Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3362: TSUDZUMI, TSUNEYOSHI. - Die Kunst Japans. Herausgegeben vom Japan-Institut in Berlin.
4787: TSUI CHI. - Geschichte Chinas und seiner Kultur.
63311: TSUNENOBU, KANO. - Gooses in the air.
63309: TSUNENOBU, KANO. - Peacock.
63310: TSUNENOBU, KANO. - Green pheasant
51099: TTISSOT VAN PATOT, J. W. - Is de Snopi aan Nieuw-Guinea's Noordwestkust soms de bovenloop der Sebjar, die uitmondt in de Maccluer-Golf?
849: TUCHOLSKY, KURT. - Peter PANTER: Ein Pyrenäenbuch.
852: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte.
63537: TUCK & SONS, RAPHAEL. - The Fishing Fleet. After the Original Painting by Ricard Cordingley.
73588: TUCK & SONS, RAPHAEL. - Portrait of Albert I, King of Belgium.
73590: TUCK & SONS, RAPHAEL. - Portrait of Albert I, King of Belgium.
4432: TUCKER, A.N. & P.E.HACKETT. - Le groupe linguistque Zande.
66281: TUCKER, A. N. - Problèmes de typologie dans la classification des langues non bantu de l'Afrique du Nord-Est.
1864: TUIJN, DR. J. VAN. - Over een recente daling van den zeespiegel in Nederlandsch Oost-Indië.
2251: TUINSTRA, U. - Een beschrijving van het Noordwesten van Europa door een geograaf uit de elfde eeuw.
1721: TUINSTRA, U. - Enige opmerkingen over het zeekleigebied in het noordwesten van Noord-Brabant.
8320: TUNKU SHAMSUL BAHRIN. - The Growth and Distribution of the Indonesian Population in Malaya.
55073: TURENNE, MARECHAL DE. - Portrait engraving of Marechal de Turenne.
19320: TURNER, DAVID H. - Leiden Anthropology and the Reinterpretation of Australian Aboriginal Social Organization.
19309: TURNER, DAVID H. - The Concept of Kinship: Some Qualifications Based on a Re-examination of the Australian Data.
70092: TURNER. - Rélation de la captivité de M.Turner, chez les pirates de îles des Larrons, avec quelques détails sur leurs moeurs et usages, écrité par lui-même.
33812: TUROT, HENRI. - Van Hanoï naar Kwang-Si.
54003: TUROT, HENRI. - L'Insurrection Crétoise et la Guerre Gréco/Turque. Notes et Impressions d´un Reporter.
33817: TUROT, HENRI. - Hongkong.
33634: TUROT, HENRI. - De opstand op Kreta en de Grieksch-Turksche oorlog. Indrukken van een reporter.
70293: TURQUIE. - Souvenirs de la Turquie. Lettre d'un voyageur anglais. (Extrait du Globe).
64807: TUSCHINSKI, ABRAHAM ICEK. - Groupportrait inside Theatre Tuschinski, on occasion of the 2nd anniversary of the Theatre in 1923. Abraham Tuschinski in the middle sitting with his wife Mariam (Manja) Tuschinski-Ehrlich and his partners Hermann Gerschtanowitz, Chaia Gerschtanowitz-Ehrlich, Hermann Ehrlich, Johanna Ehrlich-Bood. Standig the conferencier Henry Wallig, Behind all the guests, also in the background Louis Davids.
30295: TUUK, H. N. VAN DER. - Lampongsche Pijagems.
19455: TUUK, N. VAN DER. - Geschiedenis der Pandawa's, naar een Maleisch handschrift van de Royal Asiatic society.
19456: TUUK, N. VAN DER. - Geschiedenis van Bomas, naar een Maleisch handschrift van de Royal Asiatic Society.
30280: TUUK, H. N. VAN DER. - Brieven van H. N. van der Tuuk, betreffende het Lampongsch.
30182: TUUK, H. N. VAN DER - Vragen ter opheldering van oud-Javaansche woorden.
30138: TUUK, H. N. VAN DER. - Proeve van een vergelijkende woordenlijst van Lampongsche tongvallen.
19597: TUUK, H. N. VAN DER EN J. BRANDES. - Transcriptie van vier Oud-Javaansche oorkonden op koper, gevonden op het eiland Bali.
19534: TUUK, H. N. VAN DER. - Nalezingen op Eenige Maleische Wajangverhalen toegelicht (Deel 25).
19483: TUUK, H. N. VAN DER. - Brief van Dr. H. N. van der Tuuk, aan de directie van 't Batav. Gen. v. K. en W.
19482: TUUK, H. N. VAN DER. - Naar aanleiding van den proclamatie van den Sultan van Bantam.
29027: TUUK, H. N. VAN DER. - Iets over de Hoog-Maleische bijbelvertaling.
76298: TUUK,, H. N. VAN DER. - Kort verslag der Maleische handschriften, toebehoorende aan de Royal Asiatic Society te London.
76296: TUUK,, H. N. VAN DER. - Verslag van een Maliesch verhaal, behelzende de lotgevallen van Samáun & Opgemerkte fouten in August Schreiber's kurzer Abriss einer Batta'schen (Lees: Batakschen) Formenlehre in Toba-Dialekte, etc. (Barmen).
19821: TWISS, F. - Eenige aanteekeningen omtrent land en volk der beoosten de onderafdeeling Kotta VII gelegen onafhankelijke landen.
30352: TWISS. - Nota van aanvulling betreffende de onafhankelijke Batanghari-districten.
3009: TYDEMAN, G.F. - Glacial periods and mountain building.
2551: TYDEMAN, G.F. - Oriëntatie volgens miswijzend kompas.
18224: TYDEMAN, G. F. - Oppervlaktebepaling door weging.
2796: TYDEMAN, G.F. - De ,,Pendulatie-theorie" en de breedteverandering.
2802: TYDEMAN, G.F. - De oorzaak van de halfdaagsche schommeling van den barometerstand, en van de getijen in het algemeen & Verbetering en aanvulling.
18535: TYDEMAN, G.F. - De oorzaak der getijen.
57726: TYNE. - Constructions navales de la Tyne (Angleterre) en 1861.
33213: TYSON, LIEUTENANT. - Le Polaris. Le Radeau de Glace, 1870-1873.
38484: TYTLER, PATRICK FRASER. - Historical View of the Progress of Discovery on the More Northern Coasts of America, from the earliest period to the present time.
55091: TZSCHIRNER. - Portrait engraving of Heinrich Gottlieb Tzschirner.
46617: UDEN MASMAN, THEO. - Teho Uden Masman en zijn dansorkert (De Ramblers).
72680: UGALDE, DELPHINE. - Portrait of Delphine Ugalde by Truchelui.
50152: UHLE, M. - Das dänische Haus in Deutschland.
50118: UHLE, M. & RUD. VIRCHOW. - Mörser aus trachytischer Lava (mit Pistillen aus gleichem Material) von Föhr. & Das föhringer Haus. & Vorkommen und Form des sächsischen Hauses in Ost- und West-Holstein.
20453: UHLENBECK, E. M. - De betekenis van de phonologie.
20431: UHLENBECK, E. M. - Interessante vertalingen.
52023: UHLENBECK, E. M. - De Systematiek der Javaanse Pronomina.
52021: UHLENBECK, E. M. - Aantekeningen bij Tjan Tjoe Siem's vertaling van de Lakon Kurupati Rabi, met medewerrking van J. Soegiarto.
29621: UHLENBECK, E. M. - Over woordvorming in het Javaans.
29606: UHLENBECK, E. M. - Verdubbelingsprocédé's bij het Javaanse werkwoord.
29583: UHLENBECK, E. M. - De systematiek der Javaanse telwoorden.
19329: UHLENBECK, E. M. - Tjan Tjoe Siem: Javaansche Kaartspelen. Bijdrage tot de Beschrijving van Land en Volk.
12253: UHLENBECK, E. M. - Woordverdubbeling in het Javaans.
8709: UHLENBECK, E. M. - Some Critical Remarks on a Recent Interpretation of a Sentence from the Old Javanese Tantri Kamandaka.
8660: UHLENBECK, E. M. - The Problem of Interpolation in the Old Javanese Ramayana Kakawin.
8497: UHLENBECK, E. M. - A Sad Case of Lack of Scholary Communication: An American Introduction to Old Javanese.
8380: UHLENBECK, E. M. - De interpretatie van de Oud-Javaanse Ramayana-kakawin. Enige algemene beschouwingen en gezichtspunten.
8317: UHLENBECK, E. M. - Perspectief der Nederlandse oriëntalistiek.
2207: UHLENBECK, C.C. - Iets over de Baltische volken.
71719: UHLENHUTH, PROF. E. - Das Bulgarische Königspaar. Ferdinand I, Maria Luisa of Bourbon-Parma.
31908: UHLIG, HARALD. - Überlegungen zum Standort der Sozialgeographie.
33990: UILDRIKS, J. VAN. - De vreugd van de wintersport.
33981: UILDRIKS, J. VAN. - Over het oude en het nieuwe Hildesheim.
60110: UILDRIKS, FREDERIKE J. VAN. - Uit de geschiedenis der Utrechtsche Zendingsvereeniging.
60109: UILDRIKS, FREDERIKE J. VAN. - De Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur en haar tentoonstelling.
33886: UILDRIKS, FREDERIKE J. VAN. - Kijkjes in het land van keizer Frans Jozef.
34090: UILDRIKS, FREDERIKE J. VAN. - De reiziger-plantkundige Frans N. Meijer en zijn werk.
33824: UILDRIKS, FREDERIKE J. VAN. - Over Nice en zijn omgeving.
33607: UILDRIKS, F. J. VAN. - Nansen en zijn Poolreis.
33878: UILDRIKS, FREDERIKE J. VAN. - Omhoog in het luchtruim! Praatje over het luchtvaartvraagstuk.
19467: UILKENS, J. A. - Eenige opmerkingen betreffende Coolma's handleiding bij de beoefening der Soendaneesche taal.
19464: UILKENS, J. A. - Soendasche spreekwoorden. (vervolg deel 20)
30156: UILKENS, J. A. - Soendasche spreekwoorden. (Vervolg van deel 18).
7271: UITGEEST. - Hotel ,,De Ooievaar". Wereldstad Variété Tempo Tempo o.l.v. Ton Cup. Triomf-Tournee 1942.
67635: UITGEVERIJ "TWENTE". - Rijksweg, Zenderen.
34069: UITLANDER. - Een en ander over het dorpsleven in Transvaal.
33251: UJFALVY-BOURDON, MARIE DE. - D'Orenbourg à Samarkand. Le Farghanah, Kouldja et la Sibérie Occidentale (Impressions de Voyage d'une Parisienne), 1876-1878.
33473: UJFALVY-BOURDON, MARIE DE. - De Westelijke Himalaya. Uit de reisportefeuille van mevrouw Marie de Ujfalvy-Bourdon.
33441: UJFALVY-BOURDON, MARIE DE. - Van Orenburg naar Samarkand. Reisindrukken van Mevrouw de Ujfalvy-Bourdon.
68113: UJFALVY, CH. E. DE. - Les Aryens au Nord et au Sud de l"Hindou-Kouch.
33348: UJFALVY-BOURDON, MARIE DE. - Van Orenburg naar Samarkand.
50578: ULE, E. - Unter den Indianern am Rio Branco in Nordbrasilien.
49849: ULJÉE, G. L. - De Trans-Borneo-verbinding.
49923: ULJEE, G. L. - Nog eens: De economische ontwikkeling van Nederlandsch-Borneo, in 't bijzonder van West-Borneo & Onderschritf door H. Zondervan.
38457: ULLMAN, JAMES RAMSAY. - The Sands of Karakorum. A Fable.
58919: ULLSWATER. - The Head of Ullswater.
2157: UMBGROVE, PROF. DR. J.H.F. - Tijd en type der tertiaire plooiingen binnen de zone van sterk negatieve afwijkingen der zwaartekracht in den Indischen Archipel.
1870: UMBGROVE, PROF. DR. J.H.F. - Het neogeen in den Indischen Archipel.
3049: UMBGROVE, J.H.F. - De vulkaan van Rome.
3044: UMBGROVE, J.H.F. - Periodieke bewegingen van zeeniveau en continenten.
3041: UMBGROVE, J.H.F. - Het ontstaan van continenten en oceanen.
3037: UMBGROVE, J.H.F. - Palaeografie der oceanen.
3034: UMBGROVE, J.H.F. - Eilandbogen.
2275: UMBGROVE, J.H.F. & PH.H. KUENEN. - Vulkanische verschijnselen in de omgeving van Napels. & Lavavormen van den Vesuvius.
1873: UMBGROVE, J.H.F. - Over het ontstaan van den Indischen Archipel.
59390: UMBGROVE, F. H. - Het verval van Suriname. Pogingen tot herstel.
66901: UMBGROVE, F. H. - Een middel om Suriname uit het moeras te helpen.
55102: UMINSKI, JAN NEPOMUCEN. - Portrait engraving of Jan Nepomucen Uminski.
50153: UNDSET, INGVALD. - Archäologische Aufsätze über südeuropäische Fundstücke. (Forsetzung:) VII. Orientalische Einflüsse innerhalb der ältesten europäischen Civilisation.
50117: UNDSET, INGVALD. - Archäologische Aufsätze über südeuropäische Fundstücke. IV. Antike Wage-Gebilde.
50115: UNDSET, INGVALD. - Archäologische Aufsätze über südeuropäische Fundstücke. III. Die ältesten Schwertformen.
70194: UNIAKE, M. - Découverte dfe la rivièere Brisbane à la Nouvelle Hollande. Journal unédit d'un troisième voyage de M. Oxley.
4768: UNTERRIEDER, ELSE. - Glück ein ganzes Mondjahr lang.
65556: URBAIN, MARCELLE. - Note sur les pagaies sculptées des Iles Tubuai.
66316: URBAIN-FAUBLÉE, MARCELLE. - La vie des Aït Sadden, d'après le volume d'André Basset "Textes berbères du Maroc (parler des Aït Sadden).
66315: URBAIN-FAUBLÉE, MARCELLE ET JACQUES FAUBLÉE. - La vie des Aït Frah d'après le volume d; André Basset. Textes Berbères de l'Aurès.
