Krul Antiquarian Books
Burgemeester Jansoniushof 107, 2131 BM Hoofddorp, The Netherlands. Tel./Fax: +31 (0)20 7370515            Email: renekrul@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31925: KLEMENCIC, VLADIMIR. - Types of the areas of the emptying or concentrating population in Slovenia - Yugoslavia.
41900: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ.
41901: KLEMM. - W KL35, D-ERLQ (2).
41902: KLEMM. - W KL35.
41903: KLEMM. - W KL35, at speed.
41899: KLEMM. - WL25, D-EKJO.
41912: KLEMM. - KL35b, D-EBDR.
41913: KLEMM. - KL35b, D-EBDR (2).
50008: KLERCK, E. S. DE. - De Java-oorlog herdacht, 1825-1830.
59726: KLERK, C. DE. - De Britsch-Indiërs in Suriname.
59228: KLERK, J. A. DE. - Het petroleumbedrijf op Curaçao.
33939: KLERK, J. B. DE. - De Vechtstreek.
50700: KLERK DE REUS, G. C. - De vermeestering van Chinsura in 1781 en 1795. Historische studie.
50715: KLERK, R. DE, J. E. VAN MIJLENDONK EN W. A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
19704: KLERKS, E. A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang.
50173: KLERKS, JOS. - Gegevens over Keieesche Huwelijks-adat.
54860: KLETKE, H. - Alex. von Humboldt's Reizen in Amerika en Azië.
30512: KLEYNTJENS, J. - De godsdienstige toestand in Voor-Indië onder Hollandsch bestuur.
60482: KLIMOWSKI, ANDRZEJ. - Death of the President. Smierc Prezydenta. Jerzy Kawalerowicz.
29076: KLINKERT, H. C. - Verhaal eener Pelgrimsreis van Singapoera naar Mekah, door Abdoellah Bin Abdil Kadir Moensji, gedaan in het jaar 1854, vertaald door H. C. Klinkert.
29087: KLINKERT, H. C. - Antwoord op de antikritiek van de Heeren G. R. P. F. Gonggrijp, J. G. F. Riedel en N. Graafland. (Over: "Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken").
29080: KLINKERT, H. C. - Iets over de Pantons of Minnezangen der Maleijers.
29153: KLINKERT, H. C. - Twee Maleische handschriften. (De Sjair Sulthan Mansoer Sjah Gemptia. - De Sjair Kahar 'l Masjhoer).
29089: KLINKERT, H. C. - Vervolg op de Maleische spreekwoorden benevens eenige Maleische raadsels en kinderspelen.
29921: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Radja Boedak op Anak Saudagar Mendjadi Radja.
31391: KLINKERT, H. C. - Korte inhoud van de Hikajat Langlang Boewana.
31390: KLINKERT, H. C. - Het Pada-Loemban-feest te Japara.
29934: KLINKERT, H. C. - Poelau Loos. & Nog iets over Poelau Loos, door E.
29926: KLINKERT, H. C. - Iets over de geneeskunde bij de Maleiers.
69660: KLM. - Wat mag ik van de KLM verwachten?.
69662: KLM. - Dienstregeling en tarieven voor Nederland en België. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 3.
69661: KLM. - Dienstregeling en tarieven voor Nederland en België. Geldig van 1 Maart 1948 tot nadere aankondiging. No. 2.
69663: KLM. - Dienstregeling. 18 April 1948 tot nadere aankondiging. Jubileumjaar 1948, 2.
7888: KLOCHKO, MIKHAIL A. - Soviet Scientist in China.
12196: KLOKKE, A. H. - Oorsprongsmythen en Afbeeldingen van de Ngaju-Dayak Mihing; De Achtergrond van een Bestaande Methode van Visvangst.
8125: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk: Repliek.
12210: KLOOS, P. - W. G. Ahlbrinck. Missionaris-etnograaf onder de Karaiben in Suriname
8175: KLOOS, P. - Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk.
8264: KLOOS, PETER. - Search for Health Among the Maroni River Caribs. Etiology and medical care in a 20th century Amerindian group in Surinam.
32204: KLOOSTERMAN, J. - Recent onderzoek van de oceaanbodems, in het bijzonder van hun warmtestroom.
12205: KLOPPENBORG, RIA. - The Role of the Buddhist Monk in Development Activities.
2559: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van het Westerkwartier.
1724: KLOPPENBURG, D. - De waterstaatkundige ontwikkeling van de omgeving der stad Groningen.
2755: KLOPPENBURG, D. - Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13de eeuw. & Aanvulling op het artikel ,,Een merkwaardige oorkonde betreffende Hunzego in de 13e eeuw".
4089: KLOPPERT, J.J. - De Geol.-Geogr. excursies onder leiding van Prof. J. van Baren.
68329: KLUGE, EMIL. - Die Reaktionen des Erdinnern gegen die Erdoberflache in den Jahren 1855 und 1856.
59243: KLUVERS, B. J. - Het Surinamevraagstuk. (Suriname Studie-Syndicaat).
59281: KLUVERS, B. J. - Beschouwingen over het rapport Pyttersen. & (Reactie van) Tj. Pyttersen. & B. J. Kluvers: Nog eens het rapport Pyttersen.
59247: KLUVERS, B. J. - Een wegtracé door het moeras naar Coronie.
59158: KLUVERS, B. J. - De verzekeringskas ban de firma C. Kersten en Co, te Paramaribo.
59306: KNAPPERT, L. - Konig Willem I en de protestantsche gemeente op Curaçao.
59343: KNAPPERT, L. - De Labadisten in Suriname.
29363: KNAPPERT, S. C. - Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei.
59437: KNAPPERT, L. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bovenwindsche eilanden in de 18de eeuw. I, II, III, VI, VII.
59426: KNAPPERT, L./M. VAN DIJK. - Verzuimd St. Eustatius. & Nog eens: Verzuimd St. Eustatius,
19538: KNEBEL, C. - Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati.
31409: KNEBEL, E. A. - Darmakoesoema of Seh Djamboekarang, desa-legende uit het Javaansch.
19732: KNEBEL, J. - A propos d'armes et d'autres objets désignés par le Javanais sous les noms de Kjai, Poen et Si, Kaämpoehan et Kasiat. Croyances populaires et traditions.
19801: KNEBEL, J. - Babad Banjoemas. Volgens een Banjoemaasch Handschrift beschreven.
19739: KNEBEL, J. - Amulettes Javanaises.
30411: KNEBEL, J. - De Asoera in de Doerga-voorstelling van de Hindoe-beeldhouwkunst op Java.
19693: KNEBEL, J. - De Goenoeng Slamet (Antaboga, Koerès, Bangbang-Doersila, Djaka-Adji.) Desa-legende, uit het Javaansch.
30379: KNEBEL, J. - De Doerga-voorstelling in de beeldbouwkunst en litteratuur der Hindoes.
19679: KNEBEL, J. - De Kalang-legende, volgens Tegalsche lezing, uit het Javaansch.
20094: KNEBEL, J. - De legende van Bedji Tawoen, naverteld.
19708: KNEBEL, J. - Desa legenden uit het Javaansch.
30313: KNEBEL, J. - Desa-legenden van Panaraga uit het Javaansch medegedeeld door J. Knebel.
30327: KNEBEL, J. - De weertijger op Midden-Java, den Javaan naverteld.
19545: KNEBEL, J. - Een en ander over het Meer van Grati uit het Javaansch overgezet.
30575: KNEBEL, J. - Een en ander over Krsna en de Krsna-basreliëfs op[ Java. Inleidende Onderzoekingen.
30571: KNEBEL, J. - Desa-Legenden.
20101: KNEBEL, J. - Een paar eigenaardige gebruiken in de désa Tjermé, naverteld.
30340: KNEBEL, J. - Opgave van Javaansche woorden, die in de Residentie Tegal in gebruik zijn en verschillen van het Javaansch in Solo.
19674: KNEBEL, J. - Goenoeng Gadjah, Raden Bratasena en Dewi Arimbi, Eene Desa-legende uit het Javaansch.
30431: KNEBEL, J. - Over de plaatsen van de hoogste vereering (poendèn) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, naverteld.
30574: KNEBEL, J. - Over de plaatsen der hoogste vereering (Poenden) in de afdeeling Awi (Madioen), naverteld.
19701: KNEBEL, J. - Rembangsche Desa-legenden uit het Javaansch.
31401: KNEBEL, J. - Proeve van het Maleisch en Chineesch, gesproken op Banka en Blitong.
19734: KNEBEL, J. - Sur la mensuration des armes chez les Javanais (avec un dessin).
19698: KNEBEL, J. - Voordeelen van het Desa-hoofd (Bekel) en de leden van het Desa-bstuur (Djoengdjang Krawat).
19814: KNEBEL, J. - Varia Javanica. (Over Kalangs. - Pasar Londa. - Legende van Telaga-Pasir. - Over het Tingkeb-feest. - Legende van Njahi-Ageng Nagapertala. - Over dievetaal. - Over reiniging), den Javaan naverteld.
55129: KNELLER, GODFREY. - Portrait engraving of a Lady.
1055: KNICK, ARTUR. - Über die Histologie der sekundären Degeneration im Rückenmark.
8387: KNIGHT, G. R. - John Palmer and Plantation Development in western Java during the earlier nineteenth century.
68997: KNIPPING, E. - Reisen und Aufnahmen zwischen Ozaka, Kioto, Nara und Ominesanjo in Nippon.
69124: KNIPPING, E. - Von Kanagawa nach dem Oyama und Hakone-Gebirge.
69130: KNIPPING, E. - Reise durch den mittleren gebirgigen Theil der Hauptinsel von Japan.
33994: KNOBEL, F. M. - Per tarantas door Mongolië.
58378: (KNOBEL). - De ontwikkeling van Japan.
59444: KNOBEL, F. M. - Een voordracht te Leipzig over West-Indië.
50605: KNOCHE, WALTER. - Einige Bemerkungen über die Mapuche & Der heilige Stein von Lonquimay.
56327: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldig aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII provintien. Met voorrede van Johannes Florentius Martinet. Beschrijving van Plantagie-Gewassen (...). Beschrijving van de Plantagie-Tuin of van de wilde boom- en heestergewassen.
64686: KNUDSEN, R. - Kapitän R. Knudsens Fangreise nach der Ostküste Grönlands im Jahre 1889 in dem norwegischen Robbenfangdampfer ,,Hekla".
58956: KNUDSEN & CO. - Fra Flaamsdalen.
59055: KNUDSEN & CO. - Bergensbanen. Den roterende sneplog i arbeide ved Taugevandet.
58996: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59000: KNUDSEN & CO. - Halvtunnellen ...
58952: KNUDSEN & CO. - Kirke med Menigher, Finmarken.
59015: KNUDSEN & CO. - Fra Sognefjorden.
59021: KNUDSEN & CO. - Hardanger. Udsigt fra Skjerve.
59060: KNUDSEN & CO. - Lapper paa Ski, Finmarken.
59022: KNUDSEN & CO. - Kjosfossen ved Vatnahalsen.
58959: KNUDSEN & CO. - Ostmandfjd, Roldal.
59064: KNUDSEN & CO. - Lapper, Finmarken.
59065: KNUDSEN & CO. - Lappetelt med Pulker.
58961: KNUDSEN & CO. - Vatnahalsen.
59020: KNUDSEN & CO. - Sogn. Vatnehalsen.
58958: KNUDSEN & CO. - Sognefjorden.
29292: KO-MO-AN. - Javaansche ,,Gamelan-beschrijving in poëzie. & Errata.
7045: KO WON. - Contemporary Korean Poetry. Compiled and translated by Ko Won.
53574: KOBAYASHI, EITAKU. - Banbutsu hinagata gafu (Picture Pattern Book), Band 5.
11698: KÖBBEN, A. J. F. - Zwarte planters. Proeve ener Facet-Ethnografie.
8196: KÖBBEN, A. J. F. - Structuralism versus comparative functionalism; some comments. & Dupliek (mededelingen).
8213: KÖBBEN, A. J. F. - Unity and siunity - Cottica Djuka as a kinship system.
8231: KÖBBEN, A. J. F. - Continuity in Change - Cottica Djuka Society as a Changing System.
2205: KÖBBEN, A.J. - Eigendom en bezit van land bij de Agni.
63603: KOBE. - Maiko-no-hama, near Kobe.
63701: KOBE. - Iron-towers rising high among the Clouds at the Imperial Marine Observatory, Kobe.
63602: KOBE. - Inari Temple, Suwayama, Kobe.
63708: KOBE. - Mayasan.
63704: KOBE. - Mayasan Mayaeki..
63700: KOBE. - The great Image of the Daibutsu at the Buddhist Temple of the Nofukuji, Kobe.
63711: KOBE. - Mayasan Chojyo.
63705: KOBE. - Mayasan Kiukeisho.
63706: KOBE. - Mayasan Tenjyoji..
63694: KOBE. - Lovely Sight of the Pier just shipping, Kobe.
63702: KOBE. - Nunobiki-no-medaki Falls and the Foams Spring high, Kobe.
63709: KOBE. - Mayasan Okuuc In.
63693: KOBE. - Swarmed Ships in the Harbour, Kobe.
