Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19549: RADEN MAS ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO. - De koperen zonnewijzer van Gresik, verklaard. & Opmerkingen omtrent bovengemelden zonnewijzer, door J. P. van der Stok.
60008: RADERMACHER, J. C. M. - Beschryving van het eiland Sumatra, in zo verre het zelve tot nog toe bekend is.
60011: RADERMACHER, J. C. M. - Bydraagen tot de Beschryving van Japan.
60019: RADERMACHER, J. C. M. - Korte Beschrijving van het eiland Celebes, en de eilanden Floris, Sumbauwa, Lombok, en Bali. (Met Woordenboek).
59970: RADERMACHER, J. C. M. - Verschil der Tydrekeninge, by de Asiatische Volkeren en derzelver Vergelyking, voor den Jaare 1779 en 1780.
59987: RADERMACHER, J. C. M. - Beschryving van het Eiland Borneo, voor zo verre het zelve, tot nu toe, bekend is.
59990: RADERMACHER, J. C. M. - Proeve nopens de verschillende gedaante en coleur der menschen.
59995: RADERMACHER, J. C. M. - Over de doodstraffe en het Pynigen.
59965: RADERMACHER, J. C. M. EN W. VAN HOGENDORP. - Korte schets van de bezittingen der Nederlandsche Oostindische Maatschappye. Beschryving ven het Koningryk Jaccatra. Beschryving van de stad Batavia. & Byvoegsels tot de Beschryving der Sundasche Eilanden Java, Borneo en Sumatra.
59968: RADERMACHER, J. C. M. - Register der geslagten van de drie ryken der natuur, naar den twaalfden druk, Van het Systema Natura van Carolus Linnaeus tot No, 1228. van de Vegetabilia: vervolgens naar den Herbaris Ambonenfis.
30720: RADIJS, F. C. - Iets over de aardharsen.
68591: RADLOFF, W. - Beobachtungen über die Kirgisen.
65981: RADT, CHARLOTTE. - Contribution à l'histoire ethnobotanique d'une plante stimulante: Le Kat. Le Kat en Éthiopie.
5025: RADTKE, F. - Taschenbuch der Auktionspreise Alter Bücher. Ausgabe 1983 (Band 9). Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
1372: RADZIKOWSKI. - Munitions polonaises - chasse réussie. Universal.
1371: RADZIKOWSKI. - Polish ammunition - successful hunting. Universal.
50929: RAEDT VAN OLDENBARNEVELT, H. J. A. - Tochten in het stroomgebied der Beneden-Ketaun, en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong. Bijdragen tot de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
70189: RAFFLES, THOMAS STAMFORT. - Incedie du batiment le Fame. (Ces détails sont d'une lettre de sir Thomas Stamford Fraffles).
29031: RAFFLES, STAMFORD. - Verslag van eenre reis in het land der Bataks, in het binnenland van Sumatra, ondernomen in het jaar 1824, door de heeren Burton en Ward, zendelingen der baptisten, medegedeeld door wijlen Sir Stamford Raffles. (Vertaald uit de "Transactions of the Royal Asiatic Society."D.I.).
20260: RAFFLES, TH. S. - Verslag van de Openbare Vergadering der Directie van het Kon. Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen, gehouden den 23sten December 1929 in de Historische Zaal van het Museum ter gelegenheid van de aanbieding van de buste van Sir Thomas Raffles.
70328: RAFFLES, THOMAS STAMFORT, JOHN CRAWFURD. - Description gépgraphique, historique et commerciale de Java et autres îles de l'archupel Indien. Contenant des détails sur les moeurs, les arts, les langues, les religions et les usages des habitans de cette partie du monde. (Extrait).
33439: RAFFRAY, ACHILLE. - De Molukken en Nieuw-Guinea.
33241: RAFFRAY, ACHILLE. - Voyage chez les Ouanika, sur la Côte du Zanguebar, 1874.
19313: RAGHAVAN, RAVEC. - Ethno-racial Marginality in West Malaysia: The Case of the Peranakan Hindu Melaka or Malaccan Chitty Community.
63586: RAGOZINO, E. - Ercolano - Colonnato della casa di Argo. Herculaneum. House of Argus. The Garden, enclosed by an arcade of 20 columns.
30537: RAJA. - Beschrijving van de oprichting van het adathuis (Roemah Bolon) te Raja op 24 Februari 1937, 7 uur 's ochtends.
2768: RAMAER, IR. J.C. - Het goederenverkeer in Nederland in de laatste jaren.
4139: RAMAER, IR. J.C. - Het Nederlandsche alluvium in den Romeinschen tijd en de Middeleeuwen.
2734: RAMAER, J.C. - De middelpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans.
3954: RAMAER, J.C. - Een nuttig boek: Dr. A.A.Beekman, Nederland als polderland, 2e druk. (Review article).
3918: RAMAER, J.C. - Het hart van Nederland in vroegere eeuwen I & II.
31800: RAMAER, IR. J. C. - Ir. J. C. Ramaer + (In memoriam).
2653: RAMAER, IR. J.C. - De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. & Die Abschliesung und Trockenlegung der Südersee. & Antwoord aan Ir. J, C. Ramaer, door P. H. Gallé. Naschrift door J. C. Ramaer.
52764: RAMAMURTHI, D. S. - Nus de l'Inde.
3795: RAMBONNET, F.L. - De jongste opvaart der Mamberåmo, 23 Juni - 9 Juli 1909.
51140: RAMBONNET, F.L. - Het westelijk deel der Humboldt-Baai, Noord Nieuw-Guinea.
49499: RAMEAU, JEAN-PHILIPPE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
8852: RAMEL, (GENERAL). (JEAN PIERRE). - Narrative of the Deportation to Cayenne of Barthélemy, Pichegru, Willot, Marbois, La Rue, Ramel etc. In consequence of the Revolution of the 18th Fructidor. (September 4, 1797). Containing a variety of important facts relative to that Revolution, (...).
57660: RAMEL, P. - Sylviculture. l'Eucalyptus Globulus de Tasmanie.
34030: RAMSAY OF BAMFF, JAMES HENRY. - Een bestijging van den Mont-Blanc in 1855.
63534: RAMSGATE. - Ramsgate Harbour.
53977: RANÇON, DR. - Dans la Haute-Gambie.
1070: RANK, OTTO. - Der Künstler und andere Beiträge zur Psychoanalyse des dichterischen Schaffens.
54841: RAPIN, NICOLAS, JEAN PASSERAT AND FLORENT CHRESTIEN, AND EDITED/REVISED BY PIERRE PITHOU. - Satyre Menippée de la Vertu du Catholicon d'Espagne, et de la tenue des Estats de Paris. A laquelle est adjouté un discours sur l'interprétation du mot de Higuiero d'Infierno & qui en est l'Autheur. Plus le Regret sur la mort de l'Asne Ligueur d'une Damoiselle, qui mourut durant le Siège de Paris. Avec des remarques & explications des endroits difficiles.
18937: RAPPARD, TH. C. - Het eiland Nias en zijne bewoners.
3713: RAPPARD, TH.C. - Verslag eener reis per gouvernements-stoomschip "Condor" naar de Zuid-Oost en Zuidkust van Nias van den 20sten tot en met 28 October 1905.
2499: RAPPARD, F.W. - Natuurlijke opeenhopingen van dood hout in tropisch laagland van Nederlands Nieuw Guinea.
58454: RAPS, F. - Sculpture of J. J. Racke.
2028: RAPTSCHINSKY, DR. B. - West-Siberië.
2814: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS. - De inboorlingen van het Russische verre oosten.
8344: RAS, J. J. - The Panji Romance and W. H. Rassers' Analysis of its Theme.
8687: RAS, J. J. & GERARD A. NAGELKERKE. - In Memoriam Professor Dr. C. C. Berg. & Bibliografie Cornelis Christiaan Berg.
8277: RAS, J. J. - Consonanten in enige Indonesische Talen II.
8437: RAS, J, J, - De Clownfiguren in de Wajang.
8329: RAS, J. J. - Lange consonanten in enige Indonesische talen - Dubbel geschreven mediale consonanten.
8616: RAS, J. J. - The Genesis of the Babad Tanah Jawi; Origin and Function of the Javanese Court Chronicle.
68637: RASDLOFF, W. - Das Ili-Thal in Hoch-Asien und seine Bewohner.
29444: RASSERS, H. - Over den zin van het Javaansche drama.
19186: RASSERS, W. H. - Kabajan.
8074: RASSERS, W. H. - On the Javanese Kris.
49768: RASSERS, W. H. - Over den oorsprong van het Javaansche tooneel.
2334: RATELBAND, K. - Drie tekeningen van Abraham Jacobsz. Wis.
2058: RATELBAND, K. - Trichardt's vermeende ontdekking der Victoria watervallen.
59822: RATELBAND, K. - Een Boschnegerschrift van Westafrikaanschen oorsprong.
59743: RATELBAND, K. - De expeditie van Jol naar Angola en São Thomé 30 Mei 1641 - 31 Oct. 1641.
69086: RATZEL, FR. - Über Fjordbildungen an Binnenseen. Nebst allgemeinen Bemerkungen über die Begriffe Fjord und Fjordstrasse und die nord-amerikanischen Küistenfjorde.
69202: RATZEL, F. - Entwurf einer neuen politischen Karte von Afrika. Nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die Grundsätze der politischen Geographie.
66306: RAULIN, H. - Un aspect historique des rapports de l'animisme et de l'islam au Niger.
20237: RAVAISSE, PAUL. - L"inscription coufique de Léran à Java.
46565: RAVEL, MAURICE. - Portrait.
2256: RAVEN, DR. TH. - Tectonische afdamming van een geheel rivierstelsel in den Morvan (Centraal-Frankrijk).
1741: RAVEN, DR. TH. - Enkele gedachten over terugschrijdende erosie en rivierafleidingen.
5377: RAVEN, DR. TH. - In memoriam Prof. Dr. L. M. R. Rutten.
34278: RAWLINS, JOAN. - Review: "2066 and All That".
18859: RAY, SIDNEY H. - Vocabulary of the Tangoa Dialect. Espiritu Santo, New Hebrides.
32065: RAYCHAUDHURI, TAPAN. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies.
53965: RAYEUR, I.-A. - A travers l'Ardenne Française.
33578: RAYEUR, J. A. - In de Fransche Ardennen.
33186: RAYNAL, M. - Les naufragés des Auckland, 1863-1865.
33305: (RAYNAL, M.). - De schipbreukelingen der Aucklands-eilanden.
65845: RAYNAUD, HENRI. - Notes de philologie Berbère.
58576: RAYNE, EVELEEN. - Portrait of Miss Eveleen Rayne, English stage actress.
33175: REAVIS, J. L. - Caves of the Ulu Kakus, Interior Sarawak.
33405: REBATEL ET TIRANT, DOCTEURS. - Reis in Tunis.
33206: REBATEL ET TIRANT, DOCTEURS. - Voyage dans la Régence de Tunis, 1874.
53638: RECK, HUGO. - Geographie und Statistik der republik Bolivia.
68621: RECK, HUGO. - Geographie uind Statistik der Republik Bolivia.
33276: (RECLUS, ÉLISÉE). - Een uitstapje naar Sicilie tijdens de uitbarsting van den Etna in 1865.
33414: RECLUS, ÉLISÉE. - Reis naar de mijndistrikten van Westelijk Zevenbergen.
33457: RECLUS, ÉLISÉE. - De Landengte van Panama.
33045: RECLUS, ÉLISÉE. - Fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, (1855).
33116: RECLUS, ÉLISÉE. - La Sicile et l'éruption de l'Etna en 1865, Récit de voyage.
63683: RECLUS, ÉLISÉE. - Voyage aux Régions Minières de la Transylvanie Occidentale, 1873.
64795: RECLUS, ELISÉE. - Ein grosser Globus. Vortrag.
55411: REDDINGIUS, JOANNES. - Egyptische zangen.
68251: REDEN, FREIHERRN VON. - Die Staaten im Strom-Gebiet des La Plata in ihrer Bedeutung für Europa. Skizze.
68273: REDEN, FREIHERRN VON. - Das Mosquito-Gebiet, die Bai-Inseln und die Insel Tigre; Kriegsfragen zwischen England und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
19591: REDJANG. - Proeven van Redjangsch.
57883: RÉDUCTION DES JOURNÉES. - Table de réduction des journées en effectifs moyens.
58221: REECH, M., & ÉMILE LECLERT. - Théorie des machines motrices et des effets mécaniques de la chaleur.
58278: REED, E.-J. - Les cuirassés longs et les cuirassés courts.
58098: REED, M, BOURNE & COWPER COLES. - Les navires cuirassées en Angleterre. Opinions de M.M. Reed, Bourne et du Capitaine Cowper Coles.
70533: REEDIJK, HEIN. - Toekang Portret. 100 Jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1839. 100 Years of photography in the Dutch Indies 1839-1939.
70537: REEDIJK, HEIN. - Van Bombay tot Shanghai. From Bombay to Shanghai.
3279: REEVES, WILLIAM PEMBER. - The long white cloud (Ao Tea Roa).
33558: RÉGAMEY, FELIX. - Chicago twint jaren geleden.
53940: RÉGAMEY, FÉLIX. - A Chicago il y à Vingt Ans.
28457: REGEL, FRITZ. - Die Entwickelung der Ortschaften im Thüringerwald (nordwestliches und zentrales gebiet). Ein Beitrag zur Siedelungslehre Thüringens.
67933: REGEL, A. - Turfan.
69071: REGEL, A. - Turfan.
69054: REGEL, A. - Reisen in Central-Asien, 1876-1879.
69190: REGEL, A. - Von Tschardschui über Merw nach Pändy und zurück nach Samarkand.
69120: REGEL, A. - Meine Expedition nach Turfan, 1879
64713: REGEL, FRITZ. - Der Thüringerwald und seine Forstwirtschaft.
67976: REGEL, ALB. - Hofrat Alb. Regels Reise in Darwas, November und Dezember 1883.
2696: REGELINK, DR. Z. - Het ontstaan van Amersfoort.
2384: REGELSPERGER, G. - Géographie humaine et ethnographie (A propos d'un livre récent).
809: REGER, ERIK. - Urbans Erzählbuch.
57712: RÉGIME DE LA NAVIGATION. - Renseignements sur le Régime de la Navigation de quelques puissances étrangères.
59360: REGINALDUS DELLAERT, P. - Aruba's verlaten goudvelden.
2187: REGOUT, MR. TH. - Een merkwaardige aantapping in het stroomgebied van het Tsjaad-Meer.
