Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6749: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jezus Christus. Volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in deszelfs oogwit Verklaart, Toegepast en Gepredikt. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt, door Frederik Hendrik Hellenbroek
15035: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Algemeene rouw-klagt in de straaten van Rotterdam. Over den zeer eerwaarden godvrugtigen en geleerden heere Wilhelmus à Brakel, laatst bedienaar des H: Euangeliums tot Rotterdam. Heenen gegaan na zyn eeuwig huys op den 30 october 1711. Voorgesteld uit het laatste gedeelte van Prediker 12: 5. Door Abraham Hellenbroek. Zevende druk.
56407: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
56404: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De kruis triomph van vorst Messias. Ofte verhandelingen over het lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld; den Heere Jezus Chrsitus. Volgens overeenstemminge der vier euangelisten, in deszelfs oogwit verklaart, toegepast en gepredikt door Abraham Hellenbroek. Uit zyne nagelaten schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek.
56388: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
4187: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruistriomph van Vorst Messias, ofte verhandelingen over lyden, sterven en begraven van den Heiland der uitverkoren wereld, den Heere Jesus Christus; volgens overeenstemminge der vier Euangelisten, in desselfs oogwit verklaart en toegepast door Abraham Hellenbroek, in zyn leven bedienaar des Heiligen Euangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods kerke in het licht gebragt door Frederik Hendrik Hellenbroek. Vierde druk.
70336: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname Euangelische Prophetien; in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. 1e deel. vyfde druk.
32828: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Bijbelse Keurstoffen. 2 dln. Zynde een Verzameling van verscheidene Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Door Hellenbroek en Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stichtige in het licht gebragt. door Frederik Hendrik Hellenbroek.
542: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Bijbelse Keurstoffen. Zynde een Verzameling van verscheidene Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Door Hellenbroek en Uit zyne nagelatene Schriften ter beoginge van gemene nut en stichtige in het liht gebragt. door Frederik Hendrik Hellenbroek.
280: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De eenige toevlugt voor des Heeren volk in onze kommervolle dagen, bij de wisseling des jaars. Aangedrongen in eene Leerrede naar Ps. XXXVII:5
22112: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en vergeestelykt..
35694: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs voorname Euangelische Prophetien; in haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond.4 dln
38126: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - Het Hooglied van Salomo. Verklaart en vergeestelykt..
28544: HELLENBROEK, ABRAHAM (1658-1731, ROTTERDAM) - De Kruis Triomph van Vorst Messias ofte verhandelingen over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld, Den Heere Jesus Christus; Volgens overeenstemminge der Vier Evangelien in deszelfs oogwit Verklaart en Toegepast door Hellenbroek, In zijn leven Bedienaar des heiligen Evangeliums te Rotterdam. Uit zyne nagelaten Schriften ten nutte van Gods Kerke in het Licht gebragt. Door Frederik Hendrik Hellenbroek. Onveranderde uitgave volgens het oorspronkelijke in 1745.
56071: HANDSCHRIFT PAAUWE J P ( P.ZANDEERWIJK MOLLENSTRAAT 110 . HELLEVOETSLUIS - HANDSCHRIFT Predikatie Galaten 1 gehouden te Rotterdam 1 jan 1924- Joh 6 vers28-29 gehouden te Rotterdam 19 december 1922
56412: HELLINGA, W. GS. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlanse typografie. Met twee inleidende studies van Prof.Mr. H. de la Fontaine Verwey en Prof. Dr. G.W.Ovink.
56415: HELLWALD'S - Natuurlijke geschiedenis van Den Mensch. Tweede deel. .
71694: HELM, CLEMENTINE - Het klaverblad van vieren, een verhaal voor jonge dames, met 4 gekleurde plaatjes.
56416: HELM, CLEMENTINE - Ons Zonnetje. Een verhaal naar het Duitsch van Clementine Helm
56420: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
15024: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - De Hollandsche natie, in zes zangen. Tweede druk.met 7 plaaten (vignet met een met lauweren omkranste lier door R(einier) V(inkeles), gegraveerde titelpagina van Vinkeles
56418: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - De Hollandsche natie, in zes zangen. Vijfde druk. Met platen.
56419: HELMERS, J. F. - De Hollandsche natie, in zes zangen. Derde druk.
41131: HELMERS, J. F. (1767-1813, AMSTERDAM) - Nagelaten GEDICHTEN 2ln.
4357: HELMERS, J. F. - De Hollandsche natie, in zes zangen. Derde druk.
56421: HELSDINGEN W. F. C VAN - de eenheid van de kerk 3x
56426: HEMMEN, FERDINAND VAN - Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe december 1944 - maart 1945.
70581: HEMMERS, J. H. - .Schetsen uit het leven van Ludwig Ingwer Nommensen den apostel der Batakkers
56427: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
44341: HEN, E.S - De orde der Hagadah voorzien van een nieuwe Nederlandsche vertaling met bijschriften en aantekeningen
56430: HENDERSON, DEE - True Courage
56431: HENDERSON, JON - Nachtwakers
56432: HENDRICHS, F. S. J. - Het christelijk getuigenis der catacomben.
70398: ZWART WILLEM HENDRIK - Willem hendrik Zwart een kloecken meester vann het orgel;spel door W D van der Kleij en J van Hul
52902: CONSCIENCE HENDRIK - De Geldduivel Enkele illustraties
66410: STOORVOGEL HENDRIK - ZEELAND-Seeland-LaZelande
70637: BALEN J. HENDRIK VAN - De roode paradijsvogel geillustreerd door B & J Midderigh-Bokhorst tweede druk
56433: HENDRIK P, N, MULLER - Door het land van Columbus een reisverhaal Vereenigde Staten - Mexico - Cuba - Costa-Rica - Colombia - Venezuela - Trinidad - Curacao - Suriname. Illustraties
72490: HENDRIKS J. - Gemeente als herberg, een concrete utopie. vierde druk
71949: HENDRIKS J. V. - Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen, vierde herziene en vermeerderde druk, met eene voorrede van Dr. J. H. Gallee, hoogleraar te Utrecht
56435: HENDRIKS, A. N. - Met het oog op de gemeente. Populair-theologische bijdragen.
56443: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, op 91-jarige leeftijd in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 januari 1702.
56438: HENDRIKS, DR. A.N. - Die in de waarheid leidt bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk.
56439: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22 januari 1702.
23379: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
47226: HENDRIKS, H - Loutering, beelden uit het verleden
56444: HENDRIKS, H - Loutering, beelden uit het verleden
56445: HENDRIKS, JAN - Op weg naar de herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen.
56442: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods Vrije Genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven den 22sten januari 1702.
56440: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade, getoond in de bekeering van Grietje Hendriks, in het 91ste jaar haars ouderdoms, in den tijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt, gestorven den 22sten januari 1702.
56441: HENDRIKS, GRIETJE - De wonderen van Gods vrije genade getoond in de bekering van Grietje Hendriks. Op 91-jarige leeftijd in de ijd van 16 weken door den Heere geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd en verheerlijkt. Gestorven 22 Januari 1702.
56436: HENDRIKS, A. W. - Studies on plant cell organelles - 1. Isolation of organelles and analysis of organelle-dna from nicotania tabacum L., Var. White Burley 2. Investigations on the distribution of a-naphtalene acetic acid in hte cells of pea stem sections
56434: HENDRIKS, A. J. - Regionale politiek op de Noord West Veluwe. Economische en sociale vraagstukken.
56447: HENDRIKSE, H. - Loutering Beelden uit het verleden
56448: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, GRONINGEN) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
3285: HENDRIKSZ, D. (1766-1841, GRONINGEN) - Onderwijs in de leer van den godsdienst, naar 't Kort Begrip der christelijke religie. 6e druk.
71657: HENDY, PHILIP, - Some Italian Renaissance-pictures in the Thyssen-Bornemisza Collection.
56449: HENGEL, DS. F.U. VAN - Een pastorale bezoekreis in het oude Indië. Mijne reis naar Benkoelen (1857). Voorgedragen in Het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen. Ingeleid en geannoteerd door Dr. I.H. Enklaar en ter gelegenheid van diens afscheid als rector van het Hendrik Kraemer Instituut. Voorzien van een beknopte biografie en bibliografie.
70771: HENGEL, HEIN VAN - Het Duinkamp (geïllustreerd door Pol Dom leeftijd 8-12 jaar)
56451: HENGEL, W.A. VAN - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. 4e dln
5128: HENGEL, W. A. (1779-1871, HOOGLERAAR FRANEKER-LEIDEN) - Geschiedenis der zedelijke en godsdienstige beschaving van het hedendaagsch Europa. (4e delen)
56453: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
56454: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - OPEN BRIEF van een vriend over de uittredingvan Ds W den Hengst te Veenendaal uit de Geref Kerk.
24940: HENGST, W. DEN PRED GERF KERK/ GERF GEM TE VEENENDASAL - Uitgetreden. Rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst, te voren predikant bij de Gereformeerde Kerken, thans leeraar der Gereformeerde Gemeente te Veenendaal. 3e druk.
72517: AMBA HENK - Esther, verklaring van een bijbelgedeelte
41424: VELD VAN HENK RED - Bewaord van vrogger ... Taol in t vèèn uitschelle en dialekwoorde.
74585: LAAR VAN HENK - De MEIDOORN Natuurhistories Maandbld voor buiten vrienden 1e -2e-3e jaargang
73448: KOOTEN VAN GEURT HENK - Paulus enn de kosmos het vroege christendom te midden van de andere Griks-Romeinse fil;ospfieen Essay
70174: HEUVEL H.W. (1`864-1926) / DET VAN HANS - HARMSEN HENK (SAMENSTELLERS) - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld samengesteld door Hans van Det en Henk Harmsen Ill.: Foto's. Meester H.W. Heuvel geboren te Oolde bij Laren 6e druk
74533: FLORIJN DR. HENK - Leer mij van dag tot dag Dagboek van Bijbelse gedichten, Samengesteld door dr. Henk Florijn
73920: VELD VAN HENK DR. - Wehwijzer naar Christus De Heidelbergse Catechismus berijmd en gezongen 1624-2006
56455: HENKEL O.V. - De komst van de Mater Magna naar Rome
56456: HENKELS, DS. F.R.A. - Hilversumsch haneboek ten dienste van predikanten en andere geestelijke heeren met luchtige voornemens, mitsgaders ter voorlichting van al dezulken dien de bemoeienis van de kerk met het wereldrond ter harte gaat, zijnde eene onderhoudende en leerzame onderrichting in de zonderlinge kunst der aetherische rhetorica, behelzende voorts het relaas eeniger aanverwante zaken, benevens onvermijdelijke wijdloopigheden, gezonde stekeligheden en harde waarheden, tenslotte voorzien van vele aangenaam in de memorie te prenten en deugdelijk gebleken moraliteiten, en thans voor de eerste maal in het licht gegeven door den beroepsluchtigen heer Ds. F.R.A. Henkels.
72625: DOLDER DE WIT -VA N HENNY EN SPRKHOLT HENKJAN - Water &vuur Brand en brandweer inoud Gouda
48921: HENNECKE, EDGAR (HRSG. - Neutestamentliche Apokryphen. In Verbindung mit Fachgelehrten in deutscher Übersetzung und mit Einleitungen [herausgegeben von Edgar Hennecke];
53359: DIETZ. HENR. - Zonnenstralen in school en huis. Eerste bundel.- met 7 platen. derde druk.
72371: ARNOLDUS HENRI - Pietje Puk helpt de voetbalclub, 11e druk
71671: ARNOLDUS HENRI - Rumoer in het oerwoud
72404: FREIN HENRICUS DE (1672-1747) ( - De ongelukkige staat der godloozen zonder vrede [...]. Over Jesaia XLVIII: vs. 22. / By Henricus de Frein : H. de Frein, Het zalig uit-einde der regtveerdige [...]. Over Jesaia LVII: vss. 1, 2. By gelegentheid van het [...] afsterven van do. Jacobus Plancius; and: Een voornaam godsgeleerde, Een uytmuntende practikale leerreeden [...]. Over Ezechiël 34: vs. 31
64043: RAPPARD HENRIETTE - Hetty
56461: HENRIQUES, R.D.Q., - Ohne Waffen ohne Wehr. (vervormd Duitstalig)
36665: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude enNieuwe Testament door Matthew Henry. Opnieuw uit het Engelsch vertaald vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck.
34589: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Ons gebed.
1433: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - VERKLARING van het oude en nieuwe testamens in 2 dln vertaling Dr C A Tukker enV Tukker-Terlaak 5e druk
39757: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Edelgesteenten uit de schriften van Mattheus Henry. Vermeerderd met een korte levensschets. Een christelijk zakboekje tot dagelijkse raadpleging.
1475: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met God.
72253: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het nieuwe testament. Deel 32 Johhanes-Handelingen vierde druk
74567: COCK HENRY - Ai Bosi Lissai tes Kallones metafrasis Elia Olkono Monoylon
69940: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. 1e druk.
4744: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus Clermont. Tweeden druk.
56480: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Commentary On the Whole Bible. Deel 1: Genesis to Deuteronomy, 888 blz. Deel 2: Joshua to Esther, 1153 blz. Deel 3: Job to Solomon, 1101blz. Deel 4: Iasaiah to Malachi, 1505blz. Deel 5: Matthew to John,1238 blz. Deel 6: Acts to Revelation,1187 blz.
8430: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - .an Exposition of the old and new testament ---practical remarks and observations anew edition carefully revised and corrected in sic volumes
74168: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - VERKLARING van het oude en nieuwe testamens in 2 dln vertaling Dr C A Tukker enV Tukker-Terlaak 5e druk
44515: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het Oude -en Nieuwe Testament (9 delen compleet)
69768: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Woorden van Math Henry Thema,s uit het christelijke geloof
70773: HENRY, JOAN - Nacht, neem mij op ('s mensen vonnis over zijn dedemens, geautoriseerde vertaling van Hans de Vries)
8425: HENRY, MATTHEW (1662-1714) / SCOTT, TH. - Commentaire sur le livre des Psaumes extrait du commentaire sur la Bible. D'après Math. Henry et Th. Scott. Traduit de l'anglais sur la seconde édition.
73513: HENRY, MATTHEW (1662-1714) - Letterlijke en practicale verklaring van het oude testament. Deel 32 Johhanes-Handelingen DERDE druk
56489: HENSZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... 2e druk
56486: HENSZEN VEENLAND, H. - Vakantie aan boord. Geïllustreerd door Ben Horsthuis.
56487: HENSZEN VEENLAND, H. - de zendingsbediende
56488: HENSZEN VEENLAND, H. - Om een ijsje 2e druk
56490: HENTY'S, G.H. - In ballingschap. Opnieuw bewerkt door W. Wijker.
56492: HENZEL, J - De man met den vreemden naam.
56493: HENZEN VEENLAND, H. - Braziliaanse expeditie.
56495: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... tweede druk
56494: HENZEN-VEENLAND, H - Hij hielp toch... Derde druk
1144: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56502: HEPPE, HEINRICH - Christelijke ethiek van Dr. H. Heppe. Uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door Dr. J. H. Gunning JHz.
56503: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56501: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe.
1431: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
23344: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
16210: HEPPE, HEINRICH - Geschichte des pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
18158: HEPPE, HEINRICH - Christelijke ethiek van Dr. H. Heppe. Uitgegeven door Albert Kuhnert, vertaald door Dr. J. H. Gunning JHz.
56498: HEPPE, DR. HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe.Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56499: HEPPE, H. - Die Dogmatik der evangelisch-reformirten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt von Dr. Heinrich Heppe. Neu durgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
56500: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestelt und aus den Quellen belegt von Dr. H. Heppe. Neu durchgesehen und herausgegeben von Ernst Bizer.
74402: WOERTMAN D.W. / HERBERT J. - Mutsen En Streekdrachten in Gelderland En Overijssel
73532: HERBERT (A.S.) - Historical Catalogue of Printed Editions of the English Bible 1525-1961. Revised and Expanded from the Edition of T.H. Darlow and H.F. Moule, 1903.
23528: COLLECTIF DER GROSSE HERDER - DER GROßE HERDER, NACHSCHLAGEWERK FÜR WISSEN UND LEBEN, 12. BÄNDEN
56505: HERENIUS-KAMSTRA, ANS - Juliana. Mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven.
71477: HERGÉ - Les avontures de tintin l'affaire tournesol
71478: HERGÉ - Les avontures de tintin le cabre aux pinces dór
71486: HERGE - Uit het archief van Herge de geitenstreken van quick en flupke
71487: HERGE - Quick et Flupke toutes voiles dehors
71385: HERGE - Quik & Flupke jeux interdits
71387: HERGE - Quik & Flupke pardon madame
71386: HERGE - Quik & Flupke jeux interdits
71391: HERGE - Quik & Flupke tout va bien
71388: HERGE - Quik & Flupke farces et attrapes
71389: HERGE - Quik & Flupke catastrophe
71390: HERGE - Quik & Flupke catastrophe
71382: HERGE - Quik & Flupke haute tension
71383: HERGE - Quik & Flupke pas de quartier
71384: HERGE - Quik & Flupke coups dee bluff
71380: HERGE - Quik & Flupke toutes voiles dehors
71381: HERGE - Quik & Flupke haute tension
71379: HERGE - Quik & Flupke Vive le progrés
71354: HERGE - Le temple du soleil
69706: HERGE - De Avonturen van Kuifje, De 7 Kristallen Bollen
56857: HOLST ROLAND HERIETTE - In de webbe dere tijden
74236: HARDEMAN-ROSEBOOM E-HERIKHUISEN H - LUNTEREN 100 jaar verenigd Fotoboek Honderd jaar Lunterse Vereningsgeschiedenis
56507: HERINCX, GUILLAUME (1621-1678) - Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae. Pars prima: in qua breviter et dilucide tractantur ea quae divinam naturam eiusque perfectiones SS. mam (=Sacrosanctam) Trinitatem, opera creationis, angelos praesertim, ac homines, hominumque primaevum statum concernunt, auctore F. Guilielmo Herincx totius Ordinis S. Francisci definitore Generale, provinciae Germaniae Inferioris Ex-provinciali, ac S. Theol. Lectore Iubilato. Editio secunda, auctior et recognita. En: Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae pars secunda: in qua de Ultimo Fine ac Beatitudine hominis, nec non Suppliciis alterius vita, de libero Arbitrio, Actibus humanis et Peccatis, de Legibus, Privilegiis ac Poenis seu Censuris Ecclesiasticis, denique de Gratia, Justificatione et Merito succincte et dilucide tractatur. Editio secunda, auctior et recognita. Pars tertia:(1663) in qua de virtibus in communi, et theologicis, fide, spe et charitate, nec non virtutibus cardinalibus, praesertim Justitia et jure, ac religione ceterisque annexis, et Vitiis oppositis in particulari breviter et dilucide tractatur. Autire F. Guilielmo Herinck, ordinis Fratrum Minorum in Academia Lovaniensi S. Theologiae Lectore Iubilato.
