Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58423: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Juni-15 Juli 1898.
58441: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Oct.-15 Nov. 1898.
58436: NEDERLANDSCH-INDIË. - Financieel Overzicht. Amsterdam, 15 Sept.-15 Oct. 1898.
3787: NEDERLANDSCH-INDIË. - De staatkundige indeeling van Nederlandsch-Indië.
7278: NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL. - Vereerend Getuigschrift toegekend aan G. Keuter.
59902: NEDERLANDSCHE ROTOGRAVURE-MIJ. - Portrait of P. D. Boley (?)
7270: NEDERLANDSE DANS LIGA. - Dans Weekends. Tivilo Utrecht, Krasnapolsky A'dam. Zomer 1940 Dansfestival.
30354: NEEB, C. J. - Het een en ander over Hindoe oudheden in het Djambische. & Bijschrift bij de door den heer Neeb gezonden photo's van oudheden in het Djambische, door J. Brandes.
12229: NEEDHAM, R. - A Structural Analysis of Aimol Society.
12241: NEEDHAM, R. - Ciculating Connubium in Eastern Sumba; A literary analysis.
8348: NEEDHAM, R. - The Evolution of Social Classification: A Commentary on the Warao Case.
12222: NEEDHAM, R. - Notes on the Analysis of Asymmertic Alliance.
8086: NEEDHAM, RODNEY. - Notes on Comparative Method and Prescriptive Alliance.
12534: NEEDHAM, RODNEY - A note on some nomadic Punan.
8132: NEEDHAM, RODNEY. - Death-names and solidarity in Penan Society.
8173: NEEDHAM, RODNEY. - Symmetry and asymmetry in perspective alliance: Further comments on an alleged fallacy.
8269: NEEDHAM, RODNEY. - Endeh, II: Test and Confirmation.
8189: NEEDHAM, RODNEY. - Age, category, and descent.
8425: NEEDHAM, RODNEY. - Classification and Alliance among the Karo: An Appreciation.
8576: NEEDHAM, RODNEY. - Principles and Variations in the Social Classification of Komodo.
8566: NEEDHAM, RODNEY. - Prescription and Variation in Rembong, Western Flores.
12206: NEEDHAM, RODNEY. - Endeh: Terminology, Alliance, and Analysis.
29598: NEEDHAM, RODNEY. - A Penan Mourning-usage.
29639: NEEDHAM, RODNEY. - A note on kinship and marriage on Pantara.
29685: NEEDHAM, RODNEY. - Mourning-terms.
29657: NEEDHAM, RODNEY. - Kodi Fables.
29702: NEEDHAM, RODNEY. - Jataka, Pancatantra, and Kodi fables.
50445: NEEF, ALB. J. DE. - De groote instuif in Papoealand. (Uit: Nederlandsch Zendingsblad).
8162: NEGELEIN, JULIUS VON. - Der Traumschlüssel des Jagaddeve. Ein Beitrag zur indischen Mantik.
29150: NEGORO, RADEN MAS ADIPATI ARIO TJONDRO. - Lijst van vreemde woorden, welke na een zeker tijdsverloop in het Javaansch te Koedoes en omstreken gebruiksrecht hebben gekregen.
29138: NEGORO, TJONDRO. - Over de beteekenis van sommige Javaansche uitdrukkingen. Met naschrift van H. Kern.
49830: NEHRING. - Über die Höhle von Holzen (Kreis Holzminden).
20380: NEIJENS, M. - ,,Het Heilig Kanon van Batavia", voorheen ... een Spotkanon? Geschiedenis of ... Fantasie? Met een Naschrift van Dr. K. C. Crucq.
50234: NEIJTZELL DE WILDE, A. - Strafwetgevende bevoegdheid van de Kroon in Indische Zaken.
58260: NEILSON FRÈRES. - Condenseur breveté à expulsion de Morton (Construit par MM. Neilson Frères).
52809: NEIS, P. - Sur les frontières du Tonkin.
52776: NEIS, P. - Voyage dans le Haut Laos, 1880.
39101: NELEMANS-NICOLSPEYER, M. M. - Fieldwork ervaringen (Alor).
55387: NELISSEN, A. P. L. - Portrait of A. P. L. Nelissen. Ministre de la Justice La Haye.
55388: NELISSEN, A. P. L. - Portrait of A. P. L. Nelissen, after a photograph by Lavieter & Co. of A. P. L.Nolens. Camérier Secret de S. S. Pie X. Membre de la 2ème chambre des Etats Généraux.
32306: NELISSEN-JAKOBS, H. M. - Het woningvraagstuk in Hong Kong.
4014: NELL, CHR.A.C. - Literatuur: Over klimatologische verschillen in de hoogere luchtlagen tusschen Scheveningen en Soesterberg.
3897: NELL, CHR. A.C. - De Nederlandsche weerkundige vliegervereeniging te Wassenaar.
3841: NELL, CHR. A.C. - Het verband tusschen luchtdrukverdeeling en de temperatuur van den Golfstroom.
31653: NELL, CHR. A.C. - Naar aanleiding van Dr. Braak's ,,Drachen-Freiballon- und Fesselballon-Beobachtungen".
31657: NELL, CHR. A. C. - Over klimatologische verschillen in de hoogere luchtlagen tusschen Scheveningen en Soesterberg. (Over een drietal artikelen in het tijdschrift Hemel en Dampkring, door Dr. H. G. Cannegieter.
58943: NELLYS. - Al wat wenschelijk is.
8353: NELSON, H. AND G. L. CHISUM. - A Computer-assisted Method for Age-Determination in non-literate Populations.
30950: NES, J. F. W. VAN. - De Chinezen op Java.
30927: NES, J. F. W. VAN. - Boedelscheidingen op Java volgens de kitab Saphihi.
29448: NES, P. DE.KO9-I9 - Uit en over de Minahasa. VII. Het onderwijs aan inlanders in de Minahassa.
46104: NESTOR DE TIÈRE. - Portrait. Schrijver van "De Bruid der Zee".
61596: NETHERLANDS. - Portrait of an older man.
53555: NETHERLANDS INDIE. - Portrait of three children in costume.
53504: NETHERLANDS INDIE. - Portrait of a man.
1693: NETHERLANDS. - Glass-slides of Gelderland. Het Gooi. Utrecht. Drente. Brabant.
26958: NETHERLANDS. - Album with advertsing small photographs from dutch Cacao, Chocolate, Thee, Coffee & other industries.
1689: NETHERLANDS & OTHERS. - Glass-slides of Polders, Mills, Trains, & Transport.
52874: NETHERLANDS. - Photograph album. A family album with 66 photographs, probably from Amsterdam.
56867: NETHERLANDS. - Large portrait of a young woman, possible in Noord-Brabant.
53556: NETHERLANDS INDIE. - Portrait of a woman, in traditional carnaval costume.
29988: NETSCHER, E. - Berigten (De Batoe goeliga - bezoar; Gedenkpenningen voor Ned. Indië).
30039: NETSCHER, E. - Berigten. De Batoe- toelis nabij Buitenzorg.
30048: NETSCHER, E. - Antwoord op eenige opmerkingen en bedenkingen naar aanleiding der Proeve tot opheldering van de gronden der Maleische spelling, door W. Robinson, uit hjet Engelsch vertaald door E. Netscher, door A. B. Cohen Stuart.
55128: NETSCHER, CASPAR. - The Spinner. Die Spinnerin.
30049: NETSCHER, E. - Reis door de Zuidoostelijke grens-distrikten der Padangsche Bovenlanden.
30032: NETSCHER, E. - Iets over de Loeboes en Oeloes in de Binnenlanden van Sumatra naar mededeelingen van T. J. Willer.
29985: NETSCHER, E. - Raadgeving. Maleisch Gedicht van Radja Ali. Onderkoning van Riouw. Met een vertaling van E. Netscher.
30037: NETSCHER, E. - Geschiedenis der eerste Al-Qadris, met eene vertaling.
30016: NETSCHER, E. - De Twaalf Spreukgedichten. Een Maleisch gedicht door Radja Ali Hadji van Riouw, uitgegeven en van de vertaling en aanteekeningen voorzien.
30019: NETSCHER, E. - Beschrijving van een gedeelte der Residentie Riouw. (& Lijst van boomen en planten gevonden wordende in de Residentie Riouw, op de Oostkust van Sumatra en omliggende landen, door G. F. de Bruijn Kops (47p.).
19385: NETSCHER, E. - Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
19394: NETSCHER, E. - Togtjes in het gebied van Riouw en Onderhoorigheden.
19365: NETSCHER, E. - Twee belegeringen van Malakka, (1756/57 en 1784).
30054: NETSCHER, F. H. J. - De voorspellingskunst uit de Woekoes van de Javanen.
30120: NETSCHER, E. - Was Malakka, tusschen 1795 en 1818, eene Nederlandsche of eene Britsche bezitting?
49418: NETSCHER, KASPAR. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
35770: NETTANCOURT-VAUBECOURT, JEAN DE. - En zigzag de Singapour à Moscou. Notes de route.
55033: NETTELBECK, JOACHIM. - Portrait engraving of Joachim Nettelbeck.
58828: NETTERVILLE BRIGGS. - Portrait of Horatia Frances Janet Powlett.
50077: NETTO, LADISLÁO. - Ueber Nephrit und Jadeït. Ein Stück südamerikanischer Vorgeschichte. Im Auftrag des Verfassers ins Deutsche übersetzt von Fritz Müller.
30189: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H. - Naar aanleiding van R. van Eck's ,,Een eerste proeve van een Balineesch woordenboek". (Utrecht, Kemink & Zoon 1876).
30873: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H. - Kort verslag van de Maleische Handschriften in het East-India House te London.
30878: NEUBRONNER VAN DER TUUK, H. - Geschiedenis van Vorst Bispoe Radja. Uitgegeven en met Aanteekeningen voorzien door J. C. Fraissinet, S. S. Min. Cand. (Te Leyden, bij H. W. Hazenberg & Comp. 1849). (Review article).
20495: NEUE PHOTOGRAPISCHE GESELLSCHAFT. - China. Ruins of the Great Wall near Shanhaikwan.
20494: NEUE PHOTOGRAPISCHE GESELLSCHAFT. - China. Temple of Heaven in Peking.
20492: NEUE PHOTOGRAPISCHE GESELLSCHAFT. - China. Confuzius Temple in Peking.
20489: NEUE PHOTOGRAPISCHE GESELLSCHAFT. - China. The yellow temple in Peking.
20491: NEUE PHOTOGRAPISCHE GESELLSCHAFT. - China. Temple of Heaven in Peking.
59008: NEUEN PHOTOGRAPHISCHER GESELLSCHAFT. - ,,Lofoten" von Alfred Helberger.
1047: NEUFELD, JOLAN. - Dostojewski. Skizze zu seiner Psychoanalyse.
55060: NEUFFER, CHRISTIAN LUDWIG. - Portrait engraving of Christian Ludwig Neuffer.
49961: NEUHAUSS, RICHARD. - Anthropologische Untersuchungen in Oceanien, namentlich in Hawaii.
50506: NEUHAUSS, RICHARD. - Kinematographische und phonographische Aufnahmen aus Deutsch-Neuguinea.
50514: NEUHAUSS, HR. - Über die Pygmäen in Deutsch-Neuguinea und über das Haar der Papua.
20370: NEUMANN, J. H. - Piso kalasen.
29485: NEUMANN, J. H. - Karo-Bataksche offerplaatsen.
50161: NEUMANN, J. H. - Bijdrage tot de geschiedenis der Karo-Batakstammen.
20324: NEUMANN, J. H. - Bilang-bilang II.
19543: NEUMANN, J. B. - Schets der afdeeling Laboean Batoe, Residentie Sumatra's Oostkust.
30410: NEUMANN, J. E. - Kemali, Pantang en Reboe bij de Kato-Bataks.
30200: NEUMANN, J. B. - Reis naar de onafhankelijke landschappen Mapat Toenggoel en Moeara Soengei Lolo VI Kota & Nota betreffende de onafhankelijke landschappen Mapat Toenggoel en Moeara Soengei Lolo VI Kota.
3759: NEUMANN, J. B. - De Mentawei-Eilanden.
18021: NEUMANN, J. B. - Het Pane- en Bila-stroomgebied op het eiland Sumatra (Studiën over Batahs en Batahsche landen).
1307: NEUMANN, ERICH. - The great mother. An analysis of the archetype.
46521: NEUMANN, ALFRED. - Portrait.
20258: NEUMANN, J. H. - Poestaka Ginting.
20408: NEUMANN, J. H. - Twee metalen voorwerpen uit de Bataklanden.
34253: NEUMANN, W. F. - Dwars door het oerwoud van Z. Banjoewangi en Djember.
2076: NEUMANN VAN PADANG, M. - Dertig jaren vulkanologisch onderzoek in Indonesië.
1863: NEUMANN VAN PADANG, DR. M. - Over de Merapi-uitbarsting van 1930. (Een antwoord aan Kemmerling).
28345: NEURDEIN. - Duchesse de Vendôme.
28388: NEURDEIN. - Eugénie de Montijo.
28330: NEURDEIN. - Margaretha de Valois.
28363: NEURDEIN. - Princess de Lamballe.
34631: NEURDEIN, E. - Charlotte of Belgium. Princess Marie Charlotte Amélie Augustine Victoire Clémentine Léopoldine of Belgium.
