Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19185: NAERSSEN, F. H. VAN. - De Astadaçawyawahara in het Oudjavaansch. & Summary.
4625: NAERSSEN, F.H. VAN. - Hindoejavaansche overblijfselen op Soembawa. Nog niet gepubliceerde gegevens van dr. G.P.Rouffaer, van aanteekeningen voorzien.
50821: NAERSSEN, F. H. VAN. - In memoriam Professor T. J. Bezemer.
19302: NAGATA, JUDITH A. - Adat in the City: Some Perceptions and Practices among Urban Malays.
19342: NAGAZUMI, AKIRA. - Japanese Studies on Indonesia & Historical Studies.
67946: NAGEL, EMIL. - Die nördlichen Goldfelder des Matabili-Landes. Aus dem Tagebuchs eines Afrikareisenden. (First Part).
69148: NAGEL, EMIL. - Die nördlichen Goldfelder des Matabili-Landes. Aus dem Tagebuche eines Afrikareisenden.
46483: NAGEL, OTTO. - Selbst-Portrait.
46442: NAGEL. - Pupille.
54886: NAGELKERKE, G. A. - Nederlandse Antillen. Literatuur-overzicht van de Nederlandse Antillen vanaf de 17e eeuw tot 1970. Literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden, samengesteld door G. A. Nagelkerke.
54885: NAGELKERKE, G. A. - Suriname. Bibliografie. Literatuur-overzicht van Suriname 1940 tot 1970. Literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden, samengesteld door G. A. Nagelkerke.
55045: NAGLER, VON - Portrait engraving of von Nagler.
67048: NAHON, MOÏSE. - Les Israélites du Maroc.
30905: NAHUIJS VAN BURGST, BARON. - Partikulier Landbezit op Java.
30922: NAHUYS VAN BURGST. - Beschouwingen over den tegenwoordigen toestand op Java. (Een brief aan een vriend te Batavia).
16348: NAHUYS, JANUS JACOBUS. - Dissertatio Juridica Inauguralis de Donationibus, Cum Generatim, Tum De Iis Quae Fiunt Inter Vivos.
52761: NAKAMURA, MASAYA. - Nus Japonais.
54094: NAKURU. - Lake Nakuru, Kenya, with flamingo's.
6710: NAMIBIA. - Die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika. 1. Der Feldzug gegen die Hereros. 2. Der Hottentottenkrieg. Auf Grund amtlichen Materials bearbeitet von der kriegsgeschichtlichen Abteilung I des Grossen Generalstabes.
69899: NANSON, CHARLES. - Las Palmas, Harbour. Gran Canaria, Canary Islands.
69893: NANSON, CHARLES. - Las Palmas, Harbour. Gran Canaria, Canary Islands.
34181: NAPENG, HAN. - Van weinig-bezochte stranden. (Mentawei).
567: NAPIER, S. ELLIOTT. - On the Barrier Reef. Notes from a no-ologist's pocket-book.
57921: NAPOLÉON, P. BOUDET, DOMERQUE, DELARBE. - Statuts de la Société de Ptévoyance et de secours mutuels établié à Paris, sous le nom de Société Générale des huissiers, garçons de bureau et gens de service des administrations publiques.
57635: NAPOLÉON, THOUVENEL, COWLEY, DELANGLE. - Convention pour régler l'immigration Indienne dans les Colonies Françaises.
46150: NAPOLEON. - Portrait, Napoleon, François Charles Joseph, Prince Imperial, Roin de Rome, 1832, after F.Gérard.
46144: NAPOLEONE. - Portrait.
63745: NARA. - Daibutsuzo, Nara.
63747: NARA. - Nigatsudo, Nara.
63749: NARA. - Tamuke-hachiman, Nara.
63740: NARA. - Deer in Park, Nara.
63741: NARA. - Mikasa Mountain, Nara.
63746: NARA. - Daibutsu of Bell, Nara.
63750: NARA. - Sangatsudo, Nara.
63751: NARA. - Museun, Nara.
63752: NARA. - Kasuga-shrine, Nara.
63753: NARA. - Kasuga-shrine torri, Nara.
63754: NARA. - Kasuga-gart. Nara.
63739: NARA. - Sarusawa-pond, Nara.
63744: NARA. - Daibutsu Shomon, Nara.
63748: NARA. - Nanyendo, Nara.
63742: NARA. - Uguisuno-taki, Nara.
63743: NARA. - Kofuku-temple of Hanano pine, Nara.
68894: NARES, G. S. - Die Arbeiten der Challenger-Expedition im südlichen Indischen Ocean. Auszug aus dem offiziellen bericht von Capt. G. S. Nares.
33245: NARES, GEORGE S. - Récit d'un voyage à la Mer Polaire, 1876-1876.
67928: NARES, KAPITÄN. - Die grosse Englische Nordpol-Expedition unter Kapitän Nares, 29. Mai 1875 - 27. Oktober 12876.
8316: NAS, P. J. M. - Stratifikatieonderzoek in het Caribisch Gebied.
8444: NAS, PETER J. M., LINDA DARMAYANTI, AND FARIDA SJAMSIR. - A Classification of Kabupatens in Indonesia for Regional Develoment Planning.
8699: NAS, PETER J. M. - Images of Western Java or the Legitimation of a Strategic Group. (Review Article).
8622: NAS, PETER J. M. AND WIL J. M. PRINS. - House, Culture and Development.
65718: NASH, JILL. - Women and Power in Nagovisi Society.
4128: NASH, DR. IR. JAMES M.W. - Het senoon in Zuid-Limburg.
4511: NASH, DR. IR. JAMES M. W. - Twee vliegtochten naar den Krakatau.
65694: NASSAU-SIEGEN, PRINCE DE. - Journal du prince de Nassau-Siegen.
6557: NASTER, PAUL. - Chrestomathie Accadienne.
58240: NAUFRAGES FRANCE. - Statistique des naufrages et événements de mer survenus sur les cotes de France pendant l'année 1867.
57953: NAUFRAGES. - Statistique des naufrages suer les cotes de France de 1856 à 1863.
58142: NAUFRAGES. - Statistique des naufrages et événements de mer survenus sur les cotes de France pendant l'année 1866.
57661: NAUFRAGES. - Statistique des naufrages sur les Côtes de la Grande-bretagne en 1860.
69037: NAUMANN, EDMUND. - Über die Ebene von Yedo. Eine geographisch-geologische Studie.
39090: NAUTA, SJ. - An ethnographic puzzle.
63587: NAVA, CARTOLERIA. - Siena. Cattedrale pulpito di Niccolo Pisano.
63502: NAVA, CARTOLERIA. - Siena. Cattedrale Alberto Aringhieri, Cavaliere di Rodi, Pinturicchio.
63507: NAVA, CARTOLERIA. - Siena. Cattedrale (Libraria). Frederigo III ed Eleonora di Portogallo - dettaglia (Pinturicchio).
63505: NAVA, CARTOLERIA. - Siena. Cattedrale L'interno vista dal presbiterio (Dal XII al XV sec.).
63506: NAVA, CARTOLERIA. - Siena. Battistero l'Abside.
60061: NAVALIS, TEREDO & SAXICAVA RUGOSA. - Over het stoppen van het Zundgat.
63493: NAVARRA, ARTI GRAFICHE. - Venezia - Isole di Burano. Rio di Mezzo.
57788: NAVIGATION DE LA FRANCE. - Relevé comparatif par pays de provenance et de destination du mouvement de la navigation de la France avec l'étranger, les colonies et la grande pêche pendant les années 1860, 1861 et 1862.
57930: NAVIGATION DE LA FRANCE. - Relevé comparatif par pays de provenance et de destination du mouvement de la navigation de la France avec l'étranger, les colonies et la grande pêche pendant les années 1864, 1863 et 1862.
57605: NAVIGATION FRANCE. - Mouvement général de la Navigation de la France de 1842 à 1859.
58202: NAVIRES. - Ventilation des navires. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
58167: NAVIRES À TOURELLES. - Les navires à tourelles. (Résumé et extraits).
67668: NAWIJN. - Hitzum. Ned. Herv. Kerk.
58567: ND. PHOT. - Portrait of J. B. (Poquelin) Molière.
58568: ND. PHOT. - Portrait of Johann Wolfgang von Goethe.
58590: ND. PHOT. - Portrait of W. A. Mozart.
65952: NEAUDOUIN, FRANÇOIS. - Une famille de voiles egyptiennes de l'antiquité à nos jours.
53925: NEBOUT, ALBERT. - La Mission Crampel, 1890.
33572: NEBOUT, ALBERT. - De Expeditie Crampel.
31724: NECK, D. C. VAN. - De achtste Nederlandsche excursie voor geografen. (3,4 en 5 Juni 1911), (Sonche heide, Hoberg, Heeze, Maarheezer hutten, Weerterbosch naar Roermond, Vlodrop).
31733: NECK, D. C. VAN. - Verslag van de 9de jaarlijksche excurise voor geografen, 25, 26 en 27 Mei, 1912 o.l.v. den heer J. van Baren (Van Bocholz naar Gulpen).
31739: NECK, D. C. VAN. - De tiende jaarlijksche excursie voor Nederlandsche geografen (10, 11 en 12 Mei, 1913), (Nieuwen Naterspolder, Haamstede, Schouwen).
33006: NECK, D. C. VAN. - De zevende Nederlandsche excurise voor geografen. (29 tot 31 Mei 1909, o .l.v. J. van Baren, Gasselte, Rolde, Coevorden, de Ham, Vecht).
70474: NEDELEC, MICHELE - Trois arceaux et 1 boule. Original coloured etching.
17052: NEDER. OOST-INDIË. - Uit de Koloniale verslagen van 1912. A.: Oost-Indië, B. West Indië.
49901: NEDERBURGH, I. A. - De Minister van Koloniën, vijftig jaren geleden en thans.
49843: NEDERBURGH, I. A. - De Indische Wetsontwerpen.
50009: NEDERBURGH, I. A. - De aanstaande gelijkstelling met Europeanen.
49986: NEDERBURGH, I. A. - Staatkundig beleid en bestuurszorg in N. I. door A. D. A. de Kat Angelino.
30589: NEDERBURGH, S. N. - Consideratien over de Jaccatrasche en Preangerregentschappen, onder Batavia sorteerende en of daaruit meerder voordeelen dan thans, voor de Compagnie te behalen zijn? (Eerste stuk).
64798: NEDERHORN, W. - Die Entdeckungs-, Besiedlungs- und Entwicklungsgeschichte Canadas und seiner Grenzgebiete.
54268: NEDERHORST DEN BERG. - Kasteel.
60080: NEDERLAND. - Bevorderingen en veranderingen in het personeel der Nederlandsche Marine, enz. Koninklijk Besluit van 28 November 1840.
60047: NEDERLAND. - Binnenlandsche Berigten betrekkelijk de Zeevaart. Sedert 1 Januarij 1840.
50894: NEDERLAND. - Bevolking van Nederland op 1 Januaria 1883, 1884
33341: NEDERLAND. - Relikwiën uit onzen heldentijd.
60053: NEDERLAND. - Erkenningen en benoemingen van Consuls en Agenten, sedert 1 Januarij 1840. & Lijst der schepen in Nederland afgeloopen gedurende 1840. & Octrooijen, tot de zeevaart betrekking hebbende sedert 1 Januarij 1840 geligt. & Promotiën, Berigten enz.
60311: NEDERLAND. - Binnenlandsche Berigten betrekkelijk de Zeevaart. (1841).
54298: NEDERLAND. - Waterpartij.
3343: NEDERLANDSCH-INDIË. - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-Indië over 1915-1917-1919 and 1927 (Year 11,13,14,15 and 23).
33522: NEDERLANDSCH-INDIË. - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-Indië over 1915 (Elfde Jaargang).
33523: NEDERLANDSCH-INDIË. - Jaarverslag van den Topographischen Dienst in Nederlandsch-Indië over 1917 (Dertiende Jaargang).
58387: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Juni-15 Juli 1896.
58381: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 13 Mei-15 Juni 1896.
58394: NEDERLANDSCH-INDIË. - Een en ander uit de Indische begrooting voor 1897.
58391: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Juli-17 Augustus 1896.
58397: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 17 Augustus-15 Sept. 1896.
58403: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Sept.-15 Oct. 1896.
58417: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 16 Mei-15 Juni 1898.
58412: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Oct.-16 Nov. 1896.
58428: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Juli-15 Augustus 1898.
58432: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Augustus-15 Sept. 1898.
58423: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Juni-15 Juli 1898.
58441: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Oct.-15 Nov. 1898.
58436: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Sept.-15 Oct. 1898.
3787: NEDERLANDSCH-INDIË. - De staatkundige indeeling van Nederlandsch-Indië.
59902: NEDERLANDSCHE ROTOGRAVURE-MIJ. - Portrait of P. D. Boley (?)
7270: NEDERLANDSE DANS LIGA. - Dans Weekends. Tivilo Utrecht, Krasnapolsky A'dam. Zomer 1940 Dansfestival.
30354: NEEB, C. J. - Het een en ander over Hindoe oudheden in het Djambische. & Bijschrift bij de door den heer Neeb gezonden photo's van oudheden in het Djambische, door J. Brandes.
12229: NEEDHAM, R. - A Structural Analysis of Aimol Society.
12241: NEEDHAM, R. - Ciculating Connubium in Eastern Sumba; A literary analysis.
8348: NEEDHAM, R. - The Evolution of Social Classification: A Commentary on the Warao Case.
12222: NEEDHAM, R. - Notes on the Analysis of Asymmertic Alliance.
8086: NEEDHAM, RODNEY. - Notes on Comparative Method and Prescriptive Alliance.
12534: NEEDHAM, RODNEY - A note on some nomadic Punan.
