Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands. Tel. +31 (0)318-574290 | Fax. +31 (0)318-573221            Email: info@koolboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
68799: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei - Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling
1846: WIJCHERS, J./KAT, S. - Het Bijbels namenboek3e herziendedruk
71395: WIJGH, HANNEKE - Het Kaïnsteken, mijn kleine oorlog
26935: WIJK, B.J. VAN - Water en Vuur Donkere dagen over Walchren 1944
68807: WIJK, B. J. VAN - VOGELS in de Natuur
68813: WIJK, B.J. - De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen verteld het nieuwe testament deel 2
2011: WIJK, B. J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen). 35 korte beschrijvingen van Guido de Bres t/m Th van der Groe
25869: WIJK, B.J. - De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen verhaald. Met een voorwoord van ds. G.H. Kersten.5e druk
68815: WIJK, B.J. VAN - Lieske
68816: WIJK, J. M. VAN - Teken van Gods trouw. Relaas van ex-strijders bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940.
68802: WIJK G. - CharlesHaddon Spurgeon zijn leven in beeld
68810: WIJK, B. J. VAN - Gerrit van het heidedorp.
68801: WIJK B J - Lieske de boswachters dochter weelke bij de Baron mag logeren ,maar -- een kerstverhaal
68806: WIJK, B. J. VAN - Geslagen, maar geen pijn gevoeld. Een episode uit de oorlogstijd.
74282: WIJK B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel deel 6
68817: WIJK, J.M.; E.A. - DWANGARBEID o.a op de Biirma spoorlijn personnlijke getuigenissen over de wrredheis van de Jappen in de 2e wereldoorlogserie in midden der gevaren Drs W Manuhuta M.M. v.d. Slikke, L. Vogelaar.
47171: WIJK G. - CharlesHaddon Spurgeon zijn leven in beeld
75956: WIJK, B.J. - De Bijbelse geschiedenis aan onze kinderen vcverteld hetb oude ten nieuwetestament met voorwoordvan DsG H Kersten
68805: WIJK, B. J. VAN - Op reis naar het erfland.
14736: WIJK, J. M. VAN - LOTGENOTEN. tijdensde 2e wereld oorlog voorwoord DsAGeuze
68818: WIJK, P. VAN. JR. (LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Katechismusonderricht. Opnieuw bezorgd door H.L. Boerlijst. Ev. Luth. predikant te Amsterdam.
32421: WIJK, B.J. VAN - Zoals Gods vinger schrijft. Grepen uit de vaderlandse geschiedenis.
74278: WIJK B.J. VAN - Geschiedenissen uit de Bijbel deel 5
44191: WIJK, B. J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen). 35 korte beschrijvingen van Guido de Bres t/m Th van der Groe
14553: WIJK, B. J. VAN - GROOT bijbe;s dagboek illustratie Albert Wessels
2012: WIJK, B. J. VAN - Op reis naar het erfland.
29108: WIJK, B. J. VAN - Kruisgezanten. Uit de 16e en 17e eeuw. (Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen) deel 1
42726: WIJK, P. VAN. JR. (LUTH. PREDIKANT TE AMSTERDAM) - Katechismusonderricht. Opnieuw bezorgd door H.L. Boerlijst. Ev. Luth. predikant te Amsterdam.
48410: WIJK B J - Lieske de boswachters dochter weelke bij de Baron mag logeren ,maar -- een kerstverhaal
71030: WIJKER W. - De witte olifant (opnieuwe bewerkt, geïllustreerd W.K. de Bruin)
71027: WIJKER, W. - De nieuwe jongen (geïllustreerd door Willem Hardenberg)
71028: WIJKER. W. - In dinest van den prins (opnieuw bewerkt, geïllustreerd door W. Hardenberg)
68819: WIJLEN, TON VAN - Door de bossen van de lage landen.
11968: WIJLEN, TON VAN - Door de bossen van de lage landen.
68820: WIJMA, J. - Onze spreekwoorden. Korte verhalen voor de middelste klasse der lage school. Zevende druk.
29759: WIJMA, J. - Onze spreekwoorden. Korte verhalen voor de middelste klasse der lage school. Zevende druk.
68822: WIJMANS, H.A. - Domme Sytse.
68823: WIJNANDS, WIM - Met Alva's bril naar de t.v. met illustraties van Corrie van der Baan
68825: WIJNANDS, WIM - De wedstrijd.
68824: WIJNANDS, WIM - Beweging om een driewieler. met illustraties van Hein Kray
12976: WIJNANDS, WIM - Met Alva's bril naar de t.v. met illustraties van Corrie van der Baan
12977: WIJNANDS, WIM - Beweging om een driewieler. met illustraties van Hein Kray
12978: WIJNANDS, WIM - De wedstrijd.
30672: WIJNBEEK, D. - Leidens ontzet.
43736: WIJNBEEK, D. - De nachtwacht de historie van een meesterwerk door D. Wijnbeek
68826: WIJNBERG, S. - De Joden in Amsterdam - een studie over verandering in hun attitudes THE JEWS IN AMSTERDAM - A STUDY ON THE CHANGES OF THEIR ATTITUDES
1729: WIJNEN, J. H. (PASTOOR TE LIMBRICHT) - De Godsdienstleer voor de Katholieke jeugd. Eerste uitgave.
68827: WIJNEN, J. H. (PASTOOR TE LIMBRICHT) - De Godsdienstleer voor de Katholieke jeugd. Eerste uitgave.
76392: WIJNGAARDEN, M.L. VAN" - "'t Hofje van Gerrit de Koker / druk 1"
48615: WIJNGAARDEN, I. VAN - BENZETIMIDE a new anticholinergic agent
74759: THIEME FJ F PRED TE WIJNGARDEN - WEEES GETROUW een belijdenisgeschenk voor de jeudige lidmaTEN MER EENE VOORREDE VAN f c a pANTEKOEK PRED TE aMSTERDFAM
32584: WIJNMAALEN, DS. A.J.NED HERV PRED MAARGTENSDIJK - Wonderen van genade. Overdenkingen.50 jarig ambtsjubileum
25306: WIJNMALEN-VAN DEN HEUVEL, N. - Een wonder van genade. Uit het leven van N. Wijnmalen-Van den Heuvel Door Ds A J Wijnmalen en verslag van de begrafenis.Ds F Mallan,DsJ Roos 2e druk
38029: WIJTING L 1873-1959) OEFENAAR GERG GEM DOOR OTTEN, A./VOGELAAR, L. - Vijf broden en twee vissen. Uit het leven van oefenaar L. Wijting.
76357: VENING WIL - een misje in de hogerwinter geikusstreerd door Reint deJong
33293: WILBREE, B. - De wilde Roos.
38553: POORTMAN WILCO C - Catalogus van de tentoonstelling Bijbel en Prent. (Verzameling Wilco C. Poortman.)
19766: WILCOCK, THOMAS - Honigdroppelen uit den rotssteen Christus. Korte vermaningen aan alle heilbegeerigen en bekommerden. Vertaald uit het Engelsch van Thomas Wilcock. Derde onveranderde druk.
39433: WILCOCKS'S, THOMAS. - Honingdroppelen uit de steenrots Jezus Christus of een kort woord ter vermaning aan alle heiligen en zondaars. uit het Engelsch vertaald. Naar den Veertigsten druk. Derde druk.
24696: WILCOCKSON, A. - Geloovige bastaards en ongeloovige kinderen door mr. A. Wilcockson. Uit het Engelsch. Met een voorwoord van E. Fransen, Gereformeerd leeraar te Kampen. 2e druk
68833: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers. talrijke illustraties in kleur en z / w . Vertaald uit het Engels door M. de Kuyper - Snel. illustratieverantwoording , ISBN 901001582,
42467: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers. talrijke illustraties in kleur en z / w . Vertaald uit het Engels door M. de Kuyper - Snel. illustratieverantwoording , ISBN 901001582,
72706: WILDBERGER, HANS - Biblischer Kommentar Altes Testament. Jesaja. 1. Teilband Jesaja 1-12; 2. Teilband Jesaja 13-27
68838: WILDE, W.J. DE - De Messiaansche opvattingen der Middeleeuwsche exegeten Rasji, Aben Ezra en Kimchi vooral volgens hun commentaren op Jesaja. (Diss. Univ. Groningen).
68837: WILDE, W.J. DE DR. - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien door Dr. W.J. de Wilde Ned. Hervormd predikan te 'S-Gravenhage tweede druk
68836: WILDE, W. LEERAAR AAN 'T GUMNAS. TE KATWIJK - De Waarheid gehandhaafd tegen Dr.Gunning's ,,Verweer"
68835: WILDE, W. J. DE - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien. Tweede druk.
68834: WILDE, H. DE - Om de vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt.
74452: WILDE A. DE - Das Buch Hiob, Eingeleitet, übersetzt und erläutert, OudTestamentische studiën namens het oudtestamentisch werkgezelschap in Nederland Uitgegeven door A.S. van der Woude Groeningen deel XXII
38863: WILDE, H. DE - Om de vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt.
40652: WILDE, M. DE - België in de Tweede Wereldoorlog. Nr. 6: Het verzet, deel 2.
42794: WILDE, W.J. DE DR. - Geschiedenis van afscheiding en doleantie van hervormd standpunt bezien door Dr. W.J. de Wilde Ned. Hervormd predikan te 'S-Gravenhage tweede druk
68841: WILDEBOER-LUITINGH, MEVR. - Jongensstrijd
68840: WILDEBOER, G. - De Letterkunde desOuden verbonds. naar de tijdsorde van haar ontstaan door dr. G. Wilderboer, hoogleeraar te Groningen. 2e druk
39221: WILDEBOER-LUITINGH, MEVR. - Jongensstrijd
5573: WILDEBOER, G. - Het ontstaan van den kanon des Ouden verbonds. Historisch-kritisch onderzoek door dr. G. Wilderboer, hoogleeraar te Groningen.
71714: WILDENHAHN DR. - Martin Luther Kirchengeflichtigtes Lebensbild aus dem erften behntel der Refotmation von
41562: WILDENSTEIN, DANIEL/ RAYMOND COGNIAT - Paul Gauguin 2. Geb. en geïll. 94 pag.
74039: WILGENBURG D. - De schaapskooi van de goede herder
71025: WILGO, JOHAN - Een week vol verassingen (geíllustreerd door Pol Dom
41948: BRAKEL A WILH - Redelijke Godsdienst Bijbels dagboek samen gesteld uit zijn grote werk
54081: [DURER.] WAETZOLDT WILHELM. - Dürer und seine Zeit.
68843: WILHELM. D - Emerging Indonesia new and enlarged edition
71559: BUSCH WILHELM - Samtliche Bildergeschichten mit 3380 zeichnungen herausgegeben von rolf hochhuth
58923: KOHLS ERNST-WILHELM - Die theologie des Erasmus 2 anmerkungen und register
58924: KOHLS ERNST-WILHELM - Die theologie des Erasmus 2
58983: KOLFHAUS D. WILHELM - Vom chrislichen Leben nach Johannes Calvin
58982: KOLFHAUS D. WILHELM - Vom Christlichen Leben nach Johannes Calvin
44794: [DURER.] WAETZOLDT WILHELM. - Dürer und seine Zeit.
55250: GOETERS WILHELM - Der Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande Bis zum Labadistischen Krisis 1670
55249: GOETERS WILHELM - Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670
68844: WILHELMINA - Moederzegen en andere verhalen.
37681: WILHELMINA - Moederzegen en andere verhalen.
34698: WILHELMIUS, JOHANNES (1671-1754 ROTTERDAM) - 't Prent van een getrou leeraar, uit Joh. V:35. Ter gelegenheid van den eerwaardigen godvruchtigen, zeer geleerden heer Lucas Leemaen, in zyn E. Leven getrou leeraar van Jesus Gemeinte te Rotterdam, Opgemaakt door zyn ambtgenoot Johannes Wilhelmius S.S. Th. Doct. Bedienaar des Goddelyken Woords te Rotterdam.
3590: WILHELMUS (1700-'50, MIDWOLDA) - Geestelijke gezangen tot ontdekkinge, overtuiginge, bestieringe en opwekkinge van allerlei soort van menschen, als ook bekeerden, alsmeede eenige beknopte gezangen over de voornaamste Goddelijke waarheden. Waar achter nog gevoegt is een lijkgedicht over den dood van den eerw. Godz. Sicco Tjaden. Nieuw uitgave.
68848: WILHELMUS - Het Wilhelmus Neerlands volkslied geillustreerd door G Westermann Gecalligrafeerd door Tiny ten Have
71019: WILKEHUIS C. - Het gezin aan de veenplas (geïllustreerd door Nans van Leeuwen)
71024: WILKENS, DUCO - De verlaten kampjong (geïllustreerd door Pol Dom, leeftijd 10-14 jaar)
32991: WILLCOX, THOMAS - Honing uit de rots Uit het Engels vertaald door J. de Jager. cderdedruk.
2755: WILLE, J. (LECTOR IN DE NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE) - Marnix' byencorf. Openbare les gehouden den 18den october 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met herdruk van G. Hervet's brief.
48160: ZUSTERS VAN SINT JOZEF KARDINAAL WILLEBRANDS - Honderd Jaar Zusters van Sint Jozef Amersfoort 1878-1978Jubileumboek
68852: WILLEKENS, DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883 - 1983 samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt.
24451: WILLEKENS, DR. EMIEL - Hendrik Conscience en zijn tijd. Catalogus bij de tentoonstelling ter herdenking van de honderdste verjaardag van Consciences afsterven 1883 - 1983 samengesteld door Marc Somers en Antoon van Ruyssevelt.
73893: BOUWHUIS JAN EN WILMINK WILLEM - REVIUS NU 400 jaar geleden
71456: BILDERDIJK WILLEM - Mengelpoëzy, eerste en tweede deel, tweede dru,
62467: NIJENHUIS WILLEM - ADRIANUS SARAVIA(c 1532-1613) Dutch Calvenist first Reformed defender of the English episcopal Church order on the basis of the ius divinum
46346: BLIJDORP JAN WILLEM - Kroonjuwelen en dode raven Teamdossierdeel 11
60968: MERODE DE WILLEM - De donkere bloei
75527: HEUVEL VANN DEN WILLEM - Straks zul je groot zijn illustraties Reint de Jonge gedichte rondom de gebootrte en Doop
69932: BLIJDORP JAN WILLEM - Spelen met vuur
74152: TEELINCK WILLEM - De gebaande weg ter zaligheid
77259: BALKE WILLEM- - Johannes Calvijn en de bijbel
2367: TEELINCK WILLEM - De praktijk van het Heilig Avondmaal. Vier predicatiën over de woorden des Heeren "Doet dit tot Mijn gedachtenis" Twintigste druk.
41315: WILLEM OTTO,WILH HEIMBURG-D.HARRTING.JACOBUS DE VOS,MAGD THORESEN EN WILLEM VAN LEER - deel 2 bijeengebracht -novvellen van willemotto,wilh heimburg-d.harrting.jacobus de vos,magd thoresen en willem van leer warendorf,s novellen bibliotheek
44972: MUDDE WILLEM . - In de hof der evengelische kerkmuziek
46815: MERODE DE WILLEM - De donkere bloei
46816: MERODE DE WILLEM - De overgave
68854: WILLEMS, DR. J. H. J. - Bernard ter Haar 1806 - 1880, Predikant / Poëet / Professor.
11174: WILLEMS, DR. J. H. J. - Bernard ter Haar 1806 - 1880, Predikant / Poëet / Professor.
35830: WILLEMS, JAAP - De Nederlanders en hun landschap. Over boerenland en buitenplaatsen, natuurgebruik, steden en wegen, van het vroegste verleden tot heden.
68858: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68860: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. tweededruk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
2896: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Eene keurige verzameling van. Eenige uijtmuntende predicatien. binnen Middelburg bij verscheijde gelegenheden(1768
23448: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions ziels-banketten, voor de genooden des Heeren, dat is: Eenige ziels aanmerkingen, over veele troostryke woorden des Heeren, tot voedsel, verkwikking, en sterkte van de Godzoekende zieln, tot eer van god en de rykdommen zyner genade, door onzen Heere Jesus Christus, ontworpen in verscheide dichtmaten, Jacob Willemsen. De tweede druk, merkelyk verbeterd, en vermeerderd met een aanhangsel van mengeldichten.
68859: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
32241: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
68861: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. tweededruk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
4495: WILLEMSEN, J. (1644-?, MIDDELBURG) - Sions zielsbanketten door Jacob Willemsen, kiesheer der stad Middelburg; uitgegeeven met eene voorreden; ter aanpryzing van het heilig en godsdienstig gezang, door Jacobus Willemsen, S.S. Theologiæ professor en predikant te Middelburg. Derde druk, merkelyk verbeterd en vermeerderd met een nieuw aanhangsel van mengeldichten.
63061: OUWENEL WILLEN J - De negende koning. Het laatste der hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.3e druk
48141: MISKOTTE K H--- MEIDEN WILLEN VAN DER - Omde kracht van het weerwoord de aanhoudende actuaklitiet van K H Miskotte 1894-1976
6896: LOON VAN HENDRIK WILLERM DR. - De mens en zijn kunst ingeleid door Dr.P. Gunning en onder zijn toezicht vertaald door Carel Tervueren.