3327: HERINCX, GUILLAUME (1621-1678) - Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae. Pars prima: in qua breviter et dilucide tractantur ea quae divinam naturam eiusque perfectiones SS. mam (=Sacrosanctam) Trinitatem, opera creationis, angelos praesertim, ac homines, hominumque primaevum statum concernunt, auctore F. Guilielmo Herincx totius Ordinis S. Francisci definitore Generale, provinciae Germaniae Inferioris Ex-provinciali, ac S. Theol. Lectore Iubilato. Editio secunda, auctior et recognita. En: Summae Theologicae Scholasticae et moralis in quatuor partes distributae pars secunda: in qua de Ultimo Fine ac Beatitudine hominis, nec non Suppliciis alterius vita, de libero Arbitrio, Actibus humanis et Peccatis, de Legibus, Privilegiis ac Poenis seu Censuris Ecclesiasticis, denique de Gratia, Justificatione et Merito succincte et dilucide tractatur. Editio secunda, auctior et recognita. Pars tertia:(1663) in qua de virtibus in communi, et theologicis, fide, spe et charitate, nec non virtutibus cardinalibus, praesertim Justitia et jure, ac religione ceterisque annexis, et Vitiis oppositis in particulari breviter et dilucide tractatur. Autire F. Guilielmo Herinck, ordinis Fratrum Minorum in Academia Lovaniensi S. Theologiae Lectore Iubilato.
56508: HERINGA, JODOCUS, E.Z. (1765-1840) - Tiental leerredenen ter aanprijzing van christelijke deugden, door Jodocus Heringa, E.Z.
73304: HERINGA, J. A.O. - Geschiedenis van Drenthe. [1e druk
47408: BERG VAN DEN HERMA M - De nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst Geïllustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving Deel VIII provincie noordholland 2e stuk Westfriesland, Tessel en Wieringen
71129: HERMA - De jongen uit de boshut
74250: SMIT HERMA - Trekken door de zeven dorpen van Rheden langs mooie, karakteristieke plekjes (eerste druk,pentekeningen: Jan Velders)
71090: HERMA - In en om het kostwachtershuis
70189: WILBRINK HERMAN - Jacht op de Pyomaan
72286: BARTH C G - NATHUSIUS M- HERMAN - BARTH C G Het kruis aanden weg kleuren omslag 62 blz NATHUSIUS M- De Boomm des geluks kleuren omslagen 1 zwartwit foto 64 blz HERMAN- een gewichtig vraagteeken kerstverhaal kleurenomslag en 1 zwartwit 63 blz BARTH C G Valentijn Ondermeer Kleuren omslag met 1 zwart wit 63 blz Het vrouwenkruis 1 zwartwit ilusstratie 63 blz
73047: RAVENSWAAIJ HERMAN VAN - In de ban van de erfenis
67200: VEENHOF HERMAN - SREBRENICA oorlogsdagboek van Piet Hein Both
68755: WIELE HERMAN - Voor Hagenbeck naar het Himalaja-gebergte en de oerwouden van Indië Nederlandsche bewerking van A. Van Den Heuvel, 1e druk Geïllustreerd met talrijke foto's/Illustrated/Illustré/Illustriert.
68781: WIERSINGA HERMAN - Op Ooghoogte portret van een postmodern geloof
67201: VEENHOF HERMAN, - Zonder twijfel. Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins
64282: RIDDERBOS HERMAN - Aan de Romeinen serie Commentaar op het nieuwe testament
74195: WELL HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
70532: KLUGE DR. HERMAN - Auswahl Deutscher Gedichte
56509: HERMAN - Naar den hemel. door Herman
56510: HERMAN - Naar den Hemel tweede druk
56511: HERMAN, M. - Molenaar en Edelman. Een verhaal uit de 17de eeuw.
74074: HARTFELD HERMANN - Irina
53868: DÖRRIES HERMANN - Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der Messalianischen "Makarios"-Schriften
61384: MULERT LIC. HERMANN - Schleiermachers Sendschreiben über seine Glaubenslehre an Lücke neu herausgegeben und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen
53869: DÖRRIES HERMANN - Die Theologie des Makarios/Symeon
53870: DÖRRIES HERMANN - Das Bekenntnis in der Geschichte der Kirche
47334: HERMANNA - Voor het eerst van huis oorspronkelijk verhaal
47614: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen 2e druk. kartonnen band, Ill.: Ruit, Annie van de. kinderboeken. Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. Goed.
56515: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen 2e druk. kartonnen band, Ill.: Ruit, Annie van de. kinderboeken. Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. Goed.
56514: HERMANNA - Voor het eerst van huis oorspronkelijk verhaal
70777: HERMANNA - Mieke (Serie B-meisjesboeken-deel 10, geïllustreerd door W. K. de Bruin)
56512: HERMANNA - Het huisje onder de hooge dennen. Geïllustreerd door Annie van de Ruit. 4e druk.
56513: HERMANNA - Het verloren schaap, derde druk
74738: HERMANS, WILLEM FREDERIK - STRATEN, HANS VAN. - Hermans. Zijn tijd, zijn werk, zijn leven.
42661: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Godsdienstig handboek. Uit het Hoogduitsch. Tweede verbeterde druk.
37230: HERMES, JOHAN AUGUST.(1736-1812) - Overwegingen en gebeden, voor Godvruchtige avondmaalgangers. Uit het hoogduitsch vertaald en met eenige stichtelyke overdenkingen en gezangen vermeerderd door Gerard van der Zoo. Tweede druk.
3471: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van der Zoo.
56516: HERMES, JOHAN AUGUST.(1736-1812) - Overwegingen en gebeden, voor Godvruchtige avondmaalgangers. Uit het hoogduitsch vertaald en met eenige stichtelyke overdenkingen en gezangen vermeerderd door Gerard van der Zoo. Tweede druk.
56517: HERMES, JOHANN AUGUST (1736-1812) - Overwegingen, alleenspraken en gebeden, voor Godvruchtige Avondmaalgangers. Uit het H met eenige stichtelijke overdenkingen en gezangen vermeerderd, door Gerard van der Zoo.
39246: HERMSEN, HERMANNUS (1691-1770, LIDMAAT TE DOESBURG) - De uitnemende kracht van Christus liefde. etc. 11e druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekering van een juffrouw te Wageningen.
29773: HERMSEN, HERMANNUS (1691-1770, LIDMAAT TE DOESBURG) - De uitnemende kracht van Christus liefde
56524: HERNTRICH, V. / A. WEISER E.A. - Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Deel: 2-25.
18592: HERNTRICH, V. / A. WEISER E.A. - Das alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk Deel: 2-25.
56525: HERR, E. - De Duif en de Roos
56526: HERRMANN DR. W. - Der Verkehr des Christen mit Gott im Anschluss an Luther Dargestellt
56527: HERRMANN-ERLEE, M. P. M. - Invloed van poly-anionen op de reproductie van bofvirus in chorioallantois membraan
70776: HERS, HANNA - De Almenhoeve (Schrijfster van: 'Het beugeljong', geïllustreerd door Ella Riemersma)
56528: HERTOG, C. DEN - Jezus Christus Volkomen 'Ja'.
69625: EUWE DEN HERTOG - Practische Schaaklessen 4e Deel
3497: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. 2e druk
3489: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des Heiligen Euangeliums en bestierder van de stigting te Weston-Favell, in Northamtonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven.
72800: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Theron en Aspasio. Of reeks van godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. VIERDE DEELEngelsche uitgifte op nieuw overgezien en vermeerderd.
27816: HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (BEDIENAAR DES H. EVANGELIUMS, EN BESTIERDER VAN DE STICHTING TE WESTON-FAVELL, IN NORTHAMPTON).VERTAALD MARTEN SCHAGEN ,DOOPSGEZIND PREDIKANT TE UTRECHT - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey, meester der konsten en wysbegeerte, bedienaer des H. Euangeliums en bestierder der Stigting van Weston-Favell, in Northamptonshire. Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaend levensberigt van denzelven. Tweede deel: 412 blz.
73445: KORTEWEG D DR. PRED HERSTELD HERVORMD - de geloofsbelijdenis van Athanasius de Drier-eenheid De twee naturen van CHRISTUS
73446: DRUSIUS JOHANNES (1550-1616) KORTEWEG D DR. PRED HERSTELD HERVORMD - De nieuwtestamentische commentaren van johannes Drusius 1550-1616 proefschrift
2216: HERWAARDEN, DS. A. VAN - Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden, op den 29 julij 1855. (De dood van Ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger. met voorwoord Ds D van der Ent Braad De predikant werd op de kansel door de bliksem getroffen. Andere namen: H.J. Wunder, J.W. Arendts, D. Wevers, Jacob Verwoert, A.H. ten Hoet, IJ.W. Sipman
24536: HERWAARDEN, DS. A. VAN HERVPREDTEOPHEUSDEN OVERL 29 JULI 1855 - TWAALFTAL LEERREDENEN
24724: HERWAARDEN, DS. A. VAN HERVPREDTEOPHEUSDEN OVERL 29 JULI 1855 - Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden, op den 29 julij 1855. (De dood van Ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger. Met vier leerredenen. Met voorwoorden van ds. D. van der Ent Braat en ds. J.H.C. Olie.
26004: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur. Dertiende druk.
56544: HERWIG, ROB - 350 kamerplanten en hun toepassing in het interieur. Dertiende druk.
74776: HERZOG DR,. EDUARD (BISSCHOP DER OUD-KATHOLIEKE KERK IN ZWITSERLAND) - Leerredenen naar aanleiding van de Evangelieën op de Zon-en Feestdagen van het Kerkelijk jaar, uit het Hoogduitsch
70781: HES, WIM - Herman Klein naar de Orinoco Rivier (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
48424: STRETTON HESBA - Jessica,s Moeder vervolg op Jessica,s eerstegebed opnieuw uit het Engels vertaald door Hein Kraij
34650: HESKETH, HENRY. - A Sermon. Preached before the Right Honourable Aldermen of the city of London. At Guild-Hall Chappel on January 30th .
34653: HESKETH, HENRY. - A Sermon. Preached before the Right Honourable The Lord Mayor and Aldermen of the city of London.
56548: HESS, J. J. - Levensgeschiedenis van Jezus, door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bearbeide uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
3474: HESS, J. J. - Levensgeschiedenis van Jezus, door Joh. Jakob Hess, naar de achtste, door den schrijver op nieuw bearbeide uitgave, uit het Hoogduitsch vertaald.
56550: HESSE - WARTEGG, ERNST VON. - Zwischen Anden und Amazonas. Reisen in Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay. Mit 139 Abbildungen im Text und 8 Einschaltbildern grösstenteils nach Originalaufnahmen des Verfassers. Zweite Auflage.
56552: HESSELII, J. - Catechismus Joannis Hesselii. Lovaniensis S. Theol. Doctoris & prof. Regii. Tomus primus. Solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Domincæ, salutationes Angelicæ, præceptorum Decalogi, & priorum trium Sacramentorum. Subnexa est ejusdem Censura super legenda Sanctorum cum notus Joannis Molani Sacræ Theologiæ doctoris. Editio octava. Ab innumeris mendis ac malis citationibus, quæ in anteriores editiones irrepserant, summo labore expurgata.
3498: HESSELII, J. - Catechismus Joannis Hesselii. Lovaniensis S. Theol. Doctoris & prof. Regii. Tomus primus. Solidam & orthodoxam continens explicationem symboli Apostolici, orationes Domincæ, salutationes Angelicæ, præceptorum Decalogi, & priorum trium Sacramentorum. Subnexa est ejusdem Censura super legenda Sanctorum cum notus Joannis Molani Sacræ Theologiæ doctoris. Editio octava. Ab innumeris mendis ac malis citationibus, quæ in anteriores editiones irrepserant, summo labore expurgata.
56553: HESSEN, H. VAN - Van verraad en verzet
71834: HESZ, JOH. JAC. - Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Verbond leesboek opnieuw bewerkt naar Johannesw Jacobus Heszr met platen.
72541: HETTEMA, H. - Groote Historische Schoolatlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemene geschiedenis.oude spelling. Met 35 kaarten 9e herziene en vermeerderde druk.
72540: HETTEMA, H. - Groote Historische Schoolatlas. gehel opniieuw bewerkt en uitgebreid door Drs H Binnendijk 2e drul.
29869: HETTEMA, H. - Groote Historische Schoolatlas. Ten gebruike bij het onderwijs in de Vaderlandsche en algemene geschiedenis.oude spelling. Met 35 kaarten 12e herziene en vermeerderde druk.
51123: BOER DE M.G. EN HETTEMA H. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis - 10e druk
71155: HETTEMA H. JR. - Een Hollandsche jongen en een Fries bij de trekboeren van Zuid-Afrika (1842-1852,geïllustreerd door Ch.Maratti)
51122: BOER DE M.G. EN HETTEMA H. - Kleine schoolatlas der vaderlandse en algemene geschiedenis
47868: VRIES-ROZENDAAL DE HETTY - Buurtschap De Valk en haar school 1855 - 2005 in beeld gebracht tekts en (school) foto,s
56561: HEUKELS, H. - Gëillustreerde schoolflora voor Nederland. Achtste verbeterde en vermeerderde druk met 1638 afbeeldingen.
10839: HEUKELS, H. - Gëillustreerde schoolflora voor Nederland. Achtste verbeterde en vermeerderde druk met 1638 afbeeldingen.
29938: HEUKELS, H. - Schoolflora voor Nederland, door H. Heukels. Zestiende verbeterde en vermeerderde druk.
73498: WERF VAN DE J HERV PRED WIJK BIJ HEUSDEN - Des Heilands voorzegging vanJeruzalems verwoesting Mth 24 vers 22
70418: HARKEMA H NED HERV PREDIKANT TE WIJK BIJ HEUSDEN - WIJK bij HEUSDEN in de laatsdte tijd van de oorlog door ds H Harkema Ned Herv Pred te Wijk Met een voorwoord van de Predikanten van Doornspijk,elburg,Oldebroek,oosterwoldeen Wezep
24296: HEUSSI, K. / MULERT, H. - Atlas zur Kirchengeschichte. 66 Karten auf 12 Blättern. Von Karl Heussi und Hermann Mulert. Zweite, durchgesehene Auflage.
56564: HEUSSI, K. / MULERT, H. - Atlas zur Kirchengeschichte. 66 Karten auf 12 Blättern. Von Karl Heussi und Hermann Mulert. Zweite, durchgesehene Auflage.
56565: HEUSSI, KARL - Kompendium der Kirchengeschichte. Zwolfte Auflage.
56566: HEUVEL P. VAN DEN - Driesum een kerk in de Dokkumer wouden
56567: HEUVEL, G. VAN DEN - Ons catechisatieboek.
56570: HEUVEL, P. VAN DEN - In gesprek... Over de nieuwe kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland.
56568: HEUVEL, H. V.D. / MULDER, G. - Het vrije woord. De illigale pers in Nederland 1940-1945.
45417: HEUVEL, P. VAN DEN (RED) - De toelichting op de kerkorde van de protestantse kerk in nederland.
1831: HEUVEL, J. V.D. / VERGUNST, E.F.RED - Het land dat Ik u wijzen zal. Israel het land van Abraham
70168: HEUVEL, H.W. - Oud-Achterhoeksch Boerenleven. Het geheele jaar rond 2e druk
73929: HEUVEL, P. VAN DEN - Een praktische toelichting. Met een voorwoord van prof. dr. A. J. Bronkhorst onder verwerking van de uitspraken van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen. 2e herziende en uitgebreidde druk
74018: HEUVELEN HERMAN VAN, & WESTEN ANNE M. VAN - F-16 piloot met een nieuwe missie
70007: HEYDECKER, J. J. EN J. LEEB - Opmars naar de galg. Het proces van Neurenberg.
56573: HEYDEMAN, W.J. - Mijn kruistocht door Indie 1ste druk. Fraai uitgegeven reisbeschrijving van reis door het toenmalige Nederlands-Indie.
282: HEYDEN, DS. P. VAN DER (PRED. OVERL. 9 DEC. 1920) VLAARDUNGEN - Een strijder in volle wapenrusting. Eenige bijzonderheden over het leven en sterven, Vermeerderd met de lijkredenen bij zijne begravenis.