63703: KOBE. - Mayasan Keburu.
63707: KOBE. - Mayasan Kiukeisho (2).
63696: KOBE. - Commanding View of Kobe City and its Suburb from the Cable Car on Mt. Maya, Kobe.
63697: KOBE. - Huogo prefectural Office are standing at the Hilly District, Kobe.
63698: KOBE. - View of Oriental Hotel and its Neighbour-hood, Kobe.
63483: KOBE. - Monument of Ito, Okuryama, Kobe.
63695: KOBE. - Bustling View of Kobe City look down from M. Suwa, Kobe.
63692: KOBE. - Great Dock in the Mitsubishi Ship-building Yard, Kobe. Ship: the Hakozaki Maru.
63699: KOBE. - Recreation Ground of the Suwayama commands a very fine Prospect, Kobe.
68198: KOBELT, W. - Les Dolmens de Guyotville, Algérie.
58914: KØBENHAVN. - Parti fra Rheden.
57955: KOBÈS, A. - Situation de la Colonie Agricole de S. Joseph de Ngasobil (Sénégal). Au 1er avril 1863.
57909: (KOBÈS, MGR.) - Culture du cotonnier au Sénégal.
7257: KOBUS KUCH. - Heerhugowaard. Zaal Heiligenberg. Met een vroklijke Cabaret-Revue m.m.v. Polly Noiret, Louis Noiret, Ton Cup, Antonio en Charly, De vroolijke Zangers.
8260: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Warfare and Anthropophagy in Jalé Society.
68278: KOCH, KARL. - Das Rion-Gebiet.
63467: KOCH, PETER. - Fort Davis National Historic Site., Texas. The Ruins of the Post Chapel.
68722: KOCH, GABRIEL. - Die Geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
53651: KOCH, GABRIEL. - Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge über die Erde.
263: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR. - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
8301: KOCH, KLAUS-FRIEDRICH. - Semantics of Kinship Terms: The Jalé Case.
69760: KOCH, J. W. R. - Bijdrage tot de anthropologie der bewoners van Zuidwest Nieuw-Guinea, benevens uitkomsten van lichaamsmetingen verricht bij Javanen, Sumatranen, Baliërs en Sasaks.
63461: KOCH, PETER. - Riggs Memorial Museum, Ft. Stockton, Texas.
8735: KOCHER SCHMID, CHRISTIN. - Cultural Identity As a Coping Strategy Towards Modern Political Structures: The Nayudos Case, Papua New Guinea.
2461: KOCK, M.A. DE. - Eenige ethnologische en anthropolgische gegevens omtrent een dwergstam in het bergland van Zuid Nieuw-Guinea.
46365: KODAK. - "Kodaks".
46443: KODAK. - Catalogue des Films de la Cinémathèque Kodascope 8 m/m.
46383: KODAK. - L'Amateur du Kodak. Sommaire du No 30.
46384: KODAK. - Pour les Étrennes. les Kodaks Pliants avec objectit anastigmat.
8342: KOEFOED, G. - De eenlettergrepige Engelse woorden in het Surinaams.
54123: KOEKAS. - De sekte der Koekas in Hindostan.
33697: KOEKKOEK, M. A. - Een reisje met de ,,Rembrandt."
49756: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Italiaansch meisje met hare moeder.
49758: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - De groep in het gevelveld der ned. Bank te Amsterdam. Naar de uitstekende teekening van Koelman door den heer Lankhout overgebracht.
49757: KOELMAN, JOHAN PHILIP. - Fragment (de vorsten van Oranje voorstellende) uit het historisch tafereel bestemd voor eene zaal der Staten-Generaal. Beide door Koelman zelven op steen geteekend.
31986: KOEMAN, C. - Een kaartenverzameling ,,Moll" in de Universiteits-Bibliotheek te Brünn.
31990: KOEMAN, C. - Verslag van de eerste technische conferentie van de international cartographic association.
31974: KOEMAN, C. EN F. J. ORMELING. - Enige opmerkingen over de praktijk van de terreinschaduwing.
31977: KOEMAN, C. - De betelenis van de Waterschapskaarten van Delfland voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland.
32008: KOEMAN, C. - De 'Vinland Map'. Een wereldkaart uit c. 1440, met een afbeelding van Amerikaans gebied.
31893: KOEMAN, C. - Documentatie in de kartografie I & II.
31983: KOEMAN, C. - Een fundamentele wijziging van de opvattingen over de geschiedenis der kartografie van Nederland in de periode 1780-1830.
31965: KOEMAN, C. - Enkele opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van een Nederlandse topografische kaart 1 : 100 000.
31900: KOEMAN, C. - In memoriam Dr. Raleigh Ashlin Skelton.
32277: KOEMAN, C. - Some new contributions to the knowledge of Blaeu's atlases.
31952: KOEMAN, C. - The Amsterdam puiblishing house of Van Keulen and the Zee-Fakkel, an 18th century Pilot Guide for the world' seas.
31991: KOEMAN, C. - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse manuscriptkaart uit de 18e eeuw. (Tilburg en Goirle).
31849: KOEMAN, C. - Nederlandse atlassen uit de 19de eeuw.
2330: KOEMAN, C. - Moderne werkmethoden in de praktische kartografie.
31995: KOEMAN, C. - Kwantitatieve beschouwingen over de kaartering van de aarde.
53918: KOENIG, L. - Le "French Shore" (Souvenits de Campagne à Terre Neuve), par L. Koenig, Lieutenant de Vaisseau, 1886.
12270: KOENIGSWALD, G. H. R. VON. - Indonesian influences in Hawaiian art.
1937: KOENIGSWALD, DR. G. H. R. VON. - Over enkele fossiele zoogdieren van Java.
4594: KOENIGSWALD, G.H.R. VON. - Über altpalaeolithische Artefakte von Java.
32537: KOENIGSWALD, G. H. R. - Fossils from Chinese Drugstores in Borneo.
32540: KOENIGSWALD, G. H. R. - Remarks on the Prehistoric Fauna of the Great Cave at Niah.
20353: KOENINGSWALD, G. H. R. VON. - Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng.
50230: KOENS, A. J. - Intensiveering van rijstbouw in Nederlandsch-Indië.
50237: KOENS, A. J. - Rentabiliteit van bevloeiingswerken van Overheidsstandpunt.
50223: KOENS, A. J. - Inlandsche Hypotheek.
50193: KOENS, A. J. - De psychologische grondslagen der ethnologie.
50033: KOENS, A. J. - Europeesch en Inlandsch landbouwbedrijf in Ned.-Indië.
50254: KOENS, A. J. - Uitbreiding van de technische verzorging der irrigatie in Ned.-Indië.
19311: KOENTJARANINGRAT. - The Nuclear Family and "Loose" Kin Relations of the Bgu of West Irian.
46047: KOERNER, THEODOR. - Portrait.
8266: KOESNOE, MOH. - Receptie van de radjam straf in de adat Sasak van Bajan (Lombok).
68886: KOFFMAHN, O. - Begleiteworte zur Karte der Insel Haiti.
69127: KOFFMAHN, O. - Die Fortschritte unserer Kenntnis von Patagonien seit Musters.
69076: KOFFMAHN, O. - Tracá einer Eisenbahn von Mejillones nach La Paz in Bolivia. (Begleiteworte zu der Karte auf Tafel).
69114: KOFLER, FR. - Desiré Charnay's Expedition nach den Ruinenstätten Central-Amerika's.
68689: KOHL, J. G. - Die ertse Deutsche, von der Weser aus um das Jahr 1040 veranstaltete, Entdeckungsreise zum Nordpol.
2517: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Primitieve denkwijze. Voordracht gehouden in de bestuursvergadering van het K.N.A.G. op 11 Oct. 1919. & Primitieve denkwijze II. Uitstralende krachten in de volkenkunde.
2020: KOHLBRUGGE, DR. J.H.F. - Geographische beschrijving van het Janggebergte (Argopoero) op Java.
29323: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Naamgeving in Insulinde.
50224: KOHLBRUGGE, J. H. F. & A. J. KOENS. - Economische Volkenkunde. & Onderschrift.
19714: KOHLBRUGGE, J. H. F. - Waarom de Tenggereezen offers brengen aan den Bromo. De legende van Kjahi Koesoemo.
30310: KOHLBRUGGE, J. H. F. - De Linggatempel en andere oudheden.
31726: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Welke waarde heeft de gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen? & Bezwaren tegen Dr. Kohlbrugge's opstel over den gemeten vorm van den schedel als kenmerk der rassen, door S. R. STEINMETZ. Met antwoord van Dr. J.H.F.Kohlbrugge.
30595: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis in de Lampongsche Distrikten.
30045: KÖHLER, J. C. - Verslag eener reis door een gedeelte der Lampongsche Distrikten.
34250: KOK, P. E. W. - Glarnerland.
34000: KOK, P. E. W. - Uit het Dagboek van onze reis door Noorwegen.
32320: KOK, R. - De Haagse stadsuitbreidingen 1945-1961.
58415: KOL, H. H. VAN. - De Indische mijnwet en de Tweede Kamer. & De memorie van bedenking van belanghebbenden over het ontwerp- mijnwet.
58434: KOL, H. VAN. - De Indische Mijnwet en het Eigendomsrecht der Mijnen.
2265: KOL, H. VAN. - Iets over de Pyreneeën.
58431: KOL, H. VAN. - Het Lepra-gevaar.
34103: KOL, H. VAN. - Japansche feesten in Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni en Juli, Augustus, September, October, November, December.
51174: KOL, H.H. VAN. - Andorra. Een overblijfsel uit de Middeleeuwen.
3359: KOL, H.H. VAN. - Japan. Indruken van land en volk. Met een voorwoord van Prof.Dr. M.W. de Visser.
70443: KOLÁR, JIRI - The Stories of Jiri Kolar, Poet's Visual Metamorphoses
3282: KOLB, ALBERT. - Die Philippinen.
729: KOLB, ANNETTE. - Festspieltage in Salzburg.
68826: KOLBENHEYER, KARL. - Beitrag zur Kenntniss der ,,Hohen Tatra".
63647: KOLDEWEY, CARL & HEGEMANN. - Voyage des Navires la Germania et la Hansa au Pôle Nord, 1860-1870.
33363: KOLDEWEY, CARL. - Noordpool-reis van de Germania en de Hansa.
53680: KOLDEWEY, K. - Die Deutsche Nordpolar-Expedition, vom 15. Juni 1869 bis zum 11. September 1870.
31892: KOLFF, G. H. VAN DER. - In Memoriam Prof. Mr. C. T. Bertling.
12391: KOLFF, G. H. VAN DER. - De economie van bruin en blank anders en eender.
19314: KOLIG, ERICH. - Aboriginal Dogmatics: Canines in Theory, Myth and Dogma.
2162: KOLK, JOS. VAN DE. - Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen.
50162: KOLK, J. VAN DER. - Marindineesche verwantschapsbetrekkingen.
65819: KOLLAVITS, IENÔ. - La psychologie du diable et de la bonne jeune fille dans un conte populaire hongrois.
50637: KOLLMANN, J. - Die Ungarn. Eine anthropologische Skizze.
30139: KOLLMANN, M. H. J. - Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en Djokjokarta.
49820: KOLLMANN, J. - Hohes Alter der Menschenrassen.
64746: KOLLMANN, PAUL. - Die Waldungen und der Waldbau des Herzogtums Oldenburg im Rahmen der volkswirtschaftlichen Entwickelung. Auf statisticher Grundlage dargestellt.
664: KOLLONTAY, ALEXANDRA. - Wege der Liebe. Drei Erzählungen.
68857: KOLOKOLTZOV, OBERTSEN. - Der Feldzug nach Chiwa im Jahre 1873. Feldtagebuch.
29925: KOLONIAAL VERSLAG. - Kanttekeningen op het Koloniaal Verslag.
29902: KOLONIALE LETTERKUNDE. - Aankondigingen en Beschouwingen op het gebied der Koloniale Letterkunde, XI-XXVII.
3874: KOLONIALE VERSLAGEN. - Uit de koloniale verslagen van 1911.
34361: KOMANYI, MARGIT ILONA. - The Iban Woman's Role: A Brief Summary of Observations at Samu on the Paku River.
32460: KOMKOV, A. M. - Cartographical terms as indicators of development of cartographical science and practice.
8639: KOMMERS, J. - The Significance of 18th-Century Literature about the Pacific for the Development of Travel Literature.
50355: KOMODO. - Varanen. (De varanen-expeditie naar West-Flores en Komodo).
11760: KOMTER, J. M. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI, 1september 1966.
19341: KONG YUAN ZHI. - A Study of Chinese Loanwords (from South Fujian Dialects) in the Malay and Indonesian Languages.
46657: KÖNIG JR, H. - Seecadetten-Kapelle, Kapellmeister H. König Jr.
55452: KÖNIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN. - Ausführliche Verzeichnis der Aegytischen Altertümer und Gipsabgüsse. Zweite völlig umgearbeitete Auflage.
28319: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Duck, study.
28312: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Drawing. Flower study decoration in blue, green and gold.
28314: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Rabbit. Study.
28313: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Deer. Study.
28315: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait little girl.
28317: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Dancer (female).
