Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
74306: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 3)
74307: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 12)
74324: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 4)
57141: HUISMAN, C. - Neerlands IsraŰl. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
1505: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
31741: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
37949: HUISMAN, L.PRED GERF GEM VLAARDINGEN - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
27452: HUISMAN, L.PRED GERF GEM TE VLAARDINGEN - Wet en Evangelie. Zestal preken.
57144: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57146: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57142: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57147: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden van den Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper. Tweede druk.
57148: HUISMAN, L. - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
21517: HUISMAN, C - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. compleet in 12 dln
71315: BURGHOUT-HUISMAN M. - Dick en Gerdy speurend in het bos, omslag en illustraties van Jaap Kramer
18607: HUISMAN, DS. L. - Geen ander evangelie. deel1 2e druk
74308: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 11)
39691: HUISMAN, T.; JOOSSE, J.L.; STREEFKERK, A.; BERKUM, H.J. - Van School met den Bijbel... ...tot Calvijnschool. 75 jaar Christelijk onderwijs in Ederveen. 1928-2003.
57145: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
1151: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57140: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
74713: HUISMAN, HENDRIK. - Augustinus' Briefwisseling met Nectarius : inleiding - tekst - vertaling - commentaar. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
57158: HUISMOEDER - Wat de tong streelt. Encyclopaedie voor de keuken Medewerlster van de Vrpuwenrubliek van het Algemeen Handels blad
69992: KOS JST WZN HUIZEN - Ziende op Jezus alleen 50 gedichten
2807: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57163: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
1777: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan.
57164: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57165: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. 9 DLN 1: Oud-IndiŰ, Nederland. 2: Nederland. 3: Cultuurgeschiedenis I. 4: Cultuurgeschiedenis II. 5: Cultuurgeschiedenis III. 6: Biografie. 7: Geschiedwetenschap, hedendaagsche cultuur. V 8: Universiteit, wetenschap en kunst. 9: Bibliografie en registers.
57167: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn: Eerste druk
57168: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
30119: HUIZINGA, J. - Tien studiŰn.
57162: HUIZINGA PROF. DR. J. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door Dr. O Noordenbos en Truur van Leeuwen
57172: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57169: HUIZINGA, J., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche HistoriŰn. Volgens de beste bronnen naar tijdsorde gerangschikt.
57170: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
57171: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indie 2de druk. octavo, ingenaaid, 46 pp.. verantwoording. 2de druk van de oorspronkelijk illegale publicatie
57173: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
73262: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
28084: HUL, J. VAN'T EN VERGUNST, P.J. - Levenslang leerling. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
72883: HUL, J. VAN 'T. & P.J. VERGUNST - Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici.Met foto'sInterviews met "een dwarsdoorsnede" van een generatie protestants-christelijke kerkorganisten: Willem Vogel, Peter Eilander, Jan Jongepier, Jos van der Kooy, Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Jan Jansen, Kees van Eersel, Gerrit Christiaan de Gier, e.a. (Mooi ex.).
71717: BUCQUOY HULET - Les chemis de la gloire T.2 Un jeune amiteux
179: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
57178: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
73661: HULLE, MARC VAN - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen.
57180: HULSKER, JAN - Van Gogh en zijn weg. Het complete werk. Artistieke biografie, met ßlle tekeningen, schetsen en schilderijen van van Gogh voor het eerst in de juiste chronologische volgorde. Meer dan 2000 illustraties.
57314: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57390: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57189: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
37896: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
74396: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
70049: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
74376: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 15e druk.
57305: HULST, W. G. VAN DE - Hans in 't bos. 6e druk Met tekeningen van Jan Lutz
57306: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57307: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 5e druk.
57308: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
57309: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje Met tekeningen van de schrijver. 7e druk.
57310: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 20e druk.
57311: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
57372: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 15e druk.
57373: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57289: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. onder redactie van R Mvan de HULSTMet teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 18ee druk.
33851: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche Geschiedenissen. Oude en Nieuwe Testament. Met tekeningen van Isings. V12e druk.
57294: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57343: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
57344: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
57184: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
74387: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74382: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
57211: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57212: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57378: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 15e druk.
4530: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57441: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. october 1949 met G H v/d Hulst sr om voor te lezen de kersepiet
46005: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 7 e druk met illusstraties van WG vande Hulst
23408: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 17e druk.tekeningen sierk Schroder
24225: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
70459: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van Tjeerd Bottema 8e drk
57261: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. 10e druk
24158: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24210: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
2402: HULST, A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen over enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van IsraŰl.
23738: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden met teekeningen van J H Isings 10e druk
23407: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 9e druk
18849: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
4533: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 22e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57274: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 10e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw. 5e druk. Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr.
9013: HULST, W. G. VAN DE - Herinneringen van een Schoolmeester. Met illustraties van v.d. Hulst Jr. 2e druk
21101: HULST, W. G. VAN DE - Wachten op de Kraakwagen belevenissen van Junior en zijn om gaanmmet zijn vader
28745: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 14e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
37278: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
74427: HULST, W. G. VAN DE - Vrucht, leesboek voor de lagere school. De rode vlek. Geillustreerd door Tjeerd Bottema. 6e druk.
57181: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. tweede druk.
18946: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 8e druk. Tekeningen van E. J. Veenendaal.
18864: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw Illustraties van W. G. v.d. Hulst jr. 10e druk
18916: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 18e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18933: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
19721: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 16e druk.
18831: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 5e druk.
19717: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
72019: HULST W.G. VAN DE - Willem Wijcherts, elfde druk
72020: HULST W.G. VAN DE - Ouwe Bram, met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.
72021: HULST W. G. VAN DE - Bruun de beer, met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. dertiende druk
15359: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst
13387: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst.deeltjes 1 t/m 8 8 deeltjes Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema met gekleurde plaatjes.
72936: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 18e druk.
72937: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57379: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
57381: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57382: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
57383: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57384: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57385: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 18e druk.
57397: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 12e druk. illustratie W G van de Hulst jt onder redactie van R M van de Hulst
74618: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.4e druk
74627: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 2e druk
57287: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk.
57263: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57426: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 3e druk
72941: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
37282: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. 15dr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74392: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 38e druk.
74393: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie 7e druk
74394: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .20e druk
57447: HULST, W.G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie Pier. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
57448: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden. 17e druk. Tekeningen van Willem G. van de Hulst.
57450: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 21e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57449: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 8e druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
57393: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57456: HULST, W.G. VAN DE JR. - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 15e ongewijzigde druk. Geschreven en ge´llustreerd door W.G. van de Hulst jr. Deel 2
72939: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.3e druk
72938: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 13e druk.
74386: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 18e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
57209: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Illustraties W.G. van de Hulst, Jr. Elfde druk
73655: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim in de mistmet illustraties van de schrijver
57400: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 9e druk.
57394: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57418: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 1e druk.
57185: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Inge Lievaart. Toen de aalbessen rijp werden. ill. van W.G. v.d. Hulst Jr.
57191: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57192: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
57193: HULST JR., W. G. VAN DE - Kijk, het heeft gesneeuwd. Verhalen bij de winterplaat. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr.
73115: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 7e druk.
73116: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 20e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
73120: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
73121: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. 18e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 25 e druk
73122: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 6e druk.
73123: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 8e druk.
73126: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
30822: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Inzonderheid de Bijbelse geschiedenissen.1edruk
18835: HULST, W. G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Illustraties van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk
4571: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
57300: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. Derde druk.
28790: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 16e druk.
57286: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met teekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 1e druk.
57455: HULST, W.G. VAN DE - Die domme Dora.tekeningen W G van de Hulst jr 1947, tek. Jr. 16 p
57454: HULST, W.G. VAN DE - Het geheim. Met illustraties van de schrijver. 3e druk
57355: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie 3e druk.
57357: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een grote klok. geillustreerd (in kleur)door Sierk Schroder 8e druk. bekroond door de nederlandse Zondagschoolvereniging
57430: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.22e druk.
57374: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt.
70452: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57422: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 2 - 33e druk -
57206: HULST, JR W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 4e druk.
57443: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
57439: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57324: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 6e druk.
57360: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. met stofomslag tiendec druk schooluitgave
57361: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
71680: HULST W.G. VAN DE - Van de Boze koster, met tekeningen van Willem G. van de Hulst 20e druk 200e-211e duizend
57183: HULST JR., W. G. VAN DE - Wat de uil zag. Met illustraties in kleur van de schrijver. Cirkel serie No. 11.
37868: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 9e druk.
37694: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5 Met tekeningen van Tjeerd Bottemae 7e druk.
57202: HULST JR., W. G. VAN DE - Een lichtje in het donkere bos 3e druk
57446: HULST, W.G. VAN DE - De Wilde Jagers. Voor onze kleinen deel 11. 13e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr.
57431: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 25e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57453: HULST, W.G. VAN DE - LUTZ, HANS (ED.). - Willem G. van de Hulst. Schilder, schrijver, beeldhouwer in licht en ruimte. . als nieuw .
57445: HULST, W.G. VAN DE - van Bop en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen deel 2. 22e druk.
57282: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 22e druk.
4522: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 7e druk.
57435: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W G vande Huklst Jr 22e druk
57461: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 24 druk
57459: HULST, W.G. VAN DE - Het grote voorleesboek. Tekeningen van W.G. van de Hulst jr. Derde druk
57457: HULST, W.G. VAN DE - Een vreemde veroveraar
57458: HULST, W.G. VAN DE - Van Bop en Bep en Brammetje 8e druk
38046: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57442: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. december 1949 met G H v/d Hulst sr de post bracht zakken vol brieven met foto v/d Hulst en postbode en om voor te lezen de oude meneer die jarig was
57432: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 12e druk.
57436: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk
57460: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. Achtste druk
57451: HULST, W.G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van J.H. Isings jr.
33695: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van J.H. Isings. 15e druk.
57207: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje Met gekleurdetekeningen van de schrijver 2e druk
36154: HULST, W.G. VAN DE - Peerke en z'n Kameraden.8e druk. Tekeningen van Isings
19708: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. 7e druk
57205: HULST, G. VAN DE (TEKST EN ILLUSTRATIES) - Een gevaarlijk dier. Een verhaal van honderd jaar geleden. Kinderen van vroeger deel 4
57214: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 11e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57423: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 36e druk -
57434: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 19e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57404: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 15e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
32827: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. 2e druk.
75524: HULST, W. G. VAN DE - Rumoer op de jaarmarkt een verhaal van zeshonderd jaar geleden
57413: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57415: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 11e druk. Met tekeningen vaSierk Schroder
74390: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
74391: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
24194: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Ill. J. Veenendaal. Tweede druk.
24233: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 8e druk.
57421: HULST, W. G. VAN DE / ZWEEP, L. VAN DER - HA...!LEZEN! Deel VI - 3e Druk -
24178: HULST, W. G. VAN DE - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en spelmethode voor de Christelijke scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs door D. Wouters, W.G. van de Hulst en A.L. van Hulzen. Uitgaaf zonder Buigings-N. Zesde deeltje A, zevende leerjaar lagere school, eerste halfjaar. Derde veel vermeerderde en verbeterde druk.
57406: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 20e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57462: HULST, W.G., VAN DE - Rozemarijntje. 20 druk
57433: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 3e druk.
57284: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes! Voor onze kleinen, 6. Met teekeningen van W.G. van de Hulst jr. 16e druk.
57408: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 17e druk.
57215: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw.. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk
57195: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr. Verhalen bij de grote plaat. 15e druk
37863: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. 13dr. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
74388: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74389: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.14e druk
26087: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 20e druk.
57299: HULST, W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. 6e druk.
74378: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
74379: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 18e druk.
74385: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 156 druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57342: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57323: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 17e druk.
57285: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk.
24202: HULST, W. G. VAN DE - Achter de bloempotjes. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57377: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 22e druk.
57380: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57416: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2 5e druk 2e oplage
57290: HULST, W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
57428: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
30853: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Voor onze kleinen, 8. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 6e druk.
37906: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
32397: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. met tekenigen van de schrijver.18e druk 178e - 189 e duizend
57201: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver4e druk Cirkel serie no 2
57419: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 1 - nieuwe editie, 2e druk -
10611: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. 15e druk.
