Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60023: RADEMACHER, J. C. M. - Verhandeling der Munten, Maaten en Gewigten, van Neerlandsch India.
30298: RADEN ARIO TJONDRO NEGORO. - Beschrijving van het District Salem en in het bizonder van het gehucht Goenoeng-Segara door Raden Ario Tjondro Negoro. Met een naschrift van K. F. Holle.
45403: RADEN MAS ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO. - Aanteekeningen op het Eerste Deel van ,,Java, geographisch, ethnologisch, historisch".
19549: RADEN MAS ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO. - De koperen zonnewijzer van Gresik, verklaard. & Opmerkingen omtrent bovengemelden zonnewijzer, door J. P. van der Stok.
60008: RADERMACHER, J. C. M. - Beschryving van het eiland Sumatra, in zo verre het zelve tot nog toe bekend is.
60011: RADERMACHER, J. C. M. - Bydraagen tot de Beschryving van Japan.
60019: RADERMACHER, J. C. M. - Korte Beschrijving van het eiland Celebes, en de eilanden Floris, Sumbauwa, Lombok, en Bali. (Met Woordenboek).
59970: RADERMACHER, J. C. M. - Verschil der Tydrekeninge, by de Asiatische Volkeren en derzelver Vergelyking, voor den Jaare 1779 en 1780.
59987: RADERMACHER, J. C. M. - Beschryving van het Eiland Borneo, voor zo verre het zelve, tot nu toe, bekend is.
59990: RADERMACHER, J. C. M. - Proeve nopens de verschillende gedaante en coleur der menschen.
59995: RADERMACHER, J. C. M. - Over de doodstraffe en het Pynigen.
59965: RADERMACHER, J. C. M. EN W. VAN HOGENDORP. - Korte schets van de bezittingen der Nederlandsche Oostindische Maatschappye. Beschryving ven het Koningryk Jaccatra. Beschryving van de stad Batavia. & Byvoegsels tot de Beschryving der Sundasche Eilanden Java, Borneo en Sumatra.
59968: RADERMACHER, J. C. M. - Register der geslagten van de drie ryken der natuur, naar den twaalfden druk, Van het Systema Natura van Carolus Linnaeus tot No, 1228. van de Vegetabilia: vervolgens naar den Herbaris Ambonenfis.
30720: RADIJS, F. C. - Iets over de aardharsen.
68591: RADLOFF, W. - Beobachtungen über die Kirgisen.
65981: RADT, CHARLOTTE. - Contribution à l'histoire ethnobotanique d'une plante stimulante: Le Kat. Le Kat en Éthiopie.
5025: RADTKE, F. - Taschenbuch der Auktionspreise Alter Bücher. Ausgabe 1983 (Band 9). Eine systematische Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Buchauktionen in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
1372: RADZIKOWSKI. - Munitions polonaises - chasse réussie. Universal.
1371: RADZIKOWSKI. - Polish ammunition - successful hunting. Universal.
50929: RAEDT VAN OLDENBARNEVELT, H. J. A. - Tochten in het stroomgebied der Beneden-Ketaun, en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong. Bijdragen tot de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
70189: RAFFLES, THOMAS STAMFORT. - Incedie du batiment le Fame. (Ces détails sont d'une lettre de sir Thomas Stamford Fraffles).
29031: RAFFLES, STAMFORD. - Verslag van eenre reis in het land der Bataks, in het binnenland van Sumatra, ondernomen in het jaar 1824, door de heeren Burton en Ward, zendelingen der baptisten, medegedeeld door wijlen Sir Stamford Raffles. (Vertaald uit de "Transactions of the Royal Asiatic Society."D.I.).
20260: RAFFLES, TH. S. - Verslag van de Openbare Vergadering der Directie van het Kon. Bat. Gen. van Kunsten en Wetenschappen, gehouden den 23sten December 1929 in de Historische Zaal van het Museum ter gelegenheid van de aanbieding van de buste van Sir Thomas Raffles.
70328: RAFFLES, THOMAS STAMFORT, JOHN CRAWFURD. - Description gépgraphique, historique et commerciale de Java et autres îles de l'archupel Indien. Contenant des détails sur les moeurs, les arts, les langues, les religions et les usages des habitans de cette partie du monde. (Extrait).
33439: RAFFRAY, ACHILLE. - De Molukken en Nieuw-Guinea.
