Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49477: BÖCKH, PHILIPP AUGUST. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
7920: BODDE, DERK. - Peking Diary. A Year of Revolution.
8806: BODDEN, MICHAEL H. - Utopia and the Shadow of Nationalism; The Plays of Sanusi Pane 1928-1940.
55009: BODE, JOHANN ELERT - Portrait engraving of Johann Elert Bode.
52708: BODEL NIJENHUIS, MR. J. T. - Nalezingen op eene verhandeling getiteld: "Geschiedkundig overzigt van de beoefening van Kunsten en Wetenschappen in Neérlands Indië" (Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaarfgang 1939).
19798: BODEMEIJER, CH. E. - Rapport naar aanleiding van de Nota betreffende het Tengger-gebied van den heer H. M. La Chapelle, opgenomen in deel XLI van het Tijdschrift voor Indische taal- land- en volkenkunde.
410: BODENSTEDT, FRIEDRICH. - Aus dem Nachlasse Mirza=Schaffy's. Neues Liederbuch.
15829: BODENSTEDT, FRIEDRICH VON, SCHRIFTSTELLER UND ORIENTALIST (1819-1892). - Autograph Letter, Meiningen, 17. Novbr 72.
53385: BODMER, KARL. - Portrait of Karl Bodmer.
35042: BODMER, KARL. - Portrait of Karl Bodmer.
33706: BOECK, KURT. - Indische Gletschertochten. Reizen en ontmoetingen in den Himalaya.
34164: BOECOP, M. J. F. BARON VAN. - In een cycloon op de Australische kust.
43855: BOEING. - Sea Knight, Marinen 11, Swedish Air Force.
35649: BOEING. - The american chopper the Vertel 107.
51846: BOEING. - Interior of the Boeing 727, during a test-flight.
35343: BOEING 707. - The Boeing 707 00-SJC of the Sabena, for the return of the Emperor and the Emperess to Japan.
49209: BOEING. - Boeings, different before delivery.
45512: BOEING. - B-52C Stratofortress, 42669, USAF.
45511: BOEING. - B-52C Stratofortress, 3490, USAF.
4621: BOEKE, PROF. DR. J. H. - De grenzen van het Indonesisch dorp. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
15417: BOEKE, PROF. DR. J.H. - De Nederlandse bestuurspolitiek in Indonesië, gezien door de ogen van een Engelsman.
1895: BOEKE, PROF. DR. J.H. - Vergelijking van Nederlandsch-Indië met Britsch-Indië op economisch gebied.
12525: BOEKE, J. H. - Three Forms of Disintegration in Dual Societies.
12416: BOEKE, J. H. - Het Institute of Pacific relations.
33660: BOELE VAN HENSBROEK, P. A. M. - Zuidelijk Spanje en een uitstapje naar Marokko.
33638: BOELE VAN HENSBROEK, P. A. M. - Spanje van Irun tot Madrid.
50772: BOELES, J. J. - Het groote Durga beeld te Leiden.
50743: BOELES, J. J. - De buddhistische iconografie van Noord-Thailand.
54870: BOELHOUWER, J. C. - Herinneringen van mijn verblijf op Sumatra's Westkust gedurende de jaren 1831-1834.
51875: BOENRAKOE. - Singers from the Boenkaroe performance at Kyoto.
19913: BOENTOE-BATOE. - Nota van toelichting omtrent het landschap Boentoe-Batoe, behoorende tot de federatie Doeri.
3472: BOER, H.B. DE. - Beschrijving van het stroomgebied van de rivieren in het rijk van Indragiri en de naburige kustlanden.
12289: BOER, D. W. N. DE. - Het Toba-bataksche verhaal van Si Tadjom Bolak en Si Radja Megangebang. (met een facsimilé).
31855: BOER, D. DE. - Het gebruik van cartogrammen bij het regionale onderzoek.
31918: BOER-D'ANCONA, HEDY DE. - De bewoner in het woononderzoek.
46629: BOER BIET. - De Bietenbouwers o.l.v. Boer Biet. K.R.O.-Hilversum. Foto van Wim K, Steffen.
34678: BOER, T. TJ. DE. - Een vliegreisje in het Land der Rijzende Zon.
18101: BOER, L. DE. - Vacantiecursus voor geografen, te Utrecht-De Bilt gegeven door het Kon. Ned.Meteor. Instituut, op 19, 20 en 21 April 1906.
31619: BOER, L. DE. - Geologische excursie van Wageningen naar Velp, op 22 en 23 Mei 1904.
19220: BOER, D. W. N. DE. - Zeden, gewoonten en wetten van Nai Pospos (Gecopieerd,) getranscribeerd, vertaald en gecommentarieerd.
1831: BOEREE, R.M. - De toekomstmogelijkheden voor de landbouw in tropisch Australië.
1836: BOEREE, R.M. - De extensieve runderteelt in Noord-Australië.
4540: BOERMAN, PROF. W.E. - Nog eens: Smeltwaterruggen.
2580: BOERMAN, PROF. W.E. - Stuifruggen of smeltwaterruggen?
2759: BOERMAN, PROF. W.E., IR. F.L.SCHLINGEMANN, IR. J.J.STIELTJES, IR. R.LOMAN, MR. J.M. KAN, PROF. IR. J.C.V. STAVEREN, J.H.F. HEIDENRIJK, R.DE BOER, R.SANTING & PROF. DR. E.V. EVERDINGEN. - Het verkeer in Nederland in de XXe eeuw.
18597: BOERMAN, W.E. - R. Schuiling *, 27 Mei 1854 - 21 Juni 1936.
2780: BOERMAN, W.E. - Smeltwaterruggen op de Veluwe.
5452: BOERMAN, W.E. - De scheepvaartbeweging van Nederlandsch Indië.
31753: BOERMAN, W. E., J. F. HAZEWINKEL, J. B. L. HOL, T. VINK, P. E. VAN BEMMEL, & K. OESTREICH. - De Geografische Kring. 1ste Vergadering op 24 Dec. 1915 te Utrecht. & Vergadering op 21 April 1916 te Utrecht.Jaarverslagen. Excursie naar de Lekstreek.
31818: BOERMAN, W. E. - R. Schuiling 1854 - 27 Mei -1934.
5357: BOEROE. - Militaire exploratie van het eiland Boeroe. (Mededeling).
31425: BOERS, W. - Over de vereeniging van het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische leger.
30658: BOERS, J. W. - Oud volksgebruik in het Rijk van Jambi.
30640: BOERS, J. W. - Iets over de Passumah-Landen op het eiland Sumatra.
30938: BOERS, J. W. - Bezoek ter hoofdplaatse van het Djambische rijk op Sumatra in 1834, door den toenmaligen resident van Palembang J. W. Boers.
6770: BOESCH, HANS. - Der mittlere Osten.
32216: BOESCH, H. - Bemerkungen zum Terrassen-Begriff.
51131: BÖESEKEN, M.J.H. - Iets over de irrigatie in Midden-Azxië.
51149: BÖESEKEN, M.J.H. - De ontwikkeling van scheepvaart en scheepsbouw in de Groninger veenkoloniën.
31642: BÖESEKEN, M.J.H. - De depressie van Toerfan.
18163: BÖESEKEN, M.J.H. - Het uitdrogings-proces der aardoppervlakte.
18096: BÖESEKEN, M.J.H. - Iets over Sachalin.
18119: BÖESEKEN, M. J. H. - Geologie en geographie op het 11de natuur- en geneeskundig congres.
35043: BOETZEL, ERNEST PHILIPPE. - Portrait of Ernest Philippe Boetzel.
19174: BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C. W. TH. BARON VAN. - De geschiedenis van de Maleische bijbelvertaling in Nederlandsch-Indië.
19241: BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C. W. TH. BARON VAN. - Albertus Christiaan Kruyt (geboren te Soerabaia 10 October 1869, overleden te 's-Gravenhage 19 Januari 1949).
1257: BOGEN, HELLMUTH. - Psychologische Grundlegung der praktischen Berufsberatung. Ein Lehr- und Handbuch.
17602: BOGOTTA. - On the Road from Bogotta to Villa Vincenzio.
12514: BÖHTLINGK, F. R. - De verhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging in Indonesië sedert 1945 en in de toekomst.
12411: BÖHTLINGK, F. R. - De nieuwe eenheidsstaat.
18420: BOI, W.H. - View on a group of eastern buildings.
33665: BOILLOT, LÉON. - Naar de Mijnen van Klondike.
53173: DU BOIS, PIERRE JEAN FERDINAND. - Portrait of Pierre Jean Ferdinand Du Bois, after a photograph of Pierre Jean Ferdinand Du Bois, Directeur-Général de la Caisse d'Epargne Postale des Pays-Bas.
30981: DU BOIS, J. A. - De Lampongsche distrikten op het eiland Sumatra.
4658: BOISSEVAIN, DR. H. - Vervorming van rivierbochten onder invloed van de strooming.
5494: BOISSEVAIN, DR. H. - Aardrijkskunde uit de lucht. Peru.
3017: BOISSEVAIN, DR. U.PH. - De geografische factor in de geschiedenis der oudheid.
3043: BOISSEVAIN, DR. H. - De riviervormen in sedimentatiegebieden.
7001: BOK, EDWARD W. - The Americanization of Edward Bok. The autobiography of a dutch boy fifty years after.
2289: BOK, R. - Heeft Peary de Noordpool bereikt?
46109: BOL. - Portrait du Vice-Amiral Engel de Ruijter.
33569: BOLAND, HENRI. - Land en volk van de Kanaaleilanden.
53948: BOLAND, HENRI. - Les Iles de la Manche (Moeurs et Paysages).
9645: BÖLCKE, OSWALD. - Een held in de lucht. Oswald Bölcke's ervaringen als vechtvlieger.
12427: BOLDINGH, L. G. - Bevolkingscijfers van Zuid-Nieuw Guinea.
50132: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De muiterij op ,,de Zeven Provinciën". - Regeeringsverklaring en interpellatie van den heer Drop.
50137: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - De muiterij op ,,De Zeven Provinciën". - Suriname. - Curçacao.
50246: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. Financiën en volksgezondheid. - Budgetaire mogelijkheden. - Wat het moederland gedaan heeft. - Marine en leger. - Nieuw-Guinea. - De afgelaste reis. - Verbetering te bespeuren?
50379: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Militaire debatten bij de behandeling van de Defensie-Begrooting en de Dienstplichtwet in de Eerste Kamer en naar aanleiding van de Indische Begrooting in de Tweede Kamer (.....).
50314: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Marine en Defensiefonds.
50301: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verlaagd invoerrecht en verhoogde accijns. - Van volwaardige sigaretten, krètèk-sigaretten en straatjes. - Toekomstige defensieproblemen. - De oud-gepensionneerden. - Korting op Indische pensioenen. - Uitvoerrechten op ondernemingsrubber.
50280: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het uitvoerrecht op ondernemingsrubber. - Voedselschaarschte? - Het suikervraagstuk. - De Sumatra.
50272: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I. De financieele toestand. - Salarisverlaging in het verleden en in de naaste toekomst. - De vijf etappen. - Geen renteloos voorschot. - Het rubbervraagstuk. - Moederlanfsche stam.
50451: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De versterking der verdediging van Nederlandsch-Indië bij de Defensie-begrooting, die der verdediging van Curaçao bij de begrooting van Koloniën behandeld (.....).
50462: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer (.....).
50422: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Olie-concessies en olie-reserve. - Het defensie-uitvoerrecht. - Goedkooper couranten-drukpapier.
50397: BOLHUIS, J. J. VAN. - Na veertig jaren regeeren van H. M. Koningin. Herinneringen en indrukken.
50389: BOLHUIS, J. J. VAN - Indië en de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. - De financieele toestand. - Stijgende uitgaven. - Late behandeling. - Het weerstandsvermogen der bevolking. - Industralisatie, agrarisatie en kolonisatie. - Is er een Indo-Europeesche kwestie? - Dominion-status of Rijksraad. - Het rubberuitvoerrecht. - De verdediging van Nederlandsch Indië.
50334: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50320: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De begrooting van Nederlandsch-Indië. - Koersend naar een sluitende begrooting. - Obstakels. - De schuldenlast. - De vijf stappen. - De olieheffing. - Wat deed het moederland? - Kan Nederland bijspringen? - Ir. Feber als boeman. - Arbeidsinspectie. - Industrialisatie. - Voedselschaarschte. - Onderwijs. - Defensie. - Het beleid vanb den Gouverneur-Generaal.
49851: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - Wat al en niet veranderd is. - De Volksraad. - Ministerieele verantwoordelijkheid. - De Gouverneur-Generaal en zijn bestrijders. - Geen felle critiek in de Tweede Kamer. - Het Inlandsche en het Europeesche gevaar. - Ministerieele lyriek en nuchtere werkelijkheid.
49845: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nieuwe Olie-Contracten.
49854: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting II. - Bestuurshervorming. - Zending en missie. - Erfpachtgronden. - Indisch en imperiaal belang. - Financiën. - De soc.-dem. verloochenen de leuze: ,,Los van Nederland".
49875: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië in ons parlement, 50 jaren geleden en thans.
49866: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling.
49924: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I.
50007: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Voorpostengevecht. - Onze Marine. - Curaçao.
49935: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling: heeft de heer Colijn in de Eerste kamer den oorlog verklaard?
50011: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Surinaamsche begrooting.
50017: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer. - Langdurige beraadslagingen. - Minister de Graaff onvriendelijker in de afdeelingen dan in openbare vergadering begroet. - De bestuurshervorming: in hoeverre hebben de Staten-Generaal recht op meespreken? - Mr. Joekes bondgenoot en bestrijder tegelijk. - Ir. Feber straft Prof. Steger af en reikt den heer Colijn (denkbeeldig) de hand.
50126: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het opcenten-voorstel in de Tweede en in de Eerste Kamer. - Thee en bier: een antithese? - Indische opcenten! - Wat ons nog wacht.
