des européens.
65545: GUIART, JEAN. - Sacs en fibre d'Australie. Étude et présentation d'pbjects provenant des collections Océaniennes du Musée de l'Homme.
65662: GUIART, JEAN. - Systèemes de parenté et organisation matrimoniale à Ambrym.
65664: GUIART, JEAN. - Notes sur les tambours d'Ambrym.
65663: GUIART, JEAN. - Le mouvement coopératif aux Nouvelles-Hébrides.
65574: GUIART, JEAN. - Les effigies religieuses des Nouvelles-Hébrides.
65628: GUIART, J. - Liste par district des villages indigènes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
65660: GUIART, JEAN. - Notes sur une cérémonie de grades chez les Big-Nambas.
52714: GUICCIARDINI, LODOVICO. - "Bommel", Zaltbommel. Kopergravure, uit "Belgicae, sive Inferioris Germaniae, Descriptio editio postrema additamentis novis & Statu Politico regionum & urbium aucta", 1633.
52717: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Civitas Bommelia.
57606: GUIGARDET, M. - La lampe sous-marine.
66214: GUILBOT, J. - Le Bilaba.
32219: GUILCHER, A. - Formes de corrosion littorale du calcaire sur les cotes du Portugal.
32208: GUILCHER, A. - Le petrole et le gaz naturel en France.
7762: GUILLAIN, ROBERT. - The Blue Ants, 600 Million Chinese under the Red Flag.
57897: GUILLAIN. - Note sur la Nouvelle-Calédonie. Destinée à servir d'instruction aux colons imigrants dans cette colonie.
57865: GUILLAUME, J.-D. FRANSSEN VAN DE PUTTE. - Concession et exploitation des sucreries domaniales à Java.
65533: GUILLAUMIN, M. A. - Les Régions florales de l'Océanie.
65627: GUILLAUMIN, A. - L'évolution de la flore Néo-Calédonienne.
57923: GUIMARAES, ISIDORO FRANCISCO, JOSÉ CARLOS BARROS, JOSÉ RODRIQUES COELHO DO AMARAL. - Règlements sur l'émigration Chinoise à Macao.
52770: GUIMET, ÉMILE. - Huit jours aux |ndes.
33516: GUIMET, ÉMILE. - Acht dagen in Indië.
57977: GUINAND, E. - Compte général de l'administration de la justice maritime pendant les années 1859, 1860 et 1861.
58298: GUINAND, E. - Compte général de l'administration de la justice maritime, pendant les années 1862, 1863 & 1864.
6160: GUINÉE. - Suite de la Coste de Guinée. Depuis la Riviere de Volta jusqu'a Jakin ou sont les Royaumes de Koto, de Popo, de Whidah ou Juida, et d'Ardra.
6159: GUINÉE. - Carte des Entrées de la Riviere de Sherbro ou Serbera, situé à la Coste de Guinée.
19141: GUINEE. - Instructies en bestuursreglmenten nopens het beleid der regeering ter kuste van Guinee & Aanvulling.
5627: GUINÉE. - Partie de la Coste Guinée. Depuis le Cap de Monte, jusqu'au Cap des Basses.
6220: GUINÉE. - Partie de la Coste de Guinée. Depuis la Riviere de Sierra Leona, jusqu'a Cap das Palmas.
6219: GUINÉE. - Suite de la Coste de Guinée. Depuis le Cap de Apollonia jusqu'a la Riviere de Volta ou la Coste d'Or.
6161: GUINÉE. - Suite de la Coste de Guinée. Depuis le Cap de Palme jusqu'au Cap des Trois Pointes, par N.Bellin.
33336: GUINNARD, M. A. - Guinnard's gevangenschap bij de Patagoniërs.
58326: GUINNARD, M. A. - Trois ans de Captivité chez les Patagons, 1856.
46627: GULDEMOND, JEANNE. - Hollandsch Dames Orkest. Dir. Jeanne Guldemond.
6749: GULICK, JOHN. - Tripoli. A Modern Arab City.