57427: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 8e druk
57188: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 3e druk
57190: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond.....Met tekeningen van de schrijver. Vijfde sruk.
57405: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 18e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57407: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 6e druk.
57409: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 15e druk.
57200: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik en Beppie
57198: HULST JR., W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6.
22922: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema.
57199: HULST JR., W. G. VAN DE - Het geheim. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
14501: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver.9e druk
57182: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 3e druk.
37888: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 12e druk.
57322: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57429: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 17e druk.
35459: HULST, W. G. VAN DE - Het vertellen. Bewerkt door Drs. I.A. Kole.
57411: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57424: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester Deel 1 - 21e druk -
24161: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 6. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
30860: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. Voor onze kleinen. deel 21. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 5e druk
46003: HULST, JR W. G. VAN DE - Ik en Beppie
57315: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
4510: HULST, W.G. JUNIOR - Rozemarijntje en rooie pier. 8e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57369: HULST, W. G. VAN DE (JR.) - Kip-Kakel. Met tekeningen van de schrijver. Tweede druk.
28772: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
37279: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 10e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57362: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 24e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst. jr.
57363: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57364: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 8e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57365: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 9e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57366: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 24e dr. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr.
57367: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. (serie voor onze kleinen deel 4) 18e druk. tekeningen van W.G. v.d. Hulst jr.
70633: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4540: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met teekeningen van J. H. Isings Jr. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool-vereeniging. 13edruk.
34758: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
30824: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
18935: HULST JR., W. G. VAN DE - Tussen het gele riet. Tekeningen van de schrijver. 1e druk.
18858: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok.7e druk. Geillustreerd dooFrans van Noorden
4543: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Met tekeningen van Isings.
4494: HULST, W. G. VAN DE - Het nieuwe voorleesboek. Moedervertellingen. Illustraties van W. G. van de Hulst Jr. (1e druk.)
4518: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
4529: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - W. G. v.d. Hulst Junior. Eerste deel- A-B -Ctweede deel-A-B-C- met gebruikslijttage
4536: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van Isings. 11e druk.
4544: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. Met tekeningen van J. H. Isings Jr. 21 e druk
28746: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 3e druk. Met tekeningen van Isings.
28766: HULST, W. G. VAN DE - Grote Bertus en kleine Bertus Tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
28774: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. .7e druk
15364: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
15428: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door de auteur. 7e druk.
15372: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandssche jongens in den Franschen tijd. 8e druk. Met illustraties.
15358: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
15360: HULST, W. G. VAN DE - Fik. Voor onze kleinen, 1. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 21e druk.
30817: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr. Verhalen bij de grote plaat. 4e druk
71163: HULST, W.G. VAN DE - in de soete suikerbol, deel 3, 29e druk
27941: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Met teekeningen van Jan Lutz 4e druk.
37865: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden.met teekeningenvan H J Isings Jr 7e druk.
57251: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n vreemde jongen. 4ee druk.
57327: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk
57425: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - W. G. v.d. Hulst Junior. Eerste deel A
57288: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
34277: HULST, W.G. VAN DE - de prins en de moordenaar. tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 7e druk.
70159: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 3 e druk met illusstraties W HESSEN verscheen in del Lentehof 1e en 2e deel
70160: HULST, W. G. VAN DE - In de goude gaper. W. G. v.d. Hulst Senior - met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Junior ondervredaktie van R M van de Hulst derde druk
37695: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van Tjeerd Bottema. 12e druk.
69716: HULST JR., W. G. VAN DE - Het Geheim met illustraties van de schrijver 7e druk Cirkel serie no 2
73117: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 13e druk.
74428: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.5e druk.
74429: HULST, W. G. VAN DE - Hollandse bloemen. Leesboek voor de christelijke school. Margrieten. Oorspronkelijke schetsen door W. G. van de Hulst. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57291: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 21e druk.
57312: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B vierde druk.
57210: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen. Uitgave van de jeugd-commissie van het Nederlandsche Bijbelgenootschap, ter gelegenheid van het vierde eeuwgetijde der Hervorming. Onveranderde herdruk 1927.
32412: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 5e druk
33697: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 4 Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.32e druk.
4548: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. Met illustraties van J. H. Isings. 9e druk.
70086: W.G. VAN DE HULST, MET PLAATJES VAN W.G. VAN DE HULST JUNIOR - Een muis in dit huis?
74383: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W. G. van de Hulst junior. 17e druk
75005: HULST, W. G. VAN DE - Bijbelse vertellingen voor onze kleintjes. Met tekeningen van Isings. 16e druk.
22926: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. omnibus 5dln in een band 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
18824: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 12e druk.
74611: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.3e druk
57196: HULST JR., W. G. VAN DE - Ko-tje en het kerstfeest. Met tekeningen van de schrijver 2e druk.
57295: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk. 12e duizend.
57350: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Achtste druk.
57386: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 14e druk.
57399: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 21e druk.
57391: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 7e druk.
57298: HULST, W. G. VAN DE - Wilhelmus. 2e druk.
57349: HULST, W. G. VAN DE - Kleine zwerver. Voor onze kleinen. Deel 21. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. Tweede druk. 30e-42e duizendtal.
57317: HULST, W. G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 12e druk.
57318: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 16e druk. Tekeningen van J.H. Isings Jr.
57326: HULST, W. G. VAN DE - Allemaal katjes! Voor onze kleinen, 3. Met teekeningen (in geel gedrukt)van W G v.d Hulst jr. .16e druk
57296: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van W.G. van de Hulst jr. 13e druk.
57398: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 7e druk.
57389: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
57348: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57392: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.1e druk.
57302: HULST, W. G. VAN DE - BELLO Vrij en blij. Leesboekjes voor de Christelijke scholen. Samengesteld door D. Wouters, W.G. van de Hulst en Joh. van Hulzen. Jan en Gijs. Door Johan van Hulzen. Met 31 gekleurde plaatjes van Tjeers Bottema. 9e druk. I.
57388: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57346: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest! Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 13e druk.
57345: HULST, W. G. VAN DE - Het zwarte poesje. Met tekeningen van HULST, W.G. van den Jr. 6e druk.
57395: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57401: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 6e druk.
57387: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 17e druk.
57304: HULST, W. G. VAN DE - Een held. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 63 druk
57297: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. Voor onze kleinen, 13. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 13e druk.
57325: HULST, W. G. VAN DE - Anneke en de sik. Voor onze kleinen, deel 12. Met tekeningen W G v.d Hulst jr.9e druk
57321: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. 19. Met tekeningen van Willem G. v.d. Hulst. 4e druk.
57347: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 5e druk.
57313: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. derde druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst.
57303: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
57353: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 35e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57301: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57354: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenissen. 10e druk.
57272: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57358: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Bekroond door de Nederlandse Zondagschool vereniging. 22e druk. Met tekeningen van Iwillem G v/d Hulst
57359: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 7e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57216: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude juffrouw 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 3e druk
57217: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 1e druk.
57218: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57219: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. 8e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57220: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. 7e druk.
57221: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van Tjeerd Bottma. 11e druk.
57236: HULST, W. G. VAN DE - Van Hollandse jongens in de Franse tijd. 19e druk.
57238: HULST, W. G. VAN DE - Kerstboek, vijfde Samengesteld onder redactie van P. J. Risseeuw.
57239: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse geschiedenis. Tekeningen van J.H.Isings.
57243: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenis. Tekeningen van Isings. 1e druk.
57247: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 5e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57249: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 11e druk. Tekeningen van Sierk Schr÷der
57255: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 2, 25e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57277: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57279: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren. Herzien door W. G. van de Hulst. 6e leesboekje voor het 1e leerjaar. Ge´llustreerd door Tjeerd Bottema. Met 45 gekleurde plaatjes. 21e druk.
18929: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 16e druk.
57351: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. (serie onze kleinen deel 14) Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 10e druk.
57267: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk.
57265: HULST, W. G. VAN DE (E.A.)SCHOO;L - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Tweede leerjaar B. 6e druk. 63 blz.
57269: HULST, W. G. VAN DE - Van een klein meisje en een groote klok. 13e druk. Geillustreerd door Sierk Schr÷der
57270: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen.... en nu! Schetsen uit de algemene geschiedenis. Geillustreerd door J. H. Isings.
57271: HULST, W. G. VAN DE - Thijs en Thor. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 9e druk.
57268: HULST, W. G. VAN DE - Wout de scheepsjongen. Met illustraties van W. G. van de Hulst Jr. 5e druk.
57223: HULST, W. G. VAN DE - Annelies. Voor onze kleinen, 18. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 4e druk.
57224: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Met teekeningen van W. G. van de HULST. Achttiende druk.
57226: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van Isings. 15e druk.rug beschadigd
57225: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden. Tekeningen van Isings. 9e druk.
57227: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 20e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57228: HULST, W. G. VAN DE - Er op of er onder. 3e druk. Tekeningen van Isings.
57229: HULST, W. G. VAN DE - Jantje van de Scholtenhoeve. Een kerstvertelling. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57230: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. Bij de herdenking van het 300-jarig bestaan van de Statenvertaling. Uitgegeven door de jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, Amsterdam. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57231: HULST, W. G. VAN DE - In 't kraaiennest. 11e druk. Schooluitgave.
57232: HULST, W. G. VAN DE - Feestgebouw in de regen.
57233: HULST, W. G. VAN DE - Het verdwaalde schaap. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 6. 2e druk.
57234: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje. Met tekeningen van de schrijver. Cirkel-serie No. 1. Zesde druk.
57237: HULST, W. G. VAN DE - Maarten Luther. Vertelling voor kinderen.onveranderde herduk
57240: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 6e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57241: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 11e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57242: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Zevende leerjaar. Derde druk.
57244: HULST, W. G. VAN DE - Ergens in de wijde wereld. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 94 druk
57245: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57246: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 4e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.1e druk
57248: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 10e druk. Met tekeningen van Sierk Schr÷der.
57250: HULST, W. G. VAN DE - Willem Wijcherts. 12e druk. Met tekeningen van J. H. Isings Jr.
57252: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 8e druk.
57253: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57254: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57259: HULST, W. G. VAN DE - Om twee schitteroogjes. Geillustreerd door de auteur. 8e druk.
57256: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3, 26e druk. Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
57266: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep, inspecteur van het L.O. in de inspectie Amsterdam. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar B.4e druk. 104 blz. En Vijfde leerjaar B. 5e druk. 31 blz.
57276: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 22e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
40406: HULST, JR, W.G VAN DEN - Ezeltje,
57375: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram Met tekeningen vanJ H Isings jr 14e druk druk.
33327: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester. Deel 1. en 2. Geillustreerd door W.G. van de Hulst Jr. 38e druk. Deel 2 35e druk.
69620: HULST, W. G. VAN DE - KINDERVERSJES verzorgd door Daan van de KADE verschenen in een eenmalige gelimiteerde oplage van 600 exemplaren.elk exemplaar werd metv deehand genummerd Dit is nummer 146
57257: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Derde leerjaar B 8e druk.
57258: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester.deel 1 Opnieuw geillustreerd door W.G. Van de Hulst 39e druk.
57316: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 15e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57417: HULST, W. G. VAN DE - Duizend jaar 1 en 2
57292: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de zwarte jongen. 2e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57356: HULST, W. G. VAN DE - Het Boek dat nooit oud wordt. 2e druk.
57319: HULST, W. G. VAN DE - Niek van den bovenmeester. deel 2. Geheel opnieuw ge´llustreerd door W. G. van de Hulst Jr. 33e druk.
57320: HULST, W. G. VAN DE - Voetstapjes in de sneeuw. Voor onze kleinen. Met tekeningen van W G. v.d. Hulst Jr. 3e druk.
34827: HULST, W.G. VAN DE - Gerdientje. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 16e druk.
38036: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 26e druk.
57403: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 17e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57402: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 12e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
28757: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Voor onze kleinen, 2. Met tekeningen van Tjeerd Bottema.11e druk.
57293: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de schoolmeester. Opnieuw ge´llustreerd door W.G. van de Hulst Jr. Eerste deeltje. 38e druk
39407: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelse Geschiedenissen. In vertelling door W. G. van de Hulst, in tekening door Isings. 12e druk.
