Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19174: BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C. W. TH. BARON VAN. - De geschiedenis van de Maleische bijbelvertaling in Nederlandsch-IndiŽ.
19241: BOETZELAAR VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C. W. TH. BARON VAN. - Albertus Christiaan Kruyt (geboren te Soerabaia 10 October 1869, overleden te 's-Gravenhage 19 Januari 1949).
1257: BOGEN, HELLMUTH. - Psychologische Grundlegung der praktischen Berufsberatung. Ein Lehr- und Handbuch.
12514: B÷HTLINGK, F. R. - De verhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging in IndonesiŽ sedert 1945 en in de toekomst.
12411: B÷HTLINGK, F. R. - De nieuwe eenheidsstaat.
33665: BOILLOT, L…ON. - Naar de Mijnen van Klondike.
30981: DU BOIS, J. A. - De Lampongsche distrikten op het eiland Sumatra.
4658: BOISSEVAIN, DR. H. - Vervorming van rivierbochten onder invloed van de strooming.
5494: BOISSEVAIN, DR. H. - Aardrijkskunde uit de lucht. Peru.
3017: BOISSEVAIN, DR. U.PH. - De geografische factor in de geschiedenis der oudheid.
3043: BOISSEVAIN, DR. H. - De riviervormen in sedimentatiegebieden.
7001: BOK, EDWARD W. - The Americanization of Edward Bok. The autobiography of a dutch boy fifty years after.
2289: BOK, R. - Heeft Peary de Noordpool bereikt?
46109: BOL. - Portrait du Vice-Amiral Engel de Ruijter.
33569: BOLAND, HENRI. - Land en volk van de Kanaaleilanden.
53948: BOLAND, HENRI. - Les Iles de la Manche (Moeurs et Paysages).
9645: B÷LCKE, OSWALD. - Een held in de lucht. Oswald BŲlcke's ervaringen als vechtvlieger.
12427: BOLDINGH, L. G. - Bevolkingscijfers van Zuid-Nieuw Guinea.
50132: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De muiterij op ,,de Zeven ProvinciŽn". - Regeeringsverklaring en interpellatie van den heer Drop.
50137: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - De muiterij op ,,De Zeven ProvinciŽn". - Suriname. - CurÁacao.
50379: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Militaire debatten bij de behandeling van de Defensie-Begrooting en de Dienstplichtwet in de Eerste Kamer en naar aanleiding van de Indische Begrooting in de Tweede Kamer (.....).
50314: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Marine en Defensiefonds.
50301: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verlaagd invoerrecht en verhoogde accijns. - Van volwaardige sigaretten, krŤtŤk-sigaretten en straatjes. - Toekomstige defensieproblemen. - De oud-gepensionneerden. - Korting op Indische pensioenen. - Uitvoerrechten op ondernemingsrubber.
50280: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het uitvoerrecht op ondernemingsrubber. - Voedselschaarschte? - Het suikervraagstuk. - De Sumatra.
50272: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I. De financieele toestand. - Salarisverlaging in het verleden en in de naaste toekomst. - De vijf etappen. - Geen renteloos voorschot. - Het rubbervraagstuk. - Moederlanfsche stam.
50451: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De versterking der verdediging van Nederlandsch-IndiŽ bij de Defensie-begrooting, die der verdediging van CuraÁao bij de begrooting van KoloniŽn behandeld (.....).
50462: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer (.....).
50422: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Olie-concessies en olie-reserve. - Het defensie-uitvoerrecht. - Goedkooper couranten-drukpapier.
50397: BOLHUIS, J. J. VAN. - Na veertig jaren regeeren van H. M. Koningin. Herinneringen en indrukken.
50389: BOLHUIS, J. J. VAN - IndiŽ en de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. - De financieele toestand. - Stijgende uitgaven. - Late behandeling. - Het weerstandsvermogen der bevolking. - Industralisatie, agrarisatie en kolonisatie. - Is er een Indo-Europeesche kwestie? - Dominion-status of Rijksraad. - Het rubberuitvoerrecht. - De verdediging van Nederlandsch IndiŽ.
50334: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50320: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De begrooting van Nederlandsch-IndiŽ. - Koersend naar een sluitende begrooting. - Obstakels. - De schuldenlast. - De vijf stappen. - De olieheffing. - Wat deed het moederland? - Kan Nederland bijspringen? - Ir. Feber als boeman. - Arbeidsinspectie. - Industrialisatie. - Voedselschaarschte. - Onderwijs. - Defensie. - Het beleid vanb den Gouverneur-Generaal.
49851: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - Wat al en niet veranderd is. - De Volksraad. - Ministerieele verantwoordelijkheid. - De Gouverneur-Generaal en zijn bestrijders. - Geen felle critiek in de Tweede Kamer. - Het Inlandsche en het Europeesche gevaar. - Ministerieele lyriek en nuchtere werkelijkheid.
