Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
49875: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië in ons parlement, 50 jaren geleden en thans.
49866: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling.
49924: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I.
50007: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Voorpostengevecht. - Onze Marine. - Curaçao.
49935: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling: heeft de heer Colijn in de Eerste kamer den oorlog verklaard?
50011: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Surinaamsche begrooting.
50017: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer. - Langdurige beraadslagingen. - Minister de Graaff onvriendelijker in de afdeelingen dan in openbare vergadering begroet. - De bestuurshervorming: in hoeverre hebben de Staten-Generaal recht op meespreken? - Mr. Joekes bondgenoot en bestrijder tegelijk. - Ir. Feber straft Prof. Steger af en reikt den heer Colijn (denkbeeldig) de hand.
50126: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het opcenten-voorstel in de Tweede en in de Eerste Kamer. - Thee en bier: een antithese? - Indische opcenten! - Wat ons nog wacht.
50041: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Vlootwet of Vlootplan? - Interpellatie-Cramer over de geinterneerden aan den Boven-Digoel. - Overeenkomst met de Kon. Paketvaart Maatschappij. - De poenale sanctie.
50054: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Interpellatie-Albarda naar aanleiding van de zending van een torpedobootjager naar Sjanghai en over de wenschelijkheid van maatregelen tegen credietverleening en tegen leveranties van oorlogstuig aan de oorlogvoerenden in het Verre Oosten. - Begrooting van Suriname.
50027: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer.
50022: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De poenale sanctie. - Verleden, heden en toekomst. - Nieuwe plannen der planters. - De psychische werking. - Wat er ontbreekt. - De aanslagen. - Een wekelijksche rustdag. - De loonen. - De wonderlijke vaderlandsliefde van den heer Kupers. - Wat de minister zich voorstelt. - Diverse onderwerpen. - Oud-gepensioneerden. - Financieele toestand. - De nationalistische beweging. - De houding der S.D.A.P.
50228: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De tijdelijke korting op de Indische pensioenen: een succes voor Minister Colijn. Hoofdstuk XI (Koloniën): Curaçao. Wijziging van het tarief van invoerrechten in Ned.-Indië.
50233: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50238: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer.
50246: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. Financiën en volksgezondheid. - Budgetaire mogelijkheden. - Wat het moederland gedaan heeft. - Marine en leger. - Nieuw-Guinea. - De afgelaste reis. - Verbetering te bespeuren?
50199: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het crisis-Kabinet Colijn.
50329: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Bestuurshervorming in de Buitengewesten. Aanvankelijk worden nog geen Gouverneurs doch Regeerings-commissarissen benoemd.
50247: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verdeeliong van de Vlootkosten. - Defensie-uitgaven. - Hoofdstuk XI. (Departement van Koloniën). - Opsporing en ontginning van aardolie op Nieuw-Guinea.
50337: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting: Opgewekte verwachtingen en kans op tegenvallers. - Depreciatie-vreugd en depreciatie-wee. - Na zeven magere jaren. - Nog niet alles couleur de rose. - De eerstem ,,mijlpaal" bereikt. - Het schuld-accres beeindigd. - Opleving in de cultures. - Uitvoer-overschot. - Steun van het moederland. - Economische samenwerking. - Wrijvingsmogelijkheden. - Industralisatie. - Aardolie, - Tijdelijk extra-uitvoerrecht. - Rubberfonds. - Herberekening van de pensioenen. - Oorlog en Marine. - De Marinereserve. - Wijziging van de Nederl. Dienstplichtwet. - De Eerste Kamer over critieke dagen in 1936. - De bestuurswisseling. - Interpellatierecht. - Geen Dominion-Status.
50384: BOLHUIS, J. J. VAN. - Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nadere beschouwing over de begrootingsdebatten in de Tweede Kamer. - Veranderd aspect. - 1937 boven verwachting goed, 1938 in nevelen gehuld, 1939 niet zonder pessimisme tegemoet gezien. - Is het budget voor 1938 ,,reëel en normaal"? - Economisch verweer en internationale samenwerking. - Agrarisatie en industralisatie. - Economische samenwerking. - Contingenteering en tariefsherziening. - Salarissen en loonen. - De aardolie. - Kolonisatie op Nieuw Guinea of elders? - Grondrechten en bestuurshervorming. - Vakonderwijs, volksschool en vervolgschool. - Hollandsch-Inlandsch onderwijs. - Calvinisme in de Oost? - Artikel 177. - De petitie-Soetardjo. - Diverse onderwerpen. - Verlicht en bezwaard gemoed.
50639: BOLINDER, GUSTAF. - Einiges über die Motilon-Indianer der Sierra de Perijá (Kolumbien, Südamerika).
19010: BOLINGII, FRIDERICI. - Oost-Indisch reisboek. Uit het Deensch vertaald door Mej. Joh. Visscher.
51130: BOLK, PROFESSOR. - De antropolgische betekenis van het grijze oog.
932: BÖLL, HEINRICH. - Entfernung von der Truppe. Erzählung.
935: BÖLL, HEINRICH. - Das Vermächtnis. Erzählung.
693: BÖLL, HEINRICH. - Haus ohne Hütter. Roman.
681: BÖLL, HEINRICH. - Als der Krieg ausbrach. Als der Krieg zu Ende war. Zwei Erzählungen.
1550: BÖLL, HEINRICH. - Haus ohne Hütter. Roman.
1633: BÖLL, HEINRICH. - Fürsorgliche Belagerung. Roman.
1511: BÖLL, HEINRICH. - Ende einer Dienstfahrt. Erzählung.
937: BÖLL, HEINRICH. - Frankfurter Vorlesungen.
938: BÖLL, HEINRICH. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman.
58338: BOLOGNESI, ANGELO CASTEL- & GUILLAUME LEJEAN. - Voyage au Fleuve des Gazelles (Nil Blanc), 1856-1857. & Gondokoro, esquisse d'un voyage au Nil Blanc, 1861. (All-published).
57589: BOLS. - Notice sur la Colonie Anglaise de l'Ile Maurice & Notes sur la Réinion. Industrie sucrière, commerce, agriculture, immigration.
18973: BOLSIUS S. J., A. - K-uma of -ku-ma? & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma.
19035: BOLSIUS, S. J. A. - Eenige aanteekeningen bij de Minahasische Pandagian-Legende.
19046: BOLSIUS, S.J., A. - Over de vormveranderingen van het lidwoord in het Tontemboan.
34898: BOLSWARD. - Deur der Raadzaal te Bolsward.
34886: BOLSWARD. - Raadhuis te Bolsward. Zijgevel.
34887: BOLSWARD. - Raadhuis te Bolsward. Detail.
59338: BOLTEN, D. G. J. - Eene waterleiding voor Paramaribo.
59332: BOLTEN, D. G. J. - Muggenbestrijding.
33129: BOMBAY. - Bombay en het eiland Elephanta.
58080: DE BON. - Les ports militaires de la France. Cherbourg.
31954: BON, J. - Hydrologische veldkenmerken langs de westflank van de Peelhorst.
60121: LE BON, GUSTAVE. - Een uitstapje naar het Tatragebergte.
33489: LE BON, GUSTAVE. - Reis in Nepal.
53872: LE BON, GUSTAVE. - Excursion Anthropologique aux Monts Tatras.
52783: LE BON, GUSTAVE. - Voyage au Népal. Chargé par le Ministère de l'Instruction Publique d'une Mission Archéologique dans l'Inde.
18018: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - Une Excursion en Corse.
70156: BONAPARTE, NAPOLÉON. - Description de l'Italie,
6707: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - La Nouvelle-Guinée. IVe Notice. Le Golfe Huon.
57778: BONARD. - Exploration du Grand Fleuve du Cambodge (Septembre 1862) & Le Royaume du Cambodge.
57700: BONARD, CONTRE-AMIRAL. - Expédition de Cochinchine. Prise de Bien-Hoa et de Baria. Prise de Vinh Long.
57823: (BONARD). - Cochine Française. Expédition de Go-Cong.
74148: BONATZ, DOMINIK, JOHN DAVID NEIDEL, AND MAI LIN TJOA-BONATZ. - The megalithic complex of highland Jambi. An archaeological perspective.
30632: BONDJOL. - Bondjol.
7077: BONET-MAURY, G. - L'Islamisme et le Christianisme en Afrique.
13957: BONFILS, FÉLIX. - Joueurs du violons bedouins.
12878: BONFILS, FÉLIX. - Arabian musicians. Cairo.
57649: BONJOUR, M. - Les batiments cuirassés de l'Angleterre. Essai du Warrior.
59197: BONNE, C. - Het boschnegerschrift van Afaka..
59322: BONNE, C. - De opleiding en de positie van den districtsgeneesheer in Suriname.
66881: BONNE, C. - Organisatie van den geneeskundigen dienst in Suriname.
66890: BONNE, C. - Hygiënische ervaring te Moengo. De Javaan bij behoorlijk medisch toezicht bestand tegen het klimaat van het Surinaamsche binnenland.
66127: BONNEAU, R. P. JOSEPH. - Grammaire Pounou.
66045: BONNEFOND, R. P. ET JEAN LOMBARD. - Notes de folklore Lari.
68242: BONNET, DR. - Les gravures sur roches du Sud-Oranais.
57697: BONNY. - Un voyage à Bonny (Côte occidentale d'Afrique).
68124: BONVALOT, G. - Les Ruines de la Vallée du Sourkhane.
53924: BONVALOT, M. - De Paris au Tonkin. A travers le Tibet Inconnu, 1889-1890.
20290: BOOBERG, G. - De grondanalyse in dienst der archaeologie.
31984: BOODE, E. P. - Overzichtskaart Technische Hogeschool Delft.
31997: BOODE, M. F. - De rivierkaart in gewijzigde vorm.
18691: BOOGAARDT, T. C. - Moko-Moko in 1840.
70542: BOOM, MATTIE & HANS ROOSEBOOM. (RED. & EDITED). - Een nieuwe kunst. Fotografie in de 19de eeuw. A New Art. Photography in the 19th Century.
70543: BOOM, MATTIE (INTRODUCTION), A.O. - Spiegel van het geheugen.
12181: BOOMGAARD, PETER. - The Development of Colonial health Care in Java; An Exploratory Introduction.
74140: BOOMGAARD, PETER. - The making and unmaking of tropical science. Dutch research on Indonesia, 1600-2000.
74107: BOOMGAARD, PETER. - Smallpox, vacination, and the Pax Neerlandica. Indonesia, 1550-1930.
70703: BOON, N. J. - Utrecht. Vreeburg.
70726: BOON, N. J. - "s- Gravenhage. Koninklijk Paleis.
70699: BOON, N. J. - Turfmarkt, Amsterdam.
70700: BOON, N. J. - Amstelstraat, Amsterdam.
70762: BOON, N. J. - Utrecht. Oudegracht.
70727: BOON, N. J. - "s- Gravenhage. Binnenhof.
70728: BOON, N. J. - "s- Gravenhage. Duinoord.
70729: BOON, N. J. - "s- Gravenhage. Duinoord (2).
70608: BOON, N. J. - Utrecht. Academie.
70706: BOON, N. J. - Amterdam. Prins Hendrikkade en St. Nicolaaskerk.
70707: BOON, N. J. - Amterdam. Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt.
70708: BOON, N. J. - Amterdam. Prins Hendrikkade en Centraal Station.
70709: BOON, N. J. - Amterdam. Molen bij het oude Funen.
70710: BOON, N. J. - Amterdam. Sophiaplein.
70711: BOON, N. J. - Amterdam. Dam met Paleis en Nieuwe Kerk.
59568: BOONACKER, J. - Hoe kan Suriname's landbouw tot ontwikkeling komen?
59551: BOONACKER, J. - De tegenwoordige toestand van Suriname op het gebied van den landbouw.
70574: BOONSTRA, ROMMERT. - Without title (Woman on a bench).
70575: BOONSTRA, ROMMERT. - Without title (Stage composition).
70576: BOONSTRA, ROMMERT. - Without title (Building compostion).
1962: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De noorderarm van het eiland Celebes van Paloe tot Bwool.
1990: BOONSTRA VAN HEERDT, R. - De berglandschappen behoorende tot de onderafdeeling Paloe van Midden-Celebes. (Koelawie, Lindoe, Tobakoe, Tolé, Benasoe).
3936: BOONSTRA VAN HEERDT, R. & L. WEBER. - De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes.
4222: BOOT, W. G. - Korte schets der Noord-kust van Ceram. met een inleiding door C. M. Pleyte Wzn.
74236: BOOTH, ANNE. - Colonial Revenue Policies and the Impact of the Transition to Independence in South East Asia.
74209: BOOTH, ANNE. - Splitting, splitting and splitting again. A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence.
8748: BOOTSMA, N. - The Discovery of Indonesia; Western (non-dutch) Historiography on the Decolonization of Indonesia.
31783: BOOY, THEODOOR DE. - Onder de Motilone's van de Sierre de Perija (Venezuela).
30131: BOR, A. C. VAN DEN, L. DE SCHEEMAKER & J. C. F. VIGELIUS. - Bijdragen tot de kennis van Sumatra's Noord-Oostkust. I. Rapport over eene reis van Tandjong Balei naar de omstreken van Pasir Mendagei, Bovenlanden van Asahan. II. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar de marktplaats (Pedagangan) der Lima Laras, vier dagreizen de rivier van Batoebara opwaarts gelegen. III. Memorie van overgave van het bestuur over de afdeeling Panei en Bila. IV. Nota betreffende het landschap Batoebarah. V. Extrakt uit eene aanteekening van den kontroleur van Panei en Bila.
19669: BOR, R. C. VAN DEN. - De Lijang Na Moewap en de legende daaraan verbonden.
66260: BORATAV, P. N. - Les noirs dans le folklore Turc et le folklore des noirs de Turquie (Notes).
50522: BORCHARDT, PAUL. - Papierabformungen von Monumenten. Winke für Reisende.
53443: BORCKMANN, A. - Mozart und Beethoven.
33948: BORDEAUX, ALBERT. - In een zilverdistrict van Mexico.
67651: BOREAS. - Zeetjalk ,, Boreas" Anno 1897. Harlingen.
58414: BOREL, HENRI. - Opmerkingen over de ontworpn ,,Nieuwe Regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen". & Repliek aan den heer Henri Borel, door J. J. M. de Groot.
34013: BOREL, DR. - Een maand op Majorca.