1475: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - Välkomna Till Camping i Polen. it Polska Centralbyrän für Turisten information Warszawa.
1473: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - Coppelia. Léo Delibes.
1470: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - Stop - dziecko na drodze. PZU Komitet Glówny Akcji.
1468: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - Zdrowa matka - zdrowe dziecko. W.
1467: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - mamy tylko jedna ziemie. nie zmieniajmy jej w pustynie! PCK.
1469: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - XIX Ogólnopolski. Konkurs Recytat Rorski.
60483: URBANIEC, MACIEJ (1925 - ). - Marlowe. Tragiczne dzieje doktora Fausta. Teatr Ateneum.
65721: URBANOWICZ, CHARLES F. - Brève note sur l'inflation, le tourisme et le pétrole au Royaume polynésien des îles Tonga.
70078: D'URVILLE. - Relation de la campagne hydrographique de la gabarre du roi la Chevrette, dans le levant et la mer Noire, durant l'année 1820.
66132: URVOY, Y. - Chronologie du Bornou.
66130: URVOY, Y. - Gravures rupestres dans l'Aribinda (Boucle du Niger).
66106: URVOY, Y. - Peintures rupestres de Takoutala (Soudan Français). Avex une note de Théodore Monod.
72907: USBECK, O. - Vestibul Motzstrasse 57 - Berlin-Schöneberg.
8123: USMAN, MOIID. TAIB. - A note on Abdullah's account of the Kelantan civil war in his Kesah Pelayaran Abdullah.
1603: UTITZ, EMIL. - Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit.
54253: UTRECHT. - Oude Gracht Bezem- en Stadhuisbrug.
54239: UTRECHT. - Park Nieuweroord.
54251: UTRECHT. - Oude Gracht Bezem- en Stadhuisbrug.
54272: UTRECHT. - Stadhuis met Domtoren.
54258: UTRECHT. - Noordzyde v.d. Domkerk.
54240: UTRECHT. - Kloostergang, Raam waarin in het beeldhouwwerk kunstig een touw is geimiteerd.
54266: UTRECHT. - Kloostergang.
54280: UTRECHT. - Kloostergang.
54295: UTRECHT. - Lustrumfeesten te Utrecht 1906. Romeinsche Wagenrennen.
54250: UTRECHT. - Maliebrug.
54257: UTRECHT. - Nieuweroord.
12492: UTRECHT, E. EN R.H.M. KOESOMO JOEDO. - Staatkundige hervormingen in de Goudkust van Afrika.
31895: UTRECHT, E. - Pogingen tot verhoging van de rijstproduktie in Indonesië: Landhervormingen en Bimas-projekten.
54244: UTRECHT. - Cathrijnepoort.
54293: UTRECHT. - Dillenburgstraat.
54296: UTRECHT. - Dom te Utrecht,
54241: UTRECHT. - Domkerk met toren te Utrecht (1254-1517) gezien vanaf Pieterskerk.
54259: UTRECHT. - Domkerk en standbeeld Graaf Jan van Nassau.
54265: UTRECHT. - Domkerk.
54267: UTRECHT. - Emmalaan.
54254: UTRECHT. - Huize Oudean.
54260: UTRECHT. - Catharijnesingel.
67708: UTRECHT. - Oud-Utrecht. 11 (van 12) foto's ca. 1875 uit het gementelijk archief, + 3 foto's: Woonhuis Nieuwe Gracht, Toegangspoortje tot de Cameren van Marie van Pallaes, De Buurkerk.
70355: UTRILLO, MAURICE. - Gouaches d'Utrillo.
55410: UXKULL, W. VON. - De inwijding in het oude Egypte.
34086: UZZELL, THOMAS H. - In den Kara-Koem, het graf der karavanen.
75633: VACHOT, MARIE. - Portrait of Marie Vachot by Pierre Petit.
70133: VADDINGTON. - Voyage dand queques partie de l'Ethiopie. (Extrait).
72376: VAENIUS, OTTO. - Emblemata Horatiana, imaginibus in aes incisis atque latino, germanico, gallico et belgico carmine illustrata.
66205: VAJDA, GEORGES. - Contribution à la connaissance de la littérature arabe en Afrique Occidentale.
30653: VALCK, F. G. - Gedachten over de Ruïnen van de Hindoesche Godsdienst, welke op Java gevonden worden.
30719: VALCK, F. G. - Aanteekening van eene reize naar den brandenden berg Tankoebang Prauw, gelegen in het dustrikt Segala Herang, Residentie Krawang.
31131: (VALENTIJN). - Het hemd met ééne mouw. (Valentijn naverteld), (Ambon).
76019: VALENTYN, FRANÇOIS. - Beschryving van Suratte, en de Levens der Groote Mogols.
8675: VALERI, V. - Autonomy and Heteronomy in the Kahua Ritual; A Short Medidation on Huaulu Society.
3051: VALK, W. - Subkarpatisch Rusland.
12518: VALK, M. H. VAN DER. - Problemen der rechtsvorming in China.
18267: VALK, W. - Bij de Montenegrijnen.
2234: VALK, W. - In het Drina-Banaat.
54277: VALKENBURG. - Amorsspelonk.
4046: VALKENBURG, DR. S. VAN. - Het ontstaan der dalvormen in de Zwitsersche Alpen. & Verbeteringen.
4088: VALKENBURG, DR. S. VAN. - Doel en richting der geografie. & Nogmaals over ,,Geografie". Met naschriften van L. van Vuuren en J.B.L.Hol.
4116: VALKENBURG, DR. S. VAN. - Aardrijkskunde als studievak. & De opleiding voor het examen M.O. Aardrijkskunde, door Prof. Dr. K. Oestreich. & De aardrijkskunde als studievak (Antwoord aan Dr. van Valkenburg), door Prof. Dr. S.R. Steinmetz.
67629: VALKENBURG. - Kluts op den Schaelsbergt.
2274: VALKHOFF, M. - Roemenen buiten hun grenzen.
34006: VALLAUX, CAMILLE. - Op de Kanaaleilanden.
70381: VALLI, ÉRIC & DIANE SUMMERS. - Shadow Hunters. The Drama of Bird's Nest Gathering.
57864: VALLON, A. (TRADUCTION). - Marine militaire de l'Angleterre. Les batiments cuirassés Hector et Achille, types nouveaux de navires blindés.
57841: VALLON, A. - De la grande vitesse appliquée à la marine militaire.
57756: VALLON, A. - La Casamance, dépendance du Sénégal. (Mars et avril 1862).
57829: VALLON, A. - La Côte occidentale d'Afrique.
58094: VALLON, A. - Le port de Dakar en 1866.
57825: VALON, A. (TRANSLATION). - L'artillerie Anglaise.
175: VAMBÉRY, HERMANN. - Reise in Mittelasien von Teheran durch die Turkmanische Wüste an der Ostküste des kaspischen Meeres nach China, Bochara und Samarkand.
33733: VAMBÉRY, ARMINIUS. - Voyage dans l'Asie Centrale, de Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarkand, savant hongrois déguisé en derviche, 1863.
33284: (VAMBÉRY, ARMINIUS). - Schetsen uit Miden-Azië.
68618: VAMBÉRY. - Vambéry's Beschreibung von Samarkand.
68603: VÁMBÉRY, A. - Die Turkomanen in ihren politisch-socialen Verhältnissen.
39705: VANDENBERG, PHILIPP. - De vloek van de farao's. Moderne wetenschap ontraadselt een eeuwenoude mythe. Een nieuw avontuur van de archelogie.
6883: VANDENBERG, PHILIP. - Nefertiti. An archaeological biography.
6881: VANDENBERG, PHILIP. - Ramses de Grote. De bijbelse farao-schepper van wereldwonderen.
53982: VANDERHEYM, J.-GASTON. - Une Expédition avec le Négous Ménélik, Vingt Mois en Abyssinie.
33598: VANDERHEYM, J. GASTON. - Eene Expeditie met den Negus Menelik. Twintig maanden in Abessynië.
31896: VANDERHILL, BURKE G. - The ragged edge: A review of contemporary agricultural settlement along the canadian northern frontier.
57445: VANDERKINDERE, LÉON. - Couleur des Yeux et des cheveux en Belgique. Enquête Anthropologique.
55419: VANDIER, JACQUES (RED.) - L'Egypte avant les Pyramides. 4e millénaire. Grand Palais 29 mai - 3septembre 1973.
57507: VANDRUNEN, JAMES. - Le problème des Estuaires. La situation du Port du Havre.
2875: VANHOUTEN, DR. J. - De oppervlakte-vormen van het Haagsche duinlandschap.
32318: VANNESTE, O. - Ekonomische struktuur, groei en mogelijkheden van West-Vlaanderen.
12221: VANSINA, J. - De funktie der overlevering in de maatschappij.
66834: VANSTONE, JAMES W. - Athapaskan-Eskimo relations in West-Central Alaska: An ethnohistorical perspective.
53959: VAPEREAU, CHARLES. - De Pékin à Paris, La Corée - L'Amour et la Sibérie.
33577: VAPEREAU, CHARLES. - Van Peking naar Parijs.
57650: VAPEUR MARCHANDE. - Effectif de la marine à vapur marchande de l'Angleterre.
70389: VARGAS LLOSA, MARIO & PUBLIO LÓPEZ MONDÉJAR. - Martín Chambi 1920-1950.
33354: VARIGNY, C. DE. - De Sandwich-Eilanden.
63676: VARIGNY, C. DE. - Voyage aux Iles Sandwich.
31694: VARIOUS HANDS. - Borneo Bird Notes, 1957.
34304: VARNEY, PETER D. - The Anglican Church in Sarawak from 1848 to 1852.
34321: VARNEY, PETER D. - Some Early Iban Leaders in the Anglican Church in Sarawak.
33966: VASSAL, GABRIELLE M. - Mijn drie jaren in Annam.
65923: VASSAL, PIERRE. - Le Pèlerinage aux sources de la Seine chez les Gaulois, les Ex-Voto médicaux du Musée de Dijon.
33901: VASSE, GUILLAUME. - Op de jacht in Mozambique.
59017: VATNAHALSEN. - Building.
7072: VATSYANA. - Kama Sutra. The Hindu ritual of love.
54849: VATTEMARE, HIPPOLYTE. - A travers l'Australie. Récits de découvertes d'explorations, d'impressions de voyage, abrégés par H. Vattemare.
66227: VAUFREY, R. - L'age de la pierre en Afrique. Exposé synoptique.
33703: VAULX, HENRI DE LA. - Reis in Patagonië.
65746: VAUX PHALIPAU, M. DE ET GEORGES CHKLAVER. - ExpéditionRoërich en Asie centrale: De Leh à Karakorum et à Kothan.
68122: VAUX, L. DE. - Les Canaques de la Nouvelle-Calédonie.
65772: VAUX PHALIPAU, MME. DE - Les Moeurs des Serbes de Lusace d'après les Chansons populaires.
68153: VAUX, L. DE. - Les Iles Loyality. Les Nouvelles-Hébrides et les Viti. Impressions et souvenirs.
65827: VAUX-PHALPAU, MME DE. - Le cycle des mélusines à travers le monde et son type le plus complet: la mélusine de Lusignan.
65818: VAUX-PHALIPAU, MME ET J. TOCHACEK. - Les Diables laboureurs chez les Serbes de Lusace. Les Diables constructeurs chez les Slaves particulièrement en Bohême.
65811: VAUX-PHALIPAU, MME DE. - Survivance des Mythes des ancêtres, des eaux et des nuages dans le pays de Chodsko (Bohême Occidentale) et chez les Serbes de Lusace.
65852: VAUX-PHALIPAU, MME. DE. - Les chevaux artificiels ou chevaux de carnaval dans les jeux populaires.
63535: VEÁZQUEZ. - Menipo.
2176: VEEN, PROF. DR. H.N. TER. - Koloniale vraagstukken in Italiaansch Noord Afrika.
32251: VEEN, JOH. VAN. - Rijkswegenplan 1958.
31966: VEEN, JOH. VAN. - De waterstaatskaart.
2585: VEEN, J. VAN. - Grafieken van indijkingen in Nederland.
51225: VEEN, J. VAN. - Eb - en vloedschaar systemen in de Nederlandse getijwateren.
2536: VEEN, H.N. TER. - Klimaat en ontwikkeling.
2829: VEEN, IR. JOH. VAN. - Eenige opmerkingen over het zandtransport van stroomen.
20247: VEEN, H. VAN DER. - Nota betreffende de grenzen van de Sa'dansche taalgroep en het haar aanverwante taalgebied.
52036: VEEN, H. VAN DER. - The Sa'dan Toradja Chant for the Deceased.
52032: VEEN, H. VAN DER. - The Merok Feast of the Sa'dan Toradja.
8401: VEEN, H. VAN DER. - Ossoran Tempon Daomai Langi'.
31679: VEEN, F. R. VAN. - Pollen from the South China Sea.
3045: VEEN, DR. IR. JOH. VAN. - Electrische nabootsing der getijden.
4676: VEEN, DR. IR. JOH. VAN. - In Memoriam Ir. F. L. Schlingemann.
32036: VEEN, DR. IR. JOH. VAN. - De droogmaking van de Wieringermeer en Walcheren.
2697: VEEN, DR. IR. J. VAN. - De toeneming van het zoutgehalte op de benedenrivieren.
2564: VEEN, DR. IR. JOH. VAN. - Bestaat er een geologische bodemdaling te Amsterdam sedert 1700?
1731: VEEN, DR. IR. JOH. VAN. - Korte beschrijving der uitkomsten van onderzoekingen in de hoofden en langs de Nederlandsche kust.
3896: VEEN, DR. A.L.W.E. VAN DER. - Barents-Zee. Iets over zeezand en grondstroomingen. Mededeelingen.
2546: VEEN,. IR. J. VAN & P. M. VAN RIEL. - Is de heerschende windrichting te Amsterdam sedert 1700 gekrompen? & Postscript by J. van Veen.
67695: VEEN, KO VAN DER. - Groeten uiit Nw. Scheemda.
70600: VEEN, DR. IR. J. VAN. - Inpolderingen in vroegere eeuwen door Nederlanders in het buitenland.
3673: VEENHUIJZEN, A.C. - Aanteekeningen omtrent Bolaäng-Mogondo, ontleend aan het verslag over eene reis van 8 April tot en met 20 Mei 1900, tot onderzoek naar de gemeenschappelijke grenzen van de Minahassa en het landschap Bolaäng Mongondo.
