Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58003: FLAVIUS JOSEPHUS, (CA.37-CA.100) - Flavii Iosephi viri inter iudæos clarissimi. Opera omnia quæ extant ex græcorum Codicum accurata collatione Latinè expressa. Opusin Tomos duor distributum. Cum Indice Iocupletisimo. Tomus primus. Continens libros XX. de antiquita tibus iudaicis. et: flavii Iospehi operum tomus secundus. Quo continentur authoris vita. De Bello Iudaico libri VII. De antiquitate Iudaeorum libri II. Cum indice locupletisimo.
72181: FLAVIUS.JOSEPHUS - DISSEL.,S. VAN. - Flavius Josephus, met het geschiedverhaal des Bijbels vergeleken, benevens een uittreksel van hetgeen die geschiedschrijver meer dan de gewijde boeken bevat
54606: FLAVIUS, JOSEPHUS (CA.37-CA.100) - The Works of Flavius Josephus, the learned and authentic Jewish historian and celebrated warrior: with three dissertations, concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's command tot Abraham, &c. And explanatory notes and observations. Translated by William Whiston, A.M., professor of mathematics in the university of Cambridge. Complete in one volume. With portrait and engravings.
54608: FLEETWOOD, REV. JOHN (CA. 1790)( - The Life of Our Blessed Lord and Saviour Jesus Christ: And the Lives and Sufferings of His Holy Aposltes and Evangelists with copiqus notes illustrative and explanatory selected from the works of the most eminent modern writers on new testament history illusstrated by two hunderd and firty engravings printed in the text and thirty three higgly finished engravings on steel
54609: FLEMING, MW. MAY AGNES (1840-1880) - Lang een raadsel
22741: FLEMING, R. - Sleutel tot de Openbaring van Johannes of opkomst en ondergang van het pausdom. Door Robert Fleming, in leven Schots predikant te Rotterdam en Londen.
54611: FLESSEMAN-VAN LEER, DR. E. - Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom. Een keuze uit haar artikelen onder redactie van H. Berkhof, J.C. Greive, A.H. van den Heuvel en L. Visser.
54612: FLEURI, CLAUDE (1640-1723) - The manners of the ancient israelites; containing an account of their peciliar customs, ceremonies laws, polity, religion, sects, ars and trades. Division of time, wars, captivities, dispersion ans present state. Whit a short account af The ancient and modern samaritans. by Adam Clarke.
35355: FLEURI, CLAUDE (1640-1723) - The manners of the ancient israelites; containing an account of their peciliar customs, ceremonies laws, polity, religion, sects, ars and trades. Division of time, wars, captivities, dispersion ans present state. Whit a short account af The ancient and modern samaritans. by Adam Clarke.
54614: FLEURY, CLAUDIUS - Die Sitten der Israeliten, und diejenigen der Christen. Aus dem Französischen des Abtes Claudius Fleury ganz neu übersetzt.
54615: FLEVOLAND, OOSTELIJK - Uitgave: directie van de Wieringermeer (Ysselmeerpolders), ZWOLLE.
54616: FLIEDNER, FRITZ (PREDIKANT TE MADRID) - Uit mijn leven. Herinneringen en ervaringen.
69787: FLIER, A. VAN DER - Waar een wil is, is een weg. Geillustreerd door H.J. Isings Jr. 2e druk
71564: RUSSEL FLINT W. - Famous water-colour painters
6742: FLOKHART, ROBBERT - Robbert Flokhart, of de bekeering van een soldaat. Door hem zelve beschreven en vertaald uit het Engels door H. J. B. (Budding). Tweede druk, nieuwe uitgave.
1252: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de Een voudige oefeningen deel 1-2 en3-4 en7-8 3 banden
45534: FLOOR, W. - waakt en bidt bijbels dagboek
76021: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. W. Floor. Derde en vierdebundel.
73019: FLOOR, L. POTSCHEFSTRAAM - Een in Christus
73018: FLOOR, L. DR POTSCHEFSTROOM - JAKOBUS Briefvan en broeder
21496: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Zevende bundel. (25 oefeningen). 236 blz. Waarbij Geb.: Achtste bundel.
1282: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. Vierde bundel.
73818: FLOOR DR. L. - De leer van Christus, praktisch commentaar op de brieven van Johannes
31518: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - De eeuwige verkiezing.
39132: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Werpt al uw bekommernis op Hem 5 oefeningen
13605: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen. W. Floor. Derde bundel.
1111: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - De landbouwer van Driebergen. Het levensverhaal van Wulfert Floor. Met portret. Door Jac. Overeem. 10e druk
21346: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de Eenvoudige Oeffeningen Zevende Bundel (25 oefeningen) Waarbij: Achtse Bundel Waarbij: 25 oeffeningen, Benevens de 1ste Oeffening en de Leerrede gehouden op 20 Mei 1876, den Zondag na de Begrafenis van Wulfert Floor, Door Ds. A. H. De Klerck.
72726: FLOOR, DR. L. - De gaven van de Heilige Geestr in bijbels tkheologisch perspectief
37595: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Zes en dertig nagelaten oeffeningen. Met een inleiding van Ds. J.W. Felix. 2e druk
75752: FLOOR L DR, - Waar engelen wonen en werken
47978: FLOOR, W. (IN LEVEN LANDBOUWER TE DRIEBERGEN1818-1876) - Al de eenvoudige oefeningen van W. Floor, in leven landbouwer te Driebergen. achtste bundel.
54646: FLOREIJ, G.R. - Schriftgemäße Predigtentwürfe über Texte eines vollständigen Kirchenjahres. Herausgegeben von G. R. Floreij, Pastor zu Auerswalde. Sechtes Bändchen. Historische Texte. Dritte neuarbeitete und vermehrte Auflage.
74651: COSTERUS FLORENTIUS - Die Heere Is En Leven Maakt
54649: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Erstes Bändchen. 62 Leichenreden, 32 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Achte durchgelehene und vermehrte Auflage.
54648: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Viertes Bändchen. 40 Leichenreden, 25 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Fünfte durchgelehene Auflage.
54647: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Drittes Bändchen. 40 Leichenreden, 24 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Sechste durchgelehene und vermehrte Auflage.
25884: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Drittes Bändchen. 40 Leichenreden, 24 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Sechste durchgelehene und vermehrte Auflage.
25886: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Viertes Bändchen. 40 Leichenreden, 25 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Fünfte durchgelehene Auflage.
25887: FLOREY, J.R. - Trost und Mahnung an Gräbern. Eine Sammlung von Entwürfen zu Leichenpredigten und Grabreden. Erstes Bändchen. 62 Leichenreden, 32 Grabreden und einen Anhang enthaltend. Achte durchgelehene und vermehrte Auflage.
21314: FLORIJN, DR. H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband.
35523: FLORIJN, B.; FLORIJN, H.; FLORIJN, K.W.; - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen. 4 dln
54662: FLORIJN, DRS. H. - Ds. Daniël Bakker. Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven.
60465: MALLAN F DS /ROOS J DS /SCHOLTEN LM P DR H FLORIJN E.A - De waarheid hogelijk geboden over de gerfv Gem in de jaren 1930-1950
54668: FLORIJN, H.EN DS. E. DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN. - En toch niet verteerd Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde gemeente In Nederland te Leersum. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen.
54655: FLORIJN, B. - En de braambos verteerde niet. Episoden uit de geschiedenis der Schotse kerk.
54656: FLORIJN, B. - Die het licht is in de duisternis.
54659: FLORIJN, DR. H.-MMASTENBROEK J RED DS F MALLAN E.A - Gerrit Hendrik Kersten Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten
54669: FLORIJN, HENK DR. - einddhalte novelle
54666: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
54651: FLORIJN H DR. - Voorgangers in de noodkerk ( geschiedenis van deBergambachtse Noodkerk van C van de Graaf over de voorgangers Beekman.Blaak/Boone/ fraanje/Lamain/poekl/Toes e.a
54661: FLORIJN, DR. H. - Uit de begintijd van de Gereformeerde Gemeenten. Over personen en voorvallen uit een bevindelijk kerkverband - tweede druk
54663: FLORIJN, H. - Gedenkt der vorige dagen. Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te St. Philipsland.
54667: FLORIJN, H. (SAMENST.) - Een jaar met Revius Voor iedere dag een paar dichtregels van de bekende dichter Jacobus Revius (1586-1658)
21396: FLORIJN, H.EN DS. E. DU MARCHIE VAN VOORTHUYSEN. - En toch niet verteerd Overzicht van de geschiedenis der Oud Gereformeerde gemeente In Nederland te Leersum. Met een voorwoord van Ds. E. Du Marchie van Voorthuysen.
54670: FLORIJN, HENK DR - De tempel van Meerman drieluik van een verloren ideaal roman
70247: FLORIJN H DR. - Petrus Plancius zijnl even en werk
54660: FLORIJN, DR. H. - 100 portretten van Godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw.
25820: FLORIJN, B., H. EN K.W. - Des Heeren werken groot. Merkwaardige voorvallen uit het leven van Gods kinderen. deel 2.
75538: FLORIJN H - PETRUS PLANCIUS leven en werk
54671: FLOWER, NEWMAN - The History of the Great War (6Volumes)
69726: FLÜCKIGER, PROF. DR. OTTO (HRSG.). - Die Schweiz aus der Vogelschau. Mit 258 Abbildungen 1e Aufl.
54672: FLUEK, TOBY KNOBEL - Herinneringen aan het leven in een Pools dorp 1930-1949 Schilderijen,tekeningen en tekts
54674: FLUSSER, DAVID - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom. Vertaald onder redaktie van T. de Bruin, P. J. Tomson en W. A. C. Whitlau.
54673: FLUSSER, DAVID - Tussen oorsprong en schisma. Artikelen over Jezus, het Jodendom en het vroege Christendom. Vertaald onder redaktie van T. de Bruin, P. J. Tomson en W. A. C. Whitlau.
47862: FOCQUENBROCH, W. VAN - Alle de werken. Verzamelt en Uitgegeven door Abraham Bogaert. 3e druk
54677: FOHRER, GEORG - Geschichte der israelitischen Religion.
54676: FOHRER, G. - Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament . Hrsg. von G.Fohrer in Gemeinschaft mit H.W.Hoffmann, F.Huber, J.Vollmer und G.Wanke.
71658: FOKKE SIMONSZ, A. - De vrouw is de baas. Eene geheimzinnige magtspreuk verklaard. eerste en tweede del vierde druk
54678: FOKKEMA, DS. J. - Predikaties. Gehouden bij het Afscheid te Sprang op zondag 2 oct. '32 en de intrede te Amstelveen op zondag 9 october D.A.V.
54679: FOKKEMA, FOKKE J. - De godsdienstig-wijsgerige beginselen van Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene beschrijving en beoordeling. Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.
33499: FOKKEMA, DS. J. - Predikaties. Gehouden bij het Afscheid te Sprang op zondag 2 oct. '32 en de intrede te Amstelveen op zondag 9 october D.A.V.
43900: KERKWIJK PIETER K - SCHEIDELAAR FONS - Grijze ambachten in de alblasserwaard met tekeningen van Fons Schidelaar
54681: FONTAINE, NICOLAS (1625-1709) - Vie des saints Patriarches de l'ancien Testament. Evec des reflexions. Tirées des SS. Peres.
70149: LA FONTAINE, JEAN DE; JOHANNES NOMSZ (VERT.)" - Fabelen in Nederduitsche vaerzen deel 1 en deel 2
42549: FONTAINE, NICOLAS (1625-1709) - Vie des saints Patriarches de l'ancien Testament. Evec des reflexions. Tirées des SS. Peres.
54683: FORCEVILLE, DOMINIQUE - Je moet wel willen Als minder-valide midden in het leven
54684: FORD, DONNA - Het stiefkind. Openhartige memoires van een moedige vrouw die haar traumatische jeugd overwon
54686: FOREL, AUGUST - Het sexueele vraagstuk. 3e vijfduizendtal.
54688: FORMENTON, FABIO - Het oosterse tapijt. Historische tapijten en achtergronden. Technieken. Decoratie. Gebieden waar tapijten gemaakt worden. Kopen en onderhouden.
54689: FORMSMA, W. J. - Gids voor de Nederlandse Archieven
54690: FORMSMA, W.J. - Historie van Groningen. Stad en Land.
54695: FOSTER, HAROLD - Het grote Prins Valiant-boek
54694: FOSTER, ELON - 6,000 windows for sermons - A companion volume to 6,000 sermon illustrations
54693: FOSTER, D. - Jeruzalem. Fotogids.
61327: MOST VAN DER G / FENNIS JOHANNES P M / EN DIEPEN REES FOTOGRAAF - DIT KIND een confrontatie met ernstige zwakzinnigheid 2e druk
46221: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - het wonder van Jezus 3 kerstpreken 72 blz en het verbrijzelde broodkoren 3 biddagpreken 83 blz en Christus dood goedevrijdag en q2 paas preken 85 blz en de hermelvaart3preken 88 blz
2211: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Het verbrijzelde broodkoren en de roem van het kruisevangelie. Verklaard in drie biddagspredicatiën. Opgeteekend door een oud-Catechisante. Tweede drietal. Tweede drietal 1935.
21455: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
34453: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen over het Kort Begrip.
21490: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen uit de grote catechisatie waarin verhandeld wordt het ,,kort begrip''. Derde druk.
38908: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Ter gedachtenis. Uit het leven en werk van Ds. J. Fraanje.
18523: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aanteekeningen uit 15 catechisatiën waarin behandeld wordt het Kort begrip der Chr. religie. Gehouden in 1923 door ds. J. Fraanje, predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Voor den leeftijd boven 16 jaar. Tweede druk. Opgeteekend door een catechisante.
28300: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD EN KERSTEN G H E A. - Gedachtenis redenen. Uitgesproken bij de herdenking van de 25 jarige vereeniging der gereformeerde gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam. Door Ds. J.R.van Oordt, Ds. M. Hofman, Ds.J. Fraanje, Ds.G.H. Kersten.
19467: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Een vermanend woord. Eene verklaring van een groote verborgenheid, wijzende op het onkruid des akkers.
18521: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De kroon op het werk in de luister van Gods souvereine genade. Herdenkingspredikatie met de toespraken, uitgesproken ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambsjubileum, zijn 30-jarige verblijf te Barneveld en zijn 70e verjaardag, op 20 October 1948.
26632: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Nagelaten geschriften. Brieven, toespraken, predikaties.
71294: KERKDIJK HENRI G. LOUIS FRAANJE - Jac. Gazenbeek en zijn Veluwe
38880: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aantekeningen uit de catechisatiën. (Vraagboekje Ds. A. Hellenbroek.)
17985: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Feeststoffen. Elf predikatiën voor onderscheidene tijden. o.a kerst-oud en nieuwjaar-pasen dankdagpreken
34444: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Nagelaten geschriften. Brieven, o.a Ds Hegeman - Lamain toespraken, schoolopening-rouwdien predikaties. bevestiging van Cand F Mallan
21431: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - Aanteekeningen uit 15 catechisatiën waarin behandeld wordt het Kort begrip der Chr. religie. Gehouden in 1923 door ds. J. Fraanje, predikant der Geref. Gem. te Barneveld. Voor den leeftijd boven 16 jaar. Tweede druk
36350: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - De Luister der Verbondsbelofte. Een predicatie over Daniël 9:27. Opgeteekend en uitgeschreven door een oud-catechesante.
6568: FRAANJE, DS. J. GERF GEM PRED TE BARNEVELD - En Gij stelt mij voor Uw aangezicht in eeuwigheid. (Psalm 41:13b.) Verslag van de toespraken gehouden bij de begrafenis gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. J. Fraanje in leven predikant der Geref. Gemeente te Barneveld.
72344: PAUL MARTENS; MARTIN DEKKER; ALISON FRAME - Rotterdam stad met allure Fotografie Paul Martens,
70595: FAREL WILLEM DOORBEVAN FRANCES - Het leven van Willem Farel eentrouwe dienstknecht van God uit de tijd vann de reformatie
54735: FRANCINA - Toch verzoend. Geïllustreerd door O. Geerling
54736: FRANCINA - Het driespan slaagt
54733: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
54734: FRANCINA - Herman van Dalen. 2e druk.
54737: FRANCINA - De familie Looman door Francina
54738: FRANCINA - Truus Mandes tekeningen van Henk Poeder 1e dr.
40708: FRANCINA - De Vacantie Van Frits Verkerk
75411: RIVERS FRANCINE - ONBEVREED Het verhaal van Matia
73981: RIVERS FRANCINE - De roep van de sjofar (derde druk)
73689: RIVERS FRANCINE - Mijn moeders hoop
73690: RIVERS FRANCINE - De roep van de sjofar
52980: COSTERUM FRANCISCUM - Catholijcke SERMOONEN op de epistelen van de zondagen van het gehelen jaere == Catholijcke SERMOONEN op de octave van H Sacrament des avtaers en Acht Sermoonen ter Eeren der H. Moeder Godts Op de acht Capuitelen van Salomons III. Boeck Ghenoempt Canticum Canticorum, Ghesangh der Ghesanghen diemen soude moghen preken oft lesen in den Advent. Franciscum Costerum Priester in de Societeyt Jesu.
69125: WOLFS PETRUS FRANCISCUS O.P. - Das Groningen "Religionsgespräch" (1523) und Seine Hintergründe.
56270: HEERMAN FRANCISCUS (CA.1610-'70) - Guldene annotatien van Franciscus Heerman, Verhtonende de heerelijckste deughden, daden, leeringhen ende sententien, van de Alder-doorluchtighste ende vermaerste mannen der werelt. Den neghenden druck. Door den autheur doorgaens veel vermeerdert ende verbetert.
42744: FRANCKE, AUGUST HERMANN. - Werke in Auswahl. Herausgegeben von Erhard Peschke.
54744: FRANCKE, E. - Het groote stille licht. Vrij bewerkt naar het Duitsch door Jacoba. Tweede druk.
54745: FRANCKE, JOH. - Lichtende verbintenissen: Gods vervonden met mensen.