73782: BURTON DS. WILLIAM - Gods Allerheiligste Rustdag
74136: TIMMS WILLIAM A. - Op de vlucht voor de Spaanse Inquisitie (historisch verhaal uit de dagen van de ketterverbranding in Vallolid, Spanje, in oktober 1559)
68862: WILLIAM - A Sermon preached before the Right Honourable the Lords assembled in Parliament, in the Abbey Church of St. Peters, Westminster, Upon the Fast-day appointed April 10. 1678. By William, Lord Bishop of St. Davids.
40404: WALCOT WILLIAM R E - Modern Masters of Etching Second Volume [ Number 16] . 12 pages of text with 12 tipped in black and white tissue, guarded, photogravure plates, introduction by Malcolm C Salaman
53716: DOD WILLIAM - The beauties of history, or, Pictures of virtue and vice : drawn from examples of men eminent for their virtues, or infamous for their vices : selected for the instruction and entertainment of youth by the lateWilliam Dod
34876: WILLIAM - A Sermon preached before the Right Honourable the Lords assembled in Parliament, in the Abbey Church of St. Peters, Westminster, Upon the Fast-day appointed April 10. 1678. By William, Lord Bishop of St. Davids.
65545: SHARP JOHN HOPKINS WILLIAM - SERMON Preached on the day of the PUBLIC FAST april yje 11e 1679 at St Margarets Westminster beforte the Honoura BLE HOUSE OF COMMONS by John SHARP ect LONDEN Walter Kettiby 1679 51 blz WAARBIJ Hopkins William Sermon preached bestore the Lord Mayor Aldermen and Citizens of the City of Londen in the Parich Church of A Mary le Boe 3 september 1683 ect Walter Kettiby 1683 32-38-40 blz
70224: ASSHETON WILLIAM - A Seafonable APOLOGY for the Honours and Revenues of the CLERGY
48344: GADSBY WILLIAM - Selection of hymns for public worship 6 part Large size new editon
68864: WILLIAMS, LT-KOL, J.H. - Elephant Bill. Met 6000 olifanten in de jungle van Birma. Geautoriseerde vertaling uit het Engels van J.F. Kliphuis
4437: K(EMP), WILLIBRORDUS (DEKEN TE UTRECHT, OVERL. 1747) - Het geestelyk manna voor de hongerige zielen: of de christelijke waerheden, getrokken door een naukeurige opmerking uit de werken der apostelen, en aen de geloovigen voorgesteld door W.K.
414: WILLIGEN, A. VAN (NED. HERV. RIJSSEN) - Een bundeloverdenkingen it de jaren 1923-1933
75252: WILLIGEN, A. VAN (NED. HERV. RIJSSEN) - herinneringenm AAN DE AFGELEGDFE GELOOFSBELIJDENIS
68865: WILLIGEN, DS. J. VAN - De brief van Judas - Bijbelstudies
74679: WILLIGEN, M.A. VAN - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph. Een fililogisch commentaar en vertaling, een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren
76586: WILLINK, DANIËL - Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen
54828: FRIES. WILLY - Die Passion gemalt von Willy Fries.
47860: FRIES. WILLY - Die Passion gemalt von Willy Fries.
68872: WILMA - Als het dode hout gaat zingen. 3e druk.
68873: WILMA - De Lichtbrug
68870: WILMA - Als het dode hout gaat zingen.
68871: WILMA - De Lichtbrug 2e druk
68868: WILMA - Menschen handen.
11551: WILMA - Opstanding. Tweede druk
68867: WILMA - Achter de Heuvelen.
18722: WILMA - De lichte nacht. 3e druk.
26115: WILMA - Menschen handen.
26116: WILMA - Kerstkinderen. Houtsneden van Dirk Boode.
37384: WILMA - De Lichtbrug
68869: WILMA - Kerstkinderen. Houtsneden van Dirk Boode.
8083: WILMA - Achter de Heuvelen.
59708: LEERTOUWER E.J. - RICHTERS J.M.P. - WILMANS J.C. - Schoolgymnastiek lager onderwijs
44795: LEERTOUWER E.J. - RICHTERS J.M.P. - WILMANS J.C. - Schoolgymnastiek lager onderwijs
68874: WILMAR, H.A. - Met de mariniersbrigade in Oost-Java Een fotoverhaal over de levensloop der mariniersbrigade.
68875: WILMINK, WILLEM,TEK LIDIA POSTMA. - Het Wilhelmus 3e druk
69697: WILMINK, WILLEM, - Het Wilhelmus met 15 gekleurde platen door Lidia Postma. Twee-kleurendruk
40723: WILMSHURST W.L. - De beteekenis der Vrijmetselarij ., Geautoriseerde Vertaling De auteur Wilmshurst is gewezen provinciale Groot-Bewaarder der Registers (West Yorkshire), ."Dit boek is bestemd voor de Broederschap van Vrijmetselaren en in het bijzonder voor haar meer gevorderde onderzoekers"]
48458: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. Drie delen Deel I: De triomfen der agressie. Deel II: In opmars naar de vrijheid. Deel III: De ondergang van As en Driehoek. ca duizend pp. - linnen
68880: WILSON, J.J.C.P. - Van Warschau tot Hirosjima. Drie delen Deel I: De triomfen der agressie. Deel II: In opmars naar de vrijheid. Deel III: De ondergang van As en Driehoek. ca duizend pp. - linnen
68879: WILSON, H W - After Pretoria: The Guerilla War. the supplement tp With the Flag tp Pretoria 2 Volume Set With many illustrations mainly from photographs taken at the seat of war
73558: WILSON W.: - Wilson's Old Testament Word Studies.
21890: WILTENS, NICOLAAS (1662-1734, AMSTERDAM) - Kerkelyk plakaatboek. Behelzende de plakaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken. Byeen gebragt door Nikolaas Wiltens, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam.
71238: WILTS H. - Gezin naar Gods plan, studies over huwelijken en gezinnen in de Bijbel
68883: WILTSCHUT, W. - Zon en leven. 21e druk
40318: VERBOOM WIM DR. - Hulde aan de Heodeberger over de waarde van leerdienst en catechismuspreek
76393: COSTER WIM - Canon van STAPHORST en ROUVEENEen geschiedenis in vijftig vensters ect
41420: AMERONGEN VAN WIM - RITMEESTER INTIMUS ruim een eeuw Sigarenfabriek van tabak naar rook- wat doet een sigaar Een dokementaire en een anecdotisch beeld over het reien en zeilen van een stuk Veende fersc hiedenis
56209: HAZEU WIM - Gerrit Achterberg open domein
76970: BELD VAN DEN HENK EN ARENDSEN WIM - GELOVEN in Monumenten Religieus erf goed en buitenplatsen in Maarn en Maasbergen
76455: ZWOL VAN WIM - Verzet tussen de Rails geeillustreerd door Reint de Jonge 2e druk
40328: IBO WIM - 75 Jaar Nederlands Cabaret En Nu De Moraal Van Dit Lied .Copyright. Hard Cover, 27cm. x 20cm. Gedenkboek, Overzicht van 75 jaar Nederlands cabaret.
45880: HAZEU WIM - Gerrit Achterberg open domein
69733: KROON DE HANS-BOS V/D BERT EN HETEREN VAN WIM - GROEN van TOEN Veenendaal 8 september 2012 openMonumentendag
70244: VERBOOM WIM - JAKOB een pelgrim momenten uit het leven van een aartsvader 1
46837: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 5e en 6 jaargang 1985-86
46835: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 1e en 2 jaargang 1981-82
46836: BERG DS A-GROOT DE J EN WIN K A - KERKBLAD Gerf gemeenten in Nederlad 3e en 4e jaargang 1983-84
68885: WINCKEL, DS. W.F.A. - De strik gebroken.
68884: WINCKEL, DS. F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
25094: WINCKEL, DS. W.F.A. - De strik gebroken.
39550: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA (1696-1761) - Samenspraak tusschen eenen min Ervarenen en eenen meer Geöeffende Christen; Over de betamelyke geschiktheid des harten, Voor-, rechte werkzaamheid Op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen Dank-, Vast-, en Bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die deezen Dag, den Heerezoeken waar te neemen. Door (...). Derde Druk, Vermeerderd met een voorbericht.
77348: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA (1696-1761, MIDDELBURG) - Bondel van stichtelyke mengeldichten, nagelaten door wyle de welgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman. tweede deel
46045: WINCKELMAN, JACOBA PETRONELLA (1696-1761) - Samenspraak tusschen eenen min ervaren en meer geoefende Christen, over de betamelyke geschiktheid des herten, voor-, rechte werkzaamheid op-, en behoorlyke betrachting Na- het houden van een plechtigen dank-, vast-, en bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die zo een dag den Heer wenschen waar te neemen. Tweede druk.
75183: INGEBORG WIND - Leven in grootmoeders tijd Grootmoeders tijd: de speciale sfeer van het platteland, de kerk die op zondag volstroomde, de dorpspomp waar het water werd gehaald, de kleine kruideniers, de tijd van aanpakken en, na de oorlog, weer opbouwen. De avonden die bij elkaar aan tafel werden d.
68890: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
43225: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
68891: WINDISCH, H. - Kleinbild-Jagd. 1e druk.
29848: WINDISCH, H. - Kleinbild-Jagd. 1e druk.
68892: WINDLE, JEANETTE - Vuurdoop
66381: STOELLGER WINFRIED - Das Marienbild des Johannes Chrysostomos
68893: WINGERD, W. DE - Het oude huis aan't pleintje.
30686: WINGERD, W. DE - Het oude huis aan't pleintje.
75353: WINGERDEN, JAN VAN - Belevenissen voor de voet ...een gang door de seizoenen!
71531: WINK P.M. - Geillustreerde Encyclopaedie tweede vereeerderde druk twee delen
68896: WINKEL, H. TE - Duisternis en licht, of het lijden en strijden in de christelijke kerk, inzonderheid met betrekking tot de Hervorming en de Hervormers.
68897: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door dr. J. te Winkel. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (16) 518 blz. 2. (8) 520 blz. II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1: Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 552 blz. 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 549 blz. 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 568 blz. III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1: In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (8) 617 blz. 2: (8) 595 blz.
68898: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen over de politieke en sociale implicaties van het christleijk geloof in de communicatie van het evangelie van het rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
19068: WINKEL, H. TE - Duisternis en licht, of het lijden en strijden in de christelijke kerk, inzonderheid met betrekking tot de Hervorming en de Hervormers.
27360: WINKEL, J. TE - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde door dr. J. te Winkel. Serie I, II en III. Tweede druk. I: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1. Van Middeleeuwen en Rederijkerstijd (16) 518 blz. 2. (8) 520 blz. II: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde: 1: Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 552 blz. 2. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 549 blz. 3. Van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (8) 568 blz. III: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1: In de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (8) 617 blz. 2: (8) 595 blz.
42274: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen over de politieke en sociale implicaties van het christleijk geloof in de communicatie van het evangelie van het rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving
68899: WINKELER-PRINS, A. - Landen en volken der aarde. (3 delen) rijk geillustreerd
29968: WINKELER-PRINS, A. - Landen en volken der aarde. (3 delen) rijk geillustreerd
68902: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoond in een stervend christen, of het heilig leven en de zalige dood van juffrouw Cornelia Constantia Winkelman, met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22sten januari 1816, in den ouderdom van 24 jaren.
68900: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het Wondere van Gods Vrije Genade door Jezus Christus. Vertoond in een stervend Christen of het heilig leven en de zalige dood van jufvrouw Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22e van januarij 1716 in den ouderdom van 24 jaren.
48491: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het wondere van Gods vrije genade door Jezus Christus, vertoond in een stervend christen, of het heilig leven en de zalige dood van juffrouw Cornelia Constantia Winkelman, met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22sten januari 1816, in den ouderdom van 24 jaren. Waarbij Jacoba petronelle winckelman Het godvruchtig leven en zalig afsterven van de weledelgeborene jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman, overleden 30 augustus 1761 in den ouderdom van 65 jaar. 96 blz.
18648: WINKELMAN, CORNELIA CONSTANTIA (1692-1716, MIDDELBURG) - Het Wondere van Gods Vrije Genade door Jezus Christus. Vertoond in een stervend Christen of het heilig leven en de zalige dood van jufvrouw Winkelman. Met veel blijdschap in den Heere ontslapen te Middelburg in Zeeland, op den 22e van januarij 1716 in den ouderdom van 24 jaren.
68904: WINKELMANN, KIRSTEN - Uit pure berekening. Roman
15442: WINKLER, JOHAN - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
68906: WINKLER PRINS, A (HOOFDRED.) - Geïllustreerde encyclopedie : woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. 15 delen geillustreerd 1e dr. - Met register. en 16e deel platenatlas
68907: WINKLER, J. - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
48593: WINKLER PRINS, A (HOOFDRED.) - Geïllustreerde encyclopedie : woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid. 15 delen geillustreerd 1e dr. - Met register. en 16e deel platen
16348: WINKLER, J. - In Gods Naam. Acht levens voor anderen.
42083: WINKLER - de beeldhouwer van krakou
49230: WINKLER-VONK, A. & SNELLEBRAND, L. - En nu.... de kaarsjes aan
68909: WINSEMIUS, DIEUWKE - Dat valt niet mee Carien.
68910: WINSEMIUS, DIEUWKE - Nienke, wat doe je voor een ander?
68911: WINSEMIUS, DIEUWKE - Het ezeltje van Matthias.
12945: WINSEMIUS, DIEUWKE - Dat valt niet mee Carien.
12946: WINSEMIUS, DIEUWKE - Nienke, wat doe je voor een ander?
12947: WINSEMIUS, DIEUWKE - Het ezeltje van Matthias.
41703: WINSLOW, OCTAVIUS - Avondgedachten. Dagelijks wandelen met God deel II. Uit het Engels vertaald door I. den Dekker en M.A. de Korte
68912: WINSLOW, HARRIET. - In de dienst van Koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge.
68913: WINSLOW, OCTAVIUS - Personal declension and revival of religion in the soul
17229: CHURCHILL WINSTOL - Churchills memoires over de tweede wereldoorlog. compleet 10 dln
48565: ALBERTS / WINTER - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NILLMIJ.
48179: WINTER, J. M, VAN DER - Ridderschap ideaal en werkelijkheid ;
48736: WINTER, DS. J. - Ouderling, waar begin je aan - handreiking voor de beginnende ouderling
41160: WINTERBOEK - Winterboek 1939 Wereldbibliotheekvereeniging.
68916: WINTERN, J. (MAGDEBURG) - Schola tentationis Paulina, das ist Anfechtungs Schule des Apostels Pauli. Darinnen er uns vorhelt vier besondere anfeschtungen. I. Von unser Unwerdigkeit, Schwacheit und Gebrechligkeit. II. Von der Anfechtung unsern Kreutz und Elend. III. Von der ewige Gnadenwahl und Versehung. IV. Von der enntlichen Bestendigkeit. Wie wir uns in solchen Anfechtungen sollen verhalten und trosten. Aus dem Brief an die Römer zusammen verfasset. Daneben auch wegen des dritten Anfechtung etzliche schwere Spruche aus den 9. und 11. Rom. erkleret werden. Wie das Verzeichnus derselben balt hernach zu finden. Auch nach einer jeden Predigt kürtze Disposition in einer Tabel angehesstet. In unterschiedlichen 18 Predigten gehalten im Dom zu Magdeburg von Johanne Wintern, der H. Schrifft Licentiaten, Diener am Wort Gottes daselbst.
68917: WINZELER, PETER - Widerstehende theologie
44863: WINZELER, PETER - Widerstehende theologie
68918: WINZER, JOHN - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. Door S. Newman. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.)
14860: WINZER, JOHN - Levensbeschrijving van John Winzer 1788-1868. Door S. Newman. (Uit het Engels vertaald door J. Kooistra, Ede.)
68919: WIRTZ, J. C. CZ. - Beknopt overzicht der kerkgeschiedenis. Vierde, vermeerderde druk.
29066: WIRTZ, J. C. CZ. - Beknopt overzicht der kerkgeschiedenis. Vierde, vermeerderde druk.
43845: WESTERBRINK-WIRTZ - Gerda. tekeningen van Gerard Douwe. 4e druk
49072: WISBOOM VERSTEGEN- KAUTZMANN, C.M.E - Ambtenaresje meisjesroman.
72803: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (VERT.); JEAN NICOLAS BOUILLY" - De abt de l' Epée. Geschiedkundig blyspel. Tweede druk. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Zedelijk schouwtoneel 7de deel 2de stuk
68921: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (1769-1845) - Adel en Mathilda. Treurspel in vijf bedrijven. (...) Tweede druk. Met aanmerkelijke veranderingen.
16695: WISELIUS, SAMUEL IPERUSZOON (1769-1845) - Adel en Mathilda. Treurspel in vijf bedrijven. (...) Tweede druk. Met aanmerkelijke veranderingen.
24561: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het Engelenlied van Bethlehem, beluisterd van de slagvelden van Europa. Kerstpredikatie in het oorlogsjaar 1915 over Lucas 2 : 13, 14. 5e duizendtal.
38329: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De drie gezellinnen op de pelgrimsreis.
76599: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen. Tweede druk.
26520: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 15druk. als nieuw
12474: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De moderne theosophie.
14571: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Mag ik ten avondmaal gaan? 12 e druk
20103: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 5edruk.
21444: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De ambtelijke bediening van den Christus in de geloovigen. Tweede druk.
75628: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Mag ik ten avondmaal gaan? 10 e druk
31161: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De ondergang der eerste wereld. Beeld van het toekomstig Eindgericht. Tijdrede over de hedendaagsche wereldgebeurtenissen door Ds. G. Wisse, Driebergen. 9e duiozendtal
41682: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De dood en het hiernamaals. o.a het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige schrift
14797: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De zeven kruiswoorden.