66862: GULLØV, HANS CHRISTIAN (TRANSLATED BY ANNE M. JENSEN). - The Eskimo view of the European: The so-called Norse Dolls and other questionable carvings.
40160: GUN-TURRET. - Aircraft, gun-turret (Support machine-gun).
40164: GUN-TURRET. - Aircraft, gun-turret with gunner.
11759: GUNAWAN, B. & G. W. VON LIEBENSTEIN. - Verslag aan de Stichting W.O.T.R.O. van het onderzoek naar de rol van de Islam als moderniseringsfactor in Kelantan, West-Maleisië.
971: GUNKEL, R. - Georg Büchner und der Dandysmus.
40152: GUNNER. - Picture of a Gunner entering the cockpit in the tail of a Night Bomber before setting off on a night raid.
29259: GUNNING, J. G. H. - Losse opmerkingen naar aanleiding van het Wajangverhaal Raden Pandji.
12392: GUNNING, C. P. - Terugzien en vooruitzien.
8032: GUNNING, J. W. - Uit en over de Minahassa. II. De protestantsche zending in de Minahassa.
30485: GUNNINMG, H. C. J. EN A. J. VAN DER HEYDEN. - Het petjatoe- en ambtsvelden-probleem in Zuid-Bali.
55044: GÜNTHER, J. G. - Portrait engraving of Johann Georg Günther aus Sachsen.
478: GÜNTHER, S. - Varenius.
56989: GURALNICK, PETER. - Lost Highway. Journeys & Arrivals of American Musicians.
66819: GURVICH, I. S. - An ethnographic study of cultural parallels among the aboriginal populations of Northern Asia and Northern Noth America,
67897: GÜSSFELDT, PAUL. - Die Grundlagen der Karte von der Loango-Küste.
50521: GUTMANN, BRUNO. - Zur Psychologie des Dschaggarätsels.
50545: GUTMANN, BRUNO. - Der Schmied und seine Kunst im animistischen Denken. (Dschaggastamm, Wadschagga).
57904: GUYANE. - Guyane. Les Colonies Françaises.
57714: GUYDON, COMTE DE, M. LEFÈVRE. - Le service de santé de la marine à Brest.
55074: GWYN, NELL. - Portrait engraving of Nell Gwyn.
49886: GYBLAND OOSTERHOFF, H. H. A. VAN. - Het groot-kapitaal in Oost- en West-Indië.
54071: H0-FI. - Ho-Fi van den Geelen Gordel of De Chineesche Blaauwbaard (Chinesche Novelle).
58896: DEN HAAG. - Hofvijver.
50852: HAAGSMA, O. - Sidelights on Native Life in Mori. Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 11, November, 1922.
54289: HAAMSTEDE. - Slot Haamstede.
50698: HAAN, C. DE. - Verslag van eene reis in de Battaklanden.
19703: HAAN, F. DE. - De ,,Academie de Marine" te Batavia 1743-1755.
19794: HAAN, F. DE. - De historie van een Oudgast.
19736: HAAN, F. DE. - Iets aangande den dood van François Tack te Kartasoera.
19723: HAAN, F. DE. - Een oud bericht aangaande de Batta's.
30314: HAAN, F. DE. - Jacobijnen te Batavia.
20165: HAAN, F. DE. - Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, verzameld door H. T. Colenbrander. Uitgegeven door het Kon. Inst.v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. Eerste deel. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff 1919.
19154: HAAN, F. DE. - Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java 1811-1816.
30388: HAAN, F. DE. - Opium ,,schuiven".
49888: HAAN, J. C. DE. - Het Middelbaar Onderwijs in Indië vóór 50 jaar en thans.
30337: HAAN, F. DE. - Uit oude notarispapieren I & II. Andreas Cleyer.
30346: HAAN, F. DE. - Uit Oud-Batavia: Kota Tahi.
29945: HAAN, W. E. DE. - De vulkaan Tengger op Oost-Java (Naar het Hoogduitsch van Emil Stöhr).