30847: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
72940: HULST JR., W. G. VAN DE - Wilhelmus Met tekeningen van de schrijver. 4e druk
32395: HULST, W. G. VAN DE - Van Bob en Bep en Brammetje. Met tekeningen van W.G. van den Hulst jr. 14e druk.
57338: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 4e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57336: HULST, W. G. VAN DE - Oom Jannus met de pet. met tekeningenvan W G vande Hulst Jr
57334: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Toen en nu. Schetsen uit de algemene geschiedenis. deel 1 en 2 Ge´llustreerd door J.H. Isings. deel 1 9e druk deel 2 19e druk
57331: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. Vijfde leerjaar.B 2e druk.
57330: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. tweede leerjaar.A 7e druk.
57329: HULST, W. G. VAN DE (E.A.) - Ha!.... Lezen! Verzamelde leeslessen voor de Christelijke school. Door W. G. van de Hulst en L. van der Zweep. Tekeningen van W. G. van de Hulst Jr.Vijfde leerjaar. B 2e druk.
57328: HULST, W. G. VAN DE - Niek van de bovenmeester deel2 Geheel opnieuw ge´llustreerd door W.G.v.d Hulst jr 21e druk.
32402: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 15e druk.
25019: HULST JR., W. G. VAN DE (ALS ILLUSTRATOR) - Linda Erics. Mijn vriend de pindaman.
57420: HULST, W. G. VAN DE - Lezen leren - Eerste leesboekje voor het eerste leerjaar deeltje 5 - nieuwe editie, 2e druk -
27841: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en zijn vrinden. Tekeningen van de schrijver. 8e druk.
57370: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met teekeningen van W.G. van de Hulst Jr. 11e druk.
57371: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
57194: HULST JR., W. G. VAN DE - Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Geschreven en ge´llustreerd door W. G. van de Hulst jr. Verhalen bij de grote plaat. 14e, druk
37275: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
37289: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 20e druk.
57213: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 2e druk. Met tekeningen van Sierk Schroder
74377: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 23e druk.
74395: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
44665: HULSTIJN, WOUTER - 300.000 K.m. per seconde met Dr. Overal mondern jongensboek
57463: HULSTIJN, WOUTER - Reizen met dokter overal. Met 24 illustratie's naar fotografische opnamen, en negen teekeningen
57467: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. (2e verb.& bijgewerkte dr.)
57468: HULZEN, A.VAN. - Utrecht bij gaslicht. 1e druk
71043: HULZEN, A. VAN - Toch een thuis (ge´llustreerd door E.M. Machielse, tweede druk)
57471: HULZEN, JOH. VAN - de avonturlijke reizen van een scheepsdokter
57465: HULZEN VAN A - Het huisje op wielen
57466: HULZEN, A. VAN - Utrecht in de patriotten tijd. Door dr. A. van Hulzen, docent geschiedenis aan de Rijkskweekschool te Utrecht.
57473: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk
57474: HULZEN, JOH. VAN - Kees vijfde druk. Ge´lustreerd ddor Adri Alindo
57470: HULZEN, JOH VAN - Vrij en blij
71245: HULZEN, NES VAN - Meer dan een verhaal
71063: HULZEN, A. VAN - In de holle boom (met tekeningen van G.D. Hoogendoorn)
74609: HULZEN A. VAN - De hulsttakjes, ge´llustreerd door Corrie C. van der Baan, 3e druk
57476: HUMBLE, R. - Marco Polo.
57484: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Een zoon van Canada Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57485: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Lady Rosa,s dochter Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
43526: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .de geschiedenis van bessie costrell Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. - tweede druk z.j
43527: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Sir george Tressady Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43528: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .John Fenwick, Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. tweede druk z.j
43531: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - .Eleonore, , Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57483: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Marcella. Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57482: HUMPHRY WARD'S, MRS MEESTERWERKEN, - Daphne of Het huwelijk a la mode., Uit het Engelsch door Mevr. Willeumier. 2edruk z.j
57487: HUNDESHAGEN, C.B. / LANGUET, H. - Calvinismus und staatbŘrgerliche Freiheit. Von Carl Bernhard Hundeshagen. und: Wider die Tyrannen. Von Hubert Languet. Herausgegeben von Laure Wyss.
57488: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
1521: HUNNINGHER, CHR. (PRED. TE AMSTERDAM) - Schotland en zijn general assembly. (algemeene kerkvergadering). Een boekje waaruit voor Nederlanders en de Nederlandsche Hervormde Kerk nog wel iets te leeren valt.
57489: HUNNIUS, NICOLAUS (1585-1643) - Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden.
57491: HUNSTPERGER, LARRY - De visserman. Roman
57492: HUNTEMANN, G. - Het heilige in het heden. Theologische opstellen t.g.v. de 60ste verjaardag van prof. dr. G. Huntemann. Door G. Huntemann, L. E. von Padberg, M. W. Pretorius, C. A. Tukker.
38647: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Eene predikatie over de afmetingen der Eeuwige Liefde uit Efeze III:18,19. Door William Huntington, S.S. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden.
1283: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de Fontein des Levens of de dood teniet gedaan door het leven en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C.B. van Woerden. vertaald door J de Jager
41053: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank. Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de Goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H. J. Budding. 4e druk
23442: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte, of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
21556: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het leven en de Bekeering van Willem Huntington, Door hem zelven beschreven. Uit het Engelsch door H. J. Budding. Tweede Druk. Nieuwe uitgave.
2351: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het verlies en het herstel van het beeld Gods in den mensch. Zijnde een tweetal leerredenen gepredikt in de voorzienigheidskapel op zondag 28 december 1800. Vertaald door C. W. Smit, onderwijzer te 's Gravenpolder.
1469: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De naakte boog Gods of zichtbare tentoonspreiding van de oordeelen Gods over de vijanden der waarheid.
1508: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen. Met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. door wijlen William Huntington s.s. 4e druk.
1506: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit.
1438: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het hemelsche werkvolk en hun wonderlijke uitbetaling, zijnde de inhoud van twee predikatiŰn, gedaan te Cranbrook in het woud van kent, op zondag 8 oktober 1809, en in't licht gegeven op verzoek van Gods kinderen in die plaats. Uit het Engelsch door L.A. Smit.met daarbijeene predikatie over de afmetingen der eeuwige liefde
31176: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het geroep van Klein Geloof Gehoord en beantwoord en zijn goede zaak verdedigd en bepleit in een brief aan een vriend. Uit het Engels door A. van der Kooij (Herv. Pred.)
72932: HUNTINGTON W. S.S - Afscheidspredicatie van wijlen den eerwaarden heer, gepredikt in de voorzieningskerk Gray's Inn Lande,
57493: HUNTINGTON E.A., WILLIAM; KOOGH, JILLES VAN DER; DIJKE, P. VAN - De gebroken bak en de Springbron; Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de krachtdadige bekeering van Koogh door hem zelven beschreven; Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van den nu zalige heer P. van Dijke medegedeeld door eenige vrienden. Benevens enkele brieven. Met een inleidend woord van D. Wijting.
74161: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschrijving van de wijze en dwaze maagden zijndede stof van 2 leerredenen.
74164: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Levende getuigenissen of geestelijke vrieven over Goddelijke onderwerpen.
13712: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Koningrijk der hemelen ingenomen door gebed, of een verhaal van de overbrenging des schrijvers uit het koningrijk des Satans tot het koningrijk Gods. Beschreven door den Godzaligen wijlen W. Huntington. Met portret.
1157: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De geschiedenis van klein geloof. Met eene volledige beschrijving van zijne afkomst, geboorte, maagschap en opvoeding; zijn leven, zijne geaardheid en zijn gedrag; zijne gestalte, wezenstrekken en eigenschappen: met eenige van zijne laatste gesprekken en belijdenissen. Derde druk.
57496: HUNTINGTON, S. S. - De melodie en het reukwerk der heiligen voorgesteld in eene predikatie over Openb. 15:8
1153: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars. Een geestelijk opstel over hemelsche zaken. Opgesteld in den vorm eener samenspraak tusschen twee personen, Cuschi en Ahimaaz. Nieuwe onveranderde uitgave.
36342: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - een Eeuwige taak of eenn regel en eenn Raadsel
5518: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De regtvaardiging eens zondaars, en des satans regtsgeding met hem. Voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Op nieuw uit het Engelsch vertaald.
21355: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De Regtvaardiging eens zondaars, en des satans regtsgeding met hem, voorgesteld. In eene samenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Opnieuw uit het Engelsch vertaald.
38807: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De gebroken bak en de springbron. Waarbij:God de kassier van de armen of de geloofsbank, Waarbij: J. Bunyan, Eens christen's reize naar de eeuwigheid.
22075: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed.
75033: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - God de kassier van de armen of Geloofsbank Behelzende een verhaal van veelvuldige uitreddingen, die door de Goddelijke voorzienigheid, op verschillende tijden den schrijver zijn geschonken. Vertaald door H. J. Budding.
45708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De rechtvaardiging eens zondaars en des Satans regtsgeding met hem, voorgesteld in eene zamenspraak tusschen twee mannen van verschillende ervaringen. Door wijlen William Huntington S.S. Opnieuw uit het Engelsch vertaald.
13705: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Beschouwingen over de God van IsraŰl. In een reeks van brieven aan zijn vriend J. Jenkins. Uit het Engels vertaald.
5261: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Eenige geloofsbrieven over het gebed, het oordeelen, enz. Uit het Engelsch door J. van Zweden.
13708: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De uiterste wil en het testament van Willem Huntington.
1155: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - De vernieling des doods door de fontein des levens of de dood teniet gedaan door het leven, en de onverderfelijkheid tot het licht gebracht. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
72881: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813 - Briefwisseling tusschen Noctua aurita (de luisterende steenuil) en Philomela (de zingende nachtegaal) in het Koningsdal. Uit het Engelsch door C.W. Smit. met daarbij Het Arminiaansche geraamte of de arminiaan ontzenuwd en ontleed
69952: HUNTINGTON, WILLIAM (1745-1813) - Een onschuldig spel voor kinderen in de genade of Uitspanning voor kinderen aan het hol van een adder, benevens het Dagelijksch wek van den heilige en zijn tegenwoordige uitbetaling. Onveranderde uitgave. Vertaald door C. W. Smit.
57544: HURLEY, MICHAEL (EDITOR) - Irish Anglicanism: 1869-1969, essays on the role of Angicanism in Irish life, presented to the Church of Ireland on the occasion of the centenary of its disestablishment by a group of Methodist, Presbyterian, Quaker and Roman Catholic Scholars
32586: HUSEN, R. - Geschiedenis der Hervorming. in de 15de, 16de en 17de eeuw.(Van John Wicliff en Johannes Huss tot op den vrede van Munster en Osnabruck in 1648) Beschreven voor het Nederlandsche volk door R. Husen, Ridder in de orde van Oranje-Nassau, Schrijver van eene Geschiedenis des Vaderlands in 2 delen van ▒ 800 blz, van het leven an Koning Willem III, van de Levensbeschrijving van Prins Willem I in "Vorstenhuis en Vaderland" en van de afzwering van Philips II in 1581 en van verschillende paedagogische werken.
69566: HUSEN, R, KLEYN, A.A., KLOPPERS, P.J., LUMMEL, H.B. VAN & G. SCHUTTE. - Vorstenhuis en Vaderland. De levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majesteiten Koningin Emma en Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Historie uit hun tijd.
57545: HUSER, J. EA. - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM
19386: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
4990: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Twaalf kleine profeten. 2e deel.
57546: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH)-+ - Twaalf kleine profeten. 2e deel.
57548: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
57547: HUTCHESON, GEORGE (1615-'74, EDINBURGH) - Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums te Edenburg in Schotlandt.
62938: OOSTERHUIS HUUB - het jooodse erfgoed
62939: OOSTERHUIS HUUB - Gezongen liedboek
72061: OOSTERHUIS HUUB - Niets is onmogelijk
62935: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
62936: OOSTERHUIS HUUB - hoe ver is de nacht
62937: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62928: OOSTERHUIS HUUB - geestverwant, beschouwing over jezus .
