Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31667: KRIJN, DR. S.A. - Naar IJsland.
7252: KRO PARADE LEIDEN STADSGEHOORZAAL. - Tournée 1951-52. Medewerkenden: Orkest Zonder Naam o.l.v. Ger de Roos, de Drie Musketiers, Fantasio, Peter Pikos, Zambel en Ton Cup.
19258: KROEF, J. M. VAN DER. - On the Sovereignty of Indonesian States: a Rejoinder.
12491: KROEF, J. M. VAN DER. - Problems of national reconstruction in Malaya.
30206: KROESEN, C. A. - Geschiedenis van Asahan.
30317: KROESEN, J. A. - Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen).
19709: KROESEN, J. A. - Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (Res. Oostkust van Sumatra).
19466: KROESEN, R. C. - Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelan-eilanden.
30316: KROESEN, J. A. - Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van landschap Tanah Djawa.
18913: KROESEN,R. H., W. D. HELDERMAN. - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra.
12501: KROESKAMP, H. - De Chinezen in Batavia (± 1700) als exempel voor de Christenen van West-Europa.
67674: KROL & ZN. - Damsterdiep in Appingedam.
65877: KROLENKO, ALEXANDRE. - Les vieilles enseignes Allemandes.
65886: KROLENKO, A. - Le surnaturel en Ukraine.
65889: KROLENKO, A. - Le caractère et la mentalité des Ukrainiens à travers leurs chants populaires.
30580: KROM, N. J. - Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe.
1917: KROM, DR. N.J. - Het slot der reis van Hayam Wuruk door Java's Oosthoek. & Over eenige Majapahitsche onderhoorigheden. Naschrift door J.F.Niermeyer.
19083: KROM, N. J. - De Bodhisattwa's van den Mendut.
8031: KROM, N. J. - De beteekenis van Tjandi Djadi.
29433: KROM, N. J. - De eerste opname van het Diëng-Plateau. Handschrift van H. C. Cornelius.
30444: KROM, N. J. - De beelden van Tjandi Rimbi.
31452: KROM, N. J. - De eigennamen in den Nagarakretagama. Alphabetisch Register.
30577: KROM, N. J. - De Familie van Hayam Wuruk.
49771: KROM, N. J. - De eerste Javaansche Hindoe-munt.
29422: KROM, N. J. - De herkomst van den Minto-steen.
29419: KROM, N. J. - De hoofdpersoon der vierde gaanderij van Boro-Budur.
19173: KROM, N. J. - De naam Sumatra.
30579: KROM, N. J. - De inscriptie van Nglawang.
31463: KROM, N. J. - De samenstelling van de Pararaton.
20199: KROM, N. J. - De verdwenen Brahma uit het Museum te Batavia.
30475: KROM, N. J. - De troonsbestijging van Suhita.
7990: KROM, N. J. - Een belangrijke vondst op Bali.
20049: KROM, N. J. - De Wisnu van Belahan. Bijschrift bij de foto.
7987: KROM, N. J. - Engelhard over de Javaansche oudheden.
20132: KROM, N. J. - Een protest. (Review on:) Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, London, 1910.
29430: KROM, N. J. - Epigrafische bijdragen. (Een koperplaat van 848 Çaka?, De inscriptie van Pereng, De Singasari-inscriptie van 1273).
30472: KROM, N. J. - Epigraphische aanteekeningen. (I-XVI).
31446: KROM, N. J. - Gajamada's sterfjaar. Mededeeling.
30443: KROM, N. J. - Gedateerde inscripties van Java.
19129: KROM, N. J. - Herdenking van Dr. G. P. Rouffaer.
1992: KROM, N. J. - Hayam Wuruk en de Tjandi Djaboeng.
30470: KROM, N. J. - Het jaar van den val van Majapahit.
19014: KROM, N. J. - Manjuvajra?
20073: KROM, N. J. - Jajawa-Djawi.
8005: KROM, N. J. - Langka in Atjeh?
20118: KROM, N. J. - Naschrift over de Aksobhya-inscriptie van Simpang.
29469: KROM, N. J. - Muziekmaken in den maneschijn.
30476: KROM, N. J. - Over de dateering van eenige Kawi-geschriften.
31450: KROM, N. J. - Nogmaals de familie van Hayam Wuruk.
20055: KROM, N. J. - Prapanca op een inscriptie? Mededeeling
30442: KROM, N. J. - Restaureeren van oude bouwwerken.
29468: KROM, N. J. - Tekstverbeteringen van Nitisara IV.
20038: KROM, N. J. - Sapta Prabhu. Mededeeling
29543: KROM, N. J. - Tjandi Papak?
30473: KROM, N. J. - Varia. (De begraafplaats van Bhre Kahuripan; Tapasi; Dharmmanagari).
29408: KROM, N. J. - Een Javaansch brons van Hayagriva.
68597: KRONE, R. - Der Lofan-Berg in China.
27410: KRONPRINZEN DES DEUTSCHEN REICHS UND VON PREUSSEN. - Erinnerungen am meinem Reise nach Indien. Photographische Aufnahmen von der Indien-Reise Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preussen.
67527: KROON. HOTEL DE. - Epen. Boere Hoeve.
31824: KROON, F. - Het Nederlandsche gedeelte van de Tabula Peutingeriana.
2815: KROON, F. - Onze kust bij Ptolemaeus. Naschrift van Dr. F.C. Wieder.
26810: KROON-NÉDÉLA, E. G. (VERZAMELD). - Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H. M. Koningin Wilhelmina. Met een woord vooraf van Vice-Admiraal C. E. L. Helfrich.
68811: KROPOTKIN, P. - Die bisher in Ost-Sibirien barometrisch bestimmten Höhen. (Die Nordküste und die Halbinsel Kamtschatka ausgenommen).
32487: KRUG, P. - De ontwikkeling van Buiten-Mongolië.
3354: KRUGER, PAUL. - Gedenkschriften van Paul Kruger, gedicteerd aan H.C.Bredell en Piet Grobler, bewerkt door Frederik Rompel.
66981: KRUIJER, G. J. - Guyana in Guiana?
266: KRUIJER, G. J. - Het Christianagebied. Een landhervormingsprojekt in Jamaica.
6468: KRUIJER, G. J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
6469: KRUIJER, G. J. - Suriname en zijn buren, landen in ontwikkeling.
5496: KRUIJER, G. - Aardrijkskunde uit de lucht. Enkele sociaal geografische indrukken van een verkenningsvlucht boven Suriname.
32109: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname.
2152: KRUIJT, ALB. C. EN J. KRUIJT. - Verslag van een reis naar het landschap Napoe in de onderafd. Posso (Celebes).
3601: KRUIJT, ALB. C. - Het stroomgebied van de Tomasa-Rivier.
18156: KRUIJT, ALB. C. - De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes.
18868: KRUIJT, ALB. C. - Grammaticale schets van de Bareë-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier.
19817: KRUIJT, ALB. C. - Het wichelen in Midden-Celebes.
19811: KRUIJT, ALB. C. - Regen lokken en regen verdrijven bij de Toradja's van Midden Celebes.
4623: KRUIJT, DR. J. P. - De sociale structuur van het Engelsche volk. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
45392: KRUIJT, J. A. - Aanteekeningen en Opmerkingen betreffende Siam, bij een bezoek aan de hoofdstad Bangkok.
55349: KRUININGEN, HARRY VAN, HERMAN BERSERIK, COR BASART & HENK HUIG. - Acht prenten van de Deltawerken vervaardigd in 1959-1960 in opdracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
30926: KRUISEMAN, J. - De landelijke inkomsten op Java.
3488: K. (P. KRUIZINGA). - On: Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate door F.S.A. De Clercq. Met platen en schetsen, Leiden, 1890.
2579: KRUIZINGA, P. - Löss.
1754: KRUL, W.F.J.M. - De drinkwatervoorziening van Nederland uit geografisch en hydrologisch oogpunt.
8649: KRUMEICH, ANJA. - Ziektepreventie in een Karibendorp in Suriname.
64728: KRÜMMEL, O. - Das Segelhandbuch der Seewarte für den Indischen Ozean.
69308: KRÜMMEL, O. - Über Erosion durch Gezeitenströme.
69312: KRÜMMEL, O. - Die Tiefenkarte des Indischen Ozans.
69294: KRÜMMEL, O. - Zum Problem des Euripus.
63354: KRUSEMAN, C. - Christ.
63348: KRUSEMAN, J. A. - Portrait of a girl.
63350: KRUSEMAN, C. - Christus, Maria Magdalena, Cross.
33127: KRUSENSTERN, CAPT. - Schipbreuken in de Noordpoolzee. Lotgevallen van Barends en von Krusenstern.
35789: KRUSENSTERN, CAPT. - Naufrage du Lieutenant Krusenstern dans les Glaces de la Mer de Kara (Voyage d'exploration aux côtes septentrionales de la Sibérie), 1862.
66805: KRUYT, A. C. - De beteekenis van den zonnehoed bij de Oost-Toradjas.
66799: KRUYT, A. C. - De Rijstbouw in Balantak (Oostarm ven Celebes).
8012: KRUYT, ALB. C. - De Timoreezen.
1900: KRUYT, ALB. C. EN J. KRUYT. - Verslag van een reis naar Kolaka (Z.O.Celebes).
2149: KRUYT, ALB. C. EN J.KRUYT. - Een reis onder de Toradja's van Sa'dan en Mamasa (Celebes).
20323: KRUYT, ALB. C. - Lapjesgeld op Celebes.
7958: KRUYT, ALB. C.; N. ADRIANI. - De godsdienstig-politieke beweging ,,Mejapi" op Celebes.
20294: KRUYT, ALB. C. - Banggaische Studiën.
51032: KRUYT, ALB. C. - De opsporing van het Lindoe-Meer op Celebes.
20299: KRUYT, ALB. C. - Balantaksche Studiën
7984: KRUYT, ALB. C. - De To Rongkong in Midden-Celebes.
8004: KRUYT, ALB. C. - De Soembaneezen.
7985: KRUYT, ALB. C. - De To Seko in Midden-Celebes.
19147: KRUYT, ALB. C. - De To Loinang van den Oostarm van Celebes.
20201: KRUYT, ALB. C. - De Mentawaiers.
20377: KRUYT, ALB. C. - De Fluit in Indonesië.
30311: KRUYT, ALB. C. - De adoptie in verband met het matriarchaat bij de Toradja's van Midden-Celebes.
30326: KRUYT, ALB. C. - De weerwolf bij de Toradja's van Midden-Celebes.
36781: KRUYT, ALB. C. - De geboorte van de nieuwe maan volgens de verhalen der Toradjas van Celebes.
30532: KRUYT, ALB. C. - De hond in de geestenwereld der Indonesiërs.
50784: KRUYT, ALB. C. - De weerwolf bij de Oost-Toradja's van Midden-Celebes.
20195: KRUYT, ALB. C. - Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes).
3680: KRUYT, ALB. C. - Gegevens voor het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Midden-Celebes.
31597: KRUYT, ALB. C. - Het rijk Mori.
51117: KRUYT, ALB. C. - Het landschap Bada in Midden-Celebes.
19165: KRUYT, ALB. C. - Het schommelen in de Indische Archipel.
20285: KRUYT, ALB. C. - Het Hondenoffer in Midden-Celebes.
29336: KRUYT, ALB. C. - Het ijzer in midden-Celebes.
20357: KRUYT, ALB. C. - Het Stamfeest op Midden-Celebes.
19077: KRUYT, ALB. C. - Measa, eene bijdrage tot het dynamisme der Bare'e-sprekende Toradja's en enkele omwonende volken. Met naschrift door N. Adriani.
18216: KRUYT, ALB. C. - Pakawa, een landstreek in de onderafeeling Paloe (Midden Celebes).
20105: KRUYT, ALB. C. - Nadere gegevens betreffende de oudheden aangetroffen in het landschap besoa (Midden-Célébes).
19184: KRUYT, ALB. C. - Rechts en links bij de bewoners van Midden-Celebes.
30551: KRUYT, ALB. C. - Volksverhalen van de Oost-toradjas op Midden-Celebes, verzameld, vertaald en van aanteekeningen voorzien.
20315: KRUYT, ALB. C. - Van Leven en Sterven in Balantak (Oostarm van Celebes).
1854: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van het stroomgebied van de Kamara in Midden-Celebes.
29508: KRUYT, ALB. C. - Ziekte en dood bij de Banggaiers.
1901: KRUYT, DR. ALB. C. - Verslag van een reis door Timor.
1860: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van den Banggai-Archipel.
2108: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van den Banggai-Archipel.
2151: KRUYT, DR. ALB. C. - Verslag van eene reis over het eiland Soemba. & Een verbetering, 1922.
18222: KRUYT, DR. ALB. - Dr. Alb. Kruyt in westelijk Midden-Celebes.
5538: KRUYT, J. A. - Eenige mededeelingen en beschouwingen betreffende Djeddah en het daarachter liggende gedeelte van Midden-Arabië.
2143: KRUYT, DR. ALBERT C. - Een bezoek aan de Mentawei-Eilanden.
