Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14885: LOESSIN, WILHELM. - Portrait of three soldiers, musicians.
70262: LOÈVE-VEIMARS. - Notes sur le Mexique en 1817 (Extrait d'une lettre particulière addressée à M. Loève-Veimars, l'un de nos collaborateurs).
70243: LOÈVE-VEIMARS, A. - Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, par Alexandre de Humboldt, deuxième édition, 1827. (Extrait).
68948: LOEW, O. - Lieutenant Wheeler's Expedition durch das südliche Californien im Jahre 1875.
67909: LOEW, OSCAR. - Lieutenant G. M. Wheeler's zweite Expedition nach Neu-Mexiko und Colorado, 1874.
68922: LOEW, O. - Lieutenant Wheeler's zweite Expedition nach Neu-Mexico und Colorado, 1874.
67918: LOEW, OSCAR. - Lieutenant G. M. Wheeler's Expedition durch das südliche Californien im Jahre 1875.
68859: LOEW, O. UND A. R. ROESSLER. - Erforschung des Nordwesttheiles von Texas im Jahre 1872.. Nach den Aufzeichnungen, zusammengestellt von Alb. S. Gatschet.
68892: LOEW, O. - Lieutenant Wheeler's Expedition nach Neu-Mexico und Arzona.
57436: LOEWENBERG, F. - La grande carte se l´état-major Autrichien.
4389: LOEWENFELD, L. - Bewusstsein und psychisches Geschehen. Die Phänomene des Unterbewusstseins und ihre Rolle in unserem Geistesleben.
50644: LOEWENTHAL, JOHN. - Zur Mythologie des jungen Helden und des Feuerbringers.
50635: LOEWENTHAL, JOHN.. - Zur Erfindungsgeschichte des Pfluges.
50652: LOEWENTHAL, JOHN. - Zur Erfindungsgeschichte von Rad und Wagen.
50651: LOEWENTHAL, JOHN. - Über einige altertümliche Feuerbohrer aus Schweden.
8216: LÖFFLER, LORENZ G. - Kriterien symmetrischer und asymmetrischer Allianzsysteme.
50708: LOGAN, JAMES RICHARDSON. - The Rocks of Pulo Ubin.
70423: LOGCHEM VAN J.TH. - De Argoeniërs.Een Papoea-volk in west Nieuw Guinea.
3907: LOGCHEM, J.TH. VAN. - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (The Argunians. A Papuan people in western New Guinea).
29693: LOGEMANN, J. H. A. - Indonesië's terugkeer tot de grondwet van 1945.
33183: LOH CHEE YIN. - A New Borneo Bibliography - II. "Bibliography of English Language Sources on Human Ecology, Eastern Malaysia and Brunei," compiled by Corad P. Cotter, 2 parts; Honolulu, University of Hawaii, 1965, reviewed by Loh Chee Yin.
8140: LOHUIZEN-DE LEEUW. J. E. VAN. - The Dhyani-Buddhas of Barabudur.
31834: LOHUIZEN, J. VAN. - The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790.
8515: LOHUIZEN-DE LEEUW, J. E. VAN. - Wich European First Recorded the Unique Dvarapala of Barabudur?
29624: LOHUIZEN-DE LEEUW, J. E. VAN. - The Dikpalakas in ancient Java.
29740: LOHUIZEN-DE LEEUW, J. E. VAN. - The Images from Candi Suko as Described by Van der Vlis in 1841.
50812: LOHUIZEN-DE LEEUW, J. E. VAN. - De betekenis van het sanskrit voor de Indische Archipel.
29643: LOHUIZEN-DE LEEUW, DR. J. E. VAN. - The beginnings of old-Javanese historical literature.
57677: LOIS. - Sommaire des lois décrets, arrêtés et décisions relatifs à l'organisation et à l'administration de la marine et des colonies, Renus depuis le 31 décembre 1860 jusqu'au 5 décembre 1861.
65579: LOIZE, JEAN. - Gauguin écrivain ou Les sept visages de Noa Noa.
32131: LOKKER, C. - De morfologie van de dagzoom der Peelrandbreuk.
67705: LOLKUS, A. A. - Alblasserdam, De Alblas en het Monument.
66069: LOMBARD, JEAN. - Quelques remarques sur le quaternaire de l'Afrique tropicale et équatoriale.
66002: LOMBARD, JEAN. - Matériaux préhistoriques du Congo Français.
30605: LONDEN. - Een spelden-fabrijk en een krankzinnigen-huis te London.
58921: LONDON. - Fleet Street.
58915: LONDON. - Bank of England. and Royal Exchange, London.
30669: LONDON-BOMBAY. - Van London naar Bombay. Brief van Malta, December 1839.
68661: LONG, KAPITÄN. - Entdeckung eines neuen Polar-Landes durch den Amerikanischen Kapitän Long.
53902: LONG, G. W. DE. - Le Voyage de la ,,Jeannette". Résumé du Journal du Capitaine G. W. de Long, 1879-1881.
33631: LONGE, F. DE. - In Californië. Een paar tochten door de Sierra Nevada.
54000: LONGE, F. DE. - En Californie, quelues Courses en Sierra Nevada.
46073: LONGFELLOW. - Portrait.
6548: LONGRIGG, STEPHEN HEMSLEY. - Oil in the Middle East. Its discovery and development.
4521: LONKHUYZEN, J. P. VAN. - Het ontstaan van nieuwe nederzettingen in onze heidestreken.
57957: LONQUÉTY AINÉ. - Pêche et salaison du Hareng. Observations sur l'ordonnance du 14 aout 1816.
73645: LONTHIE, R. - Marriage of King Léopld II of Belgium and Princess Astrid of Sweden in Stockholm on 4 November 1926.
7829: LOOHUIS, J.G., L.D. PETIT, W. BLANKWAARD. - Siam Muang-Thaï. Uitgegeven in samenwerking met het Genootschap ,,Nederland-Siam".
60673: LOON, GERARD VAN. - Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn; Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd; Beschryving zoob van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welke de Geestlyke en Wereldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben; Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden).
66806: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Een oud schilderij in een oud Stadhuis.
66795: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De geschilderde portretten van Jan Pieterszoon Coen en van Eva Ment.
30524: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Naar aanleiding van het portret van Petrus Albertus van der Parra op Tandjong Oost.
49778: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Johannes Rach aan de Kaap.
20350: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De Schilder Cornelis de Bruyn en het portret van Joan van Hoorn.
20276: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De Schilder-koopman Philips Angel en het portret van Carel Reyniersz.
20374: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De portretten van Cornelis Speelman.
20359: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De Portretten van Camphuys en De Saint-Martin.
20381: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De man in den rooden rok uit de Landsverzameling schilderijen.
30517: LOOS HAAXMAN, J. DE. - Eenige aanteekeningen over zilverwerk uit den Compagniestijd.
30504: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - De schilderijen uit het testament van Mr. Willem van Outhoorn.
30533: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Jacob Coeman, Ziekentrooster en Schilder.
46114: LOOY, JAC. VAN. - Portrait.
55173: LOOY, JAC. VAN. - Postkaart aan Jozef (J.W.L. Alberdingk Thijm), oudste zoon van Lodewijk van Deyssel.
55174: LOOY, JAC. VAN. - Postkaart aan Jozef (J.W.L. Alberdingk Thijm), oudste zoon van Lodewijk van Deyssel.
55175: LOOY, JAC. VAN. - Postkaart aan Jozef (J.W.L. Alberdingk Thijm), oudste zoon van Lodewijk van Deyssel.
26699: LOOY, VAN. - De kleine Parade.
11707: LOPES, HENRI,A.O. - Onbekende meesterwerken uit Zwart Afrika.
57427: LOPEZ, JUAN-FERNANDEZ. - Culture du Café.
12281: LOPEZ, CECILIO. - Reduplication in Tagalog.
33210: LOREAU, HENRIETTE. - Le dernier journal de Livingstone, 1866-1873.
69776: LORENTZ, H. A. - Zwarte Menschen - Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea.
18115: LORENTZ, H. A. - De Nieuw-Guinea-Expeditie van de ,,Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig onderzoek der Ned. Koloniën", en het ,,Indisch Comite voor wetenschappelijke onderzoekingen".
18148: LORENTZ, H. A. - Stelselmatig (?) onderzoek van Zuid Nieuw-Guinea & Protest van ,,Pionier" (Kapt. A. J. Gooszen).
33944: LORENTZ, H. A. - De tocht naar de eeuwige sneeuw van Nieuw Guinea.
68608: LORENTZ, P. G. & & F. F. TUCKETT. - Exkursionen um den Ortles- und Adamello-Stock. & F. F. Tuckettr's Beschreibung der Ortles-Gruppe in Tirol, nebst einem Verzeichniss der daselbst gemessennen Höhen.
68351: LORENZ, J. R. - Skizzen aus der Bodulei und den benachbarten Küsten.
53644: LORENZ, JOS. R. - Die kartographischen Darstellungen auf der Pariser Ausstellung, 1867.
1192: LORENZ, EMIL. - Der politische Mythus. Beiträge zur Mythologie der Kultur.
74086: LORENZ, WOLFRAM. - The impact of modern traffic and traditional life on informal rules. The example of Yogyakarta.
5612: L. (J. LORIÉ). - De Commandeur Willem Jacobsz. Coster, bezoekt de Nikobaren-Eilanden in 1632.
2797: LORIÉ, DR. J. - Artesisch water onder de duinen?
18046: LORIÉ, DR. J. - Beschouwingen over het dilivium van Nederland.
18068: LORIÉ, DR. J. - Beschouwingen over de agronomisch-geologische kaart. I. De agronomisch-geologische kaarteering in Pruisen. II. De geologische kaarteering in Denemarken. III. De voorgenomen agronomische kaarteering in België. IV. De toekomstige agronomisch-geologische kaarteering in Nederland.
18575: LORIÉ, DR. J. - Conrad Carel Käyser * (In memoriam).
4227: LORIÉ, DR. J. - Binnenduinen en bodembewegingen.
2840: LORIÉ, DR. J. - De stormvloed van December 1894 en het vraagstuk der scheplvisserij langs onze kust.
2637: LORIÉ, DR. J. - De drooglegging van Delfland.
2926: LORIÉ, DR. J. - De zand-onderzoekingen der laatste jaren.
2843: LORIÉ, DR. J. - De gedaantewisselingen der Schelde en der Maas.
3548: LORIÉ, DR. J. - De geologische reis naar Denemarken en Pruisen.
3688: LORIÉ, DR. J. - De voorgestelde eenheid van het ijstijdvak I & II. Mededeelingen. En: Nog eens ,,De voorgestelde eenheid (...)".
3741: LORIÉ, DR. J. - De terrassen langs den rechter Rijnoever, beneden het Zevengebergte.
3664: LORIÉ, DR. J. - De verhouding tusschen den Rijn en het landijs.
3984: LORIÉ, DR. J. - De overstroomingen in Januari en Februari 1916, geologisch bekeken.
3919: LORIÉ, DR. J. - De ondergrond onzer duinen.
18092: LORIÉ, DR. J. - Dr. J. L. C. Schroeder van der Kolk en zijne werkzaanheid. & In Memoriam.
4017: LORIÉ, DR. J. - De Fossa Corbulonis volgens Dr. Beekman. Met antwoord van Dr. Beekman.
5433: LORIÉ, DR. J. - Eene belangwekkende geologische excursie in Limburg (Maasdal, Geuldal, Maasterrassen).
2800: LORIÉ, DR. J. - Eene belangrijke Haff-studie.
18590: LORIÉ, DR. J. - Frederik Pinke * (In memoriam).
2629: LORIÉ, DR. J. - Geologische beschouwingen over het eiland Voorne. & "Antwoord op Dr. Lorié's ,,Geologische beschouwingen over het eiland Voorne", by A.H.Blaauw". & Dr. J.Lorié: 'Nog eens: Geologische beschouwingen over het eiland Voorne, Een antwoord aan Dr. Blaauw'.
31715: LORIÉ, DR. J. - Het Scheldediluvium.
3590: LORIÉ, DR. J. - Het brongas in Nederland.
18111: LORIÉ, DR. J. - Het interglacialisme in Nederland. (De voorgestelde eenheid van het ijstijdvak, III).
18606: LORIÉ, DR. J. - In Memoriam Gustaaf Frederik Tydeman.
51154: LORIÉ, DR. J. - Het verzonken gat te Hillegom.
4070: LORIÉ, DR. J. - Middelzee en Westergoo. (En) Dr. A. A. Beekman: Dr. Lorié's Middelzee en Westergoo & Nog eens ,, Midelzee en Westergoo", met naschrift van Dr. Beekman.
3490: LORIÉ, DR. J. - Wat eenige diepe putboringen ons geleerd hebben.
50960: LORIÉ, DR. J. - Overzicht van hetgeen er in ons land nog te doen valt op geologisch gebied, met inbegrip van de vervaardiging eener nieuwe geologische kaart.
31610: LORIE, J. - De vorming van het Rijndal.
3671: LORIÉ, J. - Australische ijsperioden.
3892: LORIÉ, J. - Eene belangrijke dissertatie over de samenstelling van duinwater: W.G.N. van der Sleen, Bijdrage tot de kennis der chemische samenstelling van duinwater, in verband met de geo-mineralogische gesteldheid van den bodem.
1941: LORIÉ, J. - Jan François Leopold de Balbian Verster *.
31730: LORIÉ, J. - Dr. Jan Lorié, als geoloog gehuldigd.
33648: LORIN, HENRI. - De Congo-spoorweg.
54014: LORIN, HENRI. - Le Chemin de Fer du Congo.
33687: LORIN, HENRI. - Wandelingen door Tunesië.
53990: LORIN, HENRY. - Promenade en Tunesie.
30847: LORISTAN. - De leeuwen van Loristan.
50791: LORM, A. J. DE. - Surinaamsche diorama's uit het begin der negentiende eeuw.
50752: LORM, A. J. DE. - Een merkwaardigheid van zwaardamuletten van Zuid-Nias.
36774: LORM, A.J.DE. - Bataksche maskers in de Haagsche volkenkundige verzameling.
50735: LORM, A. J. - Zwaardgrepen en mesheften van Nias.
33216: LORRAL, E. DE. - Tlemcen, 1875.
33428: LORRAL, E. DE. - Tlemcen. Herinneringen uit Algerië.
33451: LORTET & LÉON CAHUN. - Schetsen uit Syrië.
33458: LORTET. - Palestina.
46616: LOSSCHER, G. F. - Portrait. The only Accordeon-Expert in the World.
72904: LOSSOW UND VIEHWEGER. - Haupteingang zum Central-Theater, Pragerstrasse - Dresden.