62929: OOSTERHUIS HUUB - gij die weet
62930: OOSTERHUIS HUUB - nieuw bijbels liedboek.
62931: OOSTERHUIS HUUB - gaan waar geen weg is
62932: OOSTERHUIS HUUB - in het voorbijgaan
62933: OOSTERHUIS HUUB - gebeden en psalmen
57552: HUURDEMAN, P. - Jonker Jan van Waterland
57550: HUURDEMAN, P. - Leiden's ontzet.
71491: HUURDEMAN, PIET - Leidens ontzet, ge´llustreerd dor Dick de Wilde
57551: HUURDEMAN, P. - Het beleg van Haarlem.
57553: HUURDEMAN, PIET - Het beleg van Haarlem. 1e druk, illustratiesDick de Wilde
57554: HUYDECOPER - Balthazar Huydecoper een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator. Proefschrift.
57557: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17 4e druk. Hier zyn bygevoegt de stichtelyke rymen van J. H. Waarbij Alleensprake metr GOD (door den Auteur van de geginzelen van Gods koningryk in den mensch en een brief van een Moeder aan haar toekomende kindt Gedrukt voor de Auteur en te bekomen Amsterdam by Cornelis vander Sys in de Beurstraat 1724 Waarbij gebonden STICHTELIJKE RYMEN op verscheyden stoffen hier in order gesteld in twee deelen met Schoone Kopere Platen door Jan Huygen Amsterdam By Jacobus Verheyde Boekverkooper op de hoek van de Molsteeg 1722
57556: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. Het Koninkrijke Gods is Rechtvaerdigheid, en Vrede, en Blijdschap door den Heiligen Geest. Rom. 14. 17. r fff
41352: HUYGEN, PIETER (1662- NA 1724) EN JAN HUYGEN1649 - NA 1700 - De Beginselen van Gods Koninkryk in den mensch. Uitgedrukt in zinne-beelden. als mede een Alleensprake metr GOD
57560: HUYGENS, C. / KRUYTER, C.W. DE - Constantijn Huygens' Oogentroost, Een interpretatieve studie (met de tekst naar [Korenbloemen] 1672 in facs.).
57558: HUYGENS --- BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
22428: HUYSER, DS. W. - De leer der zaligheid verklaard. Predikant der Geref. Gemeente onder het Kruis te Dirksland 1867-1881
57565: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Eerste stuk. Over 'Galenus Abrahamsz., leeraar der Doopsgezinden te Amsterdam'. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. [...] Door Cornelis Bonnes Hylkema, geboren te Akkrum, predikant te Zaandam.
57566: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiŰn over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer Gouden Eeuw. Door C.B. Hylkema, Theol. doctor en predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam.
70608: NOEL HYND - Open Vuur Thriller vertaald door Danielle Langerak
75593: GUNNING J H J HZ DR (1858-1940) - Herinneringen uitbhet Leven uitgegeven en bewerkt door A Brom Jr met een voorrede vanProf Dr.M J A de Vrijer 2e druk
55770: GUNNING J H J.HZ - Een Bede voor elken dag 1e druk 1935.
74273: KERN HZ. ; DR J.H. - De Limburgsche Sermoenen Bibliotheek van de Middel-Nederlandsche Letterkunde.
72614: MURRAY IAIN H - REVIVAL &revevalisn The Making amnd Marring of American Evangelicalism 1750-1858
73957: MURRAY IAIN H. - Prinksteren vandaag
46754: MURRAY IAIN H - Pinksteren vandaag Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht
74483: STUART GREGORY IAN - Nee geen seks, dank je op zoek naar een huwelijkspartner
71467: IBAN╔Z F. - Boss en Bolle geen klus te klein
75250: IBO, WIM. (ED.) - En nu de moraal van dit lied. Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret. Samengesteld door Wim Ibo.
58195: KELLER IDA - DICK de bedeljongen geilustreerd G Geerling
69673: KELLER IDA - Het witte Kleed Serie Groene Boekjes der Chr Bibliotheek
70013: IDDEKINGE, P.R.A.; CONSTANT, JAC G; KORTHALS ALTES, A. - Nederland 1940-1945, de gekleurde werkelijkheid. Unieke documentaire met 200 pas ontdekte kleurenfoto's van Alphons Hustinx.
57571: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
12459: IDEMA, DS. S. - Toelichting van het Kort Begrip der Christelijke Religie. Ten dienste van het Catechetisch Onderwijs. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
57573: IDENBURG, A. F. W. - Ter nagedachtenis.
9011: IDSARDI - Jakob de gunsteling Gods.
57574: IDSARDI - Kleine luijden. Schetsen uit het Friesche dorpsleven.
57575: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
57576: IDSARDI - Gretske "de freule". Een levenstragedie.
13325: IDSARDI - een heilig ja
32761: IDSARDI - Abraham de pelgrim Gods.
74668: WALVIS IGNATIUS . - Christelyke Onderwyzingen en Gebeden. Getrokken uyt de H. Schriftuur, Het Misael, en de Heylige Oud-Vaders. Raekende de voornaamste verbintenissen der geloovigen. 12 Druk vermeerderd, en vercierd met nieuwe koperen plaeten.
71357: MATTHEY IGNAZ - De gans met de gouden eieren en 46 andere oude bordspellen compleet met alle benodigdheden met bord en fiches
70839: IHLENFELD, JUTTA - De Joodse slavin (een verhaal uit de tijd van Titus, naverteld en van aantekeningen voorzien door J.A. Wormser)
73485: HORTICULTURAL COLOUR CHART ( I & II 0 - Horticultural Colour Chart ( I & II 0 Royal Horticultural Society, nd. Two volumes of colour charts used for horticultural description. Folders with buff exteriors. VG.
73548: KOHLENBERGER J R III - NIV Nave's Topical Bible
57580: IJSELMUIDEN - IJSELMUIDEN gids voor de gemweente Ijsselmuiiden
62970: OP DEN BROUW CAPPWELLE A/D IJSSEL - Nagedachtenis van Jenneke Op den Brouw. Geboren 8 juli 1910 te Capelle aan de IJssel en aldaar overleden op 29 November 1947.
23963: GEREFORMEERDE GEMEENTEN CAPELLE AAN DEN IJSSEL 1 - Twee kerken zijn aan't Woord. Overzicht veertig jaar kerkelijk leven Gereformeerde Gemeenten Capelle aan den IJssel 1951-1991.
72588: KATHOLIEKE ILUSTRATIE / RED. - Katholieke Illustratie. 92e jrg. nr 19 10mei 1958 t/m no 36 6 september 1958
57590: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger. Tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schrifmatig en gemoedelyk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een godewaardig gebruik van dat heilige bondzegel. Nagelaten van den welŰerwaarden, zeer geleerden en godzaligen Heere P. Immens, in zyn leven, laatst zeer getrouw leeraar en voorganger in de Gemeinte van Jezus Christus te Middelburg. uitgegeeven met eene voorrede, ter aanpryzinge van de gedachtenisse des rechtveerdigen, over Spreuk. 10: 7. Door Jacobus Willemsen, S.S. theologie professor en predikant te Middelburg. Derde druk.
17108: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage. Naar den laatsten oorspronkelijken druk.
4384: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
10528: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57587: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Eenige uitmuntende oeffeningen en predikatien. Uitgegeven door eenige aanhoorders derzelve.
57583: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57585: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - Het Genadeverbond. Opnieuw bewerkt door Ds. G. A. Zijderveld.
57589: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
57588: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.Na de 7e druk van 1770 onveranderde doch in nieuwe spelling uitgegeven met voorwoord van ds. J. Teves. Tzn.
46857: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc.
13729: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilrijk en heugelijk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd, door een schriftmatig en gemoedelijk bericht aangaande het geloof, het Verbond der Genade en een Godswaardig gebruik van dat heilig bondzegel; nagelaten door den Weleerwaarden, zeer geleerden en godzaligen heer Petrus Immens, in zijn leven: laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg. Uitgegeven met een voorrede ter aanprijzing van de gedachtenis des rechtvaardigen, over Spreuken X:7 door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ professor en predikant te Middelburg. Vermeerderd met veertien gezangen door Johannes Hazeu Czn.
3540: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige avondmaalganger. Uitgegeven met eene voorrede, ter aanprijzing van de gedachtenisse des regtvaardigen, over Spreuk. 10:7, door Jacobus Willemsen, S.S. TheologiŠ, professor en predikant te Middelburg. Nieuwe onveranderde derde oplage.
4383: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Negende druk.
57584: IMMENS, PETRUS (1664-1720, MIDDELBURG) - De godvruchtige Avondmaalganger etc. Tiende druk. Vermeerderd met veertien gezangen van Joh. Hazeu.
57591: IMMER, KARL E.A. - Bekenntnissynode der Deutsche Evangelischen Kirche, Barmen 1934. Vortrńge und Entschliessungen
57593: IMMINKHUIZEN H - De NadereReformatie Primaire bibliografie van de 19e-eeuwse uitgaven
1159: IMPETA, J. J. (DIENAAR DES WOORDS TE KATWIJK AAN ZEE) - Dagen van blijde boodschap. Tiental feest- en gelegenheids-preeken.
7480: IMPETA, DR. C. N. (DIENAAR DES WOORDS TE KAMPEN) - Kaart van Kerkelijk Nederland. Derde geheel herziene druk.
57594: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
42512: IMPETA, C.N. - De leer der heiliging en volmaking bij Wesley en Fletcher. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de heilige Godgeleerdheid.
71688: VRIES- VAN DER LICHTE INA - Het kamertje in de kerk, met illustraties van Laura Gerding
73147: STANLEY JONES E GEB 1884-OV 1973 METHODISTISCH ZENDELING O.A IN INDIA - Mijn leven een symfonie voor God een spirituele autobiografie.Met een voorwoord vanm prof.Dr. J verkuyl
69371: ZENDING O.A NEDERLANDS INDIE - Verdient de Zeding onze belangstelling met foto,s - Fokkema onze zendingstaak - Alg Ned Zemndings Conferentie - Lindemnborn Actueele zendingsvragen in Ned Indie - Drewes Kinden Zending - Oosterlee School en Zending - Welemaker School en Zending handleding- Kruyt de Zedelijkheid van een Natuurvolk en de zending
12065: INDI╦ - Zo was IndiŰ 1850 - 1950. Samenstelling door Joop van den Berg.
73090: BARON-JANSSEN INEKE - Zo'n vriend als Richard
65787: SMITH SAMUEL (1584-1662 PRITTKLEWELL INESSEX - Het Laatste oordeel preken over Openbaringen 22 vers 11 tot 15
54097: DUURSMA E.K. DR ENGEL H. IR. MARTENS TH J.M. ING. (SAMENSTELLERS) - De Nederlandse Delta Een Compromis Tussen Milieu En Techniek in De Strijd Tegen Het Water
62904: OOSTDIJK INGE - Voor wie door vertelt Evangelisatiewerk
284: INGELSE, LOURENS (LANDBOUWER OP WALCHEREN.) - Bekeeringsgeschiedenis en genaderijke Leidingen Gods met Zijne Uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren in de jaren 1776 en 1779.
71421: GROOT DE W A C HERMAN RAADGEVEND INGENIEUR - RIDDERKERK Economisch-Technologisdch in ontwikkelingen
57599: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
24732: INGERSLEV, C.F. / DEVENTER, L.W. VAN - Woordenboek der Latijnsche taal, hoofdzakelijk bewerkt naar de tweede uitgave van het latijnsch-Duitsch woordenboek van dr. C.F. Ingerslev, door dr. L.W. van Deventer. Nieuwe uitgave, vermeerderd met eene Nedrduitsch-Latijnsche woordenlijst van mr. B. ten Brink.
57600: INGRAHAM, PROF. J.H. - De prins uit het huis van David, of drie jaren in de Heilige stad.
56836: HOGERVORST INGRID - Vreemdeling in eigenlandschap Schrijvers als buitenstaanders Intervieuw
66860: TROBISCH INGRID - De Verborgen kracht Geworteld zijn in de zekerheid van Gods liefde
57602: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld. Illustraties en omslag van Klaas Pijlman. 11e druk.