50041: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Vlootwet of Vlootplan? - Interpellatie-Cramer over de geinterneerden aan den Boven-Digoel. - Overeenkomst met de Kon. Paketvaart Maatschappij. - De poenale sanctie.
50054: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Interpellatie-Albarda naar aanleiding van de zending van een torpedobootjager naar Sjanghai en over de wenschelijkheid van maatregelen tegen credietverleening en tegen leveranties van oorlogstuig aan de oorlogvoerenden in het Verre Oosten. - Begrooting van Suriname.
50027: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer.
50022: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De poenale sanctie. - Verleden, heden en toekomst. - Nieuwe plannen der planters. - De psychische werking. - Wat er ontbreekt. - De aanslagen. - Een wekelijksche rustdag. - De loonen. - De wonderlijke vaderlandsliefde van den heer Kupers. - Wat de minister zich voorstelt. - Diverse onderwerpen. - Oud-gepensioneerden. - Financieele toestand. - De nationalistische beweging. - De houding der S.D.A.P.
50228: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De tijdelijke korting op de Indische pensioenen: een succes voor Minister Colijn. Hoofdstuk XI (Koloniën): Curaçao. Wijziging van het tarief van invoerrechten in Ned.-Indië.
50233: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50238: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer.
50199: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het crisis-Kabinet Colijn.
50329: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Bestuurshervorming in de Buitengewesten. Aanvankelijk worden nog geen Gouverneurs doch Regeerings-commissarissen benoemd.
50247: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verdeeliong van de Vlootkosten. - Defensie-uitgaven. - Hoofdstuk XI. (Departement van Koloniën). - Opsporing en ontginning van aardolie op Nieuw-Guinea.
50337: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting: Opgewekte verwachtingen en kans op tegenvallers. - Depreciatie-vreugd en depreciatie-wee. - Na zeven magere jaren. - Nog niet alles couleur de rose. - De eerstem ,,mijlpaal" bereikt. - Het schuld-accres beeindigd. - Opleving in de cultures. - Uitvoer-overschot. - Steun van het moederland. - Economische samenwerking. - Wrijvingsmogelijkheden. - Industralisatie. - Aardolie, - Tijdelijk extra-uitvoerrecht. - Rubberfonds. - Herberekening van de pensioenen. - Oorlog en Marine. - De Marinereserve. - Wijziging van de Nederl. Dienstplichtwet. - De Eerste Kamer over critieke dagen in 1936. - De bestuurswisseling. - Interpellatierecht. - Geen Dominion-Status.
50384: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nadere beschouwing over de begrootingsdebatten in de Tweede Kamer. - Veranderd aspect. - 1937 boven verwachting goed, 1938 in nevelen gehuld, 1939 niet zonder pessimisme tegemoet gezien. - Is het budget voor 1938 ,,reëel en normaal"? - Economisch verweer en internationale samenwerking. - Agrarisatie en industralisatie. - Economische samenwerking. - Contingenteering en tariefsherziening. - Salarissen en loonen. - De aardolie. - Kolonisatie op Nieuw Guinea of elders? - Grondrechten en bestuurshervorming. - Vakonderwijs, volksschool en vervolgschool. - Hollandsch-Inlandsch onderwijs. - Calvinisme in de Oost? - Artikel 177. - De petitie-Soetardjo. - Diverse onderwerpen. - Verlicht en bezwaard gemoed.
50639: BOLINDER, GUSTAF. - Einiges über die Motilon-Indianer der Sierra de Perijá (Kolumbien, Südamerika).
19010: BOLINGII, FRIDERICI. - Oost-Indisch reisboek. Uit het Deensch vertaald door Mej. Joh. Visscher.
51130: BOLK, PROFESSOR. - De antropolgische betekenis van het grijze oog.
932: BÖLL, HEINRICH. - Entfernung von der Truppe. Erzählung.
935: BÖLL, HEINRICH. - Das Vermächtnis. Erzählung.
693: BÖLL, HEINRICH. - Haus ohne Hütter. Roman.
681: BÖLL, HEINRICH. - Als der Krieg ausbrach. Als der Krieg zu Ende war. Zwei Erzählungen.
1550: BÖLL, HEINRICH. - Haus ohne Hütter. Roman.
1633: BÖLL, HEINRICH. - Fürsorgliche Belagerung. Roman.
1511: BÖLL, HEINRICH. - Ende einer Dienstfahrt. Erzählung.
937: BÖLL, HEINRICH. - Frankfurter Vorlesungen.
938: BÖLL, HEINRICH. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman.
58338: BOLOGNESI, ANGELO CASTEL- & GUILLAUME LEJEAN. - Voyage au Fleuve des Gazelles (Nil Blanc), 1856-1857. & Gondokoro, esquisse d'un voyage au Nil Blanc, 1861. (All-published).
57589: BOLS. - Notice sur la Colonie Anglaise de l'Ile Maurice & Notes sur la Réinion. Industrie sucrière, commerce, agriculture, immigration.
18973: BOLSIUS S. J., A. - K-uma of -ku-ma? & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma.
19035: BOLSIUS, S. J. A. - Eenige aanteekeningen bij de Minahasische Pandagian-Legende.
19046: BOLSIUS, S.J., A. - Over de vormveranderingen van het lidwoord in het Tontemboan.
34887: BOLSWARD. - Raadhuis te Bolsward. Detail.
34886: BOLSWARD. - Raadhuis te Bolsward. Zijgevel.
34898: BOLSWARD. - Deur der Raadzaal te Bolsward.
13092: BOMBAY. - Victoria-station.
32080: BOMBAY. - Bhendy Bazaar.
32079: BOMBAY. - Esplanada Road.
33129: BOMBAY. - Bombay en het eiland Elephanta.
13093: BOMBAY. - Busy Street-scene.
58080: DE BON. - Les ports militaires de la France. Cherbourg.
31954: BON, J. - Hydrologische veldkenmerken langs de westflank van de Peelhorst.
60121: LE BON, GUSTAVE. - Een uitstapje naar het Tatragebergte.
33489: LE BON, GUSTAVE. - Reis in Nepal.
53872: LE BON, GUSTAVE. - Excursion Anthropologique aux Monts Tatras.
52783: LE BON, GUSTAVE. - Voyage au Népal. Chargé par le Ministère de l'Instruction Publique d'une Mission Archéologique dans l'Inde.
18018: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - Une Excursion en Corse.
6707: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - La Nouvelle-Guinée. IVe Notice. Le Golfe Huon.
57700: BONARD, CONTRE-AMIRAL. - Expédition de Cochinchine. Prise de Bien-Hoa et de Baria. Prise de Vinh Long.
57823: (BONARD). - Cochine Française. Expédition de Go-Cong.
57778: BONARD. - Exploration du Grand Fleuve du Cambodge (Septembre 1862) & Le Royaume du Cambodge.
30632: BONDJOL. - Bondjol.
7077: BONET-MAURY, G. - L'Islamisme et le Christianisme en Afrique.
15697: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on Mount.
15699: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on river and small mountain.
27515: BONFILS, FÉLIX. - Elisa's fountain.
13946: BONFILS, FÉLIX. - Groupe d'habitants de Gaza.
13957: BONFILS, FÉLIX. - Joueurs du violons bedouins.
15698: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Panorama on town.
15695: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on Building.
15696: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Panorama on village.
15694: BONFILS, FELIX. - (Palestine). View on Wall.
15693: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Panorama on town.
15691: BONFILS, FELIX. - Covent du Mont Carusel.
15690: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Vue intérieur. (Olive-mountain).
15689: BONFILS, FELIX. - Convent de Mar-Saba.
15688: BONFILS, FELIX. - (Palestine). Citywall on river (pool).
15687: BONFILS, FELIX. - St. Joan d'Acre.
13951: BONFILS, FÉLIX. - Femmes bédouinnes.
13956: BONFILS, FÉLIX. - Cheick musulman.
13949: BONFILS, FÉLIX. - Jeune fille du Liban en costume de fête.
13950: BONFILS, FÉLIX. - Indigénes moulant du blé à Jéruisalem.
13948: BONFILS, FÉLIX. - Femme arabe au promenade.
12878: BONFILS, FÉLIX. - Arabian musicians. Cairo.
27513: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale d'Hebron.
27514: BONFILS, FÉLIX. - Wadi-el-Kelt: couvent St-Elie.
27512: BONFILS, FÉLIX. - Palestine. Small temple.
27510: BONFILS, FÉLIX. - Grotte de la Nativité, la chrêche.
27511: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale des vasques de Salomon.
27509: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de Bethany.
27508: BONFILS, FÉLIX. - (.....) les deux tours.
27507: BONFILS, FÉLIX. - La mer Morte et les Montagnes de Judée.
27506: BONFILS, FÉLIX. - Courbe et cours du Jourdain.
27504: BONFILS, FÉLIX. - Jéricho, pris de la tour.
27505: BONFILS, FÉLIX. - Khan-el-Ahmar.
15700: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. View on garden and wall.
27516: BONFILS, FÉLIX. - Grotte de la Nativité.
27537: BONFILS, FÉLIX. - Village de Siloé.
27538: BONFILS, FÉLIX. - Tour de David et d'Hippicus.
27536: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem. Facade du Saint-Sépulchre.
27534: BONFILS, FÉLIX. - Bazar de Jaffa.
27535: BONFILS, FÉLIX. - Escalier allant au St-Sépulchre.
27533: BONFILS, FÉLIX. - Tours des 40 martyrs à Ramleh.
27527: BONFILS, FÉLIX. - Porte de Damas.
27528: BONFILS, FÉLIX. - Eglise de la Nativité, intérieur.
27526: BONFILS, FÉLIX. - Ecuries de Salomon.
27525: BONFILS, FÉLIX. - Tombeau de la Vierge et grotte de l'agonie.
27523: BONFILS, FÉLIX. - Tomb of David.
27524: BONFILS, FÉLIX. - Champ du Sang ou vallée de Hinnom.
27522: BONFILS, FÉLIX. - Jardin de Gethsemané, vue generale.
27520: BONFILS, FÉLIX. - Vallée des Tombeaux de Josphat.
27521: BONFILS, FÉLIX. - Mont des Oliviers.
27519: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de l'emplacement du temle de Salomon.
27548: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem, XII et XIII Stations, le Calvaire, autel grece.
27546: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem, mosquée El-Aksa.
27544: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de la mosquée d'Omar.
27545: BONFILS, FÉLIX. - Porte dorée, extérieur.
27543: BONFILS, FÉLIX. - Intérieur de la mosquée d'Omar, le Rocher.
27540: BONFILS, FÉLIX. - Ruelle allant au palais d'Hérode.
27541: BONFILS, FÉLIX. - Jerusalem. V Station.
27547: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem, Intérieur du St.-Sépulchre.
27549: BONFILS, FÉLIX. - Vue de Jérusalem, prise du Mt. des Oliviers.
32820: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Intérieur du tombeau de la Vierge.
32822: BONFILS, FELIX. - Couvent du Mt. Carmel.
32821: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Eglise du Pater, intérieur du couloir.
32823: BONFILS, FELIX. - Intérieur de la mosquée d'Omar. Le Rocher.
32824: BONFILS, FELIX. - Details intérieur de la mosquée El Akbar.
32826: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Intérieur de la Mosquée el Akbar.
32825: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Mosquée el Akbar, Intérieur.
32829: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Le Calvaire. Intérieur.
32827: BONFILS, FELIX. - Chapelle de Sainte-Heléne dans la basilique. Jérusalem.
32835: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Pierre de l'onction.
32834: BONFILS, FELIX. - Intérieur du Saint-Sépulcre XIV. (Jérusalem).
32832: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Eglise.
32833: BONFILS, FELIX. - Chapelle de H. D. sept Douleurs à Jérusalem.
32831: BONFILS, FELIX. - Eglise de l'Ecce-homo. (Jérusalem).
32828: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Saint-Sepulore. Intérieur.
32836: BONFILS, FELIX. - Cathédrale greque dans le St-Sépulcre. (Jérusalem).
32838: BONFILS, FELIX. - Palestine. Intérieur de la chapelle Mensa-Christi à Nazareth.
32837: BONFILS, FELIX. - Palestine. Intérieur de l'Eglise de l'Anonciation à Nazareth.
32839: BONFILS, FELIX. - Grotte de la nativité, la Crêche.
32840: BONFILS, FELIX. - Grotte de la nativité.
32841: BONFILS, FELIX. - Jérusalem. Intérieur de l'Eg;ise St. Sauveur.
35419: BONFILS, FÉLIX. - Ruelle allant au Palais d'Herode - Lane leading to Herod's palace.
32842: BONFILS, FELIX. - Grotte de l'Agonie. Jérusalem.
51443: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Maison du Mauvais Riche.
32848: BONFILS, FELIX. - Vue générale de grande cour.
51445: BONFILS, FELIX. - Balbec. Temple de Soleil.
51452: BONFILS, FELIX. - Jerusalem. Wailing Wall, with two jews looking away from the wall.
52304: BONFILS, FÉLIX. - Groupe de Bédouines Syriennes.
52300: BONFILS, FÉLIX. - Balbek, Vue des deux temples.
27551: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem. Porte de Jaffa, extérieur.
13947: BONFILS, FÉLIX. - Groupe de Bédouines Syriennes.
27518: BONFILS, FÉLIX. - Tombeaux des rois, cour intérieur.
27517: BONFILS, FÉLIX. - Grotte de Jérémie et établissement St-Etienne.
27531: BONFILS, FÉLIX. - Mosquée El-Akasa, Intérieur.
27530: BONFILS, FÉLIX. - Vue générale de Bethléem, du puite de David.
27539: BONFILS, FÉLIX. - Réservoir d'Ezéchias.
27532: BONFILS, FÉLIX. - Jaffa, vu de la mer.
27542: BONFILS, FÉLIX. - Arc de l'Ecce Homo.