4239: LOTH, W. L. - Verslag van eene reis naar de Lawa tot het verkennen van het terrein tusschen die rivier en de Tapanahoni en van dat tusschen de Toso- en de Sara-kreek, gedaan van Januari tot Mei 1892.
3811: LOTH, J.E. - Aanteekeningen over de Djoeka's (Aucaner boschnegers) in Suriname. Met naschrift door v.P.
5500: LOTH, W. L. - Verslag van een reis, gedaan in de maanden Augustus en September 1879, tot het opnemen van een gedeelte der Boven-Saramacca, de kleine Saramacca, Moeroe Moeroe- en Mindrineti-Kreeken, alsmede het traceeren en opmeten van een lijn van af de Mindrineti Kreek naar de rivier Suriname.
5535: LOTH, W. L. - Verslag van eene expeditie tot het traceeren van een weg van de Tempatiekreek naar de rivier Suriname. (Rapport aan Z. E. den Gouverneur van Suriname).
5603: LOTH, W. L. - Verslag van de tweede expeditie tot het traceeren van een weg van Brokopondo aan de rivier Suriname tot de Pedrosoengoe-Vallen aan de Marowijne.
5610: LOTH, W. L. - Verslag van de expeditie tot het traceeren van een weg van Brokopondo in de rivier Boven-Suriname, tot de hoogte van het Awara-Eiland in de rivier Boven-Saramacca.
66314: LOTHE, H. - Gravures rupestres d'Aguennar (Ahaggar).
66300: LOTHE, H. - L'Abbé Breuil et le Sahara.
74882: LOTI, PIERRE. - Portrait.
66089: LOTTE, LIEUTENANT. - Coutumes des Imraguen (Côtes de Mauritanie, A. O. F.).
18974: LOUBÈR JUN., J. A. - Verslag van J. A. Loubèr Jun., leraar aan de Kunstnijverheidsschool te Elberfeld, over zijne studiereizen ten behoeve der Indische Kunstnijverheid met ondersteuning van het Dep. van Koloniën in de jaren 1909 tot 1910 gemaakt.
29374: LOUBÈR JUN., J. A. - Het ,,Spinneweb"-motief op Timor.
63423: LOUCATOS, G. - Crete - Lassithi, Threshing.
19396: LOUDON, A. - Aanteekeningen, gehouden op eene zending naar Siam.
30104: LOUDON, A. - Aanteekeningen, gehouden op eene zending naar Siam.
32428: LOUIS, HERBERT. - Heterolitische und homolithische Schichtstufen.
58652: LOUISE OF SWEDEN. - Portrait of Louise of Sweden with her son Christian X of Denmark.
49898: LOUTER, J. DE. - De beteekenis van eenen Kolonialen Vertegenwoordiger te Genève.
49930: LOUTER, J. DE. - De ontdekking van het Adatrecht.
72375: LOVERINGH, JACOBUS. - Het avantuurlyk zomer-tochtje of Omlands reisje, uit Holland door t Sticht Utrecht, Overyssel, Gelderland, Cleefsland, de Myery van den Bosch, Breda, enz. Behelzende Eene nauwkeurige beschryvinge van vele aardige Gevallen, vermakelyke Gesprekken en aangename Historien, op die Reize gebeurt of gehoort. Opgestelt Door iemand welke dat Tochtje zelf met Gezelschap gedaan heeft.
6567: LOWA - La Lowa & Comali. Sociétés Anonymes.
74097: LOWE, CELIA. - The magic of place. Sama at sea and on land in Sulawesi, Indonesia.
67948: LÖWL, FERDINAND. - Die Entstehung der Durchbruchsthäler.
69153: LÖWL, FERDINAND. - Die Entstehung der Durchbruchsthäler.
58032: LOYER, CHAMBLAIN. - Documents officiels relatifs au sénatus-consulte sur la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
50732: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M. - Onze voorouders op de Coromandelkust.
19204: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M. - Rijklof van Goens, De Jonghe, en zijn bezittingen.
36802: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. - Een oude Indische inventaris.
50786: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M. - Johannes van Soest, een Indische kinderdichter.
50750: LUBBERHUIZEN VAN GELDER, A. M. - Een Indisch ebbenhouten ledikant.
50813: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M. - Het Instituut van Opvoeding voor jonge jufvrouwen te Batavia.
50830: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A. M. - Hendrik Veeckens, een ambtenaar van den ouden stempel.
50675: LUBLINSKI, IDA. - Minang-Kabau. Ein Beitrag zur Entstehung und Weiterentwicklung des Mutterrechts.
66070: LUCAS, MAURICE. - Reseignements ethnographiques et linguistiques sur les Danakils de Tadjourah.
74026: LUCAS, ANTON AND CHRIS DE JONG. - Mukhdi Akbar. The struggle for religious recognition of a mystical movement in Selayar, South Sulawesi.
66006: LUCAS, A.-J. - Considérations sur l'ethnique Maure et en particulier sur une race ancienne: Les Bafours.
4887: LUCAS, PAUL. - Voyage du sieur Paul Lucas, fait en M.DCCXIV, &c. par ordre de Louis XLV. Dans la Turquie, l'Asie, Sourie, Palestine, haute et basse Egypt, &c.
30811: LUCASSEN. - Resultaten verkregen bij de 4 door stoom werkende fabrijken in de Residentie Tagal, met de toestellen van Derosne en Cail.
50085: LUCHAN, HR. VON. - Wandervölker Kleinasien.
50021: LUCHSINGER, H. M. - Hoe voor de Nederlandsche couponknipper de kastanjes uit het vuur werden gehaald.
18206: LUCIEER, A.I. - Het kindertal bij de volkeren van Ned.-Indië (Buiten Java).
32229: LUCIUS, M. - L'evolution du relief de l'Oesling (Ardennes Luxembourgeoises).
3321: LUCKOCK, BENJAMIN. - Jamaica. Enslaved and free.
72795: LUCO. - Portrait of Luco (François Louis Gustave Lucot) by Paul Nadar.
69280: LÜDDECKE, R. - Entwickelung der besiedelung der Vereinigte Staaten.
69188: LÜDDECKE, RICH. - Die italienische Auswanderung.
19419: LUDEKING, E. W. A. - Lijst der Gouverneurs van Amboina, zoo ten tijde der Portugezen als onder de Nederlandsche heerschappij, met aanteekeningen, loopende tot het jaar 1817.
70307: LUDEN, HENRI. - Voyage de Son Altesse le Duc Bernard de Saxe-Weimar-Eisenach, dans l'Amérique-Septentrionale.
783: LÜDERS, ELSE (AUSGEWÄHLT UND ÜBERSETZT). - Buddhistische Märchen aus dem alten Indien. Mit einer Einleitung von Heinrich Lüders.
68983: LUDMANN, O. - Der intermittirende artesische Springbrunnen des Ránk-Herleiner Bades in Ober-Ungarn.
64745: LUDWIG, R. - Geographische und Geognostische Umschau auf der Insel St. Bartélemy.
786: LUDWIG, EMIL. - Gespräcke mit Masaryk. Denker und Staatsmann. Mit einem Lebensbild.
1007: LUDWIG, EMIL. - Goethe. Geschichte eines Menschen.
785: LUDWIG, EMIL. - Quartet. Ein unzeitgemässer Roman.
55110: LUDWIG I. - Portrait engraving of Ludwig I. König von Bayern.
60124: LUDWIG II. - De kasteelen van Koning Lodewijk II van Beieren.
18390: LUDWIG SALVATOR, ERZHERZOG VON ÖSTERREICH. - Parga. Bausteine zur Geschichte Pargas. Versuch einer Geschichte von Parga.
70864: LUDWIG SALVATOR, ERZHERZOG VON ÖSTERREICH. - Ramleh als Winteraufenthalt.
50296: LUGARD, W. J. - De katoencultuur in Ned.-Indië.
46175: LUGT MELSERT, COR VAN DER. - Portrait, by Henri Berssenbrugge.
33766: LUGT, J. G. - Vier weken in Dalmatië, Montenegro, Bosnië en de Herzegowina.
33830: LUGT, JOHANNA G. - Taormina.
68681: LÜHDORF, FR. AUG. - Das Amur-land, seine Verhältnisse und Bedürfnisse.
1026: LUKACS, GEORG. - Thomas Mann.
1037: LUKACS, GEORG. - Deutsche Realisten des 19.Jahrhunderts.
66029: LUKAS, JOHANNES. - Beiträge zur kenntnis der Sprachen von Wadái (Mararét, Mába).
2527: LULOFS, DR. H.J. - Aristoteles en Seneca over athmospherischen neerslag. (Bijdrage over de physische geographie der ouden).
2538: LULOFS, DR. H.J. - Hoe de metereologie begon... Fragmenten over athmospherischen neerslag bij Stobaeus.
2504: LULOFS, DR. H.J. - Geographie in den spiegel der oudheid. (Polybius - Strabo - Cl, Ptolemaeus - Eustathius).
18201: LULOFS, C. - Nieuw-Guinee. Mededeelingen.
4042: LULOFS, DR. H.J. - Taprobane's verrijzing op de oude wereldkaart. Eerste berichten over Ceylon, tot den tijd van P±tolemaeus, ± 130 n. Chr.
3956: LULOFS, DR. H.J. - Hippocrates' geschrift: ,,Over lucht, water en bodem", in zijn historisch-geographische beteekenis.
33530: LUMHOLTZ, KARL. - Onder de kannibalen. Reis in het Noordoosten van Australië.
31766: LUMHOLTZ, CARL. - Voordracht Carl Lumholtz (,,Borneo gefilmd").
75000: LUMIÈRE & JOUGLA. - Formulare des Plaques, Papiers et produits photographiques. 12me Edition.
58972: LUND, SOLVEIGH. - Telemarken. Girl. Traditional dress.
58970: LUND, SOLVEIGH. - Girl. Traditional dress.
70422: LUNDQUIST, ERIC. - Papoea's waren mijn makkers.
33949: LUNET DE LAJONQUIÈRE, E. - Van Saigon naar Singapore door Angkor, rondom de Golf van Siam.
55405: LUNSINGH SCHEURLEER, C. W. - Catalogus eener verzameling Egyptische, Grieksche, Romeinsche en andere oudheden.
60593: LUXOR. - Groupportrait of halfnaked boys.
66943: LUYKEN, R. - Voedingsfysiologisch onderzoek in Suriname.
20406: LUYKS, W. A. L. - Het dooden van buiten echt geboren kinderen op Nias.
31803: J. P. M. & J. LUYMES. - (Het eerste) Internationaal Hydrographisch Congres te London. Het tweede & derde Internationale Hydrographische Conferentie te Monaco.
31790: LUYMES, J. - Honderjarig bestaan van het Gesellschaft für Erdkunde te Berlijn.
2549: LUYMES, J. - Draadloodingen, echoloodingen en thermometrische dieptebepalingen.
31786: LUYMES, J. L. H. - De hydrographische opneming van den O.I. Archipel.
2485: LUYMES, J. - De plaatsgehad hebbende grensbepaling tusschen het Mandaatgebied en Nederlandsch Noord Nieuw-Guinee.
4582: LUYMES, J. L. H. - De John Murray Expeditie naar het NW-lijk gedeelte van den Indischen Oceaan.
3189: (LUYMES, J.) - Herlevende belangstelling in Nieuw Guinee.
31791: LUYMES, J. - Korte schets van de ontwikkeling der oceanographie en de expeditie van H. M. ,,Willebrord Snellius".
4670: LUYMES, J. - In Memoriam Johan Lambertus Hendricus Luymes, 19 Juli 1869 - 4 december 1943.
2053: LUYMES, J.L.H. - Het werk der Nederlandsche opnemingsvaartuigen in den Oost Indischen Archipel, 1930-1935.
186: LYAUTEY. - Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899).
32011: LYNDEN, A. J. H. VAN. - Op zoek naar Suriname's zuidgrens. De grensbepaling tusschen Suriname en Brazilië 1935-1938. Met korte verslagen van F.H.M.van Straelen, K.Meuldijk en H.E.Rombouts. - With contribution: by F.M.H. van STRAELEN: Verslag van de werkzaamheden der groep van Admiraal Käyser gedurende de Eerste Expeditie; K.MEULDIJK: reis op de nog onbekende oelemari-Rivier Juli-Augustus 1937; H.E. ROMBOUTS: Medische notities over de Grens-Expedities.
70096: LYON, CAPT. - Voyages faits dans l'Afrique Septentrionale, en 1818, 19 et 20; accompagnés de Notice sur le Soudan et le cours du Niger (Extrai).
67087: LYONNET, M. L'ABBÉ. - Histoire de Mgr D'Aviau du Bois-de-Sanzav successivement Archeveque de Vienne et de Bordeaux. Tome second.
34310: LYONS, DANIEL D. - Keys to Shell-Bones of Borneon Emydid Turtles.
19919: MAAN, G. - Twee Makassaarsche Verhalen, in Toeratea'sch dialect (Tekst, Vertaling en Aanteekeningen).
30383: MAAN, G. - Eenige mededeelingen omtrent de zeden en gewoonten der Toerateya ten opzichte van den rijstbouw.
52004: MAAN, G. - Proeve van een Bulische spraakkunst.
32429: MAARLEVELD, G. C. - A simple method of characterizing sands.
2545: MAARLEVELD, G.C. - Invloed van de wind in gebieden met koud en gematigd klimaat.
2718: MAARLEVELD, G.C. EN J.C. VAN DEN TOORN. - Pseudo-sölle in Noord-Nederland.
2940: MAARLEVELD, G.C. - Over de erosiedalen van de Veluwe.
2848: MAARLEVELD, G.C. - Fluvio-glaciale afzettingen in Midden-Nederland.
3024: MAARLEVELD, G.C. - De asymmetrie van de kleine dalen op het noordelijk halfrond.
32305: MAARLEVELD, G.C. EN R.P.H.P. VAN DER SCHANS. - De dekzandmorfologie van de Gelderse Vallei.
51242: MAARLEVELD, G.C. - Over rolstenen. Opmerkingen bij een voorlopige kaart van de geografische verspreiding van rolsteen-associaties in de midden-pleistocene fluviatiele afzettingen van Nederland.
54283: MAARN. - Weg naar Patrimonium.
2587: MAARSCHALKERWEERD, H.A. VAN. - De localisatie van de industrie langs het Merwedekanaal en de aangrenzende wateren.
7266: MAARSSEN. - Zaal "Concordia" Wereldstad-Variété. Temp Tempo, presenteert o.l.v. Ton Cup.
72374: MAASKAMP, EVERT. - Reis door België in het jaar 1814.
20220: MAASS, ALFRED. - Sternkunde und Sterndeuterei im malaiischen Archipel.