47381: HEYDEN VAN DER A A M - Atlas van de antieke wereld. 3e druk
56576: HEYE, ARTHUR - Avontuur in Alaska: Onder pelsjagers, vissers en goudzoekers
56580: HEYER, DR.C.J. DEN - GALATEN een praktische bijbelverklaring
56578: HEYER, DR.C.J. DEN - De Messiaanse weg. 1: Messiaanse verwachtingen in het O.T. en in de Vroeg-Joodse traditie. 2: Jezus van Nazareth.
56577: HEYER, C. EN P. SCHELLING - Symbolen in de bijbel, Woorden en hun betekenis.
56579: HEYER, DR.C.J. DEN - De Messiaanse weg. . 2: Jezus van Nazareth.
56582: HEYN, R. F. - Protoplasts and DNA - Studies toward the genetic modification of plant cells
70201: HEYNINGEN, H. VAN PREDIKANT TE RIJSWIJK - BIJBELOEFENING over Lukas tweede boek de HANDELINGEN der Apostelen eerstec deel handelingen 1-8 derde del hoofstukken19-28
70200: HEYNINGEN, H. VAN PREDIKANT TE RIJSWIJK - BIJBELOEFENING over hert Evangelie van LUKAS 1-12 eerste stuk
70199: HEYNINGEN, H. VAN PREDIKANT TE RIJSWIJK - BIJBELOEFENING over hert Evangelie van Mattheus 1-14 eerste stuk
56583: HEYNS, J. A. - Die grondstruktuur van die modalistisiese triniteitsbeskouing
56584: HEYNS, W. - Gereformeerde Geloofsleer. Met een voorrede van Dr. H. Bouwman. Tweede druk.
56585: HEYTING, J.W. - Hollandsch schepenboek. Met fraaie pentekeningen van de auteur. 2e druk.
70752: HICHTUM, N VAN - Oehoehoe 112 blz 7e drukvOehoehoe in de wildernis II 94 blz 8e drukeen kafferse heldin 158 blz 7e druk illustraties van Pol Do
56586: HICHTUM, N. VAN - Sip-su. "De knappe jongen". Een eskimo-geschiedenis. Geïllustr. door Pol Dom. 6e druk.
56587: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Negentiende druk.
56598: HICHTUM, NIENKE VAN - Jelle van Sipke-Froukjes. Een schets uit het Friese dorpsleven. (voor kinderen van 11 - 101 jaar).Illustraties.Bottema Titelplaat in kleur en zwart-wit illustraties in de tekst. 6e druk
56591: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 43ste druk.
56592: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 51e geheel herziende druk.
72596: HICHTUM, NIENKE VAN (= SJOUKJE BOKMA DE BOER), - Oom Remus vertelt Sprookjes van de oude plantage aan den kleinen jongen. Vrij naar het Amerikaansch van Joël Chandler Harris.ll.: met bandtekeing en illustraties; Karel van; Seben
56593: HICHTUM, NIENKE VAN - De sterrendaalders. Sprookjes en vertellingen. Met zwarte en gekleurde platen van Rie Cramer.
56590: HICHTUM, N. VAN - Drie van de oude plaats. tweede druk. Met zwarte en gekleurde platen van Tjeerd Bottema
56594: HICHTUM, NIENKE VAN - Afke's tiental. Naar de oorspronkelijke uitgave.
56596: HICHTUM, NIENKE VAN / CRAMER, RIE - Verhalen.- met platen van Rie Cramer.
56597: HICHTUM, NIENKE ; CRAMER, RIE - Het groot vertelselboek Verzameld door Nienke van Hichtum. Met tekeningen van Rie Cramer
56588: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. 23ste druk.
56589: HICHTUM, N. VAN - Afke's tiental. Geïll. door C. Jetses en J. H. Isings Jr. Dertigste druk. Met vier kleurenplaten.
70769: HICHTUM N.V. - Sip-Su (de knappe jongen een eskimo-geschiedenis door N. van Hichtum geïllustreerd door Pol Domm, vijfde druk)
34654: HICKES, GEORGE. D.D. - A Sermon. Preached before the Lord Mayor Aldermen and citizen of London.
56600: HICKIE, W.J.M.A. (ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE:LATE ASSISTANT MASTER IN DENSTONE COLLEGE. - Greek-English lexion to the New Testament after the latest and best authorities.
56602: HIDDING, JOHAN - Kerstfeest op de hei. 2e druk. Illustraties door Jaap Kramer.
45103: HIDDING, JOHAN - komploten in ethopie
56603: HIDDING, JOHAN - Liefde aan de Vecht.
56604: HIDDING, JOHAN - Er loopt een kameel in de tuin
56605: HIDDING, JOHAN - Vlucht door het oerwod. tweede druk. Geillustreerd door Ben Horsthuis
30658: HIDDING, JOHAN - Liefde in het oude landschap
56601: HIDDING, JOHAN - Romance in Parijs.
72602: HIELICKE, HELMUT (TRANSL. & ED. BY GEOFFREY W. BROMILEY) - The Evangelical Faith, Volume I. Prolegomena: the Relation of Theology to Modern Thought Forms Volume 2 The doctrine of God and of Christ volume3Theology of the spirit
56606: HIERONIMUS H. - Brieven, De van
74000: HIGLEY T.L. - Dodenstad
70610: HIGLEY T L - De tuinen van Babylon
56609: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS - Het verborgen leven met God. En zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
56610: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS. - Verborgen leven met God en zalig afsterven van Jisken Pieters Hijlaridis.
56607: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS - Het verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van Hijlaridis.
56608: HIJLARIDIS, JISKEN PIETERS - Het verborgen leven met God. Brief over het zalig leven en sterven van Hijlaridis. Tweede druk.
73303: DIJKSTRA HIJLKE - Hijlke Dijkstra vertelt tergeklegebnheid van 35-jarig huwelijk van Hijlke en Anneke Dijkstra Pieterburen
74116: VINK HIJLTJE - Geheim (illustraties: Diny van de Lustgraaf)
70681: HILDBRAND A.D. - Dorus das en bolke's zoon in de bergen (omslagtekening, band en iluustraties van rein stuurman)
70668: HILDEBRAND A D - Bolke, de oudste beer ter wereld (omslagtekening, ban en illustraties van Rein Stuurman
46129: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Zes en veertigste druk met honderd teekeningen van Jo Spier.
70754: HILDEBRAND A.D. - In het warme vossenhol (geïllustreerd door W.a. van de walle)
70685: HILDEBRAND A.D. - Dorus das op de veluwe (omslagtekening, band en illustraties van Rein Stuurman)
70756: HILDEBRAND A.D. - In het warme vossenhol (geïllustreerd door W.a. van de walle)
56617: HILDEBRAND, A.D. - De kilometer-kampioen: ‘n spannend verhaal met alles er in, wat je niet wist van de Nederlandsche Spoorwegen.
56614: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum. Horatius 50ste druk
56615: HILDEBRAND - Camera obscura 19de met zorg herziene druk
56613: HILDEBRAND - Camera Obscura. herdruk geïll.
56612: HILDEBRAND - Camera obscura. 18e, met zorg herziene druk. (volksuitgaaf).
70758: HILDEBRAND A.D. - Valko vos en zijn vrienden nieuwe avonturen in het bos
47293: HILDEBRAND - Camera Obscura van Hildebrand. een en veertigste druk met honderd tekeningen van Jo Spier.
70765: HILDEBRAND A.D. - Bolke de Beer (illustraties naar foto's van N. J. de Graaff, Bandtekening van Rein Stuurman, vijfde druk)
70762: HILDEBRAND A.D. - Peter Puik's wereldreis (de avonturen van een edel dier, geillustreerd door Nancy Schotel)
70680: HILDEBRAND A.D. - Bolke de beer naar Amerika (band, omslagtekening en illustrties van Rein Stuurman)
70682: HILDEBRAND A D - Het grote besluit van bolke de beer (illustraties naar fotgr. opnamen van E. de Stadt, omslagtekening en band van Rein Stuurman, derde druk)
32818: HILDEBRAND, A.D. - Postduiven voor de prins. Beleg en ontzet van Leiden. Bandtekening . Illustraties van J.F. Doeve. Vierde druk.
48820: HILDERSHAM, A. (1593-1632, ASHBY DE LA ZOUCH) - Fonteyne des levens, dat is: de historie van de Samaritaensche vrouwe, verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke meditatien: daer inne seer vele gevallen des conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt. Als mede de historie van des hovelincks soon, uyt-geleydt ende toe-geygent in 32 meditatien. Eerst in 't Engelsch beschreven door den wijsen, hoogh-geleerden ende seer Godtsalighen heer, mr. Arthur Hildersham, predicant in de provintie van Leicester. Alles op een nieuw uyt het Engels oversien, verbetert, ende van een derde part vermeerdert, nae de nieuwe oversettinge des Bijbels. Door Daniel van Laren, in sijn leven bedienaer des H. Euangelij tot Arnhem. Den derden druck.
56619: HILGERSOM, A. J. C. - Glutaminezuurdecarboxlase - Een onderzoek over eigenschappen en localisatie in hersenweefsel
69528: HILLE-GAERTHÉ, C.M. VAN. - Advent. Zeven kerstvertellingen.
60753: MEER VAN E HERV PRED DOOR H HILLE - Een parel in de kroon van de levensvorst uit het leven van ds E van Meer
56623: HILLE RIS LAMBERS, C NED. HERV. PRED. TE VENHUIZEN - Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen?
56624: HILLE, H. - Van schaapherder tot herder der schapen - leven en arbeid van ds. Hendrikus Roelofsen (1852-1930)
15136: HILLEGEER. S.J. , J. - Fidelis Minister Christi, tertia editio indice alphabetico locupletata. 504 blz. Waarbij geb.: Compedium seu index locupletissimus libri, cui titulus : Fidelis Minister Christi. Altera Editio.126 blz.
56625: HILLEGEER. S.J. , J. - Fidelis Minister Christi, tertia editio indice alphabetico locupletata. 504 blz. Waarbij geb.: Compedium seu index locupletissimus libri, cui titulus : Fidelis Minister Christi. Altera Editio.126 blz.
56626: HILLEN,DR.M.TH. - Mythologisch handboekje.
70609: LAURA HILLENBRAND - De Zamperini Legende van olympissch atleet tot oorlogheld vertaling peter Meeuse MA
56628: HILLENIUS, JESAIAS (1700-'59, DRACHTEN) - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade en der heerlikheit of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederly staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlijk toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde. (...) Eerste en tweede stuk.
40191: HILLENIUS, JESAIAS (1700-'59, DRACHTEN) - De mensch beschouwt in de staat der elende, der genade en der heerlikheit of een uitvoerige verhandeling van eenige voorname leerstukken, welke die driederly staat des menschen vertonen. Waar in de waarheden worden verklaart ende betoogt, tegen de tegensprekers verdedigt, ende onderscheidentlijk toegepast, tot overtuiging ende bekering van onbekeerde, en tot bestiering, heiligmaking, ende vertroosting van begenadigde. (...) Eerste en tweede stuk.
56629: HILLENUIS, JESAIAS - Christus de enige Grond. Van de rechtvaardigmaking en van al het heil alsmede de Toevlucht en Roem van al Zijn volk. Voorgesteld en aangedrongen over Jesaja 45 vers 24 en 25
72806: HILLENUIS, JESAIAS - De vrijemoedige toergan tot de troon der genade Hebreen 4 vers 16
56632: HILLIARD, F. H. - Zie het land. Het relaas van de Bijbel op de voet gevolgd, toegelicht, geïllustreerd en in kaart gebracht. Tekst van dr. F. H. Hilliard. Illustraties van Mary Sims en Mary Camidge.
14999: HILMAN, JOH. (SAMENSTELLER) - Bloemen. Keur van Nederlandsche poëzij. Door o.a. Bilderdijk, Clercq, Ten Kate, Luijken, Ter Haar, Beets, Vondel, Da Costa.
56634: HILMAN, JOH. (SAMENSTELLER) - Bloemen. Keur van Nederlandsche poëzij. Door o.a. Bilderdijk, Clercq, Ten Kate, Luijken, Ter Haar, Beets, Vondel, Da Costa.
56635: HILST, M. VAN DER - Het sultanskind. Geïllustreerd door Jan Lutz.
56636: HILST, M. VAN DER - De korporaal van peeldorp. Een verhaal van de grens.
69679: HINLOPEN, JACOBUS (1723-1803, UTRECHT) - Gedachten van Jacobus Hinlopen, predikant te Utrecht, over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende. aflevering no 1 Uitgegeven naar kerken-orde
56637: HINLOPEN, JACOBUS (1723-1803) - Gedachten van Jacobus Hinlopen predikant te Utrecht. Over eenige plaatzen en zaken, in de heilige schriften voorkomende.
64930: SANTJES HINRICH - Emden. Stadt im Strom der Zeiten. Bidler aus alter und neuer Zeit
56638: HINTZEN, PETER - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten
70282: HITLER, ADOLF. LUKACS, JOHN. - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw
56640: HITLER, A. - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van den 8en verjaardag der Nationaal-Socialistische revolutie in het Sportpalast te Berlijn op 30 januari 1941.
47838: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Ezechiel erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. .
47836: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Jeremia erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. 3).
56641: HITZIG, FERDINAND - Der Prophet Jeremia erklärt. (Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum A.T. 3).
56642: HIYTEMA TH VAN - Hoe de vogels aan een koning kwamen een vogelgeschiedenis
45737: RIDDERUS FRPOSTEMA HJ - Strijder op de middenweg Leven en werk van Franciscus Ridderus
56644: HÖCKER, OSCAR - Twee Strijders des Heeren Historisch verhaal uit den tijd der Merovingers naar het duits door H.W.S. ||.
72777: HOCKING, S.K. - Haar benny.
56645: HODGE, CHARLES - Princeton sermons - Outlines of Discourses doctrinal and practical
40333: HÖE VON HÖENEGG, MATTHIAS (1580-1645); JOHANNES WILHELMUS MARTINI (CA.1695-1770) - Kort bericht van het onderscheyd der Euangelisch Luthersche en Rooms-Catholyke leere, of euangelisch handboek.Waar in uyt de H Schrift der Waare leer der Euangelisch Lutherschen onwedersprekelijk beweezen en de dwaal-leer der roomsch catholyken grondig wederlegt word. (...) Met aanhang (...) door Joh. Wilh. Martini, leraar te Woerden.
71706: HOE VON HOENEGG, MATTHIAS, THEOLOGE (1580-1645). - Matthiae Hoe von Hoenegg ... evangelisches Jubel-Fest-Bu¨chlein ... auf das erste heilige Jubel-Fest ... : den 25. - 27. Juni 1630; nunmehro bey Herannahung des zweyten Augspurgischen Confeßions-Jubel-Fests ... von neuen ans Licht gestellet.
56647: HOECK F. VAN S.J. - De Jezuïeten te Nijmegen. Schets der werkzaamheden van de Sociëteit van Jesus te Nijmegen, in verband met de godsdienstige en staatkundige geschiedenis der stad.
23077: HOEDEMAKER, PH. J. - De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri. Lezingen over de moderne Schrift-critiek des Ouden Testaments. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Amsterdam.
56651: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Genade en recht Israel onder de regeering van Saul en David
72499: HOEDEMAKER PH J - Belijdend onderweg de Confessionele Vereniging 140 jaar sambindend
56664: HOEDEMAKER, DR. PH. J. (1839-1910) - Hoe men in het huis Gods moet verkeeren. Twee predikatien, gehouden in de jaren 1879 en 1892 bij de bevestiging van ouderlingen en diakenen in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
22192: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Het Evangelie in het Oude Verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het Oude Verbond. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Nijland.
56660: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. Tweede druk.
56659: HOEDEMAKER DR. PH. J. - De sabbat om den mensch. Leerrede uitgesproken op 30 augustus 1908 in de Eilandskerk te Amsterdam
5683: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Een licht op ons pad. Zes leerredenen uit en voor dezen tijd.
56662: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Een onbegrepen denker. Gedachten van dr. Ph. J. Hoedemaker uit zijne werken bijeenverzameld en systematisch gerangschikt door G.D. Noordijk. Met een inleidend woord van dr. H. Schokking, herv. predikant te 's-Gravenhage.
56655: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Tijdseinen (stemmen uit Christelijk-Historischen kring) Een staat met den Bijbel Met inleidding en aanteekeningen van Mr. J. J. R. Schmal
56656: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - De duistere achtergrond der dingen leerrede over Eph. 6.12, Gehouden Zondagvoormidag den 1sten Februari 1903 In de westerkerk
56674: HOEDEMAKER, PH.J. - De kracht der dwaling. Leerede over Thess. 2:10 2, 11. Gehouden op 8 october 1905.
56675: HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS - Het probleem der Vrijheid en het Theïstisch Godsbegrip. Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
72758: HOEDEMAKER J. PH. DR. - Lessen uit de Heilige Schrift, Abraham en zijn geslacht, eerste reeks Gen. 11-25: 10
56658: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Het uitgangspunt der Reformatie.. Leerredenen over Genisis 35:1 en JOH. 2 : 14 - 21Gehouden den 19den september en den 1sten November 1903 in de Westerkerk te Amsterdam.
56671: HOEDEMAKER, L.A - Eerst horen dan zien, J.C. Hoekendijk, 1912-1975 1e druk 5e jaargang 5/6
56657: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - A Plea on behalf of Equity and Truth. Message to the Churches of Great Britain, on Ps. 126:3 Sermon Preached on the 3d of November 1901, in the English ehuches of Flushing and Middelburg by The Rev. Dr. Ph. J. Hoedemaker Amsterdam. The profits from the sale of this sermon will be handed over to the fund for providing winterclothing for the well nigh forgotten Boer Refugees in Portugal.
56666: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Wat staat ,,de vrijmaking van de kerk'' in den weg? Met een schrijven aan M.E. Giran, predt bij de Waalsche gemeente, alhier.