30241: KRUYT, J. A. - Iets over de vestiging der Nederlanders in Perak.
8024: KRUYT, J. - De Moriërs van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes).
20177: KRUYT, J.. - De Boea's en eenige andere feesten der Toradja's van Rantepao en Makale.
19111: KRUYT, J. - Het Ma'Boea en de tatouage in Seko, (Midden-Celebes).
31789: KRUYT. - Dr. Kruyt in Midden-Celebes.
8002: KRUYT, J. - Het weven der Toradja's
20185: KRUYT, ALB. C. - De Roteneezen.
20275: KRUYT, ALB. C. - De To Wana op Oost-Celebes.
20310: KRUYT, ALB. C. - De Zwarte Kunst in den Banggai-Archipel en in Balantak.
20303: KRUYT, ALB. C. - De Tol in den Indischen Archpel.
1343: KRZYSTOFORSKI, A. - Spotkamy si na kiermaszu ksiazki. DOM Ksiaski.
67735: KUBIN, E. - Ostseebad Warnemünde. Strandpromenade.
67734: KUBIN, E. - Ostseebad Warnemünde.
2160: KUENEN, DR. PH.H. - Voorloopig resultaat van een onderzoek van de G. Penanggoengan bij Soerabaia.
1934: KUENEN, DR. PH.H. - Geologische problemen in verband met de Toekang-Besi Eilanden.
3038: KUENEN, PH.H. - Onderzeesche canyons.
38471: KUENEN, PH. H. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willebrord Snellius.
5374: KUENEN, DR. PH.H. - De zeespiegelrijzing der laatste decennia.
5239: KUHLE, MICHAEL. - Der Sammler auf Reisen. Antiquariate in Deutschland.
29267: KÜHR, E. L. M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling.
32445: KUIJSTEN, A. C. - De reorganisatie van de industrie en van de industriële planning in Tsjechoslowakije.
18340: KUILE, E.H. TER. - De Schoonheid van ons Land. Bouwkunst,: Kastelen en Adelijke Huizen.
66966: KUIP, E. J. VAN. - Aruba's hydroponics farm.
29556: KUIPER, F. B. J. - Naar aanleiding van de Gouden Kiem.
2611: KUIPERS, IR. S.F. - Enkele luchtfoto-aspecten van Schouwen en Duiveland.
7933: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen Oriëntalisme en Wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal,- Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001.
64717: KÜKENTHAL, W. - Eine deutsche Südpolarfahrt.
64667: KÜKENTHAL, WILLY. - Über die Aufgaben zoologischer Forschung im nördlichen Eismeere.
64672: KÜKENTHAL, WILLY & DR. WALTER. - Die von der Bremer geographischen Gesellschaft veranstaltete zoologische Forschungsreise in das nördliche Eismeer.
64685: KÜKENTHAL, WILLY & DR. ALFRED WALTER. - Bericht über die von der Geographischen Gesellschaft in Bremenn veranstaltete Forschungsreise in das neuropäische Eismeer (Dr. Kükenthal und Dr. Walter) & Biologische und tiergeographische Züge aus dem ost-spitzbergischen Eismeere.
50066: KULISCHER, M. - Der Dualismus der Ethik bei den primitiven Völkern.
55028: KULMANN, ELISABETH. - Portrait engraving of Elisabeth Kulmann.
8514: KUMAR, A. L. - The "Suryengalagan Affair" of 1883 and its Successors: Born Leaders in Changed Times.
8549: KUMAR, A. L. - On Variation in Babads.
6759: KUN CHANG. - A comparative study of the Kathinavastu.
50393: (KUNEMAN, J. H. B.). - Emigratie en kolonisatie van inheemschen.
50116: KUNERT, HR. - Rio grandenser Alterthümer.
50523: KUNIKE, HUGO. - Das sogenannte ,,Männerkindbett".
50533: KUNIKE, HUGO. - Einige grundsätzliche Bemerkungen über Sonne, Mond und Sterne im alten Mexico.
50620: KUNIKE, HUGO. - Venezolanische Schädel.
62338: KUNISADA, UTAGAWA. - Bird seller.
62339: KUNISADA, UTAGAWA. - Actor as Samurai.
62340: KUNISADA, UTAGAWA. - Actor as Samurai.
2518: KUNST, J. (SECRETARY). - Verslag van den XXIsten Ethnologendag, gehouden op Zaterdag 8 Januari 1938 in het gebouw van het Kon.Koloniaal Inst. te Amsterdam.
20235: KUNST, J. EN C. J. A. KUNST-VAN WELY. - De toonkunst van Bali II. Aanvullende beschouwingen naar aanleiding van nieuwe vondsten en van Von Hornbostels Blaaskwinten-theorie.
39096: KUNST, J. - In memoriam Prof. Dr. B. J. O. Schrieke.
20255: KUNST, J. EN R. MACHJAR KOESOEMADINATA. - Een en ander over Pélog en Sléndro.
20244: KUNST, J. - Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten.
50776: KUNST, J. - Waar komt de Gong vandaan?
39110: KUNST, JAAP. - Een vergeten musicologische bron: De instrumentafbeeldingen in ''Les Hindous" van F. Baltazard Solvyns. & Een novum op Indonesisch muziekgebied.
36784: KUNST, JAAP. - Een onbekend Javaansch muziekinstrument.
52037: KUNST, JAAP. - Music in New Guinea. Three Studies.
19245: KUNST, JAAP. - The origin of the Kemanak.
36772: KUNST, JAN. - Oost-Indië en het Perzische tapijt.
60450: KUNSTKRONIEK. - Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der Schoone Kunsten. Met medewerking van Nederlandsche Kunstenaars en Letterkundigen. Nioeuwe Serie. Negende Jaargang.
18469: KUNSTPREIS JAHRBUCH 1990. - Deutsche & Internationale Auktionsergebnisse, Band XLV. 2 Volumes.
18468: KUNSTPREIS JAHRBUCH 1989. - Deutsche & Internationale Auktionsergebnisse, Band XLIV. 2 Volumes.
12188: KUNTURA WIRYAMARTANA, I. - The scriptoria in the Marbabu-Merapi area.
66155: KUNTZ, MARTHE. - Jeux sur le Haut-Zambèze.
66023: KUNTZ, MARTHE. - Les rites occultes et la sorcellerie sur le Haut-Zambèse.
8510: KUPER, ADAM. - African-Omaha: A Review Article.
51054: KUPER, J. - Verkort officieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1900.
15434: KUPER,J. - Gemeente Katendrecht.
2086: KUPERUS, DR. G. - De bevolkingscapaciteit van de agrarische bestaansruimte in de inheemsche sfeer op Java en Madoera (omstreeks 1930).
1879: KUPERUS, DR. G. - De Madjapahitsche onderhoorigheid Seran.
4627: KUPERUS, DR. G. - Beschouwingen over de ontwikkeling en den huidigen vormenrijkdom van het cultuurlandschap in de onderafdeeling Bima (Oost-Soembawa).
32135: KUPERUS, DR. G. - Geografie als leer der besdtaansruimte.
50631: KUPKA, PAUL L. B. - Vorgeschichtliches aus der Altmark.
1894: KÜPPER, DR. H. - Paleolitische werktuigen uit Atjeh, N.Sumatra. (Voorloopige mededeeling).
8789: KURASAWA-INOMATO AIKO. - Rice shortage and transportation.
55467: KURIER, UNESCO. - Nr 12, 1964, 5.Jahrgang: Egypt. Contributions by Christiane Desroches-Noblecourt, Ali Vrioni, Karl heinz Martini, Dr. Georg Gerster, Rex keating, Jean Vercouter, Hanns Stock & Karl Georg Siegler & Taher Abu Wafa.
55468: KURIER, UNESCO. - Nr 1, 1967, 8.Jahrgang: Die Internationale Kampagne zugunsten von Florenz und Venedig.
38433: KURKDJIAN, O. - 16 Photo-Reproductions after photographs by O.Kurkdjian, printed by De Tulp, Haarlem.
65908: KUS-NIKOLAJEV, MIRKO. - Théorie de l'art paysan Yougoslave.
8731: KUSCHEL, ROLF. - Killing Begets Killing: Homicides and Blood Feuds on a Polynesian Outlier.
69083: KUTSCHERA, HUGO. - Ost-Rumelien und seine neue administrative Eintheilung.
68227: KUUN, LE COMTE GESA. - Étude sur l'origine des nationalités de la Transylvanie.
68944: KUYPER, J. - Die Trockenlegung der Zuiderzee.
67914: KUYPER, J. - Die Trockenlegung der Zuiderzee.
68303: KUYPER, J. - Die Kultur-Statistiek der Niederlande.
5528: KUYPER, J. EN J. W. F. CONRAD. - Verslag van de heeren J.Kuyper en J.W.W.F.Conrad, afgevaardigden van het Aardrijkskundig Genootschap op het Internationaal Congres, ter bespreking van de doorgraving der Amerikaansche Landengte.
3481: KUYPER, J. - De bodem van Nederland.
29753: KUYPER, J. - Curaçao.
29773: KUYPER, J. - De Openbare Werken in Nederland in 1882.
3578: KUYPER, J. - De dichtheid der bevolking in Nederland.
4221: KUYPER, J. - De Sandwich-eilanden naar Dr. Marcuse en anderen.
3602: KUYPER, J. - Een blik op Nederlands bevolking.
51019: KUYPER, J. - Duitsche geografen.
51002: KUYPER, J. - De staatsspoorwegen in Nederland.
5601: KUYPER, J. - Een kanaal door de landengte van Dariën I & II.
52739: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Zuilichem, Provincie Gelderland.
52738: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Buurmalsen, Provincie Gelderland.
3587: KUYPER, J. - Frankrijk en zijne landschappen. Mededeelingen.
52741: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Zalt-Bommel, Provincie Gelderland.
52740: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Waardenburg, Provincie Gelderland.
52742: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Rossum, Provincie Gelderland.
52744: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Pouderoijen No.1 Kadastrale Gemeente Pouderoijen, Provincie Gelderland.
52743: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Hurwenen, Provincie Gelderland.
52745: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Pouderoijen No.2 Kadastrale Gemeente Aalst, Provincie Gelderland.
52746: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Geldermalsen, Provincie Gelderland.
52747: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Almkerk, Provincie Noordbrabant.
59117: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Kerkwijk, Provincie Gelderland.
52748: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Sloten. Provincie Noord-Holland.
5607: KUYPER, J. - Het jubilé der ,,Gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn.
3555: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1895.
4193: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1889.
4219: KUYPER, J. - Kaart van de dichtheid der bevolking van Nederland met toelichtenden tekst.
4243: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1893.
4211: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1891.
50953: KUYPER, J. - Kort verslag van de Openbare Werken in 1889.
4247: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1892.
51045: KUYPER, J. - Kort verslag over de Openbare Werken in het jaar 1899.
3415: KUYPER, J. - Nederlands bevolking.
50969: KUYPER, J. - Necrologie. Pieter Harman Witkamp.
45378: KUYPER, J. - Nederland's bevolkings-dichtheid.
4269: KUYPER, J. - Onze koloniën uit een oeconomisch oogpunt.
3492: KUYPER, J. - Nederlands productieve kracht.
31602: KUYPER, J. - Onze achtscte volkstelling.
2841: KUYPER, J. - Uitkomsten der officieele volkstellingen in Nederland.
29759: KUYPER, J. - Uittreksel uit het Verslag aan den Koning over de Openbare Werken in 1881.
4271: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1897.
3565: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in Nederland in het jaar1896.
4273: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1898.
18095: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1905.
18076: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1904.
31606: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1902.
18137: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1906.
3520: KUYPER, J. - Verslag van de openbare werken in Nederland over 1890.
29771: KUYPER, J. - Verlegging van den Maasmond.
3426: KUYPER, J. - Boven-Rijn en Waal.
4253: KUYPER, J. - Seizoenen. Afdeeling Nederland.
4254: KUYPER, J. - Overzicht getrokken uit het verslag omtrent de Openbare Werken in Nederland over het jaar 1894.
4640: KUYSTEN, C.A. - Onderzoekingen betreffende namen van landerijen in het gehucht Achtereind onder de voormalige gemeente Aalst bij Eindhoven en onder Heeze.
8474: KUZNETSOV, A. I. - On the Typology of Ethnoses in Insular Southeast Asia.
6783: KWANG-CHING LIU (EDITED AND WITH AN INTRODUCTION). - American Missionaries in China. Papers from Harvard Seminars.
18946: KWANTAN. - Mededeelingen betreffende de Kwantan-Districten.
8446: KWANTES, R. C. - In Memoriam Simon Lambertus van der Wal.
8614: KWANTES, R. C. - Ir. Soekarno's Vier Brieven.
46573: KWARTET ROBERT. - Portrait.
63800: KYOTO. - The Imperial Tomb, Kyoto.
63787: KYOTO. - Kawarachyo Street, Kyoto.
63810: KYOTO. - The Maruyama Park, Kyoto.
63758: KYOTO. - The Inclined Lift, Kyoto.