34175: MAAT, J. P. TER. - Land en Volk der Basken.
70098: MAC-MURDO. - Notice sur les Djharedjas de la province de Kotch, dans l'Inde.
70105: MAC-CONNOR. - Excursion en Syrie et chez les Druses, etc.
33020: MAC-CLINTOCK & EL. K. KANE. - Sir John Franklin en de Noordpoolreizen & De Noordpoolstreken.
69702: MAC CARTHY, M. - Tripoli, ou Relation d'un séjour de dix années en Afrique.
57881: MAC-LEOD, (TRADUIT). - Le livre du temps ou manuel pratique de météorologie.
33027: MAC-CLINTOCK. - Sir John Franklin et ses Compagnons (D'après les rapports officiels du capitaine Mac-Clintock).
5502: MAC LEOD, N. & G. W. F. MOETH. - Iets over de kaart der Bocht van Tomini. I. Eenige opmerkingen aangaande de kaart van de bocht van Tomini, samengesteld door Mr. S.C.J.W. van Musschenbroek. II. 'Brief aan de redactie over de kaart van De Bocht van Tomini. III. Brief van den heer van Musschenbroek aan de redactie, naar aanleiding der beide voorgaande stukken.
69719: MAC-MICHAEL, WILLIAM. - Voyage de Moscow à Constantinople, fait en 1817 et 1818.
32430: MACAR, P. ET A. PISSART. - Recherches sur l'évolution des versants effectuées à l'Université de Liège.
32230: MACAR, P. - Les rivieres synclinales: tectonique active ou tectonique passive?
33046: MACDONALD, JOHN DENIS. - Voyage à la Grande Viti, Grand Océan Équinoxial (1855).
10078: MACDONALD, DUNCAN B. - Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory.
8486: MACDOUGALL, JOHN J. - Elite Friendship Ties and their Political- Organizational Functions; the Case of Indonesia.
70335: MACFARLANE, CHARLES. - Constantinople en 1828. Seize mois de séjour dans la capitale et dans les provices Turques, avec un aperçu de la puissance navale et militaire de l'Empire Ottoman. & Constantinople et la Turkey en 1828.
59957: MACGILLAVRIJ, H. - Korte verhandeling of aanteekeningen omtrent den adelstand der Javanen.
4579: MACHATSCHEK, FRITZ. - Über einige Ergebnisse der morphologischen Forschung in den Alpen.
65776: MACHE, CH. LA. - Le Trouble croissant apporté aux Indes et en Indochine par les Méthodes d'enseignement et de critique de l'Occident.
30750: MACHIELSEN, J. P. - Verhaal van een kruistocht tegen de zeerovers. (Ms. Stoomschip Phoenix).
58188: MACHINE-OUTILS. - Machine-outils employées au travail des métaux. & Employées au travail du bois. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
49644: MACKAY, AENEAS. - Portrait of Aeneas Mackay, after a photograph by A. Zimmermans, La Haye of Le Baron Aeneas Mackay, La Haye.
58296: MACKIE, S.-J. - Résumé des expériences d'artillerie faites à Schoeburyness, pendant l'année 1868-1869.
19460: MACLAY, N. VON. - Eine Correction zur Seite 459 von Theil XX.
68863: MACLAY, N. VON. - Nachrichten von Dr. N. v. Miklucho-Maclay; seine zweite Reise nach Neu-Guinea. Die Pauas der Insel Lüzon
67900: MACLEAY, MAC FARLANE UND STONE. - Flussfahrten im südlichen Neu-Guinea. Reise der Barke ,,Chevert" nach Neu-Guinea; Macley's Fahrt auf dem Katau-Strome. Die Fahrt des ,,Ellengowan; Entdeckung des Mai-Kass-Stroms durch Mac Farlane und Stone.
65756: MACLER, FRÉDÉRIC. - L'Enfant exposé - La Lettre substituée. Étude de folklore comparé.
65736: MACLER, FRÉDÉRIC. - Notice d'un Sabre à Inscription grecque.
7759: MACNAIR, HARLEY FARNSWORTH - China in Revolution. An Analysis of Politics and Militarism under the Republic.
7761: MACNAIR, HARLEY FARNSWORTH (EDITED). - China.
66816: MACNEISH, RICHARD S. - Earliest man in the new world and its implications for Soviet-American Archaeology.
74074: MACRAE, GRAEME AND SAMUEL PARKER. - Would the Real Undagi Please Stand up? On the Social Location of Balinese Architectural Knowledge.
7800: MADANY, AMIN. - The Arab History and its Sources. (Arabic text).
19317: MADDOCK, KENNETH. - A Structural Analysis of Paired Ceremonies in a Dual Social Organization.
69885: MADEIRA. - Church Feast, many people with sticks.
69884: MADEIRA. - Mount-Cars. Restaurant Bello Monte & Restaurant & Bella Campina.
70856: MADEIRA - FUNCHAL. - Panoramic from the East.
70862: MADEIRA. - Panorama and view of Sao Joao do Pico Fortress in Funchal, Madeira, in three parts.
69878: MADEIRA. - Funchal. View on the Baia de Camara de Lobos, Madeira.
58285: MADINER, HENRY. - État de la marine militaire d'Espagne.
52759: MADRID. - Plano de Madrid. Lezcano delineo en 1812 ; Lopez corrijio y aumento en 1846. Facsimile.
67714: MADRID. - Plaza de l'Espagna.
18127: MAENGKOM, F. R. - Dagboek van een tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes), en terug naar het Poso-meer (11-27 April 1906).
66054: MAES, J. - Vocabulaire des populations de la région du Kasai-Lulua-Sankuru. D'après les onsevations de M. Achten, commissaire de district du Kassai (Congo belge).
4921: MAES, J. - Kabila- en grafbeelden uit Kongo.
60310: MAG., N. - Losse stukken van verschillende aard. 1. Bewaren van boeken. 2. Gebrek aan zeelieden. 3. Stoomvaartuig, om in het ijs door te dringen. 4. Prijsvraag, door het Fransche bestuur uitgeschreven, voor de uitvinding van samengestelde stengen. 5. Carboleïne. 6. Wijze van vergulden enz. volgens Ruolz. 7. Magnetische Polen. 8. Uniform, Scheepsbouw-kennis, Leerlingen. 9. Jomard, het springen van stoomketels.10. Tijdbal te Batavia. 11. Geconserveerde melk. 12. De Amerikaansche Stoomfregatten. 13. Klein Stoomvaartuig. 14. Verplaatsing van een Vuurtoren.
60046: MAG. N. - Losse stukken van verschillende aard. 1. The Cyclops. 2. British Queen en President. 3. Tijsbal op het Kasteel Kaap Cioast (Kaaop Kors), Kust van Guinea. 4. Loodingen op groote diepten. 5. Ijsbergen in den Zuidelijken Oceaan (Uittreksel uit een brief van Kapitein Smith, van de Orestes). 6.Ontdekkingen in het Zuider Halfrond. 7. Het Engelsche oorlogsfregat Andromache. 8. De stoomvaart. 9. Toegevoegde stoomkracht op Zeilschepen. 10. Patent Schuif-roerpen van Rapson en Robertson. 11. Heer Mouat, tijdmetermaker, enz. te Vaparaiso. 12. Sloepen van Raderkasten. 13. J. Brookes: Westkust van Borneo. 14. Middel tegten het vernielen van boeken door insekten. 15. Voorzorg tegen gevaar bij het laden der stukken. 16. Laignel, drooggeperste Levensmiddelen. 17. Boegen van Blake. 18. Magnetismus en Electriciteit. 19. Boot van Caoutchouc (gomelastiek). 20. Lengte-verschil tusschen Greenwhich en Parijs. 21. Hoogte der Golven. 22. Stroom in deJapansche Zee. 23. Looding op groote diepten. 24. Engelsche Ze
33136: MAGE, M. - Voyage au Soudan Occidental (Sénégambie - Niger), 1863-1866..
57795: MAGE, E. - Les rivières de Sine et Saloum. (Côte occidentale d'Afrique).
58086: MAGE, E. - Relation d'un voyage d'exploration au Soudan, 1863 à 1866.
33318: MAGE, M. - Reis door West-Soudan. Senegambië-Niger.
7254: MAGIK REVEEN. - Le Monde Merveilleux de l'Impossibilite. Présente 3000 Ans de Mysteres.
68480: MAGYAR, LADISLAUS. - Ladislaus Magyar's Erforschung von Inner-Afrika. Nachrichten über die von ihm in den Jahren 1850, 1851 und 1855 bereisten Länder Moluwa, Moropu und Lobal.
8498: MAHDI, W. - Some Problems of the Phonology of Metropolitan Indonesian.
6985: MAHESVARA. - Mahesvara's Sabdabhedaprakasa mit dem Kommentar des Jnanavimalagani. Herausgegeben von Auguste Kümmel Geb. Bender.
1036: MAHLER-WERFEL, ALMA. - Mein Leben. Vorwort von Willy Haas.
73999: MAIER, H. M. J. - Tales of Hang Tuah. In Search of Wisdom and Good Behavior.
8517: MAIER, H. M. J. - The Failure of a Hero; An Analysis of Pramudya Ananta Tur's Short Story 'Sunat'.
8721: MAIER, H. M. J. - Beware and Reflect, Remember and Recollect: Tjerita Njai Soemirah and the Emergence of Chinese-Malay Literature in the Indies.
1058: MAIER, HANS WOLFGANG. - Über moralische Idiotie.
74136: MAIER, HENK. - Explosions in Semarang. Reading Malay tales in 1895.
18862: MAIJER, L. TH. - Vier Javaansche legenden uit de Residentie Madioen.
57839: MAILLARD, L. - Nécrologie. M. Bonnin, ingénieur en chef des ponts et chaussées. M. l'ingenénieur en chef Bonnin.
53365: MAILLET, JACQUES. - Portrait of Jacques Maillet.
12421: MAIR, LUCY P. - Anthropology and the under-developed Territories.
6983: MAISLER, BENJAMIN. - Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas, I. Teil.
75016: MAISON RODOLPHE. - Photographie. Projection. Accessoires Généraux.
53952: MAISTRE, C. - La Mission Maistre (Du Congo au Niger à travers l'Afrique Centrale).
33793: MAISTRE, C. - Van den Congo naar den Niger door Midden-Afrika. Met de expeditie Maistre.
50992: MAITLAND. R.T. - Aperçu général des oiseaux qui habitent les Iles de Kei, d'après les renseignements des naturalistes voyageurs Wallace, v. Rosenberg, Beccari et J.Murray, comperé aux espèces recueillies par C.J.M. Wertheim pendant son expédition en 1888-1889 et offertes par lui au Musée du Jardin Zoölogique à Amsterdam.
46435: MAITRE, A. - Les conseils d'un vieil amateur. (Gaumont).
55471: MAIURI, AMEDEO. - Pompei,con 14 acquarelli originali di Luigi Bazzani e 193 fotografie.
835: MAJAKOWSKY, WLADIMIR. - 150.000.000.
8493: MAKALIWE, W. H. - A Preliminary note on Genealogy and Intermarriage in the Minahasa Regency, North Sulawesi.
46479: MAKAROVA, TAMARA. - Portrait.
30553: MAKASSAR. - Conferenties te Makassar. Mededeelingen.
30057: MAKS, H. G. - Reis langs de Kahajan in de Zuid- en Oosterafdeeling. Uit het dagboek van den rondreizend civielen gezaghebber in de Groote en Kleine Dajak H. G. Maks.
30081: MAKS, H. G. - Reis naar de Kapoeas en Kahajan in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, in de maanden Maart, April en Mei 1859.
50658: MALACHOWSKI, ROSE. - Über das Sitzen bei den alten Völkern.
2302: MALAURIE, JEAN-NOËL. - La recherche scientifique au Groënland.
19569: MALAYA. - Corte beschrijvingh ofte substantiële vervattingh van 't Leven, Manieren, en de Postuur der wilde menschen, hun omtrent Melacca, de Revier opw.ts in de bosschagien onthoudende, en preciselijk lettende op de fruijt van 't Jaar.
30835: MALAYA. - Uittreksel uit een brief over Malakka.
74056: MALAYANG III, BEN S. - Tenure Rights ans Ancerstral Domains in the Philippines. A Study of the Roots of Conflict.
70095: MALCOLM. - Mémoire sur les Iliâta ou tribus militaires de la Perse (Extrait).
69718: MALCOLM, GÉNÉRAL. - Essai: Historique et Géographique sur les Sikhs.
54073: MALEISCHE POËZIJ. - Oorspronkelijke Maleische Poëzie
68114: MALER, T. - Notes sur la Basse Mistèque.
68144: MALER, TEOBERT. - Mémoire sur l'État de Chiapa (Mexique).
33797: MALET, ALBERT. - Het vilayet Monastir in Macedonië.
53943: MALGLAIVE, J. DE. - Six Mois au Pays des Kha (Sauvages de l'Indo-Chine Centrale).
33588: MALGLAIVE. - Bij de Kha's, de wilden van Indo-China.
33547: MALIE, MARTHA. - Bezoek aan Alicante en aan Elche.
4681: MALINOWSKI, BRONISLAW. - Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien. Liebe/Ehe und Familienleben bei den Eingeborenen derTrobriand-Inseln / Britisch-Neu-Guinea. Eine ethnologische Darstellung.
8030: MALLINCKRODT, J. - Ethnografische mededeelingen over de Dajaks in de afdeeling Koealakapoeas. (Res. Zuider- en Oosterafd. van Borneo).
20243: MALLINCKRODT, J. EN L. MALLINCKRODT-DJATA. - Het magah liau, een Dajaksche priesterzang.
29486: MALLINCKRODT, J. - De stamindeeling van de Maanjan-Sioeng-Dajaks, der Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo.
19914: MALOEWA. - Nota van toelichting omtrent het landschap Maloewa, behoorende tot de federatie Doeri.
65789: MALOS CUNHA, FERNANDO DE. - Aspects de la vie mentale des paysans de Barcelos.
57796: MALTE-BRUN, V. A. - Coup d'oeil sur l'itinéraire de la Vera-Cruz à Mexico.
68797: MALTZAN, HEINRICH VON. - Geographische Forschungen in Süd-Arabien von Heinrich Freiherrn von Matlzan.
46478: MAMEDOWA, SCHEWKET-CHANUM. - Portrait.
4433: MAMET, M. - La langue Ntomba telle qu'elle est parlée au Lac Tumba et dans la région avoisinante (Afrique centrale).
20125: MAMOEDJOE. - Nota bevattende eenige gegevens betreffende het landschap Mamoedjoe.
18820: MANAFE, D. P. - Proeve eener beknopte spraakkunst van het Rottineesch. Inleiding van H. Kern. Pendahulan. Akan Bahasa Rotti.