54743: FRANCKE, AUGUST HERMANN. - Werke in Auswahl. Herausgegeben von Erhard Peschke.
54742: FRANCKE, A.H. - Segenvolle Fußstapfen. Bearbeitet und herausgegeben von Michael Welte.
54741: FRANCKE, A.H. - Lebensläufe August Hermann Franckes. Herausgegeben von Markus Matthias. Kleien Texte des Pietismus. Im Auftrag der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus herausgegeben von Hans-Jürgen Schrader, Günter Balders und Christof Windhorst: 2.
54746: FRANCKE, JOH. - De kerk en het sociale vraagstuk. Enkele beschouwingen.
54747: FRANCKE, JOH. - Uit kracht der waarheid vrijgemaakt. De geschiedenis van de Vrijmaking binnen de Gereformeerde kerken in Zeeland 1945.
54752: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - HET HEILIIG OFFERLAM of Geslacht voor de uitverkoorenen of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten verklaard en toegepast.
14765: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe volledige uitgave.
38335: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
4759: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
39939: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-Vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, Benevens een Ernstig Aensoek van een Afdwaelend Sondaer ter Viering van syn Koninklyk Bruyloft-feest, En het Betaemelyk Gedrag van de Bruyd in haer Salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys.
4913: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Het heilig Offerlam. Deel 2 (preek 23 t/m 43)
3091: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en toegepast.
48320: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe volledige uitgave.
21417: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en toegepast.
26698: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe behalve de spelling onveranderde uitgave.
54762: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-Vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, Benevens een Ernstig Aensoek van een Afdwaelend Sondaer ter Viering van syn Koninklyk Bruyloft-feest, En het Betaemelyk Gedrag van de Bruyd in haer Salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys.
54761: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
54760: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De veertiende druk.
54759: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, benevens een ernstig aensoek van een afdwalend sondaer ter viering van syn koninklyk bruyloft-feest, en het betaemelyk gedrag van de bruyd in haer salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys. Derde druk.
29729: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Huwelyks-vereeniging van de kerk-bruyd met den grooten Immanuel Christus, benevens een ernstig aensoek van een afdwalend sondaer ter viering van syn koninklyk bruyloft-feest, en het betaemelyk gedrag van de bruyd in haer salige ondertrouw met Christus. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maes-sluys. Derde druk.
33472: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS)OP - Kern der Christelijke leer, dat is de waarheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig voorgesteld en ter oefening der ware Godzaligheid aangedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaar des H. Euangeliums te Maassluis. Nieuwe behalve de spelling onveranderde uitgave.
15000: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. De twaalfde druk.
3702: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Achttiende druk.
54753: FRANCKEN, Æ. (1676-1743, MAASSLUYS) - Kern der Christelyke leere, dat is de waerheden van den Hervormden godsdienst, eenvoudig ter nedergestelt en met de oeffening der waere Godtzaligheyd aengedrongen. Door Ægidius Francken, bedienaer des H. Euangeliums tot Maessluys. vijftiende druk.
54765: FRANCKENBERG, CARDINAEL VAN - Verzaemeling der uytmuntendste sermoonen van syne eminentie den cardinael van Franckenberg en Schellendorff, aertsbisschop van Mechelen, primaet der Nederlanden, &c. &c. &c. Door hem in het Fransch gemaekt ende gepredikt in de byzonderste steden van syn aertsbisdom, ende nu in het Vlaemsch vertaeld tot troost en voordeel der opregte geloovige.
74596: FRANCOIS, G. E.A. - Encyclopaedie voor schilders bekopte uitgave Aangeboden aan de aboonne,s ter herinnering aanhet 50 jarig bestaan van het Schildersblad 1e druk
73990: PERETTI FRANK E, - De profeet (vertaald door Ton van Mourik, tweede druk)
54769: FRANK, THEO - Jongens op de Ranch geillustrerd door L Landre serie Ajiongensboeken
54768: FRANK, PENNY - Abraham de vriend van God. Illustraties van Tony Morris. tweede druk.
54767: FRANK, PAULA BOAS. - Wilde bloemen uit het Heilige Land in Kruissteek.
51745: BRENTH E EN -P FRANK - ZAKWOORDENBOEKJE voor beoefenaars der Muziek naar Hoogduitsch van P Franl 2e druk
75168: FRANK, ANNE, GIES, M., GOLD, A.L. - Herinneringen aan Anne Frank. Het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis . Illustraties. Vertaald door M. van Gelder, R. Vermeer en F. van der Wiel
71563: BRANGWYN FRANK - Famous water-colour painters
71396: PERETTI FRANK E. - De duisternis aanwezig
54766: FRANK, ANNE. - Het achterhuis. Dagboekbrieven van 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944. 2e druk
32268: FRANK, ANNE - Het Achterhuis. Dagboekbrieven van 12 juni 1942 -1 Augustus 1944. 7
51683: BRANGWYN FRANK - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 33] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates,introduction by Malcolm C Salaman
54771: FRANKCE, AUGUST HERMANN - Eenvoudig onderricht hoe men de Heilige Schrift tot ware stichting moet lezen.
69635: FRANKE, HERIBERT - Damepionspelen : openingssystemen voor wit : varianten voor gelijk spel en tegenspel voor Zwart
54773: FRANKE, S. - Jaap heeft een ekster. Geïllustreerd door Lies Veenhoven.
54774: FRANKE, S. - Bij de molen. Serie: op weg naar school. Plaatjes van Greta Bosch v. Drakestein.
71352: FRANQUIN - Gaffe A lagaffe deel 15 couleurs Studio Leonardo
71353: FRANQUIN - La Sage Des Gaffes deel 14
57073: HOUWELINGEN FRANS VAN E.A. - Andersom diversen verhalen
72645: LELIE FRANS - Groene slangen, geïllustreerd door Van Looy
55705: GROOT FRANS - Roomsen,rechtzinnigen en nieuwlichters Verzuiling in een Hollandse Plattenlandsgemeente Naaldwijk 1850-1930
57074: HOUWELINGEN VAN FRANS - Patatje oorlog
46154: FRANSEN LIGTENBERG, STUIJVENBERG E.A - Zie hij komt twaalf preken van predikanten welke de gemeente Terwolde diende
20746: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD), VADER, JANSE - FRANSEN, E. Enige Brieven geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Amerika Kampen B. Leene 118 blz. met portret en: VADER, J. Enige brieven geschreven aan velen zijner vrienden en vriendinnen in Nederland. 121 blz. Zonder jaartal en uitgever. en: JANSE Ter nagedachtenis van de weleerwaarde heer David Janse te Middelburg. 45 blz.
16797: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De kostelijke bruidschat betaald door den zone Gods voor zijne Uitverkorene Bruid tot Eeuwige verwondering in Heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen.
1118: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De geestelijke wandelaar naar het hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Door E. Fransen, Geref. leeraar te Kampen. tweede herziende druk
22299: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. De verheerlijkte Immanuel wandelende in het mideen van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
39751: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerredenen uit de Openbaringe Johannes.
26924: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De wapenrustinge Gods. Om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw en tegen de Geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6 : 14-18.
1445: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De brandende, maar niet verteerde Braambosch van Gods Kerk op aarde of de onoverwinnelijke gemeente des levenden Gods voorgesteld in eene samenspraak tusschen Aquila en Nicolaus over de verschillen in leer, doop en Avondmaal van de tegenwoordige Formalisten, Nicolaïten en Labadisten door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Lisse.
27393: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) WALL JOHN (1588-160 - De Kostelijke Bruidschat betaald door den zone Gods. Voor zijne Uitverkorene Bruid tot Eeuwige verwondering in Heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen. 2e druk.WAARBIJ Niemand dan Christus. Of een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus. Om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen met een bijzondere, toeëigende en zaligmakende kennis. In verscheidene predikatien over 1 Cor. 2 : 2. Door Johan Wall, bedienaer des Goddelijke Woord in Mich. Cornhill te Londen. Uit het Engelsch vertaald door Bartholomeus Reinierzen
75276: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Eenige brieven van den weleerwaarden heer Elias Fransen, in leen Gereformeerd leeraar, achtereenvolgens te Kampen, Lisse en Barneveld, geschreven aan Catharina Juliana Maria Sieben te Harvey (Amerika). Met portret van den schrijver. Verzameld en met een voorbericht voorzien door A. Janse, Gereformeerd leeraar te Barneveld. Kampen .
54778: FRANSEN, E. - Drievoudige weeklacht over Nederlands hoofdzonden en de zinkende staat van Kerk en Vaderland. Uitgebreid in een Leerrede over Jer. 22:29, benevens Johova's Eeuwige en Vrijmachtige besluiten, verdedigd tegen de Algemene Genadeleer.
71449: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Messias heerlijkheid als de alpha en de omega, in zijn borgtochtelijk verzoeningswerk voor zijn uitverkoren volk, uit het evangelie der beloften en der vervulling, voorgesteld in vijftien leerredenen, 2e druk
26329: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De Kostelijke Bruidschat betaald door den Zone Gods, voor Zijne Uitverkorene bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid. Zijnde de inhoud van acht leerredenen.
22234: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De kostelijke bruidschat betaald door den Zone Gods voor zijne uitverkorene bruid tot eeuwige verwondering in heerlijkheid; zijnde de inhoud van acht leerredenen door E. Fransen, Geref. leeraar te Kampen.2e druk
1543: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De Heidelbergsche Catechismus. Beknopt schriftuurlijk, en bevindelijk verklaard in vragen en antwoorden. Aanbevolen aan ouders om hunne kinderen te onderwijzen op te laten onderwijzen in de leergronden der hervorming. Tegenover den geest onzes tijds, waarin de kennis van de leer der waarheid die naar de godzaligheid is bestreden wordt en uitsterft.
22226: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De wapenrusting Gods. Om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels de duisternisse dezer eeuw en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Zestal leerredenen over Eph. 6: 14-18.
6511: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De geestelijke wandelaar naar het Hemelsche Sion, voorgesteld in vijftien leerredenen, naar aanleiding van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Uitgesproken in onderscheidene gemeenten en op aanhoudend verzoek in het licht gegeven.
13611: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - De verheerlijkte Immanuel wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren zijner duur gekochte gemeente. Kortelijk uitgebreid in een tiental leerrredenen uit de Openbaringe Johannes door E. Fransen, gereformeerd leeraar te Kampen.
75110: PHILPOT J C- DUCLOUX A P A EN E FRANSEN - Tweede viertal leerredenen 82 blz en derde viertal90 blz en zesde achttal 208 blz achttal leredenen 196 blz enDe Cloux vijfdezestal 96 blz en De geestelijke Wandelaar 338 blz
2360: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD) - Sions' weeklachte over de verbrekinge Jozephs, of de treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hoogl. 1: 7, 8.
2213: FRANSEN, E. (1827-'98, KAMPEN, BARNEVELD)1 - Messias heerlijkheid, als de Alpha en de Omega in Zijn borgtochtelijk verzoeningswerk voor Zijn uitverkoren volk, uit het Evangelie der beloften en der vervulling, voorgesteld in vijftien leerredenen. 3e druk.
54807: FRANSES, DESIDERIUS DR. O.F.M. - Mariavereering in de eerste eeuwen der kerk
75379: FRANZ, PROF. DR. GÜNTHER. - Bibliographie de la Réforme, 1450 - 1648. Ouvrages parus de 1940 à 1955. Tome I. Allemagne - Pays-Bas.
70497: FRANZ, OTTO / A BERTRAND (VERT.) - De groote koning en zijn recruut : een verhaal uit den tijd van Frederik de Groote 8 illustraties 1e dr. - Naar de 13e duitse uitgave. -
54810: FRANZERO, C.M. - Gedenkschriften van Pontius Pilatus.
54812: FRASSEN, R.P. CLAUDIO - Disquisitiones Biblicae in universum pentateuchum, in quibus selectiores textus illustrantur, elucidantur obscuriores, in speciem pugnantes conciliantur, & latentia sub cortice litterae mysteria reserantur. Authore R.P. Claudio Frassen personensi sacrae Facultatis Parisiensis Doctore, totius ordinis S. Fransisci exdefinitore generali, lectore Theologo bis emirito; necnon magni cenventus & generalis collegii fratrum minorum parisiensium tertium nunc guardiano.
34081: FRASSEN, R.P. CLAUDIO - Disquisitiones Biblicae in universum pentateuchum, in quibus selectiores textus illustrantur, elucidantur obscuriores, in speciem pugnantes conciliantur, & latentia sub cortice litterae mysteria reserantur. Authore R.P. Claudio Frassen personensi sacrae Facultatis Parisiensis Doctore, totius ordinis S. Fransisci exdefinitore generali, lectore Theologo bis emirito; necnon magni cenventus & generalis collegii fratrum minorum parisiensium tertium nunc guardiano.
72447: LIEBURG FRED VAN - Merkwaardige voorzieningen, wonderverhalen in de geschiedenis van het protestantisme
59511: LAMMERS FRED - Bearrix 1981
72349: HARTT FREDERICK - MICHELANGELO Gemalde
54813: FREDERICO, P. - Het Nederlandsche proza in de zestiende eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing 1566-1600 en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd.
54814: FREDERICQ, PAUL - Inquisitio haereticae pravitatis Neerlandica - Geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder keizer Karel V (1025-1520) (Werken van den practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis 3, 7).
54815: FREDERIKS, J.A. E.A. - De oude kerkelijke kunst in Nederland. Gedenkboek van de nationale tentoonstelling te 's Hertogenbosch in 1913. Afbeeldingen der belangrijkste voorwerpen met toelichtenden tekst door J.A. Frederiks, J.M. Hillesum, J. Kalf, W. Martin, M. van Notten, I. Peelen, F. Pijper, W. Vogelsang.
5414: FREDERIKS, J.A. E.A. - De oude kerkelijke kunst in Nederland. Gedenkboek van de nationale tentoonstelling te 's Hertogenbosch in 1913. Afbeeldingen der belangrijkste voorwerpen met toelichtenden tekst door J.A. Frederiks, J.M. Hillesum, J. Kalf, W. Martin, M. van Notten, I. Peelen, F. Pijper, W. Vogelsang.
49749: ARNDT FREIDRICH - De vier temperamenten uit het Duitsch vrij vertaald en bewerkt door B J C Rijnders Herv pred te Rotterdam
47017: ARNDT FREIDRICH - De vier temperamenten uit het Duitsch vrij vertaald en bewerkt door B J C Rijnders Herv pred te Rotterdam
54817: FREIHERR VON GAUDY, FRANZ - Venezianische Novellen. Illustrationen und buchschmuck von Hugo Renyi.
54818: FREIN, HENRICUS DE (1672-1742 MIDDELBURG) - Hondert en zeventig oeffeningen, behelzende der christenen Godtgeleerdheid, tot vaststellinge der Waarheid, Wederlegginge van Dwalinge, Ontdekkinge van Genadenlooze, en Opbouwing van des Heeren Gunstgenoten; na de leiding van den Heidelbergschen catechismus.
54819: FREITAG, A. - Atlas du Monde Chrétien. , L'Expansion du Christianisme a Travers les Siècles. Préface de René Beaupère. .
47387: FREITAG, A. - Atlas du Monde Chrétien. , L'Expansion du Christianisme a Travers les Siècles. Préface de René Beaupère. .
72561: FRENCH, NICCI - Het geheugen spel, vertaald door Gideon den Tex
54821: FRENSSEN, GUSTAV - Dorfpredigten. Gesamtausgabe. (Ein volsltändiger Jahrgang).
54822: FRENSSEN, GUSTAV. - Van strijd en vrede. Vertaling J. Herderschee. .
25880: FRENSSEN, GUSTAV - Dorfpredigten. Gesamtausgabe. (Ein volsltändiger Jahrgang).
54820: FRENSSEN, G. - Dorfpredigten. Gesamt Ausgabe (Ein vollständiger Jahrgang)
29829: FRENSSEN, G. - Dorfpredigten. Gesamt Ausgabe (Ein vollständiger Jahrgang)
71661: FREUBEL J.L.P.L. - Frederik van Oosternrijk geschiedkundig tafereel uit de vijftiende uuew naar het hoogduitsch door Hendrik Kuyper, gerritz muzijk van den orchestmeester
54823: FREUCHEN, P - Boek van de zeven zeeën.
47014: FREYTAG, GUSTAV. - Werke - Bilder aus der deutschen Vergangenheit (4 Bde.), .
54824: FREYTAG, GUSTAV. - Werke - Bilder aus der deutschen Vergangenheit (4 Bde.), .
54696: FOTNERUS FRIDERICUS - Rosa pentapheyllata Devotio augustissimorum V Vulnerum Domini Jesu V partibus Totidem velvtifolijs adornata Qvorvm i ifficium vulnerum domini cum litijns &flore psalmnorum dauuidicorum 2 varia pietatis execitia-- Cum auctario- Bambergae: Apud Vid Aug Crisusij
73098: MOUT-VAN DER LINDEN FRIEDA - Ersnt van de eikenlaan en het nieuwe huis
54825: FRIEDENTHAL, R. - Luther. Sein Leben und seine Zeit.
71828: GIELER D GEORG FRIEDRICH - Das neue testament uberfekt und mit unmerfungen erlautert
73305: FRIESLAND - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Friesland. eerste deel. Algemene beschrijving. + tweede deel. Oostergo en Westergo. + Derde deel. Westergo en Zevenwouden. + vierde deel. Regering. 4 delen samen.
54832: FRIJHOFF, W. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
54833: FRIJLINK, H. - Elisabeth Wolff, geb. Bekker, en Agatha Deken, zoo uit hare geschriften als uit andere bescheiden geschetst door H. Frijlink. Gevolgd van eene lijst der werken, geschreven door Adrianus Wolff, Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Deken en Maria Bosch, het zij door elk hunner afzonderlijk, of door twee er van te zamen. En: bijvoegsels en verbeteringen. En: Van en over Betje Wolff (overdruk van 'De Gids', 1884).
74755: FRINSEL J.J. - Rondom de Westertoren 3e druk
54834: FRINSEL, J. J. - Tussen maats en machines. Geïllustreerd door Menno.