63777: KYOTO. - Picture (3).
63765: KYOTO. - Heian Shrine, Kyoto (2).
63806: KYOTO. - The Sanjyusangendo, Kyoto.
63792: KYOTO. - The Yasaka Shrine, Kyoto.
63761: KYOTO. - Nijo-castle, Kyoto.
63786: KYOTO. - Kinkakuji and Pond, Kyoto.
63783: KYOTO. - Garden Kinkakuji.
63804: KYOTO. - The Kitano Shrine, Kyoto.
63771: KYOTO. - Kinkakuji Temple, Kyoto.
63770: KYOTO. - Cherry Blossom in Maruyama Park, Kyoto.
63791: KYOTO. - The Maruyama Park, Kyoto.
63763: KYOTO. - Heian Shrine, Kyoto.
63767: KYOTO. - Higashihongaji Temple, Kyoto.
63755: KYOTO. - Sanjyo Bridge, Kyoto.
63795: KYOTO. - The Hokoku Shrine, Kyoto.
63796: KYOTO. - The Museum, Kyoto.
63764: KYOTO. - Pagoda in Yasaka Shrine, Kyoto.
63782: KYOTO. - Kunkaku Bird.
63797: KYOTO. - The Zoological Garden, Kyoto.
63805: KYOTO. - The Kiyomizu Temple, Kyoto.
63799: KYOTO. - The Nishiotani Shrine, Kyoto.
63769: KYOTO. - Cinkakuji Temple, Kyoto.
63789: KYOTO. - The Shimizu Temple, Kyoto.
63774: KYOTO. - Tea-room with the Nanten Domestica Psto.
63775: KYOTO. - Picture.
63794: KYOTO. - The Imperial Tomb, Kyoto.
63773: KYOTO. - The Kinkaku Story of Main.
63759: KYOTO. - Maruyama Rark, Kyoto.
63811: KYOTO. - The Heian Shrine, Kyoto.
63768: KYOTO. - Kiyomizu Temple, Kyoto (2).
63798: KYOTO. - The Yasaka Pagoda, Kyoto.
63779: KYOTO. - Yoshimitsu-image Kinkakuji, Kyoto.
63780: KYOTO. - Picture, Image.
63790: KYOTO. - The Ginkaku Temple, Kyoto.
63793: KYOTO. - The Gojo Bridge, Kyoto.
63785: KYOTO. - Lnad-Ship-Pihc Kinkakuji, Kyoto.
63762: KYOTO. - Sanjyo Bridge, Kyoto (2).
63801: KYOTO. - The Sosui Incline, Kyoto.
63809: KYOTO. - The Togetsu Bridge, Kyoto.
63788: KYOTO. - The Shijo Bridge, Kyoto.
63802: KYOTO. - The Nishi Honganji, Kyoto.
63757: KYOTO. - Kyoto Hotel, Kyoto.
63756: KYOTO. - Shijyp Bridge, Kyoto.
63784: KYOTO. - Yard Garden Kinkakuji.
63781: KYOTO. - The Picture of fowls oainted by Jakuchu (Kindakuji).
63803: KYOTO. - The Imperial Palace, Kyoto.
63817: KYOTO. - The Higashi Honganji, Kyoto.
63818: KYOTO. - The Kinkakuji Temple, Kyoto.
63816: KYOTO. - The Nijo Castle, Kyoto.
63814: KYOTO. - The Sanjo Bridge, Kyoto.
63813: KYOTO. - New Keihan Underground Railway, Kyoto.
63815: KYOTO. - The Shijo Bridge, Kyoto.
63778: KYOTO. - The Writing of Muso-kokushi.
63760: KYOTO. - Togetsu Bridge, Kyoto.
63812: KYOTO. - The City Office, Kyoto.
63807: KYOTO. - The Nanzenji Temple, Kyoto.
63772: KYOTO. - Throne in the Parlour of Kinkakuji.
63776: KYOTO. - Picture (2).
63808: KYOTO. - The Chionin Tempel, Kyoto.
33997: LABBÉ, PAUL. - Herinneringen aan Roemenië.
34206: LABBÉ, PAUL. - Bij de Lama's in Mongolië en Siberië.
34060: LABBÉ, PAUL. - Bij de Lama's in Siberië.
33801: LABBÉ, PAUL. - Het eiland Sachalin, een russische strafkolonie.
52805: LABONNE, H. - Un mois dans l'Archipel des Færoer. Chargé d'une mission scientifique par le ministre de l'instruction publique.
57815: LABORDE, J. A.O. - Révolution de Madagascar.
33970: LABOUCHERE, THEO. - Hoe ik zonder gids en geheel alleen den Mont-Blanc beklom.
66144: LABOURET, HENRI. - Sacrifices humains en Afrique Occidentale.
58039: LABROSSE, F. - Prévision du temps ou moyens de prévoir la direction et la force du vent à l'aide du baromètre, du thermomètre et du psychromètre.
5797: LABYRINTHS. - De Platte Grond van den Tempel en andere Gebouwen des Labyrinths.
63525: LAC LEMAN. - Ile de Salagnon et les Dents du Midi.
65984: LACOMBE, ROBERT. - Cap Tersanabal.
65974: LACOMBE, ROBERT. - Le choc de la révolution industrielle sur une petite ville du Lyonnais: Rive-de-Gier. Notes de sociologie historique.
65956: LACOMBE, R. - Une plainte Indienne internationale au XVIIIe siècle: La fin des bons sauvages.
66265: LACOSTE, CAMILLE. - Le rayonnement de l'Égypte antique dans l'art et la mythologie de l'Afrique Occidentale.
52727: LACROIX, A., VERBOECKHOVEN ET CIE. - Plan Paris 1867. Librarie Internationale, Boulevard Montmartre, 15. Reprint.
1283: LADEE, G. A. - Hypochrondrische syndromen.
55081: LÆTITIA. - Portrait engraving of Lætitia, Mutter der Napoleoniden.
56916: LAFERRIÈRE. - Portrait of Laferrière by Liebert.
53910: LAFFITE, PAUL. - M. Édouard Charton.
58088: LAFFON DE LADEBAT. - Notices biographiques. Le vice-amiral Page. & Le vice-amiral Bonard.
55125: LAFITTE, JACQUES. - Portrait engraving of Jacques Lafitte.
46019: LAFONTAINE, JEAN DE. - Portrait.
56913: LAFONTAINE, VICTORIA. - Portrait of Victoria-Lafontaine by Liebert.
56914: LAFONTAINE. - Portrait of Lafontaine by Liebert.
54255: LAGE VUURSCHE. - Rijwielpad naar Baarn.
19652: LAGEMANN, H. - Das Niassische Mädchen von seiner Geburt bis zu seiner Verheiratung.
6380: LAGERCRANTZ, S. - A contribution to the study of Anomalous Dentition and its ritual signicance in Africa.
6372: LAGERCRANTZ, S. - Fish-Hooks in Africa and their distribution.
58911: LAGO DI LUGANO. - Monte S. Salvatore.
33898: LAGRANGE, S. - Een goudzoeker op Madagascar.
52707: LAKSCHMI. - Mengelingen. Boekbeoordeelingen, enz. Ingzonden (Anonym): Jaarboekje voor 1841 (.....) & Aan de schrijfster der beoordeeling van Lakschmi, Jaarboekje 1841, door Dr. S. A. Buddingh.
58263: LALLUYEAUX D'ORMAY. - Analyse expérimental du tourbillon et des trombes marines.
1904: LAM, DR. H.J. - Een bestijging van den Goenoeng Api (Banda).
38473: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Chronologisch Overzicht van de Mamberamo-exploratie in het algemeen en van de Expeditie naar Centraal Nieuw-Guinee 1920-1922 in het bijzoner & Eenige meteorologische gegevens, verzameld gedurende de Centraal-Nieuw-Guinee-Expeditie 1920-1921.
38475: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Meervlakte en heuvelvoet.
38474: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Indrukken uit het Neder-Mamberamo-gebied.
38477: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Boven de boschgrens: de Doormantop en zijn begroeiing.
38476: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. De Noord-helling van het Centrale Gebergte.
1929: LAM, DR. H.J. - Het genetisch-plantengeografisch onderzoek van den Indischen Archipel en Wegener's verschuivingstheorie.
2075: LAM, H.J. - Proeve ener plantengeografie van Celebes.
49865: (LAM, H. J.). - Miangas.
38478: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Land en Volk der Dika- en Tolidalen.
55004: LAMARTINE, ALPHONSE. - Portrait engraving of Alphonse Lamartine.
31250: LAMBDA. - De direktie van openbare werken op Java.
57596: LAMBERT, A. - Voyage dans le Fouta-Djalon, côtes occidentales d'Afrique (février-juin 1860).
33076: LAMBERT, M. - Voyage dans le Fouta-Djalon, exécuté d'après les ordres du Colonel Faidherbe, Gouverneur du Sénégal, 1860.
53625: LAMBERT, GUSTAVE. - Stand des nordpolaren Erforschungs-Projektes, ganz besonders in Bezug auf die Betheilung Preussens, Englands, Frankreichs.
32413: LAMBOOY, J. G. & G. J. VAN DEN BERG. - Het begrip 'Regio' in de geografische theorie en methode. & Het regio-begrip in de geografische planning.
31911: LAMBOOY, J. G. - Collectieve goederen en ruimtelijke transformatie.
12312: LAMBOOY, P. J. - Het begrip ,, Marapoe" in den godsdienst van Oost Soemba.
32387: LAMBOOY, J. G. - Recente ontwikkeling van Bizerta en omgeving.
31588: LAMIE, L. A. H. - De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-zee. Verslag over de uitreis, de overwintering en de terugreis der Nederlandsche Poolexpeditie.
10051: LAMMENS, H(ENRI). - L'Islam. Croyances et institutions.
32416: LAMMERTS VAN BUEREN, CHARLES. - Nieuw kanaal door de Panamese Isthmus?
33211: LAMOTHE, H. DE. - Excursion au Canada et à la Rivière Rouge du Nord, 1873.
33403: LAMOTHE, H. DE. - Canada.
59396: LAMPE, P. H. J. - Suriname. Sociaal-hygienische beschouwingen
59345: LAMPE, P. H. J. - Enkele opmerkingen over den sociaal-hygienischen toestand en de geneeskundige verzorging in Suriname.
4530: LAMSTER, J. C. - J. van Roon * (In memoriam).
2469: LAMSTER, J.C. - Beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee.
18579: LAMSTER, J.C. & J. L. H. LUYMES. - Bij het heegaan uit de redactie-commissie van de heeren J. C. Lamster en J. L. H. Luymes.
50395: LAMSTER, J. C. - 1898-1938 Het daghet in den Oosten. J. B. van Heutsz, A. W. F. Idemburg, Beroering, Wereldcrisis en verheldering,
4508: LAMSTER, J. C. - Een ,,uitbarsting" van de modderwel Kesanga op Java.
51215: LAMSTER, J. C. - In Memoriam C. C. F. M. Le Roux.
1889: LAMSTER, J.C. - Handelsreizen in Oost-Indië, vóór 2000 jaar.
2493: LAMSTER, J.C. - Een merkwaardige groep afgodsbeelden.
2116: LAMSTER, J.C. - Handelsreizen in Oost-Indië, vóór 2000 jaar. Belangrijke vondsten.
2481: LAMSTER, J.C. - Het staande roeien en de lange schepriem der Papoea's. & Het staande roeien bij de Papoea's, door G. F. Tydeman.
2158: LAMSTER, J.C. - Kelken van rhinoceroshoorn.
7014: LAMSTER, J.C. - J. B. van Heutsz.
1913: LAMSTER, J.C. - Spelling van aardrijkskundige namen in Nederlandsch-Indië. Met naschrift.
2466: LAMSTER, J.C. - Naschrift Oostelijk Centraal Nieuw Guinee.
31808: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam.
51195: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam op 5 Januari 1935.
51199: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam.
66963: LAMUR, H. E. - De levensomstandigheden van de in Paramaribo werkende Aukaner arbeiders.
33811: LAMY, DR. - Herinneringen aan de Ivoorkust.
50208: LAN, NIO JOE. - China's Hofdame-dichteres Shang-kwan Wan-erl.
50434: LAN, NIO JOE. - Chineesche visie over een magische oorlogsvoering.
50311: LAN, NIO JOE. - De winter en de Chineezen op Java.
50470: LAN, NIO JOE. - Cheng Ho: de te Semarang als heilige vereerde Chineesche eunuch.
50358: LAN, NIO JOE. - De Indo-Chineesche Poëzie.
50333: LAN, NIO JOE. - De Indo-Chineesche Literatuur - IV. Zuiver-Chineesche, Europeesche en Inheemsche invloeden op de Indo-Chineesche Literatuur. V. Min of meer historische verhalen. VI. Romantische fictie. VII. de tragiek. VIII. Inter-raciale romans. IX. Romans over niet-Chineezen. X. Indo-Chineesche schrijfsters. XI. Toekomstbeelden.
50187: LAN, NIO JOE. - Iets over Chineesche namen en over het Chineesch in Indonesië.