34630: NEURDEIN, E. - Portrait of Maximilian I, Emperor of Mexico.
34671: NEURDEIN, E. - Portrait of the Comte de Chambord.
58558: NEURDEIN, E. - Portrait of Prince Philippe Eugène Ferdinand Marie Clément Baudouin Léopold Georges of Belgium
58583: NEURDEIN, E. - Portrait of Madame Rolland.
28365: NEURDEIN. - Duchesse d'Angoulème.
28332: NEURDEIN. - Comtesse de Hautefort.
28393: NEURDEIN. - Duchesse de Lanchas.
58639: NEURDEIN, E. - Portrait of Princess Charlotte, wife of the late Maximilian I.
58638: NEURDEIN, E. - Portrait of Maximilian I, Emperor of Mexico (2).
28336: NEURDEIN. - Duchesse de Chèvreuse.
28337: NEURDEIN. - Duchesse de Longueville.
28352: NEURDEIN. - Duchesse de Lorraine.
28329: NEURDEIN. - Isabeau de Bavière (Isabella van Beijeren).
28381: NEURDEIN. - Hortense de Beauharnais.
28323: NEURDEIN. - Jeanne d'Albret.
28379: NEURDEIN. - Joséphine de Beauharnais.
28391: NEURDEIN. - Madame de Parabère.
28367: NEURDEIN. - Madame de Staël.
28341: NEURDEIN. - Madame de Montespan.
28346: NEURDEIN. - Madame Deshouilleres.
28349: NEURDEIN. - Madame de Grignan.
28350: NEURDEIN. - Madame de Lafayette.
28357: NEURDEIN. - Madame du Barry.
28340: NEURDEIN. - Mademoiselle de la Vallière.
28342: NEURDEIN. - Mademoiselle de Fontanges.
28351: NEURDEIN. - Mademoiselle de la Sablière.
28324: NEURDEIN. - Marguerite de Provence.
28334: NEURDEIN. - Maria de Medicis.
28325: NEURDEIN. - Marie Touchet.
28353: NEURDEIN. - Marion Delorme.
28339: NEURDEIN. - Marquise de Brinvilliers.
58500: NEURDEIN. - Portrait of George I, King of Greece.
58503: NEURDEIN. - Portrait of Louis Duc de Nemours.
28338: NEURDEIN. - Ninon de l'Enclos.
58665: NEURDEIN. - Portrait of Eugénie de Montijo, Empress Consort of France.
58663: NEURDEIN. - Portrait of the Prince Imperial.
35095: NEUVILLE, ALPHONSE DE. - Portrait of Alphonse de Neuville, by Mulnier.
4376: NEUWIRTH, WALTRAUD. - Wiener Werkstätte. Avantgarde, Art Deco, Industrial Design.
57959: NEVEU, C. - Aperçus statistiques sur la République Orientale de l'Uruguay.
58574: NEVILLE, HENRY. - Portrait of Henry Gartside Neville.
54021: NEW YORK. - View on the Frontside of the Collegiate School and the Street, with on the left the West End Collegiate Church in New York.
38506: NEW, CHARLES. - Journey from the Pangani, viâ Usambara, to Mombasa.
31769: NEW GUINEA. - (Diverse korte berichten over expedities in Nieuw Guinea 1920-1922:) Wetenschappelijke expeditie naar N. Guinea, door E; Nieuw-Guinee. Expeditie naar het Centrale Bergland van Nieuw-Guinee. Expeditie naar Nieuw-Guinee.
2981: NEW GUINEA. - Bescherming van Paradijsvogels in Nederlandsch Nieuw-Guinea.
31820: NEW GUINEA. - Vergadering Nieuw Guinea Studiekring. Mededeelingen.
35560: NEW GUINEA. - Schetskaart van Nieuw Guinee 1: 1 000 000.
59908: NEW MEXICO-TEXAS. - Oil - "Black Gold". Oil Drilling Rig. "Titan of the Southwest".
59907: NEW MEXICO-TEXAS. - Oil - "Black Gold". Oil Drilling Rig. "Titan of the Southwest".
28911: NEW QUEENSLAND. - N.Q. Blacks preparing for a Corrobree (Corroboree).
11672: NEW YORK. - "East River, N.Y. Bay Dc" from Brooklyn Bridge.
11666: NEW YORK. - Bridge 110th St. looking up 8th Ave (70 ft in height).
10384: NEW YORK. - Bayonne Arch Bridge across Kill van Kull New York.
10380: NEW YORK. - Broadway at Night.
10382: NEW YORK. - Broadway seen at Night from the Obseravtion floor of Radio City. Paramount Theatre Times Square.
11693: NEW YORK. - Brooklyn Bridge, Panorama in two parts.
20527: NEW YORK. - Brooklyn Bridge, two views.
11671: NEW YORK. - Brooklyn Bridge.
27614: NEW YORK. - Columbus Avenue, with coach and houses for sale (F.Zittel).
10371: NEW YORK CITY. - New York City by night. Photograph.
10385: NEW YORK. - Coney Island Beach (2).
27615: NEW YORK. - Columbus Avenue, with coach and houses for sale (F.Zittel) (2).
27616: NEW YORK. - Columbus Avenue, with coach. (3).
10381: NEW YORK. - Empire State Building seen at Night from Allerton House.
10386: NEW YORK. - Coney Island Beach.
27820: NEW YORK. - Ferry-boat, on board.
10378: NEW YORK. - George Washington Bridge.
10377: NEW YORK. - George Washington Bridge. View of roadways, looking west from New York tower.
27604: NEW YORK. - Harbor. Castle Garden.
27630: NEW YORK. - Panorama.
33471: NEW YORK. - Herinneringen aan New-York en de Niagara.
27605: NEW YORK. - Promenade Brooklyn Bridge.
27613: NEW YORK. - Promenade Hudson River.
11665: NEW YORK. - Statue of Liberty.
27612: NEW YORK. - Street-scene (2).
27611: NEW YORK. - Street-scene.
51629: NEW YORK. - The place where the belgian participation at the New York Exhibition of 1964, where they build the reconstruction of the "Stadhuis van Damme", with underneath a theatre.
13426: NEW YORK. - Times Square by evening. (1)
10374: NEW YORK. - The Skyline of Manhattan,Tugboats and Ferry on Hudson River.
13428: NEW YORK. - Times Square by evening. (3)
13427: NEW YORK. - Times Square by evening. (2)
13430: NEW YORK. - Times Square by evening. (5)
13429: NEW YORK. - Times Square by evening. (4)
13431: NEW YORK. - Times Square by evening. (6)
10376: NEW YORK. - Triborough Bridge across East River New York.
10379: NEW YORK. - Triborough Bridge and accessory roads.
15159: NEWBOULD, MARY. - Portrait of Mary (Newbould?).
15186: NEWBOULD, W. - Portrait of Mr. W. Newbould.
7909: NEWELL, WILLIAM H. - Treacherous River. A Study of Rural Chinese in North Malaya.
53880: NEWLINSKI. - Vienne et sa Banlieue, 1881.
33463: NEWLINSKI. - Weenen.
61529: NEWO. - Kasteel Doorwerth bij Oosterbeek.
54980: NEWTON, ISAAC. - Portrait engraving of Isaac Newton.
30500: NEYENS, M. - De geheimzinnige klok.
20200: NEYENS, M. - Van een oud fort en een ondeugend opschrift. (Fort Tolokko, Terrnate).
20188: NEYENS, M. - Een Handschrift van Rumphius' ,,Ambonse Land Beschrijving".
8151: NEYN, P. DE. - Lusthof der Huwelyken, behelzende Verscheide zeldzame Ceremonien en plechtigheden (...), zoo in Asia, Europa, Africa als America (...). & Vrolyke Uuren bestaande uit verscheide zoorten van Mengel- boertige- bruilofts- slemp (...) Gedichten.
50388: NEYTZELL DE WILDE, A. - Indo-Grondrechten (Uit: Landbouwkundig Tijdschrift).
53113: NGANDJOEK. - Lijst van Aanwinsten der Archaeologische Verzameling in 1928 en 1929. Bronzen van Ngandjoek. Aangekocht van den heer Termijtelen.
51773: NGO DINH NHU. - Portrait of Ngo Dinh Nhu sister in law of Vietnam president Ngo Dinh Diem and her daughter Le Thoy, at a theatre performance in Paris of Montherlants "Le fils de personne".
27819: NIAGARA FALLS. - Downstream.
27804: NIAGARA FALLS. - Horse Fall.
27818: NIAGARA FALLS. - Falls with boat.
27805: NIAGARA FALLS. - Fall in Winter.
11670: NIAGARA FALLS. - Niagara Falls from New Suspension Bridge.
27803: NIAGARA FALLS. - Prospect Point.
27821: NIAGARA FALLS. - Portrait. Ready for the Falls.
27822: NIAGARA FALLS. - View on lake Erie.
20526: NIAGARA. - Niagara Falls.
27802: NIAGARA FALLS. - Whirlpool-Rapids.
20529: NIAGARA. - Niagara Falls, Bridge, Hors Shoe Fall, two views.
20531: NIAGARA. - Niagara River, Whirlepool, two views with visitors.
20530: NIAGARA. - Niagara Falls, Rocks, two views.
28546: NIAGARA. - Niagara River, Whirlepool, two views.
52331: NIAGARA. - Niagara Falls with steamboat in the foreground.
52330: NIAGARA. - Niagara Falls from Steel Arch Bridge, Niagara Falls.
52329: NIAGARA. - View on the Niagara Falls, close by.
52332: NIAGARA. - View on the Niagara River.
53590: NIAS. - Prajurit Nias Selatan, Zaman Belanda.
46165: NIBELUNGEN. - 6 Postcards.
57652: NICARAGUA. - Règlement du service de la marine sur le Lac de Grenade (Nicaragua).
5764: NICEA. - Grondtekening van Nicea en het Meir van dien naam.
5806: NICEA. - Eene driekante Obelisk naby Nicea.
5804: NICEA. - Grondtekening van eenige gebouwen te Nicea.
31691: NICHOLL, ROBERT. - Borneo seen from a U.S.A. University.
32960: NICHOLL, ROBERT. - The Value of V.S.O: a review.
56475: (NICHOLLS, WILLIAM.) - Portrait of a Marianne & Alice S. Coupland, Sept. 1868.
55372: NICOLAS II. - Portrait of Nicolas II and Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein.
11763: NIEBUHR, CARSTEN - Beschryving van Arabie, uit eigene waarnemingen en in 't land zelf verzamelde narigten opgesteld.
11764: NIEBUHR, CARSTEN - Reize naar Arabië en andere omliggende landen.
28485: NIEBUHR, JOHAN. - Grondtekening der Stad en Omliggende Streek van Loheia. Plan de Ville et des Environs de Loheia.
8761: NIEHOF, ANKE, & JAN BREMAN AND BEN WHITE. - Ageing and the Elderly in Indonesia; Identifying Key Issues. & Coercion and Quality in Indonesian Falily Planning; A Response to Anke Niehof., & A Rejoinder to Breman and White.
8118: NIEL, ROBERT VAN. - The Alfred A. Reed Papers and other Materials pertaining to the East Indies in the State of Rhode Island, U.S.A.
12349: NIEMANN, G. K. (INLEIDING). - Mededeelingen omtrent de Alfoersche taal van Noord-Oost Celebes. I. Vergelijkende woordenlijst, Vervolg van Deel IV, blz. 444).
29093: NIEMANN, G. K. (INLEIDING). - Mededeelingen omtrent de Alfoersche taal van Noord-Oost Celebes. I. Vergelijkende Woordenlijst. II. Spreekwoorden en eigenaardige spreekwijzen in het Toumbulusch.
18836: NIEMANN, G. K. - Bijdrage tot de kennis der verhouding van het Tjam tot de talen van Indonesie.
18841: NIEMANN, G. K. - Bibliographische bijdragen.
18754: NIEMANN, G. K. - De maleische handschriften in het British Museum.
18809: NIEMANN, G. K. - De Boegineezen an Makassaren. Linguistische en ethnologische studien.
18735: NIEMANN, G. K. - Mededeelingen over Makassaarsche taal- en letterkunde.
29261: NIEMANN, G. K. - Ethnographische mededeelingen omtrent de Tjams en eenige andere volksstammen van Achter-Indië.
29097: NIEMANN, G. K. - Over het geloof aan gelukkige en ongelukkige tijden bij verschillende volken van Nederlandsch Indie.
19696: NIEMANN, G. K. - Uitreksels. 60, ter vergelijking met hetgeen door den heer G.K. Niemann gepubliceerd wer uit een Hik. Bayan budiman, in zijne Bloemlezing uit Maleische geschriften.
55017: NIEMEYER, A. H. - Portrait engraving of August Hermann Niemeyer.
55030: NIEMEYER, A. H. - Portrait engraving of August Hermann Niemeyer.
34390: NIEMITZ, CARSTEN. - Puzzle About Tarsius. Progressive Story of a field research work.
1997: NIERMEYER, J. F. - De rondreis van een koning van Madjapahit door Java's oosthoek.
18108: NIERMEYER, J. F. - Een desideratum: Een bilbiografie der Nederlandsche volkplantingen en vvormalige bezittingen.