29612: HAAN, R. DEN. - Het varkensfeest zoals het plaatsvindt in het gebied van de rivieren Kao, Muju en Mandobo (Ned. Nieuw Guinea).
46168: HAAR, BERNARD TER. - Portrait, by Delboy-Baer.
20231: HAAR, J. C. C. - De heilige weefsels van de ,,Waktoe-Teloe" op Oost-Lombok.
59598: (HAAREN, FRANCISCUS LAURENTIUS JOSEPHUS VAN). - Rede uitgesproken door zijne excellentie den heer Gouverneur van Suriname (Franciscus Laurentius Josephus van Haaren) bij gelegenheid van de opening der Koloniale Staten op Dinsdag 9 Mei 1933.
67639: HAARLEM. - Kampervest met Spaarnekerk.
54220: HAARLEM. - Conrad monument Groote Kerk.
54231: HAARLEM. - Haarlemmerhoutpark: Zuid. Buitenspaarne.
54230: HAARLEM. - Groote Kerk van binnen.
54237: HAARLEM. - Ziekenhuis St. Johannes de Deo. Kapel met Kruiswegstatie's van Fr. Loots.
54238: HAARLEM. - Mariastichting. Kapel.
54281: HAARZUILEN. - Kasteel Haarzuilen, biljartkamer.
54274: HAARZUILEN. - Kasteel Haarzuilen bij Utrecht.
49722: HAAS, JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE - Hollandsche koe.
7054: HAAS, HANS. - ,,Amida Buddha unsere Zuflucht". Urkunden zum Verständnis des japanischen Sukhavati-Buddhismus.
49723: HAAS, JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE - De drie gezellen.
49724: HAAS, JOHANNES HUBERTUS LEONARDUS DE. - Trekos.
520: HAASE, CARL. - Die Entstehung der westfälischen Städte.
19807: HAASE, W. F. - Aanteekeningen op de lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java door Dr. R. D. M. Verbeek.
65375: HAASE & COMP. - Portrait of Giacomo Meyerbeer.
53630: HAAST, JULIUS. - Die Goldfelder an der Westküste der Provinz Canterbury, Neu-Seeland, und die neuesten Arbeiten.
34028: HABBEMA, D. - Een en ander over Apo Kajan en de reis daarheen.
29331: HABBEMA, J. - Bijgeloof in de Preanger-Regentschappen.
29315: HABBEMA, J. - Bijgeloof in de Preanger-Regentschappen.
30222: HABBEMA, J. - Inlichtingen omtrent eenige Maleische woorden en uitdrukkingen gevraagd of gegeven door J. Habbema.
19590: HABBEMA, J. - Fragmenten uit een Maleisch handschrift.
19547: HABBEMA, J. - Menagkabausche persoonlijke voornaamwoorden.
19531: HABBEMA, J. - Menagkabausche spreekwoorden. (vervolg van deel 25).
18794: HABBEMA, J. - Naar aanleiding van den Heer W. Hoogkamer's "Toelichting tot de door Prof. Pijnappel uitgegeven Menangkabausch-maleische zamenspraken. & Een taalkundig verdrag.
29164: HABBEMA, J. - Naar aanleiding van den Heer W. Hoogkamer's "Toelichtingen tot de door Prof. Pijnappel uitgegeven Menangkabausch-Maleische zamensp[raken".
30191: HABBEMA, J. - Proeven van West-Sumatraansch Maleisch.
67899: HABENICHT, H. - De Verbreitung der sedimantären Gesteine in Europa. Begleiteworte zu Tafel 5.
38468: HABERLANDT, G. - Eine botanische Tropenreise. Indo-Malayische Vegetationsbilder und Reisseskizzen.
2318: HACHEZ, FÉLIX. - Recherches sur l'auteur d'un atlas de l'Europe occidentale du XVIe siècle.
31944: HACK, H. - De Boliviaanse Andes: een demografische uitzondering.
32450: HACK, H. & P. VERHOOG. - Waarom de negers naar Midden-Amerika werden gebracht. Met naschrift van H. Hack.
