Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
987: EICHNER, HANS. - Thomas Mann. Eine Einführung in sein Werk.
1077: EIDRIGEVICIUS, STASYS (1949 - ). - Furmanny Zanek Pypmahhbin mepeynok. Malarstwo Pazdziernik 1989. Muzeum Pezemysta 'Bawniej Zaklady Norblinaw Warszawie ul Zedzna.
1076: EIDRIGEVICIUS, STASYS (1949 - ). - Samobójca. Nikolaj Erdman. Tatr im Stefana Jaracza w Lodzi.
1078: EIDRIGEVICIUS, STASYS (1949 - ) - Affiches uit Polen 1945-1990. Hessenhuis. Stad Antwerpen 1990.
3252: EIDRIGEVICIUS, STASYS (1949 - ) - Stasys Eidrigevicius. Projekti i Plakaty BWA w koninie marzec '88. BWA w Lesnic kwiecien 188.
28669: EIDRIGEVICIUS, STASYS (1949 - ). - Choinka u Jwanowów. Aleksandr Wwiedienski. Teatr im. Stefana Jaracza w Lodzi.
29065: EIJBERGEN, H. C. VAN. - Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, belast met eene zending naar de Zuidwester-Eilanden, bij besluit van den 10den Mei Jl. No 4.
19362: EIJBERGEN, H. C. VAN. - Aanteekeningen, gehouden op eene reis naar de Zuid-Wester-Eilanden (Maart 1862).
19421: EIJBERGEN, H. C. VAN. - Korte woordenlijst van de taal der Aroe- en Keij-eilanden, bijeenverzameld.
19424: EIJBERGEN, H. C. VAN. - Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maand Junij 1862.
19427: EIJBERGEN, H. C. VAN. - Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden April en Mei 1864.
30133: EIJBERGEN, H. C. VAN. - Geschiedkundige aanteekeningen omtrent de Noordkust van Ceram, van af het jaar 1816 tot 1832.
46045: EIJSDEN-VINK, MARIE VAN. - Portrait, Madame Sans Gêne, by Ateliers Schotel.
46022: EIJSDEN-VINK, MARIE VAN. - Portrait, as Rita Revera in ,,De Eischen der Moraal", by Ateliers Schotel.
46119: EIJSDEN-VINK, MARIE VAN. - Portrait.
51141: EILERTS DE HAAN, J.G.W.J. - Verslag van de Expeditie naar de Suriname-Rivier (30 Juni - 20 November 1908).
7269: EINDHOVEN. - Philip's Schouwburg. Carnavals Variété, o.l.v. Rinket Faveur.
50078: EISEL. - Höhlencultstätte bei Oelsen (kr. Ziegenrück Reg.-Bez. Merseburg).
53646: EISENBAHNKARTE VEREINIGTEN STAATEN. - Neue Karten über den Westen der Vereinigten Staaten: die Grenzen der Territorien und die Eisenbahn-Linien nach dem Grossen Ocean.
1711: EISMA, D. - Beach ridges near Selçuk, Turkey.
31938: EISMA, D. - Sporen-metalen in zeewater en de invloed van vervuiling.
63305: EITAKU, KOBAYASHI. - The Drawing Book of Designs for Everything, Volume 5.
19442: EKRIS, A. VAN. - Iets over het Ceramsche Kakian-Verbond.
7023: EKSTRÖM, KJELL. - George Washington Cable. A study of His Early Life and Work.
34111: ELAPHOS. - Een nieuw Industrie-Centrum. (Spaarndam).
10033: ELDER, E. E. - Egyptian Colloquial Arabic Reader.
4852: ELLEGIERS, DANIËL. - De Stichtingsgeschiedenis van de Kreits Ts'eng-tee (Jehol).
2989: ELLEMERS, J.E. - Familie en nederzetting in Israël: over enige niet-voorziene ontwikkelingen bij sociale planning.
19062: ELLEN, G. J. - Verhalen en fabelen in het Pagoe met vertaling.
19063: ELLEN, G. J. - Verhalen en fabelen in het Modòle met vertaling.
19061: ELLEN, G. J. - Woordenlijst van het Modòle op Noord-Halmahera. Bevattende slechts de van het Tobeloreesch afwijkende woorden.
19060: ELLEN, G. J. - Woordenlijst van het Pagoe op Noord-Halmahera. Bevattende slechts de van het Tobeloreesch afwijkende woorden.
8574: ELLEN, ROY. - Microcosm, Macrocosm and the Nuaulu House: Concerning the Reductionist Fallacy as Applied to Metaphorical Levels.
8523: ELLEN, R. F. - Semantic Anarchy and Ordered Social Practice in Nuaulu Personal Naming.
57562: ELLIOTT, GRANT. - Exploration et organisation de la Province du Kwilou-Niadi.
6739: ELLIOTT-BATEMAN, MICHAEL. - Defeat in the East. The Mark of Mao Tse-tung on war.
54878: ELLIS, W. CH. DE LA TRY - Antilliana. Verzameld werk van dr. W. Ch. de la Try Ellis, uitgegeven onder auspiciën van de Universiteit van de Nederlandse Antillen door J. E. Spruit en E. Voges.
46262: ELMENWICK, FRANCESKA (?). - Portrait als Maria Stuart.
31291: ELOUT. - Rapport aan den koning over de oorzaken van den Javaschen Oorlog van 1825-1830.
31269: ELOUT. - Staatkundige-ekonomische beschouwingen omtrent de Landverhuizingen in Soerakarta en Djokjokarta tot op den Javaschen Oorlog van 1825-1830.
50970: ELOUT VAN SOETERWOUDE, W. - In memoriam. Johannes François Adriaan Cateau van Rosevelt.
53682: ELSASS. - Das General-Gouvernement Elsass.
60780: ELSKEN, ED VAN DER. - Jazz.
54577: ELSKEN, ED VAN DER. - Sweet life.
67013: ELST, DIRK H. VAN DER. - The Coppename Kwinti: Notes on an Afro-American tribe in Surinam.
2722: ELST. J. VAN DER. - Een onderzoek te Hierden naar de emigratie als oplossing van het kleine-boerenvraagstuk.
58178: EMBARCATIONS. - Embarcations pour batiments de guerre. & Embarcations à vapeur. & Appareils pour amener et hisser les ambarcations à la mer.
12287: EMEIS, M. G. - Raffles' Ms. No. 18.
12298: EMEIS, M. G. - De inversie in het moderne Maleis.
29582: EMEIS, M. G. - Het Maleise Flexie-Type.
29617: EMEIS, M. G. - Vocaal-harmonie in de Maleise kern van de Indonesische vocabulaire.
46357: EMEL. - Accessoires, Tireuses, Objectifs, Écrans.
67943: EMIN-BEY, DR. - Reisen im Osten des Bahr-el-Djebel, März bis Mai 1881.
67953: EMIN-BEY, DR. - Rundreise durch die Mudrië Rohl.
67950: EMIN-BEY, DR., F. LUPTON-BEY UND DR. W. JUNKER. - Eine Post aus dem ägyptischen Sudan. Briefe.
67934: EMIN-BEY, DR. - Von Dufilé nach Fatíko, 27. December 1878 bis 8. Januar 1879.
22060: EMONTS, JOHANNES. - Ins Steppen- und Bergland Innerkameruns. Aus dem Leben und Wirken deutscher Afrikamissionare.
59898: EMRIK & BINGER. - Portrait of Henri Viotta.
29733: EMST, P. VAN. - Kinship Terminology of the Tukano (Dátsea) in N.W. Brazil. Korte mededelingen.
1798: EMST, P. VAN. - De Cariña in Venezuela; een verdwijnende cultuur.
2356: EMST, P. VAN, EN D.G. JONGMANS. - Bewijsvoering na een vlotreis. Some critical remarks on Heyerdahl's argumentation.
8194: EMST, P. VAN. - Vrijwillige onvrijheid: De Makú in West-Amazonas.
50124: ENDE, E. C. VAN DER. - De Indische Onderwijsbegrooting naar de Staten-Generaal. II. Behalve door Economisch rendement wordt de tegenwoordige onderwijspolitiek beheerscht door Objectieve behoefte (...).
588: ENDEMANN, K. - Wörterbuch der Sotho-Sprache (Süd-Afrika).
58974: ENDER, AXEL. - Sledge in the snow, Norway.
62032: ENG AUN TONG. - Tiger Balm (Aw Boon Haw). Advertisemnt leaf.
30277: ENGANO. - Verslag van eene Reis van den Assistent-Resident van Benkoelen naar het eiland Engano.
18858: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, K.TH. - Een bezoek aan de Bataksche Hoogvlakte.
33832: ENGELEN, CLARA. - Indrukken van Finland.
3651: ENGELENBURG, E. - Het tegenwoordige standpunt van het aardmagnetische vraagstuk.
50924: ENGELENBURG, E. - Een kort overzicht over de bestaande en geprojecteerde spoorwegen in Brazilië.
18041: ENGELENBURG, E. - Aanteekeningen gedurende mijn verblijf in de provincie Pará.
50942: ENGELENBURG, E., - Bijdragen tot de hydrographie en morphologie der Zuidelijke Zeegaten en Riviermonden in Nederland.
29318: ENGELHARD, H. E. D. - Bijdragen tot de kennis van het grondbezit in de Chineesche districten.
19716: ENGELHARD, H. E. D. - Aanteekeningen betreffende de Kindjin Dajaks in het landschap Baloengan.& Lijst van Errata.
29324: ENGELHARD, H. E. D. - De afdeeling Doessonlanden (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo).
55449: ENGELHARDT, VIKTOR. - Die geistige Kultur Ägyptens, Babyloniens und Judas (Westasiens). Zweiter Teil der Geschichte der geistigen Kultur.
29075: ENGELMANN, W. H. - De Otter en de Krab. (Een Soendaneesche dongeng).
29928: ENGELMANN, W. H. & D. KOORDERS. - Aanteekeningen over de Soendaneesche taal- en letterkunde. Fragmenten uit de Correspondentie van W. H. Engelmann met het Hoofdbestuur van het Ned. Bijbelgenootschap). & Bijlage, Eene vertaling van het Evangelie van Lukas in het Soendanessch, van D. Koorders.
60088: ENGELSCHE OORLOGSCHEPEN. - Tegenwoordige wapening der Engelsche Oorlogschepen.
31917: ENGELSDORP GASTELAARS, R. VAN, W. F. HEINEMEYER, E. DE WIJS-MULKENS. - Amsterdammers, hun woonplaats en beroepsniveau. Het dilemma Burgess-Hoyt.
58051: ENGINS DE PÊCHE. - Description des engins de pêche employés par les Anglais.
6066: ENGLAND. - Historical map of England and Ireland.
62981: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (9).
42284: ENGLISH ELECTRIC. - Wren, light aeroplane.
41287: ENGLISH.ELECTRIC. - Group-portrait of two pilots and two other men (?) in front of a Canberra.
62978: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (8).
62982: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (10).
62969: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, XM214. Photograph by Chris van Etten.
62970: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, XM214. Photograph by Chris van Etten (2).
62971: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten.
62972: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (2).
62973: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (3).
62974: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (4).
62975: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (5).
62976: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (6).
62977: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (7).
62983: ENGLISH ELECTRIC. - Lightning F1A, 9 in formation. Photograph by Chris van Etten (10).
32988: ENJOK, PABIT. - Three Leppo Tau Punishment Stories.
54228: ENKHUIZEN. - Waaggebouw met chirurgijns kamer
54219: ENKHUIZEN. - Drommedaris, met landje van top omstreeks 1935.
29720: ENKLAAR, I. H. - Wawelaar en van Davelaar. Korte mededelingen.
46385: ENOLDE. - L'Enolde & La Korette.
8613: ENSERING, E. - De Tradionele en hedendaagse Rol van Lokale en Religieuze Leiders in de Preanger, West-Java.
46448: ENSIGN. - General Photographic Catalogue 1937.
52038: ENSINK, J. - On the Old-Javanese Cantakaparwa and its Tale of Sutasoma.