27550: BONFILS, FÉLIX. - Mur des Juifs un vendredi.
32830: BONFILS, FELIX. - Eglise de la flagellation. (Jérusalem).
51451: BONFILS, FELIX. - Damascus. Wall.
27552: BONFILS, FÉLIX. - Jérusalem. Route de Bethléem, prise de la porte de Jaffa.
57649: BONJOUR, M. - Les batiments cuirassés de l'Angleterre. Essai du Warrior.
35044: BONNASSIEUX, JEAN-MARIE BIENAIMÉ. - Portrait of Jean-Marie Bienaimé Bonnassieux.
35045: BONNAT, LÉON. - Portrait of Léon Bonnat, by Mulnier.
28477: BONNE, M. - Isles de la Reine Charlotte.
28478: BONNE, M. - Terre de Kerguelen, appellée par M. Cook Isle de la Désolation. (Insert maps:) Isles découvertes par M. Marion du Dresne. Isles du Prince Edouard, Plan du Port Palliser. Plan du Havre de Noël.
28248: BONNE, RIGOBERT. - Plan de la Baye de l'Aventure sur la Terre Van-Diemen & Vue du Côté Méridional de l'Aventure.
35046: BONNEGRACE, CHARLES ADOLPHE. - Portrait of Charles Adolphe Bonnegrace, by Berthaud.
57697: BONNY. - Un voyage à Bonny (Côte occidentale d'Afrique).
36284: BONT, PETRUS ANTONIUS FRANCISCUS DE. - Portrait of Petrus Antonius Franciscus de Bont, after a photograph by F. Reissig, Breda, with short biography of Petrus Antonius Franciscus de Bont, Fabricant de Cacao, Chocolat et Sucreries, Breda.
53924: BONVALOT, M. - De Paris au Tonkin. A travers le Tibet Inconnu, 1889-1890.
20290: BOOBERG, G. - De grondanalyse in dienst der archaeologie.
31984: BOODE, E. P. - Overzichtskaart Technische Hogeschool Delft.
31997: BOODE, M. F. - De rivierkaart in gewijzigde vorm.
18691: BOOGAARDT, T. C. - Moko-Moko in 1840.
12181: BOOMGAARD, PETER. - The Development of Colonial health Care in Java; An Exploratory Introduction.
1962: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De noorderarm van het eiland Celebes van Paloe tot Bwool.
1990: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De berglandschappen behoorende tot de onderafdeeling Paloe van Midden-Celebes. (Koelawie, Lindoe, Tobakoe, Tolé, Benasoe).
3936: BOONSTRA VAN HEERDT, R. & L. WEBER. - De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes.
4222: BOOT, W. G. - Korte schets der Noord-kust van Ceram. met een inleiding door C. M. Pleyte Wzn.
41572: BOOTH, J. S. - Portrait of John Stanley Booth, with a manager of Saunders-Roe (?).
15146: BOOTH, W. P. - Portrait of Mr. C. & H. Newbould.
15152: BOOTH, W. P. - Portrait of Mr. C. Newbould.
8748: BOOTSMA, N. - The Discovery of Indonesia; Western (non-dutch) Historiography on the Decolonization of Indonesia.
31783: BOOY, THEODOOR DE. - Onder de Motilone's van de Sierre de Perija (Venezuela).
30131: BOR, A. C. VAN DEN, L. DE SCHEEMAKER & J. C. F. VIGELIUS. - Bijdragen tot de kennis van Sumatra's Noord-Oostkust. I. Rapport over eene reis van Tandjong Balei naar de omstreken van Pasir Mendagei, Bovenlanden van Asahan. II. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar de marktplaats (Pedagangan) der Lima Laras, vier dagreizen de rivier van Batoebara opwaarts gelegen. III. Memorie van overgave van het bestuur over de afdeeling Panei en Bila. IV. Nota betreffende het landschap Batoebarah. V. Extrakt uit eene aanteekening van den kontroleur van Panei en Bila.
19669: BOR, R. C. VAN DEN. - De Lijang Na Moewap en de legende daaraan verbonden.
53576: BORABODOER. - Bas-Reliëf.
50522: BORCHARDT, PAUL. - Papierabformungen von Monumenten. Winke für Reisende.
33948: BORDEAUX, ALBERT. - In een zilverdistrict van Mexico.
58414: BOREL, HENRI. - Opmerkingen over de ontworpn ,,Nieuwe Regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen". & Repliek aan den heer Henri Borel, door J. J. M. de Groot.
34013: BOREL, DR. - Een maand op Majorca.
50955: BORGMAN, A. - Een drietal opmerkingen, gemaakt op eene kleine excursie door Noord-Overijsel.
30080: BORIE. - Notice sur les Mantras, tribu sauvage de la Peninsule Malaise.
46608: BORIN, CAV UFF. A.. - Portrait of a singer.
50676: BORK, FERDINAND. - Planetenreihen.
50809: BORK-FELTKAMP, A. J. - De oudste vrouw van Java
6496: BORK-FELTKAMP, ADÈLE JEANNETTE VAN. - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chineezen.
30602: BORNEO. - Iets over de Daijakkers. & Uitreksel uit een brief van Sambas. (Over de Daijakkers).
29922: BORNEO. - Bijdrage tot de kennis van Borneo's Noordoosthoek. Eerste, tweede en derde gedeelte.
19432: BORNEO. - Uittreksel uit een Rapport van den Kolonel, Resident der Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo, van 30 September 1863.
35551: BORNEO. - Map of Borneo, 1 : 2 000 000.
986: BORNSTEIN, PAUL. - Der junge Hebbel. Wesselburen. Lebenszeugnisse und dichterische Anfänge.
8369: BOROFSKY, R. - Power, Authority and Disease: a structural analysis.
8635: BORSBOOM, AD. - The Savage in European Social Thought: A Prelude to the Conceptualization of the Divergent Peoples and Cultures of Ausralia and Oceania.
8543: BORSBOOM A. P. AND H. DAGMAR. - Cultural Politics: Two Case Studies of Australian Aboriginal Social Movements.
50508: BÖRSCHMANN, ERNST. - Ein vorgeschichtlicher Fund aus China (Provinz Schantung).
49736: BORSELEN, JAN WILLEM VAN. - Krijttekening van den kunstenaar, van welke de heer Ledeboer de voltooide schilderij bezit.
49738: BORSELEN, J. W. VAN. - Portrait of Jan Willem van Borselen.
49737: BORSELEN, JAN WILLEM VAN. - Eene studie naar de natuur, eenige boomen voorstellende.
20372: BORST, L. - Twee Soendasche Amir Hamzah-verhalen.
20421: BORST, L. - Abdoelsamad.
40109: BORTON, A.E. - Vice Marshall A. E. Borton, with Miss Penelope Jackson, Miss Roma Ahem and Princess Mathilde Windisch zu Graetz, before the circuit-flight on 23.08.1935 in Amsterdam, in front of an aircraft.
40108: BORTON, A.E. - Vice Marshall A. E. Borton, with Miss Penelope Jackson, Miss Roma Ahem and Princess Mathilde Windisch zu Graetz, before the circuit-flight on 23.08.1935 in Amsterdam.
3682: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1901.
3689: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1902.
3706: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1904. & De phytophaenologische kaarten van Prof. Egon Ihne.
3716: BOS, DR. H. - Phyto-paenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1905. Met naschrift.
3820: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1909.
3783: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1908.
3852: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1910.
3888: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1911.
3930: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1913.
4149: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1907.
8646: BOS, G. - Cariben (paragoto's?) aan de Perica.
2861: BOS, J. - Het vraagstuk van de bedrijfsvergroting in de landbouw, gebrek aan grond, overschot aan gebouwen.
51075: BOS, H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1903.
3553: BOS, P.R. - De taak der phyto-phaenologie voorheen en thans. En: Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1895.
2842: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1896.
3628: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1899.
3603: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1898.
4256: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1894.
3656: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1900.
4272: BOS, P.R. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1897.
3920: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1912.
31623: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1903.
18123: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1906.
49681: BOSBOOM, JOHANNES. - Portrait of Johannes Bosboom.
49680: BOSBOOM, JOHANNES. - Landschapstudie in Drenthe, bij Zuidlaren.
18902: BOSBOOM, H. D. H. - Een bezoek aan eenige tempelruïnen in Midden Java in 1791.
30356: BOSBOOM, H. D. H. - Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie.
19819: BOSBOOM, H. D. H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie.
29345: BOSBOOM, H. D. H. - Tempelwachters te Prambanan?
19741: BOSBOOM, H. D. H. - Oude woningen in de stad Batavia. & Aanvulling van het opstel over ,,Oude woningen in de stad Batavia", door J. Brandes.
30384: BOSBOOM, H. D. H. - Opgave van calques en reproducties naar kaarten en plattegronden aanwezig in het Rijksarchief te 's Gravenhage en in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, aan het Bataviaasch Genootschap toegezonden.
30365: BOSBOOM, H. D. H. - Het verdwenen Waterkasteel te Djokdjokarta.
30394: BOSBOOM, H. D. H. - Een buitenverblijf of ,,Thuyn" nabij Batavia in de 18de eeuw.
30572: BOSBOOM, H. D. H. - De oorsprong van de kwartierstraat in Oud-Batavia.
49679: BOSBOOM, JOHANNES. - Deel in het Gooi.
49678: BOSBOOM, JOHANNES. - Choor der Groote Kerk te 's-Gravenhage.
20236: BOSCH, F. D. K. - Een oorkonde van het Groote Klooster te Nalanda.
20385: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. P. V. van Stein Callenfels 4 September 1883 - 26 April 1938.
30479: BOSCH, F. D. K. - De Inscriptie op het Aksobhya-beeld van Gondang Lor.
20340: BOSCH, F. D. K. - Het bronzen Buddha-beeld van Celebes' Westkust.
20288: BOSCH, F. D. K. EN C. C. F. M. LE ROUX. - Wat te Parijs verloren ging.
20302: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. J. W. IJzerman. Eerelid van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
33681: BOSCH, G. - Een voetreisje in Zwitserland.
30053: BOSCH, C. J. - Aanteekeningen over de Afdeeling Bondowoso (Residentie Bezoeki).
49876: BOSCH, F. D. K. - Onze kennis van de Oud-Javaansche kunst, vijftig jaar geleden en thans.
7995: BOSCH, F. D. K. - De inscriptie op het Manjuçri-beeld van 1265 Çaka.
8236: BOSCH, F. D. K. - Indra's strijd met Vrta.
8144: BOSCH, F. D. K. AND B. DE HAAN. - The Oldjavanese bathing place Jalatunda.
12296: BOSCH, F. D. K. - De laatste der Pandawa's.
12244: BOSCH, F. D. K. - C. C. Berg and ancient Javanese history.
19216: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. N. J. Krom, 5 September 1883 - 8 Maart 1945.
19175: BOSCH, F. D. K. - Een maleische inscriptie in het Buitenzorgsche.
29523: BOSCH, F. D. K.L - De Bhadracari afgebeeld op den hoofdmuur der vierde gaanderij van den Baraboedoer.
29558: BOSCH, F. D. K. - Guru, drietand en bron.
29572: BOSCH, F. D. K. - Çrivijaya, de Çailendra- en de Sanjayavamça.
29586: BOSCH, F. D. K. - Uit het grensgebied tussen Indische invloedssfeer en oud-inheems volksgeloof op Java.
29701: BOSCH, F. D. K. - Een oudheidkundige benadering van het Brahman-probleem.
29708: BOSCH, F. D. K. - De mythische achtergrond van de Kèn Angrok-legende. Korte mededelingen.
29711: BOSCH, F. D. K. - De Asvin-Goden en de Epische Tweelingen in de Oudjavaanse kunst en literatuur.
20156: BOSCH, F. D. K. - Fragmenten eener vertaling van den Nagarakretagama, door wijlen Dr. J. L. A. Brandes.
20152: BOSCH, F. D. K. - Kumbhawajrodakena en Toyeng Kundi sangkeng Langit.
20058: BOSCH, F. D. K. - Een Onderscheiding van staande en zittende Budha-figuren op de Reliefs van de Borobudur en elders.
20191: BOSCH, F. D. K. - Boekaankondiging: Archeologisch onderzoek in Nederlandsch-Indië III. Beschrijving van de Barabudur, samengesteld door N. J. Krom en T. van Erp, 1920. & Toevoeging: Het Awatamsakasutra, de Gandawyuha en Barabudur.
20274: BOSCH, F. D. K. - De stichtingsoorkonde van Kalasan.
31460: BOSCH, F. D. K. - Een oud-Chineesche methode om abklatschen te vervaardigen.
30482: BOSCH, F. D. K. - Het Lingga-Heiligdom van Dinaja. Met naschrift van B. Schrieke.
33837: BOSCH, G. - Auvergne. (Puy de Dôme en Cantal).
33809: BOSCH, G. - De Tarentaise.
50782: BOSCH, F. D. K. - In memoriam Dr V. I. van de Wall.
39097: BOSCH, F. D. K. - De spuierreliëfs van Djalatoenda.
49803: BOSCH, F. D. K. - De Inscriptie van Keloerak.
49805: BOSCH, F. D. K. - Bookreview: Dr. W. F. Stutterheim, A javanese Period in Sumatran History, Surakarta 1929.
33792: BOSCH, G. - Door Engadin te voet over den Val Viola-pas en het Stilfser Joch naar Davos.
8466: BOSCH, F. VAN DEN. - Der javanische Mangsakalender.
30498: BOSCH, F. D. K. - Sylvain Lévi 1863-1935.
20164: BOSCH, F. D. K. - Jîrnnoddhâra. Mededeeling.
29998: BOSCH, C. J. - Uitbarstingen der vulkanen Idjin en Raun (Banjoewangi).
29063: BOSCH, J. VAN DEN. - Memorie van den Commissaris-Generaal J. van den Bosch 1834. Verslag mijner verrigtingen in Indië, gedurende de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833.