8132: NEEDHAM, RODNEY. - Death-names and solidarity in Penan Society.
8173: NEEDHAM, RODNEY. - Symmetry and asymmetry in perspective alliance: Further comments on an alleged fallacy.
8269: NEEDHAM, RODNEY. - Endeh, II: Test and Confirmation.
8189: NEEDHAM, RODNEY. - Age, category, and descent.
8425: NEEDHAM, RODNEY. - Classification and Alliance among the Karo: An Appreciation.
8576: NEEDHAM, RODNEY. - Principles and Variations in the Social Classification of Komodo.
8566: NEEDHAM, RODNEY. - Prescription and Variation in Rembong, Western Flores.
12206: NEEDHAM, RODNEY. - Endeh: Terminology, Alliance, and Analysis.
29598: NEEDHAM, RODNEY. - A Penan Mourning-usage.
29639: NEEDHAM, RODNEY. - A note on kinship and marriage on Pantara.
29685: NEEDHAM, RODNEY. - Mourning-terms.
29657: NEEDHAM, RODNEY. - Kodi Fables.
29702: NEEDHAM, RODNEY. - Jataka, Pancatantra, and Kodi fables.
50445: NEEF, ALB. J. DE. - De groote instuif in Papoealand. (Uit: Nederlandsch Zendingsblad).
8162: NEGELEIN, JULIUS VON. - Der Traumschlüssel des Jagaddeve. Ein Beitrag zur indischen Mantik.
29150: NEGORO, RADEN MAS ADIPATI ARIO TJONDRO. - Lijst van vreemde woorden, welke na een zeker tijdsverloop in het Javaansch te Koedoes en omstreken gebruiksrecht hebben gekregen.
29138: NEGORO, TJONDRO. - Over de beteekenis van sommige Javaansche uitdrukkingen. Met naschrift van H. Kern.
65356: NEGRETTI & ZAMBRA. - Portrait of Giulia Grisi, Royal Italian Opera at Covent Garden.
68164: NEGRI, A. ET G. DE. - Des tissus pourprés du Pérou.
49830: NEHRING. - Über die Höhle von Holzen (Kreis Holzminden).
20380: NEIJENS, M. - ,,Het Heilig Kanon van Batavia", voorheen ... een Spotkanon? Geschiedenis of ... Fantasie? Met een Naschrift van Dr. K. C. Crucq.
50234: NEIJTZELL DE WILDE, A. - Strafwetgevende bevoegdheid van de Kroon in Indische Zaken.
58260: NEILSON FRÈRES. - Condenseur breveté à expulsion de Morton (Construit par MM. Neilson Frères).
52809: NEIS, P. - Sur les frontières du Tonkin.
52776: NEIS, P. - Voyage dans le Haut Laos, 1880.
39101: NELEMANS-NICOLSPEYER, M. M. - Fieldwork ervaringen (Alor).
32306: NELISSEN-JAKOBS, H. M. - Het woningvraagstuk in Hong Kong.
4014: NELL, CHR.A.C. - Literatuur: Over klimatologische verschillen in de hoogere luchtlagen tusschen Scheveningen en Soesterberg.
3897: NELL, CHR. A.C. - De Nederlandsche weerkundige vliegervereeniging te Wassenaar.
3841: NELL, CHR. A.C. - Het verband tusschen luchtdrukverdeeling en de temperatuur van den Golfstroom.
31653: NELL, CHR. A.C. - Naar aanleiding van Dr. Braak's ,,Drachen-Freiballon- und Fesselballon-Beobachtungen".
31657: NELL, CHR. A. C. - Over klimatologische verschillen in de hoogere luchtlagen tusschen Scheveningen en Soesterberg. (Over een drietal artikelen in het tijdschrift Hemel en Dampkring, door Dr. H. G. Cannegieter.
69206: NELL, A. M. - Fischers perspektivische Projektion zur Darstellung der Kontinente.
58943: NELLYS. - Al wat wenschelijk is.
64608: NELS. - L'Abbaye de Maredsous. Vue à voi d'oiseau.
64609: NELS. - Maredsous - Eglise Abbatiale. Autel de Saint-Benoit.
67710: NELS. - Grottes de Han. Le Trophée.
67711: NELS. - Grottes de Han. Réapparition de la Lesse.
67712: NELS. - Grottes de Han. La Mosquée.
67671: NELS. - Grottes de Han. Le Lac.
8353: NELSON, H. AND G. L. CHISUM. - A Computer-assisted Method for Age-Determination in non-literate Populations.
66286: NENQUIN, JACQUES. - Quelques poteries protohistoriquesn à face humaine trouvées au Katanga (Congo).
30950: NES, J. F. W. VAN. - De Chinezen op Java.
30927: NES, J. F. W. VAN. - Boedelscheidingen op Java volgens de kitab Saphihi.
29448: NES, P. DE.KO9-I9 - Uit en over de Minahasa. VII. Het onderwijs aan inlanders in de Minahassa.
46104: NESTOR DE TIÈRE. - Portrait. Schrijver van "De Bruid der Zee".
1693: NETHERLANDS. - Glass-slides of Gelderland. Het Gooi. Utrecht. Drente. Brabant.
1689: NETHERLANDS & OTHERS. - Glass-slides of Polders, Mills, Trains, & Transport.
29988: NETSCHER, E. - Berigten (De Batoe goeliga - bezoar; Gedenkpenningen voor Ned. Indië).
30039: NETSCHER, E. - Berigten. De Batoe- toelis nabij Buitenzorg.
30048: NETSCHER, E. - Antwoord op eenige opmerkingen en bedenkingen naar aanleiding der Proeve tot opheldering van de gronden der Maleische spelling, door W. Robinson, uit hjet Engelsch vertaald door E. Netscher, door A. B. Cohen Stuart.
55128: NETSCHER, CASPAR. - The Spinner. Die Spinnerin.
30049: NETSCHER, E. - Reis door de Zuidoostelijke grens-distrikten der Padangsche Bovenlanden.
30032: NETSCHER, E. - Iets over de Loeboes en Oeloes in de Binnenlanden van Sumatra naar mededeelingen van T. J. Willer.
29985: NETSCHER, E. - Raadgeving. Maleisch Gedicht van Radja Ali. Onderkoning van Riouw. Met een vertaling van E. Netscher.
30037: NETSCHER, E. - Geschiedenis der eerste Al-Qadris, met eene vertaling.
30016: NETSCHER, E. - De Twaalf Spreukgedichten. Een Maleisch gedicht door Radja Ali Hadji van Riouw, uitgegeven en van de vertaling en aanteekeningen voorzien.
30019: NETSCHER, E. - Beschrijving van een gedeelte der Residentie Riouw. (& Lijst van boomen en planten gevonden wordende in de Residentie Riouw, op de Oostkust van Sumatra en omliggende landen, door G. F. de Bruijn Kops (47p.).
19385: NETSCHER, E. - Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
19394: NETSCHER, E. - Togtjes in het gebied van Riouw en Onderhoorigheden.
19365: NETSCHER, E. - Twee belegeringen van Malakka, (1756/57 en 1784).
30054: NETSCHER, F. H. J. - De voorspellingskunst uit de Woekoes van de Javanen.
30120: NETSCHER, E. - Was Malakka, tusschen 1795 en 1818, eene Nederlandsche of eene Britsche bezitting?
69515: NETSCHER, P. M. - Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vestiging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd.
35770: NETTANCOURT-VAUBECOURT, JEAN DE. - En zigzag de Singapour à Moscou. Notes de route.
55033: NETTELBECK, JOACHIM. - Portrait engraving of Joachim Nettelbeck.
64749: NEUBAUR, DR. - Oppenheims Reise von Damaskus nach Mosul und Bagdad.
30189: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H. - Naar aanleiding van R. van Eck's ,,Een eerste proeve van een Balineesch woordenboek". (Utrecht, Kemink & Zoon 1876).
30873: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H. - Kort verslag van de Maleische Handschriften in het East-India House te London.
30878: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H. - Geschiedenis van Vorst Bispoe Radja. Uitgegeven en met Aanteekeningen voorzien door J. C. Fraissinet, S. S. Min. Cand. (Te Leyden, bij H. W. Hazenberg & Comp. 1849). (Review article).
59008: NEUEN PHOTOGRAPHISCHER GESELLSCHAFT. - ,,Lofoten" von Alfred Helberger.
1047: NEUFELD, JOLAN. - Dostojewski. Skizze zu seiner Psychoanalyse.
55060: NEUFFER, CHRISTIAN LUDWIG. - Portrait engraving of Christian Ludwig Neuffer.
49961: NEUHAUSS, RICHARD. - Anthropologische Untersuchungen in Oceanien, namentlich in Hawaii.
50514: NEUHAUSS, HR. - Über die Pygmäen in Deutsch-Neuguinea und über das Haar der Papua.
20370: NEUMANN, J. H. - Piso kalasen.
29485: NEUMANN, J. H. - Karo-Bataksche offerplaatsen.
50161: NEUMANN, J. H. - Bijdrage tot de geschiedenis der Karo-Batakstammen.
20324: NEUMANN, J. H. - Bilang-Bilang II.
19543: NEUMANN, J. B. - Schets der afdeeling Laboean Batoe, Residentie Sumatra's Oostkust.
30410: NEUMANN, J. E. - Kemali, Pantang en Reboe bij de Kato-Bataks.
30200: NEUMANN, J. B. - Reis naar de onafhankelijke landschappen Mapat Toenggoel en Moeara Soengei Lolo VI Kota & Nota betreffende de onafhankelijke landschappen Mapat Toenggoel en Moeara Soengei Lolo VI Kota.
3759: NEUMANN, J. B. - De Mentawei-Eilanden.
18021: NEUMANN, J. B. - Het Pane- en Bila-stroomgebied op het eiland Sumatra (Studiën over Batahs en Batahsche landen).
1307: NEUMANN, ERICH. - The great mother. An analysis of the archetype.
20258: NEUMANN, J. H. - Poestaka Ginting.
20408: NEUMANN, J. H. - Twee metalen voorwerpen uit de Bataklanden.
34253: NEUMANN, W. F. - Dwars door het oerwoud van Z. Banjoewangi en Djember.
2076: NEUMANN VAN PADANG, M. - Dertig jaren vulkanologisch onderzoek in Indonesië.
1863: NEUMANN VAN PADANG, DR. M. - Over de Merapi-uitbarsting van 1930. (Een antwoord aan Kemmerling).
68785: NEUMAYER, G. - Hypsometrische Messungen in Verbindung mit den Arbeiten des ,,Magnetical Survey of Victoria".
67978: NEUSSEL, OTTO. - Der südwestliche Teil der Provinz Ciudad-Real (Spanien).
4376: NEUWIRTH, WALTRAUD. - Wiener Werkstätte. Avantgarde, Art Deco, Industrial Design.
57959: NEVEU, C. - Aperçus statistiques sur la République Orientale de l'Uruguay.
65741: NEVEUX, MAURICE. - Cimetières et Eglises en Serbie du Sud (Macédonie).
58574: NEVILLE, HENRY. - Portrait of Henry Gartside Neville.
63476: NEW YORK. - Hotel Edison, New York, 46th to 47th Street.
59908: NEW MEXICO-TEXAS. - Oil - "Black Gold". Oil Drilling Rig. "Titan of the Southwest".
63455: NEW ORLEANS. - New Orleans. Royal Street, French Quarter.
59907: NEW MEXICO-TEXAS. - Oil - "Black Gold". Oil Drilling Rig. "Titan of the Southwest".
70491: NEW YORK. - Little shoeshine boy at work in front of the Father & Son shoeshop.
38506: NEW, CHARLES. - Journey from the Pangani, viâ Usambara, to Mombasa.
31769: NEW GUINEA. - (Diverse korte berichten over expedities in Nieuw Guinea 1920-1922:) Wetenschappelijke expeditie naar N. Guinea, door E; Nieuw-Guinee. Expeditie naar het Centrale Bergland van Nieuw-Guinee. Expeditie naar Nieuw-Guinee.
2981: NEW GUINEA. - Bescherming van Paradijsvogels in Nederlandsch Nieuw-Guinea.
31820: NEW GUINEA. - Vergadering Nieuw Guinea Studiekring. Mededeelingen.
33471: NEW YORK. - Herinneringen aan New-York en de Niagara.
63449: NEW ORLEANS. - New Orleans. Jackson Square. St. Louis Cathedral.
69758: NEW GUINEA. - De Zuidwest Nieuw-Guinea-Expeditie 1904/05. Van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap.
63444: NEW ORLEANS. - New Orleans. Bosque Patio, Courtyard, 617 Chartres Street.
65648: NEWBURY, COLIN. - Le Gouverneur Bruat et les Chefferies Tahitiennes.
7909: NEWELL, WILLIAM H. - Treacherous River. A Study of Rural Chinese in North Malaya.
53880: NEWLINSKI. - Vienne et sa Banlieue, 1881.
33463: NEWLINSKI. - Weenen.
54980: NEWTON, ISAAC. - Portrait engraving of Isaac Newton.
30500: NEYENS, M. - De geheimzinnige klok.
20200: NEYENS, M. - Van een oud fort en een ondeugend opschrift. (Fort Tolokko, Terrnate).
20188: NEYENS, M. - Een Handschrift van Rumphius' ,,Ambonse Land Beschrijving".
68687: NEYMAYER, DR. - Dr. Neumayer's Projekt zur wissenschaftlichen Erforschung Central-Australiens.
8151: NEYN, P. DE. - Lusthof der Huwelyken, behelzende Verscheide zeldzame Ceremonien en plechtigheden (...), zoo in Asia, Europa, Africa als America (...). & Vrolyke Uuren bestaande uit verscheide zoorten van Mengel- boertige- bruilofts- slemp (...) Gedichten.
