Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31925: KLEMENCIC, VLADIMIR. - Types of the areas of the emptying or concentrating population in Slovenia - Yugoslavia.
41900: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ.
41901: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ (2).
41902: KLEMM. - W KL35.
41903: KLEMM. - W KL35, at speed.
41899: KLEMM. - WL25, D-EKJO.
41912: KLEMM. - KL35b, D-EBDR.
41913: KLEMM. - KL35b, D-EBDR (2).
50008: KLERCK, E. S. DE. - De Java-oorlog herdacht, 1825-1830.
59726: KLERK, C. DE. - De Britsch-Indiërs in Suriname.
59228: KLERK, J. A. DE. - Het petroleumbedrijf op Curaçao.
33939: KLERK, J. B. DE. - De Vechtstreek.
50700: KLERK DE REUS, G. C. - De vermeestering van Chinsura in 1781 en 1795. Historische studie.
50715: KLERK, R. DE, J. E. VAN MIJLENDONK EN W. A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
19704: KLERKS, E. A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang.
50173: KLERKS, JOS. - Gegevens over Keieesche Huwelijks-adat.
54860: KLETKE, H. - Alex. von Humboldt's Reizen in Amerika en Azië.
30512: KLEYNTJENS, J. - De godsdienstige toestand in Voor-Indië onder Hollandsch bestuur.
60482: KLIMOWSKI, ANDRZEJ. - Death of the President. Smierc Prezydenta. Jerzy Kawalerowicz.
29076: KLINKERT, H. C. - Verhaal eener Pelgrimsreis van Singapoera naar Mekah, door Abdoellah Bin Abdil Kadir Moensji, gedaan in het jaar 1854, vertaald door H. C. Klinkert.
29087: KLINKERT, H. C. - Antwoord op de antikritiek van de Heeren G. R. P. F. Gonggrijp, J. G. F. Riedel en N. Graafland. (Over: "Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken").
29080: KLINKERT, H. C. - Iets over de Pantons of Minnezangen der Maleijers.
29153: KLINKERT, H. C. - Twee Maleische handschriften. (De Sjair Sulthan Mansoer Sjah Gemptia. - De Sjair Kahar 'l Masjhoer).
29089: KLINKERT, H. C. - Vervolg op de Maleische spreekwoorden benevens eenige Maleische raadsels en kinderspelen.
29921: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Radja Boedak op Anak Saudagar Mendjadi Radja.
31391: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Langlang Boewana.
31390: KLINKERT, H. C. - Het Pada-Loemban-feest te Japara.
29934: KLINKERT, H. C. - Poelau Loos. & Nog iets over Poelau Loos, door E.
29926: KLINKERT, H. C. - Iets over de geneeskunde bij de Maleiers.
69660: KLM. - Wat mag ik van de KLM verwachten?.
69662: KLM. - Dienstregeling en tarieven voor Nederland en België. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 3.
69661: KLM. - Dienstregeling en tarieven voor Nederland en België. Geldig van 1 Maart 1948 tot nadere aankondiging. No. 2.
69663: KLM. - Dienstregeling. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 2.
7888: KLOCHKO, MIKHAIL A. - Soviet Scientist in China.
12196: KLOKKE, A. H. - Oorsprongsmythen en Afbeeldingen van de Ngaju-Dayak Mihing; De Achtergrond van een Bestaande Methode van Visvangst.
8125: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk: Repliek.
12210: KLOOS, P. - W. G. Ahlbrinck. Missionaris-etnograaf onder de Karaiben in Suriname
8175: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk.
8264: KLOOS, PETER. - Search for Health Among the Maroni River Caribs. Etiology and medical care in a 20th century Amerindian group in Surinam.
32204: KLOOSTERMAN, J. - Recent onderzoek van de oceaanbodems, in het bijzonder van hun warmtestroom.
12205: KLOPPENBORG, RIA. - The Role of the Buddhist Monk in Development Activities.
2559: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier.
1724: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen.
2755: KLOPPENBURG, D. - Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13de eeuw. & Aanvulling op het artikel ,,Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13e eeuw".
4089: KLOPPERT, J.J. - De Geol.-Geogr. excursies onder leiding van Prof. J. van Baren.
68329: KLUGE, EMIL. - Die Reaktionen des Erdinnern gegen die Erdoberflache in den Jahren 1855 und 1856.
59243: KLUVERS, B. J. - Het Surinamevraagstuk. (Suriname Studie-Syndicaat).
59281: KLUVERS, B. J. - Beschouwingen over het rapport Pyttersen. & (Reactie van) Tj. Pyttersen. & B. J. Kluvers: Nog eens het rapport Pyttersen.
59247: KLUVERS, B. J. - Een wegtracé door het moeras naar Coronie.
59158: KLUVERS, B. J. - De verzekeringskas ban de firma C. Kersten en Co, te Paramaribo.
59306: KNAPPERT, L. - Konig Willem I en de protestantsche gemeente op Curaçao.
59343: KNAPPERT, L. - De Labadisten in Suriname.
29363: KNAPPERT, S. C. - Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei.
59437: KNAPPERT, L. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bovenwindsche eilanden in de 18de eeuw. I, II, III, VI, VII.