67023: BOREUX, CHARLES. - Les poteries décorées de l'Égypte prédynastique.
68696: BÖRGEN, C. UND R. COPELAND. - Kurze Geschichte der Überwinterungen in den arktischen Regionen während der letzten 50 Jahre.
64762: BÖRGEN, C. - Über die Ausführung einer Gradmessung im hohen Norden.
50955: BORGMAN, A. - Een drietal opmerkingen, gemaakt op eene kleine excursie door Noord-Overijsel.
30080: BORIE. - Notice sur les Mantras, tribu sauvage de la Peninsule Malaise.
46608: BORIN, CAV UFF. A.. - Portrait of a singer.
50676: BORK, FERDINAND. - Planetenreihen.
50809: BORK-FELTKAMP, A. J. - De oudste vrouw van Java
6496: BORK-FELTKAMP, ADÈLE JEANNETTE VAN. - Uitkomsten van een onderzoek van een 60-tal hersenen van Chineezen.
30602: BORNEO. - Iets over de Daijakkers. & Uitreksel uit een brief van Sambas. (Over de Daijakkers).
29922: BORNEO. - Bijdrage tot de kennis van Borneo's Noordoosthoek. Eerste, tweede en derde gedeelte.
19432: BORNEO. - Uittreksel uit een Rapport van den Kolonel, Resident der Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo, van 30 September 1863.
986: BORNSTEIN, PAUL. - Der junge Hebbel. Wesselburen. Lebenszeugnisse und dichterische Anfänge.
74577: BORO-BOEDOER. - Tempel Boro - Boedoer op Java.
8369: BOROFSKY, R. - Power, Authority and Disease: a structural analysis.
8635: BORSBOOM, AD. - The Savage in European Social Thought: A Prelude to the Conceptualization of the Divergent Peoples and Cultures of Ausralia and Oceania.
8543: BORSBOOM A. P. AND H. DAGMAR. - Cultural Politics: Two Case Studies of Australian Aboriginal Social Movements.
50508: BÖRSCHMANN, ERNST. - Ein vorgeschichtlicher Fund aus China (Provinz Schantung).
49736: BORSELEN, JAN WILLEM VAN. - Krijttekening van den kunstenaar, van welke de heer Ledeboer de voltooide schilderij bezit.
49737: BORSELEN, JAN WILLEM VAN. - Eene studie naar de natuur, eenige boomen voorstellende.
20372: BORST, L. - Twee Soendasche Amir Hamzah-verhalen.
20421: BORST, L. - Abdoelsamad.
67697: BOS, A. F. - Kûbaerd, Joarunerleane.
3682: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1901.
3689: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1902.
3706: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1904. & De phytophaenologische kaarten van Prof. Egon Ihne.
3716: BOS, DR. H. - Phyto-paenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1905. Met naschrift.
3820: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1909.
3783: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1908.
3852: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1910.
3888: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1911.
3930: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1913.
4149: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1907.
8646: BOS, G. - Cariben (paragoto's?) aan de Perica.
2861: BOS, J. - Het vraagstuk van de bedrijfsvergroting in de landbouw, gebrek aan grond, overschot aan gebouwen.
51075: BOS, H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1903.
3553: BOS, P.R. - De taak der phyto-phaenologie voorheen en thans. En: Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1895.
2842: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1896.
3628: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1899.
3603: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1898.
4256: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1894.
3656: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1900.
4272: BOS, P.R. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1897.
76281: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland.
67010: BOS, G. - Communale hutten bij de Trio Indianen.
76286: BOS, P.R. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over 1895.
3920: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1912.
31623: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologische waarnemingen in Nederland over het jaar 1903.
18123: BOS, DR. H. - Phyto-phaenologiese waarnemingen in Nederland over het jaar 1906.
49680: BOSBOOM, JOHANNES. - Landschapstudie in Drenthe, bij Zuidlaren.
18902: BOSBOOM, H. D. H. - Een bezoek aan eenige tempelruïnen in Midden Java in 1791.
30356: BOSBOOM, H. D. H. - Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie.
19819: BOSBOOM, H. D. H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie.
29345: BOSBOOM, H. D. H. - Tempelwachters te Prambanan?
19741: BOSBOOM, H. D. H. - Oude woningen in de stad Batavia. & Aanvulling van het opstel over ,,Oude woningen in de stad Batavia", door J. Brandes.
30384: BOSBOOM, H. D. H. - Opgave van calques en reproducties naar kaarten en plattegronden aanwezig in het Rijksarchief te 's Gravenhage en in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, aan het Bataviaasch Genootschap toegezonden.
30365: BOSBOOM, H. D. H. - Het verdwenen Waterkasteel te Djokdjokarta.
30394: BOSBOOM, H. D. H. - Een buitenverblijf of ,,Thuyn" nabij Batavia in de 18de eeuw.
30572: BOSBOOM, H. D. H. - De oorsprong van de kwartierstraat in Oud-Batavia.
49679: BOSBOOM, JOHANNES. - Deel in het Gooi.
49678: BOSBOOM, JOHANNES. - Choor der Groote Kerk te 's-Gravenhage.
20236: BOSCH, F. D. K. - Een oorkonde van het Groote Klooster te Nalanda.
20385: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. P. V. van Stein Callenfels 4 September 1883 - 26 April 1938.
30479: BOSCH, F. D. K. - De Inscriptie op het Aksobhya-beeld van Gondang Lor.
20340: BOSCH, F. D. K. - Het bronzen Buddha-beeld van Celebes' Westkust.
20288: BOSCH, F. D. K. EN C. C. F. M. LE ROUX. - Wat te Parijs verloren ging.
20302: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. J. W. IJzerman. Eerelid van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
33681: BOSCH, G. - Een voetreisje in Zwitserland.
31199: BOSCH, W. - De vrije en gedwongen arbeid der Javanen feitelijk toegelicht.
59542: BOSCH REITZ, P. - Ananascultuur in Suriname.
30053: BOSCH, C. J. - Aanteekeningen over de Afdeeling Bondowoso (Residentie Bezoeki).
49876: BOSCH, F. D. K. - Onze kennis van de Oud-Javaansche kunst, vijftig jaar geleden en thans.
7995: BOSCH, F. D. K. - De inscriptie op het Manjuçri-beeld van 1265 Çaka.
8236: BOSCH, F. D. K. - Indra's strijd met Vrta.
8144: BOSCH, F. D. K. AND B. DE HAAN. - The Oldjavanese bathing place Jalatunda.
12296: BOSCH, F. D. K. - De laatste der Pandawa's.
12244: BOSCH, F. D. K. - C. C. Berg and ancient Javanese history.
19216: BOSCH, F. D. K. - In Memoriam Dr. N. J. Krom, 5 September 1883 - 8 Maart 1945.
19175: BOSCH, F. D. K. - Een maleische inscriptie in het Buitenzorgsche.
29523: BOSCH, F. D. K.L - De Bhadracari afgebeeld op den hoofdmuur der vierde gaanderij van den Baraboedoer.
29558: BOSCH, F. D. K. - Guru, drietand en bron.
29572: BOSCH, F. D. K. - Çrivijaya, de Çailendra- en de Sanjayavamça.
29586: BOSCH, F. D. K. - Uit het grensgebied tussen Indische invloedssfeer en oud-inheems volksgeloof op Java.
29701: BOSCH, F. D. K. - Een oudheidkundige benadering van het Brahman-probleem.
29708: BOSCH, F. D. K. - De mythische achtergrond van de Kèn Angrok-legende. Korte mededelingen.
29711: BOSCH, F. D. K. - De Asvin-Goden en de Epische Tweelingen in de Oudjavaanse kunst en literatuur.
20156: BOSCH, F. D. K. - Fragmenten eener vertaling van den Nagarakretagama, door wijlen Dr. J. L. A. Brandes.
20152: BOSCH, F. D. K. - Kumbhawajrodakena en Toyeng Kundi sangkeng Langit.
20058: BOSCH, F. D. K. - Een Onderscheiding van staande en zittende Budha-figuren op de Reliefs van de Borobudur en elders.
20191: BOSCH, F. D. K. - Boekaankondiging: Archeologisch onderzoek in Nederlandsch-Indië III. Beschrijving van de Barabudur, samengesteld door N. J. Krom en T. van Erp, 1920. & Toevoeging: Het Awatamsakasutra, de Gandawyuha en Barabudur.
20274: BOSCH, F. D. K. - De stichtingsoorkonde van Kalasan.
31460: BOSCH, F. D. K. - Een oud-Chineesche methode om abklatschen te vervaardigen.
30482: BOSCH, F. D. K. - Het Lingga-Heiligdom van Dinaja. Met naschrift van B. Schrieke.
33837: BOSCH, G. - Auvergne. (Puy de Dôme en Cantal).
33809: BOSCH, G. - De Tarentaise.
50782: BOSCH, F. D. K. - In memoriam Dr V. I. van de Wall.
39097: BOSCH, F. D. K. - De spuierreliëfs van Djalatoenda.
49803: BOSCH, F. D. K. - De Inscriptie van Keloerak.
49805: BOSCH, F. D. K. - Bookreview: Dr. W. F. Stutterheim, A javanese Period in Sumatran History, Surakarta 1929.
33792: BOSCH, G. - Door Engadin te voet over den Val Viola-pas en het Stilfser Joch naar Davos.
8466: BOSCH, F. VAN DEN. - Der javanische Mangsakalender.
30498: BOSCH, F. D. K. - Sylvain Lévi 1863-1935.
20164: BOSCH, F. D. K. - Jîrnnoddhâra. Mededeeling.
29998: BOSCH, C. J. - Uitbarstingen der vulkanen Idjin en Raun (Banjoewangi).
29063: BOSCH, J. VAN DEN. - Memorie van den Commissaris-Generaal J. van den Bosch 1834. Verslag mijner verrigtingen in Indië, gedurende de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833.
33859: BOSCH, G. - Zuid-Tirol.
33902: BOSCH, G. - Zuid-Beieren en Vorarlberg.
33911: BOSCH, G. - York.
33921: BOSCH, G. - Yorkshire.
33747: BOSCH, G. - Nog een voetreisje in Zwitserland.
33887: BOSCH, G. - Door Noorwegen.
30984: BOSCH, W. - Antwoord aan de heeren J. C. Baud en H. Stolte.
31264: BOSCH, W. - De Minister van Staat J. J. Rochussen als publicist in 1862 en als Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië in 1845-1851.
31018: BOSCH, W. - De tabaks-kultuur en de welvaart der bevolking. Een antwoord aan den heer C. Vreede.
31167: BOSCH, W. - De vooruitgaande welvaart van Nederlandsch Indië, getoetst aan de tabellen van den Minister van Koloniën.
31033: BOSCH, W. - De waarheid en de heer van Blommestein.
29775: BOSCH, W. - Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef?
29811: BOSCH, W. - Toelichting op de redevoering van den minister van Kolonën over het adres van Dr. W. Bosch.
31371: BOSCH, W. - Is de welvaart der Javanen onder het cultuurstelsel toegenomen?
31228: BOSCH, W. - Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben.
31209: BOSCH, W. - De zoutkwestie op Java nader toegelicht.
31152: BOSCH, W. - De welvaart der Javanen, volgens de Ministeriëele verslagen. & Eene brochure over ,,de welvaart der Javanen", door hare eigen cijfers en argumenten gelogenstraft.
30975: BOSCH, W. - De waarde van statistieke opgaven omtrent Java.
3035: BOSCH, DR. C.A. VAN DEN. - Het ontstaan van caldera's.
31262: BOSCH, W. - Het budget der ,,koloniaal-radikalen" en hunne beginselen volgens de geschiedenis.
30991: BOSCH, W. - Een verzoek aan den heer van Blommenstein.
2448: BOSCHMA, PROF. DR. H. - Voorloopig verslag over het verzamelen van dieren gedurende de expeditie van het K.N.A.G. naar Nieuw-Guinee in 1939.
33751: BOSCQ DE BEAUMONT, GASTON. - Een zending naar Acadië.
74264: BOSMA, ULBE. - Smallpox, Vaccinations, and Demographie. Divergences in Nineteenth-Century Colonial Indonesia.
74272: BOSNAK, JUDITH E. - Soap Opera and Muddy Affairs in Indonesia. The Cultural Politics of the Lapindo Mudflow Case (2006-2014).
19433: BOSQUET, J. - Verovering van Ternate door de Engelschen in 1810.
72340: BOSQUIN, JULES. - Portrait of Jules Bosquin by Leébert..
53174: BOSSCHA, JOHANNES. - Portrait of Johannes Bosscha, after a photograph by Fot: Cordes, Haarlem of Johannes Bosscha, Ancien Direcreur de l'Ecole Polytechnique de Delft et Secrétaire de la Société Hollandaise des Sciences.
30030: BOSSCHER, C. - Bijdrage tot de kennis van het Oostelijk gedeelte van Ceram en omliggende eilanden.
29995: BOSSCHER, C. F. - Het landbezit in het zuidelijk gedeelte van den Molukschen Archipel.
30018: BOSSCHER, C. EN P. A. MATTHIJSSEN. - Schetsen van de Rijken van Tomboekoe en Banggaai, op de Oostkust van Celebes.
5487: BOSSCHER, C., C. DE GROOT, C. M. KAN, C.E. VAN KESTEREN, A.O. - Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling. Mei-Amsterdam-October. 1883. Programma der Koloniale Afdeeling.
30026: BOSSCHER, C. - Statistieke schets der Zuidwester-Eilanden.
30022: BOSSCHER, C. - Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-Eilanden.
1878: BOSSE, IR. P.M. VAN. - De rol der verweering bij den opbouw van nieuwe, ontginbare, ertsafzettingen en de beteekenis daarvan voor Nederlandsch-Indië.
2008: BOSSE, P.M. VAN. - De Kloet en de Mte Pelée. (Eigenaardige uitingen van vulkanisme bij eenige vulkanen van Nederlandsch-Indië).
31331: BOSSE, VAN. - De tusschenkomst van de wetgevende macht in Nederland in koloniale aangelegenheden.
66287: BÔT BA NJOCK, HENRI-MARCEL. - Prééminences sociales et système politico-religieux dans la société traditionnelle Bulu et Fang.
64809: BOT, MARRIE. - Pilgrimage in Andùjar, Spain. From the Serie: Miserere.
6505: BOTHRA, PUSHPA. - The Jaina theory of perception.
2837: BOTKE, DR. J. - De Noord- en Zuidhorner Gast. Bijdrage tot de kennis van het dilivium.