72523: FRINSEL J.J. - Beloofd is beloofd
20426: FRINSEL, J. J. - Zo'n jongen uit de Jordaan. Geïllustreerd door Ben Horsthuis. Vierde druk.
73652: FRINSEL J.J. - Deschat in de oude molen
54836: FRINSEL, J.J. - Fluiten naar Sallie. Derde druk.
37630: FRINSEL, J. J. - De klap oorlogsverhaal
57976: JONKER FRIS - Jonker Fris en de maanmannetjes- deel 2 - 1e druk
54837: FRISTER, ROMAN - Israel, het nieuwe gezicht van het oude land.
72959: OOSTROM FRITS VAN - Mærlands wereld
74215: LANGE DE FRITS - De muthe van het voltooide leven Over de oude dag van morgen
74998: VAESSEN FRITS - KUIEREN deur t dorp Oldebroek 2e druk
66566: TANNER FRITZ - Die Ehe im Pietismus
54839: FROMMEL, MAX - De apostel Paulus. Eene karakterstudie van Max Frommel. Uit het Hoogduitsch. Onder toezicht en met een woord vooraf van J.P.G. Westhoff.
54840: FROWEIN, F.J. - Het volbloed fokwezen. Met 37 foto's en 200 pedigrees.. Uit de inhoud: Uiteenzetting van datgene wat betrekking heeft op de stoeterij, de keuze van de fokdieren, de behandeling en voeding van de hengst, merrie en veulen. Het ontstaan van het ras, de vader- en moederlijnen (veelal teruggaand tot in de 17e eeuw), en theorieën en systemen die in de volbloedfokkerij gehuldigd worden.
35359: FRUIJT, F. P. JR. - Wat God door Oranje bewerkte. 2e druk. Uitgave van de Ned. Zondagsschool-Vereeniging.
54841: FRUIJT, F. P. JR. - Wat God door Oranje bewerkte. 2e druk. Uitgave van de Ned. Zondagsschool-Vereeniging.
54842: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Vol.I: Hindoetijdperk. Vol.II: Mohammedaansche rijken tot de bevestiging van de macht der compagnie.
54843: FRUITIER DE TALMA, E.A. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
54855: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
24258: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
18600: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Nieuwe uitgave.
54861: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Eerste deel. Tweede druk.
54863: FRUYTIER, JACOBUS - Salomo's Raad aan de Jeugd. Om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lustelooze jaren van den ouderdom, zoals die voorkomt in Prediker 12: 1.
54848: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
54854: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lusteloze jaren des ouderdoms, zoals die voorkomt, Ecclesiastes 12:1 Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap, aangedrongen door J. Fruytier, in zijn Eerw. Leven Bedienaar des H. Evangelium, in de Gemeente te Rotterdam. 10e druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een Toegift over het Wezen, en met Onsterfelijkheid der Zielen.
27392: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van de Christenkinderen. Opgehelderd uit Paulus' woorden 1 Cor. VII:14. Met een inleidend woord van Ds. Js. Wisse.
22964: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. tweede druk
518: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
54845: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Salomons raad gewillig aan te nemen.
54853: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
54862: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken. Tweede deel, tweede druk.
37203: FRUYTIER, DS. JAKOBUS - Groot voorrecht (van christenkinderen.0de zegen vaneenchristelijkle opvoeding
16594: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomo's raad aan de jeugd. Om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lustelooze jaren van den ouderdom zooals die voorkomt in Prediker 12:1. Ende gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap.
4163: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. zevende druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen(Topijn 1757) Waarbij geb.: Toegift aan de Christelijke jeugd om haar te bewegen om Salomons raad gewillig aan te nemen. Waar in gehandelt word van het wezen en de onsterfelykheid der menschen ziele, door Jacobus Fruytier, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeinte tot Rotterdam.Rotterdam Nicolaas Topyn 1724
26702: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee. Nieuwe goedkoope uitgave.
17245: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
28075: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
26699: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen, of historische zamenspraken over de verscheidene en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerk met openbare en verborgen vijanden. 1. In de Reformatie. 2. Ten tijde der Remonstranten. 3. In deze onze dagen. Nieuwe goedkoope uitgave. Met een voorwoord van A. F. Kok, predikant bij de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Zierikzee.
37647: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomo's Raad aan de Jeugd. Om te ontgaan de smarten van de booze dagen en lustelooze jaren van den ouderdom, zoals die voorkomt in Prediker 12: 1.
54867: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
54865: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
54864: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn Volk van Nederland. Behelsende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen: met een beknopt historisch verhaal van de oordeelen en wondere goedertierentheden des heeren, aangaande de Gereformeerde kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen tyd. Aangelegt om op te wekken tot bekeeringe, en schuldige dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier, In zyn E. leven predikant tot Rotterdam. Derde druk, van veel Drukfouten gezuivert.
54860: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Sesden druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen. SGT F161.
54859: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - HEYLING PIETER - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk. MET DAARACHTER De Geest van Pieter HEYLING aan den lesten uitgever van zyn boek genoemt Histori der vyf artykelen 29 blz
54856: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen. Of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerek, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie, II. Ten tyde der Remonstranten, III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
54858: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam.
54852: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk.
54846: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Zions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, in leven bedienaar des Goddelyken Woordts te Rotterdam. Derde druk.
54844: FRUYTIER, J. (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
37842: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. tweede druk
32439: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - HEYLING PIETER - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. Tweede druk. MET DAARACHTER De Geest van Pieter HEYLING aan den lesten uitgever van zyn boek genoemt Histori der vyf artykelen 29 blz
54851: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerke, met openbare en verborgene vyanden I. In de Reformatie II. Ten tyde der Remonstranten III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des Goddelijken Woordts te Rotterdam. tweede druk
3705: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Sions worstelingen of historische samenspraken over de verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus Kerke. Met openbare en verborgene vyanden. 1. In de Reformatie 2. Ten tyde der Remonstranten 3. In deze onze dagen. tweede druk
54857: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van christenkinderen.
54847: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Gedolven schatten uit zijn Salomo's raad aan de jeugd.
35248: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smerten van de booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zoo als die voorkomt, Ecclesiastes 12: 1 'Ende gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap &c. Aangedrongen door wylen den heer Jacobus Fruytier, in zyn E. leven bedienaar des H. Euangeliums in de gemeinte te Rotterdam. Sesden druk. Van drukfouten gezuivert, en vermeerdert ook met een toegift over het wezen en de onsterfelykheid der zielen. SGT F161.
35114: FRUYTIER, JACOBUS (1659-1731, ROTTERDAM) - Groot voorrecht van Christen Kinderen. Opgeheldert, uit Pauli woorden 1 Cor. VII: 14. Want anders waaren uwe kinderen Onrein: maar nu zyn zy Heilig. Tot aanmoediginge voor de Christen Ouders, om haar kinderen voor God op te brengen. En voor de Christen Jeugt, om, volgens Salomons Raad, aan haar Schepper te gedenken in haar Jeugt. (...)1e druk WAABIJ Toegift aan de Christelijke jeugd om haar te bewegen om Salomons raad gewillig aan te nemen. Waar in gehandelt word van het wezen en de onsterfelykheid der menschen ziele, door Jacobus Fruytier, bedienaar des H. Euangeliums, in de gemeinte tot Rotterdam.Rotterdam Nicolaas Topyn 1724
54868: FRY, PLANTAGENET SOMERSET - De wonderbaarlijke geschiedenis van het Joodse volk.
54869: FRYE, NORTHROP - De Grote Code. De bijbel en de literatuur.
54871: FUCHS J W DR. - Homeros Odyssee classica Hagana 9
54872: FUCHS, DR. J. M. - Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholiek wezenverzorging en ziekenverpleging.
54873: FUERSTIO, JULIO: - Librorum Sacrorum Veteris Testamenti Concordantiae Hebraicae atque Chaldaicae quibus ad omnia canonis sacri vocabula tum Hebraica tum Chaldaica loci in quibus reperiuntur ad unum omnes certo ordine recensentur addito lexico linguae sacrae Hebraicae et Chaldaicae duplici uno Neohebraice altero Latine scripto quo collatis interpretamentis translationibusque antiquissimis vocabulorum origines ac formae historica atque analytica ratione explicantur. Adiecta sunt nomenclatura omnium vocabulorum Hebraicorum, ad quae loci scripturae sacrae adducti sunt. Onomasticon sacrum. Syllabus nominum propriorum Phoenicio-punicorum. Index vocabulorum Aramaicorum et Neohebraicorum ad explicanda sacrae scriptuae vocabula adhibitorum. Conspectus formarum nominalium. Propylaea masorae. Breviarum historiae grammaticae sacrae. Denique tabula radicum comparativa [von Julio Fuerstio],
55843: GUYT-GUYT / MEIJWAARD-FUITE (RED.) - Geroepen als vrouw tergelegenheid van 40 jarig bestaan Ned Herv Vrouwenverenigingen op Gerf Grondslag
54874: FUITE, S. H. - In eens traat genaamd de Recht. Geschiedenis van de protestantse kerkgemeenschap Mechelen-Noord. Uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan - 1994 - van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.
47967: FULLER, ANDREW - Aller aanneming waardig. Over de oproep tot geloof. Vertaald en ingeleid door Drs.P.L. Rouwendal.
54876: FULLOM, STEPHEN WATSON (VERT. IS M.V.O) - Karel van Bourdon of de koning en de gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Uit het Engelsch vertaald door M. v. O. in 2 delen.
4955: FULLOM, STEPHEN WATSON (VERT. IS M.V.O) - Karel van Bourdon of de koning en de gravin. Een historisch verhaal uit den tijd van Frans I. Uit het Engelsch vertaald door M. v. O. in 2 delen.
54877: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht en geheim der Jezuïeten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer.
74751: FÜLOP-MILLER, R. - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur- und Geistesgeschichte.
54878: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht en geheim der Jezuïten. Uit het Duitsch vertaald en bewerkt door Annie de Beyer. Amsterdam Allert de Lange. 320 blz. Geb.; SUTTORD, Dr. L. G.
1360: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O, Funcke, predikant te Bremen.schrijver van ''Christelijke vraagteekens'', ''reistafereelen'' enz.
54881: FUNCKE, OTTO BREMER REYERS H C H BOXMEER- - PAULUS te water en te land O Funcke vertaald door H C H Reyers predikant te Boxmeer met voorrede Dt J J van Ooterzee hoogleraarte Utrecht
1120: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O. Funcke, predikant te Bremen.
54879: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O. Funcke, predikant te Bremen.
54880: FUNCKE, O. - Het boek Jona. Eene school des levens. Uit het Hoogduitsch van O, Funcke, predikant te Bremen.schrijver van ''Christelijke vraagteekens'', ''reistafereelen'' enz.
4461: FUNDAM, JACOB (TOT HET CHRISTENDOM BEKEERDE PORTUGESE 18E EEUWSE JOOD) - Vorst Messias opgespoord uit de rollen der Profeten. Een ware en oprechte belijdenis der Christelijke Waarheid, tegen de dwaalleer en de ongelukkige uitlegging der schriften van het tegenwoordige Jodendom. Door Jacob Fundam, vroeger een Jood van de secte der Farizeën, thans door Gods Genade, door belijdenis en doop, een Christen. Naar de oorspronkelijke uitgave van het jaar 1726.
54883: FYNE, PASSCHIER DE (1588-1667, HAARLEM) - Eenige tractaetjes. Waer by gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorzaek en oorsprong der zonden; Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der verwerpinge. Den derde druk, vermeerdert met het leven van den schryver (Het leeven en eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in zyn leeven predikant onder de Remonstranten tot Haarlem. Door hem zelve beschreeven).
75173: GAALEN, PAUL, VAN. - Beleef de Wieden.
54896: GÄBLER, U. - Huldrych Zwingli. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk.
70760: FERRY GABRIEL - De woudlooper schetsen en taferelen uit de wouden en prairien van amerika met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur met 4 platen naar teekeningen van J. Scheidel jr.
70759: FERRY GABRIEL - De woudlooper , met 8 platen naar tekeningen van Joz. Scheidel Jr.. 6e druk
54897: GACHARD L P / THEISSEN, J.S. ET - Correspondance Française de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Parme avec Philippe II. , Ouvrage publie avec le concours du gouvernement Néerlandais pour faire suite à l'édition de M.L.P. Gachard et J.S. Theissen. Tome , II et III. . height in cm: 29 cm, 1 cloth, 2 paperback, covers aged, spine dagamed. 3 vol., .
54899: GAIRDNER, W.H.T.-J.C. RUTGERS, - Islam en Christendom (Adapted by J.C. Rutgers .be werkt naar W.H.T. Gairdner, The Reproach of Islam). tweede gejeel omgewerkter en veel vermeerderde druk voorzien van 26 illustratien met (losbl;adig) VRAAGPUNTEN voor de bestudeering van den 2e druk van Islam en Christendom ten dienste van Zendings-studiekringen en voor zelfstudie. [Den Haag,
54900: GALAMA, GERARD. - Ter Groene of Koperen Bruiloft. Christelijke voordrachten, samenspraaken en zangstukjes.
34329: GALAMA, GERARD. - Ter Groene of Koperen Bruiloft. Christelijke voordrachten, samenspraaken en zangstukjes.
11979: GALIËN, S. M. VAN DER - Met oog en oor de velden door. Drie jongens ontdekken de natuur.
70472: GALIEN VAN DER S.M. - Durfallen en doenieten met illustraties van Rinus Hoogerland deel 4
36013: GALIEN, S.M. VAN DER - Flitsende pijl.
54906: GALIËN, S.M. V.D. - Het fluisterende dal Geïllustreerd door Kees van Lent 2e druk
54912: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Nou adjuus dan Tekeningen. Ben Horsthuis
54909: GALIËN, S.M. VD. - Vliegende schijven over de prairie. Geïllustreerd door Kees van Lent. 2e druk.
54907: GALIEN, S.M. VAN DER - Zij was een azande.
54911: GALIËN-DE BOER, H. VAN DER - Regenboog en Kruis
70729: GALIEN S.M. VAN DE - De turfschippers van Akkerwoude een verhaal van avontuur uit het jaar 1572 geillustreerd door Hein Kray
54908: GALIËN, S.M. VAN DER - Zingende adelaar
32303: GALIEN, S.M. VAN DER - Wouter weet van wanten.
54905: GALIËN, S. M. VAN DE - De turfschippersjongen van Akkerswoude - een verhaal van avontuur uit het jaar 1572
54901: GALIËN - DE BOER, H. VAN DER - Marjan Hooning.
54902: GALIËN, C. VAN DER - Wat waren wij gelukkig
54903: GALIËN, S. M. VAN DER - Zwarte havik overwint. Geïllustreerd door Hein Kray.
54913: GALLEMART, IOANNIS (?-1625) - Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesar Augustani cum decionibus variis rotae Romanae eodem spectantibus, è Bibliotheca D. Prosp. Farin I.C. Editio Reformata, Et Supra Omnes superiores Gallicas & Belgicas locupletata, non modo fexcentis circiter Declarationibus, sed etiam innumeris ferè Remissionibus; permultis item Pontificium ad varia Concilii capita infertis constitutionibus, ac nominatim Clementis VIII. Pauli V. & Urbani VIII. Cum indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii.
31853: GALLEMART, IOANNIS (?-1625) - Sacros Concilium Tridentinum additis Declarationibus cardinalium, ex ultima recognitione Ioannis Gallemart. Ex citationibus Ioan. Sotealli Theologi & Horatii Lucii Iuriconsulti: necnon Remissionibus P. Augustini Barbosae. Quibus REcens Accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae I.C. Caesar Augustani cum decionibus variis rotae Romanae eodem spectantibus, è Bibliotheca D. Prosp. Farin I.C. Editio Reformata, Et Supra Omnes superiores Gallicas & Belgicas locupletata, non modo fexcentis circiter Declarationibus, sed etiam innumeris ferè Remissionibus; permultis item Pontificium ad varia Concilii capita infertis constitutionibus, ac nominatim Clementis VIII. Pauli V. & Urbani VIII. Cum indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii.
39833: GALLUS, TIBOR - Der Nachkomme der Frau. (Gen. 3,15) in der Evangelischen Schriftauslegung. Dritter Band. Von der Aufklärungszeit bis in die Gegenwart. Anschliessend eine Synthese
75622: GANNEGIETER H F - twee ringmappen metkranteartikelen uit de dertigejaren 2x 78 folio bladen
54916: GANS, M.H. - De oude Amsterdamse Jodenhoek nu. The old Jewish quarter of Amsterdam as it is today. Foto's: Fotopersbureau Sabel en Daniëls
54915: GANS M. H - De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-1940
54920: GANS-RUEDIN, ERWIN. - Handbuch der orientalischen und afrikanischen Teppiche. 2. Aufl.
54914: GANS M. H - DE AMSTERDAMSE JODENHOEK
54917: GANS, M.H. - De oude Amsterdamse Jodenhoek nu. The old Jewish quarter of Amsterdam as it is today. Foto's: Fotopersbureau Sabel en Daniëls
3182: GANS M. H - DE AMSTERDAMSE JODENHOEK
54919: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
54918: GANS, MOZES HEIMAN - Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940.
54922: GANZEVOORT, DS. B. W. - Uit het leven van grote mannen - Johannes Calvijn
54921: GANZEVOORT, DS. B. W. - Uit het leven van grote mannen - Maarten Luther
54923: GARCIA MARTINEZ, F./WOUDE, A.S. VAN DER - De Rollen van de Dode Zee, Ingeleid en in het Nederlands vertaald. Deel 1: Wetsliteratuur en Orderegels, Poëtische teksten
75601: GARCIA MARTINEZ, FLORENTINO; ADAM VAN DER WOUDE & MLADEN POPOVIC - De rollen van de Dode Zee. [ tweede herziende druk
54924: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta cura et studio Aloisii Gardellini. Editio Tertia. Novissimis Locupletata eiusdem s. Congregationis decretis usque ad annum 1856.
54925: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis ss. Domini Nostri Leonis Papae XIII.