72825: WISSE, G. GERF PREDIKANT-- PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - GELOF en WETENSCHAP
14671: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de nationale ramp in februari 1953. Hij heeft zijne hand uitgestrekt over de zee. Jesaja 23 : 11a O, land, land, land hoort des Heeren Woord Jeremia 22 : 29 Indien gij u niet bekeer, zoo zult gij allen insgelijks vergaan. Lucas 13 : 5b
29333: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Verharding onder de oordeelen Gods. Tijdpredikatie, betreffende Neerlands afval en verharding over Exodus 9:27, 28 en 34. 1e wereldpoorlog
14666: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Drie grondzuilen der Reformatie. (Rome gewogen, maar te licht bevonden).
70431: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.1e druk
37476: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De zonde tegen de heilige geest.
33920: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek.2e druk
21437: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De zeven kruiswoorden.
19196: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
21458: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse.
68924: WISSE, A.P. - De Jehovah's getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal. uit de praltijk 2e druk
14565: WISSE, C. - Geleid door Zijn raad. Ter nagedachtenis aan ds. C. Wisse. 2e druk.
25180: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Een herfst-predikatie. Het leven Christus,- Het sterven gewin. Over Philippenzen 1: 21.
35303: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
32730: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het geteekende volk in het oordeel.
15493: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - In het heiligdom des lijdens Christi.
32729: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gespaard maar bedreigd.
74972: CONVOLUUT GERRETSEN J HN DR-VOORHOEVER J N-KUYPER A- BAVINCK J- VLUG G WISSE G - Onvereffenbare tegenstrijdigheden des Bijbels Open brief aan Dr J H Gerretsen door J N Voorhoeve Grasvegage 1907 32 blz en Maranatha rede inleiding van de deputatenvergadering 12 mei 1891 Amsterdam J A Wormser24 blz en Toespraak bij vijftigjarig bestaan vande Gereform Kerk door JBavinvk Kampen G Ph Zalsman 190126 blz en G Vlug De strik gebroken enonze hulp in den mNaamm des Heeren toespraak methet oog op de losm,aking der gemeente uit de tegewoordige organisatie van dee Nederlandsche Hervormde Kerkte LIEDERDORP op 18 juki 1886 BRIELLE J Wierema 188620 blz en Calvinnisme en hooger onderwijs door G Wisse jr Gerf Pred te Leiden Amsterdan HJoveker 190531 blz
2064: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De wederkomst des Heeren
2065: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De moderne theosophie. Door ds. G. Wisse jr.
20100: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. 2e druk.
14570: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De Russische kunstmaan waargenomen door een religeuze kijker door prof. G. Wisse.
23362: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod. Vierde druk.
32732: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De roepstem van de roede Gods.
25131: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De aanslag van Moskou op Bethlehem. Een tijdwoord door Prof. G. Wisse te Apeldoorn. Tweede druk.
73529: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Mag ik ten avondmaal gaan? 17 e druk
72422: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God, tiende druk
14561: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God en de bekering. Derde druk.
14562: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Vrijzinnige staatkunde. Door G. Wisse jr., Gereformeerd predikant te Leiden.
14568: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem, tijdswoord door prof. G. Wisse, oud-Hoogleeraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tweede druk
14573: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De slang in het Paradijs door G. Wisse Utrecht.
14655: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. vierdedruk.
14662: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het gansche schepsel in barensnood. Over de hedendaagsche wereldgebeurtenissen. 5e duizendtal.
15006: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Doe dat totdat Hij komt. Een practicale verhandeling over het Godvruchtig avondmaalvieren.
1676: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - God en religie. (Een apologetische bijdrage) Een boek mede voor twijfelaars en "zoekers". 1edruk.
1680: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Religie en Christendom. (Een apologetische bijdrage.)
18605: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. vijfde druk.
22126: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Uit het zieleleven. Over Geloofs- verzekerdheid.
22218: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De wereldraadselen. (Contra Haeckel) Een boek inzonderheid voor ongeloovigen en twijfelaars.
22616: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Pastorale vertroosting in Spaanse vervolging met Kerstboodschap (brieven aan Spanje) door prof. G. Wisse 1951.
22678: WISSE, J.C. - Veertig-jarige evangelie-bediening herdacht in een leerrede naar aanleiding van Deut. 8 : 2a.
22703: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem. Tijdwoord door prof. G. Wisse, oud-hoogleeraar aan de Theol. School der Chr. Geref. Kerk. Ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.H.D. Prins Bernhard. 2e druk.
26972: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de nationale ramp in feb. 1953
28329: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De vreugde Uws heils. Practicale verhandeling naar Psalm 51: 14a. Door Prof. G. Wisse. Vijfde druk.
29229: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Onder de donderwolk boven Europa.
29255: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem. Tijdwoord. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Vijfde druk.
29332: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De Europeesche Oorlogsbrand en de Christelijke wereldbeschouwing. 4e duizendtal.
31053: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het Prinselijk Bruidspaar in de Poort van Bethlehem. Tijdwoord. Ter gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Z. D. H. Prins Bernhard. Vijfde druk.
31202: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Een pastorale brief van Vader Brakel Een Godgeleerde uit de 17e eeuw aan ed vervolgden om des geloofds wil. Met een inleidend woord van Prof. G. Wisse.
31237: WISSE, JS. CZN. - Roem in het kruis. Gedachtenis-leerrede uitgesproken in de Eben-Haëzer-kerk den 13den Maart 1904, na vijf-wn-twintig-jarige Evangeliebediening in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te 's Gravenhage, door Js. Wisse Czn.
32728: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Het prinselijk bruidspaar in de poort van Bethlehem. 7e druk.
33534: WISSE, G. PROF CHR GERF KERK DRIEBERGEN - Het nieuwe Jeruzalem.
35304: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Avondrood. Brieven uit gewichtvolle dagen.
36479: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de nationale ramp in februari 1953.
37482: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Uit het zieleleven. Over de geloofs-verzekerdheid. Tweede herziene druk.
37529: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 5e drk
46535: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De Drie Beesten uit de Openbaring
47871: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Is Jezus de Christus? Een apologetische bijdrage door prof. G. Wisse
47872: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De dood en het hiernamaals. o.a het stervensvraagstuk en de onsterfelijkheidsleer in de Heilige schrift
48327: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. zesdedruk.
48492: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - Onder de onweersgalmen Nederland ten festijn. Gelegenheidspredikatie bij het zilveren jubileum van H.M. de Koningin over 1 Samuël 12: 24 en 25. Door G. Wisse te Arnhem. 8ee duizendtal
68947: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - De droefheid naar God. 7edruk.
75627: WISSE, G. PROF CH GERF KERK(DRIEBERGEN) - pofessor WissAspecten van leven en werk 2e drukdoor Ds. G. van der Ham.
71263: WISSELINK W.F. - Woorden van God voor mannen en vrouwen, elf preken
69002: WISSINK, J. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
44871: WISSINK, J. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. (Diss.)
75366: WIT, W. DE PRED GERF GEM TE MIDDELBURG - Het gedenken van de daden des Heeren Psalm 77 vers 2 uitgesproken bijherdekking van 50-jarig bestaan gerf Gem te OOSTKAPELLE
75367: WIT, W. DE PRED GERF GEM TE MIDDELBURG - Intredeen bevestigingh te Middelburg 17 september 1947 IBevestigingb doorDs G HN KERSTEN
14659: WIT, D. DE - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
69015: WIT, DS. W. DE IN LEVEN PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE LEIDEN. - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
73722: BOVEN VA B J - WIT DE D E A - Bij hetv geopende Woord dagboek door predikanten Gerf Gemeenten 2e druk
69017: WIT, J. DR. E. A. - Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen. O.r.v. A.C.Honders, R. Steensma en J. Wit.
69018: WIT, J. G. - Over de enzymatische o-methylering - Aspecten van de stofwisseling van exogene 1.2.3.-trifenolen
69019: WIT, W. DE - Jezus dankdag op de aarde.
69005: WIT, D, DE - De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het gouden jubileum. Voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913-1939. Op verzoek van het comite der conferentie samengesteld door D. de Wit.
69006: WIT, D. DE - Kudde en herder. Van kerkelijk Kootwijks verleden en heden.
69009: WIT, D. DE - Een boetgezant. Dr. Mr. W. van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst.
2068: WIT, A.W.L. (SAMENST.) - 150 jaar Afscheiding. Verleden-heden-toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen. Ds W Verhoekts- A.Moerkerken- K. Veldman e.a
28170: WIT, W. DE PRED GERF GEM TE MIDDELBURG - PAULUS afscheid vande gemeete te Efeze afscheidspredikatie middelbrg 5 juni 1953
69011: WIT, DS. W. DE IN LEVEN PREDIKANT DER GEREFORMEERDE GEMEENTE TE LEIDEN. - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
15005: WIT, DS. W. DE (1906-1954). PREDE GERF GEM - Het boek Ruth. Dertig Bijbellezingen. Tweede druk.
69014: WIT, DS. W. DE (PRED. GER. GEM TE MIDDELBURG LEIDEN) - Het gedenken van de daden des Heeren Herdenking 50 jaar Gerf Gem te OOSTKAPELLE
69013: WIT, DS. W. DE - ,,De wereld der Engelen''
16349: WIT, D, DE - De centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Gedenkboek bij het gouden jubileum. Voortbestaan en verdere ontwikkeling in de jaren 1913-1939. Op verzoek van het comite der conferentie samengesteld door D. de Wit.
31323: WIT, DS. W. DE (PRED. GER. GEM TE MIDDELBURG LEIDEN) - Toespraken gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. W. de Wit.
46877: WIT J DR E.A - .Het lied en de kerk. Een bundel hymnologische opstellen. O.r.v. A.C.Honders, R. Steensma en J. Wit.
48726: WIT, J. G. - Over de enzymatische o-methylering - Aspecten van de stofwisseling van exogene 1.2.3.-trifenolen
69020: WITHERSPOON, JOHN 1761-1800 - Verhandeling over de wedergeboorte. Door den Heer John Witherspoon, D.D. Uit het Engelsch vertaalt, met een Voorbericht van Paulus Chevallier, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, aan de Unviersiteit van Stad en Lande.
69022: WITKAMP, P. H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. 2dln
15421: WITKAMP, P. H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. 2dln
6368: WITKAMP, P. H. - Geschiedenis der zeventien Nederlanden. Deel I: De oudste geschiedenis der Nederlanden - de geschiedenis van Holland - Zeeland, Amstel, Vlaanderen en Artois tot 1543
43123: WITS, HERMANNUS. (UTRECHT) - Practyke des Christendoms, ofte Eenvoudige verklaringe van de voornaemste gronden der Godsaligheyt. Voorgesteld in vragen en antwoorden. Mitsgaders Geestelyke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste, ontworpen door (...) Professor en Predikant te Utrecht.
69023: WITSEN ELIAS, J.S. JHR DR. - Koorbanken Koorhekken en Kansels: Beeldhouwkunst serie: De schoonheid van ons land met 197 foto's
70143: WITSEN GEYSBEEK, P.J. EN G. ENGELBERTS GERRITS - Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, 8 delen, Geillustreerd met gravures.
43042: WITSEN ELIAS, J.S. JHR DR. - Koorbanken Koorhekken en Kansels: Beeldhouwkunst serie: De schoonheid van ons land met 197 foto's
3831: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
77131: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN)V - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onze Nederduits vertaald. eb Afscheiud predukstien LEEUWARDEN Ontkroond bij de dood va NAMRIA STUART e n treurdichti
45376: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Miscellaneorum sacrorum.tomus alter continens 23 exerciationes--ect Animadversiones irenicae ad controversias quasdam Anglicanas utet orationes quinque
45375: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Miscellaneorum sacrorum libri IV. Quibus de Prophetis & Prophetia, de Tabernaculi Levitici mysteriis,de Collatione Sacerdotii Aarons & Christi,...
36411: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met sijn wyngaert, deselve overtuygende van misbruyk sijner weldaden, ovruchtbaerheydt in 't goede, en al te dertele weeldrigheydt, in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheyt van quade zeeden, met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; bepleyt door Harmannus Witz, predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
45378: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - De Oeconomia Foederum Dei Cum hominibus. Libri Quatuor. edito tertia
24068: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den vijfde druk.
38363: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT EN LEIDEN) - Geestelijke printen, van een onwedergeboorne op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste. Prakticale Godgeleertheid, of algemeene pligten der Christenen ten opzigte van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertheid des harten kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. (...)
69033: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
4392: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met Zynen wyngaart, dezelve overtuigende van misbruik Zijner weldaden, onvrugtbaarheid in 't goede en al te dertele weeldrigheid. Den zevenden druk.
69027: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist Des Heeren met sijn wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyk sijner weldaden / Ovruchtbaerheydt in 't goede / En al te dertele weeldrigheydt / in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; Bepleyt door Harmannus Witz, Predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
69025: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
69026: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met Zynen wyngaart, dezelve overtuigende van misbruik Zijner weldaden, onvrugtbaarheid in 't goede en al te dertele weeldrigheid. Den zevenden druk.
21197: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii, SS. theol. doctoris, hujusque in academia olim Franequerana, et trajectina, novissime autem Lugdunensi professoris clarissimi, meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ apostoli. Editio secunda correctior, cum indice vocum rerumque præcipuarum ut & locorum C. Scripturæ.
34118: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist des Heeren met zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot Franeker, Leiden en Utrecht. Den zesden druk. Met titelprent.
18900: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii meletemata Leidensia. Quibus continentur prælectiones de vita et rebus gestis Pauli Apostoli. Nec non dissertationum exegeticarum duodecas. Denique commentarius in epistolam Judæ Apostoli.
16366: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Twist Des Heeren met sijn wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyk sijner weldaden / Ovruchtbaerheydt in 't goede / En al te dertele weeldrigheydt / in Schadelijcke nieuwigheden van Opinien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade; Bepleyt door Harmannus Witz, Predikant tot Leeuwarden. Den tweeden druck met een register vermeerdert.
21200: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Hermanni Witsii exercitiationes sacræ in symbolum quod Apostolorum dicitur etc.
21423: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot ophelderinge der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn 'er bygevoegd twee predikatien, en gedigten van den zelven auteur. Den tweeden druk. (14) 539 (27) 236 (12) blz. SGT W219. Waarbij geb.: Hermannus Wits afscheyd-predikatie, gedaan tot Leeuwarden op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academie tot Franeker. (3) 36 blz. Waarbij geb.: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en predikant tot Utregt. blz. 39-76 met uytbreyding over het vijfde hoofdstuk over Salomons Hooglied.8 blz
3687: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) - Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne Christelijke geloove, en het gebed des Heeren: tot opheldering der waarheid en aandrang ter Godzaligheid, in het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer landzaten in het Nederduits vertaald. Ook zyn er bygevoegd twee predikatien en gedigten van den zelven auteur. (10) 539 (25) 236 (12) blz. waarbij: Hermannus Wits affscheyde-predikatie, gedaan tot LEEUWARDEN op den 7. Martii 1675. Uyt 1 Kor. XV:58. Als hy de predikdienst en professie der Theologie soud aanvangen in de kerke en Academis tot Franeker. (3) 36 blz. en: Juda ontkroond, ofte treurpredikaatsie over Jeremias Klaagliederen, Cap. 5 vers 16. Gepast op de overdroeve dood van de doorluchtigste Princesse Maria Stuart, koninginne van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, beschermster des Geloofs. Door Herm. Wits, doctor en professor der H. Theologie, en predikant tot Utregt 39-76(8) blz. en: Uytbreyding over het 5e hoofdstuk v. Salomons Hooglied. 8 blz.
41636: WITSIUS, HERMANNUS (1636-1708, PROF. TE FRANEKER, UTRECHT, LEIDEN) EN GROOT HUGO (1583-1645) - Practijcke des Christendoms, ofte, eenvoudige verklaringe van de voornaamste gronden der Godzaligheyt.voorgestelt in vragen en antwoorden mitz gaders GEESTELIJCKE PRINTEN van een onweder geoornen op zijn best en een Wedergeboorne op sijn slechste ENCHUYSEN Ysbrandt reynersz 1665 WAARBIJ Hogo de Groot Van de Waerheyt der christelijke GODT-DIENST ses boeken handelende 1 Van God,ende Godtsdienst 2 Van de Christelijke Godsdienst 3 Van de Geloofwaerdicheidtde H Schriftuur 4 Tegen de Heidenen 5 Tregen de Joden 6 Tegen de Mahun=metisten Uit het Latijn vertaalt door I D Volder tot Amsterdam voor Jan Rieuwert boek verkooper in Dirk van Assen Steegj 1653
69041: WITT TALMAGE, DR. DE (1832-1902) - Talmage's preeken voor onzen tijd. Ongeloof. Romeinen 3:4. 3e jaargang, no. 1.
19574: WITT TALMAGE, DR. DE (1832-1902) - Talmage's preeken voor onzen tijd. Ongeloof. Romeinen 3:4. 3e jaargang, no. 1.
69046: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24e druck, door de auteur van vele ingeslopene druck fauten gezuivert en metregisters vermeerdert
35486: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Wederlegginge der sociniaensche dwaelingen, uytgegeven, na voor-gaende visitatie en approbatie des classis, door Petrum de Witte, Dienaar des Goddelicken Woorts te Leyden.
69047: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechizatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. Den zeven en twintighsten Druck. Door den autheur van vele ingeslopene druck-fauten gezuyvert, en met Registers vermeerdert.