65584: NEYRET, JEAN-MARIE. - Notes sur la navigation indigène aux Îles Fidji.
53113: NGANDJOEK. - Lijst van Aanwinsten der Archaeologische Verzameling in 1928 en 1929. Bronzen van Ngandjoek. Aangekocht van den heer Termijtelen.
46165: NIBELUNGEN. - 6 Postcards.
57652: NICARAGUA. - Règlement du service de la marine sur le Lac de Grenade (Nicaragua).
31691: NICHOLL, ROBERT. - Borneo seen from a U.S.A. University.
32960: NICHOLL, ROBERT. - The Value of V.S.O: a review.
70113: NICOLLET. - Sur la détermination de la Grandeur et de la Figure de la terre.
11763: NIEBUHR, CARSTEN - Beschryving van Arabie, uit eigene waarnemingen en in 't land zelf verzamelde narigten opgesteld.
11764: NIEBUHR, CARSTEN - Reize naar Arabië en andere omliggende landen.
68541: NIEDERLÄND, K. - Ergebnisse der neuesten auf das Gesetz der Stürme gerichteten Untersuchungen. Nach den Veröffentlichungen des K. Niederländ. Meteorologischen Instituts zu Utrecht bearbeitet von Dr. M. A. F. Prestel.
8761: NIEHOF, ANKE, & JAN BREMAN AND BEN WHITE. - Ageing and the Elderly in Indonesia; Identifying Key Issues. & Coercion and Quality in Indonesian Falily Planning; A Response to Anke Niehof., & A Rejoinder to Breman and White.
8118: NIEL, ROBERT VAN. - The Alfred A. Reed Papers and other Materials pertaining to the East Indies in the State of Rhode Island, U.S.A.
70311: NIELLON-GILBERT, COLONEL DE LACY-EVANS & A. B. GRANVILLE. - La Russie, ou coup-d'oeil sur la situation actuelle de cet empire; Des projets de la Russie & Saint-Petersbourg. Journal d'un voyage en allant et en revenant de cette capitale et en traversant l'Allemagne, la Pologne, et la France.
12349: NIEMANN, G. K. (INLEIDING). - Mededeelingen omtrent de Alfoersche taal van Noord-Oost Celebes. I. Vergelijkende woordenlijst, Vervolg van Deel IV, blz. 444).
29093: NIEMANN, G. K. (INLEIDING). - Mededeelingen omtrent de Alfoersche taal van Noord-Oost Celebes. I. Vergelijkende Woordenlijst. II. Spreekwoorden en eigenaardige spreekwijzen in het Toumbulusch.
18836: NIEMANN, G. K. - Bijdrage tot de kennis der verhouding van het Tjam tot de talen van Indonesie.
18841: NIEMANN, G. K. - Bibliographische bijdragen.
18754: NIEMANN, G. K. - De maleische handschriften in het British Museum.
18809: NIEMANN, G. K. - De Boegineezen an Makassaren. Linguistische en ethnologische studien.
18735: NIEMANN, G. K. - Mededeelingen over Makassaarsche taal- en letterkunde.
29261: NIEMANN, G. K. - Ethnographische mededeelingen omtrent de Tjams en eenige andere volksstammen van Achter-Indië.
29097: NIEMANN, G. K. - Over het geloof aan gelukkige en ongelukkige tijden bij verschillende volken van Nederlandsch Indie.
19696: NIEMANN, G. K. - Uitreksels. 60, ter vergelijking met hetgeen door den heer G.K. Niemann gepubliceerd wer uit een Hik. Bayan budiman, in zijne Bloemlezing uit Maleische geschriften.
68837: NIEMANN, A. - Die Russische Expedition nach Chiwa.
55017: NIEMEYER, A. H. - Portrait engraving of August Hermann Niemeyer.
55030: NIEMEYER, A. H. - Portrait engraving of August Hermann Niemeyer.
34390: NIEMITZ, CARSTEN. - Puzzle About Tarsius. Progressive Story of a field research work.
1997: NIERMEYER, J. F. - De rondreis van een koning van Madjapahit door Java's oosthoek.
18108: NIERMEYER, J. F. - Een desideratum: Een bilbiografie der Nederlandsche volkplantingen en vvormalige bezittingen.
18128: NIERMEYER, J. F. - Diepzeeloodingen in en nabij den Oost-Indischen Archipel.
18122: NIERMEYER, J. F. - Minahasa-vulkanen.
18131: NIERMEYER, J. F. - De bevolking van Java en Madoera in 1905.
18136: NIERMEYER, J. F. - Herschepping van den Nederlandschen bodem.
18135: NIERMEYER, J. F. - Penck over de taak der geografie. Penck über die Aufgaben der Geographie.
18142: NIERMEYER, J. F. - Uit de jaarverslagen van den topographischen dienst over 1907 (Java, Sumatra, Curaçao).
31641: NIERMEYER, J. F. (REDACTIE). - Plaatsen-statistiek in Ned. Oost-Indië.
18158: NIERMEYER, J. F. - Uit het jaarverslag van den topographischen dienst over 1907.
18147: NIERMEYER, J. F. - Het negende internationaal aardrijkskundig congres.
31759: NIERMEYER, J. F. (INLEIDING). - Vergaderingen der Commissie voor Economische Geografie. De ontwikkeling van den Landbouw in den Indischen Archipel, de mogelijkheid van haar uitbreiding en intensiveering. (Dr. H. C. Prinsen Geerlings, P. J. F. van Heutsz en L. E. Dom van Rombeek, Prof. C. W. Weijs).
31748: NIERMEYER, J. F. - Löss en zwarte aarde in Russland.
51063: NIERMEYER, J. F. - De tentoonstellingen in Antwerpen en Amsterdam. & Naar aanleing van het artikel, door R. Bos.
51086: NIERMEYER, J. - De regenval aan de vlakke kusten van Java,
51115: NIERMEYER, J. F. - Naamgeving en wedijver in Nieuw-Guinea.
18191: NIERMEYER, J.F. - Het aandeel der Nederlanders en dat der Engelschen in de ontdekking van Spitsbergen 1596-1625. With counter-plea, by F.C.Wieder.
2967: NIERMEYER, J.F. - De geschiedenis van de lijn van Wallace.
3567: NIERMEYER, J.F. - De vogelnestgrotten in de vorstenlanden.
3523: NIERMEYER, J.F. - De bevolking der voornaamste plaatsen van Java.
3596: NIERMEYER, J.F. - De taak van het Aardrijkskundig Genootschap in den Indischen Archipel.
3621: NIERMEYER, J.F. - Bijdragen tot de kennis van Java, uit de topographische beschrijvingen der Residentiën.
3607: NIERMEYER, J.F. - De oorlogsterreinen in Zuid-Afrika.
3629: NIERMEYER, J.F. - Over klimaat en plantengroei van den Jang.
3625: NIERMEYER, J.F. - De vulkaan Idjen in Besoeki.
3690: NIERMEYER, J.F. - Martinique en Java.
3687: NIERMEYER, J.F. - Nieuw-Guinea op zijn smalst.
3749: NIERMEYER, J.F. - Over den regenval op Java & Eene circulaire van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. (Metereologische opnememing van de Archipel), door C. Braak & Regen in Nederlandasch-Indië, door J. F. Niermeyer.
3694: NIERMEYER, J.F. - De bevloeiingswerken op Java I & II.
3782: NIERMEYER, J.F. - De onderzeese vorm van Celebes.
3864: NIERMEYER, J.F. - Barrière-riffen en atollen in de Oost-Indiese Archipel. Met naschriften 1912. & Atollen en Barrière-riffen in de OostIndiese Archipel. Een antwoord, en een opwekking tot onderzoek.
3822: NIERMEYER, J.F. - De nieuwe hoogtemeting in Nederland.
3894: NIERMEYER, J.F. - De reis der geografen door de Verenigde Staten I & II (Hudson-dal en Erie-kanaal, Ohio, Niagara, Lake Superior, Duluth-Hibbing, Noord Dakota, Bad lands, Yellowstone, Butte, Spokane, Columbia-vlakte, Seattle, Portland, Californië).
3986: NIERMEYER, J.F. - Onderwerpen van studie uit de geografie van Nederland.
3947: NIERMEYER, J.F. - Over de uitbarsting van den Raoen in 1593.
18084: NIERMEYER, J.F. - De verdiensten van W. P. D. de Wolff van Westerrode voor de kennis van Java.
18085: NIERMEYER, J.F. - A. B. Meyer's doorkruising van Nieuw-Guinea op zijn smalst.
18183: NIERMEYER, J.F. - De ontvolking van Engeland tijdens den oorlog.
51052: NIERMEYER, J.F. - De kustlijnen van Timor en Roti.
51153: NIERMEYER, J.F. - Het Kamaka Wallar, een karstmeer op Nieuw-Guinea.
51057: NIERMEYER, J.F. - De uitbarsting van 1593: Raun of Ringgit?
51274: NIERMEYER, J.F. - De zuidkust van Nieuw-Guinea.
18586: NIERSTRASZ, H. F. - Professor dr. H. F. Nierstrasz *. 1872 - 1937.
29738: NIESSEN, S. A. - Toba-Batak Matriliny: A Deception? Korte mededelingen.
59672: NIET, M. DE. - Overheidszorg voor de rijpere jeugd in Suriname.
3911: NIETLISPACH, F. - 200 Mittagessen mit Abbildungen von 66 Essen, 12 Vorspeisen und 12 Dessertplatten.
60028: NIEUW-GUINEA. - Verslag van de Militaire Exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee 1907-1915.
18167: NIEUW GUINEA. - Gouvernements-exploratie van Zuid Nieuw-Guinea.
51197: NIEUW GUINEA. - Exploratie en kaarteering van Westelijk Nieuw Guinee.
50359: NIEUW-GUINEA, TIJDSCHRIFT. - Blanke kolonisatie naar Indië.
31725: NIEUW GUINEA. - De exploratie van Nieuw-Guinea & De arbeid der Exploratie-detachementen op Nieuw-Guinea. (Noord Nieuw-Guinea, West Nieuw-Guinea, Zuid Nieuw-Guinea, & Britsch Zuid Nieuw-Guinea expeditie, verslag door Mr. H. A. Lorentz) & Vervolg vanaf 1912 door J. J. STAAL.
36714: NIEUW GUINEA. - De Engelsche expeditie op ons gebied.
18198: NIEUW GUINEA. - Expeditie naar het centrale bergland van Nieuw-Guinee.
69768: NIEUW-GUINEA. - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea 1956. In samenwerking met het ministerie van overzeese rijksdelen uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam.
50446: NIEUWENHOVEN HELBACH-DE VRIES, M. J. VAN. - Veelzijdige herinneringen van D. F. H. Helbach, uit de jaren 1808-1848, waarvan de eerste tien jaren in Holland en dertig in Indië.
4812: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. VAN. - Mens en vrijheid in Indonesië.
12418: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. - Culturele autonomie.
19228: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. VAN. - Nur Al-Din Al-Raniri als bestrijder der Wugudiya. (Met Maleische texten).
39713: NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Den Haag en omstreken in de 19de-eeuwse foto's.
19498: NIEUWENHUIJZEN, F. A. - Eedformulier van de Alfoeren op Groot-Ceram.
30002: NIEUWENHUIJZEN, F. N. - Het Rijk Siak Sri Indrapoera.
38472: NIEUWENHUIS, ROB EN FRITS JACQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn gekozen en toegelicht door Rob Nieuwenhuys en Frits Jaquet.
51053: NIEUWENHUIS, DR. A.W. - Mededeelingen over eene commissie-reis naar Centraal-Borneo. Vervolg & Algemeene beschouwingen en gevolgtrekkingen naar aanleiding van de commissiereis (...) van Mei 1898 tot December 1900.
51042: NIEUWENHUIS, DR. A.W. - Tweede reis van Pontianak naar Samarinda in 1898 en 1899.
51020: NIEUWENHUIS, DR. - Dr. Nieuwenhuis' tocht dwars door Borneo.
3931: NIEUWENHUIS, A. W., E. C. ABENDANON, G. F. TYDEMAN, G. A. F. MOLENGRAAFF, L. A. BAKHUIS, A.O. - Plannen voor eene nieuwe Nederlandsche expeditie tot wetenschappelijk onderzoek van den Oost-Indischen Archipel & Verslag betreffende de wenschelijkheid van een wetenschappelijk onderzoek van de eilandenreeks tusschen Celebes en Nieuw-Guinea en in het bijzonder van het eiland Ceram.
3964: NIEUWENHUIS, A.W. - De grondslagen der heidensche (animistische) wereldbeschouwing en hun rol in de beschaafde samenleving.
19740: NIEUWENHUIS, A. W. - La recente expedition scientifique dans l'Ile de Borneo, conférence du Dr. A. W. Nieuwenhuis faite à Batavia au mois de Janvier 1898.
49993: NIEUWENHUIS, A. W. - Meinungen der Primitiven Völker über das Geschlechtsleben der Menschen.
134: NIEUWENHUIS, A.W. - Die Entstehung des Sexualwortgenus Männlich-Weiblich als Kulturelement des Sexualtotemismus und seiner Formen in den Ausstrahlungsgebieten in Amerika, Australien und Ozeanien.
12675: NIEUWENHUYS,R. D.DE VRIES, HENK DE VOS, K. NEYS, R.V.B.QUACK (REDACTIE). - Orientatie.
19252: NIEUWENHUYS, R. - Rouffaer en Multatuli.
8090: NIEUWENHUYS, R. - Tot de hoofd-zaak van Lebak. Een antwoord aan Prof. Wertheim.
12556: NIEUWENHUYZE, C. A. O. - Intructory Observations on Cross-Cultural Education, with Special Reference to Pedagogic and Didactic aspects.