59426: KNAPPERT, L./M. VAN DIJK. - Verzuimd St. Eustatius. & Nog eens: Verzuimd St. Eustatius,
19538: KNEBEL, C. - Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati.
31409: KNEBEL, E. A. - Darmakoesoema of Seh Djamboekarang, desa-legende uit het Javaansch.
19732: KNEBEL, J. - A propos d'armes et d'autres objets désignés par le Javanais sous les noms de Kjai, Poen et Si, Kaämpoehan et Kasiat. Croyances populaires et traditions.
19801: KNEBEL, J. - Babad Banjoemas. Volgens een Banjoemaasch Handschrift beschreven.
19739: KNEBEL, J. - Amulettes Javanaises.
30411: KNEBEL, J. - De Asoera in de Doerga-voorstelling van de Hindoe-beeldhouwkunst op Java.
19693: KNEBEL, J. - De Goenoeng Slamet (Antaboga, Koerès, Bangbang-Doersila, Djaka-Adji.) Desa-legende, uit het Javaansch.
30379: KNEBEL, J. - De Doerga-voorstelling in de beeldbouwkunst en litteratuur der Hindoes.
19679: KNEBEL, J. - De Kalang-legende, volgens Tegalsche lezing, uit het Javaansch.
20094: KNEBEL, J. - De legende van Bedji Tawoen, naverteld.
19708: KNEBEL, J. - Desa legenden uit het Javaansch.
30313: KNEBEL, J. - Desa-legenden van Panaraga uit het Javaansch medegedeeld door J. Knebel.
30327: KNEBEL, J. - De weertijger op Midden-Java, den Javaan naverteld.
19545: KNEBEL, J. - Een en ander over het Meer van Grati uit het Javaansch overgezet.
30575: KNEBEL, J. - Een en ander over Krsna en de Krsna-basreliëfs op[ Java. Inleidende Onderzoekingen.
30571: KNEBEL, J. - Desa-Legenden.
20101: KNEBEL, J. - Een paar eigenaardige gebruiken in de désa Tjermé, naverteld.
30340: KNEBEL, J. - Opgave van Javaansche woorden, die in de Residentie Tegal in gebruik zijn en verschillen van het Javaansch in Solo.
19674: KNEBEL, J. - Goenoeng Gadjah, Raden Bratasena en Dewi Arimbi, Eene Desa-legende uit het Javaansch.
30431: KNEBEL, J. - Over de plaatsen van de hoogste vereering (poendèn) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, naverteld.
30574: KNEBEL, J. - Over de plaatsen der hoogste vereering (Poenden) in de afdeeling Awi (Madioen), naverteld.
19701: KNEBEL, J. - Rembangsche Desa-legenden uit het Javaansch.
31401: KNEBEL, J. - Proeve van het Maleisch en Chineesch, gesproken op Banka en Blitong.
19734: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des armes chez les Javanais (avec un dessin).
19698: KNEBEL, J. - Voordeelen van het Desa-hoofd (Bekel) en de leden van het Desa-bstuur (Djoengdjang Krawat).
19814: KNEBEL, J. - Varia Javanica. (Over Kalangs. - Pasar Londa. - Legende van Telaga-Pasir. - Over het Tingkeb-feest. - Legende van Njahi-Ageng Nagapertala. - Over dievetaal. - Over reiniging), den Javaan naverteld.
55129: KNELLER, GODFREY. - Portrait engraving of a Lady.
1055: KNICK, ARTUR. - Über die Histologie der sekundären Degeneration im Rückenmark.
8387: KNIGHT, G. R. - John Palmer and Plantation Development in western Java during the earlier nineteenth century.
68997: KNIPPING, E. - Reisen und Aufnahmen zwischen Ozaka, Kioto, Nara und Ominesanjo in Nippon.
69124: KNIPPING, E. - Von Kanagawa nach dem Oyama und Hakone-Gebirge.
69130: KNIPPING, E. - Reise durch den mittleren gebirgigen Theil der Hauptinsel von Japan.
33994: KNOBEL, F. M. - Per tarantas door Mongolië.
58378: (KNOBEL). - De ontwikkeling van Japan.
59444: KNOBEL, F. M. - Een voordracht te Leipzig over West-Indië.
50605: KNOCHE, WALTER. - Einige Bemerkungen über die Mapuche & Der heilige Stein von Lonquimay.
56327: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldig aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII provintien. Met voorrede van Johannes Florentius Martinet. Beschrijving van Plantagie-Gewassen (...). Beschrijving van de Plantagie-Tuin of van de wilde boom- en heestergewassen.
64686: KNUDSEN, R. - Kapitän R. Knudsens Fangreise nach der Ostküste Grönlands im Jahre 1889 in dem norwegischen Robbenfangdampfer ,,Hekla".
58956: KNUDSEN & CO. - Fra Flaamsdalen.
59055: KNUDSEN & CO. - Bergensbanen. Den roterende sneplog i arbeide ved Taugevandet.
58996: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59000: KNUDSEN & CO. - Halvtunnellen ...
58952: KNUDSEN & CO. - Kirke med Menigher, Finmarken.
59015: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59021: KNUDSEN & CO. - Hardanger. Udsigt fra Skjerve.

Next 100 books from Krul Antiquarian Books

4/22