2790: BOTKE, DR. J.. - De Friesche kliffen.
3992: BOTKE, DR. J. - Het aantal ijsbedekkingen van ons land gedurende de glaciale periode.
34007: BOTTE, LOUIS. - Rabat.
74024: BÖTTGER-RÖSSLER, BIRGITT. - Shared aspects of gender and authority in Makassar society.
966: BÖTTGER, FRITZ (HRSGB.). - Frauen im Aufbruch. Frauenbriefe aus dem Vormärz und der Revolution von 1848.
57597: BOU-EL-MOGHDAD. - Voyage par terre entre Le Sénégal et le Maroc.
68214: BOUCART, A. - Une visite aux ruines de Xochicalco.
70141: BOUCHER, M. - Souvenirs du pays Basque et des Pyrénées en 1819.
60051: BOUCHERIE. - Over de bewaring van het hout tegen rotting.
58064: BOUCHET. - Les ports militaires de la France. Rochefort.
29077: BOUDEWIJNSE, J. - Alphabetisch overzicht van het werk van den heer S. van Deventer JSzn. ,,Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java."
57956: BOUËT-WILLAUMEZ, VICE-AMIRAL COMTE. - Voyage de l'Empereur Napoéon III en Algérie. Extrait du journal du bord du vaisseau le Solférino.
58159: BOUET-WILLAUMEZ, CTE. - Tactique suplémentaire à l'usage d'une flotte cuirassée.
65691: BOUGAINVILLE. - Journal de Bougainville.
57608: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - Mémoire de Bougainville sur l'état de la nouvelle France à l'époque de la guerre de sept ans (1757).
65613: BOUGE, L.-J. - Première législation Tahitienne. Le Code Pomaré de 1819. Historique et traduction.
65567: BOUGE, L.-J. - Reconstitution du harpon ancien des Iles Marquises avec flèche en os humain ou en bois dur.
65665: BOUGE, LOUIS-JOSEPH. - Historique de la Poste aux Nouvelles-Hébrides.
65671: BOUGE, L.-J. - Le Gouverneur L.-J. Bouge 1878-1960.
53391: BOUGUERREAU, ADOLPHE WILLIAM. - Portrait of Adolphe William Bouguerreau.
54842: BOUHOURS, DOMINIQUE. - Les Entretiens d'Ariste et d'Eugene.
2783: BOUHUIJS, A. - De ontginningen in Overijsel.
52794: BOULANGIER, EDGAR. - Voyage à Merv, 1887.
54702: BOULOS MEO. - Fleurs de Terre-Sainte.
20221: BOUMAN, M. A. - Ethnografische aanteekeningen omtrent de Gouvernementslanden in de boven-Kapoeas, Westerafdeeling van Borneo.
19215: BOUMAN, M. A. - De Aloreesche dansplaats.
20129: BOUMAN, J. - Nadere gegevens omtrent den Batoe Pahat in Sekadau.
3497: BOUMAN, H. - Proeve van eene kaart der dialecten, die in Nederland worden gesproken.
12537: BOUMAN, H. - De betekenis van particuliere correspondentie als tijdsbeeld voor de geschiedvorming in Indonesië.
58287: BOURCHET, A. - Essai sue les moeurs et les instititions du peuple Annamite.
57615: BOURDAIS. - Nécrologie. Le Commandant Bourdais.
57745: BOURDIN, E. - Le personnel de la réserve navale en Abgleterre.
33860: BOURDON, HENRI. - De ramp van Valparaiso.
70124: BOURET, BENIGNE. - Relation faite à M. le Commissaire de la Marine, à Marseille, par le malelot Benigne Bouret, ágá 30 ans, du Naufrage du navir le Neptune, dans lequel il a été sauvé seul, après avoir demeuré onze jours dans la grande hune, sans prendre aucune espèce de nourriture.
57802: BOURGOIS, S. - Réputation du système des vents de M. Maury.
58162: BOURGOIS. - De l'équilibre et du mouvement de l'atmosphère.
57779: BOURGOIS, S. - Renseignements nautiques recueillis à bord du Duperré et de la Forte pendant un voyage en Chine.
57874: BOURGOIS, S. - Notice sur la Baie du Pei-ho dans le Golfe de Pe-Tche-Li.
58243: BOURGOIS, J. - Théorie du gouvernail et ses applications aux mouvements giratoires des navires à vapeur.
58061: BOURGOIS, S. - Méthodes de navigation, d'expériences et d'évolutions pratiques sur l'escadre d'évolutions de la Méditerranée, sous les commandement du vice-amiral sénateur, comte Bouet-Willaumez.
58145: BOURGOIS. - Des vents dans les régions tempérées et tropicales de l'Océan Atlantique.
58025: BOURGOIS. - Notice sur le phénomène de la rotation diurne des vents et sur les mouvements g'néraux de l'atmosphère.
33368: BOURQUELOT, FÉLIX. - Een uitstapje naar Sicilië.
58303: BOURQUELOT, FÉLIX. - Un mois en Sicile, 1843.
57636: BOURREL. - Voyage dans le pays des Maures Brakna, rive droit du Sénégal (Juin-octobre 1860).
65725: BOURRET, DOMINIQUE. - État de l'agriculture vivrière mélanésienne en Nouvelle-Calédonie.
65620: BOURRICAUD, FRANÇOIS. - Note sur la théorie de la Magie et de la Religion chez Bergson et chez Malinowski.
20404: BOUSQUET, G. H. - Quelques sanctuaires sasaks de Lombok.
7221: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter J. W. van Borselen.
7222: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Cornelis Springer.
7214: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter Johan Philip Koelman.
7216: BOUSSOD & VALADON. - Portrait of the painter August Allebé.
57854: BOUTAKOV, G. - Nouvelles bases de tactique navale pour les navires à vapeur.
57963: BOUTAKOV, GREGORY. - La tactique navale moderne.
58141: BOUTAKOV. - L'escadre russe de la Baltique en 1867. Divers ordres de son Commandant en chef.
71503: BOUTE. - S.M. La Reine Elisabeth et ses enfants.
71511: BOUTE. - S.A.R. Monseigneur le Comte de Flandre, Prince Charles Théodore de Belgique.
71914: BOUTE. - Le Prince Charles-Théodore de Belgique. Comte de Flandre.
71915: BOUTE. - Le Prince Léopold de Belgique. Duc de Brabant.
71916: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
73624: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
71643: BOUTE. - S.M. La Reine Elisabeth des Belges.
73625: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
73629: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
73630: BOUTE. - La Princesse Marie-José de Belgique.
65876: BOUTEILER, MARCELLE. - Le défunt dans les sociétés Indiennes de l'Amérique du Nord.
65885: BOUTEILLER, MARCELLE. - Le coutumier rural magique. Notes de Folklore berrichon.
65893: BOUTEILLER, MARCELLE. - Cahiers de pansements magiques.Présentation de documents recueillis en Berry entre 1952 et 1955.
65914: BOUTEILLER, MARCELLE. - Cosmologie et médicine magique selon notre folklore rural. Esquisse d'analyse structurale.
65922: BOUTEILLER, MARCELLE. - Magie provençale et guérison de l'insolation (À propos du centième anniversaire de la publication de "Mireiro" de Frédéric Mistral).
65929: BOUTEILLER, MARCELLE. - Thérapeutiques populaires en Anjou: commentaires d'enquêtes (1961-1962).
65938: BOUTEILLER, MARCELLE. - Traditionnalisme et évolution dans un petit port Saumurois: Le Thoureil (Maine-et-Loire).
65949: BOUTEILLER, MARCELLE. - Les types sociaux décrits à propos de l'Orphelin dans la littérature "Enfantine" de 1800 à 1890.
31648: BOUTON. - Nieuwe indeeling van het landschap Bouton.
8029: BOUVY, A. C. N. - Uit en over de Minahassa. I. De Minahassa en de geneeskunst.
2609: BOUWMAN, O.F.M., P.FR.TH. - Een gedeelte van de kom van Heerlen.
54206: BOUWMEESTER. - Portrait of Bouwmeester als Herodes.
46017: BOUWMEESTER, THÉO. - Portrait.
46177: BOUWMEESTER, LOUIS. - Portrait, by Geveke.
57767: BOUYER, J. - Culture du coton dans la Guyane Hollandaise.
33263: (BOUYER, FRÉDÉRIC). - Guyana.
33115: BOUYER, FRÉDÉRIC. - Voyage dans la Guyane Française, 1862-1863.
58121: DU BOUZET. - Nécrologie. Le contre-amiral Mis Du Bouzet (Joseph-Fidèle-Eugène du Bouzet).
72860: BOVEN, W. VAN. - Academiegebouw voor Schoone Kunsten.
53908: BOVET, MARIE ANNE DE. - Trois Mois en Irlande, 1889.
33611: BOVET, MARIE ANNE DE. - In Schotland.
53974: BOVET, MARIE ANNE DE. - En Écosse.
38481: BOVILL, E.W. (EDITED). - Missions to the Niger. Vol I- the Journal of Friedrich Hornemann. Travels from Cairo to Murzuk in the Years 1797-98 & the Letters of Major Alexander Gordon Laing 1824-26; Vols. II, III & IV: The Bornu Mission, 1822-25.
69712: BOWDICH, T. ÉDOUARD. - An account opf the mission, etc. - Histoire de la mission envoyée du cap Coast Castle, au royaume d'Ashantée, en Afrique.
70178: BOWDICH, M. - Ambassade de M. Dupuis à Coomassie, au-près du roi des Adhantées.
66065: BOWLER-KELLEY, ALICE. - Sur une pointe provenant de Healdtown (Province du Cap).
28994: BOWRING, JOHN. - The Kingdom and People of Siam; with a narrative of the Mission to that Country in 1855.
32063: BOXER, C. R. - Francisco Vieira de Figueiredo: A Portuguese Merchant-Adventurer in South East Asia, 1624-1667.
59863: BOYER, P., SUCCR. VAN BOSCH. - Portrait of Yvette Guilbert.
33397: BOYLE, ROBERTO. - Nova Experimenta Physico - Mechanica de Vi Aëris Elastica et ejusdem Effectibus, Facta maximam partem in Nova Machina Pneumatica, Et ad (Nepotem suum) Nobillissimum Dnum Carolim (...).Accessit Defensis advergus Objectiones Franc Lini.
33387: BOYLE, ROBERTO. - Tentamina, Quædam Physiologica. Diversis Temporibus, & Occasionibus conscripta. & Historia Fluiditatis et Firmitatis.
57579: BOZEC, A. LE. - Hygiène et médecine. Note sur les vaccinations et revaccinations opérées en 1860 dans le 2e régiment d'infanterie de marine.
2789: BRAAK, K. - De Schermer - het landbedrijf onder invloed van den oorlog.
2784: BRAAK, K. - Luchtpiegeling en verwante verschijnselen in ons polderland.
5420: BRAAK, DR. C. - Kenmerkende eigenschappen van het tropisch klimaat.
2540: BRAAK, DR. C. - Periodieke dag- en nachtwinden.
4542: BRAAK, DR. C. - IJslawines en gloedwolken.
46691: BRAAK, MENNO TER. - Portrait.
2537: BRAAK, K. - Over lucht en wolken in het hooggebergte.
2632: BRAAK, K. - Morphologie der Schoorlsche duinen.
46042: BRAAKENSIEK. - De Dokter.
8598: BRAAKHUIS, H. E. M. - Artificers of the Days: Functions of the Howler Monkey Gods Among the Mayas.
30263: BRAAM MORRIS, D. F. VAN. - Geschiedenis van het Bondgenootschap Masenrempoeloe of Masenre-Boeloe & Nota van toelichting op het Contract gesloten met het landschap Maiwa (Masenrempoeloe) op den 8en September 1890; Landschap Doeri (Masenrempoeloe) op den 30en September 1890; Landschap Kassa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Batoelappa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Alietta (Adjatapparang) op den 20en Juli 1890; Landschap Soeppa (Adjatapparang) op den 18en Juli 1890 & het Landschap Sawietto (Adjatapparang) op den 30sten October 1890.
30233: BRAAM MORRIS, D. F. VAN. - Het landschap Loehoe, getrokken uit een rapport van den Gouverneur van Celebes, en heer D. F. van Braam Morris.
50277: BRAAM, J. S. VAN. - De particuliere djatihout-handel en 's Lands djatiboschcultuur op Java. Hoofdstuk V (Slot).
12389: BRAASEM, W. A. - Moderne Indonesische poëzie.
50215: BRACONIER, A. DE. - Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indië.
68718: BRADASKA, FRANZ. - Die Slaven in der Türkei.
68311: BRADDELL, T. - Die englische Kolonie Malakka und Naning.
39709: BRADFORD, TONY. - Handboek Caravan.
64783: BRAESS, MARTIN. - Die siebenbürgisch-ungarischen Grenzgebirge.
64800: BRAESS, MARTIN. - Jajce, die alte Königsstadt Bosniens.
64791: BRAESS, MARTIN. - Die Schwaben in Banat.
73981: BRAGINSKY, VLADIMIR I. - Two Eastern Christian Sources on Medieval Nusantara.
8718: BRAGINSKY, V. I. - Universe - Man - Text: The Sufi Concept of Literature (With Special Reference to Malay Sufism).
8376: BRAGINSKY, V. Y. - Some Remarks on the Structure of the "Sya'ir Perahu" by Hamzah Fansuri.
19352: BRAGINSKY, V. I. - Hikayat Hang Tuah: Malay Epic and Muslim Mirror; Some Cosiderations on its Date, Meaning and Structure.
74146: BRAGINSKY, VLADIMIR. - Structure, date and sources of Hikayat Aceh revisited. The problem of Mughal-Malay literary ties.
46590: BRAHMS, JOHANNES. - Portrait.
46407: BRAHMS, JOHANNES. - Portrait.
74067: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA. - The Tale of the Skull. An Islamic Description of Hell in Javanese.
19284: BRAKEL, L. F. - A Note on the Importance of the Ngoko-Krama Distinction for the Determination of Javanese Language Structure.
12170: BRAKEL-PAPENHUYZEN, CLARA. - Of Sastra, Pènget and Pratélan.
10082: BRAKEL, L. F. - The Hikayat Muhammad Hanafiyyah. A Medieval Muslim-malay Romance.
67669: BRAKEL. - Slot Loevestein.
31973: BRAMLAGE, J. H. - Kaartering van Nederlands Nieuw-Guinea.