12508: NIEUWENHUYZE, C. A. O. - The West in retrospect.
4038: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Het kostuum van een Méõ of koppensneller op Timor. Twee teekeningen met bijschrift.
29384: NIEUWENKAMP, W. O. J. - De trom met de hoofden te Pedjeng op Bali.
29415: NIEUWENKAMP, W. O. J. - Een balineesche kalender.
29417: NIEUWENKAMP, W. O. J. - Nog iets over een Balineeschen kalender.
50728: NIEUWENKAMP, W. O. J. - Schetsen uit Engelsch-Indië.
4054: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn bezoek aan Alor. Aanteekeningen uit het dagboek.
17198: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Soemba-weefsels.
18184: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Iets over een Mokko Poeng Djawa Noerah, van Alor. & Over de verschillende soorten van Mokko's van Alor. & Mokko's.
18190: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn derde bezoek aan den Batoer op Bali. Uit het dagboek.
18200: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Een vijfdaagsche tocht naar het binnenland van Soemba. Drie teekeningen met aanteekeningen, uit het dagboek.
31660: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Drie keteltrommen op Leti.
31662: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Twaalf dagen op Roti. Uit het dagboek.
51096: NIEUWENKAMP, W. O. J. - De eerste bestijging van den heiligen vulkaan Batoer op Bali, 2 Nov. 1906.
2570: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Bezoek aan eenige slijkvulkanen op Kambang en Semaoe (West-Timor).
8797: NIHOM, MAX. - Diksa, Kala, and the Stuti of Siwaratrikalpa 33.1-2.
4391: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van de N.V. Uitgeversmaatschappij Martiunus Nijhoff 1853-1931.
3878: NIJHOFF, WOUTER. - Opsporing van reisjournalen der eerste vaart van Nederlanders naar Oost-Indië (1595-1597).
2310: NIJLAND, DR. A.A. - Heeft Peary de Noordpool bereikt?
54967: NIJMEGEN - MONTENBERG, D. G. - Album van Nijmegen en omstreken. beschrijving, platen, plattegrond en wandelkaart. (Together with:) D. G. MONTENBERG. Nijmegen en omstreken in wandelingen geschetst.
58925: NIJMEGEN. - Gierpont.
54968: NIJMEGEN. - Naamlijst van personen, die het Nijmeeg's Oud-Burgerrecht bezitten. Opgemaakt en vastgesteld bij besluit van Heeren Regenten van het O.-B. Gasthuis van den 18. Mei 1881.
58933: NIJMEGEN. - Panorama, Waalkade.
49649: NIKISCH, ARTHUR. - Portrait of Arthur Nikisch, after a photograph of Arthur Nikisch. Direktor der Gewandhauskonzerte Leipzig..
54207: NIKISCH, ARTHUR. - Portrait of Arthur Nikisch.
65750: NIKITINE, B, - Réflexions sur le dix-septième Congrès international des Orientalistes à Oxford.
65729: NIKITINE, B. - La Vie domestique des Assyro-Chaldéens du Plateau d'Ourmiah.
65760: NIKITINE, B. - L'Importance de le Théorie japhétique pour les Etudes ethnographiques.
65735: NIKITINE, B. - Politique ethnique et ethnographique dans l'U.R.S.S.
65745: NIKITINE, M. - La Mentalité afghane moderne.
65817: NIKITINE, B. - L'origine du langage (La théorie japhétique du Prof N.-Y. Marr et son application).
65801: NIKITINE, B. - Essai d'une enquête ethnographique en Perse.
65860: NIKITINE, B. - La poésie lyrique Kurde.
65866: NIKITINE, B. - Vie de la Sociéte & Bibliographie.
65905: NIKITINE, B. - La pomme de terre dans le folklore Russe avec les raisons sociales et religieuses qui rendirent sa culture impopulaire dans le pays.
69233: NIKITKIN, S. - Die Grenzen der Gletscherspuren in Russland uind dem Uralgebirge.
46537: NIKOLAEW, ALEKSEI. - (Folder:) Aleksei Nikolaew.
20390: NILAKANTA SASTRI, K. A. - Two silver plate grants from the Batavia Museum.
30496: NILAKANTA SASTRI. K. A. - Origin of the Çailendras.
30515: NILAKANTA SASTRI, K. A. - Agastya.
30526: NILAKANTA SASTRI, K. A. - Srivijaya, Candrabhanu and Vira-Pandya.
33275: NILE. - Langs den Nijl. Herinneringen eener reis in Egypte.
56922: NILSSON, CHRISTINE. - Portrait of Christine Nilsson by Buguet.
54062: NILUPHAR. - Een tafereel van Hindoesche zeden.
50408: NIMPOENO, RADEN S. - Het begrip ,,Koningin der Nederlanden" voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch Oost-Indië.
50063: NIO JOE LAN. - De omgangstaal der Chineezen in Indonesië.
65738: NIPPGEN, J. - Le Mythe de Sedna chez les Eskimos.
18543: NISHGNY-NOVOGOROD. - Articles from the newspaper: Het Nieuws van de Dag, 16, 23 en 31 October,1899.
8626: NISHIHARA, MASASHI. - Politics.
65828: NITIKINE, B. - L'évolution stadiale du langage.
7067: NITYABODHANANDA, SWAMI. - Mythes et religions de l'Inde.
58978: NLR. - Finsenut, Norway.
58979: NLR. - Finsenut, Norway (2).
46610: NOBEL, OTTO DE. - Portrait. Schepper van het Socialistische Lied.
31467: NOBELE, E. A. J. - Memorie van overgave betreffende de onder-afdeeling Makale.
51180: NOBILE, UMBERTO. - Nobile's Noordpoolexpeditie.
58087: NOBLE, W. H., J. H. LEFROY. - Perforation des cuirassés par les projectiles de l'artillerie navale anglaise.
52804: NOEL, EUGÈNE. - Rouen.
33503: NOEL, EUGÈNE. - Rouaan.
50528: NOETLING, FRITZ. - Beiträge zur Kenntnis der archäolithischen Kultur der Tasmanier.
57541: NOIROT, E. - Un voyage au Fouta-Diallon et au Bambouc.
2180: NOLTHENIUS, DR. A. TUTEIN. - Over romeinse waterleidingen in Noord-Afrika.
32203: NOLTHENIUS, A. TUTEIN. - Getij- en watermolens in Vlaanderen.
19685: NOOIJ, H. A. DE. - Aanteekeningen omtrent de bewoners van het binnenland van het eiland Banka en omtrent de taal der Daratbewoners, speciaal van het district Muntok.
32501: NOORBERGEN, F. J. - Spoor naar '75.
17012: NOORD NIEUW-GUINEA. - Exploratie van uit de Humboldt-baai. Grensregelings-commissie.
28997: NOORD-HOLLAND. - Glass-slide of view at Water-tower and canal.
28996: NOORD-HOLLAND. - Glass-slide of view in Noord-Holland.
31320: NOORD BORSKI, VAN. - Het stelsel der landelijke inkomsten op Java beschouwd in zijne werking en toepassing.
30616: NOORD BORSET, VAN. - Bloei en Welvaart des Hollandschen Handels in de Indiën.
58435: NOORD-BORNEO. - (Omtrent een in den herfst van 1897 van uit Singapore naar Borneo ondernomen reis bericht van een Duitsche reiziger)
29709: NOORDUYN, J. - The making of Bark Paper in West Java. Korte mededelingen.
19306: NOORDUYN, J. - The Eastern Kings in Majapahit. With an Appendix by Brian E. Colless.
8703: NOORDUYN, J. - The Manuscripts of the Makasarese Chronicle of Goa and Talloq: An Evaluation.
8330: NOORDUYN, J. - The Names of Hayam Wuruk's Sisters.
8615: NOORDUYN, J. - Makasar and the Islamization of Bima.
8094: NOORDUYN, J. - Over het eerste gedeelte van de Oud-Soendase Carita Parahyangan.
29730: NOORDUYN, J. - Patola and Gringsing: An additional note.
8722: NOORDUYN, J. - Some Remarks on Javanese Chronogram Words: A Case of Localization.
8434: NOORDUYN, J. - In Memoriam A. A. Cense.
8552: NOORDUYN, J. - Hoe het Regentschap Bodjonegoro in 1828 deze naam kreeg.
29705: NOORDUYN, J. - Het begingedeelte van de Carita Parahyangan. Tekst, vertaling, commentaar.
19278: NOORDUYN, J. - Further Topographical Notes on the Ferry Charter of 1358, with appendices on Djipang and Bodjanegara.
8205: NOORDUYN, J. - Enige nadere gegevens over tekst en inhoud van de Carita Parahyangan.
29627: NOORDUYN, J. - Een lange pepet in een Buginees dialect. Korte mededelingen.
12256: NOORDUYN, J. - Een Boeginees geschriftje over Arung Singkang.
29636: NOORDUYN, J. - De islamisering van Makasar.
29722: NOORDUYN, J. - Concerning the reliability of Tomé Pires' data on Java. Korte mededelingen.
49789: NOORDUYN, J. - C. H. Thomson, The Editor of "A Code of Bugis Maritime Laws".
8519: NOORDUYN, J.+ - Bujangga Manik's Journeys Through Java; Topographical Data from an Old Sundanese Source.
8313: NOORDUYN, J. & H. TH. VERSTAPPEN. - Purnavarman's River-works Near Tugu.
58886: NOORDWIJK AAN ZEE. - Grand Hotel ,, Huis ter Duin". Zeeterras, Solarium, Strand.
50736: NOOTEBOOM, C. - Vaartuigen van Roeha aan de zuidkust van West-Soemba.
20403: NOOTEBOOM, C. - Versieringen van Manggaraische huizen.
12291: NOOTEBOOM, C. - Tondongkoera, een bergdorp in Zuid-West-Celebes.
30501: NOOTEBOOM, C. - Vaartuigen van Ende.
30536: NOOTEBOOM, C. - Het graf van de Vorsten van Boeki te Silolo (Saleier). Een besnijdenisfeest op Saleier.
51279: NOOTEBOOM, C. - In Memoriam Jan Willem van Nouhuys 28.12.1869 - 11.4.1963.
20397: NOOTEBOOM, C. - Main tjatjing, een Manggaraisch vechtspel.
51997: NOOTEBOOM, C. - Oost-Soemba, een volkenkundige studie.
12223: NOOTEBOOM, C. - Sketch of the former Religious Concepts of the Asele Lapps. (The Southern Lapps).
12412: NOOTEBOOM, C. - Sumatra en de zeevaart op de Indische Oceaan.
29579: NOOTEBOOM, C. - Galeien in Azië.
30514: NOOTEBOOM, C. - Een grafspelonk op Kalao Toa.
36792: NOOTEBOOM, C. - Diremen in den Indischen Archipel.
29526: NOOTEBOOM, C. - Aanteekeningen over het landbouwritueel in het rijk Rahawatoe op Midden-Soemba. Door Iaha, bewerkt en van aanteekeningen voorzien door Dr. C. Nooteboom.
8218: NOOTEBOOM, C. - A peculiar piece of Northwest Coast Sculpture.
46085: NORDAU, MAX. - Portrait.
68219: NORDENJSKJOLD, BARON DE. - Observations sur les Ruines Nordiques du Grönland.
68149: NORDENSHJOELD, N.-A.-E. DE. - Un chapitre de l'ethnographie des Tschouktschis.
51071: NORDENSKIÖLD, O. - De Zwweedsche Zuidpool-expeditie van Dr. O. Nordenskiöld.
53661: NORDENSKIÖLD-V.OTTER. - Das Relief des Eismeer-Bodens bei Spitzbergen. Nach den Tiefsee-Messungen der Schwedischen Expedition unter Nordenskiòld und v. Otter, 1868.
50649: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Spieltische aus Peru und Ecuador.
50638: NORDENSKIÖLD. ERLAND. - Die östliche Ausbreitung der Tiahuanacokultur in Bolivien und ihre Verhältnis zur Aruakkultur in Mojos.
50618: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Die religiösen Vorstellungen der Itonama-Indianer in Bolivia.
4423: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
53884: NORDENSKIÖLD, A. E. - Voyage de la Vega autour de l'Asie et de l'Europe, 1878-1880.
3230: NORDENSKIÖLD, A.E. - Voyage de la Vega au tour de l'Asie et de l'Europe.
33228: NORDENSKIÖLD, A. E. - Expédition Polaire Suédoise, 1875.
33420: NORDENSKIÖLD, A. E. - De Zweedsche pool-expeditie.
53668: NORDENSKIÖLD, A. E. - Metereologische Beobachtungen während einer Überwinterung auf der Bären-Insel, 6. August 1865 bis 19. Juni 1866, angestellt von dem Schiffer Sievert Tobiesen.
53681: NORDENSKIÖLD, A. E. - Professor A. E. Nordenskjöld's Expedition nach West-Grönland, Mai bis Juli 1870.
68858: NORDENSKIÖLD, PROF. - Dioe Schlittenfahrt der Schwedischen Expedition im nordöstlichen Theile von Spitzbergen, m24. April - 15. Juni 1873.
68963: NORDENSKIÖLD, A. E. - Prof. A. E. Nordenskiöld's offizieller Bericht über seine Expedition von Tromsö durch das Karische Meer zum Jenissei, 25. Juli - 18. September 1876.
68728: NORDENSKIÖLD UIND VON OTTER. - Das Relief des Eismeer-Bodens bei Spitzbergen. Nach dem Tiefsee-Messungen der Schwedischen Expedition, 1868.
67912: NORDENSKIÖLD. - Die geographische Festlegung des Mündungs-Gebietes des Ob und Jenissein durch Nordenskiöld's Expedition, 1875.
