Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4513: ESCHER, PROF. DR. B. G. - De hydrografie van den Zwiterschen Rijn.
3028: ESCHER, PROF. DR. B.G. - De groene straal. & Ingezonden: De groene straal, by Dr. P. Feenstra Kuiper, & naschrift by Escher.
57747: ESCLAVAGE NÉERLANDAISES. - Abolition de l'esclavage dans les colonies Néerlandaises des Indes occidentales.
58276: ESCUDIER. - Installation du pointage intérieur à bord des navires cuirassés.
4792: ESKELUND, KARL. - The Red Mandarins. Travels in Red China.
54017: D'ESPAGNAT, PIERRE. - Aux Iles Açores.
32406: ESSED, F. E. - De bepaling van de grenslijn tussen twee grondgebieden in grensrivieren.
37376: ESSEN, JAN VAN. - Portrait of Jan van Essen, with short biography of Jan van Essen, Artiste Peintre, La Haye.
66809: ESSER, S. J. - Ma-, ma'-, mé- en mé'- in het Tontemboansch.
66808: ESSER, S. J. - Opruiming en perspectief. (Maleische taal).
50683: ESSER, B. J. - Het Dialect van Banjoemas, inzonderheid zooals dit in de Regentschappen Poerbolinggo en Poerwokerto gesproken wordt.
8104: ESSER, S. J. - Mededelingen uit de verslagen van Dr S. J. Esser, taalambtenaar voor Celebes 1928-1944.
20263: ESSER, S. J. - Renward Brandstetter 1860 - 29 Juni - 1930.
58845: ESSER, W. R. - Portrait of Wijnand Robert Esser. Gérant du Siège d'Amsterdam de la Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, Amsterdam.
8545: ESTERIK, PENNY VAN. - Continuities and Transformations in Southeast Asian Symbolism: A Case Study from Thailand.
57401: ESTOURGIES, L. - Travaux Géographiques au Cap de Bonne-Espérance.
57937: ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE - Établissements Français de l'Océanie. Iles Marquises, Iles Taïti et Morea
57651: ÉTATS-UNIS. - De la vente des terres domaniales aux États-Unis.
65702: ETCHEPARE, J. - La médecine aux Iles Tubuai (Polynésie française).
38421: ETHERTON, P. T. & H. HESSELL TILMAN. - The Pacific: A Forecast.
57799: ETHY, COMTE DE. - Une Campagne en 1786. Visite de Louis XVI à Cherbourg - Mer du Nord - Côte d'Afrique. (Résumé du journal de la frégate la Junon, commandé par le comte d'Ethy).
33923: ETIAN, J. - De begraven steden van Ceylon.
33974: ETNA. - De jongste Etna-uitbarsting.
31919: ETTEMA, W. A. EN J. F. NEUTEBOOM. - De overgang van familie- naar gezinshuishouding: een mythe?
63044: ETTEN, CHR. VAN. - Arctic Circle Sign, Sweden.
70561: ETTEN, CHR. VAN. - Picture of schoolgirls dancing in circles during a festifity in the Balcan.
59358: ETTINGER, JK. VAN. - De stichting van de Curaçaosche bank.
59342: ETTINGER, J. VAN. - Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Curaçaosche circulatie-bankwezen.
59387: ETTINGER, J. VAN. - Pogingen tot oprichting van eene circulatiebank in Suriname (1849-1864).
34016: EURASIËRS. - De Eurasiërs en het huwelijk van britsche ambtenaren in Indië en Birma.
59636: EUWENS, P. A. - De Joodsche synagoge op Curaçao.
59283: EUWENS, P. A. - De paarlvisscherij bij het eiland Margarita. Met naschrift van J. Boeke.
59320: EUWENS, P. A. - Klein-Curaçao.
59161: EUWENS, P. A. - Curaçao´s eeuwfeest, 1816 - 4 Maart - 1916.
59261: EUWENS,M P. A. - De Leguano (Iguana tuberculata Laur).
59230: EUWENS, P. A. - Admiraal Pedro Louis Brion, 1821 - 27 September - 1921.
66936: EUWENS, P. A. - De eerste dagen van het engelsche bewind op Curaçao in 1807.
59258: EUWENS, P. A. - Lijst van bladen, uitgegevn in Curaçao.
59607: EUWENS, P. A. - De ,,Brandaris", de hoogste bergtop van het eiland Bonaire.
59547: EUWENS, P. A. - Wat zijn ,,Frejelindes" en ,,Frechlingas"?
66931: EUWENS, P. A. - Een engelsch Gouverneur van Curaçao.
57833: EVANS, F.-J. - Des compas sur les batiments en fer.
55198: EVANS-PRITCHARD, E.E. - The Sanusi of Cyrenaica.
70369: EVANS-PRITCHARD, E.E. - The Nuer, a description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people.
66081: EVEN, ANDRÉ. - Le caractère sacré des chefs chez les Babamba et les Mindassa d'Okondja.
4441: EVERBROECK, NESTOR VAN. - Mbomb' Ipoku. Le Seigneur à l'Abîme. Histoire, Croyances, (...) des Bolia, Séngel et Ntómb'é njálé.
4012: EVERDINGEN, DR. E. VAN. - Ware en vermeende invloed van de aardrotatie op luchtbeweging en luchtdrukverdeeling.
3958: EVERDINGEN, DR. E. VAN. - Dr. W. van Bemmelen. - Uitkomsten der regenwaarnemingen op Java. (...). (Review article).
51184: EVERDINGEN, E. VAN. - Het Internationale Pooljaar 1932-1933.
31819: EVERDINGEN, E. VAN. - J.P. van der Stok+ (In memoriam).
31809: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Mededeling van voordracht over: het Nederlandsch Aërologisch station op IJsland.
2533: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Nieuwe onderzoekingen over de vorming van neerslag en van onweerselectriciteit.
2542: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - De ontwikkeling van den weerberichtendienst in de laatste 25 jaar.
4653: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Verklaring van geologische klimaten.
4633: EVERDINGEN, PROF. DR. E. VAN. - Le climat des Pays-Bas.
54881: EVERETT, SUSANNE. - Slavernij door de eeuwen heen.
8372: EVERS, H. D. - Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership.
66884: EVERS, M. A. - Een bezoek van den Gouverneur van Curaçao aan Venezuela in 1921.
68946: EWALD, L. - Über die Rechtschreibung der geographischen Namen.
67916: EWALD, L. - Über die Rechtschreibung der geographischen Namen.
57653: EXPOSITION NANTES. - Les Colonies Françaises à l'Exposition nationale de Nantes.
65534: EXSTEENS, MAURICE. - L'Industrie de Pierre des Tasmaniens.
59304: EYCK, P. N. (VERTALING). - Italiaansch oordeel over de Surinaamsche afdeeling van de Missie-Tentoonstelling in het Vaticaan.
8241: EYDE, DAVID B. - On Tikopia Social Space.
8174: EYDE, DAVID B. AND PAUL M. POSTAL. - Matrilineality versus matrilocality among the Siriono: A reply to Needham.
66912: EYKMAN, C. - De invloed ban het tropische klimaat.
2443: EYMA, P.J. - Verslag van den tocht ten noorden van Het Paniáimeer, 3 October-4 November 1939.
58019: EYMIN ET DONEAUD. - Les ports militaires de la France. Brest.
58071: EYNAUD. - Le Miantonomoh monitor à tourelles des États-unis.
68485: EYRE, FROME, STURT, GOYDER, FREELING, BABBAGE. U. A. - Das Torrens-Becken und die umliegenden Landstriche. Ergebnisse der bis zumm Jahre 1860 im inneren von Süd-Australien ausgeführten Untersuchungen.
33685: EYSSÉRIC, J. - Bij de Goero's als onderzoeker en als gevangene.
46171: FAASSEN SR, ALEX. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
76323: FABER, PAUL. - Beelden van de Orient. Fotografie en toerisme 1860-1900 - - Images of the Orient. Photography and tourism 1860-1900.
33927: FABER, J. S. S. - Naar Möen.
19541: FABER, M. VON. - Beschrijving van drie Chineesche kaartspelen.
19369: FABER, M. VON. - Schets van Montrado in 1861.
19593: FABER, M. VON. - Herwijnen. Bijdrage tot de geschiedenis van Het middelbaar Onderwijs in Ned.-Indië.
19042: FABIUS, G. J. - Het leenstelsel van de Westindische Compagnie.
58044: FABRE, E. - Les Bouvet. Voyages et combats à la mémoire du Colonel Pierre Bouvet.
19561: FAES, J. - Het Rijk Palalawan.
65698: FAGES, JEAN. - A propos des résultats statistiques du Recensement de 1962 en Polynésie Française.
65575: FAGOT, MÉDICIN-CAPITAINE. - Relations familiales et coutumières entre les chefferies aux Iles Loyalty.
4496: FAHRENFORT, DR. J. J. - Vaderlandsliefde bij natuurvolkeren.
57889: FAIDHERBE, L., MADIODIO, JAURÉGUIBERRY, RÉGNAULT, MAILHETARD, NÈGRE, MARTEVILLE & BOU-EL-MOGHDAD. - Opérations militaires dans la colonie du Sénégal et dépendances, pendant les années 1862, 1863 et 1864.
57803: FAIDHERBE, LE GÉNÉRAL. - L'avenir du Sahara et du Soudan.
1702: FAIRY-TALES. - Glass-slides of Fairy-tales.
65596: FAIVRE, JEAN-PAUL. - Les origines de la colonisation françcaise en Nouvelle-Calédonie d'après un travail récent.
65624: FAIVRE, JEAN-PAUL. - Un siècle d'acculturation en Nouvelle-Calédonie.
65544: FAIVRE, JEAN-PAUL. - Le ralliement à la France Libre des Colonies du Pacifique.
65651: FAIVRE, JEAN-PAUL. - À propos d'un cinquantenaire : Jules Verne (1828-1905) et le Pacifique. Contribution à l'étude de l'exotisme océanien au XIXe siècle.
74232: FAKIH, FARABI. - Conservative corporatist: Nationalist thoughts of aristocrats. The ideas of Soetatmo Soeriokoesoemo and Noto Soeroto.
31069: FALCK, A. R. - De provisionele instruktie voor den ,,Raad van Koophandel en Koloniën".
76326: FALCONER, JOHN. - Photographs of Java, Bali, Sumatra 1860s - 1920s.
22061: FALKENSTEIN, JULIUS. - Die Loango-Expedition. Zweite Abtheilung.
46578: FALLA, MANUEL DE. - Portrait.
7882: FALLERS, L. A. (ED.) - Immigrants and Associations.
15483: FAMARS TESTAS, WILLEM DE. - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J. Raven.
49763: FANGGIDAEJ, J. - Rottineesche spraakkunst, omgewerkt door G. K. Niemann.
54319: FANTASIECARD. - Jongen met verliezende klomp. 3 gekleurde Kaarten.
54311: FANTASIECARD. - Een flinke teug en een fiksche hap. En dan naar school dan wordt je knap.
33496: FARINI. - Herinneringen uit Zuid-Afrika.
52792: FARINI, M. - Huit mois au Kalahari.
35765: FARJENEL, FERNAND. - A travers la révolution chinoise. Mes séjours dans le sud et dans le nord (...).
33505: FÄRÖER. - De Färöer-Archipel.
57961: FARON.NÉCROLOGIE. - Le contre-amiral Mengin du Valdailly.
74290: FARRAM, STEVEN. - Colonial Neighbours in an Era of Change. Portugal and the Netherlands in Timor, 1945-1949.
74068: FARRAM, STEVEN. - Revolution, Religion and Magic. The PKI in West Timor, 1924-1966.
74247: FARRAM, STEVEN. - Ganyang! Indonesian Popular Songs from the Confrontation Era, 1963-1966.
74203: FARRAM, STEVEN. - The PKI in West Timor ans Nusa Tenggara Timur 1965 and beyond.
74184: FARRAM, STEVEN. - Usi Lan Ai: the raja who died by fire. The death of Raja Bil Nope in Netherlands Timor, 1910.
74160: FARRAM, STEVEN. - Jacobus Arnoldus Hazaart and the British interregnum in Netherlands Timor, 1812-1816.
58295: FASCI. - Mémoire sur le point observé et la détermination des courants à la surface des mers.
8414: FASSEUR, C. - Organisatie en sociaal-economische betekenis van de gouvernementssuikercultuur in enkele residenties op Java omstreeks 1850.
29956: FASSMANN, D. - In einer Nachricht von Amsterdam. In einer fernern Nachricht von der Stadt Amsterdam, und dem Daselbstigen herrlichen Rath-Hause. In einer weitern Nachricht von Amsterdam und der Provinz Holland. In einer weitern Nachricht von der Provinz Holland. Bericht an den Chinesischen Käyser, 28, 29, 30 & 31.
29957: FASSMANN, D. - In einer fernern Nachricht von denen Holländischen Divertissements. Drey und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29958: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Rotterdam. Vier und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29959: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Leiden. Fünff und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29960: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung des Sclosses Ryswick. Sieben und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29961: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Delft. Acht und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29964: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Enckhuysen. Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29963: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Haerlem. Neun und Dreyssigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29966: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Gorcum. Zwey und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29969: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Leuwarden in der Provinz Friesland. Fünff und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29967: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Gertruydenberg. Drey und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29970: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Alcmaar in der Provinz Nord-Holland. Sechs und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29972: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Middelburg in Seeland. Acht und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29973: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Vlissingen in Seeland. Neun und Vierzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29974: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Gröningen, der Haupstadt in der Provinz dieses Namens. Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29975: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Utrecht. Ein und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29979: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt Breda. Fünff und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29978: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Stadt und Festung Hertogenbusch. Vier und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
29981: FASSMANN, D. - In einer Beschreibung der Festung Charlesroy. Sechs und Fünffzigster Bericht an den Chinesischen Käyser.
