Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6771: KHOURY, PAUL. - Une lecture de la Pensee Arabe Actuelle. Trois études.
46481: KHRUSHCHEV, NIKITA. - Portrait of Nikita Sergeyevich Khrushchev and Dr. Bruno Dittermann (Vize Kanzler 1972-1973).
26977: KIAUTCHOU. - Ship in Kiautschou-harbour.
15063: KIECHEL, LEOPOLD. - Portrait of a 'Lehrfraulein'.
19298: KIEFER, TH. M. - Parrang Sabbi: Ritual Suicide among the Tausug of Jolo.
8262: KIEFER, THOMAS M. AND CLIFFORD SATHER. - Gravemarkers and the Repression of Sexual Symbolism: The case of two Philippine-Borneo Moslem Societies.
50557: KIEKEBUSCH, HR. - Ausgrabungen des Märkischen Museums bei Breddin, Kreis Ostpriegnitz. Mit Nachträgliche Bemerkung.
50659: KIEKEBUSCH, ALBERT. - Die erste nordische Archäologenversammlungn in Christiania 4.-8. Juli 1916.
50598: KIEKEBUSCH, A. & HR. GROSSE. - Die Ausgrabungen des Märkischen Museums im Jahre 1913 (Sonnewalder Beobachtungen).
58126: KIEL. - Le Port de Kiel considéré comme futur port de guerre allemand.
1143: KIELHOLZ, A. - Jakob Boehme. Ein pathographischer Beitrag zur Psychologie der Mystik.
29221: KIELSTRA, E. B. - Onze kennis van Sumatra's Westkust omstreeks de helft der achttiende eeuw.
29228: KIELSTRA, E. B. - Het contract met Bondjol van Januari 1824.
29241: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1833-1835.
29233: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
29247: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1841-1849.
29246: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1836-1840.
29248: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust sedert 1850.
49894: KIELSTRA, J. C. - Nieuw Inlandsch economisch leven.
55238: KIELSTRA, E. B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825, 1826-1832, 1833-1835, 1836-1840, 1841-1849, sedert 1850.
33052: KIEPERT, HEINRICH. - Topographisch-historischer Atlas von Hellas und den hellenischen Colonien, unter Mitwirkung des Professors Carl Ritter bearbeitet von H. Kiepert.
50044: KIÈS, CH. - De Bestuurshervorming in Nederlandsch-Indië.
50457: KIÈS, CH. - De Staatsmarine in ons Staatsbestel.
50217: KIÈS, CH. - Bezuiniging op de uitgaven voor het Kon. Ned.-Indische Leger.
50402: KIÈS, CH. - De 20-jarige Volksraad.
50206: KIÈS, CH. - Regeerings-beleid voor Ned.-Indië. Met Naschrift van C. K.
50453: KIÈS, CH. - Wat de Finsch-Russische strijd voor de Indische defensie te leeren geeft.
50275: KIÈS, CH. - Een nieuw bestek? (Uitgesproken door Mr. J. J. Schrieke).
50288: KIÈS, CH. - Nog eens ,,Onze Grondwet".
50381: KIÈS, CH. - De welvaart der inheemsche bevolking van Ned.-Indië. Kan kunstmatige bevordering veel helpen?
50432: KIÈS, CH. - Een en ander omtrent kolonisatie ,,en masse" van blanken naar een tropenland.
32473: KIESTRA, H. - Lelystad in Oostelijk Flevoland.
50841: KIEWIT DE JONGE, H. J. - The oriental Stage. A Sundanese Mystery-play. The Oriental and Western Stage. The Sundanese Stage. The Mystery-play Lutung Kasarung. The Music. The Costumes. The Staging. The First Indian Open/Air Theatre. Conclusion, (4p. 1 coloured plate). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 2, Number 12, Dezember, 1921.
20100: KILIAAN, J. TH. E. - Oudheden aangetroffen in het landschap Besoa (Midden-Celebes).
58848: KILSDONK JR., G. W. J. - Portrait of G. W. J. Kilsdonk Jr., of a photograph by Reesinck, Zutphen-Deventer of Gerardus Willebrordus Joannes Kilsdonk jr. Directeur de la Eerste Nederlandsche Rijwiel- & Machinefabriek voorheen H. Burgers, Deventer.
13664: KIMBEI, KUSAKABE. - Two Europeans.
19377: KINDER, DE CAMARECQ, A. W. - Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapera.
30086: KINDER DE CAMARECQ, A. W. - Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapoera in de Preanger regentschappen tot 1858.
30076: KINDER DE CAMARECQ, A. W. - Bijdrage tot de kennis der volksinstellingen in de Oostelijke Soenda-landen.
5512: DER KINDEREN, (T.H.) - Het bestuur en de rechtspleging in het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden.
31267: DER KINDEREN, D. - Herinneringen van eenen togt op Sumatra. (Mandaheling en Angkola).
18848: KINDEREN, T. H. DER. - Levensbericht van Dr. G. A. Wilken.
46424: KINDERMANN & CO, C. F. - Preis-Liste über photographische Bedarfsartikel. Nr. 18.
50229: (KING, HAROLD). - Naar een beter economisch jaar.
50227: (KING, HAROLD). - Naar een beter economisch jaar. & Economische opleving.
58793: KING, HORATIO NELSON - Portrait of Princess Alexandra of Denmark, The Princess of Wales.
58795: KING, HORATIO NELSON - Portrait of Arthur Penrhyn Stanley, Dean of Westminster.
8345: KING, VICTOR T. - Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamic of Rural Unrest.
34380: KING, VICTOR. - Additional Notes on the Malohs and Related Peoples of Kalimantan Barat: The Value of Dutch Ethnography.
8392: KING, VICTOR T. - Cursing, Special Death and Spitits in Embaloh Society.
12200: KING, VICTOR T. - The Sociology of South-East Asia. A Critical Review of Some Concepts and Issues.
8408: KING, VICTOR T. - Unity, Formalism and Structure: Comments on Iban Augury and Related Problems. A Rejoinder by Peter Metcalf.
40101: KING GEORGE V. - King George V and the Queen Victoria Mary of Teck visit the R.A.F. aerodrome at Bitcham Newton, Norfolk for the R.A.F. Display Empire Day, in company with Wing Commander R. Collishaw and Air Marshall Sir Robert Brooke-Popham.
29723: KING, VICTOR T. - Status, Economic Determinism and Monocausality: More on the Samin. Korte mededelingen.
35675: KINGS PALACE. - Defilee of the air force music band in front of the Palace, Bruxelles.
45500: KINGSFORD-SMITH, C. E. & ULM, C. T. P., - The great trans-Pacific flight: the story of the "Southern Cross" .
5234: KINNATEL ROI D'ECOSSE. - Le Prince fut mis sur le trône après son frère Congal....
56773: KINSBERGEN. - Portret van Luitenant-generaal Karel van der Heijden.
1324: KINSEY, ALFRED C., W. B. POMEROY, C. E. MARTIN & P. H. GEBHARD. - Sexual behavior in the human female.
2083: KINT, A. - Het kaarteringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië na de wapenstilstand van 1945.
46708: KINTA RIVER. - Photograph of map of the Kinra River with Gopeng, Batu-gajah, Ipoh, Papan, a.o.
33410: KIRCHHOFF, THÉODORE. - De Vallei van Yosemiti.
33224: KIRCHHOFF, THÉODORE. - Les merveilles de la Vallée de Yosemiti, 1870-1872.
399: KIRCHMANNUS, JOHANNES & NICOLAUS RIGALTUS. - De funeribus Romanorum & Funus parasiticum sive L. Liberti Curculionis Parasiti mortualia.
46504: KIRILLIN, VLADIMIR ALEKSEEVICH. - Portrait.
55079: KIRK, MARY. - Portrait engraving of Mary Kirk, wife of Sr. Thomas Vernon.
11744: KIRK, GEORGE E. - A short history of the Middle East from the Rise of Islam to Modern Times.
14765: KIRSCH, JOSEPH. - Portrait of Joannes Simon Renard, Pastoor te Ditsen.
33626: KISAK TAMAI. - Drie Japansche fabels.
1258: KISCH, HEINRICH. - Die sexuelle Untreue der Frau. Eine sozial-medizinische Studie.
727: KISCH, EGON ERWIN. - Beehrt sich darzubieten: Paradies Amerika.
728: KISCH, EGON ERWIN. - Asien gründlich verändert.
1504: KISCH, EGON ERWIN. - Geschichten aus sieben Ghettos.
34169: KISSENBERTH, WILHELM. - Uit mijn Braziliaansch Dagboek.
50540: KISSENBERTH, WILHELM. - Über die hauptsächlichsten Ergebnisse der Araguaya-Reise.
10295: KJERSMEIER, CARL. - Negerskulptur.
4350: KJERSMEIER, CARL. - Afrikanske Negerskulpturer. African Negro Sculptures.
11709: KJERSMEIER, CARL. - Centres de style de la sculpture nègre africaine.
58975: KKA. - A. Risteigen. Rabbits.
58977: KKA. - Ducks.
58973: KKA. - Girls. Traditional dress.
32355: KLASEMA, M. - De stand van de werkzaamheden aan de Zuiderzeepolders.
979: KLATT, FRITZ. - Rainer Maria Rilke.
34087: KLAVEREN, L. M. VAN. - Reisherinneringen van een bestuursambtenaar in Zuid-Celebes.
6282: KLEE, PAUL. - Dokumente und Bilder aus den Jahren 1896-1930. 1. Teil.
61815: KLEI, NICOLAAS. - Supermarktwijngids 2012.
33486: KLEI, NICOLAAS. - Supermarktwijngids 2006.
35384: KLEI, NICOLAAS. - Supermarktwijngids 2008.
33485: KLEI, NICOLAAS. - Supermarktwijngids 2002/2003.
43524: KLEI, NICOLAAS. - Supermarktwijngids 2009.
54356: KLEI, NICOLAAS. - Superwijngids 2010.
30302: KLEIAN, E. F. - Lijst van woorden in het Maleisch, Hollandsch, Rottineesch en Timoreesch.
32004: KLEIJ, J. VAN DER. - Het ontstaan en de geschiedenis, de functie en de betekenis van de Waterstaatskaart en de kartografische aspecten daarvan.
2482: KLEIN, DR. W.C. - Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft.
32029: KLEIN, DR. IR. W.C. - Landschapsbescherming en schepping van een weidelandschapsreservaat binnen den driehoek Den Haag-Rotterdam-Hoek-van-Holland, door middel van een streekplan.
1747: KLEIN, DR. IR. W.C. - Schendingen van ons landschapsschoon en zijn herstel.
1739: KLEIN, DR. IR. W.C. - Schepping van recreatieterreinen voor de bevolking van het industrieele Westland door uitvoering van een ''natuurschoonplan".
2491: KLEIN, DR. W.C. - De nieuwe topografische kaarten 1: 100 000 van den Vogelkop en andere gedeelten van Nieuw-Guinea, berustende op luchtfotogrammetrie, en hunne beteekenis voor de ontwikkeling van het land.
50279: (KLEIN, W. C.). - Luchtdiensten op Nieuw-Guinea.
3935: KLEIN, DR. W.C. - Spoorweg-geologie in Zuid-Limburg.
50413: KLEIN, W. C. - De militaire exploratie van Nieuw Guinea tijdens de regeering van Koningin Wilhelmina.
50231: (KLEIN, W. C.). - Nieuw-Guinea, exploratie, exploitatie, kolonisatie.
50435: KLEIN, W. C. - Het nationale belang bij den invoer van Curaçao.
50475: KLEIN, W. C. - Economische exploratie van Suriname's verre binnenland. Resultaten van recente onderzoekingen in Britisch en Venezolaansch Guyana.
50220: KLEIN, W. C. - Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft. (Ruim uittreksel van het K.N.A.G.).
50403: KLEIN, W. C. - Mogelijkheid van Marine-Luchtverkenning van enkele speciale gebieden op Nieuw-Guinea.
31711: KLEIN, W.C. - De hydrologische gesteldheid van het Zuid-Limburgsche mijndistrict.
12376: KLEIN, W. C. - Opmerkingen in het Nieuw-Guinea Rapport van de heer van Eechoud, Resident van dat Gewest, over sociale en economische vraagstukken. (Mededeling).
46317: KLEINE-GARTMAN. - Portrait of Maria Johanna Kleine-Gartman.
29507: KLEINTJES, PH. - Gegevens betreffende de medewerking van Jean Chrétien Baud aan de samenstelling van de ontwerpen van wet tot vaststelling van het reglement op het beleid der regeering van Ned.-Indië en hun toelichtingen (1851-1853).
49616: KLEIST, EWALD CHRISTIAN VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
1033: KLEIST, HEINRICH VON. - Kleist. Leben und Werk im Bild. Herausgeg. von Eberhard Siebert.