2260: VEER, K. VAN DER. - Bij het meer van Albufera in de Huerta van Valencia.
74040: VEERDONK, JAN VAN DEN. - Curses in Javanese Royal Inscriptions from the Singhasari-Majapahit Period, AD 1222-1486.
31603: VEEREN, F. E. L. - De Rivier "De Linde" en haar Stroomgebied boven de Oldeberkoopster Draaibrug.
3439: VEEREN, F.E.L. - De invloed van het grondwater op den waterstand der Boven-Slingebeken. (Groenlosche).
3464: VEEREN, F.E.L. - De invloed der wouden op den waterstand der rivieren en beken van Midden-Europa.
3614: VEEREN, F.E.L. - De beteekenis van de wateren der aarde als drinkwater. En: Absorbeerende putten. Eene aanvulling van: De beteekenis (...).
4724: VEEREN, F.E.L. - De Groenlosche Slinge en haar stroomgebied boven het dorp Winterswijk. Een onderzoek naar het verband tusschen de bodemgesteldheid en de eigenschappen eener kleine rivier op Nederlandsch grondgebied.
3564: VEEREN, F.E.L. - Het oro-hydrographisch en geologisch onderzoek van bouwterreinen in het belang der hygiëne.
50954: VEEREN, F.E.L. - Niveauverschillen. Beschouwingen over een normaal-nulpunt.(N.N.).
50945: VEEREN, F.E.L. - Op- en aanmerkingen. De Chromo-Topographischen kaart des Rijks, schaal 1 : 25,000, Blad 496 (Winterswijk), verkend in 1880 en '86, verschenen in 1889; de Topographische en Militaire kaart des Rijks, schaal 1 : 50,000 (...). & Onze Topografische Kaarten. Eene anti-kritiek door S. P. LINDHOUT
3498: VEEREN, F.E.L. - Plannen voor een wetenschappelijk grondwateronderzoek in Nederland.
4725: VEEREN, F.E.L. - Proeve eener stroomkaart van het grondwater. (Winterswijk).
4218: VEEREN, F.E.L. - Rapport over een grondwateronderzoek binnen de gemeente Winterswijk, & Tweede rapport.
18625: VEEREN, F.E.L. - De secundaire gesteenten in het Oostelijk gedeelte der provincie Gelderland, vooral met het oog op een ontginning der Wealden.
31096: VEH, P. J. - Het eiland Flores.
35687: VEHICLE. - New very large vehicle of the american army for the polar and dessert expeditions.
4437: VEKENS, A. - La langue des Makere, des Medje et des Mangbetu.
65786: VEKOVITCH, D. - Chants de Femmes serbes.
65740: VÉKOVITCH, DIVNA. - Vie et Coutumes du Peuple serbe.
65814: VÉKOVITCH, DIVNA. - Coutume national de la Tzrna de Skoplyé. A travers la Yougoslavie.
19565: VELD, S. G. IN 'T. - Legende over het ontstaan van het vorstenhuis van Pasir (Oostkust van Borneo).
57568: VELDE, LIÉVIN VAN DE. - La région du Bas-Congo et du Kwilou-Niadi. Usages et coutumes des indigènes.
50572: VELDE, GUSTAV. - Anthropolgische Untersuchungen und Grabung in einer Höhle der jüngeren Steinzeit auf Levkas.
3714: VELDE, C. VAN DE. - Nota betreffende het landschap Loeboeq Ramo.
67644: VELDE, R. V.D. - Friesche Kleederdracht.
68616: VELDE, C. W. M. VAN DE. - C. W. M. Vanh de Velde's letzte Reise in Palästina, 1861/62, und Bericht über die neue Auflage seiner Karte des Heiligen Landes.
4941: VELDEN, WILLEM VAN. - Hof-Tapijt tot Cieraed Vande Niewe Gewelfde Staet-Zael Van 't Vrije Batavia.
31845: VELDEN, B. VAN DER. - De internationale functie van Shell-Pernis. Enkele opmerkingen n.a.v. een. K.N.A.G.-excursie naar Shell-Pernis.
32480: VELDEN, B. V. D., & F. J. ORMELING. - Het Britse net van binnenwateren: steeds minder belangrijk. Lancashire als probleemgebied. Geen mammoettankers van de Clydewerven.
30333: VELDEN, ARN. J. H. VAN DER. - Proeve eener spraakleer van de Laoraneesche taal.
5411: VELDKAMP, DR. J. - De ontploffing op Helgoland en structuur van de aardkorst in Nw-Europa.
70571: VELLENGA, FRANK. - Portrait of Johan van der Keuken in Sarajewo November 1996 tijdens het Sarajevo Film Festival
7863: VELLINGA, M. L. & W. G. WOLTERS. - De Chinezen van Amsterdam. De integratie van een ethnische minderheidsgroep in de Nederlandse samenleving.
67667: VELSEN. - Beeckestijn. 18e eeuwse buitenplaats.
4061: VELTHOVEN, H. VAN. - De ligging en uitbreiding van Eindhoven.
3563: VELTHUYZEN, H. - Mededeeling omtrent een gedeelte der Zuidkust van Nieuw-Guinea.
51084: VELTMAN, TH.J. - Goud-exploitatie in Atjèh.
58895: VELUWE. - Schilderachtig plekje op de Veluwe.
2463: VEN, F.F. VAN DER. - De Goliath en het aangrenzende bergterrein van Centraal Nieuw-Guinea.
3883: VEN, F.F. VAN DER. - De Wildeman-Rivier (Zuid Nieuw-Guinea).
34035: VEN, D. J. VAN DER. - Danzig, de stad aan de Weichselmonding.
34005: VEN, D. J. VAN DER. - De Lüneburgerheide.
33991: VEN, D. J. VAN DER. - Het Neckardal.
31775: VEN, D. J. VAN DER. - De zomerffilm van Nederland's volksleven.
30009: VEN, A. VAN DER. - Aanteekeningen omtrent het rijk Bandjermasin.
67632: VEN, J.J. V.D. - R.K. Kerk, Creil N.O.P.
66068: VENDEIX, J. - En écoutant les chefs et les anciens: Sur l'adultère et la prostitution chez les noirs d'Afrique.
12395: VENEMA, R. - Tendenties in het na-oorlogse staatsrecht der lagere rechtsgemeenschappen in Indonesië.
12366: VENEMA, R. - Ontwikkeling van federaal staatsrecht in Indonesië. Verdeling van onderwerpen van overheidszorg.
60668: VENETSIANOV, ALEXEY GAVRILOVICH. - Self-portrait, 1811.
63495: VENEZIA. - L'Assunzione della Virgine (Tiziano).
31671: VENING MEINESZ, F.A. - Wat de reis van Hr. Ms. K XVIII voor den vorm van de geoide opleverde.
31821: VENING MEINESZ, F.A. - De wereldreis van Hr. Ms. K XVIII.
32207: VENING MEINESZ, F. A. - De zwaartekrachtsopneming der Noordzee aan boord van Fr. Ms. 'Vos' in de zomer van 1955.
3042: VENING MEINESZ, PROF. DR. IR. F.A. - Over de vorming van aardkorstplooiïngen en ketengebergten.
3031: VENING MEINESZ, F.A. - Zwaartekrachtexpeditie van Hr. Ms. K XVIII.
4667: VENING MEINESZ, PROF. DR. IR. F.A. - Spanningen in de aardkorst door poolverschuivingen.
4662: VENING MEINESZ, PROF. DR. IR. F. A. - De aardkorst onder de oceanen.
32237: VENING MEINESZ, F. A. - Convectiestromen in de aarde, het ontstaan van continenten en ketengebergten, en het optreden van vertikale bewegingen van het aardoppervlak.
4645: VENING MEINESZ, PROF. DR. F.A. - De theorie van Wegener.
28630: VENITE. - Venite Adoremus Dominium.
8138: VENKATASUBBIAH, A. - Some Sanskrit stanzas in the Javanese Tantri Kamandaka.
57934: VENT. - Tableau des rumbes de vent exprimés en Français, en Anglais, en Italien et en Espagnol.
46494: VENTSLOVA, ANTANAS TOMASOVITCH. - Portrait.
74911: VÉRAUDAU. A. - Portrait of Pierre-Jean de Béranger.
1273: VERBEEK, E. - De man met de glazen hoed. Biografisch essay over de dromen van Sigmund Freud.
5559: VERBEEK, R. D. A. - Over de geologie van Java.
5576: VERBEEK, R. D. M. - Barometrische hoogte-tafel voor Nederlandsch Indië.
51025: VERBEEK, R. D. M. - Kort geologisch overzicht van Java.
50718: VERBEEK, R. D. M. EN E. TH. VAN DELDEN. - De Hindoe-ruinen bij Moeara-Takoes aan de Kampar-Rivier, met aanteekeningen van W. P. Groeneveldt.
2129: VERBEEK, R.D.M. - De eilanden Alor en Pantar, residentie Timor en onderhoorigheden.
64803: VERBEEK, PAUL. - William Dampiers Leben und Wirke. (First Part).
65900: VERBRUGGE, R. P. - La main dans l'art préhistorique.
2300: VERBURGT, MR. J.W. - Uit een oud handschrift betreffende Groenland.
46602: VERDI, GUISEPPE. - Portrait.
72324: VERDI, GIUSEPPE. - Portrait of Giuseppe Verdi.
72339: VERDI, G. - Portrait of Giuseppe Verdi by Truchelut.
66311: VERDIER, R. - Ethnologie et droits Africains.
70560: N.V VEREENIGDE FOTOBUREAUX, - Portret van een excentrieke met een uitzonderlijke haardracht van een iets oudere man van middelbare leeftijd, van een bord etende, in Amsterdam.
33300: (VERESCHAGUINE, BASILE). - Omwandeling in de Caucasische provinciën.
33312: (VERESCHAGUINE, BASILE). - Herinneringen uit Trans-Kaukasië.
33138: VERESCHAGUINE, BASILE. - Voyage dans les provinces du Caucase, 1864-1865.
63670: VERESCHAGUINE, BASILE. - Voyage dans l; Asie Centrale, 1867-1868.
65726: VERGEZ-TRICOM, G. - La Population du Banat (Roumanie).
72725: VERGNET. - Portrait of Vergnet by Carjat.
32522: VERGOOSSEN, TH. W. M. EN E. WEVER. - Enkele eenvoudige technieken voor het meten van ontwikkelingen in de industrie.
68162: VERGUET, L. - Arossi ou San-Chrisoval et ses habitants.
29091: VERHANDELINGEN VAN HET BATAVISCH-GENOOTSCHAP. - Inhoud der Verhandelingen van het Batavisch-Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. (Inhoudsbeschrijving van Deel 1 t/m 32).
12277: VERHEIJEN, J. - De stem der dieren in de Manggaraise folklore.
34908: VERHEUL, J. - Voormalige Hoofdpoort te Rotterdam, gesloopt 1856.
66814: VERHEUL, A. - De Batoe Lajang te Pontianak.
53209: VERHEUL DZN, JOHANNES. - Portrait of Johannes Verheul Dzn., after a photograph of Johannes Verheul Dzn., Architecte, Rotterdam.
20439: VERHEYEN, J. - Assonantie in het Manggarais.
20451: VERHEYEN, J. - Woordherhaling in het Manggarais.
20386: VERHOEVEN, F. R. J. - Levensbericht van Dr. F. de Haan 22 Juli 1863 - 16 Augustus 1938.
15418: VERHOEVEN, F. R. J. - Oud-Indologen buiten de bestuursdienst.
32118: VERHOOG, P. - Columbus landde op Caicos, 12 October 1492.
32126: VERHOOG, P. - De Middeleeuwse Noorse nederzettingen in Zuid-Groenland en hun ondergang ten gevolge van klimaatsveranderingen.
69741: VERHUEL, Q. M. R. - Description du Cratèere du volcan de Goënong-Apie, l'une des îles de Banda.
46163: VERKADE, EDUARD. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
31339: VERKERK PESTORIUS, A. W. - Ontginning van woeste gronden in de Padangsche Bovenlanden.
29904: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - De partikuliere Koffij-aanplantingen in het Distrikt Bodja, Residentie Samarang.
29940: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - Het Maleische dorp.
29942: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - Het Maleische gezin en het erfrecht in de Padangsche Bovenlanden.
29944: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - De arbeid in de Padangsche Bovenlanden.
29953: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - De Priester en zijn invloed op de samenleving in de Padangsche Bovenlanden.
31382: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - Het inlandsch bestuur in de Padangsche Bovenlanden.
31386: VERKERK PISTORIUS, A. W. P. - Iets over de slaven en de afstammelingen van slaven in de Padangsche Bovenlanden.
872: VERLAINE, PAUL. - Gesammelte Werke in zwei Bänden. Herausgegeben von Stefan Zweig. Gesammelte Gedichte, Eine Auswahl der besten Übertragungen. Lebensdokumente.
33390: VERLAINE, PAUL. - Parallèlement. Nouvelle édition. Revue et augmentée.
2599: VERMAAT HZN., G.J. - De oudste bedijkingen in het westen van het eiland IJselmonde.
1814: VERMEULEN, L.P. - De volkstelling 1960 in de Nederlandse Antillen.
32326: VERMEULEN, L. P. - De bevolkingsstructuur der Nederlandse Antillen.
73991: VERMEULEN, HAN E. - Structuur en verandering. In Memoriam Gottfried Wilhelm Locher. Waspik, 23 maarrt 1908 - Leiden, 3 decemver 1997. & Addenda op de bibliografie van Prof. Dr. G. W. Locher (1908-1997)>
46682: VERMEYLEN, AUGUST. - Portrait. Foto: E. Barbaix, Gent.
18630: VERMOOTEN, W. H. - In memoriam Dr. B. G.L. M. Tosseram 1900-1967.
32470: VERMOOTEN, W. H. - Godsdienstgeografie.
54864: VERNE, J. - Twee tochten over den Oceaan. Eene drijvende stad, bewerkt door Dr. W. J. A. Huberts & De Blokkadebreker, bewerkt door Mevrouw Van Westhreene.
68245: VERNEAU, R. - Habitations, sépultures et lieux sacrés des anciens Canariens.