72826: FATOU, ANGÉLINE. - Portrait of Angéline Fatou by Pierre Petit.
66308: FAUBLÉE, JACQUES. - Harper Kelley (1896-1962).
66249: FAUBLÉE-URBAIN, MARCELLE. - André Basset 1895-1956.
66237: FAUBLÉE-URBAIN, MARCELLE. - Sceaux de magasins collectifs (Aurès).
66212: FAUBLÉE-URBAIN, MARCELLE. - Magasins collectes de l'Oued El Abiod (Aures).
66211: FAUBLÉE, JACQUES. - Techniques divinatoires et magiques chez les Bara de Madagascar.
66161: FAUBLÉE, J. - L'alimentation de Bara (Sud de Madagascar).
66137: FAUBLÉE, JACQUES. - L'élevage chez les Bara du sud de Madagascar.
56918: FAURE, JEAN-BAPTISTE. - Portrait of Jean Baptiste Faure by Reutlinger.
66004: FAURE, H.-M. - Rites mortuaires chez les M'Bérés.
68213: FAUROT, L. - Observations ethynographiques dans l'Ile de Kamarane.
68195: FAUROT, L. - Observations ethnographiques sur les Danakils du Golfe de Tadjoura.
57680: FAVA, L'ABBÉ. - Une Mission Française dan l'Ile de Zanzibar.
56911: FAVART, MARIE. - Portrait of Marie Favart by Liebert.
5421: FAVEJEE, DR. J. CH. L. - Over het voorkomen van ijzeroxyden in de bodem.
57011: FAVIER, JEAN. - In naam van God en des gewins. De wording van de zakenman.
58137: FAVIN-LEVÈQUE, DE LAPELIN, DUMAS-VENCE. - Pêche de la morue et du hareng (Campagne de 1807).
75624: FAVRE, JULES. - Portrait of Jules Favre by Pierre Petit.
62279: FEAUTRIER, EDOUARD. - La Paimpolaise. Chanson des Pècheurs d'Islande. Chansons de Bretagne, Par Théodore Botrel.
7304: LE FEBRE, L. - View of the House and part of the Park of Scoonenbergh.
51992: FECHHEIMER, HEDWIG. - Kleinplastik der Ägypter.
51993: FECHHEIMER, HEDWIG. - Die Plastik der Ägypter.
72732: FECHTER, MARIE-THÉRÈSE. - Portrait of Marie-Thérèse Fechter by Mulnier.
4762: FEDDERSEN, MARTIN. - Chinesisches Kunstgewerbe.
68877: FEDTSCHENKO, FRAU. - A. Fedtschenko's Reisen in Turkestan, 1868-71
74065: FEE, LIAN KWEN. - The Construction of Malay Identity across Nations. Malaysia, Singapore, and Indonesia.
73986: FEENER, R. MICHAEL. - A Re-Examination of the Place od al-Hallaj in the Development of Southeast Asian Islam.
74250: FEENER, R. MICHAEL. - A Wall in the Woods. Note on the Recently Discovered Site at Kreung Jeureungeh, North Aceh.
68064: FÉGUEUX, E. - Les Ruines de la Quemada.
73947: FEIL, D. K. - The Evolution of Highland Papua New Guinea Societies; A Reappraisal.
19303: FEINBERG, H. M. - Director Generals of the Netherlands West India Company: an accurate list for the eighteenth century.
46052: FEINHALS, FRITZ. - Portrait, as Wotan.
8768: FEINSTEIN, ALAN. - Modern Javanese Theatre and the Politics of Culture. A Case Study of Teater Gapit.
50811: FELHOEN KRAAL, JOHANNA. - Fronika Wijs, analyste in dienst van 's Compagnies goudmijn op Sumatra's Westkust.
54312: FELICITATIEKAART. - Hartelijk gefeliciteerd. Jong jongen met boemen.
58345: FÉLINSKA, MME ÈVE. - De Kiew à Bérézov, souvenirs d'une exilée en Sibérie, 1839.
67939: FELKIN, ROBERT W. - Aufzeichnungen über die Route von Ladó nach Dara.
69101: FELKIN, ROBERT W. - Aufzeichnungen über die Route von Ladó nach Dara.
50488: FELKIN, ROBERT W. - Neue ethnographische Gegenstände aus Ost-Africa.
68645: FELLENBERG, EDMUND V. - Neues aus Ober-Wallis, den Berner Alpen und dem Simplon-Gebirge.Als Erläuterungen zu der Karte von R. Leuzinger.
54996: FÉNELON, FRANÇOIS. - Portrait engraving of François Fénelon.
51033: FENNEMA, REINDER. - De geologie van het Posso-Meer. En: Ter nagedachtenis van Reinder Fennema.
53859: FÉRAUD, CHARLES. - Visite au Palais de Constantine.
1245: FERENCZI, S. - Bausteine zur Psychoanalyse. Band I: Theorie. Band II: Praxis.
3823: FERGUSON, THOS. - De meridiaan-wijzer. een eenvoudig toestel voor de direkte bepaling van den waren meridiaan, het azimuth, de kompasvariatie enz.
32456: FERGUSON, H. A. - De verbetering van de toegang uit zee naar de Nieuwe Waterweg; nieuwe havenmond en vaargeul in de Noordzee.
74261: FERGUSON, JANE M. - Who's Counting? Ethnicity, Belonging, and the National Census in Burma/Myanmar.
66947: FERIZ, H. - Een merkwaardige stenen kraal uit Suriname.
4685: FERMIN, PHILIPPE. - Description Générale, Historique, Géographique et Physique de la Colonie de Surinam.
4751: FERMIN, PHILIPPE. - Histoire naturelle de la Hollande Equinoxiale ou description des animaux, plantes, fruits, et autres curiosite's naturelles, qui se trouvent dans la Colonie de Surinam; (...).
59314: FERNANDES, A. S. J. - De Surinaamsche begrooting voor 1925 in de Staten-Generaal.
59307: FERNANDES, A. S. J. - Ministerieele bedreiging van de onafhankelijkheid van het Opperste Gerechtshof van Suriname.
70288: FERNANDO-PO. - Colonie de Fernando-Po. (Extrait).
67025: FERRAND, GABRIEL. - Note sur le calendrier Malgache et le Fandruana.
29393: FERRAND, M. GABRIEL. - Un vocabulaire Malgache-Hollandois.
68194: FERRAND, E. - Terres comestibles de Java.
72350: FERRUCCI, MLLE. - Portrait of Mlle Berthe Ferrucci by Bacard.
70181: FÉRUSSAC, LE BARON DE. - Notice sur la Guyane français, extraite du mémoire de M. Noyer sur cette colonie, et publée dans le bulletin des sciences géographiques.
733: FEUCHTWANGER, LION. - Waffen für Amerika. Roman.
1642: FEUCHTWANGER, LION. - Der falsche Nero. Roman.
866: FEUCHTWANGER, LION. - Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz. Roman.
41753: FEUCHTWANGER, LION. - Jefta und seine Tochter. Roman.
39112: FEUILETEAU DE BRUIJN, W. K. H. - Iets over de economische verhoudingen in de Papoesche maatschappij in het algemeen en die van de Schouten-eilanden in het bijzonder. (Alleen eerste stuk).
3941: FEUILETEAU DE BRUIJN, W.K.H. - Aanteekeningen over de Kaja-Kaja's aan de Noordwest-Rivier in Nieuw-Guinea.
3948: FEUILETEAU DE BRUIJN, W.K.H., A.O. - Ethnographische gegevens betreffende de inboorlingen in het stroomgebied van de Mamberamo (Nieuw-Guinee).
65731: FICHEUX, ROBERT. - Une Foire aux Filles en Roumanie.
68476: FICKER, ADOLF. - Die Volkszählung des Österreichischen Kaiserstaates am 31. Oktober 1857.
68519: FICKER, ADOLF & COAZ. - Flächeninhalt der Österreichischen Länder nach ihrer gegenwärtigen administrativen Untertheilung & Die Gebirgspässe Graubündens und die Eisenbahnstrasse zwischen der Schweiz und Italien. Eine vergleichende Zusammenstellung íhrer Höhen nach Forstinspektor Coaz.
34368: FIDLER, RICHARD C. - Some Games in Kanowit Bazaar.
34385: FIDLER, RICHARD C. - Population Diversity in a Sarawak Bazaar Town.
57511: DU FIEF, J. - Les Congrès Nationaux de Géographie en Allemagne et en France.
57482: DU FIEF, J. - Troisièeme session du Congrès International des Sciences Géographiques tenue à Venise en 1881. Rapport.
57428: DU FIEF, J. - Congrès international de géographie commerciale (Paris) & Deuxième Session, Rapport, 1879.
57572: DU FIEF, J. - La densité de la population en Belgique et dans les autres pays du monde.
60670: FIELDS, W. C. - WC-Fields-Comedy-Hurry-Hurry-8mm-Complete-Edition-Movie-Reel-Castle-Film.
34139: FIGDOR, KARL. - Doode Keizerresidenties.
53860: FIGUEROAS, VARASQUE DE - Le Solitaire Espagnol ou Memoires de Varasque de Figueroas: Seconde partie.
53615: FIGUIER, LOUIS (DIRECTION). - La Science Illustrée. Journal Hebdomadaire. Publié sous la Direction de Louis Figuier. Tome Premier & Tome Deuxième 1888.
3463: FIJNJE, J.G.W. - Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en met enkele vraagstukken, die in de laatste jaren zijn voortgekomen.
147: FILCHNER, WILHELM UND D. SHRÎDHAR MARÂTHE. - Hindustan im Festgewand.
1536: FILCHNER, WILHELM. - Wetterleuchten im Osten. Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten.
1535: FILCHNER, WILHELM. - Sturm über Asien. Erlebnisse eines diplomatischen Geheimagenten.
11786: FILCHNER, WILHELM. - Bismillah! Vom Huang-ho zum Indus.
54869: FILET, G. J. - Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch-Indië; met korte aanwijzing van het geneeskundig- en huishoudelijk gebruik der planten, en vermelding der verschillende inlandsche en wetenschappelijke benamingen.
68359: FILS, A. W. - Die Centralgruppe des Thüringer Waldes oder die Gegend zwischen Ilmenau und Oberhof. Topographisch und hypsometrisch dargestellt.
68095: FILS, A. W. - Physikalisch-Geographische Skizze vom Herzogthum Coburg.
68266: FILS, A. W. - Die Höhen-Verhältnisse des Thüringer Wald-Gebirges.
64664: FINCH, O. - Nikolaus von Miklucho-Maclay, Reisen und Wirken.
50680: FINDEISEN, HANS. - Neue Untersuchungen und Materialien zum Problem der westsibirischen Altasiaten sowie über den Ursprung der Altasiaten überhaupt.
70414: FINDLAY, D.G.A. - Trio en Wayana Indianen in Suriname.
63628: FINKELSTEIN & SON - Colombus Circle, 8th Avenue, Broadway and 59th Street, New York City.
69733: FINLAYSON, G. - Notice sur les Veddahs, peuple établi dans l'intérieur de l'Ile de Ceylan.
58967: FINMARKEN. - Lappe Bollig. Hilsen Fra Norge. (Lapp House - Regards from Norway).
59061: FINMARKEN. - Fra Finse ( Reindeer, Finmark).
59063: FINMARKEN. - Lappetelt i Tromsödalen.
59062: FINMARKEN. - Lappeleir.
59025: FINMARKEN. - Lappekone men Barn.
59066: FINMARKEN. - Lapper ved Tromsø.
30659: FINN, J. - Beschrijving der Bandasche Eilanden, en de gesteldheid van derzelver Bewoners.
6954: FINNIE, DAVID H. - Pioneers East. The Early American Experience in the Middle East.
7059: FINNIE, DAVID H. - Pioneers East. The Early American Experience in the Middle East.
69084: FINSCH, O. - Dr. O.Finsch's Pacific-expedition.
64740: FINSCH, O. - John Whitehead's Reisen, besonders in Nord-Borneo und seine Besteigung des Kina Balu.
68178: FINSCH, OTTO. - Notice sur les vêtements, les parures et les tatouages des Papouas des Côtes Sud-Est de la Nouvelle-Guinée.
53619: FINSCH, OTTO. - Die geographische Verbreitung der Papageien.
68973: FINSCH, O. - Der Isthmus zwischen Karischen Meere und dem Ob. Bericht der vom Verein für die Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen auggerüsteten West-Sibirischen Forschungsreise.
58982: FINSENUT. - View.
8242: FIRTH, RAYMOND. - Tikopia Social Space - A commentary.
9137: FISCHEL, E. - Selo de snell rolfilm. N. V. Fotohandel van E. Fischel jr.
69242: FISCHER, G. A. - Küstenstudien aus Nordafrika.
69240: FISCHER, G. A. - Vorläufiger Bericht über die Expedition zur Auffindung Dr. Junkers.
50628: FISCHER, EUGEN. - Hermann Klaatsch * (In Memoriam).
12379: FISCHER, H. TH. - Madagascar - Oost Afrika.
50253: FISCHER, H. TH. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Friedericy's studie over de standen bij de Boegineezen en Makassaren.
17055: FISCHER, H. TH. - ,,Neo-Morganisme" en Incest.
8240: FISCHER, H. TH. - Obsceniteiten.
29683: FISCHER, H. TH. EN H. C. VAN RENSELAAR. - Over enkele Batakse verwantschapstermen.
29663: FISCHER, H. TH. - Het ideaal-culturele.
29555: FISCHER, H. TH. - Makassaarse verwantschapstermen.
30509: FISCHER, H. TH. - Het asymmetrisch cross-cousin-huwelijk in Nederlandsach Indië.