58215: RÉGULATEURS. - Des régulateurs pour machines à vapeur. Extraits. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
3273: REHDER, HANS. - Hysterie. Versuch einer Einfühling in die Wandlungsgesetze der Hysterie. Zugleich Leitfaden einer einfühlend geordneten Behandlung.
64675: REICHARD, PAUL. - Das afrikanische Elfenbein und sein Handel.
68554: REICHEL, LEVIN TH. - Labrador, Bemerkungen über Land und Leute.
19299: REID, A. - The French in Sumatra and the Malay World, 1760-1890.
67700: REIJNHOUDT, H. - Mijndersche Molen - Nieuwersluis.
30604: REIJNST, J. C. - Iets over het Inlandsch Bestuur in de Binnenlanden van Palembang, aldus bevonden in 1822.
31014: REIJNVAAN, H. G. J. - Eene wandeling om de muren van Kanton.
1194: REIK, THEODOR. - Geständniszwang und Strafbedürfnis. Probleme der Psychoanalyse und der Kriminilogie.
1319: REIK, THEODOR. - The creation of woman.
1195: REIK, THEODOR. - Warum verliess Goethe Friederike? Eine psychoanalytische Monographie.
1177: REIK, THEODOR. - Der überraschte Psychologe. Über erraten und verstehen unbewusster Vorgänge.
68713: REIL, OTTO. - Otto Reil's Reise von Suakin nach Massana durch die Gebiete der Hadendoa, Beni-Amer und Habab 1868.
57637: REILLE, VICOMTE. - Loi sur les pensions de l'armée de mer & Tarif des pensions de retraite.
65676: O'REILLY, PATRICK ET RENÉE HEYUM. - Bibliographie de l'Ocánie 1959.
65678: O'REILLY, PATRICK. - Essai d'évangélisation des Marquises par la Société Missionnaire de Hawaii (1832-1880).
65557: O'REILLY, PATRICK. - Statuette bicéphale masculine de l'Ile de Pâques conservée à la Rochelle.
65559: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Océanie 1946.
65535: O'REILLY, PATRICK. - André Ropiteau 1904-1940.
65582: O'REILLY, PATRICK. - Une Sculpture des Nouvelles-Hébrides au Musée de la France d'Outre-Mer.
65591: O'REILLY, PATRICK. - Georges Baudoux. Prospecteur ey écrivain Calédonien.
65595: O'REILLY, PATRICK. - Le pahi tahitien de voyage, d'après yne aquarelle conservée au British Museum.
65605: O'REILLY, PATRICK. - Stepehen Chauvet (1885-1950). Nécrologie.
65647: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Ocánie 1953.
65640: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Ocánie 1952.
65621: O'REILLY, PATRICK. - Nouvelles-Hébrides. Mallicolo. - Sculpture de faitage en racine de fongère.
65619: O'REILLY, PATRICK. - Étienne Touze. Nécrologie.
65583: O'REILLY, PATRICK & MARIE SERGUEIEW. - Bibliographie de l'Océanie 1948.
65569: O'REILLY, PATRICK. - Un pic néo-calédonien emmanché de la collection Oldman.
65597: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Océanie 1949.
65688: O'REILLY, PATRICK. - "Les amours d'un vieux peintre aux Marquises" on Paul Gauguin héros d'une comédie en vers écrite de son vivant.
65666: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Ocánie 1955.
65653: O'REILLY, PATRICK. - Essai de chronologie des Nouvelles-Hébrides.
65689: O'REILLY, PATRICK ET RENÉE HEYUM. - Bibliographie de l'Ocánie 1961.
65679: O'REILLY, PATRICK ET RENÉE HEYUM. - Bibliographie de l'Ocánie 1960.
65623: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Ocánie 1951.
65587: O'REILLY, PATRICK. - Deux sites fortifiés du District de la Roche dans l'Île de Maré (l'Îles Loyalty).
65578: O'REILLY, PATRICK. - Le "Documentaire" ethnographique en Océanie. Étude, suivie d'un répertoire analytique et critique de vingt-cinq films.
65608: O'REILLY, PATRICK. - Travaux inédits de linguistique des missionnaires maristes aux Nouvelles-Hébrides.
65632: O'REILLY, PATRICK ET JEAN POIRIER. - L'évolution du costume.
65602: O'REILLY, PATRICK. - Mégalithes Hébridais. Une sépulture de chef et deux autres tombes ä Nagire, Ile d'Aora.
65536: O'REILLY, PATRICK. - Anatole Lewitzky 1909-1942.
65634: O'REILLY, PATRICK. - Le Français parlé en Nouvelle-Calédonie. Apports étrangers et vocables nouveaux archaïsmes et expressions familières.
65625: O'REILLY, PATRICK. - Chronologie de la Nouvelle-Calédonie de la découverte de l'Ile au cinquantenaire de la prise de possession 1774-1903.
65703: O'REILLY, PATRICK. - Elsa Triolet passa an à Tahiti en 1920.
65684: O'REILLY, PATRICK. - Le Français parlé à Tahiti.
65670: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Ocánie 1956.
65652: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Ocánie 1954.
65571: O'REILLY, PATRICK & MARIE SERGUEIEW. - Bibliographie de l'Océanie 1947.
65612: O'REILLY, PATRICK. - Bibliographie de l'Océanie 1950.
69053: REIN, J. - Der Fuji-no-yama und seine Besteigung.
67032: REINACH, A. J. - La lutte de Jahvé avec Jacob et avec Moïse et l'origine de la circoncision.
33663: REINECKE, DR. - Over de verhoudingen op Samoa.
54984: REINHARD, FRANZ VOLKMAR. - Portrait engraving of Franz Volkmar Reinhard.
1746: REINHOLD, DR. TH. - Een merkwaardige ligging van losse schelpschalen in een laagvlak.
3975: REINHOLD, DR. TH. - Geologische beschrijving van de löss, grint- en kalkgroeve Lalieu bij Smeermaas.
4035: REINHOLD, TH. - Over recente bodembewegingen en verschuivingen in Zuid-Limburg.
39108: REINHOLD-BOUVY, A. F. - Iets over in Indië voorkomende Chineesche ceramiek uit de Sung-dynastie.
33373: REINICKS, ROBERT.. - Märchen-, Lieder- und Geschichtenbuch. Gesammelte Dichtungen Reinicks für die Jugend, zum erstmals gesammelt und herausgegeben.
8200: REINSMA, R. - Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar (Jhr. Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg).
50151: REISS, W. - Neue Feuersteingeräthe aus Aegypten und hr. Flinders Petrie's neueste Forschungen.
68990: REISS, WILHELM. - Dr. Wilhelm Reiss' und Dr. Alphons Stübel's Reisen in Süd-Amerika, 1868-1877.
38438: REISVERSLAG. - Reis naar Zwitserland en Italië 19 Augustus - 16 September 1955. Reisverslag.
65548: REITMAN, ÉDOUARD. - Bibliographie de l'Océanie 1939-1944.
49906: REITSMA, S. A. - Auto en Spoor (Nederlands Indië).
54012: RÉJOU, LE COMMANDANT. - Huit Mois à Tombouctou et dans la Région Nord.
12211: REKSONEGORO, KARDINAH. - Kartini: De feiten. Kartini-varia.
7708: REMARQUE, ERICH MARIA. - Drei Kameraden. Roman.
67693: REMBRANDT. - Groningen. Vischmarkt.
46108: REMBRANDT. - De Staalmeesters (detail).
18355: REMBRANDT. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen : een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de eeuwse Nederlandse kunst.
46049: REMBRANDT. - De anatomische les.
67677: REMBRANDT. - Den Haag, Vredespaleis en Scheveningsche ,,Bosch". Panorama.
67645: REMBRANDT. - Den Haag - Gevangenpoort.
33980: RÉMOND, GEORGES. - Reizen en trekken en jagen in Abessynië.
57896: RENARD, LÉON. - Les guerres de l'Inde en 1759. Documents inédits sur l'histoire de la marine et des colonies.
58107: RENARD, LÉON. - Notice sur la transportation à la Guyane Français et à la Nouvelle-Caledonie.
8665: RENARD-CLAMAGIRAND, BRIGITTE. - Uppu Li'i, 'Fulfill the Promise'; Analysis of a Wewewa Ritual.
57469: RENARTE, YOLANDE. - Torquay.
53960: RENAULD, EDMOND. - Baume-les-Messieurs (Sa Grotte, Ses Environs).
33576: RENAULD, EDMOND. - De grot van Baume-les-Messieurs en hare omgeving.
66199: RENDINGER, GÉNÉRAL DE. - Contribution à l'étude des langues nègres du Centre-Africain.
50412: RENESSE, A. M. W. VAN. - Singapore.
39707: RENKEMA, J, - Schrijfwijzer. Handboek voor duidelijk taalgebruik.
67015: RENKEMA, W. E. - Bloemhof: Uit het archief van een Curaçaose plantage.
807: RENN, LUDWIG. - Morelia. Eine Universitätsstadt in Mexico.
54857: RENNELL, J. - Atlas. Recueil de Cartes Géographiques, pour la Description de l'Indostan.
46648: RENNES, CATH. VAN & J. D. C. VAN DOKKUM. - Brechtjebuur,
65990: RENOUX, J. A. - L'art des jardins et les mouvements de l'Esprit humain par Mme Louis Marin. Analyse d'Ouvrage.
65930: RENOUX, J. A. - Mauritanie terre des sables ä travers les siècles.
8092: RENSELAAR, H. C. VAN EN J. VOORHOEVE. - Rapport over een ethnologische studiereis van Mata.
8169: RENSELAAR, H. C. VAN. - De houding van de Creoolse bevolkingsgroep in Suriname ten opzichte van andere bevolkingsgroepen (in het bijzonder ten opzichte van de Hindostanen).
66988: RENSELAAR, H. C. VAN & J. D. SPECKMANN. - Social research on Surinam and the Netherlands Antilles.
66952: RENSELAAR, H. C. VAN. - Oudre kaarten van Suriname.
46264: RENSING, C. - Portrait of Maria Johanna Kleine-Gartman.
54764: RENSON, INA. - Op zoek naar stilte.
35775: RÉPIN, DR. - Voyage au Dahomey, 1860.
67473: REPORTERS ASSOCIÉS. - Paris. Three photographs of two sports women.
38456: RERESBY, BART, SIR JOHN. - Memoirs & Travels of Sir John Reresby, Bart.
12504: RESINK, J. - Volkenrecht in Makassar.
8319: RESINK, TH. A. - Belahan - of een mythe ontluisterd.
8143: RESINK, TH. A. - De onverklaarde tempelreliëfs op het hoofdgebouw van Tjandi Kedaton.
8366: RESINK, G. J. - Rechtshoogeschool, Jongereneed, "Stuw" en Gestuwden.
29721: RESINK, J. - "Boedi Oetomo"in Vorstenlandse omgeving. Korte mededelingen.
12564: RESINK, J. - Onafhankelijke vorsten, rijken en landen in Indonesië tussen 1850 en 1910.
12570: RESINK, J. - Uit het stof van een beeldenstorm.
12502: RESINK, G. J. - Passe-partout om geschiedsschrijvers over Indonesië.
19248: RESINK, G. J. - ,,Inlandsche staten in den Oosterschen Archipel (1873-1915).
12528: RESINK, G. J. - Alat-alat babad sedjarah Indonesia.
29682: RESINK, G. J. - Conflictenrecht van de Nederlands-Indische staat in internationaalrechtelijke zetting.
29718: RESINK, G. J. - Conrads Hudigs.
19285: RESINK, G. J. - Debussy en de muziek van de Mangkunegaran.
29692: RESINK, G. J. - De Archipel voor Joseph Conrad.
8381: RESINK, G. J. - From the Old Mahabharata- to the New Ramayana-Order.
29719: RESINK, G. J. - Geur van Makassar.
19257: RESINK, G. J. - Jozef Korzeniowski's voornaamste lectuur betreffende Indonesië.
56944: RESZKÉ, JOSEPHINE DE. - Portrait of Josephine de Reszké by Mulnier.
29046: RETOURVLOOT. - De bevelhebber eener retourvloot.
33393: DE RETZ, C. - Memoirs de M. Joly, Condeiller du Roy au Chatelet de Paris. Pour servir d'éclaircissement & de suite aux Memoires.
68062: RETZIUS, GUSTAVE. - L'Écorce du Bouleau et ses divers usages. Ethnographie Finnoise.
5573: RÉUNION. - Het eiland Réunion of Bourbon.
58245: RÉUNION. - Interpallation sur les événements de l'Ile de la Réunion.
54877: REUS, DR. TJ. DE. - Geslachtsziekten op Curaçao.
18072: REUS, J.H. DE. - Formosa onder Japansch bestuur.
46089: REUTER, FRITZ. - Portrait.
8716: REUTER, T. - Precedence in Sumatra; An Analysis of the Construction of Status in Affinal Relations and Origin Groups.
67182: REUTLINGER, CHARLES. - Portrait of a woman, the family Beuker-Andreae related.
56853: REUTLINGER, CHARLES. - Portrait of an actress.
34656: REUTLINGER, CHARLES. - Portrait of Adelina Patti as Marguerite in Faust.
53892: REVERTEGAT, J. - Une Visite aux Iles Lou-Tchou.
52767: RÉVOIL, G. - Voyage chez les Bénadirs, les Çomalis et les Bayouns en 1882 et 1883.
68057: RÉVOIL, G. - Notes d'archéologie et d'ethynographie. Recueillies dans le Çomal.
69442: REVON, MICHEL. - Les Coutumes de la Guerre dans le Japon primitif.
65822: REVON, M. - Vie de la Société. Assemblée g'nérale du Samedi 1er Décembre 1934.& Bibliographie.
65790: REVON, MICHEL. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances.
31784: REY, C. F. - C. F. Rey in Abbessinië.
66047: REYGASSE, MAURICE. - Sur une industrie campignienne découverte dans la région de l'Oued Mahrouguet (Sud de Tebess).
58356: REYNAUD, JEAN ET ÉDOUARD CHARTON. - Ragaz et Pfäfers (Suisse), 1862.
33274: REYNAUD, JEAN ET ÉDOUARD CHARTON. - Ragatz en Pfeffers.
2501: REYNDERS, J.J. - Voorlopige medeling van het agrogeologisch onderzoek in het Sterrengebergte.
2990: REYNDERS, J.J. - Luchtfoto-analyse van een gebied aan de Boven-Digoel.
59202: REYNE, A. - Suriname's economische toekomst.
66906: REYNE, A. - Geschiedenis der cacaocultuur in Suriname.
66917: REYNE, A. - Geschiedenis der cacaocultuur in Suriname.
63595: REYNOLDS CO, B. S. - Washington's Mansion. Mount Vernon, Virginia.