8705: ENSINK, J. - Jan Gonda and Indonesian Studies.
8355: ENSINK, J. - Sutasoma's Teaching to Gajavaktra, the Snake and the Tigress. (Tantular, Sutasoma Kavakin 38.1-42.4).
18840: ENT, M. VAN DER. - Hollandsch-Soendasche spreekwijzen, brieven en korte opstellen.
3703: ENTHOVEN, J.J.K. - Geographische plaatsbepalingen.
2119: ENTHOVEN, J.J.K. - De officieele geograaf aan het werk in Nederlandsch-Indië.
5288: J.J.K.E. (J.J.K. ENTHOVEN). - Lijst van de voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. (Tweede herziene uitgave 1922).
2148: J.J.K.E. (J.J.K. ENTHOVEN). - Lijst van de voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. (Tweede herziene uitgave 1922).
58888: EPEN. - Epen (Z.L.) Vergezicht.
58880: EPEN. - Epen (Z.L.) Op 'n Zomer-middag.
5775: EPHESUS. - Een Schouwburg te Ephesus.
5776: EPHESUS. - Grondtekening en doorsneede van het Renperk te Ephesus. enz.
5801: EPHESUS. - Grondtekening van Ephesus en van een gebouw aldaar.
5777: EPHESUS. - Grondtekening van eenige gebouwen te Ephesus.
46660: EPHIMIOS FRÈRES. - Chanteuses arabes.
30889: EPP, F. - Banjoewangi.
7858: EPSTEIN, ISRAEL. - From Opium War to Liberation.
34387: ERCHAK, GERALD M. - Dusun Social and Symbolic Orders.
63536: ERCOPLANO. - Bronzi - Mercurie in riposo (Ercolano). Museo Nazionale, Napoli.
50763: ERDBRINK, D. P. - Het een en ander over de neolitische obsidiaancultuur op Java.
32386: ERDMAN, D. A. - Gas in Noord-Nederland.
33740: ERDMAN SCHMIDT, J. D. - In de Belgische Ardennen. & De Grot van Han.
53687: ERDMANN, H. - Die Katastrophe von Mansfeld und das Problem des Coloradoflusses. Ein Beitrag zur Geschichte der Salzsteppen.
38437: ERICH, TOM. - Sarina. Oud Indisch lied. (Sarina het kind uit de Dessa). Piano arrangement van Tom Erich.
59013: ERICHSEN, C. A. - Norge. Seljestadjuvet, Seljestad.
59024: ERICHSEN, C. A. - Gudvangen, Sogn.
59016: ERICHSEN, C. A. - Gudvangen, Sogn.
59054: ERICHSEN, C. A. - Hitterdals Stavkirke, Telemarken.
29569: ERINGA, F. S. - Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal.
52002: ERINGA, F. S. - Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en letterkunde.
55402: ERMAN, ADOLF. - Ein Denkmal memphitischer Theologie.
55469: ERMAN, ADOLF UND HERMANN GRAPOW. - Ägyptisches Handwörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben.
55460: ERMAN, ADOLF. - Kurzer Abriss der aegyptischen Grammatik zum Gebrauche in Vorlesungen mit Schrifttafel, Lesestücken und Wörterverzeichnis.
31998: ERMEL, H. - De kartografische beroepsopleiding in Duitsland.
5785: ERMENT. - Platte-Grond van twee Tempels te Erment.
50103: ERNST, A. - Ethographische Mittheilungen aus Venezuela.
18034: ERNST, A. - Das Erdbeben vom 26. März 1812 an der Nordküste Südamerikas.
33724: ERNY, ALFRED. - Voyage dans le Pays de Galles, 1862.
35776: ERNY, ALFRED. - Séjour à l'Ile de Maurice (Ile de France).
1079: EROL, JAKUB. - Ambasadorowie nie morduja. Georg Leopold.
1080: EROL, JAKUB - Przez pustynie. Gilberto Gazcon.
20110: ERP, T. VAN. - Het lichtgat in den voorwand van Tjandi Mendoet.
29429: ERP, T. VAN. - Eenige mededeelingen betreffende de beelden en fragmenten van Boroboedoer in 1896 geschonken aan Z.M. den Koning van Siam.
30474: ERP, T. VAN. - De vermiste Maitreya-kop van Tjandi Plaosan in de glyptotheek te Copenhagen.
30436: ERP, T. VAN. - Tjandi-Mendoet. Een kort verslag betreffende de jongste herstellingen en eenige opmerkingen omtrent de architectonische waarde van den tempel, den oorspronkelijken toestand van het dak en van de bekroning van het voorportaal.
20108: ERP, T. VAN. - Verklaring van eenige Jâtala-tafereelen van Boroboedoer.
19904: ERP, T. VAN. - Oudheidkundige aanteekeningen I & II. De onderlinge ligging van Borobudur Mendut en Panon (...) & Over den toekomstigen Buddha Maitreya en het voorkomen van Maitreya-legenden op de Borobudur-stupa.
30441: ERP, T. VAN. - Verklaring van eenige Jâtaka-tafereelen van Boroboedoer.
50741: ERP, TH., A. F. C. A. VAN HEYST, TICHELMAN. - Een stel, antieke borstsieraden afkomstig van Celebes. De ..Sarang Timah", een Bataksch amulet.
8043: ERP, TH. VAN. - Een merkwaardige Garoeda-voorstelling op een Hindoe Javaansche bronzen hangklok.
36773: ERP, TH. VAN. - Een merkwaardig Hindoejavaansch chronogram in beeld in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.
8013: ERP, TH. VAN. - Hindu-Javaansche beelden thans te Bangkok.
29484: ERP, TH. VAN. - Nog eens de Hindu-Javaansche beelden te Bangkok.
30917: ERPP, F. - De Goenoeng-Api van Banda.
30894: ERPP, F. - Karang-Bollong.
4319: ERSKINE, J. ELPHINSTONE. - Journal of a cruise among the Islands of the Western Pacific, including the Feejees and others inhabited by the Polynesian negro races, in her Majesty's ship Havannah.
38495: ERSKINE, ST. VINCENT. - Journey to Umzila's, South-East Africa, in 1871-1872.
4066: ES, L.J.C. VAN. - Inlandsche koperertsontginningen op Timor.
49882: ES, W. J. L. VAN. - Indië en China.
30722: ES, VAN DER, J. B. TIMMERMAN, LIJNACKER. - Graaf Carlo Vidua.
54290: ESBEEK. - Hertgangbrug Landgoed ,,De Utrecht".
1933: ESCHER, DR. B.G. - Krakatau in 1883 en in 1928.
3029: ESCHER, DR. B.G. - Physiologische morphologie, S. Passarge contra W.M. Davis.
31659: ESCHER, DR. B.G. - Het meertje de Waal bij Rockanje.
4079: ESCHER, DR. B.G. & DR. K. W. DAMMERMAN. - Natuurmonumenten in Indië. Met naschrift van Prof. B. G. Escher.
1893: ESCHER, PROF. B.G. - Over het indirecte verband tusschen het vulkanisme in Ned. Indië en de strook van negtieve anomalie van Vening Meinesz.
3028: ESCHER, PROF. DR. B.G. - De groene straal. & Ingezonden: De groene straal, by Dr. P. Feenstra Kuiper, & naschrift by Escher.
4513: ESCHER, PROF. DR. B. G. - De hydrografie van den Zwiterschen Rijn.
57747: ESCLAVAGE NÉERLANDAISES. - Abolition de l'esclavage dans les colonies Néerlandaises des Indes occidentales.
58276: ESCUDIER. - Installation du pointage intérieur à bord des navires cuirassés.
4792: ESKELUND, KARL. - The Red Mandarins. Travels in Red China.
11423: ESNE. - De Platte-Grond van twee Tempels nabij Esne, en gezigt van een van die.
54017: D'ESPAGNAT, PIERRE. - Aux Iles Açores.
32406: ESSED, F. E. - De bepaling van de grenslijn tussen twee grondgebieden in grensrivieren.
66809: ESSER, S. J. - Ma-, ma'-, mé- en mé'- in het Tontemboansch.
66808: ESSER, S. J. - Opruiming en perspectief. (Maleische taal).
50683: ESSER, B. J. - Het Dialect van Banjoemas, inzonderheid zooals dit in de Regentschappen Poerbolinggo en Poerwokerto gesproken wordt.
8104: ESSER, S. J. - Mededelingen uit de verslagen van Dr S. J. Esser, taalambtenaar voor Celebes 1928-1944.
20263: ESSER, S. J. - Renward Brandstetter 1860 - 29 Juni - 1930.
8545: ESTERIK, PENNY VAN. - Continuities and Transformations in Southeast Asian Symbolism: A Case Study from Thailand.
57401: ESTOURGIES, L. - Travaux Géographiques au Cap de Bonne-Espérance.
57937: ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE - Établissements Français de l'Océanie. Iles Marquises, Iles Taïti et Morea
57651: ÉTATS-UNIS. - De la vente des terres domaniales aux États-Unis.
65702: ETCHEPARE, J. - La médecine aux Iles Tubuai (Polynésie française).
5786: ETFOU. - De Platte-Grond van den Tempel te Etfou, met een Gezigt en Doorsneede van de groote Poort van dien.
38421: ETHERTON, P. T. & H. HESSELL TILMAN. - The Pacific: A Forecast.
57799: ETHY, COMTE DE. - Une Campagne en 1786. Visite de Louis XVI à Cherbourg - Mer du Nord - Côte d'Afrique. (Résumé du journal de la frégate la Junon, commandé par le comte d'Ethy).
33923: ETIAN, J. - De begraven steden van Ceylon.
33974: ETNA. - De jongste Etna-uitbarsting.
31919: ETTEMA, W. A. EN J. F. NEUTEBOOM. - De overgang van familie- naar gezinshuishouding: een mythe?
62473: ETTEN, CHR. VAN. - New Zealand, South Island, Lake Wakatipu, with the De Haviland Dominie.
62992: ETTEN, CHRIS VAN. - Douglas DC-4, Frontview in the air.
62993: ETTEN, CHRIS VAN. - Douglas DC-4, Frontview in the air, above trees.
62994: ETTEN, CHRIS VAN. - A Glider in the Air.
62985: ETTEN, CHRIS VAN. - Frontview of a flying aeroplane with a testpilot in Kingston (?).
62996: ETTEN, CHRIS VAN. - Flight Demonstartion Aeroplane.
62997: ETTEN, CHRIS VAN. - Flight Demonstartion of 4 Planes.
62998: ETTEN, CHRIS VAN. - Flight Demonstartion of 6 Planes.
62990: ETTEN, CHRIS VAN. - Douglas DC-9.
62991: ETTEN, CHRIS VAN. - Douglas DC-4 in the Air.
62995: ETTEN, CHRIS VAN. - Flight Demonstartion of 11 Planes.
62980: ETTEN, CHR. VAN. - New Zealand, South Island, Fiorkand, with the De Haviland Dominie (2).
63105: ETTEN, CHR. VAN. - Balloons, HB- (...), Switserland.
62474: ETTEN, CHR. VAN. - New Zealand, South Island, Fiorkand, with the De Haviland Dominie.
63080: ETTEN, CHR. VAN. - With the De Haviland Dominie, between a Fjordland, South Island, New Zealand (2).
63110: ETTEN, CHRIS VAN. - Flight Demonstartion of 4 Planes (2).
62442: ETTEN, CHR. VAN. - With the De Haviland Dominie, between a Fjordland, South Island, New Zealand.
62987: ETTEN, CHRIS VAN. - Two Biplanes in the air.
62988: ETTEN, CHRIS VAN. - A Boeing 747 in the air.
62989: ETTEN, CHRIS VAN. - Douglas DC-9, from below.
59358: ETTINGER, JK. VAN. - De stichting van de Curaçaosche bank.
59342: ETTINGER, J. VAN. - Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Curaçaosche circulatie-bankwezen.
59387: ETTINGER, J. VAN. - Pogingen tot oprichting van eene circulatiebank in Suriname (1849-1864).