20379: FISCHER, H. TH. - Het rijstmesje in Indonesië en daarbuiten.
676: FISCHER, HANS. - Der gestiefelte Kater. Ein Märchen, nach Charles Perrault, von Hans Fischer erzählt und mit den notwendigen Erklärungen und Bildern versehen.
3808: FISCHER, L.S. & H. GRAMBERG. - Tochten naar Boven-Boeloengan en de Apo-Kajan. (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo).
965: FISCHER, PETER. - Alfred Wolfenstein. Der Expressionismus und die verendende Kunst.
2513: FISCHER, PROF. DR. H.TH. - Contactmetamorfose.
33533: FISCHER FINE ART LIMITED: LONDON. - A journey into the Universe of Art. From Courbet to Bacon, Moore and Lindner. Opening Exhibition June-July 1972. Universe of Art II. November-December 1972. Universe of Art III. June-July 1973. Box I, Paintings/Drawings/Sculpture/Graphics. 4 Volumes.
4624: FISCHER, PROF. DR. H. TH. - Ethnografie in beeld. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
924: FISCHER IN GRAZ, WILHELM. - Atlantis. Eine Dichtung.
69159: FISCHER, THEOBALD. - Zur Frage der Klima-änderung im südlichen Mittelmeergebiet und in der nördlichen Sahara.
72920: FISCHER, TH. - Schule auf dem Elisabethplatz - München.
69212: FISCHER, THEOBALD. - Zur Entwickelingsgeschichte der Küsten.
55052: FISCHHOF, DR. A. - Portrait engraving of Dr. A. Fischhof, Wien.
57893: (FISHBOURNE, E. GARDINER, WILIAM GEORGE ARMSTRONG, JOHN M. HAYES, A.O.). - L'artillerie de marine en Angleterre.
58938: FISHERMAN. - Young fisherman.
64663: FITZAU, AUGUST. - Die Nordwestküste Afrikas von Agadir bis St. Louis.
7910: FITZGERALD, STEPHEN. - China and the Overseas Chinese. A study of peking's changing policy, 1949-1970.
7837: FITZGERALD, C. P. - Revolution in China.
991: FIVIAN, ERIC A. - Georg Kaiser und seine Stellung im Expressionismus.
75622: FLAMMARION, CAMILLE. - Portrait of Camille Flammarion by Melandri.
33131: FLANDIN, EUGÈNE. - Rhodes.
33266: (FLANDIN, M. EUGÈNE). - Nineve.
58341: FLANDIN, EUGÈNE. - Voyage à l´Ile de Rhodes.
33079: FLANDIN, M. EUGÈNE. - Voyage en Mésopotamie, 1840-1842.
67972: FLEGEL, ROB. ED. - Materialen zur Orthographie und Erklärung einiger geographischer Namen auf Karten des Niger-Benuë-Gebietes.
69141: FLEGEL, R. E. - Rob. Ed. Flegel's Expedition nach Adamaua. Reisebriefe vom Januar bis März 1882.
67936: FLEGEL, ED. ROBERT. - Der Benuë von Gande bis Djen.
69073: FLEGEL, ED. ROBERT. - Der Benuë von Djen bis Ribago & Der Benuë von Gande bis Djen.
69067: FLEGEL, ED. ROBERT. - Der Benuë von Djen bis Ribago & Der Benuë von Gande bis Djen.
67962: FLEGEL, ROB. ED. - Flegels Aufnahme des Amambara im Juli 1883.
69207: FLEGEL, ED. ROBERT. - Die Besteigung des Pico grande von Kamerun (Mongo-ma-Lobah) im Februaqr 1879 durch die Mitglieder der ,,Henry Venn"-Expedition.
67951: FLEGEL, ROB. ED. - Rob. Ed. Flegels Reise nach Adamaua, März 1882 bis März 1883.
38430: FLEMING, C. A. (EDITOR). - Lexique Stratigraphique International. Oceania. New Zealand.
1282: FLETCHER, RONALD. - Instinct in man. In the light of recent work in comparative psychology.
33220: FLEURIOT DE LANGE, VICE-AMIRAL. - Croisières à la Côte d'Afrique, 1868.
33360: FLEURIOT DE LANGE, VICE-AMIRAL. - Langs de kust van Afrika.
35784: FLEURIOT DE LANGLE, LE CONTRE-AMIRAL. - Voyage au Malabar, 1859.
57965: FLEURIOT DE LANGLE, ALP. - Études sur la météorologie navale.
58361: FLEURY, (CLAUDE), L'ABBÉ. - Histoire Ecclesiastique (pour de continnuation à celle de feu), Prêtre,Abbé de Loc-Dieu,sous précepteur du Roy d'Espagne, de Monseigneur le Duc de Bourgogne, de Monseigneur le Duc de Berry.
20437: FLINES, E. W. V. O. DE. - Chineesch porcelein uit den Portugeeschen tijd.
70245: FLINT, THIMOTHÉE. - Souvenir des dernières dix années passées en séjours ou voyages dans la vallée du Mississipi, depuis Pitssbourg et le Missouri jusqu'au golfe du Mexique; et de la Floride aux frontières espagnoles au Réverend James Flint, de Salem, (Massachusetts).
60473: FLISAK, JERZEY. - Bitwa O Algier. Rezyseria: Gillo Pontecorvo.
1081: FLISAK, JERZY (1930 - ). - 150 na godzine. Wanda Jakubowska.
7248: FLORA THEATER. - Harry Piel in z'n beste vriend.
7053: FLORENZ, KARL. - Die historischen Quellen der Shinto-Religion. Aus dem altjapanischen und chinesischen übersetzt und erklärt.
71846: FLORMAN, HOFFOTO. - H.K.H. Prins Erik.
71358: FLORMAN, FOTO ATELIER. - Princess Margaret of Connaught with her three children Gustaf Adolf, Sigvard and Ingrid.
2711: FLORSCHÜTZ, F. - ,,Laagterras" en ,,veen op grootere diepte" onder Velzen.
2600: FLORSCHÜTZ, F. EN ANNA M.H. VAN SOMEREN. - Oud-pleistocene kryoturbatie?
4630: FLORSCHÜTZ, F. EN EUG. L. VAN OYE. - Over de ouderdomsbepaling van de ,,vijvers" op het plateau van het Belgisch hoogveen.
2668: FLORSCHÜTZ, F. - Over het microbotanisch onderzoek van aeolische afzettingen.
1743: FLORSCHÜTZ, MR. F. - Laatglaciale afzettingen in Midden- en Noord-Limburg. Moeraskalk van Gulickshof en klei aan den voet van den St.Jansberg.
60078: FLOTHUIS, H. J. - Van Ambarawa naar Semarang op een minder gewone wijze.
59285: FLU, P. C. - Sanitaire verhoudingen in Suriname.
1260: FLUGEL, J. C. - A hundred years of psychology 1833-1933; With additional part on developments 1933-1947.
6401: FOCK, A. - Le Chemin de Fer Transsaharien. Tracé. Construction. Exploitation.
49883: FOCK, D. - De positie van den Gouverneur-Generaal in Nederlandsch-Indië, 50 jaren geleden en thans.
281: FOCK, NIELS. - Waiwai. Religion and society of an Amazonian Tribe.
32026: FOCK, D. - Mr. D. Fock* 19 Juni 1858 - 17 October 1941.
31792: FOCKEMA ANDRAE, S. J. - Naar aanleiding van Floris Balthasars groote kaart van Rijnland. Uitgegeven in 1615. Opnieuw uitgegeven in 1929.
4143: FOCKEMA ANDREÆ, S.J. - A tale of two Hollands. Mededelingen.
2350: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Onbekende kaarten uit circa 1520.
2593: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Landscheidingen der midden-Hollandse hoogheemraadschappen in de 18de eeuw.
2661: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Bij het aanstaande verbod der oude maten. Met naschrift.
2657: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - De Rijnlandsche roede. Geschiedenis eener Oud-Nederlandsche landmaat.
2701: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Kwetsbaar land aan de Noordzee (Duitse Noordzee kust).
2724: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De militaire inundatie van het vasteland van Holland in het jaar 1574.
2719: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Sint Walburg en haar wegen.
2731: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - De Maasmonden vóór 1421/1422. & Vroegere stormvloedhoogten.
2760: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Een zeshonderdjarige (De polder Bloemendaal bij Gouda. 1331-4 October-1931).
2762: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - Naar aanleiding der jongste exploratie van ,,Lugdunum".
2865: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Friese handelsplaatsen der 14de eeuw.
32119: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Waterkrachtmolens in Nederland.
3054: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het vraagstuk van Brugge.
32128: FOCKEMA ANDREAE, MR. S.J. - De inundatigebieden in historisch perspectief.
32243: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Philippus Cluverius, geographus academicus Leidensis (1580-1623).
32172: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Gouda en Schoonhoven. Aardrijkskunde uit de lucht.
32248: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - A Dutchman looks at Romney Marsh.
32357: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Taak en methode der historische geografie.
32400: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Rondom Kandia. (Ten Noorden van Pannerden).
32436: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Beesterzwaag.
32475: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Alkmaar Grensstad. Mr. S. J. Fockema Andreae overleden.
32337: FOCKEMA ANDREAE, S. J. - Streekverbetering in Frankrijk.
2348: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Karolingische geografie.
33173: FOGDEN, M. P. L. - Bats in Ulu Kakus and Sarang Caves.
33001: FOGDEN, M. P. L. - Borneo Bird Notes, 1963-65 (from various hands).
32967: FOGDEN, MICHAEL. - First Bird Notes from the Hose Mountains.
33179: FOGDEN, M. P. L. - Borneo Bird Notes, 1965-1966.
34177: FOGG, PHILEAS. - Sumatra's ,,Côte d'Azur".
34207: FOGG, PHILEAS. - Heiligverklaring bij de Boegineezen.
34215: FOGG, PHELEAS. - Aden.
34173: FOGG, PHILIAS. - Een rondreis in de Padangsche Bovenlanden.
34163: FOGG, PHILIAS. - De Soebang-Pas bij Padang.
55020: FÖHRENBACH. - Portrait engraving of Oberhof Gerichtsrath Föhrenbach Präsident der Badischen Volkskammer.
30453: FOKKENS, F. - De priesterschool te Tegalsari.
19594: FOKKENS JR., F. - Beklimming van den Darawati.
51273: FOKKENS, F. - Wie heeft het eerst de belangrijke fout in de kaart van Timor ontdekt?
48650: FOKKER. - F-7-A-3M, BA-1, Josephine Ford Byrd Arctic Expedition.
48718: FOKKER. - F.VIIa-3m, (1925), Byrd Arctic Expedition.
69591: FOKKER. - Fokker F28 Fellowship. Twin Turbofan Transport Mk 1000.
58395: FOKKER, A. A. - Eenige etymologieën van maleische woorden. I, II & IV.
65107: FOKKER. - Album met 25 foto's ter gelegenheid van de onthulling van de gedenkplaat, ter herinnering aan de verzetsslachtoffers op onze fabriek tijdens de bezettingsjaren.
69597: FOKKER. - F.28 Fellowship. A European Co-operative Venture.
74538: FOL, E. G. A. & J. HOLTHUIS. - Ontwerp van een houten station voor omnibussen.
74536: FOL, E. G. A. & J. H. SCHMITZ JR. - Een vorstelijk verblijf in de nabijheid van eene groote stad.
57940: FOLIN, L. DE. - Notions théoriques des principes sur lesquels reposent les mouvements et évolutions du navire.
50742: FOLKERS, TH. - De geschiedenis van de Oostersche boekdrukkerij te Leiden.
7867: FONG, NG BICKLEEN. - The Chinese in New Zealand. A study in Assimilation.
53402: FONTAINE, PHOTOGRAPHIE. - Portrait of Ambroise Thomas, Phot. Goupil & Cie.
55171: FONTAINE, J. - Uit Suriname's historie.
33383: LA FONTAINE, JEAN DE. - Fables de La Fontaine.
36716: FONTANA, ANNIBAL. - Il Luogo d'Asilo.
999: FONTANE, THEODOR. - Briefe an Georg Friedlaender. Herausgegeben und erläutert von Kurt Schreinert.
65961: FONTANÈS, MONIQUE DE. - Une pêcherie fixe du Lac de Scutari.
70318: FONTANIER, M. - Notice sur Amassia et Sivas. (Extrait).
70344: FONTANIER, M. - Situation du commerce de la mer Noire, de la Géorgie, de la Perse et de l'Anatolie.
70349: FONTANIER, M. - Voyages en Orient, entrepris par ordre du gouvernement français, de l'année 1822 à 1829. (Extraits).
58146: FONTENAY, A. DE. - Le commerce Français dans le Danube.
68087: FORBES, JAMES D. - Die Gletscher und Schneefelder Norwegens.
50744: FORBES, R. J. - Het tin uit de oudheid.
34154: FORBES, ROSITA. - Koefara, het Geheim van de Sahara.
69706: FORBIN, COMTE DE. - Voyage dans le levant, fait en 1817 et 1818.
63681: FORGUES, L. - Le Paraguay. Fragments de Journal et de Correspondances, 1872-1873.
7063: FORMAN, W. UND B. - Lichter des Kanopus. Dreiunddreissig Fabeln aus dem Morgenland.
65366: FORMES, KARL. - Portrait of Karl Formes.
68720: FORREST, JOHN. - John Forrest's Expedition im Inneren von West-Australien, April - August 1869, und Stand der geographischen Erforschung dieses Gebiets.
69103: FORREST, ALEX. - Alex. Forrest's Expedition durch Nordwest-Australien 1879.
57477: FORREST, ALEX. - Australia Occidentale. Exploration Nord-Ouest de Grey à Port Darwin (Résumé traduit l'anglais).
53662: FORREST, JOHN. - Aus John Forrest´s tagebuch ùber seine reise in West-Australien, 1869.