51194: RH, VAN. - Verhandelingen van het Congresso Internazionaloe Per Gli Studi Sulla Popolazione, gehouden 7-10 September 1931 te Rome.
8584: RHEEDEN, H. C. VAN. - Johan Toot (1887-1960): Vernieuwing en traditie in het onderwijs in Nederlandsch-Indië (1916-1932).
69704: RHENIUS, C. T. E. - Notice sur la table astrologique des Bramines, connus sous le nom révéré de Navakiraha-Sakkaram.
63561: RHODESIA. - African Crafts being produced, Rhodesia.
63562: RHODESIA. - African Witch Doctor, Rhodesia.
63563: RHODESIA. - Makishi Dancers, Rhodesia.
58306: RIANT, PAUL. - Voyage dans les États Scandinaves, 1858. Le Télémark et l'Évèché de Bergen.
33012: RIANT, PAUL. - Scandinavie.
44855: RIBBACH, C. A. - Labrador. Vertaald door J.H. van Lennep.
53947: RIBÉRAT, GUSTAVE. - Au Venezuela.
33570: RIBÉRAT, GUSTAVE. - In Venezuela. Enkele episoden uit de omwenteling van 1892.
33929: RICARD, FRANÇOIS. - De zending der Witte Paters in Afrika.
57658: RICHARD-FOY, F. P. - Voyage du transport l'Hérault en Australia et en Océanie, 1858.
58108: RICHARD, P.-C. - Notes pour servir à l'ethographie de la Cochinchine.
58048: RICHARD, P.-C. - Saigon et ses environs au commencement de 1866.
34379: RICHARDS, ANTHONY. - Iban Augury.
6388: RICHARDSON, F.H. - Fifty Glimpses of New York, from Original Photographs.
70340: RICHARDSON, J. - Faune boréale Américaine: ou Zoologie des partis septentrionales de l'Amérique Britannique.
70431: RICHIE, DONALD. - Japanese cinema.
342: RICHTER, LORE. - Islands of the Sahara. Through the Oases of Libya.
51014: RICHTHOFEN, F. VON. - De toestand in Oost-Azië
28409: RICHTHOFEN, FERDINAND BARON. - Die Metall-Produktion Californiens und der angrenzenden Länder. Mittheilungen von den Pacifischen Küstenländern Nord--Amerika's.
68708: RICHTHOFEN, F. VON. - Neueste Reisen und Forschungen in China. I. Baron F. v. Richthofen's geologische Untersuchungen seit September 1868.
68782: RICHTHOFEN, F. V. - Freiherr F. v. Richthofen's Reisen in China, 1868-1870.
69167: RICHTHOFEN, F. V. - Die Handschrift des Reiseberichtes von Marco Polo in der Kgl. Bibliothek in Stockholm, nach der von Frhrn. v. Nordenskiöld herausgegebenen Faksimile-Reproduktion.
68834: RICHTHOFEN, F. V. - Freiherr F. v. Richthofen's Reise von Peking nach Sz'-tshwan, Oktober 1871 bis Mai 1872.
19283: RICKLEFS, M. C. - An Inventory of the Javanese Manuscript Collection in the British Museum.
8356: RICKLEFS, M. C. - Dipanagara's Early Inspirational Experience.
8454: RICKLEFS, M. C. - The Evolution of Babad Tanah Jawi Texts: In response to Day.
8562: RICKLEFS, M. C. & GERARD NAGELKERKE. - In Memoriam Dr. H. J. de Graaf 2 December 1899 - 24 August 1984. & Bibliography H. J. de Graaf.
8804: RICKLEFS, M. C. - The Yasadipura Problem.
8291: RICKLEFS, M. C. - On the Authorship of Leiden Cod. Or. 2191, Babad Mangkubumi.
64754: RICKMER RICKMERS, WILLY. - Eine Sommerfahrt in Transkaukasien.
64801: RICKMER RICKMERS, WILLY. - Die Barren der Danduschka.
64786: RICKMER RICKMERS, WILLY. - Reise nach Ost-Bochara.
30141: RIEDEL, J. G. F. - De Tiwoekar of steenen graven in de Minahasa.
30142: RIEDEL, J. G. F. - Een Too Oen Boeloesch Ordalium.
30146: RIEDEL, J. G. F. - Het landschap Boeool. Korte aanteekeningen.
30276: RIEDEL, J. G. F. - De landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Kattinggola, of Andagile, geographische, statistische, historische en ethnographische aanteekeningen.
30289: RIEDEL, J. G. F. - De vestiging der Mandaren in de Tomini-landen.
30415: RIEDEL, J. G. F. - Prohibitieve teekens en Tatuage-vormen op het eiland Timor.
30599: RIEDEL, J. G. F. - De Watu Rerumeran Ne Empung of de Steenen Zetel der Empungs in de Minahasa.
50714: RIEDEL, J. G. F. - Bijdrage tot de kennis der Talen en Dialekten, voorkomende op de eilanden Luzon of Lesoeng, Panai of Ilong-Ilong, Balangingi, Solog, Sangi, alsmede op Noord- en Midden-Celebes.
992: RIEDEL, NICOLAI. - Uwe Johnson. Bibliographie 1959-1977. Band 2: Das schrifstellerische Werk in fremdsprachigen Textausgaben und seine intern. Rezeption in literaturwiss. Forschung und Zeitungskritik.
30140: RIEDEL, J. G. F. - De eedaflegging bij de Tooe-Oen-Boeloe in de Minahasa.
30134: RIEDEL, J. G. F. - Het oppergezag der vorsten van Bolaang over de Minahasa (Bijdrage tot de kennis der oude geschiedenis van Noord-Selebes).
30127: RIEDEL, J. G. F. - Tooe Oenseasche fabelen met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen.
30126: RIEDEL, J. G. F. - De Sesamboh of Sangische volksliederen.
30125: RIEDEL, J. G. F. - De betekenis van eenen Holontaloschen Ponggoh.
30124: RIEDEL, J. G. F. - Bantiksche legenden in het oorspronkelijke met Nederlandsche vertaling.
30079: RIEDEL, J. G. F. - Sangi-Manganitusch woordenlijste.
19465: RIEDEL, J. G. F. - De Pateda-Hoelawa of de Gouden Armband, eene Holontalosche vertelling in het oorspronkelijke medegedeeld, vergezeld van eene Nederlandsche vertaling en aanteekeningen.
19434: RIEDEL, J. G. F. - De uitbarsting van den Awoeh-Taroena in 1856. (Eene beschrijving dezer gebeurtenis in het Sangi-Siawoehsch dialekt, met Nederduitsche vertaling).
19364: RIEDEL, J. G. F. - Het landschap Bolaäng-Mongondouw.
29202: RIEDEL, J. G. F. - De Topantunuasu of oorspronkelijke volksstammen van Centraal Selebes.
29196: RIEDEL, J. G. F. - De oorsprong en de vestging der Boalemoërs op Noord-Selebes.
29193: RIEDEL, J. G. F. - De Sulaneezen, hunne gebruiken bij huwelijken, geboorte en bij het mutileeren des lichaams.
29104: RIEDEL, J. G. F. - De Oelalone Ni Iele Aloe. Eene Tominische vertelling, gevolgd door eenige volksliederen in de oorspronkelijke taal met Nederlandsche vertaling en aanteekeningen.
29083: RIEDEL, J. G. F. - Een kort woord naar aanleiding van H. C. Klinkerts ,,Iets over de Maleische school en volksleesboeken."Antkritiek.
18805: RIEDEL, J. G. F. - Bijdrage tot de kennis van de Banggaaische of Banggajasche taal.
18804: RIEDEL, J. G. F. - Bijdrage tot de kennis van het Sawusch dialect.
8850: RIEDEL, DR. J.G.F. - Ceram, Seran of Serang?
18803: RIEDEL, J. G. F. - Bijdrage tot de kennis der dialecten op het eiland Timor.
3636: RIEDEL, DR. J.G.F. - De Poïga-Rivier in het landschap Bolaäng Mongondou, Noord-Selebes.
68111: RIEDEL, J. C. F. - Le Ponor ou l'Ordre de la Jarretière à Timor.
70551: RIEFENSTAHL, LENI. - The Last of the Nuba.
29532: RIEKERK, G. H. M. - Portugeesche kerkbeeldjes van Noemba (Ende).
29540: RIEKERK, G. H. M. - Haboe Hoegho.
4126: RIEL, P. M. - De Duitsche Atlantische Expeditie met de ,,Meteor".
66950: RIEMENS, HENDRIK. - Simón Bolivar.
51259: RIEMENS, H. - Sociale problematiek in de moderne ontwikkeling van Latijns Amerika. (Voordracht).
7832: RIENCOURT, AMAURY DE. - The Soul of China.
31968: RIENSTRA, S. - De algemene rivierkaart.
2624: RIETEMA, S.P. - Over wierden en dijken. Schets eener geschiedenis van de Noordzeekust tusschen Lauwers en Eems.
2774: RIETEMA, S.P. - Het Westerkwartier van de provincie Groningen.
57850: RIEUNIER. - Le commerce de Saigon pendant l'année 1862.
57583: RIEUNIER, LIEUTENANT. - Aperçcu sur la Basse-Cochinchine.
62037: RIGAUD, HYACINTHE. - Dom Armand Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé de La Trappe
58076: (RIGAULT DE GENOUILLY, AMRIAL). - Statistique des naufrages et des événements de mer survenus sur les cotes de France de 1862 à 1865.
68505: RIGBY, C. P. - Das Gebiet von Zanzibar.
30760: RIGG, JONATHAN. - Bespiegelingen over de Maleijers.
30456: RIJ VAN BEEST HOLLE, G. DU. - Aanteekeningen betreffende de landschappen VI Kotta Pangkallan en XII Kotta Kampar.
30186: RIJ VAN BEEST HOLLE, G. DU & W. P. GROENEVELDT. - Beschrijving van de Hindoe Oudheden te Moeara Takoes, XII Kotta Kampar.
39152: RIJCKEVORSEL, DR. VAN. - Schetsen uit Brazilië.
54303: RIJEN. - Groeten uit Rijen. Huize St. Petrus. Gemeentehuis. Maria Boodschapkerk. Kleuterschool ,,De Ark". Kard. de Jongplein.
7883: RIJKSCHROEFF, BOUDEWIJN ROGER. - Etnisch Ondernemerschap. De Chinese horecasector in Nederland en in de Verenigde Staten van Amerika.
29761: RIJN VAN ALKEMADE, J. A. VAN. - De hoofdplaats Palembang.
3665: RIJN, A.P. VAN. - Tocht naar de Boven-Sadang (Midden-Celebes).
3414: RIJN VAN ALKEMADE, J .A. VAN. - Het rijk Gassip.
3422: RIJN VAN ALKEMADE, J. A. VAN. - Verslag eener reis van Siak naar Paija Kombo.
18031: RIJN VAN ALKEMADE, J. A. VAN. - Reis van Siak naar Poelau Lawan.
18808: RIJN VAN ALKEMADE, J. A. VAN. - Een bezoek aan de Aroe-Baai.
7779: RIKIN, WESLEY MINTARDJA. - Ngabersihan als knoop in de Tali Paranti. Bijdrage tot het verstaan van de besnijdenis der Sundanezen.
805: RILKE, RAINER MARIA. - Die Sonette an Orpheus. Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop.
806: RILKE, RAINER MARIA. - Duineser Elegien.
57882: RIMBAUD, J.-B.-A. - La pêche cotière dans la Méditerranée.
57770: RIMMEL. - Rapport sur les produits odoriférants des colonies Française à l'exposition internationale de Londres, 1862.
46694: RIMSKY-KORSAKOV, NIKOLAI. - Portrait, after a painting by L. Nauer.
50890: RINDJANI. - To the Holy Land of the "Rindjani".
819: RINGELNATZ, JOACHIM. - Es zwitschert eine Lerche im Kamin. Eine kleine Ringelnatz auswahl.
804: RINGELNATZ, JOACHIM. - 103 Gedichte.
18283: RINGROSE, J.H. EN A.C. DE VOOYS. - De gemeente Diessen. Bijdrage tot een sociaal-geografische monografie.
64679: RINK, H. - Die dänische Expedition nach Ostgrönland 1883-85.
69276: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungen in Grönland 1887.
69305: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungen in Grönland 1888.
69252: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungen in Grönland 1886.
68086: RINK, H. - Die Vegetation von Nord-Grönland, mit besonderer Rücksicht auf die Pflanzen, die für die Einwohner von Nutzen sind.
67957: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungen in Grönland.
69192: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungen in Grönland 1884.
69168: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungsreisen in Grönland.
64684: RINK, H. - Erinnerungen aus Grönland.
69219: RINK, H. - Die neueren dänischen Untersuchungen in Grönland 1885.
20121: RINKES, D. A. - De Heiligen van Java I-VI: I. De maqam van Sjech 'Abdoelmoehji. II. Seh Siti djenar voor de inquisitie. III. Soenan Geseng. IV. Ki Pandan arang te Tembajat. Pangéran. V. Pangéran Panggoeng, zijne honden en het wajangspel. VI. Het graf te Pamlatèn en de Hollandsche heerschappij.
30585: RIOUW. - De vrijhaven van Riouw in 1833.
29279: RIS, H. - De Onderafdeeling Klein Mandailing Oeloe en Pahantan en hare bevolking met uitzondering van de Oeloe's.
65600: RISBEC, JEAN. - Notes sur les tectibranches de Nouvelle-Calédonie.
66112: RISTORCELLI, MICHEL. - Le traitement indigène de la trypanosomiase chez les Peuls du Fouta-Djallon (Guinée Française).
69699: RITCHIE, M. - Notice sur le voyages entrepris par M. Ritchie dans l'intérieur de l'Afrique.
70069: RITCHIE, M. - Nouveaux documens sur le Nord de l'Afrique intérieur et sur le cours du Niger; changemens qu'ils semblent nécessiter dans less cartes de cette partie du monde.
30762: RITTER, W. L. - Toeloecabesie. Amboina in 1644.
30729: RITTER, W. L. - Sara Specx. Batavia in 1629.
30682: RITTER, W. L. - Neef en oom. Een Verhaal uit het leven van den Gouverneur Generaal Abraham van Riebeek.
30622: RITTER, W. L. - Korte aanteekeningen over het Rijk van Atjin, voor zooverre het zich uitstrekt van den hoek van Sinkel tot aan het zoogenaamd Groot-Atjin, langs de Noordwestkust van Sumatra, gelijk ook over de, tusschen dien hoek en de baai van Tappenolie gelegen, onafhankelijke staten Sinkel, Tapoes en Baroes: opgemaakt op eene reis langs de kust, in het begin van 1837. Eerste en derde stuk).