2333: BRAMLAGE, J.H. - Hoe de topografische kaart tot stand komt. Het werk van de topografische dienst en meer speciaal van de opnemingsdienst.
8389: BRANA-SHUTE, GARY. - Social Conflict and Ritual Restoration: A Case of Lower Class Creole Mating in Disequilibrium.
8441: BRANA-SHUTE, ROSEMARY AND GARY. - Death in the Family: Ritual Therapy in a Creole Community.
1494: BRAND, GUIDO K. - Werden und Wandlung. Eine Geschichte der deutschen Literatur von 1880 bis Heute.
8249: BRAND, W. - Some Statistical Data on Indonesia.
49877: BRAND, J. D. - De Scheepvaart in Nederlandsch-Indië vóór en na de oprichting der Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
35383: BRAND, MARTIN, PAUL ESSER, PIET DEN HARTOG, GERT JAN BESTEBREURTJE. - Langendijk 6-8 te Vianen. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje.
8373: BRAND, A. - Merit, Hierarchy and Royal Gift-Giving in Traditional Thai Society.
70347: BRAND, CHARLES. - Madagascar: Relation d'un voyage dans cette île.
38513: BRANDEL-SYRIER, MIA. - The Religious Duties of Islam as Taught and Explained by Abu Bakr Effendi. A translation from the original arabic and afrikaans, edited with an introduction and notes.
50654: BRANDENBURG, E. - Über eine phrygische Kultgrotte.
50539: BRANDENBURG, E. - Über Felsarchitektur im Mittelmeergebiet.
50643: BRANDENBURG, E. - Über einige Funde im gebiete der Fels-Architektur und ihre Beziehungen zu sonstigen Bauten.
50606: BRANDENBURG, C. - Reisenotizen aus Sardinien.
67050: BRANDENBURG, E. - Italische Untersuchungen.
61552: BRANDERHORST, R. G. - Kasteel Doorwerth, leporello van 10 photocards.
69495: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Maleische verhalen. De door den Heer H. C. Klinkert in 1885 gelithographeerd uitgegeven Hikajat Pelandoek Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers & De door den Heer H. C. Klinkert in 1893 onder den Hollandschen titel ,,De Pelandoek Djinaka of het guitige dwerghert, naar een ander Masleisch handschrift voor de pers bewerkt", uitgegeven Hikasyast Pelandoek Djinaka.
30215: (BRANDES, J.) - De Tempelgroep van Tjandi Sewoe.
30389: BRANDES, J. & L. FINOT. - Verslag van het Internationaal Oriëntalistencongres te Hanoi van 1-6 December 1902. & Bijlage: Note sur l'école française d'Extrême Orient.
30334: BRANDES, J. - Bladvulling. Palmbladhandschriften (lontar's, kropak's).
19804: BRANDES, J. - Arya Panangsang's rechten en pogingen tot herstel daarvan. Mededeeling.
30229: BRANDES, J. - De inkt gebezigd voor het schrijven der Oud-Javaansche handschriften uit de 14e en 15e Çaka-eeuw.
30307: BRANDES, J. - De maandnaam Hapit.
30319: BRANDES, J. - De inhoud van de groote Hikayat Baktiyar volgens eene aanteekening van Dr. H. N. van der Tuuk.
19662: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Maleische verhalen. De door den Heer H. C. Klinkert in 1885 gelithographeerd uitgegeven Hikajat Pelandoek Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers.
19822: BRANDES, J. - Djakuwès in de Babad, tijdens de belegering van Batavia = Jacques Lefebvre. Medeeling.
30224: BRANDES, J. - Drie koperen platen uit den Mataram'schen tijd, gevonden in de residentie Krawang.
19795: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen buiten den Archipel. Verhaal uit Engelsch Indië, Frere, Old Deccan days or Hindoo fairy legends. Tjam'sche (of Tjampa'sche) verhalen, Excursions et reconnaissances. Kambodja' sche verhalen, zooals voorkomen bij de Annamiten, Excursions et reconnaissances, Textes Khmers.
30370: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De door de Firma G. C. T. van Dorp te Samarang uitgegeven Serat Kantjil. De in 1878 door Dr. W. Palmer van den Broek, en later nog eens in 1889 door den Heer D. F. van der Pant uitgegeven Serat Kantjil van Amongsastra. De Serat Saloka Darma betitelde bewerking der Kantjil-verhalen van Pangeran Arya Sasraningrat.
19796: BRANDES, J. - Een plattegrond van Batavia van 1632.
19680: BRANDES, J. - Een Javaansche preek van den duivel.
30267: BRANDES, J. - Een paar bijzonderheden uit een handshrift van de Hikajat Kalila Dan Damina.
30400: BRANDES, J. - Een puzzle opgehelderd (Het Lingga-voetstuk van Singasari).
30342: BRANDES, J. - Een hofreis naar Mataram om en bij 1648 A.D., mededeeling. Bladvulling.
31443: BRANDES, J. - Een verslag van Professor A. C. Vreede omtrent eene verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften.
30404: BRANDES, J. - Een Buddhistisch monninksbeeld, en naar aanleiding daarvan het een en ander over eenige der voornaamste mudrâ's.
19678: BRANDES, J. - Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon, naar aanleiding van het bijschrift bij de Pepakem Tjerbon on Ms. Orient. Acad. Lugd. Bat., no. 1907.
19700: BRANDES, J. - Het Damar Wulan verhaal in Lakon-vorm.
30226: BRANDES, J. - Iets over een ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorstellingen van Jayabaya.
30399: BRANDES, J. - Enkele oude stukken, betrekking hebbende op oud-javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Universiteits boekerij te Leiden.
20282: BRANDES, J. - Het probleem van de Maleische Hikâyat Kalilah dan Daminah.
19691: BRANDES, J. - Nadere opmerkingen over de Maleische bewerkingen van de Geschiedenis der 10 Vizieren. Hikajat Golam (Hik. Zadabaktin, Hik. Azbak), Hik. Kalila dan Damina (laatste gedeelte), en de daarvan te onderscheiden, bij de Maleiers voorhanden uiteenloopende
30358: BRANDES, J. - Lo Tong, een Javaansche reflex van een Chineeschen ridder-roman.
30373: BRANDES, J. - Insluimeren van het gevoel voor de symbolieke waarde van ornament ook in de Chineesche kunst op te merken.
30323: BRANDES, J. - Iets over het Papegaai-boek zoals het bij de Maleiers voorkomt.
19816: BRANDES, J. - Twee oude berichten over de Baraboedoer.
30339: BRANDES, J. - Omina et Portenta.
30234: BRANDES, J. - Nog eenige Javaansche piagem's uit het Mohammedaansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en Palembang. (& 1e - 8e vervolg).
19675: BRANDES, J. - Warung, Bata, en Wangan.
30225: BRANDES, J. - Nog iets over een reeds vroeger gepubliceerden Piagem van Sultan Ageng.
19673: BRANDES, J. - Verslag over een Babad Balambangan & Nalezing.
19786: BRANDES, J. - Van Oud-Batavia. Losse mededeelingen (Eerste reeks) & vervolg.
19677: BRANDES, J. - Yogyakarta.
1810: BRANDES SZ., A. - Bolivia.
2050: BRANDES SZ., A. - Marokko.
2243: BRANDES SZ., A. - Alfred Hettner's ,,Russland".
2051: BRANDES SZ., A. - De Sáhara.
3960: BRANDES SZ., A. - De rivieren van Zuid-Amerika en de landschappen langs hare oevers.
3729: BRANDES SZ. A. - Eenige opmerkingen uit de praktijk naar aanleiding der ,,Nieuwere opvattingen van aardrijkskunde", van Prof. Dr. C.M. Kan.
70598: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De Serat Saloka Darma betitelde bewerking der Kantjil-verhalen van Pangeran Arya Sasraningrat.
70599: BRANDES, J. - Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De in 1878 door Dr. W. Palmer van den Broek, en later nog eens in 1889 door den Heer D. F. van der Pant uitgegeven Serat Kantjil van Amongsastra.
61972: BRANDES, GEORG. - Die Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen. 1: Emigrantenlitteratur; 2: Romantische Schule in Deutschland; 3: Reaktion in Frankreich; 4: Naturalismus in England; 5: Romantische Schule in Frankreich; 6: Das junge Deutschland.
50428: BRANDHOF, J. L. M. VAN DEN. - Klewangaanvallen op Atjeh's Westkust in 1902.
59563: BRANDON, H. G. - Proefneming voor machinale hoeverijstcultuur op de Plantage Guadeloupe in Suriname in 1925-1926.
59717: BRANDON, H. G. - De proefneming van de Suriname Hoeve Maatschappij.
66934: BRANDON, H. G. - Het Surinamevraagstuk.
59611: BRANDS, C. F. J. - De toekomst van Suriname.
18593: BRANDS, JOS. - W. W. Reys 15.11.1900 - 23.9.1963.
7037: BRANDT, CONRAD, BENJAMIN SCHWARTZ UND JOHN K.FAIRBANK. - Der Kommununismus in China. Eine Dokumentar-Geschichte.
6485: BRANDT, CONRAD. - Stalin's Failure in China 1924-1927.
53635: BRANDT, J. F. - Zoogeographische und paläontologische Beiträge.
64750: BRANDT, M. V. - Unsre Kolonien.
46604: BRANDTS-BUYS, L. F. - Portrait, met Transvaal en Nederland, Gedicht van J.S.B.B.
74535: BRANS, A. - Ontwerp van een Abattoir voor een Provinciestad.
59240: BRANTJES, N . J. L. - Rede door gouverneur Mr. N. J. L. Brantjes op 13 October 1921 in den kolonialen raad uitgesproken ter aanvaarding ven het bestuur over de kolonie Curaçao.
57746: BRAOËZEC. - Exploration du cours d'eau de Bounoun, Marigot du Sénégal, en octobre et novembre 1861.
57577: BRAOUËZEC, J. E. - L'hydrographie du Sénégal et nos relations avec les populations riveraines.
29432: BRASCAMP, E. H. B. - De memorie en instructie voor Jacobus Couper als hoofd der expeditie tegen Soeropati uitgezonden in het jaar 1684.
20169: BRASCAMP, E. H. B. - Houtleveranties onder de O. I. Compagnie I-XII.
4018: BRASCAMP, E.H.B. - Geen uitbarsting van den Lawoe in 1752.
18187: BRASCAMP, E.H.B. - Uitbarsting van den Tjeremai in 1698?
68140: BRAU DE SAINT-POL LIAS, X. - Les Battaks.
46511: BRAUN, VOLKER. - Portrait.
6510: BRAUNE, WALTHER. - Der islamische Orient zwischen Vergangenheit und Zukunft. Eine geschichtstheologische Analyse seiner Stellung in der Weltsituation.
58907: BRAUNWALD. - Tödikette v. Rubschen aus gesehen.
20050: BRAUTIGAM, D. A. F. - Nota betreffende het zelfbesturend landschap Tanette.
11735: BRAVMANN, M.M. - The Spiritual Background of Early Islam. Studies in Ancient Arab Concepts.
18065: BRAZZAVILLE. - De opstand der arabieren.
18064: BRAZZAVILLE. - De Nederlandsche vestiging te Brazzaville.
6772: BREASTED, JAMES HENRY. - Die Geburt des Gewissens. Die Entwicklung des moralischen Verhaltens im kulturgeschichtlichen Verlauf Alt-Ägyptens.
940: BRECHT, BERTOLT. - Songs aus der Dreigroschenoper.
945: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 22/23/24. Herr Puntila und sein Knecht Matti. Chinesische Gedichte. Die Ausnahme und die Regel.
946: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 27/32. Der gute Mensch von Sezuan. Kleines Organon für das Theater. Ueber reimlose Lyrik mit unregelmässigen Rythmen. Geschichten vom Herrn Keuner.
6711: BRECHT, BERTOLT. - Versuche 20/21. Mutter Courage und ihre Kinder. Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit.
54223: BREDERODE. - Het Huis Brederode. Linkervleugel. Velsen.
54224: BREDERODE. - Kasteel Brederode in welstand.. Voorzijde en rechtervleugel. Velsen.
53175: BREDIUS, PIETER. - Portrait of Pieter Bredius, after a photograph of Pieter Bredius, Rotterdam, Directeur de la Wissel en Effectenbank.
8618: BREMAN, JAN. - Het Beest aan Banden? De Koloniale Geest aan het Begin van de Twintigste Eeuw.
2066: BREMAN, J.C. - Java: bevolkingsgroei en demografische structuur.
8628: BREMEN, JAN VAN. - Indonesian Studies in Japanese Anthropology.
2915: BREMEN, W.J. VAN DEN. - De kleine bospercelen in de Achterhoek en Oost-Twente.
31883: BREMER, J. T. - De problematiek van het Balgzand.
35278: BRENDER À BRANDIS, G. - Nieuwe natuur-, geschied- en handelskundige zak- en reisatlas, behelzende eene beknopte beschrijving van de gronden der astronomij, ... van het geheele aardrijk ...
68730: BRENNER, RICHARD. - Richard Brenner's Expedition nach Ost-Afrika. I. Von Triest bis Sues, Januar und Februar 1870. Die Segelfahrt im Rothen Meere. Von Sues bis Aden, 25. Februar bis 10. April 1870.
68683: BRENNER, RICHARD. - Richard Brenner's Forschungen in Ost-Afrika.
53663: BRENNER, RICHARD. - Richard Brenner´s Expedition nach Ost-Afrika. Die Segelschifffahrt im Rothen Meere.
435: BRENNWALD, ALFRED. - The Lake of the Four Cantons. Picturesque Views. 32 water colors according to the original drawings of different artists with accomp. texts.
6526: BRENTJES, BURCHARD. - Die orientalische Welt. Von den Anfängen bis Tschinggis-Khan.
56937: BRESSANT, JEAN BAPTISTE PROSPER. - Portrait of Jean Baptiste Prosper Bressant by Buguet.
33207: BRESSON, A. - Le Désert d'Atacama et Caracoles (Amérique du Sud), 1870-1874.
46639: BRETAGNE. - Chansons de Haute et de Basse Bretagne No 5 Matelin an Dall, Mathurin l'aveugle, abbé Le Quéré.
46640: BRETAGNE. - Chansons de Haute et de Basse Bretagne No 6 Hirvoudou, Gémissements (Mélodie écossaise).
46638: BRETAGNE. - Chansons de Haute et de Basse Bretagne No 4 Ar Pilhaouer, Le Chiffonier, d'après l'abbé Bodeur.