64692: NORDENSKJÖLD, GUSTAV. - Weiterer Bericht über die schwedische Expedition nach Spitzbergen 1890 & Deutsche Forschungsreise nach Westgrönland.
68839: NÖRDLINGER, FORSTRATH. - Th. von Heuglin's Treibholz-Sammlung von Nowaja Semlja.
67720: NORDSEE. - Germany Northsea coast. Two photographs.
29651: NORDSTRAND, OVE K. AND CARL GERLI. - Some experiments in reproducing a partially obliterated inscription on an old Javanese copper-plate in the Royal Library, Copenhagen.
58884: NORG. - Pompstraat.
58883: NORG. - Herv. Kerk met school.
58882: NORG. - Boschweg.
58885: NORG. - Gezicht op de Kerktoren.
3434: NORMAN, H.D. LEVYSOHN. - De Obi-eilanden.
33625: NORMAND. - De groote transcontinentale spoorweg door Azie.
53946: NORMAND, CHARLES. - Excursion à Olympie.
33565: NORMAND, CHARLES. - Mijn uitstapje naar Olympia.
6741: NORTH, ROBERT. - Archeo-Biblical Egypt.
48653: NORTHROP. - Gamma Polar Star, NR12269, Ellsworth Trans-Antarctic Flight.
57721: NORVÉGE. - La pêche du hareng en Norvége penfant le printemps de 1862.
58976: NORWAY. - Cows.
58964: NORWAY. - Farmers, Horse. Traditional dress.
58971: NORWAY. - Girl. Traditional dress.
58981: NORWAY. - I Hoppet.
59001: NORWAY. - Waterfall.
800: NOSSACK, HANS ERICH. - Begegnungen im Vorraum. Erzählungen.
53956: NOSSILOFF, CONSTANTIN. - Voyage à la Nouvelle-Zemble, Résumé par Madame Lydie Paschkoff.
60751: NOTEBOOK. - 19th Century leather notebook.
67655: NOTENBOOM, EPPO. - Delfshaven.
30519: NOTERMANS, J. - Enkele extracten uit archiefstukken betreffende de V. O. C. en het Katholicisme op de kust van Malabar.
19334: NOTHOFER, BERND. - Further Evidence for the Reconstruction of -*ey and *ew.
8567: NOTHOFER, BERND. - The Subgrouping of the Languages of the Javo-Sumatra Hesion: A Reconsideration.
18961: NOTO SOEROTO, RADEN MAS. - Over den oorsprong van het woord Gedog in de Wayang.
49904: NOTO SOEROTO, RADEN MAS. - De eertse organisatie van Indonesiërs in Nederland.
57394: NOUGARET, NOËL. - Voyage dans l'Intérieur de l'Islande, 1866.
3786: NOUHUIJS, J.W. VAN. - De Pisang-Baai bestaat!
46274: NOUHUYS, J. W. VAN. - Eerste bijdrage tot de kennis van de taal der ,,Pesegem" van Centraal Nieuw-Guinea. Verzameld tijdens de Expeditie 1909/1910 naar het Sneeuwgebergte.
3025: NOUHUYS, J.J. VAN. - Geological interpretation of aerial photographs.
2343: NOUHUYS, J.W. VAN. - ,,Extrema Oriente".
2483: NOUHUYS, J.W. VAN. - D'Albertis en zijn kaart van de Fly River. Met naschrift door C.C.F.M. Le Roux.
3827: NOUHUYS, J.W. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het eiland Taliaboe der Soela-Groep. (Moluksche Zee).
3983: NOUHUYS, J.W. VAN. - De breuk in den Padang-Batavia-kabel in verband met de aardbeving van 26-27 Juni 1914 in de Residentie Benkoelen.
51143: NOUHUYS, J.W. VAN. - Een en ander over onzen tocht naar het Sneeuwgebergte van Ned. Indië.
51147: NOUHUYS, J.W. VAN. - Overzichtskaart van het terrein door de Lorentz-expedities in Nieuw-Guinea geëxoloreerd (1907 en 1909).
51188: NOUHUYS, J.W. V. - Zeekaarten van het schip de Liefde Ex-Erasmus uit Ao 1598.
50203: NOUHUYS, J. W. VAN. - Een protest en het malle geval der Stephens-eilanden.
30609: NOUSAKAMBANG-AN. - Schets van het Eiland Nousakambang-an.
65650: NOUVELLE-CALÉDONIE. - La Société "Le Nickel" de sa fondation à la fin de la deuxième guerre mondiale 1880-1945.
57970: LA NOUVELLE-CALÉDONIE. - La Nouvelle=Calédonie. Les Colonies Françaises.
57831: NOVARA. - Observations hydrographiques. Faites par la Novara dans son voyage de circumnavigation.
33028: NOVARA. - Voyage de Circumnavigation de la Frégatte Autrichienne la Novara (1857-1859).
63589: NOVELLI, FILI. - Pompei. Strada dell' Abbondanza Fontana.
63591: NOVELLI, FILI. - Pompei. Casa di Ponza (Esterno).
60775: NRM. - Portrait of P. D. Bol.
55409: NUBIA. - A Common Trust: The Preservation of the Ancient Monuments of Nubia. & International Campaign to Save the Monuments of Nubia. Official Inaugurattion 8 March 1960.
50494: NÜESCH, J. & HR. NEHRING. - Fund einer Steinplatte mit Thierzeichnungen am Schweizersbild & Die neuen faunistischen Ergebnisse der Ausgrabungen am Schweizerbild bei Schafhausen.
31293: NUMANS, A., MILLARD, BACHIENE & VAN KERKWIJK. - Verslag der Kommissie uit het Indisch Genootschap over den aanleg van een spoorwegnet op Java.
58398: NUNEN, J. P. TH. VAN. - Iets over de bezoldigingen en pensioenen der burgerlijke ambtenaren in Indië.
58388: NUNEN, J. P. TH. VAN. - Iets over de beteekenis van Indië voor Nederland.
58879: NUNSPEET. - Kraaienhorstweg.
2284: NUSSBAUM, F. - Ueber Berg- und Talformen in den Westlichen Pyrenäen.
29362: NUSSELEIN, A. H. F. J. (SAMENSTELLING). - Beschrijving van het landschap Pasir.
8228: NUTINI, HUGO G. - On the Concepts of Epistemological Order and Coordinative Defenitions.
8281: NUTINI, HUGO G. - Science and Ideology.
34316: NYANDOH, R. - The Origin of the "Guna Ba-ak Laba" Wild Boar Charm.
34309: NYANDOH, R. AND LUCAS CHIN. - A Progress on Archaeological Work at Gedong (1967-1969).
34367: NYANDOH, R. - A Young Princess who married a Wild Boar - a Malay version.
31683: NYANDOH, R. - How Land Dayaks Net Wild Boar.
32595: NYANDOH, R. - Lingagat and the Mag'cal Faeces (a Land Dayak Bird Story).
32652: NYANDOH, R. - Manjah, the "Magic Stone" of Niah.
34293: NYANDOH, R. - The "Gawai Birantu": a Ceremony to Remove Pests from the Padi Field.
51775: NYERERE, JULIUS. - Portrait of Julius Nyerere, the president of Tanganyka, and his wife.
50211: (NYPELS, GEORGE). - Aan de vrienden en vereerders van wiojlen Prof. Mr. C. van Vollenhoven.
50347: (NYPELS, GEORGE). - De crisis in Britsch-Indië.
50418: NYPELS, GEORGE. - De Indische Gids zestig jaar.
50421: (NYPELS, GEORGE). - Atatürk, 1879-1938.
50424: NYPELS, GEORGE. - De Hoofdcursus (Officiersschap in Nederland).
50425: NYPELS, GEORGE. - De les van China (Uit: De Java-Bode).
50429: NYPELS, GEORGE. - De heksenketel.
50433: NYPELS, GEORGE. - Versterking van onze maritieme middelen in Ned.-Indië.
50436: (NYPELS, GEORGE). - Karo-Bataks. Menschen zonder hemel.
50437: (NYPELS, GEORGE). - Sultan Hamengkoe Boewono VIII overleden.
50440: (NYPELS, GEORGE). - Nederland's geschenk aan Japan.
50444: NYPELS, GEORGE. - Versterking van onze maritieme middelen in N.-I.
50447: NYPELS, GEORGE. - Versterking van onze maritieme middelen in Nederlandsch-Indië.
50454: (NYPELS, GEORGE). - De dood van Si Singa Mangaradja in 1907.
50455: (NYPELS, GEORGE). - Het urgentie-plan der gemeente Medan voor vijftien jaar.
50456: NYPELS, GEORGE. - Palestina in 1939.
50460: NYPELS, GEORGE. - De levenswijze der gemeente-koelies te Batavia.
50468: (NYPELS, GEORGE). - Duitschland's koloniën.
50472: NYPELS, GEORGE. - De Monroeleer op het Pan-Amerikaansche Congres te Havanna.
50366: (NYPELS, GEORGE). - Sandjak Alexandrette.
50369: (NYPELS, GEORGE). - Lepra-behandeling Proef Dr. D. Mulder.
50376: NYPELS, GEORGE. - Het veiligstellen van geheel Nederlandsch-Indië.
50394: NYPELS, GEORGE. - Nederlandsch-Indië nieuw ontdekt.
50405: (NYPELS, GEORGE). - Onze Luchtpostverbinding met Indië.
50416: (NYPELS, GEORGE). - Gedenkplaat van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
50417: (NYPELS, GEORGE). - Bescherming van primitieve volksstammen op Nederlandsch Nieuw-Guinea.
50349: (NYPELS, GEORGE). - De postweg nederland-Ned.Indië van de zee naar de lucht verlegd.
50350: NYPELS, GEORGE. - Kingdom-politiek.
50356: NYPELS, GEORGE. - Oorlogsbedreiging.
50360: (NYPELS, GEORGE). - Het Duitsche koloniale probleem en de C.C.I.
50365: (NYPELS, GEORGE). - De Frobenius-Expeditie (De Loc., De Java-Bode en het Bat.Nbl.).
50321: NYPELS, GEORGE. - De Volkenbondswaan.
50325: (NYPELS, GEORGE). - (In memoriam). Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje*.
50336: NYPELS, GEORGE. - Raden Adipati Tjitro Koesomo 60 jaar ridder M.W.O.
50340: NYPELS, GEORGE. - Goa weer Vorstendom.
50343: NYPELS, GEORGE. - Afschaffing der capitulaties in Egypte.
50315: NYPELS, GEORGE. - Prof. J. C. van Eerde.
50307: NYPELS, GEORGE. - Egypte's onafhankelijkheid.
50313: (NYPELS, GEORGE). - Blanke kolonisatie in Kongo.
50299: (NYPELS, GEORGE). - Vliegtuig comfort.
50300: (NYPELS, GEORGE). - De Philippijnen. 15 November 1935.
50256: (NYPELS, GEORGE). - Japan - Amerika - Engeland ter zee.
50265: (NYPELS, GEORGE). - De opleiding tot verkeerspiloot.
50266: NYPELS, GEORGE. - De Indische legeravond op 12 Januari 1935 van het Nationaal Jongeren Verbond.
50273: (NYPELS, GEORGE). - Petroleum-pijpleiding Mosoel-Middellandsche Zee.
50278: NYPELS, GEORGE. - Italië - Dodekanesos.
50287: NYPELS, GEORGE. - Het Kanaal van Suez in oorlogstijd.
50221: (NYPELS, GEORGE). - Pensioen voor alle Europeesche geëmployeerden in N.-I.
50225: NYPELS, GEORGE. - Pierre Pasquier. Dubbele ramp.
50232: (NYPELS, GEORGE). - Om de Maritieme Conferentie te Singapore.
50235: NYPELS, GEORGE. - De grondslag van de opdrachr der weermacht-commissie.
50242: (NYPELS, GEORGE). - Japan-Amerika, 80 jaren.
50243: (NYPELS, GEORGE). - De Philippijnen onafhankelijk.
50250: (NYPELS, GEORGE). - Marokko.
50219: (NYPELS, GEORGE). - Pensioenen.
50122: NYPELS, GEORGE. - Mr. J. J. van Bolhuis 25 jaren journalist.
50127: NYPELS, GEORGE. - (In Memoriam). Ir. Rudolf Adriaan van Sandick.
50128: NYPELS, GEORGE. - (In Memoriam). Dr. H. D. Benjanins.
50134: (NYPELS, GEORGE). - De roode Marine.
50136: (NYPELS, GEORGE). - Minahassa-jubileum-fonds.
50190: (NYPELS, GEORGE). - Pensieoen voor muiters (Chili).
50210: (NYPELS, GEORGE). - De Gouverneur-generaal. Opperbevelhebber in Ned.-Indië, en de Minister van Defensie.
49982: (NYPELS, G.). - Indië en het gedenkteken voor Juliana van Stolberg.
49863: NYPELS, GEORGE. - Het aandeel van den koloniaal in de geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
49867: NYPELS, GEORGE. - Vijftig jaren Indische Gids.
49931: NYPELS, GEORGE. - In verband met het bezoek van den Gouverneur-Generaal van Indochina aan Nederlandsch-Indië.
49933: NYPELS, GEORGE. - Tanganyika en de Volkenbond.
49988: NYPELS, GEORGE. - Tanganyika en de Volkenbond.
49996: NYPELS, GEORGE. - Oud-Passergeld.
50000: NYPELS, GEORGE. - Internationaal congres van de geschiedenis der geneeskunde. Quelques Mythes et Légendes.
50045: NYPELS, GEORGE. - Het Westminster-Statuut.
50046: NYPELS, GEORGE. - Professor Mr. J. E. Heeres.
50051: NYPELS, GEORGE. - Het quasi-Irakmandaat.
50059: NYPELS, GEORGE. - Er ging een Prins naar het Verre Oosten. (Prins Leopold).