2172: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. - Oude urn-schedels van Melolo (Oost-Soemba).
1886: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Wat weten wij van den vóórhistorischen mensch in den Indischen Archipel en op het naburig Aziatisch continent? Samenvattend overzicht.
49895: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Dwergstammen in den Indischen Archipel.
1897: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Bijgeloof in den Indischen Archipel in zake krankzinnigheid . Samenvattend overzicht.
1930: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Bijgeloof in den Indischen Archipel inzake overspel.
1974: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Indische instituten.
1987: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - De aap in het volksgeloof der inlanders van den Indischen Archipel.
2003: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Denkbeelden der inlanders van den Indischen Archipel omtrent de geboorte van tweelingen.
2078: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Opvattingen omtrent het ontstaan en de genezing van ziekte in Indonesië.
2081: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Geslepen stenen werktuigjes van het eiland Bali.
2085: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Ziekenverzorging bij de inheemsche bevolking van den Indischen Archipel.
2087: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Bijgeloof der inlanders van den Nederlandsch-Indischen Archipel betreffende de geboorte.
2090: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Aanteekeningen betreffende het gebruik van een menschelijken schedel in den Nederlandsch-Indischen Archipel.
2155: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Het asylrecht bij overspel in den Indischen Archipel.
2514: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Is het Neanderthal-ras uitgestorven?
2263: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - De rassen van Europa. Samenvattend overzicht. Met Naschrift: De rassen van Europa, door Dr. H. Ten Kate.
2964: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers. & Eenige opmerkingen betreffende de anthropologie der Mentaweiers, door H. F. C. Ten Kate.
3873: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De ,,Pontianak" op Nias.
2999: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Opvattingen der inlanders in onze oost omtrent de schadelijke invloeden der geesten van onvoldragen en van doodgeboren voldragen kinderen.
4520: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J. P. - Bijdrage tot de anthropologie van Celebes.
4556: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. - Het eeuwfeest der British Association for the Advancement of Science. London, 23-30 September 1931.
4517: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Het 4de ,,Pacific Science Congress", gehouden te Batavia en Bandoeng van 16-25 Mei jl.
4059: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J.P. - Het ,,Institut International d'Anthropologie".
4600: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Professor J. C. van Eerde. 11 Maart 1871 - 1 April 1936.
18577: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - J. P. Kleiweg de Zwaan.
18596: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J.P. - Fritz Sasarin.
18556: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Mevrouw Jeannette Visser-Hooft*.
31664: KLEIWEG DE ZWAAN, PROF. DR. J. P. & C. C. RAMAER. - Het eeuwfeest van onze Parijsche vakgenooten.
31746: KLEIWEG DE ZWAAN, DR. J. P. - Brief van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan naar aanleiding van de bespreking door dr. J. Sasse Az. van zijn werk ,,Anthropologische Untersuchungen über die Niasser".
19054: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Dierenverhalen en dieren-bijgeloof bij de inlanders van den Indischen Archipel.
50778: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - Houten lampjes van Bali en Oost-Lombok.
7969: KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. - De verhouding tot de aangetrouwde familie in den Indischen Archipel.
31925: KLEMENCIC, VLADIMIR. - Types of the areas of the emptying or concentrating population in Slovenia - Yugoslavia.
41902: KLEMM. - W KL35.
41913: KLEMM. - KL35b, D-EBDR (2).
41900: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ.
41912: KLEMM. - KL35b, D-EBDR.
41903: KLEMM. - W KL35, at speed.
41899: KLEMM. - WL25, D-EKJO.
41901: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ (2).
50008: KLERCK, E. S. DE. - De Java-oorlog herdacht, 1825-1830.
33939: KLERK, J. B. DE. - De Vechtstreek.
50700: KLERK DE REUS, G. C. - De vermeestering van Chinsura in 1781 en 1795. Historische studie.
50715: KLERK, R. DE, J. E. VAN MIJLENDONK EN W. A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
19704: KLERKS, E. A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang.
50173: KLERKS, JOS. - Gegevens over Keieesche Huwelijks-adat.
54860: KLETKE, H. - Alex. von Humboldt's Reizen in Amerika en Azië.
30512: KLEYNTJENS, J. - De godsdienstige toestand in Voor-Indië onder Hollandsch bestuur.
13118: KLIER, P. A. - Fytche Square Rangoon.
51458: KLIER, P. A. - Group Portrait of 20 members of a Trading Firm in Rangoon.
60482: KLIMOWSKI, ANDRZEJ. - Death of the President. Smierc Prezydenta. Jerzy Kawalerowicz.
49552: KLINGER, FRIEDRICH MAXIMILIAN VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
29076: KLINKERT, H. C. - Verhaal eener Pelgrimsreis van Singapoera naar Mekah, door Abdoellah Bin Abdil Kadir Moensji, gedaan in het jaar 1854, vertaald door H. C. Klinkert.
29087: KLINKERT, H. C. - Antwoord op de antikritiek van de Heeren G. R. P. F. Gonggrijp, J. G. F. Riedel en N. Graafland. (Over: "Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken").
29080: KLINKERT, H. C. - Iets over de Pantons of Minnezangen der Maleijers.
29153: KLINKERT, H. C. - Twee Maleische handschriften. (De Sjair Sulthan Mansoer Sjah Gemptia. - De Sjair Kahar 'l Masjhoer).
29089: KLINKERT, H. C. - Vervolg op de Maleische spreekwoorden benevens eenige Maleische raadsels en kinderspelen.
29921: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Radja Boedak op Anak Saudagar Mendjadi Radja.
31391: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Langlang Boewana.
31390: KLINKERT, H. C. - Het Pada-Loemban-feest te Japara.
29934: KLINKERT, H. C. - Poelau Loos. & Nog iets over Poelau Loos, door E.
29926: KLINKERT, H. C. - Iets over de geneeskunde bij de Maleiers.
7888: KLOCHKO, MIKHAIL A. - Soviet Scientist in China.
12196: KLOKKE, A. H. - Oorsprongsmythen en Afbeeldingen van de Ngaju-Dayak Mihing; De Achtergrond van een Bestaande Methode van Visvangst.
8125: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk: Repliek.
12210: KLOOS, P. - W. G. Ahlbrinck. Missionaris-etnograaf onder de Karaiben in Suriname
8175: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk.
8264: KLOOS, PETER. - Search for Health Among the Maroni River Caribs. Etiology and medical care in a 20th century Amerindian group in Surinam.
32204: KLOOSTERMAN, J. - Recent onderzoek van de oceaanbodems, in het bijzonder van hun warmtestroom.
12205: KLOPPENBORG, RIA. - The Role of the Buddhist Monk in Development Activities.
2559: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier.
1724: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen.
2755: KLOPPENBURG, D. - Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13de eeuw. & Aanvulling op het artikel ,,Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13e eeuw".
4089: KLOPPERT, J.J. - De Geol.-Geogr. excursies onder leiding van Prof. J. van Baren.
29363: KNAPPERT, S. C. - Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei.
19538: KNEBEL, C. - Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati.
31409: KNEBEL, E. A. - Darmakoesoema of Seh Djamboekarang, desa-legende uit het Javaansch.
19732: KNEBEL, J. - A propos d'armes et d'autres objets désignés par le Javanais sous les noms de Kjai, Poen et Si, Kaämpoehan et Kasiat. Croyances populaires et traditions.
19801: KNEBEL, J. - Babad Banjoemas. Volgens een Banjoemaasch Handschrift beschreven.
19739: KNEBEL, J. - Amulettes Javanaises.
30411: KNEBEL, J. - De Asoera in de Doerga-voorstelling van de Hindoe-beeldhouwkunst op Java.
19693: KNEBEL, J. - De Goenoeng Slamet (Antaboga, Koerès, Bangbang-Doersila, Djaka-Adji.) Desa-legende, uit het Javaansch.
30379: KNEBEL, J. - De Doerga-voorstelling in de beeldbouwkunst en litteratuur der Hindoes.
19679: KNEBEL, J. - De Kalang-legende, volgens Tegalsche lezing, uit het Javaansch.
20094: KNEBEL, J. - De legende van Bedji Tawoen, naverteld.
19708: KNEBEL, J. - Desa legenden uit het Javaansch.
30313: KNEBEL, J. - Desa-legenden van Panaraga uit het Javaansch medegedeeld door J. Knebel.
30327: KNEBEL, J. - De weertijger op Midden-Java, den Javaan naverteld.
19545: KNEBEL, J. - Een en ander over het Meer van Grati uit het Javaansch overgezet.
30575: KNEBEL, J. - Een en ander over Krsna en de Krsna-basreliëfs op[ Java. Inleidende Onderzoekingen.
30571: KNEBEL, J. - Desa-Legenden.
20101: KNEBEL, J. - Een paar eigenaardige gebruiken in de désa Tjermé, naverteld.
30340: KNEBEL, J. - Opgave van Javaansche woorden, die in de Residentie Tegal in gebruik zijn en verschillen van het Javaansch in Solo.
19674: KNEBEL, J. - Goenoeng Gadjah, Raden Bratasena en Dewi Arimbi, Eene Desa-legende uit het Javaansch.
30431: KNEBEL, J. - Over de plaatsen van de hoogste vereering (poendèn) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, naverteld.
30574: KNEBEL, J. - Over de plaatsen der hoogste vereering (Poenden) in de afdeeling Awi (Madioen), naverteld.
19701: KNEBEL, J. - Rembangsche Desa-legenden uit het Javaansch.
31401: KNEBEL, J. - Proeve van het Maleisch en Chineesch, gesproken op Banka en Blitong.
19734: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des armes chez les Javanais (avec un dessin).
19698: KNEBEL, J. - Voordeelen van het Desa-hoofd (Bekel) en de leden van het Desa-bstuur (Djoengdjang Krawat).
19814: KNEBEL, J. - Varia Javanica. (Over Kalangs. - Pasar Londa. - Legende van Telaga-Pasir. - Over het Tingkeb-feest. - Legende van Njahi-Ageng Nagapertala. - Over dievetaal. - Over reiniging), den Javaan naverteld.
55129: KNELLER, GODFREY. - Portrait engraving of a Lady.
1055: KNICK, ARTUR. - Über die Histologie der sekundären Degeneration im Rückenmark.
8387: KNIGHT, G. R. - John Palmer and Plantation Development in western Java during the earlier nineteenth century.
58792: KNIGHT, CHARLES. - Portrait of Queen Victoria. "Her Majesty's Gracious Smile".
33994: KNOBEL, F. M. - Per tarantas door Mongolië.
58378: (KNOBEL). - De ontwikkeling van Japan.
60063: KNOBEL, F. M. - Van Teheran naar Ispahan.
50605: KNOCHE, WALTER. - Einige Bemerkungen über die Mapuche & Der heilige Stein von Lonquimay.
56327: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldig aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII provintien. Met voorrede van Johannes Florentius Martinet. Beschrijving van Plantagie-Gewassen (...). Beschrijving van de Plantagie-Tuin of van de wilde boom- en heestergewassen.
58956: KNUDSEN & CO. - Fra Flaamsdalen.
59055: KNUDSEN & CO. - Bergensbanen. Den roterende sneplog i arbeide ved Taugevandet.
58996: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59000: KNUDSEN & CO. - Halvtunnellen ...
58952: KNUDSEN & CO. - Kirke med Menigher, Finmarken.
59015: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59021: KNUDSEN & CO. - Hardanger. Udsigt fra Skjerve.
59060: KNUDSEN & CO. - Lapper paa Ski, Finmarken.
59022: KNUDSEN & CO. - Kjosfossen ved Vatnahalsen.
58959: KNUDSEN & CO. - Ostmandfjd, Roldal.
59064: KNUDSEN & CO. - Lapper, Finmarken.
59065: KNUDSEN & CO. - Lappetelt med Pulker.
58961: KNUDSEN & CO. - Vatnahalsen.
59020: KNUDSEN & CO. - Sogn. Vatnehalsen.
58958: KNUDSEN & CO. - Sognefjorden.
29292: KO-MO-AN. - Javaansche ,,Gamelan-beschrijving in poëzie. & Errata.
7045: KO WON. - Contemporary Korean Poetry. Compiled and translated by Ko Won.
53574: KOBAYASHI, EITAKU. - Banbutsu hinagata gafu (Picture Pattern Book), Band 5.
11698: KÖBBEN, A. J. F. - Zwarte planters. Proeve ener Facet-Ethnografie.
8196: KÖBBEN, A. J. F. - Structuralism versus comparative functionalism; some comments. & Dupliek (mededelingen).
8213: KÖBBEN, A. J. F. - Unity and siunity - Cottica Djuka as a kinship system.
8231: KÖBBEN, A. J. F. - Continuity in Change - Cottica Djuka Society as a Changing System.
2205: KÖBBEN, A.J. - Eigendom en bezit van land bij de Agni.