50409: LAN, NIO JOE. - De Oranje-Feestdagen en de Chineesche cultuur en kunsten.
50792: LAN, NIO JOE. - Maleische bewerking van Chineesche literatuur. Verhalen met historische achtergrond. Ter inleiding. Novellen en Bundels korte verhalen. Tooneelstukken. De Chineesche literatuur en het Indo-Chineesche leven. De klassiek-Chineewsche opvatting van literatuur.
50290: LAN, NIO JOE. - Kunstenaars in bamboe en papier.
50804: LAN, NIO JOE. - Maleische bewerking van Chineesche literatuur. Novellen en Bundels korte verhalen. Tooneelstukken. De Chineesche literatuur en het Indo-Chineesche leven. De klassiek-Chineewsche opvatting van literatuur.
50374: LAN, NIO JOE. - Vuurloopen onder Chineezen op Java.
50249: LAN, NIO JOE. - Táo Yüan Ming. De Nestor der Chineesche landelijke Poëzie (A.D. 365-427).
57567: LANCASTER, A. - De la Nouvelle-Orléans à la Havane.
57527: LANCASTER, A. - Quatre mois au Texas. Notes de Voyage.
57378: LANCREZ, M. - Conversation galante d'après le Tableau original. Reproduction.
18759: LAND, J. P. N. - De smeekschriften der Malabaarsche christenen 1709-1728.
51205: LANDMETER, F. - De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen.
4525: LANDMETER, FR. - Excursie naar Dordrecht en omgeving. Dordrecht Zeehaven.
7830: LANDON, KENNETH PERRY. - Thailand in Transition. A Brief Survey of Cultural Trends in the Five Years since the Revolution of 1932.
34854: LANDRE, J. N. - Geveltop - Pignon.
34855: LANDRE, J. N. - Geveltop, Doorsnede - Pignon, Coupé.
68074: LANDRIN, ARMAND. - Écriture figurative et comptabilité en Bretagne.
65657: LANE, ROBERT B. - The heathen communities of Southeast Pentecost.
6959: LANFRANCHI, FRANÇOIS DE & MICHEL-CLAUDE WEISS. - La Civilisation des Corses, les Origines.
67024: LANG, ANDREW. - Exogamy.
67042: LANG, ANDREW. - The Alcheringa and the All Father.
69297: LANGE, HENRY. - Die Strasse von Blumenau nach Curitybanos.
69270: LANGE, HENRY. - Die Flussgebiete des Rio Tubarao und des Rio Ararangua.
46062: LANGE, DANIEL DE. - Portrait.
1214: LANGE, CARL. - Sinnesgenüsse und Kunstgenuss. Beiträge zu einer sensualistischen Kunstlehre. Herausgeg. von Hans Kurella.
29762: LANGE, J. F. M. - Toelichting bij de kaart der kuststreek gelegen tusschen de Batoe Tjinagat en de Sesjab-Rivier.
30887: LANGE, H. M. - Bijzonderheden uit de Nederlandsche krijgsbedrijven op Sumatra.
6886: LANGE, KURT. - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur.
55437: LANGE, KURT & MAX HIRMER (INTRODUCTION AND COLLECTING). - De cultuur van Egypte. 3000 Jaar architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst in beeld.
30787: LANGE, W. - Praktische handleiding voor de suiker-cultuur.
59716: LANGEMEYER, F. S. - Korte beschrijving van de Groot Baai van St. Maarten.
59269: LANGEMEYER, F. S. - Het zoutbedrijf op St. Martin. een onderzoek naar middelen te zijner verbetering.
59796: LANGEMEYER, F. S. - Van drie toppen van het Antillen=Massief. (Een orografische schets onzer Bovenwindsche eilanden).
59624: LANGEMEYER, F. S. - Het klimaat en de natuurverschijnselen op onze Bovenwindsche eilanden.
49955: LANGEN, A. & J. G. F. RIEDEL. - Ethnologie der papua-Inseln & Ableitung des Wortes Papua.
49835: LANGEN, A. UND RUD. VIRCHOW. - Zwei abgeschnittene und getrocknete Köpfe von Timoresen. & Timoresischen Köpfe, insbesondere die defekte am Schädelgrund und die Haare.
5503: LANGEN, K. F. H. VAN. - Bijdrage tot de kennis der Gajo-Landen.
50069: LANGEN, A. - Key-Inseln und die dortigen Geistergrotten.
50930: LANGEN, K. F. H. VAN. - Atjeh's Westkust met daarbij behoorende kaart.
19572: LANGEN, K. F. H. VAN. - Atjeehsche taalstudiën.
29235: LANGEN, K. F. H. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het Sultanaat.
19558: LANGEN, K. T. H. VAN. - Verslag eener reis naar het eiland Si Maloer, ondernomen met Z. M. stoomer Benkoelen van 22 Februari tot 25 Maart 1881.
30003: LANGENHOFF, J. J. - Het Chinesche feest Tshit-Njet-Pan en het Genootschap Thien-Thy-Foey.
30061: LANGENHOFF, J. J. - De Thay-Pah-Koeng der Chinezen.
32503: LANGERAAR, W. - Naar een Internationale Hydrografische Kaart.
730: LANGGÄSSER, ELISABETH. - ...soviel berauschende Vergänglichkeit. Briefe 1926-1950.
69311: LANGHANS, PAUL. - Die mittlern Serra-Kolonien in Rio Grande do Sul.
69200: LANGHANS, P. - Das deutsche Gebiet an der Sklavenküste (Togoland). Begleiteworte zu Tafel.
69213: LANGHANS, P. - Das Kamerun-Gebirge. Begleiteworte zu Tafel.
64670: LANGHAUS, PAUL. - Die Südbahn in Rio Grande do Sul.
22063: LANGHELD, WILHELM. - Zwanzig Jahre in deutschen Kolonien.
55230: LANGHOUT, J. - Economische Staatkunde in Atjeh. Geschreven naar aanleiding van de herinneringsdata 26 Maart 1873-26 Maart 1923. Met een voorrede van H.N.A. Swart, Inleiding van A.G.H. van Sluys.
20130: LANGKAT. - Aanvullingsnota van toelichting betreffende het Rijk van Langkat.
58284: LANGLET. - De la législation anglaise en matière de naufrages et d'avaries.
57556: LANGLOIS, JACQ. - Revuwe des bulletins de la Societé Royale de Géographie de Londres. Vol. VIII, Nos. 1 à 3.
58321: LANGLOIS, VICTOR. - Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus, 1852-1853.
60108: LANGSDORFF, BARON DE. - Op de olifantenjacht in Oeganda.
59680: LANJOUW, J. EN H. UITTIEN. - Surinaamsche geneeskruiden in de tijd van Linnaeus.
66973: LANJOUW, J. - Botanisch onderzoek van Suriname: 1945-1965.
33303: (LANOYE, F. DE). - De laatste dagen van Theodoros, Keizer van Abessinië.
33033: LANOYE, F. DE. - Le Fleuve Amour.
58312: LANOYE, F. DE (TRADUIT). - De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud) Notes extraites d'une correspondance particulière.
33047: LANOYE, F. DE. - Voyages au Maroc.
33187: LANOYE, F. DE. - Les Captifs de Théodoros, d'après la relation du doctuer Blanc, 1866-1868.
58319: LANOYE, F. DE. - Voyages et Expéditions au Sénégal et dans les Contrees Voisines. Excursion Militaire et Géographique à l'Est de Gorée, dans les Pays de Sine et de Saloum, 1859. Voyage au Bambouk et retour à Bakal, par S. L. Pascal, 1859-1960. Voyage dans l'Adrar et retour à Saint-Louis, par M. Vincent, Capitaine d'État-Major, 1860.
33112: LANOYE, FERDINAND DE. - Voyage aux volcans de la France Centrale, 1864.
33298: (LANOYE, FERDINAND DE). - Een uitstapje naar de vulkanen van Midden-Frankrijk.
4750: LANS, W. H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
4749: (LANS, W. H.) - Schets van een ontwerp tot behoud van Suriname. Emancipatie door centralisatie.
66837: LANTIS, MARGARET. - Changes in the Alaskan Eskimo Relation of Man to Dog and their Effect on Two Human Diseases.
5725: LAODICEA. - Grondtekening van Laodicea. (Syria).
5815: LAODICEA. - Een Triomfboog te Laodicea.
33602: LAPICQUE, LOUIS. - De opsporing van Negrito's. Uit het reisverhaal.
63270: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Afrique Propre,m de la Numidie et d'une Partie de la Mauritanie.
63268: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Systèmes Planétaires.
63269: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte d'Allemagne comprenant la Conféderation Germanique. L'Empire d'Autriche. Le Royaume de Prusse et le Royaume de Pologne.
63266: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Caules.
63271: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de France par Départements et Divisions Militaires.
63263: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Italie comprenant.
63265: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Italie Ancienne.
63267: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Mappe-Monde en deux Hemisphères.
63272: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Europe.
6040: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Royaumes de Belgique et de Hollande.
6043: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Germanie ancienne.
6041: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Russie d'Europe.
6046: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte comparée de la France en 1789 et 1813.
6045: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Scandinavie comprenant les Royaumes de Suède de Norwege et de Danemark.
6057: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Suisse ou Helvetie.
6058: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Peninsule comprenant l'Espagne et le Portugal.
6059: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Planisphères Célestes.
6060: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Europe sous Charlemagne. Carte de l'Europe sous Charles-Quint.
6086: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Asie Mineure ancienne (& Cyprus).
6072: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Turquie d'Europe et de la Grèce moderne.
6089: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Crèce et de l'Archipel.
6091: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Iles Britanniques comprenant l'Angleterre. l'Écosse et l'Irlande.
6099: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte Générale de l'Amérique Meridionale.
6100: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Antilles, du Golfe du Mexique et d'une partie des États voisins.
6103: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Amérique septentrionale.
6105: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Nouveau Brunswick.
6044: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la de l'Ibérie ou Espagne ancienne.
63273: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Empire d'Alexandre.
63262: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Mappe-Monde sur la Projection de Mercator.
63264: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte du Brésil.
63261: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte d'Afrique.
6104: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des États-Unis du Mexique. (With insert map of Guatemala).
1268: LAPIERE, RICHARD. - The freudian ethic.
57575: LAPIERRE, W. - Voyage de la Frégate l 'Isis à Taïti (Avril-Novembre 1860).
53976: LAPIQUE, LOUIS. - A la Recherche des Négritos (Voyage dy yacht "Sémiramis). Les Andaman. Les Iles Mergoui. La Péninsule Malaise. La Sonde Orientale.
58283: LAPLANCHE, H. DE (TRADUIT). - Transformation des vaisseaux de ligne à hélice en navires cuirassés à tourelles.
28483: LAPLAND. - Fischer-Lappen.
65769: LAPPARENT, COMTE DE. - Traditions et Croyances populaires Sainte Barbe.
58193: DE LAPPARENT. - Rapport sur la conservation des vins.
57791: DE LAPPARENT. - Du dépérissement des coques des navires en bois et des autres charpentes ou bois d'industrie et des moyens de le prévenir.
31686: LARANG, LIAN. - An Upland Stone Story.
56939: LARAY, ETIENNE-LOUIS-HILAIRE. - Portrait of Etienne-Louis-Hilaire Laray by Carjat.
54307: LAREN. - Groeten uit Laren (Gooi). Op de Deel.
33461: LARGEAU, V. - De Algerijnsche Sahara.
53877: LARGEAU, V. - Le Sahara Algérien, 1874-1878 (Biskra - Touggourt - Rhadamès - Le Souf - Ouargla).
33947: LARIVE, W. J. - Eenige aanteekeningen, gehouden op een reisje naar en door de bovenstreken van Kota Pinang.
65542: LAROCHE, M. - Pour un inventaire des collections Océaniniennes.
65603: LAROCHE, M. - Petits outils Hawahens en bambou sculpté servant à décorer les tapas. Conservés au Musée de l'Homme.
65642: LAROCHE, MARIE-CH. - La vie dans les tribus Calédoniennes en 1954. Notes pour une ethnologie de l'acculturation.
65637: LAROCHE, M., & F. GIRARD - Vers un inventaire des collections Calédoniennes en France.
65711: LAROCHE, M.-CH. - L'enseignement de Maurice Leenhardt.
65577: LAROCHE, M. - Notes sur quelques ornements de pirogue de la Nouvelle-Guinée Hollandaise, Baie de Walkener.
46179: LAROCHE, HUBERT. - Portrait, by Verbeeck.
49793: LARSON, MILDRED O. & GORDON F. LARSON. - Preliminary studies in the Moni language.
58063: LARTIGUE. - Études sur le mouvement de l'air à la surface terrestre et dans les régions supérieures de l'atmosphère suivie du résume des lois qui régissent les ouragans et les tempêtes.
56901: LASALLE, JEAN. - Portrait of Jean Lasalle by Pierre Petit.
12530: LAST, JEF. - Djajaprana, tragedie in 5 acten naar een Balisch gegeven.