51144: NYWEIDE, LUIT., O. G. HELDRING & P. F. POSTEMA. - Het Digoel-Gebergte en de Juliana-top.
4484: OBDEIJN, V. & NASCHRIFT. - De geografische kennis omtrent Sumatra in de Middeleeuwen.
1853: OBDEIJN, V. - De oude zeehandelsweg door de Straat van Malaka in verband met de geomorfologie der Selat-Eilanden.
3267: OBDEIJN, V. - Gegevens ter indentificeering van oude Sumatraansche toponiemen.
50769: OBDEIJN, V. - Tan-Yang en Na-Ku-Erh in de Chineesche berichten.
1948: OBDEIJN, V. - Volk en taal der oude maleische rijken in Zuid-Sumatra.
2171: OBDEIJN, V. - Zuid-Sumatra volgens de oudste berichten, I, II & III.
20240: OBDEYN, V. - Indragirische Weefkunst.
20256: OBDEYN, V. - De langkah lama der orang Mamak van Indragiri.
34165: OBERHAUSER, FRANZ FRIEDRICH. - De Wachau.
56934: OBIN. - Portrait of Obin by Liébert.
60043: OBREEN, J. M. - Tweede ontdekkingsreis van den Kapitain ter Zee Dumont d'Urville.
4077: OCEANIA. - Wallis et Futuna.
58150: ODET-PELLION. - Nécrologie. Le vice-amiral Odet-Pellion.
50555: OESTEN, HR. - Ergebnisse der Rethraforschung.
3013: OESTREICH, PROF. DR. K. - Peneplain en piedmonttrap.
4558: OESTREICH, PROF. DR. K. - Aanteekeningen bij drie luchtfoto's van landschappen in Voor-Azië.
4674: OESTREICH, PROF. DR. K. - Over orogenese en vergletschering in den noordwestelijken Himalaya. - (Naar aanleiding van ,,Studie on the ice age in India and associated cultures" door H.de Terra and T.T.Paterson).
5379: OESTREICH, PROF. DR. KARL. - Een posthume huldiging aan wijlen mevrouw J. Visser-Hooft.
5386: OESTREICH, PROF. DR. KARL. - In Memoriam Prof. Dr. K. Oestreich. Prof. Dr. Karl Oestreich (1873-1947).
3007: OESTREICH, PROF. DR. K. - Gesteentestroomen of gletschers? Naar aanleiding van een verhandeling vam Jhr. Dr. C.G.S. Sandberg over ,,Gesteinsströme.
2633: OESTREICH, PROF. DR. K., J. LORIÉ, J. VAN BAREN, P. KRUISINGA, J. F. STEENHUIS, J. B. L. HOL & P. TESCH. - Terrassen en ijstijden in Nederland.
2257: OESTREICH, DR. K. - De Graubundener Passen.
3048: OESTREICH, DR. K. - Aanteekeningen over de piedmonttrap van het Fichtelgebergte.
3052: OESTREICH, DR. K. - Over den preglacialen vorm der Oost-Alpen. Een herinnering en een verantwoording. Voordracht.
3890: OESTREICH, DR. K. - Ein glaziales Stauchungsprofil bei Arnheim.
4087: OESTREICH, DR. K. - Dr. Jan Lorié, 30 Juni 1852 - 5 Januari 1924.
4632: OESTREICH, DR. K. - La genèse du paysage naturel.
18232: OESTREICH, DR. KARL. - Robert Sieger.
32020: OESTREICH, K. - Dr. Ph. C. Visser over de gletschers van den Karakorum.
5399: OESTREICH, K. - Geografisch belangrijke bijdragen uit een geologische feestbundel.
3006: OESTREICH, K. - IJstijd en actualisme. Opmerkingen naar aanleiding van de verhandeling van Dr. C.G.S. Sandberg: Ist die Annahme von Eiszeiten berechtigt?
3032: OESTREICH, K. - Lawinekunde, een nieuwe tak van wetenschap.
3928: OESTREICH, KARL. - In het klassieke land der geomorphologie (United States).
2235: OESTREICH, PROF. DR. KARL. - Twee oude bekenden: Neckar en Donau. Een excursie-herinnering.
2244: OESTREICH, PROF. DR. K. - Bodemreliëf en rivierennet van België als gevolg van jonge tectoniek. Naar aanleiding van het werk van Ch.Stevens: Le relief de la Belgique.
70567: OGAWA, KAZUMA. - Fishermaidens.
64700: OGILVIE, WILLIAM. - W. Ogilvies Reise am oberen Yukon und auf dem Mackenzie.
58995: OHM, O. TH. O. - Bryllupsfaerd Hardanger. Maleri i Kaffistova Stavanger.
59026: OHM, O. TH. O. - Ostmanlid - Hardanger.
59052: OHM, O. TH. O. - Røldalsfjeldet- Norge.
8627: OKI, AKIRA. - Economic Studies.
63304: OKURA-SONBEI. - Woodblock prints,
63325: OKYO, MARUYAMA. - Beauty relaxing in fine silks adjusts her hairpin.
70409: OLAF, ERWIN. - Roxy Pinups. A special Roxy product 1994.
70410: OLAF, ERWIN. - Espress yourself.
30460: OLDENBORGH, J. VAN. - Verslag eener reis van Ternate naar de Noord- en Noord-West-kust van Nieuw-Guinea per Z. M. Stoomschip Batavia gedurende Maart en April 1881.
30462: OLDENBORGH, J. VAN. - Verslag eener reis met Z. M. stoomer Batavia van Ternate naar de Zuidkust van Nieuw-Guinea tot 141* O.L.
70372: OLIE JACOBSZ, JACOB. - Amsterdam in de tweede helft der XIXe eeuw gezien door Jacob Olie Jacobsz. Een keuze uit zijn fotographiën ingeleid door Dr. I. H.van Eeghen
63598: OLIVE, T. - Marseille - Ascenseurs N.-D. de la Garde.
30655: OLIVIER JZ., J. - Kunsten en Handwerken der Chinezen.
30676: OLIVIER JZ., J. - Iets over de tijdrekening der Mahomedanen
5330: OLIVIER, J. - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne.
58250: OLIVIER, L. - Questions de canonage.
65979: OLIVIER DE SARDAN, JEAN-PIERRE. - Ou va le cinéma ethnographique?
66900: OLIVIERA, A. T. - De natuurlijke aanwas der bevolking van Suriname.
46050: OLLEFEN, DAAN VAN, C. VAN KERCKHOVEN, WILLEM ROYAARDS, GUSTAAF CAUWENBERG, JACQ. ROYAARDS-SANDBERG. - Portraits, Adam in ballingschap.
65604: OLLIVIER, GEORGES. - Documents anthropologiques sur les Mélanésiens Orientaux.
51204: OLM, J. M. VAN. - Kort verslag der verkenning van het Wisselmeergebied.
59058: OLSENS, LARS. - Partifra Odda, Stavanger, Norge.
59056: OLSENS, LARS. - Stavanger, Bredevandet.
50482: OLSHAUSEN, O. - Leicheverbrennung.
50070: OLSHAUSEN, OTTO. - Technik alter bronzen.
50094: OLSHAUSEN, OTTO. - (Anwendung symbolischer Zeichen:) 1. Das Triquetrum. 2. Symbolische Doppelhaken und Hakenpaare. 3. Ueber einige der symbolischen Zeichen des Müncheberger Runenspeeres. 4. Ueber den Runenspeer von Torcello.
50100: OLSHAUSEN, OTTO. - Spiralringe.
50140: OLSHAUSEN, OTTO. - Ueber einen Grabfund von Hedehusum auf Föhr.
105: OMMANNEY, F. D. - South Latitude.
69038: ONATZEWITSCH, MARINE-LIEUTENANT. - Die Fahrt der russischen Klippers ,,Wssadnik" im Norden der Bering-Strasse, 1876.
58379: ONDERAFDELING VIII KOTA EN VII LOERAH. - Ethnographische bijzonderheden betreffende de onderafdeling VIII Kota en VII Loerah: V. Verlovingen. VI. Huwelijken en echtscheiding. VII. Bevallingen. VIII. Lijkplechtigheden, enz. Bestuur en dienstplicht.
31681: ONG KWAN HIN. - The Chinese Temple at Wayang Street, Kuching.
34374: ONGKILI, JAMES P. - Pre-Western Brunei, Sarawak and Sabah.
30715: ONNEN, P. L. - Galvano-type.
30686: ONNEN, P. L. - Iets over Meteorologie.
30732: ONNEN, P. L. - Iets over Artesische bronnen.
26815: ONS VRIJE NEDERLAND. - 5e Jaargang No 8, 9 Juni 1945.
66802: ONVLEE JR, L. - Eenige mededeelingen aangaande mijn arbeid in de periode 1 Januarie tot 30 Juni 1932.
20371: ONVLEE, L. - Over de weergave van ,,heilig" in het Soembaasch.
20349: ONVLEE JR., L.. - Eenige mededeelingen aangaande mijn arbeid in de periode 1 Juli tot 31 December 1932.
20307: ONVLEE JR., L. - Mededeelingen aangaande mijn arbeid gedurende de periode 1 Jan.- 30 Juni 1931.
20328: ONVLEE JR., L. - Mededeelingen aangaande mijn arbeid gedurende de periode 1 Juli tot 31 December 1931.
20272: ONVLEE JR., L. - Opmerkingen over verwantschapsbetrekkingen bij de Soembaneezen.
30494: ONVLEE JR. - Na Hoeri Hapa. Eenige regelen en zegswijzen betrekking hebbend op het sirih pruimen van den Soembanees.
12286: ONVLEE, L. - Naar aanleiding van de stuwdam in Mangili. (Opmerkingen over de sociale structuur van Oost-Soemba).
30516: ONVLEE, L. - Opgave van het door Prof. Jonker nagelaten, in de Leidsche Universiteits Bibliotheek berustende materiaal, dat betrekking heeft op enkele tot de Bima-Soemba en de Rote-Timor groepen behoorende talen. Over een spelboekje voor het Kamberasch (Oost-Soemba). Soembasche Woordspelletjes.
54876: ONZE VLOOT. - Gedenkboek Koninklijke Nederlandse Vereniging ,,Onze Vloot". Afdeling Curaçao 1970-1957.
31996: OOMS, J. - De generalisatie van de topografische kaart op schaal 1 : 50 000.
32472: OOMS, J. - De Hoogtekaart van Nederland.
1794: OORDT, H. VAN. - Chili.
2296: OORDT, DR. G.J. VAN. - In het ijsfjordgebied op Spitsbergen. (Geomorfologische waarnemimgen).
30690: OORT, VAN EN KORTHALS. - Verslag van eenen togt van Padang naar de Boengas- en Setans- of hout-baaijen.
5460: OORT, W. B. - Het Jaarverslag van den topographischen dienst in Nederlandsch-Indië over 1915.
59959: OORT, P. VAN & S. MÜLLER. - Aanteekeningen gehouden op eene reize over een gedeelte van het eiland Java, door de leden der Natuurkundige Kommissie.
51192: OORTGIJSEN, KL. F. - Historisch Genootschap ,,De Kop van Noord-Holland met de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling".
8488: OOSTEN, J. G. - Filiation and Alliance in Three Borneo Myths; a Reconsideration of the Social Code in the First Chapters of The Raw and the Cooked.
67633: OOSTERHAGEN, J. - Lunteren, Dorpstraat.
34091: OOSTERZEE, H. J. VAN. - Een zomerreisje in Mexico van Tampico naar Monterrey en Saltillo, 22 September - 6 October 1917.
31627: OOSTERZEE, L. A. VAN. - Eene verkenning in het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
3707: OOSTERZEE, L.A. VAN. - Het landschap Amberbaken op de Noordkust van Nieuw-Guinea. (Uit het verslag).
50878: OOSTWOUD-WYDENES, M. - Bagan Si Api Api (6p, 5 illustration). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 9, Number 8, August 1928.
33875: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1906-1907. No. 1 -52.
33899: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1907-1908. No. 1 -53.
33920: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1908-1909. No. 1 -52.
33943: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1909-1910. No. 1 -52.
33850: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1905-1906. No. 1 -52.
33694: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1899-1900. No. 1 -52.
33761: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1901-1902. No. 1 -53.
33825: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1904-1905. No. 1 -52.
4197: OP TEN NOORT. - Een bericht van den zendeling Montague over Nieuw-Guinea.
35740: OPER BERLIN. - The Oper von Berlin arrive in Bruxelles Airport.
65365: OPERA. - Portrait of a mid 19th century Opera Singer.
30592: OPHUIJSEN, J. A. W. VAN. - Over het grondbezit en de onderscheiding der gronden in de XIII Kota's (Sumatra's Westkust), verzameld en uit uit het Maleisch overgegracht.
18969: OPHUIJSEN, CH. A. VAN. - Lexicographische Bijdragen.
18979: OPHUIJSEN, CH. A. VAN. - Het verhaal van ,,De visch en het eekhoorntje"en zijne verspreiding op Sumatra.
30378: OPHUIJSEN, CH. A. VAN. - Maleische taalstudiën. & Eenige opmerkingen op de Maleische Taalstudiën van den heer C. A. van Ophuijsen, door A. F. von Dewall.
19379: OPHUIJSEN, J. A. W. VAN. - Iets over het ontstaan van eenige Regentschappen in de Adsistent-Residentie Benkoelen.
30088: OPHUIJSEN, J. A. W. VAN. - Iets over het ontstaan van eenige regentschappen in de adsistent-residentie Benkoelen.
29204: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Over de afleiding en beteekenis van Sapala-Pala.
29213: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - De poëzie in het Bataksche volksleven.
29269: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Lampongsche dwerghertverhalen.