17260: KOBE. - German Club.
31516: KOBELL, WILHELM VON. - La Diligene, J. v. Artois p.
58914: KØBENHAVN. - Parti fra Rheden.
57955: KOBÈS, A. - Situation de la Colonie Agricole de S. Joseph de Ngasobil (Sénégal). Au 1er avril 1863.
57909: (KOBÈS, MGR.) - Culture du cotonnier au Sénégal.
7257: KOBUS KUCH. - Heerhugowaard. Zaal Heiligenberg. Met een vroklijke Cabaret-Revue m.m.v. Polly Noiret, Louis Noiret, Ton Cup, Antonio en Charly, De vroolijke Zangers.
8260: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Warfare and Anthropophagy in Jalé Society.
53651: KOCH, GABRIEL. - Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
34592: KOCH, HERMAN. - Portrait Wilhelm Adolf van Wied.
34593: KOCH, HERMAN. - Portrait Prinses Marie. Wilhelmina Frederika Alexandrine Anna Louise Marie, Prinses der Nederlanden.
263: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR. - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
8301: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Semantics of Kinship Terms: The Jalé Case.
8735: KOCHER SCHMID, CHRISTIN. - Cultural Identity As a Coping Strategy Towards Modern Political Structures: The Nayudos Case, Papua New Guinea.
49521: KOCK, CHARLES PAUL DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
2461: KOCK, M.A. DE. - Eenige ethnologische en anthropolgische gegevens omtrent een dwergstam in het bergland van Zuid Nieuw-Guinea.
46365: KODAK. - "Kodaks".
46443: KODAK. - Catalogue des Films de la Cinémathèque Kodascope 8 m/m.
46383: KODAK. - L'Amateur du Kodak. Sommaire du No 30.
46384: KODAK. - Pour les Étrennes. les Kodaks Pliants avec objectit anastigmat.
8342: KOEFOED, G. - De eenlettergrepige Engelse woorden in het Surinaams.
54123: KOEKAS. - De sekte der Koekas in Hindostan.
33697: KOEKKOEK, M. A. - Een reisje met de ,,Rembrandt."
49759: KOELMAN, J. PH. - Portrait of Johan Philip Koelman.
49756: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Italiaansch meisje met hare moeder.
49758: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - De groep in het gevelveld der ned. Bank te Amsterdam. Naar de uitstekende teekening van Koelman door den heer Lankhout overgebracht.
49757: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Fragment (de vorsten van Oranje voorstellende) uit het historisch tafereel bestemd voor eene zaal der Staten-Generaal. Beide door Koelman zelven op steen geteekend.
31986: KOEMAN, C. - Een kaartenverzameling ,,Moll" in de Universiteits-Bibliotheek te Brünn.
31990: KOEMAN, C. - Verslag van de eerste technische conferentie van de international cartographic association.
31974: KOEMAN, C. EN F. J. ORMELING. - Enige opmerkingen over de praktijk van de terreinschaduwing.
31977: KOEMAN, C. - De betelenis van de Waterschapskaarten van Delfland voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland.
32008: KOEMAN, C. - De 'Vinland Map'. Een wereldkaart uit c. 1440, met een afbeelding van Amerikaans gebied.
31893: KOEMAN, C. - Documentatie in de kartografie I & II.
31983: KOEMAN, C. - Een fundamentele wijziging van de opvattingen over de geschiedenis der kartografie van Nederland in de periode 1780-1830.
31965: KOEMAN, C. - Enkele opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van een Nederlandse topografische kaart 1 : 100 000.
31900: KOEMAN, C. - In memoriam Dr. Raleigh Ashlin Skelton.
32277: KOEMAN, C. - Some new contributions to the knowledge of Blaeu's atlases.
31952: KOEMAN, C. - The Amsterdam puiblishing house of Van Keulen and the Zee-Fakkel, an 18th century Pilot Guide for the world' seas.
31991: KOEMAN, C. - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse manuscriptkaart uit de 18e eeuw. (Tilburg en Goirle).
31849: KOEMAN, C. - Nederlandse atlassen uit de 19de eeuw.
2330: KOEMAN, C. - Moderne werkmethoden in de praktische kartografie.
31995: KOEMAN, C. - Kwantitatieve beschouwingen over de kaartering van de aarde.
53503: KOENE & CO. - Portrait of an Netherlands-Indie man.
53567: KOENE & CO. - Portrait of two indonesian children.
53568: KOENE & CO. - Portrait of an european (dutch) man.
53918: KOENIG, L. - Le "French Shore" (Souvenits de Campagne à Terre Neuve), par L. Koenig, Lieutenant de Vaisseau, 1886.
12270: KOENIGSWALD, G. H. R. VON. - Indonesian influences in Hawaiian art.
1937: KOENIGSWALD, DR. G. H. R. VON. - Over enkele fossiele zoogdieren van Java.
4594: KOENIGSWALD, G.H.R. VON. - Über altpalaeolithische Artefakte von Java.
32537: KOENIGSWALD, G. H. R. - Fossils from Chinese Drugstores in Borneo.
32540: KOENIGSWALD, G. H. R. - Remarks on the Prehistoric Fauna of the Great Cave at Niah.
20353: KOENINGSWALD, G. H. R. VON. - Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng.
50230: KOENS, A. J. - Intensiveering van rijstbouw in Nederlandsch-Indië.
50237: KOENS, A. J. - Rentabiliteit van bevloeiingswerken van Overheidsstandpunt.
50223: KOENS, A. J. - Inlandsche Hypotheek.
50193: KOENS, A. J. - De psychologische grondslagen der ethnologie.
50033: KOENS, A. J. - Europeesch en Inlandsch landbouwbedrijf in Ned.-Indië.
50254: KOENS, A. J. - Uitbreiding van de technische verzorging der irrigatie in Ned.-Indië.
19311: KOENTJARANINGRAT. - The Nuclear Family and "Loose" Kin Relations of the Bgu of West Irian.
46047: KOERNER, THEODOR. - Portrait.
8266: KOESNOE, MOH. - Receptie van de radjam straf in de adat Sasak van Bajan (Lombok).
2517: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Primitieve denkwijze. Voordracht gehouden in de bestuursvergadering van het K.N.A.G. op 11 Oct. 1919. & Primitieve denkwijze II. Uitstralende krachten in de volkenkunde.
2020: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Geographische beschrijving van het Janggebergte (Argopoero) op Java.
29323: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Naamgeving in Insulinde.
50224: KOHLBRUGGE, J. H. F. & A. J. KOENS. - Economische Volkenkunde. & Onderschrift.
19714: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Waarom de Tenggereezen offers brengen aan den Bromo. De legende van Kjahi Koesoemo.
30310: KOHLBRUGGE, J. H. F. - De Linggatempel en andere oudheden.
31726: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Welke waarde heeft de gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen? & Bezwaren tegen Dr. Kohlbrugge's opstel over den gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen, door S. R. STEINMETZ. Met antwoord van Dr. J.H.F.Kohlbrugge.
30595: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis in de Lampongsche Distrikten.
30045: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis door een gedeelte der Lampongsche Distrikten.
34250: KOK, P. E. W. - Glarnerland.
34000: KOK, P. E. W. - Uit het Dagboek van onze reis door Noorwegen.
32320: KOK, R. - De Haagse stadsuitbreidingen 1945-1961.
58415: KOL, H. H. VAN. - De Indische mijnwet en de Tweede Kamer. & De memorie van bedenking van belanghebbenden over het ontwerp- mijnwet.
58434: KOL, H. VAN. - De Indische Mijnwet en het Eigendomsrecht der Mijnen.
2265: KOL, H. VAN. - Iets over de Pyreneeën.
58431: KOL, H. VAN. - Het Lepra-gevaar.
34103: KOL, H. VAN. - Japansche feesten in Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni en Juli, Augustus, September, October, November, December.
51174: KOL, H.H. VAN. - Andorra. Een overblijfsel uit de Middeleeuwen.
3359: KOL, H.H. VAN. - Japan. Indruken van land en volk. Met een voorwoord van Prof.Dr. M.W. de Visser.
3282: KOLB, ALBERT. - Die Philippinen.
729: KOLB, ANNETTE. - Festspieltage in Salzburg.
33363: KOLDEWEY, CARL. - Noordpool-reis van de Germania en de Hansa.
53680: KOLDEWEY, K. - Die Deutsche Nordpolar-Expedition, vom 15. Juni 1869 bis zum 11. September 1870.
31892: KOLFF, G. H. VAN DER. - In Memoriam Prof. Mr. C. T. Bertling.
12391: KOLFF, G. H. VAN DER. - De economie van bruin en blank anders en eender.
19314: KOLIG, ERICH. - Aboriginal Dogmatics: Canines in Theory, Myth and Dogma.
2162: KOLK, JOS. VAN DE. - Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen.
50162: KOLK, J. VAN DER. - Marindineesche verwantschapsbetrekkingen.
55381: KOLKMAN, J. C. M. - Portrait of Maximilian Joseph C. M. Kolkman. Minsitre des Finances La Haye.
50637: KOLLMANN, J. - Die Ungarn. Eine anthropologische Skizze.
30139: KOLLMANN, M. H. J. - Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en Djokjokarta.
49820: KOLLMANN, J. - Hohes Alter der Menschenrassen.
664: KOLLONTAY, ALEXANDRA. - Wege der Liebe. Drei Erzählungen.
29925: KOLONIAAL VERSLAG. - Kanttekeningen op het Koloniaal Verslag.
29902: KOLONIALE LETTERKUNDE. - Aankondigingen en Beschouwingen op het gebied der Koloniale Letterkunde, XI-XXVII.
3874: KOLONIALE VERSLAGEN. - Uit de koloniale verslagen van 1911.
34361: KOMANYI, MARGIT ILONA. - The Iban Woman's Role: A Brief Summary of Observations at Samu on the Paku River.
32460: KOMKOV, A. M. - Cartographical terms as indicators of development of cartographical science and practice.
8639: KOMMERS, J. - The Significance of 18th-Century Literature about the Pacific for the Development of Travel Literature.
50355: KOMODO. - Varanen. (De varanen-expeditie naar West-Flores en Komodo).
11760: KOMTER, J. M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI, 1september 1966.
51856: KONG LE. - Portrait de le capitaine Kong Le, chef des forces communistes du Pathet Lao.
19341: KONG YUAN ZHI. - A Study of Chinese Loanwords (from South Fujian Dialects) in the Malay and Indonesian Languages.
46657: KÖNIG JR, H. - Seecadetten-Kapelle, Kapellmeister H. König Jr.
55452: KÖNIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN. - Ausführliche Verzeichnis der Aegytischen Altertümer und Gipsabgüsse. Zweite völlig umgearbeitete Auflage.
28319: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Duck, study.
28312: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Drawing. Flower study decoration in blue, green and gold.
28314: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Rabbit. Study.
28313: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Deer. Study.
28315: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait little girl.
28317: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Dancer (female).
28316: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait young woman.
28318: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Swan, study.
28320: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait.
46126: DE KONINCK. - Portrait de Jeune Homme.
51229: KONING, A. - Observations concerning sedimentation in the Wadden Sea area, in the light of some granular analyses.
444: KONING, C. J. - Der Tabak. Studien über seine Kultur und Biologie.
29344: KONING, D. A. P. - Eenige gegevens omtrent land en volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang.
3670: KONING, D.A.P. & L.V. VAN OOSTERZEE. - Het Santani-Meer. Het Cycloopgebergte. De Wilhelmina- of Tami-Rivier. (Rapporten).
49987: KONING, JOHAN. - Een tentoonstelling van ,,Het Koloniale Boek".
33627: KONINGSBERGER, J. C. - De Botanische Tuin van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. & F. A. F. C. WENT: Dr. M. Treub als Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
29109: KONINKLIJK INSTIUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. - Verslag der feestviering van het vijf- en twintig-jarig bestaan van het Instituut (1851-1876).
7076: KONOW, STEN. - Indien unter englischen Herrschaft.
46472: KONTOROVICH, JEVGENY. - Portrait.
33968: KOOIJKER VAN DER VEEN, LEO. - In zonnig Afrika.
31680: KOOIJMAN, S. - Some Ritual Clothing from Borneo in Dutch Museums.
8458: KOOIJMAN, SIMON. - Ceremonial Exchange and Art on Moce Island (Fiji): A Functional Interpretation of a Tapa Design.
8530: KOOIJMAN, SIMON. - The Netherlands and Oceania: A Summary of Research. Contributions to the Anthropology, Linguistics and Demography of Oceania by Dutch Social Scientist after the Second World War.
19346: KOOIJMAN, SIMON. - In Memoriam F. C. Kamma 16 Februari 1906 - 24 September 1987.
12573: KOOL, R. - Theoretische economie en tropische ontwikkelin.
5585: KOOLEMANS BEIJNEN, L. R. - De Tweede reis der Pandora.