18128: NIERMEYER, J. F. - Diepzeeloodingen in en nabij den Oost-Indischen Archipel.
18122: NIERMEYER, J. F. - Minahasa-vulkanen.
18131: NIERMEYER, J. F. - De bevolking van Java en Madoera in 1905.
18136: NIERMEYER, J. F. - Herschepping van den Nederlandschen bodem.
18135: NIERMEYER, J. F. - Penck over de taak der geografie. Penck über die Aufgaben der Geographie.
18142: NIERMEYER, J. F. - Uit de jaarverslagen van den topographischen dienst over 1907 (Java, Sumatra, Curaçao).
31641: NIERMEYER, J. F. (REDACTIE). - Plaatsen-statistiek in Ned. Oost-Indië.
18158: NIERMEYER, J. F. - Uit het jaarverslag van den topographischen dienst over 1907.
18147: NIERMEYER, J. F. - Het negende internationaal aardrijkskundig congres.
31759: NIERMEYER, J. F. (INLEIDING). - Vergaderingen der Commissie voor Economische Geografie. De ontwikkeling van den Landbouw in den Indischen Archipel, de mogelijkheid van haar uitbreiding en intensiveering. (Dr. H. C. Prinsen Geerlings, P. J. F. van Heutsz en L. E. Dom van Rombeek, Prof. C. W. Weijs).
31748: NIERMEYER, J. F. - Löss en zwarte aarde in Russland.
51063: NIERMEYER, J. F. - De tentoonstellingen in Antwerpen en Amsterdam. & Naar aanleing van het artikel, door R. Bos.
51086: NIERMEYER, J. - De regenval aan de vlakke kusten van Java,
51115: NIERMEYER, J. F. - Naamgeving en wedijver in Nieuw-Guinea.
18191: NIERMEYER, J.F. - Het aandeel der Nederlanders en dat der Engelschen in de ontdekking van Spitsbergen 1596-1625. With counter-plea, by F.C.Wieder.
2967: NIERMEYER, J.F. - De geschiedenis van de lijn van Wallace.
3567: NIERMEYER, J.F. - De vogelnestgrotten in de vorstenlanden.
3523: NIERMEYER, J.F. - De bevolking der voornaamste plaatsen van Java.
3596: NIERMEYER, J.F. - De taak van het Aardrijkskundig Genootschap in den Indischen Archipel.
3621: NIERMEYER, J.F. - Bijdragen tot de kennis van Java, uit de topographische beschrijvingen der Residentiën.
3607: NIERMEYER, J.F. - De oorlogsterreinen in Zuid-Afrika.
3629: NIERMEYER, J.F. - Over klimaat en plantengroei van den Jang.
3625: NIERMEYER, J.F. - De vulkaan Idjen in Besoeki.
3690: NIERMEYER, J.F. - Martinique en Java.
3687: NIERMEYER, J.F. - Nieuw-Guinea op zijn smalst.
3749: NIERMEYER, J.F. - Over den regenval op Java & Eene circulaire van het Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Observatorium te Batavia. (Metereologische opnememing van de Archipel), door C. Braak & Regen in Nederlandasch-Indië, door J. F. Niermeyer.
3694: NIERMEYER, J.F. - De bevloeiingswerken op Java I & II.
3782: NIERMEYER, J.F. - De onderzeese vorm van Celebes.
3864: NIERMEYER, J.F. - Barrière-riffen en atollen in de Oost-Indiese Archipel. Met naschriften 1912. & Atollen en Barrière-riffen in de OostIndiese Archipel. Een antwoord, en een opwekking tot onderzoek.
3822: NIERMEYER, J.F. - De nieuwe hoogtemeting in Nederland.
3894: NIERMEYER, J.F. - De reis der geografen door de Verenigde Staten I & II (Hudson-dal en Erie-kanaal, Ohio, Niagara, Lake Superior, Duluth-Hibbing, Noord Dakota, Bad lands, Yellowstone, Butte, Spokane, Columbia-vlakte, Seattle, Portland, Californië).
3986: NIERMEYER, J.F. - Onderwerpen van studie uit de geografie van Nederland.
3947: NIERMEYER, J.F. - Over de uitbarsting van den Raoen in 1593.
18084: NIERMEYER, J.F. - De verdiensten van W. P. D. de Wolff van Westerrode voor de kennis van Java.
18085: NIERMEYER, J.F. - A. B. Meyer's doorkruising van Nieuw-Guinea op zijn smalst.
18183: NIERMEYER, J.F. - De ontvolking van Engeland tijdens den oorlog.
51052: NIERMEYER, J.F. - De kustlijnen van Timor en Roti.
51153: NIERMEYER, J.F. - Het Kamaka Wallar, een karstmeer op Nieuw-Guinea.
51057: NIERMEYER, J.F. - De uitbarsting van 1593: Raun of Ringgit?
51274: NIERMEYER, J.F. - De zuidkust van Nieuw-Guinea.
53200: NIEROP, FREDERIK SALOMON VAN. - Portrait of Frederik Salomon van Nierop, after a photograph of Frederik Salomon van Nierop, Membre de la Première Chambre des Etats Géneraux, Directeur de la ,,Amsterdamsche Bank", Amsterdam.
18586: NIERSTRASZ, H. F. - Professor dr. H. F. Nierstrasz *. 1872 - 1937.
29738: NIESSEN, S. A. - Toba-Batak Matriliny: A Deception? Korte mededelingen.
3911: NIETLISPACH, F. - 200 Mittagessen mit Abbildungen von 66 Essen, 12 Vorspeisen und 12 Dessertplatten.
51416: NIEUHOF. - Thee (plant).
51441: NIEUHOF. - Vyf Paards Hoofden.
51432: NIEUHOF. - Tartarische Vrouwen.
51410: NIEUHOF. - Roffiaen.
51415: NIEUHOF. - Sineesche Paapen.
51391: NIEUHOF. - Sineese Mannen.
51392: NIEUHOF. - Sineese Vrouwen, with on the back a picture of Sineesche Boeren.
51412: NIEUHOF. - Sineessche Boeren en Boerinne.
51411: NIEUHOF. - Sinese paep om hoererije gestraft.
51413: NIEUHOF. - Suycker Riet, with on the back a picture of: "Bamboes".
51404: NIEUHOF. - Tartarische Mannen.
51420: NIEUHOF. - Picture of Chineesche peoples, with on the back also a picture of different manners.
51437: NIEUHOF. - Jonge Onder-Kooning.
51423: NIEUHOF. - Googhelaars, with on the back a picture of "Toneel-Speelders".
51417: NIEUHOF. - Gezant der Zutadsen.
51424: NIEUHOF. - Draag-Zetel.
51433: NIEUHOF. - China, Massacre in Peking.
51428: NIEUHOF. - China, ships on rough sea.
51425: NIEUHOF. - China, Flying Fish.
51438: NIEUHOF. - 't Conterfeytsel vande Oude Onder-Koning.
5862: NIEUHOF, JOHAN. - Kanton in platte grondt. Groundplan on a view of Kanton. China.
5859: NIEUHOF, JOAN - Jamcefu.
51430: NIEUHOF, JOAN. - Water-Casteel, China, with on the back a view of a "Triomf-Boogh".
51440: NIEUHOF, JOAN. - View on Koesuwen.
51439: NIEUHOF, JOAN. - View on Sahu, with on the back a view on Xantsin.
51436: NIEUHOF, JOAN. - View on Mongley, with on the back a view on Konjansiam Pagoode.
51435: NIEUHOF, JOAN. - View on Ingtak, with on the back a picture of "'t gebergt van Sang-Won-Hab.
51434: NIEUHOF, JOAN. - View on Sanyuum, with on the back a view on Sang Won Haps Pagoode.
51429: NIEUHOF, JOAN. - View on Heytamon.
51427: NIEUHOF, JOAN. - View on Paulo Tymon.
51426: NIEUHOF, JOAN. - View on Kiangsi.
51422: NIEUHOF, JOAN. - View on Tongsiou.
51421: NIEUHOF, JOAN. - View on Lantam.
51419: NIEUHOF, JOAN. - View on Tiencien, with on the back a view on Ioesiwoe.
51418: NIEUHOF, JOAN. - View on Sansianwey, with on the back a view on Foeheen.
51409: NIEUHOF, JOAN. - View on Tachu.
51408: NIEUHOF, JOAN. - View on Tonquam, with on the back; View on Sanglo.
51406: NIEUHOF, JOAN. - View on Sinkicien, with on the back; View on Tonnau.
51405: NIEUHOF, JOAN. - View on Ucin.
51385: NIEUHOF, JOAN. - View on Harbour with three large boats.
51384: NIEUHOF, JOAN. - View on Jejenjeen.
51383: NIEUHOF, JOAN. - View on Paolinx Pagode.
51381: NIEUHOF, JOAN. - View on Pagode Quangguamiau.
51380: NIEUHOF, JOAN. - View on Siampu.
51379: NIEUHOF, JOAN. - View on Paoing.
51378: NIEUHOF, JOAN. - View on Cinningsiu.
51377: NIEUHOF, JOAN. - View on Ucienjen.
51376: NIEUHOF, JOAN. - View on Tsisang, with on the back a view of a "Vlottendt Dorp".
51375: NIEUHOF, JOAN. - View on Neynemiao, with on the back a view on Taujenjeen.
51374: NIEUHOF, JOAN. - View on Suytjeen, with on the back another view on Suytjeen.
51373: NIEUHOF, JOAN. - View on Nankang.
5870: NIEUHOF, J. - Namhun.
5854: NIEUHOF, JOAN. - Ahning.
28687: NIEUHOF, JOAN. - Aussicht des Schlosses Batavia von der Seite des Zuckermagazins.
5858: NIEUHOF, JOAN. - Hukoen of Hukiu.
5856: NIEUHOF, JOAN. - De Stadt Batavia. 't Casteel van Batavia.
5860: NIEUHOF, JOAN. - Kajutsiu.
5861: NIEUHOF, JOAN. - Kancheu.
5863: NIEUHOF, JOAN. - Kanton.
5865: NIEUHOF, JOAN. - Kiangsi.
5866: NIEUHOF, JOAN. - Kinnungham.
5867: NIEUHOF, JOAN. - Kryghs-ordre in het marseren.
5869: NIEUHOF, JOAN. - Makao.
5868: NIEUHOF, JOAN. - Kuching.
51442: NIEUHOF, JOAN. - Mogolsche gezant, with on the back a picture of the "gezant vande Lammas".
5678: NIEUHOF, JOAN. - Nanking.
5872: NIEUHOF, JOAN. - Nangan.
5871: NIEUHOF, JOAN. - Namkun of Nankang.
5873: NIEUHOF, JOAN. - Pagode van binnen.
5874: NIEUHOF, JOAN. - Peking.
5875: NIEUHOF, JOAN. - Porcellyne Tooren.
5876: NIEUHOF, JOAN. - Platte Grondt van s Keysers Hof in Pekin. Forme de la Cour Imperiale de Peking.
51403: NIEUHOF, JOAN. - Pagode by Sinkicien, with on the back; view on Sinkocien.
5675: NIEUHOF, JOAN. - Single.
51407: NIEUHOF, JOAN. - Pagode by Linging.
5877: NIEUHOF, JOAN. - Suchu.
51382: NIEUHOF, JOAN. - Slang Schuiten.
5878: NIEUHOF, JOAN. - Tiencienwey.
5880: NIEUHOF, JOAN. - Tonglou.
5879: NIEUHOF, JOAN. - Tonglingh.
16974: NIEUHOF, JOAN. - Tempel van Kon-Jan-Siam, uit Nieuhof.
5881: NIEUHOF, JOAN. - Tuncham.
5677: NIEUHOF, JOAN. - Ufu.
51361: NIEUHOF, JOAN. - View on Teywanmiao.
51362: NIEUHOF, JOAN. - View on Pengce.
51363: NIEUHOF, JOAN. - View on Fungching, with on the backside view of Sinkin.
51364: NIEUHOF, JOAN. - View on "Straet van Nanking".
51365: NIEUHOF, JOAN. - View on Upun, with on the back view onTeytong.
51366: NIEUHOF, JOAN. - View on Lincing.
51367: NIEUHOF, JOAN. - View on Pekkinsa, with on the backClippen door Const gemaakt.
51368: NIEUHOF, JOAN. - View on a Pagoode in China.
51370: NIEUHOF, JOAN. - View on Kykaya, with on the back view on Kiexui.
51369: NIEUHOF, JOAN. - View on Tayko.
51372: NIEUHOF, JOAN. - View on Kia-Kia, with on gthe back a view on Jax Hinno.
28474: NIEUIHOF, JOAN. - Temple de Pau Lin Chi, tirée de Nieuhof.
39587: NIEUPORT. - B-XVII, N2351 (Fusees Installées).
60028: NIEUW-GUINEA. - Verslag van de Militaire Exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee 1907-1915.
18167: NIEUW GUINEA. - Gouvernements-exploratie van Zuid Nieuw-Guinea.
51197: NIEUW GUINEA. - Exploratie en kaarteering van Westelijk Nieuw Guinee.
50359: NIEUW-GUINEA, TIJDSCHRIFT. - Blanke kolonisatie naar Indië.