49845: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nieuwe Olie-Contracten.
49854: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting II. - Bestuurshervorming. - Zending en missie. - Erfpachtgronden. - Indisch en imperiaal belang. - FinanciŽn. - De soc.-dem. verloochenen de leuze: ,,Los van Nederland".
49875: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ in ons parlement, 50 jaren geleden en thans.
49866: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling.
49924: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I.
50007: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Voorpostengevecht. - Onze Marine. - CuraÁao.
49935: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling: heeft de heer Colijn in de Eerste kamer den oorlog verklaard?
50011: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Surinaamsche begrooting.
50017: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer. - Langdurige beraadslagingen. - Minister de Graaff onvriendelijker in de afdeelingen dan in openbare vergadering begroet. - De bestuurshervorming: in hoeverre hebben de Staten-Generaal recht op meespreken? - Mr. Joekes bondgenoot en bestrijder tegelijk. - Ir. Feber straft Prof. Steger af en reikt den heer Colijn (denkbeeldig) de hand.
50126: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het opcenten-voorstel in de Tweede en in de Eerste Kamer. - Thee en bier: een antithese? - Indische opcenten! - Wat ons nog wacht.
50041: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Vlootwet of Vlootplan? - Interpellatie-Cramer over de geinterneerden aan den Boven-Digoel. - Overeenkomst met de Kon. Paketvaart Maatschappij. - De poenale sanctie.
50054: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Interpellatie-Albarda naar aanleiding van de zending van een torpedobootjager naar Sjanghai en over de wenschelijkheid van maatregelen tegen credietverleening en tegen leveranties van oorlogstuig aan de oorlogvoerenden in het Verre Oosten. - Begrooting van Suriname.
50027: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer.
50022: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De poenale sanctie. - Verleden, heden en toekomst. - Nieuwe plannen der planters. - De psychische werking. - Wat er ontbreekt. - De aanslagen. - Een wekelijksche rustdag. - De loonen. - De wonderlijke vaderlandsliefde van den heer Kupers. - Wat de minister zich voorstelt. - Diverse onderwerpen. - Oud-gepensioneerden. - Financieele toestand. - De nationalistische beweging. - De houding der S.D.A.P.
50228: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De tijdelijke korting op de Indische pensioenen: een succes voor Minister Colijn. Hoofdstuk XI (KoloniŽn): CuraÁao. Wijziging van het tarief van invoerrechten in Ned.-IndiŽ.
50233: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Begrooting van Suriname.
50238: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer.
50246: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. FinanciŽn en volksgezondheid. - Budgetaire mogelijkheden. - Wat het moederland gedaan heeft. - Marine en leger. - Nieuw-Guinea. - De afgelaste reis. - Verbetering te bespeuren?
50199: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het crisis-Kabinet Colijn.
50329: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Bestuurshervorming in de Buitengewesten. Aanvankelijk worden nog geen Gouverneurs doch Regeerings-commissarissen benoemd.
50247: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verdeeliong van de Vlootkosten. - Defensie-uitgaven. - Hoofdstuk XI. (Departement van KoloniŽn). - Opsporing en ontginning van aardolie op Nieuw-Guinea.
50337: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting: Opgewekte verwachtingen en kans op tegenvallers. - Depreciatie-vreugd en depreciatie-wee. - Na zeven magere jaren. - Nog niet alles couleur de rose. - De eerstem ,,mijlpaal" bereikt. - Het schuld-accres beeindigd. - Opleving in de cultures. - Uitvoer-overschot. - Steun van het moederland. - Economische samenwerking. - Wrijvingsmogelijkheden. - Industralisatie. - Aardolie, - Tijdelijk extra-uitvoerrecht. - Rubberfonds. - Herberekening van de pensioenen. - Oorlog en Marine. - De Marinereserve. - Wijziging van de Nederl. Dienstplichtwet. - De Eerste Kamer over critieke dagen in 1936. - De bestuurswisseling. - Interpellatierecht. - Geen Dominion-Status.
50384: BOLHUIS, J. J. VAN. - IndiŽ en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nadere beschouwing over de begrootingsdebatten in de Tweede Kamer. - Veranderd aspect. - 1937 boven verwachting goed, 1938 in nevelen gehuld, 1939 niet zonder pessimisme tegemoet gezien. - Is het budget voor 1938 ,,reŽel en normaal"? - Economisch verweer en internationale samenwerking. - Agrarisatie en industralisatie. - Economische samenwerking. - Contingenteering en tariefsherziening. - Salarissen en loonen. - De aardolie. - Kolonisatie op Nieuw Guinea of elders? - Grondrechten en bestuurshervorming. - Vakonderwijs, volksschool en vervolgschool. - Hollandsch-Inlandsch onderwijs. - Calvinisme in de Oost? - Artikel 177. - De petitie-Soetardjo. - Diverse onderwerpen. - Verlicht en bezwaard gemoed.