35229: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta cura et studio Aloisii Gardellini. Editio Tertia. Novissimis Locupletata eiusdem s. Congregationis decretis usque ad annum 1856.
35230: GARDELLINI, ALOISII - Decreta Authentica congregationis Sacrorum Rituum. Ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate promulgata sub auspiciis ss. Domini Nostri Leonis Papae XIII.
54926: GARDENIER, J. - Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Uitgave ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen, samengesteld door ouderling J. Gardenier.
13512: DIJK JAC VAN HERV PRED GARDEREN - Hebt u even...?
40303: DIJK JAC VAN HERV PRED GARDEREN - Volgen zonder vragen. 150 meditaties voor het gehele jaar.
74558: DIJK JAC VAN HERV PRED GARDEREN - De eeuwigeGod ,een Woning en Wee mij, indien Afscheid en intredepredikatie Gardefren/Nijkerk
38392: GARDNER, J. - De geloofsbelijdenis der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederlands bewerkt door J.G.R. Vos. Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van prof. J.J. van Oosterzee, dr. G.J. Vinke en ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten.
54929: GARDNER, JAMES - De geloofsbelijdenissen der wereld, eene beschrijving van alle godsdiensten en godsdienstige gezindheden, hare leerstellingen, gebruiken, plegtigheden en gewoonten. Naar de nieuwste en beste bronnen zamengesteld door Ds. James Gardner, Med. et Phil. doctor. Voor Nederland bewerkt door J.G.R. Vos. (...) Onder medewerking van eenige vaderlandsche godgeleerden. Met aanbevelingen van Prof. J.J. van Oosterzee, Dr. G.J. Vinke en Ds. J.J.L. ten Kate. Met keurige staalplaten
54931: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. De vierde druk, vermeerdert met een korte schets voor ieder zondag.
54933: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden
54932: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - De zalig=sprekinge over de besnijdenisse en voorhuid ofte opening van den 32e psalm
38191: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. (...) De derde druk, Van nieuws overzien, en met eene belijdenis-predikatie vermeerdert.
21870: GARGON, MATTHEUS (1661-1728, SEROOSKERKE, VLISSINGEN) - De eenige troost, of Heidelbergsche Katechismus, geopend en betoond. Waar in onwrikbaar aangewezen werd, dat in den Heidelbergschen Katechismus volzekere gronden werden gelegt van waaren troost in leven en sterven. De vierde druk, vermeerdert met een korte schets voor ieder zondag.
54936: GARVE, CHRISTIAN, - Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Cicero's Büchern von den Pflichten. Anmerkungen zu dem Zweyten (und Dritten) Buche. 5., vermehrte Auflage. . 184;
56621: HILL GARY - The discovery Bible. New American Standard New Testament. Reference edition
71234: CHAPMAN GARY - Make-over, hoe parters veranderen door begrip
54939: GASSMANN, L. - Das anthroposophische Bibelverständnis. Eine kritische Untersuchung unter besondere Berücksichtigung der exegetischen Veröffentlichungen von Rudolf Steiner, Friedrich Rittelmeyer, Emil Bock und Rudolf Frieling.
54940: GAST, DRS. C. DE - De afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena.
54941: GAST, FRANS TER: - Sage en feit uit oorlogstijd, 40 platen van Frans ter Gast met berijmden tekst van Jan Ubink, inl. G.A. van Poelje,
74023: ROPER GAYLE - Schaduwen op het zand
40173: GAZENBEEK, JAC. - Zwervend langs Veluwse wegen. Natuur en folklord van de Veluwe
9598: GAZENBEEK, JAC. - De Veluwe. Luisterrijk land tussen Randmeer en Rijn.
9602: GAZENBEEK, JAC. - Uit in Gelderland.
9517: GAZENBEEK, JAC. - Langs heidezoom en hessenspoor. Natuur en leven van de Veluwe.
9459: GAZENBEEK, JAC. - Rond de gouden balie. Vijftig jaar Coöperatieve raiffeisenbank Lunteren. 1917 - 1967.
25086: GAZENBEEK, JAC. - Rond de gouden balie. 1917-1967. Vijftig jaar Coöperatieve Raiffeisenbank Lunteren
69669: GEBHARD, R. - Stoomwalsen, Geschiedenis In Woord En Beeld Van De Stoomwalsen Die In De Nederlandse Wegenbouw Gebruikt Werden uitgebreid vervolg op het gelijknamige boekje uit serie Grootalken no. 615 uit 1971.
54958: GEBHARD, O. GEBOREN THE DJAKARTA 1933 - N-Acetylasparaginezuur - onderzoek naar biosynthese en mogelijke functie
25314: GEBRAAD L VERMEULEN, J.M. - Het krachtigste wapen. Uit het leven van Ds. L. Gebraad.Oud Gerf Pred te St Philipsland
19054: GEBRAAD, DS. L. - Dienende in alle ootmoedigheid. Verslag van de begrafenis van Ds. L. Gebraad in leven predikant van de Oud. Ger. Gem. in Ned. te St. Philipsland, alsmede een drietal preken van deze leraar. Derde druk.
31965: BREEVART V/D G -BEEK VAN M - GEBRAAD L- E.A - Mbuma-zending. Toespraken en referaten van de op 17 mei 1969 in Utrecht gehouden zendingsdagen.
54960: GEBUIS, GERDA & LEO VAN HOEK. - Delfshaven 600 jaar. Rijk geïllustreerd met fotografische afbeeldingen (zw/w), Nederlandse tekst & Engelse vertaling
75623: GEDDES,ANNE. - Anne Geddes een autobiografie. De wereld van Anne Geddes.
54966: GEDENKBOEK - Van strijd en kracht. Onder redactie van J. H. Velema.
54965: GEDENKBOEK - Ons zilveren jubileum gedenkboek. Uitgegeven ter herinnering van het 25-jarig bestaan van den bond van christelijke gereformeerde jongelingsvereenigingen in Nederland 1904-1929. Onder redactie van Ds. L. H. van der Meiden.
54970: GEDENKBOEK. - Gedenkboek der Nederlandsche Hervormde Gemeente van Maastricht 1632-1932
54964: GEDENKBOEK - Rome-Dordt. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht 1853.
54963: GEDENKBOEK - van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam op 20-22 october 1930. Uitgegeven door directeuren der Vereeniging voor Hooger onderwijs op gereformeerden grondslag.
54961: GEDENKBOEK - Om te gedenken. Vijf-en-twintig jaar zendingsabeid van den G.Z.B. onder de Sa'dan Toradja's, Zuid-Midden-Celebes.
54962: GEDENKBOEK - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
54969: GEDENKBOEK - Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsche zendingsgenootschap. 1797 -19 december- 1897
54968: GEDENKBOEK - Nederlandsch Bijbelgenootschap. 1814 - 1914. Door C. F. Gronemeijer.
54967: GEDENKBOEK - Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde kerk.30 Jarig bestaan.
54971: GEEL, VICTOR VAN. - Lichaamstaal. Praktijkboek voor de leraar Een boek over lichaamstaal binnen de school en vooral in de klassesituatie. Het boek is geschreven voor docenten. De auteur behandelt vanuit het perspectief van de lichaamstaal een aantal typische situaties bij het uitoefenen van het leraarsberoep: lesgeven, leider van de klas zijn, praten met leerlingen en vergaderen
54972: GEELKERKEN, JOHANNES GERARDUS - De empirische godsdienstpsychologie. Proefschrift.
54976: GEENSE, JAN (GEB. 1848 TE YERSEKE, OV. 1933 TE NIEUW-LEKKERLAND) - Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense. Door hem zelf beschreven.
54974: GEENSE, JAN - Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense.
54975: GEENSE, JAN (GEB. 1848 TE YERSEKE, OV. 1933 TE NIEUW-LEKKERLAND) - Eenige gedichten van Jan Geense Jz. Alsmede eenige nagelaten brieven welke hij aan zijn vriendinnen te Rotterdam geschreven heeft.
20228: GEENSE, JAN (GEB. 1848 TE YERSEKE, OV. 1933 TE NIEUW-LEKKERLAND) - Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense. Door hem zelf beschreven.2e druk
75331: FAHNER CHR DR. GEENT VAN A IR - DE GRONDTELTST VAN HE NIEUWE YESTAMENT Gedecodeerd geannalyseerd en van Nederlandse equivalenten voorzien
73713: MAK GEERT - In Europa reizen door de twintigste eeuw
76087: GUIDO GEERT - van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Dertiende herziene uitgave.
60444: MAK GEERT - Hoe God verdween uit Jorweerd 20e druk
74321: BOOGAARD GEERT - leven voorgoed
60445: MAK GEERT - Het ontsnapte land tijd en Herinnering
34264: GLASIUS B GEERTRUIDENBERG - Geschiedenis der NATIONALE SYNODE in 1618-19 gehouden te Dordrecht en haar voorgeschiedenis,handelingenen gevolgen
55205: GLASIUS B GEERTRUIDENBERG - Geschiedenis der NATIONALE SYNODE in 1618-19 gehouden te Dordrecht en haar voorgeschiedenis,handelingenen gevolgen
74173: VERBROEK GEERTRUYD - Exempel van de vrije genade Gjods, bekent gemaakt en ontdekt, in een dogtertje genaamt
75319: GEERTS, G.A.. - Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek". ill., voornamelijk in zwart wit; 280 p.Gedenkboek, waarin de bewoners centraal staan.
69372: (ZERBOLT VAN ZUTFEN, G.) --- GEESINK, G.H.J.W.J. - Gerard Zerbolt van Zutfen. (Diss.)
74310: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Jef en zijn vrienden
72797: VOGELAAR- VAN MOURIK GEESJE - De eenzame werker
74309: VOGELAAR-VAN MOURIK GEESJE - Voor één euro
74042: VOGELAAR-VAN-MOURIK GEESJE - Het veilige nest
69508: GEEST, K. VAN DER - Transport verhinderd Met Illusstraties van GGeremmers
19599: GEEST, K. VAN DER - Trekkend langs de waterwegen. Aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
54985: GEEST, KLAAS VAN DER. - Jan Bernard en zijn vrienden Jan Bernard serie Illustr.: Veenendaal, Jaap
54982: GEEST, K. VAN DER - Janneke.
54983: GEEST, K. VD. - De Heilige Geest.
54981: GEEST, K. VAN DER - Trekkend langs de waterwegen. Aangeboden door de Rijkspostspaarbank.
5825: DIE RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART. - Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage in Gemeinschaft mit Hans Frhr. v. Campenhausen, Erich Dinkler, Gerhard Gloege und Knud E. Logstrup, herausgegeben von Kurt Galling. 6 banden.
54994: GELDER, H.E. - Glas en Ceramiek. De kunsten van het vuur. Geïllustreerd.
54995: GELDER, H.E. VAN - Rembrandt.
54996: GELDER, M.J. - Zende ik ook ulieden.
54990: GELDER, A.J. DE - behouden vaarty
19667: GELDER, B. VAN EN HOEKSTRA E G - Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken 21 e styerk gewijzigde en aangevulde druk
10150: GELDER, DR. H. E. VAN - 's-Gravenhage. De historische schoonheid. Heemschutserie. Deel 27. Derde druk.
69829: GELDER, DR. H.A. ENNO VAN, - Anderhalve eeuw wereldgeschiedenis (1815 - 1948). Leerboek der algemene en vaderlandse geschiedenis van 1815 tot heden voor de hoogste klassen van de hogere burgerschool met 5 jarige cursus en het gymnasium.
10808: GELDEREN, JAN VAN - VogelTaal.
54998: GELDEREN, C. VAN DR., GISPEN, W.H. DR. - Hosea commentaar op het oude testament
55001: GELDEREN, J.V. VAN - `De weg ligt vooruit`. De Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Charlois 1887-1987.
55000: GELDEREN, J, E.A. - Gegevens betreffende de Theologische Universiteit Kampen 1854-1994.
71728: GELDEREN,JAN VAN - VAN HEUVELRUG TOT DUIN met foto,s
55002: GELDEREN, JAN VAN - VogelTaal.
54999: GELDEREN, DRS. J. VAN - Geloven en beleven. Verhalen uit de tijd van de Afscheiding sedert 1834. Illustraties van Bart Oost.
55005: GELDERLAND - Provinciaal Blad van Gelderland, over het jaar 1841 opgerigt bij besluitr van den Gouverneur der provincie van den 15 maart 1815 1e aflevering j januarie t/m 109 aflevering 29 december 1841 met Register compleet met uitslaande tabellen
14532: GELDERLAND - Foto - Atlas Gelderland. Met veel foto's.
55003: GELDERLAND - Foto - Atlas Gelderland. Met veel foto's.
55004: GELDERLAND - Op vlucht voorhet water,Kroniek van een bange week in Gelderland kerst 1993 het woedende water stijd in de revieren debevolking wordt geevacueerd foto,s en verhaLEN VAN DE JOURNALISTEN
28032: GELDOF, W. - Kees helpt de politie.
55007: GELDOF, W. - Kees gaat naar de bergen
72999: GELLERT, C(HRISTIAN F(ÜRCHTEGOTT) - Fabelen en vertelsels in Nederduitsche vaerzen gevolgd
70142: GELLERT, C. F.OOR J A CRAMER - CF GELLART leven door J A CRAMER nevens de afbeelduingen en beschrijving der gedekktekens ter zyner eere opgerigt enz uit het hoogduitsch overgezet
55010: GELLERT, C. F.SIJT - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Dl. 1: (2) 166 los in de band (2) blz. Dl. 2: 168 (3) blz.
55012: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT (C.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.
70141: GELLERT, C. F. - Blyspelen van den heer CF GELLART In het Nederduitsch vertaald. met konsplaaten
55011: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT (C.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.deel 1 fabelen en vertelsels in nederduuitsche Vaerzeb gevolgd
55008: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen. nieuwe uitgave met platen
25708: GELLERT, C. F. - C.F. Gellerts zedekundige lessen; in het Nederduitsch overgezet door Joannes Lublink, den jongen. Derde uitgaave.
26894: GELLERT, C. F.SIJT - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Dl. 1: (2) 166 los in de band (2) blz. Dl. 2: 168 (3) blz.
38102: GELLERT, CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT (C.1715-1769) - Gellert's Fabelen in III deelen.deel 1 fabelen en vertelsels in nederduuitsche Vaerzeb gevolgd
3903: GELLERT, C. F. - Geestelijke gezangen en liederen. In het Nederduitsch vertaald.
5460: GELLERT, C. F. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen. nieuwe uitgave met platen
55019: GELUK, DS. C. G. (RED.) - Jongeren in de gemeente.
55020: GELUK, DS. C. G. - Sprekende momenten voor stille tijd. Over het geloof.
55016: GELUK C G - Cultuur in beweging Een zoektocht naar creativiteit in het spoor van Calvijn
71170: GELUK, C.G. DS. - Hoe houden we de jongeren bij de kerk? tweede druk
55021: GELUK, DS. C.G. - De stem van je hart.
55022: GELUWE, A. VAN - Den af-ghetrocken masscher van het vermomdt Ghereformeerdt louter Woordt Godes, waer onder dat ghevonden zijn 188, merckelijcke trouweloose mis-slaghen die de Staeten Bijbel-oversetters begaen hebben, bestaende in't af ende toe-doen verkorten en verlanghen van Godes Woordt, ende hoe sy daerbij nieuwe menschelijcke verdichte woorden tusschen ghesaeyt hebben, klaer ten toon ghestelkt op het tooneel des wereldts. Door Arnoudt van Geluwen, Vlaemschen boer, altijdt bereydt, om te verandtwoorden, dat hy schrijft.
69885: BOVEN VAN B J EN ANDERE AUTEURS PRED GERF GEM - Overdenken met de kantekeningenBijbels dagboek voor jong en oud.
46572: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - Uw Trouw getuigenis meditaties over de Dordste Leerregels 2e druk
76035: STUIVENBERG VA TH/HOFMAN A / GOLVERDINGEN M PREDGERF GEM - Gij zijt mijn Schuilplaats met korte levensschetsen en historisch overzicht
76038: KARELS J PRED GERF GEM - Als een gewaterde hof acht preken
76026: RUITENBURG P PRED GERF GEM - Vroeg zoeken Brieven aan jongeren 2e druk
57138: HUISMAN L PRED GERF GEM - Met Lege Handel 10- voorbereiding op heT H AVONDMAAL
53483: DIV AUTEURS VANUIT DE GERF GEM - Alleen uit Hem en door Hem. Overwegingen bij het zeventig-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten.
73027: HARINCK W PRED GERF GEM - De Koning der Joden ontmoetingen op weg naarGolgotha
69990: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - Genade zij U en Vrede dagboek over de brieven van het Nw testyament
54129: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - ZIjn verbond en woorden louter genade voor jongeren toegelicht over de verbonds leer
75264: KOK A PRED GERF GEM - Zijn Naam tot eer zeven preken
73737: DRIESEN J - HARINCK C EN W - ZIPPRO J B PRED GERF GEM - Jongeren ennsacramenten 8 lezingen met beantwoording van vragen
56094: HARINCK C PRED GERF GEM - De Prediking van het evangelie- het aanmbod van genade
73494: TUINIER D W PRED GERF GEM - Samen een Overdenkingen bij het huwelijk
67531: VERGUNST A PRED GERF GEM - De geestelijke pelgrim 55 meditaties over Bunjans Christenreis 2e druk
56310: HEIDEN VAN DER B PRED GERF GEM - Visser der mensen Het leven van Petrus
54130: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - ELIA een strijder voor gods eer
67530: VERGUNST A DE PRED GERF GEM - Het Woord Gods dat eeuwig blijft afschiedspredikatie te Zeist bij zijn vertrek na Amerika
57135: HUISMAN L PRED GERF GEM - MENSEN rondom Jezus9preken
56309: HEIDEN VAN DER B PRED GERF GEM - MIJN boog heb ik gegeven veertig meditaties over Noach
61360: MULDER F EN BOOVEN VAN B J PRED GERF GEM - Sta op en ga heen afscheid-bevestiging en intrede te Rhenen
75838: TUINIER D W PRED GERF GEM - Een gebed voor de Koning
56001: HAKKENBERG D PRED GERF GEM - OPEN VENSTERS NAAR FERUZALEM over het boek DANIEL
73441: ECKEVELD VAN JJ PRED GERF GEM - CHRISDTUS Prediking Overwegingen bijnhet hart van de prediking
62539: PAS-WITTE-BOOGAARTBAAN-KRIJGSMAN- DRUNEN-BREEVAART EV ANGELISTEN GERF GEM - De Meester. Meditaties over het leven van de Heere Jezus Christus
75571: LEEUW DE G M PRED GERF GEM - Meer dan Salomo is hier 52 meditaties bij hetouder worden
74846: KERSEN J W.PRED GERF GEM - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland en Noord Amerika 1955
74847: KERSEN J W.PRED GERF GEM - KERKELIJK JAARBOEKJE Gerf Gem in Nederland en Noord Amerika 1956
74101: VREUGDENHILL C G PRED GERF GEM - Omgang met God Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis
53685: DIV. AUTEURS VAN GER. GEM. - ´k Zal gedenken. Portret van 75 jaar Gereformeerde Gemeenten.