29273: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L. W. C. van den Berg bezorgde uitgave van de Oendang-Oendang Djambi.
19574: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Eenige Bataksche raadsels.
30201: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - De Loeboes. & Woordenlijst
31444: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Bataksche spreekwoorden en spreekwijzen.
62268: OPIENSKI, HENRYK. - Fifteen Polish Folk-Songs harmonized by Hentyk Opienski. Englsh translation by Winifred Cooper. Illustration by St. Poray-Pstrokonski.
64771: OPPEL, A. - Die Ausstellung des sechsten internationalen Geographischen Kongresses in London.
64678: OPPEL, A. - Die Geographie auf der Pariser Allgemeinen Ausstellung 1889.
64711: (OPPEL, A.). - Die Errichtung eines Handelsmuseums in Bremen.
4313: OPPEL, KARL. - Das alte Wunderland der Pyramiden. Geographische, geschichtliche und kulturhistorische Bilder aus der Vorzeit, der Periode der Blüte sowie des Verfalls des alten Ägyptens.
64805: (OPPEL, A.). - Die Beschlüsse vom VII. Internationalen Geographen-Kongress in Berlin 1899.
64739: OPPEL, A. - Bericht über die Verhandlungen der historisch-geographischen Sektion der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wien. Mai 1893.
64788: OPPEL, A. - Die Kokospalme.
64780: OPPEL, A. - Prof. W. Kükenthals Forschungsreise im Malayischen Archipel.
64760: OPPEL, A. - Über die Stellung und Behandlung der Wirtschaftsgeographie im Schulunterricht.
64696: OPPEL, A. - Über Wirtschaftsgeographie und wirdschafts-geographische Karten.
64690: OPPEL, A. - Die Handelsausstellung in Bremen.
64752: OPPEL, A. - Russlands Wald.
64680: OPPEL, A. - Zur Entdeckungsgeschichte und Landeskunde in Neuguinea.
64797: OPPEL, A. - Wirtschaftsgeographische Reise durch die Vereinigten Staaten. Im Auftrage der Geographischen Gesellschaft ausgeführt.
2511: OPPENHEIM, R. - Steenen werktuigen voor veelzijdig gebruik & Ingezonden mededeeling (1930)
2664: OPPENHEIM, R. - Hulshorst.
18279: OPPENOORTH, IR. W. F. F. - Een prehistorisch cultuurcentrum langs de Solo-Rivier.
1947: OPPENOORTH, IR. W.F.F. - Een nieuwe fossiele mensch van Java.
49809: OPPERT, GUSTAV. - Die Verschiedenheiten des Sprachcharacters und deren natürliche Ursache.Vorgetragen in der Sitzung der Berliner anthropologisches Gesellschaft vom 24. November 1883.
59043: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Fra Ekeberg.
59042: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Storinget og Grand Hotel.
59040: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Slottet.
59041: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Piperviken med Akershus.
59039: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Strandpromenaden.
59036: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Iniversitet Karl Johansgate.
59038: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Nationalteatret.
59030: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Karl Hohansgate.
59034: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Dronningen, Bygdø.
59035: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Udsigt fra Holmenkrollen.
49989: OPREL, OTTO. - De Tarievenpolitiek en de Grondwetsherziening van 1922. Met Naschrift van A. de Graaff.
55088: ORANGE, PRINCESS OF. - Portrait engraving of Mary Princess of Orange.
51811: ORCHESTRE AUTRICHIEN. - Orchestre Autrichien à Bruxelle, l'Hôtel de Ville.
57954: ORD, COLONEL, H. SAINT-GEORGE. - Les Colonies Anglaise de la Cote occidentale d'Afrique.
52797: ORDINAIRE, OLIVIER. - Pérou. Une excursion dans le Pays des Campas.
68202: ORDINAIRE, OLIVIER. - Les sauvages du Pérou.
54100: ORIBI. - Cattle of Oribi's in Kenya.
54856: D'ORLÉANS, PRINCE HENRI. - Du Tonkin aux Indes Janvier 1895 - Janvier 1896.
55111: D'ORLÉANS, FRANÇOIS FERDINAND. - Portrait engraving of François Ferdinand d'Orléans. Prinz von Joinville. Admiral von Frankreich.
68221: ORMEAUX, A.-L. DES. - Note sur l'usage des batons de bois de Rennes chez les populations primitives de l'Europe.
32513: ORMELING, F. J. - In memoriam Jacob Schokkenkamp.
51241: ORMELING, F. J. - De groei van de kaart van Westelijk Nieuw-Guinea.
1953: ORMELING, F.J. - Het visvijverlandschap langs Java's noordkust.
31935: ORMELING JR., F. J. - Geschiedenis-kaarten. & Vier Nederlandse Geschiedenis-atlassen - een kartografische beoordeling.
32489: ORMELING, F. J. - In memoriam Professor Dr. J. P. Bakker.
32438: ORMELING, F. J. - In memoriam Sir Dudley Stamp.
31886: ORMELING, F. J. - Thematische Kartografie en visuele waarneming.
31881: ORMELING, F. J. - Ter nagedachtenis van Jacob Brummelkamp.
31843: ORMELING, F. J. - Bodemgebruik rond Lespignan. Luchtfotografie.
31848: ORMELING, F. J. - Tien jaren Kartografische Sectie (1958-"68).
1955: ORMELING, DRS. F.J. EN DR. D.G.MONTAGNE. - Het geografisch instituut van de topografische dienst te Batavia.
31837: ORMELING, F. J. - Terugblik op de bestuursperiode van Prof. Dr. L. F. de Beaufort.
49831: ORNSTEIN, B. & HR. BARTELS. - Sehr ausgedehnten behaarten Naevus. & Den Affenmenschen und den Bärenmenschen.
49965: ORNSTEIN, B. - Geschwänzten Menschen.
30564: ORSOY DE FLINES, E. W. VAN. - Hasin - Medang - Kuwu - Lang-pi-ya.
4612: ORTH, DR. G. - Morfologische onderzoekingen in Graubuenden en Tessin in verband met den ,,glacialen" vormenrijkdom.
4586: ORTH, DR. G.C.F.A.G. - De dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
4617: ORTH, DR. G. - Het Boven-Engadin.
50919: ORTT, JHR. S. B. - Kort verhael van het Eyland Anzuany en desselfs inwooners.
63729: OSAKA. - The famous Osaka (9).
63726: OSAKA. - The famous Osaka (6).
63727: OSAKA. - The famous Osaka (7).
63728: OSAKA. - The famous Osaka (8).
63724: OSAKA. - The famous Osaka (4).
63725: OSAKA. - The famous Osaka (5).
63734: OSAKA. - The famous Osaka (14).
63732: OSAKA. - The famous Osaka (12).
63723: OSAKA. - The famous Osaka (3).
63730: OSAKA. - The famous Osaka (10).
63735: OSAKA. - The famous Osaka (15).
63736: OSAKA. - The famous Osaka (16).
63737: OSAKA. - The famous Osaka (17).
63733: OSAKA. - The famous Osaka (13).
63722: OSAKA. - The famous Osaka (2).
63731: OSAKA. - The famous Osaka (11).
63721: OSAKA. - The famous Osaka.
63738: OSAKA. - The famous Osaka (18).
60079: OSBORNE, ALBERT H. - Tusschen Keulen en Regensburg.
69139: OSCHANIN W. - Einige Bemerkungen zur geographischen und kartographischen Literatur über die Indo-Chinesischen Grenzlande.
69140: OSCHANIN, W. - Oschanin's Erforschung von Karategin, 1878.
46458: OSRAM. - L'Osram-Vacublitz.
1931: OSSENBRUGGEN, MR. F.D.E. VAN.O[ - Verwantschaps- en huwelijksvormen in den Indischen Archipel.
19048: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Het primitieve denken zoals dit zich uit voornamenlijk in pokken-gebruiken op Java en elders. Bijdrage tot de prae-animistische theorie.
18958: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Eigenaardige gebruiken bij pokken-epidemieën in den Indischen Archipel.
12280: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Geschriften van Mr. F. D. E. van Ossenbruggen.
8040: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven als ontdekker van het adatrecht.
29788: OSTEN, J. B. - Artillerie-aangelegenheden in Indië.
31196: OSTEN, J. B. - Eene expeditie naar Kertosonno in October 1825.
7066: OSWARD, MAXIM. - Ex Oriente Lux. Götterland Kleinasien.
50779: OTTEMA, NANNE. - Het scheepsmodel van het O.I.Compagnieschip ,,Den Ary".
1709: OTTEN, MR. W. M. - De Noordoostpolder 1942-1952.
6451: OTTIN, MERRY. - Land of Emperors and Sultans. The forgotten cultures of Asia Minor.
7075: OTTO, RUDOLF. - Indiens Gnadenreligion und das Christentum. Vergleich und Unterscheidung.
46515: OTTO, KRISTIN. - Portrait after her swimming woldrecord at the 200 m freestyle.
70290: OTTOMAN. - Notice sur les provinces septentrionales de l'empire Ottoman, et leur population. (Extrait).
66135: OUANE, IBRAHIM MAMADOU. - Notes sur les Dogons du Soudan Français. Annoté par Marcel Griaule.
54305: OUD-LEUSDEN. - Groeten uit Oud-Leusden. Kiosk 't Smulparadijs. Intern. School voor Wijsbegeerte. C.J.M.V. Jongenskamp.
34135: OUDEGEEST, J. - Lapland en zijn bewoners.
34144: OUDEGEEST, J. - Kiruna en de Laplandsche ertsindustrie.
19665: OUDEMANS, G. J. - Ites over de ,,Basa-Kedaton".
19666: OUDEMANS, G. J. - Een en ander over het schrijven van Javaansche brieven.
18054: OUDEMANS JZN., DR. A.C. - Engano (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewoners en voortbrengselen.
2142: OUDEMANS, DR. A.C. - Mogelijke veranderingen in de zeebodem van den Indischen Oceaan in en na 1598.
30636: OUDEMANS, A. C. - Onderwijs. Bijdrage over Prinsen's Leerwijze, in verband beschouwd met het Onderwijs in Neêrlands Indië.
2057: OUDESCHANS DENTZ, FRED. - Carolus Johannes Trichardt (1811-1901), de eigenlijke ontdekker van de Victoria waterval in de Zambesi.
59150: OUDSCDHANS DENTZ, FRED. - De eerste in Suriname benoemde landmeters (Pieter de Beaumont & Willem Mogge).
59149: OUDSCDHANS DENTZ, FRED. - De naam Suriname.
59725: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Philip Fermin M. D.
59730: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Jan Jacob Hartsinck.
59373: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het Nederlanderschap In Suriname en Curaçao.
59312: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De aanval op Curaçao in 1673.
59727: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Pieter Marinus Netscher.
59684: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het boschnegerdeurslot (klavierslot), zijn oorsprong en toepassing.
59633: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het Nederlanderschap in Suriname en Curaçao.
59746: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Een Surinaamsche doopplechtigheid met een koninklijken Peter.
59589: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Gegevens omtrent het op 31 Augustus 1923 te Paramaribo onthulde standbeeld van hare majesteit de Koningin, ter gelegenheid van haar zilveren regeeringsjubileum.
59733: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De eerste handelsbetrekkingen van Suriname met de Amerikaansche Republiek.
59530: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Van slaaf tot geneesheer. (Adolf Frederik Gravenberch 1811-1906).
59707: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het wapen van Suriname.
59709: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het gouden jubileum van de West India Committee Circular.
59814: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De gouverneursfamilie De La Sablonière in Berbice (1768-1773).
59816: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De gouverneursfamilie De La Sablonière in Berbice (1768-1773).
59705: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Musea in West-Indië.
32319: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Literatuuropgave van en over Alexandrina Pieternella Françoise Tinne. & Vervolg.
59590: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Gegevens omtrent het geschenk ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van het koninklijk echtpaar door de bevolking van Suriname aangeboden.
59573: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Julius Constantyn Ryk.
59793: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De loopbaan van Krayenhoff van Wickera in Suriname.
59350: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De opkomst van Curaçao.
59736: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Bananen en bacoven
59739: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De geschiedenis van het Collegium Neerlandicum de eerste en eenige middelbare onderwijsinrichting op Curaçao, 1866-1871.
59540: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Banden tusschen Zuid-Afrika en Suriname in vroeger eeuwen.
59393: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Hoe men in Suriname in den loop der eeuwen den tijd heeft aangegeven.
50831: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het eerste eeuwgetijde van de Nederlandsche kolonisten in Suriname.
50808: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - In Suriname begraven Gouverneurs. De lijkstatie van H. E. Baron von Spörcke.
12290: OUDSCHANS DENTZ, F., - De afzetting van het Groot-Opperhoofd der Saramaccaners Koffy in 1835 en de politieke contracten met de Boni-negers in Suriname.
5400: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Uit de geschiedenis van de hoofdplaats van Suriname, en een evacuatieplan in het midden der 18de eeuw dat geen voortgang had.
2177: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Wanneer heeft de Portugeesche zeevaarder Bartholomeus Diaz de Kaap de Goede Hoop ontdekt?
1782: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Aardbevingen en aardschokken in Suriname.
59715: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De Crynssenherdenking in 1917.
59719: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het Mico-onderwijs op Jamaica.
59800: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De kolonisatie van Guyana.
59333: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De geschiedenis van een boek. (Verhandeling over den landbouw in de Colonie Surinamen. Over de contraverse tussen F. V. Heshuysen en Anthony Blom).
59821: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Volksvertellingen in Suriname.
59819: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De herkomst en de beteekenis van Surinaamsche plantagenamen. (Met lijsten van namen).
59806: OUDSCHANS DENTZ, FRED & B. DE GAAY FORTMAN. - Aanvulling van de encyclopaedia van Nederlandsch West-Indië. De Gouverneurs van Suriname. & De Gouverneurs van Curaçao.
