Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45282: ZWAAN, J. - Een kabinet van Westfriese Gezichten. Met 83 pagina-grote afbeeldingen en 2 kaarten. Groen kunstleer, goud beletterd en gedecoreerd. Papier eenzijdig bedrukt. Groot-8vo. Zonder paginering. Oude prenten betreffende West-Friesland; uit de serie: Een kabinet van... (Gelimiteerde oplage. Dit is nr. 846). Mooi exemplaar.
69583: ZWAARDEMAKER-VISSCHER, J.B. - Bijeengegaard. Schetsen en Novellen. Bestempelde band.
69467: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? salons en conversatie in de achttiende eeuw van Gorcum's Historische bibliotheek Nr. 85
69466: ZWAGER, H.H. DR. - Nederland en de verlichting
69465: ZWAGER, H. H - Nederland en de verlichting
42278: ZWAGER, H.H. DR. - Nederland en de verlichting
48171: ZWAGER, H. H - Nederland en de verlichting
69470: ZWANENBURG, DR. L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de kerk.
69471: ZWANENBURG, L. G. - Jezus Christus en Gods Voorzienigheid - Een preek over de polioprik
69472: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk.
69469: ZWANENBURG, DR. L.G. - Gerrit Jan Vos Az.
14588: ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az. Het recht van de Kerk.
47433: ZWANEPOL, KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de protestantse kerk in Nederland
74980: DOEKES G. ZWANEPOL S. - Al 300 jaar klinkt het orgel in de St. Nicolaas-Kerk te Vollenhoven
69475: ZWART, S.D. - Approach to the truth. Verisimilitude and truthlikeness. Bibliografie. Dissertatie.
17887: ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven.
35568: ZWART, KERST - Vogelboek. Zangers en Krassers bij huis en schuur, in tuin en park, langs weg en gracht, in weide, veld en bosch, aan plas en strand. Tweede druk. Compleet met 30 platen.
41789: ZWART, A.C. DE - Vurige kolen in het ijskoude water eene kerstvertelling
42423: ZWART, A.C. DE-- JAMES GARFIELD - Van de planken hut naar het Witte Huis het leven van James Garfield herziene uitgave geillustreerd door Isings
42488: ZWART, A.C. DE - Willem van Oranje een Nederlandsche macchabeër
45347: ZWART H.H - Kent u z nog ... die van appelscha
70786: HELLINGA-ZWART T. - Het huisje aan de dijk (schrijfster van: Jaap en Niki, wat 'n pret, 'n kerstvacantie, enz. met tekeningen van ids Wiersma)
69477: ZWEDEN, J. VANPREDGERF GEM - GodsReddende en zorgvol;leliefde
14590: ZWEDEN, J. VAN - Rondom het altaar. Het leven en de brieven van Johannes van Zweden. Samengesteld door W. Westerbeke.
74425: HULST W.G. VAN DE ZWEEP L. VAN DER - Ha.....!Lezen!
47968: ZWEMER, JAN PIETER - In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw (diss.).
69480: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspektief.
26068: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De gereformeerde gemeenten en de SGP in historisch perspektief.
71031: ZWET, C. VAN DER - Sluwardig, de bunzing en Corax de jonge raaf (geïllustreerd door Greta Bruigom, bandtekening an IR. M.C.A. Meischke)
43626: ZWIERS .J - Schipper hou je roer recht !
69483: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen. Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam (II) 1e druk75 zw.w.foto's met tekst.
48773: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen. Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam (II) 1e druk75 zw.w.foto's met tekst.
48911: ZWIJ-NEN-BUG, N. - Het vo-gel-nest-je
2605: ZWIJNENBURG, H.J.C.H PRED CHR. GEREF. GEMEENTE TE GOUDERAK - De stem op het feest. Zestal predicaties deel1 1 nieuwjaarspreek en 3 biddagspreken met 2 lijdensstoffen
69486: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. PRED DER CHR GERF GEM - De zang in het venster. Achttal predikaties.
69488: ZWIJNENBURG, N. - Het vo-gel-nest-je
69485: ZWIJNENBURG, H.J.C.H PRED CHR. GEREF. GEMEENTE TE GOUDERAK - De stem op het feest. Zestal predicaties deel1 1 nieuwjaarspreek en 3 biddagspreken met 2 lijdensstoffen deel 2 met 5 lijdenstoffen en 1 goede Dl. 1: 126 blz. dl. 2: 157 blz.Vrijdag
8002: ZWIJNENBURG, H.J.C.H. PRED CHR. GEREF. GEMEENTE TE GOUDERAK - De stem op het feest. Zestal predicaties. Deel 2 met 5 lijdenstoffen en 1 goede Vrijdag.
2016: ZWIJNENBURG, DS. H. J. C. H. PRED CHR GERF GEM TE GOUDERAAK - De komende morgenstond. Advents- en Kerstpredicaties.
69490: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
69489: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
76882: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Doop.ederdoop en kinderdoop vertaald dootr H I Rotk
69491: ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work. Translated by Ruth C.L. Gritsch. : 1986.
44374: ZWINGLI --- BÜSSER, FRITZ - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
44385: ZWINGLI, HULDRYCH) GÄBLER, ULRICH - Huldrych Zwingli. His Life and Work. Translated by Ruth C.L. Gritsch. : 1986.
44389: ZWINGLI -- GESTRICH, CHRISTOF - Zwingli als Theologe. Glaube und Geist beim Zürcher Reformator.
76573: SNS BANK ZWOLLE - 175 jaar tot het algemeen Nut van de Zwollenaren
75575: LINDENBOOM L - DOUMA E - KLINKERT H J ZWOLLE - Gedent den sabbatdag dat gij dien heiligt Raport enn advies inn terzake de heiliging vandendag des Heeren ingediend bij de Synode der Vhrist Geref kerk gehoudenn teAssen Op haar last algemeen verkrijgbaar gesteld door hare commissie AdHoc
71627: SCHILPEROORT JACOB 1939 ZWOLLE - De toepasbaarheid van electrocardiografische dianostiek in de huisartspraktijk ect
69493: ZWOLLE, ISY & EVY - Wandelen door de Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard
64634: ROUBOS KLARINUS ZWOLLE - Profetie en cultus in Israel (prophecy and cult in israel) achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus
75588: VELEMA J H CHR GERF PRED TE ZWOLLE - Als destormklok luidt Preek gehouden opm deNationale Gedekkdag 8 februari 1953 tergelegenheidvannDeRamp
75348: BONUS ARTHUR VERTAALD A VAN WIJK TE ZWOLLE - Tusschen deregels een en ander voor hoofd en hart uit het Duitsch door Avan WIJK predikantvtezwolle
44742: ROUBOS KLARINUS ZWOLLE - Profetie en cultus in Israel (prophecy and cult in israel) achtergrond en betekenis van enige profetische uitspraken inzake de cultus
69494: ZWTIZER,H.L. & HESHUSIUS,C.A. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950
69495: ZYL, A.H. VAN - The Moabites. (Pretoria Oriental Series 3).
70289: ZYL, A.H. VAN - 1 Samuël. Volume 1- 2 (POT - De Prediking van het Oude Testament).

10/25