69045: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Wederlegginge der sociniaensche dwaelingen, uytgegeven, na voor-gaende visitatie en approbatie des classis, door Petrum de Witte, Dienaar des Goddelicken Woorts te Leyden.
69043: WITTE, DR. J. L. S.J. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm.
74457: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den laatste door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met registers vermeerdert
76483: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - den HEIDELBERGCHEN CATECHISMUS der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voor-gaende visitatie en approbatie des e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte, dienaer des Godlicken Woords te Leyden. De een reewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwen dertigsche druck. Na den aucteur .originele Copia gecorrigeert envan vele ingeslopene fouten gezuivert.
15022: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke religie, uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den een-en-dertigsten Druck. Door den auteur van veele ingeslopende drukfauten gezuyverd, en met registers vermeerderd.
2580: WITTE, DR. J. L. S.J. - Het probleem individu-gemeenschap in Calvijns geloofsnorm.
74456: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24 druk door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met registers vermeerdert
77149: WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) - Catechizatie over den Heidelberghsche Catechismus, der Gereformeerde Christelijke religie, uytgegeven na voorgaande Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn. Den een-en-dertigsten Druck. Door den auteur van veele ingeslopende drukfauten gezuyverd, en met registers vermeerderd.
69049: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerheid aan de Rijksuiversiteit te Groningen op gezag van de rector magnificus dr.F.H.L.van Os hoogleraar in de factualiteitder wiskunde en natuurwetenschappentegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 5 April 1963 des namiddags te 4:30 uur precies.
69050: WITTEVEEN, K.M. DR. - Het evanglie tussen pacifisme en geweld Huldrych Zwingli
29296: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de Godgeleerheid aan de Rijksuiversiteit te Groningen op gezag van de rector magnificus dr.F.H.L.van Os hoogleraar in de factualiteitder wiskunde en natuurwetenschappentegen de bedenkingen van de faculteit der godgeleerdheid te verdedigen op vrijdag 5 April 1963 des namiddags te 4:30 uur precies.
42273: WITTEVEEN, K.M. DR. - Het evanglie tussen pacifisme en geweld Huldrych Zwingli
20218: WITTFELT, P. - Theologia catechetica, hoc est doctrina christiana, authore R.P. Petro Wittfelt, Societatis Iesu doctore theologo, quinque libris in gratiam parachorum & literatæ Iuventutis explicata, illustrata, contra ethnicos, Iudæos, hæreticos, authoritate sacrarum Scripturarum, sententii SS. Patrum, decretis Conciliorum defensa, roborata privilegio S. Cæsareæ majest. Typis & impensis Bernardi Raefeldi. Monasteri Westphalorum exscripta. Anno 1656.
69051: WITTFELT, P. - Theologia catechetica, hoc est doctrina christiana, authore R.P. Petro Wittfelt, Societatis Iesu doctore theologo, quinque libris in gratiam parachorum & literatæ Iuventutis explicata, illustrata, contra ethnicos, Iudæos, hæreticos, authoritate sacrarum Scripturarum, sententii SS. Patrum, decretis Conciliorum defensa, roborata privilegio S. Cæsareæ majest. Typis & impensis Bernardi Raefeldi. Monasteri Westphalorum exscripta. Anno 1656.
41167: WITTICHIUS, CHRISTOPHORUS (1625-1687, PROF. TE LEIDEN) - Godgeleerde oeffeningen Bestaande in verscheidene verhandeling uit Latijn vertaald door Abraham van Poot Med Doct WAARBIJ De Saake des Heiligen Geestes een Godelik Persoon, van de selve wezenheid met de vader en soon,tegen hret wonderlik voorstel vanC.C.S..of niet door den Heiligen geest het geslachte der Engelen kan verstaan worden.Beweerd enverdedigd --- Alsmede desselfs Saake des Heiligen Geestes overwinnaresse.Tot beter verstand van den Leser is het wonderlik voorstel selve.alsmede den Brief door de Kanttejenaar aan Wittichius geschreven hierbij gevoegd.
30637: WITVLIET, M. - Verboden voor vogelverschrikkers.
70428: PAS G D-VISSER DE J -WITVLIETR A C - Het Braambos niet verteerd. 1908- Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983. Het Braambos niet verteerd. 1908- Gereformeerde Gemeente Gouda - 1983. Gouda. Kerkeraad Gereformeerde Gemeente Gouda. 1985
69055: WITZENBURG, ADRI VAN - De rovers van de Bias-Baai. Geïllustreerd door P. Stempels. Dit boek verplaatst ons in China, waarheen Anton's vader, importeur van Chinees porcelein, zijn zoon meeneemt, om hem aan zijn zakenrelaties voor te stellen. Maar dan komt op een dag de vader niet thuis. Hoe deze in handen is gevallen van slechte Chinezen en de avonturen die beleefd worden, eer de bevrijding een feit is, wordt hier op spannende wijze verteld.
76909: MEEUWE VAN D EN POTTERDE WJ REDACTIE - SPANN I NG Bijbel en actualitietbinnen het reformtorisch onderwijs
70498: LEEUWEN VAN WL M E RED - VDe liefde tot zijn land is ieder aangeboren De Liefde tot zijn land is ieder aangeboren Land en volk van Nederland in Kunsten Letteren verzameld en ingeleid door LEEUWEN van WL M E
19201: WOELDERINK, DR. J. G. OUDERKERK AAN DE IJSSEL - Christendom en Humanisme pred over Filipp2vers9-11
35528: WOELDERINK, DR. J. G. OUDERKERK AAN DE IJSSEL WILSCHUT, DR. H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: Om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing.
7939: WOELDERINK, J. G. - De rechtvaardiging uit het geloof alleen.
69072: WOELDERINK, J. G. MARCAL G W DR. - Befaamde TheologenWoelderink G G eenkenismaking
69073: WOELDERINK, J. G. - Het kerkelijk karakter der diaconieen vooral ter platen lande referaat gehouden op de diaconale conferentie te Luntren op 21uni 1923
72452: WOELDERINK J.G. - De Geestlijke nood van dezen tijd
12429: WOELDERINK, J.G. - De Gereformeerde gezindte. Haar betekenis en haar grenzen.
14576: WOELDERINK, J.G. - Was de Reformatie een vergissing? Door ds. J.G. Woelderink, Ned .Herv. predikant te Ouderkerk aan de IJssel.
17297: WOELDERINK, DR. J.G. - De civitate. Maandblad van de civitas studiosorum in fundamento reformato.
25672: WOELDERINK, DS. J.G. - De Geestelijke nood van dezen tijd.
26444: WOELDERINK, J.G. - Van den Heiligen Geest en van Zijn werk.
48754: WOELDERINK, DR. J. G. OUDERKERK AAN DE IJSSEL - De Afscheiding en wij
48755: WOELDERINK, DR. J. G. ZIJDERVELD - Belijdenis en Avondmaal
48793: WOELDERINK, J. G. - Het passtoraat rond het heilig avondmaal
5812: WOELDERINK, DR. J. G. - Themanummer. De civitate. Maandblad van de civitas studiosorum in fundamento reformato. Jaargang 24, no 5.
5815: WOELDERINK, DR. J. G. - De uitverkiezing.
7940: WOELDERINK, DR. J. G. - De inzet van de Catechismus. Verklaring van de zondagen 1-7 van de Heidelberger. Met een woord vooraf van dr. A. A. Koolhaas.
69084: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.drde druk
69083: WOENSEL KOOY, M. VAN - Oude en nieuwe zangen tekstboekje behoorende bij de zevende druk der vierstemmige Uitgave.
26473: WOENSEL, J.V. - Het recht gebruik van de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen.
26548: WOENSEL, J.V. - Het recht gebruik van de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen.
43209: WOENSEL KOOY, M. VAN - Oude en nieuwe zangen tekstboekje behoorende bij de zevende druk der vierstemmige Uitgave.
48449: WOENSEL KOOY, M. VAN - De Waddewandeling van Vader Iwersen.drde druk
71520: WOERDEMAN, HUGO JAN - Matrix and operator extensions, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Vije Universiteit te Amsteram, op gezag van de rector magnificus dr. C. Datema, hoogleraar in de faculteit der letteren, in het openbaar te verdedigen ten overstaan van de promotiecommissie van de faculteit der wiskunde en informatica
26665: WOERDEN, H.C. VAN - Het zendingswerk in Rhodesia op de zift.
21523: WOERDEN, C. B. VAN - Zendeling David Brainerd. Zijn lijden, strijd en overwinning.
15470: WOERDEN, C.B. VAN JR. - De Assurantie en de vaccinatie onvereenigbaar met het geloofsleven van Gods volk.
69094: WOERDEN, C.B. VAN - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
69089: WOERDEN JR., C. B. VAN - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
69097: WOERDEN, P. VAN - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof. Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
69090: WOERDEN, C. B. VAN - Yeddie's eerste en laatste Avondmaal. Uit het Engelsch door C. B. van Woerden.
69088: WOERDEN JR., C. B. VAN - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
39795: WOERDEN JR., C. B. VAN - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C. B. v. Woerden Jr.
74077: MIJNDERS-VAN WOERDEN M. A. - De vrouw met het Boek (illustraties Ben Horsthuis, derde druk)
69093: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
69096: WOERDEN, P. VAN (OUDERLING DER GEREF. GEM. TE AKKRUM) - De beloften des Evangelies. Met enkele overdenkingen over het geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie.
67626: VERHEY ABRAHAN CHRISTELIJK GEREFORMEERD PREDIKANT RE WOERDEN - JAKOBS WorstelIngen overwinning met God Predikatie Genesis 32 vers 30
26908: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
10636: WOERDEN, C.B. JR. - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden te Akkrum.
69092: WOERDEN, C.B. VAN - Reformatorische voorlichting over huwelijksleven en gezinsvorming.
69091: WOERDEN, C. B. VAN - Een schriftelijk protest tegen de vrouw in de Kerkelijke Ambten.
1683: WOERDEN, P. VAN (OUDERLING DER GEREF. GEM. TE AKKRUM) - De beloften des Evangelies. Met enkele overdenkingen over het geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie.
21298: WOERDEN, P. VAN - Het oude oprechte Gereformeerde geloof tegenover het Neo-Gereformeerde schijngeloof. Met als aanhangsel: De geschapen zon en de Zon der Gerechtigheid.
21775: WOERDEN, C. B. VAN - Een schriftelijk protest tegen de vrouw in de Kerkelijke Ambten.
2280: WOERDEN JR., C. B. VAN - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
29345: WOERDEN, C.B. VAN - Een schriftuurlijk protest tegen de vrouw in de kerkelijke ambten.
42116: WOERDEN, C. B. VAN - Een waar en treffend verhaal van Gods vrije genade in den Heere Jezus Christus bewezen aan een jongeling op zijn reis naar Oost-Indië.
71798: WOESTIJNE CHR VAN DER - Op U verlaat zich de arme 10 talpredikatien Hebreen11 vers 24 t/m 27 -Romeinen 9vers8 -Exodus 14 vers15 -Daniel6vers11 -Psalm 65 vers10 t/nm 12 -Denterononium 18 vers 15 - Micha 5 vers1 -Lukas 18 vers31 t/m 34 2 preken over -Lukas 22 vers53b
25309: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - ''Aan de zee van Tiberias''
31536: WOESTIJNE, DS. CHR. VAN DE - Afscheid en Intrede van Ds. F. Mallan. Met de bevestigingspredikatie door Ds. Chr. v.d. Woestijne.
43518: WOHL, LOUIS DE - De boodschapper Roman uit het begin onzer Christelijke jaartelling Geautoriseerde vertaling van C. van Eijsden
48776: WOHL, L. DE - De Speer - Roman uit de tijd van Christus' kruisiging
24366: WOLDE, J. DE / COURTZ, J. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
69104: WOLDE, J. DE / COURTZ, J. - Staphorst, zoals het werkelijk is.
69105: WOLDENDORP, H. - Waikri
69106: WOLDENDORP, H. - Waikri's jachtavontuur.
12952: WOLDENDORP, H. - Waikri
12953: WOLDENDORP, H. - Waikri's jachtavontuur.
14683: WOLF, E. F. H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
69110: WOLF, GUNTHER. - Luther und die obrigkeit.
69109: WOLF, E. F. H. ( 1829-1904 PREDIKANT TE UTRECHT) - De lijdende Knecht des Heeren. Het drie en vijftigste Hoofdstuk van Jezaja, eene messiaansche profetie.
69107: WOLF, E. F. H. - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
72708: WOLF, HANS WALTER. - Dodekapropheton 1. Hosea.
44452: HARNAD VON WOLF - Die miffon und uus breiting des schriftums
38234: WOLF, E. F. H. ( 1829-1904 PREDIKANT TE UTRECHT) - De lijdende Knecht des Heeren. Het drie en vijftigste Hoofdstuk van Jezaja, eene messiaansche profetie.
22205: WOLF, E. F. H. (PREDIKANT TE BEEKBERGEN) - Alphabetische lijst van onderwerpen en denkbeelden. Met aanwijzing van daarop toepasselijke en betrekkelijke psalm-verzen, wier eerste regel is uitgedrukt.
31468: WOLF, GUNTHER. - Luther und die obrigkeit.
69111: WOLFENBUTTEL- VAN ROOIEN, H. - Toen Gon de sleutel had. Door H. Wolfenbuttel-van Rooien. Bandtekening en illustraties van Nans van Leeuwen.
31864: WOLFENBUTTEL- VAN ROOIEN, H. - Toen Gon de sleutel had. Door H. Wolfenbuttel-van Rooien. Bandtekening en illustraties van Nans van Leeuwen.
69112: WOLFEREN, K.G. VAN - Japan. De onzichtbare drijfveren van een wereldmacht.
69115: WOLFF, F. A. DE - Drug effects o interestinal epithelium
69117: WOLFF, I. DE - De strijd om de kerk in de 19e eeuw. 1815-1834.
69118: WOLFF, JULIUS - Der Fliegende Holländer. Eine Seemannssage
69119: WOLFF, WIM EN POST, JANKEES - Oosterschelde het leven in en om het water
69114: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van dr. Joh. Dyserink.
69116: WOLFF, I. DE - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven door ds. I. de Wolff en ds. G. van Dooren.
72709: WOLFF, H.W. - Dodekapropheton 3: Obadja und Jona. Biblischer Kommentar Altes Testament XIV/3.
16350: WOLFF, I. DE - De strijd om de kerk in de 19e eeuw. 1815-1834.
2167: WOLFF, I. DE - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven door ds. I. de Wolff en ds. G. van Dooren.
27296: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van dr. Joh. Dyserink.
27357: CONVOLUUT ARTIKELEN OVER AAGJE DEKEN EN BETJE WOLFF. - VLOTEN, J. van 'Nog wat over Aagje en Betje. Naar onuitgegeven brieven en bescheiden'. Kopie uit 'Nedrland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandschen letterkundigen onder redaktie van dr. Jan ten Brink. Tweede deel'. AMSTERDAM, Loman 1880, blz. 3-21. en: DYSERINCK, J. Bespreking van 'Van en over Betje Wolff, geb. Bekker. Uitgegeven door mr. R.H.J. Gallandat Huet', kopie uit 'De Gids', zes en veertigste jaargang. Derde serie. Twintintigste jaargang. 1882. Onder red. van W.H. de Beaufort, Ch. Boussevain e.a. Eerste deel, AMSTERDAM Van Kampen 1882, blz. 134-155. en: DYSERINCK, J. 'Van en over Betje Wolff'. Kopie uit 'De Gids'. Acht en veertigste jaargang. Vierde serie, tweede jaargang. 1884. Onder red. van W.H. de Beaufort, Ch. Boussevain e.a. Derde deel AMSTERDAM Van Kampen 1884, blz.1-41. en: DYSERINCK, J. 'Wolff en Deken' Kopie uit 'De Gids'. Zes en vijftigste jaargang. Vierde serie. Tiende jaargang. 1892, onder red. van W.H. de Beaufort, J.T. Buys e.a. AMSTERDAM, Van Kampen, blz. 253-300. en: MULLER, J.W. 'Uit brieven van Betje Wolff en Aagje Deken'. Kopie uit 'Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde', uitgegeven vanwege de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden. Twintigste deel, nieuwe reeks, twaalfde deel. LEIDEN, Brill 1901 blz. 217-243. en: DYSERINCK, J. 'In de Beemster pastorie. Naar onuitgegeven brieven'. Origineel (met enkele kopieën) uit 'De Gids', zeven en zestigste jaargang. Vierde derie, een en twintigste jaargang. 1903. Onder red. W.G.C. Byvanck, C. Th. van Deventer e.a. AMSTERDAN Van Kampen 1903, blz. 289-331. en: JORISSEN, Th. 'Over Aagje Deken en Betje Wolff. Uit onuitgegeven bescheiden'. Drie afleveringen uit 'Nederland', mei en juni 1879, blz. 1-37 en 121-157. BRINK, J. ten 'Nog wat nieuws van Betjen Wolff' uit: 'Nederland' z.j. 423-437 en: VIEU-KUIK, H.J. 'Stilistisch onderzoek naar het aandeel van Betje Wolff in de werken van Wolff en Deken', I en II. Overdrukken uit: 'Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, deel LXXII, aflevering 1 en 2, 1954. LEIDEN, Brill blz. 43-66 en 81-98. en: KROES-LIGTENBERG, Chr. 'Een vriend van Aagje Deken' I en II. Kopie uit:'De Gids', honderd en zesde jaargang 1942, onder red. A. van Duinkerken, E.J. Dijksterhuis, A.N. Molenaar e.d. AMSTERDAM, van Kampen, blz. 87-100 en 166-181.