57609: INGWERSEN, GESINA - Zijn koning. tweede druk.
57608: INGWERSEN, GESINA - Vergeeft elkander j ill Rie Reinderhoff 1e druk
57604: INGWERSEN, GESINA - Truitje. Ge´llustreerd door Henk Poeder.
57605: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57606: INGWERSEN, GESINA. - Jan Hoorenkamp's overwinning.
70831: INGWERSEN G. - Klaas in Amsterdam, tweede druk
57610: INGWERSEN, G╔SIEN - Bijbel in vertelling en beeld voor de kinderen van ons volk. Illustraties Harold Coppin en C. Vreedenburg.
57601: INGWERSEN, A. - In Holland stond een huis.
74704: INNEMEE, KAREL I - Koptische kloosters. Gods levende doden.
64042: RAPPARD C R INSPEKTOT - Die Pilger Mission zu St Chrischona Zweite vermehrte auslage der Gedenkschrift ,,funfzig jahre der Pelger Mission
57612: IONGH, DR. JANE DE - Van Gelder Zonen 1784 - 1934
57613: IPENBURG, PAUL. VAN - Voor allen wat een vreemde tocht. Ge´llustreerd door G. D. Hoogendoorn vijfde druk. vierde leerjaar.
73668: BUTTER-IPPEL G.H. DEN - Waarom tante langer bleef logeren, derde druk
57618: IPPEL-BREEDVELD, L. - jij, geheel anders
73050: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes reis. 4e druk.
73084: BUTTER-IPPEL DEN G.H. - Als alles niet vanzelf gaat, vierde druk
57616: IPPEL-BREEDVELD, L. LINDE ;.S VAN DE - Het licht schijnt in de duisternis.
71042: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Twee keer kerstfeest
57617: IPPEL-BREEDVELD, L. - Bloemlezing voor jong en oud. 30 korte verhalen.
57615: IPPEL-BREEDVELD, L. - Joekeltjes zwerftocht. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
48951: IPPEL-BREEDVELD, LENIE - Ik zal niet sterven, maar leven.
57621: IRENE - Een volk van martelaren of de waldenzen en hunne geschiedenis. Naar het Duitsch door Irene
4596: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
35958: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760, EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
3477: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57627: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
57628: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57622: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57623: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht. Tweede druk.
57625: IRHOVEN, W. VAN (1698-1760 EDE, PROF. TE UTRECHT) - Canones Synode Nationalis DordracenŠ ofte oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenigde Nederlanden: ghehouden binnen Dordrecht, in den jare 1618 ende 1619. Welcke geassisteert is gheweest met vele treflijcke theologen, uyt de Gereformeerde Kercken van groot Britagnien, de Keur-vorstelijcke Paltz, Hessen, Switserlandt, de Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende vyf hooft-stucken der leere, daer van inde Gereformeerde Kercken deser Vereenigde Nederland verschil is gevallen. Uitghesproken op den 6. may 1619. Uytgegeven door, en met eene voorreden van Wilhelmus van Irhoven, in leven doctor en professor der H. Godgeleerdheid, als mede der Kerkelyke geschiedenissen in 's Lands Hooge School te Utrecht.
52958: COSTA DA IS MR - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
48326: COSTA DA IS MR - Hesperiden David-Hagar-Eliosabeth-Ezechel- ect verscheidenheden
74643: AMBROSIUS ISAAC - Zijn leven afgelegd, 49 overdenkinge voor de lijdensweken
60139: LORTZ JOSEPH EN ERWIN ISERLOHN - Beknopte geschiedenis van de Reformatie, Oorzaken, verloop, invloed 1971, 320 pag.,
75311: SHINOBU ISHIHARA - Tests For Colour-Blindness (38 Plates Edition)
73752: ISINGS J H - De schoolplaat Vaderlandse Geschiedenis in kleur
57632: ISINGS J H - De Schoolplaat vaderlandse geschiedenis derde boek in de serie deschoolplaat
61383: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim.Deuteronomium Haphtaroth
67153: VECHT C F PH D VAN DER SAMENGESTELD DOOR G J VAN OJEN COMITE NEDERLAND ISRAEL - ISRAEL VISIE
61382: MULDERSAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 1. Het eerste boek van Mozes, genaamd:Genesis. Bevattende van de Schepping der wereld, tot op den dood van Joseph, 2309 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
61361: MULDER SAMUEL ISRAEL VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Het boek van Mozes, genaamd:NUMERI bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim. bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.-JOZEROTH
57637: ITERSON, A.R. VAN - Voetspoor in Andes. (voor oudere jongens) Ge´lustreerd door G. van Straaten
57642: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - De levende kerk. 13 biographieŰn.
57641: ITTERZON, PROF. DR. G.P. VAN - Kerkhistorische lijnen.
16478: ITTERZON, DR. G.P. VAN - Johannes Bogerman Klassieken van het gereformeerd protestantisme
57644: IVOI, PAUL D' - Miss Mousqueterr. Naar het Fransch bewerkt door J. L. van der Moer. Tweede druk.
57643: IVOI, PAUL D' - Jean Fanfare.
53071: D'IVOI, P BEWERKT DOOR O. GEVEEN - Detien gouden oogen Vrij naar het Fransch van Paul D'Ivoi. Bewerkt door O. Geveen. Tweede druk
53072: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Patriottenstrijd en Heldenmoed
53073: D'IVOI, PAUL - Exentrieke reizen, Jean Fanfare
53076: D'IVOI, PAUL - Het spookluchtschip. Naar het Fransch van Paul D'ivoi. Vrij bewerkt door ED. VAN DEN GHEYN JR. Met illustraties naar teekeningen van LOUIS BOMLED.
53074: D'IVOI, PAUL - Exentrieke Reizen, Een overwinlijk Drietal
70828: D'IVOI, PAUL - De neef van LavarŔde (vrij bewerkt door Hans Werner, met 8 reproductiek van houtgravures naar tekeningen van Lucien MÚtivet)
70830: D'IVOI, PAUL - De meester van de blauwe vlag (vrijdwerkt naar het Fransch door J.LO. van der Moer)
70832: D'IVOI - Jean Fanfare (vrij bewerkt door Hans Werner, met 14 reproducties van houtgravures naar tekeningen van Lucien MÚtivet)
70833: D'IVOI - Doctor MystÚro (vrij bewerkt door Hans Werner, met 13 reponducties van houtgravures naar tekeningen van Louis Bombied)
46847: RELECIC JOEGOSLAVIE VERTAALD DOOR DEKKER DEN IZ - Uw spraak maakt u openbaar 3 preken overde tong
73872: KOK DS. IZ. - Zeven fonteinen van heil, negen preken over het kruisevangelie
48250: DUSART IZAAK (17DE EEUW) - De uitnementheit der kennisse van Jezus Christus. beschouwt verhandelt en ter algemeene stichtinge te zaamen gestelt Met een gedicht van Theodorus van Schelluyne pred te Amsterdam
48080: PHILOT J CH - SAARBERG JA - Der Pelgrims metgezel leven en arbeid Joseph Charles Philpot
5546: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft. Ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden [..] Door Hendrik Johan Jaanus, geboren te Amsterdam
70638: BAREN JAAP VAN - Jan vier amsterdamse jongens naar de olympische spelen geillustreerd door Jan Lutz
71667: KORTE JAAP DE - Trouw tot in de dood
39985: OVEREEN JAC - De Man met de Geuzenkop Verhaal van de oude en jonge Gerbrand oosterman te Otterloo waarin prof.dr. Hugo Visscher een grote rol spelt
70842: KLEI JAC. VAN DER - Dat lieve, goeie Steendam een vroolijk verhaal
71141: OVEREEM JAC. - Sterren in en nacht
73056: HOEFNAGEL JAC. - Het geheim van de KLE-XC84
44297: OVEREEM JAC - sjonny en haar ponny
70843: KLEI JAC. VAN DER - Onder het linnen dak geillustreerd door O. Verhagen
71565: THIJSSE JAC. P. - Het intieme lever der vogels geillustreerd met vijftig reproducties van natuuropnamen van R. Repe
75358: THIJSSE JAC P.DR. - De bloemen in onzetuinen
72370: OVEREEM JAC. - Matild en de verloren zoon,
41555: GAZENBEEK JAC - Vertellingen van de Veluwe
57675: J─CKEL, MARTIN - De lotgevallen van "Komeet". Mijn appelschimmel. Uit het Duitsch vertaald door J. G. Ras.
62378: NEUSNER JACOB - The Classics of Judaism. A Textbook and Reader
59222: KROOK ENOCH (CA. 1660-1732)- CATS JACOB - 1. Krook, Enoch. Bloempjes, Geplukt uit zynen Zangnimphs Tuin. Bestaande in: Zeedige-, Mengel-, Snaakerige- , Verjaar-, Huwelyks-, Zilvere en Goude bruilofts- en Lyk-bloempjes. Onder de zinspreuk: Door Yver bloeid de Kuns 2. Cats, Jacob. Gedachten op slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeylsaamheyt aan Noodruftigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar't leven afgemaalt werden. Mitsgaders Het Twee-en-tachtig- jarig leven van den selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren
58698: KNETSCH FREDERIK REINIER JACOB - Pierre Jurrie Theoloog en politikus der Refuge Avec un rÚsumÚ
71840: MASENIO R P JACOBA - Deux viae ad vitam pvram, piam, perfectam, per exercitia spirituala meditationi simvl et lectioni accmmodatus. Luxta norman sacromum excercitorium d. ignatil de loiola formattus a r. o, iacoba masenio e societate iesv reulandt typis sumptibus chritophori wilhelmi
67469: VENIERI JACOBI - Esocietate Jesu Sacerdot is PrŠdium Rusticum nova editio auctior et emendatior
57676: JACOBI (JACOBSZ) , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1761 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
57678: JACOBS, JAN W. - Huibie's avontuurlijke reis met "de avondster"
57679: JACOBSE, M. - De drie kooien - en andere gedichten
57680: JACOBSZ , HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de evangelien van de sondagen (1771 en Heylige-daags SCHOOLE inhoudende Schoone uytlegginge op de evangelien van de heylige dagen door Joan Fonck zonder jaartal
56061: HANAPPIER JACOB - IMMERS PETRUS EN WILLEMSEN JACOBUS - De gedachtenis des rechtvaardigen
40829: HOEDEMAKER PHILIPPUS JACOBUS (1839-1910) - Genade en recht : IsraŰl onder de regeering van Saul en David .
65032: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
56648: HOEDEMAKER PHILIPPUS JACOBUS (1839-1910) - Genade en recht : IsraŰl onder de regeering van Saul en David .
74044: REVIUS JACOBUS - Haman
69883: N.N. OVER BORSTIUS JACOBUS - ANTWOORD van een Gereformerdt Hollander op een klaag brief van N N over zommiige onrustige Rotterdamsche Predicanten en voor namelijk JACOBUS BORSTIUS waarbij CONCEPT van een instructie bij my Carolus DEMAETS ende mijne waarden Medebroeder Gisbertus VOET beraamt om te dienen tot restrauratie van de vervallen gerechtighegheden dec welke de Kerke alhier binnen Utrecht ect
47814: SCHELTEMA JACOBUS - Geschiedenis der heksenprocessen, eene bijdrage tot den roem des vaderlands.
57682: JACOBUSSE, CH. & M.A. HEMMINGA - Zeldzaam Zeeuws. Bijzondere planten en dieren in Zeeland. Illustraties A.A. Karman; met alfabetische index.
56496: HEPKEMA JACOD - WIEUWERD en zijn historie de merkwaardige grafkelder-de geschiedenis derv Labadisten en Het Leven van Anna Maris Schuurman 10 e druk
70288: HARINCK GEORGE EN DANE JACQUES - BOUWSEL voor leven de traditie van de protestante Kinderliteratuur
57684: JACQUES, OLIVER EN FREDONIA - Tom gaat naar Afrika.
74314: DANE JACQUES - Jetses aan de wand
22202: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57693: JAGER, H. J. - Enige opmerkingen over Romeinen. College-dictaat. Verslag en uitgave geheel buiten verantwoordelijkheid van prof. Jager.