68070: VERNEAU, R. - Les inscriptions Lapidaires de l'Archipel Canarien.
68207: VERNEAU, R. - L'industrie de la pierre chez les anciens habitants de l'Archipel Canarien.
73331: VERNET. - Portrait of Napoleon I.
58288: VERNEUIL, G. DE. (TRADUIT). - Extrait du rapport du comité météorologique de la Société Royale de Londres pour l'année 1868.
70104: (VERNEUR, J.-T.). - Relation de ce quis'est passé pendant la per'scution éprouvée par les Grecs catholiques de la ville de Damas, àl'instignation des Grecs schismatiques, dans l'année 1820.
70109: (VERNEUR, J.-T.). - Description d'une plaque d'or portant une inscription en langue et caractères grecs, du tems du troisième des Ptolémées, qui fut trouvée, en 1818, dans les ruines de l'ancien Canopus, entre Rosette et Alexandrie, en Egypte.
70110: (VERNEUR, J.-T.). - Voyage de Démérary à Angostura, en remontant l'Orénoque.
70112: (VERNEUR, J.-T.). - Séjour d'un officier français en Calabre.
70120: (VERNEUR, J.-T.). - Société de Géographie (présens à la séance:).
70118: (VERNEUR, J.-T.). - Notice sur les Abyssins.
70130: (VERNEUR, J.-T.). - Naufrage du vaisseau le Saint-Géran, en 1744, le 17 août. (Extrait).
70132: (VERNEUR, J.-T.). - Quelques observations adressées aux Astronomes, à l'occasion des discussions sur le Zodiaque de Denderah.
70135: (VERNEUR, J.-T.). - Notice sur les Kirghis ou Kirguises, Tartares errans, et sur les Kokands, Tartares sédentaires de l'Asie centrale.
70138: (VERNEUR, J.-T.). - Observations sur la Sphèere d'Aratus, nommée à tort la Sphère grecque, où l'on prouve que ce monument n'est composé que d'emblêmes de géographie d'un pays situé sous le 40e degré de latitude.
70139: (VERNEUR, J.-T.). - Sur les Montagnards de Rajemahaul (Inde).
70149: (VERNEUR, J.-T.). - Naufrage de la frégate l'Africaine.
70153: (VERNEUR, J.-T.). - Notice sur le commerce de Marseille avec le Levant, la mer Noire et la barbarie; (Tirée d'un mémoire du conseil de commerce de cette ville).
69746: (VERNEUR, J.-T.). - Hauteur du Mont-Blanc, et liste des principales ascensions qui y ont été faites jusqu' ä ce jour.
70090: (VERNEUR, J.-T.). - Description de Pulo Pinang, ou Ile du prince de Galles.
69737: (VERNEUR, J.-T.). - Sur la Compagnie des Indes.
69740: (VERNEUR, J.-T.). - Ouragan sur les côtes de la Manche, les 1, 2, 3 et 4 Mars 1820.
69755: (VERNEUR, J.-T.). - Aventures singulières d'un voyageur à Saint-Iago, l'une des îles du Cap-Verd.
70143: (VERNEUR, J.-T.). - Notice sur l'expédition des Français, dans le Texas, et sur le pays des Attahapas, encore peu connu et habit par une colonie de Français Canadiens. (Extrait d'une lettre d'un jeune réfugié Français au Champ-d'Asile).
69697: (VERNEUR, JACQUES THOMAS). - Géographie Chinoise. De l'insurrection des Djongors.
70159: (VERNEUR, J.-T.). - Excursion dans l'île de Java.
70071: (VERNEUR, J.-T.). - Tables comparatives des Thermomètres de Fahrenheit, de Réaumur et Centigrade.
70082: (VERNEUR, J.-T.). - A description des îles de Tristian d'Acunha, dans l'Océan Atlantique mériodinal.
69730: (VERNEUR, J.-T.). - Notice sur le commerce, les mines et les ressources territoriales des provinces de Buénos-Ayres, Chil, Paraguay, etc.
69722: (VERNEUR, JACQUES THOMAS). - Des Établissements et Forts Européens sur la Côte Occidentale d'Afrique. D'après le Rapport des Commissaires britanniques envoyés pour en examiner l'état.
69711: (VERNEUR, JACQUES THOMAS). - Notice géographique sur la Bosnie. (Tirée du journal d'un voyageur).
69721: (VERNEUR, JACQUES THOMAS). - De l'importation en France des Chèvres de Cachemir.
69710: (VERNEUR, JACQUES THOMAS). - Sur l'île de Cuba.
65562: VERNIER, CHARLES. - Les variations du vocabulaire Tahitien avant et après les contacts Européens.
65563: VERNIER, CHARLES. - Les variations du vocabulaire Tahitien avant et après les contacts Européens.
66313: VERNIER, E. - Étude sur la fabrication des Lambamena.
65677: VERNIER, CHARLES. - Remarques sur les difficultés rencontrées à Tahiti par la Société Missionnaire de Londres d'aprèes L' "History of the Tahitian mission" du Rev. John Davies.
58069: VERNON HARCOURT, M. - Droits et devoirs des neutres en temp de guerre.
58183: VERON, V. - Les sémaphores et le code international des signaux maritimes.
46680: VERRIEST, HUGO. - Portrait. Foto: E. Barbaix, Gent.
29475: VERSCHOOR VAN NISSE, J. (BIJEENGEBRACHT). - Begraven op Soemba.
29757: VERSCHUER, F. H. VAN. - De Badjo's.
12381: VERSCHUEREN, J. - Het mensenoffer op de Zuidkust van Nederlands Nieuw-Guinea.
49788: VERSCHUEREN, J. - Om een nieuwe wereld (Nieuw Guinea).
53944: VERSCHUUR, G. - Voyage aux Trois Guyanes.
33672: VERSCHUUR,G. - Het eiland Réunion.
3695: VERSCHUUR, G. - Een bezoek aan Martinique en St. Vincent na de uitbarstingen (Januari en Februari 1903).
50997: VERSCHUUR, G. - Eene reis door de drie Guyana's (Voordracht).
33676: VERSCHUUR, G. - Het eiland Mauritius.
33689: VERSCHUUR, G. - Het eiland Ceylon.
33784: VERSCHUUR, G. - Op Martinique en Sint-Vincent, de veelgeteisterde eilanden.
33828: VERSCHUUR, G. - Pondichéry, hoofdstad van Fransch-Indië.
33528: VERSCHUUR, G. - Reis in Nieuw-Zeeland.
33541: VERSCHUUR, G. - Reis naar de Fidsji-Eilanden.
33568: VERSCHUUR, G. - Suriname.
3606: VERSCHUUR, G. - Vier maanden in Achter-Indië.
3662: VERSCHUUR, G. - De Azorische eilanden.
33763: VERSCHUUR, G. - De Kanarische eilanden.
53912: VERSCHUUR, G. - Voyage aux Iles Fidji, 1889.
50212: VERSFELT, W. J. B. - De status der zelfbesturende landschappen.
12388: VERSLUYS, J. D. N. - Maatschappelijke vernieuwing op Timor.
12563: VERSLUYS, J. D. N. - Basic Features of Agriculture in Underdeveloped Countries Compared with those of Western Agricultural Production, and the Difference between Agricultural Cooperation in East and West.
2442: VERSTAPPEN, HERMAN TH. - Preliminary geomorphological results of the Star Mountains expedition 1959, Central Netherlands New Guinea.
32382: VERSTAPPEN, H.TH. - Some volcanos of Halmahera (Moluccas) and their geomorphological setting.
32238: VERSTAPPEN, H.TH. - Een en ander over het rifpantser van het eiland Muna (Z.O.Celebes).
32212: VERSTAPPEN, H.TH. - Short note on the dunes near Parangtrotis (Java).
32141: VERSTAPPEN, H.TH. - Het kustgebied van noordelijk West-Java op de luchtfoto.
2473: VERSTAPPEN, H.TH. - Luchtfotostudies over het centrale bergland van Nederlands Nieuw-Guinea.
2067: VERSTAPPEN, H.TH. - Geomorhological observations on Indonesian volcanoes.
32514: VERSTAPPEN, H. TH. - Introduction to the ITC system of geomorphological survey.
51220: VERSTAPPEN, DRS. H. TH. - Aardrijkskunde uit de lucht. Enkele gevallen van bodemerosie in Indonesië. (New Guinea, Soembawa, Flores).
32075: VERSTAPPEN, DRS. H.TH. - Enkele gevallen van bodemerosie in Indonesië.
32134: VERSTAPPEN, DR. H.TH. - Oude en nieuwe onderzoekingen over de koraaleilanden in de baai van Djakarta.
2450: VERSTAPPEN, DRS. H.TH.EN J.P.DOETS. - Enkele geomorphologische aanteekeningen over de Wissel Meren, Centraal Nederlandsch Nieuw Guinea.
32331: VERSTAPPEN, H. TH. - Statische en dynamische aspecten van de geomorfologie als uitgangspunt bij de luchtfoto-interpretatie (met voorbeelden uit Indonesië).
5522: VERSTEEG, W. F. - Vermenigvuldiging van kaarten.
3420: VERSTEEG, W.F. - Nieuw-Guinea, in 't bijzonder Onin en Kowiai.
4268: VERSTEEG, W.F. - Madagaskar.
17049: VERSTEEG, W.F. - Het wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandsche Koloniën en het K.N.A.G.
4246: VERSTEEG, W.F. - De jongste onderzoekingstochten der Franschen in West- en Noord-Afrika en het daarmede beoogde doel.
50934: VERSTEEG, W. F. & BENJN. TORIN KINDERSLEY. - De grens tusschen het gebied van Nederland en dat der North Borneo Company in Noordoostelijk Borneo & Nogmaals de grens tusschen het gebied van Nederland en dat der North Borneo Company in Noordoostelijk Borneo
45398: VERSTEEG, W. F. - De Internationale Aardrijkskundige Tentoonstelling te Venetie in 1881.
45397: VERSTEEG, W. F. - Nekrologie. Eliza Netscher.
33004: VERSTEEG, W. F. - Eliza Netscher. Nekrologie.
5602: VERSTEEG, W. F. - De Poendit.
5588: VERSTEEG, W. F. - Kort verslag der handelingen van het comité tot voorbereiding en uitrusting der wetenschappelijke expeditie naar Midden-Sumatra.
5541: VERSTEEG, W. F. - Francis Garnier.
5562: VERSTEEG, F. W. - De wetenschappelijke expeditie naar Midden-Sumatra.
5546: VERSTEEG, F. W. - Inleiding ter bespreking van het zenden eener wetenschappelijke expeditie naar Sumatra.
70601: VERSTEEG, W. F. - De grens tusschen het gebied van Nederland en dat der North Borneo Company in Noordoostelijk Borneo.
30180: VERSTEGE, ECOMA. - Verslag eener reis van den Resident van Timor en Onderhorigheden Ecoma Verstege naar de Noë-Mina Rivier en aangrenzende landstreken, gelegen aan de Zuid-Oostkust van Timor in de maand Juli 1877.
57476: VERSTRAETE, EM. - La Géographie des Grand Lacs de l'Afrique Intertropicale du XVe au XIXe siècle en Belgiquue et dans la Pays-Bas.
57492: VERSTRAETE, EMILIEN. - De la répartition géographique des principaux facteurs d'insalibrité dans l'agglomération Bruxelloise.
57489: VERSTRAETE, EMILIEN. - Des Ports de Mer et Canaux Maritimes Belges considérés au point de vue de l'intérèt national.
57483: VERSTRAETE, EM. - La géologie de la Nouvelle-Zélande d'après M. le Docteur James Hector.
57475: VERSTRAETE, EM. - L'Europe et le Soudan.
57464: VERSTRAETE, EM. - Histoire des traveaux et projets de Colonisation des Belges. (Santo-Tomas de Castilla, Honduras, Guatemala)
57433: VERSTRAETE, EM. - La Nouvelle-Zélande.
57424: VERSTRAETE, E.-J. - Nouvelles études sur le cours primitif de l'Escaut en Aval de Gand.
57463: VERSTRAETE, CAPITAINE E. - Essai de géographie biologique de la Belgique.
57402: VERSTRAETE, CAPITAINE EM. - Notice sur le Régime Agraire des États-Unis d'Amérique.
70531: VERSWIJVER, GUSTAAF. - Mekranoti. Living among the Painted People of the Amazon.
29434: VERTENTEN, P. - De Marind-Anim.
8008: VERTENTEN, P. - Het koppensnellen in Zuid Nieuw-Guinea.
56860: VERVEER, M. - Portrait of a musician (3).
56859: VERVEER, M. - Portrait of a musician (2).
56858: VERVEER, M. - Portrait of a musician.
61105: VERVEER, M. - Portret van een hoge officier (generaal?), de familie Schimmelpenninck gerelateerd (van Dedem?)
61098: VERVEER, M. - Portret van Mimi Langlois van den Bergh
4700: VERWERS, G.J. - Luchtfoto en archeologie in Soedanees Nubië.
29253: VERWEY, A. W. C. - Iets over het contractueel pandelingschap en de bestrijding dezer instelling in de Nederlandsch-Indische wetgeving.
30259: VERWIJK, J. J. - Bijdrage tot de kennis van den Sapoedi-Archipel.
30257: VERWIJK, J. J. - Aanteekeningen omtrnet het Diëng-Gebergte en zijn merkwaardigheden.
2307: VERZIJL, PROF. DR. J.H.W. - Het Deensch-Noorsche geschil over Oost-Groenland.
46681: VESTDIJK, SIMON. - Portrait.
5586: VETH, PROF. P. J. - Geographische aanteekeningen omtrent de Oostkust van Atjeh.
31384: VETH, P. J. - Mr. S. Keyzer.
32365: VETH-MEDAILLE. - Uitreiking Veth-Medaille aan Prof. Dr. W. E. Boerman en aan de heer J. Schoppenkamp.
45390: VETH, PROF. P. J. - Geographische aanteekeningen betreffende de Kei-Eilanden.
45387: VETH, PROF. P. J. - De Nederlandsche reiziger Samuel van de Putte.
29455: VETH, PROF. P. J. - Een woord bij de kaart van het Diëng-Gebergte.
5577: VETH, PROF. P. J. - Het landschap Deli op Sumatra. Met Naschrift.