20204: LATER, F. W. - Legende van den berg Tijong Kandang. Mededeelingen.
67707: LATHOUERS, N. M. F. - Camping Lede en Oudewaard, Basd, Kesteren.
67706: LATHOUERS, N. M. F. - Camping Lede en Oudewaard, Kesteren.
69034: LATKIN, N. - Die Lena und ihr Flussgebiet.
59694: LATOUR, M. D. - Vreemde invloeden in het Papiamento.
59687: LATOUR, M. D. - Oorsprong en betekenis van het woord Macamba.
59710: LATOUR, M. D. - Familienamen op Curaçao.
59714: LATOUR, M. D. - De taal van Curaçao.
4830: LATOURETTE, KENNETH SCOTT. - The Chinese. Their History and Culture.
7760: LATTIMORE, OWEN & ELEANOR. - The Making of Modern China. A short History.
2226: LATTRÉ, JEAN. - Samaria & Judeæ.
67086: LAUCKHARD, DR. (BEARBEITET). - Voigt & Günter's Orbis pictus. Bilderbuch zur Anschaung und Belehrung.
66824: LAUGHLIN, WILLIAM S. - Problems in the physical antrhopology of North American Indians, Eskimos and Aleuts.
33844: LAUNAY, L. DE. - In het Balkanbergland van Bulgarije.
33605: LAUNAY, L. DE. - Naar de Transvaalsche goudmijnen. Uit het verhaal van de reis, in 1895.
33711: LAUNAY, L. DE. - Van het eiland Rhodus.
34018: LAUNAY, L. DE. - Kijkjes in Konstantinopel.
53987: LAUNAY, L. DE. - Voyage aux Mines d'Or du Transvaal.
30957: LAUNY. - De heer Launy over den toestand van Java.
67019: LAURENCE, K. M. - Continuity and change in trinidadian toponyms.
57824: LAURENS, C. - Navigation et commerce du Yang-tse-kiang en Chine.
56930: LAURENT, MARIE. - Portrait of Marie-Laurent by Carjat.
58908: LAUSANNE. - Bonne Fête. ,, Geslaagd".
58912: LAUSANNE. - Ponk! Le premier baisier. (Mabel Lucie Attwell).
4813: LAUTENBACH, HENDRIKA. - Demographic Survey research in Irian Jaya. Population Dynamics in the Teminabuan Area of the Bird's Head Peninsula of Irian Jaya, Indonesia.
1558: LAUTERER, JOSEPH. - Australien und Tasmanien. Nach eigener Anschauung und Forschung wissenschaftlich und praktisch geschildert.
18700: LAUTS. - Nederlandsche ontdekkingen in den Indischen Oceaan (De togt van Willem Janssen naar Nieuw Holland in 1606).
18699: LAUTS. - Jan Pietersz. Coen.
66090: LAUWE, PAUL-HENRY DE. - Pierres et poteries sacrées du Mandara (Cameroun Nord). (Mission Sahara-Cameroun).
65645: LAVACHERY, HENRI. - Archéologie de l'Ile de Pâques. Le site d'Anakena.
65580: LAVACHERY, HENRI. - L'art vivant de l'Ile de Paques.
57780: LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE. - Notice biographique sur le Capitaine de vaisseau de Lavaissière de Lavergne.
33429: LAVEIRIÈRE, JULES. - Bestijging van den Popocatepetl.
53881: LAVELEYE, ÉDOUARD DE. - Les Nouveautés de New-York et le Niagara l'Hiver, 1878-1879.
53882: LAVELEYE, ÉDOUARD DE. - Excursion aux Nouvelles Découvertes Minières du Colorado, 1878.
33152: LAVIGNE, GERMOND DE. - Visite au Montserrat, 1868.
65716: LAVONDÈS, HENRI ET JOHN E. RANDALL. - Les noms de poissons marquisiens.
46492: LAVRENEV, BORIS. - Portrait.
32594: LAW, C. P. - Chinese Temples in Kuching-II.
54983: LAW, JOHN. - Portrait engraving of John Law.
29820: LAWICK VAN PABST & ROCHUSSEN. - De vrije arbeid bij de tabaks-kultuur in Rembang, volgens den heer Van Lawick van Pabst en volgens den heer Rochussen.
62069: LÁWU. - From the ruins at Súku near the Mountain Láwu.
66008: LAYDEVANT, R. P. J. - Étude sur la famille en Basutoland.
57754: LAYRLE. - Réglementation de la pêche cotière en Angleterre.
6260: LEACH, JEAN. - Carte du Cours de la Riviere de Gambra ou Gambie depuis Eropina Jusq'a Barrakonda, par le Capite. Jean Leach en 1732.
6004: LEACH, JEAN. - Carte de la Riviere de Gambra ou Gambie. Depuis son Embouchure Jusqu'a Eropina, par le Capite. Jean Leach en 1732.
66847: LEACOCK, ELEANOR. - A reapraisal of aboriginal Athapaskan social organization: Comments.
10030: O'LEARY, DE LACY. - Colloquial Arabic. With notes on the vernacular speech of Egypt, Syria and Mesopotamia, and an appendix on the local characteristics of Algerian dialect.
10071: O'LEARY, DE LACY. - Arabic thought and its place in history.
66134: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Notes sur la circoncision chez les Kouroumba du Soudan Français (Documents de la Mission Lebaudy-Griaule 1938-39).
66100: LEBEUF, J.-P. - La circoncision chez les Kotoko dans l'ancien pays Sao.
66238: LEBEUF, ANNIE ET JEAN-PAUL. - Monuments symboliques du Palais Royal de Logogne-Birni (Nord-Cameroun).
66169: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Les collections Sao dy Musée Lebaudy (Cabrerets, Lot).
66150: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Quelques types de poulaillers Africains.
66117: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Le nom chez les Fali.
66133: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Vocabulaires comparés des parlers de 16 villages Fali du Cameroun septentrional.
66099: LEBEUF, J.-P. - Rapport sur les travaux de la 4e Mission Griaule. Sahara-Cameroun (10 juillet 1936-16 octobre 1937). (Suite de la Mission Dakar-Djibouti).
8156: LEBEUF, ANNIE M. D. - Les Principautés Kotoko. Essai sur le caractère sacré de l'autorité.
66107: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Les rites funéraires chez les Fali.
56892: LEBLANC, LEONIDE. - Portrait of Leonide Leblanc, by Alexandre Quinet.
6733: LEBLOND, MARIUS. - Les Iles Soeurs ou Les Paradis retrouvé, La Réunion-Maurice <Éden de la Mer des Indes>.
53384: LECADRE. - Henri Regnault, Salomé, Phot. by Goupil & Cie.
33979: LECARPENTIER, G. - Een bezoek bij de Deensche boeren.
69173: LECHNER, KARL. - Die Rumunen in Istrien.
68217: LECLERC. MAX. - Notes sur Madagascar. Rites funéraires. Les Vazimas. Miggrations Polynesiennes
68187: LECLERC, MAX. - Les peuplades de Madagascar. Origines.
53873: LECLERCQ, JULES. - Une Semaine à Lisbonne.
57491: LECLERCQ, JULES. - Notice historique sue les Islandais et leurs découvertes géographiques.
57462: LECLERCQ, JULES. - Les Guanches. Notice sur les anciens habitants des Iles Canaries.
57560: LECLERCQ, JULES. - Théorie des geysers.
57528: LECLERCQ, JULES. - Antiquités Mexicaines.
67044: LECLÈRE, ADHÉMARD. - Le Zodiaque Cambodgien.
67051: LECLÈRE, ADHÉMARD. - L'Almanach Cambodgien et son calendrier pour 1907-1908.
57927: LECOMTE, AUBREY. - Culture et production du tabac dans les colonies.
7744: LECOMTE, GÉRARD. - Le Traité des divergences du Hadit d'Ibn Qutayba (mort en 276/889). Traduction annotée du Kitab Ta'wil Muhtalif al-Hadit.
6516: LECOMTE, GÉRARD. - Ibn Qutayba (mort en 276/889) L'homme, son oeuvre, ses idées.
50513: LEDEN, CHRISTIAN. - Musik und Tänze der grönländischen Eskimos und die verwandschaft der Musik der Polareseskimos mit der der Indiander.
50571: LEDEN, CHRISTIAN. - Unter den Indianern Canadas.
57729: LEDIEU, A. - Reseignements généraux sur la marine militaire des puissances étrangères.
8582: LEE, R. L. M. - Continuity and Change in Chinese Spirit Mediumship in Urban Malaysia.
34300: LEE, Y. L. - Land Use in Sarawak.
32951: LEE, Y. L. - The Chinese in Sarawak (and Brunei).
19255: LEEDEN, A. C. VAN DER. - Sarmi'ers in het contact met het Westen.
8282: LEEDEN, A. C. VAN DER. - "Empiricim" and "Logical Order" in Anthropoligical Structuralism.
12231: LEEDEN, A. C. VAN DER. - Social Structure in New Guinea.
49786: LEEDEN, A. C. VAN DER. - Inheemse arbitrage in het buitenland van Sarmi.
49783: LEEDEN, A. C. VAN DER. - Biografische schets van Benjamin Mansi, inheems handelaar langs de kust van Sarmi.
18666: LEEMANS, C. - Javaansche tempels bij Prambanan.
19655: LEEMKER, H. H. O. - Woordenlijstje van de Soloreesche taal (Soloreesch-Hollandsch) verzameld.
50927: LEENDERTZ, C. J. - Godsoordeelen en Eeden.
65537: LEENHARDT, MAURICE. - Les Société des Océanistes.
65572: LEENHARDT, MAURICE. - L'Institut Français d'Océanie.
65705: LEENHARDT, MAURICE. - Pourquoi se vêtir.
65706: LEENHARDT, MAURICE. - "Notes sur le régime de l'engagement des indigènes en Nouvelle-Calédonie, mars, 1914". Introduction par James Clifford.
65707: LEENHARDT, MAURICE. - Les événements de 1917 en Nouvelle-Calédonie. Géographie des tribus et des chefs. Introduction par Jean Guiart.
65708: LEENHARDT, MAURICE. - Figures mélanésiennes: le grand chef Amane des Poyes de 1898 à 1917. Introduction par Jean Guiart.
65539: LEENHARDT, MAURICE. - Mawaraba Mapi. La signification du masque en Nouvelle-Calédonie.
65555: LEENHARDT, MAURICE. - Sépultures néo-calédoniennes.
67653: LEER, VAN. - Alphen a.d. Rijn. Molen "De Eendracht".
54299: LEERDAM. - De ,,Haven".
54249: LEERDAM. - Dom Acquoy met Polderhuis.
7261: LEERSUM. - Zaal Tramstation. Groot Variété-Programma. M.m.v. De Vroolijke Volendammers, Ton Cup, Antonio en Charly, Max van Laarhoven, Bobby, Pierre Poll, Figaro.
32596: LEES, WILLIAM C. & SHIRLEY P. LEES. - Phonetics, Phonemics and Alphabets. & Lun Daye Phonemics.
6477: LEEUW, HENDRIK DE. - Onze West.
2505: LEEUW, G. VAN DER. - Dynamisme en logies denken bij natuurvolken. Bijdrage tot de psychologie der primitieven van J.J. Fahrenfort.
50759: LEEUW, JOH. DE. - Enige miniaturen in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden.
2122: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER. - Primitieve religie in Indonesië. (Een overzicht).
8259: LEEUWE, J. DE. - Society System and Sexual Life.
8284: LEEUWE, J. DE. - Replication in Cross Cultural Research. Descent, marriage system, and mode of production.
8176: LEEUWE, J. DE. - The recognized lasting communual living of more than one man with more than one woman.
46642: LEEUWEN, M. VAN. - Houzee! Nieuw Vaderlandsch Volkslied.
18737: LEEUWENSON, JOANNES. - Daghregister van de landreijs, gedaen bij mij Joannes Leeuwenson, secretaris van de ed. heer Ryckloff van Goens, Raed Ordinaris van India, Super-intendient, admirael, krijgs- en veldoverste, soo te water als te lande; dienende tot bescherming van 't
51138: LEFÈVRE, J. J. - De monding der Sadang-rivier (Centraal Celebes).
32221: LEFEVRE, M. A. - Surfaces d'aplanissement et niveaux d'erosion.
46162: LEFFLER-BURCKHARD, MARTHA. - Portrait.
57972: LEFROY, G. H. - L'artillerie rayée en Angleterre.
57801: LEFROY, B. L. - Voyage du navire de guerre Anglais l'investigator, sur le Bas Niger.
57776: LÉGAL, J. - Nouveau procédé de laçage de filets à la main.
65590: LEGAND, MICHEL. - Contribution à l'étude des méthodes de pèche dans les territoires Français du Pacifique Sud.
6478: LEGÊNENE, P. M. - Suriname, land mijner dromen.
66027: LEGER, AD. - Contribution à ;'étude de la langue Bamiléké.
33347: LEGRELLE, M. A. - Thuringen.
33718: LEGRELLE, M. A. - Voyage en Thuringhe (Allemagne du Nord), 1869.