33859: BOSCH, G. - Zuid-Tirol.
33902: BOSCH, G. - Zuid-Beieren en Vorarlberg.
33911: BOSCH, G. - York.
33921: BOSCH, G. - Yorkshire.
33747: BOSCH, G. - Nog een voetreisje in Zwitserland.
33887: BOSCH, G. - Door Noorwegen.
30984: BOSCH, W. - Antwoord aan de heeren J. C. Baud en H. Stolte.
31264: BOSCH, W. - De Minister van Staat J. J. Rochussen als publicist in 1862 en als Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië in 1845-1851.
31018: BOSCH, W. - De tabaks-kultuur en de welvaart der bevolking. Een antwoord aan den heer C. Vreede.
31167: BOSCH, W. - De vooruitgaande welvaart van Nederlandsch Indië, getoetst aan de tabellen van den Minister van Koloniën.
31033: BOSCH, W. - De waarheid en de heer van Blommestein.
31199: BOSCH, W. - De vrije en gedwongen arbeid der Javanen feitelijk toegelicht.
29775: BOSCH, W. - Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef?
29811: BOSCH, W. - Toelichting op de redevoering van den minister van Kolonën over het adres van Dr. W. Bosch.
31371: BOSCH, W. - Is de welvaart der Javanen onder het cultuurstelsel toegenomen?
31228: BOSCH, W. - Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben.
31209: BOSCH, W. - De zoutkwestie op Java nader toegelicht.
31152: BOSCH, W. - De welvaart der Javanen, volgens de Ministeriëele verslagen. & Eene brochure over ,,de welvaart der Javanen", door hare eigen cijfers en argumenten gelogenstraft.
30975: BOSCH, W. - De waarde van statistieke opgaven omtrent Java.
3035: BOSCH, DR. C.A. VAN DEN. - Het ontstaan van caldera's.
31262: BOSCH, W. - Het budget der ,,koloniaal-radikalen" en hunne beginselen volgens de geschiedenis.
30991: BOSCH, W. - Een verzoek aan den heer van Blommenstein.
2448: BOSCHMA, PROF. DR. H. - Voorloopig verslag over het verzamelen van dieren gedurende de expeditie van het K.N.A.G. naar Nieuw-Guinee in 1939.
33751: BOSCQ DE BEAUMONT, GASTON. - Een zending naar Acadië.
52273: BOSPHORUS. - Panoramic view.
52271: BOSPHORUS. - Panoramic view.
19433: BOSQUET, J. - Verovering van Ternate door de Engelschen in 1810.
53174: BOSSCHA, JOHANNES. - Portrait of Johannes Bosscha, after a photograph by Fot: Cordes, Haarlem of Johannes Bosscha, Ancien Direcreur de l'Ecole Polytechnique de Delft et Secrétaire de la Société Hollandaise des Sciences.
30030: BOSSCHER, C. - Bijdrage tot de kennis van het Oostelijk gedeelte van Ceram en omliggende eilanden.
29995: BOSSCHER, C. F. - Het landbezit in het zuidelijk gedeelte van den Molukschen Archipel.
30018: BOSSCHER, C. EN P. A. MATTHIJSSEN. - Schetsen van de Rijken van Tomboekoe en Banggaai, op de Oostkust van Celebes.
5487: BOSSCHER, C., C. DE GROOT, C. M. KAN, C.E. VAN KESTEREN, A.O. - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling. Mei-Amsterdam-October. 1883. Programma der Koloniale Afdeeling.
30026: BOSSCHER, C. - Statistieke schets der Zuidwester-Eilanden.
30022: BOSSCHER, C. - Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-Eilanden.
1878: BOSSE, IR. P.M. VAN. - De rol der verweering bij den opbouw van nieuwe, ontginbare, ertsafzettingen en de beteekenis daarvan voor Nederlandsch-Indië.
2008: BOSSE, P.M. VAN. - De Kloet en de Mte Pelée. (Eigenaardige uitingen van vulkanisme bij eenige vulkanen van Nederlandsch-Indië).
31331: BOSSE, VAN. - De tusschenkomst van de wetgevende macht in Nederland in koloniale aangelegenheden.
59888: BOSWEL, G. H. J. - Portrait of George Henry James Elliot Boswel.
50833: BOTHE, A. CHS. D. - Ores and Mining in the Dutch East Indies (13p, 19 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. I, Number 3, August, 1920.
6505: BOTHRA, PUSHPA. - The Jaina theory of perception.
2837: BOTKE, DR. J. - De Noord- en Zuidhorner Gast. Bijdrage tot de kennis van het dilivium.
2790: BOTKE, DR. J.. - De Friesche kliffen.
3992: BOTKE, DR. J. - Het aantal ijsbedekkingen van ons land gedurende de glaciale periode.
34007: BOTTE, LOUIS. - Rabat.
966: BÖTTGER, FRITZ (HRSGB.). - Frauen im Aufbruch. Frauenbriefe aus dem Vormärz und der Revolution von 1848.
57597: BOU-EL-MOGHDAD. - Voyage par terre entre Le Sénégal et le Maroc.
57373: BOUCHER, F. - L'Eau. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
57369: BOUCHER, F. - La Terre. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
57372: BOUCHER, F. - L'Air. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
57374: BOUCHER, F. - Le Feu. École Française, XVIIIe siécle. Reproduction.
60051: BOUCHERIE. - Over de bewaring van het hout tegen rotting.
58064: BOUCHET. - Les ports militaires de la France. Rochefort.
29077: BOUDEWIJNSE, J. - Alphabetisch overzicht van het werk van den heer S. van Deventer JSzn. ,,Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java."
57956: BOUËT-WILLAUMEZ, VICE-AMIRAL COMTE. - Voyage de l'Empereur Napoéon III en Algérie. Extrait du journal du bord du vaisseau le Solférino.
58159: BOUET-WILLAUMEZ, CTE. - Tactique suplémentaire à l'usage d'une flotte cuirassée.
6155: DE BOUGAINVILLE, L. - Plan de la Baie, et du Port situé à l'Est des Iles Malouines.
57608: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - Mémoire de Bougainville sur l'état de la nouvelle France à l'époque de la guerre de sept ans (1757).
35047: BOUGUEREAU, ADOLPHE-WILLIAM. - Portrait of Adolphe-William Bouguereau.
53391: BOUGUERREAU, ADOLPHE WILLIAM. - Portrait of Adolphe William Bouguerreau.
54842: BOUHOURS, DOMINIQUE. - Les Entretiens d'Ariste et d'Eugene.
2783: BOUHUIJS, A. - De ontginningen in Overijsel.
52794: BOULANGIER, EDGAR. - Voyage à Merv, 1887.
54703: BOULOS MEO. - Photographies de Terre-Sainte.48 Images by Félix Bonfils and C.& G. Zangaki Brothers.
54702: BOULOS MEO. - Fleurs de Terre-Sainte.
40158: BOULTON & PAUL. - Defiant Mk.I, gun-turret.
40163: BOULTON & PAUL. - P.92, V3142, four gun turret fighter.
20221: BOUMAN, M. A. - Ethnografische aanteekeningen omtrent de Gouvernementslanden in de boven-Kapoeas, Westerafdeeling van Borneo.
19215: BOUMAN, M. A. - De Aloreesche dansplaats.
20129: BOUMAN, J. - Nadere gegevens omtrent den Batoe Pahat in Sekadau.
3497: BOUMAN, H. - Proeve van eene kaart der dialecten, die in Nederland worden gesproken.
59895: BOUMAN, HERMANNUS. - Portrait of Hermannus Bouiman. Hoogleraar in de Theologie te Utrecht.
12537: BOUMAN, H. - De betekenis van particuliere correspondentie als tijdsbeeld voor de geschiedvorming in Indonesië.
58287: BOURCHET, A. - Essai sue les moeurs et les instititions du peuple Annamite.
57615: BOURDAIS. - Nécrologie. Le Commandant Bourdais.
57745: BOURDIN, E. - Le personnel de la réserve navale en Abgleterre.
33860: BOURDON, HENRI. - De ramp van Valparaiso.
57389: BOURGEOIS. - Platon sur le Cap Sunium, au Milieu de ses Disciples.
6841: BOURGEOIS. - Vue de Delphes et des deux roches du Parnasse.
6838: BOURGEOIS. - Les deux frontons du Parthénon, dans l'état où ils se trouvoient en 1674.
49630: BOURGEOIS, LÉON. - Portrait of Léon Bourgeois, after a photograph by Benque, Paris of Léon Bourgeois.
6836: BOURGEOIS & FOUCHEROT. - Elevation en Perspective de la Facade des Propylées & Plan des Propylées.
6855: BOURGEOIS & FOUCHEROT. - Élévation de la Façade du temple de Thésée, & Plan du Temple de Thésée.
6857: BOURGEOIS & DELETTRE. - Élévation de la Façade antérieure du Parthénon & Plan du Parthénon.
6837: BOURGEOIS. - Vue perspective du Parthénon.
6856: BOURGEOIS. - Vue Perspective du Temple de Thésée.
57802: BOURGOIS, S. - Réputation du système des vents de M. Maury.
58162: BOURGOIS. - De l'équilibre et du mouvement de l'atmosphère.
57779: BOURGOIS, S. - Renseignements nautiques recueillis à bord du Duperré et de la Forte pendant un voyage en Chine.
57874: BOURGOIS, S. - Notice sur la Baie du Pei-ho dans le Golfe de Pe-Tche-Li.
58243: BOURGOIS, J. - Théorie du gouvernail et ses applications aux mouvements giratoires des navires à vapeur.
58061: BOURGOIS, S. - Méthodes de navigation, d'expériences et d'évolutions pratiques sur l'escadre d'évolutions de la Méditerranée, sous les commandement du vice-amiral sénateur, comte Bouet-Willaumez.
58145: BOURGOIS. - Des vents dans les régions tempérées et tropicales de l'Océan Atlantique.
58025: BOURGOIS. - Notice sur le phénomène de la rotation diurne des vents et sur les mouvements g'néraux de l'atmosphère.
5268: BOURNE, SAMUEL. - Garden with bridge and small temple.
5272: BOURNE, SAMUEL. - Banyan Tree. Botanical Garden, Calcutta.
5269: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Bathing on the Hooghly, Calcutta.
18289: BOURNE, SAMUEL. - Temple on riverside.
32077: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Interior of the Jain temple at Dilwara on Mount Abu.
32076: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Interior of the Jain temple at Dilwara on Mount Abu.
32046: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Bombay. Town of Ulwar.
32057: BOURNE, SAMUEL & SHEPHERD. - Amber Fort, Jaipur.
33368: BOURQUELOT, FÉLIX. - Een uitstapje naar Sicilië.
58303: BOURQUELOT, FÉLIX. - Un mois en Sicile, 1843.
57636: BOURREL. - Voyage dans le pays des Maures Brakna, rive droit du Sénégal (Juin-octobre 1860).
20404: BOUSQUET, G. H. - Quelques sanctuaires sasaks de Lombok.
15135: BOUSSETON & APPERT. - Portrait of a young woman.
7216: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter August Allebé.
7214: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter J. P. Koelman.
7221: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter J. W. van Borselen.
7222: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Springer.
16384: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Stortenbeker.
6406: BOUSSUM PHOTO. - San Francisco's Reception to the Belgians May 14 Fbre.'18.
57854: BOUTAKOV, G. - Nouvelles bases de tactique navale pour les navires à vapeur.
57963: BOUTAKOV, GREGORY. - La tactique navale moderne.
58141: BOUTAKOV. - L'escadre russe de la Baltique en 1867. Divers ordres de son Commandant en chef.
31648: BOUTON. - Nieuwe indeeling van het landschap Bouton.
8029: BOUVY, A. C. N. - Uit en over de Minahassa. I. De Minahassa en de geneeskunst.
2609: BOUWMAN, O.F.M., P.FR.TH. - Een gedeelte van de kom van Heerlen.
54206: BOUWMEESTER. - Portrait of Bouwmeester als Herodes.
46017: BOUWMEESTER, THÉO. - Portrait.
46177: BOUWMEESTER, LOUIS. - Portrait, by Geveke.
57767: BOUYER, J. - Culture du coton dans la Guyane Hollandaise.
33263: (BOUYER, FRÉDÉRIC). - Guyana.
33115: BOUYER, FRÉDÉRIC. - Voyage dans la Guyane Française, 1862-1863.
58121: DU BOUZET. - Nécrologie. Le contre-amiral Mis Du Bouzet (Joseph-Fidèle-Eugène du Bouzet).
53908: BOVET, MARIE ANNE DE. - Trois Mois en Irlande, 1889.
33611: BOVET, MARIE ANNE DE. - In Schotland.
53974: BOVET, MARIE ANNE DE. - En Écosse.
38481: BOVILL, E.W. (EDITED). - Missions to the Niger. Vol I- the Journal of Friedrich Hornemann. Travels from Cairo to Murzuk in the Years 1797-98 & the Letters of Major Alexander Gordon Laing 1824-26; Vols. II, III & IV: The Bornu Mission, 1822-25.
15162: BOWEN, JOHN. - Portrait of Jennie Newbould.
28994: BOWRING, JOHN. - The Kingdom and People of Siam; with a narrative of the Mission to that Country in 1855.
54858: BOWRING, JOHN. - A Visit to the Philippine Islands.
32063: BOXER, C. R. - Francisco Vieira de Figueiredo: A Portuguese Merchant-Adventurer in South East Asia, 1624-1667.
35435: BOYER, JACQUES. - Jerusalem. Panoramic view on the jewish quarter.
35434: BOYER, JACQUES. - Jerusalem.Panoramic view on the Saint Sepulcre.
59863: BOYER, P., SUCCR. VAN BOSCH. - Portrait of Yvette Guilbert.
33397: BOYLE, ROBERTO. - Nova Experimenta Physico - Mechanica de Vi Aëris Elastica et ejusdem Effectibus, Facta maximam partem in Nova Machina Pneumatica, Et ad (Nepotem suum) Nobillissimum Dnum Carolim (...).Accessit Defensis advergus Objectiones Franc Lini.