28316: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait young woman.
28318: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - A Swan, study.
28320: KONIJNENBURG, WILLEM VAN. - Portrait.
46126: DE KONINCK. - Portrait de Jeune Homme.
444: KONING, C. J. - Der Tabak. Studien über seine Kultur und Biologie.
29344: KONING, D. A. P. - Eenige gegevens omtrent land en volk der Noordoostkust van Ned. Nieuw-Guinea, genaamd Papoea Telandjang.
3670: KONING, D.A.P. & L.V. VAN OOSTERZEE. - Het Santani-Meer. Het Cycloopgebergte. De Wilhelmina- of Tami-Rivier. (Rapporten).
49987: KONING, JOHAN. - Een tentoonstelling van ,,Het Koloniale Boek".
51229: KONING, A. - Observations concerning sedimentation in the Wadden Sea area, in the light of some granular analyses.
33627: KONINGSBERGER, J. C. - De Botanische Tuin van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. & F. A. F. C. WENT: Dr. M. Treub als Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
29109: KONINKLIJK INSTIUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIË. - Verslag der feestviering van het vijf- en twintig-jarig bestaan van het Instituut (1851-1876).
69532: KONINKLIJKE LUCHTMACHT. - De Koninklijke Luchtmacht op 1 Juli 1961.
69533: KONINKLIJKE MARINE. - De Koninklijke Marine. Overzicht materieel der Koninklijke Marine. Overzicht materieel van de marine-luchtvaartdienst.
7076: KONOW, STEN. - Indien unter englischen Herrschaft.
33968: KOOIJKER VAN DER VEEN, LEO. - In zonnig Afrika.
31680: KOOIJMAN, S. - Some Ritual Clothing from Borneo in Dutch Museums.
8458: KOOIJMAN, SIMON. - Ceremonial Exchange and Art on Moce Island (Fiji): A Functional Interpretation of a Tapa Design.
8530: KOOIJMAN, SIMON. - The Netherlands and Oceania: A Summary of Research. Contributions to the Anthropology, Linguistics and Demography of Oceania by Dutch Social Scientist after the Second World War.
19346: KOOIJMAN, SIMON. - In Memoriam F. C. Kamma 16 Februari 1906 - 24 September 1987.
65673: KOOIJMAN, S. - L'ethnographie et l'Océanie dans les Pays-Bas après la deuxièeme guerre mondiale.
12573: KOOL, R. - Theoretische economie en tropische ontwikkelin.
63: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875.
5585: KOOLEMANS BEIJNEN, L. R. - De Tweede reis der Pandora.
66: KOOLEMANS BEYNEN, L. R. A. DE BRUIJNE, A.O. - De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875. De reis der Pandora in den zomer van 1876. De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 en 1879.
32211: KOOLEN, M.A. - Vier stormvloeden in de zestiende eeuw in Zeeland.
40162: KOOLHOVEN. - Installation of ammunition belts in a Koolhoven F.K.58, compilation of 4 pictures in one.
38418: KOOLHOVEN. - Album. FK46, PK-SAT. Mr. J. E. F. de Kok's private Koolhoven FK46 plane. shipped to Pladjoe an oil installation, near Palembang (Sumatra), the reconstruction and its initial flight there.
29748: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen-Caraïben, oorspronkelijke bewoners van Curaçao.
29755: KOOLWIJK, A. J. VAN. - De Indianen Caraïben van het eiland Aruba (West-Indië).
2592: KOOPMAN, J. - Het Deltaplan en zijn waterstaatkundige, economische en sociale aspecten.
4260: KOORDERS, S.H. - Iets over een vindplaats van fossiele planten en dieren bij sonder in de Minahassa (Celebes).
18867: KOOREMAN, P. J. - Aanteekeningen betreffende de Korintjische Adat.
33873: KOOREVAAR, A. - In en om Java's Paradijs.
67638: KOOTEN, N. H. VAN. - De Meern Zonstraat.
33932: KOOYKER VAN DER VEEN, LEO. - Noord-Oostelijk Rhodesia.
2203: KOP, F.H. VAN DER. - De Engelsch-Afghaansche Spoorweg.
34221: KOP, G. G. VAN DER. - Het moderne Siam.
34234: KOP, G. G. VAN DER. - Door Britsch Malakka.
3600: KOPERBERG, M. - Het meer ,,Danau" in Bolaäng Mongondo.
1791: KOPPEL, C. VAN DE. - Het Amazone-gebied als producent van tropische grondstoffen.
1799: KOPPEL, C. VAN DE. - Een reis door het droge noordoosten van Brazilië en eenige interessante gewassen.
68781: KÖPPEN, FR. TH. - Die geographische Verbreitung der Wanderheuschrecke (Pachytylus migratorius, L.)
68341: KÖPPEN, P. V. - Die dem Russischen reiche unterwofenen Kirgisen. Sechste Beilage zu dem statistischen Werke über die neunte Volkszählung.
68082: KÖPPEN, PETER VON. - Die Bevölkerung Russlands zur Zeit der Neunten Volkszáhlung im Jahre 1851. Nach Petrer von Köppen, vom Herausgeber.
57495: KÖPPEN, W. - Fréquence et routes moyennes des minima barométriques entre les Montagnes Rocheuses et l'Oural.
50295: KOPPIUS, W. J. EN M. UIJTENHOUDT. - Bestaat er op Ceylon nog sympathie voor het vroegere moederland?
50030: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouv.-Gen. ter Kuste van Guinea 1816-1818.
50335: KOPPIUS, W. J. - Mauritius.
50404: KOPPIUS, W. J. - Een sprookje om Japan.
50476: KOPPIUS, W. J. - Miangas. (Palmas. Las Palmas).
50439: KOPPIUS, W. J. - Herman Willem Daendels, Gouverneur-Generaal van N.O.I., 1808-1811.
50270: KOPPIUS, W. J. - Wat Nederland aan Ceilon heeft verloren.
38480: KOPSTEIN, FELIX. - Zoologische Tropenreise, mit Kamera und Feldstecher durch die Indo-Australische Tierwelt.
34108: KOREA. - Het land van de Morgenkalmte. & Korea - oud en nieuw.
2987: KOREVAAR, A.C.W. - Enkele opmerkingen over nederzettingen in de Ablasserwaard.
19291: KORN, FRANCIS. - Terminology and "Structure": the Dieri Case.
8239: KORN, F. - An Analysis of the Use of the term 'Model" in some of Lévi-Strauss's works.
12252: KORN, V. E. - Batakse Offerande.
29609: KORN, V. E. - De Thesawalamai.
12414: KORN, V. E. - De Philippijnen en Indonesië.
50174: KORN, V. E. - De vrouwelijke Mama in de Minangkabausche familie.
29614: KORN, V. E. - In memoriam Henri Titus Damsté, 28 Januari 1874 - 6 Januari 1955. & Aanvulling op de bibliografie van de geschriften van H. T. Damsté.
50181: KORN, V. E. - Een aanvulling op: Nieuw Guinea, een balans en een programma.
29557: KORN, V. E. - Neerlands taak bij het verlenen van internationale hulp aan onderontwikkelde landen.
12292: KORN, V. E. - Mohammedaansch recht en adatrecht in British- en Nederlandsch-Indië.
29668: KORN, V. E. - Nieuw agrarisch recht voor Nederlands Nieuw-Guinea.
29625: KORN, V. E. - Nieuw-Guinea, een balans en een programma. & Aanvulling.
29568: KORN, V. E. - Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving.
12235: KORN, V. E. - Oosterse visie op westers bewind.
12268: KORN, V. E. - Verslag der herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage.
57901: KORN. - Excursion dans les forêts qui s'étendent entre Tay Ninh et Relim. Frontières de la Cochinchine et du Cambodge.
35827: KORRINGA, H. - Boerenwoningen in Nederland uit de XVIIe en XVIIIe eeuw. Original Typescript. (met een woord vooraf van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg - Jr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer -, 348 afbeeldingen naar foto's en 50 tekeningen naar opmetingen van de schrijver).
1333: KORS, ST. - III International Festival of Festivals of Student Theatres.
46482: KORSAKOV, RMINSKI. - Portrait.
46489: KORSAKOV, RMINSKI. - Portrait.
2248: KORTLANDT, A. - Lapland. Een sociaal-geografische studie naar aanleiding van reizen in 1934 en 1935.
31049: KORTZ, J. A. - De Generaal-Majoor Jhr. Carel van der Wijck.
8396: KORVER, A. PIETER E. - The Samin Movement and Millenarism.
68871: KOSSTENKO, L. - Die Stadt Chiwa im Jahre 1873. Skizze.
55053: KOSSUTH, LAJOS. - Portrait engraving of Lajos Kossuth.
31885: KOSTER, E. A. - Aktieve stuifzanden en Celtic Fields in Midden Nederland op luchtfoto's.
8572: KOSTER, G. L. AND H. M. J. MAIER. - A Medicine of Sweetmeats: On the Power of Malay Narrative.
2881: KOSTER, F. - Natuurbescherming in Nederland.
50466: KOSTER, W. - Bestuur en besturen in de Menangkabau.
50465: KOSTER, W. - Economische aanpassing in de Philippijnen. (Uit: Economisch Weekblad).
67665: KOSTER, FOTOSTUDIO GERT JAN. - Reaktiveringscentrum "De Halderhof", Bennekom
54044: KOSTER, NICO. - Seven men at a Cuban hairdresser.Gelatin silver print, 40x27 cm., signed, "Cuba 99" and "150/150" in black pen.
1334: KOTARBINSKI. - 30 LAT. 30 Rocznica podpisania ukladu oprzyjazni, wspólpracy I wzajene pomocy miedzy prl I ZSRR.
30447: KOTEI. - Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen tusschen de Maleische en Boeginesche Nederzettingen aan de Kotei-rivier onder den vorigen Sultan van Kotei, - vertaald uit het oorspronkelijke Maleisch.
49819: KOTELMANN, L. - Die Augen von 23 Singhalesen und 3 Hindus.
68363: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy's neue Reise nach Klein-Asien, 1950. Einleitende Notiz. Ersteigung und Erforschung des Djebel Nur und des Schech Meran (Schlangenkönigs). (Nach Original-Briefen des Reisenden). Vorläufige Nachrichten über die Reise vom Schech Meran nach dem Argaeus und zurück nach Mersina; Antritt der Reise nach dem Wan-See, 1. Mai bis 27. Juli 1859. Reise von Traspezunt über Erzerum, den Bimgöll und Musch nach dem Wan-See, Erforschung der unbekannten Gegenden im Süden dieses See's und Rückreise nach Erzerum, 27. Juli bis 25. Oktober 1859.
68535: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy´s Reise nach Cypern und Klein-Asien, 1859.
68348: KOTSCHY, THEODOR. - Dr. Theodor Kotschy's Erforschung und Besteigung des Vulkans Demavend.
70116: KOTZEBUE, OTTO DE. - Voyage de découvertes dans la mer du Sud et le détroit de Behring, pour la recherche d'un pasage Nord-Est, fait dans les années 1815 à 1818, aux frais de M. le comte de Romanzoff, sur le vaisseau le Rurik. (Extrait).
2215: KOUWENHOVEN, A.O. - De nieuwe Moezel: Europese scheepvaartweg.
32415: KOUWENHOVEN, A. O. - De luchtfoto als hulpmiddel bij et sociaal-geografisch onderzoek.
31912: KOUWENHOVEN, A. O. - Enkele communicatieaspecten in de Nederlandse geografiebeoefening.
51291: KOUWENHOVEN, A. O. - Geografische tijdschriften en hun recente ontwikkeling.
33646: KRAAL, H. - In de provincie Groningen.
66965: KRAAL, JOHANNA FELHOEN. - In Memoriam Johanna Felhoen Kraal. (1902-1965).
51049: KRAAY, C. - Reisindrukken uit Oost-Azië op handels- en ander gebied (Voordracht).
32469: KRABBE, G. EN F. W. MANSVELT BECK. - Zand en bovengrond in de open ruimten.
7915: KRACKE, JR., E. A. - Civil Service in Early Sung China 960-1067, with particular emphasis on the development of controlled sponsorship to foster administrative responsibility.
8206: KRACKOVSKY, I. J. - To the memory of Ch. Snouck Hurgronje.
20345: KRAEMER, H. - Eenige grepen uit de moderne Apologie van den Islam I & II.
11727: KRAEMER, JÖRG. - Das Problem der Islamischen Kulturgeschichte.
53907: KRAFFT, HUGUES. - Voyage aux Chateaux favoris du Roi Louis II de Bavière. N|eu-Schwannstein - Linderhof - Herrenchiemsee, 1886.
33064: KRAFFT, M. LE BARON DE (HADJI SCANDER). - Promenades dans la Tripolitaine (Afrique Septentrionale), 1860.
7040: KRAFT, EVA S. - Zum Dsungarenkrieg im 18. Jahrhundert. Berichte des Generals Funingga. Aus einer mandschurischen Handschrift übersetzt und an Hand der chinesischen Akten erläutert.
30786: KRAJENBRINK, J. A. - Iets over den gevonden kalksteen in het oostelijk gedeelte der Residentie Cheribon.
1336: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Malzomkowie Roku II. Jean Paul Belmondo.