5567: VETH, PROF. P. J. - Het landschap Aboeng en de Aboengers op Sumatra. Met nalezingen en verbeteringen: Een en ander over de Lampongsche districten op Sumatra.
5553: VETH, PROF. P. J. - Beccari's reis van Makasser naar Kendari.
5565: VETH, PROF. P. J. - De Gajo's, een volksstam in de binnenlanden van Atjeh.
5550: VETH, PROF. P. J. - Geographische aanteekeningen betrekkelijk het eiland Flores.
5540: VETH, PROF. P. J. - De vermeerdering der kennis van den aardbol gedurende het afgeloopen jaar, I & II.
18044: VETH, P.J. - Samuel Cornelis Jan Willem van Musschenbroek.
4238: VETH, P.J. - De Nederlanders in Afrika.
29917: VETH, P. J. - Wilde planten uit Europa naar Java overgebracht.
31338: VETH, P. J. - Statistieke mededeelingen betreffende Ceylon. & Nieuwe mededeelingen omtrent Ceylon, door P.
31353: VETH, P. J. - Twee quaestien omtrent het grondbezit der Javanen.
31358: VETH, P. J. - Iets over vertalingen des Korans in de talen van den Indischen Archipel.
30945: VETH, P. J. - Iets over de opvoeding der kinderen van Europesche militairen in N. Indië.
5486: VETH, P. J. - Iets over de verdiensten van Frederik de Houtman als sterrekundige.
29943: VETH, P. J. - Het beratip beamal in Bandjermasin.
31360: VETH, P. J. - Gedachten over de behandeling der geschiedenis van Nederlandsch Indië.
31368: VETH, P. J. - Fragmenten van eene reis op de Westkust van Borneo in 1830.
45386: VETH, P. J. - Een Nederlandsch reiziger op Zuid-Celebes.
29939: VETH, P. J. - De verpanding van akkers op Java.
5605: VETH, P. J. - De ontdekking van ,,Straat Egeron".
31330: VETH, P. J. - De onderhoorigheden van Madjapahit.
31406: VETH, P. J. - De oorsprong van den Javaanschen adel.
31337: VETH, P. J. - De Papilioniden van den Indischen Archipel. Eene bijdrage tot de zoologische geographie.
5521: VETH, P. J. - De oorsprong van den naam Dajak.
30865: VETH, P. J. - De Mantawei-eilanden ten westen van Sumatra.
31192: VETH, P. J. - De fabricatie van koperen pasmunt voor Ned,. Indië.
29264: VETH, P. J. - De beteekenis van den naam Alfoeren. Nalezingen en verbeteringen.
31029: VETH, P. J. - Aanmerkingen op het werk: ,,Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter Westkust van Sumatra (1819-1845) door den Luit.-Kol. Lange," door Generaal-Majoor Ridder De Steurs.
5560: VETH, P. J. EN C. M. KAN. - Bibliografie van Nederlandsche boeken, brochures, kaarten enz. over Afrika. & Eerste Supplement.
5475: VETH, P. J. EN C. M. KAN. - Adres aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal over de benoemimg van een directeur van het Ethnografisch Museum te Leiden.
29760: VETH, P. J. & C. M. KAN. - Adressen aan den Minister van Koloniën, en aan de beide Kamers der Staten-Generaal, naar aanleiding van het besluit van den Gouverneur-Generaal, om af te zien van de triangulatie van Sumatra.
33444: VETH, D. D. - Reizen door Sumatra.
5510: VETH, D. D. - Een woord bij de kaart van de voornaamste wegen in het zuidelijk deel der Residentie Palembang.
53865: VETH, D. D. - A travers l'Ile de Sumatra.
74453: VETH, JAN - Portrait of Professor H. Hertz.
74443: VETH, JAN - Portrait of Joseph Cramer.
74444: VETH, JAN - Portrait of Mr. J. N. van Hall.
76260: VETH, D. D. & P. J. VAN DER KELLEN. - De Nederlandsche expeditie ter Westkust van Afrika & Brieven van Van der Kellen uit Umbella- (of Amboëlla-) land. Medegedeeld en met eenige aanteekeningen toegerust door P.J.Veth. & Nieuwe berichten van Van der Kellen (Reis van Kasinga naar Humpata. Onder de Milondo's. Te Gambos. Naschrift). & Brief van van der Kellen over Gambos en zijne bewoners. Brief van van der Kellen over zijne reis reis van Gambos naar Hombé.
74449: VETH, JAN - Portrait of Professor Dr. H. Snllen.
74447: VETH, JAN - Portrait of K. J. L. Alberdingk Thijm.
74448: VETH, JAN - Portrait of Mr. N. G. Pierson.
74450: VETH, JAN - Portrait of Professor C. P. Tiele.
74442: VETH, JAN - Portrait of Charles Boissevain.
76091: VETH, P. J. - De Nederlandsche Expeditie ter Westkust van Afrika. Brieven van Van der Kellen uit Umbella- (of Amboëlla-) land. Medegedeeld en met eenige aanteekeningen toegerust door P.J.Veth, & Nieuwe berichten van Van der Kellen, Reis van Kasinga naar Humpata. Onder de Milondo's, Brief over Gambos en zijne bewoners.
69058: VETH, P. J. - Die Expedition nach Central-Sumatra, ausgeführt von der niederländischen Geographischen Gesellschaft.
74445: VETH, JAN - Portrait of Willem Maris.
70605: VETH, D. D. - De Nederlandsche expeditie ter Westkust van Afrika. (De reis van wijlen den Heer D. D. Veth), in brieven door hem zelven en door zijn vader (Prof. P. J. Veth).
74451: VETH, JAN - Portrait of Thérèse Schwartze.
74452: VETH, JAN - Portrait of Mr. F. S. van Nierop.
74446: VETH, JAN - Portrait of Jozef Israels.
17047: VEUR, PAUL W. VAN DER. - Questionnaire Survey among the Potential Papuan Elite in 1962 West Nieuw Guinea.
70091: VIALLA DE SOMMIERES, COLONEL. - Voyage historique et politique au Montenegro, etc. (Extraits).
58898: VIANDEN. - Vianden et les Ruïnes.
28400: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens.
68375: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens. Mit einer Karte von Dr. A. Petermann, und zwei Original-Ansichten, in Chromolith. ausgeführt vo Bernatz.
19327: VICKERS, ADRIAN. - The Writing of Kakawin and Kidung on Bali.
19326: VICKERS, ADRIAN. - A Balinese Illustrated Manuscript of the Siwaratrikalpa. & The Writing of Kakawin and Kidung on Bali.
74219: VICKERS, ADRIAN. - Bali rebuilds its tourist industry.
74179: VICKERS, ADRIAN. - When did legong start? A reply to Stephen Davies.
1522: VICTOR, PAUL-ÉMILE. - Man and the Conquest of the Poles.
26813: VICTORIE. - Voortzetting van het illegale dagblad ,,De Vrijheid". Speciale Uitgave, Oranje.
57722: VIDAL, G. - Voyage d'exploration dans le Haut-Maroni, Guyane Française. (Septembre à novembre 1861).
50585: VIEDEBANTT, OSKAR. - Altes und ältestes Weg- und Längenmass.
3845: VIEGEN, JOS. - De Marindineezen van Ned. Nieuw-Guinea. Ethnographische studie over namen van rivieren, plaatsen en stammen.
3876: VIEGEN, JOS. - Oorsprongs- en afstammingslegenden van den Marindinees (Zuid Nieuw-Guinea).
33693: VIEILLARD, EDMÉ. - In Oostenrijk. Krain.
33776: VIEILLARD, EDME. - Salzburg.
66019: VIEILLARD, G. - Note sur deux institutions propres aux populations Peules d'entre Niger et Tchad.
33688: VIEILLIARD, EDME. - In Karinthië.
57740: VIELLARD ET DEPLANCHE. - Essais sur la Nouvelle-Calédonie.
33846: VIELLIARD, EDME. - In Oostenrijk. - Stiermarken.
54006: VIELLIARD, EDME. - Les Dolomites
31899: VIERSTRA, S. A. - Ontwikkelingen in de Groninger scheepsbouw.
58334: VIGNEAUX, E. - Voyage au Mexique, 1854-1855.
26816: VIJF BEWOGEN JAREN. - De oorlog in beeld.
56891: VILLARET, FRANCOIS PIERRE. - Portrait of Francois Pierre Villaret by Quinet.
57866: VILLE, L. - Notice sur les eaux thermales de Hammam-Melouan.
53042: VILLE-HARDOUIN, GEOFFROI. - Conquête de Constantinople, avec la continuarion de Henri de Valenciennes. Texte original, accompagné d'une traduction par N. Natalis de Wailly.
55104: VILLÈLE, JEAN-BAPTISTE. - Portrait engraving of Jean-Baptiste Villèle.
66086: VILLENEUVE, ANNIE DE. - Étude sur une coutume Somalie: Les femmes cousues.
33737: VILLETARD DE LAGUÉRIE. - Peking kort na het ontzet van de legaties.
33755: VILLETARD DE LAGUÉRIE. - Tientsin na de nederlaag der Boksers.
59242: VILLIERS, J. A. J. DE. - Storm van 's-Gravesande. Voordracht op 30 Maart 1921 voor het provinciaal genootschap voor kunsten en wetenschappen en de plaatselijke afdeeling van het algemeen Nederlandsch verbond te 's Hertogenbosch gehouden door J. A. J. de Villiers.
66136: VINAY, J. P. - Phonétique et langues Africaines.
64947: VINCENTS, ALEX. - Portrait of Alexandrine Auguste of Mecklenburg-Schwerin, Queen of Denmark.
73030: VINCENTS, ALEX. - Kongen og Dronningen af Danmark.
8490: VINER, A. V. - Pakpak Adat and Kinship Terminology: an Assessement of their Meaning and Mutual Relationship.
58941: VINETA. - Vineta, die versunkene Stadt. (Bitte gegen das Licht zu halten).
18631: VINK, A. P. A. - Integrated surveys.
32310: VINK, A. P. A. - De luchtfoto in verband met de landbouwkundige ontwikkeling van tropische en subtropische gebieden.
32368: VINK, A. P. A. - De natuurlijke gesteldheid als factor in de agrarisch-geografische situatie in Nederland.
5419: VINK, DR. A. P. A. - Verspreide loessvondsten in het laagterras.
1777: VINK, DR. G.J. - Over de mogelijkheid van kolonisatie van blanken in Suriname.
51189: VINK, T. - K.N.A.G. Lijst van Genootschappen, Regeeringslichamen en Personen in het Binnen- en Buitenland, waarmede het K.N.A.G. ruilverkeer onderhoudt, en opgave der titels hunner geregelde uitgaven, benevens eeinge uitgaven, die het genootschap ten geschenke ontvangt, of waarop het geabonneerd is.
30742: VINNE, L. VAN DER. - Hollandsche spreekwoorden. No. 2. Wee den wolf, welke in een kwaad geruchte staat. Benkoelen zoo als het is, en de Benkoelezen zoo als zij zijn in 1843.
54078: VINNE, L. VAN DER. - Megelingen. Isa; een verhaal uit Khorassan (naar het Engelsch).
54079: VINNE, J. VAN DER. - Hollandsche Spreekwoorden No. 1. Het zijn niet allen Koks, die lange messen dragen.
49659: VIOTTA, HENRI. - Portrait of Henri Viotta, after a photograph of Dr. Henri Viotta. Directeur du Conservatoire Royal de Musique La Haye.
46632: VIOTTA-HEIJE. - Een Scheepje. Arr. Annie Sluijter-Hoogenboom.
49543: VIOTTI, GIOVANNI BATTISTA. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
50072: VIRCHOW, RUD. - Neger von Darfur & Wedda-Schädel.
49948: VIRCHOW, RUD. - Nicobaresischer Gegenstände.
50090: VIRCHOW, RUD. - Photographien eines Herero und mehrerer Namaqua-Hottentottinnen.
50099: VIRCHOW, RUD. - Photogramme des Degenschlukers Eugen Heinicke aus Berlin (Charles Benidelli).
50105: VIRCHOW, RUD. - Prähistorisch-anthropologische Verhältnisse in Pommern - Die Generalversammlung der Deutsche Gesellschaft und die Museen in Stettin und Stralsund. Anthropolische Excursionen nach Rügen. Das altrügianische und das westfälische Haus.
50098: VIRCHOW, RUD. - Retention, Heterotopie und Ueberzahl von Zähnen.
49937: VIRCHOW, RUD. - Riesigen geschlagenen Spahn und Feuerstein aus Transkaukasien.
50120: VIRCHOW, RUD. - Ueberreste von Katzen aus Bubastis.
49836: VIRCHOW, RUD. - Zwei künstlich deformirte Schädel von Niue und den Neu-Hebriden,m letzterer mit temporaler Theromorphie.
49938: VIRCHOW, RUD. - Neue Funde von Schläfenringen von Schubin (Posen).
49940: VIRCHOW, RUD. - Die prähisdtorischen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien.
50107: VIRCHOW, RUD. - Ein Skelet und Schädel von Goajiros.
50119: VIRCHOW, RUD. - Excursion nach Lengyel (Süd-Ungarn).
50144: VIRCHOW, R. - Weitere Untersuchungen über das deutsche und schweizerische Haus.
49956: VIRCHOW, RUD. & F. CALVERT. - Pithos-Gräber von Kleinasien. (First part).
50111: VIRCHOW, RUD., C. MÖNCH, & A. TREICHEL. - Alte deutsche und schweizerische Bauernhäuser. Alte Häuser im Clevischen und Holland. Zur geschichte des schweizerischen Wohnhaus. Das alte Hansahaus. Laubenartige Hausvorbauten in Westpreussen, auch Einbauten.
49960: VIRCHOW, RUD, COMMANDANT SCHIEL, G. FRITSCH. - Vorstellung von Zulu-Kaffern & Untersuchung der Zulu.
49943: VIRCHOW, RUD. - Altslavische und vorslavische Alterthümer von Gnichwitz (Schlesien).
49952: VIRCHOW, RUD. - Alterthümern und einen Schädel der Calchaquis, sowie Steingeräthe von Catamarca, Cordoba u.s.w. in Argentien.
49953: VIRCHOW, RUD. - Anthropologische Excursion nach Feldberg & Excursion nach Bernburg (Anhalt).