33387: BOYLE, ROBERTO. - Tentamina, Quædam Physiologica. Diversis Temporibus, & Occasionibus conscripta. & Historia Fluiditatis et Firmitatis.
57579: BOZEC, A. LE. - Hygiène et médecine. Note sur les vaccinations et revaccinations opérées en 1860 dans le 2e régiment d'infanterie de marine.
2789: BRAAK, K. - De Schermer - het landbedrijf onder invloed van den oorlog.
2784: BRAAK, K. - Luchtpiegeling en verwante verschijnselen in ons polderland.
5420: BRAAK, DR. C. - Kenmerkende eigenschappen van het tropisch klimaat.
2540: BRAAK, DR. C. - Periodieke dag- en nachtwinden.
4542: BRAAK, DR. C. - IJslawines en gloedwolken.
46691: BRAAK, MENNO TER. - Portrait.
2537: BRAAK, K. - Over lucht en wolken in het hooggebergte.
2632: BRAAK, K. - Morphologie der Schoorlsche duinen.
46042: BRAAKENSIEK. - De Dokter.
8598: BRAAKHUIS, H. E. M. - Artificers of the Days: Functions of the Howler Monkey Gods Among the Mayas.
30263: BRAAM MORRIS, D. F. VAN. - Geschiedenis van het Bondgenootschap Masenrempoeloe of Masenre-Boeloe & Nota van toelichting op het Contract gesloten met het landschap Maiwa (Masenrempoeloe) op den 8en September 1890; Landschap Doeri (Masenrempoeloe) op den 30en September 1890; Landschap Kassa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Batoelappa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Alietta (Adjatapparang) op den 20en Juli 1890; Landschap Soeppa (Adjatapparang) op den 18en Juli 1890 & het Landschap Sawietto (Adjatapparang) op den 30sten October 1890.
30233: BRAAM MORRIS, D. F. VAN. - Het landschap Loehoe, getrokken uit een rapport van den Gouverneur van Celebes, en heer D. F. van Braam Morris.
50277: BRAAM, J. S. VAN. - De particuliere djatihout-handel en 's Lands djatiboschcultuur op Java. Hoofdstuk V (Slot).
12389: BRAASEM, W. A. - Moderne Indonesische poëzie.
50215: BRACONIER, A. DE. - Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indië.
39709: BRADFORD, TONY. - Handboek Caravan.
8718: BRAGINSKY, V. I. - Universe - Man - Text: The Sufi Concept of Literature (With Special Reference to Malay Sufism).
8376: BRAGINSKY, V. Y. - Some Remarks on the Structure of the "Sya'ir Perahu" by Hamzah Fansuri.
19352: BRAGINSKY, V. I. - Hikayat Hang Tuah: Malay Epic and Muslim Mirror; Some Cosiderations on its Date, Meaning and Structure.
46590: BRAHMS, JOHANNES. - Portrait.
46407: BRAHMS, JOHANNES. - Portrait.
19284: BRAKEL, L. F. - A Note on the Importance of the Ngoko-Krama Distinction for the Determination of Javanese Language Structure.
12170: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA. - Of Sastra, Pènget and Pratélan.
10082: BRAKEL, L. F. - The Hikayat Muhammad Hanafiyyah. A Medieval Muslim-malay Romance.
31973: BRAMLAGE, J. H. - Kaartering van Nederlands Nieuw-Guinea.
2333: BRAMLAGE, J.H. - Hoe de topografische kaart tot stand komt. Het werk van de topografische dienst en meer speciaal van de opnemingsdienst.
8389: BRANA-SHUTE, GARY. - Social Conflict and Ritual Restoration: A Case of Lower Class Creole Mating in Disequilibrium.
8441: BRANA-SHUTE, ROSEMARY AND GARY. - Death in the Family: Ritual Therapy in a Creole Community.
1494: BRAND, GUIDO K. - Werden und Wandlung. Eine Geschichte der deutschen Literatur von 1880 bis Heute.
8249: BRAND, W. - Some Statistical Data on Indonesia.
49877: BRAND, J. D. - De Scheepvaart in Nederlandsch-Indië vóór en na de oprichting der Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
35383: BRAND, MARTIN, PAUL ESSER, PIET DEN HARTOG, GERT JAN BESTEBREURTJE. - Langendijk 6-8 te Vianen. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje.
8373: BRAND, A. - Merit, Hierarchy and Royal Gift-Giving in Traditional Thai Society.
38513: BRANDEL-SYRIER, MIA. - The Religious Duties of Islam as Taught and Explained by Abu Bakr Effendi. A translation from the original arabic and afrikaans, edited with an introduction and notes.
50654: BRANDENBURG, E. - Über eine phrygische Kultgrotte.
50539: BRANDENBURG, E. - Über Felsarchitektur im Mittelmeergebiet.
50643: BRANDENBURG, E. - Über einige Funde im gebiete der Fels-Architektur und ihre Beziehungen zu sonstigen Bauten.
50606: BRANDENBURG, C. - Reisenotizen aus Sardinien.
61552: BRANDERHORST, R. G. - Kasteel Doorwerth, leporello van 10 photocards.
1554: BRANDES, GEORG. - Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts.
30215: (BRANDES, J.) - De Tempelgroep van Tjandi Sewoe.
30389: BRANDES, J. & L. FINOT. - Verslag van het Internationaal Oriëntalistencongres te Hanoi van 1-6 December 1902. & Bijlage: Note sur l'école française d'Extrême Orient.
30334: BRANDES, J. - Bladvulling. Palmbladhandschriften (lontar's, kropak's).
19804: BRANDES, J. - Arya Panangsang's rechten en pogingen tot herstel daarvan. Mededeeling.
30229: BRANDES, J. - De inkt gebezigd voor het schrijven der Oud-Javaansche handschriften uit de 14e en 15e Çaka-eeuw.
30307: BRANDES, J. - De maandnaam Hapit.
30319: BRANDES, J. - De inhoud van de groote Hikayat Baktiyar volgens eene aanteekening van Dr. H. N. van der Tuuk.
19822: BRANDES, J. - Djakuwès in de Babad, tijdens de belegering van Batavia = Jacques Lefebvre. Medeeling.
30224: BRANDES, J. - Drie koperen platen uit den Mataram'schen tijd, gevonden in de residentie Krawang.
19662: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Maleische verhalen. De door den Heer H. C. Klinkert in 1885 gelithographeerd uitgegeven Hikajat Pelandoek Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers.
19795: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen buiten den Archipel. Verhaal uit Engelsch Indië, Frere, Old Deccan days or Hindoo fairy legends. Tjam'sche (of Tjampa'sche) verhalen, Excursions et reconnaissances. Kambodja' sche verhalen, zooals voorkomen bij de Annamiten, Excursions et reconnaissances, Textes Khmers.
30370: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De door de Firma G. C. T. van Dorp te Samarang uitgegeven Serat Kantjil. De in 1878 door Dr. W. Palmer van den Broek, en later nog eens in 1889 door den Heer D. F. van der Pant uitgegeven Serat Kantjil van Amongsastra. De Serat Saloka Darma betitelde bewerking der Kantjil-verhalen van Pangeran Arya Sasraningrat.
19796: BRANDES, J. - Een plattegrond van Batavia van 1632.
19680: BRANDES, J. - Een Javaansche preek van den duivel.
30230: BRANDES, J. - Een Oud-Javaansch alphabet van Midden-Java.
30267: BRANDES, J. - Een paar bijzonderheden uit een handshrift van de Hikajat Kalila Dan Damina.
30400: BRANDES, J. - Een puzzle opgehelderd (Het Lingga-voetstuk van Singasari).
30342: BRANDES, J. - Een hofreis naar Mataram om en bij 1648 A.D., mededeeling. Bladvulling.
31443: BRANDES, J. - Een verslag van Professor A. C. Vreede omtrent eene verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften.
30404: BRANDES, J. - Een Buddhistisch monninksbeeld, en naar aanleiding daarvan het een en ander over eenige der voornaamste mudrâ's.
19678: BRANDES, J. - Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon, naar aanleiding van het bijschrift bij de Pepakem Tjerbon on Ms. Orient. Acad. Lugd. Bat., no. 1907.
19700: BRANDES, J. - Het Damar Wulan verhaal in Lakon-vorm.
30226: BRANDES, J. - Iets over een ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorstellingen van Jayabaya.
30399: BRANDES, J. - Enkele oude stukken, betrekking hebbende op oud-javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Universiteits boekerij te Leiden.
20282: BRANDES, J. - Het probleem van de Maleische Hikâyat Kalilah dan Daminah.
19691: BRANDES, J. - Nadere opmerkingen over de Maleische bewerkingen van de Geschiedenis der 10 Vizieren. Hikajat Golam (Hik. Zadabaktin, Hik. Azbak), Hik. Kalila dan Damina (laatste gedeelte), en de daarvan te onderscheiden, bij de Maleiers voorhanden uiteenloopende
30358: BRANDES, J. - Lo Tong, een Javaansche reflex van een Chineeschen ridder-roman.
30373: BRANDES, J. - Insluimeren van het gevoel voor de symbolieke waarde van ornament ook in de Chineesche kunst op te merken.
30323: BRANDES, J. - Iets over het Papegaai-boek zoals het bij de Maleiers voorkomt.
19816: BRANDES, J. - Twee oude berichten over de Baraboedoer.
30339: BRANDES, J. - Omina et Portenta.
30234: BRANDES, J. - Nog eenige Javaansche piagem's uit het Mohammedaansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en Palembang. (& 1e - 7e vervolg).
19675: BRANDES, J. - Warung, Bata, en Wangan.
30225: BRANDES, J. - Nog iets over een reeds vroeger gepubliceerden Piagem van Sultan Ageng.
19673: BRANDES, J. - Verslag over een Babad Balambangan & Nalezing.
19786: BRANDES, J. - Van Oud-Batavia. Losse mededeelingen (Eerste reeks) & vervolg.
19677: BRANDES, J. - Yogyakarta.
1810: BRANDES SZ., A. - Bolivia.
2050: BRANDES SZ., A. - Marokko.
2243: BRANDES SZ., A. - Alfred Hettner's ,,Russland".
2051: BRANDES SZ., A. - De Sáhara.
3960: BRANDES SZ., A. - De rivieren van Zuid-Amerika en de landschappen langs hare oevers.
3729: BRANDES SZ. A. - Eenige opmerkingen uit de praktijk naar aanleiding der ,,Nieuwere opvattingen van aardrijkskunde", van Prof. Dr. C.M. Kan.
50428: BRANDHOF, J. L. M. VAN DEN. - Klewangaanvallen op Atjeh's Westkust in 1902.
18593: BRANDS, JOS. - W. W. Reys 15.11.1900 - 23.9.1963.
60333: BRANDSEFH, F. - Stuttgart, Garten (1),
7037: BRANDT, CONRAD, BENJAMIN SCHWARTZ UND JOHN K.FAIRBANK. - Der Kommununismus in China. Eine Dokumentar-Geschichte.
6485: BRANDT, CONRAD. - Stalin's Failure in China 1924-1927.
53635: BRANDT, J. F. - Zoogeographische und paläontologische Beiträge.
46604: BRANDTS-BUYS, L. F. - Portrait, met Transvaal en Nederland, Gedicht van J.S.B.B.
42103: BRANGER, M. - Aerial view upon the sky during the "La Course d'Aèroplanes de Monaco en 1909", with 5 planes in the air. Photographed by M. Branger, Paris.
57746: BRAOËZEC. - Exploration du cours d'eau de Bounoun, Marigot du Sénégal, en octobre et novembre 1861.
57577: BRAOUËZEC, J. E. - L'hydrographie du Sénégal et nos relations avec les populations riveraines.
29432: BRASCAMP, E. H. B. - De memorie en instructie voor Jacobus Couper als hoofd der expeditie tegen Soeropati uitgezonden in het jaar 1684.
20169: BRASCAMP, E. H. B. - Houtleveranties onder de O. I. Compagnie I-XII.
4018: BRASCAMP, E.H.B. - Geen uitbarsting van den Lawoe in 1752.
18187: BRASCAMP, E.H.B. - Uitbarsting van den Tjeremai in 1698?
61595: BRAUN, EVA. - Portrait of Eva Braun (1917-1945).
52733: BRAUN & HOGENBERG. - Map of Visbia Gothorum. Facsimile.
46511: BRAUN, VOLKER. - Portrait.
6510: BRAUNE, WALTHER. - Der islamische Orient zwischen Vergangenheit und Zukunft. Eine geschichtstheologische Analyse seiner Stellung in der Weltsituation.
58907: BRAUNWALD. - Tödikette v. Rubschen aus gesehen.
20050: BRAUTIGAM, D. A. F. - Nota betreffende het zelfbesturend landschap Tanette.
11735: BRAVMANN, M.M. - The Spiritual Background of Early Islam. Studies in Ancient Arab Concepts.
18065: BRAZZAVILLE. - De opstand der arabieren.
18064: BRAZZAVILLE. - De Nederlandsche vestiging te Brazzaville.
6772: BREASTED, JAMES HENRY. - Die Geburt des Gewissens. Die Entwicklung des moralischen Verhaltens im kulturgeschichtlichen Verlauf Alt-Ägyptens.
940: BRECHT, BERTOLT. - Songs aus der Dreigroschenoper.
46509: BRECHT, BERTOLT. - Portrait.
945: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 22/23/24. Herr Puntila und sein Knecht Matti. Chinesische Gedichte. Die Ausnahme und die Regel.
946: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 27/32. Der gute Mensch von Sezuan. Kleines Organon für das Theater. Ueber reimlose Lyrik mit unregelmässigen Rythmen. Geschichten vom Herrn Keuner.
6711: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 20/21. Mutter Courage und ihre Kinder. Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit.