10070: BRETHOLZ, WOLFGANG. - Aufstand der Araber.
28435: BRETSCHNEIDER, E. - Die Pekinger Ebene und das benachbarte Gebirgsland.
45571: BRETT. - Te Oranga Maori me ona tikanga rekareka. The Maori at home, with his pleasures & pastimes.
1099: BREUER, JOS. UND SIGMUND FREUD. - Studien über Hysterie.
66079: BREUIL, HENRI, MAURICE REYGASSE & P. ROFFO. - Excursion archéologique dans l'Afrique du Nord.
66251: BREUIL, H. - Envoi du professeur Abbé H. Breuil, président du IIIe Congrès Panafricain de préhistoire tenu à Bulawayo (North Rhodesia) 1955.
66261: BREUIL, H. - Gravures rupestres préhistoriques du Fezzan. Description des gravures par l'abbé H. Breuil de l'Institut. Gravures relevées par V. Pâques.
66235: BREUIL, H. - Un gisement de l'age de la pierre taillée à Fort Rousset (Oubangui-Chari).
66232: BREUIL, H. - Restes d'une sépulture en grotte au Sahara.
65540: BREUIL, H. - Lïndustrie de pierre, de stade paléolitique, des Tasmaniens.
51051: BREUKELMAN, MR. J.B. - De beslissing in het Fransch-Braziliaansch geschil.
31626: BREUKELMAN, MR. J.B. - De uitspraak in het Anglo-Braziliaansch grensgeschil & Het Counani-Territoir (Brasil-France).
31593: BREUKELMAN, MR. J.B. - De beslissing in het Britsch Venezuelaansch grensgeschil.
31600: BREUKELMAN, MR. J.B. & J. F. NIERMEYER. - Surinaamsche zaken (Stoomtram, ijzererts, immigratie-quaestie).
66229: BREWSTER, PAUL G. - Some Nigerian games, with their parallels and analogues.
65840: BRIAULT, MAURICE. - Veillées d'Afrique.
57600: BRIDET, H. - Remarques et observations sur le Cyclone qui à passé près de la Réunion, les 16 et 17 février 1861.
57695: BRIDET, H. - Les Ouragans de l'hémisphère austral.
53176: BRIEGLEB, O. W. G. - Portrait of O. W. G. Briegleb, after a photograph by Koene & Büttinghausen, Amsterdam, of O. W. G. Briegleb, le fondateur de la maison Gust, Briegleb à Amsterdasm, de l'usine de peinture vernissée "Ripolin", à Hilversum. Membre de la Chambre de Commerce d'Amsterdam, du Conseil d'Administration du Koloniaal Instituut, membre des Commissions d'Etat.
3721: O'BRIEN, J.L. - Rapport omtrent de tegenwoordige politieke en economische verhoudingen en toestanden in de Kampar-Kiri-Landen.
54066: BRILMAN. - Iets over menschen met staarten.
8558: BRINEMAN BOVILL, KATHRYN J. - Toba Batak Relationship Terminology.
31978: BRINK, L. R. M. VAN DEN. - Het letterschrift op de topografische kaart.
74532: BRINK, H. J. VAN DEN. - Het Kasteel Stoutenburg nabij Amersfoort
4770: BRINKER, HELMUT & ROGER GOEPPER. - Kunstschätze aus China. 500 v. Chr. bis 900 n. Chr. Neuere archäologische Funde aus der Volksrepublik China. Katalog.
1708: BRINKHORST, IR. W.H. - Het Amsterdam-Rijnkanaal.
57775: BROCA, P. DE. - Étude sur l'industrie huitrière des États-Unis. Acclimatation en France des mollusques de cette contrée. & Aperçus divers sur la pêche côtière aux États-Unis.
57814: DE BROCA, P. - Pêche du Maquereau à la ligne sur le littoral de la Nouvelle-Angleterre.
33865: BROCHEREL, JULES. - De Reis van Prins Scipio Borghese naar de Hemelsche Bergen.
34132: BROEDER-ADAMA, F. - Per Auto dwars door Sumatra.
74549: BROEIKAST. - Ontwerp voor eene broeikast.
65550: BROEK D'OBRENAN, RÉGINE VAN DEN. - Notes sur l'Ile Rennel et ses Tatouages.
3862: BROEK, A.J.P. VAN DEN. - Dwergstammen in Zuid Nieuw-Guinea.
3879: BROEK, A.J.P. V.D. - Gezichtsmaskers.
31962: BROEK, A. J. P. VAN DEN. - La Population des Pays-Bas.
1822: BROEK, DR. J.O.M. - Bodemvernieling in de Vereenigde Staten. Oorzaken, gevolgen en herstelarbeid. & Aanteekeningen bij nog enkele afbeeldingen van de bodemafspoeling in de Vereenigde Staten.
32973: BROEK, JAN O. M. - Borneo on Maps of the 16th and 17th Centuries.
55187: BROEK, J. F. VAN DEN. - Suriname. NRC Handelsblad Kortschrift 1.
1825: BROEK, DR. J.O.M. - De strijd tegen de overstroomimgem in het Mississippi- en Ohio-gebied.
2512: BROEK, PROF. A.J.P. V.D. - Onze tegenwoordige kennis van den voorhistorischen mensch.
76275: BROEK, R. VAN DEN. - Reisverslag, Larantoeka, 5 November 1889 (Oost-Flores).
47398: BROEKE, J. L. VAN DEN. - Beter te geven dan te ontvangen.
2181: BROEKMAN, J.H. - Over de wenselijkheid van een grondig historisch onderzoek omtrent de Nederlandse emigratie naar Zuid Afrika.
1865: BROERSMA, DR. R. - De beteekenis van Selebes's oostkust voor den handel.
1896: BROERSMA, DR. R. - Gorontalo een handelscentrum van Noord Selebes.
12524: BROERSMA, G. - The organization for Scientific Research in Indonesia.
76331: BROESHART, A. C., J. R. VAN DIESSEN, R. G. GILL & J. P. ZEYDNER. - Soerabaja. Beeld van den stad,
32325: BROEX, W. J. J. - Het verdwijnen van kleine landbouwbedrijven in Midden-Limburg.
63504: BROGI, GIACOMO, - Napoli. Museo Nazionale. Venere Vittoriosa (Capua).
63583: BROGI, GIACOMO, - Napoli. Museo Nazionale. Discobolo, bronzo trovato a Ercolano nel 1754.
56890: BROISAT, EMILIE. - Portrait of Émilie Broisat by Alexandre Quinet.
1285: BROME, VINCENT. - Freud. And his early circle.
66821: BROMLEY, YU V. - Subject matters and main trends of investigation of culture by Soviet ethnographers.
52025: BROMLEY, H. MYRON. - The Phonology of Lower Grand Valley Dani. A Comparative Structural Study of Skewed Phonemie Patterns.
70315: BROMME, DOCTEUR. - Description de l'île de Borneo, d'après le docteur Bromme.
46164: BRONDGEEST, HENRI. - Portrait, by Couvée.
33827: BRONDGEEST, M. G. - Reis door Tunis en Algiers.
50039: BRONDGEEST, B. TH. - De Jezuïetische ,,Helper" besproken.
56990: BRØNDSTED, JOAHANNES. - Zo leefden de Vikingen.
70421: BRONGERSMA L.D. DR.- VENEMA G.F. - Het witte hart van Nieuw Guinea. Met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte.
32265: BRONGERSMA, L.D., P.VAN ROYEN. - De wetenschappelijke expeditie naar het Sterrengebergte.
34847: BRONKE, J. H. - Ingang van een Dorpskerkhof - Entrée de Cimétière.
55078: BROOKE, MISS. - Portrait engraving of Miss Margaret Brooke, afterwards Lady Denham.
29923: BROOKE, JAMES. - Sir James Brooke, Radja van Serawak.
69272: BROOKE, S. - Ein Ausflug in die westaustralische Wüste.
34283: BROOKS, SHEILAGH T. AND RICHARD H. BROOKS. - Arm Position as Correlated with Sex Determination in the Niah Cave Extended Burial Series, Sarawak, Malaysia.
34880: BROOKS, JAMES, ARCHITECT. - Church of the Ascension. Lavender Hill, S.W. London.
65782: BROS, CHANOINE. - Existe-il des Cycles culturels? Comment les déterminer?
33437: BROSSARD DE CORBIGNY, M. - Het Fransche Gezantschap naar Hué in 1875.
57591: BROSSARD DE CORBIGNY, BARON. - Nouvelles de la Côte Occidentale d´Afique. Expédition du Cayor (Sénégal).
33239: BROSSARD DE CORBIGNY, M. - Huit jours d'ambassade à Hué (Royaume d'Annam), 1875.
52817: BROSSELARD, LE CAPITAINE H. - Voyage dans la Sénégambie et la Guinée Portugaise, 1888.
55069: BROUGHAM, LORD. - Portrait engraving of Lord Brougham.
33682: BROUSSEAU, GEORGES. - Tusschen Fransch-Guyana en Brazilië op betwist terrein.
1915: BROUWER, DR. H.A. - Over de geologie der Soela-Eilanden. (Voorloopig reisbericht). & Reisbericht omtrent geologische verkenningstochten op verschillende eilanden der Molukken. & Het Vulkaaneiland Roeang (Sangi-Eil.) na de eruptie van 1914. & Het eiland Leti. & P.Tesch: Een noodzakelijke rectificatie, 1916.
2893: BROUWER, AART. - Pollenanalytisch onderzoek van overstoven Drentse veentjes.
1723: BROUWER, AART. - De glacigene landschapstypen in Nederland.
1994: BROUWER, DR. H.A. - Voorlopig overzicht der geologie van het eiland Roti.
2120: BROUWER, DR. H.A. - Erosieverschijnselen in puimsteentuffen der Padangsche Bovenlanden.
2973: BROUWER, DR. H. A. - Geologische onderzoekingen in Oost-Ceram.
3926: BROUWER, DR. H.A. - Over eene verhoogde werking van den Tangkoeban Prahoe in Juli 1913.
18673: BROUWER, HENDRIK. - Stukken betrekkelijk Borneo, 1635-1636. Missive van den Gouverneur-Generael Hendrik Brouwer, etc. aen den vorst van Banjarmasssing.
1991: BROUWER, H.A. - Over een bezoek aan Krakatau in Mei 1913.
29023: BROUWER, HENDRIK. - Het Gezantschap naar Bali, onder den Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer in 1633.
4085: BROUWER, PROF. DR. IR. H.A. - Het tweede ,,Pan-Pacific Science Congress" (Melbourne en Sydney, 1923).
12367: BROUWER, K. J. - Zelfstandigheid van Indonesische kerken.
18248: BROUWER, PROF. DR. H. A. - Prof. Dr. G. A. F. Molengraaff; 1860-1930.
66972: BROUWER, A. - Geologisch onderzoek van Suriname: 1945-1965.
46526: BROWKA, PETROES. - Portrait.
68719: BROWN, ROBERT. - Die Säugetiere Grönlands und der Grönländischen Meere.
68688: BROWN, ROBERT. - Das Innere der Vancouver-Insel.
68789: BROWN, ROBERT. - Die geographische Verbreitung der Coniferen und Gnetaceen.
53653: BROWN, ROBERT. - Die Säugethiere Grönlands und der Grönländische Meere. II. Pinnipedia, Flossenfüsser (Robben). III. Cetacea, Wale.
68783: BROWN, ROBERT. - Das Innere von Grönland.
74175: BROWN, COLIN. - Sport, modernity and nation building. The Indonesian National Games of 1951 and 1953.
7770: BROWNE, EDWARD G. - A Literary History of Persia.
31702: BROWNE, F. G. & KARL E. SCHEDL. - New Species of Sclytomimus and Webbia (Scolytidae) from Borneo and Malaya. & Scolytidea from Borneo-II.
68286: BROWNE, JAMES. - Die Eingeborenen Australiens, ihre Sitten und Gebräuche.
64634: BRUCE CO. - Gold Portrait Mask King (Tutankhamon).
46549: BRUCH, MAX. - Portrait.
1513: BRUCKNER, FERDINAND. - Mussia. Erzählung eines frühen Lebens.
70386: BRUDNA, DENIS & NORBERT BUNGE (EDITED). - Clemens Kalischer.
65800: BRUEL, GEORGES. - Les Mbaka Mombé (Famille Mandjia)
66015: BRUEL, GEORGES. - Noms donnés par des populations de l'Oubangui et du Chari à des planètes, à des étoiles et à des constellations.
9533: BRUGERE-TRELAT, V. - C'etait la France. Cronique de la vie quotidienne des Français avant 1914 racontée par la photographie.
10083: BRUGMAN, J. - De betekenis van het Mohammedaanse recht in het hedendaagse Egypte.
10055: BRUGMAN, J. - De Islam en het Arabisch Nationalisme. Rede.
4137: BRUGMANS, DR. I.J. - Het Internationaal Congres voor Anthropologie te Amsterdam.
45394: BRUIJN, A. A. - Het land der Karons.
39085: BRUIJN, J. T. P. DE. - A religious subject on a Persian Qalamkar.
51064: BRUIJN, FRED. DE. - De temperatuur van de onderaardsche gangen in den St. Pietersberg en andere mergelgroeven bij Maastricht.
31243: BRUIJN, H. DE. - De waterstaat in Noord-Italë en op Java.
32482: BRUIJNE, G. A. DE. - Het 21e Internationale Geografische Congres re New Dehli.
18638: BRUIJNE, G. A. DE. - De geograaf en de urbane problematiek in de ontwikkelingslanden.
31863: BRUIJNE, G. A. DE. - Paramaribo, Capital of Suriname. (Air Photographs).
31905: BRUIJNE, G. A. DE. - Surinam in regional geography. An alternative to Preston James' Latin America.
31928: BRUIJNE, G. A. DE. - Surinam and the Netherlands Antilles: Their place in the world.
32511: BRUIJNE, G. A. DE. - Bauxiet en aluminium. Enkele thematisch-geografische aantekeningen.
1965: BRUIJNIS, J.K. - Twee landschappen op Timor. I. Amarassi. II. Zuid-Beloe.
2568: BRUIN, M. P.DE. - Tussen Krammer en Keeten, Mosselkreek en het Slaak. (Sint-Filipsland en omgeving).
31841: BRUIN, J. DE. - Bevolkingsgroei, bevolkingsspreiding en verstedelijking in Japan sinds de Tweede Wereldoorlog.