1337: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Wiem, ze jestes moderca. Petr Schulhoff.
1338: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Prywatna Wojna Murphyégo. Peter Yates.
1341: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Nokaut. Boro Drascovic.
5366: KRAJEWSKI, ANDRZEJ (1933 - ). - Max i Ferajna. Claude Sautet.
61075: KRAMER, J. H. - Groepsportret van dr P. Fijn van Draat, Snellen, van Dam, van Gijtenbeek, Ellinger (In boot met bord: Tocht naar de Noordpool).
30237: KRAMER, FR. - Der Götzendienst der Niasser, Missionar der rheinischen Missionsgesellschaft.
67681: KRAMER. - Graftombe in de kerk Midwolde bij Leer van Karel Heronemus Inn- und Kniphausen (Beeldhouwer Rambout Verhulst).
2033: KRAMERS, PROF. DR. J.H. - De klassieke geografische litteratuur der Mohammedanen.
4288: KRAMMER, MARIO. - Theodor Fontanes engere Welt. Aus dem Nachlass herausgegeben.
50937: KRAMP, F. G. - De verbinding van de Amoe-Darja met de Kaspische Zee.
18540: KRAMP, F. G. - Reis naar het Zuidoosten van Rusland en den Kaukasus.
3640: KRAMP, F.G. - De grenslanden van China in het bijzonder Mandsjoerië.
51009: KRAMP, F.G. - De geschiedenis der ontdekking van het eiland Sachalin. Voordracht gehouden in de algemene vergadering van 29 April 1893.
51008: KRAMP, F.G. - Japan or Java? An Answer to Mr. George Collingridge's Article on "The Early Cartography of Japan".
4266: KRAMP, F.G. - De tochten naar de Jenisej in 1893 en 1894. Voordracht.
3456: KRAMP, F.G. - On: Matoesowski, Z., Geografisch overzicht van het Chineesche Rijk (...).
18024: KRAMP, F.G. - P. M. Lessar. Zuid-West-Toerkmenië. Het land der Saryks en Salors. Uit het Russisch vertaald en met aanteekningen voorzien.
440: KRANTZ, CLAES. - Den Svenska Pipboken.
58091: KRANTZ, J. - Considérations sur le roulis des bâtiments.
53631: KRAPOTKIN, P. - Reise im Olekminsk-Witim'schen Gebiet, Sommer 1866.
70500: KRASE, ANDREAS. - Paris. Eugene Atget 1857-1927. Edited by Hans Christian Adam.
8179: KRATSCHKOWSKI, I. J. - Über arabische Handschriften gebeugt. Erinnerungen an Bücher und Menschen.
57892: KRATZ, ARTHUR. - La guerre d'Amérique. Résumé des opérations militaires et maritimes. Campagnes dans l'Ouest.
8358: KRATZ, U,. - Pro- und Antibuginesische Texte zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Quellenlage.
8492: KRATZ, E. U. - The Editing of Malay Manuscripts and Textual Criticism.
64735: KRAUSE, AUREL. - Über die ökonomische Bedeutung und den gegenwärtigen Zustand der kanarischen Inseln.
64744: KRAUSE, AUREL. - Tenerife. Reiseskizzen aus dem Jahre 1893.
64697: KRAUSE, AUREL. - Seton Karr's Reisen im südlichen Alaska.
69306: KRAUSE, ERNST H. L. - Geographische Übersicht der Flora von Schleswig-Holstein.
55355: KRAUSE, CARL. - Portrait of Luigi Cherubini.
50503: KRAUSE, W. - Bespricht das neue erschienene Buch des Hrn. Eugen Dubois: Pithecanthropos erectus, eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java.
34073: KRAUSE, FRITZ. - In de wildernissen van Brazilië.
64702: KRAUSE, AUREL. - Pearys Plan zur Erreichung des nördlichen Endes von Grönland auf dem grönlandischen Inlandreise. & Noch einmal Seton Karrs Reisen im südlichen Alaska.
56917: KRAUSS, VIRGINIE. - Portrait of Virginie Krauss by Liebert.
1342: KRAUZE, ANDRZEJ (1947 - ) & MARCIN MROSZCAK (1950 - ). - Lorenzaccio. Alfred de Musset.
66849: KRECH, SHEPARD. - Lapp for coats: Clothing adaptation in a pastoral society.
66832: KRECH, SHEPARD. - Interethnic relations in the lower Mackenzie River region.
66857: KRECH III, SHEPARD. - The Beaver Indians and the hostilities at Fort St. John's.
66841: KRECH, SHEPARD. - Introduction: "Reconsiderations" and ethnohistorical research.
60471: KRECHOWICZ, JERZEY. - Juliusz Slowacki. Samuel Zborowski. Teatr Wybrzeze.
60475: KRECHOWICZ, JERZEY. - Pinokio. Teatr Muzyczny w Gdyni. Scena Mtodego Widza.
2001: KREEMER, J. - Wetenschappelijk onderzoek van Atjeh en onderhoorigheden.
7945: KREEMER, J. J. - Bijdrage tot de volksgeneeskunde bij de Maleiers der Padangsche Benedenlanden.
4019: KREEMER, J. - De rijstcultuur in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden.
18977: KREEMER, J. - De Loeboes in Mandailing.
3977: KREEMER. J. - De winning van kamferhout, kamferolie en kamfer in het Singkelsche.
2526: KREEMER, J. - De twist van de zon en de maan. (Een natuurverklarende mythe).
19036: KREEMER JR., J. - Volksheelkunde in den Indischen Archipel.
18228: KREEMER, J. - Een franschman over Sabang.
67949: KREITNER, G. - Die Wege von Ansifan durch die Wüste Gobi nach Hami.
69154: KREITNER, G. - Die Wege von Ansifan durch die Wüste Gobi nach Hami.
69110: KREITNER, G. - Von Sa-yang in Y:unnan nach Bamo in Birma.
68521: KREMER, A. VON. - Die Zigeuner in Ägypten. Bruchstück aus dem noch unveröffentlichten Werke ,, Ägypten in seinem gegenwärtigen Zustande".
6884: KREMNITZ, WALTER. - Ambro Lacus - Lexikon der Mythologie Ägyptens, Persiens und des Orients.
58905: KREUZECKHAUS. - Kreuzeckhaus (1652 m) gegen Zugspitze Höllenthalgletscher und Schwarzenkopf.
35385: KREUZNACH UND ANDERE. - Poesie-Album durch u.a. Lina. Koehl, Emma Hilgard, G. du Loranzi, Müller, Antonie Jung, Louise Schönstedt aus Burgsteinfurt, Anna Schultz, Emma Hagendorn, Mathilde Robert, Sophie Wentzel, G. Robert, Leonie Robert, Alwine Gastes, Bertha, und andere.
66826: KREYNOVICH, E. A. & HENRI N. MICHAEL (EDITOR). - The Tundra Yukagirs at the turn of the century.
50608: KRICKEBERG, WALTER. - Einige Neuerwerbungen der nordamerikanischen Sammlung des Königl. Museums für Völkerkunde.
7977: KRIEBEL, D. J. C. - Het eiland Bonerate.
7775: KRIEKEN, GERARDUS SAMUEL VAN. - Khayrak-Dîn et la Tunisie (1850-1881).
2860: KRIJGER, P.D. - Van vaarpolder naar rijpolder. Enkele ruilverkavelingsactiviteiten in Noordholland.
31667: KRIJN, DR. S.A. - Naar IJsland.
7252: KRO PARADE LEIDEN STADSGEHOORZAAL. - Tournée 1951-52. Medewerkenden: Orkest Zonder Naam o.l.v. Ger de Roos, de Drie Musketiers, Fantasio, Peter Pikos, Zambel en Ton Cup.
19258: KROEF, J. M. VAN DER. - On the Sovereignty of Indonesian States: a Rejoinder.
12491: KROEF, J. M. VAN DER. - Problems of national reconstruction in Malaya.
30206: KROESEN, C. A. - Geschiedenis van Asahan.
30317: KROESEN, J. A. - Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen).
19709: KROESEN, J. A. - Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (Res. Oostkust van Sumatra).
19466: KROESEN, R. C. - Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelan-eilanden.
30316: KROESEN, J. A. - Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van landschap Tanah Djawa.
18913: KROESEN,R. H., W. D. HELDERMAN. - Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra.
12501: KROESKAMP, H. - De Chinezen in Batavia (± 1700) als exempel voor de Christenen van West-Europa.
67674: KROL & ZN. - Damsterdiep in Appingedam.
65877: KROLENKO, ALEXANDRE. - Les vieilles enseignes Allemandes.
65886: KROLENKO, A. - Le surnaturel en Ukraine.
65889: KROLENKO, A. - Le caractère et la mentalité des Ukrainiens à travers leurs chants populaires.
30580: KROM, N. J. - Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe.
1917: KROM, DR. N.J. - Het slot der reis van Hayam Wuruk door Java's Oosthoek. & Over eenige Majapahitsche onderhoorigheden. Naschrift door J.F.Niermeyer.
19083: KROM, N. J. - De Bodhisattwa's van den Mendut.
8031: KROM, N. J. - De beteekenis van Tjandi Djadi.
29433: KROM, N. J. - De eerste opname van het Diëng-Plateau. Handschrift van H. C. Cornelius.
30444: KROM, N. J. - De beelden van Tjandi Rimbi.
31452: KROM, N. J. - De eigennamen in den Nagarakretagama. Alphabetisch Register.
30577: KROM, N. J. - De Familie van Hayam Wuruk.
49771: KROM, N. J. - De eerste Javaansche Hindoe-munt.
29422: KROM, N. J. - De herkomst van den Minto-steen.
29419: KROM, N. J. - De hoofdpersoon der vierde gaanderij van Boro-Budur.
19173: KROM, N. J. - De naam Sumatra.
30579: KROM, N. J. - De inscriptie van Nglawang.
31463: KROM, N. J. - De samenstelling van de Pararaton.
20199: KROM, N. J. - De verdwenen Brahma uit het Museum te Batavia.
30475: KROM, N. J. - De troonsbestijging van Suhita.
7990: KROM, N. J. - Een belangrijke vondst op Bali.
20049: KROM, N. J. - De Wisnu van Belahan. Bijschrift bij de foto.
7987: KROM, N. J. - Engelhard over de Javaansche oudheden.
20132: KROM, N. J. - Een protest. (Review on:) Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, London, 1910.
29430: KROM, N. J. - Epigrafische bijdragen. (Een koperplaat van 848 Çaka?, De inscriptie van Pereng, De Singasari-inscriptie van 1273).
30472: KROM, N. J. - Epigraphische aanteekeningen. (I-XVI).
31446: KROM, N. J. - Gajamada's sterfjaar. Mededeeling.
30443: KROM, N. J. - Gedateerde inscripties van Java.
19129: KROM, N. J. - Herdenking van Dr. G. P. Rouffaer.
1992: KROM, N. J. - Hayam Wuruk en de Tjandi Djaboeng.
30470: KROM, N. J. - Het jaar van den val van Majapahit.
19014: KROM, N. J. - Manjuvajra?
20073: KROM, N. J. - Jajawa-Djawi.
8005: KROM, N. J. - Langka in Atjeh?
20118: KROM, N. J. - Naschrift over de Aksobhya-inscriptie van Simpang.
29469: KROM, N. J. - Muziekmaken in den maneschijn.
30476: KROM, N. J. - Over de dateering van eenige Kawi-geschriften.
31450: KROM, N. J. - Nogmaals de familie van Hayam Wuruk.
20055: KROM, N. J. - Prapanca op een inscriptie? Mededeeling
30442: KROM, N. J. - Restaureeren van oude bouwwerken.
29468: KROM, N. J. - Tekstverbeteringen van Nitisara IV.
20038: KROM, N. J. - Sapta Prabhu. Mededeeling
29543: KROM, N. J. - Tjandi Papak?
30473: KROM, N. J. - Varia. (De begraafplaats van Bhre Kahuripan; Tapasi; Dharmmanagari).
29408: KROM, N. J. - Een Javaansch brons van Hayagriva.
68597: KRONE, R. - Der Lofan-Berg in China.
27410: KRONPRINZEN DES DEUTSCHEN REICHS UND VON PREUSSEN. - Erinnerungen am meinem Reise nach Indien. Photographische Aufnahmen von der Indien-Reise Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen des Deutschen Reichs und von Preussen.
67527: KROON. HOTEL DE. - Epen. Boere Hoeve.
31824: KROON, F. - Het Nederlandsche gedeelte van de Tabula Peutingeriana.
2815: KROON, F. - Onze kust bij Ptolemaeus. Naschrift van Dr. F.C. Wieder.
26810: KROON-NÉDÉLA, E. G. (VERZAMELD). - Koninklijke Woorden 10 Mei 1940 - 10 Mei 1941 H. M. Koningin Wilhelmina. Met een woord vooraf van Vice-Admiraal C. E. L. Helfrich.
68811: KROPOTKIN, P. - Die bisher in Ost-Sibirien barometrisch bestimmten Höhen. (Die Nordküste und die Halbinsel Kamtschatka ausgenommen).
32487: KRUG, P. - De ontwikkeling van Buiten-Mongolië.