32557: FORREST GILMOUR, E. - The Batocerini of Borneo. With the Description of a New Genus and Species from Sumatra (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).
68729: FORREST, JOHN. - Aus John Forrest's Tagebuch über seine Reise in West-Australien, 1869.
67958: FORREST, JOHN. - Der Kimberley-Distrikt in Nordwestaustralien. Nach den Untersuchungen von John Forrast, April bis Juni 1883.
7932: FORSTER, LANCELOT. - The New Culture in China.
64756: FÖRSTER, ADOLF E. - Die physische Geographie auf der deutschen Naturforscherversammlung in Wien.
28439: FORSYTH, T. D. - Ost-Turkestan und das Pamir-Plateau nach den Forschungen der Britischen Gesandschaft unter Sir T. D. Forsyth 1873 und 1874. Bearbeitet nach dem offiziellen ,,Report of a Mission to Yarkund in 1873, under Command of Sir T. D. Forsyth, K. C. S. I., C. B., Bengal Civil Service, with historical and geographical Information regarding the Possessions of the Ameer of Yarkund. Calcutta, 1875".
18959: FORTGENS, J. - Bijdrage tot de kennis van de naamgeving onder de Tobelo van Halemahera.
19015: FORTGENS, J. - Het Saoe'sche doodenoffer en de maskerade.
19130: FORTGENS, J. - Grammatikale aanteekeningen van het Tabaroesch, Tabaroesche volksverhalen en raadsels.
19053: FORTGENS, J. - Het adat-huwelijk onder den Tabaroe-stam, met daarvan afwijkende gebruiken onder de Saoe- en Waioli-stammen.
19145: FORTGENS, J. - Ternate'sche teksten.
73954: FORTH, GREGORY. - A Comparative Analysis of Nage Kin Terms; Western and Eastern Variations.
74144: FORTH, GREGORY. - Flores after floresiensis. Implications of local reaction to recent palaeoanthropological discoveries on an eastern Indonesian island.
73987: FORTH, GREGORY. - Ritual Implications of Settlement Change. An Eastern Indonesian Example.
8524: FORTH, GREGORY L. - Time and Temporal Classification in Rindi, Eastern Sumba.
8619: FORTH, GREGORY. - Komodo as Seen from Sumba: Comparative Remarks on an Eastern Indonesian Relationship Terminology.
12177: FORTH, GREGORY. - Conjecture, Comparison and the Coaxing of the Sopuls; Errington's Omission. Korte mededelingen.
8668: FORTH, GREGORY. - The Pa Sése Festival of the Nage of Bo'a Wae (Central Flores).
12182: FORTH, GREGORY. - Nage Kin Terms; A New Form of Eastern Indonesian Social Clasification.
74191: FORTH, GREGORY. - Human beings and other people. Classification of human groups and categories among the Nage of Flores (eastern Indonesia).
74115: FORTH, GREGORY. - Public affairs. Institutionalized nonmaterial sex in an eastern Indonesian society.
58124: FORTS DE MER. - Les Forts de Mer en 1867.
53381: FORTUNY, MARIANO. - Portrait of Mariano-José-Maria-Bernardo Fortuny.
69727: FOSTER, GEORGES. - Voyage fait dans le pays de Cachmire, en 1783.
33690: FOUCHER, A. - Op de Indo-Afghaansche grens. Uit het reisjournaal van een archaeoloog.
34055: FOUCHIER, L. EN CH. DE. - Door ,,Holland".
34047: FOUCHIER, L. EN CH. DE. - In Provence.
60074: FOUCHIER, L. EN CH. DE. - Nog meer schoonheid in Zuid-Frankrijk.
33954: FOUCHIER, LOUIS EN CHARLES. - Door Calabrië.
74061: FOULCHER, KEITH. - Rivai Apin and the Modernist Aesthetic in Indonesian Poetry.
74062: FOULCHER, KEITH. - Rivai Apin and the Modernist Aesthetic in Indonesian Poetry.
8254: FOULCHER, KEITH R. - A Survey of Events Surrounding "Manikebu". The Struggle For Cultural on the Linguistic Freedom in Indonesian Literature.
74129: FOULCHER, KEITH. - Biography, history and the Indonesian novel. Reading Salah Asuhan.
57358: FOUQUET, P. JR. - Platte Grond der Stad Amsterdam. Facsimile.
72742: FOUQUET, JEANNE. - Portrait of Jeanne Fouquet Pierre Petit.
66097: FOURCHE, J.-A. TIARRO. - Conceptions des indigènes du Kasai sur l'homme et la Mort.
53971: FOUREAU, F. - Ma Mission chez les Touareg Azdjer.
66061: FOURNEAU, JACQUES. - Le néolitique au Cameroun. Les haches de Pierre Polie de Bafia et leur signification dans kes sociétés indigènes actuelles.
66110: FOURNEAU, JACQUES. - Une tribu païenne du Nord-Cameroun: Les Guissiga (Moutouroua). Contribution ethnologique.
33645: FOURNEREAU, L. - De doode steden van Siam.
53998: FOURNEREAU, L. - Les Villes Mortes du Siam.
68135: FOURNEREAU, L. - La fête des Polygoudoux.
45404: FOURNIÉ, VICTOR EN ÉMILE BÉRINGER. - Verhandeling over de haven van het Recief (Pernambuco-Brazilië). Mémoire sur le Port du Recife (Pernambuco-Brésil).
65568: FOURQUET, ANDRÉ. - Étude d'une couronne de plumes de l'Ile de Paques.
33708: FOURREAU, F. - Mijne zending naar de Toearegs.
70429: FOX, TED. - Showtime at the Apollo.
74043: FOX, JAMES J. & HARRY A. POEZE. - In Memoriam Professor Koentjaraningrat 15 June 1923 - 23 March 1999 & Bibliograph of Professor Koentjaraningrat.
8364: FOX, JAMES J. - Comparative Perspectives on Malagasy and Indonesian Ethnography.
8289: FOX, JAMES J. - Semantic parallelism in Rotinese ritual language.
29726: FOX, JAMES J. - Notes on the Southern Voyages and Settlements of the Sama-Bajau. Korte mededelingen.
8669: FOX, JAMES J. - To the Aroma of the Name: The Celebration of a Rotinese Ritual of Rock and Tree.
74262: FOX, RICHARD. - Why Do Balinese Make Offerings? On Religion, Teleology and Complexity.
74124: FOX, RICHARD. - Plus ça change ... Recent developments in Old Javanese studies and their implications for the study of religion in contemporary Bali.
74096: FOX, RICHARD. - Substantial transmissions. A presuppositional analysis of 'the Old Javanese text' as an object of knowledge, and its implications for the study of religion in Bali.
74280: FOXEUS, NIKLAS. - Mimicking the State in Burma/Myanmar. Royal Nationalist, and Militant Ideology in a New Buddhist Movement.
9346: FRAASSEN, CH. F. VAN. - Drie plaatsnamen uit Oost-Indonesië in de Nagara-Kertagama: Galiyo, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden.
7021: FRACHTENBERG, LEO J. - Lower Umpqua Texts and Notes on the Kusan Dialects.
30737: FRAENKEL, S. EN HEER HELLWIG. - Beschrijving van de bewerking der Tin-mijnen op het Eiland Banka, en van de gebruiken der Mijnwerken. & Bijdrage tot de kennis der Tinmijnen van het eiland Banka.
4936: FRAISSINET, P. - Eenige West-Indische Koloniën na de Emancipatie.
33375: FRANCE, ANATOLE. - L'orme du mal. Histoire contemporaine. Éd. revue et corrigée par l'auteur.
54092: FRANCE. - Portrait of a man.
33468: FRANCHE-COMTÉ. - Uit Franche-Comté.
30689: FRANCIS, E. A. - Benkoelen in 1833.
30694: FRANCIS, E. A. - Westkust van Borneo in 1832.
30628: FRANCIS. - Korte beschrijving van het Nederlandsch grondgebied ter Westkust van Sumatra, 1837. (2e & 3e gedeelte).
30043: FRANCIS, E. - De vestiging der Nederlanders ter Westkust van Sumatra.
30607: FRANCIS. - Timor in 1831.
38424: FRANCISCO, JUAN R. - Philippine palaeography.
46591: FRANCK, CÉSAR AUGUSTE. - Portrait.
8813: FRANCK, HARRY A. - Roving through Southern China.
242: FRANCK, HARRY A. - Working North from Patagonia. Being the narrative of a journey, earned on the way, through southern and eastern south America.
55035: FRANCKE, AUGUST HERMANN. - Portrait engraving of August Hermann Francke.
34242: FRANCKEN, A. W. - Vier dagen in Buenos Ayres.
34240: FRANCKEN, A. W. - Waar de mensch twee werelden scheidde.... (Panama).
34257: FRANCKEN, A. W. - De sleutel van het Iberisch Schiereiland.
34245: FRANCKEN, A. W. - In het Yosemite National Park.
34259: FRANCKEN, A. W. - De ondergang van Likasan bij Ambarawa.
19400: FRANCKEN, J. J. C. - Godsdienst en bijgeloof der Chinezen.
34261: FRANCKEN, A. W. - Per spoor door Siam.
60068: FRANCKEN, WIJNAENDTS. - Door West-Indië.
72857: FRANCO, S. - Zeeuwsche boerenwagen. Opgemeeten en geteekend door S. Franco.
72861: FRANCO, S. - Zeeuwsche boerenwagen. Opgemeeten en geteekend door S. Franco.
72862: FRANCO, S. - Zeeuwsche boerenwagen. Schema van het onderstel. Opgemeeten en geteekend door S. Franco.
72867: FRANCO, S. - Boerenwagen uit Empijk (Gel.).. Opgemeeten en geteekend door S. Franco.
72866: FRANCO, S. - Boerenwagen uit Empijk (Gel.). Opgemeeten en geteekend door S. Franco.
69234: FRANÇOIS, PREMIERLEUT. V. - Reisen im südlichen Kongo-Becken.
926: FRANK, LEONARD. - Traumgefährten. Roman.
928: FRANK, BRUNO. - Der Magier. Novelle.
923: FRANK, BRUNO. - Politische Novelle.
1510: FRANK, LEONARD. - Der Bürger. Roman. Die Ursache. Erzählung.
3231: FRANK, WOLFGANG - Der wiedererstandene Deutsche Walfang dargestellt an der Entwicklungsgeschichte der Ersten Deutschen Walfang-Gesellschaft, in Verbindung mit einem Reisebericht über die 2. >Jan Wellem<-Expedition.
67002: FRANKE, RICHARD. - Economic circuits in a Surinam village.
7916: FRANKE, HERBERT. - Geld und Wirtschaft unter der Mongolen-Herrschaft. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Yüan-Zeit.
6443: FRANKE, R.OTTO. - Dighanikaya. Das Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons in Auswahl übersetzt.
4289: FRANKE, O. - Geschichte des chinesischen Reiches. Eine Darstellung seiner Entstehung, seines Wesens und seiner Entwicklung bis zur neuesten Zeit. Band 3 (of 3).
7751: FRANKE, O. - Das Altertum und das Werden des konfuzianischen Staates. Band 1.
50175: FRANKEN, J. H. - Het feest van Djajaprana te Kalianget.
33669: FRANKENLAND. - Historische Steden in Frankenland.
53180: FRANKFORT, ED. - Portrait of Ed Frankfort, after a photograph of Ed. Frankfort, Artiste Peintre, Amsterdam.
34216: FRANKL, A. - Per auto door de Syrische woestijn.
70312: FRANKLIN, JOHN & JOHN RICHARDSON. - Realtion d'une seconde expédition aux Côtes de la Mer Polaire. & Comprenant un récit de la marche d'un détachement dirigé vers l'est.
70157: FRANKLIN, JOHN. - Voyage fait dans les années 1819, 20, 21 et 22, aux rivages de la mer Polaire. (Extrait).
20443: FRANSSEN, C. J. H. - Praehistorische werktuigen uit de omgeving van Leuwiliang in de Residentie Buitenzorg.
20452: FRANSSEN, C. J. H. - Een voor Java nieuw type praehistorisch stenen werktuig met knopvormig uitsteeksel.
52781: FRANSSEN (TRADUIT ET ABRÉGÉ DE HOLLANDAIS). - La Frise (1883 d'après une relation du journal hollandais ,,De Aarde en haar Volken".
31636: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - Verslag van de Tapanahoni-Expeditie.
31628: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - Verslag van de Gonini-expeditie.
31804: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - (In Memoriam).
51148: FRANSSEN HERDERSCHEE, A. - De wetenschappelijke uitkomsten der Mamberamo-Expeditie 1909-'10.
51159: FRANSSEN-HERDERSCHEE, A. - De Wilhelmina-sneeuwtop in Nieuw-Guinea.
68694: FRANTZIUS, A. VON. - Der geographisch-kartographische Standpunkt von Costa-Rica.
68709: FRANTZIUS, A. VON. - Der südöstliche Theil der Republik Costarica.
68525: FRANTZIUS, A. VON. - Das rechte Ufer des San Juan-Flusses ein bisher fast gánzlich unbekannter Theil von Costarica.
68509: FRANTZIUS, A. V. - Beiträge zur Kenntniss der Vulkane Costarica's.
67908: FRANZ JOSEF-LANDES. - Die Entdeckung des Franz Josef-Landes durch die zweite Österr.-Ungarische Nordpolar-Expedition, 1873 und 1874.
75025: FRANZ, B. - Portrait of F. Chopin.
64787: FRANZ, A. - Über die Möglichkeit einer ständigen Seeverbindung zwischen Europs und Westsibirien.
71455: FRANZEN, FOTOGRAFIA. - El principe de Asturias, la infanta Beatriz, y el infante F. Jaime de España.
