Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
68508: SAPETO, GIUSEPPE. - Giuseppe Sapeto's Reise in den Ländern der Mensa, Bogos und Habab.
33780: SAPPER, KARL. - Uit Middel-Amerika.
3674: SARAMACCA-EXPEDITIE. - Mededeelingen door de redactie.
33907: SARASIN, FRITZ. - Ceylon en de steentijd der Wedda's.
46121: SARDOU, VICTORIEN. - Portrait.
56940: SARDOU, VICTORIEN. - Portrait of Victorien Sardou by Mulnier.
68513: SAREL, OBERST-LIEUTENANT. - Der Jang-tse-kiang von Hankau bis Ping-schan, nach den Beobachtungen der Englischen Expedition, März bism Juli 1861.
19281: SARKAR, HIMANSU BHUSAN. - South-India in Old-Javanese and Sanskrit Inscriptions.
8506: SARKAR, H. B. - A Cartographical Introduction to South-East Asia: The Indian Perspective.
8569: SARKAR, H. B. - The Kings of Sri Sailam and the Foundation of the Sailendra Dynasty of Indonesia.
8495: SARKAR, H. B. - A Geographical Introduction to South East Asia: The Indian Perspective.
68585: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, W. - Eine kurze Beschreibung der geodätischen und topographischen Vermessungen, welche der Ausarbeitung der Karte des Etna voraufgegangen sind.
3945: SASSE AZN., DR. J. - Enige sijfers van lengte en breedte der hoofden van pasgeboren kinderen & De schedelhoogte-meting volgens Emil Schmidt.
3953: SASSE AZ., DR. J. - Anthropologiese strijdvragen. Met Naschrift door J.P. Kleiweg De Zwaan.
3593: SASSE AZN., DR. J. & DR. J. TE WINKEL. - Komen er ,,Franken" voor in Drenthe of ,,Kelten" (Broca)? Bijdrage tot de ethnografie van Nederland & Franken in Drente?
3872: SASSE AZN., DR. J. - Onzekerheden en vraagpunten betreffende de antrhopologie van Nederland.
5609: SASSE, DR. A. - Over de waarde van schedelonderzoekingen en de waarde daarvan voor de Ethnologie van Nederland. Voordracht.
4236: SASSE, DR. A. - Anthropologisch-geographische opmerkingen.
51120: SASSE, A. - Ter nagedachtenis van Dr. J, C, de Man, (20 Sept. 1818 - 2 Jan. 1909).
18164: SASSE, A. - Twee nieuwe vondsten van Neanderdal-schedels.
51124: SASSE, A. - E. T. Hamy * (In memoriam).
54965: SASSEN, AUG. (REDACTIE). - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. Jrg.1t/m Jrg.3 (= alles verschenen).
19316: SATHER, CLIFFORD. - The Malevolent Koklir: Iban Concepts of Sexual Peril and the Dangers of Childbirth.
32987: SATHER, CLIFFORD , A. D. GALVIN, & F. BAARTMANS. - Bajau Riddles. Bilian Limanjong (A Morik Song). The Child of Padan Sigau (A Sebob Saga). Dressing Up for a Dance (Baram Kenyah). Leppo Tau Genealogies.
34323: SAUNDERS, G. E. - James Brooke's Visit to Brunei in 1844: A Reappraisal.
68069: SAUSSURE, H. DE. - L'Exposition américaine de Madrid.Congrès des Américanistes de Madrid.
69035: SAVORGNAN DE BRAZZA, P. - P. Savorgnan de Brazza's Reise auf dem oberen Ogowe und zu den westlichen Zuflüssen des Congo, 1876-78.
6943: SAVOYEN HERZOG DER ABRUZZEN, LUDWIG AMADEUS VON. - Der Ruwenzori. Erforschung und erste Ersteigung seiner höchsten Gipfel.
58236: SAVY, BENJAMIN. - Solidité et utilisation de l'hélice.
30440: SAWITO. - Nota van toelichting bij de korte verklaring geteekend en beëedigd door den Adatoewang en de hadatleden van het landschap Sawito op den 27sten Mei 1908.