66: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. A. DE BRUIJNE, A.O. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875. De reis der Pandora in den zomer van 1876. De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 en 1879.
63: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875.
32211: KOOLEN, M.A. - Vier stormvloeden in de zestiende eeuw in Zeeland.
40162: KOOLHOVEN. - Installation of ammunition belts in a Koolhoven F.K.58, compilation of 4 pictures in one.
38418: KOOLHOVEN. - Album. FK46, PK-SAT. Mr. J. E. F. de Kok's private Koolhoven FK46 plane. shipped to Pladjoe an oil installation, near Palembang (Sumatra), the reconstruction and its initial flight there.
29748: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen-Caraïben, oorspronkelijke bewoners van Curaçao.
29755: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen Caraïben van het eiland Aruba (West-Indië).
2592: KOOPMAN, J. - Het Deltaplan en zijn waterstaatkundige, economische en sociale aspecten.
4260: KOORDERS, S.H. - Iets over een vindplaats van fossiele planten en dieren bij sonder in de Minahassa (Celebes).
18867: KOOREMAN, P. J. - Aanteekeningen betreffende de Korintjische Adat.
33873: KOOREVAAR, A. - In en om Java's Paradijs.
33932: KOOYKER VAN DER VEEN, LEO. - Noord-Oostelijk Rhodesia.
2203: KOP, F.H. VAN DER. - De Engelsch-Afghaansche Spoorweg.
34221: KOP, G. G. VAN DER. - Het moderne Siam.
34234: KOP, G. G. VAN DER. - Door Britsch Malakka.
50843: KOP, G. G. VAN DER. - Where the Feet of the Mighty have trod (10p, 11 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 6, June, 1922.
3600: KOPERBERG, M. - Het meer ,,Danau" in Bolaäng Mongondo.
1791: KOPPEL, C. VAN DE. - Het Amazone-gebied als producent van tropische grondstoffen.
1799: KOPPEL, C. VAN DE. - Een reis door het droge noordoosten van Brazilië en eenige interessante gewassen.
57495: KÖPPEN, W. - Fréquence et routes moyennes des minima barométriques entre les Montagnes Rocheuses et l'Oural.
50295: KOPPIUS, W. J. EN M. UIJTENHOUDT. - Bestaat er op Ceylon nog sympathie voor het vroegere moederland?
50030: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouv.-Gen. ter Kuste van Guinea 1816-1818.
50335: KOPPIUS, W. J. - Mauritius.
50404: KOPPIUS, W. J. - Een sprookje om Japan.
50476: KOPPIUS, W. J. - Miangas. (Palmas. Las Palmas).
50439: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouverneur-Generaal van N.O.I., 1808-1811.
50270: KOPPIUS, W. J. - Wat Nederland aan Ceilon heeft verloren.
38480: KOPSTEIN, FELIX. - Zoologische Tropenreise, mit Kamera und Feldstecher durch die Indo-Australische Tierwelt.
34108: KOREA. - Het land van de Morgenkalmte. & Korea - oud en nieuw.
2987: KOREVAAR, A.C.W. - Enkele opmerkingen over nederzettingen in de Ablasserwaard.
19291: KORN, FRANCIS. - Terminology and "Structure": the Dieri Case.
8239: KORN, F. - An Analysis of the Use of the term 'Model" in some of Lévi-Strauss's works.
12252: KORN, V. E. - Batakse Offerande.
29609: KORN, V. E. - De Thesawalamai.
12414: KORN, V. E. - De Philippijnen en Indonesië.
50174: KORN, V. E. - De vrouwelijke Mama in de Minangkabausche familie.
29614: KORN, V. E. - In memoriam Henri Titus Damsté, 28 Januari 1874 - 6 Januari 1955. & Aanvulling op de bibliografie van de geschriften van H. T. Damsté.
50181: KORN, V. E. - Een aanvulling op: Nieuw Guinea, een balans en een programma.
29557: KORN, V. E. - Neerlands taak bij het verlenen van internationale hulp aan onderontwikkelde landen.
12292: KORN, V. E. - Mohammedaansch recht en adatrecht in British- en Nederlandsch-Indië.
29668: KORN, V. E. - Nieuw agrarisch recht voor Nederlands Nieuw-Guinea.
29625: KORN, V. E. - Nieuw-Guinea, een balans en een programma. & Aanvulling.
29568: KORN, V. E. - Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving.
12235: KORN, V. E. - Oosterse visie op westers bewind.
12268: KORN, V. E. - Verslag der herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage.
57901: KORN. - Excursion dans les forêts qui s'étendent entre Tay Ninh et Relim. Frontières de la Cochinchine et du Cambodge.
35827: KORRINGA, H. - Boerenwoningen in Nederland uit de XVIIe en XVIIIe eeuw. Original Typescript. (met een woord vooraf van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg - Jr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer -, 348 afbeeldingen naar foto's en 50 tekeningen naar opmetingen van de schrijver).
1333: KORS, ST. - III International Festival of Festivals of Student Theatres.
46482: KORSAKOV, RMINSKI. - Portrait.
46489: KORSAKOV, RMINSKI. - Portrait.
54030: KORTH, FRED G. - New Yorkers on the Beach, in the hot days June 1934.
2248: KORTLANDT, A. - Lapland. Een sociaal-geografische studie naar aanleiding van reizen in 1934 en 1935.
31049: KORTZ, J. A. - De Generaal-Majoor Jhr. Carel van der Wijck.
8396: KORVER, A. PIETER E. - The Samin Movement and Millenarism.
55053: KOSSUTH, LAJOS. - Portrait engraving of Lajos Kossuth.
31885: KOSTER, E. A. - Aktieve stuifzanden en Celtic Fields in Midden Nederland op luchtfoto's.
8572: KOSTER, G. L. AND H. M. J. MAIER. - A Medicine of Sweetmeats: On the Power of Malay Narrative.
2881: KOSTER, F. - Natuurbescherming in Nederland.
54044: KOSTER, NICO. - Seven men at a Cuban hairdresser.Gelatin silver print, 40x27 cm., signed, "Cuba 99" and "150/150" in black pen, framed.
50466: KOSTER, W. - Bestuur en besturen in de Menangkabau.
50465: KOSTER, W. - Economische aanpassing in de Philippijnen. (Uit: Economisch Weekblad).
1334: KOTARBINSKI. - 30 LAT. 30 Rocznica podpisania ukladu oprzyjazni, wspólpracy I wzajene pomocy miedzy prl I ZSRR.
30447: KOTEI. - Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen tusschen de Maleische en Boeginesche Nederzettingen aan de Kotei-rivier onder den vorigen Sultan van Kotei, - vertaald uit het oorspronkelijke Maleisch.
49819: KOTELMANN, L. - Die Augen von 23 Singhalesen und 3 Hindus.
49614: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDRICH FERDINAND VON. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
5799: KOUS - KEPHT - THEBE - KARNAK. - De Platte-Grond van een Tempel te Kous, van een Tempel en Brug te Kepht; van een Tempel en Poort te Thebe, oostwaard van Karnak; en gezigt dier Poorte.
2215: KOUWENHOVEN, A.O. - De nieuwe Moezel: Europese scheepvaartweg.
32415: KOUWENHOVEN, A. O. - De luchtfoto als hulpmiddel bij et sociaal-geografisch onderzoek.
31912: KOUWENHOVEN, A. O. - Enkele communicatieaspecten in de Nederlandse geografiebeoefening.
51291: KOUWENHOVEN, A. O. - Geografische tijdschriften en hun recente ontwikkeling.
33646: KRAAL, H. - In de provincie Groningen.
51049: KRAAY, C. - Reisindrukken uit Oost-Azië op handels- en ander gebied (Voordracht).
32469: KRABBE, G. EN F. W. MANSVELT BECK. - Zand en bovengrond in de open ruimten.
7915: KRACKE, JR., E. A. - Civil Service in Early Sung China 960-1067, with particular emphasis on the development of controlled sponsorship to foster administrative responsibility.
8206: KRACKOVSKY, I. J. - To the memory of Ch. Snouck Hurgronje.
20345: KRAEMER, H. - Eenige grepen uit de moderne Apologie van den Islam I & II.
11727: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der Islamischen Kulturgeschichte.
53907: KRAFFT, HUGUES. - Voyage aux Chateaux favoris du Roi Louis II de Bavière. N|eu-Schwannstein - Linderhof - Herrenchiemsee, 1886.
33064: KRAFFT, M. LE BARON DE (HADJI SCANDER). - Promenades dans la Tripolitaine (Afrique Septentrionale), 1860.
7040: KRAFT, EVA S. - Zum Dsungarenkrieg im 18. Jahrhundert. Berichte des Generals Funingga. Aus einer mandschurischen Handschrift übersetzt und an Hand der chinesischen Akten erläutert.
30786: KRAJENBRINK, J. A. - Iets over den gevonden kalksteen in het oostelijk gedeelte der Residentie Cheribon.
1336: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Malzomkowie Roku II. Jean Paul Belmondo.
1337: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Wiem, ze jestes moderca. Petr Schulhoff.
1338: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Prywatna Wojna Murphyégo. Peter Yates.
1341: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Nokaut. Boro Drascovic.
5366: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Max i Ferajna. Claude Sautet.
14180: KRAMER, J. G. - Portrait of Betsy Moltzer.
30237: KRAMER, FR. - Der Götzendienst der Niasser, Missionar der rheinischen Missionsgesellschaft.
2033: KRAMERS, PROF. DR. J.H. - De klassieke geografische litteratuur der Mohammedanen.
4288: KRAMMER, MARIO. - Theodor Fontanes engere Welt. Aus dem Nachlass herausgegeben.
50937: KRAMP, F. G. - De verbinding van de Amoe-Darja met de Kaspische Zee.
18540: KRAMP, F. G. - Reis naar het Zuidoosten van Rusland en den Kaukasus.
3640: KRAMP, F.G. - De grenslanden van China in het bijzonder Mandsjoerië.
51009: KRAMP, F.G. - De geschiedenis der ontdekking van het eiland Sachalin. Voordracht gehouden in de algemene vergadering van 29 April 1893.
51008: KRAMP, F.G. - Japan or Java? An Answer to Mr. George Collingridge's Article on "The Early Cartography of Japan".
4266: KRAMP, F.G. - De tochten naar de Jenisej in 1893 en 1894. Voordracht.
3456: KRAMP, F.G. - On: Matoesowski, Z., Geografisch overzicht van het Chineesche Rijk (...).
18024: KRAMP, F.G. - P. M. Lessar. Zuid-West-Toerkmenië. Het land der Saryks en Salors. Uit het Russisch vertaald en met aanteekningen voorzien.
440: KRANTZ, CLAES. - Den Svenska Pipboken.
58091: KRANTZ, J. - Considérations sur le roulis des bâtiments.
53631: KRAPOTKIN, P. - Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet, Sommer 1866.
8179: KRATSCHKOWSKI, I. J. - Über arabische Handschriften gebeugt. Erinnerungen an Bücher und Menschen.
57892: KRATZ, ARTHUR. - La guerre d'Amérique. Résumé des opérations militaires et maritimes. Campagnes dans l'Ouest.
8358: KRATZ, U,. - Pro- und Antibuginesische Texte zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Quellenlage.
8492: KRATZ, E. U. - The Editing of Malay Manuscripts and Textual Criticism.
55355: KRAUSE, CARL. - Portrait of Luigi Cherubini.
50503: KRAUSE, W. - Bespricht das neue erschienene Buch des Hrn. Eugen Dubois: Pithecanthropos erectus, eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java.
34073: KRAUSE, FRITZ. - In de wildernissen van Brazilië.
46425: KRAUSS, E. - Optique et Mécanique de Précision. Catalogue Général 1906. Objectifs et appareils photographiques. Appareils de Projection. Jumelles Galiléiques. Stéréo-Jumelles à Prismes. Longues-Vues. Microscopes. Centrifugeurs.
56917: KRAUSS, VIRGINIE. - Portrait of Virginie Krauss by Liebert.
1342: KRAUZE, ANDRZEJ (1947 - ) & MARCIN MROSZCAK (1950 - ). - Lorenzaccio. Alfred de Musset.
60471: KRECHOWICZ, JERZEY. - Juliusz Slowacki. Samuel Zborowski. Teatr Wybrzeze.
60475: KRECHOWICZ, JERZEY. - Pinokio. Teatr Muzyczny w Gdyni. Scena Mtodego Widza.
2001: KREEMER, J. - Wetenschappelijk onderzoek van Atjeh en onderhoorigheden.
7945: KREEMER, J. J. - Bijdrage tot de volksgeneeskunde bij de Maleiers der Padangsche Benedenlanden.
4019: KREEMER, J. - De rijstcultuur in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden.
18977: KREEMER, J. - De Loeboes in Mandailing.