71900: FRANZEN, FOTOGRAFIA. - La Reine Victoria de España con sus hijosel Principe de Asturias y el infante Don Jaime.
71548: FRANZEN. - Queen Victoria Eugenie of Spain, Princess Maria Christina and Prince Juan.
71552: FRANZEN. - Prince of Asturias (Alfonso), Prince Jaime & Princess Beastrice of Spain.
69078: FRANZIUS, L. - Die Unter-Weser von Bremen bis Bremerhaven.
63509: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg: Die Badenburg.
63510: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg: Badezimmer in der Badenburg.
63508: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg. Das Goldene - oder Kurfürsten-Zimmer.
63512: FRÄNZL, LORENZ. - München - Kgl. Schloss Nymphenburg: Festzaal in der Badenburg.
33440: FRANZOS, KARL EMIL. - Een Joodsch volksgericht, uit "Aus Halb-Asien", van Karl Emil Franzos.
70163: FRAPPAZ, THÉOPHILE. - Souvenirs d'un jeune marin, ou Récit de plusieurs voyages faits de 1816 à 1822, à la côte de Coromandel et au Bengale, aux îles de France et de Bourbon, aux Seychelles, à Madagascar, etc. etc.
50260: FRASER, LLOYD. - Hoe de Wetenschap de Industrie te hulp komt.
65939: FRAYSSE, J. ET C. - Souterrains-refuges en Anjou.
67021: FRAZER, J. G. - St. George and the Parilia.
70214: FRAZER, JAMES B. - Relation d'un voyage au Khorasan, Entrepris pendant les années 1821 et 1822. (Extrait).
53703: FRECH, FR. - Erdbeben und Gebirgsbau.
57741: FRÉDÉRICK. - Les colonies Danoises des Indes occidentales.
69753: FRÉDÉRICK, EDWARD. - Etat comparatif de Babylone ancienne et moderne.
73698: FREDERICK VIII. - Portrait of Crownprince Frederick VIII of Denmark and Princess Louise of Sweden.
5581: FREDERIKS, J. G. - Eigenhandige brief van Lucas Jansz. Waegenaer
74550: FREDERIKSPLEIN. - Twee woonhuizen op het Frederiksplein te Amsterdam.
68666: FREEDEN, W. V. - Die Nord-Deutsche Seewarte und das Nord-Deutsche Nautisch-Meteorologische Institut.
68699: FREEDEN, W. VON. - Die wissenschaftlichen Ergebnisse der ersten Deutschen Nordfahrt, 1868.
31688: FREEMAN, J. D. - "To Wake a Lexiographer".
12224: FREEMAN, J. D. - Iban Augury. An Introductory Comparison.
6518: FREEMAN, ROGER A. - Socialism and Private Enterprise in Equatorial Asia: The Case of Malaysia and Indonesia.
19799: FREIJBURG, G. G. L. VON. - Rapport van den heer G. G. L. von Freijburg. Controleur van Tengger.
29819: FREIJES, J. P. - De bevordering van welvaart in den Indischen Archipel, buiten Java.
30013: FREIJSS, J. P. - Reizen naar Mangarai en Lombok, in 1854-1856.
46014: FREILIGRATH, FERDINAND. - Portrait.
1199: FREIMARK, HANS. - Tolstoj als Charakter. Eine Studie auf Grund seiner Schriften.
46127: FRENAY. - Portrait of an actress by Frénay (2).
46091: FRENAY. - Portrait of an actress by Frénay.
55068: FRENCH, W. - Die kranke Frau. The Sick Lady.
39086: FRESE, H. H. - The Classification of Fishing Gear.
68692: FRESHFIELD, MOORE UND TUCKER. - Die neue administrative Eintheilung des Elbrus und Kasbek durch Freshfield, Moore und Tucker, 1868.
1148: FREUD, SIGMUND. - Jenseits des Lustprinzips.
1185: FREUD, SIGMUND. - Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
1229: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen über die Fehlleistungen.
1253: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
1105: FREUD, SIGMUND. - Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker.
1129: FREUD, ANNA. - Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen. Vier Vorträge.
1110: FREUD, SIGMUND. - Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum).
1109: FREUD, SIGMUND. - The Future of an Illusion.
1149: FREUD, SIGMUND. - Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.
1147: FREUD, SIGMUND. - Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Zweite Folge.
1168: FREUD, SIGMUND. - Der Witz und seine beziehung zum Unbewussten.
1150: FREUD, SIGMUND. - Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci.
1186: FREUD, SIGMUND. - Massenpsychologie und Ich-Analyse.
1208: FREUD, SIGMUND. - Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie.
1201: FREUD, SIGMUND. - Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Zweite Folge.
1238: FREUD, SIGMUND. - Zur Psychopathologie des Alltagslebens (Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum).
1232: FREUD, SIGMUND. - Über den Traum.
1244: FREUD, SIGMUND. - Vier psychoanalytische Krankengeschichten.
1252: FREUD, SIGMUND. - Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs.
1242: FREUD, SIGMUND. - Kleine Schriften zur Sexualtheorie und zur Traumlehre.
1246: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Drei Theile: Fehlleistungen, Traum, Allgemeine Neurosenlehre.
1265: FREUD, SIGMUND. - Over psychoanalyse. Vijf voordrachten gehouden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der Clark University in Worc. Mass. sept. 1909.
1661: FREUD, SIGMUND. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
1533: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Unter Mitwirkung von Marie Bonaparte, ..., herausgegeben von Anna Freud, E.Bibring, u. A.
1534: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. (...) Sechzehnter Band: Werke aus den Jahren 1932-1939.
4973: FREUD, SIGMUND. - Briefe. Ausgewählt und mit einem Vorwort versehen von Margarete Mitserlich-Nielsen.
60032: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Fünfter Band. Werke aus den Jahren 1904-1905.
60031: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierter Band. Zur Psychopathologie des Alltagslebens.
60029: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Erster Band. Werke aus den Jahren 1892-1899.
60034: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Neunter Band. Totem und Tabu.
60033: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Achter Band. Werke aus den Jahren 1909-1913.
60035: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Zehnter Band. Werke aus den Jahren 1913-1917.
60036: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Elfter Band. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
60037: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Zwölfter Band. Werke aus den Jahren 1917-1920.
60039: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Fünfzehnter Band. Neuefolge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
60038: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Vierzehnter Band. Werke aus den Jahren 1925-1931.
60040: FREUD, SIGMUND. - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Fünfzehnter Band. Neuefolge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse.
1493: FREUDENREICH, MAREK. - (.....) John & Mary. Peter Yates.
1082: FREUDENREICH, MAREK (1939 - ). - Cyrk. (Fot.: W.Nowak).
63516: FREY, WILHELM. - Basel. Rathhaus.
63517: FREY, WILHELM. - Basel. Mittlere Rheinbrücke.
63518: FREY, WILHELM. - Basel. Spalentor.
63514: FREY, WILHELM. - Basel. St. Jakobs-Denkmal.
63515: FREY, WILHELM. - Basel. Bundesbahnhof.
70068: FREYCINET, LOUIS DE. - Rélation du voyage de découvertes et de circum-navigation exécuté en 1818, 1819, et 1820, par M. Louis de Freycinet, capitaine de frégate, commandant la corvette du Roi l'Uranie. Rapport, par DF. Arago.
55353: FREYGANG, WILHELM VAN. - Brieven over den Kaukasus en Georgie, en verslag van eene reis in Perzie in 1812. Uit het Fransch oorspronkelijke der reizigers zelve den heer Wilhelm van Freygang en deszelfs echtgenoote.
31226: FREYS, J. P. - Schets van den handel van Sumbawa.
70198: (FRICK, D. ET N. DEVILLENEUVE). - Naufrage du Pollux, Frégate Russe, commandée par le capitaine de Vaisseau Trotszkewitsch, près de l'île d'Unas, en 1819.
70203: FRICK, D. - Notes sur les rives du Danube, depuis Ulm jusque'à Vienne. Dans son voyage sur ce fleuve, en 1821.
70211: (FRICK, D. ET N. DEVILLENEUVE). - Notes d'un officier supérieur français, sur le Chili, prises sur ls lieux en 1817 et 1818.
70191: (FRICK, D. ET N. DEVILLENEUVE). - Voyage inédit d'un jeune français en Irlande, en 1818. (First part).
68581: FRICK, WILHELM. - Der Riñihue-See in Chile und die tiefe Passenkung der Andes bei demselben.
70190: (FRICK, D. ET N. DEVILLENEUVE). - Troubles en Égypte. Correspondance particulière.
70183: (FRICK, D. ET N. DEVILLENEUVE). - Voyage au Mont Sanaï. Extrait de la correspondance d'un voyageur anglais, en Orient.
70219: (FRICK, D. ET N. DEVILLENEUVE). - Notes on Mexico, etc. - Recueillies dans un voyage exécuté pendant les années 1821 et 1822, par un citoyen ses États-Unis. - Philadelphia, 1825. (Extrait).
68827: FRICKE, F. - F. Fricke's Mittheilungen über das Congo-Gebiet und andere Theile Inner-Afrika's, und die neuen Englischen und Deutschen Expeditionen nach dem Congo.
8671: FRIEDBERG, CLAUDINE. - Social relations of territorial Management in Light of Bunaq Farming Rituals.
49825: FRIEDEL, E. - Neue Gegenstände aus den Sammlungen des Märkischen Provinzial-Museums.
50535: FRIEDENTHAL, H. - Über die behaarung der Menschenrassen und Menschenaffen.
50636: FRIEDENTHAL, HANS. - Über den Grad der Blutsverwandtschaft in der familie oder Sippschaft.
19492: FRIEDERICH, R. H. TH. - Aanteekeningen over de hoofdtempels in Kedoe en Djocjokerta.
19480: FRIEDERICH, R. H. TH. - Rapport over reizen gedaan op Java.
30869: FRIEDERICH, R. - Over de godsdienst van Bali.
29992: FRIEDERICH, R. H. TH. - Over eenige inskriptien op ringen en gesneden steenen (meest afkomstig van Sumatra).
6360: FRIEDERICI, GEORG. - Zu den vorkolombischen Verbindungen der Südsee-Völker mit Amerika.
8049: FRIEDERICY, H. J. - De standen bij de Boegineezen en Makassaren.
29500: FRIEDERICY, H. J. - Ponre. Bijdrage tot de kennis van adat en adatrecht van Zuid-Celebes.
8733: FRIEDMAN, JONATHAN. - Will the real Hawaiian Please Stand: Anthropologists and Natives in the Global Struggle for Identity.
30056: FRIEDRICH, R. H. TH. - Afbeelding van een ouden pilaar van Modjopahit.
30285: FRIEDRICH, R. T. - Over de omgeving van het Oengaran-Gebergte.
30281: FRIEDRICH, R. H. TH. - Aanteekeningen over de Hoofd-tempels in Kadoe en Djokdjokarta.
30028: FRIEDRICH, R. - Iets over het schrift der Maleijers.
30021: FRIEDRICH, R. - Inskriptie van Sineh.
30583: FRIEDRICH, R. - Hindoe Oudheden aan de grens van Banten.
8826: FRIEDRICH HERZOG ZU MECKLENBURG, ADOLF. - Ins innerste Afrika. Bericht über den Verlauf der deutschen wissenschaftlichen Zentral-Afrika Expedition 1907-1908.
30590: FRIEDRICH, R. - Ontcijfering der Inscriptiën te Kawali, Residentie Cheribon.
7260: FRIEDRICHSTADT PALAST. - Ohne Netz und doppelte Boden.
33462: FRIESLAND. - Friesland.
70102: FRIÉVILLE, M. - Précis du Voyage de M. Menu de Minutoli, en Egypte, suivi de deux Lettres de ce voyageur.
70114: FRIÉVILLE, M. - Reconnaissance militaire de la Bornie; Par un officier d'état-major autrichien.
53676: FRIIS, J. A. - Russisch-Lappland.
68742: FRIIS, J. A. - Russisch-Lappland.
2602: FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON. - Het lezen en interpretren van verticale luchtfoto's.
32170: FRIJTAG DRABBE, C.A.J. VON. - Nieuwe luchtkaartering in Nederlands Nieuw-Guinea.
68675: FRISCH, C. F. - Schweden. Jetziger Standpunkt der offiziellen Statistik. - Statistik des Ackerbaues und der Viehzucht. - Neue Berechnung des Areals nebst der relativen Bevölkerung, 1866.
68657: FRISCH, C. F. - Die Skandinavische Halbinsel.
68651: FRISCH, C. F. - Die Luleå-Elf, Kanalanlagen und Eisenbahnbauten in Lappland.
930: FRISCH, MAX. - Montauk. Eine Erzählung.
931: FRISCH, MAX. - Mein Name sei Gantenbein. Roman.
68646: FRITSCH, K. V. - Meteorologische und klimatographische Beiträge zur Kenntniss der Canarischen Inseln.
28417: FRITSCH, K. VON. - Reisebilder von den Canarischen Inseln.
50641: FRITSCH, GUSTAV. - Die Anthropoiden und die Abstammung des Menschen.
50633: FRITSCH, GUSTAV. - Buschmannhaar im Gegensatz zu gestapelten Spirallocken.
64726: FRITSCHE, G. E., J. SCOTT KELTIE. - Columbusfeier und Geographenkongress in Italien. (Genua 18. bis 25. September 1892). Der Sechste Internationale Geographen-Kongress, London 1895.
69271: FRITSCHE, H. - Astronomisch-geographische und erdmagnetische Bestimmungen ausgeführt an 31 im nordwestlichen Russland und nördlichen Deutschland gelegenen Orten in den Jahren 1885, 1886 und 1887.