56663: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Een licht op ons pad. Zes leerredenen uit en voor dezen tijd.
56673: HOEDEMAKER, PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. 2e druk.
56667: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Het Evangelie in het Oude Verbond. Opstellen over de Openbaring Gods onder het Oude Verbond. Door dr. Ph. J. Hoedemaker, predikant te Nijland.
56670: HOEDEMAKER, DR. PH. J. ONDERWIJSGESCHIEDENIS] / - Open brief aan Dr. A. Kuyper naar aanleiding van het conflict tusschen het Classicaal Bestuur en den Amsterdamschen Kerkeraad, in zake het Beheer
56665: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Jakob-Israel. 1e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50. 2e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50.
1596: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis. Beelden, gedachten, verhalen en wenken ten dienste van den zondagsschoolonderwijzer. Tweede druk.
56669: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Jakob-Israel. 1e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50. 2e deel , Verklaring van Genesis XXV : Vs. 11-50.
56649: HOEDEMAKER DR. PH. J. (1839-1910) - Geen verbrokkeling, maar de bekende waarheid onder de oogen gezien. Een woord voor de Classicale vergadering over de vraag: ,,Hoe wij in het Huis Gods moeten verkeeren?" Inn een schrijven aan dr. G. J. Vos Az. en in Twee Predikanten, uitgesproken in 1879 en 1892 In de nieuwe kerk te amsterdam.
56676: HOEDEMAN, J. J. - Hoe begin ik een aquarium? Geïllustreerd handboekje.
14536: HOEDEMAN, JAN - Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog.
56679: HOEF, DS. R. J. VAN DE / VROEGINDEWEIJ, DS. W. - Klare wijn !? / De prediking in het licht der toekomst - Referaten gehouden op de Bondsdag van de Bond van Ned. Herv. mannenverenigingen op G. G. te Utrecht op zaterdag 28 Oktober 1967
56680: HOEF, J. V. D. - Ter gedachtenis aan het leven en sterven en de arbeid van de innige geliefde leraar ds. Jacob van de Hoef, in leven leraar der Gemeenten Sioux Center en Rock Valley. Overleden te Rock Valley, Iowa 16 maart 1942. Alsmede brieven door hem geschreven aan zijn geestelijke vrienden en meditaties door ZEw. geschreven voor de Banier der Waarheid.
56681: HOEF, R.J. VAN DE - ...Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. (Reformatiereeks)
23910: HOEF, DS. JACOB VAN DE - In u verheugd. Ter nagedachtenis aan Ds, J. van de Hoef.
56678: HOEF, DS. JACOB VAN DE - Ter gedachtenis aan het leven en sterven en de arbeid van de inniggeliefde leraar Ds. Jacob van de Hoef, in leven leraar der gemeenten Sioux Center en Rock Valley. Overleden te Rock Valley, lowa, 16 maart 1942. Alsmede brieven door hem geschreven aan zijn geestelijke vrienden, en meditaties door ZEw. geschreven voor de Banier der Waarheid.
56677: HOEF, DS. J. VAN DE - In u verheugd. Ter nagedachtenis aan Ds, J. van de Hoef.
1492: HOEF, R.J. VAN DE - Hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd. (Reformatiereeks)
56682: HOEFNAGEL, K. EN VALK, C. - Herzien of niet? Open brief aan onze jongeren, Opmerkingen bij HSC-tekst bijbelboek Genesis.
56707: HOEK, PLEUN VAN DER - Bekeringsgeschiedenis. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de Spijze die blijft tot in het Eeuwige Leven.
56692: HOEK, J. - Verzoening daar draait het om
56713: HOEK-VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder 6e druk
56712: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Gezond en wel. Medisch allerlei.
56711: HOEK- VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk 9e druk
56710: HOEK- VAN KOOTEN, A.B.F - Tiener op weg. Seksuele opvoeing voor jongens en meisjes
56708: HOEK, W. A. - Als de haat groeit. Een mislukte radiopreek.
56709: HOEK- VAN KOOTEN, A. - Trouw en Teder seksualiteit in het huwelijk tweede druk
56706: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
56704: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De grimmige Slag om Stalingrad Serie De Tweede Wereldoorlog.
56701: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De laffe Aanval op Pearl Harbour Serie De Tweede Wereldoorlog.
56702: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Slag om ArnhemSerie De Tweede Wereldoorlog.
56703: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Bange Meidagen van 1940 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56700: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De bange meidagen van '40 Serie De Tweede Wereldoorlog.
56698: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Hel van Birma Serie De Tweede Wereldoorlog.
56696: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De Bevrijding Serie De Tweede Wereldoorlog.
56697: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - Verraad en verzet Serie De Tweede Wereldoorlog.
56695: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert. 3e gewijzigde druk.
74261: HOEK PROF. DR. J. - Calvijn spreekt (de actualiteit van een hervormer na 500 jaar)
36351: HOEK, PLEUN VAN DER GEBOREN 10 DECEMBER 1886 TE GRAVENDEEL - Bekeringsgeschiedenis. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de Spijze die blijft tot in het Eeuwige Leven.
13690: HOEK, A - VERKERINGSPRIKELEN vijftig vragen rond verkering
71190: HOEK, J. - Man en vrouw naar Gods beeld, een bijbelse bezinning
71193: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Trouw en teder, seksualiteit in het huwelijk, vijfde druk
48798: HOEK, W. A. & - Kohlbrugge de onheilige heilige
73831: HOEK DR. J. - Verantwoorde hoop, apologetische thema's
74340: HOEK,PIET VAN DEN - Biesbosch-crossings 1944 - 1945.
47118: HOEK, J - Incest wat gaat ons dat aan
23079: HOEK, J. - Verzoening daar draait het om
56705: HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 - De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 kopere platen door J. Wandelaar,
71186: HOEK, J. - Incest wat gaat ons dat aan?
16632: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Gezond en wel. Medisch allerlei.
73456: HOEK,JACOB - De sacramenten bij Paulus en de Hellenistische mysterie-religies. These
5685: HOEK, DR. J. - Man en vrouw naar Gods beeld. Een bijbelse bezinning derde druk.
56685: HOEK, DR. G. VAN DER - De schaamte voorbij. Debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting.
56686: HOEK, DR. J. - Man en vrouw naar Gods beeld. Een bijbelse bezinning derde druk.
56687: HOEK, DR. J. - Man en vrouw naar Gods beeld. Een bijbelse bezinning. Tweede druk.
56688: HOEK, DR. J. - Gemeentezijn - dat houdt wat in
56689: HOEK, G. H. - Doodenwacht bij onze gevallenen.
56699: HOEK, K. A. VAN DEN (EINDREDACTIE) - De bange meidagen van '40 Serie De Tweede Wereldoorlog.
70374: MCGRATH EN JAN HOEK - Handboek christelijkgeloof
56690: HOEK, G. H. - Doodenwacht bij onze gevallenen.
56691: HOEK, J - Incest wat gaat ons dat aan
56684: HOEK, C. / KROES, J. - Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie. Deel 48. 1994. Met o.a.: Het riddermatig geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen. - De Veenbazen. Sociaal-economische aspecten van de groep Gieterse verveners in Haskerland in het derde kwart van de achttiende eeuw
72312: HOEK. DR D - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw, rondom mr. Jacob van Dijkck (1564 - 1631
20955: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand
56716: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap. Bijdragen tot de zendingswetenschap deel I.
56715: HOEKENDIJK, C.J. - De soendaneesche hemeling.
28327: HOEKENDIJK, C.J.TH PREDIKANT TE BUSSUM - Aan Jezus' voeten. Dagboek door ds. C.J. Hoekendijk, predikant te Bussum. I: 311 blz. II: 312-709 blz. Twee linnen banden, groot formaat.
56717: HOEKSEMA, H. - Een kracht Gods tot zaligheid. Of genade geen aanbod. 2e druk.
25543: HOEKSEMA, H.PRED PROTESTANDSCHE GERFORMEERDE GEMEENTE TE GRAND RAPIDS MICH - Het Evangelie of de jongste aanval op de waarheid der souvereine genade. Door H. Hoeksema, predikant bij de Eerste Protestantsche Gereformeerde Gemeente te Grand Rapids, Mich.
25436: HOEKSEMA, H. RED PROTESTANDSCHE GERFORMEERDE GEMEENTE TE GRAND RAPIDS MICH - Drie scheuren in het fundament der gereformeerde waarheid. Een kritische verhandeling over de drie punten, aangenomen door de synode der Chr. Geref. Kerken in 1924.
56721: HOEKSTRA, DR. T. - Gereformeerde Homiletiek.
56720: HOEKSTRA, DR. P. - Lunteren een historische studie - Schaffelaarsreeks deel 21
56723: HOEKSTRA, DRS. E.G.-IPENBURG, M.H. - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies kerken en stromingen en organisaties.
56724: HOEKSTRA, DRS. E.G. / IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Een alfabetische beschrijving van Nederladse kerken en religieuze groeperingen. 1ste druk
56729: HOEKSTRA, H. - Bijdrage tot de kennis en de beoordeeling van het chiliasme door H. Hoekstra (bedienaar des Woords bij de Geref. Kerk te Arnhem)
56731: HOEKSTRA, H. - De Avonturen van Flip en Flap
56735: HOEKSTRA, HAN G. - Amsterdam in de vier jaargetijden
56736: HOEKSTRA, HIDDE - Rembrandt en de bijbel Nieuwe Testament. deel 1- Het kerstevangelie 84 blz deel 2 Jezus van Nazareth 80 blz
56739: HOEKSTRA-VAN DER MEULEN, H. W. - De geheimzinnige schat
56734: HOEKSTRA, HAN - De Avonturen van Flip en Flap - deel 3
56737: HOEKSTRA, S., - Het geloof des harten volgens het evangelie. Studiën en beelden. , (2e herz.)
7315: HOEKSTRA, H. - De Heidelbergsche Catechismus in 52 leerredenen. 2e druk.
49145: HOEKSTRA BZ., SYTSE, - Het Geloof en Leven des Christens, eenvoudige en duidelijke voorstelling van de hoofdwaarheden der Christelijke Godsdienst, door S. Hoekstra Bz., Leeraar der Doopsgezinde Gemeente Akkrum
22424: HOEKZEMA, DS. J. A. - "En hij begon gebreke te lijden" Tweede druk.
69833: HOESEL, WALTERUS VAN - 1500 spelen voor de jeugd
56742: HOEVE, S. TEN - Friese preekstoelen.
56762: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Ook engelen kunnen huilen .
56750: HOEVEN, C. VAN DER - Laat de kinderkens tot Mij komen. Handboek voor het onderwijs in de bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de christelijke school. In 2 delen. Eerste deel - Oude Testament. Tweede deel - Nieuwe Testament.
56751: HOEVEN, DR. A. VAN DER - Otto Gerhard Heldring. (diss)
56745: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid, door abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 130 blz. Waarbij: Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente, op zondag den 28 october 1827, door Abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 28 blz.
2424: HOEVEN, C. VAN DER (HERV. PREDIKANT TE ENKHUIZEN) - "Laat de kinderkens tot mij komen" Handboek voor het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis op de zondagsschool en de Christelijke School.
56760: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
56743: HOEVEN JR., ABM. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders. Met portret.
56748: HOEVEN, AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van Ware kanselwelsprekendheid. Herziene en vermeerderde uitgave.
56754: HOEVEN, J. VAN DER - Wie doof is kan niet zingen. Speurtocht naar een mensbeeld.
56755: HOEVEN, J. VAN DER - Scheel engeltje
56756: HOEVEN, J. VAN DER - Scheel engeltje
56753: HOEVEN, J. VAN DER - Maar waar gaat het om?
56761: HOEVEN, MR.J.VAN DER - De engel en de blindeman 3e druk .
56752: HOEVEN, H. W. VAN DER - Uit de geheime notulen van de "Eerwaarde Groote Vergadering" 1785-1815. Het beleid van de Diakonie van de Hervormde kerk te Amsterdam.
56758: HOEVEN, MR.J.VAN DER - Afscheid van een engel .
56759: HOEVEN, MR.J.VAN DER - De engel en de blindeman .
56744: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Leerredenen door Abm. des Amorie van der Hoeven.
56747: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
56746: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen, voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des Ontslapenen van de hand zijns vaders. Met portret.
16613: HOEVEN, DR. A. VAN DER - Otto Gerhard Heldring. (diss)
4432: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Leerredenen door Abm. des Amorie van der Hoeven.
5467: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Joannes Chrysostomus, voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kansel-welsprekendheid, door abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 130 blz. Waarbij: Afscheid van mijne hartelijk geliefde Rotterdamsche Gemeente, op zondag den 28 october 1827, door Abm. des Amorie van der Hoeven. (8) 28 blz.
6342: HOEVEN, A. DES AMORIE VAN DER - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders. Met portret.
43122: HOEVENAAR, A.A. - Zes Samenspraken, Tusschen een' Geloovigwerkenden Christen, een' Gestaltelyken Christen, een' Treurigen Christen, een' Bekommerden, een' Zorgeloozen, en een' Werkheiligen, Op aanzoek van velen zyner vrienden, uitgegeven, door A.A. Hoevenaar, Lidmaat der Gerformeerde Gemeente, te Rotterdam. Derde en veel vermeerderde druk.
72405: HOEVENAAR, A.A. - Zes Samenspraken, Tusschen een' Geloovigwerkenden Christen, een' Gestaltelyken Christen, een' Treurigen Christen, een' Bekommerden, een' Zorgeloozen, en een' Werkheiligen, Op aanzoek van velen zyner vrienden, uitgegeven, door A.A. Hoevenaar, Lidmaat der Gerformeerde Gemeente, te Rotterdam. Derde en veel vermeerderde druk.
1461: HOF, W.J. OP'T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
30525: HOF, J. - Frits de zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de nazi-terreur.5e druk
56769: HOF, I.P.C. VAN 'T - Het zendingsbegrip van Karl Barth uitgegeven vanwege den zendingsstudie raad door de drukkerij van de stichting Hoenderloo
56770: HOF, W.J. OP'T - Engelse Pietistische geschriften in het Nederlands. 1598-1622. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
41654: HOF, W.J. OP 'T. - Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck.
56714: HOEKEMA ALLE EN SONNY HOF - Illustere dissenters, Aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden
56768: HOF, I. P. C. VAN 'T - Op zoek naar het geheim van de zending - In dialoog met de Wereldzendingsconferenties 1910-1963
56767: HOF, 'T OP W.J. - Teellinck
15291: HOF, W. J. OP 'T - De visie op de Joden in de Nadere Reformatie. Tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw.
56771: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828 - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage, nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreden von M. Ludwig Hofacker, weil. Pfarrer in Rielingshausen in Württemberg. Dreizehute Auflage. Vierter Stereotypdruck. Mit dem Bildnisse des sel. Verfassers und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.
39247: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen..
56772: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen. Neue berichtigte und vermehrte Auflage. Siebenter Abdruk.
56773: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen..
27821: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828 - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage, nebst einigen Bußtags-Predigten und Grabreden von M. Ludwig Hofacker, weil. Pfarrer in Rielingshausen in Württemberg. Dreizehute Auflage. Vierter Stereotypdruck. Mit dem Bildnisse des sel. Verfassers und erweiterten Mittheilungen aus seinem äußeren und inneren Lebensgange.
38368: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predigten für alle Sonn-, Fest- und Feiertage von M. Ludwig Hofacker, Pfarrer in Kielingshausen. Neue berichtigte und vermehrte Auflage. Siebenter Abdruk.
48973: HOFACKER, LUDWIG (1798-1828) - Predicatiën, voor alle zon- en feestdagen. Benevens eenige grafredenen, door L. Hofacker, in leven predikant, te Rielingshausen, in Wurtemburg. Voorafgegaan door eenige belangrijke mededeelingen uit het leven van den schrijver. 2e deel
56775: HOFDIJK, W.J. - Historie-schilderingen uit Neerlands vrijheids-krijg. Door W.J. Hofdijk.
56776: HOFDIJK, W.J. - De klooster-orden in Nederland, historiesch onderzocht en geschetst door W.J. Hofdijk, en afgebeeld door D. van der Kellen Jr.
56777: HOFDIJK, W.J. EN HASSELS, E.F.J. - Keurgarve. Vezameling Van Gedichten, Geschikt Voor Deklamatie. 3e druk
56778: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Het Nederlandsche volk geschetst in de verschillende tijdperken zijner ontwikkeling.
56774: HOFDIJK, W.J - Prins Hendrik der Nederlanden, 1820-1879. Inleiding door J.J. Bouman. .
19027: HOFDIJK W J - Aurora. Jaarboekje voor 1866. Uitgegeven door W J Hofdijk
16544: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd. Tweede druk. Met platen.
38984: HOFDIJK, W.J. - Lauwerbladen uit Nêerlands gloriekrans. Door W.J. Hofdijk. Opgedragen aan Z.M. den Koning
56779: HOFF, W.J. OP'T - Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in druk.
43974: HOFF-TER HOEVE, E.W. VAN 'T - 't Kwam al-le-maal door vijf ban-ge vis-schen!! door E.W. van't Hoff- ter Hoeve.
70800: HOFFMAN F.J. - Twee vrienden (geïllustreerd)
70802: HOFFMAN F.J. - De veerman aan de arkansas
70799: HOFFMAN F.J. - Op vijverhoek (geïllustreerd door W.K. de Bruin, tweede druk, leeftijd 10-14 jaar.)
56783: HOFFMAN, F.J. - Bij den Boschbaas, een verhaal voor de jeugd
56784: HOFFMAN, MEVR. ADOLPH - Meisjesroeping.
71144: HOFFMAN, FRANS - Getrouw aan zijn vorst (vertaald door Susanna, onder toezicht van P.J. Andriessen, tweede druk)
10404: HOFFMAN, FRANZ - 't Zijn maar kleinigheden. Vrij naar het Hoogduitsch.