43034: WOLFF, WIM EN POST, JANKEES - Oosterschelde het leven in en om het water
43514: WOLFF, B. / DEKEN, A. - Historie vam me. Sara Burgerhart, uitgegeven door Bekker,
48693: WOLFF, F. A. DE - Drug effects o interestinal epithelium
69123: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
69121: WOLFFENBUTTEL V. ROOYEN, H. - De wonderlijke reis van Leloe Swalijsill: Frans van Noorden
69120: WOLFFENBUTTEL V. ROOYEN, H. - Leloe is thuis in 't nieuwe huis ill: Frans van Noorde
69124: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
69122: WOLFFENBUTTEL-ROOYEN, H. VAN - Geschiedenis van het oude en nieuwe testament.
2301: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
2306: WOLFFENBUTTEL-VAN ROOYEN, H. - Geschiedenis van het Oude Testament. Met wetenschappelijke medewerking van dr. A. van der Weijden O.E.S.A. Geïllustreerd met 80 gravures van Gustave Doré.
34216: WOLFFENBUTTEL-ROOYEN, H. VAN - Geschiedenis van het oude en nieuwe testament.
66853: TRILLHAAS WOLFGANG - DOGMATIK vierte Auslage
47012: GOETHE. JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in funfsehns Bänden. .
55252: GOETHE. JOHANN WOLFGANG VON. - Goethes sämmtliche Werke. Vollständige Ausgabe in funfsehns Bänden. .
69126: WOLFS, S. P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
19191: WOLFS, S. P. - Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon.
46136: WOLKERS, JAN - Gesponnen suiker
33577: WOLLEBIUS, JOHANNES (1586-1629) - Kort begryp van de Christelicke Gods-Geleertheyt. Op een sorghvuldige maniere alsoo gestelt / dat het zy een Inleydingh Tot het lesen der H. Schriftuur. Tot het by-een-brengen van gelijcke Schriftuer-plaatsen. Tot het verstant der verschillen. De aangetogen Schriftuer plaetsen zijn alle gestelt na de Nieuwe Oversettingh des Bijbels. Vertaalt, en dese Derde Druck naarder oversien, door Mr. W.L. Rechts-geleerde.
62588: NOORDMAN WOLTER - Gevangen op de Veluwe De ervaringen van ondergedoken geallieerde militairen op de Noordoost-Veluwe 1944-1945
44428: WOLTERS J B - Weltevreden
69127: WOLTHERS, REMKO - Het paardje Peter. Met tekeningen van Martje van de Grient. 2e druk.
35076: WOLTHERS, REMKO - Het paardje Peter. Met tekeningen van Martje van de Grient. 2e druk.
69128: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten En Sprookjesgestalten: Studien over literatuur en folklore
69129: WOLTING, J. - Niet bij brood alleen. Gedichten van J. Wolting.
75474: WOLTRING J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode A 1919-1930 Deel 4 1 september 1924 - 31 augustus 1925
75444: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vierde deel 1886-1890. (R.G.P. Grote Serie, dl. 126)
75462: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 periode A 1919-1930 Deel 3 1 september - 31 juli 1922 R.G.P. deel 173
75442: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898. Vijfde deel 1891-1894 (R.G.P. Grote Serie, dl. 132 )
75449: WOLTRING, DR. J. - Bescheiden betreffende politiek van Nederland 1848-1919 tweede periode 1871-1898 zesde deel 1895-1898 R.G.P. deel 138
75466: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode A 1919-1930 Deel 5 1 oktober 1923 - 31 augustus 1924
75457: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 - periode A 1919-1930 deel I1 juli 1919 - 1 juli 1920 R.G.P. deel 156
75460: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 periode A 1919-1930 deel 2 1 juli 1920- 31 augustus 1921 R.G.P. deel 162
75463: WOLTRING DR. J. - Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945 Periode A 1919-1930 Deel 4 1 augustus 1922 - 30 september 1923 R.G.P. 181
71759: WOOD, D. & AL.) - The Illustrated Bible Dictionary. 3 Vol.
73145: WOODSMALL - Hoop op bescherming
70324: WOORDENBOEK (RED.: M. DE VRIES / L. A. TE WINKEL-1882- / A. M. F. J. MOERDIJK-1991-) - Woordenboek der Nederlandsche taal Deel 1: A-Ajuin. Deel 2a: Akant-Berispelijk. Deel 2b: Berispen-Blutten. Deel 3a: Bo- Byzan. Deel 3b: C-Ehem. Deel 3c: El-Fuut. Deel 4: G-Gitzwart. Deel 5: Glaasje-Harpleister. Deel 6: Harst-Izegrim. Deel 7a: J-keurmede. Deel 7b: Keurmeester-kozijn. Deel 8a: Kr- Lichamelijk. Deel 8b: licht-Lyrisme. Deel 9: ontbreekt. Deel 10: O-Ooilam. Deel 11: Ooit-Ozon. Deel 12a: P-Pletseren. Deel 12b: Pletten-quoyer. Deel 12c: R-Rreinigebn12d reinigen-reu met twee loose afleveringen REu-rhythmus Deel 13: Riant-Ruzing. Deel 14: S-Sroop. Deel 15: St-Strever. Deel 16: Stri-Tiend. Deel 17a: Tiende-Toren. Deel 17b: Totalisator-Tusschen 3 losse afleveringen Tusschen- tzigane Deel 17c: U- Uwsgekijk. Deel 18a: V-Ver. Deel 18b: Ver-Vlieden. Deel 19: Verbettering-verhypotheken.
6558: UIT DEN SCHAT DES WOORDS (PREDICATIES VAN PREDIKANTEN GER. GEM.) - 3e jaargang 1949-50. Red. Dr. C. Steenblok.
43309: WORISHOFFER, S. - Robert de scheepsjongen. tochten en avonturen van een duitschen matroos bewerkt doo Ant S Reulen met 12 gravures
53423: DIJKSTRA D L GERF PRED TE WORKUM - GEBEDEN gehouden bij div gelegenheden Op verlangen der Weduwe in druk gebracht
48408: DIJKSTRA D L GERF PRED TE WORKUM - GEBEDEN gehouden bij div gelegenheden Op verlangen der Weduwe in druk gebracht
5923: WORMSER, J. A. - De vurige oven. Een verhaal uit de tijd van de Afscheiding in Nederland.
69143: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten.,
31951: WORMSER, J.A. (1807-1862) / GROEN VAN PRINSTERER, GUILLAUME (1801-1876) - De onkerkelijke rigting. De onkerkelijke rigting die zich bij vele geloovigen openbaart. door J.A. Wormser. met een voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
69131: WORMSER HASELEN, J.F. VAN - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
15625: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. Vo druk. Bewerkt door Ds. J. A. Schep. Met een inleiding van Mr. Groen van Prinsterer.
25860: WORMSER, J. A. - De kinderdoop. Beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven.
69135: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. zevende druk. .
69134: WORMSER, J. A. - Brieven van J. A. Wormser. Medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. Eerste deel. (1842-1852).
69136: WORMSER, J. A. - De kinderdoop. Beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven.
69141: WORMSER, J.A. - Van Amsterdam naar Pretoria. Acht maanden in Zuid-Afrika. Met 80 platen en portretten.
69142: WORMSER, J.A. (1807-1862) / GROEN VAN PRINSTERER, GUILLAUME (1801-1876) - De onkerkelijke rigting. De onkerkelijke rigting die zich bij vele geloovigen openbaart. door J.A. Wormser. met een voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
69140: WORMSER, J.A. - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid de levensgeschiedenis van Generaal Joubert aan de jongs van Hollandschen stam verhaald door J.A. Wormser met portret en platen
69132: WORMSER, DR. C.W. (EDITOR) - Wat Indië ontving en schonk.
69138: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten deel 1-4, deel 1: In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte, deel 2: Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte, deel 3. "Werken zolang het dag is" het leven van Hendrick de Cock, deel 4 Karakter en genade, het leven van Simon van Velzen.
69139: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater geschetst door J.A. Wormser.
69137: WORMSER, J. A. - Het leven van Petrus Jacobus Joubert 2e veel vermeerderde druk
48336: WORMSER, JOHAN ADAM - Gedichten.,
14684: WORMSER, J. A. - Brieven van J. A. Wormser. Medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. Eerste deel. (1842-1852).
17153: WORMSER, J.A. - Een schat in aarden vaten deel 1-4, deel 1: In twee werelddelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte, deel 2: Door kwaad en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte, deel 3. "Werken zolang het dag is" het leven van Hendrick de Cock, deel 4 Karakter en genade, het leven van Simon van Velzen.
17509: WORMSER, J. A. - De kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven. zevende druk. .
32215: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater geschetst door J.A. Wormser.
32387: WORMSER HASELEN, J.F. VAN - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
42114: WORMSER, J.A. - Drie en zestig jaren in dienst der vrijheid de levensgeschiedenis van Generaal Joubert aan de jongs van Hollandschen stam verhaald door J.A. Wormser met portret en platen
69144: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemegd koor.
69147: WORP. J - De melodieën der evangelische gezangen, bij de nederlandsche hervormde kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor. v
69148: WORP. J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor.
69149: WORP. J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde gemeente in gebruik vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor. tweede verbeterde druk
41734: WORP. J. - De melodieën van den vervolgbundel der evangelische gezangen. Bij de nederlandsche hervormde gemeente in gebruik vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor.
69150: WORP. J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor.
39152: WORP, J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemegd koor.
41752: WORP. J. - De melodieën der psalmen en lof- en bedezangen vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor door J. Worp
69151: WORTEL TH P H - Alkmaar in oude ansichten
45352: WORTEL TH P H - Alkmaar in oude ansichten
69551: WORTMANN, J.R. - Ikonen uit de collectie Ikonengalerie Wortman. Ikopnen uit Rusland, Griekenland, Kreta, Byzantium, Macedonië, Venetië, Ionische eilanden, de Melkische Patriarchen en Bulgarije 15e tot 19e eeuw
71483: WOUDE, PROF. DR. S. VAN DER - Die Kölner Bibel 1478/1479 De Keulse Bijbel. De Keulse Bijbel in het licht der historie, heruitgave met apart boek met inleiding, met reproducties van de 100 tekeningen uit het Berlijnse geïllustreerde handschrift.
69154: WOUDE, JOHANNA VAN - Van knop tot bloem. In de vacantie Bibliotheek voor jongens en meisjes. Serie B Meisjesboeken deel 8
73420: WOUDE A.S. - Bijbels Handboek deel 2a
77269: WOUDE A S VAN DER - HAGGAI MALEACHI DE PREDIKING VAN HET oudeTESTAMENT
47415: WOUDE, ROLF VAN DER - Op goede gronden, geschiedenis van de Ned. Chr. Boeren- en Tuidersbond 1918-1995
69153: WOUDE, CORNELIS VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie (diss.).
40211: WOUDE, A.S. VAN DER (EINDRED.) . - Bijbels Handboek. 4 dln deel 1 de Wereld van de bijbe-l deel 2 a Het Oude testament -2b tussen oude en nieuwe testament -dln 3 het nieuwe testament
72635: WOUDE, J. VAN - Een verlaten post : met twee platen van Wim Steelink 1e druk met portret
69152: WOUDE, C. VAN DER - Op de grens van reformatie en scholastiek
40232: WOUDE A S VAN DER - ZACHARIA DE PREDIKING VAN HET oude TESTAMENT
71767: WOUDE A S VAN DER - HABAKUK-ZEFANJA DE PREDIKING VAN HET OUDE TESTAMENT
40231: WOUDE A S VAN DER - MICHA DE PREDIKING VAN HET oude TESTAMENT
42271: WOUDE, SAPE VAN DER - Johannes busch windesheimer kloosterreformator en kroniekschrijver academisch proefschrift ter verkrijging vna de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector-magificus Dr. G.C. Heringa hoogleraar in de faculteit der geneeskunde in het openbaar te verdedigen in de aula der Universiteit op Vrijdag 19 december 1947 te 15 uur
69156: WOUDEN, H. C. VAN DER - De dynamiek van beleid - Onbetaalde arbeid en theorieën over beleid
48682: WOUDEN, H. C. VAN DER - De dynamiek van beleid - Onbetaalde arbeid en theorieën over beleid
69159: WOUDENBERG, DR. R. VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
69158: WOUDENBERG, DR. R. VAN - Filosofische gedachten over Godsgeloof.
45914: BOUW P HERV PRED TE WOUDENBERG - Gedenken en Danken 2 bevrijdingspreeken en en in Memoriam over elk der 10 slachtoffer in de gemeente Wouidenberg
21398: WOUDENBERG, H. M. VAN - De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel.
69164: WOUDTS, SOPHIE - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
12954: WOUDTS, SOPHIE - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
43957: WOUDTS, SOPHIE - Nel thuis door. Sophie Woudts een boek voor meisjes van 12 tot 18 jaar nummer 15
2488: WOUDWIJK, DS. TH. - Door het geloof behouden.
57751: JANSEN WOUT - Een Gelders verhaal. Meester van de Westeringh en Gelders Veenendaal
41411: JANSEN WOUT - Een Gelders verhaal. Meester van de Westeringh en Gelders Veenendaal
75406: SLOB WOUTER - Het paard in het tuig met foto,s
14100: WOUTERS, D. EN VISSER, W.J. - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
69166: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
71872: WOUTERS, D, & T.BOKMA - Vervaarlijke schipbreuk van 't Jacht Terschelling in het jaar 1661 met illustraties door Wam Heskes
69168: WOUTERS, D. - Historien onzer lage landen bij de zee. met teekeningen van Isings. 2 dln
69173: WOUTERS, WIELAND - De Spaanse spion. Geïllustreerd door Henk Poeder.
69170: WOUTERS, D. / HOOGWERF, J. - Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands. (...) Met prenten van R. Dozy, Tjeerd Bottema, J. H. Isings e.a.
69171: WOUTERS, D. EN VISSER, W.J. - Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs vooral in Nederland.
16913: WOUTERS, D. / HOOGWERF, J. - Groot vertelboek van de geschiedenis des vaderlands. Met prenten van R. Dozy, Tjeerd Bottema, J. H. Isings e.a.
70068: WOUTERS, FRANS, - Door Tien Eeuwen Graafse Historie.
69174: WOUTERS, WIELAND - Het vat met de rode rand door Wieland Wouters geïllustreerd door Ben Horsthuis tweede druk
69167: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing . literatuur - overzicht woordenkunst en poetica met bloemlezing .verlucht met facsimiles in kleur reproductien portretten door ISINGS
75915: WOUTERS, A.PH.F. | ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. Deel 1: De nieuwe kerk. Deel 2: De nieuwe samenleving (2 delen)
12950: WOUTERS, WIELAND - Toch chauffeur.
30352: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing voor het voortgezet onderwijs. Met tekeningen van Tjeerd Bottema en Jan Sluijters.
36676: WOUTERS, D. - Neerlandia I Bloemlezing . literatuur - overzicht woordenkunst en poetica met bloemlezing .verlucht met facsimiles in kleur reproductien portretten door ISINGS
44591: WOUTERS, WIELAND - Het vat met de rode rand door Wieland Wouters geïllustreerd door Ben Horsthuis tweede druk
49174: WOUTERS. D EN ANDRÉ, F - Historische bloemlezing.
76269: WOUW, L.A.F.H., VAN - CCHRISTIAAN de Wet deheld van Zuid Afrika naarhet Duitsch van Klinck Lutetsburg door Wouw, L.A.F.H., van Met portret na het leven getekand door Avan Wouw en vuier oorspronkelijke platen
69183: WRIGHT, VINITA - Benders bron. (3 delen in één band)
69176: WRIGHT, G. ERNEST (ED.). - Great People of the Bible and How They Lived.
69177: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
69175: WRIGHT, G. ERNEST - De Bijbel ontdekt in aarde en steen. Ingeleid door dr. R. A. de Langhe en dr. Th. C. Vriezen.
69181: WRIGHT, THOMAS - Het leven van William Huntington 3e druk.
69182: WRIGHT, THOMAS - Het leven van William Huntington Tweede druk.
69178: WRIGHT, J. STAFFORD - Personen uit de Bijbel.
69179: WRIGHT, MICHAEL - Tuinieren thuis
69180: WRIGHT, TH. - Uit het leven van W. Huntington. Tweede druk.
37108: WRIGHT, TH. - Uit het leven van W. Huntington. Tweede druk.
27803: WRIGHT, J. STAFFORD - Personen uit de Bijbel.
41658: WRIGHT, TOM. - De levende Jezus. De leider van een revolutie.
42029: WRIGHT, MICHAEL - Tuinieren thuis
47969: WRIGHT, G.F. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis. Vertaald door C.Oranje, met een voorrede van A.Kuyper.
5817: WRIGHT, G. ERNEST - De Bijbel ontdekt in aarde en steen. Ingeleid door dr. R. A. de Langhe en dr. Th. C. Vriezen.