28458: FRITSCHE, H. - Ein Beitrag zur Geographie und Lehre vom Erdmagnetismus Asiens und Europas. Resultate aus astronomisch-geographischen, erdmagnetischen und hypsometrischen Beobachtungen, angestellt an mehr als tausend verschiedenen Orten in den Jahren 1867 bis 1883, nebst einer Instruktion zur Anstellung solcher Beobachtungen auf Reisen.
68881: FRITSCHE, H. - Geographische magnetische und hypsometrische Beobachtungen angestellt von Kapitän Prjewalsky auf seinen Reisen in Central-Asien während der Jahre 1870-73.
68951: FRITZ, H. - Die geographische Verbreitung des Hagels.
67921: FRITZ, H. - Die geographische Verbreitung des Hagels.
67891: FRITZ, H. - Die periodischen Längenánderungen der Gletscher.
68888: FRITZ, H. - Die geographische Verbreitung des Polarlichtes.
69018: FRITZ, H. - Die periodischen Längenänderungen der Gletscher.
69129: FRITZ, H. - Die fünf grossen Seen Canada's.
68324: FRÖBEL, JULIUS. - Die Britische Kolonie Belize.
64738: FROBENIUS, LEO V. - Staatenentwicklung und Gattenstellung im südlichen Kongobecken. Ethnpgraphische Studie.
1571: FROBENIUS, LEO. - Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre.
64751: FROBENIUS, LEO V. - Der handel im Kongobecken.
66198: FROELICH, J.-C. - Les sociétés d'initiatiob chez les Moba et les Gourma du Nord-Togo.
66270: FROELICH, J.-C. - Notes sur les Mboum du Nord-Cameroun.
56927: FROMENTIN, MME. - Portrait of Mme Fromentin by Alphonse Liébert.
58182: FROT, M. - Note sur une machine à ammoniaque.
20223: FRUIN-MEES, W. - Een Bantamsch Gezantschap naar Engeland in 1682 (Daghregister 1683).
20300: FRUIN-MEES, W. - Winrick Kieft en zijn Rapport over zijn Gezantschap naar Mataram in 1655.
30486: FRUIN-MEES, W. - Pieter Franssen's Journaal van zijn Reis naar Mataram in 1630 en eenige wegen naar de hofplaats.
31469: FRUIN-MEES, W. - Waarom Batavia en Mataram van 1629-1646 geen vrede hebben gesloten.
59431: FRUYTIER, L. A. - Rede door den gouverneur van Curaçao Ir. L. A. Fruytier, op 14 Mei 1929 uitgesproken ter opening van de zitting der Kolonilae Raad.
70546: FUCHS, PETER. - Das Antlitz der Afrikanerin.
70403: FUDONG, YANG. - Yang Fudong.
62266: FUGAZOT, ROBERTO. - Prenez mes Roses (Barrio Reo) Tango-Chanson. Lucienne Boyer.
72785: FUGÈRE, LUCIEN. - Portrait of Lucien Fugère by Liébert.
63822: FUJI. - View of Lake Shoki with Mt. Fuji.
63821: FUJI. - View of Panorama Peak.
57598: FULGRAND, C. - Exploration de la Baie d'Arguin (Sénégal).
69880: FUNCHAL. - View on the town from the mountains.
69883: FUNCHAL. - View on the Cathedral and Street with in front a bullock sledge for goods.
64315: FUNCHAL. - Funchal from the West.
64316: FUNCHAL. - Bullock Sledge (Carro) and drivers, to Garden Gate.
64317: FUNCHAL. - Mr W. R. Hammock with Bearers in the Hotel Garden.
34824: FUNCHAL. - Panoramic view of Funchal, Madeira, from the Sea.
59249: FUNCHAL. - C. a de Aotomóveis de Turismo. LDA. Agence de Voyages.
70863: FUNCHAL. - Panorama on Funchal in three parts.
34804: FUNCHAL. - Panoramic view of Funchal, Madeira.
69881: FUNCHAL. - Largo do Chafariz, with Fountain and Cathedral.
11742: FURATI, MEWLA. - Das Buch der vierzig Fragen. Eine Sammlung koranischer Geschichten.
50646: FÜRST, STABARZT. - Volksmedizin und Gebräuche in Bulgarien.
6532: FÜRSTAUER, JOHANNA. - Eros im alten Orient. Eine vergleichende Darstellung der Erotik der Völker im alten Orient.
69144: FUTA-DJALLON. - Die Unternehmungen der Franzosen zur Futa-Djallon & Englische Expedition unter Dr. Gouldsbury nach dem oberen Gambia und Futa-Djallon.
59702: GAAY FORTMAN, B. DE. - Staatkundige geschiedenis van Curaçao. (De Curaçaosche begrooting voor 1936).
59722: GAAY FORTMAN, B. DE. - Pamfletten over Curaçao.
59724: GAAY FORTMAN, B. DE.. - De geschiedenis der Luthersche gemeente in Berbice.
59699: GAAY FORTMAN, B. DE. - Bevolkingcijfers van Curaçao.
59644: GAAY FORTMAN, B. DE. - P. A. Euwens O.P.+
59634: GAAY FORTMAN, B. DE. - Staatkundige geschiedenis van Curaçao.& Staatkundige geschiedenis van Curaçao (De Curaçaosche begrooting voor 1935).
59619: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1934.
59745: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao en onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba van 1804 tot 1806. Het bestuur van den Gouverneur J. P. Changuion. & Gerschiedkundige Sprokkelingen III. Uit het jouirnaal van den Gouverneur Changuion.
59337: GAAY FORTMAN, B. DE. - De oprichting der Curaçaosche schutterij.
59326: GAAY FORTMAN, B. DE. - Megelingen.
59317: GAAY FORTMAN, B. DE. - Munt- en geldmoeilijkheden op Curaçao vóór honderd jaar.
59592: GAAY FORTMAN, B. DE. - Prof Dr. Dr. C. van Vollenhoven +.
59522: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1931.
59447: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1930.
59301: GAAY FORTMAN, B. DE. - Hoe Cantz'laar gouverneur van Curaçao werd.
59308: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1925.
59605: GAAY FORTMAN, B. DE. - Vrijheid van drukpers en recht van vergadering.
59561: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1932.
59237: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een gevecht voor de haven van Curaçao.
59224: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao, de voorstellen van den gouverneur in het belang van de economische opheffing der kolonie.
59354: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een wonderlijke onderneming tegen Porto-Rico.
59271: GAAY FORTMAN, B. DE. - Over de bestuursinrichting van Curaçao. West-Indische koloniale autonomie I - IV.
59234: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een staatsrechtelijk vraagstuk. (Begrooting voor 1922). & Nog een staatsrechtelijke kwestie.
59223: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1921.
59692: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao in 1782.
59583: GAAY FORTMAN, B. DE. - Benjamin de Sola.
59208: GAAY FORTMAN, B. DE. - ,,Eene bladzijde uit de geschiedenis van Sint Eustatius.
59795: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gerschiedkundige Sprokkelingen V. Een voorgenomen emigratie van Curaçao naar Trinidad in 1830?
59799: GAAY FORTMAN, B. DE. - Nieuwe gegevens over de inbezitneming van Curaçao op den nieuwjaarsdag van 1807.
59349: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gouverneur Cantz'laar en de bloedige gebeurtenis van i Juni 1824.
59737: GAAY FORTMAN, B. DE. - Geschiedkundige sprokkelingen I. De Indianen op Bonaire.
59422: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1929 II.
59346: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1926.
59379: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1927.
59826: GAAY FORTMAN, B. DE. - De kolonie Curaçao onder Engelsch bestuur van 1807 tot 1816.
59807: GAAY FORTMAN, B. DE. - Het vergaan van de Zeemeeuw in 1825.
59801: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gerschiedkundige Sprokkelingen VI. Een eigenaardige predikant (Ds. P. J. van Esch).
59788: GAAY FORTMAN, B. DE. - Gerschiedkundige Sprokkelingen IV. Nederlanders op Curaçao.
59740: GAAY FORTMAN, B. DE. - Geschiedkundige sprokkelingen II. Willem August (van) Spengler.
59263: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1922.
59185: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1920.
59190: GAAY FORTMAN, B. DE. - Vreemdelingen? (Curaçao, Antillen).
59367: GAAY FOIRTMAN, B. DE. - Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-1828.
49884: GAAY FORTMAN, B. DE. - Curaçao 50 jaren geleden en thans.
49977: GAAY FORTMAN, B. DE. - De gouverneur van Curaçao en de politie te Willemstad.
49927: GAAY FORTMAN, B. DE. - De oorsprong van de werving van negers voor het Indische leger.
50248: GAAY FORTMAN, B. DE. - Drie eeuwen samen Nederland en Curaçao 1634-1934.
50262: GAAY FORTMAN, B. DE. - Pamfletten over Curaçao.
59735: GAAY FORTMAN, B. DE & C. R. WEYTINGH. - Aanvulling van de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië. Bestuursregeling van Curaçao. & Het onderwijs in Suriname. & Het onderwijs in Curaçao.
59220: GAAY FORTMAN, B. DE. - De vooruitgang der Nederlandsche West-Indische eilanden.
59175: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1920.
59720: GAAY FORTMAN, B. DE. - Twee verzoekschriften aan den koning over de landbouwpolitiek van Gouverneur Raders in Curaçao.
59327: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een aanvulling van Bordewijks ontstaan en ontwiukkeling van het staatsrecht van Curaçao.
59597: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1933.
59417: GAAY FORTMAN, B. DE. - Koning Willem I en het eiland Ruatan.
66873: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1923.
66903: GAAY FORTMAN, B. DE. - Mr. Th. J. A. Nuyens +.
66914: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een bladzijde uit de geschiedenis van Curaçao.
66921: GAAY FORTMAN, B. DE. - Een belangrijk dagboek.
66925: GAAY FORTMAN, B. DE. - De Curaçaosche begrooting voor 1924.
65964: GABORIEAU, MARE ET MIREILLE HELFFER. - Problèmes posés par un chant de Tihar.
70777: GABRIEL, P. J. C. - Nederlandsche Briefkaarten.
20192: GABRIEL, C. - Kriegszug der Bondjol unter Anführung des Tuanku Rau in die Batakländer, zusammengetragen von Guru kenan Huta Galung und aus dem Batakschen ins Deutsche übersetzt.
46055: GABRIEL, P. J. C. - Portrait, by Delboy-Baer.
58231: GADAUD, L. - L'artillerie de la marine Française en 1868.
70597: GADEN, HENRI - Légendes et coutumes Sénégalaises. Cahiers de Yoro Dyao (Suite et fin). Deuxième Cahier de Yoro Dyao.
2414: GADEN, HENRI - Du nom chez les Toucouleurs et peuls islamisés du Fouta Sénégalais.
4450: GADSBY, JOHN. - My Wanderings. Being Travels in the East in 1846-47, 1850-51, 1852-53. Two Volumes.
57733: GAIGNERON, L. A. - Immigration Indienne. Rapport sur le voyage du trois-mats le suger transportant un convoi d'Indiens immigrants de Pondichéry à la Guadeloupe.
72332: GAILHARD. - Portrait of Pierre Gailhard by Liébert.
10032: GAIRDNER, W.H.T., - Egyptian Colloquial Arabic. A Conversation Grammar.
58120: GALACHE. - Nouvelles méthodes pour déterminer la position d'un navire près de la cote.
60055: GALEN , P. VAN. - Over het herleiden van een middelbaar tijdverloop tot waren tijd, sterretijd, enz.
29519: GALESTIN, TH. P. - Aanteekeningen over de Arjuna-Wiwaha op Tjandi Djago.
29664: GALESTIN, TH. P. - Aantekeningen bij een bronzen lamp van Java.
36776: GALESTIN, TH. P. - Een Hindoejavaansch gouden sieraad.
49781: GALESTIN, TH. P. - Een raadselachtig gouden voorwerp uit het oude Java.
36782: GALESTIN, TH. P. - Tantri-illustraties op een Balisch doek.
50785: GALESTIN, TH. P. - Eenige Balische illustraties bij het Oudjavaansche gedicht Smaradahana.
50816: GALESTIN, TH. P. - Enkele notities in verband met de ,,Kjahi Ontro Koesomo". (Mededeelingen).
46701: GALILEI, GALILEO. - Portrait, after a painting by Giusto Sustermans.
29601: GALIS, K. W. - Een stenen artefact van Nederlands Nieuw-Guinea. Korte mededelingen.
29587: GALIS, K. W. - Het Eram-feest te Bonggrang.
19268: GALIS, K. W. - Eerste rotsgraveringen in Nederlands Nieuw-Guinea ontdekt.
19270: GALIS, K. W. - Nieuw-Guinea journalistiek.
19246: GALIS, K. W. - Nieuwe brons-vondsten in het Sentani-district.
29638: GALIS, K. W. - Oudheidkundig onderzoek in Nederlands Nieuw Guinea. Met naschrift van A. N. J. Thomassen à Thuessink van der Hoop.
20426: GALIS, K. W. - Seloemase notities.
19273: GALIS, K. W. - Recent oudheidkundig nieuws uit westelijk Nieuw-Guinea.
69769: GALIS, K. W. - Bibliography van Nederlands Nieuw-Guinee.
8503: GALJART, BENNO. - Pooling as a Contemporary Phenomenon.
46645: GALLAND, (JULIEN CLAUDE). - Recueil des Rits et Cérémonies du Pelerinage de la Mecque, auquel on a joint divers Ecrits relatifs à la Religion, aux Sciences & aux Moeurs des Turcs.
3630: GALLAS, P.A. - Bijdrage tot de kennis van het landschap Posso.
66317: GALLAY, ALAIN. - Peintures rupestres récentes du Bassin du Niger (Propos de recherches).
3961: GALLÉ, P.H. & DR. A. A. BEEKMAN. - De storm van 13-14 Januari 1916 & De stormvloed van 13-14 Januari 1916.