69063: LEHMANN, RICHARD. - Die dänischen Untersuchungen in Grönland, 1876-1879.
50114: LEHMANN, C. F. - Altbabylonisches Maass und Gewicht und deren Wanderung (Vortrag).
50154: LEHMANN, C. F. - Metrologische Studien im British Museum.
50169: LEHMANN, WALTER. - Über die Stellung und verwandtschaft der Subtiaba-Sprache der Pazifischen Küste Nicaraguas und über die Sprache von Tapachula in Südchiapas.
57007: LEHMANN, JOHANNES. - De Kruisvaarders. Avonturiers in de naam van God.
50662: LEHMANN-HAUPT, C. F. - Die babylonische Zeiteinheit von 216 Minuten, ihre Beziehungen und ihre Verbreitung.
56995: LEHNER, MARK. - Piramides. Oorsprong, Functie, Bouw, Mysteries, Typen. Het eerste complete overzicht van alle Egyptische piramides.
64640: LEHNERT & LANDROCK, - Cairo - The Eventide.
63582: LEHNERT & LANDROCK, - Cairo - Mena Village.
64627: LEHNERT & LANDROCK, - Cairo the Mosques Sultan Hassan, El-Rifaie and El-Mahmoudieh.
64625: LEHNERT & LANDROCK, - Egypt - Village Embala near Cairo.
64624: LEHNERT & LANDROCK, - Alexandria - Ramleh Terminus.
64654: LEHNERT & LANDROCK, - Memphis - The Colossal Statue of Ramses II.
51994: LEHNERT & LANDROCK. - In The Land of the Pharaohs. Cairo - Pyramids - Dakkara. Upper Egypt: Karnak - Luxor - Thebes - Assuan - Kom Ombo - Edfu - Denderah - Abydos. 76 Artistic Views.
27077: LEHNERT & LANDROCK. - Jerusalem. In the Holy Land. Jerusalem - Bethelehem and Environs. 36 Artistic Views.
64639: LEHNERT & LANDROCK, - Sakkara - The Apis Tombs. Sarcophagus of a sacred bull.
64629: LEHNERT & LANDROCK, - Cairo - The Entrance to the Mosque El-Merdani.
64628: LEHNERT & LANDROCK, - Cairo - Arabian Coffee.
64633: LEHNERT & LANDROCK, - Cairo - The Mosque Azhar.
69092: LEIGH SMITH, B. - Die Südküste von Franz Josef-Land nach B. Leigh Smith.
33592: LEIPZIGER, E. VON. - Een half jaar in Britsch-Indië. Reis- en jachtverhaal.
53964: LEIPZIGER, E. VON. - Siz Mois dans l'Inde (Souvenirs de Voyage et de Chasse).
66078: LEIRIS, MICHEL ET ANDRÉ SCHAEFFNER. - Les rites de circoncision chez les Dogon de Sanga.
66044: LEIRIS, MICHEL. - Rites de circoncision Namchi.
65992: LEIRIS, MICHEL. - Mazmur le Clerc.
53889: LEJANNE, E. - Une Excursion du Docteur Crevaux chez les Guaraounos, Notes du Voyageur, communiquées par M. E. Lejanne.
63675: LEJEAN, GUILLAUME. - Une Nuit d'Hiver dans l'Anti-Taurus (Asie Mineure).
63682: LEJEAN, GUILLAUME. - Une Nuit d'Hiver dans l'Anti-Taurus (Asie Mineure).
35773: X, MME. & M. G. LEJEAN. - Une Visite au Sérail en 1860 & Voyage au Kordofan.
68337: LEJEAN, G. - Die Gebiete am untern Senegal. Nach neuen offiziellen Quellen.
63674: LEJEAN, G. - Voyage en Bulgarie, 1867.
68529: LEJEAN, G. - Lejean's Aufnahme des Bahr el Gazal.
33031: LEJEAN, G. - Voyage en Albanie et au Monténégro (1858).
53670: LEJEAN, G. - Reise in der Europäischen Türkei, im Jahre 1869.
33289: LEJEAN, GUILLAUME. - Schetsen uit Babylonië.
33307: LEJEAN, GUILLAUME. - Schetsen uit Pandjab en Kashmîr.
33345: LEJEAN, GUILLAUME. - Reize in Taka (Opper-Nubië).
54117: (LEJEAN, GUILLAUME). - Schetsen uit Abyssinië.
52564: LEJEAN, GUILLAUME. - Reis door Abyssinië.
33349: LEJEAN, GUILLAUME. - Reis in Bulgarije.
58332: LEJEAN, GUILLAUME. - L'Afrique inconnue, 1860-1862. Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale, 1860.
58350: LEJEAN, GUILLAUME. - Notes d'un voyage en Abyssinie, 1863.
58307: LEJEAN, GUILLAUME. - Voyage de M. Guillaume Lejean dans l'Afrique orientale, 1860.
33729: LEJEAN, GUILLAUME. - Voyage dans la Babylonie, 1866.
33146: LEJEAN, GUILLAUME. - Le Pandjab et le Cachemir, 1866.
33094: LEJEAN, GUILLAUME. - Voyage au Taka (Haute-Nubie), 1864.
33105: LEJEAN, GUILLAUME. - Voyage en Abyssinie, 1862-1863.
33057: LEJEAN, GUILLAUME, MIS DE MOGES, L.GAUSIN. - Voyage en Herzégovine. Cape-Town et le Grand-Constance au Cap de Bonne-Espérance, (1857). Traditions religieuses de la Polynésie. Cosmogene Tahitienne.
68737: LEJEAN, G. - Reise in der Europäischen Türkei, im Jahre 1869.
49868: LEKKERKERKER, C. - Toen de Indische Gids werd opgericht.
49852: LEKKERKERKER, C. - Java's in- en uitvoeren, getoetst aan het vraagstuk der overbevolking.
49925: LEKKERKERKER, C. - Verbetering en vermeerdering van cultuurgrond op Java.
50020: LEKKERKERKER, C. - Immigratie in Nederlandsch-Indië in het bijzonder van Japanners.
50002: LEKKERKERKER, C. - Batavia's ontzet. 1629 - 3 October - 1929.
50025: LEKKERKERKER, C. - Desa en Desa-autonomie op Java.
50026: LEKKERKERKER, C. - De Salèmboe-eilanden, Java's verste uithoek.
1935: LEKKERKERKER, C., - Java's overbevolking.
4497: LEKKERKERKER, C. - De nieuwe bestuursindeeling van Java en Madoera.
4007: LEKKERKERKER, C. - Enkele nieuwe gegevens over Soembawa.
51183: LEKKERKERKER, C. - De Salèmboe-eilanden, Java's verste uithoek.
29394: LEKKERKERKER, C. - Mededeeling over het Kéblai der Rotineezen.
20373: LEKKERKERKER, C. - De heilige steenen van Koetagedé.
8010: LEKKERKERKER, C. - Het voorspel der vestiging van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok.
29470: LEKKERKERKER, C. - Bali 1800-1814.
2107: LEKKERKERKER, G. - Gebergtevorming en vulkanisme in het licht van Vening Meinesz' ontdekking.
30360: LEKKERKERKER, C. - Enkele opmerkingen over sporen van Shamanisme bij Madoereezen en Javanen.
3147: LELEUX, J.A. - Le Livre d'Or des Familles ou La Terre-Sainte Illustrée.
59648: LELYVELD, TH. B. VAN. - Uit een oud dagboek. Aankomst in Suriname (3 Dec. 1894). Naar Albina (5-9 Jan. 1905). De Wajombo (5-7 Aug. 1895). Coronie (29 Sept.-2 Oct. 1895). De Boven-Para (8 Nov. 1895).
59151: LELYVELD, TH. VAN - De kleeding sder Surinaamsche bevolkingsgroepen in verband met aard en gewoonten. (Vervolg van Jaargang 1, deel 1).
56889: LEMAITRE, FRÉDÉRICK. - Portrait of Frédérick Lemaitre by Carjat.
6705: LEMAÎTRE, SOLANGE. - Les Agrafes Chinoises jusqu'à la fin de l'époque Han.
33710: LEMCKE, HEINRICH. - Een rit met den Gran-Pacificospoorweg in Mexico.
68208: LEMIRE, CH. - Les tours Kiams de la province de Binh-Dinh (Annam).
29297: LEMIRE, CH. - Excursion à Hué, Capitale de l'Annam.
33701: LEMIRE, CHARLES. - De oude monumenten der Kiams in Annam.
53966: LEMIRE, CHARLES. - Aux Monuments anciens des Kiams (Excursion Archéologique en Annam).
68246: LEMIRE, CH. - Le Pays des Moïs entre Qui-Nhon (Annam) et le Mé-Kong (Cambodge).
68226: LEMIRE, CH. - Nouvelles observations sur les tours Kiams de la province de Binh-Dinh (Annam).
33455: LEMONNIER, CAMILLE. - Wandelingen door België.
54101: LEMONNIER, CAMILLE. - La Belgique (Bruxelles, et Environs, Malines, Anvers et Environs, La Flandre Orientale, La Flandre Occidentale, Le Hainaut, Namur, Dinant, Bayard, Anseremme, Liège, Huy, Chaudfontaine, Limbourg, La Roche, Bouillon, Hasselt, Tongres).
63491: LENA, G. DE. - Torcello - Cattedrale, fianco meridionale - Le finestre in marmo.
28456: LENDENFELD, R. V. - Der Tasman-Gletscher und seine Umrandung.
28467: LENDENFELD, R. V. - Forschungsreisen in den Australischen Alpen.
50596: LENDERS, E. W. & ED. SELER. - Mythe des ,,Wah-ru-hap-ah-rah" oder des heiligen Kriegskeulenbündels.
6675: LENICA, JAN (1928 - ). - Bücher und Menschen.
6676: LENICA, JAN (1928 - ). - Lebensbilder - Zeitbilder. Deutsches Plakatmuseum Essen.
6677: LENICA, JAN (1928 - ). - Iwans Kindheit. Andrej Tarkowski.
55418: LENNEP, L. H. VAN. - Naar den heiligen berg. Een vertelling uit het oude Egypte.
55417: LENNEP, L. H. VAN. - De Sycomore bij den vijver. Een vertelling uit het oude Egypte.
58075: LENNOX, H. - Le budget de la marine anglaise pour l'exercice 1867-68.
62278: LENOIR, JEAN. - Parlez-moi d'amour. Mélodie Créée et Chantée par Lucienne Boyer. Paroles et Musique de Jean Lenoir.
65643: LENORMAND, MAURICE-H. - La phonologie du mot en Lifou (Iles Loyalty).
65636: LENORMAND, MAURICE-H. - L'évolution politique des autochtones de la Nouvelle-Calédonie.
65585: LENORMAND, MAURICE-H. - Connaissance du corps et prise de conscience de la personne chez le Mélanésien de Lifou (Îles Loyality).
68067: LENORMANT, FR. - Quelques considérations sur l'ethnographie ancienne des deux bassins méditerranéens à propos d'une découverte faite à San-Cosimo.
68058: LENORMANT, FR. - Les Thruddhi et les Specchie de la terre d'Otrante.
59374: LENS, TH. - Emigratie naar Suriname (Antwoord aan den heer W. R. Menkman).
68902: LENZ, OSCAR. - Reise auf dem Ogowe in West-Afrika. Berichte von Dr. Oskar Lenz an den Vorstand der Deutschen Afrikanischen Gesellschaft, d. d. Adolinalonga am Ogowe, August bis November 1874.
308: LENZ, OSCAR. - Skizzen aus Westafrika. Selbsterlebnisse.
38514: LENZ, OSKAR. - Timbuktu. Reise durch Marokko, die Sahara und den Sudan ausgeführt im Auftrag der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland in den Jahren 1879 und 1880.
64714: LENZ, OSKAR. - Die sogenannten Zwergvölker Afrikas.
6867: LEO AFRICANUS, JOHANNES. - De totius Africæ descriptione libri IX. (...).
54840: LEO AFRICANUS. - Johannis Leonis Africani. De Africae descriptione. Pars altera.
55016: LEOPOLD GROSSHERZOG VON BADEN. - Portrait engraving of Leopold Grossherzog von Baden.
33495: LEQUENTRE, ALPHONSE. - Uit Languedoc.
52790: LEQUEUTRE, ALPHONSE. - Le Cagnon du Tarn.
54446: LEQUIN, FRANK. - A la recherche du Cabinet Titsingh, its history, contents and dispersal. Catalogue raisonné of the collection of the founder of European Japanology.
54447: LEQUIN, FRANK. - De Particuliere Correspondentie van Isaac Tisingh (1783-1812). Text brieven. Commentaar. 2 Volumes.
29743: LEQUIN, F. - In Memoriam M. A. P. Meilink-Roelofsz.
57735: (LEROUX, M. A., M. O'QUIN). - Budget de la Marine et des colonies pour l'exercise 1863 et buget supplémentaire de 1862.
1038: LERSCH, HEINRICH. - Kesselschmied und Dichter 1889-1936. Herausgegeben von Fritz Hüser,
55132: LESLIE, C. R. - Portrait engraving of The Bride.