76991: WIJNGAARDEN VAN J WS - Ned Hervromde kerk HEKEMDORP 1995 Restauratie
3690: W(O)UDRIAN, V. (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schikken en dragen. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
69162: W(O)UDRIAN, V. (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schikken en dragen. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
69163: W(O)UDRIAN, VALENTYN (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
27233: W(O)UDRIAN, VALENTYN (PRED. HAMBURG 1616-'45) - Kruys-schole ofte merckteken des Christendoms, zijnde een onderrichtinghe en leven der waer christenen van het lieve kruys, hoe noodigh en heilzaem het zij en hoe zich een yder daer in moet schicken en dragen. Allen christlijcken herten, die met kruys zijn be;aden, tot troost uyt Godes woort en der beroemsten kercken-leeraers troostschriften, van eenen welversochten kruisbroeder en navolger Christi te samen gestelt. Op 't nieuws overgesien en in een rechte ordre gebracht, door M. Valentyn Wudrian, bedienaer des Woorts Godts binnen Hamborgh. Maer nu in't Nederduytsch vertaelt, en met Schriftuur-spreucken verrijckt. Den derden druck, van veel fouten gesuyvert. Den 4e druck en van fouten gesuiverd.
75337: WUEST, KENNETH S., - Wuest's Word Studies - from the Greek New Testament for the English Reader, Volumes I - Iii.
16353: WULLSCHLEGER, L. - Scheurmakers en nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
26714: WUMKES, G.A. - De opkomst en vestiging van het baptisme in Nederland.
76549: DIJK VAN J MZ PREDIKANT TE DOETINCHEM DOOR WUMKES G A DR - Uit Het Leven en Levenswerk van J van Dijk Mc
1613: WUMKES, DR. G. A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fenit Christlik Selskip for Fryske tael- en Skriftenkennisse, onder bistjûr fen Dr. G. A. Wumkes. 8e jiergong.
1614: WUMKES, DR. G. A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fenit Christlik Selskip for Fryske tael- en Skriftenkennisse, onder bistjûr fen Dr. G. A. Wumkes. 1914.
17445: WUMKES, DR. G.A. - Uit het leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn.
19198: WUMKES, DR. G. A. - De Gereformeerde kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers. (1595-1796). 2e druk.
42280: WUMKES, G.A. DS. - Tussen flie en borne schetsen uit de geschiedenis van schillingerland ingeleid door Dr. Y. Poortinga
75340: WUNDT, WILHELM. - Allgemeine Geschichte der Philosophie.
69194: WUNSCH, GEORG - Evangelische Wirtschaftsethik.
16205: WUNSCH, GEORG - Evangelische Wirtschaftsethik.
47734: GRAAFF-WÜPPERMANN A. - Dáár staat het in
14580: WURMBRAND, RICHARD - Richards vrouw.
69196: WURMBRAND, DS. RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
17291: WURMBRAND, DS. RICHARD - Wurmbrand brieven.
34471: WURMBRAND, DS. RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
43214: WURMBRAND, DS. RICHARD - De ondergrondse kerk. Gemarteld om Christus' wil.
48292: WURMBRAND, RICHARD - Hoe zou ik zwijgen
69200: WURTH, G.B. - J.H. Scholten als systematisch theoloog. Academisch proefschrift.
71255: BRILLENBURG WURTH G. - Het Christelijk leven, in huwelijk en huisgezin,
69202: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica. Vierte, erweiterte Auflage
69201: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel. Mit 40 Abbildungen.
18174: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel. Mit 40 Abbildungen.
42510: WÜRTHWEIN, ERNST - Der text des alten Testaments. Eine einführung in die Biblia Hebraica. Vierte, erweiterte Auflage
69203: WURZ, IGNAZ. - Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. 2 delen.
34072: WURZ, IGNAZ. - Anleitung zur geistlichen Beredsamkeit. 2 delen.
69204: WÜSTEVELD, W.C.M - Rondom Kerst, prentkunst uit eigen bezit (1475-1750)
47370: WÜSTEVELD, W.C.M - Rondom Kerst, prentkunst uit eigen bezit (1475-1750)
48832: WYBENGA, A. M. - It Soenhus in Histoarysk Ferhael Ut East Dongeradiel
69206: WYCKENBURGIUM, T. - Virga Dei, dat is de roede Gods. Waarmede hij de ingesetenen onses vaderlands kastijd. Midtsgaders de geestelijke vertroostinge onder de kastijdinge. Door Theodorum Wyckenburgium, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente des Jesus Christi tot Haarlem.
27030: WYCKENBURGIUM, T. - Virga Dei, dat is de roede Gods. Waarmede hij de ingesetenen onses vaderlands kastijd. Midtsgaders de geestelijke vertroostinge onder de kastijdinge. Door Theodorum Wyckenburgium, bedienaar des Heiligen Woords in de gemeente des Jesus Christi tot Haarlem.
69208: WYK, R. - Hülfsbuch für die Feste der christlichen Kirche allen Mitarbeitern im Weinberge der Herrn dargeboten von Rud. Wyl, Pfarrer, Wasen, Kt. Bern.
22135: WYK, R. - Hülfsbuch für die Feste der christlichen Kirche allen Mitarbeitern im Weinberge der Herrn dargeboten von Rud. Wyl, Pfarrer, Wasen, Kt. Bern.
16352: WYLIE, J.A. - Geschiedenis van het Protestantisme, naar J.A. Wylie, voor Neerlands volk bewerkt door dr. J.A. Gerth van Wijk, predikant te 's-Gravenhage.
71021: WYNNE, MAY - De brombeer (bewerkt naar het engelsch door Cath. A. Dermout-Visser, geïllustreerd)
69209: WYS, J. J.C.ZOON (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Leerredenen, over Genesis 1 vers 3 en Romeinen vijf vers 12-21
44092: WYS, J. J.C.ZOON (PREDIKANT TE 'S GRAVENHAGE) - Leerredenen, over Genesis 1 vers 3 en Romeinen vijf vers 12-21
44093: WYS, J. J.C.ZOON (PREDIKANT TE SCHIEDAM 'S GRAVENHAGE) - ZestalLeerredenen, over. den toekomende staat Openbaringe 21 ves 4 1 Korenthen 13 vers 9-12 2 petri 3 vers 13-14 - openbaringe 21 vers 3 - Openbaringe 21 vers 23 - Openbaringe 21 vers 27
68846: WILHELMIUS JOHANNES WZ (1720-1771) - Getrouwe herderspligt aangedrongen uit I Petri V: 2, 3, 4. Ter bevestiging in't leeraarampt van D. Wilhelmus Wilhelmius, J.Z.W.N. tot zyn gemeinte te Lekkerkerk, op den 18den augustus 1743. door deszelfs vader Johannes Wilhelmius W.Z. te Rotterdam 1745 (40 47 blz Waarby Dank-predikatie over de vyftigjaarige predikdienst over Jesaias XLVI: (vers) 3, 4 gedaan binnen Rotterdam Op den 26 van Slagtmaand 1744 (12) 46 blz WAARBIJ Het bestuur der godlyke voorzienigheit omtrent de leeraren van zyne kerk, vertoont in een intree-reden in de gemeente van Jezus Christus te Leckkerkerk. Over 2 Kor. IV: 7. / uitgesproken den 18 van Augustus 1743 door Wilhelmus Wilhelmius 1745 (4) 51 blz
75592: GUNNING J H WZN PROF DR. - 621 blz gebonden
15108: BENEDICTUS XIV - Prosperi card. Lambertini postea Benedicti XIV. P.M. commentarius de D.N. Jesu Christi matrisque ejus festis, retractatus atque auctus. Ex Italico in Latinum sermonem vertit Mich. Angel. de Giacomellis ex intimis auctoris capellanis.
50430: BENEDICTUS XIV - Prosperi card. Lambertini postea Benedicti XIV. P.M. commentarius de D.N. Jesu Christi matrisque ejus festis, retractatus atque auctus. Ex Italico in Latinum sermonem vertit Mich. Angel. de Giacomellis ex intimis auctoris capellanis.
69213: YADIN, YIGAEL - Bar Kochba. Archaologen auf den spuren des letzten Fursten von Israel.
69212: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen de Romeinen.
69211: YADIN, Y. - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
26534: YADIN, Y. - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
26535: YADIN, Y. - Bar Kochba. De herontdekking van de legendarische held van de laatste joodse opstand tegen de Romeinen.
9361: YADIN, YIGAEL - Bar Kochba. Archaologen auf den spuren des letzten Fursten von Israel.
76028: VIJVEN VAN P YERSEKE - GODS trouw onveranderd Geschierdenis Gegeemte teYerseke 1980-2005
27034: YNIA, B.A. - Eliza in het belegerde Dothan; of raad en onderwijs, benevens een historisch verhaal aan mijne kinderen. tweede deel
69215: YONGE, CHARLOTTE - De slaven van sabinus. Jood en heiden.
8894: YONGE, CHARLOTTE - De slaven van sabinus. Jood en heiden.
58165: KEE H C/YOUNG F W - De wereld van het NieuweTestament.
69222: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De onderwerping en de jongste dag van Eduard Young
69216: YOUNG E J - Thy Word is Truth
69220: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - Nachtgedachtenover het leven,den dood en de onsterfelykheid der ziele van den heer Eduard Young. Uit het Engelsch vertaald, en met opgehelderd aanmerkingen env voorzien door J.L. den Jongen .
69218: YOUNG, EDUARD - Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch. Door Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk.
5074: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De centaurus geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. uit het engels vertaald met eenige ophelderende aanmerkingen enzvoorzien
5131: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De onderwerping en de jongste dag van Eduard Young
70580: YOUNG, EDWARD J. - An Introduction to the Old Testament
69221: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - De centaurus geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. uit het engels vertaald met eenige ophelderende aanmerkingen enzvoorzien
14687: YOUNG, EDUARD - Nachtgedachten. Gevolgd naar het Engelsch. Door Adrianus Cornelis Schenk. Tweede druk.
923: YOUNG, EDUARD (1683-1765) JOANNES LUBLINK DE JONGE (1736-1816) - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden heere E. Young vertaald. En met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. 2 dln. Deel 1: (48) 391 pag. Met portret. Deel 2: 442 pag.
4294: YOUNG, EDUARD (1683-1765) - Nachtgedachtenover het leven,den dood en de onsterfelykheid der ziele van den heer Eduard Young. Uit het Engelsch vertaald, en met opgehelderd aanmerkingen env voorzien door J.L. den Jongen .
47994: KEE H C/YOUNG F W - De wereld van het NieuweTestament.
48021: YOUNG, EDWARD J - A Commentary on Daniel (Geneva series)
69219: YOUNG, EDUARD (1683-1765) JOANNES LUBLINK DE JONGE (1736-1816) - Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelykheid der ziele, uit het Engelsch van den eerwaarden heere E. Young vertaald. En met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door Joannes Lublink, den jongen. 2 dln. Deel 1: (48) 391 pag. Met portret. Deel 2: 442 pag.
71705: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
42627: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
69227: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage.
3967: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
15346: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
69225: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
69226: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; door A. Ypeij, doctor en hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I.J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk en predikant te 's-Gravenhage. en: Aantekeningen op de 'Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk', door A. Ypeij (...) en I.J. Dermout (...).
45925: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Aantekeningen op de geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
72175: YPEIJ, A. / DERMOUT, I. J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 delen en achter elk deel aanteekeningen .
69229: YPEREN R VAN - De Nederlande militaire muziek
47449: YPEREN R VAN - De Nederlande militaire muziek
69230: YPMA, EELCKO - Het Generaal Kapittel Van Sion. Zijn Oorsprong, Ontwikkeling En Inrichting.
70065: YSSELDIJK, W.E.P. VAN. - De geschiedenis van Kapelle(Z.-B.)(Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore)
69232: ZAADANDEL, TURKENBURG'S - Keur van eenjarige snijbloemen (1e - 10e Duizendtal)
8871: ZAAIER, ALBERT - Pioniers en papoea's. Een verhaal uit het binnenland van Noord-Nieuw-Guinea. Tweede druk.
14686: ZAALBERG, J. C. - De biddende Jezus. Beschouwing van den Zoon in Zijne gemeenschapsoefening met den Vader.
40006: VERDUIN ABRAHAM LEERAAR DER DOOPSGEZINDEN VAN KOOG EN ZAANDYK - CHRISTELIJKE GODGELEERDHEID in leerredenen verhandeld
74571: VERDUIN ABRAHAM LEERAAR DER DOOPSGEZINDEN VAN KOOG EN ZAANDYK - CHRISTELIJKE GODGELEERDHEID in leerredenen verhandeld WAARBIJ Geloofsbelydenis volgens de gronden der Doopsgezindebn
19236: ZACHARIA, PATRE - Tota Pauli scientia, Christus patiens. Contemplationis Christianæ novum opus, & ad gustum concionum. Accessit Sylva Sacrorum, variiargumenti multiplicem theologiam continens. In postrema hac editione notæ ad marginem additæ sunt, quæ auctoritatibus è regione correspondent, loca, & auctores designantes.
65770: SMID T D HAARLEM- URSINUS ZACHARIAS - Bibliographishe opmerkingen over de explicationes catecheticae van Zacharias URSINUS overduk Gereformeerd heologisch tijdschrifr juni 1940 16 blz ing
42073: ZAHN,T. PROF TE ERLANGEN - Kommentar zum Neuen Testament. Unter Mitwirkung von P.Bachman, P.Ewald, F.Hauck, E.Riggenbach, G.Wohlenberg u.a.
45010: ZAHN, DR. THEOD. - De Zondag, voornamelijk in de oude kerk Soft Cover. Voorwoord. C.P. Hofstede de Groot
48806: ZAHN, A. - Ueber den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung; ein Beitrag zur Rechtfertigungslehre.
47959: ZAHRNT, HEINZ - Martin Luther in seiner Zeit für unsere Zeit 1e druk.
71497: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN - Handleiding voor postafhandeling en archiefinrichting deel III: Beheer en orderning van de tekeningarchieven MET FIGUREN BEHORENDE BIJ DE HANDLEIDING VOOR DE BRANDWEER
75644: WAAL DE A PRED CHR GERF KERK ZALK - TWAALFTAL OVERDENKINGEN uitgeven ten voordele der Kas vanEnertiPredikanten Predikantsweduwe en Weezen
58556: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. 2. Tips en wetenswaardigheden over de natuur.
58557: KLAZIEN UIT ZALK - Duizend dierendingen met foto,s van aart Veldman
58555: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. Wat groen is en het weer, dieren en zo meer...
14737: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. Wat groen is en het weer, dieren en zo meer...
14738: KLAZIEN UIT ZALK (K. ROTSEIN- VAN DEN BRINK) - Allerhande dingen over de natuur. 2. Tips en wetenswaardigheden over de natuur.
42081: ZALK, KLAZIEN VAN - Winterlicht verhalen en verzen voor kerst
44423: KLAZIEN UIT ZALK - Duizend dierendingen met foto,s van aart Veldman
16879: ZALM, WILLEM VAN (KATECHIZEER-MEESTER) - Kort begrip der Christelijke religie, met de voornaamste bewijzen uit de Heilige Schriften. 10e druk.
14585: ZANCHIUS, H. - De absolute Predestinatie. Met een voorwoord van ds. A. Wink te Veenendaal.
25586: ZANDBERG, J. - Een stem uit de gemeente. Enkele opmerkingen naar aanleiding van twee artikelen van Ds. A.G. Barkey Wolf in het kerkblad der Gereformeerde Kerken van 's-Gravenhage.
12956: ZANDBERGEN, H. - Frans van den smokkelaar. 2e druk.
69246: ZANDSTRA, EVERT / OORTHUYS, CAS - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
69908: ZANDSTRA, EVERT & W.P. ZEIJLEMAKER. - Zutphen, stad aan de rivier.
38166: ZANDSTRA, EVERT. - De roep in de nacht.
43048: ZANDSTRA, EVERT - Het water: Land en volk. Serie: De schoonheid van ons land foto's van Cas oorthuys e.a. gedichten van Frans Bastiaanse, J.C. bloem e.a.
7976: ZANDSTRA, EVERT / OORTHUYS, CAS - Zwervend door Nederland. 445 foto's, waarvan 51 in kleur, 6 reprodukties in kleur naar schilderijen, 14 gedetailleerde kaarten van toeristische gebieden.
22828: ZANDT, DS. P. - Gedenkt uw voorganger. Vier predikaties.
22621: ZANDT, DS. P.BOEK - Herdenking van het 25-jarig kamerlidmaatschap van ds. P. Zandt, gehouden te Utrecht op 15 september 1950.
29370: ZANDT, DS. P. - het wee en het welin het menselijk levenk. Rede uitgesproken op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 22 februari 1956.
36486: ZANDT, DS. P. - DERS HEEREN WEEY Pasrtijrede 1950
69248: ZANDT P DS DOOR HILLE, H. - Als een vogel uit de boom geschoten. Leven en werk van Ds. P. Zandt
69274: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren. Rede, gehouden op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht
69279: ZANDT, P. - Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
69250: ZANDT, DS. P.BOEK - Gedenkt uw voorganger. Verzamelde geschriften. met voorwoord Ds PJ Dorsman te Staphorst
69281: ZANDT, P. DS. - De stad Gods Psalm 46 : 4 en 5 Leerrede door Ds. P. Zandt te Delft
69283: ZANDT, S.J. - De orgelgeschiedenis van de Grote of Sint Martinuskerk te Dokkum 1584-1979 Een monographie, geschreven naar aanleidig van het gereedkomen en de ingebruikname van het Flentrop-orgel, geplaatst in de kassen van het voormalige Helman-instrument.
69272: ZANDT, DS. P. - De Wet en de Profeten. Rede, uitgesproken ter Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 26 Maart 1952.
43012: ZANDT, P. DS. - De stad Gods Psalm 46 : 4 en 5 Leerrede door Ds. P. Zandt te Delft
69266: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren.
2014: ZANDT, DS. P. - Gedenkt uw voorganger. Verzamelde geschriften.