3500: HOFFMANN, JOHANNES MARTINUS (OV. 1774 TE MAASSLUIS) - Inleiding tot de oordeelkundige Bybelverklaring enz. van Theod. Cristoph. Lilienthal: bestaande in een voorbehoedzel en tegengift omtrent de besmettinge van't ongeloof ten nutte van het tegenwoordige en opkomende geslachte enz. door Joh. Mert. Hoffmann, predikant van Maassluis en lid van de Zeeuwsche Maatschappye der Weetenschappen te Vlissingen.
56785: HOFFMANN, HEINRICH - Der struwwelpeter Nach der urfassung neu gezeichnet und in holz geschnitten von Fritz Kredel Bertelsmann Jugendbuchverlag.
35252: HOFFMANN, JOHANNES MARTINUS (OV. 1774 TE MAASSLUIS) - De zwaare last en zoete lust van de knechten des Heeren, Werkzaam ontrent, en, in de zaaken van Gods heiligdom; zynde eene Schriftmatige Verhandeling van verscheide Keurstoffen der H.S. betreklyk tot dit Onderwerp; waar in het Ampt, de Hoedanigheid en het byzonder gedrag van een Godebehagelijk Evangelie-Dienaar in verscheide omstandigheden, uit zuivere en vaste gronden afgeleid, bepaald, en tot een nuttig gebruik aan gedrongen worden. Als ook een leraar in zyn voorbeeldig gedrag, omtrent zyne gemeente, zynde een vervolg van het voorenstaande werk, uit Tim, IV. 12. Benevens Het groote Heil aan Gods kerk Geschonken, ten tyde der Hervorming, uit Openb. XIV. 6,7. Door Johann Martin Hoffmann, Voorheen Bedienaar des H. Evangeliums te Geertruidenberg.
56790: HOFFMANN, W. - Merkwaardigheden uit de geschiedenis van de vestiging en uitbreiding des Christendoms in verschillende werelddelen, voornamelijk in betrekking tot den arbeid der protestantsche zendelingen, in voorlezingen, door W. Hoffmann, buitengewoon professor der godgeleerdheid aan de universiteit te Bazel, en inspector van de kweekschool voor evangelische zendelingen aldaar. Uit het hoogduitsch vertaald door J. Oudijk van Putten. Eerste deel.
56791: HOFKAMP, K. - torenwachter
29791: HOFKAMP, K. - torenwachter
74493: HOFLAND DRS. P.D. - Kind, jongere en Geloof, Een handreiking voor ouders en opvoeders in gezin, school en kerk
56817: HOFMAN, M. - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte. aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56794: HOFMAN W J - KENNEMER LEGENDEN
52914: CONVOLUUT LEENMANS H A EN BOONE L EN HOFMAN M - Viertal leerredenen en Leven en sterven enDe Handelingen Gods met zijne knechten 4 preken paulus en silas te filippi
23976: HOFMAN, H. EVANGELIEDIENAAR TE SCHIEDAM - Een gezant van de Koning. De heer G.J. van den Emden en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H.Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
30973: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Gevallen en opgebouwde steenen. Tijd-predicatie over Jesaja 9:9a waarin verhandeld het rechtvaardig oordeel Gods over Nederlnad en de gezindheid der mensche onder hetzelfe
56813: HOFMAN, H.A. - Sporen in de schemer. Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.
39846: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het Alwijze Godsbestuur verheerlijkt. Levensbeschrijving, vermeerderd met enkele preken, brieven en foto's.
1145: HOFMAN, HERMANUS (SCHIEDAM, 1929-1975) - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending door H. Hofman. Alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis.
56804: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het geklank kennen. Predikatie over psalm 89: 16, gedaan ter gelegenheid van de ingebruikneming van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke alsmede verschillende toespraken. Uitgegeven ten bate der kerk. Vierde duizendtal.
56803: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
56805: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56810: HOFMAN, H. - Een gezant van de Koning. De heer G.J. van den Emden en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H.Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
56809: HOFMAN, E. - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters.
36566: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56801: HOFMAN, DS. A. - Volgt hun geloof na. over het leven van twintig bijbelheiligen
56814: HOFMAN, HERMANUS (SCHIEDAM, 1929-1975) - Verheugd, van zorg ontslagen. Mijn bekering, roeping en zending door H. Hofman. Alsmede de zeven laatste door hem gehouden predikaties en de preken en toespraken gehouden tijdens en na de begrafenis.
13688: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.o.a Krijgsgevange in Duitsland 1944 . 1e druk.
56800: HOFMAN, DR. H.A. - Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede.
56808: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
56812: HOFMAN, H. DS. PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE - Hulp en sterkte
1146: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Alzo hebt Gij Uw Volk geleid. Meditaties.
17017: HOFMAN, DS. A. - Welgebaande wegen. Een meditatieve beschouwing over de Heidelbergse Catechismus.
1758: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt in het leven, de lotgevallen en de roeping tot het leeraarsambt van Ds. M. Hofman.
1490: HOFMAN, DS. A. - Tot de grijsheid toe meditaties over bijbels personen
56816: HOFMAN, J. - Wederwoord aan ds. Buskes. NAar aanleiding van de brochure 'Kerk en vakbeweging' door ds. J.J. Buskes jr., Hervormd predikant te Amsterdam.
56807: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - De toebereide troon.
56806: HOFMAN, DS. M. (PRED. VAN DE GEREF. GEM.) - Korte schets van mijn wedervaren tijdens mijn laatste ziekte aan mijne vrienden verhaald op veelvuldig verzoek.
56815: HOFMAN, INA - De ontdekking van Rajoe en Roeki. Met illustraties van Laura Gerding.
73635: HOFMAN T.M. - Doorgeven of opgeven? De opstandingsboodschap van 1 Korintiérs 15
56798: HOFMAN, B. - Crisis in de Kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen.
69907: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905
56820: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel.
56819: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56818: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
15774: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel. Daarna verkort uitgegeven door M. A. Adriani.
56795: HOFMAN, A. - Tot de grijsheid toe meditaties over bijbels personen
56796: HOFMAN, A. - Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant.o.a Krijgsgevange in Duitsland 1944 . 1e druk.
45468: HOFMAN, PROF. R. - Symboliek of stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften der onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. door prof. Rudolph Hofman, in leven docent der theologie aan de Kon. Saks. Landschool te Meissen. Eerst uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, in leven predikant te Hoog-Karspel.
70803: HOFMANN F.J. - Uit groot gevaar, tweede deel
70804: HOFMANN F.J. - Uit groot gevaar gered (eerste deel)
70805: HOFMANN F.J. - Op vijverhoek (geïllustreerd door W.K. de Bruin)
36499: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56823: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56822: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
56821: HOFMANN, HUGO - Rudo de schildknaap. Naar het Duitsch van Anton ohorn. Geïllustreerd
3252: HOFMANN, PROF. RUDOLPH (PROF. TE MEISSEN) - Symboliek. Of Stelselmatige uiteenzetting van het leerbegrip der belijdenisschriften van de onderscheidene christelijke kerkgenootschappen en voornaamste sekten. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. J. de Roode, predikant te Hoog-Karspel. Uitgegeven in de godgeleerde bibliotheek, of reeks van wetenschappelijk-theologische werken uit het buitenland.
8461: HOFMEIJER, N. J. - Uit de duisternis tot het licht. Een wegwijzer voor heilbegeerigen. 4e herziene druk.
56824: HOFMEIJER, N. J. - Uit de duisternis tot het licht. Een wegwijzer voor heilbegeerigen. 4e herziene druk.
7461: HOFMEYER, W J. - Johannus Hoornbeeck as polemikus
56829: HOFSTEDE DE GROOT, PROF. P. - Honderd jaar uit de geschiedenis der hervorming in de Nederlanden 1619-1619
56831: HOFSTEDE, PETRUS (1716-1803, PROF. TE ROTTERDAM); NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Het leven van Gerard Johan Nahuys, laatst hoogleeraar in de Godsgeleerdheid en Kerklyke geschiedenissen te Leiden, en beroepen predikant aldaar. Hier agter is gevoegd de Leerreden, met welke de hoogleeraar Nahuys, ware hy in 't leven gebleven, zyn werk als predikant in de Gemeente van Leiden, zou begonnen hebben. Org. hal flinnen band. Rotterdam, by de wed. Jac. Bosch; Reinier Arrenberg. Waarbij geb.: Leerrede over Psalm 146: 8a. AMSTERDAM, Wessing en De Bruyn, 1783. (4) 35 blz. En: Leerredenen over Zacharia 5: 5-11. en Jesaias 58: 5-12. Ter voorbereiding van eenen dank-, vast- en bededag. 1786.
63: HOFSTEDE, PETRUS (1716-1803, PROF. TE ROTTERDAM); NAHUYS, GERARD JOHAN (1738-1781, PROF. TE LEIDEN) - Het leven van Gerard Johan Nahuys, laatst hoogleeraar in de Godsgeleerdheid en Kerklyke geschiedenissen te Leiden, en beroepen predikant aldaar. Hier agter is gevoegd de Leerreden, met welke de hoogleeraar Nahuys, ware hy in 't leven gebleven, zyn werk als predikant in de Gemeente van Leiden, zou begonnen hebben. Org. hal flinnen band. Rotterdam, by de wed. Jac. Bosch; Reinier Arrenberg. Waarbij geb.: Leerrede over Psalm 146: 8a. AMSTERDAM, Wessing en De Bruyn, 1783. (4) 35 blz. En: Leerredenen over Zacharia 5: 5-11. en Jesaias 58: 5-12. Ter voorbereiding van eenen dank-, vast- en bededag. 1786.
56826: HOFSTEDE DE GROOT, P.(1802-1886) - De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid.
37420: HOFSTEDE DE GROOT, P.(1802-1886) - De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid.
15777: HOFSTEDE DE GROOT, C. P. - De geschiedenis van het Protestantisme, op nieuw verhaald door dr. J. A. Wylie.
6115: HOFSTEDE DE GROOT, PROF. P. (E.A.) - Geschiedenis der Christelijke kerk in taferelen. Met platen. Delen I t/m V.
56828: HOFSTEDE DE GROOT, PROF. P - Gedachten over de beschuldiging tegen de leraars der Nederlandsche Hervormde Kerk Uitgegeven tenvoordeele van de Zondagsscholen te Groningen
56827: HOFSTEDE DE GROOT, P - Voorlezingen over de geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot de komst van Jezus Christus, 2e herziende druk 2 delen compleet
56835: HOGENDORP, DIRK VAN (1797-1845) (OPGESTELD DOOR GUILLAUME GROEN VAN PRINSTERER (1801-'76)) - Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. ondertekend door D. van Hogendorp; M.B.H. Gevers; A. Capadose; G. Groen van Prinsterer; P.J. Elout; J.A. Singendonk; C.M. van der Kemp.
58665: KNAP J J- HOGERZEIL S - Maandelijksche LEERREDENEN ter verbreiding der waarheid die naar de Godzaligheid is,door onderscheidenene predikanten bij de Hervormde Gemeenten jaargan 1844-45 Detmaar D A O.a Ds Knap afscheid Doornspijk Hoogerzeil afscheid Fijnaart-intrede Doornspijk
69534: HOGUE, JOHN - De Laatste Paus : Verval En Ondergang Van De Kerk Van Rome Uitgebreide bespreking van de aan de Ierse bisschop Malachias (circa 1095-1148) toegeschreven profetie over de opvolging van de pausen.
56838: HOHMANN CHR H - Praktische Violischule Collection litolff Pratical Violin Scholl
52704: CHRISTIAN H. HOHMANN. - Praktische Violinschule ( Practical Violin-School ). Neu-Ausgabe...umgearbeitet und vermehrt von Gustav Zanger. I t/m 5. Kursus
70480: HOLLADAY, WILLIAM L. - A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Based upon the lexical work of Ludwig Koehler and Walter Baumgartner.
1487: HOLLAND, DS. C. B. (NED. HERV. PREDIKANT TE PUTTEN) - Licht en leiding. 18 meditaties. Tweede druk.
56841: HOLLAND, DS. C. B. (NED. HERV. PREDIKANT TE PUTTEN) - Licht en leiding. 18 meditaties. Tweede druk.
56842: HOLLAND, J. VAN - Een lastige leenman. Een historisch verhaal uit de tijd van Graaf Willem VI.
56843: HOLLAND, JAN - Het smeult. Moeten wij wachten, totdat de vlam uitslaat?
52729: CLASSIS HOLLAND - Classis Holland: Minutes 1848-1858. Translated by a Joint Committee of the Christian Reformed Church and the Reformed Church in America
56846: HOLLANDER, N. DEN - Zo'n kleine verstekeling door N. den Hollander geïllustreerd door C. Leeflang-oudenaarden tweede druk
56844: HOLLANDER, J. - Een stem van onder de galerij. (Enkele opmerkingen over de onrust in de Gereformeerde Kerken in dezen tijd).
56845: HOLLANDER, J. (RESERVE ONDEROFFICIER BRIGADE GENIETROEPEN) - Nogmaals het verraad der N.S.B
56847: HOLLANDER, N. DEN - Een geluk uit een ongeluk 3e druk
71096: HOLLANDER, NEL DEN - Een geluk uit een ongeluk
70277: HOLLE, G - de zoon van den berenleider geillusstreerd door B van Vlijmen jr1e dr. - (De goede kameraad). -
56848: HOLLE, G - Met Pieter Pikmans het zeegat uit illustraties Jan Wiegman 1e dr. - (De goede kameraad). -
56849: HOLLE, G. - Hoorn voor de prins.
70798: HOLLE G. - Hoorn voor den prins (oorspronkelijk verhaal uit het begin van den 80-jarige oorlog, geíllustreerd door J.H. Isings Jr.
56850: HOLLEBEEK, JEREMIAS (1689-1775) - De onbedriegelijke kentekenen van zaligmakende genade.
21591: HOLLEBEKIUS, JACOBUS (1595-1650, AMSTERDAM) - De verloren en de Wedergevonden Zoon. dat is, Stichtelicke verklaringe over de woorden Christi Luce XV: II tot het eynde Handelende van een Vader, hebbende twee zonen, ende wat hem van yder een der zelver ontmoetet is. Alles Tot Leeringhe verklaert ende voorgestelt.
56853: HOLLEBRANDS, M. - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands met inleiding en toelichting vandr J H v/d Bank
48883: HOLLEBRANDS, M. - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands
56970: HOOGERWERF HOLLEMAN R - Onrustig is het hart ver haal uit de tweede Wereldoorlog toen Hitler Joegoslavie binnenviel
73146: HOOGERWERF-HOLLEMAN R. - Eerstelingen
47123: HOLLTEN, F VAN - Langs het levenspad van John Bunyan
56859: HOLST, JOH. VAN (1640-'91, LEEUWARDEN) - De eerste beginzelen der woorden Gods. Of ontledinghe der Heidelbergsche Catechismus tot dienst van de onwetende en jonge jeugd. Waarbij gevoegd is het merg van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Den Een- en twintigsten druk.
36500: HOLST, JOH. VAN (1640-'91, LEEUWARDEN) - De eerste beginzelen der woorden Gods. Of ontledinghe der Heidelbergsche Catechismus tot dienst van de onwetende en jonge jeugd. Waarbij gevoegd is het merg van het Kort Begrip der Christelijke Religie, voor die haar willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal. Den Een- en twintigsten druk.
56858: HOLST, A. ROLAND. - belijdenis voor jongeren die god zoeken
30107: HOLST, A. - WORDINGEN
56862: HOLSTER, A. - ZEILSTRA, J. - Johannes Calvijn. De hervormer van Genève.
56861: HOLSTER, A. / ZEILSTRA, J. - Maarten Luther.
36574: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
47124: HOLTEN, F, VAN - De tale Kanaäns
56868: HOLTEN, F. VAN - Ziende den onzienlijke. Persoonlijke herinneringen.(over het oude volk)
29744: HOLTEN, H. VAN - Een kat in de boom.
56864: HOLTEN, C. VAN - 'In het jubeljaar' 1930-1980. 50 jaar Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam.
56867: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. Twaalf godgeleerden uit de 16e en 17e eeuw.
48426: HOLTEN VAN F - Dienaars Martelaars Bevrijders uit de historie van de kerk in Schotland
56869: HOLTEN, F. VAN - De vervolgde Kerk in Schotland
56870: HOLTEN, F. VAN - De strijdende Kerk in Schotland
56871: HOLTEN, H. VAN - Brand in het Hoge Duin
56865: HOLTEN, EDITH - De vreugde van het landleven. Dagboek van een Engelse dame uit 1906. Impressies in tekst en aquarellen van de flora en fauna op het Britse plattegrond gedurende de wisseling der jaargetijden.
56863: HOLTEN VAN F - Langs het levenspad van John Bunjan
56873: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van Jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
56874: HOLTIUS, N. - De zondaar gerechtvaardigd om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaardig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woord Gods en de vastgestelde leer der Hervormde kerk duidelijk verklaard en bevestigd in twee predikatie's over de XXIII en XXIV zondag van de Heidelbergse Catechismus door Nicolaus Holtius, dienaar der gemeente van jezus Christus te Koudekerk; in hernieuwde uitgave verzorgd door A. v.d. Kooij, v.d.m.