57692: JAGER, DS. G. DE (GEREF. EMER. PRED. TE PUTTEN). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57696: JAGER, J. DE - De westminster conflessie
57699: JAGER, J. DE - Brieven door John Newton
71523: JAGER W.J. DE - Christendom en communisme
19515: JAGER, DS. G. DE (GEREF. EMER. PRED. TE PUTTEN). - Zich sterken in God. Predikatie uitgesproken in de Gereformeerde Kerk te Putten op Zondag 27 Mei 1945 ter herdenking van de Ramp van Pu, waarin tevens een overzicht der gebeurtenissen gegeven wordt.
57694: JAGER, H. J. - De brief aan de Galaten. College-dictaat. 3e druk.
57695: JAGER, H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament. 2 Delen. Serie "Zicht op de Bijbel" deel 14-15. 2e druk.
57700: JAGER, J. DE - Lezen in de christinnereis naar de eeuwigheid
57701: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel. Door Okke Jager. Met 55 kleurenfoto' s van Alfons Senfter. Tweede druk.
57702: JAGER, PAUL - Het mysterieuze leven van de bloem. Met 165 platen uitgevoerd in koperdiepdruk waarvan 79 in kleuren benevens vele tekeningen.
57686: JAGER, A. DE - Praktische lessen uit Jozefs geschiedenis.
57687: JAGER, A. DE - Helden uit de biesbos in de Franse tijd. Tekeningen: Ben Horsthuis
75325: JAGERSMA H DR PROF - Bijbels Hebreeuws Basiscursus
57704: JAGERSMA, H. - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Genesis 1:1 - 25:11 & 25:12 - 50:26 (Commentaar voor bijbelstudie, onderwijs en prediking)
57705: JAGGER, C., - KLOKKEN & HORLOGES
57706: JAGGER, CEDRIC - Klokken & horloges
72342: JAGT, K.A. VAN DER. - De religie van de Turkana van Kenia. Een anthropologische studie. The religion of the Turkana of Kenya. An anthropological study. Enkele illustraties, bibliografie, woordenlijst, stellingen, samenvatting in het Engels proefschrift
74325: JAGT W.A. VAN DER - Leer mij verstaan
73186: BRUGGEN JAKOB VAN - Het diepe water van de doop
65481: SEIBERT JAKOB - Hannibal
54082: DURHAM JAMES (1622-'58, GLASGOW) - Opdat de bediening niet gelasterd worde, over ergernis en verdeeldheid in het kerkelijk leven
57713: JAMES, JOHN ANGELL - Groeien als een christen.
54247: ELLIS J JAMES - Voorvallen uit Moody,s Leven bijeencerzameld
57714: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57709: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prŠcipuarum materiarum quŠ, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, Ăthiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
57710: JAMES, CAROLYN CUSTIS - Vrouwen in beeld. Op zoek naar Gods plan met jouw leven.
57711: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
57712: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - Bestuur en aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van J. A. James. Door P. J. L. HuŰt, Th. dr.predi bij de Waalsche Gemeente te Amsterdam. 3e dr.
75383: CAMERON JAMES K - Bibliographie de la RÚforme 1450-1648. Ecosse/Schotland./Schottland
75041: DURHAM JAMES - AN EXPOSITION OF THE SONG OF SALOMON
31734: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) - De belijder van Christus in eene reeks van Raadgevingen en waarschuwingen. Uit het Engelsch, naar de Vierden druk door Nicolaas Beets.
26899: JAMES, A.F. - Repertorium biblicum (thesaurus biblicus), seu collectio et concordantia prŠcipuarum materiarum quŠ, circa fidem et mores, in utroque testamento continentur, ordine alphabetico et methodico, juxta earum significationem digestarum. Una cum selectis explicationibus ex textu Hebraico, versione Graeca, Syriaca, Ăthiopica, Persica, etc. scriptis sanctorum Patrum, interpretum et theologorum, plerisque excerptis; auctore A.F. James; ad usum et opportunitatem cujuscumque ordinis clericorum, ut scripturarum sacrarum summam in promptu habeant et facilius intelligant; opus approbatum ab illustrissimo et reverendissimo D.D. Cl. Hip. Clausel de Montals, episcopo Carnotensi.
32998: JAMES, JOHN ANGELL (1785-1859) / BUNYAN, JOHN - Raad en leiding voor ieder, die met ernst op den weg der zaligheid wenscht te vorderen. Een vervolg op: Bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt. Naar het Engelsch van John Angell James door E.J. Hasebroek.
31922: WAGENAAR JAN - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel enz. Met vele afbeeldingen.
74087: REENEN JAN VAN - De meester duikt onder (vierde druk)
43490: EEKHOUT JAN - Aarde en brood 2e dr
72368: BUITKAMP JAN - De vijand als buurman, 2e druk
72520: KLIJN W. JAN - Lars
74317: OTTEN WILLEM JAN - Specht en zoon
74318: GINKEL JAN VAN - Gedichten
69782: WILLEMSEN WIM EN WESTER JAN B - Langs de grindweg Stad en Ambt Vollenhove Vroeger en NU
74617: REENEN JAN VAN - Vrienden van de Vijand, tweede druk
58598: KLIJN JAN W - Improvisatie muziekleven Martin Mans
71696: LEEWAERDEN JAN VAN - De wraak der noormannen, ge´llustreerd door G. van Straaten leeftijd 10-14 jaar
73053: DOOL JAN VAN DEN - Het geheim van de Myosotis
73804: JAN P. SCHREINER, JULES SCHOLLIERS - Encyclopedie van de sportvisserij
51052: BLOKKER JR. JAN - OORLOG IN JE ACHTERTUIN verhalen van de grebbelinie . Paperback, foto's, 208 pp. Nieuw exemplaar.
74902: OUDEN JAN - TOM kijkt Om Ideen voorde platen Annemieke vann de Geer
74884: ALMA HANS EN LOUWEN JAN - Zwolle stad met karakter, city of character, stadt mit charakter. 3e herziende druk
75164: HOEK JAN - De Biesbosch ten tijde van hetb getij
64005: RAAS. JAN - De kroon op het werk : het orgel van de Mozes en Aäronkerk
68598: WEELDEN VAN JAN - KINDERVERSJES voor electronisch orgel
73493: GERLING NARIJNTJE (SIEBELINK JAN - Gekweekte regels de boeken van Jan siebelink senior
70634: KLIJN JAN W - OORLOPGSTIJD langs de Lek
53126: DAMME VAN JAN - Het gezicht van Nederland DOMBURG
70766: FEITH JAN - In de hollandse branding een jongensboek van de zee illustraties en bandtekening van Pieter Das
70768: FEITH JAN - Het voorwereldlijk monster of hoe pim de wereld ving geillustreerddoor den schrijver bandtekening willy sluiter
74928: SWAGERMAN JAN - Vertellingen Rondom De Oude Rijnmond Ill.: Tekeningen. Verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de Oude Rijn.
74313: NIEMEIJER JAN A. - Kijk, Ot en Sien (een klassieker in de Nederlandse jeugdliteratuur)
74990: WILLEMSEN WIM WESTER JAN B. - De Poorte Rond
75062: SCHAAP JAN - Doe meer met kallegrafie. 40 toepassingen uit de praktijk. re
74997: PORTENGEN JAN - Herleefd verleden, Strijd om Valkenburg ZH in mei 1940
73553: MCGRATH ALISTER EN HOEK JAN REDACTIE - Handboek van het christelijk geloog
73825: GRAAF JAN VAN DER - Volkskerk in de marge een actuele bezinning
74205: BUITKAMP JAN - Het is niet alles God wat er blinkt
74478: BRERKUM JAN VAN - Laat je niet kisten, Weduwnaar vertelt over leven en overleven, 3e druk
74503: PELT VAN-ZWERUS JANE - Koningsliederen
57717: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt, in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janeway; overleden in den jare 1657, in den ouderdom van drieŰntwintig jaren. Medegedeeld door W. Eversdijk, in leven pred. te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
57718: JANEWAY, JOHANNES - De vrije genade verheerlijkt in het voorbeeldig Godzalig leven en sterven van den student Johannes Janneway, Overleden in 1657 om den leefrijd van ruim drie en twintig jaren. Tweede druk. Medegedeeld door W. Eversdijk.
74140: REITSMA JANKE - Verborgen pijn (omslagillustratie: Adri Burghout)
57719: JANS, DR. EVERHARD. - Burgerhuizen tussen IJssel en Eems. 1400-1850.
70466: JANSE L. - KWEK in de winter met tekeningen van ALY DIEPENVEEN deel drie
70489: JANSE L. - Een jodenfamilie in oorlogstijd
57732: JANSE, DR. C. S. L. E. A. - Reader Godsdienstsociologie - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
57736: JANSE, L. - Gisbertus Voetius (1589-1676).
74619: JANSE L. - Een fijne vacantie
74620: JANSE L. - In 't visscersdorp
74621: JANSE L. - Het oude kasteel
74622: JANSE L. - meaike Meu
74624: JANSE L. - Het huisje aan de bosrand
74625: JANSE L. - Op de Boer-de-rij
74626: JANSE L. - Rond de Wilogenplas
57738: JANSE, L. - Maaike-Meu. Voor onze jeugd 4.
73062: JANSE L. - Nog is Holland niet verloren
73080: JANSE L,. - Toon van de woonboot
40729: JANSE, A. - 2-tal leerredenen
57745: JANSE, SAMUEL - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus met bijzondere aandacht voor de achterliggende tradities en de hermeneutische implicaties.
57722: JANSE, A. - Van 'Dordt' tot '34. 2e druk.
57741: JANSE, L. - De avonturen van Bart illustratier Joh. van Dongen
32869: JANSE, A. - 3- tal leerredenen. Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des menschen leven, overdacht op den laatsten dag des jaars. Naar aanleiding van Ps. 39:5-8.
57723: JANSE, A. - In memoriam. Dienaar des Woords laatst bij de Geref. Gem. te Tholen en overleden aldaar den 9 Juni 1920 door G. H. Kersten v. d. m. te Ierseke.
57734: JANSE, H. - De Lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen.
57720: JANSE A - A.R.J.A. anti Revolutionare Jongeren Actie BURGERLIJKE of Kerkelijk Politiek
57724: JANSE, A. - Met geheel uw verstand . . .
57733: JANSE, E. - Kent U Zuid-Holland ook zˇ?
57742: JANSE, L. - Vort peerd, vort!
57728: JANSE, A. DS WIJLEN - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspreikatie n.a.v. Jeremia 23 : 1-6
72924: JANSE C. - De zon gaat op 15 zendingsverhalen
18243: JANSE, L. - PLUIM DE EEKHOORN
57743: JANSE, L. - De ketter van Sint Joosland door L. Janse
57731: JANSE, C.S.L. - Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. (proefschrift)
57744: JANSE, L. - Klein maar dapper
57727: JANSE, A. DS WIJLEN - De doop van Jezus Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. oudejaarspredikatie door wijlen ds A. Janse
57737: JANSE, L. - Jan Velders. Illustraties van M. Bergwerff.
57739: JANSE, L. - Heer Adriaan van Lodijke verhaal over ds Samuel Shepens 1577-1639 Pred te St Annaland- Reimerswaal
71413: JANSE L. - De herbergier van Zierikzee,
57740: JANSE, L. - Wat er zoal in het bos gebeurde.
57762: JANSEN, H.P.H. - Levend verleden. De Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd.
57767: JANSEN, M. - Uit klare bronnen. Gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.
57768: JANSEN, P. - Flitsen. Voor momenten van bezinning. Tweede druk.
57769: JANSEN, P. FR. E.J.B. - De Ware Kloosterling, volgens de leer van den H. Fransiscus van Sales.
57770: JANSEN, RIET - Samen delen met illustraties van Corrie van Baan
57756: JANSEN, DS. JOH. - Korte verklaring van de kerkorde der Gereformeerde Kerken.
57757: JANSEN, E. - Natuur en genade. bij J. G. Hamann, den magus van het noorden ( 1730 - 1788 )
57758: JANSEN, G. - Ter nagedachtenis aan Ds. G. Jansen. weergave van enkele bijzondere diensten.