32492: HACK, H. - De economische integratie in Latijns Amerika.
31861: HACK, H. - De Zuidamerikaanse hoofdsteden als exempel voor de grote stad.
10024: HACK, HENDRIK. - Die Kolonisation der Mennoniten im paraguayischen Chaco.
31871: HACK, H. - Het vergeten verleden van Zwart Afrika.
31842: HADDERINGH, TH. - Het aardrijkskundeonderwijs in de havo-afdeling.
32957: HADDON, A. C. - Some Baram (Sarawak) Coffin Burials, before 1900.
50656: HAEBLER, RUTH. - Die geflochtenten Hängematten der Naturvölker Südamerikas.
20106: HAEFTEN, F. W. VAN. - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de Eilandengroep Engano (juli-Augustus 1909).
30439: HAEFTEN, F. W. VAN. - Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de eilandengroep Engano (Juli-Augustus 1909).
19347: HAENEN, PAUL. - Marriage Alliance among the Moi of Irian Jaya (Indonesia).
7019: HAENSELL, F. - Probleme der Vor-Völker-Forschung. Grundzüge einer ethnologischen Urgeschichte.
12417: HAFIZ, Q. U. - Islam and the Present Age.
19582: HAGA, A. - Het Rapport van H. Zwaardecroon en C. Chasteleijn betreffende de reis naar Nieuw Guinea in 1705 ondernomen door Jacob Weyland.
19555: HAGA, A. - De Mardijkers van Timor. & De slag bij Penefoeij en Vendrig Lip. Naschrift.
20283: HAGA, B. J. - De Lima-pahalaä (Gorontalo): volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek.
51262: HAGE, I. - Plattegrond van Rotterdam schaal 1 : 10 000 uitgegeven door de afdeling kartografie van de dienst van Gemeentewerken. (Review article).
33972: HAGELEN, H. J. - De Romeinsche Katacomben te Valkenburg.
31992: HAGEMAN, B. P. - De profieltype-legenda van de nieuwe geologische kaart voor het zeeklei- en rivierkleigebied.
29991: HAGEMAN, JCZ., J. - Tafels en overzigt van gelukkige en ongelukkige dagen en uren volgens de meening der handeldrijvende volken van den Archipel.
30008: HAGEMAN, JCZ., J. - Berigten. Europesche gewestelijke gezaghebbers op Java, voor zoo verre is kunnen worden opgespoord, sedert de komst van Europeanen.
30006: HAGEMAN, JCZ., J. - Iets over de tijdberekening bij de Chinezen. Derde aanvulling der antwoorden over indische tijdrekenkunde.
30011: HAGEMAN, JCZ., J. - Geschied- en aardrijkskundig overzigt van Java, op het einde der achttiende eeuw.
30017: HAGEMAN, JCZ., J. - Algemeene geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot op onze dagen. III Boek. V-VIII Hoofddeel: Opstand van Taroeno-djojo. Vervolg, 1677-1682,
30020: HAGEMAN, JCZ., J. - Eenige antwoorden op de vragen over Indische tijdrekenkunde.
30033: HAGEMAN, JCZ., J. - Aanteekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo.
30024: HAGEMAN, JCZ., J. - Tjandi-Pari.
30094: HAGEMAN, JCZ., J. - De oorsprong van het stedelijke wapen van Samarang.
30109: HAGEMAN, JCZ., J. - Namen der gewestelijke Europesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura.
29420: HAGEMAN CZ., J. - Eenige gegevens over de Hindoe-oudheden van Oost-Java, volgens een handschrift van J. Hageman J. Cz. Inleiding van N. J. Krom.
30119: HAGEMAN, JCZ., J. - Over de Europesche Boeren, 1742-1760. (Soendalanden).
29994: HAGEMAN J.C.Z., J. - Toelichting over den ouden pilaar van Modjopahit (vervolg).
29793: HAGEMAN J. C. ZN., J. - Bijdragen tot de kennis van de Residentie Madoera.