40150: BREDA. - Ba 65, picture of 1× Fiat A.80 RC.41 radial engine, 746 kW (1,000 hp), 2 × 12.7 mm (.50 in) Breda-SAFAT machine guns.
40161: BREDA. - Formation of 5 Ba 65's, 101-10, 101-2, 102-4, 102-9, 102-1.
40167: BREDA. - The two machine-guns of the Breda Ba 65.
54223: BREDERODE. - Het Huis Brederode. Linkervleugel. Velsen.
54224: BREDERODE. - Kasteel Brederode in welstand.. Voorzijde en rechtervleugel. Velsen.
53175: BREDIUS, PIETER. - Portrait of Pieter Bredius, after a photograph of Pieter Bredius, Rotterdam, Directeur de la Wissel en Effectenbank.
35660: BRÉGUET. - The new Bréguet 941/Z on the Airport Bruxelles-National.
8618: BREMAN, JAN. - Het Beest aan Banden? De Koloniale Geest aan het Begin van de Twintigste Eeuw.
2066: BREMAN, J.C. - Java: bevolkingsgroei en demografische structuur.
8628: BREMEN, JAN VAN. - Indonesian Studies in Japanese Anthropology.
2915: BREMEN, W.J. VAN DEN. - De kleine bospercelen in de Achterhoek en Oost-Twente.
31883: BREMER, J. T. - De problematiek van het Balgzand.
35278: BRENDER À BRANDIS, G. - Nieuwe natuur-, geschied- en handelskundige zak- en reisatlas, behelzende eene beknopte beschrijving van de gronden der astronomij, ... van het geheele aardrijk ...
53663: BRENNER, RICHARD. - Richard Brenner´s Expedition nach Ost-Afrika. Die Segelschifffahrt im Rothen Meere.
435: BRENNWALD, ALFRED. - The Lake of the Four Cantons. Picturesque Views. 32 water colors according to the original drawings of different artists with accomp. texts.
49474: BRENTANO, CLEMENS. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
6526: BRENTJES, BURCHARD. - Die orientalische Welt. Von den Anfängen bis Tschinggis-Khan.
56937: BRESSANT, JEAN BAPTISTE PROSPER. - Portrait of Jean Baptiste Prosper Bressant by Buguet.
33207: BRESSON, A. - Le Désert d'Atacama et Caracoles (Amérique du Sud), 1870-1874.
46639: BRETAGNE. - Chansons de Haute et de Basse Bretagne No 5 Matelin an Dall, Mathurin l'aveugle, abbé Le Quéré.
46640: BRETAGNE. - Chansons de Haute et de Basse Bretagne No 6 Hirvoudou, Gémissements (Mélodie écossaise).
46638: BRETAGNE. - Chansons de Haute et de Basse Bretagne No 4 Ar Pilhaouer, Le Chiffonier, d'après l'abbé Bodeur.
5225: BRETAGNE, ANNE DE. - Anne de Bretagne. Reine de France, naquit a Nantes, le 26 janv. 1476. Elle fut mariée à hureux Charles 8 Roi de France.....
10070: BRETHOLZ, WOLFGANG. - Aufstand der Araber.
28435: BRETSCHNEIDER, E. - Die Pekinger Ebene und das benachbarte Gebirgsland.
45571: BRETT. - Te Oranga Maori me ona tikanga rekareka. The Maori at home, with his pleasures & pastimes.
1099: BREUER, JOS. UND SIGMUND FREUD. - Studien über Hysterie.
51051: BREUKELMAN, MR. J.B. - De beslissing in het Fransch-Braziliaansch geschil.
31626: BREUKELMAN, MR. J.B. - De uitspraak in het Anglo-Braziliaansch grensgeschil & Het Counani-Territoir (Brasil-France).
31593: BREUKELMAN, MR. J.B. - De beslissing in het Britsch Venezuelaansch grensgeschil.
31600: BREUKELMAN, MR. J.B. & J. F. NIERMEYER. - Surinaamsche zaken (Stoomtram, ijzererts, immigratie-quaestie).
56674: BREWER, J. C. - Portrait of Sir Peter Eade.
41171: BRIAN, MISS O. AND LADY M.MARTA. - Portrait of Miss O. Brian and Lady M. Harth (?), arrive at Rotterdam for the flight-event, beside their De Haviland DH Moth.
57600: BRIDET, H. - Remarques et observations sur le Cyclone qui à passé près de la Réunion, les 16 et 17 février 1861.
57695: BRIDET, H. - Les Ouragans de l'hémisphère austral.
50883: BRIDGE, H. J. - British Malaya and the Netherlands East Indies - Their Similarities and Divergencies (7p, 6 ilustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 11, Number 6 June 1930.
53176: BRIEGLEB, O. W. G. - Portrait of O. W. G. Briegleb, after a photograph by Koene & Büttinghausen, Amsterdam, of O. W. G. Briegleb, le fondateur de la maison Gust, Briegleb à Amsterdasm, de l'usine de peinture vernissée "Ripolin", à Hilversum. Membre de la Chambre de Commerce d'Amsterdam, du Conseil d'Administration du Koloniaal Instituut, membre des Commissions d'Etat.
3721: O'BRIEN, J.L. - Rapport omtrent de tegenwoordige politieke en economische verhoudingen en toestanden in de Kampar-Kiri-Landen.
56502: BRIGHAM, W. D. - Portrait of Maud Coupland, 7 years, 3 months.
56433: BRIGHAM, - Portrait of Mrs. L. C. Coupland, April 1877.
56496: BRIGHAM, W. D. - Portrait of William E. Coupland.
56455: BRIGHAM, W. D. - Portrait of Mrs. L. C. Coupland.
14216: BRIGHOUSE PHOTOGRAPHIC COY. - Portrait of a Winfrede.
54066: BRILMAN. - Iets over menschen met staarten.
8558: BRINEMAN BOVILL, KATHRYN J. - Toba Batak Relationship Terminology.
31978: BRINK, L. R. M. VAN DEN. - Het letterschrift op de topografische kaart.
4770: BRINKER, HELMUT & ROGER GOEPPER. - Kunstschätze aus China. 500 v. Chr. bis 900 n. Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China. Katalog.
1708: BRINKHORST, IR. W.H. - Het Amsterdam-Rijnkanaal.
51552: BRINKMANN, MATHILDE. - Portrait of Mathilde Brinkmann, 84 yars old employee of the german public service, In Langenberg, Westfalen.
27667: BRIQUET, ABEL. - Huacalero. Estado de Mexico.
27688: BRIQUET, ABEL. - Cascades.. Alrededores de Orizba. Estado de Vera-Cruz.
27687: BRIQUET, ABEL. - Carboneros. Estado de Mexico.
27632: BRIQUET, ABEL. - Mexico, Hotel Iturbide, Fachada.
27671: BRIQUET, ABEL. - India. Cargando Agua. Estado de Mexico.
27653: BRIQUET, ABEL. - Mexico. Descortezamiento del Cafe. Estado de Vera-Cruz.
27651: BRIQUET, ABEL. - Mexico. Canal de la Viga.
27686: BRIQUET, ABEL. - Mexico. Indian House.
27668: BRIQUET, ABEL. - Rurales. Estado de Mexico.
27689: BRIQUET, ABEL. - Rancho de San Marcial. Asoleaderos Para El Cafe. Estado de Vera-Cruz.
27670: BRIQUET, ABEL. - Tipos Mexicanos. Estado de Mexico.
40116: BRISTOL. - The Air Minister Sir Kingsley Wood with the new Bistol Blenheim bomber, with on the picture from left to right: W.E.Rootes, Chairmanof Rootes Securities Ltd.; Sir Kingsley Wood; R. C. Rootes, Deputy Chairman of Rootes Securities; Ltd., G.C.Trowbridge, Manager of the Rootes Airfrane Factory;S. W. Warran, of the Air Ministry, and Sir Edward Campbell, M.P.. Flight Lieut. W.Markham, chief test pilot to Messrs. Rootes Securities, is seen standing in the cockpit.
45518: BRISTOL. - De Bristol/Ferranti Bloodhound. Het Britse Operationele Luchtverdedigings Geleide Projektiel.
41173: BRISTOL. - Group portrait of Bristol personalities after the Olympus-Canberra had made its record-breaking flight, Wing Commander W. F. Gibb (Assistant Chief test Pilot, Bristol Aeroplane Co), B. G. Markham (Installation Development, Bristol Engine Division), C. F. Uwins (Divisional Managing Director, Bristol Aircraft Division), Sir Alec Coryton (Divisional Managing Director, Bristol Engine Division), Dr. S. G. Hooker (Chief Engineer of the Bristol Engine Division), and P. J. E. Hills (Olympus Development Engineer).
41007: BRISTOL. - Beaufort, L4441.
41008: BRISTOL. - Blenheim, K7037.
40157: BRISTOL. - Balkan Air Force Bristol Beaufighters attack Yugoslav Castle. South African Air Force rocket firing Beaufighters of the South African Air Force squadron which carried out the attack includes R.A.F. personnel. One of the Beaufighters just after its rockets had been released.
40111: BRISTOL. - This Filton group before take-off shows the first Freighter's R.N.Z.A.F. delivery crew, with "Bristol" test pilot John Howman, who handled their "conversion" training, left to right: H.H.Burrows (navigator), John Howman, D.Hutton (piot) and G.V.Groves (radio officer), in front of a Bristol Freighter.
39167: BRITISH AIRCRAFT CARRIER. - A heap of twisted metal from wrecked naval aircraft on the flight deck of an aircraft carrier.
53214: BRIZZI, EMILIO. - Portrait of Johannes van Dam in a Amsterdam café.
57775: BROCA, P. DE. - Étude sur l'industrie huitrière des États-Unis. Acclimatation en France des mollusques de cette contrée. & Aperçus divers sur la pêche côtière aux États-Unis.
57814: DE BROCA, P. - Pêche du Maquereau à la ligne sur le littoral de la Nouvelle-Angleterre.
33865: BROCHEREL, JULES. - De Reis van Prins Scipio Borghese naar de Hemelsche Bergen.
58360: BROCKHAUS, F. A. - Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse.. Driter, Vierter unf Fünfter Band, 92-248.
34132: BROEDER-ADAMA, F. - Per Auto dwars door Sumatra.
1825: BROEK, DR. J.O.M. - De strijd tegen de overstroomimgem in het Mississippi- en Ohio-gebied.
3879: BROEK, A.J.P. V.D. - Gezichtsmaskers.
3862: BROEK, A.J.P. VAN DEN. - Dwergstammen in Zuid Nieuw-Guinea.
31962: BROEK, A. J. P. VAN DEN. - La Population des Pays-Bas.
1822: BROEK, DR. J.O.M. - Bodemvernieling in de Vereenigde Staten. Oorzaken, gevolgen en herstelarbeid. & Aanteekeningen bij nog enkele afbeeldingen van de bodemafspoeling in de Vereenigde Staten.
32973: BROEK, JAN O. M. - Borneo on Maps of the 16th and 17th Centuries.
55187: BROEK, J. F. VAN DEN. - Suriname. NRC Handelsblad Kortschrift 1.
2512: BROEK, PROF. A.J.P. V.D. - Onze tegenwoordige kennis van den voorhistorischen mensch.
47398: BROEKE, J. L. VAN DEN. - Beter te geven dan te ontvangen.
2181: BROEKMAN, J.H. - Over de wenselijkheid van een grondig historisch onderzoek omtrent de Nederlandse emigratie naar Zuid Afrika.
1865: BROERSMA, DR. R. - De beteekenis van Selebes's oostkust voor den handel.
1896: BROERSMA, DR. R. - Gorontalo een handelscentrum van Noord Selebes.
12524: BROERSMA, G. - The organization for Scientific Research in Indonesia.
32325: BROEX, W. J. J. - Het verdwijnen van kleine landbouwbedrijven in Midden-Limburg.
15669: BROGI, GIACOMO. - Convento di S. Saba.
15667: BROGI, GIACOMO. - Vasche di Salomone.
15668: BROGI, GIACOMO. - Rive del Giardano colla Carovana.
15671: BROGI, GIACOMO. - Ebron, Panorama.
15670: BROGI, GIACOMO. - Giaffa, Panorama.
15672: BROGI, GIACOMO. - Betania, Panorama.
56890: BROISAT, EMILIE. - Portrait of Émilie Broisat by Alexandre Quinet.
1285: BROME, VINCENT. - Freud. And his early circle.
52025: BROMLEY, H. MYRON. - The Phonology of Lower Grand Valley Dani. A Comparative Structural Study of Skewed Phonemie Patterns.
61971: BROMO CALDERA. - The Bromo caldera and the Tengger range on Java, Panorama in six parts.
50854: BRON, H. O. - Where Dutch and Portuguese rub Elbows (4p, 10 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 4, Number 2, February, 1923.
46164: BRONDGEEST, HENRI. - Portrait, by Couvée.
33827: BRONDGEEST, M. G. - Reis door Tunis en Algiers.
50039: BRONDGEEST, B. TH. - De Jezuïetische ,,Helper" besproken.
56990: BRØNDSTED, JOAHANNES. - Zo leefden de Vikingen.
32265: BRONGERSMA, L.D., P.VAN ROYEN. - De wetenschappelijke expeditie naar het Sterrengebergte.
34847: BRONKE, J. H. - Ingang van een Dorpskerkhof - Entrée de Cimétière.
41586: BROOKE, H. L. - Portrait of H. L. Brooke waves to the crowd as he steps from his Miles Falcon at Croydon from Lympne, after his record flight from Australia to England.
41588: BROOKE, H. L. - Portrait of H. L. Brooke photographed in front of his machine, a Miles Falcon at Lympne in a hangar.
40126: BROOKE, H. L. - Portrait of H. L. Brook being congratulated by Flight. Lt. "Tommy'' Rose on his arrival at Lympne, Kent, in his Miles Falcon, after his solo record from Australia to England.