30783: RITTER, W. L. - Herinneringen uit vroegere jaren mijns leven.
30639: RITTER, W. L. - De Rekruut. Herinneringen uit vroegere jaren mijns levens.
30666: RITTER, W. L. - De Diamant, eene Borneosche overlevering uit de XVIIIde eeuw.
30631: RITTER, W. L. - Herinneringen uit vroegere jaren mijns levens.
69316: RITTER VON HÖHNEL, L. - Über die hydrographische Zugehörigkeit des Rudolfsee-Gebietes.
28442: RITTICH, A. F. - Die Ethnographie Russland's.
50544: RITZ, HERMANN B. - Beitrag zur Kenntnis der Tasmanischen Sprache.
51012: RITZEMA BOS, J. - De kamfer, en het winnen van deze stof.
4232: RITZEMA BOS, DR. J. - De Rosstrappe en hare sagen.
2399: RIVERS, W.-H.-R. - La méthode généalogique dans les enguètes anthropologiques.
66927: RIVET, P. - L'origine de l'industrie de l'or en Amériqye.
66165: RIVIÈRE, T. ET J. FAUBLÉE. - L'apiculture ches les Ouled Abderrahman Montagnards du Cersant Sud de l'Aurès.
66153: RIVIÈRE, T. ET J. FAUBLÉE. - Les tatouages des Chaouia de l'Aurès.
1308: RIXNER, THADDÄ ANSELM. - Handbuch der Geschichte der Philosophie, zum Gebrauche seiner Vorlesungen.
34188: ROACH, EDWARD KEITH. - Darfour, in het hart van den Soedan.
66280: ROBERT, DENISE. - Poteries récentes des Iles Canaries.
2429: ROBERT, M. - Notice sur les Lati.
18414: ROBERTS, DAVID. - Map of Egypt and Nubia in 3 parts, to Illustrate the Sketches of David Roberts, in Egypt and Nubia.
6577: ROBERTS, DAVID. - Nubian Woman at Korti.
6054: ROBERTS, DAVID. - Temple of Tafa in Nubia.
6055: ROBERTS, DAVID. - Scene of the Nile near Wady Dabod, with crocodiles.
6048: ROBERTS, DAVID. - Group of Nubians at Wady Kaddasy.
6021: ROBERTS, DAVID. - The Holy Tree of Metereah.
70284: ROBERTS, ORLANDO W. - Relations de Voyage et Excursions sur la Côte Orientale et dans l'intérieuer de l'Amérique Centrale; contenant un itenéraire le long de la rivière San Juan, le passage du lac de Nicaragua, jusqu'à la communications commerciales directes avec les indigènes.
55130: ROBERTSON, MRS. - Portrait engraving of Serena.
34362: ROBERTSON, J. F. - Fertility in the Urban Kampongs of Kota Kinabalu - Sabah, Malaysia.
65723: ROBINEAU, CLAUDE. - Réciprocité, redistribution et prestige chez les Polynésiens des îles de ls Société.
50720: ROBINSON, W. - Proeve tot opheldering van de gronden der maleische spelling. Uit het engelsch vertaald door E. Netscher.
58238: ROBIQUET, A. - Considérations sur les avantages des navires à voiles en fer et sur la correction de leurs compas.
8607: ROBSON, S. O. - The Terminology of Javanese Kinship.
8314: ROBSON, S. O. - The Kawi Classics in Bali.
29724: ROBSON, S. O. - Pires' Gamda. Korte mededelingen.
8450: ROBSON, S. O. - Notes on the Early Kidung Literature.
8147: ROBSON, S. O. - Kjahi Raden Santri.
8534: ROBSON, S. O. - Kakawin Reconsidered: Toward a Theory of Old Javenese Poetics.
8792: ROBSON, S. O. AND CLARA VAN GROENENDAEL. - In Memoriam P. J. Zoetmulder SJ (1906-1995). Bibliografie.
8494: ROBSON, S. O. - Java at the Crossroads.
8810: ROBSON, STUART. - Thailand in an Old Javanese Source.
8149: ROCH, EDOUARD. - Histoire Stratigraphique du Maroc.
58320: ROCHAS, VICTOR. - Voyage à la Nouvelle-Calédonie, 1859. (&) Ascension du Volcan l'Orizba, (Mexique - État de Vera-Cruz), par le Baron de Müller, 1856. (&) Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique Orientale, 1860.
33080: ROCHAS, VICTOR. - Naufrage et scènes d'anthropophagie à l'Ile Rossell, dans l'Archipel de la Louisiade (Mélanésie), 1858. & Notice sur la Basse Cochinchine. Notes écrites de Cochinchine.
33071: ROCHAS, V. DE. - Journal d'un Voyage au Détroit de Magellan et dans les Canaux de la Côte Occidentale de la Patagonie, 1856-1859.
57856: ROCHE-KERANDRAON, A.O. - Nettoyage des chaudières des machines à vapeur. Rapport sur les cas d'asphyxie par l'air confiné des chaudières observés à bord du Bisson.
68078: ROCHEBRUNE, A. T.DE. - De l'emploi des Mollusques chez les peuples anciens et modernes. Memoires Originaux. Mollusques des sépultures du Bas-Pérou. Mollusques des sépultures de l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade.
31108: ROCHUSSEN J. J. - Redevoering, gehouden bij de overgave van het bestuur aan den heer Duymaer van Twist, in de raad van Indië, op den 12den Mei 1851.
31044: ROCHUSSEN. - Borneo en de heer Rochussen.
49713: ROCHUSSEN, CHARLES. - Uit den Bataafschen tijd.
49711: ROCHUSSEN, CHARLES. - Op reis.
49710: ROCHUSSEN, CHARLES. - Versiering.
49709: ROCHUSSEN, CHARLES. - Studies met de pen.
1374: ROCYK, R. - 3 Triennale Rysunku. Wroclaw, 1971.
820: RODA RODA. - Ein Frühling in Amerika.
30738: RODBARD, W. - Hoogte-meting met den Barometer. & Vervetering, door P. J. Beijerinck.
51175: RODD, FRANCIS. - Ethnologie van Noord-Afrika. De Toearegs en hun oorsprong.
66088: RODE, P. - Sur la réparyition des groupes sanguins chez les indigènes de l'Afrique Occidentale française.
8762: RODEMEIER, SUSANNE. - Local Tradition on Alor and Pantar; An Attempt at Localizing Galiyao.
3543: RODENBURG, J.B. - De Nederlandsche koopvaardijvloot in 1895. En: Een weinig statistiek
18080: RODENBURG, J.B. - Uit de geschiedenis der eerste stoomvaart in Nederland.
51034: RODENBURG, J. B. - Nederlandsch-Indië en China (Westrivier).
8697: RODGERS, SUSAN. - Imagining Tradition, Imagining Modernity: A Southern Batak Novel from the 1920s.
69726: RODNEY. - Extrait du rapport du commissaire américain Rodney, sur les productions et le commerce des provinces de la Plata.
67932: RODT, A. V. - Die Juan-Fernandez- (Robinson) Inseln. Briefliche Mittheilungen.
69031: RODT, A. V. - Die Juan-Fernandez- (Robinson) Inseln. Briefliche Mittheilungen.
46480: ROEDENKO, WERA. - Portrait.
50143: ROEDIGER, FRITZ. - Vorgechichtliche Zeichensteine, als Marchsteine, Meilenzeiger (Leuksteine), Wegweiser (Waranden), Pläne und Landkarten.
52559: ROELEVELD, W. & CHR. VAN WELSENES. - Zuidlaarderveen, een weg-veenkolonie. Luchtfotogeografie.
32451: ROELEVELD, W. & CHR. VAN WELSENES. - Het esdorp Gasteren en zijn omgeving.
34065: ROELFSEMA, H. R. - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij 't vestigen eener cultuuronderneming.
33960: ROELFSEMA, H. R. - Onder Noorschen hemel. & Van Fjelden en Fjorden.
50285: ROELL, A. - Het Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam 1910-1935. Rede.
49716: ROELOFS, WILLEM. - Studie van eene boerenhoeve.
49715: ROELOFS, WILLEM. - Rivieroever met molen.
49714: ROELOFS, WILLEM. - Rivieroever met vee.
60448: ROELOFS, WILLEM. - Weide met vee.
51998: ROELOFSZ, M. ANTOINETTE P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
32246: ROEMEN, H. C. W. - Professor Dr. W. E. Boerman.
5604: ROEPSTORFF, F. A. - De Nikobaren Eilanden. (Overgenomen uit het Deensche Dagblad).
65753: ROËRICH, NICOLAS. - Les Peuples souterrains (Extrait de "Shambhala le Resplendissant").
65774: ROERICH, GEORGES DE. - Problème d'ethnologie tibétaine. Les Goloks et leur caractèere ethnique.
58897: ROERMOND. - Steenebrug.
32278: ROERMUND, J.A.C.E. VAN. - The application of modern carthography by the topographic service at Delft.
2905: ROESSEL, B. - Over tot nu toe onbekende hydrologische factoren, die het regime van rivieren beheerschen.
8327: ROESSINGH, M. P. H. - Nederlandse betrekkingen met de Philippijnen, 1600-1800.
19727: ROEST, J. L. D. VAN DER. - Uit het leven der bevolking van Windessi (Nederl. Nieuw-Guinea).
2756: ROEVER, J.G. DE. - Gemeentegrenzen in Westfriesland.
8368: ROFF, WILLAM R. - The Mystery of the first Malay Novel (and who was Rokambul?).
57531: ROGER, OSCAR. - Le Congo.
70281: ROGER, BARON. - Notice sur le gouvernement, les moeurs et les superstitions des habitans su pays de Walo. (Extrait).
31687: ROGERS, M. R. F. - Hungry Ghosts.
3776: ROGERS, A.W. - De jongste geologische onderzoekingen in het noorden van de Kaapkolonie.
68546: ROGG, PROF. - Das Becken des Bodensee's. Eine physisch-geographische Skizze.
4259: ROGGE, PROF. DR. H.C. - De eerste Nederlandsche handelsonderneming op Oost-Indië en Cornelis de Houtman.
18528: ROGGE, C. - Eene dienstreis in de binnenlanden van Borneo.
3483: ROGGE, C. - Eene dienstreis van Amboina naar de noordkust van Ceram.
67966: ROGOZINSKI, ST. V. - Reisen im Kamerún-Gebiete.
1659: RÖHL, KLAUS RAINER. - Fünf Finger sind keine Faust.
1233: ROHLEDER, HERMANN. - Sexual-Physiologie.
69046: ROHLFS, GERHARD. - Gerhard Rohlfs Rücktritt von der Leitung der deutschen Afrika-Expedition.
69281: ROHLFS, G. - Die Verwendbarkeit der Elefanten zur Erforschung unbekannter Gegenden.
69089: ROHLFS, GERHARD. - Zur Libyschen Wüste.
53645: ROHLFS, GERHARD. - Übersicht von Gerhard Rohlfs' Reise durch Afrika, 1866 bis 1867.
53642: ROHLFS, GERHARD. - Die Art der Begrüssungen bei verschiedene Neger-Stämmen.
28420: ROHLFS, GERHARD. - Gerhard Rohlfs' Reise durch Nord-Afrika vom Mittelländischen Meere bis zum Busen von Guinea 1865 bis 1867. 1. Hälfte: Von Tripoli nach Kuka (Fesan, Sahara, Bornu). 2. Hälfte: Von Kuka nach Lagos (Bornu, Bautschi, Saria, Nupe, Yoruba).
53622: ROHLFS, GERHARD. - Neueste Nachrichten aus dem Inneren Afrika's.
67947: ROHLFS, GERHARD. - Ergebnisse meiner Reise nach Abessinien. Bemerkungen zur Karte.
68662: ROHLFS, GERHARD & CARL MAUCH. - Zwei Deutsche geographische Unternehmungen: Die Expeditionen von Gerhard Rohlfs im Inneren von Nord-Afrika, und diejenige von Carl Mauch im Inneren von Süd-Afrika.
69152: ROHLFS, GERHARD. - Ergebnisse meiner Reise nach Abessinien. Bemerkungen zur Karte.
68869: ROHLFS, G. - Beginn der Deutschen Expedition in die Libysche Wüste unter Führung von Dr. G. Rohlfs.
68848: ROHLFS, GERHARD. - Die neue Afrikanische Expedition in die Libysche Wüiste.
69026: ROHLFS, GERHARD. - Über die Bihâr bilâ-mâ.
68631: ROHLFS, GERHARD. - Neueste Briefe von Gerhard Rohlfs und Rückblick auf seine bisherigen Reisen in Afrika, in den Jahren 1861 bis 1865 & Gerhard Rohlfs' Tagebuch seiner Reise von Tuat nach Rhadames, 1864.
68634: ROHLFS, GERHARD. - Mémoire zur Karte von G. Rohlfs' Reise durch die Oasen von Tuat und Tidikelt 1864, nebst Bericht über Major Laing's Reise 1825 und Duveyrier's Erkundigungen in Nord-Afrika.
68576: ROHLFS, GERHARD. - Gerhard Rohlf's Reise von Algier gegen Timbuktu hin.
68569: ROHLFS, GERHARD. - Tagebuch einer Reise durch die südlichen Provinzen von Marokko, 1862.
68962: ROHLFS, G. - Eine Eisenbahn nach Central-Afrika.
68600: ROHLFS, GERHARD. - Gerhard Rohlfs Briefe aus Algerien und Marokko, Oktober 1863 bis April 1864.
68953: ROHLFS, G. - Die Brüsseler Conferenz zur Erforschung und Regeneration Afrika'a im Palais des Königs der Belger Leopold II, 12. - 14. September 1876.
68611: ROHLFS, GERHARD. - Gerhard Rohlfs' Tagebuch seiner Reise durch Marokko nach Tuat, 1864.
55032: RÖHR, J. F. - Portrait engraving of Johann Friedrich Röhr, Generalsuperindendent in Weimar.
33795: ROHRBACH, P. - Bergreis in den Kaukasus.
69315: RÖLL, JULIUS. - Der Rigi in den Kaskaden von Nordamerika.
821: ROLLAND, ROMAIN. - Peter und Lutz. Eine Erzählung.
18348: ROLLEI. - Rollei Jahrbuch Annual, 1951.
26586: ROMA, THOMAS. - Sicilian Passage.
62036: ROMAINS. - Camp des Romains.
33236: ROMANET DU CAILLAUD, M. - La conquête du Delta du Tong-King.
11737: ROMEIN, JAN/JAN ERIK ROMEIN. - The Asian Century. A History of Modern Nationalism in Asia.