33798: MANDALAY. - Mandalay, de jongste hoofdstad van Birma.
49848: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Het stelsel der Internationale Mandaten van den Volkenbond.
49978: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Het tegenwoordige Siameesche Koninkrijk.
49899: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - De beteekenis van de Javasuikerindustrie voor de wereldmarkt.
50292: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Japan's mandaten in den Grooten Oceaan.
50037: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - De overzeesche gebieden der voornaamste koloniale mogendheden.
50286: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - De Volkenbond en het geschil Abessynië - Italië.
50342: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Kan het koloniale vraagstuk op bevredigende en vreedzame wijze worden opgelost?
50303: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - De eilandengroep der Philippijnen in nieuwe staatsrechtelijkie gedaante.
50326: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - De Grondwet van de Philippijnen met aanteekeningen van H. Ch. G. J. van der Mandere.
50387: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Het mandaatland Syrië.
50362: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Drie eeuwen rietsuikerindustrie op java (1637 - 7 November - 1937).
50406: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Het buitenlandsch beleid van Nederlandsch-Indië veertig jaar geleden en nu.
50452: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Vraagstukken van het Verre Oosten.
50423: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - De beteekenis in- en uitwendig van het Fransch-Turksch geschil over de Sandjak Alexandrette.
34141: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Een oud en merkwaardig vaartuig. (H. M. S. ,,Victory", het oude vlaggeschip van Lord Nelson, gemeerd in de haven van Portsmouth).
50469: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Het samenstel van Britsch-Indische vraagstukken.
34131: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Indrukken uit het kleinste en zwartste land van Europa.. (Montenegro).
34260: MANDERE, H. CH. G. J. VAN DER. - Door en in de Baltische Staten. (Eerste stuk).
34220: MANDERE, H. VAN DER. - Door het land van Tsjechen en Slowaken.
31633: MANEN, W. H. R. - Bij de Zuidpool-kaart.
64804: MANG, RICHARD LE. - Die Dünen der Gascogne.
20134: MANGKOEDIMEDJA, R. M. - Lijst van uitdrukkingen die gebruikt worden in de Javaansche goud- en wapensmederij (en die niet voorkomen in het Jav. Nederl. Handwoordenboek van Gericke-Roorda, ed. 1901).
32526: MANHOUDT, A. C. - IJsland en de EVA.
31932: MANHOUDT, A. C. - Het High School Geography Project in the U.S.A.
908: MANN, HEINRICH. - Ein Zeitalter wird besichtigt.
779: MANN, GOLO. - Geschichte und Geschichten.
777: MANN, GOLO. - Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland.
909: MANN, HEINRICH. - Sieben Jahre. Chronik der Gedanken und Vorgänge.
778: MANN, GOLO. - Zwölf Versuche.
913: MANN, HEINRICH. - Macht und mensch.
910: MANN, HEINRICH. - Eugénie oder die Bürgerzeit. Roman.
911: MANN, HEINRICH. - Mutter Marie. Roman.
678: MANN, THOMAS. - Adel des Geistes. Sechzehn Versuche zum Problem der Humanität.
1040: MANN, THOMAS & HEINRICH MANN. - Briefwechsel 1900-1949.
1637: MANN, THOMAS. - Altes und Neues. Kleine Prosa aus fünf Jahrzehnten.
896: MANN, THOMAS. - Ausgewählte Erzählungen.
895: MANN, THOMAS. - Ausgewählte Erzählungen.
792: MANN, THOMAS. - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil.
10296: MANN, THOMAS. - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.
790: MANN, THOMAS. - Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull.
691: MANN, THOMAS. - Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romanes.
1024: MANN, THOMAS. - Briefe 1889-1936. Herausgegeben von Erika Mann.
887: MANN, THOMAS. - Die Geschichten Jaakobs. Roman & Der junge Joseph. Roman.
904: MANN, THOMAS. - Die Forderung des Tages. Reden und Aufsätze aus den Jahren 1925-1929.
889: MANN, THOMAS. - Dieser Friede.
1542: MANN, THOMAS. - Joseph in Ägypten.
891: MANN, THOMAS. - Ein Briefwechsel.
4169: MANN, THOMAS. - Mass und Wert. Jahrgang 1. Zweimonatschrift für die freie deutsche Kultur. Herausgegeben von Thomas Mann und Konrad Fallke.
12162: MANN, THOMAS. - Lotte in Weimar. Roman.
668: MANN, THOMAS. - Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis.
789: MANN, THOMAS. - Nachlese. Prosa 1951-1955.
710: MANN, THOMAS. - Meine Zeit. Vortrag gehalten in der Universität Chicago Mai 1950.
679: MANN, THOMAS. - Neue Studien.
1649: MANN, THOMAS. - Sonderheft Thomas Mann. Sinn und Form.
1543: MANN, THOMAS. - Versuch über Schiller.
11733: MANN, TRAUGOTT. - Der Islam einst und jetzt.
1022: MANN, THOMAS. - Wegweiser durch das Thomas-Mann-Zimmer im Schabbelhaus der Kaufmannschaft zu Lübeck.
38461: MANNIN, ETHEL. - The Land of the Crested Lion A Journey Through Modern Burma.
55058: MANSO, JOHANN KASPAR FRIEDRICH. - Portrait engraving of Johann Kaspar Friedrich Manso.
19496: MANSVELD, G. - Iets over Namen en Galars onder de Maleijers in de Padangsche Bovenlanden, bepaaldelijk in noordelijk Agam.
348: MANTERO, FRANCIS. - Manual Labour in S.Thomé and Principe.
6452: MANUCCI, NICCOLAO. - Memoirs of the Mogul Court. Edited by Michael Edwardes.
75071: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Gustave Carpentier.
75067: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Isidor Philipp.
75073: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Charles Lévadé.
75074: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Charles-Marie Widor.
75072: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Jacques Thibaud.
75070: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Gustave Carpentier.
75068: MANUEL FRÈRES. - Portrait of Marcel Samuel-Rousseau.
75069: MANUEL FRÈRES. - Portrait of René-Emmanuel Baton.
54889: MAORI. - A Maori Chief with a Greenstone Patu in his Hand, in front of Carved Totem and Meeting House.
54898: MAORI. - Maori Chieftain.
45572: MAORI. - Maori Sketches.
70289: MARBOIS, M. - Voyage autour de la Mer-Rouge. (Extrait).
34024: MARC-SCHRADER, L. - Toen ik maire was van Timboektoe.
70536: MARCH, PHILIPP & CLAUDIA DELANK (EDITED BY). - The adventure of Japanese Photography 1860-1890
76183: MARCHAL, CHARLES. - Portrait of Charles Marchal by Goupil.
73657: MARCHAND, R. - Portrait of King Léopold III of Belgium.
68094: MARCOU, JULES. - Über die Geologie der Vereinigten Staaten und der Englischen Provinzen von Nord-Amerika.
46079: MARCOUX, JEAN. - "Vanni Marcoux", portrait. With signature 1907.
46080: MARCOUX, JEAN. - Portrait, by Photo Frénay, La Haye. With signature 1903.
46081: MARCOUX, JEAN. - Portrait as Phanuel in Herodiade.
33095: MARCOY, PAUL. - Voyage de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique, à travers l'Amérique du Sud, 1848-1860. Pérou. Première étappe. D'Islay à Arequipa. Deuxième étappe. D'Aréquipa à Lampa. Troisième étape. De Lampa à Acopia. Quatrième étape. D'Acopia à Cuzco. Cinquième étape. De Cuzco à Echarati. Sixième étappe. D'Echarati à Chulituqui. Septième étappe. De Chulituqui à Tunkuni. Huitième étappe. De Tunkini à Sarayacu. Neuvième étape. De Sarayacu à Tierra Blanca. Dixième étape. De Tierra Blanca à Nauta, 1846-1860. Onzième étape. De Nauta à Tabatinga. Douzième étape. Brésil. de Tabatinga ä Santa Maria de Belen do Para.
33325: MARCOY, PAUL. - Tocht naar de dalen van den kinaboom (Zuid-Peru).
33361: MARCOY, PAUL. - Schetsen uit Peru.
33230: MARCOY, PAUL. - Voyage dans la région du Titicaca et dans les Vallées de l'Est du Bas-Pérou.
33190: MARCOY, PAUL. - Voyage dans les Vallées de Quinquinas (Bas-Pérou), 1840-1861.
33202: MARCOY, PAUL. - Voyage dans l'Entre-Sierra, la Vallée de Huarancalqui et les régions du Pajonal (Bas-Pérou), 1862-1863.
70279: MARCUS, LOUIS. - Essai sur le commerce de l'or, que les anciens faisaient avec le Soudan.
8370: MARCUS, G. E. - Alternative Social Structures and the Limits of Hierarchy in the Modern Kingdom of Tonga.
72736: MARCUS, NOÉMIS. - Portrait of Noémis Marcus by Liébert.
2100: MARCUSE, LUDWIG. - Die Welt der Tragödie. Mit 12 Porträts.
66128: MARCY, G. - La vrai destination des pintaderas des Iles Canaries.
33977: MARDA, A. R. - Een kijkje in het Val d'Hérémence.
34209: MAREES VAN SWINDEREN, C. DE. - Brieven uit de Balkan. (Roemenië).
34223: MAREES VAN SWINDEREN, C. DE. - Reisindrukken uit Macedonië.
33973: MAREGE, PIERRE. - Met de auto door schilderachtig Hongarije.
2617: MAREL, DR. IR. H.W. VAN DER. - Onderzoek van een recente aeolische afzetting in Nederland.
12225: MARETIN, J. V. - Disappearance of Matriclan Suvivals in Minangkabau Family and Marriage Relations.
19256: MARETIN, J. V. - Disappearance of Matriclan Suvivals in Minangkabau Family and Marriage Relations.
26819: MARGRIET VAN LIPPE BIESTERFELD. - Gelithographeerde brief van Prins Bernard, bij de geboorte van Prinses Margriet, in Ottawa, Canada.
57622: MARGRY, PIERRE. - Une Ambassade des Français en Russie sour Louis XIII (1629). Document inédits sur l'histoire de la marine et des colonies.
57665: MARGRY, P. & MM. DUHALDE & M. DE ROCHEFORT. - Les Flottes de l'Espagne et le commerce européen aux Indes occidentales à la fin du dix-septième siècle. & Mémoires de MM. Duhalde et de M. de Rochefort, sur les flottes espagnoles dans les Indes occidentales (1680). Documents inédits sur l'histoire de la Marine et des Colonies.
57701: MARGRY, PIERRE & ROBERT. - La Martinique en 1696. Documents inédits sur l'histoire de la marine et des colonies.
57654: MARGRY, PIERRE. - Les realtions de la France avec le Royaume de Siam avant les ambassades de 1684 et de 1685. Documents inédits sur l'histoire de la marine et des colonies.
57736: MARGRY, PIERRE., M. DU CASSE. - Saint-Domingue en 1692. Documents inédits sur l'histoire de la marine et des colonies. & Lettre de M. Ducasse, gouverneur de Saint-Domingue à Louis Phelypeaux de Pontchartrain, Ministre de la Marine et des colonies, 1692.
58045: MARGRY, PIERRE. - Pierre David et la Compagnie des Indes de 1729 à 1752.
58584: MARGUERITE. - Portrait of Marguerite, délassement comique.
33661: MARGUILLER, AUGUSTE. - Van Innsbrück naar Meran.
53969: MARGUILLIER, AUGUSTE. - A travers le Salzkammergut.
33587: MARGUILLIER, A. - In het Salzkammergut.
71731: MARIA THERESIA. - Portrait of Maria Theresia.
73852: MARIA PIA OF SAVOY. - Portrait of Maria Pia of Savoy, Portuguese Queen consort.
55112: MARIA CHRISTINA. - Portrait engraving of Maria Christina of the Two Sicilies, and Queen of Spain.
73851: MARIA PIA OF SAVOY. - Portrait of Maria Pia of Savoy, Portuguese Queen consort.
72343: MARIÉ, PAOLA. - Portrait of Paola Marié by Gaston et Mathieu.
65831: MARIE-ANDRÉ, SOEUR. - La mère et l'enfant en A.O.F.
71918: MARIE-JOSÉ. - Princess Marie-José of Belgium. Crownprincess of Italy.
46147: MARIE-LOUISE. - Marie-Louise faisant le portrait de l'empereur, after a painting by Menjaud.
46149: MARIE-PAULINE BONAPARTE. - Portrait, after Mme Benoist.
46148: MARIE-LOUISE. - Portrait, P. Guerin after Gerard.
76184: MARIE, ADRIEN. - Portrait of Adrien Marie by Mulnier.
65824: MARIE-ANDRÉ, SOEUR. - La Femme Mossi.
32213: MARIETAN, I. - Faits de geographie humaine au val d'annivers.
65838: MARIN, LOUIS. - Enquête sur la crise des traditions: disparition des institutions traditionelles qui, en Lorraine, transmettaient et utilisaient les vieux contes populaires.
65832: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances & Bibliography.
65829: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances & Bibliography.
65758: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances.
70295: MARIN, SC. - Voyage en provence. (Extrait)
65747: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances.
33492: MARIN, AYLIC. - Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-Oceaan. (Tubuaï, Cook-Archipel, Samoa, Tonga, Fidji))
52777: MARIN, AYLIC. - Promenades en Océanie. Les Tubuaï et l'Archipel de Cook.
52798: MARIN, AYLIC. - Promenades en Océanie (Fidji).
65778: MARIN, LOUIS. - Participation de la Société d'Ethnographie au Ve Congrès de ;'Institut international d'Anthropologie (Paris, 1931) & Résumé du Rapport présenté à la Section d'ethnographie du Ve Congrèes sur l'historique de la Société d'Ethnographie par son président M. Louis Marin.
65777: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances.
65807: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. 42e Anniversaire du Cours d'Ethnographie & Bibliographie.
65857: MARIN, LOUIS. - Vie de la Sociéte. Compte rendu sommaire des Séances.
65870: MARIN, LOUIS. - Les études ethniques en 1950. La nature de leur objet et leur propre nature. Leur relations avec les autres études portant sur l'homme l'état de leurs méthodes.
65879: MARIN, LOUIS. - Les études portant sur l'homme et l'académie des sciences morales.
65898: MARIN, LOUIS. - Méthodologie ethnique. Procédés spéciaux pour faciliter k'étude de la Magie dans les civilisations "dites primitives" et pallier aux difficultés que rencontrent les ethniciens.
65932: MARIN, LOUIS. - Les éléments des civilisations et les mouvements de l'esprit humain. Un inédit de Louis Marin +.