36458: ZANDT, DS. P. - Hoort des Heeren woord. Een bundeling kamerredes, bijdragen uit de "banier" en preken. Door W. Fieret.
14685: ZANDT, DS. P. - Mozes en de profeten. Rede, gehouden op de algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht 26
18046: ZANDT, DS. P. - Uiteenzetting van het beginselprogram der Staatkundig Gereformeerde Partij.
25171: ZANDT, DS. P. - Mozes en de profeten. Rede, gehouden op de algemene vergadering der SGP te Utrecht, 26 april 1949.
25282: ZANDT, S.J. - De orgelgeschiedenis van de Grote of Sint Martinuskerk te Dokkum 1584-1979 Een monographie, geschreven naar aanleidig van het gereedkomen en de ingebruikname van het Flentrop-orgel, geplaatst in de kassen van het voormalige Helman-instrument.
27209: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren.
27213: ZANDT, DS. P. - Christelijke Politiek. Rede vervaardigd door Ds. P. Zandt, lid van de Tweede Kamer der STaten Generaal, voor de Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij te Utrecht op 17 februari 1960
29368: ZANDT, DS. P. - De Wet en de Profeten. Rede, uitgesproken ter Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht op 26 Maart 1952.
31900: ZANDT, DS. P. - Komt, aanschouwt de daden des Heeren. Rede, gehouden op de Algemene Vergadering der Staatk. Geref. Partij te Utrecht
33516: ZANDT, P. - Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.
10816: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter. MEt 24 afbeeldingen in kleur.
69284: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter. MEt 24 afbeeldingen in kleur.
72058: ZEE W.R. VAN DER - Wie heef daar woorden voor? Een pastorale over lijdende mensen en een leidende God
69289: ZEE, G. VAN DER - Gemeente en kerkgebou van Den Bommel. Herv. Pred. Te den Bommel
69290: ZEE, G. VAN DER - De goede belijdenis
69291: ZEE, G. VAN DER - 1000 jaar Harderwijk Kerk en Bethel
72056: ZEE W.R. VAN DER - De dood is van gisteren De bijbel over de laatste dingen
69285: ZEE G - Keerpunt
69286: ZEE, DS. G. VAN DE - Kerkgeschiedenis van Vaassen van het jaar de stichting 891tot 1930
34243: ZEE, W.R. VAN DER - Tien klinkende woorden. Uitleg van de tien geboden.
71664: ZEE R. VAN DER - Alles draait nu om jou, Els het gebuerde in en om Steenwijk rond het jaar 1900
14583: ZEE, W.R. VAN DER - Geboren en getogen. Een verhaal over belijdenen en gedoopt worden.
24108: ZEE, G. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis. Deel I: Voor de hervorming, 234 blz. Deel II: De hervorming, 224 blz. Deel III: Van de hervorming tot heden, 280 blz.
44221: ZEE G - Keerpunt
45177: EMCK (RED) / VAN DER ZEE (INL) - Ridderkerk. Herdenking 500 Jaar 20 October 1946 [met oude advertenties].
46318: ZEE, NEL VAN DER - Het land waar niemand komen kan.
47199: VISSER H HERV PRED KATWIJK AAN ZEE - Geloof en wedergeboorte Refomatie reeks
9365: ZEE, G. VAN DER - De ballingschap. Drie eeuwen uit Israels Geschiedenis. 3 delen
76807: ZEELANDIA - Dopor God geleid eener blz uit de geschiedenis der Hervorming in Italien geillusstreerd
21832: ZEEUW J. GZN., P. - Twee zuilen in de kerken der reformatie. I. De Nederlandse Geloosbelijdenis. II. De Heidelbergse Catechismus.
76499: ZEEUW DE P - De expeditie Lombok 5 july 24 december 1894
69346: ZEEUW, P. DE - Tusschen Walvisschen en IJsbergen - avonturen in de Poolstreken
77048: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsende geuejongen inLeide n en Vlaa nderen Wijngaarde n in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
14118: ZEEUW DE P - Willem Tell. Serie Oud Goud. Naverteld door P. de Zeeuw J.Gzn. Omslag en platen van Roothciv. Vierde druk.
16354: ZEEUW, P. DE - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie.
69338: ZEEUW, P. DE - Het grote verdriet van Ambe'Roeroe 1e druk
73987: ZEEUW P DE - Het grote verdiet van Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Ben Horsthuis, eerste druk)
33332: ZEEUW, P. DE - De Franse spion. Met illustraties van H.H. Prahl.
73985: ZEEUW P DE - Een band-recorder voor Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Corrie van der Baan)
71492: ZEEUW, P. DE - De boerenjongen van Thagaste, het leven van Aurelius Augustinus.
71408: ZEEUW P. DE - De beide logeergasten, een verhaal uit Luther's leven
70264: ZEEUW, P. DE J.GZN - De kleine Lord ills JBelleke Dolhain (Serie Oud Goud).3e druk
30638: ZEEUW J.GZN, P. DE - Het slavinnetje van generaal Bakar.
69339: ZEEUW, P. DE - De dubbelgangers
71411: ZEEUW P. DE - Totiac, het Indiaanse meisjes,
69340: ZEEUW, P. DE - De lotgevallen van Pieter Simpel
12962: ZEEUW, P. DE - De toverdoos van Ambe'Roeroe
69353: ZEEUW, P.DE. J.GZN - De kleine Corsicaan hoe Napoleon kiezer der Fransen werd
69354: ZEEUW, P.W. DE - Hoekewaardse Vertelllingen, een dozijn dorpsverhalen in dialect. Verzameld door de werkgroep dialecten Hoeksche Waard van het Streekmuseum in het hof van Assendelft in Heienoord, en geïllustreerd door D. Stooker ( Deel 1 en 2 )
69347: ZEEUW, P. DE - Bonte bloemen. Leesboek voor de christelijke school. Deel 11 voor het 5e leerjaar 2e druk. Met tal van tekeningen.
69345: ZEEUW, P. DE - Harold de vriend van Bonifatius. 4e herziene druk
69344: ZEEUW, P. DE - De boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno.
69342: ZEEUW, P. DE - De dappere ketellapper. Het leven van John Bunyan. Geillustreerd door Menno. 6e druk
69341: ZEEUW, P. DE - Stanley de padvinder. Avonturen van Stanley in Afrika bij het opsporen van Emin Pacha, Illustraties van M.L. Middelhoek
77190: ZEEUW, P. DE - Luthersredding
71076: ZEEUW. P. DE - De dubbelgangers (met illustraties van Hein Kray)
70258: ZEEUW, P. DE J.GZN - Willem Tel ills. Joan Mac Neill(Serie Oud Goud).5e druk
36098: ZEEUW J.GZN, P. DE - De kleinzoon van de burgemeester Het leven van Jan van Riebeeck de stichter van Zuid-Afrika
69336: ZEEUW, P. DE - De kleinzoon van de burgermeester.Het leven van Jan van Riebeeck de stichter van Zuid-Afrika.
48407: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De schoutenknecht van Amsterdam.2e druk
73983: ZEEUW P DE - De toverdoos van Ambe'roeroe (een verhaal uit Toradja-land, met tekeningen van Corrie van der Baan)
12958: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsen de geuzenjongen. Uit de Duine verhalen van Gerdes opieuw verteld
70266: ZEEUW, P. DE J.GZN - Don Quichotte ills Roothciv l (Serie Oud Goud) 6e druk
77046: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsen de geuzenjongen. in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
77047: ZEEUW, P. DE - Wouter Harmsen het huis Wijngaarde n in Utrechtverhalen van Gerdes opieuw verteld
32283: ZEEUW, P.J.GZN.DE - wat een vreemd kerstfeest.
48862: ZEEUW J. GZN., P. DE - Paul Kruger, de leeuw van Zuid-Afrika. Verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan Neerlands jeugd verteld. Deel X in de serie 'Oud Goud'. . Omslag en platen van Roothchiv.
71412: ZEEUW P. DE - De koerier van de koning, verhaal uit de tijd van de Hugenoten, geïllustreerd door Beckman
12959: ZEEUW, P. DE - Een bandrecorder voor Ambe'Roeroe.
12961: ZEEUW, P. DE - Harold de vriend van Bonifatius.
13134: ZEEUW, P. DE - De reis van Marco Polo.
16355: ZEEUW, R. DE - Fotovisie. Nederland en de Doopsgezinden.
2015: ZEEUW, P. DE J.GZN. - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst.
23389: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - Haan's bibliotheek voor de jeugd. De wijde wijde wereld. Naar het Engels van Elisabeth Wetherell. Illustraties van Henk Poeder.
30640: ZEEUW J.GZN, P. DE - Het kerst rapport. Met tekeningen van Hein Kray.
30641: ZEEUW J.GZN, P. DE - De wijnboer van St. Victor. 2e druk. Geillustreerd door Menno.
30642: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De muilezeldrijver van Sevilla. Verhaal over de Hervorming in Spanje. Geillustreerd door Menno.2e druk
32485: ZEEUW, P. DE J.GZN. - Michiel Adriaansz. de Ruyter. De schrik des groten oceaans. Omslag en platen van F. Rend.
33079: ZEEUW J.GZN, P. DE - Ebbend Getij. Verhaal uit den heldenstrijd om zierikzee in 1576.
33884: ZEEUW, P. DE - De toverdoos van Ambe'Roeroe
34004: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De muilezeldrijver van Sevilla. Verhaal over de Hervorming in Spanje. Geillustreerd door Menno. 3e druk.
34009: ZEEUW, P. DE - De predikant van St. Andreas. Geïllustreerd door Menno.
34010: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De hoefsmid van van Buda. Tekeningen van M.L. middelhoek.
36015: ZEEUW, P. DEL - Water en vuur een verhaal uit de dertigjarige oorlog.
36619: ZEEUW J. G.ZN , P. DE - De oranjesjerp van Jan Ros Een verhaal uit het jaar 1813.
37621: ZEEUW, P. DE - De stroper van Heusden. Een verhaal uit 1593. Met tekeningen van Kees van Lent. 1e druk.
42986: ZEEUW, P. DE - Slachtschaepkens Christi. Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in den tijd der groote Reformatie. 2e druk
43862: ZEEUW, P. DE - De vier heemskinderen door P. de Zeeuw J. Gzn. omslag en platen van F. Rend derde druk
44573: ZEEUW, P. DE - Reinaart de Vos naverteld door P. de Zeeuw J.G. zn. platen van Rie Carmer omslag van Roothciv vijfde druk
44587: ZEEUW J.GZN, P. DE - De wijnboer van St. Victor. 3e druk. Geillustreerd door J.H. Isings
45100: ZEEUW J. GZN., P. DE - de avonturen van Tom sawyer
45112: ZEEUW J. GZN., P. DE - goud eiland
47023: ZEEUW, P.W. DE - Hoekewaardse Vertelllingen, een dozijn dorpsverhalen in dialect. Verzameld door de werkgroep dialecten Hoeksche Waard van het Streekmuseum in het hof van Assendelft in Heienoord, en geïllustreerd door D. Stooker ( Deel 1 en 2 )
48848: ZEEUW, P. DE - Jongensavonturen
48855: ZEEUW, P. DE - Zwervers - Een verhaal uit den tijd der kinderkruistochten
49071: ZEEUW, J.G ZN, P DE - De Tuinman van Ferrara een verhaal uit het leven van Calvijn. Geïllustreerd door Jan Boom. Derde druk.
49150: ZEEUW, P. - De timmerman van Zerbst. Een verhaal uit het begin der Hervorming in Duitsland. Geïllustreerd door E. J. Veenendaal.
49157: ZEEUW, P. DE - verhalen uit vroeger tijden opnieuw aan neérlands jeugd verteld 10/16 jaar
49197: ZEEUW, P. DE - De Wijnboer van St. vicor. Geïllustreed door J. H. Isings. Tweede druk
49198: ZEEUW, P. DE - De Boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
49199: ZEEUW, P. DE - De Boswachter van Mora. Verhaal uit het leven van Gustaaf Wasa van Zweden. Geïllustreerd door Menno. Tweede druk.
49221: ZEEUW, P. DE - DE wijnboer van St Victor. Een verhaal uit het leven van Calvijn Geïllustreerd door J.H. Isings.
70257: ZEEUW, P. DE J.GZN - De avondturen van tom sawyerills. jaap vegter (Serie Oud Goud).3e druk
8102: ZEEUW, P. DE - De worsteling om het kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschetst door P. de Zeeuw J.G. zn.
49188: ZEEUWJ. P. DE - Het grote verdriet van Ambe'r oeroe. Een verhaal uit Toradje-Land Met tekeningen van Ben Horsthuis. Eerste druk.
41333: ZEGERS, J. L. (ZENDELING DER NED. ZENDINGS-VEREENIGING) - De geloofsgenezing. Hare leer en hare waarde. Met voorwoord van Ds. J.P.G. Westhoff.
11141: ZEGGELEN, W. J. VAN - De dichtwerken. Volledige uitgave. Achtste druk. Eerste deel, (16) 224 blz. Tweede deel, 207 blz.
71035: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den arme jongen (derde druk)
71036: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Dona Alve (met illustratie en bandtekening van J. Gabrielse)
71037: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den armen jongen (tweede druk)
70829: ZEGGELEN, W.J. VAN - Hoofd en hart
69578: ZEGGELEN, W.J. VAN - De dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave. Tweede deel. Zesde druk. bestempelde band
14549: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Averij. Geïllustreerd door Tjeerd Bottema.
43584: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De schat van den armen jongen. 3de druk, 6 platen F. Gebhard,
46428: ZEGGELEN, WILLEM JOSEPHUS VAN 1811-1879 - Gedichten o.a Lach en Luim 5e druk 92 blz en Kijkjes in t Leven 4e druk 106 blz en Hoofd en hart 3e druk100blz en Spokkels 2e druk 99 blz en Luimige verhalen 3e druk103 blz en vroolijke schetsen 3e druk 103 blz en Licht en bruin 3e druk 98 blz en stekles uit den vreemde 2e druk96 blz
71039: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De dochter der oranjes
40742: ZEHN, JOHANN KASPAR - LEBENSABRISS
75013: ZEILER, FRITS DAVID - Erfgoed Van Overijssel. Deel 3 Bescherming V
62608: NOORT VAN DEN G J PRED GERF GEM ZEIST - DEs Heeren troostboodschap aan zijn ellenig volk cerslag befrafenis en drie preken
54127: ECKEVELD JJ PRED GERF GEM TE ZEIST - Het loflied van Paulus meditaties over romeinen 8 vers 31-30
70383: NOORT VAN DEN G J PRED GERF GEM ZEIST - een heilrijke belofte voor een arm volk 7 predicaties
70003: NOORT VAN DEN G J PRED GERF GEM ZEIST - REHOBOTH verslag bouw en ingebruiknaming nieuwe kerk
8853: ZELANDIA - Op en om den eikenhof. Tweede druk.
38956: ZELLER, H - Biblisches Wörterbuch für das christliche Volk. In Verbindung mit den evang. Geistlichen Württembers herausgegeben. ..
69368: ZELLER, H - Biblisches Wörterbuch für das christliche Volk. In Verbindung mit den evang. Geistlichen Württembers herausgegeben. ..
69217: YOUNG E R ZENDELING S - Onder de ROORHUIDEN van NOORD AMERIKA uit hert Hoogduitsch door S uitgegeven door de halfstuivers Vereniging der Rijnse Zending.
73264: NEDERLANDSCHE ZENDELINGGENOOTSCHAP - MAANDBERICHTEN Nederlandsche Zendelinggenootschap betrekkeliojk de uitbreiding van het Christendom bijzonder onder de Heidenen voor het jaar1893-94 (95ecen96e jaargang) gedrukt voor rekening vanhetgenootschap
69369: ZENDING - Zendingsboekje van de MBUMA-zending. Toespraken en referaten van de op 18 juli 1964 te Utrecht gehouden1e zendingsdag o.a de Redelijkheid- -Breevaart - Donald Maclean- j van Woerden- E du Marchie van Voorthuysen-Zwijnenburg- En H Ligtenberg
39836: ZENDING - Zendingsboekje van de MBUMA-zending. Toespraken en referaten van de op 18 juli 1964 te Utrecht gehouden1e zendingsdag o.a de Redelijkheid- -Breevaart - Donald Maclean- j van Woerden- E du Marchie van Voorthuysen-Zwijnenburg- En H Ligtenberg
41226: ZENDING - Zendingsblad der Nederlands Hervormde Kerk. Eeuwfeest Nieuw-Guinea-Zending. 39e jaargang no 1en2
41227: ZENDING - Na zestig jaren. De Nederlandsche zendingsvereeniging in de Soendalanden en Zui-Oost Celebes. 1858-1918.
69374: ZETTA - Joop's Grote vriend
69373: ZETTA - Joop's grote vriend met tekeningen Rie Reinderhoff
42305: ZETTA - Joop's grote vriend met tekeningen Rie Reinderhoff
47801: ZETTA - Joop's Grote vriend
33627: ZEVENBERGEN,P A - Wat betekent Toelichting bij moeilijke woorden in de statenvertaling
72601: ZEEUW. P. ZGZN. DE - Dedappere ketellapper (geïllustreerd door Menoo,
745: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Sevenden druk. Vermeerderd agter de voorreeden, met een kort bericht van des autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
19763: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. Samenspraken.