29796: HAGEMAN J. C. ZN., J. - Bijdragen tot de kennis van de Residentie Soerabaja.
30052: HAGEMAN JCZ., J. - De Engelschen op Java.
19437: HAGEMAN JCZ., J. - Geschiedenis der Soenda-landen.
30038: HAGEMAN JCZ., J. - Geschiedenis van het Bataafsch en Hollandsch Gouvernement op Java 1802 - 1810. (Eerste gedeelte).
19411: HAGEMAN JCZ., J. - Bijdrage tot de geschiedenis der kerk van Batavia.
30129: HAGEMAN JCZ., J. - Joartan wedergevonden.
30063: HAGEMAN JCZ., J. - Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo.
30066: HAGEMAN JCZ., J. - Overlevering omtrent de Reuzen van den Berg Patiajam. (Vertaald naar een Maleisch verhaal, geschreven te Pati in 1850). (Medegedeeld door J. Hageman Jcz.).
19363: HAGEMAN JCZ., J. - Namen der gewestelijke Europeesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura.
19401: HAGEMAN JCZ., J. - Nasporingen omtrent Joartam en andere, thans verdwenen plaatsen in oostelijk Java.
29887: HAGEMAN J.C.Z., J. - Aardrijkskundige aanteekeningen over zuidelijk Borneo.
29864: HAGEMAN J.C.Z., J. - Geschiedkundige aanteekeningen omtrent zuidelijk Borneo.
29858: HAGEMAN J.C.Z., J. - Over de geschiedenis van Bandjermasin in de laatste jaren, 1857-1860.
7281: HAGEN, PEER. - Reimers Fleet. (Hamburg).
30216: HAGEN, B. - Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra). & Nota von Herrn R. D. M. Verbeek. & Bemerkungen zu den zwei Karten von Herrn F. C. E. Meijer. Sprachliche Bemerkungen der Redaction.
19580: HAGEN, B. - Beiträge zur Kenntniss der Battarelgion.
50940: HAGEN, B. - Die Pflanzen- und Thierwelt von Deli auf der Ostküste Sumatra''s. Naturwissenschaftliche Skizzen und Beiträge. Naschrift. & Eenige opmerkingen, door Twiss.
53942: HAGEN, A. - Voyage aux Nouvelles-Hébrides et aux Iles Salomon (Océanie).
33841: HAGEN, A. - Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden.
45968: HAGGENMACHER, G. A. - G. A. Haggenmacher's Reise im Somali-Lande 1874.
7305: HAGHE, LOUIS. - Stalls in the Cathedral - Antwerp.
50530: HAHN, EDUARD. - Wirtschaftliches zur Prähistorie.
50668: HAHN, IDA. - Dauernahrung und Frauenarbeit. Vortrag.
50623: HAHN, EDUARD. - I. Menschenrassen und Haustiereigenschaften. II, Pflugwirtschaft als Zeitbestimmung. Vortrag.
50655: HAHN, ED. - Thronende Herrscher und hockende Völker.
34299: HAILE, N. S. - The Quaternary Geomorphological History of north Sarawak - Discussion.
32625: HAILE, N. S. - Outward-Bounding on the Plateau.
32673: HAILE, N. S. - Myths of the Town Dweller.
12394: HAILEY, LORD. - Erepromotie van Lord Hailey aan de Rijks Universiteit te Leiden. (Mededeling)
58056: HAILLY, ED DU, RICHARD, P.-C. - La France en Cochinchine. Débuts d'une colonie. Cochinchine Française. Une tournée dans la Province de Mitho, dans les Cercles de Tan-an, du Phuoc-loc, de Tay-ninh et dans l'Ile de Poulo Condor.
63485: HAKONE. - Mt Fuji & Lake Abhino Hakone.
63481: HAKONE. - Road of Old Hakone, Japan.
125: HAKS, LEO & GUUS MARIS. - Lexicon of Foreign Artists who Visualized Indonesia (1600-1950). Surveying painters, watercolourists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
33051: HALBERSTADT, A. - Kolonisatie van Europeanen te Suriname. Opheffing van het Pauperisme, ontwikkeling van Handel en Industrie.