51248: BRUIN, M. P.DE. - Kasart van de Braakman van ca. 1480.
2720: BRUIN, M.P. DE. & L. M. VERSEPUT. - Bommenee. & Enige bijzonderheden over Bommenede in de zeventiende eeuw.
8684: BRUINESSEN, MARTIN VAN. - Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu.
8608: BRUINESSEN, MARTIN VAN. - New Perspectives on Southeast Asian Islam? (Review Article).
73942: BRUINESSEN, MARTIN VAN. - Najmuddin al-Kubra, Jumadil Kubra and Jamaluddin al-Akbar; Traces of Kubrawiyya Influence in Early Indonesian Islam.
8421: BRUMBAUGH, ROBERT C. - Kinship Analysis: Theory, Results and the Sirionó Demonstration Case.
2182: BRUMMELKAMP, J. - Springvloed van het Afrikaans nationalisme.
1834: BRUMMELKAMP, J. - Een eeuw goudwinning in Australië.
32117: BRUMMELKAMP, J. - Om de Perzische olie.
19366: BRUMUND, J. F. G. - Bali, fragment van eene reisbeschrijving.
50713: BRUMUND, J. F. G. - Bijdragen tot de kennis van het Hindoeïsme op Java.
31198: BRUMUND, J. F. G. - Te Boro-Boedoer.
31205: BRUMUND, J. F. G. - Het landbezit op Java.
31195: BRUMUND, J. F. G. - Schetsen eener overlandreis. Een halve dag te Aden.
30763: BRUMUND, J. F. G. - Proeve over de Aroe-taal.
30771: BRUMUND, J. F. G. - Aanteekeningen gehouden op eene reis in het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel.
19359: BRUMUND, J. F. G. - Bijdragen tot de geschiedenis der kerk van Batavia.
30192: BRUMUND, J. G. F. - Een en ander van het oude Batavia.
52712: BRUMUND, J. F. G. - Een reisje door de Residentie Bantam.
70314: BRUN, ISIDORE LE. - Statistique de l'arrondissement de Falaise, par M. F. Galeron.
1102: BRUN, RUDOLF. - Allgemeine Neurosenlehre. Biologie, Psychoanalyse und Psychohygiene leib-seelischer Störungen, in 22 Vorlesungen.
34022: BRUNA, JAN J. - Van een reis door Finland.
72377: BRUNE DE JONGE, JAN DE. - Alle volgeestige Werken van Jan de Brune de Jonge. I. Wetsteen der Vernuften. II. Jok en Ernst. III. Verscheydene Gedichten &c. IV. De Vragen en Bedenkingen op 't Vader-Onze.
62276: BRUNEAU, ALFRED. - L'Heureux Vagabond. Poésie de Catulle Mendès
2822: BRUNING, TH.J.B. - Noordelijk diluvium in west Noordbrabant. (Feiten en een hypothese).
50580: BRÜNING, ENRIQUE. - Beiträge zur Bedeutung der namen ,,Yunga" und ..Quichua".
63487: BRUNNER & C. - Napoli - Castello dell' Ovo.
63550: BRUNNER & C. - Nisida.
63549: BRUNNER & C. - Napoli - Panorama da Posillipo.
55408: BRUNNER-TAUT, EMMA. - Die Aspektive. Nachwort zu H. Schäfer, Von ägyptischer Kunst, 4. Auflage. Sonderdruck.
2212: BRUNNER, DRS. E.R.J. - De landbouw in Rusland.
5592: BRUNNER, E. - Bezoek van den heer E. Brunner, Store-keeper te Lower-Tugela, aan het Opperhoofd der Zoeloe-Kaffers, Cetswayo. (Fragment uit een brief).
63569: BRUNNER & C. - Napoli - A Santa Lucia.
63489: BRUNNER & C. - Venezia - Estuaria - Torcello - La Cattedrale.
51060: BRUST, F.C. - De Mrouwke-Rivier. (Rapport, 7-14 April 1901).
54013: BRUUN, D. - Les Troglodytes de la Tunisie Méridionale 'Souvenir d´un Séjour che le Khalifa de Matmata'.
33659: BRUUN, D. - De Troglodieten uit Zuid-Tunis. Herinnering aan een verblijf bij den Khalief van Matmata.
53939: BRUWAERT, E. - Chicago et l'Exposition Universelle Colombienne.
33554: BRUWAERT, E. - Chicago en de Tentoonstelling.
70330: BRUXELLES À VIENNE. - Itinéraire de Bruxelles à Vienne. (Extrait d'un voyage inédit fait en 1828).
57549: BRUYCKER, POL. DE. - Le Vénézuéla.
33965: BRUYÈRE, RENÉ DE. - Drie Archipels van Oostelijk Polynesië. (De Samoa-eilanden; de Gezelschaps-eilanden en de Marquesas-eilanden).
60943: BRUYN, CORNELIS DE. - Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c. mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina.
30556: BRUYN, J. V. DE. - De Mansren-cultus der Biakkers.
2444: BRUYN, J.V. DE. - De tocht van den adspirant-controleur Dr. J.V.de Bruyn naar Kemandora, NO. van de Wisselmeren in Nederlandsch Nieuw-Guinea, van 20 Februari tot 10 Maart 1939. & De tocht van den adspirant-controleur Dr. J.V.de Bruyn van Enarotali via Itodah naar Orawja ZW. van de Wisselmeren in Nederlandsch Nieuw-Guinea, van 4 Mei tot 14 Mei 1939. Volgens het uitgebrachte verslag.
76084: BRUYN, J.V. DE. - De tocht van den adspirant-controleur Dr. J.V.de Bruyn van Enarotali via Itodah naar Orawja ZW. van de Wisselmeren in Nederlandsch Nieuw-Guinea, van 4 Mei tot 14 Mei 1939. Volgens het uitgebrachte verslag.
52713: BRYANT, JACOB. - Observations and inquiries relating to various parts of ancient history: containing dissertations on the wind Euroclydon, and on the island Melite, together with an account of Egypt in its most early state, and of the shepherd kings.
74227: BRYANT-TOKALAU, JENNY. - Twenty years on. Poverty and hardship in urban Fiji.
67011: BUBBERMAN, F. C. - De bosbranden van 1964 in Suriname.
67009: BUBBERMAN, F. C. - Rotstekeningen in de Sipaliwinisavanne. Een bijdrage tot de archeologie van Zuid-Suriname.
76102: BUCHANAN, ZETTON. - In the Hands of the Arabs.
72883: BÜCHEL, JAC. F. - Baptisterium te Doberan.
72880: BÜCHEL, JAC. F. - St. Cyrircikerk te Gernrode, Harz.
72879: BÜCHEL, JAC. F. - Gegraveerd koperen grafplaat in de Nicolaikerk te Stralsund.
483: BUCHHOLTZ, ANTON. - Geschichte der Juden in Riga bis zur Begründung der Rigischen Hebräergemeinde im J. 1842.
49962: BUCHHOLZ. - Römische Goldmünze.
8190: BUCHLER, I. R. - Measuring the development of kinship terminologies: Scalogram and transformational accounts of Omaha-type systems.
50581: BÜCHNER, L. W. G. - Notes on certain of the Cape Barren Islanders, Furneaux Group, Bass Strait, Australia.
50630: BUCHNER, MAX. - Die Ambakisten.
67938: BUCHTA, RICHARD. - Meine Reise nach den Nil-Quellseen in J. 1878.
69247: BUCHTA, RICHARD. - Ein Ausflug von den Pyramiden zum Birqet-el-Qerûn.
69100: BUCHTA, RICHARD. - Meine Reise nach den Nil-Quellseen im J. 1878.
70801: BUCHWALD, BERNHARD. - Mostar Römerbrücke. Gruss aus Sarajevo.
55416: BUCK, A. DE. - De Zegepraal van het Licht. Voorstellingen en symbolen uit den oud-Egyptischen zonnedienst.
39711: BUCK, GEORGE H. - From Summit to Sea. An Illustrated History of Railroads in British Columbia and Alberta.
38423: BUCK, PETER H. (TE RANGI HIROA). - Explorers of the Pacific: European and American Discoveries in Polynesia.
70247: BUCKINGHAM, J. S. - Voyages en Mésopatamie, renfermant une excursion d'Alep, en traversant l'Euphrate à Orfah, l'Ur des Chaldéens, par les plaines des Turcomans à Diabeker, dans l'Asie mineure; delà à Mardin, sur les confins du grand désert, et par le Tigre à Mousul et Bagdad, le tout accompagné de recherches sur les ruines de babylone, Ninive, Arbèle, Ctesiphon et Seluceia. (Extrait). (All published).
3100: BUDAPEST. - Parisien Grill, Moulin Rouge, Polo Bar.Revue Dancing, Variete, Nighte Club. Müsor. Program, 1938-1939.
30617: BUDDINGH, S. A. - Djandi Mundut in 1839.
52704: BUDDINGH, DR. S. A. - Gissing naar den ouderdom van het boek Job.
30618: BUDDINGH, S. A. - Tempel Selo Grio.
30638: BUDDINGH, S. A. - Proeve eener beknopte Geschiedenis en Beoordeeling van het Pantheïsme of Algodendom. Geschiedenis.
30702: BUDDINGH, S. A. - Javaansche Komedie. Spelen en volksvermaken der Javanen III.
30672: BUDDINGH, S. A. - Spelen en Volksvermaken der Javanen. II. Javaansch Toernooispel.
30710: BUDDINGH, S. A. - Rijst-kultuur in de Ommelanden van Batavia.
54059: BUDDINGH, S. A. - Mijn Utopie (Gedicht).
50709: BUDDINGH, S. A. - Geschiedenis en beoordeeling van het Pantheïsme of Algodendom.
52706: BUDDINGH, S. A. - Weeshuis te Parapattan. & Antwoord aan de Heeren Medhurst en Schultze
30723: BUDDINGH, S. A. - Het Nederlandsche Gouvernement van Makassar op het eiland Celébes (1).
30793: BUDDINGH, S. A. - Geschiedkundig overzigt van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschaooen, voorgelezen in de algemeene vergadering van het Genootschap op den 14den Janiarij 1846.
9141: BUDERUS. - Handelver - Buderus.
50297: BUFFARDT, J. F. A. M. - Het arbeidscontract in de Nederkandsch-Indische Wetgeving.
50198: BUFFART, J. F. A. M. - Rechten van de bevolking op in landbouw-concessie uitgegeven gronden.
50653: BUGGE, E. - Name, Abstammung und Sprache der Ukrainer.
1228: BÜHLER, CHARLOTTE (HERAUSGEG.) - Zwei Knabentagebücher. Mit einer Einleitung über Die Bedeutung des Tagebuchs für die Jugendpsychologie.
1321: BÜHLER, CHARLOTTE. - Kind und Familie. Untersuchung der Wechselbeziehungen des Kindes mit seiner Familie.
5514: BUIJS BALLOT. - Het doel der voor 1882/83 voorgenomen Internationale Expeditie naar de Poolstreken.
30816: BUIJS, W. - Wat is ijs, en door welke middelen kan men hetzelve langen tijd bewaren?. Op natuurkundige gronden aangetoond.
34873: BUILDING NEWS, THE. - Early Christian Architecture.
34876: BUILDING NEWS, THE. - Early Christian Architecture.
34877: BUILDING NEWS, THE. - Early Christian Architecture.
65846: BUISSON, EMILE. - Enquête sur les végétaux dans le folklore et t'ethnographie
66035: BUISSON, E. M. - Caractères descripties de quelques foulbé nobles de Maroua (Haut-Cameroun).
57773: (BULLETIN) BIBLIOGRAPHIQUE. - Bulletin Bibliographique de la marine et des colonies.
57790: BULLETIN DES PRINCIPAUX ACTES. - Bulletin des pricipaux actes concernant la marine et les colonies. Sommaires des numéros 1 et 2, 3-5, 6-7, 8-13, 14-19, 20-22, 23-24, 25-28, 29-33, 34-37, 1863
57678: BULLETIN DES PRINCIPAUX ACTES. - Bulletin des pricipaux actes concernant la marine et les colonies. Sommaires des numéros 46 et 47, 48 et 50 du Bulletin officiel de la marine (1861), 1 et 2-8, 9-12, 13-17, 18-22, 23-25, 31-35, 36-38, 39-43, 44-47, 48-50 (1862).
57582: BULLETIN DES PRINCIPAUX ACTES. - Bulletin des Principaux Actes, concernant La Marine et les Colonies. Sommaires des numéros 1 à 9, 10, 11 et 12, 13 à 16, 17 à 23-45 du bulletin officiel de la marine (1861).
75043: BÜLOW, HANS VON. - Portrait of Hans von Bülow.
12055: BUNGE, F.G. V. - Die Stadt Riga im Dreizehnten und Vierzehnten Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtzustand.
68479: BUNGE, A. VON. - Die Russische Expedition navh Chorassan in den Jharen 1858 und 1859. Originalbericht des Botanikers der Expedition.
64665: BUNGE, DR. & BARON TOLL. - Die Neu-Sibirischen Inseln, mach den Reiseergebnissen von D. Bunge und Baron Toll.
66822: BURCH, JR, ERNEST S. - The ethnography of Northern North America. A guide to recent research.
70085: BURCHELL, WILLIAM. - Exploration de l'intérieur de l'Afrique méridionale.
2595: BURCK, P. DU, P. J. ENTE EN L. J. PONS. - Het zeekleigebied van Westfriesland.
4132: BURCK, H.D.M. - Over de oostelijke tertiairgrenzen in Overijsel.
76098: BURCKHARDT, JOHN LEWIS. - Travels in Arabia: Comprehending an Account of Those Territories in Hedjaz Which the Mohammedans Regard as Sacred
70342: BURCKHARDT, J.-L. - Voyage en Arabie, comprenant une relation sur cette partie de l'Hedjaz, que les Mahométans regarded comme sacrée. (Extrait).
70146: BURCKHARDT, J. L. - Voyages en Syrie et à la Terre-Sainte. (Extrait).
69739: BURCKHARDT, J.-L. - Voyages en Nubie, de feu J.-L. Burckhardt.
57488: BURDO, AD. - De l'avenir des établissements Belges en Afrique.
70478: BURE DE - Merveille. (Combat de Coqs). Original coloured etching.
70480: BURE DE - Merveille. (Combat de Coqs). Original coloured etching.
70479: BURE DE - Merveille. (Combat de Coqs). Original coloured etching.