20107: SAWITO. - Nota van toelichting bij de korte verklaring geteekend en beëedigd door den Adatoewang en de hadatsleden van het landschap Sawito op den 27sten Mei 1908.
1385: SAWKA, JAN (1946 - ). - Remont Interclub.
1384: SAWKA, JAN (1946 - ). - Hazard. Andrzej Bursa. Groteska Teatr Lalki i Maski.
1383: SAWKA, JAN (1946 - ). - DOM Ksiazki. Ksiazka Jla.
34118: SCH. V. - De monniken en de honden van den St. Bernard.
34134: SCH., V. - In het verminkte Hongarijë.
63463: SCHAAF, F. J. - Oil - "Black Gold". Oil Drilling Rig. 'Titan of the Southwest". Texas, New Mexico.
63462: SCHAAF, F. J. - Old Fort Guardhouse, Fort Stockton, Texas.
63465: SCHAAF, F. J. - Pecos City Hall, Pecos, Texas.
63466: SCHAAF, F. J. - Part of Old Fort Stockton, Texas.
63464: SCHAAF, F. J. - Oil - "Black Gold". Oil Drilling Rig. 'Titan of the Southwest". Texas, New Mexico (2).
30228: SCHAANK, S. H. - Iets over de Dajaksche sterrekunde. Mededeeling.
30261: SCHAANK, S. H. - De Kongsi's van Montrado. Bijdrage tot de geschiedenis en de kennis van het wezen der Chineesche vereenigingen op de Westkust van Borneo.
30825: SCHAAP, D. F. - Een witte Kidang. & Nog een witte Kidang, door C. L. de Lange.
3725: SCHAAP, G. - Uittreksels uit de memorie van overgave van het bestuur over de Residentie Oostkust van Sumatra.
30912: SCHAAP. - Het verhuren van landerijen aan Europeanen in de vorstenlanden van Soerakarta en Djokjokarta.
67663: SCHAAPMAN. - Lemelerveld, Ger. Kerk.
34110: SCHAARDENBURG, D. J. VAN. - Een Reis door 't Eiland Corsica.
34218: SCHAARDENBURG, D. J. VAN. - Een Reis door Jutland.
50332: (SCHACHT, DR.). - Duitsche Koloniën.
69160: SCHACHT, T. - Moore des Herzogtums Oldenburg.
70382: SCHADEBER, JÜRGEN UND KLAUS HUMANN (EDITED). - Drum. Die fünfziger Jahre. Bilder aus Südafrika.
18976: SCHADEE, M. A. - Het strafrecht der Dajaks van Tajan en Landak.
18911: SCHADEE, M. C. - Bijdrage tot de kennis van den godsdienst der Dajaks van Landak en Tajan.
19025: SCHADEE, M. C. - De tijdrekening bij de Landak-Dajaks in de Westerafdeeling van Borneo.
29414: SCHADEE, M. C. - De vischvangst bij de Dajaks van Tajan en Landak.
18995: SCHADEE, M. C. - Gebruiken bij de rijstteelt in Tajan en Landak.
18952: SCHADEE, M. C. - Het familieleven en familierecht der Dajaks van Landak en Tajan.
66167: SCHAEFFNER, ANDRÉ. - Sur deux instruments de musique des Bata (Nord-Cameroun).
46430: SCHAEFFNER, ANT. - Catalogue Général Illustré 1880-1881. Fourniture Générales pour la Photographie. Manufacture de Papiers Photographiques. Fabrique de Produits Chimiques pour la Photographie et les Arts.
46009: SCHAEPMAN, HERMAN JOHAN ALOIJSIUS MARIE. - Portrait.
20388: SCHAERER, H. - Das Menschenopfer bei den Katinganern (Ein Beitrag zum Opferdienst der Katinganer).
55395: SCHÄFER, HEINRICH. - Von Ägyptischer Kunst. Eine Grundlage.
55400: SCHÄFER, HEINRICH. - Von ägyptischer Kunst besonders Der Zeichenkunst; Eine Einführung in Die Betrachtung Ägyptischer Kunstwerke.