33241: RAFFRAY, ACHILLE. - Voyage chez les Ouanika, sur la Côte du Zanguebar, 1874.
19313: RAGHAVAN, RAVEC. - Ethno-racial Marginality in West Malaysia: The Case of the Peranakan Hindu Melaka or Malaccan Chitty Community.
63586: RAGOZINO, E. - Ercolano - Colonnato della casa di Argo. Herculaneum. House of Argus. The Garden, enclosed by an arcade of 20 columns.
30537: RAJA. - Beschrijving van de oprichting van het adathuis (Roemah Bolon) te Raja op 24 Februari 1937, 7 uur 's ochtends.
2768: RAMAER, IR. J.C. - Het goederenverkeer in Nederland in de laatste jaren.
4139: RAMAER, IR. J.C. - Het Nederlandsche alluvium in den Romeinschen tijd en de Middeleeuwen.
2734: RAMAER, J.C. - De middelpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans.
3954: RAMAER, J.C. - Een nuttig boek: Dr. A.A.Beekman, Nederland als polderland, 2e druk. (Review article).
3918: RAMAER, J.C. - Het hart van Nederland in vroegere eeuwen I & II.
31800: RAMAER, IR. J. C. - Ir. J. C. Ramaer + (In memoriam).
2653: RAMAER, IR. J.C. - De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. & Die Abschliesung und Trockenlegung der Südersee. & Antwoord aan Ir. J, C. Ramaer, door P. H. Gallé. Naschrift door J. C. Ramaer.
52764: RAMAMURTHI, D. S. - Nus de l'Inde.
3795: RAMBONNET, F.L. - De jongste opvaart der Mamberåmo, 23 Juni - 9 Juli 1909.
51140: RAMBONNET, F.L. - Het westelijk deel der Humboldt-Baai, Noord Nieuw-Guinea.
49499: RAMEAU, JEAN-PHILIPPE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
8852: RAMEL, (GENERAL). (JEAN PIERRE). - Narrative of the Deportation to Cayenne of Barthélemy, Pichegru, Willot, Marbois, La Rue, Ramel etc. In consequence of the Revolution of the 18th Fructidor. (September 4, 1797). Containing a variety of important facts relative to that Revolution, (...).
57660: RAMEL, P. - Sylviculture. l'Eucalyptus Globulus de Tasmanie.
34030: RAMSAY OF BAMFF, JAMES HENRY. - Een bestijging van den Mont-Blanc in 1855.
63534: RAMSGATE. - Ramsgate Harbour.
53977: RANÇON, DR. - Dans la Haute-Gambie.
1070: RANK, OTTO. - Der Künstler und andere Beiträge zur Psychoanalyse des dichterischen Schaffens.
54841: RAPIN, NICOLAS, JEAN PASSERAT AND FLORENT CHRESTIEN, AND EDITED/REVISED BY PIERRE PITHOU. - Satyre Menippée de la Vertu du Catholicon d'Espagne, et de la tenue des Estats de Paris. A laquelle est adjouté un discours sur l'interprétation du mot de Higuiero d'Infierno & qui en est l'Autheur. Plus le Regret sur la mort de l'Asne Ligueur d'une Damoiselle, qui mourut durant le Siège de Paris. Avec des remarques & explications des endroits difficiles.
18937: RAPPARD, TH. C. - Het eiland Nias en zijne bewoners.
3713: RAPPARD, TH.C. - Verslag eener reis per gouvernements-stoomschip "Condor" naar de Zuid-Oost en Zuidkust van Nias van den 20sten tot en met 28 October 1905.
2499: RAPPARD, F.W. - Natuurlijke opeenhopingen van dood hout in tropisch laagland van Nederlands Nieuw Guinea.
58454: RAPS, F. - Sculpture of J. J. Racke.
2028: RAPTSCHINSKY, DR. B. - West-Siberië.
2814: RAPTSCHINSKY, DR. BORIS. - De inboorlingen van het Russische verre oosten.
8344: RAS, J. J. - The Panji Romance and W. H. Rassers' Analysis of its Theme.
8687: RAS, J. J. & GERARD A. NAGELKERKE. - In Memoriam Professor Dr. C. C. Berg. & Bibliografie Cornelis Christiaan Berg.
8277: RAS, J. J. - Consonanten in enige Indonesische Talen II.
8437: RAS, J, J, - De Clownfiguren in de Wajang.