3977: KREEMER. J. - De winning van kamferhout, kamferolie en kamfer in het Singkelsche.
2526: KREEMER, J. - De twist van de zon en de maan. (Een natuurverklarende mythe).
19036: KREEMER JR., J. - Volksheelkunde in den Indischen Archipel.
18228: KREEMER, J. - Een franschman over Sabang.
6884: KREMNITZ, WALTER. - Ambro Lacus - Lexikon der Mythologie Ägyptens, Persiens und des Orients.
59147: KRESNO. - Kresno, wayang figure.
5756: KRETA. - Een oud halfverheven Beeldwerk op het eiland Kreta.
5851: KRETA. - Landkaart van het Eiland Kandie, het oude Kreta, door Richard Pococke.
31567: KRETSCHMER,ALBERT. - Altenburg. Trachten. Aus: Deutsche Volkstrachten.
58905: KREUZECKHAUS. - Kreuzeckhaus (1652 m) gegen Zugspitze Höllenthalgletscher und Schwarzenkopf.
35385: KREUZNACH UND ANDERE. - Poesie-Album durch u.a. Lina. Koehl, Emma Hilgard, G. du Loranzi, Müller, Antonie Jung, Louise Schönstedt aus Burgsteinfurt, Anna Schultz, Emma Hagendorn, Mathilde Robert, Sophie Wentzel, G. Robert, Leonie Robert, Alwine Gastes, Bertha, und andere.
50608: KRICKEBERG, WALTER. - Einige Neuerwerbungen der nordamerikanischen Sammlung des Königl. Museums für Völkerkunde.
7977: KRIEBEL, D. J. C. - Het eiland Bonerate.
46527: KRIEGSMANN. - Portrait of an older man.
7775: KRIEKEN, GERARDUS SAMUEL VAN. - Khayrak-Dîn et la Tunisie (1850-1881).
2860: KRIJGER, P.D. - Van vaarpolder naar rijpolder. Enkele ruilverkavelingsactiviteiten in Noordholland.
31667: KRIJN, DR. S.A. - Naar IJsland.
35174: KRIKHAAR, HANS. - Group portrait at Galerie Krikhaar. Depicting i.a. Theo Wolvecamp, Anton Rooskens, Hans and Jetty Krikhaar, Eugene Brands, Hans de Jong, Daan Schwagermann and Hans Redeker.
7252: KRO PARADE LEIDEN STADSGEHOORZAAL. - Tournée 1951-52. Medewerkenden: Orkest Zonder Naam o.l.v. Ger de Roos, de Drie Musketiers, Fantasio, Peter Pikos, Zambel en Ton Cup.
19258: KROEF, J. M. VAN DER. - On the Sovereignty of Indonesian States: a Rejoinder.
12491: KROEF, J. M. VAN DER. - Problems of national reconstruction in Malaya.
30206: KROESEN, C. A. - Geschiedenis van Asahan.
30317: KROESEN, J. A. - Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen).
19709: KROESEN, J. A. - Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (Res. Oostkust van Sumatra).
19466: KROESEN, R. C. - Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelan-eilanden.
30316: KROESEN, J. A. - Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van landschap Tanah Djawa.
18913: KROESEN,R. H., W. D. HELDERMAN. - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra.
12501: KROESKAMP, H. - De Chinezen in Batavia (± 1700) als exempel voor de Christenen van West-Europa.
30580: KROM, N. J. - Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe.
1917: KROM, DR. N.J. - Het slot der reis van Hayam Wuruk door Java's Oosthoek. & Over eenige Majapahitsche onderhoorigheden. Naschrift door J.F.Niermeyer.
19083: KROM, N. J. - De Bodhisattwa's van den Mendut.
8031: KROM, N. J. - De beteekenis van Tjandi Djadi.
29433: KROM, N. J. - De eerste opname van het Diëng-Plateau. Handschrift van H. C. Cornelius.
30444: KROM, N. J. - De beelden van Tjandi Rimbi.
31452: KROM, N. J. - De eigennamen in den Nagarakretagama. Alphabetisch Register.
30577: KROM, N. J. - De Familie van Hayam Wuruk.
49771: KROM, N. J. - De eerste Javaansche Hindoe-munt.
29422: KROM, N. J. - De herkomst van den Minto-steen.
29419: KROM, N. J. - De hoofdpersoon der vierde gaanderij van Boro-Budur.
19173: KROM, N. J. - De naam Sumatra.
30579: KROM, N. J. - De inscriptie van Nglawang.
31463: KROM, N. J. - De samenstelling van de Pararaton.
20199: KROM, N. J. - De verdwenen Brahma uit het Museum te Batavia.
30475: KROM, N. J. - De troonsbestijging van Suhita.
7990: KROM, N. J. - Een belangrijke vondst op Bali.
20049: KROM, N. J. - De Wisnu van Belahan. Bijschrift bij de foto.
7987: KROM, N. J. - Engelhard over de Javaansche oudheden.
20132: KROM, N. J. - Een protest. (Review on:) Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, London, 1910.
29430: KROM, N. J. - Epigrafische bijdragen. (Een koperplaat van 848 Çaka?, De inscriptie van Pereng, De Singasari-inscriptie van 1273).
30472: KROM, N. J. - Epigraphische aanteekeningen. (I-XVI).
31446: KROM, N. J. - Gajamada's sterfjaar. Mededeeling.
30443: KROM, N. J. - Gedateerde inscripties van Java.
19129: KROM, N. J. - Herdenking van Dr. G. P. Rouffaer.
1992: KROM, N. J. - Hayam Wuruk en de Tjandi Djaboeng.
30470: KROM, N. J. - Het jaar van den val van Majapahit.
19014: KROM, N. J. - Manjuvajra?
20073: KROM, N. J. - Jajawa-Djawi.
8005: KROM, N. J. - Langka in Atjeh?
20118: KROM, N. J. - Naschrift over de Aksobhya-inscriptie van Simpang.
29469: KROM, N. J. - Muziekmaken in den maneschijn.
30476: KROM, N. J. - Over de dateering van eenige Kawi-geschriften.
31450: KROM, N. J. - Nogmaals de familie van Hayam Wuruk.
20055: KROM, N. J. - Prapanca op een inscriptie? Mededeeling
30442: KROM, N. J. - Restaureeren van oude bouwwerken.
29468: KROM, N. J. - Tekstverbeteringen van Nitisara IV.
20038: KROM, N. J. - Sapta Prabhu. Mededeeling
29543: KROM, N. J. - Tjandi Papak?
30473: KROM, N. J. - Varia. (De begraafplaats van Bhre Kahuripan; Tapasi; Dharmmanagari).
29408: KROM, N. J. - Een Javaansch brons van Hayagriva.
27410: KRONPRINZEN DES DEUTSCHEN REICHS UND VON PREUSSEN. - Erinnerungen am meinem Reise nach Indien. Photographische Aufnahmen von der Indien-Reise Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preussen.
31824: KROON, F. - Het Nederlandsche gedeelte van de Tabula Peutingeriana.
2815: KROON, F. - Onze kust bij Ptolemaeus. Naschrift van Dr. F.C. Wieder.
26810: KROON-NÉDÉLA, E. G. (VERZAMELD). - Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H. M. Koningin Wilhelmina. Met een woord vooraf van Vice-Admiraal C. E. L. Helfrich.
32487: KRUG, P. - De ontwikkeling van Buiten-Mongolië.
3354: KRUGER, PAUL. - Gedenkschriften van Paul Kruger, gedicteerd aan H.C.Bredell en Piet Grobler, bewerkt door Frederik Rompel.
266: KRUIJER, G. J. - Het Christianagebied. Een landhervormingsprojekt in Jamaica.
6468: KRUIJER, G. J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
6469: KRUIJER, G. J. - Suriname en zijn buren, landen in ontwikkeling.
5496: KRUIJER, G. - Aardrijkskunde uit de lucht. Enkele sociaal geografische indrukken van een verkenningsvlucht boven Suriname.
32109: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname.
2152: KRUIJT, ALB. C. EN J. KRUIJT. - Verslag van een reis naar het landschap Napoe in de onderafd. Posso (Celebes).
3601: KRUIJT, ALB. C. - Het stroomgebied van de Tomasa-Rivier.
18156: KRUIJT, ALB. C. - De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes.
18868: KRUIJT, ALB. C. - Grammaticale schets van de Bareë-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier.
19817: KRUIJT, ALB. C. - Het wichelen in Midden-Celebes.
19811: KRUIJT, ALB. C. - Regen lokken en regen verdrijven bij de Toradja's van Midden Celebes.
4623: KRUIJT, DR. J. P. - De sociale structuur van het Engelsche volk. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
45392: KRUIJT, J. A. - Aanteekeningen en Opmerkingen betreffende Siam, bij een bezoek aan de hoofdstad Bangkok.
55349: KRUININGEN, HARRY VAN, HERMAN BERSERIK, COR BASART & HENK HUIG. - Acht prenten van de Deltawerken vervaardigd in 1959-1960 in opdracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
30926: KRUISEMAN, J. - De landelijke inkomsten op Java.
3488: K. (P. KRUIZINGA). - On: Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate door F.S.A. De Clercq. Met platen en schetsen, Leiden, 1890.
2579: KRUIZINGA, P. - Löss.
1754: KRUL, W.F.J.M. - De drinkwatervoorziening van Nederland uit geografisch en hydrologisch oogpunt.
8649: KRUMEICH, ANJA. - Ziektepreventie in een Karibendorp in Suriname.
33127: KRUSENSTERN, CAPT. - Schipbreuken in de Noordpoolzee. Lotgevallen van Barends en von Krusenstern.
35789: KRUSENSTERN, CAPT. - Naufrage du Lieutenant Krusenstern dans les Glaces de la Mer de Kara (Voyage d'exploration aux côtes septentrionales de la Sibérie), 1862.
8012: KRUYT, ALB. C. - De Timoreezen.
1900: KRUYT, ALB. C. EN J. KRUYT. - Verslag van een reis naar Kolaka (Z.O.Celebes).
2149: KRUYT, ALB. C. EN J.KRUYT. - Een reis onder de Toradja's van Sa'dan en Mamasa (Celebes).
20323: KRUYT, ALB. C. - Lapjesgeld op Celebes.
7958: KRUYT, ALB. C.; N. ADRIANI. - De godsdienstig-politieke beweging ,,Mejapi" op Celebes.
20294: KRUYT, ALB. C. - Banggaische Studiën.
51032: KRUYT, ALB. C. - De opsporing van het Lindoe-Meer op Celebes.
20299: KRUYT, ALB. C. - Balantaksche Studiën
7984: KRUYT, ALB. C. - De To Rongkong in Midden-Celebes.
8004: KRUYT, ALB. C. - De Soembaneezen.
7985: KRUYT, ALB. C. - De To Seko in Midden-Celebes.
19147: KRUYT, ALB. C. - De To Loinang van den Oostarm van Celebes.
20201: KRUYT, ALB. C. - De Mentawaiers.
20377: KRUYT, ALB. C. - De Fluit in Indonesië.
30311: KRUYT, ALB. C. - De adoptie in verband met het matriarchaat bij de Toradja's van Midden-Celebes.
30326: KRUYT, ALB. C. - De weerwolf bij de Toradja's van Midden-Celebes.
36781: KRUYT, ALB. C. - De geboorte van de nieuwe maan volgens de verhalen der Toradjas van Celebes.
30532: KRUYT, ALB. C. - De hond in de geestenwereld der Indonesiërs.
50784: KRUYT, ALB. C. - De weerwolf bij de Oost-Toradja's van Midden-Celebes.
20195: KRUYT, ALB. C. - Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes).
3680: KRUYT, ALB. C. - Gegevens voor het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Midden-Celebes.
31597: KRUYT, ALB. C. - Het rijk Mori.
51117: KRUYT, ALB. C. - Het landschap Bada in Midden-Celebes.
19165: KRUYT, ALB. C. - Het schommelen in de Indische Archipel.
20285: KRUYT, ALB. C. - Het Hondenoffer in Midden-Celebes.
29336: KRUYT, ALB. C. - Het ijzer in midden-Celebes.
20357: KRUYT, ALB. C. - Het Stamfeest op Midden-Celebes.
19077: KRUYT, ALB. C. - Measa, eene bijdrage tot het dynamisme der Bare'e-sprekende Toradja's en enkele omwonende volken. Met naschrift door N. Adriani.
18216: KRUYT, ALB. C. - Pakawa, een landstreek in de onderafeeling Paloe (Midden Celebes).
20105: KRUYT, ALB. C. - Nadere gegevens betreffende de oudheden aangetroffen in het landschap besoa (Midden-Célébes).
19184: KRUYT, ALB. C. - Rechts en links bij de bewoners van Midden-Celebes.
30551: KRUYT, ALB. C. - Volksverhalen van de Oost-toradjas op Midden-Celebes, verzameld, vertaald en van aanteekeningen voorzien.