31725: NIEUW GUINEA. - De exploratie van Nieuw-Guinea & De arbeid der Exploratie-detachementen op Nieuw-Guinea. (Noord Nieuw-Guinea, West Nieuw-Guinea, Zuid Nieuw-Guinea, & Britsch Zuid Nieuw-Guinea expeditie, verslag door Mr. H. A. Lorentz) & Vervolg vanaf 1912 door J. J. STAAL.
36714: NIEUW GUINEA. - De Engelsche expeditie op ons gebied.
18198: NIEUW GUINEA. - Expeditie naar het centrale bergland van Nieuw-Guinee.
50446: NIEUWENHOVEN HELBACH-DE VRIES, M. J. VAN. - Veelzijdige herinneringen van D. F. H. Helbach, uit de jaren 1808-1848, waarvan de eerste tien jaren in Holland en dertig in Indië.
4812: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. VAN. - Mens en vrijheid in Indonesië.
12418: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. - Culturele autonomie.
19228: NIEUWENHUIJZE, C. A. O. VAN. - Nur Al-Din Al-Raniri als bestrijder der Wugudiya. (Met Maleische texten).
39713: NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Den Haag en omstreken in de 19de-eeuwse foto's.
19498: NIEUWENHUIJZEN, F. A. - Eedformulier van de Alfoeren op Groot-Ceram.
30002: NIEUWENHUIJZEN, F. N. - Het Rijk Siak Sri Indrapoera.
38472: NIEUWENHUIS, ROB EN FRITS JACQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn gekozen en toegelicht door Rob Nieuwenhuys en Frits Jaquet.
51053: NIEUWENHUIS, DR. A.W. - Mededeelingen over eene commissie-reis naar Centraal-Borneo. Vervolg & Algemeene beschouwingen en gevolgtrekkingen naar aanleiding van de commissiereis (...) van Mei 1898 tot December 1900.
51042: NIEUWENHUIS, DR. A.W. - Tweede reis van Pontianak naar Samarinda in 1898 en 1899.
51020: NIEUWENHUIS, DR. - Dr. Nieuwenhuis' tocht dwars door Borneo.
3931: NIEUWENHUIS, A. W., E. C. ABENDANON, G. F. TYDEMAN, G. A. F. MOLENGRAAFF, L. A. BAKHUIS, A.O. - Plannen voor eene nieuwe Nederlandsche expeditie tot wetenschappelijk onderzoek van den Oost-Indischen Archipel & Verslag betreffende de wenschelijkheid van een wetenschappelijk onderzoek van de eilandenreeks tusschen Celebes en Nieuw-Guinea en in het bijzonder van het eiland Ceram.
3964: NIEUWENHUIS, A.W. - De grondslagen der heidensche (animistische) wereldbeschouwing en hun rol in de beschaafde samenleving.
19740: NIEUWENHUIS, A. W. - La recente expedition scientifique dans l'Ile de Borneo, conférence du Dr. A. W. Nieuwenhuis faite à Batavia au mois de Janvier 1898.
49993: NIEUWENHUIS, A. W. - Meinungen der Primitiven Völker über das Geschlechtsleben der Menschen.
134: NIEUWENHUIS, A.W. - Die Entstehung des Sexualwortgenus Männlich-Weiblich als Kulturelement des Sexualtotemismus und seiner Formen in den Ausstrahlungsgebieten in Amerika, Australien und Ozeanien.
12675: NIEUWENHUYS,R. D.DE VRIES, HENK DE VOS, K. NEYS, R.V.B.QUACK (REDACTIE). - Orientatie.
19252: NIEUWENHUYS, R. - Rouffaer en Multatuli.
8090: NIEUWENHUYS, R. - Tot de hoofd-zaak van Lebak. Een antwoord aan Prof. Wertheim.
12556: NIEUWENHUYZE, C. A. O. - Intructory Observations on Cross-Cultural Education, with Special Reference to Pedagogic and Didactic aspects.
12508: NIEUWENHUYZE, C. A. O. - The West in retrospect.
4038: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Het kostuum van een Méõ of koppensneller op Timor. Twee teekeningen met bijschrift.
29384: NIEUWENKAMP, W. O. J. - De trom met de hoofden te Pedjeng op Bali.
29415: NIEUWENKAMP, W. O. J. - Een balineesche kalender.
29417: NIEUWENKAMP, W. O. J. - Nog iets over een Balineeschen kalender.
50728: NIEUWENKAMP, W. O. J. - Schetsen uit Engelsch-Indië.
4054: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn bezoek aan Alor. Aanteekeningen uit het dagboek.
17198: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Soemba-weefsels.
18184: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Iets over een Mokko Poeng Djawa Noerah, van Alor. & Over de verschillende soorten van Mokko's van Alor. & Mokko's.
18190: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Mijn derde bezoek aan den Batoer op Bali. Uit het dagboek.
18200: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Een vijfdaagsche tocht naar het binnenland van Soemba. Drie teekeningen met aanteekeningen, uit het dagboek.
31660: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Drie keteltrommen op Leti.
31662: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Twaalf dagen op Roti. Uit het dagboek.
51096: NIEUWENKAMP, W. O. J. - De eerste bestijging van den heiligen vulkaan Batoer op Bali, 2 Nov. 1906.
2570: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Bezoek aan eenige slijkvulkanen op Kambang en Semaoe (West-Timor).
8797: NIHOM, MAX. - Diksa, Kala, and the Stuti of Siwaratrikalpa 33.1-2.
4391: NIJHOFF, MARTINUS. - Fondscatalogus van de N.V. Uitgeversmaatschappij Martiunus Nijhoff 1853-1931.
3878: NIJHOFF, WOUTER. - Opsporing van reisjournalen der eerste vaart van Nederlanders naar Oost-Indië (1595-1597).
2310: NIJLAND, DR. A.A. - Heeft Peary de Noordpool bereikt?
54967: NIJMEGEN - MONTENBERG, D. G. - Album van Nijmegen en omstreken. beschrijving, platen, plattegrond en wandelkaart. (Together with:) D. G. MONTENBERG. Nijmegen en omstreken in wandelingen geschetst.
58925: NIJMEGEN. - Gierpont.
54968: NIJMEGEN. - Naamlijst van personen, die het Nijmeeg's Oud-Burgerrecht bezitten. Opgemaakt en vastgesteld bij besluit van Heeren Regenten van het O.-B. Gasthuis van den 18. Mei 1881.
58933: NIJMEGEN. - Panorama, Waalkade.
34910: NIJMEGEN. - Topgevel van de Boterwaag te Nymegen.
49649: NIKISCH, ARTHUR. - Portrait of Arthur Nikisch, after a photograph of Arthur Nikisch. Direktor der Gewandhauskonzerte Leipzig..
54207: NIKISCH, ARTHUR. - Portrait of Arthur Nikisch.
46537: NIKOLAEW, ALEKSEI. - (Folder:) Aleksei Nikolaew.
20390: NILAKANTA SASTRI, K. A. - Two silver plate grants from the Batavia Museum.
30496: NILAKANTA SASTRI. K. A. - Origin of the Çailendras.
30515: NILAKANTA SASTRI, K. A. - Agastya.
30526: NILAKANTA SASTRI, K. A. - Srivijaya, Candrabhanu and Vira-Pandya.
33275: NILE. - Langs den Nijl. Herinneringen eener reis in Egypte.
56922: NILSSON, CHRISTINE. - Portrait of Christine Nilsson by Buguet.
54062: NILUPHAR. - Een tafereel van Hindoesche zeden.
50408: NIMPOENO, RADEN S. - Het begrip ,,Koningin der Nederlanden" voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch Oost-Indië.
50595: NIMUENDAJÚ UNKEL, CURT. - Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung der Welt als Grundlagen der religion der Apapocúvan-Guaraní.
50604: NIMUENDAJÚ UNKEL, CURT. - Vocabularios da Lingua Geral do Brasil, nos dialectos dos Manajé do Rio Ararandéna, Tembé do Rio Acará Pequeno e Turiwára do Rio Acará Grande, Est. do Pará. & Vokabular und Sagen der Chengêz-Indianer (Tajé).
50624: NIMUENDAJÚ UNKEL, CURT. - Sagen der Tembé-Indianer. (Pará und Maranhão).
50063: NIO JOE LAN. - De omgangstaal der Chineezen in Indonesië.
18543: NISHGNY-NOVOGOROD. - Articles from the newspaper: Het Nieuws van de Dag, 16, 23 en 31 October,1899.
8626: NISHIHARA, MASASHI. - Politics.
7067: NITYABODHANANDA, SWAMI. - Mythes et religions de l'Inde.
58978: NLR. - Finsenut, Norway.
58979: NLR. - Finsenut, Norway (2).
5676: NNIEUHOF, JOAN. - Vannungam.
60356: NOACK, ALFRED. - Genova. Panorama dal Castellaccio (2).
60357: NOACK, ALFRED. - Genova. Piazza Caricamento (2).
46610: NOBEL, OTTO DE. - Portrait. Schepper van het Socialistiscje Lied.
31467: NOBELE, E. A. J. - Memorie van overgave betreffende de onder-afdeeling Makale.
58087: NOBLE, W. H., J. H. LEFROY. - Perforation des cuirassés par les projectiles de l'artillerie navale anglaise.
52804: NOEL, EUGÈNE. - Rouen.
33503: NOEL, EUGÈNE. - Rouaan.
50528: NOETLING, FRITZ. - Beiträge zur Kenntnis der archäolithischen Kultur der Tasmanier.
57541: NOIROT, E. - Un voyage au Fouta-Diallon et au Bambouc.
2180: NOLTHENIUS, DR. A. TUTEIN. - Over romeinse waterleidingen in Noord-Afrika.
32203: NOLTHENIUS, A. TUTEIN. - Getij- en watermolens in Vlaanderen.
19685: NOOIJ, H. A. DE. - Aanteekeningen omtrent de bewoners van het binnenland van het eiland Banka en omtrent de taal der Daratbewoners, speciaal van het district Muntok.
32501: NOORBERGEN, F. J. - Spoor naar '75.
17012: NOORD NIEUW-GUINEA. - Exploratie van uit de Humboldt-baai. Grensregelings-commissie.
28997: NOORD-HOLLAND. - Glass-slide of view at Water-tower and canal.
28996: NOORD-HOLLAND. - Glass-slide of view in Noord-Holland.
31320: NOORD BORSKI, VAN. - Het stelsel der landelijke inkomsten op Java beschouwd in zijne werking en toepassing.
30616: NOORD BORSET, VAN. - Bloei en Welvaart des Hollandschen Handels in de Indiën.
58435: NOORD-BORNEO. - (Omtrent een in den herfst van 1897 van uit Singapore naar Borneo ondernomen reis bericht van een Duitsche reiziger)
29709: NOORDUYN, J. - The making of Bark Paper in West Java. Korte mededelingen.
8703: NOORDUYN, J. - The Manuscripts of the Makasarese Chronicle of Goa and Talloq: An Evaluation.
8330: NOORDUYN, J. - The Names of Hayam Wuruk's Sisters.
8615: NOORDUYN, J. - Makasar and the Islamization of Bima.
8094: NOORDUYN, J. - Over het eerste gedeelte van de Oud-Soendase Carita Parahyangan.
29730: NOORDUYN, J. - Patola and Gringsing: An additional note.
8722: NOORDUYN, J. - Some Remarks on Javanese Chronogram Words: A Case of Localization.
8434: NOORDUYN, J. - In Memoriam A. A. Cense.
8552: NOORDUYN, J. - Hoe het Regentschap Bodjonegoro in 1828 deze naam kreeg.
29705: NOORDUYN, J. - Het begingedeelte van de Carita Parahyangan. Tekst, vertaling, commentaar.
19278: NOORDUYN, J. - Further Topographical Notes on the Ferry Charter of 1358, with appendices on Djipang and Bodjanegara.
8205: NOORDUYN, J. - Enige nadere gegevens over tekst en inhoud van de Carita Parahyangan.
29627: NOORDUYN, J. - Een lange pepet in een Buginees dialect. Korte mededelingen.
12256: NOORDUYN, J. - Een Boeginees geschriftje over Arung Singkang.
29636: NOORDUYN, J. - De islamisering van Makasar.
29722: NOORDUYN, J. - Concerning the reliability of Tomé Pires' data on Java. Korte mededelingen.
49789: NOORDUYN, J. - C. H. Thomson, The Editor of "A Code of Bugis Maritime Laws".
8519: NOORDUYN, J.+ - Bujangga Manik's Journeys Through Java; Topographical Data from an Old Sundanese Source.
8313: NOORDUYN, J. & H. TH. VERSTAPPEN. - Purnavarman's River-works Near Tugu.
19306: NOORDUYN, J. - The Eastern Kings in Majapahit. With an Appendix by Brian E. Colless.
58886: NOORDWIJK AAN ZEE. - Grand Hotel ,, Huis ter Duin". Zeeterras, Solarium, Strand.
37527: NOORT, JONKHEER LAURTENS PIETER DIGNUS OP TEN. - Portrait of Jonkheer Laurtens Pieter Dignus op ten Noort, with short biography of Jonkheer Laurtens Pieter Dignus op ten Noort, Directeur de la ,,Nederland", Compagnie de Navigation à vapeur, Amsterdam.
50736: NOOTEBOOM, C. - Vaartuigen van Roeha aan de zuidkust van West-Soemba.
20403: NOOTEBOOM, C. - Versieringen van Manggaraische huizen.