50639: BOLINDER, GUSTAF. - Einiges Łber die Motilon-Indianer der Sierra de PerijŠ (Kolumbien, SŁdamerika).
19010: BOLINGII, FRIDERICI. - Oost-Indisch reisboek. Uit het Deensch vertaald door Mej. Joh. Visscher.
51130: BOLK, PROFESSOR. - De antropolgische betekenis van het grijze oog.
932: B÷LL, HEINRICH. - Entfernung von der Truppe. Erzšhlung.
935: B÷LL, HEINRICH. - Das Vermšchtnis. Erzšhlung.
693: B÷LL, HEINRICH. - Haus ohne HŁtter. Roman.
681: B÷LL, HEINRICH. - Als der Krieg ausbrach. Als der Krieg zu Ende war. Zwei Erzšhlungen.
1550: B÷LL, HEINRICH. - Haus ohne HŁtter. Roman.
1633: B÷LL, HEINRICH. - FŁrsorgliche Belagerung. Roman.
1511: B÷LL, HEINRICH. - Ende einer Dienstfahrt. Erzšhlung.
937: B÷LL, HEINRICH. - Frankfurter Vorlesungen.
938: B÷LL, HEINRICH. - Frauen vor Flusslandschaft. Roman.
58338: BOLOGNESI, ANGELO CASTEL- & GUILLAUME LEJEAN. - Voyage au Fleuve des Gazelles (Nil Blanc), 1856-1857. & Gondokoro, esquisse d'un voyage au Nil Blanc, 1861. (All-published).
57589: BOLS. - Notice sur la Colonie Anglaise de l'Ile Maurice & Notes sur la Rťinion. Industrie sucriŤre, commerce, agriculture, immigration.
18973: BOLSIUS S. J., A. - K-uma of -ku-ma? & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma.
19035: BOLSIUS, S. J. A. - Eenige aanteekeningen bij de Minahasische Pandagian-Legende.
19046: BOLSIUS, S.J., A. - Over de vormveranderingen van het lidwoord in het Tontemboan.
59338: BOLTEN, D. G. J. - Eene waterleiding voor Paramaribo.
59332: BOLTEN, D. G. J. - Muggenbestrijding.
33129: BOMBAY. - Bombay en het eiland Elephanta.
58080: DE BON. - Les ports militaires de la France. Cherbourg.
31954: BON, J. - Hydrologische veldkenmerken langs de westflank van de Peelhorst.
60121: LE BON, GUSTAVE. - Een uitstapje naar het Tatragebergte.
33489: LE BON, GUSTAVE. - Reis in Nepal.
53872: LE BON, GUSTAVE. - Excursion Anthropologique aux Monts Tatras.
52783: LE BON, GUSTAVE. - Voyage au Nťpal. Chargť par le MinistŤre de l'Instruction Publique d'une Mission Archťologique dans l'Inde.
18018: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - Une Excursion en Corse.
70156: BONAPARTE, NAPOL…ON. - Description de l'Italie,
6707: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - La Nouvelle-Guinťe. IVe Notice. Le Golfe Huon.
57778: BONARD. - Exploration du Grand Fleuve du Cambodge (Septembre 1862) & Le Royaume du Cambodge.
57700: BONARD, CONTRE-AMIRAL. - Expťdition de Cochinchine. Prise de Bien-Hoa et de Baria. Prise de Vinh Long.
57823: (BONARD). - Cochine FranÁaise. Expťdition de Go-Cong.
30632: BONDJOL. - Bondjol.
7077: BONET-MAURY, G. - L'Islamisme et le Christianisme en Afrique.
13957: BONFILS, F…LIX. - Joueurs du violons bedouins.
12878: BONFILS, F…LIX. - Arabian musicians. Cairo.
57649: BONJOUR, M. - Les batiments cuirassťs de l'Angleterre. Essai du Warrior.
59197: BONNE, C. - Het boschnegerschrift van Afaka..
59322: BONNE, C. - De opleiding en de positie van den districtsgeneesheer in Suriname.
66881: BONNE, C. - Organisatie van den geneeskundigen dienst in Suriname.
66890: BONNE, C. - HygiŽnische ervaring te Moengo. De Javaan bij behoorlijk medisch toezicht bestand tegen het klimaat van het Surinaamsche binnenland.
66127: BONNEAU, R. P. JOSEPH. - Grammaire Pounou.
66045: BONNEFOND, R. P. ET JEAN LOMBARD. - Notes de folklore Lari.
68242: BONNET, DR. - Les gravures sur roches du Sud-Oranais.

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/22