31994: ROMEIN, J. E. - Nederlandse aardrijkskundige namen. Enkele aantekeningen over hun spelling.
34003: RÖMER, L. S. A. M. VON. - Een reis door Griekenland.
20097: RÖMER, R. - Bijdrage tot de geneeskunst der Karo-Batak's.
59155: RÖMER, R. - Sanitaire beschouwingen in verband met immigratie van werkkrachten in Suriname. & Bijlage A tot en met U.
59260: ROMONDT, W. H. A. VAN. - De ontwikkeling van het kiesrecht in Suriname.
58323: RONDÉ, M. - Voyage dans l'État de Chihuahua, (Mexique), 1849-1852.
2061: RONHAAR, DR. J.H. - De monogamie bij de zoogenaamde pygmeeën.
2509: RONHAAR, DR. J.H. - Trepanatie en moederrecht.
30467: RONKEL, PH. S. VAN. - Over invloed der Arabische syntaxis op de Maleische.
30578: RONKEL, PH. S. VAN. - De afbeelding van het Mahaksobhya-beeld te Soerabaja.
31455: RONKEL, PH. S. VAN. - De oorsprong van het Maleische woord Pawai.
31457: RONKEL, PH. S. VAN. - Het Maleisch woord tjindai verklaard?
31456: RONKEL, PH. S.VAN. - Over den oorsprong van het Maleische woord kamandikai. Mededeeling.
30372: RONKEL, PH. S.VAN. - Een bericht over vampirisme bij een Syrischen schrijver.
30406: RONKEL, PH. S. VAN. - In Memoriam Dr. J. L. A. Brandes.
30381: RONKEL, PH. S. VAN. - Eene moderne Arabische verhandeling over de zwaartekracht.
30385: RONKEL, PH. S. VAN. - Over de herkomst van het Maleische woord Pawai.
30387: RONKEL, PH. S. VAN. - Over de herkomst van het Maleische woord Kamandikai. Mededeeling.
30390: RONKEL, PH. S. VAN. - Tamilwoorden in Maleisch gewaad.
30392: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleisch telwoord in het Teloegoe? Mededeeling.
30396: RONKEL, PH. S. VAN. - Over de herkomst van enkele Arabische bastaardwoorden in het Maleisch.
30376: RONKEL, PH. S. VAN. - Over de herkomst van het Maleische woord djodo.
30353: RONKEL, PH. S. VAN. - Het Tamil-element in het Maleisch.
30361: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleische brief van 1608 uit Siam gezonden aan den Hollandschen Kapitein te Patani. Mededeeling.
30338: RONKEL, PH. S. VAN. - Over eene oude lijst van Maleische handschriften.
30309: RONKEL, PH. S. VAN. - De kroon der koningen.
20133: RONKEL, PH. S. VAN. - De datum op den grafsteen van Malik Ibrahim te Gresik. (Mededeeling van de Redactie).
20122: RONKEL, PH. S. VAN. - Bij de afbeelding van het graf van Malik Ibrahim te Gresik.
20117: RONKEL, PH. S. VAN. - (Review on:) Geschiedenis der Preangerlanden. Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Preangerlanden. Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, door Dr. F. de Haan, Batavia, 1910,1911. Deel I & II.
20046: RONKEL, PH. S. VAN. - Nadere gegevens omtrent het Hasan-Hoesain feest.
20045: RONKEL, PH. S. VAN. - Oude Minangkabausche maandnamen.
20042: RONKEL, PH. S. VAN. - Het heiligdom te Oelakan.
20039: RONKEL, PH. S. VAN. - Het verhaal van den ondankbare. Kaba Sabaj Nan Aloeih.
20032: RONKEL, PH. S. VAN. - Maleisch labai, een Moslimsch-Indische term.
19927: RONKEL, PH. S. VAN. - Commentaar op de Geschiedenis der Preangerlanden.
19926: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Minangkabausche Taalpantang. Mededeeling.
19924: RONKEL, PH. S. VAN. - Bantensche Genealogie in een Arabisch Geschrift. Mededeeling.
19915: RONKEL, PH. S. VAN. - Commentaar op de geschiedenis der Preangerlanden.
19907: RONKEL, PH. S. VAN. - Le Roman de la Rose dans la littérature malaise.
19902: RONKEL, PH. S. VAN. - Sanskrit mahajana - Maleisch mahdjana. Mededeeling.
19827: RONKEL, PH. S. VAN. - De Maleische schriftleer en spraakkunt getiteld Boestanoe'l Katibina.
19818: RONKEL, PH. S. VAN. - Poëtische geschiedenis van den Profeet in het Javaansch.
19824: RONKEL, PH. S. VAN. - Een toevoegsel op de Sadjarah Malajoe. Kortelijk weergegeven.
19815: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Uilespiegel- en een Dwerghert-verhaal in het Kangeansch.
19810: RONKEL, PH. S. VAN. - Hindoestani en Maleisch. Mededeeling.
19805: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Hebreeuwsch woord van Maleischen oorsprong? Mededeeling.
19802: RONKEL, PH. S. VAN. - Het verhaal van den held Sama Oen en van Mariah de Koptische. (Hikajat Sama Oen).
19707: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Soendasch Hamzahverhaal.
29548: RONKEL, PH. S. VAN. - Aanteekeningen over Islam en Folklore in West- en Midden-Java. Uit het Reisjournaal van Dr. C. Snouck Hurgronje. Medegedeeld door.
29380: RONKEL, PH. S. VAN. - Catalogus der Maleische handschriften van het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië.
29375: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleisch contract van 1600.
29360: RONKEL, PH. S. VAN. - Koeda Semberani.
29342: RONKEL, PH. S. VAN. - Over den oorsprong van het Maleische woord Satai.
29266: RONKEL, PH. S. VAN. - Het Cambridge-handschrift L1.6.5 en het Leidsche handschrift der Hikayat Mohammed Hanafiyya.
29265: RONKEL, PH. S. VAN. - Account of Six Malay Manuscripts of the Cambridge Universiry Library.
19224: RONKEL, PH. S. VAN. - Aanvulling der beschrijving van de Maleische en Minangkabausche handschriften, benevens een Atjèhsch handschrift, in het bezit van het Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. (Ph. S. van RONKEL: Catalogus der Maleische handschriften van het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 1908).
19221: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleische afscheidsbrief van Raffles in tekst en vertaling medegedeeld.
19212: RONKEL, PH. S. VAN. - De Maleische vertelling van den dief-schriftgeleerde en haar Arabisch origineel.
19207: RONKEL, PH. S. VAN. - Maleisch Mata.
19206: RONKEL, PH. S. VAN. - Aanteekeningen over Islam en Folklore in West- en Midden-Java. Uit het Reisjournaal van Dr. C. Snouck Hurgronje. Medegedeeld door.
19199: RONKEL, PH. S. VAN. - In Memoriam. Dr. H. C. Renward Brandstetter, 29 Juni 1860 - 17 April 1942.
19198: RONKEL, PH. S. VAN. - De maleische versie van den arabischen populairen roman van den held Saif Ibn Dzi'l-Jazan.
19195: RONKEL, PH. S. VAN. - De beschrijving der verzameling Maleische handschriften te Berlijn van wijlen C. Snouck Hurgronje.
19100: RONKEL, PH. S. VAN. - Aanteekeningen op een ouden Maleischen Ramajana-tekst.
19187: RONKEL, PH. S. VAN. - Eene nieuwe uitgave van de kroniek van Koetal.
19099: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleisch getuigenis over den weg des islams in Sumatra.
19096: RONKEL, PH. S. VAN. - Verklaring der inheemsche termen in de beschrijving van het Ceilonsch volksrecht.
19090: RONKEL, PH. S. VAN. - Oud-Javaansche aardrijkskundige namen verklaard?
19082: RONKEL, PH. S. VAN. - Mededeelingen aangaande een palataliseerend Minangkabausch dialect.
19078: RONKEL, PH. S. VAN. - Dra Widische volksnamen op Sumatra.
18907: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleisch gezantschap naar het Tamilland.
12303: RONKEL, PH. S. VAN. - Raniri's maleische geschrift: Exposé der Religies.
8080: RONKEL, PH. S. VAN EN N. DT. PAMONTJAK. - Eene verzameling Minangkabausche ,,Adatspreuken".
8078: RONKEL, PH. S. VAN. - L'unique manuscrit en langue Indonésienne dans la Pénensule Ibérique.
8069: RONKEL, PH. S. VAN. - In Memoriam. Dr. Christiaan Snouck Hurgronje. 8 Febr. 1857 - 26 Juni 1936.
7993: RONKEL, PH. S. VAN. - De raadselachtige toespraak van den Hindoe-bard in de Maleische kronieken & Nogmaals de toespraak van den Hindoe-Bard.
7975: RONKEL, PH. S. VAN. - Grafmonumenten op het Maleische Schiereiland in een oud Maleisch werk vermeld.
7947: RONKEL, PH. S. VAN. - Beschrijving der Maleische handschriften ven de Bibliothèque Royale te Brussel.
50123: RONKEL, PH. S. VAN. - Uit het mondaine leven te Batavia onder Gouverneur-Generaal Van der Cappellen, naar een Maleische kroniek.
30380: RONKEL, PH. S. VAN. - De oorsprong van het Maleische woord Bagal.
39103: RONKEL, PH. S. VAN. - Een Maleisch geschrift, met nautische illustraties, over de geschiedenis van Banda.
50797: RONKEL, PH. S. VAN. - De persoonlijkheid van Dr. H. Neubronner van der Tuuk.
30369: RONKEL, PH. S.VAN. - De oorsprong van het Maleische woord tjoema.
30371: RONKEL, PH. S.VAN. - Over den oorsprong van het Maleische woord Binara. Mededeeling.
57612: RONMY, LIEUTENANT. - Excursion dans le Haut Maroni. (Guyane Française).
13685: RÖNTGEN, W.C. & EXNER, F. - Über eine Anwendung des Eiscalorimeters zur Bestimmung der Intensität der Sonnenstrahlung.
2246: RÖNTGEN, AGNES. - Sociaalgeografische aanteekeningen over Spanje.
30397: ROO VAN ALDERWERELT, J. DE. - Aanteekeningen over Timor en Onderhoorigheden, 1868 tot en met 1809, met eene toelichting.
30240: ROO VAN ALDERWERELT, J. DE. - Eenige mededeelingen over Soemba.
30246: ROO VAN ALDERWERELT, J. DE. - Soembaneesch-Hollansche woordenlijst met een schets eener grammatika.
30322: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Bij de situatie-kaart van het lustverblijf te Narmada (Lombok). & Legenda.
20158: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Over het grondenrecht onder Javaansch Vorstenbestuur.
29452: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Javaansch grondenrecht in het licht van Lomboksche toestanden.
8027: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - De Chineesche raad te Batavia en het door dit college beheerde fonds.
19188: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Uit de oude Preanger.
2603: ROO DE LA FAILLE, IR. L.W.G. EN H.A. BEUSEKAMP. - De haven van Rotterdam.
50216: ROO DE LA FAILLE, P. DE. - Javaansche en Maleische raadselverhalen.
19428: ROO, L. W. G. DE. - De Conspiratie van 1721.
19451: ROO, L. W. G. DE. - J. W. Cranssen te Ternate. 13 September 1799 - 19 Junij 1801.
33941: ROOBOL, R. - De Mont Saint-Michel.
20464: ROOLVINK, R. - Kubuse teksten, ingeleid.
8219: ROOLVINK, R. - The Variant Versions of the Malay Annals.
29710: ROOLVINK, R. - Five-Line Songs in the Sejarah Melayu? Korte mededelingen.
8662: ROOLVINK, R., H.F. VERMEULEN, & JAMES J. FOX. - In Memoriam F. A. E. van Wouden, Bibliography F. A. E. van Wouden. & F. A. E. van Wouden (1908-1987) - A Tribute.
49929: ROON, J. VAN. - Uit de geschiedenis van den N.-I. Topografischen Dienst.
4485: ROON, J. VAN. - Twee nieuwe Sumatra-kaarten & De critiek van den heer J. van Roon op de Sumatra-kaarten van den topografischen dienst, door S. van Valkenburg. & De nieuwe Sumatra-kaarten (Een anti-anticritiek), door J. van Roon.
4516: ROON, J. VAN. - Over de officiëele kartografie van Nederland.
4142: ROON, J. VAN. - Over de officieele kartografie van Nederland na 1864.
18565: ROON, J. VAN. - Kolonel J. J. K. Enthoven 1851 - 19 Juli - 1821.
2974: ROON, J. VAN. - Jaarverslag van den topografischen dienst in Nederlandsch-Indië over 1916.
50012: ROON, J. VAN. - In Memoriam.
49907: ROON, J. VAN. - Hoe de witte vlekken van de kaart van den Nederlandsch-Indischen archipel verdwenen.
1890: ROON, J. VAN. - Hoogteveranderingen in West-Java.
6642: ROON, J. VAN. - Het grondgebied van Nederl.-Indië. De behoefte aan een historisch-staatkundigen en historisch-administratieven atlas.
4082: ROON, J. VAN. - Het jaarverslag van den topografischen dienst in Nederlandsch-Indië over 1921.
2169: ROON, J. VAN. - Her kaarteeringsvraagstuk in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
2164: ROON, J. VAN. - Het jaarverslag van den Ned. Ind. topografischen dienst over 1923.
2124: ROON, J. VAN. - Het jaarverslag van den topografischen dienst van Ned. Indië over 1924.
2006: ROON, J. VAN. - Het verslag van den topografischen dienst in Nederlandsch-Indië over 1918.
1884: ROON, J. VAN. - Het jaarverslag van den topografischen dienst van Ned. Indië over 1922.
18231: ROON. J. VAN. - Geografische lengten in Nederlandsch-Indië.
4065: ROON, J. VAN. - Generaal J. J. K. Enthoven (19 Juli 1851 - 25 december 1925).
2978: ROON, J. VAN. - Enkele bladzijden uit de geschiedenis van de ,,Survey of India" in verband met de kartografie van Nederlandsch -Indië.
4097: ROON, J. VAN. - Een jubileum em een verzuim. (De geschiedenis van de "Nederlandsch-Indischen Topografischen Dienst").
4499: ROON, J. VAN. - De vermeende daling van de kustlijn van Djapara.
2997: ROON, J. VAN. - De officieele kartografie van Nederland in de jaren 1798-1864.
2163: ROON, J. VAN. - De beteekenis der stereo-autogrammetrie voor de opneming en kaarteering, in het bijzonder voor die van Nederlandsch-Indië.
2121: ROON, J. VAN. - De stiefmoederlijke behandeling der kartografie van de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.
1940: ROON, J. VAN. - De geografische waarde van het jaarverslag van den Indischen topografischen dienst.