12291: NOOTEBOOM, C. - Tondongkoera, een bergdorp in Zuid-West-Celebes.
30501: NOOTEBOOM, C. - Vaartuigen van Ende.
30536: NOOTEBOOM, C. - Het graf van de Vorsten van Boeki te Silolo (Saleier). Een besnijdenisfeest op Saleier.
51279: NOOTEBOOM, C. - In Memoriam Jan Willem van Nouhuys 28.12.1869 - 11.4.1963.
20397: NOOTEBOOM, C. - Main tjatjing, een Manggaraisch vechtspel.
51997: NOOTEBOOM, C. - Oost-Soemba, een volkenkundige studie.
12223: NOOTEBOOM, C. - Sketch of the former Religious Concepts of the Asele Lapps. (The Southern Lapps).
12412: NOOTEBOOM, C. - Sumatra en de zeevaart op de Indische Oceaan.
29579: NOOTEBOOM, C. - Galeien in Azië.
30514: NOOTEBOOM, C. - Een grafspelonk op Kalao Toa.
36792: NOOTEBOOM, C. - Diremen in den Indischen Archipel.
29526: NOOTEBOOM, C. - Aanteekeningen over het landbouwritueel in het rijk Rahawatoe op Midden-Soemba. Door Iaha, bewerkt en van aanteekeningen voorzien door Dr. C. Nooteboom.
8218: NOOTEBOOM, C. - A peculiar piece of Northwest Coast Sculpture.
46085: NORDAU, MAX. - Portrait.
51071: NORDENSKIÖLD, O. - De Zwweedsche Zuidpool-expeditie van Dr. O. Nordenskiöld.
53661: NORDENSKIÖLD-V.OTTER. - Das Relief des Eismeer-Bodens bei Spitzbergen. Nach den Tiefsee-Messungen der Schwedischen Expedition unter Nordenskiòld und v. Otter, 1868.
50649: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Spieltische aus Peru und Ecuador.
50638: NORDENSKIÖLD. ERLAND. - Die östliche Ausbreitung der Tiahuanacokultur in Bolivien und ihre Verhältnis zur Aruakkultur in Mojos.
50618: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Die religiösen Vorstellungen der Itonama-Indianer in Bolivia.
4423: NORDENSKIÖLD, ERLAND. - Indianer und Weisse in Nordostbolivien.
53884: NORDENSKIÖLD, A. E. - Voyage de la Vega autour de l'Asie et de l'Europe, 1878-1880.
3230: NORDENSKIÖLD, A.E. - Voyage de la Vega au tour de l'Asie et de l'Europe.
33228: NORDENSKIÖLD, A. E. - Expédition Polaire Suédoise, 1875.
33420: NORDENSKIÖLD, A. E. - De Zweedsche pool-expeditie.
53668: NORDENSKIÖLD, A. E. - Metereologische Beobachtungen während einer Überwinterung auf der Bären-Insel, 6. August 1865 bis 19. Juni 1866, angestellt von dem Schiffer Sievert Tobiesen.
53681: NORDENSKIÖLD, A. E. - Professor A. E. Nordenskjöld's Expedition nach West-Grönland, Mai bis Juli 1870.
29651: NORDSTRAND, OVE K. AND CARL GERLI. - Some experiments in reproducing a partially obliterated inscription on an old Javanese copper-plate in the Royal Library, Copenhagen.
58884: NORG. - Pompstraat.
58883: NORG. - Herv. Kerk met school.
58882: NORG. - Boschweg.
58885: NORG. - Gezicht op de Kerktoren.
3434: NORMAN, H.D. LEVYSOHN. - De Obi-eilanden.
33625: NORMAND. - De groote transcontinentale spoorweg door Azie.
53946: NORMAND, CHARLES. - Excursion à Olympie.
33565: NORMAND, CHARLES. - Mijn uitstapje naar Olympia.
6741: NORTH, ROBERT. - Archeo-Biblical Egypt.
28057: NORTH AFRICA. - Portrait of an older man.
45513: NORTH AMERICAN. - F-100 Super Sabre, FW-309, U.S.Air Force.
40170: NORTH AMERICAN. - NA-25, gun-turret with gunner.
51907: NORTH BAY. - Van what had brought United States nuclear warhead to the Royal Canadian Air Force in North Bay, Ontario.
40096: NORTHROP, JACK. - Portrait of Jack Northrop.
57721: NORVÉGE. - La pêche du hareng en Norvége penfant le printemps de 1862.
58976: NORWAY. - Cows.
58964: NORWAY. - Farmers, Horse. Traditional dress.
58971: NORWAY. - Girl. Traditional dress.
58981: NORWAY. - I Hoppet.
59001: NORWAY. - Waterfall.
800: NOSSACK, HANS ERICH. - Begegnungen im Vorraum. Erzählungen.
53956: NOSSILOFF, CONSTANTIN. - Voyage à la Nouvelle-Zemble, Résumé par Madame Lydie Paschkoff.
60751: NOTEBOOK. - 19th Century leather notebook.
30519: NOTERMANS, J. - Enkele extracten uit archiefstukken betreffende de V. O. C. en het Katholicisme op de kust van Malabar.
8567: NOTHOFER, BERND. - The Subgrouping of the Languages of the Javo-Sumatra Hesion: A Reconsideration.
19334: NOTHOFER, BERND. - Further Evidence for the Reconstruction of -*ey and *ew.
58634: NOTMAN, W. - Portrait of Louisa Moncreiffe, Duchess of Atholl.
20588: NOTMAN & SON, WILLIAM MCFARLANE. - Montreal, from Mount Royal.
20560: NOTMAN & SON, WILLIAM MCFARLANE. - Quebec from the River
20558: NOTMAN & SON, WILLIAM MCFARLANE. - River Saguenay, Le Tableau Rock.
18308: NOTMAN & SON, WILLIAM MCFARLANE. - Hotel, from across Bow River, Banff. (Banff Springs Hotel, Alberta).
18307: NOTMAN & SON, WILLIAM MCFARLANE. - Hermit Range, from near Summit.
18961: NOTO SOEROTO, RADEN MAS. - Over den oorsprong van het woord Gedog in de Wayang.
49904: NOTO SOEROTO, RADEN MAS. - De eertse organisatie van Indonesiërs in Nederland.
57394: NOUGARET, NOËL. - Voyage dans l'Intérieur de l'Islande, 1866.
3786: NOUHUIJS, J.W. VAN. - De Pisang-Baai bestaat!
46274: NOUHUYS, J. W. VAN. - Eerste bijdrage tot de kennis van de taal der ,,Pesegem" van Centraal Nieuw-Guinea. Verzameld tijdens de Expeditie 1909/1910 naar het Sneeuwgebergte.
3025: NOUHUYS, J.J. VAN. - Geological interpretation of aerial photographs.
2343: NOUHUYS, J.W. VAN. - ,,Extrema Oriente".
2483: NOUHUYS, J.W. VAN. - D'Albertis en zijn kaart van de Fly River. Met naschrift door C.C.F.M. Le Roux.
3827: NOUHUYS, J.W. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het eiland Taliaboe der Soela-Groep. (Moluksche Zee).
3983: NOUHUYS, J.W. VAN. - De breuk in den Padang-Batavia-kabel in verband met de aardbeving van 26-27 Juni 1914 in de Residentie Benkoelen.
51143: NOUHUYS, J.W. VAN. - Een en ander over onzen tocht naar het Sneeuwgebergte van Ned. Indië.
51147: NOUHUYS, J.W. VAN. - Overzichtskaart van het terrein door de Lorentz-expedities in Nieuw-Guinea geëxoloreerd (1907 en 1909).
51188: NOUHUYS, J.W. V. - Zeekaarten van het schip de Liefde Ex-Erasmus uit Ao 1598.
50203: NOUHUYS, J. W. VAN. - Een protest en het malle geval der Stephens-eilanden.
30609: NOUSAKAMBANG-AN. - Schets van het Eiland Nousakambang-an.
57970: LA NOUVELLE-CALÉDONIE. - La Nouvelle=Calédonie. Les Colonies Françaises.
57831: NOVARA. - Observations hydrographiques. Faites par la Novara dans son voyage de circumnavigation.
33028: NOVARA. - Voyage de Circumnavigation de la Frégatte Autrichienne la Novara (1857-1859).
14764: NOZET, MME. - Portrait of Mme. Nozet.
60775: NRM. - Portrait of P. D. Bol.
55409: NUBIA. - A Common Trust: The Preservation of the Ancient Monuments of Nubia. & International Campaign to Save the Monuments of Nubia. Official Inaugurattion 8 March 1960.
50494: NÜESCH, J. & HR. NEHRING. - Fund einer Steinplatte mit Thierzeichnungen am Schweizersbild & Die neuen faunistischen Ergebnisse der Ausgrabungen am Schweizerbild bei Schafhausen.
57350: NUMAN, HERMANUS. - Vierentwintig printtekeningen met couleuren, verbeeldende Hollantsche buitenplaatzen, met derzelver beschrijvingen, na het leven getekent en in plaat gebracht door H. Numan, Amsterdam: 1797 / Vingtquatre vues des maisons ..., Amsterdam 1797.
31293: NUMANS, A., MILLARD, BACHIENE & VAN KERKWIJK. - Verslag der Kommissie uit het Indisch Genootschap over den aanleg van een spoorwegnet op Java.
58398: NUNEN, J. P. TH. VAN. - Iets over de bezoldigingen en pensioenen der burgerlijke ambtenaren in Indië.
58388: NUNEN, J. P. TH. VAN. - Iets over de beteekenis van Indië voor Nederland.
58879: NUNSPEET. - Kraaienhorstweg.
2284: NUSSBAUM, F. - Ueber Berg- und Talformen in den Westlichen Pyrenäen.
29362: NUSSELEIN, A. H. F. J. (SAMENSTELLING). - Beschrijving van het landschap Pasir.
8228: NUTINI, HUGO G. - On the Concepts of Epistemological Order and Coordinative Defenitions.
8281: NUTINI, HUGO G. - Science and Ideology.
34316: NYANDOH, R. - The Origin of the "Guna Ba-ak Laba" Wild Boar Charm.
34309: NYANDOH, R. AND LUCAS CHIN. - A Progress on Archaeological Work at Gedong (1967-1969).
34367: NYANDOH, R. - A Young Princess who married a Wild Boar - a Malay version.
31683: NYANDOH, R. - How Land Dayaks Net Wild Boar.
32595: NYANDOH, R. - Lingagat and the Mag'cal Faeces (a Land Dayak Bird Story).
32652: NYANDOH, R. - Manjah, the "Magic Stone" of Niah.
34293: NYANDOH, R. - The "Gawai Birantu": a Ceremony to Remove Pests from the Padi Field.
50211: (NYPELS, GEORGE). - Aan de vrienden en vereerders van wiojlen Prof. Mr. C. van Vollenhoven.
50347: (NYPELS, GEORGE). - De crisis in Britsch-Indië.
50418: NYPELS, GEORGE. - De Indische Gids zestig jaar.
50421: (NYPELS, GEORGE). - Atatürk, 1879-1938.
50424: NYPELS, GEORGE. - De Hoofdcursus (Officiersschap in Nederland).
50425: NYPELS, GEORGE. - De les van China (Uit: De Java-Bode).
50429: NYPELS, GEORGE. - De heksenketel.
50433: NYPELS, GEORGE. - Versterking van onze maritieme middelen in Ned.-Indië.
50436: (NYPELS, GEORGE). - Karo-Bataks. Menschen zonder hemel.
50437: (NYPELS, GEORGE). - Sultan Hamengkoe Boewono VIII overleden.
50440: (NYPELS, GEORGE). - Nederland's geschenk aan Japan.
50444: NYPELS, GEORGE. - Versterking van onze maritieme middelen in N.-I.
50447: NYPELS, GEORGE. - Versterking van onze maritieme middelen in Nederlandsch-Indië.
50454: (NYPELS, GEORGE). - De dood van Si Singa Mangaradja in 1907.
50455: (NYPELS, GEORGE). - Het urgentie-plan der gemeente Medan voor vijftien jaar.
50456: NYPELS, GEORGE. - Palestina in 1939.
50460: NYPELS, GEORGE. - De levenswijze der gemeente-koelies te Batavia.
50468: (NYPELS, GEORGE). - Duitschland's koloniën.
50472: NYPELS, GEORGE. - De Monroeleer op het Pan-Amerikaansche Congres te Havanna.
50366: (NYPELS, GEORGE). - Sandjak Alexandrette.
50369: (NYPELS, GEORGE). - Lepra-behandeling Proef Dr. D. Mulder.
50376: NYPELS, GEORGE. - Het veiligstellen van geheel Nederlandsch-Indië.
50394: NYPELS, GEORGE. - Nederlandsch-Indië nieuw ontdekt.
50405: (NYPELS, GEORGE). - Onze Luchtpostverbinding met Indië.
50416: (NYPELS, GEORGE). - Gedenkplaat van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
50417: (NYPELS, GEORGE). - Bescherming van primitieve volksstammen op Nederlandsch Nieuw-Guinea.
50349: (NYPELS, GEORGE). - De postweg nederland-Ned.Indië van de zee naar de lucht verlegd.
50350: NYPELS, GEORGE. - Kingdom-politiek.