2791: GALLÉ, P.H. - De stormvloeden van 3, 4 en 5 Febr. 1825.
3981: GALLÉ, P.H. - Over het verband tusschen schommelingen in de sterkte van den Noordoostpassaat van den Atlantischen Oceaan en schommelingen in verschijnselen op hydrografisch en meteorologisch gebied in Europa.
76086: GALLÉ, P.H. & DR. A. A. BEEKMAN. - De storm van 13-14 Januari 1916.
35826: GALLÉE, JOHAN HENDRIK. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Original typescript.
31870: GALLEZ, PAUL. - About three water transfer projects in Northern Patagonia.
56928: GALLI-MARIÉ, CÉLESTINE. - Portrait of Célestine Galli-Marie by Pierre Petit.
53893: GALLIENI, COMMANDANT. - Exploration du Haut Niger, 1880-1882.
33674: GALLIÉNI. - Op reis met generaal Galliéni.
52828: GALLIENI, LE LIEUTENANT-COLONEL. - Deux Campagnes au Soudan Français, 1886-1887, 1887-1888.
69131: GALLIENI. - Capitaine Gallieni's Mission nach dem oberen Niger, 1880-81.
18684: GALLOIS, J. G. A. - Korte aanteekeningen, gehouden gedurende eene reis langs de oostkust van Borneo, verrigt op last van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, in den jare 1850.
34336: GALVIN, A. D. - How Balan Nyaring ventured to Alo Malau (A Kenyah epic story).
33166: GALVIN, A. D. - Kenyah Figures of Speech.
34295: GALVIN, A. D. - Mamat Chants and Ceremonies, Long Moh (Upper Baram).
34378: GALVIN, A. D. - Kenyah Omen Birds and Beasts.
33155: GALVIN, A. D. - Some Baram Kenyah Songs.
34359: GALVIN, A. D. - The Kenyah Farming Year.
70228: GAMBA, LE CHEVALIER. - Voyage dans la Russie méridionale, et parti-cullièrement dans les provinces situées au delà du Caucase. (Extrait).
58256: GAMBAR,E. (TRADUIT). - Croisière de l'escadre cuirassée anglaise de la Manche en 1868.
58257: GAMBAR,E. (TRADUIT). - Rapport au Congrès des État-Unis sur l'artillerie de marine.
66124: GANAY, SOLANGE DE. - Role protecteur de certaines peintures rupestres du Soudan Français.
66208: GANAY, SOLANGE DE. - Graphes Bambara des nombres.
66186: GANAY, SOLANGE DE. - Un jardin d'essai et son autel chez les Bambara.
66162: GANAY, SOLANGE DE. - Le xylophone chez les Sara du moyen Chari.
66170: GANAY, SOLANGE DE ET MARCEL GRIAULE. - Notes sur les Piroques et la pêche dans la région du Bahr Salamat.
66098: GANAY, SOLANGE DE. - Notes sur le culte du lebe chez les Dogon du Soudan Français.
7752: GANGULEE, N. - The Teachings of Sun Yat-Sen. Selections from his Writings. Compiled and introduced.
31866: GANS, H. A. DE. - De recente daling van het Nederlands geboortecijfer.
72313: GANZ, J. - Portrait of Anton Rubinstein.
70401: GAO BROTHERS. - Portraits.
65700: GARANGER, JOSÉ. - Datation de vingt et un sites archéologiques de la Polynésie française et des Nouvelles=Hébrides par la méthode du C. 14.
6524: GARBINI, GIOVANNI. - Alte Kulturen des vorderen Orients. Architektur, Wandmalerei, Plastik, Keramik, Metallarbeiten, Siegel.
53975: GARDE, TH. V. - Un Été au Groenland.
33604: GARDE, TH. V. - Een zomer op Groenland.
70506: GARDUNO, FLOR. - Inner Light. Still Lifes and Nudes. Introduction by Verónica Volkow.
70505: GARDUNO, FLOR. - Witnesses of Time. Flor Garduno. Introduction by Carlos Fuentes.
31148: GAREBEK MOELOED. - Djokdjokarta. (Fragment uit een Reisverhaal). Garebek Moeloed.
34341: GARMAN, M. A., P. D. GRIFFITHS AND R. J. WALES. - Murut (Lun Bawang) Prepositions and Noun-Particles in Children's Speech.
58903: GARMISCH. - Marktplatz gegen Zugspitzengruppe (2904 m).
6414: GARNIER, E. - Voyages dans l'Asie méridionale. Hindoustan, Indo Chine, Sindhy, Lahore, Caboul et Afghanistan, depuis les temps les plus reculés.
33353: GARNIER, FRANCIS. - De Indo-Chineesche grenslanden.
54122: GARNIER, FRANCIS. - Kambodja.
58247: GARNIER, FRANCIS. - Voyage d'exploration en Indo-Chine.
33436: GARNIER, FRANCIS. - De Fransche expeditie naar Tong-King, 1873.
58042: GARNIER, J. - Rapport sur les gisements de fer chromé dans la partie sud de la Nouvelle-Calédonie.
33296: GARNIER, JULES. - Nieuw-Caledonië.
57393: GARNIER, JULES. - Voyage à la Nouvelle-Calédonie XIV-XIX, 1863-1866.
58083: GARNIER. - Excursion dans la partie Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie faite en mars 1866.
70202: GARNOT, P. - Quelques souvenirs sur le Chili.
70326: GARNOT, M. - Excursion dans les environs de la ville de Sydney (Nouvelle-Hollande).
70246: GARNOT, DOCTEUR. - Notes sur quelques Peuples de la Mer du Sud. (Extrait d'un journal inédit).
55108: GARRICK, DAVID. - Portrait engraving of David Garrick.
66829: GARTH TAYLOR, J. - Indian-Inuit relations in Eastern Labrador, 1600-1976.
46624: GASSENHAUER. - ,,Gassenhauer", Marie, Marie!. Hans Deppe, Martin Jacob, Albert Hoermann, Wolfgang Staudte, Ina Albrecht.
50080: GATSCHET, ALBERT S. - Der Yuma-Sprachstamm nach den neuesten handschriftlichen Quellen. Dritter Artikel & Vierter Artikel.
68910: GATSCHET, ALB. S. - Statistische Übersicht der Steinkohlengewinnung in der Nord- Amerikanischen Union.
67031: GAUD, FERNAND. - Organisation politiue des Mandja (Congo).
67027: GAUDEFROY-DEMOMEYNES & ARNOLD VAN GENNEP. - Linguistique et sociologie. I. Rites, métiers, noms d'agent et noms de métier en arabe. II. Essai d'une théorie des langues spéciales.
6970: GAUDEFROY-DEMOMBYNES, R. - L'oeuvre Française en matière d'enseignement au Maroc.
66101: GAUDICHE, CAPITAINE. - La langue Boudouma.
66218: GAUDIO, ATTILIO. - Notes sur le Sahara Espagnol.
75009: GAUMONT, L'ELGÉDYNE. - Le Post Récepteur Idéal Moderne. "L'Elgédyne Gaumont". Notice Descriptive. T.S.F.
51172: GAURISANKAR (MOUNT-EVEREST). - Naar den top van de Gaurisankar.
838: GAUTHIER, THEOPHIL. - Die verliebte Tote.
46105: GAUTIER, P. - Portrait.
65552: GAUTIER, JEAN. - Tahiti danS la littérature Française à la fin du XVIIIe sièecle. Quelques ouvrages oubliés.
70504: GAUTRAND, JEAN-CLAUDE. - Robert Doisneau 1912-1994.
75003: GAVEAU, GABRIEL. - Arodyne Gabriel Gaveau et Cie Radiophonie.
66060: GAY, CAPITAINE. - Sur la "Sébiba".
54977: GAY-LUSSAC, JOSEPH LOUIS. - Portrait engraving of Joseph Louis Gay-Lussac.
33056: GAY, CHARLES. - La Capitaine Palliser et l'Exploration des Montagnes Rocheuses, 1857-1859.
33800: GAYET, ALBERT. - Verscholen hoekjes in Egypte.
2827: GAZENBEEK, JAC. - Zwervend over de Neder Veluwe.
64773: GEBAUER, HEINRICH. - Die Waldungen des Königreichs Sachsen & Heft 1, Band XVIII, 1896.
33381: GEBETSBUCH. - Blüthen aus dem Paradiese der Kirche. Vollständiges Gebet- und Andachtsbuch für katholische Christen von einem Priester der Erzdiöcese Köln.
75010: GECOVALVE. - Les lampes de T.S.F. Gecovalve présentent leurs séries complètes de Lampes de réception. Lampes de puissance. Lampes type "Secteur". Valves de redressement. Octobre 1930.
57554: GEELHAND, A. - Le Congo à l´exposition d´Anvers.
19209: GEEROMS, H. - Over de derde persoon meervoud in het Austronesisch.
53181: GEERTSEMA, CAREL COENRAAD. - Portrait of Carel Coenraad Geertsema, after a photograph of Carel Coenraad Geertsema, Gouverneur de la province Groningen.
8110: GEERTZ, CLIFFORF. - Tihingan: A Balinese village.
33821: GEFFROY, GUSTAVE. - In Zuid-Bretagne.
33762: GEFFROY, GUSTAVE. - Reis door Bretagne. & In Midden-Bretagne.
46008: GEIBEL, EMANUEL VON. - Portrait.
66996: GEIJSKENS, D. C. - Documentary information about the Surinam Wama or Akurio Indians.
66971: GEIJSKES, D. C. - Natuurwetenschappelijk onderzoek van Suriname: 1945-1965.
1781: GEIJSKES, D.C. EN H. SCHOLS. - Topografische observaties bij twee verkenningstochten boven noordelijk Suriname.
2353: GEIJSKES, D.C. - On the structure and origin of the sandy ridges in the coastal zone of Suriname.
1774: GEIJSKES, DR. D.C. - Enkele waarnemingen uit de lucht van de kust van Suriname en Demerara.
5395: GEIJSKES, DR. D. C. - Luchtfotografie en zwampbegroeiing in Suriname.
66974: GEIJSKES, D. C. - Zoölogisch onderzoek van Suriname: 1945-1965.
31259: GEIL, W. G. C. - Mededeelingen over den waterstaat op Java in 1850, van den ingenieur W. G. C. Geil.
68985: GEINITZ, E. - Das Erdbeben von Iquigue am 9. Mai 1877 und die dadurch erzeugte Fluth im Grossen Ocean.
69194: GEINITZ, FR. E. - Die Endmoräne der zweiten Eiszeit Nordamerikas.
8664: GEIRNAERT, DANIELLE C. - The Pogo Nauta Ritual in Laboya (West Sumba): Of Tubers and Mamuli.
64741: GELCICH, E. - Zur Geschichte regelmässiger Schiffahrtsverbindungen zwischen Europa und Ostindien.
64721: GELCICH, EUGEN. - Die Bedeutung Dieppes im Zeitalter der grossen Länder-Entdeckungen.
64730: GELCICH, E. - Die österreichisch-ungarischen Kurorte am Adriatischen Meere.
3925: GELDER, DRS. J.K. VAN. - Waarschijnlijk stroomgebied van de Mamberamo.
7790: GELDER, GEERT JAN VAN AND ED DE MOOR (EDITED). - The Middle East & Europe. Encounters & Exchanges.
3626: GELDER, W. VAN. - De Residentie Bantam; plaatsbeschrijving en bevolking.
3599: GELDER, W. VAN. - De Residentie Madoera.
34239: GELDEREN-DE WITTE, F. - Een voetreis door de Provence. (Uit een dagboek).
69282: GÈLE, A. V. - Die Fahrt des ,,En Avant" auf dem Ubangi.
57857: GELLÉ. - Notice sur Porto-Novo (Côte occidentale d'Afrique).
57555: GÉNARD, P. - Le commerce d´Anvers au XIIe siècle.
34088: GENÈVE. - Aan het meer van Genève.
67026: GENNEP, ARNOLD VAN. - Une nouvelle écriture nègre; sa portée théorique.
29268: GENNEP, J. L. VAN. - Bijdrage tot de kennis van den Kangéan-Archipel.
2405: GENNEP, A. VAN. - Remarques sur l'imagerie populaire.
3592: GENNEP, J.L. VAN. - Opmerkingen naar aanleiding van Dr. J.H.F. Kohlbrugge's "Geographische beschrijving van het Jang-Gebergte (Argopoera) op Java".
57409: GENONCEAUX, L. - Les Explorations de Stanley.
63551: GENOVA. - Truogoli di S. Brigida.
70368: GENSCHOREK, WOLFGANG. - Im Alleingang durch die Wüste. Das Forscherleben des Gerhard Rohlfs.
2352: GENSCHOREK, WOLFGANG. - Im Alleingang durch die Wüste. Das Forscherleben des Gerhard Rohlfs.
70595: GENT, H. VAN. - Rederij Fop Smit. Berging van de SS Merwede I, aangevaren door de Leerdam III, in Gorinchem gezonken, 1914.
4523: GENT, L. F. VAN. - H. D. H. Bosboom, 1849-22 October-1929.
5437: GENT, L. F. VAN. - De G. Sêmeroe.
6904: GENT, L.F. VAN, W.A.PENARD, D.A.RINKES (RED.). - Gedenkboek voor Nederlandsch-Indië. Ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van H.M.de Koningin 1898-1923.
33842: GENTHE, SIEGFRIED. - Uit Marokko.
63590: GENTILE, LUCA & C. NAPOLI. - Pompei. Casa dei Vettii. Farmacisti. Saltatori - Oleari. Fiorai.
65967: GENTY, ROBERT. - Contribution à l'étude de l'origiine de l'homme Américain.
31879: GEOGRAFENDAG. - Eerste Nederlandsche Geografendag.