20315: KRUYT, ALB. C. - Van Leven en Sterven in Balantak (Oostarm van Celebes).
1854: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van het stroomgebied van de Kamara in Midden-Celebes.
29508: KRUYT, ALB. C. - Ziekte en dood bij de Banggaiers.
1901: KRUYT, DR. ALB. C. - Verslag van een reis door Timor.
1860: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van den Banggai-Archipel.
2108: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van den Banggai-Archipel.
2151: KRUYT, DR. ALB. C. - Verslag van eene reis over het eiland Soemba. & Een verbetering, 1922.
18222: KRUYT, DR. ALB. - Dr. Alb. Kruyt in westelijk Midden-Celebes.
5538: KRUYT, J. A. - Eenige mededeelingen en beschouwingen betreffende Djeddah en het daarachter liggende gedeelte van Midden-Arabië.
2143: KRUYT, DR. ALBERT C. - Een bezoek aan de Mentawei-Eilanden.
30241: KRUYT, J. A. - Iets over de vestiging der Nederlanders in Perak.
8024: KRUYT, J. - De Moriërs van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes).
20177: KRUYT, J.. - De Boea's en eenige andere feesten der Toradja's van Rantepao en Makale.
19111: KRUYT, J. - Het Ma'Boea en de tatouage in Seko, (Midden-Celebes).
31789: KRUYT. - Dr. Kruyt in Midden-Celebes.
8002: KRUYT, J. - Het weven der Toradja's
20185: KRUYT, ALB. C. - De Roteneezen.
20275: KRUYT, ALB. C. - De To Wana op Oost-Celebes.
20310: KRUYT, ALB. C. - De Zwarte Kunst in den Banggai-Archipel en in Balantak.
20303: KRUYT, ALB. C. - De Tol in den Indischen Archpel.
1343: KRZYSTOFORSKI, A. - Spotkamy si na kiermaszu ksiazki. DOM Ksiaski.
15047: KÜBLERA, ALEKSANDRA. - Portrait of Alois Marx, Oberleutnant.
2160: KUENEN, DR. PH.H. - Voorloopig resultaat van een onderzoek van de G. Penanggoengan bij Soerabaia.
1934: KUENEN, DR. PH.H. - Geologische problemen in verband met de Toekang-Besi Eilanden.
3038: KUENEN, PH.H. - Onderzeesche canyons.
38471: KUENEN, PH. H. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willebrord Snellius.
5374: KUENEN, DR. PH.H. - De zeespiegelrijzing der laatste decennia.
49540: KUGLER, FRANZ THEODOR. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
5239: KUHLE, MICHAEL. - Der Sammler auf Reisen. Antiquariate in Deutschland.
29267: KÜHR, E. L. M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling.
46290: KUIJER, W. G. - Portrait of B. L. Voskuil..
32445: KUIJSTEN, A. C. - De reorganisatie van de industrie en van de industriële planning in Tsjechoslowakije.
58849: KUILE, TER. - Portrait of Ter Kuile, of a photograph by De Lavieter & Co, La Haye of (J.H.?) Ter Kuile.
18340: KUILE, E.H. TER. - De Schoonheid van ons Land. Bouwkunst,: Kastelen en Adelijke Huizen.
29556: KUIPER, F. B. J. - Naar aanleiding van de Gouden Kiem.
2611: KUIPERS, IR. S.F. - Enkele luchtfoto-aspecten van Schouwen en Duiveland.
7933: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen Oriëntalisme en Wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal,- Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001.
50066: KULISCHER, M. - Der Dualismus der Ethik bei den primitiven Völkern.
55028: KULMANN, ELISABETH. - Portrait engraving of Elisabeth Kulmann.
8514: KUMAR, A. L. - The "Suryengalagan Affair" of 1883 and its Successors: Born Leaders in Changed Times.
8549: KUMAR, A. L. - On Variation in Babads.
6759: KUN CHANG. - A comparative study of the Kathinavastu.
50393: (KUNEMAN, J. H. B.). - Emigratie en kolonisatie van inheemschen.
50116: KUNERT, HR. - Rio grandenser Alterthümer.
50523: KUNIKE, HUGO. - Das sogenannte ,,Männerkindbett".
50533: KUNIKE, HUGO. - Einige grundsätzliche Bemerkungen über Sonne, Mond und Sterne im alten Mexico.
50620: KUNIKE, HUGO. - Venezolanische Schädel.
2518: KUNST, J. (SECRETARY). - Verslag van den XXIsten Ethnologendag, gehouden op Zaterdag 8 Januari 1938 in het gebouw van het Kon.Koloniaal Inst. te Amsterdam.
20235: KUNST, J. EN C. J. A. KUNST-VAN WELY. - De toonkunst van Bali II. Aanvullende beschouwingen naar aanleiding van nieuwe vondsten en van Von Hornbostels Blaaskwinten-theorie.
39096: KUNST, J. - In memoriam Prof. Dr. B. J. O. Schrieke.
20255: KUNST, J. EN R. MACHJAR KOESOEMADINATA. - Een en ander over Pélog en Sléndro.
20244: KUNST, J. - Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten.
50776: KUNST, J. - Waar komt de Gong vandaan?
39110: KUNST, JAAP. - Een vergeten musicologische bron: De instrumentafbeeldingen in ''Les Hindous" van F. Baltazard Solvyns. & Een novum op Indonesisch muziekgebied.
36784: KUNST, JAAP. - Een onbekend Javaansch muziekinstrument.
52037: KUNST, JAAP. - Music in New Guinea. Three Studies.
19245: KUNST, JAAP. - The origin of the Kemanak.
36772: KUNST, JAN. - Oost-Indië en het Perzische tapijt.
60450: KUNSTKRONIEK. - Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der Schoone Kunsten. Met medewerking van Nederlandsche Kunstenaars en Letterkundigen. Nioeuwe Serie. Negende Jaargang.
18469: KUNSTPREIS JAHRBUCH 1990. - Deutsche & Internationale Auktionsergebnisse, Band XLV. 2 Volumes.
18468: KUNSTPREIS JAHRBUCH 1989. - Deutsche & Internationale Auktionsergebnisse, Band XLIV. 2 Volumes.
12188: KUNTURA WIRYAMARTANA, I. - The scriptoria in the Marbabu-Merapi area.
8510: KUPER, ADAM. - African-Omaha: A Review Article.
51054: KUPER, J. - Verkort officieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1900.
15434: KUPER,J. - Gemeente Katendrecht.
2086: KUPERUS, DR. G. - De bevolkingscapaciteit van de agrarische bestaansruimte in de inheemsche sfeer op Java en Madoera (omstreeks 1930).
1879: KUPERUS, DR. G. - De Madjapahitsche onderhoorigheid Seran.
4627: KUPERUS, DR. G. - Beschouwingen over de ontwikkeling en den huidigen vormenrijkdom van het cultuurlandschap in de onderafdeeling Bima (Oost-Soembawa).
32135: KUPERUS, DR. G. - Geografie als leer der besdtaansruimte.
50631: KUPKA, PAUL L. B. - Vorgeschichtliches aus der Altmark.
1894: KÜPPER, DR. H. - Paleolitische werktuigen uit Atjeh, N.Sumatra. (Voorloopige mededeeling).
8789: KURASAWA-INOMATO AIKO. - Rice shortage and transportation.
55467: KURIER, UNESCO. - Nr 12, 1964, 5.Jahrgang: Egypt. Contributions by Christiane Desroches-Noblecourt, Ali Vrioni, Karl heinz Martini, Dr. Georg Gerster, Rex keating, Jean Vercouter, Hanns Stock & Karl Georg Siegler & Taher Abu Wafa.
55468: KURIER, UNESCO. - Nr 1, 1967, 8.Jahrgang: Die Internationale Kampagne zugunsten von Florenz und Venedig.
38433: KURKDJIAN, O. - 16 Photo-Reproductions after photographs by O.Kurkdjian, printed by De Tulp, Haarlem.
10391: KURSEONG. - Station with railwaytrack. Darjeeling Himalayan Railway.
8731: KUSCHEL, ROLF. - Killing Begets Killing: Homicides and Blood Feuds on a Polynesian Outlier.
4254: KUYPER, J. - Overzicht getrokken uit het verslag omtrent de Openbare Werken in Nederland over het jaar 1894.
5528: KUYPER, J. EN J. W. F. CONRAD. - Verslag van de heeren J.Kuyper en J.W.W.F.Conrad, afgevaardigden van het Aardrijkskundig Genootschap op het Internationaal Congres, ter bespreking van de doorgraving der Amerikaansche Landengte.
55382: KUYPER, ABRAHAM. - Portrait of Dr. Abraham Kuyper. Ministre d'Etat, Ancen Président du Conseil, Député La Haye.
3481: KUYPER, J. - De bodem van Nederland.
29753: KUYPER, J. - Curaçao.
29773: KUYPER, J. - De Openbare Werken in Nederland in 1882.
3578: KUYPER, J. - De dichtheid der bevolking in Nederland.
4221: KUYPER, J. - De Sandwich-eilanden naar Dr. Marcuse en anderen.
3602: KUYPER, J. - Een blik op Nederlands bevolking.
51019: KUYPER, J. - Duitsche geografen.
51002: KUYPER, J. - De staatsspoorwegen in Nederland.
5601: KUYPER, J. - Een kanaal door de landengte van Dariën I & II.
52739: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Zuilichem, Provincie Gelderland.
52738: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Buurmalsen, Provincie Gelderland.
3587: KUYPER, J. - Frankrijk en zijne landschappen. Mededeelingen.
52741: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Zalt-Bommel, Provincie Gelderland.
52740: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Waardenburg, Provincie Gelderland.
52742: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Rossum, Provincie Gelderland.
52744: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Pouderoijen No.1 Kadastrale Gemeente Pouderoijen, Provincie Gelderland.
52743: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Hurwenen, Provincie Gelderland.
52745: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Pouderoijen No.2 Kadastrale Gemeente Aalst, Provincie Gelderland.
52746: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Geldermalsen, Provincie Gelderland.
52747: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Almkerk, Provincie Noordbrabant.
59117: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Kerkwijk, Provincie Gelderland.
52748: KUYPER, J. - Gemeentekaart van Sloten. Provincie Noord-Holland.
5607: KUYPER, J. - Het jubilé der ,,Gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn.
3555: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1895.
4193: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1889.
4219: KUYPER, J. - Kaart van de dichtheid der bevolking van Nederland met toelichtenden tekst.
4243: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1893.
4211: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1891.
50953: KUYPER, J. - Kort verslag van de Openbare Werken in 1889.
4247: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1892.
51045: KUYPER, J. - Kort verslag over de Openbare Werken in het jaar 1899.
3415: KUYPER, J. - Nederlands bevolking.
50969: KUYPER, J. - Necrologie. Pieter Harman Witkamp.
45378: KUYPER, J. - Nederland's bevolkings-dichtheid.
4269: KUYPER, J. - Onze koloniën uit een oeconomisch oogpunt.
3492: KUYPER, J. - Nederlands productieve kracht.
31602: KUYPER, J. - Onze achtscte volkstelling.
2841: KUYPER, J. - Uitkomsten der officieele volkstellingen in Nederland.
29759: KUYPER, J. - Uittreksel uit het Verslag aan den Koning over de Openbare Werken in 1881.
4271: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1897.
3565: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in Nederland in het jaar1896.
4273: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1898.
18095: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1905.
18076: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1904.
31606: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1902.
18137: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1906.
3520: KUYPER, J. - Verslag van de openbare werken in Nederland over 1890.
29771: KUYPER, J. - Verlegging van den Maasmond.
3426: KUYPER, J. - Boven-Rijn en Waal.
4253: KUYPER, J. - Seizoenen. Afdeeling Nederland.
4640: KUYSTEN, C.A. - Onderzoekingen betreffende namen van landerijen in het gehucht Achtereind onder de voormalige gemeente Aalst bij Eindhoven en onder Heeze.
8474: KUZNETSOV, A. I. - On the Typology of Ethnoses in Insular Southeast Asia.
6783: KWANG-CHING LIU (EDITED AND WITH AN INTRODUCTION). - American Missionaries in China. Papers from Harvard Seminars.
18946: KWANTAN. - Mededeelingen betreffende de Kwantan-Districten.
8446: KWANTES, R. C. - In Memoriam Simon Lambertus van der Wal.
8614: KWANTES, R. C. - Ir. Soekarno's Vier Brieven.
46573: KWARTET ROBERT. - Portrait.
39700: KYUSHU. - Q1W1 Tokai, Land-based Patrol Plane, model 11, "Lorna".
33997: LABBÉ, PAUL. - Herinneringen aan Roemenië.
34206: LABBÉ, PAUL. - Bij de Lama's in Mongolië en Siberië.