3354: KRUGER, PAUL. - Gedenkschriften van Paul Kruger, gedicteerd aan H.C.Bredell en Piet Grobler, bewerkt door Frederik Rompel.
66981: KRUIJER, G. J. - Guyana in Guiana?
266: KRUIJER, G. J. - Het Christianagebied. Een landhervormingsprojekt in Jamaica.
6468: KRUIJER, G. J. - Suriname en zijn buurlanden. Lichtplekken in het oerwoud van Guyana.
6469: KRUIJER, G. J. - Suriname en zijn buren, landen in ontwikkeling.
5496: KRUIJER, G. - Aardrijkskunde uit de lucht. Enkele sociaal geografische indrukken van een verkenningsvlucht boven Suriname.
32109: KRUIJER, G. - Urbanisme in Suriname.
45392: KRUIJT, J. A. - Aanteekeningen en Opmerkingen betreffende Siam, bij een bezoek aan de hoofdstad Bangkok.
2152: KRUIJT, ALB. C. EN J. KRUIJT. - Verslag van een reis naar het landschap Napoe in de onderafd. Posso (Celebes).
3601: KRUIJT, ALB. C. - Het stroomgebied van de Tomasa-Rivier.
18156: KRUIJT, ALB. C. - De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes.
18868: KRUIJT, ALB. C. - Grammaticale schets van de Bareë-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier.
19817: KRUIJT, ALB. C. - Het wichelen in Midden-Celebes.
19811: KRUIJT, ALB. C. - Regen lokken en regen verdrijven bij de Toradja's van Midden Celebes.
4623: KRUIJT, DR. J. P. - De sociale structuur van het Engelsche volk. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag).
55349: KRUININGEN, HARRY VAN, HERMAN BERSERIK, COR BASART & HENK HUIG. - Acht prenten van de Deltawerken vervaardigd in 1959-1960 in opdracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
30926: KRUISEMAN, J. - De landelijke inkomsten op Java.
3488: K. (P. KRUIZINGA). - On: Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate door F.S.A. De Clercq. Met platen en schetsen, Leiden, 1890.
2579: KRUIZINGA, P. - Löss.
1754: KRUL, W.F.J.M. - De drinkwatervoorziening van Nederland uit geografisch en hydrologisch oogpunt.
8649: KRUMEICH, ANJA. - Ziektepreventie in een Karibendorp in Suriname.
64728: KRÜMMEL, O. - Das Segelhandbuch der Seewarte für den Indischen Ozean.
69308: KRÜMMEL, O. - Über Erosion durch Gezeitenströme.
69312: KRÜMMEL, O. - Die Tiefenkarte des Indischen Ozans.
69294: KRÜMMEL, O. - Zum Problem des Euripus.
69701: KRUSENSTERN, CAPT. - Sur les îles récemment découvertes dans l'Océan Glacial Arctique.
33127: KRUSENSTERN, CAPT. - Schipbreuken in de Noordpoolzee. Lotgevallen van Barends en von Krusenstern.
35789: KRUSENSTERN, CAPT. - Naufrage du Lieutenant Krusenstern dans les Glaces de la Mer de Kara (Voyage d'exploration aux côtes septentrionales de la Sibérie), 1862.
69752: KRUSENSTERN, A. J. DE. - Mémoires sur l'Hydrographie des plus grands Océans, pour servir de commentaire à une carte du globe, dressée d'après la projection de Mercator.
70079: KRUSENSTERN, CAPT. - Analyse des îles découvertes dans le grand Océan, sur le vaisseau le Rurik, par. M. de Kotzebue, lieutenant dans la marine Russe.
66805: KRUYT, A. C. - De beteekenis van den zonnehoed bij de Oost-Toradjas.
66799: KRUYT, A. C. - De Rijstbouw in Balantak (Oostarm ven Celebes).
8012: KRUYT, ALB. C. - De Timoreezen.
1900: KRUYT, ALB. C. EN J. KRUYT. - Verslag van een reis naar Kolaka (Z.O.Celebes).
2149: KRUYT, ALB. C. EN J.KRUYT. - Een reis onder de Toradja's van Sa'dan en Mamasa (Celebes).
20323: KRUYT, ALB. C. - Lapjesgeld op Celebes.
7958: KRUYT, ALB. C.; N. ADRIANI. - De godsdienstig-politieke beweging ,,Mejapi" op Celebes.
20294: KRUYT, ALB. C. - Banggaische Studiën.
51032: KRUYT, ALB. C. - De opsporing van het Lindoe-Meer op Celebes.
20299: KRUYT, ALB. C. - Balantaksche Studiën
7984: KRUYT, ALB. C. - De To Rongkong in Midden-Celebes.
8004: KRUYT, ALB. C. - De Soembaneezen.
7985: KRUYT, ALB. C. - De To Seko in Midden-Celebes.
19147: KRUYT, ALB. C. - De To Loinang van den Oostarm van Celebes.
20201: KRUYT, ALB. C. - De Mentawaiers.
20377: KRUYT, ALB. C. - De Fluit in Indonesië.
30311: KRUYT, ALB. C. - De adoptie in verband met het matriarchaat bij de Toradja's van Midden-Celebes.
30326: KRUYT, ALB. C. - De weerwolf bij de Toradja's van Midden-Celebes.
36781: KRUYT, ALB. C. - De geboorte van de nieuwe maan volgens de verhalen der Toradjas van Celebes.
30532: KRUYT, ALB. C. - De hond in de geestenwereld der Indonesiërs.
50784: KRUYT, ALB. C. - De weerwolf bij de Oost-Toradja's van Midden-Celebes.
20195: KRUYT, ALB. C. - Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes).
3680: KRUYT, ALB. C. - Gegevens voor het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Midden-Celebes.
31597: KRUYT, ALB. C. - Het rijk Mori.
51117: KRUYT, ALB. C. - Het landschap Bada in Midden-Celebes.
19165: KRUYT, ALB. C. - Het schommelen in de Indische Archipel.
20285: KRUYT, ALB. C. - Het Hondenoffer in Midden-Celebes.
29336: KRUYT, ALB. C. - Het ijzer in midden-Celebes.
20357: KRUYT, ALB. C. - Het Stamfeest op Midden-Celebes.
19077: KRUYT, ALB. C. - Measa, eene bijdrage tot het dynamisme der Bare'e-sprekende Toradja's en enkele omwonende volken. Met naschrift door N. Adriani.
18216: KRUYT, ALB. C. - Pakawa, een landstreek in de onderafeeling Paloe (Midden Celebes).
20105: KRUYT, ALB. C. - Nadere gegevens betreffende de oudheden aangetroffen in het landschap besoa (Midden-Célébes).
19184: KRUYT, ALB. C. - Rechts en links bij de bewoners van Midden-Celebes.
30551: KRUYT, ALB. C. - Volksverhalen van de Oost-toradjas op Midden-Celebes, verzameld, vertaald en van aanteekeningen voorzien.
20315: KRUYT, ALB. C. - Van Leven en Sterven in Balantak (Oostarm van Celebes).
1854: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van het stroomgebied van de Kamara in Midden-Celebes.
29508: KRUYT, ALB. C. - Ziekte en dood bij de Banggaiers.
1901: KRUYT, DR. ALB. C. - Verslag van een reis door Timor.
1860: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van den Banggai-Archipel.
2108: KRUYT, DR. ALB. C. - De bewoners van den Banggai-Archipel.
2151: KRUYT, DR. ALB. C. - Verslag van eene reis over het eiland Soemba. & Een verbetering, 1922.
18222: KRUYT, DR. ALB. - Dr. Alb. Kruyt in westelijk Midden-Celebes.
5538: KRUYT, J. A. - Eenige mededeelingen en beschouwingen betreffende Djeddah en het daarachter liggende gedeelte van Midden-Arabië.
2143: KRUYT, DR. ALBERT C. - Een bezoek aan de Mentawei-Eilanden.
30241: KRUYT, J. A. - Iets over de vestiging der Nederlanders in Perak.
8024: KRUYT, J. - De Moriërs van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes).
20177: KRUYT, J.. - De Boea's en eenige andere feesten der Toradja's van Rantepao en Makale.
19111: KRUYT, J. - Het Ma'Boea en de tatouage in Seko, (Midden-Celebes).
31789: KRUYT. - Dr. Kruyt in Midden-Celebes.
8002: KRUYT, J. - Het weven der Toradja's
20185: KRUYT, ALB. C. - De Roteneezen.
20275: KRUYT, ALB. C. - De To Wana op Oost-Celebes.
20310: KRUYT, ALB. C. - De Zwarte Kunst in den Banggai-Archipel en in Balantak.
20303: KRUYT, ALB. C. - De Tol in den Indischen Archpel.
1343: KRZYSTOFORSKI, A. - Spotkamy si na kiermaszu ksiazki. DOM Ksiaski.
67735: KUBIN, E. - Ostseebad Warnemünde. Strandpromenade.
67734: KUBIN, E. - Ostseebad Warnemünde.
38471: KUENEN, PH. H. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr. Ms. Willebrord Snellius.
5239: KUHLE, MICHAEL. - Der Sammler auf Reisen. Antiquariate in Deutschland.
29267: KÜHR, E. L. M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling.
32445: KUIJSTEN, A. C. - De reorganisatie van de industrie en van de industriële planning in Tsjechoslowakije.
18340: KUILE, E.H. TER. - De Schoonheid van ons Land. Bouwkunst,: Kastelen en Adelijke Huizen.
66966: KUIP, E. J. VAN. - Aruba's hydroponics farm.
29556: KUIPER, F. B. J. - Naar aanleiding van de Gouden Kiem.
2611: KUIPERS, IR. S.F. - Enkele luchtfoto-aspecten van Schouwen en Duiveland.
7933: KUITENBROUWER, MAARTEN. - Tussen Oriëntalisme en Wetenschap. Het Koninklijk Instituut voor Taal,- Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001.
64717: KÜKENTHAL, W. - Eine deutsche Südpolarfahrt.
64667: KÜKENTHAL, WILLY. - Über die Aufgaben zoologischer Forschung im nördlichen Eismeere.
64672: KÜKENTHAL, WILLY & DR. WALTER. - Die von der Bremer geographischen Gesellschaft veranstaltete zoologische Forschungsreise in das nördliche Eismeer.
64685: KÜKENTHAL, WILLY & DR. ALFRED WALTER. - Bericht über die von der Geographischen Gesellschaft in Bremenn veranstaltete Forschungsreise in das neuropäische Eismeer (Dr. Kükenthal und Dr. Walter) & Biologische und tiergeographische Züge aus dem ost-spitzbergischen Eismeere.
50066: KULISCHER, M. - Der Dualismus der Ethik bei den primitiven Völkern.
55028: KULMANN, ELISABETH. - Portrait engraving of Elisabeth Kulmann.
8514: KUMAR, A. L. - The "Suryengalagan Affair" of 1883 and its Successors: Born Leaders in Changed Times.
8549: KUMAR, A. L. - On Variation in Babads.
6759: KUN CHANG. - A comparative study of the Kathinavastu.
50393: (KUNEMAN, J. H. B.). - Emigratie en kolonisatie van inheemschen.
50116: KUNERT, HR. - Rio grandenser Alterthümer.
50523: KUNIKE, HUGO. - Das sogenannte ,,Männerkindbett".
50533: KUNIKE, HUGO. - Einige grundsätzliche Bemerkungen über Sonne, Mond und Sterne im alten Mexico.
50620: KUNIKE, HUGO. - Venezolanische Schädel.
2518: KUNST, J. (SECRETARY). - Verslag van den XXIsten Ethnologendag, gehouden op Zaterdag 8 Januari 1938 in het gebouw van het Kon.Koloniaal Inst. te Amsterdam.
20235: KUNST, J. EN C. J. A. KUNST-VAN WELY. - De toonkunst van Bali II. Aanvullende beschouwingen naar aanleiding van nieuwe vondsten en van Von Hornbostels Blaaskwinten-theorie.
39096: KUNST, J. - In memoriam Prof. Dr. B. J. O. Schrieke.
20255: KUNST, J. EN R. MACHJAR KOESOEMADINATA. - Een en ander over Pélog en Sléndro.
20244: KUNST, J. - Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten.
50776: KUNST, J. - Waar komt de Gong vandaan?
39110: KUNST, JAAP. - Een vergeten musicologische bron: De instrumentafbeeldingen in ''Les Hindous" van F. Baltazard Solvyns. & Een novum op Indonesisch muziekgebied.
36784: KUNST, JAAP. - Een onbekend Javaansch muziekinstrument.
52037: KUNST, JAAP. - Music in New Guinea. Three Studies.
19245: KUNST, JAAP. - The origin of the Kemanak.
36772: KUNST, JAN. - Oost-Indië en het Perzische tapijt.
60450: KUNSTKRONIEK. - Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der Schoone Kunsten. Met medewerking van Nederlandsche Kunstenaars en Letterkundigen. Nioeuwe Serie. Negende Jaargang.
18469: KUNSTPREIS JAHRBUCH 1990. - Deutsche & Internationale Auktionsergebnisse, Band XLV. 2 Volumes.
18468: KUNSTPREIS JAHRBUCH 1989. - Deutsche & Internationale Auktionsergebnisse, Band XLIV. 2 Volumes.