57746: JANSEN , A DS - De doop van Jezus predikatie door wijlen Ds. A. Janse Een gebed van de Man Gods om onderwijs in de kortstondigheid en vergankelijkheid van des mensen leven. Oudejaarspredikatie
57752: JANSEN, A DS - De Heere onze Gerechtigheid. Adventspredikatie n.a.v. Jeremia 23:1-6
57750: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J. G. Hamann. Den magus van het noorden (1730-1788).
57759: JANSEN, G. H. - Verzonken spoor. Gesprekken met oud-werknemers van de spoorwegen. Met een Ten geleide van drs. L. F. Ploeger.
57760: JANSEN, G. S. I. M. - Fenolsulfotransferase en sulfaat activerende enzymen in hersenen
57761: JANSEN, H. GEBOREN TE KAMPEN - Het Verband van Zonde en Dood in het Oude Testament
57754: JANSEN, DR. HANS - Christelijke theologie na Auschwitz. Deel I, Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme.
3980: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
57771: JANSENII, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia, editio ultima. exacte revisa & ab omnibus typographicis erroribus, Hebraicis & GrŠcis quibus prŠcedentes Scatebant, expurgata.
15084: JANSENIUS, C. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia.
57773: JANSMA, K.G. - Bijbels allerlei.
57772: JANSMA, K. (E.A.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
6137: JANSMA, K. (E.A.) - Onze vaderlandse geschiedenis: Pre-historie, Romeinse tijd, vroege Middeleeuwen, de gewesten, Tachtigjarige Oorlog, Gouden Eeuw, Franse Tijd, eerste helft negentiende eeuw.
57774: JANSON, MIKE (E.A.) - De wonderen van het dierenrijk. Het dier in zijn natuurlijke omgeving.
57775: JANSSEN H.Q. - Jacobus Praepositus Luthers leerling en vriend geschetst in zijn lijden en strijden voor de Hervormingszaak
57776: JANSSEN, DS. H. (PREDIKANT TE LEIDEN) - De daden des Heeren op het eeuwgetij der Afscheiding herdacht.
57777: JANSSEN, DS. H. - Voor waarheid en recht. De brochure van Ds. Joh. van der Linden beantwoord door Ds. H. Janssen .
57778: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverstńndnis im palßstinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
57779: JANSSEN, G. - De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd.
57780: JANSSEN, H - Overheid en Dienstplicht
57783: JANSSONIUS, HILLEBRANDUS (1718-'89, VEENDAM) - De ware aart van de sacramenten zo in het gemeen, als van het N.T. in het byzonder: en wie dezelve moeten, mogen en regt tot zegen konnen gebruiken, en wie van dezelve moeten geweert worden, aangewezen, en tot practyk van godzaligheid aangedrongen, in eene verklaring en toepassing van den XXV. zondag en de LXXXI en LXXXII. vragen van den Heidelbergschen Catechismus, en de Formulieren van Doop en Avondmaal. Waar by gevoegt is eene leerrede over Hand. II, vers 39. Door Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam. II. en laatste deel.
57784: JANSSONIUS, J. H. (1701-1780 PRED TE EMDEN) - De algemene brief van den apostel Jakobus, verklaart en kortlyk toegepast.
73407: JANSSONIUS, J. H. (1701-1780). - Het enerlei en verscheidene op den wegh naar den hemel, byzonder van de rechte kindertrant en manlyke godtzaligheit, voorgestelt in vier leerredenen. 1e druk, t.
74615: BLIJDORP JANWILLEM - De jacht op de wreker, deel 1
59207: KRIJGERS JANZEN W.C. - Hezenberg 25 jaar
57785: JAPENGA, F. J. - Sneek in de achttiende eeuw.
28595: JAPIKS, G.DOOR P. LEENDERTZ WZ. WOUDSEND - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz. Woudsend
57786: JAPIKS, G. - Eenige gedichten van Gijsbert Japiks, met korte aanteekeningen van P. Leendertz Wz.
57787: JAPIKSE N. DR. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
7599: JAPIKSE N. DR. - Prins Willem III, de stadhouder-koning. Ge´llustreerd onder toezicht van den schrijver.
57789: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57790: JAPPE, ALBERTS, W DR PROF STEUR, A. G. VAN DER - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Gesfhiedenis ;
57791: JARDIN DU THAMAS EN LEYDEKKER, JACOBUS (1656-1729, MIDDELBURG) - Spoore der CATHOLYCKE ghescherpt door sestigh pointen tegen het buyten sporigh stampen van den hr Jacob Leudekker Predikant te MIDDELBURG In de welcke de waerheyt van het Roomsch Catholijck Gheloof tegen dec dwealingen dezer laeste tijden bondighlijck wordt verdedoght eerst in het licht ghegheven Anno 1710 ende nu hier andermael ghedruckt benevens de samernspraeck tusschen den auteur dr selve Pr. Thomas du JARDIN der Predickheeren Orden Doctor der Godts gheleerheyt in de Universiteyt van LOVEN en Jacob Leydekker
57792: JASPARS, E. M. J. - CROWN-GALL VAN TABAK - Biochemisch onderzoek van weefselcultures op glucose- en zetmeelmedia
57794: JASPERS, K., JONKER, H., - Over Jaspers' metamorphose der bijbelse religie. About Jaspers's metamorphosis of the biblical religion.
57793: JASPERS, DS. J.L. (GEREF. PRED.) (ASSEN- K SCHILDER) - O NIET O Gerustgesteld. Het antwoord van Ds Schilder op den Conscientiekreet te licht bevonden door ds J L Jaspers schrijver van de brochure ,,Zijn de mannen van Assen zelf aanrandersan het SCHRIFTGEZAG
74757: JASPERSE, P. - Kent u ze nog ... de Tholenaars Geillustreerd met 70 zwart/wit foto's met bijschriften.
74758: JASPERSE, P. - Tholen in oude ansichten.
57795: JAVA, MELATIE VAN - Soerapati Historisch romantische schets uit de geschiedenis van java tweede deel derde druk
74641: TRIMP DR. JC. - Jodocus van Lodensteyn predikant en dichter
48283: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
49743: ARK VAN JC - VEENENDAAL In Beel Ansichtkaarten Veenendaal tegelegenheid van de 60.000ste Veenendaler
69764: MARCHETTI D. JEAN - MÚmoires concernant les prodiges, ArrivÚs Ó Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge...ou extrait raifonne
72092: BRUNHOFF DE JEAN - De reis van Babar Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen. Babar is de koning van de olifanten. Ill.: Tekeningen 1e druk.
75098: MOLEMA JEANETTE - Hetr weekeend tekeningen Wendelien vann de Erve
40071: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
63014: OTTERDAHL JEANNE - De familie kruse
50973: BLIJDORP JEANNETTE - Op zakenreis
72362: LUIPEN-BRONWASSER JEANNETTE VAN - Avonturen aan de achterweg, met illustraties van Kees van Lent
57796: JEANS, JAMES - Het heelal zijn bouw en zijn vraagstukken. Tweede herziene druk.
74490: PENTS JEF - Dokter, kan het ook natuurlijk? Adviezen uit de praktijk van TV-dokter Jef Pents
57800: JEFFREE JAMES, A.H. - Geen vriend, maar vijand. Wat de Roomse kerk verstaat onder godsdienstvrijheid. Bewerkt naar 'No friend of freedom' van ds. A.H. Jeffree James.
69597: JEGERLEHNER, JOHANNES. -. - Die Schweiz. Eine Wanderung durch das Gesamtgebiet der Schweiz; 236 der sch÷nsten Landschaftsbilder in Tiefdruck. Mit Text von Johannes Jegerlehner.
70825: JEHU, FELICIE - Trix en haar schoonzusje (geÝllustreerd door Lies van Veenhoven)
57817: JEHU, FELICIE, - Een geniaal zestal. Ill.: met bandtekening en versiering 4 platen en ills.; Jan; Sluyters. ***2e druk.
57820: JEHU, FELICIE. - Viola heeft vacantie. Ge´llustreerd door Miep de Feijter.
57821: JEHU, FELICIE. - Sigrid.
57823: JEHU, FELICIE. - De vacantie van Mieneke en Trineke. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. eerste druk. Van: Ons genoegen, bibliotheek voor jongens en meisjes.
57806: JEHU, FELICIE - Agnes Slawonski. 2e druk.
57807: JEHU, FELICIE - Nel de Ontembare.
57808: JEHU, FELICIE - Lize. tweede druk van "Bultje". Met platen van Nelly Spoor.
57809: JEHU, FELICIE - De tweelingen Beb en Bob. Ge´llustreerd door Netty Heyligers. (leeftijd 8-12 jaar.)
57810: JEHU, FELICIE - Wat Noortje beleefde. Met illustraties van Louis Raemaekers
57811: JEHU, FELICIE - De "jongens" van Professor van Leuven. Ge´llustreerd door Nelly Spoor. eerste druk.
57801: JEHU, FELICIE - De vijf macleods, naar het engelsch van Christina Gowans Whyte. Illustraties van Ella Riemersma
70826: JEHU, FELICIE - Margreet en haar zusje (ge´llustreerd door Hendri Pieck)
75519: JEHU, FELICIE, - BLIND ZUSKE geillustreerd Netty Heyligers ***3e druk.
57813: JEHU, FELICIE - Het Circuskind. Ge´llustreerd door Pol Dom. Derde druk
57815: JEHU, FELICIE - Rietje van den dokter. Ge´llustreerd door Hans Borrebach. Eerste druk. (Leeftijd 10-14 jaar.)
57803: JEHU, FELICIE - Van lief en van leed. Tweede druk.
57804: JEHU, FELICIE - Een verwaarloosd troepje. 2e druk. Ge´llustreerd door Chr. Damen.f
57805: JEHU, FELICIE - De drielingen. Ge´llustreerd door Frans van Noorden
57802: JEHU, FELICIE - Jip geeft zich gewonnen. Ge´llustreerd door Henri Pieck.
57812: JEHU, FELICIE - Wies ongeluk illustraties van Nelly Spoor 1e dr.
75520: JEHU, FELICIE, - NETTIE van der Slee geillustreed door Adri Ladenius 3e druk.
31982: JEKA - De Smid van Grijsdorp
70704: DIEMEN DE JEL N.W. VAN - Maantje Pik in zijn schooljaren met illustraties van Jo Spier tweede druk
70673: DIEMEN DE JEL N.W. - Jan Klomp en zijn makkers een boek voor jongens met illustratie
74891: SCHOLING JELLE - STANDWEKER en andere markt kooplieden AMSTERDAM 1930-1960
73332: JELLEMA, C.A. MEISCHKE & J.A. MULLER (RED.)JELLEMA, C.A. MEISCHKE & J.A. MULLER (RED.) - Bouwkunde voor het hoger technisch onderwijs
55692: GROLES JELLE JELLES - UITBOEZEMINGEN a an mijne waarde Stad-,Land-, Natuur- en Geloofsgenooten door Jelle Jelles Groles Scheepstimmerbaas te IJSLT
57824: JELSMA, A. J. - Adriaan van Haemstede en zijn martelaarsboek. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam 12 juni 1970.
57825: JELSMA, AUKE - De briefbezorger.
51671: BRANDS JENNE - Schakels
44697: JENNI, ERNST UND WESTERMANN, CLAUS - Theologisches Handw÷rterbuch zum Alten Testament. Zwei Bńnde Herausgegeben von Ernst Jenni unter Mitarbeit von Claus Westermann. Zwei Bńnde.
72364: SLEGERS-KWAKKEL JENNY - Het huisje aan het zandpad, vierde druk
57828: JENSMA, TH. W. - Uw rijk kome. Acta van de kerkeraad van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Dordrecht. Bewerkt door dr. Th. W. Jensma.
71207: JEPPE, SMIT INEKE - Groei naar eenheid, de seksuele ralatie binnen het huwelijk
70861: JEROME K. JEROME - Drie man in een boot (om niet van den hond te spreken) eerste deel
67789: VINES JERRY - Exploring the Gospels MARK
57829: JESPERS, H. - Naar de erfwacht. Inleiding tot de heemkunde. Tweede druk.
