Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verslag van de heeren J.Kuyper en J.W.W.F.Conrad, afgevaardigden van het Aardrijkskundig Genootschap op het Internationaal Congres, ter bespreking van de doorgraving der Amerikaansche Landengte.
Description: Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1880. 19 p. in 2 columns, large folding leaf with 4 maps and 2 diagrams, 4to wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap). Vol. IV. 1ste Serie.

Keywords: america panama canals

Price: EUR 60.00 = appr. US$ 65.21 Seller: KRUL Antiquarian Books
- Book number: 5528