34060: LABBÉ, PAUL. - Bij de Lama's in Siberië.
33801: LABBÉ, PAUL. - Het eiland Sachalin, een russische strafkolonie.
52805: LABONNE, H. - Un mois dans l'Archipel des Færoer. Chargé d'une mission scientifique par le ministre de l'instruction publique.
57815: LABORDE, J. A.O. - Révolution de Madagascar.
33970: LABOUCHERE, THEO. - Hoe ik zonder gids en geheel alleen den Mont-Blanc beklom.
58039: LABROSSE, F. - Prévision du temps ou moyens de prévoir la direction et la force du vent à l'aide du baromètre, du thermomètre et du psychromètre.
5797: LABYRINTHS. - De Platte Grond van den Tempel en andere Gebouwen des Labyrinths.
49565: LACÉPÈDE, BERNARD-GERMAIN-ÉTIENNE DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
49506: LACHMANN, KARL KONRAD FRIEDRICH WILHELM. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
52727: LACROIX, A., VERBOECKHOVEN ET CIE. - Plan Paris 1867. Librarie Internationale, Boulevard Montmartre, 15. Reprint.
1283: LADEE, G. A. - Hypochrondrische syndromen.
55081: LÆTITIA. - Portrait engraving of Lætitia, Mutter der Napoleoniden.
14715: LAETRE, LOUIS DE. - Portrait of Le Révèrirra Père Eusèle Joosten.
56916: LAFERRIÈRE. - Portrait of Laferrière by Liebert.
53910: LAFFITE, PAUL. - M. Édouard Charton.
58088: LAFFON DE LADEBAT. - Notices biographiques. Le vice-amiral Page. & Le vice-amiral Bonard.
55125: LAFITTE, JACQUES. - Portrait engraving of Jacques Lafitte.
46019: LAFONTAINE, JEAN DE. - Portrait.
56913: LAFONTAINE, VICTORIA. - Portrait of Victoria-Lafontaine by Liebert.
56914: LAFONTAINE. - Portrait of Lafontaine by Liebert.
54255: LAGE VUURSCHE. - Rijwielpad naar Baarn.
19652: LAGEMANN, H. - Das Niassische Mädchen von seiner Geburt bis zu seiner Verheiratung.
6380: LAGERCRANTZ, S. - A contribution to the study of Anomalous Dentition and its ritual signicance in Africa.
6372: LAGERCRANTZ, S. - Fish-Hooks in Africa and their distribution.
58911: LAGO DI LUGANO. - Monte S. Salvatore.
33898: LAGRANGE, S. - Een goudzoeker op Madagascar.
36180: LAIRD, E. M. (MATTY) - Laird Super Solution Historical Album.
35528: LAKE SEUL. - Forest-fire near Lake Seul, Canada, near a Sioux reservate, combat by a helicopter of the Royal Canadian Air Force.
43710: LAKEHURST. - In the Hangar of Lakehurst, New Yersey, the airship Los Angeles, two Blimps and the new all-metal airship ZMC-2 under the huge roof.
42303: LAKEHURST. - The Zeppelin "Graf Zeppelin", the US Navy dirigible "Los Angeles"and a smaller Blimp (J-----), in the giant Hangar at Lakehurst, New Yersey.
52707: LAKSCHMI. - Mengelingen. Boekbeoordeelingen, enz. Ingzonden (Anonym): Jaarboekje voor 1841 (.....) & Aan de schrijfster der beoordeeling van Lakschmi, Jaarboekje 1841, door Dr. S. A. Buddingh.
31812: LALL, GANESHI. - Agra. Tomb of Itmad-ud-daulah.
32059: LALL, GANESHI. - Agra. Taj Mahal.
58263: LALLUYEAUX D'ORMAY. - Analyse expérimental du tourbillon et des trombes marines.
1904: LAM, DR. H.J. - Een bestijging van den Goenoeng Api (Banda).
38473: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Chronologisch Overzicht van de Mamberamo-exploratie in het algemeen en van de Expeditie naar Centraal Nieuw-Guinee 1920-1922 in het bijzoner & Eenige meteorologische gegevens, verzameld gedurende de Centraal-Nieuw-Guinee-Expeditie 1920-1921.
38475: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Meervlakte en heuvelvoet.
38474: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Indrukken uit het Neder-Mamberamo-gebied.
38477: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Boven de boschgrens: de Doormantop en zijn begroeiing.
38476: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. De Noord-helling van het Centrale Gebergte.
1929: LAM, DR. H.J. - Het genetisch-plantengeografisch onderzoek van den Indischen Archipel en Wegener's verschuivingstheorie.
2075: LAM, H.J. - Proeve ener plantengeografie van Celebes.
49865: (LAM, H. J.). - Miangas.
38478: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Land en Volk der Dika- en Tolidalen.
55004: LAMARTINE, ALPHONSE. - Portrait engraving of Alphonse Lamartine.
49561: LAMARTINE, ALPHONSE MARIE LOUIS DE PRAT DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
31250: LAMBDA. - De direktie van openbare werken op Java.
60429: LAMBERT & CO, G. R. - Portrait of three children.
60430: LAMBERT & CO, G. R. - Portrait of three children (2).
57596: LAMBERT, A. - Voyage dans le Fouta-Djalon, côtes occidentales d'Afrique (février-juin 1860).
33076: LAMBERT, M. - Voyage dans le Fouta-Djalon, exécuté d'après les ordres du Colonel Faidherbe, Gouverneur du Sénégal, 1860.
53625: LAMBERT, GUSTAVE. - Stand des nordpolaren Erforschungs-Projektes, ganz besonders in Bezug auf die Betheilung Preussens, Englands, Frankreichs.
46519: LAMBERZ, WERNER. - Portrait.
32413: LAMBOOY, J. G. & G. J. VAN DEN BERG. - Het begrip 'Regio' in de geografische theorie en methode. & Het regio-begrip in de geografische planning.
31911: LAMBOOY, J. G. - Collectieve goederen en ruimtelijke transformatie.
12312: LAMBOOY, P. J. - Het begrip ,, Marapoe" in den godsdienst van Oost Soemba.
32387: LAMBOOY, J. G. - Recente ontwikkeling van Bizerta en omgeving.
31588: LAMIE, L. A. H. - De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-zee. Verslag over de uitreis, de overwintering en de terugreis der Nederlandsche Poolexpeditie.
10051: LAMMENS, H(ENRI). - L'Islam. Croyances et institutions.
32416: LAMMERTS VAN BUEREN, CHARLES. - Nieuw kanaal door de Panamese Isthmus?
33211: LAMOTHE, H. DE. - Excursion au Canada et à la Rivière Rouge du Nord, 1873.
33403: LAMOTHE, H. DE. - Canada.
39199: LAMPSON, SIR MILES. - Flight of Sir Miles Lampson, British Minister to China in his Ford Trimotor, 9 small aerial views of the plane, Nanking airfield, pictures of the overflowed aereas of Nanking, Jonks, and a aerial picture of Peking.
4530: LAMSTER, J. C. - J. van Roon * (In memoriam).
2469: LAMSTER, J.C. - Beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee.
18579: LAMSTER, J.C. & J. L. H. LUYMES. - Bij het heegaan uit de redactie-commissie van de heeren J. C. Lamster en J. L. H. Luymes.
50395: LAMSTER, J. C. - 1898-1938 Het daghet in den Oosten. J. B. van Heutsz, A. W. F. Idemburg, Beroering, Wereldcrisis en verheldering,
4508: LAMSTER, J. C. - Een ,,uitbarsting" van de modderwel Kesanga op Java.
51215: LAMSTER, J. C. - In Memoriam C. C. F. M. Le Roux.
1889: LAMSTER, J.C. - Handelsreizen in Oost-Indië, vóór 2000 jaar.
2493: LAMSTER, J.C. - Een merkwaardige groep afgodsbeelden.
2116: LAMSTER, J.C. - Handelsreizen in Oost-Indië, vóór 2000 jaar. Belangrijke vondsten.
2481: LAMSTER, J.C. - Het staande roeien en de lange schepriem der Papoea's. & Het staande roeien bij de Papoea's, door G. F. Tydeman.
2158: LAMSTER, J.C. - Kelken van rhinoceroshoorn.
7014: LAMSTER, J.C. - J. B. van Heutsz.
1913: LAMSTER, J.C. - Spelling van aardrijkskundige namen in Nederlandsch-Indië. Met naschrift.
2466: LAMSTER, J.C. - Naschrift Oostelijk Centraal Nieuw Guinee.
31808: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam.
51195: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam op 5 Januari 1935.
51199: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam.
33811: LAMY, DR. - Herinneringen aan de Ivoorkust.
50208: LAN, NIO JOE. - China's Hofdame-dichteres Shang-kwan Wan-erl.
50434: LAN, NIO JOE. - Chineesche visie over een magische oorlogsvoering.
50311: LAN, NIO JOE. - De winter en de Chineezen op Java.
50470: LAN, NIO JOE. - Cheng Ho: de te Semarang als heilige vereerde Chineesche eunuch.
50358: LAN, NIO JOE. - De Indo-Chineesche Poëzie.
50333: LAN, NIO JOE. - De Indo-Chineesche Literatuur - IV. Zuiver-Chineesche, Europeesche en Inheemsche invloeden op de Indo-Chineesche Literatuur. V. Min of meer historische verhalen. VI. Romantische fictie. VII. de tragiek. VIII. Inter-raciale romans. IX. Romans over niet-Chineezen. X. Indo-Chineesche schrijfsters. XI. Toekomstbeelden.
50187: LAN, NIO JOE. - Iets over Chineesche namen en over het Chineesch in Indonesië.
50409: LAN, NIO JOE. - De Oranje-Feestdagen en de Chineesche cultuur en kunsten.
50792: LAN, NIO JOE. - Maleische bewerking van Chineesche literatuur. Verhalen met historische achtergrond. Ter inleiding. Novellen en Bundels korte verhalen. Tooneelstukken. De Chineesche literatuur en het Indo-Chineesche leven. De klassiek-Chineewsche opvatting van literatuur.
50290: LAN, NIO JOE. - Kunstenaars in bamboe en papier.
50804: LAN, NIO JOE. - Maleische bewerking van Chineesche literatuur. Novellen en Bundels korte verhalen. Tooneelstukken. De Chineesche literatuur en het Indo-Chineesche leven. De klassiek-Chineewsche opvatting van literatuur.
50374: LAN, NIO JOE. - Vuurloopen onder Chineezen op Java.
50249: LAN, NIO JOE. - Táo Yüan Ming. De Nestor der Chineesche landelijke Poëzie (A.D. 365-427).
57567: LANCASTER, A. - De la Nouvelle-Orléans à la Havane.
57527: LANCASTER, A. - Quatre mois au Texas. Notes de Voyage.
57378: LANCREZ, M. - Conversation galante d'après le Tableau original. Reproduction.
18759: LAND, J. P. N. - De smeekschriften der Malabaarsche christenen 1709-1728.
58850: LANDE, J. C. L. VAN DER. - Portrait of J. C. L. van der Lande, of a photograph by Scheepstra, Deventer of J. C. L. van der Lande. Industrie-Gesellschaft Noury & van der Lande. Direktor J. C. L. van der Lande, Deventer-Emmerich & a Photo-engraving of the; Dampfoewerke Noury & van der Lande, Emmerich am Rhein.
51205: LANDMETER, F. - De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen.
4525: LANDMETER, FR. - Excursie naar Dordrecht en omgeving. Dordrecht Zeehaven.
7830: LANDON, KENNETH PERRY. - Thailand in Transition. A Brief Survey of Cultural Trends in the Five Years since the Revolution of 1932.
34854: LANDRE, J. N. - Geveltop - Pignon.
34855: LANDRE, J. N. - Geveltop, Doorsnede - Pignon, Coupé.
6959: LANFRANCHI, FRANÇOIS DE & MICHEL-CLAUDE WEISS. - La Civilisation des Corses, les Origines.
46062: LANGE, DANIEL DE. - Portrait.
1214: LANGE, CARL. - Sinnesgenüsse und Kunstgenuss. Beiträge zu einer sensualistischen Kunstlehre. Herausgeg. von Hans Kurella.
29762: LANGE, J. F. M. - Toelichting bij de kaart der kuststreek gelegen tusschen de Batoe Tjinagat en de Sesjab-Rivier.
30887: LANGE, H. M. - Bijzonderheden uit de Nederlandsche krijgsbedrijven op Sumatra.
6886: LANGE, KURT. - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur.
55437: LANGE, KURT & MAX HIRMER (INTRODUCTION AND COLLECTING). - De cultuur van Egypte. 3000 Jaar architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst in beeld.
30787: LANGE, W. - Praktische handleiding voor de suiker-cultuur.
49955: LANGEN, A. & J. G. F. RIEDEL. - Ethnologie der papua-Inseln & Ableitung des Wortes Papua.