70475: BURE, DE - Joute. (Combat de coqs). Original coloured etching.
70476: BURE DE - Approche (Combat de Coqs). Original coloured etching.
70477: BURE DE - Approche (Combat de Coqs). Original coloured etching.
36715: BURER, J. L. - Mijn togtje van Malang, naar het Zuiderstrand van Java. (Gedicht).
54085: BURER, J. L. - Mijn togtje van Malang, naar het Zuiderstrand van Java. (Gedicht).
70446: BURER, CATHERINE, ET AL. - Posters from Japan 1978-1993.
57915: BURET. - Pêche du hareng. (Campagne de 1864).
57886: BURET. - Préparation du hareng dans les ateliers se salaison des ports de la Manche.
2594: BURG, J.A.C. VAN. - Komgrondengebieden in ontwikkeling.
57888: BURGER, A. - Principes de culture et production régulière du chêne de marine. Aperçu sur la production actuelle et future de nos forêts domaniales.
12517: BURGER, D. H. - De betekenis van de coöperaties voor Indonesië.
12520: BURGER, D. H. - Boeke's dualisme. & Met antwoord van J.H.Boeke: Rechtzetting, & Reactie van D. H.Burger.
12511: BURGER, D. H. - Over de economische structuur van Indonesië.
59956: BURGER, H. - Beschrijving der Japansche kopermijnen en der bereiding van het koper.
59960: BURGER, H. - Aanmerkingen gehouden op eene reize door eenige districten der Padangsche Bovenlanden.
12382: BURGER, D. H. - Structuurveranderingen in de Javaanse samenleving, III en vervolg, V, VII.
19217: BURGER, T. ADOLF. - Voorlopige Manggaraise spraakkunst.
20435: BURGER, P. ADOLF. - Manggaraise verhalen over het ontstaan van de rijst en de mais.
2311: BURGER JR., DR. C.P. - Over de poolreizen van Barents en Rijp.
31793: BURGER JR., C. P. - Tentoonstelling van Oud-Hollandsche Cartographie. & Willem Jansz. Blaeu.
58841: BURGERHOUT JR., H. A. - Portrait of H. A. Burgerhout Jr., after a photograph by C. E. Mögle, Rotterdam, of Hendrik Adolph Burgerhout jr., Rotterdam.
34938: BURGES, WILLIAM, ARCHITECT. - Design for a London House. Plans & Elevation.
34937: BURGES, WILLIAM, ARCHITECT. - Selections from the Works of the Late William Burges A.R.A. Architect.
31967: BURGH, P. VAN DER. - De hoogtekaart van Nederland.
66833: BURGH, JR., ERNEST S. - Indians and Eskimos in North Alaska, 1816-1977: A study in changing ethnic relations.
69287: BÜRGI, E. - Reisen an der Togoküste und im Ewegebiet.
32384: BURGT, C. VAN DER. - De afsluiting van de Lauwerszee.
32329: BURGT, C. VAN DER. - Enkele waterstaatkundige aantekeningen over de stormvloed van 16 februari 1962 in de Duitse Bocht tussen de Weser en de Duits/Deense grens.
1759: BURGT, IR. J.H. VAN DER. - Veranderingen in den zeebodem van het zeegat van het Vlie en in de kustlijn der Waddeneilanden Vlieland en Terschelling.
68667: BURMEISTER, HERMANN. - Physikalisch-geographische Skizze des nordwestlichen Theiles der Argentinischen Provinzen von Tucuman und catamarca. N ach eigenen Beobachtungen und Mittheilungen Ortsansässiger, besonders des Herrn Friedrich Schickendantz in Pilciao entworfen von Dr. Hermann Burmeister.
68584: BURMEISTER, H. - Der San Francisco-Pass über die Cordilleren.
68488: BURMEISTER, H. - Prof. H. Burmeister's Reise durch die Cordilleren zwischen Catamarca und Copiapó in März 1860.
6742: BURNS, E.L.M. - Between Arab and Israeli.
46068: BURNS, ROBERT. - Portrait.
70391: BURTON, JEAN-DOMINIQUE. - Hong Kong. Vision.
58346: BURTON, RICHARD. - Voyage à la cié des Saints, capitale du Pays des Mormons, 1860.
58316: BURTON, CAPITAINE & ANDREA DEBONO. - Voyage aux Grands Lacs de l'Afrique Occidentale, 1857-1859. Fragment d'un voyage au Saubat (Affluent du Nil Blanc), 1855.
76097: BURTON, RICHARD. - Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah & Meccah by Captain Sir Richard Burton. Memorial Edition.
68264: BURTON, RICHARD. - Die Somali-Expedition unter Lieutenant Richard Burton in den Jahren 1854/55.
70528: BURTON BROTHERS. - Fotografen in Nieuw-Zeeland, 1866-1898. Photographers in New Zealand 1866-1898.
6640: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6639: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6638: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6635: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6636: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6637: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6634: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
6641: BURVENICH, FRED, A.O. (EDITED). - Bulletins d'Arboriculture de Floriculture et de culture potagère.
58052: BUS, LE VICOMTE DU. - Enquète sur la situation de la pêche maritime en Belgique.
6547: BUSCH, FRITZ-OTTO. - Purpursegel der Kleopatra. Aktium, 31 v. Chr.
7818: BUSCH, NOEL F. - Thailand. An Introduction to Modern Siam.
942: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens.
5323: BUSCH, WILHELM. - Hans Huckebein, der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad am Samstag Abend.
49824: BUSCHAN, G. UND HANDELMANN, H. - Bericht über aufgefundene brunnenartige Holzeinfassungen mit Thongefässen nebst Thier- und Planzenüberresten zu Ratibur.
8133: BUSCHKENS, W. F. L. - De opkomst van de Pochteka, een handelsklasse in het rijk der Mexica.
46132: BUSKEN HUET, CONRAD. - Portrait, by Delboy-Baer.
50519: BUSSE, HERMANN. - Neue und ältere Ausgrabungen von vorgeschichtlichen Einzelfunden, Gräberfelden und Wohnplätzen bei Woltersdorf, Kreis Nieder-Barnim.
68762: BUSSE, THEODOR VON. - Das Süd-Ussuri-Gebiet in der Mandschurei.
58258: BUSSON-BILLAULT, M. - Budget de la marine et des colonies pour l'année 1870.
57629: BUSSON, M. - Budget de la Marine et des Colonies pour l'exercise 1862. Rapport et discussion au Corps Législatif.
57816: BUSSON, M. - Budget de la Marine et des Colonies pour l'exercise 1864.
58208: BUSSON-BILLAULT, M. A.O. - Budget de la marine et des colonies por l'année 1869.
54306: BUSSUM. - Jozef Israelslaan.
49878: BUSSY, L. P. DE. - Zorg voor de Toekomst.
55085: BUTLER, ELIZABETH. - Portrait engraving of Elizabeth Butler, Countess of Chesterfield.
4051: BUTLER, HOWARD CROSBY. - Een verdwenen beschaving. (Palmyra of Tadmur, Syria).
1763: BUTTER, J. - Vondsten in het oerstroomdal van de Overijsselsche Vecht.
2660: BUTTER, J. & H. J. POPPING. - Opmerking naar aanleiding van ,,het Magdalénien van Elspeet". & Nogmaals het ,,Magdalenien van Elspeet".
2906: BUTTER, J. - Mesolithicum in podsolprofielen in Beerserveld en Beerserveen bij Ommen.
2669: BUTTER, J. - Het paleolithicum in Nederland.
4265: BÜTTIKOFER, J., G. A. F. MOLENGRAAFF. - Tocht naar de boven Kapoeas op het eiland Borneo.
33802: BÜTTIKOFER, JOHANN. - Reisebilder aus Liberia. Resultate geographischer, naturwissenschaftlicher und ethnographischer Untersuchungen während der Jahre 1879 -1882 und 1886 -1887.
45406: BÜTTIKOFER, J. - Mededeelingen over Liberia. Resultaten van eene Onderzoekingsreis door J. Büttikofer en C. F. Sala in de jaren 1879-1882, samengesteld door J. Büttikofer. Voorwoord van Prof. Dr. H. Schlegel.
50913: BÜTTIKOFER, J. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van Kolonel Wauwermans' ,,Liberia, Histoire de la fondfation d'un état nègre libre".
29750: BÜTTIKOFER UND C. SALA. - H.Schlegel's Mittheilungen über die im Jahre 1880 erzielten Ergebnisse der zoologischen Forschungen in Liberia.
76265: BUUREN, P. A. VAN. - Iets over den Dollart.
18032: BUUREN, P.A. VAN. - De Topografische kaarten van Nederland.
76270: BUUREN, P.A. VAN. - De plannen tot droogmaking der Zuiderzee.
64669: BUUREN, P. A. VAN. - Die Entwürfe zur Trockenlegung der ,,Zuiderzee" in Holland.
76276: BUUREN, P.A. VAN. - De waterstaatskaart van Nederland. Voordracht gehouden in de 60e algemeene vergadering van het K.N.A.G.
34214: BUURMAN, H. C. - Nederland en Japan in de 17de eeuw.
66953: BUVE, R. - Gouverneur Johannes Heinsius. De rol van Van Aerssen's voorganger in de Surinaamse Indianenoorlog, 1678-1680.
49797: BUVE, R. A. J. - Surinaamse slaven en vrije negers in Amsterdam gedurende de achttiende eeuw.
50125: BUXTON, NOEL. - Slavernij in Abessinië. (Uit: The Contemporary review, juni 1932).
4949: BUXTON, THOMAS FOWELL. - The African Slave Trade.
73654: BUYLE. - Portrait of King Léopold III of Belgium.
73658: BUYLE. - Portrait of King Léopold III of Belgium.
73656: BUYLE. - Portrait of King Léopold III of Belgium.
18040: BUYSMAN, M. - De natuur, het klimaat en de plantengroei der Arktische gewesten.
3579: BUYSMAN, M. - Bijdrage tot de kennis van het klimaat van Nederland in verband met den plantengroei.
49633: BYLANDT, COMTE DE. - Portrait of Comte de Bylandt, after a photograph of Comte de Bylandt. Président de la Chambre des Députés La Haye.
59981: BYLON, DAVID. - Korte aanteekening, wegens eene algemeene ziekte, doorgaans genaamd de Knokkel-Koorts, door David Bylon, Stads Chirurgyn.
10068: BYNG, EDWARD J. - De derde macht. Cultuur en ontplooing van de arabische wereld.
3270: BYRD, RICHARD EVELYN. - Skyward. Man's mastery of the air as shown by the brilliant flights of America's leaing air explorer. His life, his thrilling adventures, his North Pole and trans-atlantic flights, together with his plans for conquering the Antarctic by air.
46078: BYRON, LORD. - Portrait (2).
46074: BYRON, LORD. - Portrait.
70251: BYRON, LORD. - Voyage aux îles Sandwich, du vaisseau de S. M. Britannique, la Blonde,
65734: CABATON, ANTOINE. - Le Culte des Rivières et des Eaux dans l'Inde et l'Archipel Indien.
35736: CABES, M. - Portrait of ingenieur M. Cabes and mr. de Gerlache, for the depart of the 4th belgium-netherlands antarctic expedition in Antwerp.
51845: CABES, LUC. - Portrait of Luc Cabes in the middle of a part of his belgium-dutch Antartic Expedition Crew, before theirr departure of the 5th Antarctic Expedition.
33952: CACQUERAY, MARKIES DE. - Bij de inboorlingen van Britisch Nieuw-Guinea.
57876: CADIOU, E. - Les principautés Roumaines et le commerce du Bas-Danube.
70397: CADMUS, PAUL, FRENCH, MARGARET AND FRENCH, JARED. - Collaboration. The Photographs.
58084: CADORET, EUG. - Nécrologie. Monseigneur Coquereau.
38486: CAENEGHEM, R. VAN. - Kabundi Sprookjes.
33582: CAGNAT EN SALADIN. - Herinneringen aan Tunis.
33500: CAGNAT, R. & HENRI SALADIN. - Herinneringen aan Tunis.
52772: CAGNAT, R. & H. SALADIN. - Voyage en Tunisie. Chargés d'une mission archéologique par le ministère de l'instruction publique.
33924: CAHEN, G. - Lausanne, een originele stad in de twintigste eeuw.
33259: CAHUN, LÉON. - Les Ansaries.
34021: CAICO, LOUISE. - Indrukken van Sicilië.
71506: CAILLIAU, G. - Noordwyk (Hollande) Juin 1936. S.A.R. le Prince Baudouin, jouant sur la plage avec les enfants du Bourgmestre.
71549: CAILLIAU, G. - Noordwyk (Hollande) Juin 1936. S.A.R. le Prince Baudouin, jouant sur la plage avec les enfants du Bourgmestre.
31571: CAINE, W. RALPH HALL. - The Cruise of the Port Kingston.
57981: CAIRD, JAMES, THOMAS HENRY HUXLEY, GEORGE SHAW LEFEBVRE. - L'industrie huitrière en Angleterre.
58014: (CAIRD, JAMES, G. SHAW LEFABVRE). - Enquète sur la pêche cotière en Angleterre.
65710: CALAME-GRIAULE, GENEVIÈVE. - Maurice Leenhardt, pionnier de l'ethnolinguistique.
75642: CALDESI, BLANFORD & CO - Portrait of John Evelyn.Denison
75674: CALDESI, BLANFORD & CO - Portrait of the Hon. Charles Howard, for East Cumberland.
76163: CALDESI, BLANFORD & CO - Portrait of Frederic Thesiger, 1st Baron Chelmsford (Lord Chancellor).
65372: CALDESI, BLANFORD & CO. - Portrait of Francesco Graziani.
65357: CALDESI, BLANFORD & CO. - Portrait of Giovanni Matteo De Candia.
8760: CALDWELL, IAN. - Power, State and Society Among the Pre-Islamic Bugis.
8743: CALDWELL, IAN AND ANN APPLEBY HAZLEWOOD. - 'The Holy Footprints of the Venerable Gautama'; A New Translation of the Pasir Panjang Inscription.
73965: CALDWELL, IAN. - A Rock Carving and a Newly Discovered Stone Burial Chamber at Pasemah, Sumatra.
74298: CALDWELL, IAN AND KATHRYN WELLEN. - Finding China. A New Paradigm for Early Bugis History.
74118: CALDWELL, IAN AND WAYNE A. BOUGAS. - The early history of Binamu and Bangkala, South Sulawesi.