57870: MARINE ANGLAISE. - Le budget de la marine Anglaise pour 1864-65.
57738: MARINE AUTRICHE. - La Marine de l'Autriche.
58013: MARINE ANGLAISE. - Le budget de la marine Anglaise pour 1866-67.
57943: MARINE ANGLAISE. - Navires cuirassés et batteries flottantes de la marine Anglaise.
57642: MARINE ESPAGNOLLE. - La Marine de Guerre Espagnolle en 1861.
57975: MARINE DES ÉTATS-UNIS. - Extrait du rapport du secrétaire de la marine des États-Unis présenté au Congres le 1er décembre 1865.
57784: MARINE ET DES COLONIES. - Sommaire des lois, arrètés et décisions relatifs à l'organisation et à l'administration de la marine et des colonies. Rendus depuis le 5 décembre 1861 jusquáu 27 décembre 1862.
57879: MARINE ET DES COLONIES. - Sommaire des lois, arrêtés et decisions rérlatifs à la direction et à l'administration de la marine et des colonies. Rendus pendant l'année 1863.
58130: MARINE ET DES COLONIES. - Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation, formant por l'année 1865, La suite des tableaux insérés dans les notices statistiques sur les colonies Françaises.
57912: MARINE ET DES COLONIES. - Sommaire des lois, arrètés et décisions relatifs à l'organisation et à l'administration de la marine et des colonies. Intervenus pendant l'année 1864.
57698: MARINE ITALIE. - La marine de guerre du Royaume d'Italie en 1861.
57580: MARINE MARCHANDE. - Etat de la Marine Marchande de la Belgique, de la Prusse et des villes anséatiques.
57641: MARINE MARCHANDE. - Marine Marchande de l'Angleterre. Rapport fait, en 1860, par le comté chargé d'examine la question de la Marine Marchande.
57771: MARINE MARCHANDE. - Législation de la marine marchande en France et en Angleterre.
57715: MARINE MARCHANDE. - Enquête sur la marine marchande de la France.
57794: MARINE MARCHANDE. - Législation de la marine marchande en Angleterre.
57664: MARINE MILITAIRE. - Marine Militaire de l'Angleterre. De l'embarquement des officiers; de la condition des masters et des mécaniciens.
57669: MARINE MILITAIRE. - Marine Militaire de l'Angleterre. De l'organisation de la réserve flottante.
57786: MARINE MILITAIRE. - Marine militaire des États-Unis.
57810: MARINE MILITAIRE. - Marine militaire de l'Italie. Effectif au 1er mai 1863.
58127: MARINE MILITAIRE DE L'ITALIE. - La marine militaire de l'Italie en 1861.
57807: MARINE MILITAIRE. - Marine militaire de la Hollande. Effectif au 1er janvier 1863.
57811: MARINE MILITAIRE. - État actuel de la marine militaire et de la marine marchande de la Russie.
57639: MARINE PORTUGAL. - La Marine du Portugal en 1861.
57732: MARINE PAYS-BAS. - La marine militaire des Pays-Bas au 1er janvier 1862.
57620: MARINE RUSSE. - La Marine imperiale Russe en 1860.
49754: MARIS, JACOB HENDRIK. - Twee kinderen.
54832: MARIS, JACOB. - Portrait of Jacobus Hendricus (Jacob) Maris (Den Haag, 25 augustus 1837 - Karlsbad, 7 augustus 1899).
46107: MARIS, JACOB. - Portrait of Jacob Maris by Delboy-Baer.
46056: MARIS, WILLEM. - Portrait of Jacob Maris by Delboy-Baer.
57900: (MARIZE BARROS, ANTONIO CARLOS DE). - Voyage de la corvette brésilienne Belmonte dans les Amazones en 1862.
7030: MARJASCH, SONJA. - Der Amerikanische Bestseller. Sein Wesen und seine Verbreitung unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz.
70400: MARK, MARY ELLEN - Twins
19440: MARK, J. P. C. VAN DER. - Lijst der Nederl. landvoogden van Taijouan (Formosa).
19405: MARK, J. P. C. VAN DER. - Lijst der Nederlandsche landvoogden van Ceijlon.
60120: MARKEN. - Het eiland Marken.
52020: MARKS, HARRY J. - The First Contest for Singapore 1819-1824.
55072: MARLBOROUGH, DUKE OF. - Portrait engraving of John Churchill, 1st Duke of Marlborough.
70555: MARLE, HANS VAN. - Groep studenten met man in een open Daf einde zestiger jaren in de Weespetsraat.
18715: MARLE, H. W. VAN. - Beschrijving van een Kaloerahan in de Noorder-afdeeling van het Regentschap Tjiandjoer, Residentie Preanger-Regentschappen, 1860.
3655: MARLE, V.J. VAN. - Beschrijving van het rijk Gowa (Celebes).
33883: MARLYS, JEAN. - Hoe ik een week te Fez doorbracht.
29863: MARNIX. - Open brief over de geneeskundige dienst in Nederlandsch Indië.
68818: MARNO, ERNST. - Reisen in Hoch-Sennaar.
69134: MARNO, E. - Die Verlegnungen im Bahr-el-Ghasal und deren Beseitigung im April bis Juni 1881.
69122: MARNO, ERNST. - Die Sumpfregion des äquatorialen Nilsystems und deren Grasbarren.
68833: MARNO, ERNST. - Der Bahr Seraf.Reisebriefe, 1872.
57610: MAROC. - Exploration de la Côte Ouest du Maroc entre Tanger et Mogador.
33464: MAROCCO. - Marocco.
12260: MARONIER, J. H. - Tekeningen en aquarellen van J. H. W. Le Clercq.
29607: MARONIER, J. H. - Surinaamse aquarellen en tekeningen van A. Borret.
53691: MARQUARDSEN, HUGO. - Zur Karte des Gebiets zwischen Ibi und Yola.
66279: MARQUER, PAULETTE. - Note sur deux empreintes de pieds humains trouvées dans la République Centre-Africaine.
70526: MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA. - Een dagreis naar Macondo. Hannes Wallrafen.
8605: MARRISON, G. E. - Modern Balinese - A Regional Literature of Indonesia.
55046: MARS, DEMOISELLE. - Portrait engraving of Demoiselle Mars.
1350: MARSZALEK, GREGORZ (1946 - ). - Tukacze. James Joyce.
58187: MARTEAUX-PILONS. - Des Marteaux-pilons et appareils de forge. Extraits. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
54009: MARTEL, E.-A. - Dans les Caveres des Causes (Dixième Campagne Souterraine, 1897).
33656: MARTEL, E. A. - In de holen der Causses.
53919: MARTEL, E.-A. - Le Gouffre du Puits de Padirac, 1889-1890.
34038: MARTEL, E. A. - De ondergrondsche loop en de Cannon van de Rhône.
52791: MARTEL, E.-A. - La Causse Noir et Montpellier-Le-Vieux (Aveyron).
33553: MARTEL, ÈDOUARD ALFRED. - De put van Padirac.
68998: MARTENS, HEINRICH (ÜBERSETZUNG). - Nordenskijöld's neue Eismeer-Expedition, zur Durchschiffung des Sibirischen Eismeeres von Norwegen bis zur Bering-Strasse, 1878.
59361: MARTIN, K. - De waardeering van Voltz als pionier voor Suriname.
59187: MARTIN, K. - Vroegere rijzingen van den bodem in Nederlandsch West-Indie.
76089: MARTIN, K. - Aanteekeningen bij eene geognostische overzichtskaart van Suriname.
69024: MARTIN, CARL. - Der Chonos-Archipel naqch den Aufnahmen des Chilenischen Marine-Kapitäns E. Simpson.
68068: MARTIN, ERN. - Les funérailles d'uine impératrice de Chine.
69068: MARTIN, C. - Der bewohnte Theil von Chile im Süden des Valdivia-Flusses.
57634: MARTIN, FRANÇOIS. - L'Inde et les nations Européennes en Asie à la fin du dix-septième siècle.
29758: MARTIN, K. - Begeleidende woorden bij een geologische kaart van Borneo, getekend door von Gaffron.
8829: MARTIN, K. - Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-indien und darauf gegründete Studien.
50902: MARTIN, K. - De Nederlandsche expeditie naar de West-Indische eilanden en Suriname 1884-1885. I. beschrijving der reis op de W.-I. eilanden door Prof. Dr. K. Martin. I. Aruba. II. Bonaire. III. Curaçao.
29201: MARTIN, K. - Bericht über eine Reise ins Gebiet des oberen Surinam.
3605: MARTIN, K. - Einige Worte über den Wawani sowie über Spaltenverbindungen und Strandverschiebungen in den Molukken.
268: MARTIN, K. - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen.
3454: MARTIN, K. - Het eiland Urk, benevens eenige algemeene beschouwingen over de geologie van Nederland & Eenige opmerkingen van "Het eiland Urk" (...) door J. Lorié & Een antwoord aan Dr. J. Lorié.
50956: MARTIN, K. - Zur Geology von Celebes. Nach Anlass des Wichmann'schen Reiseberichtes.
550: MARTIN, PAUL S., GEORGE I. QUIMBY & DONALD COLLIER. - Indians before Columbus. Twenty thousand years of North American history revealed by archeology.
34074: MARTIN, STUART. - Eens Engelschman's eerste indrukken van New York.
7874: MARTIN, WILLIAM. - Understand the Chinese.
69045: MARTIN, CARL. - Versuch einer geographischen Darstellung einiger Pestepidemien.
68129: MARTIN, ERN. - Les déformations craniennes en Chine.
76267: MARTIN, K. - Geologische kaarten van Curaçao, Aruba en Bonaire.
76271: MARTIN, K. - Die Kei-Inseln und ihre Verhältniss zur Australisch-Asiatischen Grenzlinie, zugleich ein Beitrag zur Geologie von Timor und Celebes.
57950: MARTINIQUE. - Martinique. Les colonies Françaises.
33294: (MARTINS, CHARLES.). - Reis naar de Noordpoolstreken (Spitsbergen, Groenland).
33102: MARTINS, CHARLES. - Le Spitzberg, 1838-1839.
66083: MARTROU, L. - La langue Fan et ses dialects.
53397: MARVILLE, CHARLES. - Carpeaux, Ugolin, Phot. Goupil & Cie.
53372: MARVILLE, CHARLES. - Portrait of Paul Dubois.
53403: MARVILLE, CHARLES. - Sarah Bernhardt, Après la Tempête, Phot. Goupil & Cie.
68212: MARX, M. - Note sur les tombeaux de Tuc-Duc et de Minh-Mang.
46046: MARX-KONING, MARIE. - Portrait, by Delboy-Baer.
30252: MAS PRINGGA ATMADJA EN H. TH. J. UIJTTERBROECK. - Huwelijks-gebruiken op het Eiland-Bawejan.
51233: MASCHHAUPT, J. G. - Het koolzure-kalkgehalte der Dollard-gronden.
38458: MASEFIELD, JOHN (INTRODUCTION). - The travels of Marco Polo. The Venetian.
4790: MASEFIELD, JOHN (INTRODUCTION). - The travels of Marco Polo. The Venetian.
74058: MASIPIQUEÑA, ANDRES B., GERHARD A. PERSOON AND DENYSE J. SNELDER. - A Decade of Filipino-Dutch Academic Cooperation. The Cagayan Valley Programme on Environment and Development.
65558: MASON DETOURBET, ANNIE - Poupées des Iles Salomon.
69085: MASON-FREY, A. - Dar-For.
6460: MASON, DAVID S. - Public opinion and political change in Poland, 1980-1982.
55448: MASPERO, G. - Histoire ancienne des peuples de l'Orient.
54096: MASSAI. - Men in Massai-village, Kenya.
57517: MASSARI, LIEUTENANT. - La traversée de l'Afrique de la Mer Rouge au Golfe de Guinée.
72713: MASSENET, JULES. - Portrait of Jules Massenet by Pierre Petit.
34401: MASSENET, JULES EMILE FRÉDÉRIC. - Portrait of a young Jules Massenet, photographed by C. Mouth, Lille.
35633: MASSENET, JULES. - Photo-reproduction of the portrait of Jules Massenet, french composer.
49647: MASSENET, J. - Portrait of Jules Émile Frédéric Massenet, after a photograph by Nadar, Paris of Massenet. Compositeur de musique, Membre de l'Institut.
75060: MASSENET, JULES. - Portrait of Jules Massenet.
34222: MASSIS, L. M. - Het Val d´Annivers of Eirischtal.
66254: MASSON DETOURBET, A. - Le tissage du raphia chez les Batéké (Moyne-Congo).
66222: MASSON DETOURBET, ANNIE. - Croyances relatives à l'organisation politique du royaume Lagouane (Kotoko du Nord-Cameroun).
33053: MASTAI, D. GIOVANNI. - Voyage de D, Giovanni Mastai, (Aujourd'hui S.-S. Le Pape Pie IX), dans l'Amérique du Sud (De Gènes à Santiago), (1823-1824).
53193: MASTENBROEK, J. H. VAN. - Portrait of J. H. van Mastenbroek, after a photograph of J. H. van Mastenbroek, Artiste-Peintre, Scheveningen.
63327: MATABEI, IWASA. - Woman with fan.
54090: MATEN EN GEWIGTEN 1838. - Bijdrage tot bevordering der invoering van het stelsel der nieuwe Maten en Gewigten, in verband met de Publikatie van 1 Jan. 1838.
8295: MATHESON, VIRGINIA.14,40 - The Tuhfat al-Nafis: Structure and Sources.
2390: MATHEWS, R.H. - Does exogamy exist in Australian tribes?
67716: MATHIS, RUDOLF. - Schloss Wiesberg mit Trisanabrücke.
33849: MATHUISIEULX, A. DE. - In het bergland van Tripolis.
33928: MATHUISIEULX, H. DE. - Het Cyrenaïsch Schiereiland.
33709: MATHUISIEULX, H. DE. - De Omo. Tocht door Somaliland en Zuid-Ethiopië.
50661: MATSCHIE, HR. - Neue Ergebnisse der Schimpansenforschung.
29195: MATTHES, B. F. - Boegineesche en Makassaarsche legenden.
18763: MATTHES, B. F. - Eenige opmerkingen omtrent en naar aanleiding van dat gedeelte van Dr.J. J. de Hollander's Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, hetwelk handelt over het Gouvernement van Celebes en Onderhorigheden.
30144: MATTHES, B. F. - De Makassaarsche en Boeginesche Kotika's.
30098: MATTHES, B. F. - Korte beschrijving van het Celebesche kaartspel, genaamd Omi. & Nog iets over het Omi-spel, door F. C. Wilsen.
29025: MATTHES, B. F. - Proeve eener Makassaarsche vertaling des Korans.