50356: NYPELS, GEORGE. - Oorlogsbedreiging.
50360: (NYPELS, GEORGE). - Het Duitsche koloniale probleem en de C.C.I.
50365: (NYPELS, GEORGE). - De Frobenius-Expeditie (De Loc., De Java-Bode en het Bat.Nbl.).
50321: NYPELS, GEORGE. - De Volkenbondswaan.
50325: (NYPELS, GEORGE). - (In memoriam). Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje*.
50336: NYPELS, GEORGE. - Raden Adipati Tjitro Koesomo 60 jaar ridder M.W.O.
50340: NYPELS, GEORGE. - Goa weer Vorstendom.
50343: NYPELS, GEORGE. - Afschaffing der capitulaties in Egypte.
50315: NYPELS, GEORGE. - Prof. J. C. van Eerde.
50307: NYPELS, GEORGE. - Egypte's onafhankelijkheid.
50313: (NYPELS, GEORGE). - Blanke kolonisatie in Kongo.
50299: (NYPELS, GEORGE). - Vliegtuig comfort.
50300: (NYPELS, GEORGE). - De Philippijnen. 15 November 1935.
50256: (NYPELS, GEORGE). - Japan - Amerika - Engeland ter zee.
50265: (NYPELS, GEORGE). - De opleiding tot verkeerspiloot.
50266: NYPELS, GEORGE. - De Indische legeravond op 12 Januari 1935 van het Nationaal Jongeren Verbond.
50273: (NYPELS, GEORGE). - Petroleum-pijpleiding Mosoel-Middellandsche Zee.
50278: NYPELS, GEORGE. - Italië - Dodekanesos.
50287: NYPELS, GEORGE. - Het Kanaal van Suez in oorlogstijd.
50221: (NYPELS, GEORGE). - Pensioen voor alle Europeesche geëmployeerden in N.-I.
50225: NYPELS, GEORGE. - Pierre Pasquier. Dubbele ramp.
50232: (NYPELS, GEORGE). - Om de Maritieme Conferentie te Singapore.
50235: NYPELS, GEORGE. - De grondslag van de opdrachr der weermacht-commissie.
50242: (NYPELS, GEORGE). - Japan-Amerika, 80 jaren.
50243: (NYPELS, GEORGE). - De Philippijnen onafhankelijk.
50250: (NYPELS, GEORGE). - Marokko.
50219: (NYPELS, GEORGE). - Pensioenen.
50122: NYPELS, GEORGE. - Mr. J. J. van Bolhuis 25 jaren journalist.
50127: NYPELS, GEORGE. - (In Memoriam). Ir. Rudolf Adriaan van Sandick.
50128: NYPELS, GEORGE. - (In Memoriam). Dr. H. D. Benjanins.
50134: (NYPELS, GEORGE). - De roode Marine.
50136: (NYPELS, GEORGE). - Minahassa-jubileum-fonds.
50190: (NYPELS, GEORGE). - Pensieoen voor muiters (Chili).
50210: (NYPELS, GEORGE). - De Gouverneur-generaal. Opperbevelhebber in Ned.-Indië, en de Minister van Defensie.
49982: (NYPELS, G.). - Indië en het gedenkteken voor Juliana van Stolberg.
49863: NYPELS, GEORGE. - Het aandeel van den koloniaal in de geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
49867: NYPELS, GEORGE. - Vijftig jaren Indische Gids.
49931: NYPELS, GEORGE. - In verband met het bezoek van den Gouverneur-Generaal van Indochina aan Nederlandsch-Indië.
49933: NYPELS, GEORGE. - Tanganyika en de Volkenbond.
49988: NYPELS, GEORGE. - Tanganyika en de Volkenbond.
49996: NYPELS, GEORGE. - Oud-Passergeld.
50000: NYPELS, GEORGE. - Internationaal congres van de geschiedenis der geneeskunde. Quelques Mythes et Légendes.
50045: NYPELS, GEORGE. - Het Westminster-Statuut.
50046: NYPELS, GEORGE. - Professor Mr. J. E. Heeres.
50051: NYPELS, GEORGE. - Het quasi-Irakmandaat.
50059: NYPELS, GEORGE. - Er ging een Prins naar het Verre Oosten. (Prins Leopold).
51144: NYWEIDE, LUIT., O. G. HELDRING & P. F. POSTEMA. - Het Digoel-Gebergte en de Juliana-top.
4484: OBDEIJN, V. & NASCHRIFT. - De geografische kennis omtrent Sumatra in de Middeleeuwen.
1853: OBDEIJN, V. - De oude zeehandelsweg door de Straat van Malaka in verband met de geomorfologie der Selat-Eilanden.
3267: OBDEIJN, V. - Gegevens ter indentificeering van oude Sumatraansche toponiemen.
50769: OBDEIJN, V. - Tan-Yang en Na-Ku-Erh in de Chineesche berichten.
1948: OBDEIJN, V. - Volk en taal der oude maleische rijken in Zuid-Sumatra.
2171: OBDEIJN, V. - Zuid-Sumatra volgens de oudste berichten, I, II & III.
20240: OBDEYN, V. - Indragirische Weefkunst.
20256: OBDEYN, V. - De langkah lama der orang Mamak van Indragiri.
34165: OBERHAUSER, FRANZ FRIEDRICH. - De Wachau.
56934: OBIN. - Portrait of Obin by Liébert.
60043: OBREEN, J. M. - Tweede ontdekkingsreis van den Kapitain ter Zee Dumont d'Urville.
4077: OCEANIA. - Wallis et Futuna.
58150: ODET-PELLION. - Nécrologie. Le vice-amiral Odet-Pellion.
49599: OEHLENSCHLÄGER, ADAM GOTTLOB. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
50555: OESTEN, HR. - Ergebnisse der Rethraforschung.
3013: OESTREICH, PROF. DR. K. - Peneplain en piedmonttrap.
4558: OESTREICH, PROF. DR. K. - Aanteekeningen bij drie luchtfoto's van landschappen in Voor-Azië.
4674: OESTREICH, PROF. DR. K. - Over orogenese en vergletschering in den noordwestelijken Himalaya. - (Naar aanleiding van ,,Studie on the ice age in India and associated cultures" door H.de Terra and T.T.Paterson).
5379: OESTREICH, PROF. DR. KARL. - Een posthume huldiging aan wijlen mevrouw J. Visser-Hooft.
5386: OESTREICH, PROF. DR. KARL. - In Memoriam Prof. Dr. K. Oestreich. Prof. Dr. Karl Oestreich (1873-1947).
3007: OESTREICH, PROF. DR. K. - Gesteentestroomen of gletschers? Naar aanleiding van een verhandeling vam Jhr. Dr. C.G.S. Sandberg over ,,Gesteinsströme.
2633: OESTREICH, PROF. DR. K., J. LORIÉ, J. VAN BAREN, P. KRUISINGA, J. F. STEENHUIS, J. B. L. HOL & P. TESCH. - Terrassen en ijstijden in Nederland.
2257: OESTREICH, DR. K. - De Graubundener Passen.
3048: OESTREICH, DR. K. - Aanteekeningen over de piedmonttrap van het Fichtelgebergte.
3052: OESTREICH, DR. K. - Over den preglacialen vorm der Oost-Alpen. Een herinnering en een verantwoording. Voordracht.
3890: OESTREICH, DR. K. - Ein glaziales Stauchungsprofil bei Arnheim.
4087: OESTREICH, DR. K. - Dr. Jan Lorié, 30 Juni 1852 - 5 Januari 1924.
4632: OESTREICH, DR. K. - La genèse du paysage naturel.
18232: OESTREICH, DR. KARL. - Robert Sieger.
32020: OESTREICH, K. - Dr. Ph. C. Visser over de gletschers van den Karakorum.
5399: OESTREICH, K. - Geografisch belangrijke bijdragen uit een geologische feestbundel.
3006: OESTREICH, K. - IJstijd en actualisme. Opmerkingen naar aanleiding van de verhandeling van Dr. C.G.S. Sandberg: Ist die Annahme von Eiszeiten berechtigt?
3032: OESTREICH, K. - Lawinekunde, een nieuwe tak van wetenschap.
3928: OESTREICH, KARL. - In het klassieke land der geomorphologie (United States).
2235: OESTREICH, PROF. DR. KARL. - Twee oude bekenden: Neckar en Donau. Een excursie-herinnering.
2244: OESTREICH, PROF. DR. K. - Bodemreliëf en rivierennet van België als gevolg van jonge tectoniek. Naar aanleiding van het werk van Ch.Stevens: Le relief de la Belgique.
14042: OFFENBERG. - Portrait of a little girl, Laura Salm.
15040: OHLENSCHLAGER, JOS. - Portrait of Ainerl Haks.
15055: OHLENSCHLAGER, JOS. - Portrait of Amtsdiener Jilge.
15062: OHLENSCHLAGER, JOS. - Portrait of a 'Lehrfraulein'.
58995: OHM, O. TH. O. - Bryllupsfaerd Hardanger. Maleri i Kaffistova Stavanger.
59026: OHM, O. TH. O. - Ostmanlid - Hardanger.
59052: OHM, O. TH. O. - Røldalsfjeldet- Norge.
5341: OJEA, F. FERDINAND. - Gallæcia Regnum descripta a F. Fer. Ojea.
8627: OKI, AKIRA. - Economic Studies.
30460: OLDENBORGH, J. VAN. - Verslag eener reis van Ternate naar de Noord- en Noord-West-kust van Nieuw-Guinea per Z. M. Stoomschip Batavia gedurende Maart en April 1881.
30462: OLDENBORGH, J. VAN. - Verslag eener reis met Z. M. stoomer Batavia van Ternate naar de Zuidkust van Nieuw-Guinea tot 141* O.L.
34845: OLIE, JBZ, JB. - Protestantsche Dorpskerk - Eglise Protestante.
30655: OLIVIER JZ., J. - Kunsten en Handwerken der Chinezen.
30676: OLIVIER JZ., J. - Iets over de tijdrekening der Mahomedanen
5330: OLIVIER, J. - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne.
58250: OLIVIER, L. - Questions de canonage.
5236: OLIVIER DE CLISSON. - -onnétable de France, sous Charles V et Charles VI, était Breton. Il fut élevé avec Jean de Bretagne, Comte de Montfort, .....
46050: OLLEFEN, DAAN VAN, C. VAN KERCKHOVEN, WILLEM ROYAARDS, GUSTAAF CAUWENBERG, JACQ. ROYAARDS-SANDBERG. - Portraits, Adam in ballingschap.
51204: OLM, J. M. VAN. - Kort verslag der verkenning van het Wisselmeergebied.
59058: OLSENS, LARS. - Partifra Odda, Stavanger, Norge.
59056: OLSENS, LARS. - Stavanger, Bredevandet.
50482: OLSHAUSEN, O. - Leicheverbrennung.
50070: OLSHAUSEN, OTTO. - Technik alter bronzen.
50094: OLSHAUSEN, OTTO. - (Anwendung symbolischer Zeichen:) 1. Das Triquetrum. 2. Symbolische Doppelhaken und Hakenpaare. 3. Ueber einige der symbolischen Zeichen des Müncheberger Runenspeeres. 4. Ueber den Runenspeer von Torcello.
50100: OLSHAUSEN, OTTO. - Spiralringe.
50140: OLSHAUSEN, OTTO. - Ueber einen Grabfund von Hedehusum auf Föhr.
5742: OMBOS & PHILAE. - Gezigt en Platte-Grond van eenige Tempels te Ombos en Philae, en Afbeelding der Graniet-Rotsen tegen over Philae.
105: OMMANNEY, F. D. - South Latitude.
58854: OMMEREN JR., PHS. VAN. - Portrait of Phs. van Ommeren, after a photograph by J. van der Rijk, Rotterdam of Phs. van Ommeren jr. Inhaber der Firm,en: Phs. van Ommeren in Rotterdam und van Es & van Ommeren in Amsterdam. Vize-Vorsitzender der Rotterdamer Handelskammer. Offizier des Ordens Oranje Nassau.
58379: ONDERAFDELING VIII KOTA EN VII LOERAH. - Ethnographische bijzonderheden betreffende de onderafdeling VIII Kota en VII Loerah: V. Verlovingen. VI. Huwelijken en echtscheiding. VII. Bevallingen. VIII. Lijkplechtigheden, enz. Bestuur en dienstplicht.
31681: ONG KWAN HIN. - The Chinese Temple at Wayang Street, Kuching.
34374: ONGKILI, JAMES P. - Pre-Western Brunei, Sarawak and Sabah.
30715: ONNEN, P. L. - Galvano-type.
30686: ONNEN, P. L. - Iets over Meteorologie.
30732: ONNEN, P. L. - Iets over Artesische bronnen.
26815: ONS VRIJE NEDERLAND. - 5e Jaargang No 8, 9 Juni 1945.
20371: ONVLEE, L. - Over de weergave van ,,heilig" in het Soembaasch.
20349: ONVLEE JR., L.. - Eenige mededeelingen aangaande mijn arbeid in de periode 1 Juli tot 31 December 1932.
20307: ONVLEE JR., L. - Mededeelingen aangaande mijn arbeid gedurende de periode 1 Jan.- 30 Juni 1931.
20328: ONVLEE JR., L. - Mededeelingen aangaande mijn arbeid gedurende de periode 1 Juli tot 31 December 1931.