33223: VERGUNST A DE PRED GERF GEM - De rots der eeuwen 52 meditaties
57136: HUISMAN L PRED GERF GEM - Geen ander Evangelie 7 preken deel 4
56920: HONKOOP P -A F EN P JR . PRED GERF GEM - En het geschiedde...! Een drital predikaties over Lukas 2:6 door Ds. P. Honkoop Jr. Lukas 2: 13-14 door Ds. A.F. Honkoop, Lukas 2 : 28 - 30 door Ds. P. Honkoop sr. Een drietal door een drietal
53674: DIV. AUTEURS NED HERV/CHR GERF EN GERF GEM - Wat is Uw enige troost. Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Stukjes van o.a. van Amstel; J. Oosterbroek; W.F. Teekens; M.A. v.d. Berg; C. en W. Harinck en C.G. Vreugdenhil.
70002: HOFMAN H PRED GERF GEM - Naar de mond des heeren verreisde zij getuigenis en 2 preken
75902: TUINIER D W PRED GERF GEM - Ik ben overdenkingen over ik ben teksten uit het evangelie van Johannes
53518: DIV. ATEURS. PREDIKANTEN DER GEREFORMEERDE GEMEENTE. - Bijbels Dagboek.
65916: SOEST GEMEENTE - SOEST Het gezicht van Nederland
55068: GERFORMEERDE GEMEENTE - Akta van de Generakle Synode der Gerformeerde Gemeenten in Nederland gehouden ote Utrecht op 18 en 19 september 1974
53548: DIV. AUTEURS PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN - Uit den schat des Woords. 2e jaargang 1948-1949. Onder hoofdredactie van Ds. C. Steenblok.
69804: VEENENDAAL GEMEENTEN - Gemeente huis Veenendaal een reis van verleden naar heden tergelegenheid opening vanhet vernieuwde Gemeentehuis op 23 juni 2011
71950: MULDER O EN ROOS G GERFORMEERDE GEMEENTEN - In orde, handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak,
57832: JEUGDBOND GEREFORMEERDE GEMEENTEN - John Knox de Hervormer van Schotland.
55065: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Handelingen der Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, gehouden te Rotterdam, 16 en 17 April 1941
71790: HAGE W PRED GERFORMEERDE GEMEENTEN - Uit het boek der psalmen vijtal predicaties a deel 1 Psalm42 vers12-Psalm 92 vers14-15-Psalm925b-16- Psalm 106 vers4 en 5 - Psalm 119 vers176
55069: GERFORMEERDE GEMEENTEN - ACTA van de Generale Synode der Gerformeerde Gemeente in Nederland gehouden te Dordrecht op26 en 27 juni 1968
55064: GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Bouwen. Geschreven door 16 predikanten der Gereformeerde Gemeente.
73966: ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Tot de voleinding der wereld, acht preken
51912: BRÜDER-GEMEINE. - Die täglichen Loosungen und Lehrtexte der Brüdergemeine für das Jahr 1896
67144: VAN RECHT EN GENADE. - Wit, W. de Een erkenning van ontvangen genade.
73479: GENDERE VAN J PROF DR. - een blij vooruitzicht voor wie gelfooft De bijbel en de toekomst
55026: GENDEREN, DR. J. VAN - De betekenis der belijdenis.
55027: GENDEREN, DR. J. VAN E.A. (RED.) - Ten dienste van het Woord. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. W.H. Velema.
31743: GENDEREN, J. VAN - Herman Witsius. Bijdrage to de kennis der Gereformeerde theologie.
40578: GENDEREN, DR. J. VAN; SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Luisteren en leren. Jubileuboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gerfomeerde Kerken in Nederland 1894-1994
55032: GENDEREN, PROF. DR. J. VAN / VEENHOF, PROF. C. / NAUTA, PROF. DR. D. / HAGE, MR. L. J. M. / LINDE, PROF. DR. S. VAN DER - Zicht op Calvijn.
55030: GENDEREN, DR. J .VAN EN VELEMA, DR. W.H.. - Concise Reformed Dogmatics translated by Gerrit Bilkes and Ed M van derMaas
16596: GENDEREN, DR. J. VAN - De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
73627: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 23 - Jeremia en het Woord van God
73629: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 23 - Principe, methode en fucncite van de theologie bij Adreas Hyperius
73622: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 19 - Hoe Christelijk is de Christelijke ethiek?
73624: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 21 - De Kerk bij Hendrik de Cock
73620: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 17 - Geloofskennis en geloofsverwachting
73621: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 25 - Mensenzoon, mensengetal, mensenzielen, mensenmaat
73616: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 13 - Solidariteit en antithese
73617: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 14 - Twee in één
73619: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 16 - De ondergang van Israël en Juda
73615: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 12 - De continuítiet van geloof en kerk
73613: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 10 - De vrijheid van de exegese
73614: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 11 - De Geest en de gelovige
73608: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 6 - De Heilige Geest en het gebed
73612: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO 9 - Confessie en theologie
73605: GENDEREN, J. VAN SERIE: APELDOORNSE STUDIES NO. 2 - Christus in onze plaats
41469: GENDEREN, DR. J .VAN EN VELEMA, DR. W.H.. - Beknopte Gereformeerde dogmatiek 2e druk
55025: GENDEREN STORT, DS. P. VAN - Luther. Een gedenkboek op den 400sten verjaardag der kerkhervorming door Johannes Luther. Bewerkr door [...]
55028: GENDEREN, DR. J. VAN; SPIJKER, DR. W. VAN 'T - Luisteren en leren. Jubileuboek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gerfomeerde Kerken in Nederland 1894-1994
55033: GENDEREN, R. VAN - 75 jaar Patrimoniums bouwvereniging. Wonen in Veenendaal.
75477: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 46-1992 , 1992. Inhoud: o.a. Heereman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemde (44 blz.) / Een boer is geen edelman. Zestiende-eeuwse conflicten over riddematigheid in de Neder-Betuwe (47 blz) / Naar de oude en de nieuwe wereld. Gebrandschilderde glazen uit de kerk van Hoogwoud. (13 blz) / De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op "Broekhuizen" te Leersum (I) (28 blz) . 24x16 cm. Hard cover met goudopdruk. Ill.: foto's / gravures / landkaartjes. Rechterhoekje is linnen af (bijgekleurd). Verder zeer keurig boek.
75491: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 33-1979...
75481: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 43-1989 ,... ((artikelen o.a. : pp. 43-91 M. Thierry de Bye Dolleman en A.G. van der Steur "Het Rijnlands-Haarlemse geslacht Van Grieken, ca. 1350-ca 1600."; pp. 92-124 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Een Amsterdamse burgemeester in Athene. Symon Marten Dircksznzn gez. van de Ruwiel ,1504-1574, en zijn nakomelingen. [families Can, Van der Wielen, Ruwiel, Cloeck, Stam]"; pp. 153-212 drs. N.P. van den Berg en K.A. van der Hucht "Vier generaties van een clan actief in de theecultuur op Java. De parenteel van Albertus van der Hucht,1762-1812, en Carolina Frederica van Wijnbergen,1771-1842." 0
75473: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 49 (1995 (themadeel over resp. genealogiebeoefening, haar plaats ten opzichte van en in de geschiedschrijving, en de Bataafse omwenteling van 1795 /patriotse vluchtelingen in Frankrijk; verbod op voeren van heraldieke wapens, Idsert Aebinga van Humalda 1754-1834, militairen in Franse dienst, Franciscus Josephus Harbaur 1776-1824, de lijfarts van koning Willem I/).
75490: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 35-1981...
75496: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2001 t/m 201 de jaren 2001 t/m 2010 als nieuw
75497: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Gene 1973. Ideel 27
75498: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, , 1972 Ideel 26
75494: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 31-1977.
75495: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 29-1975 Inhoud: o.a. Van Ruyven (15 blz). / De Hugenoten in Zeeland (20 blz.) /De landsadvocaten en raadspensionarissen der Staten van Holland en West-Friesland 1480-1795 III (60 blz. ) / Huwelijksdispensaties 1795-1810 (I) (31 blz) . 24x16 cm. Hard cover met goudopdruk. Ill.: foto's.
75470: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 51 (1997 geb. met stofomslag, 266 pp.. (artikelen o.a. : pp. 50-82 A.M.W. Bulk-Bunschoten "De Hoornse wetsverzetting in 1618." /m.b.t. de families Van Neck, Van Someren, Ripperse, Velius, Merens, Engelsman, Hases/ ; pp. 99-152 Pieter van Wissing "Het sudententenfonds Van Reidt, 1600-heden /en haar curatoren afstammend van de familie Reidt/ ; pp. 153-235 Yvonne Prins en Jan Smit "De naaste verwanten van Jan Steen."; pp. 249-275 Nico plomp De Europese carriere vab franciscus Josephus Harbaur
75469: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 52 (1998) (thema : Varende voorouders) (artikels m.b.t. o.a. de familie Blok te Enkhuizen, de familie Teunissen te Nijmegen en Grave, de familie Tasman te Schellinkhout, de familie Jonker te Sappemeer, maritieme archieven, marinearchieven, walvisvaart en beurtvaart).
75483: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 42-1988 ,... (artikelen o.a : pp. 42-85 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Heerman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde."; pp. 175-199 : J. Kok "Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeventiende tot de twintigste eeuw."; pp. 200-248 Jochem Kroes "Groepsmigratie : Overijsselse turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en Echten, Lemsterland.").
75484: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 41-1987,...
75487: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 39-1983... Inhoud: o.a. Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten (eerste stuk) (28 blz. ) / De voorouders van de Haarlemse familie Van Amstel (26 blz.) / De pertretten uit de families Van Bredehoff en De Vicq (42 blz) / Jean Jacques Voûte (1713-1781) en zijn Franse familie (26 blz) . 24x16 cm. Hard cover met goudopdruk. Ill.: foto'
75488: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 36-1982...
75499: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 24-1970 Iconographisch Bureau Deel 28 1974
75500: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 1969 Ideel 23
75501: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie Den Haag, 1967Ideel 21
75492: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 32-1976.
75475: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 48-1994 ( (artikelen o.a pp. 47-87 C. Hoek "Het riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zevenhuizen."; pp. 138-175 J. Kroes "De veenbazen. Sociaal-economische aspecten van de groep Gieterse verveners in Haskerland in het derde kwart van de achttiende eeuw."; pp. 214-237 J.W.M. Kors en M.J.G. Kors "Kind van reizende kunstenaars.
75472: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 50 (1996 Josephus Harbaur (artikelen o.a. : pp. 50-82 A.M.W. Bulk-Bunschoten "De Hoornse wetsverzetting in 1618." /m.b.t. de families Van Neck, Van Someren, Ripperse, Velius, Merens, Engelsman, Hases/ ; pp. 99-152 Pieter van Wissing "Het sudententenfonds Van Reidt, 1600-heden /en haar curatoren afstammend van de familie Reidt/ ; pp. 153-235 Yvonne Prins en Jan Smit "De naaste verwanten van Jan Steen."; pp. 249-275 Nico plomp De Europese carriere vab franciscus Josephus
75476: JAARBOEK VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 47-1993( , 1993. g (artikelen o.a : pp. 42-85 drs. S.A.C. Dudok van Heel "Heerman van Zuydtwijck. Een oud Amsterdams katholiek geslacht dat van Holland vervreemdde."; pp. 175-199 : J. Kok "Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeventiende tot de twintigste eeuw."; pp. 200-248 Jochem Kroes "Groepsmigratie : Overijsselse turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en Echten, Lemsterland.").
69590: GÉNESTET, P.A. DE - Over kinderpoëzy. bestempelde band.
55037: GÉNESTET, P.A. DE. - Eerste Gedichten. Geïllustreerd. Met 75 illustraties van Ch. Rochussen, J.C. Greive Jr. F. Carl Sierig, e.a. .
55038: GENESTET. PETRUS A. DE DOORPLASSCHE, MARC VAN DER - De dichtwerken van PETRUS A. DE GENESTET.
71461: GENOOTSCHAP - Euanelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beóeffening der Godlijke Waarheden, uitgegeven door het genootschap onder de zinfpreuk: Idem Omnes Simul Ardor Agit., eerste deel
54829: FRIESCH GENOOTSCHAP.- - Catalogus der bibliotheek van het Friesch Genootschap/Tweede vervolg op den catalogus der Bibliotheek van het Friesch Genootschap. met vervolg
55040: GENOVEVA - De zeven feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14-18 jaar.
55039: GENOVEVA - De zeven Feeën. Schets voor een onbepaald aantal meisjes van 14 - 18 jaar.
75582: BOR HENK EVANGELISTTE GENT - En ga mij met Uw heilicht voor bijbels dagboek voor jong en uod
55042: GENT, G. VAN - Sunny, speurhond tegen wil en dank.
55043: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Uit de schat der eeuwen. Bijbels dagboek.
55044: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Uit de schat der eeuwen deel 2. Bijbels dagboek.uit de oudvaders
75212: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Bibliotheek van OUDE SCHRIJVERS 1edruk
55041: GENT, A. VAN - De Sint Anna broederschap van Woudenberg. Geschiedenis van een middeleeuws zielbroederschap.
55045: GENT, W. VAN (SAMENSTELLER) - Bibliotheek van OUDE SCHRIJVERS 3e vermeerderde druk
55046: GENTHE, DR. F. W. - Het leven en werken van dr. Martin Luther. Naar het Hoogduitsch bewerkt door J. B. Roll. Met 12 platen.
63268: PARRINDER GEOFFERREY RED - De grote godsdiensten. historich en actueel met andrere Hindoeisme Boedisme Jodendom en Christendom en Islam.
59340: KUMMEL WERNER GEORG - Das Neuew Testament im 20 jahrhundert
54675: FOHRER GEORG - Das Alte Testament. Einführung in Bibelkunde und Literatur das Alten Testaments und Geschichte und Religions Israels (Drei Teilen im zwei Bänden)
75827: MAC DONALD GEORGE - De Visser ende Vrouw
74191: WHITEFIELD GEORGE - De weg der genade, voorzien van een levensschets door J.C. Ryle
75267: RIGUULT GEORGES - SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE par Armand Ravelet introduction de mgr D Hulst Troisieme edition revue et corrigee par RIGUULT GEORGES epilogue de georges gotay
73555: GEORGI, DIETER - The opponents of Paul in Second Corinthians
55048: GERAMB, MARIE JOSEPH DE - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den berg Sinai, in 1831-1833. (...) Met bijvoegselen en vermeerderingen. Eerste en tweede deel, tweede druk.
16135: GERAMB, MARIE JOSEPH DE - Pelgrims-reize naar Jerusalem en den berg Sinai, in 1831-1833. (...) Met bijvoegselen en vermeerderingen. Eerste en tweede deel, tweede druk.
74788: BARTELINK GERARD - Een pionier aan de Bosporus, het leven van de monniksvaker Hypatius Ca 450 na Chr) Christelijke bronnen 10
75726: SPAAN VAN GERARD - Beschrijving der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen Rotterdam's begin, opkomst en uitlegging, alsmede de voornaamste gebouwen en Kerken, Kloosters, Kapellen en andere Gestichten. Van authentieke stukken, handvesten en privilegien voorzien door Gerard van Spaan..
72361: VANNE GERARD TER - Bas en Bram in actie
69678: BRANDT GERARD - Het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en WestvrieslandtHet leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder,en C. L. Adimiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt eerste deel
74134: RONHAAR GERDA - Een huis voor Tessa
75559: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Vijfde druk. Met 4 paginagrote illustraties van J.H. Isings Jr.
55060: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch 4e druk Een verhaal uit 1530 Geïllustr. O. Geerling
55061: GERDES. E. - BesteVaêr - Schetsen uit het leve van Marten Harpertszoon Tromp - 2e druk -
55059: GERDES, E. - In Leiden en Vlaanderen. Een verhaal uit het jaar 1600. illustraties: J.H. Isings
55055: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden.
55052: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
8771: GERDES, E. - Rosa Fluweeltje. Een verhaal voor jongelieden. Vierde druk.
73043: GERDES E. - Anna Vermuers, Bewerkt door A. Schouten van der Velden
72634: GERDES, E - De valkenier van den Vogelenzang. 4e drukv.Geïllustreerde
43187: GERDES, E. - In Leiden en Vlaanderen. Een verhaal uit het jaar 1600. 53e herziende druk. geïll. gekleurde platen
55050: GERDES - Maar één minuutje. Een verhaal. 8e druk.
72746: GERDES, E. - de strijd om een kroon met plaatjesGeïllustreerde uitgave.
35368: GERDES, E. - De maartens en de Jansens. Derde druk.