34016: EURASIËRS. - De Eurasiërs en het huwelijk van britsche ambtenaren in Indië en Birma.
38784: EUROPARUNDFLUG. - Europarundflug in Staaken (Berlin). Berliner Schupo beim Plombieren der Motoren bei der Aufnahme.
35280: EUROPEAN SATELLITE. - Seven european countries (Great Brittain, France, Germany, Italy, Belgium and the Netherlands) built de european satellite. This satellite will be launched at Woomera, Australia.
59636: EUWENS, P. A. - De Joodsche synagoge op Curaçao.
59283: EUWENS, P. A. - De paarlvisscherij bij het eiland Margarita. Met naschrift van J. Boeke.
59320: EUWENS, P. A. - Klein-Curaçao.
59161: EUWENS, P. A. - Curaçao´s eeuwfeest, 1816 - 4 Maart - 1916.
59261: EUWENS,M P. A. - De Leguano (Iguana tuberculata Laur).
59230: EUWENS, P. A. - Admiraal Pedro Louis Brion, 1821 - 27 September - 1921.
66936: EUWENS, P. A. - De eerste dagen van het engelsche bewind op Curaçao in 1807.
59258: EUWENS, P. A. - Lijst van bladen, uitgegevn in Curaçao.
59607: EUWENS, P. A. - De ,,Brandaris", de hoogste bergtop van het eiland Bonaire.
59547: EUWENS, P. A. - Wat zijn ,,Frejelindes" en ,,Frechlingas"?
66931: EUWENS, P. A. - Een engelsch Gouverneur van Curaçao.
63892: EVANS, CHARLES. - Grand Panorama Of London From The Thames. Extending From The New Houses Of Parliament To Greenwich Hospital. Eighteen-Feet in Lenght.
57833: EVANS, F.-J. - Des compas sur les batiments en fer.
55198: EVANS-PRITCHARD, E.E. - The Sanusi of Cyrenaica.
66081: EVEN, ANDRÉ. - Le caractère sacré des chefs chez les Babamba et les Mindassa d'Okondja.
7279: EVERBAG, F. - Noordermarkt, Amsterdam.
4441: EVERBROECK, NESTOR VAN. - Mbomb' Ipoku. Le Seigneur à l'Abîme. Histoire, Croyances, (...) des Bolia, Séngel et Ntómb'é njálé.
4012: EVERDINGEN, DR. E. VAN. - Ware en vermeende invloed van de aardrotatie op luchtbeweging en luchtdrukverdeeling.
3958: EVERDINGEN, DR. E. VAN. - Dr. W. van Bemmelen. - Uitkomsten der regenwaarnemingen op Java. (...). (Review article).
51184: EVERDINGEN, E. VAN. - Het Internationale Pooljaar 1932-1933.
31819: EVERDINGEN, E. VAN. - J.P. van der Stok+ (In memoriam).
31809: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Mededeling van voordracht over: het Nederlandsch Aërologisch station op IJsland.
2533: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Nieuwe onderzoekingen over de vorming van neerslag en van onweerselectriciteit.
2542: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - De ontwikkeling van den weerberichtendienst in de laatste 25 jaar.
4653: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Verklaring van geologische klimaten.
4633: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Le climat des Pays-Bas.
54881: EVERETT, SUSANNE. - Slavernij door de eeuwen heen.
8372: EVERS, H. D. - Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership.
66884: EVERS, M. A. - Een bezoek van den Gouverneur van Curaçao aan Venezuela in 1921.
67916: EWALD, L. - Über die Rechtschreibung der geographischen Namen.
57653: EXPOSITION NANTES. - Les Colonies Françaises à l'Exposition nationale de Nantes.
65534: EXSTEENS, MAURICE. - L'Industrie de Pierre des Tasmaniens.
59304: EYCK, P. N. (VERTALING). - Italiaansch oordeel over de Surinaamsche afdeeling van de Missie-Tentoonstelling in het Vaticaan.
8241: EYDE, DAVID B. - On Tikopia Social Space.
8174: EYDE, DAVID B. AND PAUL M. POSTAL. - Matrilineality versus matrilocality among the Siriono: A reply to Needham.
66912: EYKMAN, C. - De invloed ban het tropische klimaat.
2443: EYMA, P.J. - Verslag van den tocht ten noorden van Het Paniáimeer, 3 October-4 November 1939.
58019: EYMIN ET DONEAUD. - Les ports militaires de la France. Brest.
58071: EYNAUD. - Le Miantonomoh monitor à tourelles des États-unis.
33685: EYSSÉRIC, J. - Bij de Goero's als onderzoeker en als gevangene.
46171: FAASSEN SR, ALEX. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
33927: FABER, J. S. S. - Naar Möen.
19541: FABER, M. VON. - Beschrijving van drie Chineesche kaartspelen.
19369: FABER, M. VON. - Schets van Montrado in 1861.
19593: FABER, M. VON. - Herwijnen. Bijdrage tot de geschiedenis van Het middelbaar Onderwijs in Ned.-Indië.
19042: FABIUS, G. J. - Het leenstelsel van de Westindische Compagnie.
58044: FABRE, E. - Les Bouvet. Voyages et combats à la mémoire du Colonel Pierre Bouvet.
19561: FAES, J. - Het Rijk Palalawan.
65698: FAGES, JEAN. - A propos des résultats statistiques du Recensement de 1962 en Polynésie Française.
65575: FAGOT, MÉDICIN-CAPITAINE. - Relations familiales et coutumières entre les chefferies aux Iles Loyalty.
4496: FAHRENFORT, DR. J. J. - Vaderlandsliefde bij natuurvolkeren.
57889: FAIDHERBE, L., MADIODIO, JAURÉGUIBERRY, RÉGNAULT, MAILHETARD, NÈGRE, MARTEVILLE & BOU-EL-MOGHDAD. - Opérations militaires dans la colonie du Sénégal et dépendances, pendant les années 1862, 1863 et 1864.
57803: FAIDHERBE, LE GÉNÉRAL. - L'avenir du Sahara et du Soudan.
51893: FAIRCHILD. - Cadets of the belgian Airforce with parachutes in a Fairchild C-119.
40968: FAIREY. - Battle. Bombing up, on a R.A.F. aerodrome somewhere in France (2).
41015: FAIREY. - Battle, F-.
40966: FAIREY. - Battle. Bombing up, on a R.A.F. aerodrome somewhere in France.
41014: FAIREY. - Battle, F4 & F5.
40970: FAIREY. - Battle. Ground staff pushing back a plane into its hangar after a flight.
40969: FAIREY. - Battles on guard in the skies over France.
40993: FAIREY. - Battle, K7558.
41011: FAIREY. - Firefly Mk.I, Diagrams.
40967: FAIREY. - Battles. R.A.F. gound crew coaxing a propeller, in France.
41001: FAIREY. - Firefly, Mk.IV.
40992: FAIREY. - Firefly, Z2035. Photograph by Charles E. Brown.
41012: FAIREY. - Firefly, Mk.I. Photograph by Charles E. Brown.
41017: FAIREY. - Five Fairey Battles, 63 Sqn, Royal Air Force.
41016: FAIREY. - Five Fairey Battles, with Belgian Army Air Pilots, en route for Brussels after leaving Fairey aerodrome, near London.
42270: FAIREY. - III.F, S1354.
40961: FAIREY. - P.4/34, light bomber monoplane, test flight to London with Flight Lieutenant Christopher Staniland, chief Fairey test pilot at the controls.
40960: FAIREY. - P.4/34, test flight to London.
40959: FAIREY. - P.4/34, light bomber monoplane, with Flight Lieutenant Christopher Staniland, chief Fairey test pilot at the controls.
42276: FAIREY. - Seaplane, with Rolls-Royce single 360 hp engine, from the London-Cork air mail.
40965: FAIREY. - Six Fairey Battles on patrol above the snowbound French countryside.
40964: FAIREY. - Three Fairey Battles on patrol in France.
39188: FAIREY. - Swordfish L9781/650 above Aircraft Carrier HMS Ark Royal.
1702: FAIRY-TALES. - Glass-slides of Fairy-tales.
65596: FAIVRE, JEAN-PAUL. - Les origines de la colonisation françcaise en Nouvelle-Calédonie d'après un travail récent.
65624: FAIVRE, JEAN-PAUL. - Un siècle d'acculturation en Nouvelle-Calédonie.
65544: FAIVRE, JEAN-PAUL. - Le ralliement à la France Libre des Colonies du Pacifique.
65651: FAIVRE, JEAN-PAUL. - À propos d'un cinquantenaire : Jules Verne (1828-1905) et le Pacifique. Contribution à l'étude de l'exotisme océanien au XIXe siècle.
31069: FALCK, A. R. - De provisionele instruktie voor den ,,Raad van Koophandel en Koloniën".
40129: FALK, R. J. & F. BASSETT. - Portrait of R. J. Falk and F. Bassett, pilot and engineer repectively, in the cockpit of an Avro Athena advanced trainer.
22061: FALKENSTEIN, JULIUS. - Die Loango-Expedition. Zweite Abtheilung.
46578: FALLA, MANUEL DE. - Portrait.
7882: FALLERS, L. A. (ED.) - Immigrants and Associations.
15483: FAMARS TESTAS, WILLEM DE. - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J. Raven.
49763: FANGGIDAEJ, J. - Rottineesche spraakkunst, omgewerkt door G. K. Niemann.
54319: FANTASIECARD. - Jongen met verliezende klomp. 3 gekleurde Kaarten.
54311: FANTASIECARD. - Een flinke teug en een fiksche hap. En dan naar school dan wordt je knap.
33496: FARINI. - Herinneringen uit Zuid-Afrika.
52792: FARINI, M. - Huit mois au Kalahari.
35765: FARJENEL, FERNAND. - A travers la révolution chinoise. Mes séjours dans le sud et dans le nord (...).
59142: FARLANE, W. H. M. - Bethany. Hills of Moab in the distance.
39602: FARMAN. - 60, Goliath.
39604: FARMAN. - 170, Jabiru, F-ABIS, Ventre à terre.
39603: FARMAN. - 60, Goliath, Interior.
33505: FÄRÖER. - De Färöer-Archipel.
57961: FARON.NÉCROLOGIE. - Le contre-amiral Mengin du Valdailly.
41601: FARQUHAR, HAROLD & FRITZ BIELER. - Portrait of Captain Harold Farquahar, attached to the British Ambassy in Washington, and Fritz Bieler, a Mexican Pilot, after their arrival at Heston, Oct. 1929, complated a 22,000-mile air trip from New York, passing through Mexico City, Siberia, China, India and Africa.
58295: FASCI. - Mémoire sur le point observé et la détermination des courants à la surface des mers.
8414: FASSEUR, C. - Organisatie en sociaal-economische betekenis van de gouvernementssuikercultuur in enkele residenties op Java omstreeks 1850.
29956: FASSMANN, D. - In einer Nachricht von Amsterdam. In einer fernern Nachricht von der Stadt Amsterdam, und dem Daselbstigen herrlichen Rath-Hause. In einer weitern Nachricht von Amsterdam und der Provinz Holland. In einer weitern Nachricht von der Provinz Holland. Bericht an den Chinesischen Käyser, 28, 29, 30 & 31.
29957: FASSMANN, D. - In einer fernern Nachricht von denen Holländischen Divertissements. Drey und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29958: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Rotterdam. Vier und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29959: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Leiden. Fünff und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29960: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung des Sclosses Ryswick. Sieben und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29961: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Delft. Acht und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29964: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Enckhuysen. Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29963: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Haerlem. Neun und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29966: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Gorcum. Zwey und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29969: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Leuwarden in der Provinz Friesland. Fünff und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29967: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Gertruydenberg. Drey und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29970: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Alcmaar in der Provinz Nord-Holland. Sechs und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29972: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Middelburg in Seeland. Acht und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29973: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Vlissingen in Seeland. Neun und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29974: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Gröningen, der Haupstadt in der Provinz dieses Namens. Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29975: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Utrecht. Ein und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29979: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Breda. Fünff und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29978: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt und Festung Hertogenbusch. Vier und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29981: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Festung Charlesroy. Sechs und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
66308: FAUBLÉE, JACQUES. - Harper Kelley (1896-1962).