41167: BROOKE, H. L. - Portrait of H. L. Brooke, english aviator.
41275: BROOKE, H. L. - Portrait of H. L. Brooke, the Yorkshire Airman, on arrival at Lympne, Kent, March 31, 1935, after his Australia-England solo flight.
55078: BROOKE, MISS. - Portrait engraving of Miss Margaret Brooke, afterwards Lady Denham.
29923: BROOKE, JAMES. - Sir James Brooke, Radja van Serawak.
34880: BROOKS, JAMES, ARCHITECT. - Church of the Ascension. Lavender Hill, S.W. London.
34283: BROOKS, SHEILAGH T. AND RICHARD H. BROOKS. - Arm Position as Correlated with Sex Determination in the Niah Cave Extended Burial Series, Sarawak, Malaysia.
33437: BROSSARD DE CORBIGNY, M. - Het Fransche Gezantschap naar Hué in 1875.
57591: BROSSARD DE CORBIGNY, BARON. - Nouvelles de la Côte Occidentale d´Afique. Expédition du Cayor (Sénégal).
33239: BROSSARD DE CORBIGNY, M. - Huit jours d'ambassade à Hué (Royaume d'Annam), 1875.
57724: BROSSARD DE CORBIGNY, BARON. - Un voyage à Madagascar (Janvier 1862).
52817: BROSSELARD, LE CAPITAINE H. - Voyage dans la Sénégambie et la Guinée Portugaise, 1888.
55069: BROUGHAM, LORD. - Portrait engraving of Lord Brougham.
33682: BROUSSEAU, GEORGES. - Tusschen Fransch-Guyana en Brazilië op betwist terrein.
1915: BROUWER, DR. H.A. - Over de geologie der Soela-Eilanden. (Voorloopig reisbericht). & Reisbericht omtrent geologische verkenningstochten op verschillende eilanden der Molukken. & Het Vulkaaneiland Roeang (Sangi-Eil.) na de eruptie van 1914. & Het eiland Leti. & P.Tesch: Een noodzakelijke rectificatie, 1916.
2893: BROUWER, AART. - Pollenanalytisch onderzoek van overstoven Drentse veentjes.
1723: BROUWER, AART. - De glacigene landschapstypen in Nederland.
1994: BROUWER, DR. H.A. - Voorlopig overzicht der geologie van het eiland Roti.
2120: BROUWER, DR. H.A. - Erosieverschijnselen in puimsteentuffen der Padangsche Bovenlanden.
2973: BROUWER, DR. H.A. - Geologische onderzoekingen in Oost-Ceram.
3926: BROUWER, DR. H.A. - Over eene verhoogde werking van den Tangkoeban Prahoe in Juli 1913.
18673: BROUWER, HENDRIK. - Stukken betrekkelijk Borneo, 1635-1636. Missive van den Gouverneur-Generael Hendrik Brouwer, etc. aen den vorst van Banjarmasssing.
1991: BROUWER, H.A. - Over een bezoek aan Krakatau in Mei 1913.
29023: BROUWER, HENDRIK. - Het Gezantschap naar Bali, onder den Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer in 1633.
4085: BROUWER, PROF. DR. IR. H.A. - Het tweede ,,Pan-Pacific Science Congress" (Melbourne en Sydney, 1923).
12367: BROUWER, K. J. - Zelfstandigheid van Indonesische kerken.
18248: BROUWER, PROF. DR. H. A. - Prof. Dr. G. A. F. Molengraaff; 1860-1930.
46526: BROWKA, PETROES. - Portrait.
53653: BROWN, ROBERT. - Die Säugethiere Grönlands und der Grönländische Meere. II. Pinnipedia, Flossenfüsser (Robben). III. Cetacea, Wale.
7770: BROWNE, EDWARD G. - A Literary History of Persia.
31702: BROWNE, F. G. & KARL E. SCHEDL. - New Species of Sclytomimus and Webbia (Scolytidae) from Borneo and Malaya. & Scolytidea from Borneo-II.
46549: BRUCH, MAX. - Portrait.
1513: BRUCKNER, FERDINAND. - Mussia. Erzählung eines frühen Lebens.
9533: BRUGERE-TRELAT, V. - C'etait la France. Cronique de la vie quotidienne des Français avant 1914 racontée par la photographie.
10055: BRUGMAN, J. - De Islam en het Arabisch Nationalisme. Rede.
10083: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
4137: BRUGMANS, DR. I.J. - Het Internationaal Congres voor Anthropologie te Amsterdam.
45394: BRUIJN, A. A. - Het land der Karons.
60943: BRUIJN, CORNELIS DE. - Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c. mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina.
51064: BRUIJN, FRED. DE. - De temperatuur van de onderaardsche gangen in den St. Pietersberg en andere mergelgroeven bij Maastricht.
31243: BRUIJN, H. DE. - De waterstaat in Noord-Italë en op Java.
32482: BRUIJNE, G. A. DE. - Het 21e Internationale Geografische Congres re New Dehli.
18638: BRUIJNE, G. A. DE. - De geograaf en de urbane problematiek in de ontwikkelingslanden.
31863: BRUIJNE, G. A. DE. - Paramaribo, Capital of Suriname. (Air Photographs).
31905: BRUIJNE, G. A. DE. - Surinam in regional geography. An alternative to Preston James' Latin America.
31928: BRUIJNE, G. A. DE. - Surinam and the Netherlands Antilles: Their place in the world.
32511: BRUIJNE, G. A. DE. - Bauxiet en aluminium. Enkele thematisch-geografische aantekeningen.
1965: BRUIJNIS, J.K. - Twee landschappen op Timor. I. Amarassi. II. Zuid-Beloe.
2568: BRUIN, M. P.DE. - Tussen Krammer en Keeten, Mosselkreek en het Slaak. (Sint-Filipsland en omgeving).
31841: BRUIN, J. DE. - Bevolkingsgroei, bevolkingsspreiding en verstedelijking in Japan sinds de Tweede Wereldoorlog.
51248: BRUIN, M. P.DE. - Kasart van de Braakman van ca. 1480.
2720: BRUIN, M.P. DE. & L. M. VERSEPUT. - Bommenee. & Enige bijzonderheden over Bommenede in de zeventiende eeuw.
8684: BRUINESSEN, MARTIN VAN. - Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu.
8608: BRUINESSEN, MARTIN VAN. - New Perspectives on Southeast Asian Islam? (Review Article).
59873: BRUINING, BERNARDUS. - Portrait of (H.) de Bruyn. Directeur van de Waterstaat in Nederlandsch Oost-Indie (1858-.....).
8421: BRUMBAUGH, ROBERT C. - Kinship Analysis: Theory, Results and the Sirionó Demonstration Case.
51268: BRUMMELKAMP, J., D. G. JONGMANS. - Alexandrine Tinne. De affaire Tinne. Clara Eggink's visie op Freule Tinne,
2182: BRUMMELKAMP, J. - Springvloed van het Afrikaans nationalisme.
1834: BRUMMELKAMP, J. - Een eeuw goudwinning in Australië.
32117: BRUMMELKAMP, J. - Om de Perzische olie.
19366: BRUMUND, J. F. G. - Bali, fragment van eene reisbeschrijving.
50713: BRUMUND, J. F. G. - Bijdragen tot de kennis van het Hindoeïsme op Java.
31198: BRUMUND, J. F. G. - Te Boro-Boedoer.
31205: BRUMUND, J. F. G. - Het landbezit op Java.
31195: BRUMUND, J. F. G. - Schetsen eener overlandreis. Een halve dag te Aden.
30763: BRUMUND, J. F. G. - Proeve over de Aroe-taal.
30771: BRUMUND, J. F. G. - Aanteekeningen gehouden op eene reis in het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel.
19359: BRUMUND, J. F. G. - Bijdragen tot de geschiedenis der kerk van Batavia.
30192: BRUMUND, J. G. F. - Een en ander van het oude Batavia.
52712: BRUMUND, J. F. G. - Een reisje door de Residentie Bantam.
1102: BRUN, RUDOLF. - Allgemeine Neurosenlehre. Biologie, Psychoanalyse und Psychohygiene leib-seelischer Störungen, in 22 Vorlesungen.
34022: BRUNA, JAN J. - Van een reis door Finland.
2822: BRUNING, TH.J.B. - Noordelijk diluvium in west Noordbrabant. (Feiten en een hypothese).
50580: BRÜNING, ENRIQUE. - Beiträge zur Bedeutung der namen ,,Yunga" und ..Quichua".
55408: BRUNNER-TAUT, EMMA. - Die Aspektive. Nachwort zu H. Schäfer, Von ägyptischer Kunst, 4. Auflage. Sonderdruck.
2212: BRUNNER, DRS. E.R.J. - De landbouw in Rusland.
5592: BRUNNER, E. - Bezoek van den heer E. Brunner, Store-keeper te Lower-Tugela, aan het Opperhoofd der Zoeloe-Kaffers, Cetswayo. (Fragment uit een brief).
56605: BRUNTON, W. C. - Portrait of George Barker Esq. of Holt Lodge and Caston, County Norfolk.
51060: BRUST, F.C. - De Mrouwke-Rivier. (Rapport, 7-14 April 1901).
54013: BRUUN, D. - Les Troglodytes de la Tunisie Méridionale 'Souvenir d´un Séjour che le Khalifa de Matmata'.
33659: BRUUN, D. - De Troglodieten uit Zuid-Tunis. Herinnering aan een verblijf bij den Khalief van Matmata.
53939: BRUWAERT, E. - Chicago et l'Exposition Universelle Colombienne.
33554: BRUWAERT, E. - Chicago en de Tentoonstelling.
57549: BRUYCKER, POL. DE. - Le Vénézuéla.
33965: BRUYÈRE, RENÉ DE. - Drie Archipels van Oostelijk Polynesië. (De Samoa-eilanden; de Gezelschaps-eilanden en de Marquesas-eilanden).
49462: LA BRUYÈRE, JEAN DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
18612: BRUYN, C. DE. - Persiaensche Vrouw.
2444: BRUYN, J.V. DE. - De tocht van den adspirant-controleur Dr. J.V.de Bruyn naar Kemandora, NO. van de Wisselmeren in Nederlandsch Nieuw-Guinea, van 20 Februari tot 10 Maart 1939. & De tocht van den adspirant-controleur Dr. J.V.de Bruyn van Enarotali via Itodah naar Orawja ZW. van de Wisselmeren in Nederlandsch Nieuw-Guinea, van 4 Mei tot 14 Mei 1939. Volgens het uitgebrachte verslag.
30556: BRUYN, J. V. DE. - De Mansren-cultus der Biakkers.
52713: BRYANT, JACOB. - Observations and inquiries relating to various parts of ancient history: containing dissertations on the wind Euroclydon, and on the island Melite, together with an account of Egypt in its most early state, and of the shepherd kings.
6422: BUACHE, J. N. - La Grece et les Pays Voisins.
483: BUCHHOLTZ, ANTON. - Geschichte der Juden in Riga bis zur Begründung der Rigischen Hebräergemeinde im J. 1842.
49962: BUCHHOLZ. - Römische Goldmünze.
8190: BUCHLER, I. R. - Measuring the development of kinship terminologies: Scalogram and transformational accounts of Omaha-type systems.
50581: BÜCHNER, L. W. G. - Notes on certain of the Cape Barren Islanders, Furneaux Group, Bass Strait, Australia.
50630: BUCHNER, MAX. - Die Ambakisten.
55416: BUCK, A. DE. - De Zegepraal van het Licht. Voorstellingen en symbolen uit den oud-Egyptischen zonnedienst.
39711: BUCK, GEORGE H. - From Summit to Sea. An Illustrated History of Railroads in British Columbia and Alberta.
38423: BUCK, PETER H. (TE RANGI HIROA). - Explorers of the Pacific: European and American Discoveries in Polynesia.
41931: BÜCKER. - Jungmeister, D-EQOA (3).
41933: BÜCKER. - Jungmeister, LG-01 ets.line-up.
41918: BÜCKER. - ,,Jungmann", B.
41916: BÜCKER. - Bü 131 B ,,Jungmann", D-EBZE.
41922: BÜCKER. - Bü 131 ,,Jungmann", D-ESPI.
40081: BÜCKER. - Bü 133 C, D-EHKU.
40082: BÜCKER. - Bü 133 C, D-EHKU (2).
49240: BÜCKER. - Bü 181, NF+IR, "Bestmann"".
41924: BÜCKER. - Jungmeister formation, LG+01 etc.
41926: BÜCKER. - Jungmeister formation, LG+01, LG-02, LG-03, and LG-10.
41927: BÜCKER. - Jungmeister formation, LG+01, LG-02, LG-03, LG-07 and LG-10.
41930: BÜCKER. - Jungmeister, D-EQOA (2).
41928: BÜCKER. - Jungmeister formation of 8 planes.
41929: BÜCKER. - Jungmeister formation of 8 planes in line.
41925: BÜCKER. - Jungmeister, D-EQOA.
41932: BÜCKER. - Jungmeister, LG-02, frontview.
3100: BUDAPEST. - Parisien Grill, Moulin Rouge, Polo Bar.Revue Dancing, Variete, Nighte Club. Müsor. Program, 1938-1939.
30617: BUDDINGH, S. A. - Djandi Mundut in 1839.
52704: BUDDINGH, DR. S. A. - Gissing naar den ouderdom van het boek Job.
30618: BUDDINGH, S. A. - Tempel Selo Grio.
30638: BUDDINGH, S. A. - Proeve eener beknopte Geschiedenis en Beoordeeling van het Pantheïsme of Algodendom. Geschiedenis.
30702: BUDDINGH, S. A. - Javaansche Komedie. Spelen en volksvermaken der Javanen III.
30672: BUDDINGH, S. A. - Spelen en Volksvermaken der Javanen. II. Javaansch Toernooispel.
30710: BUDDINGH, S. A. - Rijst-kultuur in de Ommelanden van Batavia.
54059: BUDDINGH, S. A. - Mijn Utopie (Gedicht).