12188: KUNTURA WIRYAMARTANA, I. - The scriptoria in the Marbabu-Merapi area.
66155: KUNTZ, MARTHE. - Jeux sur le Haut-Zambèze.
66023: KUNTZ, MARTHE. - Les rites occultes et la sorcellerie sur le Haut-Zambèse.
8510: KUPER, ADAM. - African-Omaha: A Review Article.
51054: KUPER, J. - Verkort officieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1900.
2086: KUPERUS, DR. G. - De bevolkingscapaciteit van de agrarische bestaansruimte in de inheemsche sfeer op Java en Madoera (omstreeks 1930).
1879: KUPERUS, DR. G. - De Madjapahitsche onderhoorigheid Seran.
4627: KUPERUS, DR. G. - Beschouwingen over de ontwikkeling en den huidigen vormenrijkdom van het cultuurlandschap in de onderafdeeling Bima (Oost-Soembawa).
32135: KUPERUS, DR. G. - Geografie als leer der besdtaansruimte.
50631: KUPKA, PAUL L. B. - Vorgeschichtliches aus der Altmark.
1894: KÜPPER, DR. H. - Paleolitische werktuigen uit Atjeh, N.Sumatra. (Voorloopige mededeeling).
8789: KURASAWA-INOMATO AIKO. - Rice shortage and transportation.
55467: KURIER, UNESCO. - Nr 12, 1964, 5.Jahrgang: Egypt. Contributions by Christiane Desroches-Noblecourt, Ali Vrioni, Karl heinz Martini, Dr. Georg Gerster, Rex keating, Jean Vercouter, Hanns Stock & Karl Georg Siegler & Taher Abu Wafa.
55468: KURIER, UNESCO. - Nr 1, 1967, 8.Jahrgang: Die Internationale Kampagne zugunsten von Florenz und Venedig.
38433: KURKDJIAN, O. - 16 Photo-Reproductions after photographs by O.Kurkdjian, printed by De Tulp, Haarlem.
65908: KUS-NIKOLAJEV, MIRKO. - Théorie de l'art paysan Yougoslave.
8731: KUSCHEL, ROLF. - Killing Begets Killing: Homicides and Blood Feuds on a Polynesian Outlier.
70522: KUSPIT, DAVID (INTRODUCTION). - Daughter of Art History. Photographs by Yasumasa Morimura.
69083: KUTSCHERA, HUGO. - Ost-Rumelien und seine neue administrative Eintheilung.
68227: KUUN, LE COMTE GESA. - Étude sur l'origine des nationalités de la Transylvanie.
70390: KUYAS, FERIT, EDY BRUNNER & MARCO PAOLUZZO. - Shanghai.
68944: KUYPER, J. - Die Trockenlegung der Zuiderzee.
67914: KUYPER, J. - Die Trockenlegung der Zuiderzee.
68303: KUYPER, J. - Die Kultur-Statistiek der Niederlande.
5528: KUYPER, J. EN J. W. F. CONRAD. - Verslag van de heeren J.Kuyper en J.W.W.F.Conrad, afgevaardigden van het Aardrijkskundig Genootschap op het Internationaal Congres, ter bespreking van de doorgraving der Amerikaansche Landengte.
3481: KUYPER, J. - De bodem van Nederland.
29753: KUYPER, J. - Curaçao.
29773: KUYPER, J. - De Openbare Werken in Nederland in 1882.
3578: KUYPER, J. - De dichtheid der bevolking in Nederland.
4221: KUYPER, J. - De Sandwich-eilanden naar Dr. Marcuse en anderen.
3602: KUYPER, J. - Een blik op Nederlands bevolking.
51019: KUYPER, J. - Duitsche geografen.
51002: KUYPER, J. - De staatsspoorwegen in Nederland.
5601: KUYPER, J. - Een kanaal door de landengte van Dariën I & II.
3587: KUYPER, J. - Frankrijk en zijne landschappen. Mededeelingen.
5607: KUYPER, J. - Het jubilé der ,,Gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn.
3555: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1895.
4193: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1889.
4219: KUYPER, J. - Kaart van de dichtheid der bevolking van Nederland met toelichtenden tekst.
4243: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1893.
4211: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1891.
50953: KUYPER, J. - Kort verslag van de Openbare Werken in 1889.
4247: KUYPER, J. - Kort verslag over de openbare werken in Nederland in 1892.
51045: KUYPER, J. - Kort verslag over de Openbare Werken in het jaar 1899.
3415: KUYPER, J. - Nederlands bevolking.
50969: KUYPER, J. - Necrologie. Pieter Harman Witkamp.
45378: KUYPER, J. - Nederland's bevolkings-dichtheid.
4269: KUYPER, J. - Onze koloniën uit een oeconomisch oogpunt.
3492: KUYPER, J. - Nederlands productieve kracht.
31602: KUYPER, J. - Onze achtscte volkstelling.
2841: KUYPER, J. - Uitkomsten der officieele volkstellingen in Nederland.
29759: KUYPER, J. - Uittreksel uit het Verslag aan den Koning over de Openbare Werken in 1881.
4271: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1897.
3565: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in Nederland in het jaar1896.
4273: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1898.
18095: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1905.
18076: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1904.
31606: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de Openbare Werken in het jaar 1902.
18137: KUYPER, J. - Verkort officieel verslag over de openbare werken in het jaar 1906.
3520: KUYPER, J. - Verslag van de openbare werken in Nederland over 1890.
29771: KUYPER, J. - Verlegging van den Maasmond.
3426: KUYPER, J. - Boven-Rijn en Waal.
4253: KUYPER, J. - Seizoenen. Afdeeling Nederland.
4254: KUYPER, J. - Overzicht getrokken uit het verslag omtrent de Openbare Werken in Nederland over het jaar 1894.
4640: KUYSTEN, C.A. - Onderzoekingen betreffende namen van landerijen in het gehucht Achtereind onder de voormalige gemeente Aalst bij Eindhoven en onder Heeze.
8474: KUZNETSOV, A. I. - On the Typology of Ethnoses in Insular Southeast Asia.
6783: KWANG-CHING LIU (EDITED AND WITH AN INTRODUCTION). - American Missionaries in China. Papers from Harvard Seminars.
18946: KWANTAN. - Mededeelingen betreffende de Kwantan-Districten.
8446: KWANTES, R. C. - In Memoriam Simon Lambertus van der Wal.
8614: KWANTES, R. C. - Ir. Soekarno's Vier Brieven.
46573: KWARTET ROBERT. - Portrait.
63800: KYOTO. - The Imperial Tomb, Kyoto.
63787: KYOTO. - Kawarachyo Street, Kyoto.
63810: KYOTO. - The Maruyama Park, Kyoto.
63758: KYOTO. - The Inclined Lift, Kyoto.
63777: KYOTO. - Picture (3).
63765: KYOTO. - Heian Shrine, Kyoto (2).
63806: KYOTO. - The Sanjyusangendo, Kyoto.
63792: KYOTO. - The Yasaka Shrine, Kyoto.
63761: KYOTO. - Nijo-castle, Kyoto.
63786: KYOTO. - Kinkakuji and Pond, Kyoto.
63783: KYOTO. - Garden Kinkakuji.
63804: KYOTO. - The Kitano Shrine, Kyoto.
63771: KYOTO. - Kinkakuji Temple, Kyoto.
63770: KYOTO. - Cherry Blossom in Maruyama Park, Kyoto.
63791: KYOTO. - The Maruyama Park, Kyoto.
63763: KYOTO. - Heian Shrine, Kyoto.
63767: KYOTO. - Higashihongaji Temple, Kyoto.
63755: KYOTO. - Sanjyo Bridge, Kyoto.
63795: KYOTO. - The Hokoku Shrine, Kyoto.
63796: KYOTO. - The Museum, Kyoto.
63764: KYOTO. - Pagoda in Yasaka Shrine, Kyoto.
63782: KYOTO. - Kunkaku Bird.
63797: KYOTO. - The Zoological Garden, Kyoto.
63805: KYOTO. - The Kiyomizu Temple, Kyoto.
63799: KYOTO. - The Nishiotani Shrine, Kyoto.
63769: KYOTO. - Cinkakuji Temple, Kyoto.
63789: KYOTO. - The Shimizu Temple, Kyoto.
63774: KYOTO. - Tea-room with the Nanten Domestica Psto.
63775: KYOTO. - Picture.
63794: KYOTO. - The Imperial Tomb, Kyoto.
63773: KYOTO. - The Kinkaku Story of Main.
63759: KYOTO. - Maruyama Rark, Kyoto.
63811: KYOTO. - The Heian Shrine, Kyoto.
63768: KYOTO. - Kiyomizu Temple, Kyoto (2).
63798: KYOTO. - The Yasaka Pagoda, Kyoto.
63779: KYOTO. - Yoshimitsu-image Kinkakuji, Kyoto.
63780: KYOTO. - Picture, Image.
63790: KYOTO. - The Ginkaku Temple, Kyoto.
63793: KYOTO. - The Gojo Bridge, Kyoto.
63785: KYOTO. - Lnad-Ship-Pihc Kinkakuji, Kyoto.
63762: KYOTO. - Sanjyo Bridge, Kyoto (2).
63801: KYOTO. - The Sosui Incline, Kyoto.
63809: KYOTO. - The Togetsu Bridge, Kyoto.
63788: KYOTO. - The Shijo Bridge, Kyoto.
63802: KYOTO. - The Nishi Honganji, Kyoto.
63757: KYOTO. - Kyoto Hotel, Kyoto.
63756: KYOTO. - Shijyp Bridge, Kyoto.
63784: KYOTO. - Yard Garden Kinkakuji.
63781: KYOTO. - The Picture of fowls oainted by Jakuchu (Kindakuji).
63803: KYOTO. - The Imperial Palace, Kyoto.
63817: KYOTO. - The Higashi Honganji, Kyoto.
63818: KYOTO. - The Kinkakuji Temple, Kyoto.
63816: KYOTO. - The Nijo Castle, Kyoto.
63814: KYOTO. - The Sanjo Bridge, Kyoto.
63813: KYOTO. - New Keihan Underground Railway, Kyoto.
63815: KYOTO. - The Shijo Bridge, Kyoto.
63778: KYOTO. - The Writing of Muso-kokushi.
63760: KYOTO. - Togetsu Bridge, Kyoto.
63812: KYOTO. - The City Office, Kyoto.
63807: KYOTO. - The Nanzenji Temple, Kyoto.
63772: KYOTO. - Throne in the Parlour of Kinkakuji.
63776: KYOTO. - Picture (2).
63808: KYOTO. - The Chionin Tempel, Kyoto.
39700: KYUSHU. - Q1W1 Tokai, Land-based Patrol Plane, model 11, "Lorna".
33997: LABBÉ, PAUL. - Herinneringen aan Roemenië.
34206: LABBÉ, PAUL. - Bij de Lama's in Mongolië en Siberië.
34060: LABBÉ, PAUL. - Bij de Lama's in Siberië.
33801: LABBÉ, PAUL. - Het eiland Sachalin, een russische strafkolonie.
52805: LABONNE, H. - Un mois dans l'Archipel des Færoer. Chargé d'une mission scientifique par le ministre de l'instruction publique.
70299: LABORDE, ALEXANDRE DE. - Voyage dans l'Orient.
70324: LABORDE, LÉON DE. - Journal d'un voyage dans le Fayoum, pendant les mois de janvier et février 1828.
57815: LABORDE, J. A.O. - Révolution de Madagascar.
33970: LABOUCHERE, THEO. - Hoe ik zonder gids en geheel alleen den Mont-Blanc beklom.
66144: LABOURET, HENRI. - Sacrifices humains en Afrique Occidentale.
58039: LABROSSE, F. - Prévision du temps ou moyens de prévoir la direction et la force du vent à l'aide du baromètre, du thermomètre et du psychromètre.
63525: LAC LEMAN. - Ile de Salagnon et les Dents du Midi.
65984: LACOMBE, ROBERT. - Cap Tersanabal.
65974: LACOMBE, ROBERT. - Le choc de la révolution industrielle sur une petite ville du Lyonnais: Rive-de-Gier. Notes de sociologie historique.
65956: LACOMBE, R. - Une plainte Indienne internationale au XVIIIe siècle: La fin des bons sauvages.
66265: LACOSTE, CAMILLE. - Le rayonnement de l'Égypte antique dans l'art et la mythologie de l'Afrique Occidentale.
1283: LADEE, G. A. - Hypochrondrische syndromen.
55081: LÆTITIA. - Portrait engraving of Lætitia, Mutter der Napoleoniden.
56916: LAFERRIÈRE. - Portrait of Laferrière by Liebert.
53910: LAFFITE, PAUL. - M. Édouard Charton.
58088: LAFFON DE LADEBAT. - Notices biographiques. Le vice-amiral Page. & Le vice-amiral Bonard.
55125: LAFITTE, JACQUES. - Portrait engraving of Jacques Lafitte.
46019: LAFONTAINE, JEAN DE. - Portrait.
56913: LAFONTAINE, VICTORIA. - Portrait of Victoria-Lafontaine by Liebert.