66249: FAUBLÉE-URBAIN, MARCELLE. - André Basset 1895-1956.
66237: FAUBLÉE-URBAIN, MARCELLE. - Sceaux de magasins collectifs (Aurès).
66212: FAUBLÉE-URBAIN, MARCELLE. - Magasins collectes de l'Oued El Abiod (Aures).
66211: FAUBLÉE, JACQUES. - Techniques divinatoires et magiques chez les Bara de Madagascar.
66161: FAUBLÉE, J. - L'alimentation de Bara (Sud de Madagascar).
66137: FAUBLÉE, JACQUES. - L'élevage chez les Bara du sud de Madagascar.
56918: FAURE, JEAN-BAPTISTE. - Portrait of Jean Baptiste Faure by Reutlinger.
66004: FAURE, H.-M. - Rites mortuaires chez les M'Bérés.
57680: FAVA, L'ABBÉ. - Une Mission Française dan l'Ile de Zanzibar.
56911: FAVART, MARIE. - Portrait of Marie Favart by Liebert.
5421: FAVEJEE, DR. J. CH. L. - Over het voorkomen van ijzeroxyden in de bodem.
57011: FAVIER, JEAN. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman.
58137: FAVIN-LEVÈQUE, DE LAPELIN, DUMAS-VENCE. - Pêche de la morue et du hareng (Campagne de 1807).
40059: FAVRESSE, P. - Le ballon americain no.3 après un malheureux départ, déchire le filet du ballon no.12 (le Bruxelles) et du fait empêche ce dernier de prendre part à l'épreuve, Bruxelles le 23-7bre 1913.
62279: FEAUTRIER, EDOUARD. - La Paimpolaise. Chanson des Pècheurs d'Islande. Chansons de Bretagne, Par Théodore Botrel.
7304: LE FEBRE, L. - View of the House and part of the Park of Scoonenbergh.
51992: FECHHEIMER, HEDWIG. - Kleinplastik der Ägypter.
51993: FECHHEIMER, HEDWIG. - Die Plastik der Ägypter.
4762: FEDDERSEN, MARTIN. - Chinesisches Kunstgewerbe.
19303: FEINBERG, H. M. - Director Generals of the Netherlands West India Company: an accurate list for the eighteenth century.
46052: FEINHALS, FRITZ. - Portrait, as Wotan.
8768: FEINSTEIN, ALAN. - Modern Javanese Theatre and the Politics of Culture. A Case Study of Teater Gapit.
3381: FEITH, JAN. - Tropiaden.
50811: FELHOEN KRAAL, JOHANNA. - Fronika Wijs, analyste in dienst van 's Compagnies goudmijn op Sumatra's Westkust.
54312: FELICITATIEKAART. - Hartelijk gefeliciteerd. Jong jongen met boemen.
58345: FÉLINSKA, MME ÈVE. - De Kiew à Bérézov, souvenirs d'une exilée en Sibérie, 1839.
67939: FELKIN, ROBERT W. - Aufzeichnungen über die Route von Ladó nach Dara.
50488: FELKIN, ROBERT W. - Neue ethnographische Gegenstände aus Ost-Africa.
54996: FÉNELON, FRANÇOIS. - Portrait engraving of François Fénelon.
51033: FENNEMA, REINDER. - De geologie van het Posso-Meer. En: Ter nagedachtenis van Reinder Fennema.
53859: FÉRAUD, CHARLES. - Visite au Palais de Constantine.
1245: FERENCZI, S. - Bausteine zur Psychoanalyse. Band I: Theorie. Band II: Praxis.
3823: FERGUSON, THOS. - De meridiaan-wijzer. een eenvoudig toestel voor de direkte bepaling van den waren meridiaan, het azimuth, de kompasvariatie enz.
32456: FERGUSON, H. A. - De verbetering van de toegang uit zee naar de Nieuwe Waterweg; nieuwe havenmond en vaargeul in de Noordzee.
66947: FERIZ, H. - Een merkwaardige stenen kraal uit Suriname.
4685: FERMIN, PHILIPPE. - Description Générale, Historique, Géographique et Physique de la Colonie de Surinam.
4751: FERMIN, PHILIPPE. - Histoire naturelle de la Hollande Equinoxiale ou description des animaux, plantes, fruits, et autres curiosite's naturelles, qui se trouvent dans la Colonie de Surinam; (...).
59314: FERNANDES, A. S. J. - De Surinaamsche begrooting voor 1925 in de Staten-Generaal.
59307: FERNANDES, A. S. J. - Ministerieele bedreiging van de onafhankelijkheid van het Opperste Gerechtshof van Suriname.
67025: FERRAND, GABRIEL. - Note sur le calendrier Malgache et le Fandruana.
29393: FERRAND, M. GABRIEL. - Un vocabulaire Malgache-Hollandois.
733: FEUCHTWANGER, LION. - Waffen für Amerika. Roman.
1642: FEUCHTWANGER, LION. - Der falsche Nero. Roman.
1641: FEUCHTWANGER, LION. - Der Jüdische Krieg. Roman.
866: FEUCHTWANGER, LION. - Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. Roman.
41753: FEUCHTWANGER, LION. - Jefta und seine Tochter. Roman.
5349: FEUCHTWANGER, LION. - Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean-Jacques Rousseau. Roman.
39112: FEUILETEAU DE BRUIJN, W. K. H. - Iets over de economische verhoudingen in de Papoesche maatschappij in het algemeen en die van de Schouten-eilanden in het bijzonder. (Alleen eerste stuk).
3941: FEUILETEAU DE BRUIJN, W.K.H. - Aanteekeningen over de Kaja-Kaja's aan de Noordwest-Rivier in Nieuw-Guinea.
3948: FEUILETEAU DE BRUIJN, W.K.H., A.O. - Ethnographische gegevens betreffende de inboorlingen in het stroomgebied van de Mamberamo (Nieuw-Guinee).
39438: FIAT. - AS.14.
39421: FIAT. - Aviazione - CR.32 bis, 2973.
39440: FIAT. - Aviazione- C.6 B, F6174, Falchetto.
39425: FIAT. - Aviazione, BR.20 L.
39424: FIAT. - Aviazione, BR.20 L.
39426: FIAT. - BR.20 bis, 455.
39423: FIAT. - BR 20 M, 21908.
39428: FIAT. - C 5, MM50861
39439: FIAT. - C.4, I-CANS.
39431: FIAT. - FC.12, I-TUFF, Cansa Cameri.
39429: FIAT. - C.5 B, MM50850, Cansa Cameri.
39433: FIAT. - G 50 Bis.
39435: FIAT. - FC 20.
39437: FIAT. - FC.20 bis, MM404.
39442: FIAT. - FC-20.
39434: FIAT. - G 50 V.
39432: FIAT. - G 50 ter.
39420: FIAT. - G 55 B, NC121, MM91170.
39430: FIAT. - G 50 bis, MM5344
39436: FIAT. - G 55-A, Velivolo.
39441: FIAT. - G 55.
41859: FIAT. - G 56.
39427: FIAT. - G 55 S.
41847: FIAT. - G 56.
39422: FIAT. - ICR 42.
65731: FICHEUX, ROBERT. - Une Foire aux Filles en Roumanie.
34368: FIDLER, RICHARD C. - Some Games in Kanowit Bazaar.
34385: FIDLER, RICHARD C. - Population Diversity in a Sarawak Bazaar Town.
57511: DU FIEF, J. - Les Congrès Nationaux de Géographie en Allemagne et en France.
57482: DU FIEF, J. - Troisièeme session du Congrès International des Sciences Géographiques tenue à Venise en 1881. Rapport.
57428: DU FIEF, J. - Congrès international de géographie commerciale (Paris) & Deuxième Session, Rapport, 1879.
57572: DU FIEF, J. - La densité de la population en Belgique et dans les autres pays du monde.
40124: FIELDEN, E. H. - Portrait of Flight-Lieutenant Edward Henley Fielden, the private pitot since 1929 of King Edward VII.
60670: FIELDS, W. C. - WC-Fields-Comedy-Hurry-Hurry-8mm-Complete-Edition-Movie-Reel-Castle-Film.
41809: FIESELER. - Fi 156 Storch, take off.
41810: FIESELER. - Fi 156 Storch, take off (2).
41811: FIESELER. - Fi 156 Storch, from below.
41804: FIESELER. - Fi 156 Storch, D-IDVS.
41808: FIESELER. - Fi 156 Storch, view into the cockpit with three civil persons.
41806: FIESELER. - Fi 156 Storch, D-IFNF, folded wings.
41807: FIESELER. - Fi 156 Storch, landing at the "Ostfront".
41805: FIESELER. - Fi 156 Storch, D-IMNL (Sanitäts).
41802: FIESELER. - Fi 156 Storch, D-VKDV, landing at a inner court of barracks.
41801: FIESELER. - Fi 156 Storch, D-IKVN.
41803: FIESELER. - Fi 156 Storch, NL 106, landed on a polish village road.
49264: FIESELIER. - Fi 156 A-1, D-INPC.
49267: FIESELIER. - Fi 156 D-1.
49266: FIESELIER. - Fi 156 C-3/Trop, DM+BY.
49265: FIESELIER. - Fi 156 C-1.
49268: FIESELIER. - Fi 158.
49263: FIESELIER. - Fi 98 V 1.
49262: FIESELIER. - Fi 5 R, D-ENAZ.
49269: FIESELIER. - Fi 167 A-0, TJ+AN.
34139: FIGDOR, KARL. - Doode Keizerresidenties.
53860: FIGUEROAS, VARASQUE DE - Le Solitaire Espagnol ou Memoires de Varasque de Figueroas: Seconde partie.
53615: FIGUIER, LOUIS (DIRECTION). - La Science Illustrée. Journal Hebdomadaire. Publié sous la Direction de Louis Figuier. Tome Premier & Tome Deuxième 1888.
3463: FIJNJE, J.G.W. - Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en met enkele vraagstukken, die in de laatste jaren zijn voortgekomen.
147: FILCHNER, WILHELM UND D. SHRÎDHAR MARÂTHE. - Hindustan im Festgewand.
1536: FILCHNER, WILHELM. - Wetterleuchten im Osten. Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten.
1535: FILCHNER, WILHELM. - Sturm über Asien. Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten.
11786: FILCHNER, WILHELM. - Bismillah! Vom Huang-ho zum Indus.
54869: FILET, G. J. - Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch-Indië; met korte aanwijzing van het geneeskundig- en huishoudelijk gebruik der planten, en vermelding der verschillende inlandsche en wetenschappelijke benamingen.
64664: FINCH, O. - Nikolaus von Miklucho-Maclay, Reisen und Wirken.
50680: FINDEISEN, HANS. - Neue Untersuchungen und Materialien zum Problem der westsibirischen Altasiaten sowie über den Ursprung der Altasiaten überhaupt.
63628: FINKELSTEIN & SON - Colombus Circle, 8th Avenue, Broadway and 59th Street, New York City.
63635: FINKELSTEIN & SON - Broadway North from 45th Street, New York City.
63606: FINKELSTEIN & SON - Chelsea Piers, New York City.
63627: FINKELSTEIN & SON - Chatham Square showing Doubledeck Elevated, New York City.
63623: FINKELSTEIN & SON - Hotel Commodore, New York City.
63629: FINKELSTEIN & SON - Historic Claremont, Riverside Drive, New York City.
63609: FINKELSTEIN & SON - Double Deck Motor Bus on Fifth Aven, New York City.
63639: FINKELSTEIN & SON - Cathedral of St. John's Divine, New York City.
63640: FINKELSTEIN & SON - Broadway showing Telephone and Telegraph Building, New York City.
63641: FINKELSTEIN & SON. - The Bush Terminal Sales Building, New York City.
