Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
74035: NOLDEKE EVA - Martha
74025: RECHLIN EVA - Nacht van de trekvogels (Dora-Diana en de christenen van Efeze)
73679: NÖLDEKE EVA - Martha
54428: EVANS, MIKE EN WISE, ROBERT - De Jeruzalem boekrol
54426: EVANS, CHRISTMAS - De Bunyan van Wales door B.A. Ramsbottom.
46725: BERGWERF EVELINE - De erfdochter van Rennenberg
54930: GARFIEL EVELYN - The service of the heart. A guide to the Jewish prayer book. Foreword by Rabbi Hillel E. Silverman
54430: EVENHUIS, DR. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. deel 5 geb. zonder stof omslag
69708: EVERAARTS W - Kamer en Volierevogels Verzorging,teelt en Rassen
76230: EVERDINGEN, JANNES J.E VAN (HOOFDRED.) - HET MEDISCH HANDBOEK. Met symptoomwijzer voor het verkrijgen van inzicht in wat er aan de hand kan zijn.3edruk
54432: EVERS,H. - De Architectuur en hare hoofdtijdperken, delen 1 en 2 kompleet 2 ed
38994: EVERSDIJK, WILHELMUS (1653-1719, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig bijzondere voorbeelden van vroeg bekeerde en jonggestorve kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood. Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.
39744: EVERSDIJK, WILHELMUS (1653-1719, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigd uit de mond der kinderen, of twintig bijzondere voorbeelden van vroeg bekeerde en jonggestorve kinderen, die heerlijke blijken van genade en godzaligheid vertoonden, in hun leven en dood. Met eene aanspraak aan ouders en kinderen, aanwijzende de nuttigheid van dit werkje.
54433: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam.negende druk.
3601: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54436: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54434: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
54435: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Kabood ha Massiach, of de heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast. uit den voornaamste en nadrukkelykste lofnamen en gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met al zyne uitnementheden verborgen legt. Door Wilhelmus Eversdyk, bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam. Tweede druk, Derde druk.
40190: EVERSDYK, WILHELMUS (1653-1729, ROTTERDAM) - Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te Rotterdam. elfde druk.
74175: EVERSE MR. C.A. - Recht omarmen, christelijke politiek in de strijd tegen onrecht en armoede
76391: EETEN VANSIEM EN RUITER EVERT - DIT IS OMMEN 1e druk
69929: KUYT EVERT - Anneloes kan het aan
69930: KUYT EVERT - Toch nog Marjolein
54437: EVERTSE, J ANDEL N BR - Uit hen zal altijd iemand komen voort 1997-2004 25 jaat Ds Gijsbertus Voetusschool Andel N Br
18397: EWALD, J.L. (DOCTOR DER GODGELEERDHEID, THANS PREDIKANT AAN DE ST. STEFANUS GEMEENTE TE BREMEN) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen. Derde deel.
30031: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - De Godvruchtige avondmaalganger of overdenkingen tot regt gebruik van het avondmaal. Uit het Hoogduitsch door Bernardus Verweij. Derde druk.
3464: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen.
54443: EWALD, WILH. ERNEST (1704-'41, PREDIKANT TE LEBE AAN DE WESER) TJADEN SICCO NIEUWE PEKELA - De getrouwe RAAD GODS aan het onboetvaardig JERUZALEM voorgesteld en op de tegenwoordige verre uitziende tyds-omstandigheden toegepast uit het hoogduitsch vertaalt WAARBIJ Tjaden Sicco een kort ontwerp van eene leerrede Gal 4 vers 16
54440: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Christelijk huis- en handboek, of bespiegelingen voor elken dag des jaars; ter bevordering van geloof in Jesus Christus en christelijke Godzaligheid. Uit het Hoogduitsch vertaald door J. Clarisse, predikant te Enkhuizen.
54441: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Overdenkingen over het lijden, den dood en opstanding van Jesus. Volgens het verhael van zijnen vriend en leerling Joannes. Uit het Hoogduitsch vertaeld.
3465: EWALD, JOAN LODEWIJK (BREMEN) - Overdenkingen over het lijden, den dood en opstanding van Jesus. Volgens het verhael van zijnen vriend en leerling Joannes. Uit het Hoogduitsch vertaeld.
54444: EWERT, E. - Maar een keer per jaar.
30650: EWERT, E. - Maar een keer per jaar.
71111: EWERT, EDUARD - Maar één keer per jaar
54459: EXALTO, DRS. K. - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
54456: EXALTO, DRS. K. - In het rechte spoor. Inleiding tot de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
54453: EXALTO, DRS. K. - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw. tweede druk
54463: EXALTO, K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
54464: EXALTO, K. - Kerkgeschiedenis.