56914: LAFONTAINE. - Portrait of Lafontaine by Liebert.
54255: LAGE VUURSCHE. - Rijwielpad naar Baarn.
19652: LAGEMANN, H. - Das Niassische Mädchen von seiner Geburt bis zu seiner Verheiratung.
6380: LAGERCRANTZ, S. - A contribution to the study of Anomalous Dentition and its ritual signicance in Africa.
6372: LAGERCRANTZ, S. - Fish-Hooks in Africa and their distribution.
70408: LAGERFELD, KARL. - Chanel Boutique. Collection Crosière 1996-1997.
58911: LAGO DI LUGANO. - Monte S. Salvatore.
33898: LAGRANGE, S. - Een goudzoeker op Madagascar.
69734: LAHARPE, GÉNÉRAL. - Fragmens d'un journal inédit d'un voyage fai en Italie, dans le courant de 1819.
36180: LAIRD, E. M. (MATTY) - Laird Super Solution Historical Album.
42303: LAKEHURST. - The Zeppelin "Graf Zeppelin", the US Navy dirigible "Los Angeles"and a smaller Blimp (J-----), in the giant Hangar at Lakehurst, New Yersey.
43710: LAKEHURST. - In the Hangar of Lakehurst, New Yersey, the airship Los Angeles, two Blimps and the new all-metal airship ZMC-2 under the huge roof.
52707: LAKSCHMI. - Mengelingen. Boekbeoordeelingen, enz. Ingzonden (Anonym): Jaarboekje voor 1841 (.....) & Aan de schrijfster der beoordeeling van Lakschmi, Jaarboekje 1841, door Dr. S. A. Buddingh.
58263: LALLUYEAUX D'ORMAY. - Analyse expérimental du tourbillon et des trombes marines.
1904: LAM, DR. H.J. - Een bestijging van den Goenoeng Api (Banda).
38473: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Chronologisch Overzicht van de Mamberamo-exploratie in het algemeen en van de Expeditie naar Centraal Nieuw-Guinee 1920-1922 in het bijzoner & Eenige meteorologische gegevens, verzameld gedurende de Centraal-Nieuw-Guinee-Expeditie 1920-1921.
38475: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Meervlakte en heuvelvoet.
38474: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Indrukken uit het Neder-Mamberamo-gebied.
38477: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Boven de boschgrens: de Doormantop en zijn begroeiing.
38476: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. De Noord-helling van het Centrale Gebergte.
1929: LAM, DR. H.J. - Het genetisch-plantengeografisch onderzoek van den Indischen Archipel en Wegener's verschuivingstheorie.
2075: LAM, H.J. - Proeve ener plantengeografie van Celebes.
49865: (LAM, H. J.). - Miangas.
38478: LAM, DR. H.J. - Fragmenta Papuana. Land en Volk der Dika- en Tolidalen.
55004: LAMARTINE, ALPHONSE. - Portrait engraving of Alphonse Lamartine.
31250: LAMBDA. - De direktie van openbare werken op Java.
57596: LAMBERT, A. - Voyage dans le Fouta-Djalon, côtes occidentales d'Afrique (février-juin 1860).
33076: LAMBERT, M. - Voyage dans le Fouta-Djalon, exécuté d'après les ordres du Colonel Faidherbe, Gouverneur du Sénégal, 1860.
53625: LAMBERT, GUSTAVE. - Stand des nordpolaren Erforschungs-Projektes, ganz besonders in Bezug auf die Betheilung Preussens, Englands, Frankreichs.
32413: LAMBOOY, J. G. & G. J. VAN DEN BERG. - Het begrip 'Regio' in de geografische theorie en methode. & Het regio-begrip in de geografische planning.
31911: LAMBOOY, J. G. - Collectieve goederen en ruimtelijke transformatie.
12312: LAMBOOY, P. J. - Het begrip ,, Marapoe" in den godsdienst van Oost Soemba.
32387: LAMBOOY, J. G. - Recente ontwikkeling van Bizerta en omgeving.
31588: LAMIE, L. A. H. - De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-zee. Verslag over de uitreis, de overwintering en de terugreis der Nederlandsche Poolexpeditie.
10051: LAMMENS, H(ENRI). - L'Islam. Croyances et institutions.
32416: LAMMERTS VAN BUEREN, CHARLES. - Nieuw kanaal door de Panamese Isthmus?
33211: LAMOTHE, H. DE. - Excursion au Canada et à la Rivière Rouge du Nord, 1873.
33403: LAMOTHE, H. DE. - Canada.
59396: LAMPE, P. H. J. - Suriname. Sociaal-hygienische beschouwingen
59345: LAMPE, P. H. J. - Enkele opmerkingen over den sociaal-hygienischen toestand en de geneeskundige verzorging in Suriname.
51778: LAMPELL, SVEN. - Portrait of Sven Lampell, swedish colonel, the new commander of the UNO-Airforce in Congo.
39199: LAMPSON, SIR MILES. - Flight of Sir Miles Lampson, British Minister to China in his Ford Trimotor, 9 small aerial views of the plane, Nanking airfield, pictures of the overflowed aereas of Nanking, Jonks, and a aerial picture of Peking.
4530: LAMSTER, J. C. - J. van Roon * (In memoriam).
2469: LAMSTER, J.C. - Beschavingsgebieden op Nieuw-Guinee.
50395: LAMSTER, J. C. - 1898-1938 Het daghet in den Oosten. J. B. van Heutsz, A. W. F. Idemburg, Beroering, Wereldcrisis en verheldering,
4508: LAMSTER, J. C. - Een ,,uitbarsting" van de modderwel Kesanga op Java.
51215: LAMSTER, J. C. - In Memoriam C. C. F. M. Le Roux.
1889: LAMSTER, J.C. - Handelsreizen in Oost-Indië, vóór 2000 jaar.
2493: LAMSTER, J.C. - Een merkwaardige groep afgodsbeelden.
2116: LAMSTER, J.C. - Handelsreizen in Oost-Indië, vóór 2000 jaar. Belangrijke vondsten.
2481: LAMSTER, J.C. - Het staande roeien en de lange schepriem der Papoea's. & Het staande roeien bij de Papoea's, door G. F. Tydeman.
2158: LAMSTER, J.C. - Kelken van rhinoceroshoorn.
7014: LAMSTER, J.C. - J. B. van Heutsz.
1913: LAMSTER, J.C. - Spelling van aardrijkskundige namen in Nederlandsch-Indië. Met naschrift.
2466: LAMSTER, J.C. - Naschrift Oostelijk Centraal Nieuw Guinee.
31808: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam.
51195: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam op 5 Januari 1935.
51199: LAMSTER, J.C. - Verslag der Ethnologenbijeenkomst te Amsterdam.
66963: LAMUR, H. E. - De levensomstandigheden van de in Paramaribo werkende Aukaner arbeiders.
33811: LAMY, DR. - Herinneringen aan de Ivoorkust.
50208: LAN, NIO JOE. - China's Hofdame-dichteres Shang-kwan Wan-erl.
50434: LAN, NIO JOE. - Chineesche visie over een magische oorlogsvoering.
50311: LAN, NIO JOE. - De winter en de Chineezen op Java.
50470: LAN, NIO JOE. - Cheng Ho: de te Semarang als heilige vereerde Chineesche eunuch.
50358: LAN, NIO JOE. - De Indo-Chineesche Poëzie.
50333: LAN, NIO JOE. - De Indo-Chineesche Literatuur - IV. Zuiver-Chineesche, Europeesche en Inheemsche invloeden op de Indo-Chineesche Literatuur. V. Min of meer historische verhalen. VI. Romantische fictie. VII. de tragiek. VIII. Inter-raciale romans. IX. Romans over niet-Chineezen. X. Indo-Chineesche schrijfsters. XI. Toekomstbeelden.
50187: LAN, NIO JOE. - Iets over Chineesche namen en over het Chineesch in Indonesië.
50409: LAN, NIO JOE. - De Oranje-Feestdagen en de Chineesche cultuur en kunsten.
50792: LAN, NIO JOE. - Maleische bewerking van Chineesche literatuur. Verhalen met historische achtergrond. Ter inleiding. Novellen en Bundels korte verhalen. Tooneelstukken. De Chineesche literatuur en het Indo-Chineesche leven. De klassiek-Chineewsche opvatting van literatuur.
50290: LAN, NIO JOE. - Kunstenaars in bamboe en papier.
50804: LAN, NIO JOE. - Maleische bewerking van Chineesche literatuur. Novellen en Bundels korte verhalen. Tooneelstukken. De Chineesche literatuur en het Indo-Chineesche leven. De klassiek-Chineewsche opvatting van literatuur.
50374: LAN, NIO JOE. - Vuurloopen onder Chineezen op Java.
50249: LAN, NIO JOE. - Táo Yüan Ming. De Nestor der Chineesche landelijke Poëzie (A.D. 365-427).
57567: LANCASTER, A. - De la Nouvelle-Orléans à la Havane.
57527: LANCASTER, A. - Quatre mois au Texas. Notes de Voyage.
18759: LAND, J. P. N. - De smeekschriften der Malabaarsche christenen 1709-1728.
51205: LANDMETER, F. - De Brabantsche Biesbosch en de afsluitingsplannen.
4525: LANDMETER, FR. - Excursie naar Dordrecht en omgeving. Dordrecht Zeehaven.
7830: LANDON, KENNETH PERRY. - Thailand in Transition. A Brief Survey of Cultural Trends in the Five Years since the Revolution of 1932.
68074: LANDRIN, ARMAND. - Écriture figurative et comptabilité en Bretagne.
65657: LANE, ROBERT B. - The heathen communities of Southeast Pentecost.
6959: LANFRANCHI, FRANÇOIS DE & MICHEL-CLAUDE WEISS. - La Civilisation des Corses, les Origines.
67024: LANG, ANDREW. - Exogamy.
67042: LANG, ANDREW. - The Alcheringa and the All Father.
69297: LANGE, HENRY. - Die Strasse von Blumenau nach Curitybanos.
69270: LANGE, HENRY. - Die Flussgebiete des Rio Tubarao und des Rio Ararangua.
46062: LANGE, DANIEL DE. - Portrait.
1214: LANGE, CARL. - Sinnesgenüsse und Kunstgenuss. Beiträge zu einer sensualistischen Kunstlehre. Herausgeg. von Hans Kurella.
29762: LANGE, J. F. M. - Toelichting bij de kaart der kuststreek gelegen tusschen de Batoe Tjinagat en de Sesjab-Rivier.
55437: LANGE, KURT & MAX HIRMER (INTRODUCTION AND COLLECTING). - De cultuur van Egypte. 3000 Jaar architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst in beeld.
30887: LANGE, H. M. - Bijzonderheden uit de Nederlandsche krijgsbedrijven op Sumatra.
6886: LANGE, KURT. - Egypte. Wonderen en geheimen van een grote oude cultuur.
30787: LANGE, W. - Praktische handleiding voor de suiker-cultuur.
59716: LANGEMEYER, F. S. - Korte beschrijving van de Groot Baai van St. Maarten.
59269: LANGEMEYER, F. S. - Het zoutbedrijf op St. Martin. een onderzoek naar middelen te zijner verbetering.
59796: LANGEMEYER, F. S. - Van drie toppen van het Antillen=Massief. (Een orografische schets onzer Bovenwindsche eilanden).
59624: LANGEMEYER, F. S. - Het klimaat en de natuurverschijnselen op onze Bovenwindsche eilanden.
49955: LANGEN, A. & J. G. F. RIEDEL. - Ethnologie der papua-Inseln & Ableitung des Wortes Papua.
49835: LANGEN, A. UND RUD. VIRCHOW. - Zwei abgeschnittene und getrocknete Köpfe von Timoresen. & Timoresischen Köpfe, insbesondere die defekte am Schädelgrund und die Haare.
5503: LANGEN, K. F. H. VAN. - Bijdrage tot de kennis der Gajo-Landen.
50069: LANGEN, A. - Key-Inseln und die dortigen Geistergrotten.
50930: LANGEN, K. F. H. VAN. - Atjeh's Westkust met daarbij behoorende kaart.
19572: LANGEN, K. F. H. VAN. - Atjeehsche taalstudiën.
29235: LANGEN, K. F. H. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het Sultanaat.
19558: LANGEN, K. T. H. VAN. - Verslag eener reis naar het eiland Si Maloer, ondernomen met Z. M. stoomer Benkoelen van 22 Februari tot 25 Maart 1881.
30003: LANGENHOFF, J. J. - Het Chinesche feest Tshit-Njet-Pan en het Genootschap Thien-Thy-Foey.
30061: LANGENHOFF, J. J. - De Thay-Pah-Koeng der Chinezen.
730: LANGGÄSSER, ELISABETH. - ...soviel berauschende Vergänglichkeit. Briefe 1926-1950.
69311: LANGHANS, PAUL. - Die mittlern Serra-Kolonien in Rio Grande do Sul.
69200: LANGHANS, P. - Das deutsche Gebiet an der Sklavenküste (Togoland). Begleiteworte zu Tafel.
69213: LANGHANS, P. - Das Kamerun-Gebirge. Begleiteworte zu Tafel.
64670: LANGHAUS, PAUL. - Die Südbahn in Rio Grande do Sul.