50089: VIRCHOW, RUD. - Buschmänner.
49837: VIRCHOW, RUD. - Deutung von Hissarlik als einer Feuernekropole.
49821: VIRCHOW, RUD. - Die letzten Sendungen des Herrn de Roepsrtorff von den Nicobaren und Andamenen.
49838: VIRCHOW, RUD. - Die Rasse von La Tène.
50502: VIRCHOW, R. - Neue anthrologische Beobachtungen aus Ost-, Süd- und Südwest-Africa.
50501: VIRCHOW, R. - Conferenz in Sarajevo.
50627: VIRCHOW, HANS. - Zur Anthropologischen Untersuchung des Gesichtsskelettes.
50621: VIRCHOW, HANS. - Messung der Weichnase.
50669: VIRCHOW, HANS. - Die Milchwangenzähne des Menschen und anderer Primaten.
50553: VIRCHOW, HANS. - Die anthropologische Untersuchung der Nase.
62697: VIRCHOW, HANS. - Der Unterkiefer von Ehringsdorf.
33396: VIRGILIUS MARO, P. - Nic. Heinsio Dan. Fil.
65833: VIROLLEAUD, CH. - Gilgamesh.
65841: VIROLLEAUD, CH. - La légende d'Adonis.
65858: VIROLLEAUD, CH. - L'Égypte et la Syrie au temps de la XVIIIe dynastie pharaonique (1580-1320).
65871: VIROLLEAUD, CH. - La légende phénicienne du Roi Keret.
65874: VIROLLEAUD, CH. - L'Asie occidentale avant Alexandre le Grand.
65880: VIROLLEAUD, CH. - La Syrie au temps de la XIIe Dynastie Égyptienne.
65887: VIROLLEAUD, CH. - L'Orient au temps des Ramsès.
65899: VIROLLEAUD, CH. - L'Orient au siècle de Nabuchodonosor et de Cyrus.
65910: VIROLLEAUD, CH. - Le roman de lÉmir Hamza oncle de Mahomet.
65918: VIROLLEAUD, CH. - Louis Marin. Président de la Société d'Ethnographie de Paris (1920-1960).
65931: VIROLLEAUD, CH. - L'astrologie chaldéenne ou les origines de l'astrologie.
65609: VIROT, R. - Associations végétales de la Nouvelles-Calédonie et leur protection.
29915: VIRULY VERBRUGGE. - Het inlandsche onderwijs op Java volgens het verslag over 1865.
29946: VIRULY VERBRUGGE. - Het inlandsche onderwijs op Java volgens het verslag over 1866.
49916: VIS-JANSSEN VAN RAAY, C. J. F. - De Indische Verlofganger vroeger en nu.
1745: VISSCHER, DR. J. - Veenonderzoek en postglaciale klimaatveranderingen.
18240: VISSER-HOOFT, JENNY. - De bevolking van Hunza en Nagar en der omringende landen.
1726: VISSER, S.W. - Zonneactiviteit en hittegolven in Nederland.
32040: VISSER, S.W. - Winters in Nederland, Easton of Labrijn? Met naschrift door A. Labrijn.
2535: VISSER, S.W. - De zonnevlekkenperiode en de driejarige periode in de luchtdruk te Batavia en De Bilt.
2531: VISSER, S.W. - De elfjarige zonnevlekkencyclus.
3036: VISSER, S.W. - Aardbevingen met zeer diepen haard.
18239: VISSER, PH.C. - In de Karakorum- en Sarikol-gebieden.
4584: VISSER, PH.C. - Het ontstaan van blauwe bladen in gletschers.
4281: VISSER, PH.C. - ,,Scherflächen en gletscher-verschuivingen naar aanleiding van waarnemingen in Centraal Azië.
18210: VISSER, PH. C. - Nederlandsche Centraal Azië-Expeditie (I-III).
51278: VISSER, J.C. - De plattegrond van Schoonhoven in het stedenboek van Blaeu.
5398: VISSER, IR. W.C. - Het probleem van de wijstgronden.
19575: VISSER, H. - Verslag omtrent de invoering van het geregeld bestuur in het landschap Gloegoer III Kota di Ilir.
19577: VISSER, H. - Iets over het landschap de Pasemah Oeloe Manna en zijne tijdelijke onderwerping door Sir Thomas Stamford Raffles.
2547: VISSER, DR. S.W. - Weersverwachting op langen termijn.
1862: VISSER, DR. S.W. - Standaardtijden in Nederlandsch-Indië.
1738: VISSER, DR. S.W. - Aardbevingen in Nederland.
73995: VISSER, L. E. AND D. S. MOYER & HAN E. VERMEULEN. - In Memoriam P. E. de Josselin de Jong (8 July 1922 - 1 January 1999). & Bibliography of P. E. de Josselin de Jong.
67709: VISSER, FA. - Groeten uiit Sloten (Fr.).
4280: VISSER, PH.C. - Exploraties in den Kara-Korum & Aanteekeningen op physiologisch en medisch gebied.
18261: VISSER, PH.C. - Benamingen van vergletscheringstypen.
4569: VISSER, PH.C. - De gletschers in de stroomgebieden van de Shyock-, Nubra- en Karakash-Rivieren.
51196: VISSER, PH.C. - De vierde Karakorum-expeditie van dr. Ph. C. Visser.
18249: VISSER, PH.C. - De centraal Aziatische gebergten en hun nomenclatuur.
18253: VISSER, PH.C. - Gletscheroverschuivingen in den Karakorum.
4526: VISSER, PH.C. - Derde Karakorum-Expeditie van den heer en mevrouw Visser-Hooft. & De Visser's derde Karakorum-expeditie.& De Nederlandsche Karakorum-expeditie. & Visser's derde Karakorum-expeditie.& De derde Nederlandsche Centraal-Azië Expeditie. & De Nederlandsche Karakorum-expeditie. & De terugkomst van den heer en mevrouw Visser-Hooft. & De terugkeer van de Nederlandsche Karakorum-expeditie. (Berichten 1929-1931).
29906: VISSERING, S. - De kwestie van den geldsomloop in Nederlandsch Indië.
3350: VISSERING, C. M. - Het land van Jan Pieterszoon Coen.
30966: VITALIS, L. - Misbruiken in de administratie op Java.
30971: VITALIS, L. - Over de pachten in het algemeen, de onzedelijkheid van sommige, en de verdrukking waaraan de overmatige misbruiken van andere de Javaansche bevolking blootstellen. (De pacht der bazars. De pacht op het slagten van rundvee enz. De Pacht der banken van leening of lombardshuizen. Besluit).
58909: VITZNAU. - Panorama.
46654: VIVAT. - Io Vivat.
46506: VIZEH, VLADIMIR. - Portrait.
2986: VLAM, A.W. - Resultaten van een onderzoek naar de kaarten van het zeegat van het Vlie van de 16de eeuw tot 1800.
2749: VLAM, A.W. - Historisch-morphologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.
5492: P. J. W., A. W. VLAM, D. DE WAARD, A. J. P. & P. BURINGH. - Aardrijkskunde uit de lucht. (Nederland).
50312: VLAMING, WILLEM DE. - Willem de Vlaming. West-Australië.
29028: VLAMINGH, WILLEM DE. - Iets over de Reis van den schipper-commandeur Willem de Vlamingh, naar Nieuw-Holland, in 1696. Verslag eener Reis naar de Noordkust van Nieuw-Holland in 1705.
69762: VLASBLOM, DIRK. - Papoea. Een geschiedenis.
31957: VLASSENBROECK, W. & H. F. L. OTTENS. - De Belgische Cementnijverheid. & De Nederlandse cementindustrie en cementmarkt.
12378: VLEKKE, B. H. M. - Indonesië en de publieke opinie in de Verenigde Staten.
58864: VLIEGER, M. DE. - Portrait of M. de Vlieger, after a photograph by Boom, Almelo, with short biography of M. de Vlieger. Docteur Médecin. Almelo.
1967: VLIET JR., DR. W.F. VAN. - Overzicht van het klimaat der Nederlandsche, Oost-Indische bezittingen.
29143: VLIET, J.V.D. - Pandoe (Wayang-verhaal). De Wayang Pandoe.
18881: VLIET, J. VAN DER. - Malavika-Manjulika.
46133: VLIEX. - Portrait. Guduul. - Mej. Vliex.
31188: VLISSINGEN, F. H. VAN. - Hervorming van het kultuur-stelsel op Java, in het welbegrepen belanf van het Moederland en de Koloniën.
31166: VLISSINGEN, F. H. VAN. - Iets over de inbezitneming der Kokos-eilanden, door de Engelschen.
31159: VLISSINGEN, F. H. VAN. - Kolonisatie in Nederlandsch-Indië.
7364: VLISSINGEN, PAUL VAN & DUDOK VAN HEEL. - Het ijzeren dok voor Soerabaija. Ter herinnering aan het bezoek van Heeren Leden van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 9 junij 1864.
19134: VOC. - Een Compagniesuithangbord. (Leiden, Het Klaverblad).
64626: VOCLES, J. PROPRIETOR. - Cairo. Victoria Hotel & Ne Khedivial.
30705: VOGEL, W. DE. - Iets over de Suiker op Java.
46064: VOGEL, SR., ALBERT - Portrait, by Delboy-Baer,
7996: VOGEL, J. PH. - Het eerste Rama relief van Prambanan.
19105: VOGEL, J. PH. - Het Koninkrijk Çrivijaya.
19076: VOGEL, J. PH. - The Yupa inscriptions of King Mula-Varman, from Kotei (East Borneo).
18928: VOGEL, P. PH. - Sanskrit Kirti.
50775: VOGEL, J. PH. - Een relief van de Mathura-school verworven door het Rijksmuseum van Volkenkunde te Leiden.
29547: VOGEL, J. PH. - Aanteekeningen op de inscriptie van Tjanggal in Midden-Java.
50745: VOGEL, J. PH. - Citragupta, de griffier van den Indischen doodsgod.
7986: VOGEL, J. PH. - De giften van Mula Varman.
29379: VOGEL, H. DE. - Mededeelingen betreffende Sidenreng, Rappang en Soepa.
53629: VOGEL, C. - Die vormals Kurfürstl. Hessischen Staatsforste der Herrschaft Schmalkalden, jetzt Herzogl. S.-Coburg-Gothaisches Fideikomiss.
68777: VOGEL, C. - Neue Karte der Spanischen Halbinsel.
69023: VOGEL, C. - Die Karthographie auf der Pariser Weltausstellung 1878.
68636: VOGEL, C. - Reisekarten des Thüringer Waldes.
68896: VOGEL, C. - Plan des Königliche Schlosses Wilhelmshöhe bei Cassel nebst Umgebung. Bearbeitet und gezeichnet von Joh. Aug. Kaupert, Kupferstich von H. Petters.
39114: VOGELKOP. - Exploratie van den Vogelkop, voorzoover gelegen in de onder-afdeeling Sorong (Noord-Nieuw-Guinea) II.
60328: VOGELPOOT, G. - Verslagen van eenige Reizen door de West-Indiën, met Zr. Ms. korvet Pallas, onder bevel can den Kapt. Luit. H. van de Velde, en met Zr. Ms. brik Mercuur, onderv de orders van den Kaiptein der Zee H. Ketjen, in de jaren 1826-1830 en 1839-1842. Getrokken uit de Journalen van den Luitenantb ter Zee derv 1ste klasse G. Vogelpoot. & reize met Z. M. kovet Pallas, van Curaçao naar Laguayra en terug, in de maanden December 1826 en Januarij 1827; Van Curaçao door de Mona-passage, en voorts buiten de eilanden om naar Suriname, in de maanden Februarij en Maart 1927; drie kruistogten op de kust van Guyana, in Junij, Augustus en December van hetzelfde jaar, en terugreize naar Curaçao, in Februarij 1828.
52364: VOGELS, R.J. - De ontwikkeling van het K.L.M.-bedrijf.
2948: VOGELS, R.J. & A. A. DULLÉ. - De ontwikkeling van het K.L.M.-bedrijf. & Amsterdam's luchthaven Schiphol, wereldluchthaven van Nederland.
12262: VOGLER, E. B. - Ontwikkeling van de gewijde bouwkunst in het Hindoeïstische Midden-Java.
49779: VOGLER, E. B. - De stichtingstijd van de Tjandi's Gunung Wukir en Badut.
54974: VOGT, KARL. - Portrait engraving of Karl Vogt.
53792: VOGT & PEETS. - Straatmuzikant Amsterdam.
69179: VOHSEN, E. - Eine reise durch das Timmémé-Land.
130: VOIGT, BERNHARD. - Die Buren. Südafrikanisches Grenzerbuch.
46390: VOIGTLÄNDER. - Le nouveau Voigtländer ''Brillant".
68259: VOLGER, G. H. OTTO. - Untersuchungen über das letztjährige Erdbeben in Cenhtral-Eurtopa.
50748: VOLKER, T. - Chineesche snuiffleschjes.
19150: VOLLENHOVEN, C. VAN. - De geschiedenis van het amendement-Poortman op het ontwerp-cultuurwet (Mei 1866).
19103: VOLLENHOVEN, C. VAN. - De wording van het Philippijnsche regeeringsreglement van 1916.
50261: VOLLGRAFF, J. C. - Practijk en beteekenis van artikel 90 der Indische Staatsregeling.
46641: VÖLLMER, HENRI. - Heilwensch. Aan de eerste verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana, April 1910.
69295: VOLLMER, A. - Von den Fidschiinseln.
55003: VOLPATO, J. - Portrait engraving of J. Volpato.
695: VOLTAIRE. - Die Jungfrau. Ein erotisch-satirischer Roman aus der Zeit Karls VII.
31714: VOLZ, WILHELM. - Ausrüstung und Reisepraxis. Erfahrungen auf Forschungsreisen in Niederländisch-Ost-Indien.
3875: VOLZ, W. - Südost-Asien bei Ptolemäus. Met naschrift door H. Kern.
18157: VOLZ, PROF. DR. WILHELM. - Kartographische Ergebnisse meiner Reisen durch die Karo- und Pakpak-Batakländer (Nord-Sumatra) & Nachschrift.
3597: VOLZ, DR. WILHELM. - Zum Toba-See in Central-Sumatra.
66043: VONDERHEYDEN, M. - Le Henné. Chez les musulmans de l'Afrique du Nord.