1891: ROON, J. VAN. - De driehoeksnetten van Sumatra. Lineaire afmetingen, orienteering en altimetrie.
2147: ROON, J. VAN & PERIOIKIS. - Van en over den topografischen dienst.
5476: ROORDA SMIT, DR. J. A. - De bodemgesteldheid van de Transvaal, Voordracht.
18712: ROORDA, T. - Verhaal van de oorsprong en het begin van de opstand van Dipa-Negara, volgens een Javaansch handschrift.
57846: ROORDA, T. - Nog eene bijdrage tot verklaring van eenige uitdrukkingen in de Wajang-verhalen Palasara Pandoe en Raden Pandji.
29049: ROORDA, T. - De lotgevallen van Raden Pandji, volgens de Javaansche Wajangverhalen.
29064: ROORDA, T. - Bijdrage tot de Javaansche taalstudie, door T. Roorda,. naar aanleiding van Taco Roorda's beoefening van 't Javaansch bekeken, door H. N. van der Tuuk.
29285: ROOSEGAARDE BISSCHOP, W. - Onderzoek van stukken in het India Office. Verslag.
18105: ROOSENBURG. - Ongegronde klachten over de West-Indische zeekaarten.
51040: L. (= L. ROOSENBURG). - De Siboga-Expeditie. (Max Weber-Expeditie).
34178: ROOYEN, J. W. VAN. - Indrukken uit Athene.
65549: ROPITEAU, ANDRÉ. - Pêches en Polynésie Française.
33212: ROQUES, ADRIEN ET JULES CHARTON. - Roquefort et ses environs (Aveyron), 1874.
33404: ROQUES, ADRIEN ET JULES CHARTON. - Roquefort.
33024: ROQUETTE, M. DE LA. - Mort du Voyageur Ad. Schlagintweit dans le Turkestan (1857).
68373: ROSCHER, A. - Dr. A. Roscher's Reise nach Inner-Afrika. Erforschung des Lufidji, Abreise von Kiloa nach dem Nyassa-See, 6. Februar bis 27. August 1859.
68518: ROSCHER, A. - Dr. A. Rocher's Tagebuch über seine Reise nach dem Lufidji. 8. Februar bid 24. März 1859.
68685: RÖSE, A. - Zur Kenntniss des Rennstiegs im Thüringer Wald.
30067: ROSENBERG, H. VON. - Berigten. Opgaven van bestuurders van gewesten. Westkust van Sumatra
30591: ROSENBERG, H. VON. - Geografische en ethnografische beschrijving van het Distrikt Singkel, de landen liggende langs de Simpang Kanan en de Banjak-eilanden, benevens eene korte aanteekening nopens de Simpang Kiri.
1284: ROSENBERG, SAMUEL. - Why Freud fainted.
19435: ROSENBERG, H. VON. - Beschrijving van eenige gedeelten van Ceram.
29179: ROSENBERG, H. VON. - Een woord ter toelichting der kaart van de afdeeling Singkel en Onderhoorigheden.
29118: ROSENBERG, H. VON. - Een laatste woord. (Antwoord op een brief van Dr. A.B. Meyer te Dresden).
50926: ROSENBERG, H, VON. - De kleine Oost. Excerpten uit een reisjournaal.
50906: ROSENBERG, H. VON. - Nieuw-Brittanje geschetst in losse tafereelen van land en volk.
38413: ROSENBERG, H. VON. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
5575: ROSENBERG, C. B. H. VON. - Korte beschouwing der Teloeti-Baai (Eiland Céram).
68778: ROSENTHAL, A., C. F. HALL, M. TH, V. HEUGLIN. - A. Rosenthal's Forschungs-Expedition ins Sibirische Eismeer & Forschungs-Expedition nach Nowaja Samlja. Zweiter Bericht & 3. Bericht: Aufnahmen in Nowaja Semljan & c. & 4. Bericht: Über die Land-Säugethiere von Nowaja-Semlja und der Waigatsch-Insel.& Die Amerikanishe Expedition nach dem Nordpol unter den Commando von Kapitän C. F. Hall & Octave Pavy's Expedition nach dem Wrangel-Lande im Norden der Bering-Strasse.
10056: ROSENTHAL, E. I. J. - Islam in the Modern National State.
1279: ROSENZWEIG, MARK R. & LYMAN W.PORTER (ED.). - Annual Review of Psychology. Volume 38, 1987.
33933: ROSEROT DE MELIN, L. - In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho.
7875: ROSINGER, LAWRENCE K. - China's Crisis.
22065: ROSKOSCHNY, HERMANN. - Europas Kolonien. West-Afrika vom Senegal zum Kamerun. Nach den neuesten Quellen geschildert.
10399: ROSS, JOHN. - Relation du Second Voyage fait à la recherche d'un passage au Nord-Ouest.
141: ROSS, FRANK & LOUISE VENABLE KENNEDY. - A bibliography of Negro Migration.
60307: ROSS, JAMES CLARKE. - Ontdekkingen in de Zuidpool-streken (Zuidelijk magnetische expeditie).
7856: ROSS, EDWARD ALSWORTH. - The Changing Chinese. The Conflict of Oriental and Western Cultures in China.
68677: ROSS BROWN, J., W. M. GABB & F. V. LOEHR. - Die Californische Halbinsel nach den Ergebnissen der Expedition unter J. Ross Brown, W. M. Gabb und F. v. Loehr, 1867.
69707: ROSS, JOHN. - Voyage de Découvertes, fit sous les ordres de l'Amiraulé, à bors des bâtiments de S. M. l'Isabelle et l'Alexandre, dans le dessein d'explorer la baie de Baffin, et de faire des recherches relatives à la probabilité d'un passage Nord-Ouestr; par John Ross, capitaine de la marine royale.
70331: DE ROSSEL, MATHIEY ET ARAGO & CORDIER. - Rapport fait à l'académie des sciences, par une commission, composée de MM. De Rossel, Mathiey et Arago, sur les travaux relatifs aux sciences mathématiques, qui ont été exécutés pendant le voyage de la Chevrette.
56943: ROSSI, ERNESTO. - Portrait of Ernesto Rossi by Mulnier.
46593: ROSSINI, JOACHIM. - Portrait.
8686: RÖSSLER, MARTIN. - Striving for Modesty: Fundamentals of the Religion and Social Organization of the Makassarese Patuntung.
54888: ROSSUM, A. G. VAN. - Het verzegelde pakket 1816-1846. Een stukje onderwijsgeschiedenis van Curaçao.
57782: ROST VAN TONNINGEN, D. W. - Abatardissement et amélioration des variétés de la canne à sucre à Java.
57748: ROST VAN TONNINGEN, D. W. - Propriété et valeur de la canne à sucre de Bornéo.
31372: ROST VAN TONNINGEN & FEITH. - Stukken betrekkelijk de statistieke en kadastrale opneming van het eiland Java.
58118: DE ROSTAING. - Météorologie naitique. Comparaison des prévisions de l'office météorologique de Londres pour les cotes nord et ouest de France avec l'état réel du temps observé sur ces cotes.
46054: ROSTAND, EDMOND. - Portrait.
19564: ROTE. - Eenige medeelingen betreffende Rote, door een inlandschen schoolmeester.
823: ROTH, GERHARD. - Winterreise.
5316: ROTH, JOSEPH. - Der Leviathan.
822: ROTH, GERHARD. - Ein neuer Morgen. Roman.
824: ROTH, GERHARD. - Der Stille Ozean. Roman.
68301: ROTH, J. B. - Prof. Dr. J. B. Roth's Reise von Jerusalem und dem Todten Meere durch die Araba bis zum Rothen Meere, 6. April bis 6. Mai 1857 & Meteorologische Beobachtungen, 26. November 1856 bis 6. Mai 1857. Mit Bemerkungen von Prof. C. Kuhn. Höhen-Messungen im Waly el Arabah u.s.w. Berechnet von Prof. C. Kuhn. über Prof. Dr. J. B. Roth's Höhen-Messungen im Waly el Arabah u.s.w. Von Prof. C. Koristka. & Dr. Titus Tobler's Wanderungen in Palestina, 1857. Erste Ausflüge in die Ost-Jordan-Länder, 17. März bis 4.m Aprilo 1858. Aufzeichnungen aus des Reisenden Tagebuch über seine letzte Reise, von Jerusalem nach dem Quellgebiet des Jordan, von 9. Mai bis zum 13. Juni 1958.
67029: ROTH, WALTER E. - «Cratch-Cradle» in British Guiana.
49864: ROTHE, CECILE. - Landbouwexportgewassen van N.-I. in 1927.
50717: ROTHENBUHLER, F. J. - Rapport van den staat en gesteldheid van het Landschap Sourabaija; met de daarin gevonden wordende Negorijen en Dorpen, item velden, bevolking enz., enz., zoodanig als het een en ander bevonden is bij de daarvan gedanen opneem.
19556: ROTHENBÜHLER, FREDRIK JACOB. - Dagregister of Dagelijksche Aanteekeningen van het voorgevallene ter gelegenheid van de verwisseling van de, door het overlijden van den Sulthan Hamangkoe Boeana Seno Patty Ingalaga Abdul Rechman Sahidin Panatto Gama Califatollah, vacant geraakte troon
69317: ROTHPLETZ, A. - Dasc Thal von Orotava auf Tenerfe.
33559: ROTON, GABRIËL DE. - De aardbeving in Japan op 28 October 1891. Naar Japansche documenten geschetst.
53932: ROTON, GABRIEL DE. - Le Tremblement de Terre du Japon, 28 Octobre 1891.
58456: ROTOPHOT. - Three young female musici.
54273: ROTTERDAM. - Laurenskerk.
33698: ROTTERMUND, W. DE. - Per spoor van de Kaspische Zee naar Samarkand.
70323: ROTTIERS, COLONEL. - Itinéraire de Tiflis à Constantinople. - Monumens de Rhodes, dédié à S. M. le Roi des Pays-Bas.
66312: ROUCH, J. - Introduction à l'étude de la communauté de Bregbo.
66245: ROUCH, JEAN. - Migrations au Ghana (Gold Coast). (Enquête 1953-1955).
66176: ROUCH, JEAN. - Culte des génies chez les Sonray.
34043: ROUCH, J. - Reis naar Vuurland en de Zuid-Shetlandsche eilanden.
70434: ROUD, RICHARD. - Cinema. A critical dictionary. 2 volumes
2965: ROUFFAER, G.P. - Oudjavaansche eilandnamen in de Groote Oost: Sergili, Seran (Çeran), Boeroe (Hoetan Kadali).
3748: ROUFFAER, G.P. - Het gereedkomen der Nieuw-Guinea-uitgave van het K.N.A.G.
51114: ROUFFAER, G.P. - Een Engelsche expeditie naar Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea & Mededeelingen.
3789: ROUFFAER, G.P. - Een bezoek aan de topografische inrichting te Batavia.
51146: ROUFFAER, G.P. - De Inije Lika op de hoogvlakte van Ngada, Midden-Flores.
51135: ROUFFAER, G.P. - De verder-ontdekking van Ned. Nieuw-Guinea.
51110: ROUFFAER, G.P. - De drie opvaarten der Mambèråmo (Noord Nieuw-Guinea), Juli 1884, Jan. 1900 en Juni 1906.
3832: ROUFFAER, G.P. - De Ili Weroung. Een onbekende werkende vulkaan op Lomblen's zuidoostkust.
3792: ROUFFAER, G.P. - De oude en nieuwe monding der Sadang-Rivier. (Zuid Celebes), & Naschrift.
3743: ROUFFAER, G.P. - De Javaansche naam ,,Seran" van Z.W. Nieuw-Guinea vóór 1545; en een rapport van Rumphius over die kust van 1684.
1772: ROUFFAER, G.P. - De aanstaande 6de expeditie van het K.N.A.G. naar het binnenland van Suriname.
3824: ROUFFAER, G.P. - Aanteekeningen bij de schetskaart van Portugeesch-Timor.
30435: ROUFFAER, G. P. - De ouderwetsch-Javaansche koedi, nog algemeen op Madoera in zwang.
30434: ROUFFAER, G. P. - Zijn er nog Hindoe-Oudheden in Midden-Borneo aan de Boven-Sekadau?
19825: ROUFFAER, G. P. - De ,,Archaeological Survey" in Britsch-Indië.
29352: ROUFFAER, G. P. - Laoet.
29511: ROUFFAER, G. P. - Beeldende kunst in Nederlandsch-Idië.
29320: ROUFFAER, G. P. - Een paar aanvullingen over bronzen keteltrommen in Ned.-Indië.
29309: ROUFFAER, G. P. - Waar kwamen de raadselachtige Moeti-Salah's (Aggri-kralen) in de Timor-groep oorspronkelijk vandaan?
18929: ROUFFAER, G. P. - De Hindostansche oorsprong van het ,,Negenvoudig" Sultans-zegel van Atjeh, aangetoond o.a. door een merkwaardig Hindostansch schilderijtje van ca.1700, Tevens onder herkenning eener teekening van Rembrandt.
18948: ROUFFAER, G. P. - De plaats en datum van geboorte van Dr. H. Neubronner van der Tuuk.
19012: ROUFFAER, G. P. - De Maleische woorden Katji, Tjengkoerai, en Tjindai verklaard.
19024: ROUFFAER, G. P. - Een curieus Duitsch boekje over onze oogst uit 1946 (Ioannis Sigismundi).
19075: ROUFFAER, G. P. - Oudheidkundige opmerkingen.
19081: ROUFFAER, G. P. - De Agrarische Rechtstoestand der inlandsche bevolking op Java en Madoera. rapport uitgebracht aam Mr. C. Th. van Deventer op 16 April 1904. (&) Antirouffaer. Naschrift door Mr. C. van Vollenhoven.
19144: ROUFFAER, G. P. - Encyclopaedie-artikelen van Dr. G. P. Rouffaer *.
29296: ROUFFAER, G. P. - Matjan Gadoengan.
29299: ROUFFAER, G. P. - Het tijdperk van godsdienstovergang (1400-1600) in den Maleischen Archipel.
29304: ROUFFAER, G. P. - De val van de Kraton van Padjang doer toedoen van Senapati (ca. 1586), volgens de Babad Tanah Djawi. Met een voorwoord van G. P. Rouffaer.
29305: ROUFFAER, G. P. - Een brutaal plagiaat. (Over het handschrift: "Beknopte Beschrijving van het Hof Soerokarto.").
18924: ROUFFAER, G. P. - De Chineesche naam Ts'e-ts'un voor Gresik.
31645: ROUFFAER, G. P. - Foutieve vermelding van berghoogten op schetskaaarten der Buitenbezittingen.