63636: FINKELSTEIN & SON - Bird's Eye View of 42nd Street from 6th Avenue, New York City.
63637: FINKELSTEIN & SON - Boradway from Bowling Green, New York City.
63634: FINKELSTEIN & SON - Herald Square, Broadway and Sixth Avenue, New York City.
63612: FINKELSTEIN & SON - Fifth Avenue above 42nd Street, New York City.
63611: FINKELSTEIN & SON - Fifth Avenue, North from 46th Street, New York City.
63613: FINKELSTEIN & SON - Fifth Avenue, North from 40th Street, New York City.
63614: FINKELSTEIN & SON - Public Library, New York City.
63607: FINKELSTEIN & SON - Lower New York and Bay, New York City.
63626: FINKELSTEIN & SON - Woolworth Building, New York City.
63621: FINKELSTEIN & SON - Times Building, New York City.
63632: FINKELSTEIN & SON - Singer Building, and part of Financial District, New York City.
63620: FINKELSTEIN & SON - Flat Iron Building, Broadway and Fifth Avenue, New York City.
63633: FINKELSTEIN & SON - Elevated R. R. Curve at 110th Street, New York City.
63618: FINKELSTEIN & SON - The Library, Columbia University, New York City.
63610: FINKELSTEIN & SON - Fifth Avenue, North from 42nd Street, New York City.
63615: FINKELSTEIN & SON - Post Office, New York City.
63624: FINKELSTEIN & SON - Banker's Trust Co, and Equitable Buildings, New York City.
63616: FINKELSTEIN & SON - City College of New York City.
63617: FINKELSTEIN & SON - Hall of Records, New York City.
63619: FINKELSTEIN & SON - Statue of Liberty, New York City.
63625: FINKELSTEIN & SON - City Investment Building, New York City.
63608: FINKELSTEIN & SON - 42nd Street, West from Grand Central Station, New York City.
63622: FINKELSTEIN & SON - West Street Building, New York City.
63630: FINKELSTEIN & SON - Hudson River and Palisades, New York City.
63631: FINKELSTEIN & SON - Whitehall Building and Battery Park, New York City.
63638: FINKELSTEIN & SON - Grand Central Terminal Station, New York City.
58967: FINMARKEN. - Lappe Bollig. Hilsen Fra Norge. (Lapp House - Regards from Norway).
59061: FINMARKEN. - Fra Finse ( Reindeer, Finmark).
59063: FINMARKEN. - Lappetelt i Tromsödalen.
59062: FINMARKEN. - Lappeleir.
59025: FINMARKEN. - Lappekone men Barn.
59066: FINMARKEN. - Lapper ved Tromsø.
30659: FINN, J. - Beschrijving der Bandasche Eilanden, en de gesteldheid van derzelver Bewoners.
6954: FINNIE, DAVID H. - Pioneers East. The Early American Experience in the Middle East.
7059: FINNIE, DAVID H. - Pioneers East. The Early American Experience in the Middle East.
64740: FINSCH, O. - John Whitehead's Reisen, besonders in Nord-Borneo und seine Besteigung des Kina Balu.
53619: FINSCH, OTTO. - Die geographische Verbreitung der Papageien.
58982: FINSENUT. - View.
8242: FIRTH, RAYMOND. - Tikopia Social Space - A commentary.
50628: FISCHER, EUGEN. - Hermann Klaatsch * (In Memoriam).
12379: FISCHER, H. TH. - Madagascar - Oost Afrika.
50253: FISCHER, H. TH. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Friedericy's studie over de standen bij de Boegineezen en Makassaren.
17055: FISCHER, H. TH. - ,,Neo-Morganisme" en Incest.
8240: FISCHER, H. TH. - Obsceniteiten.
29683: FISCHER, H. TH. EN H. C. VAN RENSELAAR. - Over enkele Batakse verwantschapstermen.
29663: FISCHER, H. TH. - Het ideaal-culturele.
29555: FISCHER, H. TH. - Makassaarse verwantschapstermen.
30509: FISCHER, H. TH. - Het asymmetrisch cross-cousin-huwelijk in Nederlandsach Indië.
20379: FISCHER, H. TH. - Het rijstmesje in Indonesië en daarbuiten.
676: FISCHER, HANS. - Der gestiefelte Kater. Ein Märchen, nach Charles Perrault, von Hans Fischer erzählt und mit den notwendigen Erklärungen und Bildern versehen.
3808: FISCHER, L.S. & H. GRAMBERG. - Tochten naar Boven-Boeloengan en de Apo-Kajan. (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo).
965: FISCHER, PETER. - Alfred Wolfenstein. Der Expressionismus und die verendende Kunst.
2513: FISCHER, PROF. DR. H.TH. - Contactmetamorfose.
33533: FISCHER FINE ART LIMITED: LONDON. - A journey into the Universe of Art. From Courbet to Bacon, Moore and Lindner. Opening Exhibition June-July 1972. Universe of Art II. November-December 1972. Universe of Art III. June-July 1973. Box I, Paintings/Drawings/Sculpture/Graphics. 4 Volumes.
4624: FISCHER, PROF. DR. H. TH. - Ethnografie in beeld. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
924: FISCHER IN GRAZ, WILHELM. - Atlantis. Eine Dichtung.
55052: FISCHHOF, DR. A. - Portrait engraving of Dr. A. Fischhof, Wien.
57893: (FISHBOURNE, E. GARDINER, WILIAM GEORGE ARMSTRONG, JOHN M. HAYES, A.O.). - L'artillerie de marine en Angleterre.
58938: FISHERMAN. - Young fisherman.
64663: FITZAU, AUGUST. - Die Nordwestküste Afrikas von Agadir bis St. Louis.
7910: FITZGERALD, STEPHEN. - China and the Overseas Chinese. A study of peking's changing policy, 1949-1970.
7837: FITZGERALD, C. P. - Revolution in China.
991: FIVIAN, ERIC A. - Georg Kaiser und seine Stellung im Expressionismus.
59071: FJAERLAND. - Mundal. Fjaerland, Sogn.
33131: FLANDIN, EUGÈNE. - Rhodes.
33266: (FLANDIN, M. EUGÈNE). - Nineve.
58341: FLANDIN, EUGÈNE. - Voyage à l´Ile de Rhodes.
33079: FLANDIN, M. EUGÈNE. - Voyage en Mésopotamie, 1840-1842.
67972: FLEGEL, ROB. ED. - Materialen zur Orthographie und Erklärung einiger geographischer Namen auf Karten des Niger-Benuë-Gebietes.
67936: FLEGEL, ED. ROBERT. - Der Benuë von Gande bis Djen.
67962: FLEGEL, ROB. ED. - Flegels Aufnahme des Amambara im Juli 1883.
67951: FLEGEL, ROB. ED. - Rob. Ed. Flegels Reise nach Adamaua, März 1882 bis März 1883.
38430: FLEMING, C. A. (EDITOR). - Lexique Stratigraphique International. Oceania. New Zealand.
1282: FLETCHER, RONALD. - Instinct in man. In the light of recent work in comparative psychology.
33220: FLEURIOT DE LANGE, VICE-AMIRAL. - Croisières à la Côte d'Afrique, 1868.
33360: FLEURIOT DE LANGE, VICE-AMIRAL. - Langs de kust van Afrika.
35784: FLEURIOT DE LANGLE, LE CONTRE-AMIRAL. - Voyage au Malabar, 1859.
57965: FLEURIOT DE LANGLE, ALP. - Études sur la météorologie navale.
58361: FLEURY, (CLAUDE), L'ABBÉ. - Histoire Ecclesiastique (pour de continnuation à celle de feu), Prêtre,Abbé de Loc-Dieu,sous précepteur du Roy d'Espagne, de Monseigneur le Duc de Bourgogne, de Monseigneur le Duc de Berry.
20437: FLINES, E. W. V. O. DE. - Chineesch porcelein uit den Portugeeschen tijd.
60473: FLISAK, JERZEY. - Bitwa O Algier. Rezyseria: Gillo Pontecorvo.
1081: FLISAK, JERZY (1930 - ). - 150 na godzine. Wanda Jakubowska.
7248: FLORA THEATER. - Harry Piel in z'n beste vriend.
7053: FLORENZ, KARL. - Die historischen Quellen der Shinto-Religion. Aus dem altjapanischen und chinesischen übersetzt und erklärt.
2711: FLORSCHÜTZ, F. - ,,Laagterras" en ,,veen op grootere diepte" onder Velzen.
2600: FLORSCHÜTZ, F. EN ANNA M.H. VAN SOMEREN. - Oud-pleistocene kryoturbatie?
4630: FLORSCHÜTZ, F. EN EUG. L. VAN OYE. - Over de ouderdomsbepaling van de ,,vijvers" op het plateau van het Belgisch hoogveen.
2668: FLORSCHÜTZ, F. - Over het microbotanisch onderzoek van aeolische afzettingen.
1743: FLORSCHÜTZ, MR. F. - Laatglaciale afzettingen in Midden- en Noord-Limburg. Moeraskalk van Gulickshof en klei aan den voet van den St.Jansberg.
60078: FLOTHUIS, H. J. - Van Ambarawa naar Semarang op een minder gewone wijze.
59285: FLU, P. C. - Sanitaire verhoudingen in Suriname.
1260: FLUGEL, J. C. - A hundred years of psychology 1833-1933; With additional part on developments 1933-1947.
6401: FOCK, A. - Le Chemin de Fer Transsaharien. Tracé. Construction. Exploitation.
49883: FOCK, D. - De positie van den Gouverneur-Generaal in Nederlandsch-Indië, 50 jaren geleden en thans.
281: FOCK, NIELS. - Waiwai. Religion and society of an Amazonian Tribe.
32026: FOCK, D. - Mr. D. Fock* 19 Juni 1858 - 17 October 1941.
49272: FOCKE-WULF. - A 16.
39253: FOCKE-WULF. - A-16, D.
49273: FOCKE-WULF. - A 17, "Möwe".
49277: FOCKE-WULF. - A 28 "Habicht".
39254: FOCKE-WULF. - A 16, D659, Borkum, Luft Hansa.
49274: FOCKE-WULF. - A 21, "Foto-Möwe".
49279: FOCKE-WULF. - A 32, D-1910, "Bussard".
49278: FOCKE-WULF. - A 29 "Möwe".
39256: FOCKE-WULF. - A 29 Möwe, D1757, Friesland, Luft Hansa.
49290: FOCKE-WULF. - Fw 159 V 2, D-INGA.
39251: FOCKE-WULF. - F7-58 (D---AN), "Weihe".
39249: FOCKE-WULF. - F19a, D-1969, "Ente".
39248: FOCKE-WULF. - F19a "Ente".
49281: FOCKE-WULF. - A 38, "Möewe".
39250: FOCKE-WULF. - A-38 "Möwe".
49280: FOCKE-WULF. - A 33, D-1851, "Sperber".
39252: FOCKE-WULF. - A-33, D-1851 "Sperber".
49294: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 1b, D-OPVN, (First prototype).
49293: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 1b, D-OPVN, (First prototype).
49292: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 1a, D-OPVN.
49291: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 1, D-OPVN.
49298: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 6.
49297: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 4, D-OCHO.
49296: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 3, D-ORMH.
49295: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 1b, D-OPVN, (Second prototype).
49302: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-0 (nose, frontview).
49301: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-0.
49300: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 6 (interior cockpit, dashboard).
49299: FOCKE-WULF. - Fw 189 V 6 (front-view).
49306: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-1, (cockpit interior, dashboard).
49305: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-1, (with rain-protection).
49304: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-1, SI+EG.
49303: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-1.
49308: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-3, BS+AA.
49307: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-2, 5D+FH.
49315: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-0.
49314: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 2.
49312: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 1.
49311: FOCKE-WULF. - Fw 189 A-2.
49309: FOCKE-WULF. - Fw 189 B-1, BQ+AZ.
49322: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-1/U 1.
49320: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-1, KB+PV.
49321: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-1, KB+PV.
49319: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 5 k.