65875: VONG-A-SANG. - Le territoire de Hai-Ninh avant l'arrivée des Français son aspect ethnique actuel (Présentation: F. Puel de Lorel).
66804: VONK, H. W. - De ..batoe tatahan" bij Air Poear (Pasemah-landen).
50795: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - In memoriam J. C. M. Warnsinck.
31798: VOORBEIJTEL CANNENBURGH, W. - Een drietal zeldzame zeeatlassen (Ned. Hist. Scheepvaart Museum, Amsterdam).
4638: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Willem Janszoon Blaeu, 1638 - 21 October 1938.
2576: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De tinnen schotel van Willem de Vlamingh teruggevonden!
51210: VOORBEYTEL CANNENBURG, W. - Tasman's(?) kaart van zijn Australische ontdekkingen.
31828: VOORBEYTEL CANNENBURG, W. - S. P. L'Honoré Naber + 1865-1936 & Mr. Dr. C. P. Burger + 1858-1936.
2332: VOORBEYTEL CANNENBURG, W. - De aardglobe van Van Langren, anno 1589.
20458: VOORHOEVE, P. - Voorschriften voor de Sembahjang in het Soembawarees.
20368: VOORHOEVE, P. - Twee Simaloengoen-Batakse puzzles.
12271: VOORHOEVE, P. - Van en over Nuruddin ar-Raniri
19277: VOORHOEVE, P. - The Origin of the Malay Sja
29686: VOORHOEVE, P. - Over Nuruddin Ar-Raniri. Korte mededelingen.
19287: VOORHOEVE, P. - Notes on some Manuscripts in the Library of the Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
29616: VOORHOEVE, P. - Lijst der geschriften van Raniri. En Ap[paratus criticus bij de tekst van twee verhandelingen.
8275: VOORHOEVE, P. - Kerintji Documents. A prelimenary list of pusaka documents with notes, and a transliteration by the late Dr. Poerbatjaraka of the lontar-manuscript of Mendapo Hiang.
29674: VOORHOEVE, P. - In Memoriam O. L. Helfrich (1860-1958).
12264: VOORHOEVE, P. - Indonesische handschriften in de Universiteits-bibliotheek te Leiden.
8208: VOORHOEVE, P. - In memoriam Sir Richard Winstedt.
20335: VOORHOEVE, P. - Het boek der tien Vizieren in het Maleisch.
20400: VOORHOEVE, P. - Enkele Batakse mededelingen over de sigale-gale.
19288: VOORHOEVE, P. - De Grote Hikajat Bachtiar.
12309: VOORHOEVE, P. - De dans met de bedjan.
29673: VOORHOEVE, P. - Batakse Buffelwichelarij.
8226: VOORHOEVE, P. - Additional Indonesian Manuscripts in the Chester Beatty Library.
8385: VOORHOEVE, P. (ED. & TRANSL.). - Two Malay Letters in the National Archives of Denmark.
8539: VOORHOEVE, JAN. - The Obiaman and his Influence in the Moravian Parish.
8088: VOORHOEVE, J. AND H. C. VAN RENSELAAR. - Messianism and nationalism in Surinam.
52033: VOORHOEVE, C. L. - The Flamingo Bay Dialect of the Asmat Language.
19280: VOORHOEVE, C. L. - Some Notes on the Linguistic Relations between the Sentani and Asmat Languages of New Guinea.
66948: VOORHOEVE, J. - De nalatenschap van A. H. A. Mamin, 1804-1837, en de plantage Vrouwenvlijt.
66954: VOORHOEVE, JAN. - Fictief verleden. De slaventijd in de Surinaamse belletrie.
66949: VOORHOEVE, JAN. - W. E. H. Winkels: Blankof'cier met palet en papier.
32312: VOORMOLEN, C. - Eemmen, het nieuwe industriecentrum in Zuid-Oost Drenthe.
74546: VOORSCHOTEN. - Nieuwe Hervormde Kerk te Voorschoten.
67704: VOORTHUIZEN. - Evertsenlaan.
51230: VOORTHUYSEN, J. H. VAN. - Recent indigenous and upper-cretaceous derived foraminifera of the Netherlands tidal flats (Wadden).
2560: VOORWIJK, DR. G.H. EN S. HARDJOPRAKOSO. - De vennen te Eerde bij Ommen.
32616: VOOUS, K. H. - A new note on the Races of Yellow Wagtail (Motacilla flava) wintering in Borneo.
66977: VOOUS, K. H. - Zoölogisch onderzoek van de Nederlandse Antillen: 1945-1965.
2723: VOOYS, PROF. DR. A.C. DE. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
1720: VOOYS, PROF. DR. A.C. DE. - De sterfte in Nederland in het midden der 19e eeuw. Een demogeografische studie.
18609: VOOYS, DR. A.C. DE. - In Memoriam Prof. L. van Vuuren.
4599: VOOYS, DR. A.C. DE. - De geboortedaling in Noordbrabant. Bijdrage tot een demografische indeeling.
1749: VOOYS, DR. A.C. DE. - Enkele aanteekeningen over het bevolkinsvraagstuk in Zeeland.
32272: VOOYS, A.C. DE. - Messinia and Ilia, an analyse of two currant-growing regions.
32264: VOOYS, A.C. DE. - Western Thessaly in transition.
32244: VOOYS, A.C. DE, AND J.J.C.PIKET. - A geographical analysis of two villages in the Peloponnesos.
1764: VOOYS, A.C. DE. - Bijdrage tot de sociale geographie van het eiland Urk.
51277: VOOYS, A. C. DE, A.O. - Symposion 'Het groene Hart van Holland'.
32403: VOOYS, A. C. DE. - De regionale differentiërung in de politieke gezindte op het platteland der drie noordelijke provinciën, 1933-1963.
32379: VOOYS, A. C. DE. - De regionale verscheidenheid in de geboorte-frequentie in de tweede helft der 19e eeuw.
31909: VOOYS, A. C. DE. - Is Marthe een voorloper van Hettner of is hettner een volgeling van Marthe?
58887: VORDEN. - Tuin van het Hotel ,,De Konijnenbult".
19697: VORDERMAN, A. G. - Sakasche woordenlijst.
3506: VORDERMAN, A. G. - Opgave van de namen der Désa's en Kampoengs, waaruit de voornaamste plaatsen van Java bestaan en van het zielental dat deze bevatten.
76306: VORDERMAN, A. G. - Beschrijvende catalogus van Chineesche en Inlandsche voedingsmiddelen van Batavia.
63532: VORPORLAO, R. - Souvenir de Djibouti - La Nuit par clair de Lune.
34130: VOS, JO DE. - Herinneringen aan de Baltische Provinciën.
34157: VOS, JO DE. - De huilende Derwisjen van Constantinopel.
60330: VOS, J. - Bepalingen van de hoogste en zigtbaarste punten in de vaarwaters van Riouw, Singapore en Linge.
3040: VOS, IR. F.J. DE. - De waterkracht van de rivieren.
2721: VOS, IR. F.J. DE. - Getijcentrales.
7049: VOS, FRITS. - A study of the Ise-Monogatari with the text according to the Den-Teika-Hippon and an annotated translation.
30083: VOSMAER, J. N. - Kort berigt omtrent Geliting (Noordkust van Flores).
46135: VOSMAER, CAREL. - Portrait.
49839: VOSS, J. UND H. HANDELMANN. - Zwei zerstörte Riesenbetten auf der Insel Fehmarn. Steinaltergräbern auf dem Wulfener Berge (Fehmarn).
49967: VOSS, A. - Zwei Bronzeschwerter von Lüben, Kreis Deutsch-Crone, Westpreussen.
49939: VOSS, A. - Gräberfunde (Silbergegenstände) von Kolin in Böhmen.
32112: VOSSELER, PAUL. - Ueber den Einfluss des Verkehrs auf die Bildung und Verteilung der städtischen Siedlungen in der Schweiz.
32239: VOSSELER, P. - Geomorphologische Forschung in der Schweiz in den letzten zwanzig Jahren.
66267: VOUILLOUX, DOCTEUR. - Étude de la psycho-motricité d'entants africains au Cameroun test de Gesell et réflexes archaïques.
31373: VOUTE, W. - Het grondbezit der inlanders in Rembang en Krawang.
18238: VOÛTE, E. J. - Roald Amundsen - Herdenking.
51190: VOÛTE, E. J. - Union Geographique Internationale. Uitgebracht rapport over de laatste periode 1 Sept. 1928 - 30 Sept. 1931 & Nederlandsche Afdeeling.
4533: VOÛTE, E. J. - Prof. Fridtjof Nansen * (In memoriam).
31670: VOÛTE, E. J. - Internationaal Geografisch Congres te Cambridge 1928.
4581: VOÛTE, E. J. - Internationaal Geografisch Congres te Warschau 23-31 Augustus 1934.
4557: VOÛTE, E. J. - Internationaal Geografisch Congres te Parijs 1931.
4568: VOÛTE, E. J. - Het 60-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 3 juni 1873 - 1933.
4541: VOÛTE, E. J. - Het honderdjarig bestaan van de ,,Royal Geographical Society".
4537: VOÛTE, E. J. - Een en ander over de ontwikkeling van de aardrijkskundige wetenschap in verband met den wereldoorlog.
31785: VOÛTE, E. J. - Herdenking van het 50-jarig bestaan van de Koninklijke Maatschappij van Aardrijkskunde te Antwerpen en van de Societé Royale de Géographie te Brussel.
4620: VOÛTE, E. J. - De economische ontwikkeling van Siberië.
4522: VOÛTE, E. J. - De internationale geografische congressen.
18264: VOÛTE, E. J. - 3 Juni 1873 - 1933 Zestigjarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap.
2608: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE. - De groei der woonkernen in het Gooi.
8341: VREDENBREGT, J. - Dabus in West Java.
8113: VREDENBREGT, J. - Bawean Migrations.
8084: VREDENBREGT, J. - The Haddj. Some of its features and fuctions in Indonesia.
8776: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Adriana; Een kroniek van haar Indische Jaren, 1809-1840.
8710: VREEDE-DE STUERS, C. - Churi; The Fragile Position of Women in Muslim Marriage in North India.
8632: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Brieven van R. A. Kartini aan haar Vertrouwelinge.
8352: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Girl Students in Kuwait.
8246: VREEDE-DE STUERS, CORA. - The Relevance of Matrimonial Advertisements for the study of Mate Selection in India.
8227: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Een nationale heldin: R. A. Katini.
8172: VREEDE-DE STUERS, CORA. - Terminologie de parenté chez les Musulmans Ashraf de l'Inde du Nord.
8145: VREEDE-DE-STUERS, CORA. - Kartini: feiten en ficties. & Korte mededelingen: Kartini: De Feiten, door Kardinah Reksonegoro, & Kartini-Varia.
8126: VREEDE-DE-STUERS, CORA. - In memoriam Jeanne Cuisinier.
30906: VREEDE, C. - Tabakskultuur op Java.
30826: VREEDE, C. - Iets over de tabakscultuur op Java.
29115: VREEDE, A. C. - Tjareta Brakaj. Proeve van Madoereesche spelling door Dr. J. J. van Limburg Brouwer.
12345: VREEDE, A. C. - Kantteekeningen op de Woordenlijst van Kern's ,,de Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in Indonesië en Polynesië.
29218: VREEDE, A. C. - Javaansche spreekwijzen.
29216: VREEDE, A. C. - Herinnering aan J. J. Meinsma.
18891: VREEDE, A. C. - Herinnering aan Dr. J. Pijnappel Gzn.
29123: VREEDE, A. C. - Een boekje voor den inlander door het Ned. Ind. Gouvernement uitgegeven.
29159: VREEDE, A. C. - De vertaling der Abiasa door den heer H. C. Humme.
29158: VREEDE, A. C. - De Aanteekeningen van Meinsma op de Babad Tanah Djawi.
18821: VREEDE, A. C. - Ala of Alah.
76299: VREEDE, A. C. - De vertaling der Abiåså door den Heer H. C. Humme.
73940: VREEDE-DE SUERS, CORA. - Siti Soemandari - Ter Herinnering.
32285: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Geographical planning for agriculture in overcrowded areas.
32309: VRIES REILINGH, H. D. DE. - De sociale aardrijkskunde als geesteswetenschap. & De sociografie in nieuwe gedaante, door A. C. de Vooys. & Antwoord aan Professor De Vooys.
32323: VRIES REILINGH, H. D. DE. - 'Raumforschung' en 'Regional Science' - Nieuwe zakken voor oude wijn?
32352: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Het bevolkingsvraagstuk in zijn diverse aspecten.
32390: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Schaalvergroting en territoriaal bindingsprincipe.
32407: VRIES REILINGH, H. D. DE. - De ruimtelijke spreiding en vorm der Amsterdamse ziekenhuizen.
32483: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Naar een herleving der politieke geografie.
32515: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Een mogelijke nieuwe benadering der sociale geografie?
8553: VRIES ROBBÉ, A. DE. - Teja in de beeldende kunst van Indonesië.
32241: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Kommt die deutsche Geopolitik wieder hoch?
32275: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Agrarische hervormingen in Hessen.
32168: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Recente bevolkingsverschuivingen in Oostenrijk.
32138: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Gedaanteveranderingen in een Duitse Landkreis. The Kreits: Fallingbostel (Nedersaksen).
31860: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Werk en betekenis van Gerhard Isbary.
31846: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Pierre Gourou over Noord-Vietnam.
18632: VRIES REILINGH, H. D. DE. - Deltaplan en Europoort. 1926-1967-2000. Beschouwingen op grond van een studie-excursie door de Sociografische Werkgemeenschap der Universiteit van Amsterdam in april-mei 1967.
18611: VRIES REILINGH, H.D. DE. - In Memoriam Prof. Dr. Johan Winsemius.
3055: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Een streekplan voor het Kortrijkse.
1817: VRIES REILINGH, H.D. DE. - Stad en staat Rio de Janeiro als ontwikkelingsgebied.
50202: VRIES JR., J. D. DE. - Iets over het Institute of Pacific relations.
2712: VRIES, W.J. DE. - Het vreemdelingenverkeer op Ameland.
2584: VRIES, V. DE. - Over de stikstofvoorziening van de helm in binnen- en buitenduinen.