59609: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De inbezitneming van het Fransche gedeelte van Sint Maarten door de Nederlanders.
59284: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Oude scheepsjournalen.
59731: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Eenige bladzijden uit het leven der Commandeurs van Suriname in de jaren 1680 tot 1804.
59203: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De bauxietnijverheid en de stichting van een nieuwe stad in Suriname (Moengo).
59618: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Stichtingen en fondsen in de West.
59569: OUDSCHANS DENTZ, FRED & A. F. J. BRUMMER. - De titel excellentie.
59553: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - De familie van Halewijn van de Werve in Suriname.
59370: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - James Rodway.
66892: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Wapens en motto's.
58311: OUVAROVSKI. (TRADUIT PAR E. BEAUVOIS). - Voyage au Pays des Yakoutes (Russie Asiatique), 1830-1839.
57566: OUVERLEAUX, ÉMILE. - Notice historique et topographie sur Leuze.
29600: OUWEHAND, C. - Formosa en de beoefening van de ethnologie in Japan. Korte mededelingen.
39091: OUWEHAND, C. - An annotated description of Hokusai's Shuga Ichiran.
12407: OUWEHAND, C. - Aantekeningen over volksordening en grondenrecht op Oost-Flores.
12273: OUWEHAND, C. - De Gemohin, een maatschap op Adonara.
28666: OVENDEN, RICHARD. - John Thomson (1837-1921) Photographer. Foreword by Sir David Puttnam.
70357: OVENDEN, RICHARD. - John Thomson (1837-1921) Photographer.
7748: OVERDIJKINK, GERRIT WILLEM. - Lin Tsê-Hsü. Een biographische schets.
59723: OVEREEM, J. B. VAN. - De reizen naar de West van Cornelis Cornelisz. Jol, alias Kapitein Houtebeen 1626-1640.
18564: OVEREEM, J. B. VAN. - In Memoriam Dr. W. A. Engelbrecht.
57980: OWEN, MAJOR. - État actuel de la question d'artillerie. Lecture faite, le 15 mai 1865, à l'Institut du Service Royal Uni.
53660: OXENHAM, E. C. - Neueste Reisen und Forschungen in China. 5. E.C.Oxenham's Reise vin Peking nach Han-kau, 2. November bis 14. Dezember 1868.
38498: OXENHAM, E. L. - On the Inundations of the Yang-tse-Kiang.
70166: OZANAM, M. - Notice statistique sur le département du Rhône.
70566: OZASHIKI. - Visiting Ceremony at Ozashiki (Parlor).
12423: OZINGA, J. - Aantekeningen bij de economische positie van Indonesië.
54883: OZINGA, M. D. - De Monumenten van Curaçao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal.
18241: PAARDT, TH. VAN DER. - Onbewoond Noord-West Bali.
36525: PAARL CELLARS. - Souvenir of a Visit to the Paarl Cellars of the K. W. V.
3770: PAASCHE, HANS. - Im Morgenlicht. Kriegs-, Jagd- und Reise-Erlebnisse in Ostafrika.
18550: PAASSEN, CHR. VAN. - Carl Ritter anno 1959.
32333: PAASSEN, CHR. VAN. - Geografische structurering en oecologisch complex, een bijdrage tot sociaal-geografische theorie-vorming.
60116: PABST, J. C. - De Expeditie naar Lombok in 1894. Bewerkt door A.A.G, Feuilletau de Bruijn.
46122: PACARY, LINA. - Portrait, in Tanhauser.
69703: PADDOCK, JUDAH. - Naufrage de l'Oswego, sur la côte de la Barbarie méridionale.
69705: PADDOCK, J. - Moeurs et usages des Arabes de la barbarie occidentale.
54069: PADINGGALOAN. - Padinggaloan.
46564: PAGANINI, NICCOLO. - Portrait.
66303: PAGEARD, ROBERT. - Contribution critique à la chronologie historique de l'Ouest Africain. Suivi d'une traduction des Tables Chronologiques de Barth.
66302: PAGEARD, ROBERT. - Contribution critique à la chronologie historique de l'Ouest Africain. Suivi d'une traduction des Tables Chronologiques de Barth.
66294: PAGEARD, ROBERT. - Note sur le peuplement de l'est du pays de Ségou.
66293: PAGEARD, ROBERT. - La marche orientale du Mali (Ségou-Djenné) en 1644, d'après le Tarikh Es-Soudan.
66276: PAGEARD, R. - Note sur les Kagoro et la Chefferie de Soro.
66275: PAGEARD, R. - Note sur les Diawambé ou Diokoramé.
57887: PAGEL, LOUIS. - Projet de tactique navale pour les navires à vapeur.
58222: PAGEL, LOUIS. - Déviation du compas. Longueur du Noeud.
57594: PAGET, CLARENCE. - Budget de la Marine Anglaise pour 1861-62.
57707: PAGET, CLARENCE. - Le budget de la marine Anglaise & Pour l'exercise 1863-1864
57805: (PAGET, CLARENCE). - Le bois ou le fer dans la construction des batisements cuirassés en Angleterre. (Extrait du Times).
57806: (PAGET, CLARENCE). - Expériences d'artillerie navale en angleterre.
1369: PAGOWSKI, ANDRZEJ (1953 - ). - Zamek w Szwecji. Françoise Sagan. Teatr Komedia.
31147: PAHUD. - Het bezoldigen van inlandsche hoofden in sawah's der bevolking. (Eene kurieuse bijdrage tot de kennis der wijze, waarop de heer Pahud het Regeringsreglement ten uitvoer legt).
33413: PAILHÉS, A. - Herinneringen van den Stillen-Oceaan.
33204: PAILHÉS, A. - Souvenirs du Pacifique, 1872-1874.
66318: PAIRAULT, C. - Boum Kabir en présence de la mort.
4917: PALAIDOR, M. DE. - Le festin nuptial dressé dans l'Arabie heureuse. Au Mariage d'Esope, de Phedro & de Pilpai avex trois Fées, divisé en trois tables.
66258: PALAU-MARTI, MONTSERRAT. - Notes sur les rois de Dasa (Dahomey, A. O. F. ).
30726: PALEMBANG. - Herinnering aan een reisje in de Residentie Palembang.
18166: PALEMBANG. - Vogelnest-grotten in de Palembangsche Bovenlanden.
30800: PALEMBANG. - Een raket op de Moessie te Palembang.
30768: PALEMBANG. - Aanteekeningen en schetsen over Palembang.
66095: PALES, LÉON. - Découverte d'un important gisement préhistorique à Fort-Lamy (Tchad).
65541: PALES, L. & C. CHIPPAUX. - Morphologie des Néo-Calédoniens. À l'étude des muscles jumeaux de la jambe et du muscle petit palmaire chez les Néo-Calédoniens.
66299: PALES, LÉON. - L'Abbé Breuil (1877-1961). Séquences Africaines du Sud et de l'Est.
66278: PALES, LÉON & DOCTEUR BEX. - Cartes ethniques du Tchad. Populations du Baguirmi Chari par Léon Pales & Populations du Batha par le Docteur Bex.
66177: PALES, L. - Les mutilations tégumentaires en Afrique noir. De l'ethnologie à la pathologie.
65674: PALES, LÉON, CLAUDE CHIPPAUX & HENRI PINEAU. - Le pied dans les races humaines. Les Mélanésiens de la Nouvelle-Calédinie et des Iles Loyalty comparés aux Français, Malgaches, Mélano-Africains et Vietnamiens. Étude sur le vivant.
66016: PALES, LÉON. - Premières recherches sur la tache pigmentaire congénitiale (tache mongolique) en Afrique Équatoriale Française.
50040: PALESTINA. - De Engelsche Palestina-Politiek.
50032: PALESTINA. - Het Volkenbond-mandaat over Palestina.
11053: PALESTINE. - Onze reis naar Palestina van donderdag 16 April 1936 tot de thuiskomst op Maandag 11 Mei '36.
38483: PALESTINE. - La Palestine, La Syrie Centrale, La Basse Égypte, Naples, Athènes, l'Archipel, Constantinople. Guide historique et pratique avec Cartes et Plans nouveaux par des Professeurs de Notre-Dame de France à Jérusalem.
1681: PALESTINE. - Glass-slides of Palestine.
69497: PALIER EN ZOON, H. - Handboek voor Ambtenaren in de Provincie Noord-Braband.
46476: PALLADIN, ALEXANDER WLADIMIROWITSCH. - Portrait.
68469: PALLISER, JOHN. - Captain John Palliser´s Erforschungs/Expedition nach britisch/Nord/Amerika in den Jahren 1857 bis 1859 & Die Canadische Expedition nach dem Red River unter Gladman, Hind, Dawson und Napier in den Jahren 1857 und 1858.
8089: PALM, C. H. M. - Vaartuigen en visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java.
8112: PALM, C. H. M. - Polynesiërs in the Pacific.
70430: PALMER, ROBERT. - Deep blues.
30418: PALMER VAN DER BROEK, CH. L. J. - Nota over de onafhankelijke Batang Hari-Districten.
30419: PALMER VAN DER BROEK, CH. L. J. - Nota omtrent de middelen van bestaan der bevolking in Kota Basar en Onderhorige landschappen en de Batang Hari-Districten.
30420: PALMER VAN DER BROEK, CH. L. J. - Nota over Kota Basar en Onderhorige landschappen met uitzondering van Soengei Koenit en Talao.
30154: PALMER VAN DER BROEK, W. - Geschiedenis van het Madoeresche vorstenhuis.
30899: PALMER, ARON H. - De Handel op de Westkust van Amerika, en de Oostelijke kusten en eilanden van Azië.
19896: PALOE. - Nota van toelichting over de Berglandschappen boven het Paloedal.
67961: PAMIR. - Pamir-Reisen im Jahre 1883.
46028: PANDER, PIER. - Jeugd (Portrait).
12332: PANEI (SUMATRA). - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied, behoorende tot de residentie oostkust van Sumatra.
59689: PANHUYS, L. C. VAN. - Surinaamsche folklore (Liederenverzameling Van Vliet).
59642: PANHUYS, L. C. VAN. - Suriname bekroond! (Herkovits)
59630: PANHUYS, L. C. VAN. - Mr. Lammens over het bestuur van Suriname in 1816.
59608: PANHUYS, JHR. L. C. VAN. - De geschiedenis van het Braziliaansche Amerikanistencongres.
59253: PANHUYS, L. C. - Denkbeelden en plannen nopens een kustspoorweg in Suriname.
59531: PANHUYS, JHR. L.C. VAN. - Boschnegerkunt. (Review article: Prof. Dr. Melville J. Herkovits en Mevrouw Frances J. Herkovits, Bush-Nego Art, 1930).
59535: PANHUYS, L. C. VAN. - Surinaamsche onderwerpen op het Amerikanisten-Congres te Hamburg.
59647: PANHUYS, L. C. VAN. - Het kikvorschmotief in Suriname en elders.
59674: PANHUYS, L. C. VAN. - Opvattingen van Zuid-Amerikaansche Indianen nopens ziekten en geneeswijzen.
59706: PANHUYS, L. C. VAN. - In memoriam Prof. E. von Hornbostel.
59711: PANHUYS, L. C. VAN. - De opoffering van een R.K. priester in Suriname (Pater F. Lemmens).
59712: PANHUYS, L. C. VAN. - De overbrenging van de banaan en de bacove uit Afrika naar tropisch Amerika in het begin van de 16de eeuw.
59813: PANHUYS, L. C. VAN. - Naar het lichtschip.
59272: PANHUYS, L. C. VCAN. - Hoe met een voorstel van Gouverneur van Raders werd gehandeld.
59205: PANHUYS, L. C. VAN. - De toekomst van de Indianen in Canada en in Suriname.
59210: PANHUYS, L. C. VAN. - Het aanstaande Amerikanisten-Congres.
59794: PANHUYS, L. C. VAN. - ,,Sneki-Koti". Inenting tegen den beet van vergiftige slangen.
59620: PANHUYS, L. C. VAN. - Folklore van Suriname. & Surinaamsche folklore.
59217: PANHUYS, L. C. VAN. - Het aantal en de woonplaatsen van de boschnegers en indianen in Suriname.
59564: PANHUYS, JHR. L. C. - Folklore in Nederlandsch West-Indië. & Aanvulling.
59231: PANHUYS, L. C. - Na drie kwart eeuw.
2506: PANHUYS, JHR. L.C. VAN. - Verslag van het eerste, in Juli/Augustus 1934 te London gehouden ,,International Congress of Anthropological and Ethnological sciences".
2972: PANHUYS, JHR. L.C. VAN. - De uitkomsten van het Ceram-onderzoek. (Hoofdzakelijk een bespreking van het werk van dr. O.D. Tauern, ,,Patasima und Patalima, vom Molukkeneiland Seran und seine Bewohnern".
31635: PANHUYS, L. C. VAN. - Het rapport Havelaar en de toestanden in de kolonie Curaçao.
12337: PANHUYS, L. C. VAN. - About the Ornamentation in use by Savage Tribes in Dutch Guiana and its Meaning.
12338: PANHUYS, L. C. VAN. - A Claim for the Discovery of the Coast of Guiana by the Dutch.
18916: PANHUYS, L. C. VAN. - Indian words in the Dutch language and in use at Dutch-Guiana.
59695: PANHUYS, L. C. VAN. - Aard en karakter van Surinaamsche liederen.
59718: PANHUYS, L. C. VAN. - De Indianen in Canada.
59214: PANHUYS, L. C. VAN. - De Pan-Amerikaansche Unie.
59678: PANHUYS, L. C. VAN. - De grondslag van de wiskund in Suriname.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

5/9