50709: BUDDINGH, S. A. - Geschiedenis en beoordeeling van het Pantheïsme of Algodendom.
52706: BUDDINGH, S. A. - Weeshuis te Parapattan. & Antwoord aan de Heeren Medhurst en Schultze
30723: BUDDINGH, S. A. - Het Nederlandsche Gouvernement van Makassar op het eiland Celébes (1).
30793: BUDDINGH, S. A. - Geschiedkundig overzigt van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschaooen, voorgelezen in de algemeene vergadering van het Genootschap op den 14den Janiarij 1846.
50297: BUFFARDT, J. F. A. M. - Het arbeidscontract in de Nederkandsch-Indische Wetgeving.
50198: BUFFART, J. F. A. M. - Rechten van de bevolking op in landbouw-concessie uitgegeven gronden.
49426: BUFFON, GEORGES-LOUIS LECLERC, COMTE DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
50653: BUGGE, E. - Name, Abstammung und Sprache der Ukrainer.
1228: BÜHLER, CHARLOTTE (HERAUSGEG.) - Zwei Knabentagebücher. Mit einer Einleitung über Die Bedeutung des Tagebuchs für die Jugendpsychologie.
1321: BÜHLER, CHARLOTTE. - Kind und Familie. Untersuchung der Wechselbeziehungen des Kindes mit seiner Familie.
5514: BUIJS BALLOT. - Het doel der voor 1882/83 voorgenomen Internationale Expeditie naar de Poolstreken.
30816: BUIJS, W. - Wat is ijs, en door welke middelen kan men hetzelve langen tijd bewaren?. Op natuurkundige gronden aangetoond.
34877: BUILDING NEWS, THE. - Early Christian Architecture.
34876: BUILDING NEWS, THE. - Early Christian Architecture.
34873: BUILDING NEWS, THE. - Early Christian Architecture.
53821: BUITENZORG. - Rice plantation in the rice-fields, in Buitenzorg, Java.
10557: BUITENZORG. - Jong meisje van Buitenzorg.
35547: BUITENZORG. - Map of Buitenzorg and Soekaboemi and surroundings, 1 : 50 000.
10585: BUITENZORG. - Batoetoelis met Bamboebrug bij Buitenzorg.
10536: BUITENZORG. - Hotel Bellevue te Buitenzorg.
14516: BULL, JOHN. - Portrait of Mary Cambridge.
59144: BULLAR, J. - Island of Fayal. From Pico.
57773: (BULLETIN) BIBLIOGRAPHIQUE. - Bulletin Bibliographique de la marine et des colonies.
57790: BULLETIN DES PRINCIPAUX ACTES. - Bulletin des pricipaux actes concernant la marine et les colonies. Sommaires des numéros 1 et 2, 3-5, 6-7, 8-13, 14-19, 20-22, 23-24, 25-28, 29-33, 34-37, 1863
57678: BULLETIN DES PRINCIPAUX ACTES. - Bulletin des pricipaux actes concernant la marine et les colonies. Sommaires des numéros 46 et 47, 48 et 50 du Bulletin officiel de la marine (1861), 1 et 2-8, 9-12, 13-17, 18-22, 23-25, 31-35, 36-38, 39-43, 44-47, 48-50 (1862).
57582: BULLETIN DES PRINCIPAUX ACTES. - Bulletin des Principaux Actes, concernant La Marine et les Colonies. Sommaires des numéros 1 à 9, 10, 11 et 12, 13 à 16, 17 à 23-45 du bulletin officiel de la marine (1861).
36176: BULLOCK, WILLIAM B. - The Antiques and the Classics. A Portfolio of Fine Aviation Photographs.
49632: BÜLOW, BERNARD. - Portrait of Bernard Bülow, after a photograph of Bernard Fürst von Bülow. Durchlaucht Ritter de schwarzen Adlerordens, Ehrenbürger der Stadt Bromberg, Ehrendoktor der Universitäten Königsberg un Münster. Klein-Flottbeck bei Hamburg.
12055: BUNGE, F.G. V. - Die Stadt Riga im Dreizehnten und Vierzehnten Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtzustand.
50857: BÜNNEMEYER, A. H. B. - A Botanist's Rambles in Banka Island (6p, 14 illustrationes). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 6, June 1923.
50842: BÜNNEMEYER, H. A. B. - Along Gowea's unbeaten Paths (5p, 9 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 4, April, 1922.
2595: BURCK, P. DU, P. J. ENTE EN L. J. PONS. - Het zeekleigebied van Westfriesland.
4132: BURCK, H.D.M. - Over de oostelijke tertiairgrenzen in Overijsel.
57488: BURDO, AD. - De l'avenir des établissements Belges en Afrique.
54085: BURER, J. L. - Mijn togtje van Malang, naar het Zuiderstrand van Java. (Gedicht).
36715: BURER, J. L. - Mijn togtje van Malang, naar het Zuiderstrand van Java. (Gedicht).
57915: BURET. - Pêche du hareng. (Campagne de 1864).
57886: BURET. - Préparation du hareng dans les ateliers se salaison des ports de la Manche.
2594: BURG, J.A.C. VAN. - Komgrondengebieden in ontwikkeling.
57888: BURGER, A. - Principes de culture et production régulière du chêne de marine. Aperçu sur la production actuelle et future de nos forêts domaniales.
12517: BURGER, D. H. - De betekenis van de coöperaties voor Indonesië.
12520: BURGER, D. H. - Boeke's dualisme. & Met antwoord van J.H.Boeke: Rechtzetting, & Reactie van D. H.Burger.
12511: BURGER, D. H. - Over de economische structuur van Indonesië.
59956: BURGER, H. - Beschrijving der Japansche kopermijnen en der bereiding van het koper.
59960: BURGER, H. - Aanmerkingen gehouden op eene reize door eenige districten der Padangsche Bovenlanden.
12382: BURGER, D. H. - Structuurveranderingen in de Javaanse samenleving, III en vervolg, V, VII.
19217: BURGER, T. ADOLF. - Voorlopige Manggaraise spraakkunst.
20435: BURGER, P. ADOLF. - Manggaraise verhalen over het ontstaan van de rijst en de mais.
2311: BURGER JR., DR. C.P. - Over de poolreizen van Barents en Rijp.
31793: BURGER JR., C. P. - Tentoonstelling van Oud-Hollandsche Cartographie. & Willem Jansz. Blaeu.
58841: BURGERHOUT JR., H. A. - Portrait of H. A. Burgerhout Jr., after a photograph by C. E. Mögle, Rotterdam, of Hendrik Adolph Burgerhout jr., Rotterdam.
34938: BURGES, WILLIAM, ARCHITECT. - Design for a London House. Plans & Elevation.
34937: BURGES, WILLIAM, ARCHITECT. - Selections from the Works of the Late William Burges A.R.A. Architect.
56675: BURGESS & JENNINGS. - Portrait of Lady Eade, the wife of Sir Peter Eade.
31967: BURGH, P. VAN DER. - De hoogtekaart van Nederland.
32384: BURGT, C. VAN DER. - De afsluiting van de Lauwerszee.
32329: BURGT, C. VAN DER. - Enkele waterstaatkundige aantekeningen over de stormvloed van 16 februari 1962 in de Duitse Bocht tussen de Weser en de Duits/Deense grens.
1759: BURGT, IR. J.H. VAN DER. - Veranderingen in den zeebodem van het zeegat van het Vlie en in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.
33469: BURKE-GRAPHIC HOUSE, JAMES. - Panorama in flat valley, of Sichang, Lololand, China.
6742: BURNS, E.L.M. - Between Arab and Israeli.
46068: BURNS, ROBERT. - Portrait.
58346: BURTON, RICHARD. - Voyage à la cié des Saints, capitale du Pays des Mormons, 1860.
58316: BURTON, CAPITAINE & ANDREA DEBONO. - Voyage aux Grands Lacs de l'Afrique Occidentale, 1857-1859. Fragment d'un voyage au Saubat (Affluent du Nil Blanc), 1855.
56486: BURTON & SONS, JOHN. - Portrait of the Rev. John Hector Robinson, Burton on Trent.
6640: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6639: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6638: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6635: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6636: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6637: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6634: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6641: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
58052: BUS, LE VICOMTE DU. - Enquète sur la situation de la pêche maritime en Belgique.
6547: BUSCH, FRITZ-OTTO. - Purpursegel der Kleopatra. Aktium, 31 v. Chr.
7818: BUSCH, NOEL F. - Thailand. An Introduction to Modern Siam.
942: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens.
5323: BUSCH, WILHELM. - Hans Huckebein, der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad am Samstag Abend.
32226: BUSCH, WILHELM. - Portrait.
49824: BUSCHAN, G. UND HANDELMANN, H. - Bericht über aufgefundene brunnenartige Holzeinfassungen mit Thongefässen nebst Thier- und Planzenüberresten zu Ratibur.
8133: BUSCHKENS, W. F. L. - De opkomst van de Pochteka, een handelsklasse in het rijk der Mexica.
46132: BUSKEN HUET, CONRAD. - Portrait, by Delboy-Baer.
50519: BUSSE, HERMANN. - Neue und ältere Ausgrabungen von vorgeschichtlichen Einzelfunden, Gräberfelden und Wohnplätzen bei Woltersdorf, Kreis Nieder-Barnim.
58258: BUSSON-BILLAULT, M. - Budget de la marine et des colonies pour l'année 1870.
57629: BUSSON, M. - Budget de la Marine et des Colonies pour l'exercise 1862. Rapport et discussion au Corps Législatif.
57816: BUSSON, M. - Budget de la Marine et des Colonies pour l'exercise 1864.
58208: BUSSON-BILLAULT, M. A.O. - Budget de la marine et des colonies por l'année 1869.
54306: BUSSUM. - Jozef Israelslaan.
49878: BUSSY, L. P. DE. - Zorg voor de Toekomst.
6998: BUTCHER, HARRY C. - My three years with Eisenhower. The Personal Diary of Captain Harry C. Butcher, USNR. Naval Aide to General Eisenhower, 1942-1945.
40145: BUTLER, CECIL ARTHUR. - Portrait of Cecil Arthur Butler after his record race from England to Australia, standing by his Comper Swift Monoplane.
55085: BUTLER, ELIZABETH. - Portrait engraving of Elizabeth Butler, Countess of Chesterfield.
4051: BUTLER, HOWARD CROSBY. - Een verdwenen beschaving. (Palmyra of Tadmur, Syria).
2660: BUTTER, J. & H. J. POPPING. - Opmerking naar aanleiding van ,,het Magdalénien van Elspeet". & Nogmaals het ,,Magdalenien van Elspeet".
2906: BUTTER, J. - Mesolithicum in podsolprofielen in Beerserveld en Beerserveen bij Ommen.
2669: BUTTER, J. - Het paleolithicum in Nederland.
1763: BUTTER, J. - Vondsten in het oerstroomdal van de Overijsselsche Vecht.
4265: BÜTTIKOFER, J., G. A. F. MOLENGRAAFF. - Tocht naar de boven Kapoeas op het eiland Borneo.
33802: BÜTTIKOFER, JOHANN. - Reisebilder aus Liberia. Resultate geographischer, naturwissenschaftlicher und ethnographischer Untersuchungen während der Jahre 1879 -1882 und 1886 -1887.
45406: BÜTTIKOFER, J. - Mededeelingen over Liberia. Resultaten van eene Onderzoekingsreis door J. Büttikofer en C. F. Sala in de jaren 1879-1882, samengesteld door J. Büttikofer. Voorwoord van Prof. Dr. H. Schlegel.
50913: BÜTTIKOFER, J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Kolonel Wauwermans' ,,Liberia, Histoire de la fondfation d'un état nègre libre".
29750: BÜTTIKOFER UND C. SALA. - H.Schlegel's Mittheilungen über die im Jahre 1880 erzielten Ergebnisse der zoologischen Forschungen in Liberia.
50938: BUUREN, P.A. VAN. - De plannen tot droogmaking der Zuiderzee.
18032: BUUREN, P.A. VAN. - De Topografische kaarten van Nederland.
34214: BUURMAN, H. C. - Nederland en Japan in de 17de eeuw.
49797: BUVE, R. A. J. - Surinaamse slaven en vrije negers in Amsterdam gedurende de achttiende eeuw.
4949: BUXTON, THOMAS FOWELL. - The African Slave Trade.
50125: BUXTON, NOEL. - Slavernij in Abessinië. (Uit: The Contemporary review, juni 1932).
18040: BUYSMAN, M. - De natuur, het klimaat en de plantengroei der Arktische gewesten.
3579: BUYSMAN, M. - Bijdrage tot de kennis van het klimaat van Nederland in verband met den plantengroei.
61567: BYE, RANULPH. - Great Lakes Steamers, Toledo, Ohio.
61568: BYE, RANULPH. - The Hudson at Jersey City, N. J.
61569: BYE, RANULPH. - White Christmas by Ranulph de Bayeux Bye.
61570: BYE, RANULPH. - Christmas card, 1967.
61571: BYE, RANULPH. - Snow landscape.
61572: BYE, RANULPH. - Snow landscape (2)
61573: BYE, RANULPH. - A Snow landscape (3)
61574: BYE, RANULPH. - A snow landscpae with a church.
61575: BYE, RANULPH. - A snow landscpae with skiing persons.
61576: BYE, RANULPH. - Hudson Overlook. Invitation card for the reception to the exhibition at The Newman Contemporary Art Gallery, Philadelphia, Tuesday, November 17, 1964.
61577: BYE, RANULPH. - A snow landscape with a cart.
61578: BYE, RANULPH. - A snow landscape with deers.
61579: BYE, RANULPH. - A snow landscape with a pond and the moon.
61580: BYE, RANULPH. - A snow landscape with a dog with Christmas tree.
61581: BYE, RANULPH. - Village with skating persons.
61586: BYE, RANULPH. - Barn Swallow.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

9/13