55038: MATTHISSON, FRIEDRICH VON. - Portrait engraving of Friedrich von Matthisson.
58190: MATURES, VOILURES. - Matures, voilures et gréements. (Résumé et extraits). Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
68824: MATUSOWSKI UND PAWLINOW. - Bemerkungen zur Originalkarte der Reisen von Matusowski und Pawlinow in der Westlichen Mongolei.
72351: MAUBANT. - Portrait of Henri-Polydore Maubant by Liébert.
68792: MAUCH, CARL. - Carl Mauch's Entdeckung der Ruinen von Zimbaoe, 5. September 1871.
68647: MAUCH, CARL. - Carl Mauch, ein neuer Afrikanischer Entdeckungs-Reisender, und seine Kartirung der Süd-Afrikanischen Republik.
68721: MAUCH, KARL. - Karl Mauch's Reisen im Inneren von Süd-Afrika. & Geographisches aus der Transvaal-Republik.
53641: MAUCH, KARL, HUGO HAHN, RICHARD BRENNER, GERHARD ROHLFS. - Neueste Deutsche Forschungen in Süd-Afrika: von Karl Mauch, Hugo Hahn und Richard Brenner, 1866 und 1867. & Gerhard Rohlfs' Rückkehr aus Afrika, seine Durchschneidung des Afrikanischen Kontinentes von der Mittelmeer-Küste bis zur Guinea-Küste, 1865 bis 1867.
53664: MAUCH, KARL. - Geographisches aus der Transvaal-Republik; Karl Mauch's Reise im Nordwestlichen Theil der Transvaal-Republik, 1869, die Grenzen der Republik; Nachrichten von den Goldfeldern und den Reisenden im Norden.
65564: MAUCORPS, PAUL H. - Les recherches de psychométrie ethnologique et leurs perpectives Océanniennes.
72667: MAUDUIT, EUGÈ'NIE. - Portrait of Eugènie Mauduit by Liebert.
17673: MAUDUIT, J. A. - Quarante mille ans d'art moderne.
57667: MAUGEY, N. P. - L'immigration à la Guyane Anglaise.
33864: MAUMENÉ, CH. - De Boe Hedma in Zuid-Tunis.
53887: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1882.
53897: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1883.
52824: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1888.
53870: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1880.
53876: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1881.
52799: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1887.
52810: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1888.
52787: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1886.
33255: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1879.
52775: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1885.
33232: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1877.
33243: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1878.
33222: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1876.
53905: MAUNOIR, C. ET H. DUVEYRIER. - Revue Géographique, 1884.
46099: MAUPASSANT, GUY DE. - Portrait de Guy de Maupassant.
66164: MAUPOIL, BERNARD. - Contribution à l'étude de l'origine musulmane de la Géomanche dans le Bas-Dahomey.
52822: MAUPRIX, CHARLES DE. - Six mois chez les Traras (Tribus Berbères de la province d'Oran), 1888.
9150: MAURÉ. - Fort de Nassau à Mauré.
75628: MAUREL - Portrait of Victor Maurel by Liebert.
57758: MAURICE. - L'industrie sucrière à Maurice.
35272: MAURIK JR., JUSTUS VAN. - Papieren Kinderen. Novellen en Schetsen.
33283: MAURITIUS. - Verblijf op het eiland Mauritius.
30184: MAURITS VAN NASSAU. - Een brief van Prins Maurits aan den Sultan van Atjeh.
33702: MAURITS. - Een bezoek aan de stad Thorn.
33783: MAURY, LUCIEN. - Het eiland Gothland en de toneelvoorstellingen te Wisby.
68315: MAURY, LIEUT. - Das Telegraphen-Plateau des Nord-Atlantischen Oceans.
70779: MAUVE, A. - Nederlandsche Briefkaarten.
46033: MAUVE, A. - Aan de bron.
46034: MAUVE, A. - In de weide.
55385: MAVROCORDATO, EDGAR. - Portrait of Edgar Mavrocordato. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Roumanie près la Cour des Pays-Bas.
65987: MAXIA, CARLO. - La civilisation nuraghique à la lumièere des sciences anthropologiques.
69694: MAXWELL, MURRAY. - Voyage de capitaine Maxwell sur la Mer Jaune, le long des côtes de la Corée et dans les îles de Lion-Tihiou, avec la relation de son naufrage dans le détroit de Gaspar, ayant à bord l'ambassade anglaise à son retour de la Chine, etc.
66854: MAXWELL, MOREAU S. - A contemporary ethnography from the Thule period.
59362: MAY, T. - De lepra, haar voorkomen, verspreiding en bestrijding, in 't bijzonder in Suriname.
37524: MAY, AMANDUS. - Portrait of Amandus May, with short biography of Amandus May, Banque Lippmann, Rosenthal & Cie, Amsterdam.
7827: MAY, REGINALD LE. - An Asian Arcady. The Land and Peoples of Northern Siam.
12227: MAYBURY-LEWIS, D. - The Analysis of Dual Organizations: A Methodological Critique.
55354: MAYER & PIERSON (LÉOPOLD ERNEST MAYER AND PIERRE-LOUIS PIERSON). - Portrait of Gioachino Antonio Rossini.
6974: MAYER, PHILIP. - Townsmen or tribesmen. Conservatism and the process of urbanization in a South African city.
1164: MAYER, FELIX. - Die Struktur des Traumes.
1290: MAYER, HERMANN. - Compendium der Neurologie und Psychiatrie.
68470: MAYNE UND BEGBIE. - Der Fraser River in Britisch-Columbia, von der Mündung bis Fort Yale. Nach den Aufnahmen von Mayne und Begbie im Jahre 1859.
57844: MAYOTTE. - Le tripoli de Mayotte.
57945: MAYOTTE ET DÉPENDANCES. - Mayotte et Dépendances, Sainte-Marie de Madagascar, Nossi-Bé. Les colonies Françaises.
68794: MAYR UND BERGHAUS. - Karte der Alpen in 8 kolorierten Blättern und dem Maasstab 1:450.000.
57515: MAZET, ARDOUNIN DU. - L'exploration de Grand Bélédougou par M. Le Docteur Bayol (Senegal).
74083: MC GEE, TERRY. - Jalan, jalan. Invading, destroying and reconstructing the Southeast Asian city.
7861: MCCORMICK, ELSIE. - Audacious Angles on China.
66861: MCGOVERN, THOMAS H., P. C. BUCKLAND, DIANA SAVORY, GUDRUN SVEINBJARNARDOTTIR, CLAUS ANDREASON AND P. SKIDMORE. - A study of the faunal and floral remains from two Norse farms in the Western settlement, Greenland.
1269: MCGUIRE, WILLIAM (ED.). - The Freud/Jung Letters. The Correspondence between Sigmund Freud and C.G.Jung.
68556: MCKINLAY & STUART. - Die Expeditionen von McKinlay und Stuart durch den Australischen Kontinent, 1861/62.
16959: MCKNIGHT, DAVID. - The Wik-mungkan Concept Nganwi: a Study of Mystical Power and Sickness in an Australian Tribe.
50893: MCLEOD. - De uitbarsting van Krakatao.
6971: MCNEILL, WILLIAM H. AND MITSUKO IRIYE. - Modern Asia & Africa.
74289: MCRAE, DAVE. - Indonesian Capital Punishment in Comparative Perpective.
8516: MCTAGGART, W. DONALD. - Land-Use in Sukabumi, West Java; Persistence and Change.
73994: MCWILLIAM, ANDREW R. - From Lord of the Earth to Village Head. Adapting to the Nation-State in West-Timor.
74154: MCWILLIAM, ANDREW. - Looking for Adê. A contribution to Timorese historiography.
419: MEAD, MARGARET AND RUTH L. BUNZEL. - The Golden Age of American Anthropology. Selected and edited with introduction and notes.
30185: MECHELEN, CH. TE. - Eenige dagen het desaleven mêegeleefd.
30177: MECHELEN, CH. TE. - Een en ander over de Waijang.
55014: MECKLENBURG-STRELITZ, LUISE. - Portrait engraving of Luise Auguste Wilhelmine Amalie Herzogin zu Mecklenburg, Königin von Preussen.
1880: MÉDARD, M. - Java en Cochinchine.
30988: MEDHURST, W. H. (VERTALING). - Opmerkingen van den Chinees Ong-Hoe-Hoë, gedurende zijn vebrlijf in den Indischen Archipel.
30634: MEDHURST, W. H. - Taalkunde. Over den naam Jezus.
29787: MEDHURST, W. H. - Aanteekeningen, gehouden op eenre reis over Bali, meer bepaald in vorstendom Baliling.
65863: MEDICO, H. E. DEL. - Le rite de la guerre dans l'ancien testament.
65894: MEDICO, H. E. DEL. - La vie familiale des Hébreux. De la naissance au mariage.
68979: MEDLYCOTT & FLOOD. - Der Untere Ciongo Begleiteworte zu Tafel.
32546: MEDWAY, LORD. - 300,000 Bats.
32653: MEDWAY, LORD. - A Niah Ballad, transliterated.
32965: MEDWAY, LORD. - "Mammals of Borneo": An Annotated Checklist, a notice.
34267: MEDWAY, LORD. - "Batu Sep" - A Modern Stone Artifact.
33167: MEDWAY, LORD. - Animal Remains from Lobang Angus, Niah.
31698: MEDWAY, LORD. - Bird's Nesting Among the Land Dayaks.
32541: MEDWAY, LORD. - Food Bone in Niah Cave Excavations, (-1958). A Preliminary Report.
32608: MEDWAY, LORD. - Niah Animal Bone: II (1954-8).
32669: MEDWAY, LORD. - Kelingkang Range - an Archaeological Reconnaissance (Sarawak-Kalimantan border).
32970: MEDWAY, LORD. - Niah cave bone - VII: Size changes in the teeth of two rats, Rattus sabanus Thomas and R, muelleri Jentink.
32649: MEDWAY, LORD. - Niah Cave Bone III - Hell Bone (-1959). Niah Cave Bone IV - Shrew (Crocidura sp.). Niah Shell - 1954-8.
32980: MEDWAY, LORD. - Niah Cave Animal Bone. VIII - Rhinoceros in late Quaternary Borneo.
32604: MEDWAY, LORD. - Palaeolithic Attrition of Human Teeth (at Niah).
34391: MEDWAY, LORD. - Stegolophodon lydekkeri Osborn: a reassessment.
32542: MEDWAY, LORD. - Rhinoceros' and Pigs' Teeth as Niah Charms?
32548: MEDWAY, LORD. - Thunberg's Swiftlet (Collacalia fuciphaga).
32648: MEDWAY, LORD. - The Malay Tapir in late Quaternary Borneo.
32606: MEDWAY, LORD. - The Tapir at Niah.
34344: MEDWAY, LORD. - The Reproductive Cycle og Lesser Bent-winged Bat Miniopterus australis at Niah.
34343: MEDWAY, LORD. - The Common Moorhen Gallinula chloropus in Sarawak.
2073: MEEL, H. DE. - Het verloop van de bevolking in West-Borneo 1920-1948.
32524: MEER, K. VAN DER. - Aspects of reclamation of tidal flats in Korea.
4293: MEER, P.F. V.D. - De Hollandse Talmud en een inleiding of verklaring van De Joodse Talmud.
18643: MEER MOHR, H. VAN DER. - Gemini foto's onthullen het land van Sheba. Luchtfotogeografie.
74303: MEER, ARNOUT H. C. VAN DER. - Performing Colonial Modernity. Fairs, Consumerism, and the Emergence of the Indonesian Middle Classes.
19638: MEERBURG, J. W. - Dagboek van den controleur van Bima, gehouden gedurende zijne reis door het binnenland van Manggarai (West Flores) van reo via Koi-Tjiba-Dege-Routè-Lolah en Todo naar Nanga Ramo van den 14en April, tot en met den 6en Mei 1890.
30250: MEERBURG, J. W. - Proeve eener beschrijving van land en volk van Midden-Manggarai (West-Flores). Afdeeling Bima, Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden.
30262: MEERBURG, J. W. - Dagboek van den controleur van Bima, J. W. Meerburg, gehouden gedurende zijne reis door het binnenland van Manggarai (West Flores) van Reo via Koi-Tjiba-Dege-Roete-Lolah en Todo naar Nanga Ramo van den 14en April tot en met den 6en Mei 1890.
31441: MEERBURG, J. W. - Lijst van eenige woorden der Manggaraische taal, verzameld.
53194: MEES, M. - Portrait of M. Mees, after a photograph by C. Leyenaar, Rotterdam, of M. Mees, membre des Etats Provinceaux et Vice-Président de la Chambre de Commerce de Rotterdam, un des chafs de la grande maison de banque R. Mees & Fils, Rotterdam.
37523: MEES, ABRAHAM CORNELIS. - Portrait of Abraham Cornelis Mees, with short biography of Abraham Cornelis Mees, Directeur de l'Internationale Crediet en Handelsvereeniging ,,Rotterdam".
32999: MEES, G. F. - Crypsirina temia (Daudin), a forgotten member of the Borneo avifauna.
36785: MEES, G. H. - Tirukalikunram.
58851: MEES, ABRAHAM CORNELIS. - Portrait of Abraham Cornelis Mees, with short biography of Abraham Cornelis Mees, Directeur de l'Internationale Crediet en Handelsvereeniging ,,Rotterdam" (2).
49840: MEETEREN BROUWER, P. M. VAN. - De geschiedenis der Chineesche Districten der Wester-Afdeeling van Borneo van 1740-1926.
6589: MEEUSSEN, A. E. - Esquisse de la langue Ombo (Maniema-Congo belge).
12214: MEGGIT, M. J. - Indigenous Forms of Government among the Australian Aborigines.
8214: MEGGITT, M. J. - Uses of Literacy in New Guinea and Melanesia.
30687: MEHEMED ALI. - Geschiedenis. Mehemed Ali.
1144: MEIER, MARGARETE. - Beitrag zur Psychologie des Kindsmordes. gerichtlich-medizinische Untersuchung.
32369: MEIHUIZEN, L. S. - Historie en traditie als faktoren in het agrarisch geografisch patroon in Nederland.
73660: MEIJ, TH. C. VAN DER. - Four Javanese Lontar Manuscripts in the Hendrik Kraemer Institute at Oegstgeest.
31829: MEIJDEN, W.A. VAN DER. - Prehistorische vondsten bij Budel.
52726: MEIJER, SAL. - Joods Historisch Museum. Nadruk ter gelegenheid van 100 jaar Sal Meijer 6-12-1877 / 6-12-1977.
30668: MEIJER, A. - Dagboek gehouden gedurende eene reis naar China, (in het jaar 1827).