49318: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-0/U 4.
49317: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-0/U 4.
49316: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-0/U 2, 0010/C1.
49325: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-3/U 7.
49324: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-3/207.
49323: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-1/U 1.
49330: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-5/U 2.
49329: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-4/U 3 = F 1 (with bombs).
49328: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-4/U 3 = F 1 (with grating).
49327: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-4/R 6.
49336: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-6/R 3.
49326: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-3/U 7.
49335: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-6/R 1, --+CC/813.
49334: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-6/R 1.
49333: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-6 (with 500 kg bomb).
49332: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-6.
49331: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-5/U 8.
49340: FOCKE-WULF. - Fw 190 F-3/R 1.
49339: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 53, D-11.
49338: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 53, D-9/R 1.
49337: FOCKE-WULF. - Fw 190 A-6/R 3.
49347: FOCKE-WULF. - Fw 187 V 2, D-AANA.
49344: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 30/U 1, GH+KT.
49343: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 30/U 1.
49342: FOCKE-WULF. - Fw 190 V 30/U 1.
49341: FOCKE-WULF. - Fw 190 G-1 (A-4/U 8).
49348: FOCKE-WULF. - Fw 191 V 1.
49352: FOCKE-WULF. - Fw 200 V 5, D-AMHC (= A-03/S 3).
49351: FOCKE-WULF. - Fw 200 V 3, WL-2600, "Condor" (Immelmann III).
49350: FOCKE-WULF. - Fw 200 V 2, D-AETA, "Condor".
49349: FOCKE-WULF. - Fw 200 V 1, D-AERE, "Condor".
49353: FOCKE-WULF. - Fw 200 V 6, D-ACVH, (=A-04) "Grenzmark".
49354: FOCKE-WULF. - Fw 200 B-1, D-ASBK, "Holstein".
49360: FOCKE-WULF. - Fw 200 C-1, BS+AG.
49359: FOCKE-WULF. - Fw 200 C-1, BS+AG.
49358: FOCKE-WULF. - Fw 200 C-0, NA+WN.
49357: FOCKE-WULF. - Fw 200 B-2, cockpit interior, dashboard.
49356: FOCKE-WULF. - Fw 200 KA-1, OY-DEM ( 4), "Jutlandia".
49355: FOCKE-WULF. - Fw 200 B-2, D-AMHL, "Pommern".
49284: FOCKE-WULF. - Fw 44, D-2914, "Stieglitz", Ltn.Schäfer.
49283: FOCKE-WULF. - Fw 40, D-1908.
49282: FOCKE-WULF. - Fw 39.
49363: FOCKE-WULF. - Fw 200 C-8, TO+XL.
49362: FOCKE-WULF. - Fw 200 C-4, KE+--.
49361: FOCKE-WULF. - Fw 200 C-3, KE-IJ.
49285: FOCKE-WULF. - Fw 47 C, D-IBVY.
49287: FOCKE-WULF. - Fw 57, D-ADFT.
41888: FOCKE-WULF. - Fw 58 Weihe, D-ABEM (Spain).
41880: FOCKE-WULF. - Fw 58 "Weihe".
49289: FOCKE-WULF. - Fw 62 V 3, D-OHGF.
41889: FOCKE-WULF. - Fw 58 Weihe, D-ABEM, back, (Spain).
49288: FOCKE-WULF. - Fw 62 V 1, D-OFWF.
39245: FOCKE-WULF. - FW200, Condor, D-ACON.
39244: FOCKE-WULF. - Fw A17
39246: FOCKE-WULF. - FW200, Condor, D-ACON, air to air.
49275: FOCKE-WULF. - GI 22.
39247: FOCKE-WULF. - FW200, D-AMHC, Nordmark, Lufthansa.
39255: FOCKE-WULF. - FW200, Condor, D-ACON, Lufthansa.
49276: FOCKE-WULF. - S 24 "Kiebitz".
49345: FOCKE-WULF. - Ta 152 V 7, X+M.
49271: FOCKE-WULF. - W 4, D-1730.
40065: FOCKE WULF. - Stosser, D-IKNI.
49346: FOCKE-WULF. - Ta 154 V 1.
41789: FOCKE WULF - Fw 189, from the back.
41788: FOCKE WULF - Fw 189.
41790: FOCKE WULF - Fw 189, GJ+RT, frontview.
41792: FOCKE WULF - Fw 189, SI+EM, sideview (2).
41791: FOCKE WULF - Fw 189, SI+EM, sideview.
41793: FOCKE WULF - Fw 200 Condor, SG+KS, frontview.
41795: FOCKE WULF - Fw 200 Condor, SG+KS, from below, air to air.
41794: FOCKE WULF - Fw 200 Condor, SG+KS.
41796: FOCKE WULF - Fw 200 Condor, SG+KS, from below, air to air (2).
31792: FOCKEMA ANDRAE, S. J. - Naar aanleiding van Floris Balthasars groote kaart van Rijnland. Uitgegeven in 1615. Opnieuw uitgegeven in 1929.
4143: FOCKEMA ANDREÆ, S.J. - A tale of two Hollands. Mededelingen.
2350: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Onbekende kaarten uit circa 1520.
2348: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Karolingische geografie.
2593: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Landscheidingen der midden-Hollandse hoogheemraadschappen in de 18de eeuw.
2661: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Bij het aanstaande verbod der oude maten. Met naschrift.
2657: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - De Rijnlandsche roede. Geschiedenis eener Oud-Nederlandsche landmaat.
2701: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Kwetsbaar land aan de Noordzee (Duitse Noordzee kust).
2724: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De militaire inundatie van het vasteland van Holland in het jaar 1574.
2719: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Sint Walburg en haar wegen.
2731: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De Maasmonden vóór 1421/1422. & Vroegere stormvloedhoogten.
2760: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Een zeshonderdjarige (De polder Bloemendaal bij Gouda. 1331-4 October-1931).
2762: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Naar aanleiding der jongste exploratie van ,,Lugdunum".
2865: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Friese handelsplaatsen der 14de eeuw.
32119: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Waterkrachtmolens in Nederland.
3054: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het vraagstuk van Brugge.
32128: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - De inundatigebieden in historisch perspectief.
32243: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Philippus Cluverius, geographus academicus Leidensis (1580-1623).
32172: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Gouda en Schoonhoven. Aardrijkskunde uit de lucht.
32248: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - A Dutchman looks at Romney Marsh.
32357: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Taak en methode der historische geografie.
32337: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Streekverbetering in Frankrijk.
32400: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Rondom Kandia. (Ten Noorden van Pannerden).
32436: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Beesterzwaag.
51267: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Oude gegevens over waterhoogten en stormvloeden.
32475: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Alkmaar Grensstad. Mr. S. J. Fockema Andreae overleden.
33173: FOGDEN, M. P. L. - Bats in Ulu Kakus and Sarang Caves.
33001: FOGDEN, M. P. L. - Borneo Bird Notes, 1963-65 (from various hands).
32967: FOGDEN, MICHAEL. - First Bird Notes from the Hose Mountains.
33179: FOGDEN, M. P. L. - Borneo Bird Notes, 1965-1966.
34177: FOGG, PHILEAS. - Sumatra's ,,Côte d'Azur".
34207: FOGG, PHILEAS. - Heiligverklaring bij de Boegineezen.
34215: FOGG, PHELEAS. - Aden.
34173: FOGG, PHILIAS. - Een rondreis in de Padangsche Bovenlanden.
34163: FOGG, PHILIAS. - De Soebang-Pas bij Padang.
55020: FÖHRENBACH. - Portrait engraving of Oberhof Gerichtsrath Föhrenbach Präsident der Badischen Volkskammer.
30453: FOKKENS, F. - De priesterschool te Tegalsari.
19594: FOKKENS JR., F. - Beklimming van den Darawati.
51273: FOKKENS, F. - Wie heeft het eerst de belangrijke fout in de kaart van Timor ontdekt?
39408: FOKKER. - F.VII.
48700: FOKKER. - F-VII, SP- .. after a graphic lay-out by Janusz Grabianski.
41838: FOKKER. - D.23, X-4, from below.
39418: FOKKER. - DIII, 378/16.
41825: FOKKER. - D.23, X-4.
41826: FOKKER. - D.23, X-4, frontview.
58395: FOKKER, A. A. - Eenige etymologieën van maleische woorden. I, II & IV.
41860: FOKKER. - CX, 718.
39415: FOKKER. - F.CV, (821), Swiss Air Force.
41822: FOKKER. - G-1B, 343, line-up.
39409: FOKKER. - F.VII, Swiss Air Force.
39413: FOKKER. - PJ-2 CG-51Antares, navigate.
41856: FOKKER. - G-1B, 301.
39417: FOKKER. - PJ-2 CG-51Antares, on the gound.
48696: FOKKER. - S.11, Instructor, F-12, E-17.
48695: FOKKER. - S.11, E-28, trainingstoestel.
48698: FOKKER. - S.14, K-1, Mach Trainer.
48697: FOKKER. - S.14, L-2, Mach-Trainer.
41855: FOKKER. - T.IVA, T-23.
48699: FOKKER. - S.14, K-1, Straaltrainer.
41863: FOKKER. - T.V., Dutch Air Force, take off.
41862: FOKKER. - T.V., Dutch Air Force.
65452: FOKKER. - De hangars van het vliegvels Soekamiskin met een van de zes LA-KNIL Fokker D.VII, Puma's.
65453: FOKKER. - De hangars van het vliegvels Soekamiskin met een van de zes LA-KNIL Fokker D.VII, Puma's.
65403: FOKKER. - LA-KNIL Fokker D.VII, Puma, F-301, on the Airfield Soekamiskin (Bandoeng), with a Captain Pilot.
65107: FOKKER. - Album met 25 foto's ter gelegenheid van de onthulling van de gedenkplaat, ter herinnering aan de verzetsslachtoffers op onze fabriek tijdens de bezettingsjaren.
57940: FOLIN, L. DE. - Notions théoriques des principes sur lesquels reposent les mouvements et évolutions du navire.
50742: FOLKERS, TH. - De geschiedenis van de Oostersche boekdrukkerij te Leiden.
7867: FONG, NG BICKLEEN. - The Chinese in New Zealand. A study in Assimilation.
53402: FONTAINE, PHOTOGRAPHIE. - Portrait of Ambroise Thomas, Phot. Goupil & Cie.
55171: FONTAINE, J. - Uit Suriname's historie.
33383: LA FONTAINE, JEAN DE. - Fables de La Fontaine.
36716: FONTANA, ANNIBAL. - Il Luogo d'Asilo.
999: FONTANE, THEODOR. - Briefe an Georg Friedlaender. Herausgegeben und erläutert von Kurt Schreinert.
65961: FONTANÈS, MONIQUE DE. - Une pêcherie fixe du Lac de Scutari.
58146: FONTENAY, A. DE. - Le commerce Français dans le Danube.
41166: FONTES, RUTH. - Portrait of Miss Ruth Fontes with a youn admirer, beside her Miles Hawk Major, at Hatfield Aerodrome for the King's Cup Air Race.
45502: DE FONVIELLE, WILFRID. - Adventures in the Air: Memorable Experiences of Great Aeronauts.
50744: FORBES, R. J. - Het tin uit de oudheid.
57455: FORBES. - L'Ile de Rotumah.
34154: FORBES, ROSITA. - Koefara, het Geheim van de Sahara.
63681: FORGUES, L. - Le Paraguay. Fragments de Journal et de Correspondances, 1872-1873.
7063: FORMAN, W. UND B. - Lichter des Kanopus. Dreiunddreissig Fabeln aus dem Morgenland.
65366: FORMES, KARL. - Portrait of Karl Formes.
57477: FORREST, ALEX. - Australia Occidentale. Exploration Nord-Ouest de Grey à Port Darwin (Résumé traduit l'anglais).
53662: FORREST, JOHN. - Aus John Forrest´s tagebuch ùber seine reise in West-Australien, 1869.
32557: FORREST GILMOUR, E. - The Batocerini of Borneo. With the Description of a New Genus and Species from Sumatra (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).