49835: LANGEN, A. UND RUD. VIRCHOW. - Zwei abgeschnittene und getrocknete Köpfe von Timoresen. & Timoresischen Köpfe, insbesondere die defekte am Schädelgrund und die Haare.
5503: LANGEN, K. F. H. VAN. - Bijdrage tot de kennis der Gajo-Landen.
50069: LANGEN, A. - Key-Inseln und die dortigen Geistergrotten.
50930: LANGEN, K. F. H. VAN. - Atjeh's Westkust met daarbij behoorende kaart.
19572: LANGEN, K. F. H. VAN. - Atjeehsche taalstudiën.
29235: LANGEN, K. F. H. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het Sultanaat.
19558: LANGEN, K. T. H. VAN. - Verslag eener reis naar het eiland Si Maloer, ondernomen met Z. M. stoomer Benkoelen van 22 Februari tot 25 Maart 1881.
30003: LANGENHOFF, J. J. - Het Chinesche feest Tshit-Njet-Pan en het Genootschap Thien-Thy-Foey.
30061: LANGENHOFF, J. J. - De Thay-Pah-Koeng der Chinezen.
32503: LANGERAAR, W. - Naar een Internationale Hydrografische Kaart.
730: LANGGÄSSER, ELISABETH. - ...soviel berauschende Vergänglichkeit. Briefe 1926-1950.
22063: LANGHELD, WILHELM. - Zwanzig Jahre in deutschen Kolonien.
26956: LANGHOFF. - Portrait of Alex Langhof. San Francisco.
55230: LANGHOUT, J. - Economische Staatkunde in Atjeh. Geschreven naar aanleiding van de herinneringsdata 26 Maart 1873-26 Maart 1923. Met een voorrede van H.N.A. Swart, Inleiding van A.G.H. van Sluys.
20130: LANGKAT. - Aanvullingsnota van toelichting betreffende het Rijk van Langkat.
58284: LANGLET. - De la législation anglaise en matière de naufrages et d'avaries.
57556: LANGLOIS, JACQ. - Revuwe des bulletins de la Societé Royale de Géographie de Londres. Vol. VIII, Nos. 1 à 3.
58321: LANGLOIS, VICTOR. - Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus, 1852-1853.
60108: LANGSDORFF, BARON DE. - Op de olifantenjacht in Oeganda.
33303: (LANOYE, F. DE). - De laatste dagen van Theodoros, Keizer van Abessinië.
33033: LANOYE, F. DE. - Le Fleuve Amour.
58312: LANOYE, F. DE (TRADUIT). - De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud) Notes extraites d'une correspondance particulière.
33047: LANOYE, F. DE. - Voyages au Maroc.
33187: LANOYE, F. DE. - Les Captifs de Théodoros, d'après la relation du doctuer Blanc, 1866-1868.
58319: LANOYE, F. DE. - Voyages et Expéditions au Sénégal et dans les Contrees Voisines. Excursion Militaire et Géographique à l'Est de Gorée, dans les Pays de Sine et de Saloum, 1859. Voyage au Bambouk et retour à Bakal, par S. L. Pascal, 1859-1960. Voyage dans l'Adrar et retour à Saint-Louis, par M. Vincent, Capitaine d'État-Major, 1860.
33112: LANOYE, FERDINAND DE. - Voyage aux volcans de la France Centrale, 1864.
33298: (LANOYE, FERDINAND DE). - Een uitstapje naar de vulkanen van Midden-Frankrijk.
4750: LANS, W. H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
4749: (LANS, W. H.) - Schets van een ontwerp tot behoud van Suriname. Emancipatie door centralisatie.
5725: LAODICEA. - Grondtekening van Laodicea. (Syria).
5815: LAODICEA. - Een Triomfboog te Laodicea.
33602: LAPICQUE, LOUIS. - De opsporing van Negrito's. Uit het reisverhaal.
6040: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Royaumes de Belgique et de Hollande.
6043: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Germanie ancienne.
6041: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Russie d'Europe.
6046: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte comparée de la France en 1789 et 1813.
6045: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Scandinavie comprenant les Royaumes de Suède de Norwege et de Danemark.
6057: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Suisse ou Helvetie.
6058: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Peninsule comprenant l'Espagne et le Portugal.
6059: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Planisphères Célestes.
6060: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Europe sous Charlemagne. Carte de l'Europe sous Charles-Quint.
6086: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Asie Mineure ancienne (& Cyprus).
6072: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Turquie d'Europe et de la Grèce moderne.
6089: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la Crèce et de l'Archipel.
6091: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Iles Britanniques comprenant l'Angleterre. l'Écosse et l'Irlande.
6099: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte Générale de l'Amérique Meridionale.
6096: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de La Plata, du Chili et de la Patagonie.
6100: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des Antilles, du Golfe du Mexique et d'une partie des États voisins.
6103: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Amérique septentrionale.
6105: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Nouveau Brunswick.
6044: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de la de l'Ibérie ou Espagne ancienne.
6104: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte des États-Unis du Mexique. (With insert map of Guatemala).
1268: LAPIERE, RICHARD. - The freudian ethic.
57575: LAPIERRE, W. - Voyage de la Frégate l 'Isis à Taïti (Avril-Novembre 1860).
53976: LAPIQUE, LOUIS. - A la Recherche des Négritos (Voyage dy yacht "Sémiramis). Les Andaman. Les Iles Mergoui. La Péninsule Malaise. La Sonde Orientale.
58283: LAPLANCHE, H. DE (TRADUIT). - Transformation des vaisseaux de ligne à hélice en navires cuirassés à tourelles.
28483: LAPLAND. - Fischer-Lappen.
58193: DE LAPPARENT. - Rapport sur la conservation des vins.
57791: DE LAPPARENT. - Du dépérissement des coques des navires en bois et des autres charpentes ou bois d'industrie et des moyens de le prévenir.
31686: LARANG, LIAN. - An Upland Stone Story.
56939: LARAY, ETIENNE-LOUIS-HILAIRE. - Portrait of Etienne-Louis-Hilaire Laray by Carjat.
54307: LAREN. - Groeten uit Laren (Gooi). Op de Deel.
33461: LARGEAU, V. - De Algerijnsche Sahara.
53877: LARGEAU, V. - Le Sahara Algérien, 1874-1878 (Biskra - Touggourt - Rhadamès - Le Souf - Ouargla).
33947: LARIVE, W. J. - Eenige aanteekeningen, gehouden op een reisje naar en door de bovenstreken van Kota Pinang.
46179: LAROCHE, HUBERT. - Portrait, by Verbeeck.
49793: LARSON, MILDRED O. & GORDON F. LARSON. - Preliminary studies in the Moni language.
58063: LARTIGUE. - Études sur le mouvement de l'air à la surface terrestre et dans les régions supérieures de l'atmosphère suivie du résume des lois qui régissent les ouragans et les tempêtes.
56901: LASALLE, JEAN. - Portrait of Jean Lasalle by Pierre Petit.
14732: LASSENCE, VICTOR. - Portrait of Mr. Missing, soldier.
12530: LAST, JEF. - Djajaprana, tragedie in 5 acten naar een Balisch gegeven.
20204: LATER, F. W. - Legende van den berg Tijong Kandang. Mededeelingen.
4830: LATOURETTE, KENNETH SCOTT. - The Chinese. Their History and Culture.
7760: LATTIMORE, OWEN & ELEANOR. - The Making of Modern China. A short History.
2226: LATTRÉ, JEAN. - Samaria & Judeæ.
45490: LAUFER, BERTHOLD. - The prehistory of Aviation.
33844: LAUNAY, L. DE. - In het Balkanbergland van Bulgarije.
33605: LAUNAY, L. DE. - Naar de Transvaalsche goudmijnen. Uit het verhaal van de reis, in 1895.
33711: LAUNAY, L. DE. - Van het eiland Rhodus.
34018: LAUNAY, L. DE. - Kijkjes in Konstantinopel.
53987: LAUNAY, L. DE. - Voyage aux Mines d'Or du Transvaal.
30957: LAUNY. - De heer Launy over den toestand van Java.
57824: LAURENS, C. - Navigation et commerce du Yang-tse-kiang en Chine.
56930: LAURENT, MARIE. - Portrait of Marie-Laurent by Carjat.
58908: LAUSANNE. - Bonne Fête. ,, Geslaagd".
58912: LAUSANNE. - Ponk! Le premier baisier. (Mabel Lucie Attwell).
4813: LAUTENBACH, HENDRIKA. - Demographic Survey research in Irian Jaya. Population Dynamics in the Teminabuan Area of the Bird's Head Peninsula of Irian Jaya, Indonesia.
1558: LAUTERER, JOSEPH. - Australien und Tasmanien. Nach eigener Anschauung und Forschung wissenschaftlich und praktisch geschildert.
18700: LAUTS. - Nederlandsche ontdekkingen in den Indischen Oceaan (De togt van Willem Janssen naar Nieuw Holland in 1606).
18699: LAUTS. - Jan Pietersz. Coen.
57780: LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE. - Notice biographique sur le Capitaine de vaisseau de Lavaissière de Lavergne.
33429: LAVEIRIÈRE, JULES. - Bestijging van den Popocatepetl.
53881: LAVELEYE, ÉDOUARD DE. - Les Nouveautés de New-York et le Niagara l'Hiver, 1878-1879.
53882: LAVELEYE, ÉDOUARD DE. - Excursion aux Nouvelles Découvertes Minières du Colorado, 1878.
53318: LAVIETER & CO, J. L. DE. - Portrait of Dr. Vinkhuyzen.
54354: LAVIETER & CO, DE. - Portrait of a young Jhr. W. F. H. van de Poll in uniform cavalary.
14110: LAVIETER & CO, J. L. DE. - Portrait of a woman.
33152: LAVIGNE, GERMOND DE. - Visite au Montserrat, 1868.
49529: LAVOISIER, ANTOINE-LAURENT DE. - Portrait, by Ernst Hader, pinxit, photographed by Sophus Williams.
46492: LAVRENEV, BORIS. - Portrait.
32594: LAW, C. P. - Chinese Temples in Kuching-II.
54983: LAW, JOHN. - Portrait engraving of John Law.
18319: LAWRENCE & CO, W. H. - Price Canon. O.R.C.R.R.Y.
20637: LAWRENCE & CO, PHOTOS, W. H. - Gateway tot the Garden of the Gods.
20583: LAWRENCE & CO, PHOTOS, W. H. - Animas Canon.
20638: LAWRENCE & CO, PHOTOS, W. H. - Needle (..) Garden of the Gods.
20639: LAWRENCE & CO, PHOTOS, W. H. - Garden of the Gods.
10394: LAWRENCE, WILLIAM. - Upper Lake Killarney.
57737: LAYRLE, J. - Des grand pêches dans les Mers Polaires.
57754: LAYRLE. - Réglementation de la pêche cotière en Angleterre.
6260: LEACH, JEAN. - Carte du Cours de la Riviere de Gambra ou Gambie depuis Eropina Jusq'a Barrakonda, par le Capite. Jean Leach en 1732.
6004: LEACH, JEAN. - Carte de la Riviere de Gambra ou Gambie. Depuis son Embouchure Jusqu'a Eropina, par le Capite. Jean Leach en 1732.
10030: O'LEARY, DE LACY. - Colloquial Arabic. With notes on the vernacular speech of Egypt, Syria and Mesopotamia, and an appendix on the local characteristics of Algerian dialect.
10071: O'LEARY, DE LACY. - Arabic thought and its place in history.
8156: LEBEUF, ANNIE M. D. - Les Principautés Kotoko. Essai sur le caractère sacré de l'autorité.
56892: LEBLANC, LEONIDE. - Portrait of Leonide Leblanc, by Alexandre Quinet.
6733: LEBLOND, MARIUS. - Les Iles Soeurs ou Les Paradis retrouvé, La Réunion-Maurice <Éden de la Mer des Indes>.
53384: LECADRE. - Henri Regnault, Salomé, Phot. by Goupil & Cie.
33979: LECARPENTIER, G. - Een bezoek bij de Deensche boeren.
53873: LECLERCQ, JULES. - Une Semaine à Lisbonne.
57491: LECLERCQ, JULES. - Notice historique sue les Islandais et leurs découvertes géographiques.
57560: LECLERCQ, JULES. - Théorie des geysers.
57462: LECLERCQ, JULES. - Les Guanches. Notice sur les anciens habitants des Iles Canaries.
57528: LECLERCQ, JULES. - Antiquités Mexicaines.
57927: LECOMTE, AUBREY. - Culture et production du tabac dans les colonies.
7744: LECOMTE, GÉRARD. - Le Traité des divergences du Hadit d'Ibn Qutayba (mort en 276/889). Traduction annotée du Kitab Ta'wil Muhtalif al-Hadit.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

6/1