31646: ROUFFAER, G. P. - De uitbarsting van den Lobetobi Laki-Laki (Oost-Flores), op 23 Jan. 1910.
51101: ROUFFAER, G. P. - De terugkeer en afloop der Lorentz-Expeditie naar Centraal Ned. Nieuw-Guinea.
51112: ROUFFAER, G. P. - Het plan tot samenstelling van een Batak-spiegel; iets nieuws op Indisch gebied.
7992: ROUFFAER, G. P. - Was Malaka Emporium vóór 1400 A. D. genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari, Ma-Hasin, Langka, Batoesawar? Eerste gedeelte.
8018: ROUFFAER, G. P. - Van Hoëvell's archaeologische reis in Midden-Java van 1840.
18109: ROUFFAER, G. P. - De palaeontologische onderzoekingstocht van Mevr. M. L. Selenka naar Trinil (Madioen).
18154: ROUFFAER, G. P. - Penis-gordels behalve op Nieuw-Guinea a.a., ook in Brazilië.
18159: ROUFFAER, G. P. - Junghuhn, niet in Oct. 1812 geboren, maar in Oct. 1809.
31643: ROUFFAER, G. P. - Verandering der monden van de Peusangan-rivier, Noord-Atjeh.
68189: ROUIRE, DR. - Note sur les Dolmens de l'Enfida.
66290: ROUMEGUERE ET JACQUELINE ROUMEGUERE-EBERHARDT. - Poupées de fertilité et figurines d'argile leurs lois initiatiques.
66257: ROUMEGUÈRE-EBERHARDT, JAQUELINE. - Iconographie de la légende Éthiopienne de la reine d'Azieb ou de Saba (Analyse et interprétation des thèmes).
2447: ROUSHDY, ADANG. - De penetratie der Djonggoenoe's in het Wisselmerengebied.
8459: ROUSSEAU, JÉROME. - Iban Inequality.
56896: ROUSSEIL, ROSÉLIE. - Portrait of Rosélie Rousseil by Carjat.
60071: ROUSSEL, THÉRÈSE. - Een Fransche jonge dame over haar reis door Armenië.
33197: ROUSSELET, LOUIS. - L'Inde des Rajahs. Voyage dans les Royaumes de l'Inde centrale et dans la présidence du Bengale, 1864-1868.
33400: ROUSSELET, LOUIS. - Bengalen.
33342: ROUSSELET, LOUIS. - Schetsen uit de Indische Vorstenlanden.
33337: ROUSSELET, LOUIS. - Een bezoek aan het hof van den Guikowar.
68139: ROUSSELET, L. - Le Kafiristan et les Kafirs.
60072: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. VAN. - Een opkomend badplaatsje. Salzschlirf en omgeving (Hessen).
34012: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. VAN. - Stockholm. & In ,,het hart van Zweden". (Dalarna).
33976: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. - Een maand in Noord-Wales. (Barmouth en Omstreken).
33964: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. - Praag.
33956: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. - Budapest.
33925: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. VAN. - Omzwervingen in Finistère. (Brest en omstreken).
11701: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, E. A. B. - Vrouw, vorst en vrederechter. Aspekten van het huwelijksrecht, de traditonele en moderne volksrechtspraak bij de Anutòm in Noord-Togo.
33658: ROUVEROY VAN NIEUWAAL, M. C. VAN. - Een uitstapje naar de bouwvallen te Singosari (Java).
31787: LE ROUX, C. C. F. M. - De pas ontdekte bevolking van het Nassaugebergte in Ned. Centraal Nieuw-Guinee. Voordracht.
2502: LE ROUX, C.C.F.M. - De expeditie van het K.N.A.G. naar het Wisselmerengebied en het Nassau-Gebergte op Nederlandsch Nieuw-Guinea in 1939. Volgens het dagboek van den expeditie-leider C.C.F.M. Le Roux loopende van 27 Juli tot en met 1 Sept.& 7 Oct. tot en met 22 Nov. 1939.
2210: LE ROUX, C.C.F.M. - De expeditie van het K.N.A.G. naar het Wisselmerengebied en het Nassau-Gebergte op Nederlandsch Nieuw-Guinea in 1939. Volgens het dagboek van den expeditie-leider, loopende van 27 Juli tot en met 1 september 1939.
70147: ROUX, C.-F. - Notice sur la ville de San-Domingo.
53995: ROUX, ÉMILE. - Aux Sources de l'Irraouaddi, d'Hanoï à Calcutta par Terre.
58227: ROUX, B. - Observations sur les sels.
33643: ROUX, E. - Naar de bronnen der Irawaddi. Over land van Hanoï naar Calcutta.
7082: LE ROUX, C.C.F.M. - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied.
30489: LE ROUX, CH. - Expeditie naar het Nassau-Gebergte in Centraal Noord Nieuw Guinee. Beknopt voorloopig verslag van een tocht naar den Kauwerawetstam in het van Reesgebergte met eenige gegevens omtrent land en volk en een woordenlijst.
4647: LE ROUX, C.C.F.M. - De expeditie van het K.N.A.G. naar het Wisselmerengebied en het Nassau-Gebergte op Nederlandsch Nieuw-Guinea in 1939. Volgens het dagboek van den expeditie-leider C.C.F.M. Le Roux loopende van 28 Juni tot en met 22 November 1939. - With contributions by the geologist R. IJZERMAN: Tocht van Oeta aan de zuidkust naar Paniai, 13 tot 24 juli 1939 & Kort verslag van 25 Juli tot en met 9 Augustus 1939; D.BROUWER: Kort verslag van het medisch en anthropologisch werk in het merengebied, 4 Juli tot en met 25 Augustus 1939; H.J. HAGDORN: Kort verslag van den luitenant ter zee H.J.H. Hagdorn van 8 tot en met 26 November 1939.
20262: LE ROUX, C. C. F. M. - Een oude kaart van den Oostindischen Archipel uit de eerste helft der 16e eeuw.
20293: LE ROUX, C. C. F. M. - Goethe 1832 - 1932. Eerelid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
20268: LE ROUX, C. C. F. M. - De Rijksvlaggen van Bone.
20301: LE ROUX, C. C. F. M. - Een Ethnographicum met Christelijke voorstellingen.
50832: LE ROUX, C. C. F. M. - Madoereesche krisheften.
20387: LE ROUX, C. C. F. M. - Twee Portugeesche plattegronden van Oud-Batavia uit den stichtingstijd der stad.
30548: LE ROUX, C. C. F. M. - Nogmaals Pigafetta's Maleische woorden.
1876: LE ROUX, C.C.F.M. - Boegineesche zeekaarten van den Indischen Archipel. Met taalkundige aanteekeningen van dr. A.A.Cense.
1852: LE ROUX, C.C.F.M. - De Madjapahitsche onderhoorigheden Hutan Kadali en Gurun en de oude naam voor het eiland Flores.
2521: LE ROUX, C.C.F.M. - Verslag van den XXIIsten Ethnologendag op 7 Januari 1939 in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. Contributions by Alb. C. Kruyt, J. W. van Nouhuys, B. A. G. Vroklage, D. van der Meulen & Prof. Hentze (Gent).
2969: LE ROUX, C.C.F.M. - Het westelijk deel van Nederlandsch Centraal-Nieuw-Guinea in de oorlogsjaren.
69767: LE ROUX, C.C.F.M. - De Bergpapoea's van Nieuw-Guinea en hun Woongebied.
65935: ROUX, JEAN-PAUL. - Quelques notes sur les nomades Pasteurs de la Province d'Antalya.
57717: ROY, FRITZ. - Télégraphie météorologique en Angleterre.
51048: LE ROY, J. J. - De staatkundige verhoudingen van het hedendaagsche China tot de buitenwereld (Voordracht).
46006: ROYAARDS, WILLEM. - Portrait.
46174: ROYAARDS, DR. W. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
38508: ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY. - Report of the Council, 1875, Balance-Sheet for 1873, and Estimate for 1874. List of Council, (...), Individuals (...), Presentation of Gold Medals &c., Anniversary Address by Sir H. C. C. Rawlinson.
55093: ROYALE, MADAME. - Portrait engraving of Henrietta Maria of France, Madame Royale.
1823: ROYEN, W. VAN AND V. ROTERUS. - Thirty years of population changes in the United States.
2474: ROYEN, P. VAN. - De botanische expeditie 1954-1944 in Nieuw Guinea.
66050: ROYER, P. ET E.-M. BUISSON. - Étude comparée de cranes Kirdi et Moundain du Haut-Cameroun.
56899: ROZE, MARIE. - Portrait of Marie Roze by Carjat.
65680: ROZIER, CHARLES. - La première mission catholique aud Iles Salomon (Décembre 1845-Septembre 1847).
50645: RUBEHN. - Über Hauszeichen im Oderbruch.
46039: RUBENS, PIETRO PAOLO. - Portrait.
54960: RUBENS, PETER PAUL. - Reubens: Afneming van het kruis. White sculpture.
58593: RUBENS, P. P. - Portait of Peter Paul Rubens.
58580: RUBENS, P. P. - Portait of Peter Paul Rubens.
46143: RUBENS, P. P. - Portrait (2).
46408: RUBINSTEIN, ANTON. - Portrait.
49846: RÜCKERT, J. J. G. E. - Het geval Rückert.
847: RÜCKERT, FRIEDRICH. - Brahmanische Erzählungen.
46396: RÜDENBERG JUN., G. - Versandhaus für Photographie und Optik.
34109: RUDMOSE BROWN, R. N. - Spitsbergen.
57403: RUELENS, CH. - Voyage du Navire Belge la Concordia aux Indes (1719-1721).
57533: RUELENS, C. - La première relation de Christop Colomb.
57518: RUELENS, C. - Atlas Topographique des Ville des Pays-Bas au XVIe siècle oar Jacques de Deventer.
64695: RUGE. - Nordenskjölds Faksimile-Atlas.
64766: RUGE, S. - Das unbekannte Südland.
57014: RUGOFF, MILTON EN L. CARRINGTON GOODRICH. - Marco Polo.
8215: RUHEMANN, BARBARA. - Purpose and mathematics - A problem in the analysis of classiticatory kinship systems.
53684: RÜHL, ALFRED. - Überblick über die geographischen und geologischen Verhältnisse Alaskas.
3812: RÜHL, C. - Nieuwe verkenning van de Tami-Rivier, Noord Nieuw-Guinea.
53701: RÜHL, ALFRED. - Eliot Blackwelders und Bailey Willis' Forschungen in Shan-tung.
8651: RUIJTER, ARIE DE. - Psychological Versus Structural Validity of Knowledge: The Case of Ethnoscience.
8489: RUIJTER, ARIE DE. - Ambiguities in Lévi-Strauss's Distinction Between Mechanical and Statistical Models.
18595: RUINEN, W. - W. Ruinen + (In memoriam).
4071: RUINEN, W. - In memoriam A. J. Gooszen.
67683: RUINEN. - Vakantieverblijf ,,De Wiltzangh", Ruinen.
46002: RUISDAEL, J. I. - De oude Vischmarkt te Amsterdam.
67903: RUITH, HAUPTMANN M. - Galdhöpig und Sneehätta.
65672: RULON, HENR--CHARLES. - Les premiers temps de l'instruction publique à Papeete. Le Gouverneur de la Richerie et l'établissement de l'école des Frères de l'instruction chrétienne (1859-1863).
1380: RUMINSKI, THOMAS (1930 - 1982). - Trad. Andrzej Trzosrastawiecki.
6911: RUMINSKI, THOMAS (1930 - 1982). - Bledny Ognik. Louis Malle.
1379: RUMINSKI, THOMAS (1930 - 1982). - Szerokiej drogi, Kochanie. Andrzej Piotrowski.
1378: RUMINSKI, THOMAS (1930 - 1982). - 50 Lat Polskiego Biura Podrózy. Orbis 1923-1973.
1376: RUMINSKI, THOMAS (1930 - 1982). - Swiatynia Diabla. Kenji Misumi.
1375: RUMINSKI, THOMAS (1930 - 1982). - Cyrk.
18955: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - De Ambonse Historie. Behelsende Een Kort Verhaal der Gedenkwaardigste Geschiedenissen zo in Vreede als oorlog voorgevallen sedert dat de Nederlandsche Oost Indische Comp: Het Besit in Amboina Gehadt heeft.
70176: RÜPPEL, EDOUARD. - Notice sur Méhémet-Beg, et sa Carte du Kordoufan.
63579: RÜSENBERG, AUGUST. - Port-Said. Prince Farouk Street.
1812: RUSSELL, R.J. - Coral Cap of Barbados.
32232: RUSSELL, R. J. - Aspects of alluvial morphology.
68090: RUSSELL BARTLETT, JOHN. - Zur Thier-Geographie von Texas, Neu-Mexico, California etc.
58818: RUSSELL & SONS. - Portrait of Charles Robert Spencer.
66055: RUSSO, P. - Inscriptions rupestres modernes dans le Sous.
59638: RUTGERS, A. A. L. - De ombouw van Suriname.
59533: RUTGERS, A. A. L. - Rede door den Gouverneur van Suriname Dr. A. A. L. Rutgers, op 12 Mei 1931 uitgesproken ter opening van de zitting der Koloniale Staten.
3989: RUTGERS, H. - Daalt of rijst de bodem van Nederland?
49842: RUTGERS, A. A. L. - Portret van Dr. A. A. L. Rutgers. Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel in Ned.-Indië, benoemd tot Gouverneur van Suriname.
4928: RUTGERS, A. A. L. (INTRODUCTION). - Ons Koninkrijk in Amerika. West-Indië.
59570: RUTGERS, A. A. L. - Rede door den Gouverneur van Suriname Dr. A. A. L. Rutgers, op 10 Mei 1932 uitgesproken ter opening van de zitting der Koloniale Staten.
59430: RUTGERS, A. A. L. - Rede door den gouverneur van Suriname, Dr. A. A. L. Rutgers, op 14 Mei 1929 uitgesproken ter opening van de zitting der Kolonilae Staten.
59713: RUTGERS, A. A. L. - In memoriam G. J. Staal.
30320: RÜTTE, J. M. CH. E. LE. - De schaking bij den Makassaar in verband met de hedendaagsche toestanden.
99: RÜTTEL, P. - Til Angmagssalik.
1804: RUTTEN PEKELHARING, C.J. - Botanische en plantengeografische indrukken in Cuba.
1805: RUTTEN, PROF.DR. L. - Enkele morfologische opmerkingen over Cuba.
2097: RUTTEN, PROF. DR. L. - Het parelsnoer der Antillen en de gordel van smaragd.
32072: RUTTEN, M.G. - Reisindrukken van IJsland.