27104: HOLTIUS, NICOLAAS (1693-1773, KOUDEKERK A.D. RIJN) - De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is, en rechtvaerdig voor God door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde Leere der Hervormde Kerke, duidelijk verklaart en bevestigt in twee predikaatien over de XXII en XXIV Zondag van den Heidelbergsen Catechismus. Door Nicolaus Holthaus, dienaar der gemeinte van Jesus Christus in Koudekerk
20933: HOLTIUS, NICOLAAS (1693-1773, KOUDEKERK A.D. RIJN) - De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de genade Gods, door de verlossing die in Christus Jezus is en Rechtvaerdig voor Godt door het geloof. Volgens het onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde Leere der Hervormde Kerke, duidelijk Verklaart en Bevestigt in Twee Predikatien over 23sten en 24sten zondag van den Heidelbergschen Catechismus. door Holtius dienaar der Gemeinte van Jesus Christus. te Koudekerk.
32123: HOLTIUS, NICOLAAS (1693-1773, KOUDEKERK A.D. RIJN) - Verhandeling over de ampten van den zaligmaker en deszelfs zalvinge tot die ampten. Waar in deszelfs Rechtzinnigheyd, zoo tegens de verdichte calumnien van een onbenoemd Schryver, als tegens de beschuldigingen van den Heer Joan van den Honert, op een zeedige wyze word verdedigd.
56881: HOLTRIGTER, L. - De christelijke Geref. Kerk en het duizendjarig rijk. Een bladzijde uit de geschiedenis der christ geref. kerk medegedeeld en toegelicht; benevens eene schets van het Duizendjarig Rijk.
33524: HOLTRIGTER, L. PRED TE MAARSSEN - Een bladzijde uit de geschiedenis der Christ Geref Kerk medegedeeld en toegelicht benevens eene schets vanhet Duizendjarig RijkDe christ. Geref. Kerk. en het Duizendjarig Rijk.
56884: HOLTROP, DR. P.N. - ZGKN100 Een bundel opstellen over de zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland ter gelegenheid van de honderjarige herdenking van de Synode van Middelburg 1896
56883: HOLTROP P.N. - Tussen Piëtisme en Réveil Het "Deutsche Christentumsgesellschaft"in Nederland, 1784-1833
56886: HOLWERDA, B. - Oudtestamentische voordrachten. Nagelaten door prof. B. Holwerda. Deel 2. Bijzondere Canoniek.
56889: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. Catechismuspredicatien.
56890: HOLWERDA, B. PROF. - Tot de dag aanlicht.
56891: HOLWERDA, J.H. - Nederland's vroegste geschiedenis. Door dr. J.H. Holwerda, directeur Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Tweede, vermeerderde druk. Met 94 platen en 3 gekleurde kaarten.
56892: HOLWERDA,J.H. - Nederland's Vroegste Geschiedenis in Beeld Prachtig geillustr. Atlas over het oudste Nederland tot de vroege Middeleeuwen. Index. Bibliogr. Ornam. & verguld kunstleer.
16575: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. 4 delen. Eerste deel: Zondag 1-13, 192 blz. Tweede deel: Zondag 14-26, 207 blz. Derde deel: Zondag 27-39, 213 blz. vierdedeel 40-52
56888: HOLWERDA, B. - Begonnen hebbende van Mozes....." De plaats die de Heere verkiezen zal- De Exegese van Amos 3: 3-8 - De Priester-koning in het Oude Testament- De Heilshistorie in de prediking.
56887: HOLWERDA, B. - De dingen die ons van God geschonken zijn. 4 delen. Eerste deel: Zondag 1-13, 192 blz. Tweede deel: Zondag 14-26, 207 blz. Derde deel: Zondag 27-39, 213 blz. vierdedeel 40-52
20811: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, newly translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
50672: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
50671: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old and New Testaments, newly translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. By his Majesty's special ommand. Appointed to be read in churches.
72192: BIBLE HOLY - The holy Bible, containing the Old Testaments, and the New, newly translated out of the original tongues and with the former Translation diligently compared and revised By his Majestie's special command. With most profitable annotationsd open all the hard places, and other things of great importance. Which notes have never before been set forth with this new Translation:, But are now placed in due order with great care and industrie. The New TESTAMENT of our Lord are and saviour JESUS CHRIST Newly translated out of the original Greek, and with the former translation diligently compared and revised by his Majesties special command. With brief Summaries and Expositions of THEO"D BEZA upon the hard places. Together with the annotations of Fr JUNIUS upon the Revelation of S. John. The which NOtes have never been till now set forth with this new translation but are now placed in due order by J.C.
36936: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in en om de Grebbelinie.
20497: HOMA, KORP. - Onze 80-urige oorlog. Belevenissen in en om de Grebbelinie.
56896: HOME, ANDREW - Wilhelmina bibliotheek voor jongens en meisjes Jacob Rensum
56895: HOME, ANDREW - Tom en Jack. Avonturen van twee schooljongens. Tweede druk.
56897: HOMEROS - Ilias Verzorgd door dr. J.W. Fuchs deze Odyssee in het Grieks. Classica Hagana Zeer goed
73000: HOMERUS ; BERGLERO, STEPHANO - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvan
56901: HOMOET, J. C. - Een jongen die overwint - 2e druk
56902: HONDERS, H. J. - Andreas Rivetus. Als invloedrijk gereformeerd theoloog in Holland's bloeitijd.
56903: HONDERS, HAN / CONSTANT, JAC. / DOORGEEST, YVONNE / POLDERS, LOEK. - Ontdek Nederland. De schoonheid van 20 nationale landschappen.
34117: HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56906: HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine print-Bybel. Waarin door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeit in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56904: HONDIUS BOLDINGH, W. - Synthetische polynucleotiden - aggregatie en haar beïnvloeding
56905: HONDIUS, GERARDUS PUPPIUS (1666-1740) - De kleine Print-Bybel. Waar in door verscheide af-beeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart worden. Tot vermaak der Jeugd, en om te leeren elke zaak naauwkeurig af te schetzen, en by haaren regten naam te noemen; ook de spreuken der H. Schrift by na zonder moeite in het geheugen te brengen. Uit de Hoogduitsche in de Hollandsche taal overgezet.
56907: HONERT, JOAN VAN DEN (1693-1758 PROF TE LEIDEN). (JOHANNES WESSELIUS.1671-1745 PROF TE LEIDEN) - Derde versameling van Heilige mengelstoffen behelsende eenige kerkelike en akademische Verhandelingen in redevoeringen.by versceide Gegelegenheden en Omstandigheden Opgesteld en Uytgesproken door Joan vanden Honert,T H Soon
56912: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek. Door eene ontleding en verlaaring van het sevende hoofd-stuk in Paulus send-briev aan den Hebreen, opengelegt, en aangeweesen.
38951: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - De Messias, verheerlikt aan des Heeren regterhand: In een gewisse verwagting, dat de Heere alle de vyanden van den Messias sal verdelgen, en uytroeyen : Ter wederlegging van de latere Jooden, voorgedraagen in eene schrift-maatige verklaaring van den CXden Psalm. : Met een Aanhangsel ter verdediging van Melchisedeks waare menschheid, en lighaamlike onstervlikheid m.
56914: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM)E - Kort-bondig vertoog van Christus' afkomst uit David, Behelsende eene bewering van Mariaas Erv-Dogterschap; en eene vereffening van de twee geslagtkaarten by Mattheus en Lukas te vinden: Door Tako Hajo van den Honert, Bedienaar des H. Evangeliums t' Amsterdam.
35237: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - Kort-bondig vertoog van Christus' afkomst uit David, Behelsende eene bewering van Mariaas Erv-Dogterschap; en eene vereffening van de twee geslagtkaarten by Mattheus en Lukas te vinden: Door Tako Hajo van den Honert, Bedienaar des H. Evangeliums t' Amsterdam.
3302: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - De waaragtige wegen die God met den mens houd, uyt een vast grond-beginsel, volgens de ingeschapene en geschreevene openbaaring Gods afgeleidt en zaamen-geschakelt. Door Tako Hajo van den honert, bedienaar des H. Evangliums tot Amsteldam. vierde druk druk, doorgaans verbetert en met het geen aan den eersten drukt ontbrak vermeerdert. In twee delen.
56910: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. TE LEIDEN) - De Mensch in Christus soo als hy al en niet bestaat naar den eisch van den redeliken en evangelischen godsdienst
559: HONERT, TAKO HAJO VAN DEN (1666-1740, PROF. TE LEIDEN, AMSTERDAM) - Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van Melchisedek. Door eene ontleding en verlaaring van het sevende hoofd-stuk in Paulus send-briev aan den Hebreen, opengelegt, en aangeweesen.
56911: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. LEIDEN) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56908: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. LEIDEN) - Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander.
56909: HONERT, JOHAN VAN DEN (1693-1758, PROF. TE LEIDEN) - Het geloov der vaderen, ten spore der kinderen, door Paulus den Apostel, beschreven en vereewigd, in het elvde hoofdstuk van den Brief aan de Hebreen. En, naar het beloop van dat hoofdstuk, en de overeenstemming der andere heilige boeken, verklaard; door Joan vanden Honert, T.H.Soon, die daarin ook omstandig handelt van het wangevoelen, dat Simon Patrick over den aart des waren saligmakenden geloovs voorgestelt en aangepresen heeft in syn werkjen genoemd Geschiedenis van den reisiger naar het hemelsch Jerusalem.
56916: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de H. Godgeleerdheid. op gezag van den rector Dr. A. Kuyper in het openbaar te verdedigen op Woensdag 19 Oktober 1892 des namiddags ten drie ure in de Schotse zendingskerk door Anthonie Gerrit Honig.
26415: HONIG, DR. A.G. - ,,Etisch'' of Gereformeerd? Eene studie.
56917: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie. Herdruk ingeleid door Prof. Dr. D. Nauta.
56918: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie.
56915: HONIG, ANTHONIE GERRIT - Alexander Comrie.
56922: HONKOOP, A.G - Kom en zie 52 meditaties
56924: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.) - Eliza's vaarwel aan Elia Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis van Ds. P. Honkoop in leven predikant der Gereformeerde Gemeente te Yerseke in het kerkgebouw te Yerseke en op de begraafplaats te Rijssen. Hieraan is toegevoegd een predikatie van Ds. P. Honkoop over Romeinen 8 : 23a en de predikatie uitgesproken op zondag 30 juni te Yerseke door Ds. A. F. Honkoop over Openb. 7: 13- 15
30235: HONKOOP P PRED GERF GEM DOORTOOR, A.F. VAN/TOOR F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van Ds. P. Honkoop (1891-1963) Tweede druk.
30307: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.) - En Abram toog heen. Zeven predicatiën over het leven van Abraham.
70024: HONKOOP, DS. P. (PRED. GER. GEM.)/ HONKOOP, DS. A. F. (PRED. GER. GEM.) - Hij is opgestaanEen drietal predikaties overLuc 23 vers33a door Ds. P. Honkoop sr. Math 26 vers6a door Ds. A.F. Honkoop, Lukas 24 vers 15 door Ds. P. Honkoop. jr
56923: HONKOOP, DS. A. F. (PRED. GER. GEM.) - Maar wat hebben deze schapen gedaan.
34429: HONKOOP, DS.P SR (PRED. GER. GEM.) - En onze ziel tot zaligheid 7 preken over het hooglied
56921: HONKOOP, A. F - Jezus' hemelvaart. Daniël 7:13,14a
56927: HOOF, H. VAN - Z.66. Een verhaal uit een commandopost ergens in de Grebbelinie. met tekeningen van W. Bielkine. 3e druk.
56928: HOOF, P. VAN - Intermezzo. Kontinuiteit en diskontinuiteit in de theologie van A.A. van Ruler. Eschatologie en kultuur.
56929: HOOFDMAN, HUGO - Nederlandse Militaire Luchtvaart in beeld. deel 1
59962: LINDENHOUT J VAN HOOFDREDAKTEUR - Te HUIS geillustreerd Tijdschrift voor het volk ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch zesde jaargang met ondertitel tijdschrift tot gezellig onderhoed voor iedereen
56930: HOOFT P.C. - Nederlandsche Historien, seedert de Ooverdraght der Heerschappye van Kaizer Kaarel den Vijfden op Kooning Philips zynen Zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh Tot het einde der Landtvooghdye des Graven van Leicester.
56932: HOOFT, B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche Geschiedenis in historieliederen. Arnhem., 1948. --- Uitgegeven ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan (1897 - 1947).
68084: VONDEL EN VAN HOOFT - Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers en dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen.
48329: HOOFT, W - De Rietheuvel
39365: VONDEL EN VAN HOOFT - Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers en dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen.
56934: HOOFTMAN, HUGO - De Nederlandse Burgerluchtvaart in beeld
56939: HOOG, M. - Het kind van den dronkaard
56938: HOOG, ALETTA - Huib Geillustreerd door Jeanne Faure
56936: HOOG, ALETTA - Huib
56937: HOOG, ALETTA - Drie kerstboomen
47297: HOOG, ALETTA - Huib
56940: HOOG, SYBREN - Eemland beschrijving van een weerbarstige landstreek.
56935: HOOG, ALETTA - Geen goud maar God.
40551: STAVEREN REINIER FREDERIK VAN GESCHREVEN ONDER DE NAAM VAN EEN LIDMAAT DER HERVORMDE GEMEENTE IS ; THOMAS HOOG (1763-1829) - Vertoogen over het waare geschiedkundig oogpunt, waar uit het laatste lyden van Jesus Christus beschouwd moet worden : opgehelderd uit het voorig gedeelte der evangelische verhaalen / door een lidmaat der Hervormde Gemeente ; met eene aanpryzende voorr. van Th. Hoog eerste deel derde stuk
36522: HOOGE, ROMEIN DE - Les indes orientales et occidentales.
56941: HOOGE, ROMEIN DE - Les indes orientales et occidentales.
56942: HOOGE, ROMEIN DE - Les indes orientales et occidentales.
71501: HOOGEBOOM, TH. - Het leven van Tijmen en Antje. Vertellingen over mensen en dingen in het oude Laren Trefwoorden: Noord-Holland, Romans en novellen: oorspronkelijk Folklore en volkscultuur
56945: HOOGENBIRK, A.J. - Rika van de Zandhoeve.
9002: HOOGENBIRK, A.J. - Rika van de Zandhoeve.
47634: HOOGENBIRK, A. J - De Burgemeester en zijn Vijand 3 platen
47613: HOOGENBIRK, A J - Vergaard en bewaard ill 1e dr.
56944: HOOGENBIRK, A. J - De Burgemeester en zijn Vijand 3 platen
19639: HOOGENBIRK, A.J. - De speelman.
74055: HOOGENBIRK A.J. - Wonderlijk bevrijd (derde druk)
56946: HOOGENBIRK, A.J. - De speelman.
74056: HOOGENBIRK A.J. - De burgemeester en zijn vijand
56244: HEER JOH DE EN HOOGENBIRK A J - Gemengd Koor-Bundel 100 van de schoonste Christelijkwe Liederen voor gemengd koor met vertalingen door A J Hoogenbirk
56947: HOOGENBIRK, A.J. - Uit grootvaders jeugd. Een verhaal. 4e druk.
56950: HOOGENBIRK, A.J. - De burgemeester en zijn vijand. Opnieuw verteld door Marina Verbeek - Gorter.
71173: HOOGENBRINK A.J. - Óverwonnn (geïllustreerd door Frans van Noorden0
63714: POORT J J DOOR CEES HOOGENDOORN - Nochtans werk en leven van Ds JJ Poort
1149: HOOGENDOORN, A. / POST, S. D. - Concordantie van de Belijdenis Geschriften.
56953: HOOGENDOORN, A. / POST, S. D. - Concordantie van de Belijdenis Geschriften.
39011: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Het is bij de avond 12 meditaties
33984: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - De profeet Jona.
1501: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen, en dan...?
56967: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - De profeet Jona. e druk
56963: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM. - Belijdenis doen en dan...?
25339: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe?
56955: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Eben-Haëzer. Uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van ds. A. Hoogerland.
56962: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen en dan...? 13 e / 16e druk.
56961: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis aan Ds. A. Hoogerland. Tweede druk.
56964: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Het is bij de avond 12 meditaties
1499: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Eben-Haëzer. Uitgegeven door de Gereformeerde Gemeente te Breda. Hierin zijn opgenomen de laatst gehouden predikatie in de Spoorstraat en de eerste predikatie in het nieuwe kerkgebouw door ds. A. Hoogerland, tevens alle toespraken en nog drie predikaties van ds. A. Hoogerland.
1500: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe? 5e druk
56960: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Heilbespiegelingen. 26 meditaties.
56959: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe?
56957: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen, en dan...? 7e / 8e druk
56958: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Belijdenis doen, en dan...?
56956: HOOGERLAND, A. PRED GERF GEM - Ten Avondmaal gaan, maar hoe? 5e druk
56969: HOOGERWERF - HOLLEMAN, R. - 't Behoeftig volk
56971: HOOGERWERF-HOLEMAN, R - Niets bij geval. Uit het leven van Rina Heijboer uit Sirjansland
56976: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Het nakroost der Hebreën
56978: HOOGERWERF-HOLLEMAN,R. - 't behoeftig volk
56974: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Twee zijn beter dan één - Een verhaal uit de tijd van de Afscheiding
56973: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - Leo en Marietje de twee Hugenootjes
71802: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R. - HET verachte en onedele levensverhaal van Willen Aaftink uit Rijssen bijgenaamd deSnieder
74735: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) (1932-1987) Dissertatie. Doctroal thesis with summaries in English and in Bahasa Indonesia Reeks 'Mission', Nr. 20.
56982: HOOGEVEEN, H. - Als de molen stil staat... Geïllustreerd door Mies Bloch.
56984: HOOGEVEEN, M.B., E.A. - Eerste t/m zesde leesboekje - 6 dln
56983: HOOGEVEEN, H. - Emkes kerstfeest - vierde druk
56985: HOOGEVEEN. H. - Piet Courage Haan's bibliotheek voor de jeugd illustraties van J. de Vries
56981: HOOGEVEEN, H. - Strijd om een kievitsei. Geïllustreerd door C. S. T. M. Leeflang-Oudenaarden. 4e druk.