20272: ONVLEE JR., L. - Opmerkingen over verwantschapsbetrekkingen bij de Soembaneezen.
30494: ONVLEE JR. - Na Hoeri Hapa. Eenige regelen en zegswijzen betrekking hebbend op het sirih pruimen van den Soembanees.
12286: ONVLEE, L. - Naar aanleiding van de stuwdam in Mangili. (Opmerkingen over de sociale structuur van Oost-Soemba).
30516: ONVLEE, L. - Opgave van het door Prof. Jonker nagelaten, in de Leidsche Universiteits Bibliotheek berustende materiaal, dat betrekking heeft op enkele tot de Bima-Soemba en de Rote-Timor groepen behoorende talen. Over een spelboekje voor het Kamberasch (Oost-Soemba). Soembasche Woordspelletjes.
54876: ONZE VLOOT. - Gedenkboek Koninklijke Nederlandse Vereniging ,,Onze Vloot". Afdeling Curaçao 1970-1957.
31996: OOMS, J. - De generalisatie van de topografische kaart op schaal 1 : 50 000.
32472: OOMS, J. - De Hoogtekaart van Nederland.
1794: OORDT, H. VAN. - Chili.
2296: OORDT, DR. G.J. VAN. - In het ijsfjordgebied op Spitsbergen. (Geomorfologische waarnemimgen).
30690: OORT, VAN EN KORTHALS. - Verslag van eenen togt van Padang naar de Boengas- en Setans- of hout-baaijen.
5460: OORT, W. B. - Het Jaarverslag van den topographischen dienst in Nederlandsch-Indië over 1915.
59959: OORT, P. VAN & S. MÜLLER. - Aanteekeningen gehouden op eene reize over een gedeelte van het eiland Java, door de leden der Natuurkundige Kommissie.
51192: OORTGIJSEN, KL. F. - Historisch Genootschap ,,De Kop van Noord-Holland met de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling".
8488: OOSTEN, J. G. - Filiation and Alliance in Three Borneo Myths; a Reconsideration of the Social Code in the First Chapters of The Raw and the Cooked.
61534: OOSTERBEEK. - Ned. herv. kerk, Oosterbeek.
34091: OOSTERZEE, H. J. VAN. - Een zomerreisje in Mexico van Tampico naar Monterrey en Saltillo, 22 September - 6 October 1917.
31627: OOSTERZEE, L. A. VAN. - Eene verkenning in het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea.
3707: OOSTERZEE, L.A. VAN. - Het landschap Amberbaken op de Noordkust van Nieuw-Guinea. (Uit het verslag).
50878: OOSTWOUD-WYDENES, M. - Bagan Si Api Api (6p, 5 illustration). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 9, Number 8, August 1928.
33875: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1906-1907. No. 1 -52.
33899: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1907-1908. No. 1 -53.
33920: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1908-1909. No. 1 -52.
33943: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1909-1910. No. 1 -52.
33850: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1905-1906. No. 1 -52.
33694: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1899-1900. No. 1 -52.
33761: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1901-1902. No. 1 -53.
33825: OP DEN UITKIJK. - Bijblad van ,,De Aarde en haar Volken". 1904-1905. No. 1 -52.
4197: OP TEN NOORT. - Een bericht van den zendeling Montague over Nieuw-Guinea.
35740: OPER BERLIN. - The Oper von Berlin arrive in Bruxelles Airport.
30592: OPHUIJSEN, J. A. W. VAN. - Over het grondbezit en de onderscheiding der gronden in de XIII Kota's (Sumatra's Westkust), verzameld en uit uit het Maleisch overgegracht.
18969: OPHUIJSEN, CH. A. VAN. - Lexicographische Bijdragen.
18979: OPHUIJSEN, CH. A. VAN. - Het verhaal van ,,De visch en het eekhoorntje"en zijne verspreiding op Sumatra.
30378: OPHUIJSEN, CH. A. VAN. - Maleische taalstudiën. & Eenige opmerkingen op de Maleische Taalstudiën van den heer C. A. van Ophuijsen, door A. F. von Dewall.
19379: OPHUIJSEN, J. A. W. VAN. - Iets over het ontstaan van eenige Regentschappen in de Adsistent-Residentie Benkoelen.
30088: OPHUIJSEN, J. A. W. VAN. - Iets over het ontstaan van eenige regentschappen in de adsistent-residentie Benkoelen.
29204: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Over de afleiding en beteekenis van Sapala-Pala.
29213: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - De poëzie in het Bataksche volksleven.
29269: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Lampongsche dwerghertverhalen.
29273: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de door Prof. Mr. L. W. C. van den Berg bezorgde uitgave van de Oendang-Oendang Djambi.
19574: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Eenige Bataksche raadsels.
30201: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - De Loeboes. & Woordenlijst
31444: OPHUIJSEN, C. A. VAN. - Bataksche spreekwoorden en spreekwijzen.
50245: OPIUM. - Strijd tegen opium en verdoovende middelen.
4313: OPPEL, KARL. - Das alte Wunderland der Pyramiden. Geographische, geschichtliche und kulturhistorische Bilder aus der Vorzeit, der Periode der Blüte sowie des Verfalls des alten Ägyptens.
2511: OPPENHEIM, R. - Steenen werktuigen voor veelzijdig gebruik & Ingezonden mededeeling (1930)
2664: OPPENHEIM, R. - Hulshorst.
18279: OPPENOORTH, IR. W. F. F. - Een prehistorisch cultuurcentrum langs de Solo-Rivier.
1947: OPPENOORTH, IR. W.F.F. - Een nieuwe fossiele mensch van Java.
49809: OPPERT, GUSTAV. - Die Verschiedenheiten des Sprachcharacters und deren natürliche Ursache.Vorgetragen in der Sitzung der Berliner anthropologisches Gesellschaft vom 24. November 1883.
59043: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Fra Ekeberg.
59042: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Storinget og Grand Hotel.
59040: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Slottet.
59041: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Piperviken med Akershus.
59039: OPPI, EBERH. B. - Kristiania. Strandpromenaden.
59036: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Iniversitet Karl Johansgate.
59038: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Nationalteatret.
59030: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Karl Hohansgate.
59034: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Dronningen, Bygdø.
59035: OPPI, EBERH. B. - Kristiania, Udsigt fra Holmenkrollen.
49989: OPREL, OTTO. - De Tarievenpolitiek en de Grondwetsherziening van 1922. Met Naschrift van A. de Graaff.
55088: ORANGE, PRINCESS OF. - Portrait engraving of Mary Princess of Orange.
51811: ORCHESTRE AUTRICHIEN. - Orchestre Autrichien à Bruxelle, l'Hôtel de Ville.
57954: ORD, COLONEL, H. SAINT-GEORGE. - Les Colonies Anglaise de la Cote occidentale d'Afrique.
52797: ORDINAIRE, OLIVIER. - Pérou. Une excursion dans le Pays des Campas.
54856: D'ORLÉANS, PRINCE HENRI. - Du Tonkin aux Indes Janvier 1895 - Janvier 1896.
55111: D'ORLÉANS, FRANÇOIS FERDINAND. - Portrait engraving of François Ferdinand d'Orléans. Prinz von Joinville. Admiral von Frankreich.
55084: ORLEANS, HENRIETTA. - Portrait engraving of Henrietta Dutchess of Orleans, saughter of Charles the First.
32513: ORMELING, F. J. - In memoriam Jacob Schokkenkamp.
51241: ORMELING, F. J. - De groei van de kaart van Westelijk Nieuw-Guinea.
1953: ORMELING, F.J. - Het visvijverlandschap langs Java's noordkust.
31935: ORMELING JR., F. J. - Geschiedenis-kaarten. & Vier Nederlandse Geschiedenis-atlassen - een kartografische beoordeling.
32489: ORMELING, F. J. - In memoriam Professor Dr. J. P. Bakker.
32438: ORMELING, F. J. - In memoriam Sir Dudley Stamp.
31886: ORMELING, F. J. - Thematische Kartografie en visuele waarneming.
31881: ORMELING, F. J. - Ter nagedachtenis van Jacob Brummelkamp.
31843: ORMELING, F. J. - Bodemgebruik rond Lespignan. Luchtfotografie.
31848: ORMELING, F. J. - Tien jaren Kartografische Sectie (1958-"68).
1955: ORMELING, DRS. F.J. EN DR. D.G.MONTAGNE. - Het geografisch instituut van de topografische dienst te Batavia.
31837: ORMELING, F. J. - Terugblik op de bestuursperiode van Prof. Dr. L. F. de Beaufort.
49831: ORNSTEIN, B. & HR. BARTELS. - Sehr ausgedehnten behaarten Naevus. & Den Affenmenschen und den Bärenmenschen.
49965: ORNSTEIN, B. - Geschwänzten Menschen.
13981: ORR & BARTON. - Portrait of a military man.
41602: ORRELL, J. H. - Portrait of Jimmy H. Orrell, stepping into the cockpit of the new trainer, the Avro Athena.
30564: ORSOY DE FLINES, E. W. VAN. - Hasin - Medang - Kuwu - Lang-pi-ya.
4612: ORTH, DR. G. - Morfologische onderzoekingen in Graubuenden en Tessin in verband met den ,,glacialen" vormenrijkdom.
4586: ORTH, DR. G.C.F.A.G. - De dalontwikkeling van het Boven-Engadin.
4617: ORTH, DR. G. - Het Boven-Engadin.
50919: ORTT, JHR. S. B. - Kort verhael van het Eyland Anzuany en desselfs inwooners.
60079: OSBORNE, ALBERT H. - Tusschen Keulen en Regensburg.
46458: OSRAM. - L'Osram-Vacublitz.
1931: OSSENBRUGGEN, MR. F.D.E. VAN.O[ - Verwantschaps- en huwelijksvormen in den Indischen Archipel.
19048: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Het primitieve denken zoals dit zich uit voornamenlijk in pokken-gebruiken op Java en elders. Bijdrage tot de prae-animistische theorie.
18958: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Eigenaardige gebruiken bij pokken-epidemieën in den Indischen Archipel.
12280: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Geschriften van Mr. F. D. E. van Ossenbruggen.
8040: OSSENBRUGGEN, F. D. E. VAN. - Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven als ontdekker van het adatrecht.
29788: OSTEN, J. B. - Artillerie-aangelegenheden in Indië.
31196: OSTEN, J. B. - Eene expeditie naar Kertosonno in October 1825.
39190: OSTMARK. - Aerial view on the MS Ostmark.
7144: OSUWA. - 100 Steps temple Osuwa.
7066: OSWARD, MAXIM. - Ex Oriente Lux. Götterland Kleinasien.
50779: OTTEMA, NANNE. - Het scheepsmodel van het O.I.Compagnieschip ,,Den Ary".
1709: OTTEN, MR. W. M. - De Noordoostpolder 1942-1952.
53201: OTTEN, ALBERT. - Portrait of Albert Otten, after a photograph of Albert Otten, Architecte B.N.A., Rotterdam.
58504: OTTENDE, CHRISTIAN DEN. - Portrait of Christian den Ottende (Christian VIII of Denmark).
6451: OTTIN, MERRY. - Land of Emperors and Sultans. The forgotten cultures of Asia Minor.
7075: OTTO, RUDOLF. - Indiens Gnadenreligion und das Christentum. Vergleich und Unterscheidung.
46515: OTTO, KRISTIN. - Portrait after her swimming woldrecord at the 200 m freestyle.
46485: OTTO, GUSTAV. - Portrait von der Arbeiter Gustav Otto, bei den Abfahrt der sowjetischen Sodaten aus die DDR.
58779: OTTO & FIÈRE. - Portrait of General Charles Auguste Frossard.
54305: OUD-LEUSDEN. - Groeten uit Oud-Leusden. Kiosk 't Smulparadijs. Intern. School voor Wijsbegeerte. C.J.M.V. Jongenskamp.
34135: OUDEGEEST, J. - Lapland en zijn bewoners.
34144: OUDEGEEST, J. - Kiruna en de Laplandsche ertsindustrie.
19665: OUDEMANS, G. J. - Ites over de ,,Basa-Kedaton".
19666: OUDEMANS, G. J. - Een en ander over het schrijven van Javaansche brieven.
18054: OUDEMANS JZN., DR. A.C. - Engano (bewesten Sumatra), zijne geschiedenis, bewoners en voortbrengselen.
2142: OUDEMANS, DR. A.C. - Mogelijke veranderingen in de zeebodem van den Indischen Oceaan in en na 1598.
30636: OUDEMANS, A. C. - Onderwijs. Bijdrage over Prinsen's Leerwijze, in verband beschouwd met het Onderwijs in Neêrlands Indië.
2057: OUDESCHANS DENTZ, FRED. - Carolus Johannes Trichardt (1811-1901), de eigenlijke ontdekker van de Victoria waterval in de Zambesi.
50831: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Het eerste eeuwgetijde van de Nederlandsche kolonisten in Suriname.
50808: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - In Suriname begraven Gouverneurs. De lijkstatie van H. E. Baron von Spörcke.
12290: OUDSCHANS DENTZ, F., - De afzetting van het Groot-Opperhoofd der Saramaccaners Koffy in 1835 en de politieke contracten met de Boni-negers in Suriname.