54110: E. GERDES - De Kanten zakdoek
46970: E. GERDES - De Kanten zakdoek, 8e druk
28556: GERDES, E. - De jonge pottenloopman. Verhalen voor jongelieden. geillustreerd J H Isings Jr
73471: GERDES E - ERIX en FELLA 6e druk geillustreerdeuitgave
48510: GERDES G - Uit bange dagen een verhaal tijdens Leidens Beleg 26 mei tot 8 okt 1574 Gratis voor de popers van den Christelijke Scheurkalander vanHH J G Verhoeff enn E Gerdes voor 1890
28095: GERDES, E. - De slang in het paradijs. Een verhaal uit de dagen der hervorming. bewerkt dor A Schouten van der BVelde
55053: GERDES, E. - Het geheim van den Geus. Een verhaal uit den Tachtigjarigen oorlog,.Geïllustreerd door G. J. van Overbeek. 3edruk.
23414: GERDES, E. - Uit de duinen. 8e druk.
55054: GERDES, E. - Het huis Wijngaerde. Een verhaal uit het jaar 1598. Derde druk. Met 4 gekleurde plaatjes.
40504: GERDES, E. - De Speelman op den Wildenborch 4e druk Een verhaal uit 1530 Geïllustr. O. Geerling 3e druk
31740: GERDES, EDUARD. (1821-'98) - Christelijke Philantropie in Nederland. Reisherrineringen van E. Gerdes.Ten voordeele der weesinrichting te Neerbossch.
9151: GERDES, E. - De zoon van den geneesheer of de gevolgen van een leugen. 6e druk met 4 platen
53456: DISSERTATIO INAUGURALIS DE PRIVILEGIIS MULIERUM = VON DEN WEIBLICHEN FREY- UND GERECHTIGKEITEN - Dissertatio Inauguralis De Privilegiis Mulierum = Von den Weiblichen Frey- und Gerechtigkeiten
60595: MARIS J C CHRV GERF TE - Het grote gebod Radiopreek gehouden voor de N C R V
65799: SMITS C CHR GERF/OUD GERF - WATER uitv de steenmrotd bijbels dagboek
33588: SCHIPPER L W-OOSTERHOFF PROF CHR GERF - Doch God zij waarachtig. Maar alle mens leugenachtig. Strijd met Prof. dr. B.J. Oosterhoff over de betrouwbaarheid van Genesis 2 en 3.
62607: NOORT A.C. CHRV GERF TE - Vandaag nog niet Radiopreek gehouden voor de N C R V
76078: DIV PREDIKANTEN HHK GERFGEM - Een vaste koers dagboek bioj debijbel 2edruk
75382: RILL GERHARD - Bibliographie de la Réforme 1450-1648. autriche/Austris/Ostterreich
55071: GERHARDT PAUL DOOR ANDEL, DR. CORNELIS P. - Laat ons nu vrolijk zingen! Leven en werk van de dichter predikant Gerhardt paul
55072: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten,
55073: GERHARDT, IDA - Verzamelde gedichten 1e druk.
55074: GERHARDT, IDA - Het levend monogram.
55075: GERHARDT, PAUL) --- STEIN, A. - Paul Gerhardt. Een levensbeeld. vertaling en gedichteb van J JDEETMAN 2e druk
32292: GERHART, H. - Woeste Warto, of, Vader, ik heb gezondigd.
55078: GERHART, HAN - Katje.
55080: GEROBULUM, (PSEUD. VAN JOHANNES OUDRAET) 1540-1606 - Waerachtich verhael van den staet der gereformeerde kercke, die den sone Gods, binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wert. Midsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train synde gestelt. Door Ioannem Gerobulum, bedienaer des H. Evangelij.
5397: GEROBULUM, (PSEUD. VAN JOHANNES OUDRAET) 1540-1606 - Waerachtich verhael van den staet der gereformeerde kercke, die den sone Gods, binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wert. Midsgaders van alle andere minder dingen, tot hulpe ende onderhoudinge van den selven staet, aldaer gebruyckelijck ende in train synde gestelt. Door Ioannem Gerobulum, bedienaer des H. Evangelij.
29105: HOEKSTRA GERRARD - Langs de oude Gelderse kerken Achterhoek de Liemers
75450: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling. Zesde Deel. Deel V (1827-1869). Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie 175.
55081: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling. Deel V (1827-1869).
55082: GERRETSON, DR. C. - Coens eerherstel.
75448: GERRETSON, C. / GOSLINGA, A. (UITGEGEVEN DOOR) - Groen van Prinsterer, schriftelijke nalatenschap (vierde deel). Briefwisseling, tweede deel 1848-1866, bewerkt door Dr. H.J. Smit RGP 90
75452: GERRETSON, C. ; J. VAN ESSEN, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. 7e deel Briefwisseling. . Deel V6 (1869-1879 ). Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie 219
69928: WEINEN HEEK GERRIE - Wie is mijn naaste
75410: BERGE GERRIT VAN - HOUVAST Bijbels dagboek voor jongeren
56252: HEERDE GERRIT VAN - Kapers op de kust
53765: DOLDEREN GERRIT VAN - 't Wolvenbos. Geschiedenis van 't oude Wolfhees en het dorp Wolfheze 1900 - 1940
58182: KEIZER GERRIT (1869-1943 PRED TE TIEL) - De verhouding van kerk en staat in verband met art. 171 der grondwet
74523: BOSCH-NOORDERDIJK VAN DEN GERRITJE - Het Veluws plattelandsleven rond 1900
72550: GERRITS, G.E. - leven en de daden van M.A. de Ruyter.
55087: GERRITS, H. A. - Papegaaien in kooi en volière. Vivona- Reeks.
55089: GERRITSEN, A. L. - De viking van Helgoland. Met platen van Jan Franse. Tweede druk.
55090: GERRITSEN, A.L - Uit dagen van strijd
55091: GERRITSEN, A.L. (RED) - Het echte goud. Door Hermanna. Met plaatjes van Jeanne Faune.
55094: GERRITSEN, A.L. (RED) - Wat blijft. Naverteld door Aletta Hoog. Met plaatjes van M. Smits van Burgst.
55092: GERRITSEN, A.L. (RED) - In de sneeuw. vrij bewerkt door Hermanna. met plaatjes van W. Hardenberg,
45513: GERSON, HORST - De Schilderijen Van Rembrandt
44466: GERSSEN, S. - Grensverkeer tussen kerk en Israël. Een keuze uit het werk van Dr. S. Gerssen aan hem aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als Rector van het Theologisch Seminarium 'Hydepark'.
55097: GERSSEN DR. S. - Modern zionisme en christelijke theologie
55098: GERSTÄCKER, FRIEDRICH - piraten der mississippi
55099: GERSTER, GEORG. - Sinaï. Land der Openbaring.
55100: GERSTNER, JOHN. H. - Als het goede slechte mensen treft
74442: LAGERWIJ VINCENT EN PLEKKERINGA GERT - Ede 1940-1945
73787: BRINK GERT VAN DEN - Er is geen God en Philipse is zijn profeet De onredelijkheid van een atheïst
71301: WEERD GERT. A. VAN DE - Bijbelverklaring van de profeetMicha
55101: GERTH VAN WIJK, J.A. - De Tabernakel, de woning Gods onder de menschen
73177: REFORMIERTE GESANGBUCH - Reformierte Gesangbuch diePsalmen/Geistiche Lieder/ Kateschismus and formulare
55103: GESENIUS, WILHELM (E.A) - Handwörterbuch über das alte Testament. Siebzehnte auflage.
15964: GESENIUS, WILHELM (E.A) - Handwörterbuch über das alte Testament. Siebzehnte auflage.
38957: GESSNER, SALOMON (1730-1788) / E.J.B. SCHONCK (VERT.) (1745-1821) - De dood van Abel. Naar het hoogduitsch van Sal. Gessner, door E.J.B. Schonck, J.U.D. Rector der latijnsche schoolen te Nymegen.
63531: PIERSON H DIRECTEUR DERHELDRING GESTICHTEN - Zettenschen verpoozingen Ovedrukjes
72875: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.4 ZUIDTNederland 1op 500001
72872: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.1 West-Nederland 1op 500001
72873: GEUDEKE P W DRS - Grote Topografische Atlas van Nederland nr.2 Noord-Nederland 1op 500001
55105: GEUNS, JAN VAN (1765-1834) - Uitgezochte liederen voor den openbaren en huiselijken godsdienst.
9308: GEUS, DR. C. H. J. DE - De Israëlitische stad. Met tekeningen van Bart Oost.
55113: GEUS, JAC. DE - Jeugdproblemen.
43760: GEUS, H.A. DE DS. EN LUTEIJN, A. DS.C - Predik het woord zie, het Lam Gods Bevestiging- en intreepredicatie door Ds. H.A. de Geus en Ds. A. Luteijn Uitgesproken op zondag 12 en woensdag 15 januari in de Ned. Herv. Kerk te Huizen
55106: GEUS, DR. C. H. J. DE - De Israëlitische stad. Met tekeningen van Bart Oost.
73930: GEUZE, M.D. - Onze hoop de eder komt als Rechter handleiding om zich voor te bereiden op dekomst van de Heere Jezus Christus
31629: GEVANEE - Toch niet gestrand. Geïllustreerd.
55115: GEVANEE, MEVR. - Op de Veluwe.
36242: GEVEN, ERIK. - Zutphen. Een impressie van een fotograaf.
55116: GEVERS, MARIE - Muziek in den meinacht. Nederlandsche bewerking van Dr. Martin J. Premsela. Bekroond met den prix-populiste.
19153: BIJBEL - EVANGELISCHE GEZANGEN - Om nevens het boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeente bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.
52703: CHRISTELIJKE GEZANGEN - Christelijke Gezangen voor de Openbaare Godsdienstoefeningen.- Christelyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by Het Lam en den Toren,
55120: GEZELLE, GUIDO DOOR J. ALEIDA NIJLAND. - Gedichten. Bloemlezing. Samengesteld door J. Aleida Nijland. Vporwoord: Caesar Gezelle.
73209: GEZELLE, GUIDO. - Dichtwerken, Gelegenheidspoëzie. / Proza en Varia. Proza uit 't jaer 30, Politieke verzen, Jeugdverzen, Vertalingen, Verklarend Glossarium.
34488: GEZELLE MEERBURG, G.F. (1806-'55) - Levenslessen
55123: GEZELLE. PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
55121: GEZELLE, GUIDO - De XIV stonden of de bloedige afvaart Ons Heeren. Met 15 houtsneden van Désiré Acket
55122: GEZELLE,GUIDO. SENUS,W.G.VAN. - Guido Gezelle. Levensloop en dichterschap .
41330: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - derdeJaargang
41326: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - Vierde Jaargang
65989: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - zesde Jaargang
65990: SPIEGEL DE WEEKILLUSTRATIE VOOR HET CHRISTELIJKE GEZIN - dertiende Jaargang
75680: GEILLUSTREERDE GEZINSBIJBEL - in de vertaling van 1951 NBG
55125: GHEEL GILDEMEESTER, DR. F. VAN - Jan Jacob Lodenwijk ten Kate 1819 - 23 december - 1919
55124: GHEEL GILDEMEESTER, F. VAN - De liefde Gods. Zes preken. Derde druk.
55126: GHIJSEN, DR. H.C.M. - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied.
55127: GHIJSEN, H. C.M. - Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Nederlandsche letteren aan de rijks-universiteit te Leiden, op gezag van den rector-magnificus dr. P.C.T. van der Hoeven, hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte te verdedigen op dinsdag den 8sten juli 1919, des namiddags te 3 uur, door Hendrika Catharina Maria Ghijsen geboren te Middelburg.
55128: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aggje Deken.
8543: FLEURY CLAUDE (1640-1723) DANIEL GHYS (1700-1705 FL.) - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedaanigen opgang den kerklyken staat der kristenen, den ondergang van't Joods gemeenebest verhaast heeft. In't Frans beschreven door den heer Fleuri. En om zyn cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen', vertaald, door D. Ghys. Nieuwlyk met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt.voorwoord Wilhelmus Goeree
54613: FLEURY CLAUDE (1640-1723) DANIEL GHYS (1700-1705 FL.) - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. En door hoedaanigen opgang den kerklyken staat der kristenen, den ondergang van't Joods gemeenebest verhaast heeft. In't Frans beschreven door den heer Fleuri. En om zyn cierlyke geleerdheyd, tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen', vertaald, door D. Ghys. Nieuwlyk met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt.voorwoord Wilhelmus Goeree
55130: GHYS, D. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. en door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri. En om zijn cierlyke geleerdheyd tot een toegift op het vierde stukje van de 'Republyk der Hebreen' vertaald. Door D. Ghys. Nieuwlykx met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt. met De Republiek der kristenen, Waar in de opkomst en voorgang vander selve kerklijken en Weereldlijke Staat Uit dec zeeden en aantekeningen derVermaardste Schrijvers,nauwkeurig beschreven wordt
55131: GIBBONS, S. - Whole world stamp catalogue. 1967, Thirty-second edition. A priced catalogue of the postage stamps of the whole world, excluding varieties of paper, perforation, shade and watermark. Lists over 128,900 stamps over 22,700 illustrations.
55132: GIBBS, PHILIP. - The Book of the King's Jubilee: The Life and Times of Our King and Queen and Their People, 1865-1935.
72513: DAM GIDEON VAN - Dichter bij het onuitsprekelijk, over geestelijke begeleiding voor en door pastores
55134: GIELE, J. J. DRS - De pen in aanslag revolutionairen rond 1848
69648: GIER J DE - POEZIE als wapen een overzicht met bloenlezingen van gedichten rondd oorlog en verzet 1940-45
1363: GIER, K. DE - De brief aan Filemon door ds. K. de Gier, predikant van de Ger. Gem. te Arnhem
55138: GIER, K. DE - De brief aan Filemon door ds. K. de Gier, predikant van de Ger. Gem. te Arnhem
2214: GIER, K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
1362: GIER, K.PRED GERF GEN DEN HAAG - Toelichting op de Dordtse Kerkorde in vraag en antwoord. 5e druk.
55139: GIER, K. DE - Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
55135: GIER, DS. K. DE - De Dordtse Kerkorde Een praktische verklaring 2E DRUK
55136: GIER, DS. K. DE, - Beproefd en gelouterd - negentien preken over Job.
55137: GIER, J. DE - Marnix van St. Aldegonde: 'Tolk der bybeltaal'. Kerklied en kerk bij Marnix.
32353: GIESELER, J.C.L. - De Bewegingen in de Nederlands Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald, door X. In het hoogduitsch uitgegeven doo J.C.L. Giesele, hooglereaar in de kerkgeschiedenis te Göttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841.
55146: GIESELER, J.C.L. - De Bewegingen in de Nederlands Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839. Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste actestukken, verhaald, door X. In het hoogduitsch uitgegeven doo J.C.L. Giesele, hooglereaar in de kerkgeschiedenis te Göttingen. Met de voor- en slotrede des hoogduitschen uitgevers, en eenige bijvoegselen des schrijvers, vooral dienende ter voortzetting van het verhaal tot in 1841.
13616: GIESEN, M. V.D. - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, adscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
55147: GIESEN, M. V.D. - Ervaringen en voorvallen. Zijn bekering, adscheiding, gevangenneming en overlijden in de gevangenis, alsmede vier brieven vanuit de gevangenis geschreven.
12633: GIESSEN, AREND VAN DER - Dorp in de mist.
71889: SMITS C PRED CHR GERF KERK/OUD GERF GEM O.A TE SLIEDRECHT / H.GIESSENDAM - IK zal horen wat God de HEERE spreken zal 52 meditatie
65802: SMITS C PRED CHR GERF KERK/OUD GERF GEM O.A TE SLIEDRECHT / H.GIESSENDAM - Komt te zamen en HOORT 12 preken over het leven van Jakob
42555: REINDERS B PRED GERF GEM 1974-1993 HARDIXVELD GIESSENDAM - Gods opzoekende zondaarsliefde 6 tal preken
70242: REINDERS B PRED GERF GEM 1974-1993 HARDIXVELD GIESSENDAM - EBEN HAEZER Laatstepreek oudekerk en 1e in de nieuwe kerk
46625: GIFTSCHÜS, FRANZ - Leitfaden für die in den F.F. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen über die Pastoraltheologie. Herausgegeben von Frans Giftschüs. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Theilen
55150: GIFTSCHÜS, FRANZ - Leitfaden für die in den F.F. Erblanden vorgeschriebenen deutschen Vorlesungen über die Pastoraltheologie. Herausgegeben von Frans Giftschüs. Zweite verbesserte Auflage. Zwei Theilen
74135: VOUTIUS GIJSBERTUS - Bron van troost verdediging van de gereformeerde leer
55161: GILHUIS, T.M. - Nu dan, luister. Bijbelse verhalen nieuw gehoord. Een werk- en vertelboek Ill.: Ribbens Liselot.
55162: GILHUIS-SMITSKAMP, GREETH E.A. - Kleuterland. Een bundel verhalen vol zonneschijn en blijdschap uit het wonderland van de twee- tot vijfjarigen.
55160: GILHUIS, T.M. - Vertel mij toch.... Bijbelse verhalen nieuw gehoord Ill.: Ribbens Liselot.
55163: GILHUIS-SMITSKAMP, GREETH - Veilig in het donker
55157: GILHUIS, C. - Pastorale zorg aan bejaarden (Oorspronkelijk als dissertatie verschenen.).
55156: GILHUIS, C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. Zestiende druk.
55158: GILHUIS, DR. C. - Hoe dichter ik nader... Gesprekken over het ouder worden. 18edruk.
25030: GILHUIS, J.C. - Ecclesiocentrische aspecten van het zendingswerk. Met name bij de ontwikkeling daarvan in Indonesië, bijzonder op Midden-Java. Academisch proefschrift, V.U. Amsterdam, 14 juni 1955.
55164: GILLES - Flip rutly en zijn Vriend
55165: GILS, AD - Snelle Jelle naar de finale
55166: GILS, AD - Een roep om hulp.
55167: GILS, AD VAN - De leine wereld omnibus
55175: GILST, H. VAN - De geluksstaat van Sion. Met een voorwoord van ds. W.C. Lamain.
2365: GILST, DS. H. VAN PRED GERF GEM TRICHT - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden.
55174: GILST, DS. H.VAN - Inkeer, afkeer, wederkeer. Zestal predikaties.