55421: SCHÄFER, HEINRICH. - Die Lieder eines ägyptischen Bauern. gesammelt und übersetzt.
53694: SCHAFFER, FRANZ X. - Grundzüge des geologischen Baues von Türkisch-Armenien und dem östlichen Anatolien.
4109: SCHAFFER, PROF. DR. F.X. - Die natürlichen Grundlagen der Wirtschaftlichen Zukunft Kleinasiens.
11761: SCHAGEN, J. C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers no. V, 1 maart 1965.
11762: SCHAGEN, J. C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers no. IX, 15 december 1965.
67701: SCHALEKAMP, J. M. - Dieren. Tramstraat.
59363: SCHALKWIJK, F. G. - Keuze en opleiding van naar West-Indië uit te zenden rechterlijke en bestuursambtenaren.
66937: SCHALKWIJK, F. G. - De reorganisatie van de rechterlijke macht en van de rechtspleging der kolonie Curaçao in de practijk.
557: SCHAPERA, I. - The Bantu-speaking tribes of South Africa. An Ethnographical Survey.
50774: SCHÄRER, H. - Die Vorstellungen der Ober- und Unterwelt bei den Ngadju Dajak von Süd-Borneo. Zusammenfassung eines Vortrages.
7783: SCHÄRER, HANS. - Die Gottesidee der Ngadju Dajak in Süd Borneo.
32067: SCHÄRER, HANS. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo. Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei.
51988: SCHARFF, ALEXANDER UND ANTON MOORTGAT. - Ägypten und Voderasien im Altertum. Geschichte Ägyptens von der Vorzeit bis zur Gründung Alexandreias. Geschichte Vorderasiens bis zum Hellenismus.
32497: SCHAT, P. A. - De besluitvorming: een verwaarloosd object binnen de politieke geografie.
2198: SCHAT, P.A. - Het Volta River project.
54578: SCHAUBÜCHER. - SB Schaubücher. Die Bücher unserer Zeit. (Broschure zu den ersten 25 Bände).
58603: SCHAUER, GUSTAV. - Portrait of Peter Vischer
49777: SCHEBESTA, P. P. - Een en ander over de Koeboes.Met naschrift van G. J. van Dongen.
4476: SCHEDE, MARTIN. - Die Burg von Athen.
50491: SCHEDEL, J. - Altsachen aus Japan.
34176: SCHEER, J. VAN DER. - Het Bergland van den Ortler.
34185: SCHEER, J. VAN DER. - Trento, de hoofdstad van Italiaansch Zuid-Tirol.
34241: SCHEER, J. VAN DER. - Door Slowakije.
34227: SCHEER, J. V. D. - Van West naar Oost door de Dolomieten.
34229: SCHEER, J. V. D. - Van Lienz naar Kufstein.
34158: SCHEER, J. V. D. - Bozen en de West-Dolomieten.
55194: SCHEFFEL, JOSEPH VICTOR VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
30190: SCHEFFER, R. H. C. C. - Inlandsche plantennamen.
8507: SCHEFOLD, REINHOLD. - The Cilinary Code in the Piliaijat Ritual of the Mentawaians.
8577: SCHEFOLD, REIMAR. - The Unequal Brothers-in-Law; Indonesia as a 'Field of Anthropological Study' and the Case of Mentawei.
50076: SCHELLHAS, P. - Die Maya-Handschrift der Königlichen Bibliothek zu Dresden. (Schluss-Stück).
2754: SCHELLING, IR. H.G.J. - Zijn de steenen der oude zeeweringen zwerfsteenen of niet?
29754: SCHELLING, A. J. - Van Djeddah naar Taif.
50148: SCHELLONG, O. - Beiträge zur Anthropologie der Papuas.
50289: SCHELTEMA DE HEERE, G. A. N. - Geloovigheden en Gebeurtenissen in Batavische Buurtschappen.
29321: SCHELTEMA, G. A. N. - Zeven dierenverhalen, opgeteekend en bewerkt. & Toevoegsel.

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/22