30162: MEIJER, ADOLF BERNHARD. - Ueber die Einwohnerzahl der Philippinischen Inseln.
30163: MEIJER, ADOLF BERNHARD. - Ein Beitrag zu der Kenntnis der Sprachen auf Mindanao, Solog und Sian, der Papuas der Astrolabe-Bay auf Neu-Guinea, der Negritos der Philippinen, und einige Bemerkungen über Herrn Riedel's Uebersetzungen ins Tagalische und Visayasche.
19413: MEIJER, J. J. - De Tanah-Laoet.
18837: MEIJER, J. J. - Badoejsche Pantoenverhalen.
18842: MEIJER, J. J. - Tjarita Ki-Asdoera. Het verhaal van Ki-Asdoera. Tekst, vertaling en aanteekeningen, met eene inleiding en opmerking over de spreektaal in Zuid-Banten.
18830: MEIJER, J.J. - Bijdrage tot de kennis van het Bantensch dialect der Soendaneesche taal.
18833: MEIJER, J.J. - Proeve van Zuid-Bantensche poëzie.
18923: MEIJER RANNEFT, W. - Praboe Dewa Soekma of Petroek als vorst (uit de Wajang orang). Javaansche tekst met Hollandsche vertaling.
8730: MEIJL, TOON VAN. - The Maori King Movement: Unity and Diversity in Past and Present.
8727: MEIJL, TOON VAN AND PAUL VAN DER GRIJP. - Politics, Tradition and Social Change in the Pacific.
66984: MEILINK-ROELOFSZ, M. A. F. - Een archiefreis in West-Indië in 1965.
8453: MEILINK-ROELOFSZ, M. A. P. - De Europese expansie in Azië. Enkele beschouwingen naar aanleiding van Holden Furbers Rival Empires of Trade in the Orient, 1600-1800.
32509: MEINE, KARL-HEINZ. - Weltraum-Kartografie.
585: MEINHOF, CARL. - Die Sprachen der Hamiten. Nebst einer Beigabe: Hamitische Typen, von Felix LUSCHAN.
68841: MEINICKE, C. E. - Dr. Bernstein's Reisen in den nördlichen Molukken.
68878: MEINICKE, C. E. - Der Gebirgsbau der Gruppe Hawaii.
68802: MEINICKE, C. E. - Die kleinen Inseln im Süden und Südosten von Neu-Seeland.
18779: MEINSMA, J. J. - Eene proklamatie van een Sultan van Bantam.
29061: MEINSMA, J. J. - De Javaansche vorsten vóór de stichting van Mådjåpaït.
29157: MEINSMA, J. J. - Geschiedenis van Kartasoera volgens de Babad in proza bewerking van den heer C. F. Winter Sr.
29141: MEINSMA, J. J. - Eenige bijvoegsels bij het Javaansch-Nederduitsch handwoordenboek van T. Roorda. & Eene nalezing.
18746: MEINSMA, J. J. - Het fort te Kartasoera in 1741.
18789: MEINSMA, J. J. - Herinnering aan den hoogleraar T. Roorda.
19481: MEINSMA, J. - Een anachronisme. (Djokjakarta).
29081: MEINSMA, J. J. - Uit de correspondentie van een overledene. (Dr. J. D. Homan).
30455: MEINSMA, J. - Malagassisch en Javaansch.
70097: MEISNER. - Excursion dans les motagnes d'Ecosse.
75021: MEISSNER & BUCH, - Portrait of Frédéric Chopin.
68887: MEISSNER, BERG-INGENIEUR. - Die Naphtha-Quellen bei Mendeli in Irak Arabi.
4771: MEISSNER, WERNER. - Holzschnitt im neuen China. Zeitgenössische Graphik aus der Volksrepublik China. Ausstellung.
75020: MEISSNER & BUCH, - Portrait of Johannes Brahms.
68698: MEKHONG. - Erforschung des Mekhong & Von Hinter-Indien nach China. Ferneres über die Französische Mekhong-Expedition.
55119: MELBOURNE, LORD (WILLIAM LAMB). - Portrait engraving of William Lamb Lord Melbourne. Königl. Grossbtitannischer Premier und Minister.
54526: MELCHERS, FRANZ. - L'An. Poëmes par Thomas Braun.
72361: MELCHISSEDEC. - Portrait of Léon Melchissedec by Liébert.
35762: MELCKEBEKE, C. VAN. - Notre bon Monseigneur Otto 1850-1938.
64799: MELDAU, H. - Bemerkungen zum ,,indischen Seespegel Mohît.
50194: MELIS, JACQUES. - Architectuur-traditie op Java.
46630: MELODIA. - Wilhelmina.
30892: MELVILL DE CARNBEE, P. BARON. - De algemeene statistieke kaart der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen van den baron Melvill de Carnbee.
30896: MELVILL DE CARNBEE, P. BARON. - Exploitatie der Steenkolenmijnen op Borneo.
30731: MELVILL VAN CARNBEE, P. - Iets over de Mahomedaansche tijdrekening op Java. & Oppervlakte van het eiland Java.
30670: MELVILL VAN CARNBEE, P. - Hindosch Feest te Calcutta.
30736: MELVILL VAN CARNBEE, P. - Oppervlakte der voornaamste eilanden, gelegen in den Nederl. Oost-Indischen Archipel.
30751: MELVILL VAN CARNBEE, P. - Over de hoogte der bergen in den Oost-Indischen Archipel. & Bijvoegsel van H. D. A. Smits.
31402: MELVILL VAN CARNBÉE. - Bijdragen tot de kennis van het eiland Bali.
30744: MELVILL VAN CARNBEE, P. - Iets over de Mahomedaansche tijdrekening.
30779: MELVILL VAN CARNBEE, P. - Aanteekeningen gehouden gedurende eene reis van Java, over sommige der Engelsch Oost-Indische bezittingen en Egypte, naar Europa.
33435: MÉLY, F. DE. - Vier maanden in Rusland.
33242: MÉLY, F. DE. - Quatre mois en Russie, 1876.
33867: MENANT, D. - De monumenten van den Girnar.
33919: MENANT, D. - Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat.
33908: MENDELL, M. - Op den Tarn.
46579: MENDELSSOHN, FELIX JAKOB LUDWIG. - Portrait.
1027: MENDELSSOHN, PETER DE. - Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Erster Teil 1875-1918.
793: MENDELSSOHN, PETER DE. - Unterwegs mit Reiseschatten. Essays.
72794: MENDÈS. - Portrait of Mendès by Liébert.
70240: MENÈZES DE DRUMMOND. - Relation de mon voyage de Hamburg au Brésil, suivies d'observations sur ce pays et sur les étrangers qui y sont établis, faites jusqu'à l'époque de l'été de 1825, par Schumacher.
70236: MENÈZES DE DRUMMOND. - Lettres sur l'Afrique ancienne et moderne. adressées au Rédacteur du Journal des Voyages.
70244: MENÈZES DE DRUMMOND. - Notice sur les mines du Brésil.
69736: MENGE, J. - Descriptions des sources chaudes, dites Geysers, en Islande.
46592: MENGELBERG, JOSEF WILLEM. - Portrait.
46155: MENGELBERG, WILLEM. - Portrait, by Delboy-Baer.
49648: MENGELBERG, WILLEM. - Portrait of Willem Mengelberg, after a photograph by Voigt Inh.Hatzig, Frankfurt a.M. of Willem Mengelberg. Chef d'orchestre et virtuose sur piano, professeur Conservatoire de musique d'Amsterdam (...) Amsterdam - Francfort s.M.
46596: MENGELBERG, WILLEM. - Portrait.
58852: MENGELBERG, WILLEM. - Portrait of Willem Mengelberg. Chef d'orchestre et virtuose sur piano, professeur Conservatoire de musique d'Amsterdam (...) Amsterdam - Francfort s.M.
69248: MENGES, JOSEF. - Die Karawanenstrasse zwischen Suakin und Kassala.
69275: MENGES, JOSEF. - Reisen zwischen Kassala und derm Setit.
67968: MENGES, JOSEF. - Jagdzug nach dem Mareb und obern Chor Baraka, März und April 1881.
67981: MENGES, JOSEF. - Ausflug in das Somali-Land.
69215: MENGES, JOSEF. - Zweite Reise in das Somaliland und Besteigung des Gan-Libach.
65639: MÉNIER, M. A. - Exposition du Centenaire de la Nouvelle-Calédonie au Musée de la France d'Outre-mer, décembre 1953 - février 1954. - Catalogue de la Section historique.
66014: MENJAUD, HENRI. - Documents ethnographiques sur le Gourma.
59698: MENKMAN, W. R. - Curaçao, zijn naam en zijn taal.
59381: MENKMAN, W. R. - Nog eens emigratie van Nederlanders naar Suriname.
59385: MENKMAN, W. R. - Lanti Sa Pai.
59742: MENKMAN, W. R. - Ondernemersraad voor Suriname.
59439: MENKMAN, W. R. - Moederlandfsche verantwoordelijkheid en Westindische autonomie.
59641: MENKMAN, W. R. - Drie reizen naar Curaçao in den zeiltijd.
59629: MENKMAN, W. R. - Kan Nederland worden opgewekt om het Surinaamsche binnenland te laten exploreeren?
59613: MENKMAN, W. R. - Het voorspel der verovering van St. Eustatius in 1781.
59591: MENKMAN, W. R. - Statiaansche toestanden in de XVIIIe eeuw.
59560: MENKMAN, W. R. - Essequibosche correspondentie (o.a. Storm van 's Gravesande).
59691: MENKMAN, W. R. - Suriname onder Engelsch bewind. (Review article: Bijdrage tot de kennis van het Engelsche tusschen-bestuur van Suriname 1804-1816, J.F.E.Einaar, 1934).
59646: MENKMAN, W. R. - De hervatting der Surinaamsche bacovencultuur.
59671: MENKMAN, W. R. - Slavenhandel en rechtsbedeeling op Curaçao op het einde der 17e eeuw.
59675: MENKMAN, W. R. - Sprokkelingen op het terrein der geschiedenis van de Nederlandsche Antillen.
59817: MENKMAN, W. R. - Nederlandsche en vreemde slavenvaart.
59584: MENKMAN, W. R. - Sint Eustatius' gouden tijd.
59572: MENKMAN, W. R. - Amerikaansch Nederland op het congres ,,Nederland overzee". Voordracht van den heer W. R. Menkman op den derden congresdag, 24 Juni 1932.
59681: MENKMAN, W. R. - Twee belangrijke uitgaven (Review article on: Nederlandsche zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische Zee en aan de kust van Columbia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648, 1934 & De grondpolitiek in het West-Indische domein der Generaliteit, 1934). & Van de verovering van Curaçao tot den Vrede van Munster. & De Nederlanders in de Caraibische wateren; Een nabetracvhting.
59577: MENKMAN, W. R. - De Surinaamsche taaltuin.
59523: MENKMAN, W. R. - Enkele voorloopige opmerkingen aangaande de voorloopige Curaçaosche begrooting voor 1932.
59371: MENKMAN, W. R. - Dokteren in de West.
59803: MENKMAN, W. R. - Kapers op de kust. (Review article on: Hollandsche Kapers op Amerikaansche kusten, door Mr. W.J. van Balen, 1942).
59812: MENKMAN, W. R. - Suriname in Willoughby's tijd en eenige merkwaardige verschijnselen met de negerslavernij annex.
59791: MENKMAN, W. R. - Zuidamerikaansche piraterie en onze Bovenwindsche Eilanden voor vijf kwart eeuw.
66960: MENKMAN, W. R. - (Redactie): Bij het aftreden van W. R. Menkman als redacteur van dit tijdschrift. W. R. Menkman, 18 juni 1876-2 december 1968.
5396: MENKMAN, W. R. - De economische ontwikkeling der Boven- en Benedenwindse eilanden.
59721: MENKMAN, W. R. & B. DE GAAY FORTMAN. - Kroniek. Suriname. Curaçao.
59596: MENKMAN, W. R. - De voorloopige Curaçaosche begrooting voor 1934.
59548: MENKMAN, W. R. - Nederland en Suriname. & Een nabetrachting.
59448: MENKMAN, W. R. - De havenbeweging van het eiland Curaçao.
59415: MENKMAN, W. R. - Westindische handelsstatistieken.
66874: MENKMAN, W. R. - Scheepvaartbeweging en scheepvaartwetgeving op Curaçao.
37545: MENNEN, CHRISTIAN HENDRIK FRANS & EVERARD KEUNEN. - Two portraits of Christian Hendrik Frans Mennen & Everard Keunen, (Mennen after a photograph by C. F. Cordes, 's-Bosch, Keunen after a photograph by H. J. Tollens C. Hzn, Eindhoven), with short biography of Christian Hendrik Frans Mennen and Everard Keunen from the Naamlooze Vennootschap Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken, Eindhoven.
978: MENNICKE, C. A. - Der Mensch im All. Eine Einführung in das Verständnis Rainer Maria Rilkes.
75885: MENNIE, DONALD. - The Pageant of Peking. Comprising sixty-six Vandyck photogravures of Peking and environs from photographs by Donad Mennie.
33364: MENTONE EN BORDIGHERA. - Aan de oevers der Middellandsche Zee. Mentone en Bordighera.
50591: MENZEL, HANS. - Die geologische Entwicklungsgeschichte der älteren Postglazialzeit im nördlichen Europa und ihre Beziehung zur Prähistorie.
50592: MENZEL, HANS. - Die paläontologischen Grundlagen für die Chronologie des Diluvialmenschen.
53505: MENZEL. - Die Fauna der Fundgeschichten der quartären Menschen von Rhein-Herne-Kanal und die Altersbestimmung der Artefakte.
53500: MEPPEL. - Kazerne voor de Brigade Koninklijke Marechaussee te Meppel. Plattegrond 31.7.1940, Schaal 1:100 en 1:500.
62035: MER DU SUD. - Table des différentes Langues de la Mer du Sud, Comparées avec celle des différentes Nations fituées à l'Ouest de ces Illes.
19886: MERCANTON, JACQUES & BERNARD ROUGET. - Maroc terre et ciel.
74893: MERCATI, LE COMTE. - Détails sur le tremblement de terre qui à désolé l'île de Zante. le 29 décembre 1820; rxtraits d'une lettre écrite à M. de Férussac, par M. le comte Mercati.
65837: MERCIER, ANDRÉ-LOUIS & EMILE BUISSON. - Enquête sur les végétaux dans le folklore et l'ethnographie.
65812: MERCIER, ANDRÉ. - Les plantes dans la Médecine populaire au XVIIe sièecle.
3817: MERENS, D. - De Bem Brem-stroomversnellingen.