2613: HALBERTSMA, H. - Over de verhouding tussen de luchtfotografie en het ouheidkundig bodemonderzoek.
2715: HALBERTSMA, H. - Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toeslijking van de Middelzee. & De datering van de Anonymus Ravennas, door B. H. Stolte. Nawoord van H. Halbertsma.
49458: HALÉVY, JACQUES-FRANÇOIS-FROMENTAL-ÉLIE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
19484: HALEWIJN, E. A. - Geographische en ethnographische gegevens betreffende het Rijk van Deli, (Oostkust van Sumatra).
41604: HALFORD, FRANK BERNARD. - Portrait of Major Frank Bernard Halford.
19146: HALIE, N. - Het hoofdenvraagstuk in Noord-Oost Nieuw Guinee.
2471: HALIE, N. - Overleveringen en gebruiken van de bevolking aan de Tanahmerabaai (Noord-Nieuw-Guinee).
12513: HALKEMA KOHL, J. F. - Colonial Nationalism.
60044: HALL, BASIL. - Het Amerikaansch noodroer. & Poerter's patent-anker.
33423: HALL, CHARLES FRANCIS. - De Polaris.
59600: HALL, C. J. J. VAN. - De proeven van Dr. Fernandes in de koffie-proeffabriek in Suriname (Liberiakoffie).
34049: HALLA, LUDWIG. - Onder palmen en in sprookjestempels.
59616: HALLEMA, A. - Sprokkelingen uit vergeelde bnladen van een eeuw geleden.
59632: HALLEMA, A. - Eenige gegevens over oude gevangenissen, aard der gevangenisstraf, verscheidenheid van ingesloten gevangenen en vroegere gevangenistoestanden op Curaçao gedurende de 17de en 18de eeuw.
59621: HALLEMA, A. - Het jaar 1872 in de geschiedenis van het gevangeniswezen in de West. De strafgevangenis op het Fort Nieuw-Amsterdam aan de Suriname-rivier in den loop der tijden. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gevangeniswezen in West-Indië.
50392: HALLEMA, A. - Carel Sirardus Willem Graaf van Hogendorp 1788 - 15 Augustus - 1938. Gouverneur-Generaal ad interim van Nederlandsch-Indië 1 Juni 1840 - 6 Januari 1841. Een tweede Graaf van Hogendorp in Nederlandsch-Indië.
50207: HALLEMA, A. - Colbert's kolonisatieplannen in concurrentie met onze V.O.C. en W.I.C. Ter gelegenheid van de herdenking van Colbert's sterfdatum 1683 - 6 September - 1933.
50464: HALLEMA, A. - De briefliteratuur en haar geschiedenis voor onze koloniale geschiedenis. Hoe de ,,Mallabaarsche brieven" van den Indischen predikant J. C. Visscher zijn ontstaan en iets over hun historische beteekenis voor Ned.-Indië in het verleden.
50130: HALLEMA, A. - De kolonisatie van de negerrepubliek Liberia, inzonderheid gedurende de jaren 1816 - ca 1830. Opheffing der slavernij en moderne kolonisatie-problemen.
50354: HALLEMA, A. - De Raadspensionaris Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijn zorg voor de Vereenigde Oostindische Compagnie in de jaren 1787 en 1788.
50373: HALLEMA, A. - Een hoofdstuk uiit de geschiedenis van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1838 - April - 1938. Zijn wording en eerste levensjaren. Een bijdrage tot de geschiedenis der periodieke pers in en over Ned.-Indië. & Een aanvullende notitite, door F. H. van Naerssen. Naschrift.
50200: HALLEMA, A. - Een persdelict van de Redactie der Semarangsche Courant voor 60 jaar terug. Het eerste jaar van den Atjeh-oorlog en de eerste uitwijzing van een journalist uit Nederlandsch Oost-Indië, 1873-1933.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

2/17