74134: CALJOUW, MARK. PETER J. M. NAS AND PRATIWO. - Flooding in Jakarta. Towards a blue city with improved water management.
30662: CALLONNE, J. B. DE. - Iets over de Geneeswijze en Ziekten der Daijakers ter Zuid Oostkust van Borneo.
35276: CALMET, AUGUSTINUS. - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, En Letterlijk Naam- En Woord-Boek Van Den Gantschen H. Bijbel . In 't Fransch Beschreven Door Den Eerwaarden Heer Augustinus Calmet . Nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon.
50685: CALON, L. F. - Bijdrage tot de kennis van het Dialekt van Sikka verzameld door L. F. Calon.
30255: CALON, L. F. - Eenige opmerkingen over het dialect van Sikka, gevold door eenige bemerkingen op de vorige lijstjes, eenige spreekwijzen enz., verzameld. & Woordenlijst van het dialect van Lio (West-Flores).
30238: CALON, L. F. - Woordenlijstje van het Dialect van Sikka (Midden Flores) verzameld.
30254: CALON, L. F. - Woordenlijstje van het dialekt van Sikka (Midden-Flores), (Sikkaneesch-Hollandsch), verzameld.
60318: CALTEN, J. N. - Over een wijziging der rolpaarden en carronnade-sleden.
57962: CALVÉ, J. M. Y. - Les Ports Militaires de la France. Toulon.
71723: CAMACHO. - Königin von Portugal (Princess Amélie of Orléans).
57419: CAMBIER, LE LIEUTENANT. - Rapport de l'excursion sur la route de Mpwapwa adressé à l; Association Internationale Africaine.
57444: CAMBIER & DUTRIEUX. - Association Internationale Africaine. Rapport sur les marches de la première expédition. (Mpwapwa à Ouyoui, Mpwapwa à Thierra-Magazy, Tabora). & Rapport sur la marche de M. Cambier de Tabora à Karema. & Rapport succinst sur la route suivi par l'expédition Burdo, depuis Mpwapwa jusqu'à Kouihara (Ounya-nyembé).
57809: CAMBODGE. - Notes sur le Cambodge. Bois principaux du Cambodge.
34494: CAMERA PRESS. - Twelve lions photographed at a kill, awaiting of the arrival of the male lion (1).
34495: CAMERA PRESS. - Twelve lions photographed at a kill, awaiting of the arrival of the male lion (2).
46388: CAMERAWERK. - Nettell, Ortho-Stéréo-Nettel, Multo-nettel, Kibitz, Stéréo-Kibitz.
50239: CAMERLING, ELISABETH. - Eenige mededeelingen betreffende het ringgeld in Koerintji.
70519: CAMERON, DAN. - Pierre et Gilles. The Look of Love.
33419: CAMERON, VERNEY LOVETT. - Cameron's reis door Afrika.
33226: CAMERON, VERNEY-HOVETT. - À travers l'Afrique. De Zanzibar à Benguela, 1872-1876.
38499: CAMERON, V. L. - Examination of the Southern Half of Lake Tanganyika, compiled chiefly from Lieut. Cameron's Diary, by C. R. Markham.
66053: CAMEROUN. - Inventaire ethnique et linguistique du Cameroun sous mandat Français. Documents mis à jour décembre 1933 et communiqués par M. le Commissaire de la République française dans les territoires du Cameroun.
57355: CAMEROUN. - Carte ethnique.
70072: CAMINHA, PEDRO VAS DE. - Lettre inédite de pedro vas de Caminha, sur la découverte du Brésil.
35777: CAMMAS, HENRY ET ANDRÉ LEFÈVRE. - Voyage en Égypte, 1860.
8774: CAMPBEL, STUART. - The Distribution of -at and -ah Endings in Malay Loanwords from Arabic.
74254: CAMPBELL, SIOBHAN. - Kamasan Art in Museum Collections. 'Entangled' Histories of Art Collecting in Bali.
58359: CAMPBELL, JOHN. - Les Mériahs ou sacrifices humains dans le Khondistan ou Ghondwana (Inde Anglaise), 1840-1854.
3411: CAMPEN, C.F.H. - Uit een nog onuitgegeven werk over een Terra Incognita. Beschrijving van het district Kau.
29231: CAMPEN, C. F. H. - Beschrijving van de Westkust van het Noorder-Schiereiland van Halemahera.
29184: CAMPEN, C. F. H. - Beschrijving van het landschap Toebaroe of Gam-Mieë.
19587: CAMPEN, C. F. H. - De godsdienstbegrippen der Halemaherasche Alfoeren. Eenige oude volkssagen naverteld.
19588: CAMPEN, C. F. H. - Ternataansche Pantoen's. 1e. & 2e Serie.
19562: CAMPEN, C. F. H. - De godsdienstbegrippen der Halmaherasche Alfoeren. & Nalezingen.
19576: CAMPEN, C. F. H. - Het eiland Halemahera.
76308: CAMPEN, C. F. H. - Eenige mededeelingen over de Alfoeren van Hale-Ma-Hèra.
69117: CAMPERIO, MAMOLI, HAIMANN UND PASTORE. - Reisen in Cyrenaica. Im Aufträge der Handelsd-Erforschungsgesellschaft von Mailand ausgeführt von Capitän Camperio und Dr. Mamoli, Commendatore Haimann und Herrn Pastore.
15834: CAMPHAUSEN, WILHELM, MALER (1815-1885). - Autograph Letter, Düsseldorf. 22. Juni 74.
53972: CAMUS, L'ABBÉ LE. - Voyage aux Sept Églises de l'Apocalypse.
33613: LE CAMUS, ABBÉ. - De Zeven Gemeenten van Klein-Azie.
57693: CANADA. - Le commerce des bois au Canada en 1861.
34113: CANADA. - Montreal, Quebec en Ottawa.
660: CANETTI, ELIAS. - Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend.
1672: CANETTI, ELIAS. - Das Augenspiel. Lebensgechichte 1931-1937.
30097: CANNE, H. D. - Bijdrage tot de geschiedenis der Lampongs.
18197: CANNEGIETER, DR. H.G. - Warme en koele zomers, zachte en strenge winters. & P.H.Gallé: Een enkele opmerking, & Naschrift van Dr. Cannegieter.
4622: CANNEGIETER, DR. H. G. - Nieuwere inzichten omtrent het wezen van depressies en gebieden van hoogen luchtdruk. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
3943: CANNEGIETER, DR. H.G. - Het onderzoek der hoogere luchtlagen en onze kennis van de atmosfeer boven verschillende streken der aarde volgens resultaten van dit onderzoek.
3967: CANNEGIETER, DR. H.G. - Temperatuur, luchtdruk en wind in de hoogere dampkringslagen.
2846: CANNEGIETER, DR. H.G. - Bij het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut.
18205: CANNEGIETER, DR. H.G. - Ph. C. Vissers's metereologische waarnemingen tijdens zijn expeditie naar den Kara-Korum.
18594: CANNEGIETER, DR. H. G. & P. GROEN. - In memoriam Petrus Marinus van Riel (23 oktober 1878 - 11 januari 1957).
55100: CANNING, GEORGE. - Portrait engraving of George Canning.
58122: CANONNAGE. - L'enseignement du canonnage sur le vaisseau-école d'application.
606: CANU, GASTON. - La langue Mò:ré. Dialecte de Ouagadougou (Haute-Volta). Description synchronique.
57719: CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. - La colonie du Cap de Bonne-Espérance.
58022: CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. - La colonie du Cap de Bonne-Espérance.
5626: CAP CORSE. - Plan du Fort Anglais de Cap Corse, situé à la Coste de Guinée.
57941: CAP DE BON-ESPÉRANCE. - Voyage au Cap de Bonne-Espérance.
5257: CAP DE CORSE. - Plan du Fort Anglois et de la Ville du Cap de Corse. Situé à la Guinée par 4. Degres 50. Minutes de Latitude.
51990: CAPART, JEAN. - Tout-Ankh-Amon, avec la collaboration de Marcelle Werbrouck, E. Bille -de Mot, Jeanne M.Taupin & Pierre Gilbert.
55450: CAPART, JEAN. - Toutankhamon.
51991: (CAPART, JEAN & MARCELLE WERBROUCK). - Thèbes. La Gloire dún Grand Passé expliquée aux enfants.
6352: CAPART, JEAN. - Tout-Ankh-Amon.
29751: CAPELLE JR. H. VAN. - De geologie van Spitsbergen.
29772: CAPELLE JR., H. VAN. - Een wetenschappelijk resultaat der Vega-Expeditie.
37286: CAPELLE. LEON. - Portrait of Leon Capelle, with short biography of Leon Capelle, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotententiaire de S. M. le Roi des Belges.
31102: CAPELLEN, BARON VAN DER. - Het journaal van den baron van der Capellen op zijne reis door de Molukko's.
69082: CAPELLO, B. UND R. IVENS. - Die Forschungen von B. Capello und R. Ivens im Gebiete des Quanza und Quango.
46619: CAPEPELLE, FRANS VAN. - Frans van Cappelle en zijn musette-orkest.
2202: CAPOT-REY, R. - Sur une forme d'erosion eolienne dans le Sahara Français.
56910: CAPOUL, VICTOR. - Portrait of Victor Capoul by Liebert.
51046: CAPPELLE, H. VAN. - De expeditie van Cappelle naar Suriname's binnenland.
19064: CAPPELLE, H. VAN. - Surinaamsche negervertellingen. Bijdrage tot de kennis van West-Indische negerfolklore.
3449: CAPPELLE JR., DR. H. VAN. - Eenige geologische waarnemingen in de omstreken van Baarn.
51016: CAPPELLE, DR. H. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het gemengde diluvium.
18066: CAPPELLE, DR. H. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het gemengde diluvium.
18038: CAPPELLE JR., DR. H. VAN. - Over de geologie van Japan.
18042: CAPPELLE JR., DR. H. VAN. - Over den invloed van niveauveranderingen op de dierenwereld.
3480: CAPPELLE, DR. H. VAN. - Bijdrage tot de kennis van Frieslands bodem I & II. Eenige mededeelingen betreffende de Gaasterlandsche Kliffen. III. Eene diepe boring te Oosterlittens benevens eenige algemeene beschouwingen over het diluvium van Friesland. IV. Eenige mededeelingen over de diluviale heuvels in de gemeente Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde. V. Kaarteering van het diluvium van Gaasterland en Hemelumer-Oldephaert en Noordwolde.
30903: CAPPER, JOHN. - De inkomsten en uitgaven van het Hollandsche Gouvernement op Ceylon, gedurende de laatste jaren van deszelfs bestuur.
66255: CAPRON, J. - Quelques notes sur la siciété Du do chez les populations Bw A du cercle de San.
6979: CAPUA, JOHANN VON. - Beispiele der alten Weisen. Übersetzung der hebräischen Bearbeitung des indischen Pañcatantra ins Lateinische.
68152: CAPUS, G. - Une réception dans le Bochara.
53983: CAPUS, GUILLAUME. - A travers la Bosnie-Herzégovine.
33617: CAPUS, G. - In Bosnie-Herzegowina.
68163: CAPUS, G. - La Vallée des Jagnaous.
69165: CAPUS, G. - Das Jagnan-Thal und seine Bewohner.
68134: CAPUS, G. - La musique chez les Khirghizes et les Sartes de l'Asie Centrale.
67887: CAPUS, DR. G. - Das Jagnau-Thal und seine bewohner.
31878: CARAIBEN. - Het luchverkeer in en rondom de Caraïbische zee.
12557: CARBASIUS WEBER, F. B. - Technical Assistance: Material Assistance: Human Assistance.
29774: CARBONARO. - Lessen uit Britisch-Indië.
70094: CARDIN, ALEXANDRE. - Journal historique de la révolte d'Alep, en novembre et décembre 1819, et janvier 1820.
54879: CARDOT, CARLOS FELICE. - Curazao Hispenico (Antagonismo Flamenco-Español).
50889: CARDWELL, R. - A NIghts Flighting in Northern Australia.
34032: CARELSEN, GEERTRUIDA. - In het Weichselland.
34023: CARELSEN, GEERTRUIDA. - In 't land van Björnson.
60073: CARELSEN, GEERTRUIDA. - Uit denDuitschen Oosthoek. I. Duitsch en Poolsch. II. Aan de Mazoerische meren. III. Pruisische landjonkers,
33958: CARELSEN, GEERTRUIDA. - In de omstreken van Berlijn.
8357: CAREY, P. B. R. - Javanese Histories of Dipanagara: the Buku Kedhun Kebo, its authorship and historical importance.
8624: CAREY, PETER. - In Memoriam Akira Nagazumi (1929-1987).
1692: CARIBEAN-NEW YORK. - Glass-slides of North America, Caraibean.
53394: CARJAT, ÉTIENNE. - Portrait of Victor Hugo, Phot. Goupil & Cie.
53376: CARJAT, ÉTIENNE. - Portrait of Henri Monnier, Phot. by Goupil & Cie.
53390: CARJAT, ÉTIENNE. - Portrait of Jacques Fromental Elie Halévy, Phot. Goupil & Cie.
53379: CARJAT, ÉTIENNE. - Portrait of Gioacchino Antonio Rossini, Phot. by Goupil & Cie.
46452: CARL ZEISS. - Objectifs Photographiques. Chambres Palmos.
55115: CARL X. - Portrait engraving of Carl X. Ex.-König von Frankreich und Navarra.
46391: CARL ZEISS. - Zeiss. Objectifs Zeiss. Chambres Palmos.
65884: CARL, L ET J. PETIT. - Techniques chirurgicales et médicales chez les Ounias (Sahara Oriental).
65892: CARL, L. ET J. PETIT. - Une technique archaïque de la fabrication du fer dans le Mourdi (Sahara Oriental).
69506: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69503: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69504: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69511: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69512: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69513: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69505: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
76018: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69514: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
76017: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69507: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69508: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69509: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
69510: CARMIGGELT, SIMON. - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk van N.V. Het Parool / N. V. de Nieuwe Pers.
33015: CARNOT, ADOLPHE. - De Hartz.
35785: CARNOT, ADOLPHE. - Voyages dans Le Harz, 1862.
72848: CAROL, MLLE. - Portrait of Mlle Carol by Pierre Petit.
74270: CAROLL-BELL, SAM. - Development Alternatives in Timor-Leste. Recasting Modes of Local Engagement.
30980: CAROLUS, P. C. E. - Bijdrage tot de kennis van den rijstbouw op Java.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27