57425: MERENSKY, A. - Esquisse géographique et naturelle du Sud-Est de l'Afrique.
65742: MÉRITE, EDOUARD. - Les Cages.
51358: MERKEL, FRIEDRICH. - Tasmanier und Australier.
35783: MERRUAU, PAUL. - Une excursion au Canal de Suez, 1862.
33010: MERRUAU, PAUL. - Suez.
52563: MERSON, OLIVIER. - Een reis door de noordelijke provinciën van Portugal.
33073: MERSON, OLIVIER. - Voyage dans les provinces du Nord du Portugal, avril et mai 1857.
33180: MERTENS, ROBERT. - The Keeping of Borneo Earless Monitors (Lanthanotus borneensis).
33494: MERW. - Reis naar Merw.
4895: MÉRY, JOSEPH. - Constantinople et la Mer Noire.
72808: MÉRYSS, ROSE. - Portrait of Rose Méryss by F. Mulnier.
57399: MERZBACH & FALK. - Bibliographie. A. Bibliographie générale par Merzbach & Falk (librairie Muquardt), membres de la Société belge de Géographie. B. Bibliographie et cartographie de la République du Transvaal. par Joseph Van der Meulen.
37525: MESDAG, H. W. - Portrait of H. W. Mesdag, with short biography of H. W. Mesdag, Artiste - Peintre, La Haye.
70776: MESDAG, H. W. - Nederlandsche Briefkaarten.
60443: MESDAG, HENDRIK WILLEM. - Zeegezicht bij bewogen lucht.
60444: MESDAG, HENDRIK WILLEM. - Stil water.
46032: MESDAG, H. W. - Portrait of H. W.Mesdag by Delboy-Baer.
49696: MESDAG, HENDRIK WILLEM. - Stormige zee.
46035: MESDAG. - Op het Strand.
65788: MESNIL DU BUISSON, DU. - Instruments agricoles de Syrie.
65850: MESNIL DU BUISSON, M. DU. - Le triangle. Symbole et idole de la foudre.
65995: MESNIL DU BUISSON, R. DU. - Note sur les influences présumées du proche-orient asiatique dans les décors des tambours Barabin et Teleut.
65991: MESNIL DU BUISSON, ROBERT DU. - Les voyages de Gilgamesh.
65973: MESNIL DU BUISSON, COMTE DU. - Vie de la Société dÉthnologie de Paris. Hommage au Président Virolleaud Allocation prononcée à la séance du 11 janvier 1969.
65962: MESNIL DU BUISSON, COMTE DE. - La légende d'un temple phéicien d'après une tablette de Ras Shamra du XIVe siècle avant J.-C. Origine phénicienne des dioscures.
65881: MESNIL DU BUISSON, R. DU. - Les barques de la grande pyramide et le voyage au paradis.
65933: MESNIL DU BUISSON, COMTE DU. - Le dieu-griffon à Palmyre et chez les Hittites.
65867: MESNILDU BUISSON, M. DU. - Les origines de la fée Mélusine.
30196: MESS, H. A. - De Mentawei-Eilanden.
50609: MESSING, OTTO. - Confuzianismus.
50517: MESSING, OTTO. - Über die chinesische Staatsreligion und ihren Kultus.
50537: MESSING, OTTO. - K'ung (Konfuzius) und seine Lehre. Vortrag.
49822: MESTORF, J. - Die Entstehung der Schnalle.
65641: MÉTAIS, PIERRE. - Maurice Leenhardt. L'homme et son oeuvre.
65630: MÉTAIS, PIERRE. - Démographie des Néo-Calédoniens.
65538: MËTAIS, PIERRE. - De l'Échange chez les Nép-Calédoniens.
65617: MÉTAIS. ÉLIANE. - Hypothèse sur l'origine de la hache ostensoir néo-calédonienne.
65633: MÉTAIS, PIERRE. - Qielques aspects de l'évolution culturelle Néo-Calédonienne.
75002: MÉTAL RADIO. - T.S.F. Janvier 1929 No. 54.
58230: MÉTALLURGIE. - Métallurgie. Rapports sur l'exposition universelle de 1867.
70499: MÉTAYER, MICHEL. - Erwin Blumenfeld.
8391: METCALF, PETER. - Birds and Deities in Borneo.
60636: S.S. METEOR. - On board with the S.S. Meteor to Nord Africa, 7 photographs.
30207: METMAN, J. P. - Verslag van een reis naar de Karimon Djawa Eilanden, in Augustus 1885 gemaakt door den Resident van Japara.
68954: METSCHENIKOFF, LEO. - Die neuen administrativen Eintheilungen Japan's.
67925: METSCHNIKOFF, LEO. - De neuen administrativen Eintheilungen Japan's.
46136: METSU, GABRIEL. - Het zieke kind.
54913: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Witte blouses, japonnen, kanten en fantasie artikelen.
54919: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Liberty & Co. Een fraaie collectie van de laatste modellen van blouses, dag- en avondjaponnen, tea gowns, mantels, kinderkleeding en schilderachtige en modieuze hoeden ontworpen door Liberty & Co. Herfst- en wintermodellen 1913.
54917: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Liberty & Co. Eenige voorbeelden ban blouses, dag- en avondjaponnen, tea gowns en mantels ontworpen door Liberty & Co. Voorjaar- en zomermodellen 1914.
54915: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Liberty's opruiming. Eerste dag 2 Januari.
54916: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Liberty & Co. Een fraaie collectie van de laatste modellen schilderachtige en modieuse dames- en kinderhoeden ontworpen door Liberty & Co. Voorjaar en zomer 1914.
50383: METZ, TH. - De bevolkingsbeweging in de Mangkoe-Nagaran.
38435: METZ, LOUIS. - Holland-Indië Marsch (one step). Opgedragen aan onze kranige Holland-Indië Vliegers. Muziek van Louis Metz.
46113: METZ-KONING, MARIE. - Portrait, by Delboy-Baer.
54914: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Liberty's opruiming. Eerste dag 30 Juni
54918: METZ & CO, LIBERTY & CO. - Liberty & Co. Een fraaie collectie van de laatste modellen van blouses, dag- en avondjaponnen, tea gowns, mantels en schilderachtige en modieuze hoeden ontworpen door Liberty & Co. Voorjaar- en zomermodellen 1913.
5566: METZGER, E. - De werlzaamheden van den geographischen dienst in Nederlandsch Indië. Voor zooverre sterrekundige bepalingen en triangulaties aangaat.
29746: METZGER, E. - Iets over hydrographie in Indië.
5582: METZGER, J. - Voorstellen van den heer J. Metzger.
69218: METZGER, EMIL. - Der Ausbruch von Krakatau im Jahre 1883.
74214: MEULEMAN, JOHAN. - Dakwah, competition for authority, and development.
26822: MEULEN, D. VAN DER. - Aden to the Hadhramaut: A Journey in South Arabia.
6554: MEULEN, D. VAN DER. - Faces in Shem.
55195: MEULEN, D. VAN DER. - Aden to the Hadhramaut: A Journey in South Arabia.
59964: MEULEN, D. VAN DER AND H. VON WISSMANN. - Hadramaut. Some of its Mysteries Unveiled.
59963: MEULEN, D. VAN DER. - Don't you hear the Thunder. A Dutchman's Life Story.
18256: MEULEN, D. VAN DER EN H. VON WISSMANN. - Voorlopig verslag van een reis in Hadramaut en de omliggende gebieden.
12425: MEULEN, D. VAN DER. - De Arabische Liga.
32125: MEULEN, D. VAN DER. - Een onderzoekingstocht in NO- en ZW- Arabië.
32313: MEULEN, D. VAN DER. - Harry St. John Bridger Philby. Overleden te Beiroet op 30 September 1960 in de ouderdom van 75 jaar.
36775: MEULEN, D. VAN DER. - Het wonen in bergland, wadi's en woestijnen van Zuid Arabië.
32446: MEULEN, D. VAN DER. - De exploratie van Arabië.
35273: MEULEN, R. VAN DER. - Het boek in onze dagen, beschreven en afgebeeld. Met 14 kunstbijlagen in boekdruk, houtgravure, zincographie, lithographie, lichtdruk, chromotypie en photogravure en 73 tekstills.
17177: MEULEN, J. C. VAN DER. - Ontdekkingen in Zuidelijk Nieuw-Guinea.
4817: MEULEN, J. C. VAN DER. - Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1912-1923.
8403: MEULEN, W. J. VAN DER. - The Puri Putikesvarapavita and the Pura Kanjuruhan.
53195: MEULEN JR., JAN TER. - Portrait of Jan ter Merulen Jr., after a photograph of Jan ter Meulen Jr., Président de l'Association des Assureurs Maritimes à Amsterdam, Amsterdam.
54010: MEUNIER, STANILAS. - Voyage d'un Congrès en Russie.
54450: MEURER, PETER H. - Cartographica Rarissima. Collection T. Niewodniczanski Bitburg II. Willem Janszoon Blaeu Nova et accurattotius Germaniae tabula (Amsterdam, 1612).
57379: MEURS, JACOB VAN. - Het Lazarus Huys.
57380: MEURS, JACOB VAN. - De Saegh-Molens Poort.
57381: MEURS, JACOB VAN. - 'T Heeren Logement.
32002: MEUTER, J. A. - De nieuwe topografische kaart van de Nederlandse Antillen. Met een nabeschouwing door J. Schokkenkamp.
12572: MEY, A. - Enkele aspecten van de problematiek der z.g. economisch onderontwikkelde gebieden.
33749: MEYBOOM, L. S. P. - Schetsen uit Duitsch Oost-Afrika.
50473: MEYENFELDT, F. H. VON. - De hulpverleening van ,,Oost en West" aan hen, die h.t.l. in financieele moeilijkheden geraakten door het verbreken van de verbinding met de beide Indiën.
49999: MEYENFELDT, F. H. VON. - Naar aanleiding van het artikel: ,,Uit de geschiedenis van den Nederlandsch-Indischen Topografischen Dienst". & Repliek van J. van Roon.
70428: MEYER, ANTHONY, JP - Oceanic Art / Ozeanische Kunst / art Oceanien. 2 Volumes.
69266: MEYER, HANS. - Vorläufiger bericht über meine Besteigung des Kilimandscharo, Juli 1887.
64729: MEYER, HANS. - Die grossen Bruchspalten und Vulkane in Äquatorial-Afrika.
70515: MEYER, PEDRO. - Truths & Fictions. A journey from Documentary to Digital Photography. Introduction by Joan Fontcuberta.
49968: MEYER, A. B. - Die Zacharias-inschrift zur Abwehr der Pest.
12390: MEYER, D. H. - Over het bendewezen op Java.
20410: MEYER, D. H. - De Spleettrom.
55472: MEYER, PETER (INTROD.) - Byzantinische Mosaiken. Torcello Venedig Monreale Palermo Cefalù. Geleitewort von Gertrud von le Fort.
10026: MEYER, PAUL. - Zeitgenössische beurteilung und Auswirkung des Siebenjährigen Kriegs (1756-1763) in der evangelischen Schweiz.
1515: MEYER JR., H. - Der Typus des Sonderlings in der Deutschen Literatur.
66989: MEYER, A. - Enige socio-psychologische opmerkingen over Curaçao.
55188: MEYERBEER, GIACOMO. - Portrait of Giacomo Meyerbeer
5306: MEYERS. - Türkei. Rumänien, Serbien, Bulgarien.
62047: MEYERS KONV.-LEXICON. - Birnen (System Lucas).
3828: MEYIER, J.E. DE. - De uitdieping van het Westervaarwater naar Soerabaja.
3799: MEYIER, J.E. DE. - De vaarwaters naar Soerabaja in den loop der tijden.
68312: MEYN, LUDWIG. - Der Friedrichs-Koog in Ditmarschen. Ein Beitrag zur Geschichte der Veränderungen der Nordsee-Küste.
72771: MEZERAY, CÉCILE. - Portrait of Cécile Mezeray by Mulnier.
51842: MIAKOTNYKH, YURI. - Portrait of Yuri Miatkotnykh, the second russian diplomat arrived at Leopoldville, Congo.
51162: MIANGAS. - Aan wie behoort het eiland Miangas?
58455: S. MICHAEL. - Sculpture of S. Michael in St. Michael's Church, Munich.
796: MICHAELIS, KARIN. - Eine Frau macht sich frei (Gunhilds Reise). Roman.
70383: MICHAUD, ROLAND ET SABRINA. - Caravanes de Tartarie.
11757: MICHEL, CHARLES. - Vers Fachoda à la rencontre de la Mission Marchand à travers L'Étiopie.
33855: MICHEL, F. - De zomer in Kaschmir.
58581: MICHELANGELO. - Portait of Michelangelo.
53386: MICHELEZ, JEAN-PAUL LAURENS. - Karl Bodmer, Préliminaires de Combat, Phot. by Goupil & Cie.
53399: MICHELEZ, JEAN-PAUL LAURENS. - Eugène Fromentin, Chasse au Lion, Phot. by Goupil & Cie.
31972: MICHELS, F. W. - Drie nieuwe kaartvormen.
33730: MICHIELS, ALFRED. - La Forêt-Noire, 1867.
33293: MICHIELS, ALFRED. - Het Schwartzwald.
50385: MICHIELSEN, A. W. A. - Journaal van D. F. H. Helbach van deszelfs reis van Batavia naar Ternate en overname van het Bestuur dier Residentie.
19567: MICHIELSEN, W. J. M. - Verslag eener reis door de bovendistrikten der Sampit- en Katingan-rivieren in Maart en April 1880.
72312: MICHOT, PIERRE-JULERS. - Portrait of Pierre-Jules Michot by Pierre Petit.
70784: MIDDELBURG. - Nederlandsche Briefkaarten.
58881: MIDDELBURG. - Markt.
54232: MIDDELBURG. - Gevangenispoort.
19293: MIDDELKOOP, P. - De betekenis van de Timorese term Atoni Amaf.
29690: MIDDELKOOP, P. - A Timorese myth and three fables.
29491: MIDDELKOOP, P. - Gegevens over het Timoreesche Adathuwelijk.
29680: MIDDELKOOP, P. - Four tales with mythical features characteristic of the Timorese People.
8297: MIDDELKOOP, P. - Nai Tirans en Nai Besis in kosmische huwelijksrelatie met de krokodil.
12283: MIDDELKOOP, P. - Proeve van een Timorese grammatica.
20384: MIDDELKOOP, P. - Iets over Sonba'i, het bekende vorstengeslacht op Timor.
68755: MIDDENDORFF, A. VON. - Der Golfstrom ostwärts vom Nordkap.
20261: MIDDENDORP, W. - Eenige Antiquiteiten van Zuid-Celebes.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

10/27