67958: FORREST, JOHN. - Der Kimberley-Distrikt in Nordwestaustralien. Nach den Untersuchungen von John Forrast, April bis Juni 1883.
7932: FORSTER, LANCELOT. - The New Culture in China.
64756: FÖRSTER, ADOLF E. - Die physische Geographie auf der deutschen Naturforscherversammlung in Wien.
28439: FORSYTH, T. D. - Ost-Turkestan und das Pamir-Plateau nach den Forschungen der Britischen Gesandschaft unter Sir T. D. Forsyth 1873 und 1874. Bearbeitet nach dem offiziellen ,,Report of a Mission to Yarkund in 1873, under Command of Sir T. D. Forsyth, K. C. S. I., C. B., Bengal Civil Service, with historical and geographical Information regarding the Possessions of the Ameer of Yarkund. Calcutta, 1875".
18959: FORTGENS, J. - Bijdrage tot de kennis van de naamgeving onder de Tobelo van Halemahera.
19015: FORTGENS, J. - Het Saoe'sche doodenoffer en de maskerade.
19130: FORTGENS, J. - Grammatikale aanteekeningen van het Tabaroesch, Tabaroesche volksverhalen en raadsels.
19053: FORTGENS, J. - Het adat-huwelijk onder den Tabaroe-stam, met daarvan afwijkende gebruiken onder de Saoe- en Waioli-stammen.
19145: FORTGENS, J. - Ternate'sche teksten.
8524: FORTH, GREGORY L. - Time and Temporal Classification in Rindi, Eastern Sumba.
8619: FORTH, GREGORY. - Komodo as Seen from Sumba: Comparative Remarks on an Eastern Indonesian Relationship Terminology.
12177: FORTH, GREGORY. - Conjecture, Comparison and the Coaxing of the Sopuls; Errington's Omission. Korte mededelingen.
8668: FORTH, GREGORY. - The Pa Sése Festival of the Nage of Bo'a Wae (Central Flores).
12182: FORTH, GREGORY. - Nage Kin Terms; A New Form of Eastern Indonesian Social Clasification.
59148: FORTIER, CLAUDE FRANÇOIS. - View on the shore of an Oceania island, with marine-men and two inhabitants, with in the background a ship in the bay.
58124: FORTS DE MER. - Les Forts de Mer en 1867.
53381: FORTUNY, MARIANO. - Portrait of Mariano-José-Maria-Bernardo Fortuny.
33690: FOUCHER, A. - Op de Indo-Afghaansche grens. Uit het reisjournaal van een archaeoloog.
6834: FOUCHEROT. - Plan d'une Palestre Grecque, d'après Vitruve.
6853: FOUCHEROT. - Ancien Théàtre Grec.
6842: FOUCHEROT. - Plan d'une Maison Grecque, d'après Vitruve.
34055: FOUCHIER, L. EN CH. DE. - Door ,,Holland".
34047: FOUCHIER, L. EN CH. DE. - In Provence.
60074: FOUCHIER, L. EN CH. DE. - Nog meer schoonheid in Zuid-Frankrijk.
33954: FOUCHIER, LOUIS EN CHARLES. - Door Calabrië.
8254: FOULCHER, KEITH R. - A Survey of Events Surrounding "Manikebu". The Struggle For Cultural on the Linguistic Freedom in Indonesian Literature.
52756: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van de Mont Albans Tooren langs de Oude Schans te zien te Amsterdam. Facsimile.
57357: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van de Zuyder-Kerk, tot Amsterdam. Facsimile.
57359: FOUQUET, P. JR. - Het Stads Nieuwe Werk-Huys uit de Plantaadje te zien. Facsimile.
57358: FOUQUET, P. JR. - Platte Grond der Stad Amsterdam. Facsimile.
57360: FOUQUET, P. JR. - Het Nieuwe Kerk, 't Stadhuys van agteren en het Post Comptoir. Facsimile.
57365: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van het Oostindisch-Zeemagazyn, en Scheeps-Timmerbedrijf, te Amsterdam. Facsimile.
57364: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van het Admiraliteits-Magazyn, en Scheeps-Timmerwerf, te Amsterdam. Facsimile.
57362: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van de Beurs te Amsterdam.
57363: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van de Nieuwe Stads Herberg te Amsterdam.
57361: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van het Oude-Zyds-Heeren-Logement, te Amsterdam, van Binnen te zien, benevens de manier der verkoopingen van Schilderyen aldaar. Facsimile.
57367: FOUQUET, P. JR. - De Lutersche Nieuwe-Kerk, van binnen te zien, te Amsterdam.. Facsimile.
57366: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van de Nieuwe Schouwburg, tot Amsterdam. Facsimile.
57368: FOUQUET, P. JR. - Gezicht van het Zeeregt aan den Kamper-Steiger, tot Amsterdam. Facsimile.
66097: FOURCHE, J.-A. TIARRO. - Conceptions des indigènes du Kasai sur l'homme et la Mort.
53971: FOUREAU, F. - Ma Mission chez les Touareg Azdjer.
66110: FOURNEAU, JACQUES. - Une tribu païenne du Nord-Cameroun: Les Guissiga (Moutouroua). Contribution ethnologique.
66061: FOURNEAU, JACQUES. - Le néolitique au Cameroun. Les haches de Pierre Polie de Bafia et leur signification dans kes sociétés indigènes actuelles.
33645: FOURNEREAU, L. - De doode steden van Siam.
53998: FOURNEREAU, L. - Les Villes Mortes du Siam.
53962: FOURNEREAU, LUCIEN. - Bangkok.
45404: FOURNIÉ, VICTOR EN ÉMILE BÉRINGER. - Verhandeling over de haven van het Recief (Pernambuco-Brazilië). Mémoire sur le Port du Recife (Pernambuco-Brésil).
65568: FOURQUET, ANDRÉ. - Étude d'une couronne de plumes de l'Ile de Paques.
33708: FOURREAU, F. - Mijne zending naar de Toearegs.
8364: FOX, JAMES J. - Comparative Perspectives on Malagasy and Indonesian Ethnography.
8289: FOX, JAMES J. - Semantic parallelism in Rotinese ritual language.
29726: FOX, JAMES J. - Notes on the Southern Voyages and Settlements of the Sama-Bajau. Korte mededelingen.
8669: FOX, JAMES J. - To the Aroma of the Name: The Celebration of a Rotinese Ritual of Rock and Tree.
9346: FRAASSEN, CH. F. VAN. - Drie plaatsnamen uit Oost-Indonesië in de Nagara-Kertagama: Galiyo, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden.
7021: FRACHTENBERG, LEO J. - Lower Umpqua Texts and Notes on the Kusan Dialects.
30737: FRAENKEL, S. EN HEER HELLWIG. - Beschrijving van de bewerking der Tin-mijnen op het Eiland Banka, en van de gebruiken der Mijnwerken. & Bijdrage tot de kennis der Tinmijnen van het eiland Banka.
4936: FRAISSINET, P. - Eenige West-Indische Koloniën na de Emancipatie.
33375: FRANCE, ANATOLE. - L'orme du mal. Histoire contemporaine. Éd. revue et corrigée par l'auteur.
53158: FRANCE. - Portrait of a female pilot and passenger in an early french plane (no: 3).
6062: FRANCE. - Historical map of Gallia.
33468: FRANCHE-COMTÉ. - Uit Franche-Comté.
30689: FRANCIS, E. A. - Benkoelen in 1833.
30694: FRANCIS, E. A. - Westkust van Borneo in 1832.
30628: FRANCIS. - Korte beschrijving van het Nederlandsch grondgebied ter Westkust van Sumatra, 1837. (2e & 3e gedeelte).
30043: FRANCIS, E. - De vestiging der Nederlanders ter Westkust van Sumatra.
30607: FRANCIS. - Timor in 1831.
38424: FRANCISCO, JUAN R. - Philippine palaeography.
46591: FRANCK, CÉSAR AUGUSTE. - Portrait.
8813: FRANCK, HARRY A. - Roving through Southern China.
242: FRANCK, HARRY A. - Working North from Patagonia. Being the narrative of a journey, earned on the way, through southern and eastern south America.
55035: FRANCKE, AUGUST HERMANN. - Portrait engraving of August Hermann Francke.
34242: FRANCKEN, A. W. - Vier dagen in Buenos Ayres.
34240: FRANCKEN, A. W. - Waar de mensch twee werelden scheidde.... (Panama).
34257: FRANCKEN, A. W. - De sleutel van het Iberisch Schiereiland.
34245: FRANCKEN, A. W. - In het Yosemite National Park.
34259: FRANCKEN, A. W. - De ondergang van Likasan bij Ambarawa.
19400: FRANCKEN, J. J. C. - Godsdienst en bijgeloof der Chinezen.
34261: FRANCKEN, A. W. - Per spoor door Siam.
60068: FRANCKEN, WIJNAENDTS. - Door West-Indië.
929: FRANK, BRUNO. - Die Tochter. Roman.
926: FRANK, LEONARD. - Traumgefährten. Roman.
928: FRANK, BRUNO. - Der Magier. Novelle.
923: FRANK, BRUNO. - Politische Novelle.
1510: FRANK, LEONARD. - Der Bürger. Roman. Die Ursache. Erzählung.
3231: FRANK, WOLFGANG - Der wiedererstandene Deutsche Walfang dargestellt an der Entwicklungsgeschichte der Ersten Deutschen Walfang-Gesellschaft, in Verbindung mit einem Reisebericht über die 2. >Jan Wellem<-Expedition.
67002: FRANKE, RICHARD. - Economic circuits in a Surinam village.
7916: FRANKE, HERBERT. - Geld und Wirtschaft unter der Mongolen-Herrschaft. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Yüan-Zeit.
6443: FRANKE, R.OTTO. - Dighanikaya. Das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons in Auswahl übersetzt.
4289: FRANKE, O. - Geschichte des chinesischen Reiches. Eine Darstellung seiner Entstehung, seines Wesens und seiner Entwicklung bis zur neuesten Zeit. Band 3 (of 3).
7751: FRANKE, O. - Das Altertum und das Werden des konfuzianischen Staates. Band 1.
50175: FRANKEN, J. H. - Het feest van Djajaprana te Kalianget.
33669: FRANKENLAND. - Historische Steden in Frankenland.
40058: FRANKL, A. & E. - The Balloon "Bartsch von Sigsfeld".
40061: FRANKL, A. & E. - Six ballons before the start inBitterfeld, Saxen
34216: FRANKL, A. - Per auto door de Syrische woestijn.
20443: FRANSSEN, C. J. H. - Praehistorische werktuigen uit de omgeving van Leuwiliang in de Residentie Buitenzorg.
20452: FRANSSEN, C. J. H. - Een voor Java nieuw type praehistorisch stenen werktuig met knopvormig uitsteeksel.
52781: FRANSSEN (TRADUIT ET ABRÉGÉ DE HOLLANDAIS). - La Frise (1883 d'après une relation du journal hollandais ,,De Aarde en haar Volken".
31636: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - Verslag van de Tapanahoni-Expeditie.
31628: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - Verslag van de Gonini-expeditie.
31804: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - (In Memoriam).
51148: FRANSSEN HERDERSCHEE, A. - De wetenschappelijke uitkomsten der Mamberamo-Expeditie 1909-'10.
51159: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - De Wilhelmina-sneeuwtop in Nieuw-Guinea.
67908: FRANZ JOSEF-LANDES. - Die Entdeckung des Franz Josef-Landes durch die zweite Österr.-Ungarische Nordpolar-Expedition, 1873 und 1874.
64787: FRANZ, A. - Über die Möglichkeit einer ständigen Seeverbindung zwischen Europs und Westsibirien.
63509: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg: Die Badenburg.
63510: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg: Badezimmer in der Badenburg.
63508: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg. Das Goldene - oder Kurfürsten-Zimmer.
63512: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg: Festzaal in der Badenburg.