66087: LESOURD, MICHEL. - Les femmes d'In Çalah mangeuses de chats à l'occasion de la fête Es Sabaa.
66084: LESOURD, MICHEL. - Dessins géométriques composés par les élèves des écoles coraniques d'In Çalah.
67973: LESSAR, P. M. - Bemerkungen über Transkaspien und die benachbarten Landstriche.
50904: LESSAR, P.M. - Zuid-West-Toerkmenië. Het land der Saryks en Salors.
66111: LESTER, P. - Léonce Joleaud. Nécrologie.
66012: LESTER, P., DENISE PAULME, MARTHE KUNTZ, A. DE FOLLEVILLE, CLAUDE PAUVERT, PALAU MARTI, J. CHELHOD, G. DE BEAUCHÈNE, R. HARTWEG, S. JEAN, J. CAPRON, A. LECHEVALLIER-CHEVIGNARD, W. STAUDE & M. HUGON. - Bibliographie Africaniste.
57838: LESTIBOUDOIS. - Exposition permanente des colonies.
58198: LESTIBOUDOIS. - Rapport adressé A. S. Exc. le ministre de la marine et des colonies, par la commission de surveillance de l'exposition permanente des colonies.
57703: LESTIBOUDOIS. - Rapport sur l'exposition permanente des colonies.
66209: LESTRANGE, MONIQUE DE. - Pour une méthode socio-démographique. (Étude de Mariage chez les Coniagui et les Bassari.
62059: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Nouvelle-Hollande: Île King. Le Wombat (Phascolomis Womnat N.).
62060: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Nouvelle-Hollande: Île Bernier. Kanguroo à Bandes (Kangurus Fasciatus N.).
62058: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Nouvelle-Hollande: Île des Kanguroos. Détails du Casoar de la Nouvelle-Hollande.
62056: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Nouvelle-Hollande: Nouvelle Galles du Sud. Ornithorinque Brun, Ornithorinque Roux.
62052: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Mollusques et Zoophytes.
62053: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Physique. Thermobatomètre ou Appareil por mesurer la température de la mer à des grandes profondeurs.
62054: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Timor. Rhinolophe Cruménifère.
62049: LESUEUR-PÉRON. - Nouvelle-Hollande: Nouvelle Galles du Sud. Les Corvettes le Géographie, le Naturaliste et la Goëlette le Casuarina. From the title page of: Voyage de découvertes aux Terres Australes.
62051: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Mollusques et Zoophytes.
62057: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Mollusques et Zoophytes.
62055: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Nouvelle-Hollande: Nouvelle Galles du Sud. Dasyure à longue queue (Dasyurus Macrourus Geof.).
62048: LESUEUR-BERNIER. - Nouvelle-Hollande: Nouvelle Galles du Sud. Musique des Naturels. 1. Chant. 2.Air de Danse. 3. Cri de Ealliement.
62050: LESUEUR, CHARLES-ALEXANDRE. - Nouvelle-Hollande: Nouvelle Galles du Sud. Musique des Naturels. Dessins exécutés par les Naturels.
6371: LETH, T. AND K. G. LINDBLOM. - Two kinds of fishing implements: 1. The Plunge-Basket (Stülpkorb), in Africa and elswhere. 2. The circular Cast-Net in Africa.
34052: LETHBRIDGE, ALAN. - Reis door het Noorden van Rusland en de Siberische steppe.
57793: LETOURNEUR, D. - Le Gouvernail de Fortune de l'Andromaque.
33988: LEUNE, JEAN. - Het Turksche stadje Kerasonde aan de Zwarte Zee.
18790: LEUPE, P. A. - De reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de Papoesche eilanden in de 17e en 18e eeuw. Met beilage: Dagregister, gehouden bij den opperkoopman Johannes Keyts, op de reis van Banda naar de kust van Nova Guinea enz.
18723: LEUPE, P. A., JAN JANSZ. MENIE. - De Orang Benoea's of wilden of Malakka in 1642. Rappordt van den ontfangher Jan Jansz. Menie, wegen de wilden, verhoudende in de geberchten boven in de riviere van Malacca.
18755: LEUPE, P. A., JOSAPHAT GEERDINGS. - Kolonisatie op Java. Cort discours oft loopreden over de populatie van indien.
29067: LEUPE, P. A. - Aanteekeningen betreffende de Koffij-kultuur in Suriname, in de eerste helft der vorige eeuw.
29038: LEUPE, P. A. - Albert Ruyl. Maleisch taalkundige (1630).
18705: LEUPE, P. A. - Barent Fockesz.
29029: LEUPE, P. A. - Bali in 1597.
18701: LEUPE, P. A. - Beschrijving der Kaart, voorstellende de belegering van de stad Batavia, 1628.
18669: LEUPE, P. A. - Beschrijvingh van de Westcust van Sumatra.
18668: LEUPE, P. A. - Beschrijvinge van de Eijlanden Banda.
30167: LEUPE, P. A. - Bijdrage tot de geschiedenis van den zeeroof in den Oost-Indischen Archipel 1800-1802.
29132: LEUPE, P. A. - Besognes der hooge regeering te Batavia gehouden over de commissie van Paravacini naar Timor 1756.
29155: LEUPE, P. A. - Cornelis Houtman's tweede reis naar Indië, 1598.
29128: LEUPE, P. A. - Captain John Mc. Cluer en zijn verrichtingen om de Oost, 1790-1795.
18709: LEUPE, P. A. - De beide Mohammedaansche feesten. Inleiding van P. A. Leupe.
18708: LEUPE, P. A. - De Bandjermasinsche afschuwelijkheid.
29068: LEUPE, P. A. - De verdediging van Ternate, onder den Gouverneur Johan Godfried Budach, 1796-1799. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer Oost-Indische bezittingen.
29124: LEUPE, P. A. - De Fransche schilder Piron te Batavia 1794.
29113: LEUPE, P. A. - De eilandjes Commerrust, Claarbeek, Schooteroog en Vlaming.
5578: LEUPE, P. A. - Henry Hudson in Holland 1608-1609.
29161: LEUPE, P. A. - De Latijnsche dissertatie van den predikant J. E. J. Capitein, 1742.
18716: LEUPE, P. A. - Herbert de Jager.
29090: LEUPE, P. A. - Herbert de Jager.
18689: LEUPE, P. A. - Jan Pietersz. Coen, 1623-1627.
29036: LEUPE, P. A. - Invoering der Koffijkultuur op Java, 1700-1750.
18707: LEUPE, P. A. - Joris van Spilbergen.
5587: LEUPE, P. A. - Lijst van Journalen en Verbalen van de Reizen naar de Middellandsche Zee, der Schepen van Oorlog van den Staat, die de Noordkust van Afrika enz. hebben aangedaan en bezocht, 1614-1804.
29116: LEUPE, P. A. - Kaartje van de Banda-eilanden vervaardigd door Emanoel Godinho de Eredia in 1601.
18711: LEUPE, P. A. - Naamlijst van hoofden van gewestelijk bestuur op Java en Madura van 1817 tot 1859.
18702: LEUPE, P. A. - Mathys Hendricksz. Quast voor Goa, 1641.Met aanteekeningen, en bijlagen van Antonio van Diemen, Cornelis van der Ven, Mathys Quast, Cornelis Leendertz. Blauw, Nicolaes van der Cappen, Salomon Sweers.
29043: LEUPE, P. A. - Pieter de Bitter, Commandeur der O.I. Retourvloot, 1665.
29035: LEUPE, P. A. - Raden Mas Kareta 1778.
5474: LEUPE, P. A. - Reis van den opperkoopman Wollebrandt Geleijnsz. de Jongh van Soeratte naar Agra 1636-1637.
29137: LEUPE, P. A. - Rapport over een onderzoek naar den toestand der Bataviasche Groote Rivier na de aardbeving van den 5den Januari 1699.
18665: LEUPE, P. A. - Rijkloff van Goens aan de Kaap de Goede Hoop, in 1657.
29107: LEUPE, P. A. - Salomon Sweers. Raad van Indië, 1644.
29140: LEUPE, P. A. - Staaltje van Hollandsche eerlijkheid, 1616. (Opperkoopman Maertyen Houtman).
18672: LEUPE, P. A. - Schriftelijck rapport gedaen door den Predicant Justus Heurnius, aegaende de gelegenheijt van 't eijlandt Ende, tot het voortplanten van de christelijcke religie, en van wegen de gelegenheijt van Bali 1638.
29102: LEUPE, P. A. - Stukken betrekkelijk de verdediging van Ternate door den Gouverneur Willem Jacob Cranssen 1800-1801, en de overgave van het Gouvernement aan de Engelschen op den 21 Junij 1801, door den raad van politie aldaar.
29051: LEUPE, P. A. - Verhaal van het gepasseerde te Kartasoera vóór en onder de belegering, item na het demolieren der vesting, door den opper-chirurgijn Aarnout Gerritsz, 1742.
18674: LEUPE, P. A. - Verhael van de belegeringhe der stadt Batavia in 't Coninckrijck van Jaccatra, anno 1628, den 22 Augustij (door een ooggetuige).
18774: LEUPE, P. A. - Willem Jansz. van Amsterdam, admiraal en Willem Jansz. van Amersfoort, vice-commandeur der O.I.C. in de eerste helft der 17de eeuw.
30868: LEUPE, P. A. - Wetboek voor zeevarenden van het koningrijk Makassar en Boegie, op het eiland Celebes.
38436: LEUR, JOOP DE. - Hei, Hei, Meisjelief. Je bent van mij. Arrangement van Joop de Leur.
26698: LEVENBACH, H. OTTO. - De Tommies zijn er! (Een nieuwe methode om vlug Engels te leren spreken).
57696: LÉVÊQUE, A. - Voyage de la Cornélie dans l'Océanie occidentale en 1861.
33376: LEVER, CHARLES. - Davenport Dunn. A man of our day.
2958: LEVERT, DR. C. - De invloed van de verdere inpoldering van het IJsselmeer op het aantal uren zonneschijn en de windsterkte.
29499: LÉVI, M. SYLVAIN. - Kouen Louen et Dvîpântara.
29630: LEVI-STRAUSS, CLAUDE. - Les organisations dualistes existent-elles?
19244: LEVI-STRAUSS, C. - On Manipulated Sociological Models.
3241: LEVITICUS, F. & HENRI POLAK. - Geillustreerde encyclopaedie der diamantnijverheid.
26585: LEVITT, HELEN. - Crosstown.
65685: (LÉVY, ROGER & R. P. O'REILLY). - Colloque sur les aspects de l; évolution récente des sociétés océaniennes.
65712: LÉVY, PAUL. - Maurice Leenhardt.
53352: LÉVY, HENRI. - Portrait of Henri Lévy.
10046: LEVY, REUBEN. - The social structure of Islam. Being the second edition of the sociology of Islam.
50467: LEVY, RUDOLF. - Het nieuwe Turkije. Zijn opbouw en zijn centrale positie in het Nabije Oosten.
50213: LEVY, RUDOLF. - Die Niederlande und das Schicksal der japanischen Mandatsgebiete.
18730: LEVYSSSOLM, H. D., F. TH. PAHUD, DE HEER ABEGG. - Kort overzigt van de inrigting des binnenlandschen bestuurs, en van de wetten, gewoonten en instellingen in de afdeeling Ommelanden van Benkoelen.
58148: LEWAL, L. - Nouvelle bouée de sauvetage pour les navires.
68598: LEWFROY, H. M. - H. M. Lefroy's Reise in das Innere von West-Australien, 1863.
6457: LEWIN, MOSHE. - La Paysannerie et le pouvoir soviétique 1928-1930.
38455: LEWIS, NORMAN. - A dragon apparent. Travels in Indo-China.
8667: LEWIS, E. D. - Word and Act in the Curing Rituals of the Ata Tana 'Ai of Flores.
555: LEYBURN, JAMES G. - The Haitian people.
2745: LEYDEN, DR. FR. - Over het ontstaan van Amersfoort. Met naschrift van Dr. Z. Regelink.
2687: LEYDEN, DR. FR. - De Drususgracht en de voormalige meanders van Rijn en IJsel.
2908: LEYDEN, DR. FR. - Het ontstaan der Nederlandsche steden.
2819: LEYDEN, DR. FR. - Tiel en de Linge.
2896: LEYDEN, F. - Geografie in Nederland.
2883: LEYDEN, FR. - Een kaart der postroutes van het voormalige Koninkrijk Holland in 1810.
2867: LEYDEN, FR. - Over Gawegen, Gooweteringen en het Gooi. Een bijdrage tot de historische geografie van Nederland. Met naschrift.
2689: LEYDEN, FR. - Koningswegen in Holland en Zeeland.
2824: LEYDEN, FR. - Vraagstukken der vergelijkende stadsgeografie.
2832: LEYDEN, FR. - Vroegmiddeleuwsche straatwegen in Zuid Holland.
65798: LEYDER, JEAN. - La possession démoniaque chez les Bwaka (Ubangi).