56980: HOOGEVEEN, H. - De volharding. Geïllustreerd door Kees van Lent.
56979: HOOGEVEEN, H. - De boot is lek. Geïllustreerd door Kees van Lent. 3e druk.
33773: HOOGEWERF G C - De Priester van pele
56986: HOOGEWERF G C - De Priester van pele
56988: HÖOGEWERFF G.C - De Ketellapper van Elstow
47324: HÖOGEWERFF G.C - De Ketellapper van Elstow
70795: HOOGEWERFF G.C. - Onder de Duinkerkers geillustreerd door Pol Dom
56987: HOOGEWERFF G C - T Geweld onttogen een verhaal uit het jaar 1672
56990: HOOGH, ALETTA - Geen goud maar God.
56991: HOOGHIEMSTER, H. - Preeken uit Oorlogstijd.
56992: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica Secundum editiones Ios. Athiae, Ioannis Leusden, 10. Simonis aliorumque inprimis E. van der Hooght. Recensuit sectionum propheticarum recensum et explicationem clavemque masorethicam et rabbinicam addidit Augustus Hahn. Editio stereotypa C. Tauchnitii quartum recognita et emendata.
56993: HOOGHT, EVERARDI VAN DER - Biblia Hebraica ad optimas editiones imprimis Everardi van der Hooght. Accure recensa et expressa. Curavit argumentique notationem et indices nec non clavem masorethicam addidit Car. Godofr. Guilielmus Theile prof. lipsiensis. Editio stereotypa octava.
73860: HOOGHWERFF B. - Omdat Hij het gedaan heeft, vriendenbundel
74217: HOOGHWERFF B - Het Vrome volk in U verheugd uit het gezelschapleven
56995: HOOGLAND, R.A. SR. - Kroniek van Utrecht beknopte geschiedenis van de Domstad in Jaartallen
24686: HOOGSTRATEN, P. F. TH. VAN - Da Costa. Eene studie.
56998: HOOGSTRATEN, NANS - Vallen en opstaan.
57000: HOOGSTRATEN, P. F. TH. VAN - Da Costa. Eene studie.
56996: HOOGSTRATEN, A. VAN SCHOCH - De slotvrouwe van Westwoude.
36059: HOOGSTRATEN, NANS - .... en gij zult stille zijn
57002: HOOGVELD, DR. J.H.E.J. - Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino.
3501: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, de aartsvader, in XII boeken door Arnold Hoogvliet. De 9e druk.
71931: HOOGVLIET JZ. ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) GRAVURES HOUTBRAKER, J. - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet zevende druk. 12 gravures voorafgaande aan de boeken Voorwerk bevat drempelverzen van Joannes van Dam, K. Boon van Engelant, P. Schim, Jacob Schim, Hendrik Schim, Natura et arte, Pieter Langendijk e.a.
32: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, de aartsvader, in 12 boeken. De negende druk.
20830: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vijfde druk.
43268: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vierdedruk.
5097: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de Aartsvader, in XII boeken;
28878: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, De Aartsvader, in XII boeken, Door Arnold Hoogvliet. De derde druk.
57003: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, de aartsvader, in XII boeken door Arnold Hoogvliet. De 9e druk.
57004: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vijfde druk.
57006: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, de aartsvader, in XII boeken door Arnold Hoogvliet. De 9e druk.
57008: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de aartsvader in 12 boeken door A. Hoogvliet. Vierdedruk.
57009: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham de Aartsvader, in XII boeken;
36530: HOOGVLIET JZ., ARNOLD (1687-1763, DICHTER, VLAARDINGEN) - Abraham, de aartsvader,
57010: HOOGWANDT, ANNEKEN (CA. 1650) - Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere.
57011: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. Ingeleid door prof. dr. A. H. Edelkoort. 2e herziene druk.
57012: HOOIJER, J.G. - Jezus aan den oever der levenszee.
34336: HOOIJER, J.G.PRED TE RHENEN - Jezus aan den oever der levenszee.
16266: HOOKE, N. / JOHN BURKE - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius Cæsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
57013: HOOKE, N. / JOHN BURKE - The Roman history, from the buidling of Rome to the ruin of the commonwealth; illustrated with maps and engravings. 3 Vol. En bijgebonden in het 3e deel: Historical questions, embodying every important fact in the Roman history, from the building of Rome to the consulate of C. Julius Cæsar Octavianus, in the year of Rome 724; with references to the volume folio and paragraph, for the solutions. By John Burke, esq.
69580: HOON, J.DE, BODDEN, S. & BECKER, P. - Bibliography of Hymns and Gregorian chant from the 16th century to 1991.
57016: HOONING, FROUCK VAN DER - Van een jonge vechter. Illustraties van Anni van de Ruit.
72084: HOONING, FROUCK VAN DER - Evelynontdekt het leven
48493: HONKOOP P SR EN HOONKOOP A F EN HOONKOOP P JR - En het geschiedde 3 kerst pred lukas 2
44590: HOORN, ARJEN VAN - Jannes en zijn idealen deel 2 omslag Reint de Jonge
57019: HOORN H. VAN - De hut van oom Tom, Harriet Beecher-Stowe
71608: HOORN, ARJEN VAN - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, . Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 1. Deel 3: De nachtegaal zingt, in een band
57027: HOORN, HENK VAN EA. - Politiek mensen, Macht en mogelijkheden
57028: HOORN, NELLY VAN - Het geheim van den ouden Peter.
57021: HOORN, A.J. - De Bijbel: boek voor boek Introductie
57023: HOORN, ARJEN VAN - De nachtegaal zingt. triologie over Mientje Holdert.
57024: HOORN, ARJEN VAN - Voorspel van het geluk.
57022: HOORN, ARJEN VAN - Jannes triologie deel 2. Jannes en zijn idealen.
57020: HOORN, A. VAN - De nachtegaal zingt. Deel 3 van triologie over Mientje Holdert.
1599: HOORN, S. A. VAN DEN (PREDIKANT TE TIEL) (1851-1890) - Reisindrukken; of, over Domburg en Wiesbaden naar Dusseldorp.
34303: HOORN, ARJEN VAN - Mientje trilogie. Deel 1: Voorspel van het Geluk, 209 blz. Geb. Deel 2: Dwaalwegen van het hart, 199 blz. Geb. Deel 3: De nachtegaal zingt, 197 blz. Geb.
57029: HOORN, S. A. VAN DEN (PREDIKANT TE TIEL) (1851-1890) - Reisindrukken; of, over Domburg en Wiesbaden naar Dusseldorp.
57026: HOORN, FRÉ VAN - Vlammetje
73996: FLINCHBAUCH C. HOPE - Over de rivier (vertaald door Lia van Aken)
57034: HORATIUS, Q. - Flaccus.
16131: HORATIUS, Q. - Flaccus.
57035: HORE, RACHEL - De droomtuin
69677: HORN D. (VOOR NEDERLAND BEWERKT) - De natuurlijke historie naar den vierden druk van "Wagner's Illustrirte Naturgeschichte".Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie houtgravures. Prachtig geïllustreerd boek. 25x19 cm. Pictoral cover. Ill.: naar aquarellen en houtgravures
57036: HORN VON W O - DE MULAT eene geschioedenisuit het planersleven in Floria naar het hoogduitsch met 4 kleuren litho,s
3346: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) B. BEKKER.-MELCHIOR LEIDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie. Van de scheppinge des werelts tot 't jaer des Heeren 1666 / in 't Latijn beschreven door GEORGIUS HORNIUS; in het Nederduyts vertaalt. Den laetsten druk.
57039: HORNIUS, GEORGIUS (1620-'70, PROF. TE LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de schepping des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door Georgius Hornius.Doctor Theologiae en professor der Historien in de Academie van LEYDEN In het Nederduytsch vertaalt / waer aen is bygevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684 door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge Schole tot Utregt. Met titelprent.
38338: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) BALT. BECKER EN MELCH. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke HISTORIE, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius, (...) Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar BECKER, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den laetsten druk. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57038: HORNIUS, DR. GEORGIUS (1620-1670, PROF. LEIDEN) - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de scheppinge des werelts, tot 't jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven door G. Hornius. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de kerkelyke en wereldlyke historie, sedert den jare 1666 tot 1684. Door Balthazar Becker, bedienaer des Goddelijcken Woorts binnen Amsterdam. Verciert met 20 koopere platen en vaersen. Den derden druck. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696. Door Melchior Leydekker, professor der Godgeleerdheid in de hoge schole tot Utregt.
57041: HORNMAN, W. - de ontstuimige
57042: HOROVITZ, DAVID - Jitschak Rabin: de biografie soldaat van de vrede.
57044: HORST, K. VAN DER - Inventaris van het archief van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)
57043: HORST, J.G. TER & E.M.SMILDA (SAMENST.) - Rondom de oude Sint Helenaker1 ed. 368 p. illustr. large 8vo. Dutch. Prachtig geillustr. overzichtsboek over de oude kerk te Aalten. Index. Bibliogr. Ornam. paperb. Als nieuw.
74725: HORST, DR. P. W. VAN DER / BAARDA, PROF. DR. T - De Pseudepigrafen 3. De spreuken van Pseudo-Phocylides. Vertaald en toegelicht door P.W. van der Horst. De spreuken van Pseudo-Menander. Vertaald en toegelicht door T. Baarda.
57046: HORTON, DAVID - Een legioen van eer
69828: HOSMAR, J. - St.Petersburg - Stad van de Rusluie.
57047: HOSPERS, J. - An introduction to philosophical analysis. Second edition. By John Hospers, professor of philosophy California State College at Los Angelos.
40175: HOUBAKKER, JOANNES (1685-1715, MENNONIETEN PREDIKANT AMSTERDAM) - Predikatien over verscheide texten der H. Schriftuur. tweede deel
5469: HOUBAKKER, JOANNES (1685-1715, MENNONIETEN PREDIKANT AMSTERDAM) - Feest-Predikatien, Handelende van de geboorte van onzen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, Zyn bitter lyden en sterven, de heilryke opstandinge, hemelvaart, en afzending van den H. Geest. Door Joannes Houbakker, In zyn leeven Leeraar der Doopsgezinden, 't Amsterdam.
57050: HOUBOLT, E. C. - Eccart. Stamperius Bibliotheek. Geïllustreerd door J. G. Kesler. Tweede druk.
33582: HOUBRAKEN, ARNOLD - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Waar van 'er vele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. Deel 1 en deel 2.
57051: HOUBRAKEN, ARNOLD - De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen. Waar van 'er vele met hunne Beeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. Deel 1 en deel 2.
73858: HOUDIT J.A. VAN - De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, drie oefeningen
58755: KOELE WILLEM OLDENBROEK HOUSELT VAN A - Het einde van dien man zal vrede zijn Fragmenten uit het leven
57056: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699 en Schadelykheid Der Weereld-liefde; Getoont uit de Onvolmaaktheid en Nietigheid Der Weereldse Goederen, En de Brosheid des Menselijken Leevens, door GEESJE BRIT. Onveranderde uitgave volgens 1699. 2 boeken gebonden in 1.
57055: HOUTE, SOEGTEN VAN DEN - Uyterste wille van Soegten van den Houte dewelk sy hare kinderen David, Betgen en tanneken, Tot een memorie en voor het allerbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigt, tot Gent in Vlaenderen. onveranderde uitgave volgens 1699
57057: HOUTE, SOETGEN VAN DEN - Uyterste wille van Soetgen van den Houte, dewelk sy hare kinderen David, Betgen en Tanneken, tot een memorie en voor het alderbeste goet heeft nagelaten, en heeft dat met haren dood bevestigs, tot Gent in Vlaenderen.
564: HOUTE, J. VAN (GEB. 1707, LIDMAAT DER HERV. GEM TE VALKENBURG) - Korte verhandeling van den aart en natuur des geestelyken leevens in deszelfs begin en voortgang, zoo als het trapswyze tot volkome wasdom en sterkte in dit leeven gebragt word. Dienende tot aanwyzinge, welke werkzaamheeden der ziele al, of niet voor werkzaamheeden van een door den Heiligen Geest ingewrogt Geloofs-leeven te houden zyn; ter betooginge, hoe men van het Genadewerk, volgens de uitdrukkingen der Heilige Schrift, in haar verband en oogmerk opgevat zynde moet denken en spreeken; en dus ter wegneeminge van het verschil in deezen, dat thans onder leeden van onze Kerk gevonden word; gelyk ook tot bemoediginge en opwekkinge van regt bekommerde zielen, om te staan naar de volle zeekerheid van hun zalig aandeel aande borggerechtigheid van den Heer Jezus Christus, zoo als hy in het evangelium zig zelfs heeft ontdekt en bekentgemaakt opgesteldt in zes zamenspraken.
69629: HOUTE VAN J A PROF DR - BRUGGE vroegercen Nu Fibulareeds 4
71822: HOUTEKAMER S. - Christopher Love, een puritein op weg naar het schavot 1618-1651, tweede druk
57058: HOUTEN, FREDERIK VAN (PRED. TE MIDDELBURG) - Geestelijk Huwelijksverzoek van Vorst Messias aan de Kerk zoo uit Heidenen als uit Israël, door de stemme des evangelies. Voorgesteld in drie predikatiën.
70408: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - een NEDERGEBOGENE en met God Worstelende Ziel,in het Geloof weder opgericht
57061: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk Houwelijks verzoek van Vorst Messias Aan de kerke, Zoo uyt Heydenen, als uyt Israël, Door De Stemme des Evangeliums Voor-gestelt in Drie Predicatien, Nevens een Leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door (...) Den Derden Druk. Waar bijgebonden: Den Ziel-verquikkende Raad Voor en verlegen Sondaar, na de weg des levens; Die den Verstandigen leyd Hemelwaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstigaangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien, Van (...) Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven aan sijn goede Vrienden: En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven.
57062: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Geestelijk houweijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt Israël, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door do. Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk.
24264: HOUTEN, FREDERICUS VAN (1662-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen zondaar, hem opleydende na den weg des levens en tot de volzalige genieting van God als zyn Hoogste Goet kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleze predicatien, van den Godzaligen, geleerden en nu zaligen heer F. van Houten. Benevens nog twee Godvrugtige brieven, aan zyn goede vrienden: en eenige rouw-klagten en grafschriften op zijn eerw. afsterven. Tweede druk.
57065: HOUTEN, U. VAN - De hillige histoarje. Forteld foar it Fryske folk. Diel I. It alde testamint diel 2 it nije testamint tekeningen van R. van Starkenborgh- van Straten
57059: HOUTEN, FREDERIK VAN (1622-1711, MIDDELBURG) - Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn eerw. afsterven.
57066: HOUTING JR. W.H. DEN - De erkenning van den doop, buiten eigen kerkverband bediend.
57067: HOUTJES, LAMMERT - Als het geluk verdonkert
57070: HOUTMAN, C. EN L.J. LIETAERT PEERBOLTE. REDACTIE. - Joden, christenen en hun schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
57069: HOUTMAN, ANS - Die mieke
57071: HOUTMAN, DR. C. - Nederlandse vertalingen van het oude testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst.
35068: BIJBEL MET HOUTSNEDES (DANIËL BROEDELET DZ. (1802-'67)) - Prent-Bijbel, bevattende alee de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament versierd met nagenoeg duizend houtsneeplaten, voorstellende de geschiedkundige gebeurtenissen, naar de meest beroemde schilderstukken; de landschappen, naar de oorspronkelijke teekeningen of naar echte plaatwerken; en de voorwerpen van natuurlijke historie, kleederdragten, zeden, oudheden enz., alles naar de beste bronnen; hierbij zijn gevoegd oorspronkelijke aantekeningen, voornamelijk tot verklaring der fraaie houtgravures, en van zoodanige plaatsen der H.S., als welke met betrekking tot de geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlijke historie, oudheidkunde of anderzins toelichting vereischen, bewerkt door D. Broedelet Dz.
57072: HOUWELING, COR - De neteligheid van een kerkscheuring
57075: HOUWELINGEN, F. VAN - Komt in de bus
57076: HOUWELINGEN, FRANS VAN. (E.A.) - Andersom. Allerlei verhalen.
57077: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN - 1 Petrus rondzendbrief uitBabylon derde serie commentaar op het nieuwe testament
57078: HOUWINK, R. - Uit de dagboeken van Sören Kierkegaard. Gekozen en bewerkt door mr. Roel Houwink.
71189: HOVE, J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen? een christen-huisarts over verantwoorde gezinsvorming, dele 2, ethiek, deel 2
57079: HOVE, DRS. J.H. TEN - Kinderen krijgen of kinderen nemen?
35412: HÖVEKER, H.AMSTERDAM -J VAN DIJK DOETINCHEM - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk. DOETINCHEM uitgebreide druk
35413: HÖVEKER, H. OUDERLING - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap. 1 e druk
57080: HÖVEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap en de centraalkracht van geestelijk leven. Met een inleidend woord uitgegeven door J. van Dijk.
57081: HÖVEKER, H. - Eenige gedachten. Over den oorsprong, de rechten en de verplichtingen van het ouderschap.
13694: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
57083: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
57084: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
57085: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
1302: HOVEN, HERMANUS VAN DEN (GEB. TE GROOT-AMMERS 1845, OV. TE GIESSENDAM IN 1931) - Een trouwe wachter. Uit de nalatenschap van den zeer bekenden H. v/d Hoven.
70791: HOVING J.E. - De lotgevallen van jonker Hans van de Sparrenborgh geillustreerd door T. Leeser
57090: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
1515: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57092: HOVIUS, DS. W. CHR.HERV PRED - Een gouden kleinood van Paulus.