22063: LANGHELD, WILHELM. - Zwanzig Jahre in deutschen Kolonien.
55230: LANGHOUT, J. - Economische Staatkunde in Atjeh. Geschreven naar aanleiding van de herinneringsdata 26 Maart 1873-26 Maart 1923. Met een voorrede van H.N.A. Swart, Inleiding van A.G.H. van Sluys.
20130: LANGKAT. - Aanvullingsnota van toelichting betreffende het Rijk van Langkat.
58284: LANGLET. - De la législation anglaise en matière de naufrages et d'avaries.
57556: LANGLOIS, JACQ. - Revuwe des bulletins de la Societé Royale de Géographie de Londres. Vol. VIII, Nos. 1 à 3.
58321: LANGLOIS, VICTOR. - Voyage dans la Cilicie et dans les montagnes du Taurus, 1852-1853.
60108: LANGSDORFF, BARON DE. - Op de olifantenjacht in Oeganda.
59680: LANJOUW, J. EN H. UITTIEN. - Surinaamsche geneeskruiden in de tijd van Linnaeus.
66973: LANJOUW, J. - Botanisch onderzoek van Suriname: 1945-1965.
33303: (LANOYE, F. DE). - De laatste dagen van Theodoros, Keizer van Abessinië.
33033: LANOYE, F. DE. - Le Fleuve Amour.
58312: LANOYE, F. DE (TRADUIT). - De Sydney à Adélaïde (Australie du Sud) Notes extraites d'une correspondance particulière.
33047: LANOYE, F. DE. - Voyages au Maroc.
33187: LANOYE, F. DE. - Les Captifs de Théodoros, d'après la relation du doctuer Blanc, 1866-1868.
58319: LANOYE, F. DE. - Voyages et Expéditions au Sénégal et dans les Contrees Voisines. Excursion Militaire et Géographique à l'Est de Gorée, dans les Pays de Sine et de Saloum, 1859. Voyage au Bambouk et retour à Bakal, par S. L. Pascal, 1859-1960. Voyage dans l'Adrar et retour à Saint-Louis, par M. Vincent, Capitaine d'État-Major, 1860.
33112: LANOYE, FERDINAND DE. - Voyage aux volcans de la France Centrale, 1864.
33298: (LANOYE, FERDINAND DE). - Een uitstapje naar de vulkanen van Midden-Frankrijk.
4750: LANS, W. H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
4749: (LANS, W. H.) - Schets van een ontwerp tot behoud van Suriname. Emancipatie door centralisatie.
66837: LANTIS, MARGARET. - Changes in the Alaskan Eskimo Relation of Man to Dog and their Effect on Two Human Diseases.
33602: LAPICQUE, LOUIS. - De opsporing van Negrito's. Uit het reisverhaal.
63270: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte de l'Afrique Propre,m de la Numidie et d'une Partie de la Mauritanie.
63261: LAPIE, M. (PIERRE), ALEXANDRE EMILE LAPIE. - Carte d'Afrique.
1268: LAPIERE, RICHARD. - The freudian ethic.
57575: LAPIERRE, W. - Voyage de la Frégate l 'Isis à Taïti (Avril-Novembre 1860).
53976: LAPIQUE, LOUIS. - A la Recherche des Négritos (Voyage dy yacht "Sémiramis). Les Andaman. Les Iles Mergoui. La Péninsule Malaise. La Sonde Orientale.
58283: LAPLANCHE, H. DE (TRADUIT). - Transformation des vaisseaux de ligne à hélice en navires cuirassés à tourelles.
65769: LAPPARENT, COMTE DE. - Traditions et Croyances populaires Sainte Barbe.
58193: DE LAPPARENT. - Rapport sur la conservation des vins.
57791: DE LAPPARENT. - Du dépérissement des coques des navires en bois et des autres charpentes ou bois d'industrie et des moyens de le prévenir.
31686: LARANG, LIAN. - An Upland Stone Story.
56939: LARAY, ETIENNE-LOUIS-HILAIRE. - Portrait of Etienne-Louis-Hilaire Laray by Carjat.
54307: LAREN. - Groeten uit Laren (Gooi). Op de Deel.
33461: LARGEAU, V. - De Algerijnsche Sahara.
53877: LARGEAU, V. - Le Sahara Algérien, 1874-1878 (Biskra - Touggourt - Rhadamès - Le Souf - Ouargla).
33947: LARIVE, W. J. - Eenige aanteekeningen, gehouden op een reisje naar en door de bovenstreken van Kota Pinang.
65542: LAROCHE, M. - Pour un inventaire des collections Océaniniennes.
65603: LAROCHE, M. - Petits outils Hawahens en bambou sculpté servant à décorer les tapas. Conservés au Musée de l'Homme.
65642: LAROCHE, MARIE-CH. - La vie dans les tribus Calédoniennes en 1954. Notes pour une ethnologie de l'acculturation.
65637: LAROCHE, M., & F. GIRARD - Vers un inventaire des collections Calédoniennes en France.
65711: LAROCHE, M.-CH. - L'enseignement de Maurice Leenhardt.
65577: LAROCHE, M. - Notes sur quelques ornements de pirogue de la Nouvelle-Guinée Hollandaise, Baie de Walkener.
46179: LAROCHE, HUBERT. - Portrait, by Verbeeck.
49793: LARSON, MILDRED O. & GORDON F. LARSON. - Preliminary studies in the Moni language.
58063: LARTIGUE. - Études sur le mouvement de l'air à la surface terrestre et dans les régions supérieures de l'atmosphère suivie du résume des lois qui régissent les ouragans et les tempêtes.
69906: LAS PALMAS. - The Sailing-Yacht Frasquita from Jacques I, in the harbour of Las Palmas, Gran Canaria.
56901: LASALLE, JEAN. - Portrait of Jean Lasalle by Pierre Petit.
12530: LAST, JEF. - Djajaprana, tragedie in 5 acten naar een Balisch gegeven.
20204: LATER, F. W. - Legende van den berg Tijong Kandang. Mededeelingen.
67707: LATHOUERS, N. M. F. - Camping Lede en Oudewaard, Basd, Kesteren.
67706: LATHOUERS, N. M. F. - Camping Lede en Oudewaard, Kesteren.
69034: LATKIN, N. - Die Lena und ihr Flussgebiet.
59687: LATOUR, M. D. - Oorsprong en betekenis van het woord Macamba.
59710: LATOUR, M. D. - Familienamen op Curaçao.
4830: LATOURETTE, KENNETH SCOTT. - The Chinese. Their History and Culture.
69754: LATROBE, C. J. - Journal d'un voyage fait dans l'Afrique méridionale, en 1815 et 1816, avec la description des établissemens des missionnaires des Frères-Unis, près du cap de Bonne-Espérance.
7760: LATTIMORE, OWEN & ELEANOR. - The Making of Modern China. A short History.
67086: LAUCKHARD, DR. (BEARBEITET). - Voigt & Günter's Orbis pictus. Bilderbuch zur Anschaung und Belehrung.
45490: LAUFER, BERTHOLD. - The prehistory of Aviation.
66824: LAUGHLIN, WILLIAM S. - Problems in the physical antrhopology of North American Indians, Eskimos and Aleuts.
33844: LAUNAY, L. DE. - In het Balkanbergland van Bulgarije.
33605: LAUNAY, L. DE. - Naar de Transvaalsche goudmijnen. Uit het verhaal van de reis, in 1895.
33711: LAUNAY, L. DE. - Van het eiland Rhodus.
34018: LAUNAY, L. DE. - Kijkjes in Konstantinopel.
53987: LAUNAY, L. DE. - Voyage aux Mines d'Or du Transvaal.
30957: LAUNY. - De heer Launy over den toestand van Java.
67019: LAURENCE, K. M. - Continuity and change in trinidadian toponyms.
57824: LAURENS, C. - Navigation et commerce du Yang-tse-kiang en Chine.
56930: LAURENT, MARIE. - Portrait of Marie-Laurent by Carjat.
69773: LAURIE, ELEANOR M. O. AND J. E. HILL. - List of Land Mammals of New Guinea, Celebes and adjacent Islands 1758-1952.
58908: LAUSANNE. - Bonne Fête. ,, Geslaagd".
58912: LAUSANNE. - Ponk! Le premier baisier. (Mabel Lucie Attwell).
4813: LAUTENBACH, HENDRIKA. - Demographic Survey research in Irian Jaya. Population Dynamics in the Teminabuan Area of the Bird's Head Peninsula of Irian Jaya, Indonesia.
1558: LAUTERER, JOSEPH. - Australien und Tasmanien. Nach eigener Anschauung und Forschung wissenschaftlich und praktisch geschildert.
18700: LAUTS. - Nederlandsche ontdekkingen in den Indischen Oceaan (De togt van Willem Janssen naar Nieuw Holland in 1606).
18699: LAUTS. - Jan Pietersz. Coen.
70223: LAUVERGNE, HUBERT. - Description de l'île de Cos.
66090: LAUWE, PAUL-HENRY DE. - Pierres et poteries sacrées du Mandara (Cameroun Nord). (Mission Sahara-Cameroun).
65645: LAVACHERY, HENRI. - Archéologie de l'Ile de Pâques. Le site d'Anakena.
65580: LAVACHERY, HENRI. - L'art vivant de l'Ile de Paques.
57780: LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE. - Notice biographique sur le Capitaine de vaisseau de Lavaissière de Lavergne.
70301: LAVEAU, COINTE DE. - Description de la célèbre foire de Nijni Novgorod.
33429: LAVEIRIÈRE, JULES. - Bestijging van den Popocatepetl.
53881: LAVELEYE, ÉDOUARD DE. - Les Nouveautés de New-York et le Niagara l'Hiver, 1878-1879.
53882: LAVELEYE, ÉDOUARD DE. - Excursion aux Nouvelles Découvertes Minières du Colorado, 1878.
33152: LAVIGNE, GERMOND DE. - Visite au Montserrat, 1868.
65716: LAVONDÈS, HENRI ET JOHN E. RANDALL. - Les noms de poissons marquisiens.
46492: LAVRENEV, BORIS. - Portrait.
32594: LAW, C. P. - Chinese Temples in Kuching-II.
54983: LAW, JOHN. - Portrait engraving of John Law.
29820: LAWICK VAN PABST & ROCHUSSEN. - De vrije arbeid bij de tabaks-kultuur in Rembang, volgens den heer Van Lawick van Pabst en volgens den heer Rochussen.
66008: LAYDEVANT, R. P. J. - Étude sur la famille en Basutoland.
57754: LAYRLE. - Réglementation de la pêche cotière en Angleterre.
6260: LEACH, JEAN. - Carte du Cours de la Riviere de Gambra ou Gambie depuis Eropina Jusq'a Barrakonda, par le Capite. Jean Leach en 1732.
6004: LEACH, JEAN. - Carte de la Riviere de Gambra ou Gambie. Depuis son Embouchure Jusqu'a Eropina, par le Capite. Jean Leach en 1732.
66847: LEACOCK, ELEANOR. - A reapraisal of aboriginal Athapaskan social organization: Comments.
10030: O'LEARY, DE LACY. - Colloquial Arabic. With notes on the vernacular speech of Egypt, Syria and Mesopotamia, and an appendix on the local characteristics of Algerian dialect.
10071: O'LEARY, DE LACY. - Arabic thought and its place in history.
66238: LEBEUF, ANNIE ET JEAN-PAUL. - Monuments symboliques du Palais Royal de Logogne-Birni (Nord-Cameroun).
66169: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Les collections Sao dy Musée Lebaudy (Cabrerets, Lot).
66150: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Quelques types de poulaillers Africains.
66117: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Le nom chez les Fali.
66133: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Vocabulaires comparés des parlers de 16 villages Fali du Cameroun septentrional.
66134: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Notes sur la circoncision chez les Kouroumba du Soudan Français (Documents de la Mission Lebaudy-Griaule 1938-39).
8156: LEBEUF, ANNIE M. D. - Les Principautés Kotoko. Essai sur le caractère sacré de l'autorité.
66100: LEBEUF, J.-P. - La circoncision chez les Kotoko dans l'ancien pays Sao.
66099: LEBEUF, J.-P. - Rapport sur les travaux de la 4e Mission Griaule. Sahara-Cameroun (10 juillet 1936-16 octobre 1937). (Suite de la Mission Dakar-Djibouti).
66107: LEBEUF, JEAN-PAUL. - Les rites funéraires chez les Fali.
56892: LEBLANC, LEONIDE. - Portrait of Leonide Leblanc, by Alexandre Quinet.
6733: LEBLOND, MARIUS. - Les Iles Soeurs ou Les Paradis retrouvé, La Réunion-Maurice <Éden de la Mer des Indes>.
70298: LEBRUN, ISIDORE. - Fragmens d'un voyage (inédit) en France.
70320: LEBRUN, ISIDORE. - Annuaires statistique des départements, pour 1829 - du Calvados. (Extrait).
53384: LECADRE. - Henri Regnault, Salomé, Phot. by Goupil & Cie.
33979: LECARPENTIER, G. - Een bezoek bij de Deensche boeren.

Next 1000 books from Krul Antiquarian Books

5/9