33440: FRANZOS, KARL EMIL. - Een Joodsch volksgericht, uit "Aus Halb-Asien", van Karl Emil Franzos.
50260: FRASER, LLOYD. - Hoe de Wetenschap de Industrie te hulp komt.
65939: FRAYSSE, J. ET C. - Souterrains-refuges en Anjou.
67021: FRAZER, J. G. - St. George and the Parilia.
53703: FRECH, FR. - Erdbeben und Gebirgsbau.
57741: FRÉDÉRICK. - Les colonies Danoises des Indes occidentales.
5581: FREDERIKS, J. G. - Eigenhandige brief van Lucas Jansz. Waegenaer
31688: FREEMAN, J. D. - "To Wake a Lexiographer".
12224: FREEMAN, J. D. - Iban Augury. An Introductory Comparison.
6518: FREEMAN, ROGER A. - Socialism and Private Enterprise in Equatorial Asia: The Case of Malaysia and Indonesia.
19799: FREIJBURG, G. G. L. VON. - Rapport van den heer G. G. L. von Freijburg. Controleur van Tengger.
29819: FREIJES, J. P. - De bevordering van welvaart in den Indischen Archipel, buiten Java.
30013: FREIJSS, J. P. - Reizen naar Mangarai en Lombok, in 1854-1856.
46014: FREILIGRATH, FERDINAND. - Portrait.
1199: FREIMARK, HANS. - Tolstoj als Charakter. Eine Studie auf Grund seiner Schriften.
50131: FREMERY, J. DE. - Een reis per zeilschip naar Indië in 1885.
46127: FRENAY. - Portrait of an actress by Frénay (2).
46091: FRENAY. - Portrait of an actress by Frénay.
55068: FRENCH, W. - Die kranke Frau. The Sick Lady.
39593: FRENCH AIRCRAFT. - Frontview.
39086: FRESE, H. H. - The Classification of Fishing Gear.
1148: FREUD, SIGMUND. - Jenseits des Lustprinzips.
1185: FREUD, SIGMUND. - Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
1229: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen über die Fehlleistungen.
1253: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
1105: FREUD, SIGMUND. - Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
1129: FREUD, ANNA. - Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen. Vier Vorträge.
1110: FREUD, SIGMUND. - Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum).
1109: FREUD, SIGMUND. - The Future of an Illusion.
1149: FREUD, SIGMUND. - Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.
1147: FREUD, SIGMUND. - Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Zweite Folge.
1168: FREUD, SIGMUND. - Der Witz und seine beziehung zum Unbewussten.
1150: FREUD, SIGMUND. - Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci.
1186: FREUD, SIGMUND. - Massenpsychologie und Ich-Analyse.
1208: FREUD, SIGMUND. - Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.
1201: FREUD, SIGMUND. - Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Zweite Folge.
1238: FREUD, SIGMUND. - Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum).
1232: FREUD, SIGMUND. - Über den Traum.
1244: FREUD, SIGMUND. - Vier psychoanalytische Krankengeschichten.
1252: FREUD, SIGMUND. - Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs.
1242: FREUD, SIGMUND. - Kleine Schriften zur Sexualtheorie und zur Traumlehre.
1246: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Drei Theile: Fehlleistungen, Traum, Allgemeine Neurosenlehre.
1265: FREUD, SIGMUND. - Over psychoanalyse. Vijf voordrachten gehouden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Clark University in Worc. Mass. sept. 1909.
1661: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
1533: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Unter Mitwirkung von Marie Bonaparte, ..., herausgegeben von Anna Freud, E.Bibring, u. A.
1534: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. (...) Sechzehnter Band: Werke aus den Jahren 1932-1939.
4973: FREUD, SIGMUND. - Briefe. Ausgewählt und mit einem Vorwort versehen von Margarete Mitserlich-Nielsen.
60032: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Fünfter Band. Werke aus den Jahren 1904-1905.
60031: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierter Band. Zur Psychopathologie des Alltagslebens.
60029: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Erster Band. Werke aus den Jahren 1892-1899.
60034: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Neunter Band. Totem und Tabu.
60033: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Achter Band. Werke aus den Jahren 1909-1913.
60035: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Zehnter Band. Werke aus den Jahren 1913-1917.
60036: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Elfter Band. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
60037: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Zwölfter Band. Werke aus den Jahren 1917-1920.
60039: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Fünfzehnter Band. Neuefolge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
60038: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierzehnter Band. Werke aus den Jahren 1925-1931.
60040: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Fünfzehnter Band. Neuefolge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
1493: FREUDENREICH, MAREK. - (.....) John & Mary. Peter Yates.
1082: FREUDENREICH, MAREK (1939 - ). - Cyrk. (Fot.: W.Nowak).
63516: FREY, WILHELM. - Basel. Rathhaus.
63517: FREY, WILHELM. - Basel. Mittlere Rheinbrücke.
63518: FREY, WILHELM. - Basel. Spalentor.
63514: FREY, WILHELM. - Basel. St. Jakobs-Denkmal.
63515: FREY, WILHELM. - Basel. Bundesbahnhof.
55353: FREYGANG, WILHELM VAN. - Brieven over den Kaukasus en Georgie, en verslag van eene reis in Perzie in 1812. Uit het Fransch oorspronkelijke der reizigers zelve den heer Wilhelm van Freygang en deszelfs echtgenoote.
31226: FREYS, J. P. - Schets van den handel van Sumbawa.
8671: FRIEDBERG, CLAUDINE. - Social relations of territorial Management in Light of Bunaq Farming Rituals.
49825: FRIEDEL, E. - Neue Gegenstände aus den Sammlungen des Märkischen Provinzial-Museums.
50535: FRIEDENTHAL, H. - Über die behaarung der Menschenrassen und Menschenaffen.
50636: FRIEDENTHAL, HANS. - Über den Grad der Blutsverwandtschaft in der familie oder Sippschaft.
19492: FRIEDERICH, R. H. TH. - Aanteekeningen over de hoofdtempels in Kedoe en Djocjokerta.
19480: FRIEDERICH, R. H. TH. - Rapport over reizen gedaan op Java.
30869: FRIEDERICH, R. - Over de godsdienst van Bali.
29992: FRIEDERICH, R. H. TH. - Over eenige inskriptien op ringen en gesneden steenen (meest afkomstig van Sumatra).
6360: FRIEDERICI, GEORG. - Zu den vorkolombischen Verbindungen der Südsee-Völker mit Amerika.
8049: FRIEDERICY, H. J. - De standen bij de Boegineezen en Makassaren.
29500: FRIEDERICY, H. J. - Ponre. Bijdrage tot de kennis van adat en adatrecht van Zuid-Celebes.
8733: FRIEDMAN, JONATHAN. - Will the real Hawaiian Please Stand: Anthropologists and Natives in the Global Struggle for Identity.
30056: FRIEDRICH, R. H. TH. - Afbeelding van een ouden pilaar van Modjopahit.
30285: FRIEDRICH, R. T. - Over de omgeving van het Oengaran-Gebergte.
30281: FRIEDRICH, R. H. TH. - Aanteekeningen over de Hoofd-tempels in Kadoe en Djokdjokarta.
30028: FRIEDRICH, R. - Iets over het schrift der Maleijers.
30021: FRIEDRICH, R. - Inskriptie van Sineh.
30583: FRIEDRICH, R. - Hindoe Oudheden aan de grens van Banten.
30590: FRIEDRICH, R. - Ontcijfering der Inscriptiën te Kawali, Residentie Cheribon.
8826: FRIEDRICH HERZOG ZU MECKLENBURG, ADOLF. - Ins innerste Afrika. Bericht über den Verlauf der deutschen wissenschaftlichen Zentral-Afrika Expedition 1907-1908.
64907: FRIEDRICH DER GROSSE. - Portrait of Friedrich der Grosse.
41831: FRIEDRICHSHAFEN. - Aeril view, photographed by the Royal Air force on Reconnaissance, on the Air Field of Friedrichshafen, with shleter, hangar, runway, training aircraft, underground entrances, compass swinging bas, railway, Zeppelin hangar.
7260: FRIEDRICHSTADT PALAST. - Ohne Netz und doppelte Boden.
42246: FRIESENLAND. - On deck at the MS Friesenland, the "Katapultschiff".
33462: FRIESLAND. - Friesland.
53676: FRIIS, J. A. - Russisch-Lappland.
2602: FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON. - Het lezen en interpretren van verticale luchtfoto's.
32170: FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON. - Nieuwe luchtkaartering in Nederlands Nieuw-Guinea.
930: FRISCH, MAX. - Montauk. Eine Erzählung.
931: FRISCH, MAX. - Mein Name sei Gantenbein. Roman.
28417: FRITSCH, K. VON. - Reisebilder von den Canarischen Inseln.
50641: FRITSCH, GUSTAV. - Die Anthropoiden und die Abstammung des Menschen.
50633: FRITSCH, GUSTAV. - Buschmannhaar im Gegensatz zu gestapelten Spirallocken.
64726: FRITSCHE, G. E., J. SCOTT KELTIE. - Columbusfeier und Geographenkongress in Italien. (Genua 18. bis 25. September 1892). Der Sechste Internationale Geographen-Kongress, London 1895.
28458: FRITSCHE, H. - Ein Beitrag zur Geographie und Lehre vom Erdmagnetismus Asiens und Europas. Resultate aus astronomisch-geographischen, erdmagnetischen und hypsometrischen Beobachtungen, angestellt an mehr als tausend verschiedenen Orten in den Jahren 1867 bis 1883, nebst einer Instruktion zur Anstellung solcher Beobachtungen auf Reisen.
67921: FRITZ, H. - Die geographische Verbreitung des Hagels.
67891: FRITZ, H. - Die periodischen Längenánderungen der Gletscher.
64738: FROBENIUS, LEO V. - Staatenentwicklung und Gattenstellung im südlichen Kongobecken. Ethnpgraphische Studie.
1571: FROBENIUS, LEO. - Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre.
64751: FROBENIUS, LEO V. - Der handel im Kongobecken.
66270: FROELICH, J.-C. - Notes sur les Mboum du Nord-Cameroun.
66198: FROELICH, J.-C. - Les sociétés d'initiatiob chez les Moba et les Gourma du Nord-Togo.
56927: FROMENTIN, MME. - Portrait of Mme Fromentin by Alphonse Liébert.
58182: FROT, M. - Note sur une machine à ammoniaque.
20223: FRUIN-MEES, W. - Een Bantamsch Gezantschap naar Engeland in 1682 (Daghregister 1683).
20300: FRUIN-MEES, W. - Winrick Kieft en zijn Rapport over zijn Gezantschap naar Mataram in 1655.
30486: FRUIN-MEES, W. - Pieter Franssen's Journaal van zijn Reis naar Mataram in 1630 en eenige wegen naar de hofplaats.
31469: FRUIN-MEES, W. - Waarom Batavia en Mataram van 1629-1646 geen vrede hebben gesloten.
59431: FRUYTIER, L. A. - Rede door den gouverneur van Curaçao Ir. L. A. Fruytier, op 14 Mei 1929 uitgesproken ter opening van de zitting der Kolonilae Raad.
62266: FUGAZOT, ROBERTO. - Prenez mes Roses (Barrio Reo) Tango-Chanson. Lucienne Boyer.
63822: FUJI. - View of Lake Shoki with Mt. Fuji.
63820: FUJI. - View of Lake Shoji with Mr. Fuji.
63821: FUJI. - View of Panorama Peak.
63819: FUJI. - Mt. Fuji of Panorama Fifth Station.
57598: FULGRAND, C. - Exploration de la Baie d'Arguin (Sénégal).
11742: FURATI, MEWLA. - Das Buch der vierzig Fragen. Eine Sammlung koranischer Geschichten.
50646: FÜRST, STABARZT. - Volksmedizin und Gebräuche in Bulgarien.
6532: FÜRSTAUER, JOHANNA. - Eros im alten Orient. Eine vergleichende Darstellung der Erotik der Völker im alten Orient.
63484: FURUYU. - View of Furuyu from Shinyu Unzensan Hizen.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

2/17