32319: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Literatuuropgave van en over Alexandrina Pieternella Françoise Tinne. & Vervolg.
5400: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Uit de geschiedenis van de hoofdplaats van Suriname, en een evacuatieplan in het midden der 18de eeuw dat geen voortgang had.
2177: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Wanneer heeft de Portugeesche zeevaarder Bartholomeus Diaz de Kaap de Goede Hoop ontdekt?
1782: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Aardbevingen en aardschokken in Suriname.
58311: OUVAROVSKI. (TRADUIT PAR E. BEAUVOIS). - Voyage au Pays des Yakoutes (Russie Asiatique), 1830-1839.
57566: OUVERLEAUX, ÉMILE. - Notice historique et topographie sur Leuze.
12407: OUWEHAND, C. - Aantekeningen over volksordening en grondenrecht op Oost-Flores.
29600: OUWEHAND, C. - Formosa en de beoefening van de ethnologie in Japan. Korte mededelingen.
39091: OUWEHAND, C. - An annotated description of Hokusai's Shuga Ichiran.
12273: OUWEHAND, C. - De Gemohin, een maatschap op Adonara.
28666: OVENDEN, RICHARD. - John Thomson (1837-1921) Photographer. Foreword by Sir David Puttnam.
7748: OVERDIJKINK, GERRIT WILLEM. - Lin Tsê-Hsü. Een biographische schets.
18564: OVEREEM, J. B. VAN. - In Memoriam Dr. W. A. Engelbrecht.
58855: OVING JR., H. E. - Portrait of H. E. Oving Jr., after a photograph by S. Schotel, Rotterdam of H. E. Oving Jr. Directeur de la N. V. de Nederlandsche Staal Industrie, voorheen H. E. Oving Jr., Rotterdam.
57980: OWEN, MAJOR. - État actuel de la question d'artillerie. Lecture faite, le 15 mai 1865, à l'Institut du Service Royal Uni.
53660: OXENHAM, E. C. - Neueste Reisen und Forschungen in China. 5. E.C.Oxenham's Reise vin Peking nach Han-kau, 2. November bis 14. Dezember 1868.
38498: OXENHAM, E. L. - On the Inundations of the Yang-tse-Kiang.
12423: OZINGA, J. - Aantekeningen bij de economische positie van Indonesië.
54883: OZINGA, M. D. - De Monumenten van Curaçao in woord en beeld. Met tekeningen en foto's van H. van der Wal.
49608: PAALZOW, HENRIETTE VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
18241: PAARDT, TH. VAN DER. - Onbewoond Noord-West Bali.
36525: PAARL CELLARS. - Souvenir of a Visit to the Paarl Cellars of the K. W. V.
3770: PAASCHE, HANS. - Im Morgenlicht. Kriegs-, Jagd- und Reise-Erlebnisse in Ostafrika.
18550: PAASSEN, CHR. VAN. - Carl Ritter anno 1959.
32333: PAASSEN, CHR. VAN. - Geografische structurering en oecologisch complex, een bijdrage tot sociaal-geografische theorie-vorming.
60116: PABST, J. C. - De Expeditie naar Lombok in 1894. Bewerkt door A.A.G, Feuilletau de Bruijn.
46122: PACARY, LINA. - Portrait, in Tanhauser.
54069: PADINGGALOAN. - Padinggaloan.
46564: PAGANINI, NICCOLO. - Portrait.
57887: PAGEL, LOUIS. - Projet de tactique navale pour les navires à vapeur.
58222: PAGEL, LOUIS. - Déviation du compas. Longueur du Noeud.
57594: PAGET, CLARENCE. - Budget de la Marine Anglaise pour 1861-62.
57707: PAGET, CLARENCE. - Le budget de la marine Anglaise & Pour l'exercise 1863-1864
57805: (PAGET, CLARENCE). - Le bois ou le fer dans la construction des batisements cuirassés en Angleterre. (Extrait du Times).
57806: (PAGET, CLARENCE). - Expériences d'artillerie navale en angleterre.
1369: PAGOWSKI, ANDRZEJ (1953 - ). - Zamek w Szwecji. Françoise Sagan. Teatr Komedia.
31147: PAHUD. - Het bezoldigen van inlandsche hoofden in sawah's der bevolking. (Eene kurieuse bijdrage tot de kennis der wijze, waarop de heer Pahud het Regeringsreglement ten uitvoer legt).
35620: PAIK, SOEN YOEP. - Portrait of the new ambassador of South-Korea in Belgium, Soen Yoep Paik.
33413: PAILHÉS, A. - Herinneringen van den Stillen-Oceaan.
33204: PAILHÉS, A. - Souvenirs du Pacifique, 1872-1874.
10484: PAJAKOEMBOK. - Waterscheprad te Pajakoembok, Sumatra's Westkust.
4917: PALAIDOR, M. DE. - Le festin nuptial dressé dans l'Arabie heureuse. Au Mariage d'Esope, de Phedro & de Pilpai avex trois Fées, divisé en trois tables.
30726: PALEMBANG. - Herinnering aan een reisje in de Residentie Palembang.
18166: PALEMBANG. - Vogelnest-grotten in de Palembangsche Bovenlanden.
30800: PALEMBANG. - Een raket op de Moessie te Palembang.
30768: PALEMBANG. - Aanteekeningen en schetsen over Palembang.
5429: PALERMO. - Ricordo di Palermo. Leporello-album, with 32 phothographic plates.
50040: PALESTINA. - De Engelsche Palestina-Politiek.
50032: PALESTINA. - Het Volkenbond-mandaat over Palestina.
11053: PALESTINE. - Onze reis naar Palestina van donderdag 16 April 1936 tot de thuiskomst op Maandag 11 Mei '36.
32255: PALESTINE. - World War One. German Troops burried an english pilot.
38483: PALESTINE. - La Palestine, La Syrie Centrale, La Basse Égypte, Naples, Athènes, l'Archipel, Constantinople. Guide historique et pratique avec Cartes et Plans nouveaux par des Professeurs de Notre-Dame de France à Jérusalem.
32849: PALESTINE. - Jewish decoration (?).
13958: PALESTINE (ANONYM). - Femme arabe.
1681: PALESTINE. - Glass-slides of Palestine.
46476: PALLADIN, ALEXANDER WLADIMIROWITSCH. - Portrait.
8089: PALM, C. H. M. - Vaartuigen en visvangst van Anjar Lor, Bantam, West-Java.
8112: PALM, C. H. M. - Polynesiërs in the Pacific.
30418: PALMER VAN DER BROEK, CH. L. J. - Nota over de onafhankelijke Batang Hari-Districten.
30419: PALMER VAN DER BROEK, CH. L. J. - Nota omtrent de middelen van bestaan der bevolking in Kota Basar en Onderhorige landschappen en de Batang Hari-Districten.
30420: PALMER VAN DER BROEK, CH. L. J. - Nota over Kota Basar en Onderhorige landschappen met uitzondering van Soengei Koenit en Talao.
14449: PALMER, JOHN E. - Portrait of Hind Theodore's Son.
30154: PALMER VAN DER BROEK, W. - Geschiedenis van het Madoeresche vorstenhuis.
30899: PALMER, ARON H. - De Handel op de Westkust van Amerika, en de Oostelijke kusten en eilanden van Azië.
19896: PALOE. - Nota van toelichting over de Berglandschappen boven het Paloedal.
37528: PALTHE, D. W. VAN WULFFTEN. - Portrait of D. W. van Wulfften. Palthe, with short biography of D. W. van Wulfften Palthe, Directeur de la Almelosche Ververy en Chemische Wasschery voorheen Gebr. Palthe, Almelo.
46028: PANDER, PIER. - Jeugd (Portrait).
12332: PANEI (SUMATRA). - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied, behoorende tot de residentie oostkust van Sumatra.
2506: PANHUYS, JHR. L.C. VAN. - Verslag van het eerste, in Juli/Augustus 1934 te London gehouden ,,International Congress of Anthropological and Ethnological sciences".
2972: PANHUYS, JHR. L.C. VAN. - De uitkomsten van het Ceram-onderzoek. (Hoofdzakelijk een bespreking van het werk van dr. O.D. Tauern, ,,Patasima und Patalima, vom Molukkeneiland Seran und seine Bewohnern".
31635: PANHUYS, L. C. VAN. - Het rapport Havelaar en de toestanden in de kolonie Curaçao.
12337: PANHUYS, L. C. VAN. - About the Ornamentation in use by Savage Tribes in Dutch Guiana and its Meaning.
12338: PANHUYS, L. C. VAN. - A Claim for the Discovery of the Coast of Guiana by the Dutch.
18916: PANHUYS, L. C. VAN. - Indian words in the Dutch language and in use at Dutch-Guiana.
7836: PANIKKAR, K. M. - In Two Chinas. Memoirs of a Diplomat.
5356: PANNEKOEK VAN RHEDEN, J. J. - Enkele onnauwkeurigheden op zeekaarten van Soembawa. Naschrift: De landkaart van Soembawa, door G.P.ROUFFAER. & J.M.Phaff: Enkele onnauwkeurigheden op zeekaarten van Soembawa.
31749: PANNEKOEK VAN RHEDEN, J.J. - Een waarneming over het landvast worden van een eiland.
4661: PANNEKOEK VAN RHEDEN, J. J. - Een merkwaardige grintbank in den Brang Enek (Eiland Soembawa, Ned.-Indië).
1735: PANNEKOEK VAN RHEDEN, J.J. - Over de reconstructie van voormalige rivierloopen.
2080: PANNEKOEK, DR. A.J. - Toelichtingen bij luchtfoto's van Indonesië.
2084: PANNEKOEK, DR. A.J. - Eenige aanteekeningen over Indische kaarten.
2331: PANNEKOEK, DR. A.J. - Moderne Britse kartografie.
2492: PANNEKOEK, DR. A.J. - Ontdekkingen in het Centrale gebergte van Australisch Nieuw-Guinea.
2945: PANNEKOEK, DR. A.J. - Veluwezoom en Grebbeberg. Toelichting bij luchtfoto's.
5385: PANNEKOEK, DR. A.J. - Geografische factoren in de kartografie.
32070: PANNEKOEK, DR. A.J. - Outline of the geomorphology of Java.
31993: PANNEKOEK, A. J. - De atlas van Nederland.
32388: PANNEKOEK, A. J. - In Memoriam Jacoba B. L. Hol.
51292: PANNEKOEK, A. J. - The Ria Problem. The rôle of antecedence, deep weathering, and pleistocene slope-wash in the formation of the West-Galician Rias.
1951: PANNEKOEK, A.J. - Enige karstterreinen in Indonesië.
2285: PANNEKOEK, A.J. - Sedimentation around mountain ranges, with examples from nothern Spain.
1919: PANNEKOEK, DR. A.J. - Geomorfologische waarnemingen op het Djampang-Plateau in West-Java.
1925: PANNEKOEK, DR. A.J. - Nederlandsch Indië en de internationale wereldkaart.
31982: PANNEKOEK, A. J. - Beschouwingen over generalisatie in de kartografie. Beschouwingen over generalisatie in de kartografie II: Het relief. III: De plaatsen.
31851: PANNEKOEK, A. J. - Ervaringen met thematische kaarten in de Atlas van Nederland.
31969: PANNEKOEK, A. J. - Theoretische en praktische kartografie. Naschrift van C. Koeman.
14157: PANNEKOEK, (H). - Portrait of (H?) Pannekoek.
8407: PANOFF, MICHAEL. - Suicide and Social Control in New Britain.
30301: PANT, D. F. VAN DER. - Een paar bladzijden levend Javaansch, als proeve van Soerakartasche spreektaal, met bijstand van raden Padma Soesastra.
30204: PANT, D. F. VAN DER & RADEN PADMA SOESTRA. - De Gladde Weduwe. Een Javaansch sprookje, in Soerakartasche spreektaal naverteld door D. F. van der Pant, met bijstand van Raden Padma Soestra en vele anderen.
57474: PAQUET, CAP. - Choix de promenades. A quelques Lieues de Bruxelles.
57508: PAQUET, G. - Le Tonquin.
8882: PARAGUAY. - Carte du Paraguay et des Pays voisins.
57769: PARAGUAY. - Un voyage au Paraguay (Juillet et août 1862).
10559: PARAMARIBO. - Gouvernements gebouw.
17601: PARAMARIBO. - Market.
10558: PARAMARIBO. - Tamarinde laan (?).
18729: PARAVICINI, JOHANNES ANDRIES. - Eerbiedigst rapport met alle ootmoed overgegeven door Johannes Andries Paravicini, Oppercoopman en Sjahbandaar, mitsgaders expresse commissaris over de zaken en belangen van Timor, Rotty, Solor, Savoe, Sumba en Borneo.
27414: PARDOEN, J. - Photo Album. Regiment Jagers. Herinneringen uit Indië.
59291: PARDOSO. - Map of Madeira. C. a de Aotomóveis de Turismo. LDA. Agencia de Viagens.
3859: PAREAU, DR. A.H. - Wat de Haagsche waterleiding ons leert aangaande den hydrologischen toestand der duinen.
507: PARET, OSKAR. - Urgeschichte Württembergs mit besonderer Berücksichtigung des mittleren Neckarlandes.
59967: PARINGGAUW, J. H. - Over de bereiding van een zoort van Catoen uit de Pisang-boom.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

6/1