57093: HOVIUS, J. - De positie van de vrouw in Christus' Kerk. Rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, op 19 september 1950.
57096: HOVIUS, S. J. EN T. PLOMP - Canada. Een land met grote mogelijkheden. 4e veel vermeerderde druk, geb. en geïll. 272 pag.
57097: HOVIUS, W. CHR. - Leven tot lof. Enige aspecten van het geestelijk leven in de psalmen.
57087: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
73859: HOVIUS DR. W. CHR. - De Dordste Leerregels voor iedere dag
23662: HOVIUS, W. CHR. - Een gouden kleinood van Paulus.
7479: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
57088: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben - Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces
57100: HOVIUS, W. CHR. - Een gouden kleinood van Paulus.
57102: HOVIUS, W. CHR. - Gij zijt, maar Ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen over schriftberoep en schriftgebruik in het Samen op Weg-proces.
57086: HOVIUS W CHR - de Dordtse Leeregels voor iedere dag
57099: HOVIUS, W. CHR. - Het leven van Lot.
46004: HOVIUS, DRS. W. CHR. - Het geloof in ons hart. Kenmerken van persoonliojk vertrouwen.
57104: HOYTEMA, A. J. VAN - Tabellen der waterhoogten aan de peilschalen. Op de Waal te Nijmegen, en op de Merwede te Gorinchem en aan de Steen en Hoeksche Kanaalsluis gedurende de jaren 1844 - 1855.
70926: HOYTEMA, TH. VAN (TEKENAAR) - Hoe de vogels aan een Koning kwamen. Een vogelgeschiedenis.ongepagineerd (32 pp). Ills.: zwart/wit illustraties.
70929: HOYTEMA, THEO VAN. TINE. - Uilen-Geluk. Getekend op steen door Hoytema. herdruk uit de de jaren 1970-77
70933: HOYTEMA, THEO VAN - Vogelvreugd In 35 blauw-oranje litho's met een tekst in ouderwetse spelling wordt het doen en laten getoond van enkele in Nederland bekende vogels zoals uilen, ooievaars, flamingo's Fotomech. herdruk van de uitgegeven van 1904
12079: HOYTEMA, THEO VAN - Vogelvreugd. Prentenboek.
74322: HOVIUS DRS. W.C.HR. - De maan bij nacht, vijf meditaties over de maan
6257: HUBER, M.C.U. & KELLER, G. - De Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en Pruisen. Met houtgravures en chromolitho's. Aangevuld met: Gerard Keller, Laatste Bedrijf van den Reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en de Commune. 192 pp. Met 100 platen. Met grote uitslaande gelithografeerde kaart 'Verdedigingswerken van Parijs en Omstreken' in vogelperspectief.
34636: HÜBERN, J. - Zweimal zwei unf fünftzg Biblische Historiën aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset und miit einer Vorrede herausgegeben von Johann Hübern. Rectore des Johannei zu Hamburg.
36542: HÜBERN, J. - Zweimal zwei unf fünftzg auserlesenerBiblische Historiën aus dem Alten und Neuen Testamente, der Jugend zum Besten abgefasset nebst einer Vorrede ....
57115: HUBREGTSE, I. - Een gelukkige zanger - Een vrij bewerkte historische gebeurtenis 4e druk
57113: HUBREGTSE, I. - Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse. Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (1845-1922). herziene druk.
70442: HUBREGTSE I - VELEN ONDERWEZEN 1921 75 jaar 1996 DsG H Kerstenschool Yerseke
57112: HUBREGTSE, I. - Gods trouw herdacht. Gereformeerde gemeente te Yerseke 1880-1980.
39244: HUBREGTSE, DS. L. LEERAAR BIJ DE NEDERDUITSCH GERFE GEMEENTE TE S GRAVENPOLDER - Twee leerredenen van Ds. L. Hubregtse in leven leeraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's Gravenpolder. Met een voorwoord van den schrijver.
1504: HUBREGTSE, L. PRED NEDDUITS FER GEM TE S GRAVENPOLDER - Leven en sterven van ds. L. Hubregtse. Vanaf 1911-1922 predikant bij de Nederduits Ger. Gem. te 's Gravenpolder, en een tweetal van zijn hand verschenen predikaties door I. Hubregtse te Yerseke.voorwoord Ds Chr v.d poel
57118: HUET, B. VAN - De club uit Rustoord. door B. van Huet, illustraties van Adri Alindo.
57120: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
57121: HUET, P. - Het verloren lammetje
31497: HUET, P. - William Taylor de straatprediker. Naar het Fransch van M. Lelievre, Jb. Kassies en H.J. van Lummel.
57119: HUET, P. - Afrikaansche gedichten.
6111: HUF VAN BUREN, J. - Oranje en Nederland. Bewerkt naar Andriessens 'Oranje-Nassau'.met 20 platen
72944: HUFFEL, A.J. VAN - Nederlandsche schrijvers in vertaling (van Marcellys emants tot Jan Eekhout) proeve van eene bibliographie met supplement 1946
57123: HUGENHOLTZ JR., P. H. - Levenslicht uit vroeger eeuwen. Vermeerderde druk.
57124: HUGENHOLTZ JR., P. H. PREDIKANT TE AMSTERDAM - Psalm 42 met eene leerrede over GALATEN 6 vers 14
74010: COCK HUGH - Een man komt thuis (vertaling Rika Vlieck)
71201: HUGHES, SELWYN - Huwelijks geluk
57126: HUGO, VICT - De Ellendigen. Geheel oponieuw bewerkt en geïllustreerd met gravures naar etsen van vermaarde meesters. [Les misérables] n. p. Jubileums-uitgave van de Naamlooze Vennootschap Dagblad "De Echo", .
67810: VISSCHER HUGO PROF.DR. - In hetlicht der gereformeerde levensbeschoueing
67645: VERKUIL GERRIT / ERMSTRANG HUIB / E.A. - Gemeente Brakel Herindeling 1955 - 1999
57127: HUIBREGTSE, DR. P. K. - Anabasis Xenophon met illustraties van A. A. Tadema. negende druk.
57128: HUIGENS, PETRUS. - Gesprekken in Israël.
57129: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
8234: HUIJDECOPER, DR. T. C. R. (IN LEVEN PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - De christenleeraar en huisvriend, nog sprekende nadat hij gestorven is. Een Bijbelsch dagboek, verzameld uit de schriftelijke nalatenschap.2e druk
57131: HUIJSER, DR. PH. J. - De ouderling en de prediking.
57130: HUIJSER, DR. PH. J. - Het verwordingsproces in de Ger. Kerken. 2 dln. Dl. 1: de regerende klasse. 141 blz. Dl. 2: de invloed van de tijdgeest. 119 blz.
72553: HUIJSSEN J MR E A - tIEN JAAR DIT KONINGSKIND
57133: HUISINGA-SCAF, L. - In en om de boerderij.
57132: HUISINGA-SCAF, L. - Rob van Olden. De nieuwe serie.
57134: HUISINGA-SCAF, L. - Tertia vindt een huis.
57143: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
74306: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 3)
74307: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 12)
74324: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 4)
57141: HUISMAN, C. - Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw.
1505: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
31741: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
27452: HUISMAN, L.PRED GERF GEM TE VLAARDINGEN - Wet en Evangelie. Zestal preken.
57144: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden van den Christelijken Godsdienst, in overeenstemming met Gods woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmee vergeleken de beschouwingen van dr. Kuyper, door H. Huisman, oud-ouderling en lid der Geref. Gemeente te Appingedam. Tweede druk.
57146: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57142: HUISMAN, DRS. C. E.A. - De vreemdeling in uwe poorten. Islamitische gastarbeiders in Nederland.
57147: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden van den Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper. Tweede druk.
57148: HUISMAN, L. - Waterstromen in het dal van Edom. 6 schriftoverdenkingen.
21517: HUISMAN, C - De Bijbelse Geschiedenis met vragen en antwoorden. compleet in 12 dln
71315: BURGHOUT-HUISMAN M. - Dick en Gerdy speurend in het bos, omslag en illustraties van Jaap Kramer
48994: HUISMAN-SCHIPPERS, J. H. - Beproefde vriendschap. Geïllustreerd door Annie van de ruit.
18607: HUISMAN, DS. L. - Geen ander evangelie. deel1 2e druk
74308: HUISMAN C. - De Bijbelse geschiedis met vragen en antwoorden (deel 11)
39691: HUISMAN, T.; JOOSSE, J.L.; STREEFKERK, A.; BERKUM, H.J. - Van School met den Bijbel... ...tot Calvijnschool. 75 jaar Christelijk onderwijs in Ederveen. 1928-2003.
57145: HUISMAN, H. - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst. in overeenstemming met Gods Woord, de belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
1151: HUISMAN, H. (OUD-OUDERLING EN LID DER GEREF. GEM. TE APPINGEDAM) - Eenige grondwaarheden der Christelijke Godsdienst, in overeenstemming met Gods Woord, de Belijdenisschriften, Calvijn en andere onzer Geref. vaderen, en daarmede vergeleken de beschouwingen van Dr. Kuyper.
57140: HUISMAN, C. - Geloof in beweging. Gerardus Kuypers, Pastor en patriot tussen vroomheid en verlichting.
74713: HUISMAN, HENDRIK. - Augustinus' Briefwisseling met Nectarius : inleiding - tekst - vertaling - commentaar. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.
57158: HUISMOEDER - Wat de tong streelt. Encyclopaedie voor de keuken Medewerlster van de Vrpuwenrubliek van het Algemeen Handels blad
69992: KOS JST WZN HUIZEN - Ziende op Jezus alleen 50 gedichten
2807: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57163: HUIZINGA, J. - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Vijfde herziene druk.
57164: HUIZINGA, J. - Tien studiën.
57165: HUIZINGA, J. - Verzamelde werken. 9 DLN 1: Oud-Indië, Nederland. 2: Nederland. 3: Cultuurgeschiedenis I. 4: Cultuurgeschiedenis II. 5: Cultuurgeschiedenis III. 6: Biografie. 7: Geschiedwetenschap, hedendaagsche cultuur. V 8: Universiteit, wetenschap en kunst. 9: Bibliografie en registers.
57167: HUIZINGA, J. - Tien studiën: Eerste druk
57168: HUIZINGA, J. H. - Tom, Dick en Harry. Voorlichtingsboekje om de Nederlanders voor te bereiden op de bevrijding door de Amerikanen en Engelsen. Met illustraties van Jan Hoowij. 1e druk.
30119: HUIZINGA, J. - Tien studiën.
57162: HUIZINGA PROF. DR. J. - Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door Dr. O Noordenbos en Truur van Leeuwen
57172: HUIZINGA, R. T. - Het leven van John Bunyan door drs. R.T. Huizinga.
57169: HUIZINGA, J., - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de vaderlandsche Historiën. Volgens de beste bronnen naar tijdsorde gerangschikt.
57170: HUIZINGA, LEONHARD - Enzovoort. Het verhaal van een onderneming.
57171: HUIZINGA, LEONHARD - Zes kaarsen voor Indie 2de druk. octavo, ingenaaid, 46 pp.. verantwoording. 2de druk van de oorspronkelijk illegale publicatie
57173: HUIZINGA, R. T. - Maak mij levend naar Uw Woord. Door drs. R.T. Huizinga, N.H. predikant te Elspeet.
73262: HUIZINGA, LEONHARD. - Trek jij je jas eens uit. Kroniek van een koopmanshuis in het beeld van 75 jaar wereldgeschiedenis.
39689: HUL, J. VAN 'T - Op Reis langs Oude paden. In de voetsporen van Warburton, Boston, Huntington, Rutherford, Peden, Tiptaft, Philpot en Bunyan.
72838: HUL J. VAN - Een vreemdeling in Jeruzalem, op reis met de kamerling van Candacé
28084: HUL, J. VAN'T EN VERGUNST, P.J. - Levenslang leerling. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
72883: HUL, J. VAN 'T. & P.J. VERGUNST - Op de orgelbank. Gesprekken met protestants-christelijke kerkmusici.Met foto'sInterviews met "een dwarsdoorsnede" van een generatie protestants-christelijke kerkorganisten: Willem Vogel, Peter Eilander, Jan Jongepier, Jos van der Kooy, Jan Mulder, Willem Hendrik Zwart, Jan Jansen, Kees van Eersel, Gerrit Christiaan de Gier, e.a. (Mooi ex.).
71717: BUCQUOY HULET - Les chemis de la gloire T.2 Un jeune amiteux
179: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
57178: HULEU, J. G. - Het lyden van onzen Heer Jesus Christus, verdeeld in XLIX. meditatien volgens de overeenkoming der vier H. Evangelisten. Om te dienen tot dagelyksche oefeningen van Septuagesima tot Paschen . Getrokken uyt het Fransch, door J.G. Huleu, Canonik der Metropolitane Kerk van den H. Rumoldus, aertspriester, grooten vicaris en oversten van het aertsbisschoplyk Seminarie van Mechelen. Derden druk.
73661: HULLE, MARC VAN - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen.
57180: HULSKER, JAN - Van Gogh en zijn weg. Het complete werk. Artistieke biografie, met álle tekeningen, schetsen en schilderijen van van Gogh voor het eerst in de juiste chronologische volgorde. Meer dan 2000 illustraties.
57314: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 17e druk. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57390: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje. Voor onze kleinen, 14. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 10e druk.
57189: HULST JR., W. G. VAN DE - Hans in t bos vijfde druk
37896: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen, 11. Met tekeningen van W. G. van de Hulst Jr. 15e druk.
74396: HULST, W. G. VAN DE - Het klompje, dat op 't water dreef. Voor onze kleinen, 17. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 2e druk.
70049: HULST, W. G. VAN DE - Het wegje in het koren. Voor onze kleinen, 9. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. 10e druk.
74376: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje. 15e druk.
57305: HULST, W. G. VAN DE - Hans in 't bos. 6e druk Met tekeningen van Jan Lutz
57306: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
57307: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche geschiedenissen. In vertelling door W.G. v.d. Hulst, in teekening door Isings. 5e druk.
57308: HULST, W. G. VAN DE - Zo'n griezelig beest. Met tekeningen van W.G. van de Hulst Junior. 10e druk.
57309: HULST, W. G. VAN DE - Tippeltje Met tekeningen van de schrijver. 7e druk.
57310: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, deel 5. Met tekeningen van Willem G. van de Hulst. 20e druk.
57311: HULST, W. G. VAN DE - Van drie domme zusjes. Voor onze kleinen, deel 6. Met tekeningen (in rood gedrukt)van W.G. van de Hulst Junior. 13e druk.
57372: HULST, W. G. VAN DE - Het huisje in de sneeuw. Voor onze kleinen, 5. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr. 15e druk.
57373: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en rooie pier. 3e druk. Tekeningen van W. G. v.d. Hulst jr.
57289: HULST, W. G. VAN DE - Het plekje dat niemand wist. onder redactie van R Mvan de HULSTMet teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 18ee druk.
33851: HULST, W. G. VAN DE - De Bijbelsche Geschiedenissen. Oude en Nieuwe Testament. Met tekeningen van Isings. V12e druk.
57294: HULST, W. G. VAN DE - Ouwe Bram. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 19e druk. Bekroond door de Nederlandsche zondagsschool vereeniging.
57343: HULST, W. G. VAN DE - Kareltje Met tekenigen van W.G. vande Hulst Jr. 15e druk.
57344: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje en de oude jufrouw Met tekeningen van W.G. van den Hulst Jr. 19e druk.
57184: HULST JR., W. G. VAN DE - Waarom de tram stil stond... Met tekeningen van de schrijver.
74387: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 1, Met plaatjes van W. G. v.d. Hulst jr.
74382: HULST, W. G. VAN DE - Het kerstfeest van twee domme kindertjes. Voor onze kleinen, 15. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 14e druk.
57211: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 9e druk. Met tekeningen van Sierk Schröder.
57212: HULST, W. G. VAN DE - Rozemarijntje naar school. 16e druk. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr.
57378: HULST, W. G. VAN DE - Van de boze koster. Voor onze kleinen, 4. Met teekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 15e druk.
4530: HULST, W. G. VAN DE - De bengels in het bos. Voor onze kleinen, 20. Met tekeningen van W. G. v.d. Hulst Jr. 9e druk
57441: HULST, W.G. V.D. WATERINK, PROF. DR. J. (ALGEMENE LEIDING) / HULST, W.G. V.D. / MENKEN-VAN DE SPIEGEL / PEREIRA D'OLIVEIRA / EN VELE ANDERE - Moeder. Vakblad voor moeders. october 1949 met G H v/d Hulst sr om voor te lezen de kersepiet
46005: HULST, W. G. VAN DE - In het kraaiennest 7 e druk met illusstraties van WG vande Hulst
23408: HULST, W. G. VAN DE - Jaap Holm en z'n vrinden. 17e druk.tekeningen sierk Schroder
24225: HULST, W. G. VAN DE - Het boek dat nooit oud wordt. 1e druk. Tekeningen van W.G. van de Hulst Jr.
70459: HULST, W. G. VAN DE - Bruun de beer met tekeningen van Tjeerd Bottema 8e drk
57261: HULST, W. G. VAN DE - De rode vlek. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema. 10e druk
24158: HULST, W. G. VAN DE - In de soete suikerbol. Deel 3. Met plaatjes van W.G. van de Hulst junior.
24210: HULST, W. G. VAN DE - De wilde jagers. Voor onze kleinen 11. Met tekeningen van Tjeerd Bottema. vijfde druk
2402: HULST, A.R. - Het Heilige Volk. Beschouwingen over enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van Israël.
23738: HULST, W. G. VAN DE - Peerke en z'n kameraden met teekeningen van J H Isings 10e druk

Next 1000 books from Kool Boeken

3/29