51218: RUTTEN, M. G. - De eruptie van de Hekla op postzegels afgebeeld.
2752: RUTTEN, L. - Twee merkwaardige landschapsvormen in noordwestelijk Gelderland.
2133: RUTTEN, L. - Reisherinneringen uit Zuid-Oost Boelongan (Oost-Borneo).
18583: RUTTEN, L. - Prof. Dr. G. A. F. Molengraaff vijftig jaren doctor.
2884: RUTTEN, L. - De geologische kaart van Nederland op 1 : 200 000 (Review).
1786: RUTTEN, L. - Oude land- en zee-verbindingen in Midden-Amerika en West-Indië.
4571: RUTTEN, L. - Prof. Dr. K. Oestreich, 16 November 1908 - 16 November 1933.
4555: RUTTEN, L. - Alfred Wegener.
3855: RUTTEN, L. EN C.J. RUTTEN-PEKELHARING. - De omgeving der Balikpapan-Baai.
5464: RUTTEN, L. & W. HOTZ. - Uit het eerste verslag over de geologische expeditie naar Ceram (Voorbereiding, Samenstelling, Uitrusting, Vooruitzichten). De geologische Expeditie naar Ceram. Tweede verlag (13 Aug.-11 Sept 1917). Derde verslag (12 Sept.-11 Nov. 1917). Vierde verslag (12 Nov. 1917 - 4 Jan. 1918). & Opmerking bij het tweede reisverslag van Dr. Rutten, door Dr. Odo D.Tauern. Vijfde verslag (4 januari 1918-einde Maart 1918). Zesde verslag (April en Mei 1918). Zevende verslag (Juni-Juli 1918). Achste verslag. Negende verslag (Medio September-medio December 1918). Tiende verslag (medio December 1918-medio Maart 1919). Elfde (laatste) verslag (Apri-eind Mei 1919).
1981: RUTTEN, DR. M.L.R. - Reisherinneringen uit Noord-Koetei, bewesten de Sangkoelirang-Baai.
6917: RUTTEN, L. & DR. W. HOTZ. - De geologische expeditie naar Ceram. XI Verslagen. Met aanvullingen en verbeeteringen, verslag I - IX.
59549: RUTTEN, L. M. R. - De geologische geschiedenis der drie Nederlandsche Benedenwindsche eilanden.
2092: RUTTEN, DR. L. - Dr. Rutten's reis.
2139: RUTTEN, DR. L. - Eruptiefgesteenten van de subrecente vulkaantjes Moerai en Beloeh, en andere gesteenten uit het Njawatan-Gebied, Zuid Koetai.
2976: RUTTEN, DR. L. - Ontwikkelingsmogelijkheden van het eiland Ceram. Met opmerkingen door F. J. P.Sachse.
59543: RUTTEN, L. M. R. - Een geologische reis met Utrehtsche studenten naar de Nederlandsche Benedenwindsche eilanden.
50512: RÜTTIMEYER, L. - Über einige alterthümliche afrikanische Waffen und Geräte und deren Beziehungen zur Prähistorie.
3711: RUYS, TH.H. - Bezoek aan den kannibalenstam van Noord Nieuw-Guinea.
3554: RUYS, DR. J.MAR. - Zuid-Pool onderzoek.
46176: RUYS, COR. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
8427: RUYTER, A. DE. - A Reconsideration Reconsidered.
50364: RUYTER VAN STEVENINCK, R. N. DE. - Nieuw-Guinea uit de lucht.
65902: RUZO, D. - La culture Masma.
30560: RYCKMANS, G. - Zuid-Arabische opschriftenfragmenten te Batavia.
34071: SAAD, LAMEC. - Zestien jaar als quarantaine-arts in Turkije.
2933: SAARLOOS, J.M. - De geringe nauwkeurigheid van het bodemdalingsgetal ten opzichte van zeenineau, afgeleid uit de aflezingen op de Nederlandse kustpeilschalen, en de methode om daarin verbetering te brengen.
57804: SABATTIER ET DE FREMINVILLE. - Notes sur les navires cuirassés et quelques paquebots à vapeur de la marine Anglaise.
70494: SABINE RADEMAKER - Morée. Metamorfose: Objecten / Collages / Schilderijen - Morée. Metamorphosis: Objects / Collages / Paintings.
1381: SACHA. - XXVII Festival Chopinowski. Duszniki - Zdroj.
18097: SACHSE, F.J.P. - Toelichtingen op de schetskaart van de afdeelingen Wahaï en West-Seran op het eiland Seran.
18199: SACHSE, F.J.P. - Ontwikkelingsmogelijkheden van het eiland Ceram. & Zee O. W.ers?
2439: SACHSE, F.J.P. - Noord Nieuw-Guinea.
5424: SACHSE, F.J.P. - De lengte van Paramaribo.
68582: SACHSEN-COBURG-GOTHA, ERNST VON. - Reise des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha nach Ägypten und den Ländern der Habab, Mensa und Bogos,m 1862.
49734: SADEE, PHILIP LODEWIJK JACOB FREDERIK. - Bedeelingsdag; penteekening voor de schilderij van 1872.
49733: SADEE, PHILIP LODEWIJK JACOB FREDERIK. - Studieblad met Scheveningsche beeldjes op het strand.
49732: SADEE, PHILIP LODEWIJK JACOB FREDERIK. - Studie van een Scheveningsche vrouw en kind.
1382: SADOWSKI, WIKTOR (1956 - ). - Witkacy. Janulka, Córka Fiadejki. Teatr Polski Wroclaw.
63499: SADUN, SABATINO. - Siena - l'Annunziazione e la Visitazione ( G. del Pacchia).
33717: SAFFRAY, DOCTEUR. - Voyage à la Nouvelle-Grenade, 1869.
65965: SAGANT, PHILIPPE. - Les marchés en Pays Limbu (Notes sur trois hat bajar des districts de Taplejung et de Terhathum).
65966: SAGANT, PHILIPPE. - Les marchés en Pays Limbu (Notes sur trois hat bajar des districts de Taplejung et de Terhathum).
58272: SAGOT, LE DOCTEUR. - Exploitation des forêts à la Guyana Française.
4040: SAHARA. - De verovering van de Sahara. De luchtweg Algiers-Tomboektoe, door Majoor Rolland.
33872: SAILLARD, M. - Een Reisje door de Republiek Costa-Rica.
33805: SAILLARD, M. - Herinneringen aan Guatemala.
57623: SAILOR'S HOMES. - Les sailor's homes. Asiles pour les marins en Angleterre.
46025: SAINPREY, E. - Portrait.
46585: SAINT-SAËNS, CHARLES CAMILLE. - Portrait.
59875: SAINT-SAENS, CAMILLE. - Portrait of Camille Saint-Saens.
57684: SAINT-PIERRE ET MIQUELON. - L'industrie de la Pêche à Saint-Pierre et Miquelon (Amérique du Nord).
4987: SAINT-OLON, PIDOU DE. - Beschryving van het Keyserryk van Marokko, behelsende De aart en eygenschap (...), Item de Zeeden, Gewoonten, Vermeerdert met een Reys-beschryving, door den Kapiteyn Ronald Frejus, (...).
58354: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - L'année géographique, 1864.
58339: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - L'année géographique, 1862.
53856: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1872.
57392: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1866.
35778: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Ninive, 1844-1860.
33153: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1869
33194: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1870-1871.
33142: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1868.
33117: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1866.
33068: SAINT-BLAISE, M. DE. - Voyages dans les États Scandinaves. Norvége. Suède et Laponie.
33091: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - L'année géographique, 1861.
33101: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1865.
34027: SAINT ANDRÉ, LOUIS DE. - Op de grens van Tonkin.
33209: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1875.
33732: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1866.
35782: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1863.
68520: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Über die Lage der alten Städte von Tripolitanien. Vortrag, gehalten am 13. September 1861 in der Académie drs Inscriptions et Belles-Lettres.
63672: SAINT-MARTIN, VIVIEN DE. - Revue Géographique, 1872.
65761: SAINTYVES, P. - De l'Influence du Rêve sur la Genèse des Notions générales spécialement chez les Primitifs.
65743: SAINTYVES, P. - La Mi-Carême. La Vieille et la Nouvelle Année.
67045: SAINTYVES, P. - Talismans et reliques tombés du ciel.
65809: SAINTYVES, P. - Le Charivari de l'Adultère et les courses à corps nus.
65805: SAINTYVES, P. - Le Folklore des Eaux dans la Région des Pyrénées. Enquèete Rétrospective.
65799: SAINTYVES, P. - Le thème des animaux sauvages domestiqués par les saints et sa signification allégorique.
65791: SAINTYVES, P. - Enquête sur le Culte des Eaux en France et dans les Colonies françaises.
10041: SAISSE, LOUIS ET ISKANDAR CHÉHATA. - Dictionnaire Français-Arabe à lúsage des pays de langue arabe.
55352: SAKSEN-WEIMAR-EISENACH, BERNHARD HERTOG VAN. - Beknopte beschrijving van den veldtogt op Java in 1811. Uit het fransch vertaald door J. C. van Rijneveld.
12571: SALEH, BOEJOENG. - De mythe als opium en zelfkennis als zweep.
68537: SALERIO, CARLO. - D. Carlo Salerio ùber die Inseln im Osten von Neu/Guinea.
12505: SALIM, IGNACIUS F. M. - De Landbouw-coöperaties in de republiek Indonesia.
977: SALIS, J. R. VON. - Rainer Maria Rilkes Schweizerjahre. Ein Beitrag zur Biographie von Rilkes Spätzeit.
32519: SALISCEV, K. A. - Onderwerp en methode der kartografie. Enkele hedendaagse opvattingen.
57905: SALLANDROUZE DE LAMORNAIX, CH. - Les signaux dans la marine du commerce en 1865.
57593: LA SALLE, CAVELIER DE & HENRY DE TONTY. - Mémoire envoyé en 1693 sur la découverte du Mississipi et des nations voisines, par le sieur de la Salle, en 1678, et depuis sa mort par le sieur de Tonty.
65784: SALLET, A. - Les Métamorphoses; Les Hommes-Tigres d'Annam.
65767: SALLET, ALBERT. - Les "Ngai", plantes magiques du Sud-Annam.
65815: SALLET, ALBERT. - Les "Thuôc mê". Drogues mystérieuses des voleurs d'Annam.
65795: SALLET, A. - Les Auricures d; Annam.
4183: SALMON. - Della Turchia, della caldea, dell' Assiria, Mesopotamia, Siria, Palestina, Georgia, Isole di Cipro, Rodi.
51265: SALOMÉ, A. I. - De aardbeving van 22 Mei 1960 in Chili.
32525: SALOMÉ, A. I. - Aspects of reclamation of tidal flats in Korea.
30335: SALSILAH. - Salsilah Bestaman, oleh Boepati Madjalengka Raden Adipati Aria Kartadiningrat, Si Ambil Toeroenan Oleh Anaknja No. 17 Raden Bei Koesoemaningajoeda (Not. 1899, pag. 163).
26680: SAMAIN, A. - La Langue Kisonge. Grammaire, Vocabulaire, Proverbes.
30837: SAMBAS. - Over de goudgraverijen in de afdeeling Sambas.
30842: SAMBAS. - Over de vorsten van Sambas.
59688: SAMSON, PH. A. - Het bezoek van Prins Willem Frederik Hendrik aan Suriname en Curaçao.
34125: SAMTER, MAX. - Het leven der Kirgiezen.
4664: SANDBERG, JHR. DR. C. G. S. - Het actualisme zijn beteekenis, draagwijdte en toepassing.
29458: SANDE BAKHUIJZEN, PROF. H. H. VAN DE. - Mededeeling omtrent de in 1875 en 1876 door Dr. L. Cohen Stuart uitgevoerde Nauwkeurigheids-Waterpassing.
69115: SANDEMANN, J. E.SOUTH - Der Irawaddy oberhalb Bamo nach der Aufnahme eines indischen Geometers im J. 1879-80.
31894: SANDERS, M. - De regionale dimensie van de Indonesische ekonomische problematiek: een eerste oriëntatie.
54202: SANDERSON-WELLS, JOHN. - The Meet.
54200: SANDERSON-WELLS, JOHN. - Hunting scene with horses and dogs.
49909: SANDICK, R. A. VAN. - De Indische Ingenieur, 50 jaren geleden en thans.
58424: SANDICK, R. A. VAN. - Bij de troonsbestijging der Koningin van Insulinde.
32950: SANDIN, BENEDICT. - Descent of Some Saribas Malays (and Ibans)* - II.
33156: SANDIN, BENEDICT. - A Saribas Iban Death Dirge (sabak).
31689: SANDIN, BENEDICT. - Scott's Iban Dictionary (Review).
32544: SANDIN, BENEDICT. - Some Niah Folklore and Origins.
32592: SANDIN, BENEDICT. - Cock-Fighting: the Dayak National Game.
34377: SANDIN, BENEDICT. - The Bisayah and Indigenous Peoples of Limbang.
34351: SANDIN, BENEDICT. - The History of the People in Balingian Subdistrict, Mukah, Sarawak.
34350: SANDIN, BENEDICT. - The History of the People of Bangkit, Paku, Saribas.
34349: SANDIN, BENEDICT. - The Bisayah of Limbang.
34319: SANDIN, BENEDICT. - Origin of the Saribas Malays.
34272: SANDIN, BENEDICT. - Apai Salui Sleeps with a Corpse (an Iban folk story).
34331: SANDIN, BENEDICT. - The Tatau people of the Kakus and Anap Rivers, Fourth Division, Sarawak.
34330: SANDIN, BENEDICT. - Iban Leaders.
34273: SANDIN, BENEDICT. - The Baketans.
32668: SANDIN, BENEDICT. - Tragi-Comic Tales of Apai Salui (Iban).
34275: SANDIN, BENEDICT. - Simpulang or Pulang Gana: the Founder of Dayak Agriculture.
12409: SANI, ASRUL. - Notities op rose papier. De gloeilamp. Gedichten. Met: Bij werk van Asrul Sani, door Dolf Verspoor.
70496: SANS, JÉROME. - Araki. Nobuyoshi Araki interviewed by Jérome Sans.
7251: SANTUS CIRCUS. - Europe's Greatest Circus. Margate, Nash Road.
29445: SANTY, H. DE. - Iets over het dobbelen in de Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestreken der Residentie Palembang.
68508: SAPETO, GIUSEPPE. - Giuseppe Sapeto's Reise in den Ländern der Mensa, Bogos und Habab.
33780: SAPPER, KARL. - Uit Middel-Amerika.
3674: SARAMACCA-EXPEDITIE. - Mededeelingen door de redactie.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

5/9