54454: EXALTO, DRS. K. - Binnen of buiten. Over de uitverkiezing.
16389: EXALTO, DRS. K. - De kracht der religie. Tien schetsen van Gereformeerde 'Oude schrijvers' uit de 17e en 18e eeuw.
15286: EXALTO, DRS. K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.
14790: EXALTO, K. NED HERV PRED - Kerkgeschiedenis.
54447: EXALTO, DRS. K. N - De dood ontmaskerd. De voorbereiding op de dood in de late middeleeuwen, in de reformatie en in de gereformeerde theologie in de 17e en begin 18e eeuw.
54448: EXALTO, DRS. K. (E.A.) - Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen.
54450: EXALTO, DRS. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen opgedragen aan Drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
54455: EXALTO, DRS. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus. Tweede druk.
39905: EXALTO, DRS. K. - De roeping. Een reformatorische bezinning.
54446: EXALTO, DRS. K. - Momenten uit Luthers leven.
54457: EXALTO, DRS. K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen opstellen opgedragen aan
54451: EXALTO, DRS. K. - De enige troost. Inleiding tot de Heidelbergse Catechismus.
54467: EXEL, PH. - de kleinzoon van den burggraaf
54468: EXEL, PH. - jan persijn
54466: EXEL, N.J.A. VAN & GERRITSEN, JOH. JR. - Ons werk aan de Grebbe door N.J.A. Exel Joh. Gerritsen Jr. Reserve-Veldpredikers tweede druk
75017: EXEL, N.J.A. VAN & GERRITSEN, JOH. JR. - Ons werk aan de Grebbe door N.J.A. Exel Joh. Gerritsen Jr. Reserve-Veldpredikers 1e druk
75865: EXTER - De zwarte schaduw
54471: EYCK, P.N. VAN. - De sterren. .
73487: EYK JAN VAN EN , HUGO V.D. GOES - Het Kerstgebeuren gezien door: Jan van Eyk, Hugo v.d. Goes, Partinier, Breughel, Rembrandt, Correggio, Jan Luyken, Velasquez, Mantenga, Valerius, [...] Jan Toorop [...] Pol de Mont [...] Schrift en Verluchting van Antoon Jakma. Muzikale bewerking van M. Emiel Dethier, B.J. Groothengel en anderen.
54472: EYK, J. GEBOREN TE SCHIEDAM 1930 - Investigations on the mode of action of kinetin with lemna minor (L)
45159: EYNIKEL, ERIK & ED NOORT & TJITZE BAARDA & ADELBERT DENAUX [EDS.]. - Internationaal Commentaar op de Bijbel
54474: EYSSELSTEIJN, B. VAN - Naar breeder vlucht. Van vrede tot vrede. Verzorging Piet Maree.
75489: FAASSEN M. VAN, STEVENS R.J.J., SCHOUTEN M.T.A. SOPERS M.H.M.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 7 1 juli 1943 - 30 juni 1944 R.G.P. 253
75493: FAASSEN M. VAN, STEVENS R.J.J. SCHOUTEN M.T.A., SOPERS M.H.M.M. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 8 1 juli 1944 - 14 augustus 1945 R.G.P. 254
75482: FAASSEN M. VAN, KERSTEN A.E. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode C 1940-1945 Deel 4 16 december 1942 - 30 juni 1943 R.G.P. 235
7228: FABER, HEIJE - Over ziek zijn. Proefschrift.
17897: FABER, J. - Vestigium ecclesiae. De doop 'als spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus). Academisch proefschrift (...) door Jelle Faber.
20431: FABRICIUS, JOHAN - De dans om de galg.4e druk
75597: BELLENGER & WITCOMB & FISCHER & FABRUCCI (PER OPRA DI) - Nuovo guida di CONVERSAZIONI MODERNE in Francese, Inglese, Tedesco e Italiano - per uso de viaggiatori i degli studiosi delle lingue.
54493: FACKRE, G. - Word in deed. Theological themes in Evangelism
54494: FAFIÉ, GERARD - Friedrich Julius Stahl. Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847-1880
54501: FAHNER-VOS, G. - In de ban van Sorawa, deel 1
54496: FAHNER, DR. CHR. (RED.) - Zending dichterbij 2. Volken in beweging. Over heilsverwachting en messianisme bij de volken.