75649: GILST, DS. H. VAN PRED GERF GEM TRICHT - de profeet Jona 86 meditaties.
55172: GILST, DS. H. VAN; HOFMAN, DS. A. - Verslag van de begrafenis van Ds. H. van Gilst. En adventpreken van Ds. H. van Gilst en Ds. A. Hofman gehouden te Tricht op de zondagen 27 november en 4 december 1966, met een foto van de overledene.
19048: GILST, DS. H. VAN - Het grote voorrecht van Gods volk in een ondergaande wereld. Zes predikatiën.
21131: GILST, ANTONIUS VAN (1758-1834) - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie.
55170: GILST, DS. H. VAN PRED GERF GEM TRICHT - Een blijde boodschap in een donkere tijd. Zes predikaties voor bijzondere tijden.
2215: GILST, H. VANPRED DER GERF GEMEENTE TE ELSPEET- TRICHT - De Heidelbergse Catechismus toegelicht in 55 predikaties.
55169: GILST, ANTONIUS VAN (1758-1834) - De gronden van het christen-catholiek geloof, tegen over de gronden der philosophie.
70136: GILTAIJ, JEROEN - Lof der zeevaart: Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw Co-auteur: Jan Kelch Catalogus van de tentoonstelling in Museum Boymans Van Beuningen 21 december 1996 - 23 februari 1997
70945: POTHAST-GIMBERG C.E. - Wout de brandweer-jongen (omslagtekening en platen van Aart van Breda)
55176: GINK - VAN ES, G. F - Bouvier. belge des flandres. 4e herziende . dr
55177: GINK C S T H VAN - Natuurlijk broeden en opfokken van Kuuikens afdeeling kleinveeteelt serie weten en kunnen
33164: GINKEL, KEMP VAN - Van Hoofdstraatkerk naar Pniëlkerk te Veenendaal. 1913 - 13 juni - 1988. Vijfenzeventig jaar kleine kerkgeschiedenis in woord en beeld. Een uitgave van de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk - Veenendaal. Tweede druk.
55180: GINKEL, H. VAN - Gemeentegetrouw. In gesprek oveer de opbouw van de gemeente.
55181: GINKEL, H. VAN - Zorg voor de kudde. De gevolgen van voortijdige eenwording van de Samen op Weg-kerken.
55179: GINKEL, DR. A. VAN - De ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie daarvan in de Geref. Kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw. Mit zusammenfassungen in Deutscher und Englischer Sprache. met stellingen
55183: GINNEKEN, DR. JAC. VAN - Leergang der Nederlandsche taal, onder leiding van Dr. Jac. van Ginneken. Deel 1, met plaatjes van Herman Haeck. De roman van een kleuter. Door Dr. jac. van Ginneken. 2de onveranderde uitgave.
75506: JONGBLOET-VAN HOUTTE GISELA - Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600 Deel 1 augustus 1584 - september 1585 R.G.P. 196
55185: GISPEN W.H. - Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem.
14792: GISPEN, W.H. - Tijdwoorden. Vier leerredenen door W.H. Gispen, predikant te Amsterdam. Ten voordeele van het Chr. Nat. Boeren-Comité.
42064: GISPEN, W.H. DR. - Genesis commentaar op het oude testament 2 dln
55196: GISPEN, W.H. (PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Van de goedertierenheden des heeren. Leerrede [...] n.a. zijner 50-jarige ambtsvervulling,
55195: GISPEN, W. H. - DOSKER - GISPEN,W.H. (Pred. Chr. Ger. Gem. te Kampen) De eisch tot waarheid en vrede. Afscheidsrede, uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Kampen, op zondag 4 mei 1873 door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: Het woord der waarheid. Intree-rede, uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle; op zondag 11 mei 1873, door W.H. Gispen. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1873. 32 blz. Waarbij geb.: De genezing van den blindgeboorne. Leerrede over Joh. 9:1-7 door W.H. Gispen. 16 blz. Waarbij geb.: Volharden in de leer. Hervormingspreek naar Hand. 2: 42a door W.H. Gispen. 18 blz. Waarbij geb.: Afscheidswensch uitgesproken in de Christelijke Geref. Gemeente te Zwolle door N.H. Dosker, bij de Zeerws. vertrek naar Noord-Amerika. 15 blz.
55192: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.4de druk,
39950: GELDEREN C VAN EN GISPEN W H - Het boek Hosea vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
55194: GISPEN, W. H. - Denkt aan uwe belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis. Vijde druk.
55191: GISPEN, DR. W.H. - De Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Gereformeerde Kerk.6de druk,
55193: GISPEN, DS. W.H. - Merkteekenen. Bloemlezing uit de geschriften van wijlen ds. W.H. Gispen, oprichter en gedurende 34 jaar voorzitter van de gereformeerde vereeniging voor de drankbestrijding.
55186: GISPEN, W.H. DR. - Leviticus commentaar op het oude testament
55187: GISPEN, W.H. DR. - Numeri 1 -2 commentaar op het oude testament
54997: GELDEREN C VAN EN GISPEN W H - Het boek Hosea vertaald en verklaard uit deserie Commentaar op het oude testament
72817: GISPEN W.H. - Denkt aan uwe belijdenis een woord aan jeugdige leder der gemeente, na het afleggen hunner geloofsbelijdenis, vijfde druk
1598: GISPEN, W. H. - Denkt aan uwe belijdenis. Een woord aan jeugdige leden der gemeente na het afleggen hunner geloofsbelijdenis. Vijde druk.
55188: GISPEN, W.H. DR. - Numeri 2 e deel 20 vers14 hlst 35 vers 13 commentaar op het oude testament
55189: GISPEN, W.H. DR. - Over Bijbelgebruik als dagelijks brood
55190: GISPEN, DR. W.H. - Bij Bijbelse Wijzen.
48114: GISPEN, W.H. DR. - Genesis commentaar op het oude testament
55200: GLASER, IDA & NAPOLEON JOHN - Geliefde of gevangene? - Christenen danken na over vrouwen en de islam.
55201: GLASER, THEODOR - Von Himmel auf Erden. Fromme Bilder fürdas Leben
55203: GLASHOUWER, WILLEM J.J. (RED.) - Het ontstaan van de wereld.
55202: GLASHOUWER, DS. W. J. J. - Leven in de overwinning. 2e druk.
55207: GLASIUS, B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk en godsdienst in Nederland na het vestigen der Hervorming tot den troonafstand van koning Willem 1; als leesboek voor den beschaafden stand. 2e deel.
70538: GLAUBRECHT G. - Der Wachterkorb erzahlung von Rudolf Veser tweede uitlage geillustreerd door Hugo Kaufermann initialen von Frans Widnmann
55209: GLOPPER-ZUIJDERLAND, C. C. DE - Inventaris 28 - Hervormde Gemeente Oud- en Nieuw Loosdrecht
74004: MIKLOWITZ GLORIA D. - Huis van geheimen
74194: WERNER GN. - Vechten met je tranen
75227: GOBINET, M. KAREL. - Onderwys der Jeugd in de Christelyke Godvrugtigheyd. , Getrokken uyt de H. Schrifture en de Heylige Vaders. door M karel gibinet nieuwe druk
55212: GOBIUS DU SART, JOAN WILLEM FREDERIK WIJK BIJ HEUSDEN - tergedachtenis aan haren vriend en leraar Ds J C G Gobius Sart 1861-1936 opgedragen aan de Ned Herv Gemeente te Wijk bij Heusden door zijn zoon
15102: GODEAU, ANTOINE - Les tableaux de la penitence. Par messire Antoine Godeau, Euesque de Vence. Nouvelle edition.
55215: GODEAU, ANTOINE - Les tableaux de la penitence. Par messire Antoine Godeau, Euesque de Vence. Nouvelle edition.
55217: GODEFROY, J - Beknopte Inleiding tot de Kennis van PERZISCHE TAPIJTEN.
55216: GODEFROY J - Weten en kunnen, .Beknopt overzicht van de Meubelstijlen No 67 en 68 2e vermeerderde druk Rijk geillustr,153 figuren, 93 blz ing
74599: GODEFROY J - het mahomedaansche ornament een beschouwing over zijn toepassing in bopuwkunst en kunstnijverheid
55220: GODET, FR. - Kommentaar op het evangelie van Lukas. Naar den derden druk uit het Fransch vertaald.
55221: GODET, FR. - Kommentaar op het evangelie van Johannes. vertaald uit het Fransche Dr P J Gouda Quint
55218: GODET, F. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Corinthiërs.
55219: GODET, FR. - Kommentaar op Paulus eersten brief aan de Romeinen Uit het Fransch vertaald door G J A Jonker pred te Haarlem
55222: GODFREY, JAN EN COPE, JANE - De tuin van opa
40613: VERZAMELING VAN BRIEVEN NAGELATEN DOOR GELIEFDE KINDEREN GODS - Overgeschoten brokskens. Tweede bundel
55224: GODSCHALK, W. - Interaction of turnip yellow mosaic with mercurials
55225: GODWIN, THOMAS - Levensbechrijving van Thomas Godwin (1803-1877). Een gezaligde zondaar door souvereine genade. In zijn leven gedurende 42 jaren de geliefde en getrouwe evangeliedienaar van de Strikt Baptist Kerken waarvan 16 jaren te Godmanchester. Waaraan toegevoegd een kort verslag van zijn laatste dagen en een drietal brieven, gericht aan J.C. Philpot, J. Parry en F. Covell. Zo getrouw mogelijk uit het Engels vertaald door Mej. B.T. Visser te Werkendam. Jubileumuitgave.
36370: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den Weg der Bekeering. Dien de Drie-eenige Verbodsgod met mij gehouden heeft.2e druk
55235: GOEDE-MOM,C. DE - Het Cadeautje
55232: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie- eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 1845 Overleden 2 Mei 1852. Heruitgave.
55231: GOEDE, E. DE - Weg der bekeering. Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede scheepstimmerman te Doesburg. 1845 Overleden 2 mei 1852.
9350: GOEDE, BAREND DE - 't Is altemaal Adams kroost. Een verhaal van menschen en dingen gelezen in de geldersche volksalmanak, 1835 - 1904.
22409: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie- eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft. 1845 Overleden 2 Mei 1852.
47559: GOEDE, BAREND DE - 'T is altemaal Adams kroost. Een verhaal van mensen en dingen gelezen in de Geldersche Volksalmanak 1835-1904
55233: GOEDE, E. DE - Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft, door E. de Goede, scheepstimmerman te Doesborgh. 1845 (overleden 2 mei 1852).
75944: PSALMBOEK AAN DE KAAP DE GOEDEHOOP - De Psalmen der Hollandsche Gerefoormerde Kerk Uitgegeven oplast der Hoog eerwaarde synode van deHJollandsche Gereformeerde kerk aan de Kaap de Goedehoop
55236: GOEDEMANS, W. TH. - Adamantaanamines - Over het mechanisme der antiviruswerking in celcultures
55241: GOEDHART, DS. H. - Rondom het geloof. Zestal predikaties.
55246: GOEDHART, J. (RED.) - Gedenkboek van de Ned. Herv. Zondagscholenbond op gereformeerde grondslag. 1928-1953
26462: GOEDHART, H. - Het wezen des geloofs. Zestal predikatiën door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven).
48598: GOEDHART, H. - De slothymne van het manual of discipline., A Theological-exegetical study of QS X,9-XI,22 (proefschrift)..
55240: GOEDHART, C. - O die Marijke 4e druk
1132: GOEDHART, H. - Vragen rondom het geloof. Zestal bijbellezingen door H. Goedhart V.D.M. bij de Hervormde Gemeente te Rotterdam (Delfshaven)
55237: GOEDHART HANNA / FOKKEMA GEERTJE MET FOTO,S ARJEN GOEDHART EN ARJAN WOORD - LEVENSLANG verhalen,brieven en gedichten uit de gevangenis met foto,s Arjen Goedhart en Arjan Woord
55243: GOEDHART, H. - Een ure des gebeds zonder huis des gebeds. Oudejaarsavondprediking. Na het afbranden der Ned. Herv. Kerk te Middelharnis.
55239: GOEDHART, A.B. - Hier scheen ons 't water 't overstromen.
71022: WIJSMAN-GOEDKOOP E. - Op den rand van het nest (geïllustreerd door Netty Heyligers)
55247: GOEHART, COBY - Het rode tasje
76031: STOCKMANS ASEGIDIUS (1703-1765 VAN 1742-1765 PREDIKANT TE GOES - Redenvoering van den HEILIGEN GEEST Gedaan in de hemel met het begin des Nieuwen tastaments tot de Hemelsche Gemeenten derAertsvaderen welkeGeestelijke gemaemt wordt.SARA en JERUZALEM Beschreven inhet 54e hoodfdstukvan JESAIIAS
58785: KOETSVELD VAN C CEZ TE GOES - Karakterbeelden vanhet Lijdenstooneel twaalftal schetsen
31425: GOES, J.A. VAN DER - Lof,Lijk en Graf Gedichten van J. Antonides van der Goes.70 blz de Ystroom (24136blz Waarbij gebonden: Trazil, of overrompelt Sina. Treurspel door J. Antonides van der Goes.360blz . met portret en 3 gravures Romijn de Hooge
55251: GOETERS, J.F. GERHARD - Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten. Edited by Hans Steubing, with assistance of J.F. Gerhard Goeters, Heinrich Karpp, and Erwin Mülhaupt.
70753: GOEVENEUR J.J.A. - Conanchet (Naar Cooper, tweede druk)
70725: GOEVERNEUR J.J.A. - De strikkenzetter (Naar cooper, tweede druk)
55256: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 25e druk.
32510: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd. 21e druk.
55255: GOEVERNEUR, J. J. A. - Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie teekeningen van Rudolf Töpffer voor de Nederlandsche Jeugd berijmd.
3487: GOEZE, JOHAN MELCHIOR (1717-1786 HAMBURG) - Heilzaame overdenkingen, over den dood en de eeuwigheid, op alle dagen van het geheele jaar. Door (...) Verrykt met het leeven van den weleerdaarden schryver, uit het Hoogduitsch vertaald, door Johan Isaac Rhenius, onder het Opzicht van den weleerwaarden Heer Ludolph Godliep Cordes, Leeraar by de Evangelische Luthersche Gemeente in Zwolle. Eerste en Tweede deel.
55259: GOLDSCHEIDER, LUDWIG - Michelangelo. Schilderijen, Beeldhouwwerken, Architectuur. Complete Uitgave. Dit boek bevat de complete werken van Michelangelo. Er is een kort inleidend overzicht van het leven van de kunstenaar. De fotografie in zw/w. is van hoog niveau, zoals veel fotografie uit de jaren vijftig. De fresco's zijn veelal in matte kleuren afgedrukt en tevens van hoge kwaliteit. De foto's van de details van de beeldhouwwerken geven de lezer het gevoel aanwezig te zijn bij het houwen en sculpten. Sommige fresco's zijn wegens de omvang afgedrukt op uitvouwbare vellen.
69934: UIL VAN GOLEN DEN A - Gekregen of gestolen
69935: UIL VAN GOLEN DEN A - Nooit meer blij zijn?
72423: UIL-VAN GOLEN A. DEN - De sleutel van het vaderhuis, een oud verhaal opnieuw verteld
71271: GOLLWITZER, HELMUT - Het hooglied van de liefde
55261: GOLTERMAN, DR. W.F. EN HOEKENDIJK, PROF. DR. J.C. (RED.) - Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr. W.A. Visser 't Hooft, secretaris-generaal van de wereldraad van kerken op zijn zestigste verjaardag op 20 september 1960.
55262: GOLTZIUS, DOMINICUS (1644-1720, HINDELOPEN) - De algemene sendbrief des Apostels. Jacobi Schriftmatige verklaert en Toegeeygent Tot gebruyk der Godzaligheyd,
32067: GOLVERDINGE, JAN VAN (1813-1888) - Gedachtenis. Twintigtal nagelaten toespraken naar aanleiding van teksten uit de H. Schrift, door J. van Golverdinge, overleden te 's-Gravenhage den 12 december 1888. Met portret in photogravure benevens voorwoord en levensschets van den schrijver door G. den Braal, Chr. Gereformeerd predikant te Dinteloord.
73820: GOLVERDINGEN DRS. M. - Kleine geschiedenis van de gereformeerde gezindte, een ontwikkeling in hoofdlijnen
25360: GOLVERDINGEN, M. - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk.
37140: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
41624: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.3e herziende druk
74648: GOLVERDINGEN M. - Heimwee naar God, een zevental predikaties
55270: GOLVERDINGEN, M. - Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk.
55264: GOLVERDINGEN, DS. M. - Uw Woord is de waarheid. 2 predikaties, bij zijn intrede en afscheid.
69735: GOLVERDINGEN M E.A - Om identiteit en Kwaliteit 1921-1996 75 jaar vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
1444: GOLVERDINGEN, M. - KERSTEN, Ds. G. H Facetten van zijn leven en werk.
55275: GONDA, J. - Letterkunde van de Indische Archipel : 1ste druk. . uitspraak van Indische woorden. Bloemlezing uit de Indische literatuur (in vertaling) met uitvoerige inleiding van J. Gonda.
55276: GONLAG, JOHANNES MET VOORWOORD DS C SMITS - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman. beschrijving van zijn leven, sterven en begrafenis. Waaraan zijn toegevoegd enige bijzonderheden uit het leven van zijn vrouw Joh. La Both en het sterven van haar moeder, zuster en broertje. Laat uw licht alzo schijnen Matth. 5 : 16.
55277: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
55278: GONLAG, JOHANNES - Gods genade verheerlijkt aan een ruwe zeeman.
73549: GOODRICK EDWARD W & KOHLENBERGER JOHN R, III - The NIV Complete Concordance: The Complete English Concordance to the New International Version
55280: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55281: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55282: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
16369: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55284: GOODWIN, THOMAS (1587-1642) DANIEL PEENIUS 1622-1680 - Romabae Historiae Anthologia Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums
42713: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55285: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
17253: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
55283: GOODWIN, THOMAS (1600-'80) - Alle de theologische werken, meest betreffende de praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en zijnen even-naasten van den zeer geleerden en godzaligen Thomas Goodwin. Uit het Engelsch getrouwelijk vertaald en van nieuws overzien door mr. Jacobus Koelman, bedienaar des Goddelijken Woords te Sluis in Vlaanderen. Nooit zo by elkander gedrukt.