76326: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN)EN LAMPE, FREDERIK ADOLF (1683-1729, PROF. TE UTRECHT EN PRED. TE BREMEN) - De wereldling ontdekt, En tot een juychend christen opgeleyd. In ses samenspraken Tot Ontdekking, Overtuyging en Bestiering van wereldlingen Als ook tot Versterking en Leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. derde drujk WAARBIJVierAcademischeverhandelingen van hetzaligmakend GELOOF AMSTERDAmSchoonenburg Antiony 1725(8)196 blz
21962: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. 2e druk.
35489: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - Vrymoedig Dog teffens Nedrig Discours, Betreffende Eenige zaaken van het In- en Uytwendigen Des Christendoms: Gehouden in vier Samenspraken, tusschen een Christen, en de Autheur van den 'Wereldling Ontdekt'. Den derden druk. Met Privilegie.
36450: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN); HERMSEN, HERMANNUS (LIDMAAT TE DOESBURG) - De wereldling ontdekt, en tot een juichend christen opgeleid. In zes zamenspraken; tot ontdekking, overtuiging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leiding van begenadigden. (28) 312 blz. Opn. geb. 8o. SGT Z18. Waarbij geb.: Hermannes Hermsen, De uitneemende kracht van Christus' liefde, ontdekt in de bekering van Hermanus Hermsen. (10) 176 (4) blz. Zonder titelpagina.
42970: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer.
5538: ZIEGENMEYER, JACOB (CA.1729, NIJMEGEN) - De wereldling ontdekt, en tot een juychend Christen opgeleyd. In ses samenspraken. Tot ontdekking, overtuyging en bestiering van wereldlingen als ook tot versterking en leyding van begenadigden door Jacob Ziegenmeyer. Sesde druk. Vermeerdert agter de voorreden, met een kort bericht van des Autheurs voorbeeldig leeven en zalig sterven, opgesteld door de predikanten der stad Nymegen.
5109: ZIELER, DR. K. - Lehrbuch und Atlas der Haut- und Geslechtskrankheiten für praktische Artze und Studierende. Mit 322 farbigen und 2 schwarzen Abbildungen auf 169 Tafeln und 99 Textbildern.
69993: VELDE OP DEN P PRED CHR GERF KERK ZIERIKZEE - Niet sterven maar leven Tergedachtenis van Ds P op den Velde
25560: ZIJDERVELD, DS. G.A. PRED GERF GEM - Het Gebedsleven.6 prekjen
69394: ZIJDERVELD, G.A. DS - De Majestueuze opstanding van Christus
69395: ZIJDERVELD, W. VAN - Eeuwenlang varen tusen Gorcum en Vianen - Tien eeuwen scheepvaart op Zederik, Zederikkanaal en Merwedekanaal
14586: ZIJDERVELD, G.A. CHR GERF/ GERF GEM - Van 's Heeren wegen. 6-tal predikaties.
1842: ZIJDERVELD, G. A. - De wonderen Gods met Israël.
1860: ZIJDERVELD, G. A. - Ons Broedervolk. Zuidafrika
25130: ZIJDERVELD, DS. G.A. - Petrus' geloofsbelijdenis. Predikatie over Johannes 21 : 16, uitgesproken op 27 april 1969, ter gelegenheidvan de Openbare Belijdenis.
71252: ZIJL B.J. - het gezin, huwelijk en gezin in bijbels perspectief
33870: ZIJL, B.J. - Het gezin.
69399: ZIJLSTRA, S. - En bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme
39673: ZIJLSTRA, K.H. - Een blik in de ziekenkamer of het zalig afsterven van Klaaske H. Zijlstra, dochter van K.H. Zijlstra, Evangeliedienaar bij de Gereform.gemeente te Kooten(FR.) Opnieuw uitgegeven.
48884: ZIJLSTRA, J. - In een ander licht - Kijken naar ikonen
22711: ZIJP, A. - Moeten of mogen wij onze kindertjes laten doopen? Bezwaarschrift ingezonden aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, met het antwoord der Synode. Door A. Zijp.
25591: ZIJP, A. - Moeten of mogen wij onze kindertjes laten doopen? Bezwaarschrift ingezonden aan de Generale synode der Gereformeerde Kerken, met het antwoord der synode.
45364: ZIJP, R. P - LUTHER in de Lage Landen. , Catalogus van tentoonstelling. Lay-out en vormgeving omslag: Rineke Borman. Voorwoord: H. L. M. Defoer. Essay van R. P. Zijp: 'Luther in de Lage Landen'. 104 z/w afbeeldingen. Met bibliografie. 72 pag.
16357: ZIJPP, N. V.D. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland
26050: ZIJPP, N VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
26272: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der doopsgezinden in Nederland.
69408: ZIJTVELD-KAMPERT, W. VAN - Als het leven roept.
69409: ZIJVELT-KAMPERT, W. VAN - Paul en zijn vrienden. Jongensboek leeftijd 10 tot 12 jaar. Omslagontwerp en tekeningen Ben Horsthuis.
69410: ZILVERBERG, DR. S.B.J, - Dissidenten in de Gouden Eeuw - Geloof en geweten in de Republiek
47450: ZILVERBERG, S. B. J. DR - Ketters in de Middeleeuwen
15288: ZILVERBERG, S. B. J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
47456: ZILVERBERG, S. B. J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw
72704: ZIMMERLI, W. - Ezechiel. 1: Ezechiel 1-24. 2: Ezechiel 25-48. (2 Bände) Biblischer Kommentar Altes Testament, XIII,1-2.
41837: ZINK, JÖRG - Erfahrung mit Gott Einübung in den christlichen Glauben.
69416: ZINK, JÖRG - Hoop die leven doet gedachten over de grenzen van het leven
69415: ZINK, JÖRG - Erfahrung mit Gott Einübung in den christlichen Glauben.
41852: ZINK, JÖRG - Hoop die leven doet gedachten over de grenzen van het leven
62358: NES VAN JAC C ZN - SABBATH en ZONDAG
47523: ZOET, AALTJE - De vraag van een goed geweten tot God 1 Petrus 3:21 bekeeringsweg van Aaltje Zoet Geboren te Doornspijk, 16 November 1856 overleden aldaar, 22 October 1882 Door haar zelf beschreven Uitgegeven ten voordeele van de arbeid onder onze Doornspijksche jongens, die hun miliataire dienst in Indië vervullen.
9907: ZOETHOUT, R.J. - Album over kerk, dorp en omgeving van ter Aa.
69419: ZOETHOUT, R.J. - Album over kerk, dorp en omgeving van ter Aa.
69421: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
69420: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
75396: ZOETMULDER, S.H.A.M., RED., - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! 4. Onze vernedering I Herinneringen en onthullingen 1940-1945. Met medewerking van Alex van Wayenburg, Constant van Wessem en het archief A.J. Govers.
48560: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
48561: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
48562: ZOETMULDER, S.H.A.M. (REDACTIE) & WESSEM, CONSTANT VAN & WAYENBURG, ALEX VAN - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen, 6 delen compleet
69423: ZOMER, DS. G. (RED.) - Komende in de wereld; komende tot leven; komende in heerlijkeheid (3 delen) Deel 1: (1975) komende in de wereld (256 pp.) Deel 2: (1977) komende tot leven (229 pp). Deel 3: (1979) Komende in heerlijkheid (224 pp.
69425: ZONDAG KOEN, REDAKSJE - Te Stoel en te Bank
72205: ZONDAGSRUST - Een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 3
61559: ZONDAGSRUST - Een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 3
72204: ZONDAGSRUST - Een lied op den sabbatdag, VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag,deel 1
46331: ZONDAGSRUST - een lied op den sabbatdag VOORVALLEN uit het leven berteffende de heiliging van de zondag, deel 1-2-3-4 (2006-2009- 2012-1Q5
72617: ZONDERVAN - niv bible commentary volume 1 Ols Testament volume 2 New Testament Kenneth L Barker &John r Kohlenberger consulting editors
74400: ZONDERWIJK, P - Natuurontwikkeling in waterwingebieden in Gelderland
69427: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - Katrijntje van waterhoek. Geïllustreerd door Rie Reinderhoff
69426: ZOOMERS- VERMEER, J.P. - Joosje uit de heidehut
69428: ZOOMERS-VERMEER, J.P. - De moedertjes. Geïllustreerd door R. Reinderhoff.
43664: ZORGDRAGER, H. T (SCHLEIERMACHER, FR.E.D.) --- - Theologie die verschil maakt. Taal en sekse-differentie als sleutels tot Schleiermachers denken. (Diss.) met stellingen als nieuw
69429: ZSCHOCH, HELLMUT - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert
40572: ZSCHOCH, HELLMUT - Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert
69430: ZSCHOKKE, H. - Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
69433: ZSCHOKKE, H. - Uw huisboek (Familien-Andachtsbuch). Uit het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, door H. de Man, Pz. Derde herziene druk. Volks-uitgave.
69436: ZSCHOKKE, JOHANN HEINRICH DANIEL - Zwitserse vertellingen. 1: Nikolaas, of: weet men wie regeert? 2: Mariëtte, of: de gebroken vaas. 3: Jonathan Frock. 4: De oude tante. 5: De oudejaarsnacht.
69432: ZSCHOKKE, H. - Stichtelijke uren van Heinrich Zschokke. Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.
69437: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 - Johan Heirich Daniel Zschokke in de voornaamste oogenblikken zijns levens,geschiften en handelingen met zijnen vijanden
69435: ZSCHOKKE, HEIRICH 1771-1848 - Mijn leven,denken en werken naar het hoogduitsch van Heinrich Zschokke eenig schrijver van de uren aan de godsdienst gewijd
69438: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 LUBLINK WEDDIK J W TH EVAN LUTH PREDIKANT TE ZUTPHEN - JEZUS CHRISTUS in zijn persoon en werk en hret Christendom in de gemeente des Heeren op aarde overdenkingen van Heinrich Zsckooke bijeengebracht en vertaald uit de Stindes derandacht door Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen
39361: ZSCHOKKE, JOHANN HEINRICH DANIEL - Zwitserse vertellingen. 1: Nikolaas, of: weet men wie regeert? 2: Mariëtte, of: de gebroken vaas. 3: Jonathan Frock. 4: De oude tante. 5: De oudejaarsnacht.
2494: ZSCHOKKE, H. - Ziet opwaarts! Huisboek voor Christenen, of de keurigste gedeelten uit de "Stunden der Andacht" (uren aan de godsdienst gewijd.) Tot nieuwe stichtelijke overdenkingen bijeen gevoegd en bewerkt door F. L. Reinhold. Overgebragt naar den vierden druk uit het hoogduitsch door A. Winkler Prins, predikant te Veendam.
28885: ZSCHOKKE, H. - Stichtelijke uren van Heinrich Zschokke. Uit de volledige Duitsche uitgave uitgelezen en vertaald.
34897: ZSCHOKKE, H. - Uw huisboek (Familien-Andachtsbuch). Uit het Hoogduitsch van Heinrich Zschokke, door H. de Man, Pz. Tweede herziene druk.
45788: ZSCHOKKE, HEIRICH 1771-1848 - Mijn leven,denken en werken naar het hoogduitsch van Heinrich Zschokke eenig schrijver van de uren aan de godsdienst gewijd
45789: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 - Johan Heirich Daniel Zschokke in de voornaamste oogenblikken zijns levens,geschiften en handelingen met zijnen vijanden
45790: ZSCHOKKE,JOHAN HEIRICH DANIEL 1771-1848 LUBLINK WEDDIK J W TH EVAN LUTH PREDIKANT TE ZUTPHEN - JEZUS CHRISTUS in zijn persoon en werk en hret Christendom in de gemeente des Heeren op aarde overdenkingen van Heinrich Zsckooke bijeengebracht en vertaald uit de Stindes derandacht door Lublink Weddik J W Th Evan Luth predikant te Zutphen
69439: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch.
44470: ZSIGMONDY, RICHARD. - Kolloidchemie. Ein Lehrbuch.
69440: ZUID-AFRIKA LION CACHET, F. - De Worstelstrijd der Transvalers. Aan het volk van Nederland verhaald. Met platen en kaarten.
24457: ZUID-AFRIKA LION CACHET, F. - De Worstelstrijd der Transvalers. Aan het volk van Nederland verhaald. Met platen en kaarten.
69441: ZUIDAM, A. - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigsten.
32747: ZUIDAM, AALTJE - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigste uit de ellendigsten.
33532: ZUIDAM, A. - Gods groote, wonderlijke daden bewezen aan de ellendigsten.
10475: ZUIDEMA, S.U., H. VAN RIESSEN, A.D.R. POLMAN, H. RIDDERBOS, WURTH, POPMA, SEVERIJN, SMITSKAMP, KRAAN, DE ROOS, & D.W. ORMEL - Denkers van deze tijd. Deel I:Kierkeraad-niettzsche-Barth- Niebuhr-sarte-Bu;tman 329 blz. k. Deel II: Heidegger-Dostojewski-Jaspers-Toynbee213 blz. Deel III: Marx-Schumpeter-Sorel-Keynes-Rppke 260 blz.
46874: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. / Ontmoeting met het Jodendom. .vijfde geheel herziene en uitgebreide druk
44189: ZUTFEN CHR - Kismet
24508: ZUTHEM, JOHAN VAN - 'Heelen en halven'. Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872 - 1925. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren.
74406: LAANSMA S ZUTHEN - Geschiedenis van de Nederlands Hervormde kerk vanRENSWOUDE
74407: LAANSMA S ZUTHEN - het liefelijk RENSWOUDE
74408: LAANSMA S ZUTHEN - RENSWOUDE fotoalbum 1 e en 2e deel
74405: LAANSMA S ZUTHEN - RENSWOUDE zoals het vroeger was deel 1
74522: LAANSMA S ZUTHEN - Personeel van Kasteel Renswouideen Huize Overbosch
60624: MARTINET J.F. ZUTPHEN - vanaf de Romeinsche tijd; Met een (uitklapbare) gekleurde kaart van de zeven Provincien(Nederland), met zes gravures en een uitklapbare lijst met handtekeningen van Stadhouders, Staatsmannen, Land- en Zeehelden en twee uitklapbare lijsten met Schilders, Graveerders en Etsers., 1ste druk, Het vereenigd NEDERLAND door J F Martinet Meester der vrije konsten,doctor in de wys geerte,lid van de hollandsche en Zweeuwsche maatscappen dewetenschappen te Haarlem,Rotterdam, en Vlisingen en Predikant te Zurphen met plaaten
71417: SERENIUS JACOB (1700-1776) CORDESLUDOLPH GOTTLIEB ZUTPHEN - Getuigeniszen van Jesus, getrokken uit de schriften der heidenen, en voornamentlyk, uit de boeken van Flavius Joesphus, ter bevestiging van het geloof der christenen.
69449: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN - Kijkatlas van Zeeland. Fotografie: Jan Heuff.
20005: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN - Kijkatlas van Zeeland. Fotografie: Jan Heuff.
35478: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Cesar Malanm prediker vann het Frans-Zwitsers reveil
35260: ZWAAG, W. VAN DER - Jean Louis Bernhardi. Een leketheoloog uit de school van Kohlbrugge en Bilderdijk.
47174: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Reveilgetuigen willem Biderdijk en zijn geestverwanten
46276: ZWAAG, W. VAN DER - Apostel van de hoge Alpen Het werk van Felix Neff onder deWaldenmzen
37797: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief.
14690: ZWAAG, W. VAN DER BARNEVE:D - Vaccinatie en Christendom. Een noodgedwongen steekproef.verdediging van tegenstanders van de vaccinatie Da Coasta-Capadose en H de Cock
35258: ZWAAG, W. VAN DER BARNEVELD - Om de schat van Christus' bruid. Vaderlandse kerkgeschiedenis sins Reveil en Afscheiding.
15630: ZWAAG, DRS. K. VAN DER - De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met theologen, predikanten en filosofen. Over kerk-zijn in een tijd van secularisatie en Godsverduistering.
46278: ZWAAG VAN DER, BERTHILDE - als christus verschijnt
47173: ZWAAG, BERTHILDE VAN DER - Als CHRISTUS verschijnt chrustusversijningen in deze tijd
47175: ZWAAG, W. VAN DER - Reveil en afscheiding negentiende-Eeuwse Kerkhistorie met bijzondere actualiteit
5900: ZWAAG, DRS. K. VAN DER - Augustinus, de kerkvader van het westen. Ingeleid door dr. J. van Oort.
70422: ZWAAL, M. VAN DER - Scarpenzell voor en na --- Scherpenzeel voor en na. Een hap en een sanp uit Scherpenzeels geschiedenis.
8212: ZWAAL, F. C. JR. (GEREF. PREDIKANT TE WINTERSWIJK) - De dwaalleer der z.g. "Jehovah-getuigen".
69461: ZWAAN, G VAN DE - De eenvoudigen geloofsgetuigen op de Noordwest-Veluwe
69463: ZWAAN, J. - Groen van prinsterer en de klassieke oudheid (Groen van prinsteren and classical antiquity proefschrift met stellingen
57559: HUYGENS C. UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR F.L. ZWAAN - Avondmaalsgedichten en Heilige dagen
38960: ZWAAN, R. VAN DER - Wandel op den Hemelweg, waarin worden voorgesteld, verscheidene handelingen van God met dat volk, hetwelk Hij naar den hemel leidt, mitsgaders vele zaken, die hen op den hemelweg ontmoeten, en de oplossing of beantwoordinge van meest al hunne gemoedsbezwaren. Door R. van der Zwaan, Lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Bergen-op-Zoom. Nieuwe, behalve de spelling onveranderde uitgave.
41031: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.

Next 1000 books from Kool Boeken

10/25