54495: FAHNER, CHR. - Jali's van de Pasvallei. een bergstam in kontakt met het Evangelie.(werk terrein vaqn de zending der Gerf Gemeente
54497: FAHNER-BOS, G. - Doealin de zoon van het stamhoofd - deel 1 In de ban van Sorawa
41191: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
54498: FAHNER-VOS, G. - In de ban van Sorawa, De grote vogel, Het nieuwe woord. 3 delen.
54499: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
54500: FAHNER-VOS, G. - De grote vogel. Doealin de zoon van het stamhoofd. deel 2
54502: FALLS, CYRIL - De grote veldslagen Achtergronden van de grote en beslissende veldslagen vanaf de 17de eeuw. Goed
54503: FANGMEIER, JÜRGEN - De theoloog Karl Barth. Een getuige van de vrije God en de vrije mens.
54504: FAREL, WILLEM - Willem Farel, Hervormer te Genève. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald TWEEDE DEEL.
54505: FAREL, WILLEM - Willem Farel, Hervormer te Genève. (1489-1565) Het leven en de arbeid van Willem Farel. Uit het Engels vertaald
71205: FASEUR, GEERT - Tussen man en vrouw, een groeiboek voor huwelijken
75300: FASSEUR, CEES. - v herziende aanvullende druik november 2009
70009: FASSEUR, CEES - Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas met foto,s 2e druk
70010: FASSEUR, CEES - Wilhelmina. de jonge koninging met foto,s 3e druk
71363: FAUCHE X. - Rantanplan otage en couleurs
74971: FAURE, L.H.F.A. EN DR. J.H. GUNNING J.HZN - Schetsen van preeken. Bewerkt naar Kohlrausch' vademecum homileticum. Met een inleidend woord van Dr. J.H. Gunning J.Hzn
63439: PETERSEN ALICE -SWEETEN GARY R- GEVERDT DORATHY FAYE - Rational Christian Thinkking renewing the mind
72324: ROBERT FEATHER - De koperen schatkaart. De mysterieuze Dode-Zeerol ontcijferd Materiaal uit een gedecodeerde Dode-Zeerol biedt zicht op de Esseens-joodse wijsgerige traditie van enkele eeuwen v.Chr. en wijst theoretische vindplaatsen aan van ooit in Egypte begraven schatten.
54513: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK (BRUNSWYK) 1736-1788) - Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden. Eerste deel. Ten vervolge van de verkeering met God, in de morgen- en avond-uren, door Sturm en Tiede, naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
4368: FEDDERSEN, JACOB FREDERIK (BRUNSWYK) 1736-1788) - Verkeering met God, by byzondere gevallen en tyden. Eerste deel. Ten vervolge van de verkeering met God, in de morgen- en avond-uren, door Sturm en Tiede, naar de derde uitgaave uit het Hoogduitsch vertaald.
52957: COSTA DA I- HOEST DE G- ZUYLEN VAN NYEVELT-OUDEN DEN J H EN FEEN VAN DER Z H - Noodzakelijke aanwijzing van het groot onderscheid tusschen de adressen van de heeren D C Hogendorp c s en dat der in 1841b tot de synode zich gewend hebbende gereformeerde ledematen ten aanzien der aan te wenden middelen en der bedoelingen bij den strijd tot herstel der kerkm in Nederland met een Nawoord opzigtelijk der tegenstand van der heer Mr I da COSTA tegen onze formulieren van eenigheid
54514: FEEN, L. C. VAN DER - Iets over Aval. Academisch proefschrift.
54520: FEENSTRA, YSBRUGT. - Het Apostolicum in de twintigste eeuw. .
69210: Y, FEENSTRA - Het apostolicum in de twintigste eeuw
54515: FEENSTRA JR., P. - De Godsdienst en de Fransche Revolutie. Studiën over de Fransche Revolutie in de jaren 1789-1794.
54517: FEENSTRA, J.G. - Onze Geloofsbelijdenis toegelicht door J.G. Feenstra, V.D.M. te Scheveningen. 3e druk
44995: H. FEHR, V. CAMPENHAUSEN, E. DINKLER U.A. HRSG. VON K. GALLING. - Die RELIGION in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. 3., völlig neu bearb. A. In Gemeinschaft mit 6 Bde u. Reg.-Bd.
71500: FEHRINGER, OTTO - Vogelbruiloft, Liefde En Huwelijk Der Gevederden Ill.: Rein Stuurman (omslag). Met 72 foto's op kunstdrukpapier, 50 pentekeningen en 19 vogelstemmen in notenschrift. vertaling Jan van Rheenen. geen naam, 160 pp, goed, stofomslag

Next 100 books from Kool Boeken

4/22