212: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van Perzië te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
22674: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55287: GOOR, B. J. VAN - Onderzoekingen over plantentumoren (crown-gall) - Tumor inductie met verschillende stammen van agrobacterium tumefaciens een vergelijkend onderzoek
55289: GOOR, N.Y. (1866-1941) - Christus' gemeente Gode bevolen. Afscheids-predikatie van de Gereformeerde Kerk te Groningen op 30 maart 1925 gehouden in de Noorderkerk. Door N.Y. van Goor.
55286: GOOR, - Kooplieden, Predikanten & bestuurders over zee beeldvorming en plaatsbepaing in een andere wereld
66280: STEENBERGEN VAN GOOR - Atheensche brieven, of Briefwisseling van een' geheimen zaakgelastigde des konings van Perzië te Athene, gedurende den peloponnesischen oorlog, over de geschiedenis, zeden, kunsten en wetenschappen der oude wereld. Uit Engelsch en met aanmerkingen voorzien door Steenbergen van Goor.
74705: GOOSEN, LOUIS. - VAN ABRAHAM TOT ZACHARIA. THEMA'S UIT HET OUDE TESTAMENT IN RELIGIE, BEELDENDE KUNST, LITERATUUR, MUZIEK EN THEATER en VAN ANDREAS TOT ZACHEUS. THEMA'S UIT HET NIEUWE TESTAMENT EN DE APOCRIEFE LITERATUUR IN RELIGIE EN KUNSTEN en VAN AFRA TOT ZEVENSLAPERS. HEILIGEN IN RELIGIE EN KUNSTEN.
75674: SCHAFFER GOOSZEN - De Hofprediker vanden Prind 1680-1688
24708: GOOTE, A. / KAAN, R.F. - Het aanzien van het gouden huwelijk. 50 jaar Juliana en Bernhard.
65371: SCHRENK GOOTLOB - Gottesreich und Bund i, älteren Protestantismus vornehmlich bei Johannes Coccejus, Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie
70751: GORDEAU H. - Dirk Stockman (Een jongen met een hart, geillustreerd door J.G. Kesler)
55297: GORDEAU, H. - Twee jongens. Serie: School en leven.
72656: GORDEAU JR. - Het meestershuis van Ter Horst, met illusraties van J. G. kesler
55298: GORDON, MATTHEW S. - ISLAM oorsprong . geloof . gebruiken . heilige teksten . gewijde plaatsen.
52740: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
39112: CLOPPENBURG RUARDUS MEERKERKE-GORINCHEM - Paulus afscheyd van de kerke van Ephezen, vertoond in een afscheyds-leerreden over Eph. 6 vs 23, 24, voor de Hoogerwaerde Christelijke kerkvergaderinge van Zuid Holland ver gadert binnen GORINCHEM den 13e july 1736
59932: LINDEBOOM C PRED TE GORINCHEM - Eengezindheid naar Christus Jezus der gemeente toegebeden van den God der lijdzaamheiden der vertroosting, Predikatie gehouden op zondag 2februarie 1908 bij het nederleggen van de bediening des Woords in de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn
55299: GÖRLICH, ERNST JOSEPH - Grundzüge der Geschichte der Habsburgermonarchie und Österreichs
26510: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst.
1396: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij heeft onder ons gewoond. Negen overdenkingen over Johannes 1
16592: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Water en licht.
1472: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Geleid door de Geest, acht overdenkingen over Romeinen 8
55302: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Water en licht.
55303: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA)/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
1388: GORSEL, W. VAN/ DRIEL, L. VAN - Zeker weten. Vragen van jongeren over geloof. Derde druk.
31254: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De Maartenskerk in de Smalstad. (Beknopt overzicht van de geschiedenis der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk. Uitgave van de restauratie-commissie der Ned. Herv. Pred. te St. Maartensdijk.
49245: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55324: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Gegrepen door het Woord opstellen aangeboden aan ds.W van Gorsel
27377: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Terugkeer en wederopbouw. Acht overdenkingen over het boek Ezra.
55305: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Uw macht is groot
55306: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Land in zicht. Twaalf meditaties over het boek Deuteronomium.
55309: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - de ijver voor zijn huis de nadere reformatie en haar belangrijkste vertegenwoordigers
55311: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Ver weg en toch dicht bij
55313: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 3edruk.
55314: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
55315: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een Heiland vol barmhartigheid. Negen overdenkingen uit het Evangelie naar Lukas.
55318: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God. Momenten uit het leven van David.
55321: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Troost, troost Mijn volk. Negen overdenkingen over het tweede dee van Jesaja's profetie
55304: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
55307: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - De grote dag nadert. Negen overdenkingen over Habakuk en Zefanja.
55310: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
55312: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb Ik liefgehad.
55316: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
55317: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Vrije gunst alleen. Meditaties over de brief aan de Efezen.
55320: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Daar ligt Jeruzalem. Tweede tiental overdenkingen over de openbaringen aan Johannes.
55322: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Mijn Redder is mijn God
41999: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Profeet onder het juk
55308: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Jacob heb ik lief gehad.
21223: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Een gevangene van Jezus Christus
33560: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Onder een open hemel.
69557: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Hij die overwon acht overdekingen over Psalm 68
69746: VROEGENDEIJ A REDAKTIE MEDEWERKERS -HAAR V/D J - TUKKER W L GORSEL VAN A+6 - Gereformeerd weekblad 76- 77e 78e 79e jaargang
1390: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zo ik niet had geloofd
73181: GORSEL W. VAN - De goede keus, vier overdenkingen over Hebreeën 11
73180: GORSEL W. VAN - Een vaste grond overdenkingen over Hebreeën 11
73179: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Leven in Zijn dienst. 2edruk.
27354: GORSEL W VAN (1931 HERV PRED OUDETONGE-GOUDA) - Zie, het Lam Gods. Tien overdenkingen over het Evangelie naar Johannes.
55326: GORT, K. A. - De Nederlandse Hervormde Kerk. Enige historische informatie en enkele opmerkingen ter overweging. Tweede verbeterde druk.
55327: GORT, K. A. - Is iemandt/ goedes moedes, die singe Psalme.//
55329: GORTER, D - De bewoners van Rodelsheim. Uit de Nederlandse vertaling herschreven door D. Grorter
71277: VOOGT DE GOS - Onze huisdieren. Hun instinkt en verstand, hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt
55331: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
6734: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciën, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
55332: GOSSELIN, J. J. - Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, uitmakende het koningrijk der Nederlanden. Met aanwijzing der arrondissementen, districten, hoofdschotambten, kwartieren en provinciën, waarin dezelve gelegen zijn, benevens eene opgave der bevolking van elke gemeente afzonderlijk. Waar achter is gevoegd eene opgave der plaatsen, waar postkantoren zijn gevestigd.
72191: GOTTFRIED, JOH. LODEW - SIMON DE VRIES ILLUSTRATONS JAN LUYKEN - Simon de Vries Joh. Lodew. Gottfried Joh. Lodew. Gottfrieds Historische Kronyck,Vervattende Een Nauwkeurige En Volkomene Beschrijvingh Der Aldergedenckwaerdighste Geschedenissen Des Weerleds, Van Den Aenvangh Der Scheppingh Tot Op 't Jaer Christi 1576 ect tot op den Uytgangh fer Sevrmthiende Eeuw of t sluiten der Algemeene Europische Vreede door Simon de Vries
27686: GOTTLIEB, FRIEDRICH - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
55333: GOTTLIEB, FRIEDRICH - Klopstock. Des Messias; Oden und Elegien.
65372: SCHRENK GOTTLOB - Gottesreich und bund im Älteren Protestantismus vormehmlich bei Johannes Coccejus
72909: N N TE GOUDA - PREDICATIE over Matth 8 vers 11 en 12 en enklele ghedichten
55337: GOUDAPPEL, C.D. - Delft rond de eeuwwisseling. 2e druk .
70750: GOUDRIAAN C. - Jaap uit de zesde klas ( Geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
55338: GOUDRIAAN, KAREL - Twee haagsche vrienden, oorspronkelijk verhaal. Krienen's bibliotheek. Met platen van W. H. Bik.
43221: GOUMAN, B. - De Carnissehoeve
72795: GOUMAN B. - Bovenmolen
55340: GOUMAZ, LOUIS - Het ambt bij Calvijn. Een samenvatting naar zijn commentaren op het Nieuw Testament. Vertaald en ingeleid door K. Deddens v.d.m.
55341: GOVENDER, S. P. - In Search of Tomorror - The dialogue between black theology and marxism in South Africa
73559: GOWER, RALPH. - The New Manners and Customs of Bible Times.
55342: GOYER, TRICIA - Het verscheurde land
70801: GRAAF A. DE - Jacob Rensum
403: GRAAF, S. G. DE - De Heilige Schrift. Het Koninkrijk Gods en de oorlog.
72457: GRAAF, G.H. VAN DE - Uit het leven van een gemeente in oorlogstijd / Hervormd Charlois 1940-1945 met zw/w foto's
73823: GRAAF J. VAN DER - Meer dan vrijwilligerswerk, toerustig van ambtsdragers
1403: GRAAF, J. VAN DER - Om de erve der vaderen.De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk en Samen op Weg.
55382: GRAAF, S. G. DE - De Heilige Schrift. Het Koninkrijk Gods en de oorlog.
55356: GRAAF, ANKE DE - Vol van geluk
53924: DR. G.H VAN DE GRAAF - Uit het leven van ee ngemeente in oorlgsijd. hervormd charlois 1940-1945
55387: GRAAF, S. G. DE - Het Woord Gods en de kerk
19465: GRAAF, N. H. DE (1823-1886) PREDIKANT TE APELDOORN EN LOO - Toespraak. Naar aanleiding van 1 Tim. IV vs. 8b. Gehouden in het kamp bij Milligen. Uitgesproken op verzoek en ten voorbede de5r nageblevene Moeder en Zustetr van en in het Kam overleden stafmuziijkant
70787: GRAAF A. DE - Het geheim van een schooljongen, naar het englisch van Andrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', enz., geïllustreerd, tweede druk
70788: GRAAF, A. DE - Dick en zijn vrienden (avonturen van een schooljongen, naar het Englisch van Adrew Home, schrijver van: 'Tom en Jack', 'De spion op school', 'Jaap en Ben', 'Het geheim van een schooljongen', met platen
55363: GRAAF, DR. J. DE (EMERITUS HOOGLERAAR, RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT) - Elementair begrip van de ethiek - Vierde, herziende druk - Uitgave van Lektuurfonds C. G. O.
70789: GRAAF, A. DE - De spion op school (avonturen van een schooljongen, naar het englesch van Andrew Home, geillustreerd door H. Pieck.
73824: GRAAF DR. IR. J. VAN DER - Gezegd gepreekt geschreven, Hervormd-gerefromeerd gedachtegoed
7211: GRAAF, S. G. DE - Vuur op de aarde! Predikatiën van ds. S. G. de Graaf.
1400: GRAAF, J. VAN DER - Beleden feiten. Belijdenis met mond en hart.
13838: GRAAFF, F. DE - Anno Domini 1000 Anno Domini 2000. De duizend jaren bij de gratie van de dode God.
16589: GRAAFF, F. DE - Israël, Hellas, Rome. Het mysterie van de antieke beschaving.
20436: GRAAFF, B. J. W. DE - Toen het licht werd. Een verhaal uit de tijd van de Hervorming. Geïllustreerd door Louis v. d. Berg. Tweede druk.
30340: GRAAFF, BAREND DE - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.
55408: GRAAFF, BAREND DE - Anne Co. Trilogie.Houd mijn geboden. De kamenierster van de barones. Van een zo grote liefde.4e druk
55402: GRAAFF, B.J.W. DE - Helden des geloofs. Het leven van de kerkvaders Ambosuis en Augustinus. Tweede druk
75478: GRAAFF B.G.J. DE - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode B 1931-1940 Deel 4 27 juni 1934 - 30 juni 1935 R.G.P. 234
76119: GRAAFF, L.F. DE - De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen
46943: GRAAFF, F. DE - .Nietzsche
31742: GRAAFF, F. DE - Als goden sterven. De crisis van de westerse cultuur. 2e druk
70747: GRAAFF A. DE - Tom en Jack (avonturen van twee schooljongens naarhet engelsch van Andrew Home, geïllustreerd)
55399: GRAAFF, B. J. W. DE - Houd Mijne geboden
70745: GRAAFF A. DE - De spion op school (Avonturen van een schooljongen, naar het Engelsch van Andrew Home schrijver van Tom en Jack, geillustreerd)
55413: GRAAFF, L. P. W. DE - Inventaris 27 - Kroondomein Rentambt Utrecht
1397: GRAAFF, B. J. W. DE - de morgen schemert
43969: GRAAFF, BAREND DE - Om 't steenen paert triologie zesde druk
16506: GRAAFLAND, PROF. DR. C. - Kinderen van één moeder. Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie.
34211: GRAAFLAND, C. - Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de Gereformeerde Spirtualiteit.
71756: GRAAFLAND, C. - Bijbels en daarom gereformeerd.
1558: GRAAFLAND, DR. C. - De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie.2e druk
16507: GRAAFLAND, DR. C. - Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme.
45446: GRAAFLAND, C. - gedachten over het ambt och of al het volk des HEEREN profeten waren
75736: GRAAFLAND, C. - Van Calvijn tot Comrie. Oorsprong en ontwikkeling van de leer van het verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Deel 5 & 6; 5. De orthodox-gereformeerde en humanistisch-gereformeerde verbondsleer; 6. De gereformeerde verbondsleer in de zeventiende en achttiende eeuw. 6 dln. in 3 bdn.
75362: NOVUM TESTAMENTUM GRAECE - NOVUM TESTAMENTUM GRAECE recensionis Tischendorfianae uktimae textum Tischendorf
55431: GRAESER, ADOLPH HEINRICH - Die römisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der römischen Messe vorkommenden Gebete, Gesänge und Gebräuche mit steter Rücksicht auf die Liturgie der griechischen und ältesten evangelisch-lutherischen Kirche.
3345: GRAESER, ADOLPH HEINRICH - Die römisch-katholische Liturgie nach ihrer Entstehung und endlichen Ausbildung. Oder Geschichtliche Darstellung aller in der römischen Messe vorkommenden Gebete, Gesänge und Gebräuche mit steter Rücksicht auf die Liturgie der griechischen und ältesten evangelisch-lutherischen Kirche.
55432: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiæ philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
18468: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiæ philippicae. Cum ejusdem castigationibus.Editio ultima prioribus correctior
55433: GRAEVII, JOANNIS GEORGII - Justini historiæ philippicae. Cum ejusdem castigationibus.
5418: GRAF, ALFRED BYRD - Exotica 3. Pictorial Cyclopedia of Exotic Plants. Guide to Care of Plants Indoors. 12.000 illustrations, 204 plants in color, Horticultural Color Guide. Century edition.
38534: KAMP W PRED OUDGERF GEM TE GRAFHORST E.A. - Wat is er meer te doen in Mijn wijngaard? Oud Gerf Gem te Grafhorst
69519: WHITSON STEPHANIE GRAGE - Terug naar Parijs roman vertaald door Wim Keesmaaty
71348: COOKE GRAHAM - Het Cartoon Aid-boek samengesteld onder redactie van Baldi Dekker jr. Hans Duncker en Tim van der Ven met medewerking van Bart Bouw en Sietske Galama
55434: GRANADA, LUDWIG VON - Über die Liebe Gottes, oder: von der Vollkommenheit des christlichen Lebens. Übersetzt aus den Werken des ehrwürdigen Paters Ludwig von Granada, aus dem Prediger-Orden.
19021: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatæ, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariæ, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prædicatorum ordini adscripti, sacræ Theologiæ doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
55435: GRANATEN, I.V. - Institutiones ad christianam theologiam, sacrarum, literarum, univers aliumque conciliorum auctoritate, necnon doctorum ecclesiasticorum eruditione confirmatæ, ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus admodum necessariæ, opera, atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Vigverii Granaten. Apud Tolosam prædicatorum ordini adscripti, sacræ Theologiæ doctoris & professoris. Titulos recens additos in sexta pagella reperies.
76029: GRANDIA J J DRS - Zijn naa, belijden Handboek voor gesprek
73059: GRANDIA C. - Peter en zijn vrolijke vriendjes
55436: GRANDIA, C. - Levensleiding. Hoe God het leven leidt.
55437: GRANDIA, C. - Er is een weg terug!
55438: GRANT, R. G. - Revolutie! - Revolutie-jaar 1848
55439: GRANT. R.G. - Revolutie! Revolutie-Jaar 1848
19856: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
66736: THORENTIER JACQUES (DE L'ORATOIRE, LE P.) / REDACTEUR ANTOINE LE GRAS - Dissertation Sur La Pauvreté Religieuse: Où On Fait Voir Que Les Petites Rentes Ou Pensions... Ne Peuvent S'accorder Avec Le Voeu Solennel Que L'on ... Dans La Religion... (French Edition) (French)
55440: GRAS, J. - Ter wille van een kroon. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Uit het Engelsch vertaald door J. Gras.
55441: GRASHOFF, COK - Josientje waar ga je naar toe? Geïllustreerd door Lies Veenhoven.
55442: GRASHOFF, COK - Hazehartje. 3e druk.
55443: GRASHOFF, PIETER - Tim en het geheimzinnige strandhuis illustraties Gusst Hens
55444: GRASHUIS, G. J. - Een zielsbeschrijving. Het tiende boek van Augustinus' bekentenissen. Vertaling met toelichting benevens een levensschets van den kerkvader.
71150: GRASHUIS, J. - De opfak van kalveren in de melkveehouderij

Next 1000 books from Kool Boeken

2/17