52981: COSTERUM FRANCISCUS PRIESTER DE SOCIETEYT JESU (1532-1619) - Sermoonenop alle De epistelen van de Sondagen van den gheheelen Jare., met wee sermoon octaven d eerste van H sacrament des Autyeurs ander van de H Mopedder Godts met sommighe van hare waerrachtigehe miraclen beschreven door COSTERUM FRANCISCUS Priester de Societeyt Jesu
19650: JETSES, CORNELIS - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en voorleesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses.
57830: JETSES - NIEMEIJER, J.A. - De wereld van Cornelis Jetses. 1e druk
70551: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
55958: HAGE JETTY - is dit de goede weg
70683: DUME JETTY - De onafscheidelijken met illustraties
57831: JEUGDBOND - Jongeren en wederkomst.
20938: JEUGDBOND, GEREF. GEM. TE WOERDEN - Gedoopt wat betekent dat.
57833: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
48318: JEUNE, JOHANNES LE: - Der Blinde, aber getreu und sichere Weeg-Weiser von Jericho naher Jerusalem. Das ist zweyter Curss lehr-geist- und eyfer-voller Mission-Predigen von der Buss, und denen uns darzu antreibenden Beweg-Ursachen. Sibender Theil ... in das Teutsche Řbersetzt durch Laurentium Laux ... [nach diesem Titel suchen]
74531: POEL JF. VAN DER - Schuldig
72950: JANSEN JFG. EN G.J.L. - Zeefdruk, een volledige beschrijving van deze drukmethode
69295: ZEEUW DE P JGZN - VRIJ
55789: GUNNING JHZ - De Godspraken van Amos vertaald en verklaard
55766: GUNNING JHZ J. H. - Een woord van protestantsch verweer/Een verweer geschreven door Ds.J.H.Gunning zelf, en in eigen beheer uitgegeven,tegen A.C.A. van Vuren, redacteur van de "Zuidhollander" 1891 128pp
9561: JIRKU, ANTON DR. - De wereld van de Bijbel. Vijf millennia in Palestina en SyriŰ.
72354: POORT JJ - Bloemen op mijn wege
63812: POSTMA JJ E.A - Over stad en scholambt Lochem. Een beschrijving na 750 jaar Met dit boek wordt een samenhangend overzicht van de belangrijkste facetten van de geschiedenis van Lochem gegeven
75288: AALST VAN G J ECKEVELD VAN JJ E.A - Jongeren en bekering
74284: VEEN-NUSMEIJER JO VAN - Zonlicht door de ramen tweede druk
49591: AMMERS HULLER VAN JO - Tegen den stroom op. vertellingen van een meisjesleven
49592: AMMERS KULLER VAN JO - DRIE ESSAYS
72642: STRAATEN JO VAN - Door Idsardi
73404: MOBAHIUS JOACH. J.A.S. - De staat van een uitverkorenene, Zoo vor, als byzonder onder en na zyn Bekeerignge van het begin tot het einde van dien vertoont, vervattende een omstandig vertoog van des zelfs, Aardt, gedrag, verscheide staaten, afwisselnde gesltens byzondere onmoetingen, Heilige werkzaamheeden, ondervindingen, plichten, aanwas, en voortgag in de Genaade, en heilaam uyteinde, tot ontdekking, en overtuiging van alle onbekeerde Mond-belyderen als ook tyd-geloovige, en Byna-Christenen: en tot bestiering, bemoediging, vertroosting, aasporing, opboiuw en bevestiging van hun, wier werk in waarheit is. In verscheiden keurstoffen voorgestelt II deel.
74208: PLOTZEK M. JOACHIM - AndachtsbŘcher des mittelalters aus privatbesitz
54816: FREEDEN JOACHIM VON - Malta und die Baukunst seiner Megalith Tempel
64494: ROHDE JOACHIM - Der Brief des Paulus an dieGalater Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament [von Christian Wolff], Bd 9
50948: BLAEU JOAN - Atlas Major van 1665 De grootste en Schoonste atlas,die ooit verschenen is
18751: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
57835: JOANN, P. - Scheidung der Seel und des Geists. Oder Innerliches Aufsteigen der Braut / durch die Staffeln der feuschen Lieb / beschrieben von dem wŘrdigen P. Joann - Evangelista, Wenland Guardian zu L÷ven und Definitorn des Ordens der Capuciner. Als der under Theil oder Anhang des Buchs vom Reich Gottes in der Seele. Allen der mahren Geheim-G÷ttlichen Wei▀heits - Lehr - Geflissenen und Begierigen sehr nutzlich. Anjetzo Hoch-Teutsch gedruckt.
73988: BLOK-DEN BUTTER JOANNE - Wat ga je doen, Niels? (met illustraties van Jaap Kramer)
66745: TIDEMAN JOANNES DR. - De remonstrantie en het remonstrantisme. Historisch onderzoek
55095: GERSON JOANNES - Den Geestelyken Bedelaer en Aermoede
75012: JOBSE A E.A - UW GUNST HERDFDACHT Geschiedenis GEreformeerde Gemennte DORDRECHT 75 jarig bestaan
57839: JOCHEMSEN, H. - Infoboek Zorg in de gereformeerde gezindte
74482: SELDENRIJK DR. S. JOCHMSEN PROF. DR. H. - Levens-Waardig-heden, bijbelse bezinning op zorg voor het leven, tweede herziende druk
45746: LODENSTEYN. JODOCUS VAN - het vervolg van den Geestelyken Opwekker, Voorgestelt in negen Predicatien.
73882: LODENSTEIN JODOCUS VAN - Uw lijden groot
72432: LUTHER MARTIN 1483-1546 DOORMATTHESIUS.M. JOH. - Dr. Maarten Luther, geschetst door een tijdgenoot Naar het Hoogduitsch van Tekst in het Nederlands. Met platen en een portret van den hervormer.
10552: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. ill J H isings 27e druk
74426: HULZEN JOH. VAN - Tijs van de wagenmaker leesboek voor het vierde leerjaar tekeningen van Ap. D. Dekker
71692: MAAS JOH. C. - AndrÚ de koerier, 8e druk
73139: VEENHOF G. JOH - Deeske trilogie, drie delen in een band
30518: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25e druk Geillustreerd door J.H. Isings. Jr.
28562: BEEN JOH H - Van Neŕrland's helden. Tweede druk, ge´llustreerd met oorspronkelijke historieprenten.
28647: BEEN JOH H - Om de schatten van Il Tigretto. Door Joh. H. Been. Ge´llustreerd door J.H. Isings jr. Zesde druk.
57475: HULZEN. JOH VAN - Jan en Gijs - serie: Vrij en Blij - Met 52 plaatjes van Tjeerd Bottema en studio Teles' - dertiende druk - deel II - Herzien door Joh. van Hulzen
50271: BEEN JOH H - De Paasdcheieren van Jochum Pietrsz geillustreerd door O GEERLING
10737: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 17e druk .
10609: BEEN JOH H - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter. 25 e druk
58410: KIEVIET C. JOH. - Uit het leven van Dik Trom geilustreerd door Joh Braakensiek25 e druk
69555: KEMP JOH VAN DER - Uw Harten vertroost dagboek samen gestelde uit de H Cath
75354: MASTENBROEL JOH - Op de heenweg voorvjongeren
71032: ZONRUITER P. JOH. - Tussen rem-en gaspedaal (ge´llustreerd door G. van Straaten, leftijd 10-14 jaar)
74199: WEGGEMAN DRS. JOH. - De kerk in Europa, verkenningen in staatkundig perspectief
74045: VEENHOF JOH. G. - De verschoppeling (zevende druk)
69798: DORSTEN VAN JOHAN - Lied aan Vecht en Vaatrt onnibus
45918: CRELL JOHAN (1590-1633) (KRELLIUS) - Uytleggingen en verklaringen van verscheyden stichtlijcke schrift plaetsen des n testaments. van een seer geleert man in het latijn geschreven,maer noyt gedruckt.En nu in het Latijn vertaelt
68477: WAL VAN DER JOHAN - GEBLEVEN Harlinger zeelieden in WA 2
35053: JOHANNA - Ida's geheim. vrij bewerkt naar het Engelsch
57848: JOHANNA - De verloren dochter : een kerstverhaal voor groote meisjes ill O Geerling
57842: JOHANNA - Waarom niet tevreden? 5e druk.
71316: VREUGD-BAAN JOHANNA DE - Wilde Wietse,
57843: JOHANNA - Altijd blijde! Een geschiedenis uit het jonge meisjesleven.
57845: JOHANNA - Blijdschap na droefheid een paaschverhaal
71023: WOUDE VAN JOHANNA - Hollandsch binnenhuisje (achtse druk)
72326: NABER JOHANNA W.A. (UITG.) - Correspondentie van den stadhouderlijke familie 1777-1795 vols.I-II
57847: JOHANNA - Bijbelsch Prentenboek nieuwe Testament
57850: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
72013: CLAESSEN JOHANNES - Het groote en wezelijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk Weenen, over het afsterven van eenen Godzaligen vorst of leeraar, bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer.
57858: JOHANNES, ANT. (EV. LUTH. PREDIKANT) - Kleine kroniek der kerk. Met een woord vooraf van prof. dr. W. J. Kooiman.
57851: JOHANNES - Trouw in den strijd tweede druk
57852: JOHANNES - verwonnen . Een verhaal uit de tijd van Calvijn
71988: BARUETH JOHANNES - Verloren en gevonden zes preken overde verloren zoon hertaald door dr.C R van den Berg
40797: AELHUIJSEN JOHANNES VAN (1626-1685) - Centum et quinquaginta Psalmos regii prophetae legendos & canendos ecclesiae christianae / Latino versu offert J. van Aelhuysen Ea etiam cantica, quae publicum in nostris templis usum habent, author addidit
12717: JOHANNES - Trouw in den strijd. Een verhaal uit den tijd der Fransche omwenteling.
75229: HUS JOHANNES - Gods leidingen met Johannes Hus
42828: GROENEWEGEN . JOHANNES (1709-'64, WERKENDAM) - De lofzangen Israels, waaronder de Heere woont : z?nde eenige geestel?ke liederen / uitg. door Johannes Groenewegen [en Jacob Groenewegen] Deel: 1e dl.: Uitg. door Johannes Groenewegen ; verm. met een aanhangsel. 2e dl.: Uitg. door Jacob Groenewegen ; z?nde deze druk verm. met twee liederen, het eene over Jesa´a XXVI, het Juichend Juda, het andere over Jezus goedheid
73765: BARUETH DS. JOHANNES - De rijke man en Lazerus, vier preken
71515: HAAR JOHANNES VAN DER - Lijkbezorgingsrecht, Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de rechtsgeleerdhied, op gezg van de rector magnificus Dr. F. de Roos, hoogleraar in de faculteit der economische wetenschappen.
57853: JOHANNES - Heinrich von Bernstein. Een verhaal uit den tijd van Luther. 2e druk
52046: BUCERS MARTIN DOOR MULLER JOHANNES - (BUCER, MARTIN) M▄LLER, JOHANNES Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 32).
29377: N.N.(UTRECHT) TEECKMANNUS ARNOLDUS - FLAMAN JOHANNES- HENGEL VABNDANIEL - HEYMENBERGEN VAN JOHANNES - Advys, ofte bericht. Over het gebruyk van goederen, diemen Geestelijke noemt, by de Autheuren oversien. hier zijn bij gebeght SOMMIER van t voorta Advijs By de auteur vann het zelve ter vergaderinge vande eervaerdige KERCK RAEDT binnen UTRECHT ingelevert item STAT des Geschils over hetgbruyck de voorz genaemde Geestyelijke goedren tusschen de Dienaren des Goddelijcke Woiotdts al daer getrocken uyt der selver wederzijds Schriften en Advisen Midtgader eenige Consideratien ovet het gene by tauteur vann het Boexken geintituleert GEDRUCKTE ONNOZELHEYT van eenige Predikanten t UTRECHT wert verhaelt
57859: JOHANNES, DR. ANT. - Het Lutherse in beeld. 1886-1986

Next 1000 books from Kool Boeken

9/13