8329: RAS, J. J. - Lange consonanten in enige Indonesische talen - Dubbel geschreven mediale consonanten.
8616: RAS, J. J. - The Genesis of the Babad Tanah Jawi; Origin and Function of the Javanese Court Chronicle.
68637: RASDLOFF, W. - Das Ili-Thal in Hoch-Asien und seine Bewohner.
29444: RASSERS, H. - Over den zin van het Javaansche drama.
19186: RASSERS, W. H. - Kabajan.
8074: RASSERS, W. H. - On the Javanese Kris.
49768: RASSERS, W. H. - Over den oorsprong van het Javaansche tooneel.
2334: RATELBAND, K. - Drie tekeningen van Abraham Jacobsz. Wis.
2058: RATELBAND, K. - Trichardt's vermeende ontdekking der Victoria watervallen.
59822: RATELBAND, K. - Een Boschnegerschrift van Westafrikaanschen oorsprong.
59743: RATELBAND, K. - De expeditie van Jol naar Angola en São Thomé 30 Mei 1641 - 31 Oct. 1641.
69086: RATZEL, FR. - Über Fjordbildungen an Binnenseen. Nebst allgemeinen Bemerkungen über die Begriffe Fjord und Fjordstrasse und die nord-amerikanischen Küistenfjorde.
69202: RATZEL, F. - Entwurf einer neuen politischen Karte von Afrika. Nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über die Grundsätze der politischen Geographie.
66306: RAULIN, H. - Un aspect historique des rapports de l'animisme et de l'islam au Niger.
20237: RAVAISSE, PAUL. - L"inscription coufique de Léran à Java.
46565: RAVEL, MAURICE. - Portrait.
2256: RAVEN, DR. TH. - Tectonische afdamming van een geheel rivierstelsel in den Morvan (Centraal-Frankrijk).
1741: RAVEN, DR. TH. - Enkele gedachten over terugschrijdende erosie en rivierafleidingen.
5377: RAVEN, DR. TH. - In memoriam Prof. Dr. L. M. R. Rutten.
34278: RAWLINS, JOAN. - Review: "2066 and All That".
18859: RAY, SIDNEY H. - Vocabulary of the Tangoa Dialect. Espiritu Santo, New Hebrides.
32065: RAYCHAUDHURI, TAPAN. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economies.
53965: RAYEUR, I.-A. - A travers l'Ardenne Française.
33578: RAYEUR, J. A. - In de Fransche Ardennen.
33186: RAYNAL, M. - Les naufragés des Auckland, 1863-1865.
33305: (RAYNAL, M.). - De schipbreukelingen der Aucklands-eilanden.
65845: RAYNAUD, HENRI. - Notes de philologie Berbère.
58576: RAYNE, EVELEEN. - Portrait of Miss Eveleen Rayne, English stage actress.
33175: REAVIS, J. L. - Caves of the Ulu Kakus, Interior Sarawak.
33405: REBATEL ET TIRANT, DOCTEURS. - Reis in Tunis.
33206: REBATEL ET TIRANT, DOCTEURS. - Voyage dans la Régence de Tunis, 1874.
53638: RECK, HUGO. - Geographie und Statistik der republik Bolivia.
68621: RECK, HUGO. - Geographie uind Statistik der Republik Bolivia.
33276: (RECLUS, ÉLISÉE). - Een uitstapje naar Sicilie tijdens de uitbarsting van den Etna in 1865.
33414: RECLUS, ÉLISÉE. - Reis naar de mijndistrikten van Westelijk Zevenbergen.
33457: RECLUS, ÉLISÉE. - De Landengte van Panama.
33045: RECLUS, ÉLISÉE. - Fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans, (1855).
33116: RECLUS, ÉLISÉE. - La Sicile et l'éruption de l'Etna en 1865, Récit de voyage.
63683: RECLUS, ÉLISÉE. - Voyage aux Régions Minières de la Transylvanie Occidentale, 1873.
64795: RECLUS, ELISÉE. - Ein grosser Globus. Vortrag.
55411: REDDINGIUS, JOANNES. - Egyptische zangen.
68251: REDEN, FREIHERRN VON. - Die Staaten im Strom-Gebiet des La Plata in ihrer Bedeutung für Europa. Skizze.
68273: REDEN, FREIHERRN VON. - Das Mosquito-Gebiet, die Bai-Inseln und die Insel Tigre; Kriegsfragen zwischen England und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/22