55454: LEYEN, FRIEDRICH VON DER (ED.) - Altägyptische Erzählungen und Märchen. Ausgewählt und übersetzt von Günther Roeder.
7787: LEYNSEELE, PIERRE VAN. - Les Libenza de la Ngiri. L'anthropologie d'un peuple des Marais du confluent Congo-Ubangi.
66929: LEYS, J. J. - De veeteelt in Suriname.
66271: LHOTE, HENRI. - Nouvelle contribution à l'étude des gravures et peintres rupestres du Sahara Central. La station de Tit (Ahaggar).
66138: LHOTE, HENRI. - Le gisement néolitique de l'Oued chet Iler (Tanezrouft N-Ahenet).
66139: LHOTE, HENRI. - Quelques objets à faciès paléolitique trouvés dans le Sahara Central.
7757: LI UNG BING. - Outlines of Chinese History. Edited by Joseph Whiteside.
57406: (LIAGRE, J.). - La conférence géographique de Bruxelles at l'Association Internationale Africaine.
57526: LIAGRE, J. - Les Marées. Etude de cosmographie terrestre.
57500: LIAGRE, J. - Cosmographie Stellaire.
57395: LIAGRE, J. - Les Sciences Géographiques.
57498: LIAGRE, J. - Notice sur la vie et les travaux du Colonel É. Adan, ancien président de la Société Royale, Belge de Géographie,
34193: LIBERIA. - Liberia, het Land der vrijheid.
972: LICHER, EDMUND. - Zur Lyrik Brechts. Aspekte ihrer Dialektik und Kommunikativität.
65754: LICHTMANN, ESTHER-J. - Au Royaume des Dieux. Moeurs et Coutumes de la vallée de Kulu (Punjab septentrional).
59556: LICHTVELD, LOU. - Een ouide getuigenis over de genezing van slangenbeet en aardeten.
59421: LICHTVELD, LOU. - (Vervolg III, IV:) Afrikaansche resten in de Creolentaal van Suriname.
49850: LIDTH DE JEUDE, E. VAN. - Humor in Indië.
7329: LIEBERMANN, MAX. - Umschlagzeichnung für die Kriegszeit. Künstlerflugblättter.
7328: LIEBERMANN, MAX. - Umschlagzeichnung für die Kriegszeit. Künstlerflugblättter. Marsch, Marsch, Hurrah!!
31070: LIEDERMOIJ, D. F. - De nijverheid op Celebes.
5505: LIEFRINCK, F. A. - Eenige mededeelingen omtrent den tegenwoordigen toestand van Atjeh-Proper.
58382: LIEFRINCK, F. A. - De verbetering van het Irrigatiewezen op Java.
30293: LIEFRINCK, F. A. - Nota betreffende den ekonomischen toestand van het rijk Bangli, eiland Bali.
30331: LIEFRINCK, F. A. - Een staatsstuk van den vorst van Lombok.
30345: LIEFRINCK, F. A. - Slavernij op Lombok.
59318: LIEMS, J. A. - Over den kleinen landbouw in Suriname.
59287: LIEMS, J. A. - Het klein-landbouwbedrijf en de vruchtencultuur in Suriname.
59518: LIEMS, J. A. - Antwoord op ,,Indruk van Suriname" van Ir. Iman G. J. van den Bosch.
59441: LIEMS, J. A. - Sinaasappel-cultuur in Suriname.
50672: LIENAU, M. M. - Ein ostgermanisches Skelett der Kaiserzeit in Lebus (Kreis Lebus).
1261: LIEPMANN, W. - Psychologie der Frau. Versuch einer synthetischen, sexualpsychologischen Entwicklungslehre in zehn Vorlesungen gehalten an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.
19425: LIER, H. F. VAN. - Aanteekeningen omtrent het Rijk Djambrana (Eiland Bali).
2283: LIER, A.H.H. VAN. - De interne kolonisatie in Spanje.
49896: LIER, H. J. D. VAN. - De handel van Rotterdam met Indië in de laatste halve eeuw.
29622: LIER, R. A. J. VAN. - In memoriam Clauidius Henricus de Goeje (1879-1955).
29565: LIER, R. A. J. VAN. - De sociale wetenschappen van de neger in Amerika.
31403: LIER, VAN. - G. de Serière. (In Memoriam).
29546: LIER, W. F. VAN. - Aanteekeningen over het leven en de samenleving der Djoeka's (Aukaner Boschnegers). Met een inleiding en gegevens van C. H. de Goeje.
31361: LIER, VAN. - Sprokkelingen uit het regeeringsverslag van het beheer en den staat van Nederlandsch-Indië over 1864.
59211: LIER, WILLEM FR. VAN. - Bij de Aucaners.
2204: LIERDE, J.J.B.P. VAN. - Het ontstaan en de ontwikkeling van de naturellengebieden in Zuid-Afrika.
51236: LIERE, W. J. VAN. - Upper holocene transgressions in the neighbourhood of the mouth of the Meuse.
5392: LIEROP, DRS. P.J. VAN. - Het staatsmijnbedrijf in vogelvlucht.
46387: LIESEGANG, ED. - Rajah, Modèle 0, Modèle II, Modèle IIb, Modèle IIIb.
49897: LIEVEGOED, ANT. J. - De journalistiek in Indië, 50 jaren geleden en thans.
5304: LIÉVIN DE HAMME, LE FRÈRE. - Guide Indicateur Des Sanctuaires Et Lieux Historiques De La Terre-Sainte.
66077: LIFSZYC, DEBORAH ET DENISE PAULME. - Les fêtes des Semailles en 1935 chez les Dogon de Sanga.
66102: LIFSZYC, DÉBORAH. - Les formules propitiatoires chez les Dogon des falaises de Bandiagara.
66283: LIGERS, Z. - La chasse à l'éléphant chez les Bozo.
66253: LIGERS, Z. - La chasse à l'hippopotamie chez les Bozo.
60083: LIGGING VAN ONDERSCHEIDENE PUNTEN. - Ligging can onderscheidene punten de aardbols, opgegeven sedert 1 Januarij 1849.
60314: LIGGING VAN ONDERSCHEIDENE PUNTEN. - Ligging can onderscheidene punten des aardbols.
20219: LIGNY, J. DE. - Legendarische herkomst der kamfer Baroes. Naverteld naar het verhaal van de Bona hajoe (kamferzoeker hoofdman) Pa Tambok te Pardomoean (Baroes).
1740: LIGTERINK, G.H. - Periglaciale verschijnselen in Westerwolde. Een windkanterlaag in de Sellinger Beetse.
2588: LIGTERINK, G.H. - De Hondsrug en het dal van de oer-Eems.
2054: LIGTHART, TH. - Liberia en de slavernij.
29130: LIGTVOET, A. - De Kolonel de l'Orme.
19501: LIGTVOET, A. - Aanteekeningen betreffende den economischen toestand en de ethnographie van het Rijk van Sumbawa.
19479: LIGTVOET, A. - Naamsafleiding van het rijk Balannipa in Mandar.
30145: LIGTVOET, A. - Geschiedenis van de afdeeling Tallo (Gouvernement van Celebes).
29146: LIGTVOET, A. - Transcriptie van de Lôntará-Bilang of het dagboek der vorsten van Gowa en Tello.
19485: LIGTVOET, A. - Zijn de munten nos. 287 en 288 van het werk van professor Millies: Recherches sur les monnaies des indigènes de l'archipel Indien et de la péninsule Malaie, van Makassaarschen oorsprong? Met stamboom van vorsten van Gowa en Bima.
29585: LIJF, J. M. VAN. - Het graf van de Luwu'se Vorst Natinroë ri Malangke. Korte mededelingen.
34252: LIJN, P. VAN DER. - In de Harz.
31012: LIJNDEN, BARON VAN. - Bijdragen tot de kennis van Borneo.
34345: LIM, B. L. - A Genus of Snakes (Oreocalamus) new to Malaya.
34298: LIM, BOO-LIAT AND D. HEYNEMAN. - A Collection of Small Mammals from Tuaran and the Southwest Face of Mt. Kinabalu, Sabah.
32997: LIM BOO LIAT. - Food and Weights of Small Animals from the First Division, Sarawak.
8122: LIM, K. W. - Studies in later Buddhist iconography.
34392: LIM BOO LIAT, CHAI KOH SHIN AND ILLAR MUUL. - Notes on the Food Habit of Bats from the Fourth Division, Sarawak with Special Reference to a New Record of Bornean Bat.
65954: LIMA, MESQUITELA. - La terminologie de la parenté chez les Tshokwé.
59324: LIMBURG STIRUM, O. E. G. GRAAF VAN./ G. J. STAAL. - De wet op de staatsinrichting van Suriname. & G. J. Staal, De wet op de staatsinrichting van Suriname.
59298: LIMBURG STIRUM, O. E. G. GRAAF VAN. - De strafkolonies in Fransch Guyana.
59380: LIMBURG STIRUM, O. E. G. GRAAF VAN. - Het Surinamevraagstuk.
59351: LIMBURG STIRUM, O. E. G. GRAAF VAN. - Voorwaardelijkie veroordeeling.
30282: LIMBURG BROUWER, J. J. VAN. - Kitab Pakih Soenda.
31435: LIMBURG BROUWER, J. J. VAN. - Verslag van de verrigtingen der Nederlandsch-Indische Katoenmaatschappij..
19468: LIMBURG BROUWER, J. J. VAN. - Tjoerito Palasik. Proef van Menangkabau'sch dialect.
18758: LIMBURG BROUWER, P. A. S.VAN. - Transcriptie (Javaansch-arabisch).
19490: LIMBURG BROUWER, J. J. VAN. - Tjareta Brakaj. Proeve van Madoereesche spelling.
18527: LIMBURG STIRUM, O. J. H. GRAAF VAN. - Reisindrukken van Bali (Boelèlèng en Bangli).
8583: LINDBLAD, J. TH. - Westers en niet-westers economisch gedrag in Zuid-Oost Kalimantan, c. 1900-1940.
6377: LINDBLOM, GERARD. - Nose Ornaments in Africa.
8157: LINDBLOM, GERHARD. - The Akamba in British East Africa.
6379: LINDBLOM, GERARD. - African Razors.
6368: LINDBLOM, K. G. - The use of the Hammock in Africa.
6375: LINDBLOM, K. G. - Wire-drawing, especially in Africa.
67935: LINDEMAN, M. - Erláuternde Bemerkungen zu der Karte: Der Bayerische Spessart.
69072: LINDEMAN, M. - Erläuternde Bemerkungen zu der Karte: Der Bayerische Spessart.
5835: LINDEMAN, O. - Kaart van den Thracius Bosporus of het Kanaal van Konstantinopel.
64776: (LINDEMANN, M.). - Das meteorologische Observatorium in Bremen.
64734: (LINDEMANN, M.). - Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen zu Bremen im Jahre 1891.
64732: LINDEMANN, M., E. FÖRSTER. - Der X. Deutsche Geographentag in Stuttgart 4.-9. April 1893. & Nachträglicher Bericht über die geologische Exkursion des Stuttgarter Geographentages.
64707: LINDEMANN, M. - Die neue Ausgabe von Stielers Handatlas.
64701: (LINDEMANN, M.). - Aus der südafrikanischen Republik. Auszüge aus Briefen an ein Bremer Geschäftshaus (Ost-Afrika).
64720: LINDEMANN, M. - Die diesjährige Polarforschung. (Ryder, Peary, Björling, Nansen u. A.) & Die dánische Expedition nach Ostgrönland unter Premierleutnant Ryder in den Jahren 1891 und 1892.
64723: LINDEMANN, M. - Vogelleben auf den Farallones.
64722: LINDEMANN, M. - Die Columbusfeier in Bremen.
64736: (LINDEMANN, M.). - Aus dem Logbuch des amerikanischen Walfang-Dampfers ,,Mary Hume" 1890-1892.
69040: LINDEMANN, M. & B. HASSENSTEIN. - Die Notrdküste Sibiriens zwischen den Lena-Mündungen und der Bering-Strasse. & Kartographische Bemerkungen über die Wuellen zu 2 Tafeln.
50498: LINDEMANN, EMIL UND C. F. LEHMANN. - Goldenes Armband von Helgoland & Über den Bestand und über das Alter der babylonischen gemeinen Norm.
64761: (LINDEMANN, M.). - Das was uns im Laufe der Zeit über Grösse, Gestalt und Masse der Erde bekannt geworden ist.
64703: LINDEMANN, M. - Der internationale geographische Kongress in Bern vom 10. bis 15. August 1891.
64718: LINDEMANN, M. - Aus der Denkschrift des Kapitän David Gray in Peterhead über die Aufsuchung von Walfangplätzen im antarktischen Meere.
64748: (LINDEMANN, M.). - Nord- und Südpolarreisen. (Walter Wellmann, J. Jackson, Nossiloff, Murray, Cook u.A.).
64757: LINDEMANN, M.& W. W. - Deutscher Geographentag. XI. Tagung 1895, Bremen. Zeittafel zur Geschichte der Plege und Förderung der Geographie in Bremen.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

3/9