2817: VRIES, PROF. DR. O. DE. - Beschouwingen en gegevens over het heidepodsol-profiel.
2951: VRIES, O. DE. - Löss. (Begrip en definitie). Naschrift van P. Kruizinga.
2902: VRIES, O. DE, H. KOORNNEEF EN F.J.A. DECHERING. - Een onderzoek naar de bodemgesteldheid in den Huizenbeemd nabij Os (Nbr.).
5393: VRIES, N. DE. - De N.V.Philips' gloeilampenfabrieken en Eindhoven.
46173: VRIES, LOUIS DE. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
20343: VRIES, L. DE. - Over het gebruik van eenige Arabische woorden en uitdrukkingen in het Atjèhsch.
19336: VRIES, J. W. DE. - Adaption of Polymophemic Loanwords; The case of Words Ending in -asi in Indonesian.
3617: VRIES, J.H. DE. - Reis door eenige eilandengroepen der Residentie Amboina.
50695: VRIES, L. DE. - ,,Kitab Toepah" en Tuhfat al Muhtadj li sjarkh al Minhadj. Resultaten van een voorlopig onderzoek, met vertaling van den ,,Kitab Toepah".
8395: VRIES, J. W. DE. - De Depokkers: Geschiedenis, sociale structuur en taalgebruik van een geïsoleerde gemeenschap.
8273: VRIES, J. W. DE. - Indonesian Abbreviations and Acronyms.
32165: VRIES, J. DE. - West-Berlijn (Aardrijksjundig Nieuws).
2567: VRIES, IR. J.W.DE. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse Waterweg.
2055: VRIES, IR. J.J.W. DE. - Expeditie door de Dankali-Woestijn in 1930-1931.
33996: VRIES, HUGO DE. - Uit Texas.
33998: VRIES, HUGO DE. - Uit Zuid-Floriade. Reisheriineringen.
33803: VRIES, HUGO DE. - Land en Volk van Californië.
33851: VRIES, HUGO DE. - De aardbeving van San Francisco.
4636: VRIES, G. J. DE. - Les principaux moyens d'existence et de communication auc Pays-Bas.
60070: VRIES, H. J. DE. - Tuinsteden en Tuin-voorsteden.
2577: VRIES, DRS. VOLKERT DE. - Historische geografie van de westpunt van Vlieland.
30170: VRIES, DE. - Kerkelijk Rapport, van den Zendelingleeraar de Vries te Amahei (Ceram).
49660: VRIES, SIMON DE. - Portrait of Simon de Vries, after a photograph by E. v. d. Kerkhoff, Amsterdam of Docteur juriste Simon de Vries. Avocat et échevin Amsterdam.
54451: VRIES, DIRK DE, GÜNTER SCHILDER, WILLEM MÖRZER BRUYNS, PETER VAN ITERSON AND IRENE JACOBS. - The Van Keulen Cartography Amsterdam 1680-1885. Part I: Family and Firm. The Importance of the Van Keulen to Navigation. The Van Keulens and the Dutch East India Company. The Manuscript Charts. Part II: Catalogue of Manuscript Charts, c. 1704-1749. With supplement [10 leaves, paper wrappers) with 20 index sheets.
66993: VRIES, JAN DE. - Het medisch werk in Suriname's bosland. Een socio-pedagogische beschouwing.
73946: VRIES, LOURENS DE. - Numeral Systems of the Awyu Language Family of Irian Jaya.
53210: VRIESENDORP, J. S. J. - Portrait of J. S. J. Vriesendorp, after a photograph of Jacob Staets Johannes Vriesendorp, Directeur de la Nederlandsche Bank, Dordrecht.
30007: VRIESMAN, J. A. - Berigten. Hoofden van gewestelijk bestuur van Tagal.
59525: VRIJMAN, L. C. - Jacques Cassard (1679-1740).
31924: VRISER, IGOR. - The urbanization of Yugoslavia.
2489: VROKLAGE, DR. B.A.G. - Enkele aanteekeningen over in de laatste jaren ontdekte stammen in het Mandaatgebied van Nieuw Guinee. Met naschrift: Oostelijk Centraal Nieuw Guinee, door J.C. Lamster.
50755: VROKLAGE, B. A. G. - Hindoe-Javaansche invloeden op Flores.
36793: VROKLAGE, B. A. G. - Beeldhouwwerk uit de Manggarai (West-Flores).
19459: VROOM, J. DE. - Balineesche Lontarbrieven met vertaling en aanteekeningen III. (vervolg)
30148: VROOM, J. DE. - Balineesche Lontarbrieven met vertaling en aanteekeningen.
19472: VROOM, J. DE. - Hi Lingga P'ta. (Balineesch volksgedicht.)
19470: VROOM, J. DE. - Trouwe liefde beloond; een Balineesch verhaal.
59828: VROON, L. J. - Voorgeschiedenis, opzet en resultaten van het Surinaamse tienjarenplan.
59696: VRYMAN, L. C. - Iets over de Nederlandsche volksplantingen in ,,Cayanen" gedurende de zeventiende eeuw.
57005: VRYONIS, SPEROS. - 9 augustus 378. De dag van de barbaren.
57006: VRYONIS JR., SPEROS. - Byzantium en Europa.
53911: VUILLIER, GASTON. - Voyage aux Iles Baléares. Minorque et Cabrera, 1888.
53935: VUILLIER, GASTON. - En Limousin (Paysages et Récits).
53954: VUILLIER, GASTON. - La Sicile, Impressions du Présent et du Passé.
52807: VUILLIER, GASTON. - Le Val d'Andorre.
33707: VUILLIER, GASTON. - Een kort bezoek aan Tripolis.
33513: VUILLIER, GASTON. - De Balearische-Eilanden (Majorka, Minorka en Carbrera, De Pityusen).
33535: VUILLIER, GASTON. - Corsika. Eene Reisherinnering.
33548: VUILLIER, GASTON. - Sardinië.
33564: VUILLIER, GASTON. - Uit Limousin. Schetsen en beelden.
33571: VUILLIER, GASTON. - Sicilië. Praatjes over het verledene en het tegenwoordige.
52825: VUILLIER, GASTON. - Voyage aux Iles Baléares. Majorque, 1888.
33504: VUILLIER, GASTON. - Andorra.
65919: VUKANOVIC, T. P. - Les éléments de mythologie païnne et de traditions chrétiennes dans l'épopée Serbo-Croate.
65926: VUKANOVIC, T. P. - Les Valaques, habitants autochtones des Pays Balkaniques.
60054: VUREN EN BAKENS. - Buitenlandsche opgaven van Vuren en Bakens sedert 1 Januarij 1840.
60312: VUREN EN BAKENS. - Buitenlandsche opgaven van Vuren en Bakens (1841).
31658: VUUREN, L. VAN. - Het Ecyclopaedisch Bureau.
4618: VUUREN, PROF. L. VAN. - Kort verslag van de herdenking van het 100 jarig bestaan van de ,,Verein für Geographie und Statistik" te Frankfurt a/M. 8 en 9 December 1936.
4656: VUUREN, PROF. L. VAN. - De relatie mensch - natuur.
49920: VUUREN, L. VAN. - Celebes in vijftig jaren.
2146: VUUREN, L. VAN. - Het Toba-Meer.
2507: VUUREN, L. VAN. - Het eerste congres van het ,,Institut International d'Anthropologie" (Luik, 25 Juli tot 1 Augustus).
3754: VUUREN, L. VAN. - De handel van Baroes, als oudste haven op Sumatra's Westkust, verklaard; en voor de toekomst beschouwd.
4093: VUUREN, L. VAN. - De geografie en het ,,Pan Pacific Science Congress".
4095: VUUREN, L. VAN. - Nieuwe wegen in de Kartografie (Review).
4549: VUUREN, L. VAN. - 8 Maart 1871 - Dr. H. J. Lulofs - 8 Maart 1931.
49917: VUYCK, L. - De Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer.
34832: VUYK, W. J. - Kandelaber - Candelabre.
34836: VUYK, W. J. - Boudoir.
34828: VUYK, W. J. - Boudoir (Plafond).
6555: WAAG, ANATOL. - Nirangistan. Der Awestatraktat über die Rituellen Vorschriften. Herausgegeben und bearbeitet.
29815: WAAIJ, H. W. VAN. - Produkten van Java. (Djati, Bamboe, Alang-Alang, Nipa).
19585: WAAL, G. DE. - Aanteekeningen betreffende de rijstcultuur op boschgronden in de onderafdeeling Pangkalan Kota baharoe en XII Kota Kampar der Residentie Padangsche Bovenlanden.
19584: WAAL, G. DE. - Aanteekeningen betreffende de rijstcultuur op sawah's in de onderafdeeling Limapoeloeh Kota der Residentie Padangsche Bovenlanden.
31887: WAAL, E. H. V. D. - De verzameling van moderne kaarten in Nederland.
59368: WAAL, L. DE. - Java-methoden voor Suriname? (Landbouw).
32520: WAAL, E. H. VAN DE. - De belgische kartograaf Philippe Vandermaelen, 1795-1869.
55384: WAAL MALEFYT, J. H. DE. - Portrait of J. H. de Waal Malefyt. Ministre des Colonies La Haye.
59386: WAAL, L. DE. - Kolonisatie in Suriname.
66880: WAALDIJK, A. L. - Rede uitgesproken den 26n Mei 1923, ter gelegenheid van het zilveren feest van het Algemeen Nederlandsch Verbond te Dordrecht.
2558: WAARD, D. DE. - De geologie en geomorfologie van Urk.
2612: WAARD, D. DE EN W.E. VAN LOON. - De glacigene morfologie van het Drents plateau.
3015: WAARD, D. DE. - Miniatuur-vormen in de geomorfologie.
2615: WAARD, DR. D. DE. - Urk omstreeks het jaar 1000.
2960: WAARD, DR. D. DE EN D.P. ERDBRINK. - Warven in Nederland.
5412: WAARD, DR. D. DE. - Suomi, precambrium, pleistoceen en hout.
29839: WAAY, H. M. VAN. - Het teelen van aspersiën in Indië.
6412: WACHENHUSEN, HANS. - Eva in Paris. Kulturhistorische Skizzen.
6413: WACHENHUSEN, HANS. - Paris 1867. Weltausstellungsbilder.
18118: WACKERS, L. H. F. - Stations voor draadloze telegrafie in Nederlandsch-Indië.
51238: WADDENZEE. - Map of the Wadden Sea.
57964: WADE, B.-F., ABRAHAM LINCOLN, Q. A. GILLMORE. - Rapport sur la grosse artillerie aux États-Unis.
34119: WADELL, H. A. - Gletschertochten op IJsland.
74014: WADLEY, REED L. - Reconsidering an Ethnic Label in Borneo. The 'Maloh' of West Kalimantan, Indonesia.
29859: WAEIJ, H. W. VAN. - De kakao-kultuur.
31187: WAEIJ, H. W. VAN. - Ontginning van woeste boschgronden tot bouwland.
31204: WAEIJ, H. W. VAN. - Bijdrage tot kennis der kultuur van eenige handelsprodukten van Java.
31215: WAEIJ, H. W. VAN. - De bereiding van de indigo.
46653: WAGEN. - 'K heb mijn wagen volgeladen.
34228: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Isla de Pinos.
34217: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Jamaica.
5397: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Een luchtreiziger over het landschap van de Nederlandse Benedenwindse eilanden.
66987: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & P. J. ROOS. - Een natuurwetenschappelijk onderzoek gericht op het behoud van het Lac op Bonaire.
66976: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Botanisch onderzoek van de Nederlandse Antillen.
67007: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & P. J. ROOS. - Rotstekeningen van Curaçao, Aruba en Bonaire. Deel IV.
66970: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Twintig jaren Studiekring 1945-1965.
59820: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Over de namen der dieren in het boek van Hans Hass: Unter Korallen und Haien.
59809: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Over grotten en grottenvorming op Curaçao, Aruba en Bonaire.
59797: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Zoögeografische opmerkingen over de Nederlandsche Benedenwindsche Eilanden.
59798: WAGENAAR PANHUYS, L. C. VAN. - Natuurschoon in Nederlandsch West-Indië.
59741: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Studies over de Patatta-Luis uit het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Leiden, Besproken door P. Wagenaar Hummelinck.
67014: WAGENAAR HUMMELINCK, P. & P. J. ROOS. - De ondermijning van Fort Oranje door de de Claesgut op St. Eustatius.
66975: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Natuurwetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse Antillen: 1945-1965.
54271: WAGENINGEN. - Zandgat bij Wageningen.
70785: WAGENINGEN. - Nederlandsche Briefkaarten.
60112: WAGENVOORT, MAURITS. - Vluchtige indrukken van Egypte. Losse bladen uit een dagboek van Maurits Wagenvoort.
60062: WAGENVOORT, MAURITS. - In den Caucasus. Losse bladen uit het dagboek van Maurits Wagenvoort.
68947: WAGNER, HERMANN. - Das Bolivianische Litoral.
46038: WAGNER, RICHARD. - Portrait.
46656: WAGNER. - Lohengrin No. 1 (6 Sujets).
46575: WAGNER, WILHELM RICHARD. - Portrait.
46547: WAGNER, WILHELM RICHARD. - Portrait.
55361: WAGNER, RICHARD. - Portrait of Richard Wagner.
46675: WAGNER, RICHARD. - Portrait.
46546: WAGNER, RICHARD. - Portrait.
46566: WAGNER, RICHARD. - Opera's III. Das Rheingold I, Die Walküre II, Götterdämmering I.
3514: WAGNER, PROF. DR. HERMANN. - Das Areal der Niederländischen besitzungen in Ostindien.
28404: WAGNER, MORITZ. - Beiträge zu einer physisch-geographischen Skizze des Isthmus von Panama.
68775: WAGNER, HERMANN. - Das Reichsland Elsass-Lothringen nach den definitiven Besteimmungen des Friedensvertrages vom 10. Mai 1871.
68703: WAGNER, H. - Der Deutsche Zollverein und die Freihafengebiete Deutschlands nebst Bemerkungen über die Areal-Angaben der Deutschen Staaten.
68526: WAGNER, MORIZ. - Eine Reise in das Innere der Landenge von San Blas und der Cordillere von Chepo in der Provinz Panama, mit besonderer Berücksichtigung der hypsometrischen Verhältnisse und der Kanalfrage.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27