31880: GEOGRAFENDAG. - Tweede Nederlandsche Geografendag, met de voordrachten: De grenzen van het Indonesisch dorp, door Prof. dr. J. H. Boeke; Nieuwere inzichten omtrent het wezen van depressies en gebieden van hoogen luchtdruk (met 13 figuren), door Dr. H. G. Cannegieter; De sociale structuur van het Engelsche volk, door Dr. J. P. kruijt; Ethnografie in beeld (met 6 foto's), door Prof. Dr. H. Th. Fischer.
57484: GÉOGRAPHIE COMMERCIALE. - Géographie commerciale (Palerme, Port d'Anvers, Tunesie, Bolivie La Paz, Yokohama, Angleterre, Ceylan, Haïti-Saint-Domingue, Colonie du Cap, Roumanie, Padang, Ile de la Réunion, Ile Saint-Thomas, Nouvelle-Galles du Sud, Chine, Colombie, Saigon, Chili, Suède,Lubeck, Guatemala, Mexique, États-Unis, Belgique, Turquie, Autriche, Sierra-Leone, Cuba, Maroc, Hambourg, Venezuale, Russie, Algérie, Iles Philippines, Argentine, Canada, Jamaïque, Siam, Égypte, Porto-Rico, Nouvelle-Zélande, Japon, Brésil), Finlade, Paraguay, Grèce, Gambie, Bombay, Ile de Malte, Tripoli).
57438: GÉOGRAPHIE SCIENTIFIQUE. - Sur la participation des officiers aux grands travaux de géographie scientifique.
32315: GEORGE, PIERRE. - Conditions et retards su developpement economique du Midi Français.
6341: GEORGE, STEFAN. - Castrvm Peregrini. Een uitgeverij in het teken van Stefan George.
70266: GEORGE, FRÉDÉRIC DE. - Voyage aux Alpes et en Italie, (.....), par M. Albert Montemont.
33130: GEORGES, A. - Uitstapje naar de grotten van Samoen, in Opper-Egypte.
58331: GEORGES, A. - Excursion aux grottes de Samoun ou des crocodiles (Haute Égypte), 1960.
32591: GEORGIE, EDWARD. - A Dayak (Love) Song for Bachelor and Lady when they meet each other at bed time.
56942: GERARD, LAURENCE. - Portrait of Laurence Gerard by François Franck.
55099: GÉRARD, MAURICE-ETIENNE. - Portrait engraving of General Maurice-Etienne Gérard.
23005: GÉRARD, R.P. - La langue Lebéo. Grammaire et vocabulaire.
16954: GERBRANDS, A. A. - Kunststijlen in West Nieuw-Guinea.
70366: GERBRANDS, A. A. (EINFÜHRUNG|). - Afrika. Kunst aus dem Schwarzen Erdteil.
1972: GERDES OOSTERBEEK, W.F. - De voorgenomen uitbreiding en verbetering van het Nederlandsch-Indische telegraafnet.
18138: GERDES OOSTERBEEK, W.F. - De jongste wijzigingen van den Indischen Pakketvaartdiensten in ,,De Groote Oost".
57828: GERDIDON, E. - Statistique de la justice maritime commerciale pour l'année 1862.
8484: GERDIN, INGELA. - The Balinese Sidikara: Ancestors, Kinship and Rank.
64759: GERDOLLE, H. - Die Wälder Deutsch-Lothringens.
59958: GERICKE, J. F. C. - Iets over de Javaansche tydrekening.
18799: GERLACH, L. W. C. - Reis naar het meergebied van den Kapoeas in Borneo's Westerafdeeling. Met naschrift door Robidé van der Aa.
6543: GERLACH, RICHARD. - Pictures from Yemen.
33741: GERLACHE, ADRIEN DE. - Vijftien maanden in de Zuidpoolstreken.
4365: GERLAGH, BERT & EVELINE KOOLHAAS-GROSFELD. - Egbert van Drielst 1745-1818.
68795: GERLAND, GEORG. - Die ethnographischen Verhältnisse des Grossen Oceans.
69044: GERLAND, G. - Die Indianer Califoniens.
67001: GERLINGS, H. J. MARIUS. - Het Koninkrijksstatuut.
67012: GERLINGS, H. J. MARIUS. - Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen: Souvereine staten.
55089: GERMAIN, HENRY. - Portrait engraving of Henry Germain, Earl of St. Albans.
60351: GERMANY. - Portrait of Madonna with child.
63605: GERMANY. - View on House, Street.
1679: GERMANY. - Rhine & others. Glass-slides.
19219: GERRETSON, C. - De Raad van Justitie des Kasteels Batavia als mindere Raad, Aanteekeningen,
49885: GERRITZEN, J. - De Nederlandsch-Indische Tinproductie.
30116: GERSEN, G. J. - Topografische schets van de Berg-regentschappen, der Noorder-Distrikten van Celebes.
33822: GERSPACH, M. - Lugano, de stad der fresco's.
18676: GERSTÄCKER, FR. - Javaansche schetsen. (Naat het Hoogduitsch van Fr. Gerstäcker). Met bijvoegsel, door J. Pijnappel Gz. (Delft, 1855).
68473: GERSTFELDT, G. - Über die Zukunft des Amur-Landes.
31877: GERTH, H. - De vulkaan Peteroa in de zuid-amerikaansche cordilleren op de grens van Argentinië en Chili.
19660: GERTH VAN WIJK, D. - De Koranische verhalen in het maleisch (vervolg en slot).
46512: GESCHONNECK, ERWIN. - Portrait with Annemone Haase.
46514: GESCHONNECK, ERWIN. - Portrait in his working room.
66321: GESSAIN, M. - À propos de l'évolution actuelle des femmes Coniagui et Bassari.
66304: GESSAIN, MONIQUE (INTRODUCTION). - Liste des chercheurs dans les états francophones de l'Afrique noire et Madagascar. Séminaire des sciences humaines département d'Afrique noire, Musée de l'Homme.
66263: GESSAIN, MONIQUE. - Note sur les Badyranké (Guinée, Guinée Portugaise et Sénégal).
33391: GESSNER, SALOMON. - Gessners Werken. Opnieuw uitgegeven door E. M. Overdorp, geb.Post.
34152: GESTEL, MARCEL VAN. - Van Villach am Drau naar Zagreb.
58872: GEULEM. - Geulem bij Valkenburg (L.) oude watermolen.
70426: GEURTJENS, H. MSC - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
70424: GEURTJENS, H. MSC - Op zoek naar oermenschen.
18242: GEURTJENS, H. - Aardrijkskundige namen in het Oosten van den Indischen Archipel.
3326: GEURTJENS, H. - Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea.
4502: GEURTJENS, H. - Bezit- en erfrecht bij de Marindineezen.
20289: GEURTJENS, H. - Vreedzame Indringing. (Marindi).
49804: GEURTJENS, H. - Over Tanimbareesch Taaleigen.
50788: GEURTJENS, H. - Uit het moderne steentijdperk (Nieuw Guinea).
26689: GEUZENLIEDBOEK. - Eerste vervolg.
46103: GEZELLE, GUIDO. - Portrait.
46137: GEZELLE, GUIDO. - Portrait.
11730: AL-GHAZALI. - O Jeune Homme. Traduit et notes par Toufic Sabbagh. Introduction de Georges H. Scherer.
72360: GHELL, ANNA VAN. - Portrait of Anna van Ghell by Gaston et Mathieu.
57538: GHEYN, J. VAN DEN. - Le Périple d'Hannon.
57548: GHEYN, R. P. J. VAN DEN. - L'unité de la Race Australienne.
74004: GIAMBELLI, RODOLFO A. - Working the Land. Babad as Forest Clearing and the Analogy between Land and Human Fertility in Nusa Penida (Bali).
30875: GIANJAR. - Een feest in de hoofdplaats van het rijk Gianjar op het eiland Bali.
74109: GIANNO, ROSEMARY. - 'Women are not brave enough'. Semelai male midwives in the contxt of Southeast Asian cultures.
10047: GIBB, HAMILTON A. R. - Studies on the Civilization of Islam.
74296: GIBBINGS, SHERI LYNN, ELAN LAZUARDI AND KHIDIR MARSANTO PRAWIROSUSANTO. - Mobilizing the Masses. Street Vendors, Political Contracts, and the Role of Mediators.
57789: GIDE. - Nécrologie. Le commandant Russel.
33374: GIDS. - De Gids der Jeugd. Jaargang 5, 1846.
60380: GIEBELS, LUDY. - De zionistische beweging in Nederland.
2937: GIETELINK, A..J.H. - Enter. Historisch-geografische schets van een merkwaardig dorp.
58873: GIETHOORN. - Mooi Giethoorn.
4185: GIFFEN, DR. A.E. VAN & DR. W.G.N. VAN DER SLEEN. - De Zuid-Limburgsche voorhistorische vuursteenindustrie tusschen Ryckholt en St. Geertruid. Het Groot Atelier van St. Geertruid en zijn omgeving.
18552: GIFFEN, DR. A.E. - Herinnering aan Dr. Ir. Johan van Veen. De ouderdom van onze dijken.
20198: GIJSBERT HODENPIJL, A. K. A. - Een merkwaardige zeereis van Manilla naar Japan in 1704.
7970: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De zwerftocht van Sultan Pakoeboewana II, na diens vlucht uit den Kraton te Kartasoera, op 30 Juni 1742.
7966: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De mislukte pogingen van G. G. van Imhoff tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen met Spaansch-Amerika in 1745 en 1746.
7981: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De handhaving der neutraliteit van de Nederlandsche loge te Houghly, bij de overrompeling van de Engelsche kolonie Calcutta, in Juni 1756.
8001: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De onderwerping van Pangeran Adipati, alias Soenan Mas, aan de hooge regeering te Batavia, opp den 6en September 1708.
19104: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - Gustaaf Willem Baron van Imhoff als Gouverneur van Ceylon 1736-1740.
19072: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - De vermoording van den Regent van Soemenep (25 Augustus 1707).
29426: GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. - Het ontslag en het opontbod van den Gouverneur-Generaal Mr. Diderik Durven op 9 October 1731.
70508: GILBERT & GEORGE. - An Exhibition. Kunsthaus Bergenz.
70509: GILBERT & GEORGE. - Major Exhibition. Tate Gallery
59790: GÏLCHER, C. F. - Een Surinaamsche koffieplanter uit de 18de eeuw (S. L. Neale).
67907: GILES, E. - E. Gile's Reise durch West-Australien, 1875.
68972: GILES, E. - Thomas Elder's Expedition durch Inner-Australien, von Perth über den Murchison im Westen biz zum Neales im Osten, ausgeführt durch E. Giles, 13. Januar - 23. August 1876.
68937: GILES, E. - E. Giles' Reise durc West- Australien, 1875.
68838: GILLES, ERNEST. - Ernest Gilles' Entdeckungsreise in Central-Australia, 1872.
65644: GILLESPIE, OLIVIER A. - Les Néo-Zélandais en Nouvelle-Calédonie pendant la seconde guerre mondiale (Novembre 1942-1944).
26681: GILLIARD, R.P. - Grammaire synthétique du Lontomba, suivie d'un vocabulaire.
68817: GILMORE, J. M. - J. M. Gilmore's Reisen in Central-Australien zur Aufsuchung von Spuren Leichhardt's, 1871.
3801: GINKEL, G. VAN. - Bestuursvestigingen Palopo en Malili (afd. Loewoe, Celebes).
51132: GINKEL, G. VAN. - De landschappen Malili en Noeha in het N.O. van de Golf van Boni.
65610: GIRARD, F. - Deux sculptures maories au Musée de l'Homme.
65667: GIRARD, M. B. FRANÇOISE. - Les peintures rupestres Buang. District de Moromé - Nouvelle Guinée.
72724: GIRARD, JULIETTE. - Portrait of Juliette Girard by Paul Nadar.
65970: GIRARD, FRANÇOISE. - Les notions de nombre et de temps chez les Buang de Nouvelle Guinée (District du Morobe).
33596: GIRARDIN, EUGÈNE. - In Zuid-Australië. Twee duizend kilometers, te paard afgelegd. Aanteekeningen en Schetsen.
58349: GIRARDIN, E. DE. - Voyage dans les mauvaises terres du Nebraska (États-Unis), 1849-1850.
53967: GIRARDIN, EUGÈNE. - En Australie Méridionale, deux Mille Kilomètres à Cheval. - Notes et Croquis.
57716: GIRAUD, HORACE. - De l'inscription maritieme.
52779: GIRAUD, VICTOR, ENSEIGNE DE VAISSEAU. - Les Lacs de l'Afrique Équatoriale, 1883-1885.
1624: GISEVIUS, HANS BERND. - Bis zum bittern Ende. I: Vom Reichstagsbrand zur Fritsch-Krise. II: Vom Münchener Abkommen zum 20. Juli 1944.
19307: GITTINGER, MATTIEBELLE. - The Ship Textiles of South Sumatra: Functions and Design System.
63500: GIUNTINI, F. & D. BENTIVOGLIO. - Siena - Gratorio di S. Bernardino.
60315: GIVRY, A. - Over de breedte-waarnemingen. (Ann. Mar. Junij,1840).
20056: GJELLERUP, K. - De legende van de vernietiging door tooverij van de oorspronkelijke bevolking van het schiereiland Sármi op de Noordkust van Nieuw-Guinea en van de herbevolking van dit schiereiland.
2462: GJELLERUP, K. - De Saweh-stam der Papoea's in Noord Nieuw-Guinea.
670: GLADKOW, FJODOR. - Zement. Roman.
1547: GLADKOW, FJODOR. - Ugrjumow erzählt vom Zuchthaus.
68590: GLAISHER. - Glaisher's Luftballon-Fahrten, 1862 und 1863.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27